2011-03-03–09:00

Vérvád-konspiráció

Az a meggyőződés, hogy bizonyos (etnikai vagy vallási) csoportok embertársaik vérét használják fel rituális szertartásaikhoz, olyan régi, mint a humán civilizáció. Az elmélet kétségtelenül valós alapokon nyugszik, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a történelem különböző (általában kezdeti) fázisaiban őseinktől nem állt távol az emberáldozat.

Mai posztunkban megpróbáljuk röviden ismertetni a vérvád históriai gyökereit, továbbá azt, hogy miként nemesedhetett világméretű (és napjainkra jórészt zsidóellenes) összeesküvéselméletté az emberi vér tiltott (és olykor gyomorforgató) felhasználásának egykori gyakorlata.

Az emberi vér, ez a rejtélyes (és mint kiderült: nélkülözhetetlen) testnedv már a kezdetektől felkeltette az emberek érdeklődését. Torzonborz őseink meglehetősen egyszerűen (és valljuk be: logikusan) gondolkoztak. Empirikusan megfigyelték, hogy ha embernek vagy állatnak – akármilyen okból – elfolyik a vére, a szóbanforgó élőlény rövid időn belül elpusztul. Az oksági kapcsolat adta magát: a vér az élet hordozója. Innen már csak egy lépés volt a következtetés: ha elfogyasztom X vérét (később finomítva: ha legalább megkóstolom), magamévá teszem mindazt, ami őt erőssé, okossá, bátorrá, gyorssá, akármivé tette.

Nos, a civilizáció és a kultúra térnyerésével a vérpartik száma és intenzitása csökkent, s a kannibalizmushoz hasonlóan visszaszorult; egyre kevésbé volt politikailag korrekt embervérrel leöblíteni egy-egy kiadós vacsorát, még akkor sem, ha Dexter már népszerűbb, mint Obama.

A vér elfogyasztására vonatkozó tabu azonban felkeltette a különböző korok pihent agyú geekjeinek figyelmét, akik aktivizálták kreatív fantáziájukat, a kollektív emlékezet sötét bugyraiból előszedtek régi történeteket, s megszülettek (újjászülettek?) a vámpírok, drakulák, vérfarkasok, szörnyek, bankárok.

No de hagyjuk a néprajzi mélylélektant, s forduljunk vissza a jó öreg vérvád felé.

Radikálisan antiszemita olvasóink biztosan felháborodva olvassák majd, hogy az első (dokumentált) vérvádak keresztények ellen fogalmazódtak meg, méghozzá abban az időszakban, amikor az új vallás elkezdett terjeszkedni a Római Birodalomban, s a titokzatos, akkoriban még igencsak zárt szektaként működő majdani világvallás felkeltette az ideológiai ellenfelek (magyarán: a mindenkori hatalom) figyelmét. A kor hírszerzői és alkotmányvédői olyasféle jelentéseket tehettek le megbízóik asztalára, amelyekből kiderült, hogy a keresztények „Jézus húsát és vérét” veszik magukhoz; azt, hogy mindez szimbolikusan, kenyér és bor formájában történik, már nem minden kémjelentés tartalmazta.

Az első vérvád tehát (mintegy politikai megrendelésre) megszületett, s számos keresztényellenes pogrom elsődleges mozgatórugójává vált.

A köztudottan peches zsidók sem úszták meg sokáig; az időszámításunk szerinti első században élt az egyiptomi Alexandriában egy Apión nevű görög történész és filozófus, aki méltán pályázhat valami VIP-páholyra az antiszemiták túlvilági klubjában. Apión ugyanis annyira nem szerette Mózes népét, hogy csinos kis pamfletben hozta a széles néptömegek tudomására a hírt, mely szerint a zsidó vallási előírások kötelezővé teszik minden hitközségi csoportnak, hogy évente egyszer (lehetőleg széder-estén, pészahkor) egy-egy görög fiúgyermeket feláldozzanak kimondhatatlan nevű, általában haragvó istenüknek, majd azt, hogy a belsőségeket a zsinagógákban jó étvággyal elfogyasszák.

Bizonyos kutatások szerint választási kampány állt a dolog hátterében: Apión barátunk ugyanis kevésnek találta a filozófusi jövedelmet, s politikai (önkormányzati tanácsosi) babérokra vágyott. A probléma csak az volt, hogy választókerületében egyfelől sok volt a zsidó, másfelől meg fő ellenfele is a másik népcsoporthoz tartozott. A vérvád felemlegetése nyíltszíni öldökléssel járt (több ezer áldozatról szólnak a feljegyzések), ráadásul Apión megnyerte a választást, a zsidók meg vakarhatták a fejüket – már ha a nyakukon maradt az események után.

A zsidókkal szemben megfogalmazott vérvád 1144-ben kerül be az európai történelem fő sodorvonalába, amikor az angliai Norwichban a húsvéti ünnepek alkalmával egy William nevű, 12 éves cserzővarga-inas eltűnik a sokadalomban. Élettelen és erősen megcsonkított testét hamarosan megtalálják egy közeli erdőben. Stuart Godwin, a helyi pap megvizsgálja a tetemet, s a sérülésekből egyértelműsíti, hogy csakis a zsidók lehettek. Ezt pár nappal később később a körzeti püspök, Eborard is megerősíti. Az ily módon felhergelt tömegek zsidóvérre szomjaznak, de a helyi sheriff észnél van: egyfelől rámutat, hogy Eborard püspök világi dolgokban nem illetékes (megismétlem: 1144-ben vagyunk!), másfelől pedig bebizonyítja, hogy azok a szemtanúk, akik azt állították, hogy William egy zsidó házába lépett be utoljára élve, nem szavahihetőek.

A tömeges lincselések akkor még elmaradnak, de az elkövetkezendő hetekben a norwichi zsidó közösség 50 százaléka távozik a városból.

Ugyancsak a brit szigeten, a kelet-angliai Lincolnban történt 1255-ben, hogy egy Hugh nevű tizenéves holttestére bukkannak a település szélén egy gödörben. A norwichi történet szinte szóról szóra megismétlődik, azzal a különbséggel, hogy itt a helyi hatóságoknak nem sikerül úrrá lenniük a népharagon: 82 helyi zsidót letartóztatnak, majd (a korabeli büntetőeljárási szabályok által elrendelt kínvallatások után) közülük 18-an töredelmesen bevallják, hogy ők feszítették keresztre a kis Hugh-t, egy Jopin nevű értelmi szerző felbujtására. Ezeket Londonba küldik, ahol elég gyorsan ki is végzik őket.

A ködös Albion gazdagon szolgál még XII.-XIII. századi zsidóellenes pogromokkal, s Anglia urai elmennek egészen odáig, hogy I. (Nyakigláb) Edvárd, a Skótok Kalapácsa (William Wallace, a rettenthetetlen fő ellensége amúgy, meg az Arany-féle Velszi bárdok főszereplője is, de ez most mellékszál) 1290-ben ki is tiltja őket egész Angliából. A királyi rendeletet csak 1656-ban helyezik hatályon kívül.

Tájékoztatásul: a zsidók számára kötelezően viselendő, megkülönböztető színes szalagot legelőször Angliában írták elő 1218-ban, tehát Adolfék előtt több, mint 700 évvel.

Az amúgy józan gondolkozásúnak tartott germán tájakon is viszonylag hamar felüti a fejét a vérvád. A jelenség egyik első, kontinentális megnyilvánulására 1235-ig kell csak várni, amikor Fulda városában koncolnak fel pár zsidót egy keresztény gyerek meggyilkolásának vádjával. 1267-ben Baden mellett két halász egy hétéves lányka holttestére bukkan az Oosbach partján. A már oszladozófélben levő testet beviszik a helyi templomba. Szállítás közben egyszercsak a holttest vérezni kezd, pont akkor, amikor egy helyi zsidó elmegy mellette az úton. Ennél világosabb bizonyítékra nincs is szükség; rutinosan megkínoznak pár pajeszos embert, akik a tizedik köröm letépése után őszinte, feltáró jellegű beismerő vallomást tesznek, s indulhat a kerékbetörés.

Különösen megkapó a dél-tiroli Trient városában született Simon esete, aki 1475 nagyböjtjén (egyúttal pészahkor) tűnt el, majd megkínzott (és szexuálisan meggyalázott) holttestét egy helyi zsidó család pincéjében találták meg, keresztrefeszítési nyomokkal. Ahogy ez már lenni szokott, elkezdődnek a helyi zsidó közösség tagjainak kínzással színesített kihallgatásai, s (nem túl meglepő módon) hamarosan bekövetkeznek a vallomások is. A máglyára 15-en kerülnek, nyolc „társtettest” felakasztanak, ketten öngyilkosok lesznek a tömlöcben.

Trienti Simon esete azért kiemelendő, mert a helyi püspök, Hinderbach előterjesztésére a szerencsétlen gyerekből majdnem nettó szentet csinálnak; több száz „csodát” írnak a számlájára, s 1588-ban V. Sixtus pápa boldoggá avatja, mint a kereszténység mártírját, s az elrabolt, valamint a megkínzott gyermekek túlvilági istápolóját. A katolikus egyház 1965-ig tartja nyilván a kanonizált boldogok listáján, tiszteletét közel négyszáz éven át bátorították. Ekkor azonban VI. Pál pápa átnézi az egykori jegyzőkönyveket és arra a következtetésre jut, hogy ez így elég nagy égés és Simont törli a szaknévsorból.

Mi magyarok se akartunk nagyon lemaradni az európai trendről: az első klasszikus, hazai zsidóellenes vérvádra csak 1493-ig kellett várnunk, amikor a nagyszombati zsidó hitközséget a város főterén felállított máglyák segítségével ritkítják meg a derék városi elöljárók, Szapolyai István nádor hathatós támogatásával. Az elkövetkezendő évszázadokban sor került még jó párra, de ezek közül már csak a híres/hírhedt tiszaeszlárit említjük.

1882. április elsején a déli órákban Tiszaeszláron eltűnik egy 13 éves keresztény lány, Solymosi Eszter. Miután keresése eredménytelen, pár nap múlva a településen elterjed a hír, miszerint Esztert a húsvéti kántorválasztásra összegyűlt zsidók gyilkolták meg. Ezt a verziót (egy négyéves és egy tízéves gyerek tanúvallomása alapján) elkezdik vizsgálni, majd az egyre erősödő antiszemita nyomás hatására 14 zsidót vád alá is helyeznek. Nem részletezem, hiszen a neten (is) számtalan helyen lehet olvasni a történtekről, de a lényeg: két év bűnvádi eljárás után bizonyítékok hiányában az összes terheltet felmentik.

Az eszlári események egészen a mai napig érzékelhető nyomokat hagytak a magyar antiszemitizmus és az összeesküvéselméletek talaján. Az 1998-as körmendi gyermekgyilkosság kapcsán (nem tudom, emlékeztek-e rá: a Tánczos Gábor-esetről beszélek, ami önmagában is egy konteó), szóval akkor is lábra kaptak olyan találgatások, melyek szerint rituális emberölés történt, és természetesen a zsidók keze van a dologban. Olyat is lehetett hallani, hogy egy zsidó vállalkozó a brutálisan meggyilkolt 11 éves Zsófi vérével „szentelte fel” a hamarosan beüzemelő üdítőital-palackozó gépsorát.

Nem mehetünk el szó nélkül Gottfried Henschen, középkori jezsuita hittudós (és botcsinálta anatómus), írásban és számtalan prédikáció során is megerősített teóriája mellett, melynek értelmében a zsidó férfiak hímvesszőjükön keresztül rendszeresen menstruálnak, s a vérveszteséget kizárólag keresztények feláldozásával, vérük elfogyasztásával tudják pótolni. 

A XVII. századi lengyelországi zsidóellenes megmozdulások egyik oka a vérvád felelevenítése volt a vasárnapi szentmisék alkalmával; több hullámban sokszáz (más források szerint több ezer) zsidót koncoltak fel a felháborodott katolikus hívek, s a pogromok hatására a galíciai rabbitanács azt tanácsolta a zsidóknak, hogy a pészahkor hagyományosan fogyasztott vörösbor helyett – jobb a békesség alapon – a jövőben inkább fehéret használjanak, a további félreértéseket elkerülendő.

Érdekes, hogy a vérvád mint intézmény (ha egyáltalán lehet ezt mondani) csak igen későn érkezett meg a Közel-Keletre. 1840-ben egy olasz származású, Tommaso atya nevű kapucinus szerzetes (aki orvosként dolgozott az egyik damaszkuszi kórházban) szolgálójával együtt nyomtalanul eltűnik. A francia konzul (Ulysse de Ratti-Menton, aki ráadásul hivatásos diplomata is volt, ugyanakkor nagyon nem csípte a zsidókat) szemrebbenés nélkül a „széles körben közismert, undorító zsidó szokásokról” beszél és a zsidókat jelöli meg, mint elsőszámú gyanúsítottakat.  Tizenhárom zsidót le is tartóztatnak, megkínozzák őket, ketten belehalnak a bánásmódba, további két ember öngyilkos lesz. És persze utcai zavargások, zsinagóga-felgyújtás, spontán lincselések színesítik azt az évet szerte a Közel-Keleten. Végül igen magas politikai szinten kell beavatkozniuk az európai nagyhatalmaknak, hogy a muszlim hatóságok ejtsék a vádat (Damaszkusz akkoriban Egyiptomhoz tartozott, s a franciáknak és a briteknek azért volt némi befolyásuk Kairóban).

Hab a tortán: 1983-ban a szíriai védelmi miniszter, Musztafa Talassz altábornagy (írói munkássága részeként) kiad egy könyvet (a roppant szellemes című Cion maceszét), melyben nemcsak megismétli a 150 évvel korábbi damaszkuszi vérvádat, de (igen élénk fantáziájának bizonyítékaként) jócskán túl is pörgeti a dolgokat, mert olyan részletesen (és naturalista módon) írja le például a jelenetet, amint a zsidók egy kiélezett menórával (!) vágják el Tommaso atya torkát (a vért természetesen a maceszgombócba keverve), hogy bármelyik horrorfilm-rendező ujjongva csapna le a forgatókönyvre.

Hogy a vérvád továbbra is élénken foglalkoztatja egyes körök fantáziáját, mi sem bizonyítja fényesebben, mint az, hogy (főként az iszlámhitű országokban) időről időre újabb és újabb „tudományos értekezések” látnak napvilágot a témában. Így például 2002-ben a szaúd-arábiai Fejszál Király Egyetemen teológiát oktató Umajja al-Dzsalama írt egy tanulmányt, amelyben már azt is tárgyalja, hogy a korszerű tudomány vívmányait felhasználva a zsidók immáron liofilizáltformában is tárolják a keresztény vért, hogy vízzel keverve bármikor rendelkezésre álljon (vagyis a neszkávéhoz hasonlóan fagyasztva szárítják és így tartósítják). 

A muszlim populáris kultúra még a szappanoperát is bevetette, mint csodafegyvert: az Al-Manar („Irányfény”, “Jelzőfény”) nevű, libanoni központú, főként iráni pénzen működő, műholdas sugárzású tévéadó az Al-Shatat („A teve”, “A diaszpóra”) című folytatásos teleregényében többször felbukkannak zsidók, akik közül kiemelkedik egy nagyon gonosz arcú rabbi. Nos, ő az egyik epizódban éppen elvágja egy keresztény gyerek torkát, vérét egy keresztelőmedencének tűnő edénybe csorgatja, és sátáni kacagással mindeközben odaszól egyik hittársának: „Ettől lesz ám ízletes a macesz!

Mindezek fényében talán nem tűnik túlzásnak az amerikai, francia, kanadai, német és spanyol kormányok döntése, hogy a területükön működő műsorszóróknak megtiltotta az Al-Manar adásának továbbítását. Az adó az USA-tól ráadásul 2004-ben megkapta a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) címkét, amit tényleg csak a nagyon combos terrorcsoportok és egyének érdemeltek ki, no meg az őket támogató szervezetek.

Az antiszemiták természetesen ugyancsak konteót látnak az egész vérvádas dolog mögött. Szerintük a cionista világösszeesküvés (és a mindenhol jelenlévő zsidó lobbi) egy furmányos dupla csavarral próbálja elhitetni a világgal, hogy egy antiszemita világösszeesküvésről van szó, így próbálva a nemzetközi közösség szimpátiáját maguk mellé állítani.

Láthatjuk tehát, hogy kétezer évvel Apión alexandriai proklamációja után a vérvád – köszöni szépen! – él és virul. 2005. januárjában az orosz törvényhozás húsz tagja nyilatkozattervezetet nyújtott be az Állami Duma elnökének, melyben a zsidó szervezetek oroszországi betiltását kezdeményezik. A két ok: ezen szervezetek deklarált oroszellenessége, illetve „az általuk vallásgyakorlás címén folytatott rituális gyermekgyilkosságok”.

A sors iróniája: biztosan sokan tudjátok, hogy a vér (bármilyen vér) fogyasztásának tabuja a zsidóknál olyan idős, mint maga a vallásuk; hitéletük előírásait betartó izraelita embertársaink körülbelül olyan elfogadhatatlannak tartják például a jelen sorok írója által igen kedvelt véreshurka vagy a hagymás vér elfogyasztását, mint mi a száznapos tojásét vagy a majomagyvelőjét. A kóser zsidók még húsból is csak olyat ehetnek, amelyből előzetesen minden vért eltávolítottak. Ezek után őket szopatni ezzel a véres sztorival… hát, merész, na.

Mondom ezt annak ellenére, hogy pár évvel ezelőtt egy bevállalós római rabbi írt egy könyvet, amelyben azt bizonygatta, hogy a középkorban igenis elképzelhető volt egyes zsidó szubkultúrák részéről, hogy rituális céllal emberáldozatokat mutattak be. Ariel Toaff művét (Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali, vagyis “A véres húsvét; Európai zsidók és a rituális gyilkosságok”) azóta többen ízekre szedték és cáfolták az abban leírtakat. Toaff doktor végül visszavonta állításait, de a balhé (szakmai berkeken belül) még mindig tart.

És hogy ne folyton a pechvogel zsidókon köszörüljük a nyelvünket: 1996-ban evangélikus keresztények számos csoportja beadvánnyal fordult az USA Kongresszusának Külügyi Bizottságához, hogy vizsgálják ki azokat a híreket, melyek szerint a kínaiak vallási előírásai (!) és hagyományai egészségesnek (sőt: egyenesen kívánatosnak) tartják emberi magzatok időről időre történő elfogyasztását, egészségmegőrzési és életmeghosszabbítási céllal.

Nos, kedves barátaim, ez volt a vérvád rövid bemutatása. Számtalan releváns sztori kering fel s alá, de úgy érzem, sikerült érzékeltetnem az ezzel kapcsolatos, földrészeken és évezredeken keresztülnyúló világkonteó alapjait.

Megszakítjuk a blog hagyományait és most nem biztosítunk szavazási lehetőséget; az az igazság, hogy kicsit ízléstelennek tartanám. A véleményeknek természetesen továbbra is helyet adunk a kommentek között, hangsúlyozva, hogy az öncélú gyűlölködés eddig sem tartozott, és a jövőben sem tartozik a bloggazda által komált megnyilvánulási formák közé, s adott esetben szemrebbenés nélkül élni fog a moderálás és a kitiltás eszközével. Számtalan olyan fórum van a neten, ahol az érzelmek és az indulatok korlátozás nélkül kinyilváníthatóak; ez a blog deklaráltan nem ilyen. Köszönöm a megértést.

 

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

474 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 472. kgyuri0 — 2016-09-28 17:51 

@h1jcsaba:

Kétségtelen, hogy a kommunisták .vs. nácik csak bizonyos esetekben fennálló valós
ellentétpár.
Valóban lehet tekinteni a normális .vs. abnormális ellentétpárt,
de ez is elég esetleges, valós és lényegi ellentétpár sztem
a demokrata .vs. antidemokrata,
más szóval ugyanez a liberális .vs. illiberális

 471. meggymag — 2015-10-11 09:57 

@h1jcsaba:468.

Kedves h1jcsaba, most válaszolok, mert röviddel Szept. 2.-a után elutaztam, hosszú idöre.
Feltételezem, hogy a 468.-ban Szerb Antalról, az irodalomtörténészröl írsz választ, akivel itt és most nem nagyon tudok mit kezdeni, hacsak nem töle származik az általam idézett újrafogalmazása az antiszemitizmusnak.

A 467.es hsz.-mben (lehet, hogy túl kurta-furcsán) a Te „-akkor antiszemitának tartana-tehát semmi ilyet nem mondok, sok igaz arab stb barátot ismerek,..) DD….“-t véltem azzal kiegészíteni, hogy arabokkal barátkozó ember nem nagyon lehet antiszemita -kivételek mindenhol vannak- merthogy úgy az arab mint még a palesztin népek is mind szemita népek.
Szándékosan átugorván azt a tényt, hogy a közvéleményben polgárjogot kapott ez az enyhén szólva szamárságnak titulálható antiszemitizmus/antiszemita szó, ami kizárólag a zsidókat illetö kritikát, szidást v. ellenségeskedést jelenti. (Hogy ez kinek az ötlete volt, azon néha elkonteózom, de az is lehet, hogy csak tömegostobaság.)

Mivelhogy még számos szemita nép él e Földön akikkel „a zsidók“ hadilábon állnak vagy álltak, v. állni fognak, annak utánna a legszárazabb logika szerint „a zsidók“ volnának a tulajdonképpeni legnagyobb antiszemiták. Hogy ez így senkinek nem jön be… És továbbra is gátlástalanul antiszemitázik a világ apraja és nagyja…

 470. petiba — 2015-10-10 22:00 

Nem tudom már, itt esett-e szó(vagy a körmendi gyerekgyilkosságnál) arról a bizonyos videóról, amiben egy elváltoztatott arcú amerikai nő beszél gyermekkori traumatikus élményeiről egy Oprah műsorban.
Többször leszedték már a tecsőről, de sokan elmentették. Most megint megtalálható (gondolom egy rövid ideig) sőt, már látható a nő arccal, névvel. Kapott is már mindenféle fenyegetést, de egy konteós számára az azért gyanús, hogy még egyáltalán él…
Nevére rákeresve angol wiki oldal jön elő (még)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Awareness_Center

Vicky Polinról van szó.

 469. h1jcsaba — 2015-09-02 11:21 

@tiszapolgari: Ide illő ez a vicc : A lóversenypályán Kohn észreveszi, hogy egy pap belopakodik az istállóba és megáldja az egyik lovat.
Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri.
A következő héten futam előtt elbújik az istállóban.
Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 10 dollárt a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 100 dollárnyi nyereményt.
A következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 10.000 dollárral lesz gazdagabb.
A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, majd – miután ismét kileste a papot – minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra. Azonban ez a ló teljesen lemarad, majd féltávnál összeesik és kileheli a lelkét.
Kohn felháborodva rohan a paphoz:
– Atya, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a célba se tudott érni!
A pap a fejét csóválja:
– Látod fiam, ez a baj veletek, zsidókkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől !:):)

 468. h1jcsaba — 2015-09-02 01:48 

@meggymag: Kedves Meggymag Szerb-anti nem volt sem szerb, sem anti 🙂
Magyar volt : sajnos “Egyik diktatúra sem viseli el a szabad gondolkodókat, legfeljebb eltérő ürügyeket konstruálnak a kinyírásukra aszerint, hogy a társadalmat horizontálisan, vagy vertikálisan akarják-e felszeletelni és az így kialakított rétegeket egymás ellen kijátszani. Magyarán ha a népeket egymás ellen kijátszó nemzeti szocializmus szemében a kikeresztelkedett Szerb Antal volt szálka, akkor az osztályharcon (ez a szó már önmagában agyrém) alapuló nemzetközi szocializmusban a polgár és entelleküel Szerb Antal lett volna az „osztályellenség”, sőt ha az egyházi lapban megjelent írásait veszik, a „klerikális reakciós” bélyeget is rá akasztották volna, akinek az egyik ÁVH-s kényszermunkatáborban kell végeznie. A határ tehát nem a kommunisták/nácik között húzódik, mert a kettő egy tőről fakad. A határ a normalitás és abnormalitás között húzódik. Azt nem mondom, hogy keresztény erkölcs (10 parancsolat) alapjain állók és azt tagadók között, mert más vallások is keretet adnak a normalitásnak.” Ez is egy vélemény- akár az enyém is lehetne, de plagizáltam 🙂 De én is mondhattam vóna 🙂 DDD Őt hová sorolnád? anti? szemita ? szerb?

 467. meggymag — 2015-09-01 17:20 

@h1jcsaba:463.

Az arabok szemita népek mint a palesztinok is.

Eccer aszonta valaki,hogy a 2.vh. végéig az volt az antiszemita, aki nem szerette a zsidókat. A 2.vh. után azok az antiszemiták, akiket a zsidók nem szeretnek.

 466. gigabursch — 2015-08-31 07:55 

448. @tiszapolgari:
Akkor segítek:

VEDD_TUDOMÁSUL!

Értve?
Toleranciabajnok…

Tanuld meg tudomásul venni és ne szövegelj folyamatosan, mint egy elakadt lemezjátszó.
Képzeld a világon vannak még olyan emberek, akik gondolkodnak és a rendelkezésre álló források tekintetében más eredményre jutnak, mint Te.
S ha nem tudod elképzelni, az a megint csak a Te bajod.

 465. szofi — 2015-08-30 11:47 

Nem tudom, hogy az eredeti témával kapcsolatban volt-e szó Tánczos Gáborról? Mert érdemes elolvasni ezt a honlapot:

http://allambunozes.blog.hu/2007/10/13/het_evig_volt

7 évig volt titok! : Egy mai napig titokban tartott levél tartalma a körmendi gyermekgyilkosság valódi elkövetőiről és eltussolóiról.

 464. petiba — 2015-08-30 10:17 

@h1jcsaba:

Megvolt, köszönjük 🙂
Bácsizás rád látatlanban jobban illik, mint rám.

Egy érlelt rozskovászos vekni került ki a sütőből, némi juhtúróval, vacsora előtt szedett paradicsommal, és egy 2012-es zinfandel nyitódott ki melléjük.(igaz, kalilforniai,de borügyben jöhet némi kis internacionalitás)
Dejszen, mitagadás, jó kis véráldozat vót,na!

😀

 463. h1jcsaba — 2015-08-29 20:16 

@petiba:
Jó étvágyat a ” jól megérdemelt vacsihoz” Kedves Péter-
( nem bácsizlak , mert lehet inkább rám illik) -azért óvatosan a borral, mert még megvádolnak, mert ugye a friss kenyér és a bor az : ” én testem ,én vérem” -mondja a pap , ha áldozatot mutat be – tehát véráldozat Krisztus emlékére : az utolsó vacsoránál. Tiszapolgári barátunk , pedig megnyugodhat -mert szerintem mi nem gyűlölködünk, csak szeretünk tiszta VIZET (nem bort és vért ) önteni a félig üres félig telt pohárba. ( persze ha még azt is hozzáteszem, hogy nem mi vagyunki a “gyülölet népe” -akkor antiszemitának tartana-tehát semmi ilyet nem mondok, sok igaz arab stb barátot ismerek,..) DDDDDDDDDD

 462. petiba — 2015-08-29 19:05 

@tiszapolgari:

De, dehogynem. Olyan hosszú ideje és olyan kitartóan győzködsz, sajnos linkek nélkül, kérdésekre való választ elsumákolva, mellébeszélve, hogy attól félek, közben nem jut időd gyereknevelésre, sportolásra, hasznos időtöltésre. Mi ez a nagy izgalom a vérvád témakörében? Mire ez a nagy izgalom, ha szóba kerül a téma? Megéri? Vagy muszáj?

A tévedés már ott kezdődik, hogy a témát nem én vetettem fel, nem én írtam a konteót.
Ott folytatódik, hogy ez itt egy kommentoldal, tehát ide akkor jövünk, amikor szórakozunk, beszélgetünk, jóízűen vitázgatunk, kikapcsolódunk. Nálad ez biztos máshogy van, ezért aggódsz feleslegesen a családi életemért XD

Ha nem magadból indulnál ki, akkor ilyen buta kérdést sem tennél fel, hogy megéri-e. Micsoda? A szórakozás? Az igen. Rendkívül mulattat mindig, amikor megjelennek az ügyeletes szerecsensuvickolók. Na jó, elfogadom a kérdést, visszavonom a buta jelzőt. Igen, megéri, érdekes, és szórakoztató az oldal is, és a helyi mosónők igyekezete is.

De most, hogy a mellébeszélés témakörében is partner voltam, esetleg visszatérhetünk rég megválaszolatlan kérdésekre, vagy mész gyereket fürdetni, vacsiztatni?
Nálunk most került ki a friss kenyér a sütőből, és most jön a jól megérdemelt vacsi, meg egy kis kvaterkázás. Remélem ezzel megnyugtattalak a családi életemre vonatkozólag. (is) 😉

 461. h1jcsaba — 2015-08-29 18:48 

Itt is szó esik a vérvádról , de ez már a humor és vicc kategória -mert vannak akik nem értik a viccet, csak ha ők viccelődnek
pl a A Szentkoronánkon, (smicisapka) vagy a tetemcavat a Szentjobb , bőgatyáznak stb stb -mert nekik lehet ők a kiválasztottak, Tehát viccelődjünk mi is: (tomcattel)
Tomcat -a a tolvajkergető már előzeteben van vajon még mindig- nem tudok róla semmit-mert nem az önbíráskodás , hanem a Bombagyár miatt lehet ? érdemes meghallgatni smile hangulatjel

https://www.youtube.com/watch?v=VEFrzYN5t9Y

 460. tiszapolgari — 2015-08-29 18:21 

@petiba:

„Drámai tévedésben vagy.”

Nem, dehogyis. Olyan hosszú ideje és olyan kitartóan győzködsz, olyan kitartóan linkeled be a kiragadott részleteket, hogy attól félek, közben nem jut időd gyereknevelésre, sportolásra, hasznos időtöltésre.
Mire ez a nagy izgalom? Megéri?

 459. petiba — 2015-08-29 18:02 

@tiszapolgari:

Drámai tévedésben vagy.
Nem az én fájdalmaimról beszélgetünk itt, (mindig ilyen ööööö …”merész”… következtetéseket vonsz le mások mondandójából?) és nem a te (vélt vagy valós) utálatodról, hanem vérvádról.
Tudod, mifelénk az úgy van, ha az emberrel valaki nem ért egyet, akkor MI nem utáljuk, nem fenyegetjük antiizéistapista vádakkal, hanem próbálunk források alapján vitázni.

{„Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot, ha pedig Amerikában kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. És a szervezet erős, és sok pénze van, a kapcsolat pedig az amerikai és az izraeli zsidó intézmények között nagyon erős, ők pedig különösen erősek Amerikában…” (Sulomit Aloni, Izrael volt oktatási miniszter}

Azért remélem érted-érzed a különbséget.
Ugye, még mindig a vérvád konspiráció blogban vagyunk?

 458. tiszapolgari — 2015-08-29 17:15 

@petiba:

Miért fáj neked, hogy én nem akarok utálni másokat?

 457. petiba — 2015-08-29 16:08 

@tiszapolgari:

Malacka, ezért tanulmányozd figyelmesen a Talmudot: Mármint a TÉNYLEG eredetit, ne a szépített változatot, amit kisiskolások részére szemezgetett a rabbitanács.

” Fiam, az Írások szövegeinek tanulmányozására fordíts több figyelmet, mint a Tóra (Ótestamentum) szövegeire.”
Erubin 21b (Soncino)

Osztán:

Zsidó történelem, zsidó vallás könyvében (Dr. Israel Shahak)

http://www.angelfire.com/home/ishahakny/

és (Bernard Pick) Jézus a Talmudban könyvekben (1957es kiadás 105-106o.)

szépen alátámasztják a Talmud rasszizmusát és gyűlölködését, és azt, hogy a zsidók, akik tagadják a tényleges Talmudi tartalmat, azok hazudnak.
(nem véletlen)

És akkor arról a “Bibliás” cuccal még nem is foglalkoztunk, hogy szegény Izsákot is jól leállatáldozatoztad, ejnye, ejnye…

 456. tiszapolgari — 2015-08-29 15:44 

@petiba:

Bocikám, a Bibliában soha nem ember-, hanem kizárólag állatáldozatokról van szó.
Ott van benne, olvasd el, a kivonulás előtt a házakat juhok és kecskék vérével jelölték meg, nem ártatlanul meggyilkolt egyiptomi gyerekekével.

 455. petiba — 2015-08-29 15:22 

@tiszapolgari:

És te nyilván eredetiben olvasod mindkét Talmudot, meg a magyar és az angol fordításokat is (melyek fedik egymást) így nyilván pontosan tudod, (ja, nem bocs, csak TARTOD),hogy melyik az “eredeti”, a valós.

“A Biblia meghatározóbb a téma szempontjából, mint egy youtube videó”. Ja. Hát lehet. Akkor ismételjük át a Biblia ide vonatkozó részeit.

(A vérről – a Biblia szerint):

A Bibliában a halál, az Úr pusztító haragjának jele (az egyiptomi tíz csapás egyike) a folyók vizének vérré változása (Kiv 7,14–25).

VÉDELMET jelentett a ZSIDÓK számára: AJTÓFÉLFÁIKATAZ ÁLDOZATI BÁRÁNYOK VÉRÉVEL JELÖLTÉK, így megóvták elsőszülötteiket a tíz csapás öldöklő angyalától (Kiv 12,22–24).

(A VÉRT) Az élet és a lélek székhelyének tekintették, fogyasztása ezért tiltott (MTörv 12, 16; 12,22–25; Lev 17,14).

A mensest tisztátalanságnak tekintették, amely után csak szertartás által tisztulhattak meg az asszonyok (Lev 15,19–30).

A MEGTISZTULÁST AZ ÁLDOZATI VÉR BIZTOSÍTJA: „a test élete a vérben zajlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezhessétek vele az ENGESZTELÉS SZERTARTÁSÁT ÉLETETEKÉRT, MERT A VÉR SZERZI MEG AZ ENGESZTELÉST AZ ÉLET SZÁMÁRA” (Lev 17,11).

Pál apostol az ószövetségi véráldozatot így magyarázza: „…a TÖRVÉNY szerint majdnem mindent VÉRREL TISZTÍTANAK MEG, és VÉRONTÁS nélkül nincs BŰNBOCSÁNAT” (Zsid 9,22).

Kis ráadás, Jézus a zsidókhoz (ja, lehet, ezért fattyúzzák le Jézust és kurvázzák le Szűzanyát)

János ev. (Károli)

37.
Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.
38.
Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok.
39.
Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.
40.
Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.
41.
Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.
42.
Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.
43.
Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.
44.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
45.
Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.
46.
Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?
47.
A ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.

Akkor megegyeztünk ugye, a Biblia meghatározó?

 454. tiszapolgari — 2015-08-29 12:46 

@szofi:

Ha választanom kellene, hogy melyiket tartom eredetinek, a Talmudot tartanám annak, nem pedig a hamisítványait.
És – a blog eredeti témájánál, a vérvádnál maradva – természetesen a Tízparancsolatot és a Bibliában leírt étkezési szabályokat/tilalmakat tartom ősforrásnak. Úgy is mondhatnám, hogy a Biblia meghatározóbb a téma szempontjából, mint egy youtube-videó.

 453. szofi — 2015-08-29 10:39 

@tiszapolgari:

Ez komoly? És el is hiszed, amit ők fordítottak azzal a szándékkal, hogy megcáfolják a gojok által megismert Talmud tartalmát? Ti még mindig ilyen naivak vagytok? Tényleg megérdemlitek azt a véleményt, amit Begin mondott a Knessetben: “Mi zsidók annyiban különbözünk a többi embertől, mint a többi ember a rovaroktól…”

Ha egy tanácskozáson hallod ortodox zsidók szájából, hogy meg lehet ölni a csecsemőket is, ha feltehetően ellenség lenne, amikor megnő, akkor elhiszed? Ugyanis fenn van az interneten egy tanácskozás, ahol ezt megbeszélik egy zsidó író könyve kapcsán, aki ugyanezt megírta.

https://www.youtube.com/watch?v=iHXuCB18HHY

A könyv címe: Torat Ha’Melech (A Tora királya) írta Yitzhak Shapiro rabbi

 452. tiszapolgari — 2015-08-29 10:24 

@h1jcsaba:

Ha akarod, be tudok másolni olyan linkeket, amelyek a Talmud szándékos, esetleg a nyelvezetének nem elég alapos ismeretéből fakadó félrefordításokat elemzi. Ezek egyike többek között épp a három évnél fiatalabb kislányok megerőszakolására, illetve a nemzsidók megölésére vonatkozó állításokat cáfolja.
De mivel ezek a cáfolatok mind zsidóktól származnak, attól tartok, hogy nem tekintenéd őket megbízható forrásoknak.

 451. h1jcsaba — 2015-08-29 00:35 

@tiszapolgari:
” másik ember ” – ha goj akkor az más – ez csak a zsidókra igaz:
fentebbről ídézve
“A másik ember meggyilkolására (tehát nem a csatákban, háborúkban való ölésre) vonatkozó szigorú tilalom a zsidó vallás legalapvetőbb törvényeinek egyike.”

tehát más vélemény szerint:

” ..zsidóság egyik szent könyve, a Talmud erõszakos cselekményre buzdítja a zsidókat a keresztényekkel szemben. “A Talmudban is szerepel, hogy a gójokkal szemben minden eszköz megengedett, (…) Egy gój megölése nem bûn, de benne vannak ilyen érdekességek is például, hogy egy három év alatti kislányt nyugodtan meg lehet …, mert ugye visszanõ a szûzhártyája” – idézte a nagy felháborodást kiváltó mondatokat a szerdai Népszava, és részben a szerdai Népszabadság is. (Szerk. megj: A felháborodás természetesen nem azért tombol, mert a kereszténygyûlölõ zsidóság a mai napig erre a könyvre alapozza “értékrendjét”, melynek következtében ellenünk folytonos háborút viselve él köztünk, hanem azért, mert valaki erre fel merészelte hívni a figyelmet.)”
Forrás: https://kuruc.info/r/26/15770/

 450. gacsat — 2015-08-28 15:09 

@kgyuri0:
Csoportokat és etnikumokat statisztikákon keresztül lehet megismerni. Ezek meg igazolják a sztereotípiákat. Azért sztereotípiák, mert általában igazak.
Milyen embertelen és immorális, hogy ezek a fránya farkasok mindig megeszik a bárányokat. Legyünk emberségesek, és akadályozzuk meg.>> Kihalnak a farkasok, majd a bárányok is.
Vagy legyünk igazságosak? Adjunk farkasokat a bárányoknak reggelire.

Bizony, inkább realistának kell lenni.

 449. meggymag — 2015-08-28 14:54 

@tiszapolgari:448.

“A szigorú tilalom…”, az kétségtelen.
Nem is kommentálom azt.
Ugyanakkor meg lehet/”kell” jegyezni,hogy ilyen természetü alapvetöen szigorú tilalom más, egyistenhívö vallásban is ott van. A történelmi gyakorlatban azonban adott esetben mégsem képezett akadályt. Magyarázat vagy kimagyarázat kíséretében vagy anélkül.Bizonyítottan vagy anélkül, nyilvánosságra hozatallal vagy anélkül.

 448. tiszapolgari — 2015-08-28 08:45 

@gigabursch:

„tudomásul vehető, hogy van akinek eltér a véleménye a tiedtől.”

Azért nem vehető tudomásul, mert a vérvád megalapozott vagy minden alap nélküli volta független a kettőnk eltérő véleményétől. Ez nem egy eldöntendő kérdés, mint a tökfőzelék vagy egy Bud Spencer-film, hogy az egyik ember szereti, a másik meg nem.
A másik ember meggyilkolására (tehát nem a csatákban, háborúkban való ölésre) vonatkozó szigorú tilalom a zsidó vallás legalapvetőbb törvényeinek egyike.

 447. gacsat — 2015-08-27 20:35 

Az 1872es tiszaeszlári ügy sima eltünési ügyként indult, majd gyilkossági ügy lett belőle. Vérvádról csak a zsidó ujságok írtak. A keresztények körében elterjedt pletykát, ti. hogy a vért a pészahi pászkába tették volna a tárgyaláson cáfolták. Mindenki azt vallotta, hogy a gyilkosság idején már volt pászkájuk. Az ember egyébként kóser táplálék. (Különben a csecsemők éhen halnának.) Tehát az ember levágása is a sakter dolga.
Swarz Móric vallomása szerint a lányt egy székhez kötözték, a lábát megmosták, és az egyik sakter jelölt elvágta a nyakát. A vérét egy tálban fogták fel. Hogy mi lett a vérrel, nem derült ki. Amikor vagy egy hónappal később a helyszinen szemlét tartottak, az állítólagos helyszinen (a zsinagóga előterében) a döngölt föld ki volt cserélve.
Swarz Mórichoz a védelemnek nem volt kérdése. A Times szerint a nyíregyházi tárgyalás a világ legigazságosabb tárgyalásaa volt.

 446. gigabursch — 2015-08-27 08:02 

@tiszapolgari:
Ha nem teszel ilyen komolytalan megjegyzést, akkor is tudomásul vehető, hogy van akinek eltér a véleménye a tiedtől.
Tudom nehéz…, ez van,tudomásul veszem.
Remélem Te is tudomásul veszed, amit fennebb írtam,

 445. tiszapolgari — 2015-08-26 20:34 

@gigabursch:

„A vérvád… megalapozható és így elhihető.”

Milyen váratlan fordulat!

 444. tiszapolgari — 2015-08-26 20:33 

@gigabursch:

„Hogy mit gondolok a vérvád elhihetőségéről?
Még nem tudom.
De ígérem, válaszolok rá.”

Juj, de izgi!

 443. gigabursch — 2015-08-26 12:50 

432. @tiszapolgari:
441. @gigabursch:

A vérvád elhihetőségéről.

Nos, nekifutottam még1× az egész történetnek, meg elmerengtem az összes hsz-on.

A vérvád mögött – épp a fenti tisztázó kérdések alapján – maga az ölés és nem a fogyasztás van.
Ha viszont nem étkezésről, italozásról szól a dolog, akkor itt az ölés, és azon belül maga az áldozás, áldozathozatal került kiemelkedő szerepbe, következésképpen – főleg a fentebbi alapos idézetek és szövegkörnyezetek alapján – arra a tevékenységre, amire “használható”, nos az alapján szerintem a vérvád, mint jelenség és mint tevékenység: Megalapozható és így elhihető.

 442. meggymag — 2015-08-25 16:53 

@jukeey:438.

„Nem vagyok egy bibliakutató, de úgy vélem, bármely szövegrész alapján csak teljes szövegkörnyezet ismeretében vonható le következtetés (már ha van értelme). Mondjuk ilyen pár szavas idézeteknél minimum az előtte és utána jövő néhány sort illik átnézni, bár az egész fejezetek sem állnak többől 20-30 sornál. „

Ezt így illik, de mégsem változtat semmit az áldozathozás és a vér jelentöségéröl mint olyanoknak. Az egész történelem elötti idökbre, az ókorra és így tovább, érvényes és használatos az élet feláldozása, ami nehezen történhetett meg „vér nélkül“.

„Így azzal kezdeném, hogy vannak valóban pikáns részek is a könyvgyűjteményben, melyekben még csak nem is szerepel a vér szó, az első ilyen mindjárt az elején…“

Úgy tanítják és én is úgy tudom, hogy az Ótestamentum szerint a vér az egyetlen Istené, amiért nyilvánvaló, hogy azt nem szabad/lehet fogyasztani, csak áldozati célokra használni, ami egyfolytában és folyamatosan meg is történt – akkor is ha az írásokban elöfordult a vér mint szó is, vagy nem. Nem mindegy és nem pikantériásak a leírt történetek, pont úgy kell öket venni, ahogy vannak az egyetlen Isten hatalmát bizonyítandó és szemléltetendö.
Csak úgy, „pikáns részek“ -et emlegetni az egyetlen Istenröl és a hozzáfüzött zsidó történelemröl szóló szent könyvben, az, már megengedj, de határos a szándékos népbutítással.
Mindenki tudja, hogy a modernebb idökben lehetséges a szent könyvek tartalmának ilyen vagy olyan csavargatása, csak nem lehet azt komolyan venni. Nem a hit szempontjából.
Minden ótestamentumi könyv és annak minden szava azok bövebben kiíratlan jelentése nélkül is egyértelmü és szent a hit szempontjából. Pl. Az Énekek Éneke is. Azért írták e könyveket és úgy ahogy, -meg vették fel amelyiküket, a kánonba- mert kétségtelen és szószerinti a zsidó népet és annak történelmét igazító Isten viszonya. A leírt események, történetek úgy veendök a hit szempontjából, ahogyan azokat leírták.

Nem véletlen és teljesen világos, hogy ha azt kérte az Isten Ábrahámtól, hogy áldozza fel neki az elsöszülöttjét, akkor az mivel jár. Az is világos és félreérthetetlen, hogy Ábrahám mire határozta el magát, attól függetlenül, hogy elöfordul vagy nem a vér mint szó. Nemcsak az én számomra, hanem már Ábrahám számára is. Vagy fordítva, az a helyesebb: azért világos a kései olvasó számára mert az már Ábrahám számára is világos volt.
A menses-szel kapcsolatos dolgok sem higiéniai jelentöségüek, az elöírt tisztálkodás is rituális jellegü és nem higiéniai mert vérröl van szó, ami az emberben folyik, de nem az övé.
Tudod mindezt nagyon jól, s ha mégsem, kérdezz meg egy tudó rabbit.

A 19. században elkezdödtek a kutató ásatások, a szövegek tanulmányozása, stb. És kimondottan csak ezek eredményeként lehetne mendemondákról beszélni, mégis, még a tud. szövegek sem használják ezt a megnevezést.
A tényleges történelem nem felel meg az ótestamentumi szövegeknek (kivéve részben a Józsué, a Bírák, a Sámuel, a Királyok könyveit. Prófétáké ), csakhogy annak nincs a hit szempontjából semmi jelentösége.
Jól össze lehet a kettöt keverni, ha úgy passzól vagy ha nem világosak az ismereteim.
Keverésre adhatnak még lehetöséget a kisegítöen értelmezö, a „mindennapi használatot“ segítö könyvek, mint pl. a Talmud és mások.

„A Pál apostolos bűnbocsánatos rész többi sorát is érdemes megnézni, pl: …“
Ami úgy kezdödik, csak az illedelem miatt, hogy: „Az ótestamentumi szent sátor és áldozat nem tökéletes ábrázolata a Krisztus áldozati halála által való tökéletes megbékéltetésnek“ , ezért a 9. és a 10.

„Nekem nem úgy tűnik, mintha Jézus beosztottja…és a 11-ik sortól már a szerinte(!) helyesnek tartott embervéres eljárást taglalja tételesen.“
Az, hogy úgy tünjön, az lehetséges. Ha azonban a már begyakorolt éleslátással így értelmezed a szöveget, akkor nem tudom mit tartani az „úgy tünés“-röl. Finoman.

„ Az is sokat sejtető kijelentése, hogy “hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék”.
Ezzel a sejtetéssel ún. kompromittálod magad, vagy nem értesz az olvasáshoz, vagy a tulajdonképpeni véleményed akarod bevezetni ahhoz, hogy lesajnálhasd azt amit a továbbiakban így nevezel: „Ebből a 12 apostolos sztoriból sejlik fel előttem egy igazi konteó, és egyben durvább krimi, mint a 10 kicsi néger (azt inkább nem is találgatom, hogy mi történhetett a főnöke testével, miután eltűnt a sírjából). Na de az már egy másik poszt. „

„A 12 apostolos sztoriból“ nem lehet már sem krimit, sem konteót kihozni, a könyvesboltokban falakat kitöltö polcokon van irodalom ezen témát illetöen. Különben sem volna ajánlatos, mert már kissebb vallásos témáknál sem tudtak megmaradni a hsz.-k indulatok, egymás gyalázása nélkül; ebben a témában senki számára nincsenek ismeretlen pontok. Legfeljebb keverések.

Ilyenkor a teljesen jogosan és tiszteletben tartandó nem istenhívö vagy a másként istenthívö életszemlélet támad elöször és nem vitatkozik, mert az egész legfeljebb egy krimi a hülyék vagy a hazug ájtatosak számára. Mire a másik csoport sem várat magára sokáig.
Szvsz. azért sem elsöosztályú poszttéma, söt, a konteóalkalmassága is kérdéses mert az emberiség amióta van azzal kezdte, hogy felnézett az égre majd elkezdett valamiben hinni, még mielött rájött volna az összeesküvés lehetöségére.

 441. gigabursch — 2015-08-24 12:00 

@tiszapolgari:
Köszönöm a választ.

Hogy mit gondolok a vérvád elhihetőségéről?
Még nem tudom.
De ígérem, válaszolok rá.

 440. gigabursch — 2015-08-24 11:58 

@ipartelep:
Nézd!
Miattam fröcsöghetsz a nácizással, de attól még nem vagyok az, még akkor sem, ha napjában hatmilliószor elmondod.
Erről ennyit.

A következő:
Konkrét kérdés konkrét választ igényel:
Szóval: Kapok választ a 428. sz. hsz-ban feltett kérdésre vagy csak mellébeszélést?
Az előbbit szívesen veszem, az utóbbi nem érdekel.

 439. petiba — 2015-08-22 17:54 

@jukeey:

Szerinted milyen alapon lenne alátámasztható a vérvád?
Szerinted, milyen bizonyíték jelentene alátámasztást?
Szerinted lenne bármilyen olyan bizonyíték, ami eljutna bírósági szakaszig?
Ha elolvastad a Tánczos-féle ügyben mi minden történt bizonyítékok ügyében, akkor el tudod képzelni, hogy bármilyen bizonyíték megmaradjon, ami egyértelműsítené a helyzetet?
Mert én nem.
És az nem úgy működik ám, hogy a Biblia hol forrás, hol nem! Vagy azt mondjuk, Szent Könyv, és akkor igazodunk hozzá, (ebben az esetben persze már ott kezdődik a baj, hogy Ótestamentum és Újtestamentum nem passzol össze, másoknak és másról szól, mást tanít mindkettő) vagy nem hivatkozunk rá.
Nekem egyébként elég egyértelmű a véráldozatról szóló Saulusi tanítás.Szövegkörnyezet ide, vagy oda.

“így maradt fenn a mendemonda”
Azt azért nem hisszük ugye, hogy az Ótestamentum – mondjuk a Törvények – a zsidóknak – ( a könyv népének) “mendemonda” lenne…

 438. jukeey — 2015-08-22 15:45 

@petiba:

Nem vagyok egy bibliakutató, de úgy vélem, bármely szövegrész alapján csak teljes szövegkörnyezet ismeretében vonható le következtetés (már ha van értelme). Mondjuk ilyen pár szavas idézeteknél minimum az előtte és utána jövő néhány sort illik átnézni, bár az egész fejezetek sem állnak többől 20-30 sornál.

Távol álljon tőlem hogy egy vallást védelmembe vegyek több másikkal szemben, pláne ha azok bölcsőjéről van szó (ugyebár az ótestamentumot sem csak a zsidók tisztelik, magukénak tartja a keresztény irányzatok többsége és kisé átköltve/átnevezve az iszlám). Így azzal kezdeném, hogy vannak valóban pikáns részek is a könyvgyűjteményben, melyekben még csak nem is szerepel a vér szó, az első ilyen mindjárt az elején (kicsit én is szelektálok, ne legyen egy comment egy egyészt poszt):
1. És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.
2. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.
7. És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam! És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
10. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
Na jó, a mese szerint ekkor egy angyal közli vele hogy “csak ugrattunk, tedd má’ le azt a halefot, vazze”. Az ilyen thrillersztorik a bibliában elég durvák.

A véres folyó:
“17. Így szólt az Úr: Erről tudod meg, hogy én vagyok az Úr: Ímé én megsujtom a vesszővel, a mely kezemben van, a vizet, a mely a folyóban van, és vérré változik.
18. És a hal, a mely a folyóvízben van, meghal, a folyóvíz pedig megbüdösödik és irtózni fognak az Égyiptombeliek vizet inni a folyóból.
24. Az Égyiptombeliek pedig mindnyájan ássák vala a folyóvíz mellékét vízért, hogy ihassanak; mert nem ihatják vala a folyó vizét.”
Nekem úgy tűnik, mintha a níluson valami vörös iszap sodródott volna le, ami halpusztulást is okozott, és ihatatlanná tette a vizet. Nem gondolom hogy akkoriban ciánnal bányásztak volna aranyat, de lehetett a Nílus felső szakaszán természetes földcsuszamlás, tóátszakadás, vagy vulkáni tevékenység, ami jelentős mennyiségű szokatlan hordalékot juttatott bele (pláne hogy a Nílus épp a kelet-afrikai árokrendszernél ered és hosszan kanyarog a szélén). A vörös vizű sós tavak például elég gyakoriak: http://www.erdekesvilag.hu/a-vilag-legsosabb-tava-a-natron-to/

A véres ajtófél:
“5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
6. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.”
Szóval juh vagy kecske, még csak nem is egyiptomiak vére, képletesen sem. És az sincs benne hogy ezentúl rendszeresen kötelező. Gondolom a zsidók ugyanúgy betojtak mint az egyiptomiak, és így maradt fenn a mendemonda.

A menstruációról:
“21. És mindaz, a ki illeti az ő ágyát, mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig.”
A “szertartás” tehát mosakodás. Előtte levő sorokban a magömlésről hasonlóan ír. Nekem ez inkább csak kissé túlzott higiéniai oktatásnak tűnik, ami kivételesen szó szerint (is) megtisztulás. A környező fejezetek egyébként főképp egyéb higiéniai és kezelési útmutatókból állnak: hús megromlása, dögök kerülése, kutak tisztán tartása, sebek megkülönböztetése és kezelése, fertőzés elkülönítése, stb. Úgy tűnik, tisztában voltak vele hogy rituálék végrehajtása (legyen bár vérsprickolás vagy 2 zsoltár elkántálása) mindennapi gyakorlatban nem megfelelő eljárás, minden6óság ide vagy oda.

A véres oltárok:
“3. Ha valaki Izráel házából ökröt, vagy bárányt, vagy kecskét öl le a táborban, vagy a ki öl a táboron kivül
4. És nem viszi azt a gyülekezet sátorának nyílásához, hogy áldozattal járuljon az Úrhoz
6. És hintse a pap a vért az Úr oltárára, a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van, a kövérjét pedig füstölögtesse el kedves illatul az Úrnak.
7. És ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögöknek, a kikkel ők paráználkodnak. Örökkévaló rendtartás legyen ez nékik nemzetségről nemzetségre.
13. És ha valaki Izráel fiai közül, vagy a köztök tartózkodó jövevények közül vadászásban vadat vagy madarat fog, a mely megehető: ontsa ki annak vérét, és fedje be azt földdel.”
A hetedik sor alapján konkurrens isteneknek való áldozásnak is véget akartak vetni, a 13-ik alapján még a zsákmányolás sem esett luxuskategóriába. Talán megfigyelhető benne a mai “egészséges a vaj vagy se” hisztéria is, csak itt a vérrel, zsírral stb kapcsolatban. Ám nyilván főképp arra szolgál, hogy a papság részt kapjon a szajréból, afféle adózási forma szent kamuba öntve. Ez ma is aktuális világszerte nemcsak szakrális és pláne nem csak zsidó körökben, ez a társadalom alapköve és mozgatórugója. Én személy szerint nagyritkán fogyasztok vért (legfeljebb évente disznóvágás alkalmával a disznóét, hagymásan sütve). Na most tessék kiemelni ebből a szövegből, hogy “fogyasztok vért”, és indulhat a lincs.

A Pál apostolos bűnbocsánatos rész többi sorát is érdemes megnézni, pl:
9. A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,
10. Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal – melyek testi rendszabályok – a megjobbulás idejéig kötelezők.
11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül
12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
Nekem nem úgy tűnik, mintha Jézus beosztottja az első 10 sorban az ószövetségi rituálékat kajával és mosdással túl lájtosnak találná (főleg az utóbbi időkben), és a 11-ik sortól már a szerinte(!) helyesnek tartott embervéres eljárást taglalja tételesen. Az is sokat sejtető kijelentése, hogy “hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék”. Ebből a 12 apostolos sztoriból sejlik fel előttem egy igazi konteó, és egyben durvább krimi, mint a 10 kicsi néger (azt inkább nem is találgatom, hogy mi történhetett a főnöke testével, miután eltűnt a sírjából). Na de az már egy másik poszt.

Van még véres találat az ótestamentumban, pl:
“Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad. De hogyha lesz valaki, a ki gyűlöli az ő felebarátját, és meglesi azt, és reá támad és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül; akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon. Ne nézz reá szánalommal, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izráelből, hogy jól legyen dolgod.”
“És meg ne fertőztessétek a földet, a melyben lesztek; mert a vér, az megfertézteti a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, a mely kiontatott azon, csak annak vére által, a ki kiontotta azt.”
“Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket. Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül”
“Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás. Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.”

Hát mindezekkel bibliai alapon szerintem nem támasztható meg a vérvád. Marad, hogy eltűnések és gyilkosságok esetén nyomozni kell, ugyanúgy a keresztények és zsidók, mint vallástól eltekintők között.

 437. h1jcsaba — 2015-08-22 00:29 

Azért érdekes cikk a témában, persze a videokat már mind letiltatták, hát ennyit a vérről amit lenyalnak: DDD
https://kuruc.info/r/6/26091/

 436. petiba — 2015-08-15 14:54 

@ipartelep:

Na, ez most alaposan kidolgozott, forrásokkal alátámasztott, megalapozott érvrendszer volt. XD
Eltévedtél te kiskoma az erdőben, de nagyon.
Szerintem te meg egy erősen kezdő hasbaranyuszifülnek tűnsz, a tipikus pelustroll, aki az érvek ellen csak kis buti személyeskedéssel próbál kitérni. Persze az elsőből következik a második.

@tiszapolgari:

Én ezt nagyon megértem, hidd el. Van az a helyzet, amiből nem lehet jól kijönni, és belesétáltál. De nem baj, tanulni sose szégyen, és tanulni beszélgetés nélkül is sokat lehet.

Akkor a tiszapolgári ipartelep szíves figyelmébe ajánlom az alábbiakat, vigyázat, a nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek.
Ha ez nem elég autentikus forrás, akkor sztem jobb, ha most csendben maradsz, kedves tiszapolgári ipartelep.

• A Bibliában a halál, az Úr pusztító haragjának jele (az egyiptomi tíz csapás egyike) a folyók vizének vérré változása (Kiv 7,14–25). Védelmet jelentett a zsidók számára: ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével jelölték, így megóvták elsőszülötteiket a tíz csapás öldöklő angyalától (Kiv 12,22–24). Az élet és a lélek székhelyének tekintették, fogyasztása ezért tiltott (MTörv 12, 16; 12,22–25; Lev 17,14). A mensest tisztátalanságnak tekintették, amely után csak szertartás által tisztulhattak meg az asszonyok (Lev 15,19–30). A megtisztulást az áldozati vér biztosítja: „a test élete a vérben zajlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezhessétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára” (Lev 17,11). • Pál apostol az ószövetségi véráldozatot így magyarázza: „…a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22).

Gyengébbek kedvéért ismételjük meg:

SAUL-PÁL AZ ÓSZÖVETSÉGI VÉRÁLDOZATOT ÍGY MAGYARÁZZA: “…A TÖRVÉNY SZERINT MAJDNEM MINDENT VÉRREL TISZTÍTANAK MEG ÉS VÉRONTÁS NÉLKÜL NINCS BŰNBOCSÁNAT” (ZSID.9,22)

Köszöntem!

 435. tiszapolgari — 2015-08-15 14:30 

@petiba:

Én nem akarok veled beszélgetni, sem a vérről, sem másról.

 434. ipartelep — 2015-08-15 13:38 

@petiba: Amellett hogy náci vagy, még komplett bolondnak is tűnsz. Persze az elsőből következik a második.

 433. petiba — 2015-08-15 13:04 

@ipartelep:

Nahát, náci eszmetársak? Húha, honnan tetszett jönni, a 444-ről XD
Valami tévedés lehet, mert itt nemzeti szocialisták nincsenek, meg az évszázaddal is baj van, de mivel láthatóan belső információkkal vagy ellátva, hátha tőled végre választ kapunk arra a kérdésre, hogy aki a zsidó elliewiesel meséjét elhiszi (ti. a földből feltörő vérgejzírről), arról mondjuk te mit gondolsz. Ja, meg még szeretnénk arról is felvilágosítást kapni, hogy kiket kell nácinak tekinteni (hát csak hogy tudjuk, hogyan gondolkozik egy igazi demokrata) aki el tudja képzelni a zsidó vérvádat, vagy az is náci, aki a majákról, aztékokról, keltákról, rómaiakról, elhiszi? Aki az emberáldozatokban hisz, mind ronda náci, mi? Uppsz, mi lesz szegény Ábrahám atyátokkal. Na, várjuk a kinyilatkoztatást, világosíts fel bennünket, ó nagy demokrata lélek!
Ja, várj, még valami!
Ezt az őrtállást, meg jelentést, amivel giga kollégát megkínáltad, ezt saját eszköztárból ajánlottad? Őrt áll a vágtán a derék demokrata, és ha náciveszélyt szimatol, gyorsan jelenteni kell neki? Biztos innen az ötlet. Szép feladat, sok sikert hozzá!

@tiszapolgari:

Pl. mit gondolunk Munkácsyról? Hát kettőt biztos. Hogy baromira tudott festeni, és sok minden volt, de bolond, az nem 🙂
De továbbra is várjuk hova tűnt démonhill, és hogy TE mit gondolsz arról az emberről, aki elhiszi a vérgejzírt? Hátha végre megosztod velünk. Ha már vérről beszélgetünk.

 432. tiszapolgari — 2015-08-15 10:26 

@gigabursch:

Már megbocsáss, de mit nem lehet érteni azon, amit írtam? És mire véljem azt, hogy „Tehát akkor? Igen vagy nem.”? Mi vagy te, kihallgatótiszt?

A kedvedért leírom újra: a zsidóknak a vért mindenféle formájában tilos elfogyasztaniuk, nem ihatják és nem ehetik meg, és nem keverhetik bele a pászkába sem.
Annyira tiltva van a vér megevése (megivása), hogy a saktertől vagy a mészárostól hazavitt baromfit vagy marhahúst a háziasszonynak még be is kellett sóznia, legalább egy órán át állni hagynia, majd többszöri vízváltással lemosnia, hogy a húsban semennyi vér ne maradhasson. (És most meg ne kérdezd, hogy hohó, de mi lett a húsról leöntött vízzel!)
Ezt a nagyon szigorú törvényt a Tiszaeszlárra utazott kántor-metszők ugyanúgy betartották, mint a középkorban vagy a múlt század eleji Oroszországban élt zsidók.

Te mit gondolsz arról az emberről, aki ennek ellenére is elhiszi a vérvádat?

 431. ipartelep — 2015-08-15 10:11 

@gigabursch: Még mindig nem érted? Mint ahogyan azt az egyik náci eszmetársad már megvilágította, a zsidók finnyásak. A vért nem eszik, és nem isszák, csak a(z új) házuk falát fröcskölik össze vele.
Tehát a te dolgod innentől az, és annyi, hogy őrt állj az új zsidó házak mellett, és azonnal jelentsd, ha fröcskölés történik. Szép feladat, sok sikert hozzá!

 430. gigabursch — 2015-08-15 07:10 

@tiszapolgari:
Tehát akkor?

Szerintem nem szőke nős, hanem elég konkrét kérdés.
S a válasz egyszerű:
Igen vagy nem.
Ennyi.

A szőke nő, az mellébeszélés – már megbocsáss…

 429. tiszapolgari — 2015-08-14 15:00 

@gigabursch:

„ha enni nem szabad vért, inni lehet-e belőle?”

Ez amolyan szőke nős kérdés.

 428. gigabursch — 2015-08-14 10:50 

@tiszapolgari:
Namost akkor ott vagyunk, ahol a part szakad…

Jómagam ettem meglehetősen sok vért, sőt volt olyan disznóvágás, hogy akik az ölésben részt vettek, azok maguk a vérből egy kis kupicával fogyasztottak.

Eddig OK
Ámde mi a helyzet ebben a kérdéskörben a zsidóknál, és ez a nagy kérdés, hogy ilyenkor mikor jön a sakter és vág, akkor mégis hogyan tovább a vérrel.
Ill. ha enni nem szabad (pl. sült hagymás vér, véreshurka stb. – tudom hithű zsidók amúgy se nagyon esznek disznót), inni lehet-e belőle?

 427. tiszapolgari — 2015-08-14 09:38 

@gigabursch:

„Ha ki kell csorgatni a vért, akkor utána mi a teendő vele, hogy minden kóser legyen?”
Mármint a vérrel vagy a hússal? Úgy tudom, a vérrel semmilyen teendő nincs, régen biztosan a talajba került, ma pedig a vágóhídi lefolyóba megy.

„Az evés és az ivás ebben a kérdéskörben egy és ugyanaz-e avagy nem?”
A friss, még meleg vért inni lehet (ahogyan a böllérek disznóvágáskor zománcos bögrékből), a megalvadt és hagymával megsütött vért pedig megenni (ahogyan én a fiatalabb éveimben).

 426. gigabursch — 2015-08-14 07:43 

425. @tiszapolgari:

Köszi.

Keresztkérdés:
Ha ki kell csorgatni a vért, akkor utána mi a teendő vele, hogy minden kóser legyen?
Az evés és az ivás ebben a kérdéskörben egy és ugyanaz-e avagy nem?

(Mindemellett bírom, amikor a főzős műsorokban előkerül egy-egy olyan pofa, aki bizton nem az inuitok földjéről (jegéről?) való, de elmagyarázza a “marharopogósról”, hogy milyen jó, amikor még nincs úgy átsütve és belül véres… – ez mondjuk nálam a ebben az esetbán már a no comment kategória, inkább csak érdekesség).

 425. tiszapolgari — 2015-08-14 00:57 

@gigabursch:

„az erjedés mint olyan a vér esetében nem kizáró ok a vérvád megalapozottságához”

De nem is szól a vérvád mellett, és nem cáfolata annak, hogy a pászkatészta kizárólag vizet és lisztet tartalmazhat.
És legfőképpen nem cáfolja a fő állításomat: a zsidó törvények tiltják a vér elfogyasztását. Például Mózes III. könyvében, amely számos tiltást és parancsot ír le, ezt olvashatjuk: „Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.” (Móz. III. 17, 14.)
A vér az élet, ezért a vér megivása, megevése a legsúlyosabb vétség, ami szigorú büntetést von maga után.

 424. tiszapolgari — 2015-08-13 23:24 

@gigabursch:

Minek?

 423. gigabursch — 2015-08-13 20:59 

419. @tiszapolgari:
???
Törvény?

Biztos műveletlen vagyok, így kérlek világítsd meg nekem ennek a hátterét. Ez így még így “telibe” nekem egyszer sem hangzott el.
Tudom, hogy van a kóser vágás, aminek a célja maga a vértelenítés, de talán végre megtudom, hogy ez honnan jön, mi és hol áll ezen tevékenység mögött a háttérben-

 422. petiba — 2015-08-13 15:17 

@tiszapolgari:

Akkor már soha nem tudjuk meg hova tűnt démonhill? De kár.

 421. tiszapolgari — 2015-08-13 14:49 

@petiba:

„… nem tudtad értelmezni. Vagy inkább az egysíkú világképedben elhelyezni.”

Vagy mindkettő.

 420. petiba — 2015-08-13 14:08 

@tiszapolgari:

Ismét komoly érvekkel jössz. Meg még kicsit figyelmetlen is vagy.

“Már Eötvös Károly – aki a tiszaeszlári perben védte a zsidó vádlottakat – azt írta könyvében, hogy a zsidó rituális gyilkosság egyik célja a keresztény, szűz lány vérével az új ház küszöbe körül a “falat befecskendezik”.”

Hol van itt szó vámpírosdiról?

Capisce, amico? Falraspricc, nem drakulásdi, na!

Összehordtam neked, de nem tudtad értelmezni. Vagy inkább az egysíkú világképedben elhelyezni.

Ahhoz képest, hogy nem a vita kedvéért szóltál hozzá a témához, itt vitázol valódi véleményütköztetés nélkül 6 db hsz-ban 😉
Ha pedig érdektelen lenne számodra a téma, pláne nem diskurálnál ilyen elszántan. Az, hogy amivel kiegészítetted a blogot, információ, vagy tévinformáció, ennek megítélése mindig az olvasó feladata. Nem a tied. Te ezt gondolod igaznak, más meg mást. Nem kinyilatkoztatni kell, hanem érveket ütköztetni, oszt ennyi.
Pl. jómagam egyáltalán nem állítom, hogy a körmendi gyerekgyilkosságot “épületszentelő” akut vérszükségletből követték el, de az ügyről olvasottak alapján nem tartom teljesen kizártnak. Akkor sem, ha Gipsz Jakabka ezért lefélműveltezget akár engem, akár mindazt, aki a körmendi nyomozás során a vérvádra utaló – vagy annak tartott – dolgokat tárt fel. De erről elég széleskörű diskurzust találsz a megfelelő topikban.

Még mindig nem tudjuk, hova tűnt démonhill, és hogy a vérgejzír legenda, hiedelem, vagy pletyka.

 419. tiszapolgari — 2015-08-13 13:09 

@petiba:

A zsidók számára törvény tiltja a vér elfogyasztását, emiatt a vérvádnak semmilyen alapja nincs. Minden más, amit a téma ürügyén összehordasz, számomra érdektelen, hiszen én nem a vita kedvéért szóltam hozzá a bloghoz, hanem hogy azt olyan infóval egészítsem ki, ami nem annyira köztudott.

 418. petiba — 2015-08-13 12:16 

“Magyarországon 1946 tavaszán és nyarán számos település életét bolygatta fel a járványként terjedő vérvád-hisztéria”

Igazán autentikus forrást mellékeltem, melyből kiderült, hogy nem csak hazánkban, és nem csak 1946-ban merült fel a zsidó vérvád, hanem világszerte és évszázadokon át.

“Új elemnek számított, hogy nem kizárólag a gyermekvér tésztába keveréséről szóltak a mesék, hanem – valószínűleg a háború utáni élelmiszerhiányt meglovagolva – az emberi testrészek tőkehúsként vagy kolbászként való árusításáról is.”

Felületesen említettem, de közismert események, így nem linkeltem, hogy a kannibalizmus nem csak mese. Elég hozzá éhínség. Vagy manapság egy kis sajtó uborkaszezon. Hogy felmerült a vérvád mellett kannibalizmus IS, ami esetleg nem volt igaz (- apropó, van forrásod, ami ezt teljesen kizárhatja?) az még mindig nem jelenti azt, hogy a vérvád is kizárt.

” rendszerváltás után ismét megjelentek olyan fazonok, akik hisznek ebben az elképesztő őrültségben”

Honnan gondolod, hogy a vérvád bármikor is kikerült a köztudatból? A rendszerváltás előtt, a zsidó-kommunista diktatúra alatt ennél sokkal gyengébb sztorikról se nagyon beszéltek az emberek. Hátmég…
Nincs bizonyítékod arra, hogy az évszázadok során soha, sehol nem történt meg, az, amiről évszázadok alatt annyian beszéltek. Nem is lehet, az időtáv miatt, és amiatt, mert a véráldozat a világtörténelem időfolyamatában ismert, köztudott tény.
Nem mellesleg a zsidókon kívül volt még egy-két népcsoport, vallási közösség, amely a hagyományos állatáldozat mellett embert is áldozott az isteneknek. Ahol a vér mindig főszerepet kap. (kezdjünk ótestamentumi konkrét példákat keresgetni?)
Erről hoztam feljebb egy konkrét tanulmányt, amely konkrétan a vér áldozati szerepéről szól.

A pászka, vagy nem pászka ügyet is “feldolgoztam” a kedvedért, Eötvös Károlyt idézve.

(giga kolléga is kisegített egy kis kiegészítéssel, amire nem tudtál reagálni)

Na, így hirtelen ennyit a reagálásaimról. Ha nem találod a cáfolatokat, akkor asszem a bibi nem az én készülékemben van, a te megszólálásod viszont kb. ennyire van kiélezve:

– hisztéria
– elképesztő őrültség
– sületlenség, ami nem érdekel
– elfogult vagy
– félművelt vagy
– legenda, hiedelem, pletyka (ja,még mindig nem mondtad, hogy a vérgejzír az mi ezek közül, ez a válaszod még lemaradt, várom a hiánypótlást)
– akkorsecáfoltálmegéskülönbensemtudommirőlbeszélsz

Tudod mit, meggyőztél XD
Á, csak vicceltem.

 417. gigabursch — 2015-08-13 12:04 

@tiszapolgari:
Akkor levonhatjuk a logikus következtetést, hogy a vértől nem erjed meg a tésztaféle? Szerintem igen.
Tehát ebből indirekt módon az is következik, hogy az erjedés mint olyan a vér esetében nem kizáró ok a vérvád megalapozottságához.

 416. tiszapolgari — 2015-08-13 11:11 

@petiba:

„A hozzászólásaidban írt dolgokat cáfoltam”
Nem látom nyomát annak, hogy reagáltál volna az 1946-os vérvádhullámról írt kommentemre, úgyhogy nem tudom, milyen cáfolatokról beszélsz.

 415. petiba — 2015-08-13 10:18 

@tiszapolgari:

A hozzászólásaidban írt dolgokat cáfoltam, és példát hoztam arra, miért arrogáns, és miért értelmetlen elképesztő őrültségnek nevezni valamit, ami esetleg neked ciki. Vagy nem szimpatikus. De nem vetted az adást, na, nem azért, mert nem értetted a példát, hanem azért, mert elfogult vagy. A bűvös szám és Berkowitz egyrészt példa volt, másrészt zsidók dolgáról beszélgetünk, nem japánokéról, így nem Matsuda Okitsugu került szóba, XD , hanem Berkowitz. Aki nem mellesleg érintett a vérvádban, tehát abszolút releváns példa.

Erre való tekintettel leszel szíves mellébeszélés helyett válaszolni, nem sumákolni. Ha a vérvád “félművelt” emberek hiedelme, akkor az ilyen-olyan díjjal kitüntetett állítólagos Ellie Wiesel (szintén zsidó, de ugye zsidó vérvádról beszélünk és nem a makói hagyma termesztési kérdéseiről) állítása, miszerint az elföldelt holttestekből “vérgejzír tört fel”, az nem egy eszement idióta állítása, és nem eszement idióta, de minimum a félműveltség alatti szint, aki ezt elhiszi? Minimális biológiai ismeretek alapján helyből körbe kellene röhögni azt, aki ilyet állít, nem kitüntetni. És ha te nem vagy félművelt, akkor nyilván érted a párhuzamot, akkor is, ha betalált. Mert természetesen elárultad, hogy elfogult vagy, és valós érvek helyett elkezdtél mindjárt félműveltezni.
Ez is nagyon régi lemez, és jól ismert “vitatechnika” a te oldaladon.

 414. tiszapolgari — 2015-08-13 07:19 

@gigabursch:

„folytassuk…”

Sajnos ez nem fog menni, nem tudok mit lépni az állításodra.

 413. tiszapolgari — 2015-08-13 07:14 

Nem a “feltétlen reagálás” kényszerét “gondolom”, hanem egyszerűen vitába szálltam veled.

Ha valóban így lenne, akkor a hozzászólásaimban írt dolgokat cáfolnád, és nem kevernéd bele sem a bűvös számot, sem Berkowitzot, hiszen ezzel elárulod, hogy elfogult vagy, és mint a félművelt emberek általában, a tényeket innen-onnan fölcsippentett legendákkal, hiedelmekkel, pletykákkal helyettesíted.
Régi lemez, már a Fekete Százak is ezt tették.

 412. gigabursch — 2015-08-13 07:14 

409. @tiszapolgari:

Az erjedéshez két dolog kell:
1. szénhidrát
2. azt lebontó gomba, jellemzően sacharomyces fajok.

Az előbbiből még akad a vérben, az utóbbiból igen ritkán.

folytassuk…

 411. petiba — 2015-08-13 00:00 

@petiba:

Ajánlott szakirodalom: Országos Széchenyi Könyvtár, Theologiai Szaklap 12. évfolyam
“Az Ó-testamentumi véres áldozatok és azokban a vér jelentősége.”

http://epa.oszk.hu/02300/02360/00042/pdf/EPA02360_theologiai_szaklap_1914_01_009-019.pdf

Egyébként állatáldozatokról van szó, de nem ez a lényeg, hanem a vér jelentősége és kezelése.

Abban megegyezhetünk remélem, hogy jelenleg még mindenki azt hisz, amit akar. Ki az egyik őrültségben, ki a másikban.

 410. petiba — 2015-08-12 23:49 

@tiszapolgari:

Igen, a mese része a pászka.
Az eredeti mese meg a vérrel másról szól.
Már Eötvös Károly – aki a tiszaeszlári perben védte a zsidó vádlottakat – azt írta könyvében, hogy a zsidó rituális gyilkosság egyik célja a keresztény, szűz lány vérével az új ház küszöbe körül a “falat befecskendezik”. Tehát szó nincs a vér elfogyasztásáról.
(így került a körmendi üggyel kapcsolatba Berkowitz az éppen Szombathelyen nyitott Traubi gyárral, aki amúgy már több büntetőügy miatt állt bíróság előtt, és nem mellesleg haszid, akikről köztudott, hogy a legerősebben kötődnek a legrégebbi rituálékhoz)

Nem a “feltétlen reagálás” kényszerét “gondolom”, hanem egyszerűen vitába szálltam veled, mert megtehetem (még) és mert kedvem volt hozzá.
Pontosan azzal vitáztam, amit állítottál, és cáfoltam meg egyes kijelentéseidet. Hogy a bűvös számok neked sületlenségek, ráadásul “nem érdekelnek”, elég egyértelműsíti, miért “gondolod, hogy feltétlenül reagálnod kell” a vérvád témakörében. Természetesen a “megfelelő oldalon”.

 409. tiszapolgari — 2015-08-12 20:26 

A vérvád lényege, hogy a kiontott vért bele kell sütni a pászkába, és azt meg kell enni. Ez képtelenség a zsidók számára, akik még a tojást sem használják fel, ha abban csak egy parányi csíra, életkezdemény, vércsepp is van. Másrészt azért is képtelenség, mert a pászka tésztájában semmi nem lehet, ami erjedést idézhetne elő.
Ha úgy gondolod, hogy feltétlenül reagálnod kell, akkor légy szíves arra válaszolj, azzal vitázz, azt cáfold meg, amit írtam. A „bűvös szám”-féle sületlenségeid nem érdekelnek.

 408. petiba — 2015-08-12 17:54 

@tiszapolgari:

A vérvád nem csak hazánkban vált “hisztériává”.
Amúgy meg naná, a vallási okból való gyilkolást nyilván kizárólag a keresztényekről, meg a muszlimokról lehet elképzelni, és elhinni, a zsidókról semmiképpen. Már a feltételezés is antiszemitizmus. Méghogy a malomkeréknyi szőrkalapban, méteres pajesszel, karra, homlokra kötözött kis dobozzal egy fal felé hajlongó vallási csoportról bármi ilyesmit még elképzelni sem lehet. A haszid kabbalizmusról is csak szépet, jót gondolunk.(ha muszáj)

Az emberi testrészek elfogyasztásához elég volt egy holodomor, egy repülőgép szerencsétlenség az Andokban, vagy egy kis nyári uborkaszezon, és az origó.
A vérvád nem az emberi testrészek elfogyasztásáról szól.

A vérvád évszázadok óta lebeg a zsidók feje felett, és nem azért, mert a huszadik század elején hisztiztek pár magyar településen.

Maga Naftali Krausz ismeri be, hogy a csúnya antiszemiták már évszázadok óta vádolják szegény zsidókat ilyen csúnya dologgal. Először is ugye nincs bizonyíték, csak antiszemita kitaláció. Aztán ha van vallomás, az antiszemita. Ha netán zsidó vall a véráldozatról, akkor ő hitehagyot kutya és csak nyalni akar a keresztényeknek, amiért ilyet állít. Ha netán bizonyíték is van, akkor azt a hitehagyott zsidó találta ki és tette a helyszínre, csak hogy bevádolja volt hittestvéreit.

“A vérvád kísértete Budán is feltűnik… Egy hitehagyott zsidó _ bosszúból-e vagy pénzért, nem tudni _ gyerekgyilkossággal vádolja volt hitfeleit, s megfelelő _bizonyítékokról˛ is gondoskodik ellenük. A vizsgálat megindul, s hogy szerencsés fordulatot vesz, ez az udvar viszonylagos felvilágosultságán túl egy másik hitehagyott közbenjárásának köszönhető…”

Érdemes zsidó magyarázatokat olvasni, majd a sorok közé-mögé is benézni. 🙂

http://regi.zsido.com/peszach/vervadak.htm

Hinni még mindenki abban hisz, amiben akar. Vannak pl. akik abban, hogy ők Isten kiválasztott népe, és ezért felsőbbrendűek, mint az összes többi, és az ő szenvedéstörténetük előbbre való az összes többinél. Aztán vannak, akik a hatmilliós bűvös számban hisznek, meg földből előtörő vérgejzírben (alias Ellie Wiesel)

 407. tiszapolgari — 2015-08-12 16:36 

Magyarországon 1946 tavaszán és nyarán számos település életét bolygatta fel a járványként terjedő vérvád-hisztéria. Mivel egymástól távol lévő falvakban és városokban (Dömsöd, Szeged, Hajdúhadház, Komló stb.) is a zsidókat vádolták egy-egy ember eltűnésével, erős a gyanú, hogy szervezett akcióról lehetett szó. Új elemnek számított, hogy nem kizárólag a gyermekvér tésztába keveréséről szóltak a mesék, hanem – valószínűleg a háború utáni élelmiszerhiányt meglovagolva – az emberi testrészek tőkehúsként vagy kolbászként való árusításáról is.
Sok helyen csak a kivezényelt karhatalomnak sikerült lehűtenie a lincshangulatot, de például Kunmadarasra túl későn érkeztek, és addigra a felheccelt tömeg három zsidót megölt. (Hasonló, csak sokkal több áldozatot követelő pogrom zajlott le a lengyelországi Kielcében.)
Magyarországon még az ötvenes években is lehetett vérvádakat hallani, azután hosszú csend következett, de a rendszerváltás után ismét megjelentek olyan fazonok, akik hisznek ebben az elképesztő őrültségben. A Magyar Fórum c. hetilap a kilencvenes években szintén megpróbálkozott a régi jó trükk fölmelegítésével.

 406. envagyokmagam — 2014-12-11 15:30 

Szia Tiboru!

Elolvastam az elméletet és hozzá tennék. Az lemaradt, (vagy elsikkadt a végére) az irományból, hogy az emberi vért (vagy állatit) nem fogyasztásra, hanem vallási célra, felszentelésre használták. Tehát semmi köze a véres hurka evéshez. az egykori hithű zsidó kollégám épp úgy megette a disznóhúst mint bárki más halandó. Csak azt kellett mondani rá, hogy hal. :-))

Emellett ezzel a Lengyel 1700-as évek beli vérvádas sztorival kapcsolatban érdemes elolvasni egy egykori krónikás Bartha ….talán László, vagy Lajos
írását. Fehér Lajos : Zsidóság c. könyvéből amelyet csak egykori krónikákra a Tórára és a Talmudra alapozott. Ebből a könyvből kiderül, hogy nem vérváddal kezdődött ott, mint ahogy másutt sem a zsidóság elüldözése, vagy esetleg az annál durvábbak.
..és végül ha a legnépszerűbb video megosztón utána keresgél bárki, találhat fenn olyan videot amelyen egy Magyar zsidó összejövetel után egy zsidó vezető mondja azt a mikrofonba, hogy igen vannak ilyen és voltak is ilyen esetek amikor ezekre az “áldozatokra” szükség van.
Bár már nem 2010-et írunk. Azt hiszem ez a riport 2014-es.

 405. miazhogynagyonis — 2014-06-30 21:13 

Mindig mindenhol szegény zsidókat bántják.
Ha egyszer szabad világban élhetünk, leírom a véleményem.

 404. kgyuri0 — 2014-03-21 23:33 

@petiba:
Az előbb sajnos elszúrtam, neked akartam válaszolni a 403-assal

 403. kgyuri0 — 2014-03-21 23:31 

Bárki hamisíthat, pusztán a “balhé” kedvéért, hasonlóképpen a számítógépes vírusgyártókhoz.
Ez még fokozódhat, ha valaki szereti az összeesküvéselméleteket és még tovább fokozódhat, ha ráadásul utálja a zsidókat.

Azt hittem azt kérdezed majd, hogy miért gyanakszom hamisításra.
Ha azt kérdezted volna, nehezebb lenne válaszolnom, pláne most így ennyi idő lteltével(nem szvesen élném bele magam újra a video nézésébe, márpedig eléggé elfelejtettem.) Talán a lényeg, hogy nagyon iskolás és csinált az egész, emlékeztet arra, amikor a cigányokkal “leleplező” videot csináltatott a Fidesz a Bajai időközi választás után, ott is túlságosan kilógott a lóláb)

 402. petiba — 2014-02-20 16:18 

@kgyuri0:

És ki lenne a hamisító? És miért? És hogy kerülhetett ez a tévébe?
Amúgy persze nincs kizárva a hamisítás sem. Ma már mindent hamisítanak.
És már nem emlékszem pontosan, miért is kerestem, de mintha vmi olyasmin folyt a polémia, hogy ma már nincs a közbeszédben a vérvád, meg hogy kb. mind hülye aki szerint ilyen megfejtése van a Tánczos-ügynek. Vagy valami ilyesmi.
A csaj mindenesetre totál el van maszkírozva.

 401. petiba — 2014-02-20 16:03 

@glenarvan:

Igen, én kerestem, de nem találtam. Biztos rossz kulcsszavakkal kerestem. Megmondod, mi volt a kulcsszó ? 🙂

Rövidebbre emlékeztem, meg a megelőző (írott) szövegeket mintha nem láttam volna. Igen régi videó lehet egyébként, ma már egy ilyet nem engednének tévébe.
Megnéztem Oprah W. régi fotóit, hát valószínűleg ő lehet, valamelyik beszélgetős műsorában. De én úgy vagyok vele, mint az egyszeri szikh, aki életében először meglátott két angol nőt. “Minden memsahib egyforma” 🙂
Szóval két néger nőt nehezen különböztetek meg egymástól.

Mennyire régi olvasó? -szemöldökránc-

 400. kgyuri0 — 2014-02-20 00:01 

@glenarvan:

Az ajánlottad videot megnéztem én is.
Őszintén szólva nekem hamisítvány-gyanús

 399. kgyuri0 — 2014-02-19 23:11 

@mercenario:

Hát olyan nyakatekert stílusban írsz, hogíy én sem értek gyakorlatilag egy szót sem.
Tulajdonképpen legszívesebben azt kérdezném, milyen anyanyelvű vagy?

Ráadásul nem érzem, hogy valami rejlene a bonyolult kódolás mögött. Jól elaltatod az ember bimbózó kíváncsiságát

 398. gigabursch — 2014-02-19 07:17 

@kgyuri0:
De olvastam.
Csak a kérdés itt nálam a több évszázados múltról szólt illetve a vallásos kapcsolatokról.

Szó se róla szívesen olvasnám ebben a (rész)kérdésben @leroi értekezését is.

 397. glenarvan — 2014-02-18 15:47 

@mercenario:

Én nem értem, de szeretném.

Ajánlom ide is a vérvádas videót,valaki már kereste a körmendi posztban.Gyanúm szerint egy régi Oprah műsor.

http://www.youtube.com/watch?v=38EE4TCZwTY

A Bloggazdának meg maxirespekt. Bátor ember.

Egy régi olvasó, de új firkáló.

 396. kgyuri0 — 2014-02-18 14:31 

@szarpank:
Amit leírsz, az úgy hangzik, mintha a saját nagyanyádra való hivatkozást a megbízhatóság bizonyítékának tekintenéd.
Nem az.
Eltekintve attól, hogy vannak hazug emberek, ez tény, az is tény, hogy hazugoknak is lehet unokájuk.
Ahogy t éged sem ismerünk, nagyanyádat sem.
De mondom, ettől eltekintve amit leírsz az nagyanyád és az ő szavahihetősége felőli teljes bizalom esetén is, csak annyi, hogy ő is elmesélte neked, hogy annak idején keringtek olyan pletykák, hogy sok zsidó családnál szolgáló keresztény cseléd rejtélyesen tűnt el.
Ezt nagyanyád nélkül is tudtuk. Ilyen pletykák annyira valóságosak(nem a tartalmuk, hanem a tény, hogy ugyanis voltak ilyen pletykák), hogy pl. egyik következményük egy híres bűnper volt, a triszaeszlári, tehát éppen arról szól a topik, azaz semmi újdonságot nem mondtál, hiába cibáltad ide szegény nagyanyádat.

 395. kgyuri0 — 2014-02-07 17:07 

@gigabursch:

Ja neked akartam válaszolni, vannak itten technikai nehézségek

 394. kgyuri0 — 2014-02-07 17:06 

Ja az előbb neked akartam válaszolni

 393. kgyuri0 — 2014-02-07 17:04 

Hát elgondolkodtat a kérdés.
Bár tkp. teljesen irreleváns valójában, ki mindenki gyanúsítja zsidó embertársait rituális gyermekgyilkossággal, ez jelentéktelen kis adalék a tudáshoz.
Manapság az emberiség nagyjából három féle jelentős csoportra oszlik:
1.A szekularizált „globalizált” (száz)milliók, ezek nem olvasnak sem Tórát sem Talmudot, sem Bibliát, sem Koránt, eszük ágába nem jut, hogy a vallásos zsidók elképzelt vagy valódi rítusaival foglalkozzanak, a modern idők, leginkább nagyvárosi, bűncselekményeiről tudnak, ha sok gyilkosság áldozatai között gyerekek is vannak, nyilván fölháborodnak.
2.Keleti (száz)milliók, főleg Ázsiában, hinduk, buddhisták konfuciánusok taoisták, a keleti ember állítólag tipikus passzivitásával fogadják be környező világ eseményeiről az információkat, indulataik nem agresszívak, akkor sem ha a szóba jött másik ember nem osztja is az ő nézeteiket, temperamentumukat, ki tudja, amikor kultúrájukat megalapozó vallás vagy ideológia (hinduizmus, Buddhizmus, Tao, konfucianizmus, stb) keletkezett , voltak-e már zsidók úgy, hogy azokkal szemben bármilyen attitűd kialakítandó lenne?
Pláne, ha pl. kínaiakra gondolsz, és tegyük föl igaz az a rettenet, amit ezen a topikon néhány kolléga emlegetett a magzatlevesről, akkor persze a legcsekélyebb morális alapjuk sincs fölháborodni pont a zsidókon. Ráadásul Kínában nem igen van zsidó diaszpora.
3.Monoteista, nyugati típusú kultúrák (száz)milliói. Ez valahogy egybeesik a fehér ember európai kultúrájával(még ha el is húzódik Indonéziáig), az elképzelt egyetlen istenséggel minden hívő szinte személyes kapcsolatot föltételez, Istent emberi tulajdonságokkal indulatokkal vonzalmakkal ruházza föl, meg akar neki felelni, keresi, harcol vele stb. Három monoteizmus létezik a Judaizmus, a Kereszténység, ezek a Biblia szerint váltak el egymástól, föltételezik egymást haragszanak egymása, ők aztán nem blazírtak, mint a keletiek, ölik egymást tűzzel-vassal. Pláne, ha a harmadik csoportot is tekintjük, az Iszlámot.
A zsidókkal legtöbb bajuk a keresztényeknek van értelemszerűen. Egyébként Tiboru fölvezető posztjában is említi közel-keleti zsidóellenes vérvádat(nem is olvastad?), 1840 körül jelent csak meg Damaszkuszban, szerepelt benne a francia konzul. Úgy gondolom, a zsidóellenesség a moszlimok között keresztény közvetítéssel terjedt.
Az Iszlám egyébként is különös: tudomásom szerint a dzsihad szerepel a Koránban, az oszmánok is azért nyomultak be Európába, mégis elég köztudott, hogy a törökök vallásilag türelmesek voltak, erőszakos térítésről sose hallottam, zsidó ellenes pogrom is lényegében keresztény találmány.

 392. gigabursch — 2014-02-07 02:45 

@becsuszoszereles1k:
Csak azért az egyért vagyok erre kiváncsi, hogy a vérvád az Európa és/vagy keresztényspecifikus jelenség, vagy megvan ez tudomisén taoista világnézetű körökben is a zsidó diaszpórákkal szemben.
Mivel ilyenről még nem hallottam se pro se kontra így a kérdés adott.
De azt sem hallottam még, hogy “…csak ti keresztények csesztettek minket ezzel a hülyeséggel, bezzeg a muzulmánok nem! Stiklisek vagytok…”

Csak ezért az egyért merült fel bennem a kérdéskör.
Persze a kérdés megfogalamazása elég profánra sikeredett, de a vérvád itt Európában általánosan ismert fogalom sokévszázados múlttal, a világ többi részéről meg fogalmam sincs.

 391. kgyuri0 — 2014-02-07 01:12 

Kedves Tiboru
A neten több helyen láttam a Konteo hirdetését, aztán a Friderikusz műsorra föl elhatároztam, csak megnézem, mi a helyzet.
Először is gratulálok a bátorságodhoz, nem tőlem tudod meg, micsoda darázsfészekbe nyúltál.

Vannak konteók, melyeket érdemes némi (le/el)nézéssel kezelni, akár a nyegleségig(pl. űrhüllők, vagy mi), a vérvád kérdés azonban sajnos itt és most nagyobb komolyságot érdemelne, ez úgy csúcsosodik, hogy téma kellős közepén(Tiszaeszlár taglalásánál ) egyszer csak hirtelen lezárod egy elmeháborodottal(naná, hogy jezsuita), s a férfiak menstruációjával(uram fia, hova keveredtem?), s ezzel mintegy tompítod a mondanivaló erősségét. Holott itt rejlik a mai magyar közélet cruciális forrpontja.

Amikor a témát kurtán-furcsán zártad, akkor kellett volna rátérni Bary József vizsgálóbíró emlékirataira(el se hinném, ha nem látnám, hogy csak a 352-dik hozzászólásban említi végre valaki.)
Az én koromban néhány ezer könyv elolvasása után már meg tudja különböztetni az olvasó a kamuzást a tisztességes szövegtől.

Egyébként magam liberális vagyok. Nagyon.
Ha logikus akarok lenni és nem embertelen, nem immorális, akkor én csak liberális kehetek, Nagyon.

Bary könyvével Krudyé elolvastával, azzal fölfegyverkezve találkoztam, , na, mondok ezt jól leleplezem!
Hát nem lepleztem le!
Viszont több pontban meggyőzött arról, hogy a jelenlegi „mainstream” történelemfölfogással több ponton nem értek egyet
Nem lepleztem le Baryt, viszont föladta a leckét, mit szólok mindehhez liberálisként.

A könyv elolvasása és értékelése után is liberális maradtam, nem vagyok antiszemita, azt hiszem, ez elég komoly teljesítmény, módszerem lényege az, hogy liberálisként a rosszindulatú általánosítást megengedhetetlen immoralitásnak tartom, tehát nem vagyok rá hajlandó, egyedi eset(ek)ből nem lehet egy csoportot, etnikumot megítélni.

Az igazságszolgáltatást hátráltató nemzetközi zsidó közösség félt az általánosítástól.
Sajnálatos módon nekik lett igazuk, ami jó 60 év múlva, 1941-44 évek eseményeivel nyert végleges történelmi igazolást.

A rendszerváltás után az egyik politikai párt(na, nem a liberális!) néhányszor kísérletet tett a tiszaeszlári per tematizálására, ezek a kísérletek rávilágítottak arra, hogy a hazai, jelenkori társadalom jelenleg is olyan mértékben általlánosító(mint írtam, szerintem immorális), hogy az már kóros.
Nagykorúsodni kellene Ebben is!

 390. fatyolka — 2013-12-29 17:33 

“A kor hírszerzői és alkotmányvédői olyasféle jelentéseket tehettek le megbízóik asztalára, amelyekből kiderült, hogy a keresztények „Jézus húsát és vérét” veszik magukhoz”: ezzel még nem merítettük ki a teljes értelmezési keretet. Jézus = a fiú, a gyermek, tehát itt lényegében egy rituális gyermekgyilkosság-vád munkál a háttérben és ezzel máris egy lépéssel közelebb vagyunk a zsidókkal szemben megfogalmazott vérvád-teóriákhoz.

 389. petiba — 2013-10-28 21:13 

@tiboru:

Tiboru, ez most olyan üzletemberes kérés volt…
De azért respect.

 388. tiboru — 2013-10-28 18:21 

A Tánczos-üggyel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy olvassátok el a Konteókönyv erről szóló cikkét, majd (miután eltelt egy kis idő), a blogon meg lehet beszélni a történteket, csinálok majd egy vitaposztot. Ehhez (értelemszerűen) csak azok tudnak majd érdemben hozzászólni, akik elolvasták az írást…

Úgyhogy az a kérésem, ennél a posztnál ne beszélgessünk a körmendi ügyről. Köszönöm.

 387. n1m1 — 2013-10-28 16:09 

A Tánczos ügy engem is foglakoztat még mindig és 50-50 százalékon áll nálam .
Mai napig nem értem, hogyan tudta bántalmazni, megölni a kislányt ajtót csukni, vért lemosni a lakásban, kést keresni a gyilokhoz mindezt egyetlen egy ujjnyom nélkül, se egy hajszál,se egy szőrszál,egy letört köröm,vér,nyál semmi. Nem találnak Tánczostól származó DNS-st.
Kivitelezhető egy gyilkosság ennyire nyom nélkül ilyen rövid idő alatt egy tinédzsertől, aki először öl hirtelen felindulásból?
Van ilyen gyilkosság, hogy nem hagy valaki nyomokat pedig dulakodnak,10-15ütésnyom volt a kislányon, váza, cserép törik ajtót kell csukni-nyitni,csapot elzárni,kinyitni, kést elmosni, magát rendbeszedni ?
Lehet-e ennyire bátor vagy inkább vakmerő valaki hiszen nem tudhatta, hogy mikor jön haza egy családtag ?
Meg még ezernyi kérdés.

 386. becsuszoszereles1k — 2013-10-28 10:42 

@gigabursch: Asszem ilyen es hasonlo kerdesekre autentikus valaszt csak zsidoktol lehet kapni. Vagy az nem erdekel?

“A zsidóknak csak keresztény szűzlány vére jó, vagy jó akár egy muszlim, hindu, stb. lány vére is. teszem azt: Világtájtól függően.” – Nekem egyszeruen nem lenne pofam ilyet leirni sem viccbol, sem komolyan!
Mondd meg oszinten, ez most mire jo neked?
A kolbasz nojon az orrodra, vagy a traubis uveg…

 385. gigabursch — 2013-10-28 07:50 

Egy naív kérdés a vérvádhoz kapcsolódóan.

A zsidóknak csak keresztény szűzlány vére jó, vagy jó akár egy muszlim, hindu, stb. lány vére is. teszem azt: Világtájtól függően.

Tud erről valaki valami érdemi információt?

 384. gigabursch — 2013-10-28 07:39 

@mercenario:
Úgy három éve volt egy kimerítő cikk a Magyar Jelenben Toroczkaiék tollából.

Nem rövid cikk volt.

 383. mercenario — 2013-10-28 01:43 

Végéhez közeledik?

Láttunk már szabadult gyilkosokat, de azok nem így viselkednek. Félnek próbálni az igazukat bizonyítani, nehogy valami jóindulatú profi melléjük álljon és kiderüljön az igazság. Inkább elpárolognak, elfelejtődnek.

Nem így Tánczos Gábor!

És közben “valakik” nagyon “rajta vannak” az ügyön, és nem is amatőrök. Magyar rendőrnek nem érné meg “ennyiért, ennyi idő után ennyit ezért” “fáradozni” törvénytelenül, értendő: verni a szakértőket, hozzátartozókat, családtagokat. Eltolt eljárás ezernyi van, és tesznek rá, ha kiderül, következménye nincs. A kutya se törődik, hogy ennyi energiával és pénzzel hallgattason el valakit egy hibás eljárás miatt. És számoljunk becsületes rendőrökkel is. Mert az ilyesmi sok pénz. Honnan, kinek éri meg? Mert ez nem hibás eljárás eltussolása miatt van, nagyobb itt sokkal a tét.

És “másvalakik” meg nem hűlyék, kell tűrjék és tudják, kik a “valakik”.

Közben jön a választás, nagy fogás lenne egy “nagy fogás”.
Csak az lesz érdekes, mi a jó fenével tudták eddig féken tartani a Viktort meg a Pintért? Mert nem lehetett kis tét. Mert nyilvánvaló, hogy ők kell rábólintsanak és akkor bumm.

Mindösszesen a bulvársajtó áttekintése is elég érdekes és előrevetíti, hogy itt vagy lép a hatóság, vagy újabb hullák lépnek fel (leszámítva az eddigieket, mert úgy tűnik, vannak):

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20131020_kormendi_gyerekgyilkossag_tanczos_gabor_nyomorog

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20121016_lepoldne_nelkul_nem_megy

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20120915_tanczos_ugy_megvertek_a_szakertot__

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20130210_sorra_halnak_tanczos_gabor_koronatanui

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20121128_fordulat_tanczos_gabor_ujra_ringbe_szall

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20120913_50_evre_titkositottak_az_aktakat_mas_olt_tanczos_helyett

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20120919_varatlan_fordulta_a_tanczos_ugy_kapcsan

hátétépékettőspontperpervévévépont borsonline.hu/20120918_betanulta_tanczos_a_beismero_vallomast

hátétépékettőspontperper index.hu/bulvar/0404tnczs/

hátétépékettőspontperper index.hu/bulvar/tanczos8985/

hátétépékettőspontperper index.hu/bulvar/tanczos1128/

hátétépékettőspontperper index.hu/bulvar/tanczos0524r/

Pár kiragadott mondat:

“Tánczos a bírósági határozat szerint azt kifogásolta, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem hallgatta meg őt a fellebbviteli eljárás során, hogy nem kapta meg a korábbi kihallgatások videofelvételeit, s hogy a testület elutasította egy pótlólagos szakértő meghallgatását ügyében.”

“Lépold Józsefné írásszakértő állítja: Tánczos Gábor írásából egyértelműen kiderül, hogy nem gyilkos, beismerő vallomásait kényszer hatására tette. Az ügyben eljutott egy olyan írásminta is a szakértőhöz, amely bizonyosan egy gyilkosságot elkövető embertől származik. A bíróságon kiderülhet, ki ez!”

“Lépoldné hozzátette: magánnyomozók is dolgoztak a Tánczos- ügyön, akik azonban váratlanul leálltak a nyomozással.”

hátétépékettőspontperper 188.227.227.59/image/article/main/.660×1200/63288.jpg?lavid=118550

“a férfi ártatlanságát hangoztató dr. Lépold Józsefnét korábban megverték.

– Nem szeretnék részletekbe belemenni, csak annyit mondhatok: hazudnék, ha cáfolnám az információjukat – reagált megkeresésünkre a nemzetközi hírű grafológus szaktekintély.

Tánczos Gábor édesanyja, Gyöngyi azt mondta lapunknak: neki hasonló „élményben” volt része két alkalommal is. Gyöngyike szerint azért kapta a pofonokat, mert túl hevesen állt ki fia igazáért.”

“egy vállalkozó, aki 1998-ban a gyilkosság színhelye közelében lakott. Zsófi torkát egy szerdai napon vágta át gyilkosa. A vállalkozó tanúvallomásában azt mondta, hogy az azt megelőző hétfőn és kedden, sőt a gyilkosság napján is gyanús autókat látott parkolni a ház előtt. A férfi 2003-ban halt meg, 39 évesen.

A másik tanú 1998-ban még gyermek volt, többször együtt játszott Zsófival a ház előtti játszótéren. Ő a gyilkosság napjáról tett vallomást a rendőrségen. Balesetben vesztette életét.”

“Több emberölési ügyben olyan információkkal segítettem, amelyek alapján az ügyek megoldódtak. Az 1998. április 1-jén elkövetett körmendi gyermekgyilkosság után pár hónappal, október 23-án Pintér Sándor, aki akkor is belügyminiszter volt, akárcsak most, oklevelet és egy nyakláncot adományozott nekem munkám elismeréseként. Most pedig feljelentettek – kesergett Lépoldné.”

“A verés visszatérő eleme a Tánczos-pernek. Ismeretlenek gumibotokkal megverték Balaton Balázst, a Mai Nap volt újságíróját, aki Tánczos-dosszié című könyvében arról írt, hogy a nyomozás hanyag, a bíróság pedig elfogult volt. Szintén bántalmazták a per első felében tanúskodó grafológus szakértőt, aki határozottan állította, hogy biztosan nem Tánczos volt a tettes. Egyik esetben sem derült ki, hogy a verések összefüggésben voltak-e az üggyel, a tetteseket nem kapták el.”

Még ki is tanították: “hátétépékettőspontperper index.hu/bulvar/0404tnczs/ “Nem szúrtam, hanem vágtam… Balról jobbra, így” – mondja Tánczos Gábor azon a felvételen, amit a Magyar Televízió 10 évvel a körmendi gyerekgyilkosság után bemutatott.

Egy adag Origo:
hátétépékettőspontperpervévévépont ok.hu/katalogus?mode=5&hol=1&q=t%E1nczos%20g%E1bor

Ne kerteljünk, sokan rituális gyilkosságot gyanítanak.
Az alább idézett levél pedig a szakértőnek szemet szúr:
http://molnarfarpad.wordpress.com/2007/10/13/7-evig-volt-titok-egy-mai-napig-titokban-tartott-level-tartalma-a-kormendi-gyermekgyilkossag-valodi-elkovetoirol-es-eltussoloirol/

A szélsőjobb keményen vádol:
hátétépékettőspontperpervévévépont old.szentkoronaradio.com/belfold/2012_07_25_kormendi-gyermekgyilkossag-a-valodi-tettes-is-megvan-de-titkositottak-az-ugyet-50

Gyanús, hogy nagyon gyűjtik a tényanyagot is:
hátétépékettőspontperper allambunozes.blog.hu/2009/06/03/zsido_koser_gyermekgyilkossag

Az alábbi link képe érdekesen nem nagyítható ki:
hátétépékettőspontperper m.blog.hu/al/allambunozes/image/tanczos_gabor_koser_traubi.JPG

Mindenesetre az Orbán-kormány sokmindent megengedhet magának, de egyvalamit semmiképp, még a gyanú árnyékát se, mert az ma Magyarországon biztos utolsó dobás volna: hogy zsidó bűnözőket pártol. Ha ilyen gyanú árnyéka vetülne rájuk, végük van a választáson, mert a szavazók hátat fordítanak nekik. Ha kiderül valami konkrét, akkor a Jobbik felülkerekedhet emiatt, olyan a hangulat, a Jobbik pedig nagyon keres valamit, sőt ez alapján minisztert is buktathat, ha hazudoott:

hátétépékettőspontperper vaol.hu/hirek/jobbikos-kepviselo-kerdese-es-a-belugyminiszteri-valasz-a-kormendi-gyermekgyilkossag-kapcsan-1205420

hátétépékettőspontperper kormend.jobbik.hu/content/t%C3%A1nczos-g%C3%A1bor-zs%C3%B3fi-meggyilkol%C3%A1s%C3%A1nal-nem-z%C3%A1rhat%C3%B3-ki-zsid%C3%B3-v%C3%A9rgyilkoss%C3%A1g

Az Orbán kormánynak elemi érdeke, hogy köpjön. Ha nem zsidók tették, azért. Hogy legyen vége. Ha zsidó rituális gyilkosság, azért, hogy igazolja magát, amiket eddig csinált és szabaduljon a bűnpártolás gyanújától, amibe belebukna. Jól tudja ezt az elkövetői kör (zsidó vagy nem, egyelőre nem tudjuk), amelyik nagyonis van és az egész ügyet próbálja leállítani, ez biztosnak tűnik és nagyon furcsa. Hogy a végrehajtók elhagyták az országot, az lehet, de nem biztos. Ők vagy valakik viszont nagyon úgy néz ki, hogy komolyan rajta vannak a potenciálisan érdekes személyeken – és lehet, eltettek párat láb alól. Ahogy szorul a hurok körülöttük, úgy fog sajnos durvulni a dolog. Feltételezhető, hogy az amúgy is militarista szélsőjobbnak megvannak az eszközei és él is velük, profi megfigyelés alatt tartva az érintetteket, a nagy, nagyon nagy zsákmány reményében. Mert akkor pl. a román szélsőjobb is előszedné az ottani, 19/20 század fordulói rendőri archív eseteket, amelyek valóban rituális gyilkosságnak tűnnek. És pont ezt a lavinát akarja a szélsőjobb, mert ha bejönne nekik, el lehet képzelni a folytatást.

Orbán Viktoréknak mindenképpen meg kell előzniük őket, és ezt mindenki tudja. Az áldozat körme alatti bőrfoszlány mint DNS-minta hamar tisztázná Tánczost (nem beszélve a mobiltelefon, a pár perc és a mosogatás momentumáról). Sőt, nemzetközi keresésre is alkalmat adna – aki ilyet tesz, ha profi, csak hagy maga után nyomot máshol is. És ezt mindenki nagyon jól tudja. Mostmár csak az a kérdés, ki lő előbb.

 382. nygniko — 2013-09-10 23:04 

Azt nem tudom, hogy észrevettétek-e, de Körmend és Tiszaeszlár között van összefüggés (nem eltekintve attól, a két ügyet nem összekapcsoló tényezőről, hogy Tiszaeszláron az egyik zsidó fiú ismerte be, hogy nagyapja, vagy kije ölte meg a lányt, tehát ott volt tanú, vallomás).

Mindkét eset április elsején történt
1882-ben, illetve 1998-ban (számmisztikusokat, érdemes lenne megkérdezni erről).

Másik:
Tiszaszelár és Körmend ugyanakkora távolságra van Budapest középpontjától.

 381. gacsat — 2013-07-06 08:00 

@Rogal Dorn: Azért inkább mondd meg.

 380. gacsat — 2013-07-06 07:58 

@rebecca71: Ez még a Báthory ügy folyománya lehet.

 379. gacsat — 2013-06-26 21:28 

@armagedeon: Nem egyedi eset. “Ne csinálj faragott képet” … nézz meg egy templomot.

 378. gacsat — 2013-06-26 21:27 

@szarpank: 1882 után elég gyakori volt a keresztény szolgálólányok szökése. Bary könyvében is említ ilyen esetet.

 377. szarpank — 2013-05-19 23:29 

Én nem vagyok nagy konteós, de ma olyat hallottam nagymamámtól, hogy ide tévedtem.

Szóval nagymamám anyja szolgáló volt gazdagabb családoknál, és Ő plö megszökött egy zsidó családtól, mivel félt, hogy áldozata lesz egy rituálénak. És miért félt? Mert köztudottan rengeteg keresztény szolgáló tűnt el abban az időben zsidó családoktól.

Esetleg a környezetetekben kérdezzetek rá, nekem ez új volt. Ha nem nagyanyámtól hallottam volna, akkor el sem hinném…

 376. armagedeon — 2013-05-14 13:52 

@armagedeon: Részletek Yuval prof. könyvéből, akit e műért az ADL és hasonlók csak azzal vádolhattak, hogy óvatlanul kikotyogta a gojoknak, ami nem tartozik rájuk:

“Amikor egy ember vezekelni kíván a bűneiért saját maga és gyermekei vérének kiontása által a mennyei oltáron, arra számít, hogy Isten elfogadja a vérét. Milyen célból? Erre az 1096 utáni nemzedék válasza ez volt: Izrael megváltásáért. A mennyei oltár a messianisztikus csatamező Edom fejedelme és Izrael fejedelme között. Mielőtt Isten palástja elvörösödne az eszkatologikus jövőben a keresztények vérétől, előbb megtelik zsidók vérével ezen a világon. A gyilkolás és öngyilkosság tetteit kísérő igazolást egy kísérletnek kell látnunk a jövendő Megváltás sürgetésére. Ez a nézet tartalmaz egy csipetnyi “politikai” tiltakozást az ellen, ahogy Isten irányítja a világot. Ez megmagyarázza a leírásokat, melyek a mártíroknak a legszélsőségesebb és szörnyűbb tetteket tulajdonítják: gyermekek megölését, vérük ráhintését a tóraszekrényre, a zsinagóga felégetését és más hasonló cselekedeteket – mindezt azért tették, hogy növeljék a felháborodást a mennyben.” (140-141. old.)

“… ezek, a krónikákban nagy részletességgel leírt tettek nem keresztények keze által elkövetett gyilkosságok történetei, hanem zsidóké, akik megölték magukat és szeretteiket. Biztosra vehetjük, hogy ezek ritka esetek voltak, azonban itt egy olyan propaganda-szándékkal van dolgunk, amely igyekszik a zsidó közvéleményt úgy formálni, hogy az tekintse az önfeláldozást és mások feláldozását kívánatos normának és követendő példának. Az elbeszélők egy az egyben résztvevői voltak az 1096-os események légkörének és hangulatának. A mártírok halála tény volt és most lehetett rájuk hivatkozni Isten haragjának Izrael ellenségei elleni felkeltése céljából.” (154.old.)

“Kétséges, hogy meg tudjuk-e érteni azokat, akik megölték magukat és gyermekeiket. Ettől azonban fontosabb azok vallási ideológiája, akik elbeszélték tetteiket. A zsidó krónikások és a pijjutok (liturgikus imák díszítőversei) a tizenkettedik században széles körben vallott nézetet fejeznek ki, mely szerint a mártírok vére közelebb hozza a Megváltást. Ez egy hálaének a mennyei véroltárhoz, melyen emberáldozatokat ölnek le, és biztosan tényleges eseteken alapul, mivel az igehirdetés nem alapozható teljesen fikcióra. (…) Ezen egyének tettei mindenképpen nagy benyomást hagytak maguk után és egy egész társadalom vágyait és legmélyebb, legautentikusabb vallási érzéseit kifejező mítosszá váltak. (161.old.)

 375. armagedeon — 2013-05-14 13:36 

És persze a vérvád nem jelent automatikusan vérfogyasztási vádat, az az egésznek csak egy szelete. A vérvád embervérnek zsidók általi rituális célú felhasználására (kiontására) vonatkozik, ahol az áldozat elhalálozik. Ez egy olyan általános megfogalmazás, ahol az áldozat zsidó, vagy nemzsidó jellege sincs kikötve. Ez az általános vérvád pedig teljes mértékben igazolt a héber egyetem történészprofesszora, Israel Jacob Yuval könyvében: Two Nations in Your Womb. Olyan eseteket dolgoz fel az első keresztes hadjárat idejéből a Rajna-völgyből, amikor zsidók tömegesen megölték magukat és családtagjaikat, gyermekeiket, anyjukat stb., rituális célra használták az áldozatok vérét és e tetteiket az askenázi vallási elit a liturgiába beépítve dicsőítette, miközben elvileg vallásuk szabályait súlyosan megsértették.

 374. becsuszoszereles1k — 2013-05-14 12:33 

250.@Super aGyuri: Profilaktika: Csak szerenyen tessek az ordogot a falra festeni!
Burger King vagy feleseg – hmm, erdekes alternativa!:)

 373. armagedeon — 2013-05-14 09:13 

Régi téma, de mint látom, még hébe-hóba hozzászólnak. A téma feldolgozása jelzi, hogy abszolút polkorrekt a blog. A zsidók vérfogyasztásának képtelensége olyan érv, mintha egy védőügyvéd azzal érvelne, hogy védence nem rablógyilkolhatott, mert magyar, márpedig a magyar büntető törvénykönyv szigorúan tiltja a rablógyilkosságot…

 371. rebecca71 — 2013-01-27 13:08 

Az öreg hegyi tótok meg vannak róla győződve, hogy a magyarok vért isznak, gyerekeket esznek…

 370. mercenario — 2012-10-06 10:56 

Tudtára adatik mindenkinek, akinek illik. Az emberek föl s alá mászkálnak, néha betérnek ide meg amoda, ilyenformán és részben emiatt a hírek terjednek (nem beszélek a buherált Blackberry készülékeken – mert nemcsak Obama tartotta meg a magáét, mint ez bizonyos körökben köztudomású – elhangzó udvarias magánbeszélgetésekről és a még mindigg működő spy number rtty gépekről, melyek közül néhány szőrén-szálán eltűnt ugyan, de nem némult el, és nem igazán tudják – akik nagyon szeretnék tudni – hogy mi minden a jó francot továbbítanak és honnan, főleg kik, nem beszélek erről, mert nem illik, bizony). Vagyis. Körmenden ugyan nem folyik Rubicon nevű hidrogeológiai tereptárgy, mégis átlépte valaki. Irdatlan vádak születnek, és egyeseket emiatt hatalmas kár ért, amit kezdtek megúnni. Ezek az egyesek, úgy tűnik, időt, fáradtságot és főleg államelnökök arcképével díszített gyűrődés és kakaóbiztos papírtárgyakat nem kímélve kifejezést adthattakak unalmuknak, esetleg felkelvén viszketeg kíváncsiságuk az elkövető (i kör) iránt. A rossz (vagy nem is olyan rossz?) izé, szóval mondjuk úgy: “nyelvek” szerint előfordulhat, hogy hatékonyabbak a Szerveknél, de igen nagy dilemmában lehetnek. Saját hatáskörben nem ésszerű lerendezni a nézeteltérést a kárért, mivel ez volna a leghatásosabb modja annak, hogy a károkozás folytatódjon, immár megállíthatatlanul. A károkozás megállításának egyetlen módja az elkövető (i kör) feldobása és így a közfigyelem igen kényelmetlen fókuszából való kikerülés. Okos. Nincs péne a Szerveknek, netán kényelmetlenség esete forog fenn személyileg? Nosza, rántsunk be valakit, akinek pénze és bosszúsága is van. A halk, ritmusos döngés a tengerentúlról hallatszik, Unabomber verdesi a fejét a betonfalba. Nem tudom, mindenki érti amit mondok? Hogy? Nem baj 🙂

 368. egberts — 2012-10-05 08:31 

Szia!
Én csak most kezdtem el olvasni a blogot, és azt hiszem, függő lettem…. 😀
Annyi hozzászólásom lenne, hogy a kínai mocsadékok tényleg esznek magzatokat, és egy magzatleves állítólag annyira sok pénzbe kerül, hogy csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak.
Én egy hónapig nem aludtam, mikor először láttam erről képet. :S
A magzat formáját ki lehetett venni a levesben… Állítólag a szegényebb rétegnek ez egy megélhetési forma ott.
Szörnyű… akkor emlékszem, úgy gondoltam, hogy az emberiség tényleg megérett a pusztulásra, mert innen már nincs lejjebb.
De most már tudom, hogy ez régebbi eredetű. (Nem mintha vigasztalna)

 367. Rogal Dorn — 2012-09-15 19:34 

@gacsat:

Pedig de. Van olyan amelyik gyerekeket is gyilkol. Sőt, vezetői úgy vélekednek, hogy jobb még gyerekként elpusztítani, mert később még visszaüthet. Szerintem könnyen rákereshetsz…

 366. gacsat — 2012-09-15 17:06 

Azt hiszem a gyerekek legyilkolása semelyik népre sem jellemző.

 365. Rogal Dorn — 2012-09-15 15:15 

Köztudomású, hogy nem Tánczos Gábor volt az elkövető, és az információk is akkoriban arra utaltak, hogy “idegenek” követték el a gyilkosságot. A magyarok között is vannak kegyetlen emberek, de egy gyereket ilyen módon kivégezni-feláldozni nem jellemző.
Az elkövető személyének a titkosítása is árulkodó jel, magasabb összefüggésekre utal. Azt meg végképp nem értettem soha, hogy hogy lehet valamit úgy gyártani, hogy a gyártási joga nincs hozzá. Vagyis értem én, csak egy jogállamban elfogadhatatlan.

 364. mercenario — 2012-09-14 09:18 

Voltunk páran katonák, ki a vidám barakkban, ki a poros Kalahariban (olykor azért ott is nő virág) de aki volt, az tudja, az ilyesmiért mit szokunk osztani. Külön felkérés és hókuszpókusz nélkül.

 363. mercenario — 2012-09-14 09:15 

Ja, és mementóként, mert egyeseknek számít, itt egy kép, jól nézzétek meg, lehet, még látni fogjátok az elkövetkezendőkben: http://szentkoronaradio.com/files/sir3.jpg

 362. mercenario — 2012-09-14 09:11 

Sem a rendőrök, sem a nyugdíjba vonult, hogyan is mondjam, maradjunk abban, hogy korábban bizonyos tevékenységeket szabadúszóként végző egyének nem hisznek a túl sok véletlen egybeesésének lehetőségében, ilyen ugyanis ritkán van, mint pl. amikor néhány Lightning éppen arra repült, amerre Yamamoto és ezzel a véletlen egybeesések 1/200 év jelenleg éppen kimerültek. Mindazonáltal Salamon Berkowitz esetében is követelmény az ártatlanság védelme, a http://szentkoronaradio.com/node/9257 oldalon leírtak ellenére, mindaddig amíg (esetleg, távolról sem biztos) valami egyéb kiderül(het). Mivel titok csak az, amit egy egyén tud, a mostani konstelláció Magyarországon (rendőrségi kavarodás, elszámoltatási kísérletek) kifejezetten kedvezne egy akkora durranásnak, ami a körmendi ügyből lehet(ne). Egy biztosan megnyert választás totális lakossági szimpátiával akár. És a minapi karlsruhei döntés miatt a Wall Street-től való függőség (látszólag!) csökkent, úgyhogy lehet szembeköpősdit játszani. Én mindenesetre nem innék Traubiszódát előre a medve bőrére.

 361. gacsat — 2012-09-13 17:35 

egy antiszemitizmussal aligha vádolható izraeli történész professzor, Ariel Toaff nemrégiben könyvet jelentett meg Olaszországban, az Il Mulino kiadónál, Pasqua di Sangue (Véres Húsvét) címmel, amelyben bebizonyítja, hogy a zsidó rituális vérgyilkosságok megtörténtek. Ariel Toaff ugyanis azt állítja, hogy a zsidók ellen a középkorban emelt vérvádnak volt racionális alapja, a Rajna vidékén a 11. századtól a zsidók valóban elkövettek rituális gyilkosságokat, válaszul az átvonuló keresztes hadak zsidóellenes pogromjaira és mészárlásaira. Az így nyert vért Pészahkor, közelebbről Széder estén, az Egyiptomból való kivonulás ünnepén borba csepegtették, illetve maceszba sütötték. A könyv érdekessége, hogy a szerző Ariel Toaffot senki sem vádolhatja antiszemita elfogultsággal, ő ugyanis a római főrabbi fia, s maga is nem csupán zsidó, de rabbi is. Szakmai hozzáértéséről pedig annyit, hogy Toaff az izraeli Bar-Ilan Egyetem történész professzoraként a középkori és reneszánsz történelem, s benne a zsidó vonatkozások kutatója. A vérgyilkosságokról, vérvádakról a leplet lerántó könyv tehát 2007 elején megjelent, ám a szerző váratlanul leállíttatta a könyv forgalmazását, sőt a már kikerült példányokat is visszarendelte, s közölte, hogy átírja művét. Nemsokára kiderült, hogy Ariel Toaffot halálosan megfenyegették, s ennek, valamint az ellene indított gyűlöletkampánynak volt az eredménye, hogy a szerző végül visszavonta a saját könyvét. Mielőtt Toaff visszakozott, még a következőket válaszolta az őt támadó zsidó vezetőknek, rabbiknak: „Egy kis (zsidó) szélsőséges csoportra korlátozódtak ezek a tettek. Az iszlámot sem lehet elmarasztalni kis szélsőséges csoportok tevékenysége alapján. A gyermekgyilkos zsidók bosszút álltak és megváltást kerestek” – fogalmazott Ariel Toaff mielőtt a támadások hatására visszavonatta saját könyvét.

További részletek: http://kuruc.info/r/39/14186/#ixzz26Mei5eLO

 360. mercenario — 2012-09-13 13:13 

 359. mercenario — 2012-09-13 13:10 

Nem tudom, szűr valaki valamit köztem és a konteóblog közt? Gyanusan nem akart felmenni a komment Tánczos Gáborral.

 358. mercenario — 2012-09-13 13:06 

Akkor még egyszer, mert kidobott ez az izé, talán a hátétépékettőspontot benyeli.

Úgy tünik, a Gyurcsány-kurzussal történő leszámolás hullámai újabb fontos embert érnek el. Íme a bemelegítés, a közvélemény felkészítése, nem is akárhogy, mert akkora durranás lehet, ami a Wall Streetig hallatszodna. Íme, egyelőre ezek és itt:

“a Tánczos Gábor-esetről beszélek, ami önmagában is egy konteó), szóval akkor is lábra kaptak olyan találgatások, melyek szerint rituális emberölés történt, és természetesen a zsidók keze van a dologban. Olyat is lehetett hallani, hogy egy zsidó vállalkozó a brutálisan meggyilkolt 11 éves Zsófi vérével „szentelte fel” a hamarosan beüzemelő üdítőital-palackozó gépsorát.” (Idézet fennebbről).

hátétépékettőspont//internetfigyelo.wordpress.com/2012/09/13/grafologiai-szaktekintely-nem-tanczos-gabor-a-gyilkos-megvan-az-elkoveto-de-50-evre-titkositottak/

hátétépékettőspont//kuruc.info/r/6/52747/

hátétépékettőspont//kuruc.info/r/39/14186/

hátétépékettőspont

hátétépékettőspont//kuruc.info/r/1/20770/

hátétépékettőspont//kuruc.info/r/1/20450/

A tippem az, hogy – miután valószinüleg horogra fog akadni akinek a nevét sejtjük – valamiféle pszichiátriai csavarral próbálják majd kivédeni a világraszóló biliborulást.

 357. mercenario — 2012-09-13 12:59 

Úgy tünik, a Gyurcsány-kurzussal történő leszámolás hullámai újabb fontos embert érnek el. Íme a bemelegítés, a közvélemény felkészítése, nem is akárhogy, mert akkora durranás lehet, ami a Wall Streetig hallatszodna. Íme, egyelőre ezek és itt:

“a Tánczos Gábor-esetről beszélek, ami önmagában is egy konteó), szóval akkor is lábra kaptak olyan találgatások, melyek szerint rituális emberölés történt, és természetesen a zsidók keze van a dologban. Olyat is lehetett hallani, hogy egy zsidó vállalkozó a brutálisan meggyilkolt 11 éves Zsófi vérével „szentelte fel” a hamarosan beüzemelő üdítőital-palackozó gépsorát.”

http://internetfigyelo.wordpress.com/2012/09/13/grafologiai-szaktekintely-nem-tanczos-gabor-a-gyilkos-megvan-az-elkoveto-de-50-evre-titkositottak/

http://kuruc.info/r/6/52747/

http://kuruc.info/r/39/14186/

http://kuruc.info/r/26/14705/

http://kuruc.info/r/1/20770/

http://kuruc.info/r/1/20450/

A tippem az, hogy – miután valószinüleg horogra fog akadni akinek a nevét sejtjük – valamiféle pszichiátriai csavarral próbálják majd kivédeni a világraszóló biliborulást.

 356. gacsat — 2012-08-17 21:57 

“Ahogy ez már lenni szokott, elkezdődnek a helyi zsidó közösség tagjainak kínzással színesített kihallgatásai, s (nem túl meglepő módon) hamarosan bekövetkeznek a vallomások is. ”

Hmm. Érdekelnének az eredeti periratok. Ha nem koncepciós a per, nagyon is kiderülhet kínvallatással az igazság.

 355. quentaur — 2012-07-17 19:57 

Ahogyan azt mondják a szar felett, hogy ennyi légy nem tévedhet… valahogy ezt érzem én is…

Az én véleményem szerint (amit nem kell komolyan venni) igenis vannak emberek akik évszázadok óta létező rituálék szerint embert vagy épp csecsemőt áldoznak, vagy csak vért isznak… vagy épp csak eljátszák, hogy ezt teszik… de hisznek ebben a 666 / darkos cuccban…

Ami biztos, hogy ezek az emberek, nem keresztények, zsidók, muszlimok, vagy bármilyen populáris vallás hívei, ők ebben a darkos izében hisznek, jön Lucifer, tudjátok, Omen, Damien, stb, stb… Napjainkban ez igen felkapott újra… Eszméletlen, hogy miket nyomnak a videóklippekben…

Az ismét egy másik kérdés, hogyan élnek köztünk ezek az emberek. Nekik se könnyű… Nem mondhatják el a munkahelyen, hogy mekkorát áldoztam tegnap… Ők is kikerülnek valamilyen körből. Keresztény, zsidó, muszlim… akármi… Annak adják el magukat…

Véleményem szerint a sátánizmus egy keresztes-, rózsakeresztes- vagy szabad kőműves valaminek a vadhajtása, vagy ilyesmi, mert az általuk használt szimbólumok igen hasonlóak…

Egyébkén Anton Lavey 1966-ban már megpróbált hivatalos egyházat alapítani a szegény mindenhonnan kirekesztett sátánistáknak…
Nagyon szinpadias srác…

Szóval a dolog szerintem létezik, van aki ebben hisz… A vér kérdés csupán azon múlik, hogy ki milyen buzgón gyakorolja a vallását…

 354. gacsat — 2012-06-28 22:18 

@tundrazuzmo: Antiszemita az, akit a zsidók nem szeretnek.

 353. gacsat — 2012-06-28 22:07 

@A Nép – Te vagy! (törölt): “nem Izrael kezdi az effélét”
Te, az Irgunról hallottál már?

 352. gacsat — 2012-06-28 22:01 

@dzsugasvili: A 7 konkrétan a gyilkosságnál való jelenlevéssel vádolt zsidó közül 6 Magyarországon született. Csak 1 volt galíciai. Tény hogy nagyon mocskosak, és igen kultúrálatlanok voltak.
Püski csak kiadta a könyvet. Bary József írta. Ő volt a vizsgálóbíró.

 351. gacsat — 2012-06-28 21:55 

@juditmanó: ” Nincs szerencséd, tréfli vámpirt fogtál!”

 350. gacsat — 2012-06-28 21:53 

@Pretoryan: Faszikám, ezek a zsidók igen szegények voltak. Az egyik pl. vándorló koldus.

 349. gacsat — 2012-06-28 21:48 

@gz: Az “usora” latin szó. Kamatot jelent.

 348. gacsat — 2012-06-28 21:40 

Biztos leírták már előttem, de Scharf(?) Móric tanu 14 éves volt, nagyon értelmes gyerek.

 347. tartarossz — 2011-03-30 01:12 

Jó a cikk. Meggyőződésem, hogy bizonyos vallási csoport vagy vallási leágazása a zsidó vallásnak egyfajta vértotemizmust művel, erről írtam a blogomban is vérvád -vértilalmak -vértotemizmus címen. Nem vagyok szakértője, sem kutatója a kérdésnek, egyszerű mezei pásztor vagyok, aki hallgatott összehasonlító vallástörténetet is.

 346. 178996 — 2011-03-04 12:17 

[gloria_mundi](#11211430):

Mintha az Omen-sorozat valamelyik részének forgatókönyvét olvasnám…

 345. gloria_mundi — 2011-03-04 11:34 

Másodszor olvastam el, közben dolgoztam egy XVI. századi szövegen, amelyben elég sok vérvád-eset van leírva. A gyerekrablás mellett a másik fajta verzió az oltáriszentség-gyalázás vádja, ehhez még furcsa körülmények között meghalt áldozat sem kell … Vki megvádol egy zsidót azzal, h megszentelt ostyát vett pénzért egy kereszténytől (persze húsvét körül), azt hazavitte, forróvízbe tette, az ostya Kisjézussá alakult, és repkedni kezdett, vagy egyszerűen csak vérzett … Ilyen sztorik alapján is képesek voltak eljárást indítani, de leginkább lincselni.

 344. Hyperion — 2011-03-03 13:35 

Ez a poszt most nem lett olyan jó. Hogy miért? hiányoznak a konteo teóriák a végéről, nem olyan szépen felépített…dehát ez van. Alapvetően jó ez a blog.

Ami a zsidó-témát illeti, szerintem unalmas már ez az egész. A rémhírkeltésben unalmasnak lenni több mint bűn, már hiba. Kevés hívő zsidó van ma nálunk. Viszonylag jelentős számú zs. származású ember. Ők azonban nem olvasnak Talmudot, főleg nem a Novák Előd által írtat.
Sokkal egyszerűbb egy csoportot demonizálni minden probléma okaként mint a valós, bonyolult világot megérteni. Izraelt átlátni meg innen a távolból, hát nem könnyű dolog…

 343. Z — 2011-03-03 10:11 

Az nem lehet hogy a mindennemű vér fogyasztásának tiltása PONT AZÉRT van náluk, hogy ezzel már a gondolatot is hogy embervért fogyasztanak? Hiszen jól működik a dolog, mert itt mindenki arra hivatkozik. Ez olyan mintha engem iszonyatos sör fogyasztással vádolnának és én azzal védekeznék, hogy hát én sohasem iszom még vizet sem, nemhogy sört.

A papjaink sem sexelhetnek mert elő van írva nekik, aztán mégis csinálják, csak gyerekekkel, kb. ez is olyan durva.

 342. AqUiLa — 2011-01-13 21:48 

Sziasztok!

Erdekes volt,bar en nem rajongok a zsidokert(jobban mondva egy bizonyos retegukert),es szerintem mindennek van eredoje,nem veletlenul alakulnak ki bizonyos nem is inkabb elo-,mint inkabb utoiteletek.

Ez egy nagyon tag tema,sokat lehetne errol vitatkozni,de szerintem senkinek sem lehet teljesen igaza.Az a nagy budos helyzet,hogy az informacio nagyon sok helyrol nagyon sokfelekeppen aramlik felenk.

Epp ezert nehez eldonteni minek hisz az ember igazan nem tudom ti hogy vagytok vele,de nekem neha a kialakult vilagkepem is neha meginogni latszik.Illetve folyamatosan frissitenem kell.

Az ember mindig befele figyeljen,hallgasson a szivere,a szeretet vezerelje,es akkor nagy baj nem lehet.Nekem ez a sajat tapasztalatom,es ehhez probalom tartani magam,mert a gyulolkodes semmi jora nem vezet.

Ettol fuggetlenul nem lehetunk naivak,mert gonosz, alavalo, sunyi,es sajnos ezzel egyutt nagyon furmanyos embereket minden nepcsoporton belul lehet talalni.

Koszonom ezt a bejegyzest,es a HAARP-osat is,az igazan erdekes volt.Meg uj vagyok,majd olvasgatok meg itt tobbet is.Jo ejszakat mindenkinek!Akar zsido,akar nem:))))

 341. tiboru — 2010-09-01 08:06 

@Gloria Mundi:

Köszönöm az elismerést, és persze köszönjük a kultúrtörténeti kiegészítést!

A Szexcsatablogon meg természetesen rajta tartjuk a szemünket 🙂

 340. Gloria Mundi — 2010-08-31 21:02 

Egészen megkésett hozzászólás, de a szerző szerint még senki nem sütötte el. A középkor hiedelemvilágában makacsul tartotta magát az a nézet, h a szűzi vérnek különleges ereje van. A vérvádak esetében is mindig szűzi vérről van szó, ezért merül fel az ilyesmi gyerekek eltűnése, meggyilkolása esetén.

Nos, a középkorban a keresztények úgy hitték, h a lepra tiszta szűzi vérrel jó eséllyel gyógyítható. A portugál Grál-regényben pl több szűz királylányt is totál kivéreztetnek (és ezzel kinyiffantanak) egy leprás asszonyság miatt, aki a vérükben vett fürdőtől remél gyógyulást. Mikor végre sikerül a hatásos vért megtalálnia, meggyógyul ugyan, de a Jóisten ezt olyan rossz néven veszi tőle, h mindjárt le is bombázza a várát, és a környéket. Logika ugyebár rengeteg: ha nem akarta, h a csaj meggyógyuljon, és a szűz meghaljon, miért nem bombázta le korábban a kócerájt?

Másik példa ugyanebből a regényből: Galahad, a Grál-lovag úgy gyógyít meg egy leprás lányt, h kölcsönadja neki a véres ciliciumát. Na ja, Galahad olyan nagy spíler, h még pár csepp vére is megteszi, míg a szegény szűzlánykák úgy hullanak, mint a legyek. (Galahad természetesen szintén szűz, de erről majd egy szexcsata-posztban bővebben mesélek 🙂

Egyébként pedig, Té, természetesen gratula a posztért, és a bátorságért, h ilyen témákat tárgyalsz. Arról nem is beszélve, mit jelent ennyi millió kommentet elolvasni. Nekem nem sikerült 🙁

 339. tiboru — 2010-08-20 14:51 

@kIára:

Ezt (a kínai részét) nem tudtam, köszi!

 338. Bebes — 2010-08-16 22:10 

@Super aGyuri: Na, hát nem kiderül a végén, hogy alapjában egyetértünk?

Amúgy kényes vagyok magam is a nyelvhasználatra, de az ikes ragozást már nem erőltetném, mert eleve csak néhány alakban őrződött meg (és ha azt már senki nem mondja, hogy “egyék” – egyen helyett – és a “tessék” is csak egy meghatározott jelentésben őrződött meg – a tetszik helyet már nem mondják -, akkor fájó szívvel le kell mondanunk róla. Engem az ikes ragozás nem használatánál jobban irritál, amikor valaki nagyon szépen akar beszélni és nem ikes igét ragoz ikesen.

De elég az OFF-ból, mert Tiboru szétcsap köztünk, joggal.

ON

Azért Eötvös Károly vagy Mikszáth antiszemitizmusa is megérne egy misét. Eötvös nagy elánnal védte az eszlári zsidókat, de nem ment a szomszédba egy kis zsidózásért, azt a mondást meg Mikszáthnak tulajdonítják, hogy Ki az antiszemita? Aki a kelleténél jobban utálja a zsidókat.

Mondhatnánk erre, hogy a 19. sz-ban nem volt még PC, mások voltak a normák, de a “fejlettebb” 20. sz. jó részében sokan egyeztek volna ki boldogan Eötvös és Mikszáth kedélyes úri antiszemitizmusával.

 337. kIára — 2010-08-15 19:51 

Elnézést a duplázásért.

Biztosan ŐK voltak.

 336. kIára — 2010-08-15 19:47 

A kínai vonalhoz egy érdekesség.

Valóban létezik egy magzatokhoz fűzhető fiatalítási legenda.

Erről készült is egy nagyon vitatott film is a “Gaau ji” (kb. “Gombóckák” vagy “Derelye”). Mindjárt két verzióban (egy negyven perces http://www.imdb.com/title/tt0420251/ és egy egészestés http://www.imdb.com/title/tt0420251/ változatban)

A rövidebb változat az ütősebb; érdemes megnézni, de terhes nőknek (meg egyáltalán senki finomlelkűnek) nem ajánlott a megtekintése.

______

Amúgy nagyszerű poszt. Romániában sem ismeretlen fogalom, ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni Andrei Oisteanu „A képzeletbeli zsidó” c. művét (http://www.libri.hu/konyv/a-kepzeletbeli-zsido.html).

 335. kIára — 2010-08-15 19:47 

A kínai vonalhoz egy érdekesség.

Valóban létezik egy magzatokhoz fűzhető fiatalítási legenda.

Erről készült is egy nagyon vitatott film is a “Gaau ji” (kb. “Gombóckák” vagy “Derelye”). Mindjárt két verzióban (egy negyven perces http://www.imdb.com/title/tt0420251/ és egy egészestés http://www.imdb.com/title/tt0420251/ változatban)

A rövidebb változat az ütősebb; érdemes megnézni, de terhes nőknek (meg egyáltalán senki finomlelkűnek) nem ajánlott a megtekintése.

______

Amúgy nagyszerű poszt. Romániában sem ismeretlen fogalom, ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni Andrei Oisteanu „A képzeletbeli zsidó” c. művét (http://www.libri.hu/konyv/a-kepzeletbeli-zsido.html).

 334. Varb — 2010-08-15 14:01 

@A Nép – Te vagy!:

Szerintem hozzád képest én sokkal tisztességesebb vagyok. Nem akarlak leköpni , nem tartalak senkiházinak, se hazugnak. Sőt nem is tartalak butának ,mert más a véleményed,de ha nálatok ez így, sebaj én nem haragszok meg érte.Kiemelem az olyan részeket belőle ami normális ember szerű és válaszolok.

Nézeteink mint észrevetted nagyon különböznek, és ezzel semmi baj, csak kár hogy nem lehet veled megvitatni lehordó jelzők és agresszió nélkül.Még mindig nem értem,hogy döntötted el melyik az igaz,vagy az emberi jóságra hagyatkozol..nevetséges. Emellett szerinted hívek nem hamisítanak meg szent írásokat?Ezt te sem gondolhattak komolyan,annyira értelmesnek azért gondollak,hogy ez most nem komoly.

Köszönöm a megvetésed:)

 333. tiboru — 2010-08-14 18:28 

@A Nép – Te vagy!:

Egymás ekézése és szidása nem velkam.

 332. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-14 17:50 

@Varb:

Nem vagy tisztességes beszélgetőpartner, illetve általában nincs közöd a tisztességhez. Ilyennek csak leköpés jár. Azonosítottam, hogy hazug vagy. Nem volt az a vicc, vicc. És eszerint nem csak hazug vagy, gyáva is.

Emellett buta, vagy magad butának tettetésével manipulálnál. Csak nagyon ostoba nem látja, hogy egy vallásnak a hívők által tiszteletben tartott és egyáltalán nem elrejtett irodalma a valódi, nem pedig azok állítása róla, akiknek ahhoz a valláshoz annyi közük van, hogy híveinek legyilkolása életük választott értelme. Nem fogják a hívők a nagyjából szent félének tekintett munkát a te kedvedért meghamisítani akármilyen gonosznak is képzeled el őket a lázas beteg agyadban. Azért nem, mert ennek nem volna semmilyen értelme, te rossz ember. Az ádáz ellenségeik fogják, hogy legyen maguk előtt és a külvilág előtt látszat jogcímük az ördögi tettekre amikre vágynak velük kapcsolatban. Mert beteg a lekük. Mint tiéd.

És most tűnj a fenébe, piszkos senkiházi. Megvetlek.

 331. Super aGyuri — 2010-08-14 14:12 

Az előzőhöz, egy világbajnok hozzászólás (részlete):

italmester 2010.08.06. 00:21:42

“figyelj ne sértegess…. !!!!! sok ügyben ejtették ami utólag igaznak bizonyolt… birói elfogultságról nem hallotál.. és pénzhatalmi nyomásgyakorlásról?

mondjuk lehet amekkora bunkó paraszt vagy lehet nem..”

Lehet amekkora bunkó paraszt vagy lehet nem.

Ez milyen nyelven van?

Próbáljuk megfejteni, kontextusából:

“Lehet, hogy nem [hallottál róla], amekkora bunkó paraszt vagy.”

Mennyivel szebb és barátságosabb így, magyarul. 😀

 330. Super aGyuri — 2010-08-14 14:08 

lehet, hogy

Könyörgöm, ne pusztítsuk a magyar nyelvet tovább ezzel a lehet + feltételes móddal (l. pl. “lehet írnom kéne”)

“Lehet, hogy írnom kéne”

Egyébként meg “kellene”, de mindegy 🙂

 329. Super aGyuri — 2010-08-14 14:03 

@tiboru: Köszönöm szépen a gratulációt, és külön köszönöm, hogy elintézted, hogy a T-Com azzal az átlátszó szöveggel ne kösse be az internetet az új lakásunkban, hogy “zárlatos a telefonkábel” :))

Úgyhogy most eléggé el vagyok vágva a külvilágtól (még szabin is vagyok noch dazu), momentán Édesanyám gépéről netezgetek.

Mindenesetre akárhogy is legyen, szívesen csatlakoznék a Konteóbarátok Köréhez…

Az pedig, hogy egyik kedvenc dalom, a Blooming 18 (Ace of Base) refrénjé évekig úgy énekeltem, hogy “Bad illuminator”, pedig az a valódi szövege, hogy “Barely blooming eighteen”, úgy gondolom, magáért beszél.

És igen, a feleségem 57 éves. :)))

 328. Super aGyuri — 2010-08-14 14:03 

@Bluesmen: Zseniális.

 327. Varb — 2010-08-13 21:02 

@A Nép – Te vagy!:

Ezzel nem válaszoltál a kérdésemre,hogy te honnan tudod melyik a hivatalos,csak máshogy állsz hozzá és másnak hiszed el mint én,és ezért meggyőződésed ,hogy az az igaz?

Netán mer “ők” letagadták hogy ez lenne benne..ezt simán be lehet állítani az összeesküvés részévé,miért is mondanák el..nemde?

Amúgy meg . “a nyilvánvalóan aljas indíttatásból történt meghamisításuk” az ilyen hamisításos dolgokat szerintem inkább hagyjuk is a zsidók részéről nem?Ezt sajnos nem fejthetem ki bővebben,törvény sújtja azt aki megtenné!

 326. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-13 17:59 

@Varb:

Hagyjuk. Ami a talmudot illeti vagy valóban tudatlan vagy, vagy tetteted. Kissé kihoz a sodromból az az intellektuálisan erkölcstelen piszkosság úgy beállítani a dolgokat, hogy amikor egyik oldalon vannak símán megközelíthető tények, a másikon a leggonoszabb, nyilvánvalóan aljas indíttatásból történt meghamisításuk, akkor azok mintha egyenlő értékű vélemények lennének amik valóssága tekintetében nem is lehetne a tényeknek megfelelően állást foglalni. Posztmodern rohadt gyilkos mocsok. Ez persze nem csak erre áll, hanem mindenre. Szóval hagyjuk. Nem tudom, hogy sajnállak, vagy megvetlek, de minthogy ezt igazán nem fontos nekem eldönteni egy álnév vonatkozásában: ahogy mondtam, hagyjuk.

 325. Varb — 2010-08-13 16:19 

@A Nép – Te vagy!:

Utána néztél a Talmud dolognak.És arra jutottál vannak ál-Talmudok.Biztos van olyan oldal ahol azt írják ez hazugság, te miből döntötted el hogy melyik az igaz,vagy,hogy melyiknek hiszel?

“Amit érvként mondtál maximum tetszetős de nem áll.”

Igen persze zsidókon belül is van több fajta,mint mindenen belül,de ettől még ez minden bizonnyal leszűkítené a lehetőségek körét…innentől kezdve meg,vagy is még mindig nem értem mi bajod.

 324. szekertabor — 2010-08-13 12:15 

Azért az jópofa, hogy az összes bűnvádi per anyagát az ókortól a kommunistákig bezárólag azzal a sommás megjegyzéssel intézzük el, hogy a kínzás hatására tett beismerő vallomások automatikusan hiteltelenek. Így persze nevetségessé lehet tenni minden klassz kis összeesküvés-elméletet, de azért a komoly bűncselekmények esetében könnyen összeszámlálható, hogy hányszor tettek a tettesek feltáró beismerő vallomást – megtörve pusztán a bizonyítékok súlya alatt.

 323. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-13 08:40 

@Varb:

Ja még valami. Nem áll a tétel, hogy az ember eleve nem fordul maga ellen. MAGA ellen talán nem de a közösségével gyakran nem azonosul. Nézz körül Emelkedett Magyar Értelmiségi körökben. Isten ments, hogy az ember arra akr csak utaéjon is, hogy vanna elcsatolt magyarok akiket sanyarhatnak. Akkor ők harcosan be fognak állni minden magyar ellenes álláspont bajnokainak.

De ha zsidó kell, az is van. Nézd meg Noam Chomskyt és gazságtársait, akik nincs az az eszeveszett hazugság amire ne volnának képesek, csak, hogy Izrael elpusztítésa érdekében fáradozhassank. Hazájukkal, Amerikéval sem bánnak jobban. De nem is kell Amerikába menni ahhoz, hogy az ember ilyen zsidót találjon. Van Izraelben is, aki majd megfeszül kínjában, hogy árthasson a hazájának. Az ilyenek egy másfajta közösségnek akarnak megfelelni, a balos antiszemita tábornak, szóval nagyon mellékkörülménnyé módosul náluk az, hogy ők zsidók. De volt és van nácikkal azonosuló zsidó is. És bőven vannak saját hazájuk ellen áskálódó balos pl. britek meg akárkik. Amit érvként mondtál maximum tetszetős de nem áll.

 322. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-13 08:28 

@tiboru:

Miért és nem igaz mindkettő?

 321. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-13 08:27 

@Varb:

Ja nem esett le, hogy vicc. A mai magyar közegben, plusz még ismeretlenül írásban nem könnyű annak nézni – és tök őszintén a humort benne most sem annyira észlelem –, de ez mindegy, a szándék a fontos, úgyhogy minden OK.

Egyidejűleg gyanús vagy mégis. Sposem érdekelt a Talmud, egész homályos képem van csak arról, az egyáltalán mi, sőt egy fél zsidóval sem találkoztam eddig aki bármit is foglakozott volna vele, említette volna, ezzel szemben a legdühödtebb nyilasoknak az egyik kedvenc témája. Imádnak azzal bizonyítani, hogy nekik gyűlölni erkölcsi kötelességük ezért folyton idéznek ebből olyanokat amik elég gyanúsan hangzanak. Na ezért aztán utánanéztem és azt vettem ki, hogy közkézen forognak ál-talmudok, vagy csak ál-talmud idézetek náci honlapokon, könyvekben ami mind nem úgy van A talmudban sőt. De persze ott is csak vicceltél. Most sem jön le miben áll, viszont a smiley a helyén, látom ezt kell nézni, rendben.

 320. tiboru — 2010-08-12 17:07 

@Varb:

Azt remélem tudod, hogy ehhez TŐLÜK kell engedélyt kérned…

 319. Varb — 2010-08-12 16:08 

@tiboru:

Egy ráérősebb napomon lehet írnom kéne egy ki is valójában Tiboru konteót

 318. tiboru — 2010-08-12 15:54 

@Varb:

Hehe, a lemiles posztjaim miatt voltam én már véreskezű bolseviktől kezdve velejéig romlott nácifasisztáig minden, úgyhogy elég edzett vagyok 🙂

 317. Varb — 2010-08-12 15:48 

@tiboru:

Értelek én:)

Csak tudod ez egy ilyen a konteódra egy vicc-konteó(már ha létezik ilyen) vajon tiboru most mér védi őket..netán….?? (ismételten vicc)

 316. tiboru — 2010-08-12 15:35 

@Varb:

Oké, fogom és meakulpáztam is 🙂

 315. tiboru — 2010-08-12 15:35 

@Varb:

Arról meg, hogy csak egy zsidó tartozhat abba a táborba, amelyik a vérvádat (legalábbis napjainkban) nem tartja valószínűnek, csak annyit, hogy Amerikában például a legelvakultabb Izrael-hívők és a zsidó állam MINDEN (gyakran embertelen) intézkedésének legfontosabb szurkolói nem a zsidók, hanem az ultraradikális keresztény felekezetek tagjai.

 314. Varb — 2010-08-12 15:34 

@tiboru:

Rendben,ha tényleg hitvallásnak gondolod…

Az én kommentem viszont VICC.

 313. tiboru — 2010-08-12 15:30 

@Varb:

A mottó NEM vicc, hanem hitvallás.

(Ha meg félreértettelek volna, akkor nyilvánosan elnézést kérek…)

 312. Varb — 2010-08-12 15:25 

@A Nép – Te vagy!:

Viccnek szántam ,de ha már ennyire letámadtatok akkor belemagyarázom az igazam…”Mert

mit bizonyít ha igen,és főleg mit hanem?”

Attól függően hogy az e vagy sem úgy áll hozzá a témához. Az alap emberi tulajdonságokból kiindulva csak nem fordul maga ellen.Ha zsidó lennék én is úgy írnám,hogy a zsidókat védje.Most lehet mondani ,hogy te nem tennéd..,de igen is tennéd mert te is ember vagy és mint minden ember önző.ha ezt nem hiszed el keress fel emailben és elküldöm neked az írásom amiben több oldalon át ezt bebizonyítom.

@tiboru:

Mint írtam előbb viccnek szántam,azért van a “;)” szmájli a végén,mint ahogyan te is viccenk szántad a “megmondjuk a tuti már ha ők engedik”-et

@Bluesmen:

Én is ilyen kétségbe esett leszek mint Szép Ernő amikor a Talmudot olvasom:).

 311. Bluesmen — 2010-08-12 11:51 

@Varb:

Egy idézet neked:

“Én zsidó vagyok? Hogyhogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld vagy kék vagy milyen? Éppen olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony isten eszem ágába se volt, hogy zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, mikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenni. Miért? Én magamban, mikor nem gondolok erre, abszolúte nem vagyok zsidó, egy fiú vagyok, a szerelem a hazám, és az istenem a halál! És valaki rám néz, és az tudja, hogy én zsidó vagyok. Mintha ránéznék valakire, akiről tudják, hogy az lopott egyszer! És nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat vagy ráfogást vagy elnézést vagy mi az, hogy az embert zsidónak veszik. És nekem úgy kell néznem, hogy igenis, rendben van, jól van, zsidó vagyok. Pedig énbennem ez egyáltalában nincs elintézve. Én az egész dologgal nem vagyok tisztában. Nem vagyok ebbe beleegyezve, se belenyugodva, csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok, mit csináljak? Engem kérdeznek, mikor rám néznek. Mit feleljek? Én egyszerűen elnevetném magam: de kérlek, hisz ez egy őrült ostobaság, csak nem fogunk ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni? Sokszor úgy voltam vele, mintha az egész csak egy rossz vicc lenne, amit énellenem találtak ki, hogy ilyen butaság miatt is szenvedjek. Egész életemben zsidó legyek! Tessék talán felosztani ezt, mint a katonaságot vagy mint egy közmunkát, mindenki szolgáljon, mondjuk, egy évet, mint zsidó, ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen, azonkívül, hogy ember.”

Szép Ernő költő, regényíró, újságíró, színpadi szerző, elbeszélő

 310. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-12 07:38 

@tiboru:

Együtt reszketünk. Már hárman. És még aki a háttérben remeg, meg sem meri mondani, csak lappang.

Már Orbán Viktor megmondta: „Az élet nem könnyű. Az élet nehéz.”

 309. tiboru — 2010-08-12 07:32 

@Varb:

Most, hogy mondod, ez a lehetőség tényleg ijesztő.

 308. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-12 06:48 

@Varb:

Ez

egy

BAROMI

Lényeges

Kérdés

Mert

mit

bizonyít

ha igen,

és főleg

mit

ha

nem?

Nem is tudok emiatt aludni.

Akármi van, olyan ijesztő, hogy nagyon meg vagyok ijedve.

 307. Varb — 2010-08-12 02:41 

Nagyon véded benne a zsidókat,ez ijesztő.Netán te is közéjük tartozol?;)

 306. tiboru — 2010-08-11 21:20 

@szorokin:

Sikeres emberek nem olvasnak értelmetlen blogot, úgyhogy sajnáljuk, hogy elmész.

 305. tiboru — 2010-08-11 21:19 

@szorokin:

Rossz napod volt?

 304. szorokin — 2010-08-11 21:16 

@tiboru:

leszarod a konkrét issue-t, “A gyógyszeripari lobbi fent van a listán”-al lehet általánosan parázni, fasza.

szánalom.

ezért a hozzáállásért kapsz egy 1eeees osztályzatot:

1

jó kavarást a paranoia tengerében.

remélem legalább te néha röhögsz jó nagyokat, meg páran a kommentelők közül is.

más értelme ennek a blognak nincs.

 303. tiboru — 2010-08-11 21:04 

@Super aGyuri:

Csak most kapcsolok, milyen szerencséd volt: ha egy évvel később születsz, most 47 éves lennél.

 302. tiboru — 2010-08-11 20:40 

@Super aGyuri:

Látod-látod; ha tagja lennél a Konteóbarátok Körének, már tudnád, hogy mi a helyzet, miről szól a következő poszt és mikorra várható. Na és szavazhatnál is 🙂

Boldog szülinapot.

 301. Super aGyuri — 2010-08-11 20:29 

@tiboru: Nagyon várjuk már az új konteót. Holnap, azazhogy kb. másfél óra múlva van a 37. születésnapom. 73-ban születtem egyébként (érted: 37 megfordítva, vagy fordítva, a 37 a 73 megfordítva).

Kérek szépen ajándékba egy új konteót!!!!!!!!!!!!!! 🙂

 300. tiboru — 2010-08-11 20:17 

@szorokin:

A gyógyszeripari lobbi fent van a listán.

 299. tiboru — 2010-08-11 20:16 

@szorokin:

“tudom h ez a blog alapvetően komolytalan…”

Nono, biztos vagy te ebben?

 298. szorokin — 2010-08-11 19:57 

@tiboru:

topic, ugye:

H1N1 világpara és hivatalos világjárvány.

 297. szorokin — 2010-08-11 19:56 

@tiboru:

tudom h ez a blog alapvetően komolytalan,

DE

itt a lehetőség egy konkrét ügyre, amiben hatalmas pénzek voltak/vannak:

index.hu/kulfold/2010/08/11/elismerte_a_who_hogy_gyogyszergyarak_tamogattak_ot_bizottsagi_tagot/

tiboru, ha ezt nem írod meg, hááát akkor semmit se írj ez után !!!!

 296. tiboru — 2010-08-11 15:24 

@Super aGyuri:

Bloggazdaként megkockáztatva az offtopikot ehhez csak annyit, hogy Julija aszony az idén lesz 50, de amennyire meg tudtam stírölni (egyszer még élőben is láttam), lehet, hogy még tán reggelire is marasztalnám.

 295. Super aGyuri — 2010-08-11 13:36 

@Super aGyuri: bocsánat:

…akkor nem azt mondjuk, hogy “Azt kívánom, hogy tessék Neked, amit vásároltam”, hanem hogy “tetsszen Neked…”. Érdekes.)

 294. Super aGyuri — 2010-08-11 13:34 

@Bebes: “Tudomásul venni, regisztrálni egy nyelvi (társadalmi) jelenséget nagyon nem ugyanaz, mint helyesnek tartani, pláne normává emelni”

Egyetértek!

A normává emeléssel csak arra gondoltam, hogy – hozzáteszem, szerintem sajnos – amikor már szinte mindenki úgy fogja mondani azt, hogy “eszem”, hogy “eszek” (boáááá… brrrrr….), akkor már valószínűleg ezt az alakot fogják helyesnek tekinteni.

Esetleg egy ideig még ott lesz az “eszem” mögött, hogy “rég.”, de azért már meg-megmosolyogják az olyan hülyéket, mint én, akik még így mondják. Mintha mondjuk azt mondanám, hogy “mondanók”, vagy “méltóztassék”. (Érdekes módon a “tessék” viszont rögzült, nem lett belőle világ csúfjára “tessen”, bár ha arról beszélünk, hogy jó lenne, ha valami tetszene, akkor nem azt mondjuk, hogy “Azt kívánom, hogy tessen Neked, amit vásároltam”, hanem hogy “tetsszen Neked…”. Érdekes.)

Szóval szerintem kb. ugyanarról beszélünk és egyet is értünk, csak rosszul fejeztem mi magam. Ahogy a híres nyelvművelő, Pély Barnabás mondaná: “nem jött át”. És ez az én hibám!

 293. Bebes — 2010-08-11 03:11 

@Jurganov: Fogalmad sincs arról, amit írsz. (Bocs, hogy ezt ilyen cizellálatlanul mondom.) Olvasd el Krúdy vagy Eötvös K. könyvét a tárgyban.

A “magyar állam” semmilyen pert nem indított, ez a vármegye ügye volt, amit a pesti szabadelvű kormány az első perctől kínosnak érzett. És ahogy az alsóbb szintekről egyre feljebb lépdelt a dolog, úgy “finomodtak” a vádak (értsd: legalább megfogalmazásban közelítettek a jogállami, civilizációs minimumhoz). Ezt a finomhangolást vitte aztán tovább a szereplők utólagos apológiája. Ma már tényleg csak az agyhalottak hisznek a vérvádban; akik még mindig azt állítják, hogy az eszlári zsidók ölték meg Solymosi Esztert, azok már a “modern” btk-val kompatibilis indítékokkal operálnak (kéjgyilkosság, erős felindulás és hasonlók)

 292. Bebes — 2010-08-11 02:55 

@Super aGyuri: Vazz, igazad van: tényleg nem értelek. Azt írod: ha egy norma a társ-ban nem érvényesül, akkor az nem norma. Oks. Ha ezt a nyelvhasználatra vetítjük: ha egy hibás alak elterjed, “érvényesül”, akkor szerinted az már normává vált? Nem lehet, hogy itt van az eb elhantolva?

Tudomásul venni, regisztrálni egy nyelvi (társadalmi) jelenséget nagyon nem ugyanaz, mint helyesnek tartani, pláne normává emelni.

Na, mindegy. Nem ismerem a munkásságodat és könnyen lehet, hogy tényleg totál félreértettelek, elsiklottam az irónia fölött vagy ilyesmi.

 291. Super aGyuri — 2010-08-10 10:46 

@Inner Circle: nálam Gólem-ügyben I. B. Singer kisregénye viszi a pálmát. Nagyon megható, szép történet.

 290. Super aGyuri — 2010-08-10 10:42 

@tiboru: Nem beszélve Julija Tyimosenko asszonyról, aki már inkább GMILF (Grandmother….) kategória, de mintegy háromszáz plasztikai műtétjének (valamint néhány emlékezetes műpéniszes kutyaviadalnak) köszönhetően visszaminősült MILF-fé.

Hú, ő is megérne egy konteót a földgázipari cégbirodalmával együtt. Avagy “narancsos forradalom”, már elnézést az áthallásért 🙂

 289. Valandil — 2010-08-10 06:39 

Csak szerényen megjegyezném: Tiszaeszlár kapcsán a magyar állam emberölés miatt indított eljárást. A “vérvád” és “primitív középkori magyarok” dumát egy újságíró dobta be. Az a szomorú, hogy a történelemkönyvekben is rosszul szerepel ez a része a történetnek.

Amúgy maga a per és a bizonyítási eljárás megérdemli, hogy alaposabban megvizsgáljuk: nem biztos, hogy utána is olyan fekete-fehérben látjuk majd az esetet…

 288. Jurganov — 2010-08-09 09:16 

mókásak a kommentek 🙂 főleg azok amik azzal magyarázzák a vérvádak képtelenségét, hogy: ” tiltja a vallási előírás”..ezen jót röhögtem 🙂

 287. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-07 20:09 

@Super aGyuri:

Ugyanakkor Krassó ezt mind nem pont úgy mondta, ahogy most te. Hasonló volt az álláspontja, de nem ez. Nem volt nála szó titkosszolgálatokról. Ez utólagos belevetítés, Körössi nyomán, ha jól sejtem. És az sem szerepelt ÍGY nála, hogy az új pártok az Mszp kreálmányai. Ez átfogalmazás. De az ötlet mindenképpen jó, erről lehetne itt egy elmélkedés. Nagyon érdekes lenne. Jó, hogy javasoltad. Mégjobb lesz, ha megfogadtatik.

 286. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-07 20:00 

@Super aGyuri:

Hogyne, hogyne, az ember eltűnődik. Ugyanakkor Krassónak már három infarktusa volt előzőleg. Mint tudjuk.

 285. tiboru — 2010-08-07 18:25 

@Super aGyuri:

Az eset tényleg figyelemreméltó, túl azon, hogy a szlovén miniszterasszony szerintem lazán belefér a MILF-kategóriába.

 284. Inner Circle — 2010-08-07 18:12 

A cikkben nem szereplő érdekesség, hogy a gólem-sztori általam olvasott verziójában (forrás: “Robur” s(zo)ci-fi folyóirat a nyolcvanas évekből 🙂 Löw rabbi azért alkotta meg az agyagembert, mert megpróbálták a prágai zsidókra verni a vérvádat, és ment is a szokásos forgatókönyv (keresztény gyerek eltűnik, vádlók megjelennek, pászkavád stb.), úgyhogy itt már csak a Terminátor-Gólem segíthetett 🙂

 283. chevyfan — 2010-08-06 21:57 

@Super aGyuri: ez aztán konteó a konteóban:-)

ez a rész zseniális:”…Villájában széttépve talált rá a rendőrség: testére pedig egy műpénisz volt erősítve. Baricević ugyanis szerette a kutyaviadalokat – és maga is tartott három harci kutyát….”

Ebből a sztoriból annyi konteót lehetne felgöngyölíteni, amennyire ideje lenne az embernek:-)

B. Gyalla: mi erről a becses véleményed? (vagy a szesztestvéreké?)

 282. Super aGyuri — 2010-08-06 20:50 

@Bebes: Igazándiból ellen-Bisztő Gyallává próbáltam válni, de Bisztő Gyallán kívül senki sem értette, így feladom.

[Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy a szigorúan vett jogszociológiai megközelítés szerint, ha egy norma a társadalomban nem érvényesül, az nem norma. Vagyis nem is akkora hülyeség, amit az emberölésről írtam. De ezt a gondolatsort nem folytatom, talán még jobban összezavarnálak vele. Meg lassan már én sem tudom, mikor írok valamit komolyan és mikor nem, azazhogy ha komolyan írom, komolyan gondolom-e. És ez így van jól.]

 281. Super aGyuri — 2010-08-06 20:47 

@Bebes: Az említett hozzászólásom utolsó mondatában rejlő kérdésre kéretik nem válaszolni.

Más.

hetivalasz.hu/vilag/gusztustalan-szexbotranyba-keveredett-a-miniszter-27761/

Erről tiboru polgártársnak mi a véleménye?

 280. Bebes — 2010-08-06 20:18 

@Super aGyuri: “Nádasdy szerint, ha az emberiség többsége embert ölne, akkor az emberölés normális viselkedéssé válna”

Ez övön aluli volt, olvtárs. (Nem kérem, hogy add meg az idézet forrását). Felteszem, nálatok, ott Budán jól belétek verték azt is, hogy “aki hazudik, az lop is, aki lop, az öl is”, oszt’ ennek a logikáját követve jutsz el a nyelvszokások elfogadásától az emberölés helyesléséig.

Nekünk – pesti proliknak – viszont azt tanította az anyukánk, hogy “disztingváljál, gyermekem”.

 279. Bebes — 2010-08-06 20:07 

@mbaye: Neked ebben igazad van: minden vallás nevében követtek (és követnek) el borzalmakat, ahogy a szent könyvekben is mindenre – és mindennek az ellenkezőjére – találni idézetet/igazolást.

A vérvádat viszont nem lehet racionalizálni – nem érv az, hogy egyszer talán volt egy elfajzott szekta, amelyik Ábrahámot követte. Mert

1. ha Ábrahámot követi, akkor nem megölnie, hanem életben hagynia kell a gyereket,

2. a judaizmus, mint más vallás is, a keletkezésekor súlyt helyezett arra, hogy megkülönböztesse magát a többitől. A zsidók esetében a monoteizmus volt az alapvető, de pl. az áldozatot is radikálisan átértelmezte (Ábrahám történetének ez az egyik, alighanem elsődleges olvasata, és a mély hit csak a második; ugyanez olvasható ki a Jákob vs. Lábán történetből is)

3. a pészachi gyermekáldozat (ünnepkor nem hogy embert ölni, de elítélni sem szabad, ahogy gyertyát gyújtani vagy kenyeret sütni sem; totál abszurd, hogy azért hívták be Solymosi Esztert a házba, hogy meggyújtsa a gyertyákat, mert vallásos zsidó ilyenkor nem mozdíthatja meg a kezét:-)), ahogy a pászkába (!) kevert vér (!) is képtelenség, ha valakik valaha is ilyet tettek volna, ott nem beszélhetnénk elfajzott szektáról, csak olyasmiról, amit a keresztények fekete misének, az antikrisztus imádásának neveznek, mert homlokegyenest ellentétes a vallás lényegével.

 278. Super aGyuri — 2010-08-06 20:03 

@Bisztő Gyalla: Mi itt, Magyarország talán legmagasabb Ft/nm értéket képviselő elit városrészében erre azt mondjuk: “hinnyeazannyaköcsögit”. A pözsgőt, azt büfögi az ember fölfele, bele a nagy világegyetembe.

[A tréfát félretéve: még mindig nem jött meg a neten rendelt hamburgerem. Mivel sem reggelizni, sem ebédelni nem volt időm, kezdek pszichopata tömeggyilkossá átalakulni, és mindjárt végtelen alázattal felhívom az éttermet, hogy hol a büdös lópikulában van a motorosfutárjuk ebben a gyönyörű verőfényes időben ahelyett, hogy nekem hozná a kaLYát?]

 277. Bisztő Gyalla — 2010-08-06 19:56 

@Super aGyuri: Meg szoktuk vitatni a dolgokat, és tuggyuk jól, hogy mi a hejes meg mi nem, és ebbe van a közösség ereje, mer ha csak egyedül járnák a krimóba, sok hasznos információnak a mai napig nem volnék a birtokába, de van, amikor bizonytalan, és megszavazzuk az igasságot, és ezzel fejlesszük a demokratikus attitűdünket, mindezt a hejesírás, a jómodor és a hejes életvitel tekintetébe is értem, meghogy mit érdemes meginni és mit nem, mégpedig a körteízü felest azt igen, a kommersz italokat meg nem, mialatt a sörtöl felbüfög az enber, és anyagilag is eggy rossz értékarányt képvisel, de a fröccs az igen hatékony tud lenni, persze a lányok mindenféle édes italokat isznak, mer nincs érzékük.

 276. Super aGyuri — 2010-08-06 19:45 

@tiboru: Ezt ne emlegesd, kérlek, mert pontosan negyven perce rendeltem a netpinceren keresztül 1 db. hamburgert, mert ebben a szörnyű esőben (mágneses vihar, nem véletlenül ma tört ki, egyébként reggel 9-től negyed 12-ig próbálta a nod32 távgyógyító ügyfélszolgálata a tegnap éjjel vírustámadás áldozatává vált ügyvédi irodai számítógépemet helyreállítani, ami sikerült is, de azóta úgy érzem, mintha figyelnének) nincs kedvem lemenni a böribe (Burger King, természetesen, nem bv intézet).

…de épp most csöngetnek… egy csuklyás alak, kezében hamburgerrel és jófajta orosz pezsgővel…

A lényeg itt látható: http://www.youtube.com/watch?v=6Mifs_cS8Bk

8:38 perckor…

…ha nem írnék többet…

 275. tiboru — 2010-08-06 19:07 

@Super aGyuri:

Erre jó lenne reagálni tudni, de nem vagyok formában 🙂

 274. tiboru — 2010-08-06 19:05 

@Super aGyuri:

De jó neked; én még csak eszem.

 273. tiboru — 2010-08-06 19:03 

@Super aGyuri:

A nemzethalálra gyúrnak, tutira. Nézzük csak meg, ki is az a Nádasdy.

 272. Super aGyuri — 2010-08-06 18:29 

eszemiszomalszom

 271. Super aGyuri — 2010-08-06 18:27 

Érdekes fejlemény a magyar nyelvben a “lehet” szó “talán”-kénti használata.

Mi – budai úrigyerekek – annak idején így mondtuk: “lehet, hogy nem ő volt”.

Ma (sokan, persze nem mi) így mondják: “lehet nem ő volt”. Nekem ez fáj. “Talán nem ő volt” – így helyes. (Nádasdy szerint úgy is helyen, hogy “lehet nem ő volt”, mert Nádasdy szerint minden helyes, amit kellően sokan mondanak rosszul. Nádasdy szerint, ha az emberiség többsége embert ölne, akkor az emberölés normális viselkedéssé válna – érdekes, egyben sok szempontból logikus szemlélet, amely kevéssé fér bele az én social engineering, “írástudók felelőssége”, “ne nézzük le a bunkót, hanem segítsük hozzá a művelődéshez, amelyből önhibáján kívül maradt ki, mert nem olyan helyre született, mint mi” hiperelitista világnézetembe.

Vagy ott van például a szintén népszerű “szabadjon”.

Az én nyelvhasználatomban (amit belbudai hochungarischnak nevezek, röviden “ahogy magyarul beszélni kell”): “legyen szabad”.

Merthogy olyan főnévi igenév, hogy “szabadni”, ugyebár nem létezik, ergo a “szabad” igeként nem ragozható (én szabadjak, te szabadj, ő szabadjon – brrrrr, de nem-belbudainak hangzik).

No de itt a következő – ha már a felszólító módnál tartunk: “figyeljél”. Pl. Zagyva Gyula országgyűlési képviselő nemrégiben azt találta mondani fenyegetésképp egy újságírónak, hogy “örüjjé’ hogy nem b…tunk meg”. Szép magyar mondat persze, a “hogy”-tól még szabatos is (inkább szabados, de kevésbé szavatos).

Nálunk, hiperkulturáltaknál (rövid u-val) ezek így hangoznának: “figyelj”, “örülj”. Mennyivel szebb, ugye? Úgy-e?

És máris témánál vagyunk: “para”. “Parázik”, “Ne parázzá'”, sőt “No para”. Ez meg milyen nyelven van?

Összeesküvés áldozata-e a magyar nyelv, vagy természetes folyamat, hogy amint exponenciálisan közelít a szuperintelligens és szerény emberek száma az egyetlen egyhez (t.i. hozzám), úgy silányul a nyelvhasználat.

No és van-e még valaki, aki érti az iróniát?

 270. Super aGyuri — 2010-08-06 18:13 

@Bisztő Gyalla: A Nádasdy-féle iskola szerint úgysincs olyan, hogy helyes. Csak ojan, hogy hejes 😉

[Merthogy az anyanyelv olyan nyelv, amit az anyjától tanul az ember, és ha az anyja nem tanítja, hanem taniccsa, akkor annak az embernek a taniccsa a hejjes.]

Na, újabb konteo: szándékosan rombolják-e a magyar nyelvet azok, akik szerint az akadémiai helyesírás egy erőltetett, üldözendő dolog. És mi vele a céljuk? Tiboru?

 269. chevyfan — 2010-08-06 17:51 

@jeffrey goines: ez valamelyik reklámnak a szövege?

Büszke vagyok a magyarságomra – jeffrey goines…

 268. Árpádka — 2010-08-06 16:55 

Pattiszon Robbert volt mindég meg a családja

( bocs ha volt)

 267. Bisztő Gyalla — 2010-08-06 14:11 

@Super aGyuri: Én hejesen írok.

 266. Eugenie Danglars — 2010-08-06 09:25 

szerintem Lupus. De hol maradnak az ufók? 😀

Beszarás, behugyozás ez a metapédia. Hiába no, még mindig tanul az ember az interneten, nap mint nap. 🙂

Köszi a bejegyzést, tiboru!

 265. italmester — 2010-08-05 22:21 

@altoid: figyelj ne sértegess…. !!!!! sok ügyben ejtették ami utólag igaznak bizonyolt… birói elfogultságról nem hallotál.. és pénzhatalmi nyomásgyakorlásról?

mondjuk lehet amekkora bunkó paraszt vagy lehet nem..

@josef_k:

nekem ugyan nem mond semmit … talán neked ?

“A gójok legjobbikát öld meg!” (Tov sebagojim harog. Aboda Zara 26b. Tosephot. Ven. Soph. 13c.) Raschi

(Ad Exod. 14. Am. 7. kiad. a kel. kiadásban: “Az eretnekek már minden hímezés nélkül nevén nevezi a gyereket: “A keresztények legjobbikát meg kell fojtani.”

ez elég?

 264. Bluesmen — 2010-08-05 22:14 

@blerocs: Igen, ahogy tiboru írja, egy kassai polgár, bizonyos Márai Sándor a szerző.

 263. blerocs — 2010-08-05 22:01 

Eljött az éjfél, ideje friss, meleg, piros színű táplálék után néznem…

 262. tiboru — 2010-08-05 20:19 

@Bluesmen:

@blerocs:

Azt hiszem, egy kassai polgár írta…

 261. blerocs — 2010-08-05 18:55 

@Bluesmen: Nem, nem ismerős, ideírnád esetleg? Köszi.

 260. egyenlítő — 2010-08-05 17:38 

@DRH: Értem én az idézetet. Persze a kínaiak meg az itteni helyzetet nem ismerhetik, hiszen tízmillió emberből mindenki ismer mindenlkit, mi bajuk lehet egymással? Ráadásul a zsidókkal semmi bajuk, hiszen ők jobb kereskedők (ezt egy meglehetősen antiszemita kollégámnak mondták, Tajvanon).

 259. Bluesmen — 2010-08-05 17:31 

Én is írnék egy idézetet, asszem passzol ide…

„A svábokat kitelepítik, mint tavaly a zsidókat, marhacsorda módjára hajtják őket, száz- és százezer embert. A kollektív büntetés mint nemzetközi gyakorlat a legaljasabb elv, amivel ez a század megajándékozta magát. Tegnap a zsidók, ma a svábok, holnap a polgárság, aztán a laposfülűek…”

Gondolom ennek a szerzője is ismert lehet az olvasott polgártársaknak.

 258. DRH — 2010-08-05 17:08 

@egyenlítő: Ugyan nem a lényegre tapintottál, de végülis a lényeg lényegében lényegtelen, fö a gyors ítélethozó képesség, dicséret érte 🙂

Jókai Mórtól származik az idézet, A mi lengyelünk c. regényéböl. Gondolom, nem az ázsiai állapotokat általánosította ezzel a mondattal. Vagy?

 257. egyenlítő — 2010-08-05 17:00 

@DRH: Sajnos, nem tudom kitől idéztél, de igen korlátozott lehetett a tudása Ázsiáról.

 256. DRH — 2010-08-05 15:34 

Üdv,

a hozzászólásokat olvasgatva a felénél eszembejutott egy idézet egyik nagy írónktól.

Mellékelem:

“Az igaz, hogy itt más világ van. Könnyű volt Buddhának a maga vallását elterjeszteni egy világrészben, ahol csupa egyforma képű, arcszínű, egy nyelven beszélő, százmilliónyi népek laknak. Azokat meg lehet nyerni a Buddha alázatos, békülékeny tanainak. De próbáld meg te itt minálunk a népséget a közös szeretet eszméjének megnyerni, ahol a pánszláv gyűlöli a magyart, a magyar nem ismeri el embernek a tótot, mindketten szidják a németet, és mind a hárman üldözik azt a negyedik fajt, akinek görbe az orra. Vedd őket rá, hogy szeressék egymást.”

Szerzö és cím nyilván ismert minden müvelt polgártársnak…

Tisztelettel

 255. jeffrey goines — 2010-08-05 14:49 

@fransancisco: Próbálj meggyőzni.

Az a helyzet, hogy én stabilan érzem az egzisztenciális létem a világban, nem kell ráerősítenem sem a magyarságomra, sem az izomzatomra. Nem kell BMW-t vennem, nem kell öncélú műveltséget szereznem, nem kellenek befolyásos barátok, nem kell elismerés, nem kell szurkolnom egy focicsapatnak. Nem kell divatosnak lennem és még csak szoliba sem kell járnom. Hogy miért? Mert boldog vagyok. Ezt érd el. Ehhez borzasztó sok minden kell, de semmi sem nagyon.

Tessék győzz meg, hogy “magyarkodjak”! Győzz meg, hogy járjak szoliba és spóroljak BMW-re, mert ettől faszább gyerek leszek. Nem leszek.

Imádok itt élni, imádom ezt az országot, imádom a keser-édes embereket. Szeretem, ha nagymamám a hajdan volt lovaikról beszél, szeretem, ha apám a szőlője betegségéről mesél. Szeretem, hogy a hentes viccelődve adja ide a fél kilós rostélyost. Szeretem a Szekszárdi Kadarkát. Szeretem a Szabolcsi Almapálinkát. Szeretem Németh László regényeit és Ady verseit. Szeretem a jóféle fehér kenyeret és a hagymás vért. Szeretem a városi presszók és a falusi kocsmák hangulatát.

Imádok felgyalogolni a Kékesre és napokig evezni a Tiszán, imádok keresztül biciklizni falvakon és megállni kiflit és tejet venni.

Nincsen lakásom, nincsen autóm, szar a melóm és mégis. Magyar vagyok, de ezt nem kell megmutatnom senkinek. Elég ha ezt az a nő tudja, aki mellettem van, és elég ha ezt a legjobb barátaim tudják.

Tessék, szerintem ez így egészséges.

 254. jeffrey goines — 2010-08-05 14:30 

@imperial: Nem nem azért. Azért mert ez pontosan ugyanaz, mintha valaki arról beszél, hogy mekkora fasza van, vagy ha azt mutogatja, hogy mennyi pénze van, vagy hogy ha kigyúrja magát és erős lesz. Az ilyen ember identitásával baj van. Nem mer önmaga, sérülékeny, gyarló, kicsi ember lenni. Nem meri felvállalni, hogy él és aztán meghal, nem meri felfogni, hogy önmaga él a világban.

Ehhez természetesen hozzátartozik az is, hogy magyar, az is, hogy ember, az is hogy mit gondol Istenről, mit gondol a szerelemről, mit gondol a saját testéről, a zenéről, mit gondol az anyagi biztonságról. Azonban ezek közül bármivel kérkedni, az hiánypótlás, a belső egyensúly megbomlása.

Kíváncsi vagyok, hogy valaki, akivel lehet beszélni, miért gondolja ezt máshogyan.

 253. soroslo — 2010-08-05 13:05 

bocsánat az előző offért. Nyilván a vérvádat kibeszéltétk már.

A hüllőlényekre szavazok én is. Újabban rettentő szórakoztató írományokat lehet találni agy Ufo-kutatók c. blogon Fox Mulder illetve egy Scully nevű hölgy tollából. Belső földről, szürkékről, eltérítésekről – vagy elrablásokról? – stb.

Vigyázat! Csak mértékkel. Hosszú távon egészségkárosító hatása lehet.

🙂

 252. soroslo — 2010-08-05 12:45 

@aritus:

én több évet éltem NDK-ban, majd NSZK-ban is.

Tanultam, dolgoztam, német közösségben.

Tanúsíthatom, hogy mindkét országfélben a hivatalos iskolai tananyag, az NDK-ban az aktív pártoktatás masszív közösségi bűntudatot nevelt a komplett háború utáni német lakosságba.

Akik élt ott akkor huzamosabb ideig, az tudja.

 251. Super aGyuri — 2010-08-05 12:34 

@Bisztő Gyalla: kedves kommentelő-blogíró, Ön szándékosan száműzte az ly-t (és sok más, úgynevezett “helyesírási” szabályt) a magyar nyelvből vagy ez is csak egy konspiráció része? 🙂

 250. Super aGyuri — 2010-08-05 12:31 

@tiboru: Jogos… Nem is beszélve a blogíró (t.) és felbújtója (S.aGy.) egészségét, testi épségét onnantól napi szinten fenyegető szörnyű veszélyekről :))

(Én például csak most megyek le a Burger Kingbe kajálni, mert a legutóbbi blogbejegyzésem óta egy galambszürke Pobeda állt a házunk előtt… most mintha megunták volna, de lehet, hogy ez csak trükk. Ha nem írnék többé, tudod, hol találsz meg [M0-ás körgyűrű, betonalap])

 249. tiboru — 2010-08-05 12:08 

@Super aGyuri:

Ó, Krassó Gyuri bácsinak annó ott szurkoltam a Münnich Ferenc utcában, amikor felmászott egy falétrára és lecserélte az utcanévtáblát Nádor utcára 🙂

A közelmúlt hazai politikai konteóin már régóta vívódom, de eddig sikerült elkerülnöm őket. Attól tartok, hogy a (még) túlságosan friss elméletek elvinnék a blogot egy nemkívánt, aktuálpolitikai irányba…

 248. Bisztő Gyalla — 2010-08-05 11:06 

Csak vánpírok öltöztek mulatságos kalabba, hogy ne ismerjék fel őket. Csak azok isznak vért, akiknél szamurájkard van meg még akik orvosi ruhába öltözve besurrannak a kórházba, és katétert tesznek a beteg enberekbe, hogy kifojjon a vérük.

 247. Super aGyuri — 2010-08-05 10:33 

@Super aGyuri: “Köztudott volt, hogy Nyýazow orvosi felügyelet alatt állt szívelégtelensége miatt” – írja a Wikipédia… nevetséges. Tipikus titkosszolgálati módszer, a legaljasabb retrospektív dezinformáció. Mi jön ezután? A fotók utólagos meghamisítása? Nyijazov eltüntetése bizonyos csoportképekről?

Kutya baja nem volt drága jó Türkmenbasinak.

 246. Super aGyuri — 2010-08-05 10:29 

@Lucius Flavius Arrianus: Ezt a lakástűz-dolgot nem tudtam… egyértelmű összeesküvés.

Türkmenbasi viszont igencsak odafigyelt az egészségére… 😉

 245. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-05 09:50 

@Super aGyuri:

érdekes ez. A bátyja, Miklós, lakástűzben(?) halt meg; habár, Krassó életvitele, hogyismondjam, nem volt ám kellőképpen egészségtudatos 🙂

 244. Super aGyuri — 2010-08-05 09:45 

@Super aGyuri: természetesen ezzel nem azt akartam mondani, hogy a vérvádas post nem volt jó. Nagy élvezettel olvastam, mint minden konteódat. Csak hát az összeesküvések itt vannak körülöttünk… nézzük picit a magyar félmúlt-féljelen történetét!

 243. Super aGyuri — 2010-08-05 09:39 

@tiboru: egy Biszku-interjúval kapcsolatos kommentben olvastam a rég elfeledett(nek hitt) Krassó Györgyről, aki egyedüliként küzdött a rendszerváltás “lebonyolításának” azon formája ellen, amely (és ahogy) történt. Krassó György 1991 februárjában hirtelen elhunyt, a hivatalos verzió: szívinfarktus. Szerintem kiváló konteo lenne, hiszen Krassó szerint az SZDSZ, MDF és Fidesz éppúgy a volt MSZMP belső körének kreálmányai, mint az MSZP, gyakorlatilag a volt (?) titkosszolgálat szétspriccelt és létrehozott egy ál-többpártrendszert. Micsoda konteo. És aki terjesztette, hirtelen szívrohamot kap, 58 éves korában. Hmmm.

Más. Evezzünk még veszélyesebb vizekre, a III/3. ügyosztály silány módszerei (szívrohamot előidéző vegyszer Krassó kávéjában) helyett nézzük a KGB kifinomult szisztémáját (szívrohamot előidéző vegyszer Szaparmurat Nyijazov kávéjában): a néhai türkmén elnök, a nemes emlékezetű Türkmenbasi bejelenti, hogy igazából országa az orosz földgázelosztó vezetékrendszer nélkül is el tudná juttatni rettenetes gázkincsét jó pénzért akár Nyugat-Európa felé is. Szaparmurat Nyijazov, az SZKP volt türkmenisztáni első titkára, később kirobbanó fizikai (és szellemi) állapotban lévő, ébenfeketére festett hajával is az örök fiatalságot jelképező türkmén elnök még aznap este a szívéhez kap és meghal. Hmmm.

Na, ezek ám az izgalmas konteók, nem az ilyen kétezer éves bulik, mint a vérvád. Gyerünk, gyerünk, induljon a hathengeres tiboru-hintó!!!! 😉

 242. aritus — 2010-08-05 08:41 

Izraelben, Cfát városában van egy magyarajkú zsidók múzeuma. Egy idős házaspár csinálja, akik nagyjából az állam megalakulása óta élnek Izraelben. Adományokból tartják fenn, egyszer-kétszer kaptak a magyar államtól is pénzt. Na ott hallottam, hogy Mo. is eredetileg szefárd zsidók éltek, és a török hódoltság után, mikor sok helyen pogromok voltak (lásd Buda bevételét), na akkor jöttek ide az askenázik.

 241. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-05 07:56 

@tiboru:

az olasz zsidók kevesen vannak, döntő többségük (mint Toaff sr.) szefárd. Ősi közösség, olyannyira, hogy Mussolini bon motja szerint mikor a rómaiak elrabolták a szabin nőket, a zsidók gondoskodtak a ruhájukról. Érdekes viszont, hogy a fiatal Benito szocialista mentora, Angelica Balabanov, askenázi volt.

 240. aritus — 2010-08-05 07:46 

@tiboru:

Biztos, hogy szefárd, hiszen, mint írtam, a római főrabbi fia (aki, ha jól tudom, ezek után kitagadta, de ez nem biztos), szóval szerintem nemcsak a askenázikat nem csípte, hanem apukájával is voltak hmm nehézségei. Íme egy újabb bizonyíték a zsidók démoni összetartásáról:))

 239. kanbatu — 2010-08-05 06:33 

@tiboru: Ha összejön, várom. Az, hogy mennyire intellektuális, a feldolgozáson múlik, mert akik ezeket terjesztik, elöször a régi szövegekben kutakodnak ufonauták után, utána a kapott eredményeiket megpróbálják hozzáigazítani a korábban létező, és általad már megírt teóriákhoz, és engem elsősorban ez a része izgat, a végén pedig minden ismert emberről megpróbálják bebizonyítani azt, hogy valójában kicsoda is ő. És ez a legutóbbi fázis az, ami kevés agymunkát kíván, az első kettő érdekes játék. Még az is érdekes benne, hogy talán soha nem terjed el, ha nincs internet meg youtube.

 238. tiboru — 2010-08-04 22:15 

@aritus:

Szerintem sima kultúrtörténeti kalandozásnak szánta, megspékelve egy kis formabontó vagánysággal (most néztem meg: történész a fazon és a reneszánsz a specialitása), de úgy látszik, nem számolt a következményekkel.

És hát nem nagyon csípi az askenázikat; feltételezem, ő szefárd 🙂

 237. aritus — 2010-08-04 21:59 

@tiboru:

Az én kérdésem az, hogy hogyan és miért így dolgozza fel

 236. aritus — 2010-08-04 21:58 

@tiboru:

most, hogy mondod, igen

 235. tiboru — 2010-08-04 21:39 

@aritus:

Amennyire nekem rémlik, Toaff pont a fenti posztban is említett Trienti Simon (olaszul Simonino di Trento) 1475-ös esetét dolgozza fel; legalábbis erre támaszkodik.

 234. tiboru — 2010-08-04 21:28 

@kanbatu:

@aritus:

Ezt a hüllős dolgot már többen kérték, én is olvastam egy-két szórakoztató dolgot róla; mondjuk nem az a kifejezetten intellektuális konteó, de egyszer talán ledaráljuk azt is 🙂

 233. aritus — 2010-08-04 20:55 

Mondjuk még Ariel Toaff személye és munkássága érdekes kérdés. Annak idején utána olvasgattam a neten, sajnos már csak homályos emlékeim vannak róla. Az biztos, hogy a római főrabbi fia, tehát bennem óhatatlanul felmerül, hogy milyen viszonyban is van apukájával…Egyébként a jeruzsálemi Héber Egyetemen dolgozik, úgy tudom, hogy még mindig ott van, nem rúgták ki. Amire még emlékszem (elég zavaros a história), hogy az volt a “felfedezése vagy újítása”, hogy a megvádolt zsidók szavait, akik héberül is beszéltek, miközben kínvallaták és vallatták őket, meg a tárgyaláson is, latinul jegyezték le azok a jegyzőkönyvvezetők, akik persze héberül egy kukkot se tudtak. Na ezt a latin átiratot fordította vissza Toaff, aki tud héberül, meg a középkori hébert is ismeri. És erre a visszafordításra alapozta az állításait. Hát, számomra nem elég meggyőző. Gondolom sokan ismeritek Karinthy műfordítását, mi lett a Jöttem a Gangesz partjáról. “A Herz féle szalámiban sokkal sűrűbb a só, hidd el ó nyájas olvasó”:)), meg ne feledjük a kínvallatást se. Ami még kiderült, hogy abban az észak-olasz városban (nem emlékszem a nevére) éltek az “őshonos” zsidók, és a német-római császár, aki akkor einstandolta Olaszo.-nak azt a részét, hozta a saját német zsidait. És komoly konkurencia harc lett a két csapat között (ennyit a híres zsidó összetartásról lol), és fel is jelentették egymást a hatóságnál. És eközben tünt el egy kisfiú, és rögtön lett belőle vérvád.

 232. egyenlítő — 2010-08-04 20:53 

@kanbatu: Umberto Eco: A Foucault-inga. Jó összefoglalója az összeesküvéselméleteknek (regény létére), de hüllők még nincsenek benne.

 231. kanbatu — 2010-08-04 18:25 

@aritus: Én kifejezetten a hüllő vonalra lennék kiváncsi, kiegészítve a többi űrteóriával, és az ezek után való kutakodással a régi könyvekben. A szabadkőművesekről szóló posztot természetesen olvastam. Tiboru pedig arra gondolt, szerintem, hogy azt tiltja ki, aki bőszen vádaskodik meg gyűlölködik.

 230. aritus — 2010-08-04 18:22 

@tiboru:

én úgy látom a vérvádat kimerítettük, akik eddig hittek benne, most megizmosodva tovább is hisznek benne:))

Valaki itt fentebb írt a hagyományos körülmetélésről, még linket is adott hozzá, de azért kicsit megtoldotta, hogy a metsző a szájával szívja fel a kicsöppent vért:)) Erre mit lehet mondani????????? Én már csak röhögni tudok. Pedig aki ezt írta, nem is volt rosszindulatú.

 229. aritus — 2010-08-04 18:18 

@kanbatu:

a szabadkőművesekről volt már itt poszt, ha jól emlékszem, igaz hüllők nem voltak benne:)), arról én is szívesen olvasnék itt, de csak félve merem leírni, mert ez is off, és tiboru kitilt…

 228. kanbatu — 2010-08-04 18:07 

Sokat nézegettem mostanában a youtube-on összeesküvés elméleteket. Azt tapasztaltam, hogy a feltöltők gondolom, főleg amerikaiak, nem zsidóznak, hanem szabadkőműveseznek. De emiatt még nem szóltam volna. Sok filmet végignézve az lett a benyomásom, hogy van egy egységes nézetrendszer, amelyik szerint a szabadkőművesek, és illuminátusok tulajdonképpen a hüllő űrlények leszármazottai, illetve kiszolgálói. Az, hogy ebbe a másfajta űrlényeket, például a szürkéket, a jelenések könyvét, a marsbéli arcot meg a különféle vallásokat hogyan applikálják bele az már egyéni. Érdemes lenne utánanézni ennek is. A youtube-on reptilian, annunaki, nephilim, illuminati, freemason, szavakra rákeresve ömlik ránk az ész. Szívesen olvasnék egy magyar nyelvú könnyed összefoglalót. Ha már ezt másvalaki felvetette, akkor bocs. Annyit azért elmondanék, hogy a hüllők által alapított és befolyásolt keresztény egyház ezek alapján azért nem jó egyház, mert nem tartja be a keresztény értékeket.

 227. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 17:59 

@Johnny336:

A szándékos logikátlanságod meg kifejezetten földühít már.

Hogy jön az ide, hogy „nem ők az egyetlen nép, akiket utálnak, és szívesen elpusztítanának”?

Senki sem mondta az ellenkezőjét. Úgy teszel, mintha nem tudnád fölfogni, hogy arról volt szó, ők az egyetlen nép akit egy állam tervszerűen az utolsó szálig meg akart semmisítenni minden más megggondolás nélkül, csak azzal a céllal, hogy ne élljene egy sem közülük. Ilyen nem volt más. Tudom,, hyog avalmi nem engedi neked, hogy belásd, de az mindegy. Nem a szándékodon múlik ami tény.

És azt sem mondta senki, hogy a zsidó gyűlölet Hitler találmáya. A teljes megsemmisítésük állami politikéja az övé. Beszélj még egy kicsit mellé, ha muszáj, de többé ne nekem.

 226. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 17:50 

@Johnny336:

Szerintem neked nagyon sok olvasnivalód van még, ha azt szeretnéd, hogy ismerd is az összefüggéseket.

De nem ez a lényeg. Meggyőződésemmé vált a kezdeti sejtésem, hogy elszánt vagy dolgokat nem megérteni, mert a prekoncepcióid mindenáron való igazolása, beleértve bárminek a szándékos és görcsös kiforgatását, tények letagadását, sokal fontosabb neked, illetve egyedül fontos. A megközelítésed intellektuálisan nem tisztességes. Nincs több beszélnivalónk. (Nem mert neheztelek, hanem mert elvesztegetett energia.)

Zavar amikor valaki majd megfeszül az erőlködéstől, hogy mindent kiforgasson. A törököknek nem volt célja, hogy minden örményt leöljenek. Nagyon sokat megöltek, nagyon sokat lehetetlen körülmények közé vittek amit közölük rengeteg nem élt túl, ez népirtás és szörnyűség, de más, alapvetően más, mint amit a nácik elhatároztak és amennyire erejükből telt véghez is vittek. Az isztanbuli örményeknek semmi bántódása nem esett. Csak a hadszíntér közelében élőket ölték és azokat katonai szempontok aránytalan eltúlzása alapján. Ha ez sem segít, sajnálom, többet semmiképpen sem teszek a szemed kinyitásáért. Ezt is le fogod tagadni valamilyen kiizadt kitalációval. Tudom. Több időt nem szánok rád.

 225. Johnny336 — 2010-08-04 17:33 

@A Nép – Te vagy!: Sztálin imádta a zsidókat. No meg a kozákokat is. Merő véletlenből voltak pogromok a zsidók ellen már a cári időkben is.

Úgyhogy a zsidő gyűlölet és negatív megbélyegzésük nem Hitler találmánya.

Azért a törökök sem kiskutyák – örmény holokauszt.

Nem lekicsinyleni akarom a zsidó holokausztot, hanem szimplán nem ők az egyetlen nép, akiket utálnak, és szívesen elpusztítanának.

Van egy hülye vicc is:

Miről szólnak a zsidó ünnepek?

Ki akartak minket írtani. Nem sikerült nekik. Löchájim!

 224. tiboru — 2010-08-04 17:23 

Többek figyelmébe:

Ismételten kérek mindenkit, hogy a poszt témájához (a vérvádhoz) kapcsolódó kommenteket legyetek szívesek írni.

Nem nagyon szoktam, de most megteszem: a teljesen offtopic hozzászólásokat törölni fogom, a visszaeső kedves olvasókat pedig egy időre tiltólistára teszem.

Kérlek benneteket, ne adjatok nekem ilyen piszkos munkát, mert sokkal szívesebben olvasnék ma este egy kis Steven Saylort 🙂

 223. sarius — 2010-08-04 17:17 

@Astra_: Hű, ezeket a talmud-részeket nagyon szeretném én is látni, ezért csatlakoznék én is a forráskérők táborához! Mivel veled ellentétben én nem írok-olvasok héberül, ezért ha lehet valami magyar vagy angol nyelvű talmud-linket kérnék. És persze elsődleges forrás legyen, mert az úgy hiteles (kuruc és társaik most sajnos nem játszanak). Köszönöm előre is a kedvességed!

 222. type — 2010-08-04 17:15 

@Kopi3.14: a nagymagyarországos matrica annyira nemzeti jelkép, mint a visszapillantóra akasztott olvasó, nyűlfarok, fenyő illatosító, vagy teddy dobókocka…:S az oldschool “CASCO” matricákból ollózott “CSAO” feliratok XXI. századi reinkarnációja. kb. annyi a jelentősége is.

 221. egyenlítő — 2010-08-04 16:56 

@Astra_: Olyan kíváncsivá tettél! Hol olvashatnék utána?

 220. Mantlesorrow — 2010-08-04 16:48 

“további félreértéseket elkerülendő” igen finom fogalmazás, biztos ült is 😀

 219. type — 2010-08-04 16:41 

@italmester: “a történelmet nem a vesztesek írják” ez ugye az “erősebb kutya b.szik” szinonimája? csak hogy értsük… 🙂

 218. Astra_ — 2010-08-04 16:26 

Ennyi zsidómosdató buta embert:) Rossz olvasni titeket, de komolyan. Tundragizmó akkor olvass utána a haszid zsidóknak, ha ilyen oltári vicces arc vagy.

Talmudhoz-> Szerintetek hogy lehet azt értelmezni, hogy:” minden goj egyenlő a vadállattal” és “Jézust a pokolban forró ondóban főzik”….Szép kis útmutatás mondhatom.

 217. type — 2010-08-04 16:24 

@ralf: tökéletesen egyetértek a thinker(????)nek írt válaszoddal. (vajon átjött neki is?)

 216. Bocimaster — 2010-08-04 16:19 

Végigolvastam, nagyon király összefoglaló. Sosem gondoltam volna, hogy erre képesek a Zsidók:))). Persze ez csak poén, még mielőtt valaki félreérti:).

 215. Cuppanj a végére! (törölt) — 2010-08-04 16:14 

Visszakanyarodva az eredeti témához: akkor most öldösnek-e fiatal gojokat a zsidók különös szertartásaikhoz,vagy sem?

Máshol kell keresni a csellengőket? 🙂

 214. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 15:29 

Ilyen amikor gyorsan akarok írni. megtanulhattam volna már.

 213. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 15:28 

@Johnny336:

Lehet, hogy nem értsz egyet vele, de úgy érvelsz, mintha normalizálni akarnád, hogy törtnt, lejátszani a valódi jelentőségét, értelmét: mindenáron el akarod relativizálni és azon kersztül bagatellizálni. A hasonlataid több mint sántítanak. A kommunisták gyilkolásaiban van valami összehasonlítható, de az persze nem háborús esemény, emellett minden tébolyáan még mindig több a arcionalités és kevesebb az elvetemült gonoszság. Nem jobbak ettől persze erkölcsileg, de egy árnyalttal értelmesebb amit csináltak. T.i. ők nem hatőroztak meg egy csoportot, hogy azok tajait, születéük tényének okán meg kell mind ölni. Ők össze-vissza gyilkoltak és a hatléaom megtartésa szempontjából ennek volt némi bármynnire is gyűlöletes és elfogadjhatalan de értlem. A zsidók (és kevésbé módszeresen szorgalmazottan a cigányok) leölésének az értelme nulla. Sőt, maguk alatt is vágták ezzel a fát, amikor esetenként a front szevedett annyira elsőbbséget adtak a gyilkolásnak. Ölni fontosabb volt, mint győzni. ha ez nem elbebaj., akérhyogyan nézzük, nem tudom mi az. Voltak ilyen kitörések a történelmben, azóta is. De az, hogy egy államhatlom ilyesmit így elhatározott volna és ipari módszerekkel, nem föllobbanó dühből keresztülvigye, egyedülálló a történelemben. Mondjuk a Vörös Khmer szoros versenyben van. Csak az. Ez nem valami zsidó érdem, vagy dicsőség, egyszerűen így van és kész.

 212. imperial — 2010-08-04 15:04 

Látom egyeseknek még mindig nem esett le, hogy cigányellenességet nem a Jobbik, hanem a cigányok okozzák.

Bonyolult mi?

 211. Johnny336 — 2010-08-04 15:00 

@A Nép – Te vagy!: azt hiszem elég sok civil is elmondhatná magáról, hogy ő nem állt egyik oldalon sem, csak sodródott a történelemmel, mégis lemészárolták őket.

Pl. Ivánék sem bántak kesztyűs kézzel az itt maradt magyarokkal. Pedig ugye felszabadítottak minket. De hát “magyar, nyilas, fasiszta, basszunk oda neki”-címszóval erőszakoltak-öltek-kínoztak.

Ugyanígy a moszkoviták vidáman el kezdték tizedelni az itthon maradt illegalitásban élő kommunistákat, mert őket biztos megfertőzte a fasizmus, mivel itt voltak a közelében. Ez is egyfajta tisztogatás volt, mégsem beszélnek róla. Persze, kevesebb embert érintett, de azt hiszem már egy ember értelmetlen halála is kérdéseket kéne, hogy felvessen.

De hol írtam olyat, hogy egyetértek a holokauszttal? Vagy ezt vetted ki a kommentjeimből? Ezesetben vagy meg kéne tanulnom írni, vagy szövegértési problémák vannak a vevő oldalon…

Nem lennék paranoiás, ha nem üldöznének 😀

 210. Johnny336 — 2010-08-04 14:51 

@aritus: kevered. A kuruc.info keményen zsidózik, cigányozik, ez így van. Azonban a Jobbik nem egyenlő a kuruc.info-val, sokan próbálnak párhuzamot vonni köztük. Menj fel egy barikad.hu-ra, ami a Jobbik hivatalos webes hírportálja – sokkalta mérsékeltebb stílusban írnak MINDENRŐL, mint a “kistestvér”. Aki természetesen nem tud azonosulni semmilyen mértékben a Jobbik által képviseltekkel (vagy egyetérteni bizonyos dolgokban), annak ugyanaz a kettő, és csak véresszájú nácikat lát. Na, pártpropaganda OFF 😀

Vérvádra visszatérve: ahogy Tiboru a poszt elején nagyon jól leírta, az első ilyen esetek az akkor kibontakozó keresztény “kultúrájú” embereket állította a fasz rosszabbik végére. És itt a lényeg. A nagyobb befolyás győz. Ahogy a történelmet is a győztesek írják. Ez mindig is így működött.

 209. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 14:48 

@Dr.Lindenthal:

Nagymagyarország vonatkozásában száz százalékban értek veled egyet, némelyik más dologban van ami részlegesen másképp van. Mindenesetre nemcsak volna mit megbeszélni, hanem érdemesnek is érzem, amit ebben a közegben lehet nagyon dícséretnek venni tőlem (ha ez érdekel). Csakhát túl hosszú ezt itt mind leírni.

 208. aritus — 2010-08-04 14:45 

Tiboru, sajnálom, ez is off:))

@Dr.Lindenthal:

” Tudod hány zsidót is elszakítottak, akiknek itt éltek a rokonaik?” Sőt maguk is az elszakított részeken éltek. Ez így van, a magyar zsidóság többszörösen nagyot szívott Trianonnal, mégis van egy eszmekör, amelynek hívei őket tartják felelősnek Trianonért. Nem tudom mennyire ismert az a tény, hogy a béketárgyalásokon részt vett a Zsidóvilágkongresszus is, alapvetően azért, hogy az összeomlott Oszmán Birodalom helyét Palesztinában átvevő Brit mandátumnál lobbizzanak az eljövendő zsidó államért. de ha már ott voltak, akkor egyedül ők álltak ki amellett, hogy a terület elcsatolások igazságtalanok, és ne történjenek meg. Mivel ők pontosan tisztában voltak, hogy a szóbanforgó területeken mennyi magyar zsidó él.

Egyébként voltam nem olyan régen egy előadáson Trianonról, 3 történész tartotta. Azt mondták, hogy a magyar történész szakmán belül elég nagy az egyetértés Trianonnal kapcsolatban, csak Mo. olymértékig rászállt a politika, hogy emiatt a nagyközönséghez el se jutnak a történelmi tények, csak a konteok. És ez 90 éve így van.

 207. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 14:40 

@Johnny336:

Az okfejtésedben ott van egy roppant nagy hiba, amikor a leölt zsidókat normális háborús áldozatok közé igyekszel besorolni. Ők nem voltak valamilyen oldal háborúval járó áldozatai. Őket saját állampolgárként, háborús értelmben a gyilkosokkal egy táborba tartozóként azért ölték meg aminek születtek, rögeszmék alapján. Semmilyen tekintetben nem voltak azoknak az ellenségei akik legyilkolták őket, csak annyiban, hogy a gyilkosok kikiáltották őket annak és olyannak akit ebben a minősgébenakit meg kell ölni,. merthogy azért jelent veszélyt, hogy él. Ez valami egészen más. Paranoiás téboly. Sajnállak, ha az erkölcsi érzéked ezt nem képes fölismerni. Azt kell gondolnom, hogy azért nem, mert nem akarja, mert utólag megpróbálja igazolni a teljessléggel értelmetlen lemészárlásuat, vagyis – és erre erőszakolt, logikátlan, azaz álérveid más része is mutat– valamennyire magad is osztod azta a paranoiát.

 206. aritus — 2010-08-04 14:32 

@Johnny336:

Bár ez itt off, és nem is szeretnék hosszan belemenni, de én a jobbikot pont egy olyan pártnak látom, amely a cigányokat nevezi meg elsősorban Mo. problémájának, másodsorban a bankokat és a kapitalizmust (mivel zsidóznak is, ezért én ezeket csak úgy tudom hallani, hogy arról meg a zsidóvilágösszesküvés tehet a bankokon és a kapitalizmuson keresztül, hogy Mo. gazdaságilag kiszolgáltatott és padlón van). A jobbik nagyon tendenciózusan “világít rá” a problémákra.

 205. Celtic — 2010-08-04 13:38 

Huh, szep osszefoglalo volt, erdekes volt vegigolvasni. Koszonom.

 204. Alhazred — 2010-08-04 13:22 

@tiboru: bekussoltam ismét, végleg.

 203. tiboru — 2010-08-04 13:16 

Tisztelettel kérem az imperial és az Alhazred nickű kommentelőket, hogy a nagymagyarországos gépkocsimatrica és a trianonos póló körüli, ismét beélesedő elvi vitájukat szíveskedjenek más fórumon folytatni.

Az ennyire offtopikos hozzászólások után ugyanis az Index nem fizeti a kialkudott darabárat 🙂

 202. Alhazred — 2010-08-04 12:56 

@imperial: bazmeg, én már bekussoltam volna, de. minden szavadat leírhatnám megint szóról szóra, előjelet változtatva. olllllyan gyönyörűen általánosítasz ANNYIBÓL, hogy én nem tennék nagymagyarországot a kocsimra, és már ugye rögtön szellemi toprongy vagyok… PONT az ilyen hozzád hasonló egységsugarúak miatt kerülöm, hogy egy kalap alá vegyenek… magasról szarok a turbómagyarokra, a lilaliberálisokra, és igen, rád is:) ráadásul zenekaros pólót pl. hordok.

 201. Dr.Lindenthal — 2010-08-04 12:35 

@Alhazred: mi a baj a Nagy Magyarországgal? Tudod hány zsidót is elszakítottak, akiknek itt éltek a rokonaik? Ezekkel egyszerűen felesleges vitatkozni: kiskorukban megkapták az agymosást és aztán később megkérdezik, mi az, hogy az ezeréves, 90 éve feldarabolt országodat mered emlegetni, meg úristen, kiragasztani egy autóra matricaként. Most akkor belemehetnénk abba az ostoba vitába, hogy a zsidók milyen jogon mentek vissza a 2000 éve ott hagyott földjükre, ahol ráadásul Palesztína volt, de már annyi ilyen vitát folytattam fórumokban, hogy teljesen értelmetlen. Aki zsidó annak hiányzik az a föld, aki magyar, annak hiányzik a nagy magyarország, csak azt nem értem miért nem él mindenki ott ahová a szíve húz. Vagy ha magyar vagy akkor miért jelent ekkora gondot a régi haza?

Én az előbb arra utaltam a zsidókkal kapcsolatban, hogy pl a haszidok is több száz éves szokásokat tartanak, amelyek meg több száz évvel elöbb, több ezer évesekből alakultak át. Én meg azt tartom bajnak “gitáros”nak válaszolva, hogy vannak emberek, akik semmit sem tesznek meg azért, hogy egyoldalú gondolkodásukat egyes esetekben felülvizsgálják és gondolkodás nélkül lenácizzák az embert. Az ilyen emberek azt gondolják, hogy aki egy a nácik által üldözött népcsoportot jelenkori hibáik és múltbéli vélt hibáik miatt kritizál (mert mást nem tesz, pl nem uszít) akkor az, ennek az etnikumnak az egykori üldözőinek ideológiai képviselője, aki egyik nap könyvet éget, másik nap gettókat ürít ki. Ez a fajta gondolkodás, pontosabban annak hiánya, fogja okozni a zsidók elleni ellenszenvet: 1, mert elhasznált lesz a náci szó, 2, elege lesz az embereknek abból, hogy ha egyesek röhögnek a dombon, miközben lent a foszfor bomba letépi a palesztín civilekről a húst, és jogos felháborodásukra azt kapják pofájukba, hogy antiszemita, náci, rasszista.

Már csak a hülye nem látja, hogy ezzel az adott csoporton belül kissebbség, mintegy védelmi módszerként, önmaga felmentésére aktiválja az emberekbe égetett reflexet,mely egyrészt bűntudat kreáló, (hiszen a szemét bírálók vetettek be tiltott háborús fegyvereket, többek között gyerekek ellen) és eléri, hogy a bűne felmentést kapjon. Ha engem is valaki fejbe ver, egy nap visszaadom és erősebb vagyok, azzal megölöm, szarni fog rá a jog. Az egyik bűnöst nem menti fel a másik bűnössége, vagyis azzal, hogy a bombákra, robbantásokra, bombákkal és robbantásokkal válaszolt Izrael, éppen, hogy egyszintre helyezte magát az ellenféllel, a segély hajós, palesztín blokádos történeteket meg elő se vegyük. (zsidó-palesztín hadakozás)

Szóval mielőtt nácizni kezd itt bárki, gondoljon arra, hogy a vérvád, a palesztín civilek gyilkolása, stb, mégha feltételezés vagy egyedi eset is, mindig az adott bírálandó fél egy részét illeti, de azt a részét nem mentesíthetjük, csak azért, hogy ne vonatkoztassák primitívebb egyedek, kollektíven a többségre is. Én a magyar emberek egy részének hiábit és múltbéli szemét árulásait, tetteit is szemelőtt tartom, de ilyen az Íreknél is van, akik pl képesek az IRA tagjait feladni és az öket tönkrevágó Angolokat segíteni. De ez már más kérdés, árulók mindig lesznek, tudjuk annak mindig kifizetőbb lenni. A zsidó emberek jelentős része hasznos, értékes és tehetséges ember és én biztos vagyok benne, hogy a fentről jövő folyamatos beszaratás és félelemkeltés által kezdtek el ők is egyre inkább szeparálódni a hazától, aminek ők is jelentős részét képezték évszázadok óta. A Nagy Magyarország feldarabolása pedig egy olyan aljadék nyugati érdeknek volt a célja, akiknek jelenleg is szándékuk, hogy az unio ne tudjon egységes lenni, egyszóval európa ne legyen az USA, oroszország és Kína mellett egy jelentős gazdasági hatalom és egység. Izraellel utaltam már rá, hogy ha ők 2000 év után visszatudták szerezni földjeik egy részét, akkor nekünk 100 év után, vagy 150 év után talán sikerül ezt békés módszerekkel, autonomiával stb elérni. Egy határ és egy azt kiszabó birodalom se stagnált még örökké, ezért a magyar szívekben fontos életben tartani az egységes haza emlékét, ezt tették a zsidók is ahogy olyan széljárás volt, tettek érte. Ezt csak ritkán lehet emberséges módszerekkel elérni, de ez nem úgy működik, hogy x megkaphatja ősei földjét, y nem. Úgy működik, hogy aki erős és aki jó oldalra áll, az győz. Mi eddig rossz oldalra áltunk, de pl akkoriban 1914 és 1939, nagyon mást nem tehettünk.

 200. Johnny336 — 2010-08-04 12:18 

@aritus: radikális as in szélsőakármilyen – így értettem. Azt vettem észre, hogy a Jobbikot úgy mossák össze a nácikkal, hogy előbbiek a cigányokra mutogatnak, mint minden probléma forrása (amit egyébként nem tesz a Jobbik – rávilágít problémákra, amik a szőnyeg alá söprődtek ilyen-olyan okokból, de nem kizárólagosan cigányozik-zsidózik, csak ezt egyszerűbb kommunikálni a nép felé…), míg a nácik a zsidókat tették felelőssé a tanulatlan német munkás szar anyagi helyzetéért. így szereztek szimpatizánsokat. De ez vajmi kevés párhuzam…

Idáig úgy tudtam a radikális a szélsőoldali eszme. Legalábbis az MSZP ezt mondogatta. Radikális jobboldal, szélsőjobboldal, gárdisták, stb. Mindenki ismeri a rettegéskeltő varázsszavakat. Van aki retteg tőle, van aki elhúzza a száját.

Kicsit, mint a vicc:

-Pista bácsi, van maguknál rasszizmus?

-Nincs, de igény az volna rá.

Nálunk manapság rasszizmust és kirekesztést kiáltanak mindenre.

@imperial:

ha Amerikában kirakom a nemzeti zászlót, akkor patrióta vagyok, és mekkora fasza csávó. Itthon kiraknám a magyar zászlót, három perc alatt leszek rohadtmocskosfasisztaneonácihungarista. Én ezt tartom szomorúnak, hogy ezt sikerült elérniük egyes politikai köröknek, néhány kóbor szavazat, és képviselői szék érdekében. Bábok vagyunk a színjátékukban.

De ezzel már teljesen elkanyarodtam a poszt témájától, nem offolom szét a blogot. 🙂

 199. imperial — 2010-08-04 11:59 

@Alhazred: egyelőre ti vagytok azok, akik hörögve köpködnek a nemzeti jelképeket viselőkre. Gondolom a zenekaros pólót, vagy klubmezt hordó embereket is utáljátok. Ami külön vicces, hogy egyszerű szellemi toprongyként még valamiféle felsőbbrendűségi tudat is kialakult bennetek a nemzeti színeket viselőkkel szemben. Ez is csak a primitívségetek bizonyítéka.

 198. aritus — 2010-08-04 11:51 

@Johnny336:

Valóban ráharaptam:)), de mentségemre legyen mondva, itt is csomó komment tényként kezelte, megfejelve a körmendi gyilkossággal.

Ha van időd, olvasd el Eötvös Károly könyvét, hallatlanul izgalmas, nem csak a konkrét per miatt, hanem arról a korról nagyon sokat meg tudhatsz belőle. Két vaskos kötet, azért írtam, ha van időd:))

Persze a rossz gazdasági helyzet sok mindenre magyarázat, de én nem radikális eszméket írtam, hanem nácit. Nem véletlenül. A kettő nem ugyanaz.

 197. Johnny336 — 2010-08-04 11:41 

@aritus: úgy tudom a volt NDK-területek továbbra is elmaradottabbak az NSZK-részeknél – nem vagyok közgazdász, javítsatok ki, ha tévedek!. így akár a gazdasági helyzettel is lehetne magyarázni a radikális eszmék térnyerését.

 196. Johnny336 — 2010-08-04 11:40 

@aritus: Eötvös könyvét nem olvastam, csak idézeteket belőle, Moldova egyik könyvében hosszabban ír a tárgyalásról, azt olvastam. Érdekes.

“Ahogy a most élő zsidóknak sincs közük azokhoz, akik Solymosi Eszter vérét itták Tiszaeszláron.” – ezt a trolloknak írtam, de sikeresen ráharaptál te is 😀

Az ilyen mendemondákat nem tudom elhinni egy civilizáltan élő népcsoportról – úgy tudom a kannibalizmus a világvallásoknál szinte kivétel nélkül tabu, vallási szertartás keretében sem fogyasztanak emberi alapanyagot (jó, misebor és ostya, de az is jelképes, és nem emberi, hanem Jézusé).

 195. aritus — 2010-08-04 11:39 

@Johnny336:

nem neveltek szégyenérzetet a németekbe, így általánosságban. A háború után Németországban (persze NSZK-t értem, mert az NDK-ban ezt úgy oldották meg, hogy a háborúért, és az abban történtekért csak az NSZK a felelős lol)is majd 2 évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a kérdés nyilvánosságot kapjon. A 60-as évek közepén kezdték a gyermekek kérdezgetni szüleiket, hogy mi volt akkor, és ti mit csináltatok akkor stb.? És akkor a német történész szakma a nagy nyilvánosság színe előtt évekig tartóan feldolgozta, felkutatta, dokumentálta, hogy mi hogy volt. És a politika NEM szólt bele. Az, hogy a tények napvilágra kerültek, hogy a valóság kimondódott az nem egyenlő azzal, hogy beléjük sulykolták a “szégyenérzetet”, hanem, hogy tudják, hogy mi történt. Ugyanez nem mondható el az NDK polgárairól, mert ott ez nem történt meg, sőt, amint írtam a teljes felmentés ment. Nem véletlen, hogy azokon a területeken a legvirulensebbek a náci eszmék, azaz védtelenek ezekkel szemben.

 194. Johnny336 — 2010-08-04 11:38 

@aritus: Eötvös könyvét nem olvastam, csak idézeteket belőle, Moldova egyik könyvében hosszabban ír a tárgyalásról, azt olvastam. Érdekes.

“Ahogy a most élő zsidóknak sincs közük azokhoz, akik Solymosi Eszter vérét itták Tiszaeszláron.” – ezt a trolloknak írtam, de sikeresen ráharaptál te is 😀

Az ilyen mendemondákat nem tudom elhinni egy civilizáltan élő népcsoportról – úgy tudom a kannibalizmus a világvallásoknál szinte kivétel nélkül tabu, vallási szertartás keretében sem fogyasztanak emberi alapanyagot (jó, misebor és ostya, de az is jelképes, és nem emberi, hanem Jézusé).

 193. aritus — 2010-08-04 11:29 

@Johnny336:

Az akkor élt zsidóknak se volt köze hozzá, mert nem itták Solymosi Eszter vérét. Ajánlom olvasásra Eötvös Károly könyvét A nagy per-t, ő volt a védőügyvédje a megvádolt zsidóknak. Ha még szeretnél olvasni erről, akkor ott van Krúdy Gyula könyve: A tiszaeszlári Solymosi Eszter.

 192. tiboru — 2010-08-04 11:21 

@aritus:

Köszönöm, megelőztél 🙂

 191. Johnny336 — 2010-08-04 11:15 

@A Nép – Te vagy!: egy háború olyan rohadék dolog, hogy emberek halnak meg. Mindkét oldalon. Felnagyítani az egyiket kirekesztő, és diszkriminatív a másik oldali áldozatokkal szemben. Hogy a szokásos jogvédő szavakat is használjam.

Mi alapján fizetünk kárpótlást a túlélőknek az ÉN adómból is? Semmi közöm hozzá. Jogi szempontból sem. Nekik sincsen semmilyen jogalapjuk számon kérni rajtam ezt a pénzbeli kárpótlást. Ezesetben pont hogy engem is felelősségre vonnak egy olyan dolog miatt, ami a születésem előtt 4x évvel történt, és befolyásom sem volt rá.

Valóban szörnyű, amit elkövettek, vannak rá bizonyítékok, nem is vonom kétségbe hogy megtörtént. DE: háború volt. Emberek haltak meg. Senki nem tudja hányan, és nem egy etnikumból, hanem a világ majd’ minden tájáról. Azzal nem törődnek, hogy ilyen ne forduljon elő még egyszer (világbéke soha nem lesz, persze), mennek továbbra is “terrorizmus” ellen. És akiket felfegyvereztek 30 évvel ezelőtt Afganisztánban a szovjetek ellen – mert akkor úgy hozta az érdek – azokat most szarrálövik.

Ugyanez igaz Irakra is. Szaddamot ők tették meg, aztán kényelmetlen lett nekik, most hullanak a civilek.

Mindezt egy olyan ország teszi, ami székhelyül szolgál pl. a Simon Wiesenthal Központnak, ami a náci háborús bűnösök felkutatására “szakosodott”. Kicsit ellentmondásos az egész dolog.

 190. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 10:54 

@Johnny336:

Nem felelős a szülei tettéért, de büszke Mátyásra, illetve esetükben, mittudomén, Nagy Frigyesre. Szóval vagy van közösség, vagy nics. Ha van és lehet a nagy tetteket végrehajtó ősökre büszkének lenni, akkor van mit szégyellni is. Ez így normális, egészséges és szomorú egyben. Bíróság előtt prsze, hogy nem felelős az egyik gerneráció a msik éáltal elkövetettért, de közösségileg aminek a része, mégiscsak van ilyesmi.

Ami a Don kanyarban harcoló saját őseidet illeti, semmi okod nics az oroszokra neheztelni. Nem ők támadtak, nem maiittuk volt ott a magyar hadsereg. A németek haborús dolgai más jellegűek, ott van miért neheztelni és van mit nem felejteni. Nem árt óvatosnak lenni az összehasonlításokkal, hogy alapjuk is legyen, nem csak fölszínesen.

 189. Johnny336 — 2010-08-04 10:36 

@tundrazuzmo: a most élő németeknek sincs közük a második vh. idején szolgálatot teljesítő táborparancsnokokhoz. Mégis beléjük nevelik a szégyenérzetet, holott senki sem felelős az elődei tetteiért. Ha már törökverő egriek…

Tudom, az egyik 500 éve volt, a másik 60. De aki akkor volt 30-40 éves, az most 90-100 – lenne, ha élne.

Nagyapám harcolt a Don-kanyarnál, túlélte, hadifogságba került 4 évre, aztán az itthoni kommunista hatalomátvétel után hozták haza őket. Mégse utálom az oroszokat, azért mert néhány most élő orosznak valamelyik rokona táborparancsnok volt, és puskatussal ütötte nagyapámat. Ahogy gondolom nem utál engem sem orosz ember, mert a nagyapját az én nagyapám picsán lőtte a háborúban.

Ahogy a most élő zsidóknak sincs közük azokhoz, akik Solymosi Eszter vérét itták Tiszaeszláron.

De amig azt mondják az országunkra, hogy 10 millió nyilas házmester országa…addig ne csodálkozzanak, ha párhuzamot merészelnek vonni a másik oldalon is.

 188. Alhazred — 2010-08-04 10:17 

@aritus: igazad van, bekussoltam.

 187. aritus — 2010-08-04 10:11 

@Alhazred és imperial,

mi lenne, ha a nemzeti identitás és az azt kifejező jelképekről szóló vitátokat máshol folytatnátok. Mert ehhez a blogbejegyzéshez semmilyen módon nem kapcsolódik.

 186. Alhazred — 2010-08-04 10:01 

@imperial: korcs, beteges jellemre vall utálni azokat, akik meg nem.

 185. aritus — 2010-08-04 09:49 

@Cuppanj a végére!:

Aha. Aki csirkék torkát elvágja, az (lehetőleg keresztény) gyerekek torkát is elvágja. Mert a kettő között semmi, de semmi különbség nincs. Továbbá, aki csirkehúst eszik, az támogatja azokat, akik gyerekek vérét veszik. És így tovább.

 184. imperial — 2010-08-04 09:49 

@Alhazred: korcs, beteges jellemre vall utálni azokat, akik nemzeti jelképek viseletével is kifejezik identitásukat.

 183. tiboru — 2010-08-04 09:43 

@Cuppanj a végére!:

Hát nem KFC-reklámot látunk, az biztos 🙂

 182. Cuppanj a végére! (törölt) — 2010-08-04 09:09 

@Alhazred: Viszont nem is a Nagykörúton dolgozza fel a pipiket az élelmiszeripar.

Furcsa népség az tuti.

 181. Alhazred — 2010-08-04 09:06 

@Cuppanj a végére!: a csirkékkel a nagyipari feldolgozás állítólag még csúnyábban bánik el. azt a részét nem hiába nem szokták mutogatni a médiában 🙂

 180. Cuppanj a végére! (törölt) — 2010-08-04 08:52 

Nem tudom,hogy az emberekkel mi újság,viszont a csirkékkel csúnyán elbánnak:

http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=NBszQFz6buA

 179. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 08:37 

@A Nép – Te vagy!:

Kivéve persze a származását, amit viszont ráfognak a többiből, mint általában.

 178. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 07:56 

@Fedor:

Lehet, nem lehet, nem érdemes.

A leírás nehézség nélkül áll egyebek között II János Pálra.

 177. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 07:52 

@Iustizmord:

Ők a hagyománytisztelők. Nem mondtam, hogy csak a bal. De az a jellemző. Nálunk még hagyományosabbak a viszonyok. De különben igen, ezekre is símán el lehet mondani, hogy legalábbis sokban balos a gondolkodásuk.

 176. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-04 07:47 

@mbaye:

Ah, de mi értelme van annyira próbálni „elképzelni”? Ha jele van, bizonyíték az más. Csakhát nincs. Ez az elképzelésesdi kizárólag az elképzelő belső szükségletére mutat. Ez esetben a tiedére. Azt AKAROD, hogy igaz legyen a vád, hát töröd magad és elképzeled. Erre épült mindigis az egész. Aztán lehet menni ölni, az elképzelés nevében. Remek.

Más meg majd elképzeli, hogy te iszol gyerek vért. Miért ne? Van szád, amivel ihatod, kezed, amivel elvágd a torkát, elképzelhető. Lenyűgöz az ilyen gondolkodás (hiány). Aztán nekem ne tagadj!

 175. mbaye — 2010-08-04 07:35 

Valaki emlegette a keresztes háborúkat, mint a legszörnyűbb népirtást a történelemben.

Aki ilyet írt, az nem tudja, miről beszél.

Azok a hadjáratok leginkább a gazdasági haszonról és a kereskedelemről szóltak, meg zarándoklatról, a zarándokok közül sokan meghaltak az úton a rossz körülmények miatt, valamint egy egész zarándok ipar épült rájuk.

Volt egy kis harc is, de egy elég korlátozott területen a Szent Földön és hosszú békés időszakokkal.

Az az érv, hogy a kóser szabályok tiltják, hogy vért fogyasszanak és ez már kizárja a vérvádak valóságalapját egy elég gyenge érv. A kereszténység is tiltja a lopást, a paráznaságot, aztán mégis elkövetik ezeket keresztény emberek. A vérvádat az zárja ki, ha megtalálják a nem zsidó elkövetőt.

@Bebes: pedig értelmezték már félre vagy sajátosan egyes vallások parancsait a történelem folyamán. A keresztények is, a muszlimok is, és a zsidók is. Lásd a Fülöp-szigeteki keresztényeket, akik képesek keresztre feszíteni magukat Nagypénteken, mert szerintük ez a kereszténység lényege.

Vagy a síita muszlimok önkorbácsolása.

Pont ugyanígy elképzelhető egy zsidó szekta is, amelyik Ábrahám tettének újrajátszásában látja a Tóra lényegét.

Nem mondom, hogy a vérvádakat hangoztatóknak van igazuk, de az ellenzők sem éppen jeleskednek a logika tudományában.

 174. Publius Decius Mus — 2010-08-04 07:19 

Biony sokszor fordult elő, hogy keresztények bűnbaknak zsidókat tettek meg, vádaskodtak csúsztattak, zsigerből itélkeztek.

Az emberi gyarlóság viszont már csak olyan, hogy fordítva is megtörtént ez jó párszor, de erről nem szokás beszélni, az már önmagában antiszemitizmus. Erre még kifejezés is van, a kereszténygyűlöletre nincs is. Na mindegy, szerintem kevesebb különbség van az olyan emberek között akik több ezer éve ugyanazon a helyen élnek és keverednek, mint elsőre gondolnánk.

 173. Wrex — 2010-08-04 07:12 

@Jerky_Maistro: Ahogy mondani szokás: az hogy paranoiás vagy, nem jelenti hogy nem üldöznek. A vérvád, attól hogy mai szemmel hihetetlen dologgal vádol meg egy népcsoportot, valamin alapul. Pl. alapulhat a rituális körülmetélés gyakorlatán, amikoris a mohel a szájával szívja el a körülmetéléskor keletkező vért. Erről csak két idézet:

“Míg a kórházakban arra törekszenek, hogy vérmentes és ne fájdalommentes legyen a körülmetélés, addig a zsidó rituális körülmetélés a fájdalommentességre törekszik, nem baj ha van vér.”

hagyomanyaink.blogspot.com/2008/11/gyermek-megrkezse.html

és

“The death of one infant boy from herpes and the infection of two others has focused attention on an ancient practice that is still used in some ultra-Orthodox communities as they circumcise babies”

“Metzizah b’peh — loosely translated as oral suction — is the part of the circumcision ceremony where the mohel removes the blood from the baby’s member; these days the removal of the blood is usually done using a sterilized glass tube, instead of with the mouth, as the Talmud suggests.”

http://www.jewishjournal.com/community_briefs/article/death_spotlights_old_circumcision_rite_20050218

Most tessék elképzelni, ha ezt egy tájékozatlan ember látja párszáz évvel ezelőtt: belevágnak egy csecsemő himbilimbijébe aztán még – szájjal – el is szívják a vért. Vajjon mire fog gondolni?

 172. Fedor — 2010-08-04 07:08 

Eszméletlen ez a lista. Bizonyíték a hitgyülis Németh Sándor zsidóságára: “Több vezető értelmiségi mellett egyik fő szervezője volt 1992-ben a zsidó kötődésű Demokratikus Charta százezer embert megmozdító antiszemitizmus-ellenes demonstrációjának és más emberi jogi szervezetekkel közösen tartott további akcióknak. (Ez nyilvánvalóvá teszi a szekta zsidó jellegét)”

A kriptozsidó definíciója (ilyen pl. szerintük Gyurcsány): “olyan zsidó eredetű személy, akinek tevékenysége arra irányul, hogy a zsidók érdekét szolgálja, de zsidóságát következetesen tagadja, esetleg keresztény templomba jár, gyerekeit is megkeresztelteti, vagy magát “ateistának” vallja, stb… Megjelenése gyakran elárulja származását.”

Hát lehet ezekkel az érvekkel vitatkozni? :-)))

 171. Fedor — 2010-08-04 06:55 

A metapediás zsidólistán szerepel Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek.

Ennyit erről. Összeszedtek pár nyíltan zsidó közéleti személyiséget, és kiegészítették mindenkivel, aki valami miatt nem szimpatikus.

 170. Alhazred — 2010-08-04 06:52 

@imperial: mert talán nem attól leszel magyarabb a másiknál, hogy kirakod a nagymagyarország-matricát (a dacia loganra, ehehe).

 169. tiboru — 2010-08-04 06:39 

@klasszikus srác:

Megköszönnék minden KONKRÉT ellenvetést a szöveg szerkesztetlensége vonatkozásában, hogy máskor ne kövessek el kapitális hibákat.

 168. imperial — 2010-08-04 05:53 

@jeffrey goines: “aki a nemzeti identitását mutogatja, azzal valami nincsen rendben.”

Miért is? Mert a kommunisták meg a “világpolgár” (értsd: hazátlan) zsidók ezt szajkózzák?

Tegyetek fel valami új lemezt, mert ez már unalmas.

 167. Jerky_Maistro — 2010-08-04 05:46 

sok kellemes bolondságot azoknak, akik hisznek a vérvádban.

már csak 400 évet kell fejlődniük.

 166. anyad2 — 2010-08-04 04:21 

@Kopi3.14: Köze nincs a rokihelyre parkoláshoz, ne legyél már korlátolt, nem erről beszéltem.

Egyébként nem kell ahhoz “nagymagyarországos matrica”.

BTW, miért ne tehetnék ki Nagy-Magyarország matricát? Mióta nem történelmi jelképünk?

De minek is magyarázom neked, aki nem volt képes felfogni, hogy mit írtam? Pedig rólad (is) írtam.

 165. Bebes — 2010-08-04 03:35 

@AkarkiJ: “Én el tudom képzelni, hogy kisebb, “szekta” jellegű zsidó csoportok Ábrahám tettét (azaz, saját fiának feláldozása, hogy ezzel bizonyítsa az Úr iránti szeretetét és parancsai iránti tiszteletét) nem csak képletesen, de tényszerűen megismételték.”

Ez nagyon nem valószínű. Uis Ábrahám története nem az ember- vagy véráldozatról szól, hanem a feltétel nélküli hitről: azt is feláldozni, aki a legdrágább neked, ha az Úr parancsolja. Tehát az ellenség vagy idegenek gyerekének a “feláldozása” értelemszerűen nem játszik.

 164. klasszikus srác — 2010-08-04 01:57 

Ezt a szöveget bizony még szerkeszteni kellett volna!

 163. Kopi3.14 — 2010-08-04 00:38 

@Cuppanj a végére!: vajon miért mindig szerencsétlen magyarokat üldözik, mióta a földön vannak? Kikben van a hiba, kedves rasszista emberiség? Pláne, hogy a rasszista is kicsit más, mint amit szerintem használni akartál.

 162. dzsugasvili — 2010-08-04 00:11 

@ralf: A rituális felhasználás nem tudom miért kéne , hogy feltétlenül a vér ivászatát jelentse. Millió dologra lehet azt használni, lásd a vudu hitűeknél, akik magukra locsolják (igaz, állatokét), de valóban meg lehet vele kenni egy ajtófélfát is vagy bármi mást. De áldozatként is fel lehet ajánlani. Persze ezek csak ötletek.

Viszont azt se felejtsük el, hogy az iszlám hivatalosan a szeretet vallása, mégis sokan mások felrobbantásával kívánnak a Paradicsomba kerülni a legvallásosabbak közül (ami némi ellentmondás szerintem), de ott vannak a keresztes hadjáratok is (inkvizíció, stb.), amik a szintén szeretet-vallás kereszténység részéről eléggé furcsák. Emellett némi vérivászat a vértilalmú vallás esetén nem lenne annyira meglepő…

 161. Cuppanj a végére! (törölt) — 2010-08-03 23:14 

Jó írás,gratula!

Csak egy gyámoltalan kérdést szabadna: vajon miért pont szegény szerencsétlen zsidókat üldözik,mióta ember létezik?

Vajon kiben van a hiba,ronda rasszista emberiség?!

 160. Kopi3.14 — 2010-08-03 23:05 

@anyad2: talán nem kell a rokihelyre jogosulatlanul parkolni, a járdán tárolni a verdát, s akkor nem karcolják meg. Illetve kérlek segíts megmagyarázni, a nagymagyarországos matrica mióta nemzeti jelkép?

 159. kistérségi troll — 2010-08-03 23:00 

@gitáros:

Van valami értelmesen megvitatható véleményed is a poszttal kapcsolatban, pld. olyan, mint Dr. Lindenthalé?

Az igazat, ne csak a valódit!

 158. gitáros — 2010-08-03 22:41 

Muszáj volt ezt a pár ostoba zsebnácit idecsődíteni ezzel a poszttal?

 157. tiboru — 2010-08-03 22:06 

@Dr.Lindenthal:

Én tényleg hiszek abban, hogy a hír szent, a vélemény szabad…

Oké-oké, legalábbis a konteóblogon 🙂

 156. Dr.Lindenthal — 2010-08-03 21:58 

@tiboru: sajnos a mai világ, mindegy, hogy média vagy valós élet, az ember már nem mondhatja el azt, amit akar, az író és az olvasó se. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer lesz különbség halott és halott között, vagy bűnös és bűnös között. A mai világban bizonyos etnikumok és vallási csoportok kritizálása egyenlő az öngyilkossággal. Nézzük csak meg amikor most a fehér francia rendőrök intézkedtek a bevándorlók ellen és mindenki azzal jött fasiszták. Egy ilyen kollektív elmebajban lévő világban már rég nem lehet igazat mondani. Nem tegnap kezdődött és nem holnap lesz vége. Nem volt rossz írás csak hát ez is benne volt a véleményemben.

 155. Dr.Lindenthal — 2010-08-03 21:55 

@kistérségi troll: nem nem létezik, hanem ez nem jó szó rá. Azért lett kitalálva, hogy az összes cigányra lehessen vonatkoztatni. A cigányok egy része és a zsidókrók sem úgy értettem, hogy a gazsó bá a szomszédban is. Az axioma ezért nem axioma.

 154. tiboru — 2010-08-03 21:43 

@Dr.Lindenthal:

Tudod, ez a blog összeesküvés-elméletek bemutatásával foglalkozik, nem a zsidók vagy a keresztények tisztára mosdatásával, netán bemocskolásával. Felőlem mindenki azt és annyira hibáztathat, akit és amennyire akar, ha ez megmarad a civilizált véleménynyilvánítás határain belül – ahogyan máskülönben a te kommenteddel sincs ilyen szempontból semmi bajom.

 153. kistérségi troll — 2010-08-03 21:42 

@Dr.Lindenthal:

Dr. Lindenthal axiómáinak 1. kiterjesztése:

Az emberek nem hülyék. Mutatja ezt a történelem, benne a zsidók történelmével.

2. kiterjesztés:

Attól még a történelmi “vérvádak” többsége nyugodtan igaz lehet, hogy úton-útfélen próbálják “legendává” degradálni a megtörténtüket. Lásd Ariel Toaff és Oliver Stone közelmúltbéli eseteit.

3. kiterjesztés:

Cigánybűnözés nem létezik.

 152. proletair — 2010-08-03 21:34 

@italmester:

Megnéztem a linket.

Ilyeneket olvastam benne: “Kun (Kohn) Béla Magyaroszág fődiktátora.” Édesjóanyám! Hát van aldiktátor is? Vagy mifaszvan?

A “Zsidó kommunisták” fejezetben az orosz nevek hol magyar, hol angol fonetikával vannak írva. Ez azért szánalmas.

És ami mindent vitt: itt derült ki, hogy Musztafa Kemal Atatürk is zsidó volt…

Naneeeeee

 151. Dr.Lindenthal — 2010-08-03 21:30 

@Dr.Lindenthal: egyébként tudom, hogy Izsák nem halt meg, csak az ügyintézés alternatívájára akartam felhívni a figyelmet.

 150. Dr.Lindenthal — 2010-08-03 21:28 

1, csak azért mert vannak olyan esetek, ahol tettenérhető, hogy a zsidókat akarták bemocskolni pl egy gyerek halálával, még nem azt jelenti, hogy az ő hardcore szektáik, ezt a jó régi szokást nem űzik, legyen az zsidó áldozat(Izsák) vagy keresztény goj (Solymosi Eszter).

2, A korai keresztények zöme és vezetőik maguk is zsidók voltak, nem egy zsidó hagyományt folytattak. Nem akarom bántani aki ezt írta, de szerintem a földön senki sem látott összefüggést Jézus szimbolikus utolsó vacsoránál felajánlott “vér áldozata” és a zsidó rituális véráldozatok között. Jézus ugyanis a nem sokkal később bekövetkezett halálára gondolt. A római korai keresztény zsidói pedig nem sima vér áldozatokat mutattak be anni, hanem egy az egybe már akkoris azt csinálták amihez értettek: belülről bomlasztotak egy birodalmat és azt a rombolást és gyilkolást amit később tettek még máig se lehet felmérni.

3, Már megint a régi lemez: ha a zsidókat bárki is vádolja, antiszemita. Ők nem csak ezt, hanem semmi mást se követtek el, mindig a hülye keresztény, barbár stb emberek voltak azok akik a saját gennyüket rájuk kenték. Bárki is vádaskodik az csak iszlám hívő, arab, keresztény, terrorista stb. Az lett volna fasza dolog, ha az írás szerzője kiáll és nem 150. zsidó mentegetést belénk oltja “összeesküvés fejtegetés” címszó alatt, hanem azt mondja, igenis vannak népek akik kultúrájuknak és identitásuknak legjavát több ezer év óta tartják. Ha az étkezésükben is több ezer éves szabályok vannak, akkor ezt miért ne hozhatták volna magukkal? Utána kell nézni, hogyan élnek pl Brooklyni haszidok. Rengeteg nép mutatott be áldozatokat régen, egyszóval bevett szokás volt és elfogadhatatlannak tartom, hogy a zsidókat se a múltbéli (ezáltal aktuális is)se jelen hibáikért (tökmindegy vélt vagy valós) nem lehet hibáztatni.

 149. Iustizmord — 2010-08-03 21:26 

@Lucius Flavius Arrianus: Horthy -; Szálasi -; Rákosi +; Kádár -; Antall -; Horn -; Orbán -;

Medgyessy -; Gyurcsány -. Benézted

SELBST-STOSS, akak dolchstoss.

öntökönzúrás, az a lista értelme nem egyéb. (balsors akit régen tép)

 148. Iustizmord — 2010-08-03 21:16 

@A Nép – Te vagy!:

A Nép – Te vagy! · http://www.kibulizottorszag.net 2010.08.03. 19:21:18

A vérvád ma is él, modernizálódott formában. Abból áll, hogy ha Izrael állam hadserege az őt ért támadásra visszaüt (nem Izrael kezdi az effélét) és ahogyan az lenni szokott, áldozatok az arabok között is vannak, akkor az egész balos európai média egy emberként

amennyiben a barikád és a kurucinfo, magyar nemzet meg chrudinák alajos az…

 147. Iustizmord — 2010-08-03 21:07 

bér nem létszik, de ez csak tiboru lehetett. a stílus maga.

újabb kellemes 15 percet szereztél, kár hogy a képek nem nagyíthatóak.

ellenben, túl azon, hogy az illusztrál vérrabbi nem ún “zsidós” , aztat kell mondja h te is a zsidó konteo része vagy, tehát az ellen-konteoé.

valódi többes ügynök, aki a többes biztosítási alkusznál annyival jobb, hogy az előbbiről csak sejteni hogy hazudik, az utóbbiról tudni is.

(más blogon megkaptam h dadaista vagyok. és asszem tényleg)

 146. tiboru — 2010-08-03 20:50 

OFF

Hogy egy kis felüdülés is legyen: a hajdani Matula Magazin kétrészes Izrael-posztja. Aki nem ismerné, feltétlenül olvassa el, mert alapmű 🙂

matula.hu/index.php?section=article&rel=22&id=257

matula.hu/index.php?section=article&rel=23&id=265

Indzsoj!

 145. kinoxalin — 2010-08-03 20:40 

@italmester: Az általad megadott linken ( hu.metapedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k_a_magyar_k%C3%B6z%C3%A9letben ) a D betűnél Daróczi is feltűnik, mint “Zsidó a magyar közéletben”, ezt nem érzed egy csöppet hiteltelennek?

Azért Darócziról lehet tudni, hogy pont k*rvára nem zsidó volt, de elnézve ezt a “Metapédia, A másféle lexikon”-t, érdemes innen tájékozódni, mert biztos náluk az igazság. Nem akarlak bántani, mert értem, amikről írsz, vannak dolgok, amikkel egyet is értek, de pl. egy ilyen oldalt, mint a Metapédiát, nem feltétlenül kell elfogadni hiteles információforrásként.

 144. tiboru — 2010-08-03 20:37 

@josef_k:

🙂

 143. proletair — 2010-08-03 20:24 

 142. josef_k — 2010-08-03 20:19 

@italmester: Szerintem linkeld ide azt a Talmud-részt, de az is elég, ha megadod a traktátus nevét és oldalát. A http://www.dafyomi.org/ oldalon a Masechta alatt keresd ki a traktátus nevét, majd a Daf legördülő részen az oldalt (vigyázz, mert van a és b oldal, de ezt bizonyára tudod). Ha itt megadod, hogy melyik oldal, akkor azt is add meg kérlek, hogy a Misnában, a Gemarában vagy valamelyik kommentárban olvastad azt, amire hivatkozol. És akkor így utána lehet nézni.

 141. proletair — 2010-08-03 20:13 

@Lucius Flavius Arrianus:

Köszönöm uram, már épp fel akartam ütni Pörtner Szent Sír hadművelet című remekét, mikor megláttam a kommentedet.

 140. anyad2 — 2010-08-03 20:13 

@jeffrey goines: Igen, az ámerikaiak is viszketegségből tűzik ki a zászlót majd minden második házra csak úgy. Teszik ki a matricát, öltöznek nemzeti színeikbe (ennek a szélsőséges formája a sávos-csillagos alsógatya).

Ez része az emberi viselkedésnek. Amikor “divatosan” öltözködsz, vagy trendi a hajad, esetleg nem az, azzal is azt fejezed ki, hogy hová tartozol. A 2 dolog gyökerei ugyanazok, a társas viselkedés, a csoporthoz (törzshöz?) tartozás.

Ma, Magyarországon ennek megélése egyesekben visszatetszést, másokban szégyent kelt (akik vígan viselik mondjuk Jamaica, vagy a UK nemzeti jelképeit). Ezek az emberek az elmúlt 65 év nevelésének eredményei (nem lehet őket hibáztatni).

A magyar emberek egy részében ugyanez büszkeséget kelt.

Nem tudom, hogy van-e a földön még egy olyan hely, ahol nyugodt lelkiismerettel nem lehet kitenni egy autóra valamely helyi nemzeti jelképet, mert simán berúgják az oldalát / megkarcolják /betörik a szélvédőjét.

Hát ide is le lehet süllyedni, mondjuk keményen küzdeni is kellett érte.

 139. tiboru — 2010-08-03 20:09 

@ekkerjoz:

Ó, és még annyian… De hát ez egy szerény blogposzt, nem egyéb; hogy mindenki benne legyen, ahhoz kötetekre lenne szükség.

 138. altoid — 2010-08-03 20:00 

@italmester: Idefigyelj, te nagyon hulye: a vervadat azert ejtettek, MERT NEM VOLT IGAZ! Fel tudod fogni?

 137. Elanor_ — 2010-08-03 20:00 

nem olvastam végig a kommenteket, ezért nem vagyok biztos, de akkor most tényleg kimaradt az a lényegi állítás, miszerint a keresztények terjesztik, hogy a zsidók terjesztik a keresztényekről, hogy a zsidókról terjesztik, hogy véráldoznak, vagy éppen fordítva???

ne hagyjatok cserben, iszonyatosan tépelődöm!

ja, a poszt ismét király.

 136. ekkerjoz — 2010-08-03 19:51 

Tiboru Mester, Jean-Bede Bokassa kimaradt.

 135. Kutyuu — 2010-08-03 19:37 

@italmester: Aham, megbizható lista. DaróczyD mint listázott zsidó.

Amúgy a készítőit megkérdezném, mi alapján kerülhetett fel valaki rá ? Mengele feljegyzései??

 134. pyromaster — 2010-08-03 19:13 

Megértettem az írást, most már szeretem őket, meggyőztél. Takarodnál inkább dolgozni te majom….

 133. italmester — 2010-08-03 19:06 

@tundrazuzmo: figyelj.. a vérvádat ejtették.. akkor kik is a gyöztesek?

 132. tundrazuzmo — 2010-08-03 19:03 

@Rókakígyó: “Az utálat alapja mindig a nyomor”

Aha, persze. Sok nyomorgó öngyilkos merénylő, hercegi családokból, kimagasló anyagi háttérrel, olyan országokból, ahol nincsenek is zsidók, hogy őket nyomorgassák. Akkor miért is?

 131. tundrazuzmo — 2010-08-03 19:00 

@Martian: “Az okkultizmusban a vér a mágikus erők kondenzátora”

TESLAAAAAAAA! 🙂

Ha valamiben van végtelen energia, akkor a vérben igen. Csak nem szórja úgy a villámokat mint a TESLA masinák. :)))

 130. italmester — 2010-08-03 18:59 

@Lucius Flavius Arrianus:

Kádár János 1912-ben született Fiumében. Eredeti neve Csermanek. Apja zsidó.

Horn Gyula 1932. július 5-én született Budapesten. Angyalföldi munkáscsaládból származik, édesapja, Horn Géza szállítómunkás volt. Édesanyja, Csörnyei Anna gyári munkásnő. Mindketten mint ez a zsidóknál szokásos, baloldali érzelműek voltak. A család a két világháború közötti magyar proletárcsaládokra jellemző nagy szegénységben élt.

Orbán-szövetségre lépett a likuddal (szélsőséges zsidó párt)ez már a szemembe az jelenti hogy az.

gyurcsány-lehet hogy nem de a felesége a dobrev az biztos hogy az.. mellesleg előszeretettel viseli a kipát..

de tudod mit itt egy link nézz körül…

hu.metapedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k_a_magyar_k%C3%B6z%C3%A9letben

lehet hogy te nézted ezt be?

 129. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:56 

@agyvihar: “nem az olaszok ölték meg?

Hiszen az ő őseik voltak a rómaiak.”

Romaiak nem? És akkor máris megvan az indok a romaellenességre is…

🙂

🙁

 128. Mindfield — 2010-08-03 18:54 

@italmester: “az ország fele lakosságát kiirtották már.. mi ez ha nem gyilkosság?”

Arabokat kiírtani? Azt nehéz lesz! Még az izraelieknek is. Csak szólok, hogy a gázai övezet a Föld egyik legsűrűbben lakott szeglete.

 127. agyvihar — 2010-08-03 18:53 

@agyvihar: az utolsó mondat helyesen:

Amikor mindenki kötelezően keresztény volt, akkor nagyon sok minden folyt a kereszt jele alatt, ami ellentmondott az alapelveknek.

 126. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:52 

@italmester: “egy biztos .. a történelmet nem a vesztesek irják.. a ygöztesek meg azt irnak úgy magyaráznak ahogy nekik jó.. ”

Egyetértek. Ennek köszönhető az, hogy a vérvádak újra meg újra felütik a fejüket. Mert a “győztesek” nem felejtik el dokumentálni a hazug vérvádakat. Az igazság (bírói ítéletek, bizonyítékok) az egy másik kérdés. Az nem mindig írják le a “győztesek”.

 125. agyvihar — 2010-08-03 18:52 

@tundrazuzmo: nem tudom, hogy ki vezet a mennyiségi versenyben, de a keresztesek pl. annak idején a Közel-keleten az útjukba akadó ottani keresztényeket is simán megölték egy általam látott dokumentumfilm szerint:

agyvihar.blog.hu/2009/12/05/hogyan_duljuk_fel_a_kozel_keletet

Amikor mindenki kötelezően keresztény volt, akkor mindent ezzel nagyon sok minden folyt a kereszt jele alatt.

 124. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 18:50 

@tistedur:

hja, aki a tunika alatti teendőket összeköti az erkölcsfilozófiával…

 123. BŐS — 2010-08-03 18:47 

azért az vicces hogy valaki ír egy tök jó elemzést a vérvád történelméről, és erre a kommentelők nem kis része boldogan hozzászól hogy a körmendi eset is az volt,

mármint nem úgy, hogy akkor is zsidókra próbálták kenni az ügyet, hanem hogy szerintük valóban a zsidók voltak, “mert egyszerűen nincs más magyarázat”

 122. tistedur — 2010-08-03 18:47 

@Lucius Flavius Arrianus: örigenész túl komolyan vette az írást a megbotránkoztató testrészekról. mindenki követhet el hibát..:)

 121. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:45 

@radiris: “És keresztényként zavarban lennék, ha számszerűsíteni kéne, hogy a kereszt vagy a dávidcsillag jele alatt gyilkoltak meg több embert az elmúlt 2000 évben.”

Én nem lennék zavarban. Egyértelmű történelmi tények bizonyítják, hogy a kereszt jele alatt elkövetett gyilkosságok vezetik a mezőnyt…

Én kereszténynek tartom magamat, de a kereszt alatt gyilkolókat nem. A vallásosság máza mögé bújó bűnözést nem a huszadik századi pedofil papok találták ki…

 120. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 18:44 

@tistedur:

az a nemiség, az a buja, sóvár romlottság, az – Origenész, szegény, inkább tette, amit tett 🙂

 119. Rókakígyó — 2010-08-03 18:42 

A zsidókat sok helyen nem utálják, jobban is élnek ott az emberek, mint máshol. Az utálat alapja mindig a nyomor. A nyomorgók szeretnek rajtuk kivüállókat megnevezni a nyomor okaként, holott pl csak jó helyre kell ikszelni és máris kész a forradalom. Nálunk a cigányokat és a zsidókat utálják, az oroszok pl a zsidókat meg a csecseneket, a szlovákok a magyarokat és a cigányokat.

 118. tistedur — 2010-08-03 18:40 

@Lucius Flavius Arrianus: sokan emlegetik 🙂 felix amiatt érdekes, hogy a nála megfogalmazott orgiavád végig kísérti a keresztény írókat, amikor ők írnak másokról 🙂

 117. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:39 

@italmester: “mi az hogy antiszemita.. szerinted még van olyan hogy szemi népcsoport?”

Szerintem arra gondolt, hogy anticionista. Magyarul cionista-ellenes. Ebbe már nehezebb belekötni szemantikai alapon, hiszen jobban kötődik a zsidósághoz, mint a “sémita” szó.

 116. altoid — 2010-08-03 18:38 

@Leonard Zelig: Na jo, igazad van, az elipszilont beneztem. Amugy meg magam is nagy Woody Allen rajongo vagyok, Zelig. Viszon miert lennek provokator??? Teljesen oszinten irtam.

 115. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 18:37 

@tistedur:

a jó Tacitus is emlegeti 🙂

 114. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:34 

@AkarkiJ: “Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy szerintem középkorban, szélsőséges, elszigetelt zsidó csoportoknál azért nem lehet kizárni az ember (gyermek) áldozatot.”

Úgy van. Szintén nem lehet kizárni, hogy ilyenek történtek Szent István idejében, Mátyás király palotájában, vagy éppen Józsaf Attila vezetésével Balatonszárszón. MÉGSEM FELTÉTELEZZÜK, hogy ez történt! Pedig pont UGYANOLYAN valószínűtlen és bizonyíthatatlan, mint a zsidó csoportok esetében.

 113. tistedur — 2010-08-03 18:34 

minucius felix octavianus c. művében olvasható a keresztények elleni vérvád, utána a keresztény egyházatyák vádolták hasonlóval az általuk eretneknek tartott manicheusokat, gnosztikusokat stb.

catilina ellen is emberáldozat a vádak egyike..:)

 112. Leonard Zelig — 2010-08-03 18:31 

@altoid: Kis provokátor, a zsidók többsége ismeri a magyar helyesírást (is)

 111. Leonard Zelig — 2010-08-03 18:29 

Ma is kereszténygyerek-hurkát (ezt asszem így kell írni _helyesen_) ettem), nyamm

 110. Martian — 2010-08-03 18:22 

Az okkultizmusban a vér a mágikus erők kondenzátora, sűrítője… minél életerősebb (fiatalabb, tisztább) személyé, annál jobb.

Ezért fontos a kóser étkezésben az állatok kivéreztetése… hogy a halál előtti negatív energiáikat (értsd: pl. a vérben lévő stresszhormon maradványokat) ne fogyasszák el.

 109. altoid — 2010-08-03 18:21 

Amugy en zsidokent imadom olvasgatni az agyament antiszemita osszeeskuves-elmeleteket. Komolyan mondom, tiszta Darth Vader-nak erzem magam tole. Meg a lepteim is peckesebben dobognak, mikozben probalom elerni a villamost meloba menet. A multkor is megprobaltam erofolytast alkalmazni az ellenoron, de nem jott ossze. Pedig mi zsidok minden gonoszsagra kepesek vagyunk, nem?

 108. dm — 2010-08-03 18:20 

@Szalacsi_Dezső: ezt hiszed te, én mást hiszek. De nem hangoztatom tényként.

 107. ralf — 2010-08-03 18:20 

@AkarkiJ: ha ze téged vigasztal…! Csak annyit hozzá, hogy én egy második generáció óta tökéletesen vallástalan zsidó családban nőttem fel, ahol nem választottuk szét a húsost a tejestől, bátran ettük a sertést is, de amikor – már 30 éves koromon túl – a jövendőbeliméknél sült kacsavér volt a vacsora, első hallásra majdnem kitaccsoltam, ugyanis fogalmam sem volt róla, hogy a vér ehető. Na, ennyire erős tabu a vér. Egyébként persze megkóstoltam, és nem is volt rossz.

@italmester: Antiszemitizmusnak a zsidógyűlöletet hívják, noha az arabok is sémiek például, sőt az etiópok is, hogy ne menjek tovább. De ha jobban tetszik, a hozzászólásomban minden helyre az antiszemita helyére helyettesítsd be, hogy zsidógyűlölő. Egyéb kifogás?

 106. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 18:19 

@tundrazuzmo:

VAN bizonyítéka. Megírta a kuruttyinfo. Neki(k) az elég.

 105. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:17 

@Astra_: (állítólag a haszid zsidók között elfogadott az ilyen rituálé)

Állítólag Te voltál, meg a haverod. Te sem írsz bizonyítékot, én sem írok. 🙂

 104. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 18:16 

@italmester:

Horthy -; Szálasi -; Rákosi +; Kádár -; Antall -; Horn -; Orbán -;

Medgyessy -; Gyurcsány -. Benézted. Rákosi pedig az ún. Selbsthaß tipikus esete.

 103. tiboru — 2010-08-03 18:15 

@agyvihar:

Ami azt illeti, ezért örültem, amikor az olaszok lebőgtek a VB-n. Megérdemelték, noha Jézus is csak egy zsidó volt.

 102. agyvihar — 2010-08-03 18:12 

@tundrazuzmo: nem az olaszok ölték meg?

Hiszen az ő őseik voltak a rómaiak.

 101. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:10 

@Johnny336: Megölték Jézust a zsidók, mi? Soros Gyuritól a múltkor kérdeztem, nem ő volt, ott sem volt. A Moszadban sem tudnak róla.

Egyébként a törökök érdeklődtek irántad, mert szeretnének kicsit leöntögetni forró szurokkal az egri események miatt! Gondoltam, szólok!

Ja, hogy semmi közöd nincs a törökverő egriekhez? A középkori/újkori/most élő zsidóknak sincs semmi közük Jézus megöléséhez!

 100. tundrazuzmo — 2010-08-03 18:01 

@Johnny336: Én tudom mi folyik a zárt zsidó közösségeken belül: ők ragasztják a tollakat a madarakra. Kínai importból jön a sok fagyasztott döglött madár Izraelbe, ahol utána tollakat ragasztanak rá, defibrillátorral újraélesztik, aztán meg mehet a sok vándormadár közé. Itt Európában észre sem veszed a különbséget! Bizonyíték: Izrael felett vonul el az Afrikába költöző madaraink egy része. Ez nem lehet véletlen…

Szóval ez zajlik a zárt zsidó közösségekben. Ugye pont olyan hihetőú mint a vérvádak?

 99. italmester — 2010-08-03 17:59 

miért nem azok.?. tán az ö országuk van anyagi ,erkölcsi meg minden szempontból csödben? vagy nem az ő miniszterük mondta hogy felvásárolják manhattent,lengyelországot stb?

kohnék egyelőre nyerésre állnak.. nézd meg vezetőink identitását csak az elmúlt 80 évben visszamenőleg..

 98. radiris — 2010-08-03 17:54 

@italmester: Kohnék, mint a történelem nagy győztesei :-)))))))

Ez qrvajó volt, már ezért megérte :-)))))))))

 97. italmester — 2010-08-03 17:52 

@AkarkiJ: de az a vallás ami nem is próbálja jóra tanitani hiveit ,mit követhetnek el annak a nevében?

 96. italmester — 2010-08-03 17:50 

egy biztos .. a történelmet nem a vesztesek irják.. a ygöztesek meg azt irnak úgy magyaráznak ahogy nekik jó..

ennek a témának is a megitélése is bele esik ebbe a kategoriába..

 95. Art Mooney — 2010-08-03 17:50 

off

@Szalacsi_Dezső: tokeletesen felderitett bunugy?

– hova lett a ver?

– hol az inditek?

– ha ilyen durva sebet okoz, h nem lesz veres az elkoveto a ruhaja?

– a dns-vizsgalat miert nem talalta meg sehol se az elhunyt lany testen TG dns-et?

– miert nem talaltak TG-tol szarmazo ver- es hajnyomot a lakasban?

– hogy ertelmezzuk azt, h az elhunyt combjan talaltak idegen hajszalat, a korme alatt talaltak vernyomot, es egyik se TG-tol szarmazik?

– miert rejtegetik a halottszemlerol keszult videot?

– egy gyilos ugyanabban a ruhaban megy a rendorsegre, amiben a tettet elkovette?

– egy buntetlen eloeletu, eleteben eroszakos cselekmenyt el nem koveto ember egy brutalis gyilkossag utan elmegy-e egy baratjahoz beszelgetni, es ugyanugy viselkedik-e mint normalisan?

tokeletesen felderitett bunugy?

on

 94. AkarkiJ — 2010-08-03 17:47 

@italmester:

az egy dolog, hogy a vallás jóra próbálja tanítani a népet, ha egyszer a vallás nevében szörnyű dolgokat tesznek

 93. fransancisco — 2010-08-03 17:41 

@jeffrey goines: téged se lehet meggyozni…

ja hogy az teljesen más?

ugye ugye

 92. italmester — 2010-08-03 17:40 

@AkarkiJ:

azt hitték jó keresztények.. nem voltak azok.. a vallás jóra próbálja tanitani a népet.. nem mindenkinél jött ez össze.. nem véletlen amugy ,hogy megpróbáltál reformálni..

 91. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-03 17:40 

@italmester:

Bocs a melléütésekért, nem valami jól gépelek.

 90. AkarkiJ — 2010-08-03 17:39 

@italmester:

a talmudban értelmeznek sok dolgot a vallással kapcsolatban – de nem parancsolat, értelmező könyv inkább – rengeteg fajta értelmezés benne van, egymásnak ellent mondók is

és mintha a 10 parancsolatot is innét vette volna át a kereszténység is, a 6. parancsolattal együtt

 89. Art Mooney — 2010-08-03 17:38 

a “nem zorog a haraszt” kezdetu mondasert jar mod+ban?

 88. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-03 17:38 

@italmester:

Tudtam, hogy ilyneke fognaak jönni nagy számban. Te vagy az utolsó akinek válaszolok.Ezt komolyan gondolod a kirtésról, vagy csak mondod? Mondok két tényt, a többinek (ha érdekel) utánanézhetsz. (Ajánlom a forrs megvéálogatását). 1. Izrael arab lakossága 1948 óta megötszöröződött. 2. Az összes arab -izraeli háború összes, tehét nem csak arab, hanem zaidó is áldozata 1948-tól máig (ezt nem tudom egészen pontosan, mert nem ma olvastam róla, de megközelítőleg biztos, hogy jó a szám) kb. 60 000 fő. Aranb és zsidó együtt. És nem csak palesztín arab, hanem az összes háborúé, benne vannak szíriaiak, egyiptomiak, katonék, mindenki. Ha komolyan kérdezted, és ha komolyan úgy képzelted, ebből is lemérhető, milyne elképesztő méretben félrevezető az események tálalása. Nem volt semmiféle gyilkolás izraeli részről. Háborúk voltak, a megsemmisítésüket célzó háborúk, amiben nem hagyták magukat, mert megúnták a gázkamrásdit. A háborúban szoktak lenni sajnos áldozatok és ha van is akinek fáj nagyon, nem csak az egyik oldalon. Üdv.

Hansúlyozom, ez volt az utolsó válaszom.

 87. AkarkiJ — 2010-08-03 17:36 

@italmester:

hát, azért furcsa egy vallás az, ami a békét és szeretetet hirdeti, azt’ hódítása közben csak úgy hullanak a “pogányok”. A keresztes háború (már maga a név is elég érdekes) maga volt a szeretet és üdvözülés beteljesedése.

 86. italmester — 2010-08-03 17:36 

@AkarkiJ:

hát gondolom nem azért irták hogy ne vegye senki komolyan..

 85. tiboru — 2010-08-03 17:35 

@italmester:

Kedves italmester, milyen tényeket hiányolsz? A posztban szereplő történeteket több (nyomtatott és netes) forrásból szedegettem össze, ennél tényszerűbb tényekkel sajnos nem tudok szolgálni.

 84. italmester — 2010-08-03 17:33 

@radiris: valóban volt inkvizició tagadhatatlan.. igazad van .. ne nézzük mert a végén még kiderülne hogy 2000 év is kevés hogy a csillagosokat übereljük

 83. tiboru — 2010-08-03 17:31 

Kérek szépen mindenkit, hogy az aktuálpolitikát (Izrael állam, illetve a Palesztin hatóság szembenállását, továbbá bármelyik entitás létjogosultságának megkérdőjelezését) lehetőleg hagyjuk ki a kommentfolyamból.

Köszönöm.

 82. AkarkiJ — 2010-08-03 17:30 

@italmester: és attól, hogy le van írva a talmudban, még az adott értelmezés szerint élnek vallásos zsidók tömegei?

 81. radiris — 2010-08-03 17:28 

@italmester:

“Szeresd felebarátod, mint tenmagad” – ezt vajon az inkvizíció hóhérai is tanulták?

Engem kereszténynek neveltek ugyan, de azért nem idealizálnám ilyen fokon azt a vallást, amelyik mondjuk Giordano Brunot és még további ezreket megkínzott és megégetett csak azért, mert mást tanítottak a világegyetemről és a természetről, mint a pápák.

És keresztényként zavarban lennék, ha számszerűsíteni kéne, hogy a kereszt vagy a dávidcsillag jele alatt gyilkoltak meg több embert az elmúlt 2000 évben.

 80. AkarkiJ — 2010-08-03 17:28 

@AkarkiJ: bocs, most nézem mit írtam, a talmud értelmez sok mindenfélét sok féle képpen

 79. italmester — 2010-08-03 17:28 

@Lucius Flavius Arrianus: valóban elnézést a tudatlanságomért.. igazad van a talmudban van… esetleg linkeljek?

nem gondolom ha az igazságot leirom akkor zsidozó lennék..

nem általánositok… de vannak tények…

 78. Lord_Valdez — 2010-08-03 17:27 

Alapvetően minden magába forduló csoport jó bűnbak, de az azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy a középkorban a kannibalizmus nem volt annyira nagyon ritka. A reneszánsz idején már elég nagy volt a népesség és 4-5 évente olyan éhínség köszöntött be, hogy olyankor kicsit elszabadult a pokol…

 77. AkarkiJ — 2010-08-03 17:26 

@italmester:

“szemben a kereszténnyel aminek az egyik fő parancsa szeresd felebarátodat mint magadat .. és persze a legfontosabb parancs a ne ölj.. ”

attól, hogy a keresztény vallást a szeretet illata hatja át, attól még sok embert legyaktak a kereszténység nevében

és attól, hogy a tórában van elég sok szörnyűség, nem feltétlenül írtják a tóra nevében az embereket – és mintha ott is ott lenne a 6. parancsolat 🙂

 76. italmester — 2010-08-03 17:24 

@A Nép – Te vagy!: ha nem gyilkosok akkor palesztinába mit is csinálnak jó 40 éve? az ország fele lakosságát kiirtották már.. mi ez ha nem gyilkosság?

 75. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 17:21 

@italmester:

utánanéztem a Tórának. Nem találtam benne arra vonatkozó kitételeket, mi is történjék a keresztényekkel. Ja igen: mi Ószövetségnek hívjuk ám, és rendes zsidózó adjon magára legalább annyit, hogy disztingvál Talmud és Tóra között.

 74. A Nép - Te vagy! (törölt) — 2010-08-03 17:21 

A vérvád ma is él, modernizálódott formában. Abból áll, hogy ha Izrael állam hadserege az őt ért támadásra visszaüt (nem Izrael kezdi az effélét) és ahogyan az lenni szokott, áldozatok az arabok között is vannak, akkor az egész balos európai média egy emberként játssza meg magát, hogy mennyire kétségbe ejti az ártatlanok vérének hullása (az ártatlanok aznap még katyusával, ezzel-azzal lőttek minden közvetlen ok nélkül izraeli városokat). És jönnek a képek a véres erről, meg a véres arról. Ez vérvád.

És méginkább az, ha van aki emlékszik rá, amikor bejárta vilégot az apja mellett lelőtt ártatlan arab fiú esete. Évekkel később derült ki, de egyértelműen, bíróság előtt, hogy a francia filmforgató összejátszott a kérdéses arabokkal, megjátszott dolog volt az egész, a gyerek vígan él.

Valamiért Európában sokan imádják azt hallani, hogy a zsidók gyilkosok. Addig, addig tüzelik magukat emiatt, amíg rá nem jönnek, hogy ideje lemészárolni egy jó adag zsidót. Megteszik, kicsit elszégyellik magukat mert máskülönben nem is olyan rossz emberek, azután ha eltelt pár évtized, elkezdenek haragudni a zsidókra, hogy miattuk kell magukat szégyellni. Addig neheztelnek, amíg az átalakul újabb vérváddá. Így megy.

 73. tiboru — 2010-08-03 17:20 

@SchA:

Köszi a pontosításokat; arab nyelvtudásom csak európai nyelveken keresztül érvényesül 🙂 Az “irányfény” és a “teve” megfejtést egy palesztin srác adta, igaz, telefonon 🙂

 72. italmester — 2010-08-03 17:19 

@ralf: mi az hogy antiszemita.. szerinted még van olyan hogy szemi népcsoport?és ha van akkor kik azok.. mert izraelben többségében kazár eredetű askenáziak vannak ..ők meg nem szemik…

ez egy kamu szó.. nincs értelme…

 71. SchA — 2010-08-03 17:18 

@SchA:

+ Most nézem, h ez a sorozat nem is Manar-produkció, hanem szír.

en.wikipedia.org/wiki/Ash-Shatat

“Al Manar management apologized for airing the series, dropped it and explained that the Station had purchased it without first viewing the entire series”

 70. italmester — 2010-08-03 17:16 

@thinker_: te honnan vetted hogy az első vérvád keresztények ellen szolt?azért mert krisztus teste és vére?ez a bizonyiték rá?

nem lehetsz túlképzett teologiából ha ezt komolyan veszed.. de itt egyikötök sem ..fogalmatok sincs ez mit is jelent …..ez nem épp egy körültekintő cikk volt tiboru.. csupa közhely.. semmi tény.. csak a zsidó mosdatás..igenis van még a mai nap is olyan zsidó vallási kör aki gyakorolja ezeket a rituálékat…kicsit nézzetek csak utána a Tórának.. mit mond mi legyen a keresztények legjobbjaival stb.. ? kegyetlen,vérszomjas egy vallás… szemben a kereszténnyel aminek az egyik fő parancsa szeresd felebarátodat mint magadat .. és persze a legfontosabb parancs a ne ölj..

 69. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 17:13 

@tiboru:

már csak azért sem voltak zsidóellenes megmozdulások, mert a Galút kezdete (mondjuk a Bar Kochba-háború) és a XIX. század eleje között Cfát, Jeruzsálem és Haifa kivételével nemigen éltek zsidók a Szentföldön. A különböző becslések igen eltérő számokat tartalmaznak. Bár jelenlétük folytonos, számuk a húszezer főt bizonyosan nem haladta meg, egészen az 1820-as évekig.

 68. SchA — 2010-08-03 17:11 

Tiboru, remélem tudod mibe vágtad a fejszédet. Kint vagy az index-címlapon!

A főtémát elegánsan megkerülve annyit megjegyeznék, hogy az Al Manar fordítására a jelzőfény szó talán jobb szó (Manára – világítótorony)

Az Al-Shatat-ot meg nem találtam meg arab átírásban, de a MEMRI, ahonnan a kép is származik, diaszpórának fordítja. Zsidóellenes műsornál azért logikusabb cím, mint a teve 🙂

Az ellenségkép meg kulturális percepción alapszik. Nem szép a vérvádat felemlegetni, de azt se várhatjuk el, hogy a libanoni filmek főgonoszai a nácik, a szovjetek/oroszok és arab terroristák legyenek, mint Hollywood-ban. (főleg mivel az első két csoport nem is ártott nekik soha)

 67. Szalacsi_Dezső — 2010-08-03 17:06 

@tiboru: úgy tűnik a posztot sem olvastam el elég figyelmesen, észre se vettem a bankár szót. Nálunk még meleg van, nem ért ide a hidegfront.

Ezek szerint szeretem a viccet, csak nem értem. 😀

 66. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 17:06 

@AkarkiJ:

Nem mindig és nem mindenütt ment jól a zsidóknak az iszlám uralom alatt sem. Hely, időszak, gazdasági helyzet függvénye volt.

 65. AkarkiJ — 2010-08-03 16:55 

@tiboru: talán mert akkor még erősebben élt az emlék, hogy mindkét vallás ugyanonnét eredezteti magát (ábrahám – ibrahim)

 64. AkarkiJ — 2010-08-03 16:53 

@tiboru:

Én el tudom képzelni, hogy kisebb, “szekta” jellegű zsidó csoportok Ábrahám tettét (azaz, saját fiának feláldozása, hogy ezzel bizonyítsa az Úr iránti szeretetét és parancsai iránti tiszteletét) nem csak képletesen, de tényszerűen megismételték. A vérrel kapcsolatos szigorú szabályok ellenére.

 63. Bluesmen — 2010-08-03 16:53 

@jeffrey goines: Pontosan ugyanezt szerettem volna írni, megelőztél…:) Szóról szóra egyetértünk.

 62. tiboru — 2010-08-03 16:52 

@ralf:

Olyasmit olvastam, hogy addig, amíg a Szentföld az Oszmán Birodalomhoz tartozott, nem voltak különösebb zsidóellenes megmozdulások a környéken.

 61. tiboru — 2010-08-03 16:51 

@AkarkiJ:

Igen, valami ilyesmiről írt Toaff rabbi is.

 60. tiboru — 2010-08-03 16:49 

@Szalacsi_Dezső:

Simorral csak a szöveg ezen részét próbáltam poénosabbá tennim ha már egy vámpírharapás ott van a másik oldalon:

“…s megszülettek (újjászülettek?) a vámpírok, drakulák, vérfarkasok, szörnyek, bankárok”.

 59. AkarkiJ — 2010-08-03 16:48 

@ralf:

“Azt, hogy vallásos zsidó, legyen akár ortodox, rituális célra használ emberi (vagy állati) vért, az tökéletesen kizárható.”

Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy szerintem középkorban, szélsőséges, elszigetelt zsidó csoportoknál azért nem lehet kizárni az ember (gyermek) áldozatot.

 58. Szalacsi_Dezső — 2010-08-03 16:47 

@tiboru: Tánczos Gábor ügye nem konteó, tökéletesen felderített bűnügy, csak sajnos a hatóságok rosszul kommunikálták, így az maradt meg az emberekben, amit a napkeltében minden reggel ott hüppögő anyuka és az ügyvéd hazudozott össze-vissza. Pl. egy zacskóba tett ruházat, amin így összekeveredhettek a dns nyomok. Na ez az egyik színtiszta hazugság.

Bocs az offért.

 57. ralf — 2010-08-03 16:45 

@dzsugasvili: “tökéletes baromság kizárni, hogy történt volna ilyen a történelemben.”

Azt, hogy valami elmebeteg kiontja egy másik ember vérét, és ugyanakkor zsidó származású, azt természetesen nem lehet kizárni. Azt, hogy vallásos zsidó, legyen akár ortodox, rituális célra használ emberi (vagy állati) vért, az tökéletesen kizárható. A vér fogyasztásának bibliai tilalmára a cikk is utal, mivel pedig a zsidó biblia (Ótestamentum) a kereszténység egyik szent könyve is, hívő keresztény sem hihet el ilyesmit.

@thinker_: Épp ellenkezőleg, valódi keresztény nem lehet radikálisan antiszemita. Antiszemitának lenni szellemi állapot, ami nem kötődik se a kereszténységhez, se bármely más valláshoz.

Megjegyzem, a muszlim világba inkább csak az aktuálpolitika hozta be a zsidóellenességet, a középkorban a zsidóknak sokkal jobb élete volt muszlim, mint keresztény uralom alatt.

 56. Szalacsi_Dezső — 2010-08-03 16:41 

@phaszfej: ez a hozzászólás is az.

@tiboru: Bocs de a kommenteket nem olvastam végig, a Simor András miért van a képen?

 55. tiboru — 2010-08-03 16:38 

@thinker_:

Hát a konteóblogot (magyarul) olvasó antiszemiták között szerintem statisztikailag bizony a keresztények vannak a legtöbben.

Akárcsak a konteóblogot (magyarul) olvasó közalkalmazottak, műanyagfröccsöntők és festő-mázolók között is 🙂

 54. thinker_ — 2010-08-03 16:37 

1, Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

2, Ismét egy poszt a “szegény zsidókról”

3, Ha lesz egy kis időm sajnálom őket.

 53. thinker_ — 2010-08-03 16:33 

“Radikálisan antiszemita olvasóink biztosan felháborodva olvassák majd, hogy az első (dokumentált) vérvádak keresztények ellen fogalmazódtak meg, ”

csak egy keresztény lehet radikálisan antiszemita?

 52. AkarkiJ — 2010-08-03 16:30 

@phaszfej:

szerintem nem szar, csak valahogy nem annyira konteós, mint a többi szokott lenni 🙂

pld. nincs sehol, hogy a moszad (illetve korabeli elődei) rabolták volna el a gyerekeket, hogy aztán a helyi zsidó (és így valóban ártatlan) családokra tereljék a gyanút, majd pogrom, lázítás, aztán központi önsajnáltatás – na, így már konteósabb lett volna 🙂

 51. tiboru — 2010-08-03 16:25 

@phaszfej:

Észérvekkel soha nem tudtam vitatkozni. Köszönöm a hozzászólást.

 50. phaszfej — 2010-08-03 16:23 

ez az írás egy szar

 49. AkarkiJ — 2010-08-03 16:16 

Érdekes, a felsorolt vérvádak legtöbbjénél mintha előkerülne egy keresztény egyházi szál mindig 🙂

Meg lehet, hogy szélsőséges szektáknál az ártatlan gyermek áldozat elfogadható (hmm, mintha ábrahám is ilyesmire készült volna, csak őt időben leállította a “főnök”).

 48. Lucius Flavius Arrianus — 2010-08-03 16:13 

@proletair:

Emicho volt, Leiningen grófja (igen, a mi Leiningen-Westerburg grófunk ősatyja).

 47. dzsugasvili — 2010-08-03 16:04 

Szerintem ez a liberális jogvédős baromkodás nagy szégyen történelmi témák esetében (is). Amikor középkori meg ókori véráldozatról beszélünk, akkor ne a mai fejünkkel gondoljunk már bele. De még a 19. századi esetbe se. Nem beszélve arról, hogy ezek mindegyike különálló eset, különböző körülményekkel. Vagyis nyilván hülyeség kollektíven megbélyegezni a világ összes zsidóját, hogy keresztények vérét isszák, áldozzák, de ugyanakkor tökéletes baromság kizárni, hogy történt volna ilyen a történelemben. Vagy akár valami hasonló. Pl. a Tánczos-ügyben volt olyan elmélet, hogy talán az új gyár bejáratának szemöldökfáját vagy milyét kell megkenni a keresztény vérrel (tehát nem meginni azt). És tekintve, hogy a zsidó vallás nem egységes rendszerű, központilag irányított hit, mint pl. a katolikus keresztény felekezet, és nagyon sok válfaja létezik, szerintem bizony előfordulhatott véráldozat valamilyen formában a történelemben, és a keresztény-zsidó ellentét miatt nem kellett sok, hogy ritka példákon át általánosítsanak.

Tiszaeszlár esetében is volt olyan “antiszemita” álláspont, hogy a gyilkosságot az igen elmaradott, bezárkózó ortodox galíciaiak kb. tudatlanságból, civilizálatlanságból követték el, és ezért egyáltalán nem bélyegezhető meg minden zsidó hitű, vagy a zsidó vallás általában. Legalábbis Püski Sándorék a témában kiadott könyvének ez volt a lényege. Meg azért azt se feledjük el, hogy akkor, 1882-ben, amikor a lány eltünt, és megszületett a vád, hogy zsidók követték (vérvád, blabla, stb.), a zsidó liberális sajtó azonnal azt kezdte el ontani, hogy micsoda baromság, a zsidók nem követhették el a dolgot. Vagyis egy zsidó semmiképp nem követhetett el gyilkosságot. Ami szerintem legalább akkora mocsokság volt, mint a primkó zsidóellenes vádaskodás.

 46. paranoid T.R. marcipan — 2010-08-03 15:22 

@Láda Dáma: mindennek van. Az elmebetegség nagyon pc: nem függ nemtől, fajtól, vallástól, nemzettől, semmitől. Ha történetesen a zsidók között volt egy gyilkos, akkor remekül lehet általánosítani, közhelyet gyártani. Ugyanez igaz egy szektára, ha egy emberáldozós bagázs kitalálta, hogy ők a zsidók, akkor nem volt az a rabbi, aki lemossa ezt az egyházról.

a bulvársajtó megjelenési formája változott az évek során, a logikája (??) örök 🙂

 45. juditmanó — 2010-08-03 14:21 

@böme: A témához nem teljesen kapcsolódóan, és talán komolytalan kiegészítés lesz: ‘a minden vámpír zsidó” megjegyzésre. Láttad Polanski A vámpírok bálja c. filmjét? Szerintem vicces volt, amikor a megharapott zsidó kocsmáros, immár vámpírként kinveti a kereszttel és fokhagymával védekező főszereplőt, miszerint ez rá nem hat.

 44. Pretoryan — 2010-08-03 13:34 

Hmm ez a vérvád kiválló ürügy lehetett annó a zsidó vagyon megszerzésének. Gondolom a helyi klérus vérszemet kapott a zsidó családok gazdagságán, és egy ilyen brutális gyilkosságnál könnyü volt a tömeget rávenni, hogy lincseljenek egy rendeset, miközben a közjogi/vallási méltóságok osztoztak a megszerzett kincseken.

Amúgy IV. (Szép) Fülöp is valami hasonlóval tette gazdagabbá a kincstárát. Ugye először pápai engedély nélkül megadóztatta az egyházat aminek egyenes folyamodványa az Avignon-ni fogság, aztán a párizsi zsidóság kiírtása, majd a Keresztesek vagyonának felosztása (elötte a keresztesek lemészárlása). A szép az egészben hogy mindeközben (de legalábbis az esetek lezáródása után) sosem tagadta hogy ezt csakis a háború 3 legfontosabb eszközéért csinálta. (gyk.: pénz pénz pénz)

 43. böme — 2010-08-03 13:30 

Végre új cikk, isten vagy Tiboru!

Az emberi hülyeség határtalan. Valószinüleg ez nem fog változni sosem! Csodálom, hogy ezekben a tanulmányokban nem

tünik fel, hogy “minden zsidó vámpír és minden vámpír zsidó”! 🙂 Az emberek mindig félelemmel, ellenszenvvel tekintenek azokra, akik különböznek tölük, ezekből jönnek

a fantazmagóriák, ahelyett, hogy megismernék a másikat…

 42. Thaddeus Griffin — 2010-08-03 13:08 

@jeffrey goines: Sehogy. Épp ezért nem kell vakhitű emberekkel vitázni 😀

 41. jeffrey goines — 2010-08-03 13:07 

@Astra_: Igenis, aki a nemzeti identitását mutogatja, azzal valami nincsen rendben. Nem kell nekem semmilyen zászló, hogy magyar legyek, nem kell senkinek megmutatnom. Nem is akarok itt sem beszélni arról, hogy mit jelent ez nekem, mert nem nagyon férne ide.

Az, aki ezt zászlókkal, jelvényekkel, nagyra törő vágyakkal, megalomán álmokkal próbálja másnak megmutatni, az tényleg beteg. Valami nincs rendben, valamit ami hiányzik az önidentitásából a nemzeti identitással igyekszik pótolni. Én is tartok az ilyen emberektől. Megértem a sértettségüket, de félek a kicsinyességüktől.

 40. Gildor Inglorion — 2010-08-03 13:07 

@Astra_: bocs, hogy megsértettem az árpádsávos nagymagyarországmatricás meggyőződésű embereket. a radikálisokat, nemzeti érzelműeket nem volt szándékom, néha még szimpatizálok is velük.

ahogy az összes biciklista sem hülye, csak az, akinek nem a bicaj a fontos, hanem a lehetőség, hogy utálhassa az autósokat 🙂

a mostanában a városban kódorgó biciklistalányok izzadt, formás idomaihoz amúgy is fogok egy ódát írni 😀

höhö…

na, mindegy. nyugi van, olvasd el pontosan amit írtam, és rájössz, hogy valójában te sem szereted azokat, akiknek a külsőségek a fontosak. a matrica vs iq egy kicsit tényleg logikai ugrás, de elég használható az m7-bevezetőn.

 39. SchEdem — 2010-08-03 13:06 

@jeffrey goines: Nyugi, add fel. “Ezek” megteremtik a sajat alternativ “szakirodalmukat”, ahol minden altalunk feltett “hulye” kerdesre megtalaljak a valaszt.

Az egyetlen, amit tenni lehet, hogy idoben elkezded a felvilagositast, hogy az ilyen komplett nonszensz okorsegek mar meg se tapadhassanak a fiatalok agyaban. Utolag mar nem lehet semmit sem elerni.

@tiboru: a poszt pedig isteni, mint mindig, latszik, hogy jol fizet Neked a Moszad. 😀

 38. jeffrey goines — 2010-08-03 13:01 

@tiboru: Velem megtörtént az elmúlt napokban, hogy egy bizonyos illetővel, akivel jó viszonyban kell lennem, vitatkoztam a tiszaeszlári vérvádon. Illetve ez nem vita volt, ő elmondta, hogy mit tettek ott a zsidók, aztán hogyan tusolták el. Én nem mondhattam meg neki, hogy ez ostoba és rosszindulatú badarság. (Hogy miért gondol ilyeneket és miért szereti a világ súlyát a zsidókra és a cigányokra kenni, az más kérdés, ez a mi szempontunkból lényegtelen.) Próbáltam belekérdezni abba a maszlagba, amit állított, de semmit nem értem el, mert ha valamire nem volt válasza, akkor abban a zsidók tökéletes munkáját látta. Félelmetes, nem voltak érveim.

Később én utánanéztem, hogy honnan szedhette ezeket a tényszerűen nem valós képtelenségeket és találtam egy szélsőjobbos őrületet a neten, ahol ilyeneket állítanak. Itt jön az én problémám. Mit lehet ilyenkor tenni? Hiába mutogatom egy ilyen embernek a történelemkönyvet, neki az hazugságok gyűjteménye. Ha egyszerűen nem foglalkozom vele ilyen témával, akkor meg menekülök az igazság elől. Nincs megoldás. Vagy van valakinek ötlete, hogyan lehet meggyőzni egy vakhitű embert?

 37. Astra_ — 2010-08-03 12:55 

Körmendi ügyhöz hozzászólva: a lány nyakát fültől-fülig vágták el, amit sahter-metszésként is szoktak emlegetni, mivel a sahter a leölendő állatot is így vérezteti ki. Ebben a Tánczos-ügyben is csak 2 dologban vagyok biztos, hogy nem Tánczos tette és abban, hogy a lánynak nem kevés vére eltűnt “csak úgy”. Számomra 2 dolog elképzelhető: vagy tényleg zsidók tették(állítólag a haszid zsidók között elfogadott az ilyen rituálé) vagy valaki(k) szeretné(k) a nyakukba varrni.

Gildor Inglorion az általánosításod nem kicsit sértő egy nemzeti érzelmű számára, mindenhol vannak normálisak és debilek, teljesen mindegy, hogy zsidóról; cigányról; magyarról vagy üzbégről van szó…

 36. tiboru — 2010-08-03 12:49 

@Gildor Inglorion:

Hát legelőször valami állati belsőség mitokondriumából izolálták a Q10-et, ez tény…

 35. Gildor Inglorion — 2010-08-03 12:42 

-halott… nem olvastam eléggé vissza…

 34. Gildor Inglorion — 2010-08-03 12:37 

szép kerek összefoglaló 🙂

bevállalós rabbi lehetett, de így korrekt, mindenhol vannak (de méginkább voltak) hülyék. ilyen vádakat meg nem lehet észérvekkel kivédeni, csak úgy, ha megismerik egymást a különböző kultúrákhoz tartozó emberek.

Johhny-nagyonsok: megdöbbennél rajta, hogy a környezetedben a legszimpatikusabb emberekről tudnád meg, hogy zsidók, mégha pajeszuk sincs 🙂 ahogy az sincs senkire kiírva, hogy keresztény.

Viszont, inkább jobboldali érzelmű létemre, a forgalomban úgy tartok a nagymagyarországos-árpádsávos-matricás autóktól, mint a tűztől – akinél külsőségekben nyilvánul meg a meggyőződésének megélése, valami baj van odabenn 🙁

Ja, és nem a Q10 az, amit halott abortumokból vonnak ki? Bár az ilyen neten terjedő iratok szerint, az E300 is jócskán rákkeltő, ami ugye az aszkorbinsav – magyarosan cévitamin.

 33. Láda Dáma — 2010-08-03 12:08 

@tiboru:

hehe… mindenesetre nagyot alkotott az öreg.

Jézus-témában Vermes Gézát ajánlom mindenkinek. 🙂

 32. tiboru — 2010-08-03 12:07 

@jeffrey goines:

Köszönöm. És nagyon jólesik, hogy eddig egyetlen kommentet sem kellett kimoderánom.

 31. tiboru — 2010-08-03 12:03 

@Láda Dáma:

Hát akkora állami nyugdíjjal és birtokokkal bárki vállalná a kitaszítotti státuszt 🙂

 30. jeffrey goines — 2010-08-03 12:02 

Ez tényleg jó összefoglaló volt, érdekesen megírva. Azt ugye tudod, hogy ezért a cikkért te vagy ostoba vagy, de sokkal inkább a világméretű zsidó összeesküvés résztvevője/bértollnoka.

Az a szörnyű ebben, hogy észérvekkel és a bizonyítható, valós történelem bemutatásával nem lehet hatni az elvetemült, gyűlölködő emberekre.

Szóval szép ez, érdekes ez nekem, viszont aki eddig más gondolt, annak csak egy újabb igazolás a mindent átható zsidó hatalomról.

Azért köszönöm minden normális ember nevében.

 29. tiboru — 2010-08-03 12:00 

@Forestdream:

A Jézus-konteó érintette a keresztény egyház(ak) legneuralgikusabb pontját; még szerepel a tervek között a Roberto Calvit érintő összeesküvéselmélet.

 28. tiboru — 2010-08-03 11:56 

@Charles Augustus Milverton:

Igen, még ebben a hónapban témaszavazást is tervezek a KBK-ban 🙂

 27. Charles Augustus Milverton — 2010-08-03 11:56 

Ja,amúgy a Tánczos ügyet Tibooru is említi, bocsi az ismétlésért, az a rész kimaradt:S

 26. Láda Dáma — 2010-08-03 11:55 

Tánczos-üggyel kapcsolatban azt hallottam, profik csinálták, magasan képzett “takarítással” egybekötve.

 25. Láda Dáma — 2010-08-03 11:53 

@tiboru:

nem Flaviusra gondoltam, hanem pl. Zorobábelre.

Egyébként a Zsidók története megírása alatt már kitaszított volt a róma kegyeiből.

 24. Forestdream — 2010-08-03 11:52 

Merész téma, gratulálok, hogy bele mertél kezdeni.

Na, az egyházról is írhatnál egyszer egy jó nagy konteós bejegyzést (bár előre látom, hogy az min. tíz fejezetes bejegyzés lesz. Hittanár szakon tanultam, és négy éven át hallgattam az agymosást. A társaim szemrebbenés nélkül cumizták a hülyeséget. Agymosás, komolyan.

 23. Charles Augustus Milverton — 2010-08-03 11:45 

(OFF) @Johnny336: Azért jót tett Jézus PR-jának az elmúlt 2000 évben az a keresztrefeszítés. Valószínüleg ha életben hagyják nem jelentené most azt, amit. És ennek pont ez a lényege, nem róla szól, hanem azokról akikben egy bizonyos hitvallást ébreszt a történet. Nagyot lendített a keresztenységen annak az embernek(?) a halála, és azóta is ebből élnek. A különböző vallások mindig túlmisztifikálnak mindent, a Jézus-sztori nem a keresztényeké, és nem is a zsidóké, hanem mindenkié, akit erkölcsileg, életvitelszerüen egy magasabb szellemi szint felé csábít. FOgalmazhatnék egyszerübben: Jézusnak meg kellett halnia, hogy Jézus lehessen. A cél szentesíti az eszközt.

(HALF-OFF): EMlékeztek még a Tánczos Gábor-ügyre? TÖbb helyen olvastam, hogy ott is ÁLLÍTÓLAG ilyen vérvád volt a kiváltó indok, mert ÁLLÍTÓLAG szegény kislánynak kb egy csepp vére sem maradt. Igaz, nem feltétlenül zsidóbarát oldalakra hivatkozott, aki mutatta nekem, de talán ti többet, pontosabbat is tudhattok erről, hiszen ez alig egy évtizede történt, és itt kis hazánkban.

Tipp: ez nem egy mocskolódós fórum, aki csak olyan véleményre képes, amely 1. általánosít (legnagyobb retardáltság), 2. gyülöletre épül, annak (remélem mások szerint is) nem sok helye van ezen a helyen. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára. Ja, igen, és messze nem vagyok zsidó, mielőtt még valaki erre a szintre alacsonyodna.. köszi.

Tiboru kitartást a kommentekhez. Jó hogy visszatért a konteoblog a pauzából. Lesz még valamikor témaajánló szavazás? Csak mert a nyári szünetben sok érdekeset olvastam ám, biztos vagyok benne hogy mások is 😉 na peace.

 22. tiboru — 2010-08-03 11:42 

@Láda Dáma:

Jó vicc, Flavius görög kulturális környezetben szocializálódott, majd (római) császári kegyenc lett belőle; ilyen háttérrel nem nehéz retorikában nagyot domborítani 🙂

 21. Thaddeus Griffin — 2010-08-03 11:03 

@Johnny336: :D:D:D:D:D:D

A poszt pedig a szokásos színvonal. A sok trollhoz kitartást 😉

 20. Láda Dáma — 2010-08-03 10:21 

@Johnny336:

hát igen, egyszerű az ember. Jézus egyébként valóban az írások ellen vétett…szombaton prédikált, ezért akkoriban kövezés járt. A szadduceusok meg kicsit túlspilázták…

 19. Johnny336 — 2010-08-03 10:18 

Hogy miért utálják a zsidókat a keresztények?

Megölték Jézust.

Ateista vagyok, és a zsidókkal nincsen semmi bajom, tekintve hogy ortodox-kalapos-pajeszos zsidót életemben idáig 2x láttam, kb. 50 méteres távolságból, tehát tapasztalatom teljes mértékben nulla. A többiről pedig nem tudom megállapítani, hogy zsidó-e, mert nem “népi viseletben” nyomják.

 18. Láda Dáma — 2010-08-03 10:15 

@tiboru:

kszi

@gz:

Na jó, de azért az idő jóval nagyobb keresztmetszetéről van szó.

Flavius olvastam újra nemrég, szerintem baromi jó retorikai készséggel voltak megáldva a zsidó nép vezetői köre (pl. Zorobábel nevezetes fejtegetése a nők hatalmáról, cserében újrahúzhatták szülőföldjükön a Nagy Templomot), így számukra kedvezően manipulálták a kor szuperhatalmait (perzsák, szírek, egyiptomiak).

 17. gz — 2010-08-03 10:05 

@Johnny336: Damn, éppen a Moszadot akartam írni én is. 🙂

@Láda Dáma: Középsuliban úgy tanultam (nemtom, mennyire igaz), hogy a középkorban tilos volt hitelt adni uzsorakamatra jó keresztényeknek, tehát a nem keresztények (zsidók) űzték ezt a fajta bizniszt. Így sikerült némi ellenszenvet felhalmozni az adósok körében…

 16. tiboru — 2010-08-03 10:03 

@Láda Dáma:

Hát a megfellebbezhetetlen választ nem tudom, de a témával részletesen foglalkozott pl. Daniel Pipes, az összeesküvéselméletek egyik hírneves teoretikusa:

http://www.libri.hu/konyv/osszeeskuvesek.html

A könyvet amúgy ajánlom minden konteós figyelmébe 🙂

 15. Láda Dáma — 2010-08-03 09:55 

Minden toposznak, közhelynek, mondásnak van valami alapja.

Vajon, miért nem pl. a svábok lettek az csont-cuppantós martalócok?!

És vajon miért utálta mindig mindenki a zsidókat?

Mert összetartanak és kizárnak mindenkit (még a neológok is)?

Mert az ő kezükben van/volt a gazdaság néhány kantárszárja?

Komolyan, szerintetek, miért?

 14. Johnny336 — 2010-08-03 09:29 

Szerintem a Moszad tette 😀

Egyébként érdekes cikk, de gondolom valami alapja biztos van a gyűlöletnek.

Ahogy az sem érv, hogy 2000 évvel ezelőtt a zsidók még elítélték a vér fogyasztását. Az ultra ortodoxok még most is.

És mi van a “felvilágosult” zsidókkal? Ahogy nagyon sokáig a kereszténység is aszerint ment, hogy vegyél kis bélyeget, aztán majd megváltódsz a túlvilágon – ugye erre jött a reformáció.

Mivel nem mozgunk ebben a kultúrkörben, annyira nem tudhatjuk, mi folyik egy zárt zsidóközösségen belül.

 13. tiboru — 2010-08-03 09:07 

@nadivereb:

Végül a Duma nem tűzte napirendre, pedig Zsirinovszkijék és a kommunisták is támogatták.

 12. Baribál — 2010-08-03 08:53 

Jó kis poszt Tiboru köszönönet!

Emlékeim szerint a Tisszaeszlári esetnél három sahter volt a fő vádlott. Ez annyira ordas ostobaság…

 11. Fedor — 2010-08-03 08:43 

@Mainframe: Na ez új infó, erről még nem hallottam…

 10. nadivereb — 2010-08-03 08:41 

És végül mi lett azzal az európéer orosz beadvánnyal?

 9. reservoir — 2010-08-03 08:35 

Index címlap garantálva.

 8. tiboru — 2010-08-03 08:30 

@Mainframe:

Ez érdekes, ez az emberhúsos-embertejes kóser-dolog, erre eddig nem gondoltam, köszi!

 7. GeoThrasher — 2010-08-03 08:30 

Durva…

Röviden, tömören:)

 6. Mainframe — 2010-08-03 08:24 

Egy érdekesség, ami hozzáadhatott ehhez a szóbeszédhez, hogy az emberhús kósernek számít. Tudtommal hasonló vádaknál nagyon sokan hivatkoztak erre (bizonyítéknak tekintve ezt arra, hogy a zsidók emberhúst esznek), holott ez egyetlen dolog miatt van a szabályok között: hogy az ember _teje_ is kóser legyen, nem kóser húsú lénynek ugyanis a teje sem kóser. Szóval a szoptatás is necces lenne, ha az ember nem lenne kóser.

Ilyen és hasonló apróságokból kellő magyarázat, kontextus és kulturális háttér nélkül (ami a középkorban valljuk be, nem annyira volt) azért könnyen elképzelhető, hogy hamar vérvádak születtek.

 5. tiboru — 2010-08-03 08:17 

Köszönöm az elismerő szavakat és a biztatást!

 4. unknown_blogger — 2010-08-03 08:13 

Nagyon igényes írás, kiváló poszt (mint az összes többi). Gratulálok! Update formájában egy hét múlva a poszt végére nem lehetne odaírni, hogy hány kommentet kellett kimoderálni? 😀 Engem érdekelne… További jó munkát!

 3. juditmanó — 2010-08-03 07:45 

tiboru, jól összeszedted, és nekem is az volt az első gondolatom, hogy a judaizmusban a legszigorúbb tilalom a vér mindennemű fogyasztására vonatkozik, pont ezzel vádolni őket. Lengyelországban nem voltak hasonló vádak, az a baj, hogy nem emlékszem, mit és hol olvastam erről. Ausztriában szerintem még a múlt század 50es éveiben is voltak hasonló hiresztelések.

 2. proletair — 2010-08-03 07:20 

Ez jó volt!

Egy kis adalék: az első keresztes hadjárat meghirdetését követően az első csapatok vezérei úgy gondolták, hogy ha már a kereszténység ellenségei ellen vonulnak, kezdhetnék akár európában is, leölve az útjukba eső zsidókat. Az első csapat (nem emlékszem a vezér nevére, de még Nincstelen Walter és Remete Péter előtt volt, majd utána nézek) úgy végiggyilkolta a Magyar Királyságig vezető utat, hogy Könyves Kálmán be sem engedte az átvonulni szándékozó csürhét. Persze a szájuk nagy volt, és beintettek Kálmánnak, hogy ők akkor is átmennek. Erre a magyar katonák egy rövid és heves csatában leölték az összes keresztes “vitézt”, csak 3 fő menekült meg.

Amúgy ez a poszt tuti címlapos lesz, és trollok hadát vizionálom:)

 1. GazElla — 2010-08-03 06:36 

Istenem..-Allah,Budha,Jahve,Siva..nemkivánt törlendő- milyen nagy a fentemlitett állatkertje, és milyen alacsony a kerités!

Imádom a Konteo-blogot:))

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök