2012-05-16–08:00

Olof Palme halála

Szűk körben be kell vallanom: kevés dologban voltam biztosabb annál, mint abban, hogy a Konteóblog tizedik témaszavazásánál a legtöbb szavazatot a Che-gyilkosság fogja begyűjteni. Már szinte nekiálltam a poszt megírásának, amikor döbbenten felfigyeltem a jelenségre: az egykori svéd miniszterelnök lassan, de biztosan már a második nap estéjén az élre tör, s kezdeti egy százalékos előnyét a szavazási periódus végére egy kényelmes, öt százalékos (akár fölényesnek is mondható) győzelemre konvertálja (most az Aldo Moróra 24 óra alatt csalással leadott félezer voksot nem veszem figyelembe). Döntöttetek tehát, s nekem csak az marad, hogy (egy jóslási továbbképzésre történő beiratkozást követően) a megrendelt posztot leszállítsam.

A totál nyugisnak (egyesek szerint kifejezetten unalmasnak) tartott, s évtizedekig a létező jóléti kapitalizmus megtestesülését jelentő Svédország lakói életében talán példa nélküli sokkot jelentett a 26 évvel ezelőtti Palme-gyilkosság. Nem kockáztatunk túl sokat (a kibicnek semmi sem drága…), ha – arányait figyelembe véve persze – az amerikaiakat ért 9/11-es eseményekhez, azok következményeihez hasonlítjuk az 1986 februári merényletet; sokak szerint új időszámítás kezdődött akkor, s nemcsak a svéd királyságban, hanem egész Skandináviában. Igaz ugyan, hogy Dag Hammarskjöld 1961-es rejtélyes halála is felkavarta egy kicsit az északi állóvizet, de ő mégiscsak Kongóban, hazájától hétezer kilométerre lett az összeesküvők áldozata, s nem Stockholm belvárosában.

Járjuk körül először az áldozatot, s nézzük meg röviden: honnan érkezett és ki volt valójában Olof Palme.

1.) Élete

A kis Olof 1927 januárjában született a stockholmi Rózsadombon, Östermalmban. Már a helyszínből is ki lehet találni, hogy nem kifejezetten panelproli-családról van szó: édesapja (egy biztosítótársaság vezérigazgatójaként) kimondottan gazdag üzletember volt, aki világéletében a konzervatívokra szavazott, s buzgó templomjáróként szilárdan eltökélte, hogy fiából osztálya tipikus képviselője lesz. A sors (egy szívroham formájában) azonban közbeszól: Olof alig hét éves, amikor félárva marad: bátyjával (Claës-szel) és nővérével (Catharinával) együtt innen kezdve édesanyja, a rigai német családból származó Elisabeth neveli a beteges, s ezért főként magántanárok által tanított majdani politikust.

A kiemelkedően jófejű srácra ragadnak az új ismeretek. Hihetetlenül jó memóriája, kombinációs készsége, nyitottsága, becsületessége és szorgalma együttesen mintadiákot csinálnak belőle, s ezt a státuszt később az egyetemi évei alatt is megtartja. ’44-’45 között a svéd dragonyosoknál tölti sorkatonai szolgálatát, s nem meglepő, hogy (a betegeskedő kissrácból sportos fazonú fiatalembert) később tartalékos tisztté is avatják.

Másodéves egyetemista korában (1947-ben) az USA-ba utazik, ahol egy kerek éven át tökéletesíti angol nyelvtudását, s tanulmányozza az amerikai szakszervezeteket és a diákmozgalmakat. Ekkor kezd el baloldali (mégpedig szociáldemokrata) nézeteket hangoztatni, ami a hidegháború elején álló Amerikában azért nem volt az a kifejezetten taktikus lépés. Egy tanév alatt leteszi az Ohio állambéli Gambierben található Kenyon College három évre előírt valamennyi vizsgáját, s általános bölcsészeti főiskolai oklevelet szerez. Az 1948-as év nyarán végigstoppol az USA-n és fél Mexikón (ahogy ő mondta: élményeket és tapasztalatokat gyűjt), majd Svédországba való visszatérése után folytatja tanulmányait a stockholmi egyetemen, ahol ’51-ben (más források szerint ’52-ben) jogi diplomát kap.

Még egyetemistaként feleségül veszi a csehszlovák állampolgárságú Jelena Rennerovát, de a frigy kifejezetten humanitárius megfontolásokból köttetik: Olof csak ezzel az érdekházassággal tudja az egyetemi kapcsolatain keresztül megismert Jelenát kimenteni a ’48 februári kommunista puccs után egyre elviselhetetlenebb atmoszférájú Prágából. Soha nem éltek együtt, s ’52-ben (amikor a nő már megkapta a svéd állampolgárságot) el is válnak.

Visszaemlékező kortársak egyöntetűen állítják: Olof kizárólag nagylelkűségből vállalta a házasságot; sem anyagi, sem természetben lerótt másfajta ellentételezést nem kért és nem kapott cserébe.

Politikai aktivitása már az egyetemen kiemelkedő: alig 22 éves, amikor csatlakozik a Svéd Szociáldemokrata Párthoz, majd a Svéd Országos Hallgatói Szövetség elnökévé választják. Olyan szenvedélyes beszédeket tart a hazai és a nemzetközi társadalmi igazságtalanságok elleni fellépés sürgető voltáról, amennyire erre egy (holland és német ősökkel rendelkező) svéd csak képes. Szociáldemokrata meggyőződése egyre erőteljesebbé válik, s 1953-ban kifejezetten azért tesz egy többhónapos utazást Ázsiában, hogy élőben tanulmányozhassa a gyarmati-félgyarmati múlttól, valamint a második világháború ázsiai hadszíntereinek közvetlen következményeitől éppencsakhogy megszabadult ottani államok belső politikai és szociális problémáit.

Nincs időnk részletesen végigvenni Olof Palme miniszterelnökséghez vezető útjának valamennyi kanyarját, ezért egy kicsit megnyújtjuk lépteinket.

1969-ben a svéd szocdemek vezetőjévé választják, majd először ’69-től ’76-ig, másodszor pedig ’82-től haláláig lesz hazája miniszterelnöke. 1976-tól 1982-ig ellenzéki vezér, s (noha ebben a periódusban pártja mélyponton van), személyes tekintélye és népszerűsége egy fikarcnyit sem csorbul – legalábbis a többség szemében.

2.) Palme, a politikus

Korábban már említettük, hogy Olofban tényleg buzgott a tenniakarás, s a mindenféle igazságtalanságok iránti érzékenysége olyan fokú volt (s ennek az érzékenységnek olyan erőteljesen adott hangot minden fórumon), mintha nem is egy megállapodott skandináv jogászról, hanem egy mediterrán vidékről származó szakszervezeti vezetőről beszélnénk. Elképesztően magas ívben tett a nyugati polgári demokráciák vezetőitől akkoriban világszerte elvárt politikai óvatosságra, s balos érzelmeit (és személyes szimpátiáit) mindenféle önkorlátozás nélkül megmutatta az egész földgömbnek.

Akkoriban (a hetvenes évekről beszélünk, amikor Olof már komoly pozícióban volt) ugye tombolt a hidegháború; a NATO és a Varsói Szerződés alsó hangon is úgy 2500 kilométer hosszúságú potenciális frontvonalon néztek egymással farkasszemet (és ezzel a számadattal csak az európai szárazföldi határokat vettük figyelembe), mindkét oldalon addig soha nem látott magasságokba emelkedtek a katonai és titkosszolgálati kiadások, szinte minden hétre jutott egy-egy nagypolitikai feszkó…

…és ebben a hangulatban egy demokratikus nyugati ország (ráadásul egy királyság!) miniszterelnöke fogja magát és (hivatalos látogatás keretei között!) elutazik például Kubába (1975), abba az országba, melynek teljes politikai és katonai vezetését a hivatalos Amerika de facto terroristának és kiemelt nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti. És nem elég, hogy odament, de egy óriási havannai népgyűlésen fel is szólal, fennen méltatva Castrót és politikáját.

Így utólag persze könnyű okosnak lenni, de azt kell mondanunk, hogy Olof azért lőtt méretesebb politikai bakot is, mint a közös havannai buli Fidellel. Ő volt ugyanis az egyetlen mérvadó nyugati politikus, aki üdvözölte Pol Pot komancsainak kambodzsai hatalomátvételét és sok sikert kívánt nekik, s elhessegette azokat a biztonságpolitikai tanácsadókat, akik figyelmeztették, hogy a vörös khmerek uralma nem lesz egy szagos mise. Nos, figyelemmel arra, hogy ennek a gengszterbandának mindössze három évre volt szüksége ahhoz, hogy Kambodzsa lakosságának körülbelül egyötödét (másfél millió embert) megsemmisítsék, joggal mondhatjuk, hogy Palme idealizmusa és jóhiszeműsége minden normális emberi léptéket meghaladt.

Lássuk most nagyon röviden, politikai pályafutása során kinek a tyúkszemére lépett még a stockholmi staatsminister (és most csak a nagyobb tyúkszemeket említjük).

2.1.) Vehemensen elítélte, sőt: kifejezetten támadta a Szovjetuniót, különösen az 1968 augusztusi prágai katonai intervenció miatt.

2.2.) Az előző pont szerves következményeként szinte havi rendszerességgel kikezdte Gustáv Husákot, akit a diktatúra egy különösen visszataszító kreatúrájának nevezett.

2.3.) Szóban, tettekkel, továbbá pénzbeli adományokkal és segélyekkel is kiállt a PFSZ és Jasszer Arafat mellett, Izrael ellenében.

2.4.) Nem tett lakatot a szájára akkor sem, amikor Francisco Franco fasisztoid bandáját kellett ostorozni; amikor például a Caudillo kivégeztet pár baszk szeparatistát, Olof barátunk nemes egyszerűséggel „sátáni gyilkosnak” nevezi őt és kormányát.

2.5.) Egyike volt a dél-afrikai apartheid-rezsim legelszántabb ellenségeinek, s ott ostorozta a faji elkülönítés rendszerét, ahol tudta. Alig egy héttel a halála előtt jelentette ki nagy nyilvánosság előtt, hogy „Az apertheidet nem lehet megreformálni; kizárólag a megszüntetése jöhet szóba!”. Sejthetjük, hogy Pieter Botha meglehetősen morcos volt rá…

2.6.) Az USA se számíthatott tőle semmi jóra: a vietnámi amerikai intervenció következetes elítélése (Hanoi amerikai bombázását például Guernicához és a katyni mészárláshoz hasonlította), valamint a közép- és dél-amerikai kommunistagyanús politikai mozgalmakkal való szimpatizálása nagyon sok szemet szúrt Washingtonban és Langley-ben (Palme nem csak Kubára, hanem a salvadori Farabundo Martí Frontra és a nicaraguai szandinistákra is meglehetős rokonszenvvel kacsintgatott). És ugye tudjuk, hogy Olof kézzel-lábbal (és teljes nemzetközi tekintélyével) tiltakozott a jenki nukleáris csapásmérők Európába történő elhelyezése ellen.

2.7.) A chilei Pinochet sem tartozott a kedvencei közé; egyike volt azoknak, akik elég sokszor feszegették a tábornok felelősségét Salvador Allende halálában, s meg-megengedett néha egy-egy célzást, amiből arra lehetett következtetni, hogy Pinochetet a CIA fizetett ügynökének tartja.

Arról se feledkezzünk meg, hogy az első Öböl-háború során (amelyben Irak és Irán marcangolta egymás torkát nyolc kerek éven keresztül) ő volt az egyik fő békéltető, aki a konfliktus elején megpróbálta csökkenteni a két szomszéd közötti feszültséget és az összecsapások intenzitását – mondjuk nem túl nagy sikerrel…

3.) Halála

Nekünk, XXI. századi köztes-európaiaknak meglehetősen furcsának tűnhet a nyolcvanas évek közepének skandináv felfogása, mely szerint egy miniszterelnök alig egy csipetnyivel több biztonságra jogosult (ha egyáltalán), mint bármelyik állampolgár. Amint azt látni fogjuk, azok az északi arcok meglehetősen furcsa nézeteket vallottak a demokráciáról és az egyenlőségről, valamint arról, hogy a (király utáni) első számú svéd közjogi méltóságnak milyen fokú magánélethez (lásd még privacy) van joga.

No, egy kicsit hosszúra sikerült ez a felvezető, aminek az a lényege, hogy Palme rögeszmésen ragaszkodott ahhoz, hogy amikor magánprogramja van (családi teendők, baráti összejövetelek, bevásárlás, fűnyírás, egyéb ház körüli tennivalók), akkor a személyi biztosítói (a szépnevű Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, vagyis az államrendőrség biztonsági főosztályának emberei) lehetőleg hagyják őt békében tenni-venni, és ne lábatlankodjanak a közvetlen környezetében.

Egy kis off: amikor 1989-ben Stockholmban jártunk, ottani vendéglátónk mesélte, hogy a királyi család tagjait elég gyakran lehet látni, amint egyedül bicikliznek egyet a számos park egyikében, mögöttük maximum egyetlen, ugyancsak rövidgatyás, inkább csak szimbolikus szerepet betöltő testőrrel.

A testőrparancsnok hiába tépte a rendszeresen a haját (mármint a sajátját), hiába próbált érvelni és hiába lobogtatta munkaköri leírását, Palme nem hagyta magát. Így történt ez 1986. február 28-án este is, amikor feleségével, a gyermekpszichológus Lisbettel kettesben sétáltak hazafelé a stockholmi belváros egyik főutcáján (a Sveavägenen), egy mozielőadást követően (nem mintha lényeges lenne, de egy hazai vígjátékot, a Bröderna Mozart-ot nézték meg fiukkal és menyükkel együtt).

Láthatjuk tehát, hogy a miniszterelnök szinte tálcán kínálta fel magát a merénylőnek.

Aznap este 23 óra 21 perckor egy ismeretlen odalép tehát a kézenfogva sétáló párhoz, s egy maroklőfegyverrel (valószínűleg egy 357-es Smith & Wesson Magnum revolverrel) közvetlen közelről fejbelövi Palmét, rálő Lisbetre is (őt a felsőkarján sebesíti meg, viszonylag könnyen), majd hátatfordít és elfut. Az első rendőrjárőr három perc múlva a helyszínen terem (a második további egy perc múlva, gyakorlatilag a mentőkkel egyidőben). A két sebesültet (Palme még él) 23.31-kor beviszik a Sabbatsberg kórházba, ahol Lisbet sebét ellátják, a miniszterelnököt azonnal elkezdik műteni, de az orvosok 00.06-kor feladják a küzdelmet, s Olofot holttá nyilvánítják.

4.) A Lisbet-kérdőjelek

Palme feleségének gyilkosság utáni viselkedése is ad egy kis fejtörést az erre fogékony konteósoknak. Először is: a helyszínen készült fotók és filmfelvételek tanúsága szerint Lisbet Palme nem abban a kabátban érkezik meg a kórházba, mint amelyben a tett helyszínén fogadja a kiérkező rendőröket és mentősöket, ugyanakkor (elég érdekes módon) golyónyomot azon a második kabáton (is?) rögzítettek. Kabátcseréről azonban a jegyzőkönyvek nem tesznek említést.

Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.

Ugyancsak említésre méltó, hogy a merénylet helyszínén egy mentőautóba száll be, a kórháznál viszont már egy rendőrségi kocsiból száll ki. Elég nehéz elképzelni, hogy egy miniszterelnök-feleséget, aki ugyancsak lövés ért, a mentősök engedtek volna valahol útközben átszállni a csíkos Volvóba, már csak azért is, mert az út összesen mintegy három percig tartott (a gyilkosság helyszíne és a kórház között közúton 1,3 kilométer a távolság). Mi lehetett az oka, hogy ez mégis így történt?

Egy másik furcsaság a nyomozás során szúrt szemet: amikor ugyanis az eljáró rendőrök arra kérték, hogy bocsássa a hatóságok rendelkezésére férje naplóját (Olof Palme híres volt arról, hogy minden, lényeges és lényegtelen eseményt feljegyzett a naptárába, melynek több kötete is a családi rezidencia dolgozószobájának asztalán volt), ettől Lisbet Palme a lehető legmerevebben elzárkózott.

5.) Egy kis statisztika

Mielőtt elkezdenénk a konteók felsorolását, a számok szerelmeseinek egy kis rágcsálnivalót szolgálunk fel.

5.1.) A nyomozás eddig körülbelül 500 millió koronába (kábé 16 milliárd forintba) került; hivatalosan még nincs lezárva, csak néha felfüggesztik, majd – a rendszeresen beérkezett új információk alapján – ismét folytatják. A svéd parlament 2010-es döntése értelmében a Palme-gyilkosság soha nem évülhet el.

5.2.) Az eljárás eddigi dokumentációja megközelíti az egymillió oldalt, ami 1200 (ezerkétszáz!) dossziényi iratot jelent; ezek 225 folyóméternyi polchelyet foglalnak el a rendőrségi irattárban.

5.3.) Eddig 130 ember vallotta be, hogy ő a gyilkos (mindegyiküket alaposan kihallgatták, szembesítették a tanúkkal, ellenőrizték az állításaikat, de mindegyiket szabadon engedték, mert ártatlannak bizonyultak).

5.4.) Több, mint 10 ezer embert hallgattak ki tanúként, szakértőként és szaktanácsadóként.

5.5.) Egy személyt (Christer Pettersson helyi haladó alkoholistát és kábszerest) elsőfokon 1988-ban már el is ítéltek (főként Lisbet Palme tanúvallomása alapján, aki felismerni vélte), de a másodfokú bíróság egy év múlva felülbírálta az elsőfok döntését és Petterssont felmentették, ráadásul tetemes kártérítést is megítéltek számára. Ő amúgy 2004-ben hunyt el, egy tisztázatlan koponyaalapi törésből eredő agyvérzésben. És egy érdekesség még ide: halála előtt egy héttel felhívta Palme fiát azzal, hogy valami fontos dolgot meg szeretne beszélni vele, de erre (a haláleset miatt) már nem kerülhetett sor.

5.6.) A nyomozást per pillanat sorrendben a hatodik ügyész irányítja (aktuálisan egy Kerstin Skarp nevű nő).

5.7.) A nyomravezetőnek 1987-ben kitűzött jutalom-felajánlást a svéd hatóságok mai napig fenntartják; az összeg nem kicsi: egészen pontosan 50 millió svéd korona, vagyis (mai árfolyamon) nagyjából 1,6 milliárd forint.

6.) A konteók

Látni fogjuk, hogy a Palme-gyilkosság (konteóverziói száma alapján) dobogós helyet foglalhat el a politikai merényletek versenyében. Megkockáztatom, hogy még a Kennedy- vagy a Haider-ügynél is több változattal kell megbirkóznotok, amit (remélem) nem bántok. A verziók sokasága miatt csak az ezeket alátámasztani látszó legfontosabb információkat rögzítem, minden apróságra sajnos nincs idő…

6.1.) Az amerikaiak

Legnagyobb és legerősebb aktuális szövetségesünk elég mélyen belesüppedt a Palme-konteókba: mindjárt három alverzióban is főszerepet kapnak.

6.1.1.) Palme, mint ügynök

Olvashattátok az életútja ismertetésénél, hogy az ifjú Palme ’47-’48-ban egy évet töltött túl az óceánon. Egyes svéd és amerikai titkosszolgálati szakértők szerint őt már kiutazása előtt beszervezte a CIA, tudniillik nagyon imponált nekik a fiatalember talpraesettsége, intelligenciája, de legfőképpen azok a kapcsolatai, amelyeket (egy semleges ország állampolgáraként) a szovjet érdekszférában (elsősorban a kommunista országokban) kiépített magának. Ingemar Engman, a svéd katonai hírszerzés egykori tisztje szerint Palme komoly szolgálatokat tett nemcsak a jenkiknek, hanem a svéd titkosszolgálatoknak is azzal, hogy minden, Kelet-Európában tett látogatását követően részletes jelentést tett le az asztalra, amelyben (többek között) a kommunista nézetekkel gyanúsítható saját évfolyamtársaira és más nyugatiakra is felhívta a hazai és az amerikai elhárítások/hírszerzések figyelmét.

Amikor (immáron nagypolitikusként) Palme elkezdte ekézni az amerikaiakat (lásd vietnámi háború és egyebek), azok megpróbálták zsarolással jobb belátásra bírni, de ez nem vezetett eredményre. És mivel egyre messzebb és messzebb ment az USA kritizálásában, 1986-ra betelt a jenki pohár: Olofnak meg kellett halnia.

6.1.2.) Az Irán-kontra ügy

Mialatt az ENSZ részéről közvetítőként lépett fel az Irak-Irán háborúban, Palme ráfutott arra a méretes botrányra, ami később (egészen pontosan hat hónappal Palme halála után) az Irán-kontra néven nagy nyilvánosságot is kapott (lásd még Oliver North alezredest, ha valaki rá akarna keresni a neten). A svéd miniszterelnök arra készült, hogy az esettel kilép a sajtó elé, ismételten bebizonyítva az amerikai politikai és katonai-gazdasági elit mérhetetlen korruptságát és elvtelenségét. Ezt a CIA megneszelte és eltette láb alól. Ezzel (mint említettem) kábé hat hónappal sikerült elodázniuk a botrány kirobbanását, márpedig hat hónap alatt rengeteg szálat el lehet ám varrni, pláne, ha az embernek olyan tehetséges varrószakemberei vannak, mint a srácoknak ott Langley-ben.

6.1.3.) A nukleáris rakéták

A demokratikus világból talán Palme volt az amerikai nukleáris fegyverek Európába történő telepítésének legnagyobb ellenzője, aki egyre több hívet szerzett magának az USA-ban és Nyugat-Európában is. A nyomás egyre nagyobb volt az amerikaiakon, ráadásul ekkor (a nyolcvanas években) az a George H.W. Bush volt az USA alelnöke, aki korábban (még a CIA igazgatójaként) már olvasgathatta Palme dossziéját. Akkoriban legalább 7 európai államban voltak amerikai atomfegyverek (D, NL, B, UK, I, GR, TR), s az európai nagyvárosokban nem voltak ritkák az ezek elleni (százezres-milliós tömeget megmozgató) demonstrációk. Palme túl izgága volt ezen a területen is, ezért meg kellett állítani. Gene Tatum egykori CIA-ügynök kifejezetten azt állítja, hogy maga az alelnök adott utasítást a gyilkosságra.

6.1.4.) A teheráni túsz-ügy

Palme egyike volt azoknak a nemzetközi mediátoroknak, akik megpróbáltak közvetíteni a teheráni USA-nagykövetségen túszul ejtettek ügyében az iráni és az amerikai kormányok között. Ahogyan azt tudjuk, nem sikerült valami fényesen a dolog, ráadásul egyes washingtoni körök kifejezetten Palmét hibáztatták a kudarc miatt, mert – szerintük legalábbis – a svéd Palme inkább az iráni túszejtők érdekeit képviselte, inkább az ő problémáikat érezte át, s gyakorlatilag többet ártott, mint használt. Ugyancsak az orra alá dörgölték a svéd hadiipari szállításokat, amelyre a Bofors (a legnagyobb svéd hadiipari konszern) rögtön megkapta a megrendeléseket, amint Palme (dolgavégezetlenül) távozott Teheránból.

6.2.) A szovjetek

A korábbiakban már elég részletesen taglalt szovjetellenessége önmagában is tökéletes magyarázatot jelenthet a KGB által megrendezett gyilkosságra. Moszkva (és egyik leghűségesebb csatlósa, Prága) nem feledte, hogy a svéd miniszterelnök már 21 évesen, az első házasságával is fügét mutatott a komancsoknak, s az idő múlásával ez a hozzáállása csak még hangsúlyosabbá vált. Arról nem is beszélve, hogy a szovjetek kamunak tartották Palme nyíltszíni Amerika-ellenességét, s meg voltak győződve arról, hogy a háttérben Svédország és az USA titkos védelmi paktumot kötöttek, amely kifejezetten azokat a forgatókönyveket tartalmazta, hogy mi a teendő, ha az oroszok ott fenn Északon megindulnak Finnországon keresztül a többi skandináv állam felé. Palme halála egyfajta pedagógiai célzatú (a KGB mentalitásától nem túl távol álló) demonstrációnak is felfogható: így járhat mindenki, aki nem tudja, hogy hol a határ a szovjet érdekek akadályozásában.

6.3.) Az izraeliek

Palme nem volt zsidóellenes (antiszemita mentalitással Svédországban nem válhatott volna nemhogy miniszerelnökké, de még hóipari minisztériumi osztályvezetővé sem), de határozottan elítélte Izrael militarista, szerinte kifejezetten palesztinellenes bel- és külpolitikáját. Minden nemzetközi fórumon támogatta a PFSZ-t és Arafatot, s számtalanszor hangoztatta az önálló palesztin állam létjogosultságát. A hatnapos háborúról pedig a tőle megszokott karakterességgel nyilatkozott, akkoriban éppen oktatási miniszterként, elítélve például Jeruzsálem óvárosának izraeli elfoglalását.

6.4.) A dél-afrikaiak

Ne feledjük, hogy az Afrikai Nemzeti Kongresszus (a fajüldöző pretoriai kormánnyal szemben álló dél-afrikai fekete párt) költségvetésének mintegy 65%-a Svédországból származott, tehát logikus, hogy Palmét nem nagyon szerették Piet Botháék. Az apartheid-rezsim esetleges érintettsége a gyilkosságban egészen korán, már ’86 márciusának első hetében felmerül. Ekkor a brit hírszerzés (kerülő úton, egy obsitos svéd ezredes közvítítésével) egy bizalmas tájékoztatót küld svéd partnereinek, amelyben egy (megbízható és többszörösen ellenőrzött) informátorukra hivatkozva az állítják, hogy a miniszterelnök elleni merényletet a dél-afrikai titkosszolgálat egyik vezető hírszerzője, bizonyos Craig Williamson tervelte ki és az akkori délnyugat-afrikai (ma: Namíbia) halálbrigád, a Koevoet emberei hajtották végre, akik valamennyien dél-afrikai zsoldban álltak. Williamson amúgy dokumentálhatóan rendelkezett komoly svédországi kapcsolatokkal, akiket főként a svéd belső elhárítás (Säpo) középvezetőinek köréből verbuvált. Ez utóbbi adalék (amint azt látni fogjuk) a következő alkonteóban is visszaköszön.

Mellesleg úgy tíz évvel később kiderült, hogy a svéd titkosszolgálat ezt az információt egyszerűen nem továbbította a nyomozást végző bűnügyesekhez, majd amikor 1996-ban ezek kérik az anyagot, a Säpo nemes egyszerűséggel közli: sajnos nincs már meg, elkallódott valahol az irattárban.

Legalább volt annyi pofájuk és nem azt mondták, hogy leselejtezték és megsemmisítették.

Pár nappal később egy újabb feltételezett gyilkos nevét dobják be a köztudatba: bizonyos Anthony White-ét, aki a rhodéziai Selous Scouts különítmény tagja volt, s ugyancsak Dél-Afrika fizette. Végül ez az információ is holtvágánynak bizonyul – svéd barátaink legalábbis nem nagyon foglalkoztak vele.

6.5.) Svéd rendőri összeesküvés

Olofnak azért odahaza is voltak ellenségei, ráadásul nem is akárkik: a svéd rendőrség és titkosszolgálatok egyes (kifejezetten jobboldali beállítottságú) vezetőire gondolunk, akik nagyon nem nézték jó szemmel az egymást követő szociáldemokrata kormányok tevékenységét.

Svédországban 1936 és 1986 között összesen 6 (hat!) olyan év volt, amikor nem a szocdemek adták a miniszterelnököt.

A baloldali kormányok egyik országban sem arról híresek, hogy az állami erőszakszervezetek lennének a szívük csücske. Nem volt ez másként Svédországban sem. Akadtak olyan (nem is alacsony beosztásokban dolgozó) rendőrök és gumitalpúak (ez utóbbiak a már ismert Säpótól, vagyis a Säkerhetspolisentől), akik szerint Palme elárulta az országot akkor, amikor (meggyőződésük szerint) többször is benyalt a Szovjetuniónak, Kubának és a többi komancsnak (lásd még a kínos Pol Pot-affért, amiről már írtunk a poszt elején), s hallani sem akart például arról, hogy az ország csatlakozzon a NATO-hoz.

A Palme-ellenes indulatokat aztán kívülről is szították (lásd még az előző alpontban szereplő Williamson kollégát), úgyhogy 1986 elejére a döntés megszületett: a nagyhangú, felelőtlenül Amerika-ellenes szólamokat pufogtató, nyakló nélkül nyilatkozgató, jobboldalról meglehetősen osztályárulónak tűnő Palménak (gondoljunk csak a családi hátterére!) el kell tűnnie a svéd politikai porondról.

Ezt a a verziót látszanak erősíteni azok a hírek is, amelyek az egész nyomozás töketlenségéről, szervezetlenségéről és impotenciájáról szólnak. A rendőrség az első percektől kezdve, a legelső segélykérő telefon félrekapcsolásától és a helyszínelési baklövésektől számítva elkövetett olyan hibákat, amelyek logikusan nem nagyon magyarázhatók. Csak három példa:

6.5.1) A hat órán át tartó helyszíni szemle nem találta meg a Palme testén áthatoló golyót, amire két nappal később (!) egy járókelő formálisan rálép, négy méterre a tetthelytől. Persze vannak, akik szerint pont ez a megtévesztés lényege, merthogy az a golyó nem lehet azonos azzal, amelyik megölte Palmét, tehát átb…   maszkirovka az egész…

6.5.2.) A svéd határrendőrséget és a fegyveres erőket csak hajnali négykor utasították a határok fokozott ellenőrzésére, s ekkor küldték meg nekik az elkövető személyleírását is… Emlékeztetőül: a gyilkosságra fél tizenkettő előtt került sor, hajnali negyed kettőkor pedig már a rádió is bemondja a hírt. Márpedig nem Burkina Fassóról beszélünk, hanem a világ egyik legfejlettebb, technológiai szempontból is élenjáró államáról, ahol azért a telefon és a telefax nem volt hiánycikk.

6.5.3.) A gyilkos lövést követő második percben (vagyis körülbelül 23 óra 23 perckor) több szemtanú is furcsa dologra figyel fel a környéken: legalább három, rádióval (walkie-talkie) felszerelt férfira, akik egyszerre távolodnak a helyszíntől, méghozzá más-más, sugaras irányokban. Ezalatt szorgalmasan forgalmaznak a rádiókon, mintha egymással (vagy egy külső személlyel) beszélnének. Mindegyik szemtanú egybehangzó vallomása szerint ezek a walkie-talkie-k pontosan ugyanúgy néztek ki, mint a rendőrségiek.

6.6.) A jugoszláv kapcsolat

2011 januárjában az egyik német politikai hetilap közölte a hírt (egy hajdani jugó kémtől, bizonyos Vinko Sindičić-től származó információkra hivatkozva), mely szerint az egykori jugoszláv titkosszolgálat (az UDBA) rendezte meg Palme megölését, méghozzá azért, hogy a gyanút az akkor Svédországban élő emigráns horvát nacionalista politikusra, Titó elvtárs halálos ellenségére, Nikola Štedulra, továbbá az usztasákra hárítsa. Az első rész (mármint a gyilkosság) csont nélkül megtörtént, de az áthárítási dologgal valami nem úgy alakult, ahogyan azt az udbások szerették volna.

Sindičić legénykorában amúgy tényleg nettó bérgyilkos volt; egyike azoknak, akik a titói Jugoszlávia ellenségeire vadásztak világszerte. Ült is vagy tíz évet egy skóciai fegyházban.

6.7.) A chileiek

Augusto Pinochetnek és titkosszolgálatának (a Central Nacional de Informaciones-nek) abszolút nem jelentett problémát még egy gyilkosság. A Condor fedőnevű művelet keretein belül több ezer embert tettek el láb alól, több tízezret megkínoztak és több százezret elüldöztek Chiléből, az esetek többségében olyan vádak alapján, amelyek normális esetben (vagy normális kormányzás alatt) sanda gyanúra sem adtak volna okot. A Condor finanszírozásában tiszta erővel a CIA is részt vett, mert Pinochetben csak az antikommunistát látták, a vérengző vadállatot nem. Mivel Olof többször kritizálta a tábornok személyét és rezsimjét, Augostónak nem kellett sok biztatás: a számtalan közül kiküldött egy halálbrigádot Stockholmba, amelyik (különösebb megerőltetés nélkül) tette a dolgát.

6.8.) Európai terrorszervezetek

Olof Palme abban a halmozottan kivételezett helyzetben volt, hogy meggyilkolását rövid határidőn belül több – a politikai-ideológiai paletta teljes spektrumát felölelő – szélsőséges társaság is magára vállalta. Élen jártak a melldöngetésben a RAF (Rote Armee Fraktion) szélsőbalosai, akik (Holger Meins Kommandó néven) 1975 áprilisában már letették névjegyüket Svédországban, amikor (túszejtéssel és több emberöléssel kombinálva) elfoglalták a stockholmi nyugatnémet nagykövetséget. Aztán bejelentkezett az Európai Nacionalista Unió is (ők a változatosság kedvéért szélsőjobbosak voltak), de rájuk sem sikerült elég terhelő bizonyítékot gyűjteni.

Ugyancsak szélsőséghez tartozott az első igazi gyanúsított, bizonyos Viktor Gunnarsson, akit a gyilkosság után alig két héttel le is tartóztattak. Viktor egy szűk hétig ült vizsgálati fogságban, aztán (noha a rendőrség kézzel-lábbal tiltakozott) az ügyész követelésére szabadon kellett engedniük. Gunnarsson egy másik szélsőjobbos szervezetnek, az Európai Munkáspártnak volt az aktivistája. Ezt már csak azért is érdemes megemlítenünk, mert az Európai Munkáspárt annak az amerikai Lyndon LaRouche-nak az elkötelezett svéd híveiből állt, aki az összeesküvés-elméletek egyik megkérdőjelezhetetlen tekintélyű pápájának tekinthető, s a Konteóblogban már többször is szót ejtettünk róla.

6.9.) A Bofors-ügy

A több, mint 350 éves svéd Bofors egyike a legpatinásabb európai fegyvergyártó cégeknek, melynek minőségi haditechnikáját (főként tüzérségi felszerelését) országok tucatjai vásárolták és vásárolják napjainkig, keményen felturbózva a svéd exportbevételeket.

Palme (noha a felszínen, a külvilág felé mutatott arcán pacifista és antimilitarista volt) sokáig nem felejtette el, hogy ami jó a Boforsnak, az jó Svédországnak is. Ezért mindkét miniszterelnöki ciklusa alatt odafigyelt arra, hogy amerre jár-kel a nagyvilágban, diszkréten felajánlja a svéd fegyvereket minden érdeklődőnek. Aztán (valamikor a nyolcvanas évek közepén) hirtelen változás állt be a miniszterelnök hozáállásában: valami miatt magához kérette a Bofors vezetőit és felhívta a figyelmüket arra, hogy a világbéke érdekében vissza kell fogniuk nemcsak a fegyverexportot, hanem magát a termelést is. Ezzel a fellépésével érthető módon nem aratott osztatlan sikert a hadiipari óriásnál. Olyannyira nem, hogy (miután megpróbálták jobb belátásra bírni) bizony lépniük kellett…

6.10.) A PKK

A kurdok szélsőségesen baloldali pártja, a PKK (Kurdisztáni Munkáspárt) ugyancsak felkerült a potenciális elkövetők listájára, hiszen a gyilkosság előtt alig pár héttel történt, hogy a svéd kormány hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánította őket. Kiegészítő alkonteó: állítólag a svéd elhárítás 1986 januárjában számos svédországi kurdot lehallgatott, s a hanganyagokból nyilvánvalóvá vált, hogy a kurdok február végén „Stockholmban valami nagyon nagy dobásra készülnek”. Ezt az információt azonban benyelték, s nem tettek semmit annak érdekében, hogy a „nagyon nagy dobást” megakadályozzák.

Másik kiegészítő alkonteó: a PKK Irántól kapta a megbízást Palme meggyilkolására, mert Olof megtiltotta a Boforsnak, hogy a továbbiakban fegyvereket adjon el Teheránnak. Az üggyel kapcsolatban a további érdekességekre szomjazóknak az úgynevezett Ebbe Carlsson-ügy tanulmányozását ajánlom – sajnos csak angolul.

6.11.) A feleség

Lisbetnek (különféle okok miatt) nagyon elege lett híres férjéből, ezért simán bérgyilkost fogadott. A látszat fontos dolog, tehát a megállapodásnak megfelelően őt is meg kellett sebesítenie. Hogy ez a bérgyilkos Pettersson volt vagy más, ebből a szemszögből nem releváns. Aztán a kihallgatások során a (pszichológus végzettségű) nej ügyesen úgy alakította a vallomását, hogy jól összezavarja a rendőröket (akik között még az sem zárható ki, hogy voltak olyanok, akik szimpatizáltak vele, s Palmét ellenségüknek tekintették).

Konteo3_bori.inddEzek voltak tehát a Palme-konteók. Ha további tippjeid vannak, vagy csak simán véleményt szeretnél nyilvánítani, gyűrd fel az inged ujját és veselkedj neki a kommentelésnek, miután a szavazásnál (ahol – figyelemmel a konteók nagy számára – négy különféle verzióra is voksolhatsz!) megtetted, amit megkövetelt tőled a Konteóblog!

Ápdét: jelen poszt kibővített verzióját elolvashatod a 2016. december 2-án a könyvesboltokba kerülő Konteó3-ban, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel és egy elméleti összefoglalóval együtt.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , , ,

116 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 116. rdos — 2020-06-11 18:48 

Tiboru írta is a posztjában hogy a svéd titokszolgák elfelejtették elküldeni az ügyben nyomozóknak azt az amúgy elég korai infót hogy Dél-Afrika állhat a háttérben. Aztán amikor 1996-ban kitudódott hogy lehet ilyen szál is, a svéd titokszolgák a “bocsika időközben elvesztek az iratok” tömör válasszal zárták le ezt a szálat.

Már 1996-ban is lehetett az a motivációjuk hogy döglött oroszlánba nem rugunk bele. 1994-ben az apartheid véget ért.

Nem mellékesen ha így volt, lehet hogy az is motiválta őket hogy végül is Palménak ebben a Dél-Afrikai ügyben nem volt igaza. Az apartheid alatt a feketék tovább éltek mint manapság. 🙁

Nyilván ettől még nem kellett volna lelőni Palmét, de lehet hogy helyben jobban ismerték a búrok és az angolok a “feketéiket” mint a sárteke másik felén Svédországban az Afrikai Nemzeti Kongresszust. 🙁

 115. Deak Tamas — 2020-06-11 09:52 

@tiboru: ezt biztosan te tudod jobban, de amatőr kriminológusként abból kiindulva, hogy Skandináviában olyan eseteket mint az Isdalen nő, vagy a Bodon tavi ügy, képtelenek megoldani (ahol a helyszín valószínűleg még akkor is hemzsegne a bűnjelektől ha egy elefántcsorda menne keresztül – lásd a legújabb hírt, hogy meglett az Isdalen nő a közelben elásott retikülje), ez szuper eredmény, röpke 30 év alatt.
A svéd bíróságról meg ne is essen szó, ha Lisbeth tanúvallomása alapján elítélnek egy vékony, szúnyogcsődör alkeszt, miközben a gyilkos egy nagyfejű tokás figura.

 114. rdos — 2020-06-10 16:54 

@tiboru: Na ezt (elsika-mika) pont nem vártam volna a svédektől. 🙁

Több mint kétszáz éve nem háborúztak, a svéd állam tényleg szolgáltató állam, “Boforc”, Gripen, Stirling motoros hangtalan tengeralattjáró, miazmás.

Lehet hogy mégis jól jártak el az elsika-mikával?

Mire gondolok? Litvinyenkó gyilkosság üzenete mi volt? Ne csaljad meg, ne áruld el a “rógyina anyácskát”, Oroszországot, mert ez lesz a vége. 🙁 Kik segédkeztek az üzenet célba érésében? Az ánglius titkos szolgák.

Így meg hogy magányos a merénylő az eredeti üzenet elveszett. 🙂 Lehet hogy soha nem tudjuk meg hogy ki akart üzenni kinek. 🙂

Hogy klasszikussal zárjam, az a gyanús, ami nem gyanús. 🙂

 113. déjvid — 2020-06-10 14:42 

Hát, ennél számomra meggyőzőbb a másik, akit el is ítéltek anno:

index.hu:

1988-ban el is ítéltek egy stockholmi férfit, Christer Petterssont. Lisbeth volt a koronatanú, aki a szembesítéskor fel is ismerte a gyanúsítottat. Döntően ennek alapján ítélték életfogytiglanra. Ügyvédje azonban fellebbezett, és indíték, valamint a gyilkos fegyver nélkül másodfokon a gyilkosság idején 37 éves férfit a bíróság felmentette, három hónap után szabadult. Nem találták elegendőnek a bizonyítékokat arra, hogy a férfi valóban gyilkolt – bár azt a tényt, hogy a helyszínen tartózkodott, igazoltnak látták.

Az elmúlt évtizedekben újra és újra felmerült, hogy a gyilkosságot mégiscsak Pettersson követhette el. A férfi – aki fogvatartása miatt 300 ezer korona kártérítést is kapott – később többször elmondta, hogy ő gyilkolta meg a kormányfőt, majd ugyanennyiszer tagadta le. Egy egykori cellatársa azonban elmondta ügyvédjének, hogy véd és dacszövetséget kötöttek, megfogadva, hogy ha egyikük börtönbe jut, a másikuk megbosszulja ezt Palme rendszerén. A cellatárs halála után néhány évvel az ügyvéd 1998-ban ezt jelezte a legfőbb ügyésznek, aki hiába kezdeményezte, a bíróság nem találta megalapozottnak a perújrafelvételt ennek alapján.

2004-ben Pettersson egy rendőrökkel való tisztázatlan incidens után egy vállsérüléssel kórházba került. Ekkor ő maga jelezte Olof Palme egyik fiának, hogy valami fontosat kell mondania. Hogy mit mondott volna és, hogy egyáltalán fontos lett volna-e, sosem terül ki. Morten Palme hiába indult el a kórházhoz, mire odaért, az 55 éves Pettersson elesett, súlyos fejsérülést szenvedett, kómába esett és meghalt.

* * * * *

Nekem ez a fickó jobban tetszik elkövetőként… 😀

 112. tiboru — 2020-06-10 13:19 

https://index.hu/kulfold/2020/06/10/olof_palme_nyomozas_svedorszag_bejelentes_gyilkossag/

Milyen kényelmes: magányos gyilkos, bűntárs nélkül, amúgy meg 20 éve meghalt.

Na és persze “… sem Dél-Afrika, sem Irán, sem az Egyesült Államok, sem a Szovjetunió, sem Jugoszlávia titkosszolgálatainak nincs köze Olof Palme halálához és valószínűleg európai szélsőjobbos csoportoknak sem.”

Ezért kár volt ekkora várakozást gerjeszteni…

 111. qdiace — 2020-06-09 20:33 

Cím a mai (kedd!) Magyar Nemzetben: “Szerdán kiderülhet, ki ölte meg Olof Palmét”.

@rdos: Igen, a dél-afrikai vonalat hozza a cikk.

 110. rdos — 2020-06-08 12:47 

6.4 erősödik (Dél-Afrika). Kár hogy nem élhette meg a feketék jogfosztásának végét. Mára Dél-Afrika lejtőre került. Wikiből másolom.

“Az AIDS-betegség járványszerű méreteket öltött. A kormányzat tehetetlen vele szemben, az átlagosan várható élettartam drasztikusan zuhant 1994 óta. Az országot tömegével hagyta el a szakképzett és iskolázott fehér munkaerő, mivel a közbiztonság kritikus állapotban van. A korábbi helyzet a visszájára fordult, a többségi fekete lakosság egyre durvábban lép fel a fehér lakosság ellen, egyesek szerint szabályszerűen üldözi, genocídium zajlik Dél-Afrikában. ”

Az igazságtalanságot mindig a szívén viselő politikus a fehérek üldözését nyilván pont úgy ítélné el, ahogy annó a feketék elnyomását?

 109. individuale — 2016-11-18 18:47 

Nekem is van egy saját konteóm az üggyel kapcsolatban.
Végig olvastam szorgalmasan a hozzászólásokat, hátha már lerágott csont, de pontosan úgy ahogyan én gondolom, nem találtam. Ezért közreadom, mint egyéni konteót.
A baloldali Olof Palme által irányított szociáldemokrata kormánytöbbség 1974-ben új alkotmányt fogadott el, amely a király összes addigi alkotmányos jogát megvonta. Teljesen kiüresítette a királyság intézményét, és az így pusztán szimbolikussá változott. Innentől a király feladata kizárólag protokolláris teendőkre korlátozódik.
Az államhatalom addig a király és az országgyűlés közötti megoszlása egyfajta mérlegként működött, ami ezzel megszűnt.
A balos Palme a svéd királyt még a teljes trónfosztással is megzsarolta, hogy a “modern Svédországért” elfogadja az új alkotmányt.
A király politikai hatalmának megvonása nem biztos, hogy osztatlan sikert aratott minden svéd állampolgár fejében.
Vannak akik a parlamenti demokráciát álságosnak találják: kezdve a szavazatok egyenértékűségétől, a szavazás előtti és alatti manipulálhatóságtól, a képviseleti rendszer hihetetlenül kevéssé érvényesülésén át, a törvényhozást és jogalkotást határozottan befolyásoló, olykor egyenesen előidéző nemzetközi lobbykig. Azt is tudják, hogy a demokráciának igen is vannak haszonélvezői, akik „egyenlőbbek az egyenlőknél”, és a korrupció a mindennapok része.
A királypártiaknak számos érvük van amellett, hogy egy király nélküli királyság működése tulajdonképpen az elcsalt hatalomról szól, amit rosszra használnak /az ország lakosainak érdekével nem egyezően/.
Érdekes momentum az Olof Palme gyilkosságban, hogy nagyon sok egyezőség van III. Gusztáv svéd király 1792-es meggyilkolásával.
Őt is nyilvános helyen /egy operaházi bálon/ őt is hátulról, orvul lőtték meg, amibe belehalt. A gyilkosa /egy fiatal nemesi származású tiszt/ a tárgyalásán azzal védekezett, hogy a király megszegte a népével kötött szerződést, és így vele szemben – mint zsarnokkal – a lázadás megengedett.
Olof Palme nem csak külföldi országok tyúkszemeire lépett, hanem otthon is sok lábat letaposott, bár ezt nem szokták elemezni.
Most is szavazni a svéd rendőrökre lehet, mint Olof Palme halála mögött állókra, én azonban a royalistákat is felvenném a listára azokkal a svédekkel együtt, akik /Palme-vel ellentétben/ nem rajongtak a kommunista diktatúrákért.

 108. individuale — 2016-11-18 17:37 

@ender:

38.

Norvégiában, Oslóban a a bevásárló utca végén ott állt a norvég parlament épülete. Egészen közel hozzá emberek sétálnak, üldögélnek az előtte lévő kis téren. Nincsenek kordonok, amik távol tartanák az állampolgárokat a saját parlamentjüktől, de még őrök sem álltak előtte. A függönytelen ablakok betekintést engedtek az épületbe, ahová és ahonnan egészen nyugodtan mászkáltak ki és be azok, akiknek ott dolguk volt.
Semmilyen látható védelem nem volt körülötte. Úgy tűnt, hogy az ottani honatyáknak, és honanyáknak nem kell félniük. A parlament ott csak egy munkahely.
Amit leírtál, abból úgy tűnik, hogy finneknél is csak egy munkahely a miniszterelnök hivatala. Ezek szerint neki sincsen félnivalója…

Lehet gondolkodni rajta, hogy mi a “normális”…

 106. tiboru — 2016-03-01 10:57 

@Annie:

🙂

Ó, az Indexnél rendszeresen olvasnak és rendszeresen inspirálódnak a posztjaimból. Most legalább belinkelték a blogot is, máskor ez se szokott előfordulni.

 105. Annie — 2016-03-01 10:04 

Csak azért regisztráltam ennyi év után, hogy háboroghassak egy verset ezen:
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/03/01/olof_palme/

Oké, nem szóról szóra ugyan ez a cikk, de a szerkezettől kezdve bizonyos szófordulatokon át a stílusig élesen látszik, honnan merített a szerző.
Persze Tiboruhoz nem érhet fel 🙂

 104. fere — 2014-08-07 23:38 

A feleség a gyilkos. De mert orosz ügynök volt.

 103. becsuszoszereles1k — 2014-05-18 21:24 

@realcorpus: Nem kell talalgatnunk, mert tiboru pontosan leirta:
– 23:21 merenylo odalep, es lo” (2x)
– 23:23 3 szivar radioval es tavolodik sugarasan
– 23:24 elso rendor jaror
– 23:25 masodik rendor +mento
– 23:31 korhazba erkezes
– 00:06 holtta nyilvanitas
– 00:15 hirekben jelentik
Szvsz (fentiek alapjan), a merenylo a 3 radiozos kozul az egyik (2 perc alatt csatlakozik a csoporthoz/semmi futas es tavozik/semmi futas);
23:25 es 23:31 kozotti 6 percbol 3 perc az ut a korhazig, marad 3 perc a helyszinen – valoszinu, hogy csak “foldobtak” a hordagyra es irany a muto – kozben a mentobol nyilvan jelentes az allapotarol a korhazi felkeszuleshez +elsosegely(stabilizalas);
A holtta nyilvanitas utani 9. percben hiradasban kozlik;

 102. realcorpus — 2014-05-18 07:10 

@becsuszoszereles1k:
Kérdés, hogy a 6 perc mit takar. A kórházba érkezést, vagy csak az oda indulást?
Mivel az egyik járóképes volt, gondolom, a súlyosabbal kezdenek foglalkozni (de nem hagyhatják figyelmen kívül a feleséget sem, ami elvesz az időből). Indulás előtt megpróbálják csillapítani a vérzést, stabilizálni az állapotát (talán előrébb jártak felszereltségben, mint az itthoni Nysa-k), majd egyenletes tempót tartva megindulnak a kórház felé. Ha nem is stabil, azért még siethettek az indulással, mert ugye nem a Mari néni volt a földszintről. Az egyenletes tempó meg megint csak nem lehet száguldás, mert hirtelen fékezés esetén még ronthatnak az amúgy is rossz állapoton. Ez így induláshoz egy tartható 6 perc lehet, de érkezéshez már kevésbé. Na jó, beérkezéshez is elég lehet, ha csak feldobták a hordágyra, azt’ gázt neki.

Vagy rekordot futottak ezzel a 10 perces bejelentés-kivonulás-felvétel-beszállítás kombóval, vagy ott kőröztek, hogy mihamarabb megtisztítsák a kíváncsi szemek elől a helyszínt. Szerintem (ennyi ismeret alapján).

Ha szervezett volt, akkor az elkövetőt 5 perc előnnyel bármerre vihették.

 101. becsuszoszereles1k — 2014-05-17 23:11 

100.@realcorpus: Na de, mi tortent 23:25 es 23:31 kozott? 6 perc alatt mit tudnak csinalni a mentosok 2 sebesult emberrel?:)) A merenylo eleg jo sprinter lehetett, vagy csak jo iranyba futott el? Ha az ido erdekel, akkor extrapolalhatsz pl. a Nagy Oktoberi analogiajara! De ki olte meg Kennedyt? Pedig korabeli Hiradok felvetelei alapjan, szorosan oriztek – ket decens es jokepu olajto allta utjat egy idoben a riportereknek, es ami a legelkepesztobb volt: szabatos valaszokat adtak a kerdesekre.

 100. realcorpus — 2014-05-17 21:57 

Igaz, ez még csak a 100-as, de az előzőek átolvasásán még nem vagyok túl, csak az ismertetőn.

Az időpontok mennyire korrektek? Gondolok a gyilkosság estéjére, 23:21 és 23:31 körüli eseményekre.
Akkoriban még nem volt mobiltelefon, így az első bejelentő csak valamilyen tárcsázós, rögzített eszközön kérhetett segítséget. Ettől persze még egy járőr odaérhetett 3 perc múlva, ha a környéken volt, vagy hallotta a lövést. De az, hogy a mentő 4 perc alatt kiért, elég gyorsnak tűnik. Nincs messze, de a bejelentéskor nem ülnek a kocsiban járó motorral, így az is idő, míg elindulnak, de az is lassít, hogy legalább 6-8 saroknyira van, ahova tartanak, feltéve, hogy nem hasítottak át minden kereszteződésen körültekintés nélkül. Valaki lemérte ezt az időt azóta? Vagy ez a ‘nem olyan érdekes’ kategória?

 99. shiri — 2014-02-28 19:51 

@IceBerg: Az új hír kapcsán egy kicsit rákerestem a dél-afrikai szálra, és találtam egy érdekes Craig Williamson-interjút (ő az a dél-afrikai kém, akit a gyilkosság megszervezésével is vádoltak):

http://www.liberationafrica.se/intervstories/interviews/williamson/

Röviden, azt mondja, hogy az apartheid rezsimnek az volt a baja Palméval és a skandináv országokkal általában, hogy szocdemek voltak, és nem lehetett őket úgy beállítani, mintha komcsik lennének, és mintha a dél-afrikai konfliktusban tisztán a kommunista (szovjet) ideológia ütközne a Nyugattal. (A szovjetek persze támogatták az apartheid-ellenes mozgalmakat.)
A szocdemek egy harmadik pólus volt ehhez képest, és ez megzavarta a felfesteni kívánt képet.
Ezért Williamsonnak az volt a feladata Svédországban, hogy minél több skandináv támogatást szerezzen annak a dél-afrikai felszabadítási szervezetnek, ami leginkább kommunista volt (az ANC-nek), hogy így az apartheid elleni támadások minél inkább komcsi harcnak tűnjenek. És azt állítja, hogy ebben voltak is sikerei.

A Palme-gyilkosságról azt mondja, hogy ha Dél-Afrika meg akart volna öletni államfőket, akkor több fontosabb célpontjuk lett volna erre, mint pont Palme, és hogy ő nem is érti, ki és miért ölte meg pont Palmét.

 96. manysivadasz — 2014-02-25 20:16 

 95. tiboru — 2012-08-29 17:17 

@ag697:

Hm, hát mégis a 6.9.) verzió típusú körök..?

 94. ag697 — 2012-08-29 12:53 

 93. Rogal Dorn — 2012-06-04 15:56 

Az asszony volt… 😀

 92. forzafiorentina — 2012-06-02 13:16 

A Bodom-gyilkosság engem is érdekelne. Én egyébként a zenekar (Children Of Bodom) alapján szereztem tudomást az esetről.

 91. kullancs — 2012-05-26 13:04 

A Bofors-vonal (meg úgy egyáltalán, a svéd fegyveripar) gyanús, de örömmel látom, hogy kezd erőre kapni a dél-afrikaiakat gyanúsító tábor is..:D Sterintem nagyjából arra számítottak, hogy bár Svédország továbbra is kitart az eddigi politikai irányvonal mellett, de a miniszterelnök meggyilkolása után talán kevésbé vehemensen. Ha az ANK-t megfosztják a külföldi támogatások 75%-ától, akkor talán kénytelen lesz a kommunista táborra hagyatkozni, amivel viszont az eddig őket támogató nyugati országokat is át lehetne állítani… A kockázat persze nagy (vagyis ha igazak a rendőrségi és titkosszolgálati kapcsolatokról szóló hírek, akkor nem is annyira), de a várható haszon sem elhanyagolható. Hogy a CIA benne volt-e, az jó kérdés (A Reagan-érában járunk, viszont ezidőtájt szigorúan tilosak voltak az ilyesfajta akciók. Na de mi van, ha épp ezért intézték a dél-afrikaiak?) okuk éppen lehetett rá nekik is. (Szerintem.)

 90. fuser — 2012-05-25 18:28 

Namármost én egy erős férfi vagyok, és válogatott kínzások hatására sem árulnám el a svéd miniszterelnök nevét.
Vagyunk így ezzel pár milliárdnyian.
Nem volt ez másképp akkoriban sem, egészen a merényletig.
Magyarul: külföldről egy ruppót nem lett volna értelme erre költeni, nem is tették.
A töketlenkedések is belső, nem feltétlen gumitalpú népségre utalnak.
A Bofors-ot sejteném mögötte, maximum sikerült a belügytől néhány Funes figurát is rászervezni, de még ez is jól jött nekik 🙂
Véletlenek ugyan lehetnek, de akkor is, egyszerre csak egy.

 89. c639aag — 2012-05-24 20:03 

A Cég – CIA regénye c. filmben van egy jelenet, melyben Palmét KGB ügynöknek nevezik.

 88. morat — 2012-05-23 11:23 

Néhány adalék a Dél-Afrikai szálhoz innen: http://www.withmaliceandforethought.com/pdf/summary_of_3.pdf

Egy stockholmi idős pár 14 perccel a merénylet után kapott egy hívást, hogy “a munka kész, Palme halott”. Akkor ott viszonlyag keveset tudtak ezzel az infóval kezdeni. Később kiderült, hogy
a telefonszámuk csak a körzetszámban (“08” vs. “018”) tér el egy uppsala-i klubház számától. A klubházhoz abban az időben csak egy Heine Hüman nevű dél-afrikai származású svéd autószerelő fért hozzá. A Palme gyilkosság után sürgősen elhagyta az országot.
Hüman jelenleg új néven él Floridában egy olyan területen, ahol állítólag sok amerikai kém is tölti nyugdíjaséveit.

Mellesleg úgy néz ki a Dél-Afrikaiak akkoriban nem álltak meg a mirci-morci szintjén az Afrikai Nemzeti Kongresszussal szemben. 1982-ben a londoni, 1986-ban a stockholmi (!) ANK irodát robbantották fel, 1988-ban párizsi lakása előtt meggyilkolták
az ANK franciaországi misszióvezetőjét (ezzel Hümant is gyanúsították).
De a legkeményebb ügy: 1986. októberében Dél-Afrikában lezuhant Samora Machel Mozambiki elnök különgépe. A fekete doboz alapján a gép a célrepülőtér VOR-ját (kb: rádión sugárzott légifolyosó vektor) követve repült bele egy hegybe. Vagyis úgy tűnik, hogy valaki “meghamisította” (más adással helyettesítette) a célreptér VOR jelét.
Az ügyben volt még pár furcsaság (a kiérkező rendőröket jobban érdekelték a dokuk, mint a sebesültek; csak 9 óra késéssel értesítették a repteret stb.), de végül megállapították, hogy baleset történt.
Samora Machel bűne egyébként az volt, hogy állítólag támogatta az ANK fegyveres szárnyát.

 87. hg001 — 2012-05-22 13:48 

Üdv mindenkinek, új vagyok a blogon (de már régi olvasó :)).
Nagyszerű cikk, rengeteg szál, érdekes közelmúlt.

Szerintem a tisztán Lisbet-vonal kizárható. Egy nő, ha be van rágva a palijára (pláne egy politikusra, ad absurdum egy kormányfőre), botrányba keveri, lemondatja, megalázza, de mit ér azzal, ha meggyilkol(tat)ja? Ez nem a megfelelő elégtétel egy dühtől remegő nő számára. Pláne hogy maga is megsebesül.
Nekem gyanús a Bofors-vonal. A pacifista, mindenkivel összebalhézó Olof nagyon is útban lehetett a duzzadó, növekedő, fél világnak értékesítő fegyvergyár (és talán a vevők) számára.
Szóval az én tippem: Bofors megrendelés, a rendőrség felső vonalának bevonásával, valamilyen nemzetközi bérgyilkos/maffia kivitelezésében – esetleg Lisbet megzsarolásával.

 86. stoppos — 2012-05-21 13:16 

Ez az ember annyi mindenkinek a tyúkszemére rálépett, hogy az a csoda, hogy nem álltak sorban a bérgyilkosok azon az estén.

Az a mondás jutott eszembe róla, hogy aki sokat kavarja a szart, azt berántja a kanál.

 85. zizzi — 2012-05-21 09:35 

@miamai:
ez tokeletes!!!!!

csak allitolag a fiuk es a menyuk is veluk volt a moziban….?
de lehet, hogy hazafelemenet mar nem a felesegevel tartott, ot hazakuldte, es akkor mar kepben van az ifju szoke bombazo ;)!!!

 84. miamai — 2012-05-21 00:25 

A feleség szerepe valóban érdekes, bár nem hiszem, hogy magában a gyilkosságban benne lett volna. Mi van, ha Palme nem Lisbet asszonnyal, hanem valaki mással, mondjuk egy ifjú szőke bombázóval ment volna a moziba? Ebben az esetben a hölgy akár szintén áldozattá válhatott (majd eltüntették), Lisbet pedig, jó politikusfeleséghez méltóan megjelenik sértetlenül, hogy ne legyen még egy plusz magánéleti botrány is terítéken. Ez megmagyarázná a két különböző kabátot és a két különböző megérkezést.

 83. tiboru — 2012-05-20 19:19 

@gonczi:

Naná hogy! Mégis minek nézel te engem?!

😛

 82. Rókakígyó — 2012-05-20 18:49 

biztos az asszony volt. Szerintem T is erre szavazott, azért terelte rá a gyanút:)

 81. zizzi — 2012-05-18 22:54 

@atko08:
:), ez igy igaz, regeket lehet a vilagban elszort magyarokrol meselni…

A blogban idezett interjubol egy erdekes resz, ami ellentmondasban van a II. sz. rekonstrukcios animacioval, ott elobb lo el Olof elott, ami Lisbethet talalhatta:

“Carlsson: Lisbet Palme volt az egyetlen, aki a merénylőt szemtől szemben látta. Közvetlen közelről. Életét egyébként az a mozdulat mentette meg, ahogyan a járdára zuhanó férje mellől a merénylő felé fordult: a neki szánt második lövedék így csak a hátát súrolta. Meggyőződésem: az első fokon eljáró bíróság megalapozott indokokkal alátámasztva hozta meg döntését. Igaz, nem kis részben Lisbet tanúvallomása alapján, aki a gyanúsítottban felismerte férje gyilkosát.

Szoval a MEhelyettes maskepp “tudja”, vagy mi vagyunk megvezetve?

 80. zizzi — 2012-05-18 22:30 

@<a href=:
semmi baj, csak nem tudtam, hol a hezag, illetve az osszetartas ;). Meg szerencse, hogy a ctrlc es v-t mesterien hasznalom – pedig anno a szakdolim irasakor meg nem volt ilyesmi 😉 -, igy reflexbol kopizok minden bejegyzest, ne vesszen el egy-egy ilyen szigoru Akismet-gyezsurnaja miatt. Na most aztan latom, fonn van dogivel ;).

 79. atko08 — 2012-05-18 22:23 

Ezt meg csak úgy érdekességnek: http://sved.nolblog.hu/archives/2009/12/06/Carlsson_a_Palme-gyilkossagrol/
Magyarok mindenhol vannak:o)

 78. zizzi — 2012-05-18 22:22 

@morat:
en is igy ertettem….. A II.sz. animacion is igy latszik, es vegulis Olof volt a cel.

 77. atko08 — 2012-05-18 22:01 

Kölcsönzésileg én PB-től vettem ki, ami ugye nem a gázpalack, hanem az “öböl” és a Haggebulle féle kiadást. :o)
És eredeti néven kerestem a videót: Sista kontraktet…..1997..swedish…Haggebulle kiadásban.
Az angol feliratot pedig OS-en volt és passzolt ehhez a kiadáshoz. Valami ilyesmi kötet címmel: Sista Kontraktet – The Last Contract 1998……
Az előző hsz.-ban linkelt cucc hát nem tudom, ez lehet-e lévén 2006???? Imdb szerint utoljára 2001-ben jött ki Argentínában. Szóval szerintem a fenti az nem az a kötet.

Ha így kezdődik akkor jó kötet: http://www.youtube.com/watch?v=gKyYGe3EvEM :o)

 75. gonczi — 2012-05-18 20:33 

@atko08:
ezek után persze én is elkezdtem keresni a “polcokon” (ld. iménti viccesnekszántdemostlebuktam hozzászólásomat) de a gugli lassan annyira intelligens, hogy a filmről szóló Wikipedia és néhány méltató és kritikai bejegyzést követően gyakorlatilag csak a “Final Contract” – ami azért, lássuk be mégsem “Last..” – “supermovie”-ra vonatkozó hivatkozások jönnek.
any hint?

 74. gonczi — 2012-05-18 20:13 

@<a href=:
…” ezek után én is megkeresem!”
… a polcon a videotékában vagy DVD üzleten, ugye?
🙂

 73. tiboru — 2012-05-18 18:07 

@atko08:

Köszi a rövid összefoglalót, ezek után én is megkeresem!

 72. atko08 — 2012-05-18 15:36 

Mivel nem bírtam ki estig, megnéztem az említett svéd filmet (The Last Contract – Sista kontraktet). Hát “magyarázatnak” nagyon össze van rakva azt kell mondjam. Lisbet száll kivételével, benne van mindenki akik itt említve voltak. Säpo, ennél fogva a rendőrség, Dél-Afrika, profi gyilkos, bekészített balekok, a sok szemtanuk által látni vélt adó-vevős, Amerika “cia”, hazai ellenlábasok, MI6-től kapott info Säponak. Ugyan a nevek nem egyeznek, de rá lehet jönni a “bekészített balekok” kilétére a karakterekből, drogos…..stb. Mindez egy kezdő gumitalpú családi drámájába burkolva, akinek rámegy a családja az új melóra.. Ja, és a film az előzményeket festi le, fél évvel egy évvel a merénylet előttről indul. Tehát nem a nyomozásról stb, hanem egy konkrét “teória” elmesélve.
Nem akarok spoilert írni inkább, vagy már nem?!. Szerintem megéri megnézni annak, akit eleve érdekelt ez a poszt. A mai tucat látványfilmek helyett bőven elment egynek. Nem egy Hollywood-i supermozi, de jó, főleg így, hogy érdekelt. Kíváncsi vagyok másnak mi lesz a véleménye….

 71. negyvenkilences — 2012-05-18 14:25 

Szerintem a feleség és a (titkos)rendőrség együttesen sárosak.
Nem lepne meg, ha a feleség maga is ügynök lett volna, vagy valamilyen formában rajta keresztül is figyelték volna a miniszterelnök tevékenységét (nem lenne szokatlan ez a világ bármely pontján egy túlságosan izgága vezető esetében). A titkosszolgálatoknak (és bocs a képzavarért, de a feleségnek is) egyszercsak teleszaladt a zsákja Palme kinyilatkoztatásaival, és mivel a feleség sem tudott rá hatással lenni, az elnöknek halnia kellett.
Ezt erősíti a tény, hogy sétálni mentek, miközben az elnök nem ehhez volt öltözve, a feleség csak megsérült a merényletben, a kabátcsere, az autócsere, meg a walkie-talkie-s emberek a környéken. Na meg az is, hogy a feleség nem adta ki az elnök naplóit, amelyekben akár rá is lehettek terhelő részek.

Hogy a feleség benne lehetett, azt számomra megerősíti a tény, miszerint a gyilkosság (’86 február) után pár hónappal (’86 november) az asszony a UNICEF svéd szervezetének elnöke lett (majd az UNICEF globális elnökasszonya is). Persze, fontos az előmenetel, de ha az én házastársamat lőnék le az utcán mellettem, akkor én nem ugra-bugrálnék egy ideig. Amúgy is mekkora házastársi konfliktus az, amikor az asszony az UNICEF-ben lépeget előre, az ura meg népirtások elkövetőinek tevékenységére bólogat?

B verzióként:
Simán a titkosszolgálat akarta prezentálni, hogy testőrök hiányában az elnök veszélyben lehet a privát tevékenységei során. Lehet, hogy nem is akarták megölni, csak így sikerült.

Felmentés:
Akár az is előfordulhat, hogy szerencsétlen nő a körülmények áldozata. Lehet, hogy tényleg két kabát volt rajta, vagy simán kapott egy másikat a kilyuggatott sajátja helyett.

OFF:
Amúgy Lisbetről nekem is mindig a Tetovált lány jut eszembe, másrészt Kerstin Skarp ügyésznő nevének olvasására megjelent előttem egy 180 magas, szőke bikinimodell, ügyészi talárban, de sajnos a gúgli szerint a hölgy nem felel meg a svéd nőkről a fejemben élő sztereotípiának (max. abban, hogy szőke) 🙂

 70. morat — 2012-05-18 14:13 

@atko08:
Én is átböngésztem mind a két oldalt már.
A reinep-es nagyon érdekes volt és befolyásolt is rendesen. A gond az, hogy túl gömbölyű, a reinep “szemtanúi” között sosincs ellentmondás, ami ugye elkerülhetetlen lenne ekkora számú beszámolónál. Úgy érzem, ha valaki hozzáfér a 10.000 tanúvallomáshoz szabadon választott 100-at bármikor lehet úgy kombinálni, hogy pl. a télapó legyen az elkövető.

A másik oldalt (www.itdemokrati.nu) nem volt türelmem megérti a sok ákombákom, meg helyenként gyenge angol miatt. Viszont ha igaz hogy egy “karcolós” találat meg egy hátbalövés történt az nem valami profi elkövetőre vall. Ebben az esetben a rendőrök és/vagy a d-afrikaiak legfeljebb felkészíthettek (ellenőrizhettek) valami balekot, aki majdnem el is rontotta. Egy pont Petterssonnak, amitől még persze bárki állhatott mögötte.

 69. tiboru — 2012-05-18 12:44 

@zizzi:

Megoldódott a rejtély – lásd itt felül a magyaráz(kod)ó hozzászólásom 🙂

Az Akismetet megtanítottuk magyarul, innen kezdve minden komment gyanús neki, amelyikben más nyelven is írnak.

A kis xenofób 😛

 68. tiboru — 2012-05-18 12:43 

@atko08:

No, ez érdekes; majd feltétlenül számolj be a filmről, hogy érdemes-e, khm, megvásárolni.

 67. tiboru — 2012-05-18 12:42 

@zizzi:

Valami miatt (gondolom az angol nyelvű szövegek a ludasak) várólistára tette a kommentjeidet, s manuálisan kellett beengednem őket. Bocs, a rendszer nevében is; az Akismet nagyon szigorú, de érthető: naponta rengeteg spam kerül egyenesen a szemetesbe neki köszönhetően!

 66. atko08 — 2012-05-18 11:55 

Zizzi-re hallgatva én is ezen agyaltam…. A linkelt oldalnak ez a teóriája.

Végignéztem a Tiboru által linkelt zizzi által említett lapot, a móricka rajzokon kívül vannak ott szkennelt doksik is. Ezek szerint Olaf-ot eleve nem is fejbe lőtték. Hanem gyakorlatilag hátba, mellkas magasságban, hátulról?! 140cm magasságban.
Valamint a kézfejét (tenyerét) is átlőtte a gyilkos.
Gondlom az első lövésre kapta oda a kezeit, ami csak súrolta. (Gyanús is volt, hogy fejlövést túlélni, jó-jó volt már ilyen, de .357 azért már nem 0.22 szóval…) Márpedig a több oldal szerint is hátba lőtték, ahogy azóta olvasgatom. Hogy ez eredeti-e azt nem tudom. Illetve a nyakkendőn levő golyónyomok rendőrségi magyarázatát sem osztja a szerző. Ezzel is erősítve, hogy az első lövés súrolta a másodikat meg a hátulról jött lövedék okozta a nyakkendőn.
http://www.itdemokrati.nu/page35_files/image349.gif

Jók az ilyen konteók, ezeken lehet agyalni, még melóba is… Utoljára tán csak a Djatlov témának olvasgattam utána ennyit. :o)

Végül egy Tiboruéhoz hasonló írás angolul itt:
http://reinep.wordpress.com/2010/05/26/a-possible-story-the-real-conspiracy-behind-the-assassination-of-olof-palme/
A szerző a svéd rendőri segítséggel megvalósított Dél-Afrikai vonal mellett van.
A vége felé összeszedve az érdekességeket, valamint a rendőrség által figyelembe nem vett szemtanuk megfigyeléseit szépen időrendben.
Ez tetszett a legjobban, végre nem svédül!
Valamint a legvégén van egy film ajánló, ami a storyt dolgozza fel egy nyomozó szemszögéből, látta már valaki esetleg?:
http://www.imdb.com/title/tt0122573/ Eredeti címe: Sista kontraktet (The Last Contract) magyar címe: Merénylet az elnök ellen 1998-as amúgy a film. Most “kerítettem elő”, este megnézem angol felirattal.

 64. morat — 2012-05-18 01:23 

@zizzi:
Jól értem-e, hogy Lisbetre rá se lőttek csak az Olofra leadott első lövés súrolta a hátát?

 63. morat — 2012-05-18 01:21 

@gonczi:
Ja, ja valahol olvastam, hogy a parlament törvényt hozott, hogy a Palme gyilkosság nem évül el.

 62. gonczi — 2012-05-17 22:22 

@morat:
Minden esetre az látszik a linkekből, hogy felkavarja még mindig a közvéleményt és nem nagyon akarják elfogadni, hogy szőnyeg alá seperjék az ügyet.

 61. gonczi — 2012-05-17 22:18 

@morat:
Lehet, hogy pont az a “bosszantóan korrekt kispolgári.. ” lét hoz ki belőlük ilyen mértékű ellenállást – vagy ellene menést? – és vica versa, ellen-ellenállást (?).

 60. morat — 2012-05-17 21:57 

@<a href=:

Részemről a szerencse! Az ilyen posztok úgy befészkelik magukat az ember agyába, hogy öröm kutatgatni.
Sose hittem volna, hogy a látszólag rideg és bosszantóan korrekt kispolgári svédeknél a felszín alatt ilyen élénk, álszent és igen egészségkárosító társadalmi élet zajlik öngyilkosok, balesetek és ismeretlen magányos merénylők egész sorával.

 59. zizzi — 2012-05-17 21:09 

aha, szoval a wordpress se szereti a linkeket….

 58. zizzi — 2012-05-17 21:07 

@<a href=:
csak van valami hiba a kreta korul, tegnap este ota szeretnek egy kommentet hozzafuzni, de _AZT_ nem sikerul…. csak egyebeket. De ha ugyanazt akarom, kibofogi a rendszer, hogy egyszer mar megjelent, tehat valahol valamelyik bugyorban ott lapul, csak epp latni nem lehet.
No mindegy.
Nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt http://www_itdemokrati_nu/page69_html
oldalon a movie-kat….
———–
ez volt a masodik proba ezzel az ujabb formaju kommenttel….
most kicserelem a pontokat a linkben _ -ra.

 57. zizzi — 2012-05-17 21:05 

@<a href=:
csak van valami hiba a kreta korul, tegnap este ota szeretnek egy kommentet hozzafuzni, de _AZT_ nem sikerul…. csak egyebeket. De ha ugyanazt akarom, kibofogi a rendszer, hogy egyszer mar megjelent, tehat valahol valamelyik bugyorban ott lapul, csak epp latni nem lehet.
No mindegy.
Nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt http://www.itdemokrati.nu/page69.html
oldalon a movie-kat….

 56. zizzi — 2012-05-17 20:55 

hmmmmm…. moderacio van?

 55. zizzi — 2012-05-17 20:53 

no ujabb proba, hatha megis megjelenhet egyszer, bar mar elment a kedvem az egesztol:

a tegnap elkuldott bejegyzesemet megette a net ;(.

Jo kis konteo korvonalazodik itt… ha ennyi osszetevoje van.

Ajanlom, hogy nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt oldalon a filmeket, nagyon erdekes a merenylet animacios feldolgozasa. Sajnos valamiert a III. nem mux.

Es ismet koszonet a boseges anyagert a Gazdanak is meg az osszes eddigi hozzaszolonak.
Mit szoltok egy feleseg-fegyverkereskedok-szerb bergyilkos kombohoz?

“Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.”
http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

nos? jelenik-e meg kerulesre avagy sem?

 54. zizzi — 2012-05-17 20:50 

na kicsit valtoztatok, hatha…..

a tegnap elkuldott bejegyzesemet megette a net ;(.

Jo kis konteo korvonalazodik itt… ha ennyi osszetevoje van.

Ajanlom, hogy nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt oldalon a filmeket, nagyon erdekes a merenylet animacios feldolgozasa. Sajnos valamiert a III. nem mux.

Es ismet koszonet a boseges anyagert a Gazdanak is meg az osszes eddigi hozzaszolonak.
Mit szoltok egy feleseg-fegyverkereskedok-szerb bergyilkos kombohoz?

“Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.”
http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

 53. zizzi — 2012-05-17 20:49 

@zizzi:

hahahah:

Azonos hozzászólásokat észleltünk, úgy tűnik ez már egyszer megírásra került.

Kedves Rendszer, megirasra igen, megjelenesre nem…… ha mar ennyire szepen magyarul irunk 😉

 52. zizzi — 2012-05-17 20:45 

tegnap este ota 4x nyelte le a kommentemet a rendszer
ez most teszt……

 51. kullancs — 2012-05-17 19:45 

Mivel az előző kommentemet a jelek szerint benyelte a rendszer, ismétlés:
Lisbet Palme autó-és kabátcseréjében én nem látok feltétlenül összeesküvést. Lehet hogy két kabát volt rajta egymás fölött, lehet hogy csak egy, de mivel február végén voltak, és Svédországban, ezért fázott, és a férje ráterítette a sajátját. Vagy valami hasonló. A mentőből bármikor átszálhatott a rendörautóba miután kiderült hogy nem súlyos a sebe, például azért, hogy legyen aki megvédi ha őt is megtámadják, félrelökdösse előle az újságírókat a kórháznál, vagy csak hogy hallhassa a legújabb fejleményeket a rendőrségi rádióban. Gyanús, de szerintem megmagyarázható.
A jugoszláv vonalhoz: Tito elvtárs meghalt, a mindenféle függetlenségpártiak kezdenek erőre kapni, az ország vezetése aggódik. Svédországban vannak jugoszlávok, köztük bűnözők és titkosszolgák, ezért jó ötletnek tűnik ott végrehajtani egy politikai gyilkosságot, amit az usztasák (a legerősebb csoport) nyakába varrnak. Svédország ugyan semleges, de mégis inkább a kapitalista tömb barátja, ugyanakkor a miniszterelnök inkább baloldali, hihető célpont. Nem jó ötlet, de akkor és ott lehetett valaki aki úgy gondolta, hogy az.

 50. marcoromano — 2012-05-17 19:27 

@MuellR:

Na a Bodom-tavi gyilkosság is megérne egy misét. Hátborzongató történet!

 49. tiboru — 2012-05-17 19:16 

@bedivere:

Ez is érdekes volt, köszi!

Úgy látszik, az UDBA még Tito et. halála után is vadászott a marsall ellenségeire.

 48. tiboru — 2012-05-17 19:12 

@atko08:

A kommentek megjelenése (akárcsak a posztoké) késleltetett azok számára, akik nincsenek bejelentkezve. A nem mutatott kommentek sorszáma értelemszerűen nem látszik a “külső” szemlélőknek.

 47. Eugenie Danglars — 2012-05-17 19:07 

@stockton:
Én láttam, és máig imádom. 🙂 Mondasz valamit. Érdekes párhuzam lenne a két feleség között…

 46. marcoromano — 2012-05-17 19:05 

Lisbet mindenképp gyanús, nem hiszem, hogy életben maradhatott volna ha nincs benne.
Valszeg karonfogva sétálhattak de legalábbis egymáshoz közel, nem lett volna túl bonyolult 2 fejlövéssel elintézni őket, és mit csinál a merénylő, Palme-t fejbélövi de Lisbet-nél bénázik!

Miért lő rá egyáltalán ha nem volt célpont?
Hogy ne legyen szemtanú.
De akkor miért hagyja mégis életben!?
Lehet annyira profi volt, hogy 2lővedéket vitt magával csak mert ő nem hibázhat! Vagy nagyon csóró titkosszolgálatnak dolgozott és csak 2 golyóra futotta a költségvetésből, a akcióra szánt pénz többi fele elment a hamis útlevélre!

A feleség mindig gyanús! Ha nem volna gyanús az lenne a gyanús!

 45. atko08 — 2012-05-17 18:25 

OFF:
Csak úgy érdeklődés szintjén. Az miért van, hogy ha nem vagyok bejelentkezve akkor mostani állás szerint látok 36 kommentet, 25-ös az enyém, 27-es stockton-é. Ha belépek 38 komment vár, az enyém a 25-27-34. Meg még valakiét nem látom ha nem vagyok bejelentkezve.
Ez valami bug vagy feature?

 44. bedivere — 2012-05-17 18:12 

Üdvözlet!

Tiburu, nagyon jó poszt lett! Nem is hittem volna, hogy Olof Palme ilyen sok ellenséggel rendelkezett, noha semleges állam kormányfője volt…

A jugoszláv szál szerintem sok kérdést vethet fel. A gyilkossággal tényleg az emigráns usztasákat akarták befeketíteni? De miért éppen Palme lett volna az áldozat? Hiszen baloldali politikus volt, akivel együttműködhettek volna. Jugoszláviában 1986-ban már mutatkoztak a válság jelei, mind politikai, mind gazdasági tekintetben. Az országnak kölcsönökre volt szüksége, márpedig Svédország volt az egyik fő hitelező (illetve ma is az). Politikailag sem biztos hogy kifizetődő volt, Jugoszlávia tömbön kívüli állam volt, és Svédország semmiképpen nem lehetett ellenséges (sőt, megfigyelőként részt vett az el nem kötelezettek értekezletén). Csak hátrányos lehetett volna a gyilkosság.
Utánanézve, Nikola Štedul-ról is megtudhatunk néhány érdekességet. ez a fazon az ún. Horvát Államiság Mozgalom feje volt(amely a független Horvátországot akarta megvalósítani), később képviselő a horvát parlamentben. 1988-ban merényletet követnek el ellene. És ki volt a tettes? Nem más, mint Vinko Sindičić, feltehetően a UDBA megbízásáből. Egyébként a merénylet Kirkcaldy-ben, egy skóciai kisvárosban történt, és arra sem találtam infót, hogy Štedul valaha is Svédországban élt volna. Természetesen életben maradt, Sindičić pedig 15 évet kapott, sőt az esetről a skót tévé filmet készített 1994-ben.
Az emigráns usztasákat nem lett volna értelme lejáratni, több országban terroristának minősítették a szervezeteiket. A Horvát Nemzeti Felkelés nevű csoportot Maks Luburić alapította, aki köztudottan a jasenovaci láger parancsnoka volt… Egyébként is, Tito legfőbb ellensége, Pavelić bajtárs 1959-ben meghalt. 1986-ban pedig már Tito is 6 éve halott volt…

 43. tiboru — 2012-05-17 17:11 

@morat:

Érdekes és elgondolkoztató adalékok, köszönjük!

 42. tiboru — 2012-05-17 17:09 

@ender:

Hát ehhez a sztorihoz tényleg elég nehéz bármit is hozzátenni…

 41. zizzi — 2012-05-17 16:27 

a tegnap elkuldott bejegyzesemet megette a net ;(.

Jo kis konteo korvonalazodik itt… ha ennyi osszetevoje van.

Ajanlom, hogy nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt oldalon a filmeket, nagyon erdekes a merenylet animacios feldolgozasa. Sajnos valamiert a III. nem mux.

Es ismet koszonet a boseges anyagert a Gazdanak is meg az osszes eddigi hozzaszolonak.
Mit szoltok egy feleseg-fegyverkereskedok-szerb bergyilkos kombohoz?

“Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.”
http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

—————————-
no, kuldjem el negyedszerre is??????

 40. zizzi — 2012-05-17 16:24 

a tegnap elkuldott bejegyzesemet megette a net ;(.

Jo kis konteo korvonalazodik itt… ha ennyi osszetevoje van.

Ajanlom, hogy nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt oldalon a filmeket, nagyon erdekes a merenylet animacios feldolgozasa. Sajnos valamiert a III. nem mux.

Es ismet koszonet a boseges anyagert a Gazdanak is meg az osszes eddigi hozzaszolonak.
Mit szoltok egy feleseg-fegyverkereskedok-szerb bergyilkos kombohoz?

“Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.”
http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

—————————
most kuldom harmadszor…………..

 39. zizzi — 2012-05-17 16:21 

a tegnap elkuldott bejegyzesemet megette a net ;(.

Jo kis konteo korvonalazodik itt… ha ennyi osszetevoje van.

Ajanlom, hogy nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt oldalon a filmeket, nagyon erdekes a merenylet animacios feldolgozasa. Sajnos valamiert a III. nem mux.

Es ismet koszonet a boseges anyagert a Gazdanak is meg az osszes eddigi hozzaszolonak.
Mit szoltok egy feleseg-fegyverkereskedok-szerb bergyilkos kombohoz?

“Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.”
http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

———————–
ja, ma is masodszor probalkozom…….i

 38. ender — 2012-05-17 15:19 

A testőrök hiányához szólnék hozzá egy másik skandináv esettel. Négy éve volt szerencsém a finneknél járni Helsinkiben, egy olyan delegáció tagjaként, amelyik találkozott Matti Vanhanen akkori miniszterelnökkel.
A hivatala egy szemre pont olyan kockaházban székelt, mint az összes többi az utcában. Belépéskor semmilyen ellenőrzésen nem estünk át, még egy detektoros kapun se kellett átmenni. Mivel más programjai miatt a miniszterelnök késett, egyik kollégámmal kimentünk rágyújtani a ház elé és ha már kint voltunk a kolléga elhozta a kisbuszból az ottfeljetett laptopját.
Visszajutni viszont már nem tudtunk, mert fogalmunk sem volt, hogy melyik gombot kellene megnyomni a kapucsengőn, a bejárati ajtót pedig csak belülről lehetet nyitni. Ezért telefonon leszóltunk egy ismerősünknek, aki kiballagott és beengedett minket. A kormányfő hivatalába.
Kb húsz perc múlva megérkezett a miniszterelnök két szakértővel az oldalán és udvarias köszönés után elkezdte a megbeszélést.
Vele szemben egy olyan csoport, amelyiknek egyik tagját sem vizsgálták át, ketten közülük ráadásul várakozás közben kimentek az épületből és behoztak egy táskát, amiben akármi lehetett volna. Mindezt bőven szeptember 11, Madrid és London után. Agyrém

 37. atko08 — 2012-05-17 13:50 

morat: ezt a kabátcserés storyt én sem nagyon értem.
Tegnap éjjel még belefutottam egy bizonyos Sven Anér blogjába (sajna svédül van), ő teljesen erre van rágerjedve. Egy darabig “tűrtem” a google translate-t hülyeségeit, de eluntam, amúgy vannak benne érdekességek, pedig csak bele-bele olvasgattam éjjel.
Az ominózus fotó ami miatt ezen rugóznak az itt van:
http://s16.postimage.org/wck2xyun9/lisbet0001_hela.jpg
Ez meg a “hivatalos” fotó a kabátról: http://s14.postimage.org/xbmhuadld/Lisbet_mockakappa.jpg
Ha valaki jó svédből átbugázhatná a blogot l?!?! Benne van Sven a linkelt videóban is. 4 könyvet írt már az esetről.

De továbbra is tartom, hogy Lisbet benne volt erősen. A tegnap linkelt dokfilm néhány elem is beköszön a blogon, rendőrség, Carlsson, Sapo…..
Sokat van taglalva, hogy nem volt életszerű a séta, illetve, hogy Olaf nem épp egy aznap este -8 fokos esti sétához volt öltözve, (sajna tényleg nem maga a tökély a google trans) mégis rávette Lisbet, mondván kirakatokat akar nézegetni…
Említett videóban van még egy érdekes “szál” a tetthelyen várakozó gyilkost, előtte két finn csaj látta, és meg is kérdezték hány óra, de a csóka nem válaszolt, viszont volt nála rádió meg abba néhány beszólás (“elindultak”). Lehet ez mind urban legend, de jó na. Mivel az én angolom sem tökély, volt említve még finn szál meg bizonyos Hans Holmer aki alibije szerint 200km re volt valami szállodában, közben elég hamar ott termet nyomozni, azóta az alibije is bukott, se számla se szállodai szobafoglalás, illetve Olaf sofőrje is több “konteós” videóban említve van az üggyel kapcsolatban. Az egyikben még az amúgy precízen vezetett ledolgozott óráit tartalmazó “naplót” frankón kisatírozta, ja, pont az ominózus napit. Na ezt pl svédül láttam, hallgattam, nem vállalok felelősséget érte, hogy jól értettem:o)
Na ez elég kusza lett, bocs.
Nekem mind egy irányba mutat, és mindben benne van Lisbet, a rendőrség, meg mondjuk egy nagykutya (Bofors, Szocdemek, politikai utódok).
Arról, hogy rendőrség nyakig benne van arról már szinte meggyőztek amit eddig olvasgattam. (Volt Sapo-s rendőrök a nyomozásban, szocdem kapcsolatokkal, lyukak a rádióforgalmazás és a valós dolgok között, sumákolás, ha valóban volt Lisbetnél kabát csere az sem ment nélkülük, Pettersson mint drogos képbe kerülése, felismertetése stbstb). Ennyire elbaltázni csak direkt lehet egy nyomozást (járókelő találja meg a második golyót stb.), pláne ilyen kaliberű áldozat esetén.
Ja amúgy az emlegetett Sven Anér blogja itt van: http://svenanerpalmemordet.blogspot.com/

 36. jaydamasta — 2012-05-17 13:42 

ezért jók a kommentek, mik derülnek még ki :O

egyre erősödik bennem: az ideológiai locsifecsi szép, de a pénzpénzpénz…

 35. kullancs — 2012-05-17 13:07 

A Lisbet Palme féle kabát-és autócseréhez. Mi van, ha két kabát volt rajta? Nem tudom milyen idő volt éppen, de Svédországban, februárban, az esti órákban azért lehetett hideg. Volt rajta egy kabát, de az esti séta alatt fázott, hát fölvett egy másikat is, vagy esetleg a férja adta rá a sajátját is, vagy bármi. Az autócserére lehet magyarázat, hogy a mentők megindultak vele, de nem volt súlyos sérülése, ezért átült, vagy átültették egy rendőrautóba, hogy legyen aki vigyáz rá, ha őt is megtámadják, félrelökdösi előle az újságírókat a kórháznál, vagy akár csak meghallgathassa a rendőrségi rádión, hogy mik a fejlemények.

 34. zizzi — 2012-05-17 12:51 

a tegnap elkuldott bejegyzesemet megette a net ;(.

Jo kis konteo korvonalazodik itt… ha ennyi osszetevoje van.

Ajanlom, hogy nezzetek meg a Tiboru altal belinkelt oldalon a filmeket, nagyon erdekes a merenylet animacios feldolgozasa. Sajnos valamiert a III. nem mux.

Es ismet koszonet a boseges anyagert a Gazdanak is meg az osszes eddigi hozzaszolonak.
Mit szoltok egy feleseg-fegyverkereskedok-szerb bergyilkos kombohoz?

“Itt egy érdekes oldal tekinthető meg, ahol a kabáton látható golyónyomokról (és még egy csomó mindenről) értekezik egy szakértő.”
http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

 33. morat — 2012-05-17 11:38 

Szerintem a Lisbet Palme féle kabát- és autó csere komplett red herring. Hogy is volt ez?

Száguld a mentő a haldokló miniszterelnökkel. Erre a kb. 2-3 perces út közben megállnak. Lisbet kabátot cserél (minek? ha bizonyíték eltüntetése, akkor miért nem vesz legalább ugyanolyan kabátot?), átül a rendőrségi autóba (minek? ez iszonyú feltűnő! miért nem ül legalább vissza a kórház előtt?). Közben a mentő a haldoklóval vár. Aztán együtt mennek tovább, mintha mi sem történt volna és a kórháznál mindenki látja, hogy Lisbet totál másképp érkezik, mint ahogy elindult. Ha ez összeesküvés akkor a legbénább a világon. Miért nem lett belőle botrány? A sajtó miért nem kapta fel?

Másrészt…
A shiri által felvetett szál szintén nagyon érdekes. Ráadásul Algernon nem afféle mezei rendőr volt, hanem mielőtt fegyver-export ellenőr lett altengernagy volt. Egyébként országos pajtása volt a Bofors akkori vezérének.
Tragikus öngyilkossága előtt a Bofors tulajdonos Nobel Iparvállalattól jött (igen, AZ a Nobel), ahol a vezérigazgató épp elmondta neki, hogy belső vizsgálat arra utal, hogy tényleg történt fegyvercsempészet…

Mellesleg a Bofors korábbi vezére Winberg volt ’84-ig. Bofors botrány (indiai ügy) miatt kellett visszavonulnia a közéletből. ’89-ben autója megcsúszott a vizes úton, frontálisan ütközött és tragikus módon életét vesztette feleségével együtt.

A Bofors ’86-os vezérét, Martin Ardbo-t ’89-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert Szingapúron keresztül az Arab Öbölbe csempészett fegyvereket. 1999-ben az indiai központi nyomozóiroda interpolos elfogatási kérelmet adott ki ellene, amit Svédország elutasított az illető előrehaladott korára és betegségére tekintettel. 2004-ben hunyt el rákban.

 32. molnibalage — 2012-05-17 10:55 

És mi van, ha azon országokból származó emigráns volt, akinek tele szaladt a zsákja azzal, hogy egy halál naív politikus az n+1-dik véreskezű diktatúráról nyilatkozott úgy, ahogy nem kellett volna?

Egyébként nem durva, hogy egy nyílt utcai gyilkost nem tudtak előkeríteni? Ilyen helyezben mi az átlagos felderítési arány?

 31. ramalama — 2012-05-17 10:02 

A feleség mindenképp gyanús, indítéknak a tökéletes a megcsalás (Shirley Maclane volt a szeretője hosszú hosszú évekig, több könyvében álnéven szerepel, de mint svéd miniszter, és állítólag a halála után felvette a kapcsolatot a feleséggel is. Akit érdekel: Találd meg önmagad, és Camino a lélek útja a könyvek címe), a kivitelezésben pedig jópár ember/szervezet örömmel segítkezett, vagy ajánlotta fel önszántából a likvidálás lehetőségét..

 30. vinyege — 2012-05-17 08:58 

Viszont ha az asszony ennyire gyanús, akkor miért nem tértünk ki az ő esetleges indítékaira? Mik a “különféle okok”? Csalta Palme? Ezer százalék. Önmagában ez viszont kevés.

A jugó vonalhoz: Anna Lindh-et is egy szerb ölte meg…

 29. stockton — 2012-05-17 08:24 

Nem tudom láttátok-e a Ghostwriter (Szellemíró) című filmet?
Nem lőném le a poént azok előtt akik nem látták, de engem ez a sztori arra emlékeztetett.
Aki látta tudja mire gondolok 🙂

 28. atko08 — 2012-05-17 01:22 

Ezt csak úgy érdekességnek, dokfilm 4 részletben feltéve (angolul):
http://www.youtube.com/watch?v=L-u35UBC60s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ETG5mwhq23c&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=DYTxNLustwM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=XfDdt4ER5tk&feature=plcp

Elég összeszedetnek tűnik, és elég egyértelműen a “belső munka” vonalat erősíti. Érdekes no…

 27. shiri — 2012-05-17 00:29 

Lena Gräns és Cats Falck barátnők voltak, az utóbbi újságírónő. 1984 végén tűntek el, a holttestüket hónapokkal később találták meg egy stockholmi csatornában.
Halála előtt egy héttel Cats azt mesélte, hogy hamarosan valami “nagy ügyet” fog leleplezni, de erre már nem kerülhetett sor…
A svéd rendőrség eredmény nélkül zárta le a nyomozást.
Egy rádióriporter 2004-ben átvizsgálta Cats iratait, és arra jutott, hogy az a bizonyos nagy ügy egy Olof Palme által jóváhagyott fegyvercsempészet volt az akkor NDK-ba, amit a Bofors fegyvergyártó cég intézett. Az alkatrészek, amiket szállítottak (vagy csak szállítottak volna?), a kelet-német atombombagyártáshoz voltak szükségesek.

A Bofors ügyében akkortájt egy Algernon nevű rendőr nyomozott. Ő 1987-ben Stockholmban a metró alá esett, és meghalt. A svéd rendőrség szerint öngyilkosság történt…

 26. atko08 — 2012-05-17 00:27 

Újabb nagyszerű poszt! Köszönjük!

Véleményem szerint az (i)gazság, az alkonteók keveréke, kinek kinek ízlése szerint. Lisbet véleményem szerint benne volt, illetve valaki(k) svéd részről (politika, rendőrség, gumitalpúak, királyi család), valamint egy “főkolompos”, érdekelt. Akit én simán betudok a Bofors-nak. A nő és a pénz mindig jó alap.

 25. zizzi — 2012-05-17 00:25 

Az a jo konteo, ahol sok elembol lehet valogatni… :). No itt lehet. Jo, hogy 4 elemre is lehet szavazni.

Ajanlom mindenki figyelmebe a Tiboru altal megadott oldalon talalhato rekonstrukcios animaciokat es a filmet….

http://www.itdemokrati.nu/page69.html
Movie 1 Reconstruction of the Olof Palme murder part I

Movie 2 Reconstruction of the Olof Palme murder part II

Movie 3 Reconstruction of the Olof Palme murder part III

Movie 4 English movie by Burkhard. Nagel & Klaus.D. Kapp

Movie 5 It’s windy

(ja, a III. reszt toroltek – es is erdemelhetne egy rovidke konteot 😉 )
Es mar megint nem tudtam idoben aludni menni!!

 24. vinyege — 2012-05-16 23:32 

Apropó, Tetovált lány: ott is Lisbeth a főszereplő :))) Egyébként kicsit off, de meggyőződésem, hogy Stieg Larsson sem véletlenül hunyt el. Túl sok mindent piszkálhatott meg.

Az mintha kimaradt volna, hogy Palme KGB-ügynök volt, mint ahogy a CIA azt gondolta és miért is ne lehetne így.

Mindenesetre Svédország sem kisebb szarkupac, mint mondjuk Magyaro., csak illatosabb. Elég kemény volt az IKEA sztori is pár hete (miszerint az NDK-ban gyárttattak munkatáborokban)

 23. bibo65 — 2012-05-16 23:16 

Sóval:
Első kérdés: Tudatos-e az a sok tánclépés, amivel mások tyúkszemét ápolja. Ha máskor nem, hát Pol Pot akcióit követően minden józanul gondolkozó emberen felmerül, hogy az oldal, amit választott, nem éppen a józanságáról híres. Vagy életszerű, hogy egy igazoltan tömeggyilkost tartok cimborámnak? Ennyire a svédek sem lehetek demokratikusak (és toleránsak)szvsz.
Második kérdés: ha már ilyen tudaton ugrál valaki a parketten, nem-e gondol véletlenül a saját védelmére, különösen, ha felismeri, hogy esetleg mások is pályáznak az Ő tyúkszemére???
Nem elhanyagolható tény, hogy tipikusan Ő volt az az ember,aki azt kiabálta, hogy mindenki bolond, csak Ő helikopter (lásd az a bolond, akit bezárnak, vagy az, aki kívül van???).
Szóval szerintem tudta,hogy a tűzzel játszik, és volt ideje megtanulni, hogyan kell játszani a tűzzel. Ezek alapján a politikát kizárnám (annak ellenére, hogy egyes szabadságharcosokat és unortdox gondolkodókat hasonlóan büntetnék).
Ami marad,az a pénz, illetve a keresd a nőt. Ha a nőnek pénze van, akkor ne keress tovább!
A maradék két alternatíva közül azonban nem tudok választani, de inkább a tőke felé hajlok. A bosszú, a szerelemféltés általában sokkal látványosabb, sokkal inkább emocionális, mint egy sima fejlövés, bár ezt nem lehet kiszámítani egy lélekbúvarnál.

 22. tiboru — 2012-05-16 23:03 

@morat:

Ügyesen összeszedted, köszi!

 21. morat — 2012-05-16 22:56 

Tisztelt Kollégák!
Felötlött bennem a gondolatmenet, hogy bárki tette, bizonyára azért akarta eltávolítani Palmé-t, mert bízott benne, hogy az utódja alatt neki jobb lesz. Innen K-Európából nézve egyébként is gyanús, hogy egy miniszterelnök gyilkosát nem tudja kinyomoztatni a következő miniszterelnök, mindegy mennyire áll ellen a belügy… Szóval vagy benne volt, vagy csak “barátibb” az elkövetőkkel, de a tettes jó eséllyel a valószínű utódra tette meg a tétjét és ebből remélt hasznot.
Szóval megnéztem ki volt Palme utódja és mit tett. Palmét helyettese Ingvar Carlsson követte (papírformának hangzik, ugye?). Első kormánya (1986-1990) idején történtek (többek között) az alábbiak (http://en.wikipedia.org/wiki/Carlsson_I_Cabinet):
1) Folyamatban volt a SZU-val egy 13500 km2-es határvita a Balti tenger mentén. A tárgyalások 1988-ig tartottak, amikor is megegyeztek, hogy a terület 75%-a Svédországhoz kerül. ’89-ben volt Carlssonnak egy vitatható megjegyzése arról, hogy a SZU nem szállta meg a Balti államokat, de később tisztázta, hogy úgy értette, hogy annektálták őket, ami ugye nem ugyanaz.
2) 1986.01.01-től mezőgazdasági embargó volt Dél-Afrika ellen. Bár Norvégia és Dánia már bevezette az általános embargót is és ezt a svéd kormánypártok is támogatták volna, Carlsson nem lépett egészen addig, míg az ENSZ BT nem rendelte el az embargót 1987-ben.
3) 1988-ban Arafat járt Svédországban és látogatása során elismerte Izrael létjogosultságát és elítélte a terrort, mint az érdekérvényesítés eszközét.
4) 1986.03.24-én (a gyilkosság után három héttel!) a Bofors 410 db. 155 mm-es ágyú szállításáról kötött szerződést Indiával 285 millió USD értékben. Csak az Indiai döntéshozók lefizetésére 13M USD-t költöttek, amibe a Ghandi párt bele is bukott.

Egyszóval úgy látom a Palesztínok és a SZU semmit sem nyert, ellenben Dél Afrika felé enyhült a politika, a Bofors meg egyenesen hülyére kereste magát.

 20. aehrenthal — 2012-05-16 22:26 

“Bár nagyon gyanús, de a feleség nálam nem dobogós (ha ki akarnám nyírni a házastársam nem akkor tenném, amikor miniszterelnök).”

Épp ellenkezőleg. Pont akkor jó, mert rá lehet kenni bárkire (CIA, KGB, Moszad, Dél-Afrika, Chile, stb.)

 19. whitebeard — 2012-05-16 22:11 

No ezt nem gondoltam volna! (copyright Moldova)
1986 környékén (28 évesen) benyaltam az akkori sajtó, európai terroristáról szóló híreit:(

Rengeteg új információt kaptam! Köszönöm!

Számomra a dél-afrikai vonal a legvalószínűbb. Emlékezetem szerint a skandináv országok voltak a leghangosabb appartheid ellenesek.
Számomra nem világos, hogy egy ilyen nem “multi” barát ember , hogyan lehetett egyáltalán miniszterelnök? Megért volna pár szót az akkori körülmények taglalása.
Talán majd egy-két komment megvilágítja.

Szokásosan kiváló post! No ezért járok ide!

 18. gaz58ella — 2012-05-16 19:44 

Suuperhiper mint mindig….Ha jól emlékszem, boldogult ifjúkoromban, volt egy olyan hír is , hogy egy román pasi volt a merénylő.

 17. Eugenie Danglars — 2012-05-16 19:13 

Jó lett. 🙂

Nálam a korábbi ismeretek alapján nem ő volt a fő célpont, de az írás alapján Lisbet gyanús lett…

 16. vito — 2012-05-16 17:25 

A Tetovált lány trilógia után számomra a svéd titkosszolgálat és a feleség a leggyanúsabbak 🙂

 15. tiboru — 2012-05-16 16:36 

@otto:

Ez jó lett, grat!

 14. tucano — 2012-05-16 16:22 

Nagyon jó írás!
Pont a napokban néztem végig a Tetovált lány triológiát (tudom, hogy semmi köze hozzá), így eleve tele a fejem skandináv összeesküvésekkel.
Egyébként a búrok voltak, az oroszok pedig pont a dél-afrikai ügyek miatt pont ellenérdekeltek voltak, a legnagyobb afrikai győzelmüket készültek ünnepelni, amelyhez nem kis részben a megboldogult segítette őket.

Azt a magyar szálat egyébként megfigyeltétek, hogy az egyik leghülyébb szóvicc a városligeti Olof Pálmaház?
(bocsánat)

 13. otto — 2012-05-16 16:13 

Ez érdekesebb lett mint gondoltam 🙂 , a story-ról edig csak annyit tudtam,hogy volt ez a svéd miniszterelnök akit jól lemerényleteztek, de nemtudtam, hogy ilyen balhés nagymenő volt világviszonylatban…

Nos, akkor elkezdeném a saját fejtegetésemet 🙂
Ha elfogadjuk azt, hogy Lisbet kabát és szállítójárműcseréje valóban megtörtént, bizonyosra lehet venni érintettségét a merényletben (a rendőrökkel közösen!).

Magával az indítékkal én nem is foglalkoznék (önmagában egy házastársi kapcsolat megszámláhatatlan mennyiségű konfliktust generál(hat) 😉 …

Itt az általam felálított teória:

Nem is volt merénylő, ill. igen, de az nem egy harmadik odarohanó személy volt, hanem maga Lisbet. A fegyver egész este nála volt, majd mikor elérkeztek az előre eltereveztt heyszínre..bumm. A lövedék teljesen feltűnésmentesen a KABÁTJA alól indult sietős útjára imádott férje koponyája felé, de menet közben őt is megkarcolta (lényegében mindegy, hogy egylövésből sikerült mert beremegett a keze és magát is eltalálta,vagy két külön lövés volt, az egyik saját magára…). Milyen testrésze is sérült meg az asszonynak? Igen a felkar…na most akkor képzeljünk el egy szorosan egymás mellett sétáló párt. Ha az egyik szépen lassan becsúsztatja
kezét a kabátja belső zsebében megbúvó fegyver elsütése céljából, hogy fejbe lőjje (biztosra megy) párját, akkor milyen irányba is fog haladni a lövedék? …mert szerintem a felkar.

A kabát ugye kilyukadt, méghozzá belőlről és talán lőpornyomokkal is szépen beterítődött, ez ugye elég problémás dolog, baromi könnyű ellenőrizni,kidumálni viszont már kevésbé…. A másik problémás dolog a gyilkos fegyver.
Ha Lisbet meg akarta úszni a gyilkosságot célszerű valahogy eltünteni (örökre,a kabáttal együtt).

Itt jönnek a képbe a rendőrök. Kiérkeznek. Lehet, hogy az első kiérkező egység nem volt beavatva, vagy az is lehet, hogy igen, de akkor még nem lehetett sumákolni, nehezen lett volna megmagyarázható miért adnak a nőnek egy másik kabátot és miért vesznek el tőle egy fegyvernek látszó tárgyat (gondolom addigra már akadtak bámészkodók a környéken)….
Ezért bevárták a mentőket, szegény Olof bár még élt, de ránézésre azért már megállapították, hogy ő nem lesz gond…A mentők gyorsan megvizsgálták Lisbetet is, megállapították, hogy viszonylag könnyű sérülés, bepaterolták a mentőbe, hogy kórházba szállítsák. Útközben viszont egyszercsak keresztben áll előttük az egyik rendőrautó….
-Nosza, mit szeretnének uraim?
– Hát láttuk mi, hogy nem olyan súlyos a seb és minden nem az elkövető elfogásával elvesztegetett másodperc előnyt jelent a gazfickónak. Szeretnénk most rögtön kihallgatni, útközben a kórház felé. Mi bevisszük! (de az is lehet a mentősök is sárosak, előre vagy ott helyben lezsírozták velük, hogy adják át a nőt és nekérdezősködjenek miért, különben baj lesz. Természetesen belementek, érezték, hogy miniszterelnökös gyilkosságnál nem bölcs dolog vitatkozni a hatósággal…meg úgy bárkivel)
Lisbet már a rendőrkocsiban, átadja nyugisan a fegyvert, átöltözik az új, kivülről átlőtt kabátkájába. A kóházban elköszön a kedves rendőrbácsiktól, ellátják a sebét. Bizonyíték nincs.

A tanúvallomás alapján ráverik Petterssonra az egészet. Természetesen gondosan kinézték már előtte a rendőrök maguknak őt, és egyeztettek Lisbettel miről ismeri majd fel. Lehetett ez akár a fehér cipő, akár valami más. Itt megjegyzem, hogy ezt erősíti, hogy Olof fiával szeretett volna Pettersson beszélni valami nagyon fontosról…például, hogy a rendőrök megmagyarázhatalanul ráadtak egy fehér cipőt, kiszőkítették a bajuszát…whatever
Egyébként nem volt nehéz dolguk ráverni, a rossz arc megven, éjféltájt mindig a tetthely közelében lévő törzshelyén iszogat/szúrja magát. Alibit nehezen fog tudni felmutatni…

Húú, nagyon beeléltem magam. Bocsi:D
Remélem azért valaki akad aki elolvassa. Ha egy teljesen másik elmélet is megfoganna bennem, ígérem azt is megosztom.

 12. kullancs — 2012-05-16 15:50 

Valamikor régen olvastam egy könyvet, abban egy svéd cég ármánykodott az egyre drágább, de még mindig használhatatlan vadászgépük miatt, valami politikus(ok?) meggyilkolásáról is szó volt, de egy vietnámi veterán volt a merénylő, puskával…
Nekem a dél-afrikaiak a leggyanúsabbak, főleg a titkosszolgálati kavarás miatt, de szavazni még nem merek. A többi valahogy nem tűnik olyan súlyú ügynek, ami miatt megérné ekkora kockázatot vállalni, ha lebuknak, a következmények beláthatatlanok lennének… (Bár lehetséges hogy az aggódó jugoszláv szocialisták mégis rászánták magukat egy ilyen lépésre. De egyenlőre a dél-afrikaiak a gyanúsabbak.)

 11. tiboru — 2012-05-16 15:34 

@bibo65:

Így jár az, aki többször is átír egy-egy mondatot, aztán nem veszi észre a kimaradt szavakat…

Javítom, köszi.

 10. komojtalan — 2012-05-16 14:32 

Milyen igazam volt amikor nem Palmet szerettem volna, hanem Morot. Lehet északon ez nagy szám, de engem kevésbé érdekel. Szerintem a 80 -as években a különböző titkosszolgálatok már eljutottak arra a felismerésre, hogy egy politikai gyilkosság nem sokat használ és ha véletlen kiderül rendkívül sokat árthat. Vegyük azt, hogy a Svéd rendőrség komolyan veszi a dolgát, főleg hogy még most is nyomoznak. Nem hiszem hogy lehetséges volna nyom nélküli gyilkosság egy idegen országban bennfentes információk nélkül. Elég súlyos indokokat soroltál fel, de ezek egyike sem elég egy gyilkosságra és meg sem oldana semmit. Marad a feleség, amit passzolok, lehetséges. De akkor miért nem fogták el a bérgyilkost, miért vétenek ekkora hibákat a rendőrök? Szóval inkább a Svéd vonal és ezekből bármilyen kombináció lehetséges: Üzlet, rendőrség. A fegyverkereskedelem nem épp kisasszonyoknak való, nagyon is lehetséges hogy itt kell keresni a megrendelőket “némi” rendőri (titkosszolgálati) segítséggel.

 9. morat — 2012-05-16 14:32 

Én is az anyagi indítékot keresem, így a poszt alapján a Bofors mindenképpen dobogós. Ugyanakkor ennyi töketlenkedés – bár itthon nem lenne szokatlan, egy svéd miniszterelnök meggyilkolása esetében azonban – belügyi részvétel nélkül kizárt. Lisbet autó/kabát cseréje szintén kizárt rendőri asszisztencia nélkül.
Szerintem a nő körüli ködhöz talán hozzájárulhat, hogy lehet nem is a feleségével volt, amit próbáltak elkenni… Bár nagyon gyanús, de a feleség nálam nem dobogós (ha ki akarnám nyírni a házastársam nem akkor tenném, amikor miniszterelnök).
A világpolitikai beszólások nekem nem tűnnek olyan súlyúnak, mivel Svédország semmilyen szempontból nem tűnt meghatározónak. Ha legalább valami jelentős nemzetközi szervezkedést csinált volna, de nem úgy tűnt. Ha Chile, D-Afrika, Izrael, SZU mindenkit elintéztetett volna, aki rosszat mond rájuk…
Talán megtudott és nyilvánosságra akart hozni valamit, ami viszont így tényleg nem derült ki?

 8. sztupi — 2012-05-16 14:29 

Tiboru ! Az irás megint szuper. Meghajtom ősz fejem.

OP meg ahány embernek a tyúkszemére lépett csoda, hogy ilyen szép kort megélt.

Én a feleségre szavazok. A filmekben mindig az a búnös. Vagy a kertész .

 7. MuellR — 2012-05-16 13:37 

Milyen érdekesek ezek az északiak. A finnek is sokáig nyitva tartották/tartják a Bodom-tavi mészárlás aktáját, mely körül hasonlóan sok érdekes feltételezés lebeg. Ott is volt DNS vizsgálat meg “oppárdon még sem ön volt a tettes kedves uram”. No de a voksaimat leadtam, ennek ellenére nem zárom ki (hogy is tehetném sokat látott emberként és Däniken rajongóként) az akkor még a Holdon tanyázó nemzetiszocialisták ármánykodását sem.

 6. szvoboda — 2012-05-16 13:12 

“’51-ben (más források szerint ’52-ben) jogi diplomát kap.”
Ez nem vall a híres skandináv precizitásra… megnézném azért a szakdolgozatot…

A konteókat kommentálva, sose gondoltam, hogy ennyire sokan jöhettek volna szóba Palme gyilkosaként. Ezek egy része (Izrael, Dél-Afrika, Chile) elég sok helyen örvendett utálatnak, s mindenkit azért mégsem gyilkoltattak meg. A svéd rendőrséget sem tartom valószínűnek, pont azért, mert Palme elődei is szocdemek voltak, hasonló nézetekkel, Erlander például évtizedekig volt hatalmon. Ha politikai gyilkosság, akkor valamelyik nagyhatalomra tippelnék, a kettő közül arra, amelyiknek ténylegesen sértette az érdekeit és nem csak csúnyákat mondott róla és az ellenségeivel barátkozott.

 5. gloriamundi — 2012-05-16 12:37 

Tudtam én, hogy titokban Che-nek drukkoltál, de biztos azt is meg fogod írni 🙂

Jó lenne tudni, miféle okai lehettek Lisbetnek… Mert elég gyanús. De ahány ellenséget szerzett magának Olof, akárki is lehetett. Az egyébként magas nekem, hogy az állítólagos demokraták mér nem látják az azonosságot szélsőbal és szélsőjobb között. Nem tökmindegy, melyik ideológia nevében gyilkolják és kínozzák az embereket? A lényeg az, hogy egy demokrata nem vállalhat velük közösséget.

 4. jaydamasta — 2012-05-16 12:24 

Nagyon jó!

Itt megintcsak a fene se tudja, egy ilyen nagyszájú úriember épp kinél csapta ki a biztosítékot. Ugyanakkor mivel a pénzérdekeket én mindig előrébb helyezem mint az ideológiákat, gyanúsak nekem a fegyvergyárosok…

 3. bibo65 — 2012-05-16 11:05 

Hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy nem Che lett a befutó. Jómagam Olafra szavaztam, és már be is bizonyosodott, hogy jól tettem. Remekül összeállított poszt, és igazán olvasmányos is, köszönöm szépen!

 2. bibo65 — 2012-05-16 10:56 

Mester!
Velem van a baj (díszlekszija), de ezt a mondatot nem értem:
“Ekkor a brit hírszerzés (kerülő úton, egy obsitos svéd ezredes közvítítésével) egy bizalmas tájékoztatót küld svéd partnereinek, amelyben egy (megbízható és többszörösen ellenőrzött) informátorukra hivatkozva az állítják, hogy a miniszterelnököt a dél-afrikai titkosszolgálat egyik vezető hírszerzője, bizonyos Craig Williamson tervelte ki és az akkori délnyugat-afrikai (ma: Namíbia) halálbrigád, a Koevoet emberei hajtották végre, akik valamennyien dél-afrikai zsoldban álltak.”
A miniszterelnököt tervelték ki, és a Koevoet hajtotta Őt végre???

 1. Space Tapir — 2012-05-16 10:43 

Egy újabb zseniális írás, köszönjük szépen!
Szerintem adja magát, hogy a feleség volt, az a kabátos dolog túlságosan gyanús.
De talán több frontos támadásról van szó, Amerikaiak által megtervezett, a Svéd rendőrség által végrehajtott, Lisbet bevonásával történt összeesküvés.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök