2012-07-06–14:20

Alternatív Bermuda-háromszögek

A kánikula jó lelassította az agyműködésem, ezért az általatok a múltkor megszavazott témát elég lassan tudtam csak kidolgozni. Igen, tudom: a késésért a felelősség egyedül az enyém, amiért gyorsan elnézést is kérek. Csak remélni tudom, hogy az elmúlt – sajnálatosan konteóposzt-mentes – heteket azért sikerült úgy átvészelnetek, hogy az elvonási tünetek nem okoztak maradandó károsodást az összeesküvés-elméletekért felelős szerveitek rendeltetésszerű működésében.

Ma tehát közösen számbavesszük, hogy a klasszikus Bermuda-háromszög mellett melyek azok a földi régiók és területek, amelyek környékén a megmagyarázhatatlan jelenségek ugyanúgy tenyésznek, mint a köznévként is használatos közép-atlanti őspéldányban.

Sokat filóztam, hogy sima esetleírásokkal szórakoztassalak-e benneteket, de ez lett volna a könnyebbik út, s végül úgy döntöttem, hogy inkább a téma tudományos elméletét járom körül egy kicsit. Teszem ezt azért, mert szerintem ez izgalmasabb, mint tizenöt-húsz (talán sokak által ismert) történetet századszor is leírni. Izgalmasabb még akkor is, ha – elismerem – egy kicsit több intellektuális erőfeszítést igényel az olvasótól. De az ilyesmit úgyis szeretitek…

Akkor lássunk hozzá.

Mi (akiknek műveltségénél csak a tájékozottságunk nagyobb) jól tudjuk, hogy minden tudományágnak megvan a maga prófétája, vátesze és állócsillaga, akiről megemlékezni olyan kötelesség, aminek elmulasztása súlyos következményekkel járhat a szakmai közvélemény előtt. Titokzatos események földrajzi fókuszpontjairól szóló beszámoló tehát még akkor sem nélkülözheti Ivan T. Sanderson nevének és munkásságának felelevenítését, ha ez a beszámoló egy mezei blogger billentyűzetéből származik. Lássuk tehát röviden, ki is volt ez a fószer, aki a kriptozoológia mellett a rejtélyes (főként tengeri) helyek tanulmányozása terén is maradandót alkotott.

1.) Ivan Terence Sanderson

A skót whiskyfőző-családból származó Ivan 1911 telén született Edinburgh-ban (a családi hagyomány szerint a nagyfater fejlesztette ki pl. a VAT 69 nevű közismert márkát is). Nagy valószínűség szerint édesanyja egy ideig ikrekkel volt várandós, de aztán az egyik magzat „felfalta” a másikat, mert Ivan három vesével és egy eléggé ritka genetikai rendellenesség-csoporttal született. Az egzotikum már kamaszkorában ráköszön, hiszen édesapja (Arthur Buchanan Sanderson, akitől az állatok, a természet és az égetett szeszesitalok szeretetét örökölte) elég érdekes körülmények között vesztette életét: egy afrikai filmforgatás közben egy morcos kenyai orrszarvú agyontaposta. Azt hiszem, megegyezhetünk abban, hogy meglehetősen szokatlan halál egy skót whiskyfőző-mesternek…

Hősünk az elitek elitjének fenntartott Etonban végzi a középiskolát, majd a nónémnek ugyancsak nehezen aposztrofálható Cambridge-i egyetemen szerez (mindjárt három) diplomát, csupa olyan szakon, amely az élővilág valamely fontosabb területét érinti: állattannal kezdi, növénytannal folytatja, majd összehasonlító néprajzból diplomázik (egyes források szerint még geológiából is volt oklevele). Édesapja utazási szokásait átvéve ázsiai, közép-amerikai, majd afrikai expedíciókon vesz részt (többek között hónapokat szolgál egy norvég bálnavadászhajón), s ő lesz az egyik szemtanúja a titokzatos (és roppant kevesek által látott) Kongamato-nak, ami egy közép-afrikai óriásdenevér (vagy máig élő szárnyas dinoszaurusz, a fene se tudja pontosan). Ebben az időszakban mintegy tucatnyi tudományos ismeretterjesztő könyvet ír, amelyeket saját rajzaival illusztrál.

A második világháborúban részben szakít természetrajzi érdeklődésével, s minden energiájával a brit haditengerészet hírszerzését támogatja. No nem Londonban, netán a nácik által elfoglalt Európában (annyira nem volt hülye). Nem bizony; Ivan Terence a karibi térség brit érdekeltségű területein (Kajmán-szigetek, Barbados, a Bahamák, Jamaica, stb.) harcol Adolfék ellen, elvileg a környéken bóklászó német tengeralattjárók kódolt üzeneteit vadássza. Unalmában (túl sok U-Boot-periszkóp azért nem zavarja arrafelé a habokat) ekkor kezd el a Bermuda-háromszöggel, pontosabban az ezzel kapcsolatos eltűnésekkel foglalkozni. A híres 19. repülőraj esetében például ő volt azon kevés brit egyike, akik az első percektől kezdve betekinthettek a teljes nyomozási dossziéba.

A háború után már nem tér haza, inkább New Yorkot választja. A kor brit-amerikai viszonyaira mi sem jellemzőbb, mint az, hogy az Egyesült Királyság úgy engedélyezi a kivándorlását, hogy mindösszesen két, egyenként 40 kilós bőröndöt vihet magával; visszaemlékezései szerint a cuccain kívül 134 dollárnyi készpénz volt minden vagyona.

Új hazájában előbb rádiós, majd televíziós személyiség lesz. Specialitása az állatvilággal foglalkozó műsorok szerkesztése és vezetése, amit olyan lelkesen csinál, hogy még saját állatkertet is alapít annak érdekében, hogy a műsorokban elhangzó információkat a hallgatók/nézők később személyesen is lecsekkolhassák. Számos (biológusok és zoológusok által a mai napig nagyra tartott, stílusában is kiemelkedő, közérthető, ugyanakkor tudományos igényességű) könyvet írt Afrika, Ázsia és Közép-Amerika élővilágáról, de nem állt tőle távol a kultúr- és a művészettörténet sem. 1947-ben (egy azóta kellőképpen nem tisztázott kormányzati megrendelés teljesítését követően) soron kívül megkapja az amerikai állampolgárságot.

A kriptozoológia mellett (amelynek elismerten az egyik legnagyobb és legelismertebb alakjává válik) a konteók az ötvenes évek közepén kezdik el igazán érdekelni. Beleássa magát a megmagyarázhatatlan jelenségekkel foglalkozó nyílt és minősített szakirodalomba (1953 nyarán például a Philadelphia-kísérlet nehezen beszerzett dokumentációját olvasgatja hetekig), beveti természettudományos és titkosszolgálati előéletének minden eszközét és módszerét, majd – életművét mintegy megkoronázandó – 1967-ben létrehozza a Society for the Investigation of the Unexplained (Társaság a Rejtélyes Jelenségek Tanulmányozására, rövidítve: SITU) nevű szervezetet, melynek az 1973-ban rák miatt bekövetkezett haláláig az elsőszámú vezetője maradt. Alaposan foglalkozott az UFO-jelenséggel; a kérdésről már 1967-ben megjelenteti az Uninvited Visitors: A Biologist Looks at UFOs (Hívatlan látogatók: egy biológus véleménye az ufókról) című könyvét, majd az Atlantisz-konteóról, az indiai mítoszok űrhajóiról, a jetiről és más olyan témákról ír, amelyek a hagyományos tudományos érdeklődés keretein kívül maradtak – és maradnak…

2.) A Gonosz Csomópontok

Sanderson 1972-ben ír egy tanulmányt a brit Saga hetilapba, amely a biztató The Twelve Devil’s Graveyards Around the World (Az ördög tizenkét temetője a világ körül) címet kapta. Ebben – mintegy másfél év kutatómunka és egy előző, rövidebb írása eredményeit összegezve – felvázolja a földkerekség azon 12 kiemelt helyét, amelyek elsősorban a területükön bekövetkezett megmagyarázhatatlan jelenségekkel, továbbá titokzatos eltűnésekkel írták be magukat az emberiség történelemkönyveibe (az esetek 98%-ban hajók és/vagy repülőgépek, de esetenként gyalogos vagy kerékpáros, autós emberek is eltűntek ezeken a helyeken). Ezt a tucatnyi helyszínt nevezi összefoglalóan vile vortices-nek, vagyis gonosz (hitvány, aljas, semmirekellő) csomópontoknak (örvényeknek). Ezeket a továbbiakban VV-nek fogjuk rövidíteni.

Ha megnézzük ezek elhelyezkedését egy olyan földfelszín-vetületen, ahol a fontosabb szélességi és hosszúsági körök fel vannak tüntetve, rögtön feltűnik pár érdekesség. Az első (és talán a legizgalmasabb) az, hogy a 12 VV közül kettő a sarkokat fedi le, a maradék 10 pedig (két, egyenként ötös csoportba osztva) ugyanazon szélességi kör mentén helyezkedik el. Igen bizony. A térképen megszámoztam őket, most pedig lássuk a felsorolásukat. Közben lehet ellenőrizni más térképen vagy atlaszban is, ha nem bíznátok ebben itt fent.

A.) Az északi félteke félgömb:

A1.) Északi-sark
A2.) Mohendzso Dáro romvárosa (Pakisztán)
A3.) Az Ördög-tenger (Japán)
A4.) Hamakuliia vulkán (Hawaii)
A5.) Megalitikus romok (Dél-Algéria)
A6.) Bermuda-háromszög

B.) A déli félteke félgömb:

B1.) Déli-sark
B2.) Megalitikus romok (Zimbabwe)
B3.) Wharton-medence (Indiai-óceán)
B4.) Új-Hebridák-árok (Fidzsi)
B5.) Húsvét-sziget (Csendes-óceán)
B6.) Dél-atlanti anomália (Atlanti-óceán)

A 12 helyszín mindegyikén nagyon komoly mágneses anomáliák tapasztalhatók, amelyeket esetenként már egy sima iránytűvel is ki lehet mutatni.

Sanderson elmélete szerint a forró (vagy a két sarok esetében: a nagyon hideg) légmozgások találkozása a tengeri áramlatokkal valahogy összeadódik a Föld belső rejtett energiájával, s mindez egy nagyjából rombusz alakú sík területen okoz elektromágneses és gravitációs problémákat. Ezek a rombuszok lettek aztán a VV-k.

A tudomány nem más, mint hajsza az ismeretlen után. Mondom: az ismeretlen után, nem az ismert után… Ez különbözteti meg a tudományt a technológiától.

Ivan Terence Sanderson

Érdekesség, hogy Sanderson nagyon készült megírni a cikk folytatását, amelyben kitért volna a VV-k kvázi időkapu-szerepére, illetve összevetette volna ezeket a régóta ismert Ley-vonalakkal. Ehhez aprólékos feljegyzéseket készített, amelyek zömét azon pilóták és hajósok nyilatkozatai tették ki, akik a tengeri vile vorticeseket érintve megfigyelték, hogy a fedélzeti órák nagyon gyakran a földiekétől eltérő időket mutatnak leszálláskor/kikötéskor. Az eltérések néha csak percekben mérhetők, de több olyan eset is volt, amikor több óra különbséget is regisztráltak a fedélzeti és a „földi” idő között, egy fél nap leforgása alatt.

Ley-vonalak: a földfelszín őstörténetileg (kulturális és/vagy civilizációs szempontból) kiemelt jelentőségű földrajzi pontjait összekötő képzeletbeli egyenesek, amelyek – egyes vélekedések szerint – spirituálisan és természettudományosan egyaránt determináltak. Bizonyos szakértők szerint a Ley-vonalháló segítségével felrajzolható a Föld (elektro)mágneses „érrendszere”, amit (szerintük) nem csak a prehistorikus elődeink voltak képesek érzékelni – lásd még az előző emberiség(ek) elmélete –, hanem például az űrből (vagy a jövőből) érkező látogatók is. Ezért az UFO-észlelések döntő hányada Ley-vonalak mentén történik, de ugyancsak ezekhez kapcsolódnak a több évszázados keresztény búcsújáróhelyek, a nagy világvallások csodái és más furcsa jelenségek is.

Szóval Ivan erről és még egy csomó más érdekességről is szeretett volna írni (már a megállapodás is megszületett a Saga szerkesztőségével), de a gyomorrák közbeszólt, s Sanderson ’73 februárjában (alig 62 évesen) elhunyt. Feljegyzései egy részét azóta feldolgozták, más része elkallódott…

3.) A követők

A Sanderson-féle ötlet továbbgondolása onnan érkezett, ahonnan nem is várta volna az ember: Moszkvából, méghozzá meglepően gyorsan. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának gondozásában (és 120 ezer példányban!) megjelenő Химия и жизнь (Himija i zsizny, vagyis Kémia és élet) című ismeretterjesztő folyóirat 1973 őszén (alig fél évvel Ivan halála után…) megjelentet egy cikket, amit három gyakorlati szakember jegyez (a régész-történész Nyikolaj Goncsarov, az építész Vjacseszlav  Morozov és a gyengeáramú villamosmérnök Valerij Makarov). A cikk címe: Hatalmas kristály-e a Föld?

A három szovjet (nagyon-nagyon leegyszerűsítve) nem csinált mást, mint – első körben – elképzelte térben is a Sanderson-féle kétdimenziós térképet, rajta a VV-kkel, s megállapították, hogy ezek egy szabályos (nagyjából Föld-méretű) ikozaéder csúcsain helyezkednek el.

Ikozaéder: egyike az öt szabályos (más néven platóni) háromdimenziós testnek. Az ikozaéder oldalait húsz egybevágó, egyenlő oldalú háromszög alkotja, amelyekből csúcsonként öt-öt találkozik. Minden lapszöge egyenlő (kábé 138°), tizenkét csúcsa és harminc éle van. Szerepjátékosoknak ismerős lehet: ez a húszoldalú dobó”kocka”, amit frankó véletlenszám-generátornak lehet használni 1-től 20-ig – már ha nincs megcinkelve.

A szovjetek még ennél is továbbmentek (és előre is elnézést azoktól az olvasóktól, aki térmértanból nem voltak valami pengék, s térlátásuk elég gyenge): fogták ugyanis a Sanderson-féle ikozaédert és kombinálták ennek duálisával, a dodekaéderrel.

Duális (a térmértanban): minden szabályos háromdimenziós testnek van egy „ellentettje”, amit úgy kapunk meg, hogy az eredeti testünkbe úgy helyezünk be egy másik testet, hogy ahol az eredeti test lapjának a mértani középpontja volt, ott a duálisnak csúcsa lesz és fordítva.

Ha van például egy kockánk (ezt szerintem mindenki el bírja képzelni, de biztos, ami biztos, itt láthattok egyet baloldalt), akkor azt tudjuk, hogy ennek 6 lapja („oldala”) van, továbbá 8 csúcsa. Namármost, a fenti szabályok szerint a kockának (amit tudományosan hexaédernek nevezünk) egy olyan test lesz a duálisa, amelyiknek 8 lapja és 6 csúcsa van.

Megvan? Nem? No, segítek: ez az oktaéder, amit szintén szemügyre vehettek itt jobboldalt. És igen, tényleg: 8 lapja van és 6 csúcsa!

No, most pedig megnézzük a két test duális összeillesztését itt alul balra. Ugye szép?

Hát valami hasonlót kell elképzelni az ikozaéder és a dodekaéder esetében is: az oroszok duálisan összeillesztették a Sanderson-féle ikozaédert egy dodekaéderrel (kaptak egy már-már gömbszerű háromdimenziós alakzatot, amit elneveztek ikoza-dodekának) és megnézték, hogy az így kapott kvázikristály csúcsain és élein (vagyis a gyakorlatban a földfelszínen, illetve a világtengeren) vannak-e érdekes dolgok…

Hát mit ne mondjak: CSAK érdekes dolgok vannak… A Sanderson-féle VV-ken kívül ezeken a csúcsokon és éleken helyezkednek el (és akkor most csak példálózó jelleggel) a legfontosabb állatmigrációs útvonalak (pl. a vándormadaraké és a ceteké), a földkéreg szeizmikusan legaktívabb részei, az emberi civilizáció bölcsőinek tartott földrajzi helyek (Egyiptom, Mezopotámia, Zimbabwe, India, stb.), a sajátos élővilággal rendelkező régiók, és így tovább. A moszkvai trió még egy jólcsengő nevet is talált mindennek: szerintük a Föld felszínének jelentős (és gyakran megmagyarázhatatlan) eseményeit egy 12 ötszögből álló háló határozza meg, amely a „kozmikus energia földi mátrixát” alkotja.

Az elkövetkezendő években egyre többen cuppantak rá a három orosz elméletére és továbbgondolták azt. És ne tessenek ám holmi habókos önjelölt áltudósokra gondolni; komoly egyetemi tanárok, a nemzetközi tudományos élet elismert képviselői fejlesztették tovább az ikoza-dodekával kapcsolatos teóriát. Ott volt például a William Becker – Bethe Hagens házaspár (Bill a Chicagói Egyetem iparművészeti karának dékánja, Beth a Governors-i Állami Egyetem antropológia professzora), akik 1983-ban tárták a tudományos nyilvánosság elé az általuk továbbfejlesztett (és 120 oldalú) szférikus poliédert, illetve az ebből adódó rácsrendszert, amit ismételten összevetettek a földtörténet jelentősebb eseményeivel, illetve a napjainkban tapasztalt mindenféle anomáliával és újabb egyezéseket találtak. 

David Hatcher Childress szerint (akit leginkább az amerikai Nemere Istvánnak nevezhetnénk, csak sokkal szellemesebben ír) kizárt, hogy ez a hajmeresztő geometriai precizitással bíró földfelszíni prioritás-hálózat véletlen legyen. Ő az egyike azoknak, akik meggyőződéssel állítják, hogy az ikoza-dodeka csúcsai potenciális átjárók lehetnek a párhuzamos univerzumok között, esetleg időkapuként is funkcionálnak. Vagy mindkettő.

4.) A fekete-tengeri időkapu

Mai posztunkat egy bónusszal zárom, mégpedig azon titokzatos tengeri helyszín bemutatásával, amely hozzánk a legközelebb található. A romániai Sulina városától 40-45 kilométerre észak-keletre, a Fekete-tengerben található a Halál Háromszöge, amelyről már a középkorban is megemlékeztek a krónikások: az első dokumentációt orosz szerzetesek feljegyzései jelentik, aki a XIII. században jegyezték fel az ott történt furcsaságokat: hajók eltűnését, villódzó fényeket, napokig egyhelyben lebegő felhőket.

A viszonylag apró (körülbelül 8-10 négyzetkilométeres), egyenlő oldalú háromszög lakú terület sajátossága, hogy egy nagyjából 120-150 négyzetkilométeres régión belül folyamatosan lassú mozgásban van; hozzávetőlegesen egy-másfél kilométer/éves sebességgel körbe-körbe jár. Pillanatnyilag éppen arra készül, hogy elhagyja az ukrán felségvizeket és (ha nem történik jelentős változás) 2013 végére, esetleg 2014 elejére  eléri a román területet.

– 1944. május 31-én itt tűnt el nyom nélkül a szovjet fekete-tengeri flotta egyik cirkálója, a Ciolkovszkij.  Szemtanúk szerint az időjárás nyugodt volt, a tenger alig hullámzott, amikor a cirkáló fölött megjelent egy zöldesszürke felhő, amely lassan leereszkedett, majd a hadihajó egyszerűen eltűnt benne. Mintegy tíz perc elteltével a felhő feloszlott, s helyén a sima víz volt látható, a hajó sehol…

– Alig két hónappal az előbbi eset után öt szovjet vadászgép tűnt el a háromszög légteréből.

– Ugyanazon a napon (1945. december 5-én), amikor az általunk már említett öt amerikai torpedóbombázó eltűnt az igazi Bermuda-háromszögben (részletek a Bermudás posztunkban), itt, a fekete-tengeri helyszínen is hasonló dolog történik: érdekes módon a Krím-félsziget mellett ugyancsak öt katonai gép tűnik el, ugyancsak nyomtalanul, alig hetven kilométerre a szovjetek haditengerészeti bázisától. És még egy hasonlóság a két eset között: a szovjet kötelékparancsnok utolsó rádióadásában furcsa ködről, szokatlan színű tengerről és tájékozódási problémákról számol be, akárcsak a Föld másik oldalán amerikai kollégája…

Oleg Szokolov nyugállományú tengerészezredes visszaemlékezéseiből kiderül, hogy 1965 és 1977 között több esetben láttak a környéken olyan víz alatti óriási járműveket (vagy ennek tűnő tárgyakat), amelyek mintha megfigyelték volna a szovjet tengeralattjárók mozgását, de beazonosításuk rendre meghiúsult, mert ezek hihetetlen sebességgel távolodtak, amikor a szovjetek megközelítették őket. Szokolov egyvalamiben biztos volt: nem amerikai járművek voltak, mert azok motorvisszhangjait a szovjet szonárkezelők álmukból felébresztve is felismerték volna.

– 1990 (más források szerint 1991) nyarán egy orosz kőolajfúró platform sodródott be a háromszögbe, majd eltűnt. Pár nappal később a platformot 50 kilométerrel odébb megtalálták, de a rajta dolgozó 78 munkásnak nyoma veszett – sorsukról azóta sincs hír.

Ukrán és orosz szakemberek szerint az itteni elektromágneses anomáliák véletlenszerűen, előre be nem jósolható időpontokban mutatkoznak, s van, amikor pár másodpercig, máskor pedig több órán át is fennmaradnak.

Hát ez volt az alternatív Bermuda-háromszögekről szóló poszt. Mai kérdésünk roppant egyszerű; miután válaszoltatok rá, érdeklődve várom kommentjeiteket.

Kategória: EgyébCímkék: , ,

91 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 91. becsuszoszereles1k — 2014-09-21 22:24 

88., 90.@realcorpus:

Peldaul, igy juthattak volna at a vikingek (is) – joval a Panama-csatorna (1914) megepitese elott -, leven a panamai foldszoros rendelkezesre allt a’la termeszet:
“1514-ben Vasco Núñez de Balboa az első európai utazóként megpillantotta a Csendes-óceánt. Szétbontatta a földszoros atlanti partjain horgonyzó hajóját és egy általa épített 50 kilométer hosszú úton alkatrészeit a Csendes-óceán partjára szállította.”
[A sved vikingek – varegok – a Fekete-tengerre viszont siman lejutottak a Balti-tengertol, athajozva a nagy orosz folyokon.]

Ettol fuggetlenul, jogos @realcorpus eszrevetele Hawaii miatt!
Ugy ahogy van, elneztem! Alapvetoen a ket oceant (Atlanti-/Sargasso-tenger, Bermuda… es Csendes-/Hawaii)! Ez hiba volt!
Elnezest kerek a blogtarsaktol!

A kek pontokra figyeltem inkabb… Igy az A6-Bermuda “klasszikus gonosz” pont alternativaja lehet akar az A4-Hawaii is – vikingileg. 🙁
*
Az utazasrol Hawaiira azert nem mondok le! 😀
*
—————-
Kozben ezt talaltam a neten. Marmint a link cime miatt ert varatlanul a “tukorkep”:

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbermuda107.rssing.com%2Fchan-18410355%2Fall_p1.html&ei=kBMfVIZTk-Zqv7CA4Ak&usg=AFQjCNEE93JPi6X_q126oTJnl687sPkB9g&sig2=RSihT1HD2v26qshOVtq7Uw

 90. realcorpus — 2014-09-21 09:21 

@becsuszoszereles1k:
Azt értem, hogy Hawaii ott van az A4-en. Azt nem, hogy a vikingek hogyan kerültek oda. Átteleportáltak a Férges-tengerről, vagy mi?

 89. becsuszoszereles1k — 2014-09-21 09:13 

@realcorpus:

Most nem erek ra megnezni.=))

Igy jon a kepbe (poszt – terkep):
A4.) Hamakuliia vulkán (Hawaii)

Off: Oda (A4-re) azert elmennek! 😀

 88. realcorpus — 2014-09-21 08:14 

@becsuszoszereles1k:
És hogy jön képbe Hawaii? Bermuda is egy csöppnyi sziget, oda is mehettek.
(De van a témában egy jó kis nemdokumentum-film is: Erik, a viking. =) )

 87. becsuszoszereles1k — 2014-09-21 02:18 

Alternativra van egy alternativa. Nekem az A4 pontja a terkepnek a gyanus (Hawaii), megpedig egy viking legenda fenyeben – bar tudnam hol olvastam hajdanan!
E szerint a legenda szerint a vikingek a Fe’rges-tengerre (ami pontosan megfelel a hinarfonatos, ha rosszkor mentel arra, akkor teljesen jarhatatlan Sargasso-tenger leirasanak; bar szerintuk azok hatarozottan fergek voltak) ritka rendszeresseggel, de ritualis pontossagal elhajoztak, igaz, a legenda szerint nagyon nem akarozott nekik. A viztomeg kozepeben volt egy makszemnyi sziget – oda kelett igyekezniuk -, ahol egy felelmetes banya lakott, aki valamilyen fonokseg lehetett, mert o” latta el a hos vikingeket programmal a kovetkezo esedekes talalkozoig (ez lehetett a korai Bilderberg talalkozo?) – igaz, bokezuen megvendegelte oket, beleertve a forro teat is.
Mint a posztban is, igy a kutatok fejeben is felmerult, hogy a Sargasso-tenger es korzete lehet inkabb a valodi Bermuda-haromszog.
A wikiben ez talalhato rola:
“A Sargasso-tenger az Észak-Atlanti-óceán közepén helyezkedik el, körülvéve óceáni áramlatokkal. Három ellentétes irányú áramlás (Golf-áramlat, Egyenlítői-áramlat és az Antilla-áramlat) miatt az óramutató járásával azonos irányba forog. Területe körülbelül 3 millió négyzetkilométer, 1100 km széles és 3200 km hosszú. A víz alatti látótávolság akár 61 m. Az egyetlen tenger a világon, aminek nincs partja. Átlagos mélysége kb. 5000 méter. A víz hőfoka a felszínen a tengerekhez képest igen magas, hőmérséklete 18-28 C˚ között változik.

Portugál hajósok fedezték fel ezt a területet a 15. században. Nevét a sargassum nevű algáról kapta, ami nagy mennyiségben található meg itt. A nyugodt, csendes körülmények miatt régen a hajók sokszor heteket, hónapokat vesztegeltek, mire tovább tudtak haladni. Kolumbusz Kristóf mikor áthajózott, a felszíni gazdag növényzet miatt optimistán azt gondolta, közel van a szárazföld.

A Bermuda-háromszög szomszédsága miatt a legfurcsább és leghírhedtebb tengernek tartják a Földön.”
*

A deltengeri hajosok a Sargasso-tengeren nagyon elkerulhettek egymast a menetrendszeru vikingekkel, akik a 15. szazadban raadasul reg tulvoltak meg a Kijevi Rusz( 9. sz.) – (vagy a Moszkvai?/vita targya!) – megalapitasan is, nemhogy a Sargasso-tengeri dugokon. Nyilvan azert is jartak oly ritkan a banyahoz, mert csak olyankor nem volt arrafele hinar invazio. 🙂

 86. miazhogynagyonis — 2014-09-21 00:16 

Ez már komoj tudomány.
A dedoktakoziéder térkép mindent visz.
Szóval a pontokon van a kultúrális, spirtuális, energetikai és tudománytörténeti mindenszentség.
Még jó hogy egyetlen ilyen pont sem jutott nyugat- vagy dél-Európának, vagy a közelebbi keletnek.
Mert hol is vannak ezek az emberi kultúrától.

 85. szerpentin — 2014-06-11 16:02 

Milyen érdekes,hogy pont ott is mutat egy alternatív Bermuda-háromszöget a térkép ahol keresték az eltűnt maláj gépet. Ausztrália partjaitól jó pár ezer kilométerre.

 84. gigabursch — 2014-05-28 18:52 

@mnandi:
Anyám borogass!!!

De ezt csak az tudja értékelni, aki maga is vett részt értelmiségi képzésben.

 83. gigabursch — 2014-05-28 18:51 

@vanek:
Sose láttál még Csillagok Háborúját?

Ha én lennék Zárt Vödör, biztos valami ilyen nevet adnék, nem holmi enterprájzot meg egyéb marhaságot.
Ennek a kimondásához egyes nyelvek kevesek.

 82. igazitrebics — 2014-05-28 17:30 

@mnandi:
Ember! Ezt érdemeljük? Mit vétettünk? 🙂

 81. mnandi — 2014-05-28 17:17 

a dodekaéderről jut eszembe!

http://youtu.be/u5wdqp_Sv2Y

(bocs!)

😀

 80. vanek — 2012-08-14 19:01 

Ciolkovszkijról előbb neveznének el űrhajót, mint csatahajót… 🙂

 79. tiboru — 2012-08-14 17:20 

@savaz:

Már nem emlékszem, hol olvastam, de most, hogy ismét utánamentem, ezt találtam:

http://www.vopus.org/en/gnosis/interesting-articles/the-bermuda-triangle-in-the-black-sea.html

Igaz, itt egy “Tiolkovsloi” csatahajóról írnak, de nem tudom, az orosz eredetiben ez mi lehetett… Talán van tipped.

 78. Rogal Dorn — 2012-08-14 16:02 

@guff:

Rossz nyelvek szerint a Fekete-tenger és a Földközi-tenger között nem volt összeköttetés korábban, csak amikor átszakadt a Boszporusznál és a Dardanelláknál a vízválasztó, (Özönvíz) akkor emelkedett ennyire meg a Fekete-tenger vize, emiatt a felszíne alatt valószínűleg sok elöntött régészeti lelet található. Atlantiszt nem ide helyezik tudomásom szerint.

 77. guff — 2012-08-14 13:59 

@tiboru:

Ezzel kapcsolatban olyan elmlélet is létezik, hogy Atlantisz a Fekete tenger helyén volt az áradás előtt. Ha jol tudom, pont az idén fog (vagy már neki is fogott) egy Bulgár kutatócsapat ezzel foglalkozni.

 76. savaz — 2012-08-05 20:48 

A szovjet flottában nem találtam Ciolkovszkij nevű cirkálót. A belinkelt kép egy Kirov osztályú hajó, de azokból nem veszett el egy sem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kirov_class_cruiser

 75. tiboru — 2012-07-31 14:30 

Nyár van, sokan offline töltik a szabit, ne legyünk igazságtalanok… A mostani gárda is kiváló, csak most holtszezon van.

 74. miamai — 2012-07-31 10:10 

@gyurma: Hát az a baj, hogy a “régi, értelmes kommentelők” az “élvezetes kommentjeikkel” nemigen regisztráltak és ha igen, akkor se nagyon beszélnek…
Ki kell alakulni újból a jó törzsközönségnek…

 73. gyurma — 2012-07-30 14:03 

Jéézusom, hova tűntek a régi, értelmes kommentelők, akik még meg tudták különböztetni a tudományt és a poénkodást az idióta áltudományos handabandától?
Komolyan, régebben legalább annyira élvezetes volt olvasni a kommenteket, mint magát a cikkeket (amik egyébként mindig zseniálisak). De ez? Gibraltár, mint forgóajtó, meg titokzatos erővonalak, meg gabonakörök dekódolása, meg egyéb zöldségek?
Rémes tudatlanság, egészen elképesztő.

Ne higgyetek már el minden szamárságot minimális utánaolvasás nélkül.

(igen, csak ezért a kommentért regisztráltam 🙂 )

 72. irbisz — 2012-07-22 23:36 

@fehervandor:
“Az, hogy féreglyukak/dimenziókapuk/portálok/Einstein-Rosen hidak léteznek szerintem vitán felül áll, remekül be vannak mutatva például a Thor vagy a Kapcsolat c. filmekben. ”

Azért remélem nem hiszel el mindent, amit hollywood-i filmekben láccc 🙂

Ez a “vitán felül áll” kijelentésed olvasva most sem tudom elhinni h. komolyan írtad, nem tudom nem csak a blog b. olvasóközönségét ugrattad 🙂

 71. irbisz — 2012-07-22 23:31 

@tiboru:
“Ennyire “szabdalt” lenne a földkéreg tektonikai szempontból, hogy minden anomáliára és más furcsa jelenségre az lenne a magyarázat? Nem tudom, nem vagyok geológus (sem), de akkor az is érdekes, hogy ennyi – nem feltétlenül konteós – szakember (és még hányról nem tettem említést) nem feltétlenül így vélekedik.”

Mindenre nem az a magyarázat, viszont a furcsa jelenségek csoportosulása kamu, ujjból szopott humbug, semmi alapja.
Néhai Mr. Sanderson először megalkotta a hálóját, utána keresett a csomópontokhoz “rejtélyeket” és “anomáliákat”, melyekre az sem igaz hogy a fele sem igaz, mert ha a tizede igaz lenne, már akkor foglalkoznának vele.

Ajánlom ezt a magyarul több mint 3 évtizede megjelent könyvet: Kusche, Lawrence David. A Bermuda-háromszög rejtélye. Zrínyi Katonai K. (1979). ISBN 963-326-760-9

A magyar wiki oldalon elég jó szemelvények vannak belőle: http://hu.wikipedia.org/wiki/Bermuda-h%C3%A1romsz%C3%B6g

 70. irbisz — 2012-07-22 23:14 

@morat:
“Távol álljon tőlem a hálátlanság, de lelkesedésem akkor lenne 100%-os, ha megtudhatnám, hogy miért pont ez a 12 pont van, amelyből 9-ről még nem is hallottam? Vagy ezt majd a posztolók? Vagy majd én magam?)”
Azért nem hallottál a többi 9-ről, mert semmi nem történt ott rejtélyes, statisztikailag semmivel nem veszedelmesebbek, mint bármely más, hasonló forgalmú helyek. A biztosítótársaságok, mivel qrva sok zsé függ tőle, már rég belevették volna a biztosítási árakba díjnövelő tételként az ezeket érintő hajó/légi stb. utakat mint rizikóforrást, ha bármiféle szignifikáns jel utalna ezek veszélyére.
Az üzleti életet nem hatja meg mit tart erről a tudomány, és mivel jólképzett és még jobban fizetett szakértők hada dolgozik nekik, kizárható ezen helyek kiemelt veszélyessége. Rég rájöttek volna a jelenség létezésére, függetlenül attól tudják-e a magyarázatot vagy sem.
Mellesleg a bermuda-3szög sem kiemelten kockázatos a szemszögükből, nincs több “titokzatos” eltűnés a légi-, és víziforgalomra vetítve, mint máshol.
Azon meg elgondolkodhat bárki, miért nincs szinte az utolsó 20-30 évből onnan újabb obskúrus eset, mindenhol több évtizedes sztorikkal példálózik – ne adj isten a Föld ley-vonalait v. Becker – Hagens rácsrendszer hatásosságát zavarja a műholdas megfigyelés vagy a közlekedési eszközök növekvő műszaki megbízhatósága? :))

 69. irbisz — 2012-07-22 23:00 

@face:
“Régebben én is erről hallottam, aztán mostanában meg arról olvastam(vagy doku film volt?), hogy a Földközi tengeren zajlott az özönvíz, Gibraltár időszakosan bezáródott és kinyílt, többször is.”
Az millió évnél ezelőtt volt, akkor tán még tüzet sem ismerték őseink, semmi köze a vízözönhöz.

” A tengerfenéken találtak olyan alakzatokat amit folyó víz eróziója okoz, és Marseille mellett találtak barlangrajzokat a tenger szintje alatt 37m-rel.”
Több dolgot keversz, a lényeg: a barlangrajzok NEM a Földközi-tenger kiszáradása miatt vannak pártucat méterrel a MAI tengervízszint alatt, hanem mert a jégkor idején kb. 100 méterrel alacsonyabban volt a tengersznt, annyi víz kifagyott a világóceánokból.
18 000 éve így nézett ki a Föld: http://1.bp.blogspot.com/_LTDarCYdGZc/TRziKFKi-_I/AAAAAAAAC20/YlPkiqXE11k/s1600/2.gif
Több millió négyzetkilométerrel nagyobb volt a szárazföldek területe, mint ma.

 68. irbisz — 2012-07-22 22:52 

@chomsky:
“A poszt zseniálisan van megirva, mint mindig (gratulálok Tiboru), de nekem akkor is ez jut eszembe a temáról:”
Tiboru íráskészsége és stílusa vitán felül áll, de a blog szellemiségéhez illően a (természet)tudományok terén előszeretettel hanyagolja a hiteles és megbízható forrásokat, és a forráskritikát úgy kerüli mint zördög a tömjénfüstöt 🙂

Továbbá úgy tűnik, sokak tárgyszerű ismeretei sajnálatos módon nagyon nincsenek összhangban érdeklődésükkel és a szenzációk iránti szenzitivitásukkal.

 67. irbisz — 2012-07-22 22:46 

@zizzi:
Ez a térkép remek amit citáltál, végre valami hiteles a posztban, de pont azt bizonyítja, a földrengések nagyívben tesznek erre a rácsrendszer feltevésre, és a lemeztektonikának “hisznek”.

 66. chomsky — 2012-07-19 17:52 

A poszt zseniálisan van megirva, mint mindig (gratulálok Tiboru), de nekem akkor is ez jut eszembe a temáról:

http://adlibitum.hu/post/352966910

eredetiben:

http://bengoldacre.posterous.com/did-aliens-play-a-role-in-woolworths

 65. Space Tapir — 2012-07-10 13:15 

Ez a poszt egyszerűen zseniális lett! Öröm volt olvasni, ez a 12 pont szöget ütött a fejembe, már lesem a térképeket! o_O

 64. face — 2012-07-10 10:47 

@tiboru:
Régebben én is erről hallottam, aztán mostanában meg arról olvastam(vagy doku film volt?), hogy a Földközi tengeren zajlott az özönvíz, Gibraltár időszakosan bezáródott és kinyílt, többször is. A tengerfenéken találtak olyan alakzatokat amit folyó víz eróziója okoz, és Marseille mellett találtak barlangrajzokat a tenger szintje alatt 37m-rel.

 63. tiboru — 2012-07-10 07:18 

Danke, javítva.

(Mondtam én, hogy ez a meleg tehet mindenről…)

 62. zizzi — 2012-07-10 01:08 

@tiboru:


nevű szervezetet, melynek az 1973-ban bekövetkezett, rák miatt bekövetkezett haláláig

 61. zizzi — 2012-07-10 00:43 

Erdekes, hogy epp most jelent meg ez a cikk is:
http://index.hu/tudomany/kornyezet/2012/07/09/a_vilag_osszes_foldrengese_egy_kepen/

En latok osszefuggest a Becker-Hagens bolygoracs-rendszer es e kozott: Ausztralia keleti partjainal szinte tokeletes, masutt is megkozelito.

 60. android — 2012-07-09 13:50 

Sziasztok,

érdekes feltevés, és elgondolkodtató, főleg a megalitikus civilizációkra vetítve, mármint hogy miért ott települtek le alapvetően. (Amúgy nem kötekedés ként, de az első térképen amelyiken a bejelölések vannak, pl. Mohendzso-daro India rossz oldalán van, a nyugati helyett a keletin.)

Köszi Tiboru, megint sikerült egy munkanapomat kellemessé tenni 🙂

 59. stoppos — 2012-07-09 13:20 

@generalwert: Pont ez jutott nekem is eszembe, amikor olvastam. De aztán az is eszembe jutott, hogy lehet mind a föld alatt és onnan indul mondjuk gömb alakban.

 58. sztalker — 2012-07-09 12:10 

A jó ég tudja, hogy pl. a Coriolis-erő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Coriolis-er%C5%91
(amivel leginkább a meteorológusok kénytelenek számolni a hétköznapokban a földi légkörzés tanulmányozásakor) vajon miféle hatásokat kelthet alattunk a különféle viszkozitású rétegekben a köpeny v. a még ennél is lejjebb lévő, mindmáig csak feltételezett zónákban. Ahogy pl. a „forró pontok”, azaz nagyon erős feláramlások, melyek képesek folyamatosan áttörni a lemezeket (tehát jóval a kéreglemezek ALATTI cuccos ez!) is még eléggé feltérképezetlenek. Spec az egész Hawaii-szigetcsoport is így képződik még napjainkban is, hogy állandóan feltör egy fix pont felett az olvadt réteg a felette mozgó lemezeken, melyek aztán ezt viszik magukkal és mi ezeket vulkánként látjuk, azonosítjuk. Tehát nem elegendő sajnos csak a lemeztektonikát figyelembe venni ilyenkor.

Az a szomorú (vagy akár vicces?) és kicsit hülye helyzet állt elő, hogy a tőlünk jóval messzebb (milliárd fényévekre lévő kvazárok fizikáját, v. az ősrobbanás első pikoszekundumát még mindig jobban ismerjük, mint a lábunk alatt lévő pár száz, ezer km-re lévő dolgokét. Gyakorlatilag lehetetlen közvetelen vizsgálata ennek a mélységnek (a közvetett pl. a földrengéshullámok detektálásából kikövetkeztehető sűrűség-eloszlások feltérképezése közismert), mivel a gyémánton kívül minden anyag szétolvadna ilyen nyomáson és hőmérsékleten. Időnként vannak persze trükkös ötletek, mint a legújabb: több százezer tonna izzó nyersvas bediffundálása, mely aztán lassan lesüllyedne a magig, közben maga mögött szépen bezárulna a réteg is és ebben lenne valamiféle detektor, ami visszajelezne nekünk… ilyeneken is agyalnak manapság a geológusok, fizikusok.
Még mindig nem fúrták át az oroszok a Kola-félszigeten a kérget (most pihentetik a programot), pedig itt (és mellesleg Magyarország alatt is!) a legvékonyabb a Földön, de egyszer majd ez is sikerül.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuperm%C3%A9ly_f%C3%BAr%C3%A1s_a_Kola-f%C3%A9lszigeten

 57. morat — 2012-07-09 11:17 

Csak ámulok és bámulok.
Nem ide szavaztam, ettől a témából kb. arra számítottam, hogy lesz 1-2 rejtélyes (de azért korántsem megmagyarázhatatlan) eltűnés, egy-két elmosódott fotó, meg persze a MOSZAD.
Erre ez valami tényleg állati izgalmas dolognak néz ki, így, összefüggéseiben. Őszintén én a Bermudákat is felfújt dolognak tartottam, de így lehet revidiálnom kell magam.

Hála és köszönet Tiboru mesternek.

(Távol álljon tőlem a hálátlanság, de lelkesedésem akkor lenne 100%-os, ha megtudhatnám, hogy miért pont ez a 12 pont van, amelyből 9-ről még nem is hallottam? Vagy ezt majd a posztolók? Vagy majd én magam?)

 56. lencse — 2012-07-08 22:26 

Két dolog is kibővitendő:
1. A sulina-i eltüntetős zóna a rómaiak óta elterjedt rendesen a Kárpátok egész déli / keleti részén, ott mindent eltüntetnek a tezsvérek (de már Erdélyben is van terjedés…)
2. A Föld mágneses tere olyan komplikált együtthatásban van a benntlévő olvadt anyaggal ÉS a kinti – Napocska, holdacskák stb. – dolgokkal hogy csak ugy nem fog nekem felborulni!!

 55. tiboru — 2012-07-08 15:48 

@sztalker:

Köszi; félteke javítva félgömbbé 🙂

 54. sztalker — 2012-07-08 13:24 

Nem komoly hiba, csak inkább pontosítás:
Helyesen: északi és déli félgömb (tehát nem félteke, ezt inkább a nyugati és keleti jelzőkkel együtt szokták használni a földrajzban.)
Kicsit hasonló szitu, mint pl. a „kifutópálya” v. (helyesen) futópálya a repülési zsargonban ill. a kicsit „engedékenyebb” zsurnalisztikában.
(Vagy tudatalatti/tudattalan — az utóbbi a szakmailag korrektebb mostanság.)
Engem nem zavar, mert egyértelmű, hogy miről van szó, de van aki beleköthet.

A föcinél maradva: tény, hogy a Fekete-tenger elárasztása a történelem előtti időkben megtörtént, de ez a folyamat jóval lassabban is lezajlódhatott, mint pl. azt a National Geographic (és pl. Ballard mélytenger-kutató, a híres „titanicos”)
állítja, volt alkalmam beszélgetni egy magyar szakival is erről, szerinte az elárasztást megelőző jelek bőven hagyhattak időt a helyi népesség odébbvándorlására, tehát nem egy teljesen váratlan óriáscunamit kell elképzelnünk.

 53. lomposfarkas — 2012-07-08 01:13 

A 15. Galaktikában volt egy novella: Arthur C. Clarke: Tüzek a mélyben.
Alternatív elméletekre fogékony olvasót erőteljes fejvakarásra fog késztetni 🙂
goo.gl/ffHYf

 52. teotwawki — 2012-07-08 00:31 

Szerintem Mr. Sanderson-t a Szovjetek beszervezték még valamikor a világháború elején, de az sem kizárt, hogy már az egyetemi évei alatt. Volt már ilyesmire példa Cambridge-ben.
Egyébként ez az egész Bermuda háromszög dolog csak a KGB fedősztoria, valami még mocskosabb művelet leplezésére.

 51. tiboru — 2012-07-07 20:05 

@herbertusz:

Az olajfúrótoronyhoz: a források zöme 1991-et ír, egy-két helyen 1990 szerepel.

 50. herbertusz — 2012-07-07 19:42 

Nagyon jó lett a poszt, érdemes volt várni rá!

Önmagában a lemeztektonika aligha képes megmagyarázni hajók és repülők eltűnését, de igazából a mágneses anomáliákra se ad magyarázatot. Attól, hogy a földkéreg bizonyos helyeken “el van törve”, ráadásul elég szabálytalanul, még nem kellene mágneses zavarnak lennie a Föld szabályosan elhelyezkedő pontjain.

Ami még érdekes, hogy erről az oljafúró platformról még nem is hallottam (még ezt se lehet tudni melyik évben volt?), pedig ez kb ugyanaz mint a Mary Celeste, csak sokkal több ember tűnt el…

 49. gtibor — 2012-07-07 19:21 

Villámkonteó: Hová tűnt a hiányzó “k” betű? :-))

 48. gtibor — 2012-07-07 19:20 

Pardon, én úgy olvastam automatikusan, hogy “Hát mit ne mondjak…” 🙂

 47. tiboru — 2012-07-07 19:20 

@tiboru:

Ja, megvan: a hiányzó “k” betű 🙂

 46. gtibor — 2012-07-07 19:18 

Még egyre határozottan emlékszem, de nem találom. 😀

 45. tiboru — 2012-07-07 19:16 

Mi ezzel a probléma?

 44. gtibor — 2012-07-07 19:15 

3.)
“Hát mit ne mondja: CSAK érdekes dolgok vannak…”

 43. tiboru — 2012-07-07 19:12 

@gtibor:

Javítom, köszi.

A többi is jöhet!

 42. gtibor — 2012-07-07 19:07 

Például:
2.)
“Ezt a tucatnyi helyszínt nevezi összefoglalóan vile vortices-nek, vagyis gonosz (hitvány, aljas, semmirekellő, gonosz) csomópontoknak (örvényeknek).”

 41. tiboru — 2012-07-07 18:52 

@gtibor:

Gépelési hibák, szóismétlések?

Kérek egy hibajegyzéket, azonnal javítom.

A szóba jöhető konteókat (amelyek ezekre a helyekre is érvényesek) felsoroltam az eredeti Bermuda-cikkben; itt szócséplésnek tartottam volna újfent elismételni őket, az ufóktól a gázokon át az áramlatokig.

 40. tiboru — 2012-07-07 18:50 

@zolcsi67:

Ennyire “szabdalt” lenne a földkéreg tektonikai szempontból, hogy minden anomáliára és más furcsa jelenségre az lenne a magyarázat? Nem tudom, nem vagyok geológus (sem), de akkor az is érdekes, hogy ennyi – nem feltétlenül konteós – szakember (és még hányról nem tettem említést) nem feltétlenül így vélekedik.

 39. gtibor — 2012-07-07 17:02 

Tiboru!

A posztot olvasva az volt az érzésem, hogy kicsit összecsaptad most ezt az írást. 🙂 Gépelési hibák, felesleges szóismétlések, stb. Hiányérzetem is van: Hol van itt az összeesküvés, hol van itt az elmélet? 🙂
Egyébként érdekes, továbbgondolásra alkalmas cikk.

 38. zolcsi67 — 2012-07-07 16:01 

@feketelaszlo: Pont ez a poén a konteókban: nagy lendülettel elmesélnek valamit, és egy (vagy több) fontos részletet, ami buktatná az elméletet, vagy épp csak módosítaná, leszeren kihagynak. A Paul McCartney-konteóban ugyebár a testvér, Mike McGear maradt ki “véletlenül” a sztoriból, itt meg a lemeztektonika.

 37. rdos — 2012-07-07 14:28 

http://www.aerlaser.com/images/earth%27s%20magnetic%20field%20intensity.gif

A Dél-Atlanti anomália kialakulása látható fenti linken. A geofizikában a piros a nagy és a kék a kis érték. Ha jól emlékszem olyan 40 000 nT = nanoTesla a Föld átlagos mágneses térereje. A sulinai mágneses anomáliát még keresem. Annyit azért érdemes tudni, hogy a Föld mágneses tere periódikus napszaki ingadozásokat mutat, amire rátesz a Napszél és a Nap mágneses tere is.

Más.
Az északkelet valóban jobban közelíti a mugli irányát.

 36. feketelaszlo — 2012-07-07 13:56 

“a tenger alig hullámzott, amikor a cirkáló fölött megjelent egy zöldesszürke felhő, amely lassan leereszkedett, majd a hadihajó egyszerűen eltűnt benne.”

Ezzel a zöldesszürke felhővel már mintha lett volna dolgunk itt a konteó blogon: https://konteo.blogrepublik.eu/2012/03/09/rovidposzt-1-0-az-eltunt-zaszloalj

Különben megnéztem megint alaposabban ezt a dolgot a kőzetlemezekkel és valóban feltűnő hasonlóságok vannak: a szovjetek gyakorlatilag mérnöki pontossággal jelölték be az Atlanti hátságot. Érdemes összehasonlítani néhány térképpel ezeket, lehet, hogy csak nekem tűnik úgy, de azt hiszem lehet összefüggés: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Quake_epicenters_1963-98.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Plate_tectonics_map.gif

 35. tiboru — 2012-07-07 13:22 

@rdos:

A “Tudatbázis” egy kicsit keveri az égtájakat, pontosabban szó szerint átvette az egyik angol nyelvű cikket anélkül, hogy értelmezte volna 🙂

“A Fekete-tengeren, közvetlenül a Kígyók Szigete mellett, Sulina-tól 45 km-re ÉSZAKNYUGAT irányban…” (kiemelés tőlem. tiboru)

 33. tiboru — 2012-07-07 13:15 

@rdos:

Egy kis – angol nyelvű – adalék ehhez.

 32. tiboru — 2012-07-07 13:14 

@hirokin:

Hú, rengeteg ilyen infó van fenn a neten is; szerintem a guglival percek alatt lehet több tucat, ezekhez kapcsolódó esetleírást találni, én most ezek kigyűjtésére nem tudok vállalkozni, bocsesz…

 31. rdos — 2012-07-07 13:13 

Wikimapia szerint az Odessza Várna hajóút kb. a “Sulina háromszög”-ön keresztül vezet.
http://wikimapia.org/#lat=45.330463&lon=30.2370368&z=9&l=21&m=m

“Tudatbázis” ugyanakkor bypass – megkerülő útvonalról beszél.
http://tudatbazis.hu/bermuda-haromszog-a-fekete-tengeren

 30. rdos — 2012-07-07 12:31 

Sulina halál háromszögét most hallottam először. Itt a tenger még sekély, közel a Duna deltája, így akár az is okozhatja az örvénylést, de a mágneses Amáliára.., akarom mondani az anomáliára az nem adhat magyarázatot.

 29. rdos — 2012-07-07 11:52 

A Dél-Atlanti mágneses anomália (mágneses tér gyengülés) Tiborunál B6, az egy rég óta ismert jelenség, amit nagyon is komolyan kéne venni. Igaz tenni ellene semmit nem tudunk :-(.

“A Föld mágneses védőpajzsa ugyanis megdöbbentő gyorsasággal gyengül. Amikor egy dán-francia kutatócsoport a dán Ørsted 2000-es adatait összehasonlította egy amerikai műhold, a Magsat húsz évvel ezelőtti méréseivel, azt találta, hogy ilyen ütemű gyengülés mellett a védőpajzs ezer éven belül eltűnik. A kutatók jelentős része a múltbéli adatok alapján a gyengülést egy közelgő pólusváltás előjeleként értékeli. Póluscsere átlagosan 200 ezer évente történik bolygónkon, ám a két pólusváltás között eltelt idő széles sávban mozog. A geológiai bizonyítékok szerint a Földön utoljára 780 ezer évvel ezelőtt következett be.”

http://www.ng.hu/Fold/2005/01/Hol_a_leggyengebb_a_Fold_magneses_mezeje

 28. dr. Lópici Gáspár — 2012-07-07 11:40 

@tiboru:

Jeee, ez volt az, köszi szépen!! 🙂

 27. hirokin — 2012-07-07 11:30 

Ismét egy remek poszt, köszönjük Tiboru. Már nagyon komoly elvonási tüneteim voltak.

Tudnál linket adni ahhoz, hogy A1-től B6-ig milyen csudaságok történtek az adott helyeken?

 26. tiboru — 2012-07-07 10:46 

@squarewire:

Nem, én ilyet nem írtam. Persze biztosan vannak elméletek, amelyek megkérdőjelezik magát a 19-esek létezését is.

 25. tiboru — 2012-07-07 10:24 

Mellesleg biztosan sokan olvastátok, hogy egyes vélemények szerint a Fekete-tenger medencéje 10-12 ezer évvel ezelőtt lakott síkság volt, majd (tán az akkor aktuális globális felmelegedés miatt) a Földközi-tenger vize megemelkedett és a Boszporuszt áttörve elöntötte azt. Bizonyos vélekedések szerint ez lehetett a Noé-féle özönvíz-sztori inspirálója. Találtak is furcsa építményekre hasonlító alakzatokat a tenger mélyén, többek között a Halál Háromszöge helyén.

 24. tiboru — 2012-07-07 10:20 

@feketelaszlo:

“tiborunak hálás köszönet, hogy gondolt az ilyen tudományosan visszamaradott emberekre is mint én :)”

Hehe, annó elsőéven analízisből nem voltam túl jó, de ábrázoló geometriából elég szépen teljesítettem: az egész évfolyamon én tudtam a leggyorsabban elképzelni egy olyan forgó egyenest, amely (ha jól emlékszem) az egyköpenyű hiperboloidot hozza létre 🙂

 23. feketelaszlo — 2012-07-07 01:23 

@fehervandor: Én úgy vettem észre, hogy a Becker – Hagens rácson a Közép-Európai egyenes a Zágráb-Hernád törésvonalon húzódik. Tehát szerintem ez minimum egy fontos kérdést már fel is vet: Ezek a csomópontok kötöttek, avagy a kőzetlemezek vándorlásával haladnak?
Különben már tényleg rég tanultam geometriát (bár tiborunak hálás köszönet, hogy gondolt az ilyen tudományosan visszamaradott emberekre is mint én :), de ha jól sejtem a szabályos testeknek is vannak olyan pontjai ahol a legsebezhetőbbek, legkevésbé tűrik a nyomást (hát erre is biztos van valami szép latin kifejezés, de most nem jut eszembe). A Föld magjában meg ugye elég nagy erők munkálkodak. Szóval ha feltételezzük, hogy a folyékony mag az áramlása során valamilyen módon károsítani tudja a köpenyt akkor simán keletkezhetnek akár a felszínen is érezhető sugárzások, ott lent alattunk sokezer kilométerrel vannak ám érdekes tulajdonságú anyagok jó nagy hőmérsékleten. Na meg ugye a már említett mágnesességhez (élőlényeket befolyásoló tényező) is köze van.
Persze most jöhet a kérdés, hogy miért épp ilyen szabályosan történik ez, de nem tudom, ez egy lázaratlan gondolatmenet, de lehet, hogy simán téves feltétlezés hibás levezetéssel. Mindenesetre az jutott még eszembe adaléknak, hogy a Galaxis Útikalauz Stopposoknak c. legendás regénysorozatnak (kevésbé olvasó kedvűeknek BBC Tv-sorozatnak) van egy olyan része amelyben a bolygóépítés folyamatáról van szó. Na mármost minden építő tudja, hogy egy stabil szerkezet felhúzásához kell egy váz, nemdebár? 🙂 Ez az izoka-dedoka-mamuka elég jó váznak tűnik.

 22. sirdavegd — 2012-07-07 00:46 

@SzJoe: Ez csak azért fordulhat elő, mert népünk dns-e pont annyiszor csavarodik, mint a szíriuszi fényé. Szóval a jelenség nem egyedi, majd 10 millió honfitársunk szenved tőle. Egyes kiválasztottakat még a kvantummechanika sem hagyja nyugodtan dolgozni, amikor kiderül, hogy a téridőben egyszerre két helyen kell feladatukat ellátniuk.

 21. squarewire — 2012-07-07 00:46 

De nem úgy volt a korábbi Bermudás posztban, hogy a híres nevezetes 19. repülőraj nem is létezett? (egy csomó más egyéb eltűnt hajóval és repülőgéppel egyetemben)

 20. sirdavegd — 2012-07-07 00:43 

Szerintem egy három fejjel megáldott pirannyoszaurusz cet lehet a ludas, ami még kellően inteligens is, szóval a térugrás technológiáját használva képes posztban is kiemelt, a bolygónkat behálózó hexadodekaéder bármely pontjára teleportálni, majd a levegőbe felugorva a fogaival roppantja ketté a jumbó jetet meg a gyanútlanul úszó cirkálót. A hajókra mondjuk felülről ugrik, mert azok úgyis minden körbe meg lefelé figyelnek. Szóval ilyen trükkös állat ám ez. Vagy növény.

 19. somitomi — 2012-07-06 22:43 

@generalwert: Szerintem marsi barátaink boltban veszik a csészealjaikat, mi is boltban vesszük az autókat, aztán mégis ritkán látsz két egyformát egy kihaltabb úton. Meg aztán ha te a galaxis “nyugati” spirálkarjában laknál, importálnál magadnak a “keleti” spirálkarból űrjárművet?

 18. SzJoe — 2012-07-06 22:08 

@generalwert: Jelentem, az első ilyen helyet be is mutatnám: Az íróasztalom, és a hozzá tartozó irattartó polcok a magyar háromszög. Bármit lerakok, berakok, elrakok, az eltűnik, méghozzá nyomtalanul! Ez elsősorban a hozzám kerülő szolgálati jegyek/jelentések miatt kellemetlen.
Másik bekezdés: A radarokat már a hetvenes évek óta át lehet verni, meg lehet kerülni. A technológia Itt a Földön is rendelkezésre áll.

 17. aklubisz — 2012-07-06 21:40 

Juj, ez most nagyon nagyon bejött, köszönöm tiboru!

(alig várom az okos kommenteket)

kicsit OFF: az első kép láttán amúgy ez jutott szembe:
http://www.youtube.com/watch?v=Av_Us6xHkUc&feature=player_embedded

 16. Wise Lady — 2012-07-06 21:22 

@tiboru: A Föld majdnem tökéletesen gömbalakú. Lapultsága nagyon enyhe. Az egyenlítői és sarki Földsugár eltérése fél %-on belül van!
Másrészt a geoid alak a tenger nyugalmi szintjén “van megrajzolva”. Ettől a helyi földrajzi kiemelkedések és süllyedések eltérnek. Kíváncsi lennék, ha a test csúcsainál a helyi eltérést is figyelembe vesszük a tengerszinttől, vajon nem illeszkednek-e ténylegesen egy gömbfelületre?

 15. generalwert — 2012-07-06 20:39 

@fehervandor:

Nem tudom, én sose hallottam, hogy itthon lennének ilyen furcsa, különös helyek, repülőgépktasztrófák, eltűnések, gyógyulások, bármi, úgyhogy én azt hiszem, a Kárpát-medence energiavonal mentes, de cáfolj meg, ha nem így van. Nagyon szeretem a magyar konteókat, kár hogy kevés van belőlük:(

OFF az ufókról: A gabonakörökről és a csészealjakról az a véleményem, hogy nem látom bennük a logikát. Miért? Miért növényekből? Miért nem karcolják fel egy hegy oldalára? A sivatag homokjába? Egy felhőre Madrid felett? Bármi, de miért növények??? És miért csak Angliában? Miért nincsenek Lettországban, Máltán, Ököritófülpösön? A csészealjak meg miért nem egységesek? Minden idegen hegesztget magának otthon egy repülőcsészealjat, nem pedig a boltban vásárolnak? Ha meg akarják mutatni magukat, akkor miért eldugott helyeken, éjszaka teszik egyszer, máskor meg London felett fényes nappal. Meg ha ezek itt repkednek, akkor a katonaság radarral csak látja őket. Most a világ összes radarkezelő kiskatonájának elmondják, hogy “Kovács közlegény, maga nem látott semmit, de ha elmondja ezt, akkor főbe lőjük!” Túl sok embert kellene elhallgattatni/átverni. A Nap korongos az bizarr, ott tényleg valami űrhajó van. Én hiszek bennük, de számomra illogikus amit csinálnak.

 14. tiboru — 2012-07-06 20:34 

@dr. Lópici Gáspár:

Escobaros konteó? Olyat nem írtam…

Nem erre gondolsz?

http://tiboru.blogrepublik.eu/2011/08/18/pablo-escobar/

 13. dr. Lópici Gáspár — 2012-07-06 19:58 

Mingyá olvasom, csak egy közbevetett kérdés: az escobaros konteó eltűnt, vagy csak én vagyok béna, hogy nem lelem?

 12. tiboru — 2012-07-06 18:30 

@fehervandor:

Köszönjük a kiegészítéseket!

 11. tiboru — 2012-07-06 18:29 

@generalwert:

A geoidra én is gondoltam, de vélelmezem, hogy Sanderson és az oroszok is valamiféle tűréssel vagy kompenzációs értékekkel dolgoztak.

 10. fehervandor — 2012-07-06 17:52 

@tiboru:
Király lett tiboru, tengermély tisztelet!

Már korábban is szemet szúrt a témában való kutatásaim során, hogy a Becker-Hagens bolygórács rendszer alapján, elég derekasan keresztülszeli az országunkat az európai vonal(mintha a Balaton is rá lenne fektetve a vonalra, de ez csak tipp..).

Az, hogy féreglyukak/dimenziókapuk/portálok/Einstein-Rosen hidak léteznek szerintem vitán felül áll, remekül be vannak mutatva például a Thor vagy a Kapcsolat c. filmekben. A gabonakörök elkészítéséhez is valószínűleg kapcsolódnak. Érdekes, gabonakörök dekódolásával kapcsolatos videó: http://www.youtube.com/watch?v=Yi8k7k4tfTE
Mivel Angliát elég komolyan behálózzák az ilyen vonalak, valószínűleg azért szinte kizárólag oda készítik a gabonaköröket.

Egyébként a NASA a napokban jelentette be, hogy léteznek portálok: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2168938/NASA-discovers-portals-space-Earth-Sun-dont-book-ticket-just-yet.html?ito=feeds-newsxml
Földönkívüli(nem kedvelem ezt a szót, mert erősen pejoratív csengése van) barátaink és a múltban a kevésbé jószándékú lények is hasonlókat használnak/tak.

A Nap is egy ilyen multidimeziós portál lehet, azért látunk időről-időre a SOHO felvételein óriási űrhajókat belépni.
PL: http://www.youtube.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I&feature=related vagy http://www.youtube.com/watch?v=HUtkFtuMr-I
Érdekesség: http://2012portal.blogspot.ca/2012/07/normal-0-microsoftinternetexplorer4_03.html

Végül a szerintem legjobb videóösszeállítások a galaktikus rokonainkról, a 200-8 meg 255-4 és ehhez hasonló like-dislike arányok mindent elmondanak a minőségről, véleményme szerint a neten található legigényesebb összeállítások AnonymousFO anyagai:

Best of 2009: http://www.youtube.com/watch?v=-E655XxoQRs
Best of 2010: http://www.youtube.com/watch?v=Q4Skvkle-Z8
Best of 2011: http://www.youtube.com/watch?v=f6kweDezuiA

További jó munkát!
FehérVándor

 9. generalwert — 2012-07-06 17:36 

Húúh, köszi Tiboru, méltó ünneplése ez a vizsgaidőszak végének 🙂 (bár mindennap feljöttem az oldalra, hátha fenn van már poszt:()
Alapvetően az a bajom az elmélettel, hogy a Föld nem pontosan gömb alakú, hanem lapított a sarkainak, geoid(Földalakú :P), ergó tökélesen szabályos geometriai testet nem lehet belerajzolni, az egyes oldalak hossza eltérő lesz. Én ezért nem látom értelmét térbeli alakzatok berajzolásának, keresésének. Nem is szabályos, akkor meg mit akarunk?

 8. sztalker — 2012-07-06 17:18 

Az ukrán partok előtti fény-anomáliákra talán a közelben lévő Kígyó-sziget is magyarázat lehet, amely a múltban hol lakott volt, hol nem, de azért nagyon-nagyon közel van az említett
zónához, úgy érzem.

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADgy%C3%B3-sziget

 7. lorgerm — 2012-07-06 16:58 

Nem jót linkeltem be, itt a jó változat:

http://www.youtube.com/view_play_list?p=FCAD2E30057D0F4F

Ez meg a honlapja:

http://www.pallagkultura.eu/film.html

Érdekes elmélet, vannak azért fenntartásaim is.

 6. lorgerm — 2012-07-06 16:49 

A Ley-vonalaknál eszembe jutott egy videó, amit nemrég láttam. Lehet, hogy amit ez az ember felfedezett, felkutatott, ez is a Ley-vonalakhoz tartozik?

http://www.youtube.com/watch?v=MfUWSnuK-BI

A többi furcsa helyről is írsz majd később?

 5. tiboru — 2012-07-06 16:12 

@lunatic:

Köszi!

 4. regressziv — 2012-07-06 16:12 

Hát ez egy nagyon-nagyon jó poszt lett! Drakula neki!

 3. lunatic — 2012-07-06 15:51 

Ejha, nem erre szavaztam, de állatjó lett a cikk, respect Tiboru!

 2. tiboru — 2012-07-06 15:45 

@professzorpizka:

Ha az orosz ábrát nézzük, két-két vonal, illetve csomópont közötti távolság a valóságban azért megvan úgy 2-3 ezer kilométer.

 1. professzorpizka — 2012-07-06 15:40 

Ilyen sűrű vonalazással persze hogy átmegy érdekes dolgokon a vonal…

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök