2011-02-28–07:00

Illuminátusok

Dan Brown „Angyalok és démonok” című bestsellerének egyik pozitív hozadéka (a szerző bankszámlájának gyarapodása mellett) az, hogy tíz- (ha nem száz-) milliók kapják fel a fejüket, ha az Illuminátusokról hallanak. Mivel mégiscsak egy thrillerről (és nem vallástörténeti munkáról) van szó, a mezei olvasók nem mindig tudják eldönteni, hogy a leírtakból mi a fikció és mi a históriai tényállítás. Mai posztunk elsősorban nekik akar segíteni, na és a konteósok is kapnak egy-két csócsálnivalót.

Maga az Illuminati elnevezés a latin illuminatus (felvilágosodott, megvilágosodott) főnév többes száma.

A kezdetek

A történelemben legalább négy, önmagát így nevező titkos társaság létezett; közülük a legelső a XV.-XVI. század fordulóján Spanyolországban (pontosabban Kasztíliában) megalakult, és gnosztikus alapokon nyugvó Los Alumbrados, melynek vezetője (kvázi a női emancipáció előhírnöke) egy nő volt, bizonyos María de Santo Domingo. Ők azon meggyőződésüknek adtak hangot, hogy az emberi lélek közvetlenül is tud kommunikálni Istennel, nincs szükség sem papokra, sem intézményes egyházra. Ehhez a formabontó teóriához természetesen a Szent Inkvizíciónak is volt egy-két szava; akit érdekelnek a részletek, többek között itt olvashat (angolul) egy rövid összefoglalót róluk.

Az alumbrados-elmélet hamarosan átjut a Pireneusokon, s francia földön is létrejönnek hozzájuk hasonló
társaságok, amelyek önmagukat már illuminés-nek nevezik. Az egyik legjelentősebb ilyen csoport a pikárdiai Pierre Guérin atya által 1625-ben megalapított guerenisták, illetve a Joachim Martinès de Pasqually (itt jobbra) nevével fémjelzett (és a szabadkőművesekhez ezer szállal kötődő) martinisták, másfél évszázaddal későbbről. Misztikus és ezoterikus tanokat hirdettek, s bizony a fehér mágiával is kacérkodtak, állítólag eredményesen.

De hagyjuk a dicső, ám szinte elfeledett elődöket, hiszen ha napjainkban az illuminátusokról hallunk, száz ember közül kilencvenkilencnek a bajor gyökerű társaság ugrik be. Tekintsük át, kik is ők, honnan jöttek és mit akarnak.

A bajor szál

1776-ot írunk. Bajorország szívében, Ingolstadtban járunk. A kisváros még 135 évre van attól, hogy az Audiról, s kétszázra, hogy a Media Marktról legyen nevezetes, de a helyi egyetem gőzerővel működik, s jobbnál jobb fejek fordulnak meg a környékén.

Biztosan tudjátok, de emlékeztetőül leírom: Victor Frankenstein, az alkémia és a vegytan mestere ingolstadti laboratóriumában alkotja meg azt a szörnyet, aki végül – roppant igazságtalanul – létrehozója nevén vált világhírűvé.

De térjünk vissza az egyetemre, ahol egy 28 éves, Johann Adam Weishaupt nevű teológiatanár, a kánonjog szakértője (nem mellesleg kikeresztelkedett zsidó) 1776. május elsején (!) megalapítja a Bund der Perfektibilisten (A Tökéletességre Törők Szövetsége) nevű társaságot. Alapjaiban egy egalitariánus, jezsuita-ellenes, antimonarchista szervezet volt, nyakonöntve jókora adag szabadkőműves ideológiával és ezoterikus szimbolizmussal. A maszonikus vonal nem meglepő, hiszen Weishaupt mester maga is vezetőségi tagja volt az egyik müncheni páholynak.

Az Illuminátusok Társasága (mert végül ezen a néven csináltak karriert) eleinte igen szerényen indul: mindössze öt alapító tagból állt, akik valamennyien ugyanabból a páholyból származtak, de meglehetősen zavarta őket a szabadkőműveseket övező egyre nagyobb nyilvánosság. Adam (és jobbkeze, bizonyos von Knigge báró, itt balra) jó szervező volt: a társaság egy év múlva már több száz taggal rendelkezett, s 1780-ra kétezren voltak, akkor még főleg német nyelvterületen.

A németek genetikusan vonzódnak az olyan titkos társaságokhoz, amelyekben kiélhetik a nyirkos germán erdőkben egykoron élt őseiktől örökölt, miszticizmus iránti rajongásukat. Legyen fáklyás félhomály és éjféli eskü, hemzsegjenek a rejtett, ősi és titokzatos szimbólumok, lehessen jóízűen konspirálni, na és természetesen minimum az emberiség jövője legyen a tét.

A fekete egyenruhára meg a Lebensraum-elméletre még másfél évszázadot kellett várni.

Az ideológiának van egy olyan tulajdonsága, hogy nem vesz tudomást az országhatárokról, nem kell ehhez Schengen; szerte Európában alakulnak illuminátus-körök: 1783-ra Franciaország, Németalföld, Svédország, Lengyelország és Magyarország is feliratkozik a listára. Egyre erősebbek és befolyásosabbak, s egyre komolyabban idegesítik a katolikus egyházat – no meg azokat a világi uralkodókat, akik tanácsadói között még ott voltak az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend egykori tagjai.

A jezsuiták valami miatt nagyon csípték a szabadkőművesek (és az illuminátusok) szemét. Sokan állítják, hogy a Jézus Társaság XIV. Kelemen pápa általi feloszlatása a szabadkőművesek egyik legnagyobb sikere volt. A pápa kereken egy évvel élte túl ezt az intézkedését, a jezsuita rend viszont még negyven évet volt kénytelen várni arra, hogy ismét engedélyezzék működését.

Weishaupt radikalizmusa, egyre keményedő állam- és egyházellenes szókimondása, no meg a társaság növekvő súlya kiveri a biztosítékot a bajor választófejedelemnél, Károly Tivadarnál (itt balra), aki 1784 nyaránuralkodói rendeletben tiltja be az összes titkos társaságot, majd (ha valaki nem értené) egy újabb, egy évvel később kiadott utasítással nevesítve is törvényen kívül helyezi az illuminátusokat (és a szabadkőműveseket) egész Bajorországban, Weishauptot pedig nemcsak az egyetemről, hanem az országból is száműzik. Türingiában telepedik le és a távolból szemléli az általa létrehozott társaság utóéletét.

A történelemből tudjuk, hogy az izomból való betiltás elég alacsony hatásfokkal működik; az illuminátusok hírnevének és tekintélyének tán még használt is egy kicsit. A nemzetközi tagságból lemorzsolódnak ugyan pár százan, de a társaság elit-jellegét ez még erősíti is.

Cagliostro gróf színre lép

Nem kell túl sokat várni az első komoly konteóra, ami az illuminátusokhoz fűződik. 1789 decemberében Rómában őrizetbe veszik a kor egyik legnagyobb kalandorát, a híres okkultistát, kabbalistát, szellemidézőt és gyógyítófenomént, Giuseppe Balsamo-t, aki Alessandro Cagliostro gróf (itt jobbra)néven olyan halálos ellenségeket szerzett magának, mint Nagy Katalin cárnő, XVI. Lajos francia király, VI. Piusz pápa, vagy kollégája, Giacomo Casanova.

Cagliostro (akiről egyesek szerint Mozart A varázsfuvola egyik főszereplőjét, Sarastrót mintázta) bizonyíthatóan szabadkőműves, ami akkoriban a pápai államban főbenjáró bűnnek számít és halálbüntetést von maga után. Az álgróf vélelmezhetően vádalkut köt a római inkvizícióval: börtönbüntetés fejében hajlandó „feltáró jellegű, beismerő vallomást” tenni nemcsak a szabadkőművesekről, hanem az illuminátusokról is. Jegyzőkönyvbe mondja, hogy ez a két titkos társaság világrengető akciókra készül, melyek keretén belül a Bourbon-ház trónfosztása mellett a katolikus egyház (s ezen belül a pápaság intézményének) megszüntetésén munkálkodnak.

A biznisz az biznisz: a részletes, több száz oldalas tanúvallomásért cserébe VI. Piusz eltekint az akasztófától és az eretnek grófot mindössze életfogytra ítélik; egy sikertelen szökési kísérletet követően a Forte di San Leóban hal meg tüdőgyulladásban, 1795-ben.

Európa monarchiáinak és az egyházi államnak nem kell több: az illuminátusok feketelistára kerülnek, amit csak megerősít Augustin Barruel francia abbé (itt balra) 1797-ben napvilágot (és nyomdafestéket) látott visszaemlékezés-sorozata, amelyben a derék jezsuita pap (bármelyik profi konteóst megszégyenítő módon) levezeti, hogy az 1789-es francia forradalmat a jakobinusok és az illuminátusok találták ki, szervezték meg és bonyolították le. Talán mondanom sem kell, Barruel abbé szerint Robespierre, Danton és Saint-Just valamennyien illuminátusok voltak.

Ha egy üzlet beindul

A XIX. század beköszöntével nem nagyon lehet olyan világtörténelmi eseményt találni, amely mögött ne az illuminátusok sejtelmes árnyát vélnék felfedezni az erre fogékonyak. 1803-ban egy kiugrott szabadkőműves, bizonyos Johann August von Starck filozófus és hittudós (itt jobbra) megjelenteti a Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahrhunderte (A filozófia diadala a XVIII. században) című munkáját, amelyben kristálytiszta logikával (?) levezeti, hogy a Gonosz milyen megnyilvánulási formákat öltött az antik Görögországtól kezdve a középkor eretnekségi mozgalmain keresztül egészen az illuminátusokig. John Robison skót akadémikus pedig egy beszédes című (Proof of Conspiracy – Az összeesküvés bizonyítéka) dolgozatban ragyogóan felvázolt elméletet tár a publikum elé, amelyben felfedi Weishaupték tervét egyfelől a szabadkőművesek behálózására, másrészt pedig a világhatalom átvételére.

Az Újvilág sem marad érintetlen az ügyben. Egyes konteósok meg mernének esküdni arra, hogy Weishaupt és társai száműzetésük után nem Türingiába vagy Szászországba távoztak, hanem meg sem álltak Észak-Amerikáig, ahol George Washington meghívta őket a Mount Vernon-i ültetvényére. Itt ők készítették fel az USA majdani első elnökét arra, hogy az új államot az illuminátus elvek szerint irányítsa. Tény, hogy a harmadik elnök (Thomas Jefferson) deklaráltan csodálta Weishauptot és csodálatát fejezte ki, hogy „ez a nagyszerű ember az őt körülvevő világi és egyházi zsarnokság ellenére” kitartott csodálatos eszméi mellett.

A huszadik század

A két világháború közötti ingatag békeévekben az illuminátusok már-már felszusszanhattak, hiszen minden jel arra utalt, hogy a feledés homályába merültek, amikor hirtelen felbukkant egy Nesta Helen Webster nevű brit történész (nem mellesleg a közép-angliai rendőrség főkapitánya, Arthur Webster felesége, és ugyancsak nem mellesleg a Brit Fasiszta Párt lelkes tagja, később az 1935-ös nürnbergi törvények szurkolója), aki 1921-ben és 1924-ben a következő címekkel jelenteti meg kutatásai eredményét: World revolution: the plot against civilization (A világforradalom: összeesküvés a civilizáció ellen), illetve Secret societies and subversive movements (Titkos társaságok és felforgató mozgalmak).

Nos, Helen nagyságos asszony keményen belecsap a lecsóba: túl azon, hogy a zsidók is megkapják tőle a magukét, a szerző az elmúlt kétszáz év legkellemetlenebb eseményeiért egyértelműen az illuminátusokat teszi felelőssé: a francia forradalom, az USA megalakulása és függetlenségi háborúja, Napóleon felbukkanása és pályafutásának kezdeti sikerei (ne feledjük, mégiscsak egy brit hölgyről beszélünk…), na és természetesen a bolsevikok oroszországi forradalma. És az sem meglepő, hogy a tizenkilencedik-huszadik század három legriasztóbb ideológiájáért (úgymint pángermán eszme, cionizmus és kommunizmus) ugyancsak Weishaupték a felelősök.

Helen máskülönben sem volt egy unalmas figura: meg volt győződve például arról, hogy egyik előző életében francia hercegnő volt, akit 1789-ben a párizsi forradalmárok guillotine alá hurcoltak; az eseményről élénk emlékei maradtak, amelyeket nem habozott megosztani az arra érdemesnek tartott hallgatósággal.

Nem hagyhatjuk szó nélkül Milton William Cooper munkásságát sem, aki obsitos amerikai haditengerészeti hírszerzőként 25 évet szánt az életéből arra, hogy a legváltozatosabb konteókkal szórakoztassa olvasóit, illetve hallgatóságát (Milton ugyanis rádióműsorokat is vezetett). Szemében az illuminátusok egy, az egész Földet behálózó összeesküvés agyát működtetik, aminek a végén a többek által emlegetett Új Világrend körvonalai sejlenek fel. Cooper kolléga meggyőződése, hogy a szabadkőművesek csak az illuminátusok bábjai, s a világon semmi nem történhet anélkül, hogy ezek (mármint Weishaupt leszármazottai) előzetesen rá ne bólintanának. Természetesen nem minden szabadkőműves tudja, hogy az illuminátusok lényegében az ő vezérkaruk, hiszen csak a 32. fokozatot elérő maszonokat avatják be a Nagy Titokba. 

Milton barátunk még az ufókat is bevonja a nagy illuminátus-összeesküvésbe, csak ott mond ellent önmagának (többször is), amikor az ok-okozat összefüöggéseket vizsgálja: egyszer azt vezeti le, hogy az ufókat az illuminátusok irányítják, másszor pedig azt a verziót erőlteti, mely szerint Weishauptékat a földönkívüliek ültették az emberiség nyakára.

Az Illuminátus Társaság alaptézisei Cooper (valamint sok más teoretikus) szerint az alábbi pontokban foglalhatóak össze:

 1. Minden intézményes (világi és egyházi) hatalom jogutód nélküli megszüntetése
 2. A közösségi tulajdon bevezetése (a magántulajdon megszüntetése)
 3. A nemzetekfelettiség propagálása, a nemzeti érzések visszafejlesztése
 4. A házasság intézményének eltörlése, kommunák létrehozása
 5. Az Új Világrend (s ezen belül egy világkormány) létrehozása, ami fölött természetesen ők gyakorolnak ellenőrzést

Cooper amúgy szomorú véget ért: 2001-ben lövöldözésbe keveredik a helyi (Apache megye, Arizona állam) seriff embereivel, akik egy hatályos elfogatóparancs értelmében érte jöttek, nem ellene. Ő félreérti a dolgokat (vagy nem), és tűzpárbaj alakul ki, melynek következtében Milton több golyóval a testében végzi.

Egy volt titkosszolgálati szakemberrel, bizonyos John Colemannel zárjuk az illuminátus-összeesküvés prófétáinak sorát. John a brit MI-6-nek dolgozott, és (legalábbis állítása szerint) ott bukkant rá annak az összeesküvésnek a bizonyítékaira, amelyről a The Committee of 300 (A háromszázak Bizottsága) címmel könyvet is írt. Rutinos konteósoknak nem lesz meglepetés a tartalma: Coleman egy 1727 óta működő, 300 főből álló überszuperhipertitkos szervezetről rántja le a leplet, amely a világuralomra tör – természetesen ebben is az illuminátusok mocskos keze van, de Rotschildék sem hiányoznak. Pikáns része a teóriának, hogy a Muszlim Testvériség nevű közel-keleti szervezetet (vagy inkább szervezet-konglomerátumot) is az illuminátusok alapították, olyan megfontolásból, hogy legalább egy transznacionális muzulmán tömegszervezet az ő ellenőrzésük alatt álljon.

És mivel minden mindennel összefügg: Coleman kolléga abban is biztos (sőt: bizonyítékai vannak), hogy az illuminátusok tartják kézben nemcsak a szabadkőműveseket, hanem a  Bilderberg-csoportot, no és a Council on Foreign Relations-t is.

És igen, tudom: igazságtalanul (továbbá szándékosan) kihagytam Umberto Eco művét, A Foucault-ingát, Robert Shea és Robert Anton Wilson Illuminatus! című trilógiáját, valamint az őskonteós David Icke (remek)műveit, és nem tettem említést az egyetlen dokumentált halhatatlanról, Saint Germain grófról sem, aki szintén az ő soraikat erősítette erősíti.

Hogy miért? Hát mert hiszek az interaktivitásban és tudom, hogy kommentekben olvasni ezekről még szórakoztatóbb lesz, mintha belefogalmaztam volna őket a posztba.

Várom tehát hozzászólásaitokat: mit tudtok még a megvilágosodottakról? És persze szavazzatok, ha mertek!

Ápdét: Ezen poszt kibővített, 15%-kal hosszabb verziója is elolvasható (29 másik konteó mellett) a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

264 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 Visszajelzés264. A torontói jegyzőkönyvek - Tudatos Társadalom — 2018-02-05 20:11 

[…] A különböző konteósiskolák ide sorolják az általunk is feldolgozott szabadkőműveseket, illuminátusokat, a Bilderberg-csoportot, a CFR-t, az Európai Uniót, de tán még a templomosokat, az ufókat és […]

 263. weiszadamhaupt87 — 2017-07-29 15:36 

Az igazságot nem, csak a hazugságot kell kitalálni. Minden konteós elmélet elvezet minket a spekuláció mezejére, mert senki sem tud semmit hitelt érdemlő módon bizonyítani. Ezért egy ponton túl keveredik a fikció és a valóság, de ez nem egyenlő a hazugsággal, mert nem lehet igen nem mellett egyértelműen állást foglalni. Aki tagadja a konteos elméletet annak nincs igaza, aki váltig állítja a konteos elmélet helyességét valójában neki sincs igaza. Jó de hol az igazság, ez az amit nem tud senki minden konteos elmélet vagy jól közelíti vagy nem, az ideális az lenne ha egybe esne a konteos elmélettel. Konteós dolgokat tegyük félre. Nem kell ide konteós elmélet, elég ha csak napjaink világára ránézünk és meglátjuk, hogy a fentebb vázolt igazságok, hogyan nyernek értelmet napjaink világában és azokban a hatásokban amelyek borzolják a kedélyeket. Konteós elméleten keresztül ha szemléljük a világot, akkor levonható egy következtetés. Amit levonunk azt kell összehasonlítani napjaink világában tapasztat dolgokkal és megnézni, mennyire esnek egybe azzal a amit tapasztalunk napjainkban. Ha jó egy konteós elmélet akkor az, az általa hordozott igazság mindenképpen felsejlik annak aki figyel és lát. Ennek vagyunk tanúi napjainkban, ha megnézzük a Soros György-féle bandát és terveit.

 261. meggymag — 2017-02-12 00:19 

@petiba:260.

Egyenesen kísérteties a jelenés szövege, hiszen pontosan és konkrétan jelzi, hogy miröl van szó!

Egyáltalán el lehet képzelni, miért van az, hogy próféták,jósok, látók, olykor komoly tudósok is sok mindent elöre jeleznek de senki nem törödik azzal addig amíg be nem teljesült. Akkor meg már mindegy.

Avagy ez az álszent dolog is benne van a magasztos teremtésben: én figyelmeztettelek, miért nem hallgattál rám? Igazán megtettem a tölem telhetöt! Kitettem a fát a kert közepébe, nehogy ne vegyétek észre, azután meg figyelmeztettelek, ti pedig…, szóval, hiába minden.

Mi van amikor az ember munkahelyet változtat? Hatástalanítják a régit, jöhet mellé az új csip? Tehát a pénze akármikor lehívható a bankok elektronikáján; az életrajza meg ott van a mancsán, na jó, szelídebben mondva, a pracliján. Tegyük oda még az autóinak a kulcsait is, de csak azért, hogy ne lehessen ellopni..(hihi). Miközben továbbra is minden nagy és szentül tisztelt “érték”. A magántulajdon, a magánélet, a vélemény és a választások, a döntések szabadsága.

Ergo, ha tehetném, macskává lennék. A macskákat még nem lehet idomítani egy feladat elvégzésére mint a kucukat.
Ugyan az is lehetséges hogy idövel a macskák is sorra kerülnek a csipszezésnél, akkor meg eggyel lejjebb kéne lépni a rendszertan lépcsöjén. De meddig mert a békák még tudnak brekegni? Például egy némán tátogó csuka? Az viszont nem él meg a szárazon. Egy gyík, egy kaméleon?
Vagy csak férgek?

 260. petiba — 2017-02-10 22:05 

Beléptető kártya helyett chipet ültet dolgozóiba a belga cég

Amennyire praktikus, annyira ijesztő is a belga cég általi kezdeményezés, amely szerint a cég a dolgozóinak felajánlotta, hogy gyakorlatilag kiborgot készít belőlük.

A NewFusion digitális marketinggel és technológiával foglalkozó cég felszámolja a belépető kártyákat. A dolgozók pedig választhatnak helyette, hogy egy kis műtéti úton keresztül beültetik a chipet a kezükbe.

Ennek segítségével beléphetnek a munkahelyen az irodákba, hozzáférhetnek a computerekhez. Természetesen mindez nem kötelező, ha valaki éppen kellemetlenül érezni magát az új módszer miatt. Megvan a lehetőség arra is, hogy választhatják azt is, hogy egy gyűrűbe teszik bele a személyes adatokat tartalmazó chipet.

A NewFusion cég már nem az első vállalat, amely alkalmazza a technológiát. Csehországban például a Paralelní Polis nevű szervezet a Bitcoin digitális fizetőeszközzel különféle implantátumokat használ tranzakciók lebonyolításához. Ne felejtsük azt sem, hogy Magyarországon kötelezően a kutyákat el kell látni chippel. Aki akarja macskáját ilyennek kitenni, az is lehet, de ez egyelőre nem kötelező.

Forrás: 24.hu

“Azt is teszi mindenkivel [a hamis próféta], kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” Jelenések Könyve 13_16-18

 259. Rogal Dorn — 2016-12-15 13:26 

@Rogal Dorn:

Amúgy most azt hiszik, hogy ez poén. Egyelőre az is. De kondícionálva lesznek, és legközelebb észre sem veszik, hogy valódi embert esznek.
A felső tízezer így szórakozik. Ha bojkottáljuk őket, akkor is?

 258. Rogal Dorn — 2016-12-15 13:21 

@petiba:

Ugyan már, ez a művészet! Az igazivészet már elvészett…

 257. petiba — 2016-12-15 10:42 

Jé, most látom, ez kb. realcorpus kollega utolsó hsz-ainak egyike…

Nem tudom, tényleg van-e közük az alábbi képeknek bármilyen módon illuminátusok sátáni szertartásainak, vagy sem. De mindenképpen gusztustalan, beteges, épeszű, ép lelkű ember ilyenben szerintem nem vesz részt.

https://sli.mg/a/mdv0hG

 256. realcorpus — 2014-12-09 03:35 

@itanimulli:
Alighanem valóban egy jól felépített terv első lépcsőit láthatjuk. =)

A fészes oldalon van egy impresszum nevű rovat, ott ez olvasható:
“illuminati filmproduktion gmbh Wienerstrasse 43 A-3002 Purkersdorf, Holy Family Monastery”

Innen már csak egy lépés felkeresni az oldalukat: http://www.illuminati.at/

Ott már látható, hogy egy kis(?) filmes csapat, akik szerintem ütős reklámot találtak ki a produkciójukhoz.

 255. tiboru — 2014-12-08 21:42 

@itanimulli:

Megvannak azok, csak sok volt bennük a link és spamgyanúsnak ítélte őket a rendszer, kézzel kellett engedélyeznem.

 254. itanimulli — 2014-12-08 21:30 

küldtem 2 hsz-t, de mindkettő a nagy walhallába került. 🙁

 253. itanimulli — 2014-12-08 21:25 

A Konteo blog facebook oldalán is megjelent:

http://www.illuminatiofficial.org/

https://www.facebook.com/illuminatiorganization/timeline

A nagy terv a végéhez közeleg? 🙂

Néhány érdekesség:
A honlapon a hivatalos köszöntőt egy bizonyos Thaddeus Iam jegyzi.

Facebookon több találat is van erre a vévre, ebből kettő érdekes:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006183137676&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005355378364&ref=br_rs

Mindkettő elég vicces 🙂

Ennyire komolyak a humánerőforrás problémák? 🙂

Kissinger, Gates, a Rothchildok (apropó, most ki a család feje?) Morganék, és a többi csirkefogó random arcokat venne fel?

 252. itanimulli — 2014-12-08 21:09 

A Konteo blog facebook oldalán is megjelent:

http://www.illuminatiofficial.org/

https://www.facebook.com/illuminatiorganization/timeline

A nagy terv a végéhez közeleg? 🙂

Néhány érdekesség:
A honlapon a hivatalos köszöntőt egy bizonyos Thaddeus Iam jegyzi.

Facebookon több találat is van erre a vévre, ebből kettő érdekes:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006183137676&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005355378364&ref=br_rs

Mindkettő elég vicces 🙂

Ennyire komolyak a humánerőforrás problémák? 🙂

Kissinger, Gates, a Rothchildok (apropó, most ki a család feje?) Morganék, és a többi csirkefogó új arcokat venne fel?

 251. cseko46 — 2014-07-02 17:50 

Eh.
Bisztosan van egy tanitás amely arról szól hogy, egy világ korszak periódikus kör lác sorozatból.Hogyan kerulnek fellyebb és fellyebb Az anyagi Öszetevőket , elemeket hordozó lények.

Mint ha egy pohár vizet látna az ember amint a bene lévő mondjuk cukor hogyan aeszkedik. Az aljára.
A felemelkedést a fenékről való főljebb és följeb történő haladást( un. fejlődést) Amikor már kijutsz a pohárból és kikerulsz a szabadságba.
NEVEZIK A TÖKÉLETESSÉGRE JUTOTNAK.
Addig arra törekszel.

AZ ILUMINÁT nagy formátomu alakja szerintem.
Allessandro Cagliostro gróf.

Aki kivivta az európai dinasztiák fejeinek nem tetszését.
Ha meg kérdezné valaki hogy miért.
A válasz.

Mert ezek ismerik azt. A halál ténye mellet tilos pubblikussá tenni azt.

Miért kérdezheti valaki.

Mert a lassu fejlődés hoszu idő. De lehetőség van az emberek köréből is és más lények közül is.

Az ugy nevezet belső körön gyorsitott körön felylődni. A KIEMELKEDŐEN INTELIGEN EGYEDEK RÉSZÉRE.

Hogy mi cél szolgál e váogatás.
Hát azt a célt hogy az igy kinevelt egyed. Majd tanithatja társai sokaságát ha önként ezt választja.

HOGY MIÉRT TÁMADJÁK BIZONYOS VALÁSI KÖRÖK ŐKET.
Hát mert ez az ismeret bizonyos lények iletéktelen közre hatásának is lehetősége lett.
Ebben a világ korszak periódikus láncolatban.

ÉS HÁT ŐK EZEN INCIDENSEKET KIZÁRNI AKARÓAN
Az emberi faj harmónikus felylődésének bisztositására,
Alkalmasabbnak itélik magukat.

Nem az a probléma amit tesznek mert kell tenni.
De jólenne ha ez jelképesen mondva a nap fiainak engednék meg.

 250. wisp — 2014-06-08 00:12 

Hát, ezek alapján nekem inkább maguk az illuminátusok tűnnek összeesküvés áldozatának. Ha fenn is maradtak, lényegében a mai napig bujkálniuk és titkolózniuk kell, mert ha színre lépnének, valszeg két percen belül jönne a fáklyás tömeg – mindez pedig annak köszönhető, hogy az egyháznak már az ő idejükben is rohadt jó PR-részlege volt. Ettől persze még simán kialakíthattak titokban egy jó kis kapcsolati hálót és az is lehet, hogy éppen az őket ért atrocitások miatt készülnek most dicső és bravúros bosszúhadjáratra, addig is meg oda-odacsapnak a szemtelenkedőknek, mint pl. a lelőtt fickónak 🙂

 249. zizzi — 2014-01-20 22:10 

hihihi… elfogtunk egy videot….:

http://www.youtube.com/watch?v=KnfuF0oYhAk

 248. smal — 2011-12-30 09:10 

@LiberGon: Ha megnézed az Észak-Korea-i videókat, ahol sírniuk kell, ott azért látható, hogy van aki hezitál, de aztán eszébe jut az átképző tábor… és hirtelen a földet veri bánatában… Kiváncsi lennék mit mondana egy észak-koreai az országáról, miközben a budai várban kávézunk…Szerintem tudják ők, hogy mizu… csak élve jobb. 🙂

 246. ugh — 2011-05-17 11:18 

[Zka](#11125994): elsore is megertettuk koszi .

 244. JR69 — 2010-09-25 14:12 

@tiboru: nem értelek titeket: nem néztétek meg a videót, amit belinkeltem? Benne van, hogy már megalakult a New World Order.

Ti meg tagadjátok, meg rácsodálkoztok, hogy Viki sokat emlegeti. Neki is ahhoz kell igazodnia, amit Ők (tudjátok kik) előírnak neki…

 243. tiboru — 2010-09-01 23:51 

@brady:

Hm, neked is feltűnt..?

 241. yippyupp — 2010-08-21 18:02 

@tiboru: várós, gratula a poszthoz, feed

 240. tiboru — 2010-08-20 21:29 

@yippyupp:

Igen. Lesz is, de nem a napokban 🙂

 239. yippyupp — 2010-08-20 20:17 

a legyőzhetetlen blogmotor konteo esetleg?

 238. yippyupp — 2010-08-20 20:16 

@tiboru: Bruce Lee/Brandon Lee konteo megfordult már a fejedben?

 237. bioLarzen — 2010-08-20 10:03 

@tiboru: Nem, nagy valószínűséggel neked van igazad, én nem néztem utána kellő alapossággal.

Szori.

bio

 236. JR69 — 2010-08-19 14:35 

@JR69: jah, majd eeefelejtettem: bevezetik az Új Világrendet, ti meg itt tagadjátok 😀

ehhe…ehhe, nem lesz ezér böri? :DDD

 234. tiboru — 2010-08-18 22:50 

@petergriffin:

Köszi! Tupacot már többen kérték, majd meglátjuk, összejön-e róla egy posztra való 🙂

 233. tiboru — 2010-08-18 22:49 

@molnibalage:

Dezertálások azért vannak Északról; igaz, általában Kínát érintve, de a közös határon is át-átcsusszan néha valaki. Legutóbb tán májusban sikerült valakinek közvetlenül a koreai-koreai tengeri határon.

Szöuli adatok szerint 1953 óta kábé 18 ezer északinak sikerült menedéket találnia Dél-Koreában.

Mintát meg… hát arra tartják azt a sok túlképzett gumitalpút, hogy kitalálják 🙂

 232. molnibalage — 2010-08-18 20:34 

@tiboru: Honnan szereztek mintát? Elég valószínűtlen, hogy a DMZ-nél sikeresen megpattant valaki.

 231. petergriffin — 2010-08-18 18:26 

nem tudom mennyire lenne népszerű, de kéne egy 2pac haláláról poszt 🙂 hatalmas a blog!

 229. gothmog — 2010-08-17 20:01 

Rákattintottam a vázlatra. Mindent értek.

 228. Fullánkos Algol — 2010-08-17 18:53 

@franta: hááát, hogy semmi mást nem akartak az legyen a te véleményed. Nem mondom hogy automatikusan, mint ahogy a világháborúkat előre megtervező Pike-kal se került kapcsolatba senki automatikusan. Unatkozó úriasszonyok elfoglaltságának az irányítása meg nem biztos hogy valami annyira lebecsülendő dolog. (ja és két s-el tőled hallom először, helyesen írva mindenhol egy van)

 227. franta — 2010-08-17 17:40 

@tiboru: Sorry. De hogy a Révész nem összeesküvő, az tuti. :))))

Vagy kérdezzük meg tőle? :)))))

 226. Charles Augustus Milverton — 2010-08-17 17:00 

@franta: Én magamnak osztom a lapokat, így sosincs ellenfelem, és sohasem veszthetek. Igaz, nyerni sem fogok, de ez a party nem erről szól. A játék megismeréséről, és ha úgy tetszik elsajátításáról szól. Senki nem mondta hogy szeretni fogod.. de hogy benne élsz, azt garantálom. És az hogy az osztót a saját képedre formázod, és jóságos emberi alakra öltöd, istennek nevezed, az a te szuvenír jogod.

Bukott? Mindannyian bukottak vagyunk, hiszen sosem lehetünk szabadok, majd rájössz te is, ha meg nem, az a te szerencséd és a te boldogságod. Vannak akiknek problémát jelent önnön létezésük felett uralkodni, de valakinek azonban olyan helyzetekben is ott kell lenni, amikor nem létezik jó döntés, csak kevésbé rossz. Valakik felvállalják a bünbak szerepét az emberiség érdekében (nem, még nem szakadt rám a plafon, és nem is fog), és cserébe gusztustalanabbnál gusztustalanabb bábfigurákkal (politikusok,médiaszereplők) halmozzák el a világot, hogy azokra figyeljenek, s addig ők a háttérben meghúzódva tovább cseledkedhetnek. És nem magamról beszélek, a félreértések elkerülése végett.

Nem érdekelnek a kultúrtörténet szent iratai, mert mindegyiket ugyanabból a megfontolásból írták: hogy hinni tudj. Hogy el tudd fordítani a fejed, hogy ne neked kelljen szembe nézni vele. Mert az emberek napról napra bizonyítják hogy még a saját sorsukkal sem képesek szembenézni a legalapvetőbb szinteken sem. Persze vannak kivételek, de azért a többség eléggé létszámfölényben van. Evés,ivás,tánc,b@szás és alvás – legszívesebben ebből állna az életük, és erre senki sem kényszeríti őket. Az Édenkerti mesében sem volt senki kezében egy pisztoly hogy “harapd már meg azt az almát vagy kinyírlak”. Te döntöd el minek dőlsz be, és minek nem.

Egyébként az egész hozzászólásod egy sértődött ember benyomását kelti, aki elégedetlen a sorsával, és úgy érzi mások (a bábok) jogtalanul jutnak olyan előnyökhöz amikhez ő sosem juthat hozzá. Én nem tartozom közéjük, a bábok közé, rám nem kell mérgesnek lenned. Nem vagyok tagja semmilyen társaságnak, a saját elveim alapján gondolkodom. Nem vagyok se náci, se zsidó, se komcsi – csak a tisztánlátás végett.

P.S.: ki dönti el ki lesz a zsüri tagja? aki elegendő tudást összeszed és az élet engedélyezi ezt számára. Akár te is lehetsz. Vagy én. Vagy bárki.. A tudás hatalma. Ha megszerzed, gyakorolhatod.

@Eugenie Danglars: pontosan tudod te mi az az okkultizmus, ne játszd a butát 🙂 és hogy ki lesz kiválasztott? aki kiválasztja magát és az életét teszi fel rá. Bárki lehet. Akár te is.

 225. Eugenie Danglars — 2010-08-17 16:47 

@tiboru: senki. 🙁

@tiboru: alapvetően mindegyik csak másolat. Ezért írtam, hogy “állítólag”. 🙂

 224. tiboru — 2010-08-17 16:03 

@Eugenie Danglars:

Hát mert az csak másolat 🙂

 223. tiboru — 2010-08-17 15:56 

@Eugenie Danglars:

Én is elgondolkoztam már többször azon, hogy ha tényleg szar csapódna a Nagy Földi Ventillátorba, vajon ki/mi lenne képes határozott, elfogadható (és globális) döntéseket hozni..?

 222. tiboru — 2010-08-17 15:54 

@franta:

Nana, Piramist nem bántani!!! Ha tudnád, hány kellemes, khm, diszkó- és házibuliélményem fűződik a Piramis-számokhoz…

 221. Eugenie Danglars — 2010-08-17 14:42 

@Charles Augustus Milverton: én láttam az egyik állítólagos lándzsát, a bécsi Longinust, és nem pisiltem össze magam a hirtelen rámtörő világuralmi vízióktól, mint anno Hitler tette. Ehhez is biztos kiválasztottnak kell lenni…

 220. franta — 2010-08-17 14:16 

@Charles Augustus Milverton: “Ez egy egyszerü teszt, amin 7 milliárd emberből 6.999.000.000 elbukik.”

Na persze. De ezt ki dönti el? Ti. több versenyző is indult a zsűri tagságért.

Melyik zsűri dönti el a 7 milliárd – 6.999.000.000-át?

1.) nácik?

2.) komcsik?

3.) illuminátusok?

4.) bármiféle más összeesküvők?

Az 1.-től a 4.-ig pontban említett urak – és tán hölgyek – észrevehetnék, hogy azért van valamilyen fensőbb hatalom is, kinek-kinek a vallása vagy világnézete szerint, mely kissé felettébb áll holmi emberek – igencsak korlátolt és esendő – gondolkodásmódján. Legyen az a Jóisten, az istenek, természeti törvények, bármi, de oka van annak, hogy per pillanat 7 milliárd ember “rombolja” a földet.

“Van-e közöd hozzá, hogy ez miért van?” Nem sok. Ahogy a náciknak, komcsiknak, illuminátusoknak, egyebeknek sem. Illetve esetleg rájöhetsz morzsákra, de bele rondítani – na ez nem megy – legalábbis hosszútávon, de még középtávon sem.

És ilyen hatalmakkal, természeti vagy bármilyen erőkkel semmiféle nácik, komcsik, bárkik, akik nagynak hiszik magukat, nem vehetik fel a küzdelmet – a fekete mágia segítségével a legkevésbé.

A Humura való hivatkozásod pedig, hogy úgy mondjam, kissé gyenge. Bocsáss meg, de akkor nagyon félreérted a különféle kultúrák és azok emblematikus személyiségeinek a viselkedését a REND (legyen az Dharma, Tao, nekem tök mindegy) iránt.

Ja, és mi van, ha Te a bukottak közé tartozol? (Mert pl. a nácik – ilyen-olyan okokból kifolyólag -, a komcsik dettó, az illuminátusok pedig végképpen Neked nem osztottak lapot?

Sz@r ügy.)

Post scriptum: Javaslom, hogy olvasgasd végig az emberi kultúrtörténet szent iratait – lehetőleg alázattal.

Bye, Franta

 219. scourgeofgod — 2010-08-17 13:41 

Hátha valaki nem ismeri: cdx-thegame.com/

Elég sok idevágó téma van benne.

 218. Charles Augustus Milverton — 2010-08-17 12:14 

@Fullánkos Algol: Bevallom őszintén, ilyen egyszerüen és érthetően még senki sem magyarázta el nekem a történelem azon szakaszát. De most tök komolyan. Egyébként a Zeitgeist meg a Loose Change meg ezek a filmek mind-mind szemfényvesztések. Adnak az igazságból 1%-ot, hogy úgy érezd hü de okos vagy hogy tudod. És ezzel eltelsz, és saját magad vonod meg saját magadtól a maradék 99%-ot. Az emberek meghallják, hogy a banki rendszer kamatokra épül, meg a pénzek nagyrésze virtuális, meg ilyenek és úgy érzik mekkora igazságra leltek, és nem vágynak/nem tudnak továbblépni. És az óriási ellentmondást is csak kevesen értik meg: ott van egy film ami több százmillióból készült (Youtube-on fizetett, hirdetéses oldala van), és az alkotókat ahelyett hogy meggyilkolták volna a film készítése közben, még milliókért terjesztik is. És közben nem egy rész (pl 9/11) arról szól hogy mennyi embert megöltek akik tudták az igazat. De persze a film készítőit akik ezt elmesélik őket nem:)

Illuminátusok pedig az óbabiloni birodalom óta léteznek, mindegy hogyan hívjuk őket. Nagyon egyszerü felfogni miért kell egy háttérhatalom, miért kell átverni az embereket. Ott vannak pl Hammurabbi(-ppi) törvényei. Sokak szerint a valaha volt legigazságosabb (és első valódi) jogrendszer. Ha kiszurják a szemedet, akkor az illetőét is kiszurják. Hát létezik ennél nagyobb igazság? Igen, létezik, az ami mögötte van. Az embereknek ez arról szól, HOGY HA KISZÚRJÁK A SZEMED, akkor majd az övét is kiszúrják. Vagy HA TE KISZUROD VALAKINEK A SZEMÉT, akkor majd a tied is kiszurják. Pedig ennek az a lényege, hogy: NE SZÚRD KI SENKINEK A SZEMÉT. Emlékeztetném a kételkedőket, hogy az ókorban járunk. De ha ez a bölcs ember elmondta volna nekik, hogy valójában ezt jelenti, ha így írta volna le a tövényben szószerint, hogy ez a mondanivalója, akkor kb kiröhögték volna:) nem véletlenül hogy a drága jó felvilágosultak ezt a civilizációt tartják mintaként. Az emberek (közösségileg, nem egyénenként) birkák. Jelenleg hétmilliárd van belőlük és kordában kell őket tartani. Közösségileg nem képesek arra hogy a szószerinti utalásokat felfogják, ezért különböző szimbólumokhoz nyulnak a saját szórakoztatásukra, és bármilyen furcsa is a civilizált(!!) emberiség fennmaradásáért teszik. Szóval az Óbabiloni Birodalomban kezdődött meg a valódi emberi civilizáció, egy magasabb szintre emelkedés, és azért mert szükség volt rá az emberi faj további fejlődéséhez, fenntartásához. Ezek előtt a dolgok előtt kb nomád nép volt az ember, innentől kezdve nevezzük civilizáltnak az embert, bármilyen furcsa is első olvasatra. Ezt hívják evolúciónak. És vannak, akik a mai napig is őrzik ezeket a titkokat, mit hogyan kell csinálni, hogyan kell kordában tartani a népet, csak nem olyan ügyesek (és sokkal nehezebb dolguk van), mint az elődeik(nek). Onnan indult minden ezért fontos megérteni a kezdeteket is, hogyan fejlődött ez tovább. Kell valaki aki a lasszót tartja a birkanyáj körül, és minél többen vannak annál erősebben kell szorítani, mert ha elengednek mindegyik másfelé szalad, és akkor aztán káosz lenne a világban. De persze a birka ugy érzi, hogy a nyakánál fogva szorítják és fáj. Ezt a babiloniak tették meg először, civilizált módon, és azóta is próbálják az ő mintájukat követni, azzal hogy mindenkit hülyének néznek, mert aki elég okos az majd ugyis rájön. Ez egy egyszerü teszt, amin 7 milliárd emberből 6.999.000.000 elbukik. Valahogy ki kell szürni azokat akik képesek magasabb közösségi szinteken is gondolkodni. Csak túl nagy hatalommal jár, és mivel az ember gyarló, folyamatosan visszaélnek vele, és már marhára nem arról szól, amiről az elején. Pedig Hamu bácsiék nagy arcok voltak, olvassatok róluk, mi volt előttük, és mi jött utánuk. A mai Irak területén éltek. Ja,igen, mert Irakot sem az olaj miatt rohanták le.. Hitlernek is kellett egy Longinus lándzsája.

Na mindegy nem okoskodom tovább,mert csak hülyének néznek:) mindenesetre köszi a posztot Tiboru 🙂 és azoknak üzenném, akik megkérdőjelezik a cikk hitelességét, hogy ez pont erről szól. Hogy a szerző felvázol bizonyos tényeket, és mellé lerak pár véleményt, ezzel buzdít téged arra, hogy elmondd a sajátod, mert nem látod sehol a cikkben, és ettől több vélemény születik a kommentekben, és lehet fejlődni – már aki tud szelektálni. És elég jól csinálja. Nem kínál megoldást, pusztán megadja az esélyt hogy elmondhass olyat amit más nem tesz meg, és elolvashass olyat, amit más leírt, de magadtól nem gondoltál volna rá. Vagy legalább kitölthesd a dühödet a zsidókon, hisz ugyis mindenről ők tehetnek, ezt mindneki tudja 🙂

 217. kanbatu — 2010-08-17 11:26 

Nézem azt a Milton féle ábrát, és nem fér a fejembe, hogy ha ennyire pontosan ki van dolgozva a világ irányításának a menete, akkor mire fel kellene még összeesküdni, ez már a világ irányítását mutatja be, nem kell új világrend meg világkormány, hiszen Voldemort sem akart mágiaügyi miniszter lenni, mert úgyis ő uralta a világot.

Mellesleg az ábra alapján mi már megint le vagyunk szarva, mint Bástya elvtárs. Lehet, hogy ez a dolog nálunk nem is érvényes?

 216. franta — 2010-08-17 10:16 

@Fullánkos Algol: “Ja és Blavatsky meg Bésant mellesleg elég magas szinten voltak nő létükre.”

Blavatskyné és – helyesen írva, bocsika – Annie Bessant teozófiai főnökök voltak. B & B a tanaikat keletről, pontosabban Tibetből eredeztették. Semmi mást nem akartak, mint az ókori, a keleti és a keresztény tanok szinkretizálását (velősen fogalmazva).

Én is láttam táblázatokat, ahol az illuminátusok irányította hálózatban szerepelnek a teozófusok (meg az antropozófusok) olyan szervezetek társaságában, mint a Vatikán (beleértve a jezsuitákat is), a KGB, az SS, a mindenféle sorszámú internacionálék stb.

Figyelem: ha én létrehozok valamilyen mozgalmat, társaságot, amely nem az adott korszak és hely mainstreamjének a része, akkor az már automatikusan a hálózat egyik láncszeme?

Végigolvastam a Teozófia című folyóirat mind a 8-10 évfolyamát – a századelőről -, hát hm. Magyarországon biztos, másutt pedig valószínűsíthetően unatkozó uriasszonyok elfoglaltsága volt. B & B az ő igényüket elégítette ki, mint ahogy kielégítette a Piramis együttes a hetvenes évek Magyarországán a 15 éves lányok érzelmi világát.

 215. Eugenie Danglars — 2010-08-17 10:07 

Napok óta látom, hogy fenn van a poszt, de még csak most jutott időm arra, hogy végigolvassam + a kommenteket is. Megörültem neki, bár tudom, hogy sokan elvetik az Illuminati létezését, főleg a Dan Brown-könyv kapcsán, hogy az egész mennyire hiteltelen… Bár a könyvről eddig itt nem nagyon esett szó, ahol láttam, én töredelmesen bevallom, másfél nap alatt kiolvastam, annyira lenyűgözött. Nem a stílusa, nem Brown “profizmusa”, de még csak nem is az Illuminati misztikussága. Egyszerűen csak a szerkesztés, hogy szinte minden oldalon olvasható valami apró szösszenet, valami konteó, valami elfeldetett vagy alig ismert tény a történelemből, mely elgondolkodtatja az embert.

Megnéztem azt a vicces ábrát, ahol a sok szupertitkos társaság állítólag hogyan kapcsolódik egymáshoz, és hát… Elgondolkoztam. Ez a sok, állítólagosan befolyásos és gazdag ember, aki unalmában egyik társaságból a másikba lépked, de a végcél közös marad: az új világrend megalakítása… Mindig eszembe jut, hogy miért is jó ez. Irányítás nélkül barmok lennénk, ez igaz, és ha nem lenne rend, a Föld népe hamar káoszba fulladna. De a sok fura társaság láttán egyre jobban az az érzésem, hogy csócsálnak minket, mint valami koloncot, de egység az nincs, mert mindegyik a saját érdekei szerint halad. Mi lenne, ha a Föld népe egyik napról a másikra olyan döntéssel találná szembe magát, mely nem csak egy országra vagy kontinensre vonatkozik, hanem mindenkit univerzálisan érint? Teszem azt, egy földönkívüli kapcsolatfelvétel. Vagy világméretű kataklizma (meteorbecsapódás, vagy bármilyen, a bolygót fenyegető veszély).

Mit tennénk ekkor? Kire bíznánk a döntést? Ki az, aki mindenki érdekeit egyformán képviselné? Ki gondoskodna arról, hogy egy “nagy” (USA, Oroszország, stb.) se ragadná magához a kezdeményezés jogát, és hozna döntést úgy, hogy saját magának jó legyen, másokat meg leszarnak? Félek, még egy ilyen pillanatban is inkább egymás torkának esnénk, ahelyett, hogy összefognánk. Mi lenne, ha hirtelen a bolygó kiürítésére lenne szükség egy világméretű katasztrófa miatt, mely után nem maradhatna élet? Mi lenne, ha idegenekkel szemben kellene megszervezni a Föld védelmét? Egyik sem reális, hogy belátható időn belül megjósolhatóan bekövetkezik, de mi lenne, ha egy nap mégis erre a hírre kelnénk fel? Ki cselekedne? Ki garantálná, hogy te, én, meg a szomszédod kutyája is ugyanúgy megmenekül, és nem hagyják hátra? Ilyen esetekre én igenis elképzelhetőnek, sőt, fontosnak tartanék egy országokon átívelő világkormányt, ha úgy tetszik, mely nemzeti érdekek nélkül cselekszik. Csakhogy az ilyesmi is a régi nagy klasszikus scifi-írók ideáljaiban létezik, mert egyikük sem lenne képes saját érdekeik, gyökereik ellen cselekedni. Legyenek ezek a szabadkőművesek, Bilderbergék vagy az Illuminátusok, nem gondolom, hogy a Föld népének bármely titkos társasága jelenleg szellemileg érett volna egy ilyen felelősségteljes feladatra. 🙁

De hogy ne legyen ilyen baljós ömlengés a teljes hozzászólásomban: ami Cagliostro grófot illeti, én eddig csak Goethe, Dumas és Arséne Lupin kapcsán találkoztam a nevével. Érdekes volt őt így is “viszontlátni”. :))

 214. molnibalage — 2010-08-17 06:05 

@tiboru: Köszi!

 213. Bisztő Gyalla — 2010-08-16 21:27 

@tiboru: Sokat gondolkottunk, hogy kitöl kapja a kocsmáros a felest, és eggyáltalán, hogy kerül be a világ vérkeringésébe a finom ital, aminek aztán mi vagyunk a végpontya, és most már azon is gondolkodok, hogy ki gyógyszerezi azt, aki gyógyszerezi a katonákat, és azt aki a gyógyszert létrehozza, és eggyáltalán hogyan gyógyszerezik őt be, amikor még az a gyógyszer nincs kész, hiszen épp most fogja megcsinálni. Lehet, hogy van mögötte eggy még nagyobb gyógyszerezőrencer, ahol minden kezdődik elörröl.

 212. tiboru — 2010-08-16 12:20 

@molnibalage:

@tiboru:

No, sajnos csak annyit sikerült felelevenítenem, hogy vélelmezhetően a DSI (Défense et Sécurité internationale) egyik régebbi (legalább két vagy három éves) számában olvastam, amelyben volt egy tanulmány a két Korea viszonyáról. Ott volt egy megjegyzés arról, hogy valami dél-koreai katonai orvoscsoport arra a megállapításra jutott, hogy az északi katonákat (legalábbis azokat, akik a közös határ mentén teljesítenek szolgálatot) keményen gyógyszerezik.

 211. tiboru — 2010-08-16 11:38 

@molnibalage:

Nem a neten olvastam, hanem (ha jól emlékszem) valami francia nyelvű cikkben. De utánanézek.

 210. molnibalage — 2010-08-16 11:27 

@tiboru: Link?

 209. Fullánkos Algol — 2010-08-15 23:07 

@JR69: Egyrészt mert ebben az esetben az akkor vagy korábban születettekről pl. Hadrianusról fennmaradt bolygóállásoknak nem sok köze lenne az azidőtájt előfordulókhoz, se 297 se 300 esetén, hacsak nem feltételezel minden előkerült forrást hamis eredetűnek, másrészt meg túl régen van a mi időszámításunk kapcsolatban a többivel hogy egy ekkora lyuk ne tűnne fel másoknak is.

Bizonytalan lábakon meg ez a Dél Keresztje téma áll : – ) Az biztos hogy a déli népekre nagyobb hatással volt, mivel ott lehet is látni, de az is biztos hogy a Nap útja elég távol van tőle, talán hatvan fokra ha megközelíti, és azt is november elején nem pedig a XII.25. téli napfordulókor… arrafelé majdnem 4000 év múlva lesz meg kb 22000 éve volt, nem a Hórusz- vagy Mithras-hit idején, mint a zeitgeistos félremagyarázásokban. Én a biztos alapokat nem ilyen téves spekulációkra építeném, hanem mivel az első lépés a közvetlen környezetben úgyis a naprendszeren át vezet, inkább ezek közül a fények és a kártevők rendeződésére, keresztbe vagy egy irányba. Mint pl. ’53.VII.11. a BP-vel nem elég barátságos iráni Mossadegh megpuccsolásakor a cia ajax-hadműveletével klausmatefi.foren-city.de/topic,225,-quot-operation-ajax-quot.html , Jézus keresztrefeszítésekor, vagy együttálláshoz pl. a születésekor.

 208. meroving — 2010-08-14 22:13 

Btw, bizonyos értelemben ezek “jó” célok.

 207. tiboru — 2010-08-14 18:14 

OFF

Nem egészen két óra múlva lejár a szavazási határidő! A KBK tagok szavazhatnak ugyanis a következő posztra.

Ha bele akarsz szólni abba, hogy mi legyen a következő poszt(ok) témája, csatlakozz:

kozossegek.inda.hu/konteo/

 206. tiboru — 2010-08-14 18:09 

@G.d.Magister:

“Bocs, kibújt belőlem a kopaszodó, kardigános latintanár.”

Neked elnézzük 🙂 És köszi, hogy benéztél ide!

 205. G.d.Magister — 2010-08-14 13:48 

Jó poszt, bár lehetett volna hosszabb. És olvastam volna többet a 18. századi illuminátusok eszméiről, műveikről, tehát hogy miért keltettek ekkora feltűnést, és miért lettek aztán a konteók sztárjai.

Ja és az illuminatus (befejezett) melléknévi igenév, nem pedig főnév (persze kis jóindulattal vehetjük úgy, hogy főnevesült). Bocs, kibújt belőlem a kopaszodó, kardigános latintanár.

 204. Super aGyuri — 2010-08-14 13:47 

Fullánkos komolyan gondolja? Jajjajjaj, a konteo blog elkezd önálló életet élni, megszületett a kis Immánuel és 22 év múlva megdöglünk. Miért nem holnap?

 203. Super aGyuri — 2010-08-14 13:27 

Köszönöm!!!

 202. sarius — 2010-08-14 12:55 

@Mantlesorrow: És hova mennek? Mert odahaza nem lehet elbújni (legalábbis nem hiszem), arról meg, hogy Dél-Koreába mennének, nem nagyon lehet olvasni (a határon átszökni amúgy se lehet valami egyszerű, főleg nem tömegesen). Kína meg lazán visszaadná őket. Szóval hol lehet az a tömeges dezertőr-csapat?

 201. JR69 — 2010-08-14 12:39 

http://www.hunvagy.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=105:magyar-kronikak-es-a-kitalalt-kozepkor-masodik&catid=51:egy-kis-tortenelem&Itemid=63

Uh má értem, miért vagyunk mi Európa első számú ellensége 😀

Miénk volt az egész, csak nem tudunk róla…

És a 297 év nagyon befigyel 😉

Aki nem hiszi járjon utána 😀

 200. Mantlesorrow — 2010-08-14 12:08 

@LiberGon: én meg úgy tudom, az (amúgy jól élelmezett) hadseregből tömegesen dezertálnak

 199. JR69 — 2010-08-14 11:11 

@Fullánkos Algol: De most mé komolytalan? Van olyan komoly, mint a te asztro progid 😀

És a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz kereszt is eléggé bizonytalan lábakon áll…

Lehetséges, h a déli népekre ez nagyobb hatással volt:

hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l_Keresztje_csillagk%C3%A9p

 198. Fullánkos Algol — 2010-08-14 10:02 

@JR69: Az a +-300 év teljesen komolytalan, a maja naptárnak meg aztán végképp semmi köze a dologhoz, legalábbis a tervet biztos hogy nem ilyesmire alapozták.

 197. JR69 — 2010-08-14 09:39 

@Fullánkos Algol: És még nem kalkuláltál a németek által kiszámolt +~300 évvel amit a papok írtak bele a történelembe 😀 Akkor most mikor is ér véget a maja naptár?

(Uwe Topper: A nagy naptárhamisítás)

 196. JR69 — 2010-08-14 09:29 

@csi szi: Jó a meglátásod, de azért a tervszerűséget nem írnám le ilyen könnyen 😉

Csak abba gondolj bele, hogy te mit tennél, ha beleszületnél egy olyan családba, ahol már évszázadok megtakarításai gyűltek össze, és nem a megélhetés a gondod. Hanem az unalmat kéne elűzni valamivel. Mit tennél a (majdnem) korlátlan hatalmaddal? Ha elég intelligens lennél (úgy 130 felett) egész nap a nagy csöcsű sunákat kergetnéd a Ferrariddal, vagy valami nagyobb játszmát keresnél magadnak?

 195. tiboru — 2010-08-14 08:56 

@egy hang:

Nocsak, köszönjük!

 194. egy hang — 2010-08-14 08:37 

@juditmanó: @tiboru: illuminátus nők pl. Hillary Clinton, Angela Merkel és kb. ahány híresebb női politikust ismersz. Alsóbb szinteken is reprezentálva vannak. Pl Svali, egy nővér és emberprogramozó illetve Cathy O’Brien, egy áldozat. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_illuminatirevelations.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_svali01a.htm

 193. Cobs — 2010-08-14 08:01 

jo a cikk..de engejenek meg nekem annyi kritikát hogy ilyen témárol ne ekkora cikk szülessen már….

ehh

a cikk kb fele kialakulásárol szolt – ami nem rossz persze hogy képbe kerül az ember a dologgal kapcsolatban – de később lehetett volna szo a mostani munkáságarol a szervezetnek stb, a konkrét ügyeiről….

1bként jo..de ez miatt szerintem csak 10/6-os….inkább vártam volna még 1 hetet egy hosszab irományra……:)

 192. Fullánkos Algol — 2010-08-14 07:50 

@csi szi: 2012-vel nem az a baj hogy túl közeli, hanem hogy akkor nem lesz ilyen állás. Mind az öt együtt utoljára 1897.XI.24-én volt, nézz utána mi történt akkor, ez lesz legközelebb 2032.VI.8-án, ez a jézusi típus. A többi kb tizenegynéhány évente fordulhat elő maximum, utoljára 2008.XII.12. előtte ’99-es napfogyatkozás Immanuel születése, amire 2500 éve megy a készülődés, előtte 1989.IX.29. stb. Bárki ki tudja számolni, elég letölteni egy ingyenes asztro progit, pl zet8.

Azért gondolom hogy ha ’egy zsidó eredetű titkos elit világuralmának megvalósítása’ és a ’zsidóüldözések’ már összeállt a fejedben mint amik egy gyökérből erednek, akkor nem lesz könnyű a továbbiakban általánosítani róluk. A többség náluk is egy kisebbség áldozata, világuralmi tervek helyett egyszerűen gyökereket keresve, olyat ahol nem utálják őket.

 191. tiboru — 2010-08-14 07:14 

@pappito:

Talán Helen Webster.

 190. fourgee — 2010-08-14 07:06 

@aritus: “Komolyan nem értem ezt a világvége hangulatot, mintha a kamasz lányomat olvasnám itt vissza. Azért ennyire nem szar, a nagy testvér (szabadkőművesek, illuminátorok stb.) gondoskodik rólunk, nem? ”

Gondoskodik… persze… Szép, igazságos világ van. Csakhogy, homokszem került a gépezetbe, van egy dolog amivel nem számoltak, 50-100 év alatt szépen be fog érni, aztán se illuminátus, se szabadkőművesek…

Kár hogy mi akkor már nem fogunk élni, azért megnézném hogyan alakul át a világ 🙂

 189. piszok alfréd — 2010-08-14 06:53 

@csi szi:

fullánkos értekezése akkora élmény volt, mintha lui padre mesélt volna a föld keletkezéséről…

 188. csi szi — 2010-08-14 06:44 

@Fullánkos Algol: Nem semmi, hogy te ezeket mind előre tudod 🙂

És 2012-ben nem lesz semmi? Túl közeli?

A Zeitgeist (főleg az első része) iszonyat gagyi, de megdöbbentő milyen nagy hatása van a félművelt emberekre, akik kritika nélkül elhiszik minden állítását, olyan mint az Igazi Mao vagy az Olajfalók című ál-dokumentumfilmek voltak.

 187. csi szi — 2010-08-14 06:36 

@JR69: Így van, és a háttérhatalom jókat röhöghet magában, amikor látja, hogy mennyien foglalkoznak az Illuminátusokkal, ufókkal, gyíkemberekkel, és a számtalan összeesküvés-elmélettel. Ezek mind lekötik azokat, akik érdeklődnek az ilyesmi iránt, elég minél több elméletet elterjeszteni (erre ma az internet korában korlátlan a lehetőség), és teljesen összezavarni minden “igazságkeresőt”. A fantasztikusabbnál fantasztikusabb sztorik lejáratják a kevésbé képtelen összeesküvés-elméleteket is, így egyiket sem fogja senki komolyan venni pár százaléknyi hardcore “igazságkeresőn” kívül, akik örökre le lesznek foglalva azzal, hogy egymást hülyézzék az internetes fórumokon. Az átlagember pedig nem vonhat le mást ezekből, hogy mindegyik hülyeség, vagy ha nem, ő úgyis tehetetlen ilyen “hatalmas erőkkel” szemben, akik évszázadok óta pontos terv szerint irányítják a történelmet. A hatalom szempontjából mindkettő hasznos következmény.

Szerintem nem zárja ki egymást az, hogy a történelemben szerepe van a véletleneknek, a senki által előre nem látott dolgoknak, és az, hogy mindent érdekek mozgatnak, jelen van a tudatos emberi cselekedet és tervezés. Persze hogy jelen van, de hogy “valakik” korlátlanul képesek befolyásolni és valamifajta asimovi “pszichohistorikus” előrelátással évszázadokra tervezni, az csak a szokásos emberi paranoia.

Max. ha Icke-nak van igaza, és alakváltó, halhatatlan hüllőemberek irányítják a világot 😉

 186. pappito — 2010-08-14 06:33 

@csi szi: én ezt vágom, végül őgyis mindenért a zsidók lesznek felelősek és/vagy okolhatóak 🙂

csak a posztszerző mondata szerintem még konteos környezetben se áll meg

 185. piszok alfréd — 2010-08-14 06:27 

én a tegnapi vihar mögött sejtek zsidó világuralmi összeesküvést. a körtéim leverésével akarták alapjában megingatni anyagi helyzetem, hogy így a cionista karvalytőke hitelére szorulva végképpen a karmaik közé zárjanak…hát innen üzenem nekik, hogy nem fog sikerülni, mert az én megmentőm engedélyével most pálinkát főzök belőle, amit hamis kosher címkével pont nekik fogok eladni…

 184. csi szi — 2010-08-14 06:14 

@pappito: A cionizmust cseréld le a “nemzetközi zsidó összeesküvés”-re. Tehát arra a feltételezésre vagy tényre, hogy a nyugati világban mindenütt jelen lévő zsidó pénzemberek, médiatulajdonosok stb. céljaik érdekében együttműködnek, hozzávéve mondjuk még a művészeti-kulturális életben, az egyetemeken stb. való jelenlétüket. Vedd úgy, hogy a posztban leírt illuminátusok egy zsidó eredetű klikk, akiknek a végső célja egy kiválasztott, zsidó eredetű titkos elit világuralmának megvalósítása. Herzl cionizmusa, Hitler nemzetiszocializmusa és zsidóüldözése, Izrael létrehozása csak részek ebben a tervben. 🙂

Félre ne értsd, nem azt mondom hogy a fentiekről meg vagyok győződve, de elég sokan kb. így hiszik.

 183. piszok alfréd — 2010-08-14 05:58 

illuminátusok nincsenek, nem is voltak soha, ezért ne nyomozz utánuk! főképpen, ha békés öregkorra vágysz…

üdvözlettel: Saint Germain gróf

 182. pappito — 2010-08-14 05:11 

a konteokat picit félretéve:

“És az sem meglepő, hogy a tizenkilencedik-huszadik század három legriasztóbb ideológiájáért (úgymint pángermán eszme, cionizmus és kommunizmus) ugyancsak Weishaupték a felelősök.”

Az igen érdekelne, hogy a cionizmus hogy került a három legriasztóbb ideológia közé? A cionizmus a századforduló környékén csak annyit akart a zsidóktól, hogy ne asszimilálódjanak ott, ahol vannak, hanem fogják a cekkert és húzzanak palesztinába. Hogy jön ez ahhoz, hogy irtsunk ki vagy hajtsunk szolgasorba mindenkit aki nem az árja faj tagja vagy irtsunk ki (kényszermunkáztassuk halálra) mindenkit aki nem nyitott a kommunizmus eszméje iránt?

Nem biztos, hogy H. Tivadar ötlete a legklasszabb volt, de senki kiirtásáról nem volt benne szó, sőt, még a zsidókra se lehetett erőltetni igazán. (arra egész jó volt, hogy gazdag, amerikai zsidókból húzzanak ki egy kis pénzt a szegény, európai zsidók 🙂 Egész európa azt akarta, hogy a zsidók takarodjanak, erre kitalálták a cionizmust (szerevzett takarodás) – most meg “legriasztóbb ideológia?”

hm… valaki kever itt valamit valamivel

 181. fofanehur — 2010-08-14 01:07 

szerjóska te menj az aurórára, ott villogj

 180. szerjóska — 2010-08-14 00:34 

és aki még mindig elégedelen az mehet a holdra, marsra aztán az alpha centauri naprendszerébe.

 179. szerjóska — 2010-08-14 00:33 

ja és a világkormány akár működhet internetdemokráciaként (visszaadná a nyugat elvesztett önbizalmát) is, általános, hetenkénti népszavazással, 6-10 mrd embernél szerintem simán működne a putyini recept (putyin x plakát y műsoridő, zjuganov x/4 plakát y/4 műsoridő, zsirinovszkij x/6 plakát y/6 műsoridő stb.), miszerint A válasz x-nyi sulykolás, B válasz X/2-nyi, C X/3-nyi stb., ezáltal kihozható az A válasz győztesként, úgy, mint népakarat, nem kell kiadni ukázba, mindenki boldog.

a másik verzió a lenini elittan, ahhoz az önbizalomhiány megőrizendő, a fekák meg örülni fognak már annak is, h nem lesz több taylor meg sam doe, meg katanga meg darfúr meg ruanda meg zimbabwei hiperinfláció. szerintem az első verzió valószínűbb, jól működő és globalizálható modell a putyini országlás csak nyugatformálni kell (széles körő demokrácia).

 178. szerjóska — 2010-08-14 00:17 

a világkormány megvalósítható. annyi kell hozzá, hogy a kritikus fejlett világ dressing alá kerüljön (mint a saláta) ehhez pedig a háziorvosi (vagy saját-orvosom-van) rendszert kell kiterjeszteni a pszichológusokra. a tömegképzés beindult, az USA élen jár a saját-pszichológusom-van rendszerben, innentől kezdve pedig elég a pszichológia doktrínáira hatni, vagy ami a legdurvább: nem is kell rá hatni, hiszen elég szembesíteni az embereket önnön korlátaik iszonyatos volumenével, és ahogy a terhes doktornő is hülyére parázza magát (mert – ha felfogta, amit tanítottak neki – látja azokat a pontokat, ahol az egészséges csecsemő, mint “produktum” “megvalósítása” félrecsúszhat) – aki pedig be van parázva, az könnyebben veszi nyakába a pórázt, ld. patriot act (ugyanis ha az emberek fejébe szögekkel beveretik az igazság, miszerint a szétesésnek nagyobb a valószínűsége, mint a stabilitásnak, egyből örülni fog a külső váznak – a globális világkormánynak). a fejletlen (“fejlődő”) világnak pedig bőven elég a fokozatosan növekvő életszínvonal és a nyugalmas, háború-, éhezés- és ivóvízhiánymentes élet (és ezért akár a termelő szerepét is hajlandóak betölteni, akár hosszú távon, míg az önmagában egyre kevésbé bízó fejlett világ fogyaszt és fogyaszt). később reális forgatókönyv lehet a fejlett, fogyasztó, ámde egyre önbizalomhiányosabb nyugatizmus globális kiterjedése, ez esetben a termelés letudható ipari robotokkal).

a világkormány pozitív hozadéka a fejletlen világ fokozatos felfejlesztése ill. annak a lehetősége, hogy az űrkutatás központosításával a Föld elhagyható legyen (és az elégetlenkedők kolonizáljanak szépen más lakható bolygókat – itt pedig meg is érkeztünk Asimov feltevéséhez, miszerint a Föld pusztulását tkp. saját galaktikus kolóniáival való ellentét okozza).

a világkormány negatív hozadékai az információszabadság csökkenése, újraéledő mamutvállalatok (melyek köldökzsinórja a monopolközeli státusz, tulajdonosuk pedig akár maga a világállam), ezek miatt csökkenő versenyhelyzet és termelékenység (csakhogy itt már nem kell charles taylorokat megkenni, ha nyersanyag kell, pusztán csak oda kell menni és kitermelni, tehát valahol a dolgok kiegyenlítik egymást).

persze lehet ez hülyeség.

viszont elgondolkodtató, hogy a világkormány is afféle szocialista elképzelés (államkapitalizmus, monopolvállalatok, össztársadalmi önbizalomcsökkenés, betagozódás, nem kell dolgozni, de legyen pénz, tunyaság, öröknyugdíj), a szocialista elképzelések (korai kereszténység, egyes szerzetes- és apácarendek, szabadkőművesek, illuminati, párizsi kommün, tanácsköztársaság, SZU, KGST, kína, zöldmozgalmak) ált. be szoktak próbálkozni a valóságban is (patkányokon sajnos) nem modellezhető).

 177. Kopi3.14 — 2010-08-14 00:14 

Lópikula az összes titkos társaság. Egyiknek sem vagyok tagja, így bizonyított, nem léteznek, s ennek okán világuralomra sem tudnak törni. Utóbbit véletlenül létező társaságok nélkülem szintén nem tudnák megtenni.

 176. fofanehur — 2010-08-13 23:42 

egyébként iszak aszimov és nem stanisláv lem

 175. egy hang — 2010-08-13 23:38 

“A jezsuiták valami miatt nagyon csípték a szabadkőművesek (és az illuminátusok) szemét(…)a jezsuita rend viszont még negyven évet volt kénytelen várni arra, hogy ismét engedélyezzék működését.”

Erre reagálnék azért mert biztos ezt is Ők mondták 😉

@tiboru: Weishaupt jezsuita volt ugyebár, ez kimaradt. Az is hogy a szabadkőművesek felsőbb fokait jezsuiták irták, sőt Alberto Rivera szerint(akit meg is mérgeztek 27 év jezsuita szolgálat után) közvetve a jezsuita rendfőnök irányitja őket az összes többi titokban a háttérben együttműködő titkos társasággal. Gondoljunk csak arra hogy Oroszországba is 100év után egy háborúval

és Sztálin ‘installálásával’ térhettek vissza miután Alexander cár kitiltotta őket 1820-ban. Edmund Walsh jezsuita szerzetes volt akkoriban a hirszerzés élén. http://www.youtube.com/watch?v=KDY9LlV5xU8 Mellesleg Marxtól(jezsuita neveltetésű, ők is írták legalábbis részben a Tőkét ill Hitler Mein Kampfját is illetve a Protocols of Ziont) Gorbatchovon át Bill Clintonig meg

Bushig, Fidel Castroig minden hiresebb ember jezsuita neveltetést kapott Stoneyhurstben vagy Georgetownban.

 174. fofanehur — 2010-08-13 23:37 

én ritkán találkozom földönkívüliekkel, de itt a földön már senki nem konspirál, vagy ha igen, akkor tök agyatlan, tehát minden felvetésed értelmetlen, mégha nincs is így akkor is.

 173. fofanehur — 2010-08-13 23:24 

szerintem, Berta dudde már rég meg mondta a frankót, ha neked ez nem elég nagy félelem, hát nézd a rém álmot az elm utcában, vagy a kedvencek temetőjéből jöjjön vissza öreganyád, ha már halott, ha nem hát csáki. vagy repüljé álmodban

 172. Fullánkos Algol — 2010-08-13 21:23 

A kereszténységet – és az iszlámot is (oszd meg és uralkodj) – ugyanaz a saját népét is csak kihasználó zsidó eredetű szekta találta ki utólag a világ népei számára – hogy fenntarthassa a kamatszedési jogosultság monopoliumát, és a birkák szemében a feltámadt megváltóként léptethesse majd fel a ’21-’23-as majd a ’32-’33-as események nyomán a világállam most 11 éves leendő megteremtőjét – amelyik most kivonja a forgalomból. A zeitgeistesek abban tévednek, hogy a keresztények számára a feltámadás nem egy ciklikus dolog, hanem egyszeri, majd ’33 június körül látszani fog, valamint hogy a keresztet is rosszul értelmezik: eredetileg a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz alkotják az égen. Az hogy már korábban felmerült a feltámadás meg a napforduló kapcsán, csak megkönnyítette a beetetést. Egyébként meg az egész zeitgeistes eszmefuttatás tele van olyan tévedésekkel amiket pont az asztrológia szabadkőműves megújítói szórtak el megtévesztésként: pl. a halak-vízöntő-stb. korszakoknak csak akkor lehetne alapjuk, ha lenne a precessziónak kezdőpontja – mint pl az évnek a napéjegyenlőség –, de nincs, azon kívül hogy kb 2 évezrede nevezték el a csillagképeket, ami viszont egyszerű történeti dolog nem pedig égi.

 171. JR69 — 2010-08-13 20:47 

 170. tiboru — 2010-08-13 20:35 

@JR69:

Elég sokan elhitték/elhiszik…

 169. tiboru — 2010-08-13 20:33 

@waszabi:

Hadd kötözködjek: és a “római katolikusnak” nevezett egyház honnan vette az alapokat, honnan sajátította el a bázist?

Zsidók, a Mithrász-kultusz, a Sol Invictus-hit, Mezopotámia vallásai…

Szóval nem Péter egyháza találta fel a melegvizet ám.

De ezeket te is tudod…

 168. JR69 — 2010-08-13 20:29 

@tiboru: De csak gondolj bele: biztos voltak/vannak próbálkozások a világ feletti hatalom megszerzésére… már majdnem olyan izgalmas, mint ACC Ürodüsszeiája 😉

ÁÁÁ meg az is egy nagy összeesküvés-elmélet: idegenek megfertőzik élettel az Európát… pff. Micsoda baromság :DDD

Ennyi hülyeséget leírni! Még valaki elhiszi 😉

 167. waszabi — 2010-08-13 20:28 

@tiboru: és a kálvinista őseid Luther és Kálvin egy némely felfedezésein és változtatásain kívül a többit honnan tanulták szerinted ? A mesterek hol tanultak, hm ? Mivel az írásosság és az oktatás a róm.kat egyházé volt a reformáció előtt is már 1000 évig, kevéssé valószínű, hogy nem volt rájuk befolyással. Meg lennék lepve, ha nem így lenne.

 166. Martian — 2010-08-13 20:20 

A vázlaton meglepetésemre nem találtam meg a szcientológusokat!

:))

 165. tiboru — 2010-08-13 20:14 

@Joaquin:

“Előbb utóbb mindig lesz valaki aki felnyomja őket vkinél”

Jól látod; évszázadok óta ez az örökérvényű jelenség áll a bűnügyi rendőrségek és a kémelhárítások sikereinek 80%-a mögött 🙂

 164. tiboru — 2010-08-13 20:11 

@JR69:

Mondom: egyik sem.

Persze párhuzamos dolgok látszata kétségkívül megállapítható, de ez akkor lett volna igazán ütős, ha mondjuk nem a XIX. század legvégén születnek, hanem valóban pár száz évvel azelőtt.

Amúgy meg elég unalmas; nekem jobban bejön bármelyik Iain Banks vagy Arthur Clarke 🙂

 163. Joaquin — 2010-08-13 20:09 

Hogy egy kicsit a témához is hozzászóljak szerintem hosszútávú összeesküvések eleve lehetetlenek az emberek természetes széthúzása miatt. Előbb utóbb mindig lesz valaki aki felnyomja őket vkinél, megírja az önéletrajzában, vagy csak simán elárulja őket önérdekből vagy bosszúból (lásd maffia, pedig ott _tényleg_ nem nézték jó szemmel az árulókat). Érdekes hogy az általában problémaként kezelt széthúzás hogy megóv minket az egyébként logikusnak hangzó összeesküvésektől…

 162. JR69 — 2010-08-13 20:04 

@tiboru: Mármint a jegyzőkönyv, vagy a cáfolat?

De nem érdekes 😀

Nem fedeztél fel semmilyen párhuzamot a benne leírtak és a való világ eseményei közt?

Csak egy kis képzelőerő, és már élvezed is a történetet, csak hátra kell dőlni 😀

 161. tiboru — 2010-08-13 19:48 

@JR69:

A jegyzőkönyveket több verzióban is olvastam, majd a cáfolatukat is. Be kell vallanom, egyik sem volt rám valami nagy hatással.

 160. JR69 — 2010-08-13 19:28 

@tiboru: Olvasd el a cion bölcseit, és lehet találsz vmi összefüggést a mai világunk folyamatai között és az abban leírtak közt. Ez nem érv akar lenni, hanem a megoldás keresése a miértre 🙂

 159. JR69 — 2010-08-13 19:26 

@Joaquin: A 18% nem is olyan jelentős 😉

 158. tiboru — 2010-08-13 19:19 

@Joaquin:

Csak az az érdekes, hogy a kommentek között nem jelenik meg az érvrendszerük. Márpedig ez így karcsú.

 157. LiberGon — 2010-08-13 19:18 

@waszabi: Ebben nagyjából egyetértünk.

 156. tiboru — 2010-08-13 19:16 

@waszabi:

Nekem mondjuk a r. kat. egyház nem az egyetemem. Kálvinista őseim holtukban is megköpködnének, ha ez terjedne el rólam.

 155. tiboru — 2010-08-13 19:13 

@waszabi:

Ezt mondjuk igaznak vélem.

 154. Joaquin — 2010-08-13 19:12 

Éreztem hogy a cionista összeesküvéses változat sok szavazatot fog kapni :)))

 153. tiboru — 2010-08-13 19:11 

@bioLarzen:

Az angol rendőrséget sajnálatos módon tíz- tizenötévente átszervezik; információim szerint a huszas években (az 1919-es reform után) volt olyan, hogy Midland Police Force, és Arthur Webster ennek volt a főkapitánya.

Persze lehet, hogy tévedek és akkor elnézést.

 152. waszabi — 2010-08-13 19:08 

@JR69: Egyetértünk. Kivéve a “várjuk meg”-et. Magam ugy vagyok vele, hoyg ha látok valamit, amit sokan nyomatnak,de nem mnűködik, objektíven nézve, akkor azt szépen kiegyelem a gondolkodásomból és figyelem, keresem, várom adódik-e jobb megoldás, ötlet rá. Általában igen. Most nem az autóm benzinfogyasztásának csökkentésére gondolok, az nyilván nem az én asztalom. De az emberi problémák, amik szándékokon, viszonyulásokon múlnak, nos azok kezelhetők bárki számára a saját élete szintjén.

 151. waszabi — 2010-08-13 19:04 

A pszichológia, szociológia, történelem és közgazdaságtan nem független tudományok a hatalomtól. Ami független, az a matematika.

A fizika, kémia már határeset, felfedezéseinek kézzelfogható következményeit az életünkre, nos könnyen gátolja meg a hatalom.

Nézzük csak az elektromos autó történetét, sikertelenségét, meg meb valósulását tömeges méretekben vs olajlobby.

 150. JR69 — 2010-08-13 19:02 

@waszabi: Nem kell hinni semmiben. Ma az internet korában Google a barátod 🙂

Mindenre találsz megerősítést, és természetesen cáfolatot is. Hogy mi az igazság? Lényegtelen, mert az mindenkinek más lehet.

De aki még ma is azt hiszi, hogy a (emberi)történelem a véletlenek sorozata, annak ideje felébredni…

Semmi sem történik véletlenül, mindent érdekek mozgatnak, az események mögött mindig ott van a tudatos emberi cselekedet és tervezés. Hogy kié, azon lehet itt is vitatkozni, de az is lényegtelen. Ami megtörtént az megtörtént, és csak az időt kell kivárni, hogy megtudjuk mi vagy ki volt az okozója. Ha addigra meg nem feledkezünk róla, és már senkit sem érdekel.

 149. waszabi — 2010-08-13 18:56 

@waszabi: magyarázatul: a tanulás ösztönét, képességét nem tanítja senki az embernek. AHogy az örömét, szomorúságét vagy a küzdeni akarásét vagy nagylelkűségét sem. Ezek velünk születnek, szerintem odaátról. Még ez a szerencse…

 148. waszabi — 2010-08-13 18:51 

@JR69: Hát, elég drámainak hallom. Nyilván, amiket észreveszek s gondolok, az számomra a megdöbbenés és feldolgozás után már természetes. Pozitív vagyok ám, szeretek élni, és örülni is. De amikor mókusvakítés folyik, az ellen szólnom kell. De hát ez csak én vagyok, nem a világkormány 🙂

Lényesgesnak azt tartom, hogy amit az ember felfedez, az a saját életét javítsa, működtesse. Ha ezen túlmenően másoknak is használhat, akárcsak saját világképük megalkotásához hozzájárulhat, nos az csak hab a tortán.

Egyik első inspiratív alapgondolat, amit hallottam és sokat segített “felnőni”, Einsteiné:

“Nem oldhatjuk meg problémáinkat ugyanazzal a gondolkodámóddal, amivel teremtettük őket”. Ez akkor is igaz, ha sneki nem mondja meg, nem ad alternatív gondolkodásmódot – így keresni kell, kutatni magadnak ujat. És aki keres , az talál.

 147. JR69 — 2010-08-13 18:40 

 146. Fullánkos Algol — 2010-08-13 18:39 

Szerencsére pont azt az egy dolgot nem lehet elferdíteni meg lehazudni, amire az egész 2500 éves terv épül a három vallás létrehozásával és az időválasztásaival: a csillagokat az égről – csak annak aki vak hozzá. klausmatefi.foren-city.de/

 145. waszabi — 2010-08-13 18:36 

@LiberGon: megint olyasmire hivatkozol, aminek a hátterét nem gondoltad át. Megszocializáltak már az egyetemen: adottnak veszedm, hogy amit tanitottak, az a helyes. Pedig nem.

Korunkk róm. kat egyház aaz egyetem. A politikusok ott kelnek ki, nem csak nálunk, de az egész világon. Utána hatalomra jutván tanitóik érdekeit erősítik , támogatják hatalmukkal. Öngerjesztő folyamat ez. Ha megnézed, nincs különbség a mai tudományos hierarchia, sem módszerei, viselekdése és az 500 évvel ezelőtti egyházé között. Csak ma nem méglyán égetnek meg, hanem csak sosem leszel elismert. Ennyi.

Félrértés ne essék, jól vagyok a szakmámban, nem sikertelen, mindezeket emberként, kívülállóként figyeltem meg.

 144. waszabi — 2010-08-13 18:28 

@tiboru: én nem trevezek, pont azért, mert naponta szembesülök ujabb és ujabb dolgokkal, amikről kiderül, hogy hazugság volt. Hagyatkozom a jó érzésemre, engedek az újnak, új lehetőségeknek. Ugy tapasztalom, hogy az élet adta lehetőségeink pariroznak képességeinkkel, azaz nincs olyan kihívás benne, aminek nem tudunk megfelelni. Az jellemzőbb, hogy oylan eszméket, célokat tűzünk ki, amiknek megvalósításához nincs meg a képességünk, s ráadásul amig ezekkel fogllakozunk, nem vesszük észre azt, amivel valójában épp törödnünk kellene. Pedig ha ez utóbbiakra fiygelek és teszem, amit kell, azok mindig sikerülnek. Ez szerintem a boldog élet titka.

Most így látom. Nem elv ez, csak figyelem felhívás. Felfedeznie, ellenőriznie egy egy állítást mindenkinek magának kell. Csak akkor higgye el, amit mondok, ha megfigyelte, kipróbálta és meggyőződött róla, hogy tényleg jó, müködőképes neki is.

 143. Fullánkos Algol — 2010-08-13 18:24 

Azért próbálják visszaszorítani a hagyományos kapcsolatokat, hogy ne legyenek túl szoros és nagy hatású, sőt még felelősséggel is járó befolyásoló tényezők amik lekötik az emberek és a gyerekeik vegyértékeit a nagy testvér szaván kívül. Amúgy is a sok szabadjára eresztett hülye kurva könnyebben irányítható a vágyakon keresztül, meg a föld kirablásából származó – tehát a következő generációktól lopott – kényelem is könnyebben eladható nekik.

Ja és Blavatsky meg Bésant mellesleg elég magas szinten voltak nő létükre.

 142. waszabi — 2010-08-13 18:20 

Évezredek óta emberek tanitanak embereket. A tanitó előítéletei, félelmei, meg nem értései és féreértelmezései átadódnak a tanitványba. 2 generáció mulva már midnenki tényként kezeli az elferdítve tovább örökített “tényeket”. Mennyi minden ferdülhetett mondjuk 1000 év alatt ? Érdemes gondolkozni.

 141. waszabi — 2010-08-13 18:15 

Mindez, amit mondok, nem arra jó, hogy kirekeszzem magam a világból, vagy bárki más igy tegyen. Csak arra, hogy ha valaki hivatkozik egy információs forrásra, ne tekintsem azt abszolutumnak,tartsam fenn a lehetőségét, hogy nem ugy van, kezeljem azt eg ylehetséges verziónak.

Így nem lesznek előítéleteim, amikor döntenem kell pl.

Gondolj csak Columbusra, menniyt kellett küzdenie az Inkvizicióval, hogy egyáltalán megkapja az utazásához az engedélyt. Nem mese ez, véresen komoly. A nagy felfedezések mindig ksérletező, a hagyományt és tanitásokat megkérdőjelező emberek tevékenysége nyomán születtek, akik merték másképp látni a dolgokat – annak amik, és nem annak, amiknek mondták őket mások.

 140. waszabi — 2010-08-13 18:09 

Konkrétan:

Megszületsz. Nem beszélsz még, de figyelsz, érdeklődsz a körötted levő világ iránt. MAit látsz, tapasztalsz, megtanulod, alapköként beépül tudatodba. Ha apád 2 nővel él együtt, akkor 4 éves korodra az lesz a természetes, hogy 2 anyu van. Később persze konfliktusaid lezsnek, amikor észreveszed, hogy csak Neked van 2 anyád és ettől nem fogod magad jól érezni. Nos, ha apu kommunista volt, meg anyu is, akkor az elsz normális számodra és igy tovább…

Szóval már születséedtől fogva relativ minden körülöttünk, amit érzékelhetünk. Gondolj csak arra, hogy az iskolai történelemkönyvekben hányszor módosítottak nézőpontot ugyanarról az eseményről, csak itt, nálunk az elmult 20 évben. Akkor miből gondolod, hoyg az elmult 1000-ben nem így volt ? Naiv vagy.

Megnéztem azt a filmet. Tudod mi jutott eszembe, mi foglalkoztatott ?

Hogy a róm.kat egyház az elmult kb 1500 évben minden irott dokumentum birtokosa volt, az írásnak nem csak leléteményesei, de egyben hatalmának legfőbb értői is. Abban a tekintetben, hogy 500 évvel ezelőtt is tudták, hogy amit nem, vagy nem ugy tuzdnak meg az emberek, ahogyan tényleg volt és nem olvashatnak arról eredeti dokumentumokat, nos mindazok nem maradnak fenn szájhagyomány útján.

A film alapvonulata, hogy a prof nem kapta meg az engedélyt a levéltári kutatásokhoz. Ez a valóságban is így van, ma is. Ha a fentieket átlátod, akkor az is leeshet, mekkor a hatalom összpontosul az egyház kezében ma is. Nem csak a katolikusok, de valamennyi történelmi keresztény felekezet már az akkor többszáz éve manipulált írásokból ismeri a saját történelmét. Csak a legujabb, internetes korban, ásatások során előkerülő dokumentumokat nem tudják lenyúlni, nem létezővé tenni, s nem tudják kezüket sem rájuk tenni, nos ezek ből derül ki, hogy nem úgy volt a történelem sem, ahogy ől tanitották. Szinte semmi nem igaz, amit a suliban tanultál, ez körvonalazódik. Nem a matekra gondolok, hanem a történelemre, Istenre, vallásra, emberek, mozgalmak befeketetítésére vagy kifehérítésére. Ha ehhez hozzávezsed, hoyg a materialista társadalom tudományai is mind ezen a tudáshalmazon, elveken alapulnak, hamar kivilágosodik a kép – szerintem.

 139. LiberGon — 2010-08-13 18:02 

@tiboru: Tudod mire gondolok…

 138. bioLarzen — 2010-08-13 18:00 

“amikor hirtelen felbukkant egy Nesta Helen Webster nevű brit történész (nem mellesleg a közép-angliai rendőrség főkapitánya, Arthur Webster felesége,”

Bocs a kukacoskodásért, de Webster egész anglia rendősrégének, vagyis az angol rendőrségnek az egyik főkapitánya (már, ha a superintendent az) volt, nem csak közép-angliáé, szerintem az angol rendőrségen nem igazán van ilyen tagolás.

bio

 137. tiboru — 2010-08-13 17:57 

@waszabi:

Vagyis gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.

Ezt az olyan embertársaink mondják, akik szerint érdemes hosszú távra tervezni…

 136. JR69 — 2010-08-13 17:55 

@JR69: Természetesen 4 év alatt összeraktak egy minden kérdést megválaszoló hivatalos verziót is:

http://www.popularmechanics.com/technology/military/news/1227842

Ebben megcáfolnak minden összeesküvés-elméletet 😀

Mindenki abban hisz, amiben akar. Mindenki azt lát, amit láttatnak vele :DDD

 135. waszabi — 2010-08-13 17:54 

Ha végig olvassa valaki az itteni kommenteket, feltúnhet, hogy mindannyian alapköveknek tekintenek olyan elveket, tényként tanult dologokat, amelyekhez viszonyít. De mind hazugság, nem is kis százalékban. Ezért van, hogy hiába teszed bármelyiket magadévá s próbálsz tisztán látni s életedet annak mentén alakítani, nem sikerül.

Az egy szerencse,hogy az ember ösztöneit (itt a spiritről beszélek) , alapvető törekvéseit, lényegét nem tudja semmiylen hatalom megváltoztatni, az Isten kezében van és ott is marad. Olyan ez , mint az egyszeri ember kályhálya, mindig visszalehet térni hozzá és onnan kezdeni a táncot. Ebből kifolyólag a rengeteg hazugság ellenére van lehetőséged nem hazug életet élni, átalakítani a sajátodat. De amig becsapod magad, tévhitekben bízol, addig nem szabadulsz fel , az tuti.

Nem a világ elleni lázadásról beszélek, pont az ellenkezőjéről. Lásd meg a helyed a világban, hogy Te mit tehetsz hozzá, miben kellesz Te, hol hagyhatsz nyomot, amit senki nem fog helyetted – és ne a mások dolgával törödj, amire nincs hatalmad, hogy megváltoztasd. És hasznos, boldog, erős ember leszel. Ez itt a lényeg.

Gondold át, figyeld a világot más szemmel magad körül és maj dlátni fogod, amit tényleg érdemes, hasznodra lesz.

 134. tiboru — 2010-08-13 17:50 

@waszabi:

Ööö, ez egy kicsit általános így. Nem akarsz konkrétabb lenni?

 133. tiboru — 2010-08-13 17:48 

@juditmanó:

Nincs tudomásom női illuminátusról, sorry…

 132. tiboru — 2010-08-13 17:48 

@LiberGon:

Igen, én olyat olvastam, hogy a férfi genetikailag vadász, tehát hajrá, ami a csövön kifér; nem kell rossznéven venni tőle a hűtlenkedést.

Én speciel ezzel maximálisan egyet tudok érteni, nem kell ehhez semmiféle illuminátus vagy szabadkőműves duma 🙂

 131. waszabi — 2010-08-13 17:44 

@LiberGon: miről beszélsz ? Milyen felelősségtudatról ? Arról, amit Neked is az iskolában, a sajtóban, a propagandában verteka tudatodba ? Meg már az ük szüleidébe is ? Ébresztő. A valóság az ami van, nem pedig az, amit hittél. Kemény, de így van. Objektív akkor leszel, ha nem a valóságot próbálod a tudatodhoz hajlítani, hanem el tudod fogadni, hoyg amit gondoltál, nem úgy van. Tudom, nem egyszerű, de jobb lesz, hidd el. Kevesebbszer csalódsz, és nem lesznek konfilktusaid, sem erkölcsi,sem egyéb tekintetben. RÁ fogsz jönni, hogy csak az számít, hogy magaddal békében legyél, hogy ne tégy olyasmit, amit szíved szerint nem tennél – és nyugodtan alszol.

 130. LiberGon — 2010-08-13 17:44 

Olvastam a közelmúltban valami libának a blogját, aki folyton olyan férfiakra hajtott, akik párkapcsolatban vagy házasságban életek és ott olvastam azt az indoklást, hogy a férfi a biológia által nem egy nőre van programozva. Ez igaz, de van egy úgynevezett társadalom, van egy úgynevezett kultúra ami azt jelenti, hogy nem baszol össze vissza, nem ölöd meg a szomszédod a kocsijáért etc. etc. Tehát ez is frankón belekerült a mainstreambe, hogy hivatkozunk az ösztönökre, hormonokra. Pedig épp attól ember az ember és nem állat, hogy képes uralkodni magán.

 129. juditmanó — 2010-08-13 17:42 

@tiboru: Aha, szóval boruljon minden, ami a régi rendszerhez kapcsolódik. Azt tudom, hogy a szabadkőművesek sokáig nem engedtek nőket a köreikbe, majd csak később lettek női páholyok, ugye? az illumik milyen szerepet szántak a nőknek, ha ennyire radikálisan léptek fel, remélem, egyenjogúság, hatalommegosztás, beleszólási jog stb. :DD

LiberGon-nak: Majd ha látok igazit, szólok:P

 128. LiberGon — 2010-08-13 17:40 

@tiboru: Nem akarok túlzottan paranoiásnak tűnni de ha azért ha megnézzük akkor a média alapvetően az alkalmi kapocsaltokat szorgalmazza, míg a válás teljesen fel van “mentve”. Tehát ugyan az a szemlélet a kapcsolatok terén mint a tévék terén, elromlott a régi? Dobd ki a retekbe. Keresd a tökéletes nőt vagy férfit (ami alapvetően nem létezik, hiszen minden hosszútávú kapcsolat kompromisszumokkal jár).

 127. tiboru — 2010-08-13 17:28 

@LiberGon:

Kiváló kérdés…

 126. tiboru — 2010-08-13 17:27 

@LiberGon:

Nem tudom, de úgy képzelem, hogy nagyjából úgy, ahogy most: elsősorban a forrás(oka)t nézem és értékelem, s csak aztán a híreket.

@xstranger:

Még nem dolgoztam ki a teljes technológiát és módszertant, de van rá még pár napom 🙂

De azt is mondhatnám, hogy én csak stratégiai kérdésekkel foglalkozom 😀

@juditmanó:

Nem tudom; talán valamelyik főfejesnek (aki kigondolta az alaptéziseket) vagy nagyon elege volt a saját feleségéből, vagy nagyon megkívánta egy másikét 🙂

Amúgy meg azt tanultuk, hogy a család a társadalom építőkockája, a házasság meg a család fő pillére. Ha kirúgjuk ezt a pillért, a hagyományos értelemben vett család és a klasszikus társadalmi berendezkedés is megszűnik… Lehet, így gondolkoztak. De nem tudom, akkor pont elkéstem a megbeszélésről 🙂

 125. LiberGon — 2010-08-13 17:27 

@waszabi: Csak a hatalommal együtt a felelősség is nő, és sajnos sokan rendelkeznek úgy hatalommal, hogy felelősségtudatuk nincs.

 124. JR69 — 2010-08-13 17:27 

@Titan89: Arra nem is gondoltál, mi lenne ha beismernék, hogy ők robbantották le?

Azt se ismerték be, hogy Perl Harbor-nál is tudták, hogy jönnek a japcsik… (mindenki tudta már, de kellett az indok a háborúba való belépéshez. A veszteség pedig kalkulálva volt)

 123. JR69 — 2010-08-13 17:23 

@Titan89: Köztudatban van, csak annyi anyaggal tolták tele a híradókat és a netet, hogy a kutyát se érdekli. Aki meg utána néz, arra meg rálegyintenek, hogy ez is egy összeesküvés-elmélet hívő 😉

Ezt nevezik a elterelésnek, a szemtanúk hiteltelenítésének. De a tények nem hazudnak…

Mint a WTC leomlása (lerobbantása). Az se egy újabb konteo, csak az idióták hiszik el, hogy egy repülőtől dőlt magába 🙂

whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/9-11_wtc_videos.html

Itt meg tisztán látszik, h nem civil, hanem katonai gép repül bele a 2. toronyba:

http://www.youtube.com/watch?v=wbCcb6NV8Io&feature=related

Persze jól megpakolták robbanó anyaggal 😀

A szemtanúk pedig a torony összeomlásánál több robbanás hangját hallották, a tervezők pedig azt állították, hogy több repülőt is ki kellett volna bírnia a központi acél tartó váznak. Persze a felvételeken jól látható, hogy a tartó oszlopokat szakszerűen bevágták a robbantás előkészítői, hogy könnyebben összedőljön.

Persze a konteó magyarázók erre is tudnak megoldást, ahogy arra is, mitől dőlt össze a harmadik épület, ami nem kapott találatot…

Ajánlott videók:

http://www.youtube.com/watch?v=8n-nT-luFIw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w-0Ms7mId34&feature=more_related

Ha vki követi a Discovery-n a robbantó csapatokról szóló doku.filmeket, annak ismerősek a felvételek. Ott is pont így dőlnek össze a lerobbantott házak 😉

 122. waszabi — 2010-08-13 17:23 

Szabadkőművesek. A hatalomnak szintjei vannak. Nem kéne csodálkozni, hogy amit a felszínen látsz, az nem a legmagasabb. A “mocskos” és egyéb negatív jelzők értelmetlenek, hisz hatalmmal bíró emberek élnek hatalmukkal – megteszik, amit megtehetnek, amiben senki nem gátolhatja meg őket. Ezt jelenti a hatalom. Ezt más, alacsonyabb szinteken is gyakorolják emberek, ugyan ki mondja meg, hogy melyik szinttől felfelé “elítélendő”, amit tesznek ?

Te, aki vállalati kisfőnök vagy, ugyanazt teszed, csak kicsiben. Mit vagy meglepve ? Mtől lenne ez más 20 szinttel feljebb ?

Csak azért mert elhitted, amit mondtak Neked,amit a hírekben láttál, hogy milyen a világ, meg milyen törekvések vannak benne ? Magadat csaptad be, csak ennyi.

Az a gyanúm, hogy bármelyikünk ugyanazt tenné, ha megfelelő hatalom kerülne a kezébe. Nem gonoszak azok az emberek – többségükben – , csak másképp látják, más szempontok szerint, hogy mi a kötelességük, feladatuk az életben. Azt értsd meg, hogy ha le is mondvalamelyikük erről a hatalomról, mindig lesz eg ymásik, aki a helyébe lép. Ezt ők is tudják, azért nem mondanak le. Sose lesz vége, hát mi ellen küzdesz ? Inkább tedd meg az életben Te is, ami a Te hatalmadban áll, tégy jót, tégy olyan dolgokat, amiktől jobblesz a világ és boldogabb leszel. És győztél.

 121. LiberGon — 2010-08-13 17:21 

@juditmanó: Vannak még rendezett párkapcsolatok?

 120. tiboru — 2010-08-13 17:21 

@xstranger:

Majd hallgatjuk megint a SZER-t 🙂

 119. juditmanó — 2010-08-13 17:20 

@tiboru: és az első kérdésem? Az ok, hogy egyház meg államhatalom stb. megszűnik, de a rendezett párkopcsalatok miért? 😛

 118. xstranger — 2010-08-13 17:17 

@tiboru: oke kovetkezo kerdeseim vannak:

Ki termeli es milyen mennyisegben ezt a “valamit”?

Hogy juttatod el a vilag minden pontjara, titokban?

Mi van azokkal akik nem a nagy rendszerekbol isszak a vizet?

Mert ertem en hogy mire gondolsz csak ha nem lehet megvalositani gyakorlatban akkor ez egy meglehetosen legbolkapott gondolatkiserlet.

 117. LiberGon — 2010-08-13 17:16 

@tiboru: És hogyan döntöd el egy információról hogy igaz vagy hamis?

 116. tiboru — 2010-08-13 17:15 

@LiberGon:

A pszichológiai technikákra azért nagyon eltérően reagálnak az egyének; a kemikáliákra egységesebben.

Meg aztán a pszichológiai módszerek esetében is léteznie kell egy hordozó közegnek: telekommunikációs eszközök mondjuk, és qrvasok pszichológus. Azt viszont elég nehéz elérni, hogy mindenki hallgasson rádiót, nézzen tévét vagy telefonáljon. Inni viszont mindenki iszik.

Amúgy nem vagyok én totál rákattanva erre az ivóvizes dologra, csak pont mostanában olvastam egy üldözési mániás kolléga összegyűjtött gondolatait ebben a témakörben és óhatatlanul megmaradt egy-két apróság bennem 🙂

 115. xstranger — 2010-08-13 17:14 

@tiboru: nono, majd figyeld meg ha eltorlik a net neutralityt milyen egyszeru lesz fuggetlen hirekhez jutni.

BTW gondolom ti is hallottatok hogy a US Supreme Court eltorolte a cegek sajat jogon torteno lobbypenz nyujtasat megtilto torveny. Vicces lesz meglatjatok.

Szerintem ha hasznalhato jovokepet kerestek akkor inkabb a cyberpunk megacegei fele kell tapogatozni.

 114. xstranger — 2010-08-13 17:11 

@tiboru: meg egy picsavirag hely parmillio emberrel azok a technikak nem skalazhatok a tobb milliardnyi emberre. Ilyen szinten meg akar mikromenedzselheto a diktatura. Foleg a legkritikusabb kader politikaval.

Mao Kinaja sokkal jobb pelda es meg lehet nezni mire jutottak. Annyira sikeres volt a kiserlet hogy ahelyett hogy elfoglaltak volna a vilagot, bevezettek a kapitalizmust.

 113. tiboru — 2010-08-13 17:10 

@xstranger:

Szerintem pont fordítva: egyszerűbb folyamatosan adagolni valamit az ivóvízbe (csak példaként mondom), mint fenntartani egy brutális létszámú, mindent ellenőrző hadsereget/titkosszolgálatot/gondolatrendőrséget.

 112. LiberGon — 2010-08-13 17:08 

@xstranger: Nem kell változtatni, elég ha hisznek.

 111. LiberGon — 2010-08-13 17:08 

@tiboru: Szerintem ehhez viszont bőven elég a pszichológia. Azzal épp úgy rá lehet venni őket bármire és még ingyen is van.

 110. xstranger — 2010-08-13 17:07 

@tiboru: Ezeket gyanitom joval nehezebb megvalositani mint egy jofele rendordiktaturat. Foleg az a baj hogy MINDENKIT kellene “megfertozni”, es ha valaki kimarad akkor az gyanusnak talalhatja az egeszet es mar indulhat is az ellenallas.

@LiberGon: Nehany kulturalis kulonbseg genetikailag rogzitve van azon piszok nehez lesz valtoztatni.

 109. tiboru — 2010-08-13 17:07 

@LiberGon:

Észak-Korea ilyen szempontból szerintem nem jó példa.

Egyrészt ott is több évtizedbe telt, másrészt pedig őket eleve, már a kezdeteknél elvágták az információtól. Manapság a “civilizált” világban (nem szeretem ezt a szót ilyen összefüggésben használni, de értitek, mit akarok mondani) az információáramlást már nem lehet megszüntetni.

Közhely, de globális világban élünk, és fizikai megtorló módszerekkel ezt a globalizációt nem lehet megszüntetni.

BTW: abban nem vagyok ám teljesen biztos, hogy az észak-koreaiakat nem “gyógyszerezik” valamivel. A közülük nagy ritkán dezertálóknak elég érdekes laborvizsgálati eredményeik vannak (egyszer olvastam erről egy cikket), és ez szerintem nem csupán az alultápláltság jele.

 108. tiboru — 2010-08-13 17:01 

@LiberGon:

De hát pont arról beszélek, hogy kemikáliákkal és pszichológiai technikákkal sokkal könnyebb (és gyorsabb) olyanná formálni őket, amilyenekké a Gazda akarja!

 107. LiberGon — 2010-08-13 17:01 

@LiberGon:Lásd még: Észak-Korea. Ott se gyógyszerezik őket de az átlagpolgár meg van győződve róla, hogy az minden világok legjobbika.

 106. LiberGon — 2010-08-13 16:58 

@tiboru: Ezek szerintem teljesen fölöslegesek, az ember olyan amilyenné formálod. Ha eléggé kimosod az agyát örömmel fog a halálba menni.

 105. kétbalkezes mosómedve — 2010-08-13 16:57 

Ewige Blumenkraft!

 104. tiboru — 2010-08-13 16:57 

@juditmanó:

A felvételi vizsga részleteiről csak négyszemközt adhatok információt. És igen, a testemmel egy csomó mindent kell csinálni, többek között vigyázni is rá 😉

 103. LiberGon — 2010-08-13 16:57 

@xstranger: Nem biztos, hogy a világkormánynak láthatónak kell lennie. Bőven elég ha lesz egy többé kevésbé azonos “földi” kultúra, és megszűnnek a különbségek. Onnantól kezdve pedig úgyis azok irányítanak akiknek a legtöbb pénzük, ezáltal hatalmuk van.

 102. tiboru — 2010-08-13 16:56 

@xstranger:

“Szoval ez tuti nem fog mukodni kiveve valami ultrabrutalis diktaturaval”

Az elnyomás fizikai vetületét tekintve igazad van. De mi van, ha a psziché, a viselkedés, a magatartás befolyásolását vetik be a “tömegekkel” szemben?

Gondolok itt olyanokra, mint a szubliminális üzenetek, a fluorid-konspiráció, a gyógyszer-összeesküvés, a lélektan és a kémia házasságából született (vagy csak a jövőben születő) speciális szerek?

 101. juditmanó — 2010-08-13 16:55 

tiboru, a titkos és összeesküvő társaságok miért akarják többek között a házaságot is mint intézményt megszüntetni? Úgy könnyebb csajozni? :DDD

A testőréget még meggondolom, miből áll a felvételi vizsga? Élesben vigyázunk a testedre?

 100. tiboru — 2010-08-13 16:51 

@Stoney Hill Billy:

Na, a feleségemet biztos nem 😉

 99. tiboru — 2010-08-13 16:51 

@proton1701:

Köszönöm, Mester… A te elégedettséged számomra maga a megnyugvás 🙂

 98. tiboru — 2010-08-13 16:50 

@aritus:

Hát ha erre van/lesz tömeges igény, akkor a tömegek nem fognak tiltakozni ellene.

Igaz, valami hasonló alapokon nyugvó próbálkozás mintha befuccsolt volna úgy 1990 tájékán.

 97. xstranger — 2010-08-13 16:49 

@tiboru: @LiberGon: Egyreszt ez technologiai kerdes is, hogy megoldhato-e a rendfentarto illetve katonai ero projekcioja ilyen tavra (pl USA a vilag minden pontjan ki tudja fejteni katonai erejet de RENDORI erejet nem), minden birodalom csak addig tud noni amig ezt a kettot fenn tudja tartani (ellensegeket illetve sajat nepet kordaban tartani). Tud nagyobbra is noni csak ott allandoan foldalatti aknamunka vagy hatarhaboru zajlana.

Masreszt a kerdes az hogy az iranyitani szant emberek mennyire homogenek viselkedes es mentalitas szempontjabol. Ugye a vilagkormany ertelem szeruen a vilag osszes nepcsoportjat iranyitana az irani siitaktol kezdve a vietnami maoistakon keresztul a Rioi gettolakoig. Szoval ez tuti nem fog mukodni kiveve valami ultrabrutalis diktaturaval. Azt meg eleg nehez titokban bevezetni. Raadasul a diktaturaknak szornyen alacsony a gazdasagi hatasfoka, ha tul nagy az elnyomas siman esik a termelekenyseg ezert egy elnyomo rendszer mindig hatranyban van egy nem elnyomoval, tehat a vilagkormany el se tudja foglalni a vilagot mivel neki diktaturara van szuksege az ellenfelenek meg nem (mivel az ellenfele nem akar vilagkormany lenni).

Asimov meg a korai scifi irok inkabb egy idealis vilagot probaltak lattatni es ott gondolatkiserleteket folytatni mintsem valami vegiggondolt racionalis rendszert.

 96. proton1701 — 2010-08-13 16:48 

Nagyon szép és kimerítő írás volt. Gartulálok. — Az Illuminátus 🙂

 95. tiboru — 2010-08-13 16:48 

@aritus:

Hát mondjuk a földrajzi értelemben vett Európa kábé 20 százalékán…

 94. Stoney Hill Billy — 2010-08-13 16:47 

Megbízható forrásból tudom, hogy az szbk-kat a jezsuiták irányítják. Meg minden mást is.

 93. aritus — 2010-08-13 16:44 

@tiboru:

Ilyenkor mégis érzem, hogy jó élni:))

 92. aritus — 2010-08-13 16:43 

Komolyan nem értem ezt a világvége hangulatot, mintha a kamasz lányomat olvasnám itt vissza. Azért ennyire nem szar, a nagy testvér (szabadkőművesek, illuminátorok stb.) gondoskodik rólunk, nem?

 91. aritus — 2010-08-13 16:39 

@LiberGon:

Volt már ilyen, akkor a latin volt az egységes európai nyelv.

 90. fofanehur — 2010-08-13 16:29 

persze mindezt illumináltan. azért kösz. talán illuminátus rendet alapíthatnánk, eleinte nyíltan, aztán ha a halál után újra találkoznánk, ami kizárt, titkosíthatjuk. én a sátán művére szavaztam, mert megragadt bennem a miszticizmus

 89. Fullánkos Algol — 2010-08-13 16:28 

a történet az illuminátusoknál sokkal korábban kezdődött… ráadásul a ’99-es napfogyatkozás kapcsán pont benne vagyunk a közepében klausmatefi.foren-city.de/

 88. LiberGon — 2010-08-13 16:23 

@fofanehur: Darth Vaderhez időgép kell. Tudod, réges régen egy messzi messzi galaxisban…

 87. fofanehur — 2010-08-13 16:22 

a hívószó, ne is létezzünk.

 86. fofanehur — 2010-08-13 16:18 

vagy várjunk pár ezer évet dart vaderre

 85. fofanehur — 2010-08-13 16:17 

szerintem csináljuk

 84. fofanehur — 2010-08-13 16:13 

talán a föld magjába juttatott neutron bomba, idegesítő lenne a föld szemszögéből.

 83. LiberGon — 2010-08-13 16:11 

@fofanehur: Cél nélkül?

 82. fofanehur — 2010-08-13 16:10 

szerintetek, mit szóltok hozzá? mert olyan nincs, hogy a föld gömbölyű, én meg csak élni akarok.

 81. LiberGon — 2010-08-13 16:01 

@tiboru: Gondolj bele, hogy minél erősebbek a fegyverek, annál nagyobb pusztítást végez akár egy helyi konfliktus is, ennélfogva szinte bizonyos, hogy ez a fajta régi világ el fog tűnni, így vagy úgy. Képzeld el mondjuk a XVIII. XIX. századot atomfegyverekkel, vagy akár csak sima csapásmérő eszközökkel, stratégiai bombázásokkal meg ilyesmikkel. Hát nem sok maradt volna Európából (sem).

 80. tiboru — 2010-08-13 15:56 

@LiberGon:

Olyan Hawking-szerű kijelentés; lehet, van is benne valami.

 79. LiberGon — 2010-08-13 15:52 

@tiboru: Vagy kiírtjuk egymást. Valakitől olvastam egy idézetet, sajnos nem lesz pontos de valahogy így hangzott:

“Az emberiségnek vagy a csillagok jutottak, vagy semmi.”

 78. tiboru — 2010-08-13 15:49 

@LiberGon:

Aki olvasott Asimovot (Hari Seldont) és tanulmányozta a pszichohistóriát, az tudja, hogy előbb-utóbb sorsszerűen létre fog jönni a Galaktikus Birodalom.

 77. fofanehur — 2010-08-13 15:43 

nincs szükség az emberre, ha ez egy kísérlet magasabb dimenziókból, a majmok pont alkalmasak rá, hogy folytatódjon, ami meg bukott,elmúljon, ha léteznek titkos társaságok, de inkább csak beszéljünk lelkekről, nem lehet más céljuk, minthogy ők is ufók legyenek. Inkább azt gondolom, hogy továbbra is ők irányítanak majd mindent(itt a földön), majom képében. de mi még lehetünk, majom szpartakuszok, dózsa györgyök, ne adj isten krisztusok, nincs ebben semmi összeesküvés, mindenki előtt ott a lehetőség, hogy dimenziót váltson, legyünk dimenzió harcosok! József Ati is megmondta: a hetedik ti magatok legyetek. részemről én idegesítő házi légy leszek, mostantól mindig.

 76. Chat Egon — 2010-08-13 15:34 

Azon a képen nem is Cagliostro van, hanem a Nacsa Olivér parókában 🙂

 75. LiberGon — 2010-08-13 15:33 

@LiberGon: Természetesen jelenleg elég nagyok a különbségek mind a nyelv, mind a kultúra tekintetében de ha megnézzük egyre inkább haladunk egy egységes kultúra felé, például egyre több helyen beszélik az angolt, isszák a Coca-Colát és sok mindent fel lehetne még sorolni.

 74. LiberGon — 2010-08-13 15:30 

Bizonyos szempontból, a technika fejlődésével vajon nem törvényszerű, hogy idővel világ kormány alakuljon? Gondoljatok bele hogyan egyesültek régen a különböző törzsek államokká, majd hogyan egyesültek államok, most pedig kontinensek egyesülnek. A következő lépés a kontinensek egyesülése és meg is van az egyesült Föld.

 73. tiboru — 2010-08-13 15:20 

@tiboru:

Olyan ez, mint a tűzoltó, aki másodállásban gyújtogat.

 72. tiboru — 2010-08-13 15:19 

@aritus:

Amikor nem a leplet rántom le a régi konteókról, akkor újakat gyártok.

Tök jól van ez így; sose’ maradok munka nélkül 🙂

 71. aritus — 2010-08-13 15:05 

nem tudom, hogy itt illik-e ilyet kérdezni, tiboru, te mivel foglalkozol, mikor éppen nem leleplezel?

 70. aritus — 2010-08-13 15:04 

Én nem rég kezdtem olvasni ezt a blogot, de nagyon tetszik. Ha majd lesz egyszer rengeteg időm, elolvasom az összeset, és akkor engem már nem tudnak becsalizni:)))

 69. Brian Grassfield — 2010-08-13 15:03 

@matatom: troller

 68. Titan89 — 2010-08-13 14:50 

@JR69: köszi a szemléltető adatokat;)

Ezek után nem értem hogy maradhat ez még “titokban”.

 67. Titan89 — 2010-08-13 14:48 

@JR69: Köszönöm az adatokat igen hatásosak;)

Nem értem miért nincs még ez a köztudatban?

 66. imperial — 2010-08-13 14:45 

@krampam: “felforgató, egyházellenes személyek/szervezetek ezek mind.”

Persze csak katolikus egyház ellenesek, mert az iszlám fanatikusokkal nem olyan kényelmes arcoskodni.

 65. JR69 — 2010-08-13 14:36 

@Titan89: Valószínűleg egy robotrepülő becsapódását láthattuk (a Tomahawk hatásbemutatója itt: repulo.indavideo.hu/video/BGM109_Tomahawk_robotrepulogep_/ )

Egy üzemanyaggal teletankolt repülő ekkorát robbant volna: http://www.youtube.com/watch?v=FUEhNKBi4DY&feature=related

Az utána kötelezően tomboló tűzről nem is beszélve…

Ebbe a lyukba valahogy nem férne be egy utasszállító: http://www.brasscheck.com/videos/911/911pentagon.html

A roncs és az utasok hullái meg biztos átléptek egy másik dimenzióba :DDD

 64. krampam — 2010-08-13 14:17 

de ebben mi a teó?

ezek nagy részét nyugodtan vehetjük készpénznek is…

felforgató, egyházellenes személyek/szervezetek ezek mind.

 62. sarius — 2010-08-13 13:35 

@matatom: Hogy hogy kerültél ide? nem tom, biztos a cukiságra vagy a csajok és pasikra akartál kattintani, de félrenyomtál valamit.

 61. plimplim — 2010-08-13 13:34 

@Johnny336: Na igen, de leginkább idealisták

 60. radiris — 2010-08-13 13:33 

@Zka: igazad van, az antarktiszos sokkal hihetőbb volt.

 59. plimplim — 2010-08-13 13:32 

@franxepe: Péntek 13 pont összefügg ezzel, tekintve a templomos lovagok péntek 13-i kivégzését, akik ugye kapcsolatosak a szabadkőművességgel stb.

 58. Zka — 2010-08-13 13:26 

Ez eddig a legbutább konteo, erős grat annak, aki elhiszi.

 57. matatom — 2010-08-13 13:16 

Hogy tévedtem én erre az oldalra???

“A németek genetikusan vonzódnak az olyan titkos társaságokhoz, amelyekben kiélhetik… …miszticizmus iránti rajongásukat.”

És ezt jó írásnak nevezni? Bár biztos az a maga műfajában, nem értek hozzá… No, le is léptem gyorsan.

 56. Zka — 2010-08-13 13:16 

Azt hiszem, ez eddig a leghülyébb konteo, igazán gratula annak, aki beveszi 🙂

 55. tiboru — 2010-08-13 13:12 

@Fedor:

Á, arra most szavaznak a kollégák a KBK-n.

 54. khamul — 2010-08-13 13:05 

@tiboru:

“Even a paranoid has some real enemies.” (Henry Kissinger)

Ez itt a kulcs. Még nekünk, nem paranoiásoknak is vigyázni kell!

 53. fidellapát — 2010-08-13 13:01 

@tiboru: Akkor viszont üzletet köthettél velük, honnan veszed, hogy kihúzod szeptemberig? 🙂

Ha minden ok szeptemberben, nyilatkozom h. csaj vagyok-e? (Bevallom az írás után összezavarodtam, külső segítséget kell kérnem)

 52. kvadrillio — 2010-08-13 13:00 

…ha léteznek, és miért is ne léteznének ?!!!, akkor egy viperával istenbizony megfingatnám őket egyenként !!! :O)

 51. one_away — 2010-08-13 12:58 

a képen van a Hellfire Club is. Őket ismerem az x-menből 🙂

 50. tiboru — 2010-08-13 12:58 

@fidellapát:

Köszi, szeptemberben lesz felvétel a testőrségembe, de csak csajok jelentkezhetnek, mint Kadhafi ezredesébe 🙂

 49. Fedor — 2010-08-13 12:57 

@tiboru: Na, akkor meg is van a következő téma 🙂

 48. tiboru — 2010-08-13 12:56 

@otvospeter:

Hát nem tudom, hogy kijönne-e belőle egy egész poszt.

 47. fofanehur — 2010-08-13 12:55 

én meg előző életemben trockij voltam, jégcsákánnyal a fejemben, nagyon éles emlékeim vannak. mindez mit sem számít, ez már a majmok bolygója,más konteo.

 46. one_away — 2010-08-13 12:51 

nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ettől a világkormány/vagyonnélküliség dologtól miért hördül fel mindenki. Ahogy én látom, már most sem nagyon tudunk beleszólni a nagyok játékába, sehol a világon (se politikaiba, se gazdaságiba), viszont a plebsszel úgy megy a szórakozás, ahogy csak lehet. Másik, hogy ha nekem nem kell tulajdonolni dolgokat, de attól még hozzáférek, akkor miben is szenvedek hiányt? A házasság intézményének megsemmisítése viszont szépen halad, szó se róla 🙂 Egyre nagyobb majomcirkusz az egész.

 45. fidellapát — 2010-08-13 12:48 

A poszt jó.

Tiboru, az életed veszélyben!

Ha igényled vigyázok Rád 🙂

 44. otvospeter — 2010-08-13 12:36 

Jó poszt!

A Rakovszkij-jegyzőkönyv szóba kerül majd valamikor?

 43. franta — 2010-08-13 12:33 

@MerchardX: Tiboru egy korábbi konteo blogban beígért egy bejegyzést 2013-ra. (Basszus, csak nem spoilerezek?)

 42. mikrovp — 2010-08-13 12:31 

Káosz

 41. Titan89 — 2010-08-13 12:29 

@tusuanzen: Labóratóriumi körülmények között bizonyították patkányokon ,hogy a H1N1 semmivel sem magasabb a halálozási arány mint a sima meze influenzáé.

Ezt is olvasd el:

antalvali.com/hirek/h1n1-influenzarol-a-gyogyszeripar-befolyasarol.html

 40. borsoo — 2010-08-13 12:25 

ja, még valami, a teszt, hiányolom azt a válaszok közül, hogy persze, voltak, vannak, terveznek, hatnak, de ki nem?

 39. Martian — 2010-08-13 12:22 

Az összes konteo elméletet is az Illuminátusok hintették el… minél jobban terjednek, annál inkább érdektelen közhelyek lesznek belőlük.

🙂

 38. tusuanzen — 2010-08-13 12:21 

már megint egy összeesküvés elmélet.cö-cö-cö!

majd ezt is megmagyarázzák mint a H1N1 balhét

 37. borsoo — 2010-08-13 12:20 

szórakoztató volt, köszi

 36. Kolompár Szándokán — 2010-08-13 12:12 

Nagyszerű írás.

 35. tiboru — 2010-08-13 12:12 

@mehr luft:

Vita és érvelés szintjén bármi ér. Öncélú mocskolódás nem velkam.

 34. mehr luft — 2010-08-13 12:06 

zsidózni ér?

 33. tiboru — 2010-08-13 12:06 

Ezt is ŐK szervezték, de jól van ez így…

 32. Titan89 — 2010-08-13 12:02 

Először is gratula Tiboru a blogjaidhoz. A milstoryn sokat szoktam nevetni=)

A konteo blogon sok olyan dolgot találtam amin elgondolkodtam mert részletes információkat, adatokat hoztál fel példaként és kidolgozott teóriákat állítottál fel amelyik akár valós is lehet.

Az Illuminátusok téma nagyon érdekesnek indult csak valahogy bennem az alakult ki, hogy mintha mese szerű árnyak lennének akik rendre divatba jönnek. De végül is ha ők szervezik az Új Világrendet nem nagyon akarnák a helyükben publicitást mint pl a Bilderberg csoport.

OFF:

Mit gondoltok az alábbi videóról: ( 4:00)

http://www.youtube.com/watch?v=yRls2y4JCDU&feature=related

Ezek után szerintem már nem kérdés mi csapódott be…

 31. Bocimaster — 2010-08-13 12:00 

Én úgy gondolom (azok alapján amit olvastam és láttam a témáról), hogy a szabadkőműves társaságok felett mindenképpen van egy elit réteg aki irányítja ezeket (és a világ eseményeit). Erről valószínüleg az átlag szabadkőművesnek csak halvány sejtése lehet vagy az sem. Az már más kérdés, hogy ezt az irányító réteget hogy is hívják.

 30. proletair — 2010-08-13 11:57 

@tiboru:

Most, hogy címlapon van a poszt, biztos lesznek egy páran még, nyugi:)

 29. tiboru — 2010-08-13 11:55 

@Márai Coelhó:

Dehogy nyomtalanul; ott van a kinyomtatott változata a személyi dossziédban.

 28. tiboru — 2010-08-13 11:54 

@agyvihar:

Szerinted miért olyan rövid a mai poszt?

Naná, a felét kihúzatták velem. De valamiből élni kell, s az ember megalkuvó.

 27. Thaddeus Griffin — 2010-08-13 11:50 

@tiboru: Én a magam részéről Illuminált 🙂

 26. Márai Coelhó — 2010-08-13 11:48 

@Márai Coelhó: Javítás: megalapozatlanságát!

 25. Teker — 2010-08-13 11:47 

tiboru, rólad már meg van nyitva az akta a megfelelő fiókban 😉

 24. agyvihar — 2010-08-13 11:46 

@tiboru: vigyázz, mert a végén még érted is eljönnek, hogy írni mertél róluk 😀

 23. Márai Coelhó — 2010-08-13 11:45 

Az előbb írtam egy hosszú kommentet, amiben részletesen és világosan bebizonyítottam az egész sületlen teória megalapozottságát, azonban ez a hozzászólás nyomtalanul eltűnt!

 22. tiboru — 2010-08-13 11:30 

Hm, aggasztóan kevés a komment… Csak nem ŐK szűrik a megjegyzéseket..?

Vagy itt mindenki illuminátus?!

 21. tiboru — 2010-08-13 10:57 

@qwertzuiop1:

Bizonyám! Örülök, hogy ez előjött, mert erről bizony tényleg dokumentumok vannak. Amúgy a 9/11 után szűk két hónappal lőtték agyon, s egyes források szerint valami szenzációs bejelentésre készült….

 20. qwertzuiop1 — 2010-08-13 10:17 

Épp a napokban futottam bele abba a hangfelvételbe, amin szegény Cooper még 2001 nyarán azt találta mondani egy műsorában, hogy a hatalmi elit terrortámadásra készül az USA-ban, és az egészet Osama Bin Laden-re (így megnevezve) fogják kenni, ezzel háborúkat indítva…

 19. tiboru — 2010-08-13 10:06 

@MerchardX:

Aki belép a Konteóbarátok Körébe (itt oldalt), az szavazhat a következő témára 🙂

 18. MerchardX — 2010-08-13 09:31 

Én pl hiszek benne ezért elolvasnék rólla egy cikket. Kár hogy nem lesz, amúgy le a kalappal hogy ilyenekre van energiád és türelmed

 17. tiboru — 2010-08-13 09:26 

@MerchardX:

Az a helyzet, hogy van egy csomó érdekes téma, ami – szerintem – nem kifejezetten összeesküvéselmélet. Ilyenek például a (vélt vagy valós) természettudományos jelenségek, reinkarnáció, világvége-elméletek, jövőbelátás, telekinézis, csoportszex…

Ja, a csoportszex nem.

Szóval attól, mert valami természetfelettinek vagy (jelen tudásunk szerint) megmagyarázhatatlannak tűnik, nem feltétlenül konteó. Szerintem.

 16. MerchardX — 2010-08-13 09:19 

@tiboru: bocs, és halottál már a 2012-es dimenzió váltásról? Ez is nagyon érdekes téma szerintem 🙂

 15. tiboru — 2010-08-13 09:13 

@proletair:

Ezaz! Nem tudtam, honnan olyan ismerős a név. Elsőre valami filozófiai tanulmányra tippeltem, de most rájöttem, hogy üvegcímkéről 😀

 14. proletair — 2010-08-13 09:09 

@tiboru:

A Zwack és az illuminált szavak közötti összefüggést tapasztalatból bizonyítottnak vélem:)

 13. tiboru — 2010-08-13 09:04 

@Lalo:

Ez a Zwack nagyon gyanús nekem…

 12. tiboru — 2010-08-13 09:04 

@SchEdem:

Hát igen; aki például a Rand Corporation tevékenységét harmonizálni képes a KGB-vel, az IMF-fel és a Világbéke Tanáccsal, az mindent tud!

 11. tiboru — 2010-08-13 09:01 

@MerchardX:

Az Új Világrendről elég részletesen megemlékeztem a Bilderberges és a CFR-es posztokban…

 10. tiboru — 2010-08-13 08:59 

@Johnny336:

Amikor miltonnal utoljára beszéltem, ezeket a látszólagos ellentmondásokat úgy magyarázta, hogy az összes JELENLEGI világi és egyházi hatalom eltörlése, majd ők létrehozzák a világkormányt.

A másik ellenvetéssel meg az a helyzet, hogy a magántulajdon eltörlése csak a plebszre vonatkozik. Az uralkodó osztály (korszaktól és rendszeről függetlenül) amúgy is a közöst költi, mintha a magáé lenne.

(Ez utóbbi kitétel természetesen hazánkra és annak mindenkori uralkodó osztályaira, illetve a politikai elitre NEM vonatkozik!)

 9. SchEdem — 2010-08-13 08:51 

Ismet nagyszeru poszt, koszonjuk, tiboru.

Nekem az a The Conspiration to rule the world vazlat tetszik a legjobban. 🙂 Lehet ott azert erdekes dolgokat talalni.

Szerintem mar ket csoport (foleg ha eltero nemzetiseguek) osszehangolt mukodese is oriasi kihivas, de kb 50-et osszehangolni… Nem csoda, ha ide valogatott emberek kellenek. 🙂 Komolyan, ha ezt tenyleg megoldjak, akkor kernek toluk vallalatiranyitasi tanacsokat. 🙂

 8. MerchardX — 2010-08-13 08:48 

Tiboru kérlek legyen a következő az Új Világrend teória. tuti halottál róla és szerintem nem csak egy összeesküvés elmélet.

 7. Lalo — 2010-08-13 08:44 

Kedves tiboru!

Sajnálatos módon kihagytad kiváló összeállításod ismertetései közül Míron Van Fagen: Az illuminátusok című remekművét.

Nekem az a rész tetszett belőle legjobban, amikor isteni segítséggel lebuktak:

“Miután 1784-ben Weisshaupt kiadta parancsot a forradalom elindítására, egy Zwack nevű német úr kiadott egy könyvet az illuminátusok titkairól. Ebben részletesen leírta Weisshaupt tervét. A könyv egy példányát elküldte a francia illuminátusok főnökének, nevezetesen Robes-pierre-nek, akit Weisshaupt megbízott a forradalom tüzének élesztgetésével. A Frankfurtból elindult futárt, aki a könyvet vitte útközben villámcsapás érte. A rendőrség megtalálta nála a felforgató írást, és átadta az illetékes hatóságnak. Miután a bavariai hatóság alaposan áttanulmányozta a tervet, megparancsolta a rendőrségnek, hogy tartsanak házkutatást Weisshaupt újonnan szervezett Grand Orient páholyainak hivatalaiban, és a páholy befolyásosabb tagjainak lakásain. Így újabb bizonyíték került napvilágra, amely meggyőzte a hatóságokat arról, hogy a könyv az összeesküvési terv valódi másolata: az illuminátusok forradalmakat és háborúkat hoznak létre a világkormány megalkotásáért, amelynek Rothschild lenne a feje, amint a trón elkészül.”

 6. Johnny336 — 2010-08-13 08:44 

Vannak gondok ezzel a Cooper fickóval, kicsit ellentmondanak egymásnak az illuminátus tézisek.

Minden világi és egyházi hatalom megszüntetése <-> világkormány létrehozása

A magántulajdon eltörlése is hülyeség, elvégre az illuminátusok befolyásos (tehát pénzes, mert az adja a befolyást és hatalmat) emberek, mi hasznuk lenne ebből?

 5. tiboru — 2010-08-13 08:04 

@Enok mester:

Igen, ezt is írják, de más források szerint Cagliostro volt a minta – és ez a verzió illet ebbe a posztba 🙂

 4. Enok mester — 2010-08-13 07:37 

Sarastro nagymestert inkább a magyar származású Born Ignácról mintázta Mozart, akivel több páholyban is találkozott, lévén, hogy abban az időben Born volt a bécsi szabadkőművesek nagymestere.

 3. Malachi — 2010-08-13 07:24 

ez igazán összeszedett és remek írás volt, csak így tovább!

 2. franxepe — 2010-08-13 07:09 

a mai napra nem kellett volna inkabb vmi pentek 13. kapcsolatos mitoszt, teoriat keresni? persze ez is megteszi 😛

 1. ekSÜN — 2010-08-13 06:29 

Újra egy színvonalas konteo! Gratula

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök