2011-02-09–07:00

Antarktisz-összeesküvés

A konteótudomány (művészet?) külön fejezetét képezik azok a rejtélyes földrajzi helyek, ahol a gonosz összeesküvők meghúzzák magukat, s fondorlataikat ezeken az eldugott, általában néptelen vidékeken szövögetik, mindannyiunk legnagyobb megelégedésére rémületére.

Mai posztunk azzal a geográfiai területtel foglalkozik, amellyel a konteósok (többféle megközelítésben, de változatlan vehemenciával) talán a legtöbbet foglalkoztak az elmúlt évtizedekben, tárgyi és spirituális bizonyítékok garmadáját felkutatva az elméletek igazolására.

Készítsetek hát magatok elé valami meleg italt, mert elég hideg lesz, kérjetek még egy gyapjútakarót, a kinti farkasordító hidegből engedjétek be a macskát és dőljetek hátra: az Antarktisz következik!

Annak ellenére, hogy egy egész földrésznyi területről van szó (a maga
13 millió négyzetkilométerével 30 százalékkal nagyobb, mint Európa, közel kétszer akkora, mint Ausztrália, s a lángoktól ölelt mintegy száznegyvenszer férne el rajta), a hivatalos felfedezése elég sokig váratott magára. Már több száz (ha nem több ezer) éve pusmognak ugyan egy nagy, déli kontinensről, de a modern időkben egy Fabian Gottlieb von Bellingshausen nevű orosz (!) haditengerész-kapitány (itt jobbra) volt az első, aki 1820 januárjában hivatalosan is felfedezi azt.

Az ezt követő évtizedekben aztán (előbb lassanként, majd egyre nagyobb intenzitással és számban) különböző szakmák képviselői bukkannak fel a jéghegyek és a hóbuckák között, kezdve a fókavadászokkal és a pingvintollgyűjtőkkel, folytatva a csillapíthatatlan bizonyítási lázban égő klasszikus felfedezőkkel, nem megfeledkezve napjaink (általában meteorológusnak és éghajlatkutatónak álcázott) katonai hírszerzőiről.

1.) Előzmények

Mielőtt rátérnénk arra, hogy mi, illetve ki is rejtőzködhet a jégréteg alatt, érdekességként villantsunk fel pár életképet és esetet a Déli-sarkot körülvevő kontinens történetéből. Olvassátok figyelmesen, mert egyikük-másikuk segíthet a végső titok feloldásában, ami végül is mai írásunk egyik célja.

1.1.) A Piri raissz-féle térkép

Amikor 1930-ban elkezdik felújítani és múzeummá átszervezni az egykori isztambuli szultáni épületegyüttest, egy fiók mélyén rábukkannak több, a XVI. század elejéről származó katonai térképre. Ezekről kiderült, hogy egy Piri Ibn Hadzsi Mehmed nevű török tengerészkapitány (raissz) művei, aki 1515 és 1530 között készítette őket. A térképeken kísérteties pontossággal szerepel például a dél-amerikai keleti partvidék (ez Kolumbusz felfedezése után húsz-harminc évvel nem túl meglepő ugyan, de azért sokan felkapták a fejüket), továbbá egy olyan déli sziget északi körvonala, amely meglehetősen hasonlít Antarktisz partjainak rajzolatához – ráadásul olyan állapotban, amilyenben jég nélkül láthatnánk.

Piri admirális (mert később ilyen szép karriert futott be) bevallottan felhasznált régi térképeket és útleírásokat is. Kérdés, hogy milyen régi térképről másolhatta (már ha másolta) ezt a részt, amikor csak a huszadik század közepének technikáival sikerült a több ezer méteres vastagságú jégréteg alá „látni” és megállapítani, hogy milyen is a partvidék talajának rajzolata…

1.2.) A náci kutatások

Adolfról (és főleg Heinrich Himmlerről, az SS atyjáról és főparancsnokáról) köztudott, hogy mennyire rajongott az okkultizmusért, s közvetlenül a második világháború előtt két horogkeresztes expedíciót is indított az Antarktiszra (az elsőt 1938-ban, a másodikat 1939-ben), hogy ott az árja múltra utaló maradványokat keressenek, valamint titkos kísérleteket folytassanak. Az expedíciók vezetője Alfred Ritscher kapitány volt, s a zászlóshajó a sokat sejtető Neuschwabenland (Új-Svábország) nevet viselte (itt alul), s ugyanezt a nevet kapta az általuk részletesen feltérképezett terület is – de erről majd később.

1.3.) A High Jump művelet

1946-ban az USA hadügyminisztere, James Vincent Forrestal kiadja az utasítást egy minden addigi méretet meghaladó antarktiszi expedíció megszervezésére. Pár hónapon belül 4700 ember, 16 hajó (többek között az itt alul látható CV-47 Philippine Sea repülőgéphordozó), nyolc helikopter, továbbá kéttucatnyi repülőgép állt készen a feladatra. Na és rengeteg nehéz láda, amelyeken nagy betűkkel ez volt olvasható: Tudományos felszerelés, nyílt láng használata tilos! – Az Egyesült Államok tulajdona.

A jenkik 1946 karácsonyán érik el az antarktiszi partokat, majd Vízkeresztkor partra is szállnak. A hivatalos tervekben az szerepel, hogy legalább fél évet fognak ott tölteni; készleteik, tartalékaik ennek megfelelő nagyságúak: minden eshetőségre felkészülve nyolc havi élelmet és üzemanyagot vittek magukkal. Hatalmas lendülettel kezdik feltérképezni a vidéket, repülőgépekkel és motoros szánokkal járnak be több százezer négyzetkilométert, optimizmustól és harsányságtól eltelve…

..mígnem alig hat hét elteltével, 1947 februárjának közepén hirtelen fogják magukat és mindenféle hivatalos magyarázat nélkül összepakolnak és hazamennek. A High Jump egyike a negyvenes évek azon kevés amerikai (tudományos? katonai?) műveleteinek, amelyeket a mai napig államtitokként kezelnek és nem vonatkoznak rájuk a tudományos kutatás szabadságát biztosító jogszabályok sem.

Bővebbet ugyancsak később, a teóriák között.

1.4.) Tolongás

A közhelyesen csak Hatodik Földrésznek nevezett terület iránt igen élénk a nemzetközi érdeklődés. Hét országnak vannak nyílt területi követelései (ezek olykor átfedik egymást és diplomáciai anyázások gyakori előidézői), s további hat állam már jelezte, hogy ha tényleg elkezdődik a torta hivatalos felosztása, ebben az örömteli pillanatban ők is szeretnének az asztal környékén tartózkodni.

1.5.) Az Antarktisz-egyezmény

Számos nemzetközi megállapodás létezik, amelyek közül a legelső és a legfontosabb az 1961-ben hatályosult Antarktisz-egyezmény. Ennek alapján itt bármelyik állam létesíthet tudományos célból állomásokat (46 élt, illetve él is ezzel a lehetőséggel), de bármiféle hulladék lerakása és tárolása szigorúan tilos. Ugyancsak tiltottak a katonai célú kísérletek és kutatások. Ha-ha.

Az egyezményt a mai napig negyvenhét állam képviselői látták el kézjegyükkel.

2.) A konteók

Abszolút érthető, hogy ez az eldugott, mindenféle civilizációtól távoli, gyakorlatilag érintetlen földrész (valamint a nemzetközi diplomácia időről időre felerősödő, ezt megcélzó tevékenysége) felkeltette az összeesküvéselméletek hirdetőinek figyelmét. Lássuk, milyen körmönfont teóriák lebegnek a jég és a hó fölött.

2.1.) Atlantisz

Nem csak a hangzásbeli hasonlóság az oka annak, hogy sokan az elveszett kontinensek archetípusának tartott Atlantiszt látják a hatodik földrészben. 2500 éve, vagyis Platón óta megszámlálhatatlanul sokan keresték (és vélték megtalálni) az egykoron virágzó, majd az istenek által elsüllyedéssel büntetni rendelt szigetet, a római Marcellus Ammianustól a brit Francis Baconon keresztül az amerikai Ignatius Donnellyig, s a kutatók egy része az Antarktiszra voksol. Közülük is vannak, akik szerint az eltűnt kontinens lakóinak leszármazottai a mai napig egy föld alatti barlangrendszerben élnek, melynek egyik ki-, illetve bejárata itt található, a gleccserek és a több ezer méteres hegyláncok között. Az atlantiszi antarktisziak (nyelvtörőnek sem rossz…) fenntartották önmaguk számára őseik kultúráját, civilizációját és az okkultizmussal rokon technológiájukat, s bennünket csak megfigyelnek, mert ez a világ (mármint a miénk) nagyon nem a kedvükre való.

A huszadik század ötvenes éveinek vége felé egy Charles Hapgood nevű amerikai történész elővezette a kontinensek gyors sodródás-elméletét, melynek értelmében (bizonyos feltételek megléte esetén) a Föld tektonikus lemezei évente (egymáshoz képest) nem pár centit mozdulhatnak/mozdultak el, hanem akár több száz, vagy több ezer kilométert is, tehát az eredetileg az Atlanti-óceánban, Európa és Amerika között található Atlantisz úgy 12 ezer évvel ezelőtt bizony „lecsúszhatott” jelenlegi helyére, a rajta található fejlett, „vízözön előtti” civilizációval együtt. Ehhez (mármint az elmélethez) később csatlakozott Graham Hancock, Erich von Däniken, George Berlitz és a Flem-Ath házaspár (Rand és Rosa) is.

2.2.) A nácik

Gyorsan olvassuk vissza az 1.2-es alpontot itt fent, majd folytassuk.

Szóval miután a Ritscher kapitány által vezetett expedíció kikötött az Antarktiszon, lázasan nekiláttak katonai bázisok építéséhez azokon a területeken, ahol (a legnagyobb meglepetésükre) egészen tűrhető viszonyokat találtak (valószínűleg a föld alatti melegvizes források miatt). Az egymás után (titokban) érkező hajók és repülőgépek rengeteg felszerelést hoztak, s több ezer megbízható, fizikai, egészségügyi, erkölcsi és faji szempontból százszor leellenőrzött árja férfit és nőt telepítettek ezekre a támaszpontokra (különböző források 50 ezer és 200 ezer fő közötti végső létszámról beszélnek), ahol egész kolóniák jöttek létre. A hosszú sarki éjszakákon olyan sok tennivaló nem akadt arrafelé, ezért szépen szaporodtak is, miközben fokozatosan a föld alá húzódtak.

Amikor 1945-ben Hitlert olyan látványosan fenéken billentették, a Harmadik Birodalom tudományos színe-java (már aki tudott a projektről) felpattant pár tengeralattjáróra, összecuccolták a fejlesztés alatt álló haditechnikát (meg még egy jó csomó tudományos érdekességet, tán még ufót is), és meg sem álltak Neuschwabenlandig, ahol berendezkedtek és folytatták az ígéretes kísérleteket.

Olyan elképzelés is van, hogy maga Adolf is lelépett a körülzárt Berlinből és az itt alul látható, VII/C osztályba tartozó U-977 fedélzetén (Heinz Schaeffer kapitány vezényletével) végül az antarktiszi Negyedik Birodalomban kötött ki. Ugyancsak gyakran felbukkan az állítólag szintén a Kiel-Antarktisz viszonylatban ingajáratként közlekedő, IX/C osztályú U-530 is (parancsnoki hídján a kellemesen csengő nevű Otto Wermuth fregattkapitánnyal; itt felül az  1945-ös argentin őrizetbevételi rendelvénye), mint roppant gyanús náci közlekedési és szállítási eszköz.

Emlékszünk még az 1947-es amerikai High Jump műveletre (lásd 1.3. alpont), amelyik nagyon érdekes körülmények közepette, gyakorlatilag egyik napról a másikra szakította meg „tudományos” tevékenységét ott lent és lóhalálában takarodott haza?

Nos, Richard Byrd ellentengernagy, a művelet értelmi szerzője (nem mellesleg maga is Antarktisz-szakértő és elsőosztályú sarkkutató, akit 1938-ban a németek maguk hívtak a saját expedíciójukra, de ő ezt nem fogadta el), szóval Byrd admirális (aki itt jobbra látható) 1947 tavaszán olyasmit nyilatkozott egy újságírónak, hogy „az USA-nak fel kell lennie készülve egy olyan támadásra, amely a sarkvidékekről kiindulva érheti”. Kérdésre válaszolva pedig elmondta, hogy „az expedíció által tett tudományos felfedezések engem megerősítettek azon hitemben, mely szerint az Egyesült Államok biztonságát az eddigieknél is komolyabb erőfeszítésekkel lehet csak garantálni.”

A hülyének is nyilvánvaló: a jenkik ráfuthattak a német bázisok nyomaira (ha ugyan nem egyenesen a németekre), és olyan ultimátumot kaptak, aminek kénytelenek voltak engedelmeskedni…

Az sem elképzelhetetlen, hogy Harry S. Truman elnök már előre értesült a sarkvidéki náci jelenlétről és egyenesen azzal a feladattal bízta meg Byrdéket, hogy füstöljék ki onnan a németeket (a közel ötezres expedíciós létszám inkább egy intervenciós hadosztályra enged következtetni, nem pedig tudományos kutatócsoportra), de vagy a káposztazabálók létszámát becsülte mélyen alá, vagy azok (hadi)technikai ellátottságát…

2.3.) Idegenek

Az antarktiszi jégmezők alatt évtízezredek óta a földönkívüliek titkos támaszpontja és földi bázisa rejtőzik. Innen indulnak és ide érkeznek vissza a repülő csészeljak, a kis zöld emberkék, valamint a feketébe öltözött emberek is. Nagyon sokáig ideális helyszín volt ilyen célokra, de az utóbbi 150 évben ez az izgága, a saját bőrében férni sem tudó emberi faj nagyon bekavart szegény idegeneknek. Az egész konspiráció felborult, s kénytelenek voltak alkut kötni legalább a nagyhatalmakkal (esetleg megzsarolni őket): időről időre tudományos és technológiai segítséget nyújtanak ezeknek, cserébe pedig viszonylagos nyugalmat és cseszegetésmentes további évtizedeket kérnek (minimum addig, amíg felszámolják a háztartást és vissza nem repülnek oda, ahonnan jöttek).

Ha ez a verzió a frankó, akkor Byrdék nácikat kerestek, de (a legnagyobb megdöbbenésükre – képzeljük csak el az arcukat!) magát ET-t és kollégáit találták abban a kurvanagy hidegben.

2.4.) A Iaszón Társaság

Ezt a bandát hivatalosan Jason Defense Advisory Group-nak hívják, s nevét a görög mitológiából, az argonauták vezetőjéről kapta; ez volt az a hős, aki megszerezte Péliásznak az Aranygyapjút.

A Jasont (és akkor így hivatkozom rá a továbbiakban) 1960-ban hozták létre Eisenhower elnök személyes utasítására, mint egy tudományos tanácsadó testületet, melynek elsődleges célja olyan tanulmányok elkészítése a washingtoni kormány részére, amelyek a klasszikus tudomány és a paranormális határán mozgó területeket veszik górcső alá. A Jasonnak nem véletlenül van állandó megbízási szerződése a Pentagonnal, az amerikai hírszerző közösség több tagjával (CIA, NSA, DIA, stb.), valamint az USA Energetikai Minisztériumával.

Sokak szerint Nixon volt az, aki 1973-ban új feladatot adott a Jasonnak: onnan kezdve szinte kizárólag a titkos (és részben elfeledett) földi civilizációk örökségét kutatják, különös tekintettel ezek pusztulásainak, eltűnésének okaira. S mindezt azért, hogy a jelenlegi emberi civilizáció (okulva az elődök póruljárásából) elkerülhesse a globális katasztrófákat.

Ez a teória tehát azt állítja, hogy az Antarktiszon a Jason központja található, mindenféle kutatólaborral és kísérletező kedvű, jólfizetett tudósok (műszakiak, matematikusok, nyelvészek, néprajzosok, történészek, katonák) százaival, akik a modern kor Aranygyapjúját (Bölcsek Kövét, Szent Grálját, stb.) kutatják. És persze nagyon nem szeretik a nyilvánosságot.

2.5.) A szabadkőművesek

Régi ismerőseink természetesen az Antarktiszon is felbukkannak. Nem bonyolítom a dolgokat, szerintem ennyi általános konteótudással, amennyivel olvasóink már rendelkeznek, mindenki el tudja képzelni, mi az ábra. Bónusz érdekességként elmondom, hogy ide kapcsolható az az alverzió is, amely szerint a Templomosok alapították az első antarktiszi bázisokat (amikor még nem volt olyan barátságtalan a vidék), majd a jegesedés után távoztak, tudniillik nem rendelkeztek megfelelő üzemanyaggal a kívánt hőmérséklet eléréséhez. A maszonok viszont csak a XIX. században lakták be ismét a régi barlangokat, s itt rendezték be a világ legtitkosabb könyvárát is, na meg egy genetikai tartalékbankot, ahová apránként a földkerekség minden élőlényfajából (mikroorganizmusok, gombák, növények, állatok) származó DNS-mintát elhelyeznek, egyfajta Noé bárkája utánérzésként, felkészülve a legrosszabbra.

És végezetül még egy kérdőjel:

1998-ban az Antarktisz Ausztrália felé eső odalán egy hatalmas, mindent elsöprő erejű földrengés következett be (a Richter-skálán 8,2-nek lőtték be, s a szeizmológusok gyakorlatilag az egész világon kimutatták). Ha ez bárhol máshol történik, elképesztő pusztítást végez, ha pedig tengerpar közelében, akkor több tíz méteres cunamit indít útjára.

Nosza, egész Dél-Ausztráliában készültségbe helyezték a polgári védelmet, kiürítették a strandokat és rettegve várták a szökőárt. Ami nem jött. És azóta senki sem érti, miért nem.

Ja: az Antarktisz alatt nincsenek egymásnak feszülő vagy egymásra csúszó tektonikus lemezek, amelyek (legalábbis a tudomány jelenlegi állása szerint) ezeket a földrengéseket kiválthatják. Úgyhogy a szakemberek azóta is vakargatják a fejüket és megpróbálják kitalálni, hogy mi okozhatta azokat a rezgéseket, amelyek egyértelműen földrengésre utaltak.

Vagy robbanás lehetett? Ki robbantott, miért, hogyan? És ekkorát?!

Ha különvéleményed van, fejtsd ki a kommentek között!

 Ápdét: Az Antarktisz-poszt kibővített, 10%-kal hosszabb verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , ,

348 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 Visszakövetés348. Hosting — 2017-12-27 16:34 

Novello

Antarktisz-összeesküvés

 345. gigabursch — 2016-11-23 08:17 

Mindamellett, hogy erről a videórol az égvilágon semmi sem igazolja, hogy az ami, de eljátszva a gondolattal, hogy ott tényleg az van, amit mondanak – nos az egy érdekes kérdés lenne a tudomány szempontjából.

 343. theodorus — 2016-02-14 17:06 

 342. becsuszoszereles1k — 2015-11-04 19:46 

OFF: @…kapitany – azt hiszem toled volt a jomultkor is a link / vagy valaki mastol?? / vagy talan a Djatlov-on? – megvan me’g a Cold Feet-kuldeteses anyag linkje valakinek es feltenne’ (keresik az eluszott kutatoallomasokat-jegtablakat, ha jol emlekszem ez volt a cikkben)? Elore is koszonom! 🙂

 341. theodorus — 2015-11-04 18:09 

Szerintem egyik sem.
A ’47es amcsi küldetésről. Ilyen szélsőséges körülmények között az amcsi csapatok soha nem harcoltak a II. vh alatt, egy esetleges III. vhban a szibériai terepen viszont hasonló környezeti tényezők lettek volna. Ugye a szovjetek kivonultak Iránból és Kínából is, na meg papíron még 2 évvel a háború után elég jók voltak a kapcsolatok, az európai újjáépítésből az amcsi cégek jól kivették a részüket, a hadi kötvényeket könnyen törlesztették, viszont a hadigépezetet nem akarták leállítani.
Közben könnyen lehet, hogy a színfalak mögött jól sikerült az egyezség a vörösökkel, az akciónak semmi értelme nem volt a továbbiakban, és a magas költségek miatt, a hat hét is elegendőnek bizonyult (na meg ki tudja milyen váratlan nehézségek merültek fel, amelyek a készletek elégtelenségére hívták fel a figyelmet, a gyorsan csökkenő morállra a katonák között – biztos pár kurtizánt is kellett volna vinni).
Ezért egy gyenge falseflag keretében egy dél-amerikai lapnak nyilatkozott valami hülyeséget Richard Byrd, hogy a félelmet fenntartsák, vagy éppen újra előhozzák az amcsi átlagpolgárban, és ne kelljen a hadipari kiadásokat erősen visszavágni (a hadipari lobbi nem hiszem, hogy valamivel is gyengébb lett volna a hidegháború hajnalán, mint mondjuk napjainkban).

Lehet kicsit konteó gyilkos vagyok, lehet hogy már hasonlót vázoltak fel előttem is, mert nem olvastam végig a hozzászólásokat, ez esetben bocsi. 🙂

A Piri raissz-féle térképről. Grönlandon állítólag 982ben jártak először a vikingek, mikor melegebb volt, mint napjainkban, ezért is kapta a Zöld föld elnevezést. A 15. században egy kisebb jégkorszak köszöntött be, ami által elnéptelenedett (például nálunk Mátyást a Duna jegén koronázták meg, Londonnál a Temzén korcsolyáztak a népek sokáig stb.)
Na mármost Grönlandon ma is van település az északi 70. szélességi fok körül. Az Antarktisznak is vannak bőven olyan pontjai, mely a déli 70. szélességi fokánál közelebb helyezkednek el az egyenlítőhöz. Ha feltételezem azt, hogy a mini jégkorszak nem csak az északi féltekén volt, akkor lehetséges, hogy növényzetet és élővilágot fedeztek fel az Antarktiszon, dehogy kik és mikor abból lehetne jó sok konteót alkotni. : ))

 340. doktorandusz — 2015-01-25 01:03 

@gömbgiliszta:
Radnóti verse. Kis csonka Magyarországunkra utal.

 339. 404notfound — 2015-01-12 21:34 

 338. cseko46 — 2014-07-01 15:51 

A 334.- BEJEGYZÉSHEZ

Miért szükséges a spirituális és a materiális azonosság.
Nem a dialetika témája ez.
Hanem Emánuel Kant szerezte (A TISZTA ÉSZ KRITIKÁLYA)vonalához ileszkedés.
Természetesen figyelve egy csomó meg magyarázhatatlan objektumra tárgyra, bolygó szerte.

Mintha egy rendező az 1- 2-3 számok közül direkte elszeretné törülni az 1- létét. Ilyen nem volt, nics és nem is lesz.
Engedtesék meg egy kifelyezés megfestése. na. na. !!!!

 337. cseko46 — 2014-07-01 14:17 

@becsuszoszereles1k:

334-dik bejegyzés

 336. becsuszoszereles1k — 2014-07-01 03:49 

>csillagok-faunok> …………..kenyer-harc szovegresz kozott egy teljes fejezet kiesett a komment elkuldesekor! Ez meg hogy lehet? Sajnos nem irom le ujra…:)

 335. becsuszoszereles1k — 2014-07-01 03:41 

@cseko46: Jol ertelek?:

– Atlantisz: magiaval virtuskodo lakossag; dimenzio utazok
eszkozuk az: “elet viraga” (csillag)

ugyanok a “nap fiai”(csillagok) – meg nem szalltak meg a teljes letezesi sikot (anno)

– Talalnak alacsonyabb fejlettsegu lenyeket (entitas), ezek a
faunok, akiknek telepatikus adottsagaik vannak;

A magikus vagy eletviraga, dimenzio utazo atlantiszi nap fiai egy szert terjesztenek koztuk, hogy o”k is tudjanak dimenzio utazni >csillagok-faunok> kenyer-harc (szurke kenyerharc) <>> Nap-Mars ????? Szokoarral a szurkek ellen? Termeszet-technologia haboruja? ????? Spiritualis es materialis egysegenek szuksegessege, mint egy falat kenyer?…Es a faunokkal mi tortent?……….Passz! 🙂

 334. cseko46 — 2014-06-30 19:10 

@becsuszoszereles1k:

ENNEK A TÉMÁNAK KOMOLY MENYISÉGÜ IRODALMA VAN.

Egyébként az atlantisz e szigetén a mágiával virtuskodó
lakosság. A fáma szerint dimenzió utazásokat végzet .Egy élet virágának nevezet berendezésel.
E utazások folyamán találkoztak a felylődés alacsony szintjén áló fajjal. AKIKNEK TELEPATIKUS ADOTSÁGAI VANNAK.

Nos ezeket entitásoknak nevezi ez az ismeret kör. Ugy néznek ki mint a faunok.
Üzletet kötötek a sziget utazóival egy olyan szert adtak ell amelynek használatával könyen olyan álapotba kerül az ember hogy utazhat a dimenziókban.

Cserébe azt kérték hogy itt e milióben szekszuális tivornyákat hajthassanak végre. TELEPATIKUSAN DELEJEZET
lányainkkkal.A nap fiainak nevezet csoprt tagjai mielőt megszálhaták volna tömegesen e létezési sikott Szökö árokkal pusztitoták ell azokat akik kinyitoták volna nekik a kaput.
Eról szól a rideg ismeret halmaz.

Hogy empirikus vagy prosperikus figyelmet igényel e

( A kenyér előszor liszt volt az előtt pedig buza.) Ez a felsorolás nem idealista vagy realista szemléletet igényel. Hanem történeti elemzést.

Egyébként a szükének nevezet fajt. NEVEZI E ISMERET HÜLÓ EMBEREKNEK.
UGYAN IS EZEK KROKODILSZERÜ FORMÁBÓL FELYLŐDTEK TOVÁBB.

A Marson éltek.A mit gigantikus háborukban tönkre tetek.
Aztán ide emigráltak kÖzzénk . A gépi berendezések TERVEZÉSE ÉS ÉPITÉSE MELET A HÁBORUZÁS AZ IGAZI JELEMÜK.
ők a salyát világukat szét bombázták hadviselték.
Ma nem külömböznek másoknál csak azzal hogy imádnak rombolni harcolni ilyen masinákat késziteni.
Ezt ez az ismeret halmaz tartalmazza.

 333. becsuszoszereles1k — 2014-06-29 18:45 

328-tol @cseko46:

329. RC mond valamit – talan teged erositendo (meglesem a regieket – ugysem voltam itt meg akkoriban, bar elolvastam mindent)…hhehhe: tenyleg (akkor is) volt egy hasonloan konkret (nem maja, nem antik-tolte’k, szokoar nelkuli) esemeny! 🙂

Mintha meglennenek:

– 1-4; 5(jo!) 6(meg jobb!) – RC jol latja az e’rzetet reszedrol(-re)!

– tetszik a felvete’sed;

– tetszik a felvete’sed;

Idealistanak vagy realistanak nevezned magad? (Szamomra az derult ki a hozzaszolasaidbol, hogy a ketto ugyanaz. Vagyok annyira realista-idealista, hogy ezt nevezzem a dicseretesnek – fejlecen?-ezt nem ertettem mondjuk…)

Ha rossz a megfejtesem, akkor bocs cseko! RC is bocs!

 332. cseko46 — 2014-06-29 17:47 

@franta:

AZ OTT LÉVŐK TALÁLKOZHATAK OLYAN LÁNYOKKAL AKIK A BELSŐ KÖRÖN HALADNAK AZÓTA A TANULÁSBAN.gondolom én.
NEM AZ EMBEREK GYILKOLÁSÁRA ADOTT UTASITÁSOK LEHETNEK. AZ OTTANI LÉTEZÉS ALAPJAI.
HANEM A TANULNI AKARÓK SEGITÉSE TÁMOGATÁSA.gondolom én.

 331. cseko46 — 2014-06-29 17:28 

@Eugenie Danglars:

Mi lenne ha azt hiné az ember hogy a technikai felyődés annak a kifelyezeten .Ön felyü és nem a mások tövényeihez igazodó.Kisérleti merészségnek a folyománya.

Ami azt merészeli szemtelen módon firtatni .
SOK MINDEN LEHETSÉGES AMI ( MÉNG) NEM VALÓSÁGOS .
TOVÁBB GONDOLVA NEM EBBEN A VALÓSÁGBAN ZAJLIK.

Ha valaki mondjuk az időszámitásunk szerinti 2oo. év emberének szemével látná . Bisztos hogy csak ezt látná.
HA EZ IGAZ LEHET:
AZ NEM LEHET HOGY LÁTHATJA IS . (NO EZ TULVAN A KATEGÓRIA HATÁRÁN .

Miér is.

(Nem arról van itt is szó hogy sok minden lehetséges.)

Egyesek szerint az ember is ezét jöhetet létre mint spcifikus organizmus.

SOKAN AZT SZORGALMAZZÁK HOGY AKI Á-t mond.
Mondjon B-is

De ha én azt álitom magamról hogy pihent gondolataim vannak.
AZ A SZEMÉLYT AKI A HOLDRA KIVÁNT JUTNI MILYEN AGYUNVÁ
KEL MAGASZTOSITANUNK.

 330. cseko46 — 2014-06-29 16:34 

@gyaloghartur:
Lemuria
És a fehér sziget.
És a nap fiai.
És a nevezettek elekromágnessel kapcsolatos civilizált ismeretei.
A Mars tecno őrültjei mint mérnöki gennerália.A rombolás mestersége.A mars álapota.
Az ember mint a dimenziók hermafrodita utazója a szexuális fuzió az erzékelés dimenzióiban.
Az antaltiszi önfejü kerdeményezés.
A Fáraó menekült népe.
A geometria mint a tanulás nyelve.
A férfi és a női dipólus.
Amit nyugottan nevezhetünk a Salamon bölcseségének is.
NO
A Tesla ur nevével is fémjelzet tudományt kutaták a náci lányok.

 329. realcorpus — 2014-06-29 16:19 

@cseko46:
Hát már ne haragudj meg, de ez olyan ‘cseko46 mondja nadivereb-nek, hogy…’ éreztet ad a hsz.-odhoz. =)

Másrészt egy 1998-as esetről beszéltek, amikor épp a szökőár hiánya volt furcsa, és nem maja, vagy tolték korabeli a történés.

 328. cseko46 — 2014-06-29 15:59 

@nadivereb:

Nekem ugy tünik ezek a hozzászólások nélkülöznek egy fajta olvasotságot.
Nevezetesen a Maják le irtak hogy,szökő ár nyelt ell a Toltékok áttal használt föld részt.

Az bisztos hogy nem tegnap volt.Az is tetten érhető hogy nem a népszerü ismeretek közzé számolják az akkori ismeretekt.
Nem udvözitő a ismeretek hiányával nyomulni.

 327. wisp — 2014-06-06 15:09 

Mind nagyon klassz elmélet 🙂 Ha elő kéne nekem is állnom valamivel, arra tippelnék, hogy a németek már a harmincas években megtalálták az Aranygyapjút, azaz az újsvábok kikapartak ott valami rohadt értékeset – ez lehetett valami UFO/atlantiszi technológia, egy vadi új energiaforrás, de a kedvenc ötletem, hogy egy komplett, jégben rejtőző civilizációra bukkantak, amivel sikerült valahogy szövetséget kovácsolni. De bármi volt is, a kedves felfedezők úgy döntöttek, hogy inkább megtartják maguknak, a führerbácsi meg bekaphatja. Amikor aztán a magasugró világbajnokok ’46-ban ráakadtak a kolóniájukra, jobb megoldás nem lévén minimális részesedét ajánlottak nekik (vagy még inkább rajtuk keresztül az USA-nak) a mézes bödönből, cserébe meg tessék őket békén hagyni az elkövetkező örök időkre. Ugyan ezt aztán eljátszották a későbbi expedíciókkal is, leszámítva, hogy nem mindegyiknek a tagjai voltak annyira elkötelezett hazafiak és inkább ottmaradtak a kialakulóban lévő kis földi paradicsomban, ami vagy a felfedezett kincsekből, vagy az azokért vásárolt luxusellátmányból gyarapodva mára már egy Svájc-szerű, gazdag, független államként működik, kiegészítve azzal, hogy a különféle országok legmagasabb körein kívül senki nem tud róla. A Jason képzi a linket a civilizáció többi részéhez, ami vagy a nagyhatalmak megbízásából igyekszik kézben tartani Újsvábiát, vagy magát pártatlannak adva ki a saját gesztenyéjét kapargatja, esetleg mindkettő. A Szabadkőművesek szerepe homályos, de kapcsolódási pont van elég – mi van például, ha a közhiedelemmel ellentétben valójában nem az USA, hanem Újsvábia a New World Order prototípusa? Arról nem is beszélve, hogy egy földrajzilag teljesen elszigetelt, hivatalosan sosem volt mikroállam mekkora lehetőség a tanúvédelem legmagasabb fokára vágyóknak – persze nem olcsó, de a megfelelően monumentális vagyon, vagy azzal egyenértékű információk fejében megvásárolható a repülőjegy Újsvábiába. Aki pedig egyszer odament az többé nem disszidálhat…

 326. dogi — 2013-10-25 22:44 

@gömbgiliszta:
szerintem meg ” e lángoktól ölelt kis ország, messzehangzó gyermekkorom világ, belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s érzem majd testem is e földbe süpped el”
vagy ilyesmi 🙂

 325. mercenario — 2013-10-17 18:33 

A mostanság eltűnt, korábban menetrndszerű koedukált spion ingajárat hajó kapcsán nemrég azt mondta egy zulu törzsfőnök az ötödik sör után, hogy volt egy magyar testőre, aki ilyenkor mindig azt mondta, hogy addig jár a vizes tank a kútig, amíg a megbízott katonanő utódot hoz az ellenséges őrmesternek. A törzsfőnök kérdezte, miért beszél ilyen not uderstand a bodapészti katona 🙂

 324. otoaak — 2013-08-15 08:56 

1. Egyes geológusok szerint a nyugat és kelet antarktiszi jég ketté fog szakadni a felmelegedés miatt. Szerintem ez a legjobb magyarázat a földrengésre mert a szétválás ugyan még nem történt meg teljesen de az nagyobb is lett volna 8.2-nél ha ilyen gyorsan zajlik le. Ez megmagyarázza azt is miért nem volt szökőár. A robbantás már csak azért sem áll meg szerintem – a földrengés erősségét figyelembe véve – mert annak a felszínen is komoly nyoma lenne főleg a brutális mennyiségű jég megolvadása/elpárolgása miatt.

2. Csak, hogy saját magamnak is ellentmondjak ha tényleg van valami bejárat ott és létezik valamiféle civilizáció a jég/föld alatt akkor egy brutális méretű hidrogén bombával éppen pontot tettek a dolog végére valakik… (már ha a mese kategóriájú konteókat is figyelembe vesszük)

 322. trenk48 — 2012-12-23 20:48 

Byrd admirális expediciója egy külön konteo lehet, teljesen egymásnak ellentmondó cikkeket, írásokat lehet olvasni róla. Maga Byrd is állítólag sokszor került ellentmondásokba az expedicióról mesélve….

 321. paracelsus — 2012-10-17 13:48 

Hm, a náczik egymagukban aligha kergették volna hazáig a jenkiket. Szóval inkább legyen ez:
Neu Schwabenland derék (és árja) telepesei megtalálják Atlantiszt/Középföldét/Lemuriát/a kis zöld emberkéket, akik ott csöveznek, és hiperszuper technológiájukkal már elvannak évezredek óta. Őslakosék és árjáék egymásra találnak, amikor megjelenik a kotnyeles jenki flotta.

 320. ottar — 2012-09-21 22:20 

Új-Berlin? Lehet hogy ez éppen nem hiba a térképen…

http://index.hu/tech/2012/09/21/rohejes_hibak_az_apple_terkepen/

 319. ottar — 2012-09-18 18:39 

Tiszteletem!
Eddig read only módban voltam (nehogy ŐK felfigyeljenek rám.. :)) De most..
Nem olyan régen olvastam az Operation High Jumpról.
Aztán pár nappal később a hírekben Neil Armstrong temetéséről…
A hamvait az USS Philippine Sea fedélzetéről szórták vízbe…
Ami részt vett az Operation High Jumpban erősen…

 318. Rogal Dorn — 2012-08-16 20:48 

Azért Byrd admirális “ugrándozása” nem volt piskóta, és gyanűsan gyorsan visszavonultak. A Hollow Earth elmélet meg nagyon régi előzményekre nyúlik vissza. A legendáknak általában azért van valami alapjuk.

 317. somitomi — 2012-08-16 17:35 

@Maga Lenin: Az valamiféle tévedés volt, egy műhold csinált egy képet az északi sarkról, amin egy irgalmatlan nagy luk van a sark helyén. Erre megindult a találgatás, hogy hova is vezet, jöttek az ötletek, hogy van egy “belső világ” a közepén egy miniatűr nappal stb. Aztán kiderült, hogy “valami” becsapta a műhold optikáját, és nincs luk.
Ettől persze nem kizárható, hogy tényleg volt luk, csak a fotó készülte után a hírverés miatt a belső oldalon élő barátaink expressz befalazták.

 316. face — 2012-07-11 10:04 

Volt egy játékfilm a német Anarktiszi jelenlétről, valamikor a 70′-80′-as években készülhetett én vagy 15 éve láttam szerintem a tv-ben. Egy tengeralattjárót térítettek el az iránytűje alá mágnest rakva és úgy érketek a földrészre, ahol agy melegvizes barlangba mentek be. A film vége volt ez, nagyon tetszett az antaktiszi rész, persze akkor még nem hallottam Új-Svábföldről. Tudom, ez nem sok infó, de valakinek nem ugrott be a cím vagy pár szereplő, a google nem sokat segített.

 315. geza2 — 2012-04-22 16:33 

 314. trenk — 2012-03-10 21:54 

Én nagy mennyiségű ásványkincsre tippelek, még Cousteau hozta létre azt a konferenciát, amelyen 50 évre bányászati móratóriumot írtak alá a nagyhatalmak.

 312. béla — 2011-12-23 08:45 

[chronos](#11356068): ez baromság bármikor meg lehet nézni ezt a (gagyi)filmet !

 311. P — 2011-12-19 20:50 

Helyesbítés:

MTI
2004. december 23., csütörtök 21:16
|
Erős, a Richter-skála szerinti 8,2 erősségű földrengés rázta meg csütörtökön az Antarktiszt, jelentette a strasbourgi geológiai intézet.

A földmozgást közép-európai idő szerint 15 óra 58 perckor észlelték az Ausztráliához tartozó Marcquarie-sziget térségében, a Déli-Jeges-tengerben. Károkról nem érkezett jelentés.

A wellingtoni geológiai és atomtudományok intézetének adatai szerint a földlökéseket, amelyek epicentruma 33 kilométeres mélységben volt, még a 820 kilométerre lévő Új-Zéland déli részén is érezni lehetett. Az új-zélandi intézet a Richter-skála szerint 7,2 erősségűnek mérte a földmozgást.

 310. Rogal Dorn — 2011-07-11 16:20 

[chronos](#11356068):

És látható valahol a műsor? Na jó, csak költői volt a kérdés.

 309. somitomi — 2011-07-10 13:54 

A földrengés vélhetően egy új, az atombombát is kenterbe verő fegyver tesztje lehetett, aztán hogy az UFÓk, vagy a nácik voltak-e azt nem tudom.

 308. trenk — 2012-03-10 21:51 

@chronos, A film a neten megtalálható, letölthető, érdekes, meg is lepődtem, hogy leadták….

 307. chronos — 2011-05-24 20:05 

@nadivereb: hát a német dolog elég valószínűnek tűnik.. mivel 2003-2004 környékén az m2 leadott egy filmet (UFO-k a harmadik birodalomban) aminek köszönhetően az m2-t elég rendes pénz bírságra kötelezték és 1 hétre bevonták az adás lehetőségét.Magyarázat erre a dologra későbbiekben az volt h olyan anyagokat adtak le amit nem engedélyeztek nekik mert azok titkos információkat tartalmaznak. Többek között fényképeket,videókat és egyéb érdekes infokat.

 306. adler30 — 2011-03-24 18:10 

A legnagyobb mítosz/legenda a világon az üreges föld.A buddhisták is megírták sokezer éve:agartha és sambhala néven.Talán minden ebből ered.Percy Harrison Fawcett ezredest is igazából ez a legenda érdekelte,atlantisz csak körítés volt.

 305. 178996 — 2011-02-17 10:36 

[froid](#11180829):

Ja, ha magának Atlantisznak a vélelmezett elhelyezkedéséről és feltalálási helyéről van szó, számtalan teória létezik Atlantisszal kapcsolatban, a Húsvét-szigettől kezdve a Bermudákon, Tahitin és a Zöld-foki-szigeteken keresztül az Azori-szigetekig, Santoriniről nem is beszélve…

Az elsüllyedt földrész témája külön konteó, egyszer talán majd foglalkozunk vele.

 304. froid — 2011-02-17 09:55 

@tiboru: Értelmessen irtam. Az Atlantisz területének van lelőhelye, ami már nincsen viz alatt, és ezt a területet belehet azonosittani földrajzi koordinátákal.

 303. 178996 — 2011-02-17 09:51 

[froid](#11180738):

Milyen lelőhely?

 302. froid — 2011-02-17 09:14 

Kiváncsi valaki az ATLANTISZ lelőhelyének a földrajzi koordinátáira?

 301. 179285 — 2011-02-14 13:45 

@tiboru: miért ne, ha azt szeretik? pénz meg ugye nem számít… elvisszük nekik az alapanyagot, ők meg elfőzőcskéznek… idejükbe belefér…
De az az édesvízű tó, állandó hőmérséklettel, mikrorganikus élővilággal ott 3700 m mélyen – na az azért mégiscsak érdekes…

 300. 178996 — 2011-02-13 17:56 

[miamai](#11173667):

Nehogy már az antarktiszi nácik kőbányait igyanak…

 299. 179285 — 2011-02-13 17:10 

[tiboru](#11173235): háááát, gut, besser, kőbányai…
De ha már főznek, akkor a tó alatt kell lenniük a laboroknak!

 298. 178996 — 2011-02-13 13:14 

[miamai](#11172826):

Hm, micsoda kiváló minőségű bajor sört lehet abból a tiszta vízből főzni 🙂

 297. 179285 — 2011-02-13 09:16 

Egy nemrégi hír: édesvízű tó az antarktiszi jég alatt http://www.idokep.hu/hirek/to-a-jegpancel-alatt

 296. tiboru — 2011-01-21 17:59 

@Freja:

A szerző köszöni 🙂

 295. Wilbur Nárcisz-11 Swain — 2011-01-21 16:29 

Piri Reis térképei (1930-ban kerültek elő)nem a mostani, hanem néhány tíz(száz)ezer évvel ezelőtti állapotban mutatják az Antarktiszt. 1930-ban még azt sem tudták, meddig jég, meddig föld a kontinens…

 294. gyaloghartur — 2010-12-12 14:14 

Ausztrália és Antarktisz csak a geológiai közel(?)múltban vált el egymástól: ekkor siklott a mérsékelt égövről -től északra a sivatagi zónába ill. délre a jégövbe. (Nota bene: humbug a 4,5 milliárd éves Föld: jó ha 60 000 éves! Pontosabban 59 998..)

Szóval 55 000 évvel ezelőtt amikor a magát nagyképűen 2x Bölcs Embernek (Homo sapiens sapiens)nevező faj elérte a még egybe tartozó LeMu(riá)t igen fejlett civilizációt talált a bozóterdők szavannás, vagy ha úgy tetszik sztyeppes tisztásain.Az itt élő “emberek” az erszényesek rendjébe tartoztak! Az”evolú-cionisták” persze holmi párhuzamos fejlődésről, meg konvergenciáról hablatyolnának, ha egyáltalán hallottak volna az Erszényes Emberről(Pseudohomo marsupica)!( Nota bene: szeretik az “erszényes-állapotot” kisajátítani!)De nem hallottak, nem is szereztek róla tudomást…

Hogy miért? Hát épp itt van a kutya elásva: a DINGÓ! A dingó u.i. a gazdája előtt úszva, szigetről szigetre eljutott LeMu-ba.Hangos csaholásával, agresszivitásával pokollá tette a békés köldök-, akarom mondani erszénynéző, kontempláló marszupikák életét.

A marszupikák apai ágon a Mars(z)ról származtak. Anyai ágról meg koala mackók voltak. Ezzel szemben köztudott, hogy az emberek a vénuszi melanohomák és a gibbonok korcsai.

A rejtély feloldása: a Marszupikák, megunták hogy tovább szoptassák őket holmi jöttment (gyüttment) emlősök, s óriási szellemi energiájukat a Le-Mu törésvonalra koncentrálva egyszerűen Le-úsztatták a Félkontinenst (helyesebben 2/3) délre.

Az itteni klíma tökéletesen megfelelt meditáló- ökologizáló életvitelüknek. (Nota bene: a régi kontinensen se sokat szemeteltek , ezért nem maradt “archeológiai” lábnyomuk!) Jeges nyugalmukat Scott és Amundsen versenyfutása zavarta meg: a kutyaszánok egészen kétségbe ejtették őket, hisz a DINGÓK miatt úsztak le a sarkvidékre.

1946-ban ultimátumot intéztek Byrd admirálishoz és Truman elnökhöz: vagy vége lesz a kutya-komédiázásnak, vagy vége lesz a Homonidák civilizációjának. ( Nota bene:a pesti kutyaszaros kultúrát elnézve, teljesen érthető, hogy kifordultak addigi béketűrő magatartásukból. S ne feledjük ÓRIÁSI bioenergiatömeg felett rendelkeznek: egyszerűen kibillentették volna a földet a tengelyéből, s máris itt az Új Jégkorszak vagy Nagy Lefagyás.).

Bizonyíték: most már csak a kevésbé idegesítő Motoros Szánok közlekedhetnek az Antarktiszon (helyesebben: Marszupián).

Ja. Az UFO-k is Ők.

 292. Freja — 2010-10-13 10:44 

sok erdekes dolgot olvastam a kommentekben, igen geologuskent tudom hogy az anktartiszon felszinen jelenlevö nagy tömegu nagy tisztasagu szen van, talan olaj is. Földtörtenetileg igazololt az Anktartisz eleg sokaig tropusi/szubtropusi klimaval rendelkezett, innen eredetezhetö a sok szen. A masik földtörtenet erdekesseg hogy több olyan idöszak is volt a földön amikor jeg egyeltalan nem volt. Szoval nem kell itt gyors mozgasokrol beszelni. Az anktartsz szenmezök tudomasom szerint vedelem alatt alnak azert nem banyaszhato. De ha eleg jol ertesult vagyok akkor a öld energiakeszletenek nagyon nagy resze a jeg alatt rejtözik es ez melyik hatalmat nem erdekelne föleg akkor amikor veszesen fogynak a tartalekok.

A masik elmelet szerint miszernt az atlantisziak lakjak az anktartiszt, sok 19. sz.-i mu megemliti az ott levö lakosokat. Nem is kell messze mennunk vegyuk pl a Jokai Mor Fekete gyemantok c. muveben leirt polaris vilagot ami igen csak hasonlit az altalunk elkepzelt anktartiszhoz. Jokai leirasa szerint ezek a lenyek a polaris magnesesseg erejeböl tartottak fent vilagukat. (pedig akkoriban nem allt rendelkezesre muhold es egyeb mas kutyu)Ezert elkepzelhetönek tartom a naci elmeletet is mert lehet talaltak valamifele technologiat amivel a jegmezök alatt eletben tudtak tartani magukat.

Az konteo jo volt tetszett nagyon gratulalok a szerzönek.

 291. claidheamohmor — 2010-09-28 16:14 

Ja. Pont ezt akartam kérdezni. Nem lenne olyan műhold, ami rálát?

 290. hehe64 — 2010-09-03 17:05 

Hát, próbáltam utánanézni hogy miért van kitakarva a Déli Sark, és miért nincs az Északi Sark, de nem jutottam semmire.

A Google Föld ilyen és passz.

Legalábbis gyanús a dolog.

 289. tiboru — 2010-08-21 13:03 

@qqyyqq:

Köszi. A tiltást én sem értem. Megrpóbáltam, de nekem se sikerült. Én nem állítottam be egyetlen tiltott szót vagy kifejezést sem. Lehet, hogy az oldal, amire a link mutatna, már többször volt vírusfertőzött és a blog.hu központilag tiltja..?

Nem tudom.

 288. qqyyqq — 2010-08-21 10:34 

hasonló cikk: “Új-Svábföld, az Antarktisz jege alatt…”

{ google tudja hol, csak valamiért tiltott itt a linkelés ennek }

 287. Pollo — 2010-07-05 15:08 

Üdv mindenkinek…

Nem olvastam végig a hozzászólásokat, szóval, ha valaki írta előre is bocs. Az utolsó részhez a földrengéshez szólnék hozzá.

A lényege annyi, ha a szakemberek azt mondják földrengés akkor az bizony az is, mivel a robbantások teljesen más hullámokat generálnak, mint a földrengések. Érdekesség, hogy pont ezért hozták létre például a Csendes-óceán körül a manapság egyre hangsúlyosabb cunami előrejelző, földrengésfigyelő hálózatot, mivel a vízalatti atombomba és még csúnyább dolgok robbantása teljesen más karakterisztikájú jeleket keltenek, mint a normális földrengések. A másik, hogy bizony léteznek ún. kontinentális rengések is, amelyek nem köthetők lemeztektonikai mozgásokhoz, bár azon mai napig megy a vita mi válthatja ki őket.

Abba viszont már bele se merek gondolni mi kell ahhoz, hogy valaki megmozgasson ekkora földtömeget. Bár a posztban írtak fényében, az ottani fickóknak ez nagyjából egy ebéd elkészítéséhez fogható nehézségű feladat lett volna:D

 286. csapokaka — 2010-06-27 06:21 

Bolsh és Tiboru megtudnátok Adni az msn címeteket vagy esetleg az e-mail címeteket , fontos lenne egy picit beszélgetni 🙂

 285. ThePlayer — 2010-05-26 08:34 

Nos!Mivel én még “új”(katonásan; Kopasz)vagyok a blogon ezért csak egy könnyed eszmefuttatással szólék a posthoz.

Kezdeném azzal hogy nagy Eric Von Deniken rajongó vagyok bár az utobbi időben nem nagyon figyelem munkásságát.Valamelyest Ehhez kapcsolódik a hsz-em is.

Deniken bebizonyitotta hogy ha egy eldugott civilizációhoz ugy közelitesz mint egy isten, istenként fognak tisztelni és kezelni mivel még magukon kivül nem láttak mást.(fehér embert)Ez történhetett az anktartiszon és itt jön képbe az UFO konteo akik (ugye)a föld alatt élnek.Ha valóban a föld alatt élnek (is) akkor nem éri őket napfény tehát nem barna a bőrük hanem szürkés.Ha csak az ott termesztett növényekből táplálkoznak akkor vékonyak de nem éheznek mert soha nem ettek mást.Tehát irreálisan nagy a fejük a testükhöz képest.Az állandósult szürt illetve homályos fény kitágitja a pupillát a jobb látásért.Szőrzet nem kell nekik mert mint tudjuk, a szőrzet a környezeti hatásoktól véd minket.Őket nem érik környezeti változások.Tehát összességében emberek akik alkalmazkodtak a környezetükhöz és még az is belefér hogy egy rég elfelejtett civilizácio utlsó tagjai voltak.Mert ugye erről is volt már példa a történelemben hogy szélsőséges körülmények közt maradt fenn egy faj.

Természetesen ez a náczikat abszolute nem érdekelte, legfeljebb örültek annak hogy még a sarkvidékeken is istenként tisztelik őket mert berontottak a hangos madaraikkal meg a pöfögő bálnáikkal és hoztak szép csillogó villábotokat amivel örökalvót( 😀 ) lehet csinálni.Ami azt illeti a náczik nem maradhattak ott mert nem volt sok értelme fagyoskodni hiszen azt mindenki tudja hogy a fél világ az övék volt még a háboru után is.Ott és akkor kisérletezgettek amikor akartak.

asszem ennyi.

 284. A nácik titkos fegyvere legóból készült! — 2010-04-27 04:31 

Valamikor januárban jelent meg a konteo.blog-on egy cikk az Antarktisz-összeesküvésről amiben az egyik elmélet szerint a Harmadik birodalom partra szállt az Antarktiszon és ott mindféle titkos dolgokat építettek satöbbi, tessék elolvasni a cikket, igaz…

 282. hv — 2010-03-29 23:58 

Biztosan ti is megnéztétek már az antarktiszt google earth-ön, aminek a fele ki is van takarva. Kérdés: a magassági számokat is néztétek (kepfeltoltes.hu/view/100330/d_li_sarok_www.kepfeltoltes.hu_.gif) főleg a képen körberajzolt területen belűl? Ott végig 10 és 50 m van kiírva, még ott is ahol egy elmosódott hegy lenne, illetve a területen kívűl pedig 500+ méter magas hegyek vannak.

 281. Balt — 2010-03-20 11:42 

Hátha még nrm volt:

videa.hu/videok/tudomany-technika/ufo-k-a-3.-birodalomban-kiserlet-pJbqRrXeLPvCx1jw

(Most nézem, ebből kifolyólag kerestem rá a blogban, de még nem olvastam.)

 280. beavereater — 2010-03-01 07:47 

@Clearvoyance: nem egészen, a légcsavarok végének a sebessége pont alatta maradt a hangsebességnek, és még az sem lett volna baj, ha átlépi – szerkezetileg bírta volna, de ehhez akkora teljesítménytöbblet kellett volna, amit dugattyús motorokkal már nem volt gazdaságos előállítani (túl nagy motor kellett volna hozzá).

 279. beavereater — 2010-02-28 19:16 

A Piri Reis féle térkép rejtélyét már megoldották:

morokonyv.hu/1421-%20amikor%20K%C3%ADna%20felfedezte%20a%20vil%C3%A1got/13497/15

 278. Annuska71 — 2010-02-25 01:56 

A fenti cikkből kimaradt, hogy Richard Byrd a jelentésében beszámol az expedíció során tapasztalt események között a felbukkanó U-977 – es tengeralattjárókról is két évvel a II.világháború után!

 277. Clearvoyance — 2010-02-23 02:36 

Na végigolvastam és közben megnéztem a filmet is. 🙂

Azért valami megakadt a fejemben. Azantigravitációt előállitó korongok elég nagy sebességgel forognak körbe. Már a II vh-ban is gondot jelentett, hogy a vadászgépek légcsavarjainak vége elérhette a hangsebességet. Ha az a korong ezt a határt átlépi vajon a hangrobbanásnak nem kellene kinyitnia kissé azt a konzervdobozt?

 276. Clearvoyance — 2010-02-23 00:34 

@Licus:

Magas, szőke, kék szemü és…!

D kosaras.

🙂

 275. Nash vs. Keynes — 2010-02-12 09:19 

Engem azért meglepne, ha egy ilyen Német bázis fennmaradhatott volna észrevétlenül. Ismerünk olyan nációt akik nem hobbi szinten kutatják a náci háborús bűnösöket, szóval sanszos, hogy kiszúrták volna már ezt az egész sztorit. Persze ha már konteóblog, tegyük hozzá, hogy lehet ki is szúrták. Azért volt a 8-as erősségű földrenés 😉

 274. tiboru — 2010-02-07 17:12 

@immortalis:

Hát az lehet, hogy sok jó csaj van, de biztosan túl vannak öltözve 🙂

 273. immortalis — 2010-02-07 16:51 

Lehet, hogy sok jó csaj van az antarktiszon, és az ott járó tudósok szimplán beféltik maguknak az infót…?

 272. tiboru — 2010-02-07 16:46 

@Attus Germanicus:

@Gloucester:

A jó komment nem vész el, csak átalakul 🙂

 271. szabomelinda — 2010-02-07 15:53 

Szerintem az Atlantisz teoria eléggé valószínű.Mert hát mért is ne lehetne ott Atlantisz.Biztos úgyjártak mint nagy valószínűséggel majd mi elkapta őket egy kis jég.

 270. Attus Germanicus — 2010-02-07 13:12 

@Gloucester: Ez gáz. De legalább megvan. 🙂

Köszi! 🙂

 269. Gloucester — 2010-02-07 13:04 

@Attus Germanicus: A “nácik aranya” posztba tetted. 🙂

 268. Attus Germanicus — 2010-02-07 11:55 

@tiboru: Ezt (pontosabban egy magyar cikket erről) én is beraktam ide egy-két napja, és most nem találom. :-O

Vagy rossz poszthoz tettem volna?

 267. tiboru — 2010-02-06 10:53 

@Linux fan:

🙂

Pont most akartam belinkelni, mint abszolút releváns cikket!

 266. Linux fan — 2010-02-06 09:13 

Szenzáció!! A mai hírekben olvasom, hogy megtaláltál Antarktisz rejtett kincsét:

“More whisky, brandy found in Antarctica”

tvnz.co.nz/national-news/more-whisky-brandy-found-in-antarctica-3349662

Több láda, 100 évvel ezelőt elrejtett skót viszkit találtak a jég alatt. A fáradhatatlan kutatók három napig faragták a jeget, mire a ládákhoz jutottak.

A skótok máris érdeklődnek, mert azt mondják, a százéves lelet segítségével ismét egy rég elfeledett recept alapján tudnák készíteni a nemes italt.

 265. RoFä — 2010-02-02 01:16 

@Krux: A téma alapján egy kicsit durvább lett volna, ha a KUTYA beengedésére szólít fel.

Norvégul.

 264. tesz-vesz — 2010-01-30 17:18 

ez nagyon színvonalas bejegyzés

 263. franta — 2010-01-30 11:00 

@bolsh: Na ja.

 262. bolsh (törölt) — 2010-01-29 20:14 

@franta: <<Arra akarok kilyukadni, hogy nem minden idegen vagy bármiféle földi (föladalatti) civilizáció demokrata – ab ovo. Hát mert nem… Valamiért lapaktálhattak a nácikkal, akik az ő szemszögükből nézve nem azok a görények, akiket a mai világ (egy része) annak tart.>>

Sőt, sok föld feletti sem. Még az sem aki/ami a demokráécia bástyájának tartja magát. Ezek az transzóperenciás bástyáék egyáltalán nem találták görénynek Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun-t, sőt az Az “Operation Paperclip” fedőnevű ‘húzás’ során mintegy 700 náci’ tudóst, technikust, orvost sem.

A maradék ezer meg ezer náci’ simán mehetett a jégföld alá.

 261. franta — 2010-01-29 18:34 

@Eugenie Danglars: Jenő! Még tán annyit tennék hozzá – a nácik és az Isten tudja mifélék – liezonjához, hogy egyet tisztázzunk. Akikkel, az ott lévők bármelyikével a nácik lekokettáltak, az ott lévőket kurvára nem érdekelhette a nácik nácizmusa. Ezek a mai mainstream szlogenjei. Az ott lévők találkoztak a nácikkal, az ott lévőket nem érdekelte sem a nácik, sem a komcsik, sem a demokraták (utóbbiak szövetségesek voltak) eszméik. Egy ilyen intelligens civilizációt nem érdeklik a mi, földiek vagy mostani földiek csip-csup ideológiai baromságaik.

Arra akarok kilyukadni, hogy nem minden idegen vagy bármiféle földi (föladalatti) civilizáció demokrata – ab ovo. Hát mert nem… Valamiért lapaktálhattak a nácikkal, akik az ő szemszögükből nézve nem azok a görények, akiket a mai világ (egy része) annak tart.

Tudás, technológia? Ki tudja…

 260. Licus — 2010-01-29 16:15 

@bolsh: Épp az, h a K(öcheljegyzék) 202 nekem se utal semmi másra, de hátha kiderül, h ez vmi fegyver/terv/létesítmény közkeletű neve is volt a hitleráj alatt! Úgy szép a konteó, ha gubancos 😀

 259. Bobby Newmark — 2010-01-29 15:41 

@Eugenie Danglars: Mondjuk a titkosításnak simán lehet az az oka, hogy nem akarták a közvélemény elé tárni azt, hogy mekkora hadsereggel és milyen költségekkel futottak lyukra. Kisebb hibákba is buktak már bele országok vezetői.

A fiktív magyarázatok hiányát meg simán magyarázza az a többször bebizonyosodott tény, hogy a hadsereg nem a fantáziájáról híres.

Egyébként meg egy hazugságot lehet cáfolni, a semmit meg nem.

 258. SciVulg — 2010-01-29 13:35 

Szerintem megtalálták az Álcák vezérét és betojtak…aztán megfilmesítették, lásd Transformers…

 257. tiboru — 2010-01-29 13:09 

@bolsh:

Minden tiszteletem az amerikai sajtószabadságé, de azt azért megnéztem volna magamnak, amint két évvel a világháború után Gerald F. Thompson tizedes (még ha meteorológus is) a Pennsylvania Post hasábjain jelenti be a nemzet színe előtt, hogy a US Army az Antarktiszon náci településre bukkant, ahol az USA-t fenyegető haditechnika is rejtőzik :-)))

 256. Bobby Newmark — 2010-01-29 12:42 

@Thaddeus Griffin: “A kérdésem tehát az, melyik az a gazdasági modell, ami megszabadítja a költségektől :)”

Az, amelyik nem pénzalapú. Amikor azt mondod, hogy “költség”, akkor valójában erőforrás-, nyersanyag-, és munkaigényről beszélsz, ami kapitalizmus esetében praktikusan költséggé változik.

Egy elméleti kommunizmusban, vagy egy rabszolgatartó diktatúrában, esetleg teokráciában ilyen nincsen.

 255. bolsh (törölt) — 2010-01-29 11:52 

@Licus: <Amúgy K-202 – mond ez valamit a 2. vil. háb. szakértőinek????>

Nem vagyok a nevezettek között – ezért nem is mond semmit, de szeretném ha nekem is mondana valamit.

 254. bolsh (törölt) — 2010-01-29 11:49 

@molnibalage: “Kérlek mond, hogy ezt nem gondolod komolyan.”

Kérlek mondd hogy milyen decens klisét szeretnél tőlem hallani a konteós blogon?!

 253. bolsh (törölt) — 2010-01-29 11:41 

@Eugenie Danglars: <<hogy a rettentő hideg és szélsőséges körülmények közepette folytatott élet,>>

Ez csak nézőpont kérdése, a jég (és föld) alatt minimum nulla fok van (ettől kevesebb valószínűtlen), és esetleg akármennyivel több-azaz plusz a nullánál az is stabilan állandó.

De pont Te mutattál rá a kítűnő párhuzamra; a Hoth rendszerre. Kinn a felszínen Luke gazda életveszélyben volt a rettentően hideg és szélsőséges körülmények miatt, míg benn a jég alatt a szigorú rend szerint záródó kapuk mögött fincsi élhető körülmények uralkodtak.

<<felmerül a kérdés, hogy vajon mi a rák volt az, aminek láttán ezek a harcedzett, világháborús győztes, atomfegyverekkel rendelkező nemzet katonái így berezeltek, és pillanatok alatt hazatakarodtak, és minden róluk szóló feljegyzést titkossá minősítettek. Ha nem lett volna ott semmi, a nép előtt bármilyen mondvacsinált okot el lehetett volna hinteni >>

Látod, el is hintették, miként kerek perec megírta az akkori penszilvániai poszt:

<<Gerald F. Thompson tizedes (mellesleg meteorológus) már 47′ februárjának végén közölte a sajtóval, hogy felesleges lett volna maradniuk: “Csak hó, hó és hó, amerre a szem ellát és azon is túl – a geológusaink már októberre végeztek, a szeizmológusok malmoztak unalmukban, miközben a többezres flotta csak itta az üzemanyagot. Igen, valóban, a feladatunk közé tartozott, hogy kiderítsük, vannak-e ill. voltak-e katonai támaszpontok arrafelé…Nem találtunk semmit, se falakat, se barlangokat még egy vacak kunyhót se…” (Pennsylvania Post, 1947, 7.szám, 12p.)>>

 252. Licus — 2010-01-29 10:05 

@codesign: Erősen hajlok elhinni – amúgy én a pingvinek + nyersanyag verzió mellett vagyok a józan fejemmel. Ugyanakkor szeretek a konteózni, és JÓ végigzongorázni (néha Rejtő Jenő-i felhangokkal…) a lehetőségeken. Úgyhogy rögtön meg is magyarázom a menüettet:

Byrd odaérkezése előtt alakították ki a németek a spéci jégfalat – az unatkozó (és zeneértő) nácik közt ugyanis ez egyfajta helyi “sport” volt: ki tud érdekesebben megszólaló szél+jég-orgonát előállítani. Finom, rejtett célzás volt ez a németek részéről:) Amúgy K-202 – mond ez valamit a 2. vil. háb. szakértőinek????

 251. codesign — 2010-01-29 08:10 

Természetesen nincsenek nácik egyáltalán az antarktiszon , sem pedig a Holdon, komolyan. A High Jump művelet anyaga elérhető a Kongresszusi Könyvtár Katonai Archívumának Levéltárában (balra rögtön a Térképtörténeti Tár mögött és le a lépcsőn) a I-es szekcióban, az XO-11-2-001-es szám alatt. Eszerint Byrd ellentengernagy megbízott asszisztense Gerald F. Thompson tizedes (mellesleg meteorológus) már 47′ februárjának végén közölte a sajtóval, hogy felesleges lett volna maradniuk: “Csak hó, hó és hó, amerre a szem ellát és azon is túl – a geológusaink már októberre végeztek, a szeizmológusok malmoztak unalmukban, miközben a többezres flotta csak itta az üzemanyagot. Igen, valóban, a feladatunk közé tartozott, hogy kiderítsük, vannak-e ill. voltak-e katonai támaszpontok arrafelé…Nem találtunk semmit, se falakat, se barlangokat még egy vacak kunyhót se…” (Pennsylvania Post, 1947, 7.szám, 12p.)

De rejtélyből akad azért egy szép darab- a viharos sarkvidéki szél a Bálnák öblétől (Bay of Whales, a művelet központja) északra , egy érdekes jégfal résein keresztül fújva át határozott dallamot keltett a legénység beszámolói szerint, többen meg is jegyezték – különös és meglepő módon szinte hangról hangra egyezik Mozart F-moll menüettjének (Köchel-jegyzékszám 202) főtámájával. Ezt a darabot Mannheim zeneszerető közönsége közvetlenül a bemutatása után nevezte el Jég-menüettnek.

 250. The Question (törölt) — 2010-01-29 00:58 

@tiboru:

Tudod, az Ember fia kötelességtudóan, s persze meggyőződésből szavaz, szavaz, s egyre csak szavaz, de valahogy nem érvényesül az “általa” felállított sorrend…

Ez egyáltalán nem baj, sőt, tetszik a démosz uralma, csak, csak…

Egyszer olyan jó lenne “ha győznék”.

Mindentől/mindettől: Maradok hűtlen híve, s köszönet minden posztért.

 249. tiboru — 2010-01-28 23:41 

@chevyfan:

Én csak a Lennon-ügynél hallottam a könyvről: Chapmannél volt a gyilkosság pillanatában.

 248. sutyerák — 2010-01-28 23:10 

Az a Piri arabus vagy ki által készített térkép állítólag olyan pontos,hogy csak a műholdak korában jöttek rá megdöbbenve,-400 év múlva.

Szóval a tudóscsóka biztos nem léggömbről rajzolta le,hanem valakiktől örökölte a térképet.

Na ez itt a kutya sírhelye.

 247. chevyfan — 2010-01-28 21:42 

Üdv!

Meghalt J. D. Salinger, a Zabhegyező írója.

A Zabhegyezőt tényleg megtalálták több “rejtélyes” gyilkosnál is, vagy ezt csak az Összeesküvés elmélet című filmben találták ki? Ha igaz, akkor megérne egy konteós cikket. Az öreg 30 éve nem nyilatkozott senkinek…

 246. tiboru — 2010-01-28 16:56 

@Eugenie Danglars:

Utólagos engedelmeddel az ismétlést töröltem.

És köszi 🙂

 245. Eugenie Danglars — 2010-01-28 14:38 

Ó, de, elment! Bocsi a duplázásért! Blogmotor! :(((

 244. Eugenie Danglars — 2010-01-28 14:34 

A maszoniuks pingvinek láttán felsírtam a röhögéstől! 😀

Örülök, hogy Piri raissz térképe bekerült, mint konteóforrás. Még édesapám mesélt róla, olyan jó tíz évvel ezelőtt, ő is akkoriban ismerkedett a történetével, és nagyon izgatta a (tudományos-fantaszikus ZS-kat irodalmon és UFO magazinokon szocializálódott) fantáziáját. Graham Hancock könyveit meg egymás között csereberéltük! 😀

>>Licus 2010.01.25. 18:16:36

@gothmog: És Verne Gyula írt egy regényt Poe nyomán/folytatásaként/magyarázataként – gyerekkorom egyik legnagyobb irodalmi élménye volt, mert az ősöreg kiadásból hiányzott épp a leglényegesebb 10-20 lap, így csak találgathattam, h végül is mi lett velük…<<

Hogy őszinte legyek, Verne gyula is bőven megér egy bejezgyzést a maga történeteivel. Olyan elemek, technológiai vagy társadalmi elképzelések köszönnek vissza a történeteiből, melyek láttán tinédzserként legfeljebb ámuldoztam, felnőtt konteósként azonban zavartan vakarom a fejem.

>>nadivereb 2010.01.25. 18:20:16

@Licus: Szóval ha jól értem, akkor a következőről van szó:

a jég alatt, növénytermesztés és állattenyésztés nélkül éldegélő, szuperfejlett fegyverekkel felvértezett nácik legyőzik az USA-t, majd ahelyett, hogy ennek megörülvén pingvinháton kikiáltsák az Árja Gleccser Világköztársaságot, inkább kussolnak és visszamennek a barlangba.

Ez mennyire realisztikus?<<

Röviden? Szerintem eléggé. Ha abból indulunk ki, hogy az amerikai expedíció a mai napig szigorúan titkosított, és a hatalmas létszám és ellátmány ellenére ilyen látványos volt a visszavonulásuk, akkor bármilyen jóérzésű emberben felmerül a kérdés, hogy vajon mi a rák volt az, aminek láttán ezek a harcedzett, világháborús győztes, atomfegyverekkel rendelkező nemzet katonái így berezeltek, és pillanatok alatt hazatakarodtak, és minden róluk szóló feljegyzést titkossá minősítettek. Ha nem lett volna ott semmi, a nép előtt bármilyen mondvacsinált okot el lehetett volna hinteni (a vártnál szélsőségesebb viszonyok, betegség vagy járvány a kötelékben, melynek kezelése helyi és gyógyászati korlátokba ütközik az ottani körülmények miatt, stb.). Abból kell kiindulni, hogy amit titkosítanak, az mindig gyanús, ha pedig gyanús, akkor a konteósok előtt szabad a pálya, hogy találgassanak.

Én személy szerint arra tenném le a voksot, hogy a nácik megérkeztek az Antarktiszra, de nem találták azt üresen. Hogy ott egy titokban élő földi civilizációt vagy idegeneket leltek, már igazából részletkérdés. Az ottani körülmények között létező közösség nyilvánvalóan magas technikai fejlettséggel bírhatott, mely, ha képes volt az odaérkező náci technológiát és szellemi tudást birtokba venni, még szembetűnőbb fölényre tehetett szert a világ többi részével szemben. Szembesülve ezzel, az amerikaiak vagy egyezséget kötöttek velük, hogy semmilyen területi követelésük nem lesz a kontinensen és nem is zargatják őket, vagy olyan szintűnek értékelték a veszedelmet, hogy meg sem merték kockáztatni az egyezkedést. Bármelyik a kettő közül szépen összecseng Byrd admirális félelmeivel, miszerint az USA nagy fenyegetéssel áll szemben dél felől.

>>quantumboy 2010.01.25. 18:37:22

Én a Hapgood-elméletet máshogy ismerem. […]<<

Bár utánad következő kommentelők cáfolni igyekeztek hozzászólásod igazságtartalmát, nekem nem kis megvilágosodás-szerű flesem volt, miközben a teóriádat olvastam. Köszi. 🙂

>>franta 2010.01.25. 19:16:36

Más. A Piri reis térképről annyit tudok, hogy az – egyesek feltételezése szerint – az Alexandriai könyvtárból maradt meg, vagy onnan egy valamilyen másolat. (Lehet tudni, hogy az alexandriai könyvtár többszörös felégetésével eltűnt az ókori tudomány, mi több, az ókor előtti tudomány színe-java, akár 99%-a.)<<

Ez nagyon is elképzelhető. Ma már egy világméretű kataklizma nélkül elég elképzelhetetlen az ismert tudás ilyen méretű pusztulása, de akkoriban a mediterrán térség volt az ismert világ szellemi központja.

>>Licus 2010.01.25. 19:21:21

A nyersanyagos konteó ellen 1 (de alapos) érv szólt: a fenti térkép (főszöveg 1.4. után) alapján az USA nem kért magának részt belőle. Hááát ha nekik nem kell…<<

Talán ez is része a kis szürke idegenekkel kötött egyezségüknek. Lehet, hogy nem fizikai tortaszeletben, hanem tudásban részesülnek az ottani forrásokból. 🙂

>>3k · goulash.soup.io/ 2010.01.25. 22:09:09

lehet h a ningenektől paráztak be az expedíciók 🙂

pinktentacle.com/2010/01/ningen-humanoid-sea-creatures-of-the-antarctic/<<

Aztakurva! o.O

Mondd, hogy csak hoax! A hideg kirázott…

>>bolsh 2010.01.25. 22:10:41

[teljes poszt]<<

Abszolút korrekt!

>>The reaper 2010.01.26. 00:50:38

Baszki így 3/4 1-kor olvasva a blogot, amikor megláttam azt a kis ufócskát, kénytelen voltam hátranézni, annyira valóságos az a kép. :D<<

Kajakra én is! XD Akárhányszor tiboru betesz ide egy ufós képet, rajzot, vagy egy repülő csészealjat, komolyan rosszul vagyok. 🙂

>>becketman 2010.01.26. 08:52:52

Ha jól emlékszem, a posztban említett Graham Hancock is felállított egy Anktartisz-elméletet a Szfinx-szel (mekkora konteo-téma!!!!) kapcsolatban.<<

Szerencsétlen Hancocknak a Szfinx (meg a piramisok) örökre az alfája és omegája marad(nak). Annyiszor, annyiféleképpen és annyi könyvvel körbejárta már a témát, és annyi lehetséges módon felb.szta már az egyiptomi régészeti vezetőség idegeit, hogy én nem is csodálkozom, ha nem engedélyeznek lassan semmiféle ásást, fúrást, kutatást azon a vidéken. :S

>>Pistu 2010.01.26. 10:00:31

Jááj, hát nem igaz, hogy itt mindenki bedob majdnem mindent és összemossa az egyik konteot másikkal, én meg itt hallgatok. Tegnap álmodtam (szóval biztos ez a tuti!):

A náci birodalom tényleg telepített támaszpontot az Antarktiszra, ja bizony, oda mentek csészealjastul, szuper-mega-fejlett technikástul. Csak arra nem számítottak hogy a jég alatti mélységben rátalálnak Atlantisz elfelejtett ember populációjára. Megdöbbenve látták, hogy ezek nem mások mint a 2000-es évek óta egyezményesen szürkéknek tartott “idegenek”.(HAHA!)<<

Vágom, hogy humorosnak szántad a kommentet, de szerintem egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ha a nácik odaérkezése, vagy az azóta odatévedő kutatócsoportok előtt nem volt föld alatti kolóniarendszer a déli sarkon, akkor azóta már egészen biztosan van. Az ember, bár felépítésében gyöngének és sérülékenynek tűnik, gyakorlatilag eljutott arra a szintre, hogy olyan, mint egy csótány. Dacol a klímával, a természet erejével, a gravitációval (repülés, űrutazás), a betegségekkel és járványokkal, mindennel, ami csak akadályt gördít létezése útjába. Pedig hivatalosan a civilizációnk az emberi biológia, a DNS, az őssejtek kutatásának még nagyon az elején jár, a klónozásról még csak nem is beszélve. Az olyan szélsőséges körülmények melletti életbenmaradás esetén, mint az örök jégpáncél, a földi mércével etikailag kérdéses kutatások könnyedén lerázhatják a kötelékeiket, és ha ez megtörténik, kevés dolog tud a tudomány útjába állni.

>>Hamlet · spanyolcsizma.blog.hu/ 2010.01.26. 12:05:43

na kérem, ÍGY néz ki a titkos náci bázis (nem szarral gurigáztak!)

🙂

http://www.igorstshirts.com/blog/conceptships/marek_hlavaty_concept_ship.jpg<&lt;

Így van, kérem. XD

200-akárhány komment után egyébként csodálkozok, hogy a Csillagok Háborújából ismert Hoth bázist még senki sem említette (és hogy ezt is egy lánynak kell! hát komolyan!). Tudom, csupán fikció, de egyáltalán nem elképzelhetetlen egy föld/jég alatt húzódó alagútrendszerben élő kolónia.

Arról nem is beszélve, hogy a rettentő hideg és szélsőséges körülmények közepette folytatott élet, ill. ezek emberre való hatása akár olyan célt is szolgálhat, hogy a későbbi űrutazásokra felkészítsék az emberiséget. A légkör nélküli, túl forró vagy épp túl hideg bolygók meglátogatása, ottani bázisépítés előtt tudnia kell a tudománynak, miként bírja az emberi szervezet az ilyen körülményeket. Az iparilag be nem népesített szűz terület a déli sarkon pedig ideális az ilyen jellegű kísérletekhez.

>>boogee001 2010.01.27. 02:57:46

Pár saját gondolat:

– Mi van ha az ezt követő hidegháborúban mindkét nagyhatalom a “nácik” ellen fegyverkezett és csak beetetés volt az egymás elleni fegyverkezés?<<

Nem zárnám ki. 🙂

>>Thaddeus Griffin · osztgyunamigyun.blog.hu 2010.01.27. 12:48:41

A kérdésem tehát az, melyik az a gazdasági modell, ami megszabadítja a költségektől :)<<

Nem feltétlenül kell nevesíteni ezt a gazdasági modellt. A náci Németország szellemi vezetősége olyan elképesztő utópiákban gondolkozott, melyeknek nem biztos, hogy előttük létezett körülírt modellje.

Ja, és egyébként klassz poszt, tiboru. 🙂

 243. molnibalage — 2010-01-28 07:18 

@bolsh: Kérlek mond, hogy ezt nem gondolod komolyan.

 242. Irbisz — 2010-01-27 21:54 

Az ntarktiszi földrengés bár nem mindennapi, nem is egyedülálló, konteoómentes 🙂 teóriák is vannak az ilyen típusú földrengésekre:

“A közelmúlt földrengéseinek vizsgálatából eredő fontos tanulság; a földrengések egy része nem mindig a szakemberek által várt területeken pattan ki. Különös csoportot alkotnak ezen váratlan földrengések között a lemezen belüli rengések. Jelenlegi tudásunk szerint a szeizmikus események döntő része a lemezhatárokhoz kötődik: ….

És csak 2% esik a lemezen belüli földrengésekre (esetünkben példa volt ilyenre a bhuji (India) 2001. évi 7,7 méretû földrengés). Erről a rengéstípusról (gyakoriságukról, keletkezésük mechanizmusáról) még nagyon keveset tudunk. A lemezen belüli szeizmicitás néhány jellemzője: – a fészkek eloszlása szétszórt, diffúz jellegû, – a földrengések visszatérési ideje általában nagy: két esemény között akár több száz vagy több ezer év is eltelhet, – a fészkek mélysége nem haladja meg a 100 km-t, – általában olyan helyen pattannak ki, ahol a hegységképződési folyamatok már régen befejeződtek. ”

“4. Antarktisz-lemezen 1998. március 25-én megfigyelt földrengés mérete 8,1 volt. Ezt a rendkívül erős eseményt a szeizmológusok egy része a jégtakaró terhelő hatásának csökkenésével hozza kapcsolatba. Nem tisztázott még, hogy ez az esemény miért éppen kipattanásának helyén történt. Valószínû, hogy a terület alatt a kéreg meggyengült.”

..

“A lemezen belüli szeizmicitás okáról (okairól), ahogy említettük, elég keveset tudunk. Mindenesetre az valószínû, hogy lemeztektonikai meggondolások alapján kipattanásuk nem magyarázható, általában ősi földtani formációkhoz kötődnek. A kérdéssel foglalkozó kutatók megengedik azt a feltevést, hogy a merev kontinentális lemezt érő külső vagy belső erőhatások egyaránt kiválthatnak ilyen eseményeket ott, ahol az valamilyen okból meggyengült. Esetleg azért, mert olyan törésvonal szeli keresztül, mely már nem mutat geológiai értelemben vett aktivitást. Földrengést kiváltó külső erőhatásként számításba jöhet például a sarki jégtakaró okozta hidrosztatikus terhelés jelentős mértékû változása a törésvonal felett vagy annak környezetében.”

 241. tiboru — 2010-01-27 21:34 

Szolgálati közlemény:

Aki szavazni akar a következő témáról és (valami összeesküvés miatt) még nem tagja a Kontóebarátok Körének, tegye meg még vasárnapig:

kozossegek.inda.hu/konteo/

 240. tiboru — 2010-01-27 21:30 

@Zsoca87:

Ez igen, köszönjük!

 239. tiboru — 2010-01-27 21:29 

@Krux:

Csak kósza szomszédmacskák, telve jóindulattal.

 238. Krux — 2010-01-27 20:56 

Te Tiboru! A poszt felvezető szövegének utolsó bekezdésében határozottan szólítottál fel minden olvasót arra, hogy engedje be a macskát… Ebből arra kell/lehet esetleg következtetnem, hogy a kertedben – ismeretlen okok miatt – újfent megjelent néhány példány?

 237. bolsh (törölt) — 2010-01-27 18:07 

@Thaddeus Griffin: Az előző hsz-t Neked címeztem.

 236. bolsh (törölt) — 2010-01-27 18:04 

@bolsh: A kommunista gazdasági modell, pénz nélkül. Mint a felszínen az Amishoké. Vagy mint Shayamalan Falujában. Nem feltétlenül lehet rá a felszíni modellekhez analóg nevet ragasztani.

Ha félreérthető volnék – a nácikra szavaztam, akik lehet immár nem is “nácik” hanem valamilyen magasabb rendű öntudatra vagy társadalmi tudatra ébredt árják. Ehhez nem kell nekik genetikusan magasabb rendűnek lenni! Elég ha a környezet és a neveltetés erre irányul.

“Ott lenn” nincs időjárás, nincs erózió, nincs vízhiány, ezért szigorú pontossággal tervezhető az építkezés és a fenntartáshoz szükséges (most kéne költségeket írni) javak igénye. Akár még stabil meleg is lehet, amely nem csak nukleáris, hanem geotermikus forrásból is eredhet (ráépült hőerőgépek -stirling motorok- termo elektromos eszközök – ezekből akár végtelen mennyiségű mű napfény előállítható..(tudod, mint a Farks fivérek) Mindkét energiafajta szinte korlátlan, pláne ha nem települ rá ipar, csak egy önfenntartó kolónia.

“még vannak dolgok, amiket a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére elő kell állítani”

Ha van olyasmi (és persze hogy van) amit nem lehet, vagy nem érdemes a jég (föld) alatt előállítani (gondolok a kohászatra-persze földi ésszel..), hát azt be lehet szerezni a világkereskedelemben. Ehhez a pénzt csak nyomni kell – ez igazán nem jelenthet gondot (valamikor pár évtizede eltűnt egy adag dollárklisé). És mivel a világgazdasághoz, a világ összfogyasztásához mérten elhanyagolható mértékű igényeik lehetnek, ezért aztán meg sem látszik ha valahol ezt-azt ‘leemelnek’ a nagy közös polcról és fizetnek érte.

Valaki fentebb felemlítette hogy ha olyan nagy potenciállal rendelkeznek akkor miért nem rohanják le Amerikát?! Mert a déli része felett valószínűleg befolyással bírnak, vagyis gyakorolnak is. Az északot pedig fejik, az meg a tovább világot..

Az utóbbi egy-két évtizedben elözönlötte az ezotéria a földkerekséget, a neten pedig szinte burjánzik. Jól szabott, kerek elméletek. 2012 köré is lassan nagyobb mítosz szerveződik, mint bármelyik világvallás köré. Nos.. hol lehet vajon a szerver- az agytröszt? Ha a jég alól készülnek valami nagy dobásra, akkor épp itt volt az ideje az emberek lelki felkészítésének a különféle ideológiákkal, amelyek közül mindig van egy kabát amely az adott egyénre éppen ráillik.

 235. Licus — 2010-01-27 15:35 

@Zsoca87: NAGY fogás!!! KÖTELEZŐ olvasmány! Így is minden benne van, a linkeket meg hónapokig olvashatjuk/nézhetjük még…

Az ott felsorolt első kb. 20-25 téma egyértelműen elfogadhatatlan vad konteónak tűnt a kortársaknak – holott az volt az IGAZSÁG. A legutolsók mellett is szól jó pár érv, csak itt még kortársak vagyunk:)

Persze ettől még vannak téves konteók is, de attól h valami “csak” konteó, még lehet igaz.

És nagyon fontos, amit az iskolában (nem) tanított tényekről ír.

 234. Eastbay1 — 2010-01-27 14:46 

@tiboru: De legalább néhány magyar jár/járt oda kutatni. Pl. ha jól tudom a Vissy Károly is.

Nem nézem le egyébként Pápua Új-Guineát, oda valahogy jobban vágyom, mint az Antarktiszra.

 233. Walmer — 2010-01-27 14:46 

Komolyan mondom, ilyen nincs. Antarktiszról is van konteó. Én eddig azt hittem meglehetősen tájékozott vagyok a témában, de most számolnak rám.

Tiboru, igazán írhatnál valamit mondjuk a 49-es villamost övező rejtélyekről is. Hidd el, lenne mit…;-)

 232. Zsoca87 — 2010-01-27 13:43 

 231. James T. Kirk — 2010-01-27 13:15 

@visszakettopadlogaz: a téma szempontjából komolyabb könyve vajon megjelent magyarul?

>>Projekt UFO: The Case for Man-Made Flying Saucers<<

 230. rognork — 2010-01-27 11:58 

@tiboru: kifelejtetted az őrület hegyei című örökérvényűt. ajánlom angol eredetiben, vérfagyasztó.

 229. Thaddeus Griffin — 2010-01-27 11:48 

@bolsh: Más gazdasági modell? Bevallom, sosem volt a közgazdaságtan a kedvencem, ezért nem is vagyok nagyon szakértője, de tudtommal a legnagyobb vita abban van jelenleg is, hogy milyen a kívánatos állami szerepvállalás mértéke.

De akár beleavatkozik az állam, akár nem, attól egy szolgáltatás előállítása x munkába/befektetésbe kerül. Csak más mértékben finanszírozzák ezt.

Azt hiszem, Te írtad fentebb, hogy fogyasztói társadalomból indulnak ki sokan, és ezért tartják lehetetlennek az egész dolgot. Ebben tökéletesen egyetértünk. Csakhogy, azért mert nem Mickey Egeres zoknicsipeszt állítanak elő (bár ki tudja, milyen szerepe van Mickey Egérnek, ha él Hitler :D), attól még vannak dolgok, amiket a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére elő kell állítani(lásd Licus 2010.01.27. 07:54:01 ). Arról nem is beszélve, hogy fejlett tudományos kísérletek kapcsolódnak a konteóhoz, ami ugyancsak költséges.

A kérdésem tehát az, melyik az a gazdasági modell, ami megszabadítja a költségektől 🙂

A nem mutatkoznak témához: szvsz ha a föld felszínén szervezték volna újra a társadalmat, akkor a műholdak korában ez eléggé nyilvánvaló lenne. Tehát marad a rejtőzködve, föld alatt.

Elvben ugye kolóniát alapítottak szép nagy számban, szaporodtak, sokasodtak. De még mindig nem tartom logikusnak/ szükségesnek, hogy mára itt ott éljenek. A valóban bűnösöknek eddig sem kellett nagyon rejtőzködni Dél-Amerika miatt, az utódoknak pedig annyira sem.

Ha pedig ezt teszik, ahogy Te is írod, akkor ha jól értem, elveted azt a teóriát, hogy náci kolónia van az Antarktiszon.

 228. Inner Circle — 2010-01-27 10:54 

@Bermuda: ajánlom még a “Tarzan a föl mélyén” c. eposzt, ott ugyanez van léghajóval 🙂

Amúgy ezt az egész “nácik csészealjakon” sztorit tiszta hülyeségnek tartom, de ha már feltesszük, hogy az amerikaiak ’47-ben nácikra vadászni mentek a Sarkra (mert miért is ne), és azt is, hogy meg is találták a nácikat (mert miért is ne), és utána mentek vissza az USA-ba, akkor ebből miért arra következtetünk, hogy a nácik annyira megijesztették őket, hogy rögtön elmenekültek, és azóta se mentek vissza? Ha már elfogadjuk a nácis sztorit, akkor nem az lenne a logikusabb, hogy tettek a náciknak egy visszautasíthatatlan ajánlatot, bepakolták az egész bázist és bagázst a hajóhadba és hazamentek, mint akik jól végezték dolgukat? Ez szépen megmagyarázna mindent, a “néhány náci VS. USA: 1-0” valószínűtlen totóeredményt is, a bázis ellátását is, meg azt is, hogy azóta miért nem rajzol senki horogkereszteket a hóba odalenn. A németek is kikívánkozhattak már a jég alól, az amik talpa alatt meg ’47-ben épp elég forró volt a talaj, Werner bácsi rakétákat farigcsált Samu bácsinak, jól jött neki néhány asszisztens, viszont egy újabb hadszíntér marhára nem hiányzott nekik.

Mondom, szerintem sose volt ott náci bázis a háború után, de ha mégis, akkor arra teszem a pénzemet, hogy az akkori árják nem jégsírban, hanem miami-i temetőkben nyugszanak 🙂

 227. Bermuda — 2010-01-27 09:17 

@Potyoló:

Épp linkelni akartam. Nembaj van itt más is: Byrd admirális naplója:

http://www.v-j-enterprises.com/byrdiar.html

 226. bolsh (törölt) — 2010-01-27 08:57 

@Thaddeus Griffin: -Miért van szükség mára, hogy ott bujkáljanak?-

Nem bújkálnak, legalábbis a szó egyszerű értelmében. Csak nem mutatkoznak. Ott nincs turizmus, nincsenek társadalmak, nincs forgalom, tehát nincs ki elől elbújni. A népsűrűség (a felszínen) kisebb mint szibéríában.

-Civilben, álnéven nem szervezkedhetnek bárhol a világon? –

Ezt teszik. Mivel emberek ők is, bárhol elvegyülnek könnyedén.

-óriási anyagi ráfordítás.. óriási költség..-

ezek felszíni gazdasági fogalmak, van más gazdasági modell is

 225. Licus — 2010-01-27 07:38 

Ha már kiábrándításnál tartunk: H melyik földrész MIKOR HOL volt az elmúlt évmilliók során, azt a (mostani/már kihalt) állat- és növényfajok elterjedése, az ott talált kövületek stb. is mutatják. Antarktisz hirtelen “lecsúszása” mai helyére az elmúlt néhány tíz/százezer éven belül ez alapján csacskaság.

 224. molnibalage — 2010-01-27 07:25 

@Néma Bob: Ez biztos? Akkor hogyan vettek (több) százezer éves jégmintát CO2 elemzéshez?

 223. Licus — 2010-01-27 06:54 

Észre nem vett jég alatti bázis: Ez jó gondolati játék, node itt érdemes lenne egy logisztikai szakembert is megkérdezni – én csak közönséges hétköznapi dolgokból indulok ki.

Ha végiggondolod és számolod, h mi tárgy, eszköz kell ahhoz, h egy ruhára gomb kerüljön a leszakadt helyett, egy ing kimosódjon, az ebéd elkészüljön – és végiggondolod, h ezeket a tárgyakat elő kell állítani – akkor látod, h irreális a bázis fennmaradása utánpótlás nélkül. És akkor a komolyabb hadieszközökről még nem is beszéltem…

Ha meg utánpótlást kap, az észrevették volna.

(Átéltétek már, h beköltöztök egy üres lakásba és elkezdtek ott élni? Akkor derül ki, h mi minden kell a napi létezéshez.)

 221. boogee001 — 2010-01-27 01:57 

Ismét egy nagyszerű konteo! Köszönjük!

A “nácikkal” kapcsolatban megfeledkeztek arról, hogy náluk tevékenykedett akkoriban, a világ 2. legnagyobb feltalálója Victor Schauberger! (Első Tesla)

Aki olyan szerkezetet -hajtóművet- alkotott, amivel antigravitációt lehetett “előállítani”, és másodlagos funkciója volt/lehetett a féregjáratokban való közlekedés!

Több forrásban olvasható, hogy egy tengeralattjáró bázist építettek az Antarktiszon, és ott folytatták a “Foo Fightereknek” -UFO- nevezett korong alakú szerkezetek kísérleteit!

Késöbba III. birodalomban maradt tervek az Oroszokhoz, Schauberger pedig az Amerikaiakhoz került.

Pár saját gondolat:

– Mi van ha az ezt követő hidegháborúban mindkét nagyhatalom a “nácik” ellen fegyverkezett és csak beetetés volt az egymás elleni fegyverkezés?

– A Holdra-szállásnál – ha elhangzott – az “Itt vannak…” és, ha több órán keresztül nem szálltak ki az űrhajóból, mitől féltek? Lehet már ott voltak a “nácik”?

Ha tényleg rendelkezésükre álltak akkor ezek a technikák, pár év alatt technológiailag sokkal előttünk járnak!

Pár tízezer embert meg egy ekkora föld alatti bázis ellátására elég. Élelmet akár barlangrendszerekben termeszthettek/nek, de elegendő csak a napi szükséges vitaminbevitel is, víz meg jó sok van arrafelé csak más halmazállapotban.

Szennyezőanyag kibocsátásuk sem lehet/ett valami hatalmas, gondoljatok csak Tesla találmányaira, és máris nincs szükség tüzelőanyagokra.

 220. Thaddeus Griffin — 2010-01-27 00:38 

No, most hogy bepótoltam a tegnap óta felgyülemlett kommenteket, egy dolog fogalmazódott meg bennem.

Tegyük fel, hogy nácik vannak az Antarktisz jege alatt. De! Miért van szükség mára, hogy ott bujkáljanak? Civilben, álnéven nem szervezkedhetnek bárhol a világon? Sokan Dél-Amerikába menekültek, ami ugye tény. Többségükről mai napig nem tudják a múltjukat. Akkor miért van szükség egy új társadalom ilyen hosszútávú fenntartására olyan körülmények közt, ami nyilván óriási anyagi ráfordítással jár.

Oké, tegyük fel, hogy szupertitkos kísérleteket folytatnak ott. Ez megint óriási költséget jelent. Ha megvan az az ember mennyiség, amiből egy ilyen szupertitkos társadalom felépül-hangsúlyozom, megint csak elvben-, akkor nem lenne egyszerűbb a világi életben,álnéven végzett munkájuk eredményét visszafordítani a végső cél elérésének érdekében? Mert valahogy kétlem, hogy jég alatt produktívabbak lennének nagy számban, ahol a lehetőségek igen csak korlátozottak.

 219. visszakettopadlogaz — 2010-01-27 00:05 

@Circus: de van, miert? kell a konyv?

 218. Circus — 2010-01-26 21:37 

@James T. Kirk:

ja, és hogy ötrészes?!?!?! már megint egy könyv, amit vadászhatok angol eredetiben – nincs itt valaki az USA-ból, emberek?

 217. Circus — 2010-01-26 21:35 

@James T. Kirk:

Kapitány, Ön nyert – Harbinson, persze! 🙂 Olvasd végig, nem rossz – én régen rágtam át magam rajta (10+ éve legutóbb), akkor napokig borzongtam 🙂

Amúgy a gratulációval adós maradtam, ez tényleg jól összeraktad, Tiboru mester!

 216. bolsh (törölt) — 2010-01-26 20:15 

@Halálkufár: “A nácik Argentínába, Brazíliába menekültek, akkor felmerül a kérdés, Mengele, Borman miért nem ment a biztonságosabb Antarktiszra, pláne ha a führer is ott volt.”

Levegőzni, meg latin husiba harapni azért ki-kirándulgattak a kontinensre.

 215. sertésmájkrém — 2010-01-26 18:40 

@The reaper: bakker pontosan igy jártam én is…

 214. Halálkufár — 2010-01-26 18:39 

@tiboru: „fondorlataik ezeken az eldugott, általában néptelen vidékeken szövögetik, mindannyiunk legnagyobb megelégedésére rémületére” ez nagyon tetszett.

A náci kutatásokról elég azt még látni, hogy ők ugye az egész világon keresték a saját árjaságuk nyomait, vagy azt amiből azt igazolni, összeállítani tudják. Voltak dél-amerikában és Tibetben is, de azt kevesen tudják, hogy az állítólagos elsüllyedt világokhoz való lejárót keresték, amihez a dalai láma is elmondása szerint ismer egy lejárót. Azt nehéz elképzelni, hogy ott élnének a nácik és azóta is kiapadatlan üzemanyag forrással tudják ellátni az azóta több tíz vagy százezres kolóniát, ahhoz kell egy rendszer, ami az üzemanyagot ,energiát, lőszert gyártja, arról nem is beszélve ha a Hannebau UFO-kat is ott reptetik. Az nem kizárt, hogy a nácik létehozhattak b-terv helyszíneket ha a háború rosszul végződne, de erre azóta már rájöttek volna, már ha a felszínen lennének, hiszen ahogy itt is olvashattuk bizonyos területek zöldek lehetnek a hő miatt, de akkor már látnánk őket, elég lenne egy hőtérképet megnézni és ott kutatni. Ha a föld alatt élnek, akkor bárhol lehetnek, de ezt és itt kapcsolódnék az atlantisziakhoz, elég nehéz lenne generációk sokaságát a föld alatt eltartani, fénnyel, fűtéssel, meg ki vágyik ilyen életre? A nácik Argentínába, Brazíliába menekültek, akkor felmerül a kérdés, Mengele, Borman miért nem ment a biztonságosabb Antarktiszra, pláne ha a führer is ott volt.

Az atlantisziak oda tolódását nem hinném, szerintem ott van a válasz az atlanti hátság mélyén, ott kellene keresni, de az is lehet, hogy az Antarktiszon éltek valakik akik aztán a föld alá bújtak.

Én azért szavaztam az UFO-kra mert az a leghihetőbb, hiszen ha leakarnék szállni egy primitív idegen faj földjére, egy elhagyatott helyet vennék helyszínnek, itt nyugisan lehet kísérletezgetni, vagy mondjuk a mélytengereket. Sokan azért jöhettek ide, nácik és amerikaiak, mert kiaknázatlan kőolaj és földgáz mezők lehetnek, nem valami izgalmas válasz de ez egy nyomos ok lehet. Ami talán a legfontosabb kérdés ebben az ügyben, az Byrd kapitány, akire persze mondták már, hogy csaló, szenzáció hajhász stb, de ott abban a kurva nagy hidegben rátalált valamire, vagy éppen rátaláltak valakik, nem hinném, hogy tengernagy azzal szórakozna, hogy baromságokat közöl a nyilvánosságnak. Megérne egy misét azzal foglalkozni, mit is láthatott, pontosan merre járt, a jegyzeteit vizsgálva, már ha azok hitelesek, mert ő ugye elmondta, hogy UFO-k kísérték egy földalatti bázishoz ahol a ha jól emlékszem valami figyelő nép élt, akik folyamatosan figyelték az emberiséget (kurva unalmas lehet) és aggodalmukat fejezték ki az atombomba miatt, elmondásuk szerint a föld alatti bázisok között összeköttetés van stb. Byrd talán igazat mondhatott, nem vagyok hiszékeny de nem hinném, hogy bármi haszna lett volna a hazudozásból, főként, hogy az embert még hülyének is nézhetik egy életre. Jó kis írás volt, egyszóval szerintem UFO-k, akiktől mindenki beszart eddig és el is húztak, hogy kik ők és mióta vannak ott, az persze még kérdés.

 213. Licus — 2010-01-26 18:21 

Skacok, soha korábban nem szippantottam ilyet nagyot a youtube-os konteószerű anyagokból (Adolfék Antarktisza stb.) – kösz a linkeket mindenkinek. NAGYON kemény. Mennyi anyag! Ennyi embernek ennyi ideje van mindezt ilyen szépen kidolgozni – ez igazi nagyipar. Ekkora energiával/ból már télleg lehetne valami Új-Berlint építeni a jég alá:(

 212. Zzoorroo — 2010-01-26 17:00 

@Néma Bob: merthogy Közép-Afrikából Brazíliába a legrövidebb út a Déli sarkon keresztül vezet?

 211. Néma Bob — 2010-01-26 16:52 

Antarktisz 10 000 évvel ezelőtt még jégnélküli földrész volt, Piri Reisz térképe ezt az állapotott írta le.

Nagytestű állatok is élhettek rajta. Lehetséges, hogy ott éltek emberek és civilizációt alapítottak.

Hogy köthettek dél amerikában fekete bőrű törzsek, ha nem ejtették útba az Antarktiszt.

 210. Bocimaster — 2010-01-26 16:36 

Én elég valószínűnek tartom az Antarktisz-Atlantisz párhuzamot. Nem véletlen, hogy szerepel régi térképeken még jégsapka nélkül. Régi írásokból tudjuk, hogy Atlantisz egy kör alakú kontinens volt ami nagyjából igaz az Antarktiszra is ha leszámítjuk a sérült részeket. Ez a sérülés Zecharia Sitchin szerint akkor történt, amikor a Nibiru elég közel ért a Földhöz és az óceánba zuhanó hatalmas atlantiszi/antarktiszi kontinensdarabok okozták az Özönvizet.

 209. Licus — 2010-01-26 14:50 

@Bobby Newmark: Ez a propaganda/ideológia azért nagyon mozgatta a vezetőket is… Tudhatták, h nem igaz, amit mondanak, de igazsággá akarták ALAKÍTANI. Igazad van, ez a retusálgatás biztos bekövetkezett volna:) lelki szemeimmel látom is már a végeredményt: en.wikipedia.org/wiki/File:Thor.jpg

 208. egy hang — 2010-01-26 14:43 

@tiboru: @Licus: Kösz! Nagyon durva ez a honlap 😀

+1 Adolféknak

video.google.com/videoplay?docid=-8291386537788537096&hl=en#

 207. James T. Kirk — 2010-01-26 14:36 

@Circus: na végigpörgettem és csak te hivatkoztál W.A. Harbinson könyveire.

a Millenium akadt először a kezembe, nagyon szórakoztató scifi, amiben felfedezik a titkos náczi ufóbázist 2000 környékén, de ez a történet vége, nemrég sikerült beszereznem antikváriumban a Genezist.

Ebben 1930-tól kezdődően meséli el a regény hogy mi is történt, hogyan pisilték körbe a náczik az Antarktiszt megjelölve maguknak.

a könyv előszavában a szerző elmondja, hogy rengeteg valós tényt használt fel a regényhez a többéves kutatásai eredményeiből. utánanéztem, tényleg írt egy nem fikciós könyvet is a témában.

en.wikipedia.org/wiki/W._A._Harbinson

na ha elolvastam a könyvet visszajövök mesélni:-), bár ez egy tetralógia, és hiányzik még kettő a sorból…

 206. Potyoló — 2010-01-26 14:36 

Egy orosz dokumentumfilm a témáról:

“UFO-k a Harmadik Birodalomban” (magyarul!)

http://www.youtube.com/watch?v=C3ISJi5-Glg

 205. tiboru — 2010-01-26 14:20 

@Licus:

Hát szó mi szó, Göbbels doktor tényleg nem volt az a kifejezetten viking-típus.

 204. tiboru — 2010-01-26 14:20 

@Hegylako 66:

Hm, nem nevezném egy tipikus jéghegy- vagy hóbucka-körvonalnak.

 203. tiboru — 2010-01-26 14:16 

@Inner Circle:

Igen, erről hallottam, köszi. De ebben asszem nem voltak kristályok (vagy igen?)

 202. Hegylako 66 — 2010-01-26 13:52 

Egy kép az Antarktiszról. (GoogleEart)

indafoto.hu/hegylako/image/6649923-4731a031/200337

 201. Bobby Newmark — 2010-01-26 13:39 

@Licus: A propaganda a népnek szól, nem a vezérkarnak. Ennyi.

Biztosan meg lehet azt magyarázni, hogy “lehet, hogy külsőleg nem übermensch, de ízig-vérig jó nemzetszocialista!”

Meg gyanítom, hogy ha megnyerték volna a háborút, és eltelt volna két generációnyi idő, Göbbels is kiszőkült volna, meg megszálfásodik. Nyertesek által írt történelem, ugye…

 200. Licus — 2010-01-26 13:31 

@zéka: Az a hajóroncson talált valami asztrológiai volt – a bolygók stb. mozgását modellálta! Egyfajta planetárium + óra + naptár

 199. Licus — 2010-01-26 13:28 

@Bobby Newmark: Igazad van, némileg sztereotípiák – ám ha megnézed a régi (pl. Ferenc Jóska kori) karikatúrákat, a tipikus német ott se északi szálfa.

A hitleráj (ami erős délnémet-osztrák háttérrel rendelkezett) beleszeretett egy északi típusba (norvégek, svédek stb.), akiket népük ideális megtestesítőinek tekintettek és propagáltak. Pl. Goebbels is! – hogyhogy nem érezték a dolog falsságát??? en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-S34639,_Joseph_Goebbels_und_Leni_Riefenstahl_crop.jpg

http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/images/goebbels%20speech%202.jpg

Ez úgy jön ide, h a Tiboru-féle angol link alatt azt írta egy oroszos nevű (ukrán?) szerző, h az Antarktiszra viendő, magas, szőke, kékszemű, életerős nőket főleg náluk, UKRAJNÁBAN szedték össze a németek a SZLÁV lakosság köréből, és Antarktisz tképpen német-szláv földalatti szép új világ lett.

Mindenki a saját ideáljai szerint álmodik/konteóz, a valóság pedig pukkadjon meg. Csak néha némely konteó nagy politikai hátszelet kap és hivatalos ideológiává válik!

 198. zéka — 2010-01-26 13:13 

jah mielőtt elfelejtem, lehet, hogy már régen is írtam, de jó lenne egy anyag a vatikáni könyvtárról…

 197. zéka — 2010-01-26 13:12 

@Inner Circle: nem, nem ez az és más is volt a lényege, ennél legalább azt tudják, hogy astrológiai, vagy hogyan mondják…

 195. Bobby Newmark — 2010-01-26 12:05 

@Licus: Ja, nyilván egy bukott világháború és egy gazdasági világválság után is pont úgy nézett ki a német lakosság, mint a mostani bajor _sztereotípiák_… Meg Tokio Hotelre menetelt a Hitlerjugend is, mi?

Hát látod ilyen hülyeségekre vezet, ha a sztereotípiákat egy-az-egyben komolyan veszed, az agyadat meg standby módba teszed…

 194. Licus — 2010-01-26 11:55 

@bozoa: Sörhasú fritzek – no ez is egy nagy REJTÉLY számomra. Hogy lehet, h Adolf H és köre annyira hitte/terjesztette a “szőke kékszemű magas atlétikus árják vagyunk, a Föld urai” hivatalos teóriát – és eközben sose nézett körül? Vagy tükörbe? Nem látott még nem túl magas, nem túl szőke sörhasú németet 40 felett? Sztem ott München környékén mást se láthatott… szóval az Oktoberfest népe az árják???? V nézd meg Goebbels testfelépítését, fizimiskáját!

Ez olyan, mintha valaki hős Tarzanos propagandafilmet akarna forgatni, és Bodrogi Gyulusra osztja a címszerepet.

Akkor most milyen németeket is keresünk az Antarktiszon?

 193. zéka — 2010-01-26 11:42 

@tiboru: guglizz is, de a faterom pontosabb tudja ezt, ő igazi megszállottként tudja ezeket olvasni:D Majd rákérdem, aztán max. küldök linket

 192. tiboru — 2010-01-26 11:34 

@Valandil:

Azt olvastam egyszer, hogy a gyémánt egy nő legjobb barátja.

 191. tiboru — 2010-01-26 11:32 

@zéka:

Hm, nem, ezt nem olvastam. Valami közelebbi? Vagy guglizzak?

 190. zéka — 2010-01-26 11:30 

Azért a templomos lovagok viccesek voltak, de a nácikra, meg az ufókra…szóval az valahogy hihetőbb…vagy nem is tudom…lehet, hogy valami olyasmi van ott a Föld alatt, ami még ezeknél is ezerszer cifrább.

Tiboru arról hallottál, hogy találtak egy nagyon régi elsüllyedt hajót, majd amikor a felszínre kezdték hozni a rajta maradt tárgyakat, akkor olyan lencsékből épített szerkezeteket találtak, amire még most sem tudják a tudósok megmondani, hogy egyáltalán hogyan használhatták, vagy mire kellett.

 189. tiboru — 2010-01-26 11:15 

@bozoa:

Akkor lehet, hogy nem csak Adolf menekült oda, hanem Erich is!

 188. tiboru — 2010-01-26 11:14 

@Hamlet:

Nimá’, egy 2008-as, hatodik generációs Messerschmitt!

Mi meg itt szarozunk a Gripenekkel…

 187. Hamlet — 2010-01-26 11:05 

na kérem, ÍGY néz ki a titkos náci bázis (nem szarral gurigáztak!)

🙂

http://www.igorstshirts.com/blog/conceptships/marek_hlavaty_concept_ship.jpg

 186. Valandil — 2010-01-26 10:59 

@gergel: Sok gyémánt van a világon. A szabályozott piacra dobással tartják fent a magas árat. (Anno a SZU megszűnése után néhányan megbolygatták ezt a piacot onnan keletről.)

 185. Kandabula — 2010-01-26 10:36 

@gothmog: Igazából elhallgattam az igazságot: az Antarktisz belsejében a külvilág kicsinyített mását találhatnánk meg, ha bármely nagyhatalomnak ez érdeke lenne. Ők úgy gondolják, hogy egy atomháborút követően ez az egyetlen esély arra, hogy a buli tovább folytatódhasson. A jégalatti világ utánpótlásáról a Bermuda háromszögben állítólag “eltűnt” (hö hö) hajók rakományai gondoskodnak, amennyiben a Bermuda háromszöget egy tengeralatti alagút köti össze az antarktiszi jég alatt 2000 méterrel kiépített központtal. Időnként persze vannak szökevények, ők táplálják tovább a jégvilágba fagyott szörnyű filozófiákat.

Ja, a földrengés: azt simán “elnyelte” a jég iszonyatos súlya, meg a jég alatti civilizáció által mesterségesen előidézett ellen-földrengés.

 184. Bobby Newmark — 2010-01-26 10:14 

Hm, Lovecraft… Pont most olvastam tőle egy “összes művei 1.”-et, hát… nem teljesen értem azt a hisztériát, ami körülveszi.

Az első néhány kisregény még élvezhető, sőt, kifejezetten tetszik,de a Randolph Carter ciklustól az agyam eldobtam, akkora faszság… A manók és a macskák háborúja, meg a háztetőről Holdra ugrás, meg egyéb elbaszott drogos haluk… Hát nemtom, valahogy nem érzem benne azt a zsenialitást, amit neki tulajdonítanak.

 183. bozoa — 2010-01-26 10:09 

A német elméletről még annyit, hogy pontosan az említett területen, a

70°46’38.65″ D

11°50’53.75″ K

koordináták által meghatározott helyen a Google Earth is egy német zászlót mutat, igaz nem fasisztanémetet, hanem egy kommunistanémetet.

 182. bozoa — 2010-01-26 09:58 

@b0c1k4: Még egy oldal, ami szintén számontartja:

neic.usgs.gov/neis/eq_depot/1998/eq_980325/

Szerintem azok az egykori svábok leszármazottai élnek ott, akiket tavaly ilyenkor láttam egy szál Octoberfestes pólóban sétálni az Erzsébet hídon.

 181. Karex — 2010-01-26 09:56 

H.P.Lovecraft regénye az alábbi linken:

(csak mert sokan felemlegették…)

hplovecraft.uw.hu/index.php?module=library&opt=lit&sor=4&lang=magyar

tégyleg…H.P.Lovecraft-ról valami nem lesz? :D:D (UFO, titkos társaság stb…:D)

 180. proletair — 2010-01-26 09:54 

@gergel:

Hű erről jutott eszembe, hogy volt valaha egy képregény újság, a Vampi. Abban volt egy ilyen, hogy egy katonai csapat a jég alól előkotor valami ősi/idegen cuccot, mire az beindul, és valahogy gyűrűje lesz a Földnek. Aztán ez az izé kinyírja az emberiséget. Az űrállomáson meg köpni nyelni nem tud a legénység… Az volt a lényeg, ha a földi civilizáció ki tudja ezt a zizét ásni, akkor túl fejlett lett és ki kell pusztulnia.

Vagy valami ilyesmi. Rég olvastam.

 179. tiboru — 2010-01-26 09:51 

@proletair:

@johnnythekid:

johnnythekid nicket spammelés miatt kitiltottam.

 178. gergel — 2010-01-26 09:48 

Ez egyszerű: gyémánt van a jég alatt, rengeteg gyémánt.

vagy, ha nem: valami gigantikus méretű, több száz millió éves üzenet melyet őseink hagytak ránk, vagy egy másik civilizáció. 😎

 177. Pistu — 2010-01-26 09:00 

Jááj, hát nem igaz, hogy itt mindenki bedob majdnem mindent és összemossa az egyik konteot másikkal, én meg itt hallgatok. Tegnap álmodtam (szóval biztos ez a tuti!):

A náci birodalom tényleg telepített támaszpontot az Antarktiszra, ja bizony, oda mentek csészealjastul, szuper-mega-fejlett technikástul. Csak arra nem számítottak hogy a jég alatti mélységben rátalálnak Atlantisz elfelejtett ember populációjára. Megdöbbenve látták, hogy ezek nem mások mint a 2000-es évek óta egyezményesen szürkéknek tartott “idegenek”.(HAHA!) Ezek a kicsi, vizihulla szerű lények megszerezték a repülő csészealjakat, azzal riogatnak, meg vizsgálgatják a fent élő földi embereket. Az elrablások célja hogy olyan fegyvert fejlesszenek amivel gyorsan és környezet-kímélő módon kiirthatnak minket.

😀

 176. Valandil — 2010-01-26 08:49 

@smartdrive: Szerintem nem kényszerített senki, hogy elolvasd. Miért nem a ruszkibakát boldogítod?

 175. proletair — 2010-01-26 08:39 

@vészmerülés:

na jó. 🙂

 174. vészmerülés — 2010-01-26 08:29 

@proletair: …és azon tanakodnak, vajon melyikükben lapul a lény 🙂

Kiegyezünk döntetlenben? 🙂

 173. Inner Circle — 2010-01-26 08:19 

Nem értem, hogyan maradhatott ki az igazi magyarázat: az Antarktiszon köztudomásúan dinoszauruszok élnek. A sok jég között igazából hatalmas őserdő van! 🙂

marvel.com/universe/Savage_Land

 172. Bobby Newmark — 2010-01-26 08:16 

HÉ! Mi az, hogy nincs megemlítve az Üreges Föld? Hátde annak van csak igazán bejárata az Antarktiszon! És bent, az üreges fő’d belsejében van a Negyedik Birodalom a náciufókkal, bizonyám! 😛

 171. Zelefánt — 2010-01-26 08:10 

Howard Phillips Lovecraft bizony tudta a frankót, és meg is írta, csak a történet éppen nem túl vidám.

 170. proletair — 2010-01-26 08:07 

@vészmerülés:

Nema! 🙂 Ha szőrös szívvel pontozunk, akkor is egy döntetlen jön ki. Az idegennek kampec, a megmaradt két jenki legény meg rádöbben hogy a bázis hamuvá égett, és épp itt a tél…

 169. Sokkoló Joe — 2010-01-26 08:06 

Szórakoztató volt így reggelre

 168. vészmerülés — 2010-01-26 07:55 

@proletair: “hogy aztán továbbjutva a döntőben kemény meccs után kikapjanak a jenkiktől.”

Emlkékeim szerint pontozással győzött az idegen

 167. becketman — 2010-01-26 07:52 

Remek poszt, valóban sokak fantáziáját megpiszkálta már a hely, a nácik előtt is (pl. Poe, vagy az egyik kommentelő kolléga által is említett Lovecraft). Ha jól emlékszem, a posztban említett Graham Hancock is felállított egy Anktartisz-elméletet a Szfinx-szel (mekkora konteo-téma!!!!) kapcsolatban.

Egyébként a távol-keleti konteo ügyekben: Tibet… Kizártnak tartom, hogy csak a nyugatiak fantáziáját izgatná a hely (Kék Hold Völgye, jeti stb.) bár a keletiek hozzáállása a misztikumhoz más, mint a miénk.

 166. b0c1k4 — 2010-01-26 07:44 

Tisztelt egybegyultek, par tenyre azert felhivnam a figyelmet.

1. A földrengés a balleny szigetek és antarktisz között történt

2. A legújabb kontinens új-zéland ami innen északra található

3. http://www.geologie.ens.fr/~vigny/images/antar-plak.jpg

Amint a képen is látszik azon a részen nagy a tektonikus aktivitás.

Valamint egy cikk a március 25-i földrengésről:

http://www.terrapub.co.jp/journals/EPS/pdf/5202/52020133.pdf

Köszönöm a figyelmet

 165. vészmerülés — 2010-01-26 07:44 

@GeoThrasher: Elnézést, hamut szórok a fejemre, és tursiták lógjanak a beleimen 🙂

@Mérges gomba: A kommentek elején volt róla szó

 164. Valandil — 2010-01-26 07:37 

@Josko: Én pl. még nem találkoztam 1000000 USD-vel, mégis sokak szerint létezik annyi pénz. Nem tudom, elég szkeptikus vagyok ebben a témában…

 163. proletair — 2010-01-26 07:19 

@johnnythekid:

OFF

Takarodjmááááán!

ON

 161. vén betyár — 2010-01-26 07:03 

@BiG_: Sok sört a grószfaternak!Japán tankhajóval izraeli világost!Bertát meg sürgősen lecserélni valami kevésbé veszélyes nőszemélyre!

 160. The reaper — 2010-01-25 23:59 

@tiboru: Amúgy nem lehetséges, hogy az Antarktisz azon részén, ahol a földrengés volt, rendhagyó a tengerfenék, vagy esetleg a hatalmas jégtakaró másképp hat a cunamira?

 159. sikisiki — 2010-01-25 23:58 

Én ezt mind értem, meg hogy sokan vannak ott a jég alatt. Na de mit esznek? Halat? Pfuujjj

 158. The reaper — 2010-01-25 23:50 

Baszki így 3/4 1-kor olvasva a blogot, amikor megláttam azt a kis ufócskát, kénytelen voltam hátranézni, annyira valóságos az a kép. 😀

Amúgy meg mi a legjobb hely egy szupertitkos katonai kutatólabornak, mint egy elhagyatott kontinens. Ha a nácik, ha az amcsik vannak ott, tuti valami hiper-szuper susmus meg ott lent délen.

 157. tiboru — 2010-01-25 23:45 

@hami:

Az is elég a fokozott földrengés-valószínűséghez?

És ha igen, akkor se értem, miért nem volt cunami is?

 156. hami — 2010-01-25 23:20 

izé.. van kőzetlemezhatár az antarktisz mellett ill partjainál.

 155. tiboru — 2010-01-25 23:09 

@smartdrive:

Akkor bocs.

Itt van egy közel másfél európányi, gyakorlatilag ismeretlen terület, amelyről mindenféle hírek keringnek.

De inkább nem magyarázom; részemről nem lenne elegáns 🙂

 154. BiG_ — 2010-01-25 23:06 

@tiboru: nagyfater örül a népszerűségnek, de a sörnek jobban, tehát szerinte nem magyarázkodni kell, hanem sört küldeni 🙂

Üdv!

 153. v2peti — 2010-01-25 22:58 

Bár én egy bizonyos mértékig hiszek az összesküvéselméletekben, de a legtöbb itt felhozott teóriát túl valószínűtlennek tartom. Csak azt nem értem, hogy mi a fenének titkos még mindig az 1947-es amcsi expedíció???

 152. Lófasz Hadnagy — 2010-01-25 22:57 

@smartdrive:

Nem csak neki, te balf*sz.

Remek elméletek, de szerintem tartsuk szem előtt Occam borotváját: az amcsik valamire marhára rámozdultak volna (pl. nyersanyag), de marhára nem találtak ott semmit, így leforrázva hazakullogtak. Azért nem beszélnek róla, mert szégyellik, hogy hatalmas arcukra hatalmasat estek.

 151. qwertzu — 2010-01-25 22:33 

@VulpesVulpes: @Licus: @Korbuly:

Ugyanmár ne komolytalankodjunk. A moszad nem véletlenül maradt ki. El tudtok képzelni egy zsidót a sarkkörön túl? A terep egyértelműen az árjáknak kedvez.

 150. pappito — 2010-01-25 22:28 

@tiboru: “Szerinted (persze csak ha elég szépen kéri) szabadna oda bemennie mondjuk egy amerikai, khm, tudományos expedíciónak?”

izé, ott van az amerikai McMurdo bázis, 3km-re Új-Zéland Scott bázisától a Ross szigeten, innen Christchurchből (meg Chiléből)repkednek a teherszállitógépek, sőt, télen csak az amik tudnak menni, mert nekik van sitalpas globemasterük.

A kiwik herculese is járkál rendszeresen, főleg nyári időszakban.

Na meg van ott olasz tudományos bázis is, nyilván ott is mindenki légkörkutató… 🙂

szóval, ha lakik ott kétszázezer, kurva öreg náci, akkor ügyesen elbújtak 🙂 az meg, hogy nem volt mindig jeges, az nem újdonság, fél újzéland volt már a tengerben, a földtörténet során, a vizszint többszáz méterrel is eltért a maitól.

mondjuk az ufós izék érdekes lennének.

 149. smartdrive — 2010-01-25 22:00 

@reccs: ja, hát ha te jól szórakoztál ezen, akkor én neked szívesen leszek savanyújóska

 148. reccs — 2010-01-25 21:56 

@smartdrive: Itt? egy okoskodó savanyújóska felesleges kötözködéssel fárasztja a jónépet.

@tiboru: Jól szórakoztam, kösz!

 147. smartdrive — 2010-01-25 21:52 

@tiboru: ott eltűnnek hajók meg repülők, amire nincs magyarázat. itt mi is történt?

(nem én voltam)

 146. molnibalage — 2010-01-25 21:48 

@tiboru: 1998-ban volt ilyen meccs a VB-n.

 145. egy hang — 2010-01-25 21:44 

@smartdrive: 😀

olvasd végig, és talán rájösz. De lehet, rossz helyen keresgélsz. Bár ettől függetlenül a kérdőjelet még megtalálhatod..

 144. VulpesVulpes — 2010-01-25 21:43 

tiboru, hiányoltam a moszadot. biztos, hogy nyakig benne vannak… =)

 143. tiboru — 2010-01-25 21:41 

@smartdrive:

Igen, már a Bermudánál is asszem te jelezted, hogy szerinted nem konteó.

Így jártam.

 142. BiG_ — 2010-01-25 21:36 

@tiboru: Közös magyar-pingvin határt! :-)))

Hm, az lenne az igazi Nagy-Magyarország, jó nagy a hűtő, sok sör fér bele 😀

 141. Lilienfeld — 2010-01-25 21:36 

Ódenagyonjó ez! Csak már nem látok ki a fejemből, majd holnap elcsemegézek rajta alaposan.

Most csak feltétlenül szeretnék ajánlani egy könyvet – Peter Hoeg: Smilla kisasszony hóra vágyik. Habár Grönlandhoz kötődik a cselekménye, de a fentebb sorjázó konteók egy speciális kombinációját krimisítette meg a jeles szerző.

(Ettől függetlenül és ezzel együtt, parádés a könyv 🙂

 140. smartdrive — 2010-01-25 21:28 

@tiboru: egy konteo ugye úgy néz ki, hogy valami történt, és arra keresünk egy magyarázatot

itt az égvilágon semmi különleges nem történt

 139. tiboru — 2010-01-25 21:28 

@Eastbay1:

Miért, a miénk is ott van fél kettőnél, a külső sorban; nekünk sincs sokkal több közünk az Antarktiszhoz 🙂

Aláírtuk, oszt’ jónapot.

 138. forradalommost.hu — 2010-01-25 21:26 

…egy ilyen überkirály társadalomnak (akár náci, akár ufo) nem lehet probléma, ha az antarktiszon hideg van… Ha fáznak, kiugranak a Bermuda-háromszögbe kiengedni a fáradt gázokat (mármint a metánt), és az utóbbi két konteora meg is van a megoldás… 🙂

 137. tiboru — 2010-01-25 21:25 

@smartdrive:

Ott van, rögtön a nyitókép közepén…

 136. smartdrive — 2010-01-25 21:23 

sajnos ezt képtelen voltam végigolvasni

eleve hiányik belőle egy nélkülözhetetlen dolog: a kérdőjel

 135. tiboru — 2010-01-25 21:22 

@franta:

Különben tényleg érdekes, hogy az ázsiai kultúrkör(ök) konteói nem nagyon jöttek át az Ural – Kaszpi-tenger – Kaukázus – Fekete-tenger vonalon. Pedig biztosan van nekik is dögivel.

 134. tiboru — 2010-01-25 21:20 

És persze köszönöm mindenkinek a dícsérő szavakat, na meg a biztatást!

 133. BiG_ — 2010-01-25 21:19 

Na jó, ha ennyire kiborult a bili, elárulom:

Még a nagyapám vett ott telket, mivel rohadtul utálta, hogy nyáron mindig meleg a sör.

Viszont a földmérő annyira fázott, hogy körbevacogta a térképet a ceruzával, majd miután a radír is odafagyott, lehelni próbálta. Ez még sikerült, a radír lejött. De a sok légcserétől tüsszentenie kellett és ráturházott a sarkpontra. Persze odafagyott és nagyjából le is fedte a placcot. Azért is olyan alakú a térképen Antarktisz: a későbbi földhivatali példányokból akartak térképet rajzolni, a fénymásolás meg szépen hozta a turha körvonalát.

Ja, az odalátogató németekkel jóban volt a nagyfater, mert jó volt a sörük, de a rohadt amcsik odamenvén nekiálltak pingvinrodeózni, yankee doodle-t gajdolni, meg egyáltalán, a sörük csapnivaló. Ez így tűrhetetlen… Ki is ebrudalta őket az öreg. Majd visszaült sörözni a fritzekkel.

A földrengés… hát, erről kérdeztem is az öreget, aki hímezett-hámozott. Majd kibökte, hogy a sör fogytán volt és a fritzek valami új sörreceptet próbáltak ki, csak túlélesztőzték. Aztán mikor nagyfater szívózott, hogy már szomjas és vagy lesz sör, vagy mehetnek az amcsik után, mégis csak szívességből lehetnek ott, övé a telek, akkor beismerték hogy gáz van, nagy. Az élesztő fejleszti. Vészmegoldásként a nagyfenekű és bögyös szöszke Bertát (akit a híres nagyöbű lövegről neveztek el, de nagyfater szerint az csak pipaszár a szöszke mellett) állították rá az elfojtási projektre, mert nála jobb dugót nem találtak.

Végül sikerült lecsapolni a túlnyomást, de szegény Berta úgy elfáradt az erőfeszítésben, hogy kifele menet nem nézett a lába alá és megcsúszott a jégen és seggre ült. Attól volt a földrengés.

Nagyfater meg most rinyál, hogy küldjek sört, de addig semmiképp nem rúgja ki a németeket, míg a tatarozást be nem fejezik…

Üdv!

 132. tiboru — 2010-01-25 21:17 

@1116001:

Valami rövidke magyar anyagot itt olvashatsz:

anotherlife2time.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1063651

 131. Hamlet — 2010-01-25 21:17 

Amúgy meg a fentebb már emlegetett antarktiszi “fagyos oázisokban” fél évig is simán elviselhető az idő annak, aki pl. hegymászóként hozzá szokott a kabátban alváshoz, hóban meneteléshez. A magyarok is szerveztek oda expedíciót:

film.indavideo.hu/video/f_az_elet_fagyos_sziget-antarktisz34/

 130. franta — 2010-01-25 21:13 

@egy hang: Érdekes… De mondom, ez a templomos-maszon-stb. vonal a Grál vérvonalból indul ki. Ez a rögeszméjük (tán igazuk van, de akkor nekünk ciki.). Egy – és mondjuk ki bátran – egy faju, családi vérvonalban nem lehetnek más genetikaiak, akiket aztán simán le is gyarmatosítottak. Ezek társutasok lehetnek talán, de nem a mainstream részei. Klónozhatják a srácot, ez az ő bajuk. De ez a templomos-maszon stb. Grál társulat úgy néz(het) rájuk, ahogy: társutasok. Ők főnökök ebben a társulatban (templomosok-maszon stb.) soha nem lehetnek.

Láncszemek meg mindíg vannak, adódnak mindenhol, és a láncszemek mindig kurvára fontosnak érzik magukat.

Ezek után már várom (na, azért annyira nem igazán :))) az indiai-kínai-japán kihívást.

Mondjuk annyi reménysugár van, hogy ezek együtt soha nem fognak összeesküdni, mert annyi a kulturális különbség köztük, mint a nyugati banda (include levantei (nógrádi) államocska)és mindhármuk között.

 129. Mérges gomba — 2010-01-25 21:12 

Nem olvastam végig a commenteket de mi a szitu Lovecraft-tal és a Leng-fennsíkkal? ahol elvileg az Ősi istenek éltek sőőőőőtt az általuk létrehozott (és pusztulásukat okozó) Yog-Sothoth ott furakodik a jég alatti barlangokban stb stb stb Amúgy ez “Az Őrület hegyei” című príma regényében van:)

 128. Hamlet — 2010-01-25 21:11 

Ismét egy nagyon jól megszerkesztett, izgalmas poszt, köszönjük, Tiboru “parancsnok”!

(Bondnak legalábbis ez volt a rangja a haditengerészetnél, ha jól emlékszem… :))!

Én is az okkult/ufóépítő nácikra szavaztam, akik megtalálták az Antarktiszon a Verne/Howard/Edgar Rice Burroghs/Arthur Conan Doyle-regények ősvilágába a lejárót, ahol a Conan-testalkatú, szőke, kékszemű, szárnyas sisakos izomhegyek T-Rexekkel meg óriásmajmokkal verekszenek, az atlantiszi Kull király pedig a civilizáltabb régiók ura.

A nácik köszönik, megvannak, az U-Boatokban Új-Svábföldre szállított németek egy része vidáman éldegél a vadonvilágban, a többiek (mániákus hegymászók, rakétatudósok és társaik) meg inkább a havas részek titkos laborjaiban bütykölik az űr/dimenziójáró csészealjakat.

Minek foglalkoznának a szaros Földdel? Ők már egy sokkal nagyobb birodalmat építgetnek 🙂

Na jó, amit leírtam természetesen vegytiszta baromság, de aki vevő az efféle ponyvasztorikra, az nyáron kukkantson bele a Galaktika steampunk különszámába! 😉 A mostani avatárom, Hungária kapitány például egy gőzgépes-mágikus, alternatív 1930-as évek magyar szuperhőse! 😉

És az Iron Sky természetesen 2011 legfaszább B-filmje lesz! 🙂

 127. bolsh (törölt) — 2010-01-25 21:10 

A nácikra szavaztam, csak a szavazógép az operám alatt ne mműködik. Tényleg erre van teória hogy miért?!

Sokan mondják hogy a jég alatt összefagytak volna (mármint az árják), ha hamarabb éhen nem haltak. De azt mindenki elfelejti hogy az Arktiszon tízezrek élnek a jég felett, jóval zordabb körülmények közt, mégis vidáman, alkalmasint még túlsúllyal is verve, meg depresszióval, de az más tészta.

Továbbá a kommentelők kilencvenkilenc százaléka fogasztói beállítású, azaz csak egy fogyasztói társadalmat bírnának elképzelni a jég alá, akarom mondani épp emiatt nem tudják elképzelni a jég alá. Rengeteg szeméttel, és importáruval, amelyeket a harmadik világban gürcölnek össze.

Pedig van ám tartós fogyasztási cikkekre berendezkedő társadalmi forma is, amely nem terjeszkedő gazdasági modell alapján (itt a fenti világban ez éppen ez dől össze recsegve) működik.

Energia is számtalan lehet, pl nukleáris, mert amit egy tengeralattjáróba be lehet zárni kis helyre, azt akár jég alá is bővebb térben, akár a mobilis in mobili tengeralattjáróval egyetemben. Ha energia van, márpedig nukleárisból van doszta, akkor növényt is lehet termeszteni. Mi az hogy nem?! Ki meri ezt mondani?! Az menjen el és szabadítsa ki Will izé Farkas Pétert!! És mondja el a bírónak hogy hogy képzeli bíró úr hogy napfény nélkül, télen, zárt térben, bedeszkázott ablakok mögött nőjön a fű?!, és legellik a kecskék, und adják a tejecskét.

Szóval, érdemes a fogyasztói társadalmon kívülre is pillantani, főleg amiatt, mert könnyen lehet hogy most pár évtizedre évszázadra majd az antarktiszi modell fog újra (találóan) felbukkanni…

 126. 0k- — 2010-01-25 21:09 

lehet h a ningenektől paráztak be az expedíciók 🙂

pinktentacle.com/2010/01/ningen-humanoid-sea-creatures-of-the-antarctic/

 125. tiboru — 2010-01-25 21:07 

@N.Zoli:

Az Északi sarkon egyszerűbb a helyzet, mert ott egészen közel van pl. az orosz vagy a norvég (meg a dán és a kanadai) kontinentális talapzat (vagy mi a franc), és a nemzetközi jog csűrés-csavarásával lehet ott okoskodni az ottani szénhidrogén-tartalékok miatt.

Az Antarktisz viszont elvileg (akarom mondani jogilag) no man’s land, ráadásul az Antarktisz-szerződés környezetvédelmi melléklete 2048-ig megtilt mindenféle altalajkincs-kitermelést.

 124. egy hang — 2010-01-25 21:03 

szivat a blogmotor vagy az Ip hider, bocs a dupláér 🙂

 123. tiboru — 2010-01-25 21:02 

@molnibalage:

🙂 A nagyon kemény lenne…

 121. reccs — 2010-01-25 21:01 

@Kravver: mert a google-ösök is benne vannak, ez evidens. 🙂

 120. franta — 2010-01-25 21:00 

@N.Zoli: Lehet, hogy rosszul tudom, bocs, most hadd ne nézzek utána, de a török csóka, ez a Piri reisz a XVI. században élt. Jól ismerte a Földközi tengert, azt ám tényleg jól, volt rá 90 éve. Na ja, meg a spanyolok meg a portugálok is jól ismerték – biza, igenyöst, szembe ám Ámerikának – az Atlanti-óceánt. Meg a hejhalászok is ismerték a Balatont. Ez a Piri barátunk valahogy összerajzolgatta a térképét – mondom, ha ő volt a tettes -, de ő Antarktiszről – ahogy az európai kortásrai sem – nem tudhatott. Vagyis volt más forrása is. Ezért tippeltem az Alexandriai könyvtár roncsaira. És a dolog innentől kezdve már nagyon messzire vezet.

 119. egy hang — 2010-01-25 21:00 

@Dr. Schwanzkopf Rudolf: ezért megérte felkelni 😀 beleolvasván kicsit Tux dolgaiba,egész bizarr konteó sül ki.. gyanús nekem a harapós ausztrál pingvin.. a kerti ‘temple’ is, amiben van a jacuzzijuk.. http://www.sjbaker.org/wiki/index.php?title=The_History_of_Tux_the_Linux_Penguin

az ubuntu is magáért beszél: hirhatter.com/bafomet_baphomet-fenevad_babilon.jpg

 118. Bloodscalp — 2010-01-25 20:56 

@proletair:

ha jól tudom a The Thing-A dolog c. filmnek hamarosan lesz egy remake-je

talán többet tudunk majd…

 117. egy hang — 2010-01-25 20:53 

@Dr. Schwanzkopf Rudolf: ezért megérte felkelni 😀

Van ebben vmi nagyon bizarr,de végigolvasva a pingvin történetét, meg h Ausztráliába haraptameg Torvaldot egy példány, meg h egy ‘temple’ a jacuzzi a kertjükben(http://www.sjbaker.org/wiki/index.php?title=The_History_of_Tux_the_Linux_Penguin) egyre ördögibb..hogy ubuntut csak megemlitsem.. hirhatter.com/bafomet_baphomet-fenevad_babilon.jpg

@franta: lehetséges, bár sztem aki olyan poszton van, beszervezik. Szilveszterkor találkoztam 1 német európabajnok úszóval, aki elmondása szerint miután otthagyta az úszást,30 évesen olyan poszton állt egy ázsiai korporációban, h 3szor keresték meg, hogy csináljanak belőle egy klónt hogy ‘jobb legyen a munkabirása’ mire ő otthagyta a céget. De itt egy érdekes, hasonló ám hosszú magyar példa: hirhatter.com/rendszervalto_szabadkomuvesek.htm

 116. otvospeter — 2010-01-25 20:53 

Üdv!

A Piri Reis dologhoz: ha jól tudom, ezt Däniken alaposan benézte, a térképen jelölt partvonal ugyanis a legkevésbé sem hasonlít sem a jéggel borított, sem a csupasz kontinensre, teljesen találomra lett berajzolva. Ezt Däniken is elismerte egy későbbi könyvében.

 115. Kravver — 2010-01-25 20:45 

Hát én megnéztem a Google Earth-ön és nincs ott semmi csak jég meg hó meg pingvinek.

Higyjetek nekem.

 114. shoviet — 2010-01-25 20:41 

@Hubert J. Farnsworth: O, en azt hittem arra szavaztam az amerikai kutatokozponttal.

 113. 1116001 — 2010-01-25 20:39 

Tiboru!

1.Ismét egy remek poszt! A nácis verziórol nincs valami magyar nyelvü írás?:)

2.Az amerikai hírszerzőszolgálatokról lesz valamilyen írás a Lemil blogon?:)

 112. franta — 2010-01-25 20:30 

@franta: Bocsi, szóval Titikaka-tó.

 111. Circus — 2010-01-25 20:28 

@Circus:

… települt NÁCIK/ÁRJÁK TÖRTÉNETÉT?

(bocsi)

 110. N.Zoli — 2010-01-25 20:27 

Egyszer olvastam egy konyvet, aminek Magia es okkultizmus a Harmadik birodalomban volt a cime. Annak a legvegen jott elo az Antarktisz, naci cseszealjakkal, szoszi lakosokkal es az amerikai expedicio megfutamodasaval. Nekem ez egy kicsit akkoriban is sok volt, valahogy teljesen hihetetlen kategoria.

Az eszaki sarki foldgazlelohelyekre is tobb orszag tart igenyt, koztuk Oroszorszag is. Ok be is jelentettek, hogy katonai tervet is kidolgoztak a megkaparintasara, mert szerintuk manapsag mar egy haborut azelott meg lehet nyerni egy jo tervvel, mielott megvivnak azt. Hianyoltam Oroszorszagot az Antarktiszbol teruletet kovetelok tarsasagabol. Pedig meglehet ott is vannak javak a fold alatt. A tobbi orszag is erre palyazhat, de ha nincs is ott semmi, akkoris presztizsnovelo hatasa van annak, ha a foldrajzi kiterjedes parezer negyzetkilometerrel tobb.

Az Osztrak-magyar monarchia egyetlen gyarmata is az Eszaki sarkon volt, csakhogy ne maradjunk gyarmat nelkul, mikor a nagyobb hatalmak mar leigaztak a vilagot.

A torok csoka terkepehez csak annyit, hogy kicsit gyanus, hogy sokaig nem tudtak rola es utana hirtelen elokerult, nagyjabol azutan, amikor mar lehetett nagyjabol sejteni a korvonalakat.

Szerintem nics a deli sarkon esetleges asvanykincsek es vizkeszleteken kivul semmi, csak egy hatalmas foldterulet gyer elovilaggal.

 109. franta — 2010-01-25 20:27 

@egy hang: Figyi. Ez a kínai – meg más ázsiai – vonal azért nem nyerő, mert a bilderberg, meg az egész társulat valamiféle Grál VÉRSÉGI vonallal tököl. Kékszemű szöszi/vörös/barna hajúak. Ebbe a Grál vonalba nem igazán illeszthetőek bele a ferdeszemű – na jó, felkapaszkodott – kínai meg japán maffiózok, jakuzák, mit’tom én hány oligarcha. Mert ebben az illuminátus (stb.) konteóban nem az a lényeg tán, hogy outsidereket nem veszünk be? Legföljebb ki- / felhasználunk. De beszállás nincs, mert bele kell születni a szisztémába. És gondolom azt is, hogy a Li-csik meg akármik előbb-utóbb elkezdik únni. (Lesz majd csete és paté.)

Amúgy visszatérve a posztra, és olvasván a kommenteket, lassan kezdek a náci bulira szavazni. Ti. érdekes ez a hanyatt homlok menekülés. (Mint Cousteau kapitány a Titica tóról – cuccostul, mindenestük, aztán kusss… Na vajon mit láthattak? Biztos nem jakuzákat meg maoista összeesküvőket.)

 108. Circus — 2010-01-25 20:26 

Mi is a címe annak a 4 könyvből álló sci-fi kvadrológiának, ami kb arról az amerikában született aztán náci tudósnak szegődött zseniről szól, aki az egész ufo-zavarért felelős, inclusive Man in Black, de kb lefedi az Argentínába, majd az Antarktiszra települt?

Valami Főnix a címe tán valamelyik résznek???

(Jelenleg könyveim bedobozolva pihennek…)

 107. molnibalage — 2010-01-25 20:21 

@tiboru: Csak nem összetalálkozhatnak a foci VB-n idén? 🙂

Az is odalent van, innen nézve.

 106. molnibalage — 2010-01-25 20:21 

@Cobs: Azt sem értem, hogy az UFÓ-k és egyéb konteós járművek miért kör alakúak. Aerodinamikaileg elég elbaszott egy alak…

 105. molnibalage — 2010-01-25 20:17 

@gothmog: Kémek észrevétlen átdobása is meghaladta képességeiket az USA területére…

 104. Eastbay1 — 2010-01-25 20:16 

Az Antarctic Treaty-s képen kilenc óránál az ott a Pápua Új-Guineai zászló?:D

 103. érdeklődő — 2010-01-25 20:15 

Én valami huszadrangú nácis könyvben azt olvastam, hogy valamiféle “meleg források” vagy mik találhatóak a jég alatt. Állítólag ezek olyan mikroklímát biztosítanak, ami elég jól ellátja élelmiszerrel, zöldséggel azokat, akik ott laknak. Pölö a nácikat.

Fóka meg bálna meg hal az meg van.

 102. franta — 2010-01-25 20:11 

@Licus: Nem győztél meg…

 101. proletair — 2010-01-25 20:10 

John Carpenter “The Thing” c. filmremeke megvan? Ebben a kiolvasztott UFO-k 1-0-ra verik előbb a norvégokat, hogy aztán továbbjutva a döntőben kemény meccs után kikapjanak a jenkiktől.

De tán valamelyik X-akták film végén is UFO-k röppennek fel a jég alól.

Meg lett már említve az AvP is. Szóval a filmipar eddig az idegenekre voksolt:)

 100. BuDdHa — 2010-01-25 19:54 

ja és “az idegen lények” pedig olían zsidók/cigányok stb. akiken genetikai kísérleteket hajtottak létre, h ajól emlékszem biorobot gyár található a kontinensen

 99. BuDdHa — 2010-01-25 19:51 

én a világ legnagyobb legendái sorozatban azt hiszem azt olvastam, hogy a 40-es, 50-es évekbeli ufo jelenségek a Negyedik Birodalom demonstrációi voltak, mivel egy szerződés alapján átadták az Usának rendkívül fejlett technológiájuk egy részét, cserébe élelmiszert s egyéb szükségleteket biztosítottak számukra, csak Amerika egy időben megpróbálta abbahagyni a segélyezést.

 98. Aradebil — 2010-01-25 19:50 

Azért Balleny fasza kis vulkáni szigetekből áll,szal annyira nem kell a földrengéseken meglepődni,bár a 8-as kicsit erősnek tűnik

 97. Dr. Schwanzkopf Rudolf — 2010-01-25 19:47 

A dolog egyszerű: az Antarktiszon Linus Torvalds van, aki a nácik által elrabolt nagyapja tudományos eredményeit felhasználva onnan ontja az újabb és újabb linux-kerneleket. Ezért van annyi pingvin ott. A Tux elnevezés egyébként azt rejti, hogy: T mint Torvalds, U mint U-boot (amivel az öreg Torvaldst az Antarktiszra szállították), és X mint a mindenkori kernelek verziószáma, de mások szerint magát a titkos bázist jelöli az X, ha helyesen helyezzük el a TUX szót az Antarktisz térképén.

 96. stancili1 — 2010-01-25 19:47 

Újabb remek poszt 🙂

Egy dolgot hiányoltam csak: volt egy 16. századi térképész, bizonyos Oronteus, aki 1532-ben kiadott egy atlaszt, amelyen az Antarktiszt is ábrázolta (Terra Australis Incognita néven). A képen az Antarktisz látható, ahogy műszerek nélkül nem igazán látjuk: jobbára jég nélkül.

http://www.timstouse.com/EarthHistory/Antarctic/oronteusfinaeus.htm

Piri Reis kortársa volt, lehet, hogy egy forrásból dolgoztak 🙂

 95. egy hang — 2010-01-25 19:44 

@Licus: a fenti angol cuccra linket pls.

 94. egy hang — 2010-01-25 19:40 

@franta: ez jó 🙂

Viszont vissza kell kanyarodni a vakolókhoz sajnos, mivel anno ők tendereztették meg a szocializmust a kapitalizmussal, ami csak eszközeiben különbözik az elit által a társadalomra erőltetettekben( erőszakszervezetek vs. csak pénzügyi pórázon tartás) már persze amennyiben Kinára gondolsz. .Az ottani okosok ugyanúgy részei a testvériségnek, mint pl Castro Kubában. Indiát britek irányitják(uaz), Japán az érdekes több szempontból.

@Licus: a hidegháborúban USA is, USSR is a holdat célozta meg tudomásom szerint, aki először oda telepit ‘okos’ fegyvereket, közvetve onnét fenyegetheti a bolygót ill. ellenségeit, ahova a másiknak nem ér el a keze. Viszont a földön Antarktisz az egyetlen olyan periférikus hely, ahol még szerintem legjobb valószinüséggel ezt megteheti, hogy ne is emlitsek másodszorra semmit a fent leirtakból mint pl a náci bázis, illetve a 2.vh után senkiföldje volt ez a terület. Nem?

 93. Licus — 2010-01-25 19:30 

@franta: Munkamegosztás van! Egyikünk se olvas (asszem) kínai, japán stb. konteós blogokat – pedig ott biztosan az ő szempontjukból mondják meg a tutit:)

Lehet, h szerintük a japán kamikázék utolsó csapata telepedett le az Antarktiszon. Meg a Nasca-vonalakat is a kínaiak rajzoltatték a helybeliekkel, miután az UFÓ-k sétarepülésre vitték őket stb. stb.

Mi meg a saját (nyugati) flúgunkat nyomjuk.

 92. Platon — 2010-01-25 19:23 

A náci bázis egyre valószínűbbnek tűnik 😀

Ha befúrtak a jég alá, akkor a műholdak, repülők hiába is keresnék őket.

Ráadásul jó megmagyarázza miért olvad a jég az Antarktiszon A náci ipar hulladékhője melegíti a kontinenst. 😀

A jég alatt olajtól kezdve a nyersanyagokig megvan minden ami kell. 😀

 91. Licus — 2010-01-25 19:18 

@tiboru: IGEN! Ez az! Sosem értettem, h a 2. vil. háb. után nyugati típusú nagyobb államok MÉRT pont ott, néhány semmi kis fókafészkelőhelyért ugrottak egymásnak. Mert sok konfliktus volt addig és azóta is, de azok a kecskepásztorok vs US Army vagy a (puskás) kecskepásztor vs (rakétás) kecskepásztor forgatókönyvet követték, ezt az egyet kivéve. (Kpásztor nem sértő kifejezés akar lenni, csak egy hagyományosabb, egyszerűbb világ jelölése).

Hm.

 90. Collingwood — 2010-01-25 19:18 

Valoban volt naci bazis az Antarktiszon, de azt felszamoltak, amikor elrepultek a Holdra. Ezt meg filmfelvetelek is bizonyitjak:)

http://www.ironsky.net/site/index.php#teaser

 89. tompus — 2010-01-25 19:17 

Szerintem nincs ott semmi/senki. Elég hihetetlen, hogy többezer ember lakna arra úgy, hogy senkinek sem tűnnek fel és nem akarna egyikük sem elmenni.

Földrengés meg szinte bárhol lehet, nem csak törésvonalak mentén. Indonézia környékén is volt már kamu cunami riadó. Valószínűleg még nem tudják pontosan, hogy mikor alakul ki, így minden földrengésnél is inkább jeleznek.

 88. Janiszta — 2010-01-25 19:16 

A szavazásra visszatérve, negyedik verzió az ejatekok szerkesztő csapata?

Vagy nem:)

 87. Platon — 2010-01-25 19:14 

Egy apróság.

Mély fészkű földrengéshez nem kell törésvonal, és cunamit sem okoz általában, mert nem emelkedik meg a tengerfenék. Persze ettől még simán lehetett náci hidrogénbomba kísérlet is 🙂

 86. Licus — 2010-01-25 19:10 

@kyanzes: Azt hittem, nem lehet téged überolni, de:

“The Redemptionists believe that Adolf Hitler escaped from Berlin in April 1945, traveled to southern Argentina in a U-boat, and from there traveled to Neuschwabenland in a Nazi flying saucer. Hitler supposedly lived in Antarctica until 1952, when he reportedly traveled to the moon and met with aliens from space. These aliens took him to Aldebaran, 68 light-years from Earth. According to the legend, some day Hitler will return with an Aldebarani space armada.” – ld. Tiboru által belinkelt helyen! Kilószámra! (vagyis h Hitler élt, él és élni fog, és majd visszajön az Aledebaranról á lá Csaba királyfi v Arthur király)

Egy másik szerint Hitler jégcsendéletek festésével foglalkozott az A-n töltött éveiben…

 85. franta — 2010-01-25 19:08 

Tiboru, ez itt most off. De ezt a kérdéskört egy posztodban tisztázni kéne.

Értek én mindent, mint mondta a korabeli viccben Szemjon bácsi…

Én is értek mindent, de egyet nem.

Nos: a konteok körül lőnek egy jól meghatározott bandát: templomosok-maszonok-illuminátusok-bolsik-komcsik-nácik (Thule is)-Vatikán-moszad-angolszász titkosszolgáltok-bilderbergék- ez mind világos.

De ez az egész banda mind a napnyugati kultúrához köthető.

De létezik India, Kina, Japán.

A muzulmán világ most éppen lúzernek tűnik, mert belekeveredett a fentiek sokszögeibe.

De kérdem én: India-Kína-Japán (és szatelitjeik) is beleesett ama összeesküvés sorozatba, amelyet Eurázsia nyugati félszigete (Európa), egy Nógrád megyényi intrikus levantei államocska, egy – nagyranőtt – volt angol gyarmat diktál?

Az a válasz, hogy “globalizáció” nem ér, mert nagyon mást mutatnak a “mutatók”.

Sztalin, Hitler, egyebek lehet, hogy beépítettek voltak. De mi a faszt lehet kezdeni – az immáron feltörekvő és nyerésre álló – ázsiaiakkal? Ezeknél eme konteo vonal kizárható – tán mindössze a kultúrális hagyományaik miatt is. De mondom, ez mot nagyon nagyon off, de itt Gyálon is hideg van.

 84. Bloodscalp — 2010-01-25 19:06 

@tiboru: én a Predator-Alien küzdőtérre

szavazok (ha lehet)

attól tuti megijed a U.S. Army…

 83. Kukacospista — 2010-01-25 18:51 

Megint nem csalódtam ebben a remek blogban…

De persze hogy E.T. haverjai a házigazdák!

Sztem. lehetetlen hogy egyedül legyünk az univerzumban.Nincsenek ott szakállas fickók(akik mindig kelet felől jönnek)?

Leolvadna a jég,csúnya meglepi lenne…

 82. dzsugasvili — 2010-01-25 18:48 

Köszi, hogy megírtad, Tiboru, ráadásul nem is csak a Magasugrás-hadműveletre koncentrálva, ahogy javasoltam. De hiányolom, hogy nincs legalább pár mondat az expedíció után több évtizeddel készült beszámolóról, ami a megtalált német bázisról ír, ahol a csészealjak fogadták meg a szőke/kékszemű árja népek, akik megmutatták a szupertitkos és szuperfejlett bázisukat. Ez még igen fontos része lenne a nácis résznek. Mint ahogy azok a német tengeralattjárók is, amelyek a világháború vége után több hónappal, sőt több évvel(!) kötöttek ki Dél-Amerikában, hogy feladják magukat, és nem voltak hajlandóak megmondani, hol voltak az elmúlt hónapokban/években (ennyi üzemanyaguk nem lehetett), de ugyanakkor nem találták nyomukat a világ egyetlen kikötőjének naplójában sem. És akkor még szintén nem esett szó, a lyukas-Föld elméletről, ami alapján a nácik az Antarktiszról bementek a bolygó üres belsejébe, és azóta is ott tanyáznak, sem pedig arról, hogy a déli földrészen megépítettt űrhajójukkal átrepültek a Holdra, és azóta is ott élik világukat. (Az Iron Sky c. 2011-es finn remekmű szerint 2018-ban a leszármazottak vissza is térnek…)Mesedélután, tudom, de a földönkívülis lehetőség is mindig meg van említve, amellett, pedig ezek is megférnének…

 81. Platon — 2010-01-25 18:47 

Üdv!

Már rég jártam erre de továbbra is nagyon jó a blog.

Nem tervezed hogy magyar vonatkozású konteokról is írj?

ÁVH-s alagutak, Zrínyi, Mátyás, stb.

Nem tudom kitesznek e egy egész posztot, de akár egy magyar gyűjteményben is szívesen olvasnák róluk ilyen színvonalas feldolgozásban.

 80. tiboru — 2010-01-25 18:46 

Az is érdekes, hogy a brit-argentin szembenállás milyen élesen megmutatkozik ott lent is…

Falkland/Malvinas konfliktus reloaded?

 79. franta — 2010-01-25 18:45 

@Cobs: Ez nem rossz…

 78. gothmog — 2010-01-25 18:44 

@Kandabula: De lehet, csak az olyan unalmas.

 77. tiboru — 2010-01-25 18:43 

@Dr. Otto Von Schnitzelpusskrankengescheitmeyer:

Jogos a kérdésfelvetés (az Erebus is az Antarktiszon van), de egy 8,2-es földmozgást előidézni képes vulkánkitörésnek azért szerintem lett volna látható kültéri nyoma: mondjuk fél Dé-Ausztrália két hétig porfelhőben fuldokolt volna.

Tudomásom szerint semmi ilyesmit nem észleltek.

 76. Cobs — 2010-01-25 18:42 

egy biztos …a masodik vh. végefelé a németek már rendelkeztek korong (mai UFO) alaku repülő tárgyak szerkezeti, gép rajzokkal…amikkel kis fejlesztések után és kis időt szerezve – lehet bebírták védeni az a területet az akkori szövetségesi “elavult” tehcnikával szemben…ma meg már máshogy mennek a dolgok.

 75. franta — 2010-01-25 18:37 

@tiboru: Hihihi… :))))

Hátha angolszász ama nagy szelet, akkor nagyon áll a maszon buli :)))))

 74. Kandabula — 2010-01-25 18:37 

És az nem lehet, hogy nincs ott semmi, csak egymást jól ismerő nemzeti és nemzetközi kutatóbázisok? (Esetleg időnként az Interpol által a Földön körbekergetett bűnözők egy kis időre, míg tart a készletük.)

 73. Dr. Otto Von Schnitzelpusskrankengescheitmeyer — 2010-01-25 18:32 

No, azért Atlan…izé Antarktisz Ausztrália felé eső partjainál elég rendes méretű vulkánok is figyelnek. Nem-e lehetett-e, hogy azok morogtak valamit?

 72. gothmog — 2010-01-25 18:31 

@Licus: Szívesen! Én is lementettem, el fogom olvasni, mert a Poe-regény végén hagyott cliffhanger után kíváncsi vagyok rá, Verne mihez kezdett vele. Szóval köszi a tippet. 🙂

 71. tiboru — 2010-01-25 18:30 

@Licus:

Azt azért megnézted ugye, hogy az angolszászoknak (Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland) mekkora szeletük van a tortából..?

Szerinted (persze csak ha elég szépen kéri) szabadna oda bemennie mondjuk egy amerikai, khm, tudományos expedíciónak?

🙂

 70. Licus — 2010-01-25 18:27 

 69. tiboru — 2010-01-25 18:27 

Lévén, hogy a nácis verzió vezet a szavazásánál, angolul olvasóknak egy kis csemege a témáról itt:

http://www.bibliotecapleyades.net/tierra_hueca/esp_tierra_hueca_3.htm

 68. kyanzes — 2010-01-25 18:23 

Nem akartam mondani, de úgy látom jobb, ha tiszta vizet öntök a pohárba. Az Antarktiszon olyan idegen lények vannak, akik nemzeti szocialista beállítottságúak, jelenleg amerikai katonai bázisokon élnek, és egyébként atlantiszról származnak. Még annyit tennék hozzá, hogy ők egyébként szabadkőművesek. Egyes meg nem erősített információk szerint a DNS-ük alapján (idegen) pingvinek leszármazottai.

 67. Licus — 2010-01-25 18:21 

A nyersanyagos konteó ellen 1 (de alapos) érv szólt: a fenti térkép (főszöveg 1.4. után) alapján az USA nem kért magának részt belőle. Hááát ha nekik nem kell…

 66. GeoThrasher — 2010-01-25 18:18 

@vészmerülés:

B-kategóriás!? Az egy remekmű:)

 65. pwpw — 2010-01-25 18:17 

olvasta valaki Obrucsev – Utazás Plutoniába c. könyvét? tuti ilyen föld alatti világ bejárat van ott. Ha meg nácik, akkor nyilván a szupernáci technológiával szintetizálják az élelmet.

 64. franta — 2010-01-25 18:16 

Ez a sarkkör-ügy érdekes. Bizonyos helyeken olvastam, hogy ott – a két sarkponton – van átjárás egy bizonyos földalatti világba (nyilván nem a vallási értelemben vett Alvilágba), ahol van egy civilizáció, mely meglehetősen fejlett, de minket… hm., minumum lenéz. (Tán még igazuk is van.)

A nácik – akik kemény magja, hm., kissé misztikus, továbbmegyek, mágikus palik egyik gyülekező helye volt (Thule mozgalom stb.) volt valami tudása erről, vagy akármiről, ami a sarkkörökhez kötötte őket. Ugyan mi a kutyafaszát állomásoztattak a nácik katonai erőket az északi sarkon (az, hogy az éppen a megszállt Norvégia része, nem ér), hogy kitűzzék a hakenkreuz zászlót, hogy nekünk még egy északi pólusunk is van?

Más. A Piri reis térképről annyit tudok, hogy az – egyesek feltételezése szerint – az Alexandriai könyvtárból maradt meg, vagy onnan egy valamilyen másolat. (Lehet tudni, hogy az alexandriai könyvtár többszörös felégetésével eltűnt az ókori tudomány, mi több, az ókor előtti tudomány színe-java, akár 99%-a.)

 63. Licus — 2010-01-25 18:09 

Én (hobbitos lehetőség hiányában…) a pingvinekre szavaztam (közös nevező: szőros/?tollas talp), nagy nyersanyagtartalékokkal pár ezer méterrel a popójuk alatt.

 62. Licus — 2010-01-25 18:04 

@gothmog: KÖSZÖNÖM! Sosem hittem volna, de MÁR rászoktam a képernyős olvasásra -méghozzá a konteós blog révén (wiki meg egyéb linkek…), úgyhogy most már valami zsebbeli e-book olvasóról álmodozom.

 61. vacsad — 2010-01-25 18:00 

Hoppá, már volt.

 60. bioLarzen — 2010-01-25 17:59 

Erratum: forsita=focista.

Hogy ezt hogy hoztam össze… 🙂

bio

 59. Licus — 2010-01-25 17:59 

@gothmog: Le a kalapot! A verzód olyan humorosan abszurd, h valszeg TÉNYLEG ez történt!!!!!!!!!!

 58. bioLarzen — 2010-01-25 17:58 

@tiboru: Na, ez remek kérdés, hogyha valaki egyértelműen X nemzetiségű, de magát Y nemzetiségűnek tartja, akkor mi is valójában. Oké, hogy a píszi módszer szerint midnenki saját maga dönti el, hogy mi, de ilyen alapon én mától pápua-újgín leszek 🙂 Vagy ott van az a magyar nevű, erdélyi magyar családban született forsita, aki a Steauában játszik és kikéri magának, hogy ő magyar, merthogy ő román.

És ott voltak, ugye, úgy 1 éve a “magyarabok”…

Na, mindegy, csak úgy általában érdekes kérdés ez sztem… A kapitánynál meg egyezzünk ki ikszben, legyen germano-rusz 🙂

bio

 57. vacsad — 2010-01-25 17:58 

Én azért megemlítem Lovecrafttól az Őrület hegyeit, bár ma már nem nagyon tudnak elbújni 10 ezer méteres hegyláncok 🙂

 56. gothmog — 2010-01-25 17:57 

@Licus: Verne műveinek már lejárt a szerzői jogvédelme, ezért hozzáférhetők:

mek.oszk.hu/05600/05659/

Bár csak akkor, ha nem zavar, hogy képernyőről kell olvasni. 🙂

 55. Licus — 2010-01-25 17:55 

@bioLarzen: Teljesen off: A Monarchia idején az a szólásmondás járta, h nem is igazi bécsi osztrák az, akinek nincs egy cseh nagymamája.

Nagy Péter úgy modernizálta a birodalmát, h szakembereket importált. Sok volt köztük a német, dán, holland, balti. Leninben is volt bőven német vér!

 54. Thaddeus Griffin — 2010-01-25 17:54 

@Licus: Pont ez a baj a konteóval, hogy nehéz kijelölni a kereteket. Csupán egy lehetséges, elméleti magyarázatot kerestem a “miért nem látjuk műholdon”-ra a konteó keretein belül 🙂

Én a nincs ott semmi, max a nyersanyagok miatt vannak jelen elméletet osztom.

@gothmog: No, épp az általad felsoroltak miatt nem hiszek pl. a náci kolóniában.

 53. gothmog — 2010-01-25 17:47 

Az 1.3-hoz: Mi van, ha ők is felültek egy konteónak? Például elhitték hogy a nácik 200e fős hadsereget cuccoltak le a déli sarkra a hozzájuk való hadianyaggal/ellátmánnyal együtt, és azért indultak neki, hogy lerendezzék őket.

Ott azonban csak pár szerencsétlent, vagy néhány üres konzervdobozt találnak.

Mármost, adott egy inváziós sereg, ami “tudományos expedíció” álnéven nekimegy az antarktisznak, és ott jön rá, hogy árnyékra mozdult. Asszem, én is csak szép csöndben hazajönnék.

Lehetett olyan parancsuk is, hogy “pletykák keringenek egy nagy létszámú német seregről odale’. Mennyen le fiam, és nézzen utána. Szükség esetére vigyen némi hadianyagot is, és rendezze el, ha van mit. Ha úgy találja, hogy nincs, jöjjön haza.”

Végül, szerintem ha a németeknek rendelkezésére állt volna egy ekkora méretű áttelepüléshez szükséges erőforrás, azt inkább az európai/orosz hadszíntérre fordítják. Persze ez esetben nem számolok a félkész ufótechnológiával. Bár ezzel is az van, hogy ha a technika a háború végén még annyira nem volt bevethető, hogy az antarktiszra kellett menteni, akkor 47-ben mitől lett képes visszafordulásra kényszeríteni az amikat?

 52. nadivereb — 2010-01-25 17:44 

@quantumboy: Ezt ugye te sem gondolod komolyan? Egyrészt nincs annyi jég a Földön, amennyi magával rántaná “az egész kérget”. Másrészt ha ez mégis megtörténne, akkor nem özönvíz lenne, hanem elpusztulna a Föld teljes felszíne. Mindenestül. A Hapgood-elmélet régesrég meg lett cáfolva, csak néhány kreacionista hülyegyerek kapaszkodik még belé, mint valami utolsó szalmaszálba, hogy igazolják az Özönvíz-elméletet. Ne vegyük komolyan, könyörgöm.

 51. vészmerülés — 2010-01-25 17:43 

@Josko: “Németek voltak akkor, de mostanra már hol lennének? Esetleg megfagyva, jégsírokban.”

Mindent megmagyaráz a Náci zombik című B-kategóriás klasszikus 🙂

 50. Korbuly — 2010-01-25 17:42 

A Moszad megint kimaradt…hát ilyet 😀

Remek post ismét.

+1 a pingvinekre. 🙂

 49. tiboru — 2010-01-25 17:41 

@Josko:

Szingalézzel találkoztál már?

😀

 48. Licus — 2010-01-25 17:41 

Nyersanyagtartalékos al-konteóhoz: nem kell hirtelen pólusváltás, elég a szokásos, lassú földrész-mozgás is – az Antarktisz mindenképpen látott melegebb éghajlatot is. Szerves anyag lerakódás meleg tenfgerekben stb – mibe fogadunk, h van ott bőven olaj? Csak még jegelik vésztartalékként…

 47. tiboru — 2010-01-25 17:40 

@bioLarzen:

Orosz alattvaló volt, de természetesen árja, izé, germán származású legény, amúgy I. Sándor cár katonája. Önmagát büszkén és simán oroszként definiálta, ha jól emlékszem valami memoár-feljegyzésből.

 46. vészmerülés — 2010-01-25 17:39 

Lovecraft tudta az igazságot. Lehet, hogy az amik dajkamesének hitték az Őrület hegyeiben leírtakat, de miután történt pár hasonló dolog velük is, ráparáztak és elhúztak a sunyiba.

 45. nadivereb — 2010-01-25 17:39 

@jack o’neill: Én is erre gondoltam először, de utána eszembe jutott, hogy mivel nem volt se szökőár, se semmi, lehet, hogy nem is k*rták el. Csak elfelejtettek szólni az ausztráloknak, hogy ne csináljanak belőle nagy ügyet.

 44. quantumboy — 2010-01-25 17:37 

Én a Hapgood-elméletet máshogy ismerem. Ott arról van szó, hogy a Föld kérge egyben mozdul el nagyon gyorsan a forgástengelyhez képest. Így az addig egyenlítői területek sarki területekké válhatnak. Ez kiváló magyarázata lehet az özönvíznek. Maga Einstein is számolgatott ebben és arra jutott, hogy elképzelhető, hogy a következő történt:

A legutóbbi jégkorszak során jó sok jég összegyűlt az (akkori) északi sarkon. Azonban kicsit aszimmetrikusan helyezkedett el a jég, ezért ez a nagy tömeg egyszercsak magával rántotta az egész kérget, miközben tehetetlensége folytán az egyenlítő felé mozdult el. Viszont a sok jég így melegebb égövekbe került, ezért gyorsan elolvadt => özönvíz. Viszont az Anktartisz meg addigi viszonylag mérsékelt területből hirtelen sarkvidék lett, ezért az özönvíz után szépen eljegesedett. Ha volt civilizáció Anktartiszon, akkor előbb elázatt, utána meg megfagyott. Ez az elmélet arra is magyarázat lehet, hogy miért vannak régi térképek, melyek jég nélkül ábrázolják Anktartiszt.

 43. jack o'neill — 2010-01-25 17:35 

Zsír, új poszt! Köszönjük!

@nadivereb: Szerintem is egy nemzetközi, esetleg USA (ugye átlagban az első az egyenlők közt) vezette “kutató” bázis van ott. Ebből kiindulva talán az 1998-as földrengés oka is az lehetett, hogy vki vmit jól elk*rt (pl. Pripjatyhoz közeli erőmű 86-os “hivatalos” esete).

 42. Licus — 2010-01-25 17:35 

@Thaddeus Griffin: Ez viszont a konteózás másik végletébe visz bennünket – vagyis h nem érdemes agyalnunk, mer MINDEN le van már rég bundázva. Én meg szeretek kutakodni, tehát ne adjuk fel – a reményt az (is) adja, h néhány lóláb mindig kilóg! Chesterton Brown atyájának munkamódszerét érdemes követni, ő a tények hálózatán BELÜLI zavaró apróságokból jött rá, hol van a bibi.

 41. Licus — 2010-01-25 17:30 

@gothmog: A Franklin-féle kiadás szerinti címe asszem “A jég-sphynx” – talán már kiadták azóta újra.

 40. egy hang — 2010-01-25 17:29 

@Fedor: jójó, de kicsit komolyabbra forditva ők meg kapcsolatban álltak ugye a vakolókkal, hogynem mondjam h Bush nagyapja Hitler kincstárosa volt.

A holdraszállásról csak annyit, h az összes asztronauta 33-ad rangú vakoló volt, és jól irtad de tényleg nem volt holdraszállás, csak már valamit mutatni kellett a népnek a sokmilliárd adódollárból..

Valahol összefügg minden 🙂

 39. Licus — 2010-01-25 17:29 

@nadivereb: Semennyire! De én csak arra reagáltam, h az USA miér nem tett közzé semmit: 1) mer nem volt mit, 2) mer nem ő vert, hanem őt.

 38. Josko — 2010-01-25 17:25 

Én a kutató-bázisra szavaztam. Ez szerintem a legegyértelműbb, hülyeség azok az elképzelhetetlen teóriák, hogy németek, meg földönkívüliek…!? Németek voltak akkor, de mostanra már hol lennének? Esetleg megfagyva, jégsírokban. Földönkívűliek…? Nos, ők egyáltalán vannak? Én még egyetlen eggyel sem találkoztam. Valaki találkozott már velük?

 37. Thaddeus Griffin — 2010-01-25 17:24 

@Licus: Ha abból indulunk ki, hogy az Antarktisz alatt egy igen fejlett civilizáció él, akkor innen már csak egy lépés, hogy nagyobb hatalmat tulajdonítsunk neki. Például hogy beleszólásuk van a világ vezetőinek döntéshozatalába (lásd idegenek alpont). Mivel a nyilvánosság egyiküknek sem érdeke, mibe kerül meghamisítani műholdfelvételeket(lásd irak megtámadása 🙂 )?

 36. gothmog — 2010-01-25 17:22 

@Licus: Uhh, az melyik az a regény? Szégyen szemre azt hiszem, azt nem olvastam.

 35. bioLarzen — 2010-01-25 17:21 

tiboru,

több helyesírási hibát is találtam a posztban 😀 😀 😀

Amúgy király írás!

bio

(Csak, mivel kedveljük a tényeket: Fabian Gottlieb von Bellingshausen természetesen nem orosz volt, hanem egy baltikumi német család sarja.)

 34. Aim-120 — 2010-01-25 17:21 

Ez a High Jump nem az a hadművelet, amiben a víz alól csészealjak buktat fel és megöltek egy csomó amcsit és megrongálták a hajóköteléket? Vagy keverem a dolgokat?

 33. nadivereb — 2010-01-25 17:20 

@Licus: Szóval ha jól értem, akkor a következőről van szó:

a jég alatt, növénytermesztés és állattenyésztés nélkül éldegélő, szuperfejlett fegyverekkel felvértezett nácik legyőzik az USA-t, majd ahelyett, hogy ennek megörülvén pingvinháton kikiáltsák az Árja Gleccser Világköztársaságot, inkább kussolnak és visszamennek a barlangba.

Ez mennyire realisztikus?

 32. Licus — 2010-01-25 17:18 

@Thaddeus Griffin: X államnak nem érdeke a műholdfelvételek közzététele, de mér nem kezd az ellenlábasa kiabálni??? Hiába X-é a szatellit, csak látja azokat a fránya képeket más is:)

 31. AntiChrist — 2010-01-25 17:17 

@Licus: Bezony. Daniken bácsi is felemlegette már egyszer-kétszer azt a térképet.

Vannak azért érdekes dolgok ezen a sárgolyóbison 🙂

 30. Licus — 2010-01-25 17:16 

@gothmog: És Verne Gyula írt egy regényt Poe nyomán/folytatásaként/magyarázataként – gyerekkorom egyik legnagyobb irodalmi élménye volt, mert az ősöreg kiadásból hiányzott épp a leglényegesebb 10-20 lap, így csak találgathattam, h végül is mi lett velük… A mai napig se tudom.

 29. Fedor — 2010-01-25 17:16 

@egy hang: Bizony, a nácik vannak mindenhol 🙂

Nemcsak az Antarktiszon, hanem a Holdon is:

fedor.blog.hu/2009/07/21/ember_a_marson_1

🙂

 28. Licus — 2010-01-25 17:14 

Piri Reis térképe: Nekem ez a legforróbb pont az egészben. Vhol vmi olyat is olvastam, h nemcsak meglepően pontos a térkép, hanem épp ÚGY mutat mindent, ahogy egy X km-re a földfelszín felett kerengő műholdról látnád (az X-re már nem emlékszem).

 27. gothmog — 2010-01-25 17:14 

Én most az idegenekre szavazok, de csak azért mert Lovecraft már a századelőn leírta “Az őrület hegyei” (lásd még: http://www.sg.hu/cikkek/71689/feltarul_a_gamburcsev_hegyseg )c. tudományos munkájában, hogy az Antarktisz a “Nagy Öregek”(Great Old Ones) birtoka volt, amíg el nem jegesedett, és/ill. a rabszolgáik (a shoggoth akik még most is ott vannak) fölébük nem kerekedtek. (de ez most nem érdekes)

Ennek némileg ellentmond E.A. Poe tudományos munkája (Arthur Gordon Pym nantucketi tengerész elbeszélése) amely szerint a sarkkörön túlhajózva egyre melegebb lesz az éghajlat, és ha átjutunk a rosszindulatú feketebőrű vadak földjén, elérhetünk oda ahol a felsőbbrendű fehér faj uralkodik.

Irodalmi félóránkat hallották. 🙂

 26. Thaddeus Griffin — 2010-01-25 17:12 

@Licus: Persze, de itt jön elő, hogy érdeke-e bárkinek ezeket a műholdfelvételeket nyilvánosságra hozni… 🙂 Tudod, ha ŐK irányítanak mindent… 😉

 25. Licus — 2010-01-25 17:11 

@nadivereb: Igen, de ama al-konteó azt állítja, h nem a Sokadik Birodalom győzött, sőt…

 24. egy hang — 2010-01-25 17:10 

A multkori poszt után kommentekben poén szinten előfordult Hitler szökése, kösz a plusz infot tiboru a 2.2ben, de én úgy olvastam h igen is Argentinába menekült!

Itt van egy könyv (amit még nem olvastam)és van benne hivatkozás templomos lovagokra az Antarktiszon, ugyanúgy mint arra a(z immár köztudomású) tényre is hogy Hitler valóban rendelkezett UFO technológiával, sőt mi több, német és később a háború után amerikai(ugye ide exportálták utána a náci tudósokat) szabadalmak védik ezeket.

http://www.scribd.com/doc/25220776/The-UFO-s-of-Nazi-Germany-Viktor-Schauberger

@nadivereb: 😀

 23. molnibalage — 2010-01-25 17:10 

Ugyan már gyerekek. Mind ott van lent, akit felsorolt Tiboru! 🙂

 22. Licus — 2010-01-25 17:09 

Komoly(abb)ra fordítva: a mai műhold-felvételek felbontóképessége mellett aligha hiszem, h akárcsak bolha-méretű ismeretlen élőlények éljenek ott. Különösen, mert 6 hónapih éjjel-nappal világos van arra… annyira nem lehet bebújni a hó alá, h egy cső, egy vízfolyás, egyetlen nyom se láccódjon. Úgyhogy maradok a hobbitok mellett (láthatatlanító gyűrűvel ellátva).

 21. nadivereb — 2010-01-25 17:08 

@Augustin: Arról tudtunk volna. Az USA nyilván brékingnyúzban tette volna közhírré az Akárhanyadik Birodalom legyőzését.

 20. sandinista — 2010-01-25 17:08 

@Hubert J. Farnsworth: +1

Ugyan most még nehéz leásni a fene nagy jég alá, de az előrelátó okosok nem csupán a “jobb ma egy veréb” elv mentén tudnak gondolkodni.

 19. Thaddeus Griffin — 2010-01-25 17:07 

@nadivereb: Nem feltétlenül. Itt a blogon is volt szó korábban az ODESSA-ról.

 18. Licus — 2010-01-25 17:05 

@ricsipók: Mi az h VOLT Középfölde? Most is ott van! Ettől téptek vissza az amerikaiak:) Nem véletlenül találták meg egy indonéz szigeten ősi apró emberkék csontvázait: azok biztos az Antarktiszról elkódorgott hobbitok voltak – hiszen Bilbó/Frodó példája is mutatja, mennyire szerették az utazást, a kalandot.

No és hol marad a Moszad????????????????

 17. AntiChrist — 2010-01-25 17:04 

Egyértelmű, hogy a nácik…

A poszt nagyon jó!

5/5.

 16. twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX — 2010-01-25 17:04 

En a vizilovakkal vagyok.

 15. Augustin — 2010-01-25 17:04 

@nadivereb: ja ja. elég gyorsan elintézték volna őket. Szerintem, ha voltak is ott,nagyon hamar végük lett, miután már nem érkezett semmi a Vaterlandból.

 13. nadivereb — 2010-01-25 16:59 

@Augustin: Arról nem is beszélve, hogy ha a nácik ott lettek volna, akkor Hinghjumpék elég gyorsan értesítették volna a létező összes katonai/hírszerző hivatalt, akik nagyjából másfél hét alatt oldották volna meg a dolgot, utána pedig elég hangosan ujjongtak volna.

Ráadásul a nácik nem az a fajta, akik szívesen gunnyadnak hatvan évet egy jeges barlangban. Alighanem már hallottunk volna róluk.

 12. Pivoblog — 2010-01-25 16:59 

remek poszt! egy pont az idegen teóriának, teccik 😀

 11. Augustin — 2010-01-25 16:58 

@nadivereb: “Az egyetlen, amit elég könnyedén el tudok képzelni, az egy amerikai(/orosz/német/brit/ausztrál) kutatóbázis, ahol a nagy helyigényű és veszélyes kísérleteket végzik. De szerintem a személyzet ott sem állandó lakos. ”

Én is ezt tartom a legelképzelhetőbbnek.

 10. Maga Lenin — 2010-01-25 16:55 

Mintha lenne valami olyasmi konteó is hogy a két sarkvidéken egy-egy ku*va nagy lyuk van a Földön…

Szerintem amúgy a pingvinek voltak:)

 9. Augustin — 2010-01-25 16:51 

@gömbgiliszta: hát a lángoktól ölelt Magyarország. Tudod, Radnóti…

 8. Augustin — 2010-01-25 16:49 

Nem értem, hogy szavazhattak ennyien a nácikra. Én még az ufókat is valószínűbbnek találom, mint őket. Bár nem vagyok valami tájékozott a II. vh-s német (sem egyéb) haditechnikát illetően, de hogy oldották meg az utánpótlást élelmiszerből, műszerekből, fegyverekből, miután összeomlott a III. birodalom. mert hogy teljes önellátásra be tudtak volna rendezkedni, az elég valószerűtlen azon a tájon.

 7. gömbgiliszta — 2010-01-25 16:48 

tiboru!

végülis mi férne el rajta száznegyvenszer? lángoktól ölelt mi? szerintem kimaradt…

 6. ricsipók — 2010-01-25 16:43 

Remek post!

Én is a nácis verzióra szavazok.

Azelőtt pedig természetesen itt volt Középfölde, hobbitostól, Szauronostól…

 5. nadivereb — 2010-01-25 16:20 

@Thaddeus Griffin: Hú, ezt elsőre félreolvastam és elkezdtem döglöttpingvin-meghajtású atomrakétákat vizionálni.

 4. Thaddeus Griffin — 2010-01-25 16:03 

@Hubert J. Farnsworth: Csatlakoztam én is ehhez az állásponthoz mind a döglött pingvin, mind a nyersanyag lelőhely témában 🙂

 3. nadivereb — 2010-01-25 15:48 

Nagyon jól hangzik az atlantiszos, a szabadkőműveses, a iaszóntársaságos meg a nácis verzió is (bár ez utóbbiban komoly lyukak tátonganak), de egy kérdésre nem ad választ a poszt: Hogy a viharban tartanak fenn emberek több (tíz)ezres civilizációkat abban a zergeb*szó hidegben, megművelésre alkalmas talaj és állattartási lehetőségek teljes hiányában?

Az egyetlen, amit elég könnyedén el tudok képzelni, az egy amerikai(/orosz/német/brit/ausztrál) kutatóbázis, ahol a nagy helyigényű és veszélyes kísérleteket végzik. De szerintem a személyzet ott sem állandó lakos.

 2. Hubert J. Farnsworth — 2010-01-25 15:33 

Jo iras, de ugy latszik en vagyok eddig az egyeduli, aki a pingvinekre szavazott.

En inkabb a katonai celu/nyersanyag lelohely kombora szavztam volna.

 1. Spike — 2010-01-25 15:17 

a poszt: remek. szavazatomat a negyedik birodalomnak adom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök