2011-03-16–07:00

Jézus-összeesküvés

Kényes (hogy ne mondjam: nagyon kényes) témát melegítünk fel mai posztunkban. Egy kétezer éves konteó pár vetületét villantjuk fel, kockáztatva a kiátkoztatást. És elöljáróban azt is elmondjuk, hogy ilyesmiért bizony máglya jár.

Azaz járt, úgy 400 évvel ezelőtt, de akkor is…

A kereszténység legeslegmélyén (mondhatni: a gyökereknél) ott lapul egy nagyon kemény, megkerülhetetlen mag; az egész alfája és omegája (hogy stílszerű legyek), az alapkő, a fundamentum: a hit abban, hogy Jézust, Isten Fiát keresztre feszítették, majd – három nappal később – holtából feltámadt.

A kísértés tehát két évezrede óriási: ha valakinek sikerül bebizonyítania, hogy a Jézus-sztori … khm…, szóval nem pont úgy történt, ahogyan le van írva, az a valaki komoly esélyekkel indul a Legnagyobb Leleplező Evör címért folytatott versenyben, arról nem is beszélve, hogy kirúghatná a sámlit az egész kereszténység ideológiai felépítménye alól.A posztoló abban a kényelmes helyzetben van, hogy az emberiség egyik legismertebb alakjának életéről és munkásságáról nem igazán kell részletes összefoglalót adnia, hiszen nevezett életrajzát elég sok példányban és elég sokszor kiadták már az elmúlt évszázadok könyvkiadói. A kicsit redundáns tartalmú bestsellert (amelyben a négy, hivatalosan is elfogadott evangélium is olvasható) a Föld lakóinak 99,999 százaléka saját anyanyelvén olv
ashatja, ide számítva az eszperantókat, az ógörögöket, valamint (talán) még a tündéket, a pirézeket és a hobbitokat is.

A Jézus-konteó legtriviálisabb ágán azok üldögélnek (és kis testük hangtalan vacog – hogy a magyar líra talán legnagyszerűbb verséből lopjak egy sort), akik eleve már abban is kételkednek, hogy létezett; vagy ha létezett is, akkor egyszerű földi emberként tette ezt és nem Isten Fiaként.

Ezen csoport szerint a korakeresztény egyház az egész mítoszt gyakorlatilag összeollózta az őt (mármint a kereszténységet) megelőző eurázsiai (indoeurópai) vallásokból. Sokan a Mithrász-kultusz elemeivel hasonlítják össze, mások a babilóniai Tammuzt, az indiai Krisnát vagy az egyiptomi Hórusz-Ozirisz párost hozzák fel mintaként, de ebbe most nem mennék bele; két bevállalós brit, Timothy Freke és Peter Gandy 1999-ben írt egy könyvet, a The Jesus Mysteries-t, ahol szépen összefoglalják ezeket az érdekességeket.

De térjünk vissza ahhoz, amit egyesek minden idők legnagyobb (és legeredményesebb) átverésének (vagy többlépcsős operatív kombinációjának) tartanak.

Előkotortak mindenféle régi kéziratot és feljegyzést, amiből azt a következtetést vonták le, hogy az evangéliumok eredeti változataiban szó sem volt szűz anyáról, napkeleti bölcsekről, utolsó vacsorákról, kezeit mosó kormányzókról, keresztrefeszítésekről, feltámadásokról és üres sírboltokról; a béta-verziós evangéliumok mindössze egy nagyszerű ember életét vázolták fel, aki kétezer évvel ezelőtt valóban bejárta a nagyjából fél Dunántúlnyi Közel-Keletet és a szeretet, valamint a békesség üzenetét próbálta honfitársai (elég kemény) koponyájába sulykolni, egy új vallás létrehozásának reményében – s amint utólag látni fogjuk: meglehetős eredményességgel.

Hogy a szoftver-párhuzamnál maradjunk: az RC-verziót (RC = release candidate, vagyis kiadásra jelölt, esélyes) a béta letesztelése után dobták piacra, okulva a fogyasztói visszajelzésekből, működési zavarokból és spontán leállásokból. A kódkész, végleges kiadás csak a harmadik-negyedik században került a dobozokba, s ekkorra készen voltak a bétából még hiányzó részekkel is: immáron kerek (és pedagógiailag korrekt) történetek szóltak a jászolról, a víz borrá változtatásáról, a pénzváltók kizavarásáról a templomból. A kenyeres-halas-jóllakatós tanmese mellé bekerültek a többi csodák: a „kelj fel és járj!”-tól a feltámasztott halottig, a feltámadásig és az üres sírkamráig minden, ami miatt érdemes napjainkban kereszténynek lennünk.

Amikor 1945-ben az egyiptomi Nag Hammadi mellett kopt nyelvű, a negyedik századból származó tekercseket találtak (többek között az addig csak töredékesen ismert, de az Újtestamentumba be nem vett Tamás evangéliumát), a Vatikán és számos főfőpap gyomra biztos összerándult egy kicsit. Az izgalmak persze csak addig tartottak, amíg befolyásával, pénzével, kapcsolataival és a Teremtő tudja csak, mi minden mással a katolikus anyaszentegyház el nem érte, hogy a valódi kódexek csak kivonatos formában kerüljenek nyilvánosságra, s a valóban kényes részeket tartalmazó papiruszok a Vatikán múzeumainak legrejtettebb katakombáiba kerüljenek. Ha ugyan meg nem semmisítették őket…

Nagyon kevesen tudhatják, hogy mit is tartalmaz a teljes Tamás evangélium, meg a szintén akkor és ott fellelt Fülöp evangéliuma, meg a többi, összesen több, mint 1100 papirusz-oldal, de tény, hogy a Tamás-féle mű még így, a katolikus egyház által jócskán herélt formájában sem takar fel a négy klasszikus evangéliumra; Tamásnál Jézus nem Messiás, nem Isten Fia, hanem „mindössze” egy próféta, aki az Úr királyságának eljövetelét hirdeti. Ha nem félnék a következményektől, azt is kijelenteném, hogy olyasféle figura, mint Mohamed az iszlámban: kiemelkedő személyiség, egy bölcs ember, aki azonban nem áll egyenesági rokonságban az Úrral.

Az ugyancsak a nag hammadi leletek közé tartozó, és a Nagy Szeth Második Tanítása nevet viselő irat azt a megdöbbentő, de a konteósok által már elég régóta pedzegetett forgatókönyvet tartalmazza a keresztrefeszítés valódi hátteréről, hogy az a férfi a két lator közötti középső kereszten nem Jézus volt, hanem Czirénei Simon (tudjátok, aki Máté szerint egy ideig vitte is Jézus keresztjét az ötödik stációnál). Nos, a dokumentum szerint Simon maga ajánlkozott a végső áldozatra annak érdekében, hogy a Mester életben maradjon és tovább téríthessen. A holttestet (mert szegény Simon bizony belehalt a keresztrefeszítésbe) utólag levették és elszállították, de így nem volt valami nagy kunszt Krisztus Urunknak harmadnapra feltámadnia.

Péter evangéliuma pedig (igen, ez is apokrif, tehát a Bibliába nem emelték be) többször is egy titokzatos „helyettesről”, “helyettesítő személyről” beszél, amikor a keresztrefeszítést taglalja…

Még egyszer pontosítok: ez a verzió nem a Blikkben jelent meg április elsején, hanem egy negyedik századi, kopt nyelvű, vallásos szövegeket tartalmazó papirusztekercs állítja. El bírjuk tehát képzelni, miket tartalmazhatnak azok a részek, amelyekre a Vatikán hetven évvel ezelőtt rátette a kezét és amelyek nyilvánosságra hozatalát azóta sem engedélyezte egyetlen pápa sem..?

És még egy utolsó utalás a kopt dokumentumokra: a János apokrifonjának nevezett rész azt írja, hogy Jézus inkább szellemi, mint fizikai lény volt, aki soha nem pislogott, nem hagyott lábnyomot még a legfinomabb homokban sem, és külseje mindig annak függvényében változott, hogy ki nézte és mit akart látni…

Lépjünk tovább, még mielőtt bárki elkezdene tovább kombinálni, vagy mielőtt minden gyanús zörej hallatán a szívünkhöz (vagy a nyakunkban lógó kereszthez) kapnánk…

Egy másik (valódi klasszikus titkosszolgálati konspirációs erényeket felvonultató) konteó a következőt állítja:

Jézus egy roppant művelt tanítómester (rabbi) volt, aki oda-vissza ismerte az összes hagyományos zsidó legendát a Messiásról, aki majd szamárháton érkezik meg Jeruzsálembe, csodákat visz végbe, zsidók királyának nevezik, satöbbi. Ez a názáreti férfi – nagyon céltudatos és precíz ember lévén – egész életét úgy alakította, hogy minél jobban megfeleljen a több száz (több ezer?) éves elvárásoknak, beleértve a végső áldozathozatalt is.

Hívei (útmutatásai alapján) természetesen mindenben támogatták térítő útjai alatt, beleértve az utolsó felvonást is: előre lefizették például a keresztet őrző római katonákat, hogy az ominózus ecetes (valójában ópiumos) szivaccsal elkábított Jézus lábszárát ne törjék el (ahogyan azt a szokások megkövetelték, s ezáltal a keresztre feszített ember mellkasa/tüdeje összeesik és gyakorlatilag perceken belül megfullad), hanem hagyják élve, s a tanítványok majd az este beköszöntekor így veszik le a keresztről a Mestert.

A tervezők azonban a négy katona közül csak hármat tudtak lefizetni; negyedikük volt az a stréber Longinus százados (ő volt az őrzésre kirendelt raj parancsnoka), aki – lelkiismeretes római tiszt lévén, biztos, ami biztos alapon – mellkason szúrja lándzsájával Krisztust, akinek testéből vér és tüdő-váladék folyik ki. Sajnálatos módon Krisztus elvérzik, s utólag (állítólagos feltámadásakor) másnak kellett őt helyettesítenie, hogy a prófécia utolsó felvonása is valóra váljék.

Jézus állítólagos, keresztrefeszítés utáni életéről könyvek százai szólnak; elég, ha a legutóbbi nagy durranást, a Da Vinci kódot említjük, amelyben ugye Mária Magdolnával családot alapítanak, gyerekük lesz és addig élnek, amíg meg nem halnak – valahol Dél-Franciaországban. De vannak olyan vélemények is, amelyek szerint Indiába vagy Kasmírba (sőt: Közép-Amerikába a toltékokhoz vagy az olmékokhoz) mentek.

Ezek a konteósok előszeretettel hozzák fel érvként (és tárgyi bizonyítékként) a torinói leplet, amelyen világosan látszik, hogy az abba göngyölt test még vérzett, vagyis Jézus (már ha ő volt az alany) még élt, amikor levették a keresztről és „gyolcsba” csavarták. A rádiókarbonos vizsgálatok eredményét pedig (amelyek szerint a leplet valamikor a tizenharmadik-tizennegyedik században szőtték, tehát nem tartalmazhatja Krisztus testének lenyomatát) a Vatikán megrendelésére hamisították az Opus Deihez tartozó tudósok (vagy a jezsuiták, de ez tényleg részletkérdés).

Ez utóbbi elmélet egyik zászlóshajója a Holger Kersten és Elmar Gruber szerzőpáros The Jesus Conspiracy című könyve, akik még azt is bizonyítottnak vélik, hogy Arimateai József és Nikodémusz voltak a Jézus által kiképzett és beépített ügynökök, akik (miután levették a Főnök eszméletlen, de nagyon is élő testét a keresztről és kifizették a római őrségnek a vesztegetési összeg utolsó részletét) a fűszeres gyolcsba tekert testet elvitték egy fedett, konspirált objektumba („egy kertbe, s a kertben egy új sírboltba, ahová még nem temettek senkit”), ahol aztán az esszénusoktól örökölt speciális receptet felhasználva visszahozták az élők közé az addig mély, mesterséges kómában levő Jézust. A Mária Magdolnának szóló megmutatkozás, illetve a három nappal későbbi feltámadás tehát inkább egy lábadozó ember újbóli színrelépése volt, semmint természetfeletti jelenség.

Foglaljuk össze tehát a tudnivalókat a legszimpatikusabb (és talán legkönnyebben megvalósítható) verzió szerint:

Názáreti Jézus alaposan, lépésről lépésre és előre kitervelt módon építette fel a saját imidzsét, a régi zsidó legendákra támaszkodva. Új vallást akart alapítani, melynek hatalmas jövőt jósolt (gondoljunk többek között a Vatikán devizatartalékaira, az adóvisszatérítésekre és akár a hazai 1 százalékokra…), feltéve, ha a tervek tökéletesen működnek.

Mindenféle szemfényvesztéssel (és akkor most hagyjuk az UFO/alien/időutazó verziókat) és kegyes csalással elérte, hogy már életében szép számú követője akadt, de tudta, hogy egy utolsó, nagyon látványos fellépésre még szükség van, ha a totális sikerre hajt. Jézus (mint minden menedzser és marketinges) azt is tudta, hogy az emberek egy előadásból a legjobban az első és az utolsó tizedre emlékeznek.

Iskarióti Júdást is Jézus biztatja fel, hogy „tagadja meg” vagyis árulja el őt. Persze, hiszen így folytatódhatott a műveleti terv szerinti történet. Emlékeztek, amikor az utolsó vacsoráról elküldi Júdást? Nos, az “áruló” akkor ment intézni az utolsó símításokat az akción: megbeszélni a római katonákkal a tudnivalókat, beszerezni az elkábításhoz szükséges ópiumot a helyi dílerektől, talán még Kajafással is talizott egy konspirált helyen…

Júdás valójában Jézus leghűségesebb tanítványa volt, akit már akkor beavatott a Tervbe, amikor a többi apostol csak nézett hülyén és a fejét kapkodta. És ahogy lenni szokott: a legmegbízhatóbb emberének emlékét még 2000 év elteltével is megköpködik, pedig még az öngyilkossága is tisztára pragmatikus alapon történt: így teljesen hihető lesz az árulás és senki nem fogja feszegetni utólag a szerepét…


Ha ez így volt: riszpekt neked, Iskarióti!

A keresztrefeszítésnél sikerül elérni, hogy idejében megérkezzen az ópium alapú kábítószer, amit az ecetes szivacsban adtak be Jézusnak, s melynek hatására mesterséges kómába esett. A lefizetett római katonák nem adják meg neki a kegyelemdöféssel felérő lábszáreltörést (Longinus egy kicsit túljátszotta a szerepét, de legalább a lándzsája bevonult az emberiség kollektív emlékezetébe a Szent Grál mellé, a századosból pedig igazi katolikus szent lett…), Jézust leveszik a keresztről, elviszik a használaton kívüli sírkamrába, ahol magához térítik, három napig gyógyszerekkel tömik, mire olyan állapotba kerül, hogy feltámadottként felléphet a rajongók előtt.

És a jóslatok beteljesedtek, az új vallás (a kereszténység) elindulhatott hódító útjára, melynek végén (?) ott van például a Vatikán, a Szent Péter bazilikával…

Utólag persze szükségesnek mutatkoztak apróbb (?) történelem-hamisítások (főleg az ötödik-hatodik században, amikorra lassan államvallássá lesz a Római Birodalomban); bizonyos dokumentumokat (amelyek nem a hivatalosan elfogadott dogmát tartalmazzák) elégettetnek az aktuális pápák és/vagy császárok, másokat kiegészíttetnek, de mindezt csupán egy magasztosabb (?) cél érdekében… Visszamenőlegesen átírják a mozgalom történelmét,  elhallgattatják azokat a tanúkat, tudósokat, egyházfiakat, akik esetleg a hivatalos trenddel ellentétes véleményt vagy álláspontot képviselnek, és az egymásra rakódó évszázadok (generációk) csendesen elfedik, mi is történt valójában kétezer évvel ezelőtt ott, a Szentföldön, s a messzi Jeruzsálem melletti hegyen.

Ha nem félsz kimondani a véleményed, esetleg ministrálás közben a füledbe jutott valami új és szaftos hír, netalántán láttad a püspököt a századossal pusmogni (nem feltétlenül Longinusra gondolok…), és úgy érzed: tőled is függ az egyház jövője, mert meg kell védened: ne habozz, kommentelj!

 

Kategória: EgyébCímkék: , ,

592 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 592. Rogal Dorn — 2019-05-03 22:41 

@déjvid:

Egyetértek, jól összefoglaltad.

 591. petiba — 2019-04-30 12:44 

@déjvid:

Korrekt. Ha lenne lájk-gomb, most nyomnám, mint süket a csengőt. Ja nem, hallássérült…

 590. qdiace — 2019-04-30 09:41 

@déjvid: Ha már Jézusról szól a post, az óbeszél–újbeszél szótárban megemlíthetted volna, amikor Jézus meggyógyította a látássérüléssel született fiút (Jn 9).

 589. déjvid — 2019-04-29 13:27 

A PC ma az orwelli újbeszél továbbfejlesztett változata… 😉

Az ugye elfogadható, hogy kulturált ember nem sérteget egy másikat.

A baj az, ha előre meghatározunk egy kört, amin “hivatalból” meg kell sértődni, és így bizonyos szavakat kiirtunk a nyelvből. Ez volt a korai PC.

Ma ott tartunk, hogy a “normális” is tiltott szóvá vált.

A folytatás a sérelemkutatás. Vadászunk arra, hogy semmi más se legyen sértő; ez kialakít a filmekben, reklámokban stb. is egy kört, ami tilos. Nézz meg akár itthon egy cikket pl. a rossz munkahelyi légkörről… Nézd meg az illusztráló képeket! A “gonosz főnök” szinte mindig fehér férfi, nem túl idős, tuti heteró, nem fogyatékos (még a szemüveg is ritka, max. divatszemüveg) Kivétel, ha fekete női alkalmazott van, mert akkor a főnök is fekete férfi… ugye a fehér az nem lehet gazda, de a fekete se lehet a fehérek főnöke egy rossz főnökökről szóló cikkben.

😉

A sérelemkutatás folyománya, hogy nem egyformán vagyunk sérelmesek… basztatni meg csak kell valakit, ugye. Így azt basztatják, médiában, filmekben, közbeszédben, akinek a szent kánon szerint nincsenek sérelmei: a fehér, heteró, nem fogyatékos férfi. Illetve jobboldali, vallásos (keresztény!! NEM más!) stb. Azt ugye nem szabad kimondani, hogy “cigánybűnözés”, mert keresztre feszítenek és megköveznek… Ha azt mondod, hogy “papi pedofília”, akkor megtapsolnak. A két általánosítás közt az a különbség ugyebár, hogy az egyik sokkal elterjedtebb a másiknál mind abszolút számokban, mind az említett kisebbségeken belüli elterjedtségben… ugye.

Szóval van egy durva kettős mérce is a dologban. 😉

Aknamező, mert a diskurzust tematizálni tudja; pillanatok alatt nem a cigányok problémáiról beszélünk, hanem arról, hogy akkor most a romungró meg a lovari az roma-e vagy cigány, meg hogy honnan tudjuk… és a kérdés elsikkad, te meg a félrevitt diskurzusból legfeljebb kivonulni tudsz, győzni nem.

És akkor végképp kommentár nélkül, PC-szótár:
néger -> fekete
süket -> siket
béna -> mozgássérült
mozgássérült -> mozgáskorlátozott
tömegközlekedés -> közösségi közlekedés
homokos -> LMBTQIXYZstb.
cigány -> roma
zsidó -> izraelita? (Nem, az egy vallás) héber? (Nem, az egy nyelv) Akkor…??
Ez vajon cél volt, vagy örömteli mellékhatás…?

😉

 588. Rogal Dorn — 2019-04-28 17:15 

A PC arra jó, hogy bárkit bármikor keresztre lehessen feszíteni, hiszen a PC folyton-folyvást változik, alakul, és van akinek kötelező betartani, az egyenlőbbeknek pedig nem. A PC olyan mint a nyuszika sapkája (ha van, ha nincs) ha meg füstszűrőset ad akkor meg azért.

 587. petiba — 2019-04-28 10:06 

@Tökös Ákos:

Szerintem a PC semmi más, mint szájkosár. Cenzúra. Én úgy gondolom, a gondolatszabadság mellé jár a szólás szabadsága is, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága. Ha valakiről, vagy valamiről gázosan pocsék véleményem van, hadd legyen hozzá jogom. Egyetlen dolog lehet necces, ha valakit valamivel vádolok, amit nem követett el, (vagy nagyon is megtette), lásd hamis vád. De ha valaki azt mondaná (én biztos nem) hogy nem is volt holokauszt, vagy nem halt meg hatmillió zsidó, az nem “vád”. Annál inkább (hamis) vád az, hogy ha valaki pl. nem szeret egy bizonyos népcsoportot, akkor az egyben meg is ölné az összeset, azaz gyilkos, és emiatt hajrá, ítélje el mindenki.
Na, jó, a PC kérdésnek még a megvitatása sem PC, úgyhogy inkább feladom.

 586. Tökös Ákos — 2019-04-27 10:58 

@petiba: Talán ott kellene kezdeni, hogy mi is a PC? Valami olyasmi, hogy bizonyos íratlan szabályok mentén beszélünk és cselekszünk, miközben bízunk abban, hogy mások is ugyanezt teszik.
Baj akkor van, ha valaki felrúgja az íratlan szabályokat, de másik továbbra is ragaszkodik a PC-hez. Ezt tapasztaljuk nap mint nap.
Az eredmény pedig egy olyanféle totális elhülyülés, amit a Peter elv is megjósolt.

 585. gigabursch — 2019-04-25 07:33 

Tiboru!

A’sszem @n1m1: megfejtése alapján rá fér a konteó oldaladra némi a takarítás.

 584. n1m1 — 2019-04-24 21:09 

Tradisional Kutil Pada Kelamin

kelamin Menahan keinginan diri untuk melakukan hubungan seksual sakit

Hagyományos szemölcsök a szexben
nemi szervek Ellenállnak a szexuális közösség fájdalomban való részvételének
Gugle szerint

Remélem tudtam segíteni:-)))))

 583. petiba — 2019-04-24 16:25 

@gigabursch:

Ezt már én is kérdeztem egyszer valahol, hogy mifene ez a “visszakövetés”…De nem jött rá válasz. Hátha most…

 582. gigabursch — 2019-04-24 13:50 

Valaki elmondaná, hogy az 553-576 hozzászólások mégis mit takarnak?

Kicsit emlékeztet a Méhek zenekar Zakié című számára.

 581. petiba — 2019-04-23 13:34 

@Rogal Dorn:

Mindenki nem őrült meg, csak az őrülteknek mindig nagyobb a hangjuk meg a PR-juk.

A baj az, hogy a “nagy átlag” őrült meg. Azaz nem veti ki a társadalom szövetéből (imádom ezt a kifejezést) a molyokat.
Egy agresszív kisebbség agresszív véleményterrora beszari nyuszikká tette a “népeket”, a tipikus “másokmitszólnakhozzá” mentalitással mindent eltűr, lenyelnek, elviselnek. Ostobán azt gondolva, hogy ez a túlélés záloga, holott ez pont hogy a biztos pusztuláshoz vezető út.
Hol van az az egészséges többség, amely afféle parasztos “ajókurvaédesanyádbüdöskölke” kijelentéssel kicsit odébbtolva a szája sarkába a csibukot kib.altázza a kerítésen kívülre az összes kertbe nem való növényt, vagy állatot. (meg persze főleg az oda nem való embert)
Aztán ha valaki PC-nyelven rinyál neki valamit, akkor odasercent egyet, szemébe húzza a kalapját, szorosabbra fogja a vasvellát, vagy a fene-éles kaszát, és odaballag a kiskapuhoz. És akkor mindenki gyorsan elszelel a dolgára. Na, ez az egészséges ön- és birtokvédelmi mentalitás totálisan kiveszett a népekből.

 580. Rogal Dorn — 2019-04-22 21:48 

“A Húsvét az az időszak, amikor keresztények milliónyi gyűlnek össze világszerte, hogy megünnepeljék Jézus feltámadását. Jézusét, egy menekültét, akinek a szülei kénytelenek voltak elmenekülni az otthonukból”

https://pestisracok.hu/husveti-uzenet-egy-brit-haladotol-jezus-is-menekult-volt/

Mi a manó? Erre megy ki a játék? Miközben a keresztények húsvétkor összegyülnek, bemenekül valaki közéjük egy szál robbanómellényben és segít átélni a feltámadást? Mindenki megőrült?

 579. qdiace — 2019-04-21 18:00 

Izé…

Mindenesetre az apostolok annyira elszánt hívei lettek ennek a zsidó-pogány szintézisnek, hogy hajlandóak voltak minden világi kényelemről lemondani, szenvedni és meghalni csak azért, hogy terjesszék.

https://www.parkatt.hu/index.php?id=219&details=AkvIMUE6

 Visszakövetés578. Obat Asam Urat — 2018-10-17 08:28 

Obat Asam Urat

Jual Obat Herbal Kutil Kelamin

 577. gigabursch — 2018-04-05 12:54 

Aki az egész terület vallási heterogenitását szeretné viszonylag tisztán látni és(!) szeretne olvasni egy komplex Jézus élettörténetet, mindazzal a fejleményi lehetőséggel, amit egyes gyűjtőnéven apokrif iratokból ki lehetett hámozni, az olvassa el Robert Graves: Jézus Király c. művét.

Ha evangéliumilag nem is értek vele egyet, az biztos, hogy felettébb izgalmas és felettébb szemfelnyitó az egész mű, ajánlom mindenkinek a figyelmébe.

 Visszakövetés576. married — 2017-10-02 11:29 

Obat Kutil Kelamin Di Anus

kelamin)

 Visszakövetés575. had — 2017-09-13 14:54 

Obat Tradisional Kutil Pada Kelamin

kelamin Menahan keinginan diri untuk melakukan hubungan seksual sakit

 Visszakövetés574. kramat — 2017-09-05 04:24 

Obat Tradisional Untuk Kutil Kelamin

temui

 Visszakövetés573. di — 2017-08-31 06:57 

Obat Untuk Menghilangkan Kutil Di Kelamin

(misalnya

 Visszakövetés572. kutil — 2017-08-31 06:38 

Obat Kutil Kelamin Yang Tersedia Di Apotik

temui

 Visszakövetés571. pengobatan kutil kelamin di kemayoran — 2017-08-27 13:49 

Obat Kutil Kelamin Yang Tersedia Di Apotek

Sebaiknya

 Visszakövetés570. Kutil — 2017-08-25 17:00 

Dimana Beli Obat Kutil Kelamin

nyeri

 Visszakövetés569. kantong — 2017-08-23 14:27 

ObatKutilKelaminDenature,AkibatKutilKelamin,BahayaKutilKelamin,BahayakahKutilKelamin,BentukKutilKelamin,BahayaKutilKelaminYangTumbuhDiPenisAtauVagina,CaraMenghilangkanKutilKelamin,CaraMengobatiKutilKelamin,CaraMenyembuhkanKutilKelamin,CiriKutilKelami…

gejala

 Visszakövetés568. labuhanbatu — 2017-08-19 05:56 

Obat Tablet Infeksi Saluran Kencing

gejala

 Visszakövetés567. obat — 2017-08-19 05:37 

Makanan Obat Infeksi Saluran Kencing

merasakan

 Visszakövetés566. agen obat kencing nanah sumenep — 2017-08-16 07:55 

Infeksi Saluran Kencing Pada Bayi 6 Bulan

kelamin

 Visszakövetés565. jaya — 2017-08-08 05:21 

Obat Infeksi Saluran Kemih Wanita

agar} merupakan cara terbaik untuk mencegah penularan kutil kelamin. makin Namun jika Anda tidak mampu melakukannya, terlebih lagi kutil jika Anda berada dalam usia yang aktif secara zat, penggunaan kondom bisa dijadikan langkah pencegahan penularan ha…

 Visszakövetés564. singa — 2017-08-01 09:22 

obat kencing nanah yang manjur

(misalnya

 Visszakövetés563. bokong — 2017-07-30 13:15 

virus kencing nanah

Hallo Very useful. denature adalah sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang obat herbal aman dan ampuh tanpa efek samping. obat kami sangat mujarab, thanks i like your website. Success always broder

 Visszakövetés562. Singa — 2017-07-28 11:12 

kencing nanah resep dokter oleh klinik

Hai Very interesting. de Nature Indonesia merupakan sebuah CV yg bergerak dalam bidang pengobatan alami aman

 Visszakövetés561. kencing nanah lama — 2017-07-11 09:10 

ciri kencing nanah wanita

Hallo This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very useful. denature Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam bid…

 Visszakövetés560. kencing — 2017-06-30 21:11 

kencing nanah penyakit apa

Hai This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique. de Nature Indonesia merupakan sebuah CV yg berjalan dalam bidang…

 Visszakövetés559. sakit hendak kencing keluar nanah — 2017-06-28 11:35 

Obat Kutil Kelamin Yang Tersedia Di Apotek

Hallo This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very useful. denature Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam bid…

 Visszakövetés558. sakit — 2017-06-22 08:26 

Bentuk Kutil Kelamin

Hai This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique. de Nature ialah sebuah CV yg berjalan dalam bidang pengobatan ala…

 Visszakövetés557. keluar — 2017-06-19 14:51 

Obat Perontok Kutil Kelamin

Hallo This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very useful. denature Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam bid…

 Visszakövetés556. keluar — 2017-06-13 20:06 

Apa Obat Untuk Kutil Kelamin

Hai This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very interesting. de Nature Indonesia merupakan sebuah CV yg bergerak dalam bi…

 Visszakövetés555. nanah — 2017-06-13 19:10 

Obat Medis Untuk Kutil Kelamin

Hallo This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very useful. denature adalah sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang obat…

 Visszakövetés554. atau — 2017-06-13 18:48 

Jual Obat Kutil Kelamin

Hallo This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very interesting. denature adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bida…

 Visszakövetés553. kutil — 2017-06-04 23:57 

Kencing Sakit Keluar Nanah Di Akhir

Hai This is my first time visit at here and i am in fact happy to read all at single place. i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. de Nature Indonesia merupakan sebuah CV y…

 552. meggymag — 2017-05-30 22:21 

@déjvid:

Így volt vagy mégsem, de én úgy tudom, hogy a római uralom idejében a nagy szanhadré (vének háza) istenkáromlónak ítélte meg Jézust, de nem volt joga sem nyílvános ítélet meghozatalára, sem annak véghezvitelére. Emiatt kellett “bölcsnek”lenniük és az aljasul kitalált vádról a római helytartót meggyözniük. Hogy hogyan sikerült az nekik azt már nem tudom pontosan de köze volt az akkori zsidó “Húsvét” szokásaihoz.
Ezért moshatta Heródes a kezeit.

 551. déjvid — 2017-05-30 10:45 

Ja, apróság: Jézust azért feszítik meg, mert a római császár ellen lázadt (legalábbis ez volt a koholt vád). A keresztre feszítés római büntetés. Az ún. nagy szanhadré (vének háza) istenkáromlás miatt megkövezésre ítélhette volna Jézust, de ennél “bölcsebben” (aljasabban) inkább a rómaiak kezére adták.

 550. déjvid — 2017-05-30 10:42 

Kutyafuttában, mert most sietek 🙂

“Nem. Sem a zsidók szerint nem, ami hagyján, mert ők benézhették, de Jézus aztán biztos hogy tudta, hogy ő nem A zsidók messiása. Pont ezért feszítették meg. Mert azt hitték, hogy ő a zsidók messiásának tartja magát. Hamis próféta. “azt sem tudjuk, honnan jött”…”

Most komolyan, mi nem világos…!? 😀

Keresztény szemmel nézve: a zsidók félreértik az Isten Igéjét, amikor egy nagy harcos hadvezért várnak messiásként. Aki megszabadítja őket. Ehelyett jön Jézus, aki közli, hogy sajnos ez lenne ő. De nem a zsidóknak jött el vagy a zsidókért, hanem mindenkiért. És nem hadvezérként meg harcosként fogja őket felszabadítani, hanem a bűn alól. Idézed János evangéliumát: ott maguk a zsidó farizeusok odáig merészkednek, hogy kimondják: nincs is szükségük messiásra egyáltalán, hiszen szabadok. Erre mondja Jézus, hogy jaj dehogy, a bűn szolgái vagytok (mint mindenki).

Jahve neve: a zsidó farizeusok is azt mondják János evangéliumában, hogy “egy atyánk van, az Isten.” Akkor…?
Nem ellenőriztem, de Jahve / Jehova neve szerintem csak a mózesi könyvekben szerepel, később a többi ószövetségi könyvben nem. De ez csak tipp.

Zsid. 10:10.
“Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.” Károli.
“Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által.” Káldi-Neovulgáta
“E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk” Szent István Társulat
“Ez az akarat Jézus Krisztus testének föláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt minket.” Békés-Dalos Újszövetség
“Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.” Magyar Bibliatársulat 2014.
Most kérdezzem meg, hogy mégis miről beszélünk…? 😀

Nézd, Saul “rabbi” írkálta a leveleit, nem is mindet ő személyesen; meg őróla írtak mások az Apostolok Cselekedeteiben. Az evangéliumokat megint mások jegyezték le; igen, négynél többet (az ApCsel valahol “hét evangelistát” említ, bár erre nem esküszöm meg). Közben mennek a hitviták a gnosztikus és szinkretista “keresztényekkel”, akikhez pl. a Nag Hammádi könyvtár is köthető. Ami annyira volt “titkos” meg “döbbenetes”, hogy pl. a Pál Apokalipszise című apokrif Dante Isteni színjátékára kimutathatóan hatott, tehát a középkori Itáliában bizony ismerték. Ugyancsak fennmaradt számos, I-II-III. századi keresztény hittudós munkája, amikben a gnosztikus és szinkretista hittudósokkal vitatkoznak, és a vitaanyag elég bőséges forrása mindama “titkoknak”, amik az apokrifekben vannak és abban a korban ismertek voltak.

Ha megnézzük továbbá a legkorábban kivált keresztény felekezeteket, pl. az etióp ortodoxokat, a grúz ortodoxokat, a szír akármiket (későbbi nesztoriánusok), akkor olyan nagy eltérést nem találunk a bibliáik között, mármint az ószövetségük bővebb, több könyvet tartalmaz, de az újszövetség nem. És még véletlenül sincsenek benne más tanítások, mint a katolikus vagy ortodox bibliákban.

A vérvonalról: nem fogok neked túl sok idézetet kikeresni annak alátámasztására, hogy Jézus messiás-mivolta mellett az Írás alapján érvelt maga Jézus is és a tanítványok is. Van rengeteg; ez az egyik. A megígért messiás Dávid házából származik. Jézust nem József nemzette, de attól még (az egyszerűség kedvéért) a fiának tekintik. József pedig Dávid házából származott, Jézus pedig megszületik Betlehemben, Dávid városában.

Felőlem hivatkozhatsz Molnár Tamásra, vagy bárkire, de aki a kereszténységet szeretetvallásnak tekinti, az nagyon magvas gondolatokat azért ne akarjon megfogalmazni a témában.

Az újszövetség számtalan utalást tartalmaz a végidőkre, kompletten ilyen a jelenések könyve, de már Keresztelő János is arról beszél, hogy a végén csak a java kerül a csűrbe, a többiek megégnek oltatatlan tűzzel. (Bár ugye Keresztelő János is csak egy zsidó, meg az evangéliumot lejegyző Máté is, ejha.) Lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

“A megváltás nem a bűnnek szól, hanem az emberi léleknek, aki hibázott, és ezért fizet. De nem fog örökkön örökké a pokolban sínylődni.” Mindenki bűnös, kivétel nélkül. A megváltás nem “jár” mindenkinek. Akinek igen, az örökké él. Az örök élet alternatívája az örök kárhozat, a külső sötétség, a megoldhatatlan tűz, az örökké rágó férgek. Ez a Biblia.

Ezeknél mélyebb teológiai kérdésekbe szerintem belemenni sem érdemes. Reinkarnációnak magyarázni a (rövidre zárva) óember – újemer szembe állítását belefér a szólásszabadságba, de a Bibliához semmi köze. “Valahogy bennmaradt” GigaLOL, igen, valahogy, mert nem a reinkarnációról szól, hanem a megtérésről. De lehet Molnár Tamás vagy az UFO Magazin másképp tudja.

Él – Éli: ókori istennév vagy “isten” jelentésű szó, és annyira erős, hogy a magyar Élő Isten szókapcsolatban is erre utalunk. (Ahogy Bél / Bál is fennmaradt a “gonosz” Baál nevében vagy a magyar bálvány szóban, de egyesek még a “latin” Pelso nevét is “Belső”-nek olvassák, ugye ez volt a BAL-aton neve a római korban…) 😀

Nem ismerem Papp Gábor írásait vagy nézeteit, de neked pl. Kálvin neve mond valamit…? 😀

Ennyi most.

 549. petiba — 2017-05-29 21:42 

@déjvid:

“Nem változtatták meg a Bibliát, hogy igazuk legyen; nem, egyszerűen hozzáférhetetlenné tették, fordítási tilalommal és értelmezési monopóliummal.”

A Biblia változtatásához az a kifejezés, hogy “igazuk legyen”, igencsak pongyola lenne.

“Szóval a katolikus félreértelmezésekre vonatkozó érvek feleslegesek, engem nem győznek meg a Biblia kapcsán semmiről, mert már tudom, hogy mennyire a saját szájuk íze szerint értelmeznek bármit.”

Mint ahogy már a Jézus halála utáni évszázadban is saját szájuk íze szerint értelmeztek és ferdítették el az eredeti szövegeket a követők.
És akkor még nem beszéltünk Saul rabbiról…

“Az ötezer helyen való belenyúlás kapcsán érdemes megnézni, hogy ezek mik voltak. Pl. Károli doktoroknak fordítja azt, amit a modern fordítások tanítóknak fordítanak.”

“Na, ez például változtatás, sőt revíziós munka, mégsem látom, hogy bármit beletoldottak volna…”

Csak egy aprócska példa:

” Zsidók 10:10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.”

“Zsidók 10:10 Jézus Krisztus valóban véghezvitte mindazt, amit Isten akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára különválasztott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen feláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes.”

Érdekes betoldás…

“József leszármazásának rendje két evangéliumban egymástól eltér; ennek mi az oka…? Úgy értem, évszázadokon át ezt nem vették észre…?”

Számomra lényegtelen, hogy “nem vették észre”, vagy nem érdekelte őket. Ennél sokkal fontosabb dologgal sem foglalkoztak, hogy miért (és kik) akarják azt sulykolni, hogy Jézus Dávid vérvonalából származott, amikor a vérvonal maximum Józsefé lehet, de nem Jézusé, mivel József semmiképpen és senki szerint sem apja Jézusnak. Ennek ellenére megy a vakítás, hogy Dávid vérvonalából van Jézus. (ráadásul minimum az egyik, de lehet, hogy mindkettő vérvonal hibás)

“én nem vitatom, hogy a Bibliát emberek állították össze. Azt viszont erősen vitatom, hogy az ókereszténység korát követően számottevően átírták volna, belejavítottak volna, kivettek volna belőle szöveget vagy beletettek volna.”

Egyrészt vagy negyven ember 15 évszázados melója, plusz a farigcsálók. Ennyi, lényegében más korban, más világban élt emberek, akik gyakran több száz évvel korábbi történéseket jegyeztek le, gyakran régi legendákat, hagyományokat, vagy éppen más, ősibb népek teremtéstörténetét, mítoszait felhasználva, majd papír(usz)ra vetve. Akkor az se csoda, ha pl. a két leszármazási vonalra sem egyformán emlékeztek. Csak senki sem tudta, melyik a helyes.
Aztán ennyi év távlatából ők választották ki, hogy SZERINTÜK melyik evangélium legyen kanonizált, és melyik apokrif. Ők döntötték el, melyik isten szava…
Aztán később megint mások eldöntötték, hogy isten szava hogy értelmezhető. Szerintük…
És mivel nem voltunk ott, nem tudjuk, mit hagytak ki úgy, hogy még csak nyoma sem maradt, még csak azt sem tudjuk, hogy melyik hamisított. Tudjuk, hogy van 10-20-30 apokrif evangélium. És mennyi lehet, amit mondjuk nyom nélkül megsemmisítettek, mert mondjuk egész máshogy magyarázta Jézus életét és tevékenységét, mint amit “ők” akartak, akármilyen érdekből. (most nem lényeg, hogy “igazuk legyen”, vagy egy jól megrajzolt érdek mentén)

“magában a Bibliában vannak felettébb érdekes részek, amikről megkérdőjelezhető, hogy kétezer éve a fantázia terméke lehetett-e”

Hát még Énok könyve 🙂 És még csak nem is arra gondolok, hogy most akkor 200-300-500 évvel keletkezett Krisztus előtt, vagy 8-12.000-el?
Énok égi útja, az egy jó kis konteó 🙂

“zsidóknak ígért szabadító messiás valójában Jézus”

Nem. Sem a zsidók szerint nem, ami hagyján, mert ők benézhették, de Jézus aztán biztos hogy tudta, hogy ő nem A zsidók messiása. Pont ezért feszítették meg. Mert azt hitték, hogy ő a zsidók messiásának tartja magát. Hamis próféta. “azt sem tudjuk, honnan jött”…

“Nem vették észre, hogy Isten betartja az ószövetség rá eső részét, és így kimaradnak az új szövetségből.”

Nem vették észre, mert nem vehették észre. Az ő istenük, Jahve egyértelműen megígérte nekik, hogy ők a kiválasztottak, és az ő messiásuk őket helyezi mindenki fölé a világban.

„Ha megjelenik egy király Dávid házából, aki a Tóra nagy tudósa, aki betartja a parancsolatokat az Írott és Szóbeli Tan szerint, ahogy előde, Dávid tette, aki ráveszi egész Izraelt, hogy a Tóra útját járja, kiköszörüli a Tórán esett csorbákat, és megvívja Isten háborúit, azt nagy bizonyossággal vélhetjük Messiásnak. Ha a fentiekben sikerrel jár, és legyőzi a körülette lévő népeket, felépíti a Szentélyt a helyén, és összegyűjti Izrael szétszórtjait, akkor biztosan ő a Messiás.”
(Maimonidész, a 12. sz-i zsidó rabbi)

Jézust nem tartják Dávid házából valónak (ahogy nem is az), nem a Tóra útját járja, nem vív háborút, sőt, és pláne nem győz le más népeket, nem építi fel a várt szentélyt, és nem gyűjti egybe a zsidókat, nem állította helyre Dávid királyságát. Az Ószövetség istenétől, Jahvétól várják a messiást, és ez az istenség nem ugyanaz, mint Jézus atyja.
Amúgy de, pontosan egy kicsinyes, bosszúálló istenről beszélünk Jahve esetében, sőt, ő maga állítja (veled szemben) hogy ő bosszúálló:

“Enyém a bosszúállás és megfizetés, a mikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, a mi rájok vár!”

Ha megélesítem fényes kardomat és ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen és megfizetek gyűlölőimnek.

Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! Mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét, bosszút áll az ő ellenségein, földjének és népének megbocsát!”

“Maga Jézus, és az apostolok is, Jézus messiás-mivoltát az Írás alapján vezették le, a próféták könyvei és a zsoltárok könyve alapján.”

Ezt pontosítsd légyszíves!

“Ragaszkodjunk akkor az Újszövetséghez?”

Melyikhez? Az eredetihez? Vagy a toldozott-foldozotthoz?
Honnan tudjuk, mi volt az eredetiben, és mit toldottak bele utólag? 🙂

De ja, ha már, akkor ragaszkodjunk, akár ahhoz, ami épp rendelkezésünkre áll:

“A bűn zsoldja a halál”
Korrekt. Aki bűnös, meg fog halni. Aztán majd újjászületik, hogy lehetősége legyen jó útra térni…
Legalábbis addig, amíg az egyházfiak ki nem farigcsálják a Bibliából a reinkarnációt.
Jézus nem azt mondta, hogy a bűn büntetés nélkül marad, vagy hogy nyugodtan bűnözz, mert úgyis megváltalak.
A megváltás nem a bűnnek szól, hanem az emberi léleknek, aki hibázott, és ezért fizet. De nem fog örökkön örökké a pokolban sínylődni.

Ez valahogy bentmaradt véletlenül Jánosnál:

“Jézus azt felelte neki: “Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.”
Jn 3.4
Nikodémus megkérdezte: “Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék?”
Jn 3.5
Erre Jézus azt mondta: “Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába.
Jn 3.6
Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek.
Jn 3.7
Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek.”

“Heródes Agrippára lesújt az angyal, és a királyt belülről férgek ették meg2

Egy bűnösre lesújt isten küldötte, vagy kiirtani egy egész népcsoportot, ártatlan csecsemőktől aggstyánig, azért az nem ugyanaz, ugye?
(meg ha nem hamvasztanak, minket is férgek fognak megkajálni, még ha nagyon jók voltunk, akkor is)

“És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt….)”

Azért tegyünk különbséget egy példabeszéd, és népirtásra való felszólítás között!

Van pici különbség, ha valaki azt mondja neked a gettóban,
1. hogy ha az összes végtagod levágod, és úgy jutsz ki a gettóból, az is jobb, mintha itt maradsz…
vagy
2. irts ki minden élőt a gettóban, az újszülöttektől a vénekig.

Azért érzed a különbséget, nem?
Azt meg szerintem senki nem állította, hogy az Újszövetség tündérmese. Minimum 16, de inkább 18-as karikát kapna, ha film lenne…

“A Biblián alapuló kereszténységnek ez a lényege. Mindenki bűnös, ezért mindenki halált és kárhozatot érdemel. Ez Isten megkérdőjelezhetetlen igazságos ítélete.”

Nem. Az igazságos Istent ne keverjük ide. Molnár Tamás fogalmazta meg ezt a legérthetőbben:
” Jézus az érdek nélküli szeretet égi eredetű ősi vallását hirdette. Azt tanította, hogy az égi atya nem haragos és kegyetlen isten, hanem jóságos, aki szereti saját esendő teremtményeit, az igaz embereket. Jézus személye, viselkedése és tanítása teljesen idegen volt a judaizmustól. Az utolsó vacsora alkalmával a Megváltó egy új szövetséget kötött tanítványaival – és rajtuk keresztül az egész emberiséggel -, mert a régi Ószövetség szelleme teljesen alkalmatlan volt a szeretetvallás dicső kinyilatkoztatásaira.Jézus ősi hiten alapuló szeretetvallása gyorsan tovaterjedt Mani tanításai által, egészen addig, amíg Saulus rabbi álszent dogmái végleg elfedték és anyagba döngölték azokat. Péter (Tamással együtt) az ősi szeretetvallás tanítója, aki sohasem járt Rómában, közismerten szemben állt Júdás testvérével, Saulus rabbival. Péter és a későbbi Pál között –annak ellenére, hogy életükben mindössze kétszer találkoztak-, áthidalhatatlan szakadék tátongott.”

“Persze Isten Igéje hígul, a térítés jegyében, az ökumenié jegyében, az anyámkínja nevében.”

Hadd hivatkozzak megint Molnár Tamásra:

“Aztán a sötétség mélyen behatolt a kereszténységbe. Kiölte a gnózist, a lélek szabad szárnyalását és helyébe emelte a dogmát, mely által felbomlott az egységes hitvallás. A bomlás terméke lett a humanizmus, a reneszánsz, a felvilágosodás, a reformáció, a szétszabdalt nemzetállami lét és később a szétszóródott emberi-vallási közösségek. A vallás szellemi erejét külső, belső, politikai és gazdasági erők felemésztették és szétzúzták. A szemita alapokra helyezett kereszténység mára valódi vallás helyett, sok esetben 2000 éves, megdermedt kultúrtörténeti hagyománnyá változott. A héber erőszakosság hatására a Biblia első fejezete az Ótestamentum – amely mindössze egy egyedülállóként megjelenített nemzeti eredetmítosz-, az idők folyamán csaknem teljesen letakarta és elfedte az eredeti, ősi vallásokra visszanyúló Jézusi szeretetmítosz üzenetét. Annak ellenére történt mindez, hogy az Ószövetség messiásának megnyilvánulásai semmilyen módon nem mérhetők Jézus Krisztus megváltástanához. Felmerül a kérdés: Vajon két szembenálló Isten csatázik egymással? Vajon tisztán isteni akarat a szentírás két egymással szöges ellentétben álló fejezete? Valószínűleg nem: az Ószövetség nem lehet Isten igéje, hanem nagyon is tudatos és gyarló emberi alkotás. A zsidó eredetmítosz nem a mindenható és egyetemes Istenembert, hanem a földhözragadt zsidó messiást magasztalja! Az Ószövetség a sötétség, a démonikusság, az anyag, a vér, a sár, az arany, a bosszú, a hatalom, a könyörtelenség és a testvérháborúk könyve. Vele szemben az Újszövetség az üldözött, kitagadott és megölt Jézus éteri tisztaságú szeretethimnuszának és áldozatvállalásának a példázata. Ez a felmagasztosuló tanítás – bár begyűrűzik lapjai közé a démoni sötétség -, mégis a felemelő fény, a lelki tűz, a határtalan igazság, a kozmikus jóság, az egyetemes testvériség, a gyógyulás, vagyis a feleszmélt lélek hallhatatlanságának a nagyszerű példázata.”

“Ahogy a János evangéliuma nyolcadik rész nem arról szól, hogy Jézus szerint a zsidók istene az ördög lenne”

Nem is, Jézus másra mondta, hogy ördög:

Jn 6.70
Jézus így válaszolt: “Nem tizenkettőtöket választottam ki? De egyikőtök ördög.”
Jn 6.71
Júdást értette rajta, az iskarióti Simon fiát. Mert ő lett az árulója, egy a tizenkettő közül.”

Jahvét más névvel illette, és teljesen egyértelműen fogalmazott, minden más csak félremagyarázás:

“Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok.”
Jn 8.39
Erre közbevágtak: “A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: “Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett.
Jn 8.40
De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette.
Jn 8.41
Azt teszitek, amit atyátok tett.” De tovább erősködtek: “Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten.”
Jn 8.42
Jézus ezt válaszolta: “Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.
Jn 8.43
Miért nem értitek a beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat.
Jn 8.44
A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.
Jn 8.45
Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek.
Jn 8.46
Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem?
Jn 8.47
Aki az Istentől való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók.”

Itt Jahve zsidó követőire utal, de természetesen nem az összes zsidóra.

“Na és még egy utolsó: maga Jézus azt gondolta, abban hitt és azt tanította, hogy az ószövetségi Isten, Jahve vagy Adonáj vagy Elóhim vagy bárhogy nevezzük, nos hogy ő a mindenható Atya.”

“Jézus nem hívta Jahvénak, mint ahogy akkor senki sem hívta így, mert tabu volt a szó.”

AZT GONDOLTA??? (Gondolta a fene!) Azon azért most nehogy elkezdjünk eszmét cserélni, hogy MIT GONDOLT Jézus? Azt kérdeztem, nevezte-e valaha is Jehovának az ő Mennyei Atyját? Nem nevezte. Akkor ne találgassunk, hogy mit gondolt, mert az nem bizonyíték semmire, hogy mi azt gondoljuk, hogy Jézus azt gondolta…mert azt kellett gondolnia, hogy illeszkedjen az elvárt sztoriba.
És nem azért, nem nevezte Jahvénak mert a bosszúálló kicsinyes isten még azt is tiltotta, hogy a nevét kiejtsék, és ezt Jézus respektálta, hanem azért, mert Jehova nem az ő Istenatyja. SEHOL nem nevezte Jahvénak az ő Atyját! Ellenben Élinek nevezte.

Éli, Éli, lama Sabaktami…

És ki is Él- Éli? Kánaáni főisten. Természetesen nem Illést hívja a keresztre szegezve…

“különbözőnek tartani pedig igen felületes Biblia-ismerettel, legfeljebb”

Szerintem meg felületes Bibliaismerettel lehet csak kritika nélkül benyalni a Bibliáról szánkba rágott dogmákat.
Azon kívül, szeretném jelezni, hogy Pap Gábort ( Magyar Örökség díjas művészettörténész, irodalomtörténész, számtalan kötet szerzője, főiskolai-egyetemi oktató) megkínálni azzal a pökhendi véleménnyel, hogy bizonyára csak felületesen ismeri a Bibliát, hát, kicsit necces. Szerintem. Pedig Papp Gábor elég egyértelműen képviseli az Ószövetségi és az Újszövetségi istenkép totális különbözőségét…

 548. meggymag — 2017-05-28 18:56 

@déjvid:

Én is köszönöm a válaszod, nagy megnyugvásomra szolgált, hiszen én is így “tudom”, szórol szóra:

“Lényege, hogy ahogy az atya is maga az Isten, úgy a fiú is maga az Isten, és a szentlélek is maga az Isten. Egylényegűek.”

Ezek szerint csak az a “Szentháromság-Isten” összevonás zavart meg.

[Szerintem onnan is adódhat a “nem világos fogalom”, hogy mivel térben nem lehet beszélni, ezért felsorolásra kerül az egylényegüség, meg aztán, a Hiszekegyben is a Fiú az Atya jobboldalán kénytelen ülni.. .Ha jól tudom, akkor ez a fogalom elég késön jött létre, az elsö nagy egyházatyák „teremtették“ meg, nem síma viták közepette és nem egységes hitvallás idején; hogy akkor kihez is és hogyan fordulok?
Ha a szeretet parancsát nézem, akkor minden boldogítóan egyszerü. Jézusnál, de Pál Apostolnál már nem az. Tovább-/ mélyebbre szállva azonban nagyon is elvonttá válik a keresztény vallásmagyarázat. A Pál Apostol levelei igazán, hogy nem csak egy fán nöttek..de tekints el, légyszives, ezektöl a fáktól, már pusztán ebben a hasonlatban is többféle értelmezés bújkálhat]

„Zsidó-keresztény kultúrkörről ,….. De ebbe nem mennék bele,….“

Rendben van, én sem, de most tudom, hogy mire gondoltál.

 547. déjvid — 2017-05-28 16:21 

Két részletben, hogy ne okozzon fennakadást 🙂

 546. déjvid — 2017-05-28 16:20 

Jöjjön akkor a hitvitázósabb rész 😀

Nem tudom, mit értesz krisztológia alatt pontosan, de keresztény szempontból a zsidóknak ígért szabadító messiás valójában Jézus. A zsidók félreértették a saját tanításaikat is, amikor olyan hadvezért vagy királyt vártak, aki a világ uraivá teszi őket. Jézus kinyilvánítja, hogy ő az a messiás, akit a próféták megjövendöltek; a “megszabadítás” a bűnöktől való megszabadítás lesz. A zsidók nagy része nem hisz neki, sőt káromlónak tartják, és megölik. Nem vették észre, hogy Isten betartja az ószövetség rá eső részét, és így kimaradnak az új szövetségből. Már aki, mert nagyon sokan megtérnek. Az első keresztények zsidók voltak, az első “hitvita” abból állt, hogy nem zsidóknak lehet-e tanítani Jézusról, illetve hogy a kereszténységbe betérő pogányokat előtte körül kell-e metélni. Maga Jézus, és az apostolok is, Jézus messiás-mivoltát az Írás alapján vezették le, a próféták könyvei és a zsoltárok könyve alapján.
Nyilvánvaló, hogy a zsidók mind a mai napig várják a messiást, mert nem veszik tudomásul, hogy a megígért messiás már rég megszületett és meghalt a kereszten. És nem csak a zsidókért, hanem mindenkiért.

És akkor jöhet a hitvita. Előre bocsátom, hogy nem fogok személyeskedni, még ha néha annak tűnik is 😀

Bevezető helyett, az értelmezési keret:
“Ehhez nem kell elfogultság, csak morális érzék. Csecsemőgyilkosságra nincsen semmilyen mentség.” – mégis milyen mentség? Hogy kérhetsz számon emberi morált a mindenható Istenen, aki az embert és a morált is teremtette? Miért és főleg ki előtt keresel “mentséget” a mindenható Isten számára…?
“másik fele az általános szeretetvallás” – a legkevésbé sem. Népszerű dolog ekként magyarázni a kereszténységet, csak éppen igeellenes.

Ragaszkodjunk akkor az Újszövetséghez?
“A bűn zsoldja a halál” Róm. 6:23
Heródes Agrippára lesújt az angyal, és a királyt belülről férgek ették meg; ApCsel. 12:23.
“És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. Ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. Ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára. Ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.” Mk. 9:43-48 Ezeket Jézus mondja.
stb.

Kálvin-ima:
“Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra”

A Biblián alapuló kereszténységnek ez a lényege. Mindenki bűnös, ezért mindenki halált és kárhozatot érdemel. Ez Isten megkérdőjelezhetetlen igazságos ítélete. De a mindenható Isten kegyelmes: Jézus vérének érdeméért, az ő egyszeri és tökéletes áldozata árán, ingyen kegyelemből, hit által üdvözít, és átvisz az ő örök dicsőségébe. (persze nem mindenkit, de itt és most legyen elég ennyi)

Persze Isten Igéje hígul, a térítés jegyében, az ökumenié jegyében, az anyámkínja nevében. Inkább csak arról szeretnek prédikálni, ami összeköt; inkább csak az egyetemes szeretet, a szeretet-himnusz, meg ezek. Ez vezet oda, hogy a karácsonyból “a szeretet ünnepe” lesz, a húsvétból “tavaszváró”, és a vallás lényege, hogy öregasszonyok bóbiskolnak egy félhomályos templomban, vagy valami elmebeteg rikoltozik a táncoló híveknek…

A felhígított igében lesz Isten valami jóságos, szerető apuka, aki nem csinál bajt és rosszat (az gondolom akkor csak úgy megtörténik), nem bánt senkit, mindig megbocsát “mert az a dolga”, és még akár alkudozni is lehet vele. Hát sajnos nem, a bibliai Isten nem ilyen; nem csak az ószövetség szerint, hanem az újszövetség szerint sem.

* * * * *

Ahogy a János evangéliuma nyolcadik rész nem arról szól, hogy Jézus szerint a zsidók istene az ördög lenne, úgy az idézett részletek sem arról szólnak, hogy “az Isten” vagy jahve mindig más istenség lenne. A bibliai Isten nem állítja magáról, hogy ő volna az egyetlen, akit istenként tisztelnek a népek. Azt viszont állítja, hogy ő a teremtő, mindenható, és megtiltja, hogy a hívei más isteneket imádjanak. Ez elég komoly különbség.
(Az, hogy az egyiptomi fáraónak, aki istenként imádatta magát, úgy mutatkozik be, hogy a héberek istene, ennek kicsit se mond ellent.)
Jézus nem hívta Jahvénak, mint ahogy akkor senki sem hívta így, mert tabu volt a szó.

“Nemhogy ártatlan csecsemők a fiai a Mennyei Atyának, de a gonoszok, és a bűnösök is. Bocs, de ezt a két istenszemélyt azonosnak hinni, szerintem csak az agymosott vakhit segítségével lehet.” – különbözőnek tartani pedig igen felületes Biblia-ismerettel, legfeljebb 😉

“De örülhetünk, hogy legalább már kérdéseket (viszonylag) szabadon feltehetünk, annak veszélye nélkül, hogy meggrilleznének bennünket.” – Ámen! 😀

 545. déjvid — 2017-05-28 16:17 

Hali.

Köszönöm szépen a válaszokat! 🙂

Először is Meggymag: a Szentháromság fogalma nem világos…? 🙂 Atya-fiú-szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz örök Isten. Vagy ilyesmi. Lényege, hogy ahogy az atya is maga az Isten, úgy a fiú is maga az Isten, és a szentlélek is maga az Isten. Egylényegűek. Egy zsidó, aki Jézust tévelygő rabbinak gondolja, vagy egy moszilm, aki prófétának, ezt nem fogadja el. Náluk nincs Szentháromság. Tehát az Istenről alkotott képük gyökeresen eltér a kereszténységtől, a Bibliától. Csak ennyit írtam 🙂

Zsidó-keresztény kultúrkörről annyiban lehet értelme beszélni, hogy valamikor az előző évtized elején, egy gyökeresen más világban, az európai közös kultúra alapjának a zsidó-keresztény vallást és erkölcsöt, a görög filozófiát és a római jogot tekintették. De ebbe nem mennék bele, mint mondtam. (És nem feltétlenül értek egyet a kulturális részével sem. A vallásit viszont határozottan tagadom)

És Petibá:
Legyen, akkor legyen hitvita 😀

Amit rövidre zárok: nem érdekel a katolikus szenthagyomány, meg a hasonló dolgok. Ahogy még az előző fórumon is írtam, a katolikus “anyaszentegyház” világ életében ellentétes volt az Igével. Nem változtatták meg a Bibliát, hogy igazuk legyen; nem, egyszerűen hozzáférhetetlenné tették, fordítási tilalommal és értelmezési monopóliummal. A “megértést” (az általuk adott értelmezés bevésését) szép színes freskókkal meg hasonlókkal igyekeztek elősegíteni, sosem látott szörnyekkel, sosemvolt helyszínekkel, akár. A kreált szertartások is dagályosak, és értelmetlenek. Akár a szentté avatás, ha már a Lusitaniáról indultunk: a pápai hókuszpókusz után “hirtelen” lehet imádkozni is a két kis pásztorgyerekhez…?! Na ne. És elnézést a katolikusoktól. Ja még egy példa: szó szerint benne van a Bibliában, hogy senki ne merészelje magát atyának nevezni. (Mt. 23:9) És már ezt sem “sikerül” betartani… Szóval a katolikus félreértelmezésekre vonatkozó érvek feleslegesek, engem nem győznek meg a Biblia kapcsán semmiről, mert már tudom, hogy mennyire a saját szájuk íze szerint értelmeznek bármit.

Az ötezer helyen való belenyúlás kapcsán érdemes megnézni, hogy ezek mik voltak. Pl. Károli doktoroknak fordítja azt, amit a modern fordítások tanítóknak fordítanak. Az eredeti görög szót nem tudom, nyilván reálisan lehet fordítani mindkétféleképpen; gondolom a mai szövegben már idegenül hangozna, hogy Jézus gyerekként a templomban a doktorok közt találtatott… De ilyen pl. a “lelkes állat” – ebben az eredeti fordításban az állat nem azt jelenti, mint ma, hanem egy régi képzés eredménye, amit ma állványnak mondanánk inkább (tehát valamilyen oszlop). De szemezgethetünk még, ha már megnéztem a Mt. 8-at: “Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.” vs “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen!” (Mt. 8:25-26.) Na, ez például változtatás, sőt revíziós munka, mégsem látom, hogy bármit beletoldottak volna…

A történelem során még kétségkívül belenyúltak a Bibliába, amikor az egyes könyveket részekre tördelték, a részeket meg versekké. Nyilván az se valami a priori dolog, hogy milyen sorrendben vannak az egyes könyvek, vagy hogy csak Pál levelei vannak címzettek szerint felcimkézve… stb.

De akkor, csak hogy tisztán lássunk. József leszármazásának rendje két evangéliumban egymástól eltér; ennek mi az oka…? Úgy értem, évszázadokon át ezt nem vették észre…? Vagy – most figyelj – észrevették bizony, de inkább nekiálltak BIBLIÁN KÍVÜL megmagyarázni, mert AZ ELKÉPZELHETETLEN LETT VOLNA, hogy az adott részeket kihúzzák vagy átírják, hogy ne legyen ellentmondás a két evangélium közt. De van még több, kisebb ellentmondás, amikor Jézus tanításairól van szó: ugyanaz a gondolat teljesen más szövegkörnyezetben bukkan fel evangéliumonként; nyilván azért, mert Jézus minden tanítását többször is elmondta. Ezeket sem merészelték korrigálni…

Sőt, ahogy a Lusitánián is írtam, már az I-II-III. században éltek szentek, akik mindenféle csodálatos dolgokat műveltek; a legendáik azonban véletlenül sem kerültek bele a Bibliába. Mert arról már akkor is úgy gondolták, hogy egész, amiből nem nagyon kell elvenni, sem hozzátenni. Az apokrif meg deutero-kanonikus könyvek egy része mondjuk simán ószövetségi, az újszövetségi könyvek, azaz a plusz evangéliumok, plusz apokalipszisek általában vagy nem hitelesek (pl. hiába hívják Pál apokalipszisének az egyik Nag Hammádi apokrif könyvet, ezt már a maga korában sem voltak hajlandók annak a szent Pálnak tulajdonítani), vagy ellentétesek általában a Bibliával (pl. valamelyik kimaradt evangéliumban kijelentik, hogy Jézus nem az Atyától jött, hanem “csak” egy próféta), és ezért nem került bele.

Tehát még egyszer: én nem vitatom, hogy a Bibliát emberek állították össze. Azt viszont erősen vitatom, hogy az ókereszténység korát követően számottevően átírták volna, belejavítottak volna, kivettek volna belőle szöveget vagy beletettek volna. Ennek pont az ellenkezőjére próbáltam érveket hozni, itt fentebb. És még egyszer hangsúlyozom, hogy főleg a világuralomra törő “katolikus anyaszentegyház” nem írta át a Bibliát, hanem egyszerűen csak figyelmen kívül hagyta az Igét, és gyakorlatilag hozzáférhetetlenné tette a köznép számára.

Az megint más, és messzire vezető kérdés, hogy magában a Bibliában vannak felettébb érdekes részek, amikről megkérdőjelezhető, hogy kétezer éve a fantázia terméke lehetett-e… Tiboru ír péter apokrifonjáról, ami szerint Jézus külseje mindig annak függvényében változott, hogy ki nézte és mit akart látni… Ez annyira nem apokrif, Lukács evangéliumában is szerepel pl., Lk. 24:16. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki képes vízen járni, akkor miért hagyna nyomot a homokban 🙂 De szintén az evangéliumokban található olyan megfogalmazás, amin ma nem ütközünk meg, de akkor…? Ilyen (számomra) a Mk 5:30.

* * * *

Ennyit, engedelmeddel, a Bibliához.

 544. petiba — 2017-05-28 10:11 

@déjvid:

“Leszögezném, hogy nem akarok “hitvitázni”, vagy nem “hitvitázni” akarok, ahogy tetszik”

Pedig azt teszed 🙂 De ez miért lenne baj? Szerintem ez csak azt zavarhatja, aki olyan szinten vallásos, hogy vakon elhisz mindent, amit a vallása tanít. A kritikai gondolkodás hívének nem lehet probléma egy jó kis hitvita 🙂 Jómagam – annak ellenére, hogy vallásosnak nem tartom magam, csak hívőnek – nagyon érdekesnek találom ezt a témát! Hogyan alakította az emberiség jelentős részének világát közel kétezer éven át egy könyv, ami mindennek nevezhető, csak nem “egynek”, nem tekinthető egységesnek, változatlannak, emberek milliói hiszik isten szavának, pedig csak emberek írták, emberek módosították, egyik fele tömény sovinizmus és fajvédelem, másik fele az általános szeretetvallás, fogalmunk sincs, mit vettek ki belőle, és tüntettek el nyom nélkül, és fogalmunk sincs, (nekünk, átlagnak, akik nem töltik az életüket a Szentírás tanulmányozásával), hogy mit tettek bele utólag. Van, amikor van nyoma annak, hogy mi került ki-, vagy be-, de egész pontosan nyomon követhetetlen.
Egyik szigorlati tételem a “Hitviták tüzében” címet viselte, mindaddig nem érdekelt az a rengeteg ellentmondás, ami a Biblia-történelem során felmerült, de mióta rákényszerültem arra, hogy utána járjak dolgoknak, egyre érdekesebbé válik a sztori 🙂
Aztán ahogy hozzáférhető lett egyre több, addig tiltólistás, vagy egyszerűen megjelentethetetlen anyag, nyilvánosságra juthatott sok kutatási anyag, meghallgatható sok előadás a témakörben, szerintem a világ egyik legérdekesebb konteójává lett Jézusé és a Bibliáé 🙂

“Evvel együtt az ószövetségi könyvek a Biblia részét képezik; az Ószövetség nem azonos a judaista Tórával”

Amennyiben a Bibliát egy többfejezetes könyvnek tartjuk, akkor persze, a Biblia részét képezik. Ahogy a Diákkönyvtár sorozatban mondjuk egy kötetben megkapod a Rómeó és a Júliát, és a Hamletet. Csak mondjuk ott legalább mindkét művet azonos szerző írta, ha nincs is közük egymáshoz.

“Keresztény szempontból az Ószövetséget is Jézusra tekintettel kell értelmezni: a zsidók azért és annyiban voltak választott nép, mert az Isten megígérte nekik, hogy belőlük születik majd a messiás, azaz Jézus. ”

Nem. A Krisztológiának semmi köze az Ószövetséghez, sőt, teljesen nyilvánvalóan az Ószövetség etikája és az Újszövetségé semmilyen módon sem egyeztethetőek össze.

Az ószövetségi messiás fogalomnak nincs semmi köze az egyetemes megváltáshoz, ami az Újszövetség lényege. Az Ószövetségben erről szó sincs, hanem egyetlen népet az összes többi hátrányára csúcsra, uralkodásra emelő messiásról szól.A zsidók pontosan tudják, hogy Jézus nem tölti be az ószövetségi messiás szerepet. Semmi köze sincs hozzá.

“Isten megígérte nekik, hogy belőlük születik majd a messiás, azaz Jézus.”

Nem, ez nem így van. Egyrészt nem egyezik az isten, másrészt Jézus nem a zsidók messiása. A zsidók még ma is várják a messiásukat. Ezt minden valamire való zsidó, aki csak kicsit is tisztában van a vallásával, pontosan tudja.

“A különböző háborúkat leíró ószövetségi történetek is csak nagyon a felületes vagy elfogult szemlélő számára szólnak valamiféle “kicsinyes” vagy “bosszúálló” Istenről.”

Ne viccelj!
Jahve felszólítja kiválasztottjait hogy irtsák ki Kánaán népét CSECSEMŐTŐL AGGASTYÁNIG! Ehhez nem kell elfogultság, csak morális érzék. Csecsemőgyilkosságra nincsen semmilyen mentség.

Nézzünk pár mondatot. 5Móz.32. (nem véletlen, hogy nemigen idéződnek, inkább elsumákolódnak)

“Ha villogó kardom megélesítem, és ítéletre nyújtom ki kezem, bosszút állok ellenfeleimen, és megfizetek gyűlölőimnek.
5Móz. 32,42
Nyilam vérrel részegítem, és kardom jóllakik hússal: elesettek és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejével.”

Kicsinyes, bosszúálló. Teljesen egyértelmű.

“Az új szövetség megkötésekor a korábbi szövetség és így a zsidók “választott nép” mivolta is érvényét vesztette: azóta Isten “választott népe” a hívő keresztények közössége”

Erőszakolt dolog ugyanazt az istent feltételezni. Ahogy egyébként ugyanitt (Mózes) olvasható egyértelműen, hogy szó sincs egyetlen istenről:


5Móz. 32,12
Az ÚR vezette egymaga, nem volt vele IDEGEN ISTEN.”

5Móz. 32,16
IDEGEN ISTENEKKEL ingerelték, utálatosságokkal bosszantották.

5Móz. 32,17
Szellemeknek áldoztak, nem Istennek, istenEKNEK, AKIKET nem ismertek, újaknak, kik nemrég jöttek, akiket az atyák még nem féltek. [1Kor 10,20]”

Teljesen egyértelmű.

“Jézus leszármazására található többféle magyarázat is. Az biztos, hogy Dávid leszármazása stimmel, és az is biztos, hogy a két evangelista Dávid két különböző fiától vezeti le Józsefet, akinek az apja így eltér a két evangéliumban. ”

Egyrészt a leszármazási vonalak Józsefhez köthetőek, nem Jézushoz, de még így sem stimmelnek, annak tükrében meg pláne nevetséges, hogy sokszáz évnyi időszakra visszamenőleg próbáltak utólag családfát igazolni Jézusnak úgy, hogy nem tartja senki József fiának.
A zsidók szerint Jézus nem zsidó, a keresztények szerint meg nem József fia. Értelmetlen.
Másrészt meg Jézus után már az első generáció elkezdte kiforgatni Jézus tanítását. Nekünk az maradt fenn, amit a négy evangélista leírt, de ebből e négyből csak János és Máté tartozott a közvetlen tanítványi körhöz. Ehhez képest Márkét tartják az “ősevangéliumnak”. Abból indulunk ki, aki nem volt sem fültanú, sem szemtanú.

“a bibliai szövegek nagyjából korhűek, azokon utólag túl nagy változtatások azért nem történtek”

Túróst. Folyamatosan változtatják. Azt hiszem Pap Gábornál hallottam először az 5000-es számot. Mármint, hogy ennyi helyen módosította már a második tridenti zsinat idején. És azóta még hányszor módosították! Ha csak a magyar kiadásokat tekintjük, a 2014-es a legutolsó, ami az 1975-ös protestáns Újfordítású Biblia legújabb revideált változata.

“Dr. Kustár Zoltán ebben a kötetben a REVÍZIÓS MUNKA (!!!) előzményeit, menetét, munkamódszerét és az Ószövetség terén végzett FŐBB MÓDOSÍTÁSAIT mutatja be tudományos igényességgel, közérthető és áttekinthető formában. A szerző az Ószövetség revízióját végző munkacsoport vezetője volt. A mű az Ószövetségi Tanszék kiadvány-sorozatában jelent meg 2017-ben, a DRHE kiadásában.”

“A protestáns újfordítású Biblia 2014-es revíziója méretében és eredményében nagyságrendekkel több módosítást hozott a bibliai szöveg fordításában, mint az 1990-es, első átdolgozás. Míg az akkori javítás az Ószövetség verseinek kevesebb, mint 5%-át érintette, addig a 2014-es revízió az ÓSZÖVETSÉGI VERSEKNEK KÖRÜLBELÜL 55%-ára terjedt ki valamilyen formában.”

És ez csak az utolsó, magyar revideálás.

“Általában a Bibliai “ellentmondások” arra vezethetők vissza, hogy a Biblia különböző részletei különböző dolgokra vonatkoznak.”

Meg arra, hogy össze-vissza szabták varrták, ki-be rakosgattak részeket, szétvágtak mondatokat, betoldottak kiegészítéseket, kihagytak nem tetsző, vagy az aktuális érdekek mentén problémás mondatokat.
Talán Szántai hivatkozott arra, hogy van aki tanulmányai végén abból disszertál, hogy hány helyen és hogyan módosították, jól felismerhetően a Biblia szövegét.

“A János 8.44. kapcsán… Érdemes az egész részt elolvasni”

Persze, hogy érdemes, de ez nem változtat az egyértelműségén.

És ezt milyen szépen alátámasztja ezt az 1229-es toulouse-i zsinat, amely nem véletlenül mondta ki az alábbiakat:
„Megtiltjuk, hogy a laikusoknak megengedjék akár az Ó-, akár az Újszövetség egyes könyveinek birtoklását, kivéve, ha valaki kegyes szándékkal egy zsoltároskönyvet vagy az istentisztelethez szükséges breviáriumot, vagy a Mária-tisztelethez szükséges könyvet akar birtokolni. De kimondottan tilos még ezeknél a könyveknél is, hogy azok a nép nyelvén legyenek írva. Megparancsoljuk, hogy akiket rajtakapnak azon, hogy Szentírás van a tulajdonukban, azoknak házai vagy akár nyomorúságos kunyhói, vagy föld alatti rejtekhelyei romboltassanak le. Ezeket a személyeket üldözni kell, még ha az erdőkben vagy a barlangokban bujdosnak is, és szigorúan meg kell büntetni azokat is, akik az ilyeneknek menedéket nyújtanak.”

Na, vajon miért kellett megakadályozni, hogy a pórnép a teljes Bibliát birtokolja? Nehogy megismerjék a teljes könyvet. Azokat a részeket, amelyek joggal, értetlenséget és kételyeket ébreszthetnének bennük.

Több más kutató munkája után állította össze a görög Újszövetség-fordítás javított változatát Erasmus. Számos egyházkritikai írással próbálta az elferdült római egyházat megreformálni. Számos fordítási visszásságra világított rá, az Igével ellentétes egyházi tanításokra hívta fel a figyelmet, és így – talán akaratlanul is – egyik elindítója volt a reformáció “szekerének”.
Aztán Gutenberg papa betett a sumákoló rk. egyháznak, mert megállíthatatlan lett a Bibliák nemzeti fordításainak kiadása és ezáltal elterjedése. Így a rk. egyház megpróbálta legalább az értelmezés kizárólagos jogát magánál tartani.
„Senki ne merészelje a Szentírást az Atyák egyhangú megegyezésével szemben magyarázni.”

“Az ószövetségi Isten maga a teremtő mindenható Isten; és Jézus is így tudta”

Nem.
” “s közöld vele: JAHVE,A HÉBEREK ISTENE küldött hozzád, hogy mondjam meg neked: engedd kivonulni népemet, hogy a pusztában áldozatot mutasson be nekem.” (Kiv. 7,16)
“Az Úr nagy harcos, Jahve a neve.” (Kiv. 15,3)
“Nekik meg kell tudniuk, hogy én, Jahve, az ő Istenük vagyok, aki kivezette őket Egyiptomból, hogy közöttük lakjam: Én, Jahve, az ő Istenük.” (Kiv. 29,46)
“Aki az ISTENEKNEK áldozik, nem egyedül az Úrnak, azt meg kell ölni.” (Kiv. 22,19)

Tehát maga Jahve nyilatkozik úgy, hogy ő a héberek istene, és hogy van több isten.
Tudomásom szerint Jézus soha nem nevezte a Teremtőt Jahve néven. (de ha tudsz tőle idézni, ahol mégis, akkor tedd meg, pls.) Atyámként hívta a Teremtő Istent.
Miért kellene azonosítanunk a két istenséget? Minek alapján? Ha jól emlékszem, és Jézus tényleg soha, sehol nem nevezte Jahvénak az ő Atyját, akkor semmi okunk rá.

Jahve:
“Minden népet, amelyet az Úr, a te Istened kiszolgáltat neked, pusztíts el, ne kíméld őket együttérzőn, s ne imádd isteneiket, mert ez csapda volna számodra!” (MTörv. 7,16)
“Ne félj tőlük! Mert közötted van az Úr, a te Istened, a nagy és félelmetes Isten. Az Úr, a te Istened ezeket a népeket lassanként mind kiűzi előtted. Nem irthatod ki őket egyszerre, mert túlságosan elszaporodnának a mezőn a vadállatok. Az Úr, a te Istened kiszolgáltatja őket neked, veszteség veszteségre éri őket, míg ki nem pusztulnak. Királyaikat hatalmadba adja, s te eltörlöd nevüket a földről. Senki sem áll meg előtted, míg ki nem pusztítod őket.” (MTörv. 7,21-24)

Jézus az ő Atyjáról:
“Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.” (Mt. 5,43-45)

Nemhogy ártatlan csecsemők a fiai a Mennyei Atyának, de a gonoszok, és a bűnösök is. Bocs, de ezt a két istenszemélyt azonosnak hinni, szerintem csak az agymosott vakhit segítségével lehet.

Persze nem alaptalan a zsidók kiválasztottság-tudata, hiszen tényleg kiválasztotta őket egy isten, de ebben aztán nem sok köszönetük volt nekik, maguknak sem. Azok a zsidók, akik nem voltak hajlandóak a pusztítás istenének áldozni, hogyan is jártak?

“Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Láttátok azt a veszedelmet, amelyet Jeruzsálemre és Júda városaira hoztam: ma mind romokban hevernek és lakatlanok. Ez azokért a gonoszságokért történt, amelyeket elkövettek, csak hogy engem haragra ingereljenek; ugyanis idegen isteneknek mutattak be tömjénáldozatot és azoknak szolgáltak, akiket sem ők, sem ti, sem atyáitok soha nem is ismertek.” (Jer. 44,2-3)
(tényleg töménytelen gonoszság egy másik istennek áldozni, sokkal gonoszabb dolog, mint emiatt kiirtani a népességet, csecsemőtől aggastyánig…ja, nem)

“És most ezt kérdi az Úr, a Seregek Ura, Izrael Istene: Miért vonjátok magatokra ugyanezt a veszedelmet? Azt akarjátok, hogy kivesszen Júdából férfi és nő, gyermek és csecsemő; hogy ne maradjon senki életben közületek?” (Jer. 44,7)

“Mind a mai napig sem bánatot, sem félelmet nem érez senki; nem tartják meg törvényemet és rendeleteimet, amelyeket elétek és atyáitok elé tártam. Ezért ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Nos, ellenetek fordítom arcomat a vesztetekre, és megsemmisítem egész Júdát. Elveszítem Júda maradékát, amely azzal a szándékkal jött Egyiptom földjére, hogy itt lakjék. Mindnyájan elvesznek Egyiptom földjén; elhullanak a kard élén és elvesznek az éhségtől, a legkisebbtől a legnagyobbig kard és éhínség által halnak majd meg. És így átok, borzalom, megvetés és gúny tárgya lesznek.” (Jer. 44,10-12)

Borzalom, megvetés, és gúny. Aha, ez nem más, mint a kicsinyes, bosszúálló Jehova, és nem a Teremtő-még a bűnöst is szerető-Mennyei Atya.

“Természetesen bármit meg lehet kérdőjelezni, sőt cáfolni is lehet, de egy idő után nem lesz értelme a beszélgetésnek.”

Ha egy dogmát egyértelmű bizonyítékokkal meg lehet kérdőjelezni, sőt, megtörni, akkor máris rengeteg értelme van a beszélgetésnek.

“A bibliai tanításokról mélységében csak úgy lehet beszélni, ha elfogadjuk értelmezési keretként a Bibliát magát”
Értelmezési keretként igen. De az értelmezését senki nem sajátíthatja ki. Még a katolikus anyaszentegyház sem. Még az eredete is megkérdőjelezhető, a magyarázatok hogy ne lennének azok!
A legnagyobb baj az, hogy az emberek csak olvassák (már, aki) de nem értelmezik az olvasottakat. És nem is merik átgondolni. Dogmaként belevertek a fejekbe magyarázatokat, és – ahogy láttuk a történelem folyamán – akik merték megkérdőjelezni a dogmákat, vagy felhívták a figyelmet a hibákra, téves fordításokra, átírásokra,csúsztatásokra, vagy AKÁR MAGÁRA A SZÖVEGRE (!!!) azok csúnyán végezték. Tehát az emberekből már szinte “genetikai szinten” kiirtották a kérdések feltevését a Bibliával kapcsolatban. Szent könyv, kész, cakkumpakk ez van, ne fáradj az értelmezéssel, és főleg hogy mersz kérdéseket feltenni?
Sokan fordultak el emiatt az egyháztól, és joggal.

“Megkérdőjelezhetjük, sőt “cáfolhatjuk”, hogy Jézus valóban az Isten fia volt, de akkor nem fogunk tudni érdemben beszélgetni a csodatételeiről vagy feltámadásáról. Sőt megkérdőjelezhetjük vagy “cáfolhatjuk”, hogy van-e mindenható Isten; ha ezt megtesszük, akkor viszont nem tudunk beszélgetni az üdvtervről vagy a gondviselésről.”
Ez így igaz, de alapvetően – a fentebb tárgyalt témakörökben – nem azt vitattuk meg, hogy Jézus Isten fia volt-e. Hanem azt, hogy HA igen, akkor MELYIK istené. Hogy a Biblia tekinthető-e kordokumentumnak, tekinthetjük-e így, jelenlegi formájában Isten igéjének, és hogy van-e köze, egymáshoz az Ószövetségnek és Újszövetségnek azon kívül, hogy egy kötetben adják ki évszázadok óta. És hogy miért, kik, milyen céllal sulykolják azt, hogy létezik olyan, hogy judeo-keresztény, hogy Jézus zsidó volt, amikor a zsidók sem tekintik Őt annak, és aki tényleg figyelmesen (és nem agymosott, besulykolt dogmaként) olvassa a Bibliát keresztényként, az sem tekintheti annak.
Hogy közel kétezer év távlatából valaha is biztosra mehetünk-e, az kérdéses, de valamiért még mindig kutatók ezrei foglalkoznak a témával, kutatják, értelmezik a forrásanyagot, nagyítóval vizsgálják a sorokat, szavakat, mondatszerkezeteket, latin, görög, héber fordításokat hasonlítanak össze. Szóval semmi nincsen készen, fixen. 🙂
De örülhetünk, hogy legalább már kérdéseket (viszonylag) szabadon feltehetünk, annak veszélye nélkül, hogy meggrilleznének bennünket.
Talán az idő múlásával majd egy másik dogmával kapcsolatban is tehetünk fel kérdéseket. Remélem, nem csak mondjuk 1930 év múlva…

 543. meggymag — 2017-05-27 23:55 

@déjvid:

Elnézést, de most veszem észre:
” Nem; a keresztény a Szentháromság-Istent imádja, és pont.”

(úgy hangzik, mintha Nógrádi György szólt volna)

Ezt az elnevezést, megnevezést, hogy Szentháromság-Isten, még soha nem láttam, hallottam, olvastam. Hol kereshetnék utánna?

“Ahol Jézus nem maga az Isten, az …”
Ezzel a megállapítással sem találkoztam még, honnan veszed?

 542. meggymag — 2017-05-27 23:08 

@déjvid:
“2. Vallási értelemben nincs olyan, hogy zsidó-keresztény, de tőlem ilyet nem is láttál. (A kultúra az más kérdés, nem tartozik ide.)”

De olyan, hogy zsidó-keresztény kultúra, olyan van?

 541. déjvid — 2017-05-27 13:59 

Petibá okos javaslatának megfelelően, nem a Lusitániát offolom a válaszommal… 🙂 (Tehát előzmény itt: http://lusitania.blogrepublik.eu/100-ev-fatima-a-mitosz-a-klerus-es-az-elcserelt-apaca/ )

Leszögezném, hogy nem akarok “hitvitázni”, vagy nem “hitvitázni” akarok, ahogy tetszik. Van néhány dolog, nem is annyira magával a hitel kapcsolatban, amire reagálnék. 🙂

1. A Biblia mint a kereszténység alapja: akkor úgy fogalmazok, hogy a keresztény vallás leghitelesebb forrása a keresztény (magukat kereszténynek tartó) hívők számára. Jézus áldozata, a megváltás és feltámadás valóban a vallás lényege. “Alapja”, ebből a szempontból.

2. Vallási értelemben nincs olyan, hogy zsidó-keresztény, de tőlem ilyet nem is láttál. (A kultúra az más kérdés, nem tartozik ide.) Sőt, én – ha úgy tetszik, hívőként – messzemenőkig elutasítom még azt is, hogy a zsidó, a moszlim és a keresztény “végül is” ugyanazt az Istent imádja. Nem; a keresztény a Szentháromság-Istent imádja, és pont. Ahol Jézus nem maga az Isten, az nem kereszténység, legfeljebb úgy hívja magát.

3. Evvel együtt az ószövetségi könyvek a Biblia részét képezik; az Ószövetség nem azonos a judaista Tórával, és maga a Tóra sem azonos a júdaizmus tanításaival (csak egy részét képezi). Keresztény szempontból az Ószövetséget is Jézusra tekintettel kell értelmezni: a zsidók azért és annyiban voltak választott nép, mert az Isten megígérte nekik, hogy belőlük születik majd a messiás, azaz Jézus. A különböző háborúkat leíró ószövetségi történetek is csak nagyon a felületes vagy elfogult szemlélő számára szólnak valamiféle “kicsinyes” vagy “bosszúálló” Istenről. Nem, ezek a történetek azt mutatják meg, hogy az Isten terve akkor is végbe megy, ha a király kézen áll és torkon fossa magát; az ember mindig világos útmutatást kap, hogy mit tegyen vagy ne tegyen, de mindig okosabb akar lenni (és rábaszik). Stb. Erről akartam írni a vérvád-konteónál is, Jefte lányával kapcsolatban, és még lehet, hogy írok is.

4. Az új szövetség megkötésekor a korábbi szövetség és így a zsidók “választott nép” mivolta is érvényét vesztette: azóta Isten “választott népe” a hívő keresztények közössége, kb.

5. Jézus leszármazására található többféle magyarázat is. Az biztos, hogy Dávid leszármazása stimmel, és az is biztos, hogy a két evangelista Dávid két különböző fiától vezeti le Józsefet, akinek az apja így eltér a két evangéliumban. Amennyire olvastam, a zsidóknál a leszármazási listák mindig elég pontosak. Most vagy valóban nem tudták kideríteni, hogy József apját pontosan hogy hívták (József az evangéliumok lejegyzésekor évtizedek óta halott volt), vagy volt nemzőapja és fogadott apja; de olyan nézet is van, hogy Lukácsnál tulajdonképpen Mária családfáját olvashatjuk, és mivel a bibliai görögben nem volt szó a vőre, Józsefet nemzé Jákób, és/de fia vala Helinek, mert ő az após.

Mindezekkel együtt, az ilyen “ellentmondások” engem inkább mindig megerősítenek abban, hogy a bibliai szövegek nagyjából korhűek, azokon utólag túl nagy változtatások azért nem történtek.

6. Általában a Bibliai “ellentmondások” arra vezethetők vissza, hogy a Biblia különböző részletei különböző dolgokra vonatkoznak. Akár egy részen belül is. Van, ami a megváltásra vonatkozik; van, ami a helyes életre, erkölcsökre; van, ami a végidőkre; van, ami Isten helyes dicsőítésére stb. A fogalmak akkor lesznek ellentmondásban, amikor mondjuk egy erkölcsre vonatkozó parancsot a megváltás témakörébe kívánunk átvinni. Igen, így előfordulnak olyan “értelmezések”, amikből pl. levezetik a lélekvándorlást stb.

7. A János 8.44. kapcsán… Érdemes az egész részt elolvasni 😉 Pont az a tanítás lényege, hogy maguk a zsidó farizeusok nem veszik észre, hogy Jézus, amikor Atyáról beszél, akkor az Istenről beszél. Ők is hivatkoznak az Atyára, meg Ábrahámra, miközben pont az ellenkezőjét csinálják. De bajban vannak, mert Jézus nagyon alaposan ismeri az Írást, és megfogja őket. Először le se esik nekik, hogy miről beszél Jézus; aztán ráparancsolnak, hogy ne oktatgassa őket, mert az ő atyjuk is az Isten. Erre mondja Jézus, hogy aligha, mert akkor úgy viselkednének… Nyilván az ördög az atyjuk, nem az Isten és nem Ábrahám. Erre megvádolják Jézust, hogy megszállta őt az ördög.

De hogy rövidre fogjam, János 8.54.: “az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek”

Az ószövetségi Isten maga a teremtő mindenható Isten; és Jézus is így tudta, amikor azt mondta, hogy tőle jött. Ezt elhitte neki egy csomó zsidó is, aki a hívéül szegődött. Az, hogy a farizeusokat hogy tette helyre, nagyon nem egyenlő avval, hogy a próféták korában kit is imádtak a zsidók…

8. Isten “végtelen jóságát” Gloriamundi említette az eredeti blog 31. hozzászólásában; összegészében a véleménye viszont nem a Biblián alapul 🙂 Csak erre akartam kilyukadni.

9. Természetesen bármit meg lehet kérdőjelezni, sőt cáfolni is lehet, de egy idő után nem lesz értelme a beszélgetésnek. A bibliai tanításokról mélységében csak úgy lehet beszélni, ha elfogadjuk értelmezési keretként a Bibliát magát. Egy példa: nagyon komoly filozófusok fejtegették évezredeken keresztül, hogy a világ nem igazán ismerhető meg, pláne objektíven; nem beszélve a múltról, ami meg pláne. Ez lehet valid, önmagában megálló szilárd elmélet. Mégis, ha történelemről (vagy bűnügyekről) akarunk beszélni, el kell vetnünk, és a múlt megismerhetőségét valló filozófiát kell keretként kijelölnünk. Stb. Szemlélhetjük a Bibliát úgy, hogy (félig-meddig) önkényesen összeválogatott, korrigált és félrefordított írások gyűjteménye, és igazából pusztán kulturális termék, de akkor nem tudunk egy adott mélységen túl menni a tanítások vizsgálatakor. Beszélhetünk a hinduizmusról is, de az erkölcsi tanításokat és az eszkatológiát akkor fogjuk megérteni, ha elfogadjuk a lélekvándorlást. Ha az kipöcköljük, akkor a vallással kapcsolatos rengeteg kérdés máris értelmetlenné válik. Megkérdőjelezhetjük, sőt “cáfolhatjuk”, hogy Jézus valóban az Isten fia volt, de akkor nem fogunk tudni érdemben beszélgetni a csodatételeiről vagy feltámadásáról. Sőt megkérdőjelezhetjük vagy “cáfolhatjuk”, hogy van-e mindenható Isten; ha ezt megtesszük, akkor viszont nem tudunk beszélgetni az üdvtervről vagy a gondviselésről. Nem tudom, érthető-e 🙂

 Visszakövetés540. agen obat kencing nanah di dki jakarta ada tidak — 2017-05-06 10:32 

agen obat kencing nanah di dki jakarta ada tidak

Hallo i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. denature Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang obat herbal aman dan ampuh tanpa efek samping. obat kami san…

 Visszakövetés539. kencing — 2017-05-02 10:24 

obat kencing nanah doxycycline

Hai i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. de Nature Indonesia merupakan sebuah CV yg bergerak dalam bidang pengobatan alami aman

 Visszakövetés538. dokter — 2017-04-28 13:39 

obat kencing nanah yang ada diapotik

Hai i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. de Nature Indonesia merupakan sebuah CV yg berjalan dalam bidang pengobatan alami aman

 Visszakövetés537. apakah kutil kelamin bisa sembuh dari denature — 2017-03-31 19:37 

Apakah Kutil Kelamin Bisa Sembuh Dari Denature

de Nature Indonesia merupakan sebuah CV yg bergerak dalam bidang pengobatan alami aman

 Visszakövetés536. obat kencing nanah di demak — 2017-03-24 09:11 

Obat Kencing Nanah Di Demak

denature adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang obat herbal aman dan ampuh tanpa efek samping. Obat kami sangat manjur, thanks i like your website

 534. gigabursch — 2016-12-30 19:38 

@1357a:
ez így azért elég kevés.

Mikor, miben és mindezt hol és hogyan…

 533. 1357a — 2016-12-28 16:15 

@tiboru:
feltámadt!

 532. 1357a — 2016-12-28 16:14 

@gigabursch:

Bulányi is nagyot tévedett

 531. 1357a — 2016-12-28 16:13 

nem volt betlehemi csillag és más sem, mert az egész Mózes születésének analógiája

 530. 1357a — 2016-12-28 15:59 

A Jézus – összeesküvés mint könyv és az itt írtak is távol vannak a valóságtól. Mind a képek mind a szövegek – bejegyzések távol vannak a valóságtól. Kersten és a többi fantaszta nem érti mi történt akkor. Alapvetés: A Torinói lepel hiteles : bizonyítja Jézus életét, halálát és feltámadását.
Ha van valakinek kérdése, szívesen válaszolok!!!

 Visszakövetés529. http://goo.gl/rwGjN3 — 2016-04-19 18:29 

Resep obat untuk kencing nanah

Agen obat herbal resmi untuk berbagai macam penyakit hubungi 081310563770

 528. meggymag — 2015-12-24 20:31 

Békés, boldog, barátságos Karácsonyt kívánok az olvtársaknak,a szerzö Mesterrel egyetemben!

 527. gigabursch — 2015-12-24 13:26 

Két érdekes, indexes, és kellően bulváros cikk.
Viszont van benne pár tényleg elgondolkodtató érdkesség, így belinkelem.

A fentieken túl:
Természetesen, aki elmegy éjféli misére, tlaálkozik a kis Jézuskával.
De ehhez el kell menni a misére.

http://index.hu/tudomany/2015/12/24/jezus_egy_megrogzott_hatarserto_volt/
http://index.hu/tudomany/til/2015/12/24/a_harom_kiralyok_nem_harman_voltak_es_nem_kiralyok/

 526. gigabursch — 2015-08-06 10:28 

Bár már több topicban is volt hitvita bőven (tk. Szcientológia, Vegyesfelvágott, stb.), talán ez a bejegyzés mégis ide kívánkozik…

http://confessio.reformatus.hu/bibliatlanito-eszme

Könyvszemle: Fekete Csaba
ÓSZÖVETSÉG ISTENKÉP
Miklósvölgyi János: „Emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél” avagy gondolatok az ószövetségi istenképről.
Két Hollós Kiadó, Budapest, 2015.

„Értitek-e Markiont és engem, akik azt mondjuk, hogy mindenképpen meg kell szabadulnunk az Ószövetségtől?” — idézi a szerző, mint neki legfontosabbat, Bulányi György piarista atyától (43). Támogatja felfogását az utószót író (noha szabódó) Pap Gábor.

Nehogy parányi kétségünk is legyen a szerző hitvallása iránt, lám: „az én istenem nem az ószövetségben lakik. Nem vállalom őt, nem érzek késztetést hozzá szólni, a felé intézett imát szentségtörésként értékelem, mert gyilkosokkal nem paktálok” (69). Ezzel együtt szelídségre, méghozzá jézusira hivatkozva, de ezen felül logikára, megdönthetetlen axiómákra alapoz. És mire jut? Arra-e, mint a nemzeti szocialisták: Erlösung vom Christo!? − Nem, ő nem megy el és nem lát el eddig. Miféle Jézust eszményít? Olyat, akit a Biblia és a keresztyénség elvetése árán alkot, legalább előkészíti ezt Zajti Ferenc kérdésével: Zsidó volt-e Krisztus? (1936.) — Szerinte sem. Az ötvenes évek szovjet praktikáit tetézné, midőn akadémiai rangot lehetett szerezni az istentelenséget kötelező politika támogatójaként. E sodrás egyik gyöngyszemként emlegetett könyvét ilyen summázat jellemezte: a Biblia az ember aljas ösztöneire épít. Ezzel egy húron pendülve emeli ki a borítón ez a friss könyv, többek között ezt: Az Ószövetség istene „egymaga több ember haláláért felelős, mint Hitler és Sztálin együttvéve”.

Az ószövetségi, illetve hát a keresztyénség Istene ilyen. Gyilkos, gyilkoltató stb. Ezt ontja, mást semmit nem ismer el a szerző: „halállal lakoljon, ne könyörülj senkin” stb. Prófétai megnyilvánulások, mint az, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen, és éljen? Megdönthetetlen véleményét kövesítenénk meg, ha idéznénk számára mást az Ószövetségből. Azzal is kár volna háborgatnunk, hogy a szerinte valamiféle egészen más Jézus, amint ahogy ezt eddig ismerjük a Bibliából, mégsem akarta eltörölni a Törvényt, hanem betölteni. És azokat a veszett zsoltárokat imádkozta.

Iszlám szélsőségesek évezredes történelmi emlékeket semmisítenek meg, gyermekeket meg nőket is lemészárolnak. Így szurkolt a szent hely lerombolásáért Babilon leánya a 137. zsoltárban. Mi válasz? Történelmi elégtétel emberileg? Vérbosszú. Boldog (szerencsésnek véli magát), aki elkapja és sziklához paskolja csecsemődet. Mintha ez csupán az Ószövetség gyűlölt világában történne. Radnóti nem ezt írta-e a felvilágosult emberről, amelyik nemzeti mitológiával helyettesítette a bibliai meséket? Falhoz verdesik a csöpp csecsemőket? Tömegsírba százával dobált bosnyák anyákat és gyermekeket az új évezred európai embere. Ehhez kiválóan megfelel: Áldott legyen, aki sziklához paskolja kisdedeidet! Nem ez van a zsoltárban. Az van, mint az első zsoltárban, hogy boldog, aki… Ilyen eszmeiségű könyvnek van erre is receptje, a hibás istenkép! Mert: „be kell látnunk, hogy annak a krematóriumnak a lángját, amelyet az antikrisztusi erő Auschwitzban ártatlan zsidókat elpusztítva beüzemelt, Jahve parancsára Kánaán földjén a választott nép gyújtotta meg” (75).

Mi tehát az a sokkal jobb, amit az Ó- és Újszövetségi Szentírás helyére kell állítanunk? Új kinyilatkoztatást, ehhez kapjuk alapvetésül az ószövetségtelenítést. Így: „Jakab, Máté, Mózes kanonizált tételeinek értelmében tehát az ószövetségi istenkép szerves kapcsolatot mutat az antikrisztusi minőséggel, ezért nem lehet azonos az alapvetően Fény-minőségű Atyával. — Ebből következően Krisztus Atyával való egylényegűségének jelen formában és keretek között történő hirdetése az evangéliumi tanítás bűnnel való átitatása, vagyis nyílt támadás a Megváltó és az emberi lélek ellen” (62–63).

Emez eszmei Fény-minőséghez persze azonnal hozzájárul a szent-szellemesség, meg a nemzeti és öntudatra lobbantott mitológia. Ugyanolyan típusú, mint az elvetett, de ezt máshogyan tálalja a könyv, mert ez aztán minden más, csak nem ószövetségi. Hisz „nekünk magyaroknak nem a zsidóság ősatyja (Ábrahám), hanem Khus fia Nimród a mitológiánk szerinti ősünk, keresztényként pedig szintén nem az ábrahámi, hanem a Krisztusi tanrendszer és életszemlélet tekintendő forrásnak, vagyis olyan spirituális gyökérzetnek, amelyből kihajt evilági létünk életfája” (87). Ama fény-minőségű.

Jézusnak is intenie kellett a tanítványi kört, nehogy mindenkinek higgyenek, aki ezt is, azt is hirdet, tanításokat kohol, és Isten küldöttének állítja magát. Hiány nem lesz Jezabelekben, Saulusokban, meg tévtanítókban. Nem csak Pálnak kellett reménytelen fanatikusokat átengedni a Sátánnak.

A könyv követését és elfogadását nem ajánlom, de elolvasni nem árt!

Fekete Csaba

 Visszakövetés525. fragrance agent provocateur — 2015-07-17 11:41 

…For further Information click here

[…]The whole glance of your web site is fantastic, let well as the content![…]

 524. meggymag — 2014-11-11 02:19 

@rebel:

“Nem olyan régen jött a hír, hogy egy fickó arról írt könyvet, hogy a kereszténységet valójában a rómaiak találták ki a zsidóknak, hogy a pacifista eszmékkel lelohasszák a lelkesedésüket a forradalomcsinálás irányában…
Ez a torta egy szelete.”

A tortáknak azonban több szelete szok lenni,jelen esetben pl. a vallástörténet is meg az egyháztörténet
is melyek müvelöi közé sok elkötelezetlen tudós is
tartozik.Én föleg azok írásait részesítem elönyben,
olyat pedig ezeknél még nem találtam, mint amit a
fentebb idézett fickó állít.Miszerint a kereszténység
bölcsöjénél a rómaiak bábáskodtak volna.A kezeit is
csak egyetlen egy helytartó mosta (átvitt értelemben).
Szóbahozni ezt,nyívánvaló,hogy lehet a konteós blogon.

“Akár tán még vígan bele lehetett volna gyúrni a nagy tésztába …”
Itt tiltakoznék -meglehetös semlegesen, vagyis minösítés nélkül- a nagy tészta meg az abba müvelt
belegyúrások kifejezése ellen,ha komolyan vesszük az
felebarátot annak hite dolgában is.

Másképp: ha egy lélegzet alatt, egy rövidke írásban úgy a keresztény hitvallás értelmezésére, mint annak értelmére, annak történetére, mint a keresztény egyház miben- vagy milyen létére, mint annak történelmére vonatkozó aszpektusokhoz tartozó fogalmakat jó atyásan összekeverem, akkor tényleg csak egy/a nagy tészta kerekedik abból ki.

Ennek az eljárásnak azonban nagyon is áldástalan
következményei lehetnek/vannak, -ami gyakran elö is
fordul- hogy így a hitbeli vagy a hittel kapcsolatos
viták föleg a félreértések csicsonkáin síklanak el, a szerzett sérülések meg egyúttal okozottakká is válnak.
A felebarátból így az egész ellenség marad meg.
Annál is inkább, hogy a hit dolgai minden embernél különösen érzékeny és intim tulajdonságúak.

Aki nagyon bölcs, az a hsz. olvastán csupán hümmög,
másvalaki arra gondolhat,hogy itt csak ellenszenvröl van szó, másvalaki utánnanéz, hogy hátha, de megbánja, mert meggyözödik arról,hogy eddig is jól tudta.
Megint másvalakinek a fenti változat fog tetszeni,
hogy ne mondjam mint manipulációs teljesítmény.
Mint kommunikációs stratégia, amely egy régebbi mását akarja leleplezni mint a befolyásolt beállítások igaznak vélt álvalóságát. (ezt egy tankönyvböl vettem)

 523. jukeey — 2014-11-08 07:40 

@kiriaku05:

Hipnotikus erő a túrót. A “legnagyobb vezetőket” gyakran maga a tömeg kreálja magának; csak rosszkor kell lenni rossz helyen. A hisztéria futótűzként terjed, a lokális hangadókat meg még azok is elkezdik majmolni, akiket addig nem is nagyon érdekelt a dolog. Az újdonsült vezér aztán próbálja kihasználni a helyzetet, vagy csak meglovagolni a tömeg mindent elsöprő hü… hullámait. Még akkor is, ha neki magának vannak a legnagyobb kétségei vagy háromságai.

Egyébként a poszt szövegében az informatikás párhuzam főleg azzal a redundáns poénnal nagyon jól ült 😀

 522. rebel — 2014-11-07 18:14 

@benetnash:

Nem olyan régen jött a hír, hogy egy fickó arról írt könyvet, hogy a kereszténységet valójában a rómaiak találták ki a zsidóknak, hogy a pacifista eszmékkel lelohasszák a lelkesedésüket a forradalomcsinálás irányában…

Ez a torta egy szelete. A kereszténység azért lett ilyen triviálisan hibrid, összeollózott és abszolút mesterségesen kreált vallás, hogy a zsidókon túl, lelohassza magukat a lázadozó korai keresztényeket is (akik akkoriban már tán több veszélyt jelentettek a birodalomra, mint a zsidók, hiszen elképesztően terjedt ez a vallás, mondhatni menő volt, továbbá igencsak agresszív csoportjai voltak a korai keresztényeknek, akik folyamatosan lázongtak és lázítottak)…

Tehát ugyebár megetették a zsidókat és a keresztényeket mindenek előtt; ám továbbá beolvasztották csodálatosan a Mithras kultusz bizonyos elemeit, hogy kielégítsék, eme a Római Birodalomban igencsak elterjedt vallást (és főleg a katonák, katonai vezetők és légiósok közt, akik ugyebár igen veszélyes, ha vallási alapon netán nem érzik jól magukat egy diktatúrában), továbbá néhány természet vallást is beemeltek, ugyebár a Mária kultusz formájában, átmentették az Afrodité ill. Vénusz kultuszt illetve egyéb még dívó ősanya, Nagy Boldogasszony (ezt a megnevezést pl ugyebár egy az egybe beemelték a kereszténységbe, holott valójában ugyebár “eretnek és pogány” neve az istennőnek) kultuszokat is… valamint rafináltan átemelték a politeista kultuszt, immár nem mindennek külön istene lett, hanem csak szentje… így aki korábban xy al-istennek hódolt főleg, az onnan kezdve folytathatta azt mint egyénileg preferált szent-kultuszt… (nem tilos ugyebár, sőt igen kedvelt, a kereszténységben szentekhez imádkozni, szenteknek szobort és oltárt emelni ugyebár, ahogy Szűz Máriának is). A bálvány kultuszt kedvelők és totemisták, megkapták a szobrokat és képeket. Minden templomot teletömtek képekkel és szobrokkal, hogy aki ehhez volt szokva, se frusztrálódjon. Akik vallása valamilyen áldozatra, áldozásra épült, megkapták az eukarisztiát (bárányvér helyett ott volt a bor és maga Jézus teste ostya formájában); az animisták és szellem kultuszokban hívők megkapták a Szentlelket, a panteisták, az “én te benned vagyok, te énbennem vagy” és az “én és az atya egyek vagyunk” -at… meg a “néz be egy kő alá ott is engem látsz”-t…
A sámánisták, druidák, mágikus misztériumú népek kaptak a legkevesebbet, szinte semmit; tanaikat okkult és máglyára valónak bélyegezték; de hát minden nem férhet bele… és őket voltak a leginkább kezelhetőek, hiszen nagyon békés filozófiák ezek… Meg amúgy is azért előtte is volt államvallás Rómában, tehát ez a (sok népet, törzset beolvasztó) nagy régió miatti vallási sokszínűség valójában nem érintett annyira sok embert már. Ha volt is konfliktus velük, minimális és járulékos veszteség volt csupán, ennyi belefért. A legvadabbakat, legnagyobb létszámúakat és legdominánsabbakat kellett nyilván preferálni.

Így aztán lényegében mindenki jól lett lakatva a nagy birodalomban (a fennmaradó csorbákat és hiányosságokat, pedig a szokásos erőszakkal köszörülték ki) az új kötelező államvallással tehát. 1-2 generáció elég nemhogy az ókorban, de még tán ma is, hogy tömegmanipulációval (és persze agresszív térítéssel is) és erőszakkal kombinálva szinte mindenki vallását és hitvilágát megváltoztassuk.
Pl, ha most Afrikában az iszlamisták több keresztény országban tartósan átvennék a hatalmat, akár pár évtized és szinte mindenki hithű meggyőződéses muszlim lenne a régióban… Nem csak a fizikai erőszak, hanem a tömeg terelés miatt. Az ókori Rómában is többség szó nélkül tért át a kereszténységre, részben mert ez a menő, ez kötelező, és amúgy sem volt semmi esélye ellenkezni, mert nyilván akkor jött a fizikai erőszak.

Viszont ha olyan vallást kreálunk, amiben lényegében mindenkinek van tetsző elem és nem kell radikálisan változtatni korábbi szokásain és hitén, csak valamelyest, az sokkal kevesebb ellenállást és lázongást eredményez ugyebár.
Mellesleg nem is annyira nehéz dolog ez az egész, mint gondolná az ember első blikkre, hiszen igen sok volt a hasonló elem a vallásokban. Akár tán még vígan bele lehetett volna gyúrni a nagy tésztába egy keleti vallást is pl a Buddhizmust, akkor Jézus mondásai még bölcsebbek lennének… ;))

Más kérdés hogy ugyebár a zsidókkal melléfogtak a római elitek, hiszen hiába emelték be az Ószövetséget, továbbá hiába is egy zsidó lett a fő kultivált mítikus személy, nem jött be a dolog a zsidókra vonatkozóan ugyebár; tekintve hogy eléggé hamar rájöttek, hogy márpedig nekik Jézus nem istenük… de sebaj, azért az forrongó birodalom csak stabilizálódott vagy száz évre, tehát nem kevés időt nyert ezzel a trükkel Róma…

 521. kiriaku05 — 2014-11-07 12:10 

Nagyon jó a téma! De véleményem szerint ezt nem igazán lehet néhány percben/oldalban megvitatni! Nagyon összetett kérdés ez, akkor is ha nem vallási oldalról közelítjük meg! Eleve Jézus személye nagyon érdekes kérdéskör, hiszen ha feltételezzük, hogy az abban a korban oly gyakori próféták közé tartozott csupán, és nem mint ISten fia jött a Földre, akkor rendelkezett valamilyen hipnotikus erővel, amivel magához vonzotta az emberek százait, ezreit, tízezreit…miért pont ő? Miéért nem a többi 10-20 ugyanakkor élt próféta közül valaki….Az viszont ugye, bizonyított tény, hogy maga az egyház állította ösze a Biblia tartalmát, ezáltal az mint tényeket elmesélő igazolás nem vehető figyelembe, vagy nem minden része! Itt most kicsit visszautalnék a titkos társaságokra, mert véleményem szerint mind a Keresztes lovagok rendje, mind az Opus Dei, sőt talán még a Szabadkőművesek közül is jónéhányan lehetnek olyanok, akik látták azokat a bizonyos tekercseket amiben el van rejtve az igazság!

 520. cseko46 — 2014-06-30 21:12 

Hát ezekben nincs konteós virtus.

No modjuk hogy , a teremtő szüz nemzésel fiat nemzet egy földi leánynak.”viselősnek találtaték a Szent lélektől” Mát:1-18

VAN ÉS VOLT MÁR ABBAN AZ IDŐBEN IS EGY SPIRITUÁLIS TANITÁS
Ami kifelyezeten ezzel foglalkozik
A korabeli léviták az Egyiptomiak tudományaként tiltották az Izraeliták számára ennek alkalmazását.

Miről van szó.
Hát aról kérem hogy egy réges-régi misztikus praktika mentén.
Mint a kabala is.
Az ara képesitet személyek a fáma szerint más világok és dimenziók lényeivel képesek szexszuális aktusban gyermeket nemzeni.

Mi van abban az esetben ha erről van szó.
Mivan ha egy olyan sik adotságaival rendelkezik valaki, hogy csak ki kell mondania a dolgot és az meg valósul.

“És monda Isten.Gyüljenek egybe azég alat lévő vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És ugy lőn.” 1Móz 1-9

“És monda néki. Akarom tisztulj meg.” Márk 1:41

 519. rdos — 2014-04-21 10:15 

Másik kedvenc blogon olvastam tesz-vesz jrását, abból idézek, így ünnepek alkalmából.

“Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt mondta:
– Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény lettem.
– Ó, ne! – mondta az apa. – Mit tettem? – eztán elment legjobb barátjához és elmesélte problémáját.
– Ike, – mondta – elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit tegyek?
– Érdekes, amit mondasz – felelt Ike, – én is elküldtem a fiamat Izraelbe és ő is keresztényként jött haza. Talán kérdezzük meg a rabbit.
Elmondták hát a problémájukat a rabbinak.
– Érdekes, amit mondtok – én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. Amint befejezték az imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:
– Érdekes, amit mondtok – mondta a hang – Én is elküldtem a fiamat Izraelbe…”

forrása:
http://kkbk.blog.hu/2014/04/18/kohn_utazik_a_vonaton

A blog konteósoknak tetszeni fog.

 518. benetnash — 2013-12-05 20:16 

@sasdi4a: Bocsánat a belekottyért, de a kereszténységnél liberálisabb eszmét én nem tudok elképzelni. Az, hogy sokan a szabadosságot és az önzést összemossák a szabadság fogalmával, az elég nagy baj.

Félreértés ne essék: tisztában vagyok vele, hogy a szabadgondolkodás lejáratása épp a magukat szabadgondolkodóknak, liberálisoknak a lelkén szárad elsősorban… de attól még kezeljük helyén a fogalmakat.

Ami meg a kereszténység lejáratását illeti, az általam említett elmélet, plusz tíz Dan Brown-könyv és öt meleg-szervezet meg az összes sátánimádó és szabadkőműves, hippi, muszlim, ateista stb EGYÜTT nem képesek annyira lejáratni a kereszténységet, mint a magukat kereszténynek bélyegző álszent képmutatók (még mielőtt: most NEM a valódi, hívő keresztényekről beszélek). Hogy is szól az a bizonyos harmadik parancsolat? “Az Úr nevét hiába (fel) ne vedd”.
A többi már egyéni világnézet kérdése. A fenti konteót pedig ettől függetlenül meg lehet vitatni.

Uff, beszéltem

 517. sasdi4a — 2013-12-04 21:12 

Nem kell bigott vallásosnak lenni, és az egyház minden tettét elfogadni ahhoz, hogy ne kételkedj a vallás létrejöttének történetében.
Keresztény értékeknél nem mondtam, hogy CSAK keresztény értékek lennének.
A kereszténység európa történelmének a szerves része, az egyik fő mozgatórugója. Ha azt megtagadjuk, akkor a 2000 éves múltunkat tagadjuk meg, és ha nincs múltunk, akkor jövőnk se lesz.
A liberális tömeg pedig csak a lezüllesztési folyamat része, és hamis ígéretekkel könnyen lehet irányítani.

 516. siridar — 2013-12-04 19:58 

@sasdi4a: már megbocsáss, de a bigott vallásosoknál könnyebben irányítható agymosott tömeget nem tudok elképzelni. A “szélsőségesen liberális” ember minden, csak nem könnyen irányítható :))))

Amúgy megköszönnék egy felsorolást, amely a “keresztény értékeket” tartalmazza. Figyelem: csak “keresztény” legyen, tehát más vallásra vagy világnézetre egyáltalán ne legyen jellemző, csak és kizárólag a keresztényekre. Köszi.

üdv,

siridar (akinek a családjában református lelkész és katolikus pap is van és mindkettő jó fej)

 515. sasdi4a — 2013-12-04 18:41 

Nem tudom, írta e már valaki, de szerintem tudatosan teresztik ezeket az információkat a kereszténység lejáratására. A terjesztők azok, akiknek az érdekükben áll a keresztény értékektől, erkölcsöktől mentes, szélsőségesen liberális, agymosott, könnyen irányítható tömeg.
Ezt nem csak a kereszténységgel teszik, hanem mindennel, ami meggátolja őket céljaik elérésében

 514. benetnash — 2013-12-03 20:18 

Nem olyan régen jött a hír, hogy egy fickó arról írt könyvet, hogy a kereszténységet valójában a rómaiak találták ki a zsidóknak, hogy a pacifista eszmékkel lelohasszák a lelkesedésüket a forradalomcsinálás irányában… mint a Bibliát mérsékelten jól ismerő, szerintem ezt onnan vette, hogy Jézus támogatta az államhatalom (adott esetben még az elnyomó is) elismerését, békére buzdított, és bírálta a korabeli zsidóságot, amiért messiás gyanánt egy szabadságharcost vártak, aki megszabadítja őket a rómaiak uralma alól. Mert a messiás-várás jelen volt abban a korban, ugyanis a próféciák nem csupán a modus operandi-t írták meg, hanem a pontos helyet és időt is megjelölték (itt például bukni látszik az a konteó, amely arra épít, hogy egy random fanatikus buzgómócsing eljátszotta, hogy ő a Megváltó, mivel az ember nemigen tudja megválasztani, hogy hol/hogyan/mikor és ki(k)nek a gyermekeként jön világra), csak persze mindenki a saját szája íze szerint képzelte el, milyen is lesz valójában.

Mindegy, ha megtalálom azt a cikket, belinkelem, mert ez is egy egész jó konteó, lehet róla merengeni, érvelgetni mellette-ellene stb. Esetleg ha valaki előbb leli meg, mint én, nyugodtan egészítsen ki! 🙂

 513. petiba — 2013-11-11 23:34 

@rebel:

Planetáris rémuralom? Számolni csak valós adatokkal lehet. Ha csak a bolygó lakossági számadatait nézzük az 1800-as évek végéig és utána, és az összes vallást (mert itt Jézus körül ugye azért elsősorban a kereszténység rémtetteitől kellene elalélnunk) próbálnám is megtippelni, és arányosítani a kettőt, szerintem még mindig a kommunizmus áldozatainak százmilliós számát tartanám a többnek. Ha már ezt hoztad ki lényegnek.
Nem papolok, olyan fröcsögve semmiképpen, ahogy te tetted, csak elmondtam, amit gondolok a témáról.
Eleve kár ilyen indulatosan beszélni a vallásokról, “úgy általában” meg pláne nem érdemes, hogy jönne ide pl. egy krisnás, aki még az őt csípő szúnyog agyoncsapásán is gondolkozni kezdene, vagy mondjuk egy zen buddhista bölcselkedő? Nem említhető egy lapon sem egy elborult agyú inkvizítorral, sem a “nappá változó” Kim Ir Szennel.
Annak azért tényleg örülök, hogy nem vagy ateista 🙂
Azért az furi, hogy pont az egyházakon kéred számon a nyomorgó éhezőket, és mondjuk nem a bankokon, befektetési alapokon, egyéb “jótékonysági” intézményeken. Apropó, jut eszembe. Egy hete kivégeztek 80 embert Észak-Koreában. Dél-koreai tévéadót néztek a rohadékok . Tízezrek előtt lőtték őket főbe. Oszlophoz kötözve. Gondolkozhatunk azoknak a tízezreknek az elnyomorított életére, gondolataira. Szigorúan vallásmentesen.
No,minden esetre jó éjt kívánok, és kevesebb lenézését a másként gondolkozóknak. A gonosz emberekre haragudj, ne a vallásokra. Minden jót.

 512. rebel — 2013-11-11 23:06 

@petiba: Akkor fejleszd kicsit a matematikai képességeid. Szerinted 1000 év planetáris rémuralom során mennyi ember élete szárad a vallások lelkén? Ha te komolyan azt képzeled, hogy ezt a számot, bárki-bármi űbereli, akkor nem tudsz nemhogy saccolni, de számolni sem igazán…
Az ateizmusról nekem felesleges papolnod, mert nem vagyok ateista. Az isten ill. istenszerű valami létezését tagadni ostobaság, mivel nem cáfolta még meg senki. S nem cáfolt dolgot tagadni, ahogy mondod valóban, szerintem is, az is csupán: hit…

 511. petiba — 2013-11-11 22:42 

@rebel:

🙂
1 %-a az emberiségnek felismeri és felfogja az igazságot. (te természetesen ide tartozol) Mármint melyik igazságot? Hogy nincs Isten? Ez nem igazság. Ez csak feltételezés. hogy úgy mondjam, hit. Az ateizmus is csak egy hit a sok közül. Vagy a vallás, mint főgonoszok gyülekezőhelye? Nos, én úgy vélem, a világon a legnagyobb népirtást mégiscsak az ateista vallás nevében követték el – követik el a mai napig. És én is azt vallom, nem a vallással van a gond, hanem az emberrel. Azzal – azokkal az emberekkel – akik vallásosnak nevezik, tartják magukat, de nem istenfélők. Az istenfélő emberek előtt – (és nem, egyáltalán nem feltétel, hogy akár a római pápa, vagy a zsidó főrabbi tényleg istenfélő legyen)- legalább van egy minimális erkölcsi kontroll, ellentétben az ateistákkal, akik csak önmagukban hisznek, de abban nagyon. Carpe diem, tied, mert megérdemled, vedd el, mert ez jár neked, tojj mindenre, “röhögj a sok hülyén” aki persze nem te vagy 🙂
A 484-es hozzászólásodban pontosan olyan agresszíven és gyűlölködve beszélsz vallás ellen, mint mások mellette.
Vallásos (bár én ezt ismét megkérdőjelezem – mármint az IGAZI, MÉLYEN HÍVŐ vallásosságot ) és ateista eszmék mentén pontosan ugyanúgy öltek le milliókat. Ateista emberek között is vannak derék, rendes emberek, és sok Böjte atya működik az intézményesült hatalmi szervezet, a katolikus anyaszentegyház árnyékában, árva gyerekeket felkarolva, vagy indiai páriákat ápolva, mint Teréz anya.
Jómagam, örökölve, de nem gyakorolva rk lennék, de nem tartom magam vallásosnak, viszont hívőnek igen.
Sir Bacont idézném, aki pallérozott szavakkal fogalmazta meg, amit én nem tudnék ilyen szépen: ” Kevéske filozófia hajlamossá teszi az ember elméjét az istentagadásra, az elmélyült filozófia azonban visszavezérli az emberi észt a valláshoz: hiszen mikor az emberi elme a szétszórt másodlagos okokat látja maga előtt, olykor hajlandó megnyugodni bennük, s megállapodni náluk, ám ha az összefüggéseiket vizsgálja, ahogyan egymáshoz társulnak és összekapcsolódnak, akkor kell szárnyalnia a Gondviseléshez és az Istenséghez”

 510. evelin89 — 2013-06-06 20:39 

Sztem meg Jézus 1 hippi volt és sose mondta, h. Ő Isten fia 🙂

 509. macskasarkany — 2013-05-19 23:20 

Nagyon OFF, éppen újraolvasom a bloggot & egy időgépes történet ugrott be (a könyv címére nem emlékszem). A történetben feltalálták a időgépet és turistákat vittek a múltba. A legtöbben Jézus keresztrefeszítésére voltak kívácsiak a probléma csak volt, hogy nem találták. Hát néhány éven keresztül péntekenként keresztrefeszítéseket rendeztek, ahol nem volt más csak kaszkadőr ill. turista. 🙂

 508. rebel — 2013-02-24 00:22 

@lilith18: Kösz kedves vagy. Üdv az 1%-os klubban. Kb az emberiség ekkora hányada az, aki ezt, azaz az igazságot, felismeri és felfogja… Tartok tőle kb ezer év kéne még hogy critical mass szinten végre ráeszméljen az emberiség az igazságra és levesse a vallások elmeterrorjának rabigáját… Szóval sem rövid, sem középtávú megoldás nincs. Tökjó ha érted és tudod ezt de semmit sem lehet vele kezdeni, semmi előnye, sőt inkább hátrány, hisz a döbbenetes többségben lévő agymosottak, agyhalottak, hitzombik, rabszolgák szemében rossz emberek vagyunk ezzel… nincs mit tenni, egy fecske ugyebár nem csinál nyarat. Egy dolgot lehet reagálni: carpe diem… élvezd minél jobban a pillanatot röhögj a sok hülyén és tojj mindenre…! 😉

 507. tiboru — 2013-01-12 19:42 

@miyabi:

Isten hozott, érezd jól magad! És köszönöm az elismerést 🙂

 506. miyabi — 2013-01-11 23:51 

Nagyon OFF:
A djatlovos kommentjeimet megtaláltam. Azon kívül szegény Diana haláláról írtam pár infót, amit egy erről szóló könyvben találtam, és a gyilkosságot támasztják alá.
HAHH, lehet, hogy rátapintottam valamire? 😀

 505. miyabi — 2013-01-11 23:39 

Először is, üdv mindenkinek, főleg Neked, kedves Tiboru!

Egy kis OFF: elég régóta olvasom a blogot, kommenteltem is párszor úgy ezer évvel ezelőtt, de rejtélyes módon eltűntek azóta a hozzászólásaim (lehetséges, hogy azért, mert akkor még regisztrálatlan olvasóként írtam?). Mindenesetre ezúton fogadd elismerésemet a színvonalért és a bátorságért. (Ha ŐK megtalálnak, letagadom ezeket az elismerő sorokat, csak mondom. :D)

ON:
A posztok kb. 90%-át olvastam, ezek nagy részét többször is. Valahogy azonban eddig kimaradt a Jézus-konteó, és mint látom, nagy lemaradásban vagyok. 🙂
Az első gondolatom az volt, hogy milyen furcsa, hogy valaki, aki egész életében a szeretetet hirdette, ekkora mocskolódást váltott ki. Ebből gondolom, kiderült, hogy azok táborát erősítem, akik úgy hiszik, Jézus élt.
Az első 150 kommentet olvastam végig, így nem tudom, van-e itt bárki, aki hasonló cipőben jár, mint én, de ezennel a könnyebb érthetőség kedvéért elhelyezném magamat a hívők-nemhívők között.
HÍVŐ embernek tartom magam, de VALLÁSOSNAK nem. Hiszek Istenben, akit jobb híján nevezek Istennek, mert egyik vallás istenének sem felel meg teljesen. Ki lehet nevetni ezért, de gyenge és esendő ember vagyok, szükségem van erre a hitre. 🙂
A hitem bizonyos fokig a kereszténységre alapul, de más vallásokból is kölcsönöz. Ez elég bonyolult, szóval közkívánatra meg sem próbálom elmagyarázni a dolgot, inkább térjünk vissza Jézushoz.
Úgy gondolom (hiszem?), hogy valóban élt, létezett, és hitt abban, amit prédikált. Igen, amit hirdetett, más vallásokban is megjelenik. De könyörgöm, magától értetődő, hogy egymás elfogadásáért, szeretetért, békéért, hasonlókért kampányolnak a próféták (oké, tudjuk, hogy vannak kivételek, sebaj), ez nem feltétlenül koppintás. Csak egy jónak tűnő életcél, ennyi.
És innentől mindegy, hogy ember vagy isten vagy reptoid volt. Valamiféle értéket próbált közvetíteni, akár tetszik, amit a zászlaja alatt le akarnak nyomni a torkunkon, akár nem. Személy szerint nem azonosítanám Jézust a nevében alapított vallással, mert némi utánaolvasással kismillió ellentétet fedezhetünk fel köztük. (Ha megváltott minket a bűneinktől, minek a pokol? Ja, a hitetleneknek. Na de Isten előtt mindenki egyforma, mindenkit egyformán szeret. Ha szeret, miért küldene bárkit olyan szörnyű helyre? A vagyon megmérgezi a lelket, felszínes, világi öröm. Akkor mire az a sok aranyozott szobor a templomban? És az adományok? Stb. stb…)
Összességében, bár ha jól láttam, itt nincsenek elkülönülő konteók és szavazás, de leteszem láthatatlan voksomat a “Jézus élt, és igaza volt, bár nem tudom, hogy honnan származott” mellé. 🙂

Oké, befejeztem a szóf.sást, csak arra akartam rávilágítani, hogy a teljes elutasítás és a bigott hit között lehet egyensúlyt találni. Az itt szereplő első néhány tucat komment volt az első negatív élményem a blogról, de azért azt hiszem, tovább olvasom majd őket, mert HINNI akarok benne, hogy győzött az értelem, és sikerült elfogadni egymás véleményét. 🙂

És még egyszer köszi a blogért Tiboru, remek időtöltést biztosítasz! 🙂

 504. lilith18 — 2013-01-04 01:38 

A poszt ugyan leginkább ezzel foglakozik, de szerintem teljesen érdektelen, hogy a názáreti fiatalember élt vagy halt. Ami fontos, hogy mit tesz a nevében az a nagyon befolyásos szervezet, amely varázsgombafonálként szövi át az államot és a kultúrát. Annak a szervezetek pedig szerintem továbbra is csak a hatalom lebeg a szeme előtt. Létezik egy elmélet, miszerint az, hogy egy szervezetnek mi a nyilvánosan kitűzött célja, pontosan meg mutatja azt, hogy mi a valódi célja, csak ellenkezőjére kell fordítani a nyilvánosan hirdetett elveket. Így lesz a szeretet vallásából inkvizíció, az igazságos társadalomból kommunizmus, a szépségiparból anorexiás nők tömege, az államvédelmi minisztériumból Andrássy út 60 és a pincében a megkínzott állampolgárok, a drogellenes háborúból a drogkartellek sok-sok milliója. Most éppen a terrorizmus elleni harc van soron, és esélyes, hogy ebből csak a tisztes polgárok állam általi terrorizálása fog kisülni.

 503. lilith18 — 2013-01-04 01:10 

484@rebel: Nagyon tetszik a hozzáállásod. :DD Csak így tovább! Respect 🙂

 502. rebel — 2012-09-20 14:26 

@zizzi:

Hmm érdekes…

http://en.wikipedia.org/wiki/Priory_of_Sion

A wiki is azt írja hogy a Sion rend egy kamu rend, azonban ez a Martin Lunn – történész (?) pedig a könyvében (Da Vinci Kód Megfejtése) azt írja hogy igenis létező titkos társaság… akkor most kinek van igaza? Martin Lunn hazudik, vagy pedig a titkos társaság (ill a dél-francia rejtély) titkolására igyekeznek valakik hoax-á degradálni a dolgot?
Tehát az Abbé titka – Szent Vér Szent Grál c. munka is hoax volna..? Kb olyan kezd ez lenni, mint az X-akták, hogy azért gyárt a kormány titokban UFO-kat, hogy az ál-ufókkal terelje el a figyelmet a valódi, valóban létező földönkívüli kapcsolatról… 😉

 501. zizzi — 2012-09-20 10:46 

@rebel:

Nicolas Poussin Árkádiai pásztorok
-ra kugli kereses egyik eredmenye (erdekelt a kep…):

http://www.urbanlegends.hu/2010/06/sion-rend-dan-brown-jezus-maria-magdolna/

 499. rebel — 2012-09-17 02:38 

Félezer beírást lehetetlen átolvasni, szóval ha valaki írta már akkor bocs. Minap olvastam a Da Vinci kód megfejtése c. (Martin Lunn) könyvet, amit állítólag történész írt. De ha igaz, az Abbé Titkában (Szent vér szent Grál) is le van írva ugyanez. (utóbbi könyvet még csak elkezdtem, ám előbbi történész azt írja rá könyvében hogy megfelel a valóságnak) A dél-francia Sauniére abbé ugyebár, miután a Rennes la chateu-i templomban a felújítások során talált egy elrejtett kódolt irományt, furamód vett egy festmény reprót, az Árkádiai Pásztorok-at…

“Saunière, Bérenger: 1855-ben lett a dél-franciaországi Languedocban található Rennes-la-Château falu plébánosa. A falu templomát Mária Magdolnának szentelték. Saunière egyik első dolga az volt, hogy felújítsa a templomot. A munkálatok során egy oszlopban elrejtve rábukkant négy pergamenre, melyeken mintha valamiféle kódolt szöveg állt volna. Elvitte a pergameneket püspökének, aki azonnal tovább küldte velük Párizsba. Párizsban Saunière találkozott Bielil abbéval, a Saint-Sulpice-templom főigazgatójával, és unokaöccsével, a köztiszteletben álló nyelvésszel és kriptográfussal. A Párizsban töltött három hét alatt a kor sok ismert személyiségével is találkozott. Miután visszatért Rennes-le-Château-be, zavaros képek sokaságával díszítette ki templomát, a bejáratnál pedig Asmodeusnak, a „Rex Mundi”-nak a szobrát helyezte el. Különös szokásokat vett fel, például köveket és sziklákat gyüjtögetve bejárta a vidéket. Sok fontos személyiség kereste fel, és hirtelen nagyon gazdag lett. A templom mellett épített egy házat, a hegyoldalban pedig egy tornyot (Mária Magdolna torony), illetve kifizette a faluhoz a hegyre felvezető út elkészítésének költségeit. 1916-ban rejtélyes körülmények között halt meg. Házvezetőnője haláláig a házában maradt, s talán magával vitte titkát a sírba.”

“Árkádiai pásztorok (Les Bergers d’Arcadie): Amikor Bérenger Saunière Párizsba utazott a Rennes-le-Château-ban talált pergamenekkel, három festmény reprodukcióját vásárolta meg. Ezek közül az egyik Nicolas Poussin Árkádiai pásztorok című képe volt. A kép komoly elő történettel rendelkezett. XIV.Lajos pénzügyminiszterének, Nicholas Fouquet-nak a testvére, Louis Fouquet 1656-ban felkereste Poussint Rómában. Nemsokkal ezután az abbé azt írta testvérének, hogy olyan titkokat fedezett fel, melyek Poussin révén „elő nyökhöz juttathatnak, melyekért még királyok is sok mindent megtennének”, s amelyeket talán senki más nem fog újra felfedezni az eljövendő századokban. Ez a rejtély megoldatlan maradt, ám nem sokkal a levél kézhezvétele után Nicholas Fouquet-t letartóztatták és élete végéig börtönbe zárták. XIV. Lajos király mindent megtett a festmény megvásárlásáért, és versailles-i palotájában tartotta elrejtve. A kép három pásztort és egy pásztorlánykát ábrázolt, akik egy sírkövet néznek, amin az „ET IN ARCADIAEGO” felirat áll. Általánossá vált az a feltételezés, hogy a sírkő és a környező táj csak Poussin fantáziájának terméke. Ám az 1970-es években egy ugyanolyan sírt találtak, hasonló környezetben, hat mérföldre Rennes-le-Château-tól. A sír a helyiek emlékezete szerint mindig is ott állt, s már egy 1709-ben keletkezett visszaemlékezés is említést tett róla. Baigent,Leigh és Lincoln az egyik nézőjüktől kaptak egy lehetséges megoldást a sírfeliratra, amiről így kiderült, hogy egy érdekes latin anagramma: I TEGO ARCANA DEI (TÁVOZZ! LÁTOM ISTEN TITKAIT) A Sion-rend dokumentumaiban az áll, hogy az „Et in Arcadia Ego” a XII. századtól kezdve a Plantard család hivatalos címerén is szerepelt. David Wood és Ian Campbell a Poussin titkában azt írja, hogy Cornford professzor a BBC A pap, a festő és az ördög című történelmi filmjében elemezte az Árkádiai pásztorokat, s rámutatott, hogy a festmény felépítésében az aranymetszés és a pentagram geometriája kombinálódik. A pentagram középpontját a pásztorlány méhe alkotja. Rennes-le-Château környékén hasonló pentagramot alkotnak a templomok és egyéb kiemelkedő tereptárgyak. ”

Tehát Jézus sírja, melyet e festmény ábrázol, a mai napig nincs meglelve… legalábbis eme konteo szerint… 😉

 498. jurgenstrasse — 2012-07-30 13:12 

Bocsánat, hosszabban akartam írni. És az, hogy nem sikerült neki, két dolgot is bizonyíthat: egyrészt hogy a másik dimenzióbeli jövőlakó emberek is csak emberek, és hibaszázalékkal dolgoznak, másrészt ha a Biblia szövegeit nézzük(Jelenések,Evangéliumok), akkor láthatjuk, hogy Jézus tudta előre hogy nem a kívánt ‘hatást’ fogja elérni. Hogy ez isteni képesség, esetleg a jővőbeni múlt keserű tapasztalata, hát passz…
(Ez de szép mondat volt)

 497. jurgenstrasse — 2012-07-30 13:00 

Megjegyzem, Jézus megtiltotta az egyházi hatalom olyan formában történő gyakorlását, ahogy az napjainkban létezik.

 496. Interlock — 2012-07-29 04:11 

@Eugenie Danglars: nem sok értelme volna.
Ha eltekintünk mindenféle paradoxonoktól, és azt mondjuk, a saját világunk múltjába megyünk vissza, ahol bármiféle beavatkozás csak az általunk (a jelenben) ismert történelem eseményeinek felel meg, akkor nem csináltunk semmit, vagyis egy ilyen időutazó Jézus nem segít az egyház megrendült hatalmának helyreállításában.
Ha meg elfogadjuk a párhuzamos idősíkok létezését, akkor azért nincs értelme, mert akik visszaküldenének ezért egy embert, azok pont nem érezhetnék a hatását (lévén, hogy másik síkban élnek), sőt, azt sem tudhatnák, hogy egyáltalán volt-e értelme a küldetésnek.
És akkor azt még meg sem említettem, hogy ha mégis összejöhetne valahogy ez az időutazós művelet, akkor a mai ismeretek birtokában egy rendes, becsületes időutas a múltban – evilági parancs ide, vagy oda – egyenesen megtiltaná, hogy az ő világnézeteire bárki is elkezdjen egyházi hatalmat építeni…

 495. nemere — 2012-07-28 20:33 

@Titus Pullo Urbino:
Én ugyanezt mondom a keresztényekről, dehát hirtelen haragú az Öreg…

 494. Rogal Dorn — 2012-07-03 12:31 

@Eugenie Danglars:

Olvasd akkor ezt el:

http://moly.hu/konyvek/harry-harrison-a-technicolor-idogep

Érdekes felvetések vannak benne az idő természetéről. Ragyogó könyv. 😀

 493. Eugenie Danglars — 2012-07-03 09:35 

Egy kellemes kakaóscsiga mellett úgy döntöttem, találomra újraolvasok egyet a konteók közül. A cikket és a kommenteket olvasva felötlött bennem egy kérdés, amit (ahogy nézem) annak idején itt nem is tárgyaltunk ki (gondolom, a sok ellenséges fröcsögés már jó előre megölte a hangulatot, de akkor is…).

Mi van, ha Jézus időutazó volt, egy olyan korból, ahol a kereszténység, vagy annak legnagyobb intézményrendszere, a katolikus vallás már leáldozóban volt? Mi van, ha vallási státuszukat megerősítendő, egy pontos utasításokkal ellátott időutazót küldtek vissza az időbe, hogy a megfelelő dolgokat tegye, a megfelelő tanmeséket mondja el, tegyen néhány látványos csodát (ami a jövő technológiáját nézve már csak kinderspiel), hogy cselekedetei kihatással legyenek a jövőre, megváltoztatva annak az idősíknak a kereszténységgel kapcsolatos állapotát, melyből kiindult?

 492. toldimiklos — 2012-04-25 18:46 

Nem csak a vallás hit kérdése.
Bármilyen tudományos bizonyítékot,szemmel látható eseményt,vagy eszmét meg lehet kérdőjelezni,hiteltelenné lehet tenni,le lehet járatni.
Ugyanakkor, ez fordítva is érvényes. Bármilyen szarvas baromságot el lehet hitetni az emberek millióival,ha megfelelően van a marketing irányítva.
Gondoljunk csak a Sziszi filmekre,ami generációkon keresztül meghatározta a nyugati világ magyarságképét! Most megy a mozikban egy Spartacus-ról szóló szórakoztató alkotás. Nem spóroltak a filmmel a rendezők. Húsz év múlva az lesz a történelmi etalon,mivel a könyvek olvasása kiment a divatból. Az archiológiával ugyanaz a gond. Minden állam politikát igyekszik kovácsolni magának rajta keresztül,egyesek történelmet lopnak maguknak,címerestül,himnuszostul.Egész népek vannak elhülyítve világszerte,a valóságot az idő megsemmisíti.
Ha történik egy egyszerű hétköznapi baleset,öt szemtanú öt történetet mesél róla,és egy fél év múlva ismét másképp adja elő a “történteket”
Tehát minden dolog hit kérdése,és relativizálható.
Nincsen ez másként Jézus urunkkal sem. Én a pálinka gyógyító erejében ugyan legalább annyira hiszek,de mások is így lehetnek ezzel.

 491. tiboru — 2012-04-04 07:48 

@Eugenie Danglars:

Hehe, megkerülhetetlenek lettünk!

 489. minkiv — 2012-03-30 11:53 

@andzsin: Off: Sziasztok! Új regisztrált vagyok itt, de már évek óta olvasom Tiboru írásait, gratulálok!

On: a kereszt sztm egy tökéletes logo: könnyen azonositható, lerajzolható, és hordható is. 🙂

 488. tiboru — 2012-03-24 15:54 

@m_scaevola,

Örülök, hogy tetszett 🙂

Azzal pedig, hogy a kommentek adják az egész savát-borsát, én is tökéletesen egyetértek 🙂

 487. m_scaevola — 2012-03-24 11:37 

Tiboru… so’sem gondoltam volna, hogy ezt fogom egyszer írni, de eljött az idő:
A kommentek szórakoztatóbbak voltak, mint az írásod. – Némelyen becsokiztam. 🙂 (természetesen ez nem minősíti le az írásodat, minden részét élveztem)

Mai napig fenntartom az állításomat…
Ha a pápa megrázza csengős botját és int egyet, 2-3 milliárd ember egyszerre indul el.
Nagyon durva hatalom van még most is a kezükben. – lásd: pár vért fröcsögő komment. 🙂

Kurvajó volt, nagyon köszi! 🙂

 486. rebel — 2012-03-12 19:18 

Szó sincs támadásról! Ha azt írom, hogy Adolf Hitler egy aljas, pszichopata, tömeggyilkos, emberiség ellenes bűnöző. Akkor támadom? A kereszténységre fókuszálok, mert a legagresszívabb és legálszentebb, továbbá leginkább sunyin terjeszkedő és legnagyobb vagyonokat elbitorló, ergo a mindenkori emberi civilizációnak a mai napig bezárólag legnagyobb károkat és nyomorúságot okozó globális maffia. Az iszlám messze le van maradva. S az legalább olyan szinten “korrekt”, hogy többnyire nyíltan erőszakos… nem az a mindennél aljasabb báránybőrbe bújt farkas, ami a kereszténység. Már ez is valami. De persze kb olyan különbség ez, mint mondjuk amennyivel “jobbak” voltak a bolsevikok a náciknál… Egyik kutya másik eb. Minden olyan társadalmi erőszak, mely dogmán alapul, visszaél az emberi naivitással, butasággal, befolyásolhatósággal, sőt még katalizálja is azt, megtéveszt és manipulál, az nem más mint köztörvényes emberellenes bűncselekmény, ha ez évezredeken át megy, akkor azt hiszen, nem is igazán lehet kategorizálni…
Semmiféle támadás nem történt, csupán egy ki történeti áttekintés a teljesség igénye nélkül és sebtiben, nyilván sok kisebb-nagyobb hibával, hiányossággal, ám a lényegét tekintve relevánsan…
Ha az emberiség nem hal ki hamarosan, ill nem süllyed vissza őskori szintekre – elsősorban pontosan ennek az általam tárgyalt dogmatikus mítikus gondolatvírussal fertőzött személet miatt – akkor egy reális és sikeres/boldog jövő csakis és abszolút VALLÁSOK ÉS EGYHÁZAK NÉLKÜL képzelhető el szerintem…

 485. Rogal Dorn — 2012-03-12 17:30 

@rebel,

Hmm, hmm. Te most itt a Pál által alapított egyházat támadod, vagy az összes vallást?

 484. rebel — 2012-03-12 15:40 

Sajnos ebből a válaszból is látszik, hogy te magad is akaratod ellenére, akármilyen tudatos ember is vagy, még az egyházi manipuláció, szemfényvesztés agymosása alatt állsz.
A nácik is a kommunisták is tettek le ezt-azt a történelem asztalára. Pl ha más nem egyik legyőzte a másikat…
Sajnos ez nagyon kevés, és az sem mentség, hogy többezer éves és hogy hagyomány. Túrót az! Milyen hagyomány az, amit több évszázadon át agresszív térítéssel, megfélemlítéssel, fegyveres terrorral terjesztettek és tartottak fenn?

A kereszténység (tök mindegy melyik alhajtása (a fragmentálódása is csak szemfényvesztés és manipuláció), mert egy tőről fakad) 1000 év alatt embermillárdokat mészárolt és nyomorított meg. Gyakorlatilag közel ezer évig tartotta a nyugati civilizációt még az iszlámnál is sötétebb agyhalálban, félelemben, elmeterrorban (és persze ha kellett vígan alkalmazott fizikait is, ha jónak látta). Eme időszak alatt összerabolt harácsolt vagyon nagy részét ma is bitorolja. (ráadásul még pofátlanul ma is maffiáznak éppen a napokban tört ki egy botrány a vatikáni bank pénzmosási ügyleteiről, amit MÁR USA SEM (!!!), aki pedig ebben vastagon kollega ugyebár bírt…) Mi ez ha nem SOKOSZOROSAN, folytatólagosan elkövetett emberiségellenes bűnszervezetben elkövetett (ráadásul társadalmi megtévesztéssel és agymosással, pozícióval hatalommal visszaéléssel) sorozatos bűncselekmény cunami, amit csak a kereszténység elkövetett???? Ha összeszoroznánk a nácik és a kommunisták összes bűntették, kb akkor kapnánk meg a kereszténység bűntetteinek talán ha 1%-át… Az, hogy ez senkinek nem tűnik fel és senkiit nem zavar különösebbkép, csakis azért van, mert az agymosás tart éppen most is működik és a legborzalmasabb, hogy a felvilágosultabb, tudatosabb progresszív emberekben is, ateistákban, tudósokban is!!! Képzeljük el hogy nyer Hitler, és most a 3 Világbirodalomban élünk az euroatlanti civilizációban! Lement néhány generáció, már alig emlékeznek a múltra, nem beszélve a szorgos meghamisításáról (zsinatok, kanonok), az ellenkezők szorgos likvidálásáról. Most úgy gondolnánk, hogy tulajdonképpen az emberiség mindigis ebben a nemes civilizációban élt Atlantisz óta és egyenes ági folytatólagos civilizációja, ezek a tökéletes és helyes elvek, melyek a vezér szent gondolatain nyugszanak. ÉS KB UGYANEZT VÁLASZOLNÁ VALAKI, EGY HŐZÖNGŐRE. Hogy azért ilyen sommásan ne intézzük el a nagy náci őstöl levő igaz világbirodalmat, hiszen láthatjuk milyen dicsőséges, és fényes…

Érted az elképesztő, őstöl való és planetáris problematikát? A kereszténység képes volt arra, hogy amikor nagy pozíciókat vesztett, egyrészt a fragmentálódással, másrészt a politikai, hatalmi és vagyoni titkos háttér-összefonódásokkal és paktumokkal, meglapuljon és kivárjon ill ahol lehet, ahol van rá igény (kellő a buta, megtéveszthető, naiv ill. önámításra, álszentségre hajlamos emberek kritikus tömege), ott működjön tovább. Az emberiség legaljasabb és legkárosabb maffiája. A vallásos dogmatikus gondolkodásmód, melyet a vallások és egyházak integráltak, csempésztek bele és stabilizáltak ezer év terrorral az emberi gondolkodásmódba MINDEN BAJ GYÖKERE. A hierarchizmus, tekintélyelv és elitizmus, a megosztás és a ködösítés, maszatolás, egyszer valami így igaz, a következő pillanatban már ellenkezőleg és ki lehet magyarázni, azaz a politika mai eltorzult változata, mind kizárólag ebben az agymosásban gyökeredzik. A vallások és egyházak planetáris maffiája terrorja miután visszaszorultak a felvilágosodás után, sem szűnt meg, csak átrendezte sorait. Írhatnál róla, hiszen A LEGNAGYOBB KONTEO, AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBB KONSPIRÁCIÓJA, AZ EMBER TRAGÉDIÁJA, SEMMI MÁS MINT VALLÁS ÉS EGYHÁZ… Eleve már a fundamentumban kimutatható az önellentmondás ill a manipulatív hazugság. Hit-re alapszik ugyebár, hit igazságokra, dogmákra, mint tényre. Már ennyiből is érezhető a hamis és abszurd az egészben. Hit-igazság? Ez egy oximoron. Hiszen az igazság az biztos, azt NEM HISZEM, HANEM TUDOM. A hit szubjektív, az igazság objektív. Ergo szubjektívet ráerőszakolja az objektívre. A dogma, a hitigazság jelentése: szubjektívobjektív, tehát fából vaskarika… Itt már leleplezhető az egész csalás. Ez a trükk mindigis az elitizmus – s vele értelemszerűen az emberiség mindenkori nyomorúsága, a tömegek mindenkori, őskor óta megszakítás nélküli rabszolgasága, mely éppen most is fennáll – legfőbb eszköze volt. Időnként átnevezeték, átsminkelték,de ez az alapelv évezredek óta stafétabotként adódik át egyik elit hatalombitorló körtől a másiknak, vagy tudatosan konspiratíve, vagy akár automatikusan. A felvilágosodás, az ipari forradalom során mi változott eme alapelvekben? Semmi. A dogmatikus, tekintélyelvű, elitista fundamentumok megmaradtak az emberi gondolkodásban. Azaz a vallás és egyház hatása, bár a nyílt terrort és önkényt abba kellett hagyja, de a röhöghetett tovább a markába, hiszen a gondolatvírusa pontosan ugyanúgy hatott tovább és hat a mai napig is. A náci elveket, szimbólumokat, mindent ami kapcsolatos vele, betiltottuk, használatát büntetjük, hasonlóan sok helyen a bolsevizmussal ugyanez a helyzet. Azt azonban, ami a legjobban megnyomorítja, terrorizálja az emberiséget ép most is (nem beszélve arról, hogy a nácizmus és a bolsevizmus is CSAKIS a dogmatikus vallásos gondolkodás táptalaján alakulhatott ki!!!!), mindennél bűnösebb és megnyomorítóbb eszmerendszer és szimbólumai mindent túlélnek és most is a pofánkba röhögnek, agymosásul és szemfényvesztésük olyan erős, hogy nyíltan is kimondhatják a csalást, mert az emberek 90+ százaléka nem veszi észre nem fogja fel. A hitigazság, fogalma csak egy dolog, de nézzük csak meg a szimbolikát. Mind a kereszt, mind a megkínzott halott ember jele. Egyértelműen és leplezetlenül mutatja, hogy mi a kereszténység célja és műve. (mellesleg a többi nagyegyház és vallás is hasonló, főleg az iszlám)

De nézzünk egy konkrétumot! Egyház és vallás szinte teljesen (eleinte mindenképp), de legalábbis még ma is erőteljesen privilegizálja magának (ugye ebben nagyon jók és tapasztaltak, hiszen ezer éven át gyakorlatilag MINDEN AZ ÉGVILÁGON egyházi privilégium volt ugyebár) a karitatív tevékenységeket. Évszázadok óta van nagyobb mértékű, egyházi irányítású és felelősségű társadalmi karitatív tevékenység világszerte, az utóbbi 50-100 évben pedig igen nagy mértékeket ölt. A nyomor nem csökken hanem nő! Semmi gyakorlati hatása nincs. Csakis és kizárólag látszat tevékenységek, látványos tüneti kezelések. Pedig ha számolunk érthetetlen, hiszen amennyi pénz planetárisan átmegy csak az egyházi karitatív rendszereken, legalábbis az élelmezés meg kellene legyen oldva. Ehhez képest minden egyes nap kb 10 000 ember hal éhen a bolygón. De ez még mindig csak a jéghegy csúcsa. Az egyházak ha igazán meg akarnák oldani a planetáris nyomort. Ugyebár kb 3 milliárd ember él a földön mélynyomorban. Ezek közül bárki potenciális “jelentkező”, a napi százezresek klubjába. Ez a klub ugyebár az EGYETLEN NAPON NYOMOR MIATT MEGHALÓ (ebben az imént említett éhenhalók is benne vannak nyilván). Az egyházak ingatlanvagyonát valaki valaha csak egyszer is átgondolta. CSAK INGATLANVAGYON! Semmi más. Nem említem most a többit, ami ennek még sokszorosa mellesleg. Minden létező emberi településen legalább egy, de akár ezres nagyságrendű egyházi ingatlan van, melyek kihasználtsága, jó ha 30-50 százalékos!!!! Felfogtuk az arányokat, milyen mesésen gazdagok az egyházak? Ha a keresztény egyházak a kihasználatlan ingatlanjaikat pénzzé tennék planetárisan, annak csak a kamataiból csak meg lehetne oldani, az összes éhező ember FOLYAMATOS élelmezését. És megismétlem, ez CSAK az ingatlanvagyon és CSAK a kihasználatlan ingatlanok, amiken gyakorlatilag ülnek, amiket bitorolnak! Mi látszik ebből? HOGY EGYÁLTALÁN NEM CÉLJUK A SEGÍTÉS. Amit segítenek, a karitatívitás csak és csakis látszat. Az ENSZ pl lényegesen többet tesz a világ nyomorgóiért, sokkal többet és érdemit, mint az egyházak.

Egyházak és vallások maffiája képes volt arra, hogy teljesen integrálta az emberi gondolkodásmódba, hogy nekik bármit lehet, megtehetik azt is hogy bort isznak és vizet prédikálnak, a feketére azt mondhatják hogy fehér, és mindenki szemet húny felette. Elképesztő ahogy sikerült leprogramozniuk az emberi gondolkodásmódot globálisan. Gondoljuk el, a pacifista és koldus Jézus nevében ezer éven át mészároltak tűzzel vassal térítettek, szinte folyamatosan háborúztak (vagy nyíltan vagy szürke eminenciásként) és a vezetők királyi pompában fényűzésben éltek és élnek! PONTOSAN AZ ELLENKEZŐJE, amit legfőbb kultiváltjuk parancsolt, tanított állítólag. ÉS senkit nem zavar, a legtöbbeknek fel sem tűnik, bele sem gondolnak, s akit esetleg zavar, az is elhesegeti a gondolatot, szemet húny. Ez a katasztrófa, ami évezredek óta sújtja az emberiséget, a hamis téves gondolkodásmód az, mely persze az elitizmust lehetővé teszi, aminek egy szűk kör az élvezője, és napi százezrek halála az érem másik oldala…

 483. tiboru — 2012-03-12 09:30 

Huhh…

Egy kétezer éves intézményt azért nem igazán lehet ilyen sommásan elintézni. Nehéz azért vitatni, hogy voltak olyan periódusok, amikor a katolikus egyház (legalábbis annak számos képviselője) azért letett valamit a civilizáció és az emberiség asztalára.

 482. rebel — 2012-03-12 00:26 

Nah az nagyon klassz… akkor a konteók felsorolásából esetleg ezt sem szabadna kihagyni, hogy – mellesleg egyre több – parakutató és konteós jut arra a meggyőződésre, hogy ősidőkben földönkívüliekkel álltunk kapcsolatban, s volt egy aranykora az emberiségnek (melynek CSAK EGY RÉSZE volt az atlantiszi hi-tech szupercivilizáció), s az ókori időkben még élő hagyomány volt ez a múlt (s vele egy minden téren, tehát nem csak technológiailag, hanem morálisan is szuperfejlett civilizáció, mely TELJESEN ÉS TÖKÉLETESEN, ELIT MENTES, HATALOM MENTES; ehelyett igazságos, szabad, korrekt, méltányos arányos és BOLDOG), aztán jött egy még agresszívebb terror, egy új elitizmus, az inkvizíciós sötét középkor, mely saját abszolút és kizárólagos, mindenre kiterjedő teljhatalma érdekében tűzzel vassal, tömegek írtásával, kínzásával, megfélemlítésével és elhülyítésével (mely a mai napig is tart) tüntetett el minden ősi hagyományt, addig elmenve, hogy képes volt a TELJES ADDIGI EMBERI HAGYOMÁNY gátlástalan elpusztítására, azaz pl az Alexandriai Könyvtár (később a Bizánci is) felégetésére, Dél-Amerikában teljes kultúrák és civilizációk mind emberi, mind tárgyi kiírtására felperzselésére, földdel egyenlővé tevésére, mindezt Isten és Jézus nevében… (s az emberiségellenes, tömmeggyilkos, nem különben elme- és gondolatgyilkos bűncselekmények sora szinte végtelen, eme említettek csak a jéghegy csúcsát képezik)
Azt csodálom és tisztelem benned, hogy látom, az írásodból, hogy ezeket te is PONTOSAN JÓL LÁTOD, és mégis képes vagy indulat nélkül, mitöbb kedélyesen írni erről az évezredeken át tartó tűrhetetlen és felháborító, nácik és kommunisták együttes bűneinek sokszoros hatványát is messze meghaladó, emberiségellenes folytatólagos terrorista bűncselekménysorozatról… s a legdurvább, hogy mind a nácik, mind a kommunisták be vannak tiltva, a kereszténység, mely sokkal több áldozatot szedett, sokkal több bűnt követett el, gyakorlatilag elpusztította az emberiség VALÓS őshagyományát, ma is fennáll, őrzi hamis, hazug, beteges, agresszív hagyományait, a vatikáni terrorista, emberiségnyomorító, emberiségellenes bűnöző, terrorista maffia vígan és vidáman ül továbbra is az elbitorolt, tömeggyilkosságokkal-, nácikat messze lepipáló módon összerabolt csillagászati vagyonokon ZAVARTALANUL tovább… Kérdem én: mikor fog az emberiség felszabadulni a legnagyobb tragédiája és elnyomója rémuralma és terrorja alól: VALLÁSI ILL. EGYHÁZI HAZUGSÁGOK, TÖMEGMANIPULÁCIÓ ÉS TERROR ALÓL???!!!!

 481. tiboru — 2012-03-11 09:14 

Annó (úgy 15 éve) egy pesti aluljáróban vettem meg a kétkötetes művet, aztán még a szerzővel is leveleztem… Kösz, hogy eszembe juttattad, elő is veszem 🙂

 480. rebel — 2012-03-11 03:55 

Bocs ide is berakom, ha netán valaki nem ismerné. Egy magyar kutató igen extrém tanulmánya, mely ugyebár a teljes Bibliával, tehát Jézus történetével is alaposan foglalkozik. És röviden a lényeg, hogy arra jut, hogy minden mítikus, misztikus esemény személy stb amit vallás és egyház hisz és tanít, földönkívüliek tevékenységének eredménye, mert ősidőkben, történelmi időkben, folyamatos kapcsolatban voltak az emberiséggel. E kutató szerint, Jézus szeplőtlen fogantatása, mesterséges megtermékenyítés volt, a földön kívüliek részéről. Extrém, radikális, irreális (de hát eleve vallás és misztikus hit világa sem sokkal reálisabb ugyebár), de érdekes és jól megírt szórakoztató könyvsorozat. Konteósoknak szerintem alapmű… Ha ismeritek, volt már akkor bocsánat. Innen szabadon letölthető: http://www.2000ad.uz.ua/

 479. KM — 2012-01-05 22:24 

Nem egésszen ide tartozik, de a létezésünkre világít rá ez a videó sorozat.

http://www.youtube.com/user/Daniel890711#p/c/7C008F7379DFE714/0/eUXYcYQNgUY

 478. I2000 — 2011-11-20 20:42 

Nem személyeskedni szeretnék, de szerintem Certina nem szedi rendesen a gyógyszereit … 🙂

 477. zo — 2011-07-10 21:42 

akkór most mi szerint éljünk és mihez tartsuk magunkat??

 476. 186438 — 2011-07-08 15:29 

Aki a 421. bejegyzést irta annak üzenem,hogy sajnos nem jók a számitások amiket az univerzum méretével és korával hoz összefüggésben.
A Biblia ugy irja,hogy minden élölény Ádámtól és Évától származtatik igaz?
De kik voltak ök valójában??Ne hogy azt higgyétek,hogy földi emberek voltak bár ugy néztek ki az igaz.De ahol ök éltek akkor hogyan kerültek olyan nagy távolságból ide erre a bolygóra is a leszármazottjai????Ráadásul azok gyermekei nem létesithettek szexuális kapcsolatot hiszen az erkölcstelen lett volna.
Kezdi már érteni uram?
Ugyanigy a 6 napig való Teremtést sem szabad földi ésszel csupán 6 napnak gondolni.Bár igaz,hogy 6 nap de ez földi idöszámitásban mérve sokkal de sokkal hosszabb. Hiszen Ádám és Éva nem itt élt a bolygótokon hiszen akkor még nem is létezett föld bolygó,épp igy a földi idöszámitás sem létezett.Vajon hány év Istennél egy nap,és 6 nap???
És lön világosság.Ügye igy hangzik az Ige?Tehát a Nap biztos pont az univerzumban,vajon a nap hány éves lehet???Sajnos a nappal kapcsolatos információkat is elhallgatják,igy maradhatunk annál a biztos pontnál,hogy erről a Napról van szó,a többi csak csillag,épp ugy mint a Hold.Tudom most kicsit tátva van szája,nem számit.
Persze nem akarok tulságosan mélyebben belemenni de sok összevetett időszámitásokkal is mérve,kiderült,hogy többször volt már nagy bibliai vizözön.Ez állandóan ciklikussan ismétlödő folyamat épp ugy mint a tél,tavasz,nyár és ösz.A Mayák is jól tudtták ezt stb.
Stb stb tehát egy bibliai nap 8 600 000 000 földévnek felel meg.Ezt szorozza meg kedves uram 6x 8 600 000 000 .Tehát mégha csak ezt a gigantikus 6 napot is nézzük az univerzum mérete sokkal sokkal nagyobb,ráadásul azóta már igen sok idö eltelt.

 475. 186438 — 2011-07-08 10:25 

Én sohasem voltam hivö de aztán kutatásaim stb egyre jobban azt támasztották alá,hogy itt valami igen nincs rendben.Egy tudósnak kevés HIT neki tények és bizonyosságok kellenek.
Ami mindig meg is jött,a legujjabb kutatások kisértetiesen hasonlitott arra amit már több ezer éve leirtak.Hogy lehetséges ez kérdeztem mindig magamtól.
Utánna persze már tudatosan nem hivö létemre mégis Szent iratok között kutakodttam,és MINDIG rátaláltam.Furcsáltam hogy hogy lehet,hogy vallás és tudomány találkozhat,hogy ugyanazt mondja mint a kutatás eredménye??Persze már 25 év munka után rájöttem,hogy a vallás nem csak HIT kérdése hanem tudomány is.Nem is akármilyen tudomány!!!
Orvos lévén is különösnek találtam,hogy akiket halottnak nyilvánitottam,a haláluk ideje alatt hogyan tudttak információkat arról,hogy mi történt a szomszéd mütöben stb????Valami itt igen nincs rendben,ezekszerint tényleg örökké élö lelkek vagyunk????Ezekszerint igen.
Volt dolgom olyan páciensekkel akik emlékeztek elözö életükre,ráadásul gyerekek,utánna jártam és nem hittem szememnek.Valóban ott volt ahogy a kislány megmondta,senki nem hitt neki,bevallom én sem.De aztán az öreg bácsi még emlékezett rá,felbontottuk a padlót és valóban ott volt az a bizonyos helység.
Persze a Vatikán az erre szoló információkat cenzurázta a Bibliából,pedig ott volt,akkor mért kellett kitörölni????
Hát igen itt kezdödött el a vallás degradálódása.Engem nem lehet becsapni én tudós vagyok.

 474. 186438 — 2011-07-08 09:22 

Ugy látom senkit sem igen érdekelnek ezek a dolgok.Bár nem vagyok meglepve hiszen jól ismerem a Sötét Energia hatását az élölényekre.Ez a gigantikus Energia felül kerekedik az élölényeken és elnyomja lenyomja és befedi tudatukat nehogy tul bizalmas és magasszintü információk birtokába kerüljenek és ezzel megnyiljon elöttük a valódi szabadság ebböl a sötét labirintusból-univerzumból.E Sötét Energia érdeke az,hogy életröl-életre illuzióban tartsa a megtévesztett élölényeket akik ugy élnek ezen a kis bolygón és ebben a hatalmas ürben,hogy még azt sem tudják hogy hol élnek és mért is élnek.Nem tudnak semmit és igy jól érzik magukat ám az igazság az,hogy az idö fogy számukra,ám a roppantul ravasz Sötét Energia mindig ad valami elfoglaltságot az elmének,eltereli figyelmét a valódi problémák megoldása felöl,hogy nehogy ilyen fontos dolgokon gondolkodjon és rájöjjön minden titkok Titkára.
Természetesen van idötök hiszen lelkek vagytok igy halhatatlanok is,ráértek majd jövö életetekbe foglalkozni e dolgokkal.Ám én a helyetekben nem halogatnék,ugyanis a halogatás is a Sötét Energia egy ujjabb trükkje.Ki tudja hogy jövö életetekben is nem e fogtok ugyanigy halogatni,hiszen elözö életeitekben is csak halogattatok.
Minden jót.

 473. 185293 — 2011-07-06 09:55 

A törhetetlen törvényeket a filozófiai megközelítés determinálja.

A konkrétumok eldönthetnék a kérdést. Azok viszont titkosak, vagy ha mégsem, akkor minimum felfoghatatlanok.

Viszont beugrott az elméletem igazolására a Matrjoska-baba (jo=e felette kettő pöttyel).

 472. 186438 — 2011-07-05 15:23 

Kedves sanyandy! Valamint (tiboru)

A NASA-nál dolgozó belső kollégák persze erről mélyen hallgatnak akárcsak a holdraszállást illetően stb.De épp igy a fény-tannal foglalkozó fizikus tudósok is mélyen hallgatnak erről.Hiszen “nagy” baj lenne ha kiderülne,hogy az univerzum egyeltalán nem véges és igy sok igazság kerülne napvilágra és egyre több kérdés merülne fel VALÓBAN LÉNYEGES kérdéseket illetően.
Persze azért a NASA-nál is történnek információ kiszivárgások és bakik.Az egyik ilyen baki volt mikor beszéltek a viz bolygó felfedezésröl.Persze ők nem tudták,hogy erről mélyen hallgatniuk kellett volna : )
Az univerzum nem végtelen térben és nem végtelen idöben sem.Ennek vajon mi köze Jézushoz????És hogy lehet bizonyitani mindezt,hogy nem végtelen kérdezhetné most bárki jogosan.
De uraim,hát nem erről szól a konspirációs összeesküvés-elmélet,hogy mindezeket elhallgassák előlünk?NAGYON NAGYON sok pénzröl van itt már szó.Hiszen a fogyasztói társadalom nagyon sok pénzt hoz azoknak akik elhallgatják az igazságot.
Sajnos ha tetszik ha nem,ha hisszük ha nem,létezik az örök vallás,létezik egy Legfelsöbb Szuper Intelligens Tökéletes Lény,Akit nevezhetünk bárhogy de Akit általában Istennek szoktak nevezni.
Voltak akik egyeltalán nem hittek ebben és jómagam sem,de a kutatások amikben én is részt vettem ezt bizonyitották be,igy aztán titokzatos módon megvonták a projekt anyagi támogatását az információkat pedig eltüntették.
Majd pár évvel később egy teljesen más jellegü projektbe fogtunk és ott is szembetaláltuk magunkat a matefizika törhetetlen törvényeivel.Mivel mélyreható igazságok derültek ki a kutatást itt is félbe szakitották.
Persze mégha napvilágot is látnának e titkositott információk,sulyukból adódóan nagyon-nagyon kevesen vennék csak komolyan.
MAJD FOLYTATOM “.rész,

 471. 185293 — 2011-07-05 13:09 

HIJJJ! Agyamat eldobom rögtön!

Nem tudja valamelyikőtök, hogy Asimov Alapítványát lehet-e olvasni a neten, és ha igen, akkor hol?

Egyébként őszinte kíváncsisággal várom a folytatást.

Ja, és ha esetleg érdekel valakit, szívesen elmondom, gyermekként hogyan is képzeltem ezt az egészet. Csak sajnos nem vagyok elegendő a bizonyítására…

 470. 186438 — 2011-07-04 10:18 

Kedves Tiboru!

Az elsö dolog,hogy hiteles információhoz jussunk az az öszinte kiváncsiság.Elégedetté tesz,hogy ez önben megvan.
A konspirációs Jézus-elmélet egy dolog,ám sokkal több háttérinformáció szükségeltetik ahhoz,hogy mélyebben a titkositott és elhomályositott információk mögé láthassunk.
Szóval ez a szó valódi értelmében valóban egy igen hatalmas és szerteágazó komplex rejtett “titkositott” tudás anyag.
A cikkjében felmerülö elsödleges központi kérdés az az,hogy valójában ki is volt Jézus,és hogy valójában létezö személyröl vagy kitalációról van-e szó.
Kicsit most kiábránditalak de azt kell,hogy mondjam,hogy Jézus létezö és valóságos személy.
Ám a Sötét Energia amely minden konspirációs-elmélet tárháza és forrása e gigantikus Energia legföbb feladata az,hogy Jézus által közvetitett tévedhetetlen NAGYON FONTOS bizalmi információt a muló idö és más személyek által lassan de biztosan felülirja.Hogy a Jézus által közölt eredeti információ lassan a semmibe vesszen,vagy megmásitva máshová jutassa a tévhitben élöket.
Ez a gigantikus Megtévesztö Sötét Energia állandóan be van kapcsolva,hogy akadályozza az univerzumban a szabad információ áramlást.
Természetesen e Megtévesztö gigantikus illuzórikus Energia mindenre kifejti hatását nem csak a Vallásra.Ez általános érvényü és mindenre érvényes.
A tudósaitok azt hiszik e Energiának köszönhetöen,hogy az univerzum végtelen.Ám a titok az,hogy egyeltalán nem végtelen bár hihetetlenül hatalmas.Ez a hely egy hermetikusan lezárt rendszer.Amelyet a legtávolabbi fénylö bolygókon tuli Sötét Energia által lezárt univerzum sötét burka védelmez.Melynek vastagsága még az univerzumnál is hatalmasabb.Innen nincs kiut.
MAJD FOLYTATOM. 1.rész,

 469. 178996 — 2011-07-03 14:14 

[Certina](#11468887):

Kedves Certina,

engem hivatalbol minden kiemelten titkositott ugy reszletei erdekelnek!

(Bocs az ekezethiany miatt, de most nem tudok olyanokat produkalni…)

 468. 186438 — 2011-07-02 21:05 

[Titus Pullo Urbino](#11116040): Az univerzumban sokféle anyagi energia található.Ezeket az anyagi energiákat két csoportba oszthatjuk széjjel.Durva anyagi energiák és finom szintü fizikai energiák.Az ön aurája vagy szellemtestje is finomfizikai energiából épül fel.
Van egy olyan gigantikus finomfizikai energia aminek következtében a szabad információ áramlás hatására akadozik és igy nehezen jut el az élölényekhez.Ezt az energiát más sokféle névvel neveztétek,ám tudományosan megnevezve hivjuk Sötét Energiának.
Ha egy nagyon müvelt tudós erös alkohol kábitó mároritó és tudatmodósitó hatása alatt teljesen megváltozik normális mentalitása.Képzelje el,hogy akkor ez a gigantikus energia mekkora hatással uralja az élölények elméjét és azon keresztül gondolkodásukat és cselekedeteiket.
A Legfelsöbb,Ki az egész rendszer Megteremtöje jól tudja,hogy mekora befolyásoltsága van ennek az Energiának.Szinte nem is kell Megbocsájtania,hiszen az egész egy mesterségesen ám nagyon magasszinten létrehozott és kontrollált világ.

 467. 186438 — 2011-07-02 20:14 

Tisztelt Konspirációs Cikk irója!

Az én idöm lassan lejár.Talán ezért is láttam meg csak oly késön,hogy még kevesebb idöm legyen elárulni a titkot ebben a titkositott kiemelt ügyben.
Nehéz ugy irnom,hogy mások is olvashatják,talán személyesen kellene erröl eszmecserét folytatnunk ha gondolja.
Ráadásul ezt azok is olvassák akik nem szeretnék,hogy kiderüljön az igazság.Az ö éber figyelmük állandó és rendkivüli.Igy nekem is fokozottabban ébernek kell lennem.Akár ide is irhat ha érdekli mélyebben a kiemelten titkositott ügy részletei.
Üdvözlettel:Certina

 466. 178996 — 2011-05-29 18:03 

[Hiller Jozsué](#11374953):

Hát tény, hogy semmiféle “ezoterikus, belső” tudásba nem avattak be, és előrebocsájtom, hogy ha valaki nyomulósan megpróbálná, egy szeneslapáthoz hasonló tárggyal tiltakoznék 🙂

Nekem amúgy a test rabsága tökéletesen megfelelő állapot még pár évtizedig. Utána meg -> lásd Hawking

http://index.hu/tudomany/2011/05/17/stephen_hawking_szerint_a_tulvilag_csak_mese/

 465. Hiller Jozsué — 2011-05-29 17:50 

Az egész elképzelése rossz az írónak és egy kicsit se próbálta megérteni egy akkori próféta felfogását, mely a tanítását nem katedráról ugatja az arra szaró diákoknak, hanem életével tanúsítja, akár Hamvas Béla. Ezek az emberek nem akartak semmilyen “rajongók” előtt megjelenni és soha nem írtak le semmit és mindent akartak csak vallást nem. Ők tanítottak, nem térítettek. Az állítólagos kivégzés után sem akartak a szanaszét menekülő rajongók előtt villogni és bár szeretem a konteo blogot de ez az írás egy populáris szar, mely meg se kísérelte megérteni az eredeti gnosztikus Jézust és olcsó mai felfogású életmentéssé alázta annak a prófétának a tanítását, aki talán a legérthetőbben próbálta meg az ősi misztériumokat magyarázni de akinek tanítását 100%-ban megtagadta és meghamisította az őt hirdető egyház. Szerintem nagy hiba ehhez a témához úgy hozzányúlni, hogy nem rendelkezik az erről író személy egy bizonyos szintű beavatással a belső vagyis ezoterikus tudásba és itt most senki se ilyen telejósdás ezotériára gondoljon, hanem inkább hermetikus és szabadkőműves tudásra. Amíg ilyennel nem rendelkezik valaki addig csak téves adatokból alkot újabb téves adatokat. Előkerültek az esszénusok és az apokrif iratok, pl Júdás evangéliuma is, ahol egyértelműen kifejtik: Jézusnak és az esszénusoknak a földi élet és a test rabsága koránt sem volt olyan fontos mint a mai lájkolos gennyes világnak.

 464. ugh — 2011-05-18 08:19 

[europatriota](#11116371): Az, hogy egy tragedia folytan valaki azt mondja uristen vagy istenem az nem hit kerdese, hanem egy beidegzodes egy szokas amit a szuleinktol hallottunk ok meg az o szuleiktol …..
Es a kersztvetes sem az. Csak ugy van vele, hogy abbol baj nem lehet es tehetlensegeben nem tud jobbat. Ez is egy szokas.
Az ateizmusrol es a vallasrol meg annyit, hogy olvassatok el :Paul A. LaViolette – Az osrobbanason tul c konyvet…
Igen tanulsagos es a mostani fizikusoknak is ajanlanam

 463. miamai — 2011-05-05 15:45 

[boogee001](#11278870): “Csodák márpedig nincsenek, csak dolgok, amelyeket nem tudunk megmagyarázni” (Szent Ágoston)

 462. naba — 2011-05-05 14:16 

@boogee001:
ez alapból persze igaz, amialatt leginkább a primitív vallások kialakulását kell érteni, de a mai vallást így leegyszerűsíteni több, mint nevetséges.
a történelemkönyvekből pedig azt is megtanulhattad (volna), hogy a tudomány korántsem válaszol a kérdésekre, a tudmomány csak a válaszok utáni kutatás rögös útja.
a tudományokról még annyit, hogy alapfelszereltséghez tartozik a trial-error, ami azért, be kell látnod, eléggé elveszi a tudomány szó komolyságának az élét

@Neela:
erőszakosan katolizált vagyok (azaz gyerekként, kérdés nélkül), és a hosszú évek alatt, amíg győzködtek a vénasszonyok-hitoktatók-papok, hogy ez milyen egy tuti dolog és mennyire így van, ilyen kiváló érvet soha nem hallottam. de komolyan, nagyon tetszik.
egy ennyire elgondolkodtató és megcáfolhatatlan magyarázatát az egyház létjogosultságának minden érintett fegyverévé tenném, ha olyan pozícióban lennék. szerencsére nem vagyok. és hogy ezt soha nem hallotttam, az nekem csak egy újabb bizonyíték az egyház bigottságára, sajnálom. a valaha volt legjobb érv így vált öt perc alatt a valaha volt legjobb ellenérvvé:)
hát bocs.
mellesleg azt hiszem, inkább örülnöm kéne, hogy kiskoromban ezt az érvet nem hallottam, és ha hatalmamban lenne, tennék róla, hogy soha egy gyerek se hallhassa, könnyen manipulálható egyéneket így letámadni nagy szemétség volna

 461. rw02 — 2011-05-05 13:24 

“Új vallást akart alapítani, melynek hatalmas jövőt jósolt (gondoljunk többek között a Vatikán devizatartalékaira, az adóvisszatérítésekre és akár a hazai 1 százalékokra…)” – minden bizonnyal Jézus, Isten fia már több, mint 2000 évvel ezelőtt a devizatartalékokra, az egyházadókra, 1%-ra gondolt, nyílván nem érdekelte más….
Próbálna meg valaki Jahve-ról ilyesmit írni, máris a moszad kínozná!
Szeretem ezt a blogot, de ez a bejegyzés egyoldalú és manipulatív!

 460. Neela — 2011-04-13 14:55 

Én amikor megkérdeztem anyukámat, hogy ő miért olyan biztos abban, hogy az Egyháznak van isteni része is és nem csak valami régi és jól működő pénzintézet, akkor azt mondta, hogy hát mert már 2000 éve áll. Egy olyan intézmény, ami pusztán emberi, már réges-régen tönkrement volna ettől-attól-amattól. Ahogy ezt csitrillió példán láthattuk is.
De ez akár már a kialakulására is igaz. Hogy futhatott be ilyen karriert, ha nem volt annak a maroknyi embernek valami felsőbb segítsége, amivel sikerült meglehetősen sok embert megtérítenie?

Egy pap meg azt mondta (jó, nyilván könnyen beleköthető, csak hogy ezt az oldalt is halljátok), hogy az apokrif iratok azért nem kerültek be a Bibliába, mert valahogy túl földien közelítették meg a dolgot és ilyen szenzációhajhász-szerű sztorikat írtak, hogy Jézus agyagból galambot csinál, ilyesmi, ami nem tesz hozzá a lényeghez sokat.

Az meg, hogy János miket írt Jézusról… Hát azt inkább ne vegyük szerintem szó szerint. Írt ő érdekes dolgokat, tényleg érdekesek, csak nem az a törvényszéki bizonyíték-típus volt 🙂

 459. boogee001 — 2011-04-08 18:54 

“A vallás nem más mint primitív emberek válasza a tudomány által jelenleg megmagyarázhatatlan dolgokra.”

 458. Viktor — 2011-04-08 10:45 

[zina707](#11278190): Az ilyen beszükült agyú bigott fanatikusok majdnem annyit ártanak az Egyháznak, mint a pedofil papok. Megnézted te, hogy ez milyen blog? Mond neked valamit az, hogy konteó (összeesküvéselmélet)? Értelmező kéziszótár járt már a kezdben? Vagy csak röhögteted magad, mert jólesik?
Uramatyám, hát tényleg vannak ilyen buta emberek?

 457. 179285 — 2011-04-08 10:36 

“Ha néhány halász egy legendában hisz, attól még nem támad fel hivatalosan az eltemetett Decoux-ügy.
A lány, egész testében reszketve, Mervin elé toppant, és elfúló hangon ezt kiáltotta:
– Excellenciás uram! Nem ez az első eset… amikor néhány halász hitt egy legendában… és olyan feltámadás lett belőle, hogy ma is harangoz miatta az egész világ! Tudja?!
Nagy-nagy csend lett…” (Rejtő Jenő: Az ellopott futár)

 456. 178996 — 2011-04-08 10:08 

[zina707](#11278190):

Sajnos, azt hiszem, te sem érted annak a szónak az értelmét, hogy “összeesküvés-elmélet”.

Nem akarok belemélyedni teológiai vitákba, csak egy-egy rövid választ a két kérdésedre:

1.) “Az, hogy a tanítványok életüket áldozták a hitükért, nem azt bizonyítja, hogy igaz ügyet hirdettek?”

Nem. Mindössze annyit bizonyít, hogy ők hittek benne. Ezért riszpekt, de bizonyítéknak nulla.

2.) “Ki hajlandó meghalni hazugságért?”

Sajnos rengetegen. Hallottál már mondjuk Rajk Lászlóról, Nagy Imréről és olyan százezrekről, akik a kommunizmusért haltak meg, mert hittek benne? Vagy a létező kommunizmus nem hazugságon alapult?

Ha a Biblián kívül néha esetleg történelemkönyveket is lapozgatnál, logikusabban tudnál érvelni (?), és főleg nem adnál fel ilyen magas labdákat, amiket bűn nem lecsapni 🙂

További szép napot.

 455. zina707 — 2011-04-08 09:42 

[Szvidrigajlov](#11116135):
Gratulálok a hozzászóláshoz.
Én csak most bukkantam rá erre a blogra. Elképesztő az a vehemencia, amellyel próbálják tagadni Jézus Isteni származását. Ezt egy vallás már 2000 éve ezt teszi. Miért ennyire fontos nekik? Az, hogy a tanítványok életüket áldozták a hitükért, nem azt bizonyítja, hogy igaz ügyet hirdettek? Ki hajlandó meghalni hazugságért? Ha Jézus nem támadt volna fel, semmi sem lett volna a kereszténységből.

 454. 178996 — 2011-04-07 21:56 

[Arpiel](#11277586):

Ez is egy vélemény, s mint ilyet, tiszteletben tartom.

Köszönöm a kommentet.

 453. Arpiel — 2011-04-07 21:06 

Jézus Krisztus Isten Fia volt (most is az és lesz is) ! Másodszor, vannak reális konspirációk és irreálisak is bőven. Ez utóbbi a legnagyobb baklövés, nemcsak azért mert szinte nulla a valóságtartalma a gnosztikus és egyéb iratoknak, hanem mert itt a hamisságból származó tévedések következménye, minden egyes ember örök létét határozhatja meg tragikusan. Itt nem babra megy a játék, hanem örök életre vagy halálra. A kereszténység nem a katolikusság vagy a korszellem által sugallt téveszme, hanem élő személyes kapcsolat azzal a Jézus Krisztussal, aki föltámadt 3 nap után, majd 40 napig volt Júdeában, aztán fölment testben az Atyjához. Ezt nem megbízhatatlan vagy akár egyértelműen hamis teóriák és koholmányok alapján igaz, hanem személyesen megismerve Őt és az élő Igét (Biblia, mint Isten kijelentett igazsága, nem legendárium) meg a ma is történő csodák, jelek, kijelentések stb. Ez nem privilégium, bárkinek, bármikor elérhető, ingyenes, csak kérni kell, és megtérni.

 452. 178996 — 2011-03-30 22:53 

[bealina](#11256122):

Sajnálom, ha nem érted, de sokszor vagyunk így, magamat is beleértve: vannak dolgok, amiket nem értünk. Például azt, hogy ez egy konteóblog, nem vallástörténeti vagy teológiai munka.

Szép napot!

 451. 178996 — 2011-03-30 22:49 

[Lucius Flavius Arrianus](#11256957):

Öööö, köszi, a verset ismerem és tudom, hogy abban a “teste” szerepel, de abban a mondatban, amelybe – ezek szerint esetlenül – belekomponáltam, többen vannak:

” A Jézus-konteó legtriviálisabb ágán azok üldögélnek (és kis testük hangtalan vacog – hogy a magyar líra talán legnagyszerűbb verséből lopjak egy sort)…”

Az nagyon hülyén nézett volna ki, ha azt írom, hogy:

“A Jézus-konteó legtriviálisabb ágán azok üldögélnek (és kis teste hangtalan vacog – hogy a magyar líra talán legnagyszerűbb verséből lopjak egy sort)…”

Direkt azért nem tettem idézőjelbe, mert a “lopás” nem 100%-osan szöveghű…

Mindenesetre köszönöm, máskor az ilyesmire is jobban odafigyelek.

 450. 178996 — 2011-03-30 22:41 

[e(x)](#11265167):

A kumráni tekercsekkel még nem foglalakoztunk, de szerintem (konteós szempontból) nem nagy különbség van köztük és a Réztekercs között.

 449. e(x) — 2011-03-30 20:23 

A Kumráni tekercsek témaköréhez illene, de felületes átnézéssel nem látom még itt:

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2011/03/30/rejtelyes_kodexeket_talaltak_egy_jordaniai_barlangban/

 448. Lucius Flavius Arrianus — 2011-03-26 10:29 

Kedves tiboru,

nem tudom, írta-e már valaki – őszintén szólva nem olvastam végig a kommenteket, nem volt rá ingerem az első ötven után -, de ha már idézünk, idézzünk pontosan:
“kis teste hangtalan vacog”. Nem testük.

 447. bealina — 2011-03-25 18:38 

[tiboru](#11251509): Én meg ebből a blogból nem értek dolgokat
mi köze Jézusnak a hatalomra törő emberi egyházhoz ami nem is az ő igéje szerint működik még ma sem?Miért teszel négy témát egy helyre?Jézusról írok akkor az életéről írok és nem kutyulom Júdás dolgaival meg Péter dolgaival.valahogy nem vontál határvonalat az írások közé és a fejemben az a zavaros kép maradt meg mint amit leírtam előzőleg.Például Jézus miatt az egyház olyan Dolgokat csinált amiket nem kellett volna ez nem világos ,miért miatta miért nem szavai ellenére.Péter keresztre feszítése nem világos,miért Jézus helyett feszítették meg és akkor miért kérte amikor megfeszítették,hogy fejjel lefelé feszítsék meg ,mert nem méltó úgy meghalni mint Jézus.Nem vezetted le Jézus mi hasznot húzott az összeesküvésből nem értem,nem találom a lényeget.A régi emberek miért voltak olyan buták hogy annyi szekta közül pont Jézus vallását választották?Júdás miért volt beszervezve nekem egy pénzéhes alak bontakozik ki aki mivel szerette Jézust a halálát látva megöli magát,ha be van szervezve nem öli meg magát nem?Az esszéneusoknak mi közük Jézushoz sehol nem találtam összefüggést az ő vallásuk és Jézus igéi között.Péterről ,Júdásról írhatnál külön blogot,mert érdeket a téma csak nem így összezavarva.Péterről meg azért gondolom hogy nem ment Rómába ,mert Ők szellemileg kapcsolatban voltak Jézussal és Jézus csak egy embert küldött oda Pált.Péternek semmi dolga nem volt ott ahol Pál már minden feladatot elvégzett.Viszont ha írsz erről is az érdekel.
Különben személyes véleményem az hogy Jézus soha nem hazudna aki szeretettel közeledik felé felismeri aki világi szemmel közelíti nem látja meg.Azt mondta ő a szeretettel egy nem a világi dolgokkal amik mindig csak bizonyítékot akarnak ,de nem hisznek igazán.Mindegy ez csak magánvélemény.Szerettettel

 446. 178996 — 2011-03-23 08:21 

[bealina](#11249950):

Nem biztos, hogy mindent értek a kommentedből, de erre az egyre reagálok:

“Utána még Rómában is járt amiről sehol nem olvastam még.Rómában tudtommal Pál járt más minek ment volna oda értelmetlen,Péter ki nem állhatta azt a várost.”

Pétert a római Mamertinus börtönben (a híres Carcerben) tartották fogva, ahol – a hagyomány szerint – még vizet is fakasztott, s ezzel keresztelte meg két őrét.

Az emberek nem csak olyan helyeken jártak, amiket kedveltek, s ez az ókorban sem volt másként.

Köszönöm a hozzászólást.

 445. bealina — 2011-03-22 19:05 

Ezt a posztot élmény volt elolvasni.Alig tudtam megenni az ebédemet a röhögéstől.Ennek a Péternek milyen kalandos élete lett!Először is felfeszítették fejjel felfele Jézusnak álcázva,és utána telenyomták ópiummal,a szert júdás csempészte bele az ecetes vízbe had szívjon ez a Jézusos Péter.Utána leszedték a keresztről és elment prédikálni,persze még egyszer keresztre feszítették ezúttal fejjel lefele kérte,mert azt is ki akarta próbálni.Utána még Rómában is járt amiről sehol nem olvastam még.Rómában tudtommal Pál járt más minek ment volna oda értelmetlen,Péter ki nem állhatta azt a várost.
Miközben Péter kalandozott és szado-mazozott a kereszteken,Jézus elment nyaralni Egyiptomba ami nem tudom, hogy került Dél Franciaországba.Onnan szervezte meg az egyház rossz irányba fejlődését.Talán meg sem halt és még mindig ott nyaral csodaországban.Közben Júdás úgy tett mintha pénzéhes volna,és pénzért árulná el Jézust aki Péter volt a szado-mazo keresztimádó apostol.
Júdás a beszervezett apostol el szégyellte magát hogy elárulta Jézust és hogy úgy nézzen ki visszavitte az aranyakat a papoknak,hogy nehogy azt gondolja az utókor be volt szervezve a dolgokba.Persze az utókor miatt csinált úgy mintha öngyilkos lenne csak túl jól sikerült.Persze Jézusnak már nem volt kedve visszajönni és Júdás feltámasztásával tölteni az idejét éppen bizniszelt hogy az egyháza egy hataloméhes szervezetté nője ki magát.Péter meg a kereszten élvezkedett beszívva,talán a kertjében gyakorolta milyen élmény opiátszívónak lenni kifeszítve.Talán ennyi minden kalad után elmentek Jézus csodaországába,és új munkát találtak.Péter fakír lett,Pál politikus,Jézus mágus és családapa,a többiek meg nem fontos.

 444. Rogal Dorn — 2011-03-22 12:31 

Na azért… 😛

 443. 178996 — 2011-03-22 12:06 

[Rogal Dorn](#11248574):

Upsz, jogos 🙂

Akkor helyesbítve:

“A zsidók Teremtőjének volt felesége!”

🙂

 442. Rogal Dorn — 2011-03-22 11:36 

[miamai](#11242778): Nem is az a lényege a buddhizmusnak, hogy “ülj le egy fa alá és nézz magad elé”…

Az a megvilágosodás pillanata volt a fügefa alatt, amikor Gautama Siddhárthából Sakjamuni Buddhává (szkíták világossága,bölcse) vált. Az igazságot keresve világosodott meg, míg Jézusról már mint igehirdetőről, megvilágosodottról tudunk, az igazság hírdetőjéről…

 440. Rogal Dorn — 2011-03-22 10:48 

Hmm Jahve nem a Teremtő, kedves Tiboru, hanem a zsidók istene…főleg, hogy felesége is volt… 😀

 439. 178996 — 2011-03-22 08:47 

Na tessék: nem csak Jézusnak, hanem magának a Teremtőnek is volt felesége:

http://www.mult-kor.hu/20110322_asera_lehetett_jahve_felesege

 438. niveling — 2011-03-20 15:11 

@Bucho: :))
Na éppen erről beszéltem. Ez pl. nem logikus :))
Mint mondtam valahol fentebb: Jézus személyével kapcsolatba aki nem hiszi el, amit ő magáról mondott (logikusan meg kell vizsgálni minden lehetőséget, s ha kizártuk azt mi lehetetlen – bármennyire hihetetlen, de az igazság marad) annak Jézus személye csak egy érdekes sztori. Csak annyira érdekes, amennyire divatos, vagy felkapott, vagy izgalmas.
Nem akartam hitvédő lenni. De életem lényegét érinti a dolog, és még véletlenül sem akartam megbántani senkit. Sőt! Ha valaki elkezd foglalkozni ezzel a témával, és nyitott minden véleményre, az a legjobb úton halad.
Az oldal egyébként nagyon jó, sok érdekes írás – többek között a fenti is – amik elgondolkodásra késztetnek. Gondolkodni pedig jó. Mivel én hiszek – talán megkockáztathatom: Még az Isten is szereti azokat akik gondolkodnak 🙂
Ja: és az Egyház. Hát igen. Megértem hogy sok embert az eltelt évszázadok sötét mocskai, amik az egyházból származtak elriaszt magától attól, aki az egésznek az alapja. Hiszem: ezek emberi gyengeségek, nincs közük Jézushoz, de ezeket is bekalkulálta az aki mident tud. EZ hosszabb lenne és nem is ide való – majd a vatikáni cikkhez :)) – de ez a “szervezet” mégis csak megőrizte, ezt nekünk.

 437. Searcher — 2011-03-19 21:23 

Én csak azért nem kezdek el vitatozni veletek (a TiboruKonteótIgazólók mellett) , mert ahogy Bucho is mondta : Már csak egy időgép tudná megválaszolni az igazat!

 436. Bucho — 2011-03-19 21:18 

Összegezve (suttyósan) : A Személy akiről szól a konteó- Egy 2000 éve élt zseni, aki ,,kihasználta/felhasználta,, azokat a legendákat amiket Őelőtte szájról-szájra adtak, és elindított egy világvallást….

Naszóval’
Most már csak egy kis türelem kell a következő pontig, amikor is feltalálják az első időgépet 😀

 435. 179285 — 2011-03-19 19:51 

eklázsiák=eklézsiák, ecclisia=ecclesia,

 434. 179285 — 2011-03-19 19:41 

@LionOfZion: csak azt felejtettem ki, hogy az előző bejegyzésem ide szól válaszként… :))))

 433. miamai — 2011-03-19 19:36 

Bár – azt hiszem – ez egy konteó- és nem egy hitvédelmi blog, álljon itt néhány apró tényadat:
„Ez a poszt először 2009. január 31-én jelent meg egy másik blogszolgáltatónál.” – tehát nem három éve, hanem csak kettő… (fúj aprólékos kötözködés…)

„A jó öreg Pál” a Damaszkuszi úton éppen hogy nem a jövendő Római Katolikus Egyházat Vatikánostul és vagyonostul „fundálta ki”, hanem egy látomás miatt néhány napra egy kicsit megvakult… Ha tudta volna, mi vár rá, biztosan pánikszerűen rohant volna el azoktól, akik a vaksága ideje alatt gondozták, és tért volna vissza jól jövedelmező előző állásához, a keresztények hivatásszerű üldözéséhez. Pál (pontosabban Saul) gazdag, művelt római polgár volt, ismert farizeus család sarja. A látomás következtében pedig nem őrültként élt tovább, amint azt utána a számos műve mutatja; miközben kemény kétkezi munkával tartotta fent magát (sátorkészítői minőségben kereste a kenyerét ld. ApCsel 18,3 és 22,26 és 26,4)

Továbbá ő sem (miként Jézus sem) egyházat alapított, hanem közösségeket vagy gyülekezeteket (görögül eklázsiákat – ebből a szóból etimológiai vargabetűkkel keletkezett a mai magyar ’egyház’ szó). Az akkor hellenisztikus kultúrában ecclisia = polgárok összehívott gyülekezete, az ókori görög demokrácia idején a szuverenitás hordozója…

„a niceai zsinat 325-ben I. Konstantinnal és az akkori vallási vezetőkkel akik pokolian nem értettek egyet azzal hogy Jézus isteni személy volt vagy csak egy próféta aki jót akart a világnak. Tudjuk hogy mi lett a történet vége” – hát csak annyi, hogy a zsinat cca 300 a kettővel szemben szavazta meg, hogy „Jézus egylényegű az Atyaistennel”. A kisebbségben maradt ariánusok elgondolása pedig, ugyan lappangva, de ma is tovább él kisebb szekták vagy újkeresztény mozgalmakban – és úgy tűnik, senki sem akarja megégetni őket. Talán, azért mert mára már kiment a divatból, hogy a keresztények gyilkolásszák egymást a másként gondolkodókat. Szép új világunkban a vallási okokból elkövetett erőszak áldozatai túlnyomó többségben keresztények…. Csak erről ritkábban hallani…

Amúgy én nem látok Jézus és Buddha között túl sok hasonlóságot… Jézusról sehol sem olvasni, hogy ült volna egy fa alatt és várta volna a megvilágosodást…. Ehelyett inkább járt, kelt, tanított, gyógyított, feladatokat adott a tanítványainak és előre megmondta, hogy ennek – az ő személyes életükben, ezen a földön nem lesz jó vége. Azok pedig – ennek ellenére követték őt, vele maradtak (néhány kivételtől eltekintve…) és elhintettek egy olyan magot, ami még ma is él, és (többek között) vitákat gerjeszt. (ld. Lk 12,51) Személyes döntést követel….

 432. 178996 — 2011-03-19 10:14 

[LionOfZion](#11241826):

Igen, az eredeti Jézus szerintem is leginkább Buddhához hasonlított – és nem hiszem, hogy ezzel a hasonlattal megbántottuk volna…

 431. 178996 — 2011-03-19 10:12 

[niveling](#11240343):

Köszi a tartalmas és logikus kommentet!

Máskor is kérünk ilyet 🙂

 430. LionOfZion — 2011-03-19 09:06 

Nagy kár hogy a 3 évvel ezelőtti bigott keresztény kommentelők nem olvassák de azért leírom.

Véleményem szerint Jézus nem akart se világhatalomra törni se vallást alapítani, inkább Buddhához hasonló személyiség lehetett aki a szeretetről és elfogadásról beszélt.
Az egész konspiráció ott kezdődik hogy a jó öreg Pál a Damaszkuszi útin kifundálta hogy ebből még akár meg is lehet élni, azért létrehozta az “egyházat” (más kérdés hogy később őt is megölték a rómaiak) a történet másik fele pedig a niceai zsinat 325-ben
I. Konstantinnal és az akkori vallási vezetőkkel akik pokolian nem értettek egyet azzal hogy Jézus isteni személy volt vagy csak egy próféta aki jót akart a világnak. Tudjuk hogy mi lett a történet vége és hogy az egyház azóta milyen turpisságokat követett el az Ő nevében. Ezért kérem a vakbuzgó fröcsögő keresztényeket hogy kicsit szálljanak magukba. Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy egy Unitáriust is megégetnének mert nem hisz a szentháromságban?:D

 429. niveling — 2011-03-18 12:24 

Persze nem “megülték” hanem megölték. Erőszakosan. Lehet nevetni :)))

 428. niveling — 2011-03-18 12:15 

Érdekes olvasmány. Mindenképpen érdemes elolvasni. Sajnos egyoldalú egy kicsit, és még ha logikus következtetések sorozatának tűnne is, néhány felvetés nélkülözi a logikát. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérédsem:
1. Jézus ugye történelmi személy volt? Tehát élt, biztosan. Ezt a legnagyobb történelemkutatók is elismerik. Az életéről szóló evangéliumok a II. században kanonizálódtak. Iréneusz és a többiek elég közel a jelenleg vélt valós Jézusi életévekhez sorba vették az akkor létező verziókat. Hogy nem az azonosság volt a szempont azt az evangéliumok színessége bizonyítja. Hogy “elég közel” az pedig – ahogy írta is fentebb – Tamás és a többiek 400ban keletkezhettek. Tehát a megtalált iratok 300 évesek. Ha valaki ismeri a kort, az akkor használt görög és egyéb nyelvek kortárs használatát az tudja, hogy a Tamás és Péter néven befutó írásoknak nem sok közük van a megnevezett szerzőjükhöz, mert nyelvezete mutatja azt a 300 évet, ami eltelt a palesztínai Jézusi események óta. Magyarul: Sem Péter, sem Tamás, de méd Júdás sem ( :)) ) beszélhetett egy 300 évvel később beszélt nyelvet (stílus, szókincs, szókapcsolatok, jövevényszavak stb.) Jézus ÉLetéről tehát – akár tetszik, akár nem – a kanonikus könyvek tudósítanak a leghitelesebben. Ez történetkritika, irodalomkritika és nyelvészeti eredmény. Bocs. Félreértés ne esség, szerintem is sok kortörténeti adalékkal, nyelvi, társadalmi képpelé lehetünk gazdagabbak, ha akármelyik nem bibliai könyvet olvasunk, de maradjunk tényszerűek. Bár a bibliát – nevezzük így ezeket e történeti műveke – sokszor szerkesztették, de elég korán abbahagyták, mivel “szent könyveket” MÁSOLTAK. Ez csak hazsnos mindenféle kutatás szempontjából. Na, szóval:
2. Ha Jézus történelmi személy volt, akkor milyen “hasznot” húzott az “előre eltervezett fellépéséből”? Nekem úgy tűnik, hogy a vallásalapítás nem szerepelt a tervei között. Akkor nem macerálta volna a zsidókat. HAnem ment volna mondjuk a görögökhöz. Vagy ahogy egyeseknek talán jobban tetszik: a szkítákhoz :). Nekem úgy tűnik, hogy 12 gyáva, sokszor bizalmatlan és tudatlan (egy részük halász volt, de volt igen képzett is a tanítványi körben, nomeg akik csak a holdudvart alkották, mint Nikodémus pár vezető is) szóval EZEKKEL bajlódni nem egy lányálom. Pénze sem volt sok. Gyógyított és csodálták. Ez lenne a nyereség? Ha valaki tudatosan készül egy “csalásra” akkor ennyivel nem éri be. Ráadásul meg akarják koronázni is, és nem kell neki. Valamiféle “másfajta” királyságról beszél. Talán a Vatikán aranya lebeg a szeme előtt. Az egy kicsit később lett. Ráadásul előtte elég sokáig csak oroszlánokm, meg kinhalál vár sok követőjére. És hát 3-4 száz évig ő sem élhetett, hogy “élvezze” ennek a “zseniális családnak” a hozadékát. Ráadásul amikor feltámad, rá pár napra – 50 – “menybe megy. Vagyis:… eltűnik. Akkor mire volt jó? Lehet hogy franciaországba megy, titkos bankszámlát nyit svájcban, hogy Mária Magdalánával alapított családi vállalkozását a Pál apostol által szervezett gyűjtésből finanszírozni tudja. Nem tudo, csak én érzem hogy ez nevetséges? Hogy ebben ÉPPEN annyira kell HINNI, mint a keresztyén verzióban? Hogy őrült volt? Őrültként hogy kivitelezhet egy ilyen “zseniális” tervet pontosan. Ha őrül, akkor őrültnek kellett lennie az egész bagázsnak aki követte, mert ha nem veszik észre hogy őrült vezeti őket, akkor vakok. Aztán meg ezek az “őrültek” kiállnak és készek meghalni valamiért. Ráadásul filozófusok is elismerik, hogy egy őrült nem így gondolkodik, ahogy Jézus gondolkodott. Mindent összevetve olyan életművet hagyott ránk, ami emberileg mérve is az egyik legértékesebb – lehet hasonlítgatni Mohamedhez meg Budha-Buda műhöz, meg bármihez – az egész világ viszonylatában.
3. Feltámadás. Nyílván hit kérdése. Valamit láttak a tanítványok. ÉS még sokan mások, akikről ír az írás. Ahogy Pál mondja később: zsidóknak botrány (majd meg vesztek tőle) görögöknek bolondság (a legtöbben ma is annak tartják). Hogy valakinek támasz kell. Valóban. De kinek nem kell? Magával a “történéssel” kapcsolatban vannak kérdéseim. Nevezetesen: ha nem történt meg, akkor Péterék mit láttak? Ha nem azt látták, amiről beszéltek, akkor ők, és utánuk sok százan, miért voltak képesek az életüket is adni ezért. Tömeghisztéria? Ami a szeretetet hirdeti? Ilyet még nem láttam. Ráadásul ezek között az emberek között voltak farizeustól kezdve tanítón át a halászig minden féle koru,rangu, képzettségű ember. Ha “nem történt meg” akkor miért tették rá az életüket? A “vatikán” miatt. Nekik milyen kézzelfogható hasznuk származott abból, hogy elhitték? Megbecsülés, tisztelet? A legtöbbjüket megülték. Ráadásul erőszakosan. Hiszen nem egy militáns mozgalmat vezettek, nem védte őket senki. Sőt! Nos lehet sokmindenben, és sokmindenkinek hinni. Ők a feltámadást “tényként” kezelték, és ebben élve a világtörténelem legszebb életeit élték le.
Persze az intézményesült egyház már korántsem ilyen szép, de ha megfigyeljük, ezeknek a vezetői – például a középkor hadvezér pápái – már legalább olyan távol vannak a Krisztusi hittől, Makó vezér Jeruzsálemtől.
Szóval ezeket csak azért írtam le, mert itt is meg kell szólalnia az értelemnek is a Jézusi hit pártján. Egyébként, ha valaki nem hiszi hogy Jézus az akinek mondta magát, annak ez csak annyiban érdekes, amennyiben népszerű. Ez pedig változó. Aki pedig hiszi, annak a legfontosabb a világon. Úgy gondolom, hogy ha valahova le kell tenni az “élet értelem, meg minden” kérdésre mi a válasz” voksot, és fel kell építeni rá egy életet (70-80 esztendő, vagy némileg több), én akkor erre teszem. És köszönöm mindenkinek aki vette a fáradságot hogy elolvassa.
Szép napot!

 427. Armitage — 2011-03-17 21:17 

[Vanek B. Eduárd](#11235555):
“@”Vanek B. Eduárd”:
“@soulclipse: “a világegyetem kora 13,6 ±0,1 milliárd év, átmérője pedig legalább 93 milliárd fényév (a wikiről, higgyétek el, jók ezek a számok)”
Ezt nem nagyon hiszem: ha a Nagy Bumm kb. 14 milliárd éve volt (jelen ismereteink szerint), akkor a világegyetem átmérője nem haladhatja meg a 28 milliárd fényévet (mert nem tágulhatunk a fénynél gyorsabban, ha hihetünk Einsteinnek).””
1. Bizony lehet ekkora a Világegyetem, mert ez esetben maga a nagy bummkor létrejött tér tágul, amire a fénysebesség mint határsebesség nem vontkozik.
Bár ennek semmi köze ehhez a konteóhoz, de mégis, ne terjedjenek a tévhitek ebben a mai VV-s világban:DD
2. Ez nem hitbéli kérdés, hinni a templomba kell 🙂

 426. r0N — 2011-03-17 15:05 

[evergo](#11116039): A Zeitgeit első része elég durva csúsztatásokat tartalmaz, pont Jézussal kapcsolatban. Nem vagyok nagy keresztény, meg védeni se akarok senkit, de azért érdemes ennek is utánaolvasni:

http://conspiracyscience.com/articles/zeitgeist/part-one/#other_gods_and_goddesses

A cikk remek volt BTW!

 425. Rogal Dorn — 2011-03-16 17:33 

Sziasztok, közbevetném azért, hogy Jézus tanításai sokkal közelebb állnak az un. keleti vallásfilozófiához, életszemlélethez, mint az ótestamentumi nép világképéhez. Vagyis szerény véleményem szerint, botorság Jézusra mint a zsidó vallás reformátorára tekinteni. Inkább tekinthető Zoroaszter (Zarathustra) művének folytatójának. Bár tudom, sokan meghökkenéssel veszik ezt de bátorkodom leírni, Buddha (Buda) élete, sorsa is komoly párhuzamokat rejt Jézuséval. Illetve megemlíthető Mithra (Mithras) is mint Jézus előkép. Elvonatkoztatva a nevektől igazából egy és ugyanannak a “valaminek” a megformálói, emberi megtestesítői, a világosságnak, vagyis a Napnak. Innentől kezdve valójában teljesen mindegy, volt-e, meghalt-e, vagy feltámadott-e. Ugyanis a Nap megtestesítőjeként, Nap-Istenként az örök körforgás és világosság, értelem, és lelkiség, az ember-Isten kapcsolat pecsétjeként kell rájuk tekintenünk.

A lélek jelképe pedig eredetileg a sólyom és nem pedig a galamb.

Persze ezek “eretnek” gondolatok…Igazi konteós 😉
Amúgy jó a blogod Tiboru, de ezt kicsit összedobtad… 😀

 424. Vanek B. Eduárd — 2011-03-16 17:04 

[soulclipse](#11116450): “a világegyetem kora 13,6 ±0,1 milliárd év, átmérője pedig legalább 93 milliárd fényév (a wikiről, higgyétek el, jók ezek a számok)”
Ezt nem nagyon hiszem: ha a Nagy Bumm kb. 14 milliárd éve volt (jelen ismereteink szerint), akkor a világegyetem átmérője nem haladhatja meg a 28 milliárd fényévet (mert nem tágulhatunk a fénynél gyorsabban, ha hihetünk Einsteinnek).
A teremtés-sztorit meg tetszőlegesen lehet redukálni, pl. Ő csinálta a bummot,a 6 napot meg eonokban kell értelmezni… oszt máris megáll a történet annak, aki szeret hinni benne.

 423. simon — 2011-03-16 11:40 

ennyit mondok: roza bal

 422. 48159 — 2011-03-16 09:28 

3 eves cikk es megis kozel 500 hozzaszolas 😉 szep

 421. soulclipse — 2011-01-24 12:22 

Az egész történetben nem Jézus a legnagyobb kérdés, hanem a teremtés (E történet nélkül a Jézus sztori sem magyarázható, mint Isten fia).

Na ez az alfája és omegája az egész keresztény-keresztyén vallás történetnek, hisz ez a hit maga.

A teremtés történetet pedig aki 2011-ben elhiszi, csak sajnálni tudom.

Javítsatok ki, de ha jól tudom, 6 nap volt a teremtés, ebből az “ég”-re szinte elhanyagolandó idő jutott, (tudom Isten mindenható, így az “eget” 1 mp alatt is megteremthette volna, de akkor mi végre bajlódott a Földdel ennyit?)

A könnyebb megértés véget egy számadatsor (a wikiről, higgyétek el, jók ezek a számok):

“Jelenlegi ismereteink szerint a világegyetem kora 13,6 ±0,1 milliárd év, átmérője pedig legalább 93 milliárd fényév, vagy méterben 8,8 × 1026 m. A legtávolabbi ténylegesen megfigyelt objektum, az IOK-1 galaxis mintegy 13 milliárd fényévnyire van tőlünk”

 420. Groix — 2010-06-05 04:46 

“leplet valamikor a tizenharmadik-tizennegyedik században szőtték, tehát nem tartalmazhatja Krisztus testének lenyomatát) a Vatikán megrendelésére hamisították az Opus Deihez tartozó tudósok (vagy a jezsuiták, de ez tényleg részletkérdés).”

Ez persze feltételezi az idöutazást, ugyanis a jezsuita rendet 1540-ben, az Opus Dei-t 1928-ban alapították. (A lepel pedig XV. században már biztosan létezett.)

 419. ribizli_me — 2010-03-04 12:43 

az anatómia és a különböző kínzási módszerek hódolóinak mellékelem keresztrefeszítés esetén a halál konkrét okát. 🙂

A halál oka a rekeszizom kifáradása miatt bekövetkező fulladás volt. (minden egyes lélegzetvételhez ki kellett emekednie az elitéltnek, mivel a súlya a keresztre feszítette.) A halált többféle módon tudták gyorsítani. Az egyik ilyen módszer a lábszárak eltörése a térd alatt, (általában, ha megfizették a pribékeket!) melynek következtében a lábtámasz megszűnt, és a karokra tevődött át a tartóerő, és a test a keresztre préselődött. Az áldozat nem tudta felnyomni magát a lábai segítségével, így fél órán belül megfulladt. A másik mód a lándzsaszúrás volt, (biztonsági okokból!) mellyel ki lehetett küszöbölni a tetszhalál lehetőségét. Az 5-6. borda között a szívet célzó szúrás egyből végzett az áldozattal. A harmadik lehetőség az volt, hogy a kereszt alatt tüzet gyújtottak szalmából, és keserű füvekből, melynek füstjét belélegezvén az áldozat egy idő után eszméletét vesztette, és utána hamarosan megfulladt.

 418. tiboru — 2010-02-11 23:21 

@Attus Germanicus:

Látom, megtartottad a szavad. Most egy kicsit túlzsúfolt a programom, de (odafigyelve) el fogom olvasni; a mostani átfutás nem ér.

 416. Licus — 2010-02-11 18:23 

@egy hang: Végigolvastam, ez is olyan Pleiádos dolog… gyakori műfaj, a non-fiction mezébe öltöztetett scifi. Csak épp nem frissítették – pl. a közeledő hatalmas bolygó hatását 2001-től számítva legfeljebb 3 éven belül már éreznünk kellene – kellett volna stb. (“These images are of an enormous celestial body whose presence will “felt” within at most 3 years from 2001 in our Solar System.”) Nekem mindigaz a legfontosabb “jelzés”, h a kérdező és a kérdezett beszédstílusa annyira hasonlít! 1 agy, 2 száj:)

 415. egy hang — 2010-02-11 16:50 

Hit dolgaiban a racionalitás annyit ér mint üveges tótnak a hanyattesés 🙂

Ezért is kilóg ezen irás a többi konteó közül. Valahogy olyan mintha a racionális és emocionális gondolkodást állitanám hegeli párhuzamba. Egy okos ember azt mondta egyszer hogy annyi a különbség ezek közt nagy vonalakban, hogy az észnek legtöbbször igaza van, viszont a sziv sosem téved 🙂

Mindenesetre hittől, beállitottságtól függetlenül mindenkinek megadatik legalább egyszer életében az Istentapasztalat, Istenélmény. Döbbenetes rájönni érzékszerveink csököttségére, és kb. csak valami bizsereg, vagy kiráz a hideg. Ettől még persze a földi hierarchia egyházakon belül is sokaknak szúrja a szemét, és nyilván papok közt is akad gyarló. Viszont szerintem a(z Istenben való) hitet nem szabad összekeverni az intézményekkel, illetve az ott tisztséget betöltő papokkal. Lévén hogy a 60as évektől az egyház is vakoló befolyás alatt áll, és a hallgatás jellemző volt, most is az sok kényes témáról, mint pl földönkivüliek.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_secretumomega06.htm

 414. Attus Germanicus — 2010-02-09 07:55 

@dizil: Mondjuk úgy, hogy valamelyest elmélyültebb ismeretekkel rendelkezem a korszakról, mint a hivatkozott Wikipedia-szócikk bejegyzője.

De még ha minden úgy volna igaz, ahogy oda le van írva, akkor sem volna Konstantinhoz jelentős újítás köthető – még a pápaság történetében sem, nemhogy az egész keresztényéségében.

 413. Licus — 2010-02-08 18:24 

Itt nem egyszerűen egy konteó rejlik, hanem nagyon alapvető személyes döntések. Mert a hit döntés – “Kinek, minek hiszek?” A konteón (is) edzett, logikus lépésekben haladó érvelés ilyenkor is előny:)

Ezt tárgyalni itt hatalmas falat. Csak egyetlen aprócska lábjegyzet: mitől lesz egy képződmény vallás? vagy egyház? Statikus, változatlan fogalmakról van szó? A pápaság megléte pl. ilyen kritérium? És mit értünk pápán? Amilyen szerepe 500 körül lehetett vagy a mai?

A szavakkal mindig naon kell vigyázni, ezen a terepen pedig különösen is.

 412. dizil — 2010-02-08 18:01 

@Attus Germanicus:

én is úgy látom, hogy itt van egy konteo.

Ne felejtsd el, hogy a pápaság intézménye a 4. sz.-tól indul, és az esszénusoknak nem volt pápája. Ájvé! 🙂

(hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(egyh%C3%A1zf%C5%91) )

 411. Attus Germanicus — 2010-02-08 07:44 

@dizil: Ez igen hiányos történelemtudásra utalna a Kr.u. 51-313 közti időszakról és/vagy annak feltételezését, hogy itt egy óriási konteo van a háttérben, amely utólag mindent meghamisított. Nem tudom eldönteni, melyik az igazság Veled kapcsolatban 🙂

Asszem, itt az ideje, hogy alkossak valami komoy választ magára a posztra (alig egy év késéssel), meg többek közt a Te felvetésedre is.

 410. dizil — 2010-02-07 17:34 

@Attus Germanicus:

szerintem Constantinus nagyon sokat valtoztatott az esszénus valláson,…úgy kb. 600 micvét. 🙂

azért mondtam, hogy a tiboru linkje félrevezető, mert az egy magát kereszténynek nevező esszénus egyházról szól, szerintünk az esszénusok zsidók voltak.

 409. Attus Germanicus — 2010-02-07 12:00 

@dizil: Még ha el is fogadom, hogy Jézus nem alapított új vallást, akkor is súlyos tévedés az új vallás alapítását Konstantinhoz kötni. Konstantin a kereszténységen nem változtatott semmi lényegeset, ha kiejelentjük, hogy a Konstantin előtti keresztények igazából esszénusok voltak, akkor ezt kellene mondanunk a Konstantin utániakról is, mind a mai napig bezárólag.

 408. dizil — 2010-02-07 00:26 

egy megj. a Jézus korabeli júdaizmusról, (asszem kicsit közelebb vagyok ehez a témához, mint a szerző. 🙂 )

Ebben a korban 4 zsidó irányzat létezett és állt harcban egymással. a rabbik (vagy farizeusok), esszénusok, szadduceusok és zelóták.

Ma 1 irány létezik: a rabbinikus vagyis minden zsidó közösség az ortodoxtól a reformig, rabbinikus (najó: van egy kicsi karaita közösség, akik a szadduceus irányhoz köthetőek.)

Jézus esszénus volt, csak úgy mint Johanan ha-Matbil (azaz Keresztelő János) és nem alapított új vallást. Ezt majd Constantinus császár teszi meg Jézus nevében 300 évvel később.

ui: az a link, amit tiboru betett az esszénussokkal kapcsolatban félrevezető, de tudjuk, hogy kik állnak tiboru mögött… :))

 407. Gloucester — 2010-02-06 13:40 

@tiboru: Túl azon, hogy szimpatikus a poszt, kétségtelen, hogy nem ez a legjobban sikeredett írásod.

“Apropó, tudja valaki, hogy pl. a katolikus egyház mivel magyarázza, hogy hívek százmilliói imádkoznak faragott képek előtt, a tiltás (második parancsolat) ellenére?”

Nagyon szimpatius Noir23 válasza. A saját elképzelésem is hadd osszam meg, ami kicsit világiasabb megközelítésű. (Aki akarja megérti, aki akarja beleköt.) Jézus arcképeinek fontosságát abban látom, hogyha valaki hisz, akkor sokkal egyszerűbb egy arccal rendelkező valakihez beszélni, mint egy elvont fogalomhoz. (Jézus, mint közvetítő.) Társas lényként egy barátságos emberi arc látványa amúgy is megnyugat minket, főleg ha magányosak vagyunk. Ha válaszút elé kerülünk, vagy tanácsra várunk, vagy a helyes cselekedeten gondolkodunk, akkor párbeszédet folytatunk. A gondolkodás folyamatát Witgenstein (nyelvfilozófia atyja) nagyon egyszerűen úgy fogalmazta meg, hogy “a gondolkodás nem más, mint belső párbeszéd”. Aki nem hisz, az is beszélgetéseket folytat önmagával, amit gondolkodásnak nevezünk. A hívő ember mindezt Istennel, az egyszerűbbség kedvéért Jézussal teszi.

 406. tiboru — 2010-02-06 10:57 

@giovanni18:

Hát a hozzászóló már törölte is magát, válaszolni nehezen fog…

 405. predator18 — 2010-02-05 18:20 

@F. T.- (törölt):

Most komolyan ezeket te hiszed is? Vagy a Vatikántól kapod a fizút?

 404. acsa77 — 2010-01-01 12:39 

bocsánat: Miközben az elmélet látszólag az adott kormányt támadja.

 403. acsa77 — 2010-01-01 12:37 

@Bocimaster: Ez már lejárt lemez, sok tárgyi tévedéssel. (Nem akarom védeni a keresztény egyházak sok tárgyi tévedését sem.) Nagyon divatosak lettek minden témában az ilyen áldokumentációk, főleg a Michel Moore, Alex Jones, Zeitgeist-féle “igazi Maok”. Igazi ravaszságuk abban áll, hogy remekül vegyítik a valóságot a tudatos megtévesztéssel, miközben az ügy valóban nincs feltárva. Ezért nem lehet egy levegővétellel lesöpörni tudományos igényű kritikusként, mert a mozgatórugók részben ismeretlenek. Így aztán a hétköznapokban egyik oldalról vannak csőbe húzott hívők, agent provokateur-ök által irányítva. A másik (azonos?) oldalon pedig a harcos tagadók, akik megnyugtatják vagy hangolják a többséget.

Legjobb példák azok a leleplezett összeesküvés-elméletek, melyekről kiderült, hogy valamelyik kormányzati disinfo terjesztette. Miközben az elmélet látszólag az adott kormányt támogatja. Egyfajta “belső” false-flag.

 401. Licus — 2009-11-25 19:46 

Ezt a posztot kissé kevésbé kedvelem:( nem csupán meggyőződésem miatt, hanem mert saját szokásos konteós logikáddal mész itt-ott szembe. (Most kivételesen nem olvastam végig az összes kommentet, elnézést ha ismétlésbe futok.)

Mert ugye gyakori állítás (nemcsak itt) az, h “bezzeg a Tamás/Júdás/akárki evangélima, korai írása, az ugye mást mond, az bezzeg kimondja, h mi volt az igazság” /t.i. nem az, amit ma a keresztény egyházak vallanak/, “el is tüntette a Vatikán stb.”

Fordítsuk le ezt konteós nyelvre! Van egy csomó konteó, most ne számokkal, hanem nevekkel jelöljük őket. Van Márk, János, … Tamás, Júdás evangéliuma konteó stb.

Ha ebből X elfogad a maga számára igaznak egyet (vagy többet, mert nem érez ellentmondást köztük), akkor ugye NEM zsörtölődhetünk vele amiatt, h NEM fogadja el a(z összes) többit is igaznak?

X tarthatja igaznak a Júdás evangéliuma konteót, és akkor én nem mehetek oda hozzá azzal, h “öregem, van még 87 idevágó konteó, azokat is el kell fogadnod” – nem, ő a Júdás konteó mellett voksol és érvel. Szíve joga. Neki az az érvényes konteo az adott témában.

Van ugye egy olyan intézmény(rendszer), amelyik érv- és hitrendszerét arra alapítja, h ő

a Márk, Máté, Lukács és János konteókat fogadta el. MIÉRT várod el tőle, h most hirtelen elfogadja pl. a Mária Magdolna konteót, ha egyszer őszerinte az nem vág bele a képbe?

Hiszen a korai századok egyháza ÉPPEN AZZAL definiálta magát (sok más irányzathoz képest), h MELY konteó(k)at fogadott el – éppen attól lett az a vallás olyan, amilyen.

Tehát sok mindent számon lehet kérni a “Vatikánon”, de azt nem, h most és itt azonnal fogadja el még a K1, K2,… Kn konteókat is!

 400. visszakettopadlogaz — 2009-11-24 03:16 

@tiboru: semmi sem irrrital jobban ( meg a karomkodas sem ) minthogy valaki hosszu es bemasolt kommentet fuz. ha sajat gondolatait ossza meg valaki az oke ( nagy dunnyogve… ) de egy bemasolt szoveg szo szerint felduhit.

 399. bgabor1911 — 2009-11-14 19:01 

Én sosem értettem, hogyan képesek emberek az egész életüket egy olyan könyvre alapítani, amit az idők során egy velejéig romlott egyház többezerszer módosított, mindig az aktuális érdekeinek megfelelően . Ez azért a butaság egyik formája.

 398. D Days — 2009-09-11 19:47 

Most őszintén, két darab ezer évet már úgysem töröl el senki. Mármint kétezer év ilyen erejű múltat. Ez esetben tök mindegy mi volt, ő az, akinek mi gondolni akarjuk. Én például a legvégső tisztaságnak és szeretetnek. És nekem így szép és jó:)

 397. tiboru — 2009-07-13 20:11 

@F. T.- (törölt):

Az előző (mintegy 12 ezer karakteres) idézetet kimoderáltam. Nem a szöveg ellen van kifogásom, hanem az ellen, hogy a netről leszedett szöveget (ráadásul ekkorát) nem linkkel csatolod.

Ha fontos volt (a szentekkel kapcsolatos teljes kérdés-felelet komplexum), akkor helyezz el egy linket, amelyik nem teszi szinte kezelhetetlenné a komment-felületet.

Köszönöm a megértést.

 396. djurka — 2009-06-22 17:52 

mese, mese, mese

 395. F. T.- (törölt) — 2009-06-01 16:15 

Ajánlott olvasmány:

Isten-e Jézus? John Maisel egyik előadásának átdolgozott anyaga

http://maranatha.uw.hu/doc/KiJezus.doc

http://maranatha.uw.hu/kijezus.htm

Kis bevezető hozzá:

“ELŐSZÓ

Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam a Szovjetunióban 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye; állításai és céljai egyedülálló voltát, és érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredményeként a hallgatóság nagy része jelezte, hagy szeretne velem imádkozni, és átadta az életét Jézusnak. Mint azt az egyik egyetemi tanár mondta: „Ez az első alkalom, hogy a keresztény hit egyedülállóságának ésszerű magyarázatát hallottam.”

Egy másik, fizika szakos tanár ezt mondta nekem: „Az egyetlen alkalom, amikor valaha is Istenre gondoltam akkor volt, amikor az ateista szemléletű tanári vizsgáimat tettem. Valamilyen ismeretlen okból eljöttem az ön előadására, és most már tudom, hogy csakis Isten töltheti be életem ürességét.” Remélem, hogy ha bőséges életet és megbocsátást keres, meg fogja találni e kis könyv olvasása közben, még akkor is, ha nem ateista, és jár templomba.

Szeretném hálámat kifejezni Jane Prattnek, azért a jó néhány óráért, melyet számítógépe előtt töltött begépelve és újragépelve ezt a magnófelvételről lejegyzett előadást; Jan Rodgernek, Carolyn Prince-nek, Ed és Catherine Headingtonnak szerkesztésbeli szaktudásukért, mellyel segítettek egy szóban elhangzott előadást könyv alakban olvashatóvá tenni.

Isten áldásával

John M. Maisel”

 394. Monostory.hu — 2009-05-18 07:59 

Fordítási hiba
A God Wants You Dead egy szórakoztató és elgondolkodtató könyvecske, amely egy, a Bibliával kapcsolatos nem mai keletű vitát éleszt fel újra. Csak a legkiműveltebb emberfők tudják, hogy az Izsaiás könyve 7:14 jósolja meg, hogy a Dávid …

 393. F. T.- (törölt) — 2009-04-28 22:10 

Angol nyelven:

All About Saints FAQ

http://www.catholic.org/saints/faq.php

 392. sapuh — 2009-04-27 16:47 

@saul:

nekem pedig birtokomban van egy levél a dél-grönlandi szabadkőműves elnök-vezérigazgatótól, ez határozottan bizonyítja, hogy az Ószövetséget valójában még csak most írják, az Újszövetséget pedig 111 svéd pap fogja elkészíteni, de csak Kr. u. 11111-ben 1,11 valódi héber rabbi utasításainak megfelelően, akiknek valódi dokumentjeik vannak MINDENRŐL, és ez igazán félelmetes.

Rágalom ugyanakkor, hogy a Párthus Herceg vigasztaló körutat tett volna, mert a fentebb említett dokumentek ékesen bizonyítják: az út valójában paralelogramma alakú volt… (A paralelogramma megvan a Szépművészeti Múzeumban, de csupán az Arcátlanok láthatják)……

Ha belinkeled a forrásaidat, én is megteszem ugyanezt.

 391. saul — 2009-04-26 23:46 

Csak egy kis apróságot emelnék ki az 1500 oldalas Bibliát illetöen. Tavaly meghívtak 100 svéd papot Izraelbe. Óriási riadalom lett a vége, mert ott lazán levezették nekik, szegényeknek, hogy a Biblia elsö részét, az Ó-szövetséget Rómában írta egy zsidó csoport i. u. 200-250 között, görögül (ebben az idöben a héber holt nyelvnek számított), az ÚJ-szövetséget viszont ugyancsak Rómában írta egy zsidó-keresztény csoport, amikor már adoptálták az egész “mozgalmat” s elkezdték átnyomni államvallásnak, hogy kézbelehessen tartani, mert tulságosan hatásosnak tünt, tehát 350-400 között, görög nyelven ezt is. A mosolygó jeruzsalemi rabbik hozzátették, hogy annyira tele van hibákkal az echte zsido szédert és történelmet tekintve, hogy elvileg a bibliai leirtak alapján jezus még csak nem is létezhetett.

Mindezt megerösitette a párizsi érsek 1970-ben, aki egy olyan laza kijelentést tett, hogy végig a Vatikán 1600 éves fennállása alatt a zsidó bíborosok voltak permanent többségben, akik gondosan felügyelték az üzletmenetet. Namármost a francia forradalom elött kb. 10 évvel lett ismert egy nagyon híres levél, amiben az amerikai szabadkömüvesek fönöke az olasz fönöknek felvázolja három világháboru szükségességét. Az elsö kettö rendben megtörtént pontosan az abban leírtak szerint, a harmadikat úgy írta, hogy az idöközben megerösödö iszlam letörése teszi szükségessé, ezzel egyidöben a kereszténységnek is majd annyi, mivel nem lesz tovább rá szükség. (Az illetö levél megvan a British Muzeumban…)

Ami a Bibliában megemlithetö, nem mint hiba, hanem mosolyogtató apróság, hogy a Római Világbirodalmat úgy tárgyalja, hogy a legnagyobb ellenségét, ami kulturálisan, szervezetileg, és katonailag messze magasabb szinten állt, azt nem is említi. Mintha valaki úgy írna egy könyvet az USA-CCCP fenykoráról, hogy csak az egyik neve hangzik el. Ez még arcátlanságnak is túlzás. Ez a Birodalom ott terült el a Jordan meg az Eufrates másik partján, s az államvallásuk volt az az Ó-szövetség, amit Jézus végig emlegetett. A római történelem viszont konkrétan írja, hogy ez a bizonyos birodalom 2-3 évvel Jézus körútja elött visszavonja a csapatait, s a politikai vákumba benyomul Róma, s az Új területek, Samaria, Galilea a judeai közigazgatáshoz csatolódnak, akik persze köteöezövé teszik az egész népségnek a zsidó vallási szabályzatot is. Ez életveszélyesen megterhelö volt az ottmaradó másvallásu népségnek, s ezeknek a vigasztaalására tett Jézus egy vigasztaló körutat, ami tragikusan végzödött vallási türelmetlenségböl kifolyólag. Késöbb a média azt csinált az esetböl, amit mindigis szokott (az ilyen tipuspu…)

Amin a rabbik kifejezetten röhögtek, hogy csak egy ilyen kis példa, hogy Jézus bement a capernumi zsinagógába tanitgatni… namármost konkrét dokumentek vannak, hogy a capernumi zsinagoga 225-ben épult. Persze tele van olyan részletekkel is, amit viszont a rabbik igyekezetét is meghaladja, mivel az eredeti story messze az ö hatáskörükön kívül keletkezett….

 390. Noir23 — 2009-04-25 22:34 

@Ferenc Testvér: Elolvastam az oldalt és nem értek egyet. Látom ott az ige. Az arra utal, hogy Istenhez imádkozzunk másokért és nem szentekhez, hogy ők imádkozzanak helyettünk…

 389. F. T.- (törölt) — 2009-04-20 21:42 

@Noir23:

“Ők a szentekre nem úgy tekintenek, mint Istenre, hanem mint közbenjáróra. Bár a Bibliában benne van, hogy csak egy közbenjáró van, még pedig Jézus.”

http://www.depositum.hu/szentekhez.html – Imádkozni a szentekhez

 385. xenuka — 2009-04-13 07:39 

Vannak bűnök.

Vannak halálos bűnök.

Vannak megbocsáthatatlan bűnök.

A szent lelket káromolni megbocsáthatatlan bűn.

Nincs pap aki fel tudna oldozni ez alól.

 384. Noir23 — 2009-04-12 23:52 

“Ismerek olyan bibliaforgato melykeresztenyt, aki maga talalt ellentmondast a szentirasban.”

Kérlek kérdezd meg tőle! És írd meg ide.

Az akkori társadalomban az apai ágon vezették a rokonokat. Aki az anyai ágon kapcsolódott a mai értem szerint (pl.: az anya testvére, szülei), akkoriban nem jelentett családtagot. Kulturális antropológiai tanulmányokba ennek utána lehet nézni, persze ha érdekel. Egyébként a társadalom csak úgy fogadta el a gyermek, ha volt apja, az már nem számított, hogy a biológiai apa esetleg más.

 383. N.Zoli — 2009-04-08 22:39 

Ismerek olyan bibliaforgato melykeresztenyt, aki maga talalt ellentmondast a szentirasban. Most nem tudom pontosan, de azt hiszem ket helyen is le van vezetve Jezus csaladfaja. A ket csaladfa nem egyezik meg teljesen a felmenoket illetoleg.

En meg azt nem ertem, ha Jezus valodi apja az Isten volt es Jozsefet csak neveloapanak tekinthetjuk, akkor mi szukseg az apai csaladfa vesezesenek Jozsef felol a bibliaban.

 382. 安徳拉希 — 2009-03-26 09:25 

Üdv!

Ez nagyon érdekes írás volt!

“egész mítoszt gyakorlatilag összeollózta az őt (mármint a kereszténységet) megelőző eurázsiai (indoeurópai) vallásokból.”

Ezzel kapcsolatban megemlíteném, hogy Schmidt József: Buddha élete és világossága c. könyvében megemlít néhány párhuzamot Buddha és Jézus életével kapcsolatban.

Pl Simeon látogatása a kisded Jézusnál – Aszita látogatása Buddhánál,

Jézus megkísértése- Buddha megkísértése Mára által, Jézus és a szamariai nő – Ánanda és Prakrti találkozása stb.

 381. Noir23 — 2009-03-25 01:25 

Keresztyén vagyok (református). Egy Isten van, de nagyobb, semhogy beleférne emberi ismeretünkbe. Nem tudjuk megmagyarázni, mit jelent ez: Isten lényében egy, de személyében három. Isten így jelenti ki magát a Szentírásban, mint aki Atya, Fiú és Szentlélek, de aki mégis mindig teljes azonosságban marad önmagával. Ezek nem “részei” Istennek, nem is különféle megnyilvánulásai, mert ő mindig a maga tökéletes egységében nyilvánul meg. A legjobb példa sztem erre: Milyen különböző egymástól a víz, a jég és a gőz megjelenési formája, mégis mind a három anyaga H2O.

Szinte ezt is mondhatnánk: az Atya-> Isten felettünk, a Fiú -> Isten velünk, Szentlélek-> Isten bennünk.

Szerintem ez az egészben a legnehezebb. Nagyon nehéz ezt úm. felfogni. De én hiszem ezt.

De hogyan Fia Jézus Istennek? Nem úgy, mint ahogyan a gyermekeink nekünk. Meg kell szabadulnunk a testi leszármazás képzetétől, mert akkor csak félremagyarázzuk ezt a bibliai kijelentést, hiszen az Isten lélek (Jn 4,24 -> bibliában itt találod meg). Jézus Krisztus nem félisten, nem Isten teremtménye, hiszen a teremtésnél már ott volt (Mózes első könyve 1,2). Istenhez csak Jézuson keresztül vezet az út. “Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához csak énáltalam” (Jn 14,6).

Közbenjárás annyit tesz, hogy mindig imádkozik értünk.”Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,aki váltságul adta önmagát mindenekért tanúbizonyság a maga idejében.” (1Tim 2,5)

 380. NORBERT — 2009-03-21 22:32 

Maga az a dolog, hogy összetévesztetted az apostolokat, azt bizonyitja, hogy nemigazán ismered a Bibliát, tehát igy könnyű konspirációs teroiával elorukkolni Jézus ellen. Ráadásul egy olyannal ami orbitális hülyeség. Szóval edigi posztok többsége ténylegesen klassz, de ez szart se ér. Semmilyen érvet nem támasztasz alá bizonyitékkal, nem mutatsz rá az állitások valoszinősegére, vagy arra, hogy miből indulna ki az ok, okozat. Gyenge…

 379. sapuh — 2009-03-21 22:27 

@Noir23:

Csatlakoznék NagyTevéhez.

Keresztény-e vagy? Oder jehoviánus?

 378. NagyTeve — 2009-03-21 15:56 

@Noir23: hogy jár közbe Istennél, ha Ő Isten? Vagy nem Isten? Vagy hány Isten van? 1 vagy 3?

 377. Noir23 — 2009-03-21 12:31 

“Kinél jár közben Jézus? Magánál?”

Hát nem éppen. Istennél jár közben a mi érdekünkben. Gondolkozz! Ő a mi bűneink miatt halt meg, hogy ne mind a pokolra jussunk.

 376. sapuh — 2009-03-20 20:15 

@Noir23:

Kinél jár közben Jézus? Magánál?

 375. Empty — 2009-03-20 16:57 

@stibicsek:

Tudod ezek nem a posztíró elméletei, ô csak összegyûjti ôket. Vicces a kacsingatásod, a másik posztban antiszemita célzást tettek. 😉

 374. stibicsek — 2009-03-20 15:06 

Fú, ez aztán az elmélet! Az kimaradt, hogy Júdás meg aztán megjátszotta az akasztását, mint ahogy Jézus többi követője saját erőszakos halálát.

Egyébként mindig a középkorban történteket akarják Jézus nyakába varrni. Valójában semmi köze Jézusnak a nevével párszáz év múlva visszaélő egyházi és politikai vezetőkhöz.

Kb. ezt az egy érvet tudják felhozni a kereszténységet támadók, de ez meg baromság. Ez a cikk meg elvett az életemből 5 percet.

Szerintem a cikkíró egy hatalmas összeesküvés vezetője, aki annak a bizonyos vallásnak az érdekeit képviseli, tudjátok, miről beszélek (kacsint kacsint)

Látod, idiótaságokat nem nehéz röptében kitalálni. De kit érdekel, kit szórakoztat az ilyesmi? Mér’ nem foglalkozol valami értelmes dologgal inkább?

 373. Noir23 — 2009-03-17 21:06 

“Az Ószövetség nem csak a vallási célzatú képábrázolást tiltja?”

Én úgy tudom, hogy nem.

“Apropó, tudja valaki, hogy pl. a katolikus egyház mivel magyarázza, hogy hívek százmilliói imádkoznak faragott képek előtt, a tiltás (második parancsolat) ellenére?”

Ők a szentekre nem úgy tekintenek, mint Istenre, hanem mint közbenjáróra. Bár a Bibliában benne van, hogy csak egy közbenjáró van, még pedig Jézus.

 372. tiboru — 2009-03-12 12:04 

@tiboru:

Most néztem meg, és láttam, hogy a katolikus tízparancsolatban nem szerepel, csak a reformátusban…

Ez is tipikus.

 371. tiboru — 2009-03-12 12:02 

@Noir23:

Az Ószövetség nem csak a vallási célzatú képábrázolást tiltja?

Apropó, tudja valaki, hogy pl. a katolikus egyház mivel magyarázza, hogy hívek százmilliói imádkoznak faragott képek előtt, a tiltás (második parancsolat) ellenére?

 370. Noir23 — 2009-03-11 15:20 

Jó későn találtam én is ide 🙂

Elsősorban erre reagálnék: kvarcman 2009.02.02. 11:53:16

“egy újabb post a blogon, a tiborutól megszokott kiváló stílusban… persze, ahogy sejtettem, rögtön hitvita kerekedett belőle… az önkéntes térítők megjelenéséről nem is szólva :)”

Nem önkéntes térítők vagyunk, hanem mi is elmondjuk a véleményünket. Hiszünk Istenben. Bár ahogy néztem ez így senki nem mondta ki. És persze többen voltak akik konkrét kérdést tettek fel.

“miért engedi meg Isten ezt a sok szenvedést? persze tudom azért, hogy legyen kontraszt az eljövendőkkel. hogy lássa a világ, milyen egy istentelen világban élni.”

Isten nem ezért hagyja, hogy szenvedj. Ezek a dolgok a cselekedeteid következménye. És most mondhatnád, hogy mi van a gyerekekkel, akik a szüleiktől agy akár másoktól szenvednek. Erre senki nem tudja a választ. Úgy gondolom, hogy sok kérdést feltehetünk, de nem mindenre van válasz. Szerintem ha mindenre megkapnánk rögtön a választ nem lenne szűkség hitre. Pedig Isten semmit nem vár el tőled, vagy tőlem vagy bárkitől. Csak a feltétel nélküli hitet Benne, és Jézusban.

A szűznemzéssel kapcsolatos kérdésekre pedig az én válaszom: Tudom nem hiszel Istenben, de egy olyan világban ahol Ő teremtett mindent a legutolsó ki sejtig. akkor szerinted neki szűksége van egy spermára? Most komolyan? Bármire képes, semmi akadály nincs előtte és pont az a kis sperma állta volna az útját? Erre kérlek Te/Ti válaszoljatok nekem. Ennek a feltevésnek a fényében.

És kérlek még mielőtt elkezdenétek, hogy nálam aztán hatásos volt a hittan… Nem jártam hittanra és nem hiszek a Katolikus Anyaszentegyházban. Istenben hiszek. Nekem a földön ne akarja megmondani egy ugyanolyan ember mint én, hogy ő jobb és tisztább. Egyformák vagyunk mindannyian.

És egy utolsó Jézusról azért nem maradt fent kép, mert az akkori zsidó törvények szerint tilós volt a képábrázolás.

Köszi, hogy elolvastátok!

 369. tiboru — 2009-03-05 08:23 

@Ferenc Testvér:

Mondtam én 🙂

 368. F. T.- (törölt) — 2009-03-05 00:40 

Nem egészen.

Hanem a Mindenható nem a mi anyagi háromdimenziós világunk vonatkozásában létezik, hanem egy magasabb rendű létszinten, így az Ő vonatkozásában ilyen marhaságokat felvetni marhaság. 🙂

 367. Empty — 2009-03-04 21:11 

@tiboru:

Tudna, de nem akar mert a Mindenható nem emelget köveket. 😉

 366. tiboru — 2009-03-04 16:33 

Az örök (legalábbis pár ezer éves) kérdés:

Tud-e a Mindenható egy akkora követ teremteni, amelyet ő maga sem tud felemelni?

(Jó, tudom, elcsépelt, de biztos van rá egyházi válasz)

 365. F. T.- (törölt) — 2009-03-04 14:38 

@Brian Grassfield:

Fiam, Brutus.

A dolog abban áll, hogy alapállásban az ember valóban sperma által jön létre, de nemtom miért várod el ezt az alapfelállást egy olyan esetben, amikor épp pont az a lényeg, hogy rendkívüli módon jön létre egy rendkívüli élet?

http://www.depositum.hu/szuzmaria.html

A hit épphogy nem bicsaklik meg, hanem éppen maga a hit alapja adja meg a választ. Mert az kicsit röhejes, hogy nem azon akadsz ki, hogy van Isten, hanem miután elfogadtad (?), hogy van azt mondod, hogy nem képes mindenható létére szűz módon nemzeni. Mellesleg a szüzesség is elsősorban jelkép, a tisztaság jelképe, ebben a kontextusban.

 364. Brian Grassfield — 2009-03-03 00:52 

Bki, hogy én erről hogy lemaradtam! 😀 Kár, pedig senki nem írt olyan véleményt, ami bennem már régóta megfogalmazódott.

Anno jártam 8 évesen hittanra. Én biztosan az ördög fia vagyok, mert valamivel azelőtt, hogy betöltöttem a 8. évemet, addig nyaggattam a szüleimet azzal, hogy “apúúúúú, mi az a szex??” hogy végül miután ez napi kérdéssé vált, beadták a derekukat, és elmondták, úgy ahogy azt egy 8 éves kisgyereknek el lehet mondani, kerülve a nagyon kényes részeket. De így tudtam meg, hogy két ember ha szereti egymást abból csak és kizárólag akkor lesz gyerek, ha fizikai kontaktus létesül köztük.

Erre azért tértem ki, mert 8 évesen ezzel az infóval túlinformált lettem a hittanórákhoz. Ugyanis engem azzal zavartak haza, hogy honnan a fenéből tudok arról, hogy a gyerekhez szex kell, és emiatt nem hiszem el, hogy Szűz Mária tényleg szűz volt.

(Érdekes egyébként, hogy a Szűz Mária szót viszont leleményesen meg tudták magyarázni, hogy abból a kisgyerek is megértse, hogy dugás nuku.)

Namost én ilyen téren persze kiestem a pixisből, pedig szerettem volna járni, mert akkor épp nagyon menő volt a hittan az osztálytársaim körében, de sajnos Jézusról nekem nem a pap beszélt, csak a fölöslegesen megvásárolt hittankönyvből értesültem a Megváltó szenvedéseiről.

Épp ezért azt javaslom mindenkinek, aki nem veszi észre ebben a konteóban a megbújó kérdést, hogy hát mivégre is hisz valaki abban, hogy Jézus márpedig feltámadott és mennybe ment, mikor maga a hit azon a ponton megbicsaklik, hogy egy 8 éves gyereknek elmagyarázza bárki, hogy sperma nélkül is van élet a földön.

Khm, köszönöm a türelmet.

 363. NagyTeve — 2009-03-02 09:44 

@tiboru: hehe, Bangha Béla jezsuita szerzetes … unokaöccse Bangha Ernő m. kir. testőr százados, a M. Kir. Testőrség történetének szerzője, aki a jezsovita ajánlásával (is) került a testőrséghez … hogy mik vannak 😀

 362. tiboru — 2009-03-01 21:43 

@Ferenc Testvér:

Kedves Ferenc Testvér,

becslésem szerint az általad ajánlott anyag több száz oldal… Ha nekem ennyi időm lenne (és kérlek, ezt ne tekintsd személyeskedésnek), szóval ha nekem ennyi időm lenne, én lennék a legboldogabb ember a világon.

De belenézek, ígérem…

Üdv,

tiboru

 361. F. T.- (törölt) — 2009-03-01 21:05 

@tiboru:

Ne a kifejezésen lovagolj, felőlem nevezhetjük kritikának is… 🙂

A lényeg, hogy kérlek, olvasd el!:)

 360. tiboru — 2009-03-01 18:05 

@Ferenc Testvér:

Bocs, de a “vád” szó feltételezi, hogy a megvádolt személy (vagy intézmény) bűnt követett el.

Ha én azt mondom, hogy XY lopott, akkor megvádoltam azzal, hogy tolvaj (a bizonyításról most ne beszéljünk).

Ha azt mondom, hogy Jézus nem támadt fel, ez nem vád, sőt, szerény véleményem szerint még csak becsületsértés sem. Egyszerűen kételkedés, amihez – mint tudjuk – mindenkinek joga van.

Békesség.

 359. F. T.- (törölt) — 2009-03-01 17:51 

Ateista-agnoszticista olvasók figyelemébe szeretném ajánlani a következő írást:

mek.niif.hu/05300/05394/05394.htm

A hagyományos, szinte mindennapinak mondható ateista vádak keresztény cáfolatát találhatjátok meg itt, kérlek olvassátok el!

 358. Zsirparaszt scene/buckalakó tahó/fotelrokker — 2009-02-23 12:37 

“Júdás valójában Jézus leghűségesebb tanítványa volt, akit már akkor beavatott a Tervbe, amikor a többi apostol csak nézett hülyén és a fejét kapkodta. És ahogy lenni szokott: a legmegbízhatóbb emberének emlékét még 2000 év elteltével is megköpködik, pedig még az öngyilkossága is tisztára pragmatikus alapon történt: így teljesen hihető lesz az árulás és senki nem fogja feszegetni utólag a szerepét…”

Ezt a sztorit Ördögh Szilveszter már a nyolcvanas (?) években megírta: A koponyák hegye. Jó könyv, ajánlom, ha valaki hozzájut.

 357. sapuh — 2009-02-07 00:12 

@andzsin:

persze hogy történelmietlenek a templomi Jézus-ábrázolások, de nem is azzal a céllal készültek pontos portrék legyenek. Mint ahogy a Hősök terén látható szobrok sem a nagy magyar történelmi alakok valódi arcát ábrázolják, de ezt senki sem érzi hamisításnak.

Az a rekonstrukciós kísérlet meg komolytalan volt. Hogyan lehet egy KONKRÉT személy arcrekonstrukcióját megalkotni anélkül, hogy fel tudnának mutatni a testéből bármilyen maradványt vagy lenne korabeli, hitelesnek tekinthető ábrázolása. Úgy csinálták, hogy megvizsgálták MÁS, Krisztus ideje körül élt férfiak maradványait, majd alkottak. Tudományos 🙂

 356. sapuh — 2009-02-07 00:04 

@saul:

“Is-ra-el is sumir név, (isten naparcu gyerekeinek országa), az is bejegyzett állam volt már ezen a néven, (egyiptomi források csak így emlegették) jópárszáz évig, mielött a héberek arra flangáltak”

tudtam én, hogy előkerülnek még a sumírok 🙂 ha megkérdezem, milyen nyelven beszéltek, ugye az lesz a válaszod, hogy magyarul?

Kérlek, írj olyan egyiptomi forrást, ahol felbukkan az “Izrael” név héberek említése nélkül.

Tudtommal Merneptah ún. Izrael-sztéléje az első forrás, ami nagyon érdekes, mert a sztélé nem a letelepülve élő népeknél használt determinatívumot tünteti fel Izrael neve után, hanem a vándorló népekét. Ezt viszont nehéz összehozni a naparcú szumír srácokkal…

 355. sapuh — 2009-02-06 23:33 

@balukaaaa the master:

én azt mondanám, inkább a vakbuzgóság játszott negatív szerepet a történelemben. A XX. században sokkal inkább a materialista vakbuzgóság.

 354. sapuh — 2009-02-06 23:29 

@Jani:

hát, a beszélt arab nagyon nem egységes. a Bibliát is majdnem 2000 évig olvasták latinul az újlatin nyelveket beszélő népek (is), de már rég nem beszéltek egységes nyelvet.

A muszlimok meg elleneznek még most is minden Korán-fordítást, még olyan országokban is, ahol senki soha nem beszélt arabul. Lásd a legnépesebb muszlim országot.

De ez már nagyon off. Hacsak nem az egész egy nagy ÖSSZEESKÜVÉS..

 353. sapuh — 2009-02-06 23:24 

@andzsin:

miért engedi meg Isten ezt a sok szenvedést?

fontos kérdés, évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget – lásd pl. Jób a Bibliában – és nagyképűség rá egyetlen tuti választ adni.

De azt hiszem, a hit nem egy jollyjoker, ami mentesít téged minden baj alól, itt a földön. Senki nem ígérte az Újszövetségben, hogy aki keresztény, annak itt jó lesz…

 352. sapuh — 2009-02-06 23:19 

@andzsin:

az őszinte megtérés feltétele a bűnbánat. Az mikor szembesülsz saját bűneiddel, és átérzed, hogy mennyire rosszul csináltad mindezt: azaz szenvedsz belül. Minél nagyobb bűnöket követtél el előtte, annál inkább.

Tehát egy megtérő bűnös nem menekül meg a szenvedéstől, legfeljebb az örök szenvedéstől.

Amúgy általánosságban, nem te és nem én fogjuk megítélni senkinek az életét, ugyanis nem látunk bele mások lelkébe.

Azaz a válasz szerintem: legfeljebb sejtjük, ki üdvözül és ki nem.

 351. sapuh — 2009-02-06 23:04 

@saul:

fehér sólyom? és korábban azt is írtad, az apostolok nem zsidók voltak?

Hadd tippeljek: magyarok, ugye?

Csak nem egy párthus-szumír-ősmagyar könyvből származnak az infóid?

 350. sapuh — 2009-02-06 23:02 

@prometheus_X:

melyik ókori forrás az, amit hitelesnek tartasz? Hérodotosz? Plutarkhosz? Ceasar? Suetonius? Amminanus Marcellinus?

Van valamelyikől szerzői kéziratod?

Nyilván kutatni kell a Bibliát, de ezt elég sokan meg is teszik…

 349. sapuh — 2009-02-06 22:55 

@prometheus_X:

Milrt félrefordítás? A neveknek van jelentése.

Magdolna azt jelenti: magdalai.

Prométheusz azt jelenti: előrelátó.

 348. sapuh — 2009-02-06 22:51 

@andzsin: Wess elmélete teljesen értelmetlen.

1) Évszázadokon keresztül senki nem vett volna észre egy ilyen rossz fordítást egy ilyen fontos szövegben a birodalom keleti felének legofontosabb nyelvéről a nyugati fél legfontosabb nyelvére?

2) Akkor János evangéliuma így kellene, hogy kezdődjön: “Kezdeti volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és isteni volt az Ige”? Ennek így van értelme?

 347. sapuh — 2009-02-06 22:35 

@prometheus_X:

a jó fa jó gyümölcséről szóló példabeszédet tudomásom szerint senki nem értette az egyházra. Egyszerűen arról szól, hogy aki Jézusban hisz, az viselkedjen is úgy. “Miért mondjátok nekem, Uram, Uram!, ha nem cselekszitek, amit mondok!” – Lk. 6,46 (Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2002.)

 346. sapuh — 2009-02-06 22:27 

Na, sokáig nem figyeltem a blogot, aztán tessék. Azért próbálok válaszolgatni

@andzsin: szerinted hány Meroving király halt meg természetes halállal? De nem is kell feltétlenül csak a frankokat megnéznünk a germán népek közül.

Mária Magdolna… ez elég lerágott csont, hasonló komolyságú “kutatók” népszerűsítik, mint Dan Brown.

Barbara Thieringről, a neves biblia tudósról:

en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Thiering

főleg az Academic Reception of her Work c. rész

@prometheus_X: mondtam én, hogy nincs benne az Újszövetségben a rabbi megszólítás? Viszont nem árt tudni mit jelentett akkor ez a szó: nem izraelita papot, hanem annyit, hogy MESTER. Ahogy a katolikus plébánosokat is atyának szólítják, de nem azért, mert gyerekük van – persze, némelyiknél előfordul :))

 345. radiris — 2009-02-06 17:05 

 344. tiboru — 2009-02-06 14:21 

@sunshinetrip:

Azok az iratok nyilvánosak, amelyek nyilvánosak 🙂

 343. sunshinetrip — 2009-02-06 12:02 

Nagyon jo cikk, sok erdekesseget tudtam meg, koszonom!

Talan egy minimalis kritikat engedjetek meg, azzal hogy a cikkiro emliti, hogy a papak nem engedelyeztek azoknak a bizonyos iratoknak a nyilvanossagra hozatalat mar tobb, mint 70 eve, azt az erzest kelti az olvasoban, mintha ezek nem lennenek nyilvanosak. Pedig azok.

 342. NagyTeve — 2009-02-06 11:42 

@europatriota: és amikor ugyanott azt látod, hogy “Minek tudsz olvasni, ha még sose olvastad a Bibliát” akkor persze minden rendben van, igaz? Isten ments, hogy Istenben nem hívőknek ugyanolyan jogokat adjunk, mint az istenhívőknek, igaz?

 341. europatriota — 2009-02-06 10:27 

Egy londoni buszon láttam a következő feliratot: “A rossz hír, hogy isten nem létezik. A jó hír, hogy nincs is rá szükség”.

Aztan az a nagyarcu, aki ezt odafirkantotta, az honnan tudja, hogy az a bizonyos rossz hir igaz? Az ilyen magabiztossag persze azonnyomban eltunik, amikor egy eppen lezuhano repulogepben a sok ateista az utolso masodperceikben hirtelen mind buzgo hivove valik.

Hiaba, ma nagy divat a polgarpukkasztas…

Ugye, kedves tiboru?

 340. Zici — 2009-02-05 13:56 

Nagyon jó a blog, gratulálok!

Ez a post nem tartozott az érdeklődési körömbe, mivel hithű ateista vagyok, és ezek a témák nem kötnek le… Amúgy 1x elmegy

Na szóval mikor lesz új post???? :))

 339. Lova — 2009-02-04 20:34 

Nna, innen kiindulva egy nap alatt megnéztem a két zeitgeist filmet meg vagy 50 jézus és vallás-tagadással foglalkozó (illetve ezeket cáfoló) weboldalt. Fantasztikus forrásanyag, imádom az emberi butaságot! (pro és kontra!)

Ey témajavaslat: chemtrail-ek.

Tudod, ezek azok a fura felhőképződmények, amelyek egyesek szerint az emberek vegyi anyagok általi bepermetezéses agymosásának az eszközei.

Egy posztot megér?

 338. tiboru — 2009-02-03 08:26 

 337. tiboru — 2009-02-02 16:13 

@Határozott Szándék:

Sloszár Józsival még a boldogult emlékezetű Internettós időkben (’98-’99 tán) leveleztem egy jót a témáról…

A könyv mindkét kötetét érdemes elolvasni, persze nem a keményvonalas vallásosoknak – egyik-másik következtetése tényleg meredek ugya, de agytornának kiváló…

 336. Határozott Szándék (törölt) — 2009-02-02 15:58 

Ajánlott olvasmány: A biblia, és ami mögötte van.

http://www.bigcat.extra.hu/Biblia-2.pdf

Témája: Jézus és az ufók.

 335. tiboru — 2009-02-02 15:43 

@nina simone:

Kihagyhatatlan ajánlat! MOST! MOST! MOST!

Csak itt, csak most, csak neked:

a Magyar Nyelv Értelmező Szótára, “összeesküvéselmélet” szócikk.

Kihagyhatatlan ajánlat! MOST! MOST! MOST!

 334. Empty — 2009-02-02 14:03 

@nina simone:

Ha valamit a történészek megerôsítenek, az mitôl összeesküvés-elméet?!?

A te fenti állításod ki tudja megerôsíteni? 🙂

 333. nina simone — 2009-02-02 13:36 

Ez nagyon gagyi lett.

Raadasul zavaros szinte minden ervelese.

A forrasok fele,amire hivatkozik nem hiteles,torteneszek altal nem megerositett.

 332. Bélabá01 — 2009-02-02 11:11 

Meglep, hogy a poszt nem tárgyalja Júdás Evangéliumát, mint konspirációs bizonyítékot…

Szívem szerint kérném, hogy frissítse a poszt írója az írást 🙂

 331. kvarcman — 2009-02-02 10:53 

egy újabb post a blogon, a tiborutól megszokott kiváló stílusban… persze, ahogy sejtettem, rögtön hitvita kerekedett belőle… az önkéntes térítők megjelenéséről nem is szólva 🙂

nagy érdeklődéssel várom a következő postot! csak nehogy muzulmán témájú legyen mert még a végén fatvát adnak ki ellened tiboru mester 😉

 330. DD1 — 2009-02-01 21:57 

A magyar wiki sok mindenben hiteles, sokban persze nem, a klasszika-filológiáért és az ókeresztény részért felelősséget vállalok 🙂

Egyébként nem kell azonnal leszólni egy forrást, pláne nem, ha azonnal ellenőrizhető egy kattintással, a Nag Hammadi kódexek helye pedig ilyen információ.

 329. totopedro — 2009-02-01 21:38 

Persze 😉 gyárts továbbra is ilyen jó kis konteókat szeretlek olvasni. Csak a szemembe ötlött ez a kis bibi. Csak hamár összeesküvünk akkor úgy csináljuk, hogy nem veszik észre, de nem akarok beleszólni ez nem az én területem. További jó munkát 😉

 328. csurtus — 2009-02-01 20:23 

@totopedro:

Te se igazán tudod, mi az, hogy összeesküvéselmélet, ugye? De nem baj, csak mondom…

A magyar wikit pedig hiteles forrásnak megadni… 🙂

 327. átlátó — 2009-02-01 19:38 

Éreztem én is mindig, hogy ezzel a sutkával valami döccenés van. Már a szeplőtelen fogantatásnál belémszorul a levegő. Szerencsétlen ácsot valamivel meg kellett hintáztatni, hogy magyarázat legyen, míg valahol hetelős melóba volt. Valami nagyon jó cuccot szívhattak, hogy ezt találták ki.

Nekem a Nap a fontos. Reggel keljen, este feküdjön.

 326. totopedro — 2009-02-01 18:06 

„Amikor 1945-ben az egyiptomi Nag Hammadi mellett kopt nyelvű, a negyedik századból származó tekercseket találtak (többek között az addig csak töredékesen ismert, de az Újtestamentumba be nem vett Tamás evangéliumát), a Vatikán és számos főfőpap gyomra biztos összerándult egy kicsit. Az izgalmak persze csak addig tartottak, amíg befolyásával, pénzével, kapcsolataival és a Teremtő tudja csak, mi minden mással a katolikus anyaszentegyház el nem érte, hogy a valódi kódexek csak kivonatos formában kerüljenek nyilvánosságra, s a valóban kényes részeket tartalmazó papiruszok a Vatikán múzeumainak legrejtettebb katakombáiba kerüljenek. Ha ugyan meg nem semmisítették őket…”

Kedves Posztíró!

Tamás evangéliuma egy Jézus mondásait tartalmazó gyűjtemény. Ez a gyűjtemény 144 szakaszra van osztva. Amit bárki elolvashat akár magyarul is. (Jézus rejtett szavai – fordította: Hubai Péter, Prőhle Károly, Rugási Gyula – Vízöntő Könyvek, Bp., Holnap Kiadó) Mellesleg van egy olyan érzéseim, hogy bármennyire is izgalmasan hangzik nem a Vatikán sötét katakombáiban lettek megsemmisítve az állítólagos darabok. A lakosok visszaemlékezése szerint az anyagok egy részét teafőzéskor tüzelőanyagnak használták fel. Mellesleg az eredeti leletek sincsenek a Katolikusok birtokában. A kódexek 1946-ban tűntek fel először Kairóban, majd évekig húzódó tárgyalások, bonyodalmak után az anyag a kairói Kopt-Múzeum tulajdonába került. Ezeknek a forrásához elég a magyar wikire klikkelni.

 325. balukaaaa teh master — 2009-02-01 15:56 

@FerencTestvér:

LOL XD

ezt mi faluhelyen általánosításnak hívjuk. attól még, hogy sok az ateisták közt a “ballibis”, nem biztos, hogy mind az. attól még, hogy nem tűröm a szart, még nem kell 1 másik szarhoz tartoznom 😀

művelődj brother! 😉

 324. F. T.- (törölt) — 2009-02-01 15:52 

@balukaaaa the master:

Aki keresztényföldön, pláne Európában, a kereszténység szívében keresztényellenes az egy mocskos ballibsi, igen.

 323. balukaaaa teh master — 2009-02-01 15:37 

@Jani:

ezt komolyan kérdezed? szerinted tényleg van olyan ember aki ne látta volna 😀 lol

@sertésmájkrém:

lécci, mutass róluk, legalább egyikükről 1 vidit 🙂

 322. Jani — 2009-02-01 13:06 

A hatalomnak ahhoz el kéne terjeszteni, ami erőszakos módszerekkel sem két nap, főleg ha ekkora baromság, mint amit L Ron írt. Láttátok az L Ron-os South Park részeket?

 321. sertésmájkrém — 2009-02-01 12:26 

@sertésmájkrém: Mondanám inkább cinikusnak és profitorientáltnak. Ebből még akármi is lehet, ha nem lenne ekkora az infószabadság és kéne a hatalomnak egy vallás, ez ideális szekta lenne, az új kereszténység. 🙂

 320. sertésmájkrém — 2009-02-01 12:22 

@tiboru:

“Minden vallásalapító szükségszerűen idealista – reménykedik abban, hogy az új, általa (is) fémjelzett vallás tömegeket fog megmozgatni (esetleg pénzt is termel), nincs ebben semmi sátáni vagy amúgy is elítélendő disznóság szerintem… Van, akinek összejün (Jézus), van, akinek nem (a pitlák és nevetséges tucatmessiások British Columbiától Gyál alsóig…”

L Ron Hubbard?

 319. andzsin — 2009-02-01 09:27 

Egy nagyon fontos dolog kimaradt ebből az egész történetből és ez csak most jutott eszembe:

Ui. ha a Jézus-történet nem igaz, úgy ahogy ma ismerjük, ill. napvilágra kerülne bármi, ami ezt cáfolná, az alapjaiban rázná meg az egész modern világot. Gondoljatok bele, hogy csak a katolikus egyháznak micsoda érdeke fűződik ahhoz, hogy a vélt vagy valós látszatot fenntartsa.

Mert ne tagadjuk az egyház egyben egy pénzügyi vállalkozás is. Ezért van az, hogy minden olyan próbálkozás, ami bármilyen módon kisebbíteni próbálja Jézus szerepét vagy megpróbálja aláásni a tanokat az dühödt egyházi reakciókat vált ki, hiszen nemcsak az egyházról van szó, hanem több millió ember egzisztenciájáról.

És akkor itt szó lehet olyan emberek “eltüntetéséről”, akik felfedeztek valamit, titkos vatikáni levéltárakról, a fatimai csoda negyedik edig még nyilvánosságra nem hozott titkáról és még nagyon sok mindenről.

Már önmagában az is egy érdekes dolog, ami csak részben érinti a témát, hogy nézzetek meg egy tipikus Jézus ábrázolást. Vajon ilyen volt ő? Biztos hogy nem. Egykorú leírásunk nincsen róla, de az biztos, hogy nem lehetett hosszú haja, és bizonyosan sötét bőrrel kellett, hogy rendelkezzen. A jómúltkorjában nem kis megbotránkozásra az egyháznak valamelyik antropológus csoport, a korabeli ásatások alapján csináltak egy modellt, hogyan nézhetett ki Jézus, hát nem úgy, ahogy ma látjuk.

 318. balukaaaa the master — 2009-02-01 08:24 

prometheus_X · nonplusultra.blog.hu 2009.01.31. 22:11:08

“-A vallást emberek gyakorolják. Nem a vallások öltek, hanem az emberek. Amiről beszélsz most, az emberi hiba. A puska se magától öl, a ravaszt az ember húzza meg. Minden vallás csak egy lehetséges eszköze végsősoron az egyéni fejlődésnek. Hogy melyiken kik és miért siklanak annyira félére, hogy ordas dolgokat tesznek, az ismét egyéni kérdés.”

most a klasszikus, ha nem adsz fegyvert 1 gyereknek, akkor nem tesz kárt sem magában, sem másban “példázattal élhetnék válaszként, de az jelen esetben nem lenne jó.

inkább ezzel (nagyjából én dobtam össze, de ha már más is kitalálta, akkor LOL):

Óvodások játszadoznak az ovi udvarán, amíg fogócskzás közben az egyik gyerek nem talál egy pisztolyt az egyik bokor alatt. a gyerek magánál tartja a fegyvert és elkezdenek vitatkozni, hogy mit csináljanak vele. néhányan felvetik, hogy adják oda az óvónéninek, néhányan viszont nem törődnek az egésszel és folytatják a játékot. mások viszont haza akarják vinni fegyvert, hogy majd otthon játszhasanak vele. Közéjük tartozik az a gyerek is, aki megtalálta a fegyvert.

Aztán egyszer csak az egyik gyerek, aki szerint az óvónéinek kéne adni, megpróbálja elvenni tőle a fegyvert, erre a gyerek megijed, és dulakodás közben lelövi a “támadót”. A többiek nem hagyják magukat (páran azért elfutnak a félelem miatt) és a gyerekre rontanak. A “hazavivősök” megpróbálják megvédeni a “fegyverest” az óvónénisektől” és elkezdenek verekedni. aki közel megy a megtalálóhoz, azt levöi. Ez az egész addig zajlik, amíg ki nem ürül a fegyver. Jópáran megsebesültek addigra, és a fegyver végül használhatatlan lesz.

A gyerekek végül rájönnek mit tettek, de ekkora már késő lesz, hiszen egész életükben kísérteni fogja őket a tudat, hogy mit tettek akkor, olyan fiatalon…

Hogy melyik félnek volt igaza? Azoknak, akik szerint le kellett volna adni? Vagy azoknak akik szerint otthon kellett volna konzervekre lövöldözni vele?

Egyiküknek sem. Azoknak, akik már az elején otthagyták őket. Őket nem érdekelték az ilyen dolgok. Ők csak játszani akarnak.

Na “röviden” ezt a kis storyt hoztam össze válaszként, remélem nem lett túl brutális és/vagy gagyi, de szerintem példázatnak jó.

Sok mindent bele lehet magyarázni, ha akarja az ember. Én nem akarok semmit, ezt azokra bízom, akik ebben látnak valamilyen fantáziát 😀

 317. hollo77 — 2009-02-01 06:38 

@prometheus_X: peter elhivasa istentol nem egyenesen aranyos azzal hogy minden papa peter orokose.

legalabbis a biblia szerint nem.

hogy a katolikusok igy epitettek fel az egyhazat az mas kerdes.

az az o erdekuk vagy hibajuk lett vegso soron.

 316. saul — 2009-02-01 01:21 

“Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, amit föloldasz a Földön, a mennyben is föloldott lesz.”

Kedves NagyT, bocsánat, hogy a csapos közbesz…

de ez nem Péter legitimacioját jelöli. Mindenki megköt és elold, egész életében. Ez általában vonatkozik az eredeti, közelkeleti népek ó-szövetségére. Ott az alap-felállást úgy mondták, hogy égi és földi szentháromság. Atya, anya és fiu. Az egész élet ezt tükrözte, hogy ami a földön, az az égben is. A királyok istentöl kapták karizmatikus hatalmukat, satöbbi. …regény lehetne, ha elmesélném. Ami a legjobban tiltott, illetve nemkivánatos volt késöbb, mikor a római zsidó csoportosulás az egész Jézus-storyt megragadta, és lazán megírta a saját scenariójaként, az a reinkarnació volt ugyebar. Mert az ember nem hal meg, mint tudjuk, csak a teste. Aki olyan hitben nevelkedik, hogy ezt nem hiszi, legfeljebb majd meglepödik kicsit. néhány miliárd embernek közvetlen élményei vannak erröl.. Mellékesen az égi és földi szentháromság jelképe a két egymásba csúsztatott háromszög, már felbukkant Ur-Nammu király törvényoszlopán, vagy ötezer évvel ezelött, akik mostanában használják (copyrajt nélkül) jóval késöbb vették át. Valószínüleg nem véletlenül. Az Is-ra-el is sumir név, (isten naparcu gyerekeinek országa), az is bejegyzett állam volt már ezen a néven, (egyiptomi források csak így emlegették) jópárszáz évig, mielött a héberek arra flangáltak, s elosztották lazán a területet emberanyaggal együtt, ahogy azt szokás. Péter babiloni Jézus-egyházát 250-300 között megszületö perzsa birodalom szedte darabokra, illetve üldözte északra, a Kaszpi-területre. De még a mostani Kínában, az uj-guroknál is található nyoma ennek a szak-néven nevezendö “manicheus”-kereszténységnek.

 315. MuellR — 2009-02-01 00:13 

Pap leszek, az kurvaisten….

 314. NagyTeve — 2009-01-31 22:36 

@prometheus_X: lenne egy kérésem: ne beszélj félre! Én azt kérdeztem, HOL IRJA. Te azt válaszoltad, hogy kell szerinted értelmezni. Ez súlyos dezinformáció! Sehol se írja, hogy a hatalom átruházhtaó lenne. Ha tévedek, cáfolj meg … de tényekkel, ha kérhetem!

 313. prometheus_X — 2009-01-31 22:33 

Na, most egy időre jóccakát mindenkinek, és köszönöm mindenki közreműködését az építő jellegű vitában és eszmecserében.

 312. prometheus_X — 2009-01-31 22:26 

@NagyTeve:

“Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, amit föloldasz a Földön, a mennyben is föloldott lesz.”

Ezeknek a szavanak, ennek az egész mondatnak a súlya, és az értelme messze túlmutat az egyszerű mondat értelmén. Leginkább azért, mert nincs benne meghatározva, hogy Péter mit köthet meg és mit oldhat fel – így tehát bármit. Végső soron pedig köthet tehát olyan szerződést az utódjával, amelyben ráruházza ezt a hatalmat, mivel a fenti mondat szerint _bármit_ megköt, azt az istene elismeri. Ez elképesztően nagy hatalom!

 311. Eugenie Danglars — 2009-01-31 22:25 

Andzsin, a fenti értelemben véve “ács fia vagy”, azaz ott vagy a szeren rendesen. Köszönöm a tartalmas hozzászólásaidat; értelmet, szakértelmet öröm volt olvasni a sok elvakult, bigott hozzászólás között.

 310. NagyTeve — 2009-01-31 22:19 

@prometheus_X: egyébként meg Máté 16, 17- 19

 309. NagyTeve — 2009-01-31 22:14 

@prometheus_X: nem mintha kekeckedni akarnék, de egész pontosan hol írja azt, hogy ezt a hatalmat tovább lehet adni? Még egyszer, NEM azt kérdem, KINEK adta át, hanem MILYEN ALAPON?

 308. prometheus_X — 2009-01-31 22:01 

@hollo77: Sokat kellett keresnem az ominózus részeket amíg megtaláltam, de ezek szerintem a Te Bibliádban is illene hogy benne legyenek.

Mt 16,13-20:

“Boldog vagy Simon, János fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám. Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, amit föloldasz a Földön, a mennyben is föloldott lesz.”

Hogy aztán Péter kire ruházta át elsőként ezt a kiváltságot, azt most már tényleg fáradt vagyok kikutatni, de az utolsó mondat alapján erre nem csak joga de abszolút lehetősége is volt. Másrészt tovább kellett hogy adja, és azóta is tovább kell, hogy adódjék ez, mivel sehogy máshogy nem lenne legitim a Pápa, és az egyház ennek hiányában ripityára esett volna már az első pár száz évben.

Akit nálam jobban érdekel, kérem nézzen utána.

 307. MTi — 2009-01-31 22:00 

@tiboru: ha szombatra posztot élesítesz a konteón és/vagy a lemilen, akkor estére nem kell programot tervezni – max. egy sört nyitni… 🙂

 306. MTi — 2009-01-31 21:57 

@tiboru: kétfrontos hadviselés 🙂

Emlékszem: minden kilométerkőnél… :))

 305. prometheus_X — 2009-01-31 21:17 

@prometheus_X: javítok.

“Onnantól viszont már” => Onnantól viszont, hogy ez megszűnik, már…

Bocsi, 2 napja nem alszok.

 304. prometheus_X — 2009-01-31 21:11 

@balukaaaa the master · kekz.blog.hu/ 2009.01.31. 21:35:18:

“arra még nem gondoltál, hogy ezeket az érzéseket magadtól érezd? ne azért sajnálj valakit, mert azt mondja a vallásod?”

– Félreértesz, két dologban is: A vallásom alaptétele, hogy magunk felelünk a tetteinkért és azok következményeiért, bár igen, ritka esetben kaphatunk direkt útmutatást is. Másrészt törekszem nem sajnálni senkit, mert a sajnálat önmagában a másikra nézve lealacsonyító, holott hitem szerint nincs mérce ember és ember közt. A vallásom nem dogmatikus, alapvetően csak iránypontokat mutat, hogy mi merre megyünk, és hogyan, az rajtunk múlik. Az általában vett sorsban, és így a determinizmusban sem hiszünk ezért.

“ezzel arra akarok utalni, hogy (szerencsére neked nem “hétköznapi” vallásod van) mi lenne, hogyha az ember az érzelmeit, gondolatait tudatosan irányítja, nem pedig valamilyen kinyilatkoztatott, vagy esetleg mások által jónak tituált dolgot fog látni például 1 ember halálában.”

– A halálhoz való hozzáállásom egyéni vélemény volt, de sok testvérem egyetért vele, nem azért, mert kinyilatkozott nekünk valaki, hanem a fentiek folyományaképp.

“szerintem a tökéletes “vallás” az, ami nem vallás. mert a vallás, így szó szerint azt jelenti, hogy vallok valamilyen tanokat. de ennek miért kellene a hitről, az értelmetlen, semmitmondó hitnek lennie?”

– Én pedig azt mondom, hogy tökéletes nincs a világon, illetve ha van, akkor ez a tökéletesség abból fakad, hogy semmi sem tökéletes. Vannak olyan szent (inkább ihletett) írások a közösségünk előtt, amelyeket egyformán tisztelünk, újfent más kérdés, hogy ki melyiket mennyire szívleli meg. Mi nem törvényeket kaptunk, hanem nevelést és útmutatást. A saját lelkiismeretünknek tartozunk elszámolással, hogy ezeket (az általunk éginek tartott) jótanácsokat megfogadjuk-e vagy sem egy adott helyzetben. Általában egyébként igen, de előfordul, hogy nagyritkán mégsem. De amikor nem fogadjuk meg, nem is várjuk el, hogy megússzuk az azonos súlyú megtorlást. Egy példa ilyen az Intelem is, ami nemes egyszerűséggel csak annyit tanácsol, hogy “Amíg azzal nem ártasz, azt tégy amit akarsz”. Mindenki tudja, hogy nonszensz 100%-ban betartani, de arra sarkall, hogy törekedjünk annak a tudatában lenni, hogy kinek, mikor, mivel és hogyan válhatunk úgy a hasznára, hogy azzal ne ártsunk neki.

“miért ne lehetne hinni a semmiben? hogy mi magunk irányítjuk az életünket?”

– A fentiek fényében ez a kérdés értelmét is vesztette.

“ezekre a kérdéseknek mindenkinek magának kell választ adnia. tehát ezért tartom fölöslegesnek azt, hogyha valaki tanait követjük. mert azok nem a saját gondolatiank. hanem másé. (azt most hanyagoljuk, hogy istené).”

– A mi tanainknak egyfelé van iránya, az pedig az önállóság és az egyéni felelősség iránya. A hitünk nem az isteneink felé tartott elvárásról szól, hanem az isteneink felé fordított megértő és szeretetteljes együttlétről, mind velük, mind a természettel, és benne az emberrel.

“ha így állunk hozzá a világhoz, és a semmibe vetett hittel nem vagyunk képesek létezni, akkor a válasz egyszerű: az emberiség még nem érett erre a “valláson túl lépő filozófiára”.”

– Az érettség kérdése szerintem egyéni szinten dől el, és ez attól se fog változni, ha Te ezzel kapcsolatosan általánosítasz. Ne vedd támadásnak, de ezzel a kijelentéseddel egyáltalán nem tudok egyetérteni.

“ez az én kis szerény elméletem (szándékosan?) összeszedetlenül a vallásról/nem vallásról. majd ha ezt jobban kidolgozom (filózok jó sokat) talán még egy könyvet is összehozhatok belőle.”

– Drukkolok érte hogy így legyen és sikerüljön 🙂 Mindenki saját utat jár szerintem, de ezek az utak a messzeségben végül mind összeérnek.

“mert én abban hiszek/reménykedek/örülnék, hogyha ez az irányzat elterjedne a világon, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ez jó irányba terelné az emberiség jövőjét.”

– A saját véleményem az, hogy nincs általános “jó” és általános “rossz”. Ami a Te fejlődésedet szolgálja, az másnak a leépülését is okozhatja.

“mert azért valljuk be, a fejlődésben igen negatív szerepet játszottak a vallások a történelemben.”

– A vallást emberek gyakorolják. Nem a vallások öltek, hanem az emberek. Amiről beszélsz most, az emberi hiba. A puska se magától öl, a ravaszt az ember húzza meg. Minden vallás csak egy lehetséges eszköze végsősoron az egyéni fejlődésnek. Hogy melyiken kik és miért siklanak annyira félére, hogy ordas dolgokat tesznek, az ismét egyéni kérdés.

“ezért vagyok én materialista. és ezt ajánlom mindenkinek.

(attól még, hogy hülyén fogalmazok, lehet igazam :P)”

– A materializmus egészen addig elfogadható, amíg a materiális hitet gyakorló ember befogadó tud maradni, és építi őt. Onnantól viszont már csak egy degeneráló kolonc az individuum nyakán. BÁR ez akármelyik másik vallásra szintén igaz.

 303. tiboru — 2009-01-31 21:03 

OFF

Az egyik kedvenc blogomra is tessenek ellátogatni; az első világháborúban meghalt katonák emlékműveit mérjük fel barátaimmal – ennyi közszolgálatiság még belefér a konteóba is…

nemfelejtjuk.blog.hu/

Köszönöm!

 302. tiboru — 2009-01-31 20:47 

@Holden:

Szóval.

Nem szeretnék semmiféle felelősség elől/alól kibújni, csak azt ismételgetem, hogy egy 600-1000-1800 éves konteó valamennyi buktatójának felelősségét nem szeretném magamra vállalni.

Minden vallásalapító szükségszerűen idealista – reménykedik abban, hogy az új, általa (is) fémjelzett vallás tömegeket fog megmozgatni (esetleg pénzt is termel), nincs ebben semmi sátáni vagy amúgy is elítélendő disznóság szerintem… Van, akinek összejün (Jézus), van, akinek nem (a pitlák és nevetséges tucatmessiások British Columbiától Gyál alsóig…

A Jézusba vetett hit természetesen nem azonos az egyházba vetett hittel, ahogyan a kereszténység sem azonos a katkókkal – de ők vannak a legtöbben (ha nem csalódom)

 301. tiboru — 2009-01-31 20:41 

@Holden:

Csináltam három szendvicset és kinyitottam egy sört – már ez is baj 🙂

 300. hollo77 — 2009-01-31 20:36 

@prometheus_X: az en bibliamban ezt nem sehol nem irja.

talan ha tul latnal a papak okozta, meg az emberek okozta akadalyokon…

de en nem akarlak megteriteni.

 299. andzsin — 2009-01-31 20:36 

kezdünk messzire menni az egyéni hit értékelésében és már offok leszünk…

 298. balukaaaa the master — 2009-01-31 20:35 

prometheus_X · nonplusultra.blog.hu 2009.01.31. 21:12:19

arra még nem gondoltál, hogy ezeket az érzéseket magadtól érezd? ne azért sajnálj valakit, mert azt mondja a vallásod?

ezzel arra akarok utalni, hogy (szerencsére neked nem “hétköznapi” vallásod van) mi lenne, hogyha az ember az érzelmeit, gondolatait tudatosan irányítja, nem pedig valamilyen kinyilatkoztatott, vagy esetleg mások által jónak tituált dolgot fog látni például 1 ember halálában.

szerintem a tökéletes “vallás” az, ami nem vallás. mert a vallás, így szó szerint azt jelenti, hogy vallok valamilyen tanokat. de ennek miért kellene a hitről, az értelmetlen, semmitmondó hitnek lennie?

miért ne lehetne hinni a semmiben? hogy mi magunk irányítjuk az életünket?

ezekre a kérdéseknek mindenkinek magának kell választ adnia. tehát ezért tartom fölöslegesnek azt, hogyha valaki tanait követjük. mert azok nem a saját gondolatiank. hanem másé. (azt most hanyagoljuk, hogy istené).

ha így állunk hozzá a világhoz, és a semmibe vetett hittel nem vagyunk képesek létezni, akkor a válasz egyszerű: az emberiség még nem érett erre a “valláson túl lépő filozófiára”.

ez az én kis szerény elméletem (szándékosan?) összeszedetlenül a vallásról/nem vallásról. majd ha ezt jobban kidolgozom (filózok jó sokat) talán még egy könyvet is összehozhatok belőle.

mert én abban hiszek/reménykedek/örülnék, hogyha ez az irányzat elterjedne a világon, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ez jó irányba terelné az emberiség jövőjét.

mert azért valljuk be, a fejlődésben igen negatív szerepet játszottak a vallások a történelemben.

ezért vagyok én materialista. és ezt ajánlom mindenkinek.

(attól még, hogy hülyén fogalmazok, lehet igazam :P)

 297. Holden — 2009-01-31 20:29 

@tiboru: Igen, ez is a vita egy (bár nem túl civilizált) formája, hogy otthagyjuk a vitapartnert, lelked rajta…

 296. prometheus_X — 2009-01-31 20:12 

@prometheus_X: @andzsin: Kiegészítés még…

Az én hitemben pedig a sors csapása a saját tetteim lecsapódása, azaz közvetlenül én vagyok érte a felelős. Ezt nem egyszerű elviselni, de rávezeti az embert arra, hogy rendkívül körültekintően hozza meg a döntéseit, és alakítsa a viszonyait az embertársakkal, de úgy általában minden élővel. A más emberek halála által átélt szenvedésem pedig kétoldalú: egyrészt az ő cselekedeteinek a következménye, hogy meghalt (vagy egyszerűen csak beteljesítette a sorsát, nincs a jelen életében több tennivalója), másrészt az, hogy engem ez szenvedésként vagy – bármily’ bizarr is – örömként érint (hiszen mért ne örülhetnék annak, ha valaki minden evilági célját elérve távozott) pedig nekem tanítás, rámutat arra, hogy helyes vagy helytelen úton járok.

 295. balukaaaa the master — 2009-01-31 20:07 

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 20:39:56

🙂

amúgy emberek, szokjatok már le a “válasz erre” fül használatáról. másoljátok ki a komment időpontját inkább, mert így lehet látni melyik kommentre lett értve. ez a blog.hu rendszerének a szégyene. ne legyen a tiétek is. sz*rrá offolós körökben ez így szokás.

(mára takarékon maradok, csak ennyi voltam. :D)

 294. prometheus_X — 2009-01-31 20:05 

@hollo77: Pedig a Biblia szerint ami Péter döntése, az az Atya döntése, és minden pápa Péter örököse.

@andzsin: Ez vallási nézettől jórészt független, így válaszolni tudok rá: aki csak a jóban tud az égiekre mosolyogni, az nem hívő, hanem képmutató, még akkor is, ha ezt ő nem így gondolja.

A valódi hit feltétel nélküli, és a valódi hívő elfogadja a sors csapását, mert tudja, hogy egy nála magasabb szellemi erő döntése, amit nem feltétlen érhet fel ésszel (sőt). Azért fogadja ezt el, mert tudja, hogy a szenvedés olyan dolog, ami megtanít a nélkülözésre, és igen, nélkülözhetetlen a kontraszthoz is, bár ez talán a legutolsó szempont.

 293. Jani — 2009-01-31 19:59 

A Koránt azért sem érdemes szétszedni, mert nem vágták meg, nem fordították le párszor mielőtt kanonizálták. Mohamed (vagy a moszlimok szerint Isten) szavai változatlanul megmaradtak. (Főleg ezért olyan egységes az arab nyelv és a fejlődéstől eltekintve változatlan) Az igazhitű moszlimnak elvileg arabul is el kellene tudnia olvasni a Koránt.

 292. andzsin — 2009-01-31 19:58 

@prometheus_X: ráadásul vannak itt egyéb problémák is. példák:

van egy idősebb, már 60 feletti hölgy, aki szigorú vallásos nevelésben részesült. Semmi baja nem volt Istennel, Jézussal addig, amíg nagyon rövid idő alatt az összes családtagját elvesztette és egyedül maradt. Azt mondta: számára Isten meghalt, mert aki ilyen fájdalmat tud okozni, az nem Isten.

ue. pepitában: miért engedi meg Isten ezt a sok szenvedést? persze tudom azért, hogy legyen kontraszt az eljövendőkkel. hogy lássa a világ, milyen egy istentelen világban élni.

 291. hollo77 — 2009-01-31 19:55 

@prometheus_X: dehat en nem a papat tartom a Vilag Megvaltojanak.

ki mondta, hogy hozza kell menni udvossegert? sem a katolicizmushoz.

en vegig isten mellett kiabaltam es nem egyhazakat, felekezeteket vedtem.

 290. prometheus_X — 2009-01-31 19:54 

@hollo77: “es o mindenkit bevallalt, aki elfogadja az o igazsagat. mitol elitizmus ez?

ez csak befogadas.”

Tökéletesen egyetértek azzal amit mondasz, de elsiklottál ismét a lényeg felett: nem Jézusról állítottam, hogy elitista (sőt, határozottan és többször is állítottam, hogy NEM az), hanem a kánonról, és úgy zu-zanne az egyházról, valamint a Bibliáról, hogy elitista szavakat adtak Jézus szájába, holott Jézus tettei, cselekedetei messze ellent mondanak annak, hogy valaha is elitista lett volna.

Értesz?

 289. andzsin — 2009-01-31 19:52 

@hollo77: tartok tőle, hogy Jézus ilyet nem mondott vagy ha mondott nem az volt az értelme , amit ma tulajdonítunk neki, ui. épeszű próféta sem mond ilyet. Miért kell nekem elhinnem, hogy ő Isten? Ui. ha ezt nem hiszem el, akkor nem üdvözülök.

Megint fölteszem az obligát kérdésem: valaki egész életében naponta 100x elköveti az összes létező bűnt és a halálos ágyán megtért az miért üdvözül szemben a nem hívőn meghaló, de tisztességes emberrel???

 288. prometheus_X — 2009-01-31 19:51 

@hollo77: “jo, de ha nem fogadjatok el, hogy ez a konyv Isten Szava”

– Bocsáss meg, félreértesz, nem cáfolom, hogy a Biblia _valaha_ lehetett az istened szava, de 2000 év alatt megannyi önérdekű ember bűzlő kézjegyével a _mostani_ Biblia még a legnagyobb jóindulatommal is maximum az istened szavának egy elhanyagolható maradéka.

“es csak arra jo, hogy szetszedjetek, akkor miert nem hagyjatok beken?”

– Azért, mert az igazságot keressük, mivel úgy gondoljuk itt sokan, hogy a Biblia a jelenlegi formájában erre csak részben alkalmas.

“inkabb ultessetek 1 fat… sokkal hasznosabb.”

– Bocsáss meg ismét, de ültettem már fát és szedtem már fel mások ganéját természetvédelmi területen, önzetlen áldozatom jeleként. Ezzel a mondattal nem jó ajtón kopogtatsz.

“vegig elfelejtitek, hogy ez nem csak 1 tortenelmi konyv, hanem 1 hitnek konyve.

nem lehet csak aggyal olvasni, megerteni.”

– Végig ezt állítom, szintén nem értem, hogy ez miért nekem szól. Igen csak mély hitű pogány vagyok, nehezemre esne bármilyen vallás által szentnek tartott írást kizárólag aggyal olvasnom, de ezért olvasom el többször is, hogy megértsem hitben, szívben, és igen, agyban is, mert az agy is fontos.

“es amig nem vagytok lelkileg is nyitottak ra, jobb ha beken hagyjatok.”

– Teljesen nyitott vagyok rá lelkileg, de ettől még nem fogok megtérni, ha számodra esetleg ez lenne a nyitottságom bizonyítéka. Nem térek meg semmilyen elitista szemléletű valláshoz, ami fölött egyetlen teljhatalmú ember bábáskodik, és dönti el helyettem, hogy nekem mi üdvözítő és mi nem, és hogy mi a véleményem az abortuszról. Bocsi.

“miert nem szeditek szet a korant, vagy buddha tanait?”

– A Koránt sajnos nem ismerem, Buddha tanai nem egységesek, nem kanonikusak, nincs mit szétszedni rajtuk, mert nincs miért szétszedni. Szétszedni azt érdemes, ami azt állítja hogy a kizárólagos igazságot állítja. Mert kizárólagos igazság csak egy van, és ahhoz nem kell se Biblia, se Korán, se Buddha: kizárólagosan igaz, hogy semmi sem igaz kizárólagosan – és ezt “aki nem süket, az hallja”.

(Megj.: a Korán és Buddha is nagy kezdőbetűvel irandó)

 287. tiboru — 2009-01-31 19:48 

@prometheus_X:

Persze, azonnal léptem 🙂 És mégegyszer köszi…

 286. tiboru — 2009-01-31 19:47 

Én azt szeretném, hogy az én lelkem anyám, a feleségem és barátaim lelkével legyen a túlvilágon, ne Jézuséval.

Jézus jó fej meg minden, de nekem a már említettekkel több közös témám van.

Nem baj?

 285. tiboru — 2009-01-31 19:44 

@Rob67:

Szívesen elolvasnám a te blogodat. Hadd tanuljak (és tanuljunk!) egy pindurkát egy valódi Mestertől.

 284. tiboru — 2009-01-31 19:41 

@Holden:

Azt, hogy én “új minőséget” állítottam volna elő, eddig senki sem mondta, ezért külön köszönet.

A kommentedet csak eddig olvastam el, bocs, de mennem kell.

 283. tiboru — 2009-01-31 19:39 

@balukaaaa the master:

Köszi a kommentjeidet – látszik, hogy nem kíméltél sem Istent, sem embert a felkészülés alatt 🙂

Máskor légy résen – és akkor élőben tudod követni a nagyon okosokat is.

A posztok, illetve utóéletük számomra is rejtélyt jelentenek, de már letettem arról, hogy valaha is megértsem a működési mechanizmusukat…

 282. hollo77 — 2009-01-31 19:39 

@prometheus_X: ez nem elitizmus.

andzsin ‘kisajatitasnak’ nevezi.

jezus azt mondta ‘en vagyok az ut, az igazsag es elet. aki HISZ enbennem annak orok elete van.’

nagyon sok formasagot emlittek, mert a szakirodalmatok gondolom csak errol beszel: keresztseg, liturgiak, jotettek, rozsafuzer stb.

de jezus udvozito tana ennel melyebb. o meghalt a buneimert a kereszten. es feltamadt, hogy ha en akarom a lelkem ne haljon meg soha. hanem egyszer vele legyen orokre.

ha valaki meghal erted szeretetbol, ingyen, es ez neked uj eselyt nyujt az eletben (akar orokre), akkor nem erdemli meg az a szemely reszedrol a legjobbat?

ti elitizmusnak nevezitek, vagy kisajatitasnak. en halanak.

es o mindenkit bevallalt, aki elfogadja az o igazsagat. mitol elitizmus ez?

ez csak befogadas.

 281. mr nemo — 2009-01-31 19:39 

Minden elismerésem. Alapos írás és kellően merész is. Talán egy picit túlzottan is…

 280. prometheus_X — 2009-01-31 19:35 

@tiboru: Jaj most vettem észre hogy a legelején tett észrevételem nyomán javítottál és megköszönted 🙂 Szóval nincs mit és nyugi, én húztam már ki 8-10 sort is a blogomban júzer kommentből okulva 😀

 279. prometheus_X — 2009-01-31 19:32 

@tiboru: Köszönöm ha bármivel hozzájárulhattam a szellemi épülésedhez 🙂

@hollo77: Az a határozott érzésem, hogy megpróbálod elkerülni andzsin kérdésének első felét azzal, hogy megválaszolod a második felét (amivel amúgy egyetértek). Pedig andzsin a kérdés első felében egy merőben érdekesebb kérdést tesz fel – ő pontosan azzal az elitista szemlélettel kapcsolatban keresi a választ, amit korábban én is pedzegettem.

Nevezetesen arra, hogy egy megtért kereszténynek miért van kizárólagos joga a mennybe jutásra, szemben azokkal, akik habár sosem keresztelkedtek meg, de mégis megtartották életükben a parancsolatokat és Jézus szellemisége szerint éltek; valamint ez hogyan fér össze Jézus azon álláspontjával, amely szerint ő mindenkit – zsidót és nem zsidót egyaránt – szeret, és amely több példázatában és mondatában világosan kitűnik az egész Újszövetségben?

Ez pedig azért elitizmus, mert kiváltságosságot jelez. És azért ellentmondásos, mert ha Jézus tetteit vesszük figyelembe, és nem az évszázadok során, hivatkozási alapként a szájába adott szavakat, akkor látszik, hogy Jézus határozottan ellenezte az elitizmust, és annak minden formáját.

Tehát a kérdés továbbra is adott, a választ pedig minimum ketten, érdekfeszítve várjuk.

 278. hollo77 — 2009-01-31 19:30 

@radiris: igen.

mondjuk most rohogok az ironiadon.

de halal komolyan gondolom, hogy ez tortenik. buddhat nemtom, meg mohamedet.

engem ok nem izgatnak. sem a papak kulonosebben…

de hogy van valahol 1 orszag, ahogy zoran is enekli, abban hiszek.

 277. hollo77 — 2009-01-31 19:27 

@balukaaaa the master: te mondjuk ultethetnel jo sok fat…

 276. Rob67 — 2009-01-31 19:25 

prometheus_X

Pontosan ezt akartam megjegyezni éppen.

Én vevő vagyok az összesküvéselméletekre, így erre is de remélem a csóka aki ezt a felküszetlenségről árulkodó irományt összerakta, annak remélem nem fizet azindex…

Megkockáztatom ez így inkább az összeesküvések szerelmeseinek lejáratására szolgál. Talán ez volt a cél.

Ha nem, akkor ez csak egy buta és felkészületlen írótanonc műve.

Sajnálom, ebből többet is ki lehetne hozni.

 275. Holden — 2009-01-31 19:23 

@tiboru: Te nemcsak előadtál egy elméletet, akkor ugyanis meg kellett volna nevezned a szerzőt, hanem te magad állítottál elő egyet azzal, hogy összeválogattál néhány közkeletű mítoszt, tévhitet. Ezzel akarva-akaratlan, de egy új minőséget, egy elméletet állítottál elő, és a felelősség elől nem bújhatsz ki azzal, hogy te csak közreadó vagy.

1. Az akkori papok zsidó farizeusok voltak, akik éppenhogy megfeszíttették Jézust. Milyen egyház, milyen erősödő papjairól beszélsz? Ennyire nem lehetsz tájékozatlan!

2. Hát ha valaki képes volt arra, hogy megjósolja, hogy 300 év üldöztetés után még marad élő keresztény, és kb. 1000 év után kialakul egy gazdag egyház, és ezért képes volt meghalni, hát megemelem a kalapom előtte. Te képes lennél azért meghalni, hogy 1000 év múlva legyen valahol egy pápa, aki majd jó lakomákat rendez, meg aranyban fürdik? Mert én nem.

Továbbá: aki azt hiszi, hogy a Jézusba vetett hit egyenlő az egyházba vetett hittel, annak halvány, sőt egészen halvány fogalma sincs az egészről. A kereszténység NEM EGYENLŐ a római katolikus vallással!

 274. balukaaaa the master — 2009-01-31 19:23 

mégegyszer elnézést, a hosszú kommentért. azt hittem rövidebb lesz 😀

véleményem: érdekes téma, de szerintem is jobban kifejthetted volna. ez így 1 pöppet rövid.

amúgy nem ciki már, hogy 1 ilyen hülyeségnél ennyi komment születik, amíg egy sokkal sokkal tartalmasabb témánál (mint pl az előző, de gyakorlatilag bármi, ami itt volt már) meg ehhez képest pangás van.

(aki felhozza az index címlapot, azt virtuálisan leköpöm.)

 273. radiris — 2009-01-31 19:20 

@hollo77:

ez most komoly? Szóval szerinted az történik az emberrel, amiben hisz: a hithű keresztény zsoltárokat énekelve a mennybe jut, ahol mondjuk halott pápákkal diskurálhat, a buddhista újjászületik ezerszer, a mohamedánt pedig hurik és légkondis uszoda várja odaát, behűtött italokkal?

Tudod mit? Döntöttem :))))

 272. hollo77 — 2009-01-31 19:20 

@Jani: ertem. de jezust nem lehet csak a racioval felfogni… sot.

 271. balukaaaa the master — 2009-01-31 19:20 

andzsin 2009.01.31. 14:34:07

pedig csak a matéria van bizony mondom néked.

amúgy a kedvenc ateista világszemléletem:

“Az élet olyan, mint egy civilizáció szimulátor. Az első pár quest abból áll ki, hogy lejöjjünk a fáról. Azután fejlődgetünk, erősödünk növeljük az agyunk teljesítményét. Aztán csoportokba, törzsekbe verődve éldegélünk. Egyszer csak, amikor tényleg nagyon nem tudunk mit csinálni kitaláljuk, hogy imádni kéne valamien isteneket/szellemeket. És innentől egyenes út a mai társadalomig. Azután a következő “fázis” az, hogy az istenhitet/vallásosságot elhagyjuk. Az ezekért folytatott harcok legnagyobbjai az interneten (kezdődnek?) zajlanak. Ez egy nagyon véres polgárháború, amibe sok fórutroll belehal mind2 oldalon” stb, stb…

nem emléxem már hol találtam, de zseniális 😀

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 14:41:07

a hitetlen jelzőt vallásos emberek aggatják arra, akit meg akarnak téríteni vagy éppen meg akarnak pörkölni fával a talpa alatt.

pl egy ateista (hogyha nem vakbuzgó és “térítgetni” akar) nem azt mondja a sok vallás és vallási eredetű próbléma láttan összezavarodott emberre, hogy hitetlen, hanem csak egyszerűen vallástalannak hívja. és ennyi. aki ezzel nem ért egyet az hülye. az egyet ért az megüdvözül 😀

sapuh 2009.01.31. 14:41:28

erre hadd én: nem 😀

Lotterfeld Boholy · http://www.tundergyar.blog.hu 2009.01.31. 14:56:28

lol, a győzike sóban olyan nagyon átláthatalan dolgok nem nagyon vannak szerintem mármint nem kéne, hogy legyen…

/lehetne 1 külön poszt a média butító hatásáról szerintem. a konteósok imádják./

prometheus_X · nonplusultra.blog.hu 2009.01.31. 14:57:59

végre valaki mer gondolkodni. ez sok vérre utal a pucában (az amúgy milyen testrész akar lenni? a fütyi? csak érdekel, mert én az ilyenekhez mindig is hülye voltam) (de a vallásos témákhoz hozzászólni -nem feltétlenül okosan- meg igen?)

hollo77 2009.01.31. 15:26:18

ebben vviszont egyet kell, hogy értsek veled. egyszerűen röhely, hogy a mai társadalom mennyire szexcentrikus lett. és sajnos ez ellen csak a vallásos emberek próbálnak fellépni. szerintem a világon zajló nagy elbutítási “hadművelet” (a.k.a. konteó) része ez is. elhülyíteni a népet. és ezt mivel lehetne jobban, mint 1 olyan ösztön megerősítésével, amiről azt hiszi szerencsétlen emberje, hogy természetes, hogyha eszerint él. (ez a végére hülyén jött ki, de szerintem lehet érteni).

hollo77 2009.01.31. 16:05:16

LOL, gondolkoztam, hogy lefotózzam-e és elküldjem a napiszarnak, de inkább nem. nem akarok kellemetlenséget okozni. igaz, hülyeségeket beszélsz, de azért az csúnya dolog lenne 😀

hollo77 2009.01.31. 16:09:38

pedig bizony ez az élet értelme. “lógsz” a levegőben és próbálod irányítani az életedet (nem a sorodat, mielőtt még valaki belegondolná. maga a sors létezése is hülyeség…)

andzsin 2009.01.31. 16:17:29

mer’megvagyonírva!!!!!!!!!!!!

andzsin 2009.01.31. 17:27:43

csak én vok ennyire hülye, vagy tényleg nem így gondolják a keresztények? én úgy emléxem (kínkeserves) gyermekkori hittanóráimból, hogy a halála után a purgatóriumba kerül mindenki. ott eldönti a főnök (száábúússz!!!) hogy jó kislány/kisfiú volt-e és aztán mehet a pokolba/mennybe. tehát az igazságszolgáltatás jó, a redszer működik. csak a gyerekeket ijesztgették, vagy ti vagytok (hívő létetekre) tájékozatlanok?

Jani 2009.01.31. 18:46:14

ez jó 😀 apja ács 😀 amúgy ez ugyanolyan elszomorító, mint vicces. ugyanis kb az egséz biblia egy nagy utalás és majdnem minden szava utalás vlamire. csak az emberek, a könnyebb felfoghatóság érdekében inkább olvasták szószerint és itt kezdődött a vallás megerősödése. a sok hülye ember elkezdte egymás között terjeszteni, hogy mit hogyan értettek, és a félremagyarázásokból tények születtek. -> a biliát nem szabad szó szerint értelmezni. igaz, hogy egy mestermű a könyv, ez kétségtelen, de maga a tény, hogy ilyen sok “pusztítást” okozott az emberiségben és a kultúra szabad fejlődésében, elfelejtendő könyvvé teszi (nem égetni valóvá, mert azért csak 1 könyv…)

miért is válaszolgatok így mindenkinek egyben? mert lekéstem a posztot és mire megcsináltam a válaszokat, jól lement a napocska (mást is csináltam azért…). így utólag elnézést kérek mindenkitől, hogyha beszóltam, megsértettem gyerekes világnézetét, hülyeségeket beszéltem, arra késztetettem, hogy a rosszul összedobott válaszomat olvassa, és csak úgy egyáltalán, mert létezem és nem a kurvaanyámat. 😀

na azért nem lett rossz ez a termés. sok jó komment szültett, és kb 100szor érdekesebb adták elő a kommentelők a témát, mint bárhol máshol. külön riszpekt.

u.i.: ha valaki be akar szólni, akkor az legyen kreatív, ha megkérhetem. thx.

max tisztelettel:

balukaaaa the master

kéremkapcsoljaki…

 270. balukaaaa the master — 2009-01-31 19:19 

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 13:54:17

persze hogy nincs, de azért amikor arra a pár száz (vagy ezer) kínaira gondolok mindig mosolyognom kell. amúgy meg mekkora faszág az, hogy isten megteremtette az embert a saját képére? tehát ez arra enged következtetni, hogy aki tökéletes isteni kreálmány, az egy bizonyos ideológiáknak megfelelően néz ki. nem is tudom honnan ismerős ez…

andydandy 2009.01.31. 13:55:08

ez érdekes. de szerintem erre kb minden második, racionálisan gondolkodó ember rá tud jönni. a mostani társadalmi berendezkedéseknek veszniük kell. akár tudatosan következik be ez a “váltás” akár nem. (és most távol álljon tőlem bármiféle marximádás)

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 13:56:09

miért is? a trollvadászat jó móka, ha van pár szabad perced…

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 13:59:57

XD el tudom milyen arcok lehetnek ott. fel kéne néznem. hátha találok valami poénosat 😀

DD1 2009.01.31. 14:00:51

ez jó. ennek kb mennyi az igazságalapja? mert nagyonis reálisnak tűnik.

ha belegondolok, hogy mai ésszel melyik múltbéli társadalomban laknék, egyértelműen a rómaira voksolnék. imádnám. persze csak akkor, hogyha szabad lennék 😀

saul 2009.01.31. 14:02:15

ezek az írások olyan érdekesek. olyan igazinak, tudományosnak, tényszerűnek tűnnek, pedig totál kiszámíthatatlanok.

ha viszont tuti a forrásod akkor viszont sry. persze nincs az a pénz, amiért én vallási téren bármit is elolvassak. csak a bibliát nyomták a markomban kiskoromban, de inkább filúztam 1 pöppet (nagyon durván vallásos a családom) és ateista lettem. imádott mindenki, de már megszokták.

ezt most miért írom ide? hogy felnyisam az emberek szemét: attól még, hogy művlődni akartok, nem kell hülyeségeket olvasnotok. ha vallással kapcsolatos dolgokat olvastok, még ha az negatív is, pont a kultúrának adtok egy jó nagy nyaklevest. azért, mert nem tudatosan gondolkodó szerzők műveit olvassátok. ez nem igaz a vallásfikázó könyvekre, mert azok tudatosak, de röhelyes, hogy ennek könyvet írnak (nem nem tudok most egyet sem felhozni, mert 1et sem olvastam, de hallottam sokról, ami nem volt elég ahhoz, hogy meg is jegyezzem a címüket)

torró 2009.01.31. 14:06:00

akkor én tudok nála nagyobb ateistát mutatni (és szerintem te is). pl én 😀

az meg csak 1 hülye volt, aki a rendszernek akart nyalni. kb semmit nem érthetett az egészből…

hollo77 2009.01.31. 14:06:21

ne zsidózzá’! szerintem pont azért nem beszélt az ószövetségről, mer ebbe a témába nem nagyon ásta bele magát. -> nem zsidaly

Kerek Perec 2009.01.31. 14:08:59

ja, csak itt álna hülyén szerencsétlen, hogy mit tettek a elveimmel?? 😀

aztán fogná magát, bemenne az első templomba, mondaná, hogy ő Jézus, jól kiröhögnék és elzavarnák, mondván, hogy gyogyós. aztán tovább imádkoznak a hívők bent a megváltójukhoz (hozzá). aztán ha máshol is elsüti a “Jézusvokimádjatok” poént, jönnének a fehérruhás bácsik a fordított kabáttal és aztán ott rohadna meg az elmeosztályon a többi GYPSsel 😀

röviden ez lenne 🙂

andydandy 2009.01.31. 14:10:15

biza félrejár. a vatikániak maguk az ufók. szerinted minek kell az a nagy süveg? 😀

DD1 2009.01.31. 14:28:29

ezután bűn lenne kihagyni az okkultizmust 😀

 269. balukaaaa the master — 2009-01-31 19:19 

ronnierocket · kilian.blog.hu 2009.01.31. 11:45:33

..és Bob Marley-ként újjá született pár év múlva.

a hódokig tényleg elhittem, hogy 1 idióta konteós vagy 😀 grat (nem minden konteós az, ne értsetek félre)

hollo77 2009.01.31. 11:49:11

lol, kéne 1 törvény, hogy hívők ne kaphassanak internet hozzáférést…

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 11:57:30

kit érdekel? fiktív az egész 😀

hollo77 2009.01.31. 12:03:32

én hiszem, hogy te vagy a megváltó. lécci halj meg a bűneinkért 😀

FerencTestvér 2009.01.31. 12:14:05

persze. aki keresztényellenes, az mind bal-libcsi. ezt egyedül hoztad össze vagy páran segítettek neked?

Szvidrigajlov 2009.01.31. 12:50:25

lol!! nyomorék buzi. ilyen alaptalnul bármibe bele lehet kötni. csak bántja azt a picit hívő szívedet az írás “bogaram”. leközelebb ha gépközelbe szeretnél kerülni, inkább menj vissza a hátsó kamrába és rakd meg mégegyszer a ministráns fiút isten nevében.

radiris 2009.01.31. 13:15:38

ámen.

DD1 2009.01.31. 13:16:09

tökre Brian élete fíling. ott áll vagy 20 “próféta” a főtéren 1 emelvényen (vagy min) és hirdetik a tanaikat.

szerintem az 1 zseinális film. totál elképzelhető, hogy így alakult ki maga a kereszténység is…

Szvidrigajlov 2009.01.31. 13:17:13

lécci írj még ide sokat! olyan okos vagy.

“írj blogot, hogy rendbe szedd a gondolataidat” kész XD persze, majd ha az ő “naggyon érdekes” életéről kezd el írkálni, mint valami unatkozó idióta kis emósgyerek, akkor sokkal rendezettebb lesz. grat. amúgy meg pár kommenttel visszább írta, hoy este írta és 1 pöppet álmos volt. az emberi tényezőről hallottál már?

DD1 2009.01.31. 13:36:08

az lenne, de ezt hívják testvérek között is vakbuzgóságnak.

mondjuk az poén lenne, hogyha keresztényként mehalva várnád a feltámadást (zombi-invázió természetesen) és aztán leszólnának neked, hogy: “Bocsi, kihalt a vallás. Itt maradsz a föld alatt /ha megértőbb lennék a mennyben/ örökre.” Vagy pedig meg kéne szűnnie létezni a lelkednek. (na ez is megér 1 posztot, hogy van-e vagy nem-e)

tehát ezért nem szabad azt hinni, hogy örökké tart, mert úgymond “Leállíthatják a projektet megfelelő nézettség/igény hiányában”. Remélem legalább így sikerül hatnom vakbuzira is…

hollo77 2009.01.31. 13:37:15

kb az, hogy soha nem létezett. az egész história példabeszéd, amit (Brian életéhez hasonlóan) jóval többre tartotta ka “rajongók”. ennyi. nem kellene többet látni a dologba.

andydandy 2009.01.31. 13:39:44

mondjuk tényleg nem lenne rossz 1000 szűz (bajszos) arablyányka a túlvilágon. nem emberbarátabb 1 ilyen túlvilág, mint a keresztényeké, amirők kb lófaszt sem lehet pontosan (és itt a hangsúly) megtudni a holy FUCKING bibliából. persze a mohamedán hit is ugyanakkora faszág, de azért emberbarátabb a túlvilágja nem-e mondom jól emberek? 😀

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 13:43:11

😀

DD1 2009.01.31. 13:48:46

az ufókra visszavezetni a vallás hülyeségeit klasszikus esete az ateizmus hirdetői között. de én speciel nem ítéllek ezért. sőt. gratulálok, mert nekem ennyi hülyeség között ez nem jutott az eszembe. 😀

amúgy én tuti a nagy zöld izét imádnám, hogy jól vallásháborúzzunk…

 268. hollo77 — 2009-01-31 19:18 

@prometheus_X: jo, de ha nem fogadjatok el, hogy ez a konyv Isten Szava, es csak arra jo, hogy szetszedjetek, akkor miert nem hagyjatok beken? inkabb ultessetek 1 fat… sokkal hasznosabb.

vegig elfelejtitek, hogy ez nem csak 1 tortenelmi konyv, hanem 1 hitnek konyve.

nem lehet csak aggyal olvasni, megerteni.

es amig nem vagytok lelkileg is nyitottak ra, jobb ha beken hagyjatok.

miert nem szeditek szet a korant, vagy buddha tanait?

 267. Jani — 2009-01-31 19:18 

@NagyTeve: Kérlek foglald össze írásban, miben tévedtem, nem megy a youtube a gépemen. Köszi

 266. balukaaaa the master — 2009-01-31 19:17 

lecc gó Troll hántin’ 😀

Psyman 2009.01.31. 10:24:47

rofl, egy jegyzőkönyv tudományosan bizonyított tény? grat. óvoda…

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 10:29:00

ez 1 baromi jó hasonlat. megjegyzem.

cziczmiczpindur 2009.01.31. 10:41:37

most miért? ha az vagy…

Kerek Perec 2009.01.31. 10:43:43

“lelki terror” én miért nem tudok ilyen okosságokat összehozni? 😀

tiboru · konteo.blog.hu 2009.01.31. 10:50:26

alázás?

andzsin 2009.01.31. 11:42:24

6.

szerintem is morci lenne. szerencsétlen meglérdezné, hogy miért hordáj azt a nyakukban, az emberek meg gondolom válaszolás helyett a lába elé borulnának és/vagy kérdésekkel bombáznák, nem hagynák szóhoz jutni.

kb úgy lenne ez is, mit a Brian életében. (legjobbabb film ever)

 265. Jani — 2009-01-31 19:16 

@hollo77: Poppertől van a gondolat, de látok benne igazságot: Olyan nincs, hogy ne tudnánk továbbgondolni a dolgokat, de általában megállunk, hogy így helyes. S főleg azért állunk meg, mert az érzelmeink, vagy a vallási dogmák szerint látjuk helyesnek.

A természettudósok közt is vannak hívő emberek, akik a konferenciákon nem hitbeli érvekkel élnek, ezt félreteszik akkor. Megpróbálhatnád a hitedtől független történelmieskedő-összefüggéskereső beszélgetésnek venni ezt a blogot.

 264. Holden — 2009-01-31 19:10 

@NagyTeve: 1. Jézus nem akart követőket szerezni, hová kellett volna őt követni? A keresztre? Nem azt akarta, hogy kövessék, hanem azt akarta, hogy meghallgassák, amit mond, és úgy éljenek, ahogy tanítja. Ha pedig egyházat akart volna alapítani, miért nem ő maga lett annak a feje, miért bízta Péterre?

Jézus tevékenységében az a különleges, hogy emberi fül számára logikátlan dolgokat tanított, mondjál már még egy olyan prófétát, aki azt tanította volna, hogy szeresd az ellenségedet is. És ha kapsz egy pofont, kérjél még egyet. Ki lenne képes arra, hogy a kereszten lógva, haláltusája közben odafigyeljen a mellette haldokló másik megfeszítettre? Mutassatok már nekem egyetlen embert, aki ilyesmire képes lenne.

Pilátus nem is akarta megfeszíttetni, azt mondta nem találok semmi bűnt ebben az emberben. Ha Jézus akarta volna, nem is kellett volna meghalnia. Melyik ember lenne erre képes? Előző este véres verejtékben fürödve a halálfélelemtől, másnap mégis vállalja a halált, amit egyetlen szavával elkerülhetett volna. Logikus ez emberi ésszel vizsgálva? Nem.

 263. radiris — 2009-01-31 19:10 

Te holló, mekkora dörzsölt, rafkós egy pasi lehetett az a lator, hogy így átverte Jézust :)))))))))))))) Jézus meg beszopta a dumát, mint egy nyeretlen kétéves?!

Atya-gatya, és még róla mondják, hogy ő Isten Gyermeke?!

 262. NagyTeve — 2009-01-31 19:10 

@Jani: tévedsz! Itt a bizonyíték:

http://www.youtube.com/watch?v=pw6qAXS71Cw

 261. hollo77 — 2009-01-31 19:08 

@andzsin: hihetsz buddhaban, de o csak a megvilagosodasig vezet. o nem visz be a mennybe. bevandorolsz meg par elo szervezetbe, oszt kesz. ha ez neked jo, akkor jo migraciot 🙂

jezus viszont maga a vilag vilagossaga. es o igeri a mennyek orszagat.

 260. Zzoorroo — 2009-01-31 19:04 

@cziczmiczpindur: egy kérdést engedj meg:

Ugye természetes szőke vagy? NAGYON-NAGYON szőke?

Nem, nem kell válaszolnod. Csak olvasnod kéne, a beidézett kommenteket pl. Ha ez nem haladja meg a lehetőségeidet. Csókollak.

 259. hollo77 — 2009-01-31 19:03 

@andzsin: mert van 1 olyan dolog az originál (csunya szo! de nemtom maskeppen mondani) hogy: KEGYELEM!

te meg en az emberi agyunkkal nem tudjuk fel fogni ez mit jelent. vagy csak nagyon nehezen.

addig, foleg nem, amig csak ugy van kozod istenhez, hogy jezus istenseget ketsegbe vonod.

ez a kegyelem ugyanis a jezus halala es feltamadas altal lett elerheto.

mikor o meghalt szethasadt a templom karpitja. amit azt jelentette, hogy attol a ponttol kezdve az embernek egyenes bejarata van istenhez.

nem egyhaz, nem tanok, nem a rozsafuzer, hanem az a par oszinte szo, amit mondott a lator jezusnak a kereszten a halala elott a kereszten:’vigyel magaddal a paradicsomba’.

es jezus vitte, mert latta, hogy ban mindent, amit addig tett. es szeretne ujat kezdeni. es megadta neki az eselyt az ujrakezdesre.

es hihetetlen ugye?

es azert mert szereti az alavalokat, a bunosoket. azert van arra lehetoseg, hogy udvozuljenek, mert kerik ezt.

 258. Jani — 2009-01-31 19:02 

@NagyTeve: A zsidó próféták általában nem új vallást akart alapítani, sokkal inkább ledorongolták a népet, hogy ne imádják az idegen isteneket/bálványokat.

 257. tiboru — 2009-01-31 19:00 

@Holden:

Az összeesküvéselméletek GYÁRTÓJÁNAK, ELŐÁLLITÓJÁNAK bizony válaszolnia illene erre a kérdésre.

A közreadójának már nem annyira. De ezt annyiszor leírtam már, hogy irtó unalmas…

De egye fene.

Szóval:

1.) Az összeesküvők az egyház egyre erősödő papjai (papi rendje, kasztja, ahogy tetszik) voltak, akik a saját szájízük szerint alakították a Jézus-legendát.

2.) A céljuk az volt, hogy pont egy olyan gazdag, gyakorlatilag az egész világra kiterjedő egyetemes (katolikosz) egyházat hozzanak létre, amely – túl azon, hogy 1,2 milliárd ember lelke felett uralkodónak képzeli magát – még olyan anyagi javakat is összeszedett az elmúlt 2000 évben, hogy például ingatlanvagyonának értéke meghaladja az USA kormányának vagyonáét.

Alapvicc:

Pápalátogatás Budapesten 1990-ben (vagy ’91-ben?). Könyököl az Andrássy út egyik ablakában két öreg ateista és nézi, amint a páncélozott Audik, Mercedesek elsuhannak az ablak alatt, közben a testőrök tucatjai, rendőrök százai sorakoznak fel Őszentsége és kísérete körül.

Odaszól az egyik öreg a másiknak:

– És ha elgondolod, hogy kétezer évvel ezelőtt egy szürke szamárral kezdték…

No komment.

 256. Jani — 2009-01-31 18:57 

Szerintem nem itt gyártottak összeesküvést, csak fölvetettek több már meglévőt is, kicsit trehányul megfogalmazva és pontatlanul. Nem állított semmit a cikkben, hanem ismertette az eddig felmerült és gyakran elég elrugaszkodott elméleteket.

 255. NagyTeve — 2009-01-31 18:39 

@Holden: egyébként meg csak annyit reagálnék rá érdemben, hogy a 4. és 5. pontodban ferdítesz és nem kicsit. Anélkül, hogy belemennék abba a parttalan vitába, hogy volt vagy nem egy bármilyen néven futó, szőke, barna vagy vörös hajú, akármilyne bőrszínű és nemű ember, akit ma Jézus Krisztus néven ismerünk, csak annyit szeretnék mondani, hogy minden, magát prófétának tekintő/prófétaként viselkedő személy követőket akar szerezni és olyan egyházat alapítani, amelyik valamikor egyedülálló egyháza legyen az emberiségnek. Ha ezt meg tudod cáfolni, kérlek, tedd meg!

Ebből egyenesen következik az, hogy persze, hogy nem kívánta ő az üldözést meg ilyesmit … ámbár az (akár extrém) önsanyargatást nem a keresztyének találták fel … volt és van arra példa bőven ezen az valláson kívül is.

 254. Holden — 2009-01-31 18:39 

@andydandy: Szerintem ha valaki összeesküvéselméletet gyárt, minimum válaszolnia kell arra, kik voltak az összeesküvők, és mi volt a céljuk az összeesküvéssel. A post írója ezzel adósunk maradt.

Egyébként pedig felhívom a figyelmedet arra, hogy Jézus nem a környezetszennyezéssel és egyéb zöld kérdésekkel foglalkozott, hanem a szeretet, a bűn és a megváltás kérdéseivel. Óriási a különbség, ha nem vetted volna észre.

 253. Holden — 2009-01-31 18:35 

@NagyTeve: Miért? Talán válaszoltál egyetlen általam felvetett kérdésre is? Én úgy gondolom, hogy nem.

 252. tiboru — 2009-01-31 18:33 

@cziczmiczpindur:

Kedves cziczmiczpindur,

lehet, az a kulcsa az egésznek, hogy azóta, amióta elmentél, szinte csak értelmes, megszívlelendő és informatív kommentek születtek.

Vedd már elő bármelyik hozzászólásod és hasonlítsd össze azokéval, akiknek az imént megköszöntem.

Erre nem gondoltál, ugye?

 251. NagyTeve — 2009-01-31 18:32 

@Holden: hmmm … érdekes, én meg voltam győződve, hogy pont azzal kapcsolatba írtam …

 250. Holden — 2009-01-31 18:30 

@NagyTeve: Esetleg a hozzászólásommal kapcsolatban is fogsz valamit írni?

 249. tiboru — 2009-01-31 18:28 

@Jani: @saul: @elemes2: @andzsin: @ravens01: @DD1: @Lotterfeld Boholy: @prometheus_X:

Szóval csak exemplifikatív jelleggel, az utolsó 100 komment szerzői közül válogattam, de tényleg szeretném megköszönni nektek (és minden jószándékú hozzászólónak) a kommenteket (akár pro, akár kontra), amelyek jó részéből sokat tanultam – és ez nem irónia volt, egészen véletlenül.

Meggyőződésem, hogy értelmes emberek MINDENT meg tudnak beszélni, és ha nem is győzik meg egymást a maguk igazáról, egy értelmes vita/párbeszéd az mindenkinek csak használ…

Még annak az olvasónak is köszönöm, akinek oroszos hangzású nickje van, és finoman, elegánsan többször is lehülyézett, és akinek van még száraz puskapora – most egyszerűen lusta vagyok visszakeresni a komemntjeit, de tetszettek, na 🙂

Nem végrendelkezem, csak vacsorázni megyek, nyugi 🙂

 248. cziczmiczpindur — 2009-01-31 18:28 

Fura, de Tiboru, aki délelőtt még elnéző mosollyal (kaján vigyorral?) tessékelt ki engem innen, mióta nagyobbb halak bukkantak fel a hálóban, mintha már nem osztogatná a válaszokat oly magabiztosan.

 247. Jani — 2009-01-31 17:46 

Szerintem az itt megnyilvánulók zöme elfogadja, hogy Jézus élt, ráadásul a hitről se akar senkit lebeszélni. A más vélekedés és az igazság keresése nem kéne, hogy bűn legyen. Van akinek ez a kérdés olyasmi, mint a Grál keresése. Én speciel szeretném az igazi, összes tanítását ismerni, és itt nem a hit által elérhetőre gondolok. A megváltáshoz elég ami a Bibliában van.

Nem tartozom semmilyen felekezethez, de van egy képem egy felsőbb hatalomról és szerintem nem annyiból áll a világ, amennyit a tudomány bizonyítani tud. A Biblia egy értékes könyv, sokat lehet belőle tanulni Istenről, emberről, valamennyire történelmet is. (Ez utóbbit főleg az ószövetségből) Érdekes könyv is, kivéve a prédikátor, meg a zsoltárok könyvét. Szerintem Jézus egy jó ember volt, aki kapcsolatban volt Istennel és annak fia volt, abban az értelemben, hogy mindannyian az ő fiai/lányai vagyunk és kapcsolatba kerülhetünk vele.

Én úgy látom, hogy az Újszövetség érdekek mentén lett összeválogatva, megvágva, átírva főleg olyan anyagok alapján, amelyek évtizedekkel, évszázadokkal Jézus halála után íródtak. Ennek ellenére nyilván sok helyen Jézus szavait idézik benne és évszázadokig a legtöbb ember számára egyedüli prezentációja ezeknek a gondolatoknak. Kérdés, hogy mi mindent nem vettek bele, vagy töröltek a kanonizálók.

A gnosztikus iratokat nem lehet ilyen könnyen értelmezni, azok nem szűken vett keresztény iratok, inkább a korábban is létező, rendkívül bonyolult világképükbe illesztették be Jézus sztoriját. Azok az evangéliumok tanmesék, még inkább, mint a kanonizált evangéliumok.

Jézus valami ilyesmit mond, hogy: Beteljesíteni jöttem a törvényt, nem eltörölni. Tehát a keresztény előírások automatikusan magukba foglalják az összes zsidó törvényt. (Jelzi a word, hogy rosszul írtam, biztos a zsidótörvényekre asszociál, lám most nem húzta alá.) Leginkább arra lehet következtetni, hogy megreformálni akarta a vallást, nem újat alapítani. Mindenesetre aki kereszténynek vallja magát, az tanulmányozza sürgősen az Ószövetséget is, főleg a mózesi könyveket, vegyen külön edénykészletet a húsos és a tejes kajáknak, szombat lévén kapcsolja ki a számítógépét, éljen úgy, mint egy ókori izraelita. Pálék egy cseppet elfogadhatóbb feltételrendszert szabtak az esetleges belépőknek, hogy külföldieknek is lehessen hirdetni az igét, főleg, hogy otthon nem nagyon ment a térítés. Pál egyébként csak Jézus halála után találkozott vele, de szerintem túl nagy befolyása lett a korai egyházban. Sokan, sokmindenért őt hibáztatják.

OFF: Azt olvastam, (Meg nem mondom, hol. Elég sok könyvet olvastam a témáról, nem lapozom át őket.) hogy az „ács fia” kifejezés azt jelentette, hogy „nagyon ott van a szeren”, vagy „vágja a dolgot”.

A Biblia egy fontos forrás, de vannak más források is. Én egyaránt fenntartásokkal kezelem őket teljes hitelességükkel kapcsolatban, de mind Jézusról tanít valamit. Az is elképzelhető, hogy egyszerűbb lelkekkel nem osztott meg olyan tudást, amivel nem tudnának megbirkózni. Lehet, hogy az ember nem ugyanazt mondja egy tizenötéves halásznak ugyanarról a témáról, mint egy ötvenéves filozófusnak.

 246. saul — 2009-01-31 17:31 

@andzsin:

bárki bejut a saját vallása szerint, az eredeti felállás azt mondta. Mindenkinek folyamatos dialógot kellett folytatni a saját lelkiismeretével. Ha minden OK volt, allor tök mindegy milyen vallásu, átment. Nagyon sokat rontott ezeken Saulus rabbi követöinek elképzelése, hogy egyházi segítséggel megy a bünbánatiság csökkentéséhez a közvetítés anyagi hozzájárulás függvényében. Ez a logika normális embereknek mérhetetlenül idegen volt, kétezer év alatt se sikerült besulykolni.

 245. saul — 2009-01-31 17:26 

@andzsin:

Kedves andzsin,

az eredeti szövegek szerint, amit valószínüleg tudatosan megváltoztattak a Bibel romai szerkesztö-bizottsága, csak egyetlen szó a különbseg, nem galamb, hanem fehér sólyom szállt a vállára. Az egész közelkelet számára ez magatólértetödöen a szent eredetet jelentette, s megkönnyebülten rogyott térdre mindenki, föflösleges volt minden kommentár.

A galamb egy korabeli judeai értéktelen áldozati állatnak számított, ledegraláráskent hangzott a vájtfülüeknek. (hívö)

 244. arvisura — 2009-01-31 17:13 

Van a mulandó test és irányít a lélek. A szellem közvetít, de vakablakokra nincs szüksége.

 243. Mészáros Laci — 2009-01-31 16:27 

@prometheus_X:

“A hangsúly szerintem továbbra is azon van, hogy a Biblia hitelessége helyenként megkérdőjelezhető, így Jézus személye és cselekedetei is – bár hozzáteszem, hogy aki képes az egészet látni a lehetőségekhez képest, az képes egy viszonylag pontos Jézus-képet alkotni is.”

A Biblia “hitelessége” olyan szinten megkérdőjelezhető, hogy akik ezeket a szövegeket leírták, biztosan átszűrték a szöveget saját világszemléletükön, és azt írták le, amit ők megértettek belőle.

További “szűrő”, hogy az írók praktikusan saját kortársaik, saját kultúrájuk számára írták le a történetet. A mai kultúra ettől elég nagy távolságban van, így számunkra gyakran az utalások értelmezése is gondot okoz.

Jézust és üzenetét mindazonáltal meg lehet érteni, ha figyelembe vesszük a kulturális hátteret, még inkább, ha a szereplők a kultúrafüggetlen viselkedésjegyeit, személyiségfejlődését figyeljük meg.

 242. andzsin — 2009-01-31 16:27 

@prometheus_X: egyetértünk, bár én inkább szinkretista vagyok és hajlamos vagyok azt hinni, hogy a Jézus által elmondottak sokkal nagyobb összhangban vannak pl. Buddha tanításaival, mint azt ma sokan gondolják.

a problémám nekem egyrészt a történettel van (Isten Fia, szeplőtelen fogantatás, csodák, feltámadás, visszajövetel) és a kizárólagossággal. ui. szerencsétlen kínai paraszt vagy afrikai busman hiába volt jó ember egész életében, nem paráználkodott, nem lopott..stb. mégse juthat be Isten országába.

vagy ismét csak felteszem a kérdést: miért jut be Isten országába az, aki egész életében egy gané volt és aztán a halálos ágyán megtér? az meg nem, aki becsületesen élt, de nem volt Istenhívő.

 241. _drc_ — 2009-01-31 16:18 

@tiboru:

vigyázz Tiboru! még egy ilyen poszt és levadásznak a fundik… 🙂

 240. prometheus_X — 2009-01-31 15:53 

@hollo77: Számomra Jézus – pontosabban az a rabbi, akinek a személyére nyomokban következtetni lehet a Bibliából – kiemelten fontos valaki, és pogányságom dacára odáig elmerészkedek hogy a feltámadását is elfogadom (miért ne, ennél meredekebb dolgokat is elfogadtam már), a tanításai zöme se ütközik a vallásoméval (pár elemi különbség van, de ez betudható a kulturális gyökerekből eredőnek),de azzal, hogy ő isten, csak és kizárólag abban az esetben tudok egyetérteni, ha világos hogy minden ember isten fia/lánya, ezenát pedig minden ember isten. Persze ez a gondolatkör messze idegen a kereszténységtől, de az én hitemtől pedig az elitizmus az (Jézust figyelve egyébként az elitizmus tőle is idegen, a kiváltságosságát nem ő magasztalta fel, hanem mások aggatták rá).

Ebben az egész történetben leginkább nem is ez a dolog a vita tárgya, hanem a Biblia alakulása, amelyről egyértelmű bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy világi hatalmi érdektől vezérelve időnként itt-ott átvariálták az évszázadok viharában. Andzsin is erre tért ki hangsúlyosan, mellékesen pedig később a saját álláspontját is kifejtette Jézust illetően. A hangsúly szerintem továbbra is azon van, hogy a Biblia hitelessége helyenként megkérdőjelezhető, így Jézus személye és cselekedetei is – bár hozzáteszem, hogy aki képes az egészet látni a lehetőségekhez képest, az képes egy viszonylag pontos Jézus-képet alkotni is.

Nincs mit csodálkozni ezen, egy közel 2000 éves írásról beszélünk. Biztos ismered azt a játékot, hogy valaki mond valakinek egy mondatot a fülébe súgva, és az továbbadja, majd a következő is, és mire átmegy 30 emberen, a végeredmény általában az eredeti mondathoz képest teljesen eltérő lesz. Ehhez viszonyítva így is csoda, hogy 2000 év alatt “csak” annyit változott a Biblia, amennyit – bár persze az írásos mivolta a tartósságának nagyban használt, de az írásosság még nem ment meg semmit az újraírások által létrejövő erodációtól és ferdüléstől.

Az alapvető probléma az, hogy lövésünk nincs mi áll az elsőként kanonizált kiadásban, nem pedig maga Jézus, vagy a tanításai létjogosultsága (bár ezen keresztül végsősoron megkérdőjelezhető, más kérdés hogy értelmetlen, mivel alátámasztani nem lehet az első kiadás ismeretének hiányában).

 239. andzsin — 2009-01-31 15:52 

az hogy a fordítás miért is lehet “gázos”?

lehetnek a hiányos nyelvi ismeretek (arám, héber, görög, latin), a nyelvek egészen eltérőszerkezete, fogalomrendszere (kényes, a hagyományos krisztológiát megkérdőjelező példa„Isten fia” gyökeresen eltérő jelentése a zsidóknál és a görögöknél, ill. rómaiaknál), szelleme,másolási hibák a betűképek (pl. Jézust megkeresztelkedésekor „a magasságból közvetlenül”vagy „galamb képében” árasztotta-e el a mennyei Atya ereje, és szavak vonalán, földrajzi tévedések (vö. Arábia Araba, szírDamaszkusz sivatagi Damaszkusz helyett), hozzáadások, kihagyások és elhamarkodottjavítások, utólagos magyarázatok vagy maga a tanfejlődés, önkényes átértelmezések,hitterjesztési érdekek, dogmatikai törekvések és így tovább.Ez utóbbit jól szemlélteti Joseph Ratzinger, XVI. Benedek: A Názáreti Jézus, Első rész, AJordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig c. (Budapest, 2007) világszerte nagyvisszhangot kiváltó műve. Wess, egy másik magyarázó nem kevesebbet állít, mint azt,hogy „János-evangélium és a Filippiekhez írt levél nem tanúsítja Jézus Krisztus istenségét”.Először amellett érvel, hogy a János-evangélium prológusát hibásan fordították le a görögbőla latinra és ennek nyomán a nemzeti nyelvekre. Itt csak az első versből ragadjuk ki az „Istenvolt az ige” mondatot. Ez Wess szerint helyesen az „isteni volt az ige” mondattal fordítandó,mivel a görögben, ha egy névszói állítmányi rész (itt Isten, theós) a határozott névelő (az, ho) nélkül áll, akkor a görög nyelvtan szerint melléknevet jelent. Wess ellen vethetjük persze,hogy miképpen követhetett el a Nikaiai I. Egyetemes Zsinaton (325) hangadó Nagy SzentAtanáz (295–373) görög egyházatyától kezdve, Szent Jeromoson (347–419/420) át egészen aNeovulgata mai kritikai kiadásáig számtalan bibliatudós ilyen szövegértelmezési vagyfordítási hibát? Talán a legendaképződés, vagy az ariánus eretnekkel folytatott vita heve, vagy a Nagy Konstantin császár (akit meg számos gyilkossága ellenére az ortodox egyház tisztelszentként) egyeduralmi törekvései volt a rossz tanácsadó? Traduttore traditore?Wess ezek után a Filippiekhez írt levél csodálatos himnuszának (Fil 2,6–11) ratzingerimagyarázatát veszi kritikusan szemügyre. Szerinte az „Isten formája” Jézusnak csak a mindenemberre jellemző Isten-képmásiságát jelenti, az Istennel való egyenlőség pedig nem foghatófel a vele való azonosságnak. Jézus, a második Ádám egyszerűen nem akart mint azengedetlen első Ádám olyan lenni, mint Isten. Amint Ézsaiás próféta szerint (45,23) Isten előtt hajol meg minden térd, a himnuszban is Jézus nevében, azaz általa is egyedül azAtyaistent illeti a dicsőítés.

 238. prometheus_X — 2009-01-31 15:29 

@tiboru: Köszi a fáradozást 🙂 ebben különbözünk azoktól akik lusták keresni, de vádaskodni és megkérdőjelezni nem restellnek.

 237. tiboru — 2009-01-31 15:25 

Kérdezte itt valaki, honnan szedte az egyik olvasó, hogy Jézus rabbi volt, illetve annak tartották?

Hát, például a Bibliából:

János evangéliuma, 1.39

uo: 1.50

 236. prometheus_X — 2009-01-31 15:23 

@andzsin: Jogos. A Károli féle fordítás eredendő hibája, hogy rohamtempóban készült, közismerten hemzseg a hibáktól. Ezt egyébként maga Károli is elismerte és külön fel is hívta rá a figyelmet.

Amúgy Sapuh kedvéért gugliztam hiteles forrást, egy példa a “rabbi” szóra: http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=Jn&numch=1

Többet úgy lehet keresni, hogy a gugliba beírod:

rabbi site:http://www.kereszteny.hu

Ennyi nekem elég.

 235. andzsin — 2009-01-31 15:17 

@hollo77: ezzel nem is vitatkozom. ezért mondom szép dolog a hit. a lényeg, ami mögötte van, a történet ott kezdődik, hogy csak az üdvözül, aki hisz Jézusban és rajta keresztül az Atyában. De miért is? Miért nem hihetek én Buddhában?

 234. hollo77 — 2009-01-31 15:09 

@andzsin: en nem az allegoriakrol beszelek, a peldazatokrol.

hanem jezus szavairol.

hogy ‘en vagyok az elet kenyere’, es arrol, hogy ‘en es az atya egyek vagyunk’.

ezek nagyon egyszeru szavak. eletet ado es biztonsagot ado szavak.

hogy van valaki, aki tudja, hogy mi tortenik velem, a vilagban, es nem csak ugy logok a levegoben.

 233. hollo77 — 2009-01-31 15:05 

@andzsin: persze, hogy feltamadt. ebben kulonbozik minden profetatol.

nem eri meg ugy szetszedni a szemelyet, ahogy ti teszitek. o isten volt. ha a lelketekben ezt nem ertitek, akkor folosleges kutatni utana.

inkabb meg kell ot valahol keresni. ot ma is meg lehet talalni. 2009ben is.

 232. sapuh — 2009-01-31 15:04 

@andzsin:

aha, a gonosz egyház nyírta ki Dagobertet.

Konteót erről is!!!!!

 231. sapuh — 2009-01-31 15:02 

Most mennem kell.

Még egyet, nem tudom már, melyik kommentelő írt olyat, hogy a “Bibliát Isten írta”. Hát nem, Isten nem írt semmit, a Biblia Isten által sugalmazott iratok gyűjteménye. Természetesen nem tökéletes, mert emberek írták, ezért lehetnek benne – egyébként a lényeg szempontjából nem túl fontos – ellentmondások. És igen, időbe telt összeállítani az Ószövetséget is, az Újszövetséget is, és voltak iratok, amelyek nem kerültek be pedig nem butaságokat tartalmaznak, mások viszont nagyon is.

Szép napot katolikusoknak, ariánusoknak és mindenki másnak! 🙂

 230. hollo77 — 2009-01-31 15:02 

@andzsin: s miert jo az, ha mar mindent elferditunk?

 229. andzsin — 2009-01-31 15:01 

@sapuh: azt hogy az egyháznak kényelmetlen lett a Meroving-dinasztia. le akartak velük számolni, ennek az egyik első lépése volt Dagobert kinyírása. Arról volt szó, hogy Dagobert a királyi vér leszármazottja volt -a teória szerint, azaz valameilyen módon Jézus egyik kései utóda-és semmilyen módon nem akart közösködni az egyre nagyobb teret hódító egyházzal, akinek útjában volt az utolsó Meroving és helyette egy lojális házat szerettek volna.

 228. andzsin — 2009-01-31 14:57 

@hollo77: én hiszek Istenben. Uff! Istent nem lehet nem bizonyítottnak tekinteni. Az egy másik kérdés, hogy Jézus Isten volt e és feltámadt e? Na ez a hit.

 227. andzsin — 2009-01-31 14:56 

@hollo77: figyelj hollo, nem is egyszer olvastam el az Újszövetséget. Tele van allegóriával. Miért is? Hogy megértse a kor embere. De ma 2009 van. A szántóvetőt még sokan megérik, egy csomó más dolgot meg nem. És mégyegyszer: tisztelem mindenki hitét, csodálatos dolog ez, de engedtessék meg nekem, meg egy pár hülyének, hogy gondolkozzon…

Kb. 2 éve láttam az M1-en húsvét alkalmából leültették egy asztalhoz a főrabbit, meg Várszegi Asztrikot. IMHO a tévénézők kb. 1 ezreléke tudta követni magasröptű beszélgetésüket.

Az allegóriához visszatérve, a Brian életében van egy kedvenc példám, amikor a “próféta” a madarakról beszél, akik nem vetnek, mégis aratnak. Mikor arra jár egy ember és megkérdi mit mondott a “próféta” a válasz az: “a madarak potyáznak.” Na így lehet elferdíteni mindent, ami valaha igaz és szent volt.

 226. sapuh — 2009-01-31 14:53 

@andzsin:

értem én, amit Dagobertről leírtál, de ez mit bizonyít?

amiket Klodvigról írsz, az is mind tény, de hol volt az ő királyságában a szent római birodalom.

Klodvig kiszakadni akart a római birodalomból, amelyet a Konstantinápolyban uralkodó római császárok egységesnek tekintettek, és úgy néztek a nyugati területekre, mint az egységes birodalom éppen germán megszállás alatt lévő területeire. A “szent”, azaz keresztény és katolikus római birodalom világi uralkodója ekkor Konstantinápolyban székelt, abban a városban, amelynek a névadója megteremtette a római állam és a keresztény egyház közötti együttműködés alapjait, ha úgy tetszik, a szent római birodalmat.

Klodvig uralmát az általad leírt színben feltüntetniük Nagy KárolyTÓL lett fontos a frankoknak, hogy megindokolják, miért hoztak létre a fennálló mellett MÉG EGY római birodalmat. És Károly milyen jogon koronáztatta magát császárrá.

A húzodozásáról szóló legendát nem ismerem, de ha van ilyen az nagy valószínűséggel a korabeli politikai PR része.

 225. F. T.- (törölt) — 2009-01-31 14:53 

Legalább építetek a hagyományokra:

„A klerikális reakciós ma nálunk az imperialisták ötödik hadoszlopának legfontosabb támasza. A klerikális reakció bomlasztó és kártevő munkája arra irányul, hogy aláássa dolgozó népünk egységét, munkakedvét, fegyelmét, hogy megrendítse népköztársaságunk kormánya és Pártunk iránti bizalmát és ily módon segítse az imperialista háborús uszítók terveit.”(Révai József)

 224. hollo77 — 2009-01-31 14:51 

@andzsin: a hitet soha nem fogod ugysem logikai tenyekkel, tortenelmi kontinuitassal bebizonyitani.

es ha az a kerdesed, hogy isten volt-e vagy sem, vagy letezett-e vagy sem, akkor a torteneti megkozelites rossz kezdes.

az egesz csak bizonyitasok sorozata, es utana annak a lebontasa, mert mindig van 1 ujabb elmelet.

s kozben elmesz a szemelye mellett. es soha nem ismered meg Ot magat.

 223. andzsin — 2009-01-31 14:51 

@prometheus_X: tegyük hozzá ógörögül, már csak a pontosság kedvéért. Az egy külön tészta milyen fordítási hibák vannak a magyar Bibliákban.

 222. hollo77 — 2009-01-31 14:48 

@andzsin: az a gond, hogy meg mindig a felekzetek, a professzorok, meg a szaktanulmanyok hatarozzak meg a gondolkozasmododat.

ha mar jezusrol van szo, miert nem szakitjatok el ot attol, hogy mit irnak rola? mar at van mosva az agyatok.

miert nem olvassatok el, minden tudamonyos gondolkozasmod nelkul, hogy mit mond magarol? szabadon, gatlasok, eloitelet nelkul.

feltek tole?

 221. andzsin — 2009-01-31 14:48 

@hollo77: i.sz. vagy ha jobban tetszik A.D. azaz ha Heródes előtt született, nem születhetett 10 évvel később. Egyébként a források is ellentmondóak, egyesek i.e.-re teszik Q-t mások meg utánra.

 220. prometheus_X — 2009-01-31 14:44 

@sapuh: Te kérdőjelezel meg, nekem nem érzem hogy bármit bizonyítanom kéne.

Egyébként pontosítok: nem kell arámiul tudni, elég hozzá görögül is, mivel eredetileg görög nyelven íródott, a többi fordítás abból származik.

“Az újszövetségi iratok görög nyelven íródtak. Az arám, és sokkal kisebb részben a latin nyelv hatása érvényesül még az Újszövetség nyelvezetében, noha összefüggő arám vagy latin szakaszok nincsenek az újszövetségi iratok egyikében sem. Jézus korában az arám nyelv volt a köznyelv Palesztina területén, ezen a nyelven beszéltek Jézus és tanítványai is. A latin nyelv pedig a politikai és katonai nyelv volt a Római Birodalomban, miközben a birodalmi köznyelv ebben az időben még a görög volt a birodalom más területein. Jézus keresztjének három nyelvű – latin, héber (arám) és görög – felirata jól illusztrálja, hogy milyen nyelvek éltek ekkor Palesztina területén (lásd: Jn. 19:20). ”

Ez az eszmecsere köztünk jól bizonyítja, hogy én tévedtem a nyelvi eredetet tekintve, te pedig nem tudsz se görögül, se arámiul.

Részemről a vitának itt vége, tekintve hogy a magyar nyelven is közérthető érveid a félreértelmezett példázat témájában elmaradt.

 219. andzsin — 2009-01-31 14:42 

@hollo77: ezek bizony tények. a Bibliában leírt események logikája sok helyen megtörik, értelmezhetetlenné válik. Ez pontosan a szerkesztés miatt alakulhatott így.

Ha ma megkérdezünk egy katolikust: 100-ból 95 azt fogja mondani, hogy Magdalai Mária egy szajha volt. Pedig miért is? Vagy: a cölibátusra azt fogja mondani bibliai tény. Miért is? Semmi alapja sincs.

A kor társadalma és gondolkodásmódja és a bibliai események számos helyen eltérnek egymástól. De nem kell nekem hinni, elég sok nagytudású prof. leírta már a véleményét erről.

 218. sapuh — 2009-01-31 14:41 

@andzsin:

Hadd emeljek ki megint csak néhány pontot:

I) Emmauszról:

en.wikipedia.org/wiki/Emmaus

en.wikipedia.org/wiki/Emmaus_Nicopolis

– a távolság 160 stadium, ami egyezik Lukács evangéliumának legrégebbi fordításaival (ld. Codex Sinaticus)

II) ha Hérodes i.e.4-IG volt király, a népszámlás pedig Qiurinius alatt, i.e. 7 KÖRÜL történt, hol az ellentmondás?

 217. andzsin — 2009-01-31 14:37 

A Dagobert-szál:

Klodvig halála után (511)birodalma szétesett, utódait “gyenge kezû” királyokként is emlegetik. II. Dagobert viszont kilóg a sorból. 671-ben vizigót hercegnõt vett feleségül, a házasság révén egyesült a Meroving és vizigót vér, az Egyház szempontjából ez azért volt különösen érdekes, mert így a még mindig ariánusnak számító vizigótokat “visszaakolbódíthatták a nyájhoz”. Történetünk szempontjából különösen érdekes, hogy a házassági szertartás a menyasszony otthonában Rhédea-ben, azaz Rennes-la-Chateu-ban zajlott, abban a vizigót templomban, amelynek romjain Sauniére abbé új templomot emelt. (ebbe most ne menjünk bele:) II. Dagobert azonban nem kereste az Egyház kegyeit sõt, egy frank prelátus levele szerint “semmibe veszi Isten egyházát annak papjaival együtt”. 679. december 23-án Dagobertet ellenfelei megölték. Egyre inkább az uralkodók majordomusai (“a ház nagy embere”-gyakorlatilag a közigazgatás vezetõi) vették át a tényleges hatalmat.

6. pont, dehogynem Klodviggal kezdődött.

Klodvig áttért a katolikus hitre, s így a ka­tolikus egyház legfőbb potenciális védelmezőjévé lépett elő. A katolikus hit felvétele előtt közvetlenül már egye­dül csak a frankok tartottak ki eredeti pogány vallá­sosságuk mellett, szemben a többi ariánus germán állammal.

Klodvig ui kívánatos­nak tartotta, hogy a vallási különbözőség a frankok terjeszkedése során megakadályozza az elfoglalt területek lakosságának beolvadását. Sokkal kön­nyebb volt a saját vallásukat megváltoztatni, mint kényszerrel a másokét, ráadásul katolikus hitre térve újabb érveik voltak a rivális germán népek elleni harc folytatásához. Róma püspöke számára, aki világi ha­talommal bíró szövetségest keresett, mind Konstanti­nápoly, mind pedig a körülötte bezáruló ariánus gyű­rűvel szemben pontosan megfelelő időben történt a frankok fölemelkedése és áttérése a katolikus hitre. Klodvig aztán döntő győzelmet aratott az ariánus nyugati gót király seregei felett, melynek eredményeként a frank uralkodó most már Róma potenciális védelmezőjének szerepéhe léphetett, a konkrét szövetségkötésre viszont csak jóval kélőbb került sor.

 216. hollo77 — 2009-01-31 14:26 

@andzsin: de ezek nem tenyek, ezek fantazmagoriak!

kulonosen a magdalai maria kerdese.

a mai tarsadalmat betegesen befolyasolja a szexualiatas. ezert nehez elfogadni sokaknak, hogy jezus nem azert jott a foldre, hogy csaladot alapitson, sem azert, hogy megtalalja elete szerelmet egy masik nemuben.

nem ez volt a kuldetese. 3 eve volt arra, hogy ellassa messiasi feladatat. es megtanitsa az embereket szeretni isten szerint.

 215. sapuh — 2009-01-31 14:25 

@prometheus_X:

miért te tudsz arámiul? és szerinted az evangéliumok arámi nyelven íródtak/maradtak fenn?

 214. andzsin — 2009-01-31 14:24 

még egy és béfejeztem: a Bibliát általában mindenki úgy olvassa, hogy sorban megy. Arra kevesen vették a fáradtságot, hogy megnézzék, eltérnek e egymástól az evangéliumok? Bizony, hogy el. Nem is kicsit.

A szinoptikus evangéliumok (Máté, Márk, Lukács) Jézus galileai mûködésével foglalkoznak és a szenvedéstörténetet mesélik el. Szövegük nagyon sok helyen szó szerint egyezik. Ugyanakkor ellentmondások is vannak, pl. eltér egymástól Máté lemenõ és Lukács felmenõ családfája, amíg Máté nyolc “boldogságot” ismer, Lukács csak négyet. (Hegyi beszéd) A kereszt feliratának három változatát is olvashatjuk az evangéliumokban.

Jézus születésének idõpontját két evangélista ismeri: Máté és Lukács, más-más idõpontot említenek. Máténál: “A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében…” Heródes i.e.4-ig volt király, Jézusnak ez elõtt kelett születnie. Lukács szerint Jézus akkor született, amikor Quirinius szíriai kormányzó idején népszámlálást végeztek. “Ez az összeírás elõször akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.” Ez pedig i.sz.6-7-ben történt.

Jézus származása: Máté szerint Mária és József eredetileg is betlehemiek voltak, amikor Jézus születésének ideje eljött és csak késõbb mentek Názáretbe. Lukács szerint a szülõk názáretiek voltak és az augustusi összeírás miatt mentek Betlehembe. Márk is Názáretet tartja Jézus származási helyének. Azonban egyetlenegy ókori forrás sem említi Názáretet, Flavius több zsidó városról beszél Názáretet azonban meg sem említi. Sem az Ószövetség, sem a Talmud, sõt még az egykorú görög és latin írók is hallgatnak errõl. A mélyebb elemzés még nagyobb ellenmondásokat sejtet: az eredeti szöveg Márknál és Lukácsnál “nazarénosz”, Máté, Lukács és János azonban “nazóraiosz”-ról is beszél. A Nazaret név azonban a nazaretaiosz vagy nazaretanus szavakból lennének levezethetõk, ezeket azonban nem tartalmazza a Biblia. Az egyik felfogás szerint a bibliai szavak a héber “nazir” szóból származnak, aki olyan embert jelöl, aki Istennek szentelte magát. Lehet, hogy Jézust nazireusnak nevezték, a görög fordítók pedig helységnevet kerestek a nazaraiosz ill. nazoraiosz kifejezés mögött.

Jézus fellépésének idõpontja: János evangéliuma és a szinoptikusok is Jézus mûködésének kezdeteit Keresztelõ János fellépésének idejére teszi. Lukács szerint ez az idõpont Tiberius uralkodásának 15. éve. Ezek szerint ez vagy i.sz. 28 vagy 29. Lukács azt is megmondja, hogy Jézus 30 éves volt amikor fellépett. Azonban az nem vág össze azzal a dátummal, amit Lukács a születés idõpontjának nevez, ui. e szerint Jézus csak 20-21 éves, tehát nem lehet 30. Ha Máté közlését vesszük figyelembe, akkor meg legalább 33 évesnek kellene lennie, de inkább többnek.

De nem stimmel Jézus tevékenységének idõtartama és helye sem: amíg a szinoptikusok szerint 1 évig tanított, addig János evangéliuma három húsvétot is említ, amíg Jézus tanított ez meg semmiképpen sem lehet egy év. A szinoptikusok szerint Jézus Galileában élt és tanított, János szerint azonban Judeában.

A Hegyi Beszéd helye is eltér: Máté szerint “Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.” Lukács szerint azonban: “És lõn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, elõszólítá az õ tanítványait és alámenvén õ velök, megálla a síkságon…” Most akkor hegy vagy síkság? A Hegyi Beszéd az egyik legnagyobb jelentõségû keresztény esemény: hogyan lehet az, hogy ennek helyének jelzése ekkora ellentmondásokat szül? Az események leírói valószínûleg csak másodkézbõl szerezték információikat. A bibliamagyarázók szerint a hegy csak allegórikus jelkép.

Jézus halálának a napja sem egyezik az evangéliumokban: amíg a szinoptikusok húsvét napjára teszik ezt az idõpontot (Nizán hónap 15-e), addig János az elõkészület napjára (Nizán 14-e).

Jézus feltámadása után a tanítványok Emmausz nevû faluba mentek Lukács szerint. Az ókortörténet három Emmauszt ismer: az elsõ Lyddától délkeletre esik, Jeruzsálemtõl 176 stádiumra van, ráadásul ez nem falu, hanem város és jó messze is van onnan. Jeruzsálemtõl északnyugatra van még egy Emmausz, ez meg 70 után jött létre, Vespasianus alapította. A harmadik Galileában van, még messzebb Jeruzsálemtõl.

 213. sapuh — 2009-01-31 14:22 

@andzsin:

nehéz egy olyan írásra reagálni, ami hemzseg a tévedésektől és pontatlanságoktól.

I) Az ariánusok nem Jézus istanségét tagadták, hanem azt, hogy egylényegű lenne az Atyával. Ez nagyon nem ugyanaz.

II) Az ariánusok éppúgy keresték a domináns uralkodó kegyeit, csak nem volt szerencséjük, mert nem találták el, ki lesz az. Pedig elég jóban voltak pl. a keleti gót, a nyugati gót, a vandál vagy a langobárd királlyal.

III) Az első király, akit felkentek, Saul volt, ezt éppen a Biblia elég jól leírja. Ha egy keresztény uralkodót később ezzel a szertartással iktattak be, azt erre a mintára tették.

IV) A hosszú haj nem szimbolizált semmiféle szent vért, egyszerűen régi germán eredetű szokás volt a germán frankoknál. Minden szabad franknál, nem csak a királynál.

V) Nem tudom, miért volt “rejtélyes” Dagobert szzentté avatása, és ez mit bizonyít.

VI) A szent római birodalom alapja még véletlenül sem Klodvig megkeresztelkedésével vagy megkoronázásával kezdődött, még csak nem is nyugaton. Mellesleg Klodvig nem akart még csak névlegesen sem császári kegyből uralkodni, azaz nem tartotta fontosnak, hogy az általa uralt területek a római birodalomhoz tartozzanak, elvi szinten sem.

és ez csak néhány példa, a tévedésekből…

 212. andzsin — 2009-01-31 14:20 

Egyesek korábban annak a véleményüknek adtak hangot, hogy miért kötünk bele Jézusba? magyarul: miért b….gatjuk a kereszténységet? tök eccerű: mert a tények azok makacs dolgok. a hit meg egy másik tészta.

az hogy a Biblia emberi kompiláció nem kérdés. az egyetemes (katolikus) tanok megszületése, “kiötlése” nem ment könnyen, a már meglévõ hagyományokat össze kellett egyeztetni az új tanokkal: a zsidók egyistenhitét, a misztériumvallásokig visszanyúló Isten-Krisztus elképzelést a szenvedõ Messiás tanával, mindezeket a platonikus-sztoikus lélekhittel (logoszspekulációkkal) és ezeket összhangba kellett hozni úgy, hogy Jézus történetisége, ember volta megmaradjon, ugyanakkor küldötte is legyen Istennek, annak Fia is legyen, egylényegû is legyen az Atyával, mindezt úgy, hogy mégse lehessen két Istenrõl beszélni, hanem csak egyrõl. (Ezeket a hitvitákat fejezte ki az arianus hitvallás üldözése, majd felszámolása és a katolikus zsinatokon összeválogatott “hivatalos” Biblia kihirdetése.)

A Biblia összeállítása emberi munka volt. A “hitet” meg kellett védeni az eretnekektõl, egy olyan koherens rendszert kellett létrehozni, amelybe nem lehet “belekötni”. Ennek érdekében kiválogatták a Jézus életérõl és tanításairól szóló írások közül azokat, amelyek megfeleltek elméleteiknek. Ma a Bibliában található írások közül a korai egyház jónéhányat gyanúsnak minõsített: így pl. a Jelenések könyvét vagy a Jakab-levelet. A 382-ben megtartott Római Zsinat szentesíti az Újszövetségi kánont, a 27 forrást, ami ma a Biblia Újszövetség címét viseli és amelynek szerzõje a Szentlélek, aki csak “felhasználta” az emberi személyt a mû megalkotásánál.

A helyzetet tovább bonyolítják a régészeti bizonyítékok: a Muratori-töredék (160-180) nem ismeri a zsidókhoz írt páli levelet, ugyanakkor kiemeli Péter Apokalipszisét, és Hermas Pastor-át, amelyek be sem kerültek a Bibliába. Marcion 150 körül összeállította az elsõ kánonkatalógust, amely csak Lukács evangéliumáról tud és csak 10 páli levelet ismer. Péter evangéliuma részleteiben maradt ránk, a zsidók evangéliuma elveszett. A II. sz. közepén feltûntek már az apostolok cselekedetei és prédikációi, András, Mátyás, János és Tamás életrajzai. Ismert továbbá V. Abgár edesszai király levele Jézushoz és Jézus levele Abgár királyhoz, Pál levelei Senecához. Léteznek továbbá a Jézus-mondásokat (logion) tartalmazó papirusztekercsek is, csakúgy, mint a Nag-Hammadiban fellelt mintegy 44 evangélium (apokrifek), amelyek szintén nem kerültek bele a Bibliába.

A bibliai evangéliumok közötti hasonlóság is arra utal, hogy a szerkesztõk gyakran közös forrásból dolgoztak. Az összeállítókat elsõsorban teológiai célokat követtek és meghatározott célcsoportnak írták azokat. A Máté-evangélium a zsidóknak próbálja bebizonyítani Jézus Messiás voltát egy sor ószövetségi utalással. A Márk-evangéliuma pogányok számára íródott, Lukács-evangéliuma a hellenista mûveltségû görögökhöz szól, János-evangéliuma más filozófiai eszmékkel próbál az olvasóra hatni.

Ugyanakkor ellentmondások is vannak, amelyek szintén azt támasztják alá, hogy szerkesztett mûvel állunk szemben és egy ellentmondásos könyv pedig végképp nem lehet Isten mûve, hiszen Õ csak tökéleteset tud alkotni, de nem ez történt

 211. ravens01 — 2009-01-31 14:19 

A téma jó arra, hogy pár félig-informáltat izgasson. Azok az iratok, amelyek tiboru szerint is apokrifnak számítanak, joggal nem lettek kanonizálva: egyértelműen nem Pétertől származik a Péter ev., és nem Tamástól a Tamás evangéliuma (hanem vmi gnosztikus, későbbi forrásból). A legrégebbi kéziratok viszont, amelyek az újszövetségi iratokat támasztják alá, visszanyúlnak a II. évszázadig, sőt, ha figyelembe vesszük azt, hogy Papias, aki János apostol tanítványa volt, biztosítja a folytonosságot, akkor azt kell mondani, hogy az Újszövetség az ókor leghitelesebb írása. Persze, a 4. sz.-i gnosztikus írások szimpibbek, mert saját malomra hajtják vizet. Szánalmas…

 210. prometheus_X — 2009-01-31 14:15 

@andzsin: A Mária Magdolna egy félrefordítás, helyesen Magdalai Mária.

Egyébként érdekes amit írtál 🙂

 209. andzsin — 2009-01-31 14:14 

Az egész elmélet sarokpontja Mária Magdolna, lássuk a tényeket és a kérdéseket:

A legtöbb keresztény vallástörténeti könyv igyekszik a lehetõ legkisebb jelentõséget tulajdonítani és a legkevesebb szót áldozni Mária Magdolnára. A bibliai ellentmondás nyilvánvaló: a korabeli társadalomban az egyedülálló nõk törvényen kívülinek számítottak, vajon elképzelhetõ e az, hogy a világ legszentebbjének tartott könyve ennyi szót áldozzon egy „ilyen” nõre? Mind Máté, mind Márk beszámol arról a betániai vacsoráról, ahol egyszer csak megjelent egy asszony, és nagystílûen pazarló módon alabástrom tégelybõl méregdrága nárdus olajt öntött Jézus fejére. Ismeretlen idegen lett volna a zártkörû összejövetelen megjelenõ asszony? Vagy csak utólag törölték az epizódból a nevét? Ha idegen lett volna, a tanítványok semmiképpen se morogtak volna rá, semmiképpen se kritizálták volna, miért pazarol, miért nagyvonalúskodik, miért nem inkább a szegényekre költi a felesleges 3oo dénárját. Hogy is lett volna joguk hozzá? Nyilvánvalóan azért illették szemrehányással, mert a közvetlen körükbõl való volt, és zokon vették, hogy a közösségi érdekeket és Jézus tanításának sarkkövét, a szegények támogatását érzéki impulzusának engedve sutba vágta. A sorokból úgy érzõdik, Jézus is ismerte szertelen kényeztetõjét és mindjárt le is intette a szemrehányókat: „Hagyjátok, mit akadékoskodtok, hiszen csak jót tett velem”. Úgy érezte, és meg is mondta, csak szebbé és kellemesebbé tette az estéjét, amelyhez hasonló nem sok maradt számára hátra. „Elõre megkente testemet a temetés(em)re.” tette hozzá. Tudhatott volna egy odatolakodó idegen nõszemély Jézus közelgõ áldozatvállalásáról? Elég furcsa feltételezés. Ráadásul a zsidó szokásjog szerint a feleség vagy az anya joga és kiváltsága volt a halál bekövetkeztével “bebalzsamozni” a holttestet, (mirhával kevert aloét használtak balzsamozásra, ami az arisztokrácia kiváltsága volt, János szerint kb. „ezer fontot” azaz 32 kilót hozott belo”le Nikodémus. )- nyilván „megelõlegezni” is csak anyának vagy házastársnak illett volna.

A kevéssé ismert Fülöp gospel, amely a Jézus halála utáni idõkben íródott, de az egyházi elöljárók eretneknek nyilvánítva kirekesztették az Újszövetségbõl és szinte minden példányát megsemmisítették, azt állította: „Hárman voltak, akik mindig az Úrral jártak: Mária, az anyja és a nõvére és Magdolna, (így írva) akit a társának mondanak.” Máshol azt írja a Fülöp gospel, „(Jézus) jobban szerette õt, (Mária Magdolnát) mint az összes többi apostolát és gyakran csókolgatta a száján. A többi apostolok kérdezgették is: ’Miért szereted jobban õt, mint minket?’ A Megváltó azt válaszolta, ’Hogy miért nem szeretlek titeket úgy, mint Õt? Mikor egy vak ember és egy látó együtt vannak a sötétben, semmiben se különböznek egymástól. Mikor megjelenik a fény, a látó látni fogja a fényt, de az, aki vak továbbra is sötétben marad.’ ” A Mária gospel a Jézus halála utáni kétségbeesett idõkõl írva úgy ábrázolja, Mária Magdolna összetartó erõ és vigasztalás volt a tanítványoknak, mintegy útmutató a lelki káoszban. Késõbb úgy tûnik mintha Jézus utódjává avanzsált volna, amit rendkívüli egyéniségén és rátermettségén túlmenõen nyilván Jézussal való rendkívüli kapcsolata tett lehetõvé. Ezt a rendkívüli kapcsolatot mi sem bizonyítja jobban, mint Péter egyik megjegyzése, „Nõvérem, tudjuk, hogy Jézus jobban szeretett téged, mint a nõk bármelyikét.” Barbara Thiering, a neves biblia tudós, teológus és a Holt-tengeri tekercsek szakértõje szerint nem kérdéses, hogy õk ketten, Mester és Tanítvány házasok voltak. A kapcsolat törvényesítése nem csak érzelmi igény és erkölcsi döntés lehetett a részükrõl. Thiering véleménye szerint Jézusnak meg kellett nõsülni, hogy folytassa a családi vonalat és az õ esetében különösen szükség volt rá, hogy megerõsítse a saját legitimitását. „Jézus házassága abból a célból köttetett, hogy teljesítse a dinasztikus rend elõírt szabályzatát.” Mindenesetre figyelmet érdemlõ, hogy Lukács, aki éppen el akart evickélni ettõl az örvénytõl, és ennek érdekében egyszerûen kurtizánnak nyilvánította Mária Magdolnát, közölte azt az epizódot, amely szerint a kettõjükhöz legközelebb álló személy, Márta szerint Jézusnak rendelkezési joga, vagyis házastársi joga volt Mária felett. Mikor egy hármas együttlét alkalmával Márta sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendõket, „Mária az Úr lábához ült és hallgatta a szavait.” A kép idilli, bizalmas meghittséget sugall. Márta azonban nincs meghatva tõle.

Több bibliakutató is feltételezi, hogy a János evangélista által említett kánai menyegzõ Jézus és Mária Magdolna egybekelését örökítette meg. Jézus anyja Mária mindenesetre felelõsnek érezte magát a násznép ellátásáért, és a ház úrnõjeként rendelkezett a szolgákkal, mikor elfogyott a bor. „Csináljátok amit (Jézus) mond nektek.” utasította õket. Amennyiben családi eseményrõl lett volna volt szó, egyesek szerint János evangélista esküvõjérõl, akkor vajon mi ok lehetett az ifjú pár neve vagy a rokonsági fok teljes elhallgatására? Ha viszont a harmincas éveiben járó, tehát nagyon is házasulandó korba jutott Jézus esküvõje lett letagadva és késõbbi szerkesztõk által az egész történet meg lett csonkítva, annak a menyasszony személye lehetett az egyetlen oka. Annak a menyasszonynak a személye, aki a kiközösített gnosztikus írások szerint ugyan „a fény örököse” volt, de ebben a kiváltságos pozíciójában persona non grata lett az egyháztörténelem lapjain. A kezdeti egyház formáló évszázadok során a nõi alárendeltség bevezetésének/megvalósításának céljával, mintegy a jogfosztás igazolására Mária Magdolnát megvetendõ kurtizánként a bûnös szexualitás és nõi szégyenérzet térden csúszó, porig alázkodó megtestesítõjévé degradálták. “Jézus forradalmi jellegûnek ítélhetõ tisztelete a nõk iránt hagyománnyá vált a korai egyházi gyülekezetekben. A kezdeti gnosztikus egyházakban a nõk taníthattak, gyógyíthattak, proféciálhattak, keresztelhettek és fontos pozíciókat tölthettek be. A jelenlegi keresztény egyház politikának, amely kitiltja a nõket az eklézsiából és amely általánosságban degradálja a nõk státuszát és lehetõségeit, semmi köze magához Jézushoz és eredeti üzenetének a legkárosabb és legszomorúbb megcsúfolása. Tragikus módon ebben is, mint számos más kérdésben Pál elképzelése, és nem Krisztus példaadása irányította az egyházi élet két milleniumát.” Mindezekbõl nyilvánvalónak tetszik a könyv állítása, hogy akár utódai is lehettek Jézusnak. A kérdés csak az, hogy vajon voltak e?

 208. hollo77 — 2009-01-31 14:10 

@andzsin: szerintem nem sajatitja ki, csak mar annyira megszoktuk, hogy manapsag minden relativ, hogy mar kevesbe tudnunk eligazodni a konkret, tiszta dolgokon.

es mert az ‘egyeduralom’ sokszor diktaturat jelentett itt ebben a blokkban.

pedig o nem e vilagbol valo.

 207. prometheus_X — 2009-01-31 14:09 

@sapuh: Tudsz arámiul? Ha igen, akkor győződj meg róla. Ha nem, akkor úgyse hitelt érdemlő, akármit is mondok.

Félreértett példabeszéd? Ez így ahogy írod, csak egy lózung. Magyarázd meg, érvelj. Még szótár se kell hozzá.

 206. andzsin — 2009-01-31 14:07 

hogy egy kicsit megbonyolítsuk a szálakat:

A IV. sz. végén Róma püspöke felvette a “pápa” címet. Az Egyháznak meg kellett harcolnia a legitimációért, akkoriban csak egy volt az összes többi egyház között (lsd. kelták, ariánus hitvallók), nem élvezett sem több hatalmat, sem több elõjogot. Különösen az arianizmus okozott fejtörést a korai egyházfõknek, amely legalább akkora táborral rendelkezett, mint a katolicizmus, a nyugat-európai püspökök jelentékeny része az arianus elveket követte, amely tagadta Jézus istenségét. Sõt az egyházfõk maguk is házasodtak, normális családi életet éltek. Az Egyház számára is nyilvánvalóvá lett, egy domináns uralkodó kegyeit kell megszereznie, akin keresztül hatalmát biztosítani tudja, ha fenn akar maradni. Klodvig 481-ben került a Frank Birodalom élére. 496-ban megköttetett a megállapodás Róma püspöke és a legnagyobb földi uralkodó között. Klodvig megkeresztelésével megteremtõdött a Szent Római Birodalom alapja, amelyben Róma elismeri a világi hatalmat, az általa felkent uralkodók pedig hûségesküt tesznek az Egyháznak. (Fontos: Róma nem királlyá tette õt, mint késõbb, hanem elismerte a már meglévõ hatalmát.)

Később Kis Pippin és Martell Károly tényleges koronázás nélkül “uralkodott”. A helyzet akkor vált pikánssá, amikor ez utóbbi fia III. Pippin benyújtotta trónigényét III. Childerich Meroving uralkodóval szemben. Pippin követeinek a kérdése így szólt a pápához: “Ki legyen a király? Aki ténylegesen a kezében tartja a hatalmat vagy akit ugyan királynak neveznek, de nincsen hatalma?” A pápa Pippin mellett döntött. Pippin esetében elsõ ízben történt meg az, hogy az uralkodó a felkenés által lett legitim király, míg korábban az Egyház tudomásulvette a Meroving hatalmat, Pippintõl kezdve az Egyház volt az, amely uralkodóvá tett valakit. 800-ben a Karoling-dinasztia legnagyobbját Nagy Károlyt a Szent Római Birodalom császárává koronázták. (A legenda szerint a tudta nélkül, odacsalták a misére és a pápa megkoronázta, Károly elmondása szerint, el sem ment volna ha tudja, hogy ez fog történni.) A felkenés valójában a hosszú haj által szimbolizált “mágikus” vér pótlását jelentette. A Karolingok azonban véglegesen nem szakítottak a Merovingokkal, valamiért szükségét érezték annak, hogy Meroving-dinasztiából származó hercegnõt vegyenek feleségül.

A Szent Grál Szent Vér hipotézis szerint Jézus felesége Mária Magdolna volt, házasságukból utódok születtek. A keresztre feszítés után Magdolnát leszármazóival Galliába menekítették. Egy késõbbi évszázadban a Jézusi származási vonala összeolvadt a frank királyokéval, ebbõl alakult ki a Meroving-dinasztia.

Ha elfogadjuk a hipotézist akkor érthetõvé válik, a Meroving-királyok iránti babonás tisztelet. Az a hagyomány, hogy a “tengerentúlról” származnak. Az is, hogy az egyház valamilyen rejtélyes módon 872-ben szentté avatta Dagobertet és maradványait a róla elnevezett Szent Dagobert-templomban helyezték el. Véletlenül még ünnepnapot is kreáltak neki, ez volt december 23-a, ez a nap a Benjámin törzs számára is szent volt. Az egyház a mai napig nem indokolta meg miért avattott szentté egy olyan uralkodót, akit minden eszközzel üldözött. (A 19. században az orvali apátságban találtak egy érdekes litániát, ami a De sancta Dagoberto martyre prose címet viseli, azaz Dagobertnek valamiért mártírhalált kellett halnia.) Továbbá érthetõvé válik Klodvig és az Egyház szövetsége. Továbbá az is, hogy a Karoling-dinasztia miért igyekezett a Merovingokkal legitimálni hatalmát. Megmagyarázza a Grál-körüli kultuszt, az irodalmi alkotások tömkelegét és a Grál-legenda körüli misztifikációt.

 205. sapuh — 2009-01-31 14:04 

@prometheus_X:

“az eredetiben is rabbiként hivatkoznak rá” – ki és hol?

úgy látszik, hogy a forrásokat nem olvasod, csak amit egyesek összeírnak róla. akkor magyaráznád félre az egész Újszövetséget egyetlen félreértett példabeszéd miatt

 204. hollo77 — 2009-01-31 14:03 

@andzsin: ja, es nem minden keresztyen allaspontja hivatalos. van aki vegigprobalt tobb utat, es meg mindig ez tunik az egyetlennek ami megtart, meg akkor is, ha nem lesz orok elet soha.

 203. prometheus_X — 2009-01-31 14:03 

javítás itt: “ami szerint Jézus nem Isten”

– isten itt is kis “i”.

 202. hollo77 — 2009-01-31 14:01 

@andzsin: pedig szerintem a szivuk melyen a farizusok is vagytak arra az alazatra,ketsegbeesesre, amellyel 1 a veget erzo, notorius bunozo tudott kozeledni jezus fele, es elfogadni a megvaltast. csak ok nem tudtak… ok tul okosak voltak.

es jezus nem a kulsosegeket nezi. neki a sziv szamit.

ezek ilyen jatekszabalyok.

 201. sapuh — 2009-01-31 13:59 

@Lotterfeld Boholy:

vagy Elvis.

ez eddig kimaradt, nem is értem ezt a felületességet!

 200. prometheus_X — 2009-01-31 13:57 

Én csak azokat az embereket nem értem, akik azt állítják, hogy Jézus nem ilyen egyházat akart (irat- és tényhamisítás-hegyek, véres háborúk, égetések, stb). Ez a rabbi többször is így definiálta magát: “egy vagyok az Atyával”. Tegyük fel, hogy ostoba módon ezt most szószerint veszem: ebben az esetben ő mindenható, mindentudó – hogyan is lehet az, hogy mégis az akaratával, tanításával ellentétes egyházat alapított? Ja hogy ő is tévedhet, meg szabad akarat? Akkor meg az Atya sajnos biza se nem mindenható, se nem mindentudó.

Persze oldalakon keresztül tudnám fejtegetni, hogyan lehet Jézus hasonló kijelentéseit úgy értelmezni, hogy az ne vezessen a fenti ellentmondáshoz, de az viszont magával vonja azt a következményt, ami szerint Jézus nem Isten, se nem a fia, sőt, igenis hogy elcseszte. A saját egyik példabeszédével ellentétes a személye, amikor azt vesszük, hogy Jézus a fa, az egyháza pedig a gyümölcs. Eszerint a példázat szerint, a tényeket figyelembe véve Jézus konkrétan kárhozott, és punk-tum.

Itt ebben a témában egyetlen konspirációt fogadok el. Eszerint volt egy rendkívül okos, karizmatikus ember – későbbi rabbi (ami egyébként házasság híjján nem is lehetett volna, márpedig az eredetiben is rabbiként hivatkoznak rá) – aki értelmet probált csiholni az ostoba fejekbe (máig nem sikerült neki), és akinek emiatt sok ellenérdekeltje lett (a buta tömegek könnyebben vezethetőek, mint azok akik kérdezni is mernek és tudnak). Ezt az állampógárt ezen ellentétek okán megfeszítették – ami nagy hiba volt. Egyes emberek rájöttek hogy van egy buta, de elkápráztatott és elkeseredett néptömeg, akiket tök jól lehet vezetni, és el is kezdődött ennek a zseniális, és alapjában véve jót akaró rabbinak az összes szavának vezetési érdekből fakadó tökéletes kiforgatása, belemagyarázása, majd később konkrétan meghamisítása.

Ettől még lehet hinni Jézus tanításaiban, és Jézus istenében (elnézést a kis “i”-ért, én több istenhívő vagyok, így nem tartom személynévnek amiért naggyal kéne írnom), és lehet hinni a megváltásban, mert aki tényleg hisz, az a sorok mögé tud látni, és nem a fejekbe hatalmi érdekből tunkolt kreténséget nyeli be.

És akkor most térek vissza a Jézus önmeghatározásának hitt kijelentésre: a legtöbb pogány kultúrában teljes az egyetértés abban, hogy minden élő egy az istenekkel – Jézus semmi mást nem mondott, mint azt, hogy azonosul az istenével – ebből következik, hogy nem isten, bár a fia attól még lehet, ahogyan voltaképp – szintén pogány elgondolás – minden élő az istenek fia/lánya. Ezzel semmi ordasat nem mondott, de bele lett magyarázva, később pedig nyilván a nagykönyv is ehhez lett igazítva. Az, hogy mennyire nem ő isten, bizonyítva van a saját “amilyen a gyümölcs, olyan a fa” példázatán keresztül: tévedett, eredendően bűnös, és ezen egyszerű ok miatt történhetett, hogy egy hazudozó, véreskezű egyház maradt utána gyümölcsként.

És leszarom hogy ki fog ezután anyázni. Mert aki keresztény létére ilyenre vetemedik, annál én is keresztényebb vagyok pogány létemre.

 199. Lotterfeld Boholy — 2009-01-31 13:56 

csak két apró megjegyzés (lehet, hogy voltak már, csak nem volt idegem végigolvasni a kommenteket): jézus nem annyira vallásalapító, mint inkább zsidó vallásreformer akart lenni, tehát így nem áll a marketinges sztori. a kereszténységért inkább szent pál a “felelős”, nélküle az egész csak egy zsidó szekta maradt volna. jelenleg a legrégebbi evangéliumi kézirat a második század elejéről származik. ez (talán egy jános részlet??) döbbenetesen megegyezik a kanonizált változattal. az általad említett iratok (tamás, péter, és még mittudoménki evangéliuma) később, a harmadik-negyedik században születtek, amikor menőnek számított a gnoszticizmus. az apokrif iratok inkább olyanok, mint a bulvársajtó, és azok csávók olvasgatták őket, akik most a győzike-showt nézik, és simán elhisznek mindent, amit ott látnak. na, lényeg az, hogy nem volt ez a sztori megrendezve, jézus simán ufonauta volt:)

 198. andzsin — 2009-01-31 13:51 

@sapuh: persze mert itt az olümposzi istenek nem játszanak:)

 197. sapuh — 2009-01-31 13:42 

@andzsin:

gonodlom azt akartad írni, hogy az összes monoteista vallás

 196. sapuh — 2009-01-31 13:41 

@saul:

“Ami a romai téritést illeti”…

A Krisztus halála körüli időben jelen volt Rómában pl. az Ízisz-kultusz, a Mithrász-kultusz, egy csomó misztériumvallás, tucatnyi filozófiai iskola, nem beszélve arról, hogy térítettek maguk a zsidók is.

“Péternek akkori fogalmak szerint a pápánál is magasabb rangja volt”

Az “akkori fogalmak” szerint vajon volt pápa?

 195. tiboru — 2009-01-31 13:41 

@andzsin:

“csak itt és most”

Oké, megnyugodtam 🙂

Amúgy meg azzal is egyetértek, hogy a vallástalan nem ugyanaz, mint a hitetlen.

 194. andzsin — 2009-01-31 13:40 

itt egy páran már pedzegették, hogy többi vallásról miért nincs összeesküvés elmélet? elárulom a frankót:)))

azért mert Jézus az egyetlen, aki kisajátította a hitet, ui. azt mondja sehogy nem lehet az Atyához jutni, csak általam. AZaz mindenki más hülyeséget beszél, bennem kell hinni és akkor nem lesz baj. Ergo az összes többi vallás tévúton jár, legalábbis a hivatalos keresztény álláspont szerint.

Az megint egy más kérdés, hogy a Bibliából mást is ki lehet olvasni.

Konfuciusz és Buddha és a hindu istenek elsősorban erkölcsi kódexeket állítottak az emberek elé, nem akartak egyházat, keleten nem volt államvallás, nem voltak vallásháborúk (az iszlámot kivéve) és ők megvannak a kereszténység nélkül boldogan. Ergo nem osztották meg a társadalmat hvőkre és hitetlenekre.

Mert a kereszténységnek pontosan az a buktatója, hogy megoszt azt mondván, hogy aki hisz az üdvözül, aki nem az meg elkárhozik. Enyhén farizeus álláspont az, hogy valaki elköveti az összes lehetséges bibliai bűnt élete során, de aztán a halálos ágyán megtér és tisztán járul az Úr színe elé. Aki viszont becsületesen él, minden bibliai erkölcsi szablyt betart, egyetlen szépséghibával, nem hisz Jézus Isten mivoltában, az meg elkárhozik.

 193. hülyegyerek — 2009-01-31 13:40 

Hiába vannak nagy emberek nagy szobrokkal mégsem indítanak vitára sokakat, pedig sokszor családok ezreinek vére van rajtuk.

/Egyértelműen ők a hitelesek nem ? Hiszen megígérték, hogy “rendet” tesznek és megtették./

Mégis kiket zavar, hogy valaki kétezer éve hatni tud, pedig nem ölt meg senkit ?

 192. sapuh — 2009-01-31 13:36 

“a 10 megmaradt tanitvány kizárólag az ellenséges nagyhatalom vonzáskörzetében indult a feltámadás hírével, egyetlen egy sem lépett a Romai Birodalom területére”

aha. vajon Jeruzsálem melyik birodalom területén volt?

 191. andzsin — 2009-01-31 13:34 

itt igen a “hitetlen”=”Nem keresztény” csak itt és csak most. egyébként gyaur mindenki aki nem hisz semmiben, hanem csupán a matériában. mert a hithez kell valami transzcendens.

magam ugyan pogány vagyok, de nem hitetlen. mert Isten van, akárhogy is hívjuk. az már egy más kérdés, hogy Jézus a fia volt e vagy nem.

 190. sapuh — 2009-01-31 13:31 

@saul:

“Mivel az akkori csillagászati szintet még azóta sem lehetett überolni (most is anak az ellenséges nagyhatalomnak az akkor regnáló tudományos (csillagászati) mértékegységeivel, elméleteivel dolgoznak a mai srácok is”

már értem, biztos végig ironizálsz :)))))))))))))))))))))

 189. Before — 2009-01-31 13:30 

@DD1: Ezt így el tudom fogadni. A probléma éppen az, hogy a katkó egyház pont arra alapszik, hogy ez nem így volt, hanem Jézus egy csodatévő volt, akit tömegek követtek. Kizárt hogy az alatt pár év alatt a kor “újságíróit” ne érte volna el a hír és ne érdekelte volna.

 187. DD1 — 2009-01-31 13:29 

@sapuh:

Tényleg, Saul, hol az agyagtábla? 🙂

 186. DD1 — 2009-01-31 13:28 

@andydandy:

Na, a fekete mágia és művelői 😀 (és még nyolc szmájli)

Ott aztán vannak kóklerek százszám, személyes kedvenceim a Necronomicont istenítők 🙂

Egyébként minden bizonnyal vannak ilyen könyvek, szerintem nem csupán a zárt, hanem a nyitott részben is. Meg aztán: mitől lesz tiltott egy ilyen “fekete mágiával” foglalkozó könyv? A receptektől? A hülye szertartásoktól?

“végy egy szűzlányt, egy fekete kakast, teliholdkor szedett bagolytollból főzz teát… :)”

 185. MuellR — 2009-01-31 13:27 

Király! Amúgy Té, nem vagy semmi. Már az okkult vallásos szervezetekkel is összeakasztod a bajszod? Nem elég a sok világi ügynök a nyakadra?:D A Judas Priest borító pedig üt és respect! Judas is rising! Longinus dárdája meg önmagában megér egy posztot. A középkortól kezdve, a kedves kis bajszos osztrák káplárig hogy csorgatták rá a nyálukat a történelem vitéz férfiúi!

 184. saul — 2009-01-31 13:26 

Még egy aprósággal szeretnélek fárasztani benneteket, de aztán többel nem, szóval a 10 megmaradt tanitvány kizárólag az ellenséges nagyhatalom vonzáskörzetében indult a feltámadás hírével, egyetlen egy sem lépett a Romai Birodalom területére. (Nem voltak zsidók, ezért nem volt útlevelük belépni oda.) Péter, aki a megszállt Galileát átutazva darabig Antiochiaban idözött, késöbb úgy írta alá a leveleit, hgy “a Babiloni egyház feje”.

Ami a romai téritést illeti, az egy elragadtatott tulzó legenda 300 volt évvel késöbbröl, olyan srácoktól, akik nem voltak tisztában már a pedánsan meghamisított viszonyokkal: az, hogy Saulussal (Paulus) együtt téritgetett volna a romai katakombákban, annak annyi a realitása, mintha Bin Laden (Péternek akkori fogalmak szerint a pápánál is magasabb rangja volt) megjelenne Manhattan ortodoxlakta sürüjében és elkezdene rábeszélni népeket, hogy konvertáljanak az islamba. A tragikum vigyorgó arculata évezredeket képes átívelni, mindössze hazudozni kell a napi érdek szerint.

 182. Zendorr — 2009-01-31 13:25 

@Zendorr: ezt még hozzáfűzném, aki akarja nézze meg ! Érdekes 😀

 181. hollo77 — 2009-01-31 13:25 

@tiboru: ‘… civilizacio eredeztetes…’

az utolsot szot nem lattad.

hat az oszovetseg elejen noetol eredeteti a nepeket.

 180. sapuh — 2009-01-31 13:24 

tiboru, az a baj, hogy ez nem egy konteo, hanem egy olyan szerteágazó konteo-csokor, amihez mindenki szeret hozzátenni egy újabb szálat. Így aztán gyakorlatilag áttekinthetetlen, ami mutatja a komolyságát.

lásd pl. saul “forradalmi”, persze minden forrást nélkülöző “információit”…

Mária apjának harcálláspontja az Olajfák hegyén :))))))))

csak egyetlen dologra hadd reagáljak: az apokrif evangéliumok miért hitelesebb források, mint a kanonizáltak?

ja, mert a Vatikán elitkommandói azonnal megsemmisítik ezeket a tőlük rettegő Izrael földjén talált dokumentumokat…

 179. andybandy — 2009-01-31 13:24 

@DD1: kösz, ez már tetszik (de még nem eléggé) 🙂

fekete mágia receptkönyvei? egyáltalán a számomra nehezen körülírható boszorkányság – titkos tanok – stb. stb. iratai?

persze, ez már tényleg scifi. De, így szombat du. elég jó téma (lehetne). 😉

 178. Zendorr — 2009-01-31 13:22 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a mai egyházak jelentős részének köze sincs ahoz amit papíron csinál. “Vizet prédikál és bort iszik” alapon. Köztudott, hogy az egyik legnagyobb bűnszövetkezet, legnagyobb besúgóhálózat. Csak nehéz kimondani, és elfogadni ezeket, mert mégis egy egyházról van szó, ami alapjaiban tiltja azt amit csinál.

 177. DD1 — 2009-01-31 13:20 

@Before:

Az, hogy nincsenek Jézusról egykorú, vagy akár közel egykorú történelmi feljegyzések (az Újszövetséget hagyjuk most), nem bizonyíték amellett, hogy nem létezett. Életében nem volt több egy egyszerű igehirdetőnél, akihez hasonló százszám cirkált akkor Judeában, s akikről szintén nem maradt fenn semmi.

 176. tiboru — 2009-01-31 13:19 

@hollo77:

Egyetlen értelmes civilizáció?

Melyik lenne az, kedves hollo77?

 175. tiboru — 2009-01-31 13:16 

@tiboru:

Kedves andzsin, torkomban dobogó szívvel várom a válaszod…

Előre is köszönöm.

 174. hollo77 — 2009-01-31 13:15 

@Before: en mar semmin nem lepodok meg.

egyreszunk a majmoktol szarmazik mar igy…

a destruktivizmus a divat. le kell bontani az egyetlen ertelmes civilizacio eredeztetest is. lassan a zsidok sem leteztek mar akkor.

lila ufo osoket azert soha nem fogok bevallalni. inkabb bolond kreacionizmus es istenhit!

 173. DD1 — 2009-01-31 13:14 

@andydandy:

Nem feltétlenül, egyes vélemények szerint a jeruzsálemi templom (amiből csak a siratófal maradt meg) kincsei is ott vannak. Elvileg lehetséges, Titus diadalívének domborművein láthatóak a katonák, akik a kincseket, többek közt a hatalmas arany menórát cipelik. A pince azonban éppoly elzárt terület, mint a könyvtár bizonyos részei. Igen, akár UFO-darabok is lehetnek ott, hisz nem engednek be senkit, hogy körülnézzen 🙂

 172. DD1 — 2009-01-31 13:12 

@saul:

Van valami kép erről az agyagtábláról, illetve van egzakt fordítás róla? Én nem ismerem, nem hallottam róla, ettől persze még lehet.

Mindamellett: a betlehemi csillag egy szupernova lehetett, a bibliai leírások leginkább erre a jelenségre illenek. Ha ezt előre megjósolták, le a kalappal.

Egyébként abban, hogy pár irat megjósolja egy messiás eljövetelét, semmi kunszt nincsen: Ézsaiás könyve is ír a messiásról, az apokrif Hénokh könyve is. Aztán születik egy vallásalapító, mint Jézus, és az emberek összevesznek: “róla írt! nem róla írt, akiről írt, el se jött még!”. Egyszer látnék egy olyan jövendölést, amiben nem manipulálnak csillagállásokkal, hanem leírná konkrétan, hogy “lészen majd Jézus Betlehemben, apja József, anyja Mária, Augustus uralkodik akkor majd, s épp népszámlálást tart”. Variálnak itt csillagokkal.

 171. andybandy — 2009-01-31 13:10 

@DD1: kösz. Töredelmesen bevallom, hogy ennél “látványosabb” rejtélyekre gondolnék – lennék kiváncsi. Mondjuk hasonlókra, mint a roswelli hulladék. Ha van ilyen – mért ne lehetne Roswell előttről is hulladék – az biztos jó elvan ott a vatikáni pincében. Vagy tök félre jár a fejem?

 170. Before — 2009-01-31 13:10 

@hollo77: Meg fogsz lepődni, az ószövetség kutatható részét is kőkeményen kutatják. A zsidók egyiptomi raboskodásáról és távozásukról vannak valódi történelmi feljegyzések. Jézusról nincsenek.

 169. hollo77 — 2009-01-31 13:09 

@andzsin: es csak tole az ‘Öröm vonzásában’. pedig o is Entellektuel. akinek vegul megnyilt a szeme.

 168. Kerek Perec — 2009-01-31 13:08 

Én kérek elnézést Jézus nevében, hogy ekkora kalamajkát okozott…

Biztos megtenné ő is, de már két ezer éve halott. Nem is értené hogy mi is az a kereszténység…

 167. andybandy — 2009-01-31 13:06 

@saul: “Mivel az akkori csillagászati szintet még azóta sem lehetett überolni”

Lehet, hogy ők meg az ufonautáktól vették át?

🙂

 166. hollo77 — 2009-01-31 13:06 

@Before: miert nem eleg tortenelmi bizonyitek az a mi a deuterokanonikus vagy a kanoni konyvekben van?

amit a zsidok torteneterol ir a tora, az oszovetseg az elegge hiteles?

amit jezusrol az mar nem?

nem ertem ez a torest.

de nem csodalom. ha nektek o nem letezett, akkor tenyleg lehet sok hulyeseget irni rola.

 165. VRbagoly — 2009-01-31 13:06 

Indíték lehet az is, hogy pl. egy erősen nárcisztikus ember magára öltötte a “megváló” szerepét, egy csoport pedig ezt alaposan kihasználta.. nem kell messzire menni a világban, ma is vannak Uri Gellerek meg bűvészek is, a kanálhajlítás akkoriban még nem volt spíl (biztos túl drága volt a kanál), Jézus tehát azt találta ki, hogy az ő “nagy attrakciója” a megváltóság lesz..

persze pszichopatológiailag egészen képtelen dolgok is megmagyarázhatóak, de szerintem ez ebben az esetben nem az.. onnantól kezdve, hogy egy érdekcsoportnak is állhatott érdekében a megváltó “színre léptetése”, az átlagosnál tehetségesebb önjelölt megváltóval is lehet dolgunk.. bűvész-megváltóval is, aki tényleg el akarta játszani a megváltót.. például azért, mert hitt abban, hogy ezzel jót tesz az embereknek.

Lehet mondani persze, hogy Uri Geller a pénzért csinálja, Jézus meg látszólag tök ingyen, de lehetnek ennek erős lélektani motivációi is.. mivel Jézus pszichológiai profilját nem lehet felállítani, ezért azt mondom, hogy az “indítékok kérése” ebben az esetben legalábbis sportszerűtlenség.. nyilván, ha alaposan ismernénk a történteket, tisztába lennénk az indítékokkal is; ezt úgy értem, hogy az indítékok nem ismerete egy ennyire homályos sztori esetén nem bizonyítja az ártatlanságot (persze, ha valakit hónapokig vizsgálnak élőben, és nyomoznak a körülmények után, az más).

Ergo: az ilyen “kizárt harmadik” szintű templomi dumákkal tessék a híveket butítani vasárnap.

(Ja, a torinói lepelhez sem értek, de ugyanez igaz.. néha azért hamisítanak az emberek, hogy az igazságukat bizonyítsák mások előtt, vagy hogy “jó szándékúan” megerősítsenek másokat egy nem bizonyítható igazságban, amiben ők hisznek. Lehet ezt aljasan is csinálni, de az nem feltétlenül igaz.)

 164. torró — 2009-01-31 13:06 

Érdekes hogy más nagy vallásokról soha nem ír senki leleplező vagy összeesküvés elméleteket. Biztos hogy jó buli olvasni az egymást fikázó elmélkedőket, de hagy hívjam fel a figyelmet egy apró történetre, mégpedig, volt egy párttitkár a faluban akitől nagyobb ateistát csak festeni lehetett volna. Mit tesz Isten ill hogyhogy nem elvtársak, mikor beteg lett ,papot hivatott és megtért,és egyházi temetést kért magának.

Én azt mondanám a kétkedőknek, nehogy kövessék a példáját, csak kapartassák el magukat egyszerűen ahogy a kutyákat szokták. Minek az a nagy felhajtás.Nem?

 163. DD1 — 2009-01-31 13:05 

@andydandy:

Hm, példa. Csak így fejből: a zsidóság szent meggyőződése, hogy a Talmud eredeti példányát (nem azt, amit ma is kiadnak újra és újra, hanem amit a 6. század elején Rab Asina és Rabina lezárt, az eredetit) a vatikáni könyvtár őrzi. Sem cáfolat, sem megerősítás nincsen a Vatikán részéről, de a kutatás meg van tiltva. A könyvtár zárolt része állítólag igen komoly titkokat rejt 🙂

 162. saul — 2009-01-31 13:02 

Tehát a szomszédos nagyhatalom ó-szövetségének az alapja, hogy kritikus idöszakokban az Isten fia földi alakban újra-születik. Nagyon helyesen jelölte meg itt egy kedves úr, hogy Horus és Mitras is ilyen.

Fennmaradt egy agyagtábla i. e. 400-ból, ami elörejelezte Jézus érkezését, egyedülálló de a korban abszolut egzakt módon: amikor majd három bolygó együttáll a Siriussal, s ahova az együttállás metszöpontja mutat, akkor és ott fog megszületni a “Nagyfönök fia”. Mivel az akkori csillagászati szintet még azóta sem lehetett überolni (most is anak az ellenséges nagyhatalomnak az akkor regnáló tudományos (csillagászati) mértékegységeivel, elméleteivel dolgoznak a mai srácok is, s az agyagtáblákon rögzített csillagpályák, és a mostani superdatorizált számítások között csak 3-4 sec eltérés van, akkor a teljes közelkeleti térségben hetekre tök csönd tört ki, amikor felbukkant a négyes együttállásból álló un. Betlehemi csillag, amit már 400 évvel azelött pontosan kiszámoltak, a galileai Betlehemre (Bit-Lahmi, a judeai neve Bit-Lamen volt, de csak 300 évvel késöbb jött be a képbe) mutatott, a korabeli legnagyobb tudományos (egyházi) központ fönöke (Sippar) is erre hivatkozással robogott be (Gabriel, de ez a rangja volt, nem a neve) s az ünneplö hivatalos küldöttség is ezek a számítások szerint indult már néhány héttel korábban, (haromkiralyok) s kötelezö diplomaciai protokollumot sem felejtették Herodesnél, ami viszont a romai feljegyzésekben egzakt szerepel.

 161. tiboru — 2009-01-31 13:02 

@andzsin:

Kedves andzsin, érdekelne, hogy te a “hitetlen” szót a “nem keresztény” kifejezés szinonimájaként hazsnálod?

tiboru (aki anyai részről katolikus apairól református, amúgy nem vallásos)

 160. DD1 — 2009-01-31 13:00 

@NagyTeve:

Persze! A vallások (éppúgy, mint a történelmi események) hatnak egymásra, átvesznek motívumokat, rituálékat egymástól. Ez természetesen a politeizmusra fokozottan igaz, X számú isten mellett simán elfér az X+1.-ik, erre jó példa a rómaiak vallása, amelyik gyakorlatilag minden meghódított tartomány panteonját gond nélkül beolvasztotta. Első körben a kereszténységgel (és tegyük gyorsan hozzá, a zsidó vallással) sem Jézus volt a gond, elfért volna az is, hanem az, hogy nem akartak az uralkodónak és az isteneknek áldozni, mivel ez kategorikusan meg volt tiltva nekik. Az első üldözések is emiatt voltak, de még századokkal később is úgy derítették ki, hogy valaki keresztény-e avagy sem, hogy felszólították, áldozzon a császárnak/isteneknek. Ha megtette, elengedték, ha huszan mondták is, hogy bizony ő keresztény. Ha nem, ad bestiam, oroszlánreggeli lett belőle. Vö. Ifjabb Plinius jelentései Traianus császárhoz. Tacitus is írja az annaleseiben, hogy a kereszténység rút babona, mivel nem áldoz az isteneknek.

 159. tiboru — 2009-01-31 12:59 

OFF

“Accordia Társkereső Iroda

Keresztény szellemiségű társkereső iroda 10 év tapasztalattal”

Az AdSense ezt pakolta ide 🙂

Az Etraget meg ezt:

Forró szex – Forró csajok

Ingyen SMS, vedd fel a kapcsolatot Ezek a lányok válaszolni fognak!

 158. andzsin — 2009-01-31 12:59 

egyébként van egy tök egyszerű majdnem szillogizmusba hajló keresztény érvelés, amely elgondolkodtatja az egyszerű hitkeresőt:

Jézus a tanításaival és “munkásságával” együtt 3 féle módon értékelhető:

1. Jézus hazudott.

(El lehet azt képzelni, hogy az emberiség több, mint felének életét befolyásoló eszméje csak egy hazugság???)

2. Jézus bolond volt.

(És ezt senki nem vette észre, hogy nem normális?)

3. Jézus igazat mondott.

(Az első ketőnél lényegesen erősebbnek tűnik a harmadik állítás, és ha igazat mondott akkor gáz van…)

Egyébként a hitetlenek számára, így pl. számomra is releváció erejű olvasmány C.S.Lewis: Keresztény vagyok c. műve. Ajánlom mindenkinek!

 157. andybandy — 2009-01-31 12:59 

@DD1: “anyázós levelet küld neki, menjen az anyjába” ezzel fenntartás nélkül 1t értek

“az igazi rejtélyekről szót sem ejtettünk” ami pl. engem nagyon érdekelne – legalább az, hogy miről van szó? (Példa?)

 156. Before — 2009-01-31 12:57 

@hollo77: Leginkább azért, mert semmiféle (korabeli) történelmi feljegyzés nem létezik róla? Ami “történelmi” mű említi, az mind legalább 2-300 évvel korábban keletkezett. Jézus nincs, egyház van, egy jól kitalált reklámfigurával.

Tiboru: ejnye-bejnye, egy ilyen jó kis összefoglalóból nem hiányozhat a Zeitgeist első része!!!

 155. tiboru — 2009-01-31 12:56 

@ekkerjoz:

Már nem sokáig válaszolgatok – közeleg a szombat délutáni szieszta ideje 🙂

De igazad van: vissza kellene fognom a pedagógiai késztetésem és rezignáltan el kellene fogadnom, hogy vannak reménytelen esetek.

 154. andybandy — 2009-01-31 12:55 

@DD1: hm. hm. értem amit mondasz, és nem hiszem, hogy így lesz (“másik monoteista”). Nemrég olvastam (kár, nem tudom belinkelni, tudom, trehány disznó), hogy felbomlik a jelenleg (megvan, a Global Trends 2025, készítette a National Intelligence Council, USA), hogy ismert társadalom – több központú (egyelőre inkább politikai értelemben) világ jön létre. Én ezt eléggé elhiszem, azzal, hogy a többközpontúság magával hozza a “nagy, monolitikus szervezetek” szétesését. Ilyen pl. az “állam”, meg hasonló az “egyház” (bármelyik).

Nem scifi.

Nem mondom, hogy nyugodt vagyok (gyerekem van, már felnőtt, pont akkor lesznek neki is gyerekei – remélem.)

 153. DD1 — 2009-01-31 12:54 

Azért hadd legyek egy kicsit fogadatlan prókátor a blogíró mellett, noha bizonyosan nem szorul rá: valóban rengeteg teória van Jézus személye körül, ennél több csak a Vatikán bűnei körül van. Mindkettőben egyformán sok igazság van, nehéz kiválogatni őket, s akkor még az igazi rejtélyekről szót sem ejtettünk.

Aki meg anyázós levelet küld neki, menjen az anyjába, megenné a fene, ha nem írhatná le bárki bármiről (akár Jézusról is, igen) amit akar.

 152. tiboru — 2009-01-31 12:54 

@DD1:

Isten szerintem pont annyi alakban létezik, ahányan hisznek benne – ergo a fomalhautika is probléma nélkül elfogadhatják…

(Láttam valahol fekete bőrű istenábrázolást – nincs is ezzel semmi probléma)

 151. ekkerjoz — 2009-01-31 12:53 

@tiboru: Az lep meg, hogy válaszolsz nekik. Azt se fogják érteni. Nem olvasnak, csak írnak. Fogalom nélkül.

 150. NagyTeve — 2009-01-31 12:53 

@DD1: hmmm … a rómaiak a Larii et Penatii mellé átvették a teljes ógörög pantheont … aztán meg Mithrast, némi egyiptomi isteneket … a kereszténységben fellelhetők a “barbár” vallások egyes elemei (l. Yule, tavaszünnep) … nem kizárt, hogy a szinkrétizmus folytatódik. Egyszersmind az is valószínű, hogy sokkal lassabban – ma már minden keresztyén felekezet írásos dogmarendszerrel rendelkezik, nehéz lenne hipp-hopp belevenni az Úr Nagy Kék Csillámló Grumbadrumbáját 🙂

Vagy lehet, hogy a jövő vallása s szci lesz? Uram irgalmazz!

 149. tiboru — 2009-01-31 12:51 

@ekkerjoz:

Ez még meglep téged?!

🙂

 148. DD1 — 2009-01-31 12:51 

@hollo77:

Nem kell tisztelni, nem vagyok rá méltó 🙂

Egyszerűen érdekelt a vallástörténet, ugyanúgy olvastam muszlim, hindu, zsidó iratokat is (sőt a balfasz Hubbard Dianetikájába is belenéztem, de heveny hányinger fogott el 🙂

 147. tiboru — 2009-01-31 12:50 

@molaris:

Most mit tegyek, Nem tud mindenki szakítósblogot vagy BKV-figyelőt írni…

_szégyenkezik_

 146. DD1 — 2009-01-31 12:48 

@andydandy:

Ez valóban nagyon érdekes kérdés. Szerintem a kereszténység helyét mindenképp egy másik monoteista vallás foglalja majd el (a távol-keleti, politeista vallások más tészta). Csak azt tudom elképzelni, hogy ez is egy embertől fog kiindulni, hasonlóan a kereszténységhez vagy a muszlim valláshoz. Hogy mit fog hirdetni? Talán egyfajta univerzalizmust, hisz nem hagyható figyelmen kívül az emberiség tudományos fejlődése sem, ezer év múlva talán már a szomszédos csillagrendszereket is gyarmatosítjuk. Még az is lehet, hogy onnan gyűrűzik be valami “nagy kék izé” imádata 🙂

Ez persze csak spekuláció, az viszont mindenesetre érdekes kérdés, hogy a hittérítők (mert azok egészen bizonyosan lesznek akkor is) hogy magyarázzák meg mondjuk a Fomalhaut második bolygókán élő, lila nyolclábú és hatszemű lényeknek a Biblia azon sorait, hogy Isten a saját hasonlatosságára teremtett minket, az embereket. Őket tehát nem, miért kellene hinniük benne, hisz ha nem ő teremtette őket, akkor a világegyetemet sem, s itt már bukik a tudomány 🙂

Na jó, ez scifi.

 145. ekkerjoz — 2009-01-31 12:46 

Mester. Ezek nem tudnak olvasni.

 144. molaris — 2009-01-31 12:46 

A fejedben lévő káposztalé ezt bírta termelni? Gratulálok.

 143. andybandy — 2009-01-31 12:44 

@hollo77: ismerem – természetesen csak felületesen – amúgy “ránézésre” az ilyen elméleteket. A valóság azonban mindig sokkal gyakorlatiasabb: “a technika jelenlegi szintjén” szavakkal kezdődnek azok a mondatok.. és folytatódik azzal (másik blog), hogy mondjuk a gonosz olajmultik lenyomják a lelkes feltalálókat, mert már régen lehetne vízzel hajtott autó (csak példa).

Szal vannak az elméletek, és van egy mai realitás – pl. (megint csak 1 kiragatodd példa) Budapest tömegközlekedése kontra saját autó.

Amivel nem mondom, hogy jó így, és nem kell tudatosan javítani .. amit szintén a realitás talaján (pl. kell nekünk a nagymarosi erőmű?)

 142. hollo77 — 2009-01-31 12:44 

@DD1: nincs. tiszteletem (1 csepp ironia sincs benne).

 141. tiboru — 2009-01-31 12:43 

OFF

És (ismételten) üzenem azoknak, akik magánüzenetben tartották fontosnak szidni az anyámat, hogy öt éve halott. Egy nagyon jó fej plébános temette – jó volt látni és hallani (már ha azokban a percekben a “jó” szót bármire is lehetett használni), hogy ilyen is van.

 140. DD1 — 2009-01-31 12:41 

@hollo77:

Olvastam a Bibliát, olvastam az apokrifek jó részét is. Olvastam Órigenészt, Küroszi Theodorétoszt, Szent Ágostont, Szent Jeromost és a többi egyházatyát-egyháztanítót az ókeresztény korból. A középkor távolabb áll tőlem, ezért csak a legalapvetőbb munkákat néztem át, csak ami egyháztörténet/szellemtörténet szempontjából fontos, tehát Aquinói Szent Tamást, Clairvaux-i Szent Bernátot, stb.

Van még kérdés?

 139. andybandy — 2009-01-31 12:41 

@DD1: “egy a sok vallás közül, el fog tűnni a süllyesztőben, ahogy az eddigi vallások is”

Nem vitatom. Viszont – ez már télleg érdekes téma lehetne – vajon, mi jön a helyibe?

 138. andybandy — 2009-01-31 12:39 

@hollo77: “meg mohames ezer vagy nemtomhany szuzet is.”

jó lenne … hm. remélem legalább is.

Háát, Jézusban éppen nem fáj sokminden, amit vele kapcsolatban írtak/írnak, az azér érdekes ..

 137. tiboru — 2009-01-31 12:38 

@DD1:

Nem haragszom, mert nem az enyém – de ezt most írom le utoljára, esküszöm!

Na jó: utoljára, ebben a posztban 🙂

 136. hollo77 — 2009-01-31 12:38 

@andydandy: hat, ha csak azt szamolod ki, hogy mennyi az eroforras es mi ehhez kepest mennyit fogyasztunk (pocsekolunk) akkor azt hiszem keves az ironia.

 135. andybandy — 2009-01-31 12:37 

@arvisura: “Komoly ember a hittel nem szórakozik.”

Akárhogy olvasom a blogot, a hit alig szerepel benne – ami sztem már jó, mert a tisztelt közönség nem értette félre (összeesküvéselmélet!).

Persze, jó, persze, minden mindennel, stb.

 134. hollo77 — 2009-01-31 12:37 

no, Entellektuellek, van 1 orbitalis kerdesem: a bibliat mar olvastatok vagy csak a rola szolo ‘szaktanulmanyokat’?

buddhat, konfuciust elhiszitek minden fenntartas nelkul. meg mohames ezer vagy nemtomhany szuzet is.

mi faj nektek annyira jezusban, hogy annyit vitatkoztok rola?

 133. DD1 — 2009-01-31 12:36 

@Szvidrigajlov:

A kereszténység egy a sok vallás közül, el fog tűnni a süllyesztőben, ahogy az eddigi vallások is (nem holnap, 1-2000 év múlva). Az egyiptomi vallás óvatos becslések szerint is Kr. e. 3500 és Kr. u. 500 közt létezett (nem pontos évszámok, természetesen), tehát 4000 éven át imádtál Iziszt-Oziriszt-Amont, stb, az utolsó századokban természetesen már hanyatló, sorvadó formában. Komoly illúzió lenne azt hinni, hogy a kereszténység lesz az idők végezetéig fennmaradó vallás.

 132. andybandy — 2009-01-31 12:35 

@hollo77: nem tudom eldönteni (talán el vagyok tompulva), hogy a válaszodban mennyi az irónia?

Normál (na, van ilyen is, a kérdés, hogy éppen melyik aspektusból) országban pl. telepítenek is erdőt. A globális felmelegedés jön, csak nem biztos, hogy “mi” emberek annyira sokat tettünk hozzá. Tudom, ez megér egy másik blogot – majd vki elkezdi …

 131. DD1 — 2009-01-31 12:32 

tiboru, ne haragudj, de szerintem nem az, hogy butaságokat írunk egy cikkbe… Lehet a Vatikánt szidni, mert van miért, de azzal nyitni, hogy náluk vannak a kódexek, meg lehet, hogy megsemmisítették őket, meredek.

A jó összeesküvéselmélet nem olyan, hogy egy sima guglival meg lehet cáfolni. A cikked első szavai pedig pont ilyenek, a könyvek vagy ott vannak, vagy nincsenek, ezen nem lehet nagyon variálni. Jelen esetben a: nem a Vatikánban vannak; b: nem cenzúrázta az egyház őket (mi a fenének tette volna, nem volt miért, a gnosztikusokat ezer éve ismerik a fennmaradt evangéliumaikkal és a tanaikkal együtt, a pár előkerült irat nem oszt-nem szoroz); c: azonnal olvasható bármelyik teljes szövege a neten, ha mázlid van, magyarul is.

Gyengus összeesküvéselmélet az, amit így le lehet söpörni fél perc alatt, ne haragudj.

 130. hollo77 — 2009-01-31 12:32 

@andydandy: biztos. csak vagjuk kia fakat, es soha nem ultetuk ujakat a helyukbe.

mi boritottuk fel a kornyezeti egyensulyt is. globalis felmelegedes, meg minden…

 129. arvisura — 2009-01-31 12:30 

Komoly ember a hittel nem szórakozik. Ha a Biblia kapcsán ilyen szómenésbe lehet fogni, mi lenne a Védákból, Tórából?

Nem a gondolat, vagy a közvetítő betűk jelentik az igazságot. De a körbehazudozás, gúnyíratok sem.

 128. fantomka — 2009-01-31 12:30 

Kedves Tiboru!

Régi fanja vagyok a másik blognak meg ennek is, de ezért a posztért igazán kár volt…

Ahogy többen is megjegyezték itt már korábban, kizárólag a vallási – formális – aspektusát láttatod a sztorinak, és ez esetben azt sem túl összeszedetten.

A lényege pedig a hit, ami személyes… Mégoly pallérozott szavakkal sem fogható meg, írható körül annak, aki nem érzi, akit nem érint meg.

Ezért is parttalan szócséplés döntő részben, amit ezzel kapcsolatban összeírtak/blogoltak/kommenteltek – iszonyú mennyiségben.

Tudom, ez a konteo-blog, és ezt a ziccert nyilván nem lehetett kihagyni, de akkor is… vááá.

 127. bürger — 2009-01-31 12:29 

@tiboru: Egy londoni buszon láttam a következő feliratot: “A rossz hír, hogy isten nem létezik. A jó hír, hogy nincs is rá szükség”.

 126. andybandy — 2009-01-31 12:28 

@Szvidrigajlov: “Nekem még van puskaporom”

és, elég száraz is?

“sing the prayer and pass the ammo”, he?

 125. DD1 — 2009-01-31 12:27 

@saul:

A Pray-kódex a 12. század legvégén, 1192-1195 közt keletkezett, nem a 11. században.

 124. tiboru — 2009-01-31 12:26 

@DD1:

Kedves DD1,

örülök neked, mint törzsolvasónak, de azt azért nem hittem volna, hogy neked is el kell magyaráznom, mi az összeesküvéselmélet szó jelentése…

Szomorúsággal,

tiboru

 123. Szvidrigajlov — 2009-01-31 12:26 

Basszus, hát nem aláírtam!

Na jó, Tiboru, semmi buzulás!

 122. Szvidrigajlov — 2009-01-31 12:25 

@DD1:

Köszönöm, ez szép volt!

A keresztény vallás világvallássá tételének alapirata az Apostolok Cselekedetei. A vallást Péter és Pál tette azzá, ami.

“Vedd és edd” mondja az írás. (mert a rohadt rómaiak, perzsák és egyiptomiak disznót is ettek)

Az apostolok ezzel próbálták a törzsi zsidó vallást egyetemessé tenni, de nem sikerült, mivel a “sötétség nem fogadta be”, a kereszténység új és egyetemes vallássá vált.

2000 év után már hiába blogolnak ellene lelki szegények.

Üdv. DNYP

 121. tiboru — 2009-01-31 12:25 

@Szvidrigajlov:

Kedves Szvidrigajlov, félreértettél, de biztosan én tehetek róla. Én nem vitatkozni akarok, csak tanulni – és erre itt vagy te, aki önzetlenül segít nekem ebben.

Köszönöm, és visszaölellek (de semmi buzulás ám!)

Szeretettel:

tiboru

 120. sic! — 2009-01-31 12:21 

A hites hozzászólásokhoz illeszkedik, amit párhuzamosan olvasok: szekularisfigyelo.blog.hu/2009/01/31/jotanacs_hitvitak_ele

ZZorro: pl. Aquinói Tamás. Olyasvalaki, aki tudott gondolkodni, de nem mert.

Egyébként meg tényleg olvassátok Graves Jézus királyát.

 119. Mészáros Laci — 2009-01-31 12:19 

@tiboru: Nézegettem a könyveket, de külföldi nevek vannak szerzőként feltüntetve, esetleg valamelyikük mögött te vagy, álnéven? A blogolás önmagában nem túl profitábilis műfaj 🙂

 118. DD1 — 2009-01-31 12:19 

Ja, láttam említették Flaviust is: az oly sokat idézett szövegrész későbbi betoldás, a szövegbe nem illik bele (gyakorlatilag kettévág egy gondolatmenetet), a stílusa sem Flaviusra vall. Feltehetőleg 5.-6. századi betoldásról van szó.

 117. Szvidrigajlov — 2009-01-31 12:17 

@tiboru:

Ez kevés, mint árvaházban a szülői értekezlet.

Én tudom milyen egy összeeskövés elmélet. Olyan mint a blogod.

Az a factum, hogy tekercseket ástak elő 45-ben Egyiptomban, még nem keletkeztet összefüggést a tekercsek holléte, tartalmának hitelessége tárgyában, és különösen nem igazolja, hogy két hülye brit ezeket olvasta, vagy valami másokat. Nekem is van néhány könyvem ezzel kapcsolatban, azok szövegidézeteket, hivatkozásokat és fordításokat tartalmaznak és pont az ellenkezője következik belőle, mint amit Te, kedves Tiboru kihoztál belőle a blogodban.

Egyébként ha vitatkozni kívánsz, először szedd rendbe a gondolataidat. Légy fegyelmezett! (szintén J.A. idézet)

És az sem árt, ha blogot írsz, akkor az áltisis műveltségedet kevéssel meghaladod.

Nekem még van puskaporom.

Ölel:

Szvidrigajlov

 116. DD1 — 2009-01-31 12:16 

Tiboru, én komolyan nagyon szeretem a blogod, de ez a post a mélypont. Nem vagyok vallásos, nem azért írom ezt, egyszerűen borzasztó tévedések vannak a cikkben.

1. ” katolikus anyaszentegyház el nem érte, hogy a valódi kódexek csak kivonatos formában kerüljenek nyilvánosságra, s a valóban kényes részeket tartalmazó papiruszok a Vatikán múzeumainak legrejtettebb katakombáiba kerüljenek. Ha ugyan meg nem semmisítették őket…”

A kódexek nem a Vatikáni Könyvtárban vannak, hanem Egyiptomban, a kairói Kopt Múzeumban. A teljes szöveget meg kiadták már ezerszer, többek közt (angoluk) olvashatóak az általad linkelt gnosis.org-on is. Itt az enwiki cikke a könyvtárról:

en.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi_library

A cikkben fel vannak sorolva az egyes munkák, továbbklikkelve a róluk szóló szócikkre az ottani hivatkozásokból a teljes szöveghez is eljuthatsz. Jópár evangélium magyarul is olvasható itt:

http://www.freeweb.hu/aranylaci/nag-hammadi/nag-hammadi.htm

2. “Nagyon kevesen tudhatják, hogy mit is tartalmaz a teljes Tamás evangélium, meg a szintén akkor és ott fellelt Fülöp evangéliuma, meg a többi, összesen több, mint 1100 papirusz-oldal”

Fülöp evangéliuma:

http://www.metalog.org/files/philip.html

Tamásé:

http://www.metalog.org/files/thomas.html

Nem is ragoznám tovább ezt a dolgot, az összes elérhető, ráadásul nem is a Vatikánban vannak, így meg sem semmisíthették őket.

2. “Názáreti Jézus alaposan, lépésről lépésre és előre kitervelt módon építette fel a saját imidzsét, a régi zsidó legendákra támaszkodva.”

Pff, hogy úgy mondjam, az 1. század elején több próféta szaladgált Júdeában, mint római megszálló. Jézus egy volt a sok közül, a körülmények szerencsés összejátszásának köszönhető csupán, hogy a kereszténységből világvallás lett. Ebben az utazó Szent Pálnak volt a legkomolyabb szerepe, ő vitte el a birodalom központjába, Rómába a vallást, jogosabb őt egyházalapítónak tartani, mint Jézust, hisz nélküle nem terjedt volna tovább a kereszténység Judea határain túl.

3. “Iskarióti Júdást is Jézus biztatja fel, hogy „tagadja meg” vagyis árulja el őt”

Ebben sincsen semmi újdonság, pláne nem összeesküvés, ez egyszerűen a századok óta ismert gnosztikus szemlélet. Ettől igazán nem volt mit félnie a Vatikánnak, más, ugyanezt a tant hirdető evangéliumok már századok óta ismertek, a Nag Hammadi-i gnosztikus könyvtár ilyen szempontból semmi újat nem mutatott. Előkerült pár újabb gnosztikus irat, nagyon remek, ennyi.

Tovább hadd ne elemezzek (ha konkrét kérdés van, szívesen megpróbálok válaszolni), mint mondtam, nem vagyok bigott hívő (sőt…), de a cikk elején a felütés a Nag Hammadi-kódexeket elpusztító gonosz Vatikánról kicsit szíven ütött, de csak azért, mert nem értem, miért nem lehet cikkírás előtt kicsit utánanézni a tárgynak? Persze OK, ez egy blog, nem tudományos szaklap, az író azt ír, amit akar, de akkor is…

 115. radiris — 2009-01-31 12:15 

Ó Uram, miért engeded, hogy ennyi korlátolt ember a Te zászlódat lobogtassa? Hát nem látod, hogy buzgalmukban Téged járatnak le?

Uram, világosítsd meg az elméjüket, és ha lehet, egy kis humorérzéket, rugalmasságot és nyitott, befogadó elmét adj nekik.

Legalább kölcsönbe…

 114. tiboru — 2009-01-31 12:08 

@elemes2:

Jó, hogy mondod: meg kell nézzem, átutalták-e már az aktuális milliót…

 113. Mészáros Laci — 2009-01-31 12:05 

@Zzoorroo: ha több, egymásnak ellentmondó konteó van, akkor valójában egy sincs 🙂

és mindezek továbbra is csak a felszínt kapirgálják — kétezer évvel ezelőtti történetírók pongyola megfogalmazásait.

de a szerzők biztosan jól keresnek mindezzel, a dan brown asztaláról lehulló morzsák is milliókat jelenthetnek.

 112. andybandy — 2009-01-31 12:05 

@Holden: én egy ilyen, sokezer éves történet kapcsán nem tenném fel a “kinek az érdeke” kérdést. Ez Poirot meg Maigret terepe.

Tegyük fel, hogy volt egy helyzet akkor ott (ahol az a bizonyos Jézus nevű ember élt) az akkori ottani problémákkal (környzetszennyezés, vízhiány, közbiztonság deficit, a fene tudja mi még). Került egy lelkes, ügyes manusz, aki igyekezett ezeken valahogy javítani. Mondjuk önérdek nélkül. Aztán lett belőle az, ami ma a katolikus egyház. Mi ezzel a probléma? Neki, akkor, ott a “hite” volt az “érdeke”, ezt nem venném el tőle (akár élt, akár csak a mesében létező alak volt).

 111. tiboru — 2009-01-31 12:03 

@Szvidrigajlov:

Csak egyetlen pontosítás, mert nem szeretném, ha szegény egyiptomi parasztok megsértődnének:

A nag hammadi tekercseket egy Kalifa Ali al-Samman társával, Muhammad al-Samman-nal ásták ki 1945-ben Luxor mellett.

A többi “érved” hasonlóan biztos alapokon nyugszik?

Köszönöm, hogy segíthettem.

 110. tiboru — 2009-01-31 11:57 

@Szvidrigajlov:

Te tudod, mi az az összeesküvéselmélet?

Ja, nem, mert ez a szó nem szerepel a Bibliában? Akkor bocs, tárgytalan, amit mondani akartam.

 109. saul — 2009-01-31 11:56 

Elragadó komolysággal megy a szöveg itt a “Lepel”-röl. Annyit tegyünk hozzá, hogy a 15. sz. tüzeset utan kifoltozták valóban, s ezeket a foltokat valóban helyesen mondják akkorinak. De sajnos az akkori “hamisitvány” leplet már emliti a pár száz évvel korábbi Pray-kodex, ami XI.szazadi, tehát a középkori hamisitvány elmélete ugrott.

A lepel történetében minden alkalommal felbukkan egy város neve, hogy Edessa, innen került hosszú úton Torinoba.

Namármost Edessa a fövárosa Adiabene ellenséges tartománynak, aminek hercegi rangu fönöke volt a “masik betlehemi” Joachim, érdekes módon Nakeb Adiabene néven. Ezt megerösítették az elöadók lazán a svéd papoknak szóló elöadásukban is, mivel most már a korabeli viszonyokat utca-házszám szinten pontosan ismerik, mégha nem is nagyon publikus minden részlete.

 108. andybandy — 2009-01-31 11:54 

@hollo77: “azert sem O a felelos, hogy Foldunket is tonkre tettuk”

biztos vagy ebben?

Mire alapozod?

 107. Zzoorroo — 2009-01-31 11:54 

@Kristl: te sem fogsz doktorálni iróniából, attól tartok…

 106. Kristl — 2009-01-31 11:51 

Szerintem ez a Jézus egy zseni volt. Banyeg, ha közel kétezer évvel előre látott az adóvisszatérítés, az 1% meg a korábbi tized kapcsán.

Ráadásul mindezt a “szegények” egyházaként kezdte.

Ma biztos menő bróker lenne ilyen jövőbelátó képességgel.

 105. Szvidrigajlov — 2009-01-31 11:50 

Drága Bogaram! Te teológiai Kopernikusz!

Szegény elmebeteg, tiéd a mennyeknek országa!

Egyetlen bizonyított tényt, könyörgöm! Csak egyet! Neked, drága bogaram, nulla darab bizonyított tényadattal sem jogod, sem semmilyen más alapod nincs arra, hogy konspirációnak minősítsd az Új Testamentumot.

Tehát, ha akarsz valamit, akkor tények, hivatkozások, bizonyítékok stb.

Pl ilyesmire gondolok:

A Vatikán lenyúlta a tekercseket. Én úgy tudom a moszadnál vannak, melyik állítás az igaz és miért?

Aztán:

A negyedik századi kopt tekercsekkel, mint apokrifokkal kapcsolatban nem merült fel a boldogtalan buta agyadban, hogy Kr.u. 325-ben (IV. sz. eleje, ha nem tudnátok számolni) már kész volt a ma ismert biblia és a niceai zsinat tisztázta a szövegeket, méghozzá Kr. u. I. sz.ból származó tekercsek, papíruszok alapján, a 4. században készült irat már csak apokrif lehet, ennek megfelelően érdemes kezelni a hitelességét is. Talán nemcsak apokrif, hanem dacirat, szemben a niceai mainstreammel.

Nem is beszélve arról a logikai bukfencről, hogy most akkor Czirénéi Simon elpusztult a kereszten, vagy Krisztust lelopták a keresztről a konspirátorok. Na hagyj kétségek között vergődni kedves barátom!

Fordulatos továbbá azon megállapítás, hogy két angol előásott néhány apokrif iratot, és abból kiolvasta, hogy az eredeti szövegben nincs Szűz Mária, meg Boldizsár se nincsen, de ezt olyan fondorlatosan tették, hogy nyilván megszerezték azokat az iratokat, amelyekre a Vatikán 70 éve rátette a kezét és ezért azt senki sem ismerheti meg.

Képzeld a múlt héten én is találtam ilyen apokrif evangéliumokat, rojtos papírokon. Filológiai vizsgálatnak vetettem alá és rájöttem, hogy én írtam 15 évvel ezelőtt csak a nejem kimosta a kabátommal együtt. Ezek az iratok azt tartalmazzák, hogy Szűz Mária tényleg szűz volt 6 hónapos terhesen. Most akkor mi az igazság, édesem? Kiadjam könyvben az ebből levont következtetéseimet. Botrányos lenne (pl. utalnék az ókori és modern héber pettingelés speciális formáira, valamint azok összehasonlítására Holofernész-Judit és Klárika-Ferike viszonylatok elemzésével) és keresnék vele egy halom pénzt.

Egyébként nagyon kérlek vedd le Mantegna képét (találd ki melyik az!) a blogodról, mert szerencsétlen festő huszat fordul percenkét a sírjában, hogy egy olyan szöveghez használják föl a művét, amely semmi másra nem alkalmas, mint egy önjelölt elmebeteg exhibicionizmusának kielégítésére és 2,5 milliárd ember szembeköpésére.

A karácsonyi misén szokták idézni a Szöveget: “a sötétség nem fogadta be”

Vedd magadra!

Csóka család!

Szvidrigajlov

 104. Fedor — 2009-01-31 11:50 

@FerencTestvér: “Zsindex hozta a formáját, csak véletlen sincs kinn a miskolci rendőrkapitányról szóló blogposzt, pedig van éppen.”

Talán azért, mert tegnap este volt kint egy. Meg amúgy tegnap óta folyamatosan headline a dolog. De azért persze elhhallgatja 🙂

 103. Martian — 2009-01-31 11:48 

Igen érdekes elemzés:

jezusvagypal.extra.hu/

 102. andybandy — 2009-01-31 11:44 

@prometheus_X: “tekercsek lenyúlásáért”

hm. Nem tudom, nem hasonlít a helyzet pl. a 3D vagy 3/3? iratok sorsára? Vagy azon nyilván számtalan egyéb irat sorsára, amelyet soha sem fognak a nagyérdemű tudomására jutni? 3. birodalom levéltára, a magyar privatizálás 80 évre titkosított dokumentumai (mindezen állítást vmilyen sajtóból veszem, magam nem kívánom bizonyítani, hogy léteznek ilyenek).

Szal? Ki menjen hova?

 101. Zzoorroo — 2009-01-31 11:41 

“Hiszem, mert tudom! Tudom, mert hiszem! És ennél több bizonyíték nekem nem kell!”

Ki is mondta?

 100. andybandy — 2009-01-31 11:41 

@evergo: megnéztem a Zeitgeist-t. Mind a kettőt (amúgy átlóban, mert nehezen viselem a blablát).

Hm. Mi is az egész mozgalom célja? Lerántani a helyéről a katolikus (református – izraelita – mohamedán (bocs, tudom, szakszerűtlen vagyok – stb.) egyházat. Jó, na és? Mi lesz helyette? Demokratikus csapatgyűlés, vagymi?

 99. Pistabácsi — 2009-01-31 11:39 

@_benito: Nekem ezzel csak az a bajom, hogy, ha a büntetéstől való félelem miatt leszel “jó ember”, akkor az egy nagy képmutatás. Szerintem az embernek alapoból le kéne sajátítania egy erkölcsi értékrendet, és úgy élnie az életét. Ha kicsit tovább látunk a saját egónktól és megpróbálunk objektíven értkelni, akkor nem teszünk rosszat másoknak. Függetlenül, hogy mindenféle Istennek való megfelelési kényszertől.

 98. Zzoorroo — 2009-01-31 11:38 

@borpancsoló >> Istvándy Jenő Pincészete: hú, kérelk, adj már valami linket, olvassam el a másik kettőt is!!!

 97. Zzoorroo — 2009-01-31 11:37 

@elemes2: ha jól olvasom, ez itt nem egy konteó, hanem több, amelyeknek egy közös pontja van: Jézus. Nem csoda tehát, hogy két v. három összeesküvéselmélet egymásnak ellentmond itt-ott. Szerintem.

 96. borpancsoló >> — 2009-01-31 11:36 

Nah, azt hittem, valami érdekes lesz, de csak a szokásos baromságok puffognak.

Mindenki figyelmébe ajánlom, hogy nálunknál nagyobb elmék, régészek, stb, sem tudták bizonyítan sem egyik, sem másik teóriát, szóval maradt a gerinc, azaz a hit.

Aki akarja hisz benne, a többit ez nemtom miért érdekli.

(amúgy tórawé leosztotta a feladatokat, vagy már mindenki rájött, hogy bizony ezzel a témával lehet kikerülni a legkönnyebben címlapra? Csak mert a héten ez a harmadik tökugyanilyen poszt.)

 95. Mészáros Laci — 2009-01-31 11:32 

Konteónak kicsit csapongó (számos ponton egymásnak ellentmondó szálakkal), ráadásul a megtámadott elméletlen csak néhány pikkelyét feszegeti.

 94. NagyTeve — 2009-01-31 11:31 

@tiboru: azt a szerzetest azért szépen vissza lehetne küldeni a … kolostorba 😛

 93. _benito — 2009-01-31 11:30 

a vallás nem olyan dolog, amiről a hit alanyának létezését cáfoló tényekkel le lehet beszélni az embereket.

a hit lényege (és nem csak a vallásos hité), hogy nincs rá bizonyíték, mégis elhiszed. ha így van, egy erős cáfolatot is le tudsz szarni – hát még egy pont olyan ingatag lábon állót, mint amilyen ez is.

nincs baj azzal, ha valaki hívő, a xxi. századi kereszténység úgyis kimerül annak a prédikálásában, hogy legyél jó ember. ha istenfélésből kiindulva leszel jó ember, már nem felesleges a vallás.

bocs, hogy szófostam.

 92. NagyTeve — 2009-01-31 11:30 

@Holden: te Holden, mielőtt belelovalod magad és elkezd habozni a szád, olvasd már el a fenébe a bevezető posztot itt: konteo.blog.hu/2008/12/10/udvozlet_az_olvasonak_2

külön felhívom a figyelmed a következő mondatokra, amiket szerintem nagy betűkkel ki kéne írni a kezdőlapra, hoyg minden agyalágyult lássa:

“Ez a blog azt tűzte ki céljául, hogy időről időre (mondjuk hetente egyszer-kétszer) bemutasson egy-egy klasszikus elméletet, majd az olvasók fantáziájára apellálva fórumot biztosítson a pro és kontra érvek ütköztetésének. Csak a legszélsőségesebb esetekben fogunk moderálni, illetve beavatkozni a vita menetébe.

A bloggazda (vagyis alulírott) a posztokban törekedni fog a semlegességre, az objektivitásra és a tények, illetve az elméletek felsorakoztatására, fenntartva magának a tévedés elidegeníthetetlen jogát. Mindenkit emlékeztetek, hogy nem történelmi tanulmányt, akadémiai székfoglalót, doktori disszertációt, tankönyvet vagy jegyzetet olvas, hanem egy nyílt magánblogot az összeesküvéselméletekről. Az Internet és a Google korában bárki bármikor ezernyi információt talál az összes érv és ellenérv mellett (vagy ellen), úgyhogy forrásokat csak nagyon ritkán fogok megjelölni.”

Tetszik érteni????

 91. tiboru — 2009-01-31 11:30 

@NagyTeve:

Csak módjával, de megteszem 🙂

 89. saul — 2009-01-31 11:27 

Ha belekukkantunk a Bibelbe, akkor a legfontosabb, hogy fergetegesen belecsinál a történelmi tényekbe.

Kezdjük azzal, hogy Jézus születésekor zsidók Judeaban éltek, Galilea és Samaria egy másik nagyhatalom érdekszférájába tartozott. Mivel ez a nagyhatalom (Róma sosem tudta legyözni) diplomaciai dokumentek szerint legitimalta Herodes idumenita állampolgárt Judea királyának, negligálni annyi, mintha valaki megírná a 19.sz történetét két világhatalom élet-halál küzdelmével, de végig csak az USAt emlegetné, a Sovjetuniot egyszer sem! Namort annak a másik nagyhatalomnak a helytartója azonos az újszövetségbeli Joachimmal, Maria apjával. Hehe.

A jelenkori zsidó történészek követték a kishatáron átnyúló vagyoni viszonyokat (Maria örökölte az “Olajfák hegyét” apjától, a régi lepusztult másvallásu kápolnákkal, amik rajta terültek el, van fotóm is róla.) Ennek a helytartónak a harcálláspontja Betlehemben volt, ami az akkori Galileában van (még mindig), de nem azonos a mostani elhiresülttel. Ez egy másik, s

7 km-re van Nasarettöl. Akkor jócskán kiesett a római elérhetöség alól, csak késöbb jóságosan bele lett hamisítva a szövegkörnyezetbe.

 88. Holden — 2009-01-31 11:26 

Ügyesen összeollózott anyag, ami a legfontosabb szempontról hanyagul megfeledkezett: mi volt a célja ennek a konspirációnak?

1. Jézus hatalomra akart kerülni? Nem.

2. Jézus római császár akart lenni? Nem.

3. Jézus gazdag akart lenni? Nem.

4. Jézus háremet szeretett volna? Nem.

5. Jézus követőket akart szerezni magának, akiket töbsszáz évig üldöznek, megégetnek, és keresztre feszítenek? Ennek mi értelme van?

6. Jézus olyan egyházat akart alapítani, amelyik majd évszázadok múlva hatalomra tör? Ennek sincs semmi értelme.

Akkor, kérdem én, mi a nyavalyának törte vajon magát ennyire? És vajon azoknak, akik állítólag meghamisították az eredeti Újszövetséget, azoknak mi lehetett a célja?

Amíg ezekre a kérdésekre nem válaszolunk, addig az összes többi itt összehordott mítosz csak arra jó, hogy néhány Index olvasót idevonzzon.

A torinói lepellel kapcsolatban már kürölbelül egymillióhatszázezerszer leírták, hogy egy olyan lepel esetében amely három tűzvészt átvészelt, és mellesleg tanúja volt egy természetfölötti eseménynek, nevezetesen a feltámadásnak, a rádiókarbon vizsgálat nem perdöntő. Hogy egy 13. században keletkezett lepelre hogyan kerül olyan talajmaradék és olyan virágpor, ami a Szentföldről származik, valamint olyan virág pollen ami a lepel hosszú vándorlása során tapadt meg rajta, az persze nem zavarja a rádiókarbon vizsgálattal cáfolók logikáját. Arra sem szoktak kitérni, hogy a 13. században, amikor minden európai keresztény volt, mi értelme lett volna egy leplet hamisítani ilyen tökéletes módon. Sokkal kevésbé hiteles hamisítványok tömegét dobták akkoriban piacra.

Tehát minden Újszövetség kritikusnak először arra a kérdésre kell vélaszolnia, amire minden bűntény esetében szintén válaszolni kell: “Kinek az érdeke?”

 87. NagyTeve — 2009-01-31 11:23 

tiboru!!!!! Moderálj!!!!

 86. Stupidella — 2009-01-31 11:20 

@hollo77: nekem elég, ha a lélekvándorlásban hiszek.

 85. Stupidella — 2009-01-31 11:19 

E témában kedvenc könyvem:

Christopher Moore – Biff evangéliuma (ki Jézus gyerekkori haverja volt)

Szerintem zseniális olvasmány, a regény Jézus életének azt a részét meséli el emberi vonatkozásban, ami kimaradt az Újszövetségből, arról a 30 évről szól, ami születése és az evangéliumokban szereplő történetek között esett meg. Persze némi humorérzék nem árt a könyv olvasásához.

 84. RocknRoll — 2009-01-31 11:16 

@star77: Mindig Csinálják a balhét ha érted mire gondolok:D

 83. F. T.- (törölt) — 2009-01-31 11:14 

Konspiráció, na persze…

Zsindex hozta a formáját, csak véletlen sincs kinn a miskolci rendőrkapitányról szóló blogposzt, pedig van éppen.

Ma is keresztényellenes, balliberális szájhabzás kell…

Menjetek a picsába.

 82. sokkolo — 2009-01-31 11:13 

Nagyon “szakszerű” ez az írás! Aki A Da Vinci Kód című rendkívül “alapos” és “hiteles” műre hivatkozik, azzal fölösleges vitázni.

Gondolom a gnosztikus Tamás evangéliumból is Jézus gyermekkori csodáinak a keresztrefeszítés utáni dolgokkal való összefüggését ollózták ki a gonosz katolikus cenzorok. Mással sajnos nem lehet, mivel a Tamás evangélium a gyermek Jézus történeteivel foglalkozik. Péter evangéliuma a feltámadás nagyszerűségéről szól, ebből sem azt olvasom ki, hogy Jézus Indiába ment volna. A Júdás evangélium pedig Júdás nagyszerűségét emeli ki. E szerint egyedül Júdás értette meg Jézus létének igazi értelmét, ezért adta őt fel. Valahogy mégis öngyilkos lett Júdás is…

És végül: azt magyarázd meg, szakszerű barátom, hogy a zsidók és rómaiak által egyaránt üldözött őskereszténységnek hogyan jutott ideje arra, hogy minden – a tanításukat megkérdőjelező embert elhallgattasson és nyomot eltűntessen??? És légy szíves nézz utána annak is, mit ír Josephus Flavius, a kor zsidó történetírója Jézusról. Ezt követően akár bocsánatot is kérhetsz mindenkitől!!! Üdv!

 81. NagyTeve — 2009-01-31 11:13 

@Psyman: elárulnád, hogy KI, HOL és MIKOR bizonyította be “tudományosan”, hogy JK élt??? Mert én eddig csak arról olvastam, hogy érdekes módon egy fennmaradt római iratban sem említik a nevét meg a cselekedeit …

Egyébként meg ez a blog NEM arról szól, hogy itt bármit is bárki meg akarna cáfolni … ittmindüssze BEMUTATJÁK a konteókat … bemutatják, nem cáfolják vagy erősítik őket! Tetszett olyanról hallani, hogy OBJEKTIVITÁS? Na meg, horribile dictu! : szórakoztatás? Brrr, igen, az a sátáni dolog, amikor vigyorogsz esetleg röhögz, ahelyett, hogy “szent” szövegeket olvasnál és átkokat szornál mindenki fejére aki nem ért veled egyet …

Ehh, miért muszáj nekem felhuzni magam mindenen?

 80. Pistabácsi — 2009-01-31 11:09 

@ronnierocket: És kiadott egy csomó lemezt, a Wailers zenekar énekeseként. 🙂

 79. roland_bela (törölt) — 2009-01-31 11:09 

@saul: az ószövetséget i.e. 400-ban fordították le görögre, lezárni pedig egyszer i.e 200-ban babilóniai kánon, egyszer i.sz. 200-ban alexandriai kánon zárták le. jézus létezésének pedig a régi héber kútforráasok, nem hogy nem mondanak ellent, hanem a talmud ír is róla, mint létező személyről, persz nem mint masiachról, hanem mint egyszerű rav’ ról.

szal a svédes sztori picit sántít

 78. hollo77 — 2009-01-31 11:08 

@tiboru: “aki hisz enbennem annak orok elete van” – mondta jezus.

ezert megeri elhinni, hogy bunos vagyok es meghalt a buneimert. hogy orokke eljek.

nem csak par szaz evig…

 77. tiboru — 2009-01-31 11:06 

@hollo77:

Az én bűneimért senki nem halt meg, főleg nem kétezer évvel ezelőtt; maximum én fogok miattuk meghalni (zsíros ételek, néha alkohol, jó pár éven keresztül nikotin, mérsékelten erkölcstelen életmód) – de remélem, hogy csak pár száz év múlva.

 76. hollo77 — 2009-01-31 11:03 

@tiboru: az neked mit szamit?

nem lenne sokkal fontosabb az, hogy meghalt a buneidert?

 75. saul — 2009-01-31 11:03 

Az utóbbi években többszáz svéd papot vittek továbbképzésre Israelbe. Ott ledermedtek a fiúk, mivel egy meglehetösen más képpel lettek szembesítve, mint amit egymás között mint létezö tényeket fogadtak el addig.

A legfontosabb, hogy az Ò-szövetséget hozott szövegrészekböl római zsidók, a 200-as években, Rómában, görög nyelven gründolták össze, az Új-szövettséget viszont római zsidók, Rómában, görögül, a 350-400 közötti idöszakban, most már számítógépes beavatkozásokkal majdhogynem a szerzök személye is pontosítható. A zsidó vallás továbbra is kijelenti, hogy mindkét irat a korabeli judeai sedertöl és valóságtól alapvetö eltéréseket tartalmaz, történelmi valótlanságok garmadáját, s a leírtak szerint még csak nem is létezhetett Jezus. Most itt állnak a legsúlyosabb kétségek között a srácok.

 74. hollo77 — 2009-01-31 10:58 

hat azzal, hogy valotlan dolgokat allittok jezusrol az istent szidjatok.

nem volt felesege, nem voltak ver szerinti gyermekei.

igazan utana nezhetnetek ilyen jellegu kutatasoknak is. az lenne kiegyensulyozott tanulmany.

persze, tudom sokkal konnyebb entellektuelnek lenni azon ami divatos, ami nem igaz.

 73. tiboru — 2009-01-31 10:57 

@vényesssy:

Ügyes párhuzam, el kell ismernem. Már csak azt kellene bebizonyítani, hogy Tamás vagy Fülöp tényleg kevésbé volt képben az utolsó 72 óra vonatkozásában, mint mondjuk Lukács vagy Márk…

(Apropó, tudja valaki, hogy az apostolok közül ki hol tartózkodott pontosan a kivégzéskor, illetve a kivégzés és a feltámadás közötti 72 órában?)

 72. tiboru — 2009-01-31 10:51 

@hollo77:

Nem akarom tovább dagasztani a terméketlen, offtopic sarat, de megkérdezném:

Ki szidta itt Istent?

(A meaculpát igen, elfogadjuk…)

 71. vényesssy — 2009-01-31 10:51 

Ronnierocket!! Ez mekkora!! Egyházat alapítani!!

 70. hollo77 — 2009-01-31 10:49 

allitsatok ossze 1 apokrif bibliat, meg tegyetek bele jo sok dan brownt meg nemtommit es akkor az lesz a legjobb!

nem kell tobbet szidni Istent meg az o Szavat.

 69. hollo77 — 2009-01-31 10:46 

miert nem eleg jo nektek a biblia?

miert azon temaztok allandoan, hogy mi nem kerult be?

 68. ronnierocket — 2009-01-31 10:45 

Mint mindannyian tudjuk, több tízezer évvel ezelőtt több emberfaj is versengett a fennmaradásért, melyek közül a ma ismert homo sapiens sapiens győzedelmeskedett az evolúcióban.

Volt azonban egy másik faj, amely az i.e. 20.000 körül halt ki egy járvány következtében. Ez az emberfaj telekinetikus és pszionikus képességekkel bírt, képes volt bizonyos anyagok molekuláris, sőt atomi szerkezetét megváltoztatni (pl. víz -> bor).

Időszámításunk kezdete körül előkerült a mai Alaszka területén egy jégtömbbe fagyva a kihalt emberfaj egy példánya! Az akkor még fehér bőrű, sémi ősökkel bíró indiánok megtanították őt héberül és ellátták ősi bölcsességükkel, majd a mai Oregon állam területén akkor élt, mára kihalt intelligens hódoktól a hajóépítés mesterségét is eltanulta.

Bejárta a világot, és a Közel-Keletre is elutazott, ahol tanítványokat gyűjtött. Hogy eredetét ne firtassák, hamisítottak neki egy gyermekkort egy ácsmester és családja bevonásával.

A keresztrefeszítést természetesen túlélte, hiszen az ő fajának három szíve és vérkeringése van, és mindegyiket ki kellett volna iktatni, hogy meghaljon.

Pár napon belül visszatért néhány hétre híveihez, hogy megnyugassa őket, majd az ókori Kínában megtanult módszerek alapján jetpacket épített, és azzal mennybemenetel ürügyén az égbe emelkedett, hogy afelé a sziget felé vegye az irányt, amit ma Jamaica néven ismerünk…

 67. vényesssy — 2009-01-31 10:43 

Az apokrifekről ha szabadna… Mondjuk Te vagy Jézus és valóban klassz dolgokat teszel és mondasz és sok emberre vagy hatással, sok ember látja, hallja, ahogyan élsz! Amikor meghalsz (és most, hogy feltámadtál-e, nem érdekes) a barátaid, aki a legjobban ismernek leírják azt, hogy milyennek láttak téged. (evangéliumok) De van véleménye a szomszédodnak, a fogorvosodnak és annak is, aki csak egyszer utazott veled a villamoson és csak szépen rámosolyogtál. Ők is leírják milyennek láttak téged, de a Gonosz:) barátaid ezekre azt mondják, nem hiteles, ez nem te voltál (apokrifek) A világ a barátaid olvasmánya alapján ítél meg, de egyszer valaki kiássa a szomszéd beszámolóját és azon csámcsog, hogy a barátaid mennyire félreismertek… TI kinek hinnétek??

 66. andzsin — 2009-01-31 10:42 

amióta az eszemet tudom többek között ezzel a kérdéssel is foglalkozom, szögezzünk le néhány dolgot:

1. a hit és a vallás nem ugyanaz. a vallás emberi kreálmány, a hit belső meggyőződés olyan dolgokról, amiről nincsenek ténybeli, verifikálható ismereteink.

2. Arra most nem térnék ki, hogy Jézus Istentől származott e vagy sem (“i”-probléma, mert emberek százait égették meg emiatt), de egy biztos: élt egy ilyen nevű ember (Flavius igaz, hogy egy bekezdést szentel neki a Zsidók történetében) és valami ribilliót okozott.

3. Jézust jogilag a Szanhedrin ítélte és nem a rómaiak. A római jog szerint a júdeiai provinciában a Szanhedrinnek kellett kimondani a végső szót, ők meg is tették. Pilátus nem küldte volna a halálba. Vajh miért állt a zsidó gazdagok útjában Jézus? Tessék megnézni a fejfát, gúnyosan odabiggyesztették “I.N.R.I” – azaz Názáreti Jézus a Zsidók Királya. Jézus nem egyszerűen vallási vezető akart lenni, hanem annál sokkal több.

4. Voltak olyan támogatói, a gazdag Nikodémus pl., aki gyakorlatilag magántemetést rendezett neki. Nem tartom teljesen agyament ötletnek, hogy megrendezett temetés volt, Jézus pedig valóban elhajózott feleségével egy másik világba. Tessék elolvasni a Baigent-Leigh féle Holy Blood, Holy Grail c. alapmunkát.

5. A kereszténység az ötödik századig egy volt a megszámlálhatatlan szekta között Európában és Keleten. Felemelkedését a kialakuló egyház és a császár közötti paktumnak és zseniális húzásainak köszönheti: pl. kisajátított minden létező ünnepet és azt onnantól kezdve keresztény ünnepnek ünnepeljük.

6. Nekem már azzal is gondom van miért hordanak egyesek keresztet a nyakukban? Tessék mondani, ha Jézus a XX. században él és Kalasnyikovval végzik ki, akkor 2000 évvel később mindenki géppuskát hord a nyakában??? A kereszt a legkegyetlenebb kivégzési mód volt a Római Birodalomban, erre szerencsétlen nem szolgált rá. Az meg a másik nagy falat, hogy az egyetemes katolicizmus olyan messze áll Jézustól, mint Makó Jeruzsálemtől.

7. a Biblia Isten szava. Tessék mondani, akkor miért volt vita fél évezreden kersztül, hogy mely könyvek kerüljenek bele és melyek ne? Miért kellett kivenni belőle bizonyos evangéliumokat, másokat meg megcsonkítani? A szerkesztők majdnem alapos munkát végeztek, de néhány árulkodó mondat benne maradt ebben az alapműben.

szóval nehéz dolog ez. a Biblia azt írja Isten országa eljön itt a Földön is, mikor a tanítványok megkérdik mikor jön ez el, Jézus azt válaszolja “Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.” (Máté Evangéliuma, 24: 32-33) A fügefa Izrael jelképe. 60 éve emberek milliárdjai várják a nyarat….

 65. Pistabácsi — 2009-01-31 10:41 

Teljesen mindegy, hogy Jézus története igaz vagy hamis. Sőt, ha kiderülne, hogy ugyanolyan ember volt, mint mindenki más, még hitelesebb is lenne. Mondott egy csomó jó dolgot, amit ha megfogadnánk, akkor sokkal jobb lenne a világ. Ha az ő értékrendje szerint élnénk, akkor nem lenne szükség egyházakra, vallásokra. Csak a buta, önző, gondolkodni lusta embereknek egyszerűbb azt mondani, hogy ne lopj, mert Isten megbüntet, mint ráébreszteni őket arra, hogy miért is rosz a lopás. És ez vonatkozik minden bűnre. És én pont emiatt nem tartom a vallásom, mert azt látom, hogy a kereszténység egy nagy képmutatás. Ha Jézus ma élne tuti, hogy osztaná a sok keresztényt.

 64. vero — 2009-01-31 10:38 

Azt hittem, hogy másr Húsvét van, vagy még Karácsony. Az ilyen Jézus leleplező sztorikat akkor szokták bedobni.

 63. tiboru — 2009-01-31 10:34 

@evergo:

Bocs, csak most látom, hogy nem válaszoltam a Carmina Buranát ileltő kérdésedre.

Először is az egyik nagy kedvencem 🙂

Másodszor pedig ezek a sorok szerintem illenek a témához:

Hac in hora

sine mora

corde pulsum tangite;

quod per sortem

sternit fortem,

mecum omnes plangite!

vagyis:

Ez a sorsunk:

nyögve hordunk

mindent, mit bús végzet ád,

s bajban, jajban,

síró dalban

visszavárunk, Fortunánk!

(Pödör Ferenc fordítása)

 62. hollo77 — 2009-01-31 10:31 

@midnight coder: szerinted, az a gyilkos aki az O neveben gyilkolt, es nem szeretett, ahogy O meghagyta, nem kellett elszamoljon Elotte elotte a tetteirt?

emberi civilizacionk eredmenye, hogy a test felett jogunk van elmarasztalo, halalos iteleletet kimondani, vegre hajtani.

az igazi elszamolas, lerendezes azonban a lelkekben tortenik. az igazi elszamolasok. es nem nurnbergben, vagy mas nepbirosagok elott. sem nem itt ezen a blogon.

tul sok mindent nem tudunk ahhoz, hogy barki felett is iteletet mondhanank.

leszamitva az entellektueleket…

 61. Old Shutdown — 2009-01-31 10:23 

Ha kiemeljük Jézust és az általa hirdetett életviteli tanácsokat, akkor még szomorúbb az, amit erre építve művel az egyház.

(Mellesleg ezek az erkölcsök elég triviálisnak hatnak mostanában, talán érdemes lenne megvizsgálni, hogy ez mennyiben köszönhető a kereszténységnek.)

Miért is kell a ne ölj típusú kötelezettségeket összemosni a templombajárással és az egyház hatalmi szerepének erősítésével? Hogyan látja ezt egy hívő?

 60. midnight coder — 2009-01-31 10:20 

Az egy dolog hogy hagylak szabadon tevékenykedni, másik az hogy pofán csaplak ha hazudozol/gyilkolsz a nevemben. Ez már szvsz picit túllép a szabad akaraton.

 59. Fedor — 2009-01-31 10:15 

Egyébként a témával kapcsolatban a legnagyobb konteó az, hogy a keresztény egyházat Jézus alapította. Miközben Szent Pál nélkül talán azt se tudnának, hogy élt…

 58. hollo77 — 2009-01-31 10:09 

@midnight coder: az isten annyira uriember, hogy meghagyta az embernek a szabad akaratat.

kulonben valoban terror, diktatura lenne az egesz hit kerdese.

nem O a felelos azert, hogy az emberek elrontottak az egyhazat.

ahogy azert sem O a felelos, hogy Foldunket is tonkre tettuk.

rendelkezesunkre bocsatott par jo dolgot, amit mi szetbamroltunk. es utana rajta akarjuk megkovetni a sajat hibainkat. az egyhaz hibait…

mi mikor leszunk akkor uriemberek?

 57. Lord_Valdez — 2009-01-31 10:06 

Szerintem pedig Jézus halandó volt, aki hitt abban, hogy ő a Messiás (nem pedig szélhámos, mint ebben konteóban említve vagyon. Hogyne hitt volna benne, hisz ebben a szellemben nőtt fel.

“Uram irgalmazz nekik, nem tudják, mit cselekednek. ”

Ebben az tetszik, hogy akkor ki is beszél, kihez? 🙂

 56. neménvagyok — 2009-01-31 10:04 

Nem kéne hitvitává alakítani a blogot, csaxólok. :o))

Bocsi.

 55. midnight coder — 2009-01-31 10:02 

>miert nem kezditek el keresni,

>jutatni ot, mint egyent?

>konnyu jezusra kenni az egyhaz,

>a vallas tevedeseit.

Azért teszi – a történetet és nem magát a mondanivalót – hiteltelenné az egyház tevékenysége, mert ha valaki ennyi mindent és így tesz azért hogy az üzenete eljusson az emberekhez, továbbá a hatalma is időtlen és szinte végtelen, találna módot arra hogy túl nagy gazemberségeket ne kövessenek el annak a hitnek a nevében amit az emberekre hagyott.

 54. cziczmiczpindur — 2009-01-31 09:58 

József Attila:

NEM EMEL FÖL

Nem emel föl már senki sem,

belenehezültem a sárba.

Fogadj fiadnak, Istenem,

hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,

s amire kényszerítnek engem,

hogy valljalak, tagadjalak,

segíts meg mindkét szükségemben.

Tudod, szivem mily kisgyerek –

ne viszonozd a tagadásom;

ne vakítsd meg a lelkemet,

néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,

hisz gondjaid magamra vettem,

az árnyékvilág árkain

most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,

hogy legyenek jobb szívvel hozzám.

Vizsgáld meg az én ügyemet,

mielőtt magam feláldoznám.

1938. február

 53. tiboru — 2009-01-31 09:58 

@midnight coder:

Igazad van. És a legfelháborítóbb, hogy következetesen egybemossák a hitet a vallásossággal…

Nem szoktam olvasókkal vitatkozni, de a bigott, szemellenzős, [moderálva] emberek jobban fel szokták pumpálni bennem a nyomást, mint a magyar celeb-világ összesen 🙂

 52. hollo77 — 2009-01-31 09:56 

miert kotitek ossze jezust allandoan az egyhazzal?

az egyhaz attol kezdve elkezdett romlani, ahogy az emberek ratettek a kezuket… kiveve a feher foltokat.

miert nem kezditek el keresni, jutatni ot, mint egyent?

konnyu jezusra kenni az egyhaz, a vallas tevedeseit.

o titeket is szeretne, ha akarnatok. ez az egyetlen ‘terror’ amit o alkalmaz a hivok ‘artatlan’ lelken.

 51. tiboru — 2009-01-31 09:50 

@cziczmiczpindur:

És még egy figyelmeztetés, kedves cziczmiczpindur: minden, ide irányuló kattintásoddal a Sátán PI-át erősíted, úgyhogy nem venném a lelkemre, ha nem tudnál elszámolni a lelkiismereteddel, noha kétség kívül szórakoztató vagy 🙂

Négyszáz évvel ezelőtt még te gyújtottál volna alám, mára már – hála Istennek! – kivették a kanócot a kezetekből; és megsúgom, hogy ne ábrándozzatok tovább: végérvényesen

🙂

Szép napot és vigyázni ám a kísértésekkel…

 50. Fedor — 2009-01-31 09:49 

@cziczmiczpindur: Nem akarlak megbántani, de nincs igaza? Melyikhez kell több intelligencia? Megfellebezhetetlennek mondott kijelentéseket elfogadni, vagy kételkedni, kérdéseket feltenni, és kutatni mindennek az okát, értelmét?

 49. midnight coder — 2009-01-31 09:46 

Szerintem a történet legfőbb cáfolat az egyház elmúlt 2000 éves tevékenysége. Kétlem hogy Jézus túl sok dologgal egyetértett volna abból amit a hívei műveltek, legyen szó akár boszorkányégetésről, ellenreformációról, vallásháborúkról, a vallás erőszakos terjesztéséről. Hogy ez ellen mégsem történt semmi, hogy a dologgal bátran visszaélhetett boldog-boldogtalan finoman szólva nem erősíti az eredeti történet hitelességét.

Az számomra legalábbis egyértelmű hogy az újszövetség – hasonlóan az ószövetséghez – nagy rakás manipuláció eredménye. De szvsz ez igazából túl sokat nem is számít: nem az igazságot írták meg hanem csináltak egy olyan csomagolást amit a korabeli átlagember számára elfogadható legyen. És jól csinálták a dolgot. Ettől a történet üzenete még igaz lehet, az viszont hogy Jézus meghalt a kereszten vagy boldogan élt Mária-Magdalénával igazából huszadrangú kérdés. És akik tűzzel vassal próbálják tagadni vagy állítani egyik vagy másik részletét a történetnek pont a dolog lényegét nem érzik át. A hitet nem az tagadja aki megkérdőjelezi a történet egyik vagy másik pontját, hanem az aki legszívesebben máglyára küldené ezért az illetőt.

 48. tiboru — 2009-01-31 09:46 

@cziczmiczpindur:

Te jó Isten, csak nem vetted magadra? ANNYIRA sajnálom…

Mellesleg nem minden rossz, ami klasszikus – erről a püspökök tudnának csak igazán mesélni, akik [moderálva].

 47. Fedor — 2009-01-31 09:44 

Komolyan mondom, gondolatolvasó vagy 🙂 Pont nem rég gondoltam arra, hogy a Bibliáról is írnod kéne…

 46. Kerek Perec — 2009-01-31 09:43 

Aki hisz benne, azt semmilyen bizonyítékkal nem győzöd meg, aki pedig nem hisz benne az meg leszarja hogy hogy is volt. Az egész biblia egy “marketing” fogás. Ahogy a legtöbb vallás arról szól hogy hatalmat gyakorolj az emberek felett. Amit nem tudtak erőszakkal elérni, azt lelki terrorral értek el.

 45. cziczmiczpindur — 2009-01-31 09:41 

Klasszikus válasz, Tiboru. A hitetlen intellektusnak képzeli magát, és ostobának nyilvánítja a hívőt.

 44. tiboru — 2009-01-31 09:32 

@cziczmiczpindur:

Kedves cziczmiczpindur, én igazából a Sátán vagyok, de lelkek mellett intellektusokra is vadászom.

Ezért jó pár hozzászóló egészen biztonságban érezheti magát.

 43. hollo77 — 2009-01-31 09:29 

ja, janos evangeliuma 8. fejezet

 42. tiboru — 2009-01-31 09:29 

Csak azt nem értem, miért van kisebbrendűségi érzés egynémely keresztényben (ugye egy 2000 éves vallás követőjében), ha azt olvassák, hogy vallásuk átvett momentumokat egy vagy több, egyenként 3-4-5 ezer éves vallásból?

Olyan ez, mintha a magyar gasztronómusok meg lennének sértődve attól, hogy amerikai őslakosok figyelmeztetik őket, hogy a magyar nemzeti fűszernövénynek tartott paprika tőlük származik…

Ettől még kevésbé lesz magyar?

 41. hollo77 — 2009-01-31 09:28 

A farizeusok ekkor ezt mondták neki: “Te önmagadról teszel bizonyságot: a te bizonyságtételed nem igaz.”

Jézus így válaszolt nekik: “Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek.

Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett.

De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem.

Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem.”

Erre megkérdezték tőle: “Hol van a te Atyád?” Jézus így válaszolt: “Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.”

 40. SteveJobs — 2009-01-31 09:27 

Szerintem a zsidók hamarossan elfognak tünni a világról.. [Konspiráció]

 39. neménvagyok — 2009-01-31 09:25 

Tiboru, jössz egy sörrel. :o))

“A Da Vinci-kód úgy állítja be Mária Magdolnát, mintha királyi családból származott volna, és Jézus felesége lett

volna, aki Jézus kereszthalála után Franciaországba menekült és gyereket szült, akitõl a Meroving-uralkodóház

származik. Jézus akarata a lett volna, hogy ez a gyermek legyen a pápa, de Péter ezt nem fogadta el s ezért

következett a dinasztia 2000 éves üldözése”

http://www.gyergyoiormenyek.ro/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=25

 38. cziczmiczpindur — 2009-01-31 09:25 

g.gi.:

Tiboru szerintem semmiben sem biztos, csak mások bizonyosságát próbálja megingatni, mert a saját hitetlenségével egyedül érzi magát…

 37. Psyman — 2009-01-31 09:24 

1. Ma már tudományosan bizonyított tény, hogy Júdeában az I. század elején élt ej Názáreti Jézus nevű férfi, aki tanított, új elveket hirdetett a zsidóknak, és akit közvetlenül a zsidó húsvét előtt keresztre feszítettek. Ezekről ugyanis megtalálták a korabeli jegyzőkönyveket.

Az apokrifekről meg rengeteget lehet vitázni. Valóban nagyon sok ilyen könyv van, de legtöbbjükről bebizonyosodott, hogy valami élénk fantáziájú ember akart belőle pénzt csinálni. Ilyen pl a “Péter Evangéliuma” és a “Tamás Evangéliuma” is, vagy a cikkben nem említett “Júdás Evangélium”. Viszont vannak olyan könyvek, amik mégsem mennek szembe a keresztény vallással ilyen szinten, és mégsem kerülhettek be.

Alapvetően a cikk egész jól összeszedi a legfontosabb konteókat, viszont azt hiányolom ezúttal, hogy mintha a cikkíró nem fektetett volna kellő hangsúlyt az egyes konteók megvizsgálására, az esetleges cáfolatok, vagy ellenbizonyítékok összegyűjtésére.

 36. tiboru — 2009-01-31 09:24 

@tiboru:

Ja, értem már: a kolléga elegánsan (de tényleg!) zsidózott egyet :-)))

 35. tiboru — 2009-01-31 09:23 

 34. tiboru — 2009-01-31 09:22 

@tiboru:

Na jó, bevallom: a filmet is láttam…

 33. tiboru — 2009-01-31 09:21 

@g.i.:

Én úgy emlékszem – persze rég olvastam, és csak egyszer 🙂

 32. neménvagyok — 2009-01-31 09:19 

Tiboru, biztos vagy benne, hogy a Da Vinci kód szerint Jézus is Franciaországba menekült? Emlékeim szerint csak Mária és a gyermekük ment oda.

Hmmm … utána kéne néznem.

 31. radiris — 2009-01-31 09:14 

@Kalmár: Vegyélm ár elő egy értelmező szótárt és nézd meg a K bezűnél, mit jelent a konspirációelmélet, esetleg az Ö-nél, hogy mit az összeesküvéselmélet.

Idióta… Az ilyenek miatt nem jártam már gyerekkoromban sem vallásórára, pedig mindig megszidott a tiszteletes…

Amúgy meg nekem az a software-es párhuzam tetszik a legjobban :))))))))))

 30. bs395 — 2009-01-31 09:14 

avagy mia a különbség a cenzúra és a kanonizáció között :-).

 29. Anak — 2009-01-31 09:12 

A tunguszkai meterorról vagy űrhajóról is írsz majd?

 27. neverDIE — 2009-01-31 09:07 

Isteni körkérdés

 26. tiboru — 2009-01-31 09:07 

@prometheus_X:

@Mentula:

Perszepersze, hülye vagyok, csak az éjjel összekeveredtek a fejemben az apostolok 🙂

Bocs, köszi, máris javítottam és mégegyszer elnézést…

 25. otvospeter — 2009-01-31 09:06 

Szintén Knight-Lomas az az elmélet is (tiboru, ha eddig nem olvastad őket, tedd meg), hogy valójában két Jézus létezett, két, egy időben élt zsidó próféta és Róma-ellenes szabadságharcos, akiknek a története egybemosódott az idők folyamán és így lett belőle egy személy a hagyományban.

 24. ., (törölt) — 2009-01-31 09:05 

Elvis él!

 23. otvospeter — 2009-01-31 09:04 

A torinói lepel szerintem akár külön téma is lehetne, annyi elmélet szól róla. Az egyik a Knight-Lomas szerzőpáros elmélete, miszerint a lepel tényleg a 13. században készült és a templomosok utolsó nagymesterének, a megkínzott és kivégzett Jacques de Molay-nek a vonásait ábrázolja.

 22. Kalmár — 2009-01-31 09:02 

Nekem csak össze-vissza csapongó zagyvaságnak tűnik ez a post.

Nem is úgy volt, ahogy a Bibliában van, hanem 1,2,3,4 verzió, minden létező forrás nélkül. Ja persze el van dugva a Vatikán pincéiben. Még jó, hogy előtte olvastad. Nem tudom mi eredeti és igaz a Bibliából, de ez az írás csak gúnyolódás a kereszténységen, méghozzá óvodás indoklással.

Azt hiszem, ennek csak 1 célja volt, inítani egy kis köpködést a vallások közt. Furcsa, hogy ez valakinek jó ötletnek tűnik hétvégére. Haszontalan, szomorú.

 21. Pacsker — 2009-01-31 09:01 

@Mentula: itt nem a hitről van szó!

Itt vallásról van szó. Ez a kettő élesen elválik.

Hit és tudás koegzisztenciája egy nagyon érdekes kérdés, de itt csakis a vallásról, az egyházról, egy intézményről van szó, ami mindennek a legalja és pénzért működik, és kontrollál.

Erről vicceskedve:

http://www.youtube.com/watch?v=MeSSwKffj9o&feature=related

és it is religion-ről van szó, nem hit-ről!

és a http://www.youtube.com/watch?v=jvRGLjlCO9A&feature=related

Religulous is a vallást parodizálja, nem a hitet. Persze a vallás együtt jár buta hittel is. Ki hisz a télapóban? Körüljárja a Földet minden kéményt meglátogatva? Nem? OK. Na és akkor Jézus minden imát egyszerre hallva?

🙂

 20. tengier — 2009-01-31 09:01 

@star77: számítógép off gomb, könyvespolc

 19. hollo77 — 2009-01-31 09:00 

aki igazan hisz az nem szarja le… mert az a szerencsetlen aki az Igazsagot probalja tagadni (lasd jezus kihallgatasa poncius pilatus elott).

a hit pedig nem egyetemes, hanem elso sorban szemelyes. ha egyetemes lenne, akkor sz…rnam le.

konnyu ugy szetbontani jezust, hogy nem is tudom kicsoda o. mit kepes tenni velem.

meg kellene vizsgalni egyszer a tagadott oldalt is. de nem a testi szemmel, mert jezus nem azert jott, hogy a testen vitatkozzanak, hanem hogy a tortenelemben eloszor es utoljara felkinalja a lehetoseget az embereknek, hogy a lelkukben is eljenek.

senki mas nem tette ezt meg.

mit mind ragodtok a testen?

felszinesek vagytok… eleve halando dolgot akartok lebontani, demitizalni.

erdemes ezert osszeeskuveselmeleteket bizonyitani?

 18. star77 — 2009-01-31 09:00 

erre a témára mi szükség volt?

már egy nyugodt szombatunk se lehet?

 17. tengier — 2009-01-31 08:59 

Szívesen olvasnék már az posztíró tollából az exodusról, vagy az ábrahám sztoriról,is. Esetleg a tóra-gilgames párhuzamról. Ott is meg lehetne villantani a tájékozottságot

 16. prometheus_X — 2009-01-31 08:58 

@érdeklődő: Az nekem is, de a mieinket anno égették úgyhogy inkább nem dicsekszem vele 😀

 15. érdeklődő — 2009-01-31 08:55 

Pontosan, én vallásom szerint Római Katolikus vagyok, hitem szereint viszont… valami egészen univerzálisabb 😀

De legalább van hitem…

 14. Pacsker — 2009-01-31 08:55 

Összeesküvés elméletre összeesküvés elméletnek kikiáltott, ámde a valósághoz igen csak közel álló művel válaszolok, és mérlegelve de a legtöbbet elfogadom, az itt leírtakból.

Tehát jöjjön a Zeitgeist. Avagy korszellemünk:

sajnos a google videó már 4 napja nem jeleníti meg a videóhoz tartozó feliratot, pedig a zeitgeistot alkotók így tették fel. Szabadon letölthető film nagyon sok nyelven és feliraton.

Egy részlet, amin égetve van a felirat 😀 :

http://www.youtube.com/watch?v=afhOeT-_wi8&hl=hu

 13. Mentula — 2009-01-31 08:55 

A hit definíciója meg kb.ez: mély meggyőződés olyasmi létezése felől amit nem lehet bizonyítani.

Tehát az érintettek az ilyesmire nagy ívben tesznek. Amúgy viszont szórakoztató 🙂

 12. doubting thomas — 2009-01-31 08:55 

Érdekes.

Egy apró helyreigazítás: nem “rádiókarbon” hanem “radiokarbon”.

 11. prometheus_X — 2009-01-31 08:51 

@agyvihar: “Szóval bizonyításnak itt helye nincs. Ha egy hívő jól érzi magát a hitével, erőt ad neki, akkor nem kell elvenni tőle.”

Ez egy baromság. Aki tényleg hisz, pont leszarja hogy ki mit mond. Csak a gyengék fröcsögnek állandóan. Akinek erős a hite, azt ilyen jött-ment érvecskék nem rengetik meg (elsősorban azért nem, mert eljut arra a felismerésre, hogy a hit egyetemes dolog, a vallás pedig emberi és gyarló, így a dogmákat csuklóból ignorálja is – azaz a konspirátorok az ilyeneknél nyitott ajtókon döngetnek).

 10. Titus Pullo Urbino — 2009-01-31 08:51 

Uram irgalmazz nekik, nem tudják, mit cselekednek.

 9. evergo — 2009-01-31 08:50 

Szia, érdekes poszt, elég jól összefoglalja a különböző Jézus-elméleteket. Erről szól egyébként a Zeitgeist film első részének egy jelentékeny hányada.

Azt hiszem egy kis tárgyi tévedés van az írásodban, ha nem haragszol, nem Júdásnak hanem Péternek mondta Jézus az utolsó vacsorán, hogy háromszor árulsz el engem, mire a kakas megszólal (a szöveg valahogy így van).

A Brian életet részlet aranyos, szőrmentén a tárgyhoz tartozik, de a Carmina Burana tömegkórusos videóját nem értem miért raktad be. Baromi jó zene, de nem igazán van köze a poszthoz, szerintem. Egyébként hajrá, a blog jó, érdekes.

 8. Mentula — 2009-01-31 08:48 

Té, ez a kakasszó előtti 3x megtagadás az a Simon/Péter/Kőszikla Apostollal esett meg, nem-e?

 7. prometheus_X — 2009-01-31 08:46 

Egész jó poszt. Pár aprócska és egy ténybeli hibával: “Iskarióti Júdást is Jézus biztatja fel, hogy „tagadja meg” vagyis árulja el őt, háromszor is, amíg a kakas meg nem szólal.” – ez nem Júdás volt wazze, hanem Péter. Nevén említettnek így is sok van a számláján, ne terheld már mégtovább ilyenekkel is 🙂

Longinus pedig nem találomra bökögetett, vagy túljátszotta a szerepét, hanem megmentette a főcímben említett állampógár életét, azzal hogy lecsapolta a feltorlódott vizet.

A tekercsek lenyúlásáért pedig üzenem a Vatikánnak hogy elmehetnek a picsába! 😀

 6. agyvihar — 2009-01-31 08:40 

Azt minden épeszű ember tudja, hogy a sokszor át meg átírt Biblia sztorija nem pontosan úgy történt meg, de egy hívőt, aki erre építette fel a világképét, az egész életét, úgysem győz meg semmi. Kognitív disszonancia.

Szóval bizonyításnak itt helye nincs. Ha egy hívő jól érzi magát a hitével, erőt ad neki, akkor nem kell elvenni tőle.

Ajánlott a film a fenti témában: Az őslakó port.hu/az_oslako_the_man_from_earth/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=97692

 5. hollo77 — 2009-01-31 08:39 

dehat ez a jezus nagyon sok ember eletet megvaltoztatta. allandoan a testevel kotekedtek. hogy meghalt vagy sem.

hogy olyan lelke volt, ami megragadta az embereket es remenyt adott nekik az elethez az nem szamit ugye?

es a remeny hal meg utoljara…

 4. neménvagyok — 2009-01-31 08:34 

Na, most aztán lesz hülyézés!

Amúgy meg Robert Graves : Jézus király

legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li0750

Bizony, ez a történelem legnagyobb konteója.

 3. MTi — 2009-01-31 08:32 

no, ez érdekes lesz máma…

Lesz itt még anyázás, zsidózás, miegymás… 🙂

Figyelsz ugye, tiboru? :)))

 2. Eugenie Danglars — 2009-01-31 08:31 

Biztos nem leszek első, de legalább végigolvastam. 😛

Az én ízlésemnek túl rövid és csapongó konteó, de erről könyvtárakat lehetne megtölteni. Viszont riszpekt, amiért érdeklődésem kedvenc tárgyába, a Biblia-kutatás területébe tartozik a konteo. 🙂

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök