2012-04-21–06:59

A torontói jegyzőkönyvek

A Konteóblog legutóbbi szavazásán (eleddig soha nem tapasztalt szoros versenyben) a leadott voksok 34%-a „A torontói jegyzőkönyvek” téma mellett sorakozott fel, alig egy százalékkal maga mögé utasítva a frigyládát. Két véglet ez, hiszen a rejtélyes bibliai tárgyról szerintem mindenki hallott már ebben az országban, akinek tájékozottsági és érdeklődési szintje meghaladja egy szobafikuszét (Ficus elastica), míg a nyertes topikcímben szereplő irományokat meglehetős homály fedi. Blogunk tehát ismét betölti közszolgálati szerepét azzal, hogy olvasótáborunk látókörét szélesítve mutatja a kanyargó ösvényt az összeesküvés-elméletek burjánzó esőerdejében.

Most, hogy ilyen érzékletes (ámbár egy kicsit elcsépelt) természeti képpel indítottam, feljogosítva érzem magam, hogy egy kicsit messziről indulva vezessem fel a mondanivalómat. Aki az Új Világrend (aka. New World Order, a továbbiakban: NWO, csak hogy megkönnyítsük az angolul guglizók dolgát) elméletéből és gyakorlatából ollózta össze a kisdoktoriját, nyugodtan átugorhatja az első rövid részt, mert újdonságot nem fog olvasni. A többiek viszont veselkedjenek neki, mert a globális konteók alfájáról és omegájáról lesz szó benne.

1.) A NWO

A konteósok régi vesszőparipája az, hogy a világot jó ideje egy olyan szűk (gazdasági és politikai) elit kormányozza, melynek tagjai módszeresen azon munkálkodnak, hogy a teljes emberiséget uralmuk alá hajtva létrehozzanak egy totalitariánus és abszolutisztikus rendszert, ahol megszűnnek a nemzetállamok, elkorcsosul az egyének, családok és népcsoportok szellemi és kulturális autonómiája, mindent a profitnak és az uniformizált fogyasztásnak rendelnek alá, s ahol intellektuálisan nem leszünk többek, mint bégető, mentálisan befolyásolt juhok egy félkomfortos, jól felügyelt és totálisan ellenőrzött karámban. A szóbanforgó elit változatos formában mutatkozik, már ha esetenként úgy dönt, hogy a teljes sötétségből kilép a félhomályba: különböző fedőintézményekkel, szervezetekkel és álcákkal leplezi valódi énjét. A különböző konteósiskolák ide sorolják az általunk is feldolgozott szabadkőműveseket, illuminátusokat, a Bilderberg-csoportot, a CFR-t, az Európai Uniót, de tán még a templomosokat, az ufókat és a feketébe öltözött embereket is.

A NWO bábjai és előtérbe tuszkolt frontemberei néha persze elkövetnek baklövéseket, s elkottyintanak bizony részleteket a Nagy Tervből; az elmúlt száz évben jóformán nem volt olyan amerikai elnök vagy transznacionális szervezeti vezető, aki alkalomadtán ne beszélt volna az új világrendről, mint elérendő, hőn áhított végcélról. Persze akadnak olyan vájtfülűek is, akik ezeket a kinyilatkoztatásokat sem tekintik véletlennek, hanem inkább olyan tervszerű kiszivárogtatásnak, melynek az a küldetése, hogy lassacskán hozzászoktassanak bennünket a hamarosan beköszönő szép új világhoz.

A torontói jegyzőkönyvek (legalábbis az ezeket nyilvánosságra hozó újságíró szerint) fehéren-feketén bebizonyítják, hogy a Terv hosszú évtizedek óta megfogalmazódott, s az ennek megvalósításában érdekelt csoport legkevesebb 45 évvel ezelőtt lefektette a „hogyan?” korszerű akcióforgatókönyveit.

2.) Az újságíró

Lássuk, kinek is köszönhetjük az ominózus akcióterv nyilvánosságra hozatalát.

Serge Monastról van szó, egy 1945-ös születésű francia-kanadai (azaz Québec-i) zsurnalisztáról, aki költőként és szépíróként kezdte, majd a nyolcvanas évek második felétől kezdve figyelme egyre inkább a tényfeltáró újságírás és az oknyomozó riportereskedés felé irányult. Eleinte a L’Enquête („ankét”, „nyomozás”) c. lapnál dolgozott, de mivel combosabb írásainak közlésétől a mainstream média következetesen elzárkózott, létrehozott egy saját hírügynökséget (l’Agence Internationale de Presse Libre, vagyis a Nemzetközi Szabadsajtó Ügynökség), ahol megállapításait és nyomozási eredményeit publikálja. Neve és munkássága akkor válik széleskörben ismertté, amikor 1995 májusában egy kanadai tévéműsorban lehetőséget kap, hogy kifejtse nézeteit.

Olyan témákkal foglalkozott, mint a koncentrációs táborok amerikai előkészítése a Rex-84 fedőnevű titkos terv alapján (ezekről ezen poszt 4. pontjában tettünk említést), a CIA által folytatott, s az emberi gondolkodást és érzelmeket befolyásoló orvosi kísérletek (lásd még a tökéletes katonákról szóló posztunkat), a híres (talán többek által ismert) Blue Beam fedőnevű tervezett műveletsorozat, amit a NASA-CIA-NSA hármas hozott össze, s amely elektromágneses hullámok, számítógépek és globális, valós idejű holografikus vetítések segítségével az emberek vallásos hitét lett volna hivatott manipulálni saját céljaikra úgy, hogy elhitetik a hívőkkel a Messiás eljövetelét.

Serge-t a kanadai és amerikai hatóságok számtalan zaklatásnak vetették alá: megvádolták köztörvényes bűncselekmények elkövetésével, többször őrizetbe vették, házkutatások tucatjait tartották lakásán és irodájában, félkész anyagokat és dokumentumok köbmétereit foglalták le és kobozták el tőle, gyermekei láthatásától eltiltották, barátai között bizalmatlanságot szítottak vele szemben, satöbbi.

1996 december harmadikán az RCMP Montréalban ismét előállítja, büntetőeljárást indítanak ellene rémhírterjesztés és más bűncselekmények miatt, majd 24 órára őrizetbe is veszik. Negyedikén kiengedik, még aznap este rosszul lesz, s másnap, december ötödikén otthonában meghal. A boncolás (amit feleségének gyakorlatilag követelnie kellett, mert egyik kórház sem akarta vállalni) szívelégtelenséget állapít meg. Serge Monast 51 éves volt; amúgy makkegészséges, minden káros szenvedélytől mentes, vallásos emberként ismerték.

3.) A jegyzőkönyvek

Serge Monast 1995-ben publikálja „A torontói jegyzőkönyvek” (Les Protocoles de Toronto) c. dokumentumot, amelyet kalandos úton sikerült megszereznie. Serge a beszerzés részleteiről nem árul el túl sokat, mert – ahogyan azt írja – azzal életeket sodorhatna veszélybe. Annyit elmond, hogy nem egy friss cuccról van szó, hiszen a jegyzőkönyvek 1967 nyarán születtek, amikor a NWO eszméjének akkori irányítói a kanadai nagyvárosban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Senkit nem akarok befolyásolni (tudjátok: ez olyan távol áll tőlem, mint felelős politikustól a józan gondolkodás), de miután elolvastátok a kivonatokat, mindenki eldöntheti, hogy az elmúlt 45 évben vajon mennyi (és hogyan) valósult meg ebből.

Az újságíró ugyancsak az előszóban tájékoztatja az olvasót arról, hogy az összejövetelen 18-an voltak jelen: a világ hat legtőkeerősebb bankjának, a hat legnagyobb multinacionális energetikai cégének, s ugyancsak a hat legfontosabb élelmiszeripari konglomerátumának az első emberei. Monast (aki egy kis ezotériáért és számmisztikáért sem ment a szomszédba) azt sem tartja véletlennek, hogy pont a hat első képviselte az ágazatokat; ugye tudjuk, hogy a 666 kinek a száma a Bibliában..?

A csoport három nagy területet célzott meg, amelyeken belül dominanciára kell törniük, s talán senki nem lepődik meg olvasóink közül ezek felsorolásán: a gazdasági, a politikai és a társadalmi élet. A tizennyolcak szerint ötévente taktikai értekezletet kell tartaniuk (ha jól számolom, erre pont az idén fognak sort keríteni), tízévente (vagyis legközelebb 2017-ben) pedig frissíteni kell a stratégiát: ismét át kell tekinteni a helyzetet, meg kell határozni az új csapásirányokat, s mindaddig kell ezt csinálni, amíg a NWO meg nem valósul.

No, eleget beszéltem; itt az ideje, hogy átadjam a szót a jegyzőkönyveknek, egész pontosan a jegyzőkönyvekben lefektetett alapelveknek. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért ezeket 15 pontba szedtem és egy hangyányit megszerkesztettem, de mindenkit biztosítok arról, hogy semmiféle érdemi változást nem eszközöltem azokhoz a francia nyelvű eredeti (?) változatokhoz képest, amelyekből dolgoztam.

a.) Erősíteni kell a „Szórakozás Társadalmát” (Société des Loisirs), amely már eddig is hatalmas szolgálatokat tett nekünk. Az elsődleges ösztönök által diktált egyéni elvárások minél rövidebb időn belüli kielégítése gyenge, befolyásolható és manipulálható generációkat eredményez. Ennek érdekében fel kell használnunk az audiovizuális technológia valamennyi vívmányát, s az egyéneket (kiemelten az ifjúságot) ezen keresztül individualista életszemléletre kell nevelni, mert a jövő emberének ilyennek kell lennie. Egy önző embernek nincsenek eszméi, nincsenek álmai, sem pedig belső tartása.

b.) Bátorítani kell az ökológiai szemléletű anarchizmus elterjedését, kiemelten az egyetemi, főiskolai hallgatók körében, hiszen ők a nemzetállamok ellenségei. Az úgynevezett környezetvédelmi és zöld gondolkodás természetes (de csak taktikai) szövetségesünk mindaddig, amíg a fennálló nemzetállami rendet támadja.

c.) Az általunk befolyásolt ifjúság lelki szegénységét egy hamis és virtuális, tudománynak tűnő technológiai masszával kell ellensúlyoznunk. Ennek a legmegfelelőbb terepe az oktatási rendszer, ahol a klasszikus humán műveltséget helyettesítenünk kell egyfajta műszaki, pragmatikus szemléletmóddal.

d.) Szorgalmaznunk kell a nemzetközi szabadkereskedelmet; le kell bontanunk a gazdasági és politikai határokat, meg kell szüntetnünk a külkereskedelmet sújtó adókat, mert ezáltal a nemzetállamok elveszítik egyik legerősebb fegyverüket. A nemzeti és hazafias érzések egyre nevetségesebbé válnak, ami elősegíti a globalizációt. A korlátok nélküli szabadkereskedelem elősegíti a munkanélküliség növekedését, a gyengébb nemzetállamok versenyképességének elvesztését, a hagyományos nemzetgazdasági ágazatok végzetes lemerülését és piacvesztését.

e.) Embereink, szimpatizánsaink által az elsők között elfoglalandó területek a nemzetállamok külügyminisztériumai, a bevándorlási hivatalok és a nemzetközi szervezetek migrációs ügynökségei. Feladatuk az, hogy minél tágabbra nyissák a fejlett államok kapuit a harmadik világból (elsősorban Afrikából és Ázsiából) érkező migránsok előtt, hiszen így jelentősen növekszik a befogadók és a bevándorlók közötti feszültség. A sajtó manipulálásával, a közvélemény általunk kívánatosnak tartott irányba történő befolyásolásával – érdekeinknek megfelelő módon – mindig olyan híreket terjesztünk, amelyek mindig a megfelelő lökést adják a tömegeknek. A harmadik világban fegyveres konfliktusokat és háborúkat gerjesztünk, mert ezek hatására az onnan kivándorolni, menekülni szándékozók hullámokban érkeznek majd a Nyugat kapuihoz.

f.) A nyugati világban működő nagyvállalatok termelőegységeit lassanként át kell helyezni azokba az államokba, amelyek még hisznek a piacgazdaság mindenhatóságában s devizaéhségük elnyomja a legelemibb óvintézkedéseket is: a kelet-európai és mediterrán országok, Dél-Amerika. A multik természetesen csak addig fognak ottmaradni, amíg a munkaerőt valóban rabszolgaáron tudják nyújtani; amint szükséges (s amint a politikai változások lehetővé teszik), tovább kell vonulni még keletebbre: a Szovjetunió, Kína és a többi ázsiai országba. A befogadó államokat rá kell bírni, hogy kölcsönket vegyenek fel a nemzetközi pénzintézetektől (elsődlegesen az IMF-től és a Világbanktól, amelyek gyakorlatilag a mi tulajdonunkban vannak). Ha húzódoznának a kölcsönfelvételtől, meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd – közvetett módon – kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.

g.) Létrehozzuk a globális gazdaságot (Économie Globale), amely fölött sem a nemzetállamok, sem a szakszervezetek nem tudnak semmiféle kontrollt gyakorolni. A globális gazdaság előbb-utóbb létrehozza a saját (ugyancsak globális) politikáját, s ennek következtében szükségessé válik a politikai rendszerek globális újjászervezése, melynek bölcsőjénél mi fogunk bábáskodni.

h.) A globális gazdaság másik következménye a globális tömegkultúra, melybe – óvatosan és kiegyensúlyozott módon – bele kell tenni minden vallásból, minden nemzeti kultúrából és minden hagyományból, szokásból és tudományból egy kicsit – hogy mindenki elégedett legyen. Az írott és elektronikus médiumokon keresztül sulykolni fogjuk az uniformizált (és általunk előírt) ízlést kialakító reklámokat.

i.) Bátorítani kell (főként az ENSZ és a NATO égisze alatt) a békefenntartó és béketeremtő katonai műveleteket, amelyeknek – a lehetőségekhez képest – humanitárius akcióknak kell tűnniük a közvélemény előtt (lásd még a média szerepe!). Ezek a fegyveresek valójában azt a célt szolgálják, hogy a két szervezet vezetésében elhelyezett embereink mindig rajta tartsák a szemüket a világ forrongó pontjain, s befolyásolhassák az ottani eseményeket. A békeműveletek helyét pedig lassan majd átveszik a reagáló erők, később pedig már az egyszerű megelőzés is okot szolgáltathat fegyveres beavatkozásainkhoz, a világ bármelyik országában. Mindehhez szükséges az ENSZ és a többi nemzetközi katonai szervezet alapszabályainak lassú átalakítása, hogy előbb-utóbb (a már létező nemzetközi katonai erőn kívül) rendelkezésre álljanak nemzetközi rendőri és csendőri erők is.

j.) Az egyént egyre kiszolgáltatottabbá kell tenni, s igaz ez a gazdasági, az ideológiai és az érzelmi összetevőre is. Emelni kell a nyugdíjkorhatárokat, egyre bizonytalanabbá kell tenni a munkahelyeket (tudatosítani kell például a munkavállalóban, hogy bármikor elbocsátható), a fizetések vásárlóerejét fokozatosan csökkenteni kell (például mesterségesen gerjesztett infláció segítségével), ugyanakkor biztosítani kell az egyéni agymosás lehetőségét (primitív tévéműsorok, manipulált oktatás, irányított sajtó, fogyasztáscentrikus társadalom, stb.). Érdemes megfontolni olyan – nagy visszhangot és felháborodást kiváltó – bűncselekmények elkövetésének elősegítését, amelyek hatására az egyén maga kiált nagyobb biztonság és erőteljesebb rendőri vagy titkosszolgálati jelenlét után.

k.) A nemzetállamokat minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy gazdasági területeiket önállóan korszerűsítsék; különös figyelmet érdemelnek ilyen szempontból az energia- és pénzügyi szektor, a mezőgazdaság, valamint az új technológiák. Ezek azok a neuralgikus pontok, amelyeket ki kell vonni a nemzeti felügyelet alól, és soron kívül globális ellenőrzés alá kell helyeznünk.

l.) Ahol lehet, az emberi munkaerőt gépekkel, robotokkal és – lehetőség szerint, a technológiai fejlődés függvényében – számítógépekkel kell helyettesíteni.

m.) Egyre több olyan adatbázist kell létrehozni, amelyek – változatos módon, a technológiai fejlődés függvényében – egyre több információt tárolnak az egyénekről. Ezeknek a nyilvántartásoknak szükség esetén összekapcsolhatóknak kell lenniük, s fenntartásuk, valamint ellenőrzésük nemzetközi szervezetek joghatósága alá kell essen. Ezek szükségességét bűnmegelőzési és bűnüldözési céllal kell magyarázni a tömegeknek. Mindezen lépésekkel párhuzamosan a lehető legjobban szigorítani kell a lőfegyverek egyének általi birtoklásának jogi feltételeit.

n.) A velünk szembehelyezkedő nemzetállamokat meg kell büntetni: pénzügyi és gazdasági módszerekkel, ideológiai ellehetetlenítéssel, s végső esetben olyan extrém módszerekkel, mint az elektromágneses fegyverekkel kiváltott (és irányított) földrengések, éghajlat- és időjárás-változtatások, a férfiak és nők termékenységének csökkentése (akár teljes vagy részleges sterilizáció), stb.

o.) Azokat az egyéneket, akik nem állnak be a sorba, s tetteikkel vagy szavaikkal veszélyeztetik az Új Világrend kialakítását, el kell lehetetleníteni, meg kell bélyegezni, nevetségessé kell tenni; végső esetben fizikailag is meg kell semmisíteni.

Eddig tartott a jegyzőkönyvek tartalmának kivonatos ismertetése. Ahogyan azt már mondtam, Serge Monast 1996 decemberében hirtelen elhunyt, s lakásából, illetve irodájából dokumentumok százai tűntek el a halálát követően. 1997 januárjában két egykori munkatársai is életét veszti: egyikük autóbalesetben, a másik pedig (egy újságíró-gyakornok) állítólag részegen kiesik egy toronyépület huszadik emeletének egyik ablakából. Serge halála előtt (’96 novemberében) egy tévéműsorban azt ígérte, hogy a jegyzőkönyvekről, valamint további exkluzivitásokról részletekkel fog szolgálni, de hirtelen halála ebben megakadályozta.

4.) Az ellentábor

Természetesen rögtön akadtak olyanok, akik megkérdőjelezték az egész jegyzőkönyves dolgot. Többen tudni vélték, hogy élete végére Monast teljesen begolyózott: vallási tébolyodottá válva minden sarokban szabadkőműveseket, kommunistákat és nemzetközi bankárokat látott. Mások arra hívták fel a figyelemet, hogy a torontói jegyzőkönyvek sokban hasonlítanak a hírhedt másik dokumentum-sorozatra, amely a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei címet viseli, s amelyről sokak szerint egyértelműen bebizonyosodott, hogy a cári titkosrendőrség 1903-1904 között hamisította, kifejezetten az antiszemita érzelmek felkorbácsolásának célzatával. Megint mások arra teszik le a nagyesküt, hogy Serge maga találta kis és írta az egészet, s egyszerű reklámfogásnak szánta annak érdekében, hogy az addig megjelent könyveit jobban vegyék az emberek.

5.) Zárszó

Akárhogyan is van és akármi is az igazság, a torontói jegyzőkönyvek a haladó konteós társadalom egyik alapművévé váltak, s örömömre szolgál, hogy (ha jól látom, elsőként a magyar nyelvű sajtó- és blogoszférában) bemutathattam őket a Konteóblog olvasóinak. Bármit is gondoltok Serge-ről (akiről egyetlen magyar nyelvű mondatot sem találtam a neten, de lehet, hogy csak figyelmetlen voltam), annyit szerintem megért az egész, hogy elolvassátok és elgondolkozzatok pár bekezdésen; nézzetek körül, vonjatok párhzamokat és (ahogy a költő is mondja) látva lássatok…

No és persze szavazzatok is, ha mertek, majd cincáljátok szét a posztot a kommentek között!Konteo3_bori.indd

Kiegészítés: a vélemény szabad ugyan, de a gusztustalan, uszító, szélsőséges kommenteket kegyetlenül moderálni fogom. Ha valaki nem szereti mondjuk a pirézeket vagy az eszkimókat, az egy dolog; felőlem ennek akár hangot is adhat (civilizált hangnemben), de sem a pirézek, sem az eszkimók csoportos megbélyegzésére, elüldözésére, börtönbe csukatására vagy neadjisten kiirtására nem vagyok vevő. Köszönöm, hogy mindenki érti és tudomásul vette.

Ápdét: jelen poszt kibővített verzióját elolvashatod a 2016. december 2-án a könyvesboltokba kerülő Konteó 3-ban, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel és egy elméleti összefoglalóval együtt.

Kategória: EgyébCímkék: , , , ,

191 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 191. déjvid — 2017-07-15 23:54 

Ma újraolvasva a konteót és a kommenteket, két dolog jutott eszembe:

– Az e.) pontot azért elég szépen mutat, mondjuk a két éve zajló migrációs válság fényében. Nehéz elhinni, hogy ezt a kilencvenes években kitalálta a faszi, ex has. Bár természetesen nem lehetetlen; brutális migráció és az őslakosság felhígítása végül is Nagy-Britanniában már több évtizede zajlik.

– Az m.) pontnál nagyon megtévesztő az ujjnyomat, DNS, arcfelismerés stb.; nem, hölgyek és urak, a világméretű, mindent regisztráló és átszövő adatbázisok illusztrálására a közösségi oldalak (facebook, twitter stb.), a szoftveróriások (google, Microsoft stb.) és az okos-kütyük gyártóinak (Apple, Samsung stb.) logói illenének. A személyre szabott reklámok, a youtube-on “Neked ajánlott” videók, a helyadatok, wifi-előzmények, lopásvédelmi funkciók, a gmail-ba feltöltött határidőnaplók, a felhőalapú tárhelyek stb. “A tévét nézed, de ő is néz téged…” 😉

Plusz, asszem az korábban apró-cseprőbe írtam az “Új Világrend” meg a szólásszabadság meg a hasonlók kapcsán… 🙂
…az amerikai újságíróról, Amerikában. Nem a munkahelyi, hanem a magán-twitterén írja ki, hogy nem lenne ennyi terrorcselekmény Angliában, ha nem lenne ott annyi muszlim. Mire másnap kirúgják a munkahelyéről. Amerikában.
…és Katarról, az ügyeletes rosszfiúról az arab világban, legalábbis a “jófiúk”, pl. Szaúd-Arábia szerint. Katari az al-Dzsazíra tévécsatorna. Aminek a hivatalos Twitter-fiókja, hopp, eltűnik, figyelmeztetés és nyom nélkül. És mellesleg a Twitter egyik legfőbb részvényese valami szaúdi herceg.

Fenntartom, hogy az “Új Világrend” nem az lesz, hogy holnap bemondják a tévében, hogy mától rendőrállam van… 😉

 190. gigabursch — 2016-09-29 11:23 

Épp az imént olvastam egy cikket a hunhíren.

Az internácikról. (http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=97635)
Szerintem pont idevaló
Úgy vélem megtaláltam a nácis böfögés ellenszerét.

Internácik
2016. szeptember 28. 11:08

Hunhír.info
Ha a nemzeti szocialisták nácik, akkor a nemzetközi – internacionalista – szocialisták internácik. Fontos már most leszögezni, hogy a közélet más oldalaihoz tartozók is lehetnek azok, de róluk majd később. Érdekes lenne megfigyelni, hogyan reagálnak az úgynevezett „szocialista politikusok”, ha az újságírók föltennék nekik a kérdést: ön nemzeti vagy nemzetközi – náci- vagy internáci szocialista-e?

Kik hát az internácik? Első megközelítésben azok a szocialista-, kommunista- és munkáspártiak, akik vállalják, hogy himnuszuk az Internacionálé, melyet kongresszusaikon, fő ünnepeiken öntudatos internáci tekintettel, vörös fejjel, dagadó nyaki erekkel harsognak:

Föl, föl, ti rabjai a földnek,
Föl, föl, te éhes proletár!
A győzelem napjai jönnek,
Rabságodnak vége már.
A múltat végképp eltörölni,
Rabszolga-had, indulj velünk!
A Föld fog sarkából kidőlni,
Semmik vagyunk, s minden leszünk!
Ez a harc lesz a végső,
Csak összefogni hát,
És nemzetközivé lesz
Holnapra a világ.

A Wikipédia szerint az orosz változat a Szovjetunió himnusza volt 1944-ig. Ahol a „szövetségbe forrt szabad köztársaságok” (idézet a későbbi himnuszukból) sokféle népe, nemzetisége megtapasztalhatta, hogy milyen, ha a múltjukat megpróbálják eltörölni, és nemzetközivé teszik a világukat. Igen, a Föld is kifordult a sarkából, és az őrült eszme megvalósítási kísérletének több mint 100 millió áldozata volt világszerte. Túlnyomó többségük éppen a rabszolga-had, az éhes proletárok közül került ki, mert rájuk csak hivatkozott a propaganda, valójában csak eszközök voltak. A számtalan kitelepítés és betelepítés emberi borzalmait is milliók tapasztalták meg itt Magyarországon is. Ezek a fogalmak most, 2016-ban újra előkerültek. Józan emberi értelemmel fölfoghatatlan, hogy honnan veszik egyes emberek a bátorságot, a fölhatalmazást, hogy ők dönthetnek emberek százezreinek, millióinak lakóhelyéről. Ebből is látszik, hogy csupán bábuknak, emberi erőforrásnak, fegyvertelen fegyvernek tartják az embereket „világmegváltó” terveik végrehajtása közben.
„És nemzetközivé lesz holnapra a világ!” Igen, erről beszélünk: nemzetközi, nemzetek feletti, nemzetek nélküli multikulti elegy, melyet egy erős központból lehet kézi vezérléssel irányítani. Ezt akarták, és ezt akarják ma is.

A több évtizedig tartó kísérlet szükségképpen elbukott, mert szembement az emberi közösségek életét meghatározó minden természeti és emberi törvénnyel.
Az áldozatokat nem lehet föltámasztani, az eszme viszont sajnos életben maradt, és a legfőbb globális internácik most újabb kísérletbe kezdtek.

Miért akarták, miért akarják „a múltat végképp eltörölni”, és nemzetközivé változtatni a világot, esetünkben a független, erős, keresztény nemzetek döntően fehér ember lakta Európáját?

Azért, mert mértéktelen kapzsiságuknak, pénz- és hataloméhségüknek csak ezek, a saját érdekeiket még hatékonyan védeni képes nemzetállamok tudnak ellenállni.
„A 2016. januárjában megtartott davosi világgazdasági fórum előtt az Oxfam nemzetközi segélyszervezet nyilvánosságra hozta jelentését, mely szerint a Föld lakossága leggazdagabb 1%-nak több vagyona van, mint a fennmaradó 99%-nak összesen. A leggazdagabb 62 (azaz hatvankettő) ember vagyona 2010 óta 44%-kal gyarapodott, míg a világ szegényebbik felének jövedelme 41%-kal csökkent. A jóléti szakadék gyorsabban mélyül, mint azt bárki feltételezte, s az 1 százalék egy évvel hamarabb utasította maga mögé a 99 százalékot, mint azt az Oxfam tavaly jósolta. A világ 62 (azaz hatvankettő) leggazdagabb embere akkora vagyonnal rendelkezik, mint a Föld lakosságának szegényebbik fele, mintegy 3,5 milliárd ember együttesen.” (MTI nyomán)

A fenti bekezdést nem lehet elégszer idézni, mert kristálytisztán mutatja a lényeget.
62 ember annyi, mint két iskolai osztály: 8.a és 8.b. Ezek az emberek nem csak tudnak egymásról, hanem jól ismerik egymást, ahogy az iskolában a párhuzamos osztályok diákjai. Néhány telefonhívással perceken belül tudnak akár világrészek sorsát is befolyásoló döntéseket meghozni. A többi már csak utómunka, melyet jól fizetett ilyen-olyan szintű csicskáik aztán végre is hajtanak. Összeesküvés elmélet? Dehogy! Együttműködés gyakorlat! A leggazdagabbak gazdagodása a szegényebbek kárára természetesen nem folytatódhat a végtelenségig pusztán a matematika hideg logikai törvényei szerint sem.

Hogy mi lesz a világgal? Az, ami a történelem során már annyiszor: a mérhetetlen kapzsiság, önzés, önteltség eredményeképpen addig nő a különbség és az ebből eredő feszültség az egyre gazdagodó szűk kisebbség és az egyre kilátástalanabb szegénységbe csúszó nagy többség között, hogy mikor elfogynak a tartalékok, és elszakadnak a cérnák, akkor kitör a háború. Rosszul gondoljuk magunkról, hogy intelligens élőlények vagyunk, mert ha így lenne, akkor tanulnánk elődeink hibáiból. De nem. A történelem sajnos ismétli önmagát. Erre kell készülnünk, mert józan ésszel ez a következtetés adódik. A mostani népvándorlás már ennek az előjele. A történelem során a nagy népvándorlások mindig alapjaiban változtatták meg az érintett térségeket, és legtöbbször nem békés úton.

A legfőbb globális internácikat a leggazdagabb 1%, illetve szűkítve a kört, a leggazdagabb 62 ember között kell keresnünk. Hogy ők szocialisták-e vagy sem, az már nem is érdekes, mert a lényeg, hogy internacionalisták – legalábbis akkor, amikor az általuk még nem kellően uralt területekről, országcsoportokról van szó. Céljaikról sokat megtudhatunk, ha odafigyelünk, mit mond, és mit tesz közülük egy, aki lehet valóságos szóvivőjük, de lehet csak kevéssé bölcs emberük, aki az internáci háttérhatalom hermetikusan zárt világából előlépve kéretlenül kotyogja ki a lényeget: Soros György.

Nos, ő amerikai polgárként az Európa Parlamentben (már maga ez a tény is beszédes) évi legalább 1 millió népvándorló befogadását javasolta Európának, az ellátásukhoz szükséges pénz előteremtéséhez pedig európai benzinadó bevezetését vagy banki kölcsön fölvételét. Az általa vezetett és pénzelt Nyílt Társadalom Alapítvány már nevében is utal arra, hogy vegyes lakosságú társadalmak létrehozása a cél. A legutóbbi időben számos bizonyíték vált ismertté arról, hogy hogyan próbál meg Soros beavatkozni különböző országok belügyeibe, és hogyan támogatja a népvándorlást.

Az éppen most tárgyalt szabadkereskedelmi és befektetés védelmi egyezmények is – a CETA Kanada és Európa, a TTIP USA és Európa között – azt próbálják elérni, hogy a nemzetállamok ne védhessék meg saját termelőiket, fogyasztóikat és természeti környezetük értékeit a multinacionális – vagy új szavunkkal internáci – karvalytőke mérhetetlen kapzsiságától.

A globális internácik új hadserege most már nem az éhes proletárok rabszolga-hada, nem a Vörös Hadsereg, hanem a népvándorlás millióinak áradata. Őket akarják fölhasználni az európai nemzetállamok végletes meggyöngítésére.

Hathatósan segítik őket az Európai Unió Európát eláruló legfőbb vezetői és több nyugat-európai ország első emberei. Magyarországon pedig a minden magyarellenes internáci hatalmat készséggel szolgalelkűen kiszolgáló kommunisták és szocialisták, a belföldi internácik, akik hangos csaholással és farok-csóválással igyekeznek meggyőzni az idegen internácikat feltétlen hűségükről, ami persze feltétlen hűtlenséget jelent a magyarsággal szemben. Most, a sorsdöntő október 2-i népszavazás elleni fröcsögő, gyűlölködő és közben szélsőségesen antidemokratikus propagandájuk maga a folytatólagosan elkövetett nyílt hazaárulás!

Ha még lenne Szovjetunió, akkor azt szolgálnák, ennek híján az Európai Uniót vagy az ennek talaján tervezett európai, majd transzatlanti egyesült államokat (tudatosan kis betűkkel). Meglepő és üdítő kivétel volt a Munkáspárt elnöke, aki néhány nappal ezelőtt a Kossuth Rádió reggeli műsorában fontos nemzeti ügynek nevezte a kötelező betelepítésről tartandó népszavazást, és egyértelműen a „nem” szavazat mellé állt, bizonyítva, hogy közöttük is vannak józanul gondolkodó magyar emberek.

Abban, hogy ezt büntetlenül csinálhatják, része van a mostani kormánypártoknak is, mert kétharmados országgyűlési többségük birtokában se számoltattak el egyetlen aljas gazember internácit sem. Ennek pedig az lehet a magyarázata, hogy egymást tartják sakkban: tudnak egymás viselt dolgairól évtizedekre visszamenőleg, ezért vagy mindketten buknak, vagy egyik sem. Ezzel pedig károsítják Magyarország egészséges önvédelmi képességét is, ami végzetes lehet. Volt már ilyen a történelmünkben.

Szolzsenyicin kommunistákról írt néhány sora ugyanúgy jellemző az internácikra is, nyugodtan behelyettesíthető új szavunk az alábbi idézetbe:
„A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika úgy hív: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek (…), egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja.”

A politikai irányultságot leírni szándékozó jobb- és baloldali jelző véleményem szerint csak arra jó, hogy elfödje a lényeget. Ugyanúgy lehetne elülső, hátulsó, alsó vagy fölső csoportokról vagy nézetekről beszélni. Ebben a háromdimenziós térben a hazai internácikat én a legalsó és leghátsó baljóslatú helyre teszem. Rászolgáltak, rászolgálnak folyamatosan. Bármikor készek újabb tragédiákat Magyarországra zúdítani. Itt születtek, itt nevelkedtek, a mi nyelvünket beszélik, de gyűlölnek mindent, ami magyar, mindenkit, aki magyar. Hogy miért, az ép ésszel fölfoghatatlan.

Vissza a globális internácikhoz. Elképzelhető-e, hogy valami égi angyali vagy földi sugallatra megelégszenek azzal a gigantikus pénzügyi- média- és politikai hatalommal, amellyel most rendelkeznek, és inkább elviszik játszani az unokáikat, majd este addig mesélnek nekik, amíg az apróságok el nem alszanak? Azaz letesznek a még többet és többet akarásról, mert belátják, hogy ez világméretű katasztrófához vezet? Kérdésre kérdés a válasz: volt már ilyen az emberiség történelmében? Én nem tudok ilyenről, de az emberi természetet ismerve nem tartom valószínűnek. Ha egyikük-másikuk mégis megbékélne azzal a világgal, amelyben él, a nagy többség biztosan nem változik. Tehát nem remélhetjük, hogy a globális internácik világuralomra törekvése megváltozik. Egészen biztos, hogy földi eszközökkel sem megváltoztatható.

Sikerülhet-e nekik, amit akarnak? A világtörténelemben még senkinek sem sikerült, nekik se fog. Mert az emberi természettel összeegyeztethetetlen. Nem lehet összegyúrni azt, ami természeténél fogva nem elegyíthető. Azért ők nem adják föl, és meglehet, próbálkozásuk még nagyobb szenvedést és pusztulást hoz a világra, mint a két Világháború, a náci és a kommunista ideológia együttesen.

Ülünk a világ vonatán, érzékeljük, hogy az egyre gyorsulva a vesztébe rohan, de se a sebességet, se az irányt nem tudjuk befolyásolni, de még a vészféket sem tudjuk meghúzni. Kiálthatunk, sikíthatunk, bömbölhetünk, ez nem segít.

Egyet tehetünk: készülünk a katasztrófa túlélésére. Magyarország sokat tehet – sokat tehetne saját maga hatékony védelméért, de előbb az árulókat, az internácikat el kell távolítani minden olyan pozícióból, ahol ártani tudnak. Nagyon finoman fogalmaztam. A belső ellenség, az áruló nagyobb veszély, mint százszor annyi látható ellenség, mert ő belülről bomlaszt, a védekező képességet gyöngíti.

A külső támadással szembeni jogos önvédelem során minden, hangsúlyozom, MINDEN eszköz megengedett, mert az életünk forog kockán. Félre kell tenni minden kicsinyes személyes- és csoportérdeket, és minden erővel a honvédelmet kell szolgálnunk korra, nemre való tekintet nélkül. Ha megfelelő erőt tudunk fölmutatni, akkor esélyünk lehet a határainkon megállítani az áradatot. Ha nem, akkor az Isten irgalmazzon nekünk, merthogy a népvándorló hordák nem fognak, az biztos.

Túlélheti-e a magyarság a közeledő katasztrófát?

Igen. Mi mindent túlélünk. Történelmünk világbirodalmakkal folytatott küzdelmek sora. De míg a vesztünkre törő hatalmak már mind eltűntek a történelem süllyesztőjében, mi itt vagyunk. Megfogyva, és már meg is törve, de mégis itt vagyunk. És itt is maradunk. Meggyőződésem, hogy nem 1100, de több ezer éve élünk itt, a Kárpát-medencében. „Mint a rozmaring a jó földbe, sej, belegyökerezve.” És ez a föld a túlélés záloga, mert ez maga a földi paradicsom. A mi hazánk, a mi kertünk, a mi házunk. Amit nem adunk se ezüstért, se aranyért, se kevésért, se sokért, se megfélemlítés, se kényszer hatására, mert nekünk nincs más hazánk csak ez az egy. Ha ez elvész, mi is elveszünk.

Amikor a nagy összeomlás után sokan szomjan vesznek, éhen halnak a világon, és a milliárdosok is rájönnek, hogy a bankjegyek, a részvények nem ehetők és a kőolaj nem iható, mi itt akkor is tudunk majd egy szelet kenyeret és egy pohár tejet az unokánk kezébe adni. Néhány falat szalonna is akad talán.

Szabó Csilla: „Ha kenyerét eszed” című szívhez szóló dala jut az eszembe.

Kedves Olvasó! Kérem, gondolja végig alaposan a leírtakat! Helytállóak-e a feltételezések, logikusak-e a következtetések? Ha úgy érzi, hogy egy tébolyult elme rendszerbe szőtt téveseszméit olvasta, akkor nyomban törölje a gépéről az egészet! Azonban, ha úgy ítéli meg, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy a valóság eme rendkívül fontos szeletét több-kevesebb hitelességgel tükrözték vissza a mondatok, akkor kérem, küldje tovább barátainak, hogy erről ők is meggyőződhessenek!

Dr. Nagy Gergely

 189. gacsat — 2015-09-10 14:36 

Az “i” viszont nem jött be.

 188. gacsat — 2015-09-10 14:21 

Hát, a “d” pontot épp most teljeítik. Hogy ez jó előre ki volt tervelve, azt meg Wesley Clark tábornok jó húsz éves beszéde bizonyítja.

 187. jukeey — 2015-07-29 13:12 

Olyan szempontból lenne értelme, hogy globális problémákat csak globális szinten lehet orvosolni. Amíg több kisebb-nagyobb rég ólredi zombinyáj rondít, nem sok értelme esetleges javulásnak az egyikben, mert bármilyen pozitív változás csak meggyengítené a megmaradó zombicsordákkal szemben, és martalékká válna.

 186. russkaja — 2015-07-29 12:16 

@Bigjoe(HUN):

A Left Behind hol található?
Amúgy igen, a jelenések könyvébe minden megvan irva.
Nagyon jó!

 185. hannula — 2014-08-27 11:51 

Nem igazán hiszek ebben az új világrend cuccban.

1. Sok hűhó semmiért. Iszonyú energia, pénz, manipuláció, hazugság, megtévesztés, meg mifene azért, hogy bégető zombinyáj legyen az emberiség? És ugyan minek? Milyen diadalt érez, aki(k) ilyet létrehoz(nak)? Mire lehet használni egy ilyen nyájat? Az összeesküvők már most kőgazdagok, hatalmasak, befolyásosak, ugyebár. Akkor?

2. Az emberiség már csak létszámát és kulturális sokszínűségét tekintve is alkalmatlan arra, hogy egy ilyen totalitárius világot kialakíthassanak. Ha egyik felén sikerül, addigra a másik már ki is “ugrott” a kalitkából. Próbálj egy Kínát, vagy egy Afrikát “betotálozni”.

3. Akik egy ilyen világ kialakításán fáradoznak valamilyen homályos cél érdekében – mert normálisan senki sem akarna egy ilyen világot, még a “kedves vezetők” sem -, azok éppen a dilinyósságuk, és a mérhetetlen hatalomvágyuk miatt alkalmatlanok az együttműködésre. Azaz előbb-utóbb, de inkább előtt egymás torkát metélnék el.

Amúgy meg, tartunk amerre tartunk, a folyamatokat igazán csak visszafelé tekintve lehet elemezni. Egy-egy élet túl rövid ahhoz, hogy átlátható legyen. Annyit meg már megtanulhattunk, hogy minden az origó felé tart, azaz a pozitív és negatív kilengések előbb-utóbb kiegyenlítik egymást. Most éppen a multikulti és a globális fogyasztás emelkedik meredeken, ezt pedig az ellenhatás fogja követni, talán éppen egy ebola jellegű járványtól való félelem miatt zárkózik majd be a világ hamarosan.

 184. miazhogynagyonis — 2014-08-24 00:41 

Szerintem elég átlátszó módszert alkalmazol, a véleményed ellentettjét leírod egy hülyegyerek stílusában.
Egyrészt nem hatékony, másrészt idegesítő.

on
Többen írták, ’95-ben hamisított egy irományt, ami a ’67 óta eltelt időszakot írta le. Ezzel van egy probléma: 95-ben nem volt még ekkora világháló, egyszerűen nem juthatott egy ember annyi információhoz, hogy ilyen mértékben összefoglalhassa a világ folyását.

 183. cseko46 — 2014-07-05 21:14 

NEM TUDHATOM HOGY KI OLVASTA ITT A CION BOLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVÉT.
EZ AZ IRÁS OLYAN TEMATIZÁLÁST ÓHAJTOT FELVEZETNI SZÁMOMRA.
MINT AMI ABBAN STILUS VONATKOZÁSÁBAN VAN.

AZÉRT AZ FURCSA MINTHA EGY TÜKROT TARTANA ELÉM KRONOLÓGIKUS SORENDBEN. ARRÓL HOGY A GLOBALIZÁCIÓ ALLÁ ÁSSA A NEMZET ÁLAMOK
MOZGÁSTERÉT HEJI DONTÉSEKBEN.

 182. wisp — 2014-06-14 14:40 

Érdekes… Szerintem nem igaziak, a pasi egyszerűen logikusan végiggondolta az addigi történelem alapján, hogy mi lehet a háttérben machinálók érdeke, meg hogy mi várható a jövőben és megírta, hogy szenzációt kreáljon. Persze elég sok mindenbe beletrafált és mivel a közönség vevő volt az anyagra, el kellett hallgattatni, mielőtt újabb “felfedezésekkel” áll elő…
Viszont az individualizmust összemosni az önzéssel elég nagy bullshit (és demagógia), bárki is írta. Remélem, ha lesz is új világrend, akkor legalább ennél értelmesebb alakok fogják összehozni 😀

 181. tiboru — 2013-07-08 22:23 

@smalltowngirl:

Köszi! Innen is látszik, hogy van ízlése 🙂

 180. smalltowngirl — 2013-07-08 22:20 

Minden elismerésem! Már a főnököm is a konteót olvassa!

 179. SLC — 2013-02-09 09:32 

Mint az előttem szóló, én is húzódozok az aktuálpolitikai párhuzamoktól, de nem értem minek ide nemzetközi összeesküvés, amikor ezt:
“[…]meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd – közvetett módon – kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.”
Gyurcsány is képes volt egyedül létrehozni, most pedig Matolcsynak is segítség nélkül megy. Szerintem a fent nevezett csoport egyetlen ténykedése abban merül ki, hogy információt gyűjtenek politikusokról, és indirekt ráhatással elérik, hogy a legidiótább kerüljön felelős pozícióba. (Ha ebből nem derült volna ki, egyetlen párt vagy politikus mellett sem állok, rühellem őket, mint tehén a jégpályát.)

Ezen hsz is bátran moderálható fent nevezett lények személyiségi jogainak, valamint elsősorban a blog és szerzői védelmében.

 178. tommi — 2012-11-25 21:18 

Mindig későn jutok oda, hogy elolvassak egy-egy bejegyzést.

Ugyan nem célom a mindenkori politikát belevinni a kommentembe, mivel alapvetően pártatlan vagyok (jobban fogalmazva: minden politikust utálok), de nekem úgy tűnik, hogy az utolsó két pont kivételével a déligyümölcs párt bizony a NWO malmára hajtja a vizet.

Tiboru! Nyugodtan moderálhatod a kommentem, de nekem ez jutott eszembe, miután elolvastam ezt a bejegyzést.

 177. tiboru — 2012-08-28 18:36 

 176. duggongg — 2012-08-25 21:12 

@elanor: “nem olvastam végig az összes kommentet, de az elején lévőknél visszatérő téma, h Serge csak a közelmúltból merített ihletet az állítólagos jegyzőkönyvekhez.
de még, ha így is lenne… nem tűnik fel senkinek, hogy az elmúlt 16 évben ugyanaz folytatódik, csak egyre inkább felgyorsulva?”
Ja, de az addigi 28 ev ismereteben nem volt nagy kunszt extrapolaloni.

 175. duggongg — 2012-08-25 21:09 

Nekem az elektromagneses hullamokkal mestersegesen eloidezett foldrengeseknel es eghajlatvaltoztatasoknal valt vegleg komolytalanna a dolog. Ilyesmit nem vilaguralomra to”ro” agytro”szto”k szoktak tervezgetni hanem fantasztak.

 174. elanor — 2012-06-02 00:30 

regisztráltam most már én is. 🙂
nem olvastam végig az összes kommentet, de az elején lévőknél visszatérő téma, h Serge csak a közelmúltból merített ihletet az állítólagos jegyzőkönyvekhez.
de még, ha így is lenne… nem tűnik fel senkinek, hogy az elmúlt 16 évben ugyanaz folytatódik, csak egyre inkább felgyorsulva?
az elidegenedett, gyökértelen, konformista, lusta, végtelenségig elbutított tömegek már nem csak az amcsikra jellemzők, hanem ezek az emberek egyre nagyobb számban, egyre közelebb bukkannak fel. 🙂 az alapvető értékeitől megfosztott (vagy azokat soha el nem sajátított) technológia-, étel/ital-, trend-, üresideológia-, cirkusz és kenyér-függő emberek hada, ha jól megnézed, akkor már a szomszédban van, vagy már épp a családodban…
szerintem ez már sosem lesz jobb. paradox, de már túl sokan vagyunk bármi érdemi változáshoz.

 173. papaAndy — 2012-05-30 11:28 

Ha ez mind igaz is, valahol elcseszték az urak, mert minden terv egyszer csak elcsúszik egy banánhéjon – ez is törvényszerű. Az internet betett nekik, nem is értem hogyan engedhették meg az elterjedését? Most lehet, hogy dolgoznak minden tartalom szűrésén, a nem tetszők lejáratásán, de szerintem elcseszték. Különben pedig mi a céljuk? Még több pénz? Miért is akarnának egy trágyadombon uralkodni? Hiszen ha trágyadombbá teszik bolygónk, akkor nem lesz valami élvezet még a tetején sem kapirgálni, hiszen a bűz felfelé száll a legjobban. Talán az a hitük, hogy így lehet elkerülni a világháborúkat és az ismétlődő népirtásokat? Nice try.

 172. jr69 — 2012-05-21 19:40 

Egy “Illuminati” néven hozzászóló személy betekintést enged az Új Világrend (NWO) építőinek gondolatvilágába:
http://komlomedia.wordpress.com/2012/05/21/nwo-az-epitok-szemszogebol/

 171. darius2012 — 2012-05-16 19:54 

Mindenféleképpen elolvasni:

http://tttweb.hu/index.php?rovat=iras&id=14

Ugyanez a téma, sokkal részletesebben!!!

 169. fanthomas — 2012-05-10 21:07 

Érdemes elolvasni és elgondolkodni rajta , sajnos egybevág a dolog: http://komlomedia.wordpress.com/2011/09/25/miert-nem-oktatnak-az-iskolak/

 168. tento — 2012-05-08 22:30 

Üdv!:)

Bár nem (??) szorosan kacsolódik,de talán érdekes lehet….
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=108&v_id=13516

http://aranykor.freeblog.hu/archives/2009/03/14/Albert_Pike_harom_vilaghaborus_terve/

Bocsi,ha már volt róla szó…. Mostanában nincs annyi időm,mint a “A” Djatlov-incidens-nél….

Ők tudják,hogy mit akarnak és nem adják fel…..

Üdv!!

 167. stoppos — 2012-05-08 11:03 

@merces: Kúl. Ez megy fel a gépemre. 🙂

 166. merces — 2012-05-04 12:36 

nem szorossan a témához kapcsolódik , csak találltam egy kis progit ami megmutatja ki kiváncsiskodik utánad amikor a hálón lógsz
http://www.ghostery.com/

 165. matenyi — 2012-05-03 14:47 

Sziasztok, mert most szólok hozzá először.
Tiborunak gratula, mert úgy 2 hete kattantam rá a Konteo blogra, de azóta se meló, se pihi. Csak konteok.
A jegyzőkönyvvel kapcsolatban csak azt jegyezném meg érdekességképpen, hogy az IMF féle hitelfelvevős cirkusz igazából most indult be úgy 3-4 éve itt Európában. Komoly kényszerítést eddig nem éreztünk. Ok-ok vettünk föl mi is hiteleket, meg mások is, de igazából most érezzük, hogy kényzserítve vagyunk. No már most ezt pl. 95-96-ban nehéz lett volna megjósolni. A többi akár történelem idézés is lehetne, de én el tudom képzelni a “Vasmag”-ot akár 18-an vannak, akár nem.
Nyi

 164. merces — 2012-05-03 12:55 

érdekes,
OFF először is újj vagyok itt és ezuton szeretnék elnézést kérni mercenariotol a hasonló név miatt.
ONN Visszatérve a témára, először teljesen abszurdnak hittem a feltevést hogy létezik egy ilyen jegyzőkönyv de ezután a következő dolgokat találltam

1. Római klubb az egyik első környezetvédelmi szervezet 1969
2. Edgar F. Codd 1969-ben, az IBM munkatársaként kidolgozta a mai napig is a legnépszerűbb adatbázis-fajta logikai modelljét
3. Josef Keller and Jakob Knappich (KUKA Robot Group) első robotizált gépsorok
4. 1966 De Gaulle tábornok kivonja a francia hadsereget a nato parancsnoksága alol mert megfeküdte a gyomrát a kétpólusu világrend (magyarán szimpizett a komcsikkal, vagy nagyon megutálta a kapitalistákat)
5. 1969 Woodstock…..ehhez nem kell komment…

mindazonáltal szeretném megjegyezni hogy ezek csupán szemelvények a történelemböl és nem bizonyitanak semmit, anélkül persze hogy utánanéznék hogy kik állnak mögöttük, remélem felkeltettem az érdeklődést egy kis érdemi munkához….

 163. mercenario — 2012-05-03 11:33 

Apropó, milyen bérgyilkosos tévébotrány a Frei-el? Ide szerencsére az ilyesmi nem jut el, de a gyanús könyveket csak széthordják még ide is azok, akik éppen, szóval rokonlátogatáson jártak és utána átszálláskor szóval időznek itt-ott kicsit, nehogy jet-lag is gyötörje a repeszt, amit már rég ki kéne venni.

 162. mercenario — 2012-05-03 11:04 

@<a href=: jaj dehogynem, ezer bocs, Frei írta, rá gondoltam és a másikat írtam, hiába, ezek a rajnai székely nevek! A sirokkó már három napja úgy gyötri a nyakam, hogy mind rumon élek, a bal fülem meg (amelyik a trotil fele volt, amikor a roggyant zsinóron ugrott egy arasznyit a tűz) egyszerüen megöl, már a rendes héber neveket is keverem. Nem kell antikváriumba menni, az Alexandra újságja a múltkor eljutott ide és ott írta a bestsellerlistát. Rendőrszemmel olvasni!-)
Üdv a pálmafák alól:

 161. tiboru — 2012-05-03 10:11 

A Bankárt nem Frei Tamás írta?

Mellesleg Freitől és mindenféle produkciójától elég távol tartom magam (az emlékezetes bérgyilkosos tévébotrány óta főleg), de lehet, hogy most kivételt teszek és elolvasom, ha megkapom valahol egy antivkáriumban 🙂

 160. mercenario — 2012-05-03 08:49 

Véletlen csak a marxizmus-leninizmusban van, attól nem működik (az instabil dinamikus folyamatok kezdőfeltételeit és a Ljapunov-indexet meg a Lorenz-attraktort most engedelmetekkel hagyjuk 🙂 , de az BIZONYOSAN nem véletlen, hogy KEPES ANDRÁS (Monte Carloban élő magyarul alkotó, nem tudom milyen nemzetiségű, származású, identitású és elkötelezettségű) igen jó tollú író könyvei lóhosszal vezetik hónapok óta a magyar bestsellerlistákat, főleg A Bankár címűt igen nagyon ajánlom elolvasás után egyfajta jegyzőkönyvszerű katalogizálásra, ugyanis ez a jó(?)ember a 2011 őszén kiadott (legkésőbb nyáron megírt) irományban gyanúsan pontos forgatókönyvszerű módon leírja a mostanig terjedő magyar gazdasági, politikai, pénzügyi folyamatokat, pontosabban, mint ahogyan illene. Mi akik nem Nostradamusban vagy Lui padréban hiszünk, hanem kizárólag csak a Jóistenben, gyanusan szokjuk szemlélni az effajta prófécia-lájk fenoméneket. Most amikor a magyar politikkerek a ferdeszeműek lóvéját kezdték kuncsorogni, amint Kepes megírta kb egy éve, mit szólnátok, meg kéne kérni szépen Tiborut (akinél a jólinformáltság amúgy is szakmai ártalom 🙂 , üssön össze egy jó konteót a Kepes könyvekről és ami mögöttük lehet? Címlapra ajánlom :-))

 159. ungabunga — 2012-05-01 19:20 

Úgy gondolom, hogy egy nagy szervezet nincs, talán, de van arisztokrácia, azaz pénzarisztokrácia, amely pontosan olyan befolyásos, mint a régebbi volt, csak sokkal kevésbé látható. Megértették, hogy az a nyilvánosság előtt való élet, amit pl. Marie Antoinette élt, nagyon veszélyes és fárasztó. Rabság, minden lépésedet árgus szemek kísérik. Ezért a pénzarisztokrácia inkább visszahúzódó, a médiaszereplést átengedik mindenféle agyatlan celebeknek.
Ami pedig a világ átalakítását illeti, hogy miért csinálják? Egyszerűen félnek. Az ő őseik olyan környezetből jöttek, ahol a dzsungel törvénye érvényesült: mindig az erősebbnek van igaza. Innen az ősök felküzdötték magukat a csúcsra. Viszont általános tapasztalat, hogy a későbbi nemzedékek, akiknek már csak élvezni kell a javakat, elpuhulnak, és átveszik helyüket az új ragadozók, akik most jöttek a mélyből. Ezt nagyon el akarják kerülni. Inkább kiirtanák azt a dzsungelt, amely az ilyeneket szüli.

 158. szilafe — 2012-05-01 16:13 

Érdekes volt az iromány, csak így tovább.
Elég sok hasonlóságot lehet felfedezni a következő irományban is. (Előre is elnézést ha már volt belinkelve.)

http://csakavalosag.wordpress.com/2012/02/18/szex-es-az-uj-vilagrend/

 157. Space Tapir — 2012-05-01 14:54 

@mercenario:

Basszus amit a New Age-ről bemásoltál, az mind ráillik arra a tetves pránagagyira is. 🙂
Ebből is látszik, hogy mekkora egy szélhámos, agymosó szekta az is.

 156. miamai — 2012-04-30 16:49 

Bocsánat, én is hosszú leszek… (ha marhaság, nyugodtan kimoderálható!)

Ismét érdekes, gondolkodásra serkentő írást kaptunk, bár – ahogyan ezt már mások is felhozták – talán egy kicsit kidolgozottabb is lehetett volna. Bár az is lehet, hogy akkor az elolvass után nem sarkallt volna egy kis összehasonlító kutakodásra. No, mindegy.

Szóval, szerintem ezek a jegyzőkönyvek – már ha valóban léteznek, Serge Monast kiadásában erősen szerkesztett formában jelenhettek meg. Vagy fiction az egész – ahogy ezt már szintén megjegyezték az előttem szólók. Ha erősen szerkesztett, akkor a kiadást úgy kb. 1990-1992 táján kezdhette el fontolgatni, és az akkoriban tapasztalt világfolyamatok minden bizonnyal erősen hatottak is a szerkesztésre/megírásra.

Minden konteós szemléletünket félretéve vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy létezik-e NWO vagy csak kitaláció, esetleg véletlenek egybeesése az egész. Ha nincs
egy „felsőbb rendező szervezet”, akkor mi magyarázhatja a világban folyó történéseket és vajon miért utal minden arra, hogy valakik szándékosan és tervszerűen, egy kisszámú elit javára mozgatja a szálakat? Az utóbbi pár évtized történelmi tapasztalataival (szigorúan a történelemkönyvekből! )) és az információs manipuláció háttérismeretével könnyen hajolhatnánk arra a következtetésre, hogy ŐK tényleg vannak. DE: léteznek bizonyos kulturális-, biológiai-, gazdasági-, társadalmi- stb. ciklusok (ezeket a nálam sokkal érdemesebb tudósok leírhatnák itten alant…), amelyek szerint a világ és benne az ember, a társadalom működik. Ezek a ciklusok különböző hosszúságúak – egyszer fent, egyszer lent, közben növekvő-csökkenő úton haladva. Némely ciklusok egyenletes pályát járnak be, némelyek mintha gyorsulnának az utóbbi évtizedekben. A lényeg az, hogy az ember, akár mint individuum, akár mint a társadalom egy darabkája, ezen ciklusok keretében (vagy ezek áramlásainak kitéve) élik az életüket. A különböző ciklusok különböző szakaszokban metszik egymást – gondolom, ilyenkor történnek krízisek, háborúk vagy más jelentős események. Ezeket a tendenciákat a jókor jó helyen lévők sokkal korábban észlelik, mint az egyéb halandók, így lehetőségük, alkalmuk és eszközeik is vannak arra, hogy a kialakulóban lévő helyzetet a maguk (gazdasági, hatalmi, hiúsági, mittudomén) hasznára alakítsák. Ez a szituáció azért nem tartozik a „van NWO” kategóriába, mert ebben a haszonélvezők esemény után akcióznak.

No most azt nézzük meg, hogy milyen konkrét adatok támasztják alá azt, hogy létezik egy vagy több szervezet, ami a véletlennek csak kisebb esélyt hagyva, marionett bábuként mozgatják a világ történéseit – azaz ők fújják a passzátszelet. Ha így van, akkor ezek a nyilvános és/vagy titkos szervezetek jelölik ki az egyes országok vezető politikusait is (amíg még léteznek államok, mint olyan). Ezeknek a politikusoknak szigorúan manipulációmentes, demokratikus módon történő hatalomrajutása esetén valamiképpen jelezniük kell, hogy ők tulajdonképpen kinek köszönhetik a helyzetüket, és milyen odaadó „katonái a rendszernek”.
Nos, megnéztem néhány vezető politikus első székfoglaló beszédét, és érdekes dolgokra bukkantam. Van közöttük olyan, akinek a neve már itt a konteóblogon is felmerült korábban (a két Bush, Obama), de érdekességképpen álljon itt Frau Merkel, Benedek pápa és a mi OV-nk egy-két (szigorúan szubjektív alapon kiválasztott) gondolata is:
Bush sr. 1989: „…a new breeze is blowing”
Bush jr. 2001: „(America’s history) is the story of a new world that became a friend and liberator of the old.
Busj jr. 2005: „When our Founders declared a new order of the ages…”
Obama 2009: „Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age…. We will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age.”
Merkel 2005: „Die Neuordnung der Finanzbeziehungen…. „Die Stärkung der internationalen Institutionen ist lebensnotwendig…”
XVI. Benedek 2005: „Christ gave a new meaning to suffering, opening up a new dimension, a new order: the order of love….” The (Vatican) Council had to determine in a new way the relationship between the Church and the modern era.”
OV 2010: „Az áprilisi választásokon egy új rendszer megalapításáról döntöttek…. „A … létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez”

Persze, egy beiktatási beszéd önmagában még nem bizonyít semmit, de jelzésértéket azért adhatunk neki. Azt egyetlen politikus sem fogja a győzelmi dobogón kikiáltani, hogy „sziasztok tesók!!” – csak utal rá, hogy tudom, hogy figyeltek rám (és engem)….

 155. mercenario — 2012-04-30 13:16 

Szegény Serge elkövetett pár hibát. Először is: valamirevaló hírszerző a szökött hírszerző, aki NEM áll be kettős ügynöknek, és HITELESEN bizonyíthatóan halott (csont, anyakönyvi kivonat, özvegyi nyugdíj, stb.), rég elment a francba valamilyen lehetetlen helyre, kussol, éldegél abból, amit félretett, békében. Ha meg berág és dolgozni kezd újra, akkor, könyörgöm, NEM OTT és EGYEDÜL teszi! És NEM pénzért (közben kis apanázst költségnek levehet, ha van alkalom:-) miközben SENKINEK, véletlenül SE pofázik arról, hogy kikre, mikre utazik. Természetesen KÉPZETT ember kell legyen. Nesze neked szegény Serge. Várható volt. De az idő és a nagy számok törvénye alapján várható egyéb is, saccra nemsoká, a krizibizi lecsengésére tippelem: Hogy jönni fog BELÜLRŐL, “közülük” valaki, akár vagányságból, akár elvből, mint Vanunu vagy a bajuszostól svájcba szivárogtató antikvárius trükk, Belenko az új MIG-el, vagy a nagyrabecsült Belovai István, jönni fog egy vérbeli profi, aki előre lezsírozott mindent. Ez kivédhetetlen, az apparátus túl nagy, az akció túl sok ideje megy, kevés a beavatott, sok a célszemély, ezek nem mind manipulálhatók, ha kitudódik, az egész brancs Hágában végzi. Az illető majd megfelelően szinkronizált módon robbant. Gondoljunk csak a lichtensteini cédés adócsalóhekkerre, ki látta előre? Hogy ki állíthatta volna meg? Ember nem, az biztos. A mi leendő vérprofi emberünk még akkor fog lecsapni, mikor a közvélemény, a szabad nemzetállamok még túl erősek, a krizibizi pedig kipukkad, mert ő Hágában akarja látni az egész brancsot. Addig is ajánlható valami szakszerű bibliográfia és jó összefoglalő, szakembertől, aki a jelenség kutatójaként régóta ismert.
Persze nem új a téma, és itt nem a hetvenes-nyolcvanas évek dilis komcsi diktátorainak szövegeire gondolok, mint ceausescu a “Noua oranduire economica” és az “Új ember” az “omul nou” (melyet a nép csak kommunista übermensch néven aposztrofált), hanem sokkal komolyabb dolgokra.
A folyamat a keresztény alternatíva ellen-alternatívája akar lenni, amely tudja, hogy elbukik, de közben rengeteg kárt, kárhozatot okoz és ezt maximalizálni igyekszik. Időnként kiírtják az albigenseket, megsütik a templomosokat, most majd Hágába küldik az aktuális szervezőket, de írva van, hogy ez menni fog a történelem végéig.

De lássunk konkrétumokat:

Misztika:

“OUROBOROSZ KÍGYÓ: A kígyó a miszticizmushoz tartozó fogalom valamint ábrázolás: saját farkába harapó kígyó, mely helyett néha sárkány szerepel. A gnoszticizmustól kezdve az alkímián keresztül az antropozófián át a New Age-ig a körforgásnak, a magát átváltoztató anyagnak, az evolúciónak, az ismétlődő világfolyamatnak a jelképe lett. A keresztény szemlélet számára viszont ez a jelkép is utal az őskígyóként megjelenő diabolikus erőre, amely egy másik világrendet akart létrehozni, s így önnön magába záródott.”

Vízöntő összeesküvés

“Lothar Gassmann a következőképpen foglalja össze Marilyn Ferguson főművéből, a Vízöntő összeesküvés-ből (The Aquarian Conspiracy) az ún. transzformáció (átalakulás) négy lépését:
,,1. lépés: Belépés. Ártatlanul kezdődik. Valakinek problémája van. Valaki azt tanácsolja: próbálkozz ingázással, vagy kártyavetéssel, menj meditációs iskolába! Kíváncsiság, vagy nyomorúság indítja, de: ez a kiváltó mozzanat a legtöbbeknek spontán misztikus vagy pszichikai tapasztalattá leszi. (Megjegyzi a szerző, hogy mindezeket kábítószer — pszichedelikus drog — révén is el lehet érni.)
2. lépés: Kutatás. Tudni akarja, mi is, amit megtapasztalt…
Miután az ember érzi, hogy itt valami érdekeset lehet találni,
óvatosan vagy lelkesen elkezdi ezt keresni.
3. lépés: Integráció (beolvadás). Mélyre hatol egy (több) okkult
rendszerbe. ťBenne él a titokban.Ť Az illető felépíti saját
életfilozófiáját valamelyik ezoterikus-okkult rendszer
tanítványaként.
4. lépés: Összeesküvés. Az ember már másokat is meg akar győzni. Már összeesküvő lesz. ťAz egész társadalmat át kell alakítani, meg kell változtatni. Marilyn Ferguson kidolgozta a ,,szelíd módszer” megfelelő eszközeként a HÁLÓ-RENDSZERT, ,,amelynek kialakulása már most nyomon követhető. E háló spontán képződő csoportoknak az egész világra kiterjedő szövedéke,
amely képes program nélkül, csupán a közös szellemiség alapján
együttműködni. Ferguson lényegében az alternatív mozgalmakról beszél a szó legtágabb értelmében: az önsegítő csoportokra gondol, az alternatív projektekre, az ökológiai kommunákra, a meditációs központokra… A hálónak a szellemiség adja meg a közös nevezőjét. És ez a szellemiség világszerte sok helyütt föllelhető, Európában, Amerikában és Ausztráliában is.”[33]
Első látásra ugyan nem nyilvánvaló, mégis kitűnik a fenti rövid
idézetek alapján is, hogy eme irracionális ,,kultúra” terjedése mögött tudatos szervezés, irányítás áll. Amikor ez az irányítás megnevezi magát, akkor a New Age mozgalom nevet használja, vagy pedig ,,új világrendről” beszél.
Úgy tűnik, hogy nem csupán egy különlegesen felélénkült
,,pszichopiacról” van szó. Folyik a lelkek becserkészése. Hazánkban, ahol a rendszerváltozás után megnőtt a vallási-lelki jellegű keresgélés, jó befektetés drága kiadványokkal, folyóiratokkal és gyógyítások reklámjaival hiszékeny tömegektől komoly összegeket bezsebelni. Van pszichopiac, egyelőre sokasodnak az új hiszékenység vámszedői világszerte, mégis többről kell beszélni. A ,,piackutatás”
nem csupán anyagi bevételek érdekében történik.
Megállapíthatjuk, hogy e szellemiség reklámozása részben már el is érte célját, eszméi sokak gondolkodásában és életvitelében teret nyertek. Az Új Elixír magazin egyik apróhirdetése is szemlélteti ezt: ,,Negyvennyolc éves, 150 cm magas, főiskolát végzett nő vagyok. Olyan levelezőtársat keresek — férfi személyében –, aki 1943. IV. 30. és V. 5-e között született, vegetárius, érdekli vagy gyakorolja is a jógát,
természetgyógyászatot, reforméletmódot és természetjáró.” (1992. májusi szám). Egy másik apróhirdetés a Zuglói lapok 1994-es évfolyamából: ,,MÁGUS STÚDIÓ. Aki a jövőjét ismeri, könnyebben veszi az akadályokat. Sorselemzés Tarot-kártyából, tenyérből és számmisztika segítségével. Szerelmi varázslás, rontáselhárítás. Időpont egyeztetés
csak a megadott időben, szerda-csütörtök-péntek…” Megfigyelések szerint a fiatalabb korosztálynak átlagosan húsz-negyven százaléka hisz napjainkban az újraszületésben (reinkarnáció), tíz-húsz százaléka az
ufókban. ,,Valamirevaló” heti- vagy napilap nem jelenik meg már
hazánkban sem horoszkóprovat nélkül.
Az asztrológiai szemlélet teljes győzelemre jut Pap Gábor
művészettörténész saját utat teremtő elméleti munkásságában: aki kezébe veszi a Varázstükör című sorozat füzeteit, megfigyelheti, hogy szerzőjük, bármilyen témához nyúljon is, megfelelő igyekezettel ki tudja mutatni, romantikus magyar festők képein, akár Csontváry festményein, akár pásztorok faragványain és karcolatain a zodiákus 12 csillagjegyének, sőt, még a keleti, kínai horoszkóp képeinek is a lenyomatát, jelenlétét. A sorozat kiadója, a Pódium Műhely Egyesület Debrecenből így ajánlja az olvasónak Pap Gábor műveit: ,,A szabad gondolkodásban, (…) az új parttalanságban az új-régi, természetes
meder felismerésében, a természet ritmusának újra megtalálásában, a kozmosszal, a természettel együttlélegzésben, a mindenséggel együttélés átélésében segíthetnek a Varázstükör sorozat kötetei.”

Hamvas, Nemere, Egely:

“S ha ifjú olvasója még nem is érti meg mindenben (talán
még nem oly tapasztalt és kulturált) Hamvas alkimista világrendjének eredeti jámbor céljait, gyakran megtörténhet a divatnak megfelelően, hogy legkevésbé sem a személyes ,,Isten szeretetére” fog törekedni, hanem az ókori hindu titkos hagyományok, s a mágikus ,,imagináció”
fogalmának megismerésére; egy nagy kvalitású gondolkodótól és
szépírótól, egy hatásosságban nem szegény úton, egy okkult-panteista világnézet elfogadására kap serkentőt.
Az új okkultizmus első hazai hullámverései közepette Nemere István publicisztikája vetett magas tarajokat; a legelsők közé tartozik ő, aki a hetvenes- nyolcvanas évektől kezdve egyre gyakrabban megjelenő cikkeiben már említi a New Age kifejezést is; 1986-ban egy kötetben kiadja ezeknek az írásoknak a gyűjteményét Titkok könyve címmel. Témái:
az ufók, a regressziós hipnózis, a varázsvessző, űrből érkező üzenetek, a yetik és Uri Geller, a telepátia, az érzéken kívüli tapasztalások (ESP), a kézrátételes és egyéb természetgyógyászat, a bőrlátás (dermooptika) és hasonlók. Eme összeállítással magabiztos igyekezetet
fejt ki célja érdekében, hogy a háború óta okkultizmus-hiányban
szenvedő magyar olvasókat végre tájékoztassa a paranormális jelenségek halmazáról. Magyarázatként minduntalan ezt a vulgáris záradékot teszi hozzá: ,,nyilvánvaló, hogy ennek a jelenségnek is megvan a maga természetes — tehát a tudomány eszközeivel megmagyarázható — oka.
Reméljük, a magyarázatot is megismerjük egyszer.”[36] A marxista neveltetésű ember tudományhite vonul itt tovább, át a bizarr jelenségek világába; talán úgy véli, hogy ezzel a ,,tudományos — optimista” biztatással olvasóit is megnyugtathatja, s tovább vezetheti a szokatlan
területekre. (Ebben a módszerben csatlakozik Nemeréhez később a maga parapszichológusi-fizikusi-,,mindent-megmagyarázó” szerepében Egely György.).”

New Age:

,,Az ember mindenre képes” — akarja elhitetni a New Age.
Ez a mozgalom az egész világot akarja meggyógyítani, sőt,
,,kigyógyítani”, abból a betegségnek nevezett állapotból, amelyben szerintük ma a Nyugat társadalma található.
Ez a mozgalom az egész világot akarja ,,új tudatszintre” emelni, hogy felismerje ,,eredeti” lehetőségeit, melyektől az ógörög gondolkodás, aztán a keresztény szemlélet, s az ezek nyomán kialakult modern tudomány ,,eltávolította”. Ez a mozgalom megígéri a világ békéjét, a világ egységét, a javak megfelelő elosztását.
Ennek érdekében azt tervezi, hogy létrehoz egy egységes új
világbirodalmat, egy egységes világgazdaságot, s egy egységes
világvallást. Tehát vallásilag, gazdaságilag, szervezetileg,
politikailag létre kell jönnie egy ,,új világrendnek”.
II. A New Age világnézet legfontosabb szerkezeti, gondolkodásbeli alkotóelemei, jellemző mozzanatai:
Itt foglaljuk össze azokat a jellegzetességeket, amelyek az eddig
felsorakoztatott idézeteinkből is megragadhatóan, kulcsfogalmakként,
lényegi mozzanatokként, törekvésként ismétlődnek e mozgalom
legkülönfélébb megnyilvánulásaiban.
Következzék itt azoknak a tartalmi elemeknek a felsorolása, amelyek a New Age szemléletét jellemzik. Nem kell az alábbiak mindegyikének jelen kell lennie ahhoz, hogy valahol New Age-típusú gondolkodásról, e mozgalom jelenlétéről beszéljünk:
1. panteizmus, kozmosz-hit (Kozmosz = Isten);
2. monizmus, (minden egy);
3. asztrológiai szemlélet;
4. reinkarnációs (lélekvándorlás-) hit
5. ,,kozmikus tudat” (globális gondolkodás, ,,átélem
egységemet a mindenséggel”);
6. ,,magasabb tudatállapot” (-létállapot) elérése;
7. az ember átalakulása (,,transzformáció”);
8. az ember és a mindenség ,,evolúciója”;
9. szinkretizmus (irányzatok, vallások összekeverése);
10. energia-miszticizmus;
11. önmegváltás;
12. ,,magad ura vagy” (lázadás külső tekintéllyel szemben);
13. ,,Isten vagy”;
14. kapcsolat túlvilági, vagy ,,kozmikus” lényekkel; burkolt,
vagy nyílt spiritizmus, démonizmus, ufo-hit;
15. mágia; szert tenni szellemi hatalomra, paranormális
képességre, mások befolyásolása;
16. kövek, kristályok hatásába vetett hit;
17. a ,,tudatalatti” hatalma;
18. a homoszexualitás igenlése;
19. a feminizmus támogatása, a nőiesség, a ,,női elv” előtérbe
helyezése;
21. befelé irányuló lélektani technikák (meditáció);
22. pozitív gondolkodás és hipnózis; önszuggesztió és a
regressziós hipnózis;
23. guruk (mesterek nagy szerepe), guruizmus, a guru
bálványozása;
24. ,,szellemi” mesterek, tanítók megjelenése a
szellemvilágból, őket keresni, hívni; hit az ő hierarchiájukban
(a történelemben és a mindenségben);
25. ,,a világ meggyógyítása”, ,,alternatív gyógyítás” okkult
alapokon;
26. az igazság viszonylagosítása (az egység-elv alapján);
27. a bűn eltüntetése, a jó és rossz felcserélgetése;
28. Jézus lefokozása, átértelmezése: ,,csupán egyike a bölcs
mesterek sorának”; tagadása az ő istenségének,
megtestesülésének (Istenember), szenvedésének, feltámadásának;
29. bibliai részletek önkényes átértelmezése és kisajátítása;
30. keresztényellenesség, egyházellenesség;
31. pénzszerzési lelki technikák, gazdagodás mágikus úton;
32. ,,beavatottság”, beavatás igénylése;
33. új világrend, földi boldog korszak várása.”

Illuminátusok:

Egyes kutatók kimutatják, hogy a szabadkőművesség egyik újkori
ágazata, az ,,Illuminátusok” nevű szervezet törekedett egyértelműen a keresztény erkölcsi rend és az ennek hagyományait még őrizni kívánó európai államok, királyságok felszámolására, és arra, hogy ezeket egy egységes, új világhatalom és új ,,világrend” váltsa fel. Pat Robertson keresztény gondolkodású amerikai politikus a nagysikerű művében kifejti ama meggyőződését, hogy akik az elmúlt kétszáz évben a keresztény hit és ,,a keresztény társadalmi rend lerombolására törekedtek okkult erőkkel” a háttérben (XI. Pius megfogalmazása), azok többsége használta vagy használja az ,,új világrend” kifejezést, s ennek reális létrehozásában fáradozott vagy fáradozik. Az Új világrendet tervezők mögött ő ma is egy olyan ,,Háttérszervezetet” gyanít, amelynek elindítói és tagjai között az ,,Illuminátus”-nak nevezett szabadkőműves irányzat ismeretlen képviselői vannak. A valódi világfolyamatokat mozgatni próbáló ,,szürke eminenciások” ők, akik a
Világbankon, a Nemzetközi Valutaalapon, az amerikai Külkapcsolatok Tanácsán (CFR), az ENSZ-en stb. keresztül hatást gyakorolnak világszerte, a gazdasági, politikai és vallási területekre.”

Rudolf Steiner:

“valláspótlékot sikerült összeállítania Steinernek. Világképe a
,,klasszikus” ókori gnózis kozmogóniáinak módszereit, eszméit,
struktúráját, bonyolultságát hozza elénk.
Sokféle vallástörténeti elemet találunk ebbe az okkult világképbe bedolgozva, így a hinduizmus és különféle ókori hagyományok mellett a gnosztikus munkamódszernek megfelelően az Ószövetségből és azÚjszövetségből is szerepelnek alakok és fogalmak. Az utóbbiak — ez világosan kitűnik írásaiból — csak látszólag a zsidó vagy a keresztény vallás fogalmai; ki vannak szakítva a Kinyilatkoztatás világképéből, mondanivalójából és eltérő, más szerepet kaptak Steiner világában. Ennek ellenére gyakorlati tapasztalatunk, hogy keresztény kortársaink,
akik ezekkel a spekulációkkal találkoznak, könnyen azt hiszik, hogy itt valamiféle keresztény teológiára, filozófiára bukkantak. Ez nem az antropozófia keresztényi jellegének következménye, hanem ezen embertársaink tudás- és ismerethiányából, bibliai és teológiai műveletlenségből fakad. Bármilyen tiszteletreméltó helyet biztosít is
az emberiség szellemi evolúciójában Steiner rendszere a
kereszténységnek, az ő legtöbb látomásának, világrendjének lényeges és részletbeli eleme összeegyeztethetetlen a Szentírással és a keresztény hittel, benne a keresztény világképpel. Hogy az antropozófus tanítványok ,,Krisztus-eseményről” beszélnek, az még nem kereszténységet jelent, hanem csupán azt, hogy ilyen kifejezéssel érvényesítik a gnosztikus és okkult világképet és jelképvilágot.”

A keleti ág, Baha’U’llah

“Baha’U’llah azért indított el egy sor történelmi folyamatot,
amelyek majd ledöntik a faji, osztály- és vallási korlátokat, hogy idővel létrehozzák az egyetemes civilizációt.”
Az alapító egy Istenről beszélt, az emberiség evolúcióját szerinte az Isteni Hírnökök segítették, akiket az emberek külön-külön, mint vallásalapítókat ismernek. ,,Az emberiség most válik nagykorúvá. Ez teszi lehetővé az emberek nagy családjának egyesítését, és egy békés, egységes társadalom felépítését.” Ezért hirdeti az előítéletek lebontását, a nők emancipálását, a vallási igazság egységének és viszonylagosságának felismerését, egyetemes oktatás megvalósítását, világszövetség megalapítását stb. ,,Az az életforma, melyet a baha’i-k követnek, bátorítja a személy fejlődését. A napi imádkozás és meditáció
megszabadítja a lelket a berögzött sémáktól és nyitottá teszi az új lehetőségek felé.” Szerintük ,,mint az élet minden területére — az isteni kinyilatkoztatásokra is — érvényes az evolúciós folyamat. Ez a folyamat fejeződik ki saját vallásuk feltűnésében és fokozatos elterjedésében az egész világon”.
Vallásukat a világbéke fő munkásának tartják. 1985-ben felhívást
adtak ki a ,,Világ népeihez”, amely tárgyalja ,,a háború rémeit”, az,előrevezető utat”, ,,a vallások valóságos egységét”, a ,,lépéseket egy új világrend felé”, a fajgyűlölet problémáját, a szélsőséges szegénység és gazdagság ügyét, ,,a nők szerepét”, az ,,egyetemes nevelés” és az egyetemes ,,nemzetközi kisegítő nyelv” lehetőségét. A ,,Korlátlan nacionalizmus” című alfejezetben többek között így szól a
nyilatkozat: ,,A Föld egy ország, s az emberek az állampolgárai. A világpolgárság eszméje közvetlen eredménye annak, hogy a világ a tudományok fejlődése és a nemzetek egymásrautaltsága következtében egyetlen szomszédságba zsugorodott össze. (…) Akkor szolgáljuk legjobban a kis rész érdekét, ha a világtársadalom egészének érdekét segítjük elő.”

Történelmi távlatokban

Egy másik jelentős veszély meglátásához sem kell hívőnek lennünk: mindenki ismerheti a történelemben oly sokszor kialakult totális politikai rendszerek szomorú tanulságait. A New Age világegységről álmodik, ezért szervez egyetlen vallást, ennek megteremtésére hívja a tömegeket. A kérdés: az újabb világegyesítés nyomán nem jön-e létre hasonló totális rendszer, immár a Földnek még nagyobb részén, amely felhasználva a pszichés módszerek begyakorolt lehetőségeit, távirányítással, hipnotikus, mágikus befolyásolás útján, az embert újra
megfosztva méltóságától és akaratától, a szokásos agresszív és
manipulatív hatalomgyakorláshoz vezet. A Messiásnak nevezett várva vártnak feltüntetett egyetemes vallási vezető (Lord Maitreya?) nem alakul-e át egy globális politikai terv konduktorává? Ilyen szándékokra való felkészítést sejtenek ma már sokan abban, hogy miközben a New Age a jelszavak szintjén a béke, az egység megteremtésére mozgósít, addig a
gnózis és a keleti vallások befelé fordító gondolkodásának
sulykolásával a társadalmi aktivitást blokkolja, a tömegeket
passzivitás és közömbösség felé sodorja, s egyúttal a lelki technikák, az intuitív befogadókészség kialakítása révén alkalmassá tesz sokakat a manipulálásra, egyidejű szellemi befolyásrendszernek való engedelmeskedésre, másokat pedig szellemi akaratátvitel, kontroll végzésére… Óhatatlanul arra gondolunk, hogy az ősi emberi agresszivitás a hipnotikus módszerek avatatlan használata, az agykontroll és a hasonló, egyének átvilágítására alkalmas technikák
révén olyan hatalomra tehet szert, amely az atomerő felhalmozásához hasonlatos fenyegetést jelent. Az emberiségnek minden bizonnyal elege van a totális ellenőrzés, a totális homogenizálás és irányítás rémségeiből.
A New Age monizmusa személyiség- és méltóságellenes csírákat hordoz, így — anarchista gondolataival, a szabadossággal — épp a valódi szabadság ellen hat, térnyerése totális diktatúrát készíthet elő. E veszélyek láttán — amelyek nem nélkülözik a mindig nagy ígéretekkel induló és tragikusan végződő történelmi analógiákat — a józanul gondolkodó is látja, hogy a keresztény értékrend mellőzésével, sőt tudatos rombolásával felépítendő ,,szép, új világ” nem hozhatja el az ember nagy álmainak beteljesülését; nem előbbre viszi a világot, hanem
visszataszítja a primitív korszakok sötét problémái, félelmei közé. Ismeretes, hogy azok, akik a ,,Világ proletárjai, egyesüljetek!” lobogója alatt tömörültek hetven éven keresztül, szintén egy új világrendet akartak létrehozni: a javak egyenlő, igazságos elosztását, a nyomor felszámolását, a világbéke létrehozását, világegységet; egyszóval: földi paradicsomot.
Ezzel párhuzamosan, 1946-ban, tőlük nyugatabbra, a Rockefeller
Foundation kijelentette: ,,A jövő kihívása nem kevesebb, mint az
egységes világ létrehozása.” A Rockefeller Brothers Fund adományaival kapcsolatban ezt a nyilatkozatot tette: ,,Minden olyan amerikai vagy külföldi erőfeszítés támogatására, mely ötletekkel, vezetők képzésével vagy intézmények megnevezésével hozzájárul a globális kölcsönös egymásrautaltság kivitelezéséhez.” ,,Más szavakkal, a Rockefeller
Brothers Fund anyagi forrásait egy egységes világkormány melletti propaganda fejlesztésére, jövendő vezetők képzésére és intézményeknek – – beleértve az Egyesült Államok kormányát is — e cél felé mozdítására kívánják fordítani.” [219]
Felfigyelhetünk arra, hogy Pat Robertson amerikai keresztény
politikus, aki evangelizációkat szervez, hogyan keresi és látja meg az ,,Új Világrend” eszméjének kialakulását és történetét. Az újra és újra aktivizálódó eszme fő gyökerét — többekhez hasonlóan — az ,,Illuminátusok” szabadkőműves jellegű páholyában találta meg. ,,1776. május elsején (május elsejét a mai napig is a kommunizmus kulcsfontosságú ünnepének tartják [régebbről pedig a pogány germán boszorkányéjszaka, a Synagoga diabolica, a Walpurgisnacht utáni nap ez
— G. P.]) egy Adam Weisshaupt nevezetű bajorországi professzor
létrehívott egy kis titkos társaságot, melynek az Illuminátusok Rendje nevet adta. Weisshaupt célja a polgári kormányok, az egyház és a magántulajdon felszámolásán alapuló új világrend létrehozása, és gondosan kiválasztott szakértők vagy megvilágosodott személyek csoportjának világuralomra juttatása volt.”[220] Pat Robertson és Van Myron Fagen amerikai kutatók szerint az illuminátusoknak vezető helyekre bejuttatott embereik által nagy szerepük lett a francia forradalom előkészítésében és lefolyásában. ,,A francia forradalomtól kezdve, az illuminátusok minden háborúban kezesek és tevékeny résztvevők voltak, bár különböző nevek alatt és álcák mögött, mert miután háttértevékenységük lelepleződött és ismertté vált,
Weisshaupt és cinkosai fedőneveket kezdtek használni. Amerikában az első világháború után megalapoztak egy szervezetet, a ťCouncil on Foreign Relations (CFR)Ť nevűt, amely az illuminátusok hierarchiájának irányítása alatt működik, elsősorban az ő leszármazottjaik részvételével.” [221]
Filipo Michele Buonarroti francia illuminátus volt, aki ,,Francois Babeuf legendáit gyűjtötte rendszerbe, aki ťaz egyenlők rendjének lovagjairólŤ beszélt; magát l’ HSD-nek (l’ homme sans Dieu = az Isten nélküli ember) nevezte — mellyel azt akarta kifejezni, hogy ő egy isteni tökéletességre jutott ember, méghozzá Isten segítsége nélkül. Buonarroti első forradalmi szervezete a Sublime Perfect Masters (Fényességes Tökéletes Mesterek) nevet viselte. A forradalmár Buonarroti nagy hatást gyakorolt olasz fiatalok egy csoportjára, akiket
bajorországi tanulmányaik során érintett meg az illuminizmus szele.”

Alice Bailey

“Alice Bailey, a Teozófiai Társaság tagja könyvet írt a New Age
tanairól. Jól figyeljétek! ő ťautomatikus írásŤ útján kapta a
tanításait. Tudjátok, hogy mi az az automatikus írás? Úgy működik, hogy az ember kezét egy sátáni hatalom használja, és kényszeríti az írásra. Írnia kell, nem tudja abbahagyni. És ez az automatikus írás a sátáni hatalom nyomására jön létre. Már imádkoztam olyan emberekért, akik ilyen befolyás alatt álltak, akik arra kényszerültek, hogy így írjanak. (…) És voltak köztük olyanok, akik csodálatos dolgokat írtak, ugyanakkor tudat alatt kigúnyolták Istent. Először még magasztaló szavakat mondtak róla, azután egész hirtelen megjelent valami
blaszfémia. Ez a hazugság szelleme, amely egy ember kezét a hatalmába keríti és írásra kényszeríti. És ahhoz, hogy ezt a személyt ettől megszabadítsuk, ördögűző imát kellett mondanunk. (…) Ahogy már mondtam nektek, a Szentlélek sohasem korlátozza szabadságunkat. De a gonosz lélek hatalmába keríti az ember adottságait és kényszeríti őt…
Alice Bailey tehát a New Age-dzsel kapcsolatos összes tanait
automatikus írás útján kapta, egy gonosz lélek diktálására. És ezt a tervet csak 1975-ben volt szabad nyilvánosságra hozni az összes tömegkommunikációs eszköz — sajtó, rádió, tévé stb. — útján. Így is történt. Ez a terv már nincs titokban. Ez a terv egy új világrendet akar elérni. Olyat, ami a szeretetre és az emberek testvériségére épül. Hiszen ez jó. És egy új, centralizált és abszolút világ-kormányt kíván
létrehozni. Ez már veszélyes. Egy abszolút uralomban az ember elveszíti szabadságát. Azután egy világvallást is létre akarnak hozni, amely egy mesterre vonatkozik, akinek még el kell jönnie. Csak egyetlen vallást akarnak. (…) De legyetek tudatában annak, ami teljesen világos: ez a mester akit várnak, hogy el fog jönni, az Antikrisztus. Ez nyilvánvaló. Ennek a célnak a megvalósulását különböző eszközök szolgálják. Csak
néhányat mondok közülük. Legyen egy új gazdasági rendszer az egész világon. Az élelmiszer-elosztást világszerte ellenőrizni kell. A születések száma korlátozandó. Mindenütt be kell vezetni a terhességmegszakítást és a mesterséges megtermékenyítést. És nézzetek körül, hol tartunk ebben a kérdésben. Mindent áthat, behálózza intézményeinket… És végül egy világkormány létrehozása. És ez az egész terv automatikus írás útján egy sátáni hatalom befolyására jött létre! Nyilvánvaló, hogy ez az előkészület az Antikrisztus eljövetelére.
Már vannak olyan szervezetek a világon, amelyeket ez a New Age
filozófia nagyon áthatott. Többek között az ENSZ, az UNESCO, a Ford alapítvány, a Rockefeller-alapítvány és a szabadkőművesek… Ez a New Age a halált is tagadja abban az értelemben, hogy vele az élet befejeződne. A reinkarnációt hirdetik, a lélekvándorlást… Tanításuk szerint az ember szellemi fejlődése ilyen módon fog megvalósulni. Mindez teljes mértékben szemben áll Jézus és az evangélium tanításával. Ügyeljetek rá, hogy soha ne engedjétek megtéveszteni magatokat ezzel a szép tortával. Nagyon fájt, amikor tegnap valaki azt mondta nekem, hogy Németországban a fiatalok 20 %-a
valamilyen módon már kapcsolatba került a New Age-dzsel. Amikor Genfben prédikáltam, kértek, hogy beszéljek a New Age-ről, mert sok egyetemen tért hódított. Ljubljanában is kértek, hogy beszéljek róla. Ez egy olyan mozgalom, amely mindenhová behatol. Vannak katolikusok, akik azt hiszik, hogy ez jó, mert ez a mozgalom egy új világrendről beszél, amelyet a szeretet és a testvériség alapján kell létrehozni. De én nem változtathatom meg az evangéliumot. A Hiszekegyben azt mondom: Hiszek a testnek feltámadásában.Ť Semmilyen mozgalmat nem tudok elfogadni,
mely lélekvándorlásról akar meggyőzni. És ha vannak barátaitok,
gyerekeitek, akik a New Age-ben érintettek, legalább a mozgalom
eredetéről, gyökeréről világosítsátok fel őket! Az evangéliumot a Szentlélek sugalmazta, a New Age-et pedig a sátán. Ez tehát nagy különbség. Most nem kívánok többet mondani róla, de ezt el akartam mondani nektek, hogy legalább a gyerekeiteket megóvhassátok tőle.” (Marana Tha, 1992. 4. szám, 13-14.)

természetesen nem én találtam mindezt ki, ezek idézetek, szakembertől: http://www.ppek.hu/k407.htm

Gál Péter: A New Age — keresztény szemmel PPEK szám: 407

(A New Age nagyon összetett világnézeti ivat-áramlat, amely összefügg kulturális, filozófiai, vallási, orvosi, hírközlési, kereskedelmi területekkel; számtalan ,,csatornán” érkezik a tartalma a hétköznapok emberéhez, aki éppen ezért nem veszi észre a mozgalom belsô, rejtett irányítottságát. Valójában ma már emberek tömegei gondolkodnak az ,,új paradigma” szerint, magukat kereszténynek tartó hívô emberek ezrei kapnak lendületet a természetfeletti sajátos ,,kutatásához” keleti vallási módszerekkel, kapnak tippeket a ,,kapcsolatfelvételhez” titkos erôkkel, mágikus módszerekkel, hogy — amint vélik –, ezekkel ,,hitüket frissíthessék”, ,,istenkeresésükben” segítséget kapjanak.)

Bocs, sok minden kívánkozott ide, de ez még így is csak vázlatos.

Közben várjuk a Wiki Leaks-hoz hasonló szaftos botrányt :-))

 154. beni — 2012-04-28 15:14 

@igor:
A pénzgazdaság biztosan fejlett?
Akkor volna az, ha a felhalmozódott tőkét rátermett emberek értelmes módon elkölthetnék. Ehelyett a tőke egy része őrült, szinte önjáró módon bolyong a világban, keresve a rövid távú hasznot. A mostani rendszer hatékonyabb pl. az állam által irányított gazdaságnál, de még mindig nem elég hatékony.
Az-e a helyzet, hogy az élet minden területén a rátermett emberek kerülnek pozícióba, és ha tőkére van szükségük a céljaikhoz, akkor az erre szolgáló bankok adnak nekik? Távolról sem, egész máshogy működik a rendszer.
Azok, akiknek a mostani rendszer előnyöket biztosít, gondoskodni is akarnak arról, hogy ez így maradjon. Nekik nem érdekük, hogy mindenki a képességeinek megfelelő helyre kerüljön, vagy hogy egyáltalán kibontakoztassa a képességeit, mert akkor kiderülne, hogy ők nem egészen jogosan vannak magas polcon. Ez is a történet része szerintem.
A tőkével egész furcsa dolgokat is lehet csinálni, pl. állítólag amerikai pénzügyi körök masszívan támogatták Hitler hatalomra jutását, mert tudták, hogy ez a félőrült hülye hosszú távon ki fogja csinálni a németeket.

 153. igor — 2012-04-27 21:45 

előrebocsátom, szerintem ezen jegyzőkönyvek kamuk, az elhíresült Ohrana-manipulációval egyetemben.

a fő probléma számomra a végletekig gépesített (ipari és szolgáltató robotok, mesterséges intelligencia) rendszer rabszolgaszükséglete. ahol gépek gyártanak gépeket, és mesterséges intelligenciák fejlesztik önnön magukat, ott minek az emberi rabszolga?

az sem stimmel, hogy az elit a tudás (a tervezők) hatalmától félve azokat kívánja rabszolgasorsban tartani, és ez tenné ki a redukált népességet (belső párt és külső párt, ha már Orwell). nem stimmel, mert egy olyan rendszer, ahol a tudás (a tervezők) és az elit (a pénz) közösen állítják elő az értéket, szükségszerűen azt is jelenti, hogy ezen két csoportnak kell azt fogyasztania is, a befektetők profitjának megvalósítása végett. ámde egy rabszolga nem jó fogyasztó, ráadásképp az effektivitás sem éppen mindennapi kenyere. az elit meg minek venné meg saját magától a saját pénzén előállított terméket – a saját pénzén? eléggé nagy képzavar ez.

letisztogatva az elméletet, valami olyasmi könnyedén meglehet, hogy a pénzhatalom és az államhatalom fejlődése elvált, előbbié utóbbinál jobban gyorsult: így a pénzhatalom igénye az államhatalom fejlődése. ha ezt a pénzhatalom siettetni kívánja (politikai globalizáció kikényszerítése), akkor óhatatlan találkozik a még az államhatalomnál is fejletlenebb társadalmi hatalom erős ellenállásával. itt jöhet a képbe a társadalom (a Föld teljes népességének) totális ellenőrzése iránti vágy – a pénzhatalmi elit részéről. értelemszerűen vannak politikusok is, kik inkább tetszelegnének 500 milliós birodalmak vezetőiként, mintsem mondjuk 10 vagy 4 milliósak élén, azonban az államhatalom azért szintén komoly ellenálló – egyszerűen a létező nem kívánja feladni létezését.

azonban a nemzetállamok kora óhatatlan lejár. ez hol közelebb, hol távolabb van, a furcsa kreatúrákba kényszerített afrikai népek még akár pár száz évet el is tölthetnek ezzel. azonban vegyük észre, hogy a fejlett világ (É-Amerika, Ny-Európa, Ausztrália, illetve feljövőben a mi régiónk meg a BRIC, leginkább mondjuk India nélkül, inkább Mexikóval) a matematikaóra jó tanulója, aki egyszerűen belepusztul, ha a nehéz helyzetűek felhozását is be kell várnia, pedig azzal az anyaggal, melyet még mindig újra és újra átrágnak, ő már hónapokkal ezelőtt megbirkózott. vagy ha nem is pusztul bele, hát óhatatlan kiég. vagy rajzolgat, beszélget – devianciával válaszol a számára vállalhatatlanra.

Európában 50 éven belül el kell jutnunk oda, hogy mindenki ki szeretné és még nem volt alkalma rá, az próbálja ki a nemzetállamot, aztán itt az idő a meghaladásra: ugyanis ha nem mi (Európa) diktáljuk a tempót, majd diktálja más. ugye gondolom az is világos mindenekelőtt, hogy földrészünk egyik legsikeresebb állama nem nemzetállam – Svájcról van szó. ugye tudjuk, hogy a nem is olyan régmúlt legnagyobb globális birodalommá vált európai hatalma sem volt nemzetállam (habár az angol dominancia kétségtelen). itt jegyezném meg azt is, hogy pl. a SZU csak a nevében volt unió, valójában a lenini útkeresésről éles kanyarral lefordulva, szimpla, az orosz hegemóniaigényt annektált gyarmatokkal kielégítő rendszerré vált. megbukott, de ma sem látunk mást, minden a régi, ahogy a kommunista rendszer is pillanatok alatt visszahozta a cáratyuskák korát. az ilyenek (Irán is efféle, az ottani azeriek tudnának mesélni) nem uniók, csak uniónak álcázott nemzetállamok gyarmatokkal egybenőve. kérdés, hogy a mi uniónk unió-e, vagy mondásbeli palánkon kerültünk túl, erő behatására.

megint más kérdés, amit az előttem hozzászóló írt, hogy a fejlődés bizony nem véletlen mutat a világállam irányába, egyszerűen olyan célok kezdenek, ha nem is realizálódni, de körvonalazódni, melyekre ekkora bábeli kavalkádban és széttagoltságban nem megvalósíthatóak, pedig előbb-utóbb muszáj lesz. először mondjuk csak 10 évente lesz egy projekt, mely amerikai-európai-kínai-orosz összefogást igényel, aztán öt évente, aztán félévente, aztán hopp, itt a világállam.

az, hogy valakik gyorsítanák ezt a folyamatot, egyszerűen természetellenes, tehát egészségtelen. ha viszont a folyamat elkezdésére már készek tehetetlenségre vannak kárhoztatva a rossz tanulók miatt, na az is. ha a jó tanulók diktatúrája következik, az is. ha a rossz tanulóké, az is.

 152. amanwithascythe — 2012-04-27 20:04 

Nos, szerintem egy világkormány és egy egységes Földunió létrejötte, sok pozitív dologgal is járhat.

Az ugye egyértelmű, hogy a végtelenségig nem maradhatunk a Földön. Előbb-utóbb el kell kezdenünk bolygókat kolonizálni. De ez elképzelhetetlenül sok munkába és pénzbe kerülne, ez pedig szinte kivitelezhetetlen a mai gazdasági rendszerben.

 151. tiboru — 2012-04-27 13:21 

Szia!

Igen, a kövekről volt szó több poszt kommentjei között, többek között (ha jól emlékszem) itt is.

 150. tento — 2012-04-27 12:12 

Üdvözlök mindenkit!

Előre is elnézést kérek,ha már volt ilyen összefüggésről szó,nem olvastam végig a kommenteket….

Torontói jegyzőkönyvek és (vagy)(kontra) Georgia kövek???
Nos???

Üdv!

 149. tiboru — 2012-04-27 08:51 

Nincs előzetes moderáció.

 148. komojtalan — 2012-04-26 21:15 

Először is szerintem az előzetes moderációt nem tartom jó ötletnek. Biztos van oka, de szerintem felesleges.

Elolvasva a kommenteket is, én a teljesen kamura szavaztam. Miért pont e 3 iparág volt jelen? Miért pont az első 6? És ha az első 6 nem egyértelmű, ahogy valószínű is? Egy titok már nem titok ahogy 2 ember ismeri, itt meg valószínűleg százas nagyságrendről beszélünk 50 év alatt. Egy hazugságnak tartalmaznia kell némi igazságot is, mert gondolom azt senki nem hiszi el, hogy tegnap a Körúton láttak egy dinoszauruszt. 1995 -ben ki lehetett találni – főleg ha valaki élt már – mi történt 67 óta, egyáltalán merre fejlődik a világ? E “világ uralmi” tervek nem idegenek senkitől, legfeljebb van pár ember aki “reálisabban” törekedhet rá, ezeket szúrta ki a szerző.

 147. filburt — 2012-04-26 20:12 

@filburt: Nem tudom, mi történt, elvileg tiboru 143-ra válaszoltam…

 146. filburt — 2012-04-26 20:10 

@<a href=: Az már olyan bonyolult lenne, mint egy dél-amerikai szappanopera. Amikor váratlanul, de mégsem teljesen meglepően mindig fel-felbukkan egy vak unokahúg, vagy halottnak hitt gonosz ikertestvér. 🙂

Szóval nehezen tudom elképzelni, hogy személyek egy csoportja tör világuralomra. Már csak azért is, mert nem tudom, hogyan döntenék el, hogy éppen ki a góré. Szerintem igen hamar gyilkos belső harc kezdődne már a tervezési szakaszban és így gyakorlatilag fel is őrölnék önmagukat még mielőtt bármi történhetne.

Ha pedig mégis győztesen emelkedett volna ki valaki (vagy egy nagyon szűk csoport) a belső harcból, a vesztesek már régen borítottak volna és nyilvános lenne minden, mivel aki egy ilyenben benne van, az nem lehet kispályás, biztos, hogy ezer+1-szeresen bebiztosítaná magát.

Ráadásul itt van ez az évek óta tartó válság, ez is biztos komoly konfliktus forrása lenne egy ilyen szervezeten belül. Sokan pont az ő művüknek tartják a jelenlegi helyzetet is, de ilyet egy felelősen gondolkodó leendő világuralkodó nem indít el, mert egy esetlegesen anarchiába/nyomorba dőlő világon nincs mit uralkodni. Össze se lehetne fogni az uralni kívánt területeket. Jobb mindenkinek egy jólétben bambuló elégedett populáció, amelyiknek az a lefőbb baja, hogy milyen színű legyen az autójában a kormányvédő huzat és hová menjen nyaralni.

Egyébként pedig a téma rajongóinak (talán nem sértek policy-t): http://www.youtube.com/watch?v=CyWjkX8nl54

 145. toldimiklos — 2012-04-26 19:11 

@filburt:
Valaahogy nekem Rejtő Jenő jut az eszembe erről.
Az írt ilyeneket:
Szeretne világuralomra törni? Tartson velem.és meghódítjuk a világot!
50€/hónap és lehet maga lesz a főnök!
(egy hajléktalan könyvelő,aki volt már jobb sorsra is érdemes)

 144. hedgy — 2012-04-26 16:36 

Először is: Gratulálok tiboru, a szokásos magas színvonalú írás. Csak így tovább!
A témára rátérve, nem olvastam el az összes kommentet, lehet, hogy már más felvetette: Ez az egész, ha igaz, már tuti megvalósult, vagy az utolsó fázisban vagyunk. Mert manapság emögött az egész “tegyük agyatlan rabszolgává az egész világot” gondolatmenet mögött már nem látom a motivációt. Mitől lesz nekik jobb?
A pénztől? A világ top 100 vállalatának vezetői – akik nyilván benne vannak abban a 18 főben – már jó ideje irdatlan összegek felett diszponálnak. Komplett országokat tudnának megvenni kilóra, stb. A további pénzkeresés örömén kívül minek ennél is több?
A hatalom? Ha valaki egészséges lelkületű, akkor milyen örömet okoz neki a tudat, hogy egymilliárd harmadik világbeli szerencsétlent sanyargathat? Persze lehet, hogy ők a tipikus filmes főgonosz őrült tudósok…
Persze lehet – sőt biztos – hogy csekély értelmemnél fogva nem látom át a sokkal magasabb érdekek változásait.:)

 143. tiboru — 2012-04-26 14:41 

@filburt:

Hacsak nem egy és ugyanazon szervezet többféle megnyilvánulásával van dolgunk…

 142. filburt — 2012-04-26 12:10 

Összeszámolta már valaki, hogy hány szervezet próbál egyszerre világuralomra törni?

Az lesz majd szép, amikor végül egymásnak esnek. 🙂

 141. kisfarkas — 2012-04-26 09:31 

Pont tegnap olvastam egy elég zavaros dokut, ahol valami Dr. Day vallott arról, hogyan változtatják meg szándékosan a szexuális szokásainkat, az NWO és a népességkontrol érdekében.

Fura volt, mert ugyebár azt az érzést keltette az emberben, hogy atyaég ez mind megtörtént. Nekem viszont az volt az érzésem, hogy valaki megnézte a jelenlegi helyzetet (nyilván meglehetősen szubjektív szemüvegen keresztül), és az alapján írt egy ilyen konteo doksit. A nép persze harap az ilyenekre, és megosztja jól a facebookon, mint végső és megkérdőjelezhetetlen igazságot 🙂

Elgondolkodtató, hogy nem e “ők” terjesztenek kamu konteokat, hogy elfedjék a valóságot, illetve zajt keltsenek.

 140. warlock — 2012-04-26 09:23 

“Cion bölcseinek jegyzőkönyve” … “Rózsadombi paktum” … “Torontói jegyzőkönvy”

Tudjuk, hogy léteznek? – Nem

Megvalósultak/nak a bennük leírtak? – IGEN

Egyéb kérdés?

 139. marcoromano — 2012-04-26 08:39 

@ungabunga:
Nem tudom, szerintem valakinek vagy van vagy nincs lelke, de nem fejlődik. Mind1

 138. ermioni — 2012-04-25 22:13 

Nekem errol az egeszrol a Wall-E jutott eszembe…a hatter es a miertek megernek egy miset…. szerintem

 137. toldimiklos — 2012-04-25 18:20 

@stoppos:
Csodálkoznék rajta,ha Kína hatalmas gazdasági fejlődése nem az ő hiteleikből lett volna megindítva. Szerintem Kína már félig-meddig a zsebükben van,mivel a gazdaságot már kapitalizálták,a kommunista vezetést,meg úgy fogják kinyírni,hogy az ellenzéket uszítják,meg pénzelik.

 136. ungabunga — 2012-04-24 17:10 

@marcoromano: Tapasztalatok után.

 135. stoppos — 2012-04-24 11:15 

Kicsit továbbjátszva a gondolattal, lehet hogy Kína lesz a szövetséges a NWO elleni küzdelemben. A katpolon volt anno egy cikk, Korlátlan háború címmel.
http://katpol.blog.hu/2009/05/08/korlatlan_haboru

Arról van szó röviden, hogy mivel a Keletiek a háborút sokkal tágabban értelmezik elképzelhető, hogy gazdasági támadásra katonaival felelnek. Vagy esetleg kinyíratják a New World Orderkedő bankárt a teljes pereputtyával.

Ehhez sajnos az kell, hogy a kínai vezetés ne legyen a NWO része

 134. rdos — 2012-04-24 10:08 

99. tiboru — 2012-04-22 17:45

“A (számomra is) meglepő fejlemény pedig az, hogy pl. a Konteó átlagos látogatottsága mára szinte pontosan beállt arra a szintre, amelyen a blog.hu-s időkben volt.”

Örülök a sikerednek, a sikereteknek.

Már most az azonos látogatottság melletti kisebb “kommentszámnak” legalább két (egymást ki nem záró) oka is lehet.

1. Jelen poszt által is körbejárt NWO “terelő” medeja politikája.

2. Kicsi “kényelmetlenség többlet” is sokakat visszatart (új blog jelszó).

Az már csak hab a tortán, sokak szerint ez a “lustaság” is egy csinált dolog, a kiszolgáltatottságunk növelése érdekében.

Ejha? Akárhova nézek, mindenütt felsejlik a NWO :-).

 133. Rókakígyó — 2012-04-24 08:03 

@eccehomo: Az USA védelmi minisztériuma 3,2 millió főt foglalkoztat, a kínai 2,3 milliót. A legnagyobb cég a Walmart 2,1 millió fő.

 132. eccehomo — 2012-04-24 00:11 

@paracelsus: Paracelsus, a multicégek (sőt, minden cég) alapvetően totalitáriánus berendezkedésű. Így hatékony a szervezet. Parancsuralmi rendszer, kinevezés, nem megválasztás. Mindig van egy legfelsőbb vezető. Képzelj el egy mondjuk 200.000 főt, a világ egymástól távol eső részein foglalkoztató céget. Másként hogyan is működne hatékonyan? Szavazgatva? A multicégek nagyobb hatalommal bírnak, mint sok állam. Ráadásul, még kényszerítik is az államokat a demokratikus berendezkedés követésére, megvalósítására. Nekik ez a jó. Nekik nem kell betartani azokat a játékszabályokat, amiket egy önmagát humánus, demokratikus rendszernek tartó országnak, szövetségnek be kell tartania. Az ellenségüket gyengítik, a saját fegyverét használják ellene. Ne feledd, mindig van valaki a piramis csúcsán. Minden cégben azonosítható, kié a végső szó. A demokráciák így lépéshátrányban vannak. Furcsa,nem? Ördögi: tudod, hogy gyengébb vagy a demokratikus berendezkedés miatt, de nem tehetsz semmit, mert akkor ők kiáltanak ki ördögnek téged:”A demokrácia ellensége”. Egyébként ennek az ördögi rendszernek a csimborasszója a kínai korporatív állam.

 131. morat — 2012-04-24 00:10 

Na, hát nem hagy nyugodni a dolog, kénytelen voltam napokig gondolkodni rajta.

Én azt gondolom, hogy az NWO már eljött. Sőt már véget is ért. Nagyjából ’90-05 között tartott, amikor az USA elnöke egyben a “világ ura” is volt. (Azokról nem is beszélve, akik az USA elnökének urai voltak, ld. G.W.Bush) A világon senki sem tudott szembeszállni az USA hadigépezetével és mindenhol tárt karokkal várták az USA tőkéjét. Ennek azonban mára vége.

Azt gondolom, hogy a világ sose volt olyan sokszínű és homogén egyszerre, mint ma. Homogén, mert a globális kapitalizmus és nagykövetei a multik ma már minden ország gazdaságát, gazdaságpolitikai mozgásterét meghatározzák. Heterogén, mert sose virágzottak még ennyire a vallások, nemzeti érzelmek. És heterogén, mert a világ ismét legalább kétpolusú: USA és Kína a gazdasági szuperhatalmak, jónéhány középhatalommal (EU, Japán, Oroszo., Brazília, India stb.). Ma a világ urának/urainak minimum az USÁt, Kínát, és a középhatalmakból legalább egyet kell irányítania. Ez innentől nyilvánvalóan nem egy személy, legfeljebb egy testület. És valószínűleg nem egy-egy nagyhatalmat teljeskörűen irányító csoportokról lehet szó, hanem inkább olyan mutik (csoportjáról), akik globálisan ellenőriznek egy-egy kulcsiparágat. Ahogy a jegyzőkönyvben írva vagyon…

DIÓHÉJBAN: NWO-t ma létrehozni nem lehetetlen, de a hidegháború óta nem volt ilyen nehéz.

 130. marcoromano — 2012-04-23 20:50 

Meggyőződésem, hogy van egy szervezet, nevezzük NWO-nak vagy bármi másnak, ami fölötte áll mindenkinek, irányítja de legalábbis törekszik rá, hogy irányíthassa a világot.
Nem gondolom, hogy fenntartható lenne a jelenlegi állapot nélkülük.
Azt sem gondolom, hogy a hidegháború alatti látszólagos egyensúly fenntartható lett volna anélkül, hogy valakik rácsaptak Iván vagy John kezére azokban a pillanatokba amikor valamelyiknek szimpatikussá vált az a sokszor megírt piros gomb!

Mint tudjuk finggal nem lehet piros tojást festeni,tehát ha jól tévedek és van egy ilyen szervezet, tulajdonképpen egyvalamire van szüksége, tökére, de arra nagyon. Sokan csípőből mondani tudnánk egy jó pár családot, dinasztiát, akiknél óriási mennyiségű tőke összpontosul, ha ezekből az oligarchákból csak néhány össze dugta a fejét, teszem azt Torontóban, hááát…

Az embert nem kilóra mérik már rég(talán sosem mérték abban) hanem pénzre, mert a pénznek súlya van és hatalmas súlyt ad gazdája szavainak. Szinte bármit megtehetnek, bármit felvásárolhatnak, államokat menthetnek meg, vagy tehetnek tönkre, játszi könnyedséggel buktathatnak meg kormányokat hogy később bábokat ültessenek a helyükbe, a saját bábjaikat.
Naiv aki azt hiszi, hogy erre még nem jöttek rá a nagytőke tulajdonosai.

Mi motiválja őket? Ne legyenek illúzióink, az ember természetéből fakadóan mohó, kapzsi, sok köztünk a megalomán. Ezeknek az embereknek már az ükapja is nagytőkés volt, náluk alap, hogy a dicső ősök nyomdokaiba kell lépni. Mi motiválhatna egy embert jobban annál mint, hogy mindenek felett álljon, hogy a világ ura legyen, főleg úgy, hogy jól tudja, megvannak hozzá az eszközei.

 129. gtibor — 2012-04-23 20:36 

@gtibor:
Bocsánat, helyesbítek: Terv.

 128. gtibor — 2012-04-23 20:35 

@gtibor:
Ha megmarad nekünk, akkor ő is a terv része. 🙂

 127. gtibor — 2012-04-23 20:27 

Kis hiányérzetem maradt, így 4 csillagot kapott. Hiányoltam az összehasonlító-elemző részeket, viszont hiánypótló mű, az biztos. 🙂
A ‘Round Table’-féle ábra Dávid-csillaga hajmeresztő.
Egyébként az o.) pont értelmében Tiborunak ez volt az utolsó blogbejegyzése. 🙂

 126. miamai — 2012-04-23 20:27 

@gloriamundi: Az állam MINDIG a javunkat akarja (kormánytól függetlenül) DE MI NEM ADJUK!!!
(bocs, ezt nem lehetett kihagyni)

 125. kaminer — 2012-04-23 19:47 

valójában minden gazdasági és ideológiai paradigmaváltáskor lehetne keresni a 18-ak tanácsát, kezdve, mikor a csiszolt kőkorszakról áttértünk a rézkorba, mert a fellelhető készletek egy maroknyi ősember kezében voltak. szóval szerintem kamu az egész, egyszerűen csak leírja a mostani gazdasági és politikai berendezkedést. azzal pedig nem is számol, hogy magyarázzák az egészet a jónépnek minden féle közgazdászok ciklus elméletekkel, innováció terjedéssel, illetve hogy hogyan tovább – mert láthatóan nem vették át az uralmat, ékes bizonyítéka ez a blog is -. talán most, hogy a globális rendszer válságban van, megint valami új fog születni, jós nem vagyok, de valószínű, hogy köze lesz a nacionalizmushoz. legalább is az irányok erre mutatnak.

 124. marcoromano — 2012-04-23 19:07 

@ungabunga:
Am. a lélek, hogy fejlődik?!

 123. toldimiklos — 2012-04-23 17:55 

@ungabunga:
Ungabunga!-Afrikában fehér disznónak hívják a fehéreket,de Európában nem lehet Négert mondani. A francia utálja a németet,az angol a németet,meg a franciát,a szerb a horvátot,a román a magyart,a magyar a szlovákot,és sorolhatnám.. Még,hogy nincsen szükség nemzetállamra,meg elavult lenne? (Valaki ilyesmiket írt.) Kell hogy legyen az embernek hazája! Az ember hazája elsősorban ott van,ahol szocializálódott,másodsorban,ahonnan származik. Akinél ez a kettő nem azonos,komoly iddentitászavarokkal kell egész életében küzdenie.
Az utolsó mondatod nagyon jónak találom!

 122. toldimiklos — 2012-04-23 17:45 

@nickleeson: Az individualizmus helyett szerintem a komformizmust erőltetik a világhatalmisták. Hogy ők lennének a haladás zálogai,azt kétlem.A választásokkal kapcsolatban,a kapitalizmusban minden érték pénzre váltható,a hatalom is,meg vissza,tehát nem lehet demokratikus kapitalizmust csinálni.Ma egy világhazugságban élünk,sajnálom,aki hisz benne. A jegyzőkönyv lehet,hogy időben nem stimmel,de tartalmában igen.
Ha hamisítvány,akkor is igaz.
Az állással kapcsolatban,ha hagynának minden országot szabadon gazdálkodni,nem kellene idegen országokba vándorolni!
Amilyen pusztítást okozott az EU csatlakozás az országnak,hát a kommunista tolvajok nem tudtak ötven év alatt annyit lopni,és tönkretenni,mint azóta a nemzetárulók tönkretettek,és elloptak röpke nyolc év alatt.

 121. veszettfarkas — 2012-04-23 17:39 

Elnézést az offért, de a napokban felmerült a hazai sajtóban egy, a konteósok számára rendkívül érdekes téma.
Egy nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint a gyöngyöspatai polgármester polgárháborúra készül, vagy roma holokausztra.

Szerintem ez a téma megér egy misét, vagy talán még egy villámkonteót is. Biztos rengeteg embert érdekelne.

Tiboru, kérlek szépen legyen róla legalább egy kisebb poszt, vagy legalább kerüljön be legközelebb a szavazásra! Lécci lécci lécci!

 120. marcoromano — 2012-04-23 16:21 

Ha csak 5 csillagra van lehetőség akkor szerintem az 1 csillag jelentse a 6-ot a 2=7, 3=8, 4=9, 5=10.
6 csillagosnál gyengébb poszt úgy sincs. 🙂
Viszont ha egy poszt teszem azt 2 csillaggal gyengébbnek tűnik mint egy másik, hármast nincs szívem adni, ha tudom hogy nyolcat ér azt már igen. 🙂

 119. sztalker — 2012-04-23 15:32 

Nagyjából egyetértek (a 19. kommenteló) nunu75-tel.

Nem lehet, hogy az egész mögött az olaj van?
Bocsi, hogy beleszólok, de nekem nagyon hiányzik ebből az egészből az olajválság helye és értelmezése, pedig leginkább ez kavart be a nyugati világnak és azóta is mindenki ennek issza a levét. Egyszerűen képtelenség tízszeres majd hússzoros stb olajárakkal fenntartani és kigazdálkodni ezt a fajta fogyasztói társadalmat. Azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az olajkrízis is afféle betervezett játék lett volna. A Torontó jegyzőkönyv pontjaiban felsoroltak inkább társadalmi tünetek, v. válaszreakciói egy halódó rendszernek, mintsem tudatos tervezés eredményei.
Adva van 1973 óta egy energiahelyzet, amire minden fejlett ország próbál reagálni. Adott egy probléma, amit gyorsan és szépen megoldani nem lehet — nincs királyi út –, de lehet hozzá alkalmazkodni és ki lehet használni az ebből adódó új szitut. Ez tipikusan az emberi gondolkodásra utal, vagyis hamarabb alkalmazkodunk egy negatív helyzethez, mintsem teljesen megértenénk azt v. feladnánk a túlélésért vívott harcot. A nagyon hosszú időre tervezés nem erőssége az emberi fajnak, lehet, hogy tudatunk szándékosan kényszerít bennünket arra, hogy még életünkben láthassuk és élvezhessük tervezésünk, kísérleteink gyümölcsét (és kudarcát is, persze). Régen dinasztiák alapításával lehetett kitolni ezt a folyamatot, de a modern társadalomban ez már nem megy.
Ismételten csak azt tudom mondani, hogy mindenki képzeljen el most egy pillanatra egy kb. állandó 20 Ft-os benzinárat és így futtassa le magában az elmúlt évtizedeket. És most nem csak arra gondolok, hogy 2 óra alatt érnénk Londonból New Yorkba, de biztosra veszem, hogy ma egészen másféle személyes problémák (nem csak filozófiai, társadalmi) foglalkoztatnának minket. Globálisan pedig: büdös lenne, de legalább meleg… Most tiszta a levegőnk, rettentően nagy zöldek vagyunk csak épp megvesz az Isten hidege.
Ma a nyugati világ odáig süllyedt, hogy kénytelen saját állampolgárait gyarmatosítani a szó szoros értelmében. Ennek része az is, hogy minél rövidebb legyen az emberek ‘tervezéshorizontja’ és csak a mának éljenek.

 118. ungabunga — 2012-04-23 13:44 

@walaki: Minden egészségtelen, ami túlzás. A nemzet is az, ha mindennek fölébe emelik, a család is. De a haladás és fejlődés is. Valóban jó és szép lenne, ha a Föld lakossága mind egyesülne egy szép és boldog családban. De nagyon megfontolandó, hogy ki legyen a családfő. Azonkívül, sem mindegy, hogy az ember maga haladja meg, a lélek természetes fejlődésének útján, a nemzetállam szűk határait, vagy erőszakkal kényszerítik rá.

 117. siridar — 2012-04-23 10:47 

@spinat: ezt hol írja a jegyzőkönyv?

 116. kszabo — 2012-04-23 09:56 

Pesten már 1974-ben szóltak a témáról – http://moly.hu/konyvek/feher-klara-oxygenia
csak senki nem vette komolyan.

 115. kszabo — 2012-04-23 09:53 

@spinat: Mérvadó könyvtári szalértők szerint: Egy tisztességes angolszász politikus 50 évre előre látja a keveréseinek eredményét:)

 114. Rókakígyó — 2012-04-23 09:49 

@caliban: Ilyen alapon minden kor a leszarás kora volt. Gondolj bele mekkora leszarás kellett ahhoz, hogy az egyiptomi birodalomban a fáraót istenként tiszteljék (ugyanez vonatkozik minden istenkirályságra), aztán egy idő múlva rájöttek a vezetők, hogy nem érdemes isteni pózban tetszelegni.

Az egyik legősibb fennmaradt írás (Egyiptom) arról szól, hogy egy polgárnak rendkívül tele van a töke a világgal, mert mindenki mindent leszar:) Másképp fogalmaz.

 113. spinat — 2012-04-23 09:31 

a hat legnagyobb bank hagyján, de hogy a 12 másik arc már ´67ben tudta, hogy 25 év múlva a Szu felbomlik, na az azért erös.

 112. caliban — 2012-04-23 07:11 

Ja, és persze, köszi, Tiboru a remek posztot 🙂

 111. caliban — 2012-04-23 07:10 

Én is csatlakoznék azokhoz, akik szerint kamu, a kétpólusú világ és az informatika szempontjából is.

Viszont, bár ez itt talán szentségtörés, szerintem ilyen világuralom-összeesküvés nincs, ennél sokkal szomorúbb a helyzet. Jelesül, hogy mindenki, akinek pénz, illetve hatalom összpontosul a kezében, egyszerűen minden másra szarik, csak a negyedéves pénzügyi jelentés rendben legyen. Az egész részvénytársasági rendszer úgy épül fel, hogy mindenki, minden szinten tudja benne mondani, hogy nem ő tehet róla, nem ő utasította a gyerekmunkát/környezetszennyezést/pazarlást/kormánypuccsot… De tényleg megnyugtató arra gondolni, hogy valaki vagy valakik esetleg tudják, mi miért történik, nem csak a lovak közé dobták a gyeplőt, és a bakról bement mindenki az utastérbe, mert ott meleg van és párnázott ülések 😀

röviden, szerintem a kor, amiben élünk, nem az információ kora, hanem a leszarásé.

 110. tiboru — 2012-04-22 23:05 

@atko08:

Sajnos csak öt csillagra van lehetőség, pedig a tízes osztályozással én is jobban boldogulnék.

 109. walaki — 2012-04-22 22:35 

Először is, a “cikk” nagyon jól sikerült, bár én személy szerint hiányolom a következtetéseket.

Másodszor: a kommenteket olvasva a hajam az égnek állt. Komolyan elhinni ezeket a 21.században ráadásul felnőtt emberként, elég meredek! Mások a nemzetállamok letűnésében látják az NWO-t és ezért “siránkoznak”. Nem tudom, hol tetszettek lenni a francia forradalom oktatásánál, de előtte nemzetállam nem létezett! A világ változik, semmi nem állandó! Az ún. kulturális (etnikai) nemzet pedig szinten egy “újnak” mondható vívmány. Pár ezer éve csak törzsek léteztek, és a nemzet a törzsek fúziójának eredménye (lásd a törzsszövetség, ahol is hét törzs olvadt egyetlen entitássá), és sajnos ez a társadalmi konstrukció a mai napig létezik Afrika területén. Szóval nem tudom, hogy a törzsek nemzetté alakulásánál mi volt, de ha ilyen korlátoltak lettek volna, akkor ma lehet nem lenne nemzet, hiszen mondhatták volna ők is, hogy milyen dolog az, hogy az ő nagyszerű törzsi kultúrájukat eltörlik, összekeverik és biztosan az új világrend áll mögötte. Tapasztalatom az, hogy ilyen hülyeségeket az olyan vallásos jobboldaliak képesek elhinni, akik nem elég műveltek, szintén ez a csoport él abban a bárgyú hitben, hogy a nemzetállamok a Nap haláláig, cirka 4-5 milliárd évig fenn fog állni, és bármi ami ezt megbontja az az ördög műve. Francokat! A világ változik. A technika olyan ütemben például, hogy egyes jövőkutatók szerint az emberiség maximum 100 évig fog létezni ebben a formában, ahogy ma ismerjük. Ha ez bekövetkezik, akkor mi lesz? Ezek az elvetemült, Alex Jones hívők (mellesleg hazudozó) robbantgatnak, mint a terroristák, mert nem fér bele a változás, az új a naiv, avíttas világképükbe, Jézuskával meg minden?
Olyan érvek is miszerint milyen nagy teljesítmény, hogy előre látott mindent: francokat! Vannak kimondottan a jövőkutatásban hasonlókkal foglalkozó művek, tudósok. De van ilyen például a politikában is, amik vagy bejönnek vagy nem, de az irány hasonló. Brzezinsky, Huntington, Buchanan, Fukuyama, régebbiek között pedig Bertrand Russell (igaz ő inkább társadalommal), Oswald Spengler, stb. Világállammal meg már Platontól kezdve egy rakás nagy gondolkodó foglalkozott. Szóval ezek már nem mai dolgok és jövőkutatás terén pedig az érdeklődő a tudomány jövőjébe és ennek társadalomra gyakorolt hatására kaphat betekintést.

 108. zolcsi67 — 2012-04-22 21:54 

@ungabunga: Ajánlom szíves figyelmedbe Huxley Szép új világ című sci-fi regényét.

 107. gloriamundi — 2012-04-22 20:36 

Természetesen 5 csillagos 🙂

Ezt én se nagyon értem, h minek egy szűk elitnek egy, az ő életükben tuti nem megvalósuló célkitűzés, h majd az unokáik, dédunokáik esetleg élvezhessék? Ennél mindenki önzőbb, sztem, ráadásul a hatalomnak megvan az a kellemetlen tulajdonsága, h folyton készenlétben kell állni miatta, nem lehet igazán hátradőlni. (De ez az én lusta hozzáállásom 🙂
Jó, őrültek mindig vannak, főleg a XX. században akadt belőlük szép számmal, ezeréves birodalom, meg mifene, mindig úgy éreztem, hogy ez infantilis dolog, sajnos az őrültek sokszor infantilisek.

Amúgy a nemzetállamok mi jót hoztak ránk? Tudom, hazafias nevelés meg efféle, mindjárt kötelező lesz az iskolában, mint régen az úttörő nyakkendő. De biztos, hogy egy nemzeti kormány annyira a javunkat akarja? (Ja, elnézést, itt nem illik aktuálpolitizálni.)

 106. ungabunga — 2012-04-22 20:06 

@atko08: Az indok a tökéletes társadalom létrehozása, persze, a kiagyalói szerinti tökéletességben. Mi volt a kommunisták indoka? Mi volt a nácik indoka? Nem szabad ám azt gondolni, hogy ezek a gazdagok egyszerű pénzcsináló gépek. Ők generációk óta gazdagok, ezen a fokozaton szvsz. már a dédapjuk túl volt. Nekik eszméik vannak, sőt, küldetéstudatuk. Olyasfajta társadalmat vizionálnak, mint amilyen a sci-fikben van. Mindenki szép, minden steril, mindenki tudja a dolgát. Ha az ember a Star Treket nézi, főleg az eredeti sorozatot, az az érzése támad, egy egy felsőbbrendű társadalmat bemutató oktatófilmet lát. Én például, nem tudnák elképzelni ebben a sorozatban egy Kabos Gyula-féle karaktert. Itt mindenki karcsú és tökéletes. Ilyen tökéletességről álmodnak a valóságban, egy szűk elit számára. Nem biztos, hogy ez részletesen kidolgozott, de legalábbis bizonyos homályos látomás, ködös ábránd van. Azután, mivel nem alanyi költők, hanem nagyon is a tettek emberei, elkezdenek ez irányba hatni. Ami a csúnyaságokat, rabszolgákat, stb. illeti, ezeket azért alkalmazzák, mert a valőság igen heves ellenállást mutat a szándékaikkal kapcsolatban, és úgy tűnik nekik, ilyen drasztikus eszközökkel érhetik el csak a végső célt.

 105. zolcsi67 — 2012-04-22 20:01 

@Rókakígyó: Az meglehet, sőt valószínű. Viszont ahogy most a helyzet áll, ezt fogjuk fel az első sikertelen kísérletnek.

 104. atko08 — 2012-04-22 19:49 

Off téma:

Tiboru azokat a csillagokat nem lehetne mondjuk 1-10-ig növelni, nagy elánnal nekiláttam osztályozni az eddigi posztokat, de ezt így nem lehet kérem szípen….
Mert az addig, oké, hogy Kennedy, Monroe, Flores, Diana, templomosok, etc. “Jó Vót”.
Djatlov, Tesla, HAARP, Beatles, Seouso ….. egyéb kedvencek “Naccerű”.
Viszont, a többi is messze jobb mint “szo-szo”…..:o)
Mind másért, de mind jó. A sok 4-5 csillagból Te mit fogsz leszűrni én nem tudom…:P Úgyis szavazhatunk legtöbbször ergo az “köll” a népnek…. Szó mi szó, osztályozni nem könnyű, de legalább nehéz.

 103. atko08 — 2012-04-22 19:26 

Újabb remek poszt, gartula! (Nekem eddig ez teljesen kimaradt.)

Maga a jegyzőkönyv nekem is sántít a már kitárgyalt okok miatt.
Magát az NWO konteót erősíti az tény.

Az NWO-el és egyéb világuralmi törekvésekkel kapcsolatban sokat olvastam, (Bilderberg, Freenasonry…), addig értem, hogy maguknak akarják a hatalmat, pénzt, minket meg rabszolgának, duracell elemnek, de végső oknak, indoknak nekem ez mindig sántított. Szóval ezek célok, amik ténylegesen megvalósulni látszanak, de az okot, elvet, hitet, végcélt nem vágom. Pedig elég szabad a fantáziám.
Tehát létrejön, meg lesz az elit, Orwell 1984 meg minden, és?
Csak hatalomvágyból? Csak mert megtehetik? Még több pénzért, profitért (minek, ha úgyis minden az övék)? Vagy vannak erre teóriák, mit tudom én előkészítik a terepet ezen társadalmi rendszerrel (akár egy terv alapján) “Istennek”, a sátánnak, a szürkéknek, Jehovának, az időutazóknak?
Mit tudom én az vezérli őket, hogy létrehozzuk az NWO-t mert az milyen jó, vagy valami okkal, teszem azt vallásunk, hitünk, meggyőződésünk, fajunk sorsának valamiféle “endlösung-jának” alapja az NWO, és akkor majd jön, nem jön, …… és …..? :o)
Szóval én minden mögött valami “magasabb” célt keresek, sejtek, mert addig ok, hogy az ember gyarló, hatalom és pénzmániás, de indoknak gyenge, meg eleve benne van a bukta is lévén kevés ilyen NWO kiválasztott is egymásnak esne a még szűkebb hatalomért stb.
Bocs az agymenésért, imádom a konteókat, de ezen mindig elakadok a világuralmi törekvéseknél, az elérendő végcél körvonalát látom, sőt egyre nyilvánvalóbban tapasztalom(juk), de az ok az okozat hiánycikk vagy messze az a legnagyobb titok. Vagy két egyszerű okból kívánják megvalósítani: ezért meg azért:o)

 102. gothmog — 2012-04-22 19:12 

Egyébként az elméletem valami olyasmi erről az egészről, hogy egyáltalán nem szükséges egy központi szervező erő ahhoz, hogy úgy tűnjön, az emberiség valamiféle terv vagy irányítás hatására cselekszik.
A „Kocka” című kanadai (hoppá) horror megvolt? Ott fejti ki az egyik szereplő, amikor valaki megkérdi, hogy mégis ki az a rohadék aki ilyesmit képes építeni (mint a kocka) hogy azoknak akik a részegységeket építették, nem kell tudniuk a végcélról semmit. Akik a részeket összeépítik, azoknak sem kell ismerni sem a gyártókat, sem a végső tervet. Szóval hogy a kocka végső soron saját magát hozza létre, anélkül, hogy bárki tudna róla.

Minden mindennel összefügg? Persze. Mind ugyanannak a bolygónak a lakosai vagyunk, ugyanannak az emberiségnek a tagjai. Mindannyiunkat ugyanazok az alapvető ösztönök mozgatnak. Az eredmény egy olyan társadalom, amit látszólag vagy irányítanak, vagy egy megadott minta (terv?) alapján cselekszik.
És az egész tervszerű látszatot roppant módon megerősíti az az emberi gondolkodásmód, ami mindig mindenhol összefüggéseket keres, és talál is.

Mennyire szép és egyszerű is azt gondolni (hinni?), hogy létezik egy magasabb entitás (esetünkben ez az NWO irányító testülete) akinek rálátása van a világ összes történésére, akinek van egy titkos (és megismerhetetlen) terve, ami tervnek a végrehajtásához meg is vannak a (mindenható) eszközei. Egy entitás, akiről „mindenki” tudja, hogy a háttérből irányít, még akkor is ha a pillanatnyi eseményeknek látszólag nincs semmi értelme. Ismerős, ugye?

Na és persze, ha a világkormány holnap előlép és átvesz a hatalmat, ezeken a hasábokon fogok elnézést kérni és beismerni hogy tévedtem. 😉

 101. scha — 2012-04-22 18:58 

Hola!

Én arra szavazok, h kamu az egész (és minden hasonszőrű NWO-forgatókönyv leleplezés), két okból

1)A leírt folyamatok a technológiai fejlődés és az emberi természet következményei. Nem kell felső vezérlet a társadalmak, kultúrák és az egész nemzetközi rendszer átalakulásához, mert ezek a dolgok folyamatosan változnak a megszámlálhatatlan szereplő folyamatos kölcsönhatása révén, akik mind a saját egyéni kis érdekeiket akarják érvényesíteni.

Ha valaki az individualizmuson és a szórakozás társadalmán meglepődik, az vessen egy pillantást a késő Római Birodalomra. A nemzetállam sem öröktől fogva létezik, és az egyéni kiszolgáltatottság, a migráció, a kultúrák keveredése vagy az erőltetett szabadkereskedelem sem napjaink terméke.

1/a) Az önzés, a hatalomvágy, a mohóság és a destruktív hajlam nem csak az elképzelt összeesküvések szivarfüstbe burkolózó vezetőiben található meg, hanem minden emberben a Földön. Akár tetszik, akár nem.

2) Másik oldalról megközelítve, ezek a folyamatok, ha a negatív oldaluk tényleg elszabadul, hosszútávon anarchiához vezetnének. Például az állam első számú feladata a külső és belső biztonság garantálása. Ha teljesen leépítenék a nemzetállamokat a globális összeesküvés jegyében, azzal kb. megszűnne közrend, és akkor az NWO cseszhetné az egész tervet, mert egy globális Szomáliából sok hasznot nem húzna. (Megjegyzem, az elméletben az NWO fegyveres erőit nemzetállamok adják.)
Az NWO nem h kormányozni nem tudná a világot, ki se látna a permanens háborúból, és az anarchiában sem uniformizált, irányítható, kizsigerelhető társadalom, sem korlátlan-felhőtlen szabadkereskedelem nincs.

Viszont ezeket a jelenségeket az NWO-konteók helyett érdemesebb az “új középkor” elméletében vizsgálni.

 100. gothmog — 2012-04-22 18:46 

@zizzi: „miert tortenik folyamatosan ’95 ota is ugyanaz”
Nekünk úgy tűnik, mintha ez valami újkeletű dolog lenne. Amíg kommunizmus volt, szinte semmi nem jutott el hozzánk ezekből a nyugati világban népszerű mémekből, amik végül az NWO elméletté álltak össze. Aztán jött a módszerváltás, és most szép sorban mi is végigéljük azokat a történéseket -némi eltolódással, és a világgazdaság fejlődéséből adódó eltérésekkel-, amiken a nyolcvanas-kilencvenes években a „kapitalista” világ is átesett.

 99. tiboru — 2012-04-22 17:45 

97. rdos — 2012-04-22 16:47

Az, hogy eltűntünk a nagy hírportálok nyitóoldalairól, tény. Ezzel számoltam is, amikor elhatároztam, hogy függetlenítem magam a fősodortól. A (számomra is) meglepő fejlemény pedig az, hogy pl. a Konteó átlagos látogatottsága mára szinte pontosan beállt arra a szintre, amelyen a blog.hu-s időkben volt. Persze az ottani Index-nyitóoldalas napok kiugró számai sehol sincsenek, de összességében a jelenlegi napi 2500-3000 oldalletöltéssel (ez tehát csak a Konteóblogé) nem állunk rosszul. A komment kevesebb, mint a blog.hu-s vagy akár a freeblogos időkben (az elsőnél ugye ott volt a többszázezeres regisztrált tábor, a másodiknál pedig nem kellett regelni a hozzászóláshoz), de úgy látom, hogy a minőség nem ment a számbeli csökkenés rovására, sőt…

A Milstory, a Csurtus és a többiek persze veszítettek olvasókat, de úgy látom, ott is biztatóan nő a látogatottság; pláne így lenne, ha a konteósok gyakrabban átkattintanának a BR többi blogjára is és ott is hozzászólnának a témákhoz 🙂

Az elismerő szavaidat köszönöm, de tényleg nem kamuzok, amikor azt mondom: a posztok csak az érték 50%-át adják, a másik fele az olvasókon múlik, ez a ti apportotok.

És ha még fizetős hirdetőink is lesznek szép számmal (akiknek toborzásában ti is segíthettek…), a portál önfenntartó lesz, s netán még egy-egy bulit vagy konteós bögrét, pólót vagy boroscímkét is csináltathatunk, közös örömünkre és szórakoztatásunkra…

De ezek távoli tervek (vagy inkább remények); per pillanat abszolút elégedett vagyok önmagammal, szerzőtársaimmal és főleg veletek, az olvasókkal 🙂

Mert kicsi a BlogRepublik, de erős!

 98. Attus Germanicus — 2012-04-22 17:19 

Az egész jegyzőkönyv színtiszta kamu, efelől semmi kétségem sincs.
Egy korábbi hozzászólóhoz kapcsolódva utalnék arra, hogy 1967-ben teljesen kizárt, hogy egy ilyen tanácskozás ne foglalkozott volna a megosztott világgal. Úgy kerül szóba a NATO, mint olyan szervezet, amelyre hivatkozva meg lehet jelenni bizonyos országokban – és mindezt egy olyan korra antedatálva, amikor hajszálra jártunk egy világháborútól, amikor a világ harmada a NATO számára csak egy olyan pusztító háború árán lett volna elérhető, amit egy új világrend kiagyalói sem tarthattak célszerűnek (vagy, ha mégis, akkor beleírták volna a terveikbe!), stb.
A másik, ami felkeltette figyelmemet, az az informatikai vonatkozás (hiába, no, ez a szakmám). Amikről ír, az ’95-ben is utópia volt, ’67-ben a világon nem lehetett ember, aki el merte volna képzelni, hogy ez 40-50 év múlva reális lesz.

 97. rdos — 2012-04-22 16:47 

Kedves tiboru!

Ez egy konteó lesz a konteó blogról, azaz a blogrepublikról. Azaz kicsit Off.

Amikor volt a 2. kalamajka a templomosokkal, magam is azt javasoltam, keress más blogot – szolgáltatót. Amióta elkészítettétek a blogrepublikot (milstoryval, portugál, gasztro, … társ blogokkal), a “fősodratú medejából” eltüntetek. Meglehet rossz javaslatot tettem. Ha magad is így véled, elnézésed kérem. Naív voltam.

Nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet a hazai blogélet egyik legszínvonalasabb blogjával, illetve blogjaival.

Meglehet, pusztán csak annyi történt, hogy pl. az indexes, vagy nol-os szerkesztők elsősorban saját blogjaikból linkelnek, mert ezt támogatja a rendszerük. Azért furcsállom az eltűnéseteket, mert a “hírgyárak” azért egymást, a külföldi forrásokat észrevehetően figyelik, linkelik.

A nézettségi, idézettségi statisztikáitok meglehet mást mutatnak, következtetésemet csak a kommentjeitek számából vontam le.

A (kon)teóriám csak annyi, a (dez)informáló ipar, azaz a sajtó, szereti az általuk ellenőrzött csatornákat. Jelen poszt 92-es sorszámú hozzászólására, a hozzászólásomra “rímelve”, szeretik az alárendeltségi viszonyt, bármennyire kicsi is az.

Ha észrevételem valós, az csak azért nagyon nagy baj, mert blogjaid, és a kommentek együtt egy olyan virtuális valóságot teremtettek, ahol az alap történet és az akár ezres nagyságrendű kommentek, valamekkora százalékában az eltitkolt, nem ismert valóságot elmondják az olvasók számára (Seuso, móri vérengzés, Eduardo Rózsa Flores, …). Persze hogy melyik komment, melyik konteó-szál a valóság, az egy másik kérdés :-).

On.
1967-ben plagibá szerint még nem volt szövegszerkesztő, így a torontói jegyzőkönyvek írógéppel, gyorsírással, vagy szimpla macskakaparással (na jó, esetleg hangfelvétellel) készülhettek.

 96. smarci — 2012-04-22 16:42 

ismét egy jó írás
a jegyzőkönyv szerintem igazi és megdöbbentő

tiboru, ha jól emlékszem küldtem régen neked egy nwo-s filmet e-mailben, remélem használt 🙂

(ps: örülök, hogy kikerült a kommentek köze egy zeitgeistos videó)

 95. ungabunga — 2012-04-22 16:20 

Szerintem ez amolyan igaz-hamis dolog. Jegyzőkönyv nem készült, de kupaktanács volt, ezt Monast tudta, nagyjából azt is, mi hangzott el ott, ebből fabrikálta az írását. Azt nem hiszem el,hogy valóban ilyen hangnemben beszéltek volna. Hiszen éppen csak ki nem jelentik: “Mi nagyon gonoszak vagyunk, törni-zúzni akarunk!” Egészen más stílusban, de minden felsorolt pontot csakugyan megterveztek, mégpedig kényszerűségből. Úgy érzik, az emberi indulatokat, kaotikus sokszínűséget csak így tudják uralni. A hatalmasok szeretik, ha minden flottul megy. Ebből az érzésből aztán lehet egész filozófiát, sőt államformát is csinálni.
Azt hiszem, úgy érzik magukat a világ irányítása közben, mint akinek taposóaknát kell hatástalanítania, de gyorsan.
A zártkörű elitnek pedig igazából nincs szüksége szervezetekre. Egymás között élnek, egymással házasodnak, nyilván annyiszor találkoznak is egymással, ahányszor csak akarnak. Azt is megoldhatják, hogy kastélyaikból ne jusson ki semmi információ. Sőt, nem is úgy élik meg mindezt, mint összeesküvést. Számukra ez az élet része. Az, hogy átformálják a világot kedvük szerint, nem rendkívüli számukra, hiszen gyerekkoruktól ehhez szoktak. Ilyen zárt világban pedig könnyen keletkezhetnek mindenféle furcsa eszmék, amelyeket a kör minden tagja elfogad, amolyan “levegőben lévő” dolgok ezek ott. Aztán innen jön egy, kettő, sok pénzes, befolyásos ember, akik komoly hatással tudnak lenni a dolgok menetére.

 94. nickleeson — 2012-04-22 16:09 

@toldimiklos:
nekem úgy néz ki pont most sikerült egy állást megcsípnem Ausztriában, erre az EU nélkül nem lett volna lehetőségem, mert az ő hatásukra kellett az osztrákoknak és németeknek is 2011 májusában teljesen megnyitni a munkaerőpiacukat. Persze az ő oldalukról nézve ez nem biztos, hogy annyira tetszetős, de szerintem így van biztosítva az igazi verseny, amit manapság szeretnek szidni, de szerintem ez a fejlődés záloga. Ja, és azt sem bánom, hogy nem kell már a határokon ellenőriztetni magam.
Az EU legfőbb döntéshozó szerve túlkép. az európai tanács, amiben bizony a mi általunk megválasztott kormányok vannak jelen, igaz mindenki a gazdasági súlyának (nettó befizetői pozíciójának) megfelelően. Ha nem tetszik valami, akkor más kormányokat kell választani, ennyi. Az pedig érthető, hogy akik a pénzt tolják be (legfőképp a németek) meg akarják határozni az irányokat.
Magár a torontoi jegyzőkönyv konteóra rátérve:) egyetértek pizkával, ez a vesztünkbe haladunk érzés tényleg egyidős lehet az emberiséggel, és nálam is erősen kamuszagú a dolog. Nem mellesleg az állítólagos deklarált célokban is rengeteg ellentmondás van. Miért jó például az individualizmus erősítése, ha a “világkormány” pont hogy egyformán gondolkodó birkákat akar?

 93. jaydamasta — 2012-04-22 14:55 

A lényeg szerintem hogy az anyagban lefektetett dolgok pontosan így történnek. Innentől fogva meg lényegtelen, hogy ki írta…

 92. rdos — 2012-04-22 12:29 

Valaki által citált Bogár Lacibá pénzügyi “háttérhatalma” nem kérdés hogy létezik. Ahogy azt kedves konteo társ, 86. csapos — 2012-04-21 23:08 -i linkjéből már vagy fél éve tudhatjuk. A kérdés inkább “csak” az, hogy mesterkednek-e ellenünk, egyszerű emberek ellen?

Okos népek szerint az “izmusok” (monopolkapital, kommun, fas, szocial, nemzeti szocial) mind egy tőről fakadnak, és mind mögött ez a pénzügyi háttérhatalom áll.

Ehhez egy kicsit talán Off adalék.

Az újkőkor második felében (i.e. 5000 – i.e. 4000 között) a Kárpát-medencében nagy számú, nagyobb részben a mezőgazdaságból élő népesség élt, legalább két nagy kultúrában. Ez a népesség szám, akkora lehetett, mint a mai vidéki népesség! Ami felettébb érdekes még velük kapcsolatban, hogy nem volt arisztokráciájuk (azonos épületek) nem voltak (emberölésre specializált) fegyvereik. Nyilván el-el csattant közöttük is néha egy pofon, gyilkosság sem kizárt (Ötzi nyílheggyel a hátában), de az alap a békés egymás mellett élés, az együttműködés, a mellérendelt emberi kapcsolat volt (+ anyajogú társadalom).

Az első, marxi kategóriát használva osztálytársadalom a harcosok “kurgán kultúrája” volt akik i.e. 4000 körül elérték a Kárpát-medencét is, így az évezredes együttműködést felváltotta a felé-alá rendeltség, a kard, az adó és a koncentrálódó pénz (vagyon). A hatalom. Meg még valami váltotta fel. Nem meglepő módon, a kisebb népsűrűség.

Ami érdekes, hogy a neolitikus mezőgazdaság hozama a maihoz képest siralmas lehetett, 1 szem elvetett gabona magra ha jutott 2-3 kikelt szem. Szóval vélhetőleg dolgozott mindenki látástul mikulásig, és ha volt is igric, táltos, azaz munkamegosztás de alapból mindenki a munkájából élt. Nem születési kiváltságából, nem vagyonból, vagy elnyomásból.

Ezt a neolitikus népsűrűséget csak pár száz éve értük el ismét, ami elgondolkodtató!

Ez a történelmi – régészeti ismeret az átkosban már tudható volt, a történelem oktatásunkban az “ősközösség” a “proto-komenyizmus” az a “gyűjtögető, halász vadász” kategória volt. Nem pedig letelepült, eszközöket gyártó és használó földművelő – iparos közösségek, pont hazai példával (is) alátámaszthatóan.

Még a végén a nebuló megérti, nem törvényszerű a társadalmi piramis, nem mellékesen hatékonyabbnak és boldogabbnak is tűnik a mellérendelt társadalom (“nem jöttünk mi sehonnan sem” szlogen kapcsán olvasgattam napokban a téma hátterét).

On.

Ehhez képest a vízcsapból is az erőszak folyik, történelem és társadalom szemléletünkben szintén. Természetesnek vesszük az emberi alá-felé rendelést, pedig nem az. Csak elhitetik velünk.

Kik? Hát ők. A jegyzőkönyvezők :-).

 91. Pista — 2012-04-22 11:50 

Hmmm… Nekem az a sok zaklatás ütött szöget a fejembe.
Ha ezek a “tervek” csak egy túlbuzgó félbolond agyrémei lennének, miért cseszegették volna? Elég lett volna bolondnak kikiáltani, oszt hadd ugasson.
Igy viszont azt kell gondolnom, hogy van benne valami.

 90. pityipu — 2012-04-22 11:42 

Hihető a sztori, de egy dolog büdös nekem benne. Mégpedig a multik munkakiszervezés Kelet-Európába, aztán Szovjetunióba, Kínába. 1967-ben. 5 évvel a kubai rakétaválság után nem volt ember a Földön, aki úgy gondolkozott volna, hogy az imperialista nyugat majd a kommunista keletre szervezi át a termelést, mert épp egy végeláthatatlan hosszúságú hidegháború zajlott. Itt sántít a sztori eléggé.

 89. Bigjoe(HUN) — 2012-04-22 11:09 

@kristofff:
“mikor az ága már zsendül …. közel a nyár”

 88. ahmet — 2012-04-22 10:00 

Ha van egy olyan csoport, aminek tagjai annyira ambiciózusak, hogy rögtön a világuralomra törnek és 50 éves terveket vázolnak, akkor miért van az, hogy nem alakulnak belső frakciók, és próbálják meg kitúrni a csapat felét a tutiból?
És ha vannak ilyen belső konfliktusok, akkor hogyan maradhat az egész terv többé-kevésbé titokban, és a tagok névtelenségben? Olyan nincs, hogy évszázadokon keresztül emberek ezrei dolgoznak összehangoltan és nem basznak el semmit. (Úgy értem látványosan, nem ilyen kis hiteltelen dossziékra gondolok.)

 87. morat — 2012-04-22 01:54 

Először is köszönet a remek posztért és a belefektetett munkáért tiborunak!

A jegyzőkönyvekről meg: szerintem olyan színtiszta kamu, ami azért hagy némi gondolkodnivalót maga után. Azért kamu, mert:
1) ’95-ben jött ki a ’67-es anyag (ahogy sokan írták már…)
2) ’67-ben a világ nagyon más volt (lehetett). Két blokk állt egymással szemben, egymástól hermetikusan elzárva. A globális kapitalizmusnak még nyoma sincs. Bármelyik nap kitörhetett volna az atomháború (5 évvel vagyunk a kubai válság után) és akkor mindegy ki a világ ura. Egy rendes NWO tervnek ilyen körülmények között úgy kellene kezdődnie, hogy nulladik pont: így kell a kommunizmust könnyen, gyorsan megdönteni.
3) Nem ír a jegyzőkönyv az eszközökről. Ahol csak egy vállalatvezető is megjelenik, ott nemcsak a célt írják le, hanem azt is, hogy ehhez kinek, mikorra, mit kell csinálnia.
4) Nem tiszta a motiváció: kinek akarták megkaparintani a hatalmat? A jegyzőkönyvek ha jól értem évtizedekre szóló terveket tartalmaznak. Az aláírói ma már halottak vagy nyugdíjasok, ők már nem fogják élvezni a NWO gyümölcseit.
5) A leírt folyamatokra (gépesítés, termelőüzemek keletre költöztetése, a média elbutulása, a fejlett államok eladósodása és tuljadonképpen a mostani világválság) van racionális magyarázat: ez a ’90-től beindult globalizáció maga. Ezt nem boncolgatnám, mert ez nem gazdasági blog, de igény esetén kifejtem.
6) A fentiekhez képest apróság, de a 3×6 vezető kifejezetten vicces: miért ez a három iparág? Hadiiparból nem kellett volna valaki? IT? Voltak vonatkozó kérdések… És a három iparból: miért 6, miért nem 3, 5, 7, 11? Ki döntötte el melyik hat?

Ami viszont elgondolkodtató: a gyors, súlyos és szerencsétlen balesetek ami a résztvevőket érte. Valamire tényleg rátenyereltek. De mire?

 86. csapos — 2012-04-21 23:08 

Fél éve jelent meg az angol / magyar sajtóban egy cikk (lásd a linkeket) ami látszólag Serge bácsit igazolja.

http://tudatbazis.hu/felfedtek-a-vilagot-uralo-tokehalozatot

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2051008/Does-super-corporation-run-global-economy.html

 85. csapos — 2012-04-21 22:33 

Lehet, hogy összeszedem magamat és hosszabb véleményt írok. Addig is két dolog. Karl Marx (bár nem feltételezem, hogy bárki nem ismeri, a kommunista ideológia alapjának kidolgozója), a XIX. szd. második felében megjelent fő művében a Tőke-ben kiváló értékelést írt saját kora kapitalista gazdaságól. Bár a kor, a technika, a gazdaság azóta sokat fejlődött, számos megállapítása ma is érvényes. Pl. a tőke profithajhészása, a tőke állandó terjeszkedése, a kizsákmányolás, az elidegenedés, stb. Tehát amit Serge bácsi leírt, annak egyes elemei már a Tőke-ben megtalálhatók. A másik, hogy az 1920-as évek elejétől Sztálin haláláig működött a Szovjetunióban a KOMINTERN (Kommunista Internacionálé), amely t a világ, főként a fejlett kapitalista országok kommunista mozgalmait volt hivatott Moszkvából irányítani, és egy világforradalmat létrehozni. Ennek eredményeit ma már kellően ismerjük. Tehát amit Serge bácsi leírt, annak további elemeire a KOMINTERN-ben történtek próbálkozások.

 84. csapos — 2012-04-21 22:31 

Bocsi az előző hozzászólást üresen engedtem el:-)

 83. csapos — 2012-04-21 22:28 

 82. tiboru — 2012-04-21 22:18 

@lencse:

Most megfogtál… Ki (mi) az a Sigarthau?

_szégyenkezik_

 81. tiboru — 2012-04-21 22:18 

@csapos:

Szerintem a jobb klikk + megnyitás új lapon megoldás lehet…

De utánanézek, mit kéne átállítani.

 80. csapos — 2012-04-21 21:53 

@paracelsus: Off Topic. Tiboru, nem tudnád megoldani, hogy a bekopizott linkek a böngészőben új oldalon nyíljanak meg? Könnyebb lenne visszatérni utána az eredeti oldalra.

 79. toldimiklos — 2012-04-21 21:33 

@Rókakígyó:
Mondjuk úgy,amíg lelkiismeretemmel nem összegyeztethetetlen .
Az ember testét megkínozhatják,túszul ejthetik,akkor veszik el igazán,ha a lelkét is odaadja. Akinek nincs önálló véleményea dolgokról,nincsenek saját gondoltai,mindent fenntartások nélkül befogad,az halott ember,mások játékszere.

 78. lencse — 2012-04-21 21:31 

Te Tiboru, utánanéztél-e hogy ebben az egészben nincs benne a keze a Sighartau-nak vagy társainak ???

 77. lencse — 2012-04-21 21:29 

@gaz58ella:
“Akkor miért nem fog össze a világ ..mit tudom én , okosabbik vagy értelmesebb része(?) és leplezi le a titkos terveket.”

Amikor a világ lakosságának nagyobbik része alig él meg napról-napra, amikor a betevő a gond, nincs az a fenyegető JÖVŐ amiért ( vagy ami ellen)össze lehetne verbuválni a szükséges számú “népet”, minden az ilyen népfelkelés szükséges járulékával. És honnan tudnánk hogy nem az NWO intézi… ezt is ??? Tiszta paranoia…

És Tiboru, nagyon de nagyon elment a kedvem ……..

 76. Rogal Dorn — 2012-04-21 20:27 

@Rókakígyó:

😀 Akkor ez a harc lesz a végső az utolsó ember vágja ki a saját nyelvét.

No de, a nyelvek kihalása pontosan ellentétes azzal a természetes világszemlélettel, ami azt vallja, hogy semmi sem alakul ki véletlenül. Vagyis a világ a szürkülés felé halad, és már régóta a középszerűség diktatúrájában élünk. Ez pedig semmi jóval nem kecsegtet, hanem a vágyakkal teli emberi létből egy hangyatársadalmi elemre redukál.

Ezt nem nevezném fejlődésnek, és örömtelinek sem.

 75. Rókakígyó — 2012-04-21 20:17 

@toldimiklos: most akkor betartod a törvényeket vagy senki hatalmát nem ismered el magad felett? Melyik van?

 74. toldimiklos — 2012-04-21 19:36 

@Rókakígyó:

Ez az ő filozófiai eszmefuttatásuk,ami nem túl következetes,és szerintem valótlan állításokat tartalmaz.
Nem akarok nagyon senkivel közelharcot vívni,tiboru szuperblogját kímélni kell! Szerintem ez a fajta gondolkodásmód ahhoz hasonlatos,ahogyan az ötvenes években a természet leigázásáról fantáziáltak az emberek.
A természet a legerősebb úr,nincs az a technika,amivel a természet törvénytelenségeit le lehet igázni,vagy meg lehet magyarázni.A világ metamorf,és ezért írtam törvénytelenséget. Vannak azonban törvényszerűségek is,de ezek csak korlátozott idősíkokon léteznek.
Amikor az ember Istennek képzelte magát,eddig még mindig megbukott bele. Remélem ez így is marad,az idők végezetéig!
Én emberként szeretnék élni,és nem ismerem el senki hatalmát magam felett. A törvényeket betartom,amíg tudom.Az életem nem adom ingyen.
Gyűlölöm az elnyomást,a kizsákmányolást,és igazságtalanságot.
Akik hatalomvágyból,és önzésből ilyen kaliberű játékba kezdtek közönséges bűnözők,és tömeggyilkosok.

 73. gaz58ella — 2012-04-21 19:14 

Namostmár ha annyi mindent tudunk a NWO terveiről és tevékenységéről, hogy tele van vele az internet és minden magára valamit is adó konteós blog első-számú kedvence (Tiboru imádom a blogodat!)akkor hol van itt az összeesküvés? Akkor miért nem fog össze a világ ..mit tudom én , okosabbik vagy értelmesebb része(?) és leplezi le a titkos terveket. Milyen titkos terv az ami köztudott…vagy ez is a terv része? Kezd egy kicsit túlkomplikált lenni.

 72. Rókakígyó — 2012-04-21 18:59 

@toldimiklos: A valóság jelenleg mást mutat. Csak ezt mondtam, a youtube pedig kiválóan szolgálja az nwo érdekeit:)

 71. toldimiklos — 2012-04-21 18:56 

@Rókakígyó:
Abban a társadalomban nekik nem lesz szükségük már a pénzre.
A rabszolgákat meg nem pénzzel,hanem más eszközökkel is rá lehet bírni a munkára,például,ha megfertőzöd öket betegséggel,a gyógyszer az meg nálad van. Mindig csak annyit kapsz beléle,hogy el ne pusztulj,pont úgy,mint a pénznél.
A népességcsökkentési terv benne van a doktrinájukban,a youtuben megtalálod!

 70. gaz58ella — 2012-04-21 18:50 

Nem tudom mi szolgálná jobban az emberiség mint faj fennmaradását, de…egységben az erő, ezt már rég tudjuk.
Csak egy gondolat(bánt engemet)..a saját paranoiáim hosszú sorából:mi van a kínaiakkal?? Azok, ők is benne vannak a NWO-ban/ben? Vagy ott már meg is valósult? Szűk elit hatalmon, luxusban, csökkenteni kívánt népesség, burkolt diktatúra.
Én inkább a kínaiaktól félnék/aggódnék. Ők aztán türelmes népség és mindig hosszú távra terveznek. És amint a mellékelt ábra mutatja, már mindenhol ott vannak, és már ki is bújtak a spájzból.
Rövid időn belül USA-t is megveszik kilóra és utána Európa fog következni.

 69. Rókakígyó — 2012-04-21 18:49 

Utolsó trollkodás: az emberiség létszámának csökkentése nem lehet az nwo célja, hiszen csak sok ember tud nekik sok pénzt termelni. HA mondjuk 500 millióra csökkentik a létszámot az a bevételek 10-dére csökkenését jelenti (illetve még ettől is többet). Ez mondjuk nem jött be az elmúlt 45 évben, hiszen hihetetlen létszámemelkedés történt ezidő alatt.

 68. miamai — 2012-04-21 18:38 

Nahát, reggel héttől (??) este 1/2 8-ig 67 komment!! Akkor most elkezdek olvasni! 🙂

 67. Rókakígyó — 2012-04-21 18:20 

@zolcsi67: Az új világrend a globalizáció terméke. A világ egyesülni fog, mert ezt meg lehet valósítani. Mi erre a legjobb példa: a nyelvek számának folyamatos (drasztikus) csökkenése.

 66. Rókakígyó — 2012-04-21 18:15 

@tucano: ez a kérdés olyan, mint a csigáé, aki át akart menni az autópályán: amikor a csigagyerek megkérdezi az anyját, hogyan lehetne átjutni az úton – a zseniális válasz ez: oda születni kell:)

 65. Rókakígyó — 2012-04-21 18:12 

A világ egyesítése és közös kormányzás alá vétele nem hátrányos, hanem kifejezetten a faj fennmaradását szolgálja. A jólét és a pénz befolyása alapvető a társadalom és a technológia fejlődéséhez. A nacionalista nemzetállamok ezt a folyamatot akadályozzák, ezért el fognak bukni. Az emberek a történelmi időben folyamatosan képzettebbek és okosabbak lettek, igaz a nagy átlag most sem túl (értékes jutna eszembe, ha ennek lenne így értelme), szóval az átlag az mindig elég alacsony színvonalú, de már jóval magasabb, mint mondjuk a 17. században. A fejlődés nem könnyen tapasztalható, de létezik, ennek az alapja pedig a technológiai fejlődés a vagyonosodás, az egészségügy és a biztonság. Ez az elmúlt századokban (természetesen visszaesésekkel), de mindig folyamatosan javult.

A nemzetállamok kérdésére a megoldás a valós idejű fordítógépek elterjedése lesz, ami fel fogja gyorsítani az egységesítést. Ez a fordítógép kb 30 éven belül realitás lesz, ahogy most a google fordító is az.

 64. gaz58ella — 2012-04-21 17:53 

Rohadtul utálom amikor valaki meg akarja nekem mondani hol kell boldognak lennem,hogyan és miért!A szocializmus erről szólt, állam bácsi mindig megmondta hogy nekünk itt és most kell boldognak lenni, üljünk a fenekünkön mert ott kint csak ocsmány kapitalisták vannak, és ez ahol vagyunk a világ legjobb helye és nekünk van a világon a legjobb dolgunk és aranykorban élünk….Kipróbáltuk, nem tettszett!
Amúgy pedig ahogy az emberi természetet ismerem, az a hipotetikus elit amely pármillió zombi felett fog uralkodni, rövid úton egymás torkának esik majd. Mert mindig lesz valaki aki szebbnek, jobbnak és okosabbnak gondolja magát mint a többi, és rövid úton le akar számolni a konkurens elittel..És még a zombik is fellázadhatnak egy idő után.Lásd Románia és Csau atyánk!Ő ott kicsiben megvalósította a NWO-t.Egy szűk elitnek korlátlan hatalma volt, a Vezetőt isteníteni kellet és ők luxusban éltek és uralkodtam pár millió zombi felett.Aztán azok a zombik is fellázadtak, hogy hogyan és miért az már egy másik konteo.
Ki mondta azt hogy az emberiség sárkányfog vetemény?

 63. csotany — 2012-04-21 17:39 

Örülök, hogy nem csak én gondolom így.

Csak az a kérdés, hogy van-e még időnk megfékezni ezt a szekeret. És ha igen akkor mit tehetünk.

 62. tiboru — 2012-04-21 17:37 

@wittmannger:

Az a helyzet, hogy itt felül valaki már belinkelt egy kiváló posztot Tinkmarától a témáról, s abban minden megtalálható, amit én is el tudnék mondani.

 61. toldimiklos — 2012-04-21 17:31 

@csotany:
Én a Vénusz projektet nem tarom teljességében utópiának,ezen az úton kell elindulni! Csak szerintem vannak benne filozófiai bökkenők,és még nincsen teljesen kidolgozva. De az irány az helyes szerintem is!

 60. toldimiklos — 2012-04-21 17:29 

@gaz58ella:
Nem az utazgaás a bűnös,csak feleslegesen nem kellene pazarolni,és az embernek az otthonában kellebne a boldogságát keresnie,nem máshol!
A termelőeszközök modernizációja,már ma is lehetővé tenné a 4 órás munkaidőt,és az nem áll ellentétben egy ökológikus gazdálkodámóddal,ha modern technikai eszközöket is felhasználunk. Az NWO-val kapcsolatban,kőbe van vésvé,ha leredukálták a lakosságot a minimumra,csak agyatlan munkavégsző rabszolgák színtjén lesz szükség rájuk.Ezzel szemben az elitnek isteni hatalom ,és luxus jár.Ők lesznek a tudás,a technika,és minden földi hatalom abszolút birtokosai. Megdönthetetlen hatalmat akarnak. Abban a társadalomban csak a kiválasztottaknak jár minden,már ma is azért dolgoznak az elitnevelésen. Szerencsére az iskolai végzettség nincsen egyenes arányban az adottságokkal,szóval a világot teljesen elhülyíteni sem könyű feladat. Ennyi.

 59. csotany — 2012-04-21 17:08 

Egyetértek veled. De a Venus project is pont egy olyan civilizációt szeretne, ahol helye van a természetnek és fölösleges pazarlást, mint ahogy mondtad a fölösleges utazást is felszámolná. Ezzel és egyéb logikus lépésekkel: például a megújuló energiaforrásokra való átállással pedig pont a természetet védené. Megszüntetné a környezetszennyezést, vagy legalábbis minimalizálná. Nem tudom, hogy végignézted-e a videót,de pont arról beszél, amiről te is.
Egy valami biztos. Valami olyanról van itt szó, ami a mi társadalmi normáinkkal szöges ellentétben van. Szerintem meg sem tudjuk érteni igazán, ezért mondjuk rá egyből, hogy utópia és sosem lehetne megvalósítani. Akkor is inkább egy ilyen világ eszmélyéért küzdenék szívesebben, mint amilyenben most élünk.

 58. gaz58ella — 2012-04-21 16:42 

@toldimiklos:
az utazgatás a bűnős..??? Öko-feudalista társadalomba a termelőeszközöket modernizáljuk, akkor megint tehnologizált társadalomhoz jutunk.A kereskedelem elterjedése alakitotta ki a emberi társadalmat…ne akarjunk már visszabújni a barlangba!
A NWO-al kapcsolatban pedig én is feltenném a kérdést: miért, kinek lesz jó ha birkaszintre leépített zombikból áll majd a társadalom?
A pénz nem a kereskedelemből, fogyasztásból származik? A kapitalistáknak nem az a jó ha minél többet fogyasztunk? Fogyasztani pedig csak egy bizonyos életszintvonal felett lehet igazán?
Nem vagyok egy közgazda, de soha nem értettem miért jó egy hatalomra és gazdagságra törő csoportnak rabszolgasorba tartani az embereket. Egy rabszolgatartó társadalom már megbukott és akkor nem hiszem hogy a NWO akciója lett volna.

 57. wittmannger — 2012-04-21 16:41 

Üdv. Tiboru, régóta olvasom a blogjaidat, kommentelni viszont nem szoktam. Most viszont a témával kapcsolatban eszembe jutott, hogy a Denveri reptér és a hozzá tartozó konteók nem érdemelnek -e legalább egy villámposztot? ^^

 56. tiboru — 2012-04-21 16:22 

@tucano:

Óriási a várólista, de egy tisztes díjazás fejében talán tudok segíteni előreugrani pár száz helyet.

 55. toldimiklos — 2012-04-21 16:15 

@csotany:
Igen,a Vénusz projektben már megfogalmazódik némi útkeresés,de ez sincsen még rendesen kidolgozva.
Osztály nélküli társadalmat nem lehet felépíteni,minden erre való törekvés ,próbálkozás,hippi,kommunista,és kibuc mozgalom gyalázatosan belefulladt.
A tökéletesen technizált társadalom is egy tévútnak látszik! Mi emberek vagyunk,szükségünk van a természetre.Aki életét egy akváriumban tölti,vagy nevezzük akár nagyvárosnak,előbb-utóbb teljességgel degenerálódik.Nem kellenek nekünk mágnesvasutak,le kell redukálni a szügségtelen utazgatást! A természettel összhangban kellene életünket leélnünk,hogy emberek maradjunk!
Inkább egy modern Öko-feudalista,szociális tipusú társadalom lenne a célravezető,és emberhez méltó.Én abból indulok ki,hogy minden emberi szükséglet helyben való megteremtése,és kielégítése vezet a boldogsághoz. A kereskedelmet vissza kell szorítani a minimálisan szükséges szintre! Ezzel van elpazarolva a legtöbb energia teljesen feleslegesen.
A termelő eszközök modernizálásával felszabaduló időt tanulással,művészettel,kutatással lehetne tölteni. Az utazgatási kényszer ma abból a hamis képből fakad,hogy máshol jobb,meg szebb.Az embereknek meg kellene tanulniuk megbecsülni,ápolni a környezetüket,és maximálisan kihasználni annak adottságait!
A társadalom alapja a család. A pénzszerzésért folytatott küzdelem,és utazgatás már ma is szétszakította a családokat,ezt kell sürgősen megszüntetni,így lehet egy egészséges társadalmat felépíteni!
A Vénusz projektesek ebből a filből sok mindent kihagytak. Például óriási zeppelinekkel energiatakarékosan hatalmas mennyiségű árú lenne szállítható,ezért is fullasztották meg a SuperCargo projektet anank idején a világhatalmisták.
http://www.aerospace-technology.com/projects/cargolifter/

 54. toldimiklos — 2012-04-21 15:37 

@sidaries:
A nemzetállamok természetes módon alakultak ki világszerte az evolúció következményeként. A népek eltérő kultúrája és a biológiai sokszínűség a garancia a földi élet folyamatosságára.A nemzeti szuverenitás,és önrendelkezési jog minden náció vele született joga kellene legyen! A nemzetállamok,a kényszerszövetségek előtt is folytattak kereskedelmet egymás közt,és a határok sem voltak átjárhatatlanok,egészen a huszadik századig,amikor is a világhatalomra törő szabadkőművesség,és a tőke szövetsége megfosztotta a nemzeteket jogaiktól.
Lehet,hogy te utazgatni szoktál,és szépnek találod. Én 25 éve élek nyugaton,és nem azért,mert így szerettem volna leélni az életem,hanem azért,mert saját hazámban jogfosztott,és üldözött lettem,mert hangot mertem adni természetes jogaimhoz való igényemre.
Az uniós nemzetek kormányai folyamatosan elárulják választóikat. Brüsszel nyomására leépítik a stratégiai infrasruktúrát,a szociális hálót,a nemzeti oktatást.Ellenőrzik,és irányítják az írott,és elektronikus médiákat,rátelepedtek a kultúrára.
Ekkora diktatúra a világon nem létezett,ezt még a vaknak is látnia kell!
Az életszinvonal nem az autó nagyságánál kezdődik,hanem az ember szociális környezete,és életének minősége is beletartozik .Az nem csak a pénz,hanem a nemzeti kultúra függvénye is!Ettől fossza meg az unió az embereket erőszakkal. Csaknem minden földi élőlény,a hozzá hasonlóval érzi jól magát,mert a csoport védelmet nyújt számára.Ezen alapszik a nemzetek létjogosultsága is. Egyébként azért alakultaka z államok is ki eredetileg, Ma az állam nem védi kellőképpen polgárai joigait,és érdekeit,ezért ez a tipusú,kapitalista-globalista államszervezet legitimitása igen megkérdőjelezhető.Az állam profittermelő egységgé lett alázva az Unióban. Közben meg el is lett jól adósítva,és a nemzeti vagyon,az ásványi kincsek el lettek idegenítve a nemzettől. Ez jó neked? Hová vezetnek ezek a tendenciák,ha nem katasztrófába?
Amikor Afganisztánban szegény,de eddig boldog kecskepásztor parasztokat gyilkol halomra a NATO a demokrácia védelmében,akkor is a haladásra hivatkozik. Szabad-e ilyesmit csinálni,erőszakkal misszionálni egy zavaros filozófia,egy beláthatatlan új világrend érdekében?

 53. tiboru — 2012-04-21 15:30 

@jr69:

Hajrá, áldásom rá 🙂

 52. negyvenkilences — 2012-04-21 15:22 

@regressziv:

“Sokat gondolkodtam már ezen, és ez most megint eszembe juttatta: miután ezt elolvastátok, gondolkodjatok el a jelenlegi Orbán-kormányról”

Mi van akkor, ha minden kormányt “fentről” kapunk, így a mostanit is egyfajta fordított pszichológiaként (miután az előző vezetés kudarcot vallott a végleges betagozásunkkal)? A kormányunk látszólag a “felsőbb hatalmak” ellen megy, ám olyan eszközökkel teszi mindezt, hogy mi, a nép, magunktól akarjuk inkább a “felsőbb hatalmak” beavatkozását, a hozzájuk való tartozást.

 51. tucano — 2012-04-21 15:09 

Én abszolút NWO párti vagyok, hol lehet jelentkezni náluk? Illetve mennyit fizetnek?

 50. jr69 — 2012-04-21 14:50 

Egy névtelen szerzőtől származó levél, mely az interneten kering már legalább egy évtizede, és állítólag az Új Világrend üzenete az emberiséghez:
http://komlomedia.wordpress.com/2012/02/16/a-rendszer-uzenete/

Tiboru: smittelhetem a jegyzőkönyv szövegét? 😉
Engedelmeddel felhasználnám egy másik blogbejegyzéshez (b@sszus ezt, elqrtam, smittelésnél nem szabad engedélyt kérni :D). Még forrásként is megjelölnélek (eh már 2x… :D)

 49. zolcsi67 — 2012-04-21 14:43 

Mint a mellékelt ábra (és a hosszú történelmi tapasztalat) mutatja: a fő-fő ideológusok egy valamit hagynak ki a számításból: az EMBERT. Európa-szerte szaporodnak a különböző, néha igencsak szélsőségekbe csapó nemzeti mozgalmak (természetes, spontán válaszreakció, mint a térdreflex például), igencsak erősödik a történelmi egyházak szerepe (XVI. Benedek megválasztásakor túlnyomórészt FIATALOK voltak a Szent Péter téren), az “egységes Európa” eszméje lebomlani látszik (francia és német kezdeményezések Schengen kritikus felülvizsgálatára), és még sorolhatnám. Idealizmussal még nem sikerült elérni soha semmit – hálistennek.

 48. kristofff — 2012-04-21 14:30 

Kössz Tiboru a posztért…élvezet volt végigolvasni, s egyben sajnálatos, mert mindez teljesedik…talán nemsokára be is teljesedik végérvényesen.

Ha valamit nagyon el szeretnél rejteni, tedd az emberek orra elé! – ennyit arról, hogy miért lehetnek jegyzőkönyvek és miért vannak Bilderberg meg hasonló összejövetelek.

Számomra a legmegyőzőbb érv a dolog hiteles valóságát illetően az, ahogy maga Serge végezte

– “o.) Azokat az egyéneket, akik nem állnak be a sorba, s tetteikkel vagy szavaikkal veszélyeztetik az Új Világrend kialakítását, el kell lehetetleníteni, meg kell bélyegezni, nevetségessé kell tenni; végső esetben fizikailag is meg kell semmisíteni.” – hát nem pont ez történt vele?!

A másik bizonyíték pedig az, ahogyan alakulnak a világ dolgai. Ilyen szarul csak úgy működhet a világ, ha direkt gátolják és teszik tönkre egyes háttérhatalmak…Magyarországon emberek halnak éhen, élnek létminimum alatt, holott az élelem előállítása lenne a legtermészetesebb foglalkozás az egész Kárpát -medencében, amelyet még exportálni is lehetne, de az EU ebben gátol.

Az európai országok népeit – akikben szellemi és értelmi erő van egy ilyen háttérhatalomnak való ellenállásra – szándékosan gyengítik és terrorizálják sokkal primitívebb civilizációkból érkező népcsoportokkal, lásd ami az euban multikulti néven folyik….és itt most elhatárolódok a rasszizmustól, csak és kizárólag arról beszélek itt, hogy a feltalálók, akik előre vitték az emberiség fejlődését (most a találmányok esetleges negatív hatásairól nem említenék szót) az európai emberek közül kerültek ki. Így lehetetlenítik el a bármilyennemű ellenállást…hisz az afrikai bantu törzsek leigázása senkinek sem okozna nagy fáradalmat, mert úgy élnek mint ezelőtt sokszáz évvel, meg szemléltető eszköz még, hogy Európaszerte, és amerikában is milyen nagy gondok vannak a bevándorlókkal akik Afrikából meg ki tudja elmaradottabb helyekről érkeztek. És ezeket a szerencsétlen embereket a posztban leírt módok segítségével ösztönzik, hogy elhaggyák ahazájukat és egy teljesen más kultúrába csöppenjenek bele…

Nagyon összetett dologról van szó és nagyon ördögien van ez kitervelve….meg mégnem is esett szó az egyik legnagyobb fegyverről az antiszemitizmussal való megbélyegzésről, lásd Grass ügyet is a sok közül….ennek segítségével védekezhetnek Vöröspajzsék és barátaik az igazság ellen!

RRemélem, hogy a világon minden tisztességes gondolkodású ember igyekszik ellenállni ezeknek minden apró eszközzel, bár a harc reménytelen és talán csak Jézus második (valódi, nem bluebeammel előállított) dicsőséges eljövetele fogja megakadályozni a NWO végleges üzembehelyezését, higgyünk a Jelenések könyvében megírt próféciák azon részének a valódiságában is, amelyek nemsokára be kell, hogy teljesedjenek, “mert az idő elközelgett”.

 47. tiboru — 2012-04-21 14:22 

@csotany:

Igen, én is gondolkoztam már ezeket, de az az igazság, hogy rengeteg olyan témaismétlés lenne, amikkel már foglalkoztunk a különféle posztokban és főleg a kommentekben…

 46. tiboru — 2012-04-21 14:19 

@reneew:

Ja, mindkét témával akartam foglalkozni, de Tinkmara lelőtte a terveimet 🙂

Sebaj, marad téma bőven!

 45. nandras — 2012-04-21 14:18 

néhányan megfogalmazták már, és én csak megerősíteni tudom:
egy futóbolond/vallási tébolyult/üldözési mániás avagy ezek teszés szerinti kombinációjában szenvedő egyén, a jelenben megtörténő események, folyamatok, (látszólag) logikus összefüggéseit, mint jóslatot a múltba helyezi.
kishazánknak csak egy bogár “professzor” jutott, hogy kifejtse kedvenc konteóit 🙂

 44. tiboru — 2012-04-21 14:17 

@csotany:

Ne má’, egészen belepirulok 🙂 Amúgy meg köszönöm!

 43. tiboru — 2012-04-21 14:16 

@eltiron:

Az a “buggyant konteós”, na az nem esett jól…

😉

 42. csotany — 2012-04-21 14:14 

Nagy tisztelettel szeretnék javasolni Tiborunak egy szerintem nagyon fontos témát: A jelenleg egyre erősödő világforradalmakat az elnyomó rendszer ellen: Zeitgeistmovement, Thrivemovement, Awakeningasone stb.

 41. sidaries — 2012-04-21 14:06 

@toldimiklos:

Szerintem az unió tényleg jó dolog. Aránylag sokat utazok és igazán élvezem a dolgot. Vannak persze negatív oldalai, de szerintem az unió Európa továbbélésének az egyetlen esélye. Tegyük fel, hogy felbomlik és visszatérünk a nemzetállamok szintjére. Szerinted egy Kína vagy India egyenlő félként fog tárgyalni egy Magyarországgal vagy Szlovéniával? Kizárt. Ahhoz, hogy Európa túléljen a nemzetállamoknak fel kell adniuk valamit az önállóságukból.

Az unióval nekem a legnagyobb bajom pont ez a fene nagy demokrácia. Míg egy rendes ország egy adott problémára napokon belül döntést hoz, itt hónapokig, évekig elpöcsölnek a döntésen. Egy egyszemélyi uralom, de még inkább kisebb csoport uralma sokkal hatékonyabb lenne. Ebből szempontból a NWO határozott előrelépés.

Az unió lakosainak szerintem nem csökkent az életszínvonala az unió óta. Maximum a válság miatt, de az meg nem az unió hibája. Meg azért szerintem kelet Európa nagy része örülne, ha annyira rossz lenne neki, mint mondjuk egy Hollandnak. A beleszólással kapcsolatban lehet, hogy igazad van. Nagyon közvetett dolog, nem mérhető.

 38. csotany — 2012-04-21 13:57 

3. Ha meg minden jel arra mutat, hogy az előző 2 pont helyes, a lényegi kérdés az, hogy van-e más lehetőség?
Meggyőződésem, hogy VAN.

http://www.youtube.com/watch?v=zFbMZcCM1aY

Hogy miért? Mert az is logikus…
Mindenki felteheti magában a kérdést, hogy milyen világban szeretné, hogy a gyermekei felnőjenek.

 37. csotany — 2012-04-21 13:47 

2.Ha elfogadjuk, hogy ez egy helyes világkép, felmerül a kérdés: Vajon mi lesz, ha megvalósul?
1. Nem is lesz olyan borzasztó…
Miért lennének a vezetők feltétlenül velejéig romlott, sátánisták gyülekezete, akik egy sötét, gonosz világot akarnak majd létrehozni a világhatalommal a kezükben? Ők valószínűleg azt gondolják, hogy a népnek irányítás kell, mert magától nem képes az egész emberi civilizácóra nézve felelős döntéseket hozni.
DE ezzel a verzióval van egy kis gond…
MILYEN ÁRON VISZIK EZT VÉGBE? Lehetséges az, hogy egy csoport, aki előtte milliókat nyomorított meg, majd egy happy szivárványos világot fog létrehozni… NEM HINNÉM 🙁

 36. toldimiklos — 2012-04-21 13:46 

30. sidaries — 2012-04-21 12:25
“Ezzel szemben egy igazságos, stabil kormányzású, biztos jövőképpel rendelkező, a környező országok tiszteletét bíró, kiszámítható jövőképet adó állam jó helynek tűnik, nem igaz?”
Miört,mit hozott eddig az Unió? Minden állam életszinvonala csökkent,az emberek beleszólása saját életükbe csak illúzió.
Ezek már a kormányok felett korrmányoznak,sakkot játtszanak. Ha kell etnikai csoportokat vetnek be a nemzet ellen,hogy megöljék annak kulturáját,és szétbomlasszák. Életeken,és generációkon mennek keresztül,népeket irtanak,természetet pusztítanak visszafordíthatatlan módszerekkel.(pl.génszennyezés)
Monopóliumokat építenek világszerte.Aztán azt mondják parasztvakításnak,hogy utazgathatsz,mert nyitva a határ,csak sajnos nem lesz rá módod,mert a lakbérre se tellik,meg máshol ugyanolyan szar a helyzet,csak másképp.

“Az EU-t sokat ekézik, de azért jó, hogy nincsenek határok, hogy elmehetek dolgozni ahova akarok, hogy nincsen vám, hogy beleszólásunk van egész Európa ügyébe, stb. Tudnám még folytatni, de szerintem ezt sem olvassa senki, olyan hosszú lett. :)”
-Te ezt elhiszed magadnak???
A valóság más képet mutat.

 35. csotany — 2012-04-21 13:44 

Sziasztok!

Először is szeretném megköszönni tiborunak. Egyszerűen zseniális, amit csinál.

Én is sokat gondolkodtam és gondolkodok a mai napig ezen az egészen.

1.Vajon tényleg ez történik-e vagy csak a fantázia szüleménye?
Mivel:
– Akárhányszor nézek szét ezt látom. Ez magyaráz meg minden olyan dolgot, amit a körülöttem lévő világban látok(adósságspirál, heti szintű benzináremelkedés, folyamatos félelemben tartás stb.)
– A világuralomra való törekvés logikus. Minden emberben ott van, hogy többet akar. Ha elfogadjuk azt, hogy az egy természetes dolog a mai világban, hogy mindenki vágyik a gazdagságra, arra, hogy ha valamit elért, akkor nem logikus az, hogy leadjon belőle vagy stagnáljon, hanem előre akar lépni, beláthatjuk, hogy ez világméretű gazdagságban és hatalomban sincs másképp. A világuralomra mindig is voltak törekvések(ezidáig sikertelenek). A különbség az eddigiekhez képest az, hogy a technikai fejlődés ezt ma már lehetővé teszi.(pl:internet:tömeges ellenőrzés,manipuláció,félelemkeltés stb.)
Miért ne akarnák megvalósítani?
– Mivel semmilyen érdemleges cáfolatot nem hallottam még senkitől.

Azt mondom: Végre mondja azt valaki, hogy nem így van, de nincs válasz. Csak egy dolog marad: AZ IGAZSÁG: IGEN VALÓBAN EZ TÖRTÉNIK.

 34. palmi — 2012-04-21 13:35 

#1 – Te, figyu!? Ne írjunk jegyzőkönyvet?
#2 – Hülye vagy? Hogy a végén mindenki megtudja A TERVET?
#3 – Mé, ha kitudódna elhinné bárki is, hogy mindent lejegyeztünk…?
#1,2 – Igaz, akkor írhatunk nyugodtan.

Szerintem 🙂

 33. professzorpizka — 2012-04-21 13:22 

A jövőre minden szarabb lesz érzés szerintem egyidős az emberiséggel.

Amúgy nekem az a gondom az egésszel, amit itt már többen is felvetettek: mi a fenének készülne jegyzőkönyv? Ha valamit titokban akarunk intézni, még magyar vállalkozó körökben is az dívik, hogy a telefonok hátrahagyásával, mozogva, olyan helyen ahol alapzaj van, satöbbi. Ehhez képest a piszok világuralimsták egy társasházi közös képviselő alaposságával jegyzőkönyveznek.Ráadásul nem azt, hogy ki kapjon szerződést a következő népbutító filmsorozatra, vagy melyik politikust robbantás fel, hogy győzzön a forradalom, melyik bébipapiba keverjenek hallucinogéneket, dehogyis. A jegyzőkönyv négy-öt fő célt rögzít, amelyeket egy közepes szellemi fejlettségű sivatagi róka a tesztek korai fázisában már flottul megjegyez. Mindezt persze ékes angolsággal és nem valamiféle kódolássl.

 32. eltiron — 2012-04-21 13:19 

Nyilvánvaló, hogy a dokumentumok kamuk, a bennük leírt folyamatok már történő dolgok voltak ’95-ben, amire több kommentelő is már rámutatott. Persze borzalmasan birka dolog lenne azt hinni, hogy a világot nem valakik terelgetik ebbe az irányba – most jöjjön az én kedvenc konteóm:

Serge-től kezdve Tomcat-en át Breivik-ig majd az összes félig vagy egészen buggyant konteós mind-mind az “ő” emberük. Egyértelmű, hogy a teljes titkolózásnál egy információs társadalomban (aminek a léte szükséges, a könnyebb megfigyelhetőség miatt) sokkal könnyebb az ellehetetlenítés. És mint Hitlertől tudjuk, minél vaskosabb a hazugság, annál könnyebb elhinni, valamint a megfelelően manipulált emberek pont a legnyílvánvalóbb igazságot fogják a legkevésbé elhinni.

Tehát: keressünk egy-egy fogékony manust, csöpögtessünk neki információt, tegyük valami nagynak tűnő dolog részesévé, majd ha kellően kezd belegolyózni, hagyjuk magára. Ekkor elkezdi ámokfutását, ami során nevetségessé teszi magát és a hozzá hasonlókat is, majd – és ez az ultrazseniális húzás – jöjjenek a halálesetek és a rejtélyes eltűnések, ui. éppen ez teszi az egészet reálissá és éppen ezért hihetetlenebbé – mint ezt feljebb már írtam.

Az NWO (nevezzük így) urai ki nem fogynak az ötletekből, jelenleg pl. kitalálták ezt az Anonymous “hekkercsoportot”, ami csodálatos eszköz arra, hogy előbb-utóbb mi magunk kívánjuk majd az internet szorosabb ellenőrzését…

 31. daniferi — 2012-04-21 13:08 

Egy kérdés marad a végére, mint már korábban feltették. MIÉRT? Mindennek, ennek is kell céljának lenni. S egyszerű az egész, ha belegondolunk, a legjobb államforma az, ha egy ember vezeti az egészet. Lásd a korábbi királyságokat, nézzétek, mekkora lett (majdnem) a harmadik birodalom, mekkora volt Szovjetunió, milyen az EU, stb… Ha nagyban nézzük, tökéletes megoldás. Miért ne csinálnák meg nagyobb méretben? Csak hát ott az a csúnya ember, aki nem szereti, ha megmondják, mit csináljon, mindenki utálja a diktatúrákat. Akkor úgy kell csinálni, mintha mi akarnánk ezt.

S hogy miért ez a cél? Hát a földönkívüliek miatt. Megmondták, hogy ne akarjunk úgy másokkal (velük és a többi idegen fajjal) haverkodni, ha mi magunk se vagyunk jóban egymással. Ez ellen pedig a megoldás egy nagy földi állam. Csak hát az a csúnya emberi önzőség és nemzeti öntudat… nem olyan könnyű azt mondani, hogy innentől egy Földunió van és kész. A ruszkiknál se jött be 🙂

 30. sidaries — 2012-04-21 12:25 

Egy másik nyűgöm, hogy vajon ezek a változások valóban olyan szörnyűek? Szépen végigmehetnénk az összes változáson és szerintem bőven találnánk pozitív dolgokat is, de ha valaki akarja, akkor simán ki tudja emelni csak a negatív dolgokat.

Vegyünk egy példát. Egy állam, amelyikben van egy drága, állandó hadsereg, despotikus csak egy kis kör számára elérhető hatalom, szegénységben élő tömegek, magas adók, sok háború, halálbüntetés, azt hiszem egy rossz és élhetetlen ország képét kelti.

Ezzel szemben egy igazságos, stabil kormányzású, biztos jövőképpel rendelkező, a környező országok tiszteletét bíró, kiszámítható jövőképet adó állam jó helynek tűnik, nem igaz?

És mindegyik Mátyás király Magyarországára vonatkozik.

Szóval lehet itt is negatívumokat sorolni, de ez olyan, mint amikor a Brian életében felteszik a kérdést, hogy: “Mit adtak nekünk a rómaiak?”

Az EU-t sokat ekézik, de azért jó, hogy nincsenek határok, hogy elmehetek dolgozni ahova akarok, hogy nincsen vám, hogy beleszólásunk van egész Európa ügyébe, stb. Tudnám még folytatni, de szerintem ezt sem olvassa senki, olyan hosszú lett. 🙂

 29. sidaries — 2012-04-21 12:16 

@zizzi:

A folyamat már régen elindult és még tartani is fog egy darabig. Ezek a változások nem mennek végbe 5-10 év alatt abban Sergenek igaza volt. Én csak a folyamat központi eltervezettségét vitatom.

 28. tiboru — 2012-04-21 12:14 

@zizzi:

Köszi! ŐK pedig hozzájárultak, mert így ők is világosabban látnak 😛

 27. palmi — 2012-04-21 12:13 

@nunu75:
Mivel pontosan nem tudhatjuk, kik állnak a háttérben, s mit is tettek eddig le az asztalra; Ezért abban sem lehetünk biztosak, hogy nem sikerült-e a számukra a halhatatlanság elérése vagy bármilyen életelixír kifejlesztése.
Mert valami jövőbeni nagy”ember”(ek) számára előkészíteni trónt valóban nem túl életszerű, kivéve, ha ez a valaki vagy elöljárói nem biztosítanak/ígérnek valami olyat amiért igencsak megéri nekik dolgozni.

S, hogy belefűzzek más gondolatokat is:

– A Fekete ruhások is állhatnak a háttérben (az időutazósok [szerintem azok], nem a füldönkívüliek 🙂 ), s visszajöttek, hogy ezen az úton haladjon fajunk élete.
Az már más kérdés, hogy mindezt azért teszik, hogy minél tovább fent tudjuk magunkat tartani, vagy Ők is csak valamilyen szintű előkészítő szerepet vállaltak… például egy “utópisztikus kommunizmus” kiépítése a cél, ami annyira lehet, hogy nem is lenne szörnyű (legalábbis a Lem – Visszatérés féle), ha nem ismernénk a jelenkori lehetőségeket.

Aztán vannak még opciók 😉

 26. zizzi — 2012-04-21 12:05 

@<a href=:
megtortent, ismet kivalo volt :), de mit szolnak OK ehhez????? miutan egyre jobban kiderul, kik is azok az “OK” 😉 …….

 25. zizzi — 2012-04-21 12:02 

@sidaries:
“7. sidaries — 2012-04-21 07:59

Nekem az egésszel kapcsolatban van egy pár nagy problémám. 1995-ben publikálta Serge ezt az egészet úgy, hogy azt mondta, hogy ’67-ben írták őket. Simán megcsinálhatta úgy, hogy feltette a kérdést, hogy: “Na mi is történt ’67 óta?” Aztán leírta, hogy mi történt és a saját paranoiája miatt előrevetített egy sötét jövőt. Mivel ezeket a jegyzőkönyveket tudtommal rajta kívül senki nem látta és hitelesítette, ezért szkeptikus vagyok. Az meg már csak a bónusz, hogy ha valakik a világuralomra törnek, akkor miért írnak az egészről jegyzőkönyvet?

jo jo, de akkor miert tortenik folyamatosan ’95 ota is ugyanaz, sot….? O volt Nostradamus is ??? 😉

 24. Szaszyka — 2012-04-21 11:58 

Olvastam… Hát ezt az “Új Világrend” dolgot végiggondolva, gyakorlatilag az egész a pénzről szól. Ha igaz a konteó, és az ehhez hasonló összeesküvés-elméletek, akkor pénzéhes, és gyáva, a haláltól rettegő kicsinyes emberek akarnak minden hatalmat, és a halhatatlanságot elérni, mert félnek élni. Legalábbis ezen írás, Zeitgeist, és egyéb hasonló írásokat/filmeket megnézve/végiggondolva én így látom. Mindegyik hasonló konteókkal foglalkozó írásban/filmben előjön a halhatatlanságra törekvés, és a gazdasági hatalom/emberek rabszolgaságba taszítása. Rabszolgasorba/igába hajtani/megtörni viszont csak azokat az embereket lehet, akiknek hasonló az értékrendjük. Ezért igyekeznek a pénzt, és a “menőséget/divatot/hatalmat” az értékrend elejére felhozni. Ha azonban az embernek van egy egészséges értékrendje, és tisztában van azzal, hogy ő maga isten, mert minden ember az önmaga istene(Ha már minden emberben ott lakik isten/az isteni szikra 😉 ), akkor soha a büdös életben nem fogja senki olyan megtörni, aki a pénzt imádja, és fél a haláltól. Kicsinyes, hatalommániás, pénzéhes emberek sosem tudnak mentális igába kényszeríteni egy olyan embert, aki tisztában van azzal, hogy ő saját maga istene, és nem áll be a birkák táborába 😉
Szerintem. Bocsánat a zagyvaságért, és ha kicsit marhaságot írtam, de én így látom, bár a mai világban elég nehéz így élni, bár nem lehetetlen :-$

 23. Space Tapir — 2012-04-21 11:23 

Az a szomorú, hogy ez akár kitaláció, akár nem, így történik, folyamatban van a dolog.
Lényegtelen, hogy a folyamatot felismerve találta ki Serge ezt az egészet, avagy ha valós jegyzőkönyvről van szó, akkor az alapján ismerte fel a jelenséget.
Persze mindezt természetesnek is fel lehet fogni, világhatalmak jönnek, mennek.
A szerencsésebbek az átmeneti időszakban élnek. 😀

 22. toldimiklos — 2012-04-21 11:10 

“Az meg már csak a bónusz, hogy ha valakik a világuralomra törnek, akkor miért írnak az egészről jegyzőkönyvet?”
Azért,hogy hozzászoktassák az emberiséget ehhez a gondolathoz. Ezért is sugároz sok nyugati tv csatorna folyamatosan az emberiség kipusztulásával foglalkozó sorozatokat.
Mikor az ember felismeri,milyen tehetetlen kis hangya ebben a játtszmában,és a párna alatt dugdosott flóbert pisztolyával,vagy akár egy páncélökölllel sem lesz képes megvédeni családját,népét,és az életét,csendben beletörődik,és elfogadja a tényeket.
Akik folyamatosan kétségbe vonják az összeesküvéseket,alábecsülik azok képességeit,és lehetőségeit,akikaz egészet kitalálták,és megszervezték.
Ördögien zseniális terv ez,amit a népek munkájából rabolt profitbilliárdokkal finanszíroznak.
Mindenki,aki él,az ő kasszájukat dagasztja,megvalósult a totális rabszolgaság.
Ha eszel,azon gazdagodnak,ha nem eszel,azon. Ha élsz mindenért fizetned kell,de ha meghalsz,még abból is hasznot húznak.
Az utóbbi 20 évben sikeresen felszámolták az európai nemzetállamokat.
Ők uralkodnak a parlamentek ,és államok felett.
Oda meg,ahol,még nincs teljesen kiépítve a spicli hálózat,és a totális megfigyelés,küldenek egy Breviket,oszt jónapot!

 21. oriza — 2012-04-21 11:03 

Ha kamu is az egész, a pasi akkor is elképesztő éleslátással összegezte a folyamatokat. A 90-es évek elején Magyarországon – legalábbis szerintem – azért ez nem látszott még egyáltalán, ma meg nem tudok mást mondani, mint hogy hűha, tényleg ez történik. Szóval így is úgy is riszpekt Serge-nek.

 20. oldmidleton — 2012-04-21 10:47 

Minden, ami a szövegben szerepel, az a világ 1995-ben, Kanadából nézve. Néhány esemény akkoriból:

1990
* I. Öbölháború
* Keleti blokk széthullása
* A HTTP protokoll megalkotása (bár ez a CERN révén inkább az illuminátus témába való), szimbolikusan az internet születése
1990-1994
* Szokatlanul kitartó El Niño, a globális felmelegedés kb. ettől kezdve állandó téma a közbeszédben
1991
* Szovjetunió szétesése
* Jugoszlávia szétesése
* első 2G hálózat (ezen a platformon terjedt el széles körben a mobiltelefon)
1992
* Maastrichti szerződés
1993
* SMS
* Hatályba lép a szerződés, megalakul az EU
1993-1995
* Rendszeres NATO beavatkozás Boszniában
1994
* NAFTA megalakul
* EGT megalakul
1995
* EU 3 új taggal bővül
* Windows 95

 19. nunu75 — 2012-04-21 10:44 

Szerintem a jegyzőkönyv kamu. A szerzője a közelmúlt esdeményeiből kiindulva írt egy esélyes forgatókönyvet.
Nekem a világuralomra törekvőkkel kapcsolatban mindig az a gondolatom, hogy de vajon kinek is akarják megszerezni a hatalmat?
A torontói jegyzőkönyvben túl hosszú időszakot említenek ahhoz, hogy személyes ambíciókról beszélhessünk. Ahhoz, hogy én legyek a Világ Ura, ahhoz 50 év túl hosszú idő, addigra megöregszek, sőt, sanszosan meg is halok. Ennyi idő legfeljebb akkor elfogadható, ha a gyermekeim vagy az unokáim számára próbálnám. Nomármost, azt kell akkor itt bizonyítani, hogy dinasztikus hatalomépítés folyik. Igen, a gazdag és befolyásos emberek gyermekei is gazdag és befolyásos emberek lesznek (tényleg?)
Mert én abban nem hiszek, hogy lenne akárki, aki a világhatalmat nem magának, utódainak, hanem valami akármilyen csoportnak szeretné megszerezni. Ez túlságosan ellentmondan az emberi természettel.
Ha alakváltó földönkívüliekről vagy Atlantisz előttről ittrekedt kígyóemberekről beszélünk, akkor más az ábra.

 18. szmark — 2012-04-21 09:37 

@sidaries:

“Az meg már csak a bónusz, hogy ha valakik a világuralomra törnek, akkor miért írnak az egészről jegyzőkönyvet?”

Pontosan, nekem is ez jutott eszembe : http://www.youtube.com/watch?v=D_JVCm96lWY 🙂

Szerintem is az a valószínű, hogy a ’67 és ’95 közötti történések adtak ötletet a csávónak. Amúgy érdekes, jó poszt.

 17. tiboru — 2012-04-21 09:10 

@regressziv:

Köszi, de az elsődleges érdem Serge-é, no és az Övéké 🙂

 16. angupapa — 2012-04-21 09:04 

Aki meglepődött az egészen, az nem igazi konteós. Aki elkeseredett rajta, az máris behódolt, ugyanis pontosan ezt várják. Még egy kis bégetés hiányzik csak egyébként, és tökéletes lesz a kép. Az egyetlen és igazán elkeserítő dolog azonban szerintem az, hogy az ég adta világon semmit sem tehetünk a Rendszer ellen. Sem eszközünk nincsen hozzá, sem igazi, valamire való csapatszellem. Sőt, már motiváció sem. És amikor majd nem marad más, mint az a kínos vigyor a pofánkon, meg a csendesen csurranó nyálcseppecske a szánk szélén, akkor lesz a legtutibb. És már nincs is messze 🙂

 15. regressziv — 2012-04-21 08:56 

Lassan trollkodás szintjére emelem a kommentjeim számát, de sajnos a legtöbb posztnál elfelejtem és ez talán a bloggazda érdeme vagy hibája (ugyanis elviszi a gondolataimat száz százalékosan), DE!

Tiboru! Ismét egy fantasztikus írást tettél le nekünk, és nagyon nagy köszönet érte!

 14. Kvasztics Fedor — 2012-04-21 08:56 

Nekem valahogy mindig gyanús, ha előkerül egy “jóslat”, ami állítólag évtizedekkel/évszázadokkal korábban készült (bár addig nem volt ismert), és pontosan leírja a közelmúltat. Nagyon kamuszaga van a dolognak.

 13. regressziv — 2012-04-21 08:49 

@toldimiklos: Ennyi. Egy igazi kérdés van csak: hol tart vajon az egész? Már ránk is vonatkozik majd, hogy benne leszünk-e a georgiai ötszázmillióban, vagy a gyerekeinknek, unokáinknak kell majd ezen izgulniuk?
Talán azt a kérdést lehet még feltenni, hogy amikor a végstádiumban minden egyértelművé válik a népek számára is, ki hogyan fog reagálni? Hányan bólintanak rá akár ideológiai, akár tökmindegy, akár megtörtségi alapon, és hányan lesznek, akik azt mondják, hogy ez így nem oké? És ha utóbbiak lesznek nagy többségben, pár tucat fejes és pár millió akármennyire jól felszerelt katona mennyit ér milliárdok ellen? Akkor majd kiderül persze, mit tud a HAARP, de vajon le tudja-e majd fedni egy időben az egész Földet?

Túl sok kérdés, túl kevés többé-kevésbe elfogadható válasz, túl sok szerteágazás. Érik az a 260.000 karakteres összefoglaló 🙂

 12. toldimiklos — 2012-04-21 08:37 

Teljesen lényegtelen ,hogyan kerülhetett nyilvánosságra ez a dolog,viszont az nem lehet véletlen,hogy a világ eseményeire az utóbbi évtizedekben nincs is más logikus magyarázat. Ebből a szempontból ítélve például az sem számít,hogyan lettek a tornyok 9/11 -én lebontva,ha azt nézzük,kiknek állt érdekében,és hatalmában az egész,és milyen célokat értek el rajta keresztül.
Az összes gazdasági és politikai folyamatra csak ez az összeesküvés elmélet nyújt kielégítő,és egyértelmű magyarázatot,mivel minden történés ennek a beteg filozófiának van alárendelve. A tőke hatalmából következik,hogy nem állhatnak mások az egész mögött.

 11. regressziv — 2012-04-21 08:21 

@sidaries: Egyet értek. Ettől függetlenül az új világrendes dolgot valósnak tartom.

 10. regressziv — 2012-04-21 08:20 

Az egészben az a szép (és nem csak itt, nem csak a Novusnál, hanem minden konteóban), hogy annyira őrülten hangzik, hogy nagy eséllyel igaz lehet, vagy éppen annyira igaznak tűnik, hogy nagy eséllyel kamu.

Hát, igen, klasszikus. A szemünk előtt zajlik, ami le van írva, szinte kézzel tapintható, függetlenül attól, hogy léteznek-e a torontói jegyzőkönyvek, vagy sem.

Sokat gondolkodtam már ezen, és ez most megint eszembe juttatta: miután ezt elolvastátok, gondolkodjatok el a jelenlegi Orbán-kormányról (és ez most messze nem a reklám helye!)
Miért van az, hogy (látszólag legalábbis biztosan) sok dolgot Orbánék pont ellenkezőleg csinálnak, mint amit ŐK elvárnának? Orbán egy hős szabadságharcos lenne, aki nemzetállamunk fennmaradásáért küzd? Vagy csak egy nagyravágyó hülye, aki ostoba módon húzogatja az oroszlán bajszát? Vagy ez egy álca, egy majdnem tökéletes összeesküvés, ami majd jogalapot szolgáltat NEKIK arra, hogy végleg keresztet vethessenek ránk? Ugyanakkor sok a párhuzam: a TEK pl. a saját kis EUROGENDFOR-unk, palotaőrség, “az MSZP ne rontsa a levegőt a köztársasági elnök beiktatásán”, stb.

Szóval érdekes. Meg az is, hogy Serge Monastról bármit találtam a neten, vagy hazugnak állítják be (a hivatalos, “objektív” média), vagy felmagasztalják (szubjektivitásuk miatt könnyen támadható blogok)

 9. Bigjoe(HUN) — 2012-04-21 08:06 

Ja, kimaradt egy fontos dolog.
Az emberek azonosítására alkalmazott rendszerről nem szól a jegyzőkönyv?
Az kutyáknál alkalmazott chipes módszert már alkalmazzák az USA-ban embereknél, egyenlőre korlátozott módon.
És mint a Jelenések könyve írja…

 8. Bigjoe(HUN) — 2012-04-21 08:01 

Az a baj, hogy ez nagyon valóságosnak tűnik.
Ha valaki olvastam már a Bibliában a Jelenések könyvét, Dániel könyvét,ezek mind visszaköszönnek. Igaz, hogy burkoltan és egyből talán nem mindenkinek érthető. De, a Jelenések – és más Bibliai könyvek alapján- készült egy Left Behind c. könyv sorozat, majd egy film is. Az USA-ban komoly sikereket ért el, én végig olvastam, és sajnos a posztban leírt dolgok egy az egyben visszaköszönnek. Nyilván nem a torontói jegyzőkönyvek tematikája szerint írták a könyveket, de az első részek megdöbbentően ábrázolják a várható (közel?)jövőt.
A film nem egy remekmű -talán B kategóriás- de érdemes megnézni mind két részt.
Gratulálok Tiboru, szép munka. 5 csillagos

 7. sidaries — 2012-04-21 07:59 

Nekem az egésszel kapcsolatban van egy pár nagy problémám. 1995-ben publikálta Serge ezt az egészet úgy, hogy azt mondta, hogy ’67-ben írták őket. Simán megcsinálhatta úgy, hogy feltette a kérdést, hogy: “Na mi is történt ’67 óta?” Aztán leírta, hogy mi történt és a saját paranoiája miatt előrevetített egy sötét jövőt. Mivel ezeket a jegyzőkönyveket tudtommal rajta kívül senki nem látta és hitelesítette, ezért szkeptikus vagyok. Az meg már csak a bónusz, hogy ha valakik a világuralomra törnek, akkor miért írnak az egészről jegyzőkönyvet?

 6. stokkur — 2012-04-21 07:48 

Olvastam, olvastam és egyre rosszabb érzés vett erőt rajtam: már itt van az NWO. Kerestem azt a pontot, ami még nem tapasztalható: francba, nem találtam.
Kérek szépen egy lakatlan szigetet…

 5. paracelsus — 2012-04-21 07:43 

Hadd trollkodjak egy kicsit: az NWO-ról nekem eddig ez jutott eszembe –
http://www.youtube.com/watch?v=uB3SKctXmWw

De így, jobban belegondolva… Tesco, dán marhahús, vietnámi baromfi, gagyi jenki filmek, e-on, facebook… Most már inkább tartok a multiktól, mint a nagybajszú pankrátoroktól 😀

 4. titan89 — 2012-04-21 07:28 

Számomra nagyon tetszett, hogy nem erőltetted a párhuzamokat és kicsit használni kellett a fejemet:)
Ez volt leginkább ismerős:
“meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd – közvetett módon – kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.”

 3. pepinke — 2012-04-21 07:26 

Az az ijesztő, hogy ezek egy része már tökéletesen megvalósult: igénytelen média, individualista emberek, a nemzeti érzés nevettségessé tétele…
Tényleg az orrunk elött történik, de senki nem akarja meglátni a valóságot.
Kicsit el is ment a kedvem az élettől!
🙁

 2. tiboru — 2012-04-21 07:12 

Ja, második szolgálati közlemény:

A cím alatt egy értékelési fícsört láttok. Ha tetszett, öt csillagot kap, ha nagyon gáz volt, akkor egyet.

Azt szeretném kérni a ráérőbb olvasóktól, hgy menjenek vissza és értékeljékj a régebbi posztokat is, mert nagy segítség nekem, ha látom, hogy milyen típusú posztok jönnek be az olvasóknak inkább, s milyen típusúak kevésbé. Tudjátok, ez is egyfajta minőségbiztosítási módszer… És ez elvileg a BlogRepublik valamennyi blogjára érvényes!

Köszi!

 1. tiboru — 2012-04-21 07:10 

Szolgálati közlemény:

Egy új spamszűrőt tesztelünk, ezért ha a kommented nem jelenne meg azonnal, most nem ŐK a hibásak, hanem MI… Igyekszem gyakran megnézni az esetlegesen moderációra várakozó kommenteket, de egyes esetekben előfordulhatnak kisebb csúszások. Azon vagyunk, hogy ezt a problémát (is) kiküszöböljük.

Köszönjük a megértést!

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök