2011-03-22–07:00

Martin Luther King halála

A hatvanas évek Amerikájának légköre, a híres embereket (főleg csúcspolitikusokat) sújtó, akkoriban bekövetkezett erőszakos halálsorozat a legigényesebb ízlésű konteóhívők elvárásait is maradéktalanul kielégíti. Az összeesküvéselméletek kialakulásához és burjánzásához nehezen lehet kedvezőbb terepet találni az említett területnél és időszaknál.

A fenti állítás egyik bizonyítéka (a JFK-t és az RFK-t érintő, általunk is megtárgyalt események mellett) egy fekete bőrű, 39 éves alabamai baptista lelkész (a mai napig nem kellőképpen tisztázott körülmények közepette történt) meggyilkolása 1968 tavaszán.


Természetesen ifjabb Martin Luther Kingről beszélünk, arról a férfiról, aki egyesek szerint a huszadik század legnagyobb hatású szónoka volt (nem kekeckedni akarok ezekkel a jószándékú teoretikusokkal, de akadt a huszadik században egy Adolf utónevű, osztrák születésű szónok, akinek beszédei a Kingénél, hm, nagyobb hatás elérésére voltak alkalmasak – és ezt ne értékítéletként fogadjátok, hanem sima, objektívnek szánt tényközlésként).

MLK (remélem, nem kapom meg a fajgyűlölő jelzőt, ha ezentúl így hivatkozom rá) egy déli lelkészdinasztia leszármazottja volt; már nagyapja is baptista prédikátorként dolgozott egy atlantai templomban. Roppant erős szociális érzékenysége, valamint az amerikai Mély Dél (Deep South) rasszista hétköznapjainak testközelből való megtapasztalása olyan pályára lökte, amelynek (talán) egyenes következménye volt az a memphisi késő délután.

Nem fogunk most végigmenni a teljes és részletes életrajzán, csak a legfontosabb momentumokat emeljük ki, amelyek a későbbiek folyamán esetleg jelentőséggel bírnak.

MLK már huszonéves korában elkezdi ember- és polgárjogi tevékenységét a fehérek és feketék közötti jogi egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében. Magával ragadó személyisége, szenvedélyes, érzelmekre ható, ugyanakkor szinte mérnöki pontossággal felépített beszédei hamarosan százezreket vonzottak a szónoklatok helyszínére. Több polgári engedetlenségi mozgalom élére állva egyre nagyobb ismertségre tesz szert, s híveinek száma legalább olyan gyorsan emelkedik, mint az őt gyűlölőké.

Talán a legismertebb polgári engedetlenségi momentumot az alabamai Montgomery városának (az állami székhelynek) a buszbojkottja jelentette 1955-1956-ban. A sztori röviden: az állami (nem kicsit szegregációszagú) törvényekre hivatkozva a helyi közlekedési vállalat rendelete előírta, hogy a városi buszokon a fehérek és a feketék külön ajtókon szállhatnak csak fel, s a színesbőrűeknek át kell adniuk ülőhelyüket, ha egy fehér utas állni kényszerülne.

Miután 1955 kora telén letartóztatnak egy Rosa Parks nevű fekete nőt (itt balra), mert nem adta át helyét egy fehérnek, a botrány kirobban, s MLK vezetésével egy bojkotthullám indult, melynek következménye az volt, hogy a helyi feketék nem buszoztak, csődbe rántva a közlekedési céget. 1956 decemberében az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága alkotmányellenesnek nyilvánította a rendeletet, az azt kiváltó helyi jogszabályokkal együtt.

Ahogyan azt már említettük, MLK szónoklatai évről évre egyre nagyobb tömegeket mozgósítottak, s kezdett országos politikai tényezővé válni. Világéletében az erőszakmentességet hangsúlyozta, megegyezésre és kompromisszumokra hajló alkata szinte predesztinálta egyfajta spirituális vezetői pályafutásra. Lévén, hogy egyre többet és egyre erőteljesebben kritizálta Washingtont és a Fehér Házat, mi sem természetesebb, mint hogy felkeltette az FBI érdeklődését is. 1963-ban (az akkori igazságügyi miniszter, bizonyos Robert F. Kennedy írásos utasítására) elkezdik lehallgatni telefonjait, megfigyelni és részletesen dokumentálni mozgását, kapcsolatait, magán- és hivatali életének minden mozzanatát.

Hivatalosan az FBI (és főleg annak karizmatikus, 48 éven át hivatalban levő, szinte teljhatalmú igazgatója, J. Edgar Hoover, itt jobbra, a kép bal oldalán) kifejezetten jószándékú indítékok alapján tette mindezt (elvileg a polgárjogi mozgalmakat védték a kommunisták beszivárgásától), de mindenki tudta, hogy ez púder, és a szövetségiek csak egy – mégoly apró – hibára várnak, amire támaszkodva minimum ellehetetlenítik az egyre izgágább lelkészt.

A hatvanas évekre már világhírnévre is szert tesz; a Vasfüggönyön innen gyakran felemlegették, mint a baloldali eszmék amerikai zászlóvivőjét, s (olykor már-már groteszk és abszurd komédiába illő módon) ő  – és mozgalma – lett az „Amerikában meg verik a négereket!” multifunkcionális bolsevik (ál)érv megtestesülése és élő bizonyítéka.

1963 augusztusában – háromszázezer ember előtt – Washingtonban, a Lincoln-emlékmű előtt mondja el a politikai retorika-oktatások azóta is megkerülhetetlen példaszónoklatát, a híres „I Have a Dream”-et (Van egy álmom). A mintegy tízperces beszéd soha nem látott ismertségi magasságokba repíti a szónokot; a Time hetilap szerkesztősége az év (legbefolyásosabb) emberének választja (egy évvel korábban XXIII. János pápát, egy évvel később Lyndon B. Johnson elnököt éri ugyanez a megtiszteltetés; igaz, 1938-ban Hitler, 1939-ben meg Sztálin volt az év embere a magazin szerint, de ha tényleg a befolyásuk alapján nézzük őket, a választást nehezen lehetne vitatni…).

1964-ben neki ítélik a béke Nobel-díjat (Nobel-békedíjat?), s ezzel ő lesz egyrészt a legfiatalabb (35 évesként), másrészt meg a harmadik színesbőrű, aki ebben a megtiszteltetésben részesül (az 1950-es Ralph Johnson Bunche, valamint az 1960-as Albert John Luthuli után).

A díj szárnyakat ad az addig sem túlságosan visszafogott és félős MLK-nak: egyre erőteljesebben hallatja a hangját, egyre gyakrabban kel ki a vietnámi háború ellen, egyre határozottabban mozgat meg egyre nagyobb és nagyobb tömegeket. Olyan kijelentéseket tesz, amelyek egyre jobban idegesítették a háborúpárti politikai elitet: „Az Egyesült Államok úgy viselkedik Vietnámban, mint a legrosszabb gyarmatosítók!” – mondta, hozzátéve, hogy az USA kormánya a Föld legnagyobb erőszak-exportőre.

A sulykot talán akkor veti el végérvényesen, amikor egy ’68-as beszédében (tán februárban, újabb százezer ember előtt, természetesen lenn Délen) olyasmit bír mondani bele a mikrofonba, hogy „valami nincs rendben a kapitalizmussal; úgy vélem, a javakat igazságosabban kellene elosztanunk, mint most, és Amerikának talán egy demokratikus szocializmus felé kellene elmozdulnia…

Demokratikus szocializmus…

Paff, bumm, reccs… Ugye, lelki füleitekkel ti is halljátok, amint J. Edgar Hoover magára önti a kávéját, álla leesik, szemei kikerekednek, s a kezében szorongatott kedvenc, piros színű ceruzáját szinte öntudatlan állapotban töri ketté, miközben vesz egy mély levegőt, mielőtt kiordítana a titkárságára…

De nem akarok én senkit befolyásolni, elnézést.

És elérkezünk 1968 tavaszához. Március végén MLK Memphisbe látogat, kifejezve szolidaritását a helyi köztisztasági és útfenntartó vállalat fekete munkásai által meghirdetett sztrájkkal. Április harmadikán visszatér és egy (hozzá méltó) nagyhatású beszédet mond az egyik helyi templomban. Negyedikén késő délután King a helyi Lorraine Motel 306-os szobájában tartja utolsó eligazítását az összegyűlt stábnak; értékeli az elmúlt napok-hetek történéseit, az estére tervezett rendezvény részleteit vitatják meg és a jövőre vonatkozó útmutatásokat ad rajongói legszűkebb körének.

Pontban hat órakor páran kimennek az emeleti erkélyre, egy kis friss levegőt szippantani. 18 óra 01 perckor lövés dörren; egy puskagolyó nyaka jobb oldalán csapódik be, átszakítja a nyelő- és légcsövét, eltöri a nyakát, szétrobbantja a gerincagyat, majd a bal lapocájában áll meg. Minden orvosi próbálkozás hiábavaló, noha – mellkasát feltárva – még nyíltszíves masszázst is alkalmaznak. Kereken egy óra múlva hivatalosan is bejelentik: az amerikai feketék első számú politikai vezetője, a Nobel-békedíjas Martin Luther King Jr. halott.

Több, mint száz amerikai városban zavargások törnek ki, feketék (és ügyükkel szimpatizáló fehérek) milliói vonulnak az utcára napokon keresztül; Washingtonban, Chicagóban, Louisville-ben és Baltimore-ban a Nemzeti Gárdát is bevetik az egyre erőszakosabb tömeg megfékezése érdekében; ez utóbbi városba vezénylik Fort Braggből az
egyik ejtőenyős ezredet is, tűzszerészestől, mesterlövészestől, tábori tüzérestől. Április kilencedikén, a temetésen ismét háromszázezer ember jelenik meg, a kormányt az alelnök, Hubert Horatio Humphrey képviseli (Johnson elnök állítólag egy roppant fontos, Vietnámot érintő megbeszélésen volt).

A gyilkosság környékét azonnal lezárják és elkezdődik egyfelől a helyszínelés, másfelől a tanúkutatás. Ez utóbbinak két percen belül van is eredménye: egy szemtanú (bizonyos Charles Stephens) felhívja a rendőrök figyelmét, hogy a lövést követő percben a motellel szemközti házból futva távozik egy negyven év körüli, átlagos testalkatú fehér férfi, aki beült egy fehér Ford Mustangba és csikorgó gumikkal elporol.

Mivel a lővonal rekonstruálását követően megállapítják, hogy valóban abból az irányból lőttek, a házat átkutatják, s az egyik (amúgy üresen álló) második emeleti lakás fürdőszobájában egy valóságos, nett kis orvlövész-fészekre bukkannak: az ablakban (ahonnan ragyogó kilátás nyílik a motel erkélyére) két kis homokzsák, a széken katonai távcső, egy mesterlövész-puska háromlábú állvánnyal (a legtöbb forrás egy Remington GameMaster Model 760-ast említ), töltények, szendvicsdarabok, cipőnyomok, egy-két elhajigált ruhadarab, na és ragyogóan rögzíthető, azonosításra tökéletesen alkalmas ujjnyomatok tucatjai.

Nem, névjegykártyát nem találtak.

A nyomozók nekilátnak és ellenőrzik a lakók listáját, egy rendőrautó meg lóhalálában viszi az ujjnyomatokat a közeli FBI-irodába, leellenőrzendő azok tulajdonosát.

Nagyjából két óra múlva mindkét forrásból kipörög ugyanaz a gyanúsított:

1.) A lehelyszínelt fürdőszoba melletti lakást egy James Earl Ray nevű negyvenéves, átlagos testalkatú fehér férfi bérli, aki egy fehér Mustanggal szokott közlekedni, és akit viszont nem találnak; az üres lakásban fellelt ruhadarabok egyikének-másikának párja (például az egyik zoknié) a mesterlövész-fürdőszobában volt.

2.) Az FBI daktiloszkópiai nyilvántartása szerint a fürdőszobában (és a fegyveren, valamint a távcsövön) rögzített ujjnyomok egyértelműen egy – rablásért, betörésért és csalásért – többszörösen büntetett előéletű, Illinois államból származó emberhez, bizonyos James Earl Rayhez tartoznak. Érdekes, hogy a lőszeresdobozon és a helyszínen talált lőszereken nem volt egyetlen ujjnyomat sem. Amúgy Earlt tiszta erőből körözik, mert alig hat hónappal (más források szerint tízzel) korábban roppant kalandos körülmények között megszökött az egyik szuperbiztonságosnak kikiáltott szövetségi fegyházból, ahol 1961 óta a rárótt húsz éves szabadságvesztést töltötte.

Ragyogó detektív-munka! – kiálthatnánk fel.

Soron kívül kiadják ellene az országos, majd (az Interpolon keresztül) a nemzetközi elfogatóparancsot, majd június nyolcadikán a londoni Heathrow repülőtéren az éber brit rendőrök őrizetbe veszik az Egyesült Királyságot Dél-Afrika felé éppen elhagyni szándékozó Ramon George Sneyd (más források szerint Sneyder) kanadai állampolgárt, aki a megtévesztésig hasonlít MLK feltételezett gyilkosára.

Az elfogott férfi villámgyorsan beismerő vallomást tesz: ő bizony valójában James Earl Ray, és igen, két hónapja ő ölte meg a Nobel-díjas aktivistát.

Azonnal intézkednek a kiadatásáról, majd – immáron az USA-ban – Ray ismét beismeri tettét a bíróság előtt. Igaz, a 99 éves fegyházbüntetés kihirdetését követő harmadik napon tokkal-vonóval vissza is vonja azt. Elkezd egy Raúl (vagy Raoul) nevű ismeretlent emlegetni, aki – állítólag – „belekeverte őt ebbe az egész balhéba”. Azt nem tagadja, hogy „bizonyos szerepe volt az események során”, de a lövést, illetve hát a gyilkosságot nem viszi el.

És akkor – még a konteók előtt – soroljuk fel a legfontosabb kérdőjeleket, amelyek az üggyel, illetve Ray vélelmezett bűnösségével kapcsolatban felmerültek.

a.) A nyomozás megállapította, hogy a gyilkosságot követően Ray előbb Kanadába utazott, majd onnan Portugáliába és később Angliába. Mindenhol minimum középkategóriás, jó helyeken található szállodákban szállt meg és gazdagon hódolt a testi örömöknek (kaja, pia, nők), mindenhová elsőosztályon utazott, orrba-szájba taxizott, nagyvonalú borravalókat szórt szanaszét, amerre megfordult. Óvatos becslések szerint a két hónap alatt 15-20 ezer dollárt költött, amibe nem számolták bele a hamis okmányok bekerülési költségét, amelyeket (a kanadai útlevélen kívül) még találtak nála.

Namármost: vajon honnan volt ennek a kisstílű bűnözőnek hirtelen ennyi lóvéja, amikor a memphisi lakás kétheti bérleti díját és a kauciót (összesen százötven dollárt) csak két részletben tudta kifizetni a tulajnak két hónappal korábban, s a Mustangot is lopta, mert nem tudott harminc dollárt kicsengetni egyheti autóbérlésért.

b.) Hogy lehet az, hogy a lőszereken és a lőszeres dobozon nem volt semmiféle ujjnyomat, miközben az egész fürdőszoba, a fegyver és a látcső valósággal hemzsegett ezektől?

c.) Miért vonta vissza április harmadikán a memphisi rendőrség a MLK-nek járó rendőri védelmet, annak ellenére, hogy az azt megelőző napokban King több halálos fenyegetést kapott, s addig két nyomozó folyamatosan a társaságában volt?

d.) A Lorraine Motel környékén (amúgy teljesen szokványos) rutinjárőrözést végrehajtó rendőrautót délután fél hatkor egy távolabbi fegyveres rabláshoz riasztják – amelyről később kiderül, hogy félreértés volt. Még az ügyeletes tűzoltót is elhívják a helyszínről úgy öt óra körül (egy – vélhetően sürgős – személyzeti kérdésben kell jelentést tennie a parancsnokának), noha ő azért volt ott, hogy megbeszélje az esti rendezvény tűzrendészeti kérdéseit a szervezőkkel.

e.) A szemtanú (emlékszünk rá ugye, Mister Stephensről van szó) később elbizonytalanodik és kétségét fejezi ki aziránt, hogy valóban Rayt látta volna távozni a motellel szemközti házból; mi több, a hozzá hasonlóan egy kicsit nagyon alkoholista felesége (Grace) kijelenti, hogy egyrészt George olyan részeg volt a gyilkosság időpontjában, mint az atom, másfelől pedig ő (mármint Grace) látta a menekülőt és az abszolút nem hasonlított Rayre. Nos, Grace ezt követően egy barátságtalan elmegyógyintézetben találja magát, George pedig becsukódik, mint egy osztriga és hallgataggá válik, mint egy néma szerzetes.

f.) Van egy fotó, amely a lövés utáni másodpercekben készült, s amelyen a földön heverő King körül tartózkodó társai valamennyien a motel másik szárnya felé néznek és mutatnak – vagyis az ominózus orvlövész-fürdőszobával pont ellentétes irányba. Ott egy kis dombon sűrű élősövény húzódott – legalábbis másnapig, amikor a memphisi polgármesteri hivatal területrendezés címén kivágatja a bozótot és jól felásatja, majd befüvesíti a cserjék hűlt helyét. Később egyik tanú sem tudta megmondani, hogy a lövést pontosan merről is hallotta eldörrenni, de azt gyakorlatilag mindegyikük kizárta, hogy a bérlakás felől jött volna.

g.) MLK éveken át tartó lehallgatásának és megfigyelésének összes (írott és képi) dokumentumát 1977-ben államtitokká nyilvánították és ötven évre zárolták. 2027-ben talán már okosabbak leszünk.

Na, akkor fussunk neki az elméleteknek.

1.) James Earl Ray tette – a Klán segítségével

Az elkövető – túl azon, hogy notórius bűnöző volt – szimpatizált a különböző fajvédő csoportokkal (például az azon a vidéken még mindig elég aktív Ku Klux Klánnal), s részben személyes meggyőződésből, részben eszmetársai biztatására magára vállalta ennek a veszélyes négernek a likvidálását. Fegyvert és egyéb technikát a Klán szállított neki (akárcsak a meneküléshez szükséges pénzt), a hadseregben megszerezte a szükséges lövésztapasztalatot, a motiváció adott volt… és egy viszonylag rövid (bár elég felületesre sikeredett) előkészülést követően április negyedikén hat óra egy perckor meghúzta a ravaszt… Tiszta munka, mint a szénégetés.

2.) Az FBI áll a dolog hátterében (más állami szervezetekkel karöltve)

Túl azon, hogy Hoover MLK-nél talán csak a fekete bőrű, zsidó vallású, kommunista meggyőződésű homoszexuálisokat gyűlölte jobban (már ha ennek a halmaznak egyáltalán vannak elemei), a King-ellenes indulatok felbukkanásának volt ám objektív magyarázata is. Gondoljuk végig: van egy politikus (az egyszerűség kedvéért nevezzük MLK-t politikusnak, megkockáztatva, hogy ezzel a jelzővel súlyos kegyeletsértést – Btk. 181.§. – követünk el), aki soha nem látott hatást gyakorol egyre nagyobb tömegekre.

A vietnámi háború közepén a fenének hiányzik egy ilyen hepciáskodó fazon (pacifizmus és erőszakmentességi lózungok ide vagy oda), aki képes egyetlen felhívásával százezreket az utcára vinni, képes sztrájkokkal és engedetlenségi mozgalmakkal megyényi területek gazdaságát és szolgáltatásait napok alatt megbénítani, aki egyre nyilvánvalóbban kacérkodik a szocialista világrenddel és a hazai balos mozgalmakkal, aki pár év alatt az USA lakosságának közel 15 százalékát kitevő feketék első számú (egyelőre még csak informális) vezetőjévé nőtte ki magát…

Alkonteó: King valójában az FBI informátoraként kezdte pályafutását még 1954-ben, amikor segédlelkészként kezd el dolgozni Montgomeryben, s feladata a radikalizálódó fekete mozgalmak szemmel tartása, illetve indulataik csillapítása volt. Annyira komolyan vette a feladatot, hogy kinőtte a szerepét. Az FBI hiába figyelmeztette, hogy vegyen vissza, a makacs és küldetéstudatos MLK már nem volt hajlandó visszatérni az akolba, aminek az lett a következménye, ami.

Megtalálták Rayt, megfelelő legendával és logisztikai előkészítéssel megszöktetik a börtönből (emlékszünk A dominó-elvre?), majd odanyomnak neki egy fegyvert és meggyőzik, hogy „gyerünk, srác, te vagy a legjobb, meg tudod csinálni!”. Persze nem zárható ki, hogy idegen zászló alatt hálózták be, és – teszem azt – elhitették vele, hogy nem egy kormányhivatallal, hanem egy fajvédő csoporttal tárgyal. Természetesen nem bíznak meg benne, ezért a valódi lövész nem ő, hanem egy hivatásos. Ürüggyel kivonják a rendőröket King környezetéből (az FBI-nak amúgy meg senki nem tesz fel kérdéseket), majd a lövés eldörrenése után a valódi merénylő (a fejetlenséget kihasználva) viszonylag háborítatlanul lelép. Megszervezik Ray szökését, ellátják pénzzel, fedőokmányokkal, tanácsokkal.

Azzal is hitegetik, hogy elintézik neki a dél-afrikai letelepedést, ahol kedvére lövöldözhet négerekre, de valójában az FBI dobja fel a briteknek, elvégre eredményre (és bűnbakra) szükség van. Ray még kitart az ítélethirdetésig; végig reménykedik abban, hogy rejtélyes megbízói még időben közbelépnek érdekében. Amikor megmérik a 99 évvel, feladja és elkezdi forszírozni Raoult, az ismeretlent.

Érdekes adalék, hogy 1977. június tizedikén Ray ismét lelép a Brushy Mountain melletti fegyházból, de 72 óra elteltével elkapják és az eredeti 99 évre kap még egyet, bónuszként. Amúgy 1998 tavaszán James Earl Ray veseelégtelenségbe és májfunkciós zavarokba hal bele a fegyházban, hetven évesen (itt jobbra fent). Élete végéig kitartott amellett, hogy nem ő lőtt, s ezt még MLK családja is elhitte neki, akik az utolsó évében többször meglátogatták a fegyházban…

1998-ban (Ray halála után…) Janet Reno, az USA legfőbb ügyésze (és igazságügy-minisztere, itt balra) újabb nyomozást rendelt el King halála kapcsán, mert egy hajdani FBI-ügynök jelentkezett és eskü alatt vallotta, hogy abban a fehér Mustangban egy papírcetlit talált, amelyen a „Raoul” név volt olvasható, pár telefonszámmal. Ő ezeket annó önszorgalomból leellenőrizte és ezek mindegyike vagy nyílt FBI-szám volt, vagy a cég egyik fedővállakozásához kapcsolódott. Amikor erről jelentést akart írni, erősen lebeszélték és a cetli is eltűnt a bűnjelkamrából.

Egy év elteltével a megismételt nyomozás összefoglaló jelentése egyértelműen kijelentette: az emberölést James Earl Ray követte el, egyes-egyes-egyedül.

3.) A szovjetek voltak

Moszkvában a titkosszolgálati tótumfaktumok és Amerika-szakértők kidolgoztak egy forgatókönyvet, melynek értelmében ha MLK erőszakos halált hal, az elemi erejű felháborodás az utcára viszi az elégedetlen feketék millióit, s ennek következtében a legnagyobb ellenség, az USA annyira megroggyan, hogy – ha a szocialista forradalom sajnálatos módon el is marad – a belpolitikai hurrikán miatt a vietnámi jelenlétét gyorsan fel fogja számolni.

Ennek érdekében nem csak Rayt szervezték be (lásd az előző pontban felvázolt FBI-féle módszertant), hanem még a zavargásokat is előkészítették; isteni csoda, hogy a washingtoni kormányzat határozott fellépése meggátolta ezek kiteljesedését és egy faji alapú polgárháború kitörését. Pedig nem voltak túl messze tőle.

4.) A radikális fekete mozgalmak kezdeményezték

Talán furcsának fog tűnni, de MLK-nak a radikális feketék között majdnem annyi ellensége volt, mint a fehér rasszisták között. Számtalan olyan szélsőséges afroamerikai (vagy hogy nevezik manapság teljesen PC-módon a négereket?) csoport volt – és van – az Egyesült Államokban, amelyek tagsága a fél lábát odaadná egy jó kis véres, fekete-fehér csetepaté kirobbantásáért. King erőszakmentessége kiborította ezeket a legényeket, akik nagyjából úgy spekuláltak, mint a szovjetek: ha MLK-et agyonlövik, hátha kirobban az amerikai faji háború, minek következtében a „fehér szupremációt hirdető rasszista washingtoni szövetségi kormányzat meghátrálásra kényszerül” és egycsapásra minimum átadja a Fehér Ház kulcsait a Black Panther (Fekete Párduc) mozgalomnak vagy magának Louis Farrakhannak, a legnagyobb harlemi mecset akkori (feketebőrű) főpapjának (itt fent, napjainkban).

Hát, nem jött be, de a fekete radikálisokat nem a stratégiai tervezési képességeik miatt szeretjük.

5.) A Moszad volt

Naná, hogy a zsidók tették, illetve kezdeményezték. Hogy miért? Nos, Izraelnek mindig is elemi érdeke volt, hogy legnagyobb és legerősebb szövetségesét (hol közvetlenül, hogy közvetett módon) folyamatosan emlékeztesse és figyelmeztesse az iszlám veszélyre. Mivel az USA-ban akkoriban az iszlámhívők 80-85 százaléka fekete bőrű volt, a fehér amerikaiak agyában a „mohamedán” szó összekapcsolódott a „néger” szóval.

Ha tehát a feketék (bármilyen okból kifolyólag) balhézni fognak az amerikai városok utcáin és nyakló nélkül törnek-zúznak, az átlagjenki ezt úgy fogja megélni, hogy a szélsőséges iszlám csap össze a kereszténységgel. És melyik állam a radikális muzulmánok legnagyobb ellensége? Hát persze: Izrael. És mivel az ellenségem ellensége a barátom – a cirkuszból a zsidó állam vastagon profitálhat, már csak ki kell kényszeríteni a feketéket az utcákra.Konteo3_bori.indd

Hát lőjük le a szellemi vezetőjüket. Oszt’ ennyi.

Kedves olvasó, itt az idő, hogy előhozakodja a saját verzióddal, netán bizonyítékaiddal. Az anonimitásod természetesen biztosítva lesz – ezt ŐK ígérték meg nekem, személyesen! Márpedig ŐK sohasem viccelnek; láttad volna, most is milyen komoly arccal vették elő a fényképedet egy hatalmas albumból…

Ápdét: jelen poszt kibővített verzióját elolvashatod a 2016. december 2-án a könyvesboltokba kerülő Konteó3-ban, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel és egy elméleti összefoglalóval együtt.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , ,

117 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 117. kawabazsy — 2017-06-25 14:45 

“Arról a férfiról, akit néhány nap múlva bemutattak a világnak, mint King gyilkosát, és aki e „bűnéért” közel 30 évet töltött börtönben, végül nem csupán az derült ki, hogy nem ő volt a gyilkos, hanem – mint állította – a merénylet időpontjában nem is tartózkodott a közvetlen helyszínen.”

http://elmehunyor.blog.hu/2017/06/24/martin_luther_king_es_a_gyilkos_aki_ott_sem_volt

 116. IceBerg — 2016-03-29 09:50 

Egy érdekes futóverseny a témában 🙂

“A “Brushyról” az a hír járta, hogy három fal veszi körül. Ebből kettő a börtön, egy pedig maga a hegység és a rajta levő növénytakaró. Ray 54 óra alatt egészen pontosan 8 (nyolcas) mérföld távolságra jutott el a börtönből, ott fogták el, aztán vitték vissza. 1998-ban, 70 éves korában halt meg.

Ez a történet tetszett meg a verseny Gary “Laz” Cantrellnek, aki egy barátjával, Karl Hennel együtt elhatározta, hogy bejárja az útvonalat.

A helybéli erdészeknek megmutatták a túraútvonalat, akik azt mondták: nem fogják tudni befejezni. Befejezték, aztán visszamentek az erdészekhez: “Ismerünk néhány embert, akik ugyanezen az útvonalon elindulnának futva.” Aztán az ultrás haverok között elhintették, hogy versenyt szerveznek.”

http://futo.blog.hu/2013/07/10/a_barkley_ultra

 Visszakövetés115. boom beach hack no download — 2014-12-19 17:38 

boom beach hack no download

Martin Luther King halála « Konteó

 Visszakövetés114. barbie liven — 2014-10-18 03:13 

barbie liven

Martin Luther King halála « Konteó

 113. wisp — 2014-06-12 23:55 

Talán valamelyik öntudatos nagykutya úgy volt vele, hogy ha már MLK az állam ellen hangolja az amerikai polgárokat, akkor legalább ne az állja a biztonsága költségeit. Visszavonják a rendőröket, erre rögtön másnap végez vele egy kósza őrült vagy egy személyes sérelmet dédelgető ismerős. Az illetékesek rögtön tudják, hogy a nép gyomra nem venné be a “piti gyilkosság volt” magyarázatot, ezért úgy szervezik a dolgot, hogy még véletlenül se tűnhessen másnak, mint politikai gyilkosságnak: keresnek egy orlövészfészeknek alkalmas lakást a közelben, mázlijukra ujjlenyomatokat is találnak: az egyik csóró szomszéd oda járt fürdeni, hogy spóroljon a vízdíjon. Mialatt néhányan expeditíven berendezik a “tetthelyet” addig egy másik csapat felkutatja a valahol a környéken kocsmázó “tettest”, kitömik pénzzel és megkérik, hogy sietve távozzon az országból. Ezután már gyerekjáték az ujjlenyomatokat felhasználva ráverni a balhét majd villámgyorsan kézre keríteni – ebből aztán a vak is láthatja, hogy az USA minden tőle telhetőt megtett, hogy igazságot szolgáltasson ennek a nagyszerű embernek… az igazi tettest meg talán elfogták és – így vagy úgy – hallgatásra ösztönözték, de valószínűbb, hogy azóta is éli a kis világát.

 111. rebel — 2012-11-07 03:02 

http://www.dzsajbhim.hu/dr-martin-luther-king-van-egy-almom/

Olvasgattam itt a híres beszédet és felfigyeltem valamire:

“Csengjen a Szabadság Colorado hósipkáiról!

Csengjen a Szabadság California girbe-gurba csúcsairól!

De ez nem elég. Georgia köves hegyormáról is csengjen a Szabadság!”

GEORGIA KÖVES hegyorma..? Csaknem a Georgiai Útmutató Kövekre utalás??? 8-o Lehet összefüggés vagy csak véletlen volna??

 109. 178996 — 2011-04-04 07:58 

Ma 43 éve lőtték le Kinget.

 108. tiboru — 2010-09-11 18:02 

@J. Daniel:

Zavarba hozol… És köszönöm!

 107. J. Daniel — 2010-09-11 14:28 

“J. Edgar Hoover itt jobbra, a kep bal oldalan)” , “Tiszta munka, mint a szenegetes.”… Na ezekert a finomsagokert (is) olvasom el a tiborut. Tovabb megyek, meg akkor is elovasnam ha vegrehajtasi jegyzokonyvet irna az adohivatalban…

 106. Babilen Tatarszkij — 2010-09-01 22:00 

Ha megnézzük a posztban közölt képet, ami a lövés utáni másodperceket ábrázolja, MLK, úgy látom, a hátán fekszik, lábaival merőlegesen a korlátra. Ha jobbról-felülről kapta a lövést (a nyaka jobb oldalát érte), akkor az valószínűleg onnan jött, amerre a képen látható alakok mutogatnak, szemből nem igazán jöhetett.

 105. tiboru — 2010-01-28 16:48 

@Pistu:

Hát az biztos… És egy ilyen hír még napjainkban sem emelné a népszerűségét.

 104. Pistu — 2010-01-28 14:59 

Naná hogy nem tiboru! De gondolom abban az időben ha kiderül egy egyházi személyről ilyen, főleg ugye hogy fekete vs. fehérekkel…. tutira össznépi ereszdelahajamat lett volna.

 103. tiboru — 2010-01-27 22:42 

@Pistu:

“…bizony nem vetette meg a fehér női prostikat, sőt a velük töltött csoportos terápiákat […] sem”

Hát ezt ki vetné meg, de most őszintén..?

 102. Pistu — 2010-01-27 22:19 

“MLK éveken át tartó lehallgatásának és megfigyelésének összes (írott és képi) dokumentumát 1977-ben államtitokká nyilvánították és ötven évre zárolták. 2027-ben talán már okosabbak leszünk.”

A forrásokra már pontosan nem emlékszem hogy hol olvastam, de többször is előjőtt, hogy az aktákat valójában MLK “munkásságának” védelmében, feleségének tudtával és beleegyezésével tették titkossá. Állították hogy bizony nem vetette meg a fehér női prostikat, sőt a velük töltött csoportos terápiákat(na nem a biblia-felolvasó egyletben:)) sem.

 101. bloggerman77 — 2009-12-04 04:33 

A “zsidók voltak az iszlámellenesség miatt” elméet ott bukik, hogy későbbi események visszavetítésén alapul.

Ekkoriban Izrael a világi palesztín nacionalizmus, és balos ideologiákal beoltott az arab nacionalizmusok ellen harcol (lásd a Baath párt kormányzott számos arab országban).

Ezen palesztín mozgalmak vezetői jellemzően keresztények, vagy világi beállítottságú muszlimok.

Az iszlám fundamentalizmus csak az 1973-as újabb arab vereség után válik erővé, mivel a nacionalista mozgalmak három elvesztett háborút tudtak csak produkálni, a palesztín-barát nyugat- európali szélbalos mozgalmaknak befellegzett, és nem utolsó sorban létrejött az első köztársasági alapokon álló iszlamista állam, Irán, ami példaként szolgált az arab vallási szervezeteknek is.

Tehát összefoglalva 1968-ban nem az a helyzet volt, ami az 1980-as években kialakult -lásd a nem kis amerikai segítséggel a tálib mozgalom talpra állítása Pakisztánban a CIA kiképzőkkel.

 100. vzsiros — 2009-11-29 17:27 

@CyberPunK:

engedd meg, hogy én is ajánljak egy Tom Clancy könyvet. Pár hónapja egy antikvitásban sikerült végre magyarul is megvennem a Vörös Vihar c. művet. Eddig “csak” angolul olvastam.

Na EZ tényleg jó kis könyv.

 99. imres — 2009-11-27 18:05 

Még egy megjegyzés.

Az állami szerepvállalást erősíti, hogy a közismert szereplők elleni sikeres gyilkosságok Hoover időszakára esnek. Még a figyelem elterelés hasonlósága is feltűnő.

Az FBI állam volt az államban.

Szerintem.

 98. imres — 2009-11-27 17:50 

Lelkes olvasóként – szemlélődő és az információkat magába szívó típus vagyok – meg kell állapítanom, hogy a blog(ok) nem rossz(ak). 😉

(Hú, mit fogok én ezért kapni. 🙂 )

Kiváló tárgyi tudás, színvonalas előadásmód – nem is értem, miért nem lehet a történelmet hasonló felfogásban oktatni. Talán majd a dédunokáim megérik.

Szóval szuper! (ezt már mintha többen és hozzám hasonlóan lelkesen leírták volna)

Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a 50-80 évekbeli USA demokrácia-gyakorlata sok kívánnivalót hagyott maga után. Talán többet, mint a 3. Magyar Köztársaság. No de hagyjuk a politikát!

A Ratkó korszak gyermekeként fiatal suhancként éltem meg több, nagy vihart kavart gyilkosság bejelentését. Nem emlékszem a minden estben a bejelentés körülményeire, de a környezetemben kiváltott hatás érzésvilága ma is felelevenődik. Semmi kunszt nincs benne. A vidéki Magyarország kommunista ideológiájával átitatott, átlagos műveltségű embereinek hiányos (megszűrt) ismeretei csapódtak le és alkottak véleményt. Nem volt kilengés sem jobbra, sem balra. A hivatalos álláspontot mindenki elfogadta. Csak érdekességként említeném, hogy a média – nevezzük Népszabadságnak – vezető hírei akkor mindig külpolitikaiak voltak.

Én úgy gondolom az erőszakos cselekmények szempontjából – és sorry, hogy hosszú lére eresztettem mondandómat – a 60-as évek volt az amerikai demokrácia mélypontja. Talán nem véletlenül, hiszen Hoover annak a korszaknak (is) kulcsfigurája volt. Elnökök jöttek, elnökök mentek, de Hoover maradt.Valószínűleg, nem véletlenül.

No persze a Kennedy-klán befolyása is megérne néhány billentyű-leütést.

Hajlok affelé, hogy a 60-as évek 3 híres-hírhedt gyilkosságai mind az FBI műve és Hoover szerepe vitathatatlan.

Valószínűleg ő volt az első, akinek demokrácia-felfogásában megjelent az elv: egy közszereplőnek többet el kell viselnie. 🙂

 97. Kurtz ezredes — 2009-11-22 23:25 

@tiboru:

🙂

Cuki lenne

 96. saul — 2009-11-20 09:15 

Jr. S. Lewinston, King titkára írta a híres beszédeit, (I have a Dream) figyelmeztették, hogy cserélje le, mert megfigyelés alatt, kommunyiszt, de nem volt hajlandó. Valószínüleg a fönöke volt. Megúszta pozitiv diszkriminacióval az oltári botrányt is, mikor kiderült, hogy Bostoni egyetemen a doktori dissertaciójának egy finom része plagium volt. Az utolsó nap FBI lehallgatási jegyzökönyv a fehér prostikkal… naszóval minden bizonnyal hatósági segédlettel ment át mártirba. Nagy, megoldhatatlan gondok voltak vele. Nemsokára lejár az 50 év titkosítás, de nemvalószínü hogy bármi is kiderül…az én szememben az egyházi maskarája súlyosbító körülmény…

 95. kukatr — 2009-11-19 22:36 

@Licus: … MI tudjuk mit követtél el, az ügynökeink már úton is vannak…:))

és mi van ha maga MLK rendezte meg, hogy mártírrá váljon… ha már konteókról beszélünk.:)

 94. Licus — 2009-11-19 06:31 

@tiboru: Tényleg, a nagy angliai vonatrablás feje is ott honvágyalt jó pár évig! Jéééééé, én meg épp egy Brazília utikönyvet olvasok (a 81. oldalon tartok), talán mert én is oda szeretnék menekülni? csak tudnám mit követtem el…

 93. korxi — 2009-11-18 22:33 

Egyébként igen. Azt még el tudom képzelni, hogy egy fanaticonak csak az útált célszemély elpusztítása lebeg a szeme előtt, és az már nem érdekli hogy utána mi lesz vele, meg a hozzá vezető nyomokkal stb.

De itt nem erről volt szó. Az illető elmenekült az országból, a fél világon át akart Dél-Afrikába menni (amit meg is kellett szervezni valahogy).

Ennek fényében eléggé hihetetlen, hogy ilyen szinten szart bele az olyan alapszintű dolgokba, mint ujjlenyomatok, fegyver otthagyása, lakás saját néven bérlése stb.

 92. Dobrev Klára szeretője — 2009-11-18 21:37 

@tiboru:

Bevetették a palimadárral, hogy Samu Bácsi úgyis kimossa mindenből. íés még az se kizárt, hogy a szándék meg is volt, csak valami Banális kommunikációs banánhéjon csúszott meg a Heathrow-on (elfelejtettek a biztonságinak szólni, hogy a kanadai útleveles, pont úgy néz ki pacákot tovább kell engedni).

 91. tiboru — 2009-11-18 20:19 

@korxi:

Az autós logikai fonalat elfogadnám, de ez a buta Earl (?) a kocsiban is otthagyott legalább kéttucatnyi ujjnyomatot…

Ez kimaradt a posztból (elnézést…), de utólag megtalálták a Mustangot és lehelyszínelték azt is.

Amúgy meg annyira furcsa (az is), hogy a saját nevén bérli a lakást, amikor sima bemondásra bármit bediktálhatott volna…

 90. korxi — 2009-11-18 19:24 

@tiboru: A sok pénz ugyebár ahhoz képest lenne szembetűnő, hogy az eset előtt nem volt neki.

Itt a postban sztem van egy logikai hiba, mégpedig hogy az autó is lopott volt, mert nem volt pénze egy heti bérletre.

Az ilyen nagyívű bűncselekmények elkövetői jellemzően azért használnak a lopott autót a művelethez, hogy ha ott kell hagyni valahol és megtalálják, akkor abból (rendszám, tulajdonosi nyilvántartás stb.) semmi ne vezessen a saját konkrét személyükhez. Szóval nem azért nem saját autóval a munkaterületre, mert nincs rá pénzük.

De a motelszobát, ha már saját néven vette ki, tényleg kifizethette volna egyben, ha van pénze:)

 89. tiboru — 2009-11-18 16:20 

@Licus:

Brazíliánál jobb választást ilyen esetre el sem tudnék képzelni – már ha van pénze valakinek és a honvágy nem teszi tönkre az estéit a karnevál forgatagában 🙂

 88. tiboru — 2009-11-18 16:18 

@MantaMann:

Tudtommal a pénz eredetét nem nagyon feszegette senki.

 87. tiboru — 2009-11-18 16:17 

@Kurtz ezredes:

Tangás kép nem lesz, de valami fincsi, barackvirágszínű hálóingesre nagyon gerjednék.

 86. tiboru — 2009-11-18 16:15 

@Kurtz ezredes:

Edgar a huszadik század egyik legnagyobb alakítója volt szerintem; ha mindenki életben maradt volna, akit ő tétetett el láb alól, egészen más világban élnénk.

(Nem biztos, hogy jobban, de hogy másban, az tuti…)

 85. MantaMann — 2009-11-17 22:33 

@Licus: Asszem akkoriban még “baráti” volt a viszony az USA és a DAK között annyira, hogy kiadjanak egy gyilkost.

 84. MantaMann — 2009-11-17 22:25 

@tiboru: Éppen azért! Hiszen miről is ábrándozott King: “a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé” Na ez a Dél-afrikai köztársaságban! XD

Mindenesetre tárt karokkal várhatták Jamest.

Mindenesetre fura nekem, hogy pont Dél-afrika az uticél. Bár hova fusson az aki ledurrant egy “polgárjogi aktivistát”?

Az meg, hogy a gyilkosság után(!) felveti a pénz, számomra egyértelmű jel, hogy rendelésre tette.

– Nem hiszem, hogy hagyta volna bármelyik hazai szerv Londonig futni.

– az Izraeliek nem hibáztak volna, kihozzák simán 🙂

-Az oroszokkal szerintem kizárt a kapcsolat (pont a Klán miatt) amúgy azok Kubába, onnan meg Isten háta mögé.

– Fekete párducok szerintem nem fizettek volna, likvidálják őt is. Amúgy megcsinálják maguk az akciót. Fehéret ebbe nem vonnak be.

Érdekes, soha nem kérdezték honnan vette a pénzt?

 83. Kurtz ezredes — 2009-11-17 20:22 

Szegény J. Edgar…

Minden merényletnél ott a neve. Ugye tangás képet nem teszel ki róla?

 82. Licus — 2009-11-17 19:07 

@MantaMann: Nem hiszem, de korrekt konteó – épp a dominóelv alapján a dél-afrikai fehéreknek se hiányzott, h a világ vezető országában elszabaduljanak a négerek, mikor náluk otthon (és körülöttük a szomszédban) is épp ezt forszírozták a színesek. Bár asszem azért ment arrafelé, mert talán ott nem volt épp érvényben kiadatási egyezmény az USÁ-val. Vagy az Izrael lenne? Nem sok ilyen ország van – talán még É-Korea.

 81. tiboru — 2009-11-17 15:28 

@MantaMann:

Van benne valami, noha a DAK-nak annak idején volt elég baja a feketékkel odahaza; nem biztos, hogy belement volna egy amerikai fekete likvidálásával együtt járó hercehurcába.

De megfontolandó verzió, köszönöm a tippet.

 80. tiboru — 2009-11-17 15:03 

@Linux fan:

Ügyes 🙂

Nem mellesleg MLK-nek tényleg voltak holmi plágiumhoz hasonló ügyei…

 79. tiboru — 2009-11-17 15:00 

@Valandil:

A témához kapcsolódó írások ajánlását nem tekintjük reklámnak, pláne spmanek nem. Jöhetnek a jövőben is, főleg ha olyan színvonalat képviselnek, mint a Rubicon!!

 78. molnibalage — 2009-11-17 13:38 

@zéka: Nem értek egyet. A téged körülvevő világot megalkotó emberek nagy része él vagy természetes halálla halt meg és nem tűnt el nyomtalanul…

 77. Valandil — 2009-11-17 11:58 

@tiboru: Bocsi a “reklámért” (nncs közöm az újsághoz, csak olvasó vagyok): a Rubicon 2008/9-ben a témához (MLK, Párducok) kapcsolódó írások vannak.

Ha ez tiltott dolog, akkor töröld nyugodtan.

 76. MantaMann — 2009-11-17 11:04 

Dél-afrikai Köztársaság? Hmm… Ők miért ne?? JER hozzájuk tartott.

 75. Linux fan — 2009-11-17 10:09 

Házastársi bosszú volt, a nej végre megelégelte a lelkész úr szeretőinek hosszú és nem titkolt sorát. Ezért szövetkezett azzal a hajdani egyetemistával, akinek dolgozatát MLK forrásmegjelölés nélkül felhasználta a dokotori disszertációjához, vagy azokkal, akik írásait egyéb munkáihoz koppintotta.

 74. paranoid T.R. marcipan — 2009-11-17 10:04 

@Halálkufár: igen, szerintem is egyénileg felelős vki azért amit elkövetett, és a hovatartozása (akármi alapján is sorolják csoportba) nem mentség. De abban, h mi jellemző egy etnikumra egységesen, szerintem tévedsz. Mondjuk lehet azt mondani, h bizonyos bűncselekményeket nagy számban feketék követnek el. Csak a következtetés nem az, hogy “mert a feketék ilyenek”. Ha sok fekete kiflit lop, az nem azt jelenti, h a feketék kiflilopók, hanem h sokan nem tudják előteremteni a pénzt a kiflire. És ha ilyenkor összeveted az ugyanolyan körülmények között élő nem feketékkel, akkor azt látod, h a nincstelen feketék ugyanannyi kiflit lopnak mint a nincstelen fehérek. Csak épp a feketék nagyobb része él ilyen körülmények között, vagyis jóval nagyobb százalékukról lehet elmondani, h kiflit lop. Amire két lehetőség van: vagy akasztással kezded büntetni, vagy azt mondod, h ez akkor változik, ha meg tudja venni magának a kiflit, ezért fel akarod szociálisan zárkóztatni. felénk a második utat szokás követni. kicsit egyszerűsített példa tudom, de nem akartam kisregényt írni mindenféle hüje szavakkal teletűzdelve:)

 73. zéka — 2009-11-17 10:01 

@Bobby Newmark: Persze mindenki meghal, de nem mindegy hogyan…akkor úgy fogalmazok, hogy ezeknek az embereknek a több mint 90 százaléka erőszakos halált hal. Sőt továbbmegyek, aki valami nagy dolgot visz véghez az életben (nem biztos, hogy katonai, ez lehet felfedezés, bármi) azok is fura módon eltűnnek, autóbaleset, merénylet és így tovább, és így tovább.

 72. molnibalage — 2009-11-17 09:33 

@Halálkufár: Lehet, hogy érdekes amit írsz, de nem lehetne legközelebb kicsit tördelni az ilyen hosszú szöveget? 🙂

 71. Licus — 2009-11-17 06:53 

Még valami re Obama/MLK (bár az USA akkori és mai közvélekedése közt óriási a különbség):

Érdekes, MLK milyen mélyen bele volt nőve a helyi viszonyokba (többgenerációs déli lelkész-család), vagyis TÉNYLEG amerikai volt – Obamáék viszont szinte a “friss bevándorló család” kategóriája, tehát nem az USA feketebőrüek “archetípusa”. Lehet, h ez is rokonszenvesebbé tette sok (fehér) szemében? “Az ő (déd)szülei legalább nem voltak a mi (déd)szüleink rabszolgái…”

(Írhatna valaki egy fictiont egy olyan USÁ-ról, ahol éppen MLK második elnöksége vége felé járna az idő!)

 70. Licus — 2009-11-17 06:43 

@Halálkufár: Ami sokakat feldühít, az valóban a “mentegetés”.

Van/volt sokféle kultúra/helyi társadalom, ami az adott körülmények közt elég jól működött (mert ha nem, akkor már szétesett, eltűnt volna), ezt összekeverte a történelem ilyen-olyan koktéllá, s ezt látjuk mi most.

Nonszensz, de ha valami módon pl. az indiaiaknál tört volna ki annó az ipari forradalom és most ők diktálnák a világ globális normáit, akkor a fehérek lennének sok helyütt az aberrált, bűnöző életformát újratermelő kisebbség.

Nagyon nehéz a (lelkiismert-furdalt, liberális stb.) világnak folyamatosan finom megkülönböztetéseket tenni, pl. h egy nehéz kisebbségi sors sújtotta ember abban ártatlan, h épp négernek született – de NEM ártatlan az épp elkövetett bűnében. És épp a bűnözők a legérdekeltebbek abban, h ez összekeveredjen, hiszen ez nekik mentség…

Érdekes, h MLK-ben némileg “benne rejlett” Obama története – de korán jött, ő még csak a főpróba volt. Kiváncsi vok, milyen lesz az igazi előadás – majd úgy kb. 2020 felől visszanézve!

(Al-, vagy inkább meta-konteó: A Kennedyek és MLK lelövése – vajon MIÉRT volt épp az a korszak és világ ilyen lövöldözős? Komplex összeesküvés???)

 69. Halálkufár — 2009-11-16 23:50 

@paranoid T.R. marcipan: akkor pontosítok: Ők rekesztik ki magukat a társadalomból. Adott x társadalom amiről azt mondják, ez nem x ahogy ti vélitek, hanem xy. Nem azt mondják, hogy ők is x, érted? A fehér emberek kollektívan érzik mennyire gecók, hiszen a harmadik világbeli emberek mindig azért kellettek a fejlett nyugati társadalmakba, hogy a retkes melót elvégezzék. Pl a cigányság, de vehetjük Harlem esetét odaátról, a fekete jogvédők, a cigány jogvédők, az “én ismerek rendes …-eket is” félék, a beilleszkedett, a dolgos a tisztességes, nos az hol van amikor el kellene ítélni egy az ő etnikumukból elkövetett borzalmat, társadalmi jelenséget? A hallgatásuk a legnagyobb hiba. Vedd észre a csapdát ebben a II. világháború óta kialakult elmezavarban:

Egy fekete férfi feldarabol egy nőt:

Nem azért tette mert fekete, hanem mert hülye, vagy drogozott és különben is a fehér is tesz ilyeneket (vagyis dedó)

Vagyis a fekete kollektíven nem hibáztatható, minősíthető, egyénként kell minősíteni. Ebben már egységesen fel is mentettél egy etnikumot, amely 80-90%-ra bizonyos dolgok egységesen jellemzőek. pl olvasd el a rejtett dimenziók c. könyvet. A németek üvöltöznek a buszon, az arabok közel beszélnek egymáshoz, a japánok nem írtóznak a tömegtől stb. Az etnikumokat, pl feketék cigányok nagy átlagban jellemezi egy szocializációs szint. Ez a szint, vagy az életkörülményeik, amiben benne van a higiénia, a munka moráljuk (ha van-a szerk.) szül egy viselkedési mintát a társadalomban. Ezek megnyilvánulásai büncselekmények is lehetnek. Pl rengeteg roma szül kiskorúan, mégis egy feljelentés se történik. Ha egy fehér 12 éves lány menne be a terhes gondozásra, akkor menne a feljelentés. Ez a kettősmérce, félelmetes téma, de most mellékes. Szóval nagy átlagban pl megjelenik az adott etnikumhoz köthető bűnözési formák, a fehérnek is van ilyen. Az etnikum tagjai, akik sikeresen átjutottak a szocializációs szakadékon mégsem állnak ki és ítélik el azt az állapotot, ami az ő fajtájukat egy olyan szinten jellemzi, mely olyan megnyilvánulásokhoz vezet, melyektől sosem tudnak feljebb lépni és csak töltik a börtönöket. Nem rég volt a fekete professzor esete (szerintem megrendezett mübalhé volt, hogy Obama leülhessen velük sörözni, és a rég ismert fehér rendőr-fekete lakos közti ellentétet ő most feloldja stb.) de gondoljuk azt most, hogy valódi eset volt. A rendőr igazoltatta és azt mondta erre a prof, hogy csak azért mert fekete vagyok? Ő benne meg se fordult, hogy részegen megtagadja az igazoltatást, a liberalizmus ezen veszélyeit azonban senki sem gondolja végig. Európába, Amerikába rengeteg etnikum vonult az elmúlt három évszázadba és egy kis rétegük beilleszkedett, a nagy átlag nem.

A negatív vélemény róluk szól, vagy nem igaz mindenkire,ahogy nem volt minden magyar nyilas, de ezt idehaza sokakkal nehéz megértetni.

 68. paranoid T.R. marcipan — 2009-11-16 23:19 

@Halálkufár: a társadalom nem egy statikus vmi, amibe be kell olvadni, hanem eléggé dinamikus, és a társadalom tagjai alakítják ki. a kegyetlenség a primitív közösségek sajátja, és abban a közegben érthető, mert a létfenntartásért küzdenek. de a mi nyugati civilizációnkban ez nem így van. épp az a lényeg, hogy egy bizonyos fejlettségi fok felett ezt ki lehet, és ki kell kapcsolni.

a “kirekesztés viharzik a pofájukból” pedig nem egy tudományosan objektív mondat, akkor se, ha szeretnéd a véleményed megfellebbezhetetlennek beállítani.

 67. Halálkufár — 2009-11-16 22:25 

@CyberPunK: A fehér ember nem szent, szocializációs szintje más, ez a társadalmi berendezkedés szempontjából fontos. Tegyük fel te kimész Indiába, az Indiai idejön és hidd el milliók lesznek akik azt vallják majd, nincs is semmi különbség a kettő között, se társadalmilag, se szociológiailag, se emberileg. A világ egység, de részek egysége, az emberek egyenlőek de nem egyformák. Az egyenlő a kínai nő és a cigány is, hisz az SZDSZ szerint mindkettő magyar, nos ez az ő különlegességüket is megöli, nem csak a befogadó nép különlegességét. A baj csak az, hogy manapság a fehér nem különleges, hanem mint egy lap, kapja rá a szineket. Az emberi kegyetlenség szín független, a rendőrség követett el szemétségeket ahogy a fekete párducok is. Én nem azt mondom, hogy ők azért tartanak lent mert szemetek, rosszabbak vagy lesajnáltak, hanem mert Európában (Amerika a telepesek miatt hasonló terület) más fejlődés zajlott le mint a harmadik világba. Az ipari forradalom és a gyarmati rendszer felmbomlása után pedig pláne. Szóval a két terület egybevegyítése nem jár pozitív eredménnyel. A Jobbik és a gárda esetében: Még soha senkit sem bántottak, ezért a kitalálták a gárdát értelmezést nem tudom mire vélni.

A gárda egyes vezetőinek elszólása az elkeseredésből és tehetetlenségből támadnak, tagjai mind civilek, akik egy legyet nem tudnának lecsapni. Gondolj azért bele, van egy szervezet amely semmi erőszakot nem követett el és feloszlatják. A neve magyar, és nem Kínában vagyunk. Ha egyesekben félelmet kelt, akkor bennem meg félelmet kelt a pár évvel ezelőtt beszüntetett sorkatonaság kék pufajkája és kucsmája.

Amellett pedig, elismerve a zsidók szenvedését, ami megjegyzem sokkal borzalmasabb lett volna, ha nem csak pár hónap nyilas uralom lett volna Mo-n, a holocaust az ő tragédiájuk, nem a világé és nekem a Horthy és még a nyilas rendszer sem okozott traumát, de ez sem azt jelenti, hogy egyetértek velük, de most bólogassak mint a hülye, hogy igen, ez volt az egyetlen tragédia a háborúban? Lassan már azt hiszik 50 millió helyett csak 6 millió halt meg akkor. A gárda ha olyat tenne én is úgy tekintenék rá, csak az a baj, hogy az emberek előbb ítélnek, aztán, jön a tárgyalás.

PARANOID: Olyan ugye nincs, hogy amerikai, az amerikai egy viselkedési, hozzáállási kérdés, akár a magyar, nincs még két nép, mely ennyire hasonlítana. Itt se mondhatod, hogy magyar, az aradiak közül kettő lehetett genetikailag is az pl. A magyar viselkedési kérdés, hazaszeretet, akárcsak amerikában. A kegyetlenség minden társadalom sajátja, ugyanis maga az ember kegyetlen, egy vírus faj, amely ha jól belegondolunk, felrúgta az természeti egyensúlyt és kizabálja, feltúrja, kirabolja, beszennyezi a földet, de legalább nem kell gyalogolni és igaz más szomjazik, de mi tiszta vizzel önthetjük le a sz@rt. Egy vak, álomban lévő és 90%-ban irtó gyatra IQ-val rendelkező, ön és közveszélyes faj vagyunk, aki csak idő kérdése és az egyetlen bolygót közel s távol kiírtja. Mi talán nem éljük meg, de az unokáink megfogják. A harmadik világ népességei nem magunk alá sajnáltak, hanem mások, és vannak bizonyos etnikumok akik nem rosszindulatból, hanem mert olyanok, a társadalomba sose tudnak beolvadni, ezeket mindigis üldözték és csak zülleszteni, atomizálni tudnak. Folyton a kirekesztés viharzik a pofájukból, pedig náluk kirekesztőbb nincs is.

 66. mindenbe belekotyogok — 2009-11-16 22:24 

Tényleg a Black Panther-ről lesz valami poszt? Az sem egy egyszerű történet.

 65. paranoid T.R. marcipan — 2009-11-16 20:51 

@Halálkufár: aközött, h elfogadod a másságot meg aközött h elfogadod, de alacsonyabb rangú gondolod azt, aki más, óriási különbség van. egy nép/ország/civilizáció fejlettségét mérője, h hogyan bánik azokkal, aki nem olyanok mint ő.

(mellesleg megjegyzem, nem az amcsik véres verejtéke öntözte a földjeiket.)

aztán az jutott még eszembe h vajh tudod-e mit jelent az a szó h szocializáció?

 64. tiboru — 2009-11-16 20:28 

@rognork:

Miért lenne szégyen?! Riszpekt.

 63. CyberPunK — 2009-11-16 20:24 

@Halálkufár: A fehér ember feltalálta a gárdát és, hogy hogyan lehet műveleti területről kitiltani a médiát. Ezért volt az, hogy míg az arabok hetekig verték szét Párizs külvárosát, addig a néger zavargásokat elég hamar (egy napon belül) leverik. 🙂

Ja, és hőzöngés meg bosszúvágy ide vagy oda, azért én nem nézném meg, ahogy a texasi átlagpó’gá’ nem dönt úgy, hogy besegít a rendvédelemnek.

Szóval azért óvatosan Amerikával, Európára igaz az amit mondasz, de amerika az más tészta. És nagyobb összefogás van ott állami eszme szintem, mint itt egy jobbikos felvonuláson.

 62. Halálkufár — 2009-11-16 18:56 

Most tényleg, hiányzik valakinek?

Nagyon nagy hiba volt a feketéket erőszakkal elvinni amerikába, aztán felszabadítani. Vissza kellett volna vinni őket afrikába. Az baj, hogy nem fogjuk fel, a szocializációs szakadékokat. A szocializációs magaslaton a kultúra építő keresztény, fehér, átlag tömegek állnak, olyan amilyenek de mégse szedik fel a szőnyeget a polgári házakba, mint a cigányok a Rákosi betelepítés után. Most kongott a beprogramozott vészharang: rasszista. Rájöttem, ez a válasz mellőz mindenféle gondolkodást és megértést, ez az egyszerübb: rasszista. Lassan már a csecsemő is ki tudja mondani. A cigányok és a feketék, egy mélyebb szocializációs szinten voltak és részben vannak is, a törzsgyökeres lakosság és közöttük nagy a szakadék, de ők nem rosszak ezért, hanem mások. A Rákosis példa jól mutatja, hogy az azelőtt vándorló, kulcskészítő,teknővájó, lakatos, (Mária Terézia rendelkezése, hogy a foglalkozásukról hívják őket: lett 1000 kulcsár) szóval ők éltek, ahogy éltek, Indiában is vándorló, rablásból és egyéb melókból élő törzs voltak. Ezeket beemelték régi polgári lakásokba, amit lelaktak, felszedték a szőnyeget, kiverték a vasat stb. Nem azért kiabálnak a HÉVen mert suttyók, hanem mert nekik ez természetes. A feketékkel ez a helyzet és most ha idevesszük az arabokat, törököket, Indiaiakat akik millió számra b@szt@k felvenni a befogadó ország ritmusát, szokásait stb, akkor nem foghatjuk fel másként a dolgot, mint társadalom bomlasztásnak. Kicsiben mindenki jobban tud értelmezni: VAn egy család akihez odaköltöztetnek egy retkes kis gyereket aki egész életében állatként viselkedett, most az építi a családot vagy rombolja? Rossz a család mert nem bírja elviselni? Rossz e a gyerek mert úgy viselkedik? A szocializáció, nevelés, kultúrális és mémszinten rögzült hozományok eltérőek az etnikumoknál. A feketék és a cigányok sosem asszimilálódnak, egy kis réteg a matematika szabályai szerint beilleszkedik és hasznos tagja a fogadó közösségnek de a nagy átlag nem és ha ezeket a rétegeket nevelték, tanították volna, akkor is folyamatos különbség lenne, ami évszázadokat jelent, ezt nem lehet ilyen hamar egy szintre emelni. Nézzük meg amerikát: Aki utálja a feketéket az rasszista. Vagyis van egy olyan réteg, akit nem lehet utálni! Az, hogy nem a bőrszíne zavarja a fehér embert, hanem az életmódja, viselkedése stb, az senkit sem érdekel. Amerikába mindenkit meghatnak az ilyen gicces dolgok,hogy a feketék is emberek stb, ki a f@sz mondta, hogy nem azok?

Vegyük MLK esetét. Egyenlő jogokat a feketéknek. A feketék nem vettek részt amerikai őslakosságának kiírtásában, vagyis amerika a fehér telepesek tulajdona. Borzalmas amit az indiánokkal műveltek, de evolúció, győzött az erősebb, ami nem feltétlen a jobb. Behozták a rabszolgákat akik felszabadultak és azt mondták, nekik ugyanannyi jog kell, mint azoknak akik véres melóval felépítették az országot. Megkapták, most pedig már az elnök is fekete. A II. világháború után jogosan alakult ki egy liberalista humanista pacifista hozzáállás de ezt azóta az emberek tudatosan vagy csak reflexesen de önvédelmi célokra használják fel és átlendültek a ló másik oldalára. Sosem felejtem el: Obamának betehet a fehérek rasszizmusa. Azt hiszem az indexen volt. Vagyis ha Obamára nem szavaznak, azért nem szavaznak mert fekete. Remek stratégiai döntés. McCainre azért szavaznak mert fehér, nem? A fehér emberen kívül élő más szocializációs szinten élő, mellék gyökeres, vagy bevándorló réteg, magát a megalázott múltja miatt egy degenerált szentség tudattal vonta körbe, ami szerint mindenki aki utálja őket az egy a rabszolgatartókkal, nácikkal, nyilasokkal stb és nem vizsgálják meg az adott kérdést, mert képtelenek rá.

Van egy réteg aki a fehér embert, a saját fajtáját tartja elsődlegesnek, ez pl a ku-klux klán, a rasszisták, de ezt nem teszi meg a fekete is? Nem lojális az is jobban a fajtájához? Erre a válasz, de ők nem akarják a fehéreket elűzni! Hát igen de hogy nézne ki, ha a saját megszerzett területükről elűznék a törzsgyökereseket? A fekete, a zsidó, a cigány, az arab, a kínai nem lehet rasszista, csak a fehér mi? A többiek szentek, sacrosantus, kár is csesztetni őket. Sajnálom az amerikai feketéket mert én se érezném jól magam ha egy több száz milliós villába tennének és fogalmam se lenne, hogy működik a seggmosó. Ha az én lakásomba bejönnek, akkor vendég az illető és ha azt mondja, én a te területeden ugyanazzal a joggal rendelkezek mint te, akkor ott gáz van. Erre ő, azért mert nem egyezik a bőrszínünk, erre én: nem azért mert én vagyok otthon, nem te.

Persze egy föld se senkié, mindig az erősebb jött és elfoglalta: amerikai, Kárpát-medence. A lényeg, ki lesz a következő erős, ki szorul háttérbe. Ha a feketék stb olyan elfogadóak lennének, akkor nem paráznék Obama győzelme miatt, de hogyan lehetne elfogadó és toleráns az akit sose fogadtak el és sose toleráltak? Azt se tudja mi az, erre a jogvédők: de, pontosan, hogy tudja, mert átélte. Erre én: amiért átélte csak bosszút érezhet. Tudatalatt és ez egyszer felszínre kerül, ha erősebbek lesznek. Ezeken érdemes elgondolkozni, sosem a tisztességes réteggel van a baj, hanem azzal a társadalmakra valóban kártékony réteggel, akik létüktől adodóan egy fejlettebb közösséget csak a maguk szintjére tudnak lehúzni, ezt szaporodásuk is segíti. Az erősebb győz, evolúció van csak, minden féle giccses megítélés nélkül. A fehér ember pedig elég gyenge lett mára és lassul a szaporodása. Persze a nagy átlagnak ez csak akkor esik majd le, amikor a pápa, a főbb európai államok vezetői is feketék lesznek, vagy kevert faj.

 61. rognork — 2009-11-16 18:40 

@tiboru: szégyen, nem szégyen, bevallom: én a harry potter sorozaton tanultam meg angolul. most olvastam a red storm risinget, hát nagyon fasza volt eredetiben.

 60. CyberPunK — 2009-11-16 17:51 

@molnibalage: Köszönöm, de a probléma már megoldódott. Igaz, nem fogdosós példány, de legalább nem teszem tönkre. A felajánlást viszont nagyon köszönöm, igazán értékelem! 🙂

 59. molnibalage — 2009-11-16 17:42 

@CyberPunK: Budapesti vagy? Ha megígéred, hogy nem csinálod még rongyosabbra, mint most (brutálul az), akkor fatert rádumálom, hogy adja kölcsön neked.

 58. CyberPunK — 2009-11-16 17:27 

@teddybear01: Igen, örök hálám! Azt hiszem egy ideig nem lesz időm kommentelni. 🙂

 57. teddybear01 — 2009-11-16 17:14 

@CyberPunK: Na még egyszer! Remélem átment!

 56. teddybear01 — 2009-11-16 17:13 

@CyberPunK: reakció indult!

 55. tiboru — 2009-11-16 16:22 

@rognork:

Igen, ez hasznosnak tűnik; annó ezt a taktikát használtam, amikor elkezdtem Georges Simenonon gyakorolni…

 54. CyberPunK — 2009-11-16 16:07 

@teddybear01: Válasz ment!

@rognork: Élvezni szeretném a könyvet, nem végigszenvedni az olvasást. Ha angolul kezdenék oktatási célból olvasni, akkor biztos csak olyat, amit már olvastam magyarul.

 53. VulpesVulpes — 2009-11-16 15:55 

természetesen a zsidók voltak!

najó, a második sem elképzelhetetlen. =)

 52. teddybear01 — 2009-11-16 15:25 

@CyberPunK: Privi ment!

 51. rognork — 2009-11-16 15:03 

@CyberPunK: akkor itt a jó alkalom, hogy ezen a könyvön tanulj meg. én is így tanultam. mire 5 könyvet elolvasol, frankón menni fog.

 50. CyberPunK — 2009-11-16 14:49 

@rognork: Ja igen, és a Vadászat a Vörös Októberre könyvet magyarul keresem, mert annyira szar az angolom, hogy felejtős úgy olvasnom.

 49. rognork — 2009-11-16 14:47 

@tiboru: és érdemes angolul olvasni, mert nagyon jól meg lehet tanulni az eredeti katonai kifejezéseket.

 48. CyberPunK — 2009-11-16 14:44 

@tiboru: Úgy néz ki nem ment át!

Szóval, a Nimitz anyahajó az első rész, de ha nem zavar, hogy nem mindent értesz, akkor a másodikat ajánlom, a Tájfun-t, szerintem az a legjobb.

A Vadászat a Vörös Októberre könyvet régóta keresem, beszerezhetetlen, a másikat megpróbálom megszerezni.

 47. tiboru — 2009-11-16 14:27 

@CyberPunK:

Meggyőztél… Melyikkel érdemes kezdenem?

(Cserébe viszont hadd ajánljam Clancyt. Kezdd mondjuk A Kardinálissal vagy a Vadászat a Vörös Októberre-vel)

 46. CyberPunK — 2009-11-16 13:26 

@tiboru: Nem olvastam Tom Clancy-t, de érdemes olvasni tőle, hihetetlenül sok információt lehet összeszedni a haditengerészetekről. Az író saját bevallása szerint nagyon sok brit és amerikai tengerészeti kapcsolattal rendelkezik. Ja, és rajong a SEAL-ért, minden könyvében benne vannak, és hihetetlenül jól bemutatja a taktikájukat és a felszerelést is.

Mondhatni regénybe bújtatott bemutatókönyv.

 45. tiboru — 2009-11-16 13:20 

@CyberPunK:

Én nem olvastam tőle, de amióta az egyik cimborám úgy határozta meg, hogy “mezítlábas Tom Clancy”, azóta nem is nagyon akarok.

Vagy mégis megérne egy próbát? És verjem szájon a havert?

🙂

 44. CyberPunK — 2009-11-16 13:06 

@CyberPunK: Bocsánat, az CVBG akart lenni.

Más, olvas itt még valaki Patrick Robinsont? Az van tele jó sok konspirációval. 🙂

 43. tiboru — 2009-11-16 13:06 

@CyberPunK:

A Rosa-képhez: passz, nem tudom, mi lehet a baj, pedig ugyanolyan .jpg, mint a többi…

 42. CyberPunK — 2009-11-16 12:57 

@tiboru: Csak a Rosáé, szóval nem rasszista a böngészőm. 🙂 De fura, mert olyan, mint ha ott lenne, csak nem jelenik meg.

@proletair: Egye fene, elolvasnám! 🙂 Főleg egy hivatalos CBG leírás, mert akárhányszor olvasok róla, mindig más a kisérőhajók száma és összetétele.

 41. proletair — 2009-11-16 12:54 

@CyberPunK:

Hogyne. Meg a USCG-t, meg a USN-t is:)

 40. tiboru — 2009-11-16 12:51 

@CyberPunK:

Hú, sajnálom, de erről tényleg nem én tehetek…

Egyik kép sem, vagy csak a Rosáé?

 39. CyberPunK — 2009-11-16 12:46 

@tiboru: De a kép még mindig nem jelenik meg IE7 alatt. 🙂

 38. CyberPunK — 2009-11-16 12:42 

@proletair: Esetleg nem lehetne belevenni az ARMY-t és az USMC-t is, ha ennyire rövid? 🙂

Viccet félretéve, ha tényleg megírod, azt nagyon megköszönném.

 37. tiboru — 2009-11-16 12:40 

Rosa Parks különben mindmáig az egyetlen nő, aki halála után abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a Kapitólium Nagy Körtermében ravatalozták fel (2005-ben).

Ha jól emlékszem, eddig összesen 22-en voltak (közülük 11-en elnökök).

 36. proletair — 2009-11-16 12:30 

@tiboru: 🙂

Én egy lazábbal kezdtem volna a lemiles belépőt (airborne pathfinders), de majd megpróbálom.

Bocs az OFF-ért

 35. tiboru — 2009-11-16 12:24 

@proletair:

Én most három hétig úgysem leszek (de facto), úgyhogy ki lehet bontakozni 🙂

 34. proletair — 2009-11-16 12:20 

@tiboru:

Most kicsit utána néztem, és ha csak tőmondatokban kellene az USAF-ról írni, akkor egy bő 3 részes poszt lenne belőle. plusz a képek, logók meg az apraja…

 33. tiboru — 2009-11-16 12:02 

OFF

A poszt megjelenése óta 65 ezer szót kópipészteztek a cikkből… Ez elismerés, ugye..?

🙂

 32. Bobby Newmark — 2009-11-16 11:57 

@zéka: Eheh.

Kicsit túlkomplikáltad szerintem…

“Valahogy azonban a vége mindig az, hogy ha van egy ember, aki a békéért harcol, vagy valami jóért az meghal.”

Én úgy mondanámm, hogy:

“Valahogy azonban a vége mindig az, hogy ha van egy ember, …az meghal.”

Az lenne az igazi összeesküvés, ha lennének olyanok, akik nem halnak meg. Télleg, van hóttkomoly vámpíros konteó?

😛 😀

 31. tiboru — 2009-11-16 11:36 

@proletair:

Oké, akkor gyűrkőzz neki 🙂

 30. tiboru — 2009-11-16 11:34 

A dominó-elvről meg korrekten írt molnibalage itt feljebb. Az USA folyamatosan attól rettegett, hogy a Karib-térségben, Közép- és Dél-Amerikában Kuba példáját egymás után követik majd a térség államai; úgymond sorra eldőlnek, mint a dominókövek.

 29. tiboru — 2009-11-16 11:32 

@Fedor:

@tárhejj:

Bocs.

Szóval a dominó-elv egy (szerintem nagyon sikerült) regényből készült ugyancsak szuper film.

A lényege, hogy egy sittest kihoznak a börtönből, majd az a feladata, hogy agyonlőjön egy (tán dél-amerikai?) diktátort.

Végül elvállalja (nem tutira önszántából…), majd ezt követően, khm, kellemetlenségei támadnak…

A folytatása is megszületett, ugyancsak Adam Kennedy tollából (ezt csak regényben olvastam, film tudtommal nem készült belőle); A dominó bosszúja a címe.

Gene Hackman óriásit alakít a filmben, javaslom mindenkinek.

 28. Bobby Newmark — 2009-11-16 10:57 

Télleg ennyi mohamedán néger van a ZUSÁban?

Nekem ilyen naaagy heppi éneklős protestáns gospel-izék ugranak be, ha így 20. század közepe környéki amerikai négerekre akarok asszociálni… Whoopie Goldberges idétlenség, meg Ha Ölni Kell… Nem kifejezetten muzuilmán feketék az első, ami eszembe jut…

Meg a bibliai/zsidó névadási divat náluk, mint a mi barna párducainknál a Dzsennifer meg Ronáldinnyó… Na jó, azé’ van ott Muhammad is meg mittudomén.

Simán lehet, hogy én vagyok a tájékozatlan, de mintha a muzulmán kártya csak az utóbbi időkben vált volna jokerré…

 27. NagyTeve — 2009-11-16 10:47 

@molnibalage: hallottál arról, hogy SERE? Hát arról, hogy AFSOC? csak kérdem …

 26. púzókutya — 2009-11-16 10:34 

én voltam a kis karpatyov légpuskámmal.

de nem őt céloztam.

 25. zéka — 2009-11-16 10:21 

Pont azon gondolkodom, hogy vagyunk lassan 7 milliárdan a Földön és megfordult a történelem során eddig jópár fura figura. Valahogy azonban a vége mindig az, hogy ha van egy ember, aki a békéért harcol, vagy valami jóért az meghal.

King, Ghandi, meg még van egy jópár csak ők a leghíresebbek.

Úgy látszik nem vagyunk egy pacifista faj.

Jó a post SZVSZ:D

 24. valamit — 2009-11-16 10:11 

Az itt említett Dominó-elv egy regény (és készült belőle egy film is Hackmannal a főszerepben), a szerzője Adam Kennedy. Létezik a regénynek egy folytatása is.

 23. proletair — 2009-11-16 10:06 

@molnibalage:

Pawe Low és Pave Hawk gépei vannak a légierőnek, a SOS alakulatoknál más is. (Special Operation Squadron)

 22. CyberPunK — 2009-11-16 10:03 

@molnibalage: Kutatás alatt a technológiai fejlesztések érdekelnének. De kicsit másképp kérdezve. Ha van egy támaszpont, ami a légierőé teljesen, akkor a bázis védelmét ki adja? Az ARMY vagy van az USAF-nak rohangálós, M16-ossal felfegyverzett G.I.Joe-ja is?

Az már csak hab a tortán, hogy ott a tengerészgyalogság, ami takarhat partraszállós desszantalakulatot és pilótát is. 🙂

Ja és persze ott a gárda is a bombázóival.

Őszintén szólva tényleg rohadtul érdekelne az USA hadseregének a felosztása, meg hogy történelmi okokat leszámítva mi közük van az elnevezéshez. 🙂

 21. proletair — 2009-11-16 10:02 

Az én konteom szerint a hadiipari beszállítók haragudtak meg rá. Mert ha vietnamban kicsit viszzább vesznek a jenkik, akkor huss az extraprofitnak.

@tiboru:

Az USAF témában szívesen segítek. (a vietnami képen agy C-123 Provider teherszállító Agent Orange-t permetez… meggyőző voltam?:)

 20. molnibalage — 2009-11-16 09:58 

@Fedor: Asszem a Hidegháborúban született ez a fajta kifejezés, bár nyilvánvalóan nem ott találták ki ezt a kifejezést. Lényege, hogy sehol nem hagyhattak teret nyerni a kommunista eszméknek, mert akkor minden ország a környéken megy abba az irányba.

en.wikipedia.org/wiki/Domino_theory

Jé, és tényleg igazam van.

 19. molnibalage — 2009-11-16 09:56 

@CyberPunK: Most jót kérdeztél, mert pilótmentéseknél helivel mennek, de van A-10 és más support is. Viszont helije az ARMY-nak is van, viszont az USAF-nak asszem nincs. Ennek történelmi okai vannak.

A USMC és NAVY rendelkezik merevszárnyú gépekkel és helivel is.

 18. Egy álom megvalósulása — 2009-11-16 09:35 

Ma, 80 éve született a XX. század egyik legnagyobb formátumú politikusa, lelkésze, polgárjogi harcosa, Martin Luther King. King 1929. január 15.én született, az egyik szegregáció párti állam (Georgia) városában, Atlantában. Apja is baptista lelkész vol…

 17. stokkür — 2009-11-16 09:33 

@Fedor: egy kötelező film. néhány helyen röhej olcsón kapni a dvd-t. NE HAGYD KI!

 16. fingerbangs — 2009-11-16 09:24 

a kennedy aktaknak mikor jar le a titkositasa? szerintem siman meghosszabitjak majd ezt is meg azt is

 15. tárhejj — 2009-11-16 09:17 

@Fedor: ez nekem is eszembe jutott 🙂 Mi az?

 14. Fedor — 2009-11-16 09:06 

De mi az a Dominó-elv? ha egy regény, akkor pont a szerző neve maradt le a képről. Ha meg nem, akkor meg tényleg, mi az?

 13. CyberPunK — 2009-11-16 09:05 

@molnibalage: Ne képzelje már senki, hogy egy légierős valaki egyszerre pilóta, profi gyalogos katona és még tudós is (Carter).

Persze, gondoltam, hogy egy tdóst nem zavarnak ki lőni, de van egy másik sorozat is (Űrháború 2063), ahol teljeskörű kiképzést kapnak a katonák. Pilóták és frankó kommandósok is egyben. Ezért gondoltam, hogy esetleg valami valóságalapja lehet. De leginkább az érdekelne, hogy a légierő mint szervezet vajon szárazföldi akciókkal, kutatással és egyébb nem repüléssel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik-e.

Bocs Tiboru, nem akartam szétoffolni a posztot, de éppen most nézem megint végig az SG1-et és felémerültek bennem a gondolatok.

 12. molnibalage — 2009-11-16 08:51 

@CyberPunK: Ne képzelje már senki, hogy egy légierős valaki egyszerre pilóta, profi gyalogos katona és még tudós is (Carter).

Ilyen csak a TV-ben van…

Szinte minden film és sorozat feláldoz valami a valósághűség oltárán az élvezhetőség kedvéért.

Egy oldal pl. kielemzete, hogy Carter frizurája gyak. soha nem felelt meg egyik fegyvernem elvárásainak sem, de jól mutatott a sorozatban…

 11. CyberPunK — 2009-11-16 08:42 

@molnibalage: Köszi, akkor ez a titok nyitja. Pedig az ember azt hinné, hogy egy ennyire népszerű sorozat talán nem tartalmaz hülyeséget. Bár végül is sci-fi…

 10. molnibalage — 2009-11-16 08:38 

@CyberPunK: Az SG-ban ami napig nem értem, hogy mit keres a USAF…

Az SG egy vicc a katonai stuktúrák valós állapotait megnézve.

 9. stokkür — 2009-11-16 08:27 

Köszi, Tiboru, megint egy szuper írás. Szvsz 2. verzió a legelképzelhetőbb. Előbb-utóbb minden igazán karizmatikus ember kinyitja valaki zsebében a bicskát és célkeresztbe állítja magát.

 8. CyberPunK — 2009-11-16 08:15 

Egyébként a Rosa Parks vonalat kéne követni, annyira necces téma, hogy a CIA már fel is törte a blog.hu-t és leszedte a képét. 😀

 7. CyberPunK — 2009-11-16 08:14 

@tiboru: Nem konteóra, lemil-re gondoltam. Kér kubai szabadságharcos közé csak elférnek.

Köszönöm előre is!

 6. oldboy — 2009-11-16 08:09 

jó a konteó, köszi…

és a megjegyzés is szuper:”48 éven át hivatalban levő, szinte teljhatalmú igazgatója, J. Edgar Hoover, itt jobbra, a kép bal oldalán)” :))))

 5. tiboru — 2009-11-16 08:04 

@Markgraf:

Pedig már feltűrtem az ingem ujját, hogy megválaszoljam 🙂

 4. tiboru — 2009-11-16 08:02 

@CyberPunK:

Háát, Malcolm X és mai követői valóban érdekes arcok, de nem tudom, beleférnének-e egy konteóposzt kereteibe…

US Air Force? Nem vagyok a szakértője, de majd körülnézünk a lemiles szerkesztők között, hátha akad egy vállalkozó.

 3. CyberPunK — 2009-11-16 07:49 

Hát, nem jött be, de a fekete radikálisokat nem a stratégiai tervezési képességeik miatt szeretjük.

Hanem miért is? 🙂 Van egy olyan érzésem, hogy sok jó történeted van róluk. Mikor lesz írás? 🙂

Tiboru: Egy kérés, hátha itt még aktívan figyelsz. A lemil-en nem írnál egyszer cikket az amerikai légierőről? Konkrétan Csillagkapu alapon, mármint abból a sorozatból frankón megismerjük őket, hogy a munkájuk cc 1%-a a repülés, de csinálnak minden mást is. Csak akkor miért is légierő… Gondolom ez nem csak egy baki.

 2. Markgraf — 2009-11-16 07:44 

@Markgraf: Insurrection Act…

Nem, nem vagyok skizofén csak közben megtaláltam a választ:)

 1. Markgraf — 2009-11-16 07:40 

“ez utóbbi városba vezénylik Fort Braggből az egyik ejtőenyős ezredet is, tűzszerészestől, mesterlövészestől, tábori tüzérestől”

És a Posse Comitatus?

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök