2011-02-14–06:30

Mormon-összeesküvés

Biztosan te is láttál már fekete vagy sötétszürke nadrágot (esetleg teljes öltönyt), visszafogott tónusú nyakkendőt és hófehér inget viselő, jólfésült és frissen borotvált fiatalembereket, amint helyes, téglalap alakú névtáblával mellkasuk baloldalán, esetleg egyenhátizsákkal felszerelve, egy-egy könyvet szorongatva álldogálnak egy forgalmas utcán és halk, meggyőző hangon, kedvesen mosolyogva (általában angolul) megpróbálnak szóba elegyedni a járókelőkkel.

Nem, ők nem (vagy nem feltétlenül) a Men in Black, hanem a mormon egyház tagjai, akik misszionáriusi térítő munkát folytatnak. Róluk, illetve egyházukról lesz szó az alábbiakban.

A legutóbbi szavazáson a többség úgy döntött, hogy a felvetett, választható négy téma közül a leginkább a mormonokra kíváncsi. A döntés kötelezi a bloggazdát, olvassátok hát Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (ez a hivatalos elnevezésük) körül az elmúlt 170 évben kialakult összeesküvés-elméleteket. Szándékosan senkit sem akarok megsérteni vallási meggyőződésében, ezért mormon hitű olvasóink megbocsátását előre kérem, lehetőleg e-mailben. Ha ezt elmulasztják és mégis tovább olvassák, a felelősség az övék: a most következő poszt nyomokban iróniát, cinizmust, továbbá az egészségügyi határértéket meghaladó konteószintet tartalmaz. Köszönöm.

Még egy pontosítás: a mormonizmus az alapító halálát (vagyis 1844-et) követően több ágra szakadt; ha tiszteletlenek lennénk, azt is mondhatnánk, hogy erős kisgazdásodási hullámvölgyön mentek át. Jelen posztunkban a hangsúlyt a fentebb említett Mormon Egyházra (a továbbiakban: ME) fektetjük, amely messze a legnagyobb és legbefolyásosabb mormon felekezet. A többiekkel pedig biztosan foglalkozik az Úr. No meg azok, akiket ezért fizetnek.

Hogyan kezdődött?

Az iszlámhoz hasonlóan a mormonizmust is egy roppant karizmatikus, ellentmondást nem nagyon tűrő, később prófétai státusszal felruházott, a tömegből kiemelkedő férfiember alapította, aki előtt megjelent Isten küldötte és (korábbi szent könyvek alapján) lediktálta neki a Teremtő utasításait az egy igaz hit alapjairól, valamint a további teendőkről.

Ez az amerikai (amúgy Vermont államból származó) úriember a már-már gyanúsan hétköznapi Joseph Smith nevet viselte; gondoljuk csak el, milyen mélységesen emberközpontú vallás lehet az, melynek alapítóját és isteni hírnökét végül is Kovács Józsefnek hívják…

A történteket a leghitelesebb forrásból, magától Smith-től tudjuk, aki beszámolt arról, hogy már 15 éves korától (vagyis 1820-tól) kezdve kisebb-nagyobb rendszerességgel megjelent neki egyrészt az Úr, másrészt maga Jézus, és felhívták a figyelmét, hogy a Földön addig létező egyetlen egyház sem az igazi.

Tudni kell, hogy akkoriban a vad, északi határvidékhez tartozó Vermontban komoly túlkínálat volt egyházakból, amelyek papjai néha szinte közelharcot folytattak a tévelygő lelkek (indiánok és telepesek) megkaparintásáért.

A kamaszodó Joe nagyon komolyan vette a látomásokat, olyannyira, hogy ebből aztán számos kisebb-nagyobb konfliktusa adódott, amelyeket hősünk acélos jellemszilárdsággal küzdött le.

1823 őszén az Úr (egyéb irányú elfoglaltságára hivatkozva) egy angyalt, mégpedig a szakmában mindaddig ismeretlen Moroni nevűt küldi a még mindig csak pelyhedző állú Smith-hez. Ez a Moroni folytatja a fiatalember lelkének előkészítését, mondván: hamarosan olyan ismeretek birtokába kerül, amelyek hozzásegítik őt és majdani követőit az igaz út megtalálásához, valamint pontos útmutatásokat fog kapni arra vonatkozóan, hogy „az utolsó napokban” (mármint az Úr végső eljövetelét megelőző utolsó napokban) hogyan is kell a Földet és ennek valamennyi lakóját egységes elvek és szabályok szerint kormányoznia.

Blogunk figyelmes és visszatérő olvasóinak feltűnhet, hogy Moroni (akinek neve inkább egy olasz csőtészta-különlegesség imidzsét sugallja, nem Isten küldöttéét) gyakorlatilag egy új világrendre (New World Order) céloz…

A várva várt eseményre végül szinte napra pontosan négy év múlva kerül sor: 1827 szeptemberében a New York állambéli Manchester melletti egyik dombon Moroni átnyújt Smithnek egy rakat aranytáblát, amelyen „reformált egyiptomi írással” maga a szent szöveg található. Mivel Joe elég gyatrán állt a hieroglifák olvasásához szükséges kompetenciákkal, a készséges Moroni egyfajta korabeli fordítóberendezéssel is ellátja (ezt két kődarab volt hivatott jelképezni).

Ezeket a köveket egy titokzatos sisakba kellett helyeznie, majd egy furcsa, ugyancsak a sisak részét képező ellenzővel el kellett takarnia az arcát, minek következtében a szemei előtt sorra felvillantak az idegen írásjelekkel írt szavak, s fülében rögtön hallotta azok angol megfelelőjét.

Később majd emlékezzünk erre a jelenetre…

Joseph Smith nekiáll tehát, s a kövek segítségével lefordítja, illetve (két hónap leforgása alatt) tollba mondja az aranytáblákon található szöveget, amely a Mormon Könyve címet kapja (a benne szereplő egyik hajdani prófétáról, Mormonról, aki az egész könyvet – mondjuk úgy – szerkesztette, méghozzá az időszámításunk szerinti ötödik században. Mormon pedig – a keresztény evangelistákhoz hasonlóan – több száz év oral history-ját és írott bölcsességeit gyűjtötte össze a róla elnevezett könyvben.)

Egy fordulatos csavarral azt is megtudjuk belőle, hogy Moroni nem más, mint Mormon próféta fia, aki – ezek szerint – nemcsak sikeresen élte túl az elmúlt 1300 évet, de angyallá is átlényegült.  

Nos, ez a mű lett a mormonok szentírása, melynek jelentősége (számukra) a Bibliával vetekszik.

Joe máskülönben igazi fegyveres mormonőrséget is szervezett magának (ez volt a Nauvoo Légió), melynek természetesen ő volt a vezénylő tábornoka. A katonái sem tudták azonban megmenteni az életét, amikor 1844-ben többnejűségért és alkotmányellenes felforgató tevékenységért letartóztatják (függetlenként jelöltette magát az elnökválasztáson is), majd egy – azóta sem teljesen tisztázott hátterű – dulakodásban agyonlövik. Van, aki szerint a szabadkőművesek tették el láb alól, mint nemkívánt konkurenciát.

A Mormon Könyve

Anélkül, hogy túlságosan belemélyednénk (a teljeside kattintva magyarul is olvasható), lássuk, miről is szól nagyjából a Mormon Könyve.

Ahogyan az egy kvázi-Bibliától el is várható, jó sok részből áll, amelyek egyrészt mindenféle régi nép hányattatott sorsát mesélik el, másfelől magával Jézussal is foglalkoznak. Az első a Nephi Első Könyve, az utolsó pedig a Moroni Könyve címet viseli, s a bibliaforgatóknak egy csomó dolog meglehetősen ismerősnek fog tűnni (még a tördelés is), noha számos olyan szereplő bukkan fel bennük, akikről Smith mester színrelépéséig nem hallottunk.

Az izgalmasabb részek közül említést érdemel az a teória, mely szerint az időszámításunk előtti hatodik század környékén a szentföldi tájakról egy csoport izraelita kivándorolt az amerikai földrészre, s belőlük lettek később az indiánok. Ezt a felfedezőutat Nephi vezette. Másik kultúr- és vallástörténeti csemege annak a látogatásnak a dokumentálása, amelyet maga Jézus tett az Egyesült Államokban, izé, Észak-Amerikában, közvetlenül azután, hogy keresztrefeszítését követően, a harmadik napon feltámadt. Ezt a történetet Nephi Harmadik Könyve tartalmazza, részletesen leírva, hogy Jézus hogyan képzeli az emberiség megváltását, illetve a megváltást követő időszak kormányzati és államigazgatási teendőit.

Mormon Könyvét nem igazán lehet a faji egyenlőség sarokkövének nevezni: sajátos magyarázatot ad például az afroamerikaiak bőrszínére: az új földrészen történő megtelepedést követő negyvenedik évben az illegális migránsok egy csoportja (bizonyos Lámán vezetésével) eltávolodik az Úrtól, aki büntetésül bőrüket fekete színűvé változtatja. Ez a társaság aztán roppant vérszomjas bandává változik, akik eldobják maguktól a civilizáció áldásait és visszasüllyednek egyfajta félvad sorba.

A könyvet Joe először 1830-ban (ugyanabban az évben, amikor megalapította a ME-t) adta ki, ötezer példányban. Azóta több, mint száz nyelvre fordították le, és több millió példányban forgatják az öt kontinensen.

A térítés

A ME hitélet szempontjából deklaráltan és vállaltan offenzív. Nem csinál (és soha nem is csinált) titkot abból, hogy keményen dolgoznak („they work hard”) annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt minél több tévelygő lelket győzzenek meg a Mormon Könyvében olvasható dolgokról és arról, hogy az őket, illetve egyházukat elutasítók az örök kárhozattal néznek majd farkasszemet. Azt akarják, hogy add fel addigi életed és hited, csatlakozz hozzájuk, ismerd el törvényeiket és hierarchiájukat, no és (abszolút nem utolsósorban) mindenkori nettó jövedelmed tíz százalékát csengesd be a pártkasszába, úristen, miket beszélek: szóval az egyházi számlára.

Ez utóbbi cselekedet egyik következménye, hogy a ME vagyona (ingóságokban és ingatlanban) napjainkra bőven meghaladja a százmilliárd dollárt (van, aki ennek az összegnek a tízszereséről beszél, de legyünk visszafogottak); a Time kimutatása szerint az egy tagra vetített vagyon szempontjából a mormonoké a Föld leggazdagabb egyháza. Talán mondanom sem kell, hogy egyházként (hivatalosan) nonprofit jellegű és mint ilyen, intézményként mindenféle adó befizetése alól fel van mentve.

Amint azt a bevezetőben is említettem, Új-Zélandtól Kanadáig, Chilétől Finnországig és Dél-Afrikától Magyarországig (de kiemelten a katolikus többségű országokban) mindenhol beléjük botolhatsz: a konzervatív eleganciájú fiatalok a ME misszionáriusai, akik egy nagyon komoly tréninget követően (amelyre általában központjukban, az Utah állambéli Salt Lake City melletti kiképzőbázisok valamelyikén kerül sor) szétrajzanak a világban és a kárhozatra ítélt lelkek megmentését tűzik ki céljukul. 2009-es adatok szerint számuk meghaladja a 50.000 (igen, jól olvastad: ötvenezer!) főt. Párosával (néha tolmáccsal) járják az utcákat, megszólítják az embereket, s a legkisebb hezitálásra is lecsapva spontán prédikációktól sem riadnak vissza.

Taktikájuk az apró lépéseké: egy átlagos keresztény/keresztyén ember fülét először Jézus neve és cselekedetei ütik meg, ami ugye kultúrkörünkben nem hangzik idegenül. Hát persze; Joseph Smith-szel, az egyiptomi nyelvű aranytáblákkal és a főhős mintegy negyven (egyidőben, párhuzamosan tartott) feleségével az ismerkedés elején nem nagyon villoghatnak.

A többnejűség a mormonokat érő kritikák és gyalázkodások közül a leggyakoribb, noha 1890 óta a ME (legalábbis hivatalosan) tiltja ezt a vonzó családmodellt. Nem volt könnyű menet, s a titkos (mert törvénytelen) poligámiát számos szakadár mormon felekezet (a fundamentalista ág) a mai napig is gyakorolja. Brigham Young, a Smithet követő egyházfő (1847 és 1877 között állt a ME élén) 54 feleséggel rendelkezett, akik összesen 56 gyermeket szültek neki. És biztosan nem a családi pótlék reményében.

Brigham Young a mai napig óriási tiszteletnek örvend a mormon közösségen belül (akinek ennyi neje volt, meg is érdemli…); róla nevezték el például Amerika legnagyobb felekezeti egyetemét, a  Utah állambéli Provóban található Brigham Young Universityt, amelynek 35 ezer hallgatója van.

A másik közkedvelt taktikájuk, hogy egyszerűen azt kérik tőled: olvasd el a MK-t, majd dönts a továbbiakról. Ez végül is nem hangzik rosszul; az embernek van egy olyan érzése, hogy felnőttként kezelik, ugye? Nos, a kicsit labilis lelkivilággal rendelkezők esetében a könyv elolvasása kellemetlen spirituális következménnyel járhat, ugyanis az áll benne (méghozzá ravasz módon csak az utószóban), hogy aki elolvasta és mégis úgy dönt, hogy köszöni, de nem kér a mormonizmusból, az az ember Isten szemében nagyobb és megátalkodottabb bűnös, mint az, aki azért nem tér meg, mert nem ismerte a tanokat.

Ravasz, mi?!

Az egyházat bármilyen okból elhagyók sem számíthatnak könyörületre: totális kiközösítés lesz az osztályrészük; családtagjaikat és barátaikat eltiltják tőlük, s az sem utolsó szempont, hogy a ME mindent megtesz annak érdekében, hogy (elképesztő kapcsolatrendszere és befolyása minden kapacitását bevetve) az elbitangolt bárányok után nyúljon, megnehezítve (Utah államban gyakorlatilag lehetetlenné téve) további magánéleti vagy szakmai boldogulását.

Érdekes adalék a ME-hoz, hogy (legalábbis ismereteim szerint) az egyházak közül egyedülálló módon nem csak a lelkedre, a pénzedre és a testedre feni a fogát, hanem a múltadra, sőt, az őseidre is. Támogatják a családfakutatásokat, mert (ahogyan ők mondják) az elődök nevének ismerete segít abban, hogy visszamenőlegesen (!) őket is megkereszteljék, illetve hát megtérítsék. Márpedig ki olyan elvetemült, hogy az örök világosságot és a földi létet követő megváltást akár csak utólag is megtagadja rég elhunyt őseitől?

Az egyik mormon alaptétellel zárjuk az első részt:

When our leaders speak, the thinking has been done. When they propose a plan, it is God’s plan. […] To think otherwise, without immediate repentance, may cost one his faith, may destroy his testimony, and leave him a stranger to the Kingdom of God!

Mindez (saját esendő fordításomban, nyugodtan javítsatok a kommentekben) annyit tesz magyarul, hogy: „Onnan kezdve, hogy vezetőink szóltak, további gondolkodásnak nincs helye. Amikor ők cselekvési tervet javasolnak, az Isten cselekvési terve. […] Erről – azonnali megbánás nélkül – másként vélekedni azzal a következménnyel járhat, hogy az ily módon cselekvő elveszíti hitét, bizonyossága megsemmisül, ő maga pedig idegenként fog bolyongani Isten Királyságában.”   

A kicsit hosszúra nyúlt ismertetőt követően lássuk, milyen lehetőségek is vannak a mormon-titkok megfejtésére.

1.) A szabadkőművesek

A mormon misszionáriusok ezzel sem szoktak dicsekedni, de jó, ha tudjátok: Joseph Smith 1842 márciusában csatlakozott az egyik Illinois-i maszonikus páholyhoz. Ott szorgalmasan magába szívott mindenféle spirituális üzemanyagot, mert alig három hónappal később letette az asztalra a ME egyik legfontosabb liturgiájának forgatókönyvét, a Temple Endowment Ceremony-t, amelyben számtalan, szabadkőműves ihletésű szimbólum is fellelhető. Egészen 1990-ig a mormon istentiszteletek nélkülözhetetlen kelléke volt például a körző és a derékszögű vonalzó, valamint a kötény.

A ME tehát nem más, mint régi ismerőseink, a szabadkőművesek egyik nyílt hadosztálya (létszámukat tekintve inkább hadseregcsoportja), akik a maszonikus Új Világrend minél hamarabbi eljövetelén munkálkodnak. Ezt természetesen a derékhad tagjai (a 176 országban tevékenykedő, körülbelül 30 ezer közösségbe szerveződő mezei egyházi hívek milliói) nem tudják, de a legfelső vezetés, élén a szerényen csak Tizenkét Apostolnak nevezett Központi Bizottsággal és magával az Elnökkel (milyen egyház már az, amelynek első embere elnöki címet visel..?) biztosan képben vannak.

Joe Smith-t már eleve ők kábították el és ők bírták rá, hogy nyilvánosan előadja látomásait. Számításuk ragyogóan bevált…

2.) A CIA

Az amerikai hírszezés már az ötvenes évek elején felfigyelt a ME-ra, mint potenciális HUMINT-lehetőségre. Ezen nem is kell meglepődni, hiszen gondoljuk csak át, mekkora hozama lehet egy olyan információforrásnak, amelyet több tízezer, a világban szétszórtan tevékenykedő, lelkes, minimális igényű, önfenntartó és minden gyanú fölött álló önkéntes táplál. Valljuk be: hülyék lettek volna, ha ezt kihagyják.

Itt is alá kell húzni, hogy a másfél-két évig a célterületeken kószáló, a helyiekkel napi szinten kapcsolatokat kiépítő és fenntartó misszionáriusok nem tudják, hogy az általuk szakmányban szállított információk valójában nem Salt Lake Citybe, hanem Langleybe fókuszálódnak. Jól képzett referatúrák működnek minden olyan államban, ahol ezek a srácok térítenek, s a profi, éles szemű összekötőtisztek (hogy ne mondjunk rezidenst…) a naponta eléjük kerülő adattömegből módszeresen kiszűrik azokat, amelyek „az USA nemzetbiztonsága szempontjából relevanciával bírnak”. A többi meg mehet a levesbe – akarom mondani a ME vallásügyi adatbázisába.
A mormonok számtalan esetben segítették eddig a jenki kémeket, főleg olyankor, amikor hírszerzőknek hirtelen kellett elhagyniuk bizonyos kényes területeket, vagy amikor meg kellett húzniuk magukat pár napra vagy hétre, és a műveleti logisztika valamilyen okból már nem működött.

3.) Az üzlet az üzlet

A ME mára már kifejezetten üzleti vállalkozássá silányult. Számoljunk csak utána: a jelenlegi, közel 14 millió mormon közül alsó hangon négymillióan jövedelemszerző foglalkozást űznek (azért számítok ilyen keveset, mert egyrészt megengedő vagyok, másrészt pedig a mormonok köztudomásúan az átlagnál több gyermeket vállalnak).

Nos, a ME derékhadát az USA polgárai jelentik, méghozzá (statisztikai adatok szerint) a felső középosztályból. Egy ilyen státuszú amerikai polgár éves nettó jövedelme úgy 38-40 ezer dollár, aminek a tíz százaléka, amit ugye be kell fizetnie éves szinten legyen az egyházi kasszába (ismét borzasztóan nagyvonalúak leszünk, mert nekünk nem kerül semmibe) háromezer zöldhasú.

Szorozzuk be ezt az összeget négymillióval. Nektek is 12 milliárd dollár jött ki? Nos, elmondom: ez nagyobb, mint a General Electric Company éves nettó bevétele (net income).

Ez magyarul annyit tesz, hogy a ME havonta (mondom: HAVONTA) egymilliárd dollár nettóra tesz szert, és megismétlem: adómentesen. Ebből persze valamennyit visszacsorgat a köz javára segélyek és humanitáriusnak nevezett intézkedések formájában, na meg az ötvenezer misszionárius is belekerül fejenként havi (mondjuk) ötszáz dollárba (vegyük figyelembe, hogy ezek a srácok főként olyan országokban tevékenykednek, ahol a létfenntartáshoz sokkal kevesebb pénz kell, mint az USA-ban). A fehér ingek, fekete nadrágok mosatása, a villanyszámla (na meg az a rengeteg, zománcfehérítő fogkrém) elvisz további pár száz dollárt. Legyen további ezer havonta per kopf.

És akkor azt nem is vettem figyelembe, hogy a mormon szabályok szerint az ifjú misszionáriusok maguk állják (!) a küldetés alapszámláját (átlagosan havi 500 dollárt); olyan is van, hogy bankkölcsönt vesznek fel, csak hogy elmehessenek téríteni!

Akárhogy is forgatjuk, nem tévedünk sokat, ha azt állítjuk: a ME havi tiszta (költségek utáni) nettó nyeresége bőven meghaladja a félmilliárd dollárt, ami a jelenlegi árfolyamon valamivel több, mint százmilliárd forint. Viszonyításul: ebből a pénzből röhögve ki lehetne egyenlíteni a Magyar Rendőrség teljes, egy éves kifizetetlen számlaállományát, és még bőven maradna lóvé tankolásra, kapitányságok és őrsök omladozó falának bevakolására, sőt, lőszerre és téli gumira is. 

A ME egyike a modern kor legjövedelmezőbb üzleti vállalkozásainak; a Mormon Könyvéről meg a többi „szent iratról” szóló dumák csak porhintés, mert így lehet fenntartani az adómentességet. És ne felejtsük, pár évvel ezelőtt még olimpiát is vásároltak maguknak!

4.) A Vatikán

A katolikus világegyház már régen rájött, hogy egy komoly cég akkor tud talpon maradni az egyre élesedő ideológiai és hitéleti versenyben, ha létrehozza saját konkurenciáját. A Vatikán ügynökei (a jezsuiták és az Opus Dei segítségével) már évtizedekkel ezelőtt beférkőztek a ME soraiba, és úgy intézik a dolgokat, hogy az a Szentszéknek is jó legyen.
Úgy vannak vele, hogy ha a katolicizmusnak úgyis térvesztéssel és befolyáscsökkenéssel kell számolnia, akkor legalább ne az iszlám nyerjen a bulin. Ha a szükség úgy hozza, egy ügyes csavarral pár év (vagy egy-két generáció) alatt a mormonokból  bármikor lehet katolikust fabrikálni (lásd például Jézust, mint közös nevezőt); ugyanez a procedúra egy militáns muzulmán esetében már eléggé… hát, enyhén szólva is mission impossible.

5.) Az idegenek

Emlékezzünk vissza Joseph Smith találkozására Moronival, amikor megkapta azt a furcsa fejfedőt és a „varázsköveket” annak érdekében, hogy olvasni tudja az aranytáblák írásjeleit. És most képzeljünk magunk elé egy mai speciális sisakot, amelyet többek között agyhullámok vizsgálatához, esetleg hipnózisos nyelvtanuláshoz használnak.

Igen bizony, jól látjátok: Joe abban a megtiszteltetésben részesült, hogy az Idegenek (aki vagy ufonauták, vagy simán a jövőből visszalátogató utódaink, ezt most nem bontom tovább) kiválasztották, mint Közvetítőt. A ME azóta is az ő terveiknek megfelelően ügyködik. A konteósok egyik kemény magja (az ezeken az oldalakon már többször említett David Icke irányításával) esküszik rá, hogy amikor a kilencvenes években Utah államban (ahol a lakosság 68 százaléka tartozik a mormonizmushoz) geológiai kutatásokat végeztek, a Sziklás hegységben olyan rejtett barlangokra bukkantak, amelyeket annó a mormonok imahelynek használtak, s melyek padozatán a porban, az oltár körül tisztán kivehető volt több, hatalmas és háromujjú friss lábnyom, ami egyértelműen a hüllőszerű idegenek jelenlétére utal.

Én mindent értek, csak azt nem, hogy miért tilják a “forró italok” (például a kávé és a tea) fogyasztását..?


Hát ennyit a mormonokról. Elképesztően restellem, de a Moszadot most sem sikerült belekevernem; ígérem, legközelebb jobban odafigyelek.

Szavazzatok tehát az általatok legvalószínűbbnek tartott verzióra, majd kommenteljetek bőszen. Nagyon tudnám értékelni, ha a bennfentesek (vagyis mormon vallású felebarátaink) közül is nyilatkozna valaki, és szembesítene bennünket a fenti találgatásoknál is megdöbbentőbb valósággal.

Ápdét: a mormon-konteók 18%-kal kibővített verzióját elolvashatod a 2014. május 24-én a könyvesboltokba kerülő Konteó2-ben, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel együtt.

 

Kategória: EgyébCímkék: , , , , , ,

207 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 207. meggymag — 2016-06-29 02:17 

@epapi:202.

CSAK a “Mari nénik” helyében tijtakoznékk, többségükben öket sem ma hozta a gója.
Amúgy még mesének is rossz, mi több, kétes rájuk -a mesékre- nézve.
Nem azért, mert értem én, hogy mit akarsz mondani. Arra gondoltam, hogy pontosítok a mormon Mari nénikre. Végül is ott is szükség van csudára, de épp így… Ehhez képest a lángokból kihalászott parancsolatos kö populista marxista dialektikus materializmus!

 206. Rókakígyó — 2016-06-28 18:47 

ez alapján a következő konteó lehetne az arvisura is. hasonló szintű tudás, csak egy fityinget sem ér, mert magyarok találták ki:)

 205. johannes — 2016-06-28 15:36 

 204. tiboru — 2015-06-30 18:27 

@epapi:

🙂

Ez jó levezetés volt, köszönjük 🙂

 203. warr — 2015-06-29 09:20 

@epapi: 🙂 Frappáns, rövid, lényegretörő cáfolat, az ilyeneket szeretem 🙂

Persze a hittel ugye nem lehet meg nem is érdemes vitatkozni 😛

 202. epapi — 2015-06-28 10:27 

No, akkor kezdjük. Nyomdász voltam, betűszedő. (meg — ráadásul — hithű ateista). Ebből következik, hogy nem egyházi vonalon szólok.
Sok évvel ezelőtt kaptam egy mormon Bibliát. Kíváncsiságból olvasni kezdtem. Valamiféle előszóval kezdődött, amiben magyarázni kezdték ennek a Könyvnek feltalálását. Az 1800-as évek elején egy amerikai földműves (vagy mifene), a földjén, egy domb tövében ásni kezdett, (valamilyen sugallatra…), és talált egy faládát. Kinyitotta, és aranylemezekre vésett szöveget talált benne. Hazavitte, és az esti gyertyafénynél olvasni kezdte. Ez volt a Könyv. A mormon Biblia.
Itt megálltam. Árkus papír , ceruza, röpke ,,n”-számítás, majd kicsiny vésnöki tapasztalat: Az aranylemezre vésett betű megközelítőleg: tercia méretű lehetett. (16 pontos). Ha ez az aranylemez kétoldalasan vésett, akkor (alsó hangon) két pótkocsis kamionra fér ilyen terjedelemben ez a Könyv. És talált a földműves egy faládát.amit hazavitt…
Itt abbafejeztem a mormonság iránti kíváncsiságom. Mert: tessék szíves lenni másokat hülyíteni, akik bigottan elhiszik ezt a katyvaszt! (Ha már az elején ekkora hazugságba szaladtak bele!) A Mari néninek ez egy aranyos mese, nekem és egypár gondolkodónak ez a valóság.
Köszönöm a figyelmet.

 201. cseko46 — 2014-07-06 19:27 

A valások mindegyike valamiféle nem a mi érzékeinken belül lévő érzékelésre hivatkoznak.
De nem csak e századokban hanem az idő számitás elötti tartamokban is.

Kiknek van határozot látása e dologban.

AZOKNAK AKIKNEK MÉLY NYOMOT KARCOLÓ BÁRMIJEN ÉLMÉNYRE HIVATKOZNAK.

VAGY AZOKNAK AKIK SZERINT.

MEGESZÜNK EGY PÁR ÁLATOT .
ISZUNK KITUDJA MENYI FOLYADÉKOT.
SZERETKEZUNK ÉS HA MINDEN JÓL MEGY GYERMEKET HAGYUNK.

A mindent elboritó por közepette, mely elborit hegyet és bércet.

MI LEGYEN AZ ÁLÁSPONT CSAK ENYI .
MINIMUM EZ VAN NEKUNK .
VAGY VAN MÉNG EZEN FELÜL VALAMI TÖBB IS.

Nem akarunk az a selyem hernyó lenni akiből pilangó válik.

Vagy a fenti álláspont nem igaz a természetben.
HA NEM LENNE IGAZ GONDOK VANNAK A DOLOGAL?
VAGY NETALÁN AZ NEM LEHET HOGY VELÜNK.

NEM VAGYOK MORMON.
DE SZOKTAM GONDOLKODNI HA NEM OKOZ ELVISELHETETLEN ELENZÉST A DOLOG MÁSOKBAN.
NO JÓL VAN HA ELENZIK AKKOR IS.

 200. wisp — 2014-06-10 09:31 

@realcorpus: Az az érdekes, hogy számomra úgy tűnik, Amerikában is ilyen óvatos, de legalábbis gyanakvó módon kezelik őket. Kicsit olyanok lehetnek szerintem, mint itt Jehova Tanúi, hogy tűrik őket, mert az a törvény, de azért a hátuk közepére sem kívánják a hittérítőikert.

 199. realcorpus — 2014-06-10 00:26 

@wisp:
Utah bír a legnagyobb létszámú (arányú?) mormonnal, talán ezért. A “kiemelt körültekintés” amiatt lehet, nehogy elfogultsággal vádolhassák a nyomozókat, bírót, esküdtszéket, meg ki tudja kik szerepelnek még egy ügy során.
A kétség meg azért lehet, mert szinte semmit nem tudnak róla az emberek. Itt. Kint azért elfogadottabbak, gondolom. Hasonló lehet az amishok megítélése is nálunk, bár róluk több tudható, meg több filmben is megjelenítik őket.

 198. wisp — 2014-06-09 20:37 

@realcorpus: Szerintem arra használhatják őket, hogy más, “rendes” egyházak cinkes dolgai kevésbé legyenek feltűnőek. Nem hinném, hogy bármivel elvetemültebbek (vagy jobbak) lennének az ún. történelmi egyházaknál, csak azok mögött már jóval többen állnak és sokkal több a pr-tapasztalatuk. Érdekes, hogy a mormonok nevével valahogy mindig óvatos, de kissé negatív hangnemben találkozom. Először a Látkép c. újság egyik cikkében olvastam róluk, egy kettős gyilkosságról szóló cikkben, ahol az elkövető mormon mivolta annak kapcsán volt kihangsúlyozva, hogy (azt hiszem) Utahban, ahol a gyilkosság történt a hatóságok kiemelt körültekintéssel járnak el a mormonok kapcsán. Vagy ott van a Jonestown-esetet feldolgozó X-Akták-epizód, ahol az őrült, agymosó egyháznak is “Az Utolsó Napok Szentjeinek” valamije volt a neve. Szóval beszélhetnénk akár mormonok elleni összeesküvésről is 🙂

 197. realcorpus — 2014-06-07 07:28 

He-he! A névjegykitűzős, fiúk párban kombinációról felismertem őket. Utóbbi néhány éven már kétszer próbálkoztak itt is. A kezdő mondat után tartózkodnom kellett a kimutatott nevetéstől. Azt mondja:
– Amerikából jöttem…
Én meg fejben már ki is egészítettem: …, mesterségem címere… =)

Magyarul szépen megtanulnak, az biztos. Viszont néha nehezen értettük meg egymást. Kérdésre, hogy hiszek-e istenben, a válaszom nem volt. Majd 1-2 perccel később – miután tisztáztuk, hogy elégedett vagyok az életemmel, de azért lehetne világbéke – megkérdezi, mit kérdeznék istentől, ha itt állna előttem. Itt volt egy kis zavar, nem tudta értelmezni (vagy nem tudtam megértetni magam), hogyha nem hiszem létezését, akkor az sem lehetséges, hogy előttem álljon, nemhogy még kérdezzek is tőle (Kitől, ha nincs itt?!). De nem tágított: “De mégis mit kérdeznék?!” hangzott el többször. Lezártam a kérdést azzal, hogy “Semmit!”.
Végén kaptam egy névjegykártya méretű papírt, amin egy cím volt, ahol ingyen oktatnak angolt bárkinek.

Még valami eszembe jutott: Volt egy szó, amit nem jól ejtett. Az e-é csere ez esetben más értelmet adott. Amikor javítottam, hogy mire gondolhatott, felírta magának a noteszébe és megköszönte. Szóval, értelmes emberek, de ettől még nem álltam be a csoportba.

 196. wisp — 2014-06-07 01:52 

Jaj, teljesen egyértelmű, hogy ők a Men in Black 🙂 Lsd. az ottani kommentem “Janicsárok” bekezdését, nyilvánvaló a párhuzam 😀

 195. petiba — 2014-02-14 20:19 

@rebel:

Hogy áll a per?

 194. macsacska — 2013-08-26 19:28 

Ez itten egy ismetlodo jelenseg. Recept:

1. Egy mindennapi ember “megalmodja” a sztorit, kiiktava ezaltal a “hol vannak a tanuk?” problemat.

2. Bizonyitekot gyart: leirja fejbol, vagy talal valami konyvet es leforditja.

3. A sztoriban benne kell legyen a tobbnejuseg elve. Ez – csekely matematikai tudassal is kiszamithatoan – biztositja, hogy a hivek a narmal szaporodasi rata tobbszorosevel szaporodjanak. Eredetileg az arabok osei is csak kis sivatagi nomad torzs volt, akik rovid 2-3 emberolto alatt komoly erove novekedtek.

4. A hivek tejelnek. Sok hivo – sokat.

Kesz. Gyartottunk egy uj egyhazat. Konkurrencia a tobbinek? Latszolag. Igazabol nem ha legfelulrol a gyeplo ugyanabban a kezben van. Emellett tobb kulonbozo nagy vallas alkotta rendszer kivaloan alkalmas haboruk fenntartasara.

 193. rebel — 2012-11-07 04:31 

(jó lenne ha lenne utólagos szerkesztési lehetőség legalább timeout-os, mert sajnos majdnem mindig bennhagyok a szövegben hibát, elírást.. persze kell nekem mindig ennyit írkálni…)

 192. rebel — 2012-11-07 04:28 

Az amúgy nagyon nagyon durva lenne ha egy agyhalott Mormon-zombi kezébe kerülne USA… beláthatatlan következményei lennének!!!!

Amúgy rájöttem, hogy biztos hogy földönkívűliek látogatták meg Szabó Józsit, méghozzá nem is akárki, hanem kéremszépen SZEMÉLYESEN LORD XENU!!!!

Node komolyabbra fordítva! (persze konteó világban maradva)
Mind a Mormon Egyház, mind a Scientológia, mind a Hit Gyülekezete és némi kutató, oknyomozómunkával lehetne még bővíteni a listát (a nagyegyházakkal – egyelőre – nem nagyon lehet mit kezdeni illetve más módszer kell majd, arról majd később, máshol).
Ezekről TUDJUK, objektíve bizonyítható vitathatatlanul és kétségtelenül (?) HOGY MIND CSALÁS, átverés, tehát folytatólagos bűncselekményt követ el, jóhiszemű, naiv, buta ill mentálisan beteg embereket téveszt meg, s ezzel visszaélve nyerészkedik, míg az áldozatát megkárosítja, mind anyagilag, mind erkölcsileg/mentálisan. Ez tűrhetetlen. Meddig kéne még a gondolkodó, épelméjű, értelmes, józan, igazságszerető, korrekt és őszinte embereknek ezt eltűrni??? Nekem ebből elegem van, torkig vagyok vele, nem kell több, betelt a pohár..!!!

Éppen ezért készen állok pert indítani ezen szekták ellen! Kb a következő célokkal. A csalást bebizonyítani. A csaló szektákat feloszlatni/betiltani. Vagyonukat elkobozni. A felelősöket vezetőket, bíróság elé állítani! Károkat, amennyire lehetséges megtéríteni ill orvosolni, a károsult, átvert tagjaikat, amennyire mód van rá kárpótolni és esetleg mentális rehabilitációhoz segíteni… kb ezek a feladatok azon szellemi pusztítás és rombolás után, amit a Scientológa, a Mormonok, a Hit Gyülekezete és még néhány hasonló elmebeteg, agresszív, csaló szekta véghezvitt…
Ha meg valaki azt mondja, tévedek, én vagyok a bolond stb, no problem EZÉRT KELL A PER.. Ott kérem szépen nincs melléduma sumdámbundám susmus kimagyarázás. Pártatlan nemzetközi szakértők kőkeményen fehéren-feketén bizonyítanak vagy cáfolnak. Nekem teljesen mindegy hogy ha bebizonyosodok hogy tévedek és ezek a szekták az igazságot állítják és birtokolják a társadalmat segítik és hasznos elemei annak. Akkor bocsánatot kérek, költségeket és egyéb felelősséget vállalom stb stb DE LEGYEN PER, SOK SOK TÁRGYALÁS, sok sok szakember, objektív korrekt és őszinte platform. Ez egy korszakalkotó folyamat kezdete is lehet, az emberiség fejlődésének egy fontos lépcsőfoka, mely folyamat során végre kitisztulnak a társadalmi hazugságok, átverések és megindulunk egy felvilágosult, korrekt emberiség irányába!
Van valakinek kedve csatlakozni hozzám és percsoportot alakítani ezügyben? Nem viccelek. Megcsinálom egyedül is amúgy, ha tojik rám mindenki… (mondmár…legfeljebb akkor csak én leszek egyedül híres.. és akinek tetszene ez a kezdeményezés amúgy, csak totojázik, hezitál, rest, megsatöbbi… az bukta a nyilvánvalóan a perek megindulása után nemsokkal máris bekövetkező sztárságot és korszakalkotó történelmi személyiség titulust… én szóltam… :-D)

ps:
ha hamarosan eltűnök, meghalok “véletlen baleset” ér… akkor tujátok a megoldást.. és máris készíthető egy újabb konteo.. 😉

 191. siridar — 2012-11-06 18:04 

@indigo:
cikk író?!

És még te osztod az észt helyesírás ügyében? Megalol :)))))

Nem mellesleg mindkét változat helyes (lentebb-lejjebb, fentebb-feljebb, stb), utána kéne nézni, mielőtt átmegyünk olcsó okoskodásba.

 190. tiboru — 2012-11-06 14:55 

@indigo:

Kedves olvasó!!!!

Ezek a kifejezések léteznek, hiszen itt látod őket, nem?

A kellemes napot viszontkívánom!

 189. indigo — 2012-11-06 14:52 

Kedves cikk író!!!! Felhívnám a figyelmed, hogy nem létező kifejezések a következők : “lentebb, fentebb, kintebb, bentebb”. Helyesen a következők : “lejjebb, feljebb, kijjebb, beljebb”
… Ezt egy írással foglalkozónak tudnia kell. Teljes hasonulás címszó alatt magyar nyelvtani ismeretek. Kellemes napot kívánok!

 188. tiboru — 2012-11-06 14:47 

Szolgálati közlemény!

Most látom, hogy valami miatt nagyon megugrott ennek a régi posztnak az olvasottsága… Csak nem Mitt Romneynek áll a zászló odaát?!

 187. tiboru — 2012-11-06 14:46 

@macilaci68:

Hát ez is érdekes: 12 éves korban kezdődő lelkészi szolgálat… Nálunk ilyenkor még csak ministrálnak 🙂

 186. macilaci68 — 2012-10-22 13:34 

@tiboru:
Talán mert mikor egy papra gondolsz akkor egy fekete ruhába öltözött férfi jut eszedbe, aki előtte hosszú éveken át papi iskolákat végzett.
Nálunk a papi szolgálat 12 évesen kezdődik, de az életkorhoz megfelelő tisztséggel és feladattal. 12 évesen diakónus lehet valaki és pl kioszthatja a gyülekezetnek az úrvacsorát. 14 és 16 évesen újabb feladatokat végezhet és 18 évesen lehet elder. Ekkor már missziót szolgálhat, áldásokat adhat stb.

 185. macilaci68 — 2012-10-22 13:24 

 184. rebel — 2012-09-19 01:05 

Szerintem egy szimpla rafinált pszichopata csaló volt ez a Szabó Józsi… meglovagolta az emberi hülyeséget és ennyi… a Mormonok tökéletes “update”-je illetve, mondjuk Mormon 2.0 a Szcientológia… ott még tovább fejlesztették az egyháznak nevezett népnyúzó, agymosó maffiát… Ezzel együtt az nem kizárt hogy valóban eljutottak az amerikai kontinensre ókori zsidók… erről a (nem kon.) teóriáról tudomást szerezhetett ez a Smith valahogy és erre építette vallását… mint ahogy Hubbard az anti-pszichológiára, ami ugyebár a pszichopatáknak eleve máris bejön… 😉 Halleluja Lord Xenu XD

 183. akos222 — 2012-07-11 15:50 

@tiboru: Nem úgy értettem, hanem Öntől kérdezem, hogy válaszolna-e a Voks Populi 10-nél feltett kérdés/kérésemre.

 182. tiboru — 2012-07-11 15:31 

@akos222:

Biztosan válaszol, ha kérdezel tőle.

 181. akos222 — 2012-07-11 13:07 

@tiboru: Esetleg válaszolna nekem is?

 180. tiboru — 2012-07-11 11:48 

Köszönjük a bejelentkezést! Remélem, hamarosan a többiek is reagálnak.

Én csak ezen kaptam fel a fejem: 12 éves korodban pappá szenteltek?! Ez nekem (már megbocsáss) egy kicsit nehezen emészthető.

 179. czutorlevente — 2012-07-11 09:47 

Azt mondtátok, kíváncsian várjátok egy mormon vallású hozzászólásait és véleményét. Én 19 éves, fiatal papságviselő vagyok, s készülök egy két éves teljes idejű misszióra is. Gyerekkorom óta tanulok az egyházi vasárnapi iskolákon, s gimnáziumi éveim alatt hétköznap hajnalonként (iskola előtt) egyházi szemináriumokra is jártam. 12 évesen szenteltek fel a papságba, s az óta nem egy elhívásom, egyházi feladatom volt. Nem állítom, hogy mindent tudok az egyházról, de kérdéseitekre szívesen válaszolok. Írjatok az e-mail címemre (czutorlevente@gmail.com), de akár facebook-on is megkereshettek.

Egy-két alapvető tévedésre viszont reagálnom kell a cikk alapján: Azt írja: “Az egyházat bármilyen okból elhagyók sem számíthatnak könyörületre: totális kiközösítés lesz az osztályrészük; családtagjaikat és barátaikat eltiltják tőlük, s az sem utolsó szempont, hogy a ME mindent megtesz annak érdekében, hogy (elképesztő kapcsolatrendszere és befolyása minden kapacitását bevetve) az elbitangolt bárányok után nyúljon, megnehezítve (Utah államban gyakorlatilag lehetetlenné téve) további magánéleti vagy szakmai boldogulását.”
Ez nem igaz. Számos olyan embert ismerek, akik elhagyták az egyházat, vagy akiket a parancsolatok be nem tartása miatt kizártak (pl.: szüleimet). Senkit nem tiltottak el senkitől, az egyháztagok továbbra is barátként tekintenek rájuk, s ha úgy gondolnák például a szüleim, hogy megbánják bűneiket, újra megkeresztelkedhetnek. Az elkóborolt bárányok háborítatlanul folytathatják az életüket. Miért foglalkoznánk azzal, hogy utólag ártsunk nekik? Nem tudom, ki találta ezt ki.

Másrészt, a tized már Ábrahám idejében is létezett, s Isten rendelte el a tized törvényét. Teljes mértékben az egyház fenntartására és működésére szolgál. Templomok, gyülekezeti házak, kápolnák építésére, fenntartására és felújítására; valamint könyvnyomtatásra, a misszionáriusok képzésére, ellátására; és más egyházi programokra. Az én egyházközségemben nem volt mindig sok fiatal, mégis bőven költöttek ránk, s szerveztek nekünk programokat. Számos egyházi tankönyvet kaptam meg ingyen. A Mormon könyve, melyet misszionáriusaink adnak, szintén ingyenes. A papok, egyházi vezetők pedig nem kapnak fizetést. Az egyház vezetőinek van polgári állásuk. Még a tizenkét apostol kvórumában is többekről tudom, mi volt a polgári foglalkozásuk (már nyugdíjas korúak, de éjjel-nappal az egyházi munkát végzik). Van közöttük pilóta, szívsebész, atomfizikus stb. Arra vonatkozóan szigorú előírások vannak, hogy az egyházi pénzeket milyen célokra lehet fordítani. Az egyház nem fogad el semmilyen állami, vagy külső támogatást. A tizedből tartja fenn magát. Csak egyháztag fizethet tizedet. Nem egyháztag adhat böjti felajánlást, azonban a böjti felajánlást nem az egyház fenntartására költik, hanem karitatív tevékenységekre. Egyelőre röviden ennyi. Bőven van még mit kifejteni. írjatok és kérdezzetek nyugodtan. Az e-mail címemet leírtam.

 178. miamai — 2012-05-20 23:32 

Érdekes, ebből a posztból és a kommentekből egyszerűen kimaradt a Vegas szál… Állítólag a város X évre bérbevette a mormonoktól a területet, és erre épült fel a kaszinó-birodalom. Ez mondjuk megmagyarázná a mormonok gazdagságának alapjait…

Tud erről valaki egy kicsit többet?

 177. Eldrad — 2011-05-01 18:28 

Ebben a posztban annyi hibás, téves megállapítás, annyi hülyeség van leírva a mormonokról, hogy egyszerűen nem tudok nekiállni írni róla.

Többszört következetlen, a mondatok egyik feléből nem következik a második, értelmetlenségek tömegét írja le, mint realitást.

Órákat venne igénybe az összes marhaságot felsorolni, de lehet, hogy egy fél napot is.

A javítás pedig napokat.

Mindegy… akit tényleg érdekel a téma, az nem rosszul “lefordított” wikipédiás anyagokból fog tájékozódni, hanem személyesen keresi meg a hozzá legközelebb eső mormon közösséget, és beszél velük, olvassa könyveiket.

Úgy 2 év után már lesz eredmény.

 176. khamul — 2010-11-19 13:16 

@Gerzsonka:

‘Fontos külön választani az egyház, és a vallás fogalmát. Nagyon nem ugyanaz!’

Ha a hitelvek és a megvalósulás (gyakorlat) közti különbségre gondolsz, akkor ez igaz.

Ettől eltekintve a katolicizmus esetében az egyház és a vallás nem választható szét (többek között azért sem, mert sok hittétel foglalkozik az egyházzal)

 175. khamul — 2010-11-19 13:07 

@Tamáshida:

Nem hiszem, hogy jó lenne különbséget tenni profitorientált cégek között aszerint, hogy melyik köthető valamelyik egyházhoz. A normális az, ha minden cég ugyanúgy adózik.

Az egyházak adományokból összegyűlő bevétele már más kérdés. Ha a hívek adózott jövedelmükből önként támogatnak egy egyházat, akkor az szerintem ne legyen adóköteles. Ez persze nem jelentheti azt, hogy az egyház ne tartozna később felelősséggel ezért a pénzért (az adott ország polgári törvényei szerint is).

 174. Tamáshida — 2010-11-18 18:16 

@Gerzsonka: Gondolom nem azt akartad mondani, hogy adóznia kellene az egyházaknak, csak mert vannak akik visszaélnek az adómentességgel, ahogyan a mormon szekta is teszi. A megoldás az egyházzá nyilvánítás szigorításában van, hogy aki csupán nem akar adót fizetni, ne alapíthasson “egyházat”. Ha ez így nem érthető, gondolj az alapítványok adományaira, amelyek szintén adómentesek, pedig sok nagy cég (és a maffia) tartja a vagyonát alapítványokban, hogy az adót kifizetését elkerüljék. Még sem adóztatnám meg az alapítványokat, csupán jobban megnézném, hogy mi tekinhető alapítványnak.

Az egyházak számára (nem szektákról beszélek!) szánt adományok tehát, érthető módon ne legyenek adó alá vetve. De mi a helyzet a myereségre dolgozó, egyházak által alapított cégek jövedelmével? Ez már fogas kérdés, mert elméletileg itt is egyházi célokra fordítják a jövedelmet, ami felveti az adómentesség kérdését. Én azért úgy gondodlom, ha egy egyházi tulajdonban lévő cég nyereséges, akkor egy részét befizetheti Magyarország állami költségvetésébe. Jó célt szolgál az is.

 173. Gerzsonka — 2010-11-18 18:16 

@khamul: Fontos külön választani az egyház, és a vallás fogalmát. Nagyon nem ugyanaz!

 172. khamul — 2010-11-18 17:23 

@Gerzsonka:

‘És ne higgye senki, hogy a katolikus egyház nem a profitra megy’

Hiba lenne bagatellizálni a problémát (lásd például index.hu/belfold/2010/10/27/elrendeltek_a_nyomozast_mayer_puspokek_ellen/), de ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy a katolikus egyház a hatalomra vagy antiszemitizmusra megy.

Mindre van példa, de nem ezek az egyház céljai, és nem hinném, hogy az egyház tagjai jobban meg lennének fertőzve ezekkel a hibákkal mint mások.

 171. Gerzsonka — 2010-11-18 09:18 

Amekkora faszságokat mondott Joe Smith, egyszerűen csak egy üzleti vállalkozás, semmi több. L. Ron Hubbard is megmondta, hogy ha azt akarod, hogy sok pénzed legyen, alapíts egyházat. És ne higgye senki, hogy a katolikus egyház nem a profitra megy!

Ezzel az álszent marhasággal, hogy az egyházaknak nem kell adózni, már le kéne számolni. Rengeteg okos ember használja ki ennek ürügyén a buta embereket.

 170. Tamáshida — 2010-11-16 18:03 

@Tamáshida: A második bekezdésben említett amerikai rabszolgatáborok léteznek. Azokat azonban nem a mormon nevű szekta, hanem egy Szcietológia nevű csoportosulás működteti. A tévedésért elnézést kérek.

 169. Tamáshida — 2010-10-21 18:16 

Jó ez az írás. A mormon jelenség ellentmondásos tanításában, pénzügyeiben több mint gyanus, a kilépőkkel szembeni magaviselete pedig a maffiához teszi hasonlóvá. Bár nem olvastam végig a hozzászólásokat, a fenti cikkben nem olvastam arról, hogy az a bizonyos egyiptomi hieroglifákkal írt eredeti irat, aminek az angol fordítása a mormonok fő könyve, nem tanulmányozható, ugyanis tudósok egy csoportja egyszer már megfejtette, és az angol fordításnak semmi köze az eredeti irathoz, tehár mormonok szektájának sem. Azonkívül Kovács Jánosnak az a bizonyos “varázslatos” fordító valami tévedett. De nagyon, és mindenben.

Pár éve a Kossuth Rádióban hangzott el a Református Félórában egy beszélgetés valami Amerikából hazatért fiatal házaspárral, akik elmondták, hogy a mormonok rabszolgaként dolgoztatták őket, scy-fybe illő körülmények között, ahol az emberi mivoltukból kivetkőztetik őket, és gépies rabszolgákká teszik őket. Csak nagy nehezen szabadultak meg, úgy hogy még szökésük után vadásztak is rájuk, és – igen, igaz – az FBI és a CIA is a kezükben van. Ők – Isteni gonviselésből – egy ottani magyar lelkipásztorra találtak, aki enni adott nekik, befogadta őket, és bújtatta a szerencsétleneket, amíg aztán valahogy hazajöttek. Hát ezt nem kell magyarázni…

Az egyetemen egyszer mormon fiatalok jöttek be hozzánk. Az egyik évfolyamtársam ismerkedett meg velük, és a bentlakásban szerveztünk egy találkozót velük, ahol ők voltak ketten, mi meg vagy hatan, és persze angolul folyt a társalgás. Tönkre vertük öket – mármint szellemileg a vitában. Nem akarták elhinni, hogy mi csak egyszerű tanulók vagyunk. Egyetemi tanároknak képzeltek bennünket:)

 168. Mantlesorrow — 2010-09-29 11:35 

ja most jut eszembe, a Szuperhekusokba v a Bűnvadászokba benne van, hogy nem isznak alkoholt. elmebetegek. hogy manipulálják így azt a sok embert?

 167. Mantlesorrow — 2010-09-29 11:33 

akkor hideg sört azért szabad inni?

 166. smartdrive — 2010-09-23 22:45 

@tiboru: b+ :DDDDDDDDDDD

a GM-hez olyan adatot adtál meg, aminél az már le van vonva. a mormonokhoz meg olyat, aminél nincs. érted már?

a mormon adat jelleg miatt arra állt rá az agyam, hogy a GM-nél is csak a bevételt írtad, ami ránézésre is nagyon kevés a világ legnagyobb vállalatához. ezt keveselltem. a mormonok 12 milliárdját leszarom

 165. tiboru — 2010-09-23 20:24 

@smartdrive:

És amúgy szerinted a GE-nek nincsenek fenntartási költségei?

(Költői kérdés volt, szerintem máris többet rugóztunk a témán, mint amennyit megér…)

 164. tiboru — 2010-09-23 20:22 

@smartdrive:

Most akkor a GE 12 milliárdját kevesled erősen, vagy a ME 12 milliárdját sokallod (szintén erősen)?

 163. smartdrive — 2010-09-23 20:16 

@tiboru: nettó árbevételt írtál, ami a bevétel és a kiadások különbsége, és majd UTÁNA adóznak belőle (már aki). így tehát nem vontad le belőle a mormon egyház fenntartási, működtetési költségeit, ami nyilván töredékére csökkenti a zsebükben maradó összeget

de szerintem értetted Te ezt egyből, csak megpróbáltad ezzel az adózós mellébeszéléssel megúszni

 162. tiboru — 2010-09-18 20:41 

@smartdrive:

A mormonok nem adóznak (ellentétben ugye a GE-vel), úgyhogy nem nevezném manipulációnak.

Mondjuk úgy, hogy mindkét szervezet ennyit oszthat szét évente a részvényesek között.

 161. smartdrive — 2010-09-18 17:44 

@tiboru: figyelmetlenül olvastam, ill. bedőltem a manipulációdnak a cikkben. ez a bevételek és a kiadások adózás előtti különbsége, miközben a mormonoknál kizárólag a bevételekről írtál. mintha azt írnád, hogy a Lakers 100 ponttal nyeri a meccseit

 160. tiboru — 2010-09-18 13:45 

@smartdrive:

A GE nettó bevétele (net income) erősen csökkenő tendenciát mutat; 2009-ben egészen pontosan 11 milliárd 25 millió dollár volt, 50%-kal kevesebb, mint két évvel korábban.

Forrás:

finance.yahoo.com/q/is?annual&s=ge

Az idei adatok is nagyjából hasonló eredményt prognosztizálnak: az első negyedévben ez a szám kábé három milliárd dollár volt.

Forrás:

http://www.ge.com/pdf/investors/events/04162010/ge_webcast_pressrelease_04162010.pdf

Forrás:

 159. smartdrive — 2010-09-17 23:25 

a GE 12 milliárdját erősen keveslem

 158. khamul — 2010-09-09 10:25 

@Zabalint:

Hiszek neked. De hidd el nyugodtan te is, amit írtam.

 157. Zabalint — 2010-09-08 22:44 

@khamul:

Te melyik országban élsz??? Én totál az ellenkezőjét tapasztaltam, néhány kivétellel.

 156. hehe64 — 2010-09-06 23:10 

@khamul:

OK én feladtam, és búcsúzom tőled.

Természetesen igazad van mindenben.

További szép napot.

 155. khamul — 2010-09-06 21:28 

@hehe64:

‘a pap elbeszélget a vőlegénnyel, elbeszélget a menyasszonnyal, és legalábbis a mi vidékünkön, ezt többször ismétli, merthogy van kivárási idő’

Gondolom, itt a jegyesoktatásra gondolsz. Az megvolt – és nem is ott, ahol esküdtünk. Megmondtuk a papnak, hogy kihez járunk – és elhitte!

‘Nem tudom milyen egyházközséghez tartozol, de vagy igen furcsán működik, vagy a családod megkímélt a mindennapi dolgoktól.’

Több helyen is megfordultunk az idők folyamán, de komolyan mondom neked, hogy azt, hogy ‘egyházi adó’ SOHA nem hallottuk. Sok olyan dolgot tapasztaltam papok részéről, amire katolikusként nem vagyok büszke, de kapzsisággal, pénzéhséggel EZEN A TÉREN nem találkoztunk.

 154. hehe64 — 2010-09-06 19:39 

@khamul:

Ugye megkérdezted a családban hogy ki fizet helyetted?

Erről ennyit.

Ami a többit illeti, a pap elbeszélget a vőlegénnyel, elbeszélget a menyasszonnyal, és legalábbis a mi vidékünkön, ezt többször ismétli, merthogy van kivárási idő.

Nem tudom milyen egyházközséghez tartozol, de vagy igen furcsán működik, vagy a családod megkímélt a mindennapi dolgoktól.

(Azt azért nem értem, hogy esküdtél. Bementél a paphoz, és azonnal időpontot kaptál? Ha így van ez igen furcsa.)

 153. khamul — 2010-09-06 17:52 

@hehe64:

pedig nem fizettünk az esküvőért, meg a keresztelőkért sem. Lehet, hogy azért, mert katolikusok vagyunk és rendszeresen láttak minket 🙂

Ha viszont valaki az utcáról esik be, akkor felmerül a kérdés, hogy miért is akar keresztelőt vagy egyházi esküvőt.

Nyilván van olyan plébános, aki ilyenkor bekeményít, és leveszi az illetőt pár lepedőre. Ez persze erősen vitatható.

A korrekt az lenne, ha elküldenék a soha nem látott illetőket azzal, hogy gondolkodjanak 2 hétig azon, hogy miért is lett ennyire fontos az egyházi szertartás. Ezt azonban kevesen vállalják.

Különben meg az az elv, hogy ha valaki egy közösséghez tartozik, akkor erejéhez mérten támogassa is, nem feltétlenül elvetendő (itt ugye nem tizedről van szó)

 152. gyuri-lux — 2010-09-06 13:36 

@LordAzazel: még nincs Magyarországon templomuk, Németországba járnak, Freibergbe, Budapesten Gyülekezeti Ház van – egyébként országos szinten legtöbb esetben épületet bérelnek vagy épületekben termeket bérelnek és önálló Gyülekezeti Ház/missziós központ Budapesten van.

 150. tiboru — 2010-09-06 13:07 

@Attus Germanicus:

Atyavilág, ennyire átjött?!

🙂

 149. tiboru — 2010-09-06 13:06 

@LordAzazel:

A térkép 2008 augusztus állapotot tükröz. Lehet, hogy azóta épült.

Vagy nem is templom, hanem csak imahely.

 148. LordAzazel — 2010-09-06 12:24 

hibás a térkép a mormon templomokról. Magyarországon is van. konkrétan tudok egyről, a XIX. kerületben az üllői úton.

 147. hehe64 — 2010-09-05 22:08 

Bocs csak most látom hogy már írtak erre.

Még annyit kiegészítésnek, hogy unokabátyámon húsz évre visszamenőleg kérték számon az adót.

Így esküdött református templomban.

 146. hehe64 — 2010-09-05 22:05 

@khamul:

Konkrétan a katolikus egyház csak akkor esket, ha befizeted az egyházi adót, rendszeresen, vagy visszamenőleg.

A református egyházaknál pedig adott díjszabás van, amit esküvő előtt letisztáznak az ifjú párral.

Nem hiszem hogy katolikus esküvőd volt úgy, hogy sem te, sem pedig valamelyik szülőd nem fizette az egyházi adót.

 145. charlie — 2010-09-05 20:49 

@Attus Germanicus: Sőt, a biblia folyton változik, 500 évvel ezelőtt más könyvek voltak benne mint ma.

 144. Lalo — 2010-09-05 19:38 

A szabadkőműves kapcsolatról.

Komoly történészek is úgy vélik, hogy a Smith által összekotyvasztott új vallás jelképei, rítusai jelentős részben a szabadkőművességből erednek. Maga Smith azt állította, hogy “… meg akarta tudni, mennyire távolodtak el a szabadkőművesek az ősi keresztény rituáléktól, amelyeket a mormon vallás eredeti formáiban őrzött meg.”

Lásd ANNUS IRÉN: A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század közepén

epa.oszk.hu/00800/00861/00001/annus.html

Nem esett szó a mormonizmus üdvtanáról, amely szerint a mormon férfiak haláluk után istenévé válnak egy bolygónak. Istennőként az a feleségük követhette őket, akit titkos nevén szólítva kijelölt erre férjeura.

 143. tiboru — 2010-09-05 13:15 

@AnnaKarenina:

Hm, ezt se tudtam, köszi!

 142. khamul — 2010-09-04 22:13 

@Attus Germanicus:

Igazad van, de tőlem ilyet tényleg sose kértek…

Mi lesz most velem, ha visszamenőleg leverik rajtam a sokéves egyházi adót?!

 141. Attus Germanicus — 2010-09-04 19:55 

@khamul: Jelentsd fel a papot 😉 Ez ugyanis tilos, meg van tiltva, hogy bármilyen szertartás elvégezzenek, ha nincs rendezve az egyházi adó legalább 3 évre visszamenőleg.

Persze, mivel az adó évi 1-2 ezer forint, az 3 évre visszamenőleg se sok, lehet, hogy egyszerűen hozzáírták Neked a szertartás árához, és fel se tűnt.

 140. khamul — 2010-09-04 19:24 

@hehe64:

‘Az adó pedig éppen annyira “önkéntes”, mint a katolikusoknál. Itt sem kötelező fizetni, csak ha nem fizetsz, nem esketnek meg, nem temetnek el, és hasonló apróságok.’

Bocs, de ez ebben a formában marhaság. Sosem fizettem adót, mégis megeskettek. Engem is meg számtalan ismerősömet.

 139. AnnaKarenina — 2010-09-04 17:08 

Érdekes, amit a családfakutatásról írsz velük kapcsolatban: “az egyházak közül egyedülálló módon nem csak a lelkedre, a pénzedre és a testedre feni a fogát, hanem a múltadra, sőt, az őseidre is. Támogatják a családfakutatásokat, mert (ahogyan ők mondják) az elődök nevének ismerete segít abban, hogy visszamenőlegesen (!) őket is megkereszteljék, illetve hát megtérítsék.”

Magyarországon a mormonok 1959-ben kaptak engedélyt arra, hogy az országban fellelhető egyházi anyakönyveket oldalanként lefotózhassák és mikrofilmeken rögzítsék, ezek egy példánya képezi az Országos Levéltár egyházi anyakönyvi mikrofilmtárának alapját. Ezt a világ nagyon sok országában megtették, így a világon egyedülálló történeti személyi adatbázisuk van.

 138. AnnaKarenina — 2010-09-04 16:59 

@hehe64: Vonnegut az isten! 🙂

 137. SchA — 2010-09-04 11:54 

Ha valaki még nem ismerné, ez a kis rajzfilm 6 percben összefoglalja a mormon vallás lényegét

http://www.youtube.com/watch?v=jFZ1jVO3-OE

 136. Attus Germanicus — 2010-09-04 11:35 

@hehe64: Jaja, de azért van két nagy különbség:

– A katolikusoknál az egyházi adó az összjövedelem töredéke, mostanság évi 1-2 ezer forint körül van. A temetésért, egyéb szertartásokért meg az adón felül is elkérnek 5-10 ezer forintos díjakat.

– Míg a katolikusoknál tömegek kérnek egyházi szertartásokat úgy, hogy a keresztelő-esküvő-temetés szentháromságán kívül a templomot csak akkor látják, ha rálátni a buszmegállóból, addig a mormonoknál ez az arány elég elenyésző lehet, úgy gondolom 🙂 Aki nem gyakorolja a vallását, az valószínűleg nem viszi oda kereszteltetni a gyerekét (vagy a rég meghalt dédnagyapját).

 135. Attus Germanicus — 2010-09-04 11:32 

@Tiboru: Nem rossz a fordításod, de azért kitűnik belőle, hogy aki írta, annak a vérében van a fegyveres testületek szóhasználata 🙂

 134. Attus Germanicus — 2010-09-04 11:31 

@mahet: A lényeget illetően nem akarok vitázni, de annyit azért hozzáfűznék, hogy a Bibliát sem a hivatalos egyházi tanítás, sem a modern, egyházfüggetlen tudomány szerint nem egy ember írta.

 133. Mezőbándi — 2010-09-04 11:25 

@ZéBé:

Az a kép elég megtévesztő, mivel nyilván nem egy ME-beli családot ábrázol, hanem egyet az említett szakadárok közül, akik ma is gyakorolják a többnejűséget. Ezt berakni egy ME család illusztrálására olyan, mintha egy katolikus templomot református képpel illusztrálna valaki, utána meg mindenki azon értetlenkedne, hogy miért nincs a tornyon kereszt.

 132. Mezőbándi — 2010-09-04 11:17 

@chevyfan: “a mormonok fiatal korukban kapnak rá lehetőséget, hogy kitombolják magukat. Aztán visszatérnek a közösségbe, és visszavedlenek tisztességes mormonná, mintha mi sem történt volna”

Azért a filmeknek nem kell mindent ehinni. Szerintem egyébként az Amishokról szólt az a film, de róluk sem hiszem, hogy bármelyik fiataljukat erre bátorítanák. Másrészt abban nincs semmi rendkívüli, hogy ha valaki úgy dönt, hogy “kitombolja” magát, akor utána – egy bűnbánati folyamatot követően – visszatérhet. A tékozló fiú története pont erről szól (legalábbis a szószerinti olvasatban).

 131. Thaddeus Griffin — 2010-09-04 10:47 

@LEN: De Romney az előválasztáson nem jutott túl. Tehát elnök sem lett.

@Lilapulcsis: Dehogy, rengeteg pénzt akarok 😀

 130. majommajom — 2010-09-04 10:22 

@chevyfan: azok az amishok, szerintem.

Erdekes, hogy ilyen sovany a moszad-vonal, pedig a mormonok egy abszolut filoszemita, izraelbarat, oszovetsegbol erosen merito egyhaz egyebkent. Sot, mintha Joseph Smithnek is lett volna valamilyen csaladi kapcsolata a zsidosaghoz.

A forditassal pedig ne torje magat senki, ugysem tudjatok a hivatalos magyar nyelvu mormon kiadvanyokat alulmulni. (nem is ertem ezt a fajta igenytelenseget; osszehasonlitaskent a krisnasok mind nyelvileg mind nyomdatechnikailag profik)

 129. G.d.Magister — 2010-09-04 09:34 

Jaj, már engem is akartak téríteni, úgy, hogy csak makogtak magyarul…. na az úgy nem megy. Számomra egyébként elképesztő az egész, hogyan lehet ilyesmiben hinni? Úgyhogy leginkább üzleti vállalkozás, meg már a hagyomány is egyben tartja.

 128. chevyfan — 2010-09-04 09:25 

Üdv!

Valamelyik amerikai filmben volt, hogy a mormonok fiatal korukban kapnak rá lehetőséget, hogy kitombolják magukat. Aztán visszatérnek a közösségbe, és visszavedlenek tisztességes mormonná, mintha mi sem történt volna. Ez egy-két hónap, de akár év is lehet. Ez valóban így van?

 127. LEN — 2010-09-04 09:19 

@Kentaur67: Mitt Romney republikánus. És ha egy mormon republikánus lehet Massachusetts kormányzója (ami ugye Demokrata párti fellegvár és híresen liberális), akkor akár az USA elnöke is lehet(ne).

 126. Titan89 — 2010-09-04 08:12 

@SkyRR: @hehe64:

Köszönöm a válaszokat, de a hit keresést nem magamra értettem hanem mindenki másra. Én hiszek magamban, többek szerint helyes értékrendem van így úgy vélem vallás nélkül is tudok normális életet élni.

 125. ZéBé — 2010-09-04 08:04 

Az a család ott az első képen elképesztő.

A rokonok házasságát tiltják a mormonok? Mert a kép bal oldalán álló feleség annyira hasonlít a férjre, mintha közeli rokonok lennének.

 124. hehe64 — 2010-09-04 07:53 

@mahet: Mondjuk kíváncsi vagyok, Kurt Vonnegut egyházának hány hívője lehet.

AKIE.

Abszolút Közömbös Isten Egyháza.

 123. mahet — 2010-09-04 07:48 

@hehe64: ez szinte biztos 🙂

 122. hehe64 — 2010-09-04 07:30 

@mahet:

Óriási a különbség.

Mindegyik könyvet más diktálta.

Állítólag.

 121. Eugenie Danglars — 2010-09-04 07:03 

@Nerám: XDDD

 120. mahet — 2010-09-04 06:57 

Mégis mi a különbség a keresztény, muszlim, szcientológia és a mormon vallás között? Mindegyik szent könyvet egy-egy ember írta le, mindegyikből pont ugyanannyi bizonyítható. A különbség csak a hely és az időpont.

 119. Myta — 2010-09-04 06:05 

…elmentem egyházat alapítani, de hamarosan jövők!

 118. spinat — 2010-09-04 05:24 

hát nem kevésbé hihetö a sztori, mint az eredeti. Csak azt már régebbóta hallgatjuk és nem tünik fel a sok vicces dolog.

amúgy én is a bizniszre szavazok, mint mozgatórugó. Nem másabb ez bármilyen egyháznál.

 117. tiboru — 2010-09-04 04:42 

@postabelyeg:

Néha előfordul, hogy az első pár percben nem jelenik meg, csak ha utána jön egy másik komment, amelyik “kinyomja”.

 116. tiboru — 2010-09-04 04:40 

@Kentaur67:

Ezt a testőrös dolgot én is hallottam, de konkrét névre nekem se sikerült ráfutnom.

 115. postabelyeg — 2010-09-04 04:27 

@postabelyeg:

Isten bocsássa meg, hogy kétszer küldtem el a kommentet! Mentségem, az első elküldése után egy másik fülön is megnyitottam ezt az oldalt, de nem volt meg a kommentem. Szövegszerkesztőben írtam, ezért ott megvolt, így Ctrl-C majd Ctrl-V és elküldtem másodszor is. Erre megjelent az is, amelyiket először küldtem el. Ha ez az üzenet nem megy el elsőre, másodszorra akkor se fogom.

 114. postabelyeg — 2010-09-04 04:17 

@Professor Pizka: kefélni. Képes, csak nem szabad neki

Másra számítottam, valami mormonspecifikus és a fiatal nőkre vonatkozó tiltásra. Minden nagy vallás tiltja a házasság előtti szexet.

Azt hiszem, egy ilyen mormon nő képes lenne megtéríteni engem, ha feleségül jönne hozzám. Megtartóztatnám magam a házasságig.

 113. postabelyeg — 2010-09-04 04:14 

@Professor Pizka: “kefélni. Képes, csak nem szabad neki”

Másra számítottam, valami mormonspecifikus és a fiatal nőkre vonatkozó tiltásra. Minden nagy vallás tiltja a házasság előtti szexet.

Azt hiszem, egy ilyen mormon nő képes lenne megtéríteni engem, ha feleségül jönne hozzám. Megtartóztatnám magam a házasságig.

 112. Nerám — 2010-09-04 00:58 

@tiboru:

A következő konteo pedig:

lifebox.net/0/img/162/2/2c56f56c4c23f3ed5f46f907ccdbe2c9_3ed5f4_o.jpg

Ted Bundy nem halt meg, hanem a tanúvédelmi program keretén belül Terrence Hill-ként éldegél tovább.

 111. Kentaur67 — 2010-09-04 00:55 

Tiboru!

Valamit hiányolok az írásodól, persze, lehet, mert nincs alapja a dolognak.

Emlékszem, több helyen olvastam hogy a mormonok testőrként szolgáltak tehhetős emberek mellett (Márai is ír erről Howard Hughes halála kapcsán), mivel úgy tartja a közvélekedés, hogy amellett, hogy nem isznak, még megvesztegethetetlenek is. Mende-monda, vagy van valós alapja a dologna?

(Rákerestem, és rengeteg olyan bejegyzést találtam, mely szerint egy-egy hírresebb testőr mormon volt, de sehol nem találtam konkrétan mormon testőrökről infót. Persze, lehet, a dolog jellegénél fogva nem is érdemes keresnem.)

 110. Nerám — 2010-09-04 00:46 

@ljosecska:

Ha így is volt, egy jó kis erőszakolásra azért csak-csak levette néha, nah. 🙂

Amúgy láttam egyszer asszem a discovery-n egy dokumentumfilmet róla, és hát ettől az embertől még a jó öreg Manson-nál is jobban kiráz a hideg. Talán mert sármos volt és intelligens hozzá. Brrr.

 109. Kentaur67 — 2010-09-04 00:45 

@tiboru:

Esélytelen.

Ugye, az államok elektorokat adnak, és az igazán fontos (értsd: nagy) államokban nem szavaznának egy mormon elnökjelöltre. Én 2008-ban láttam Texasban, hogy mekkora ellenállást váltott ki a helyiekből, hogy egyáltalán egy mormon szóba került, mint elnökjelölt. (Ami azért érdekes, mert elméletileg minden vallás egyenrangú.) Egy ilyen elnökjelölttel a demokraták automatikusan elveszítenék a Bible Belt összes elektori szavazatát, ami az 538-ból 100 feletti számot jelentene. Ehhez vedd hozzá, hogy egy átlag Nyugati Parti számára szintén nem vonzó az efféle vallási fanatizmus. California maga 55 electori szavazatot jelent.

A választások feladása lenne a demokraták részéről, ha mormon elnökjelöltet indítanának, hiszen értékrendjük teljesen eltér egy átlagos liberális szavazó értékrendjétől.

 108. ljosecska — 2010-09-04 00:32 

@Nerám: Igen, a ruha valóban megnyerő, a lelkem mélyén azért reménykedek, hogy Ted Bundy is ilyen öltözetben csapatta, ha nem is mindig, de ünnepnapokon legalább.

 107. Nerám — 2010-09-04 00:28 

@ljosecska:

Ejjh, pedig nekem az egész nyamvadt ideológiából csak a ruci jön be…:) Lehet, h be is szerzek egyet; vagy az is elkárhozik, aki hitetlenül felveszi?

Lécci, valaki mondja meg, mert így nem merem. :S

 106. ljosecska — 2010-09-04 00:16 

@tiboru: Nahát, ezt nem is tudtam, pedig egy időben viszonylag sokat (úgy néz ki, nem eleget) foglalkoztam TB életével és munkásságával.

Biztos nem tapsolták meg a társai, úgy érzem, áthágta pár alapvető szabályukat.

Ráadásul szerintem fehér jégeralsót sem hordott.

 105. hehe64 — 2010-09-04 00:15 

@Titan89:

A hited ne az egyházakban keresd.

A hited ha van, a te legszemélyesebb intim szférád.

A hit nem érdek kérdése.

Vagy érzed, vagy nem.

Ha érzed, mindig kérdőjelezd meg a saját indítékaidat, és gondolkodj.

Ez nem könnyű dolog, de ebben nem nagyon tud senki segíteni rajtad kívül.

 104. SkyRR — 2010-09-04 00:00 

@Titan89:

Keresheted keleten is…Es azt talalod, hogy pl. Indiaban azert nem a hindu, vagy muzulman fopapok a legszegenyebbek, kinaban sem ok nyomorognak, es meg a modern japani papok sem szukolkodnek (es ezek nem konyvol jonnek)…

 103. Titan89 — 2010-09-03 23:49 

@hehe64: Teljes mértékben egyetértünk.

Csak bennem ilyenkor megfogalmazódik olyan kérdés miben hidjenek az emberek ami teljes mértékben az ő érdeküket tartja szem előtt.

Talán keleten kell keresni a megoldást…

 102. hehe64 — 2010-09-03 23:39 

@Titan89: Minden egyház bizonyos, kábé öt tízezer fős létszám felett elfajul a végén.

És eljut odáig, hogy nagy ívben tesz a hívekre. Legjobb példa erre a mi kis keresztény egyházunk/egyházaink.

Történelmileg jól dokumentáltan végigkövethető, hogyan alakul ki a hierarchia, és hogyan merevednek meg a hittételek. Elég tíz húsz év, és a vallás képviselőiből az egyház képviselőivé válnak a vezetők.

Innentől kezdve minden reform csak a vezetők ellenére lesz végigvihető.

Élesen elválik egymástól az hogy mit hirdet egy egyház, és az hogy valójában mit követel a hívőktől.

Már fentebb is írtam. A nagy egyházaknak nem sok köze van a hithez. A hatalomhoz, legyen az anyagi, vagy lelki, annál több.

 101. SkyRR — 2010-09-03 23:33 

Sorry, nem olvastam vegig…

Nekem csak jo emlekeim vannak… (jo, itthon nem allok szoba veluk).

3 honapig dolgoztam Taipei-ben, egy egyszeri belepeses vizummal. Untam mar a dolgot, mert azert a cegen kivul eleg kevesen beszeltek angolul (es bar a kollegak kedvesek, azert nagyon nem hivtak meg magukhoz)

Es letamadtak…

Eleg eros ateista vagyok (tudom, most ez a szutyok ember szinonimaja), de lealltam veluk beszelgetni.

Miutan, kb.30 perc ez tudatosodott bennuk, kezemben a cekkerrel elhivtam okaet a berelt lakasomba vacsorara.

Ezres volt, feladtak a terites dumat, es mivel en is voltam elotte eleg sokat az US-ben, jot beszelgettunk…

Es nem kerestek azota sem….

 100. Titan89 — 2010-09-03 22:54 

@tiboru: nekem az véleményem ezekről az egyházakról, szektásokról, hogy az alsó szinten elhiszik amit mondanak, a felső körökben viszont már egyáltalán nem a hitük vezetik őket hanem a $$$$.

De ez a mormon dolog nálam nagyon kivágta a biztosítékot. Miért akarnak a hülye amcsiknak mindenből egy jobbat. Most péel egyházból. De a rövid történelme miatt még könnyebben átlátszóak a hazugságaik.(mentőmellény stb)

Mert a bibliára rá lehet fogni, hogy a bő 2000 év sok mindent eltörölt, de azért még elő kerülnek most is apokrif iratok.

Nem mondom. hogy csak hazudnak és minden rossz amit állítanak. Család, szeretet, összetartozás ez mind jó dolog, de mi árán…

 99. prometheus_X — 2010-09-03 22:35 

“Állítólag röviddel a lövöldözés előtt levette a Minden Lövedéket Megállító Inget.”

Golyóálló mellény, fordítós sityak. Tiszta furi…

 98. tiboru — 2010-09-03 22:21 

@Titan89:

Semmi probléma, úgyis pangás van a mormonok körül 🙂

 97. Titan89 — 2010-09-03 22:15 

@tiboru: örülök ha segíthetek még ha csak tippekben is:) Főleg azért írtam meg mert nekem ez teljesen ismeretlen volt eddig.

Ha egyszer odajutunk, hogy kifogysz az ötletekből újra felhozom;)

és bocsi az OFF-ért

 96. tiboru — 2010-09-03 22:05 

@Titan89:

Hát olyasmi volt, hogy köszönöm a tippet, meg hogy igen, hallottam róla, és azzal zártam, hogy nem valószínű, de kizárni sem tudom 🙂

 95. tundrazuzmo — 2010-09-03 22:00 

A forró italok fogyasztását természetesen azért tilták, mert a hűtött italok piacán van számottevő részesedésük. Avagy a mormon Pepsi birodalom.

 94. tundrazuzmo — 2010-09-03 21:51 

@tiboru: Kezdjük egy fordítási pontosítással:

“and leave him a stranger to the Kingdom of God!”

Az engedetleneket szerintem itt úgymond teljes kárhozattal fenyegetik, szerintem a helyes fordítás az, hogy: “idegen lesz Isten országa számára”. Tehát be sem jut, nem fog ott ő bolyongani.

De van egy jó hírem: mivel doktrinálisan nem tekinthetők keresztény felekezetnek, ezért senkit sem zárhatnak ki a kereszténység előnyeinek élvezéséből, így a lelki üdvösségből sem.

 93. Titan89 — 2010-09-03 21:38 

@tiboru: Ez igen! Mondjuk az írásaidban mindig látszik az alapos háttérismeret és pont ezért látogatom gyakran az oldalaid:)

Sajnos az indába becsavarodtam és nem találtam meg az üzik helyét:(

ha esetleg az email címemre is elküldenéd vagy itt leírnád a válaszod ha még emlékszel nagyon megköszönném:)

 92. hehe64 — 2010-09-03 21:28 

@tiboru: Komolyan vette a térítést.

 91. tiboru — 2010-09-03 21:25 

@Titan89:

Hát összevissza úgy 4 x 4 (vagyis 16) órát készültem és további 4 órán át írtam a posztot. Majd két órán át kerestem illusztrációkat és másfél órán át tördeltem 🙂

Igen, megkaptam. Szerintem válaszoltam is.

 90. tiboru — 2010-09-03 21:19 

Tudtátok, hogy Ted Bundy, a világtörténelem egyik leghíresebb sorozatgyilkosa mormon volt?

 89. hehe64 — 2010-09-03 21:14 

@tiboru: Hát istenkém. Akhilleusznak sarka volt, neki inge.

 88. Titan89 — 2010-09-03 21:13 

@tiboru: Ez nagyon LoL:) pedig, hogy örülne az US Army egy ilyennek:D

Amúgy mennyi időt foglalkoztál ezzel a témával? Látszik nagyon átnézted=)

ui: privimet megkaptad a Pilisi piramisokról?

 87. tiboru — 2010-09-03 21:08 

@Titan89:

Nem, nem vicc. Ezt tartja a mormon hagyomány. Frankón.

 86. csi szi — 2010-09-03 20:58 

Csak érintőlegesen tartozik ide, de Orson Scott Card sci-fi író (Végjáték sorozat) is mormon. Joe Smith életéről is írt egy regénysorozatot.

 85. Titan89 — 2010-09-03 20:56 

@tiboru: ez vicc? 😀

 84. Berkela — 2010-09-03 20:53 

Tisztelt embertársaim szinte biztosak lehetunk, SMith-t idegenek látogatták meg!!!!!!!!!!!!!

 83. tiboru — 2010-09-03 20:51 

@Titan89:

Állítólag röviddel a lövöldözés előtt levette a Minden Lövedéket Megállító Inget.

Pechvogel.

 82. Titan89 — 2010-09-03 20:36 

Azért lássuk be, hogy amilyen nagy “kiválasztott” volt ez a Kovács Jocó ahhoz képest elég béna halált halt…

vagy az Istene nem volt vele?

 81. Asszem — 2010-09-03 20:21 

@hehe64: ok, részemről lezártam veled a vitát, innentől ignore.

 80. hehe64 — 2010-09-03 20:17 

@Asszem: Olvasni tudsz?

Ha igen, miért nem teszed?

 79. Asszem — 2010-09-03 20:14 

@hehe64: agymosott nyulak? öngyilkos merénylők? nem ismernek más kultúrát? szextől való tartózkodás mitől tiszteletreméltó? nem kérdeznek, csk elfogadnak? nem alkotnának önállóan véleményt?

azt javaslom neked, dolgozz a saját előítéleteiddel. te valamiért ellenségképet akarsz látni bennük én pedig nem foglak tudni meggyőzni, de az biztos, hogy nem lehetsz túl boldog.

 78. Nerám — 2010-09-03 20:13 

@Hátezmármi:

Akkor igazán felvilágosíthatnál egy megtévedt lelket, mert ez így elég sovány, nem gondolod?

 77. gyuri-lux — 2010-09-03 20:09 

egyebkent ha mar tized, ennek koszonhetoen nem kell allami tamogatasert konyorogni semelyik orszagban, a tisztsegek mellett van rendes allasuk, szolgalatokert plusz penzt nem kapnak. Sajat idot es erot nem sajnalva a csaladlatogatast vallaljak. Sok egyeb szekta vagy tortenelmi egyhaz tagja es egyhazi kepviseloi tanulhatnanak toluk. Sok varosban mammutgyulekezet van, templom elott klikkesedes es csak paran tartjak a kapcsolatot egymassal, ha elmesz egy magyar templomba uj emberkent sok esetben meg se szolitanak, nem erdekli a tagokat, mi lesz Veled az istentisztelet vegen. A mormon egyhaz ereje nemcsak a penzben van, hanem az egymassal valo torodesben, sajat uzleteik vannak, ahol a szegeny csaladok utalvanyert vasarolhatnak stb. Persze sok jellemzojuk nem tud atjonni Europaba, foleg Magyarorszagon nehez a tized elfogadasat megerteni meg a leendo tagoknak is. Sajnos sok mas terulethez hasonloan, ha valahol van Vezetesre lehetoseg es az mondjuk egy gyulekezet, megjelennek fura stilusu emberek, erdekemberek stb. Sok esetben nem a felelosseget latjak, hanem a tizedbol es az anyaorszagbol szarmazo elonyoket. Ugyanakkor sok erdeklodo, kesobb tag, pozitiv jellemvaltozason megy at ha hinni kezd, ha erzi, hogy fontos masoknak, ha feladatot kap stb. Pl. egymast tanitjak a konyvekbol, keszulnek ra, stb. A hittetelek kozott akad jopar fura dolog, ezert sem maradtam koztuk, viszont sok dolgot tisztelek bennuk.

 76. Nathaniel Arthur Parrott — 2010-09-03 19:32 

@tiboru: Áhá, szóval ezt látták előre a maják világvégeként.:D

 75. hehe64 — 2010-09-03 19:27 

@Asszem: Ja, szép dolog a lelkesedés. Főleg ha agymosott nyulak lelkesednek. Kíváncsi lennék tudsz e mondani pl. 30 évesnél idősebb öngyilkos merénylőt?

Ha az a kultúra amiben felnőttél elvárásnak tekint valamit, és te nem ismersz mást, önként és dalolva, lelkesen fogod megcselekedni még a lehetetlent is. (Hadd ne hivatkozzak az SS pubikra.)

Az adó pedig éppen annyira “önkéntes”, mint a katolikusoknál. Itt sem kötelező fizetni, csak ha nem fizetsz, nem esketnek meg, nem temetnek el, és hasonló apróságok.

A szextől való tartózkodás mitől is tiszteletreméltó?

És igen, van aki attól boldog hogy nem kérdez, csak elfogad, hiszen a pap, guru, cigányasszony, biztosan jobban tudja.

Nem csak nézni, hanem látni, és felfogni a világot, önállóan véleményt alkotni, fárasztó dolog, arról nem is beszélve, hogy a mindenkori hatalom ezt nagyon nem szereti.

Igazabb emberek pedig az egyház miatt nem lehetnek. A vallás nagyon személyes ügy, és az egyháznak, bármilyen egyháznak, ehhez nem sok köze van.

 74. A mormonok arcai — 2010-09-03 18:52 

Mormonos tények a soknejűségtől a harci térítőkön át az erkölcsös alsóneműig és a halottak megtérítéséig, valamint mormonos összeesküvés-elméletek a CIA-től a szabadkőműveseken át a Vatikánig a Konteo blogon: konteo.blog.hu/2010/09/03/a_mormon_osszeesk…

 73. Asszem — 2010-09-03 18:47 

Sziasztok.

Fiatal koromban én is sokáig jó barátságban voltam mormonokkal. Én ténylegesen eljártam az angol óráikra, és tökéletesen elfogadták azt, hogy nem kívánok belépni a vallásukba. Egyáltalán nem voltak erőszakosak, viszont akkor a fiataloknak az önként vállalt misszió két évig tartott, valami külföldi országban. Namost nem azért, de ma melyik huszonéves fiatal az, aki két évet feláldoz az életéből csak azért, hogy a vallását terjessze? Részemről respect.

Azt mondták, az egyházi 10% adó befizetése a jövedelem után szintén önkéntes. Én úgy gondolom, ha valaki hisz valamiben, akkor szíve joga ehhez pénzzel is hozzájárulni.

Amikor kint voltam Amerikában meghívtak magukhoz Utah-ba, Salt Lake City-be. Megnézhettem a Tabernákulumot, bár a fő templomukba nem engedtek be, mert nem voltam hívő. Ezért is respect, nem csináltak turistalátványosságot (belülről) a templomból.

Én egy nagy családnál laktam, náluk valóban átlagos a 6-10 gyerek per család, viszonylag jólétben, erősen vallásosan éltek, de ettől függetlenül teljesen normálisak voltak, már ha az alkohol fogyasztástól, drogoktól, cigarettától való tartózkodás annak számít.

A vendéglátóim egyik gyerekének az ágyára fel volt vésve a beLIEve felirat, ő éppen a lázadó korszakát élte, nem tünt úgy, hgoy nagyon kiközösítenék.

Azt láttam, hogy komolyan veszik a szexualitástól való tartózkodást házas élet előtt, ami megint csak a mai világban inkább ritka és tiszteletreméltó dolog. Viszont ők is emberek, ezért nagyon hamar nősülnek, persze utána meg jön a sok gyerek.

Összefoglalva, az én személyes, saját tapasztalataim alapján egy teljesen korrekt, szigorú elvek szerint élő, de az átlagosnál pont emiatt boldogabb embereknek ismertem meg őket.

Persze sok rosszat hallottam az egyházról, meg főleg a belépett magyar tagokról (akik a kilencvenes években remek kiugrási lehetőséget láttak az amerikai srácokkal való jó kapcsolat ápolásában), szóval nem mondom, hogy ők valami szentek lennének mind egy szálig, de néha az volt az érzésem, hogy bizony sokkal igazabb emberek és mélyebben vallásosabbak, annyira, hogy azt igen sok más keresztény egyházhoz tartozó is példaként vehetné.

 72. mininyul — 2010-09-03 18:44 

A Big Love (Hármastársak) c. csodás áááámerikai sorozat remek képet ad a dolgok állásáról.Tanulságos.Amúgy számomra érthetetlen, hogy emberek mondjuk végighallgatják ezeket a sztorikat és végén arra jutnak, hogy.. aha, miért ne.. jóvan, akko mától ebben hiszek.. Elképesztő az egész.

 71. JI — 2010-09-03 18:16 

azert nem egyszeru a mormon lét:

forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=127185813

🙂

 70. hehe64 — 2010-09-03 18:10 

Hát, ha hinni kell, akkor inkább az Angyali üdvözlet(RAH).

 69. kétbalkezes mosómedve — 2010-09-03 18:04 

@The Drunken Master:

Még többet elárulnak Smith utolsó szavai: Oh Lord, my God, …

 68. Hátezmármi (törölt) — 2010-09-03 18:00 

@Eugenie Danglars: a mormon Jézus a feltámadás után látogatta meg őket. Ott szóról-szóra elmondta ha jól emlékszem (szerencsére rég olvastam) a hegyi beszédet, egy az egybe átvéve a King James angol fordítás összes fordítási hibáját.

 67. Eugenie Danglars — 2010-09-03 17:55 

@Professor Pizka: Ha belegondolsz, a Bibliában Jézus hosszú évekre “eltűnik”, fiatalkoráról, felnövéséről, körülményeiről nagyon kevés szó esik. Távol álljék tőlem, hogy azon spekuláljak, hogy ezekben az időkben Jézus átkelt az óceánon, hogy bejárja a világot… de akármerre is mehetett volna…

Persze, a történelmi Jézus.

 66. ssjani — 2010-09-03 17:54 

Három kérdésem van.

-Kik költik el a hívektől összegyűjtött milliárdokat ?

-Mire ?

-Hol lehet felvételizni közéjük ?

Előre is köszönöm szíves válaszaikat!

 65. Hátezmármi (törölt) — 2010-09-03 17:48 

@Nerám: Kár, hogy némelyek olyanról okoskodnak, amiről semmit sem tudnak, pedig könnyen utána járhatnának. Csak éppen nem akarnak.

 64. Hátezmármi (törölt) — 2010-09-03 17:43 

Az mé’ maradt ki, hogy Isten ember volt és az emberek is istenné lesznek?!

Persze ezeket és a hasonló vadságokat már csak azután árulják el, miután megkeresztelkedtél náluk és közéjük tartozol.

A mormon könyve egy hihetetlen mesekönyv, ami érték esetleg van benne, azt is a Bibliából lopták. Moroni angyal a King James angol fordításának összes hibáját is mind lediktálta Kovács Józsinak. 🙂

 63. -JzK- — 2010-09-03 17:31 

A mormonokat a történelmi egyházak kivétel nélkül mint kereszténységtől teljesen idegen szektának tekintik. Alapítójuk, Joseph Smith 1805. dec. 23-án született az Egyesült Államok Sharon nevű falujában. Családja presbiteriánus lett. Azt állította, egy Moroni nevű angyal jelent meg neki, aki tudatta vele, hogy az erdőben arany lemezekre írt könyv van elrejtve, amely Amerika őslakosságának eredetére vet fényt. Állítása szerint meg találta a lemezeket és barátaival lefordította. Újabb látomásban Keresztelő János, Péter, Jakab és János “ároni papsággal” ruházta fel őket, később -miután megkeresztelték egymást- megkapták a “melkizedeki papságot” is. Hármójuk bizonyságtételét a Nyolc tanúé követte, megjelentették a Mormon könyvét, és 1830. április 6-án Fayette-ben kimondták az új egyház, az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza létrejöttét.

Később maga a három tanú is elpártolt az új közösségtől. Végső soron nincs bizonyíték arra, hogy a lemezek valaha is léteztek volna. Smith sokak ellenszenvét váltotta ki, végül gyilkosság áldozata lett. Az első mormonok többnejűségben éltek (ószövetségi mintára), csak 1890-ben szüntették be a poligámiát. Központjuk Salt Lake City, a Sóstó Városa. Szerintük Jézus ember volt, csak istenné lett, nem szűztől született, hanem Isten és Mária nemi kapcsolatának (valamiféle házasságtörésnek?) gyümölcse. Többnejűséget tételeznek fel magáról Krisztusról is. Ezek után hiába emlegetik Jézus Krisztus Egyházát, engesztelő áldozatát, valójában nem ugyanabban a Krisztusban hisznek, mint a valódi keresztények!

Mit tartanak Jézusról? Tanításukat valamiféle evolúciós elmélettel igyekeznek kelendővé tenni: amint Jézus is istenné fejlődött, mondják, úgy mindenkire érvényes:”amilyen most az ember, olyan volt valamikor Isten, és amilyen most az Isten, olyan lehet egykor az ember” (Lorenzo Snow mormon “apostol”). Ami az Isten-kérdést illeti, nem egyistenhívők. Szerintük a mindenség több világból áll, mindegyiknek megvan a maga istene, aki nem teremtő, hanem az örök anyag szervezője (!). Emlegetik a Szentháromságot, de valamiféle többistenhit formájában. A legfőbb isten az Atya vagy Elohim.

A Föld istene Jahve, csak teremtmény, a Fiúval azonos. Testük van, mint a Szentléleknek is. Az istenek emberi természetűek, mennyei zöldségekkel táplálkoznak, többnejűségben élnek és örökké szaporodnak… Ez inkább sci-fi, nem pedig új vagy ószövetségi tanítás. A keresztény Szentírást elfogadják ugyan, de ezzel egyenrangú könyvnek tekintik saját “bibliájukat”, a Mormon könyvét, s ezzel az ún. folyamatos kinyilatkoztatás elvéhez jutnak el. Smith azt állította, hogy az 1823-ban talált arany táblácskák a Mormon nevű próféta írásait tartalmazták, ennek angol fordítása volna Mormon Könyve (mivel állítólag Mormon próféta írta). A könyv semmiképp sem lehet 1400 – 2400 éves, hiszen 18-19. századi amerikai politikai és vallási szókészletből, korabeli bibliafordítások szövegéből merít, sőt csaknem teljes egészében Salamon Speulding presbiteriánus prédikátor vallásos fantasztikus regényének egy változata, tehát hamisítás. Ezt erősíti az is, hogy a könyv szerint az amerikai indiánok a zsidók leszármazottai.

Hogyan fogadják a Szentírást? Erre semmiféle történelmi adat nincs, a tudósok szerint az indiánok mongol népektől származnak, akik átkerültek az amerikai kontinensre. Tanításuk a Mormon Könyve mellett a Tan és Szövetségek ill. a Nagyértékű Gyöngy c. könyvekre épül. A mormonok mindennapi életét átjárja sajátos lelkiségük, munkaszeretük, jelentőséget tulajdonítanak a nevelésnek, van aszkézisük (vö. alkohol, dohány, kávé, sőt tea tilalma), a lelkiismereti szabadság harcosai – mindezek keresztény vonásoknak is tekinthetők. Istenről, Krisztusról, az üdvösségről vallott tanításuk azonban merőben eltér a keresztény egyházak felfogásától. Bár megvan náluk a keresztség, és emlegetik az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevét, valójában több istent hívők, magyarán: nem keresztények! Közösségük semmiképp se Jézus Krisztus mai egyháza.

Mit mondanak a Katolikus Egyházról? Elvetik és önmagukat tekintik Jézus Krisztus mai egyházának. Pedig az egyház alapításáról tudunk (Mt.16, 19), a mormon közösség létrejötte viszont, mint láttuk, legendák ködébe vész. Jézus Krisztusnak semmiképp sem lehet olyan egyháza, sem ma, sem holnap, amely több Istenben hisz és Jézust fejlődés eredményének tartja. Az Újszövetség nem ismeri azt a kétféle (ti. ároni és melkizedeki) papságot sem, amelyről a mormonok tudni vélnek. A miséből és az úrvacsorából már csak “lakoma” lett náluk, s ez is csupán kenyérből és vízból áll. Ez mindenestől eltér attól, amit Krisztus követőire hagyott.

Miben áll az emberek üdvössége? Elfogadják az üdvösség lehetőségét (az “utolsó napok egyháza” kifejezés nevükben épp a világvégi tanításra utal), de a földi élet mintájára képzelik el (vö. mennyei házasság). Ez nem kereszténység, hanem mohamedanizmus, ti. az evangélium szerint az örökéletben nincs házasélet (vö. Mt 22,30). Az üdvözültek körét – akárcsak Jehova tanúi a saját köreikre – önmagukra szűkítik le, s úgy vélik, további fejlődés zajlik ott is, a megújult földön csak az előrehaladottabb lelkek maradhatnak, a többiek más bolygókra kerülnek. A túlvilág három fokozatát feltételezik: a mennyei, a földi és a földöntúli dicsőséget (ti. más bolygókon való továbbélést), ami nem bibliai eredetű, hanem ismét inkább fantasztikus regényekbe illő gondolat.

Miért nem fogadhatjuk el tanításukat? Ami többistenhívő felfogásukat illeti, Szent Pál szerint “egy az Isten, ki mindent átjár, mindent áthat, mindent betölt”. Krisztus “istenné fejlődése” nagyon tetszetős elgondolás, csak éppen nem bibliai! A “fejlődő abszolútum” pedig önellentmondás. Az igazi keresztény nem fogadhatja el új kinyilatkoztatás lehetőségét: Gal. 1,9. szerint “ha mennyből jövő angyal hirdetne is más evangéliumot, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen”.További jellegzetes tanításuk a halottakért való keresztelkedés. l.Pét 4,6-ra hivatkozva hirdetik, a holtakhoz is el kell juttatni az üdvösséget, s ennek módja szerintük a halottak helyett való keresztelkedés.Hogy tudják, kikért is kell ezt megtenni, központjukba igyekeznek begyűjteni minden születési anyakönyvi adatot szerte a világból. Pedig a Péter-levélben csak arról van szó, Jézus meghirdette az időben előtte élőknek is az üdvösséget, arról nincs szó, hogy ezt folytatni kell. Másrészt a halállal lezárul az érdemszerzés lehetősége, a halálban végérvényessé vált állapoton tehát később már nem lehet változtatni, különösen pedig más helyett nem. Végül: a keresztség az élők szentsége, Mt 28,19-ben Jézus az élők keresztelésére szólít! Az ősegyházban jelentkezett hasonló szokás, de Szent Pál nem látja értelmét, hogy egyesek “a halottakért keresztelkednek meg” (1Kor 15,29). A halottakkal való kapcsolattartás ilyen fokú keresése nem más, mint okkultizmus, ami idegen a kereszténységtől.

Mivel keltenek ellenszenvet? A legtöbb mai szektához hasonlóan szenteknek tekintik önmagukat (ezt tükrözi már önmagukról alkotott meghatározásuk is). Holott még az apostol is arról vallott, “a bűnösök közt én vagyok az els?” (1 Tim 1,15)! Szerte a világon mintegy ötmilliónyian, Magyarországon tízezernyien lehetnek.

Hogyan térítenek? Térítői módszerük a jehovásokéra emlékeztet. Papjaik fiatalemberek, akik párosával járják a világ városait, és minden eszközt latbavetve igyekszenek megnyerni a fiatalokat az egzotikus vallásnak, ami azok szemében maga Amerika.

 62. Professor Pizka — 2010-09-03 17:13 

@tiboru: azért ha valaki héber is meg jedi is, az már adhat okot gyanakvásra. Zavart érzek az Erőben 🙂

 61. hehe64 — 2010-09-03 17:07 

És a tizenkét apostol, és a többi funkci?

 60. tiboru — 2010-09-03 16:57 

@hehe64:

Ja: a Tizenkét Apostol választja az új elnököt, saját soraiból.

 59. tiboru — 2010-09-03 16:56 

@hehe64:

A mostani a 16. elnök. A leghosszabb ideig egy Heber Jeddy Grant nevű arc elnökölt (27 évig, 1918 és 1945 között). Amúgy semmi extra, volt elnökük, aki pár hónapig volt góré, és olyan is, aki másfél évig. Ahogy néztem a forrásokat, általában halálukig viselték a stallumot.

 58. hehe64 — 2010-09-03 16:31 

Hmmm. A szervezeti felépítésük úgy ahogy van kimaradt, pedig roppantmód érdekelne hogy lehet valakiből ELNÖK.

És persze az is, hogy volt e olyan ELNÖK, aki természetes halállal halt meg, illetve volt e olyan, akit leváltottak.

 57. tiboru — 2010-09-03 16:25 

@arisztid és tasziló:

🙂

Köszi, ezt nem ismertem.

 56. arisztid és tasziló (törölt) — 2010-09-03 16:24 

You are a mormon. Compared to you we all have drinking problem.

(Osborne Cox)

Lehet, hogy pontatlan.

 55. kobalt — 2010-09-03 16:21 

A kovács Janit nálunk dolgozott a raktárban mindenféle fémtáblát gyűjtött oszt mikor szóltunk hogy ne tegye már ezt aszonta hogy ne mormongjunk má mindenért meg azt is monta hogy éjjen az iszlám meg a jewisek és a budhisták stb.!!!

 54. Professor Pizka — 2010-09-03 16:11 

@gyuri-lux:az hogy hol járt és mit csinált jézus, tisztán hitkérdés. A Biblia szövege is egy csomó helyen homályos, szimbolikus., főleg az volt, mielőtt kigyomlálta volna a kanonizálás (apokrif evangéliumos konteó?). Ki lehet belőle hámozni gyakorlatilag bármit. Így ha valaki azt akarja hinni, hogy Jézus Amerikában is járt hát tegye. Vannak szigetek (Jamaika) ahol meg úgy hitték lesz külön fekete Megváltó. Ha hisznek benne és ettől rendes emberek lesznek, miért ne tennék.

 53. tucano — 2010-09-03 16:09 

 52. tucano — 2010-09-03 16:06 

@Vanek B. Eduard:

Én még úgy tanultam, hogy a kőtábla eredetileg egy egyiptomi múmia nyaktámlája volt. Legalábbis a hieroglifák az Egyiptomi Halottaskönyv vonatkozó részéből származtak. Ugye akkoriban aránylag olcsón lehetett ilyen sírrabló relikviákhoz jutni világszerte. Bevallom ezt többször előadtam kedves térítőinknek, akik mindig csúnyán összerándultak az említésre, gondolom nem először hallották.

Egyébként nekem a térítők azt mesélték, hogy nekik az ingyenes egyetemi tanulmányok ellenértéke a térítő munka.

 51. gyuri-lux — 2010-09-03 16:06 

Érdekes írás és van benne azért egy kis pongyolázás is. Pl. a képen szereplő alsóruházat a misszionáriusoknak van előírva térítés alatt, ún. sportnapon pl. nem viselik és tagjaiknak sincs ilyen előírás. Max. annyi, hogy a lányok úgy öltözzenek, hogy ne okozzanak bűnös gondolatokat pl. istentisztelet alatt :-)) tini koromban szinte napi kapcsolatban voltam velük, családi hátterünk miatt könnyen bekapcsolódtunk hozzájuk, és sok kellemes emlékem van róluk. Persze, a kilencvenes évek elején még egészen más volt a hangulat, a viselkedés és egy ideig még csak részben volt lefordítva magyarra a Mormon könyve. Nem tudom mostanában hogy van, de akkor még rrendesen megtanulták a nyelvet, ahova mentek szolgálni, így pl. a magyar nyelvet is sok esetben magyar megszégyenítő alapossággal próbálták beszélni. Jehova tanúihoz viszonyítva sokkal-sokkal barátságosabbak és nem éreztem sosem, hogy eltérésem után ne köszönnének a régi ismerősök, tagok, nem nyúltak utánam erőszakosan, nem átkoztak és nem zaklattak. Ellenben Jehova tanúiról ez lazán elmondható – több ilyen irányú megbízható “forrásom” mesélt. Egyébként van egy magyarul is fellelhető kis füzet, amit egy egykori tag írt, abból is sok hiteles infót meg lehet tudni, meg persze vannak dolgok, amiket tényleg csak akkor tudhatsz, ha sokáig köztük élsz és mondjuk eljutsz egy templomba és keresztelkedsz az őseidért… mindenesetre bárkinek merem ajánlani a beszélgetést egy mormon Elderrel vagy Sisterrel, az angol óráikról meg úgy tudom, nem hittérítősek, utána van beszélgetés hitről, de nem kötelező ottmaradni. A tizedről pedig: ha a családod a béke feneke alatt van, de befizeted, tényleg többszörösét kapod vissza segítség formájában. Nem tudok olyan református presbiterről/papról vagy katolikus papról a környezetünkből, aki elbuszozik hozzád és ha kell segít a favágásban…

Összességében: végülis hihető lenne, hogy a Föld más részén is járt Jézus, halála után, de elég hadilábon áll az az egyetlen-egy db idézet a Bibliában, amit próbálnak felmutatni ennek igazolására. És itt már elbukik a dolog, mert Isten tuti nem akart kettő keresztény egyházat alapítani…

 50. Professor Pizka — 2010-09-03 16:04 

@postabelyeg: kefélni. Képes, csak nem szabad neki

 49. Patrick Bateman — 2010-09-03 16:03 

Az eltévelyedettek elszigetelése nem igaz. Valójában óriási a fluktuáció, emiatt külön egyházi program a tagok számára az inaktívak visszacsábítása.

Érdekes lett volna talán még megemlíteni néhány nagyobb mormon kézben levő vállalkozást, ilyen pl. a Mariott hotellánc és a Novell is.

 48. sandinista — 2010-09-03 16:03 

@postabelyeg: Khm, kettőt találgathatsz.

 47. Professor Pizka — 2010-09-03 16:01 

Mint minden rendes egyház, ez is a hívek gatyájában/bugyijában turkál. Mindezt közterületen, holott ezt már 16 éve felett csak kivételes esetekben elegáns megtenni.

A világ összes egyházát összezavarta a koton és a tabletta feltalálása. Az összes szexuál-etikai elv, amelyet kitaláltak, az voltaképpen arra az egy szem premisszára épül fel, hogy aki baszik, annak gyereke lesz. Ennek vannak családjogi, vagyonjogi és más következményei. Ezek a következmények aláássák a társadalom stabilitását (bizonytalan öröklési viszonyok, terjedő betegségek) tehát tilalmasak. Hamost viszont lehet úgy kefélni, hogy se gyerek, se FPSZ (Füstölgő Pisztoly Szindróma) sem pedig LSNU (Langsam Spazieren Nix Ugrabugra) nem lesz belőle, akkor minek kéne tiltani. Mindazon emberek akik próbálják betartani a törvényt marha irigyek a békésen paráználkodó többségre és frusztrált kreténségeket találnak ki.

Szar napom van, na. Ez van.

 46. postabelyeg — 2010-09-03 15:59 

Miért van a nő pólójára írva ez:

I CAN’T…

I’M MORMON

Mi az, amire egy mormon nő nem képes?

 45. A nagy Hold-hoax és a felegyenesedett hódok — 2010-09-03 15:58 

Nem, történetünkben nem játszik szerepet sem a NASA, sem a CIA, tekintve, hogy e jellegzetesen offline hype idején nem is léteztek. A Nagy Átverés ugyanis idén ünnepli százhetvenötödik születésnapját.A New York Sun 175 éve megdöbbentő felfede…

 44. sandinista — 2010-09-03 15:54 

@tiboru:

Lehetséges verziók:

1. Brigham mester annyira potens volt / olyan jól érlelte a cuccot a közbeiktatott kényszerpihenők során, h neki mindig elég volt 1 akció is.

2. Vannak a számolgatós fajták, lehet h Brigham mester is abba a fajtába tartozott, oszt’ mindig pont bejött neki a “megfelelő nap”.

3. Joe Smith továbbadta neki a Tudást, persze kopirájttal és jó pénzért.

4. Azért Brigham mester annyira nagyon nem vette komolyan azt az 1 feleség, 1 kufírc, 1 (esetleg 2) gyerek szentháromságot. Mentségéül szolgál, h arra semmiképp sem vetemedett volna, h a szép fehér jégert levegye.

 43. megint — 2010-09-03 15:53 

Van ez a 700-as club vagy mi az atv-n, párszor belenéztem, azok sem jobbak mint a mormonok, főleg az öregasszony kemény benne, kb 20 műtét látszik az arcán, meg egy millió adag botox, a kedvencem az volt, mikor egy bejátszás alapján a faszi elmondta, hogy mióta fizeti a tizedet közelebb került Istenhez, és erre helyeselt a két botoxos a stúdióban, én úgy emlékszem, hogy Jézus felrugdosta a templom előtt lévő hiénákat. Én is érzek törekvést arra, hogy gyengítsék a “klasszikus” katolikus egyházat, ezért jön létre millió kis liberális keresztény egyház, meg a hívők pénzéért, meg persze(valószínűleg komoly állami segítséggel) az iszlám ellensúlyaként globális szinten.

 42. sandinista — 2010-09-03 15:46 

Személyes élmény – hajdanában egyszer egy Bp-vidék vonaton megismerkedtem 2 elder-rel (ezek a térítő, fess fiatalemberek). Egyszerű gyerekként még örültem is neki, h tudok velük angolul csevegni, és fogalmam se volt, kik ők, bár az nyilván feltűnt, h furcsamód elegánsak (a MÁV 2. osztályhoz képest meg aztán főleg), meg ott volt az a fura kitűző is. Először simán azt hittem, h Elder R. meg Elder P. testvérek.

Dumáltunk kicsit, és talán 1x ha ajánlgattak (legkevésbé sem erőszakosan) valami angolórát, amire sose mentem el, ott nyilván már ment volna a térítés rendesen.

Később még 1x összefutottunk véletlenül, akkor ráadásul civilben voltak, névtábla nem volt, ellenben baseball-sapka igen, és meglepő jártasságot mutattak a hacky sack (alias footbag) kezelésében.

Szívesen szolgálnék komoly titkokkal, az aranykönyv lapjaival eredetiben, stb., de csak ennyi mormon “sztorit” tudok felmutatni.

 41. tiboru — 2010-09-03 15:43 

@sandinista:

Igen, MINDEN körülmények közepette. Valahol láttam olyan verzióról is képet, ahol a nemi szervek környékén van egy-egy lyuk.

Én azon gondolkoztam, hogy ugye tudjuk: statisztikailag a védekezés nélküli nemi együttléteknek csak 10-15 százalékában lesz teherbeesés, és ezt is csak bizonyos idő múlva tudják meg az érintettek.

Vajon Brigham mester hogy csinálta? Mert azt, hogy összesen 54-szer vagy 56-szor élt volna életet (mondjuk minden feleségével egyszer), és minden ilyen aktusból lett egy-egy gyerek… Nos, ez eléggé valószínűtlen.

Engem a technikai részletek érdekeltek már a suliban is.

 40. tiboru — 2010-09-03 15:38 

@ph34rb0t:

Köszi, igazad van, de a bolyongás szó használatával próbáltam érzékeltetni a sötét, szívszorító hangulatot 🙂

 39. sandinista — 2010-09-03 15:35 

@tiboru: @Gloria Mundi: Nem néztem utána, így lehet h abszolút hülyeség, de mintha derengene, h a posztban is említett alsóruházat valóban _minden körülmények között_ viselendő (kb. mint az egyszervolt lyukas lepedő).

Azt mondani sem kell, h szex csak és kizárólag utódnemzés céljából engedélyezett, a jó Brigham pedig az 54 akcióval / élet nem is kellett, h kiugróan potens legyen. Azt is simán el tudom képzelni, h van olyan hittétel, miszerint a főfütty egy feleséget csak egyszer “használhat”. 54 terhességre meg simán juthat 2 ikerpár, vagy 1x beeshettek hármasikrek. Amúgy ennyit lehoz egy fekete-afrikai uralkodó is gond nélkül, rááadásul ott sincs másról szó, mint h ő ül a piramis tetején, ergo ő a legerősebb kutya, ezt pedig a vonatkozó tevékenységgel szépen alá is támasztja.

 38. ph34rb0t — 2010-09-03 15:27 

“and leave him a stranger to the Kingdom of God!”

“ő maga pedig idegenként fog bolyongani Isten Királyságában.”

Ezt inkabb ugy forditanam, hogy nem ismeri meg az isteni kiralysagot/isten kiralysagat. Azaz be sem engedik a para dicsomba a vegelszamolas soran, nem pedig idegenkent ugyan, de azert ott lehet.

persze mindkettonk verziojanak a lenyege ugyanaz: a szerencsetlen illeto kimarad a vegso bulibol.

 37. Bisztő Gyalla — 2010-09-03 15:08 

A négerek tojták őket. Majd kikelnek belöllük a felnőtt enberek feketébe. Mór monyok.

 36. tiboru — 2010-09-03 14:50 

@dzsugasvili:

A mormonok közül Willard Mitt Romney volt az, aki eddig a legközelebb került a csúcshoz: Massachusetts kormányzója volt és 2008-ban indult az elnökválasztáson. Végül a pártja (a republikánusok) a hajrában nem őt támogatta, pedig volt olyan állam (Utah-n kívül is), ahol az előválasztások során 20% felett kapott.

Egyesek szerint 2012-ben komoly esélyei lehetnek Obamával szemben…

 35. dzsugasvili — 2010-09-03 14:16 

Nem hiszem, hogy komolyan kéne itt tratani a mormon hozzászólók haragjától. Vanna elméletileg 10-20 ezren az egész országban, de gondolom egy ilyen blognak meg cikknek még akár csak a közelébe menni is azonnali pokolban való roston sütést von maga után.

Egyébként nekem egészen idáig szimpatikusak voltak sok dolog miatt, bár a hülye hittételeikkel kicsit se tudtam megbarátkozni. Mégis a nagy és díszes templomaik, a kezdeti nehézségek és üldözés utáni talpon maradás, a kitartásuk szimpatikus volt, leginkább pedig az, hogy a kősivatagos Utah kellős közepén képesek voltak civilizációt építeni a semmiből. Tetszett a konzervatív szemléletük (bár sejthető volt, hogy ez rohadtul nem sima hagyománytisztelet, hanem fanatizmus) a liberális USA-ban, hogy nem isznak alkoholt meg az is, hogy nem egyszerűen keresztények, hanem kimertek lépni ebből nagy gyűjtőkörből és egészen új vallást csináltak.

De most olvasta, hogy csupán egy ugyanolyan agybeteg magába forduló banda ez is, mint a jehovások, a kilépetteket elszigetelik a rokonaiktól, barátaiktól, ellehetetlenítik, kicsinyesen bosszút állnak tehát, és még a 10%-ot is lenyúlják a fizetésekből. Ezek után semmi tiszteletreméltót nem látok bennük, szerintem be kell tiltani őket is, mint a szcientológusokat. Annál inkább, mert a cikkből kimaradt, de nyilván ők is, igazi kisegyházhoz méltóan próbálnak minél több közéleti funkciót betölteni, és egyáltalán nem állnak meg Utah határainál, amit mutat a sok washington dc-i templom is. Utána meg esetleg már kormányszinten is mehet mások ellehetetlenítése meg a haverok pozícióba juttatása. A jehovásokban legalább azt becsülöm, hogy tiltják a politikai funkciók betöltését a híveknek.

 34. anarcho78 — 2010-09-03 14:11 

lásd South Park:)

 33. csurtus — 2010-09-03 13:54 

@Vanek B. Eduard:

Az angyal is ember; biztos attól félt, hogy egy rovancsnál nem tud elszámolni az aranytáblákkal, és rávernek egy HTK-t.

 32. Vanek B. Eduard — 2010-09-03 13:42 

@tiboru: “az aranytáblákat fordítás után Joe visszaadta Moroninak”, aki indult a következő galaxisba egy új küldetésre…

Mi a fenének kellett az Mr. Moroninak? Tárgyi bizonyíték nélkül nagyon lukas a sztori. Sőt, még azzal is az vóna 🙂

 31. tarr — 2010-09-03 13:24 

…pedig ez mögött tuti a Moszad van…

 30. Lilapulcsis — 2010-09-03 13:20 

@Thaddeus Griffin: ajánlólevelet akarsz a mennyországba ?:)

 29. Ahmet — 2010-09-03 13:10 

De várom, hogy két egyház bejelentse, hogy fuzionál. Mondjuk a Mormon-Sci fúzió simán elképzelhető lenne. A mormonok adnák a biznisz/sztori részt, a scientológusok meg a módszereket. Szerintem nagyot kaszálhatnának. Aztán lehet, hogy már meg is történt. Végülis egy egyházi vállalkozás is állhat több lábon. 🙂

 28. B. Capelluti — 2010-09-03 12:56 

@tiboru: és a nácik? ők is kimaradtak.

 27. Nerám — 2010-09-03 11:45 

@Eugenie Danglars:

A vidámvasárnapos hitgyüliseknél nincs undorítóbb akkorsem…:)

Nem egy családot ismerek, ami miattuk ment tönkre, ráadásul értelmiségiekről van szó. Nem tom most így mi a beszolgáltatás mértéke, de nem 10% abban biztos vagyok.

 26. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2010-09-03 11:39 

Egy kicsit jobban ki lehetett volna bontani a sztorit: J. Smith meggyilkolása és az azutáni utódlási harc roppant érdekes és nagyon sokat elárul az egyházról.

Amúgy R. A. Heinlein a “Stranger in a Strange Land”-ben kiválóan pellengérezi ki a mormonokat (bár nem néven nevezve őket).

 25. tiboru — 2010-09-03 11:35 

:

Semmi baj, az egyiket töröltem.

 24. д — 2010-09-03 11:34 

bocs!

hülye blogmotor…

 22. tiboru — 2010-09-03 10:51 

@Titan89:

Nem, az aranytáblákat fordítás után Joe visszaadta Moroninak. A képen látható táblák reprodukciók és úgy tudom, Salt Lake Cityben vannak, a Központi Mormon-Múzeumban.

 21. tiboru — 2010-09-03 10:50 

@Eugenie Danglars:

Hát én se hallottam olyanról, hogy a mormonok kurvadrága, fizetős tréningeket szerveznének a célcsoportnak…

 20. Titan89 — 2010-09-03 10:45 

Tiboru az aranytáblák ami a képen van az igazi? Vagy megvan még ez valahol bizonyíthatóan?

Amúgy szerintem a szabadkőműveseknek is volt benne részük, hogy ez a vallás elindult, de mára valaki bekebelezte őket akik a profitra hajtanak…

Ez lehet az USA kormánya, az illuminátusok vagy akár a szabadkőművesek akik kitartottak a vallás és a pénz mellett.

 19. Eugenie Danglars — 2010-09-03 10:37 

@Gloria Mundi: Na ja. A szcientológusok is megérik a pénzüket, bár szerintem az ő rendszerük és módszereik sokkalta borzalmasabbak és elvetemültebbek, mint a mormonoké… :S

 18. tibi62 — 2010-09-03 10:35 

Sziasztok.Jo kis anyag sikerult megint.Ha a Moszad nem is,de zsido szal itt is megtalahato ” szentföldi tájakról egy csoport izraelita kivándorolt az amerikai földrészre, s belőlük lettek később az indiánok. Ezt a felfedezőutat Nephi vezette.”,Ugy hogy semmi sem kizart.Egyebkent szerintem a vallas mindig is jo biznisz volt az is marad.

 17. tiboru — 2010-09-03 10:20 

@Gloria Mundi:

Young elnök a szexet nem léha kikapcsolódásként fogta fel, hanem szigorúan csak egy (sajátos) családtervezési modell módszereként. És abban is biztos vagyok, hogy egyik feleségét sem látta soha ruhátlanul.

 16. Thaddeus Griffin — 2010-09-03 10:13 

A South Parkkal látom megelőztek, de ezen egyáltalán nem csodálkozom-DOM-DOM-DOM-DOM-DOM 😀

Egyébként a napokban határoztam el egy életcélt magamnak: megtéríteni egy mormont vagy jehovát. Ha ez sikerül, akkor még porszívóügynökként is milliárdos lennék…

 15. Gloria Mundi — 2010-09-03 09:59 

54 feleségtől csak 56 gyerek, hm … Ez a pasi majdnem csak egyszerhasználatos feleségeket tartott? 😛 A poszt megint nagyon jó, természetesen 🙂 És kíváncsian várom a mormonok véleményét.

 14. Sidaries — 2010-09-03 09:55 

@a kis lebowski: Nekem is egyből a szcientológusok jutottak az eszembe. Azokról is lehetne írni, bár ők annyira nyilvánvalóan pénzre mennek, hogy nincs is konteó. 🙂

 13. vészmerülés — 2010-09-03 09:50 

@Lilapulcsis: “katolikus egyház is kiszedi a zsebedből a honoráriumot.” – ááá, dehogy. A hívek önként és dalolva adják a zsét a papoknak, hisz megdolgozott érte – lásd. esküvő, temetés, stb. 🙂

Gondolom egyéb egyházaknál sincs ez másként

 12. Lilapulcsis — 2010-09-03 09:27 

@a kis lebowski: Hallottál már éhen halt papról? A mormonok csak felvállalták a pénzes részét is, ugyanúgy a katolikus egyház is kiszedi a zsebedből a honoráriumot.

 11. proletair — 2010-09-03 09:12 

Az is lehet, hogy a mormonok az amerikai hadsereg ötödik hadteste. plusz kiváló pénzforrás.

 10. a kis lebowski — 2010-09-03 08:17 

Ezúttal szerintem szó sincs semmi misztikumról 🙂 Szinte egy az egyben le lehetett volna ezt írni a szcientológusokról is. Megdöbbentő, hogy ők maguk ennyire nem látják át az üzleti hátterét, miközben minden vallás arról hablatyol, hogy “ne a pénzzel, a lélekkel foglalkozz”.

 9. MUfanatic — 2010-09-03 08:12 

És ha zsidó találmány, akik Jézus arculatátvitelével próbálták meg gyengíteni a Katolikus egyház pozícióit? A mai térítőkegy része pedig Moszad ügynök, illetve hírszerző (mint a CIA résznél leírtad) Csak hogy legyen Moszad-szál is! 😀

 8. proletair — 2010-09-03 08:09 

@vén betyár:

A MOSZAD sosem lehet kizárt:)

 7. Eugenie Danglars — 2010-09-03 08:06 

Egyébként főiskolás éveim alatt szállóige volt néhány mormon megtérítő dumája, mint pl. “szeretnél boldogan élni?”. Ezzel jártak és szólítottak le embereket az utcán, aztán kitől milyen válaszokat kaptak vissza, miután megmondták, honnan jöttek… XD

 6. Eugenie Danglars — 2010-09-03 08:00 

Én is pont ezt akartam írni, hogy a napokban volt ez a rész a South Parkban. XD

 5. vén betyár — 2010-09-03 07:54 

Remek, ütős, hirtelen szóhoz sem jutok.Alszom rá egyet…@proletair: A MOSZAD kizárt, de lehet, hogy Marx,Engels, Lenin és Sztálin álmában is megjelent egy angyal?

“Kísértet járja be Európát!”Mindenesetre az idézett mormon alaptételt sikeresen alkalmazták.

 4. tiboru — 2010-09-03 07:48 

@proletair:

Oké, de az nem lett volna elegáns 🙂

 3. proletair — 2010-09-03 07:39 

Kiváló volt!

A Moszadot símán bele lehet keverni. Helyettesítsd be a CIA helyére, és kész is.

 2. peti1000 — 2010-09-03 07:35 

@סדר עולמי חדש: Nekem is az a bizonyos South Park epizód ugrott be egyből.

 1. סדר עולמי חדש — 2010-09-03 06:11 

Először is gratula, remek, összeszedett poszt.

De persze, semmi esetre sem “szabadkőműves találmány”…

Természetesen… 😉

http://www.indavideo.hu/video/South_Park_-_All_About_Mormons

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök