2011-04-19–05:30

Skull & Bones

Az emberek mindig is hajlamosak voltak arra, hogy (szűk vagy tágabb körű) baráti társaságokba szerveződve múlassák az időt, majd – ha a szükség úgy hozza – segítsék egymást. És milyen közeg lenne erre alkalmasabb, mint a főiskolai-egyetemi campusok, ahol életkor, érdeklődési körök és megfogalmazott életcélok tekintetében rengeteg a közös nevező…

Mai posztunk (olvasóink akaratának megfelelően) az egyik leghíresebb, rengeteg kérdőjellel, titokkal és gyanakvással övezett társasággal foglalkozik, melynek hatalma és befolyása – legalábbis a konteósok szerint – már réges-régen messze túlnőtt egy klasszikus haveri kör bulizós hangulatán.

1.) A gyökerek

A történet 1832-ben kezdődik, amikor a kollégiumi élet még nem feltétlenül járt együtt gandzsa-partikkal és partnercserés szvingerestékkel, a híres amerikai Yale College-ben (1887 óta Yale University, New Haven, Connecticut állam). Hosszas beszélgetések során, a már akkoriban is szinte kötelező sörözéseket követően két joghallgató (a 23 éves William Huntington Russell, valamint a nála alig egy évvel fiatalabb Alphonso Taft) úgy dönt, hogy létrehoznak egy – szigorúan meghívásos alapon működő – társaságot, melynek távlati célja az, hogy az iskolapad elhagyását követően a tagok mindenben támogassák egymást.

Kerül, amibe kerül…

A később Borostyán Ligának elnevezett nyolc keleti-parti egyetem hallgatóitól nem állt távol a különféle belső társaságok létrehozása, de ezek leginkább irodalmi és kulturális olvasókörök voltak, ahol a tagok összeültek és jól megvitatták a trendi írásokat, filozofáltak egy jót, majd – önmagukkal roppant elégedetten – hátradőltek és várták a másnapot. A Russell-Taft duónak ezzel a töketlenkedéssel és felhőtologatással lett tele a zsákja; ők pragmatikusabb megközelítési módot tudtak a magukénak.

Hogy a két alapító nem volt kispályás, azt későbbi életútjuk is fényesen bizonyítja: Russell a connecticuti Nemzeti Gárda főparancsnoka lett, valamint a Republikánus Párt egyik létrehozója. Ami Taftot illeti, még ennél is magasabb beosztásokat tudhat a magáénak: az USA hadügyminisztere, később igazságügyminisztere és főügyésze (ott ezt a két utóbbi funkciót hagyományosan ugyanaz az ember tölti be), s nem utolsósorban az Egyesült Államok 27. elnökének (William Howard Taftnak) az édeasapja. És hogy valami magyar vonatkozást is említsünk: Alphonso Taft 1882 és 1884 között az USA nagyköveteként szolgált az Osztrák-Magyar Monarchiában.

1856-ban a társaságot (Russell Trust Association néven) nyilvántartásba is veszik, s a mai napig így szerepel a connecticuti cégbírósági anyakönyvekben. Értékét napjainkban körülbelül ötmillió dollárra becsülik – ez hangsúlyozottan a társaság anyagi javakban megtestesülő vagyona: épületek, ingóság, stb.

2.) Az alapszimbolika

A két alapító atya kicsit morbid ízlése már az elnevezésben és a társaság jelképrendszerének, valamint működési rituáléjának kiválasztásában is megmutatkozott: Skull and Bones (Koponya és Csontok)…

Az egyik verzió szerint Russell családja rabszolgaimportból és a Kínából származó ópium forgalmazásából kaparta össze azt a közmondásbeli első pár millió dollárt, aminek eredetével kapcsolatban nem illendő kérdéseket feltenni. És mivel annó mindkét szakma kéz a kézben járt a kalózokkal, ezek klasszikus lobogóképének átvétele egyfajta cinkos visszakacsintás az ősökre. A kalózok mellesleg kiemelt helyet foglalnak el a S&B szellemi házioltárán: több olyan belső tanulmányukról szól a fáma, amelyekben a könyörtelen tengeri rablókat valódi példaképekként említik.

Egy másik magyarázat szerint Russell Németországból hozta magával a halálfejes szimbólumot, sőt, magát a társaság létrehozásának ötletét is. Az alapító ugyanis 1830 nyarától 1831 őszéig 14 hónapot töltött a Vaterlandban, ahol megismerkedett az európai eredetű titkos társaságok  szellemi örökségével. Akárhogyan is volt, a S&B eredeti neve úgy szólt, hogy „The Brotherhood of Death”, vagyis „A Halál Testvérisége”; a jelképük alatt látható szám (322) egyrészt az alapítás évére, vagyis (18)32-re utal, másrészt azt sugallja, hogy a szervezeti ősnek tekintett Illuminátusok után a második erőt képviseli. Megint mások szerint a 322 Démoszthenész halálának évére utal (persze időszámításunk előtt); a nagy szónok állítólag a két alapító atya egyik példaképe volt.

A 322-es szám mindenesetre mélyen beégett a tagok agyába; William Averell Harriman (1943 és 1946 között az USA moszkvai nagykövete) bonesman ezt a számot választotta számzáras aktatáskája nyitókódjául, ami nem volt túl szerencsés, mert a szovjet gumitalpúak sem voltak hülyék – de ez egy másik blogba való sztori…

Számos bírálójuk kiemeli a S&B szimbólum kísérteties hasonlóságát a Waffen-SS Totenkopf-jelvényével, de ne legyünk igazságtalanok: a koponya+csontok kombó a történelem során számtalan katonai alakulat jelvényén szerepelt, Nagy Frigyes porosz huszáraitól kezdve a második világháborús lengyel lovasságon keresztül egészen napjaink amerikai tengerészgyalogságának valamennyi felderítő zászlóaljáig.

Az elmúlás gondolatának és jelképeinek beemelése a S&B ikonográfiájába más példákkal is illusztrálható. Székhelyüket és főhadiszállásukat, a New Havenben található, barna mészkőből épített, ablaktalan és komor épületet The Tomb-nak (kriptának, sírhelynek) nevezik, ahol (egyéb bokros teendőik mellett) Eulógiát, az ékesszólás istennőjét dícsérik. Ennek legbelső szentélyében (az Inner Temple-nek, vagyis Belső Templomnak nevezett helyiségben) egy teljes női csontváz vehető szemügyre, amely – állítólag – Madame de Pompadour, XV. Lajos francia király főállású szeretőjének földi maradványa.

A Társaságnak saját időszámítása is van; összejöveteleiken minden órát öt perccel előre állítanak, ezzel is jelezve, hogy a S&B a külvilág előtt jár. A heti két alkalommal rendszeresen sorra kerülő mítingek tehát (külső idő szerint) csütörtökönként és vasárnaponként 18.25-kor kezdődnek a Kripta Firefly (Tűzlégy Szentjánosbogár) termében, ahol általában együtt vacsoráznak, majd különféle témákról beszélgetnek.

Valamirevaló titkos társaság nem lehet meg exluzív, külön bejáratú kegytárgyak nélkül – a huszadik század elején erre jöttek rá a bonesmen-nek (csontembereknek) nevezett tagok, s rögvest a megoldás után néztek. Egy Prescott Sheldon Bush nevű arc a kezébe vette a dolgok intézését, s 1918 egyik újholdas éjszakáján (öt cimborájával együtt) a Fort Sill-i temetőben kiásták Geronimónak, a legendás apacs törzsfőnöknek a sírját, s a koponyát, valamint két combcsontját magukkal vitték a S&B székhelyére, az addigi “névtelen” koponya helyettesítése érdekében. Ezt később – természetesen – többször is letagadták, de a sír feltárásához azóta sem járult hozzá egyetlen amerikai hatóság sem (pedig az indiánok már többször kérték, legutóbb két éve magától Barack Obamától).

A sírásó különítmény vezetőjének neve talán sokaknak ismerősen cseng. Nos, Prescott barátunk nem más, mint George Herbert Walker Bush (az USA 41. elnöke) apja, illetve George Walker Bush (az USA 43. elnöke) nagyapja…   

3.) A beavatás

A megalakulás óta körülbelül 2000 ember részesült abban a kegyben, hogy meghívták a társaság tagjai közé, hiszen évente maximum 15 újoncot avatnak; jelenlegi létszámuk 800 körül lehet. Ezeknek az embereknek a 80%-a mindössze harminc családhoz tartozik: Rockefeller, Bush, Ford, Morgan, Phelps, Vanderbilt, Harriman, Taft, Carnegie, Astor, Whitney, Harkness – hogy csak az első tucatot említsük meg. A tagság gyakorlatilag öröklődik; egy becslés szerint a jelenlegi tagok mintegy háromnegyedének már legalább egy felmenője is tag volt. Eredetileg csak fehér angolszász protestáns (WASP) férfiakat fogadtak soraikba, de az utóbbi évtizedekben – tisztára pragmatikus okokból – már nők, színesbőrűek és más vallásúak is fel-felbukkannak.

A S&B beavatási szertartásáról sokáig semmit sem lehetett tudni, de 1992 óta nőket is felvesznek (bocs, hölgyeim, de ezek a tények…), s érdekes módon azóta kezdtek el csordogálni az információk.

Szóval évente egyszer, általában tavasszal kerül sor arra, hogy a tagságra érdemes elsőéveseket „megszólítják”. A Yale-en nem a S&B az egyedüli diáktársaság, de a legrégebbi és a legtekintélyesebb, ergo igen ritka (noha nem példa nélküli), ha a felkért illető nem vállalja a tagságot. Értelemszerűen minden jelöltről készül egy részletes környezettanulmány, amely olyan alapos, hogy számtalanszor felmerült a gyanú, hogy profi titkosszolgák készítik.

Miután az illető rábólintott a felkérésre, a beavatási ceremónia a The Tomb-ban folytatódik. Itt az összes, még egyetemista tag jelenlétében (ez úgy hetven-nyolcvan fő körüli létszámot jelent) egy „újjászületési procedúra” veszi kezdetét, amelynek kezdeti állomása egy iszappal teli medence, amelybe minden újoncnak (természetesen meztelenül) meg kell merítkeznie, majd ünnepélyesen le kell zuhanyoznia – ez jelképezi azt, hogy onnan kezdve új emberként tér vissza a társadalomba.

Egyes hírek arról is szóltak, hogy (legalábbis amíg csak férfiak lehettek tagok) a zuhanyozási jelenet után a jelöltnek – egy koporsóba befeküdve – a nagyközönség előtt maszturbálnia kellett. Nem tudom, ezzel a próbával mostanában (koedukált korunkban) mi a helyzet.

Ha arra gondolok, hogy a koporsót közben úgy hetven fő állja körül és szitokszavakat, valamint gúnyolódó versikéket kiabálnak, akkor csak annyit tudok hozzátenni, hogy akinek sikerül végigvinnie ezt a feladatot, az a jövőben biztosan nem ismer lehetetlent.

Részletes vallatás következik, keresztkérdéses módszerrel: a jelöltnek habozás nélkül, teljes őszinteséggel kell felelnie a rázúduló kérdésekre, amelyek között szép számmal vannak olyanok, amelyek hallatán – szélütés miatt – bármelyik ombudsman lefordulna a székéről: szexuális szokások és kapcsolatok, családi viszonyok, vallási és egészségügyi tárgyú kérdések záporoznak, s ha a válaszok nem felelnek meg a valóságnak (vagyis a környezettanulmányban szereplő verziónak), a kihallgatók ostorcsapásokkal büntetik a tévelygőt.

Az újjászületést egy rend új ruhával, valamint új névvel koronázzák meg; a belső használatú rendi neveket az újoncok olykor maguk választhatják, máskor pedig a régiek adják nekik.

Egy jópofa sztori kering George W. Bush névválasztásáról. Azt mondja a fáma, hogy ő azok közé tartozott, akik maguk választhattak (volna) nevet, de George barátunk egyszerűen leblokkolt agyilag, és semmi nem jutott eszébe. A második percben már kezdett nagyon kínossá válni az egész, mire a levezető diákelnök frappánsan megoldotta a helyzetet: amíg nem találsz ki valamit, legyen a neved Temporary (Ideiglenes) – dörrent rá az izzadó majdani elnökre. És – ahogy mondani szokás – rajta maradt, mint szamáron a fül; később sem választott másik nevet magának…

A névadást követően megtekinthetik a társaság házimúzeumát, ahol a már említett Geronimo-koponyán kívül további ereklyék láthatók. A vonatkozó hírek szabadkőműveseket és illuminátusokat idéző tárgyakról, náci szimbólumokról és más ínyencségekről szólnak.

A (majdnem) teljes jogú taggá válás után az egész társaság elvonul a 100%-ban a S&B tulajdonában lévő Deer Island-re, ami egy 20 hektáros sziget a Szent Lőrinc–folyón, a kanadai-amerikai határon, 60 kilométerre az Ontario-tótól. Itt a beavatási szertartás legutolsó fázisa, az ünnepélyes felesketés és fogadalomtétel következik, melynek során az új tagok fejenként egy 15 ezer dolláros, szabad felhasználású csekket is kapnak.

A Szarvas-sziget nem csak a beavatási szertartások színhelye, hanem egyfajta exkluzív szabadidőközpont is minden tag számára; teljes komforttal ellátott lakóépületek, közösségi helyiségek (a konditermektől kezdve a squash- és teniszpályákon keresztül a teljes wellness-centrumig), osztályon felüli étterem, horgászstégek, na és diszkrét, fegyveres őrség garantálja a zavartalan kikapcsolódást. Rossz (vagy irigy?) nyelvek szerint – igény esetén – prémium-kategóriájú luxus, khm, társalkodónők rendelhetők, akiket külön helikopter szállít a szigetre.

4.) A fellebbenő fátyol

A S&B viszonylag csendben és feltűnésmentesen vészelt át több, mint másfél évszázadot, ami a folyamatos építkezés korszaka volt, noha egy Lyman Hotchkiss Bagg nevű egykori Yale-es diák (igaz, álnéven) már 1871-ben írt egy könyvet, amelyben felhívta a figyelmet erre a titkos társaságra. Lévén, hogy már akkor is Amerika legnagyobb (és leggazdagabb) családjai voltak érintettek az ügyben, a visszhangok elmaradtak… Arra is csak sokkal később figyeltek fel, hogy a társaság már a kezdetektől hosszú távra tervezett: 1884-ben ők alapítják meg az American Historical Association-t (Amerikai Történelmi Társaság), 1885-ben az American Economic Association-t (Amerikai Gazdasági Társaság), majd 1891-ben az American Psychological Association-t (Amerikai Pszichológiai Társaság), amelyek azóta is működnek. Élükön csak a S&B által jóváhagyott vezetők tevékenykedhetnek, s kizárólag olyan elemzésekhez adhatják a roppant patinás nevüket, amelyeket a Társaság jóváhagyott…

Persze nem azt kell elképzelni, hogy az éppen egyetemi éveiket töltő huszonéves ifjoncok döntenek ezekben az ügyekben. Nem ám; az igazi döntéseket a „senior” tagokból álló Pátriárkák Tanácsa hozza, vagyis azok a tekintélyes tagok, akik esetenként már évtizedek óta végeztek, s a gazdasági vagy a politikai élet csúcsain szereznek érvényt a Rend akaratának, a barbár külvilágban.

Barbarian (barbár): a S&B belső szleng így nevez mindenkit, aki nem bonesman…

A relatív homály (a sajtó érdeklődésének hála) 1989-ben kezdett oszladozni, amikor George H. W. Busht megválasztották az USA elnökének. Bevállalós újságírók és konteósok ekkor kezdték el feszegetni a S&B múltját, titkai, a személyi összefonódásokat, s ekkoriban figyeltek fel arra, hogy a társaság tagjai milyen beosztásokat is töltenek be olyan intézményeknél, amelyek nem csak Amerika, hanem az egész világ sorsára, az egész emberiség hétköznapjaira hatással vannak.

A hozzáértők és az odafigyelők idegei 2004-ben kezdtek el pattanásig feszülni, amikor kiderült, hogy az elnökválasztási küzdelem döntőjében a S&B-tag (republikánus) George W. Bush ellenfele az a demokrata John Kerry lesz, aki ugyancsak a társaság tagja. Amerika ekkor döbbent rá arra, hogy bármelyikükre is adja szavazatát, a Fehér Házban így is, úgy is a halálfejes testvériség fog diktálni.

Az ifjabbik Bush 1968-ban, Kerry két évvel korábban nyert felvételt a társaságba. Egyes hírek szerint George W. eleinte húzódozott, de apja (ugyancsak tag) felhívta a figyelmét, hogy ha valódi karriert akar csinálni, bizony be kell lépnie.

Még egy érdekesség a két politikus és a S&B kapcsolatáról:

Az NBC tévétársaság vasárnap esti Meet the Press című beszélgetős műsorában Tim Russert házigazda (más-más időpontban) mindkettőjüknek feltette a kérdést: mit tudnak elmondani személyük és a Skull and Bones kapcsolatáról?

John Kerry válasza: Sajnos, nem túl sokat, mert ez egy titkos dolog.

George W. Bush válasza: Ez olyan titkos, hogy sajnos nem beszélhetek róla.

Megismétlem: ezt a két választ a 2004-es elnökválasztási küzdelem döntősei adták, több tízmillió tévénéző szeme láttára, füle hallatára.

5.) A lényeg

Oldalak tucatjait lehetne összeírni azokkal a mozaikdarabokkal, amelyek a S&B tevékenységével, a tagok kapcsolatrendszerével foglalkoznak, de ennyi időnk nincs. Pár mondatban összefoglaljuk tehát azt, hogy mit is jelent pontosan ez a társaság.

A Skull and Bones 180 éve befogadja és istápolja Amerika legbefolyásosabb családjainak huszonéves gyermekeit. A tagság életfogytig szól, a Rend (mert így is becézik: The Order) érdekei minden személyes vagy családi prioritást megelőznek. Stratégiai célja az Új Világrend bevezetése, egy olyan világrendé, amelyben a kulcspozíciókat kizárólag bonesman-ek (vagy velük szoros szövetségben lévő szimpatizánsok) tölthetik be. Az USA-t már évtizedek óta ők irányítják, s a Bilderberg-csoporton, illetve a CFR-en keresztül lassan gyakorlatilag az egész világ politikai, gazdasági, pénzügyi és katonai döntéshozói az ő zsebükben vannak. Nyílt titok, hogy a CIA-n belül létezik egy „Bones-klub”, hiszen ők már egészen korán megtanulják, mi az, hogy titkot tartani…

A S&B tervszerűen helyezi el tagjait az amerikai társadalmi piramis csúcsaira. Gondosan odafigyelnek, hogy minden lényeges intézményben legyenek „Bones-lovagok”; a XIX. század közepe óta nem volt olyan választási ciklus, hogy az amerikai törvényhozás mindkét házában ne legyen legalább 8-10 bonesman. Kiemelt figyelmet kap a Legfelsőbb Bíróság, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed igazgatótanácsa, a legjelentősebb befektetési alapok és pénzintézetek, a kulcsminisztériumok és a titkosszolgálatok menedzsmentje, a legfőbb véleményformáló médiumok, valamint a mindenkori washingtoni kormány.

A S&B tagjai és hű szövetségesei ott voltak azoknak az eseményeknek a kitervelésénél, amelyek nemcsak az USA-ra, hanem az egész világra hatással voltak; benne volt a kezük az amerikai polgárháborúban (mindkét oldalon, hiszen „bármi történjék is, a Rend nem veszíthet!”), az első világháborúban, beleszóltak az 1917-es oroszországi eseményekbe, majd  a gazdasági világválságba, segítették Hitler hatalomra jutását, majd óriási hasznot húztak a második világháborúból. A háttérből ők kezdeményezték a Manhattan-tervet (az amerikai atombomba kifejlesztését), ők tervezték meg a végül katasztrófába torkolló disznó-öbölbéli partaszállást, az ugyancsak tetemes hasznot hozó vietnámi háborút, Kennedy elnök  meggyilkolását, közük volt a Watergate-botrányhoz… Folytassam?

6.) Jelentősebb tagok

Lássuk, hogy a posztban már megemlítetteken kívül kik azok a kiemelkedő, jelenleg is aktív rendtagok, akikről sokat lehet olvasni. Hangsúlyozom, hogy ez csak egy példálózó jellegű felsorolás.

Valljuk be, hogy nekünk, európaiaknak ezek a nevek nem sokat mondanak; ettől függetlenül talán a beosztásaik, funkcióik segítségével képet alkothatunk befolyásukról és hatalmukról:

Frederick Wallace Smith, a FedEx gyorspostai és futárszolgálati cég alapítója és vezérigazgatója. A FedEx értéke körülbelül 30 milliárd dollár.

Austan Dean Goolsbee, Obama elnök gazdasági főtanácsadója;

Stephen Allen Schwarzman, a Blackstone befektetési tanácsadói csoport megalapítója és elnöke. A Blackstone Group értéke körülbelül 20 milliárd dollár.

Dana Timothy Milbank, újságíró, a The Washington Post főmunkatársa;

Rex William Cowdry, pszichiáter, a kormány-alárendeltségben működő Amerikai Központi Elmekórtani Intézet egykori főigazgatója;

Earl Gilbert Graves, üzletember, a havonta félmillió példányban megjelenő és több, mint 3 millió állandó olvasóval rendelkező „Black Enterprise” című, kifejezetten amerikai feketéknek szóló üzleti folyóirat kiadójának elnöke;

David George Ball, jogász, az Obama-kormány munkaügyi miniszterhelyettese;

Winston Lord, a CFR volt elnöke, az USA egykori pekingi nagykövete, négy évig (1993-1997) külügyminiszter-helyettes.

És hogy ismét egy magyar vonatkozású névvel kedveskedjünk az olvasóknak: Bones-tag az a George Herbert Walker III., aki (túl azon, hogy idősebbik Bush elnök unokatesója), 2003 és 2006 között az USA magyarországi nagyköveteként szolgált.

A Yale engedett a nyomásnak, s alapos válogatás után (a S&B engedélyével) pár dokumentumot hozzáférhetővé tett az archívumában őrzött Skull and Bones-kéziratok és nyomtatványok közül. Akit érdekel, ide kattintva megtekintheti őket.

7.) A konteók

És akkor lássuk, milyen lehetőségek vannak akkor, ha meg szeretnénk magyarázni a S&B létezését, működését, múltját és jelenét.

7.1.) Világuralomra törő elit 

A Skull & Bones valóban az, aminek tűnik: az amerikai politikai, gazdasági, pénzügyi és katonai-titkosszolgálati elit zárt körű klubja, amely az elmúlt 180 évben polipszerűen rátelepedett nemcsak az anyaország, hanem – az utóbbi évtizedekben – az egész világ hétköznapjaira. Embereiken keresztül ők diktálnak a nemzetközi szervezetekben, ők mondják meg a tutit a think-tankekben, ők hozzák a globális szabályokat, ők kényszerítik igazodásra az esetleges renitenskedőket; ők diktálják a politikai-közgazdasági viselkedési kódexeket, s ők azok, akik kizárólagos hasznot húznak az Új Világrend felé vezető, egyre gyorsabb ütemű átalakulásból.

7.2.) Strómanok társasága

A kezdet kezdetén (körülbelül a huszadik század legelejéig) egy egyetemi klub és a hozzá kapcsolódó egykori tagok baráti társasága volt, amelyre felfigyeltek a hosszú távon gondolkodó összeesküvők: szabadkőművesek, illuminátusok, zsidók (nem kívánt törlendő, illetve a felsorolás ízlés szerint folytatható). Az ígéretes tehetségeket felkarolják, karrierjüket egyengetik, lekötelezik őket.

Ne feledjük, hogy nem egy döngöltpadlós tanyasi iskoláról, hanem mégiscsak a földkerekség egyik legelitebb egyeteméről van szó; nem kellenek rendkívüli próféciai képességek azt valószínűsíteni, hogy egy-egy Yale-i évfolyamból – már csak a statisztikai valószínűség szerint is – előbb-utóbb vállalatigazgatók, bankárok, kormánytagok és tábornokok fognak kikerülni. Ezeket már gólyakorukban kiemelik a többiek közül, biztosítják számukra a teljes anyagi-intellektuális szabadságot, s talán ami a legfontosabb: magát az elit- és küldetéstudatot. Még arra is odafigyelnek, hogy (feudális utánérzéssel) a kör ne táguljon túlságosan, s a történelmi családok lehetőleg egymás között házasodjanak.

Ők (vagyis a S&B-tagok) adják a felszínt, a nevüket, az arcukat, de a valódi konspirátorok a háttérben vannak, s onnan húzogatják a szálakat. A Társaság maga a fotosoppolt homlokzat; mögötte láthatatlanul, érzékelhetetlenül lapulnak azok, akikről soha nem fogunk tudni, s akikről tán még konteóposzt sem születhet…

7.3.) Ártatlan egyetemi klub

Az egész ügy a pihent agyú sajtó és a még pihentebb agyú konteósok fantáziájának terméke. A Skull & Bones tényleg az, aminek az alapítók szánták: ártatlan, hülyéskedő és ráérő egyetemisták által alapított zárt körű társaság, s mi sem természetesebb, mint hogy jelenkori és egykori tagjai összetartanak, ha egymás támogatásáról van szó. Nincs semmiféle világméretű összeesküvés, nem létezik S&B-érdek, nincs globális befolyásolás, csak a magasabb pozíciókba került tagok figyelnek oda egymásra és utódaikra.

Ha egykori osztály- vagy iskolatársad, netán katonakori bajtársad szorulna egy lökőre, vagy egy jó szóra, esetleg kényelmesebb munkahelyre, lehetőségeid függvényében te nem segítenél neki..? Na ugye… A Skull ennyi, és nem több.

Nos, a fenti morzsák talán elegendőek ahhoz, hogy érdemben véleményt tudjatok mondani a Skull and Bones Társaságról. Mai eldöntendő kérdésünk tehát a következő:

Mi a véleményed a Skull & Bones Társaságról?online survey

A házirendnek megfelelően további kiegészítéseket, álláspontokat, ötleteket és bizalmas információkat várunk a kommentek közé.

Kategória: EgyébCímkék: , ,

113 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 113. déjvid — 2020-06-11 00:28 

Egy olyan statisztikára kíváncsi lennék, hogy a nagy történelmi családokba az utóbbi 150 évben benősülő “vőgyerekek” hány százaléka volt bonesman… 🙂

Plusz a nagy történelmi családok magas beosztásokat betöltő sarjai körül a személyi titkárok és ügyvédek közt milyen arányban vannak bonesman-ek.

Profi titkosszolgálati háttérnél pedig nem kell okvetlen a CIA-ra gondolni; bőven vannak olyan magánnyomozó irodák, ahol a tagság 60-80%-a ötvenes, huszonöt-harminc év szolgálati tapasztalat után “nyugdíjba vonult” szakember. Ilyenek közt vannak nagymúltú cégek, akik adott esetben száz éve dolgoznak a S&B-nek. Adott esetben a vezető és helyettese is bonesmen.

Ami viszont számomra érdekes: S&B, Bohemian Groove – ezek mind republikánus titkos társaságok. A demokraták (tuti létező) hasonló szervezeteiről mit tudunk…? 🙂

 112. petiba — 2016-11-09 22:34 

@Rogal Dorn:

Hát ja, azt én sem gondolnám, hogy nagy változás lesz.
Van az a pénz, vagy fenyegetés, amiért korpásodik az ember haja.

 111. Rogal Dorn — 2016-11-09 22:14 

@petiba:

A Kennedyek ügyei nem ilyen kaliberüek voltak. Trump szerintem egy sima “ellenkóla” RC Cola 😀 Nem hinném, hogy gyökeresen megváltozna az USA lsd. Obama…

 110. petiba — 2016-11-09 21:12 

@Rogal Dorn:

Elszámoltatással is kampányolt (ő is) – Missouriban Trump azt ígérte, ha ő lesz az elnök, vizsgálatot indíttat az e-mailek ügyben, és közölte: ha ő irányítaná az országot, Clinton már börtönben lenne. (mármint Clintonné)

Na, ehhez képest a reggeli beszédében már szó sem volt börtönről, sőt, megköszönte Klingonné addigi munkáját, amit az USA érdekében végzett, bla-bla-bla.

Azt azért bírom, ahogy a ballibbantak telehisztizik a világot a liberalizmus rettenetes halálát vizionálva. (mondjuk valami érdeme is lenne legalább Big Orange elnöknek)

Amúgy meg kíváncsi vagyok, hogy megpróbál-e bármit megvalósítani a kampányígéretekből – könnyen Kennedy sorsára juthat…

Mivel Netanjahu is örvendezve gratulált népe nagy barátjának, sok jóra Big Orange papától sem számíthatunk…

 109. Rogal Dorn — 2016-11-09 20:41 

@petiba:

Figyelem a konteokat, csak nincs mindig időm hozzá is szólni, vagy belemélyedni a témába. Az elnökválasztás most belelendített…A milliárdos története, aki állítólag le akar számolni a háttérhatalommal. Hahaha…

 108. petiba — 2016-11-09 20:35 

@Rogal Dorn:

Érdekes, ha már kóla, (Víz, glükóz szirup, széndioxid, karamell, aromák, foszforsav, koffein – amit diklór-metánnal vonnak ki a kávéból) szal, ha kóla, akkor inkább Coca – még amikor ifjú hévvel megittam ezt a löttyöt, mindig ezt választottam. Üveges Coca. Most is klappol a Trump színvilághoz.

De amúgy meg háromszoros éljen, jó rég jártál erre cimbora! Gyakrabban is megörvendeztethetnél bennünket jelenléteddel. 🙂

 107. Rogal Dorn — 2016-11-09 19:34 

Trump vagy Clinton….

Pepsi vagy Coca? 🙂

 106. petiba — 2016-11-09 13:57 

@Rumcájsz von Jicsin:

Ja, én is úgy vagyok vele, hogy háromszoros hip,hip,hurrá, hogy a Soros-fióka pipipi…liba Klingont elküldték, mint Ferikét a pipipi…fenébe a szavazók.

De ez milyen fák, hogy a durván cionbarát (és egyéb jelzök tömkelegére érdemes) Trump nyert :S

(piros, vagy kék hányásba jobb lépni? bloá)

 105. Rumcájsz von Jicsin — 2016-11-09 13:41 

A Hírcsárdából:

“Egy jó dolog van abban, hogy Donald Trump nyert, hogy Hillary Clinton nem.”

 104. zizzi — 2016-11-09 12:46 

😀 vegulis itt a helye (Fb-rol loptam):

Már két Clinton is megtudta, hogy milyen egy igazi nagy szopás a Fehér Házban.

 103. gigabursch — 2016-11-09 09:57 

Donald Trump melyik csapatot erősíti?

Slull@Bones
Bohemian Groove
Illuminati
???

 102. rebel — 2014-11-07 17:25 

Hogy hozható össze a Szabadkőmüves, Illuminátus, Bilderbeg és Bohemian Grove vonulattal ez a Skull and Bones? Kompatibilisek vajon, összedolgoznak? Esetleg a SzK egyik szárnya? Ha ennyire titkos valóban, nekem nem tűnik kirakat szervezetnek, amit maguk elé tolnak mondjuk az Illuminátusok, hiszen a felsoroltakról is kb ennyit – zömmel konteókban – lehet olvasgatni, mint az S&B-ról.. nemde?

 101. kiriaku05 — 2014-11-07 12:51 

Egyszer egy híres Hollywood-i rendező nyilatkozta azt, hogy sok filmet valamilyen eltitkolt információ kiszivárogtatására használják bizonyos körök! Vagyis, ha van valami amit szeretnénk az emberek tudomására hozni, lenyeletni velük a békát hogy mire az a valós dolog felszínre kerül, már senki ne lepődjön meg rajta, felkérnek egy forgatókönyv írót, hogy a következő filmbe írja bele….az ismert rendező felsorolt filmeket is…..ezek között szerepelt a Mandzsúriai jelölt, és – mily érdekes – a Koponyások is!!!

 100. 178996 — 2011-08-03 07:05 

[Imi](#11541772):

ŐK ezt is elintézték 🙂

 99. Imi — 2011-08-02 22:32 

Nagy komoly, hogy most olvasom a postot, és eszembe jutott, hogy meg kellene nézni a filmet, ami készült a történetből, erre most keződik a Film+2-n. Hidegrázós 😀

 98. Rogal Dorn — 2011-05-19 07:55 

[john_malkovich](#11343618):

Bővebben? Ha nem túl nagy kérés, esetleg kifejtenéd?

 97. john_malkovich — 2011-05-19 02:08 

322 szám jelentése:
Plimtpon 322 (agyagtábla)
Az emberiség egyik legősibb számelméleti dokumentumna, babilonból származik.

 95. shawtey — 2011-05-18 11:37 

ahh de jó vagy, épp most nézek egy NWO filmet, amiben a S&B-t is emlegetik sűrűn 🙂 mondom ránézek a blogodra, erre nem is olyan rég pont tóluk írtál.
LÁJK 🙂

 94. Geronéma — 2011-05-17 15:45 

Nekem erről az egyetemi társaságról Selmecbánya jutott eszembe illetve az utódintézmények, Sopron, Miskolc, Dunaújváros és a mai napig aktív és nagyon is élő diáktársaság.
Ott is az összetartozás a legnagyobb erő. Ott is van “beavatás”, és új nevet kapnak a keresztségben a bALEK-ok, akiket a beavatás előtt barbár helyett sötét pogányoknak neveznek. 🙂

Amúgy a Collage főiskola.

 93. naba — 2011-05-05 14:30 

[tiboru](#11319277): ha senki sem, hát majd én:)

Mantamann elv-társ a villámkonteó 2.0 poszt 148-as számú kommentjében kifejtette, mért söpörték bin laden tetemét a szőnyeg alá, sztem kiváló, itt a helye

 92. 178996 — 2011-05-03 08:23 

Újabb adalék:

Oszama bin Laden kódneve a pakisztáni likvidálási akcióban Geronimo volt; a rádióforgalmazás során így hivatkoztak rá a kommandósok!

 91. 178996 — 2011-04-29 09:36 

[Nappeti](#11312178):

Sajnálom, de egy fillért sem kapsz a lóvéból!

 90. Nappeti — 2011-04-29 09:20 

Amúgy arra még senki nem gondolt, hogy a S&B felbérelhette tiborut a cikk megírására és a nép megszavaztatására jó pénzért, hogy lássák egy keleti ország értelmiségi rétegének a véleményét velük kapcsolatban? 🙂

 89. naba — 2011-04-28 23:19 

@kakkerlak: wow, szép gyűjtemény és bizony így elég egyértelmű a dolog. az is, hogy “egy csapatban játszanak” meg az is, hogy ők csak a bábok, nem az igazi vezetők, mert különben ennyire hülyék nem lennének…

@Noriko-chan: hogy ez nekem eszembe se jutott! marha jó, ráadásul kakkerlak kolléga kiegészítésével össze is áll a dolog: imperius átok hatása alá vonták a fontos vezetőket, hogy ne legyenek láb alatt

asszem innét nincs tovább, lelepleződtek. gratula és kösz, hogy megvilágosodhattam!

 87. cirrusminor — 2011-04-28 17:36 

az az ellentmondás jutott eszembe a cikket olvasva, hogy miközben társadalmi szinten az USA-ban az individualizmus igen rég óta és izomból a divat, nem láttam még egy országot ahol már az egyetemeken ennyire nyomnák ezeket a “tudományos diákköröket”…persze így szép kerek az egész, oszd meg és uralkodj!

 86. Rogal Dorn — 2011-04-28 13:23 

ifj. Bús mondjuk tényleg mellbevágó…neki tuti van köze a majmokhoz…

 85. Noriko-chan — 2011-04-27 17:31 

Ez valójában a halálfalók fedőszervezete a muglik felé. 😀

 84. Jani2 — 2011-04-26 13:07 

@tiboru:

1 magyarázat, speciel nálam nem jelenik meg a szavazási lehetőség.

Köcsi a poztot.

 83. 179598 — 2011-04-25 08:45 

Bocsanat, ott van! “(persze időszámításunk előtt)”

 82. 179598 — 2011-04-25 08:31 

[tiboru](#11300750):
Meg valami:
Demoszthenesz Krisztus elott 322-ben halt meg!

De ha mar ennel az evszamnal vagyunk akkor Arisztotelesz fontosabb!
O is Kr.e. 322-ben halt meg.

“A középkor végére a Biblia mellett Arisztotelész és munkássága vált a „magasabb” kultúra meghatározó tekintélyévé szerte Európában, úgyhogy ha csak ezt a szót (másik állandó melléknevét) mondták: a Filozófus, az kizárólag Arisztotelészt jelenthette. De nemcsak az európai kultúra tartja magát az örökösének: Keletet is ő hódította meg a nyugat tudományának, a keresztényeknél, araboknál, zsidóknál – teljesen egyedülálló módon – egyaránt a legnagyobb tiszteletben állott.”

“Egyik legfőbb műve a Politika címet viseli, mely kétezer év távlatából is képes naprakész bölcsességekkel szolgálni ebben a tárgykörben.”

Valmaint iskolát nyitott Lükeion (Lyceum) néven.

Csak egy ket dolog ami inkabb utal Arisztoteleszre semhogy Demosztheneszre …

 81. 179598 — 2011-04-25 08:01 

jav: …a CIA megalapitasat vagy a Diszno-obolbeli…

 80. 179598 — 2011-04-25 07:54 

Jo kis poszt, grat Tiboru!

Ha valakit erdekel akkor a The Good Shepherd cimu 2006-os filmben szinte vegigvonul a tarsasag. Az IMDB-n szerintem egy picit alulertekelt…

Nem tudtam szavazni…
Szerintem egyszeruen ez a tarsasag a szovetsegrol es bizalomrol szol. Ne felejtsuk el, hogy senki, de gazdag es jo nevu csaladok plane nem szeretik idegenekre bizni a penzuket, uzletuket, politikajukat, titkaikat etc…
Letrehoznak egy tarsasagot ami a bizalomra epul. (Ne felejtsuk el, ez a Yale, altalaban eleg nagy a tet.)
Osztoznak mindenben, informacioban, a fent emlitettekben es a legfontosabb Amerikaban! Minden tag hazafi es fontosnak tartja a haza, az uzlet es csalad vedelmet.
A kezdetekkor atjarohaz volt az Uj vilag es nehez volt utana jarni ki kinek a fia-borja, honnan jott, mit akar? Aztan kesobb is ugye szamos veszely leselkedett az oreg patriotakra es a hazara. A fent emlitett film pl a CIA megalapitasat a Diszno-obolbeli fiaskot hozza. Itt a II.WW nagyban jatsszak mar a kemesdit, a haboru utan ugye meg plane! Komcsik, hideghaboru, Kuba… Mi kell meg? Nehez akarkiben is megbizni, plane ha nem pusztan uzleti erdek hanem Amerikarol (fanfarok, zaszlokozeli persze lassitva) ismetlem, Amerikarol van szo!
Szoval szerintem egy teljesen letezo, komoly tarsasag de semmilyen kozosen kialakitott, pontokba szedett vilaguralmi torekvesekrol nincsen szo.

 79. naba — 2011-04-24 17:16 

[Interlock](#11303258): én a zeitgeist-venus project vonalán gondolkodtam el a világkormányon, hisz lényegében ők is ezt akarják (sőt, sztem ők is Hozzájuk tartoznak, a rebellisek megnyerése a céljuk), csak nem politikai szempontból tárgyalták ki az előnyöket, hanem a szociológiai előnyökre koncentráltak, de ugyanoda jutottam mint mindig. rengeteg okos ember gondolkodott már el hasonló modelleken, és a végén mindig a disztópiába fulladáshoz jutottak

a kivárják a következő világégést pedig olyan, mintha egy forgalmi csomópontnál nem a közlekedési lámpa aktuális jelzése alapján döntenéd el, mit cselekedj, hanem pénzfeldobással, azaz picit bizakodó magatartás

 78. teddybear01 — 2011-04-24 16:34 

Az én véleményem szerint ez a csoport elég gyöngécske, “gyarmati” utánzata az “etoni öregdiákok” társaságának. Azok már régebben dolgoznak össze, és az idők során már 18 miniszterelnököt adtak a Brit Birodalomnak.
Sokak szerint az ország igazi kormánya kizárólag közülük tevődik össze, függetlenül attól, hogy éppen ki nyert a szavazáson…

 77. gloria_mundi — 2011-04-24 10:09 

Jobb későn, mint … Végre hozzájutottam, hogy elolvassam. Szavaztam is, bár nem nagy meggyőződéssel, mert nem vagyok biztos benne. Hogy is lehetnék … Mindenesetre egy eleve elit egyetemen, ahol eleve csak kiválasztottak mocorognak, nem annyira nehéz elit családok gyerkőceit beválasztani egy klubba … Ahol pedig a kis Bush tag lehet, az a szervezet számomra nem csodálatraméltó, valahogy … 🙂
És most hogy bánom, h sose voltam koleszos, azért nincs rendes állásom 😛

 76. 182991 — 2011-04-23 23:51 

[Neela](#11303735): Meglehetősen retardált, nyakoncsapni-való egyetemistának tartom én az olyat, aki felnőtt élete hajnalán szükségét érzi a halálra való emlékezésnek.
Fel lehet fogni a csontok jelentését így is: annyit beszélj, amennyit ezek tudnak, különben így jársz… 🙂

 75. Neela — 2011-04-23 23:44 

Jajj már, ti! A sírokon tündöklő koponyák, lábszárcsontok láttán nem kell ám feltétlenül konteót sejteni. Ezt elég sokszor ki szokás tenni. Emlékezz, a halálra! címszóval.

Tetszik a poszt, jó az egész blog is. Főleg így éjjel olvasva, juno reactort hallgatva elkap az elveszett ereklyék fosztogatói hangulat! *_* 😀

 74. Rogal Dorn — 2011-04-23 19:32 

Hmmm, az a héber felirat? Tudjuk mi az? Véletlenül megint belekeveredtek valamibe a zsidók…

 73. 182991 — 2011-04-23 18:10 

Úgy látom, szinte kötelezően előkerült ez a New Deal-es téma 🙂 Beszélgetünk itt titkos társaságokról, jó nagy, világuralmat célzó összeesküvésekről – és ilyenkor mindig eszembe jut: egy ilyen csoport által irányított világ tényleg rossz lenne? Mielőtt hazaárulónak bélyegezne valaki, gyorsan kifejteném, mire gondoltam, természetesen csak az előttem gőzölgő paprikás krumplitól átlényegült állapotomban.
Tegyük fel, hogy valamikor az egyik csoportnak sikerül (már ha nem az összes társaság ugyanazon agytröszt egy-egy csápja, biztos, ami biztos alapon mindenfelé terjeszkedve). Létrejön egyetlen kormány, területi “kirendeltségekkel”. Több milliárd embert sokkal könnyebb eltörölni a Föld színéről, mint kordában tartani: az értelmes létezés egyetlen megoldásaként azt látom, hogy mindenkire (na jó, az agytrösztre – egy ideig – talán nem) vonatkozóan egységes jogok, kötelességek, és lehetőségek lépnek életbe. Eredménye lehetne a nemzetek lázongása, emiatt azonban úgy érzem, ha lesz is (bocs a szóért) Világkormány, azzal megvárják a következő világégést, a túlélők valószínűleg fogékonyabbak lesznek az összefogásra.
Viszont: megfelelő, céltudatos irányítás mellett oda megy a nyersanyag, ahol arra szükség van; az emberek idejét nem kötik le (sem fizikai, sem politikai stb.) háborúskodások, mindenki tanulhat (kötelező is lenne), dolgozhat a neki, és a társadalomnak is leghasznosabb helyen. Megszűnne a ma annyira áhított szabad verseny, és a túltermelés: nem gyártanának felesleges dolgokat, szigorúan csak azt és annyit, amire és amennyire a társadalomnak szüksége van, fogkefétől az űrhajóig. Szerintem elképesztő lenne az emberiség fejlődési sebessége, és ezalatt nem az egyéni meggazdagodást értem, hanem azt, hogy ha pl. a Marsig kell repülni, akkor egymillió szakember / mérnök rááll a feladatra, és fél év alatt ott az elérhető legoptimálisabb terv az asztalon.
Persze tudom, ezek erősen komenistagyanús elképzelések, és mintha Nemere már írt volna hasonlókról a családregény sci-fi egy-egy kötetében, meg a “Játszma tízmilliárdért” c. könyvben. De itt nincsenek ideológiák, szeretett vezetők, még csak kifüggesztendő jelvények, arcképek sem; aki viszont átvezetné az emberiséget egy ilyen korszakba (elfogadható veszteséggel), az szerintem dobogós lenne a jövő történelemkönyveiben.
A b. verzió, miszerint ezek a csoportok ugyancsak világhatalomra törekszenek, de
– lövésük sincs, mire jó az, csak kell, mert még nincs, vagy
– rabszolgasorba hajtanak mindenkit, vagy
– kiirtják az emberiséget, és felépítik a saját világukat,
nos, ezek kevésbé szívderítő lehetőségek. Ha pedig a harmadik lehetőséget is átgondolom (hülyeség az összes ilyen konteo, itt-ott játssza az eszét pár ráérő, módos idióta, akik csak azért titokzatoskodnak, mert nincs miről beszélni), a végkövetkeztetéstől (évezredek óta ilyen az emberiség, évezredekig ilyen is lesz, emiatt talán meg sem marad) annyira szomorú leszek, hogy az időközben kihűlt paprikás krumpli sem tud már felvidítani. Főleg így, hogy nem hoztam mellé savanyúságot…

 72. naba — 2011-04-22 20:15 

[zsolt.mazlo](#11302089): semmi sem erősíti meg úgy a barátságot, mint a közös hányás. már állítólag. ezek szerint ők találtak egy jobb módszert:)

 71. 183132 — 2011-04-22 19:47 

[eMM2](#11301611): nekem a koporsóban maszti tetszik… azzal mit tudnak tesztelni? 😀 a személyiségét? 😀

 70. eMM2 — 2011-04-22 14:12 

Azért ez a belépési ceremónia elég beteges dolognak tűnik-

 69. Piers — 2011-04-22 13:19 

Szerintem a két ipse aki létrehozta nem a saját elhatározásukból tették. Hanem valakik álltak mögöttük és pont ez volt a tervük, hogy legyen egy olyan befolyásos társaság akit majd ők tudnak irányítani anélkül, hogy az S&B tagok tudnának róla. Az is lehet hogy innen feltudnak lépni a nagyon nagyon titkos klubba amiről senki nem tud. Nem hiszem, hogy egy épelméjű banda felvenne egy olyan embert a tagjai közé mint a kicsi bush. Bár gondolom apuci betolta meg a hátszélen kívül olyan jó adottságokkal is rendelkezik mint pl nem használja az agyát. Ebből a szempontból tökéletes tag akit madzagon lehet rángatni. Azért is gondolom, hogy kirakat mert én tuti nem bíznék titkokat egy ilyen palira. A legjobb az egészben, hogy a koponya tagok sem tudják magukról, hogy bábok és nem is ők döntenek a dolgok befolyásolásáról. Folytathatnám még de már rengeteg ellentmondásba ütköztem magammal és már teljesen összezavarodtam.
Amúgy az írás fasza…

 68. 179360 — 2011-04-22 11:29 

[zsolt.mazlo](#11299048): énszerintem az amerikaiak messze nem olyan hülyék főiskola/egyetem után, mint sokan képzelik…

 67. 179360 — 2011-04-22 11:20 

azon kívül van egy olyan érzésem, hogy a New Deal ellentétes pólusa már egyre jobban mocorog, ha összerakunk pár dolgot… ezen volna értelme filozofálni Tiboru?…

 66. 179360 — 2011-04-22 11:17 

abszolút el tudom képzelni, és el is hiszem a tehetségkeresés/gondozás mintájára-elvégre mit csinálnak egyebet a profi játékosügynökök? a különbség a monopoly-ban van… viszont nagy kérdés, hogy ha valakinek teleszalad a zsákja menet közben ki tud-e szállni, és ha igen, hogyan? vagy soha senki nem akar(t)?…

azon kívül baromi kíváncsi lennék, hogy – mint tudjuk – a világ két pólusú – azaz ha ezek ennyire harácsok, önzőek bárkinek a kárára, hol van az ellenpólus, és hogy működik?… vagy ez puszta naívság?

 65. blueqkazoo — 2011-04-22 08:11 

Szegény Blue (én) bajban van… Nagyon sok filmet látott már a témában, igen sok könyvet olvasott erről – arról, most meg itt ez a Tiboru gyerek az írásával, ami sok újat nem hozott számára, viszont összefoglalta az eddigi ismereteit – jó, némi kiegészítéssel, hisz minden nap tanul valamit Blue apjának okos kicsi fia.
De bárhogy is van: csak nem tud dönteni, mert itten még szavazás is van, meg komment, meg barna hajú kék szemű lányok. Okké, akkor szavazzunk: legyen a mohó elit, akik irányítani akarják életünket, drága barátaim! DE! Mellette legyen a Stóman Klub (Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan!)

Ez a fickó sem teljesen százas, gondolod most Kedves kommentolvasó – jelzem tökéletesen igazad van -, egy pillanatra azonban mégis gondolkozz el és olvass tovább! Ha én megfelelő anyagi háttérrel titkos társaságot alapítanék a világ egyik leghíresebb, legjobb, legelismertebb egyetemén, mi is lenne a célom..? Sörözzünk a haverokkal? Persze! Csináljunk csapatépítő tréningeket spanyol hölgyek társaságában némi nyelvleckével összekötve? Naná! Pattintsunk össze egy kisebb magánhadsereget egy általam alapított katonaiskolában? Ha már ráérünk! Szervezzük be a jövő generációját és neveljünk belőle saját gondolkodásunknak megfelelő srácokat, akik elveinket vallják, nem teljesen hülyék vezető pozíciók betöltésére és különböző csinos riporternők kérdéseire válaszolni? Yippi, belefér! Jó srácok ezek, beléptek oszt el is vannak a leveses fazék szélén!
Még azt is mondhatnánk, hogy kiszivárogtak adatok (hülye nők, hülye internet, hülye bloggerek!!!), akkor nem nyomoznak annyira, hisz tudják a tutit és írják a kis konteóikat! És én, meg néhány haverom, akiknek ugyan már a nagyapja is VIP kártyás volt a klubban, ámde nem vagyunk közszereplők, hiányzik a magamutogatási ösztönünk, viszont van sok – sok tőkénk, egy nem feltűnő fedőcégünk, még néhány belépőkártyánk különböző zártkörű intézménybe, ahol hasonló gondolkodású srácokkal dumálhatjuk meg mit is csináljunk a jövő héten (hiszen a S&B nem hirdet kizárólagosságot tagjaira); szóval mi a haverokkal: irányítsunk szépen a háttérből! Úgyse tudják, kik vagyunk! A franc se akar elnökjelölt lenni… Utolsó előtti név vagyok a “nyilvánosságra került” listán! Vagy még az se… Hát ki vagyok én..? Egy senki… Ugye…?

Jaj, de nagy szerencse hogy ez csak fikció! Hiszen a S&B csak egy egyetemi klub, ahol jókat dumálnak a srácok a régi időkről, csínytevésekről, tanárokról! Megkönnyebbültem!

“Tévedni emberi dolog, de kínos!”

Rejtő Jenő

 64. 178996 — 2011-04-21 21:45 

[ziutomi](#11300681):

Szia!

A válaszok:

1.) Igen, tagok kizárólag a Yale hallgatói lehetnek;

2.) Külföldi (mármint nem-amerikai) állampolgárságú tagról nem tudok.

 63. 88975 — 2011-04-21 20:46 

Tiboru, köszönjük ezt az érdekes írást!
Az igazság az, eddig nem is hallottam erről a csoportról. Talán éppen ezért, a SB számomra a három felsorolt alternatíva keverékének tűnik.

Sima egyetemi klubnak indult. Az alapító Russel bácsival kapcsolatban utánaolvastam, az egyetem után nem sokkal már saját katonaiskolát alapított. A társaság szellemiségétől tehát nem állhatott messze a haza védelme, és nagyhatalmi törekvéseinek erősítése. Russel karrierjével komolyra fordult a dolog, és az évtizedek szerteágazóvá vált a tevékenységük (ezt jelzik az ő általuk alapított intézmények). Tehát a szervezet mára azoknak a személyeknek a gyűjtőhelye, akik az USA (és részben a világ) legfontosabb dolgairől dönthetnek.

Azonban a 7.2-ben említett “fő konspirátorok” még felettük állnak. Van-e átfedés a két kör között? Szerintem elképzelhető, hogy a Skull and Bones egyfajta fórumként funkcionál, ahol a tagok megtárgyalhatják a többi titkos társasággal együttműködés stratégiáját (USA szemszögből).

Két apró kérdés:
Csak a Yale egyetem diákjai közül kerültek ki a tagok? (Bár nem tudom ez számít-e valamit)
Lehetnek-e tagok nem USA állampolgárok?

 62. 35591 — 2011-04-21 15:20 

[tiboru](#11298873): Én pölö azért nem szavaztam, mert természetesen a szabadidőmben olvastam a konteót és nem a munkában. Sajnos ha a szabadidős netemen keresztül megyek ki a hálóra, akkor a szavazás helyén csak egy nagy céges logót meg egy tiltást látok.

Ja nem cégest. Szabadidős logót.

 61. naba — 2011-04-21 11:54 

666 szavazatból 135 beépített embertől…
eddig azt hittem, csak tiboru van állandó életveszélyben, eddig tartott a nyugalmam. meneküljön ki merre lát!

 60. naba — 2011-04-21 11:48 

@Nűnű:

kiből lesz befolyásos család? ez trial-error dolog. nyersz a lottón. holnap az ukrán maffia elvágja a torkod. vagy eldrogozod-kártyázod az egészet fél év alatt. vagy sikerül végelgyengülésben meghalnod, közben a nyert 5 millából csináltál ötszázat aztán az utódok se cseszik el és az ükunokáid egy nagymúltú milliárdos família megbecsült leszármazottai… voilá…

a valóságban persze a lottónál mocskosabb üzelmekben voltak érdekeltek az ősök. ahogy tiboru is írja a posztban, az első millió amiről nem illik kérdezősködni. a lényeg hogy százszor ennyi emberkének volt lehetősége birodalmat építeni a mocskos üzelmeire, de mindenkinek nem jöhet össze. trial-error.

napersze ki merné állítani hogy a véletlen véletlen? a sötétségnek ezen mélységeibe nincs belátásom sajnos…

 59. naba — 2011-04-21 11:31 

@tiboru:

köszönöm, soha ne legyen rá szükséged

 58. Nűnű — 2011-04-21 11:28 

Szerintem itt az igazi konteó az lenne, hogy miért pont azok a atagok, akik? Mármint úgy értem, hogy miért pont ezek a családok emelkedtek ki az USA-ban?
Olvastam én már erről olyan összeesküvéselméleteket, amelyek egészen Sumerig vezetik vissza a családfákat.

 57. 178996 — 2011-04-21 10:34 

[naba](#11299493):

Csak állok (ülök) és bámulok… Gratulációm, kalapemelés és elismerés-hegyek! De tényleg!

Ha egyszer (Alzheimer- és egyéb kórok miatt) szükségem lesz egy olyan munkatársra, aki – nimbuszom fenntartása érdekében – a háttérből a nevemben alkot, nem fogok habozni és dobok* egy mélt…

*: vagy majd az asszisztensem dob ,mert lehet, hogy én már ehhez is kevés leszek intellektuálisan…

 55. naba — 2011-04-21 07:33 

Ha a szerencse vagy egyéb sötét erők munkálkodása folyamán egy gyönge pillanatodban arra ébredsz, hogy az ú-ess-á béli Connecticut állam New Hawen nevű, második legnagyobb városkájának rendőrtisztjei próbálnak életet lehelni az utca közepén fekvő, fürdőköpenyes alakodba, ajánljuk, a formalitások elintézése után szakíts egy kis időt a város megtekintésére. Ha veled ilyesmi nem történik gyakran, használj repülőgépet, a város szép, tényleg megéri eljönni!

A város maga nem nagy, de a környezetével egy nagyobb egészet alkot, hisz Branford, Hamden, East-, West- és North Haven városai mind New Haventől szakadtak el az idők folyamán. Az éghajlat amolyan megvan mind a négy évszak de azér közel a nagy víz típusú, okostojásoknak nedves kontinentális. Barangolásainkkal szorítkozzunk a szokásos turista-területekre, a külvárosokban kevéssé vendégszeretőek a lakosok. Az amerikai építészet rajongói szeretni fogják a belvárost, amelynek bizonyos utcái leginkább egy 1:1 arányú múzeumhoz hasonlíthatók.

A szilfák városa ad otthont Amerika (és ezzel a világ) egyik legismertebb egyetemének, a Yale University-nek, amely a város szerves része, legnagyobb munkáltatója és bevételforrása. Az ezerhétszázas évek elejétől működő egyetemnek köszönhetően sok ismert név köthető a városhoz. Itt született Dzsordzs Dábljú Bokor és itt tanítgatta Bill szaxizni Hillaryt, de későbbi események arra engednek következtetni, a lánynak a jog mindig is jobban feküdt. Egy másik ismert nevelési intézet Amerika egyik legöregebb iskolája, az 1660-ban alapított Hopkins School magángimi. Az aktív elmék ilyen nagy sűrűségéből sejthetjük, a városhoz sok feltaláló és találmány kapcsolható. Aki nem hiszi, járjon utána.

Ha belefáradtunk a városnézésbe, ajánljuk a diákokra specializálódott hangulatos kiskocsmák meglátogatását. Helyi specialitás az agycsavaró és a könyvfacsaró koktél. Az utóbbit vizsgák előtt alkalmazzák az őslakosok, kicsit olyannak írnám le a hatását, mintha három redbullt kevernének speedtablettákkal. Amikor a csaposnak is kifejtettem ezt a nézetemet, furcsán kezdett méregetni majd zavart motyogások közepette elmondta, hogy ez hülyeség. Nos, azt hiszem, ezek után elmondható, a 10.99 remek ár korsójáért. Az agyfacsaró vizsga után alkalmazandó, vagy legalábbis, aki könyvfacsarót használt a felkészüléshez, annak biztosan szüksége lesz rá, mert komolyan mondom, szerintem egy hónapig is ébren tart az a cucc. Ilyenkor jön jól az agyfacsaró fejberúgtak íze. Ezt az italt a speializálódott kocsmák egy külön erre a célra kialakított részében szolgálják fel, itt semminek sincs éles sarka és minden a lehető legpuhább – sok a kisvánkos és intenzíven használják a gumiszobákból ismert felületkezelést. Sokat elmond, hogy a mindössze másfél decis lötty ingyen van, ha valaki kiissza az egészet mielőtt beájulna és ezzel a felét a padlóra locsolná. Tegyünk egy szívességet magunknak és ne éhgyomorra kísérletezzünk! A város híres a pizzájáról és állítólag egy helyi vendéglátó egységben (Louis’ Lunch) találták fel a hambugert.

A kiskocsmákba térjenek be a helyi ízektől ódzkodók is, itt ugyanis a legnagyobb az esély, hogy egy jövőbeni elnökkel és vagy egyéb hatalmi pozíciók majdani várományosaival múlassunk egy jót.
A városban székel ugyanis az egyik legnagyobb múltú titkos szervezet, amelynek tagjai a Yale diákjai közül kerülnek ki: az 1832-ben alapított Skull&Bones. Érdemes megnézni a főhadiszállásukat, a Kriptát, az ablakok nélküli, titkoktól messziről szagló épületet. Ha netán csütörtök vagy vasárnap este tévednél a helyszínre, és a világ dolgaira fogékony szépléleknek tartod magad, tégy egy szívességet embertársaidnak: gyújtsd fel az épületet. A visszafogottabak figyelmébe egy helyi extrém sportot ajánlunk: ereklyelopás. A S&B szép kis gyűjteménnyel rendelkezik, érdemes náluk próbálkozni. Fényképet küldjetek a szerkesztőség címére!

A közlekedés remek, hisz ezt a várost már tervezték, nem csak úgy letelepedtek. Mindezek ellenére kétséged ne legyen: el nem menekülhetsz. Figyelnek.

 54. naba — 2011-04-21 07:24 

Jó reggelt!

Most, mikor a gasztro és utazós blogoddal is közelebbi ismeretségbe kerültem, az az ötletem támadt, hogy a már párszor elhangzott “könyvet kéne írnod” -ban egy remek lehetőség szunnyad: a tiboru-féle útikönyv. A hagyományos útikönyveket általában nem élvezetes olvasmánynak szánják, és ez nagy hiba. A jogászokon, tőzsdeügynökökön és programozókon kívül senki sem bírja az unalmas maszlagot, ők meg pénzért csinálják. A tiboru-féle útikönyv vegyítené a blogjaid tartalmát és stílusát, ezzel tökéletesen tájékoztatna és szórakoztatna egyidejűleg. Külső konzultánsok segítségével még kommentfolyam-szerű részeket is szerkeszthetnétek hozzá, vagy, ha már 21. század, az egész működhetne digitális, interaktív alapokon is, hisz az olvasóid nem tartják akadálynak a nyomtatott szöveg hiányát. Egy megfontolást szerintem megér!

Írtam egy oldalnyit példaképp, amely akár hevenyészett környezeti tanulmányként is elmegy a csontokhoz.
Felhasználtam benne a cikkedet, wikit és az agyacskám sötét bugyrait.

 53. naba — 2011-04-20 21:13 

@tiboru:
teljhatalmú úrként ehhez természetesen minden jogod adott (alázatos főhajtást mímel)

 52. 178996 — 2011-04-20 20:52 

[naba](#11299054):

Mindennel egyetértek, csak annyi kiegészítésem lenne, hogy nagyon szeretném az “Első és Utolsó Tiboru” címet viselni 🙂

 51. naba — 2011-04-20 20:43 

akkor ezen úton (a hivatalos 1B/x Szüntessük be a demokráciát nyomtatványból pont kifogytam) indítványozok egy szavazást a szavazások felfüggesztéséről:)

egyúttal javaslom, nevezzük ki a mestert uralkodónknak, a neve legyen mondjuk I. titkokmögébelátó Tiboru, a Konteóblog Ura

a demokráciát egyébként is túlértékelik

 50. 183132 — 2011-04-20 20:39 

[tiboru](#11298886): figyelj csak, van még kb. 5 napod, elkészítheted az alkotmányunkat is, mai napokban úgyis rapid-alkotmányok születnek…

Hát többen megkérdőjelezik a csoportnak a titkosságának mibenlétét, meghogy tényleg annyira nagyhatalmú-e mint ahogy azt gondoljuk… szerintem sem. Nem hiszem, hogy azt mondaná bárki is hogy: “igen, k…a titkos csoport”, ha tényleg titkos csoport lenne, mert ezzel csak jobban felhívta a figyelmet a csoportra. Az a terelős-téma (h ez a csoport csak egy másik csoportról akarja elterni a figyelmet) pedig szerintem túl okos dolog egy amerikaihoz. Arról van szó (abszolút magán vélemény), hogy egy “fontos”-embereket gyűjtő (érzitek az ” jel súlyát) csoportosulásról van szó, ami egyfajta misztifikálás miatt egy ablaktalan épületben ülésezik, és lehet jókat röhögnek bent, hogy miket terjesztgetnek kint róluk…

 49. e(x) — 2011-04-20 20:38 

Mert még egy válasz sem kapott kétharmadot..:-]

(Bohánatért esedezem az aktuálpolitikai jelentésvetületet hordozó kiszólásért..;-)

 48. 178996 — 2011-04-20 18:51 

[naba](#11298736):

🙂

Akkor függesszük fel a szavazósdit?

Azt nem lehet; a Konteóblog működő demokrácia! Csak saját alkotmányunk nincs…

 47. 178996 — 2011-04-20 18:49 

[Iksz](#11298403):

Sajnos rapben elég gyenge vagyok 🙁

 46. 178996 — 2011-04-20 18:49 

[Iksz](#11298302):

Pedig tényleg van szavazógép… A kérdés:

Mi a véleményed a Skull & Bones Társaságról?

A lehetséges válaszok, a jelenlegi részeredménnyel:

1.) Világuralomra törő elit 44.68% (256 votes)

2.) Strómanok társasága 24.78% (142 votes)

3.) Ártatlan egyetemi klub 9.6% (55 votes)

4.) Nem nyilatkozom, mert köt a titoktartási kötelezettség 20.07% (115 votes)

5.) Más; majd kifejtem a kommenteknél 0.87% (5 votes)

Eddigi szavazatok száma: 573

 45. 178996 — 2011-04-20 18:46 

[sirdavegd](#11298287):

A levezetés jó; most már csak a vérfürdő hiányzik 🙁

(Irak, Afganisztán – hogy csak a legfrissebb jenki produkciókat említsük…)

 44. naba — 2011-04-20 17:30 

@sirdavegd: köszönöm:)

@tiboru: van egy magyarázatom az aktív érdeklődés mérsékelt mivoltára:
úgy van ez, mint a kisgyerekeknél – a szülők az esetek döntő többségében igenis jobban tudják
behelyettesítés:
kisgyerekek- kezdő konteológusok
szülők- a mester és Ők
és hogy mit tudsz jobban? hát témát választani!
személy szerint legalábbis sosem volt gondom a témaválasztásaiddal, az utolsó háromból viszont minimum kétszer mást tettem volna be

napi konteó a konteológusokról című adásunkat követték, köszönjük

 43. Vidor — 2011-04-20 16:11 

A Koponyák című szuperfilm nem erről a titkos társaságról szólna véletlenségből? Annyira nem is rossz film, mm simán egyszer nézhető. A poszt amúgy remek lett megint.

http://www.imdb.com/title/tt0192614/

 42. Iksz — 2011-04-20 13:30 

[sirdavegd](#11298287):

A Cypress Hillnek tényleg van Skull & Bones című albuma és erről most egy kicsit off dolog jutott eszembe…..

Tiboruuuu!

Mi az esély rá, hogy egyszer írsz nekünk a Nagy Rapper Konteókról?:-)
Ki ölte meg 2Pacot, ki ölte meg Biggie-t, meghaltak-e tényleg és Jay-Z valóban tagja-e az Illuminatinak???
Pici szívem RAPpesne az örömtől ha lenne egyszer egy ilyen:-)

off vége

 41. Rogal Dorn — 2011-04-20 12:42 

@sirdavegd:

Szerintem az első vonal is hótt sötét volt, csak volt bennük ambíció, nagyfokú gátlástalanság és “küldetéstudat”, “kihaénnem” mentalitással.
Vagyis idekapcsolódik pl, a kender öszzesküvi is mert DuPonték és a többi “galád” család azóta is szorosan együttműködik ilyen kérdésekben, és lehet, hogy mi nem látjuk az egyes részdöntések értelmét, de ezek valahol egy cél érdekében születnek, csak az még a mi horizontunkon nem
látható.

 40. sirdavegd — 2011-04-20 12:22 

[naba](#11298281): csodás érvelés, +1 🙂
Az, hogy mennyire ciki vagy mennyire nem egy ilyen társasághoz tartozni, kellően ki lett figurázva a Facebúkos filmben (eredetileg nem akartam megnézni, de aztán annyian mondták, hogy végső soron rávettem magam az egyébként korrekt, ámde atom módon túl hypeolt alkotás megtekintésére). Az ahisztokhata hasonlat büntet 😀 . Mert végső soron itt is arról szól a dolog, hogy nagypapsi ügyes volt (legyakta a környék földesurait…kalózkodott…céget alapított), aztán a második vonal már olyan sötét, mint éjszaka a csizma szára. Csak arisztikratáéknál ilyenkor többnyire az jött, hogy a szomszéd nemes úr átjött és megnyaffantotta, illetve későbbi kulturált időkben elkártyázódott a birtok. Ismervén ifjabb Bush gazdaság terén mutatott teljesítményét, a régúlt kártyázásós szokása kevesebb veszteséggel járt.

 39. Iksz — 2011-04-20 12:05 

Kedves tiboru!

Én tudom a választ!Lehet hogy vannak emberek akik függőségi szinten böngészik a posztjaidat nap mint nap munkakerülés céljából (is:-) viszont a többszörösen lebutított céges gépek valami furcsa oknál fogva (?) NEM jelenítik meg a szavazópanelt!!!
Én pl nem látom 🙁
Azt hiszem vmi program hiánya lehet az oka ennek :
“Nos, a fenti morzsák talán elegendőek ahhoz, hogy érdemben véleményt tudjatok mondani a Skull and Bones Társaságról. Mai eldöntendő kérdésünk tehát a következő:

A házirendnek megfelelően további kiegészítéseket, álláspontokat, ötleteket és bizalmas információkat várunk a kommentek közé.”
Nekem ennyi jelenik meg:-)
Amúgy 2 év olvasás után szántam rá magam hogy most először írjak!
És szeretném elmondani hogy max respekt!!!

 38. sirdavegd — 2011-04-20 11:58 

Anno Grafitembernek volt egy olyan karikatúrája, ahol a kelta druidák kitalálják, hogy építenek egy úszómedencét, ámde ők egy roppant titokzatos törzs, így olyanra tervezik, hogy az utókor biztos ne jöjjön rá, mi volt ott. Így készült a Stonehenge.

Komolyra fordítva. Pár éve a szakdolgozatomat írtam abból, hogy vajon milyen különbség lehet az extrém és nonprofit szervezetek között, hogyan húzzunk határt közéjük? Mert itt pl arról van szó, hogy van valami csoport, aminek az a célja, hogy egymást segítve minél nagyobb hatalomra tegyenek szert. 1.0-ás jómunkásemberként. Vagy 2.0-ásként. Szóval a cél a hatalom, de a megszerzés módja végső soron illeszkedik a társadalom játékszabályaihoz, törvényeihez.
Extrém szervezet akkor lenne a Skull n Bones (a Cypress Hillnek van egy ilyen című albuma), ha mondjuk Bush bácsi bemenne a shotival az általa kiszemelt helyre, és manuálisan/távvezérelve/megbízásos alapon hajtaná végre a kívánatosnak vélt személycserét. Persze nem feltétlenül szükséges a kézműves módszer, lehet helyette démonűző rituálé is, tök mindegy.
A kérdés onnantól mókás, ha egy eredetileg extrém szervezet elkezd polgári feladatokat is ellátni a bukott állam helyett, vagy abba beépülve.
Szóval nálam aztán az lett a végeredmény, hogy amíg a dolog nem torkollik egy kiadós vérfürdőbe, addig a civil szerveződés végső soron a társadalom szövetét erősíti.

 37. naba — 2011-04-20 11:55 

halihó

szavazásról: én pl aludtam egyet a dologra:) nem akartam elhamarkodni

először arra gondoltam, amit már kifejtettek előttem: az a válasz, hogy titkos, serkenti a kíváncsiságot – tehát kamu. de ezt el kell vetnem, mert lényegében mondhat amit akar, valszleg úgyse hiszi el az, aki konteótermészetű. aki meg birkagénekkel rendelkezik, úgyis elhiszi.

aztán itt van ez a nyamvadt 5 milla, wikin még kevesebbet olvastam. bocs, de ha olyan nagy ászok, hogy lehet, hogy egy tisztességes, giccses palotányi vagyonuk sincs (a szigettel együtt!!)? de ez sem elég, hisz ha valamihez, a pénzügyi zsonglőrködéshez értenek ezek a népek. ide írom azt is, hogy olvastam, a közhiedelemmel ellentétben sosem volt nagy pénzekkel játszó bagázs – amire nincs is szükségük, hisz tömve vannak alapból.

harmadjára megemlíteném, hogy állítólag a mai modern világ aranyifjai inkább cikinek tartják a csontokhoz való tartozást, semmint megtiszteletetésnek, lásd amit te is írtál ifj bushról. de ez inkább csak társadalomtudományilag érdekes, a világuralom megszerzéséhez közvetlenül nem kapcsolódik. újabb érv kilőve.

idáig tehát azon vívódok, hogy minden jel amit írtam, azt sejteti, hogy csak a szokásos degenerált arisztokaka társaságok egyike, viszont ez mind nagyon gyönge cucc, és ha valami erőltetetten arra utal, hogy tiszta, akkor sáros.

aludni egyet pedig megérte, mert kiötlöttem, hogyan tudnám meggyőzni magam, hogy sárosak. pofonegyszerű. arisztokakának lenni nem jelent sem észt, sem fondorlatot sem ízlést. viszont pénzt és befolyást és hatalmat azt jelent. egy eszes és fondorlatos, világuralomra vágyó nemes biztosan akad úton-útfélen. egy fecske nem csinál nyarat és vakok között király a félszemű alapon egy ilyen titkos társaság olyan az eszes nemes embernek mint disneyland a gyereknek: valóra vált álom.

eredmény: az, hogy a csontok honnét indultak és hol tartanak nem is igazán fontos. a fontos az, hogy az ilyen titkos csoportok nagyon veszélyesek, mert a segítségükkel úgy irányíthatóak a hatalmasok, mint a tömegek a médiával.

javaslat: dobjunk össze egy nemesi címre valót, koholjunk tervet és vegyük át az irányítást, muhahahahahaaa!!!!

 36. Rogal Dorn — 2011-04-20 11:23 

Én inkább azokkal értek egyet, akik nem hisznek a véletlenekben. Ugyanis annyi véletlen egybeesés van a nagypolitika meghatározó alakjai és az S&B tagnévsora között, hogy az már valóban csak az 5 találatos szelvény esélyeivel vetekszik. Központi akarat pedig kell hogy legyen…mindegyik tag fogható, zsarolható, jellemhibáira is lehet alapozni…Innentől kezdve elég egyszerű őket manipulálni, kényszeríteni stb. El tudom képzelni mi folyhat ott az S&B “üdülőben”. Érdekes összefüggés, de nálunk most éppen a Bibó szakkolégium van hatalmon, előtte meg a KISZ volt…minő meglepetés…

 35. Pollo — 2011-04-20 10:28 

Más. Itt fejtem ki.
Én inkább azokkal értek egyet, akik arra tették le a voksukat, hogy ez is csak egy egyetemi klub, semmi más. Szerintem semmi olyan nem történik, ami bármely más, ilyen olyan okokból összeverődött bandában ne történne meg. Én is tettem már ilyen-olyan szívességeket volt évfolyamtársaknak, ők is tettek már értem. Bennük csak annyi a különleges, hogy
a, az elitség mibenléte miatt a külsőségekre nagyon adnak (nem egyedi dolog, ld.: bandajelvények, szurkolói mezek)
b, Nagy pénz, nagy foci. Nyilván mivel származásuk miatt a nagypolitikába készülnek, ezért ott is fejtik ki a későbbi tevékenységüket. Nyilván ezt nagyon könnyű egy új világrendes, illuminátusos, maszonos keretbe beilleszteni, lévén tényleg ez irányba mutat a multi-kulti, liberális világrend.
Ettől független persze befolyásoló tényezők, de szerintem nincs központi akarat, hacsak nem a közös pénztárca feneketlensége.

 34. 178996 — 2011-04-20 08:15 

[Real Trebitsch](#11297968):

Méghogy nincs tétje?!

Azt csak úgy hiszed 😀

 33. 6782 — 2011-04-20 08:07 

[tiboru](#11297399): Én például nem szavaztam. Nagyon ritkán szavazok ilyesmikre, ebben a kérdésben például annyira sem érzem magam biztosnak, hogy kiválasszam az egyiket, olyan válasz meg nincsen, hogy “Nem tudom”, vagy “Más, de nem fejtem ki a kommentek között”.

Úgy általában szerintem két oka lehet a nemszavazásnak:

1, nincs ott olyan válasz, amire szavazna az ember, mert valami mást gondol. (Részemről ezért utálom a kérdőíveket, pláne ezeket a netes, közösségioldalas “pár kérdés alapján megmondom rólad, milyen szín/autómárka/állat/stb vagy” típusúakat. Sőt, az ilyen népszavazásos-alkotmánykérdőíves dolgokat is ezért utálom; tele van olyanokkal, hogy “valami A állítás, ezért B-t szeretnék”, és lehet, hogy tényleg B-re szavaznék, de nem A miatt.)

2, az olvasó nem érzi a tétjét a szavazásnak. Ha valami változna tőle, mondjuk, akkor akinek fontos az a változás, az vadul nyomogatna, de hát látszik, hogy már az ilyen országos dolgokban sem sokat számít…

Na, szerintem ez van mögötte, ha már kérdezted.

 32. geronimo — 2011-04-20 06:22 

[teddybear01](#11297588): igen ismerem a gesztus mibenlétét. A Vatikánvárosban pár éve le is tartóztattak pár amerikai diákot mikor a kedvenc csapatuk győzelmét ünnepelték. A Vatikán már csak ilyen prűd 🙂 Viszont a kis Bush kapcsán a kézjel mégis a focihoz kapcsolódik, mivel az exelnök Texas Longhorns drukker.

 31. Késes Szent Alia — 2011-04-20 06:18 

@chevyfan: “Mi van az egyetem címerére írva egyébként?”
urim v’tumim: vagyis a bibliából ismert Urim és Thummim.

 30. teddybear01 — 2011-04-19 22:12 

[geronimo](#11296177): Azért egy olasz felé ne nagyom mutogasd ezt a kézjelet, mert rögtön kapsz egy kurvanagy pofont. Náluk ugyanis ez annyit jelent: Felszavaztak!
Láttam már békés olasz férfit emiatt kosárrá dagadt fejjel üvölteni…

 29. e(x) — 2011-04-19 21:05 

(Fél)Off:

Íme azon tétel bizonyítása, mely szerint a majmot is meg lehet tanítani repülni, csak bánón kérdése..

http://www.msnbc.msn.com/id/4230576/ns/politics/

Ón.

 28. 178996 — 2011-04-19 20:32 

Még ezt magyarázza meg valaki:

Eddig a percig ennek a posztnak 1540 egyéni olvasója volt (1970 látogatással és mintegy négyezres PI-jal, de ez most nem lényeges).

Hanem azt nem értem, hogy 1540 egyéni látogató közül miért csak 382-en vették maguknak a fáradságot és szavaztak..?

Nem kerül semmibe, még regelni sem kell; mindössze egy kattintás. És az olvasók 25%-a tette meg.

Érti ezt valaki?

Nem mintha bármi is múlna ezen, de furcsa. Ennyire hiányzik belőlünk a játékosság?

 27. 182991 — 2011-04-19 17:48 

Szerintem az 1. pont a leginkább esélyes.
Ha kirakatemberek lennének, nem volna rájuk szükség. Elég hosszú ideig működtek a sejtetett szervezetek ilyesmi nélkül is, és közben köszönték szépen a nép tudatlanságát (nem igazán hagytak kapaszkodókat ahhoz, hogy el lehessen jutni hozzájuk). A kapcsolódás eleve gazdag, nagynevű családok ifjú titánjaihoz (tehát akikre amúgy is figyelnek a “barbárok”) inkább kockázat; még arra sem jó, hogy az S&B-re figyelve megfeledkezzünk a többiekről (lám, egyből előkerült az illuminátusok neve is, kellett ez nekik?).
Lehet, hogy két gyerek összefogott, és valami nagyot akartak csinálni. Aztán érkeztek újabbak, nőtt a lehetőségek köre, egy céltudatosan kiválogatott tagokból álló társaság – beoltva azzal a tudattal, hogy együtt akár az egész sárgolyó is az övék lehet – meglehetősen hatékonyan működhet. A hosszú évtizedek alatt letisztultak a célok, finomodtak a módszerek, és a befolyásnak köszönhetően szélesebbé vált az eszköztár is – csak várniuk kell, na és persze olykor-olykor egyengetni a közéjük tartozók útját, hogy minél nagyobb területet le tudjanak fedni.
Egy valamirevaló kirakatember azt felelte volna a riporternek: igen, ez egy nagyon jó társaság, vadászgatunk, beszélgetünk, és jó a családok közti kapcsolat.
Egy titkolózó elnökjelölt ezzel szemben nyugodtan kijelentheti, hogy bocs, titok. Főleg akkor, ha magában tudja, a kérdezőnek két választása lesz: oknyomozó riportot készít – vagy, megéri a holnapot…

 26. Mainframe — 2011-04-19 15:11 

Jó poszt ismét, köszönjük!
Én pontosan azért gondolom, hogy legalábbis kirakat a S&B (vagy tényleg teljesen ártatlan klub gazdag örökösöknek), amit a két elnökjelölt nyilatkozott hatalmas nyilvánosság előtt. Ha ez tényleg ekkora titok lenne, akkor nem akarnák, hogy szaglásszanak utána. Márpedig az ilyen kijelentésekkel, meg az egész misztifikálással a társaság körül csak ezt érik el: mindenki ott fog csaholni a rend küszöbén, kíváncsi lesz, teóriákat gyárt, tudni akar a viselt dolgairól. Ez csak abban az esetben szolgálja a tagok érdekeit, ha a S&B csak egy elterelés, színház, és valójában egész máshol, más keretek között hozzák a fontos döntéseket. Ez az “egymás segítése”-dolog sem túl nagy újság szerintem, mutassatok két olyan évszázados dinasztiát, akik (ha épp nem egymás ősi riválisai, akkor) ne támogatnák egymást, ne akarnának magukhoz hasonló körökben tudni minél több hatalmat. Ehhez nem kell S&B, az egész világ így működik, meglepően “mindennapi” szinteken is (ld. a “haver kapja az állást a cégnél”-paradigmát, vagy akár csak a nyilvánvalóan lezsírozott tendereket).
Tehát vagy tényleg ezek a tagok rángatják a szálakat, csak épp nem a S&B segítségével vagy okán, hanem csak úgy maguktól, vagy lehet, hogy van egy felsőbb kör az árnyékban, akiktől a parancsok jönnek. Mindkét esetben arra jó a S&B, hogy amíg annak háza táján kapirgál mindenki, addig sem velük és a valódi üzelmeikkel foglalkoznak.

 25. chevyfan — 2011-04-19 13:47 

[Nűnű](#11296520): “…kiben bízhat meg leginkább az ember, ha nem a rokonaiban?”

Inkább a barátaiban;-)

 24. rognork — 2011-04-19 13:42 

Érdemes volt kivárni az új posztot!

Ha valaki esetleg tag, akkor hívjon már meg egy pecára azon a szigeten!
Az etetőanyagot én viszem, hogy kvittek legyünk.

 23. Vanek B. Eduárd — 2011-04-19 13:40 

Ismét jó kis írást kaptunk, kösz!
Mindenesetre a demokrácia, meg az “amerikai álom”, az esélyegyenlőség szembehányása egy ilyen társaság, ahol G.W.Bush féle agyhalott alakok hatalmának ágyaznak meg gyermeteg és feudális külsőségekkel. Persze az ő szemszögükből érthető…

 22. 35591 — 2011-04-19 13:23 

Sajnos ehhez a konteóhoz nem szólhatok hozzá. Muhahahaha 😀

 21. 6782 — 2011-04-19 12:46 

Tyű, ez klassz lett! Nagyon érdekes, pedig én a fluorosra szavaztam…

 20. Nűnű — 2011-04-19 12:38 

Ez az a téma, hogy ha igazak a konteós sejtések, akkor sem fogjuk soha megtudni. De tény, hogy nagyon is adja magát:
Amerika legelitebb egyetemén, Amerika legbefolyásosabb családjainak gyermekei szövetségre léptek. Innen logikusan mi következik?
Amikor mi a saját barátainkkal beszélgetünk, mi is politizálunk, elmondjuk a véleményünket. Ők ettől annyiban külnöböznek, hogy megvan a lehetőségük a dolgok befolyásolására.
A családi vonás tovább mélyíti a a szálak tartósságát, mert kiben bízhat meg leginkább az ember, ha nem a rokonaiban?

 19. GTibor — 2011-04-19 12:34 

[suziwozi](#11296496):
Tehát a fény=koponya, vagyis az elme, a tudat világossága; igazság=csontok, vagyis valami ősi rituálé szerint a csontokból jósolók. Értem….

 18. suziwozi — 2011-04-19 12:21 

[chevyfan](#11296436):
fény és igazság 😉

 17. chevyfan — 2011-04-19 11:47 

Mi van az egyetem címerére írva egyébként?

 16. chevyfan — 2011-04-19 11:46 

Üdv!

Nagyon jó lett ismét a poszt!
Engem azért meglepett a Yale egyetem héber írásos címere…

(a robotellenőr meg a kommentfolyó @#đĐ…)

 15. 180982 — 2011-04-19 10:26 

[tiboru](#11296222): Azt is jelenti, hogy “felszarvaztak öcsém”. Egyébként vhol azért irigylem az amikat, hogy ilyen egyetemi “segítsük egymás” klubokat csináltak. Bár állítólag van egy olyan közép-európai ország, ahol egy egyetemi klikk egy rejtélyes és sokat szidott amerikai pénzmogul segítségével hatalomra tört! Még jó, hogy csak konteó:)))

 14. GTibor — 2011-04-19 09:57 

Ja, és az alábbi kép kapcsán – mely a kölni dómban készült – várom a megfejtéseket:

http://kepfeltoltes.hu/110419/SDC12801_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 13. GTibor — 2011-04-19 09:30 

[tiboru](#11296222):
Belső információk szerint ez a kép egy metál-koncerten készült. 🙂

 12. 178996 — 2011-04-19 09:16 

[geronimo](#11296177):

Hehe, mások szerint meg valami sátánista jelkép, de a szarvak, az közös 🙂

 11. 178996 — 2011-04-19 09:13 

[RolloJuve](#11296153):

Nem, ezt nem ismertem, de belenézek, köszi.

 10. geronimo — 2011-04-19 08:52 

Szokásos, színvonalas poszt. Nagyon tetszett!!! Kiegészítésként még annyit hogy a G.W. Bush által mutatott titkos jel a Texas Longhorns focicsapat szurkolói kézjele. De lehet, hogy ez is csak dezinformáció.

 9. GTibor — 2011-04-19 08:46 

Engem azért érdekel egy hosszabb összeállítás (nem felsorolás szintjén) az 5. pont utolsó bekezdésében leírtakról. Igaz, ott két link kielégíti kíváncsiságomat. Talán majd a kommentekben valaki…

 8. RolloJuve — 2011-04-19 08:29 

Gratula, príma poszt ismét!
Ebből amúgy szoktál szemezgetni?
http://www.biblebelievers.org.au/weeke.htm

 7. szuperbalazs — 2011-04-19 07:05 

Remek poszt, nagyon adja… nem hiába szavaztam én is az S&B konteóra 😀

 6. 178996 — 2011-04-19 06:46 

[Pretoryan](#11296016):

Mea maxima klumpa, máris visszarakom az elbitangolt “k” betűt!

 5. Pretoryan — 2011-04-19 06:40 

Tiboru!

Tudom hogy szigorúan köt az új alkotmányunk és Pali bácsi miatt szándékosan vétesz hibákat az írásban, de;

“5.) A lényeg
Oldala tucatjait”

“Oldalak” akart lenni nem?

Természetesen az elnökünkre való tekintettel ez a hiba is kevés hiszen több száz mondatot írtál, és csak 1-2 helyen volt rossz az írás! Szégyeld magad! 🙂

 4. 178996 — 2011-04-19 06:26 

[tiboru](#11295975):

Gondoltam, hogy a a böngészőm Tűzróka, akkor ez meg Tűzlégy 😀

 3. 178996 — 2011-04-19 05:57 

[Jockey11](#11295955):

Jogos 🙂

 2. Váczi Balázs — 2011-04-19 05:50 

Nagyon jó post, már ideje volt:D

 1. 179318 — 2011-04-19 05:40 

Na majd mindjárt végig olvasom, de az már biztos, hogy nem szereted a sci-fit: Firefly – szentjánosbogár.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök