2011-02-23–06:00

Nikola Tesla 1.0

Kevés név bukkan fel gyakrabban a Földet keresztül-kasul behálózó konteókban, mint mai hősünké. Aki olvasta blogunk eddig megjelent posztjait, emlékezhet arra, hogy Tesla neve felmerült a port chicagói események kapcsán, a Philadelphia-kísérletben, a HAARP-os írásunkban, de még a Tunguzka-meteorral foglalkozó találgatások között is. Számos olvasó kérte, hogy mutassuk be a Mestert, s jómagam is régóta készülök erre a mutatványra. Posztunk két részből fog állni, elvégre ha Diana hercegnő halála megért két folytatást, nehogy már a huszadik század egyik legnagyobb koponyájának élettörténetét belesűrítsük egybe…

Lássuk tehát, ki is volt ő, akiről a The New York Times 1943-as nekrológjában a következőt írta: egyetlen feltaláló sem hasonlított jobban a Verne-féle romantikus hősökre, mint Nikola Tesla.

Már születési helye is felér egy közép-európai történelemleckével: a Habsburg Birodalomban, pontosabban ennek a Magyar Királysághoz tartozó, horvátok által lakott területén élő szerb család sarjáról beszélünk.

A kis Nikola az 1856. július 9-ről 10-re váltó percekben született tehát Smiljánban, a Horvát Határőrvidéken, ezért a források egy része kilencedikét, más része tizedikét tekinti születésnapjának. Hogy egy kicsit még jobban megkeveredjünk, születési bizonyítványában a június 28. szerepel, de ezt tudjuk be a gregorián és a julián naptárak közötti eltérésnek. Apja a környék szerb kisebbségének volt a papja, ráadásul édesanyja is egy pópa lánya volt, úgyhogy a spiritualitás elég jelentős szerepet játszott Tesla gyermekéveiben.

Öten voltak testvérek, három lány és két fiú. Életének első öt évében Nikola semmiben nem különbözött a többi környékbéli pendelyes gyerektől: ugyanúgy játszott a porban, mint kortársai és hasonló vehemenciával dobálta a kavicsokat a hegyi patakokba, mint a többiek. 1861-ben azonban bekövetkezik az első komoly törés életében, s a személyét később körüllengő rejtélyes események gyökere itt található: testvérbátyja, Danilo éppen lovagolni tanul, amikor a ló megbokrosodik és leveti magáról 12 éves lovasát, aki nyakát szegi és szörnyethal. Mindez Nikola szemei előtt történik, aki sokkot kap; napokig képtelen megszólalni.

Innen kezdve az addig mindig jókedélyű, kedves, mosolygós gyerek megváltozik: magábaforduló, zárkózott és komor lesz, aki kerüli a többiek társaságát, s egyedül érzi magát a legjobban. A természet köti le a leginkább; órákat képes ülni a közeli patak partján és nézni a víz fodrozódását, a pisztrángokat. Visszaemlékezéseiben később leírja, hogy akkoriban támadtak először látomásai: furcsa, változó színű gömböket látott például maga előtt, amelyek több részre szakadtak, egymás körül keringtek, majd ismét összeálltak egyetlen egésszé. Mindenféle furcsa, megmagyarázhatatlan eredetű későbbi allergiája közül is ekkor fejlődik ki jó pár: a kámfortól például mindig rosszul lesz, a kristályból készült tárgyak közelsége ugyancsak émelygést vált ki belőle, és más ember hajának megérintése szinte fizikai fájdalmat okoz neki.

Szülei papnak szánják, s ezért rengeteget foglalkoznak vele: idegen nyelveket sajátít el, természettudományos könyveket olvas és elképesztően gyorsan tanul meg fejből hosszú részeket a Bibliából. Édesanyja (akit kézügyessége és – mondjuk úgy – feltalálói hajlama megyeszerte ismertté tesz) apró, játékos szerkezeteket készít neki: vízimalmot, csörlőt, darálót, amelyeket csak egyszer kell szemügyre vennie, majd rövid gondolkodás után elkészíti azok javított prototípusát.

Hét éves, amikor a család egy nagyobb településre, a közeli Gospić-ra költözik. Nikola a regionális központba, Károlyvárosba (Karlovac) jár iskolába. Szinte természetfeletti képességei tovább fejlődnek: félálomban rendszeresen folytat hosszú beszélgetéseket halott bátyjával, aki folyamatosan ellátja tanácsokkal. Egy ilyen eszmecsere után kezd el Tesla foglalkozni a biológiával, és rájön például arra, hogy mindenki másnál hosszabb ideig tudja visszatartani lélegzetét; percekig nem vesz levegőt, minek következtében furcsa, bódult állapotba kerül és (ahogyan azt később ő maga írja) mintha egy párhuzamos univerzumba nyerne bepillantást, ahol majdnem minden olyan, mint a valóságban, de nem teljesen…

Ezeket a vizuális képességeit a középiskolás évei alatt továbbfejleszti, tökéletesíti. Minden fizikaórán, amikor a tanár egy-egy új kísérletet vezet fel a diákoknak, neki elég, ha ránéz az előkészített segédeszközökre, behunyja szemét és máris látja, hogy azok összerendeződnek és – mintha filmet nézne – az egész kísérlet lejátszódik előtte, még mielőtt a demonstráció elkezdődne. Társai és oktatói sokszor meggyanúsítják, hogy előre készül az órákra, mert olyan kérdéseket tesz fel, amelyek olyan jelenségekre és területekre vonatkoznak, amelyek még be sem következtek az órákon, amelyekről még szó sem volt.

Hiába rajong azonban a természettudományokért, apja hajthatatlan: fiából akkor is papot fog csinálni, ha a fene fenét eszik is…

Továbbra is nagyon szeret kísérletezni, de minden ilyen gyakorlatot mentálisan, fejben végez: egyfajta transzba kerül, s maga előtt látja a szerkezetet, amelyet elképzel magának. Mindaddig, amíg a szerkezet nem működik tökéletesen, a háttér sötétkék, de abban a pillanatban, amikor az utolsó alkatrész is a megfelelő helyre kerül, az egész zöld színre vált, ami azt jelenti, hogy a kísérlet sikerült. Nem szeret rajzolni és jegyzetelni, mert önmagának – agyilag – úgyis elraktározza a tapasztalatait és semmit nem felejt el.

Évtizedekkel később, amikor hagyatékát rendezni próbálják és szakemberek tucatjai foglalkoznak azzal, hogy találmányait feljegyzései alapján reprodukálják, ez rengeteg problémát okoz majd.

1870-ben (más források szerint ’71-ben) súlyosan megbetegedik: elkapja a kolerát, s több hónapig ágyban fekvő beteg. A kór hullámokban tör rá, s olyan súlyos tüneteket produkál, hogy többször is lemondanak róla. Egyszer – félkómás állapotban – fültanúja lesz, amint a kezelőorvosa azt mondja az apjának:

– Goszpodin Tesla, az orvostudomány sajnos nem tud ennél többet tenni; most csak Nikolán múlik minden, de úgy látom, hogy a fiú már feladta. Kellene neki egy cél, amiért harcolhat, amiért úgy gondolja, mégis érdemes élni…

Apja elgondolkozik, majd ezt válaszolja:

– Tudja, doktor úr, én erőszakkal papot akartam faragni belőle, ő meg mindig is mérnök akart lenni. Maga szerint ha ebben engednék neki, az segítene?

– Veszíteni nem veszítünk semmi – válaszolja a doki. – Próbálja meg…

Milutin Tesla odalép fia betegágyához, kezét annak lázas homlokára teszi és ezt súgja a fülébe:

– Fiam, ha annyira akarod, nem bánom, mérnöknek tanulhatsz. És tudom, hogy te leszel a világ egyik legnagyobb inzsellére! De ehhez meg kell gyógyulnod! Nikola, kérlek…

Soha nem fogjuk megtudni, hogy mindez valóban hozzájárult-e a felépüléshez, de tény: napok múlva már fel tud kelni és Mark Twaint olvas; további két hét elteltével ismét iskolába járhat, ahol újult erővel veti magát a fizikára, s azon belül is az elektromos jelenségek tanulmányozására.

Érettségije után megjelenik a sorozáson, de hosszú betegsége miatt a katonaorvosok úgy döntenek, hogy alkalmatlan a sorkatonai szolgálatra. Hogy fizikai erősödését elősegítse, apja tíz hónapra gyülekezete egyik régi tagjának gondjaira bízza, aki pásztorkodással foglalkozik a bosnyák-horvát határvidék hegyei között. Nikola eleinte húzódozik, de végül beadja a derekát, s gyakorlatilag az egész 1874-es évet távol tölti a civilizációtól: szinte kizárólag friss tejterméket és zöldség-gyümölcsöt eszik, amit nagyon ritkán színesít egy kis friss bárány,- birka- és kecskehússal. Rengeteget barangol, naponta több tíz kilométert is megtesz, miközben gondolati síkon háborítatlanul foglalkozhat kedvenc témáival: a fizikai kísérletezés, különös tekintettel az elektromosságtanra és a mágneses jelenségek összefüggéseire.

Azt már tudjuk, hogy nincs szüksége jegyzetelésre és papírra-ceruzára a számításaihoz; amikor közel egy év elteltével lejön a hegyekből, feje tele van elképzelésekkel, amelyek közül itt csak egy interkontinentális csőpostát említünk meg, amely Európa és Amerika között szállította volna (hidraulikus elven) a küldeményeket.

1875 őszén katonai ösztöndíjasként kezdi el tanulmányait a grazi Polytechnicumon, vállalta ugyanis, hogy a diploma megszerzése után nyolc évig a K.u.K. hadsereg műszaki tisztje lesz. Grazban kedvenc tanára Jakob Pöschl fizikus, Josef Schaschl tanársegéd, továbbá Moritz Allé matematikaprofesszor volt. Az első évet ragyogó eredményekkel abszolválja, különös tekintettel az alkalmazott fizika, alkalmazott optika és az elektromágneses szerkezetek tantárgyakra. Lendülete azonban 1877 nyarára alábbhagy, egy teljes félévet ki is hagy, minek következtében elveszíti évi 420 aranyra rúgó ösztöndíját.

Még próbálkozik innen-onnan pénzt szerezni (egyes források szerint több hónapon keresztül hivatásos biliárdjátékosként kamatoztatta dinamikai ismereteit, majd kártyajátékoknál és kockavetésnél a Laplace munkáinak alapos tanulmányozására épülő valószínűségszámítási tudását), de anyagi problémái nem oldódnak meg és harmadéven megszakítja tanulmányait (más források szerint a szerencsejátékok miatt feljelentik és az egyetem fegyelmi úton válik meg tőle).

Akárhogyan is volt, 1878 júliusában otthagyja Grazot és az egyetemet, visszatér családjához, ahol apja egy kis szemrehányással fogadja, de ettől eltekintve nem piszkálja senki. Másfél évet tölt el odahaza, feltöltődik, rengeteget olvas, keresztül-kasul bebarangolja a nem túl távoli Plitvicei tavak környékét. Tökéletesíti angol- és franciatudását, elkezd olaszul is tanulni.

Apja buzdításának engedve („Fiam, te sokkal nagyobb koponya vagy annál, semhogy huszonévesen a háromezer lakosú, isten háta mögötti Gospić-ban vegetálj!”) 1880 februárjában ismét felkerekedik és Prágába utazik, hogy egyetemi tanulmányait befejezze. Egyik unokaöccse, Nikola Trbojevics visszaemlékezései szerint anyja két évig spórolt a háztartásban mindennel, amivel tudott, csak hogy fiának pénzt tudjon adni az utazáshoz.

A cseh főváros nem tett valami nagy hatást hősünkre (aki itt fent balra 1880-ban látható), mert alig egy szűk évet tölt az ezertornyú városban. Beiratkozik ugyan a Károly-Ferdinánd Egyetemre, de csak négy tantárgyat vesz fel: alkalmazott fizikát (ezt annál a Karel Domalíp professzornál, aki 16 évvel később a röntgen-sugárzás kutatásának egyik úttörője lesz), térmértant, valószínűségszámítást és David Hume erkölcsfilozófiáját (!). Nikola nem töri össze magát a tanulással, mert összesen heti nyolc órányi előadást látogat, na és a tandíj kifizetéséről is megfeledkezik. Említsük még meg, hogy párszor személyesen is találkozik Ernst Mach filozófussal és fizikussal (akiről később a Mach-számot elnevezték), aki akkoriban az egyetem kísérleti fizikai tanszékét vezette.

Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy amikor 1880 végén egy helyi újságban a budapesti telefonközpont építéséről olvas (a rengeteg szabadidejében egy év alatt tökéletesen megtanult csehül), felkerekedik és otthagyja Prágát a mi székesfővárosunk kedvéért.

Budapesten találkozik egyik volt grazi évfolyamtársával. Szigeti Antal azon kevesek közé tartozott, akikkel Tesla egészen emberi (már-már baráti) kapcsolatot tudott kialakítani egyetemi évei alatt, talán mert mindketten a tanulmányok vége előtt otthagyták a Polytechnicumot. Felvételt nyernek a Puskás Tivadar-féle telefonközpontba, ahol „műszerészekként” (ma úgy mondanánk: technikusokként) szerepet kapnak a létesítmény felszerelésénél és üzembehelyezésénél.

Nikola hatalmas intenzitással kezdi el a munkát, nagy érdeklődéssel olvassa a rendelkezésére bocsájtott szaksajtót Edison találmányairól, a szénszálas izzóról, a fonográfról meg a többiről. Az amerikai feltaláló egyenáramhoz kötődő rögeszméi hallatán csak a fejét csóválja, és Szigetinek többször is mondja, hogy ehelyett olyan elektromos áramra lenne szükség, amelynek több fázisa van, amelynél a feszültség időben változik, mert ily módon sokkal nagyobb távolságokra, sokkal kevesebb veszteséggel lehetne szállítani és gazdaságosan sokkal több fogyasztónak lehetne szétosztani.

A napi 12-14 óra megfeszített munka, a rengeteg olvasás, a kevés alvás ismét betegségben nyilvánul meg nála: 1881 nyarán idegösszeroppanást kap.

Teslánál már megszoktuk, hogy betegségei nemcsak klasszikus tünetekkel járnak, hanem ilyenkor mindig történik valami az agyában is, ami furcsa dolgokat eredményez. Nem volt ez másként Budapesten sem: érzékszervei olyan elképesztő módon érzékenyekké váltak, hogy esténként például hallotta a Városliget fái között a denevérek szárnyának surrogását, és ha a több száz méterre található állatkertben felbőgött az oroszlán, a füléhez kapott, mert úgy érezte, beszakad a dobhártyája. Két héten keresztül csak napnyugta és napkelte között mehetett ki az utcára, mert szemei nem bírták elviselni a napfényt, viszont a sötétben is sokkal jobban látott, mint bárki más; erről úgy számolt be, hogy mintha homloka közepén egy harmadik szeme lenne, amely sugarakat bocsájt ki, amelyek letapogatják a tárgyakat és az így keletkezett kép visszatükröződik a homlokára.

Noha számtalan orvos megvizsgálta, egyiküknek sem sikerült gyógymódot találnia a titokzatos betegségre. Ismét a jó barát, Szigeti Antal segített, aki már akkor megrögzött kocogó volt. Rábeszélte Teslát a rendszeres testmozgásra: onnan kezdve együtt futottak, együtt béreltek csónakot, amellyel aztán hosszú dunai kirándulásokat tettek, és együtt járták a budai hegyeket. A kezelés hatásosnak bizonyult: Nikola hamarosan visszanyerte életerejét és újból elkezdhetett gondolkodni régi mániájáról, a minduntalan szikrázó egyenáramú motor, illetve dinamó helyettesítéséről valami jobbal, megfelelőbbel.

Hogy mire jött rá, milyen körülmények közepette és hogyan került Amerikába, ahol feltalálói sorsa ki- és beteljesedett, valamint rejtélyes találmányairól is olvashattok  – s mindezt a poszt második részében.

Ja: ugye spoilerezni senki sem fog..? Köszönöm.

Ápdét: A dupla Tesla-poszt kibővített verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , ,

151 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 Visszajelzés151. Boldog Szülinapot Nikola Tesla | Bibó utazós blogja — 2015-07-10 14:11 

[…] Tesla konteó 1 […]

 150. gigabursch — 2014-12-08 07:46 

@SLC:
Márpedig II. (Vak) Béláról a leírások pont ugyanezt jelzik. Legalábbis nekem így mondták.
Neó késett hozzá majd egy évezredet.

 149. nlorant82 — 2014-12-07 18:44 

@tiboru:

Nem vagyok Mutáns! Azért mert valaki új dolgokat talál ki még nem mutáns! Én úgy gondolkodom mint TESLA és képzelje nem tartom magam mutánsnak! Jó pár dolgot feltaláltam már jelenleg a Kínaiak gyártják is!

 148. SLC — 2013-06-23 13:53 

Ezen dobtam egy hátast:
“…szemei nem bírták elviselni a napfényt, viszont a sötétben is sokkal jobban látott, mint bárki más; erről úgy számolt be, hogy mintha homloka közepén egy harmadik szeme lenne, amely sugarakat bocsájt ki, amelyek letapogatják a tárgyakat és az így keletkezett kép visszatükröződik a homlokára.”

Amikor én sok évvel ezelőtt így magyaráztam a harmadik szemes látást, akkor még ezoterikus gyógyító barátom is hülyén nézett rám (pedig ő tényleg lát így). Ettől függetlenül szerintem ez a legjobb leírása a képesség működésének.

 147. laserfocus — 2013-06-23 01:23 

Egy érdekes fennmaradt budapesti anekdota Teslálól:

Mikor Szigetivel sétáltak Városligeti parkban épp Goethe Faustját idézte Tesla:

“Az istenség lehull, pár pillanat még…
…szerezhet testi szárnyat is az ember!”

Eközben beugrott, “lejött” egy ötlet amit egy bottal a városliget porbába lerajzolt barátjának. Ez a váltóáramú motorok működésének elvi rajza volt.

Személyes megjegyzésem a cikkhez, hogy lehet, hogy Puskásék
nem fizettek annyit amennyire szüksége lett volna, de korrektek
voltak, sőt látva képességeit előléptették, Edizon nem volt korrekt, átvágta Teslát. A másik, hogy joggal tekinthetünk rá
olyan szerbként, aki a magyar királyság szülötte.

 146. 178996 — 2011-03-24 19:37 

[stalker](#11253866):

A MEV már régóta piszkálja a fantáziámat (no meg többen jelezték, hogy szívesen olvasnák), úgyhogy biztosan lesz még az idén 🙂

Diesel is fellép majd nálunk talán, de a magyar privatizációval foglalkozó konteóra szerintem még pár évtizedet várni kell 🙁

És persze köszönöm az elismerést!

 145. stalker — 2011-03-24 13:19 

Pompás munka ez is, köszi, Tiboru!

Szerény véleményem ez: Tesla nem volt “igazi” tudós alkat (analizáló, elemző, kutatásait egy egész rendszerben is elhelyezni tudó ember),
de zseniális feltaláló típus (heurisztikus) lehetett, ez is csíphette Edison és mások szemét. És persze minden vetélytársa látta a gyengéit is (dokumentáció hiánya, naivitás, antiszociális allűrök, pénzügyi analfabetizmus). Nem hiszem, hogy a váltóáramnál nagyobb dobása lett volna a későbbiekben, de akkor már megtehette, hogy rájátsszon egy kicsit. Az a baj, hogy az elméleti és a gyakorlati fizika itt válik el egymástól. Sajnos ki kell állni a működő kütyüvel a plebsz elé, ha isten akarsz lenni ebben a műfajban, különben egyszerűen csak bűvésznek fog tartani a szakma. A másik (elméleti) műfaj ismert (Planck, Einstein, Fermi, Dirac), de ők tudtak gályázni a Nobelért. Nagyon szomorú, sajnálnivaló ember lehetett. Sorsa nekem kicsit hasonlatos Howard Hughes-éra, (az ő bujkálása, halála is eléggé konteós egyébként) aki betegsége miatt később már nem tudta megismételni a fiatalkori sikereit.

Májvisliszt:
Diesel halála. (Kinek NEM állt érdekében?)

Ettore Majoranna olasz atomfizikus eltűnése. (Hát istenem, szerettek hajókázni a zsenik akkoriban.)

A magyar MEV (Mikroelektronika Vállalat) leégése a nyolcvanas évek elején báj CIA/DIA/NSA endmenimóóóór…!
(Ez lehetett volna a magyar Szilícium-völgy a bájos COCOM-listás időkben , de még az érte kapott kártérítést is eltapsolták az elvtik.)

Külön köszönet a Port Chicago-ért, bár az egy másik történet, de itt köszönném meg néked. Szégyellem, de nekem új volt…

És lécci-lécci valamit a nagy magyar privatizációóó-ról!
(Tudom, ez már utópia.)

 144. tiboru — 2010-12-18 17:17 

@MTi:

Köszönjük!

Csak úgy csendben jegyzem meg, hogy el bírnék képzelni egy budapesti kiállítást is a Mesterről…

 143. MTi — 2010-12-17 22:36 

Belgrádban kiállítás nyílt, Tesla magánélete címmel. Bővebben itt:

http://www.blic.rs/Vesti/Reportaza/224288/Privatni-zivot-Nikole-Tesle

 142. Ohmygod — 2009-11-08 10:28 

Denevérek szárnysuhogását lehet hallani, főleg ha több is röpköd egy helyen.

Ez még nekem is megy 🙂

Oroszlán nincs a környéken, de azért fülelek, hátha hallok valamit! 🙂

 141. Clearvoyance — 2009-11-07 14:16 

@Halálkufár:

“Azt, meg hogy a vezeték nélküli energia utaztatást miként fogja egyszer az emberiség használni, mikor kerül elő a Pentagon pincéjéből, még kérdés”

index.hu/tudomany/urkutatas/2009/11/06/lesz_nyertese_az_idei_urliftversenynek/

“A szerkezet egy körülbelül másfél kilométer magasan lebegő helikopterről lelógó kábelen mászott fel 900 métert. A robot átalakított görkorcsolyakerekekkel görgette magát a kábelen, mászómotorjához egy körülbelül hatvanszor hatvan centis fotovoltaikus panel szolgáltatta az energiát. A fotovoltaikus paneleket lézerrel töltötték a földről, a lézert egy Xbox kontrollerrel célozták a megfelelő helyre”

Ez már az…

 140. tiboru — 2009-11-06 18:12 

@mindenbe belekotyogok:

Semmi gond, nem is vettem kötekedésnek!

És tényleg minden kiegészítésnek örülök, hiszen teljesen világos, hogy egy blogposztban sosem lehet kitérni minden részletre. Ezért is klassz a kommentelési lehetőség, és ezért interaktív a műfaj.

 139. NagyTeve — 2009-11-06 17:59 

@tiboru: folyamatban … ha minden jol megy, jovo heten lesz :d

 138. mindenbe belekotyogok — 2009-11-06 16:19 

@tiboru: Bocs, nem kötekedni akartam, csak kiegészítettem az egyébként remek írásod. Tesla betegségeinek is majdnem akkora irodalma van, mint a munkásságának, köztük jó pár vicces, de nem spoilezek így a második rész előtt 🙂

 137. éjszárny zöldi — 2009-11-06 12:15 

hudemesszevanmeghetfo :S

 136. tiboru — 2009-11-06 08:46 

@NagyTeve:

Várom a kiadók ajánlatait 🙂

 135. tiboru — 2009-11-06 08:45 

@mindenbe belekotyogok:

Igazad van, a napallergia tényleg kimaradt, bocs…

 134. tiboru — 2009-11-06 08:35 

@The question:

Köszönöm az elismerő szavakat!

Vészmerülés kolléga ebben a kommentjében

konteo.blog.hu/2009/11/03/nikola_tesla_1_0/fullcommentlist/1#c7558786

válaszol a rövidítéses kérdésedre.

 133. The question (törölt) — 2009-11-06 03:58 

@tiboru: Az túl késő. Egy hetet várni a foytatásra? Tiboru! Ez valami kínzás? Ne csináld már! Az ember elkezdi olvasni, és nem tudja abbahagyni. Ez kurv@ jó volt. Élvezetes, olvasmányos, tanulságos, figyelemfelkeltő… Nem, nem dícsérlek tovább, különben decemberig várhatunk a folytatásra.:-)

Az egyik észrevételem talán nevetséges, de az ún. harmadik szem a hatodik csakránk (energiaközpontunk), ami már a legfelső, szellemi szinthez tartozó részünk. Igen kevesen képesek tudják ezen a szinten működtetni képességeiket, de úgy tűnik, Teslának ez nem okozott gondot.

Nem tulajdonítanék Hozzá különös-különleges képességeket, bőven elég volt a testvére elveszítése, s ennek naturális megtapasztalása. Szerintem ekkor kattant be, illetve ekkor állt át az agya egy másik dimenzióba, ami magában hordozta későbbi tehetségét, tisztánlátását, következetességét…

A másik észrevételem, helyesebben kérdésem: Úgy tudom, hogy a Tesla márkájú hanghordozókhoz semmi köze a “mi Teslánknak”. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de “az a TESLA” valamiféle rövidítésből, vagy mozaikszóból ered.

Szeretném, ha egy hozzáértő válaszolna a kérdésemre, s szeretném, ha Tiboru nem várna oly’ sokáig a folytatással. Mégegyszer gratulálok, s izgatottan várom a következő részt. Ja, és persze az eddigieket is köszönöm.

 132. mindenbe belekotyogok — 2009-11-05 21:55 

@tiboru: A napallergia pont nem szerepelt a felsorolásban 🙂

Szerencsétlennek többségében (vagy kizárólag?) pszichoszomatikus nyavalyái voltak.

 131. tiboru — 2009-11-05 20:48 

@Kot Marlboro:

No, ezt nem is ismertem. Majd számolj be róla, kérlek!

 130. tiboru — 2009-11-05 20:47 

@hhh.:

Legkésőbb a jövő hét első felében.

 129. tiboru — 2009-11-05 20:46 

@mindenbe belekotyogok:

Is-is 🙂

Amikor a napfénytől kelések keletkeztek a bőrén, az allergia. Amikor undorodik a másik hajának érintésétől, az fóbia.

 128. tiboru — 2009-11-05 20:45 

@Rókakígyó:

Köszönöm 🙂

OFF

A chilei borokat nem ér ám összekeverni a dél-afrikaiakkal! Nekem speciel az utóbbiak jobban bejönnek, a dél-amerikaiak valahogy mindig egy-két fokkal édesebbnek tűnnek az elvártnál.

 127. mindenbe belekotyogok — 2009-11-05 19:53 

Csak egy kiegészítés, nem allergiái voltak neki, hanem fóbiái.

 126. hhh. — 2009-11-05 19:42 

mikor jön a folytatás?

 125. Rókakígyó — 2009-11-05 17:39 

Jelzem mindenkinek: Tiboru mindig remek blogot ír, ezt nem kell állandóan ismételgetni. Javaslom, hogy Tiboru hozza létre a remekblog csoportot és minden blogját oda csoportosítsa át.

Persze jó hallani, hogy faszán dolgozunk, de Tiborut sokan olvassák.

A blog témájához ezúttal nem tudok hozzászólni. Mert a chilei borra tudok csak figyelni (vagy dél-afrikai), szóval erre kell most koncentrálni.

 124. vészmerülés — 2009-11-05 06:29 

@Licus: Nincs mit.

Viszont a tesla.cz-n nem találtam erre utalást, szóval a “minden másképp van is másképp van” lehet, hogy tényleg másképp van 🙂

 123. Ieva2 — 2009-11-04 19:30 

Remek post mint mindig Köszönjük! Akkora poén h pont ma jelentkeztem fizikából egy Tesla kiselőadásra:D Hát bevallom elég nehéz volt úgy megírni viszonylag röviden h semmi lényegeset ne hagyjak ki természetesen a tunguzkai robbanást sem…

 122. NagyTeve — 2009-11-04 17:53 

Na végre! Évezrredek óra vártam erre az írásra! De miért ilyen rövid? Miért csak 2 folytatás? Mikor adod már ki a könyved???

 121. Kot Marlboro — 2009-11-04 17:44 

Nekem bejöttek az illusztrációk, meg a post is (meg egyébként az egész blog nagyon jó, tök jó tiboru hogy ezeket az infókat így egybe össze tudtad szedni).

Tesla mindig is izgatta a fantáziámat, de eddig még nem nagyon mélyedtem bele életébe, munkásságába (mivel rengeteg egyéb izgalmas dolog is van, szóval eddig másra terelődött a figyelmem), úgyhogy nagyon örülök a róla szóló bejegyzésnek és várom a folytatást 🙂

Épp ma a könyvtárban rá is bukkantam egy róla szóló 2009-es kiadású könyvre, ennek Kocsis G. István az írója – ezt azon nyomban ki is vettem. Erről a könyvről egyébként tud valaki mondani valamit (mennyire korrekt infókat tartalmaz stb.)?

 120. Thaddeus Griffin — 2009-11-04 17:44 

@tiboru: Még éjjel, amikor hazajöttem és olvastam a posztot, akartam kommentelni, de elszállt a net, és a francnak sem volt kedve annyi sör után vele küzdeni.

Szóval:

nagyszerű írás, szokás szerint, gratula. El is kapott az inger, hogy előszedjem a classic Red Alert-et 😀

 119. Halálkufár — 2009-11-04 17:35 

Én úgy tudtam, hogy Tesla addig amíg le nem betegedett, itt kolera, szóval addig nem nagyon foglalkozott ezekkel a dolgokkal, hanem az apja által neki szánt feladatokat nyögte.Ma már több olyan embert is vizsgálnak aki sérülés, keringés leállás vagy betegség után felépülve olyan csodálatos képességeket mutatnak, amiket azelőtt nem birtokoltak és aminek a tudását nem alapozták meg. Ezek a savantok, pontosabban a savant szindróma. Úgy vélik, hogy a trauma hatására az agyi funkciók megváltoznak és leküzdhetetlen alkotásban megnyilvánuló cselekvési erő uralkodik el az ilyen egyénen. Tesla valószínűleg zseni lehetett de ma már azt hiszem a betegség ráadhatott. Nem tiborunak szól, mert már máshol is olvastam ezeket de én azért sok vele kapcsolatos mítoszt utólagos színezetnek vélek, pl hogy összeálltak a fejébe a dolgok, meg több száz méterről meghallotta a hangokat. Elképzelhető de mindent túlszínezünk és rossz irányba. Leonardo da vinci-vel, Jézussal stb ezek szintén megtették, egyszerűen csak használták az agyukat.

Szomorú, hogy az emberiség 98%-a sík hülye latrinatöltő, és azt a 2%-ot aki az agyának nem csak a 10%-át használja és azt se rosszul, máris valami hihetetlen dolognak tartjuk. Emellett elképzelhetőnek tartok minden elképzelhetetlent is, pl, hogy beleláthatott a ma már tényként is kezelhető párhuzamos világegyetemekbe, vagy a jövőbe vagy az UFO-któl kapta az ötleteket, de szerintem csak használta az agyát, vagy így született vagy ilyenné lett, ezt már sose tudjuk meg.

Jó ötlet, hogy írt róla a főnök úr, remek téma és ide való. Az egyik legrejtélyesebb alak volt és sok ügyletben benne lehetett a keze. Azt, meg hogy a vezeték nélküli energia utaztatást miként fogja egyszer az emberiség használni, mikor kerül elő a Pentagon pincéjéből, még kérdés, ahogy az ionoszféra fegyver is, a részecske lebontása, utaztatása stb.

 118. travelnyuszi — 2009-11-04 16:43 

Nem lehetne valahogy elintézni, hogy folytatódjon hamarabb? Lécciléccilécci…

 117. tiboru — 2009-11-04 16:18 

@scuderia ferrari:

Hú, köszönöm!

 116. scuderia ferrari — 2009-11-04 14:49 

nagyon jó peszt, nagyon jó illusztrációkkal.

a 10.képhez annyit fűznék hozzá Tiboru barátunk bizonytalanságát eloszlatandó, hogy baktérium. Vibrio chelerae a neve, a legnagyobb világjárványokért az El Tor biotípus 01-es szerotípusa felel, csillós, gram negatív, 100-200 mikron nagyságú /ebből mindenki következtethet a nagyítás mértékése/ kórokozó, savas közegben igen gyorsan elpusztul, egy pohát vízbe pár csepp citromlevet csepegtetve forralás nélkül is percek alatt ártalmatlanná tehető.

 115. húsgombóc — 2009-11-04 14:06 

@húsgombóc:

Ja, csak tovább kellett volna olvasni.

Nekem a képek nagyon bejönnek.

 114. húsgombóc — 2009-11-04 14:00 

@Professor Pizka: Tolnay Lexikon?

Csak nem R.bácsihoz van szerencsém.

Ő egy ismerős, aki szintén.

 113. A.Laci — 2009-11-04 11:43 

Tudom, hogy a gratulációkkal tele a padlásod, én mégsem tudok mást tenni, mint, hogy újfent gratuláljak. Remek a poszt és várom a folytatást.

 112. tiboru — 2009-11-04 10:43 

@Licus:

Pedig számtalanszor megfogadtam, hogy nem reagálok minden [moderálva] hozzászólásra, de ismét csak nem bírtam ki szó nélkül 🙂

 111. Licus — 2009-11-04 10:41 

@Condottiere: Ha valaik NAGYON vágyik arra, h kapcsolatba kerüljön másokkal (mert általában kutyába se veszik, kikerülik stb.), akkor a legjobb, ha beléjük köt. Biztos az eredmény! Végre reagálnak rá!

A fórumokon zajló csevely kb. 1/3-a ilyen eredetű kukacoskodásra vezethető vissza:(

 110. Licus — 2009-11-04 10:37 

@vészmerülés: Fantasztikus! Tehát még a “minden másképp van” is másképp van!!!!! Köszi:)

 109. Condottiere — 2009-11-04 10:28 

@Veér Farkas: Valld be, hogy imádod, ha gyűlölnek! 🙂

@tiboru: MEGALOL 😀

 108. tiboru — 2009-11-04 09:20 

@dr. Wilbur Swain:

Többen értetlenkedtek egyik-másik illusztráció láttán, mások mellett a saját feleségem is :-), ezért – mivel most ráérek – kötelességemnek érzem, hogy egy kis szöveges magyarázatot fűzzek hozzájuk.

1.) kép: maga a főhős, valamikor a harmincas éveiben;

2.) kép: térkép a születési helyszín feltüntetésével;

3.) lovagló, 12 éves kisfiú (képi célzás Danilo halálának körülményeire);

4.) – 5.) kép: pszichedelikus gömbök, Tesla látomásainak képi megjelenítését próbáltam visszaadni;

6.) kép: ortodox (görögkeleti) pap, vagyis pópa, Tesla édesapja ezt a szakmát űzte;

7.) – 8.) kép: az Utolsó vacsora kétféle képi megjelenítésével próbáltam ábrázolni a posztban (mármint Tesla látomásaiban) is felbukkanó párhuzamos univerzumokat, amelyekben minden ugyanolyan, de azért mégsem;

9.) kép: filmrészlet (“…és máris látja, hogy azok összerendeződnek és – mintha filmet nézne – az egész kísérlet lejátszódik előtte…”);

10.) kép: kolera-kórokozó (baktérium?) több milliószoros nagyításban;

11.) kép: a kolera ábrázolása egy 18. vagy 19. századi kiadványból;

12.) kép: balkáni pásztor (Teslát egy hasonló alak vihette el a hegyekbe egy évre);

13.) kép: a mai grazi műszaki főiskola logója, az egykori Polytechnicum jogutódja;

14.) kép: bilirádgolyók (Tesla biliárdozott is);

15.) kép: kártyafigurák (Tesla hivatásos kártyás is volt);

16.) kép: Tesla 23 éves korában;

17.) kép: David Hume skót filozófus egyik munkájának borítója (“…térmértant, valószínűségszámítást és David Hume erkölcsfilozófiáját…”);

18.) kép: a prágai Károly (akkoriban: Károly-Ferdinánd) Egyetem főépülete,

19.) kép: a Puskás Tivadar-féle telefonközpont;

20.) kép: egyenáramot termelő dinamó;

21.) kép: a harmadik szemre utaló illusztráció (“…mintha homloka közepén egy harmadik szeme lenne…”);

22.) kép: az emberi test csakráinak ábrázolása;

23.) kép: kocogó emberek (“…onnan kezdve együtt futottak…”).

Nos, ennyi. Mert mindent az olvasókért 🙂

 107. vészmerülés — 2009-11-04 08:56 

Sokan emlegettétek a TESLA magnót…

A vállalt nevének semmi köze nincs a feltalálóhoz, hanem a TEchnika SLAboproudá (gyengeáramú technika) összevonása.

Forrás: cs.wikipedia.org/wiki/Tesla_(podnik) , szóval hihető is meg nem is 🙂

 106. dr. Wilbur Swain — 2009-11-04 08:53 

itt valami mentális probléma lehet a háttérben (mármint Teslánál), de rettentően kíváncsian várom a folytatást

az illusztrációknak vagy valami olyan humora van, amit én nem értek, vagy rosszak – szerencsére a cikk van olyan érdekes, hogy ne törődjek a képekkel

 105. Zzoorroo — 2009-11-04 08:52 

@Veér Farkas: tipikusan kisebbrendűségi érzéssel küzdő alak lehetsz. Az ilyenek szoktak ellenállhatatlan kényszert érezni, hogy egy tiszta utcán eldobjanak egy taknyos zsebkendőt vagy hogy egy ünnepélyes pillanatban fingjanak egy nagyot, bele a csendbe. Beleolvastam az eddigi százvalahány hsz-edbe és bizony az olyan rosszindulatú, tehetségtelen faszfejek jutnak eszembe,akik még nem tettek le semmit az asztalra semmilyen területen és borzasztóan féltékenyek mindenkire, aki viszont igen.

Fogadjunk, hogy rengeteg családi problémád van és nincsenek barátaid. És valószínűleg gyomorfekélyed is van.

@Professor Pizka: ha jól tudom, a pesti országgyűlésben ott ültek a horvát képviselők. Na és egy cikkben az ember nem azt akarja olvasni, hogy xy-t elfogták a BTK. 316.§. (2) bekezdés (i) pontjába ütköző vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, hanem hogy zsebtolvajt fogtak.

 104. juditmanó — 2009-11-04 08:30 

tiboru, drága, ez pompás lett, most már majdnem minden reggelt veled ill. az egyik blogoddal kezdek 🙂

Mikor lesz folytatás, ne várass minket, bitte

 103. tiboru — 2009-11-04 08:14 

@Professor Pizka:

Ez a blog a köznyelvet használja, drága professzorom. A köznyelv és a közvélekedés szerint pedig “Horvátország 800 évig Magyarország része volt”.

Ha lehet, nem tennék minden mondat után egy jogi hivatkozást 🙂

Amúgy meg sose legyen ennél több hibám egyetlen posztban sem 🙂

 102. Gibbons — 2009-11-04 08:13 

az átlagostól eltérő érzékelés (hajat nem akart megérinteni, vagy épp a látás/hallás területén) elég tipikus autisztikus jegyek.

egyébként meg megint zsír a poszt tiboru!

 101. Professor Pizka — 2009-11-04 08:08 

@tiboru: Horvátoszág a Magyar Szent korona országa volt, csakúgy, mint a Magyar Királyság. Kukacosan közjogászkodva tehát igaza van Veér Farkasnak, dehát mi jár annak akinek igaza van? A szája.

 100. Licus — 2009-11-04 08:05 

Jó h Tiboru részletekben dógozik – így most társasági élet és hejehuzjázás zajlhat. A szerző megérdemelne néhány díszlövést… de ha lehet, mellé célozzatok:)

Többen is utaltatok a TESLA magnóra. Ez nekem a hatvanas évek egyszerre boldog és hamvas, meg ramaty, szürke világát idézi fel – ld. még Cseh Tamás dalait. Most meg kiderült, h a TESLA szó maga a kaland, a hihetetlen, a nagyszerű kifejezése…

Ezt a váltást sosem tudom eléggé megköszönni Tiborunak. Ez annak krisztálytiszta felmutatása, h MINDEN MÁSKÉNT VAN (v lehet)!

 99. tiboru — 2009-11-04 07:59 

@Veér Farkas:

Tévedést tévedésre halmozol, ráadásul visszataszító, agresszív stílusban.

1.) Horvátország csak 800 évig volt a Magyar Királyság része;

2.) Azt, hogy Tesla Mark Twaint olvasott betegsége alatt, ő maga mondta az egyik interjúban, ami vele készült,

3.) Mutass egyetlen helyesírási hibát a posztban.

4.) Nem ártana, ha fellapoznál olykor egy-egy értelmező szótárt. Már ha ismered a műfajt.

Az “egyébként” szó ismétlése egy ilyen rövid kommentben nyelvi igénytelenségre utal, ami nekem nagyon fáj.

Amúgy örülük, hogy itt voltál. Ilyen példányt ritkán látunk errefelé.

Szép napot neked is.

 98. Potyoló — 2009-11-04 07:59 

@Veér Farkas:

Horvátország 1091 és 1918 között a Magyar királyság része volt.

A javaslat: kisebb arc, több tárgyi tudás.

 97. rognork — 2009-11-04 07:18 

@Professor Pizka: minek is idézel számára egy helyesírási hibákkal tűzdelt régi kommentet? kérnéd kijavíttatni?

 96. Professor Pizka — 2009-11-04 06:52 

@Veér Farkas: engedelmeddel magamtól idéznék, egy az index fórumban pár évvel ezelőtt elkövetett hozzászólásom jutott eszembe rólad

Heinz-Wilhelm Dafke (Unterschloisngen, 1963- )

A PSA part-time minőségi igazgatója már kisikolás korában kitűnt pedantériájával. Eleinte részt vett a társai csínyeiben, de utóbb kiközösítették, mert mindig pontosan ugyanoda és ugyanakkor helyezte el a banánhéjat a tanári előtti folyosóra, és egyszer lebuktak, mert a helyes beállításhoz elengedhetetlen szögmérőt a társa nem hozta el, ezért az ifjú Dafke kijelentette: Ich bin doch Dafke und ich, Dafke werde diese Banane mit trigonometrische Rechnungen einstellen! Persze még csak a második viszonyítási pontot mérte fel, mikor lebuktak. Előmenetele példás volt, leszámítva, hogy irodalomtanára szerint több dolgozatában kritikát fogalmazott meg Goethe-ről itt-ott hibásan használt alexandrinjai illetve Homérosznál felfedezte, hogy miután hexametereinek hibaátlaga eléri az énekenkénti 12,4%-ot el kellene látni a német oktatási minisztérium “Achtung, Slechte Dichtung” pecsétjével. Gimnáziumi évei alatt egyik nagy szerelmének kedvéért Dante minden terzinájához akart írni egy negyedik sort, hogy megszüntesse aszimetriát. Szerencsére a hölgy időben szakított vele.

Kritikával illette őse, Johann Dafke költészetét is, de ezzel utóbb nagyatyja rábeszélésére felhagyott. Gimnáziumban többször is figyelmeztetésben részesült, de fellebviteli fórumokon mindig bizonyította igazát. Fegyelmezésével akkor hagyta fel, amikor a feltálalt babfőzeléket tolómérővel végigvizsgálta és bebizonyította, hogy a konyha anyagbeszerzőjét fel kell menteni, mivel a babszemek 22,5%-a nem éri el azt a méretet, amit a német jgszabályok a menzai babfőzelékekre irányadó “Erstklassige Bohnen” szabványban előírnak. Az eset után korengedménnyel érettségizett.

Egyetemi tanulmányait a Humboldt Egyetemen végezte. Mint dipl. Ing. helyezkedett el a német autóklubnál. Szakterülete a előbb a meghibásodási statisztikák elemzése volt, majd átkerült az Úthibák Átlagos Méretét És Elhárításuk Átlagos Idejének Hányadosát Elemző Majd Abból Táblázatokat Készítő Osztályra, melynek hamarosan vezetője lett. Ma ugyanitt tanácsadóként dolgozik, mellette pedig a PSA Part-time TQM managere.

 95. ScoTTThun — 2009-11-04 06:36 

Overall best! A kedvenc tém. Gratula!

 94. proletair — 2009-11-04 05:42 

@Panther V.:Ilyen ez a blog… A Tunguzkánál ott volt vmiki nevű félkegyelmű druida, ide meg ez a veér farkas nevű tuskó keveredett. De ide is csak azért, mert kint volt az index címlapon. Egyébként ő ilyen kötekedős fajta.

 93. biguc — 2009-11-04 00:57 

@tiboru: Üdv! Grat az egész bloghoz, nagyon patent!

Lehet, hogy nem ugyanarról a filmről beszélünk, de anno a Spektrumon volt, és ha btjunkie.org-on rákeresel Teslára, akkor megtalálod (torrent, de a cél szentesíti az eszközt). Ugyanitt: Tesla Ebook Collection-ben is vannak érdekes dolgok, én csak átfutottam, idő hiányában!

Várjom a folytatást, ha szabad,akkor egy “Felhasznált irodalommal” együtt!

 92. Panther V. — 2009-11-04 00:10 

@Veér Farkas:

Hijnye, de hülye maga. Talált már a kákán csomót?

A hozzászólásának nagy része felesleges kekeckedés ugyanis, a többi a maga tévedése. Nézzen néhány dolognak utána, tanulmányozza az irónia, vicc stb. témakört s ne kerüljön a közelembe Farkas úr, mert harapok.

 91. Veér Farkas — 2009-11-03 23:36 

Horvátország sosem tartozott a Magyar Királysághoz.

Egyébként a 2 folytatás azt jelenti, hogy 3 részes lesz ez az iromány, vagy csak azt, hogy nem tudsz rendesen magyarul?

Egyébként ha a születési bizonyítványában a június 28. szerepel, akkor nem tudom, mi a bizonytalankodás a gregorián dátumban. Ez ugyanis egyértelműen július 10-nek felel meg.

Amúgy meg biztos inzsellért mondott, mert amilyen paraszt volt, ennyire tudott magyarul, és hát persze, hogy magyarul beszélt a szerb gyerekhez…

Aki persze biztosan Mark Twaint olvasott – 1871-ben, amikor még Amerikában is alig ismerték…

Egy szerb anyanyelvűnek csehül megtanulni nem túl nagy kihívás.

A műszerészt ma is úgy mondjuk: műszerész. A technikus egész más.

“minduntalan szikrázó egyenáramú motor” – aha…

Amellett, hogy a helyesírásod csapnivaló (ha már blogot akarsz írni, nem kéne megtanulni magyarul?), sajnos a tényekkel is sokszor hadilábon állsz, a fizikával nemkülönben.

Az illusztrációk nagyon gyengék.

Érdekes téma nagyon szar megvalósításban.

 90. atoszbá — 2009-11-03 23:26 

Végre Tesla.

Gratula az oldalhoz Tiboru! Már egy ideje rákattantam.

Jöjjön mielőbb a folytatás.

Üdv, Atosz

 89. Clearvoyance — 2009-11-03 22:56 

Hoppá. Bocsi de vékettesem villanymotorral elég fura volna ergo még a Meyer féle vízbontót is jó?

Köszönjük: A világ

😀

 88. tiboru — 2009-11-03 22:53 

@Clearvoyance:

A szívem vérzik értetek,de megígértem NEKIK, hogy nem avatkozom a történelem sodrásába…

 87. tiboru — 2009-11-03 22:52 

@Condottiere:

Én meg egyszer az Oktogonon kértem egy Vigíliát és egy Playboyt. Az újságos szeme sem rebbent, riszpekt innen is neki!

 86. tiboru — 2009-11-03 22:49 

@Professor Pizka:

Én meg az összes címert és zászlót megtanultam rekordidő alatt – kurvasokat profitáltam ám belőle; ezt és a tiédet nevezik hasznos tudásnak 🙂

 85. Clearvoyance — 2009-11-03 22:49 

Wow! Végre! Már annyian kérték a posztot, nemhiába vártam. Szuper.

Tiboru Te is valami szuperlény lehetsz amennyi kutatómunkával jár egy-egy ilyen műremek elkészítése. Egész biztos már a birtokodban van… Volnál olyan kedves, hogy kivételesen némi konkrétumot is az olvasóközönség rendelkezésére bocsájtanál?

Nem kérünk sokat, bőven elég lenne csak az energiatermelő technológia…

Meg mondjuk Henry Moray doboza… És még Schauberger turbinája… Naaaa légysziii, Neked csak egy kopipészt. 😀

 84. thebigben — 2009-11-03 22:42 

Micsoda fejlett lélek! Borsózott a hátam, miközben olvastam! Teljesen a helyébe tudtam képzelni magam! Nagyon jó bejegyzés, remegve várom a folytatást!

 83. Condottiere — 2009-11-03 22:36 

@tiboru:

Mai napig tisztán emlékszem 96-97 táján úriember megáll a Margit híd budai hídfőjénél a felismerhetetlenségig összefirkált telefonokkal szembeni újságosnál és kér “egy Fülest és egy SZÍÍNES UFO MAGAZINT”. Gyerekkorom legtisztább emlékei közé tartozik 😀

 82. Professor Pizka — 2009-11-03 22:32 

@peetmaster: na jó de én egy időben az ámbráscetfajokat is fel tudtam sorolni. de hagyjuk foglalkozzunk szegény Teslával, okos gyerek volt az is.

 81. nyomi — 2009-11-03 22:00 

Koszi a cikket, varom a folytatast nagyon!

 80. viktor134 — 2009-11-03 21:38 

@tiboru:

én szerintem ez vmi összeesküvés, hogy várni kell. 🙂

 79. Zsit (nyau és rémizé) — 2009-11-03 21:31 

Ááá, nem tudtok ti semmit! Simán időutazó!

🙂

Nagyon izgi-izgi volt! Pedig már én is mindenfélét összeolvastam róla! De ez nagyszerűen sikerült!!!!

 78. peetmaster — 2009-11-03 21:29 

@Professor Pizka: rájöhettem volna, nagyon gyanús volt 🙂 a lexikonig eljutottam 🙂

Mondjuk ez még nem aspergerség, ilyet én is tudtam okosgyerek koromban.

 77. BiG_ — 2009-11-03 21:26 

@Professor Pizka: csak nem a Révay-lexikon? :-)))

Tesla érdekes figura volt. Képességeit valszeg az elhunyt bátyjától kapta. Életrajza szerint szoros kötődés volt köztük. Ilyen “öröklésről” Szepes Mária is beszámolt: édesanyja halála után fejből kezdett telefonálni, addig meg folyton néznie kellett a számokat tárcsázás közben, hogy el ne vétse… Édesanyja viszont kapásból csinálta, amíg élt.

Mindenesetre a Tesla-tekercsem műxik szépen. Sikerült a fogyasztását is lecsökkenteni. Már csak az hiányzik, hogy termelni kezdjen… 🙂

 76. Professor Pizka — 2009-11-03 21:23 

@peetmaster: a nagy révai kötetei

 75. Colour of silence (törölt) — 2009-11-03 21:13 

@hhh.: Ettől majdnem leestem a székről..:DDD. A II. Vh után Nikola Falujában annyi volt az ismeretlen ember, hogy csak annak nem tűnt fel, aki nem akarta. Talán nem véletlenül? Tanulmányozgattam néhány elméletét. Hmm. Van benne logika.

 74. stüszi — 2009-11-03 21:12 

És micsoda orsós magnót csinált!!

Egy élmény volt! :))

 73. peetmaster — 2009-11-03 21:01 

@Professor Pizka: ööö, most én vagyok lassú, vagy ez tényleg néhány lexikoncímszó? Mi benne a rendszer?

 72. sertésmájkrém — 2009-11-03 21:00 

@Gloria Mundi: Persze hogy van magyarázat: krónikus hazudozás… 😛

 71. szs. — 2009-11-03 20:54 

Nekem a Hihetetlen c. magazin jutott eszembe a képekről, szerintem ezt a cikket, némi igazítással simán lehoznák. (Több lenne benne a konkrétum, pl. hogy hogy hívták azt az UFO-t, aki Tesla papáját helyettesítette egy kis időre anno, meg ilyenek.) 🙂

 70. Professor Pizka — 2009-11-03 20:48 

@peetmaster: “Az Asperger-szindróma egyik fő tünete a szűk körre korlátozott érdeklődés.[2] Az Asperger-szindrómások több kötetnyi információt gyűjthetnek össze az olyan viszonylag szűk témákban, mint a dinoszauruszok, vagy a mélyhűtők, anélkül, hogy bármit is tudnának arról a tágabb témakörről, amibe beletartozik.[1][2] Egy gyerek például érdeklődhet a kamerák típusainak számozásai iránt, anélkül, hogy bármi fogalma lenne a használatukról.[2]”

csessze meg…

a-arany

arány beke

béke bruttó

brutus csát

csata duc

dúc etele

etelka földöv

földpálya grec

gréc herold

herold jób

jób kontúr

kontúr lovas

lovas mons

mons ottó

ottó racine

racine sodoma

sodoma tarján

tarján vár

ezt már 12 évesen fel tudtam sorolni…

 69. gyémánttengely — 2009-11-03 20:36 

Nem unatkozott, az biztos.

 68. Malachi — 2009-11-03 20:36 

@tiboru: Színes UFO megszűnt, már nincsen. 🙁 A “rendes” UFO magazin még létezik, most néztem a honlapjukat. Azok a szerkesztői jegyzetek a Színes elején minden hónapban…Egely legyen a talpán, aki mindet elolvasta.

 67. Professor Pizka — 2009-11-03 20:35 

@peetmaster: kösz. van még számos egyéb ilyen hülye dolgom viszont nem szeretnék a lúdtalpam mellé még autista is lenni…

 66. gramercy — 2009-11-03 20:14 

köszönöm

 65. peetmaster — 2009-11-03 20:14 

@hhh.: :DDDDD ez ütött 🙂

@Professor Pizka: te keress rá az aspergeresek blogjaira, talán találsz valami neked valót.

 64. Vogon — 2009-11-03 20:11 

jó volt, még kérünk!

 63. tiboru — 2009-11-03 20:10 

@b0lha:

Ha tudsz megrendelőt, ide vele!

 62. b0lha — 2009-11-03 20:08 

tiboru: esetleg 1 forgatokonyvet nem akarnal irni ebbol?:)

 61. Lili Marleen — 2009-11-03 20:02 

@tiboru: nem tehetek rola. nekem is szupererzekeny a szemem, na!

 60. hhh. — 2009-11-03 19:58 

“normális vagyok. a hangok is megmondták.”

egyébként azt, hogy hallja az oroszlánokat, meg a denevérsusogást, azt hogyan tesztelték?

gondolom, ment a haverral a parkban, és kérdezte:

-hallod a denevéreket?

-nem.

-s az oroszlánt?

-azt sem.

-vazze, akkor nekem szuperérzékeny a fülem.

-biztos?

-tuti. de inkább hazamegyek, mert hajnalodik, és tudod, a szemem is szuperérzékeny, jobb, ha most lefekszem aludni.

(idézet “Tesla és az éjszakai műszak a városligetben” című könyvből)

 59. tiboru — 2009-11-03 19:58 

@Professor Pizka:

Hm, ezek alapján kezdek tartani tőled!

 58. tiboru — 2009-11-03 19:57 

@Malachi:

Ó, istenem, Színes UFO Magazin! Mekkora fles is volt…

Létezik még egyáltalán?

 57. Professor Pizka — 2009-11-03 19:54 

@Szambadi: to spoil angolul elrontani. itt: mások örömét azzla, hogy itt a konmmmentekben lelövi vki a poént.

 56. tiboru — 2009-11-03 19:54 

@Lili Marleen:

Leskelődni nem ér!!!

 55. Malachi — 2009-11-03 19:53 

jó a blog, hiánypótló és igényes, már ha így megaszondhatom a tutit. viszont a képek a betétekben itt-ott már-már boldogult Színes UFO Magazin szintű magasságokba süllyesztik a külalakot. 🙂 a kevesebb néha több, blabla. csak így tovább! RSS.

 54. Lili Marleen — 2009-11-03 19:51 

@mokkaczuka: en majd lefogom, hogy zavartalanul menjen a fenyites..:DDD

Csodalkozom, hogy meg senki nem jott elo azzal az otlettel, hogy “de aaaaaaaaa, nem is zseni volt o hanem latnok es holmi isteni eredetu sugallatok reven tudott munkalkodni mint feltalalo… stb..” Ez ugy adna magat a fentieket olvasva.

 53. CoolBrady — 2009-11-03 19:50 

A tökéletes trükk (The prestige) c. filmben elég komoly szerepe van Teslának (David Bowie játssza). Zseniális film, érdemes megnézni. És elolvasni is.

 52. Professor Pizka — 2009-11-03 19:48 

@Gloria Mundi: sima agyi működési sajátosság. én általános iskola felső tagozatban azzal szórakoztam, hogy komplett könyvoldalakból csináltam anagrammát, mindenféle vetélkedőn a “melyik történelmi alak/tájegység/vegyület betűi vannak összekeverve” típusú feladatnál mindig botrány volt hogy én előre tudom a megoldást. Ettől sem okosabb sem hülyébb nem vagyok néhány funkció gyorsabban vagy csak másképp működik.

 51. Linux fan — 2009-11-03 19:46 

Köszönjük a megszokott magas színvonalú cikket, és a szokásosnál is pompásabb illusztrációt!

Érdekes párhuzamokat fedeztem fel Tesla és a magam élete között… gondolok elsősorban az egyetem félbehagyására és a szerencsejátékra. Biztató, biztató…

 50. nyelv-ész — 2009-11-03 19:40 

Na végre egy rendes életrajz, ahol nem azt írják, hogy horvát feltaláló volt…

Remélem, hogy a következő részben lesz Niagara, meg Westinghouse is…

 49. franta — 2009-11-03 19:34 

@Lucius Flavius Arrianus: “Persze, lehetett más oka is mindennek,

szerintem Leonardo reinkarnációja is lehetett 🙂

Például…

 48. Dulifuliokoska — 2009-11-03 19:32 

NAGYON tetszett!!!

Nem is tudom, mikor éreztem azt utoljára, hogy olvasás közben megszűnik körülöttem a világ. Most megszűnt, köszi, és nagyon várom a folytatást.

(A Tökéletes trükkben a cilinderes/macskás trükkje is nagyon ott volt.)

 47. Lucius Flavius Arrianus — 2009-11-03 19:30 

@1116001:

A hallucinációk nem feltétlenül utalnak autizmusra, ellenben elég sok – akkor természetesen még nem diagnosztizált – anyagcsere-rendellenesség (pl. rézhiány) okozhat ilyesmit. Ezek folyományaképpen viszont később jöhetnek központi idegrendszeri problémák, hallucinációk, érzéki csalódások, miegyebek, következő lépésben szocializációs zavarok, amik akkoriban szinte egyenes utat jelentettek a zárt osztályra. Szerencsénkre nem így történt.

Persze, lehetett más oka is mindennek,

szerintem Leonardo reinkarnációja is lehetett 🙂

@tiboru:

a Majaknál meg csak a BRG MK-27, a nagyar design remekműve, a military(!) magnó volt jobb, kora serdülőkorom fétisjellegű tartozéka :-))

 46. kisgombacsik — 2009-11-03 19:25 

remek post, nekem a gimnáziumi osztálytársamnak (egy bosnyák fiúnak) a kedvenc fizikusa és példaképe volt tesla, rengeteget mesélt róla. Fantasztikus arc volt, hihetetlen mi mindent talált fel, és ha nem halt volna meg rejtélyes (?) körülmények között, lehet ma elöbbre tartana az egész világ. Várom a folytatást.

 45. tiboru — 2009-11-03 19:15 

@mokkaczuka:

Hú, melyik film volt az?! Érdekelne…

 44. mokkaczuka — 2009-11-03 19:10 

Ha nem folytatod azonnal, megrugdoslak… 🙂

Láttam DVD-n egy zseniális filmet róla, az is ezeket a dolgokat feszegette…

 43. kergelepke — 2009-11-03 19:09 

Gratulálok a bloghoz, ritka jó, ilyet csak elvétve találni a neten!

 42. franta — 2009-11-03 18:48 

Ez nem spoiler, hanem inkább off.

Van egy olyan gyanúm, hogy Teslának “kölcsönzőjegye” volt az Akasha könyvtárba (Akasha krónikák), de ez tényleg off.

 41. peetmaster — 2009-11-03 18:45 

köszönjük a posztot, ez a “második részben majd meglátjátok” új konteókat takar?

 40. Styxx — 2009-11-03 18:44 

Tiboru, megszivattál, gondoltam, hogy csak beleolvasok és majd holnap, de nem bírtam abbahagyni.

Valaki kritizálta az illusztrációkat. Ízlések és pofonok, nekem a mostani, talán a legvadabb-legbátrabb szetted tetszett a legjobban. Mr Kolera a megfelelő nagyításban, muhaha

 39. tiboru — 2009-11-03 18:43 

@Rosszindulatú Vászka:

A Teslánál csak a Majak volt a királyabb 🙂

 38. tiboru — 2009-11-03 18:42 

Köszönöm az elismerő szavakat, a megértést és azt, hogy macskát még nem láttam a téli álomra készülő gyepem környékén 🙂

Elrepül ez a hét nap, meg fogjátok látni 🙂

 37. FORTPERFECT — 2009-11-03 18:39 

giora.blogter.hu/3318/eromu_minden_haztartasban_

nekem ez ugrott be .

most hol tarthat a dolog?

valaki?

 36. ohh_vazze — 2009-11-03 18:34 

Jöhet a folytatás!

Szambadi: hu.wikipedia.org/wiki/Spoiler

 35. Rosszindulatú Vászka — 2009-11-03 18:27 

Nos, nekem a CC-ben is kedvencem volt a Tesla-gömb.

Meg több Tesla márkájú hifi jellegű cuccal izzítottam legénykoromban.

Szal patent poszt, köcce 🙂

 34. Rosszindulatú Vászka — 2009-11-03 18:26 

Nos, nekem a CC-ben is kedvencem volt a Tesla-gömb.

Meg több Tesla márkájú hifi jellegű cuccal izzítottam legénykoromban.

Szal patent poszt, köcce 🙂

 33. safranyn — 2009-11-03 18:13 

Gratulálok, nayon jó kis poszt lett. Hiányzott már valami Teslás dolog.

 32. JClayton — 2009-11-03 18:12 

@JClayton: ebben a kontextusban: senki se fog azokról a dolgokról beszélni, amikről nyilvánvalóan írok, de csak a következő részben

 31. Sokkoló Joe — 2009-11-03 18:12 

Komoly ember volt ez a Tesla, na meg a többi tudós is.

 30. rognork — 2009-11-03 18:10 

@Szambadi: amikor előre elárulsz dolgokat, amiket te tudsz, a többiek meg nem. pl ha láttad már a vágószobában, hogy magdi anyust kiírják a barátok köztből, és ezt egy fórumon elárulod, az spoiler.

a cliffhanger szintén filmes téma, amikor egy sorozat akárhányadik részét, vagy évadját úgy fejezik be, hogy a főhős felrobban a kocsijával együtt, aztán jó sokat kell várni, hogy kiderüljön, hogy nem is ő robbant fel, hanem csak álmodta. függőben hagyják a dolgot, szemét módon.

pl tiboru nagy mestere a cliffhangernek, mindig a legjobb résznél szokta abbahagyni a sztorit, és erős fenyegetésre sem hajlandó aktiválni a posztot idő előtt.

 29. JClayton — 2009-11-03 18:10 

@Szambadi: lehetne hosszasan magyarázni, de gyakorlatilag annak a megfelelője, hogy „lelőni a poént”

 28. Bácskai peregrinus — 2009-11-03 18:08 

Az itteni szerbiai bestseller-irodalomban már annyi Tesla életmű, földolgozás született, hogy azok egy silányabb bevásárlószatyor fülét is elszakajtanák. Persze, némelyik könyv hajmeresztő marhaságokat is tartalmaz, szerzőik nyilván híján vannak minden tudományos alapképzettségnek, és csak a nagyszerb politikai divatot voltak hivatottak meglovagolni, az ő kutyájuk “mennyei” kölykével. Mintha mi, a jó Teller Edét E.T.-nek aposztrofálnánk és plüssmackók közé bújtatnánk.

Nikola Tesla kétségkívül nagy föltaláló, vagy ha tetszik: zseni volt. New Yorkban galambokat etetett, mert odahaza le se sajnálta senki. Edisonnak jobb volt a píárja, lopta is rendesen a találmányokat angolszász hörcsög módjára két pofával, emez a magányos, alighanem látens buzi tesla meg ebbe belerokkant. Ismerős a meg nem értettség. Nézzük át a mi Nobel-díjasaink névsorát. Egy, ha vitte odaát, Magyarországon is valamire. Hát így tényleg igazán K-Európai a sztori.

Ezzel együtt a poszthoz sok sikert. Érdemes olvasni.

 27. Szambadi — 2009-11-03 18:01 

A Tesla téma érdekes, az illusztrációkat, khmm, talán inkább nem erőltetném. De nem emiatt írok, hanem azért, mert szeretném megtudni, hogy mi is az a “spoilerezés”?

A spoilerről sejtem, hogy micsoda, az a szárny alakú izé, amit vélhetően nem túl magas társadalmi státusú, és/vagy sajátos ízlésű egyének szereltetnek az autójuknak a hátoldalára, avégett, hogy – mivégett is? – szóval talán azért, hogy ettől fájintosabban nézzen ki a járgány. Asszem a spoiler, az a “sport”-kipufogóval, meg az u. n. ültetéssel, ablak-setétítéssel és más hasonló nyalánkságokkal rokon kategória, közben be is ugrott a neve, tuning, úgy gondolom ez a neve eme nemes foglalatosságnak.

De az az érzésem, hogy ebben a kontextusban mást jelent a “spoilerezés”. Volna szíves valaki felvilágosítani, hogy miről van szó?

(Márcsak azért is, nehogy véletlenül, ismerethiányból fakadó, nem szándékos “spoilerezés”-t kövessen el a magamfajta tájékozatlan.)

 26. éjszárny zöldi — 2009-11-03 17:36 

ezt vártam mióta olvasom a blogodat 🙂

egyebkent a mióta olvasomhoz kapcsolódóan:

köszi a rengeteg színvonalas posztot! öröm olvasni az írásaidat.

 25. Korbuly — 2009-11-03 17:32 

Szerintem a Mossad tolta.

 24. Neoprimitív — 2009-11-03 17:26 

Ezek után szégyellem magam, hogy eddig szinte semmit nem tudtam róla, leszámítva a Tesla magnót meg néhány steampunk jellegű sci-fi történetbe beleszőtt utalást. Kíváncsian várom a folytatást!

 23. chelesby — 2009-11-03 17:12 

a macskákat indítottuk

 22. Rókakígyó — 2009-11-03 17:06 

Mi mutánsok – én közvetlenül is tudok kapcsolódni a netre (anettre hehehe) – másként látjuk ezt a dimenziót.

 21. lunanyuszi — 2009-11-03 16:56 

Tényleg muszáj egy hetet várni?

 20. ibanez — 2009-11-03 16:51 

érdekes post, gratula!

 19. indapasssucks — 2009-11-03 16:23 

ja és a csajos kép feletti kép tényleg durva, ha isten fia az isten is egyben, akkor megszegi a biblia isten ábrázolására vonatkozó tiltását.

A csajossal nincs semmi baj 😛

 18. gólhaj — 2009-11-03 16:23 

nagyon jó post, vároma folytatást

 17. indapasssucks — 2009-11-03 16:21 

Folyatatást, de minnél hamarabb, vagy DIE!

🙂

 16. dX — 2009-11-03 16:21 

“Már születési helye is felér egy közép-európai történelemleckével: a Habsburg Birodalomban, pontosabban ennek a Magyar Királysághoz tartozó, horvátok által lakott területén élő szerb család sarjáról beszélünk.”

sőt: horváth anyuka, szerb apuka gyermeke, a monarchia polgára, aki első nagy találmányát Budapesten alkotja és a nagy vízen túl lesz világhírű.

sajnos a belgrádi múzeuma méltatlanul apró

http://www.tesla-museum.org/

 15. Éhesló — 2009-11-03 16:18 

Köszönöm.

A folytatását haladéktalanul követelem! (:D)

 14. Condottiere — 2009-11-03 16:16 

Lehet, hogy ez blaszfémia, de én ezeket az apostolokat keményen pakolnám. Meg Jézust is ott középen.

 13. Hangulatjavító Intézkedéscsomag — 2009-11-03 16:14 

@tiboru: lényegében már rágom a körmömet 😉

 12. Papp Sanyi — 2009-11-03 16:11 

Köszönöm a posztot! Én is nagyon vártam már. Érdekel Tesla élete és munkássága, eddig sajnos keveset olvashattam róla.

Várom a következő részt.

 11. lifelike — 2009-11-03 16:05 

az eleterol utolag keszult irasok nagyresze a kor szellemeben kiszinezet, romantikus, misztikus faszsagokkal felhigitott baromsag

 10. Gildor Inglorion — 2009-11-03 16:04 

belefér két részbe? légyszíves, legyen 3! 😀

 9. rognork — 2009-11-03 15:47 

Gratula!

Nem is tudtam, hogy itt is ténykedett.

A rejtélyes képességeiről meg csak a Rémkoppantók jut eszembe. Akik mindent tökéletesítenek, nem is tudják, hogyan.

 8. 1116001 — 2009-11-03 15:39 

Végre, végre, végre, Tesla:))

Kiváló az első rész. Izgatottan várom a másodikat!:)

Amúgy a post elején írt látomásos, színkavalkádos, buborékos dolog, és a nagy memória nem valami genetikai betegségre vezethető vissza? Régebben volt a spektrumon egy film, egy fejszámolóról. Aki pl egy hét alatt megtanulta a világ egyik legnehezebb nyelvének tartott izlandit. És ő is ilyesmi “látomásokról” számolt be. Hogy ezek segítségével tudja kiszámolni vagy megtanulni bármit gyorsan.

Az orvosok meg kiderítették, hogy az autizmus egy fajtája van jelen nála. Ugyanakkor ez nem zavarta a napi normális életvitelben. Nem volt bezárkózótt, stb.. Tehát teljesen normális ember:)

 7. tiboru — 2009-11-03 15:35 

@Gloria Mundi:

Nem akarok előreszaladni, de roppant egyszerű a megoldás: Tesla (és minden más, extra intellektuális képességű zseni) simán mutáns volt. Vagy… de nem, most erről nem beszélek. Majd a második részben…

 6. tiboru — 2009-11-03 15:32 

@Gloria Mundi:

“…de lehet, h tiboru is az”

LEHET?!?!?!?!?

 5. Gloria Mundi — 2009-11-03 15:27 

Én csak csodálom tiboru munkabírását. 🙂 És persze érdekelne, hogy a metafizikai jellegű dolgokra, amelyek ezeknél a zseniknél feltűnnek, l. 3. szem (most Teslára gondolok, de lehet, h tiboru is az), van-e természettudományos magyarázat.

 4. eznemisénvagyok — 2009-11-03 15:11 

Úgy néz ki a fényképen, mint Ralph Fiennes bajusszal. :o)

 3. proletair — 2009-11-03 14:58 

@tiboru:

Huhh:)

Sebaj, csak kibírom valahogy:)

 2. tiboru — 2009-11-03 14:56 

@proletair:

Köszi!

A második rész egy héten belül várható.

 1. proletair — 2009-11-03 14:51 

Navégre! Devártam! (biztos nem csak én) Kitűnő poszt lett! Tudom hogy türelmetlenség, de csak megkérdem: mikor lesz a folytatás?

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök