2011-02-15–07:00

A Voynich-kézirat

A Connecticut államban található New Havenben, az USA egyik leghíresebb egyeteme, a Yale University Ritka Könyvek és Kéziratok Könyvtárában (Rare Book and Manuscript Library) számos érdekesség áll a megfelelő engedéllyel rendelkező kutatók rendelkezésére. A rengeteg, nagy becsben tartott kézirat, ősnyomtatvány és könyv közül is kiemelkedik az, amit a nagyközönség (a rejtélykedvelők közösségével együtt) egyszerűen csak úgy nevez: a Voynich-kézirat. Vegyük szemügyre, miért is érdekes ez nekünk, konteóhívőknek.


Ha nem szeretnénk a terjengősség vagy a redundancia bűnébe esni (mely két gyarlóság – valljuk be – a konteóblog nemes hagyományaitól nem áll ám annyira távol), csak annyit mondhatnánk, hogy egy olyan kéziratról beszélünk, amelyről az alábbiakat lehet nagy bizonyossággal megállapítani:

– valamikor a XV. század Európájában készült; egy friss (idei) laboratóriumi szénizotópos vizsgálat, amelyre az Arizonai Egyetemen került sor, 1405 és 1440 közé datálta a keletkezési időintervallumot;
– nagyon finom borjúbőrből készült pergamenre íródott;
– eredetileg 272 darab, 23 x 15 centis lapból állt, amelyből mára 235 maradt meg;
– rajzokat és betűkből álló írásnak tűnő jelsorozatokat tartalmaz;
– a szerző víziszárnyas (liba vagy kacsa) -tollat használt;
– az írásnak tűnő részek 30 különböző jelet („betűt”) tartalmaznak;
– a rajzok (ábrák) színesek; növények, csillagászati és/vagy csillagjóslási szimbólumok, valamint stilizált emberalakok (például meztelen nők) egyaránt megtalálhatók közöttük, akárcsak a térképrészletnek tűnő grafikák;
– a kézirat körülbelül 35 ezer „szóból” (180 ezer írásjelből) áll.

És akkor lássuk, mit nem tudunk róla. Ó, ezt könnyebb lesz felvázolnunk…

– ismeretlen a szerző, a kézirat témája, illetve nem tudjuk, hogy milyen nyelven, milyen ABC-vel íródott. Ja: és azt sem tudjuk, hogy mi célból.
Felsorolni is lehetetlen, hogy az elmúlt évtizedekben hányan próbálkoztak a titok megfejtésével. És ne középiskolás amatőrök klubjára vagy a hétvégi újságmellékletek önjelölt rejtvényfejtő bajnokaira tessenek gondolni. De nem ám.

A Voynich-kódnak már a hatvanas-hetvenes években nekirugaszkodott például a második világháború legsikeresebb rejtjelfejtőinek krémje, akik annó a Bletchley Parkban japán diplomáciai kódokat reggeliztek és Enigmát ebédeltek. Bevetették a legkreatívabb matematikusokat és nyelvészeket, akik valaha is titkosírásokkal foglalkoztak, mindhiába.

Később az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) kompjútereit és borzasztóan drága gépidejét vették igénybe, mondván: ha valaki, akkor ők eredményesek lesznek. Szoftveresek külön programokat írtak a Voynich-titok megfejtésére, a grafikákat írássá, az írásjeleket grafikákká konvertálták, majd mindent átültettek mindenféle számrendszerbe, a kettestől a hatvannégyesig; forgatták, nyújtották és tükrözték a rajzokat, kódkönyvet keresve elővették a Bibliát, a Koránt és a Mahabharátát (tán még a Lenin-összest és Agatha Christie-t is), elfeledett nyelveket, ábécéket és írásmódokat kapartak elő az archívumokból… Semmi eredmény.

Több tucat ország tudományos életének csúcsai, akadémikusok és Nobel-díjasok estek neki az értelmezési-desifrírozási feladatnak: nyelvészek, újfent matematikusok [ezektől frankón nem lehet megszabadulni. tiboru], földrajz- és történelemtudósok, néprajzosok, írásszakértők és pszichografológusok láttak neki a kéziratnak. Munkaórák ezreit töltötték a kétszázvalahány lap fölé görnyedve, bevetve szakmai tudásuk legjavát, de a kihívásnak nem tudtak megfelelni.

Tekintsük át röviden a kézirat ismert történetét.

Egyes vélekedések szerint már az alkímia, a csillagászat, a műszaki tudományok (valamint a saját neme) iránt nagyon érdeklődő II. Rudolf német-római császár (magyar és cseh király, stb.) birtokában is volt. Rudolf (akinek különcségei egy mai bulvárlapot hónapokon keresztül is ellátnának témákkal) az 1500-as évek végén 600 aranyért vásárolta meg a kéziratot, mert azt hitte, hogy az általa roppant tisztelt Roger Bacon művéről van szó.

Minden jel arra mutat azonban, hogy első (valóban dokumentált) tulajdonosa egy prágai illetőségű vegyész, alkimista (és a bölcsek kövének buzgó kutatója), bizonyos Georg Baresch volt, valamikor az 1600-as évek első felében. Georg zsúfolt programjába nem fért bele a kézirat aprólékos tanulmányozása, ezért átadta azt a Károly Egyetem akkori rektorának, Ján Marek Marcinak, aki rövid hezitálás után megküldte a Vatikánba a kor egyik elismert polihisztorának, Athanasius Kirchernek, aki az egyiptomi hieroglifák megfejtésével is foglalkozott. A sokat próbált jezsuita bicskája is beletört a megfejtésbe.

A XIX. században olaszországi magángyűjtemények között vándorol, mígnem a római Gregoriana Egyetem filozófiai és kánonjogi fakultásának zárt könyvtárában landol. 1912-ben (amikor a jezsuiták által fenntartott oktatási intézmény pénzszűkébe kerül) felfigyel rá egy lengyel-litván származású brit régiségkereskedő, bizonyos Wilfrid Michael Voynich, aki (jó pár napos alkudozást követően) XIII. Gergely pápa egykori nyári rezidenciáján, a Frascatiban található Villa Mondragone-ban megveszi a kéziratcsomót a jezsuitáktól. Voynich itt baloldalt látható.

Voynich (akiről később a hálás utókor magát a cuccot elnevezte) 1915-ben hozza nyilvánosságra az adásvétel tárgyát, felhívást intézve egyúttal a világ tudományos közvéleményéhez: aki tudja, fejtse meg! A próbálkozások (miként azt az imént felvázoltuk) azóta is folynak, sikertelenül.

Az antikvárius könyvgyűjtő 1930-ban bekövetkezett halála után ismét több kézen megy keresztül, majd 1969-ben (adományozás útján) a Yale Egyetemhez kerül. 2005-ben kiadják az első teljes (?) faximile-verzióját, amely szabadon megvásárolható, de az Internetről is letölthetők a beszkennelt oldalak.

A Yale University címere mellesleg itt baloldalt látható, minden bizonnyal azon kollégák nagy örömére, akik sajnálattal fogják látni, hogy a Moszad-szálat itt most nem fejtjük ki.

Nos, nagyjából ennyit tudunk a Voynich-kézirat múltjáról, most pedig lássuk, milyen vélekedések röppentek fel az elmúlt évtizedekben vele kapcsolatban.

1.) Kamu az egész

A hoaxok, átverések és csalások nem napjaink találmányai. Noha a kézirat minden jel szerint valóban hatszáz éves (lásd az arizonai vizsgálatot), miért ne tételeznénk fel egy XV. századi dörzsölt fickóról, hogy megfelelő kézügyesség (és türelem, valamint idő) birtokában megrajzol/megír egy teljesen légbőlkapott alkotást, kitalált növényekkel és jelekkel, majd egy nagyszerű legenda kíséretében elsózza ezt Rudolfnak (itt balra). 600 akkori aranypénz mai vásárlóereje megfelel kábé 7 – 7,5 millió mai forintnak. Nem rossz pénz, ráadásul szerzett vele egy császári üzletfelet és barátot.

A kézirat tehát semmiféle érdemi információt nem tartalmaz, hiszen nem egyéb, mint kaotikusan összegányolt és kitalált jelek összevisszasága; képzőművészeti alkotásnak azonban nem rossz.

2.) Egy párhuzamos világ dokumentuma

Azt, hogy számtalan, egymással párhuzamos idősík létezik, minden scifi-rajongó tudja. Nos, a Voynich-kézirat úgy hatszáz évvel ezelőtt egy téridő-zavar folytán (féreglyuk, eseményhorizont, miegymás) egy szomszédos univerzumból átkerült a miénkbe. Vagyis ez egy igazi tudományos kézikönyv a XV. századból (mondjuk növényhatározó, füvészkönyv és asztrológiai tájékoztató egybekötve), csak az a probléma vele, hogy olyan nyelven, olyan jelekkel íródott, amelyek nem a mi múltunkhoz tartoznak, hanem az egy ajtóval távolabbi, párhuzamos jelen múltjához. Lévén, hogy ez a „másvilág” csak apró nüanszokban tér el a miénktől (a növények például majdnem olyanok, mint a mieink, az ottani emberek fizikailag is gyakorlatilag azonosak velünk), a különbség csak a nyelvben, a kommunikáció írott formáiban rejtőzik. Ezért eleve sikertelen minden olyan dekódolási próbálkozás, amely földi nyelvekkel keresett mai (vagy múltbéli) megegyezést.

3.) Időutazó naplója

A kéziratban olyan furcsa ábrák is felfedezhetők, amelyek egyrészt mintha nagyon erős távcsővel készült felvételek lerajzolt verziói lennének a Világegyetem egyes részeiről, más ábrák pedig mintha roppant komoly mikroszkópok által közvetített képek lennének a sejtszerkezetről. Mivel az ezernégyszázas években sem erős teleszkópok, sem ilyen hatékonyságú mikroszkópok nem léteztek, a grafikus a jövőből érkezhetett. Nem akarta idejekorán felfedni magát, ezért alkotásának korabeli külsőt adott, de közben olyan kódot alkalmazott feljegyzései során (amelyek nem csak csillagászati vagy sejtbiológiai ismeretet, hanem orvosi, egészségügyi és botanikai tudást is tartalmaztak), amelyet reményei szerint csak az utókor fog tudni megfejteni – esetleg az időutazás titkával egyidőben. Úgy látszik, ez az idő még nem érkezett el…

4.) Földönkívüliek látogatásának dokumentálása

Amikor 600 évvel ezelőtt ufók látogattak el a Földre, kiválasztottak maguknak egy talpraesett, kiváló kézügyességgel rendelkező barátot (már úgy értem: cimborát, aki talán valóban egy kolostori cellában görnyedt a pergamen fölé) és – angyali vagy isteni fedéssel – frankón lediktálták neki az általuk fontosnak tartott üzenetet a jövendő emberiségnek. Az üzenet kizárólag az írásos részben rejtőzik, a rajzokat teljességgel rábízták a krónikásra, tehát a grafikáknak semmi köze nincs a szöveghez; ezért semmi értelme azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a rajzok segítségével igyekeznek megfejteni a szöveget.

A nyelv és az írásjelek olyan kóddal bírnak, amelyet az emberiség jelenleg még nem tud feltörni. Ez szándékos és előre kitervelt dolog, hiszen az idegenek úgy voltak vele, hogy az üzenet helyes értelmezéséhez, az abban rejtőző tudás megfelelő erkölcsi módon történő felhasználásához az emberiség csak akor lesz elég érett, ha rejtjelfejtésileg is elér egy bizonyos szintre.

Úgy tűnik, még nem aktuális. És ki tudja, talán jobb is, ha még nem tudjuk a megfejtést.

5.) Jóskönyv

Nostradamus egyik (közelebbről be nem azonosított) elődje követhette el, és az emberiség kollektív jövőre vonatkozó jóslásokat tartalmaz. Mivel a szerző félt a boszorkányság vádjától, egy egyszer használatos (talán többlépcsős), kizárólag általa ismert kódot alkalmazott látomásai rögzítésére. Persze az sem kizárt, hogy a jós időutazó volt [lásd 3. pont], s „látomásai” simán a saját múltjának (jövőjének..?) dokumentálása.

Kiegészítő konteók

Nem lehet véletlen, hogy 37 lap hiányzik, ami az eredeti oldalszámozásból egyenesen következik. Ezek tartalmaznak ugyanis olyan utalásokat, amelyek segítségével az írás megfejtése lehetségessé válik. Noha a kutatók szerint a 37 oldal már vagy 150-200 évvel ezelőtt eltűnt, bizonyos jelek szerint erre abban az időszakban került sor, amikor a kézirat a vatikáni, jezsuiták által fenntartott Gergely (Gregoriana) Egyetemen volt. Talán a katolikus anyaszentegyház tudósainak sikerült megfejteniük az írást, és talán a vallás alapjait is érintő információkra bukkantak? És tényleg nem véletlenül tűnt el az a 37 oldal?

Más vélemények szerint a kézirat az örök élet titkát, a minden betegségre egyforma hatékonysággal alkalmazható univerzális csodagyógyszer leírását tartalmazza, esetleg az aranycsinálás technológiáját írta le az ismeretlen alkimista. Megint mások az elsüllyedt (?) Atlantisz utolsó krónikáját vélik felfedezni benne, különös tekintettel azokra a térképekre (vagy legalábbis nagyon annak tűnő rajzokra), amelyek egyes lapokon ugyancsak felbukkannak.

És persze sokan tudni vélik, hogy az amerikai kormány természetesen megfejtette már, de valami miatt nem akarják nyilvánosságra hozni az eredményt. Lehet találgatni, miért döntöttek így.

A neten számtalan honlapra bukkanhatunk, amely a szöveg (és a képek) egyedüli és teljesen tutira vehető desifrírozását ígéri, a frankó megfejtéssel; itt például egy kétnyelvű (angol-francia) oldalt böngészhettek. Szórakoztató, nevetséges és elgondolkoztató verziók is léteznek, de az az igazság, hogy a Voynich-kézirat egyértelmű dekódolása még nem történt meg.

Ha van hozzá kedved, láss neki, vagy csak oszd meg ötleteidet velünk. És ha a hiányzó 37 pergamenlap esetleg ott lapulna a nachtkasztnid fiókjában, egy szkennelt példányt küldj kérlek a szerkesztőség email-címére. Hálánk megnyilvánulásával nem leszel elégedetlen.

Ápdét: A Voynich-poszt kibővített, 30%-kal hosszabb verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

567 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 Visszajelzés567. WEDNESDAY HOMEWORKMARKET ME'S FATHER OR MOTHER: YOU WANT TO LOOK AT COLLEGE EXACTLY WHERE?   - Blog | Immigration Consultants | HEAD WEST Migration — 2019-10-09 10:17 

[…] though a degree can be a degree, getting work in a field associated with study this is https://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/15/a-voynich-kezirat/ not in high demand perhaps have them functioning at a minimum versuche job just after graduation. […]

 566. petiba — 2019-05-27 08:15 

@kaffer:

Ottó, tudod, a Tótottó XD Én, a Gyula, meg a Tóth Ottó.

 565. kaffer — 2019-05-24 09:47 

@petiba:

De ki lehet OTTO ?? Ha ezt tudnánk, sokkal közelebb lennénk a megfejtéshez..
Cheshire úr meg fűrészelte kicsit a fingot, de bekerült vele a hírekbe és még mi is megemlékeztünk róla 🙂

 564. petiba — 2019-05-22 14:35 

@Rogal Dorn:

A protoromán agymenéssel ne is foglalkozzunk.
Engem valahogy annyira sosem érdekelt ez a téma, hogy alaposabban megnéztem volna a képeket. Most megtettem, és a harmadik képen nekem gyanús az írás. Ha jobban megnézi az ember, feltűnően sokszor szerepel egy betűsor, leginkább kézírásos “otto”-nak látszik. Ha megnézed a harmadik képet, túl soknak tűnik az “otto” egy folyamatos szöveghez képest. Megpróbálom “átfordítani” az azonos betűknek látszó jeleket a mi abc-nkre a játék kedvéért (nyilván nem lesz pontos)

208 crcoxc octterg gocttceca gttos89? ott ogcece ottceg 8an ottom ocottg gottoceax gottcax ottox8g gttcox ttaxg 8an gottco gottcax cco ottog ottox 8am otta ottoc-ttog 8a ccodam
ottokani ottox dcootteg gotto8 oxonarf ottoxak ok
acckakg 8amic kakg kamo
8okok ottcca8g oTak ottok cokam ottokano cocg oxkami 40
8ayk ottca o ttccox k am ottcox gottcox ottocox gottcox 8g40
xottccg ocox ottcox8g tottox gottcoxo xoccox ottcoy keno8x gotta
kottoccg ceoxdacg ottox gottcg ottco8al gl8g
ottcorg ottax ccok oxottok ottco8ok oxttg

Na, csak eljátszadoztam, nyelvérzékem nincs, és lehet, hogy fantáziaszegény vagyok, de hogy egy jelsor ennyiszer ismétlődjön, ez nekem furcsa, minimum.

 563. Rogal Dorn — 2019-05-21 11:15 

@petiba:

A nyelvet ismeri Mr.Cheshire, pontosan meghatározta: protoromán. 😀 Ja, hogy azt a nyelvet akkor össze kell először ollóznia esetleg a mai újlatin nyelvekből? Két legyet üt egy csapásra. Újjáéleszti a protolatint, és megfejti a Voinich-kéziratot. xD

Már csak az a kérdés nem hagy nyugodni, hogy Kasztíliai Máriának mi a fityfenének írtak olyan “lexikont” a dominikánus apácák, amit valószínűleg nem tudott elolvasni az udvarban senki…esetleg felmerül bennem az a kósza kérdés, hogy a dominilánus apácák “má mér” nem latinul írták ezt az “ismeretterjesztő” művet, amely nyelvet akkortájt az egyház használt. Ha meg már így belemelegedtem, megkérdezném a “tudósurat”, eszébe jutott netán már az, hogy ha a megállapításai helyesek, akkor a dominikánus apácák ezen a nagyszerű protormán nyelven írhattak más műveket is esetleg (vagy a dominikánus barátok a férfiegészséggek kapcsolatban illetve az asszonynevelésről), amelyek fellelhetőek a Vatikán könyvtárában. Node, ha a Vatikán könyvtárában létezik ilyen nyelvű, karakterkészlettel írt más mü is, akkor ott a könyvtárostestvéreknek bizonyára feltűnt már. Akkor tehát már lehet, hogy nincs is mit megfejteni? XD XD XD

(For the Emperor! Kill the Heretic!)

 562. petiba — 2019-05-20 08:19 

@Rogal Dorn:

Mindig abban a (tév)hitben voltam,hogy ahhoz, hogy egy titkosírást megfejtsünk legalább nagyjából ismernünk kellene a nyelvet, amin íródott…
De valszeg tévedtem.
Ha viszont jól gondolom, akkor nem tudom elképzelni, hogyan lehetne megfejteni egy olyan titkosírást, aminek a nyelvét senki nem ismeri. Még ha képírásról van szó, azt esetleg töredékében meg lehet érteni. De ha nem, akkor nem tudom, hogyan.

 561. Rogal Dorn — 2019-05-19 20:09 

@Rogal Dorn:

szimbólumok persze…

 560. Rogal Dorn — 2019-05-19 20:08 

“Cheshire elmondta, a könyv egy mára már kihalt nyelven íródott, amelynek nem volt saját abc-je sem, a könyvben így ismerős és kevésbé ismerős jelekkel próbálták megörökíteni. Nincs benne központozás, csupa kisbetűvel írták, és hiányoznak belőle a kettős mássalhangzók is, de néhány betűn vannak valamiféle szimbólumok, amelyek a központozást vagy a hangsúlyokat jelzik.”

Ha nem volt ABC-je a nyelvnek, akkor ezek a macskakaparások, mik? Következetesen használt betűnek tűnnek, nekem laikusnak. Az “ismerős” és “kevésbé ismerős” jelek kitétel kicsit “pongyola” megfogalmazás. Az pedig tudománytalannak tünik így elsőre, hogy nincs benne központozás, de néhány betűn azért vannak szibólunok, amik vagy a központozást, VAGY a hangsúlyokat jelzik. Esetleg mindkettőt, VAGY egyiket sem? 😀 Vagy mi? A kettős mássalhangzók kőré meg miből szővött hálót? Levegőből? Mert a megfejtés ilyen értelemben kicsit odébb lehet, mert VAGY le tudja fordítani Mr. Gheshire VAGY nem.

 559. jani22 — 2019-05-16 19:39 

“a kézirat protoromán nyelven íródott, amely a mai újlatin, vagy más néven román nyelvek (spanyol, portugál, francia, olasz, román, katalán és galíciai) elődje volt.
Cheshire a BBC-nek azt mondta, a könyvet dominikánus apácák írták Kasztíliai Máriának, Aragónia királynőjének, aki Aragóniai Katalin nagy-nagynénje volt. A könyvben a kutató szerint gyógynövényekről, terápiás fürdőkről, asztrológiáról van szó elsősorban a női egészséggel és a gyerekneveléssel kapcsolatban.

Elmondása szerint a következő lépés az lesz, hogy lefordítják az egész művet.” stb.

https://hvg.hu/tudomany/20190516_Megfejtettek_az_eddig_erthetetlen_Voynichkezirat_rejtelyet?s=hk

Hát, van még mit tenni ebben az ügyben. 😀

 558. Deak Tamas — 2018-07-29 16:12 

Ha titkosírás lenne, mért tagolták volna szavakra …

 556. FilcTroll — 2018-01-30 12:30 

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2018/01/30/megfejthettek_a_megfejthetetlennek_hitt_vojnich-kezirat_kodolasat/

Úgy tűnik, hogy mesterséges intelligenciával megállapították, hogy héber nyelvű az írás, amit alfagramma-módszerrel titkosítottak.

 555. mnandi — 2017-09-20 08:42 

“Nicholas Gibbs középkorkutató most azt állítja, megfejtette a titkokat.
Gibbs szerint a Voynich-kézirat nem más, mint egészségügyi szakkönyv hölgyeknek. Úgy véli, a szöveg sem annyira titkos, mint eddig hitték: egyszerű latin szavak és mondatok, igaz, csúnyán lerövidítve. Olyan, mintha valaki egy maga által kitalált gyorsírással vetette volna papírra. Például aq = aqua (víz), vagy éppen s aiij = seminis ana iij (három magot mindegyikből), stb.
Gibbs – elmondása szerint – valahogy egészlegesen pillantott a könyvre, és a középkori orvosi szövegekben használatos fordulatok tömörített változatait ismerte föl. Az ábrákkal összevetve világossá vált számára, hogy még csak nem is eredeti alkotással áll szemben, hanem különböző, ókori középkori szerzők javallatait ollózta össze a szerző. Abban az értelemben viszont eredetinek tekinthető a kompiláció, hogy kimondottan női bajok gyógyításával foglalkozik. “

 554. mnandi — 2017-09-20 08:40 

állítólag orvosi recept-gyűjtemény:
http://konyvkultura.kello.hu/egypercesek/2017/09/voynich

 553. theodorus — 2017-09-11 01:16 

A Voynich-kézirat. Nagyon jó téma. : ) Kb. két hete néztem meg róla pár interneten elérhető dokufilmet.
Egyébként én az 5 lehetséges konteó mellé pluszban odaírnám a belsőföldet, de ezt biztos felvetették már előttem. Egyszerűen azért, mert a növények egy részének megtalálták a pontos megfelelőjét, de a többségének nem. Persze itt az is könnyedén lehetséges, hogy számos növény mára már kipusztult. Akárhogy is a belsőföld akkor is mókás (Vivát Verne).
A mikroszkópos/teleszkópos talányra annyit írnék, hogy nem tudjuk pontosan, milyen volt a valós technológiai fejlettség a középkorban (ahogy ma sem tudjuk, hogy éppen hol tart vajon az emberiség). Akkoriban, nyugaton az egyház, másutt az elit, vagy az idő hevében és a tűz homályában veszhettek el fontos felfedezések. Magyarul, ha létre is hoztak pár prototípust, ahhoz nagyon kevés embernek lehetett hozzáférése (elkészítésük, ahogy napjainkban is, akár óriási összegeket is felemészthetett, ha és amennyiben egyáltalán megvalósították őket). Amennyiben ilyen dolgok csak kezdetleges állapotban is, de zárt körökben léteztek, akkor ezek birtoklása (ha valaki úgy gondolta kisajátítja egy kicsit) a középkorban halálos bűn volt.
Például ott a gőzgép, ugye angol ipari forradalom meg minden, csak az a baj, hogy annak alapjait már Hérón felfedezte. Kicsit korábban. Egyébként ma találmányát Aeolipil-nek nevezik. (Szegény alexandriai könyvtár…na mindegy.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aeolipil
De hogy korunkhoz közelebbit írjak, mint jó konteós (azaz ez azért nem bizonyított : D), ott a Bagdadi elem (bár ezt szerintem többen ismeritek).
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bagdadi_elem
Aztán van számos érdekes dolog még, van olyan is, amiről még ma se tudjuk mire való ugyebár… Na, de ha érdekel Titeket nézzetek utána.

 552. cloud — 2017-09-10 23:36 

A cikk alján linkeli a tanulmány. Még nem volt erőm végiglolvasni, annyira nem jó az angolom 🙁

 551. Rumcájsz von Jicsin — 2017-09-10 13:06 

@vojvodina:
Nagykabát vásárláson, már neked sem kell törni a fejed!😎

 550. vojvodina — 2017-09-10 11:39 

Én 7 év 12 napig dolgoztam a megfejtésen, de örömmel jelenthetem be, hogy egyértelműen megvan a megoldás. Most éppen csöngetnek, úgyhogy megyek megnézem mit szeretnének ezek az öltönyös úriemberek, de miután beszéltem velük jövök vissza, és egy következő bejegyzésben megírom a kézirat megfejtését.

 549. walking — 2017-09-09 21:14 

@cloud:

Azért egy pár kérdés felmerült bennem ennek kapcsán:

Ha tényleg latin rövidítések akkor az elmúlt bő száz év alatt miért csak most tűnt ez fel Bárkinek?

EZ volt a valaha látott legnagyobb könyv-rejtély,hogy latinul rövidítgetett a csóka?

Ezek szerint most a teljes kézirat elolvashatóvá,és értelmezővé vált ez által?

Egyúttal akkor most megmagyarázhatóvá,értelmezhetővé vált az összes rejtélyes illusztráció is?

Valahogy nekem ez a történet még mindig nem kerek,van bennem egy olyan érzés,hogy lehet még meglepetésben részünk a kézirat kapcsán.

 547. Deak Tamas — 2016-11-18 14:23 

@glezmen: sőt bocsánat, a hejes írás tan fojamot.

 546. Deak Tamas — 2016-11-18 14:23 

@glezmen: még nem akarja, előbb elvégzi a magyar nyelvi hejesírás tanfojamot.

 545. glezmen — 2016-11-18 12:52 

@botanicus1000:
de ezt a teljes megfejtest termeszetesen nem szandekozol kozzetenni, megosztani velunk, ugye? 🙂

 544. Rogal Dorn — 2016-11-16 09:22 

@botanicus1000:

Szia, a megfejtés?

 543. botanicus1000 — 2016-11-15 21:54 

Sziasztok! A kézirat tényleges megfejtése okán keresgéltem a neten így akadtam rá erre az oldalra. Látom van pár “sikeres” kódfejtő
aki azt állítja megfejtette a kéziratot.

Az az ötletem támadt, hogy jelezzem frusztráltságomat mert talán éppen úgy járok mint elődeim a szlovén megfejtő – és még ki tudja hányan vannak.

Én nem egy szót fejtettem meg a kéziratból hanem az egész kéziratot
borítótól-boritóig. Az a helyzet, hogy tényleg nem érdekli a világot a megfejtés momentán én még a miniszter elnökségre is írtam
a világ sajtónak és más orgánumoknak.

Most azért írok ide, hogy megkérjem azokat akik úgy vélik megfejtették a VMS-t, hogy mielött mint Bax professzor csak 10 szót ismernek a kézirat megfejtéséből addig maradjanak csendbe és fejtsenek meg további 10 szót mert talán azért tekintenek engem is komolytalannak mert ilyen nagy a megfejtői létszám.

Köszönöm a figyelmet,

Sziasztok

 542. epops — 2016-08-28 16:34 

Vagy lsd. például Henry Darger műveit. Egy beteg faszi, akinek igensok ideje volt. Le merném fogadni, hogy a Voynich is valami módos elmebajos öregembertől származik. Mondjuk egy egyházi főméltóságtól, aki mezítelen nénik rajzolgatásában élte ki szexuális vágyait, vagy egy olyan szellemileg visszamaradott trónörököstól, akit a tanácsadók irányítottak, és ráérős idejében ilyeneket firkált össze.

 541. epops — 2016-08-25 21:32 

Itt egy kép: https://s3.postimg.org/r855e7h43/image.jpg

1950-ben rajzolta Charles Steffen skizofrén művész. Stílusában kicsit hasonlít a Voynich-ra. Nem lehet, hogy ezt is egy skizofrén tudós készítette? Mondjuk, ha a betegsége miatt elzárták, akkor lehetett ideje ilyesmivel szöszmötölni.

 540. logiszton — 2016-08-23 22:55 

Nem lehetséges-e, hogy az egész csak valaki hülye szórakozása volt. Annak idején mi is írogattunk saját titkosírással egymásnak a suliban és nem azért, hogy a tanárok az óra alatt elfogott cetliket ne értsék/semmi különleges nem volt bennük/, hanem pusztán az érdekesség miatt: ez más volt, mint a rendes írás.

Valaha volt egy Gárdonyi “titkosírt” könyv, napló(?), ami sokáig megfejthetetlen volt. Valamikor azt olvastam, hogy nemrégen megfejtették és csak érdektelen napi dolgok vannak benne. Vagyis Gárdonyi csak “érdekességből” írta így.

Lehet, hogy a Vojnich-kézirat sem több?

 538. tiboru — 2016-08-21 23:48 

@becsuszoszereles1k:

Hú, bocs, csak most vettem észre a kérdést. Szóval már nem emlékszem az összesre, de a kommentek között biztosan ott lapulnak (itt, vagy a régi helyünkön a blog.hu-nál).

 537. becsuszoszereles1k — 2015-10-19 19:17 

Tiboru! Egy Veled keszult interjuban olvastam, hogy itt az oldaladon, mi, kommentelok vetettunk fel ot (5) olyan teoriat (elkepzelest; otletet), amirol a Voynich-kezirat kutatoi me’g nem is hallottak. Bovebbet tudhatnank rola?

 536. zizzi — 2015-02-17 08:37 

 534. minerva88 — 2015-01-04 20:09 

@Nagy Fehér Ember: Ez volt az :-), akkor ezek szerint volt már a Historyn.

 532. Nagy Fehér Ember — 2015-01-04 17:17 

@minerva88: ezek szerint valódi a kézirat. Majd rákeresek a filmre, köszi!

 531. minerva88 — 2015-01-04 11:11 

Már régebb óta olvasom a blogot,ami egyébként nagyon jó, de most döntöttem úgy, hogy regisztrálok. Tegnap este a Duna tévén leadtak egy 2010-es osztrák dokumentumfilmet a Voynich-kéziratról. Nem tudom, ki látta esetleg, vagy volt-e már korábban is. Sok mindent megemlítettek benne, summa summarum a radiokarbonos vizsgálat segítségével kimutatták, hogy 1404-1438 között keletkezett, valószínűleg Észak-Itáliában. Ez utóbbira egy, a kódexben található városábrázolás alapján következtettek. A rajzon az ún. fecskebástya látható, ami a kérdéses időszakban csak itt fordult még elő. Ezen a területen simán volt pénz egy ilyen szépen kidolgozott kötet előállítására. Érdekes műsor volt 🙂

 529. rebel — 2014-11-30 17:12 

http://prohardver.hu/tema/re_tarsasjatek_vagy_galaxisterkep/hsz_1-50.html

“Tehát akkor ha az IT-sek, big data nagygépes felhős megoldással megfejtik vagy bármit előre lépnek a kézirat megfejtésében, az mire is utal? Sok száz vagy akár -ezer éves hi-tech re! Azaz vagy földön kívüli fejlett civilizációval való történelmi kapcsolatra, vagy prehisztorikus illetve parahisztorikus (pl föld alatti, tenger alatti, antarktiszi) szuper-fejlett civilizáció jele is lehet akár… Hiszen ismert emberi tudás, big data computing illetve bárminemű kibernetikai hitech-et nyilván csupán évtizedes léptékben értelmezhet, mert ennyi ideje létezik; s sem évszázados, pláne nem évezredes léptékben (hacsak nem létezett a régmúltban fejlett civilizáció, mely ismerte a kibernetikát)…

Vagy pedig a másik tán némileg reálisabb lehetőség, figyelembe véve, hogy pontosan ez a korszak volt, amikorra datálható ez a titokzatos kézirat, a hamisítások kora… főleg Olaszországban, de több európai országban is divat volt, pszeudo történelmi feljegyzéseket készíteni… a római és görög antik irodalom igen jelentős hányada, mint utóbb kiderült hamis, pszeudo irodalom, nem évezredekkel-, hanem csupán évszázadokkal ezelőtt készültek, a késő középkorban és kora újkorban, amikor ez igen divatos volt, leginkább üzleti-, haszonszerzési célból, szélhámosok csinálták, gyűjtő ill- történelem kedvelő nemeseket vertek át velük, mert borsos árakon kereskedtek ezekkel e bizonyos “kéziratokkal”… Nos vígan lehet, hogy valamelyik tréfás kedvű hamisító találta ki ekkor, hogy csinál egy ilyen krix-kraxosat is, hadd egyék csak a kefét, hogy mi ez a titokzatos ősi, – tán atlantiszi – irat…

A 42 hiányzó lap viszont csakis Prosztatikus Vogon Jeltz műve lehet… mitöbb nem csak a 42 (Az Élet Világmindenség Meg Minden) számú eltűnt lap, hanem nagyon is lehet, hogy maga az egész Voynich kézirat is, az ő turpissága, azaz turpisságuk, hiszen valószínűleg Vogon Jeltz fogott-, mitöbb esküdött össze Szlartibartfaszt-al és Zaphod Beeblebrox-al, hogy csak a fontosabb résztvevőket említsem (mert pl Marvint nem is említem, mert ővele úgysem foglalkozik senki, pedig történetesen ő is jelen volt az eseményeknél), hogy az emberiséget megtréfáló iratot dobtak ki amikor elrepültek a Föld 2.0 fölött, miután Szlartibartfaszt reset-elte végre – 2-3 millió év késéssel – re-boot-olta is sikeresen a Földet, majd az tényleg végre fel is boot-olt megfelelően… (egyes pletykák szerint, 3-szor is kellett melegindítást csinálni, mire végre helyesen üzembe sikerült állítani)
Nomármost bizonyos, a Galaxis Utikalaúz, Földi Anomáliák c. mellékletében elég hosszan tárgyalja még azt a lehetőséget, amit a Camelopardalis B legtöbb elemzője egybehangzóan állít, hogy tulajdonképpen a Voynich kézirat, maga a Galaxis Utikalaúz Stopposoknak c. könyvnek egy óvogon nyelvre fordított példánya, amit a földi középkorban egy stoppolás során egy törülközőbe csavarva felejtett ott egy potyautazó (talán épp maga Ford Prefect, egy időhurokba keveredve akár); a lelkes középkori írnokok, pedig mint isteni tárgyat, elrejtették, és akárcsak a Bibliát sokszorosítani, másolni kezdték; ám a Szent Inkvizíció rövid úton eretnek, okkult és sátáni műnek nyilvánította, a legtöbb sokszorosítót és rejtegetőt máglyázták… s lényegében ez az egyetlen nem túl jó minőségű másolat maradt fenn, melyből már egy tőzsgyökeres galaktikus ókorból időgéppel érkező óvogon (melynek az esélye jelentősen nagyobb mint gondolnánk, főleg mióta az abszolút valószínűtlenség technológiai alapokon működő készülékek lepték el a galaxist) sem tudná folyékonyan (vagy leginkább sehogy sem) olvasni… Tehát nagyon is elképzelhető, hogy tulajdonképpen egy eltorzult Galaxis Utikalaúz példánnyal állunk szemben és az égvilágon semmi mással, legalábbis mint már említettem, bizonyos és nem kis számú camelopardalis b-i kutató véleménye szerint…” 🙂

 528. miazhogynagyonis — 2014-11-30 06:12 

Érdekes, minden zsidó hamisítvány a yalén köt ki adományként.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vinland_map

 527. MiaMai — 2014-11-09 09:55 

All you ever wanted to know, and more…. (except for the solution).
http://www.voynich.nu/

 Visszajelzés526. Birkák vagytok » Összeesküvés-elméletek és -gyakorlatok – hol az igazság? — 2014-08-11 12:23 

[…] holdra szállás, 911, magyar rendszerváltás), illetve egyéb rejtélyes eset (Gyatlov-incidens, Voynich-kézirat, malajziai repülőgép eltűnése) van, amely megmozgatja az emberek fantáziáját, és […]

 525. cseko46 — 2014-07-01 18:38 

@gacsat:

VOLT EMBER ÉS TÁRSASÁG AKI ISMERTE EZT A KÓDEXET.
CSAK HOGY NEM IROGATTÁK LE.
Az aki ezt eladta elment és nem akart visza jöni többé.
Hogy kinek szól egy tanitványnak akit még nem készitetek fel teljesen.
VOLT EGY KORSZAK AMIKOR A KÖHÖGŐKET HALÁLAL SUJTOTTÁK,MIATTA. HOGY KIK
HÁT AKIK VIGYÁZNAK ARRA HOGY AZ EMBER HARMÓNIKUSAN FEJLŐDHESSEN.

Hogy miért VOLT NYITVA EGY IDEIG.

MERT ELJÖTT – ÉRKEZET A KRITIKUS (FÉL IDŐ.)AKI KÉSZEN ÁLL
AZT VISZIK .
AKI NEM AZ MARAD.
MINT A GYOM HA A BUZÁT LE ARATJÁK.
Most ismét BEZÁRTÁK.

 524. cseko46 — 2014-07-01 18:04 

@tiboru:

A KÓDEXET ISMERIK .

EZÉRT ULDOZTÉK A BOSZORKÁNYOKAT A PAPOK .
AZZAL VÁDOLTÁK ŐKET(MÁRMINT A BOSZORKÁNYOK NŐI TAGJAIT) HOGY AZ ÖRDÖGEL FOLYTATTAK SZEKXUÁLIS AKTUST

HOGY MI VAN RAJTA.

1- mák
2 -csatanó maszlag
3 -egy berendezés. egy emberi személyel(CSAK HOGY a szerző azt akarta tudatni, hogy két alkotó hozta létre.
1- a vizben élő.
2- kigyók

1-(Ami bent az kint is) mikroszkópikus ábrázolás, geometrikus alakzatokba rendezve.
2-CSilag térkép (berkezési álomások)

A fáma szerit az entitások egy faja ugy is néz ki..

 523. shiri — 2014-02-21 16:37 

@cirus: Itt pedig maga a professzor beszél, és magyarázza a kéziratot illetve a módszerét:

https://www.youtube.com/watch?v=fpZD_3D8_WQ

 522. cirus — 2014-02-21 13:58 

Ápdét!

http://index.hu/tudomany/2014/02/21/megfejtettek_tiz_szot_a_voynich-keziratbol/

.. persze a kiderül, hogy csak állítólag, de drukkoljunk BAX professzornak.

 521. SLC — 2014-02-06 21:15 

Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy anno Mexikóban íródott könyvet – kéziratot – másoltak le pontatlanul a középkorban, és azt adták el a császárnak. Ez elég sok mindenre magyarázatot adna.

 520. abigel — 2014-02-06 20:20 

@abigel: mármint a kódfejtőn

 519. abigel — 2014-02-06 20:19 

@warr: azon én is jót derültem:D

 518. warr — 2014-02-06 18:39 

Mi van azzal a (ha jól emlékszem, 21 éves) egyetemista kódfejtő lánnyal, aki Friderikusz szerint megfejtette a kéziratot? 😀

Ezt a #490-ben említett Tokaji Márton urat viszont nehezen bírom komolyan venni ilyen helyesírással és stilisztikával…

 517. gigabursch — 2014-02-05 11:55 

@tiboru:
Nem alaptalan amit írsz, csak mindig azon merengek, hogy eléggé közismert a Budenz-féle rováspusztítás.
Az is elég közismert, hogy Horezm mongol lerohanása során mekkora könyvtárak váltak a lángok martalékává, vagy épp Buda 1526-os kifosztása során. Vagy épp Cortez katonái által felperzselt és később szisztematikusan folytatott íráspusztítás, amit agave lapokra írtak évszázadokon keresztül.

Őszintén remélem, hogy ez az írás nem teljesen egyedi, vagy nem olyan mint a galapagosi óriás teknős, aki vsz. fajának utolsó példánya volt.

De igazában arra szerettem volna fentebb utalni, hogy azért ilyen, mert úgy írták meg, hogy ne tartozzon bárki másra, csak akiknek való.

 516. zizzi — 2014-02-05 11:51 

@newline:

508.

no lam, hat az itt kozolt “feszekhagyo fa” tokeletesen megmagyarazza a cajamarquillai uregek keletkezeset 😉

(cc. 5. beszkennelt oldala a “kezirat”nak)

 515. tiboru — 2014-02-05 09:55 

@gigabursch:

A rovásírás akkor már több száz éve létezett, míg azokat a karaktereket, amiket a kéziratban láthatunk, sehol máshol nem láttuk, tehát nagyon úgy néz ki, hogy erre az egyszeri alkalomra tervezték meg őket. Márpedig “könyvet” írni szerintem csak olyan nyelven és csak olyan betűkkel érdemes, amit vélelmezhetően többen ismernek, mint ahányan az adott könyvet írják.

Ki lehetett a célközönség? És nem egy tíz perc alatt összehozott levélről van szó, a kéziratba elég jelentős időt és energiát fektettek.

 514. tiboru — 2014-02-05 09:49 

@chomsky:

Itt a magyar verzió a hírről:

http://m.sg.hu/cikk.php?cid=103119

 513. gigabursch — 2014-01-23 18:38 

@tiboru:
Miért?

Miért Írtak levelet a Közép-Amerikában misszionárius tevékenységet gyakorló pálos atyák, hogy a levelek felét latinul, a másik felét meg magyar rováírással írták???

Csak azért, mert mindazt, amit leírtak, nem tartozott pl. Rómára.

 512. tiboru — 2014-01-23 13:50 

@chomsky:

Hm, ez tényleg érdekes hír, köszönjük!

Mondjuk a pár évvel ezelőtti arizonai vizsgálatra (amely szénizotópos módszerrel a XV. század elejére tette a keletkezését) nem takar fel. Persze az is lehet, hogy maga a kézirat anyaga (a pergamen) származik az 1400-as évek elejéről, amire aztán a közép-amerikai spanyolok 150 évvel később felírták a botanikai és más észleléseiket. Kérdés továbbra is, hogy miért nem spanyolul (vagy legalább latin betűkkel), és mi a helyzet a többi ábrával..?

 511. chomsky — 2014-01-23 12:55 

Friss hir:
http://www.digitaljournal.com/pr/1689897

Magyarul nem talaltam a hirre. Angolul nem tudoknak (pongyola) magyarazat: az Amerikai Novenytani Tanacs (?) szerint a kezirat az uj vilagban keszult. Sikeresen beazonositottak a keziratban levo abraknagy reszet (37 noveny, 6 allat es 1 asvany) a Nueva Espana-ban (kb a mai Mexiko es kozep-amerika) oshonos fajtak kozott. A novenyek nevei a nahuatl (http://hu.wikipedia.org/wiki/Navatl_nyelv) nyelvbol lettek atirva.

 509. becsuszoszereles1k — 2013-10-13 12:48 

@newline: Ez a Codex seraphinianus (ahogy nevezik) biztosan nem keszulhetett korabban a kere’k feltalalasanal (i.e. 3500, bronzkor)…:))

 508. newline — 2013-10-13 10:17 

épp készül a következő

http://the-dimka.livejournal.com/6645.html

 506. bodjo — 2013-07-17 11:53 

@vészmerülés:

A megoldás is cseh egyesek szerint:

http://zlatodej.blog.cz/

 505. becsuszoszereles1k — 2013-07-06 22:58 

@gacsat: Vagy arra gondolsz, hogy maga a Voynich-kezirat letezese alhir?!
Az meg erdekesebb!:)

 504. becsuszoszereles1k — 2013-07-06 22:48 

502.@gacsat: A ‘Sorbonne’-t csak “hivoszonak” szantam, kapcsolodva a francia nyelv hivatalossa, sot europai diplomaciai nyelvve valasahoz. Richelieu a nyelv fejleszteset kulonosen elrendelte a Sorbonne-on torteno oktatasban: “Richelieu pártolta a tudományt és művészetet, főleg a színházat, támogatta a Sorbonne-t, 1635-ben ő alapította a Francia Akadémiát – ez volt a világon az első ilyen intézmény.”wiki “Új és kényelmes hajlékot emelt a Sorbonne-nak és megalapította a francia akadémiát, melynek a francia nyelv fejlesztését szabta fő feladatává. Megélte még azt az időt, hogy politikai sikerei hatása alatt a francia nyelv lett a diplomácia nyelve egész Európában.” wiki
Amugy kapolnat is epittetett ugyanott, o maga is ott van eltemetve; oriasi konyvtarat szinten a Sorbonne-ra hagyta. [Sorbonne: testületi intézmény ( Collège de Sorbonne ), 1257 körül alapitotta Robert de Sorbon.]

_________

” Ez egy kiterjedt társaságra utal, ui. valakinek csak írta (volna).”
Azt mondod a 488. hsz-ban, hogy “A célirányosság: Rudolf király aranyainak a megkaparintása. Híres gyüjtő volt az ürge, sejtették, hogy ezt nem tudja kihagyni. Ha jól emléxem, 800 aranyat gombolt le érte.”
Rudolfunk 1552-1612 kozott elt. A kodexrol bebizonyitottak, hogy 1450-1520 kozott keszult.
Tehat biztos, hogy nem Rudolfnak irtak, mint bepalizhato gazdag gyujtonek, azert az egyebkent 600 dukatert. Akkor kinek, vagy minek? Mert te is megallapitod, hogy a kodex: van.
-A kezirat helye a keletkezestol Rudolfig nem ismert.
-Rudolf birtokaban (1612-ben meghal).
-Baresch veszi meg, 1639-ben levelet valt egy jezsuita kutatoval (Kircher), de a keziratot nem hajlando atadni neki.
-Baresch halala utan a kodex jobaratjahoz, a pragai egyetem igazgatojahoz kerul.
-Aki megiscsak elkuldi a jezsuita kutatonak (Kircher).
-Kb.150 evre szemelol vesztik a nyomat, de bizonyos, hogy a jezsuita Collegium Romanumban (Gregoriana Egyetem) oriztek, ahol Kircher keziratait is.
-1870-ben II. Viktor Emánuel, Itália uralkodójának seregei elfoglalják az egyházi államot. Ekkor az uralkodó elhatározta az egyházi javaknak, köztük a Collegium Romanum könyvtárának kisajátítását.
-Kutatások szerint ezen események bekövetkezte előtt számos könyvet átszállítottak az oktatók magángyűjteményébe, melyek kivételt képeztek a kisajátítás alól. Ezek között voltak Kircher levelei is, valamint a Voynich-kézirat, mely Petrus Beckx (a jezsuita rend vezetője és egyidejűleg az egyetem igazgatója) ex librisét hordozza.
-Beckx magánkönyvtárát a Róma-közeli Frascatiba költöztették, a jezsuiták által 1866-ban megvásárolt Villa Mondragonéba, a Collegio Ghislieri központjába.
-1912 körül a Collegium Romanum néhány javának eladása mellett döntöttek. Wilfrid Michael Voynich ekkor vásárolt meg 30 kéziratot, köztük azt is, mely most a nevét viseli.
-1931-ben bekövetkezett halála után özvegye, Ethel Lilian Voynich örökölte a kéziratot,
-aki 1960-ban egy barátnőjére, Anne Nillre hagyta.
-Anne Nill 1961-ben a könyvet átadta egy antikváriusnak, Hans P. Krausnak.
-Kraus vevő híján 1969-ben felajánlotta a Yale Egyetemnek

A 2009-ben tortent radiokarbon meghatarozas alapjan, a Voynich-kezirat nem keszulhetett 1520 utan.

Hoax 1520 elottrol. Es akkor kinek keszult?
Mindenesetre a jezsuitak valamiert nagyon oriztek…

Nem vagyok elkotelezve se pro, se kontra, viszont erdekes.

 503. becsuszoszereles1k — 2013-07-06 21:24 

500. @gacsat: Teny, hogy Richelieu 1624-ben lett kereskedelmi miniszter, es valoban merkantilista gazdasagpolitikat folytatott. (Bar a csipke miatt inkabb a taljanok panaszkodtak kovetuk altal 1668-ban, mar kesobb, Colbert idejeben.)
Am a biboros 1642-ben tortent halalaval megszunik a rendelet is. Es mi van a merkantilizmussal? (A hazai ellatas, hazai manufakturakbol csak Colbert penzugyminisztersege idejen, 1665-tol johet szoba.)

 502. gacsat — 2013-07-05 20:25 

Ja, Riseliő korában a Szorbon már vagy 3-400 éves volt.
Lássuk a hoax vonalat.
Szóval, van egy ürge, aki valamilyen nyelven megcsinál egy MÉREG DRÁGA kódexet. Mai áron legalább egy jó merci ára. Ez egy kiterjedt társaságra utal, ui. valakinek csak írta (volna). Pár ember kedvéért nem írnak kódexet, legfeljebb valami papírhalmot.
Ha lett volna ilyen társaság, annak lenne nyoma. Lennének más ilyen módon írt szövegek.
De nincsenek.
Tehát nem volt ilyen társaság.
Tehát a kódex felesleges.
Mégis van.
Tehát hoax.

 501. gacsat — 2013-07-05 20:15 

@becsuszoszereles1k: Bizonyítani men tudom.
Betűkészlete csak nagyon egyszerű kódoknak van. Pl. Caesar kód. Kicsit is bonyolultabb kódban már minden betűnek mindig más betű felel meg.
Az ürge úgy kezdte, hogy csak az érdekesség kedvéért kitalált egy jelkészletet, és ezt helyettesítette be a latin (vagy mindegy milyen) betűk helyére. Minthogy ez jóformán semmit sem ad hozzá a titkosításhoz, ez is csak a hoax vonalat erősíti.

 500. gacsat — 2013-07-05 20:07 

@becsuszoszereles1k: Azért tiltotta be, mert a csipke Brüsszelből jött, ami akkor már külföld volt, és marha drága volt, ezért hatalmas kereskedelmi hiányt csinált a franc gazdaságba.

 499. becsuszoszereles1k — 2013-07-05 17:50 

495. @gacsat: “Egyenlőre: Valamire való kódnak nincs betűkészlete.”
Fogalmam sincs rola, de nagyon logikusnak tunik!:)

Fenti allitasodbol kiindulva, szerinted milyen modon lehetne (kellene) bizonyitani azt, hogy a kodex (Voynich-kezirat) hamis?

 498. becsuszoszereles1k — 2013-07-05 17:42 

497.@gacsat: Hat en is azt kerdezem, hogy Richelieu minek tiltotta be pont a csipket/himzest, es pont akkor, [egy amugy is eleg puritan (divat) korszakban], ha addig nem zavarta? Kozben meg a jezsuitak pont akkoriban foglalkozott a kezirattal, Richelieu meg alighanem jezsuita volt. Az otlet onnan jott, hogy az a bizonyos 7. kep emlekeztet erre a csipkere.:)
Sok diszitesnek velt dolog (pl. szekelykapun) tulajdonkeppen ‘jelbeszed’. En kizarolag csak az emlitett keprol beszeltem, nem az egesz kodexrol.
Nem kell komolyan venni, csak gondolatkiserlet volt.:)

 497. gacsat — 2013-07-05 17:06 

@becsuszoszereles1k: Te, én most sem értem a Richelieu kapcsolatot. Mi köze a kézirat titkosságának a csipkékhez?
Amúgy azért tartom hamisítványnak, mert nem létező növényekből nem lehet gyógyszereket gyártani. Tehát a könyvnek úgy sincs semmi értelme. A rejtélyességet viszont a sok hülye ábra növeli.

 496. gacsat — 2013-07-05 13:32 

@tiboru: Milyen csipkekód? Csak én nem látom a honlapon az eredeti szöveget, és a levezetést?

 495. gacsat — 2013-07-05 13:21 

@becsuszoszereles1k: Na, majd elolvasom. Egyenlőre: Valamire való kódnak nincs betűkészlete.

 494. becsuszoszereles1k — 2013-07-05 12:15 

492. @tiboru: A szloven abece latin betus, a nyelv maga szlav eredetu, delszlav nyelv. Ha valamelyik szlav nyelv ismereteben kezdjuk olvasni a szoveget, valoban szlavos hangzasa van…legalabbis ugy tunik… (Seuso-ugy II.???:))

Megjegyzes a csipke-kodhoz (koszonom Tiboru a pontos meghatarozast!:)):
A posztbeli 7.(nagy) kepen, a kilenc abrabol a jobb also sarokban levo “csipke” kozepe (kiindulo pontja, szimboluma) szvsz azonos egy halasi csipken talalhato abrazolas kozepso motivumaval, amely a papai koronazasi palastrol vett motivum, es amely csipketeritot Janos Pal papa kapta ajandekba a halasi Csipkehaztol.
Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.csipke.halas.hu%2Fhu%2Ftortenet%2Fcsipke.htm&ei=B5nWUdD3IoyL4gTXgIGoDg&usg=AFQjCNFkrHcRm8TRceEV8H_wUyAi-jOskA&sig2=3hL8drAB5sL70hlwPxrLWw

Szinten hasonlo kozponti motivumot lathatunk belyegabrazolasokon megorokitett emlekeken. A ‘gorogkereszt’ es a ‘gyogyitas’ cimnel levo belyegeken. A szimbolum I.Konstantin romai csaszar(272-337) latomasara utal(312), jelentese: “E jelben gyozni fogsz.” (“In hoc signo vinces”)
Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.szentgabor.hu%2Flex_g.htm&ei=uJTWUYPMLI2S7AaVh4DADQ&usg=AFQjCNFmmamIJbN77KeAqq55ynQL3hlr5Q&sig2=ej9VxciPC7JY75mAXyUpnw

 493. becsuszoszereles1k — 2013-07-05 11:32 

491. @tiboru: Ha nevetsegesen elrugaszkodott is ez az agymenes, kulonosen egy himzesre epiteni egy hipotezist, de mit ad isten?, az evszamok “veszjosloan” stimmelnek!:)
Azert eleg fontos(feltuno) helyeken vandorolt ez a kezirat, keltett 500 eve nem szuno erdeklodest; jelenleg is nem kisebb tekintelyu hely, mint a Yale Egyetem orzi (Beniecke Konyvtar), es boszen tanulmanyozza is!
Merre jart a kodex? Ha csak a feltetelezett szerzoket nezzuk: 3.1 Roger Bacon
3.2 John Dee
3.3 Edward Kelley
3.4 Wilfrid Voynich
3.5 Jacobus Sinapius
3.6 Jan Marci
3.7 Raphael Mnišovský
3.8 Anthony Askham
3.9 Antonio Averlino
3.10 Cornelius Drebbel [wiki https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FVoynich-k%25C3%25A9zirat&ei=-YzWUY8ZipXsBreCgIgM&usg=AFQjCNFMfxv24o083Vlt96Qn45AGAiw5wg&sig2=k5yC-YZI4SeY9_ZWVIxrpg%5D

Tovabba: II. Rudolf nemet-romai csaszar, magyar-cseh kiraly (apropo! a kodex nyelvekent felmerult szloven nyelvet olasz es magyar teruleten is beszelik; uszkve 2 millio anyanyelvu); Georg Baresch alkimista; Pragai Egyetem; Vatikan; ; romai Gregoriana Egyetem; Voynich (honnan tudta?); Arizonai Egyetem; NSA; brit es amerikai haditengereszet; Yale…

 492. tiboru — 2013-07-05 00:20 

@becsuszoszereles1k:

Ez tényleg kemény!

 491. tiboru — 2013-07-05 00:17 

@becsuszoszereles1k:

Hm, jó ez a csipkekód-ötlet 🙂

 490. becsuszoszereles1k — 2013-07-04 23:54 

@gacsat: Tavaly jelentkezett egy megfejto:
“Tokaji Taricska Márton 2012. április 30. Hétfő – 14:48
Tokaji Taricska Márton vagyok.
Hat évembe került amíg a Voynich- kézírat hármas códrendszerét megfejtettem.
Az írás eredeti nyelve SZLOVÉN!
Sem itthol, sem a világon ez senkit nem érdekel.
Az USA professzori közösség akire rábízták a megfejtését sehol nem tartanak csak a sötétben tapogatóznak az első cód kürül. Az általuk összeállított Latin betűkészletek hibásak, mivel azokat a gyakorlatban nem tudták le ellenőrízni..
Az általuk működtetett Internetes oldalon ha publikálni akarsz tagdíjat kell fizetni és
a nagymester majd eldönti, hogy megjelenhet e a publikációd egyáltalán!
Ebből nem kértem, de felmerült bennem a kérdés, hogy egyáltalán szeretnék e megfejteni
a Voynich kézíratot?
Én összeállítottam és leellenőríztem a betűkészletem több helyről vett minta alapján.
A kézírat 90- 100%-os biztonsággal fejthető”

[Forras: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CIsBEBYwDg&url=http%3A%2F%2Fszekonyvtar.wordpress.com%2F2011%2F07%2F11%2Fa-voynich-kezirat%2F&ei=PeTVUd7JCIHX7Aa374DIAw&usg=AFQjCNFFSz4jz5UPTS0v2X02jEKnbfRe1w&sig2=2_tDRQ5UpvaVN-3kjz43Ig%5D

Illetve Tokaji Taricska Marton sajat blogjaban bemutat egy leforditott mondatot…https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGIQFjAG&url=http%3A%2F%2Ftokajimarton.ingyenblog.hu%2Fa-voynich-kezirat-kodjat-megfejtettem-a-kezirat-nyelve-szloven.blog&ei=UevVUfvKDIGG4ATgmoCoBw&usg=AFQjCNFgeqg4p7oQONZpgMhckDWbFyjfdA&sig2=Z_zTXyoAdLpqC6XmLvCsfw

 489. ethrusc — 2013-07-04 17:47 

Íme egy hamisítvány, bár lehet ez sem az:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rohonci-k%C3%B3dex

 488. gacsat — 2013-07-03 22:26 

@becsuszoszereles1k: A célirányosság: Rudolf király aranyainak a megkaparintása. Híres gyüjtő volt az ürge, sejtették, hogy ezt nem tudja kihagyni. Ha jól emléxem, 800 aranyat gombolt le érte.

 487. becsuszoszereles1k — 2013-07-03 22:01 

485.@lorgerm: Epp errol (is) beszelunk. Amugy nulla informacio. Plane: uj.

 486. becsuszoszereles1k — 2013-07-03 21:56 

@gacsat: Konnyen lehet!:) De mi a celiranyossaga? Az, hogy hamisitvany? Mert akkor hamisitvany, oszt kesz.:)

 484. gacsat — 2013-07-03 21:21 

Továbbra is: célirányos hamisítvány. Nincs semmi értelme.

 483. becsuszoszereles1k — 2013-07-03 18:35 

Na, most olvastam el a cikket.
Meg jo, hogy sajat kovetkeztetesem alatamasztasara megemlitettem a szekelykaput!, ami a cikkben hirbol sem szerepel.:)))
Mert en nem a betuvel irott szovegben latom elrejtve az uzenetet, hisz az tobb, mint evidens. De meg csak nem is az abrakban! Hanem azt mondom, hogy az a bizonyos oldal (7. kep), ami, ha jol latom, kulon oldalak osszeillesztese egessze -, a rajzot (ornamentikat a szekelykapu eseteben) alkoto vonalak tulajdonkeppen iras (egyfajta gyorsiras, ahogy a szekelykapu/es egyeb faragvanyok iraskutatoi nevezik).:)

 482. becsuszoszereles1k — 2013-07-03 18:16 

@ethrusc: Tetszett!
Ma bejott a temaban egy link a legutobbi villamposzt “Az ex-miniszter es az ufok” kommentjeinel:

26.@Rokakigyo
Voynich kézirat mai hír:

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130703-voynich-kezirat-rejtely-kodfejtes-szamitogepes-elemzes.html

on
{Igaz, meg nem olvastam el.:)]

Megjegyzes: Ebben a posztban, folulrol a hetedik(7.) nagy kep – szuntelenul a Richelieu-himzest, csipket juttatja eszembe. Aminek a biboros(1585-1642) halala utani elterjedese, vagy ujraeledese, talan epp a biboros altal hozott tilto rendelkezesnek volt koszonheto, miszerint tilos volt csipke, ill. himzesek hasznalata a kelmeken, az oltozekeken. [Tehat a Voynich-kezirat keletkezese (cca 1405-1440) utan jarunk.]
Amde felfedezese az 1600-as evek elso felere teheto! Ez pedig Richelieu biboros fenykora, es a csipketilto rendeletet is hirtelen ezidotajt, 1625-ben hozta! Holott akkor mar 10 eve o volt a fomondmeg szurke (voros) eminencias a francia udvarban! A Napkiraly 1643(51)-ban kezdte meg, egyebkent a biboros abszolutista politikajat koveto uralmat. Am a “voros eminencias” (es 14 macskaja) halalaval (1642) a csipketilalom is megszunt! Ergo a biboros “csipke-ugye” az o titka maradt! Meg tan a jezsuitake! Es miert?
Mi tortent ezekben az evekben? Amikor is a 7. kepen lathato abrazolasokat (amik kesobb visszatertek/megorzodtek a kezimunkakban, de legalabbis kisertetiesen hasonlitanak – francia eredettel, de az angol madeira technikaval!) Richelieu, gyanuim szerint, annyira el akarta titkolni. Amikor a keziratok (II. Rudolfot most nem reszletezve) elso hiteles tulajdonosa a kovetkezot tette (poszt): “Minden jel arra mutat azonban, hogy első (valóban dokumentált) tulajdonosa egy prágai illetőségű vegyész, alkimista (és a bölcsek kövének buzgó kutatója), bizonyos Georg Baresch volt, valamikor az 1600-as évek első felében. Georg zsúfolt programjába nem fért bele a kézirat aprólékos tanulmányozása, ezért átadta azt a Károly Egyetem akkori rektorának, Ján Marek Marcinak, aki rövid hezitálás után megküldte a Vatikánba a kor egyik elismert polihisztorának, Athanasius Kirchernek, aki az egyiptomi hieroglifák megfejtésével is foglalkozott. A sokat próbált jezsuita bicskája is beletört a megfejtésbe.” [Adalek: “Megalakul a jezsuita rend – Loyolai Ignác;. Hatalmas műveltségű tagjai fontos állami és egyházi tisztségeket látnak el. (Pl: Richelieu, Mazarin, Pázmány)”./”Richelieu bíboros megbízta a jezsuitákat, hogy gondoskodjanak Kanada misszionálásáról.” – wiki]

Ahova ki akarok lyukadni konteommal: a kezirat eme lapjain (7. kep) a rajzolatoknak (kvazi mintaknak) kell, hogy legyen jelentese. Tehat: konkret uzenete. Pont ugy, mint peldaul a szekelykapu ornamentikaja, amely bizonyitottan, tulajdonkeppen irast, szoveget rejt.
Kiszely Istvan: A magyar nep ostorenete
Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F06400%2F06403%2Fhtml%2F&ei=izXUUaLfGaOs4ASrwoHABw&usg=AFQjCNGuIqgJO3w63-PQkECj4S9vIUvZeQ&sig2=0UjWTeDOF0UGP1ORS9nFrA

Nem szeretnek tul messzire menni, de Richelieu ugy 1616-tol szisztematikusan epitette az allamot, egyben megalapozva XIV. Lajos, a Napkiraly abszolutista hatalmat. (Eredmenye: Franciaorszag vilaghatalomra emelese; az europai diplomaciai nyelv megteremtese; Sorbone…)
Igen erdekes ez is tobbek kozott: “[…]Már Richelieu elkezdte kiépíteni a királyi udvar színházi gyakorlatát, amit aztán Mazarin és Colbert tökéletessé fejlesztett. S persze ne úgy képzeljük ezt el, mint egy ma működő szokásos bemutatószínházat. Legfőképp azért ne, mert az udvarban csakugyan minden a látványosságot szolgálta – igazi látvány-társadalom volt ez.” “[…]Ha Versailles lényege egy egységes udvar-együttes kialakítása, mely képes érzéki formában megjeleníteni az állam politikai hatalmát, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy a király e palotában naponta mintegy „eljátssza”, tehát láthatóvá teszi az állam egyébként nehezen megfogható hatalmát. E szerepjáték csakugyan szerves része annak a reprezentációs rendszernek, amely Versailles-ban született, s amelynek lényege a művészetek befogása az állami feladatra.[…]”
Forras: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fkommentar.info.hu%2Firas%2F2012_1%2Fesztetikai_gondolkodas_xiv_lajos_udvaraban&ei=AD_UUdfOCqOE4gTMhIGICw&usg=AFQjCNGz7fOpII2pyxlmEtU67Lk7tI-Zww&sig2=m4qmMhDVIdFVMn5UdD1F9Q

Talan a jezsuitak megiscsak megfejtettek a Voynich-kezirat titkat?

 481. ethrusc — 2013-07-03 12:53 

Ave

Próbálom röviden összevoglalni, azt a két gondolatsort, ami kifolyt a szürkeállományból, de úgyse fog menni 🙂
Alapvetően a könyv nyilvánvalóan KÉZIKÖNYV és mint ilyen – hacsak a meteorológus vonal nem jön be – gyógyászati jellegű, bár nem konkrétumokat tartalmaz, hanem folyamatokat próbál megértetni, talán, elsősorban az emésztéssel és a keringéssel kapcsolatban.
Teszi ezt 5 fő részben:

1,Felsorolja az erre ható növényeket, felismerhető ábrákkal, csak a fontos dolgokat felsorolva, leírni nem kell, hisz ott a kép! – és ez KÉZIKÖNYV, első a praktikum!

2, táblázatokban mutatja be vagy a csillagállásokat, amikor használ(ez itt a középkor, komolyan vették az emberi testre ható árapály vagy gravitációs jelenségeket)vagy hogy az adott időszakban mely növény használ EGYÁLTALÁN, hisz ezek növekedése folytán egész más anyagok fordulnak elő bennük, életük különböző szakaszaiban. Legegyszerűbb példa: mák. A korongok használatával valszeg ezt lehet belőni.

3,itt a keringés és/vagy emésztés folyamatát magyarázza el, hogy a felhasználó kb ÉRTSE is hogy mi miért és hova használ, itt az ábrák kiegészítő jellegűeknek tűnnek, tán inkább a szöveg a fontos.

4,A végén bemutat még néhány növényt, illetve bizonyos növények RÉSZEIT, mert az előbbiek értelmében ezek több mindenre is használhatóak(szára,levele,stb) mert az elején csak általános leírást kaptunk, itt már lényegretörőbb, bizonyos fontosabb dolgokat talán konkrétabban akar elmagyarázni

5, A legvégén pedig tudományos kézikönyvhöz hűen jegyzetekben okosít fel vitás dolgokról vagy pontosít.

Szerintem ez lenne a kézirat célja. Részletekbe meg se próbálok belemenni, hogy egész pontosan hogyan kellene értelmezni jeleket, betűket,stb, ez még nálam okosabbaknak se ment 🙂

Az írásról meg annyit, hogy nyilván természetes nyelvet képez le(most próbálják bizonyítani), de ettől alfabetikusan még lehet kreált. A nyelv akár még európai is lehet, csak kapirgáljuk meg hány nyelv halt ki a világon de még kontinensünkön is az elmúlt 500 év alatt, meglepő lesz!
Hozzátenném, hogy a készítő(k) nem véletlenül használtak egy, talán már a XV. században is holt vagy nagyon kevéssé ismert nyelvet, a szöveget titkosítani akarták(és erre nincs is jobb mint egy létező nyelv, pl: II.vh. USA, navajo kódolók).
Miért kell KÉZIKÖNYVET tiktosítani? Nyilván a tartalom és a korszak összefüggése

A XV. század elején járunk. A keresztes háborúkkal megérkezett keletről az arabok által továbbfejlesztett görög orvostudomány, ami elég új volt ahhoz, hogy ismerőjének még akár HATALMAT is adjon, mert KEVESEN ismerik, plusz ezen kézirat talán komplexebb, mélyrehatóbb tudást tartalmaz, mint amit mi tudunk a korszakból vagy a korszakban tudtak egyáltalán. Csak gondoljunk bele,ha a benne álló dolgok akár 60%-a(vagy inkább több) is helytálló gyógyászatilag, tulajdonosa ÉLET-HALÁL URA lehetett, innentől már a legfelsőbb körökben is! Tudását természetesen hagyományozni akarta, de csak azokra a beavatottakra, akik ismerték az írás és a nyelv titkát.

És működik! Hiszen még most sem tudjuk konkrétan mi áll benne! Talán nem is csak egy létezett(ik)belőle, csak ezt sikerült megszerezni. Vagy akár egyik – nevezzük orvosmágusnak – felhasználója vált meg tőle vagy egy kisebb hercegségnyi összegért vagy felfoghatatlan mértékű befolyásért a politikába, vagy egyszerűen az életét mentendő. Ez lehet a magyarázat a hiányzó oldalakra is, ott talán olyan túl egyértelmű vagy a megfejtést segítő információk voltak, amelyeket az orvosmágus nem akart megosztani.

Hát ennyi. Nem is lett hosszú, hanem végtelenített 🙂
Természetesen fél év múlva kiderül, hogy átjáró a szomszéd univerzumba vagy alien szakácskönyv, illetve mégiscsak átverés 🙂

 480. lilith18 — 2013-06-23 09:40 

http://www.sg.hu/cikkek/98198/megis_van_ertelme_a_voynich_keziratnak

“Az entrópiás technika több híres szövegben is bizonyított, például a Fajok eredetében, melyből a leginformatívabb szavak a formula szerint a “fajok”, “változatosság”, “hibridek”, valamint a “nemek” voltak. A Moby Dickben az egyik legfontosabb szó a formula szerint a “bálna” volt. A Voynich-kéziraton végig futtatva több magas entrópiájú szó került kiemelésre, melyek meghatározónak tűntek a kézirat különböző fejezeteiben. A csapat további elemzéseket is végzett, melynek eredményeként megállapították, hogy a gyógyászati és növényi illusztrációknál található magas entrópiájú kifejezések nagyobb valószínűséggel kötődnek egymáshoz, mint a csillagászati és biológiai témájú illusztrációknál található kifejezésekhez. “Elemzésünk az első, ami ténylegesen a nyelvészeti szerkezetük alapján köti össze ezeket a fejezeteket” – tette hozzá Montemurro.”

 479. evelin89 — 2013-06-06 17:18 

Sziasztok! Csak most regiztem, h. tudjak kommentelni 🙂
Első körben annyit, h. nagyon érdekes az oldal, engem egészen kicsi korom óta foglalkoztatnak ilyen dolgok (“összeesküvés elméletek” 😀 ) és már kezdtem azt hinni, h. csak én vagyok ilyen “zizi” ill. üldözési mániás és tök jó rájönni, h. mégsem ^^

A témáról annyit, h. én is letöltöttem még régebben ezt az iratot, édesanyámmal átnyálaztuk – tekintve, h. nagyon sok nyelvet beszél (igaz, főleg szláv nyelveken) és nagyon okos(nak tartja magát 😀 ), és próbára akartam tenni, hátha megfejti 🙂 Annyira jutottunk, h. szerinte sok karakter hasonlít az ószláv betűkre ill. ószláv, latin és távol-keleti karakterek keverése lehet a dologban. Eszünkbe jutott az is, hogy mi van akkor, ha nem hangjelölő írásmód, hanem fogalomjelölő, szótagjelölő, stb.? Szerinte mindenképpen köze van az okkultizmushoz, boszorkánysághoz, alkímiához 🙂

Ennyi lett volna az észrevételem.

 478. lincoln — 2013-04-17 11:20 

@Salamancai űrhajós:
Most néztem meg a filmet. Lehet, hogy elkerülte valami a figyelmemet, de én úgy értettem, hogy maga a “könyv” született az adott időpontban. Nem a beleírt-rajzolt tartalom (tinta) korát határozták meg.

 477. tiboru — 2013-02-04 19:33 

@rebecca71:

Köszi 🙂

 476. rebecca71 — 2013-02-04 19:22 

1. azért dobták fel a netre és lett mindenki számára elérhető, hogy az eleve megfejthetetlen szöveggel szórakozzon egy halom ember és ne spekuláljanak értelmesebb dolgokon
2. amennyiben horoszkóp jegyekre utaló nagyon egyértelmű rajzok vannak benne, akár egy üzenet is lehet, hogy tényleg hoax, a mai bulvárlapok is tele vannak horoszkópokkal és valaki igen jókat röhög az emberek kinlódásán-megfejtésein.
3. receptek szülést könnyitő fürdővizekről, ha egyáltalán van értelme a szövegnek
4. a hiányzó 37 lap között van a többi horoszkóp is, gondolom naprakész jóslással, ami aztán nem jött be és valaki elvitte a budira a nem tetsző lapokat…
5. sztem pár éven belül jön a szenzáció, hogy megfejtették, no, az illető lesz az egész hoax kreátora, már most gratula neki

és neked is tiboru, az ismételten szuper poszthoz, bár megkésve, de annál nagyobb szeretettel

 475. Salamancai űrhajós — 2012-11-18 21:25 

Kicsit utánaolvastam: a XV. század első négy évtizede elég mozgalmas volt. Összeszedtem pár eseményt és személyt címszavakban:

* huszita mozgalmak, Husz János kivégzése
* Luxemburgi Zsigmond magyar, német és cseh király, német-római császár
* Százéves háború, Jeanne d’Arc
* avignoni fogság, az ellenpápák kora, skizma, Konstanzi zsinat
* az Aranygyapjas rend alapítása
* a Sárkány Lovagrend alapítása

 474. Salamancai űrhajós — 2012-11-18 19:49 

2010-ben készült egy ismeretterjesztő film a kéziratról, ami ismerteti a legújabb kutatások eredményeit.

A legutóbbi kormeghatározás alapján a kézirat 1404 és 1438 között született, valószínűleg Észak-Itáliában.

Ajánlom mindenki figylmébe, szerencsére a YouTube-on is fenn van:
http://youtu.be/YvRMd7sVDIo

 473. tiboru — 2012-08-28 17:12 

@kszabo:

Köszönjük!

 472. kszabo — 2012-08-28 15:50 

Voynich-kézirat most megy a National Geographic csatornán. Lehet, hogy ismétlik. Üdv

 471. toldimiklos — 2012-04-16 19:59 

Átfutottam a kézirat Pdf.-es tartalmán.
Első benyomásra egy nők számára készült hygéniai útmutatásnak tűnik,betegségek kezelésére alkalmas receptekkel,termékenységi naptárakkal.
Egyes csőre emlékeztető ábrák lepárlóberendezésre emlékeztetnek. A könyv témája nyilvánvalóan gyógyászattal foglalkozik.
A növények nem feltétlenül földönkívüli eredetűek,azért,mert rögtön nem beazonosíthatóak.
Néhány növény termése,levele,és virágzata erősen emlékeztet létező,ismert növények alkotórészeire. Az eltérések adódhatnak a másolások pontatlanságából,valószínű az eredeti is tartalmazott absztrakciókat,nem feltétlen kell ragaszkodnunk a részletek hűséges ábrázolásához. Érdekes módon néhány növény a húsevő trópusi növényekre emlékeztet. A szénizotópos kormeghatározás valószínű a papír,és bőrborító elemzésén alapszik. Annál hány év a tolerancia? Feltételezhető,hogy nem minden nap gyártottak papírt a szerzetesek sem,tehát ha valami raktárból származó lapokra íródott,a kézirat készülhetett később is.
Én Nostradamusra tippelek,ő foglalkozott orvoslással,és asztrológiával is. Azonfelül egyes források szerint többek között Marokkóban,és Egyiptomban is megfordult. És mi van,ha száz évvel előtte is megtette valaki ugyanezt? Az évszázadok távlatából nem lehet minden utazást nyomon követni,simán feledésbe merülhetnek ennél nagyobb történések is.
A titkosírás is tartalmaz arabos stíluselemeket.
Az első benyomás ösztönös intuíciókra alapszik,ezért én mindig bíztam benne.
Valóban jó ötletnek tartanám autistának megmutatni,mint ahogy azt már valaki felvetette.

 470. tfzftzjftsdet — 2011-11-30 00:36 

[Johnny336](#11121506): ez sem hulyeség

 469. Rogal Dorn — 2011-11-24 17:49 

Lehet, valaki már megjegyezte, de az oldalszámozás az arab számokkal történt, és egykorú, ugyan azzal a tintával, mint a szöveg. Vagyis akárki is írta, kézenfekvő volt számára az arab számozás.

 468. Katus — 2011-08-04 11:51 

@tiboru: Igen, ezen az elven vagyok 🙂

Egyébként az még elfelejtettem írni: szerintem az 57-es oldal körkörös ábrájának közepén valószínű az alkotók önarcképe látható.

 467. 178996 — 2011-08-03 07:06 

[Katus](#11540684):

Látom, te is használod Occam borotváját 🙂

 466. Katus — 2011-08-02 13:18 

Az írás esetleg lehet valamiféle korabeli gyorsírás. Egy gyógyfüvész társaság afféle “tankönyve”.
Talán azt adja meg (a képek alapján gondolva), hogy mikor, melyik nap szedjük az adott növényt (vagy pl teliholdkor, stb) milyen célokra hatásos, ilyesmi.
Szerintem célszerű a leglogikusabb, legegyszerűbb magyarázatból kiindulni…

 465. Geni — 2011-07-16 12:15 

Nem keletkezhetett a könyv 1400-ban, mert az egyik rajz egyértelműen a golgotavirágot ábrázolja, amiről újvilági növényként írnak, és Amerikában őshonos, onnan hozták be…

 464. sanyandy — 2011-05-19 14:58 

Szír nyelvre gondoltam, latinos írással. Az ábécét is átírhatta hozzá.

A jobb margó egyenetlen, ebből logikázható a balról jobbra írás. Tükörírás lehet vízszintes tengely mentén is, ezt például még sosem próbáltam ki. Na de most! 🙂

 463. Rogal Dorn — 2011-05-19 14:14 

[sanyandy](#11344352):

Hmmm, bocsánat, de a hettita, szír, ugariti nyelveket azért szerintem rögtön kizárhatjuk. 😀 Az íráskép nekem legalábbis európainak tűnik.
Viszont felvetődött-e valakiben már az, hogy nem balról jobbra írták, hanem jobbról balra? Ugye azt tudjuk, hogy Leonardo da Vinci képes volt tükörírással írni. Ahogy én a vonalvezetést szemrevételeztem, hihetőnek tűnik. (halk moraj a háttérben és szórványos taps) Amúgy karakterét tekintve nekem is a gót írott betűkészlet jut róla eszembe. (és Tiboru learatja Náluk a babérokat) :DDDDDD

 462. sanyandy — 2011-05-19 13:58 

Becsülettel elkezdtem végigolvasni a kommenteket is, de a gyógynövényes linknél (még valahol az elején) elakadtam. Illetve rákattintottam, és belenézve elhűltem. Mivel gyakorló homeopata vagyok (tudom, most többen azt gondolják, hogy a nincs-csel nem lehet gyógyítani, de ezt éppen egy ötnapos kúrával magamon cáfolom azonnal), egyből a növények és a gyógyítás ugrott be. Sok növény kivonatát ma is használjuk, nemcsak a kicsi golyókban.
Nekem tehát az az elméletem született itt meg, hogy az addig (XV. század legeleje) megismert gyógyító vagy ártó hatású növények ismertetését olvashatnám, ha sikerülne megfejtenem az írást. Ha ezt továbbgondolom, akkor én európai polihisztorra tippelek egy vándorló, ismereteket szerző, gyógyító szerzetes személyében. A 3 különböző íráskép ebben nem zavar meg, az idős mester liba- (vagy kacsa) tollba mondta a tudását.

Tehát szerintem nem fake a mű, a valódiságát számomra az is bizonyítja, hogy egy köteg oldal hiányzik belőle, érdekelne, hogy az aranycsinálás szerepel-e rajtuk, avagy valami egészen más.

Az írás maga engem a latin zsinórírás (sejtem, hogy ez hibrid dolog) és a gót majdan nyomtatott változata (Gutenberg) ötvözetének tűnik. Ha a betűkészletből indulok ki (miután már rengetegen megszakértették, hogy nem szótagírás, hanem betűírás), akkor az ugariti, a hettita és a szír nyelv esélyes, mint karakterkészlet. Akkoriban beszélt nyelvként a szír jöhet leginkább számításba, egy kelet felé utazó, ázsiai gyógynövényeket is megismerő szerzetes simán elsajátíthatta ezt az élő nyelvet. Nincs kizárva, hogy ezen a nyelven írta, majd diktálta le a tudását egy ehhez kialakított ábécé segítségével. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyik ábécével, de latin nyelven íródott a mű. Ennél jobb kódolást nem tudok elképzelni, a folyamatos írás miatt amúgy sem hiszek a bonyolult oda-vissza rácsos kódolásban.

A színek használatáig, illetve azok jelentéséig még nem jutottam el. De nagyon érdekes.

Báránybőrből készült pergamen, a készítés helyét talán ennek alapján meg lehetne állapítani.

 461. rudi — 2011-05-06 06:35 

Nem biztos az hogy a mu 1400-as evekben keletkezett. Esetleg az is lehet hogy akkor masoltak at es Rudolf a masolasaert fizetett. Ezt tamasztana ala az is hogy ennyire muveszire sikeredett. Keletkezhetett a mu az Amerikai Kontinensen is.

 460. Rogal Dorn — 2011-04-23 19:41 

[Son Reading](#11302264):

Tudtommal a ligurnak nincs önálló betűkészlete…És ez a valami nem latin betűs írás…

 459. Son Reading — 2011-04-22 21:43 

Szerintem a könyv fogamzásgátlással foglalkozik, (ezeket a növényeket kifőzve a nőket így úgy megfürdetve benne bizonyos naptári időpontokkal összeegyeztetve nincs terhesség)a hiányzó oldalakon valószínűleg a sikerességről lévő feljegyzéseket eltette a vatikán.
Ha a nyelvre is tippelhetek akkor a ligurt választom, mert az elég unikális ahhoz hogy még hasonlítson a latinhoz, de alapjaiban is eltérhessen tőle.

 458. 90423 — 2011-03-09 17:16 

Könnyen lehet, hogy csak egy túl jól sikerült hamisítvány: Wilfred Voynich hatalmas gyűjteményéből összegyűjtött néhány üres oldalt különféle, kb. azonos korú kódexek végéről, és már kezdődhetett is a móka:

http://proto57.wordpress.com/2011/02/26/something-sheepy-in-the-state-of-denmar/

 456. 179778 — 2011-02-16 21:49 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Marslak%C3%B3 A történet szerint Szilárd Leó válasza ez volt: – „Itt vannak közöttünk, de magyaroknak mondják magukat.”
Ebből ered, hogy magyarul írták 🙂
Gárdinyi az ükunokájuk:
http://issuu.com/balintgilicze/docs/gardonyi_titkosiras
Üdv

 455. pono_m — 2011-02-16 17:06 

@automaton_aliza:

egyetértek persze. Bizonyára nem véletlen használt rejtjelezést, kódot. Ez valószínűleg valamilyen alkimista szerzőt takarhat. Persze a meteoróliga alatt sem a XV. sz. Aigner Szilárd időjárás jelentését értettem, csak arra gondolok, hogy talán egyes időszakok, az időjárás változásai és gyógynövények hatása (mágikus ereje?) közötti kölcsönhatást írhat le.

Én is viszonylag sok cikket, anyagot elolvastam már a kéziratról és nagyon vegyes a kép. De tényleg úgy van, ahogy valaki korábban már leírta, hogy a körök mindig visszatérnek önmagukba, mivel ugyanazok az elméletek bukkannak fel újra és újra évszázadok óta a művel kapcsolatban.

 454. pono_m — 2011-02-16 16:36 

[Gliese_581_g](#11179273):

nem vitatkozni szeretnék veled, mivel tény, hogy a 3 alapszín, amit használ az a zöld, kék, piros, de ha alaposan megnézzük, azért az (első) botanikai résznél ezeknek is több árnyalatát, valamint más egyéb színeket (barna, sárga, rozsda, etc.) is használ. A kézirat nagyon megrongálódott és leharcolt állapotban volt már a XX. elején is és ahogy utánaolvastam, egészen radikális vegyi eljárásokkal is próbálkoztak akkoriban (pl. pont az esetleges rejtett, fedett írások felkutatása miatt. Ezek persze tovább rongálták az anyagot.
Szerintem igen is döntő fontosságú az a kis ábra az 58. oldalon, mivel az mutatja meg a négy (gyakorlatilag 3) fázis/időszak (?) színkódját és végig ez a három színkóddal ábrázolja azt az időszakot, amikor végbemegy egy bizonyos folyamat. Hogy ez, azaz a nők, lányok különböző tevékenysége, képei biológiai vagy meteorológiai eseményt mutatnak meg; nem tudom.

Egyébként szerintem a XV. századra azért a pergamen nem volt már olyan ritkaság. Én nem vagyok írásszakértő vagy paleográfus, de a horror vacui és az írófelület relatív drágasága inkább azokra az időkre jellemző, amikor még bőrt használtak, illetve a nagy forgalmú távolsági (ázsiai) kereskedelmi útvonalak nem igazán léteztek. ( A keresztes-háborúk után ez azért fellendült.)

 453. 179283 — 2011-02-16 14:39 

[pono_m](#11178311): Nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgokat írsz, köszönöm hogy megosztottad velünk. 🙂

A színhasználattal kapcsolatban: szerintem azért a vörös-zöld-kék színeket kombinálja, mert nem volt más festéke. A kéziratban itt-ott látható sárgás és barnás szín is, de azt gyanítom, hogy ott is e három szín valamelyike volt, csak idővel kiszáradt.

A színkódolással épp a kevés szín miatt eddig nem is foglalkoztam, de ki tudja?

Valami viszont már akkor feltűnt, mikor először láttam képeket a kézirat lapjairól. A szerzőket egyáltalán nem aggasztotta a horror vacui.
Akkoriban a nagy, üres felületeket egyrészt nem tartották esztétikusnak, másrészt az íráshoz használt hordozóanyagok (jelen esetben pergamen) nem tartoztak a leghétköznapibb árucikkek közé. Az előállítása körülményes volt és drága, éppen ezért takarékoskodtak vele: még arra is volt példa, hogy egy régi kódexből kikaparták a tintát, és új szöveget írtak rá (a technika iróniája, hogy épp így sikerült mind a két szöveget átörökíteni az utókorra: mivel ma már a lekapart szöveget is láthatóvá tudjuk tenni).
Gyakori volt, hogy egy kódex utolsó lapjára bemásoltak egy teljesen eltérő témájú szöveget, pl. egy imádságot – gyakorlatilag bármit, csak ne tátongjon ott az a szörnyű űr, s ne vesszen kárba az írásra alkalmas felület.

Ennek ellenére a Voynich-kézirat lejegyzői majdnem egész lapokat hagynak ki, van, hogy csak a rajz mellé írnak egy-két bekezdést, a legutolsó lapon pedig mindössze két sor van.

Egy szó, mint száz: még jóval későbbi keletkezésű műveknél sem jellemző az ilyen mértékű nyersanyagpazarlás. Olyan, mintha nem számított volna a pergamen… vajon a tartalma, vagy a készítők kiléte miatt?

 452. 106952 — 2011-02-16 14:25 

@pono_m A keleti származtatást nyelvtörténeti magyarázatokkal próbálják alátámasztani, de amúgy figyelemreméltó az elgondolás a meteorológiai tartalomról, de szerintem egy zseni nyelvész simán tudna kreálni egy ilyen mesterséges nyelvet. Mondjuk meteorológia tartalom helyett inkább úgy gondolom okkult tartalma lehetett a könyvnek, mint ahogy a korabeli okkult kéziratokon is rejtjelezett írások olvashatóak. Ehhez valamennyire hasonló a Voynich-kézirat ikonográfiája, de egy szakértő simán rácáfolna, hogy csak felszínes hasonlóságról van szó: http://en.wikipedia.org/wiki/Buch_der_heiligen_Dreifaltigkeit

 451. 106952 — 2011-02-16 14:02 

A legújabb rádiókarbonos vizsgálatok szerint tuti, hogy a XV. század legelejéről származik. És szintén a wikipediás szócikkben jó pár magyarázatot említenek még. Személy szerint egy ismeretlen nyelvet írt le egy Ázsiába utazó európai, aki saját írásjeleket talált ki, mert nem tudott írni, azonban szerette volna mindazt megörökíteni, amit látott. De mindenesetre ismeretlen nyelven szerezhette. A másik elgondolás a rejtjelezés, csakhogy a készítője amúgy is egy halandzsanyelvet – ami akár lehet alkímiai, akár más – rejtjelezett, és ezért nem lehet megfejteni.

 450. 179285 — 2011-02-16 09:01 

[pono_m](#11178311): Mélységes elismerésem!

 449. 178996 — 2011-02-16 08:55 

[pono_m](#11178311):

Köszönjük, és remélem, lesz olvasó, aki reagál a fejtegetésedre!

 448. pono_m — 2011-02-16 01:25 

@tiboru:

Maratoni hosszúságú, de ígérem, hogy az utolsó agymenésem :

Az az igazság, hogy engem azóta is, amióta olvastam a blogodban , foglalkoztat ez a kézirat. ( Arra sajnos nincs időm, hogy az összes neten előforduló fórumot, meg anyagot elolvassam , de ahogy látom, mind angol, mind magyar térfélről igen sok a finoman szólva is fantáziadús megközelítés.) Ellenben szerintem már sokan az őrületig túlbonyolítják, ahogy egy keveset utánaolvastam, belevíve a latin betűkkel való megfeleltetésnek koordináta rendszerben való lerajzolását, majd ebből statisztikát készítve számsorokat elemeznek és ejjj… Valószínűleg valami frappáns kódolás lesz a kulcs.

Ami viszont szerintem hiba, hogy az amerikai oldalakon úgy láttam, hogy a szöveget és képeket szinte teljesen különválasztják! A szöveget próbálják tudományos tartalomként kezelni, de a képekből olyan fantasztikus meséket szeretnének kiolvasni, ami hülyeség. ( Ahogy te is írtad a 4 dimenziótól kezdve a párhuzamos világokon át az elfekig minden van.)

Kicsit revideálom, amit korábban írtam, de persze mindaz, amit most is írok, csak laikus spekuláció. Saját kútfőből még ezek jutottak eszembe:
(Az egyetemi könyvtár honlapjáról leszedtem nagy felbontásban az összeset, tehát arra a verzióra hivatkozok.)

1. Az egyik honlapon megtaláltam a karakterek stilizált rajzát. Nem 30 karakter van, csupán 25. Ha megnézzük, akkor tényleg ennyi lehet, eltekintve, hogy a folyóírás, valamint az írók személyének a változása miatt persze egy-két betű torzulhat és ez több betű hatását keltheti. Ez megegyezik a latin/ógörög abc betűinek a számaival, tehát így csak jobban hiszek abban, hogy valamelyik indogermán nyelv lehet az alapja. Persze kódnak jöhet az örmény szál…:)

Nem mesterséges nyelv, mivel ha megfigyeled, nem annyira sok de jó pár helyen egyértelmű javítás található benne. Több oldalon látni lehet, hogy 2-3 betű is jóval vastagabban, más tintával van írva, mint a többi betű a lapon. Egy-kettőnél még látni is lehet annak a betűnek a szárát, amire ráírták. Kérdem én: ha ez egy nagyszerű fake, akkor vette volna a fáradtságot a szerző egy “betűtévesztés” kijavítására? Szerintem kizárt.

Másrészt, ha tényleg legalább hárman írták, ahogy azt már megállapították, akkor hogyan tudott mindegyikük figyelni az ál-szöveg dinamikájára, szövegszerűségére; azaz hogy ne tűnjön még egy kívülálló számára -akár ismeretlenül is- zagyvaságnak az összesség? Gondolok itt arra, hogy akár csak véletlenül is pl. 3-4 azonos betűt, műszót írnak egymás mellé. Egy ilyen jellegű hangsúlyosan értelmetlen szöveget leírni úgy, hogy közben folyamatosan variálni kell esztétikusan, nyelvszerűen a betűket, olyan agyi munkát jelentene, amibe szerintem mindenki beleőrülne előbb-utóbb, másrészt és talán ez fontosabb; ha nem mint nyelvi kifejező eszközként használná a betűket, hanem quasi kalligrafikusan, képként, akkor az agya önkéntelenül is (jobb agyfélteke) inkább a szimmetriára törekedne, azaz bizonyos -képként- szépnek tartott betűket folyamatosan ismételne, egyes betűket hanyagolna.
De ez a “díszítősor-effektus” feltűnő lenne.

2. Nem olvastam a neten fellelhető infókat át, tehát nem tudom, hogy felvetette-e valaki, de érdekes a színek kérdése a csillagászati részénél a műnek: A 67. számú oldalt követően (, ami után még kettő szám nélküli következik a 68-as oldalig) az első oldalon bal oldalt van egy harmadolt kör. (1/2 és 1/4 + 1/4) Ez az 58. oldal bal oldalán lévő -talán a Hold- négy fázis(ai)nak a sematikus rajza. Ez az a rajz, ahol négy lány alak néz arccal különböző irányba. Nézd meg az arcok irányát itt és ha megnézed a kis képet a 67. oldalon, akkor látod, hogy itt is van négy sematikus arc és az egyik a piros negyedben, a másik a kék negyedben, a másik kettő a zöld mezőben.
Az itteni arcok irányai megegyeznek a négy lány arcának az irányával ÉS itt jön a lényeg: ezt a pontot követően minden olyan résznél, ahol lányok szerepelnek, mind a gyógyfüves résznél ez a három szín ismétlődik, mégpedig szvsz tudatosan! A lányok, ahogy a hold is, zöld folyamból (Hold energiája?) kékbe vándorolnak. ( Fenntartom, hogy a lányok = meghatározott csillagok lásd. korábban írtam a hajfonatok.)
A 68. oldal baloldali rajzának a közepén is ott ez a haramadolt kör, magyarázattal! Viszont a 3 ábra balról-jobbra megmutatja, hogy a kör (aka kozmikus-égi-légköri energia?) centruma maga a nap.

Nézd meg a kádas jelenetet a 84. oldalon: Zöld folyamban (zöld energiát jelentő holdfázisban / évszakban?) két lánynál kék és piros vödör van. – Esetleg ők már a másik időszakhoz tartozó “energiát” közvetítenek, ahogy megjelennek?

3. Ha megnézed a csillagjegyeket, érdekes, hogy mindegyikben szerepel a kék szín! Egy-kettőnél bele lehet magyarázni, hogy véletlenül (ruha színe, etc.), de pl. az oroszlánnál és a baziliszkusznál nem! Ott mintha oda lenne erőltetve a szín.

4. Érdekes az oroszlán ábrázolás: szerintem ez kizárja a kis-ázsiai (örmény, grúz, de akár ázsiai, tibeti!) szerzőt! Miért is? Mivel ezt olyan ember festette szerintem, aki életében nem látott oroszlánt. Ha valaki látott hím és nőstény oroszlánt valaha, akkor nem a jellegtelen nőstényt, hanem a hímet ábrázolja. Ezekben a térségekben oroszlán élt vagy legalábbis könnyen találkozhatott vele az ember. ( Hát még egy XV. sz. tudós.) A pálma is olyan valószínűtlen.

5. Az is eszembe jutott, hogy mi van, ha ez nem is csillagászati mű alapvetően, hanem meteorológiai!
Lényegében ez az egész nem más, mint ezeknek a kisebb csillagoknak (csillagképek) és a felhőknek (sic! lásd. 75. o. ami megmutatja egy ilyen bóbita keresztmetszetét) a kapcsolata. Ha végignézed sok helyen látni spriccelő vizet (esőt), de a legközvetlenebb indok a 77. oldal, ami megmutatja, hogy az “égi csatornákon” egyes csillagállások mit okoznak. Felső csőből orkán, szél, eső, ? jön ki. Ez megint északi tájról származó szerzőket feltételez. ( Arról nem is beszélve, hogy ha ázsiai szerzője lenne, akkor miért szőke kék szemű hölgyeket fest le.) Megkockáztatom, hogy mi van, ha itt szó sincs petefészekről, méhről, biológiáról, hanem az egész csőrendszer csupán az égitestek közötti kölcsönhatás – kapcsolatot szimbolizálja? Stílusosabb, mint egy vonal és mindig látni lehet, ahogy az energiá(já)t valamelyik lány az egyik oldalon input-ként belejuttatja.
Külön ajánlom figyelmedbe a 77. oldal (I. lapját) és a 83. o. alját, mivel mindegyik azt mutatja, hogy hogyan alakul ki az eső felhő(cske). A 77. o. még egy növényt is tart a kezében.
Lehet, hogy a növények sem gyógynövények, hanem az esőcsinálás eszközei lennének? Talán a zöld, piros, kék az eső (időjárás) erősségét mutatja?

6. Végezetül a növények melletti ( csillagászati rész után) lévő edényszerű ábrák is tendenciózusan követik a piros, kék, zöld ld. színezést, azaz azt mutatják talán, hogy a növény melyik része mikor használandó? Vagy a hatásmechanizmusát magyarázza el annak, hogy milyen időjárási változást lehet vele kiváltani?

Ha okos lennék és lenne tenger sok időm lenne, bizton megfejteném! De köszi a témát, mert nagyon érdekes és a blog nélkül biztos nem hallottam volna a Voynich-kéziratról.
🙂

 447. 178996 — 2011-02-15 11:56 

[pono_m](#11121942):

Végigolvastam és elismerésem: érdekes és tartalmas komment, minél több ilyet a Konteóblogra!!!

 446. 178996 — 2011-02-15 11:51 

[pono_m](#11121942):

Köszi az elismerést! Most csak annyit, hogy a Lemil az egy betűszó: Law Enforcement, Military 🙂

 444. 179420 — 2011-02-15 08:33 

Tényleg érdekes a párhuzam a grúz ábécével.

 443. pono_m — 2011-01-18 01:18 

@tiboru: rendszeresen olvasom a blogjaidat, főleg a lemil-t, nagyon jó mindegyik! Elismerésem! (Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy hogy van ennyi időd örökké online lenni…:)) Azon gondolkodtam a múltkor, hogy a lemil miért lemil? Talán csak nem úgy hívnak, hogy Emil? :))))

Na, hosszú leszek, bocsánat:

Hozzászólva érdemben a kézirathoz, miután végigolvastam az összes commentet: Én is örülnék, ha valami tényleg egzotikus (értsd “para”normális, izgalmas) végkifejlete lenne majd egyszer a megfejtésének, de “sajnos” úgy tűnik, hogy ez tényleg egy herbarium/asztrológiai kézikönyv és a női testben lezajló biológiai folyamatok leírása lehet.

Én is arra gondoltam egyből, hogy a nők 1. istennőket ábrázolnak 2. olyan folyamatokat, amiket akkoriban nem tudtak pontosan megmagyarázni vagy lerajzolni, csupán csak ráéreztek, hogy “ott valami történhet”. ( Azért azt is végigvehetjük, hogy a szerző igen alaposan ismerhette a latin-görög kultúrát, mitológiai felfogást és a nyugati világ akkori tudásanyagát, mivel szerintem több helyen a nő megjelenése összefüggésben állhat az adott szó latin nemével. Lásd. stella – csillag faemininum/nőnemű szó – női alakok tartják mindenhol! Az égitestek pedig a római mitológiában istenek/istennők voltak.

+ Szerintem sok helyen egy-egy nőalak egyes fogalmakat jelent képi formában ábrázolva, amit a melléjük, föléjük írt szavak pontosítanak; a legtöbb biológiai fogalom is -ia végződésű a latinban így lehet, hogy egyik nő, mint fogalom pl. az ovulatio-t jelentené?)

Ahogy nézem azon a korongon pedig, ahol középütt négy alak található meg, a 12 állatövi jegy jele is szerepel. Ez is egy érdekes kiindulási alap lehet.

Valamint -de lehet, hogy ezt csak belelátom-, ha megnézzük az állatövi jegyeket, azoknál mindegyiknél 4-4 csillag (bolygó?) mozgása van körbe-körbe lerajzolva, általában fent vannak, de van, amikor az egyik nőalak lent tartja a csillagot . Ez a négy csillag mindegyiknél a körök felett lévő 4 nőalakként van ábrázolva ás nekem úgy tűnt, hogy a mű többi részében is többé-kevésbé hasonlóan lerajzolva ez a négy nőalak fel-fel tűnik. ( Főleg a koronás nőalakon keresztül lehet ezt végigkövetni. Sőt sokszor nekem úgy tűnt, hogy mintha csak ez a 4 “alap”rajz-alak lenne, csak van ahol egymás mellett többször is lerajzolja ugyanazt az alakot. Lehet, hogy ez nem egy folyamatot ábrázol (kép a képben), hanem számítási mód? Pl. az f81r-n kétszer a koronás nőalak mondjuk 2 olyan hónapot jelölne, amikor egymás után látható ez a csillag?) Olyan mintha az emberi anatómiát/biológiai folyamatokat és a nőalakokat, mint csillag- és bolygómozgásokat egymásra vetítve ábrázolnák a rajzok sokhelyen.

De meggyőződésem, hogy pont amiatt, hogy itt ti. három különböző témát ölel fel a mű, van olyan része, ami ma már talán profánnak tekinthető (pl. emberi biológia leírása), bár akkoriban még ez is okkult volt, viszont a többi része tartogathat meglepetéseket.

Most kinevethetsz, de komolyan elgondolkodtam, hogy a kihajtható nagy lapon, ahol 9 kör van, nem esetleg a sejtosztódást – a megtermékenyülés folyamatát írják le?

De akkor jön a kérdés, hogyan és honnan szerezte meg bárki ezt a tudást a XV. században? Vagy kiktől? (Bár azért ez nem ufo blog. :))

Egyébként én még egy másik fólián (f75v) is észrevettem egy keresztet a bal oldali részen.

VISZONT!!!! Ez az írás engem egy dologra emlékeztet: a grúz, pontosabban a mengrél betűkre. Én nem vagyok nyelvész, de úgy tudom, hogy a grúz teljesen egyedi kaukázusi nyelv, nem indoeurópai, nem sinto-tibeti, viszont nagyon ősi.

Itt van egy kép az ABC-jükről:

http://www.george-natalie.us/History/Script.jpg

Én nem tudom, bár gondolom, végeztek ilyen irányban is kutatásokat, de meglepett, mert a georgian/+language Voynich kombinációra nem jött ki érdemleges találat a neten.

Azt meg ne felejtsük, hogy ez a térség már ismerte akkoriban az írásbeliséget és ha nem is nagyon aktív, de többé-kevésbé folyamatos missziós kapcsolata volt a magyaroknak is a Kaukázussal a Tatárjárás után is -ahogy én tudom- egészen a XV. század elejéig. (Kunmagyaria, kazárok, Jeretyán király, etc.) Lehet így akkor a kelettel kapcsolat

talán egy szerzetes révén? Mintha a Vatikán is erőltette volna akkoriban a keleti térítést, feltérképezést?

Egyébként a keleti vonalat, a keleti kulturális behatást erősítheti talán az is kicsit, hogy több olyan növény is szerepel benne, ami megfeleltethető olyan növényekkel, amik inkább az ázsiai térségre jellemzőek (kender, etc.), valamint az állatövi jegyeknél a sárkány(gyík) vagy szalamandra is ázsiai horoszkópokban jelenik meg.

Befejezem. Mégegyszer gratula a posthoz, nagyon jó téma volt!!!

 442. tiboru — 2011-01-06 23:19 

@Hollandi:

Köszi a tippet!

 441. Hollandi — 2011-01-06 21:03 

Az előbb láttam a Discovery Science-n a Wierd or What? (Para? Normális?) műsorában egy bejátszást a kéziratról. Ajánlom megnézésre.

 440. tesz-vesz — 2011-01-01 22:13 

szerintem csalás

művészi kódex, ugyanolyan szép, a királyok meg nem mindig tudtak olvasni, csak nézték a pajzán képeket

 439. VRbagoly — 2010-10-15 03:14 

Remélem, azzal mindenki tisztában van, hogy ezt a kéziratot azért övezi ilyen tisztelet, mert ha neked adnának egy csomó papírt meg egy tollszárt, hogy “hamisíts kódexet”, akkor sose fog sikerülni ilyen kéziratot megírni a sarokban. Mert

1.) vagy halandzsanyelven írod, és akkor a szöveged matematikai tulajdonságai megmutatják, hogy csaltál

2.) vagy természetes nyelven írod, egyszerű kóddal, és akkor törhető lesz.

Ez teszi a szöveget ilyen marha érdekessé.. amiket leírnak mindenhol.. hogy a vonalvezetés, a betűk egymásutánisága azt sugallja, hogy a szerző értette is, amit ír.. és ha ő értette, akkor minket már emészthet a kíváncsiság, hogy mit is értett belőle.

 438. Sárga Király — 2010-08-23 17:49 

A rajzokat meg kellene mutatni egy mikrobiológusnak, több illusztráció is sejtekre vagy idegi kapcsolódásokra emlékeztet.

 437. capture3 — 2010-03-04 10:10 

Lehet, hogy mar irta valaki, de mi van ha egy ket elmelet keveredese az igazi? Mi van ha valaki sietve masolta az egeszet. Goze sem volt rola, hogy mit masol de tudta, hogy jo penzt kap erte. Az eredeti persze mas tulajdonaban volt. Nem is erdekelte a masolas minosege mivel nem a masolas volt a cel. Igy, tegyuk fel, egy keleti nyelvrol atirt szoveg lusta masolata mar nyujthatja ezt a kepet. Meg aztan lehet, hogy illusztralgatott is hozza, diszitgette kicsinyeg a sajat kedvtelesere, kozben jokat rohogve, hogy mennyit fog kapni erte egy hulye uralkodotol.

 436. BushDoctor — 2010-03-02 01:55 

A Yale link egy ideje nem él ami a cikkben van. Nagyfelbontású scannek a flickr-en : http://www.flickr.com/photos/3e/sets/72157600089509882/?page=3

 435. BushDoctor — 2010-03-02 01:53 

Szerintem ezen a képen hidroponikusan termesztett kender látható : http://www.flickr.com/photos/3e/463529006/in/set-72157600089509882/

 434. Talon Karrde — 2010-03-01 22:01 

 433. predator18 — 2010-03-01 18:33 

@Dr. Otto Von Schnitzelpusskrankengescheitmeyer:

Off Az soha 1ik ügyfélnek sem jutott eszébe, mikor meg vette jó sok aranyért a a módszert amivel mindenből aranyat lehet csinálni, hogy minek kell arany a palinak aki tudja a tutit?

 432. Annuska71 — 2010-02-27 00:10 

@Talon Karrde: Íme, a neten egyetlen jónak mondható fordítást tudok ajánlani, amit érdemes át böngészni, nem könnyű olvasmány:

http://www.scribd.com/Az-Atlantiszi-Thoth-smaragdtablai/d/19709307

Számomra az is nagyon érdekes, hogy a versek szerint, Toth bejárja a világot, és nyomában magasrendű szakrális kultúrák születnek. Közös jellemzőjük, hogy piramisok születnek ezen kultúrnépek által lakott területeken, a világ legkülönbözőbb helyein leltek rá ezeknek a nyomaira. A legutóbbi, feltárás alatt álló építmények igen közel vannak a Kárpát-medencéhez, és magyar kutatók is dolgoznak azon, hogy ez évben nyilvánosságra hozzák az ezzel kapcsolatos eredményeket.

 431. vészmerülés — 2010-02-25 19:39 

@Talon Karrde: én egyet tudok: http://www.amazon.com/Handlexikon-magischen-Kunste-Spatantike-Knaur-Taschenbucher/dp/3426004216 lexikonban a Tabula smaragdina címszó, habár itt Atlantisz nincs megemlítve

 430. Talon Karrde — 2010-02-25 16:54 

@Annuska71: “A nyolcvanas évek végén hozták nyilvánosságra, igaz ezek tartalmát meg is fejtették.”

link? xD

 429. Annuska71 — 2010-02-25 13:50 

Thot hátra hagyott smaragdtáblákat is. Azok elég maradandónak tűnnek. Atlantisz történelmének utolsó szakaszáról szóló versekbe szedett írásokat tartalmazzák. A nyolcvanas évek végén hozták nyilvánosságra, igaz ezek tartalmát meg is fejtették. Tehát csak okoskodom itt a feltevéseimmel.:)

 428. radiris — 2010-02-25 11:31 

@Annuska71: nem értek a témához, de ami azt illeti, a pergamennél választhatott volna maradandóbb anyagot is…

 427. Annuska71 — 2010-02-25 04:32 

Atlantiszi Toth, a föld különböző részein elrejtette a világegyetem tudásanyagát tartalmazó pergamen tekercseit. Aki azokat mind megtalálná és megfejtené, az birtokolhatná Toth (“a nagy feljegyző”, vagy másnéven később- Hermész, a “háromszor született”)minden képességét, például az örök megújulásét is. Lehet, hogy valaki megtalálta az egyik tekercset, és elkészítette annak másolatát?

 426. bv — 2010-02-03 16:44 

xkcd.com/593/

A képregény szerint szerepjáték 🙂

 425. flimo13 — 2010-02-01 04:03 

@tiboru: érdekesek ezek a szó közepi nagy betűk. Már ha tényleg nagy betűk, és nem külön jelek. Lehet meg volt keverve a szavakon belül a betűk sorrendje, mondván aki ismeri a nyelvet, az úgy is kitalálja előbb-utóbb?

 424. tuby smith — 2010-01-26 12:03 

egyértelmű hogy töndenyelven írodott 🙂

 423. Dr. Otto Von Schnitzelpusskrankengescheitmeyer — 2010-01-25 19:13 

Ez egy alkímista kódex, megtudhatjuk belőle, hogyan lehet elválasztani a hülyéket a pénzüktől.

Bármiylen kérdés van, tanulmányozzuk erős hümmögések közepette a Szentföldről hozott varázskódexet, és pár arany ellenében máris megmondjuk a tutit. Természetesen a hatás csak másnap reggelre válik láthatóvá, apropó nincs itt valahol egy nagyon gyors ló? Megvenném.

 422. Rollende Landstrasse — 2010-01-06 21:19 

Általában ha több magyarázat van valamire, akkor a legegyszerűbb szokott igaznak bizonyulni. Egy szavazat részemről az 1. konteóra, ami nem is konteó, mert túl egyszerű.

Fél évezreddel ezelőtt valaki élete végéig jól élt a zsíros üzletből, ehhez csak néhány hónapig kellett pergamen felett görnyedni. Hát még ha tudta volna, mennyien tornáztatják az agyukat rajta később, hát teljes lett volna a szerzői boldogság.

 421. riennevaplus — 2010-01-05 11:09 

@Talon Karrde:

magyarul elég lett volna csak ‘lefordítani’.. lol

 420. Talon Karrde — 2010-01-05 07:42 

Apropó kódolás:

Saddam elhatározza, hogy küld egy levelet Bush-nak, csak hogy tudassa, még életben van. Bush kinyitja a borítékot, és ezt a kódot látja benne: 370HSSV-0773H. Átadja az üzenetet a titkosszolgálatnak, hogy fejtsék meg, de nem sikerül. Tovább adják a feladatot az FBI-nak, azok a CIA-nak… Már mindenki ezen dolgozik, mikor eszébe jut valakinek, hogy elfaxolja a Mosad-nak Izraelbe. Egy perc múlva jön a válasz:

– Szóljatok az elnöknek, hogy fejjel lefelé tartja a papírt.

 419. érdeklődő — 2009-12-28 09:44 

Mfeas Mgsdeg Megypohrh Neagoiőp Mngs aa sgdep afaa aa pogjeoin Mangsehj Aneehr hdjjsgu Uretsaesl Ijgn. Jpedaagk Mplkklaa aa ngehjsezuuu Unetkeaseet Kneds. Persy Azet eroom megen az naa aa ijioja Ingkab gegh haa easg ag aa lentjh. Ngdiá.

 418. doomguard — 2009-12-27 09:16 

@gothmog:

A növények rajzaival igazából az a gondom, hogy nagyon nem egyértelműek. Ha adsz egy gyereknek egy növényt, hogy rajzolja le, legjellemzőbb morfológiai bélyeget aránytalanul ki fogja emelni (hisz végül is ez az, melyről ő is felismeri), és erről a későbbiekben bárkinek, aki ismeri az adott növényt, fel fog tűnni, hogy mi is akar az lenni. Lehet hogy szólok egy ismerős óvónőnek, hogy tavasszal próbálja ki ezt a gyerekekkel. A másik, hogy az 1400-1500-as évekből maradtak fenn nagyon szakszerű rajzok herbáriumokról.

Az alkimistával kapcsolatban nekem csak annyi a gondom, hogy nem használja az akkoriban népszerű, illetve népszerűvé vált hermetikus-rózsakeresztes szimbolisztikát, ami azért jellemző bélyege volt a kor tudósainak, ha valamit az egyház szemétől rejtve akartak közölni.

 417. Licus — 2009-12-26 23:08 

Ettől jó a dolog!!! Képzeld el, h egy régi iskolai bilógia-füzeted túléli az évezredeket, aztán megtalálja 342747-ben egy akkori lelkes könyvtáros/régész. Addigra már senki sem tud a magyar nyelvről, totál más a világ, a rajzok/írás stílusa stb.

No AZON ugyanígy fognak utódaink konteózni:)

 416. gothmog — 2009-12-26 22:02 

@Licus: Értem, az én szavazatom +1 a hoax-teória mellett. 🙂 Inkább a ki és miért az érdekes. Jó, végső soron amikor elpasszolták, azoknak megérhette, de egyáltalán nem biztos, hogy eredetileg ezzel a céllal készült.

Ill. ha úgyis olyan kevés volt az írástudó, minek kellett titkosítani? Leonardonak erre bőven elég volt a tükörírás. Ha egy írástudatlan szeme elé kerül, úgyis mindegy, ha egy írástudó látja meg, az viszont egyből gyanakodni kezd, hogy minek titkosírás egy füveskönyvbe.

Ha nem kód, csak idegen nyelv, az elvileg ki kellene derüljön az általad írt okokból. Biztos van statisztika, amiből kiderül, mekkora a szöveg szókincse pl.

Ha viszont nemcsak egyszerű betűhelyettesítést használtak, hanem a betűket még meg is keverték, (minden második-harmadik-x-edik betű, anagrammák használata vagy más algoritmus) ráadásul olyan archaikus nyelvezetű, mint nekünk a halotti beszéd eredetije, az szerintem majdnem lehetetlenné teszi a visszafejtést. (bár én nem vagyok nyelvész. sem. 🙂 Add még hozzá, hogy a másolást végző szerzetes esetleg nem értette a szöveget és hibákat ejthetett. Vagy konkrétan tojt az egészre, és csak nagyjából hasonló kinézetű írással rajzolta tele a lapokat, mondván úgyse veszi észre senki, hisz az eredeti is “értelmetlen”.

Az a baj, hogy feltételezéseken kívül nem nagyon van semmink. Találgatni tudunk.

 415. Licus — 2009-12-26 20:45 

@gothmog: Az ilyen konteók arra is jók, h végiggondoljuk, mi volt a ‘default’ eset valamely korban. Akkoriban szerintem a pergamen volt a kézenfekvő: talán a papír még nem is terjedt el, meg az sérülékenyebb volt. Akkoriban kevesen tudtak írni-olvasni, csak a (nekik nagyon) fontos dolgokról írtak könyvet, tehát megadták a módját. A könyvnyomtatás előtt egy NAGY könyvtárban jó ha pár tucat könyv ha volt…

Ha végiggondolod, h akárcsak 100 évvel ezelőttig is mihez értett egy magyar falusi gazda(sszony), meghökkensz. A ruházat elkészítéséhez (len vetésétől a kész abroszig tartó folyamat!!!) képest a bőr kikészítése nem volt túl nagy cécó. Állati sok állat volt akkoriban, alapanyagnak…

A szerzetes meg pláne érthetett hozzá (könyvmásoláshoz ők se a Tescóba jártak alapnyagért).

Volt az illetőnek témája, ideje, alapanyaga, tehát firkált. A dolog munkaigényessége miatt a hamisításos konteók ellen szavazok!

Más: A nyelveknek is van “ujjlenyomata”. Ha a betűket (szisztematikusan) bármi más jellel helyettesíted (pl. virágok képével), akkor is kilóg a lóláb. Betű-gyakorisági statisztikák! Biztos rájöttek volna a profi kódfejtők.

 414. gothmog — 2009-12-26 19:04 

@Licus: Tevetörés :))) -kellett pár másodperc mire leesett. XD

Oké, de kihagyod a számításból a pergamen árát. Bár ha eredetileg valami egyébre jegyzetelt (bár, tényleg, mire?), és aztán csak utólag másolták az egészet pergamenre, akkor esetleg oké. Akkor viszont talán csatoltak volna hozzá valami magyarázó előlapot, hogy “Az jámbor Bryan barátnak füveskönyve, melyben az déltengereken vett tapasztalásiról ír vala az vadembereknek nyelvezettyén” vagy mittomén… És persze az is lehet, hogy volt ilyen előlap, csak kivették, amikor titokzatosságként eladták II Rudolfnak. Nyilván azzal együtt semmit sem ért volna.

Amellet, gondold végig a másolás folyamatát. Értelmetlen betűkkel írt értelmetlen szavak, 200+ oldalon keresztül. Ezt vagy úgy másolod le, hogy érted a jelentését és ismered az abc-jét, vagy betűnként. (amely esetben nem irigylem a szerzetest, aki csinálta) Vagy kamu az egész.

A dolog visszafejtésének nehézségéhez: mennyi esélyünk lenne rájönni, hogy ez igazából magyar szöveg:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Halotti_besz%C3%A9d.jpg

ha valami kitalált abc-vel írják, és még meg is keverik valami kóddal?

 413. Licus — 2009-12-26 16:48 

@gothmog: (Á, még csak 30 cm fogyott nálunk eddig…)

Nekem épp ez teszi hitelessé a könyvet – valami ilyesmit látok mögé:

1) Van egy kopt (örmény, grúz, etióp stb.) származású szerzetes, aki valahol Dél-Itáliában/Damaszkuszban/a Sínai-félszigeten/Rómában stb. éldegél egy kolostorban. Valszeg ismer több nyelvet és írást.

2) Elküldik hittéríteni.

3) Hajótör, elkerül egy délkelet-ázsiai szigetre nem messze Taivantól/Szumátrától/Manilától. Vagy eljut a maorikhoz. Vagy Timbuktuba, tevetörés után.

4) Megismeri a helyieket, megtanulja a nyelvüket. Sok érdekeset lát/hall, ezt a maga AMATŐR, naív módján feljegyzi SAJÁT MAGÁNAK. A benszülöttek írásával, de a saját anyanyelvén (v fordítva). Sok az ideje, unatkozik is, hát rajzolgat…

5) Egyszer aztán hazajut (v ő maga, v csak a könyvecskéje).

6) Ezen a könyvecskén törjük most a fejünket. A megadott (származási stb.) adatok korlátlanul bővíthetők és variálhatók!

 412. gothmog — 2009-12-26 15:13 

@Licus: A bejglivel csak óvatosan, nehogy megártson! 🙂

Az oké, hogy nem várható el akárkitől, hogy Leonardo-színvonalú ábrákat gyártson. Azt akarom mondani, hogyha ránézel egy Leonardo-skiccre, akkor látod magát a rajzot, és mellette, a megfelelő pontokon az ábrához tartozó magyarázatokat, szöveges kiegészítéseket.

A Voynich-irat viszont -számomra- úgy tűnik, mintha a gyerekesen gyenge rajzokat előre berajzolgatták volna, aztán a fennmaradó üres helyet -mintegy sormintaként használva- feltöltötték ezzel a kamu “szöveggel”.

Ha megnézed a “bonyolultabb” ábrákat, tulajdonképpen egyik se különb azoknál, amiket akármelyikünk egy unalmasabb óra vagy értekezlet alatt a füzetébe/jegyzetébe rajzolgat.

Nekem valahogy az egész nem stimmel.

 411. Licus — 2009-12-25 21:46 

@gothmog: A folyamatábra NAGY ötlet! Középkori képeken nem ritka, h egy hosszú történet (pl. a Bibliából, a szentek életéből) egyetlen képen jelenik meg – egyetlen felületen, mint valami (nem különálló kockákba rajzolt) képregény.

 410. Licus — 2009-12-25 21:42 

@gothmog: (két adag bejgli közt, pihenésként): Ott tévedünk, h ezt a könyvecskét egy ma megszokott könyvhöz hasonlítjuk, amiben profi illusztrációk vannak, v nagy művészek noteszeihez. Holott ez egy akkori átlagos rajztudású ember feljegyzése lehetett, pl. egy alkimistáé, papé stb.

Ha közülünk valaki (átlagos v annál kisebb rajztudással) ma írna/rajzolna kézzel egy naplót egy egzotikus utazásról, az se lenne tökéletesebb. Csak mi ma már nem rajzolunk, hanem fényképezünk. Káááááááár…

 409. gothmog — 2009-12-25 20:53 

Még pár Leonardo jegyzet:

http://www.gfmer.ch/International_activities_En/Leonardo_anatomical_drawings.htm

Olyan érzésem van, hogy a Voynich-kézirat készítője valami nagyon hasonlót akart létrehozni, de amatőr volt hozzá. Egy Leonardo-wannabe.

 408. gothmog — 2009-12-25 20:37 

@doomguard: A növények ábrázolásainak a valósághoz való viszonyát lemérheted az emberábrázolásokon. Pont annyi a különbség.

Közben ilyen ötleteim lettek még: (bocs, ha már más is írta, nem rágtam végig a fórumot)

– Nem lehetséges-e hogy a “nők a medencében” valójában egy nő akarna lenni, aki körbejár, és akkor ezek folyamatábrák?

– Az iromány nem lehet-e pl. boszorkányperhez _kreált_ bizonyíték? Az egésznek -számomra- van egy ilyen fílingje, hogy valami olyasminek akar látszani, mintha roppant titokzatos, szertartásokkal, paráznasággal, ördöngősséggel átszőtt praktikák tárháza lenne. Csakhát a rajzok bénák (bár helyenkent szeretnének roppant bonyolultnak és titokzatosnak tűnni), a “szövegben” pedig túl gyakran ismétlődnek a jelek. Szóval, elég részletes, hogy valami nagyobb ember elleni boszorkányper “bizonyítékául” szolgáljon, de épp eléggé összecsapott, hogy ez meglátsszon rajta.

Érdemes megnézni, milyen egy ilyen irat, ha igazi és profi készíti:

http://www.princeton.edu/~his291/Jpegs/Leonardo_Fetus.JPG

 407. Benzpirén — 2009-12-25 04:15 

@borgir: Igen, a C14 analízist kalibrálni szokták. Egy igen jó ismertetés van a debreceni ATOMKI honlapján: http://www.atomki.hu/hekal/vizsgalatok.html

Itt fennt van az árlistájuk is, egy radiokarbonos vizsgálat egyáltalán nem egy ökör ára. Talán megérne egy konteós postot, hogy régészeink miért nrm használják ki ezt a technikát.

 406. riennevaplus — 2009-12-24 15:53 

q: aki kérdez, név-kezdőbetűvel

a: aki válaszol: cassiopaea transmitting, a kasszióp közösség, ami egy quija-táblán át információkat ad.

talán a legautentikusabb channeling tiszántúl és dunántúl és a között, a fölött és az alatt, csak bátraknak.

ctrl+f: voynich – és máris mondja, hogy: disinformation, nagy bucksokért.

hát ja, van ilyen, hitler naplója, herr konrad kujau, korunk válasza..

perceval.netfirms.com/sessions/950318.html

 405. doomguard — 2009-12-23 09:14 

@Licus: A növényekről csak annyit, hogy ha nem is ijesztőek, de nekem kissé furcsák. lehet hogy egy profi dendrológus igenis kiveszi belőlük a nadragulyát, meg a fekete nadálytövet, de azok amelyek speciel itt vannak lefényképezve, elég rendellenesnek tűnnek számomra. Főleg, hogy az egyik virágzata a fészkesekre emlékeztet, a gyökere inkább a rizómás íriszfélékre, vagy egyes trópusi növényekre, ráadásul olyan mintha gyökérgümők lennének rajta, amelyek a pillangósok jellegzetességei, a levelek viszont olyanok, mintha hormonhatású gyomirtóknak lettek volna kitéve. Persze az is lehet, hogy a t. szerző épp egy fonálférgekkel/mikoplazmákkal/vírussal stb.. fertőzött növényt használt fel, és azt rajzolta le, így talán magyarázhatók a furcsa deformitások. A földrajzi elhelyezkedésről csak annyit, hogy ha egykori növényföldrajzi ismereteim még nem halványodtak el teljesen, és a mellékelt lista is helyes, akkor, a mediterrán vidéken élő tudós simán összeszedhette az összeset, illetve hozzájuthatott élő/szárított példányokhoz. Ráadásul akkoriban igen sokan tanulmányozták a növényeket, igaz teljesen más formában mint jelenleg, de a leírásaik meglehetősen pontosak.

 404. bloggerman77 — 2009-12-20 22:10 

@boogee001:

A tudományos magyarázat is egy ma már kihalt sino-tibeti nyelvet sejt a Voynich-kéziratban.

A japánt ne keverjük ide, mert az nem sino-tibeti, és csak azért alkalmaz szójeleket, mert azokat jelentésváltozás nélkül vette át a kínaiból. (Tehát egy japán kandzsi kiolvasható kínaiul is, az azonos fogalmat lefedő jelek miatt.)

 403. visszakettopadlogaz — 2009-12-20 03:50 

nem tudom mi ez de jo nagyon … 🙂

 402. boogee001 — 2009-12-19 12:16 

Nézegettem különféle írásjeleket (ha lesz időm linkelek párat) és legjobban a sino-tibeti nyelvcsalád írásjeleire hasonlítanak egy kis arab beütéssel!

Kínai, japán, thai, arab és tibeti írásjeleket fedeztem fel benne kicsit egyszerűsített formában a maihoz képest.

Ami érdekes lehet, a legtöbb írásjel tükrözve van, és nem is egy tengely mentén, tehát olyan mintha fejjel lefelé írták volna és utána tükrözték volna a függőleges tengely mentén!

Az érdekes ezekben a nyelvekben, hogy egyes írásjelek egész szavakat, vagy szótörzseket jelölnek!

Thai:

hu.wikipedia.org/wiki/Thai_%C3%ADr%C3%A1s

japó:

hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n_nyelv

 401. bioLarzen — 2009-12-18 00:36 

@korxi:

“Az akkori technikával mindezt megírni/megrajzolni évekbe telhetett, tehát akik csinálták, azok valszeg igencsak komolyan gondolták. ”

Vagyis, a humorban nem ismertek tréfát 🙂

Amúgy a halandzsa-elmélet ott sántíthat, hogy egy kódfejtésben edzett nyelvész általában elég jól elboldogul egy halandzsa-szöveggel, mert, ha jól tévedek, mégcsak abban sem sikerült nagyon egyetérteni a szakembereknek, milyen nyelven íródhatott a könyv – pedig a jelhasználat módja, a jelek száma, az írás kinézete, stb… mind nagyon sokat elmond a készítő anyanyelvéről. Pölö: ha egy magyar ember ilyesféle halandzsaszöveget írna, az átlagos szóhossz (szó/”betű”), szóvariáció (szavak hosszának variációja), mondathossz (mondat/”szó”), és egyéb ilyen jellemzők valszín nagyjából ugyanannyi lenne, mint a magyar nyelvű szövegek átlagos értékei. Nem jutna az ember eszébe 30 jelből álló szót berakni, illetve csupa 1-2 jelből álló szót használni, stb… Persze, lehet figyelni rá, hogy az ilyenek se árulják el az embert, de kétlem, hogy az ilyen, akkor még nem is létező technikák ellen is védte volna magát a feltételezett elkövetőnek látszó személy…

Amúgy csodálkozom, hogy senki nem vette még észre, hogy ez sima latin szöveg, mindössze a diszgráfia első – és meglehetősen súlyos – esetével állunk/ülünk szemben 😀

bio

 400. Licus — 2009-12-17 18:33 

@korxi: Télleg ijesztőek, de TALÁN nem szánták azoknak őket, csak a festék színe vadult meg 500 év alatt. Tudod, én is a világ legvidámabb pirosas lecsóját főztem be nyár végén, aztán most sápkóros, összeesett és igenis IJESZTŐ az üvegekben…

 399. korxi — 2009-12-17 17:10 

@Licus: Ezt ide akartam írni, szóval, hiába véded azokat a növényeket, igenis ijesztőek:)

 398. korxi — 2009-12-17 17:09 

@Bloodmagexxx: Az a baj hogy szinte egy olyan logikus magyarázási lehetőség sincs, aminek valami ne mondana ellent. A korabeli átveréssel az a baj, hogy – ahogy itt is említették többen – ahhoz ez túl nagy meló lett volna. @Licus:”>A@Licus: z akkori technikával mindezt megírni/megrajzolni évekbe telhetett, tehát akik csinálták, azok valszeg igencsak komolyan gondolták.

 397. Bloodmagexxx — 2009-12-17 16:48 

Nekem valahogyan a korabeli átverés tűnik a legvalószínűbbnek.

A “korabeli” itt viszonylagos, ugyanis nyilván a pergamen korát jelenti. Nem lehet hogy Voynich úr, vagy valamelyik műkereskedő elődje talált egy kolostorban valami elfeledett pergamencsomót, amin semmi sem volt, majd úgy döntött, hogy kicsit feltornássza az értékét? Mert értelmetlen jelekből szavakat fűzni nem olyan nagyon nehéz és ezzel máris kész egy “titokzatos varázskönyv” ami máris jó áron kel el. Így viszont a könyv bármikor készülhetett.

 396. Sztag — 2009-12-17 15:44 

“Szerintem nem megfejthetetlen, csak a tudósok nem “józan paraszti ésszel” gondolkodnak! ”

Szerintem, ha már úgyis konteóról lévén szó, már valaki biztos megfejtette. A kérdés csak az, hogy kinek és miért áll érdekében elhallgatni a tényeket. És akkor gondoljunk csak a Yale Egyetem (úgy hívták?) címerére!

Tehát szerintem inkább az lehet az érdekes, hogy ha valaki dollármilliókat és felbecsülhetetlen szellemi munkát áldozott egy látszólag ártatlan irat megfejtésére, akkor mégis mi a bánatért nem szivárogtatja ki a megfejtést? Sztem maga a hírverés már visszatérítené a kutatás költségeit (bár lehet, hogy az egyetemnek ez annyira nem létkérdés ;P).

Hogy ne jöttek volna rá, az pedig számomra elég irreális, hiszen már a konteóblog olvasóközönsége is kb. 70-120 elméletet gyártott. Hivatalos megfejtést pedig azért is érdemes lenne elterjeszteni, mert -ahogy már azt írtam- a média igen kiéhezett az ilyen információkra.

És meg sem említettem a Moszadot. Jaj, mégis 😀

 395. Licus — 2009-12-17 15:26 

A növények ijesztő voltához:

Talán az élettelen rémzöldek miatt érezzük ezt. De ez lehet az eredeti festékszínek kifakulásának, elváltozásának következménye is… fél évezred még egy csukott könyvön is nyomot hagy. Meleg színekre lefordítva inkább trópusian élettelinek, bujának érezném ezt a vegetációt.

 394. boogee001 — 2009-12-17 07:58 

Nos, abban az időben (14-16. Század) kezdték el a boszorkányok üldözését igazán!

A kéziratban lévő dolgok nekem egy boszorkány kéziratra utalnak:

– növények: miből főzzünk mérgeket, és miből gyógyító italokat.

– csillagok, csillagképek: jóslásra, jövőbelátásra és horoszkóp készítésére használták!

A többivel bajban vagyok kicsit, mert nagy a kavarodás, de akár lehetne egy szülésnél egy segédlet és pár alap orvosi ellátás leírása, ha jól emléxem a boszorkányok foglalkoztak bábasággal és orvoslással! (elég elismert emberek voltak falvakban, mielőtt nem kezdték el “irtani” őket)

16. sz-i festmény:

image.hotdog.hu/_data/members1/313/603313/images/sz%E9p%20ny%E1ri%20nap/Lucas%20Cranach%2016%20szdi..jpg

Elég gyakoriak voltak a meztelen női ábrázolások!

A nyelvre visszatérve én, hogy őszinte legyek nem nézek ki abból a korból egy megfejthetetlen titkosítást!

Tegyük fel van 30 írásjel, aki írta ismert 10 nyelvet mindegyikból felhasznált hármat és csak azonosítani kellene azokat a nyelveket (írásokat) ahonnan kölcsönvette!

Pl.:

ariellafay.bloglog.hu/files/2009/07/hieronymus_bosch_095.jpg

Hieronymus Bosch 15. sz-i festő képe.

Én a festményen lévő szalagon felfedezni vélem azt amit sokan kilencesként (9) emlegettek!

Már csak pár művészettörténész kell és nyelvész! 🙁

Szerintem nem megfejthetetlen, csak a tudósok nem “józan paraszti ésszel” gondolkodnak!

 393. The question (törölt) — 2009-12-17 01:22 

@tiboru:

OFF/OFF/OFF:

http://www.youtube.com/watch?v=zVNTdWbVBgc

Angolul is beszélünk, s így, ezzel az 1 perc, 16 másodperccel én is békében térek nyugovóra.

SZERETET!!!!

 392. The question (törölt) — 2009-12-17 01:10 

@tiboru:

Semmi baj.

Jó érzés lehet gúnyolódni a leggyengébb láncszemen. Nem veszem/vettem zokon, néha (?) Neked is lazítanod kell.

Szívesen fogom olvasni az írásaidat, de nem szólok hozzá többet, így támadási felületet sem hagyok/adok.

Szeretettel küldöm Neked:

http://www.youtube.com/watch?v=cvCjyWp3rEk

Azt hiszem, erre szokták/szoktátok írni, hogy OFF.

Én kérek elnézést mindenkitől, hisz’ velem is csak eggyel többen vagyunk…

Az alacsony IQ-mat nem is említem.

Áldott, békés Karácsonyt, boldogabb új évet kívánok mindenkinek!

Sziasztok.

 391. tiboru — 2009-12-16 15:28 

@The question:

Csurtus nevében is mondhatom, hogy eszünk ágában sem volt gúnyolódni sem rajtad, sem más olvasón, hozzászólón. Sajnálom, ha tényleg ilyesmi jött volna át; csak poénkodtunk…

 390. Minek — 2009-12-16 06:56 

Amikor, ilyen megfejthetetlen írásokról olvasok, akkor nekem mindig ez ugrik be:

budapestjovoje.freeblog.hu/archives/2009/01/22/A_Deak_teri_betucsempek_megfejtese_21/

Mondjuk 2000 év múlva megtalálják, hát nem irigylem őket. Persze esélyük sem lesz megfejteni. Azt gondolom, hogy néha mi is ilyesmivel állunk szemben.

 389. The question (törölt) — 2009-12-16 01:32 

bármelyik, az “r” lemaradt.

 388. The question (törölt) — 2009-12-16 01:30 

@csurtus:

Kedves ……..!!!!

Nem tudom, hogyan szólíthatlak…

Ha nem ismernélek mások által, most megsértődnék, s “Hüpp-hüpp-hüpp, Barbatrükk” módján átalakulnék, s távol tartanám magam(at) mindkét poszttól!

De nem teszem. 🙂

Gúnyolódhatsz rajtam, bámelyik hozzászóló kinevethet, nevetség tárgyává tehet, nem bánom.

Én legalább bevallom, hogy IQ-hányadosom igen alacsony…

Nem okoskodás címén vagyok jelen, csupán tanulni szeretnék, s Veled, a posztokkal, a Hozzászólókkal, véleményem szerint ez sikerülhet is.

A Barátaim röhögnek rajtam, amiért véresen komolyan veszlek Téged, az írásokat, a Hozzászólók 80 %-ban értékes-értelmes megnyilvánulásait.

Sz@rok Rájuk!

Maradok hűtlen híve…

 387. jaku — 2009-12-15 22:05 

A kérdező kommentje:

Megvan pár lap másolata, de már rajta vagyunk az ügyön. Nem a betűkkel kezdtük, hanem a múltja után kutatunk és értelmezzük a képeket. Eddig nagyon érdekes dolgokra jöttünk rá. Amúgy a Googléból szedtünk le jobb minőségű lapokat, és azokat szoktuk “értelmezni”. Írtunk a Yale egyetemnek is, de ők még nem válaszoltak. Annyit kértünk, hogyha tudnak, küldjenek másolatot.

http://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__egyeb-kerdesek__105844

Kivancsi lennek mi az elkepzelesuk…

 386. jaku — 2009-12-15 21:47 

Akarhogyis nezem, nekem olyan mintha tobb kulonbozo tipusu jelel lenne felepitve a dolog. Tehat rendkivul sok benne a szamokra hasonlito jel, vagy a gorog abc betuit is felfedeztem benne, tobb jel hasonlit hangjegyekre, es meg sorolhatnam…

Ez lehet veletlen? Tovabbra is, a idoutazo elmeletenel maradva, azt kicsit tovabb gondolva, talan tenyleg vmi olyan receptet ir le, ami kesobb talan fontos lehet az emberisegnek? Lehet kodolva elrejtettek, mely novenyekre vigyazzunk, mert ha elfogy baj lesz?:D Nah jo, ez csak az en gyszulemenyem, nem hiszem, hogy tenyleges koze lenne a valosaghoz, mert akkor mar megfejtette volna nemely kodfejto. Hacsak nem tartalmaz olyan irasjeleket is, amik esetleg nem a foldrol szarmaznak, es csak kesobb ismerjuk meg oket…?

 385. bloggerman77 — 2009-12-15 20:33 

@tiboru:

“Ha jól tudom, akkoriban az egyház még azt sem nézte jó szemmel, ha valaki okszitánul vagy szárdul írt, nemhogy egy gyakorlatilag senki által nem beszélt, totál idegen nyelven.”

Rosszul tudod.

A Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária Siralom szerzőit sem égették máglyán, nyugat-európában pedig már régen nemzeti nyelveken írtak mindent, amikor nálunk még a latinon görcsöltek… Sőt, miközben a magyar országgyűlésen latinul lehetett felszólalni, a német és szláv városok anyanyalvükön irogattak.

A Voynich-kézirathoz: illet volna megemlíteni azt a tudományos magyarázatot, hogy a kézirat szerzője egy ázsiában működő misszionárius lehetett, vagy éppen egy ázsiai származású missziós-egyházi személy, aki a saját, ma már kihalt nyelvére kialakított egy latin betűs írásformát.

Pl. voltak magyar dominikánus misszionáriusok 1210-es években a Mekong-deltánál (!!!!), és ki a bűn tudja, hogy az elmúlt 6-700 év alatt milyen kis helyi nyelvek tűntek el arrafelé saját írásos nyom nélkül.

 384. Panther V. — 2009-12-15 20:33 

@bloggerman77:

Tévedsz.

A domonkosok Magyarországon 1221-ben telepedtek le.

Egyetlen lehetőségként egy új szerzetesrend jöhetett számításba. 1216. december 22-én III. Honorius pápától kiváltságlevelet kapott, amely “Szent Romanus” közösségének életmódját jóváhagyta, és pápai oltalomban részesítette. 1217. január 21-én kelt bullában a Rend nevét Domonkos “Praedicatores”, azaz “Prédikátorok”-ra íratja át.

http://www.domonkosok.hu/

 383. bloggerman77 — 2009-12-15 20:21 

@tiboru:

“Ha jól tudom, akkoriban az egyház még azt sem nézte jó szemmel, ha valaki okszitánul vagy szárdul írt, nemhogy egy gyakorlatilag senki által nem beszélt, totál idegen nyelven.”

Rosszul tudod.

A Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária Siralom szerzőit sem égették máglyán, nyugat-európában pedig már régen nemzeti nyelveken írtak mindent, amikor nálunk még a latinon görcsöltek… Sőt, miközben a magyar országgyűlésen latinul lehetett felszólalni, a német és szláv városok anyanyalvükön irogattak.

A Voynich-kézirathoz: illet volna megemlíteni azt a tudományos magyarázatot, hogy a kézirat szerzője egy ázsiában működő misszionárius lehetett, vagy éppen egy ázsiai származású missziós-egyházi személy, aki a saját, ma már kihalt nyelvére kialakított egy latin betűs írásformát.

Pl. voltak magyar dominikánus misszionáriusok 1210-es években a Mekong-deltánál (!!!!), és ki a bűn tudja, hogy az elmúlt 6-700 év alatt milyen kis helyi nyelvek tűntek el arrafelé saját írásos nyom nélkül.

 382. tiboru — 2009-12-15 17:09 

@boogee001:

@Licus:

Nagyon jó észrevétel; kicsit restelkedem is, hogy nekem nem jutott eszembe 🙁

Tényleg vannak/voltak ilyen kódtárcsák…

 381. Licus — 2009-12-15 14:04 

@boogee001: Hmmmmmm! Kódfejtéshez nem értek, de (2. vil.háb.) filmekben mindenfajta tárcsákat kell összeforgatni a kódgépeken – itt meg ezek a gyűrűk… Lehet h a megfejtéshez azt kéne tudnunk, hányszor, milyen állásba kell forgatni ezeket? Van egy algoritmus (mondjuk a Boci-boci tarka hangjainak az elhelyezkedése), és aszerint kell föl/le-forgatni, és akkor kijön, melyik jel melyik helyett áll?

 380. boogee001 — 2009-12-15 11:58 

Sziasztok!

Több nap alatt sikerült végre végigolvasnom az összes hsz-t.

Az oldalhoz gratulálok, nagyon jó!

Hogy ne csak offoljak, egy észrevétel:

130.132.81.65/VOYNICHIMG/size4/D0017/1006187.jpg

A körgyűrűkön jól látható egy vonal (kb 10 óránál), amit valószínű, azért húztak oda, hogy onnan kezdjük az olvasást. Nekem a betűk elnyúlásából következik a balról-jobbra írás.

Ha a kívülről a 2. körgyűrűn elindulunk (az óramutató járásával megegyező irányban) a vonaltól, akkor 17 különálló írásjel olvasható 4x egymás után. Talán a 4 különböző szerző betűinek írásbeli eltéréseire hívják fel a figyelmet?

A legbelső körgyűrűn a vonaltól elindulva 29 különálló írásjel van. Talán a teljes ABC betűi?

Már csak azt kellene kitalálni melyik betű minek felel meg.

 379. vén betyár — 2009-12-15 06:04 

Többször elolvasva és újraolvasva már-már a markomban /na jó, karnyújtásnyira/ éreztem a megoldást.Közben befutott 2-3, 20-30 hozzászólás és élből cáfoltak vagy

megelőztek.Nekem Ramapo megfejtése tetszik.

Ez is jó kis agytörő-fejtorna volt, a hozzászólások is.

Köszönet!

 378. tiboru — 2009-12-14 22:22 

@korxi:

Tisztázódni 100%-osan semmi sem tisztázódott (egyelőre), az viszont több forrásból visszaköszön (kommentelők itt is észrevételezték), hogy legalább két kézírás különböztethető meg.

 377. korxi — 2009-12-14 22:06 

Már összefolynak a kommentek, végülis tisztázott, hogy akkor egy ember írta, legalább kettő (ahogy a nyugdíjas tengerészgyalogos mondta) vagy négy?

Vagy ebben is különböző álláspontok vannak?

Tudtommal egy írásszakértő azt minimum meg tudja állapítani, hogy egy kézirat különböző vagy egyazon valakitől származik-e (azzal együtt, hogy ezt nyilván lassan, odafigyelve írták, nem pedig úgy mint mi ma a golyóstollal, lendületből, ahol egyértelműbben kijönnek az egyéni íráskülönbségek).

 376. tiboru — 2009-12-14 21:17 

@jaku:

Nekem erről az Eisensteinről (Эйзенштейн)inkább valami filmes dolog jut eszembe, nem a prímszámok. De a gyűrűelmélet amúgy sem volt az erősségem 🙂

 375. jaku — 2009-12-14 21:05 

Amugy egyre tobb oldalt megnezve sokszor szerepel benne a 89:D

A 89 Fibonacci-szám, prímszám és az Eisenstein-egészek körében Eisenstein-prím

A periódusos rendszer 89. eleme az aktínium.

 374. jaku — 2009-12-14 21:01 

Ha a jovobol erkezett teoriat nezzuk, akkor szerintem 2089-ben kapunk ra valaszt majd.

 373. Pistabá — 2009-12-14 19:07 

Nyelvészthez nem sok lövésem van, viszont a rajzokhoz/rajzoláshoz már inkább. Nagyjából átfutva a képeket az alábbi észrevételeim vannak: a növények szépen aprólékosan ki vannak rajzolva, fajtájuk is felismerhető. Az emberalakok viszont sematikusak. Tehát nem ők a lényeg. Hogy a pocak éppen mekkora, és hogy a nő terhes vagy sem, szerintem indifferens. Lehet hogy a folyamatábrákban a nők tulajdonképpen nem is mint nők szerepelnek, hanem mint az adott folyamat lezajlásakor jelen levő fizikai törvényszerűségek szimbólumai. Ez egyfajta bizarr humor az alkotók részéről. A meztelenség is ezt támaszthatja alá. A ruha automatikusan beskatulyáz. Meztelenül személytelenebbek. Azzal együtt lehet hogy van szexuális tartalma a szövegnek, de nem ennyire közvetlen az összefüggés.

Másik dolog, a rajzoló nem akarta szépnek mutatni a nőket. Egyformák, kissé aránytalanok, a fejük túl nagy, a testük csak jelzés szinten mutatja hogy nő, azt is szemérmesen féloldalasan. Ezek nem vénuszok, ezek biorobotok.

 372. Eugenie Danglars — 2009-12-13 21:36 

@csurtus: ugyan. csak így próbál ködösíteni, hogy minél titokzatosabb legyen a személye. 🙂

 371. csurtus — 2009-12-13 20:58 

@The question:

Hm, úgy vélem, tiboru megint túl sokat beszélt. Kénytelen leszek jelenteni Nekik a függelemsértést…

 370. The question (törölt) — 2009-12-13 19:54 

@tiboru:

Ez most egy újabb konteó, miszerint Te Csurtus vagy, illetve Csurtus Te vagy, netán 2 emberről van szó, csak teszteled az IQ-mat? 😉

Már azt sem tudom, én magam ki vagyok, annyira kivagyok a Voynich-kézirattól. Valójában tetszik a rejtély, s szinte látom a szemem előtt, ahogy “Odafentről” mosolyognak. Kattog az agyam rendesen…

Szerintem pofon egyszerű lehet a megoldás, csak a tudósok magukból indulhattak ki, s – ehhez, ezesetben – túl csavaros az eszük.

Én büszke lennék az alkotó(k)ra, ha soha nem fejtené meg senki a kézirat tartalmát. De piszkosul bosszant ám, hogy jelentése van, amit nem tudok.

Egy biztos, bár lehet, hogy tévedek, de a növényeket nézegetve jó volt a “cucc”, aminek segítségével időnként elröppentek az asztrális világba.

Így könnyű. 🙂

 369. smartdrive — 2009-12-13 15:05 

hogy röhög most valaki odafent, hogy az egykor szopatási célból leírt randomságain rágódunk

 368. tiboru — 2009-12-13 11:27 

@The question:

Hozzászólni szinte kötelező ám… És köszönöm az elismerő szavakat!

(csurtus is én vagyok ám; ŐK köteleztek erre a kettős identitásra, hogy szokjam a pszichés feszültséget…)

 367. The question (törölt) — 2009-12-13 11:11 

@tiboru:

Olvasom, olvasom…

Látod, ezek szerint nem vagyok “igazi konteós”. 🙁 (Most pityereg.)

Azért engedélyezed az újabb posztok elolvasását?

Cserébe megígérem, hogy nem szólok hozzá, csak tanulok, tanulok, tanulok, de nem úgy ám, mint Lenin! 😉

Üdv.

 366. tiboru — 2009-12-13 10:42 

@Licus:

Fogadjunk, hogy készülnek a dolgozatok.

Ja: ha valaki úgy gondolja, hogy egy önálló poszt keretein belül, logikai levezetéssel, bizonyítással, maximum 10 ezer leütésben (kábé 1,5-2 ezer szóban) elkészíti a megfejtés vázlatát, úgy készen állok arra, hogy – kivételesen – vendégposzt keretein belül megjelentessem, A Voynich-kézirat 2.0: a Megfejtés címmel.

Nos?

 365. tiboru — 2009-12-13 10:35 

@The question:

Hogy hol voltam?

csurtus.blog.hu/2009/12/11/a_frankfurti_repuloter_es_a_lufthansa

Ebből egy konteós játszva kikövetkezteti 🙂

És lesznek még posztok, perszehogy!

 364. Licus — 2009-12-13 09:43 

Kicsit elhallgatott mindenki. A törzsgárdából kinézem, h azér nem ér rá kommentelni, mert a kódexet gyúrja… Ilyen poszt se volt itt eddig, ahol TÉNYLEG van sansza az olvasónak/kommentelőnek arra, h SAJÁT MAGA fejtse meg a rejtélyt!

Ha télleg így van, még egy ötlet:

A megoldást nehezítheti az, ami a székely rovásírás olvasásában is problémát okoz: a betűkötések, ligatúrák – vagyis h elég szabadon össze lehet vonni a gyakorta egymás mellett álló betüket (szinte az egyéni gyorsírásba hajló módon). Azaz némely jel lehet 2 betű is (pl. mintha te a kézzel írt naplódban a SZ helyett §-t írnál, GY helyett /-t, SCH helyett *-ot stb).

 363. The question (törölt) — 2009-12-13 02:14 

@tiboru:

Látjátok, halljátok, olvashatjátok: Nem rabolták el ŐK!!!!

Na de Tiboru, hol a f@szban voltál eleddig, már megbocsáss!!!???

Jól van, fel vagy mentve, ez is kurv@ jó!!!

Karácsonyi, szilveszteri blog betervezve???

Puszókám Asszonyodnak, s Néked is!!!!

Köszönöm.

Köszönjük a barátaink nevében is a legújabbat!

Ne hagyj minket (avagy csak engem???) hülyén!!!

 362. Eugenie Danglars — 2009-12-12 19:55 

@DeluksZ: OFF, jó a könyv? Abszolút spoilermentes vagyok, igazából azt se tudtam, hogy új könyvet írt. Érdemes elolvasni?

 361. DeluksZ — 2009-12-12 18:58 

Nagyszerű iromány. Éppen most olvasom Dan Brown legújabb könyvét, a “The Lost Symbol”-t, és ott is megemlítik ezt az iratot. Utána is néztem egyből.

 360. Licus — 2009-12-12 13:57 

@Ramapo: Illetve megvolt már a 8484654 szűz is dézsákba pakolva, de a dézsa-átvevő minőségi ellenőrök annyit kekeckedtek, h nem hibátlanok a dézsák (és a szűzek) és addig-addig ellenőrizték a minőséget, hogy… szóval most már csak annyi a biztos, h van 8484654 dézsa, meg egy csomó ilyen-olyan asszonynép. Há így ebből télleg nem lesz csodaszer egyhamar:(

 359. Licus — 2009-12-12 13:54 

@gothmog: Fantasztikus! h mennyi klassz dolog van, aminek eddig hírét se hallottam… Kb. 5 évnyi olvasnivalót szedtem itt csak egyetlen blogon:(

 357. tiboru — 2009-12-12 08:37 

@Licus:

Nyelvészek rulez 🙂

Amúgy logikus, amit írsz.

 356. Licus — 2009-12-12 08:15 

sadj-É-fjej fike-S-fe fike-H-elek alan-A-da heij-V-ek dskj-A-sdb sadj-L-flf fsdf-A-gfg sadj-K-gtz kelé-I-eérl ÍGY REJTJELEZTE a szöveget?

A kötőjeleket felejtsétek el, azt most csak a jobb láthatóság miatt használtam. Itt tehát minden 4. betű olvasandó! Az ismétlődés meg azér van, mert a keze “rájárt” a megszokott betűkapcsolatokra, nem tudott mindig újat kitalálni ennyi ezer szóban.

Más magyarázat az ismétlődésre:

Ha van olyan nyelv, ahol elöl vannak a ragok (épp lehet), akkor abban a “die schönEN kleinEN feinEN Fische” típusú szövegek egyformán kezdődnek.

Ha meg TÜKÖRírás az egész, akkor elég egymás melélé rakni néhány igét (latinban, magyarban stb.), oszt egyforma lesz sok szó eleje: “KeverjÉTEK, vegyítsÉTEK, szűrjÉTEK, hűtsÉTEK le a növények kivonatát…”

 355. Ramapo — 2009-12-12 01:32 

@csurtus:

Asszem egy bizonyos “egyház” beperelne plágiumért 🙂

 354. Ramapo — 2009-12-12 01:06 

@csurtus:

Hát ez lényeg, mert amíg ugye nincs meg a pontosan 8484654 szűz dézsákba pakolva, addig nem is kerhető számon, hogy az örökéletesítés miért nem működik 🙂

 353. Ab ovo — 2009-12-11 21:54 

Egyértelmű, hogy anatómiai vázlatokról (tankönyvről?) van szó. Az emberi szervek és érrendszer ábrázolása szembeötlő. A női alakok véleményem szerint nem mások, mint a testszöveti sejtek félig még allegorikus ábrázolása a rendelkezésre álló kezdetleges eszközökkel történő megfigyelések alapján.

A titkosírással pedig a következő a helyzet:

A sok hasonló szóképből – szerintem – logikusan következik, hogy ezek valójában nem szavak, hanem csak egyetlen betűt jelölnek. (Nehezítésként persze több, vagy akár számos “szó” is jelölheti ugyanazt a betűt.) Ezek feltorlódását pedig az magyarázza, hogy nem természetes sorrendben következnek egymás után, hanem anagrammaszerűen vannak elrendezve. Hát valahogy így.

 352. csurtus — 2009-12-11 21:44 

@Ramapo:

A legnagyobb probléma szerintem a 8484654 darab szűz beszerzése lesz.

 351. csurtus — 2009-12-11 21:42 

@Ramapo:

Szép volt, megérne egy tévéfilm-sorozatot 🙂

 350. csurtus — 2009-12-11 21:42 

 349. Ramapo — 2009-12-11 20:49 

Elolvasva szinte mindent amit a kéziratról tudni lehet, tüzetesen tanulmányozva minden egyes oldalt, megfontolva minden lehetséges elméletet pro és kontra, az alábbi (biztos) kövekteztetésre jutottam:

A kézirat írója egy sikertelen varázsló volt, aki rájött, hogy a varázsló piac igencsak telített és ha másokhoz hasonlóan ő is csak úgy előáll egy latin nyelven papírra vetett hablattyal az örök élet titkáról, akkor valószínűleg az a kutyát sem fogja érdekelni. Ezért inkább kidolgozott egy kódrendszert, mégpedig annak reményében, hogy akik megfejtik a roppant bonyolult kódót, azok azt a következtetést fogják levonni, hogyha valaki ennyi enerigát fektetett mondandója titkosításába akkor az csakis színigazat állíthat, ráadásul a titkosírást megfejtők amúgyis inkább elhinnék a tartalmát, minthogy beismerjék maguknak, hogy egy mesekönyv megfejtésére szántak hónapokat/éveket az életükből, ezért emberünket ettől kezdve – reményei szerint – minimum Isten helytartójaként tisztelték volna. Hősünk azonban nem volt annyira okos mint amennyire szorgalmas, ezért egy olyan titkosírást talált ki, aminek megfejtéséhez csupán egyetlen dologra lenne szükség: az eredeti, latin nyelvű kéziratra. Mivel az írást végül -nem meglepő módon- senki nem tudta megfejteni, ezért bosszúsan ugyan, de kiadta az eredeti kézíratot is, ám az – ahogy várható volt – a történelem süllyesztőjében végezte a többi korabeli “Tudd meg az örök élet titkát egy jelképes összegért!” jellegű művel együtt.

Borzasztó kíváncsi lennék a tudósok árcára úgy 1000 év múlva, akik miután több millárd jüanba kerülő speciális eljárásokkal összevetik a Voynich kéziratot a világon valha talált összes létező korabeli irománnyal, végül sikeresen a megfejtik a szöveget és megtudják belőle, hogy az emberek minden problémáját egy bizonyos II. Kzenu nevű gonosz lovag-varázsló okozza, aki az Úr -8484654 évében rontó varázsigékkel átkozta meg Isten minden teremtményét, majd a holdra menekült sárkánytűz-macskagyökérfű meghajtású űrhintójával (ami egyébként nagyon hasonlított egy normál XIV. századi királyi hintóra, csak tűzokádó sárkányok nőttek ki belőle) és azóta is onnan küldi belénk a rontást. Nem lövöm le a poént, de a rontás levételéhez és egyben az örök életűvé (a kézirat speciális szóhasználata szerint “klíriusszá”) váláshoz 8484654 db, csőhálózattal összekötött, speciális főzettel teli dézsára (recept a kéziratban), ugyanennyi szűzre, valamint egy jelképes adományra van szükség a mester javára.

 348. Sztag — 2009-12-11 20:26 

Üdv.

Látom, kicsit lemaradtam, már 300 comment van.

Lehet, hogy már volt róla szó, de igazából annyira nem futottam át alaposan mind a 300 commentet. Szóval az érdekelne, hogy az eltűnt 37 oldal az egymás mellől hiányzik, vagy össze-vissza innen-onnan? Mert ha innen-onnan, akkor esetleg kiszakadhatott, ha egy helyről , akkor azt bizony vaki vmiért kiszedte…

Amúgy megfejtettem a kézírást; szerintem csak valaki kurva rondán írt, és most nem tudják megfejteni. (Pl. sztem az én írásom sem lenne értelmes, ha holt nyelven írnék). De lehet, hogy tükrözve írt kurva rondán, és akkor még komplikáltabb 🙂

De lehet, hogy egy antik sci-fi-író könyve, és kitalált egy nyelvet, növényeket stb. (mint Tolkien mondjuk). Sőt, akár még tudatmódosítószert is fogyaszthatott közben.

Minden esetre az UFO, meg a párhuzamos világ az nem tűnik annyira valószínűnek.

Azért mondjuk figyeled az egyetem címerét! nem is értem, hogy a “lux et veritas” miért van latinul? Ez nekem túl “amerikais”. Vizsgálnák inkább Japánban, ott legalább nincsenek benne mindenben annyira a cionista érdekek…

 347. Panther V. — 2009-12-11 20:17 

@Aim-120:

A XV. században már arab számokat használtak Európa jó részén.

 346. Aim-120 — 2009-12-11 20:14 

Lehet hogy már felmerült korábban is, most nincs kedvem végig olvasni több száz hsz-t, remélem megbocsájtjátok, de megnéztem ezeket a képeket, és arra gondoltam, hogy ha az író beszámozta az oldalakat akkor biztosan ismernie kellett az arab számokat. Ezért nem biztos, hogy európai volt, és a betűk is olyan arabosaknak tűnnek nekem. A lényeg az, hogy szerinte ha ismerte a számokat, akkor írni is tudott normálisan. Ha pedig őrült volt vagy tudatmódosítók hatása alatt állt, akkor meg miért számozta meg az oldalakat?

 345. vészmerülés — 2009-12-11 20:13 

@otvospeter: igen

@Eugenie Danglars: háát, szerintem meg fura, egy könyvből kinövő citrom-narancs fa (gondolom a tudás fája akar lenni), egy ősi abc, felette egy atom, a szélén kamilla, és erre a szivárvány teszi fel a pontot. Ha a két alak ruha nélkül lenne, beillene a Voynich kéziratba is 😀

 344. Eugenie Danglars — 2009-12-11 19:29 

@vészmerülés: milyen szép bankjegy! 😀

 343. otvospeter — 2009-12-11 19:28 

@vészmerülés: Ha jól sejtem, ez a glagolita ábécé.

 342. vészmerülés — 2009-12-11 19:16 

Hasonló stílusú betűk voltak a régi cseh huszason is:

http://www.zlate-mince.cz/b/CS20B1988.jpg

 341. Eugenie Danglars — 2009-12-11 19:05 

@Panther V.: elég ijesztőek ezek is. :S

 340. Panther V. — 2009-12-11 19:00 

Még 1x:

home.actlab.utexas.edu/~litlgirlblue/SoundClass/Bosch.gif

Amiért Boscht linkeltem: Hasonlóan ,,ôrült” mint Voynich kéziratban szereplô képek. Hasonló szimbólumok. Sok növény ábrázolása. Viszont a nôk véletlenül sem teltek, pedig a korszak közel van.

 339. Eugenie Danglars — 2009-12-11 18:58 

@Deak Tamas: igen, viszont számomra kicsit csalódás, hogy látszólag nincs minta vagy tematika, ami közelebb hozná hozzánk ezt a növényválogatást. Ha, teszem azt, az első akárhány oldal erre a betegségre vonatkozna, a következő X oldal másra, vagy termékenységre, vagy valami természetfölötti tulajdonságot is rendelne hozzájuk a szájhagyomány… akkor már megint kicsit előrébb lehetne az ember. Mert lenne valami felfogásunk arról, milyen célja volt a könyvnek, még ha nem is tudjuk, szó szerint miről szól.

 338. tiboru — 2009-12-11 18:55 

@Eugenie Danglars:

_fejét lehajtja és szégyenkezik_

 337. Eugenie Danglars — 2009-12-11 18:54 

@tiboru: bwaaaaah, szégyelld magad. 🙂

 336. tiboru — 2009-12-11 18:41 

@otvospeter:

Gondold el, egy külföldinek még a mi nagyon gyakori E hangunk/betűnk is milyen furcsa lehet.

És az sem kizárt, hogy az a jel valami hangsúlyt vagy ékezetszerűséget jelent, és nem különálló hangot jelöltek vele.

 335. Deak Tamas — 2009-12-11 18:09 

Nos, most már csak tényleg az a kérdés, hogy mit kell ezekkel a növényekkel csinálni, és mit kapunk belőle 🙂

 334. Deak Tamas — 2009-12-11 17:49 

@otvospeter: pedig az eszperantóban is eléggé sok az azonos szóvég.

Esperanto akiris kelkajn internaciajn distingojn, ekzemple du rezoluciojn de UNESCO aŭ subtenon de konataj personoj de la publika vivo. Nuntempe ĝi estas uzata por vojaĝado, korespondado, interkompreniĝo dum internaciaj renkontiĝoj kaj kulturaj interŝanĝoj, kongresoj, sciencaj diskutoj, origina kaj tradukita literaturo, muziko, teatro, kino, presita kaj interreta raportadoj, radia kaj televida elsendadoj.

 333. Deak Tamas — 2009-12-11 17:39 

@Eugenie Danglars: Ez nem semmi növénylista 🙂

 332. otvospeter — 2009-12-11 17:29 

@Licus: Ez igaz, de nézz meg egy tetszőleges oldalt. Ezek a szókezdet-ismétlődések irreálisan sokszor fordulnak elő, szinte minden sorban! Leginkább valami mantrára emlékeztet.

 331. Licus — 2009-12-11 17:26 

@otvospeter: A LEGfurcsább, LEGvadabb, LEGszokatlanabb jelenségek is valósnak bizonyulnak néha! MEGeszem, MEGrágom, MEGemésztem az ételt…

 329. otvospeter — 2009-12-11 17:19 

Nektek nem gyanús, hogy ez a magas, felül duplahurkolt betű szinte minden szóban feltűnik? A másik dolog, ami furcsa, hogy nagyon sokszor ismétlődnek a szavak egymás után, vagy három, egymás után következő szó első 3-4 betűje megegyezik. Ez szerintem nem igazán utal értelmes szövegre…

 328. tiboru — 2009-12-11 16:48 

@Eugenie Danglars:

Btw: a kék szalmavirágot hol lehet sürgősen beszerezni?

😉

 327. tiboru — 2009-12-11 16:47 

@Eugenie Danglars:

Hú, ez szép munka volt, Eugénie kartácsnő, köszönjük!

 326. Licus — 2009-12-11 14:23 

@Eugenie Danglars: Hősies munka!!! De azért van ami távolabbra mutat – persze kérdés, h valóban az őshonában látta-e a rajzoló, vagy akkor már ismert volt esetleg Európában is (a fűszerek mellett gyógynövényeket is hozhattak a kereskedők, amelyek aztán kolostorkerteken keresztül terjedhettek tovább; v egy másik herbáriumban már leírták az adott gazt, ahonnan át lehetett venni az ábrát).

Érdekes lehet:

F11v – Kurkuma (honos: Dél-Ázsia trópusi vidékein)

F3r – Magyarparéj (honos: Afrika trópusi vidékein) vagy: Csodacserje (honos: Dél-Ázsiában, Indiában, Indonéziában)

F18v – Valami tökféle (honos: Nyugat-Afrika erdőségeiben)

Hahó, van a blogtársak közt növényföldrajzos/-történész? Neki való (disszertáció) munka!!!

 325. Gildor Inglorion — 2009-12-11 14:16 

a matrix rendezői változatának forgatókönyve… alaposan cenzúrázták a végleges verzió előtt, ezért nincs abban semmi 🙂

 324. Eugenie Danglars — 2009-12-11 13:05 

upsz. blogmotor grrrr….

Egyébként, ahogy az eddigi növényeket nézegettem meg fordítgattam, hogy a viszonylag nagy szórás ellenére valahogy mind köthető a mediterrán térséghez. Vagy ott honos, vagy őkori kultúrák közvetítésével került oda, vagy a középkori háborúk/vándorlások során (arab/török), vagy a kereskedelem révén (itáliai kereskedőházak, portugálok). Szóval én rajzolnék egy kört Olaszország északi részére, és valahol ott keresném a könyv elkövetőjét. 🙂

 323. Eugenie Danglars — 2009-12-11 13:00 

F11r – Rozmaring (Rosmarinus officinalis) – honos: a Meditárrán térésgben, ételek ízesítése mellett az emlékezőképesség javítására használták

F11v – Kurkuma (Curcuma longa) – honos: Dél-Ázsia trópusi vidékein; indiai ételek sárga színű fészeralapanyaga, a drága sáfrány helyettesítésére is használták, jötékony hatása jelentősen csökkenti a daganatos/rákos megbetegedések kockázatát

F13r – Banán – honos: Délkelet-Ázsiában; arab kereskedők hozták Nyugat-Afrikába, valamint portugál tengerészek fedezték fel Afrika partvidékén hajózva

F13v – Búbos lonc (Lonicera periclymenum) – honos: az északi féltekén, főzete hasznos volt a tüdő és a lép betegségei ellen

F14r – Feketegyökér (Scorzonera) – honos: Dél-Európában; az ókorban takarmányként, a középkorban főzetként és kígyómarás ellenszereként használták

F14v – Vmilyen tisztesfű (Stachys monnieri) – honos: Európában, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában; hiedelem szerint sokféle betegségre gyógyír, távol tartja a gonosz varázspraktikákat, és temetőbe ültetve elűzi a szellemeket

F15r – Szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus) – honos: az eurázsiai konetinens útmenti növénye; úgy hitték, fokozza az állatok tejének bőségét

F15v – Csillagfű (Paris quadrifolia) – honos: Európa és Ázsia hűvös vidékein; magja és bogyótermése mérgező, afrodiziákumként is ismert volt

F16r – Kender (Cannabis) – honos: Közép-Ázsia és a Kaszpi-tenger vidékén, Európában Kr. u. 500 körül kezdett elterjedni; narkotikumként, rostdús alapanyagként és magvaiból préselt olajként hasznosították

F16v – Krizantém (Chrysanthemum) – honos: Ázsiában és Északkelet-Európában; a hosszú élet és egészség megtartójaként tartották számon a Távol-Keleten, gyulladás- és vérnyomáscsökkentő hatású, emellett emésztési problémákra is hatásos

F17r – Kék szalmavirág (Catananche caerulea) – honos: a mediterrán térségben; az ókorban “szerelmi bájital” alapanyagaként használták, elképzelhető, hogy “randidrogként” használták

F17v – Jamszgyökér (Dioscorea) – honos: Afrikában és Ázsiában, a 14. században portugál tengerészek fedezték fel és terjesztették el a mediterrán térségben; gyökere egyes vidékeken legfőbb tápláléknak számít, máshol burgonyát helyettesítenek vele

F18r – Havasi őszirózsa (Aster alpinus)

F18v – Valami tökféle – honos: Nyugat-Afrika erdőségeiben; termése erősen mérgező, levelei és még éretlen magjai azonban nem, fűszerként használták

F19r – Kék csatavirág (Polemonium coeruleum) – honos: Európa mérsékelt, nedves vidékein, főzete légúti megbetegedések kezelésére szolgált

F19v – Daravirág (Draba nivalis) – honos: Európában, szubtrópusi, mediterrán és mérsékelt éghajlatú vidékeken; talán körömgyulladás gyógyítására használták

F20r – Csüdfű (Astragalus hypoglottis) – honos: az északi félteke mérsékelt vidékein; Kínában 2000 éve a máj és a vese gyógyhatású főzeteként ismert

F20v – Kardi (Cynara cardunculus) – honos: ősidők óta a mediterrán térségben; kék virága az ókor óta fűszerként használatos

F21r – Mezei tikszem (Anagallis arvensis) – honos: a világ összes mérsékelt égövi régiójában; a görögök a szem betegségeinek gyógyítására használták, virága az epilepszia kezelésére alkalas

F21v – Nagyezerjófű (Dictamnus albus) – honos: Dél-Európában és Kis-Ázsiában; gyökerét epilepszia és más agyi probléma kezelésére használták, illetve menstruáció megindítására

F22r – Vasfű (Verbena officinalis) – honos: Európában, a Földközi-tenger mellékén; már az ókorban is védő amulettként hordozták, a középkorban boszorkányok tartották maguknál, mert olyan erőt tulajdonítottak neki, hogy megvédi őket a vas okozta sérülésektől, vagy ha mégsem, akkor ez a legjobb gyógyír a fém okozta sebekre; főzéshez, gyógyításhoz egyaránt alkalmazták

 322. Eugenie Danglars — 2009-12-11 13:00 

@Eugenie Danglars: (folyt.)

F11r – Rozmaring (Rosmarinus officinalis) – honos: a Meditárrán térésgben, ételek ízesítése mellett az emlékezőképesség javítására használták

F11v – Kurkuma (Curcuma longa) – honos: Dél-Ázsia trópusi vidékein; indiai ételek sárga színű fészeralapanyaga, a drága sáfrány helyettesítésére is használták, jötékony hatása jelentősen csökkenti a daganatos/rákos megbetegedések kockázatát

F13r – Banán – honos: Délkelet-Ázsiában; arab kereskedők hozták Nyugat-Afrikába, valamint portugál tengerészek fedezték fel Afrika partvidékén hajózva

F13v – Búbos lonc (Lonicera periclymenum) – honos: az északi féltekén, főzete hasznos volt a tüdő és a lép betegségei ellen

F14r – Feketegyökér (Scorzonera) – honos: Dél-Európában; az ókorban takarmányként, a középkorban főzetként és kígyómarás ellenszereként használták

F14v – Vmilyen tisztesfű (Stachys monnieri) – honos: Európában, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában; hiedelem szerint sokféle betegségre gyógyír, távol tartja a gonosz varázspraktikákat, és temetőbe ültetve elűzi a szellemeket

F15r – Szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus) – honos: az eurázsiai konetinens útmenti növénye; úgy hitték, fokozza az állatok tejének bőségét

F15v – Csillagfű (Paris quadrifolia) – honos: Európa és Ázsia hűvös vidékein; magja és bogyótermése mérgező, afrodiziákumként is ismert volt

F16r – Kender (Cannabis) – honos: Közép-Ázsia és a Kaszpi-tenger vidékén, Európában Kr. u. 500 körül kezdett elterjedni; narkotikumként, rostdús alapanyagként és magvaiból préselt olajként hasznosították

F16v – Krizantém (Chrysanthemum) – honos: Ázsiában és Északkelet-Európában; a hosszú élet és egészség megtartójaként tartották számon a Távol-Keleten, gyulladás- és vérnyomáscsökkentő hatású, emellett emésztési problémákra is hatásos

F17r – Kék szalmavirág (Catananche caerulea) – honos: a mediterrán térségben; az ókorban “szerelmi bájital” alapanyagaként használták, elképzelhető, hogy “randidrogként” használták

F17v – Jamszgyökér (Dioscorea) – honos: Afrikában és Ázsiában, a 14. században portugál tengerészek fedezték fel és terjesztették el a mediterrán térségben; gyökere egyes vidékeken legfőbb tápláléknak számít, máshol burgonyát helyettesítenek vele

F18r – Havasi őszirózsa (Aster alpinus)

F18v – Valami tökféle – honos: Nyugat-Afrika erdőségeiben; termése erősen mérgező, levelei és még éretlen magjai azonban nem, fűszerként használták

F19r – Kék csatavirág (Polemonium coeruleum) – honos: Európa mérsékelt, nedves vidékein, főzete légúti megbetegedések kezelésére szolgált

F19v – Daravirág (Draba nivalis) – honos: Európában, szubtrópusi, mediterrán és mérsékelt éghajlatú vidékeken; talán körömgyulladás gyógyítására használták

F20r – Csüdfű (Astragalus hypoglottis) – honos: az északi félteke mérsékelt vidékein; Kínában 2000 éve a máj és a vese gyógyhatású főzeteként ismert

F20v – Kardi (Cynara cardunculus) – honos: ősidők óta a mediterrán térségben; kék virága az ókor óta fűszerként használatos

F21r – Mezei tikszem (Anagallis arvensis) – honos: a világ összes mérsékelt égövi régiójában; a görögök a szem betegségeinek gyógyítására használták, virága az epilepszia kezelésére alkalas

F21v – Nagyezerjófű (Dictamnus albus) – honos: Dél-Európában és Kis-Ázsiában; gyökerét epilepszia és más agyi probléma kezelésére használták, illetve menstruáció megindítására

F22r – Vasfű (Verbena officinalis) – honos: Európában, a Földközi-tenger mellékén; már az ókorban is védő amulettként hordozták, a középkorban boszorkányok tartották maguknál, mert olyan erőt tulajdonítottak neki, hogy megvédi őket a vas okozta sérülésektől, vagy ha mégsem, akkor ez a legjobb gyógyír a fém okozta sebekre; főzéshez, gyógyításhoz egyaránt alkalmazták

 321. Eugenie Danglars — 2009-12-11 12:59 

@Licus: ez remek ötlet egyébként. Akinek van kedve/ideje/türelme/kézügyessége vaktérképen színezgetni, annak itt van az első negyven növény neve és előfordulási helye magyarul:

F1v – Nadragulya (Atropa belladonna) – honos: Európában és Észak-Afrikában; minden része mérgező

F2r – Imola v. terpedt búzavirág (Centaurea diffusa) – honos: Görögországban és Kis-Ázsiában; sebgyógyító kenőcs alapanyaga volt

F2v – Tündérfátyol (Nymphoides peltata) – honos: Európában és Ázsiában

F3r – Magyarparéj (Celosia argentea) – honos: Afrika trópusi vidékein, ahol levesek, szószok, pörköltfélék fűszere [vagy: Csodacserje (Codiaeum variegatum) – honos: Dél-Ázsiában, Indiában, Indonéziában; nedve mérgező]

F3v – Illatos/büdös/szagos hunyor (Helleborus foetidus) – honos: Nyugat-Európában; büdös, minden része mérgező

F4r – Kőtörőfű (Saxifraga cespitosa) – honos: északi klímaövezetben; epekő és vesekő szétrobbantására használták gyógynövényként

F4v – Raponcharangvirág (Campanula rapunculus) – honos: Európa és Ázsia erdőségeiben és mezőin; gyökerét és levelét salátákban fogyasztják Franciaországban, Olaszországban és Németországban

F5r – Árnika (Arnica montana) – honos: Európában; mérgező, külsőleg használták sérülések, ficamok, zúzódások fájdalom-csillapítására, belsőleg ritkán alkalmazható

F5v – Erdei mályva (Malva sylvestris) – honos: Európában és Észak-Afrikában; virága, levele, gyökere fogyasztható, a rómaiak kimondottan finom éteknek tartották, köhögés enyhítésére és emésztési problémákra ajánlották

F6r – Medveköröm (Acanthus mollis) – honos: Dél-Európában; az első honosított kerti növények között tartják számon; a rómaiak oszlopdíszítésre használták

F6v – Tengerparti iringó (Eryngium maritimum) – honos: Európa partvidékein; emésztési problémára használták, valamint a középkorban afrodiziákumként

F7r – Harmatos hegyékesség (Trientalis europaea) – honos: Észak-Európában; veszélyeztetett faj, sebek gyógyítására használták

F7v – Fenyérmirtusz (Myrica gale) – honos: Nyugat-Európában; a 16. századig sör adalékaként használták, és a királyi esküvői csokrok virágai közt is szerepelt

F8r – Zöldborsó (Pisum sativum) – honos: a neolithikus kor óta a Közel-Keleten és Európában.

F8v – Fekete nadálytő (Symphytum officinale L.) – honos: Európa nedves síkságain; légzési problémák enyhítésére, csonttörésre, ficamra, ízületi gyulladásra, gyomorfekélyre, visszerek kezelésére, valamint olyan bőrproblémákra használták, mint az égési sérülés, acne és hasonlók.

F9r – Ricinus (Ricinus communis) – honos: Kelet- és Délkelet-Afrikában; 6000 éve Egyiptomon keresztül jutott el a mediterrán térségbe, mérgező, ehetetlen olaj készül belőle, egyiptomi és görög sírokban és hashajtóként használták

F9v – Ibolyaféle (Violaceae) – honos: az északi félteke mérsékelt égövi területein; A és C vitaminban gazdag, ehető, gyógyteaként és torták díszítőelemeként használták

F10r – Törpe katáng v. Endívia (Cichorium pumilum) – honos: a Mediterrán-tenger országaiban; római korban főzéshez használták

F10v – “Linné-cserje” (Linnaea borealis) – honos: Európa, Ázsia és Észak-Afrika hűvös erdőségeiben

 320. Licus — 2009-12-11 12:46 

Offoff: néhány év előtt eltűnt egy 3 éves angol kislány, Madelaine. Még most is keresik, de NEM az egykori fényképe alapján, hanem a számítógéppel lépésenként “öregített” képét mutogatják. Hogy kéne MA Madelaine-nek kinéznie! A gépi fénykép-öregítő program azon törvényszerűségek alapján dógozik, amit az anatómia tud az emberi test korral járó törvényszerű változásairól.

A nyelvekkel is így vagyunk. Tehát nem is a mai grúz, thai, kamcsadál stb. nyelvvel kéne próbálkozni a megfejtéshez, hanem a korábbiakkal:( Tehát MELYIK nyelv MELYIK korszakából való a kódex szövege (ha nem blabla).

 319. Licus — 2009-12-11 12:36 

@eezandwizz: Off lesz, bocs: Ez a szokásos csapda. Szabályos hangmegfelelések: (sok) lépésben tolódik elfelé mindegyik nyelv a “közös” állapottól. Ezt leírja egy algoritmus, ami mentén ha visszamész, kiderül, h (a példa vicc csak) a “cskjhds” és a “irpori” ugyabból az alapszóból jött létre, tehát egymás megfelelői A és B nyelvben. Mert X hang előtt minden Y korszakbeli Z hangból T lesz A nyelvben, B nyelvben pedig U hang stb. A lényeg az, h a képlet alapján eljuss egy “közös pontba” A és B nyelvből visszafelé haladva, akkor rokonítható a 2 nyelv 2 szava. Nem a jelenlegi egybeesés a bizonyíték, sőt:(((

 318. eezandwizz — 2009-12-11 11:14 

@Licus: Én a 90-es évek elején egyszer 9 hónapon (!) keresztül próbáltam egy észt ismerősömmel egyetlen olyan szót találni, ami a mai észtben és a mai magyarban legalább némileg hasonlít és ez nem sikerült. Olyan szavak esetében sem, mint a kő, hal, számok és hasonlók, tehát régi szavak, melyek már akkor is létező dolgokra voantkoznak, amikor még nagyjából egy környéken éltek az őseink. Azt kiderítettük, hogy a nyelvtan és a szerkezetek nagyjából megegyeznek, de ez volt minden 🙁

 317. Licus — 2009-12-11 11:03 

@triumphator: Igen, én is arra hivatkozom, az egy naon klassz lap! Csakhogy vannak finom eltérések a növények elterjedésében (off: ma élő finnugor népek egykori közös lakóhelyét a minden nyelvben fennmaradt növény/állatnevek alapján határozták meg a nyelvészek).

Tehát egy zoológus kéne, aki térképre vetíti ezeket a növényeket a 15. századi elterjedtségük szerint. Ahol ezek a foltok fedik egymást – erre gondoltam. Mert biztosan nem 100%-ban esik egybe az elterjedtségük, meg lehet néhány spécibb, kevésbé közkeletű gaz is.

Fogjuk meg és vigyétek:)

 316. kakamátyás — 2009-12-11 10:48 

nem tudom, hogy felmerült-e már, esetleg nem függ össze a sztori az Angkori civilizációval? ha jól tudom, abból nem sok írásos emlék maradt fenn, hasonló az írás, a növények meg esőerdeinek tűnnek, a fehér nők biztos az átirat során fehéredtek ki.

 315. rusty — 2009-12-11 10:44 

Elég sok olyan dokumentum van, amit nem sikerült még megfejteni.

A rejtjelezés és rejtjelfejtés történetéről elég jó kis könyv a következő:

http://www.libri.hu/konyv/kodkonyv.html

 314. Augustin — 2009-12-11 10:22 

@rattenfanger:

Engem ezzel a használati utasítás-elméleteddel meggyőztél.

 313. triumphator — 2009-12-11 10:10 

@Licus:

http://www.edithsherwood.com/voynich_botanical_plants/index.php

itt van a növények azonosítása. majd mindegyik európai, a többség mediterrán. már az ókorban is ismert és tulképp halál közönséges növények. pl. borsó, spenót, lándzsás útifű, vadkender.

 312. Licus — 2009-12-11 09:36 

Ha reális herbárium (naon annak tűnik, az ábrázolás gyengeségei ellenére), akkor egy szakértő nem tudná behatárolni azt a földrajzi területet, ahol ezek a növények ismertek voltak a 15. században? Jó, lehet h sok köztük az elég általános gaz, de mégis… AZ ÍRÓT IS AZON A TERÜLETEN KÉNE UTÁNA KERESNI.

 311. É2I — 2009-12-11 08:43 

@Félkupica_Fehér_Főnök:

Az én értelmezésem:

Az egész oldal egy intés, figyelmeztetés.

Mégpedig azért, hogy a nők ne vonjanak le olyan következtetéseket a könyvből hogy most már szabad paráználkodni.

A keresztet fenyegetően tartó nő felett én egy szószéket látok, amiről szónokol.

Alatta egy mosdó nőt, azaz tisztátlant.

A lefele tartó vezeték, lefele folyó folyadék szimbolizálhatja a lelki lecsúszási folyamatot.

Aminek a végén ott van a sötétség bugyra, annak túlvilági lényeivel. És épp a egyik elnyeli a könyvből rossz tanulságot levonó nőt.

Magyarán világosan elmagyarázzák, hogy előző oldalak a nem kéjszerzésért íródtak, mindinkább a termékenység elősegítésére. De aki mégsem arra használja, az bizony a pokolra kerül.

 310. Augustin — 2009-12-11 08:39 

@tiboru:

Hát Tiboru alaposan megdolgoztattad az embereket tegnap…

Én először valami olyasmire gondoltam, mint pl: Agrippa von Nettesheim De occulta philosophiája ahol a szerző halál komolyan leírja, hogy bizonyos betegségeknél, bizonyos bolygóálláskor milyen növényeket, állatokat kell összeszedni, kifőzni és varázsigék ismételgetése után (ez a gyakori szóismétléseket magyarázná)egészséggel fogyasztani…stb És első benyomásom alapján az állapotos nőkkel kapcsolatos középkori orvoslásra tippeltem, de már alaposan elbizonytalanított mindenki.

 309. Augustin — 2009-12-11 08:19 

@Félkupica_Fehér_Főnök:

Óh, köszike,hogy felhívod figyelmünket a korabeli nőábrázolásokra, bizonyára egyikünk se látott még középkori mesztelennős képeket.:)Azért én ennél nyulánkabb Vénuszokat is láttam már a korból.

De nem erőltetem a terhesség-megfejtését a képekenek.

Azzal mondasz valamit, hogy az állatszimbolikájával a korabeli képeknek ált. érdemes foglalkozni.

 308. Mademoiselle — 2009-12-11 08:16 

@Félkupica_Fehér_Főnök: te hol látsz lábujjakat azon a nőn? Nézd meg egy jobb minőségű képen teljes méretben: az nem egy félig nő félig hal izé, hanem egy komplett hal, (ott vannak a szemei is), aminek a nyitott szájában “áll” egy nő. A nőnek látszanak a combjai, a behajlított térde.

beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/oneITEM.asp?pid=2002046&iid=1006217&srchtype=ITEM

 307. tiboru — 2009-12-11 07:51 

@Licus:

Többek között egy Prescott Currier nevű fószer (az amerikai haditengerészet rejtjelszakértője) állította, hogy legalább két szerzője van a kéziratnak.

 305. tiboru — 2009-12-11 07:45 

@triumphator:

Hoppá, az bizony tényleg az!

 304. triumphator — 2009-12-11 06:50 

folio 16r – bazz, nem ismerte fel senki más a gandzsát???

 303. triumphator — 2009-12-11 06:49 

a növényes cucc engem meggyőzött. valóban herbárium.

 302. vallerGPS — 2009-12-11 06:27 

Újabb teória:

Leonardo da Vinci and the Voynich Manuscript

The Voynich Manuscript may have been written by a young Leonardo da Vinci as evidenced by a similarity to Leonardo’s script and signature, an indication of mirror writing, and an astrological chart that corresponds to Leonardo’s birthday. Mistakes in the manuscript point to the possibility that a precocious child could have been the author.

 301. Licus — 2009-12-11 05:53 

@Licus: Kimaradt, h a feltételezett utazó a helyi nyelven, helyi abc alapján írta le az információkat – főleg azért, mert az anyanyelvén nem lett volna SZAVA sok ott megismert dologra. Pl. ha te 18 éves korodtól Peruban tanulnád a bányaművelést, hazajőve elsősorban spanyolul tudnál róla beszélni…

 300. Licus — 2009-12-11 05:49 

@Ren42: Jóóóóóóóóóóó! NAGYON érdemes megnézni azt a növényes helyet! Ezek TÉNYLEG valódi gazok – ha én rajzolnám le őket, akkor az is ilyen ijesztő lenne.

Akárcsak ha bármelyikünk (aki nem profi grafikus) vesés meg egyéb biol ábrákat kreálna. Sztem a naív, ügyetlen ábrázolásba látjuk bele a “rémségeket”.

 299. Licus — 2009-12-11 05:43 

Középkori utazó: kereskedő (ld. Marco Polo) vagy egyházi (pl. Julianus barát). Elmegy vhova, ottragad, megtanulja az ottani nyelvet, megismeri a kultúrát. Aztán hazamegy és elmeséli. Ez a kódex pont beleillik ebbe a képbe: ha orvos/asztrológus érdeklődésű volt az illető (egészség/élet/csillagok akkor összefüggni látszottak, ld. pl. Nostradamus), akkor elsősorban az ilyen témájú szerzett új ismereteit írta le. A rajzok (nők) megjelenése nem tér el az akkori nyugati stílustól, ezért gondolom, h európai volt az utazó. Könnyen lehet, h ő maga talán haza se ért – de valaki magával vitte a könyvet (másik kereskedő, szerzetes stb.), hiszen az írott mű igen nagy érték volt akkoriban. Más meg nem ismerte azt a nyelvet/GYORSÍRÁSÍ (rövidítési) technikát, amit a leíró alkalmazott. Ettől még misztikusabb lett a dolog (“hátha az örök élet/aranycsinálás magyarázata a mű”) – emiatt a könyv valszeg kézről-kézre surranhatott már azelőtt is, h először dokumentáltan felbukkant. Ez meg jól elmaszatolta a nyomokat…

 298. Licus — 2009-12-11 05:32 

OK, ha TÖBBFÉLE a kézírás, akkor ez kiüti a “flúgos” elméletet. De mintha a Wiki 1 kézről beszélne…

 297. Ren42 — 2009-12-11 00:50 

A növények szerintem csak a rajzoló stílusa miatt tűnnek ennyire furának.

Valamelyik linken volt ez a site, elég meggyőző a legtöbb összehasonlítás:

http://www.edithsherwood.com/voynich_botanical_plants/index.php

 296. Félkupica_Fehér_Főnök — 2009-12-10 23:45 

Nagyon érdekes téma már megint.

Néhány gondolat a hozzászólásokhoz:

– A nagy pocakú nők koránt sem utalnak az áldott állapotra, a középkorban a “hasika” az a minimum feltétele volt a női szexideálnak! Ahogy tiboru írta, az állapotos nőket duzzadt mellekkel ábrázolják manapság és ábrázolták a régmúltban is, a kicsi, hegyes mellek nem ezt az elképzelést erősítik. Az összes középkori ábrázoláson a csábító, ledér, kihívó nő vastag combbal és pocakkal jelent meg.

-A képek helykitöltő szerepével kapcsolatban úgy gondolom, hogy ha tényleg ez lett volna a céljuk, akkor először a szöveget írják meg és utána rajzolnak az üres helyekre. A könyv átnézése után mindenki számára világosnak kell lennie, hogy a képek készültek el először, majd ezután lettek körbeírva a szöveggel. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy minden oldalnak kiosztottak egy szöveges tartalmat, majd kitaláltak hozzá egy képet, ami köré majd oda tudják írni az írnivalót.

-Az, a többek által megerősített észrevétel, hogy 3-4 különböző kézírás található a könyvben, egyenesen kizárja a bolond / unatkozó / különc szerző teóriáját.

-II. Rudolf tényleg, majd 100 évvel később élt, mint a radiocarbonos meghatározás által datált keletkezés. (mármint a könyvnek) – Így nem valószínű, hogy az ő átverésére írták / rajzolták (legalább hárman) több éven keresztül az oldalakat.

Gyorsan végigfutottam a szkennelt oldalakat(tényleg gyorsan, no és felületesen), de egy oldal kapcsán megírnám a saját gondolataimat, hogy valami újat is hozzátegyek a beszélgetéshez):

http://www.voynich.com/folios/f79v.jpg

A kép jobb felső sarkában egyértelműen beazonosítható egy nő, kereszttel a kezében. A kereszt után logikus lépés belenézni a bibliába:

Bár az elsőre eszembe jutó gondolat az oldal felső 2/3 részére nem ad magyarázatot (kivéve a keresztet), én mégis a képi világban sokkal dominánsabb legalsó képi sorozatra összpontosítanék:

Van egy emberalak (meztelen nő, mint, ahogy a könyvben jelen lévő emberalakok 90-95%-a ebből áll, -alig találtam 5-6 férfinak nevezhető alakot), aki félig emberi, félig állati kiterjesztéssel rendelkezik. A lábai első blikkre sellő-alaknak látszanak, de a lábujjakból tisztán látszik, hogy egy ez egy vadállat lába.

Az ember-állat hasonlat a bibliában egyedül Nabukodonozor-nál szerepel: Nabukodonozor a hiúsága miatti büntetésül állati szerepbe kényszerül, sokféle vadállat alakját és jellemét kénytelen magára venni, a végkifejletben éppen a mező füvét legeli le.

Itt egy kép Nabukodonozorról: megmondoka.freeblog.hu/files/nebukadnezar.jpg

És itt, még egyszer a 79. oldal: http://www.voynich.com/folios/f79v.jpg

Szerintem az ábrázolás magáért beszél :o) (A lábakat figyeljétek)

A 79. oldal aljának többi része nehezen beazonosítható állatokat ábrázol.

Szerintem:

-a női alak alatt található “gyík” a hüllők megjelenítése (kígyó).

-a jobb alsó sarokban egy oroszlán van, éles karmokkal, bojtos farokkal, felágaskodva az erőt szimbolizálja.

-felette egy sárkány, ami a bibliában amúgy többször (3-4x) előforduló fogalom. (Lelkes bibliakutatók a sárkányokat a dinoszauruszoknak feletetik meg, de a kreacionisták konteóiba most ne menjünk bele xD)

-a negyedik állat (az oroszlán és a sárkány elől hátráló) pedig egy “békésebb”, növényevőt juttat eszembe. (Erőltetett elképzelésem szerint erre szükség van)

Mondjuk, hogy ez az állat egy birka (de, akinek jobb a képi elvonatkoztatása az enyémnél, az egy farkast, borjút, hízóbarmot, gödölyét, tehenet is behelyettesíthet a birkával), és máris megvan az ide vonatkozó bibliai idézet:

“És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a gödölyével heverész, és a borjú s az oroszlánkölyök és a hízóbarom együtt lészen. És egy kisfiú vezeti őket. Tehén és medve legelésznek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán pedig, mint azt ökör, szalmát eszik.” (Jesája 11. 6-7.)”

———–

Még két, sehova sem kapcsolódó észrevétel:

-A legfelső ábra engem egy húsdarálóra emlékeztet, tudom, hogy elég bizar elképzelés, de a nő fölött lévő körkés + az a csőrendszer ezt hozza elő belőlem.

-A legjobb pedig: Ha az általam oroszlánnak beazonosított állatra szárnyat képzeltek, akkor abból bizony egy turul képződik xD (de komolyan!)

További jó konteózást, várom az észrevételeket, tiborut pedig arra kérem, hogy többé soha ne lógjon el heteket a következő post hátrányára!

Jóccakát!

GreLok

 295. Colour of silence (törölt) — 2009-12-10 23:15 

Jó néhány olyan növény van benne, ami a képek alapján lédús, vagy a nagyok a levelei, tehát főzni, facsarni lehet belőlük a nedveket. Nem nagyon látok kimondottan tüskés, vagy egyéb semmire sem jó – pontosabban gyógynövénynek számításba nem jövő – növényt. Az biztos, hogy nagy hangsúlyt kapot a felismerhetőségük, különben nem szíínezte volna ki a rajzolója. Tehát fontos volt, hogy ne keverjék össze mással, talán ezért is szerepel benn a gyökérzet is. Egy növényről még ma is jobbára a felszín feletti része jut az eszünkbe. De itt nem csak ez a része van ábrázolva és láthatóan hangsúlyt is kapott.

 294. one_away — 2009-12-10 23:09 

az mindenképpen érdekes, hogy a vége felé sorban vannak növények, amiket az elején egyesével rajzolt le a szerző. olyan, mintha tényleg a recept lenne a jól megmagyarázott alapanyagokhoz. megpróbálom összevetni a növények neveit…

 293. keeroy — 2009-12-10 22:52 

Nagyon jól sikerült a bejegyzés. Elismerésem!

 292. Eugenie Danglars — 2009-12-10 22:46 

@tiboru: bevallom, én akkor elég mocskosul elkezdenék félni… :S :S

 291. tiboru — 2009-12-10 22:45 

@indif:

Ilyen ficsör sajnos nincs a választható dobozok között… És köszi a dícséretet!

 290. ElCapitan — 2009-12-10 22:40 

nincs valami áttekinthető tartalomjegyzéke az amúgy remek blognak?

 289. tiboru — 2009-12-10 22:31 

@Eugenie Danglars:

Igazán akkor lenne izgalmas, ha az elemzett nőcik azért egy picikét valamiben mégiscsak eltérnek a földiektől…

_ábrándozik_

 288. Eugenie Danglars — 2009-12-10 22:26 

@tiboru: tanulságos olvasmány, az biztos. Ki tudja, itt is milyen pajzánságok vannak megfogalmazva, csak nem tudjuk elolvasni. 🙂

 287. tiboru — 2009-12-10 22:24 

@Eugenie Danglars:

Illatos kert, hehe… Közvetlenül a Káma Szútra után járt a kezemben, úgy 35 éve 🙂

 286. Eugenie Danglars — 2009-12-10 22:24 

@Eugenie Danglars: … “opuszt”…

 285. Mademoiselle — 2009-12-10 22:24 

@tiboru: De ha a méh, meg a petefészkek, meg a vékonybél ábrájából indulunk ki, ami egyértelmű hogy mit mutat, és ahol a bájospucérságok csak amolyan érdeklődést felkeltő segédeszközök (tudod mint abban a régi rajzfilmben, asszem “így működik a test”, vagy mi volt a címe, amiben még a vörösvértestek is kis rohangáló ficzkók voltak), szóval ha egy percre figyelmen kívül hagyjuk a nőcikéket, és csak a környezetükre koncentrálunk, akkor fel lehet ismerni egyes szerveket, mint ahogy a méhet is felismerted. Persze a legtöbbet nem lehet felismerni, de hát a növényeket se, szóval még az is lehet, hogy a boncnok félig-ember félig-marslakó lényeket boncolt, és azért vannak olyan fura szerveik. Plusz az egyikük még magával is hozott egy csokor virágot, és akkor már doki egyúttal azokat is lerajzolta a füzetkéjében.

 284. tiboru — 2009-12-10 22:23 

@Eugenie Danglars:

Jaja; lásd még a gésa-oktatás kézikönyveit, vagy az egyes indiai és thai templomok roppant explicit domborműveit.

 283. tiboru — 2009-12-10 22:22 

@rattenfanger:

Lévén, hogy a fajfenntartás neheze a csajokat terheli, általuk (illetve a 9 hónapon keresztül) lehet kontrollálni a dolgokat, vagyis a születendő gyereket.

Lehet, hogy a pasik közben söröztek vagy meccsen voltak, azért nem szerepelnek a kéziratban.

 282. Balt — 2009-12-10 22:22 

@nadivereb: “A másik, ami felmerült bennem, hogy nem lehet, hogy simán egy olyan nyelven íródott, ami azóta kihalt és ez az egyetlen fennmaradt dokumentum?”

Elolvastam a wiki wonatkozó szócikkét, az hoz egy logikus magyarázatot a vége felé: egy egzotikus természetes nyelv európai “átirata”, valamely távol-keleti világutazó vagy misszionárius fonetikus jegyzeteiből. Nyelvészetileg kap támaszt az elmélet, de a “képanyag” nem utal sehol Ázsiára.

 281. Eugenie Danglars — 2009-12-10 22:21 

@Phobos: mondjuk, ha ezek a részek valóban explicit módon foglalkoznak a szexualitással, akkor az nem az első ilyen jellegű iromány lenne abból a korból. Az illatos kert című opusz olvasta valaki? 🙂

 280. Eugenie Danglars — 2009-12-10 22:16 

@tiboru: távol-keleti kultúrákban léteztek olyan könyvek, melyek a női viselkedéstannal, asszonyi kötelességekkel és gyermeknevelési tanácsadásokkal foglalkoztak. Talán ez is ilyesmi lenne?

 279. Eugenie Danglars — 2009-12-10 22:14 

@É2I: azért már vártam, mikor teszi valaki szóvá, hogy ott a behajolós figuránál valami nem stimmel. 😀 😀

@rattenfanger: XD XD XD

 278. gothmog — 2009-12-10 22:11 

A “kinek volt erre ideje/energiája” kérdésre talán van válasz, valaki úgy zizzent, mint Tesla, hogy az agya az elektrotechnika és a mechanika kapcsolatára áll rá, és van aki úgy, hogy tökéletesen képes a papírig juttatni a gondolatait:

http://www.fubiz.net/2009/11/04/new-york-from-memory/

szániposzt:

http://www.szanalmas.hu/show_post.php?id=45818

A radiokarbonos kormeghatározáshoz:

1. A felezési idő nem azt jelenti, hogy ha van egy kiló C14-ünk, akkor az húszezer évig úgy is marad, aztán hirtelen elbomlik a fele, ez ugye világos. A bomlás folyamatosan zajlik, olyan ütemben, hogy a felezési idő végére elbomlik a C14 fele. Ez egy igen jól számolható folyamat. A mérés ellenőrizhető és pontosítható, ha összevetjük olyan tárgyak értékeivel, amiknek _pontosan_ tudjuk a korát. Pl. mert bele van írva a dátum, jól dokumentált vulkánkitörés kőzetrétegében találjuk, ismert korú üledékben találjuk stb. egy mérés nem mérés, ugye. A módszer nem egyszerű, de elég sok méréssel felállítható a szabályrendszer, hogy adott C14 tartalom adott típusú anyagban milyen korhoz tartozik. Az ugye nyilvánvaló, hogy pl. agyagban más lesz az arány mint ólomban (vagy pergamenben), még ha azonos korúak is.

A módszer még akkor is használható, ha sokkal régebbi anyagokról van szó, hiszen ekkor nem a C14 arányát mérjük, hanem a bomlástermékeiét, vagy egyéb radioaktív izotópok és bomlástermékeik arányát. Így lehet egy kőzet korát meghatározni pl. a benne levő héliumból. (kőzet kora: a megszilárdulása óta eltelt idő)

2. Valaha élő anyag maradványairól beszélünk. Az élő szervezetbe folyamatosan jut és épül be a C14, amíg él. Kajával. (növénynél vízzel, CO2-vel) Aztán meghal, és onnantól nem eszik többet, tehát testének C14 tartalma csökkenni kezd. Ennyi a trükk.

3. ha a kovácsoláshoz, harangöntéshez faszenet használtak, akkor helyben vagyunk.

Persze minden esetben igaz, hogy egy mérés nem mérés, a kormeghatározásnak csak egyik eleme a C14 vizsgálata.

Ajánlott olvasmány:

http://www.tujapont.hu/product_info.php?products_id=6943

 277. rattenfanger — 2009-12-10 22:11 

@tiboru: És csak nőket zsákmányol ki/tart életben az a sárkányszerű izé?

Ez az egész engem valami nagyon használati utasítás (-féle,fajta,szerű) dologra emlékeztet. De az, hogy ez a terhesség vagy egy nagyobbacska közösségi medence használati utasítása, nem világos.

De most tényleg van valami szájbarágós fílingje, ez tuti nem csak valami elbeszélés hanem útmutató valamihez.

 276. tiboru — 2009-12-10 22:10 

@Mademoiselle:

Hát vagy mint egy óriási keltető…

 275. Mademoiselle — 2009-12-10 22:04 

@Zsit (nyújtózós macs; Harácstündér):

Tényleg, lehet hogy ez egyszerűen csak anatómiakönyv. Ez pölö olyan mint egy gerinc metszet, idegekkel stb:

beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/oneITEM.asp?pid=2002046&iid=1006209&srchtype=ITEM

Ez meg netán a vese, az oszlopok, meg az oszlopok vége olyan mint a vesekehely. Ráadásul tök jól van ábrázolva:

beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/oneITEM.asp?pid=2002046&iid=1006226&srchtype=ITEM

 274. vallerGPS — 2009-12-10 21:56 

Én is borzongok amikor nézegetem. Ördögi.

 273. Colour of silence (törölt) — 2009-12-10 21:54 

A csillagászati része, pl a 12 hónap az is lehet, hogy részét képezte egyfajta számolásnak. Pl. ha mondjuk valakinek “nem jött meg” akkor kiszámolhatta, hogy mikorra esik a szülés. Nem hinném, hogy konkrétan a férfi, nő szexuális kapcsolata lett volna a fő profil. Viszont azt hihetőnek tartom, hogy azért hiányzik az utolsó néhány tucat oldal, mert mondjuk leírta, bemutatta, hog ymiként, milyen formában lehet hatékonyabb a közösülés a teherbe esés szempontjából, természetesen ábrákkal, részletesen bemutatva. És ezért “moderálta” az egyház ezt a részt.

 272. tiboru — 2009-12-10 21:47 

@tiboru:

De a Mátrix-elméletet se feledjük… Azok a csövek, mint egy felsőbbrendű, az embereket kizsákmányoló, de ugyanakkor életben tartó élőlény (?) szervei/alkatrészei… Az emberi alakok, amint a gyomorszerű valamiben állnak és a kezükkel belenyúlnak a bélszerű/érszerű valamibe… A beletörődés és a csendes fájdalom az arcok többségén…

 271. tiboru — 2009-12-10 21:39 

Visszaolvasva egy pár Voynich-honlapot, illetve az itteni >250 kommentet azt kell mondanom, hohy roppant büszke vagyok a konteóblog olvasóira. Az elmúlt tizenakárhány óra alatt sokkal logikusabb és értelemesebb magyarázatot adtatok a kézirat jó részére, mint tucatnyi önjelölt tudós több év alatt.

Gratulálok. Komolyan.

 270. rattenfanger — 2009-12-10 21:38 

@oramuves: Ott figyel (és be is akaszt) a 84. oldalon a fickó.

 269. oramuves — 2009-12-10 21:36 

Okés, hogy a nő a termékenység jelképe, de ha ennyire rámegy a könyv a szaporodásra akkor azért férfi is kéne, nem?

 268. Zsit (nyau és rémizé) — 2009-12-10 21:36 

@tiboru:

Szégyen-szégyen! Hová lett a világ, meg a realizmus? :)))

 267. tiboru — 2009-12-10 21:35 

@Eugenie Danglars:

Olyasfélére gondoltam én is. A “Biológiai alapismeretek anyáknak és feleségeknek” típusú megfejtés valószínűsége egyre inkább erősödik.

De hogy jön mindehhez Atlantisz, a spirális galaxisok és az a rengeteg, nyugtalanító külsejű növény?

 266. csati — 2009-12-10 21:34 

@Eugenie Danglars: Én is olvastam a nyelvészblogon, de nézegetve az írást, nagyon nehezen tudom elhinni (persze azért elhiszem…:) Van, hogy egy egész sor szinte végig majdnem ugyanabból a szóból áll (esetleg minimális változtatással), és szinte minden szónak a közepén az a fura, pí-szrű betű van. Megfoghatatlan…

Arra gondolok, hogy esetleg nem betűket használó nyelvből fordították, hanem ami képírást használ. Asszem valahol említik is ennek a lehetőségét. Én elképzelhetőnek tartom.

 265. rattenfanger — 2009-12-10 21:32 

Ok., akkor jöjjön a megoldás.

Archeológusok egy lelkes csoportja pár év múlva megtalálja II. Rudolf igen titkos naplóját. Ebben a következő bejegyzést olvashatjuk majd:

“1600, December 10.

Nem valami jó nap ez a mai, kedves Naplóm. A népek elégedetlenkednek, a gaz magyarok szokás szerint lázadoznak, a török kutya sem nyugszik. Az az utálatos Mikulás sem lepett meg semmivel. De képzeld kis Naplóm, mi bánt leginkább. Vettem pár éve azt a cuki kis irományt, egy kisebb falvam éves adójából. Todod, amit az a vándor kucséber sózott rám, azzal a dumával, hogy Roger Tarja, izé Bacon kézirata. Na, kiderült ma, hogy köze sincs hozzá, hanem az a pojáca Karesz készítette az egészet a szomszéd vármegyéből alig 10 éve, amikor Thaiföldön volt cserediák. Valami igen fülledt szüreti mulatságot örökített meg a perverz haverjaival odaát. Növényi vágyfokozókról meg sikosítókról írkált, meg cicis nőcikkel illusztrálta beteg vágyait. De elsózom még ezt a fércművet én, kedves kis Naplóm meglásd. Csak a kódolásban fontos oldalakat vetem a tűzre, hogy soha ne derüljön ki miről szól.”

Valami ilyesmi lesz a megoldás.

 264. É2I — 2009-12-10 21:32 

@Phobos:

Egyre inkább szerintem is ez a megoldás.

A terhesség folyamata, annak fizikai magyarázata. A teherbe esés, a magzat életben maradásának növelése különböző kúrákkal, gyógynövényes főzetekkel. A csillagok együttállásával asztrológiai “rásegítéssel”.

Konteo: a hiányzó oldalak a szemléletesebb ábrázolása a közösülésre, szülésre , születésre. Amely nem nagyon fért bele az egyháznak.

Szerintem azért volt amin átsiklottak:

1.

http://www.voynich.com/folios/f80r.jpg

Jobb felső sarok; férfi próbálkozik.

2.

http://www.voynich.com/folios/f84r.jpg

Középen, mintha a kútnál találna is.

🙂

 263. tiboru — 2009-12-10 21:31 

@Zsit (nyújtózós macs; Harácstündér):

Á, Occam borotvájától egyetlen konteós sem ijed meg!

 262. Eugenie Danglars — 2009-12-10 21:25 

@tiboru: szerintem érrendszer, vagy a Zsit szerinti kiválasztás rendszere lehet.

 261. Zsit (nyau és rémizé) — 2009-12-10 21:22 

@tiboru:

Ivás folyamata a végén a vesével és a húgyhólyaggal 🙂

Valami “szürkegazdaságban” tevékenykedő anatómus bonctani ismereteit összegezheti 🙂

 260. tiboru — 2009-12-10 21:18 

@Eugenie Danglars:

Bezonyám…

És egy utolsó nőcis oldal:

130.132.81.65/VOYNICHIMG/size4/D0021/1006212.jpg

Szerintetek mit csinálnak itt a csajok?!

 258. Eugenie Danglars — 2009-12-10 21:14 

@Agyalapi: igen, a nyelvészblog is azt írja, hogy a vizsgálatok valódi nyelvre engednek következtetni.

 257. Eugenie Danglars — 2009-12-10 21:11 

@tiboru: különös. Ha belegondolsz, Atlantiszt is szigetvilágként említi a mitológia, sok helyen olyan szigetnek, mely koncentrikus körökből áll, és a legbelsőben található a főváros/központ, melyet a külső gyűrűk védenek. Ha megnézed a 9 szigetes képen a középsőt, a legszélső gyűrűnek a szélén mintha ágyúkat lehetne látni, amelyek minden irányból “védik” a szigetet, és a közepén valóban ott áll a tornyos, településszerű valami.

 256. Parmezanidész — 2009-12-10 21:11 

Szerintem simán lehet olyan, mint a Codex Seraphinianus, csak kevésbé érdekes 🙂

Egyébként itt van róla egy elég jó link:

http://www.archimedes-lab.org/Serafi/C_serafini.html

http://www.believermag.com/issues/200705/?read=article_taylor

Azt olvastam, hogy a Voynichban lévő szöveg megfelel valami nyelvészeti törvénynek (Zipf), ami a létező nyelvekre mind igaz, de a latin betűs átirat alapján elég sok hülyeség lehet a szövegben, ha 2-3x egymás után leírja ugyanazt a szöveget.

 255. Colour of silence (törölt) — 2009-12-10 21:08 

Blődség lehet, de akár egy alternatíva is. Mi van, ha ez a női nemiségről szól. tehát mondjuk a menstruációs teendőkről, hogy milyen gyógynövényeket kell használni, mit kell tenni. És esetleg a terhességről. A 9 a 9 hónapról, a csillagállások ezek megállapításáról..stb. Olvastam egy könyvet, hogy régebben a törzsi időkben az asszonyokat a ciklus alatt elkülönítették, egy erre kijelölt helyre és különböző növényekből, amit ők maguk szedtek “áplták” magukat addig, amíg véget nem ért.

Nos?

 254. Eugenie Danglars — 2009-12-10 21:07 

@Mademoiselle: már megint ezek a távoli csillagképek…

 253. tiboru — 2009-12-10 21:06 

@tiboru:

És ez ráadásul olyan korszerű, kihajthatós megoldással lett abszolválva…

 252. borgir — 2009-12-10 21:06 

@csati: Ha nem lenne a téma így is elég bonyolult, meg lehet azért ezt még kavarni. A régészeti vizsgálatoknál használnak egy kiegészítő, pontosító vizsgálatot (dendrokronológia),így meglepően pontos adatokat lehet kapni. Lényegében az évgyűrűk számolását jelenti, de ebben az esetben – legjobb emlékeim szerint – egy kellően idős minta (mammutfenyő) alapján a légköri c14 szintjét rövid időintervallumokhoz tudják kötni, amihez ha hasonló van a mintában készen is vagyunk.

 251. tiboru — 2009-12-10 21:05 

 250. tiboru — 2009-12-10 21:03 

@É2I:

Most már számomra is teljesen nyilvánvaló, hogy ennek az oldalnak a tetején:

130.132.81.65/VOYNICHIMG/size4/D0022/1006213.jpg

a méh, illetve a petefészkek láthatók, a petevezetékkel.

A jobboldali, lapközéptáji illusztráció azonban egyértelműen a bélrendszer, valamint a gyomor, amelyben az emberi alak áll…

 248. É2I — 2009-12-10 20:49 

Nézegetve az oldalakat egyre inkább nekem is az az érzésem, hogy négy ember műve. Legalábbis négy téma és csak némi átfedéssel. Nem rendelkezem grafológiai vénával, így csak a képek mondanivalójára alapozok.

A nők szinte kizárólagos ábrázolása számomra egyöntetűen a termékenység és annak lehetséges fokozásán van a hangsúly, de még elemezgetek.

A szőlő taposásnak értelmezhető ábrázolások engem genetikai tesztnek vagy véradásnak tűnnek, ami szintén beillik a szaporodási konteómba. 🙂

 247. csöcsfej — 2009-12-10 20:48 

@tiboru:

sok olyan, mitha létező európai növényeket rakták volna össze.

Simán lehet bullshit szekció, ha jön a gestapó az tudjam mondani, ez egy utazó jegyzete távoli tájakról, a halandzsa a nyelvük, a releváns rész meg mondjuk a hit/mondaviláguk.

 246. tiboru — 2009-12-10 20:46 

@Eugenie Danglars:

Valamelyik értelmezés (tán a kéziratra vonatkozó Atlantisz-megfejtés) szerint az a kilenc, egymással kapcsolatban álló kör egy szigetvilágot ábrázol; hogy virtuális vagy valóban létező (esetleg egykoron létezett) földdarabokról van-e szó, nem tudom.

 245. Mademoiselle — 2009-12-10 20:45 

@tiboru: szerintem is ez a legérdekesebb oldal. Úgy látszik az írónak kicsit mániája volt a 4-es szám. Ez az ábra is négy körből-karikából áll közepén a négy kis fickóval. Lehet hogy ők négyen a tulajdonosai annak a négy kéznek, akiktől feltételezhetően származik a kézirat.

A leghátborzongatóbb meg a 79-es oldal, ahol az a nő az oldal tetején keresztet tart.Mintha azt mutatná, hogy ezeknek befellegzett. Ez az egyetlen olyan kép, ami egy konkrét valláshoz köti ezt az egész kéziratot. Na jó, nem köti, csak utal rá. A közepén lévő nő határozottan halottnak látszik, alul meg ahogy az a hal becuppantja a nőt… rémes!

Az is érdekes, hogy tényleg terhesnek néznek ki ezek a nők. Szépségideál ide vagy oda, ezek inkább fiatal, terhes nők. Némelyik a hasa és a melle között egész karcsú. Arra gondoltam, hogy tán tényleg valami művi szaporításról szól a dolog, de nem a nők lesznek többen, hanem terhesek lesznek, és a zöld trutymóban kell lubickolniuk kilenc hónapig aztán mikor kijott a gyerek, leengedik őket a lefolyón az alvilágba, az emebrevő halakkal, sárkánykákkal, meg a többi izékkel.

Tisztára mint a Mátrix 🙂

 244. csöcsfej — 2009-12-10 20:44 

@Eugenie Danglars:

arab orvosi könyv másolatára gondoltam.

 243. tiboru — 2009-12-10 20:42 

@csöcsfej:

Most, hogy felhívtátok a figyelmem a női belső nemi szervekre, bevallom, nekem is egyre inkább ahhoz tűnnek hasonlónak az ábrák, a grafikus célzások és a női alakok tendenciózus szerepeltetése…

De az agresszív, riasztó növényeket ez sem magyarázza…

 242. Eugenie Danglars — 2009-12-10 20:42 

@tiboru: kilenc sziget, mint földrajzi egység, vagy a tudás 9 szigete, vagy valami más?

 241. Eugenie Danglars — 2009-12-10 20:40 

@csöcsfej: ez nagyon is logikus.

De ha abból indulunk ki, hogy kolostoroknak volt elsősorban hozzáférése drága papírhoz, írószerszámhoz, illetve az írás és olvasás (+ mezőgazdaság, gyógyítás, stb. stb.) tudományához, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon milyen ismerettel kellett és volt szabad rendelkezniük a női testről illetve annak termékenységéről? Szabad volt vallásos emberként meztelen női testet ábrázolniuk? (A kornak megfelelő) pontos anatómiai ismerete nyilván csak az orvosoknak volt; női bajokról, terhességről, fogantatásról meg a bábaasszonyok és “boszorkányok” tudhattak a legtöbbet. Szóval ha valóban ez annak a szövegrésznek a témája, akkor el kell gondolokozni azon, hogy létezik-e ennek a szerzetes-orvos-bábaasszony együttállásnak közös halmaza, mely birtokában volt minden szükséges tudásnak a könyv megírásához.

 240. tiboru — 2009-12-10 20:38 

@Djurika:

Nem tudok más névről. Talán a kollégák közül valaki..?

 239. tiboru — 2009-12-10 20:37 

@Eugenie Danglars:

Ezek állítólag kilenc, egymással valamilyen kapcsolatban álló szigetet jelképeznek.

 238. csöcsfej — 2009-12-10 20:34 

@csöcsfej: még annyi, a keletkezés idejével gyanúsan egybeesett a rekonkviszta, simán átmásolhattak egy arab könyvet, amiben lehetett ábra akár petefészekről, akár másról hiszen megvoltak az anatómiai ismereteik.

Újabb konteó:)

 237. eezandwizz — 2009-12-10 20:28 

@Deak Tamas: Arra én az Arnolfini-nál nem emlékszem, hogy a nő már meghalt volna és ezért lenne a képen terhesnek ábrázolva, de lehet. Én inkább olyanokra gondoltam, mint pl. Cranach (de az későbbi, mint amit említettem). Olyan képekre, ahol nem egy nő portréját látjuk, hanem valamilyen bibliai vagy mitológiai alakként van ábrázolva.

Közben még — sajnos a Laphroaig-ot nélkülözve — az jutott néhány komment kapcsán az eszembe, hogy lehet ez egy olyan kitalált világ ábrázolása (ahol az író létrehozta a helyi nyelvet is), mint amit később pl. Swiftnél láthatunk, de ilyen létezik “képregény” formában a 19. századból is: Abbott Flatland című műve, vagy Grandville L’Autre monde című könyve.

 236. csöcsfej — 2009-12-10 20:28 

@Eugenie Danglars:

hüvelyt azt biztos nem másolt volna senki abban a korban szerintem, de az egészről az ugrott be, emberi szaporodásról szólhat a dolog – például ahogy közelít egyesével a bűvös kilences számhoz a “fürdőzők” egyre jobban jönnének ki a medencéből, még a hasuk is nő.

Ez megmagyarázná titkosítást, illetve miért tűnt el egyházi könyvtárban a pár lap.

Asztrológiával kombinálva meg bőven megért volna nekem 600 pénzt, hogy tudjam, milyen nemű gyermek várható ilyen olyan jegyben, csillagállásnál.

“Rudolf egy jóslat következtében nem nősült meg soha, amely szerint fia fogja letaszítani a trónjáról.” wiki

 235. oramuves — 2009-12-10 20:25 

bocsesz

 234. oramuves — 2009-12-10 20:25 

újabb képtelen ötlet: a cuccot az atlantisziak nyelvén írták. Azon a kontinensen éltek ezek a furcsa növények.

 233. oramuves — 2009-12-10 20:22 

újabb képtelen ötlet: a cuccot az antlantisziak nyelvén írták. Azon a kontinensen éltek ezek a furcsa növények.

 232. É2I — 2009-12-10 20:17 

Kos, halak, rák, oroszlán, mérleg, nyilas egyértelműen felismerhetők…

Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a rész egy termékenységi horoszkóp, és egyfajta korai termékenységi kalendárium, némi szexuális felvilágosítással, magyarázattal.

(Vagy nem, de az biztos 🙂

 231. Eugenie Danglars — 2009-12-10 20:12 

@csöcsfej: valóban nekem is eszembe jutott, de nem találtam meg a hüvelynek megfelelő “csatornát” a rajzokon… lehet, hogy valami női témáról szól, és akkor ezért is nem olyan meglepő a nőies íráskép? 🙂

 230. csati — 2009-12-10 19:52 

@Phobos: Basszus, egy sima poén volt… nem lehet mind mellé forgalmi rendőrt állítani…

 229. Colour of silence (törölt) — 2009-12-10 19:43 

@csati: Egy szóval sem állítottam egyértelműen. Nem igazán értem a cinizmusod. Az ősi nyelvekről beszéltem. Kiforgatod a szavaim.

 228. É2I — 2009-12-10 19:39 

http://www.voynich.com/folios/f68v3.jpg

Hát ha ez nem egy spirál galaxis, akkor már túl sok sci-fit néztem 🙂

 227. prezzey — 2009-12-10 19:32 

Hmm, a Codex Seraphinianus még nem került elő?

en.wikipedia.org

/wiki/Codex_Seraphinianus

(Scannelt verzió kering az interneten)

Ez kortárs és ismert a szerzője (Luigi Serafini olasz művész), akiből nagyon sokáig nem lehetett kihúzni, hogy mi van oda írva, nemrég viszont azt nyilatkozta, hogy semmi, nincsen jelentése a szövegnek. Persze lehet, hogy ezt is csak a rejtély kedvéért mondta ;]

*

Ha már kódex meg összeesküvéselmélet, Jung titkos Vörös könyvéről hallottam igen vad teóriákat, de most idén megjelent a könyv nyomtatásban, meg lehet venni meg el lehet olvasni (sajnos nekem nincs meg).

http://www.nytimes.com/2009/09/20/magazine/20jung-t.html?_r=1&pagewanted=all

 226. É2I — 2009-12-10 19:30 

Ez elég érdekes a témában főleg a 36-37. oldal tűnik (számomra)annak:

http://www.isi.edu/natural-language/people/voynich.pdf

 225. csati — 2009-12-10 19:30 

@HgGina: Pfff, ez mélyütés volt. Természetesen tudom, hagyomány szerint kitől származtatják a torinói leplet – úgy értettem; attól még készülhetett jóval később. Ha jól tudom, az összes modernebb kutatás is erre jutott egyébként…

És szerintem szedd elő a jegyzeteidet, mert ha hivatásszerűen foglalkozol ilyenekkel, akkor nagy égés, hogy olyan dolgokat írsz le, hogy 50000 évnél RÉGEBBI leletek esetében használnak rk.-os kormeghatározást – ilyen leleteknél az eredeti c14 izotópoknak a 0,1-0,01%-a sincs már meg, pont azért nem mérhető. És c15-ös izotópot se nagyon emlegess, mert olyan nincs…

Egyébként bocs, nem szeretek senkit kioktatni, csak egy jótanács… És télleg befejeztem az offot!

 224. triumphator — 2009-12-10 19:22 

@csöcsfej:

tényleg, a körkörös ábrák még emlékeztetnek is az asszony terhességi korongjára… 🙂

 223. HgGina — 2009-12-10 19:22 

@csati: ha nem érted a 2000 évet akkor nagyon sajnálom. Vagy nem tudod, mi a torinói lepel.

Nem baj. Megesik.

 222. csöcsfej — 2009-12-10 19:18 

@tiboru:

a 75 és 78-ról valahogy csak ez ugrott be;

termtud.akg.hu/okt/oktanyag/ember/szap/meh.jpg

szóval nem bélcsatorna:D

 221. csati — 2009-12-10 19:14 

@HgGina: Ja, még annyit: miért kellett volna a torinói lepelnél a feltételezett 2000 évet adnia a kormeghatározásnak? Miért furcsa, h sokkal magasabb a c14 arány – ami azt jelenti, h fiatalabb?

És attól, h a c14 felezési ideje kb. 5700 év, miért ne lehetne mérni kisebb változást? Jópár dolog nem vili nálam…:)

 220. Deak Tamas — 2009-12-10 19:10 

@pwpw: hát … én továbbra is azt mondom, hogy az iromány mondókája világos, csak épp a nyelvet nem értjük …

 219. Eugenie Danglars — 2009-12-10 19:09 

Érdekes török toronyszerűségek vannak azon a részen, ahol 9 nagy körkörös motívum szerepel egymással összekötve. Az egyiken egy vár vagy kolostor is megfigyelhető.

 218. pwpw — 2009-12-10 19:08 

az jutott most így hirtelen az eszembe, hogy az nem lehet, hogy ez csak egy ilyen vázlatfüzet féleség, és aki írta, gyakorolta csak az írást? a graffitisek is rajzolgatnak összevissza betűket a blackbooknak nevezett füzetükbe, nem lehet, hogy az író is csak a betűk kapcsolódását, meg ilyesmiket gyakorolt? ez megmagyarázná a szavak ismétlését, sőt a szótagok gyakori ismétlődését is. ja és persze a rajzokat is. valami kódexrajzoló, (vagy író?) gyakorlófüzete szerintem:) áhh bár közben rájöttem, hogy drága dolog volt az a bőrizé amire írták, szóval nem tudom… akkor valami gazdag kezdő kódexrajzoló vázlatfüzete:)

 217. csati — 2009-12-10 19:07 

@HgGina: Hú, én befejezem, mert télleg laikus vagyok. Ráadásul c15-ről még sose hallottam…

Egyébként nem értem, ha használhatatlan a radiokarbonos kormeghatározás, akkor minek próbálkoztak a torinói lepelnél ilyennel? Nem tudták a tudós urak? Egyébként a wiki is tök mást mond, de arra hivatkozni nem túl elegáns. Ja, és én pont szerves anyagról beszéltem, nem szervetlenről…

 216. Deak Tamas — 2009-12-10 19:06 

@É2I: Asszem elsikkasztotta a hozzászólást a blogmotor : szal a wiki szerint az író értette is, tudta is hogy mit ír.

 215. Deak Tamas — 2009-12-10 19:03 

@É2I: hát lehet, de a wiki forrás szerint az írás struktúrája alapján az illető aki írta, az tudta hogy mit ír és értette is…

Meg szimpla másolásnál szerintem több lenne a hiba meg a bizonytalanság. Mondjuk házilag ezzel lehet kísérletezni, meg kell próbálni másolni mondjuk valami thai írást vagy egyiptomi hieroglifát. Én elkezdtem tanulni az arab betűket anno, és hát a vonalas füzetben is vétettem hibát eleget.

 214. É2I — 2009-12-10 19:02 

@Deak Tamas:

Én arra gondoltam, hogy a lapszámozás később készült. Egy katalogizálás során, amikor a könyv már nem volt túl jó állapotban, azaz széthullóban és mielőtt újra fűzték volna, egy akkori hozzáértő beszámozta az újra fűzéshez.

 213. HgGina — 2009-12-10 19:01 

@Zzoorroo: 50-70 év pontossággal nem működik, akármennyire is szeretnénk. Továbbá már magából a C14 felezési idejéből adódóan megfelelő biztonsággal 20 ezer évesnél fiatalabb anyagok esetén esélyed nincs meghatározni a korát.

Az anyagmennyiség valóban fontos tényező, csak ugye általában igen kevés a szennyeződésmentesen rendelkezésre álló anyag. Épp ezért nem lehetett pl. a cári család maradbványait vizsgálni.

@csati:

Szervetlen anyagokra nem szokás C14 módszert használni, azokra egész más módszereket alkalmaznak.

Nincs szerves és szervetlen szénatom. Van szénatom, amelynek vannak izotópjai. Az egyes izotópok felezési ideje pedig eltér. A C14 nagyjából 5700 év, tehát a feleződés mennyiségét 5700 évnél korábban meg se tudod mondani, mert addig nem tudod, mennyi volt a teljes mennyiség.

Egyszerű kis matek, 5700 év alatt nem lehet vele kort meghatározni még megtippelni se. Ennyi.

Ellenben egy anyagmaradványnak mondjuk egy színképeéemzéáses módszerrel meg tudod állapítani az összetevőit, majd ebből meghatározhatod, hogy egyes vegyületek az adott, feltételezett időpontban létezhettek-e.

Volt szerencsém többsezer esetben XVIII.-XX. századi papírok vizsgálatát végezni ilyen módszerrel. És éppen azért, mert a C14 nem működik párszáz éves távolságban megbízhatóan.

És sajnos már az is lehetetlenné tehet egy kormeghatározást, ha rácsöppen az anyagra mondjuk egy kis alkohol vagy benzin. Amit régi papírok tisztításánál alapvetően sok esetben használnak. Ugyanis ezek szennyeződései nem párolognak el maradéktalanul, a vizsgált mintában pedig a C14 és C15 arányát megváltoztatják.

Csak másik példa, a torinói lepelnél ugyanúgy totális csődöt mondott a C14, más anyagvizsgálati módszerekkel kaptak nagyjából közelítő eredményt. a feltéttelezett 2000 évesnél ugyanis sokkal magasabb volt a C14 aránya. Annyit lehetett megállapítani, hogy feltehetően XIV-Xv. szd. körüli lehet az anyag, de a pontos kort a lepel szövési technikájából és az egyéb anyagok kémiaia összetételéből lehetett megállapítani.

Másik példa “Samu”. A C14 is csak a kb. félmillió évet határozta meg. Ma annyit tudunk, hogy 350-ezer évesnél biztosan korábbi, 600 ezernél biztosan fiatalabb a csont.

 212. É2I — 2009-12-10 18:54 

@Deak Tamas:

Upsz, erre nekem meg a pc-s sorvége, filevége jel ugrott be egyből.

Simán lehetne egy leírás lemásolásakor; mármint aki tükörmásol, nem tudva mit is ír le.

 211. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:53 

@triumphator: nem, erre gondoltunk, Deak Tamas linkelte:

130.132.81.65/VOYNICHIMG/size4/D0017/1006187.jpg

 210. csati — 2009-12-10 18:52 

@tiboru: Egyébként bocs az offért, de nem 6 elektron, 6 neutron, hanem 6 elektron, 6 proton, a c12-ben 6 neutron, a c14 izotópban 8 neutron van.

A szerves szén annyiban különleges, hogy a c14 izotóp a levegőben, a kozmikus sugárzás hatására keletkezik, majd beépül a növényekbe (az azt megevő állatokba), és ezután egyenletes sebességgel csökken, bomlik. Ezt lehet mérni. Az ásványi szenekben már rég elbomlott a c14 nagy része, ezért csodálkoztam, h gyűrűt meg harangot említ a topiktárs – mert azokban ugye ásványi szén fordulhat elő inkább.

 209. Deak Tamas — 2009-12-10 18:51 

@É2I: Így ha ez igaz, akkor viszont egyértelmű, hogy több, ezen a nyelven illetve (mondjuk) latinul tudó ember is közre kellett működjön az íráskor.

 208. triumphator — 2009-12-10 18:50 

erről az 5. oldalról beszéltek?

voynichcentral.com/gallery/Quire-9/f67r1_f67r2

szerintem szoláris és lunáris naptár.

 207. Djurika — 2009-12-10 18:49 

Azt lehet tudni, hogy milyen néven emlegették korábbi források a kéziratot mielőtt Voynich-ról nevezték volna el?

 206. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:48 

Pörög az agyam, további észrevételek:

– a halaknál és a kosnál még fel vannak öltözve a nők;

– a baknál (remélem, jól értelmezem a rajzot) félig fel vannak öltözve, félig meztelenek;

– a bikánál mind meztelenek, némelyik dézsában ül, némelyik áll

– az ikreknél, oroszlánnál, szűznél, mérlegnél mind áll és mind meztelen, és jóval többen is vannak, mint az előző képeken,

– az egyik csillagjegy állatrajza megfejthetetlen számomra, leginkább gyíkra emlékeztet – talán ez a skorpió?

– a nyilasnál egy térdig érő szoknyás nő tart szerszámíjat a kezében 🙂

 205. Deak Tamas — 2009-12-10 18:46 

@Eugenie Danglars: Lehet hogy azok a betűk …

 204. Deak Tamas — 2009-12-10 18:44 

@szépmező: Ennek ellentmond az, hogy a pergamen mondókájának logikája és tartalma világos (szerintem) : végy bizonyos időben termő növényeket, ezt valamilyen módszerrel feldolgozva és valamilyen alkalmazva (fürdőban??) nőkön/nőkkel valamit elérsz.

Csak épp a részleteket nem tudjuk…

 203. É2I — 2009-12-10 18:43 

Most, hogy nézegetem az oldalakat egyértelmű, hogy a számozás nem egy időben került a lapokra. Legalább is a 8-s nagyon kilóg a 89 leírásokból.

 202. tiboru — 2009-12-10 18:42 

@Eugenie Danglars:

Igen, ez nekem is eszembe jutott, amikor az egyik medencés képen 12 csajszi volt látható.

 201. Deak Tamas — 2009-12-10 18:41 

@Eugenie Danglars: hát azért valszleg már ezt megpróbálhatták 🙂

Nekem még az jutott eszembe az archaikus németről, amit írtál, hogy a c89 zárójelsor névelő lehet, a svéd nyelven is a szó végére ragasztják a “névelőt”

 200. tiboru — 2009-12-10 18:41 

Hm, mondtok valamit azzal az ötödik oldallal…

 199. tvmiska — 2009-12-10 18:41 

nekem a medencés nők az első pillanattól kezdve szüreti macáknak tűnnek, akik nagy dézsákban tapossák a szőlőt, a bor pedig csorgadozik nagy kupákon keresztül.

szerintem ez borkalauz. stopposoknak.

 198. triumphator — 2009-12-10 18:39 

erősen addiktív a cucc, tiboru… 🙂

nagyfelbontásban nézegetve nekem folyamatosan számok jönnek be valahogy.

8, 4, 40, 6, 2, 9 – szerintem ezek mind ott vannak. már ha akkor így írták volna a számokat, ugye. a fülecskés jel, az EVA t, pedig szakaszhatárnak, vagy szótaghatárolónak látszik. ilyen nagy, feltűnő és láthatóan lendületes írással felvitt jel egy egyszerű szövegben pocsékolás lenne.

 197. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:39 

Most úgy megütköztem valamin. Mi van, ha az asszonyábrázolás nem hétköznapi tevékenységet jelképez, hanem a nők csillagokat, istennőket ábrázolnak? A csillagjegyek mellett is csak nőalakok állnak, akik csillagot tartanak a kezükben, és mintha valami dézsában ülnének, felöltözve.

 196. tiboru — 2009-12-10 18:38 

@csati:

Nem akarok beleszólni a tőlem elég távol eső területet érintő témába, de az nem úgy van, hogy a szénatom az szénatom? Hat elektron, hat neutron? Vagy van szerves szénatom és szervetlen szénatom?!

Ennyire lemaradtam?

 195. csati — 2009-12-10 18:37 

@Eugenie Danglars: Lehet, hogy eddig csak begyöpösödött matematikusok és kódtörők foglalkoztak a témával…? És nem jutott ilyen az eszükbe…? 🙂

 194. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:35 

@Deak Tamas: igen, erre gondoltam. Szerinted is a betűk szerepelnek felsorolva a belső gyűrűn? Nekem nagyon úgy tűnik.

 193. Licus — 2009-12-10 18:35 

Vagy inkább Na’Conxipán _ Nézzétek meg Gulácsy Lajos képeit… Hozzá hasonló alkatú ember irta-rajzolhatta. Becsavarodott, és beleragadt a saját álomvilágába.

 192. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:34 

Emberek, most nézem a csillagképes részeket. A zodiákus jelek mellé oda van írva, hogy egyértelműen mit ábrázol. Miért nem ezekből indulnak ki, és próbálják összevetni korabeli írásmódokkal, kiejtésmódokkal? Ma már azért elég jól rekonstruálható az európai nyelvek változása. A legnagyobb élmény az volt, mikor archaikus német nyelven beszéltünk a nyelvészeti órákon. :)) Tehát… miért nem ezekből a kifejezésekből (és azok betűiből) következtetnek a kutatók a többire?

 191. tiboru — 2009-12-10 18:31 

@szépmező:

A kérdés akkor is feltevődik, ha az van, amit mondasz: MILYEN nyelven és MILYEN ábécével írt? És MIRŐL?

 189. csati — 2009-12-10 18:29 

@Zzoorroo: Nem inkább: mindenre, amiben SZERVES szénatom van? Mert a növények anyagcseréje állítja be a C12/C14 arányt, amely aztán egyenletesen változik.

 188. tiboru — 2009-12-10 18:27 

@Licus:

Köszönöm 🙂 Te pedig aranyos vagy, mint mindig.

 187. Deak Tamas — 2009-12-10 18:26 

@C._de_Berzsián: igaz, dehát ugye vannak benne latin szavak ..

 186. Zzoorroo — 2009-12-10 18:24 

@csati: mindenre, amiben szénatom van.

 185. tiboru — 2009-12-10 18:23 

@C._de_Berzsián:

A hiányt nem csak a számozás miatt lehet észlelni. A hónapos (zodiákusos, horoszkópos) részből például egy lap (két oldal) hiányzik, mert csak tíz hónap szerepel.

 184. csati — 2009-12-10 18:23 

@Zzoorroo: Gyűrű, harang…?

Én nem vagyok a kormeghatározás nagy tudója, de nem szerves anyagok (növényi, állati, emberi maradványok) esetében alkalmazzák?

 183. szépmező — 2009-12-10 18:21 

Gyerekek, úgy vettem észre, még senki nem közelítette meg arról az oldaláról a dolgot, hogy aki írta a kéziratot, az tuti nem volt épelméjű és/vagy erős tudatmódosító szerek hatása alatt állt.

Namost, egy ilyen pillanatában elkezdte papírra vetni azt, amit a hangok diktáltak neki, vagy amiket látott.

Vélemények?

 182. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:21 

@Deak Tamas: tutira. Azon biztos van szerző vagy cím, már sokkal közelebb járna az ember az igazsághoz. 🙂

Egyébként abban a pdf-ben, amiben én nézegetem, az 57. és 58. számozott oldal közt van egy nagy “5”-ös számmal ellátott oldal, amin több, egészen szabályos körgyűrű látható. A legbelső gyűrű karimáján a jelek (“betűk”) egyenként szerepelnek egymás mellett, szóközzel, mintha csak az ábécé lenne ott felsorolva. Nagyon különös.

 181. Zzoorroo — 2009-12-10 18:16 

@HgGina: hát egyikünk akkor nagyon rosszul tudja. A rádiokarbonos kormeghatározás akár 50-70 éves pontossággal is működik, ha van elegendő szénatomunk.

A minta tömegétől függ tehát a pontosság. Egy kétgrammos gyűrű esetében lehet, hogy három-ötszáz év a pontosság, de egy többszáz kilós harang készítési évét +/- 15 éves pontosságal meg lehet állapítani, pláne, ha jó sokáig mérhetjük, és persze megfelelő műszerekkel.

Te hol tanultál ilyesmit, hogy csak évezredet lehet beazonosítani? És mikor tanultad? Csak mert úgy húsz éve ezt minden szakember tudja.

 180. Licus — 2009-12-10 18:15 

Amúgy meg üdv, Tiboru. Jó h itt vagy. És NAGY népnevelő vagy ;-D

 179. Licus — 2009-12-10 18:14 

@nadivereb: A hettita nyelv totál kihalt vagy 3 ezer éve. Azt se igen tudták, h léteztek. Megtalálták vagy 100 éve az írásos tábláikat – kétnyelvű szöveg nélkül. A jelek ismétlődésének törvényszerűségeiből jöttek rá a kutatók, h a hettita egy KIHALT indoeurópai nyelv és szépen meg is fejtették. Tehát ha VALÓDI nyelv jelenik meg egy jelsorban, azt meg lehet fejteni az alapján, h mely nyelvcsaláddal vág egybe a jelek/sorozatok ismétlődése, eloszlása. Itt ez a ciki… Sztem őrült barát 30 évig ült egy zárkában és rajzolgatott, írogatott. A maga kedvére, a maga flúgos világáról. Középkori Csontváry:(

 178. C._de_Berzsián — 2009-12-10 18:10 

Ej, a számozás máskor és máshol is történhetett, nem?

 177. mirko vosátka — 2009-12-10 18:10 

@tiboru: örülök, hogy más is megborzongott, mikor a szkennelt lapokat nézegette. akkor nem az én idegrendszerem gyenge 🙂 mondjuk a nyelvészblogon is azt írja a blogger, hogy hátborzongató. az.

az egyébként teljesen kizárható, hogy egy félőrült, ámde gazdag nemes alkotta az egészet? a pénze megvolt a nyersanyagra, csak hibbant volt, ma is vannak ilyenek. a család meg hagyta, hadd bíbelődjön vele, addig is nyugton van. habár ennek ellentmond, hogy a nyelvészek azt mondják, a nyelvezete nem esetleges, pont olyan, mint egy emberi nyelv.

 176. Deak Tamas — 2009-12-10 18:06 

@Eugenie Danglars: szintén rövidke off, én láttam baszk weblapot, ahol ők állítják magukat velünk rokonnak 🙂

 175. tiboru — 2009-12-10 18:05 

@HgGina:

“Researchers at the University of Arizona used the radiocarbon dating method on the 246 pages written in Europe by and found that the parchment was made between 1404 and 1438, said Walter Koehler, an ORF producer who oversaw the TV documentary on the manuscript.

Read more: http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article_1516863.php/Mysterious-Voynich-manuscript-is-genuine-scientists-find#ixzz0ZJIjZE7Y

Ennél többet nem tudok, nem voltam ott.

 174. Deak Tamas — 2009-12-10 18:04 

@Eugenie Danglars: viszont ha ezt elfogadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon sokak által ismert tevékenységet ír le …

Amúgy én rájöttem, hogy csak az első oldalt kéne megfejteni, hiszen valószínűleg azon pontosan rajta van, hogy miről szól az egész 🙂

Nekem még tetszett a kutya is az egyik lapon…

 173. Eugenie Danglars — 2009-12-10 18:02 

@tiboru:

OFF

Nem tudom, számomra az iráni-magyar, sumér-magyar meg egyéb, minket abba a kultúrkörbe helyező megállapítás áltudománynak, belemagyarázásnak tűnik. Szerint mi, magyarok rettentő hiú népség vagyunk, és szeretünk kitűnni és fontos lenni, nagy elődökkel vagy fontos történelmi múlttal rendelkezni, és ezért vélik sokan az ókori kultúra bölcsőjében keresni eredetünket. Mennyivel magasztosabb, mint egy gyűjtögető nomád törzs a rideg ruszki tajgáról, nem? 🙂

Ennek ellenére semmi bajom a közelkeleti világgal, mondd, útközben Nagy Sándor nyughelyét nem találtad meg véletlenül? 🙂

 172. franta — 2009-12-10 18:01 

@Deak Tamas: Meg a harmincéves…

 170. HgGina — 2009-12-10 17:59 

Sajnos ezen a pár soron nem jutottam túl:

“- valamikor a XV. század Európájában készült; egy friss (idei) laboratóriumi szénizotópos vizsgálat, amelyre az Arizonai Egyetemen került sor, 1405 és 1440 közé datálta a keletkezési időintervallumot”

Hiába no, vicces gyerekek ezek az arizonai kutatók.

Amikor a szénizotópos kormeghatározást (C14) tanultuk, ezt a módszert az 50 ezer évesnél régebbi szerves anyagok vizsgálatára használták. A C14 izotóp felezési ideje nagyjából 5700 év. A többezer éves tévedési szórás miatt aligha vizsgálnak így párszáz éves iratokat.

Avagy találtak egy jobban használható izotópot? 🙂

 169. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:57 

@tiboru: 😀 😀

A 49. oldalnál tartok, és nem tudom elgöndeni, hogy különös fejű giliszták vagy kígyók tekergőznek a növény gyökerei közt.

Egyébként lenyűgöz az aprólékosság, amivel a rajzok elkészültek.

 168. tiboru — 2009-12-10 17:56 

@Eugenie Danglars:

OFF:

Én most jöttem Azerbajdzsánból, ahol a lakosság 90 százaléka meg van győződve a magyar-azeri-iráni rokonságról. Ami nekünk jó 🙂

Ja: Észak-Iránban cirka 25 millió azeri él.

ON:

Egy amerikai katonai írásszakértő szerint négy, egymástól eltérő kézírás különböztethető meg a kéziratban.

 167. csati — 2009-12-10 17:55 

@Phobos: Télleg, a magyar kötődés nem jutott senkinek az eszébe eddig, pedig milyen egyértelmű… :)))

 166. tiboru — 2009-12-10 17:53 

@Eugenie Danglars:

Az a bojtos farkú inkább khiméra; a feje és a teste lóé, végtagjai ragadozó nagymacskáé.

 165. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:52 

Egyébként érdekes, hogy az első 42 oldalt látszólag ugyanaz a szerző írta, míg a 43. oldaltól eléggé másféle kézírással folytatódik. Ha nem középkori műről lenne szó, azt mondanám, női írás.

 164. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:51 

@Phobos: úgy tudom, az iráni magyar vonal sosem nyert bizonyítást.

 163. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:49 

@Deak Tamas: aha. Viszont nyitott, pavilonszerű fürdőnek tűnik, ahol azon a képen vannak.

 162. Colour of silence (törölt) — 2009-12-10 17:48 

Öööö..én hobbiból hasonló dolgokkal (is) foglalkozom. Eléggé izgalmas a dolog. Vannak ötleteim. Például szerintem nagy a valószínűsége, hogy vannak benne olyan mássalhangzók, mint például nálunk a “gy” vagy “ty”. A délkelet ázsiai szál eléggé valószínű. Ugye az arámi nyelvből származik a szogd, abból a majdnai mandzsu, ujgur (igen, kezd gyanús lenni.:)) mongol és a korai magyar is. Ez az iráni nyelvcsoporthoz tartozó írások egyike. Több mint gyanús, de előre nem szeretnék marhaságokat írni..:D. Tanulmányozni fogom.

 161. tiboru — 2009-12-10 17:48 

@Styxx:

Édes ecsém, vedd úgy, hogy koccintottam veled, a rettegés ellen!

 160. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:47 

@Bocimaster: valóban. 🙂

Milyen érdekes jobb alsó sarokban ábrázolt állat! Szerintem nagymacskaféle lehet, a bojtos farokból én oroszlánra tippelnék. Bal oldalon, alul meg mintha egy gyíkféle lenne.

 159. tiboru — 2009-12-10 17:44 

@Eugenie Danglars:

Kicsi, de jó nagy tüzet csinál 🙂

Elsőre azt hittem, hogy a kis sárkány poén és most rajzolta oda valaki…

 158. Styxx — 2009-12-10 17:42 

@tiboru:

és ha megnézed a nőket, tiszta Susan Boyle klónok. Aki ráadásul, mint tudjuk, szűz. Időutatás + szeplőtlen fogantatás = középkori klónozás.

Kellett a hangja a vatikáni apácakórusba.

Én is itt vagyok egyedül a sötét irodámban, mint Eugenie Danglars Úrhölgy és kezdek rendesen besz@rni. Ide azt a whiskys flaskát Tiboru bátyám!:-)

 157. oramuves — 2009-12-10 17:41 

@Bocimaster: Talán a kereszt szimbólumot is ufók hozták hozzánk!

 156. Deak Tamas — 2009-12-10 17:40 

Ezen meg kifejezetten vidáman pancsolnak:

http://www.voynich.com/folios/f84r.jpg

 155. Bocimaster — 2009-12-10 17:40 

@Eugenie Danglars:

http://www.voynich.com/folios/f79v.jpg

ezen meg egy kereszt, ufok nem nagyon raknának rá ilyet

 154. oramuves — 2009-12-10 17:39 

@ZX: a kevés írásjel nem olyan nagy probléma, pl a hawaii nyelvben sem viszik túlzásba.

hu.wikipedia.org/wiki/Hawaii_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9

 153. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:39 

A 33. oldalon vajon az mák? 🙂 Érdekesek a növény gyökerének gumóiba rajzolt emberi arcok.

 152. tiboru — 2009-12-10 17:38 

@Deak Tamas:

Azért van ott az a 12 egymás utáni hiányzó oldal (az f59r-től az f64r-ig), ez hat pergamenlap, mindkét oldalán teleírva-rajzolva.

Aztán háromszor két-két lap (négy oldal).

 151. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:34 

@Baromméter: egyetértek, kicsit szűkül ezzel a kör. Főleg a korábban említett barcelonai ágyúval… 🙂

Egyébként a 25. számozott oldalon van egy aranyos kis sárkányka a lap jobb alsó sarkában. :)))

 150. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:33 

@Deak Tamas: meglehet, még sosem jártam esőerdőben. Egy alkalommal volt egy olyan érzésem, hogy húsevő növényt ábrázol a rajz.

Érdekes egyébként, hogy csak a piros-kék-zöld-barna színek váltakoznak. Ez vagy azt jelenti, hogy csak korlátozott mértékben állt a készítők rendelkezésére színanyag, vagy csak ilyen színű növényeket ábrázoltak…

Amúgy szerintem biztos, hogy az ábrák nem csak értelem nélküli, oldalkitöltő furaságok, hanem kapcsolódnak a szöveghez. A rajzokat körbefutó szöveg egyértelműen azt mutatja, hogy előbb készült el a rajz, és utána került a pergamenre az írás.

 149. tiboru — 2009-12-10 17:31 

@Deak Tamas:

Ki tudja, milyen ábrák szerepelhettek azokon a véletlenszerűen hiányzó oldalakon… Talán olyanok, amelyek – ha nem is jelentenek tuti kulcsot a szöveghez – de esetleg segítettek volna a téma, a helyszínek vagy a nyelv vonatkozásában.

 148. Baromméter — 2009-12-10 17:31 

“There are only a few words in the manuscript written in a seemingly Latin script.(…) Also, a series of diagrams in the “astronomical” section has the names of ten of the months (from March to December) written in Latin script, with spelling suggestive of the medieval languages of France or the Iberian Peninsula.”

Azért innen el lehetne indulni, nem igaz, hogy ennyire bonyi a cucc. Gyerünk máááár!

“However, it is not known whether these bits of Latin script were part of the original text or were added later”

A mai technika mellett, amikor egy kőbaltáról megmondják, hogy százezeregyszázhuszonhat éves? Ne méááá.

 147. Deak Tamas — 2009-12-10 17:28 

@Eugenie Danglars: pedig szerintem az esőerdők növényzete ilyen. Amelynek egyáltalán a környékére – tudtommal – csak 1460-ban értek először portugálok.

Én is most nézegetem épp, nekem eddig egy fix benyomásom van, hogy a hiányzó oldalak szerintem véletlenszerűen hiányoznak.

 146. Valakinyolc — 2009-12-10 17:25 

Én is az autistákra gondoltam egyből…hátha tudnának kezdeni vele valamit…lehet, hogy túl sok filmet néztem.

 145. Deak Tamas — 2009-12-10 17:23 

Hát itt van az egész : http://www.voynich.com/folios/

 144. tiboru — 2009-12-10 17:22 

@Eugenie Danglars:

Ugyanezt éreztem én is, pedig én nem vagyok egyedül: itt van mellettem egy pohár Laphroaig whisky 🙂

 143. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:21 

@tiboru: jézusom… 😮

 142. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:20 

@tiboru: igen, meglehet. Csupán azért jegyeztem meg, hogy érdekes a koreai hasonlóság, mert abban az időben (15. sz.) egészen biztosan olyan volt a koreai asszonyok hajviselete.

 141. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:19 

@Deak Tamas: nem tudom. nagyon furcsa, akár ábrázolhat a két kád két eltérő időpontot is.

Nézegetem egyébként a beszkennelt oldalakat, és kiráz a hideg már a növényrajzoktól is. (bár este van és sötét, és egyedül vagyok a lakásban, szóval ez is hozzájárulhat az érzéshez 🙂 Eddig 20 oldalt néztem meg úgy közelebbről, de csak egyetlen egy rajz volt, amiről azt tudom mondani, hogy oké, ez egy normális, nálunk is honos virág akkori képe lehet. A legtöbb számomra, laikusként teljesen abszurdnak néz ki, hogy több hagymás töve van egy növénynek, vagy hogy egy lapos csonkból nőnek ki vékony, hosszú indák, meg mittudomén. Nem vagyok biológus, csak az alapján szemlélem, ami rám ragadt tanulmányaim során, de… Nem tetszenek nekem ezek a növények. Olyan ’80-as évekbeli sci fi magazinos ufó-világok növényzetére hasonlít, és ez nem jó jel… :S

 140. tiboru — 2009-12-10 17:18 

@Bocimaster:

És ha megnézitek a 75. oldalt:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/F75r.jpg

itt olyan, mintha a nők egy bélcsatornán keresztül haladnának lefele; vagy mintha a nyelőcsövön keresztül érkeznének a gyomorba…

Tiszta horror.

 139. Bocimaster — 2009-12-10 17:16 

@tiboru: Ez nem hülyeség, a felső képen 7 nő van, az alsón már 8. Ez is csak a középkori fantasy vonalat erősíti :).

 138. tiboru — 2009-12-10 17:14 

@Deak Tamas:

Én is nézegettem az oldalakat és azokról a csövekről, vezetékekről, kádakról, folyadékokról tudjátok, mi jutott eszembe?

Hát hogy úgy 100-150 évvel ezelőtt kábé így képzelték el az akkori “scifi-szerzők” a klónozást, illetve a frankensteini receptet a mesterséges ember létrehozására…

 137. tiboru — 2009-12-10 17:12 

@Eugenie Danglars:

Az a feltekert hajfonat olyan szlávos (lásd Tyimosenkó asszony ukrán frizuráját)…

 136. tiboru — 2009-12-10 17:10 

@Eugenie Danglars:

Ne feledkezz meg arról, hogy meg kell osztanod velünk az észrevételeidet!

 135. tiboru — 2009-12-10 17:06 

@Deak Tamas:

Amióta a torinói lepelről is rögzítettek pollent meg mindenféle szerves maradványt, na meg az egyiptomi műmiákat is zaklatták hasonló dolgokkal, szerintem nem lehetetlen sem a pergamentől ilyesféle eredményt várni, de attól sem, hogy mondjuk verejtékcsepp-maradványt fedeznek fel valamelyik oldalon.

Nem tudom, nem vagyos CSI-os, de szerintem érdemes lenne errefelé is keresgélni (biztosan megtették már…)

 134. Deak Tamas — 2009-12-10 17:05 

@Eugenie Danglars: jó kérdés … és amit még én nem tudok elképzelni, hogy ez a valami, amit a 78-as lap ábrázol, ez a valóságban is fizikailag is fentebb volt? Legfelül ez az “ernyős málna” és alatta a kád a nőkkel? Hacsak nem a középkorban divatos “több esemény egy képen” megoldásról van szó.

Nameg, hogy egy ehhez hasonló berendezést találtak-e már egyáltalán valahol?

 133. Eugenie Danglars — 2009-12-10 17:05 

@tiboru: szenvedélyesen rajongok az ilyen titokzatos dolgokért, megyek, át is böngészem a letöltöt oldalakat, hátha akadnak még ilyen érdekes ábrák, amiken elmerengek. 🙂

 132. rattenfanger — 2009-12-10 17:04 

@tiboru: Ettől féltem, hogy amit felismernek az is mindenhol őshonos 🙂

 131. rattenfanger — 2009-12-10 17:03 

@tiboru: a latinos verzió jó ritmusos, gyerekvers vagy varázsige. Ezt tuti Merlin rivális boszorkánya írta.

 130. Dzsinga — 2009-12-10 17:03 

ez roppant izgalmas! én inkább a jóskönyvre szavazok vagy az átverésre- már ha laikusként bele lehet szólni egy ilyen tudományos vitába!

 129. tiboru — 2009-12-10 17:03 

@Eugenie Danglars:

Imádom felcsigázni a női olvasókat 😉

 128. tiboru — 2009-12-10 17:02 

@rattenfanger:

Én azt is olvastam, hogy nem, de máshol meg azt, hogy a botanikusok tán valami (Európában mindenhol honos) margarétafélét nagy valószínűséggel belőttek.

 127. Deak Tamas — 2009-12-10 17:00 

@tiboru: vagy a pergamenben vajon van DNS? Van az állatoknak olyan széles genetikai spektrumuk, hogy meg lehetne-e találni, hogy élt az a birka vagy borjú, amelynek a bőréből a pergamen készült …?

 126. tiboru — 2009-12-10 16:57 

@ZX:

A hipnotizőrök is a monotóniát alkalmazzák egyik kedvelt módszerként… Lehet, hogy “varázsigéket” vagy speciális mondókát tartalmaz a 78. oldal:

1.) Itt a szkennelt verzió:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/F78r.jpg

2.) Itt pedig ugyanannak a latinbetűs “átírt” változata:

http://www.voynich.com/pages/f78r.htm

 125. Eugenie Danglars — 2009-12-10 16:57 

@Deak Tamas: milyen furcsa, hogy különbözik a nők alkata és frizurája! A felső medencében a nők hasa kisebb, mintha a terhesség korábbi stádiumában lennének, míg az alső medencében már látványosan nagyobb a pocakjuk.

Továbbá többféle frizura is megfigyelhető. A középkorban (Európában) gyakran használt pánt szerepel némelyik nő fején, míg más asszonyok haja teljes fonatban van feltekerve a fejre – mely hasonlít a koreai férjezett asszonyok hajviseletére. Emellett vannak, akiknek leengedett (nem fonott, nem összekötött, hanem egyenesen lelógó) haja van.

Ez mit jelenthet? Bizonyára semmit, de nagyon felcsigázott ez az egész kódex. 🙂

 124. csati — 2009-12-10 16:56 

@tiboru: persze, tök véletlenül feleltettek meg latin betűket a kéziratban lévő krixkraxoknak, hogy könnyebben lehessen hivatkozni rájuk, dolgozni velük – ahogy én olvastam.

 123. Deak Tamas — 2009-12-10 16:54 

@tiboru: szerintem sokkal több kézirat lehet, ugye Nyugaton nem járt a török, és csak a második világháború volt a legszélesebb pusztítás arrafelé.

 122. rattenfanger — 2009-12-10 16:52 

Egy kérdésem lenne. Sikerült akár egyetlen növényt is beazonosítani?

 121. Nevada00 — 2009-12-10 16:51 

nadivereb:

Arra céloztam, ha azt a 37 oldalt szándékosan “tüntették el”, mert az által meglehet fejteni a kéziratot. Akkor már egyszerűbb lett volna az egész “könyvet” lenyelniük.

 120. ikri — 2009-12-10 16:50 

Ha valakinek kell a meglévő teljes kézirat bescennelve, szóljon, s feltöltöm rapidsharre 🙂

 119. Deak Tamas — 2009-12-10 16:50 

@eezandwizz: de jól tudom, hogy viszont ezeknek szintén volt valami mögöttes jelentéstartalma, nem? Az Arnolfini házaspár képén – egyik olvasmányom szerint – azért ábrázolta Eyck terhesnek az asszonyt, merthogy addigra már meghalt … de az nagyon igaz, hogy pl. Arnolfiniékről sem lehet sok érzelmet leolvasni. Ámbár nekem – nagyon szubjektíve – a Voynich-nők szomorú benyomást tesznek.

 118. ZX — 2009-12-10 16:49 

@tiboru: Akkor rosszul számoltam. Vagy ezen a terhes nős lapon nincs több.

Mindenesetre itt a szóismétlések alapján amolyan kántálásnak tűnik a szöveg.

 117. tiboru — 2009-12-10 16:48 

@csati:

Ez is érdekes… Persze az átírásnál – gondolom – egy-egy “ottani” jelnek véletlenszerűen feleltettek meg egy-egy latin karaktert, csak hogy egyszerűbb legyen a jelgyakoriságot (esetleg a “ragozott” formákat) felfedezni.

 116. tiboru — 2009-12-10 16:45 

Az jutott még eszembe, hogy vajon ujjnyomatot, DNS-t meg hasonlókat kerestek vajon?

Jó, első körben túl sokat nem érnének vele, de ha más, korabeli kódexeket is hasonló módon ellenőriznének, esetleg találnának egyezést az alkotó személyét illetően. Hány akkori kézirat lehet manapság szanaszét a múzeumokban, könyvtárakban? Pár ezer?

 115. csati — 2009-12-10 16:44 

@versiro: így teljesüljön minden kívánságom! :)))

http://www.voynich.com/pages/index.htm

 114. tiboru — 2009-12-10 16:41 

@ZX:

A legtöbb forrás 30 írásjelről tesz említést. A legóvatosabbak is 27-ről beszélnek.

 113. ZX — 2009-12-10 16:39 

Most én látom rosszul, vagy valóban csak 13 különböző írásjel van összesen? Mert az bizony nagyon szegényes, és ebből inkább a hoaxra tippelek.

 112. nadivereb — 2009-12-10 16:38 

@Nevada00: Már azelőtt nyilvánosságra hozta ez a Voynich nevezetű fószer, hogy igazából jelentőséget tulajdonítottak volna neki. Ha meg már valaki nyilvánosságra van hozva, akkor az nyilvános. Ilyenkor a legjobb módszer a kussolás.

 111. Nevada00 — 2009-12-10 16:23 

Feltételezzük, hogy az eltűnt 37 oldal valamelyikén volt utalás a “rejtvény” megoldásának módjára. Amennyiben ez a “dokumentum” tényleg valami felbecsülhetetlen értékű információt rejt..kizárt dolognak tartom, hogy akár csak egyetlen 1 oldalt is nyilvánosságra hoznának belőle. A megoldókulcs hiába van náluk, túl nagy kockázatot vállalnának vele.

 110. adam434_ — 2009-12-10 16:20 

xkcd.com/593/

szerintem… 😛

 109. Bisztő Gyalla — 2009-12-10 16:17 

Volt nállunk eggy enber szkafanderbe, aki csak a feje tetején levő lukon keresztül tutta beönteni magának a felest, mer plekszi volt az arcán, és lejegyzetelte, amit a Károj félálomba motyogott, mer a jósnő szerint a lelkiszegény szeméjjeknek nyílik meg a jóság, utánna bevett eggy időkapszulát a feje tetején keresztül, leöblitette eggy felessel, és elment, és csak mi tudjuk, hogy a Károj a mellekről beszélt félálomba meg a rántotthúsról.

 108. versiro — 2009-12-10 16:16 

Hűha, nem lehetne az egészet egy doc fileban letölteni?:)

Már magam előtt látom, amint minden bigyó betűt lecserélek a-ra, és a többi:)

 107. eezandwizz — 2009-12-10 16:12 

@tiboru

Ez elvileg lehetséges persze, de a kérdés akkor is az marad, hogy minek akart volna valaki ennyi ideig piszmogni valamivel és azt minden rendszer nélkül összerakni. Tehát nekem ez elég “életszerűtlennek” tűnik.

@augustin

Az érzelmek kifejezésének képi ábrázolása nem annyira régi keletű. Pl. a középkori képeken, ahol a szentek szenvedéseit látjuk, igazából kifejezéstelen arcokat látunk mind a szenvedők, mind pedig a szenvedést nézők részéről. Hasonlóan ehhez, a középkori nőideál ábrázolása gyakran mai szemmel terhesnek tűnik, de nem az. A középkorban (mondjuk a 14. századi németalföldi festményeken) kifejezetten ilyen női típusokat látunk: vékony, nagy has (mintha terhes lenne) és kis mell.

@nadivereb

Bocs, de én azt hiszem, nem ezt akartam mondani. Inkább azt, hogy a képek talán segítenének a “megfejtésben”, mert a képi ábrázolás leginkább képi toposzokra épít, főleg a középkorban, ahol a hagyományos ábrázolásokat ismételték újra és újra bizonyos minimális változtatással. Akkor a mai értelemben vett invenció (legalábbis ezen téren) még nem létezett, vagy nem számított értéknek.

 105. Deak Tamas — 2009-12-10 16:11 

@odinn: hát lehet … 🙂 hiszen a Földközi tengeren a törökökkel vaszleg jöttek ők is … na már ezért is el kell menni megint Barcelonába.

Más : nézegetve az egyik lapot nekem most hátom dolog tűnt fel : a kép tetején lévő 2 zojjektumra látszólag nem ugyanaz a szó van használva. Hasonló a két szó, de nem ugyanaz (persze lehet, hogy jobb oldali izé, és bal oldali izé a megfejtés …). A második : nagyon szó végződik azzal, ami latin betűvel leginkább a c89 karaktersorozatra emlékeztet. A 89 is nagyon gyakori. A harmadik : a valódi nyolcasai hasonlítanak az idegen nyolcasokra.

Feltűnő tényleg az hogy sok szót ismétel. Az tudom, hogy az indonéz ismétléssel fejezi ki a többesszámot, tehát emberek : orang-orang . (Igen, az orang-utan : ember az erdőből …)

Nade van thai meg indonéz kollegám is, majd megmutatom nekik a lapokat. Ha felolvasnák a tartalmát ficakból, szólok :)))

 104. CyberPunK — 2009-12-10 16:03 

@tiboru: Én kérek elnézést az offért, és köszönöm a tippet! Igen, A Kardinális volt az, most már emlékszem! 🙂

 103. ZX — 2009-12-10 16:01 

Hmmm… Miután a feltörhetetlen kód egyenletét még nem régóta ismerjük (és nem is használjuk bonyolultsága miatt), szerintem simán elképzelhető, hogy már rég feltörték, csak nem hozzák nyilvánosságra. Titkolják mint fátimai levelet.

 102. tiboru — 2009-12-10 15:56 

@CyberPunK:

Ó, van egy pár; A Kardinális, továbbá az egész Jack Ryan-sorozat a Férfias játékoktól kezdve egészen A Medve és a Sárkányig…

Bocs a többiektől az offért…

 101. CyberPunK — 2009-12-10 15:50 

@tiboru: Majd elolvasod, ha lesz kedved. Mi volt a másik könyv amit ajánlottál Tom Clancy-től? A Vörös Októbert elolvastam, monduk kb ezt is vártam, már kurva régen meg akartam szerezni és tényleg jó.

 100. tiboru — 2009-12-10 15:48 

@CyberPunK:

Sajnos a Tájfunra nem volt időm 🙁

 99. odinn — 2009-12-10 15:46 

@Deak Tamas: az ágyú felirata engem a grúz (esetleg örmény) írásra emlékeztet. Persze nem a modern alakok lehetnek, hanem középkori betűváltozatok.

 98. CyberPunK — 2009-12-10 15:45 

Tiboru! Nem úgy volt, hogy valami baromi nagy durranással térsz vissza? Jó vbolt ez a poszt is, de semmi robbanás, gyilkosság, katonai vonal nem volt benne… 🙁

Más: Sikerült elolvasni a Tájfunt? Vélemény?

 97. tiboru — 2009-12-10 15:45 

@kakamátyás:

Be lehet azonosítani a hiányzó oldalak helyét. Innen-onnan egy-két-három oldal, tehát nem az utolsó 37 pl.

 96. kakamátyás — 2009-12-10 15:41 

azt lehet tudni, hogy mely oldalak hiányoznak? egybefüggő rész vagy véletlenszerű?

 95. Deak Tamas — 2009-12-10 15:39 

@Styxx: volt ilyen ugye … Vaszilij Blazsennij székesegyház.

Én annyiban érzem erőtlenebbnek a hamisítást, mert ha az kiderül, a korabeli igazságszolgáltatás módszereit ismerve a hamisító még azt is megbánta volna a felnégyelés előtti kerékbetörésekor, hogy kihúzta a kacsa- vagy libatollat a gyanútlan szárnyasjószágból …

 94. tiboru — 2009-12-10 15:38 

@Nűnű:

A Lovecraft-hasonlat megtisztelő, tényleg köszönöm!

 93. delfoi (törölt) — 2009-12-10 15:35 

Nagyon jó a téma. Van itt minden mi szem szájnak ingere ,relativitás elmélet , elektromosság ,szőlő taposás ,és sok jó és mindenféle koment. Igazán szívesen olvastam .

 92. Nűnű — 2009-12-10 15:31 

Mert maga a poszt úgy indul, mintha maga Lovecraft írta volna (mármint a posztot).

Bőven valószínűnek tartom, hogy egy régi, ismeretlen eredetű “kódex” szolgai másolata, néhány bakival, és már nem is lehet akkor megfejteni.

Vagy egy XV.századi Tolkien műve.

 91. nadivereb — 2009-12-10 15:30 

@tiboru: Jó, oké, de eezandwizz szerintem azt akarta szemléltetni, hogy igenis eltánhet egy nyelv szinte nyom nélkül. és ha kelta vagy neolatin nyelv kihalhat csak úgy, akkor miért ne halhatott volna ki egy, Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Közép-Ázsia szempontjából meglehetősen mozgalmas korszakban egy olyan nyelv, aminek nincs közeli rokona. Ha pl. a baszk nyelv halt volna ki ekkoriban, és találnának egy nagy képes baszk nyelvű receptgyűjteményt, akkor ugyanígy vakargatnák a fejüket tudósok.

 90. Nűnű — 2009-12-10 15:29 

Ez Lovecraft bácsit biztos nagyon érdekelhette volna.

 89. Deak Tamas — 2009-12-10 15:27 

@tiboru & @Augustin: nekem az is feltűnő, hogy nem tűnnek vidámnak, sőt …

 88. Deak Tamas — 2009-12-10 15:26 

@tiboru: persze, ez igaz, de ettől még tökéletesen eltűntek … és ha előkerülne “ómanxi” írás, nem latin betűkkel, fene tudja mennyire volna megfejthető. Az egyiptomi írással is vacakolnánk, ha az a bolond francia nem kutatgatta volna a köveket :))) meg Hammurapi sumér-akkád szótára is sokat segített a sumer nyelv kiderítésében …

Amin még filózok az az, hogy azt írják, az írásból az következik, hogy az írója a nyelv birtokában volt, és ha elfogadjuk azt, hogy ő írta a számokat, akkor – mondjuk – valamelyik (neo)latin nyelvet is beszélte. Az izgis az, hogy hogyan jutott a tudáshoz? Ha ez keleti nyelv volt, akkor oda kellett utaznia, dehát annak biztos hogy maradt volna nyoma az 1400-as évek elején (ugye ekkor még Tengerész Henrik javában araszolgat a partok mentén, mert messzebb nem mer.)

Ha meg Keletről jöttek, annak végképp kellett volna nyoma maradnia …

 87. tiboru — 2009-12-10 15:23 

@Augustin:

Pár jelentéktelen “betű”-javításon kívül nincs benne tévedés vagy módosítás.

A nőkkel kapcsolatos megjegyzésed pedig helytállónak tűnik: tényleg europoidnak néznek ki, a hasuk pedig… hát, akár állapotosak is lehetnek, vagy simán megfelelnek a barokkos (telt) szépségideálnak. A mellük viszont elég kicsi és hegyes 🙂

 86. Augustin — 2009-12-10 15:18 

Lehet, hogy elkerülte a figyelmem, de törlések, javítások nincsennek benne?

Mellesleg az ábrázolt nénik európainak tűnnek és terhesnek.

 85. tiboru — 2009-12-10 15:17 

@eezandwizz:

Ez a módszer akkor lehetne (talán) eredményes, ha a képek és a szöveg között van koreláció.

Ha azonban az ábrák csak töltelékszerepet játszanak (ahogyan azt egyes elemzők állítják), ezek összehasonlítása más korabeli kódexekkel, kéziratokkal nem vezet messze; legalábbis a szöveg megfejtését nem fogja elősegíteni.

 84. tiboru — 2009-12-10 15:12 

@Deak Tamas:

De ezeknek volt (van) rokona; ha jól tudom, a manx kelta eredetű, s mint ilyen, tán rokona a gaelicnek (írnek), skótnak és a velszinek; a dalmát meg ugye (ahogyan te is írod) újlatin nyelv volt, az északolasszal, románnal, arománnal vagy a makedorománnal közös tőről fakadt.

 83. eezandwizz — 2009-12-10 15:11 

Én, mint szakmám szerint képekkel és azok történetével foglalkozó ember, furcsának tartom, hogy a szöveges részek elemzésére és megfejtésére annyi erőt és időt áldoztak, míg a képekére szinte semmit — leglábbis ez ebből a posztból most nem derül ki. Bár én azért nem vagyok a késő-középkori kéziratok szakértője, de biztos érdekes párhuzamokra lehetne lelni a képek összehasonlító elemzésével, ami talán a kézirat megfejtésében segíthetne. Mindenesetre az európai létrehozó nagyon valószínű. Ezt arra alapozom, hogy ha megnézzük a pl. azokat a japán fametszeteket, amelyeket a 18-19.században európai hatásra készítettek, akkor jól lehet látni, hogy a középpontos perspektívikus ábrázolással elég sok gondjuk támadt, mert az nem az ő akkori képi ábrázolási rendszerükkel volt kompatibilis.

 82. faraway998 — 2009-12-10 15:10 

Nagyon jó, nagyon tetszik a cikked.

mittehetsz.blog.hu

 81. zéka — 2009-12-10 15:09 

@paranoid T.R. marcipan: ebből egy jó filmet lehetne csinálni:D

 80. tiboru — 2009-12-10 15:06 

@kakamátyás:

És ha csak egy szolgai, gépies átírása/másolása volt egy olyan anyagnak, amely egy régesrégen elfeledett nyelven íródott?

 79. tiboru — 2009-12-10 15:04 

@zéka:

Ha erre őszintén válaszolnék, a legenyhébb büntetésem az lenne, hogy ŐK elveszik a Galaktikus Közkönyvtár Zárt Részlegére szóló állandó belépőmet 🙂

 78. Deak Tamas — 2009-12-10 15:02 

@tiboru: Sajnos egyébként még az sem igaz, hogy eltűnhet nyom nélkül egy indoeurópai nyelv : a manx nyelv (manx szigeti macska 🙂 ) 1955-ben halt ki, és jóformán semmi írása nem maradt meg (két, közel százéves apóka meg anyóka mondta 55-ben még magnóra a manxi nyelvi meséket) és hogy még szomorúbbat is mondjak : a dalmát nyelv, ami nemhogy indoeurópai, de latin(!), 1998-ban halt ki, miután az utolsó beszélője valami taposóaknára lépett. Az 1860-as évek derekán a dalmát még lingua franca volt az Adrián !

 77. one_away — 2009-12-10 15:01 

@Attus Germanicus: igen, pontosan erre gondoltam. Ha akkor másolták, akkor a tinta és a pergamen (vellum :)) kora is stimmel, de semmilyen támpontot nem nyújt az eredetivel kapcsolatban. plusz a másolás alatti hibák problémája is előjön, ami magyarázhatja azt, miért csak hasonlítanak a rajzok, miért nem pontosak. vagy ez már nagyon meredek? bár a Biblia eredetije sem igazán áll rendelkezésre, mégis van kész példány a szekrényem polcán.

 76. zéka — 2009-12-10 14:59 

@tiboru: mert van valami sutyi leltárad, ahonnan árad hozzád a megbízható info?:D:D:D:D

Vagy esetleg a lamantinok segítenek?:D

 75. Deak Tamas — 2009-12-10 14:56 

@tiboru: sajnos semmit … ha jól emlékszem, annyi volt kiírva, hogy középkori ágyú … én is végigsasoltam körbe, jobbra, balra de semmi. Ha jól emlékszem, az első emeleten van a középkori arzenál, és sok egyéb harceszköz mellett van kiállítva …

(Ha azóta nincs kiállítva, akkor összeesküvés rulez :)) )

 74. kakamátyás — 2009-12-10 14:56 

@vicispán: viszont az a verzió, hogy egy korábbi irat átirata, nekem sántít, hamár átírták, miért nem egy olyan nyelvre, amit más is beszél? annál kicsit több meló volt benne…

 73. tiboru — 2009-12-10 14:52 

@Deak Tamas:

Hm… Ez tényleg érdekes. Az ágyúról tudunk valami közelebbit?

 72. Deak Tamas — 2009-12-10 14:48 

@tiboru: egyébként hogy adjak egy kicsit a közösbe, én már régebben olvastam erről, és amikor megláttam ezt az ágyút, ami Barcelonában, a Montjuic hegyen levő hadimúzeumban van kiállítva, érthető módon ez a kézirat jutott az eszembe…

img1.tar.hu/deaktamas/img/22905814.jpg#3

 71. tiboru — 2009-12-10 14:48 

@Gibbons:

Akkor lehet, hogy a szerzetes is qrvára unta a misét 🙂

 70. Styxx — 2009-12-10 14:45 

@Styxx: a drága, finom borjú pergamen lehetett lopott szajré, és pihentetni kellett, és azért nem szivárogtattak ki részleteteket, mert 600 éve minden gyűjtő tudta, hogy a szélhámos hamisítók ezzel próbálkoznak, csak, hogy védjem a verziómat:-)

 69. Gibbons — 2009-12-10 14:45 

az a körkörös ábrás rajz teljesen olyan, mint amilyet én is szoktam rajzolgatni hosszas céges megbeszéléseken 😉

 68. vicispán — 2009-12-10 14:44 

+b

 67. vicispán — 2009-12-10 14:43 

@kakamátyás: II. Rudolf kb. 100 évvel későb élt, mint ahogy a kézirat – állítólag – keletkezett.

 66. Styxx — 2009-12-10 14:39 

@Insane.kismanO:

Én is elképzelhetőnek tartom ezt a b@sszul át Rudolfot, vagy valamelyik másik fizetőképes hülyét. Még csak az se biztos, hogy a tényleges készítőt/készítők munkáját ki kellett fizetni. Akár jó kézügyességű analfabétát is alkalmazhattak. Korabeli álszabadkőműves fehérgalléros bűnöző (nevezzük csak Barnának, Mr. Brown, Mr. D. Brown) megrajzolt pár mintát, és usgyi a borjú pergamenre a droidnak.

Aki kaptt enni-inni, priccset, oszt jó napot.

Vagy fizetség helyett elszámoláskor egyszerűen kiyírták. A középkorban nagyságrendekkel több volt a gyilkosság mint manapság, hiába sírunk a mai közbiztonság miatt.

Vagy mint Greeneway egyik filmjáben, a rajzoló szerződésében.

Építész épített egy vízeséses látyványkertet eg kastélyba. Megrendelő megkérdezi, másnak is tudna iylet építeni?

-Hát, persze, ha megfizetnek.

– Köszönöm a válast.- majd megrendelő belelöki a vízesésbe.

 65. nadivereb — 2009-12-10 14:39 

@tiboru: Jogos.

 63. tiboru — 2009-12-10 14:35 

@Deak Tamas:

Atyavilág…

 62. Deak Tamas — 2009-12-10 14:34 

egy érdekes apró kérdés : jól értem, az oldalak számozottak? Milyen számokkal? Arab számokkal?

 61. tiboru — 2009-12-10 14:34 

@Deak Tamas:

Köszi!

A kézirat nyelvi-szemantikai-szintaktikai-szemiotikai szempontból történő elemzéséről is lehet érdekes dolgokat olvasni, mindenféle statisztikával és egyéb nyalánkságokkal. És – ha jól emlékszem – tényleg indoeurópainak tartja a legtöbb elemzés.

 60. kakamátyás — 2009-12-10 14:32 

igaziból a hoax vonal még nincs kizárva, csak elég komoly tőke kell hozzá, de ha rudi valóban ilyen hóbortos volt, lehet, hogy megért neki ez a poén ennyit

 59. Attus Germanicus — 2009-12-10 14:30 

@Attus Germanicus: Ezt rossz helyre címezem, de mindegy, talám érthető 🙂

Bocs!

 58. Attus Germanicus — 2009-12-10 14:30 

@one_away: Szerintem arra gondolt, hogy maga a meglévő kézirat kb. 600 éves, ahogy azt gondolja a tudomány, de ez nem egy eredeti mű, hanem egy akkor készült másolat egy korábbi könyvről – amely korábbi könyv keletkezésének időpontja teljességgel ismeretlen.

 57. Deak Tamas — 2009-12-10 14:29 

 56. tiboru — 2009-12-10 14:29 

@nadivereb:

Szerintem one_away kolléga arra utalt, hogy maga a kézirat lehet, hogy 600 éves, de nem kizárt, hogy egy sokkal régebbi cuccot másoltak át 14**-ban arra a 272 pergamenlapra.

Mint amikor napjainkban lelkes festőnövendékek lemásolják a Mona Lisát.

Amúgy nem rossz tipp és érdekes perspektívákat nyit az újabb konteók felé: elveszett civilizációk, elsüllyedt kontinensek, ilyesmi.

 55. Insane.kismanO — 2009-12-10 14:28 

@JagelloZ: nagyfiúk is szeretik a meséket, sőt, aki megteheti még csipkerózsika-kastélyt is építtet. Nem vagyok lélekbúvár…

 54. Deak Tamas — 2009-12-10 14:27 

@tiboru: csak a kézirat származik a XV. századból, a nyelv korántsem biztos … merthogy épp másolhatták is valamiről, ami akár 6000 éves is lehetett. Lásd Piri Reis térképeit.

Azt volna jó tudni, hogy mondjuk a jelrendszer struktúrájából esetleg ki lehetett-e silabizálni, hogy ez titkosírás, vagy egy olyan írás amelynek a készítője – számunkra – logikai hibát vét, és ezáltal kódolja a mondókáját.

A 30 különböző jel számomra – persze csak felületes ismereteim szerint – simán lehet valami indoeurópai nyelv is, tekintve hogy a sémi meg az távolkeletázsiai modern jelrendszer ennél sokkal több betűt tartalmaz …

Király egyébként a poszt 🙂

 53. Insane.kismanO — 2009-12-10 14:25 

@molnibalage: Hm. Legyen akkor két év. Felséged nem fogja megbánni! Íme egy lap a titokzatos fóliánsból, persze szükséges lesz némi kenőpénz, netán egy expedíció megszervezése… de a titkos tudásért nem nagy ár az a pár száz arany 😉

Ha adsz előleget, még az is lehet, hogy libafarmot is kerítek. Mondjuk a pergamenkészítés rohadtabb meló, mint a papírmerítés, de üsse kavics. Nem tudom még honnan szerzek ennyi gubacsot, de megoldom. Aztán már csak egy lap / nap és meglesz az bizisten… már csak valaki vágjon hozzám egy mesterséges nyelvet, köszönöm!

 52. nadivereb — 2009-12-10 14:25 

@one_away: Szerintem a tudósok voltak olyan ravaszak, hogy a festékből is vettek mintákat az életkor megállapításakor.

 51. JagelloZ — 2009-12-10 14:24 

@Insane.kismanO: mesekönyv meztelen nőkkel?

 50. one_away — 2009-12-10 14:22 

bocsánat, de miért kellene 600 évesnek lennie? lehet akárhány ezer éves, ha ezekre a fóliánsokra csak lemásolták, ahogy akkor ez divatban volt.

 49. Attus Germanicus — 2009-12-10 14:21 

@molnibalage: Nem tudom, valamikor képes voltma folyékonyan írni golyóstollal, de a számítógép annyira elszoktatott tőle, hogy pár hete arra jöttem rá: nem tudok rendesen, szépen írni…

Na, de ez OFF, visszatérve a lényegre: a hoax-elméletnek szerintem van egy nagy hibája: a hozzá kapcsolódó célokat (pl. nagy összeg megszerzése) egy lényegesen rövidebb, 6-8 lapos művel is el lehetett volna érni. Sőt, praktikusabb lett volna csinálni egy rövid művet, majd, miután a császár, vagy akárki azt megvette, hirtelen “találni” még egy hasonlót, stb.

Itt azonban semmi utalás nincs arra, hogy a mű valaha is részletekben létezett volna.

 48. tiboru — 2009-12-10 14:17 

Azon is el lehet gondolkozni, hogy mennyibe kerülhetett a XV. század elején közel háromszáz, finoman kidolgozott borjúbőr-pergamenlap (vellum) és az a rengeteg színes tinta…

Szerintem egy átlagpolgár nem igazán engedhette volna meg magának.

 47. molnibalage — 2009-12-10 14:17 

@Insane.kismanO: Ugyanazokkal az eszközökkel, mint ők? Ne feledd, a papírt is lehet, hogy ők maguk gyárották és a festéket is részben. Te meg bemész a bótba és veszel 10 kiló cuccot. 🙂

A mai golyóstollal csak kb. 10-szer gyorsabban lehet írni, mint az akkori eszközökkel.

 46. vicispán — 2009-12-10 14:14 

A XV. században már elterjedt az írásbeliség annyira, hogy nem csak szerzetesek írtak. A városi értelmiség is kialakult, és a népnyelvet is használták már elég régóta a közigazgatásban, a németet pl. már legalább 100 éve. Szóval nem kell minden ármány mögött egy csuhát látni 🙂

Amúgy a paderborni egyetemen most készül a középkori, titkosírással írt német szövegek kézikönyve. Lehet, hogy majd ők… 🙂

 45. tiboru — 2009-12-10 14:11 

@Gasztonyi_Ádám:

Én nagy tisztelője vagyok Leonardónak, de hogy 8-10 évesen ezt bárki össze tudná hozni, azt kételkedve fogadom…

Arról nem is beszélve, hogy Leonardo 1452-ben született, amikor a kézirat (a szénizotópos vizsgálatok szerint legalábbis) már legalább 12 éve létezett.

 44. tiboru — 2009-12-10 14:06 

@É2I:

Nem tudom, hogy a jobb felső sarkokban látható oldalszámozás mikori. Tény, hogy arab számjegyek alkalmazásával történt, talán már a vatikáni hányódás alatt, a XVII-XIX. század között.

 43. nadivereb — 2009-12-10 13:59 

@tiboru: Én pont emiatt vagyok a hoax-elmélet ellen. Ennyi időt, ennyi energiát belepocsékolni egy hamisítványba, amiért csak remélhette az illető, hogy pénzt kap – elég necces gondolat.

 42. Insane.kismanO — 2009-12-10 13:57 

@tiboru: Igen. Kivéve a több színt. Egy nap után már vinnyogtam, de úgy vélem igazából csak gyakorlat kérdése. Ezért érzem túlzásnak a 270 oldalra a “több ember/év” kijelentést.

A nyelvészkedéshez nem értek, nem is nagyon próbálkoztam vele. Elismerem, ezzel nem számoltam.

Ezt kivéve azt hiszem, 7,5 millióért boldogan megpróbálkoznék egy ilyen csoda összekalapálásával mondjuk egy év alatt. Lúdtollal, pergamenre… 😉

 41. Gasztonyi_Ádám — 2009-12-10 13:57 

pont ma olvastam erről a kéziratról, ahol Leonardónak tulajdonítják a mű készítését

http://www.mult-kor.hu/20091209_leonardo_gyerekkori_muve_a_vilag_legtitokzatosabb_kezirata

 40. É2I — 2009-12-10 13:55 

Na várjunk csak! Az oldalszámozás eredeti? (A készítéskori?)

Mert akkor tuti kamu.

 39. tiboru — 2009-12-10 13:51 

@Insane.kismanO:

Hááát, próbáltál te már lúdtollal, mártogatós módszerrel, több színnel írni-rajzolni pergamenre?

Én igen. Módfelett fárasztó és szaporátlan meló, ráadásul egy mesterséges nyelv létrehozása sem az a kifejezetten villámmunka.

 38. É2I — 2009-12-10 13:45 

Jó lett! Grat!

Ja és az nagy első kép tutira egy csillag kapu, csak három gyűrűvel és 24 jellel. 😉

 37. Insane.kismanO — 2009-12-10 13:43 

@tiboru: Nem értem, mire alapozzátok a “több ember – több év” teóriát.

Meglepődnétek (vagy nem) mennyi anyagot képes összeírni-rajzolni egy közepesen tehetséges, átlag szerepjátékos geek mondjuk két-három hónap alatt, egyedül.

Kicsit költséges szórakozás lehetett akkoriban, de simán lehetett megrendelésre készült mesekönyv, mesterséges nyelvvel.

 35. molnibalage — 2009-12-10 13:41 

@Johnny336: Ezzel a mondással soha nem értettem egyet. Az őrült és megszálott meg nem ugyanazt jelenti.

 34. nadivereb — 2009-12-10 13:37 

@tiboru: Nem lehetséges, hogy az adott nyelvet pl. nem lehetett európai karakterekkel leírni?

Amúgy kiegészítésképp a török fogságból szabadult öregbölcs-teóriámhoz: Öreg bölcs és pár segítője eljut Itáliába, talál egy kolostort. Kolostor befogadja, meggyógyítja, közben rájön, hogy ez az öreg bölcs. Megtanítják kezelni a pergament meg a kacsatollat (ha volt saját ábécéje, nyilván tudott írni is), majd hagyják, hadd írja le a memoárjait. Majd később, a pasas halála után, vagy mondjuk miközben ő pihen/alszik/eszik, kiegészítgetik fantasy-ábrákkal meg a kihaló nép mitológiájának képeivel.

 33. Suppiluliumas — 2009-12-10 13:27 

@nadivereb: A lineáris B-t megfejtették, a lineáris A-t nem sikerült még. Ráadásul az emlékeim szerint összesen háromezer lineáris írással írt agyagtáblából, amit megtaláltak, alig háromszáz lineáris A. Szóval annyira azért nem jól dokumentált.

 32. tiboru — 2009-12-10 13:16 

@Eugenie Danglars:

Igen, nekem is a thai írás ugrott be elsőnek, amikor először láttam…

 31. tiboru — 2009-12-10 13:13 

@báró Leopold:

Köszönöm!

 30. Eugenie Danglars — 2009-12-10 13:13 

Rendkívül érdekes poszt, még sose hallottam erről a kéziratról. Az íráskép viszont egyértelműen hasonlít a délkelet-ázsiai nyelvek írásmintájára. Hátborzongatóan izgalmas, megyek, utánaolvasok! 😀

 29. báró Leopold — 2009-12-10 13:12 

@tiboru: Ha nem idegenkedsz a torrenttől:

isohunt.com/torrent_details/144779489/jesse+ventura?tab=summary

Szarrá fogod röhögni magad azon, h mekkora tapló ez az ember. Ő a főszereplő:

en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura

Érdekes ember egyébként de még egy ekkora parasztot…

 28. tiboru — 2009-12-10 13:08 

@báró Leopold:

Én csak hallottam róla (valamelyik olvasó hívta fel a figyelmet a műsorra), de nem láttam. Mondjuk azt az adót nem is fogom.

 27. báró Leopold — 2009-12-10 12:58 

Kicsit OFF: vki nézi a Conspiracy Theory with Jesse Ventura c. sorozatot? Most indult, az amcsi trutv adja. Amúgy h ez a Jesse Ventura kormányzó volt…bazz hozzá képest Schwarzenegger egy szuperintelligens kiscica.

 26. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-10 12:51 

OFF:

@tiboru: ó igen, már annyira hiányoztak a nénis képek, ha nem érkeztél volna meg, biztos belehalok az elvonási tünetekbe:D de most helyreállt a világ rendje.

 25. SzabZso — 2009-12-10 12:45 

Üdv!

Nem rég találtam rá az oldalra, szerintem nagyon érdekes dolgokat vonultat fel.:)

Nekem az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a Voynich-kéziratben használt karakterek, akár maga a nyelvi is kitaláció. Leginkább nekem a Tolkien által kitalált Tünde-nyelvre emlékeztet az írás, csak hát Tolkien a Gyűrűk urához meg adta a kulcsot a nyelvhez kompletten nyelvtannal együtt. Lehet, hogy az elveszett oldalakon van itt is a kulcs az iratokhoz, vagy talán alapból nem is készült hozzá (szenvedjen vele az utókor alapon:P). Bár ha ez egy egyszerű növény és csillaghatározó, akkor azt teljesen felesleges lenne titkosítani. Na akkor most vagy tényleg valaki csak szórakozott (ebben az esetben érdemes lenne az akkor készült hasonló témájú könyvekkel összevetni), vagy esetleg tényleg tartalmazhat olyan plusz információkat, amelyeket érdemesnek véltek titkosítani…

 24. tiboru — 2009-12-10 12:33 

@paranoid T.R. marcipan:

Forgatókönyvnek nem rossz 🙂

Az őrült tudóst játszhatná Gary Oldman, Ungula törzsfőt Forest Whitaker, a megmentő/ápoló lányt pedig ő:

http://www.ethnic-beauty-central.com/images/BlackBeautyPowdermodify.jpg

 23. Bocimaster — 2009-12-10 12:32 

A középkori viszonyokat ismerve simán kinézem egy szerzetes rendből, hogy így akartak extra pénzekhez jutni. Megvolt hozzá az eszközük és a tudásuk is, hogy csináljanak egy ilyen zseniális hamisítványt (ismerve II. Rudolf vonzódását a misztikumokhoz). Valószínünek tartom, hogy ha ez a szöveg egy valamely akkor beszélt nyelven íródott volna, akkor már régen nem lenne rejtély a tartalma. A benne található képek is olyan dolgokat ábrázolnak amik nem találhatók meg a mi világunkban (azaz középkori fantasy).

Én egy olyan kutatást csinálnék (ha lenne rá erőforrásom), hogy megnézné, a doksi keletkezésének idején keletkezett egyéb ilusztrált szövegeket és megpróbálnám megkeresni a szöveg készítőjét/ilusztrátorát.

 22. Adaptive-Biocinetic-Reactive-Ablative-QuantumArmor — 2009-12-10 12:20 

Inkább egy mesekönyv.

 21. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-10 12:14 

@tiboru: logikusnak nem logikus, de az őrült tudós sztereotípiájának megfelel. Elment világot látni, és miután megmarta egy mérgeskígyó, egy pici törzs főnökének a lánya mentette meg a biztos haláltól. miközben ápolták, megismerkedett a hagyományaikkal, a tudásukkal, és felépülve súlyos betegségéből tudta, hogy ezt meg kell osztania a világgal. de milyen tiszteletlenség lett volna a törzzsel szemben ha nem az ő nyelvükön teszi ezt meg? belegondolni is rossz, mennyi álmatlan éjjelt okozott volna neki a becstelen tett. sajnos az írásbeliséget nem ismerte Ungula törzsfőnök, így létre kellett hoznia az abcéjüket a kiváló tudósnak, egyedül. természetesen befolyásolta amit addig látott a világból, így kerülhettek a könyvbe olyan képek, amik a régi francia füvészkönyvekre emlékeztetnek.

Corteznek meg nem volt humorérzéke, azért nem tette:)

 20. tiboru — 2009-12-10 12:06 

@nadivereb:

Ha jól tudom, akkoriban az egyház még azt sem nézte jó szemmel, ha valaki okszitánul vagy szárdul írt, nemhogy egy gyakorlatilag senki által nem beszélt, totál idegen nyelven. Márpedig ezt a cuccot kolostorban írták olyan emberek (tán négy különböző kézírást lehet beazonosítani), akik az egyház bérlistáján szerepeltek.

nadivereb kolléga meg igen helyénvalóan jegyezte meg, hogy évekig tarthatott a megírása/megrajzolása.

Nekem úgy tűnik, hogy nem lehetett egy kótyagos szerzetes partizánakciója.

 19. tiboru — 2009-12-10 12:01 

@paranoid T.R. marcipan:

Köszi!

És hogy miért írtam európait? Talán mert a rajzok annyira emlékeztetnek a régi itáliai vagy francia füvészkönyvekre, de persze ez semmi biztosat nem jelent.

Na meg azért az sem túl logikus, hogy a szerző utazgatott ide-oda, átvette az általa megismert afrikai vagy ázsiai törzs nyelvét, kidolgoz rá egy egész ábécét és azzal rögzíti (rengeteg idő és energia belefeccolásával) a mondandóját… Olyan ez, mintha Pizzaro vagy Cortez kecsua vagy maja, esetleg azték nyelven írta volna meg útijelentését a madridi udvarnak.

 18. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-10 11:58 

@nadivereb: egyre gondoltunk:)

 17. tiboru — 2009-12-10 11:52 

 16. nadivereb — 2009-12-10 11:46 

@tiboru: Miért kéne európainak lennie? Szerintem elég sok népcsoport él akkoriban Európa közelében, nem is kellett messzire menni. Ráadásul éppen nyomultak a törökök, mozogtak a népek. Simán el tudom képzelni, hogy egy éppen vándorlásnak indult indiai/himalájai/szibériai nép beleszalad a törökökbe, azok beolvasztják/kiirtják őket, marad kábé 10 ember, köztük egy botanikus/csillagász/polihisztor. Ezek eljutnak valahova Itáliába, a főtudós ír egy könyvet népe fennmaradt tudásáról (vagy a régi ábécéjükkel, vagy egy frissen kitalálttal), majd meghal. Kész, a népnek nyoma se marad, csak a lexikon. Kicsit elrugaszkodott, de nem jobban, mint a párhuzamos világból érkező földönkívüli időutazó:D

 15. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-10 11:44 

@tiboru: Üdv itthon:)

Lehet, h nem európai nyelv volt. A készítője utazgathatott, és simán átvett vmi vágott szemű/bennszülött afrikai törzstől néhány ötletet. ők meg olyan gyorsan ki tudnak ám halni, némely esetben 600 év sem kell.

(A zoknis kép miatt viszont a párhuzamos univerzumokra szavazok. az is lehet, h csíkos zokni nyelven íródott.)

 14. tiboru — 2009-12-10 11:38 

@nadivereb:

Van valami abban, amit mondasz, de ne feledjük: a lineáris B kábé 3000 éves. A Voynich-nyelv meg a XV. századból származik. Szerintem 600 év alatt ennyire nyom nélkül nem tűnhet el egy európai (?) nyelv, illetve az ahhoz kapcsolódó írás. A dokumentált – és eltűnt, beolvadt vagy felszívódott – nyelveket meg (feltételezem) sorra vették.

 13. nadivereb — 2009-12-10 11:36 

Na, a blogmotor elveszítette a legutóbbi kommentemet. Ha mégis megjelenik, akkor ezt kérem törölni.:)

Szóval bennem az is felmerült, hogy esetleg a kézirat egy létező nyelven íródott, ami mondjuk nem sokkal utána kihalt, és ez maradat ez egyetlen írásos dokumentumuk. Esetleg egy (talán ma is létező) nyelven, csak egy újonnan “feltalált” ábécével, ami után mondjuk feltaláltak egy msáikat is, az meg jobban tetszett a beszélőknek (bár mondjuk ezt valószínű meg lehetne fejteni).

Tudtommal vannak olyan ősi nyelvek és írások (pl. lineáris B), amelyeket máig se sikerült teljesen megfejteni, pedig elég sok anyag áll rendelkezésre.

 12. nadivereb — 2009-12-10 11:24 

A másik, ami felmerült bennem, hogy nem lehet, hogy simán egy olyan nyelven íródott, ami azóta kihalt és ez az egyetlen fennmaradt dokumentum? Vagy mondjuk valaki “feltalálta” ezt az írást nevezett nyelvhez, megírta ezt a füvészkönyvet, majd feltaláltak egy másik írást is, ami jobban tetszett a beszélőknek? Vagy valami ilyesmi?

Ha jól tudom, van pár ősi írás és nyelv (pl. lineáris B), ami annak ellenére se tudnak megfejteni, hogy egy könyvnél több is rendelkezésre áll.

 11. DRH — 2009-12-10 11:13 

@nadivereb: nem szaggatnak azok semmit.

Jó lesz még majd valamire…

 10. Csimasz — 2009-12-10 11:12 

 9. nadivereb — 2009-12-10 11:07 

namármost, a 2) verzió szerintem elvethető. Ha már megnyílik egy párhuzamos világ, akkor a francnak dobnának át hozzánk pont egy csillag- növényhatározót?

ha az 1) verzió az igaz, akkor egészen bravúros hoaxról van szó, csak az a kérdés, hogy az 1400-as években mennyi ideig tarthatott egy ilyet megírni? Mert ezt ránézésre a kitalált ábécé megalkotásával, rajzolgatással, színezéssel, miegymással együtt kábé 10 évre saccolom. Én nem csináltam volna meg, az tuti.

a 3) és a 4) a klasszikus “nem tudjuk megfejteni, ergo megfejthetetlen/nem szabad megfejtenünk” önmegnyugtató bullshit átiratai, ily módon szerintem ökörség.

az 5) sztem ott sántít, hogy jóskönyvet az ember azért ír, hogy a jóslatait meg lehessen érteni / később le lehessen ellenőrizni. Nem pedig azért, hogy pár ezer év múlva valaki esetleg megfejtse (de valószínűbb, hogy addigra elpusztul az egész).

Az a hiányzó 37 oldal nekem nagyon gyanús. Vatikáni kezeket látok lelki szemeim előtt, ahogy szétszaggatják a jelmagyarázatot.

 8. Thaddeus Griffin — 2009-12-10 10:59 

@tiboru: Welcome Home, majd mesélj 🙂

Ez az a konteo, amikor minden kétséget kizáróan a fake-t tartom valószínűleg. Esetleg photoshop 😀

 7. Johnny336 — 2009-12-10 10:52 

Vajon autistákat ráeresztettek?

Vagy diliházban valami bolondnak odaadni, hátha megfejti?

A zseni és őrült között nagyon vékony a határvonal.

 6. tiboru — 2009-12-10 10:34 

@zéka:

Hát a Vatikáni Könyvtárról nem nagyon rendelkezem megbízható háttérinfóval, teljesen bulvárdolgot (ellenőrzött konkrétumok nélkül) meg nem szeretnék írni…

 5. Zsoca87 — 2009-12-10 10:12 

Nagyon jó cikk, megint… 😀

Mennyire idegesít, hogy ezeknek a dolgoknak a nagy részét sosem fogom megtudni. 🙂

 4. zéka — 2009-12-10 09:58 

akkor nyílt csak ki a csipám, amikor a 37 eltűnt oldalt olvastam…szóval innen fúj a szél, máskülönben tényleg elég durva kódolásnak kell lennie, ha senki és semmi nem tudta eddig megfejteni.

A kérdés, hogy hol vannak a hiányzó lapok, de sejtésem szerint a Vatikánban…ott még vannak cifrább dolgok is…

Erről jut eszembe Tiboru, nincs kedved egy postot megjelentetni a vatikáni könyvtárról? Ott aztán vannak cifra dolgok…pl. 3X evangélium, csak a jelenlévő négyen kívül amit ismerünk (azok is alaposan át vannak írva), van jópár olyan, ami a modern-, és mindenkori egyház tanaival szemben áll…

 3. Insane.kismanO — 2009-12-10 08:34 

Occam borotvájával élve:

http://xkcd.com/593

És nem viccnek szánom, ha úgy jobban tetszik, akkor ez 1/b. megoldás.

 1. DRH — 2009-12-10 07:48 

Nálam csak 1. oldal van.

És nem a nachtkasztniban, hanem nem mondom el hol. bebe

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök