2011-02-11–17:00

UFO-konspiráció

Szűk két héttel ezelőtt újabb szavazást engedtem útjára. A témák közé nagy mellénnyel bevettem az azonosítatlan repülő tárgyakat (ufókat) is, és bevallom, nem okozott túl nagy meglepetést, hogy amikor összeszámoltam a voksokat, kiderült: ez a topik viszi a pálmát.

Amikor elkezdtem gyűjteni az anyagot, rá kellett jönnöm, hogy a téma elképesztően összetett, még akkor is, ha olvasóink (gyaníthatóan) sokkal jobban képben vannak az ufókkal kapcsolatos információkkal, mint például az ugyancsak érdekes Skull & Bones vagy a Mary Celeste-üggyel. Ettől függetlenül a feladat az feladat: összeállítottam a Konteóblog UFO-dossziéját, de előrebocsájtom, hogy a teljesség igénye távol áll a poszttól; az eddig megszokottnál is jobban számítok kiegészítéseitekre a kommentek között.

Megpróbálkozom tehát a lehetetlennel: tekintsük át közösen és nagyvonalakban az UFO-jelenség utolsó hat-hét évtizedét, hogy megágyazzunk a blog fő mondanivalójának, az összeesküvés-elméleteknek. Senkit ne zavarjon meg, ha néha UFO-t, máskor meg ufót írok; ugyanarról van szó, csak igyekszem színesebbé tenni a poszt külső képét 🙂
Azt is leszögezem, hogy ez a poszt NEM az ufóészlelésekről szól (noha bátorítom az olvasókat, hogy saját élményeiket osszák meg velünk a kommentek között), tehát ne várjátok tőlem, hogy ezredszer is számba vegyem a tényleg tízezerszámra tehető észlelések történeti tényállását. Ha úgy alakul, talán egyet-kettőt megemlítek, de a fő csapásirány inkább a konteók lesznek.

1.) A kezdetek

Ahogyan azt mindannyian tudjuk, önmagában az UFO betűszó semmi mást nem jelent, mint azt, hogy azonosítatlan repülő tárgy: unidentified flying object. Ezért magabiztosan jelenthetem ki, hogy (szigorúan nyelvtani értelemben) mindannyian láttunk már ufót; maximum egy kicsit később kiderült, hogy a szomszéd fribizik a gyerekével.

A szó összekapcsolása földönkívüliekkel, a feketébe öltözött emberekkel, illetve az ufók „repülő csészealjakkal” történő azonosítása a huszadik század negyvenes éveinek második felére datálható. Ez a hidegháború kezdete, amikor a két (főként katonai) szuperhatalom szembenállása a laikusok tíz- és százmilliói számára is kezdett teljesen nyilvánvalóvá válni.

Természetesen nem szabad szó nélkül elmenni a régebbi észlelések mellett sem; az emberiség történelmét végigkísérik az olyan szájhagyományok, képzőművészeti, illetve írott emlékek, amelyek furcsa, az égen haladó, általában jelentős fény (és néha hang-) kibocsájtással járó tárgyakat, jelenségeket örökítettek meg, holmi barlangrajzoktól kezdve a Biblián és a tizenegyedik századi Kínán át a közép- és az újkor Európájáig, Ázsiájáig és Amerikájáig. Ezekről a neten számtalan forrás számol be, én most eltekintenék a számbavételüktől (noha kétségtelenül izgalmas téma); Däniken mester fél életműve erről (és hasonlókról) szól. Az egyik legteljesebb históriai felsorolás ezen az oldalon tekinthető meg (sajnos csak angolul).

Mivel (ismét hangsúlyozom) nem célunk a teljes ufó-jelenségsorozat feldolgozása (ezt – különböző színvonalakon és terjedelemben – amúgy is megtették már több százan előttünk), maradjunk a „kortárs” eseményeknél. A téma egyik jelentős mérföldkövét egy amerikai üzletember (és nem mellesleg 9000 repült órával rendelkező, tapasztalt pilóta), Kenneth Arnold 1947-es észlelése jelenti, aki a jelzett év június 24-én a Washington állambéli Mount Rainer hegycsúcs fölött kilenc, furcsán mozgó repülő tárgyat figyelt meg és ír le. Ő a
keresztapja is a tárgyaknak, mert később ezt mondja róluk: „Úgy repültek, mint amikor valaki csészealjakkal kacsázik a vízen”.

Kenneth megfigyelését követően igencsak megszaporodtak a szemtanúk, akik – különböző körülmények között – láttak (vagy látni véltek) mindenféle, nem szokványos égi járművet. És nem csak unatkozó háztartásbeliek, felajzott fantáziájú újságírók és tinédzserek, vagy a társadalom kulturális perifériáján élő mindenkori celebek számoltak be hasonló élményekről, hanem olyan szakemberek is, akikről feltételezhető, hogy meg tudnak különböztetni egy bárányfelhőt egy csapat költöző madártól, vagy egy majálisi léggömbtől. Bizony, ufókról számoltak be (többek között) katonai repülőgépek pilótái, meteorológusok, csillagászok, de még kiképzett űrhajósok is.

Az első reakciók természetesen földi eredetűnek tekintették az azonosítatlan repülő tárgyakat; az ötvenes évek Amerikájának kommunista- és szovjetellenes hisztériaidőszakában nem meglepő, hogy az ufókban Moszkva rejtélyes harci eszközeit látták, de ahogy teltek-múltak az évek, a magyarázatok egyre inkább az idegenek felé mozdultak el. Történt ez abban a korban, amikor az űrprogramok beindultak és megkezdődött a versenyfutás a Holdért és a világűrért.

2.) Az amerikai kormányzati fellépés

Washington már az első percektől kezdve élénk érdeklődést tanúsított az ufókkal szemben. Akit a téma ezen szegmense érdekel, keressen utána a neten a Project Sign, a Project Grudge, illetve a Project Blue Book szókapcsolatoknak; ezek mindegyike az amerikai légierő egy-egy szakosodott kutatásának fedőneve volt a negyvenes évek végétől a hatvanas évek végéig, amelyeket kifejezetten az ufó-jelenséggel kapcsolatos tanulmányoknak szenteltek.

Mindhárom projektben felbukkant ugyanaz a név: dr. Josef Allen Hynek csillagászé és egyetemi tanáré, aki – többek között – azzal írta be magát örökre az ufó-hívők évkönyveibe, hogy ő dolgozta ki a különféle típusú találkozások (a szakirodalomban azóta szinte dogmává nemesedett) kategóriáit.

Első típusú találkozás: azonosítatlan repülő tárgyak vizuális észlelése, fizikai interakció nélkül. Az egyik korai példa (James Howard kapitány 1954-es esete) itt olvasható;

Második típusú találkozás: ufók (vélt vagy valós) járulékos hatásainak észlelése (sugárzás, hőhatás, gabonakörök, memóriazavarok, stb);

Harmadik típusú találkozás: az ufók (vélelmezett) személyzetének megpillantása, vagyis „az idegenek” vizuális észlelése. Itt olvasható Lonnie Zamora járőr esete 1964-ből;

Hynek követői később ezt a rendszert továbbfejlesztették:

Negyedik típusú találkozás: az ufók (vagy ezek személyzete) által elkövetett emberrablás;

Ötödik típusú találkozás: emberek és „idegenek” között létrejött, kölcsönös és önkéntes, bármilyen kommunikációs csatornán keresztül megvalósuló információáramlás;

Hatodik típusú találkozás: egy ufó-incidens, amelynek eredménye emberi lény(ek) sebesülése és/vagy halála;

Hetedik típusú találkozás: „idegenek” és emberek közötti olyan (fizikai) kapcsolat létrejötte, amelyből közös utód származik.

Az amerikai kormányzatok a Project Blue Book 1970-es befejezése után sem mondtak le az UFO-jelenség aprólékos vizsgálatáról, hiszen (mintegy félmillió dolláros ráfordítással) elrendeltek egy újabb tudományos kutatást, amelyet a vezetője (Edward Condon magfizikus, az Amerikai Fizikusok Társaságának elnöke) után Condon-Bizottságnak elnevezett csapat folytatott. Az általuk összeállított végső jelentés (a Condon Report) ma már hozzáférhető (legalábbis a nyílt, 1400 oldalas verzió; egyes – szkeptikus – források szerint ez már egy kiherélt változat, mert az eredeti anyag több, mint kétezer oldalas volt).

A Condon-Bizottság jelentése meglehetősen irányítottnak tűnik, hiszen az lehet az olvasó érzése, mintha irányított megrendelésre készült volna és az lenne az egyedüli célja, hogy megnyugtassa az embereket és elhitesse velük, hogy ha vannak is ufók, ezek teljesen veszélytelenek és nem is érdemes velük részletesebben foglalkozni. Ennek ellenére még ebben az anyagban is vannak olyan észlelések, amelyek magyarázat (és cáfolat) nélkül maradtak.

3.) The Rest of the World

Nem szeretnénk abba a tévhitbe ringatni olvasóinkat, hogy ufókat kizárólag Amerikában észleltek, s az sem igaz, hogy csak a jenkik érdeklődtek kormányzati szinten a jelenség iránt. Hasonló cipőben járt számos más ország (Norvégiától Ausztráliáig), többek között a Szovjetunió is; igaz, Moszkvában azért jelentősen nehezebb volt bizalmas információkhoz jutni. Egy lagymatag próbálkozás is könnyen Szibériával végződhetett, a tényfeltáró újságírást mint műfajt pedig nem véletlenül nem a Pravda munkatársai tették közismertté.

Ízelítőül pár érdekesebb nyilatkozat, dióhéjban:

3.1.) Robert Galley, francia védelmi miniszter (rádióinterjú, 1974. február 21.):

… a Csendőrség különböző alakulatainak jelentéseiből (mely jelentéseket kivétel nélkül továbbítottuk a Nemzeti Űrkutatási Központ felé) azt a következtetést kell levonnom [az azonosítatlan repülő tárgyak vonatkozásában], hogy a jelenség eléggé nyugtalanító…

3.2.)
Roscoe Hillenkoetter altengernagy, egykori CIA-igazgató (a Kongresszusnak tett hivatalos jelentés, 1960. augusztus 22.)

Itt az idő, hogy az igazság kiderüljön… A színfalak mögött az Air Force számos magasrangú vezetőjének meggyőződése, hogy ufók léteznek, de a hivatalos titkolózás és az az igyekezet, hogy a jelenséget nevetségessé tegyék azt eredményezte, hogy polgáraink jelentős részében az a meggyőződés alakult ki, hogy azonosítatlan repülő tárgyak nincsenek. Arra bátorítom a Kongresszust, hogy fontolják meg az ufókkal kapcsolatos anyagok titkosságának feloldását.

3.3.) Lord Dowding, a Royal Air Force tábornoka (újságinterjú, 1954. július 11.):

Több, mint tízezer [ufó] észlelés történt, melyek többségére nincs tudományos magyarázat… Meggyőződésem, hogy ezek a tárgyak [ufók] léteznek, és az is, hogy ezeket egyetlen földi nemzet sem készíthette. Egyetlen más magyarázatot sem találok, mint azt, hogy ezek földönkívüli forrásból származnak.

3.4.) Carlos Castro Cavero, a Spanyol Légierő tábornoka (újságinterjú, 1976. június 27.):

Úgy vélem, hogy az ufók vagy űrhajók vagy földön kívüli járművek… A Föld nemzetei jelenleg közösen próbálnak fényt deríteni az UFO-jelenségre. Létezik egy nemzetközi adatcsere, és ha sikerül konkrétabb és véglegesnek tűnő információkra szert tennünk, lehetőség nyílik majd arra, hogy ezeket a híreket megosszuk a széles közvéleménnyel.

3.5.) Hermann Oberth fizikus, az űrkutatás egyik atyja (újságinterjú, 1978):


A repülő
csészealjak valósak és nem mások, mint űrhajók egy másik naprendszerből. A leghalványabb kétségem sincs afelől, hogy ezek a tárgyak bolygóközi járművek.

3.6.) Roesmin Nurjadin tábornok, az Indonéz Légierő parancsnoka (hivatalos levél, 1967. május 5.):

[Az ufók] gyakran gondokat okoznak a légvédelmünknek, s előbb-utóbb kénytelenek leszünk tüzet nyitni rájuk.

4.) A konteók

Miután összefoglaltuk az ufókkal kapcsolatos alap-tudnivalókat, lássuk a poszt valódi apropóját, vagyis azokat az elméleteket, amelyek kidolgozói, terjesztői és rajongói magyarázni próbálják az ufók hátterét.

4.1.) Földi eredetűek

Az ufókban semmi extra (már úgy értem: semmi extraterresztriális) nincs, hiszen sima kísérleti repülőgépekről, illetve űrjárművekről van szó. A (hadi)technika az elmúlt 50-60 évben elképesztő ütemben fejlődött, és mi sem természetesebb, mint az, hogy az államok (főként persze a nagyhatalmak) igyekeznek egy-egy ászt az ingujjukban tartogatni. Csak hát minél több a kísérleti repülés, annál nagyobb a dekonspiráció veszélye is, annál több a potenciális szemtanú. Egy új repülő eszközt nem lehet csak a laborban, a tervezőasztalokon vagy a számítógépek monitorain virtuálisan tesztelgetni; néha bizony ki kell menni vele a levegőre, tenni egy-két valódi kört.

A hadseregeknek és a titkosszolgálatoknak kapóra jött az ET-mánia (ha ugyan nem ők kezdeményezték az egészet): hadd higgye a sok idióta, hogy földönkívüliek vizsgálgatják bolygónkat. Bármit hihetnek és híresztelhetnek, ha az ufók valódi természete titokban marad, nemcsak a közvélemény, hanem a riválisok előtt is.

4.1.1.) Amerikaiak

A második világháborút követően a nyugati szövetségesek (élükön természetesen az Egyesült Államokkal) beleerősítettek a rakétakutatásokba és a repülőgépiparba. Komoly inspirációt jelentett a németektől lenyúlt know-how; gondoljunk csak a tiszta tekintetű, citromszappan-illatú Wernher von Braunra. A negyvenes évek vége felé már komoly műszaki áttöréseket hajtottak végre a második világháborúban használt technikához képest, de a hidegháborús hangulatban egyáltalán nem volt kedvük színre lépni az újdonságokkal (amit mondjuk meg tudunk érteni). Így magyarázható az a tény is, hogy az ufóészlelések 80 százalékát az USA-ból, illetve ennek légteréből jelentették.

Az újabb és újabb repülő alkalmatosságok továbbra is a nagyközönség szeme elől elzárva röpködnek, de hát napjainkban még a nevadai vagy az új-mexikói sivatagban is akadnak váratlanul felbukkanó, nemkívánt szemtanúk…
Biztosan emlékeztek a roswelli történetre (ha nem, ide kattintva frissíthettek). Nos, ez a sztori iskolapéldája a tesztrepülések körüli hisztériának, pedig ott is a US Air Force nagyon is földi cuccai mutatták meg magukat – persze nem meteorológiai léggömb formájában.

4.1.2.) Oroszok

Ivánék legalább olyan vehemenciával vetették bele magukat az experimentális repülés hullámai közé, mint az óceánon túli vetélytársaik, s legalább annyit loptak a náciktól, mint Washington. Ők persze jobb helyzetben voltak a jenkiknél (nem az életszínvonalra gondolok, hanem a titkolózás megvalósításának körülményeire), elvégre nemcsak az ország volt nagyobb (és gyérebben lakott), hanem a szemtanúk elhallgattatásának lehetőségei is korlátlanok voltak. Az orosz repülőkonstruktőrök szakértelméről pedig még a legnagyobb ellenségeik is elismerően szólnak. Az 1946-ban és 1947-ben a Skandinávia és Görögország fölött  megfigyelt „szellemrakéták” voltak az első ilyen észlelések: a szovjetek ekkor kezdték kiterjeszteni csápjaikat a háború utáni Európa légtere felé.

Néha a moszkvai ufók tehát kimerészkedtek messze a szovjet határokon túlra is (az oroszok mindig imádták az ilyen fenegyerekeskedő, demonstratív lépéseket és bevállalós pilótákkal is jól álltak), s ilyenkor bizony volt néhány bukta is. Arról nem is beszélve, hogy közismert az oroszok vonzódása a (lokális és globális) maszkirovkák, valamint a nem-konvencionális megoldások iránt.

4.1.3.) Nácik

Egész irodalma van annak az elméletnek, mely szerint a második világháború vége felé a Harmadik Birodalom olyan repülőgépek előállításának küszöbén állt, amelyek működési elve szakított az addig megszokottakkal (Haunebu-projekt). Még csak a prototípusoknál tartottak, de az antigravitációs (fúziós? fissziós?) elveken működő „csészealjaik” messze meghaladták a huszadik század közepének klasszikus hajtóműveit és dizájnját.
Miután a gépek még nem voltak bevethető állapotban (alig egy-két év hiányzott a végleges állapot eléréséig), a náci repülőgépmérnökök színe-javát még a végleges összeomlás előtt evakuálták Németországból, s csak a reszliket (és a második vonalat képviselő technikusokat) hagyták a
szövetségesek martalékául. Lehet, hogy az Antarktiszra telepítették a teljes laboratóriumi felszerelést és a gyártósort (erről a lehetőségről ebben a posztban is megemlékeztünk), majd a nácik aranyának anyagi hátterére támaszkodva ott, a hatodik földrészen, föld (azaz jég) alatti objektumokban, távol a világ szemétől folytatták a fejlesztést.
Egy másik alteória szerint a horogkeresztes ufók igenis készen voltak, de kizárólag a polgári felhasználásúak; ezért nem lehetett őket harci cselekményekre felhasználni, viszont arra tökéletesen alkalmasaknak bizonyultak, hogy a Holdat birtokba vegyék. Innen aztán vissza-visszalátogattak a Földre, s hogy milyen távlati terveik lehetnek, ebből a (még be nem mutatott) filmből megtudhatjuk.

A harmadik verzió a mondabeli Atlantiszt említi, mint egy olyan (ma már talán víz alatti) világot, amelyet a nácik újra felfedeztek, betelepítettek, s időnként onnan rajzanak ki ufóikkal körülnézni, esetleg neonáci szuveníreket vásárolni.

4.2.) Földön kívüli eredetűek

A külső eredet mellett szóló érvek és bizonyítékok olyan régiek, akár az emberi civilizáció. Gondoljunk a barlangrajzokra, amelyeken furcsa alakú csillagok bukkannak fel; a helikoptert ábrázoló egyiptomi hieroglifákra, a híres maja domborműre, amely egyértelműen egy pilótát ábrázol, a bibliai Ezékiel próféta látomására, a minden földrészen honos legendákra, mítoszokra és mesékre, amelyek az isteneket különböző csillagokkal társítják, satöbbi, satöbbi, satöbbi…

Ufológus-konteós körökben sokat beszélnek arról, hogy az amerikaiak a negyvenes évek végén valóban kapcsolatba léptek az idegenekkel, és hogy Eisenhower elnök volt az első, aki személyesen is megtekintette a földönkívüli technológiával foglalkozó titkos labort a légierő kaliforniai Edwards bázisán. A szóbeszéd szerint azóta minden amerikai elnök beiktatás utáni első teendője, hogy fogadja az illetékes háromfős bizottságot, amelynek tagjai röviden képbe helyezik a témával kapcsolatos ismeretek tekintetében az új fiút.

Kérdéses, hogy a jenkik eddig megosztották-e ezt az információt más államokkal is; elképzelhető, hogy az Echelon-hálózat tagországainak mindenkori vezetői nagyjából képben vannak a történésekkel, de azt, hogy mikor hozzák nyilvánosságra és milyen részletességgel, az kizárólag a Fehér Házon múlik. Az embereket mindenesetre már fél évszázada szoktatják a gondolathoz, hogy „talán” nem vagyunk egyedül…

4.2.1.) Ellenségesek

Az ufókat irányító idegenek egy olyan távoli civilizáció előőrsét jelentik, amelynek feltett szándéka a Föld elfoglalása (jó esetben „csak” a gyarmatosítása). Biológiai felépítésük hasonlít a miénkhez, ezért bolygónk nekik is megfelelne élettérként (más forgatókönyv szerint csak az ásványkincseink érdeklik őket). Folyamatosan veszik a mintákat a talajból, a vizeinkből, a légkörből, az élővilágból, és bizony az emberekből is. Nem tudni, mire várnak még – de az is lehet, hogy az invázió már javában tart, csak mi nem tudunk róla…

4.2.2.) Barátiak

Ők azon idegenek leszármazottai, akik annó magát a civilizációt is adták nekünk (sőt, lehet, hogy genetikai beavatkozások sorozatával ők alkották meg a Homo Sapiens Sapiens nevezetű főemlőst). Őket, illetve elődeiket hívták őseink isteneknek, angyaloknak, Seregek Urának. Ha kellett, büntettek (lásd például vízözön), ha kellett, jutalmaztak, és ami a legfontosabb: ők adták nekünk az egyetemes erkölcsi értékeket (tízparancsolat). A kapcsolatot különböző technikai eszközökkel is tartották az emberekkel (frigyláda), s az általuk kijelölt kaszt volt a közvetítő köztünk és köztük (papság). Summa summárum: a vallást is ők vezették be, mint vezérlő/vezénylő ideológiát.

4.2.3.) Semleges megfigyelők

Biztosan álltatok már akvárium, terrárium vagy állatkerti ketrec előtt, ámulva-bámulva az üvegfalon, illetve rácson túli élőlényeket. Nos, valami hasonló a helyzet az ufókkal, illetve utasaikkal és velünk, földlakókkal is: meg-megjelennek felettünk/mellettünk, különféle eszközökkel rögzítik hétköznapjainkat, ünnepeinket, viselkedésünket, reakcióinkat, néha kisebb-nagyobb kísérleteket is végeznek velünk, kiemelnek közülünk ilyen-olyan szempontból érdekesnek vélt egyedeket, de alapjában véve igyekeznek nem beavatkozni életünkbe. Ha háborúzunk, akkor kicsit hátrébb húzódnak, szörnyűlködnek (sopánkodnak is talán), de – akárcsak az állatvilággal foglalkozó tévéműsorokban – óvakodnak attól, hogy a gepárd által becserkészett, amúgy roppant rokonszenvesen bukdácsoló, édibédi gazellaborjat megmentsék, hiszen ez nem felelne meg a pártatlan megfigyelői szerepnek, s ellentmondana a természet törvényeinek.

Nem kell félni tőlük, de bizakodni sem szabad, hogy ha nagy lesz a córesz, majd idelöknek valami koncot, speciális technológiát, szétlövik vagy eltérítik helyettünk a gonosz aszteroidát, megfosztják hatalmától a méggonoszabb diktátort, majd hamiskás kacsintás és mosoly kíséretében – kezünkbe nyomják a rák (vagy a butaság) ellenszerét.

Nem, kedves embertársaim; ilyen szempontból olyan, mintha egyedül lennénk… Tök egyedül…

4.2.4.) Vegyesek

Akárcsak az emberek, az ufók utasai is egy nagyon heterogén csoportot alkotnak. Vannak köztük gonoszak, rosszindulatúak és kártékonyak (ők a szürkék), vannak kifejezetten rokonszenves, segítőkész és barátságos arcok (a zöldek), no és közöttük is akadnak rezzenéstelen tekintetű, sótlan, érzelemmentes tudományos megfigyelők (nem tudom, milyen színűek). A szerencse és a véletlen dönti el, hogy mikor melyik alfaj képviselőivel találkozunk. S hogy közöttük milyen a viszony? Hát, néha ők is konfliktusokba keveredtek egymással (lásd a mitológiából ismert „istenek háborúit”), de – amennyire megfigyelhető – alapból nem nagyon avatkoznak egymás dolgába.

4.3.) Időutazók

Szó sincs semmiféle extragalaktikus látogatókról, Szíriuszról, Alfa Centauriról, Androméda-ködről és hasonlókról. Az ufók a saját jövőnkből érkeznek; egy olyan korból, amikor az időutazás technikai feltételei adottak. Noha ilyen esetekben a beavatkozás a meglátogatott korszak életébe szigorúan tilos (ezt minden scifi-rajongó tudja), bizony előfordulnak gikszerek és fegyelmezetlen időutazók, akik (szándékosan vagy gondatlanságból) itthagyják a látogatás nyomait. Itt, a saját múltjukban.

4.4.) Hallucináció

Méghogy ufók?! Ugyan már; a repülő csészealjnak nevezett jelenség az emberiség kollektív tudattalanjának lecsapódása a hétköznapokban. Képzelgések ezek, amelyek (legalábbis pszichológiai szempontból) rokonságot mutatnak az álmokkal és téveszmékkel.

A kollektív tudattalan az emberiséget (globálisan) jellemző nézőpont és szemléletmód megnyilvánulása, egyfajta gyűjteménye a nagy és közös mintáknak. Ezek a minták az úgynevezett ősképek vagy archetípusok; más szóval: ősi, mitologikus színezetű, az egész emberiség számára ugyanazzal a jelentéssel bíró, univerzális képzetek.

Aki nem hiszi, olvassa el a híres svájci pszichoanalitikus, Carl Gustav Jung 1958-ban publikált dolgozatát a témában (Repülő csészealjak: az égi jelenségek modern mítosza). Szerinte (és számos követője szerint) az ufók nem mások, mint az emberiség tudattalan kollektív vágyának megnyilvánulásai a harmóniára, az egyetértésre és a békére.

Ezzel a magasztos, politikailag is nagyon korrekt, ökumenikus gondolattal zárom a mai posztot. Az ufók (és ufonauták) külalak, haladási sebesség, szín, szag és más szempontok szerinti osztályozása már nem fért bele, de akinek van kedve, a kommentek között megtehet.

És mielőtt még (szokás szerint) szavazásra szólítanám fel a tisztelt egybegyűlteket, szeretnék mindenkinek nagyon kellemes karácsonyt kívánni jómagam  – és tudjátok még kiknek a nevében… Más vallású, felekezeten kívüli (és vallástalan) olvasóinknak meg simán csak békés, boldog december végi napokat!

 Ápdét: az UFO-konteók 8%-kal kibővített verzióját elolvashatod a 2014. május 24-én a könyvesboltokba kerülő Konteó2-ben, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel együtt.

 

Kategória: EgyébCímkék: , , , ,

209 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 209. petiba — 2018-11-22 19:21 

@kaffer:

Én láttam már. Egy pontosan ugyanolyan rajt, amiről 2008-ban adtak hírt, de kb. 10-11 évvel korábban láttuk életem párájával, és másnap több, közelben lakó kolléga is beszámolt, hogy ők is látták a fényeket.

https://www.bama.hu/kozelet/ufo-raj-pecs-felett-262883/

Ugyanilyen fényeket láttunk, amelyeknek persze közük nem lehetett “mécsessel kivilágított ballonokhoz”, hacsak nem találták fel a sugárhajtású utasszállítóknál sokkal gyorsabban repülő ballonokat. Mert azt is láttuk, – bár a távolságbecslés nyilván nehéz a sötét égbolton – hogy a raj szinte “állva hagyja” a légi folyosóban békésen bandukoló gépet, majd a sebességet nem csökkentve, lényegében derékszögben (!) fordulnak el, tartva az alakzatot. Előtte egy órával pedig a háztömb felett teljes csendben átsuhanó fekete, egyenlő oldalú háromszög formájú valamit láttuk, ami lehetett esetleg egy B12-es lopakodó, bár nem tudom elképzelni, hogy az tud olyan csendesen repülni, mint az az izé, amit láttunk. Ráadásul a hátsó fele nem volt cikk-cakk formájú, mint a B12-es feneke.
Mi valszeg ilyet láttunk, de a közepén nem volt fény.

https://avilagtitkai.com/articles/view/kiszivargott-ufo-titkok-hiteles-lehet-az-egyik-haromszog-alaku-objektumrol-keszult-felvetel

Utána egész éjjel ott lógtunk az ablakban, de a két jelenség után soha többet nem láttunk semmi ilyesmit a mai napig. (meg előtte sem) Nem mondom, hogy szomorú voltam miatta, hogy nem láttam többet. Sőt.

 208. gigabursch — 2018-11-19 14:31 

@kaffer:
Pedig a Markos-Nádas egyik Katonadolog c. előadásában elhangzott.
– Mondja néni! Maga boszorkány?
– Dehogy Szása! Takarítónő voltam Csernobilban.

 207. kaffer — 2018-11-16 00:20 

@petiba:

Erre mondják vidéken, ” ez vagy valami, vagy megy valahova”
Ideje lenne már tényleg nyakon csípni egyet, szeretném még látni mielőtt letelik a mandátumom 🙂

 206. petiba — 2018-11-15 20:22 

@kaffer:

Mi, mi?? Hát UFÓ. Unidentificated Flying Objects.
XD

Én is néztem reggel a hírt, gondoltam iderakom, de megelőztél. 🙂

Én úgy gondolom, a pilcsik sokkal, de sokkal gyakrabban látnak – minimum a fenti, eredeti értelemben vett- UFÓt, minthogy mi tudhatnánk róla. Régen mintha lett volna itt egy pilcsi is az olvtársak között. De lehet, hogy úgysem beszélhetett volna róla. Vagy mégis? Asszem újra kellene olvasnom a konteókat. Már teljesen elfelejtettem őket.

 Visszajelzés204. A torontói jegyzőkönyvek - Tudatos Társadalom — 2018-02-05 20:11 

[…] a Bilderberg-csoportot, a CFR-t, az Európai Uniót, de tán még a templomosokat, az ufókat és a feketébe öltözött embereket […]

 201. csuuzlee — 2016-01-28 17:13 

Most meg a CIA dobott piacra egy kis X files romót:

https://www.cia.gov/news-information/blog/2016/take-a-peek-into-our-x-files.html

 200. petiba — 2016-01-12 09:33 

Ez vajon volt már? (két és fél éves – Paul Hellyer-es )
http://nemzeti.net/l.php?u=1155296

 197. cseko46 — 2014-07-03 20:27 

No hát

A szürkének nevezet Marssiak masináját nevezik ufónak kérem.
A MARS LAKÓIT MÉNG GYIK EMBEREKNEK IS NEVEZIK.
Ezek kérem egy olyan népséget képeznek. Akik a háboruskodás megszálottai.A salyát bolygójukat is szét bombázták lakhatatlaná hadakozták le.

Mindig harcolni kivánnak.
Ezzen felül kérem nagy feltaláló gépészmérnök valamenyi.
IMÁDNAK HARCI GÉPEKET KÉSZITENI
És aztán ezekkel egymásnak esnek vagy másoknak vagy akinek lehet.

Az ufónak nevezet ür járgány arra való hogy a tér dimenziói közöt mehanikus masinával.Közlekedni lehessen Nyomatékositom gépi masinával.
KÉSZITETTEK IS EGY JÓ NAGYOT DE UZEMI BALASETET SZENVEDTEK VELE . Azóta is olyan átjárást törtek vele a dimenziók közöt.amelyen oda és visza csak ugy szökdösnek össze visza az iletéktelen entitások befelé ebbe a körzetbe..

Ők a szürkék miután tönkre szedálták bolygójukat ide telepedtek közzénk a földre.
Ma kérem semivel sem mások mint az őshonos földi ember.KINÉZETRE.
DE Ő KELMÉK NAGY FEGYVER TERVEZŐ FELTALÁLÓK ÉS HARCÁSZOK.
EZEN A PLANÉTÁN IS OSZEHOZTAK EGY KÉT VILÁG FÜSTÖLGÉST.SIKERESEN BIZONY.

 195. rdos — 2014-04-19 11:49 

Napokban találtam egy bulvár hírt.

Átírta Newton törvényét, saját űrhajót tervezett a feltaláló

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/atirta-newton-torvenyet-sajat-urhajot-tervezett-a-feltalalo-548076

A cikk 18. kommentelőjét idézem;

“18. sipeterman 2014. április 14. 20:53

feltalaltuk ujbol a spanyolviaszt.
a “talalmany” mar regota hasznalva van az uriparban, a neve reaction or momentum wheel – nagy sebessegu zart lendkerek rendszer amely forgatonyomatek erot fejt ki es a harom meroleges tengely menten ezzel iranyitja es valtoztatja a urjarmu helzetet.
legutoljara a Kepler teleszkop negy iranyito kereke (harom aktiv es egy pot)kozul ketto elromlott igy az urszonda iranyithatatlanna valt.
NY US”

És hogy az “ufo hajtómű” (3 egymásra merőleges tengelyű villanymotor és lendkerék) nem csak a térbeli irányultságának a megváltoztatására (rotációra) képes hanem oldal irányú mozgásra (rotáció + tapadás) is, azt ez a video mutatja. Mondjuk az űrben nem tudom mibe kapaszkodik. 🙁

http://www.youtube.com/watch?v=n_6p-1J551Y

 194. robina — 2013-09-30 09:52 

most jut eszembe egyébként, hogy én 1990 körül láttam egy elég furcsa dolgot. akkor kb. 10 éves voltam, és a testvéremmel álltunk az ablakban. délkelet budapesten laktunk, és a duna irányába nézve egy fémnek tűnő, forgó mozgást végző (innen látszott, hogy fém, mert megcsillant) tárgy lebegett a távolban (nagyon messze, kb. a dunával egy távolságban), esetleg ereszkedett, és fénylő pontokat jöttek ki belőle lefelé. nem vagyok se ufóhívő, se semmi, sőt, nagyon is szkeptikus, és azért érdekelne, hogy mi a frászt láthattunk akkor. sajnos már nagyon rég volt, és kevés az emlékem róla. ufónak már akkor se tartottam, mert nem látszott utazásra alkalmasnak. lapos volt. 🙂 esetleg van valakinek valami ötlete hogy ez mi a holy shit lehetett?

 193. zizzi — 2013-06-16 19:38 

http://www.viewzone.com/froglike.html

Chinese Alien Body Kept In Freezer

These photos are making the rounds on the internet in a rare case of disclosure from that country. There is no official translation to English but the translator on Google has given us the following information which is, like the pictures, open to your imagination.

[The images come from the website: http://club.dl.sohu.com/zz2253/thread/1j3g0xf5gth#%5D
(………………)
UPDATE

The rest of the story came out June 13th on latest-ufo-sightings.net:

A farmer from Binzhou City in Shandong Province, China was summoned and arrested on June 10, 2013 after making up a story about witnessing a UFO that crash landed and keeping the remains of the alien in a freezer at his home.

The farmer known as Mr Li posted the photos showing the alien on a website with a story on the 9th of June 2013. To make his story credible, he left his contact number, address and his real name in the website. As a result, he get more than a million replies in just a day.

The police officers found the alleged extra-terrestrial at Mr Li’s home. Head of the police, Zhou Xiaofei, says that the so-called alien was around 1.7 to 1.8 meters tall with huge head and white colour head and body. But Xiaofei discovered that the body was made of something rubber because it was somewhat elastic.

Because of some questionable claims made by Mr Li, the police interrogated him. After the interrogation, Li admitted that the alleged alien was a self-made rubber model and the story about the UFO and alien posted on a website was not true and also made up by himself. Further investigations suggest that the alien model was made of bone glue, steel wire and antholeucin.

Mr Li explains that he is fond of UFOs and ETs and wants attention from enthusiasts and followers of UFOs and aliens, the reason he made up such story. He is now under a five-day detention for making lies and interrupting normal social order.

Oh well…
====================================

Hogy aztan most mi az igazsag?????? 😀

 192. siolrog — 2013-06-14 13:32 

 191. siolrog — 2013-06-14 13:19 

@SLC:

Köszi, szerintem érdekes, úgyis hétvége jön, lesz mit olvasnom…

A Földön létező demokráciák közül minden bizonnyal (szvsz) az USÁ-ban a leginkább védett a szólás-, sajtó és vallásszabadság. Az 1787-es alkotmányuk összesen 10 kiegészítéséből rögtön az első ezt védi.

Ezek alapján nem meglepő, hogy az amerikaiak 36 %-a hisz az UFO-k létezésében és ezt nyilvánosan meg is vallja. (Jogi értelemben az ezoterikus hitet ugyanolyan védelem illeti ott, mint a bevett vallásokat.)
http://hvg.hu/napi_merites/20120702_ufo_statisztika

 190. SLC — 2013-06-13 18:58 

A Ré-szöveget olvasom, és ott a magát Ré-nek nevező entitás – vagy akármi – azt állítja, méghozzá 1981 januárjában, hogy az UFO-k egy része az amerikai hadsereg titkos fejlesztése, méghozzá Tesla találmányainak felhasználásával készültek. Az UFO-k más része meg nem emberi dolog, de ezt a részét inkább nem részletezem, annyira sokrétű és bonyolult az egész.

Na most: nem állítom, hogy igaz, amit az a bizonyos valaki leírt, azt sem állítom, hogy elhiszem amit ott olvasok. De vannak benne megfontolásra érdemes gondolatok.

És most a forrás: http://goo.gl/tobo8
Az UFO rész a 147. oldal alján kezdődik. Először be akartam másolni, de nagyon hosszú, és pdf-ből valamit kimásolni…

Hátha érdekel valakit…

 188. becsuszoszereles1k — 2013-05-01 17:21 

187.@gtibor: Egyelore nem gyozott meg a felvetel! Pont ilyen tudati lenyomatom van arrol, amikor aaanno egy “lokhajtasos” elhuzott Kecskemet iranyaba, ugymond a semmibol jott es mire eszrevetted, mar el is tunt. Csak az eg zengett utanuk.

HD teljes kepernyon: me’g egyertelmubb, hogy ez szuperszonikus gep. (A furcsa villogas csak a felhofatyolnak koszonheto.)

[A spajzba’ csak az oroszok vannak; meg az arabok Tiboruek spejzaba – arab fuszerek formajaban:-).]

 187. gtibor — 2013-05-01 10:41 

Ha nem fake, akkor elég ijesztő:

http://hvg.hu/panorama/20130430_Azonositatlan_repulo_targyat_vettek_fel_H

És youtube-on is, itt kommenteli a videó készítője:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wTU8v_JKUUU

Érdemes HD-ben, teljes képernyőn nézni.

Ezek már a spájzban vannak…

 184. peterb — 2013-02-23 21:24 

 183. becsuszoszereles1k — 2013-02-10 16:08 

Ajjaj! Hipnotizalva lennek? Szagertok kimeljenek!
Helyesen: regresszios hipnozis

 182. becsuszoszereles1k — 2013-02-10 15:57 

@csubakka
181.
Egy hires ‘szagerto’, Thorwald Dethlefsen (1946-2010) nemet misztikus, az ezoterikus pszichologia megalapozoja, aki a hipnozis tanulmanyozasaval kezdte palyafutasat, ezt irja A sors mint esely (1979 Munchen/ 1992 Arkanum Kiado) cimu konyveben: Konzekvenciak (46. o.):”A hipnozis semmi alapvetoen ujat nem hozott, csak a valodi viszonyokat rajzolta at. A hipnozis a valosag karikaturajat nyujtja. A karikaturanak az a nagy elonye mas rajzokkal szemben, hogy altala gyorsabban es jobban felismerjuk a lenyegit. A hipnozis megmutatja az erzeki eszlelesek relativitasat. Az erzekeles nem annyira a kulvilagtol fugg, mint inkabb az ember sajat belso programjaitol.”

Mar kb. 1996-ban/-tol Daubner dr. (megiscsak) ovatossagra, sot ova intett a reinkarnacios hipnozis gyakorlasatol.

Tudom, hogy nem komolyan mondtad; en is csak “nepmuvelesbol” irtam le.

 181. csubakka — 2013-02-10 06:28 

@Appaloosa:

A szagértők erre azt mondanák, hogy menj el regressziós hipnózisra. Ha igazak az emberrablásos történetek, akkor tudatos emlékként csak az emberrablások eleje és/vagy vége marad meg. A többi viszont regressziós hipnózissal előhívható. Persze mindenképp egy megfelelően nyitott gondolkodású hipnotizőrt válassz, ne valami nyárspolgárt, aki a diliházat akarná hívni, ha hipnózisban egy UFO-eberrablásról számolnál be. 🙂

 180. csubakka — 2013-02-10 06:15 

Az UFO-téma kapcsán mostanában felmerült egy fura elmélet az UFO-kkal kapcsolatban, miszerint egy valóban nem-emberi civilizációról van szó, de nem is földönkívüliekről.

Az elmélet arra épít, hogy bizonyos ókori démonmeséknek, középkori tündér/kobold meséknek, és a mai UFO/UFO emberrablásos történeteknek alapvetően azonos a narratívája, már ha az eltérő díszletet és jelmezt kivesszük a képből. Arra is rámutat, hogy az állítólagosan elfogott idegen űrhajók (Roswell, stb.) meglepően díszlet-szerűek, az állítólagos lények pedig túlságosan is emberszerűek. Ráadásul az égen látott dolgok alakja is változik a földi civilizáció elvárásai szerint (az 1890-es években léghajók, az 1970-es években csészealjak, ma háromszögalakú nagy lapok)

Mindebből arra a következtetésre jut, hogy itt nem földönkívüliekről van szó, hanem egy, már évezredek óta mellettünk élő civilizáció/intelligencia álcázza magát úgy, hogy minden korban olyan dezinformációt ad elő, amit az adott kor embere legkönnyebben bevesz. Így az ókorban daimónoknak, a középkorban koboldnak/tündérnek, ma pedig földönkívülieknek mutatják magukat.

Hogy akkor valójában kik ezek? Erre a kérdésre ez az elmélet több lehetséges választ is kínál.

Ezek egyike ebben a posztban is szerepel, miszerint időutazók, akik szívesebben adnak elő egy olyan fedősztorit, hogy ők földönkívüliek, minthogy az igazat bevallva megzavarjanak minket.

Egy másik verzió szerint egy, évezredek óta a földön mellettünk élő, talán az emberekkel rokon nép, amely a földkéreg nagy üregeibe költözött le előlünk, vagyis a föld alá, és onnan járnak fel néha a felszínre a sokéltű járműveikkel. A civilizációjuk valószínűleg fejlettebb a mienknél, de talán nem annyira, mint ahogy azt velünk elhitetni szeretnék, és talán már hanyatlóban, kihalóban vannak, de nyugtalanítja őket, amit közös bolygónk ököszisztémájával teszünk. E verzió szerint lényegében tényleg koboldokról/tündérekről van szó, arról a népről, ami a kelta legendákban sidhek-ként szerepel. Az ő szempontjukból is logikusabb azzal dezinformálni minket, hogy földönkívüliek lennének, mint nyíltan bevallani, hogy srácok, itt lakunk a föld alatt, éppen csak néhány évtizeddel vagyunk fejelttebbek nálatok, amúgy kihalóban vagyunk. Még valami őrült hadvezér vagy politikus lefúrna hozzájuk, és földalatti atomrobbantással elintézné őket.

Egy harmadik, és a legijesztőbb verzió szerint ezek a lények valójában démonok, ördögök. (Ez az állítólagos titkos think-thank, a Collins Elite elméleteként forog a neten.) Vagyis olyan interdimenzionális lények, akik az elkárhozott lelkeket használják energiaforrásul, és a Földet lélek-tenyészetnek használják erre a célra. Az ő szempontjukból is az a logikus (találóan:ördögi) ha félrevezetik az emberiség, így nem próbálunk lázadni ellenük.

 177. budain — 2011-06-07 15:16 

Remélem élveztétek de ez csak a beetetés volt most jön az arany adag(kb:5 óra ufókról)
http://www.onlinefilmvilag.hu/kategoriak/sci-fi/5555-az-ufok-megis-leteznek

 176. budain — 2011-06-07 14:50 

Sziasztok!
Ezt azért még nézzétek meg az ufokkal kapcsolatos!
http://bitshare.com/files/bh6pwcp5/HoldKelte–Moon-Rising-Full-Lenght–hun-sub.avi.html

 175. Rogal Dorn — 2011-04-23 19:34 

Angry Woman in Pongyola? :DDDDD

 174. 182991 — 2011-04-23 19:03 

Hm… Az UFO ugyebár azonosítatlan repülő objektum. Nem kötelezően földönkívüli civilizáció; lehet ismert, de fel nem ismert földi technika, vagy prototípus, amit hivatalosan látni sem kellett volna. Fentiek fényében, ill. tudatában írom le két eddigi észlelésemet.
Kb. 15-16 éves lehettem, amikor apám felköltött reggel 6 körül (nyári szünet közepén ez annyira nem tetszett). Kihívott a bejárathoz, és az égre mutatott: általam fel nem mérhető távolságra az égen egy szürke, hosszú konzervdobozra hasonlító valami tartózkodott, illetve mozgott lassan ÉK-DNY irányba. Képen láttam már léghajót, ez abban különbözött, hogy egyrészt nem láttam a felületéből kiálló elemeket, másrészt – félig oldalró, félig hátulról rálátva – a végén észlelhető árnyékkép ovális volt, nem olyan, mint egy szivarszerű hajótestnél. Az objektumról hangot nem észleltünk, az idő tökéletesen tiszta volt. Magyarázat: van olyan léghajó, ami hátulról nézve henger alakú, vagy más földi eszköz volt, amit nem ismerek, vagy pedig egyéb volt. Emlékeim szerint elhaladt Eger mellett, többen jelezték, még talán a helyi újság is írt róla.
Még mindig bőven 20 éves korom alatt (de jó lenne még egyszer… na mindegy), öcsémmel gyakran nézegettük az eget éjjelente, távcső nélkül is nagy élmény volt. Egyszer egy viszonylag gyorsan mozgó , állandó fényerősségű, sehol sem villogó fénypontot figyeltünk, melyet az apró felhőfoszlányok kitakartak, tehát fölöttük repült. Miközben tátott szájjal figyelő öcsémnek kisdoktorit tartottam meteorokról, műholdakról, a fénypont egyszer csak – változatlan sebesség mellett – közel kilencven fokban elkanyarodott, majd eltűnt, talán árnyékba került. A kanyarodást nem elnyújtott ívben, hanem egyik pillanatról a másikra végezte, olyan volt, mint amikor a szögletről berúgott labdát a kapuba fejelik. Ennélfogva a magyarázatok: oldalba rúgott műhold, vagy mégiscsak jól fordulnak a gépeink, de ezt vezetőink titkolják előttünk (monnyonle), illetve egyéb. Kettőnkön kívül más észlelőről nem tudunk, további vizsgálódásunkat pedig fel kellett függesztenünk, mert a Man In Black helyett a helyszínre érkező Angry Woman egy-egy anyai nyaklevessel honorálta a hideg fűben való ücsörgést, és nem volt mese, be kellett mennünk a házba.

 173. Searcer — 2011-04-23 11:13 

A vicc az, hogy 4 dolog kell egy ilyen képhez : szobrászati zselé (v mi a f*** :D) 2 zseblámpa, és egy kamera :DDD

 172. adler30 — 2011-04-23 05:41 

sm és Searcher

Az embereket hülyítik rendesen:)))Elképesztő,meztelen ufo és a naciját a csajánál hagyta mer jött a férje:))És kiszúrta tök sötétben a kamerát is(jeah)

 171. Searcher — 2011-04-22 17:11 

@Tiboru !!!
http://www.haon.hu/kulonos-lenyt-fotoztak-a-szarvasvadaszok/news-20110413-12401879
szerinted ez röhejes , vagy röhejes? :DDD

 169. adler30 — 2011-04-13 18:35 

Hali,szerintem az összes modern kori ufo észlelés hazugság.Baromságnak tartom a roswell dolgot is,meg a többit.Kivéve a tunguska detonációt,mert az elég érdekes de még az sem bizti,hogy ufo volt.Járhattak a bolygónkon,mert szibériában láttak ufo roncsokat bennszülött lakosok itt:Олгуйдах(Olguydakh)azaz Death valley.De az is lehet,hogy nem kívülről jöttek hanem valahonnan a bolygónkról(üreges föld)de ez már egy másik történet:)Másik lehetőségként az is megtörténhet,hogy egy régen elfeledett földi civilizáció jár vissza.Elmenekültek egy hatalmas katasztrófa elől,és most néha eljönnek.De ez a sok fotó,filmfelvétel,szemtanú,gabonakör,roswell stb mind hazugságok.Ha még itt vannak,nem hinném hogy lenne róluk bármilyen bizonyíték.(video,foto)A másik valós bizonyíték lehet még:Patomsky crater.Erről senki sem tud biztosat,csak az biztos hogy mélyen a kúp alatt van egy hatalmas fémkorong,amiből erős elektromágneses anomália sugárzik.Ez már valami.

 167. 171369 — 2011-03-22 19:04 

Kíváncsi lennék, milyen észleléseik vannak a nőknek és a férfiaknak UFO ügyben…
A fickók tuti kommandóznak, menekülnek, furfangosan harcolgatnak, a nők meg… ki tudja.:)

 166. Appaloosa — 2011-03-22 12:17 

[tiboru](#11248822):
Szia, nagyon érdekesek az írásaid.

Köszi:))))

Persze a gyermekeim nem hasonlítanak az ufonautákra:)

 165. 178996 — 2011-03-22 12:08 

[Appaloosa](#11248755):

Ezek szerint van benned valami, amit ŐK látnak/éreznek 🙂

 164. Appaloosa — 2011-03-22 11:48 

Harmadik típusú találkozások:)))
1.Ha nem láttam volna, biztos én sem hinném.
Bükk-fensík katonai sátort kifűztem éjszaka, azt hittem álmodtam, de reggel a szóltak, hogy valaki kiment az éjszaka a sátorból, tudni kell, hogy a katonai sátrakat csak belülről lehet kifűzni, én leghátul aludtam a sátor végén.
Mit is láttam “álmomban”,hát hatalmas fényt az égen, a fény egyértelműen rám sugárzott.
-tehát alvajáró vagyok, de nem buktam le:)

2. Első gyermekünk születése előtt történt:
A férjem kissé tüsszögött, s hogy megóvjon engem és a babát, ezért aznap a nappali sarokülőgarnitúráján aludtunk, éjjel arra ébredtem, hogy a férjem ijedten ébresztget, engem a kismamát, merthogy egy emberszerű alakot látott a nyitva hagyott ajtón keresztül az előszobában.Nekem kellett utánajárnom, mert a bátor férjem igazán megrémült a látványtól, de mire kimentem már nem volt ott semmi.
Hologram?

A férjem egyébként szkeptikus az ilyen “baromságokkal” szemben.

3.
Második babavárás, meleg nyári éjszaka ugyanaz a sarokülő, “felébredve” egy mandulaszemű idegen lényt láttam magam előtt, hiába próbáltam sikoltozni, szinte lebénultam.
Másra nem emlékszem, csak a hatalmas fekete mandulaszemre, a fehér bőrére, a széles ezüstszínű fémövre.
Biztosan megint álmodtam:)

 163. mii — 2011-03-21 15:26 

[xy](#11197194): @xy: “este elalszom és vízszintesen van a fejem elkezd a fülem iszonyatosan sípolni de olyan hangosan hogy mintha megsüketülnék és közben álmodok valami rosszat ráadásul éberen álmodom tehát tudom azt hogy alszom magamnál vagyok még sem tudom ki nyitni a szemem mozdulni sem tudok.”

ezt alvási paralízisnek hívják : )

 162. xy — 2011-02-25 16:11 

[HalivudEstevez](#11128549): Csak egy kérdés bár lehet semmi köze az ufokhoz miért van az hogy ha este elalszom és vízszintesen van a fejem elkezd a fülem iszonyatosan sípolni de olyan hangosan hogy mintha megsüketülnék és közben álmodok valami rosszat ráadásul éberen álmodom tehát tudom azt hogy alszom magamnál vagyok még sem tudom ki nyitni a szemem mozdulni sem tudok. Hát mit ne mondjak elég ijesztő dolog átélni.

Amúgy az egyik angol politikus azt mondta a tv-ben hogy nem lepődne meg ha már holnap csészealjak jelenének meg az égen.
Talán tud valamit.

 161. AtnaMorken — 2011-01-22 23:05 

Sziasztok, én 3éve láttam egy U.F.O – t itthon cigiztem az udvaron hajnal volt, (nyáron) amikor egy háromszög alakú repülő tárgyra lettem figyelmes az égen, ami alacsonyan szált, és éppen ezért jól megtudtam figyelni, a szélén körbe halvány fényszegély volt, az alján pedig a 3 csúcsnál szintén halvány, fénykörök voltak láthatóak, a jármű minden hang nélkül és elég lassan haladt el a házunk fölött.. amíg bírtam követtem a szememmel, azóta se láttam még csak hasonlót sem…

Hát furcsa álmaim nekem is voltak, pl volt egy olyan még tizenéves voltam amikor úgy éreztem, hogy valaki lehúzza rólam a takarót, így fél álomban voltam ezért elég gyorsan tudtam reagálni, de nem láttam semmit és senkit sem.., egy másik hasonló eset: itt éppen h lecsuktam a szemem és azt éreztem, hogy mintha valaki megszorítaná a lábamat, gyorsan fölriadtam, h mi a fasz*m van de semmit és senkit nem láttam..

 160. tiboru — 2011-01-20 21:04 

@HalivudEstevez:

Egészen összefüggő, pláne a harmadik; igaz, van egy kis Total Recall fílingje 🙂

 159. HalivudEstevez — 2011-01-20 20:50 

Én egy-két különös álmomat mesélem el.

Egyik az volt, hogy álmomban úgyláttam/éreztem, hogy egy kicsi fehér/szürke áll az ágyam szélénél, és húzza le rólam a takarót. Majd

felébredtem, és a takaróm, paplanom a földön volt…

Másik az két külön alkalom volt:

álmomban úgy éreztem, mintha jukat fúrnának a fejembe, nagyon magas sípoló hang, remegés, összeszorított fogak. Pár héttel később

megismétlődött. (Ha akarom: nyomkövető elhelyezése és kivétele)

Harmadik történet, de ez már tényleg inkább csak film élmény szerű álom, zabolátlan fantázia eredménye:

a helyszín tanán a Mars. 4 város, telep volt ott. 1 csak emberi-földi, egy földi felügyeletű, de marsiak által is látogatható, a harmadik ennek ellentéte, tehát marsiak által felügyelt, de földiek által is látogatható, és egy tisztán marsiak (szürkék/fehérek) által lakott, birtokolt város.

A marsiak bázisán találtam magam néhány társammal, egy-egy befőttes üvegben kicsi zanzásított szürkék testei láthatóak. Az információ szerint, ezzé alakították a földieket. Mondtam a társamnak, hogy én ezt nem várom meg, és egy teherhajóra szöktünk fel, amely átvitt minket a

marsiak vegyes városába. ott találtunk egy embert, aki vállalt illegálisan nyomkövető eltávolítást. Ott bujkáltunk a városban, mire végre sorra kerültem, és a fogam alól kioperálták a nyomkövetőt.

 158. Vordahid — 2011-01-05 23:38 

Ha valakinek vannak eredeti UFO-dokumentumai, elküldheti, közzétesszük. 🙂

bennfentes.blog.hu

 157. harq — 2011-01-03 13:27 

Azt mondjátok meg nekem, hogy miért van az, hogy minden “észlelt” ufonauta humanoid felépítésű?

Nekem itt sántít az ügy.

Okken borotvája szerint így már csak az időutazásos megoldás jöhet szóba…

@Késes Szent Alia: Düne rulezzz! Harq al-Ada

 156. tesz-vesz — 2010-12-31 20:36 

az ufó a modern kor drakulája és sárkánya

 155. Zig Zag — 2010-12-31 16:28 

Tisztelt Hölgyem / Uram !

Megdönthetetlen bizonyítékom van arra, hogy földi ( ! ) eredetű “repülő csészealjakkal” kapcsolatos kutatások és fejlesztések folynak, az UFO-k nem a földönkívüliek űrhajói !

A bizonyítékot átadom Önöknek 30.000 Ft-ért úgy, hogy az 50%-át előre kérem.

Tisztelettel,

http://www.fn.hu//belfold/20101229/budos_de_mindenkit_korbenyalo/

 154. gothmog — 2010-12-31 11:19 

@tiboru: Majd jól belevetítjük őket egy prizmába, aszt’ nézegethetnek színrebontva.

 153. tiboru — 2010-12-30 12:20 

@JR69:

Csak még pihegek, mert elolvastam… A fénylényekkel meg jó lesz vigyázni, mindig is mondtam.

 152. csumakker — 2010-12-30 12:04 

 151. boomcheecavaauvaa — 2010-12-30 11:21 

Méltatlanul keveset foglalkoznak a nagyhatalmak az alábbi megdöbbentő ,részletes és sokkoló ,hiteles szemtanú által adott beszámolóval.

Állítólag azóta nem látták…(Moszad szál?)

[url]http://www.youtube.com/watch?v=5OWuXD5clOs[/url]

 150. JR69 — 2010-12-30 10:28 

@tundrazuzmo: Az Anikó nekem is nagyon gyanús volt, főleg, hogy ezt a Palik gyerököt választotta. Aki meg köztudottan már régóta keresi Damon Hillt, aki szintén benne lehet a buliban 😀

@tiboru: hát már válaszra se méltatsz? Vagy csak nem tértél még magadhoz egy ilyen összetett konteó után, amit a 2012 blog hozott nyilvánosságra. Azért az nem semmi, h az ember teremtésétől kezdi 😀

 149. tiboru — 2010-12-30 00:18 

@marklovassy:

ŐK azt mondták, hogy ilyesmit egyelőre nem engedélyeznek; ehhez meg kell várni a hárommilliomodik kattintást. Most tartunk a 2 millió 112 ezrediknél.

 148. marklovassy — 2010-12-29 23:14 

Mikor lesz konteoblog konteo? Hogy tiboru valakik megbizasara massziv dezinformacio-terjesztesre hozta letre a blogot? 🙂

 147. tiboru — 2010-12-29 22:10 

@gothmog:

Jaja. Ez olyan, mint az iwiw: csak meghívásos alapon működik.

 146. Paxton — 2010-12-29 21:25 

Nekem az ufókról mindig az alábbi kis epizód jut az eszembe:

Földi űrhajó elsőtisztje: “Kapitány, idegen eredtü űrhajót észleltünk a Plutónál! Mit tegyünk?”

Kapitány: “Minden atom-robbanófejes rakétánkkal célba venni őket és TŰZ!”

Elsőtiszt: “De uram! Mi van, ha baráti szándékkal érkeztek?”

Kapitány: “Ez majd kiderül, ha túlélték!”

Én szerintem tartsuk magunkat ehez.:) UFO vannak és legközelebb részesítsük ET-t “FORRÓ” fogadtatásban.:)

 145. gothmog — 2010-12-29 21:14 

@bioLarzen: Ez nem így megy. Majd ŐK keresnek.

 144. bioLarzen — 2010-12-29 20:03 

@tiboru: Aha.

Hol kell regisztrálni? 🙂

bio

 143. bioLarzen — 2010-12-29 20:03 

@tiboru: Tuljadonképpen jogos… 🙂

bio

 142. bioLarzen — 2010-12-29 20:02 

@tiboru: Akartam is kérdezi, mire vonatkozik ez a kitétel, de gondoltam, nem égetem magam, hogy nem vágom 🙂

bio

 141. tundrazuzmo — 2010-12-29 18:43 

@JR69: Már én is olvastam, remélem nem törlik! Egyébként kitörölhetik…:)

Szóval ez a Mars konteó sok lehetőséget tartogat még. Nem volt szó Marsi Anikó szerepéről, aki nyilván beépített ember. És arról sem volt szó, hogyan taszítják végromlásba a marsiak a világgazdaságot az ún. távcsődön keresztül. Úgyhogy a csillagászok is benne vannak!

 140. JR69 — 2010-12-29 14:07 

@tiboru: Ajánlom az itt lévő történeteket: 2012.blogol.hu/read?perm=2923857#logdrb

Azt hittem, hogy a sok konteó elolvasása után már nem tudnak meglepni semmivel, de tévedtem 😀 Ha ezeket a teóriákat elolvasod, asszem besz@rsz :DDD

És tényleg ŐK vannak mögötte :DDD

Csak nehogy töröljék ezt a hozzászólást 🙁

 139. tundrazuzmo — 2010-12-28 10:21 

@gbart: “Hátha valaki nem ismeri: ufoevidence.org/photographs/photohome.asp”

Belenézegettem, tényleg jó, vannak egész éles fotók is. Van magyar észlelés is benne, pl: ufoevidence.org/photographs/section/recent/photo62.htm

 138. oldboy — 2010-12-28 09:12 

Szívesen vettem volna a szavazásnál a “vegyesek” kategóriát is….

 137. tiboru — 2010-12-27 17:29 

@bioLarzen:

Az általad hiányolt minőségű felvételeket természetesen Ők begyűjtik, s a kiválasztott kevesek az archívumban ezeket megtekinthetik.

Csak annyit mondhatok: lélegzetelállítóak!

 136. tiboru — 2010-12-27 17:27 

@bioLarzen:

És máris visszavonom a piros “g” betűs megjegyzést, mert mostanra már minden betű fekete a szövegben.

 135. tiboru — 2010-12-27 17:26 

@bioLarzen:

Azt hittem, az “aranylemezek” és a “szeku” szavak így, egy mondaton belül (és ufós témában) felérnek egy tizennyolcas karikával 🙂

 134. bioLarzen — 2010-12-27 12:59 

@Késes Szent Alia: Na, megnéztem a videót – ez pont ugyanolyan silány minőségű, rosszul kivehető amatőr felvétel, mint rengeteg más, a világhálón keringő társa. Nem ilyen felvételeket hiányolok, hanem jó minőségű, nem folyvást bemozduló, jó felbontású felvételeket. Ilyeneket nem láttam még – noha, mint mondtam, manapság már mindenről/mindenkiről készülnek ilyenek…

bio

 133. bioLarzen — 2010-12-27 12:46 

@tiboru: Azta, azért egy figyelmeztetést minimum rakhattál volna elé… Rendkívül nagy tisztaságú és töménységű az anyag… 😀

bio

 132. bioLarzen — 2010-12-27 12:41 

@Késes Szent Alia: Szia,

persze, de ettől még nem lesz kevésbé nehezen magyarázható a jó minőségű bizonyítékok hiánya…

bio

 131. tiboru — 2010-12-27 11:21 

@PurdéXY:

Az aranylemezek és a szekusok története, a megmagyarázhatatlanul piros “g” betűkkel:

latogatok.hu/print.php?news.2080

 130. PurdéXY — 2010-12-27 10:10 

Sziasztok!Figyelmetekbe ajánlanám még a Dogon mitológiát ,bevállalósabbaknak pedig Izsáky G László történetét az aranylemezekkel és a szekusokkal!

Jó munkát jövőre és BUÉK mindenkinek!

 129. Jani2 — 2010-12-26 15:43 

Köszönöm a postot. Kellemes Ünnepeket Nektek! 🙂

Nem rossz, a szokott linkelések elmaradtak. Pl.

konteo.blog.hu/2009/06/15/roswell_es_az_m_12

vagy:

konteo.blog.hu/2010/08/23/men_in_black_2

Viszont a zárójel “( )” arány talán kevesebb a szokottnál. (?)

Úgy látszik, hogy a MOSZAD sem a régi.

Az APOLLO (ós) topicban írtam, hogy elvetemült amatőrcsillagász (voltam) koromban, sokat lestem az eget.

Jöttem haza (régen-nem a Ronald) a boltból, jól felpakolva, és kiegyensúlyozottan a (nálam 2 ) karokra megmarkolt cuccokkal, amikor az égen megláttam:

A fényes ellipszis alakú UFO-t. Navégre, ennyi idő után!

Tévedtem!

Amit láttam 1 mezei MiG-21(x) forsázzal (utánégetővel) meg a delta szárnyával, aztán fordult és csillogott a lenyugvó Nap viszfényében.

Ezekiel MÁST látott. Ma sem tud többet 😛

 128. tiboru — 2010-12-26 12:18 

@Babilen Tatarszkij:

Köszönöm!

És külön azt is, hogy ezzel a kommenttel adtál egy ötletet 🙂

 127. Babilen Tatarszkij — 2010-12-26 11:08 

OFF, de az év végére való tekintettel leírnám a kedvenc konteóimat:

3. A Voynich-kézirat, mert misztikusabb, mint bármilyen ufós, antarktiszos, titkos társaságos sztori.

2. Hasfelmetsző Jack, mert olyan félelmetesen írta meg tiboru, hogy valamelyik éjjel, amikor újraolvastam tökegyedül a hideg lakásban, majdnem összeszartam magam.

1. Moszkva és a csecsenek, mert itt 99%-ig biztos vagyok benne, hogy az FSZB-s konteó színigaz.

További jó munkát jövőre is!

 126. gothmog — 2010-12-26 08:56 

@yippyupp: Azám! A gyíkok. Vagy őket külön posztra tartogatod, Tiboru?

lásd még:Asthar parancsnokság, ill a Doctor Who 2010-es évadjának “Cold Blood” és “Hungry Earth”c. eizódja. Mint háttéranyag.

 125. yippyupp — 2010-12-25 23:11 

@ViSo: én is köszönöm. OFF: Volt már részem benne, és az ufók is megfordultak a hollywood által degenerált agyamban. Így már sokkal jobb, alig várom a következő alkalmat. Próbálok majd nem pánikolni.

ON: Az űrgyíkokat hiányoltam…

 124. tiboru — 2010-12-25 19:42 

@Zarbon:

Köszönöm, értékelem.

És kérnék mindenkit, hogy egymás gúnyolását lehetőleg hanyagoljuk. A Konteóblogon vitatkozni bármikor lehet, érvek és vélemények akármikor ütköztethetők, de egymást ne bántsuk. Moderálni nem szeretnék, az itt nem divat; szerencsére ritkán fanyalodok rá.

Köszönöm.

 123. gothmog — 2010-12-25 19:26 

@Zarbon: Nem troll, Ork. Ne keverd össze.

 122. gothmog — 2010-12-25 19:10 

@Késes Szent Alia: De ha csak minimális szinten képben vagy a CG-vel, vagy csak érdeklődsz a téma után, akkor viszonylag hamar a készítő szoftvert is be tudod azonosítani, ránézésre:

http://www.youtube.com/watch?v=48LAOpVTVdY

Bár mindegy is, aki a “márpedig az egy ufó és kész”-verzióban hisz (és utána így ütögeti a fülét meg kiabálja hogy PA-PA-PA-PA-PA) annak hiába is magyaráznál a CG-ről.

 121. Késes Szent Alia — 2010-12-25 18:20 

@bioLarzen: Csakhogy ez a “pix or didn’t happen” korszak egybeesik a cgi és photoshop korszakával, úgyhogy megintcsak nem könnyű eldönteni, hogy mi hiteles és mi nem.

Itt van például ez a videó:

http://www.youtube.com/watch?v=rrrx9izp0Lc&NR=1

 120. Zarbon — 2010-12-25 16:32 

Tiboru kérésére leírtam az ufós élményem, de úgy látszik itt is van pár troll aki viccesnek hiszi magát

 119. wOw — 2010-12-25 16:24 

@Zarbon:

Benne vagyok, kipróbálhatjuk, fél óra múlva találkozunk az Eiffel-toronynál, de ha nem leszel ott akkor egy szájhős, hiteltelen, gyáva kukac vagy!

 118. gothmog — 2010-12-25 12:56 

@bioLarzen: Micsoda!? Márpedig vannak igen jóminőségű felvételek is!

Például itt:

http://www.youtube.com/watch?v=zhlceIznwcY#t=0m39s

…jó, hát arról nem tehet a készítő, hogy ilyen jól álcázták magukat…

Vagy ott vannak a láthatatlan interdimenzionális hiperlények. A villanydrótokon közlekednek.:

http://www.youtube.com/watch?v=Dt7srAbj0-Y

-Láttad őket? Nem? Naugye. Mondtam hogy láthatatlanok.

 117. gbart — 2010-12-25 12:50 

Hátha valaki nem ismeri: ufoevidence.org/photographs/photohome.asp

Már személy szerint is, többször láttam UFO-t és olvastam rengeteg iródalmat, de minnél többet olvasok, annál jobban nem látom át az egészet. Ez olyan mintha egy képet, puzzle darabokból akarnék összeilleszteni, de a darabok több különböző fajta puzzle-ból állnak és így sosem fog a kép összeállni.

 116. bioLarzen — 2010-12-25 12:39 

@bioLarzen: (Csekkoltam, ma 17:54-kor lesz az “Ancient Aliens 1” nevű műsor, én már láttam, ki ne hagyjátok :D)

bio

 115. bioLarzen — 2010-12-25 12:36 

Aki esetleg szokott Veetle-en tévét nézni a neten: van egy “Space past and future” nevű csatorna, azon vannak ufós műsorok is. Az én kedvencem az Ufo Hunters nevű műsor – apám, ha van pártatlan műsor… hát az nem ez 😀 😀 😀

bio

 114. bioLarzen — 2010-12-25 12:34 

“Biztosan emlékeztek a roswelli történetre (…) Nos, ez a sztori iskolapéldája a tesztrepülések körüli hisztériának, pedig ott is a US Air Force nagyon is földi cuccai mutatták meg magukat – persze nem meteorológiai léggömb formájában.”

Nocsak, lemaradtam valamiről? Félreértés ne essék, én is úgy gondolom, hogy sima katonai baleset volt, de arról nem tudok, hogy ez egyértelmű bizonyítást nyert volna…

Én amúgy UFO-ügyben azokkal értek egyet, akik szerint valószínűtlen, hogy manapság, a “pix or didn’t happen” korában, amikor már arról értékelhető fénykép/videofelvétel készül, hogy valaki fingik egyet, még mindig nem láttunk használható, a nem ufo-elkötelezett “szakemberek” számára is értelmezhető, minőségi felvételt egyetlen ufóról sem – még mindig az “olyan rossz a felvétel minősége, hogy azt látom bele, amit akarok” szintű videobizonyítékoknál tartunk, akárcsak 30-40 éve. Ez nem ül.

A másik dolog az észlelt ufók ezernyi formája, kinézete. Basszus, hát hány földön kívüli faj látogat meg minket? 🙂

bio

 113. gothmog — 2010-12-25 12:30 

@Zarbon: úúú de kemény vagy csoki! Önfegyelmet nem tanított a karate-edző?

 112. Zarbon — 2010-12-25 12:21 

@wOw: lehetséges hogy igazad van, próbáljuk ki hogy fejbe rúglak párszor majd nézed az eget hátha látsz valamit

 111. wOw — 2010-12-25 10:26 

@Zarbon:

Gondolom, egy erősebb pofon vagy rúgás lecsengése lehetett, jártál volna inkább balettezni!

 110. goodbear — 2010-12-25 08:25 

Ne feledkezzünk meg az egyetlen magyar származású, nemzetközileg is ismert UFO-kutatóról, Keviczky Kálmánról sem!

hu.wikipedia.org/wiki/Keviczky_K%C3%A1lm%C3%A1n

 109. Zarbon — 2010-12-25 00:14 

anno én is láttam kiskoromban egy érdekességet mikor jöttem haza karateedzésről

3 fény repült a levegőben, a középső halad egyenesen, másik kettő meg haladt mellette de folyamatosan mozogtak előre és hátra, gyerekfejjel megmagyarázhatatlan volt, de lehet most is az lenne

 108. Tier — 2010-12-24 23:20 

@tiboru: Köszi! Boldog Karácsonyt!

 107. tiboru — 2010-12-24 19:42 

@Tier:

Megvan! Feltúrtam a netet és eredménnyel:

1976. március 31-én az elnökválasztási kampányát folytató Jimmy Carter a wisconsini Appletonban “lakossági fórumon” vett részt.

Itt Thomas Heiman, az egyik ufókutató intézet társigazgatója megkérdezi tőle, hogy ha elnök lesz, megszellőzteti-e az ufókkal kapcsolatos kormányzati információkat?

Carter válasza: Igen, elnökként ezeket az információkat nyilvánosságra fogom hozni, hogy eloszlassuk a titokzatosságot a téma körül.

Persze utólag ebből nem lett semmi.

Tehát nem kifejezetten kapmánytémaként használta fel, és nem ő hozta fel a témát, hanem kérdésre válaszolt. Ettől függetlenül érdekes momentum.

(Amúgy maga Carter is észlelt ufót 1969-ben, a Georgia állambéli Learyben, amikor még “csak” szenátor volt.)

 106. wOw — 2010-12-24 16:49 

@koalabeer:

“Az egyik UFO amelyik a filmen az utat keresztezi pár száz méteres magasságban a komputeres elemzés szerint meghaladta a 40 ezer kilométeres sebességet.”

Ez látszik egy VHSC felvételen? Ne haragudj, de ez a cucc 11,11 kilométert tesz meg 1(!) másodperc alatt, szóval ha bezoomoltál egy VHSC-vel egy egy kilométeres levegőrészletet akkor kevesebb mint 1 tized másodperc alatt villant át a kamera képén. A 25 képkocka/másodperc alapján ez kb. 2 képkocka amin látszana elvileg valami paca. De jó poén volt.

 105. Tier — 2010-12-24 13:55 

@tiboru: Az a baj, hogy arra sem emlékszem, hogy hol olvastam és arra sem, hogy melyik elnökről van szó.

Mintha Reagan vagy Nixon rémlene.

 104. tundrazuzmo — 2010-12-24 11:33 

@koalabeer: ” Van a birtokomban egy másfél perces videó felvétel ”

Nincs ilyen a birtokodban. Vagy ha mégis, akkor küldesz egy linket, hogy hol érhető el. Mérnököktől bizonyítékot is várhatunk, ugye? Egyébként nem hiszem el a sztorit.

Rólam se hiszi el senki, hogy egyszerű blogger vagyok, és nem Nekik dolgozom, ha nem bizonyítom néha egy-egy gagyi kommenttel…:)

 103. Tiltsuk Bea — 2010-12-24 11:25 

A gabonakörökről, az ezekkel kapcsolatos leleplezésekről, le nem leplezésekről, stb. önmagában is érdemes lenne egy posztot nyomni.

 102. tundrazuzmo — 2010-12-24 10:28 

Pataki Attilát is rendszeresen elviszik a “szürkék”, és utána ilyen píszlávharmoniriszpekt hangulatban tér vissza. Szerintem ez a szürkebarát(ok) miatt van, kb. 3 liter után nálam is ugyanez a helyzet…:)

 101. tiboru — 2010-12-24 01:25 

@koalabeer:

Erről az ufós kampányról tudnál egy linket dobni? Köszi.

 100. Panther_V — 2010-12-24 00:43 

@koalabeer: Manapság már nem. Ratzinger érte megy egy náci ufóval majd kiteszi a Holdon ahol a jezsuitadroidok felügyelete alatt termelik az ásványkincseket és a szén-dioxidot

 99. koalabeer — 2010-12-24 00:27 

@tiboru: Angolul több ezer oldalt olvashatsz róla. és hogy hab legyen a tortán egymás után oldják fel a vele foglalkozó katonai titkosításokat. Meg tudod az van hogy a föld kűlőmbőző pontjain a prímítív egyszerű embertől kezdve magas technikai műveltségű emberek, igaz nem beszéltek össze de mindenki ezeket és ugyanazt látja. A szuper agyak szerint mindenki meghülyült halucinál a vénuszt látja stb. De bezzeg Krisztus az bizony létezik, igaz őtet még senki sem látta, de próbálja csak valaki azt mondani hogy nem létezik elevenen elégetik ugye igy szokták ??

 98. tiboru — 2010-12-23 22:43 

@Tier:

Ja, és persze köszi a gratulát!

 97. tiboru — 2010-12-23 22:43 

@Tier:

Nocsak, arról, hogy az ufó-infó kampánytéma lett volna az USA-ban, eddig még nem hallottam…

Engem is érdekelne, ha tudna valaki valamit ezzel kapcsolatban!

 96. Tier — 2010-12-23 21:12 

Mindenekelőtt grat a poszthoz!

Szerepel itt is, hogy egy urban legend szerint az elnököt miután beiktatják villantják neki az ufó témákat.

Tudjátok, hogy ki volt az az elnök, aki azzal kampányolt, hogy ezeket az infókat megosztja az emberekkel, ha megválasztják.

Meg is válaszották, majd annyit mondott: bocsánat, mégsem.

Régen hallottam ezt, tudtok erről valamit?

 95. gothmog — 2010-12-23 21:09 

a)

49756. számú kiszivárgott dokumentum:

http://www.youtube.com/watch?v=7p-lF16p0jM

b)

Az egész ufóügy színtiszta dezinformáció, valódi “kon” (teo nélkül, hasonlóan a litvinyenko-ügyhöz) figyelemelterelés, amely azt szolgálja, hogy elrejtse szemünk elől a borzalmas valóságot.

c)

Nekem NÉGY hiteles ufóvideó-felvételem van, amiket a cnn és az al-jazeera is átvett és elemzett. Én a Caltech-en ÉS az MIT-n szereztem a diplomáimat, valamint húsz évet töltöttem a katonai-, majd negyvenet a polgári repülésben. Tehát igazam van.

 94. miamai — 2010-12-23 20:28 

@Fedor: 🙂 🙂 🙂

 93. tiboru — 2010-12-23 18:06 

@s.d.i.:

…ez kemény lehetett…

 92. s.d.i. — 2010-12-23 17:35 

95 májusa, este 22 óra, Makkosmária, egy domb teteje, csendes, alig lakott mellékutca. Kiszállunk a feleségemmel a kocsiból, a zsebemből előhalászom a kapukulcsot. Valahonnan fény vetül ránk. Felnézek, a fejem felett megállapíthatatlan távolságra -de úgy érzem elérhetném a kezemmel – négy rácsos négyzet fénylik, a négyzetek szabályos időközökben sugár alakban szétválnak, majd egyetlen nagyobb négyzetté állnak össze. A folyamat szabályosan ismétlődik. A fény, amit kibocsátanak nem éles, inkább olyan, mintha ledek világítanának. Nem, nem lézerfény.Körülnézek, mert rögtön az ugrik be, hogy valaki talán szórakozik velünk. De nem, az égen ragyognak a csillagok, a Hold is látszik, az utcánkban egy lámpa tőlünk úgy ötven méterre sárgán pislákol. Rajtunk kívül se közel, se távol ember sehol. Látod, amit én -kérdezem a feleségemet, hogy ellenőrizzem, meghülyültem-e.Látom, mondja. Aztán bemegyünk a házba és soha többé nem beszélünk a dologról. Most akkor a kommentelő társak vessenek a vérmókusok elé ! Még csak annyit, khm…szóval nem álltunk tudatmódosító szerek hatása alatt.

 91. Bisztő Gyalla — 2010-12-23 15:56 

“ne várjátok tőlem, hogy ezredszer is számba vegyem a tényleg tízezerszámra tehető észlelések történeti tényállását.”

A Károj megtette, de nem izlett neki a tényállás és kiköpte.

 90. rdos — 2010-12-23 15:33 

Tiboru! Te tudsz valamit, amit mi, földi halandók nem. Ezt az időzítést! Kalapom emelem!

propeller.hu/technika/1536359-rendkivuli-bejelentesre-keszul-a-nasa-igazi-ufo#v291026

 89. rdos — 2010-12-23 14:58 

A szemlélődő és baráti idegenekben, földön kívüliekben nem hiszek. Erre egyetlen okom van. Az emberiség technikai civilizációstul alig emelkedett túl egy sáskahad szintjén. Mindent erőből próbálnak a nagyhatalmak megoldani, “hulljon a férgese”! Ahova új világba eddig betettük patácskánkat, népirtás, állatirtás, természet pusztítás lett a vége. Ez nem emberi sajátosság, hanem biológiai. Tetszik, nem tetszik, állatok vagyunk, még ha ismerjük is az etikettet, meg a menüettet és továbbá azt hisszük hogy stratégiaian gondolkodunk, cselekszünk (nyilván nem kishazámra gondoltam :-/)

Ha ezt elfogadom, ez egy erős érv arra, hogy az ufók nem földönkívüliek, hiszen eddig nem ettek meg minket (hacsak nem felderítő gépek, automaták az eddigi ufók és a valódi siserehad majd még csak később jön). Vagyis nem zárom ki (hódító) földönkívülieket, ezért egyet rájuk voksoltam.

Oroszok is, amik is nagyon jók repülésben, űrhajózásban, határterületeiken. És nagyon is elkötelezettek e területek (titkos) innovációiban. Ez újabb két X.

Nagyon is hasznos volt a kivételesen három X-elés lehetősége, ha valahol, akkor ufó ügyben több hunyó is lehet!

Egy apróságot hiányoltam Tiboru szokás szerint remek összeállításából, a természeti jelenségeket (gömbvillámot több előttem szóló is felhozta, de légköri és meteorológiai csudákat is képes a természet produkálni), de felteszem a radar, a bekamerázott légterek korában ezeket az ufó kutatók már kiszűrték.

Addig is az ufó észlelések könnyítése érdekében adok pillanatnyi repülési állapotról linket, ha láttok valamit az égen és az alábbi linken nem látjátok, akkor lehet hogy egy pufóka UFÓ-ka 🙂

http://www.flightradar24.com/

 88. koalabeer — 2010-12-23 14:08 

@oramuves: Szia. Figyusz a helyzet az hogy én finoman kifejezve olyan hülye vagyok a komputerhez mint a ma született birka. A videó felvételemet egy programozó hölgy most fogja CD-re vagy hasonló adathordozóra feltenni hogy az eredeti szalag meg legyen kímélve, de ezen kívül van két felvételem, ami a magyar légtérben készült egy kis Panasonic DMC-LZ8-as géppel (fél éve). Igaz csináltunk sorozatban vagy 29 fotót de ebből kettő van olyan ami valamennyire értékelhető. Hát azt a bizonyos ” fényjelenséget” két MIG-29 es kergeti , vagyis csak próbálta. Ha megteszed azt hogy az email címemre rálépsz mert én csak egyenlőre emailra tudok átküldeni fotót, nagyon szívesen megosztom veled vagy bár kivel ezt a felvételt mondván több szem többet lát. De előzően kérdeztétek hogy nyilvánosságra hoztam-e a felvételemet.Az eredeti filmet a magyar légvédelem lemásolta de a magyarországi UFO magazin “RYUFOR” archívumban is megtalálható, jóllehet legelőször a felvétel másnapján Dél Ausztrália fővárosában Adelaid-ban a 7.-es TV csatorna hozta le és a komputerrel szétszedett fimet, ott hivatalosan is megjelent 1996. Május 25.én De van egy cikk is rólam az UFO magazin2005. ös decemberi számában a 8.-ik oldalon, igaz a nevem elhallgatását kértem mert ahogy itt is szemétkednek velem nem kívánom magamat kitenni atrocitásoknak. A cikk címe ” Magyar pilóta eltérítése a levegőben “Az email címem : agate44@gmail.com Üdv Les

 87. Bilux67 — 2010-12-23 13:40 

“megfosztják hatalmától a méggonoszabb diktátort”

Miért kell a napi politikát belekeverni?

 86. tiboru — 2010-12-23 12:29 

@Eugenie Danglars:

A középső nevem: Megnyugtató.

🙂

 85. Eugenie Danglars — 2010-12-23 11:38 

@tiboru: hát kurvára megnyugtattál. :S

😉

 84. oramuves — 2010-12-23 11:17 

@koalabeer: sorry, nem akartalak megsérteni, ha űrhajó, hát űrhajó.

De láttam már olyan videót, ami tényleg gömbvillám volt, és a hadsereg űrhajónak nézte.

 83. mirko vosátka — 2010-12-23 10:52 

tegnap éjjel elolvastam ezt a bejegyzést és azon röhögtem magamban, hogy basszus, alapjáraton nem foglalkoztatnak az ufók, de remélem, ha legközelebb egyedül éjszakai túrázok a Börzsönyben, akkor nem fog eszembe jutni ez az egész 😀

 82. KisKirály — 2010-12-23 08:10 

Én is összedobtam anno a témában egy kis bulváros szösszenetet.

ujramegujra.blog.hu/2010/07/22/a_harmadik_birodalom_a_harang_es_az_ufo_k

Jó a cikk, finomság 😀

 81. Panther_V — 2010-12-23 01:19 

@koalabeer: Mondjuk a koala alapban is elég jól van, látom besörözve még írni is tud. Én hiszek neked, a koaláknak barátságos nyílt a tekintetük, s a sört is szeretem.

 80. koalabeer — 2010-12-23 00:07 

@oramuves: Bocsánatot kérek tölled. De a Brit Királyi Nehézipari Műszaki Egyetemet végesztem , vagyis életemen keresztűl müszaki mérnök voltam és 34 éven keresztűl pilóta ezt úgy értsd hogy sját géppel is rendelkeztem de a RAAF nak is vadászpilótája voltam. Vettem részt Vietnámban légi harcba MIG-ekel szemben de anyira hüjének nézel hogy egy gömbvillámot vagy hasonló fényjelenséget nem tudok megkülömböztetni valós müszaki akármijen repülő tárgytól. Egyébként a rendelkezésemre álló filmet a magyar hadsereg rakétavédelmi központja is leboltotta komputerel és képzeld anyira hüjék hogy ők is idegen eredetű müszaki repülő tárgyakat láttak és nem vaku villanást . De ezt a mizonyos filmet a magyar UFO magazin szerkesztősége lemásolta az adattáruk részére.Most akarom a filmed DVD-re tetetni hogy megkiméljem az eredeti kamera kazettát.

 79. koalabeer — 2010-12-22 23:56 

@baliquez: Elnézést kérek tölled én magyar származású vagyok de nyugdijas ausztrál mérnök. 34 éven keresztül repültem mint sport és katonai pilóta. Van a birtokomban egy másfél perces videó felvétel és a dilemánk az hogy egy bizonyos UFO a komputeres lassitásnál megegyezik a Hanebu III-al. A 211.-es Antarticai bázisról anyit tudok hogy a mai napig létezik. De az is valóságos hogy a németek 1945 ben a holdon voltak és vannak jelenleg is és 1947 ben a Hanebu IV-es el viszont már a marson dekkoltak. Az amik már harminc év óta a holdnak a közelébe sem mernek menni mert ki lettek tiltva,de az oroszok sem küldtek fel további kerekeken guruló lekvárfőző üstöt a holdra , legalább is pont igy nézett ki. Viszont a marson csak olyan szondák müködhetnek amik hasonló terepen laviroznak mintha itt a kalahári sivatag közepén bóklásznának. A probléma az hogy itt a földön is egy pár nagyhatalom is szórakozik kisérletezik és ” összeködösitik” az idegen és földi tecnikát és bekavarnak ugy hogy mindent a fejlesztések kudarcát is rákenik az idegenekre. Sajnos ez van hazudik mindenki. Üdv Les Vigh ( van magyar nevem is kettős állampolgár vagyok )

 78. oramuves — 2010-12-22 23:34 

@baliquez: csak megpróbáltam a marslakók elméletét kiváltani egy “kutyaközönséges” jelenséggel 🙂 Sokszor az emberek azt hiszik repülő csészealjat látnak, pedig csak egy (vagy több) sima gömbvillámot.

@koalabeer: egy gömbvillám akármilyen gyorsan is repülhet. Nem ismerem ezt a videót, de ha csak egy világító gömb látszik, akkor sanszos, hogy gömbvillám.

 77. tiboru — 2010-12-22 23:28 

@koalabeer:

Itthoni médiának nem adtad át a felvételt? Vagy legalább YouTube-on megnéznénk itt egy páran…

 76. koalabeer — 2010-12-22 23:24 

Eredeti VHSC kamera kazettán van egy perc kilenc másodperces video felvételem amit 1996.Május 24.-én reggel nyolc óra tályban készitettünk Ausztráliában Sydney-től kb 200 kilométerre a Hume Hwy-on. 32 darab négy külőmbőző UFO van rajta.Másnap a SA (dél ausztrál) tv 7.-es csatornája a video filmet lebontotta kompjúterel és be is mutatták az esteli főműsor híradóban. Az egyik UFO amelyik a filmen az utat keresztezi pár száz méteres magasságban a komputeres elemzés szerint meghaladta a 40 ezer kilométeres sebességet. Milyen földi technika tud jelenleg ezzel a sebességgel közlekedni ? csak azért kérdezem mert 34 éven keresztül sport és millitary pilóta voltam és én ekkora sebességű gépről nem tudok egyetlen földi hatalomnál sem.Ps: Én Magyar származású de Ausztrál mérnök vagyok, már pár éve nyugdíjas.

 75. baliquez — 2010-12-22 23:23 

@oramuves: de ez most itt az ufókról szól, nem a gömbvillámokról. Utóbbi amúgy kutyaközönséges elektrosztatikai jelenség pár dimenzióval feljebb, csak a mi kis háromdimenziónkban ilyen furcsa jelenség. Akkor jön létre leggyakrabban ha gellert kap a villám valami kiálló fémszaron, ezért kell ívelten vezetni a villámhárító gömbvasát a földbe le.

 74. kyanzes — 2010-12-22 23:19 

Anyám pl. esküszik rá, hogy pár méterről látott földönkívüli lényeket de szerintem csak túl élénk a fantáziája. Három alacsonyabb figura, nagy kék szemekkel, csaknem testbe épülő ruházatban.

Privát véleményem: egyes embereknek a karja (bár a vállukban kezdődik) a biliben végződik, legalábbis időnként.

 73. kyanzes — 2010-12-22 23:14 

Nagy kamu. Már rég kopaszra tarolták volna az egész sárgolyót, ha valóban ide ette volna őket a fene.

Persze, bizonyosan léteznek, de kétlem, hogy valaha itt jártak volna. Köztudomású lenne, és senki nem titkolná el, nem is lehetne.

Lehet, hogy egy-két arc képes lenne titkot tartani, de a tudósok arca eljárna, és két pillanat alatt kifecsegnék. Márpedig tutkeráj, hogy bevonnák őket.

Kb. 8 percig lehetne titokban tartani. Na jó, legyen 8 óra.

A mai világban ilyen infó megőrizni? Képtelenség.

 72. mrs.starkey — 2010-12-22 22:37 

nem láttam még ufót és remélem nem is fogok, biztosan nagyon megijednék…

 71. oramuves — 2010-12-22 22:32 

gömbvillámok!

a legtöbb forrás, legalábbis amiket én olvastam, általában csak fényes gömböket említ, amint átkúsznak az égen vagy követik a vadászrepülőt. Szóval sokszor semmi konkrét alakjuk nincs a jelenségeknek, gömb, szivar vagy diszkosz alakúak. Emellett fényesen világítanak.

Ez persze sok esetet nem magyaráz, pl Roswell-t sem, de néha még a harmadik típusú találkozások is gömbvillámra vezethetők vissza.

 70. tiboru — 2010-12-22 22:26 

Bátorítok mindenkit, akinek saját ufó-élményei és -észlelései vannak, hogy ossza meg ezeket velünk itt, a kommenteknél!

 69. Sicc — 2010-12-22 22:05 

Én életemben három ufót láttam. Mindig volt egy másik személy, aki szintén látta.

Ebből kettőt (Magyarország) néhány másodpercig volt alkalmam szemügyre venni az esti órákban, a harmadikat percekig láttuk nappal, és egyik pillanatról a másikra eltűnt. (Olaszország)

Kettő nagyjából akkor volt az égbolton, mint a Hold, egy pedig akkora, mint két lakótelepi ház együtt.

Nem lufik voltak 🙂

 68. mrs.starkey — 2010-12-22 21:57 

ki kellett volna kérni vágó istván véleményét is. 🙂

szuper poszt, nagyon vártam a szavazás óta.

 67. tiboru — 2010-12-22 21:53 

@flippant:

Van erről valami linked, forrás, miegymás?

 66. flippant — 2010-12-22 21:14 

@mialenyeg: Szerinted? Volt régebben erről egy cikk, hogy az egészet egy unatkozó fószer találta ki aki zsírosra is kereste magát vele.

 65. Thaddeus Griffin — 2010-12-22 20:53 

@tiboru: A macskák ellen van ellenszer, de hisz ezt magad is tudod, gyakrabban kell posztot írni 🙂

 64. aehrenthal — 2010-12-22 20:20 

@tiboru: A BKV bérlet kicsit necces lesz, mert Tarlós is ufonauta csak egy másik bolygóról jött, akikkel örök haragban vagyunk….a macskákat eltüntetem.

 63. Levéltáros — 2010-12-22 20:16 

@tiboru:

Nem fedhetem fel inkognítómat, de annyit elárulok, hogy közel vagyok a tűzhöz. Az általad nagyszerűen megírt roswelli sztoriról is tudok pár dolgot:

nekrolog.blog.hu/tags/a_roswelli_fogoly

 62. mialenyeg — 2010-12-22 19:28 

Ezek képek a náci csészealjakról valami kamu, vagy igaziak? 🙂

 61. 21 hónap — 2010-12-22 18:52 

@tiboru: a macskákra talán tudok gyógyírt – mi idén 8 db macskafát ültettünk. Cserébe ők is teleszarják és még körbe is ássák 🙂

Ja, és használat után mindkét fekete ördögfiókát kérem vissza 😉

 60. tiboru — 2010-12-22 18:48 

@Levéltáros:

A linkekért külön köszönet; alapos tárgyi tudást, rugalmas gondolkodásmódot, széles látókört és magas beosztású hozzátartozókat vélek felfedezni nálad, amiért – szerintem – te is csak Nekik lehetsz hálás!

 59. tiboru — 2010-12-22 18:43 

@aehrenthal:

Nem vagyok telhetetlen: nekem elég lenne egy korlátlan érvényességű, lemeríthetetlen bankkártya és örök fiatalság.

Ja, és egy éves BKV-bérlet 2011-re. Meg téli gumik a kocsimra.

És ha tudnál kezdeni valamit a macskákkal, mert folyton teleszarják a gyepemet.

Egyelőre ennyi, köszi!

 58. Levéltáros — 2010-12-22 18:42 

Ufószakértőként gratulálok az alapos munkához, két linket azért megosztok az érdeklődőkkel:

Mit csináljunk harmadik, negyedik és ötödik típusú találkozásoknál:

kigondoltam.blog.hu/2010/05/22/az_ufo_helyzetek_helyes_kezelese

Bizonyítottan ufó eredetű levél:

leveltar.blog.hu/2010/03/26/fajkozi_levelezes_kilencvenharom

 57. tiboru — 2010-12-22 18:41 

@ViSo:

Köszi, átnézem.

 56. ViSo — 2010-12-22 18:38 

tiboru: érdekes megnézni az alvásparalízis jelenségét is, mert innen is eredeztethető lenne az ufókkal való találkozás egy formája, de sok más jelenség is :).

Egy kis segítség hozzá:

http://www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-szentesi-lajos-alvasparalizis.pdf

 55. aehrenthal — 2010-12-22 18:29 

Én ufonauta vagyok. Segíthetek valamiben?

 54. tiboru — 2010-12-22 18:10 

@immortalis:

Ne viccelj, nem kell hálálkodni, ezért kapom a fizetésem.

 53. különvélemény — 2010-12-22 17:58 

@dél van:

Ráadásul mi is gépeket küldünk, pedig tök hülyék vagyunk. 🙂

 52. dél van — 2010-12-22 17:52 

A bolygóközi utazás írtó veszélyes,költséges és hosszadalmas a legfejlettebb civilizációknak is.Komoly motiváció kell hozzá.Szerintem élőlények helyett gépeket(kisebb helyigény,karbantartás stb.)küldenek felderítésre,követségbe stb.

 51. különvélemény — 2010-12-22 17:51 

Még 50 éve elment, hogy lehetnek itt ufók, de 2010-ben már kicsit vicces a dolog.

Amikor nincs olyan történés, amit ne venne legalább 2 kamera, akkor már nem lehet ráfogni, hogy jaj én pont messze álltam, meg a kezem is remegett, ezért készítettem ezt a fullzoom fullfos felvételt az ufóról.

Amikor százezres dokumentumáradatok szivárognak ki mindenhonnan, akkor rendkívül hihető, hogy “szemtanukra” meg “egyenruhás ezért megbízható” emberekre alapozott teóriák vannak.

 50. immortalis — 2010-12-22 17:45 

@tiboru: köszi a felvilágosítást. Egy pillanatra megtévesztettek, de te felnyitottad a szemem. 🙂

 49. sirdavegd — 2010-12-22 17:42 

Eddig is tudtam, hogy a Goa’uld közöttünk él és várjon, hogy lecsapjon. Egyébként: a szürkék lehetnek normálisak – lásd Asgardok, akik tényleg nem viselnek alsógatyát 😀

Az pedig közhely, hogy nem az a kérdés, létezik-e intelligens élet a Földön kívül, hanem a Földön létezik-e.

 48. tiboru — 2010-12-22 17:29 

@immortalis:

Mindenki tudja, hogy az egyiptológusok is az idegenek (égi) szekerét tolják.

 47. Rókakígyó — 2010-12-22 17:28 

Szerintem a moszat és nem hiszek már ilyenekben vagy igen. Mivel kimaradt a magyar linkek linkje, ezért én:

http://www.ryufor.hu/

Várható bünti mértéke annamaritól: 25.0000.000.000.000.0000000………. Ft+ÁFA

 46. immortalis — 2010-12-22 17:17 

A helikopter-hieroglifáról csak egy mondat: “Egyptologists dismiss such claims (mármint, hogy helikoptert ábrázolna…), and regard the Abydos inscription as a simple case of a filled and re-carved titulary, something which is commonly seen in Egyptian temples.”

Töröltek egy régi hieroglifát, és újravésték.

rationalwiki.org/wiki/Abydos_helicopter#cite_note-6

 45. baliquez — 2010-12-22 17:14 

A Haunebu-projecthez Victor Schauberger örvényelméletét ültették gyakorlatba, antigravitációs és generátorhatást érve el a kísérleti hajtóművekben. Később a Paperclip-hadművelet keretein belül Amerikába hurcolt tudósok Von Braun vezetésével kiegészítették mindezt azzal hogy a hajtóműben létrehozott kavitációs buborékkal nagysebességű oldalirányú mozgást is képesek lettek előállítani.

Napjainkban a BMW és az USAF mérnökei tesztelik és tökéletesítik a hajtómű vezérlését titkos katonai támaszpontokon. Az összes erre vonatkozó szabadalmat az USAF megvásárolta és titkosította. Mivel a tesztrepülések még mindig nem elég biztonságosak ahhoz (nagyon erős ionizáló hatást kelt a hajtómű) hogy valódi emberek lehessenek a pilóták, ezért a náci fajnemesítő program “melléktermékeként” létrehozott nem nélküli, afféle “bio-célhardver” klónokat használják pilótának – ezeket ismeri a külvilág “kis szürkének”. Eldobhatók, újragyárthatók, nincs identitásuk.

Amúgy a háborút a nácik egy fontos területen megnyerték: amikor AH “öngyilkos” lett, több kész és félkész Haunebu-modellt az Északi-sarki támaszpontukra küldtek (többszáz tengeralattjáróval szállítva a gyártási technológiát). A háború végén az USA megtámadta az antarktiszi náci bázist (Highjump-hadművelet, Richard E. Byrd admirális vezetésével) és három hét harc után csúfos kudarcot vallottak. A további vérontás elkerülése érdekében az amerikai hadvezetés végül megegyezett Antarktikával hogy nem használja egyik fél sem a technológiát háborús célokra a továbbiakban. Ezeket sikerült eddig kibogozni.

 44. HúszTíz — 2010-12-22 17:09 

@-putyin-: Köszi.

 43. FikuszKukisz — 2010-12-22 17:05 

A karácsony elég szekuláris ünnep ahhoz, hogy ateistáknak is kívánhass boldogat belőle. Ők is megtartják ezt a pogány napfordulói fényünnepet.

 42. TexMex — 2010-12-22 16:56 

Bevallom, amikor elkezdtem olvasni, kicsit aggódtam, hogy mi a francot lehet erről a témáról újat írni, és attól féltem, hogy százezredszer is fel lesznek sorolva az érdekesebb esetek és majd lehet szavazni, hogy jószándékúak-e az idegenek vagy nem.

Nagyon kellemesen csalódtam, frappánsan megoldottad, hogy újat is mondtál, az alapdlgokat is leírtad, de egy percet sem volt unalmas és nem éreztem azt, hogy ismételsz valamit. Gratulációk, sokadszor.

Boldog Karácsonyt Tiborunak és mindenkinek!

 40. doomguard — 2010-12-22 16:45 

A náci ufókról vmikor könyv is jelent meg, méghozzá magyarul, csak sajnos az írók nem nagyon ismerték a történelmi-technikai hátteret, így akkora szarvasmarhaságok szerepelnek benne, hogy amatőr létemre visítva röhögtem borzongás helyett. Azt azért megjegyzem (bár a bloggazda biztosan jobban otthon van a témában) hogy a szövetségesek, különösen a britek, Reginald Victor Jones aktív közreműködésével rendkívül komolyan vették a német technikát, és Jonesnak a kapcsolatai (lord Cherwell révén) komoly ráhatása volt Churcill bácsira is. Szóval, szerintem, ha a németeknek ilyen technikai eszköz van a birtokában, akkor arról Jones bácsi hamar tudomást szerez. (mivel egy ilyen eszközt nem lehet a garázsban összegányolni, és tesztelni is kell valahol) A másik dolog, ha a Führerbunker lakóinak lett volna ilyen cuccuk, szimplán megnyerik a háborút.

Úgyhogy én az amerikaiakra szavazok…némi moszados segítséggel 🙂

 39. -putyin- — 2010-12-22 16:40 

@cuko: ez eléggé övön aluli volt…

 38. cuko — 2010-12-22 16:24 

 37. Thaddeus Griffin — 2010-12-22 16:21 

@tiboru: Én azért gyarapítom azon kevés(?) személyek körét, akik igen csak várják az említett úriemberekről szóló posztot:)

Ufó ügyben azt hiszem, kétség sem fér hozzá, hogy a South Park jár a legközelebb az igazsághoz: http://www.youtube.com/watch?v=bFOMXYtvamg . Odaát.

“a tényfeltáró újságírást mint műfajt pedig nem véletlenül nem a Pravda munkatársai tették közismertté.” Ezért a megfogalmazásért pedig a legközelebbi italozáson jövök neked egy Bushmillsal, még mindig könnyezek 🙂

 36. wOw — 2010-12-22 16:12 

@proletair:

Én a szavazásból is hiányoltam a meteorológiai léggömböt, és ez csak is a Moszad műve!

 34. HúszTíz — 2010-12-22 16:04 

@-putyin-: Tudnál dobni nekem egy linket ? 🙂

 33. -putyin- — 2010-12-22 15:55 

@HúszTíz: vadászpilótával csináltak egy riportot még régebben.Fent van a youtube-n.

 32. kszabo — 2010-12-22 15:51 

Miután 2346458 éve itt élek, kijelentem mese az egész UFO ügy. Közlöm a tunguszka nem le, hanem fölszállt azzal mentek el nagyapámék, mert érezték, hogy bizonytalan lesz a nyugdíjuk 🙂 A robbanás a második fokozat beindulása volt.

Üdv És BUÉK mindenkinek.

 30. HúszTíz — 2010-12-22 15:48 

Na, szerintem ez az egész téma annyira (hogy is mondjam) kimeríthetetlen információkkal rendelkezik, hogy kismilliónyi “szakirodalmat” is elolvashat belőle az ember, akkor sem lesz okosabb 🙁

Szerintem az UFO-k földönkívüliek (ettől függetlenül mint mindig, most is a Moszadra szavaztam), de ahhoz hogy feltárjuk kik is ők valójában, mindenképpen az emberiség történelmében kell keresgélnünk, kezdve a kínaiaktól, akiket egyenesen az UFO-k leszármazottainak tartanak, azért olyan idős a civilizációjuk, azért vannak annyian, és azért ábrázolják az “átlag” UFO-t általában húzott szeműként – folytatva a piramisokkal, az egyéb régi kultúrák nagyszabású és megmagyarázhatatlan építkezéseivel, elérkezve napjainkig… Erről volt már itt írás; valami náci kísérlet a déli sarkon.

Én valahol a kettő között keresném az igazságot, miszerint igenis vannak földönkívüliek, és talán látogatnak minket, de nem annyiszor, és olyan formában, ahogyan ez megjelenik a sajtóban, meg az összes ilyen szenzációhajhász bulvárszennyben; nem minden csak az USA-ban történik, hanem világszerte (hazánkban is láttak már UFO-t, a leghíresebb ha jól tudom valamilyen katona, és az iratokat később titkosították), igaz nem olyan formában, ahogyan azt leközlik a médiában.

Szerintem minden bizonnyal létezik valamely életforma, amely a miénkéhez hasonló, csak annál fejlettebb, de ez barátságos, nem leigázni akar minket, csak megismerni. Az univerzum olyan kurva nagy, hogy szerintem elképzelhetetlen, hogy egyedül mi legyünk benne “ezen a szinten” a civilizációnkkal.

 28. HúszTíz — 2010-12-22 15:35 

Jaj de jó, végre egy új írás – még nem volt szerencsém elolvasni, csak gondoltam előbb ideírok valamiféle köszönetet 🙂

 27. venszivar — 2010-12-22 15:30 

Van az a pénz,amiért bárhol,bármikor,bármilyen,bármennyi UFO-t látok,láttam.

 26. proletair — 2010-12-22 15:16 

Én azon az USAF-os identification chart-on rengeteget röhögtem. Főleg, mert minden meteorológiai ballon, kivéve a meteorológiai ballont. (Mert az mocsárgáz) :)))

 25. dzsugasvili — 2010-12-22 15:04 

Szerintem a nácik ügyeskedtek valamit annak idején. Aztán az amerikaiak ellopták az ötletet, és kísérleteztek tovább otthon. Ekkor még csészalj formájú géppel próbálkoztak (a 2. vh. után). Ekkor keletkezett a hisztéria, egy-két balul sikerült akció után. Utána már tovább fejlődtek, de a hisztéria megmaradt. És a 3 részelmélet együttesen lesz igaz: tehát USÁ-ék máig kísérletezgetnek itt-ott a világban, néha lebuknak, ami csak tovább élteti a hisztit. Ivánékról valahogy nem tudok ilyesmit feltételezni, túl primkók voltak ők ehhez. Viszont az USA technikája valóban nem semmi, ezért is hiszem, hogy kínaiak, bárki bármit is mondjon, nem lesznek soha olyan komoly hatalom, mint az amerikaiak. Ez a technikai szint, amit elértek az elmúlt 80-90 évben (amióta ráébredtek az erejükre), olyan előnyt adott nekik, amit nem lehet behozni.

 24. bástya — 2010-12-22 13:35 

@tiboru: Nem vettem észre a linket. 🙁

De a háttérsztori igaz. Tényleg.

 23. bástya — 2010-12-22 13:34 

Nagyon jó írás, és hogy a nemzetközi hatását is kiemeljem, nem árt tudni, hogy miután az magasrangú új-zélandi katonák elolvasták ezt a posztot, úgy döntöttek, hogy nincs mit titkolni:

index.hu/bulvar/2010/12/22/ufo-jelenteseket_tettek_kozze_uj-zelandban/

 22. Gloria Mundi — 2010-12-22 13:32 

Még egy opció, évezredekkel korábban elpusztult civilizáció föld alatt rekedt tudósai által fabrikált repülő tárgyak. A földalatti tudósok számára a mai légkör mérgező, ezért kell nekik ez a burok … 🙂

Sztem akár vannak, akár nincsenek, tényleg nem nagyon akarnak beavatkozni, vagyis szinte mindegy … Ki tudja, így jobb-e nekünk, vagy akkor lenne jobb, ha átvennék az irányítást? És vajon a nagyobb technikai fejlettség nagyobb erkölcsi fejlettséget is magával hoz előbb-utóbb? Eddig nem úgy néz ki …

Jó poszt, mint mindig 🙂

 21. tiboru — 2010-12-22 13:16 

@Artemisziadzsentileszki:

A Seuso-témát már beadtam engedélyezésre, remélem, hamarosan ŐK is rábólintanak.

A politikusokat (bármely országbéli politikusokat) illetően meg az a véleményem, hogy csak akkor érdemelnek meg egy konteóposztot, ha már feldobták a pacskert 🙂

Arról nem is beszélve, hogy Sanaderről, Djukanovicsról (meg főleg Thaciról) mifelénk elég kevesen hallottak, ergo az érdeklődés – szerintem – minimális lenne.

 20. Artemisziadzsentileszki — 2010-12-22 13:00 

Nem a témához szólok, bocsánat emiatt.

“…Szűk két héttel ezelőtt újabb szavazást engedtem útjára a Konteóbarátok Körének tagsága körében. A témák közé nagy mellénnyel bevettem az azonosítatlan repülő tárgyakat (ufókat) is, és bevallom, nem okozott túl nagy meglepetést, hogy amikor összeszámoltam a voksokat, kiderült: ez a topik visz a pálmát…”

Már sokszor fölmerült a “Seuso-kincsek” történetének megírása,illetve már többször szerepelt különböző blogjaidon a Balkán bugyrainak boncolgatása. Ez utóbbinak lenne megint aktualitása -pl. a tegnap lemondott Milo “cigaretta” Djukanovic, ill. a vasárnapi kosovo-i választásokon megszavazott Hashim “vese” Tachi révén. Vagy esetleg Ivo “podravka” Sanader? Egy jó kis “politikai felszín alatti kapcsolat feltérképezése” című konteo?

Persze a világért sem akarnálak befolyásolni.

Nem a fenét…:)

Na jó, hogy azért a témához is szóljak (legalább alibiből): egy UFO-lányt megnéznék egyszer magamnak.

 18. Titan89 — 2010-12-22 12:41 

Remek poszt!

toportyuturmix.blog.hu/2007/07/16/115_nacik_az_antarktiszon_byrd_admiralis

Ez összefüggésben áll a Tiboru antarktiszi konteójával. Vagyis miért húzták el a belüket olyan gyorsan az amcsik:)

 17. tiboru — 2010-12-22 12:36 

@21 hónap:

Árulkodó Júdás!

 16. tiboru — 2010-12-22 12:35 

@Eugenie Danglars:

Nyugi: sima kopogós szellem lehetett, nem ufó 🙂

 15. 21 hónap — 2010-12-22 12:18 

@Nűnű: a múltkor Tiboru feje búbján is láttam egy kis zöld antennácskát. De csak egy pillanatra, aztán már a kezét figyeltem, ahogy a tollával babrált 😉

 14. Fedor — 2010-12-22 11:19 

@tiboru: Köszi 🙂

 13. tiboru — 2010-12-22 11:18 

@Fedor:

Ebben a szakmában nincsenek véletlenek 🙂

A posztod pedig jó, gratulálok!

 12. Fedor — 2010-12-22 11:09 

Amúgy a náci, a ruszki és az amerikai teóriákhoz egy összefoglaló konteó:

fedor.blog.hu/2009/07/21/ember_a_marson_1

 11. Fedor — 2010-12-22 11:06 

A poszt időzítésének van valami köze ahhoz, hogy két nap múlva pont azt fogjuk megünnepelni, hogy 2010 éve az akkori világ három magasrangú vezetője egy nagy fényt kibocsájtó, azonosítatlan repülő tárgyat követve rátalált egy újszülöttre? 🙂

 10. Eugenie Danglars — 2010-12-22 10:27 

ojjektum… XD

Valamelyik éjjel nemrég volt egy különös, fura típusú találkozásom. Legalábbis nagyon valóságosnak tűnt. A lakótársam munkaügyben több hétre külföldre utazott, így egyedül voltam ez alatt az idő alatt a lakásban. Mindenki, aki élt már rövidebb vagy huzamosabb ideig egyedül, az tudja, hogy van, aki könnyen veszi, van, akiben azonban mégis ott van valami rejtett para és egyfajta kiszolgáltatottság-érzés. Na, nálam is az utóbbi érvényesült.

Egyik este (késő éjjel, miután hazaestem munkából) lefeküdtem, szépen elhelyezkedtem a kis ágyikómban, mikor furcsa zörejeket, apró neszeket kezdtem hallani a lakótárs zárt ajtajú szobája felől. Elkezdtem fülelni, nem a bejárati ajtónk felől jön-e a hang, esetleg valami csöves a lépcsőházban vagy neadjisten betörő ólálkodik odakinn. De nem, határozottan lakáson belülről érkeztek a zajok. Tudom, tél van, a kinti hideg és a benti meleg/fűtés miatt sokat recseg, pattog a fal meg néhány bútor, de ez most nem ilyen jellegű volt. Halk, ismétlődő hangok voltak, hol a szobából, hol a konyhánkból. Bevallom őszintén, a 10. perc után kurvára be voltam szarva, és előhalásztam az ágyam mellől a baseball-ütőmet, és azt szorongattam, arra az esetre, ha ez a valami, bármi volt is az, rámtörné a szobám ajtaját. Néha még a levegőt is visszatartottam, hátha úgy többet hallok, de semmi különös, csak az általános halk motoszkálás.

Nem tudom, mikor aludhattam el, de másnap reggel is ott volt mellettem a baseball-ütő. Ébredés után irány a munkahely, ezernyi teendő, el is felejtettem lecsekkolni, mindent rendben hagytak-e a “hangok” előző éjjel. Este jövök haza, és vinném be a lakótársamnak jött leveleket az ágyára, erre mit látok? Tárva nyitva a lakótárs szobájának ablaka. Télen. Mikor én napok óta nem jártam abban a szobában. Kb. a szar megfagyott bennem. :(((

 9. Nűnű — 2010-12-22 10:16 

És maga a konteo (ami kimaradt ebből a posztból, de amúgy azu egész blog erről szól):

– az idegenek köztünk járnak. Ők alkotják bizonyos családok vérvonalát, akik már 5-6 ezer éve irányítják a világot. Az ő gyermekeik voltak a fáraók, Sumer papkirályai, a római császárok, a pápává választott személyek, az egymássl rokonságban lévő amerikai elnökök, a Bilderberg-csoport, a zabadkőművesek, stb. legmagasabb szintű fejesei.

 8. Ványadt Ványadtovics Vinyov — 2010-12-22 09:52 

kicsit off: mivel ugyi magyar égre magyar -ufót, javasolnám az “UFO” kifejezés magyarizációját az “azonosítatlan repülő ojjektum” rövidítésére, azaz ARO-ra 😛

4.2.4-hez pedig kiegészítésképpen farm4.static.flickr.com/3323/3536817351_07fc6fe198.jpg 😉

 7. ekSÜN — 2010-12-22 09:28 

Szokás szerint magas színvonalú poszt. Gratula.

 6. csumakker — 2010-12-22 09:26 

Ja igen,engem egyszer elraboltak az ufók,de semmire nem emlékszem.

Csak arra,hogy előtte elég sok sör fogyott 🙂

 5. proletair — 2010-12-22 09:21 

Kenneth Arnold 47-es ufója szerintem egy (akkor még titkos) Northrop YB-35, vagy YB-49.

http://www.century-of-flight.net/Aviation%20history/jet%20age/flying%20wing%20images2/5x.jpg

 4. csumakker — 2010-12-22 09:20 

Azért egy hetedik tipusú találkozás érdekes lehet… 🙂

Egyébként pedig Kellemes ünnepeket kívánok,további jó munkát a blogokhoz,és sok sikert.

 3. DRH — 2010-12-22 09:02 

A Moszadot hiányolom…Jézus volt a föguru, Isten egyedüli fia

Meg az arab vonalat…itt meg Mohamed, Allah egyetlen és igaz prófétája

Kihagytam valakit? 🙂

 2. tiboru — 2010-12-22 08:35 

Most azok az olvasók sem panaszkodhatnak, akik hiányolni szokták a linkeket, hivatkozásokat 🙂

 1. franxepe — 2010-12-22 07:30 

Nem jo a szavazas. Itt az uj:

Hisz on az ufokban?

1. Igen

2. Nem

3. Bip-bip

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök