2011-02-21–07:00

A főtitkár halála

Mi mindannyian egyéniségek, akarom mondani régi motorosok vagyunk a szakmában, ezért magabiztosan jelenthetjük ki, hogy híres emberek erőszakos halála szinte automatikusan vonzza a konteókat.

Természetesen nem vagyunk ostobák: nem akarjuk azt állítani, hogy egy mezei, futottak még kategóriájú ENSZ-vezető renoméja alkalmas lehet arra, hogy akár csak megközelítse – teszem azt – egy valóságshow szereplőjének vagy egy korrupt közszolgának a hírnevét, de a világszervezet (időrendben második) főtitkárának közel ötven évvel ezelőtti halála szerintünk megér egy posztot.

Mielőtt a mindenkit sokkal jobban érdeklő utolsó felvonásról beszélnénk, röviden azért foglaljuk össze, hogy ki is volt és honnan jött ez a svéd diplomata.

1.) Élete

Dag Hammarskjöld 1905-ben született a dél-svédországi Jönköpingben. Családja történelmi távlatokban is mérhető módon szolgálta a svéd koronát; a Hammarskjöldök állítólag háromszáz évre visszamenőleg köztisztviselők voltak, akik a királyi udvar közvetlen környezetében tették a dolgukat. Jogász-akadémikus édesapja (Hjalmar) 15 éven át volt parlamenti képviselő, többszörös miniszter, valamint (1914-től) három éven át V. Gusztáv monarchiájának miniszterelnöke.

A közgazdászi és jogászi végzettség megszerzése után (egyáltalán nem meglepő módon) hősünk is állami szolgálatba lép: alig 25 évesen a munkanélküliség visszaszorítására létrehozott kormánybizottság titkára lesz, majd (egy rövid pénzügyminisztériumi kitérő után) a Svéd Nemzeti Banknál folytatja, ahol 1941-től hat évig az elnöki pozíciót tölti be. Mivel érdeklődésének fókuszába egyre jobban a nemzetközi ügyek kerülnek (ennek lehetséges okára később majd visszatérünk), 1947-től a külügyben dolgozik; többek között az amerikai Marshall-terv által Európának biztosítandó támogatással kapcsolatos nemzetközi tárgyalássorozat aktív résztvevője, illetve Svédország állandó ENSZ-képviselője.

Amikor 1952-ben a norvég Trygve Halvdan Lie lemond az ENSZ-főtitkári posztjáról, a Biztonsági Tanács őt jelöli utódként. Jó fél éves átmeneti időszak után a következő év tavaszán elsöprő többséggel meg is szavazzák a világszervezet első emberének, majd négy év múlva újraválasztják.

Ha költői fordulattal szeretnénk élni, nyugodt szívvel írhatnánk, hogy főtitkári periódusa a bipoláris világ és a jelentősebb lokális konfliktusok kivirágzásának kora volt. Nem kell biztonságpolitikai szakértőnek lennünk ahhoz, hogy csuklóból felsoroljunk pár olyan eseményt, amelyek garantálták, hogy az ENSZ akkori főtitkárának vérnyomása rendszeresen túllépje a kardiológusok által egészségesnek tartott mértéket: az ’53-as keletnémetországi munkásmegmozdulások, McCarthy ámokfutásának második felvonása az USA-ban, a koreai háború vége, a Varsói Szerződés megalapítása, az ’56-os lengyel események, a mi ötvenhatunk, a Szuezi válság, Castro forradalma, a kongói válság…

Szóval senki nem vitathatja, hogy Dag Hjalmar Agne Carlnak (hogy legalább egyszer írjuk le az összes keresztnevét…) bőven kijutott a jóból, ráadásul olyan lelkiismeretességgel, energiával és empátiával vetette bele magát a teendőkbe, amire csak a roppant emelkedett munka- és más morállal rendelkező skandinávok képesek. És mivel a földlakók jelentős hányadát már ötven évvel ezelőtt is kimondhatatlanul idegesítette, ha fanatikusan sokat dolgozó, energiát nem kímélő és fáradtságot nem ismerő embertársuk akar nekik munkavégzésből példát mutatni, Hammarskjöld – barátokon kívül – számos (és meglehetősen befolyásos) ellendrukkerre is szert tett.

2.) Halála

1961 szeptemberének közepén az amúgy is hiperaktív főtitkár személyesen utazik a polgárháborús Kongóba azzal a szándékkal, hogy (befolyását és tekintélyét is latba vetve) közvetítsen a szembenálló felek között; nem titkolt célja egy tartós tűzszünet nyélbeütése volt a katangai lázadók (a belgák által támogatott Csombe), a Leopoldville-i miniszterelnök (Cyrille Adoula), a szakadár dél-kasai tartomány vezetője (Albert Kalonji), valamint Mobutu tábornok között. A közvetítés mellett szemügyre akarta venni az általa odavezényelt ENSZ-békefenntartókat is, akikről azt a jelentést kapta, hogy már nyílt összecsapásokban is részt vettek, mert Csombe katonái megtámadták őket.

Szeptember 17-ről 18-ra virradólag a főtitkárt és kíséretét szállító Douglas DC-6 típusú négymotoros gép (mondanom sem kell: mindmáig tisztázatlan okok miatt) lezuhan a ma már Zambiához tartozó (akkor még rhodéziai) Ndola város mellett. A fedélzeten utazó 16 személy közül a becsapódást csak egy amerikai katona (Harold Julian törzsőrmester) éli túl, ám 23-án ő is belehal sérüléseibe.

3.) A vizsgálatok

Polgárháború ide, zűrzavaros helyzet oda, mivel mégiscsak egy ENSZ-főtitkár halálát okozta, a rendkívüli esemény miatt több vizsgálóbizottság is munkához lát: a hivatalból megindított rhodéziai eljárás mellett (amelyet az arrafelé akkor még nyeregben lévő britek koordináltak) a világszervezet is összeállít egy öttagú munkacsoportot, amelyet egy nepáli diplomata és emberjogi aktivista, bizonyos Rishikesh Shaha vezet (itt jobbra). Nem akarok senkit fárasztani a hónapokig tartó nyomozás aprólékos ismertetésével, inkább szemelgetek az érdekesebb megállapításaik közül:

– a rhodéziai források szerint a főtitkár (ugyancsak svéd nemzetiségű) testőrei közül kettőnek golyónyomokat találtak a testén. Az ENSZ (roppant óvatosan) később úgy nyilatkozott, hogy golyónyomok voltak ugyan, de elméletileg nem zárható ki, hogy a lövedékeket nem lőtték ki, hanem a gép lezuhanását követő tűzben a testőrök önvédelmi fegyvereiben található töltények felrobbantak, s a sérülések ily módon keletkeztek… Kreatív magyarázat, ugye?

– a szerencsétlenségtől nem messze található egyik légiirányítási központból jelentették, hogy hajnali egy órakor az égen egy olyasféle, fénycsíkot követő villanást láttak, amely leginkább egy földről indított, és a levegőben felrobbant rakéta pályájára emlékeztetett. A végső (írásos) megállapítás azonban leszögezte: ez a fénycsík a gép vélelmezett lezuhanását követően villant át az afrikai égen, s mint ilyen, irreleváns…

– mielőtt sebesüléseibe belehalt volna, Julian törzsőrmestert meghallgatták a helyiek. Az amerikai katona elmondta, hogy több robbanás hangját vélte felismerni a még a levegőben tartózkodó gépen. Később ezeket a rhodéziai tisztviselőket az ENSZ-esek kihallgatták, s megállapították, hogy (az akkor már halott) katona által elmondottakból nem derült ki világosan, hogy pontosan mit is akart mondani, miképpen az sem, hogy az ominózus robbanások valóban a levegőben következtek-e be, avagy a már lezuhant (és égő) repülőgép roncsai között kapott lángra az üzemanyag…

– az egyik rhodéziai bizottság túlbuzgó helyszínelője azt is rögzítette, hogy Hammarskjöld tarkóján (más források szerint a halántékán) golyó ütötte lyukat találtak. Érdekes módon ez az apróság a későbbi jegyzőkönyvekben már sima koponyaalapi törésként szerepel.
– a helyszínre az elsők között érkezett Bjørn Egge norvég alezredes (itt felül, már nyugállományú tábornokként), aki akkoriban az ENSZ kötelékében szolgált „kommunikációs tisztként” (ami tudjuk, hogy nagyjából mit jelent). Nos, Egge ales váltig állította, hogy a halott főtitkár testét egyrészt legalább negyven méterre találta a roncstól (önmagában ez ugye még nem jelent semmit), de ami ennél érdekesebb: Hammarskjöld mindkét markában letépett növénycsomót talált, s nadrágja térdein, valamint inge könyökrészén is fűnyomok voltak – mintha túlélte volna a zuhanást és megpróbált volna elkúszni a roncsok mellől. Ez homlokegyenest ellenkezik a hivatalos verzióval, mely szerint a főtitkár a becsapódáskor azonnal szörnyethalt.

És akkor vizsgáljuk meg, milyen összeesküvéselméletek születtek a haláleset nyomán. Szerintem senki nem fog meglepődni azon, hogy milyen sokaknak állt érdekében a svéd politikus eltávolítása.

4.1.) A szovjetek

Egyes feltételezések szerint Hammarskjöldöt a második világháború vége felé szervezte be a szovjet hírszerzés. Az Állambiztonsági Népbiztosság (NKGB) stratégiai elemzőinek már 1943-ban feltűnt a Svéd Nemzeti Bank feltörekvő és fiatal vezetője, aki soha nem csinált titkot abból, hogy a szociáldemokratákkal szimpatizál, noha nyílt pártpolitikai szerepet sem akkoriban, sem később nem vállalt. A szovjetek meglovagolták náciellenes nézeteit és elhitették vele, hogy a semleges Svédország elemi érdeke a Moszkvával kialakítandó szoros gazdasági és politikai kapcsolatrendszer. Hammarskjöld elkövette a hibát, hogy aláírta az együttműködési megállapodást, amit a későbbiekben (vélelmezhetően) többször is felhasználtak a megzsarolására, ha rakoncátlankodni akart.

Amikor 1953 elején elkezdődött az ENSZ-főtitkári választási procedúra, a szovjetek egymás után négy szóbajöhető jelöltet is megvétóztak, s március végére elérték, hogy titkos favoritjuk, a svéd diplomata neve felkerüljön a tuti befutó listára. A Biztonsági Tanács többi tagjának legnagyobb meglepetésére pont nála elégelték meg az oroszok az ellenkezést és rábólintottak, hiszen abban reménykedtek, hogy onnantól kezdve a világszervezet mindenben úgy fog táncolni, ahogyan Hruscsovék fütyülnek.

Ez egy ideig úgy is volt; a szovjetek még az újrázását is támogatták, amikor 1957-ben egyhangúan másodszor is megválasztják. Hogy mit kaptak konkrétan cserébe, talán csak a Lubjanka archívumaiból lehetne összeszedni, de a történészeken kívül ma már ki a fenét érdekel..? A lényeg, hogy 1960-ig nem volt különösebb problémájuk vele, de aztán jött az a fránya kongói válság, amikor is Hammarskjöld megmakacsolja magát és Moszkva tanácsai (és elvárásai) ellenére egyrészt ENSZ-csapatokat irányít a térségbe, másrészt pedig még Nyikita Szergejevics sem tudja meggyőzni arról, hogy Lumumba elvtárs jó elvtárs…

Az oroszok annyira berágnak rá, hogy nemcsak őt, hanem magát az ENSZ-főtitkári pozíciót is le akarják söpörni a színről: az egyszemélyi vezetés helyett egy ENSZ-trojkát javasolnak, vagyis egy kollektív elnökséget, amelybe a nyugatiak, a szocialista tábor, valamint a „fejlődő világ” egyaránt delegálnának egy-egy főt. Lévén, hogy akkoriban ez utóbbi kategória nagyrészt a komancsokkal szimpatizáló, harmadik világbeli kétes társaságokat jelentett, reménykedhettek abban, hogy az általuk preferált trióból ketten mindig egyirányba szavaznának a Moszkva számára kínosnak minősülő helyzetekben…

Nos, amint azt tudjuk, ez Hruscsovéknak nem jött össze, s minden dühüket a velük egyre nyilvánvalóbban szembeforduló Hammarskjöldre irányították, akinek gépét (mintegy pedagógiai célzattal) szemrebbenés nélkül lelőtték a rhodéziai égről azon a bizonyos szeptemberi éjszakán… És biztos, ami biztos: a földön egy szovjet Szpecnaz-különítmény várta és fésülte át a roncsokat, mert – ahogy az ősrégi orosz közmondás is tartja – egy kényes munka csak akkor van igazán elvégezve, ha már mindenkit tarkónlőttél.

4.2.) A belgák

Kongó leánykori neve ugye Belga Kongó volt, s nagyjából nyolcvan évig annak az országnak volt a gyarmata, amely most büszkén viseli az Európai Unió központja címet. Nem akarunk itt belgaellenes húrokat pengetni (van nekik enélkül is elég bajuk), de kuriózumként azért megemlítjük, hogy a kábé egyharmad Magyarország nagyságú Belgium körülbelül 50-70 ezer polgára élt folyamatosan az anyaországnál fix 75-ször nagyobb Kongóban és sajtolt ki belőle mindent, ami emberi ésszel elképzelhető (és technológiával megvalósítható).

Szóval Belgium az utolsó percig (a huszadik század hatvanas éveinek elejéig) reménykedett abban, hogy a szinte kimeríthetetlennek tűnő kongói nyersgumi-, réz-, gyapot- és kávéforrások (hogy a többi altalajkincsről, például a gyémántról ne is beszéljünk) továbbra is Brüsszel rendelkezésére fognak állni. Nem véletlenül álltak a belgák (katonai és információs jelenléttel is) a katangai és a dél-kasai szakadárok mögött, szembefordulva a többé-kevésbé legitim kinshasai kormánnyal, főként a már említett Patrice Lumumbával, aki egyre jobban kacsintgatott Moszkva felé.

Lumumbát (nem mellesleg) egy belga katonai kivégzőosztag lövi agyon 1961. január 17-én, majd pár nappal később két nagyon lelkes, ugyancsak belga köztisztviselő (Gerard Soete rendőrfelügyelő és fivére) darabolja fel a kiásott holttestet egy láncfűrésszel és oldja fel kétszáz liternyi 95 százalékos kénsavban.

A művelet olyan sikeres, hogy az egykori miniszterelnökből csak két fém fogtömés, pár lövedék és egy féltenyérnyi koponyacsont marad hátra.

Na és a moszkvai Népek Barátsága Egyetem (ahol a KGB előszeretettel folytatott személyi tippkutatást a külföldről érkezett hallgatók körében), amely harminc éven keresztül az afrikai politikus nevét viselte, s amelyet a nyugati hírszerzők és újságírók egyszerűen csak terrorakadémiaként emlegettek – ők tudják, miért…

Szóval a belgák eléggé be lehettek rágva Hammarskjöldre, aki nemcsak hogy kéksisakosokat vezényelt Kongóba, de mindenféle (a brüsszeli ipari-katonai lobbi által meglehetősen álszentnek minősített) dumával ott tett keresztbe az egykori gyarmattartóknak, ahol tudott. Na és a kongóiak által kilátásba helyezett (főként a réz- és gyémántbányákat érintő) államosítás sem melengette a belgák szívét. Amikor pedig azt látták, hogy Dag barátunk egy év leforgása alatt negyedszer (!) utazik személyesen a függetlenségét frissiben kikiáltott afrikai országba, betelt a pohár: a máskülönben igen jó hírű zsoldosaik közreműködésével a DC-6-os teljes utazóközönségét átsegítik a másvilágra.

4.3.) A britek

A Szuezi válság alatt és után a svéd diplomata többször is kifejezte rosszallását a zsidó állammal (valamint az Egyesült Királysággal és Franciaországgal) szemben, egyértelműen agressziónak minősítve a történteket. Hammarskjöld egészen odáig elment, hogy még az USA-t is felhergelte: van, aki szerint az ő ötlete volt (mint egykori pénzügyesé és banki szakemberé), hogy Amerika a második világháború vége óta birtokában lévő brit kincstárjegyek, hadikötvények és állami részvények tömeges eladásával zsarolja meg Londont, ha a hármas (izraeli-brit-francia) szövetség azonnal nem szünteti be a harci cselekményeket Egyiptom ellen. Harold Macmillan, aki akkoriban brit pénzügyminiszter volt (és itt balra látható), figyelmeztette Eden miniszterelnököt arra, hogy ha az USA beváltja fenyegetését, a font egy hónap alatt több, mint 50%-ot fog veszíteni vásárlóértékéből, és kérdésessé  (ha nem lehetetlenné) válhat a szigetország téli energiaszükségletének kielégítése.

Szóval a hármak 1956 őszét követően nem fogadták a szívükbe az ENSZ-főtitkárt, de egy évre rá még beleegyeztek az újraválasztásába, hiszen a jenkik felhergelésében játszott szerepe csak 1961 tavaszán szivárgott ki, amikor a friss Kennedy-adminisztráció valamelyik ifjú titánja nem bírt magával és a britek egyik beépített embere előtt eljárt a szája. London összevonta szemöldökét, és (vagy egyedül, vagy a franciákkal és/vagy az izraeliekkel karöltve) gondoskodott arról, hogy az egykori ötletgazda késve bár, de megkapja azt, ami jár neki.

És arról se feledkezzünk meg ám, hogy a Kongó-vidéki tortából hosszú évtizedeken keresztül a britek is elég szépen kanyarítottak maguknak jó pár szeletet: a belga gyarmattal szomszédos Észak-Rhodézia (ma nagyjából Zambia) ugyanolyan kedves volt a szívüknek, mint Brüsszelnek Belga Kongó, és ugyanolyan (titkolt, de valós) keserűséggel figyelték, amint a kongói példa nyomán a zambiaiak is csendesen elfordulnak a Nyugattól, és egyfajta ködös, afrikai szocializmusnak becézett rendszer kiépítésébe kezdenek – amit Hammarskjöld egyáltalán nem nézett rossz szemmel.

4.4.) A fajvédő fehérek

A rhodéziai és dél-afrikai faji elkülönítés zászlóvívői (Ian Smith, Hendrik Verwoerd és a többiek) elég morcosan lesték, hogy közvetlen szomszédságukban a feketék egyre hangosabbak és erőszakosabbak. Ezért a növekvő (nem csak verbális) agresszióért nem kis mértékben az ENSZ-t és annak meglehetősen balos-szabadelvű főtitkárát tették felelőssé (na meg az oroszokat, de lássuk be: Nyikita Hruscsovot vagy Alekszander Selepint azért elég macerás lett volna eltenni láb alól).

Az események után közel negyven évvel a Nobel-békedíjas dél-afrikai püspök, Desmond Tutu (itt balra) kijelentette, hogy olyan hivatalos dokumentumok birtokában van, amelyek azt bizonyítják, hogy Hammarskjöld halálát a brit és a dél-afrikai titkosszolgálatok emberei okozták, egy kis CIA-háttértámogatással. A püspök szerint a merényletet (amelynek állítólag a Celeste fedőnevet adták) a pretoriai katonai hírszerzés egyik fedővállalkozása, a South African Institute for Maritime Research (Dél-Afrikai Tengerkutatási Intézet) számlájára lehet írni.

Az iratokat 1998-ban hivatalosan is átadták az illetékes dél-afrikai igazságügyi hatóságoknak, de (nem túl meglepő módon) semmiféle érdemi reakciót nem váltottak ki. Legalábbis a felszínen nem… A brit külügy azonnal sietett kijelenteni, hogy a dokumentumok a KGB Első Főigazgatóságának keze nyomát viselik, oszt’ ennyiben maradtak.

4.5.) A kongói szakadárok

Csombénak (itt jobbra) és cimboráinak már nagyon szúrta a szemét ez az izgága svéd, aki (befolyásával többszörösen visszaélve) nem átallt személyesen is beavatkozni abba, amit ők következetesen katangai szabadságharcnak neveztek. Noha biztonsági megfontolásokból a főtitkár gépe nem adott le repülési tervet, a szakadároknak ez nem okozott különösebb problémát: az egyik beépített emberük segítségével pokolgépet csempésztek a fedélzetre (tán a futómű mellé), majd a DC-6-os lezuhanását követően ők voltak az elsők, akik megjelentek a helyszínen és pár jól irányzott lövéssel végleg pontot tettek az ügy végére.

Akárhogyan is volt, akárki állt is az események árnyékában, az ENSZ második főtitkárának erőszakos halála megmaradt a huszadik század egyik legmocskosabb és leghomályosabb politikai esetének. Nem kisebb arc, mint az USA korábbi, 33. elnöke, maga Harry Truman nyilatkozta a haláleset után, hogy meggyőződése: a főtitkárt meggyilkolták. Arról viszont ő sem akart beszélni, hogy ki és miért tette…

Szokásunkhoz híven várjuk véleményed; oszd meg velünk érveidet és relevánsnak vélt információidat itt, a kommentek között.De még azelőtt szavazz!

És itt a szavazás eredményét látod:

 

 

Kategória: EgyébCímkék: , , , , ,

99 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 Visszajelzés99. Napi érdekes - 129 - Hogyan Történt? Történelmi Magazin — 2018-11-21 09:34 

[…] halála előtt egy évvel, a New York-i ENSZ-székháznál. A főtitkár halála azóta is komoly konspirációs teóriákra ad […]

 Visszajelzés98. Napi érdekes 40. (18+) – Hogyan Történt? Történelmi Magazin — 2018-01-09 08:01 

[…] körülmények között. Az összes konspirációs teóriáért és lehetséges magyarázatért IDE […]

 95. butyko — 2014-09-19 03:57 

Ajánlom szakirodalomnak a x.y. : Kongó Müller,a nevető gyilkos c. könyvet. Van mit olvasni a sorok között!!!

 94. cseko46 — 2014-07-08 16:23 

No
A CIA nem nagyon szerete hogy valami KGB-sek praktizálnak arra felé tanácsadó fedő legendával.

Meg azt sem szereték hogy valamiféle gyémánt és nyers gumi készletek kerülhetek itt a fejlődő népeken átt.
Azokhoz a minden lében kanál Oroszokhoz.

NEM SZERETÉK AZT SEM HOGY IGAZI ÉLES TEREPEN HOLMI DIPLOMÁCIAI
TINTA VITÉZEK.
VESZÉLEZTETIK ITT A FESZÜLT HELYZETBEN A HARCÁSZATI AKCIÓK MENETÉT.

 93. IceBerg — 2014-03-10 12:07 

Itt hivatkoznak a blogra és a halott főtitkár képe is látható, elég durva!

http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2014/03/09/napi_erdekes_20_kep_929

 92. UnA — 2013-09-10 10:05 

Valami megint megmozdul az ügyben, tegnapi hír a BBC News-on: “Dag Hammarskjold death: UN ‘should reopen inquiry'”

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24020207

 91. 178996 — 2011-02-21 20:01 

[mayanxibalba](#11188671):

Kedves mayanxibalba,

téged bármelyik kormány vagy nemzetközi szervezet szemrebbenés nélkül alkalmazna hivatásos megmagyarázónak 🙂

 90. mayanxibalba — 2011-02-21 11:57 

Egyértelmű balesetről és a véletlenek furcsa játékáról van szó, a repülőgép fekete dobozának tanúsága szerint a gép túlterhelt volt, az egyébiránt is rosszul megtervezett, konstrukciós hibára visszavezethető okokról nem is beszélve. Az, hogy a testőrökben AK-47-es gyorstüzelő gépkarabélyból, valamint M60-as gépfegyverből származó töltényeket találtak, pusztán a gyenge felkészültségükből fakad, nem tudták eldönteni, hogy milyen töltény is való önvédelmi pisztolyaikba, ezért volt náluk több típus is. A főtitkár kezében talált fűcsomók egy bennszülött törzs rituális temetési szokásainak tudható be. A törzs megkísérelte rituálisan eltemetni az égből érkezett látogatót. A főtitkár fejében talált töltény pusztán egy adminisztrációs hiba, valójában egy kezdő pathológus keverte össze a boncolási jegyzőkönyveket, mert aznap valakit egy vadászbaleset ért a környéken, aki kisértetiesen hasonlított az ENSZ főtitkárra. A furcsa villanás egy szokásos jelenségre vezethető vissza, egy környékbéli meteorológiai állomás által felbocsátott ballon, a felbocsátáskor magával rántotta az egyik meteorológus kolléga csokoládépapírját. Az alufólia a csokoládétól ráragadt a ballonra, így az erős napfényt visszaverve ez okozota, a több kilométerről is látható felvillanást. Utóbbi tényt a NASA szakemberei is igazolják, szokásos jelenségről van szó. 😉

 89. Para Celsus — 2011-02-21 09:51 

[Just_blogging](#11124559): Ugyan már… a Reader’s Digest az Ő kezükben van… (vagyis akármit mondtak, hazudtak).
Valószínű, hogy az elpuhult, tohonya, hájas, kényes belgák felbérelték néhány kongói zsoldosukat (esetleg Skorzenyéket), hogy végezzék el a piszkos melót.
(Bár a moszad keze is benne lehetett…)

 88. Just_blogging — 2010-05-25 11:48 

Évekkel ezelőtt az egyik dokumentumfilm-csatornán láttam erről egy egy adást. Ott szóba került az a változat, miszerint leszállásra próbálta kényszeríteni egy belga vadászgép de nem sikerült az egyik manővere és udóggúzóba került a gép… Homályosan emlékszem, és nem tudom meghivatkozni, sajnos.

A Readers’s Digest egyik kiadványában is szó van az esetről. abban az a konklúzió, hogy a Főtitkár halálára gyakorlatilag minden támogatója elfogyott, és a nemzetközi politika csak a balesetet követően ébredt arra rá, hogy kit is vesztettek el személyében.

 87. Licus — 2010-05-14 05:09 

Mindenesetre sok idealista ember beesett ebbe a csapdába – h aztán Hammarskjöld és az oroszok közt mi volt, mi nem, azt nem lehet tudni, de ő is idealista volt… remélhetően tisztábban látott, mint sok kortársa.

 86. eMM2 — 2010-05-13 20:18 

@Licus:

George Bernard Shaw erre a nagyon jó példa.

 85. thehandsomest — 2010-05-13 18:52 

mariska? most is az megy………(holnapi)

 84. Licus — 2010-05-13 12:07 

@bloggerman77: Félreértettel, és ennek oka a “hasznos hülye” kifejezés, amit állítólag Sztálin használt azokra a 2 vil. háb. közti NYUGATI ÉRTELMISÉGIEKre, akik – az akkori kommunizmus VALÓSÁGÁT nem ismerve – “beleszerettek” abba és írásaikban meg személyesen is támogatták azt.

(Pl. elhívták őket a SZU-ba a 30-as években, ott mutattak nekik egy kisuvickolt, hamis képet, ők meg visszamentek Nyugatra és ott lelkendező könyveket írtak a SZU-ról – miközben ott milliók haltak éhen vagy lettek legyilkolva.)

Amit te írsz, az mind ok, de én nem róluk beszéltem! 2 különböző dolog a gyarmatosítók, az elnyomás ellen fellépni – vagy úgy lázadni a Nyugat ellen, h Sztálin rendszerét tekinted a jó, a követendő példának!

(Persze ez a 2 út nem mindig vált el tisztán egymástól, ld. spanyol polgárhábotúban harcoló antifasiszták.)

 83. jack o'neill — 2010-05-13 06:02 

Végre új poszt! Köszi.

Szavazásnál gondolkodóba estem, végül a ruszkiknak “szavaztam bizalmat”.

 82. bloggerman77 — 2010-05-12 21:51 

@Licus:

“A nyugati (enyhén v erősebben) balos értelmiség kialakulása, élet(halál)útja valóban tanulságos. Soxor voltak ők a hasznos hüjék… ”

***

igen, biztos hülye volt az, aki nem értett azzal egyet, hogy a saját kis hazája kiszipojozzon egy másik területet, aki nem értett egyet azzal, hogy egy kontinens komplett lakossága csak ara legyen alkalmas, hogy “Yes, bwana!” kiáltások kíséretében oroszlánvadász lordokat kísérgessen, robotoljon egy gyémántbányában, vagy egy földbirtokos verandáján széles mosollyal “Oh yes ma’am, én lenni jó nigger” szöveggel felszolgálja az ötórai teát.

Igen, mind hülyék voltak. Valakik szerint.

Abba bele kéne gondolni, hogy miért a szovjetek karjaiban kötöttek ki ezek a mozgalmak? Netalán azért, mert a felvilágosult nyugati polgári demokráciák majmoknak tekintették őket? Az oroszok se szerették őket jobban, de legalább nyíltan nem vették állati szintre őket.

Ryszard Kapuszczynski Futballháború riportkönyvében van egy etiópiai riportrészlet, hogy a kezébe adnak egy Száhel-övezeti éhező gyermeket, akit ő undorral érintett meg – erre a helyi góré a következő megállapítást tette: “Ti (szocialista táborbeliek) is ugyanolyanok vagytok, mint a többi fehér!”

 81. Maestro — 2010-05-12 06:26 

1961-ben már hét éve annak, hogy összeült a Bildelberg-csoport, tuti hogy ők nyírták ki.

 80. b0lha — 2010-05-12 02:08 

baleset volt, 1 ottani sasmadar, v akarmi ami arrafele repul, belezugott a hajtomube, aztan 1 masik a masikba, es meg a zuhanas elott hosiesen fejbe lottek egymast es magukat!

 79. Collingwood — 2010-05-11 15:56 

Szerintem a belgák voltak. Ennél nagyobb disznóságot is el tudok képzelni róluk.

De a megvalósítás módjai közul kizárom a vállról indítható rakétát, az a `60-as évek elején még erösen kísérleti stádiumban volt (nyugaton is, keleten meg ugye várni kellett a nyugati típusra, hogy lemásolhassák:)). A fénycsíkot nem tudom mivel magyarázni, talán egy csészealj szállt fel éppen egy titkos náci támaszpontról…

De jó, hogy ujra aktív a konteo blog.

 78. egy hang — 2010-05-10 16:26 

bocs a dupláért

 77. egy hang — 2010-05-10 16:25 

@Dr.Lindenthal: ott a pont 😀

A Lucifer Tröszt, mint Ensz szerintem is eggyel izgibb téma mint pl egy főtitkár halála. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust04.htm

@Tamáshida: a lengyel vezetésről hirhatter.com/repulogeppel.htm

Akárhogy is hiányolom a Vatikán konteót jelen esetben 🙂

És ha ez alkalommal sem jelenik meg a kommentem, akkor erősebb már itt is a cenzúra a kelleténél, azabaj.

 76. egy hang — 2010-05-10 14:05 

@Dr.Lindenthal: ott a pont 😀

Az ensz mint lucifer trösztje már kicsit izgibb téma mint egy főtitkárának a halála szerintem legalábbis.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust04.htm

@Tamáshida: a lengyel elitről valami valóságszagúbb:

hirhatter.com/repulogeppel.htm

Amúgy nem rossz a cikk, de hiányolom pl. a Vatikánt a konteó és a szavazási részből.

 75. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-07 12:17 

@Tamáshida:

ha a “keresztyén” valamely protestáns felekezethez tartozást és aktív hitéletet jelent, akkor igazad van, bár Trygve Lie is evangélikus volt. Amúgy Perez de Cuéllar és Waldheim se volt buddhista 🙂

 74. Tamáshida — 2010-05-07 08:31 

Jó a cikk! szerintem is összeesküvés volt a “baleset” oka. Ha jól tudom ez volt az egyetlen keresztyén az ENSZ főtikári tisztségben. Szeretném, ha a legyel elnök repülőgép “balesetéről” is lenne egy hasonló elemzés, sőt kifejezetten kérem! De azt, hogy 1961-ben az ENSz főtitkárát ki(k) ölte(ölték) meg, nem tudom, mert a cikk alapján túl sokaknak állhatott az érdekében. Azért azt elfogadom, hogy olyan(ok) volt(ak), aki(k)nek nem volt érdeke a nyugalom és béke Afrikában.

 73. 1szerű mozdonyfütty — 2010-05-06 20:19 

Ügyes kis írás, mint mindíg, és persze olyan korszakról szól, amiről kevesen tudnak, mert a tudorok már elhaláloztak, a történészek meg még nem érkeztek meg. Élveztem.

Afrikában repülni azonban sem akkor, sem most nem volt egy különösen biztonságos dolog. Légiirányítás nulla, légtérellenőrzés nulla, kutatás-mentés dupla nulla. Szóval, lehetett ott sok minden, de nehéz elképzelni, hogy az irdatlan nagy terület irdatlan nagy légterében egy meghatározott helyen történjen baleset ÉS valamiféle földi zsoldoscsapat is időben odaérkezzen elkötni a szálakat. Túl bonyolult és túlságosan technikaigényes. Egy Afrikában, ismétlem, persze.

A hatvanas évek elején vagyunk: a műholdas technika még sehol sincs, MANPAD nincs (sorry, Tiboru, ez szerintem se volt jó kép ide), a Fouga Magister pedig alapon fegyvertelen szubnszonikus gyakorlógép (oh, micsoda vektort kellett volna neki adni az elfogáshoz a maga kis alig 100-150 km/h sebességfölényéhez, hogy utólérje a DC akárhanyast), szóval igencsak gyenge kártyák egy ilyen alapos tervezést igénylő műbalesethez.

A pokolgép már jobban stimmelne, de az meg egyszerűen kiszámíthatatlan helyen “teszi le” a gépet, na meg persze nem biztos, hogy végzetes sérülést okoz.

Mindamellett, egy négyturbinás gép nem nagyon szokott leesni magától. Nem volt ott egy vulkán a közelben? csak egy ötlet…

 72. Dr.Lindenthal — 2010-05-06 19:22 

Hol vannak már az igazi összeesküvések? Ott rohadjon meg az egész ENSZ ahol van.

 71. vészmerülés — 2010-05-06 14:56 

@Thaddeus Griffin: “Az elméleti lehetőséget maximálisan értem, és egyet is értek vele :)” akkor szerintem le is zárhatjuk ezt a vitát 🙂

“Ha a jogszabályokat nem betartva, akkor anélkül is megtudnak rólad mindent.” mondjuk ez is igaz, de jóval nehezebb egy olyat lenyomozni, akihez csak egy IP-t tudnak kötni, mint aki a fél életét publikussá teszi.

“Aztán ha olyan csoporthoz tartozol, ami valamilyen módon kompromittál…” ennek ugyebár az az előfeltétele, hogy az adott oldalon legyen egy regisztrációd.

De hogy ontopic is legyek, szerintem a belgák voltak.

 70. Thaddeus Griffin — 2010-05-06 14:28 

@vészmerülés: Az elméleti lehetőséget maximálisan értem, és egyet is értek vele 🙂

“és ha valaki nagyon rád száll (erőforrást nem kímélve), ezek az adatok előbányászhatóak.”

-Igen, de ilyen esetben kérdéses, hogy milyen módszerrel teheti meg. Ha jogszabályokat betartva, akkor mondjuk kötelezhető FB az adataid kiszolgáltatására- persze bírói engedéllyel.

Ha a jogszabályokat nem betartva, akkor anélkül is megtudnak rólad mindent. És innentől kezdve, hogy “nappal az ágyon tartom a ruháidat, éjjel egy szék karfáján” vagy “utálom, ha úgy közlekednek előttem, hogy nem tudom kikerülni” teljesen irreleváns dolgok.

Aztán ha olyan csoporthoz tartozol, ami valamilyen módon kompromittál, akkor az a te saját hülyeséged. Mint ezt Páva Zsolt példája tökéletesen mutatja. Persze, nem baj az, ha az ember szereti a pinát, de politikusként ilyen page rajongójának lenni ciki 🙂

 69. Thaddeus Griffin — 2010-05-06 14:19 

@Lucius Flavius Arrianus: Az adatlopások ügye szvsz más kérdés. Az, hogy óvatlanok vagyunk az adataink kezelésével független attól, hogy mondjuk egy hatóság hozzáférhet az adatainkhoz bármikor.

Nem rég volt egy botrány abból, hogy egy online játék használatához a felhasználási feltételek közt a játékosok lemondtak a lelkükről nem is tudom, hány ezer évig. Egyszerűen arról van szó, hogy a júzer nem olvas el semmit, csak kattintgat.

A mai indexes cikk is erről szól, hogy nem figyelünk az adatainkra. Persze, szemét dolog az oldaltól, hogy alapbeállítássá teszi, nem is vitatom.

De az megint más kérdés, ha úgy jutnak az adataimhoz, hogy én arra bizony semmilyen engedélyt nem adtam. Erre is írtam a bírósági engedélyt.

Az internet egy veszélyes dolog. Csak ezt sokan nem fogják fel. A Facebook is ezért a legtámadhatóbb adatlopás ügyében, mert van ezer oldal, csoport, amikre megint csak felelőtlenül kattintgatunk. Nekünk kell odafigyelni. Mellesleg, itt is letilthatjuk, hogy egy adott csoportnál milyen adatokat szolgáltatunk.

 68. vészmerülés — 2010-05-06 14:16 

@Thaddeus Griffin: Nem szép dolog úgy állítani be engem, mintha félnivalóm lenne a hatóságoktól 🙂

“amiket publikussá teszel. Így ha letiltod az ismerőseid megjelenítését, még a kapcsolati hálódat sem tudják feltérképezni. ” az egy dolog, viszont ezek az adatok ott virítanak továbbra is az adatbázisban és ha valaki nagyon rád száll (erőforrást nem kímélve), ezek az adatok előbányászhatóak.

Persze nem tartom valószinűnek, hogy miattad, vagy miattam le kéne fizetni pár FB-s rendszergazdát, hogy túrja fel az adatbázist, mert pár dolgot nem tettél publikussá 🙂

 67. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-06 14:09 

@Thaddeus Griffin:

ez nem bírói engedély kérdése. Az adatlopások tekintetében messze a Facebook a legtámadhatóbb rendszer, ez pedig üzemeltetői kérdés. Az adatkezelési politikájuk pedig, hmhm… Lásd pl. a mai Index-cikket.

 66. Thaddeus Griffin — 2010-05-06 13:14 

@vészmerülés: Tudtommal magyar hatóságnak nem adhatják ki az adataidat bírói engedély nélkül. Ellentétben az iwiwwel, a magyar nyomozó hatóságok épp ezért csak azokat az adatokat látják, amiket publikussá teszel. Így ha letiltod az ismerőseid megjelenítését, még a kapcsolati hálódat sem tudják feltérképezni.

 65. vészmerülés — 2010-05-06 13:02 

@Thaddeus Griffin: “Kis naiv:) Mintha nem tudnák már így is ;)” tudom, idealista vagyok 🙂

“Facebookon egyébként csak rajtad múlik, mint láthatnak rólad” ez mind szép és jó, csak a gondolatmenetedből kihagytad magát az üzemeltetőt 🙂

 64. Thaddeus Griffin — 2010-05-06 12:00 

@vészmerülés: Kis naiv:) Mintha nem tudnák már így is 😉

(Facebookon egyébként csak rajtad múlik, mint láthatnak rólad)

 63. molnibalage — 2010-05-06 11:36 

@tiboru: Én kérek elnézést.

Mint tudjuk, Toldinak is naoruhája volt. 😉

 62. tiboru — 2010-05-06 09:13 

@molnibalage:

NEKIK biztosan volt 😉

 61. vészmerülés — 2010-05-06 07:35 

@Thaddeus Griffin: egy újabb hely, ahol tálcán kínálhatjuk NEKIK/AZOKNAK a személyes adatainkat 🙂

 60. molnibalage — 2010-05-06 07:34 

A MANPAD-os kép miért került be illusztrációként? Akkor még nem volt ilyen senkinek. Egy légvédelmi gépágyú szerencsésebb lett volna. 🙂

 59. ScoTTThun — 2010-05-06 06:10 

Miért pont a futómű mellé? Hmm.hmm..

 58. Bloodscalp — 2010-05-05 22:19 

@Bloodscalp: sőt ami kimaradt, a CIA önmagában, az egész térségben és a világban ha jól tudom nagyon ment az illegális fegyverbiznisz(az Air America ezután indult be), talán ettöl féltek ha itt elkezd békéltetni, folytatja máshol is…

 57. Bloodscalp — 2010-05-05 22:15 

@Thaddeus Griffin: szintén:) ez James műve volt

 56. blerocs — 2010-05-05 18:01 

Megtaláltam a vers angol változatát a neten:

Tomorrow we shall meet,

Death and I-

And he shall thrust his sword

Into one who is wide awake”

 55. blerocs — 2010-05-05 17:25 

Helló,

volt egy naplója, amibe verseket írt, és a halála után találták meg, az egyik versben ír arról, hogy nemsokára, élete teljében, meg fog halni, de nem emlékszem rá pontosan…

 54. Thaddeus Griffin — 2010-05-05 15:25 

@tiboru: Tudod hogy megy ez, ha az ember szakdolgozatot ír. Valami mással el kell foglalja magát 😀 Mailben eldobtam a html kódot meg magyarázatot mellé 🙂

 53. tiboru — 2010-05-05 15:03 

@Thaddeus Griffin:

Köszi, Thad, nem hittem volna, hogy ilyen gyors leszel 🙂

 52. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-05 13:35 

@Licus:

ó, Lytton Strachey, Keynes, Beatrice Webb, Anna Louise-Strong (“Hatalmas termetű nő, kivörösödött arccal, dús fehér hajjal és olyan túláradó ostobassággal az arckifejezésében, hogy az már egyfajta különös szépséggel ér fel.”) és az ő amorális zűrzavaruk 🙂

…És igen, megváltozott a világ; a reményekről kiderültek, hogy illúziók. Hammarskjöldnek értelmiségi, európai és keresztény bűnösség-érzése volt, ennélfogva küldetéstudta. Rossz kombináció.

 51. Thaddeus Griffin — 2010-05-05 12:29 

Kérem szépen, kísérleti jelleggel elindult a Konteo blog Dacebookos oldala. Nemsokára az oldaldobozba is kikerül az ajánlója, addig is tessenek’ rajongani minél többen az egyelőre ilyen hosszú url-ű címen:

http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Konspiracios-teoriak/119128101449215?ref=ts

Ez 25 rajongó után rövidülni fog 🙂

Konspiráljunk a Facebookon is!

 50. Licus — 2010-05-05 12:00 

@Lucius Flavius Arrianus: Lásd még a hazájuk ellen dolgozó kémmé váló szolid oxfordi pubikat. Jól megvezette akkoriban a SZU a világot.

Mellékszál, de engem érdekel, h vajon ha most az afgánokkal rokonszenvezek a támadóikkal szemben, az ugyanolyan hippis nyavalygás-é, mint amikor É-Vietnámot segítette egy lázadó nemzedék? Valahogy nem érzem a hasonlóságot. Megváltozott a világ. És talán nincsen annyi idealizmusánál fogva megvezetett nyugati vezető se… Mi lett a párizsi diákvezérekből is:)

Nehéz megérteni, mi dolgozott egy háborút-nem ismerő országban felnőtt skandináv fejében. Úgy nézhetett a világra, mint mi egy vad tuszi-hutu törzsi csetepatéra.

 49. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-05 09:23 

@Licus:

Hammarskjöld életútja is annak a példája, hogy mi a történik, ha az ideológiai konstrukciók agyonnyomják a valóságot. Akkoriban a “harmadik világ” és csatolmányai voltak ilyesfajta hazug konstrukciók; lásd még “Észak-Dél” illetve, hogy miképpen alakultak ki az “el nem kötelezett” államok (vajon mi is ez?), és hogy került ezek közé az államok közé pl. Kuba. Vietnam pedig az ún. “véleményformáló értelmiség” és annak a valóságot mítosszá varázsoló hókuszpókuszának esett áldozatul.

 48. Licus — 2010-05-05 09:11 

@Lucius Flavius Arrianus: A nyugati (enyhén v erősebben) balos értelmiség kialakulása, élet(halál)útja valóban tanulságos. Soxor voltak ők a hasznos hüjék… Persze értelmetlen utólag arról vitatkozni, h mi lett volna, ha pl. Vietnamban az USA odacsap és nem a virággyerekek nyavalygó befolyása hat. Innen nézve a gyors, kemény megoldás lehet h kevesebb vérrel és szenvedéssel járt volna, mint egy elhúzódó lagymatag háború.

(Amúgy ez eddig a legvidámabb tragikus téma: mindenki NAGYON örül a blog feltámadásának!)

 47. Minek — 2010-05-05 09:06 

Természetesen egy száz (100) és nem száz*száz (10.000).

 46. Minek — 2010-05-05 09:03 

Off

A megoldást 20 éve megmondta Markos és Nádas:

“Menekülés közben tarkón lőtte saját magát.”

On

Viccet félretéve.

Az írás jó, de nem olyan ütős, mint lenni szokott.

Gondolom, csak az elmúlt 100 száz éveben volt egy-két olyan vezető beosztású ember, akinek a halála nem egyértelmű.

Pontosan ettől nem lett egyedi a poszt.

Ettől függetlenül érdekesnek érdekes, de nem több.

 45. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-05 08:56 

@David Bowman:

vagy a futóműkna csapóajtajának kezelési hibája + sebességvesztés miatt, ahogyan azt Tadeusz Rolski írta a Fehér sas kék mezőben című könyvében; vagy Kasprzycki tábornok és köre tette el láb alól; vagy valami egész más miatt 🙂

 44. David Bowman — 2010-05-05 08:22 

@Lucius Flavius Arrianus: De miért? Ez a kérdés. Ez volt már itt? Nos, a Katyini ügy miatt.

 43. vészmerülés — 2010-05-05 08:13 

@David Bowman: Az orosz viszonyokat ismerve a vonat sem olyan biztonságos.

 42. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-05 08:08 

@David Bowman:

Sikorski Gibraltárban zuhant a tengerbe 🙂

 41. David Bowman — 2010-05-05 08:06 

@fedélzeti kompót: Mentek Sikorsky után. Katyn ügyben ez már a 2. repülőnyi főlengyel. Én a helyükben már hanyagolnám az ügyet. Vagy legalább vonattal mennék.

 40. David Bowman — 2010-05-05 07:59 

@sandinista: Alighanem nószőrre.

 39. rozsdafarku — 2010-05-05 07:51 

Véletlen baleset volt.A repülőgépen unatkozó testőrök a biztonságos svédgyufa helyett katonai /rendőri/ ZIPPO-val gyújtottak rá.A keletkezett tűzben felrobbantak a fegyverükben lévő töltények, a pilóta is megsérült, a gép lezuhant.A főtitkár véletlenül túlélte, de menekülés közben egy véletlenül későn elsült lövedék tarkón találta.A vizsgálat is megállapította, hogy véletlen baleset volt.

 38. éjszárny zöldi — 2010-05-05 07:02 

@lolcommando: egyetek több zabkását! :]

 37. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-05 06:59 

@58múltam:

1. De gustibus non est disputandum, ugyebár; eléggé tárgyszerű volt a főtitkár életrajza. Ő valamiféle evilági szentnek hite magát, helyénvaló tehát a – legalábbis – távolságtartóan szkeptikus bemutató. Nem hinném, hogy a szerző maníros.

2. Lusta ember nemigen szerez halálos ellenséget. Hammarskjöld hiperaktív volt, sok lábujjat letaposott, mégpedig mindeféle “appardón, figyelmetlen voltam, kérem, bocsásson meg!” nélkül.

3. Hogy Önt vagy engem még nem raboltak el az ufókok (bár ki tudja, ki tudja!), még nem jelenti azt, hogy ufókok nincsenek. Azt se jelenti, hogy vannak. Több dolgok vannak ugyebár, földön és égen…

Szkepszis pediglen csak ott lehetséges, ahol a hit is létezik.

 36. 58múltam — 2010-05-05 06:40 

Sajnálom, ha az eddigi uniszónóból kilóg a hangom, de nekem az írás stílusa nem tetszik. Hammarskjöld megérdemelte volna, hogy életrajzát modorosság nélkül ismertessék. Az pedig egyenesen butaság, hogy a főtitkár szorgalma szerzett volna neki halálos ellenségeket… A második részben, amely az összeesküvés-elméleteket írja le, helyén van a manír, a téma természetéből adódóan: a szerző ezzel érzékelteti szellemi távolságát az ostobábbnál ostobább forgatókönyvektől.

 35. Lucius Flavius Arrianus — 2010-05-05 05:36 

Brit-amerikai akció, ha már merénylet 🙂

Hammarskjöld teljes mellszélességgel állt ki az akkoriban nevet és arcot kapó “harmadik világ” és képviselői, közvetetten tehát a Szovjetunió érdekei mellett. A szuezi válság idején Nasszert támogatta, a magyar szabadságharc kérdését igyekezett lerázni magáról. Még arra is kísérletet tett, hogy megakadályozza az ún. “magyar kérdés” tárgysorozatba vételét.

Ennek a teljesen aszexuális, gazdag és sikeres családból származó embernek – oly sok nyugati értelmiségihez hasonlóan – bűnösség-érzéssel vegyes küldetéstudata volt. Amikor csak lehetett, a nyugati országok kárára döntött, olykor az ENSZ alapokmányával ellentétesen. A “bandungi nemzedék” iránti totális elkötelezettségét zavaros imperializmus-ellenes retorikába öltöztette, és közvetlen, súlyos felelősség terheli nemcsak a magyar események negligálásában, hanem a következő – a 67-es – közel-keleti háború megalapozásában is.

Szóval, britek és amerikaiak.

 34. miezitt (törölt) — 2010-05-05 00:05 

Ah, mint egy falat kenyer!

Mar kezdtem lemondani rola…

Na, megyek, elolvasom.

 33. fedélzeti kompót — 2010-05-04 23:43 

Kellemes, jól összeszedett cikk. Egész Afrika tele van ilyen aljasságokkal, ha rendesen tanítanák a szaftos részeket iskolában, nem kéne aggódni hogy nem figyelnek a tanulók.

Folytatásnak a mostani lengyel gép nem lehetne? Vagy ez túl korai még? Pedig ott is volt pár nappal később folyóból kihúzott rég eltűnt lengyel hírszerző (természetesen öngyilkos), elavult időjárási adatok, oroszok, lengyel belviszály választásokkal, komplett katonai vezetés egy gépen, csupa nyalánkság.

 32. bet-li, kínai játékos — 2010-05-04 22:35 

Gratula, főleg azért is mert estére csak kikerült Index címlapra ez a “come back” poszt!

 31. tevevanegypupu — 2010-05-04 22:33 

Nagyon erdekes, egyszuszra elolvastam.

 30. Forestdream — 2010-05-04 21:44 

@proletair:

Hopsz… télleg.

 29. dizil — 2010-05-04 21:32 

a “tarkóján golyó ütötte lyuk” miatt az öngyilkosságra szavaznék

 28. GeoThrasher — 2010-05-04 21:26 

@sandinista:

köszi, leesett, bár voltak gyanúim ezirányban:)

természetesen rögtön elhatárolódtam magamtó…

 27. molnibalage — 2010-05-04 21:18 

Már már kedzek hinni a gondolatátvitelben. Múlt héten olvasgattam légibalesetekről, ahol magasrangú emberek haltak meg. Elgondolkoztam, hogy lesz e konkértan ebből az esteből konetó poszt. Lett. És milyen hamar! Elképesztő véletlen. 🙂

(Nem hiszek másban…)

 26. lolcommando — 2010-05-04 21:16 

Első reakció: VÉGRE!!!

A második reakció kicsit off: fiatal korom egyik legemlékezetesebb olvasmánya P. C. Jersild: A Gyermekek Szigete című könyve, szó van benne Dag-ról, bár nagyon nem ilyen témában. (A filmet ki lehet hagyni, gagyi)

 25. kapitalista — 2010-05-04 21:10 

Nagyon igenyesen osszeallitott iras.Teljesen mindegy hogy ki es miert tette.Azt hiszem a vilag sokkal jobban jart volna ha ayatollah Comeini repulogepet is sejtelmes baleset erte volna amikor Franciaorszagbol hazatert.Az egeszbol ket dolog maradt meg nekem

Csombe, hozd a papucsom be

Lumumba szasa

 24. rodenbach — 2010-05-04 21:08 

A belgák köztudottan mindenre képesek, ha azt hiszik, nem tudódik ki, tehát kifizettek egy helyi csapatot, aztán vagy futni hagyták őket, vagy nem (inkább nem). A britek meg nem sajnálták annyira a dolgot, és nem akadékoskodtak.

 23. Eugenie Danglars — 2010-05-04 17:32 

A szavazásnál én is kicst gondolkodóba estem, de annak örülök, hogy van új bejegyzés. 🙂

 22. SchA — 2010-05-04 15:33 

Ezt a “hő miatt felrobbanó lőszeresládákból kirepülő golyók okozta lőtt seb” teóriát tudtommal a valóságban is tesztelték, és – milyen meglepő – bebizonyították, hogy fizikai képtelenség az egész elgondolás.

Amúgy meg:

Mobutu voltál, maradjál Csombe’.

 21. postabelyeg — 2010-05-04 15:02 

Nagyon régen láttam erről egy filmet. Már nem emlékszem, ki volt a hunyó, de egy arra igen, egy Fouga Magister lőtte le a gépét.

 20. vén betyár — 2010-05-04 14:14 

Nagyon jó volt!Köszönet!

Mindent el tudok képzelni a belgákról, a britekről, a lázadó katangaiakról, a fehér rasszistákról.Na de a szovjetek?Baleset volt!

 19. MantaMann — 2010-05-04 14:06 

Belga, Brit és Dél-Afrikai akció. De Beers-ék nagyon nem szeretik ha más játszik a kavicsaikkal.

Truman meg miért is rúgott volna ebbe a bilibe?

 18. Gloria Mundi — 2010-05-04 13:50 

Nem tudok kire szavazni, de a poszt jó, mint mindig, és örülök, h újra itt vagy 🙂

 17. Leadfoot — 2010-05-04 13:42 

@proletair: Igen, ez meg is magyarázza, hogy miért nincs a felsorolt lehetséges elkövetők között a MOSZAD. 🙂

 16. Baribál — 2010-05-04 13:37 

@proletair: Egyet értek! Szerintem ezt a konteót is a Moszkva – TelAviv – Mexico City háromszögének ügynökei íratták vele:D

Kösz az új posztot, jól esett!

 15. proletair — 2010-05-04 13:28 

@Forestdream:

Szerintem nem engedték el. Konspiráció, kolléga, konspiráció:)

 14. 1kutya — 2010-05-04 13:26 

novégre!

szerintem a belgák voltak. a mostani főnökeim szinte mind azok, bármit el tudok róluk képzelni! (még a nóplízvadászatot is).

 13. Forestdream — 2010-05-04 13:26 

Majd elolvasom, de most nagyon örülök, hogy Tiborut elengedte a Moszad vagy más egyéb fogvatartó szervezet 😀 Végre új poszt!

 12. stokkür — 2010-05-04 13:15 

VÉGRE!!!! Nehéz volt kivárni, de megérte! bevallom, soha nem hallottam erről az úrról; de ezek szerint nem csak egy svéd diplomatának volt vér a pucájában…

Bár a belgákra szavaztam, érzésem szerint sokszereplős történet volt ez

 11. Licus — 2010-05-04 13:03 

A lényeg az, h van új blog:) Ettől nekem duplán rokonszenves lett szegény Hammerskjöld. Lezuhant ugyan, de visszahozta a blogot…

 10. Thaddeus Griffin — 2010-05-04 12:58 

Szovjetekről rengeteg mindent el tudok képzelni, de ezt most valahogy nem. Az én tippem a britek

 9. sandinista — 2010-05-04 12:55 

@GeoThrasher: Apartheides del-afrikai ertelemben vett kafferre.

(barmilyen dehonesztalo jelzotol elhatarolodom)

 8. radiris — 2010-05-04 12:26 

@GeoThrasher: szerintem nóplízre.

 7. Hammer — 2010-05-04 12:23 

ezt kösse össze valaki azzal, hogy 1961-ben Budapesten a Lumumba utcában zuhant le egy sétarepülő LI-2 (HA-TSA )

 6. GeoThrasher — 2010-05-04 12:13 

@sandinista:

Mire vadászott?

Vagy én vagyok unintelligens, hogy nem értem a célzást?

 5. GeoThrasher — 2010-05-04 12:11 

de hol vannak a zsidók?:)

 4. sandinista — 2010-05-04 12:03 

Bravo tiboru, ismet szepen osszeszedett, igenyes cikk!

Igazsagot tenni nagyon nehez, olyan hosszu a jelentkezok sora.

1 apro adalek: a legendarium szerint Leopold kiraly anno szivesen vadaszgatott Belga-Kongoban. Nem nagy kudura, es nem is okapira.

 3. ludens — 2010-05-04 11:59 

Végre újra konteo! És milyen jó témával! Köszönjük tiboru!

 2. proletair — 2010-05-04 11:58 

Hosszú szünet után egy igen pazar konteót olvashattunk:)

Szerintem a szovjeteket kizárhatjuk, mert ha a vizsgálóbizottság erre utaló nyomot talált volna, akkor biztos hogy az elvtársakra húzzák a vizes lepedőt.

 1. Zsoca87 — 2010-05-04 11:39 

Végre! 😀 El is olvasom estefelé… 🙂

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök