2011-03-08–07:00

Nőellenes világösszeesküvés

Kedves olvasó! Ha a konteónak keresnénk mértékegységet, szerinted mi lenne a legmegfelelőbb? Hányan haltak meg az események során? Mekkora kárt okoztak? Földrajzilag mekkora területet érint? Hányan vettek/vesznek részt benne? Mióta tart?

Nos, ha ez utóbbi három bármelyike mellett voksolnátok, a mai (nőnapi) összeesküvéselméletünk bízvást pályázhat a Legnagyobb Konteó Evör címre, hiszen – az ezt hangoztatók szerint legalábbis – több ezer (talán tízezer) éves múltra tekint vissza, földrészeket érint, ráadásul az emberiség egyik fele esküdött össze a másik fele ellen.

A mai nőnapon lássuk tehát, hogyan is vették el (állítólag) a férfiak a nők történelmi vezető szerepét és hogyan kényszerítették az emberi társadalom egykori irányítóira, motorjára és vezetőire a másodosztályú ember szerepét.

Bolygónkon (pár üdítő, általában a dzsungelekben, vagy az Isten háta mögötti szigeteken élő, pár tucatnyi tagot számláló törzsön belül realizálódó kivételtől eltekintve) a férfiuralom, a valódi vagy kvázi patriarchátus bizony ténykérdés. Nem szociológiai  (és főleg nem feminista) blogot írunk, ezért nem kezdjük el sorolni a bérek közötti különbségeket, a vezető beosztásokban ülők ivararányát, és azt sem piszkáljuk meg, hogy – legalábbis kromoszómáikat tekintve – a kivételesen magasra jutott nők mennyire voltak valójában azok.

Nem, mindezt nem tessszük, inkább tényeket és hipotéziseket sorakoztatunk fel, rátok bízva a tanulságok és a következtetések levonását.

A nyitás

A 16. század második felével kezdődő 100-150 év az igazi nagy földrajzi felfedezések kora: ekkoriban kezd az európai ember úgy igazándiból körülnézni a Földön; lassacskán bebarangolja az amerikai kontinenst, felfedezi az ázsiai szigetvilágot, kiköt például Ausztráliában és Új-Zélandon, behatol Afrika szívébe… Szóval mozgalmas és izgalmas periódus, na.

Az 1600-as évek közepén kezdtek szállingózni azok a tudományos hírek, amelyek szerint az öreg földrészünkön megszokott és elfogadott férfiközpontú társadalom talán mégsem az egyedüli lehetséges megoldás az emberi faj számára; az érdeklődő kutatók rábukkannak ugyanis azokra a távoli mikrotársadalmakra, ahol a nőuralom teljesen elfogadott, olyan (pikánsnak ítélt, és sokáig elhallgatott) mellékzöngékkel együtt, mint a többférjűség meg a kizárólag női ágon történő hatalom- és vagyonöröklés mechanizmusa.

A felfedezésektől el kellett telnie jó kétszáz évnek addig, amíg egy európai tudós tanulmányt mert írni arról, hogy a matriarchátus is működő modell lehet, legalábbis a múltban az volt. Jakob Johann Bachofen svájci szociálantropológus (itt jobbra) 1860-ban adta ki a Das Mutterrecht (Az anyajog) című művét, amelyben (többek között) kifejti: valamikor a nagyon-nagyon távoli múltban (úgy 30 ezer évvel ezelőtt) a nők fellázadtak a szexuális alávetettség (és az őket elnyomó férfiak) ellen, átvették az emberi társadalom kormányzását, bevezették az aszimmetrikus házasság intézményét (amelyben a férfinak csak másodosztályú szerep jutott), egyszóval: magukhoz kaparintották a Hatalmat és egy kiválóan működő rendszert hoztak létre, amely hosszú időn keresztül fennmaradt.

Jakob barátunkat számtalan (és nemtelen) támadás érte, amelyek a tudósemberek megfontolt ellentanulmányaitól kezdve, a nyíltszíni kiröhögésen keresztül a lócitrommal történő megdobálásig és az erekciós képességeinek megkérdőjelezésig mindent felöleltek, amit a 19. század emancipációs területen felmutatni bírt. Valljuk be: másfél évszázaddal ezelőtt az esélyegyenlőség egyetlen formája sem szerepelt az általánosan elfogadott társadalmi alaptételek között.

Tárgyi bizonyítékok

A matriarchális társadalmak első tárgyi bizonyítékaira a huszadik század elejéig kellett várni, amikor a valóban tömegjelenséggé váló régészeti ásatások nyomán olyan leletek kerültek napvilágra (nemcsak Európában, hanem a többi földrészen is), amelyek főként nőalakokat ábrázoltak; ezek kora esetenként elérte, sőt meghaladta a 15-20 ezer évet, vagyis bőven a paleolitikum korszakából származtak.

A szobrocskák között több olyan is volt, amely trónszerűségen ülve, úgymond fejedelmi helyzetben ábrázolta a nőket, akik gyakran vagy terhesnek tűntek, vagy a másodlagos nemi jellegeiket (melleket, fenéket, csípőt, külső nemi szerveket) extra-extra méretűnek tüntették fel. Más leleteken a női testhez állatfejet rendeltek vagy tojáson ülve mutatták be őket, ami egyértelműen istenségi, illetve termékenységi szimbólumnak minősül a tudósok szerint.

Ellenvélemények

A férfiak nem adták ám könnyen a bőrüket. Az Istennő-elmélet ellenzői számtalan, szellemesebbnél szellemesebb magyarázatot adtak a neolitikumi (olykor a paleolitikumi) nőszobrokra: volt, aki ezeket simán őskori pornográfiának minősítette (ezek lehettek a mai, Hustler-típusú magazinok kőkorszaki megfelelői), mások gyermekjátéknak, ismét mások sima szexuális oktatóeszközöknek tartják őket. LeRoy McDermott művészettörténész egyenesen azzal fárasztja zajos rajongótáborát, hogy ezeket a szobrocskákat a saját külalakjukkal elégedetlen nők készítették, ráolvasási céllal: sajnos ilyen vagyok, de mától fogyózni fogok és kizárólag zsírszegény mamuthúst eszem, koleszterinmentes tanyasi madártojással! És persze minden reggel kocogok negyven percet a barlang körül.

A kollektív memória

Az ötvenes években egyre több antropológus, kultúrtörténész, néprajzkutató, szociológus és történész kezdte feldolgozni azokat a mítoszokat, legendákat és meséket, amelyeket a világ eldugott vidékeiről gyűjtöttek be (Fekete-Afrika, Ausztrália, Óceánia, az Amazonas vidéke, stb.), s amelyek közös pontjai közül kiemelkedtek azok a történetek, amelyek a nőuralom ellen lázadó férfiakat énekelték meg.

Az ókori Európában sem voltak ismeretlenek ezek a történetek: a korai görögök, a minószi kultúra vagy az etruszkok egyaránt bőszen meséltek olyan sztorikat, amelyekben az Anyatermészet (figyelünk a szóra?), illetve a különböző istennői túlkapások ellen fellázadnak a férfi papok, és hosszú, véres küzdelemben magukhoz ragadják a földi hatalmat.

A mitológiai párhuzamok kedvelői fel is állítottak egy elméletet, mely szerint az összes, mediterrán főistennő (Artemisz, Héra, Ízisz, Astarte, stb.) ugyanazon Vezéristen(nő) különböző, kicsit már elkorcsosult és egykori totális hatáskörét elvesztett megtestesülése.

A hinduizmust, az indiai mitológiát ismerők nagyon jól tudják, hogy arrafelé lépni sem lehet az istennőktől, de az egyik fő teremtő erő továbbra is Shakti (más megközelítésben Devi vagy Ekakini), aki bizony rendelkezik a vonzó hölgyek valamennyi külső jegyével, az ottani női triász másik két tagjával, Lakshmíval és Sarasvatival együtt.

A tipikusan maszkulin zsidó vallás egyes kutatói már régóta emlegetik a hettita (vagy akkád?) eredetű Asherah istennőt, akinek szobra (legalábbis szerintük) évszázadokon keresztül a salamoni templom oltárának díszhelyén pompázott, s akit az alárendelt férfitársa hosszas, spirituális aknamunkával fúrt meg. Ebből az alattomos pasiistenből lett később a zsidók haragvó, gyakran kegyetlen, kimondhatatlan és leírhatatlan nevű, de legalább egyeduralkodó istene. Nem feledkezhetünk meg a budapesti születésű Patai Ervinről, aki Raphael Patai néven a jeruzsálemi Héber Egyetem (később több amerikai elitiskola) orientalisztika-professzora lett, s aki szerint például a bibliai kerubok is istennők voltak, s az eredetileg többistenhívő zsidók fő istensége is nőnemű volt, aki ugyanannak a férfi-összeesküvésnek lett az áldozata, mint számos kolléganője.

A kereszténység és a nők viszonyát most nem fogjuk taglalni; Mária Magdolna szerepe a Jézus-konteóban már olyan elcsépelt és agyonrágott téma, hogy nem foglalkozunk vele, a katolikus Szűz Mária – kultuszról nem is beszélve.

És hogy a legfiatalabb világvallás se ússza meg: az Arab-félsziget lakóinak iszlám előtti korszakában ugyancsak egy nőkből álló „szentháromság” volt az imádat tárgya: al-Manat, al-Uzza és al-Lat kisasszonyok, akikről még a Korán is megemlékezik (53. szúra, 20-21. sor).

A feminista tudósok

Talán nem meglepő, hogy a nők hagyományos történelmi szerepének módszeres és erőszakos, férfiak általi megváltoztatásának elméletét főleg hölgyek erőltették. Közülük megemlítendő egy Jacquetta Hawkes (született Hopkins) nevű brit régész, aki már a második világháború előtt hangoztatta azon teóriáját, mely szerint a minószi uralkodók nyolcvan-kilencven százaléka nőnemű volt, de a később mindent elsöprő férfi-összeesküvés eltörölte ezeknek a nyomait.

A nőellenes világkonteó hangoztatóinak legnagyobb (és talán legharsányabb) alakja Marija Gimbutienė (itt jobbra fent), egy litván származású amerikai archeológus volt (önmagát előszeretettel archeomitológusnak titulálta, amivel rendre kiverte a biztosítékor a Harvardon és az UCLA-n egyaránt), akinek kedvenc elmélete nagyjából az alábbiakban foglalható össze:

A kőkorszaki Európában egy igen békés, szelíd, és kizárólag nők által vezetett társadalmi modell volt az uralkodó, amely a tagok teljes egyenlőségét, a toleranciát és a szolidaritást helyezte előtérbe. Ez a társadalom (melynek kizárólag női istenei voltak) évezredeken keresztül, gyakorlatilag változások nélkül fennállt, mígnem a bronzkor hajnalán megjelentek keletről az indo-európai népek (akiket ő kurgán-nemzeteknek nevezett). Nos, ezek a keletiek imádták a háborút, a fegyvereket, a konfliktusokat – és talán mondanom sem kell: vezetőik kizárólag férfiak voltak, s vérkedvelő isteneik döntő hányada is a szőrösebb nemhez tartozott.

A két kultúra összecsapásából (nem túl meglepő módon) a patriarchális indo-európaiak kerültek ki győztesen, akik aztán módszeresen megsemmisítették az eredeti, nőközpontú európai társadalomra utaló legkisebb jeleket is, ráerőltetve földrészünkre a saját, androcentrikus (vagyis férfiközpontú) értékrendjüket – s csak az emberiség kollektív kulturális emlékezetében (mítoszokban, legendákban, népmesékben) maradtak némi halvány nyomok, amelyek a régi szép időkre (vagyis a nőuralomra) utalnak.

Na meg a Willendorfi Vénuszhoz hasonló szobrocskák.

A huszadik század második felében számos szekta és új vallás kezdte előszedni a hajdani
istennőközpontúságot. Ezek közül itt és most csak a Wicca nevű, leginkább boszorkányegyházra hasonlító társaságot említjük meg, ennek is a feminista-dianikus ágát, ahol a Legfőbb Lény az Úrnő. A wiccások máskülönben ártalmatlan, hippiszerű népségnek néznek ki, elvégre olyan alapelvvel, hogy „Bármit megtehetsz, de csak akkor, ha azzal nem ártasz senkinek!”, nagyon csúnya dolgokat nem lehet véghezvinni.

És hogy a végére egy plusz csavart is tegyünk: a legeslegeslegharcosabb feministák a tagadás tagadásának a tagadását hangoztatják. Cynthia Eller (maga is egyetemi tanár, itt jobbra) a The Myth of Matriarchal Prehistory (A történelem előtti matriarchális idők mítosza) című könyvében közel háromszáz oldalon keresztül azt fejtegeti, hogy az egész nőellenes összeesküvéselméletet a férfiak találták ki (!), mert így próbálják azt a téves képzetet sulykolni az emberiség erre fogékony agyába, hogy a matriarchátust erőszakosan felváltó partiarchátus egy természetes fejlődési folyamat volt. Márpedig aki ezt elhiszi, az azt is elfogadja, hogy a férfiuralom magasabbrendű (hiszen társadalmi fejlődés eredménye), ergo nincs is hímsovinisztább azoknál, akik azt hangoztatják, hogy a Földön (vagy legalábbis Európában) egykoron nőuralom volt.

És tényleg zárásként egy saját tapasztalat, ami még slusszpoénnak is kiváló.

Amikor illusztrációkat kerestem a neten, beírtam a keresőbe, hogy “matriarchate”. És mi a Google keresési javaslata? Hát tessék megnézni, ki is nagyítottam nektek a vonatkozó részt: “patriarchate”! Erre mondják, hogy egy kép többet mond száz szónál, ki lehet próbálni. És még mondja valaki, hogy Larry Page és Szergej Brin nem tagjai a konspirációnak!

Ez volt hát a nőnapi konteónk (innen is kézcsók valamennyi női olvasónknak!), amelyből szándékosan maradtak ki az amazonok; talán majd egyszer a katonás blogomban megemlékezünk róluk is. Mint mindig, most is érdekelne a véleményetek a posztban bemutatott elméletekről.

 

Kategória: EgyébCímkék: , ,

162 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 162. gigabursch — 2017-01-16 14:08 

Annak idején volt (2001-2002)-ben az MTV-n egy Drukk! c. műsor, amelyben különböző felsőoktatási intézmények különböző csapata vettek részt.

Egykori diáktársaim (a szereplők fele konkrétan évfolyamtársam volt) egyik műsorban egy elég ütős kiselőadást tartott, melynek a lényege:

MINDEN A NŐK MIATT TÖRTÉNT!

https://www.youtube.com/watch?v=87oAfyrVCV4

Jó szórakozást!

A véletlenszerű áthallások az akkoriban menő Gyűrük urára, T3-ra, Pistára, vagyis inkább Istvánra, csakis a véletlen művei.

😀 🙂

 160. falseflag — 2015-11-25 18:32 

Erre a konteora csak most találtam rá. De találtam hozzá valamit:

„Nick Rockefeller egyik este átjött hozzám, és beszélgettünk. Megkérdezte: Aaron, szerinted miről szól a Feminista Mozgalom? Mondtam…gondolom azért jött létre, hogy a nőknek is legyen joguk dolgozni, egyenlő fizetést kaphassanak a férfiakkal és hogy szavazati jogot is kaphassanak. Erre nevetni kezdett: Idióta vagy. Megkérdeztem, mégis miért vagyok idióta? Akkor elmesélem -mondta. Mi pénzeltük az egészet. Mi pénzeltük a Feminista Mozgalmat. Miénk az összes újságkiadó, összes televízió. A Rockefeller Alapítványé. S tudni akarod miért? Két fő oka volt: az egyik oka, hogy a mozgalom előtt nem tudtuk megadóztatni a társadalom felét, a másik pedig, hogy most a gyerekeket már kiskorukban iskolába küldik. Így mi nevelhetjük bele a kölykökbe, hogyan gondolkodjanak. Kettészakítjuk a családot. A gyerekek már az államot tekintik családjuknak, az államot, nem pedig a szüleiket.”

 159. déjvid — 2015-10-10 23:13 

A férfiak és nők nagyon sok szempontból különböznek. Ez tény, és nem (csak) nevelési, hanem biológiai okai is vannak, egészen kisgyermekkortól kezdve.

Pl. ha a bazi nagy markoló óriási robajjal széttép egy házfalat, akkor az egészen kicsi kisfiú is sikítozva tapsol örömében 🙂 A kislányt meg nem érdekli. A kisfiúnak miért tetszik a környezet zajos megváltoztatása…? 🙂

 Visszakövetés158. klima tamiri — 2014-10-31 09:05 

klima tamiri

Nőellenes világösszeesküvés « Konteó

 Visszakövetés157. Post Brothers Apartments — 2014-08-25 13:28 

Post Brothers Apartments

A nőellenes világösszeesküvés « Konteó

 156. rdos — 2014-05-01 13:36 

Előző, 155. kommentemhez pár kiegészítés, illetve link.

http://epa.oszk.hu/00000/00007/00046/pdf/EPA00007_Mikes_International_0112s.pdf

Mellár Mihály matematikus (a könyv írója), a Phaisztoszi Korong-ot fejti meg, a magyar nyelv segítségével! Bocsi most látom a vegyesfelvágottban már linkeltem (618.)

http://www.foti-peter.hu/gentischer.html

Fóti Péter írásaival és link gyűjteményével fenti linken találkoztam először. Fóti Péter az oktattás-nevelés témában és határterületeiről ír, linkel, fordít le linkeket fáradhatatlanul.

http://divany.hu/ego/2014/03/14/a_paleo_asszony_meg_szabadon_szexelt/

Ez “csak” egy könyvismertető cikk, de jelen poszthoz illő témát feszeget, nem kicsit szembe menve a “fősodrattal”. Annyiban pontosítandó szerintem, hogy a szerzők szerint a neolitikus mezőgazdasági forradalom óta fordult “feje tetejére” a világ, Cser Ferenc könyve alapján az a tippem, egy darabig a korai földművelők is anyajogú társadalomban éltek (lehet hogy egészen szent Istvánig?).

 155. rdos — 2014-05-01 12:54 

@petiba: Tiboru mester konteóiról lassan kezd kiderülni, hogy azokból sok nem is az.

konteo.blogrepublik.eu/2013/06/09/konteonak-indult/

Félelmem, hogy jelen posztról, a nőellenes világösszeesküvésről fog a legkésőbb kiderülni, holott remek összefoglaló írások jelentek meg tiboru írását megerősítendő.

Cser Ferenc Gyökerek c. könyve is az. Alcíme, Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpát-medencei származásáról.

http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.563

Ebből kiderül, hogy 8000 évvel ezelőtt 200 év alatt a Kárpát-medencében elterjedt a neolitikus földművelés, ami népesség robbanáshoz vezetett (kulcsszó, Alföldi vonaldíszes kerámia népe). Fenti link 136. oldaláról László Gyula régész professzortól idézek.

“Míg a Kőrös műveltség előzmények nélkül jelent meg hazánk területén, a ‘szalagdíszesek’ a helyi átmeneti kőkor utódaiként tűntek fel. Itt tanulták el a Kőrös-emberektől a földművelést és az edénykészítést. Ez a nép inkább a Kőrösöktől északra telepedett meg és műveltségének a jellemzője az, hogy edényeit bekarcolt hullámvonalas kötegekkel díszítette. Különleges edényformát alakított ki: a csöves talpú tálat.”
Majd megjegyzi, hogy: “Ugyancsak békés emberek lehettek, mert fegyvereiket nem ismerjük.”

Ez a népesség az 5500 évvel ezelőtti II. harcibaltás invázióig (tiborunál kurgán népek) anyajogú társadalomban élt békében, fölé-alá rendeltség nélküli társadalomban, azonos(an szegény) sírmellékletekkel, a település közepén közösségi házzal, benne agyag-kerámia műhellyel és rézkohóval. A gyarmatosító pásztor nép inváziója után a népesség egy része Ny-ra és D-re menekült (etruszk és mínószi civilizációk kezdete), egy része maradt és behódolt. Azóta további hódítók foglaltak el minket, térben és időben egészben vagy részben de mind elmagyarosodtak.

2. III. Kurgán harcibaltások, 3. Harangedényesek népe, 4. Urnasírosok népe, 5. Kimmerek, 6. kelták, 7. szkíták 8. újra kelták, 9. dákok, 10. Rómaiak, 11. Jazigok, 12. Hunok, 13. Avarok, 14. Morvák, 15. Frankok, 16. Árpád “magyarjai”, 17. Osztrákok, 18. törökök, 19. Bolsevikok.

A 19. utolsó, érzésem szerint még tart. 🙁 Egyben magyarázatot találunk arra is, hogy az Osztrák-Magyar monarchiában a koronatancsában egyetlenként a nagy háború ellen szavazó Magyarországnak lassan századik éve miért kellett mára 8 db egymással szomszédos országba kerülnie. Hogy eltüntessék a magyarságot.

Ugyanis (birkának titulált) létünkkel (nyelvünkkel, monda, népmese, népdal, néptánc, kincsünkkel) vagyunk élő cáfolatai két nagy hazugságnak.

Hogy az 1. fölé-alá rendeltség (+ háborúsdi) az természetes és hogy a 2. patriarchális berendezkedés az természetes.

Hát egyik sem az és ezt érezzük is hétköznapjainkban.

Befejezésül a szerzőről, csak évgyűrűkkel ellenőrzött C14-es korú leletek alapján állította fel az időrendjét.

Hogy ez a mai judeo-keresztény-atlanti világképbe nem fér bele? De nem ám!

Somló Tamás énekes (Lokomotív GT) kurjantotta, egy koncerten; “3000 évesek vagyunk”.

Mire mondanám, nem baj Tomikám, mi csak 5000-el vagyunk idősebbek (kultúr társadalomban), de ettől nyugodtan tegezhetsz. Hiszen Te ne tudnád, minden ember =.

 154. rebel — 2014-04-20 20:34 

Pofon egyszerű az oka ennek az ősi világ összeesküvésnek. Ha a nők ki vannak maxolva, azaz testileg, lelkileg intellektuálisan a lehető legjobban képezve, akkor felülmúlják a férfiakat, a fizikai erő és még tán logika kivételével szinte mindenben. Ez az egyik ok, a férfiak nem akartak másodhegedűsök lennél és élve előnyükkel a fizikai erőfölénnyel lenyomták, majd elnyomták a nőket. Node legalább miért nem hagytak több teret nekik, csak egy kicsit valahogy visszafogni őket. A válasz erre is kézenfekvő. A “félutas” nők, tehát akik nincsenek teljesen elnyomva, de nincsenek is kimaxolva (és nem klimaxolva), azok pszichés zavarok tüneteinek sorát mutatják, hisztérikusak, erőszakosak, követelődzők, áskálódók, ármánykodók stb stb ismerjük a tipikus hárpia, házisárkány jelleget. Ezt az hozza ki a nőből, hogy nincs kiteljesedve, de nincs is már elnyomva. Nos ez legalább olyan borzalmas, legalábbis a férfitársadalom számára, mintha a férfiak lennének a másodrangúak. Sajnos most az átmeneti hárpia korszakban vagyunk éppen…. Egycsapásra viszont nem lehet a nőkből szupernőket csinálni illetve kihozni belőlük a bennük csírázó szupernőt, hosszú folyamat és addig el kell viselnie az emberiségnek ezt az átmeneti állapotot a házisárkány korszakot sajnos…. 🙂

 153. petiba — 2014-04-20 18:30 

Gyarmati Gábor

Matriarhatus
A nőnek van az a képessége, hogy extra, isteni erőket is életre tud kelteni még akkor is, ha nagyon fáradt. Egy túlhajtott kimerítő nap után amikor reggel a gyerekekhez korán kelt, majd a munkában teljesített és bevásárolt, este jártányi ereje alig van, de összekapja magát, s vacsorát készít, bedob egy mosást s tanul a gyerekekkel. Ezzel szemben egy férfi szintén fáradtan hazajön s a vacsora betermelése után nem mosogat el hanem ágyba fekszik vagy lehuppan a tévé elé, hogy ő már nem bírja tovább.
A nő alapból tud teremteni. Ezért foglalták el a vaskorban, h ne teremtsen, mert akkor kiderült volna h mit tud. Csak mernie kell vagyni, vágyni. Önmagát létezően felvállalni. Lányok higgyetek, mert ezzel teremtetek.

Aranykor és matriarhatus:

Aranykor:
1. Matriarchatus az egyenlő lehetőségek örök mezejének megtartásával.
2. Jó szándék, jóakarat, jóindulat
3. A szeretet vezet
4. Az igazság tisztasága
5. Kétség helyett egység bennünk és ez kivetül mindenkire.
6. Mindenkiben él a képesség a jóra változtatásra.

Aranykor titkai benne rejlenek
1. A rovásírásban.
2. Az isteni szavakban
3. A felemelkedett mesterek üzeneteiben
4. A hétköznapi emberek jóindulatában, szeretetében
5. Az élet minden pillanatában fűben, fában, a világban, írásokban, szavakban, gondolatokban, s az igazi valóságban.

 152. rdos — 2014-03-15 09:28 

Matriarchátus témában most találtam.

“Ryan szerint tehát a jelenlegi párkapcsolati és szexuális szokásaink a földművelés nyomán alakultak ki, azóta viszont csupán az emberiség történetének 5 százaléka játszódott le. Az időnk ezt megelőző 95 százalékában pedig a szex nem a birtoklásról és a kisajátításról szólt, hanem egy komplex társadalmi szisztéma, egy a szociális hálózat kialakításának és fenntartásának lényeges eleme volt. ”

http://divany.hu/ego/2014/03/14/a_paleo_asszony_meg_szabadon_szexelt/

Annyit tennék hozzá, pl. a Kárpát-medencében a letelepedett földműves kultúrák még évezredekig matriarchátusban éltek.

 150. apfelsaft — 2013-10-28 23:16 

Egyébként nem csoda, hogy a nők tovább élnek. Átlagban 16x(!) több pénzt költenek a nők egészségére, mint a férfiakéra

http://m.cdn.blog.hu/hu/huffnagel/image/goverment_founds_for_cancer_1.png

http://www.change.org/petitions/the-president-of-the-united-states-stop-sexism-in-the-affordable-care-act-obamacare

Most nem azért, de szerintem simán lehetne írni egy posztot “férfiellenes világösszeesküvés” címen. Amennyi szarságot találtam ebben a témában, valószínűleg olyan hosszú lenne, mint 3 másik bejegyzés összesen.

 149. rdos — 2013-03-11 14:28 

Képzeljünk el egy (majdnem) tökéletes társadalmat. Istenek a fejükre estek megvan? Na, valami hasonlóra gondoljunk, de már letelepült földművelő, állattartó gazdálkodást folytató környezetben. További kulcs szavak: “neolitikus forradalom”, “alföldi vonaldíszes kerámia”.

Már most ezek a neolitikus népek korábban és szerintem utána is halásztak, vadásztak (ezen van a lényeg) és gyűjtögettek. Fegyvereik voltak de egymásra vélhetőleg sokáig nem vadásztak (utalnék azért a “Farkasokkal Táncolók” törzsi háborújára, elismerve egy halivudi kasszasiker nem biztos hogy dokumentum film kategória).

Erre jön mondjuk a kurgánok harcos népe, akik kezdetben nem is nép, hanem inkább kriminális hímek bandája lehetett, és egy kisebb, békés csoportot brutálisan leigáztak. Mennyivel egyszerűbb asszonyt, javakat rabolni, mint megdolgozni egy asszony szívéért, “jóllakott pocijáért”? Megcsinálták a saját liturgiájukat, a legitimitásukat biztosító társadalmi felépítményt, a megritkított, lealázott, megfélemlített, kirabolt alépítmény fölé. Nem kizárt, a terror, az emberáldozat eleinte a hétköznapok része volt. Már most egy alapvetően békés, együttműködő környezetben persze hogy elterjedtek az erőszakoskodók, és “elveszett a paradicsom”.

Azóta ezek a gonosztevők és vérvonaluk korokon kontinenseken át hatalmukat átmentik, elismerve, közöttük is volt járulékos veszteség. Egyben gondosan ügyelnek rá, régmúltunknak ez a fejezete ne derüljön ki.

Szerintem ez lehetett, ezért a nőellenes összeesküvés, nem csak a nők ellen irányul és irányult a mai napig.

 148. rdos — 2013-03-11 14:00 

Egyik kedvenc témám! Ahogy a mai fiatalok mondanák. Tök jó! Eddig azért nem olvastam el ezt a konteó-t, mert ha igazam van, akkor ez nem csak a legtöbbeket érintő konteo (jóformán minden köznépet érintő), hanem hogy a matriarchátusra “hajazzak” egy kicsit, ez a konteók

ősanyja.

Először adok pár linket, kulcsszót.

Harmonikusabb táradalom és a férfi – női viszony témája
http://www.foti-peter.hu/foti_minosz.html

Kulcsszavak: “gylania” “Riane Eisler” “The Chalice and The Blade” ( A kehely és a kard ), Tiboru által is említett “Marija Gimbutas” régész, “Joseph Campbell” mitológia-történész “Nagy Fordulat” (Great Reversal).

Angolul tudóknak http://www.partnershipway.org

Talán ide illik, mert hogy első nevelőnk az édesanyánk volt. Ez a két link az oktatásról, a nevelésről, az elfeledett, de feltámasztott demokratikus közéletről szól, de Fóti Péter linkgyűjteményéről is elérhető (alsó link, további hasznos linkekkel).

http://www.ketezeregy.hu/elet/iskol%C3%A1k-%C3%A9s-gyerekek-besz%C3%A9lget%C3%A9s-dr-vekerdy-tam%C3%A1ssal

http://www.foti-peter.hu/uj.html

Véleményem, szerintem nem konteo, hanem az elhallgatni szándékozott valódi őstörténetünk! És hogy miért van elhallgatva? Rövidesen, egy hónapon belül kifejtem.

Addig is az előttem szóló, a hölgyeket “lenéző” álláspont ellen egy példa. Mérnöki tervező irodában dolgozva, hölgy mérnök társaim, egy a szakmámba nem vágó olyan feladaton beszélgettek, ami elsőre lehetetlennek tűnt. Nem szóltam bele, csináltam a magam dolgát, de persze hallottam a beszélgetést. 4 kolleganő a “tudását összerakva”, egy óra alatt a feladatot megoldotta. Ennyi a történet, elismerve, még ma sem tipikus a hölgyből mérnök, bár arányuk (és nemük :-)) nő.

 147. miamai — 2011-12-22 08:24 

Egy közismerten nőfaló ismerősöm így fakadt ki egyszer: “Az a bajom a nőkkel, hogy önállóan is képesek élni. Míg mi férfiak egyedül életképtelenek vagyunk”. Ő csak tudta…. 😛
http://images.zaazu.com/img/audrey-audrey-hepburn-actress-lady-smiley-emoticon-000497-large.gif

 146. kekec — 2011-12-21 11:16 

Meddig élnek a férfiak? Meddig élnek a nők? Ki van elnyomva?

Ha Béla felveszi Évát, mint stoppost, és 9 hónap múlva kap egy levelet, hogy fizessen gyerektartást, hol van a bizonyítási teher, az ártatlanság vélelme? (Az eset konkrét, annyival megspékelve, hogy a jármű nem is közlekedett az adott időszakban, Béláról meg több fotó készült külföldön, mégis évekig húzódott az ügy)

Válás esetén hány férj marad a (közös) lakásban, és hány feleség?

Mi van, ha egy feleség jelentkezik a rendőrségen, hogy veri a férje?
Mi van, ha a feleség veri a férjet? (kiröhögik)

Ki van elnyomva?

Aki dolgozott multinál, ismeri a “munkahelyi szexuális zaklatás” tényállását.
Mi van, ha Éva jön “bikavadítóan” öltözve, és viselkedve dolgozni? (Egy multitól konkrétan így rúgtak ki kollégát, Éva igen nyilvánvalóan kiprovokált egy frivol megjegyzést, és ment panaszra. A qrvás viselkedésre, nem, a frivol megjegyzésre volt céges “poliszi”)

Ki van elnyomva?

 145. kekec — 2011-12-21 11:05 

A “történelem legjobban dokumentált eseménye” kapcsán is megsemmisítették a dokumentumok 90 (más források szerint 99) százalékát. Ha valaki kérdést mer feltenni a törvény lecsap rá, tehát, az hogy egy eseménnyel kapcsolatban megsemmisültek a források (minoszi nőuralom), még semmit sem jelent.

 144. Zina — 2011-03-16 19:14 

Hát, szerintem ez a matriárchális társadalom hülyeség, mert ha a nők úgy harcoltak, vadásztak volna, mint a férfiak, akkor talán ki is halt volna az emberiség, ugyanis nem tudták volna szoptatni a gyerekeket, és ha meghalnak nem születik több gyerek. + A nők gyengébb testalkata is azt igazolja, hogy nem ők harcoltak-vadásztak, hanem más, szintén nagyon fontos szerepük volt. A szobrok istennőket ábrázolnak, akik termékenységet és a gazdagságot szimbolizálják. Bár én is nő vagyok, ki nem állhatom a feministákat, mivel szerintem teljesen át akarják férfiasítani a nőket (ez részben sajnos már sikerült). Én meg nem szeretnék férfiként élni…

 143. kszabo — 2012-03-09 05:23 

@179778, Megelőztél, a kedvenc linkem:)
A nők által szervezett család annyira tökéletes volt, hogy a főleg férfialapú társadalmak és vallások lassan felőrölték. Mára már csak nyomokban maradt, de nagyon hasonlít a mai való világra:)
Az így kialakult család vagyonilag és gyereknevelésileg egységes maradt, mivel nincs válás sem. A szex átment 100% magánéletbe, nem ismerték az anyósviccek alapját, így a férfiak is boldogabbak voltak. A kereszténység bigott és betarthatatlan tanai nem mérgezték az életüket.
Bányavidékeken nálunk is maradt valami ráutaló nyom: a legidősebb nő a családban a családfő, ő kezelte a pénzt, ebédkor mindenkinek ő szedett, stb. Ez a bánya élettani kockázatát tekintve nem is volt alap nélkül.

 142. 179778 — 2011-03-12 14:48 

A világ a nők körül forog, azért lőtték fel Tyereskovát, hogy ez megforduljon 🙂
Amikor a nők még szabadok voltak, a kedvenc linkem – http://www.nana.hu/objektiv/szabad-szerelem-a-himalaja-labanal-16471.html Üdv

 141. 33327 — 2011-03-08 16:54 

ajánlom figyelmetekbe a Yotengrit-et, mint az ősi magyar “vallást”, vagy inkább tudást.
ott a nők előrébbvalóknak tekintendők a férfiaknál. az alaptételek közt ugyanaz megvan, mint a wicca “egyháznál”. bármit tehetsz, ha azzal nem ártasz másnak.
egyéb fontos tételek:
– A nő a kezdet, a nő az isten, az őserő. (Keresztény észjárás szerint a nő már azáltal Bünös, hogy vonzó a férfi számára. A nő által provokált nemi vágy a sátáni erők tartozéka)
– Ahol a nőket kizárják az élet alakításából, ott a társadalmat az esze 3/4-étől fosszák meg.
– Nősténység hímséget nevel magából, hímség nősténység híján kiveszik

aki tudja, vegye meg a könyvet, figyelemreméltó

http://www.youtube.com/watch?v=5Yqa6n2g1jA
http://www.youtube.com/watch?v=vfMYH7SEv3A

 140. Sotonyi — 2011-01-21 14:49 

@sarius:

1; A 80%-20% nő-férfi arány a magyar bírói karban becslés, vagy statisztikai adat?

2; A gyerekelhelyezési perekben 95% a női bírák aránya, és érdekes módon ugyanilyen arányban helyezi el a bíróság a gyerekeket az anyánál. A független bírói hatalom szerint tehát a magyar apák alkalmatlanok a gyereknevelésre.

3. Több ezer éven át a férfiak egész jól elkormányozták a világot, de most a teljesen nevetséges, természetellenes emancipáció égisze alatt kiderül, hogy eddig sötétségben éltünk, mert most jön a női elme diadalmenete.

 139. Geri_lgfx — 2010-12-22 00:13 

Azám, mindent a nők irányítanak a háttérből, még a médiatörvényt is Orbán Viktor felesége kényszerítette ki személyesen egy kis szadomazo kínzással meg faszcibálással tegnapelőtt, ez TÉNY! Irány megölni minden nőt!

Hát nem? Nem.

Az meg, hogy a kőkorban mi volt, meg a sötét középkorban, hát az egy érdekes kérdés, csak időközben már talán felfejlődött annyira az emberiség hogy ne akarja a népesség egyik felét sem valamiféle ideológia nevében elnyomni meg másodrendűként kezelni. Amúgy meg a feministák nácik. Ha valamiben jobbak a nők, abból máris fajelméletet gyúrnak.

Az emberek nem azért lettek teremtve hogy uralkodjanak rajtuk, hanem hogy szabadok legyenek! Mindannyian emberek vagyunk, van akinek kukija, van akinek puncija van. Szerintem egy embert ne az alapján ítéljenek meg hogy milyen szerve van, hanem a képességei, a tehetsége, és a teljesítméyne alapján. Minden ember kapja meg a leginkább hozzáillő lehetőségeket az élet minden területén, beleértve az oktatást (! igen, a fiúk is!), a munkát (igen, a lányok is!), és a hatalmat. A férfi és a nő nem konkurensek, hanem EGYEK! És bárki bármilyen nemű is legyen, egyet jól jegyezzen meg: lehet, hogy az ő gyerekei pont a másik nemhez tartoznak majd, és ha bizony valakinek túl nagy a pofája, akkor ők fognak majd a fasz rossz oldalára kerülni (szó szerint)!

És hát sztem szánalmas hogy itt van a harmadik évezred és még mindig itt tartunk. Csodálatos kor ez a miénk, a háborúknak vége, az újak meg még nem kezdődtek el, mindenki élhet, olyan szakmát művel amilyet akar, becsülje meg mindenki az embertársait, szeressen és ne háborúzzon, mert jöhet még olyan kor, amikor ezért a mostaniért hull majd a könny és a vér.

 138. yippyupp — 2010-08-21 20:37 

a mai társadalom híven tükrözi a matriarchális társadalmat a birónők/tanárnők vs. bírók/tanárok számában. mi faszik megmaradtunk teherhordóknak… nekem ne magyarázza senki, hogy férfiuralom van : )

de lassan lealkonyul a nők férfiakat összeugraszó konteojának…

 137. tiboru — 2010-05-31 11:07 

@éjszárny zöldi:

Ez a kurgános etimológiai eszmefuttatás egészen pofásra sikeredett 🙂

 136. stievefig — 2010-05-30 12:19 

A történet egyszerű: lehet hogy volt nőuralom, de a társadalmi evolúció során ezek eltűntek. Nem elnyomjuk/visszatartjuk a nőket attól, hogy ezt újra megvalósítsák, hanem már önmaguktól is tudják történelmi tapasztalatra alapozva hogy NEM MEGY. Ami meg nem megy nem kell erőltetni.

Mindehhez hozzátenném, hogy nők rájöttek, hogy nem kell nekik társadalmat meg minden baromságot fenntartani, csak a macera van vele, egyéni szinten is le tudják nyomni a férfiembert, ha ügyesek – általában igen.

Manapság amúgy is egy olyan irányba tartunk, hogy a nők egyre fogékonyabbak a belső értékekre (klíma, bőrülés, faberakás) és mindez HALMOZOTTAN érvényes Japánra.

Amúgy jó a blog 😀

 135. éjszárny zöldi — 2010-05-03 11:32 

“kurgán-nemzeteknek”

a kurgán szó valóban a férfitársadalomra utal.

eredete a 2 fő tevékenységhez köthető: kúrunk, gányolunk (azaz szex és szerelés)

:DDDDD

 134. éjszárny zöldi — 2010-05-03 11:20 

a leglényegesebbet bezzeg nem hangsulyozta ki senki:

a legelmaradottabb torzsek voltak nouralom alatt, ott volt technikai fejlodes, ahol ferfiuralom :]

soha nem hallhatnam a v6 gyönyöru hangjat az automban, ha nouralom lett volna nalunk is 🙂

 133. odamondó — 2010-04-19 12:44 

Szerintem ez a nő/férfi uralom nem itt dől el. Ez a baj,hogy ma itt tartunk. Ki uralkodik… nem kell hogy valaki uralkodjon. Megvannak a szerepek és el kell fogadni.

Félnek a nők mert nem keresnek eleget ha netán a férjük elhagyná? Hát kérem keressen kevesebbet dolgozzon kevesebbet tartsa fent a háztartás és a pénzkeresés helyetti időt fordítsa arra, hogy megtartsa a férjét… Ja hogy az nem poén? A nők el lettek kurvítva a férfiak meg el lettek stricizálva a média által. Ez a fő probléma.

 132. Johnsmith000 — 2010-03-27 14:39 

@sapuh: Csányi Vilmos – Emberi Viselkedés

hitelesnek hiteles, Csányi Vilmos egy nemzetközileg elismert szakember az etológia területén

 131. sapuh — 2010-03-24 14:49 

@Johnsmith000: mi a címe a könyvnek?

 130. Johnsmith000 — 2010-03-23 21:47 

pont most olvasok egy könyvet az emberi viselkedésről, és pont egy ide kapcsolódó fejezetnél tartok. nem azért nincsenek női vezetők, vezetői csoportok, egyáltalán női tömörülések, mint a férfiaknál (hisz minden a férfiak kezében van, csak a férfiak alkotta csoportok tartoznak össze erősen), mert gonosz férfiak elnyomták, hanem már a majmoktól kezdve a vizsgálgatást, genetikai és szociobiológiai tanulmányok alapján bizonyítható, hogy a nőkben nincs meg az igény erre. egyszerűen nem tömörülnek, nem alkotnak ugyanúgy női csoportokat, mint a férfiak férficsoportokat. a legnagyobb poén az egészben, hogy a feministák a legélőbb példák arra, hogy nincs egyenjogúság, elvileg a feminista mozgalom az egyetlen, amiben nők a vezéregyéniségek, nőket mozgatnak meg, úgy általában a legelterjedtebb női mozgalom. Viszont semmi mással nincsenek elfoglalva, mint önmagukkal, hogy a női nem még mindig elnyomás alatt van, gyakorlatilag “nyafognak”. Míg a férficsoportoknak motivációk, céljaik vannak (sorolhatnám, katonai, politikai, sport, akármi), addig ennek a feminista mozgalomnak semmi. Ülnek a saját levükben, hogy megcsinálták ezaz. Egyszerűen máshogy vagyunk huzalozva férfiak, a matriarchális társadalom eleve elképzelhetetlen emiatt. Persze ha túl léptünk azon az egyszerű tényen, hogy nem véletlenül férfiak erőszakolnak meg nőket, és nem fordítva, egyszerűen fizikai erőfölényünkből, és velünk született agressziónk eleve nem másodhegedűsnek kárhoztat a dominancia rangsorban

na és akkor jöhet a duma, hogy amúgy a nő irányít, jah…

 129. Inner Circle — 2010-03-23 10:05 

A Kurgán-népeket szimbolizáló gonosz Hegylakó remek kis illusztráció 🙂

 128. plimplim — 2010-03-21 13:17 

@szürke_tag: Kedves szürke_tag! Gondolom ismered a kifejezést, hogy “hímsoviniszta”. Bátran vedd magadra.Bocsi, de a véleményed még a nagyátlaghoz képest is borzalmas hülyeség.

 127. Nebameg — 2010-03-19 14:05 

Ez a békés, toleráns, kizárólag nők által vezetett kőkorszaki társadalom tök jól hangzik. A férfiak meg csak vadászgattak, véletlenül se rendezték le a konfliktusokat erőszakos úton. Talán még beálltak szőni is, gombolyították a gazsulyt, nagy békesség közepette. Az erőforrásokért nem versengtek, illetve ha mégis, a kérdést eldöntötték zsákbanfutással? Mert, ha ne adj isten, valahol elcsattant egy kőbalta, onnan már csak egy apró lépés az erőszakos hatalomátvétel, szóval az ilyesmi nemigen működhetett tartósan, leszámítva a női fantáziát…

 126. sapuh — 2010-03-18 22:15 

@bloggerman77: “Kíváncsi lennék, Marija Gimbutas-ból hogyan lett Marija Gimbuténé. :))” Helyesen Gimbutiené.

Egyszerű, a férjét Gimbutasnak hívták, a felesége meg női végződéssel kapta meg a férje nevét. Amerikában aztán egyszerűsítettek, mert az ottani hivatalnokoknak ez vszeg túl bonyolult lett volna.

 125. sapuh — 2010-03-18 22:07 

@antigocsi: hova jártál töri szakra? 🙂

Nagyon szép és kerek ez a történet, csak az a hibája, hogy nyugati nagyvárosokban ücsörgő szobatudósok színtiszta spekulációja. Persze lehetett így is, meg máshogy is, sőt, újat mondok: LEHET ÁM, HOGY AZ ŐSKORBAN SEM UGYANÚGY ÉLT MINDEN TÖRZS. Miért lett volna általános recept?

Ahogy az utóbbi másfél évszázadban “felfedezett”, kőkorszaki viszonyok között élő törzsek is erősen eltérő társadalmakban élnek.

 124. sapuh — 2010-03-18 20:51 

@kalamar: sajnos ez a poszt elkerülte a figyelmemet, amikor kikerült, de egyetértek veled.

Az egész matriarchátus-elmélet sajnos messze túl van a tudományosság határain. Semmilyen forrásunk nincs az őskorról, ezért a kevés tárgyi emlék is értelmezhetetlen. Készítettek kövér női szobrokat (hogy kik, azt nem tudjuk), na és? Amelyik városban sok a lovasszobor, ott lóuralom van?

A mítoszkutatás megint olyan dolog, ahol szabadon szárnyalhat a fantázia, Dumézil vagy Graves nagyszerű példák erre.

Ugyanannyi értelme van a 10 ezer évvel ezelőtti nőuralomról beszélni, mint az akkori nyelvekről: nem tudunk a témáról gyakorlatilag SEMMIT, ezért bármi lehet igaz, meg az ellenkezője is.

 123. bloggerman77 — 2010-03-17 02:07 

A verandaantropológián túllépő, tehát a bennszülöttek közé “leszálló” valódi antropológia mutatta ki, hogy a paleolit körülmények között élő népeknél van egyfajta kettős társadalom, a vadászó férfiaké, és a gyűjtögető nőké. E két társadalom különbsége néha oly nagy, hogy a nők más – primitívebb! – nyelvet beszélnek, mint a férfiak, és a gyerekek is – a fiúk is – ezt beszélik csak, amig el nem kezdődik a férfitársadalomba való beintegrálásuk, ami a férfivá avatással teljesedik ki.

A két társadalom egymástól való elszigeteltsége kialakíthatott olyan helyzetet, ahol pl. egy járvány vagy háború miatt, ahol az összes felnőtt férfi meghalt, a női társadalom önálló életre kényszerült.

Ezen társadalmak száma elenyésző – és hogy, hogy nem, mindig a valamilyen már letelepedett életformát élő népeknél jelent meg.

Az ok egyszerű: letelepedett körülmények között az ilyen csonka társadalom életképes maradHAT, mig vadásztársadalom esetében nem.

Az őskori “nőuralom” ellen kiváló példa még a biológia is, amit a 19. századi ideolgusok még nem ismerhettek, a maiak pedig egyszerűen negligálnak:

Az ösemberek között jelentős ivari dimorfizmus (kétalakúság) voltjelen, a női egyedek testtömege a férfiakénak alig háromnegyedét tette ki, a nyilvánvalóan eltérő táplálkozásmód miatt.

Hogy a táplálkozás milyen torz lehet, arra példa a szivacsos agyvelőgyulladás humán formájának terjedéséről elhíresült pápua törzs, ahol vadhús és az ínyencségnek számító félvad disznók húsa csak a férfiaknak járt, a nők pedig csak úgy juthattak fehérjéhez, ha férgeket, kukacokat – és egymást ették. No nem ölték egymást, “csak” a szintén szivacsos agylágyulásban elhunyt törzsbelieket sütötték meg. 🙂

 122. bloggerman77 — 2010-03-17 01:53 

Kíváncsi lennék, Marija Gimbutas-ból hogyan lett Marija Gimbuténé. :))

Ez a litván hölgy a legelszántabb, szélsőbalos matriarchális ideológiát nyomatta.

Ami egy igen komoly érven vérez el:

A matriarchátus vélelmezése a 19. század elején divatos “verandantropológia” egyik tévtana volt.

(Verandaantropológia: a nagy fehér utazó megérkezett Ungabungaföldre. Megszállt egy nagy, helyi bennszülött szolgákkal teli házban. Megtetszett neki az ungabungák színes viselete, ezért érdeklődni kezd a személyzetnél. Csakhogy a fehér ember nyelvén csak a bungaunga kisebbségi törzs egyetlen tagja beszél, aki mr kisgyerek kora óta a fehérek szolgája. Nagy fehér utazónk természetesen “csont nélkül” bekajálja a bungaunga barátunk által előadottakat, majd hazatérve megírja a “Utazásaim Ungabungaföld vadonjában” című könyvet, amit egy Friedrich Engels nevezetű politikus-társadalomtudós-ideologista elolvas, és felkiált: “Hoppá, ez pont beleillik az új világképünkbe!”. És a Nagy Fehér Utazó áéltal félreismert ungabungaföldi viszonyok alapjai lesznek egy politikai ideológiának, ami 1917-ben tudományos dogmává merevedeki, mert ezen nyugszik a marxista-leninista(-sztálinista) osztályharcos világrend alapja.

Magyarországon már az 1900-as évek elején olvashatók voltak a matriarchátus cáfolatáról szóló tudománys értekezések, amiket Léderer Emma foglalt össze az “Egyetemes kultúrtörténet” c. munkájában, amit épen emiatt 1945 után betiltottak, és ez a marxista matriárchátus esztelenség kiirthatatlanul terjeng a néprajzhoz, antropológiához, őskori történethez fikarcnyit sem értő történelemtanárok jóvoltából.

 121. Pistabá — 2010-03-13 08:24 

Komoly rés a nők pajzsán hogy ők nem képesek úgy összetartani mint a férfiak. Férfiak a közös érdekeik mentén tudnak együttműködni akkor is ha egyébként korrektül utálják egymást. Nőknek ez nem nagyon megy.

Másik nagy hátrány a nők számára hogy közöttük képességek tekintetében kisebb a szórás mint a férfiaknál. Az átlag ugyanaz mindkét nem esetében, de mivel a férfiak szélsőségesebbek, a kiemelkedően jó képességűek között nagyobb számban vannak. A kiemelkedően hülyék között is több a férfi de az marad az ő saját problémájuk, míg a jó képesség garantálja az érvényesülést és befolyást.

 120. Kot Marlboro — 2010-03-12 19:02 

@Jurij Kakarin: ezt annyira kell szó szerint venni, mint mondjuk a Belgától a Nemzeti hiphopot (remélem azért írtad, mert vágod az iróniát – amit írtál abból nem derült ki számomra egyértelműen)

 119. Valandil — 2010-03-11 15:08 

@molnibalage: Csak zárójelben. Nem akarok belevau, de nézd meg ki írta a kérdéses kommentet! Ha ismered a munkásságát, akkor tudod, hogy a féktelen cinizmus/szarkazmus/”gyűlölet” a mozgatórugója. 😀

Gyűlölöm is érte…

 118. molnibalage — 2010-03-10 11:25 

Igen, I.E-ről van szó, csak a gyors gépelés hátrányai. 🙂

Nem tett semmit, amit egy férfi? Egy szétesés határán levő országot örökölt, vallássi ellentétekkel. Mikor meghalt Európa lerősebb állama Anglia volt és egy olan birodalom alapjait tette le, amit csak a II.Vh végével ért véget. Ha ez szerinted semmi…

“Marie Curie valószínűleg egy jó feleség volt, aki sok mindent ellesett okosabb férjétől.”

Gratulálok mélyenszántó megjegyzésedhez. Tudod akkor még nem vették fel a hülye embereket egyetemre és nem dolgozott velük együtt Nobel díjas tudós, csak mert szerinted “ellesett” (itt röhögök egy nagyot) ezt-azt. A férje halála után is kapot Nobel díjat.

A feminizmusnak semmi köze ahhoz, hogy két nagy ember életművét is jószerivel leköpöd. Megáll az ész…

Minden bizonnyal maga utasítaná el a köré szervezett femininhájpot.

Mária Terézia pedig osztrák és magyar királynő volt, férje pedig német-római császár. Ez kb. olyan, mintha a férfi lenne a ház ura, a nő pedig a spájz és a gyerekszoba irányítója. Továbbá Ausztriából nem nagyon kellene példákat hozni, abból még semmi jó nem származott.

 117. Tamáshida — 2010-03-09 20:14 

Látom ez az egész a jó kedv irányába indult el. Én is leírok egy történetet. Az egyetemen az egyik tanárom mondta, hogy, vannak okos és vannak szép nők. De vannak okos és szép nők is – mondtuk mi. Azok már férfiak – válaszolta a tanárom…

 116. antigocsi — 2010-03-09 19:50 

egyébként még annyi, hogy a bejegyzés elején lévő romantikus festmény nagyon tetszik, ahogy jön a medve (aminek a leterítéséhez kőkorszaki fegyverekkel több vadász is kellett), és a pasi lazán nyilaz, miközben a gyereke épp a lábánál játszik, az anya pedig ahelyett, hogy a gyereket kézbe kapva azonnal elrohanna vele, a kis OBI-s kalapácsával indul, hogy még plusszban fejbekalapálja a medvét. Eközben egy öregember mindezt hasonló lelki nyugalommal szemléli (a jelek szerint az előre haladott agyérelmeszesedés nem csak jelen korunk öregjeit sújtotta)

 115. antigocsi — 2010-03-09 19:46 

nekünk töri szakon tényként tanították, hogy kezdetben matriarchális társadalom volt jellemző, és aztán lett patriarchális, de ezt nem valami nagy történelem előtti háborúra, vagy a férfiak lázadására vagy egyéb hasonló dolgokra vezették vissza, hanem a gazdálkodás létrejöttére és a társadalom megváltozására. A földművelés megjelenéséig két vadászat között heteken át a nők által gyűjtött növényi táplálék jelentette a törzs megélhetését, míg a levadászott állatok húsa inkább csak valamiféle extrát jelentett ezen felül. Emellett ugye a törzs fennmaradását a nők által szült gyerekek jelentették, de pár ezer évvel ezelőttig a törzsön belül nem volt monogámia vagy konkrét párkapcsolatok, így ha született egy gyerek, csupán az anya volt fix, az apa bárki lehetett. Így amikor az első magántulajdon megjelent, az is nőágon öröklődött, hiszen az apa személye bizonytalan volt, és ez is a nők tekintélyét növelte. Viszont idővel kialakult a monogám párkapcsolat, maikor már az apa személye is fixnek volt mondható, illetve az addig gyakorlatilag folyamatos “udvarlás” is megszűnt, hiszen nem kellett a nőket folyamatosan meghódítani, hanem elég volt a párkapcsolat első szakaszában, csupán az elköteleződésig. Így a monogám párkapcsolatok kialakulása a matriarchátus egyik alapelemét lőtte ki, aztán a földművelés elterjedésével a férfi fizikai ereje is meghatározó lett, hiszen már a mindennapi betevő megtermeléséhez is szükség volt rá. Így fokozatosan váltotta fel a matriarchátust a patriarchátus, és csak a korábbi fejlettségi szinten élő, vadász-halász népek közt maradt fenn a korábbi forma, ahol még a régi szerepek maradhattak meg a régi viszonyok között. Jelen korunkban viszont, amikor a nők ugyanúgy családfenntartók, mint a férfiak, és a monogám párkapcsolatok fokozatos háttérbe szorulása illetve megszűnése miatt (a házasságok több mint fele válással végződik, sokan eleve ne mis házasodnak, stb) a nők bármikor dobhatják az aktuális párjukat, ha az nem megfelelő, és választhatnak újat, tehát az “udvarlás” is folyamatossá válik, ami a pasik számára azt jelenti, hogy engedniük kell az indokolatlan előnyeikből, és ez is az egyenlőség felé hat.

 114. cirmi001 — 2010-03-09 16:38 

Az a baj, hogy a sztereotípiák mindkét nembe beleivódtak, mert évszázadok óta ezekre nevelik őket, mintha nem lenne kitörési lehetőség, örök verseny van, ami értelmetlen. Lehet rám köpködni, hogy csak a vördpíszt fújom, sem az nem ép, aki a férfiakat nézi le, sem az, aki a nőket. Az egész egy birtoklási vágy által táplált baromság.

 113. Lobra — 2010-03-09 16:16 

@bioLarzen: Persze, hogy mindenki érti, miről van szó. Tudom tapasztalatból, hogy meghonosodott sablonok ellen harcolni hiábavaló dolog – de ANNYIRA jó a szőrszálat hasogatni! 🙂

 112. Gudea enszi — 2010-03-09 16:08 

“A kőkorszaki Európában egy igen békés, szelíd, és kizárólag nők által vezetett társadalmi modell volt az uralkodó, amely a tagok teljes egyenlőségét, a toleranciát és a szolidaritást helyezte előtérbe.”

Ha kizárólag a nők vezettek, akkor hol volt itt a teljes egyenlőség? Hacsak nem…

Igen, tudom már! A férfiak azt hazudták (nahát!) a nőknek, hogy matriarchátus van, a nők pedig sokadjára is hittek (jééé!) a férfiaknak.

 111. bioLarzen — 2010-03-09 15:58 

@Lobra: Ettől függetlenül sztem mindenki érti, mit jelöl ez a – mégha esetleg nem is pontos – kifejezés: tudatosan más történésekről számolnak be, illetve azt másképp magyarázzák, más összefüggésben tálalják, mint ahogy az a kutatások eredményei szerint volt.

Példa: Napóleon Selassié tökön rúgta Habsburg Kheopszot, mert az elszerette a nőjét. Ha, mindennek tudatában úgy tálalom az esetet, hogy Habsburg Kheopsz tökön rúgta Napóleon Selassiét, akkor történelmet hamisítok, hiszen SZÁNDÉKOSAN mást állítok, mint amit az általam elfogadott adatok szerint kéne. Így OK?

bio

 110. bioLarzen — 2010-03-09 15:52 

@Gudea enszi:

“Továbbá Ausztriából nem nagyon kellene példákat hozni, abból még semmi jó nem származott. 🙂 ”

És a linzer? És Falco??? És Schwarzenegger????? 😀 😀 😀

bio

 109. bioLarzen — 2010-03-09 15:47 

@franta:

“Hát ahogy a művelt francia(férfi) mondja: “Cherchez la femme”.”

Ezt nem a MÉH jelszava? Keresd a fémet? 🙂

bio

 108. Lobra — 2010-03-09 15:44 

A poszt beharangozójában olvasható a “meghamisítják a történelmet” sablon. Ha valaki logikusan belegondol: vajon lehet-e hamisítani magát a történelmet? Nem, hiszen az része az objektív (ebben az esetben múltbéli) valóságnak, és mint ilyent, ismerni sem lehet. Ergo: a történelemmel foglalkozó összes leírás eleve hamis, mert szükségszerűen kiemel egyes részeket és elhallgat másokat, nem is tehet mást.

 107. bioLarzen — 2010-03-09 15:44 

@ősirománszokás: Mondom, gyakran előfordul, hogy az ajánlott szóra kevesebb – nem egyszer nulla – találatot ad ki a gugli, mint az eredetire, úgyhogy lehet, hog elvilg így kéne működnie, gyakorlatilag ezt nem mindig így teszi 🙂

Mondjuk, azt is megcsinálta nem egyszer, hog rákerestem, mondjuk, 3 szóra, de nem adott ki megfelelő találatot, ezért a három szü egyikét elvettem, mire KEVESEBB találatot adott, mint előtte. Vagyis, olyan oldalt, amiben X és Y szó is megtalálható volt, kevesebbet talált, mint olyat, amiben X, Y és Z szó is… Érdekes… 🙂

bio

 106. bioLarzen — 2010-03-09 15:37 

@bioLarzen: Erratum: kubnélküli = klubnélküli.

bio

 105. bioLarzen — 2010-03-09 15:37 

@Villy: “Nekem a Google nem ajánlj meg mást, simán “ismeri”. ” Érdekesen működik a gugli ajánlója, nekem nem kevésszer előfordult, hogy arra, amit ajánlott, kevesebb találatot adott, mint amennyit arra, amit eredetileg kerestem… Látszik, hogy automatizált, mert nem egyszer teljes képtelenségeket ajánl – kedvencem erre haverom pár évvel ezelőtti találata volt, amikor is a “kubnélküli focisták” keresésre a “klórnélküli focisták” megoldást javasolta (amúgy nulla találattal – ami azóta már nem nulla, mert a dologból blogbejegyzés is lett) 😀

bio

 104. Licus — 2010-03-09 14:32 

Nem akarok ünneprontó lenni, de korábban a matriarchátust békés, kiegyensúlyozott rendszerként emlegettétek. Kérdezzétek meg azért az etológusokat, mit tesznek a falka nőstényei a rangsor miatti vetélkedés során:( Vagy olvassatok bele a világirodalomba – bárhol. A nők uralma sem mentes (véres belső) konfliktusoktól, áskálódástól. De talán tényleg kevésbé hajlanak külső hadjáratokra… inkább óvjuk a meglevőt.

A Spektrumon? volt egy film a Kínában fennmaradt anyajogú zárványról. Amilyen természetesen beengedik majd lapátra teszik a szeliden vigyorgó jámbor férfinépet! És a NEHEZEBB fizikai munka is a nők dolga! Nagyon rokonszenves népség, de azért ez se kéne. Éljen az arany középút!

 103. Gudea enszi — 2010-03-09 14:02 

@molnibalage:

Szerintem I. Erzsébet lesz az, de sajnos ő sem volt nagy uralkodó. Semmi olyat nem tett, amit 100 meg 1 férfiuralkodó ne tett volna.

Marie Curie valószínűleg egy jó feleség volt, aki sok mindent ellesett okosabb férjétől. Minden bizonnyal maga utasítaná el a köré szervezett femininhájpot.

Mária Terézia pedig osztrák és magyar királynő volt, férje pedig német-római császár. Ez kb. olyan, mintha a férfi lenne a ház ura, a nő pedig a spájz és a gyerekszoba irányítója. Továbbá Ausztriából nem nagyon kellene példákat hozni, abból még semmi jó nem származott. 🙂

 102. vén betyár — 2010-03-09 13:54 

@Licus: Most jöttem rá, hogy miéért nem kaptam tegnap este vacsorát /sem/!

 101. Licus — 2010-03-09 13:28 

@vén betyár: Azér csak légy óvatos, hátha épp a nejed irogat itt Licus álnéven:) tudod milyen körmönfont az asszonynép!

 100. RussoSS (törölt) — 2010-03-09 12:50 

@Kurtz ezredes: Na ez a komment üt és mennyire igaz..

 99. Kurtz ezredes — 2010-03-09 11:52 

Tiboru nagyon köszönjük a litván doktornő gondolatait. A tökös férfiak fegyvert eszkábálnak, a töketlenek pedig vénuszokat.

 98. dzsugasvili — 2010-03-08 23:32 

Jó kis írás, érdekes volt. Először nem értettem, mi lenne az összeesküvés, de ez az évtízezredekkel ezelőtti matriarchátus ötlet határozottoan érdekes volt. Bár az indoeurópaiak tudtommal csak olyan 4-5 ezer éve lakhatnak itt, ehhez képest a női vezetésű társadalomnak se kell több tízezer évvel ezelőttinek lennie.

A guglis keresésnél meg én is a “matriarchy” szót tudom ajánlani.

Ez a téma már elég régi volt. Lassan sorra kerülhet az általam ajánlott előző emberiség témaköre is…

 97. paranoid T.R. marcipan — 2010-03-08 23:20 

érdekes, h a kommentek nagy része a fizetésről szól, az elő sem került, h matriarchátusban mondjuk az anyai leszármazást tartották számon. nem azt jelenti, h egy jól szervezett politikai közösségben a nők elnyomták a férfiakat.

afrikában pl van olyan törzs (lehet persze több is), ahol ha a nőnek elege van férjéből, és gyereket is szült neki, akkor a férj minden vagyonával egyetemben cuccolhat haza a mamához. ez kb úgy működik mint nálunk, csak bíróság nélkül:)

 96. Lilac — 2010-03-08 22:59 

Nőnap alkalmából az ITUC (International Trade Union Confederation) kiadott egy tanulmányt, hogy átlagosan (40 országot vizsgáltak) az anyák 68%-át, a gyermektelen nők 74%-át keresik egy azonos poszton dolgozó férfinak.

Ami viszont a legdurvább, hogy például Franciaországban (!) is bevett szokás a nőket (illegális) terhességi tesztre küldeni, mielőtt alkalmazzák őket.

tempsreel.nouvelobs.com/actualites/economie/politique_eco/20100308.OBS9068/les_femmes_gagnent_toujours_moins_que_les_hommes.html

A matriarchátus témához. Az, hogy név szerint fel tudunk sorolni ellenpéldákat a patriarchátusra, pont azt bizonyítja, hogy elég kevés van belőlük…most is kiemelték, hogy Kathryn Bigelow első női rendező, aki Oscart kap-a nőket mindig külön kiemelik, mintha csodaszámba menne, hogy elérnek valamit, hogy legyőzhetik a férfiakat. Nagyon kevés a női állami vezető (USA, EU, Japán, Oroszország stb.), mekkora fehajtás volt Hillary Clinton körül (Sarah Palin körül is, de ott másért…:D). Mindig mindenki azzal jön, hogy a nők nem lehetnek jó vezetők úgy, hogy nőiesek maradjanak. Ez igaz is. Mert férfiakat csak férfiasan lehet irányítani…mármint formális módon 😛

 95. tiboru — 2010-03-08 22:45 

@sarasvati:

Hej, régi hősi idők…

 94. tiboru — 2010-03-08 22:44 

@Mademoiselle:

@sarasvati:

Okos nőket mindig külön öröm köszönteni.

Köszöntelek tehát titeket 🙂

 93. sarasvati — 2010-03-08 21:23 

@Mademoiselle:

egyet kell értsek:)

 92. Mademoiselle — 2010-03-08 20:12 

Én – úgy is, mint nő – meggyőződéssel vallom, hogy az egyetlen nőellenes világösszeesküvés ami létezik, az a feminizmus 🙂

 91. franta — 2010-03-08 19:19 

Hát ahogy a művelt francia(férfi) mondja: “Cherchez la femme”. Hm… Pl. kicsoda is egyengette Bonaparte tábornok útját? És biztos van még jó pár történelmi példa.

 90. capture3 — 2010-03-08 18:38 

amikor lattam ahogyan a fiam megszeuletett… illetve ahogyan nevelekedett, nevelkedik most is az anyjahoz “kotve”…; akkor veszitettem el utolso, maradek feri-felsobbrendusegemet.

Mindig is masodhegedusok maradunk. Tunjon barhogyan.

 89. sarasvati — 2010-03-08 17:05 

@tiboru:

:))))

nincs erőm releválni, maradt az örömködés:)

a subbás belezőkarmoló után csak felfelé vihet az út:))))

 88. tiboru — 2010-03-08 17:02 

@sarasvati:

No, már vártam a fídbekket 🙂

 87. sarasvati — 2010-03-08 16:51 

meghatódtam…említvén egy blogban. király:))

 86. tiboru — 2010-03-08 16:33 

@ősirománszokás:

Konteókban nem ismerünk tréfát!

 85. tiboru — 2010-03-08 16:31 

@DRH:

Semmi probléma, várlak máskor is!

 84. ősirománszokás — 2010-03-08 16:15 

A google-es keresés felteszem azért ajánlja a “patriarchate” -et a “matriarchate” helyett mert előbbire sokkal több találat/link mutat, ami főleg az ortodox vallási vezetők elnevezése miatt lehet. Ha pl. simán matriarchy-t írsz be nincs hasonló javaslat. De gondolom ezt úgyis csak viccnek szántad.

 83. Augustin — 2010-03-08 16:12 

@Lukréciamia:

Az nagyon durva!!! És én kinézem Karinthyból, hogy teljesen komolyan gondolja.

 82. Gloria Mundi — 2010-03-08 15:54 

@DRH: Sztem a szobrocskák a legkevésbé érdekes tárgyi bizonyítékok ebben a sztoriban. Egy patriarchális társadalomban is tisztelnek nőisteneket, abban is fontos a termékenység. Még a rómaiak idejében is voltak az ősi Nagy Anya (Magna Mater) rítusát ünneplő ceremóniák. A mítoszok vallástörténeti elemzése sokkal fontosabb ebből a szempontból.

 81. Thaddeus Griffin — 2010-03-08 15:45 

Minden sikeres nő mögött… egy nagy halom mosatlan,szennyes van 🙂

De viccet félretéve, minden kedves Hölgynek boldog Nőnapot! 🙂

 80. Gloria Mundi — 2010-03-08 15:33 

@ikri: OK, mint minden, ez is általánosítás. De miért pont a háztartás vezetésére kéne már készen állnia egy nőnek? Egyébként nem olyan nagy truváj az, ha nem egyedül kell csinálni (háztartást pasik is vezetnek, agglegényként, akkor persze egyedül se nagy truváj). Ha viszont mindenki más azt várja otthon, h az ún. háziasszony kiszolgálja, akkor embertelen feladat.

 79. DRH — 2010-03-08 15:17 

@tiboru: eh, akinek nem inge, ne ragadja magához, nem?

távol álljon tölem a rosszindulatú kritika, csak sokszor úgy gondolom, hogy a szinvonalas írások mindig bizonyos kvalitásokkal rendelkezzenek…

Üdv

 78. DRH — 2010-03-08 15:14 

Bocs, de ez a tárgyi bizonyítékok az ásatások kapcsán jutott eszembe…

Most akkor száz év múlva a digitális temetöböl elörégészkedünk nagyon sok meztelencsajképet, akkor az azt jelenti, hogy most matriarchális társadalomban élünk?

 77. tiboru — 2010-03-08 15:12 

@DRH:

Hm, az én nyelvérzékem annyira nem tiltakozik. Kétségtelen, hogy öszvér-megoldás (az általad említett két szófordulatból), de szerintem nem sántít.

A nőkhöz szerintem jobban illik a “magához kaparint”, mint a “magához ragad”. Nem olyan erőszakos és van benne egy kis játékosság is.

Szerintem. Úgyhogy ez marad 🙂

És persze köszönöm a hozzászólást.

 76. DRH — 2010-03-08 15:04 

Üdv.

OFF

“magukhoz kaparintották a Hatalmat és egy kiválóan működő rendszert hoztak létre, amely hosszú időn keresztül fennmaradt.”

Magukhoz ragadták a hatalmat VAGY megkaparintották a hatalmat.

Ez a “magukhoz kaparintották a hatalmat” stilisztikailag nagyon sántít.

ON

 75. tiboru — 2010-03-08 15:01 

@bioLarzen:

Igazad van, máris javítom, köszönöm.

 74. Villy — 2010-03-08 14:52 

Nekem a Google nem ajánlj meg mást, simán “ismeri”.

 73. MuellR — 2010-03-08 14:27 

1. A konteo mértékegysége az összeesküvés/négyzetméter, melyet a bloggazda tiszteletére T-vel jelölünk!

2. Lehet valami ebben az egész nősdiben. Elvégre csak ők rendelkeznek azokkal a khm. “dolgokkal”, melyekre a férfiak vágynak. Ezzel képesek akaratgyenge férfiakat irányítani. Innen meg csak 1 lépés a világuralom.

 72. bioLarzen — 2010-03-08 14:23 

Tiboru,

bocs, nem a “szokásos” blogos helyesírásos kukacoskodás, de: a “The Myth of Matriarchal Prehistory” magyar fordítása teáltalad megadott “A matriarchális történelem előtti idők mítosza” helyett a “A történelem előtti matriarchális idők mítosza” szórendben jobb lenne, mert a te verziód sztem félreérthető – mintha a “matriarchális társadalom” előtti időkre vonatkozna, a cím pedig a “normásil/ismert” történelem előtti matriarchális időkre utal.

Tleg bocs a közbeszólásért, csak tudom, hogy te is szereted a tényeket pontosan visszaadni.

Amúgy nem értem a posztot – hát nem nyilvánvaló és közismert, hogy a mai napig mindent a nők irányítanak – leginkább a férfiakat? 😀

Boldog nőnapot minden érintettnek!

bio

 71. ikri — 2010-03-08 14:19 

@Gloria Mundi: nem rád értettem, hanem azokra akik még harminc évesen is képesek kiverni a hisztit, ha valamit nem kapnak meg.

Emlékszem, azelőtt a nők-lányok többsége milyen büszke volt arra, hogy 18 évesen már gyakorlatilag készen állnak egy háztartás vezetésére (nem kis feladat!), a mostani nők meg még 25 felett is úgy viselkednek, mint valami hercegkisasszonyok.

 70. Gloria Mundi — 2010-03-08 14:07 

@ikri: Én biztos nem vagyok már fiatal, mert nem kényeztettek el 🙂

 69. ikri — 2010-03-08 13:46 

@Gloria Mundi: akkor viszont már sejtésem sincs, hogy a mai fiatal nők hol lettek ennyire elkényeztetve felnőttkorukra, lol.

🙂

 68. Rammjaeger83 — 2010-03-08 13:39 

OFF

Én is készültem ám nőnapi cikkel:

katpol.blog.hu/2010/03/08/sztalin_repulo_amazonjai

ON

 67. Gloria Mundi — 2010-03-08 13:11 

@ikri: Persze. De hidd el, h minden gyakorló anya tudja, a fiúk érzékenyebbek. Nem csak a verbális kommunikációs képességük fejlődik lassabban. Ezzel együtt imádjuk őket. 🙂

 66. blacklord — 2010-03-08 13:06 

Jó írás, a zárópoén meg különösen ütős!!

 65. ikri — 2010-03-08 12:56 

@Gloria Mundi: a fiú gyerekek lassabban fejlődnek a lányoknál ez tény, de ez nem a hiszti meg a követelőzés miatt van.

A lányok (nők) verbálisan sokkal jobb adottságokkal rendelkeznek, mint a férfiak, s az érzékszerveik is jobban, nem csoda hát ha 6 éves kor előtt óriási előnyben vannak a fiúkhoz képest, akik viszont inkább térmértani és mechanikai problémák megoldásában jeleskednek, ami viszont egy későbbi életszakaszban kifejlődő tulajdonság.

Jó példa erre az a sok híres mérnök és tudós, akik szinte retardált ütemben fejlődtek gyerekkorukban, aztán mégis korszakokat indítottak el az emberiség történetében. (James Watt, Edison, Einstein, Picasso; csak hogy néhány ilyen visszamaradott embert említsek meg)

 64. Gloria Mundi — 2010-03-08 12:45 

Nem tudom végigolvasni az összes kommentet, de sztem itt most nem a kereseti viszonyokról kéne vitázni. Se nem arról, h mennyire agresszívek a nők. Nem kevésbé, mint a ffiak, csak másképp.

A matriarchátus viszont, úgy tudom, tudományos tény, a vallástörténet mindenképp számol vele, és ha görög mítoszok, akkor Robert Graves munkássága megkerülhetetlen. Az olykor teljesen logikátlan cselekményszövésre nagyon egységes magyarázatot szolgáltat ez az elmélet.

A pasik nagy szerencséje az, h őket is mi neveljük, és a szívünkhöz nőnek, megsajnáljuk őket még kiskorukban, aztán egész életükben próbáljuk óvni őket. Nehogy már sérüljön az önbecsülésük … Ennek a nevében elég szépen képesek vagyunk magunk alatt vágni a fát. A fiúgyerekek érzékenyebbek, lassabban fejlődnek, sok a baj velük, hát kivívják a nagyobb figyelmet. Oszt a fejünkre nőnek. A lányok meg úgyis olyan talpraesettek meg teherbíróak.

Na, 2 teremtéskoronája sikítozik itt nekem közben, a nagyobb a kicsit terrorizálja, hát innen nézve erről szól a történet … 🙂

 63. paranoid T.R. marcipan — 2010-03-08 12:41 

@oriza triznyák: ugyan. a barátaid sose fognak erőszakos törtető picsának gondolni, és tudják, h nem fekszel le a főnököddel (legalábbis nem az előléptetés miatt:D). őszintén, ki nem szarja le az idegenek véleményét? jön itt mindenki az egyenrangúsággal, aztán az meg nem tetszik, ha tényleg ugyanazt várják.

 62. Jurij Kakarin — 2010-03-08 12:41 

Hogy lehet, hogy senki sem hallott Esther Vilar Az idomított férfi című könyvéről?

Ő aztán megmondja a tuttit, csak a buta nők szerint irányítják a férfiak a világot. Mert valójában továbbra is a nők kavarják a tuttit hátulról. Tessék csak tanulmányozni…

Íme a könyv magyar linkje: http://www.inf.unideb.hu/~fattila/private/dokumentumok/Vilar.pdf

Íme maga a szerző:

en.wikipedia.org/wiki/Esther_Vilar

 61. oriza triznyák — 2010-03-08 12:27 

Ó igen, mert a nő csak a háttérből irányíthat…

Kivagyok attól, hogy ha egy nő nem akar élete végéig szövőnő, titkárnő vagy htb lenni, és össze is jön neki a karrier, akkor az már törtető erőszakos p.csa, esetleg rögtön az merül fel vele kapcsolatban, hogy hányszor vágta magát hanyatt az előrelépésért.

És nagyon nem vagyok feminista, de valljuk be, ez a mai napig így működik, 21. század ide vagy oda.

 60. Szelid sunmalac-Elmeny designer — 2010-03-08 11:53 

Igen. Latszatra a ferfiak iranyitanak. De a nok megtartottak es tartjak es tartani fogjak a “szurke eminancias” szerepet es ezzel minden ferfi tisztaban is van. Oket a nok iranytjak. Igy vagy ugy, fondorlattal, armannyal, szerelemmel, de akkor is.

 59. zselena — 2010-03-08 11:33 

azabaj h még mindig ez a téma… ki az uralkodó-ho-ho!.. egyébként ilyen államHÁZTARTÁSI hiánytól minden épeszű, családja életét szervező-megteremtő nő elszégyellné magát…

 58. VulpesVulpes — 2010-03-08 11:33 

a nők hatalomgyakorlásának egyetlen jól bevált eszköze van, lásd lüszisztraté =)

 57. paranoid T.R. marcipan — 2010-03-08 11:22 

ha lehetne szavazni, akkor én azt az opciót választanám, h a feministák vibrátort, a hímsoviniszták gipszet, én pedig egy Föld körüli utazást kapjak.

a világot pedig természetesen mi irányítjuk:)

 56. Dr. No — 2010-03-08 11:06 

Bocs, tetvészkedett a blogmotor.

 55. Dr. No — 2010-03-08 11:06 

Szátlint egyszer megkérdezték, érez-e lelkiismeretfurdalást tettei miatt, mire kijelentette: – Hatszáz év múlva újra matriarchátus lesz, amelyben természetesen minden férfi politikust bűnösnek fognak tekinteni.

Ennyit erről.

 54. Dr. No — 2010-03-08 11:04 

Egy alkalommal, amikor Sztálint kérdőre vonták, hogyt tetteivel kapcsolatban érez-e lelkiismeretfurdalást, közölte: – Hatszáz év múlva úgis újra matriarchátus lesz, és akkor természetesen minden férfi politikust bűnösnek fognak tekinteni.

Ennyit erről.

 53. tiboru — 2010-03-08 11:03 

@kalloskrisz:

Köszi, megfontolom.

 52. kalloskrisz — 2010-03-08 11:00 

Tiboru!

Lehet adni témajavaslatokat?

Mert ha igen: ebola vírus eredete, 2009. májusi Air France katasztrófa.

Ha nem bocs. Az ebola egy nagyon érdekes téma, már olvasgattam róla sokat, nagyon tudom ajánlani!!!

 51. Zabalint — 2010-03-08 10:59 

Csak csatlakozni tudok azokhoz a véleményekhez, hogy szinte mindig is nőuralom volt, és pont azokban a társadalmakban volt ez a legerősebb, ahol látszólag férfiuralom volt. Sok-sok háttérből irányító uralkodóné bizonyítja ezt. A mai fogyasztói társadalom pedig a nőknek és nők által vásárolt dolgok, valamint a nőkért való küzdelem összeomlana, mivel mi férfiak nagyon jól meglennénk csak a szükséges dolgokkal is.

Igazából az utóbbi időszak azért nem jó, mert a nők a felszínen egyenjogúakká váltak, míg azok a dolgok megmaradtak, hogy pl. a férfinak illik megvennie a nő számára ezt-azt, előre kell engednie, stb. Hiába van az, hogy még mindig 17.5 százalékkal többet keresnek a nők, attól még a fogyasztási oldalon nem valószínű hogy a férfiak költenének többet. És ez a változás, ami kb 100 éve kezdődött és még mindig tart, senkinek nem jó, nem jó a férfinak, mert esetenként jóval keményebb, diktatórikusabb főnökökre talál nők személyében, nem jó a nőnek, mert csak a karrierjével törődik és emellett még mindig ott az elvárás az otthoni munkával, és nem jó a gyereknek ha egyáltalán megszületik, mert a szülők nem foglalkoznak vele.

 50. ivrilider — 2010-03-08 10:59 

Cynthia Ellerrel értek egyet, ez egyértelműen így van: önigazoló mítosz.

 49. molnibalage — 2010-03-08 10:58 

@szürke_tag: Aha. Akkor pár remek ellenpélda.

II. Erzsébet, a történelem egyik lenagyobb uralkodója volt.

Maire Curie? Nélküle kicsit később lett volna atomenergia.

Magyar viszonylatban ott van Mári Terézia.

Soroljam még a példákat, vagy ennyi elég?

 48. molnibalage — 2010-03-08 10:52 

@ikri: Most kicsit szemét leszek. Az örömlányok órabére elég jó. 🙂

 47. ikri — 2010-03-08 10:38 

@tistedur: nehéz ezt így megmondani.

Én úgy látom, hogy inkább az életkorban figyelhető meg erős diszkrimináció: mialatt egy 45 éves, kiváló szakmai múlttal rendelkező nő szinte már esélytelen a munkaerő piacon, addig mondjuk a fővárosban — akár NULLA szakmai renoméval is–, egy huszonéveske még válogathat is az ajánlatok között.

 46. OmegA404 (törölt) — 2010-03-08 10:38 

Kibaszottul unalmas ez a férfi női témázás.

 45. tistedur — 2010-03-08 10:33 

@Rich.mond: meg vannak olyan munkahelyek, ahol nem dől a lé, de tele vannak női munkaerővel, mert monotóniatűrés kell hozzá 🙂 hány férfi vágyik kábel-összeszerelésre normában, két műszakban, betanított munkában gyakorlatilag minimálbérért? 🙂

 44. sarius — 2010-03-08 10:25 

A magyar bírói karban kábé 80-20 a nők-férfiak aránya, az ügyészeknél fordított.

 43. Zzoorroo — 2010-03-08 10:23 

@Bölcs Ész:

Hála neked hogy itt vagy és emeled a kommentek kétségbeejtően alacsony, magazinszerű színvonalát.

 42. Rich.mond — 2010-03-08 10:23 

@tistedur: Mondjuk a feministák sem olajfúró-telepi munkások, bányászok, halászok, traktorosok, stb akartak lenni, hanem topmenedzserek.

Én a pü-i szférában dolgozom, és elképesztően felülreprezentáltak a nők.És nem csak a titkárnői fronton.

Magyarán:vannak azért oylan munkahelyek is, ahol nem “dől a lóvé”, mégis teli van férfi munkásokkal, mert jellemzően nagy fizikai igénybevételt kíván.

 41. tiboru — 2010-03-08 10:18 

@clfo:

Lehet, Fox húgát hozták vissza, csak elromlott a navigációs berendezésük 🙂

 40. Bölcs Ész — 2010-03-08 10:18 

magazinműveltek puffogtatják az ócska közhelyeiket. : ]

 39. clfo — 2010-03-08 10:12 

@zéka: Igaza van Tibo, hívd fel Foxot, sztem már a becsapódás idején kint volt a terepen, Dana már boncolta is az egyik zöldet :)))))))

 38. tistedur — 2010-03-08 10:09 

@ikri: viszont több férfi dolgozik mint nő 🙂 és ha a szellemi foglalkozású nők fizetése olyan magas lenne, akkor nem találnál annyi tanárnőt, szociális munkást, óvónőt, védőnőt, diplomás ápolónőt, tanítónőt stb. ezeken a jól fizető pályákon tobzódnának a férfiak 🙂

 37. zéka — 2010-03-08 10:06 

@tiboru: ezért kell sokat telefonálnod, és megmutatnod a becsapodás helyét (amit kurvára nem hiszek el, hogy nem lehet megtalálni helikopterrel, vagy műholddal), interjúkiat készítenio, kőzetelemzést csinálni és így tovább:D:D:D:D:D Egyszerű meló:D:D:D:D:D:D:D:D

 36. zéka — 2010-03-08 09:59 

@kalamar: na ez nekem is eszembejutott, hogy az milyen dolog, hogy valami olyasmiről regélnek, amit módszeresen kiírtottak…mégis mire alapozzák ha minden eltűnt?:D:D:D:D

Ez olyan mint a “hallottam ezekről, mindenkit megölnek, senkit nem hagynak életben…”

Akkor te ezt honnan tudod?:D:D:D:D

 35. tiboru — 2010-03-08 09:58 

@zéka:

A Tunguzkaposzthoz képest elég kevés új verziót tudnánk felsorakoztatni…

 34. mezítlábasfellebbezés — 2010-03-08 09:57 

Én is ajánlanék egy könyvet a témához: Karinthy Frigyes: Capillária

 33. zéka — 2010-03-08 09:56 

@Augustin: nem a női kifakadásokról meg hisztikről beszéltem, hanem a valódi agresszivitásra, ésmanipulálásra. Nézzétek csak meg, hogy az óokori világban hányan női szónok volt? Stratéga? Hóhér? Kínzóember?

NEm vagyok férfiellenes, csak szerintem sok tény ezt igazolja.

 32. kalamar — 2010-03-08 09:55 

Azért ez gyönyörű, minden konteo elmélet kell hogy tartalmazzon ilyesmit: “a minószi uralkodók nyolcvan-kilencven százaléka nőnemű volt, de a később mindent elsöprő férfi-összeesküvés eltörölte ezeknek a nyomait.”

Értjük ugye? Az, hogy nincs bizonyíték az elmélet mellett, a legnagyobb bizonyíték amellett, hogy igaz! Az ilyenekkel biztos ki lehet akasztani a (nyilván patriarchális) tudóstársadalmat.

 31. Augustin — 2010-03-08 09:53 

@zéka:

“Elsősorban a férfiak talán azért vehették át a hatalmat, mert a férfiak természetükből fakadóan agresszívebbek.”

Hááát… erről nem vagyok meggyőződve.

 30. clfo — 2010-03-08 09:48 

@gézukácska:

OFF

Ez még mindig nem ad arra magyarázatot, hogy miért állt a robbanás helyszínén 4 nap után is egy rakat tűzoltó, katona…

Bár sztem ott legkésőbb vasárnap hajnalban már nem volt semmi, felporszívóztak tóték mindent, amit lehetett, aztán vitték a laborba 🙂

OFF

 29. szürke_tag — 2010-03-08 09:45 

Mert a nők aztán sok jót adtak az emberiségnek? Természetesen szükség van rájuk, sőt nélkülük mi sem lennénk. De baj mindig csak akkor volt a földön ha a nők elkezdtek valamit csinálni, abban nem volt köszönet. Igaz minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. Csakhogy ez azért van mert a férfit inspirálja a nő. Nem vagyok nő ellenes, sőt szeretem őket, de a túlzottan határozott, uralkodni akaró nő számomra selejt termék. Csak kárt okoz és az emberiség kerékkötői.

 28. zéka — 2010-03-08 09:41 

Elsősorban a férfiak talán azért vehették át a hatalmat, mert a férfiak természetükből fakadóan agresszívebbek. Ez általában fizikálisan mutatkozik meg, de nagyon sok esetben az akaratukat is sokkal markánsabban erőltetik rá másokra.

Azt elég baromságnak tartom, hogy ezeket a szobrokat a nők készítették saját elégedetlenségük miatt. Azért az ősközösségek társadalma az nem olyan volt mint a mai társadalom, sokkal több volt a változó. Nem mindig volt kaja, sőt sokszor nem volt, sokat éheztek az őseink, valószínűleg emiatt és az egyre nagyobb törzseknek köszönhető az állatok háziasítása, és a földművelés.

A női istenségek szoborként való ábrázolását teljesen reálisnak tartom. Gondoljunk csak bele, az őseink sokkal egyszerűbben és logikusabban gondolkodtak, és ez megmutatkozott a spirituális gondolkodásukban is. Látták, hogy a nők szülnek, kijön belőlük egy új élet, ezért az istent, aki a világot teremtette ugyanolyan nőként képzelhették el, az, hogy éppen kigyófeje volt, vagy tojásokon kotlott az már részletkérdés.

Egy női istenség neve a mai napig fennmaradt, aki a természetet teremtette, őt úgy hívják, hogy Gaia (ejtsd:Gálya)

<témaajánlat>

Tényleg jó lenne a tűzgolyóról egy konteó:D:D:D:D

</témaajánlat>

 27. ikri — 2010-03-08 09:34 

@tistedur: Mert jóval magasabb a szellemi beosztásban dolgozó nők aránya, mint a férfiaké, egyedül a mérnöki pálya az, ahol nem.

 26. vén betyár — 2010-03-08 09:34 

@Licus: Bármelyik nős férfi elmesélhetné, ha merné, hogy kire osztották a másodosztályú ember szerepét.

A nőtlenek és elváltak még bíznak és küzdenek.

A társadalmi alávetettség csak a látszat, nézzünk körül a valóságban, otthon is.

Azért szeretjük őket, sőt, élni sem tudunk nélkülük!

 25. ikri — 2010-03-08 09:32 

@tistedur: mert jóval magasabb a szellemi beosztásban dolgozó nők aránya, mint a férfiaké, egyedül a mérnöki pálya az, ahol nem.

 24. A Lesből Támadó Ruhaszárítókötél — 2010-03-08 09:31 

A matriarchális társadalom egyfajta történelmi/gazdasági szükségszerűség volt ott, ahol az anya biztos, de az apa személye legalábbis vitatható volt. Így lehetett örökölni…

Amúgy meg minden sikeres férfi mögött áll egy nő – aki miatt a férfi inkább házon kívül keresi a kihívást, mert ott van esélye! 🙂

 23. radiris — 2010-03-08 09:29 

 22. kukatr — 2010-03-08 09:29 

@ikri: ebben a nagyátlagban benne vannak a munkanélküliek is?

 21. tistedur — 2010-03-08 09:24 

@ikri: ha a takarítónők és a sztárjogászok órabérét hasonlítanám össze, nem csak 16% lenne a különbség. béreket csak hasonló beosztáson belül érdemes összehasonlítani, ha hasonló beosztáson belül ekkora különbség van, akkor miért gondolod, hogy a nők tényleges keresete meghaladja a férfiakét?

 20. Valandil — 2010-03-08 09:19 

@SakiCitizen: Neeem. Nem a pénz, nem a politika, és nem is a pia. Viszont van még p-betűs szó… 😀

 19. ikri — 2010-03-08 09:18 

@tistedur:

Izé.

A tanulmány a szokásos “hasonló beosztáson” belüli keresetkülönbségeket taglalja, de azt már nem, hogy a legalacsonyabb beosztású munkakörökben (például nehéz fizikai munka) gyakorlatilag már nem is dolgoznak nők. (vagy csak nagyon elvétve)

Ha a tényleges keresetekkel számolnánk -beosztástól függetlenül- hidd el, hogy nem lennének előnyben a férfiak.

 18. borgir — 2010-03-08 09:05 

A rituális emberáldozat az minden bizonnyal “teljes egyenlőség, tolerencia és szolidaritás”. Fura fogalmai vannak róla…

 17. Augustin — 2010-03-08 09:04 

@clfo:

“Az egész világot a nők uralják.”

Még jó! Ahogy Tiboru Sámsonos írásából is kitűnik,a nagy, erős férfiak megbízhatóan nőfüggők. Azok a nők, akik sikertelenek a férfiak befolyásolásában nekiállnak nőuralmi elméleteket gyártani meg ilyesmi.:D

 16. kzed — 2010-03-08 09:00 

Legkozelebb ajanlom a “matriarchy” kifejezest

 14. Kendan — 2010-03-08 08:59 

Csatlakozom ikri-hez, boldog nőnapot minden kedves hölgy olvasónak!

Ami a különbségeket, hátrányos megkülönböztetést illeti, az sajnos igenis létezik a fejlett nyugaton is. Sok munkahelyen azonos munkakörben kevesebbet keresnek a nők, és nehezebben helyezkednek el (mert biztos el megy majd szülni, inkább a férfit veszem fel még ha nem is tud annyit). Tény hogy keletre ez még durvább; ma reggel hallottam a rádióban egy kutatás eredményét, mely szerint a megkérdezett 24 ezer férfi negyede gondolja úgy hogy a nő helye otthon van, neveljen gyereket és vezessen házatartást. Ez a nagy átlag; a Távol-Keleten és Afrikában ez 50% felett van, és Oroszorzságbán, Közép-Ázsiában vagy épp Ukrajnában is meghaladja az egyharmados arányt.

 13. ikri — 2010-03-08 08:49 

@#szájbergyerek#: az a sokat hivatkozott kereseti különbség inkább Ázsiára jellemző (főleg Kínára és Indiára, de részben még a fejlett Japánra vagy Koreára is). S mivel ez egy több milliárdos populáció, így az egész világátlagot is csúnyán lehúzza.

Nem lennék meglepődve azonban, ha pusztán az európai átlagkeresetek vennénk figyelembe és kiderülne, a nők közel azonos (vagy talán már magasabb) jövedelemmel rendelkeznének, mint a férfiak.

Valamint végezetül, de nem utolsó sorban: Boldog Nőnapot minden kedves Hölgy olvasónak 🙂

 12. SakiCitizen — 2010-03-08 08:45 

Én pedig azt hittem a pénz uralja a világunkat. 😀

 11. kaminer — 2010-03-08 08:42 

Shulamit Shahar: A negyedik rend – Nők a középkorban

A középkori Európában azon nők, melyek nem képezték egy férfi tulajdonát (özvegy, apáca, stb.), élvezhettek és gyakorolhattak hatalmat birtokuk, vagyonuk, gyermekeik felett, köztiszteletnek örvendtek és bizonyos mértékig köztisztséget is vállalhattak.

Na ezek után mondja nekem valaki, hogy természetes evolúció eredménye az európai patriarchális társadalmi berendezkedés…

 9. ikri — 2010-03-08 08:39 

“…átvették az emberi társadalom kormányzását, bevezették az aszimmetrikus házasság intézményét (amelyben a férfinak csak másodosztályú szerep jutott),..”

Izé, ma már nem ez megy? 🙂

 8. tistedur — 2010-03-08 08:37 

@Rejtett Változós Elmélet: azt, hogy címlapon van a poszt 🙂

 7. Rejtett Változós Elmélet — 2010-03-08 08:29 

Jelenleg- tudtommal- egy olyan ősi vallás van, ahol az anya áll a központi helyen, az anya számít a vallási vonal egyetlen bizonyítékául és biztosítékául, családon belüli döntések, jóváhagyások is az ő kezében vannak. Maradéktalan összetartás jellemzi őket, mint csoport tökéletesen működnek, hatékonyak és dinamikusak.

Ragaszkodnak a többszáz éves tradícióikhoz, méghozzá mereven (!), mégis a modern világ legmeghatározóbb startégiai pontjait uralják. Média, pénzpiac, politika.

Mit árul ez el a kedves olvasóknak a jelen témára vonatkozóan?

 6. #szájbergyerek# — 2010-03-08 08:17 

Szerintem eddig sem a férfiak “uralkodtak”.

“nem kezdjük el sorolni a bérek közötti különbségeket, a vezető beosztásokban ülők ivararányát, és azt sem piszkáljuk meg, hogy – legalábbis kromoszómáikat tekintve – a kivételesen magasra jutott nők mennyire voltak valójában azok.”

Pedig meg kellene piszkálni, mert akkor látnánk mennyire “elnyomottak”.

 5. clfo — 2010-03-08 08:05 

@OkoskaTo:rp: az egy nagyon jó könyv! Aki bírja az evolúciós elméleteket, annak kötelező olvasmány 🙂

 4. clfo — 2010-03-08 08:04 

Az egész világot a nők uralják.

A kapitalista világ, a javakért történő küzdelem, mind-mind férfi találmány, de miért?

Azért, hogy NŐT szerezzenek!

Gyakorlatilag a gazdaság egy óriási Kolosszeum, amelyben férfiak küzdenek egymással, a harcot a nő irányítja és a jutalom is a NŐ :>

OFF

TŰZGOLYÓ KONTEÓT!!!! MI ESETT LE SZLOVÁKIÁBAN???

OFF

 3. bodo — 2010-03-08 08:03 

Ajánlom a témában még The Economist c. folyóirat legfrissebb számát (http://www.economist.com/printedition/), ami nem összeesküvésről szól, hanem a ffi-női arány drámai csökkenéséről világszerte.

 2. OkoskaTo:rp — 2010-03-08 08:00 

Ezügyben tudom ajánlani Szendi Gábor könyvét (A nő felemelkedése és tündöklése).

Egyébként a világ többszáz megvizsgált társadalmának jelentős többsége matriarchális; csak épp a mi környékünkön terjedt el a névleges férfiuralom.

 1. Licus — 2010-03-08 06:54 

Nahát! Mi ez az egész???? Nem értem… hiszen mindig is a nők uralkodtak és uralkodnak. Csak (mert annyival fejlettebbek a populáció hímnemű egyedeinél), ezt ügyenes elrejtik, h ne fájjon a férfiaknak. Hadd higgyék, h tképpen ők maguk akarták levadászni/megvenni azt a rókabundát az asszonkának, és nem az kényszerítette őket erre. Ez az áttételes, körmönfont uralmi forma nagyobb teljesítmény, mint egy-két direkt kardvágás!

A feminista tudomány meg soxor ollan hüjeség, h olyat értelmes lény (=nő) nem találhatott ki, az biztos a férfiak aknamunkája.

Úgyhogy éljen a gyengébbik nem, akármelyiket is tartjuk annak:)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök