2012-07-10–09:00

A Zsanett-ügy (18+)

Gondolom, sokan egyet fogtok velem érteni abban, hogy a 2007 májusa óta Magyarországon született leánygyermekek közül sokkal kevesebben kapták a Zsanett nevet, mint azelőtt. Ezt a fegyvertényt, mármint egy eredetileg elég közkedvelt női név népszerűségének zuhanását (2007-ben az 57., 2011-ben a 91. a női utónév-gyakorisági listán) egy 23 éves lánynak (?) sikerült elérnie, ami szép teljesítmény ugyan, de valami miatt biztosak lehetünk abban, hogy a szóbanforgó illető most már eltekintene a kétes dicsőségtől.

Igen, jól látjátok: mai (évadzáró) villámposztunkban az úgynevezett Zsanett-üggyel foglalkozunk.

Biztosan nagyon sokan vagytok, akik kottára fel tudnátok mondani az eset részleteit, de legyünk tekintettel azokra az olvasóinkra, akik annak idején még talán a csattogó szárnyú falepkét húzogatták az ovi udvarán, esetleg  más irányú (értelmesebb) elfoglaltságuk miatt nem voltak rágyógyulva a belpolitikai és bulvárhírekre.

1.) Az előzmények

A történet tehát jó öt évvel ezelőtt kezdődött, amikor is egy törékeny, síró nő azzal a történettel állít be a rendőrség panaszirodájába, hogy a megelőző éjjelen (2007. május 4-én) a budapesti Nemzeti Múzeum előtt kocsiját megállította, őt pedig igazoltatta 5 (azaz öt!) rendőr, majd – miután a biztonsági öve nem volt bekötve, okmányok pedig nem voltak nála – egy félreeső utcában az ötből ketten megerőszakolták, s a másik három ezt végignézte. A durva erőszakos közösülés után a rendőrök hazakísérték, s – mintegy utójátékként – még húszezer forintját is elvették a szerencsétlennek.

El bírjátok képzelni, ez a hír (amely gyakorlatilag perceken belül felkerült az összes hazai hírportál nyitó-, illetve a napilapok címoldalára) mekkorát szólt… Öt, a közrend és a közbiztonság védelmére felesküdött, tagbaszakadt rendőr (mindannyian a REBISZ, vagyis a rendőrség speciális – többek között tömegoszlatásra és más kemény rendészeti feladatok ellátására kiképzett és fenntartott – karhatalmi alakulatának tagjai) megfélemlít egy vasággyal együtt körülbelül 50 kilós fiatal lányt, ketten közülük meg is erőszakolják, s – hab a tortán – még el is vesznek tőle egyharmadnyi minimálbért! Nem csoda, hogy botrány lett belőle.

Nem kicsi. Nagy.

A miniszterelnök két héten belül felállította székéből az országos és a budapesti rendőrfőkapitányt, továbbá a REBISZ parancsnokát. Lemondott a belügyminiszter (akkoriban még igazságügyi és rendészeti miniszternek hívták), interpellációhegyek hangoztak el a Parlamentben, ellenzéki képviselők és szimpatizánsok „nővédelmi” tüntetést szerveztek a REBISZ központja elé, már-már a kormány sorsa is kérdőjelessé vált. Külföldi diplomaták szörnyűlködtek az überbalkáni állapotokon, tudósítók és forgatócsoportok érkeztek többezer kilométeres távolságból csak azért, hogy a példa nélküli, mindeddig elképzelhetetlen skandallumról és ennek folyományairól élőben közvetítsenek. A magyar társadalom két részre szakadt (ami önmagában ugye nem meglepő és távolról sem mulatságos), és minden baráti körben, illetve munkahelyen ez a téma vitte a prímet.

A rendőröket (akik makacsul, következetesen és egyöntetűen tagadták a vádban megfogalmazottakat) őrizetbe vették, majd hónapokra előzetes letartóztatásba helyezték; megbélyegzettekké váltak családjuk, ismerőseik és munkatársaik szemében.

A per (meglehetősen kacskaringósan) aztán éveken keresztül folytatódott. Lassan-lassan kiderült, hogy azért nem minden történt (nem történhetett) úgy, ahogy E. Zsanett azt feljelentésében, majd sértetti kihallgatása során jegyzőkönyvbe mondta. Részletekbe most nem megyünk bele, hiszen ezek bármikor, bárki által visszakereshetők a neten, csak annyit említünk meg, hogy a térfigyelő kamerák felvételei, az érintettek mobiltelefonjainak cellainformációi, igazságügyi szakértők véleményei és más eszközök segítségével bebizonyosodott: E. Zsanett hazudott (finomabban és pécésen: nem bontotta ki az igazság minden részletét), amikor a történteket aprólékosan, szívszorító zokogással elmesélte.

2.) A jogerős ítélet

Öt év (!) elteltével (a Zsanett védője által kezdeményezett úgynevezett pótmagánvádas eljárás legvégén), 2012. június 20-án végül az utolsó fórum, a Fővárosi Ítélőtábla is úgy nyilatkozott, mint ahogyan ezt megelőzően az összes – alacsonyabb – szintű igazságszolgáltatási intézmény: az öt rendőrt bűncselekmény hiányában mentette fel a szexuális bűncselekmény és a személyi szabadság megsértésének vádja alól, és bizonyítottság hiányában a zsarolás, illetve a vesztegetés vádja alól. Közérthető magyarsággal: a rendőrök NEM erőszakolták meg E. Zsanettet, NEM fosztották meg személyi szabadságától, illetve NEM lehet bizonyítani, hogy pénzt vettek volna el tőle, miként NEM lehet bizonyítani azt sem, hogy megzsarolták volna.

A per teljes költségét (másfél-két millió forint körüli összegről beszélnek) a feljelentőnek, E. Zsanettnek kell állnia, akit valószínűleg hamis váddal és/vagy hatóság félrevezetésével is meg fognak kínálni az ügyészek, ami (a csillagok  nem megfelelő állása esetén) még akár öt évet is érhet a sitten, ami – valljuk be – nem egy fesztiváldíjas kilátás.

3.) A konteók

Ennyi a történet, és lássuk, hogy miről folytak/folynak a magyar emberek találgatásai az üggyel kapcsolatban.

3.1.) A bosszúálló Zsanett

Az állítólagos sértettről azt mesélik, hogy közismert alakja volt annak a kategóriának, amelybe azok a lányok tartoznak, akik egy-egy zenei együttes (pontosabban annak hímnemű tagjai) mellé csapódva végigturnézzák velük az országot, s az egymást követő koncertek előtt, alatt és után egyfajta, khm, szolgáltatás-csomagot nyújtanak az alkotómunkában megfáradt zenészeknek. A szakértők egyszerűen (és sokatmondóan) csak groupie-nak nevezik az ilyen tevékenységet űző lányokat.

Nos, Zsanett – vérbeli groupie-ként – igencsak sérelmezte, hogy imádottjai érdeklődése (kiguglizható az együttes is, én hadd ne népszerűsítsem őket) mintha megcsappant volna irányába. Lehet, hogy felbukkantak fiatalabb (és talán gömbölydedebb, esetleg készségesebb) jelöltek; lehet, hogy neki lett elege a túl nagy perspektívával nem bíró pályaívből… A lényeg: Zsanett (echte szüfrazsettként) bosszút akart állni a férfinemen, s az első, útjába kerülő hímnemű egyedet (egyedeket) meg akarta büntetni. A rendőrök pechjére ők lettek a kiválasztottak.

Alkonteó: Zsanettet valaki más erőszakolta meg előzőleg, de azt az illetőt nem akarta (nem merte) feljelenteni. Ezt a forgatókönyvet részben alátámasztja az egyik igazságügyi szakértői jelentés, mely szerint a lány fehérneműjén találtak ugyan friss ondót, de ez egyértelműen nem a feljelentett rendőröktől származott.

Most abba nem menjünk bele, hogy egyes találgatások szerint Zsanett provokálta is a zsarukat, akiknek simán felajánlkozott (talán minden mindegy alapon), de azok visszautasították, nőiességében megsértve a lányt.

3.2.) Volt dugás, de a rendőrök nem fizettek

Zsanett felajánlkozását az ötből két rendőr elfogadta, viszont az aktus(ok) végeztével rájöttek, hogy az illetményük azért nem olyan magas, hogy azt az előzetesen kialkudott, fejenként 5-10 rongyot kicsengessék a felejthető minőségű szolgáltatásért. A fizetés tehát elmaradt, ami azonnal maga után vonta a sértett női hiúságot, illetve a feljelentést.

Alkonteó: a rendőrök fizettek is, de utólag Zsanett meggondolta magát és felnyomta őket.

3.3.) Reklám-megfontolás

Zsanett nem tanult ugyan sem marketinget, sem társadalomlélektant, de arra ráérzett, hogy egy ilyen feljelentés elég nagy hírverést fog okozni a személye körül. Fene se tudja, miben reménykedett; talán abban, hogy ennek hatására visszafogadják a partnerei? Hogy médiaszereplések tucatjait fogja ajánlatként kapni és meggazdagodik belőlük? Hogy ő lesz a magyar társadalom legújabb üdvöskéje, esetleg szupervúmene, aki bátran és gerincesen szembeszáll a hatalommal és az állami erőszakszervezetekkel (ugye milyen pikáns szóösszetétel ebben a szövegösszefüggésben?). A választ nem ismerjük, de hogy egyszemélyes PR-akciónak indult, az biztos. Csak a kereszteshadjárat nem úgy jött össze, ahogy kigondolta.

3.4.) Fidesz-játszma

Zsanettet megkeresték az (akkori) ellenzéki oldaltól, s azt ajánlották neki, hogy vállaljon be egy ilyen vádaskodás-sorozatot. A Fidesz jól látta, hogy egy ilyen ügy alapjaiban rengeti meg majd a Rendőrséget, márpedig a 2006-os őszi eseményeket követően a kék egyenruha vörös posztó volt a legnagyobb ellenzéki párt szemében (ha szabad ilyen színdinamikai képzavarral élnem). Álmaikban talán még egy kormánybuktatás és egy előrehozott választás is benne volt…

Zsanett teljesítette a vállalt feladatot (lásd még a rendészeti minisztérium és a Rendőrség lefejezése), de a kormány a helyén maradt. Hogy a lány végül kapott-e valamit cserébe azért, mert egy ország előtt orbitális hülyét csinált magából, nem tudni. Államtitkár vagy kormánybiztos nem lett belőle (pedig intellektuálisan olyan nagyon nem lógna ki a többiek közül), a többit meg fedje jótékony homály…

3.5.) Külföldi titkosszolgálatok játszmája

Régi jó ellenségeink (nézzünk csak körül…) tervelték ki az egészet, mert úgy látták, hogy egy ilyen ügy nemcsak a magyar rendészeti szerveket, hanem az egész országot destabilizálhatja, márpedig ebből ők hasznot húzhatnak (külföldi régiós befektetések hozzájuk történő átirányítása, hogy mást ne mondjak).

Alkonteó: természetesen itt is a Moszad kezenyoma fedezhető fel; ők szervezték be Zsanettet, ők oktatták ki a teendőkről és arról, hogyan kell viselkednie, de végül valami hiba csúszott az elképzelésekbe. Vagy nem csúszott hiba, hiszen lehet, hogy simán Petrétei miniszter, Bene főkapitány vagy Dobozi tábornok fejét akarták, amit meg is kaptak… A pár milliós perköltséget pedig majd kifizetik a különleges működési költségekből; fussa rá.

3.6.) Szoci akció volt

Lásd még a 3.4.)-es pontot, azzal a különbséggel, hogy a Fidesz helyett tessenek MSZP-t olvasni… Gyurcsány Ferencnek ekkorra már szinte több ellensége volt saját pártján belül, mint barátja. A régi komancs garnitúra elhatározta, hogy kerül, amibe kerül: kinyírja a miniszterelnökét, még akkor is, ha a szándékon messze túlmutató eredmény születik. Nos, Gyurcsány túlélte a botrányt, több kedvencének azonban mennie kellett (Bene, Gergényi, Petrétei).

Alkonteó: Zsanettet természetesen „idegen zászló alatt” szervezték be, vagyis a lány nem volt tisztában azzal, hogy valójában kik is állnak a művelet hátterében. Ami azt illeti, ő még most sem tudja, de reméljük, hogy olvassa a Konteóblogot…

3.7.) Rendőrségen belüli leszámolás

A végül menesztett belügyi és rendőri vezetés cégen belüli ellenségei dolgozták ki az egészet, talán egy kis titkosszolgálati hátszéllel. „Hozd lehetetlen helyzetbe a vetélytársaidat, s talán te léphetsz a helyére!Hogy ez összejött-e nekik, azt döntse el ki-ki maga. Mindenesetre (figyelem: magánvélemény következik!) egy Bencze Józsefet betenni Bene főkapitányi székébe, nos, ez olyan lépés volt, mintha Lionel Messit lecserélnénk Szabó 18. Károllyal, a bivalybükközdi Halálsikoly FC középpályásával.

3.8.) Zsanettnek mindenben igaza volt

Minden úgy történt, ahogyan azt ez a szerencsétlen lány elmondta, de az állam akkoriban (és most sem) egyszerűen nem engedhette meg magának, hogy egy ilyen ügy kiderüljön és bebizonyosodjon. Valóban egy igazságkereső, magányos nő állt szemben a teljes államigazgatási és államhatalmi gépezettel; természetes, hogy lemosták a pályáról…

Villámposztról lévén szó, most nem boncolgatom tovább a témát. Pár részletkérdést szándékosan nem fejtettem ki, elvégre nektek is meg kell nyilvánulnotok a kommentek között, még akkor is, ha a hőmérők +35 feletti értékeket mutatnak… Addig is három opcióra szavazhattok, ha úgy gondoljátok, hogy a felkínált válaszok valamelyik kombinációja tűnik nektek a legvalószínűbbnek.

A Konteóblog most pár hétre pihenni megy. Lazuljatok, hűsöljetek és jóízűen esküdjetek össze az elkövetkezendő hónapban (is), miközben azért ne feledkezzetek meg a hirdetőtoborzásról, amiről részletesen a BlogRepublik nyitóoldalán olvashattok!

Viszlát augusztus közepén!

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

93 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 93. Tökös Ákos — 2021-12-12 16:25 

@tiboru: Az esetet pikánssá teszi, hogy a zerőszakszervezet szinte azonnal reagált és tagadott. Porfi konteósoknak talán nem is kell felhívni a figyelmét arra, hogy tagadásról és nem cáfolatról van szó. Innen kezdve kezd csak igazán konteógyanús lenni az ügy!
https://hvg.hu/itthon/20211211_rendorseg_rendorok_pszichologiai_vizsgalat_eroszak_megeroszakolta_zsiga_katalin

 92. walking — 2021-12-10 22:23 

@tiboru:

Nem szeretnék nagyon élcelődni,mert gusztustalan lenne,de van annak azért valami diszkrét bája,mikor a 90 éves Mancinéni a pesti otthonában az erőszakoló migráncsoktól retteg,miközben azoknak akik tőlük ‘védik’ a hazát,közben ilyen zaftos kis történeteik vannak,így szolidan egymás közt…

 90. zsolthy — 2018-03-09 09:34 

Szerintem a bosszúbó azudott a leg valószínűb abban az esetben, ha tényleg járkált zenekarokkal turnékra hogy ott kurválkodjon nekik, mert aki turnékra jár zenekarokkal hogy kurválkodjon nekik vagy egyszerűen csak kurválkodik, arról simán el tudom képzelni hogy képes ilyeneket hazudni.

 89. Annie — 2016-12-06 17:09 

A tutit nem tudom megmondani, mert én még a csattogós lepkét tologattam a suli udvarán ekkoriban, de pár gondolat:

– A ‘miért éri meg ennyi éven át hazudni’ kérdésre (bármelyik oldal is csinálja) szerintem a játékelmélet megadja a választ. Az All-pay auction típusú helyzetekben, mint az egymásra licitálás, fegyverkezési verseny, vagy egy hazugságspirál, még tovább menni, még nagyobbat emelni adott pillanatban mindig jobb ötletnek tűnik, mint kiszállni, akkor is, ha ténylegesen mindig rosszabb eredményt hoz. (https://en.wikipedia.org/wiki/All-pay_auction; ftp://fizika2.uni-corvinus.hu/FFirtha/EBook/Hankiss%20Elemer%20-%20Tarsadalmi%20csapdak.pdf <- itt "futok a pénzem után" jelenségnek hívják) Ezt a pszichológus szakértőknek tudnia kéne.

– A PTSD színleléséhez nem elég néhán Oscar sem, és igen ismert tünete a szigetszerű emlékek megléte. (https://en.wikipedia.org/wiki/Posttraumatic_stress_disorder#Neuroanatomy) Ezt a pszichológus szakértőknek tudnia kéne.

– Bagdy soha nem állította, hogy a rendőrök erőszakolták meg a lányt, csak azt, hogy erőszak történt, pontosabban történt valami, amit Zsanett erőszaknak élt meg. Külön kiemeli a szigetszerű, nem teljesen összefüggő emlékeket.

– Az emberek hajlamosak arra, hogy egy emlékből hiányzó részeket kitöltsék a rendelkezésre álló ismertekel, hiedelmekkel, előfeltevésekkel vagy más emlékekkel (ezt rekonstruktív memóriának nevezi a pszichológia https://en.wikipedia.org/wiki/Reconstructive_memory). Ilyenkor az ember képes teljes bizonyossággal állítani és hinni olyan dolgokat, amik nem, vagy nem úgy történtek meg. Ezt a pszichológus szakértőknek szintén tudnia kéne.

OFF: Öt évvel vagyunk Bándi Kata meggyilkolása után, számíthatunk belőle konteóra, vagy még mindig túl friss?

 87. sztalker — 2013-06-23 13:10 

@laserfocus:
Nem véletlen, hogy pl. a „sötét” középkorban a magasabb osztályhoz tartozó (pl nemes) bűnelkövető (persze csak ha rá tudták bizonyítani a bűnét), büntetése is súlyosabb kellett, hogy legyen, mint az egyszerű „pórnépé”. Egyszerűen elvárható a befolyásos helyzetben lévőktől a példamutatás. (Erkölcs, viselkedés, figyelmesség stb.) Valami hasonlót ma is el tudnék azért képzelni a jogban, de hát erről nem igen szokták megkérdezni v. megszavaztatni az adófizető állampolgárokat.
(Ki ne ismerne olyan ügyvédet, orvost, rendőrt, tanárt, politikust, bankárt stb, akiket ne lehetne akár örökre eltiltani mindenféle emberekkel kapcsolatos tevékenységtől, nem csak a szűk szakmájuktól, tehát nem csak mundjuk a kamarai tagságát függeszteni fel egy kis ídőre és egy kis pénzbüntetésre ítélni, amit röhögve kifizet.)

 86. laserfocus — 2013-06-23 02:46 

Az igazságszolgáltatás ugyebár a múlté. Ezt a rendszer
felépítése zárja ki. Jó ha egyáltalán a jogszerűség
teljesül. Aki egy kicsit foglalkozott ennek az elméletével
az tudhatja milyen logikai nonszenszek vannak a mai rendszerben.
Az pedig egész egyszerűen nem igaz, hogy ennél nem lehet
jobb, az pedig pláne nem igaz, hogy nem is volt. Ezért
írtam, hogy a múlté, mert magasabb szintű volt még itt
magyarországon is, ha nem is tökéletes persze. Elég elolvasni Fekete István betiltott Zsellérek könyvét, ami hiteles képet ad.
Amúgy pedig a logikai alapja, hogy akinek a hatalma magasabb,
annak a felelőssége is arányosan nagyobb kell legyen. Ezzel
szemben mentesség van, és védelem a hatalom képviselői számára,
no meg gyönyörű elméletek, hogy ez miért jó így…

 85. enkidu — 2012-10-31 16:04 

sziasztok,
nem akartam sokaig regisztralni, mert ugye kinek kell, hogy figyeljek a bejegyzeseit… 😉 de mar nem birtam ellenallni, olyan toketlenul elment mindenki a megoldas mellett…

tobben pedzegettek, hogy talan mindenben van valami igaz, meg, hogy mindenki egyszerre hazudik. csak az osszekotes hianyzik.

szoval a csaj feldult volt, meg amugyis bevallalos, ugyhogy amikor a rendorok elkezdtek egreciroztatni, magatol raallt, hogy “beszeljuk meg maskepp”…le is cidrizte az egyiket, a masik meg elkezdett epp rajta dolgozni, csakhogy kozben szoltak a kollegaknak is, hogy “buli van”. a kiscsaj eddig benne volt a dologban, erdekes volt, meg minden, de azert arra mar nem vagyott, hogy a fel muszak vegigmasszon rajta. ezt jelezte is, de addigra mar tobben be voltak indulva, es nem akartak hagyni elmenni. no innen jon a traumas elmeny.

es miert ferdit mindenki? a kiscsaj ki akarta hagyni, hogy az elejen onkent kezdte az egeszet, mert attol felt, hogyha eloadja azt a reszt is, korberohogik, es nem tud semmit a rendorok ellen tenni. a zsernyakok reszerol megjobban ertheto a dolog, parkapcsolati szinten se lett volna tul elonyos bevallani, meg aztan, nem ertek ehhez, de gondolom szolgalatban hetyegni…hat nem dicserte volna senki meg oket erte.

 84. exgumitalp — 2012-10-14 13:18 

Nos, ismerek olyan (volt?) nyomozót, aki, hogy úgy mondjam örömlányok megerőszakolásával dicsekedett egy pár köri sör után. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez, de nem az a hazudozós fajta.

Miért ne lehetne, hogy E. Zsanit (a mi zsaninkat) bedarálta az erőszakszervezet, mint Peroskát a hegyirém?!

 82. tiboru — 2012-10-02 18:31 

@zabalint:

Túl friss még ez az ügy, nem akarok élő sebeket feltépni a konteókkal… Teljen el egy kis idő, a család megérdemel ennyit.

 81. zabalint — 2012-10-01 13:03 

Bándy Kata meggyilkolásáról is lehetne írni a blogban, mert sokaknak kétségük van, hogy Péntek László, akit letartóztattak, magányos elkövető lenne. Sokan arról pletykálnak, hogy egy magas rangú rendőrről tudott valamit Bándy Kata, ezért gyilkoltatták meg az elkövetővel.

 80. morci — 2012-08-14 20:50 

Én elfogult vagyok. Bagdy Emőkével. Szaktudása megkérdőjelezhetetlen.
Döntése elég drámai az ügy során. Ezért az erőszakot elhiszem.
Sztem elkezdtek hajnalban hatalmat játszani a nővel,aztán ki tudja,mik hangzottak el,és elszabadultak az indulatok.

Bírósági ítélet,mint valódi igazság?! Néha igen,néha nem.

Sémák,sajtó alakította közvélemény.

Szegény Zsanett….bármi is történt. Szegény ország. Bármi is fog történni….:-(

M.

 79. Tromb74 — 2012-08-02 18:31 

@tiboru: Tényleg vicces, hogy általában objektíven viszonyulsz a konteokhóz, itt meg a szavazati lehetőségek közül is kihagytad a legvalószínűbbet, miszerint mindenki hazudik, de a lány erőszak áldozata lett.

Persze ha valóban egyenruhás vagy, akkor a pszichológia tudománya erre is mormog magában egy olyat, hogy kognitív disszonancia, aztán megbocsájtóan legyint rá egyet. 😀 😀 😀

 78. Tromb74 — 2012-08-02 18:21 

Én is olvasgattam az üggyel kapcsolatos, közzétett dokumentumokat.
A legéletszerűtlenebb variáció, hogy egy nő felvállaljon egy előreláthatóan évekig tartó megaláztatást és hercehurcát, hacsak nem komoly haszna származik belőle (nem a per megnyerésére gondolok).
A közzétett dokumentumok alapján biztosnak tűnik, hogy a lánnyal erőszakoskodtak.

Persze ezzel még semmivel nem jutottunk közelebb a megoldáshoz.
– A lány nem tényszerűen, hanem élményszerűen mesélte el a történetet. Annyira azért egzakt tudomány a pszichológia, hogy biztonsággal kijelenthesse: Ez totálisan megfelel a traumát elszenvedett emberek viselkedésének, sőt néhány Oscár-díj nem árt hozzá, ha valaki ezt színlelni akarja.

– Ez egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy a lány igazat mondott, mindössze csak annyit bizonyít, hogy a történteket lényegében így élte meg, de néhány helyen tudatosan is torzíthatott a sztorin.

1. Feltehetőleg (bár azért ebben nem lehetünk biztosak) eleinte a lány benne volt a játékban, sőt akár kezdeményezője is lehetett annak. Amikor kezdett komolyra fordulni a dolog, megijedt, visszakozott volna, de a rend őrei már túlzottan belemelegedtek…

2. A más által megerőszakolást sem lehet teljesen kizárni. A bugyiról szakszerűtlenül vett mintából semmit nem lehetett megállapítani (tehát nem azt állították, hogy nem a rendőröktől származik). A sérülések se nagyon szolgáltak azonosításhoz megfelelő bizonyítékkal. A lány az erőszakolás utáni poszttraumatikus stressz szindrómát nem valószínű, hogy képes lett volna színlelni, de az elkövető(k) személyét illetően TALÁN képes lehetett éveken keresztül következetesen hazudni.

Hát nekem az 1.-es kicsit hihetőbb, de ettől még…

A többi verzió kicsit erőltetett v. ésszerűtlen.

 77. nunu75 — 2012-07-20 14:31 

Mivel Tiboru-ról köztudott, hogy egyenruhás, azokról meg köztudott, hogy erős náluk a mundér becsülete…

Az az én véleményem, hogy simán igaz lehet a csaj szava, de a rendszer kimosta a rendőröket. Pár hónapig le voltak csukva, azt simán betudhatta a rendőri vezetés bűntetésnek nekik (azért házon belül mégsem hagyhatták szó nélkül).
Nekem az volt a gyanús, ami a rendőrök kimosdatását illeti, amikor a kamerák előtt szabadon engedték őket: kivétel nélkül mind az öt rendőrt várta a párja. Na, ilyen nincs, random öt férfiből biztos, hogy legalább egynek éppen nincs párja. De mégis, kellett a kamerák elé a pár, mutatva, hogy ezek nem olyan fiúk.

 76. csetel — 2012-07-20 06:30 

Én is erről írtam: egy nő még akkor se szívesen teszi ki magát a (jogi, nyilvánossággal járó) hercehurcának, ha tényleg megerőszakolták.
Ha nem erőszakolták meg, akkor ilyen mesével, ráadásul 5 rendőr ellen nem áll elő.

 75. igazitrebics — 2012-07-19 11:14 

@thequeen:

“Amúgy mi derült ki arról, hogy a rendőrök miért voltak öten egy kocsiban, körzeten kívül?”

Én úgy tudom, hogy egy részük talpas járőr volt és mivel járt le a szolgálat, a gk. járőr vitte volna be a laktanyába őket.

 74. thequeen — 2012-07-18 22:21 

már kezdtem azt hinni, hogy tiboru objektív erre kiderült, hogy nem:D ez a poszt elég egyoldalúra sikeredett, ezért írok kommentet, pedig nem szoktam. (ki vagy te és mit műveltél a régi tiboruval???:D)
az ügyről nem igazán tudom mit gondoljak (nem is szavaztam) Nehezen tudom elképzelni, hogy egy nő (én is nő vagyok) kiálljon ország világ elé, majd mindent eltűrve, 5 éven keresztül harcoljon az igazáért, azt állítva, hogy megerőszakolták, pedig nem. Szerintem az erőszak megtörtént. A húszezer forintos dolog meg nem.
Amúgy mi derült ki arról, hogy a rendőrök miért voltak öten egy kocsiban, körzeten kívül? Kamerafelvételek voltak? Volt poligráfos vizsgálat?
Mindenesetre ezután az ítélet után nem fog több ember feljelentést tenni, ha rendőrök inzultálják akármilyen formában… pedig kellene!

 73. szaboz — 2012-07-18 18:33 

Írok egy gyors összeesküvésest is, hogy hű legyek a blog szellemiségéhez, de ehhez távolabbi kitekintés szükséges.

A Zsanett-ügy csak egy szimpla rendőri bűncselekmény volt, amit a politika felhasznált. Ilyen értelemben elméletem a 3.6 (MSZP volt) kifejtése, azzal a megkülönböztetéssel, hogy elméletem szerint (Tiboruval ellentétben) megtörtént a bűntett.

2006 őszén a Gyurcsány-kormány komoly szavahihetőségi válságba került. Tüntetések állandósultak ellene, és ezek mindegyike zavargással, de akár forradalommal(!) fenyegetett. Ironikus, hogy az első komoly zavargás (a TV-Székház ostroma) a kormány kísérlete (=tudatos provokáció) volt helyzete stabilizálására: ellenfeleit rendbontókként azonosítva akarta támogatottságát visszaszerezni.

A kormány ezt követően minden adminisztratív módon gátolta a tüntetéseket, de ez nem használt, ezért a tiltakozásokat karhatalommal nyomta el. A rendőri fellépés sok esetben minden törvényességet túllépett.
A rendőrség vezetői persze ennek megkérték az árát: költségvetési támogatás emelése, új beruházások, létszámnövelés, stb. És a Rendőrség egyfajta állam az államban módon kezdett működni, kikerült a politikusok irányítása alól.

A rendőrség őszi fellépése, és az azt követő bírósági ítéletek két további következménnyel is jártak: az átlagos állampolgár már félt a rendőröktől, de azt gondolta, hogy ha nem csinál semmit (=nem tüntet), akkor nem éri retorzió, másrészről a rendőrökben (főleg a karhatalmi feladatokat ellátó REBISZ állományában) pedig kialakult a “mi büntetlenül bármit megtehetünk” mentalitás.

Ilyen előzmények után jutottunk el május 04. hajnaláig, amikor is egy csinos fiatal lány biztonsági öv nélkül autózott. Öt rendőr észrevette, és megállították.
Hogy mi váltotta ki az ezt követő eseményeket, az nem teljesen világos. Talán kihívó öltözéke, vagy az, hogy a lány viselkedése ellenséges volt, vagy csak látványosan nem tartott a rendőröktől, vagy esetleg bármelyik arra autózó magányos lány lehetett volna az áldozat – ki tudja.

Lényeg a lényeg, elvitték egy félreeső mellékutcába, és megerőszakolták. A rendőröknek nem a szexuális élmény, hanem a hatalom tudata kellett, azaz, hogy még ezt is megtehetik; ezért is volt vége az erőszaknak azonnal a behatolás megtörténte után.

Miután a megalázott lány az elkövetők várakozásával ellentétben mégis feljelentést tett, és a sajtó rámozdult az ügyre, az események ismét a nagypolitikai játéktérre kerültek.

A kormány érezte a felháborodás méretét, és rájött, hogy keresztezi számításait. Az őszi terror lényege az volt, hogy az emberek féljenek tüntetni, és maradjanak otthon, vagy legalábbis ne csoportosuljanak. Ha most már magányosan is félni kell, akkor nincs mit veszíteni a tüntetéseken.

Amikor a korábbi tagadás ellenére bizonyossá vált, hogy valódi rendőrök érintettek az ügyben, akkor a kormány agytrösztjei megtalálták a megoldást: két legyet üthetnek egy csapásra. Leválthatják a rendőrség immáron kínosan túlhatalmú vezetőit, anélkül, hogy tartani kellene kitálalásuktól az őszi eseményeket illetően, illetve a leváltásokkal lecsillapíthatják az újra forrongóvá váló hangulatot.
Fejek kezdtek tehát hullani a rendőrségen.

Az elkövetők ellen büntetőeljárás is indult, világos üzenetként az állománynak: csak akkor követhettek el bármit, ha mi is megengedjük.

Ugyanakkor, tudván, hogy az erőszakszervezetek összetartása az esetleges törvényen felül álló bevethetőség záloga, azt is biztosítani kellett, hogy az érintettek végül ne kerüljenek elítélésre. Megkezdődött az eljárás lassítása és a bizonyítékok szisztematikus szelektálása: a bűnösséget cáfolók begyűjtésre kerültek, az alátámasztók pedig nem, vagy csak késve.
Ebben persze segítség volt, hogy a rendőrök közismerten zárják a sorokat, ha a szükség úgy hozza.

Zsanettnak tehát nincs (sosem volt) esélye arra, hogy valaha bíróság mondja ki az igazát. Mi, konteóhívők persze úgysem a hivatalos papírok alapján alakítjuk ki véleményünket.

Alkonteo:
Zsanett kormányzati felismerésre kapott egyre nagyobb médianyilvánosságot, sőt biztatást a határozott fellépésre. Ekkor már döntés született a rendőrség lefejezéséről, csak a megfelelő eseményt várták.

szaboz (korábbi kommentekben SzZ)

PS:
Kedves Tiboru, szólhatna egy poszt a TV székház ostromáról, van egypár lehetőség az általam leírtakon kívül is!

 72. szaboz — 2012-07-18 16:13 

Kedves Tiboru,

a poszt tényleg kissé egysíkú lett, mint mások már megállapították. Érződik rajta, hogy nyugdíjas rendőrnek is van mundérja, hogy finom legyek.

A lényeg: én azok közé tartozom, akik Zsanettnak hisznek.
Több okból is, de az érintett rendőrök viselkedése (ti. hogy lapultak, mint fekália a gyepen) számomra a legbeszédesebb.

Nézzük az eseményeket időrendben:
-Máj 04-én hajnalban történt a rendőri “intézkedés”.
-Máj 05-én Zsanett feljelentést tesz.
-Máj 06-án a hír kiszivárog,
-Máj 07-én ettől hangos a sajtó, az utcán mindenki erről beszél, testületen belül nyilván még inkább ez a téma.
-Máj 17-én Zsanett azonosítja a rendőröket.

Azt gondolom, bizonyosnak tekinthető, hogy az öt rendőrnek legkésőbb május 7-én tudomása kellett lennie arról, hogy számukra kínos balhé van kinézőben. Kizárt, hogy két-három nap távlatából ne emlékeztek volna a kiscsajra, akit hazáig kísértek, és ne tudták volna a hírekből fejben összerakni, hogy most bizony őket keresik.

És azt is gondolom, az ártatlanul vádolt közeg ilyenkor kiáll a parancsnoka elé, hogy “Főnök, rólunk van szó, de koholmány az egész, viszont a testület és a saját érdekünkben azonnal hívjuk az ügyészeket, és végeztessünk el minden elképzelhető vizsgálatot!”

Embereink nem ezt választották, hanem azt, hogy kivárnak, hátha megússzák az egészet. Még a felismertetéskor is bíztak benne, hogy nem tudja őket a lány azonosítani.
Értem én, hogy senki sem akar a nyakába felesleges eljárást, de amikor valamelyik rendőrtábornok arról nyilatkozik, hogy kizárt, hogy öt rendőr együtt legyen szolgálatban, akkor azért valaminek meg kellett volna mozdulni ott belül.

No de ez az én magánvéleményem, és ebben nincs is semmi konteó.

Hogy legyen, inkább arra a szálra világítanék rá, hogy hogyan “garantálta” a rendszer a felmentő ítéletet.
Ajánlott olvasmány:
http://www.tasz.hu/files/tasz/imce/Zsanett_I_jelentes.doc
E szerint az ilyen esetekben az igazságszolgáltatás malmai annyira lassan őrölnek, hogy dohos lesz a liszt, mire a malomból kikerül. És ez az igazi összeesküvés: bármilyen tett esetén a rendszer garantálja a büntetlenséget.

 71. csetel — 2012-07-17 07:16 

Nem tiszta ez az egész történet.

Egy nő, még ha meg is erőszakolják, ritkán jelenti fel a támadóját, mert a procedúra alatt olyan támadások, meghurcoltatások érhetik, melynek az az eredménye, hogy tulajdonképpen ő a hibás a történtekért (kihívó öltözék, magatartás, korábbi előélet stb.)
Tehát, ha egy nő erőszakért feljelent valakit, akkor
– vagy tényleg megtörtént az erőszak
– vagy nem, de akkor a nő bosszút akar állni, ki akarja csinál(tat)ni a feltételezett elkövetőt, s ettől semmilyen áldozat nem riasztja vissza.

Na most ha ez a leányzó nem egy férfit, hanem ötöt, ráadásul rendőrt(!) jelentett fel – ott valaminek kellett történnie.

Valószínű, hogy semmi sem úgy történt, ahogy a felek mindegyike előadta.
De hogy mi történt, azt valószínű soha nem tudjuk meg. ha csak valamelyik fél évek múlva lelkiismeretére hallgatva elő nem áll az igazsággal.

 70. morat — 2012-07-16 16:13 

@nemtomki2:

OFF:
A sztoridhoz: én is hallottam innen-onnan olyan sztorikat, hogy a rendőrautó hogy nem volt hibás adott koccanásban, ütközésben, jobbkezes utca benézésében stb. Erről eszembejut az az év eleji pol. vita, hogy az állami autókra nem kell kötelező és hirtelen megvilágosodtam, hogy tényleg minek.
ON

 69. Rogal Dorn — 2012-07-16 15:46 

@nadin:
Ehhez képes bejött a piréz szál, vagy csak egy sima átverés?

 68. nemtomki2 — 2012-07-16 15:33 

Miért mernek a rendőrök tovább harcolni az “igazukért”? Miért mert Zsanett vádolni?

Az eset – szerintem – megtörtént. Egyik fél sem fejtette ki a teljes igazságot, de a szexuális zaklatáson is túlmenő rendőri intézkedés ott volt.

A rendőrök attól bátrak, Zsanett azt szívta meg, hogy – miután a felső vezetők eltakarodtak – a bizonyítékok hogy, hogy nem, elvesztek, használhatatlanná váltak.

A térfigyelő kamerákról egy aprócska sztori: ismerősömnek nekiment egy rendőrautó az Erzsébet hídon. Záróvonalon keresztül, a buszsávból váltott sávot, és nekiment az épp ugyanoda sávot váltó autó jobb hátsó (!) sárvédőjének. Az eljárás során végig megpróbálták az ismerősömet megfélemlíteni, de ő kitartott az igaza mellett, és mindvégig a térfigyelő kamerák felvételét kérte az ügy elbírálásához felhasználni. hát gondoltátok volna, hogy épp az aznapi felvételek eltűntek, mire a szabálysértési előadóhoz kellett volna kerülniük? Úgyhogy a három, a rendőrautóban ülő rendőr szava ért többet a két civilével szemben, amelyikből az egyik nem utas volt, hanem a mögötte jövő autós. És az sem zavarta az eljárást lefolytató “szakemvert”, hogy a kocsi hátuljának csak úgy lehet nekimenni, hogy közben észlelhető az autó.

Szóval a kamerák csak a rendőrség – épp aktuális – érdekét tudják szolgálni. Ha az nekik nem tetszik, gátlások nélkül manipulálják. Így hát a “bizonyíték hiányában felmentés” valóban a bizonyíték hiányát jelentheti, és nem az eset meg nem történtét. Szerintem.

 67. Rogal Dorn — 2012-07-15 13:23 

A Malina Hedvig ügy valóban párhuzamokat mutat a Zsanett üggyel, de ott a nemzetiségi szál volt ami a hatóságokat egy tömbbe tömörítette. Ebben az esetben viszont a rendőrök megítélése volt az elsődleges szempont. Emiatt muszáj volt az esetet eltusolni. Viszont, kapóra jött a vezéregerek eltávolítása szempontjából. Zsanett pedig az ügyvédje sugalmazására tartott ki a végsőkig szerintem, aki úgy volt vele, hogy ha bejön, akkor jó, ha nem akkor meg ő nem bukik semmit, Zsanett viszi a balhét. 😀

 66. nadin — 2012-07-15 00:51 

@Eugenie Danglars:

elsőre az ugrott be, hogy egy rendőr kollégája lehet a tettes. Nekem az a véleményem, hogy a lány biztosan ismerhette az elkövetőt…, szóval, nem gondolom, hogy ez egy szatír műve.

 65. nadin — 2012-07-15 00:46 

Én nem nagyon tudom az ügy részleteit (tárgyalásokon elhangzott pro és kontra bizonyítékok stb), de azt tudom, hogy kizárt dolog, hogy valaki sértettségből vagy bosszúból éveken keresztül kitegye magát ekkora lejáratásnak, megalázásnak, ekkora tortúrának. Ilyen nincs. Biztos, hogy az a nő igazat mond…, nem létezik, hogy ennyire küzd egy ember egy hazugságért. Amikor a zsernyákokat felmentették, ő akkor sem nyugodott bele. Ilyet csak az csinál aki beakarja bizonyítani az igazát. ez a nő a per alatt tönkre ment, a média többnyire negatívan nyilatkozott róla, az emberek többsége hazugnak kiáltotta, a vizsgálatok során megalázták, megkérdőjelezték a szavahihetőségét, hadd ne soroljam… Én láttam a bírósági tárgyalásokon készült fotókat, amik még megjelenés előtt voltak, így nem nem volt kitakarva az arca. Az tekintet, azok a szemek, azok a megtört vonások… Ezer százalék, hogy igazat mondott. Éppen ezért félelmetes, hogy így eltudnak valamit tusolni… Bár a Vizoviczki ügy kapcsán/után mégis mire számíthatunk?

 64. ficium — 2012-07-14 22:14 

Ez a poszt nem lett túl objektív szerintem.
Nagyon Zsanett-re keni az egészet és a rendőröket meg felmenti.
Kérdéseim:
Hol van a hiányzó kamera felvétel, gondolom ott van, hogy mi is történt valójában
Miért mondtak le a főrendőrök, ha Zsanett csak kitalálta?
Biztos nem szent Zsanett se, de a rendőrök se.

Más: Alapos újratervezés várható az alvilág ls rendőrség táján…
Lesz alapanyag, ha visszajössz.

 63. barbrady — 2012-07-14 20:10 

Előttem már leírták, de én is megjegyzem: ez a poszt eléggé rendőr pártira sikeredett. Hogy ez miért van? Szerintem nem szakmai elfogultság.
Emlékszem anno az egész esetet a különböző csatornákon pszichológusok elemezgették oda-vissza, és volt egy nagyon jó fejtegetés, miszerint totál mindegy kinek van igaza, az emberek amint magukhoz térnek a pillanatnyi ijedségből, elkezdenek a rendőrök oldalára állni. Ha az jött volna ki hogy bűnösök, akkor is! Az emberek a lelkük mélyén akkor is a rendőröknek hittek volna, azért mert a rendőrrel szemben a civil polgár mindig kiszolgáltatott, és “mi van ha engem állít meg”, vagy “mi történik ha a lányom”. “Nem ez nem lehet, ilyen dolog nem történhet, nem történhetett meg.” így gondolkodunk. Ez a sztori sokkolta a társadalmat, és bizony az embereknek ezt is fel kellett dolgozni, mert mindenki személyesen érintett hiszen minden ember találkozik rendőrrel. És a feldolgozás legegyszerűbb módja “Zsanett egy k.rva!”.
Ezt sugalmazta ez a poszt is ezért mondtam hogy elfogult, és ezzel nyugtatgatták magukat a kommentelők is. Én is nyugtatgatnám magam ezzel, mert a probléma megoldhatatlan, viszont van itt rengeteg apróság. Pl. Zsanettet kinevették, hogy 5-en igazoltatták, ilyen nincs, meg hogy ennyien egy kocsiba stb. Aztán kiderült hogy mégis 5-en voltak, és utána csönd. És most nem fura?! Sőt volt szolgálati hely elhagyása is, ha jól tudom amiatt még felelniük kell.
Szóval vannak itt érdekességek mindkét oldalon.

Legyen igaza a rendőröknek, és akkor azt mondom:
Látjátok Rendőr Urak! Ilyen az amikor ok nélkül, vagy kicsinyes bosszúból meghurcolják az embert! Ezentúl ez a történet lebegjen a szemetek előtt, ennek szellemében végezzétek a munkátokat, és akkor javulni fog a társadalmi megítélésetek.
Mert gondolom nem árulok el titkot, most valahol a parkolóőr és a benzinkutas közt van.

 62. rejtjel — 2012-07-12 23:41 

A Zsanett-ügyhöz: én azt gondolom, azért nem hátrált ki, mert azzal ő maga mondja ki, hogy hazudott. Amúgy biztos rossz volt neki a meghurcoltatás, bár az ő szakmájával valószínűleg kevésbé, mintha, pl. egy óvónő lett volna az ‘áldozat’.

 61. tiboru — 2012-07-13 09:06 

Köszönöm – a kommentelők nevében is!

 60. rejtjel — 2012-07-12 23:34 

Nem tudom, a köszöntés tán nekem szól 🙂 én réges-régi olvasó vagyok, csak kommentelni nincs időm soha a két gyerkőctől 🙂 Hovatovább, ha már itt a nyaralás hevében mégis hozzászólok, hadd gratuláljak a kiváló bloghoz, és egyúttal köszönöm azokat a kellemes órákat, amiket az olvasásával tölthettem 🙂 Nem tudom, mi tetszik jobban: maguk a konteók, a szerző stílusa, vagy az értékes kommentek, mindenesetre így együtt ötcsillagos a blog 🙂

 59. Salamancai űrhajós — 2012-07-12 12:55 

Az üggyel kapcsolatban:

nekem már a kirobbanás után kevéssel is büdös volt – mikor elszállt a “mocskoszsarukhogyképzelik” első reakcióm dühe. 🙂

Valahogy életszerűtlen volt az egész. Hogy 5 rendőr, a belváros egyik legforgalmasabb és legcivilizáltabb részén megerőszakoljon egy átlagpolgárt… nos, hihetőbb lenne ez a sztori valami kiskunvéredényi bekötőút szélén, 2-3 rendőrrel és egy fogatlan prostival. A másik lehetőség, hogy Zsanett ajánlkozott fel a rendőröknek… na, az meg a legótvarabb pornófilmek nyitójelenetét idézi.

Ennyi idővel az eset után csak az jut eszembe: kinek állt érdekében?

Több nagykutya is távozni kényszerült, a testület becsületén is folt esett (mert kit érdekel már, hogy mi lett az ügy vége, a Zsanett-ügy szépen beépült az emberek rendőrségről alkotott véleményébe), ráadásul még élénk emlék volt a 2006-os tömegoszlatás (és a TV-székház előtti impotens bénázás, melyet azóta méltatlanul ritkán emlegetnek).
Ezek után nem hiszem, hogy öt talpas rendőr seggét bárki is védeni akarta volna. Tehát a “megtörtént, de eltussolták” verziót is kizárnám.

Zsanett kitalálta az egészet? Nos, ezzel meg nekem az a bajom, hogy ha tényleg mese volt az egész sztori, akkor szegény elmekórtani eset. Egy igazoltatásból ebbe menekülni, majd benne is ragadni évekre, bevállalni a sittet, a perköltségeket és a szégyent… mikor évekkel ezelőtt kiszállhatott volna ennél kisebb áldozattal. Mert ugye ő végigvitte az egészet, nem adta fel. Hogy az ügyvéd vette rá? Hát, gondolom az ügyvéddel őszintén beszélt, tehát elmondta neki, hogy kamu az egész. Vagy nem így szokás? (Komolyan kérdezem.) Ha pedig az tudta, biztos, hogy kitalált volna valami menekülési utat jó pénzért, mivel sejthette, hogy ez az ügy nyerhetetlen.

Szóval itt (látszólag) valamiért mindenki hitt a saját igazában és ártatlanságában. Mindkét oldal. Furcsa.

Én pont a fenti okok miatt szavaztam a “Fidesz-játszma” ÉS “MSZP-játszma” lehetőségekre. Szerintem a politika mozgatta, az egyéni és csoportérdekek – a politikát és gazdaságot irányító csoportok határai pedig még véletlenül sem esnek egybe az egyes pártok határaival. 🙂

El kellett mozdítani néhány vezetőt, meg kellett rengetni a kormányt, demonstrálni kellett valakiknek valamit, vagy el kellett terelni a figyelmet valami teljesen más disznóságról… ki tudja? De szerintem ezek közül valamelyik lehetőség az eset kulcsa.

 58. Salamancai űrhajós — 2012-07-12 10:07 

@Eugenie Danglars:

A ‘Vegyesfelvágott’ posztban pont most írtam ez ügyben. 😀

 57. Eugenie Danglars — 2012-07-12 09:00 

OFF

Vélemények a meggyilkolt pécsi rendőrpszichológuslánnyal kapcsolatban?

ON

 56. rejtjel — 2012-07-11 20:21 

Bréking: http://velvet.hu/sztori/2012/07/11/strasbourgig_is_elmennenek_a_zsanett-iteleten_kiakadt_rendorok/

Ha belegondolunk, amennyiben Zsanett hazudott, a nyilvánosan meghurcolt rendőrök elég sokat veszítettek: az előzetesben töltött időn túl a család, a munkahely reakcióját, stb. Volt szó róla fentebb, hogy minek húzta volna Zsanett tovább az ügyet, ha hazudott, hát ezt a rendőrökről is el lehet mondani: minek mennének Strasbourgba, örülnének, ha elül végre az ügy.

Személy szerint a rendőröknek hiszek, az én férjem is lehetne az egyik rendőr (dédelgetett anno ilyen “álmokat”). Biztos vannak ganéj rendőrök, de vannak tisztességes családapák is közöttük.

Nem látom a rejtélyt az esetben, a leírtak nagy része azon alapul, amit a nő mondott. Semmi sem támasztotta alá az állításait. Megfordítva a dolgot, a rendőrök verzióját nem cáfolja semmi (térfigyelő kamerák pl.)

És ha már ennyi szó esett a rendőrök kétes szavahihetőségéről, hát lehet a hölgyet szép szavakkal groupie-nek hívni, de akkor is csak egy k.rv., aki nem áll épp az erkölcsök magas fokán, különben nem lenne az.

 55. SzJoe — 2012-07-11 19:33 

@SzJoe: Kicsit lemaradtam, bocsánat! A fenti válasz a kamerás járőrautókra vonatkozik.

 54. SzJoe — 2012-07-11 19:32 

@tiboru: Valóban van. Országosan elterjedt technológia kemény 5 db járőrautóban. Budapesti járőrautóban.

 53. tiboru — 2012-07-12 16:01 

Üdv, érezd jól magad, kedves kolléganő 🙂

 52. missmarple — 2012-07-11 17:03 

Kis késéssel üdvözletem küldöm, mint kezdő. 🙂
A Zsanett-ügy kissé Malina Hedvigesre hajaz. Azt viszont nem tudonám megmondani, hogy ezzel Malina Hedviget akarták-e hitelteleníteni, vagy Zsanett áhítozott egy kis celebritásra. Amolyan Jean d’Arce-ra.

 51. akos222 — 2012-07-11 16:39 

@tiboru: Oh! Hálás köszönet. Egy kockázati tényezővel kevesebb 🙂

 50. tiboru — 2012-07-11 16:23 

???

Ha annak az IP-címnek a törléséről van szó, amelyikről a csalás érkezett, a kommentemben az utolsó karaktereket csillaggal helyettesítettem, hogy ne okozzak problémát.

 49. akos222 — 2012-07-11 15:51 

@tiboru: Nem úgy értettem, hanem Öntől kérdezem, hogy válaszolna-e a Voks Populi 10-nél feltett kérdés/kérésemre.

 48. tiboru — 2012-07-11 15:34 

@molnibalage:

Az ismerősi, baráti és családi körömben nem csak konteósok vannak, mégis nagyjából ez volt az arány. Érdekességként ajánlom mindenkinek, hogy a saját berkein belül próbálja ki és ossza meg velünk a tapasztalatait (minimum 12-15 főt kéne megkérdezni). Persze ezek sem lesznek reprezentatívak, de azért mutatnak majd valamit.

 47. tiboru — 2012-07-11 15:32 

@geza2:

Úgy tudom, már van.

 46. rdos — 2012-07-11 15:22 

@geza2: “Miért nincs kamera a járőrautókban?”

Minek, ha egyszer a benzin hiány miatt amúgy is csak a garázsban áll a járőrkocsi?

Vagy.
Nehéz a rendőrkutyákat betanítani a kamerák használatára, ja és a kutyusok a szimatukban sokkal jobban bíznak.

Vagy.
Már régóta van, csak még a járőrök sem tudnak róla.

Vagy.
Olyan mindegy hogy van-e, amúgy sem nézheted meg a felvételt, mert az nem érted, egyszerű jogtisztelő állampolgárért van, hanem ellened.

Sok egyéb válasz is lehet. Mivel nem értek hozzá, ezért bátran belekotyogok :-).

 45. molnibalage — 2012-07-11 14:57 

@tiboru: Azér a konteóblog szavazógépe finoman szólva nem reprezentatív. Ha a hők lapja vagy más női blogon tennéd ki, akkor szeritned hány % jönne ki? Még statiszikai értelemben is túl kicsi a minta, a szórás több %.

 44. geza2 — 2012-07-11 12:59 

Miért nincs kamera a járőrautókban?

 43. tiboru — 2012-07-11 11:59 

@Eugenie Danglars:

“Emlékeim szerint mintha lettek volna az eset történtekor olyan elméletek is, hogy a lányt esetleg nem is a rendőrök erőszakolták meg, hanem az egyik ilyen koncert utáni buli sikerült túl vadra, a lány meg az együttesről így próbálta elterelni a gyanút.”

Így van, erről szól a 3.1. alkonteója…

 42. Eugenie Danglars — 2012-07-11 11:52 

Emlékeim szerint mintha lettek volna az eset történtekor olyan elméletek is, hogy a lányt esetleg nem is a rendőrök erőszakolták meg, hanem az egyik ilyen koncert utáni buli sikerült túl vadra, a lány meg az együttesről így próbálta elterelni a gyanút.

Én magam hajlok arra, hogy a jard bűnösségében és ártatlanságában is egyaránt higgyek, ha azokat hiteles bizonyítékokkal alá lehet támasztani, mert nagyobb gazságokat is láttunk már tőlük, egy ilyesmi már csak hab a tortán. Ugyanakkor a lány számomra mindig is hazugnak tűnt, és szerintem (a fenti kommentek alapján sem) vagyok én az egyetlen, akinek totál életszerűtlen a felvázolt bűntény mikéntje. Az biztos, hogy se azelőtt, se azóta nem láttam egy alkalommal sem, hogy egy rendőrségi személygépkocsiban egyszerre öt járőr ült volna, hogy útiokmány-ellenőrzést, trafizást, vagy egyebet csináljanak.

Annyi azonban bizonyos, hogy 2007-ben hirtelen sok lány és fiatal nő telefonjába került bele az ügyészségi nyomozóhivatal száma gyorshívón a hihetetlen hájp és tömeghisztéria miatt…

 41. tiboru — 2012-07-11 11:56 

@brandhuber

:-)))))

Amúgy a te környezetedben mi azok aránya, akik mindent elhittek abból, amit Zsanett a feljelentésében állított? Mert az enyémben 2007-ben úgy 50% volt, ami mostanra lecsökkent 20 körülre. És milyen érdekes: a mostani szavazás is ezt a 22-24%-ot mutatja…

Az utca véleményével nehéz vitatkozni (noha senki sem állítja, hogy az igazságban feltétlenül a mennyiségi szemléletnek kell uralkodnia), a konteók márpedig ezt hivatottak visszaadni.

Csak elég uncsi ezt minden vitás posztnál és témánál újból és újból leírni :-)))

 40. brandhuber — 2012-07-11 11:31 

Hát ez most tényleg nem egy sikerült poszt, kicsit olyan érzésem van mintha a múltkori rendőr-korrupciós kon. után felajánlottak volna a szervek hogy nem üt el a vaddisznó (vagy a létszámleépítés?) ha írsz egy “ellen”posztot hogy milyen jófej is a magyar yard. 😡

 39. sztalker — 2012-07-11 11:20 

Szinte már bohózatba illő párbeszédeket olvasni a Magyar Narancs (kicsit tán Zsanett felé elfogult, de azért nagyon élvezetesen megírt) régebbi cikksorozatában:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m_s-6hWetlUJ:magyarnarancs.hu/belpol/zsanett_a_bir osag_elott_-_1_-_vigaszagon-70445+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

http://magyarnarancs.hu/belpol/zsanett_a_birosag_elott_-_2_-_szines_tortenetek-70509

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/a_zsanett-jelentes-70255

Az is egy vicc, hogy egy térfigyelő kamera képei használhatatlanok még egy autó nagyjából azonosítára is, nemhogy mondjuk annak rendszámának meghatározására (mert akkor pl. most lenne egy felkutatható tanú is, akit közben igazoltatott az egyik rendőrpáros, akik aztán erre sem emlékeztek pontosan…) Akkor meg minek vannak kamerák? Hogy absztrakt foltok jelenjenek meg rajtuk?

 38. molnibalage — 2012-07-11 08:49 

@tiboru: A bíróság szerint a móri gyilkosokat ítélték el. Aztán kiderült, hogy rohadtul nem. Ha létezne halálbüntetés, akkor az ügy szepontjából ártatlan embereket ítéltek volna halálra. (A közvélemény elég nagy része ekkor is támogatta a halálbüntetést.) Persze másért is elítélték őket, de azért óvatosan azzal az érveléssel itthon – de akár máshol is – hogy a bíróság elítélte őket…

 37. molnibalage — 2012-07-11 08:43 

@tiboru: Na ez az. És miégis mi alapján? Mert tomcat tapasztalatai alapján és a bírokra egy üveg tejet sem bíznék. Lövésük sincs a természettudományokról és a modern technikáról. Ergo ennyi erővel tenyérjósokat is fel lehetne kérni a nyomozás segítésére…

 36. molnibalage — 2012-07-11 08:42 

@face: Hát igen. Tomcat bombagyáros ügyében is olyan “szakértőt” nevezet ki, aki a szezont nem tudta megkülönböztetni a fazontól. Az, hogy a rendőrség listáján ki a szakértő és kit fogadnak el, annak semmi köze ahhoz, hogy mi a szakmai háttered. Lehetsz te Nobel díjas vegyész, a listán levő megkent szakértő véleményével szemben az adott témában semmit sem számít az, hogy más komoly hozzáértő emberek mit gondolnak.

A csaj meg vagy teljesen hülye vagy nagyon szemeszél volt. A valóság azt mutatja, hogy a nők sokkal egyértelmább helyzetben sem tesznek feljelentést. Ő meg erőltette rendesen. Szóval vagy az van, hogy az ember megint arra gondol, hogy miden mögött “ők, meg ezek” állnak vagy arra, hogy a rendőrség 2007-ben is mindent csinált, csak nem szolgált és védett…

 35. lomposfarkas — 2012-07-10 23:07 

@lomposfarkas: A link végén 2 pont van, kopipasztázd 🙂

 34. lomposfarkas — 2012-07-10 23:04 

Annyira nem követtem a Zsanett-ügyet sose, hogy igazságot tegyek, de az utóbbi sok évben a rendőrség keményen megdolgozott és dolgozik azért, hogy alapvetően egy rohadt szavukat se higgyem el. Ezt ugyanígy értem híresen független és pártatlan bíróságunkra.
Itt egy bíró írja le, hogy mekkora bűzlő gennyrakás az is:
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/egy_szegeny_biro_panaszai_2..html
Ha Zsanett igazat mond, akkor elképzelhetetlennek tartom, hogy a mai rendőrség és bíróság ezt elismerje.

 33. Bigjoe(HUN) — 2012-07-10 22:21 

A népnek kenyér és cirkusz kell.
Megkapta.

 32. hk417 — 2012-07-10 20:22 

Simán elhiszem a lány sztoriját.
A rendőrség rossz társadalmi megitélése egyébként egyértelműen a testület saját sara–és most nem a 2006 os dolgokra gondolok.Nem is nagyon tudom elképzelni,hogy valaha is megváltozik ez–bár reménykedem–hiszen ahhoz az “átlag egyesharcos” állampolgárokhoz való hozzáállásának kéne megváltoznia minden szinten,az pedig nem nagyon mutatkozik.

 31. marcipan — 2012-07-10 18:42 

@gloriamundi: köszi, h civilizáltan megfogalmaztad a véleményem:)

 30. igazitrebics — 2012-07-10 18:07 

Hááát, hogy mi történt, azt ők hatan tudják, mi pedig soha nem tudjuk meg a teljes igazságot!
Az előkészített játszmákat elvetem, mert szerintem túl sok véletlennek kellett volna egybe állni. Azt viszont, hogy az adott helyzetben jó páran ráugrottak és próbálták a maguk javára fordítani az eseményeket, az reális.
Mivel már rengeteg krumplikapálást megértem, bármit el tudok képzelni (meg az ellenkezőjét is) a zsarukról, de, hogy minden úgy zajlott le ahogy tálalták Zsanették, az már büdös!!
Annyira kispályás tyúktolvajnak kell lenni ahhoz, hogy “altesti fenyítés” után hazakísérik és megvárják, amíg a csaj levisz nekik húszezer forintot. Ettől vált számomra teljesen hihetetlenné az egész történet! Ha egyszer megszabadult tőlük, miért vitte le a pénzt? Ha aznap félt tőlük, két nap múlva miért nem?

 29. gloriamundi — 2012-07-10 17:37 

Sztem se tiszták teljesen a rendőrök, de Zsanett se, vagyis mindenki sáros valamennyire, de senki se akarja elmondani az igazságot. Szegény Bagdy Emőke meg tényleg nem tudhatja megállapítani, hogy ha a lányt megerőszakolták is, azt éppen ki tette. Lehet, nem is igazi erőszak volt, de olyan durván bántak vele utána, mondjuk megalázták, h attól utóbb kihasználva érezte magát. Igen, az is igaz, h egy nő könnyen használhatja ezt a vádat, amelyet iszonyú nehéz bizonyítani, sőt, olykor még a pasi se tudja biztosan, h egy nő akarja-e a dolgot vagy sem, vagy hogy azt akarja-e, amit épp csinálnak. Nem foglalnék állást e nemek közti “háborúban”, mert láttam már szemétségeket mindkét részről.
Nem nagyon hiszem, h átgondolt konspiráció lenne mögötte, valszeg csak elvesztette a fejét 1-2 rendőr meg a lány is, és a dolgok elfajultak, aztán a politika meg a sajtó meglovagolta, amit csak lehetett. A főrendőrök lemondatása logikátlan, persze, de nem példátlan…
A sztorik, amelyeket idéztek, szintén lehetnek csak félig igazak, ahogy lehetnek igazak is. Nekem sose volt rossz tapasztalatom rendőrökkel, sőt, a legutóbb a családban éppen dicsérték őket, h mennyire civilizáltan és gyorsan intézkedtek egy fiatal lány ügyében…

 28. manstein — 2012-07-10 14:36 

Fehívnám a figyelmet Malina Hedvig ügyére (amit fentebb említettek már szerencsére), nekem az sokban hasonlít erre. A hatalomnak (nálunk a rendőrségnek inkább) nem tetszik, hogy valaki pattog egy mocskos ügy miatt, és inkább eltussolják, sőt még a sértett lesz a bűnös. Elég primitív hozzáállás, de át lehet nyomni.

 27. krisztincs — 2012-07-10 14:24 

A legdurvább egyébként az egészben az, hogyha eltekintünk a konkrét ügytől (és a mögötte lévő lehetséges ok-okozati összefüggésektől), milyen könnyen használhatja egy nő fegyverként egy férfi ellen a nemi erőszak vádját. És nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben kiderül az igazság. Ráadásul az ilyen jellegű hamis vádak a valódi erőszakos ügyek kivizsgálását hátráltatják.
És visszatérve a Zsanett-ügyre, ami nekem egyébként a legfurcsább, hogy miért váltottak le magas rangú vezetőket (vagy mondanak le önként), mikor még az egész ügy teljesen kezdeti szakaszban volt, semmi sem volt még bizonyítva, két ellentétes tartalmú vallomás állt egymással szemben. A végén meg kiderült, hogy teljesen “feleslegesen” távolították el őket (vagy távoztak önként). Akkor mire föl volt ez a nagy felhajtás az ügy kirobbanásakor? Csak nem előkerültek olyan terhelő bizonyítékok a kezdeti szakaszban, amelyek aztán az eljárás során titokban megsemmisültek/átváltoztak/eltűntek?

 26. manstein — 2012-07-10 14:20 

A témaválasztás jó, viszont erősen rendőrpártinak érzem az egészet. Mondhatni a kidolgozás eltér a többi blogcikkétől. Az egész kiindulópontot megkérdőjelezném, mi szerint bizonyítottnak tekinthetjük, hogy E. Zs. hazudott, és hamisan vádolta a rendőröket, és aztán erre lehetne építeni a konteó-ötleteket. Mióta is perdöntő nekünk ezen a blogon, ebben a társaságban a mai világ- és politikai rendben a bírósági (állami) ítélet/szakértői vélemény/álláspont???

Szerintem ez egy baromira furcsa ügy volt, és alig hinném, hogy a csaj megkockáztatott volna ilyen mesterséges botrányt, ha nem lett volna betonbiztos támogatása valahonnan. Mivel pedig most úgy tűnik, veszít, látható, hogy nem volt, de legalábbis nincs ilyenje. Így alig hinném, hogy magától belekezdett volna ok nélkül egy ehhez hasonló ügybe.

Nekem inkább úgy látszik, hogy a rendőrök tényleg mocskoskodtak valamit. Lehet, hogy nem úgy, ahogy a csaj elmondta, lehet, hogy valamiben ő is ludas (pl. tényleg groupie, erről meg tudtak a rendőrök, és azt hitték, magától kötélnek áll, vagy hasonló), de én nem menteném fel a rendőröket. Tudjuk, miféle szervezet ez, az említett rendőrellenes hangulat se csak úgy, az időjárási front miatt alakult ki akkoriban. Tettek ők arról, hogy ilyen szupi legyen a megítélésük, de tesznek mind a mai napig is, tessék csak a saját vagy az ismerősök élményeit megnézni. Viszont ők a bűnüldöző és megelőző szerv, a karhatalom, akikkel szemben sehol a világon nem egyszerű fellépni. Nálunk ráadásul nincs igazából másik komoly szervezet, ami hozzájuk hasonló lehetőségekkel rendelkezne (mint pl. az USA-ban az FBI), szóval ha összetartanak, akkor nem nagyon lesz előrelépés semmiféle ügyben. Ez meg nem volt egy politikai tartalmú ügy (alapból), nem kellett kormányzati nyomásgyakorlás, hogy igenis vizsgálják a zsarukat keményen, így aztán pár nap után kis jöttek a dutykóból, és kezdték inkább a csajt elővenni. Az meg, hogy tessék-lássék volt 1-2 személycsere, nem jelent semmit, lehet, hogy egyébként is le akarták lépni, vagy le akarták őket léptetni.

Szóval a “Zsanettnek mindenben igaza volt” lehetőséget lehetett volna kicsit árnyaltabban, hogy pl. “inkább igaza volt”, “mégis a rendőrök voltak a ludasok”, vagy hasonló. Akkor arra nyomtam volna.

 25. marcipan — 2012-07-10 14:19 

@tiboru: igen, tudom.
de ha más erőszakolta meg, simán lehet, h ezeken vezette le, millió okból – az ilyen stressz nem igazán racionális döntésekre ösztönöz. (mondjuk elmondta nekik, de közölték h ilyen ruhában mégis mit vár.)

egyébként azt is elhiszem, h a meg akarták büntetni a csajt, az megsértődött és bosszút akart állni. az a baj a sztorival (nekem), hogy olyat már nem egyet hallottam, h a családi veszekedésre kihívott rendőr az összevert nővel közölte,h ha nem hagyja abba a hisztériázást, akkor ő is felképeli, de olyat, h a faszit ütötték volna le, egyet sem. szóval előítéletes vagyok a témával, az ilyen ügyekben eljáró rendőrökkel és a mélyen tisztelt bíróságunkkal is, de nem konkrétan azzal az 5 rendőrrel.

 24. tiboru — 2012-07-10 14:09 

@krisztincs:

És igen, valami biztosan történt (ezt a bíróság is megállapította; van 4-5 perc, amiről senki nem beszél…), de a teljes igazság elmesélése valami miatt sem a rendőrök, sem Zsanett érdekében nem állt.

És ugye ott a klasszikus ártatlanság vélelme: ha MINDEN KÉTSÉGET KIZÁRÓAN nem lehet a bűnösséget bizonyítani, az illető ártatlan.

 23. tiboru — 2012-07-10 14:05 

@krisztincs:

“…az öt rendőrt BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN mentette fel a szexuális bűncselekmény és a személyi szabadság megsértésének vádja alól…”

Bizonyíték hiányában a zsarolás és a vesztegetés vádja alól mentette fel őket.

 22. krisztincs — 2012-07-10 14:00 

Megmondom őszintén, gőzöm sincs róla, hogy mire szavazzak. Ugyebár az, hogy BIZONYÍTÉKOK HIÁNYÁBAN felmentette a rendőröket a bíróság, nem jelenti azt, hogy nem követték el az erőszakot, “csak” annyit jelent, hogy nem tudták (vagy nem akarták) tényekkel alátámasztani a vádat, hogy kellően megalapozott ítéletet hozhassanak. Tudom, hogy a jog szerint így már ártatlannak minősülnek, de ez akkor sem jelenti azt, hogy nem követtek el semmit az ügy kapcsán.
Három elmélet között vacillálok, és egyikhez sem húzok erősebben.
Az egyik az, hogy a csaj igazat mondott, az erőszak megtörtént, és felsőbb körök utasítására (itt a politikai körökből származó utasítást tartom a legesélyesebbnek) az ügyet eltussolták. A lányt meghurcolták, a becsületének oda, ő már élete végéig A ZSANETT marad, bármilyen sérelem is érte őt a rendőrök részéről.
A másik elméletem, hogy egyáltalán nem történt semmi, és ez a lány is a jelenlegi nemzedékre jellemző (természetesen tisztelet a szerencsére nem kevés kivételnek) 5 perc hírnévért tönkretette egy csomó ember (köztük a saját maga)életét azzal, hogy fegyverként használt egy ilyen súlyos vádat. A nemi erőszak a büntetőjognak pont az a területe, ami nagyon nehezen bizonyítható. Ha volt nemi érintkezés, ki tudja egyértelműen, minden kétséget kizáróan megmondani azt, hogy erőszakkal vagy közös megegyezéssel történt-e meg a dolog? Kirendelnek mindenféle pszichológus és egyéb szakértőket, és bíznak benne, hogy ők majd tudnak valami okosat mondani.
A harmadik elméletem (és most, hogy így végiggondoltam, azt hiszem mégiscsak ehhez húzok a legjobban), hogy valószínűleg történt valami azon a bizonyos helyen, abban a bizonyos időben Zsanett és a rendőrök között, de a teljes igazságot még soha egyik fél szájából sem hallhattuk. És nagy a gyanúm, hogy soha nem is fogjuk hallani.
Bocs, hogy ilyen hosszú voltam. 🙂

 21. tiboru — 2012-07-10 13:59 

@generalwert:

“Kérelemmel fordulhat az Emberi Jogok Európai Bíróságához az a személy, aki úgy gondolja, hogy személyesen és közvetlenül áldozata lett az Emberi Jogok Európai Egyezményében (vagy annak kiegészítő jegyzőkönyveiben) foglalt jogok és biztosítékok megsértésének. A panaszolt jogsértés tárgya lehet például egyes polgári és büntető eljárások fogyatékosságai.”

Vagyis fordulhat, de erre már tényleg csak azt lehetne mondani, hogy házhoz megy a pofonért.

Habár az ügyvédje így megint kapna kábé 5-8 év publicitást…

 20. generalwert — 2012-07-10 13:50 

@bibo65: Szerintem úgy is ki lehetett volna jönni a dologból, hogy kijelenti: “A magyar bíróságok nem fognak független ítéletet hozni, ergo korruptak, a rendőröknek kedveznek, nincs értelme pótmagánváddal élni, mert úgyis ártatlannak találják a gyanúsítottakat, nincs szabadság, egyenlőség, testvériség, jöjjön Brüsszel megmenteni minket stb.” Legalábbis én adott helyzetben valami hasonlóval álltam volna elő, nem tudom, hogy a bíróságok kritizálása törvényileg büntethető-e:P
Egyébként nem tud fellebbezni valami Emberi Jogi Bírósághoz, vagy egyéb, nemzetközi ítélkezői szervhez?

 19. rdos — 2012-07-10 13:43 

Ahogy már egyszer leírtam, rendőrségünkről mindent és annak az ellenkezőjét is elhiszem. Elismerve, hogy mindenhol, így ott is vannak becsületes, törvénytisztelő emberek. Leginkább azért hiteltelen előttem rendőrségünk (meg a politikusaink, a pártjaink, a sajtónk, …), mert pártállami múltjuk feltáratlan, személyi állományuk, szervezeti felépítésük folytonosságot mutat az átkos felé. Már pedig a pártállami szervek, egytől egyig a megszálló szovjet birodalom kollaboránsai voltak. Ettől függetlenül, természetesen azt is el tudom képzelni, hogy konkrétan, ebben az esetben az 5 vádlott valóban ártatlan volt.

Ugyanakkor olyanról hallottam (3-5 éves történet), hogy városi park gyepén parkoló autó sofőrjére egy nyugdíjas házaspár rászólt, ugyan ne rombolja már azt a kevés zöld felületet. Mint kiderült a felszólított civil ruhás nyomozó volt, 2 m-es kigyúrt alkat volt, erő fölényével brutálisan vissza is élt (ujj törés, lökdösődés, pofozkodás, földön vonszolás, …). A nyomozó azzal védekezett, hogy a két nyugdíjas rátámadt, és ő csak védekezés közben okozta a törést, a zúzódásokat, horzsolásokat. Rendőrségünk rossz hírét nem kell kelteni, sajnos az alapból adott.

Kicsit off, de azért nagyobb “erőszakok” is készülnek ellenünk. Ahhoz szokva vagyunk, hogy az adónak is megfizetjük az adóját, újabban visszamenőlegesen is. De hogy konspirációs kommentemet is megvonhassák tőlem, azért az már sok:

http://situationoftheworld.blogspot.hu/2012/07/breaking-news-obama-signs-executive.html

 18. bibo65 — 2012-07-10 13:40 

Véleményem szerint kizárólag a sértettsége okán tett feljelentést. A renőrök megállították, igazoltatták, valamit nem találtak rendben. Zsanett kérdezte, hogy meg lehet-e oldani másképp. A rendőrök nem voltak vevők a felajánlásra, és mélyen, lelkileg megsértették. Errő Zs. kitalálta a sztorit, hogy lejárassa a jardokat, akik csúnyán kibabráltak vele és megalázták. A pótmagánvád és a többi pedig csak azért kelett, mert nem lehetett a hazugságból kikecmeregni, csak előre lehetett menekülni, így ezt a lépést meg kelett tenni. Ha félúton bevallja, hogy kitalálta az egészet, sokkal rosszabbul járt volna. Így nyert 5 évet, szinte mindenki elfelejtette az esetet, és csendben el tudott kullogni a bal fenéken. Ennyi, nem több szvsz.

 17. tiboru — 2012-07-10 13:31 

@generalwert:

“Ha meg Zsanett csak kitalálta az egészet, akkor minek kezdeményezett volt pótmagánvádas eljárást?”

Ami a pótmagánvádas cirkuszt illeti, szerény véleményem szerint az ügyvédje hajszolta bele, mert jól látta, hogy az ügy éveken át tartó ingyenreklámot és megszólalási lehetőséget biztosít majd neki a sajtóban. A csaj meg nem látott át a szitán és belement.

 16. tiboru — 2012-07-10 13:30 

@marcipan:

A konteóposztok nem feltétlenül az én személyes véleményemet tükrözik, de ezt te nagyon jól tudod. Arról nem is beszélve, hogy tudomásom szerint nincs is nagy melle.

Ha pedig más erőszakolta meg, minden részvétem az övé, de szerény álláspontom szerint akkor sem az a megfelelő reakció, hogy frusztráltságában meghurcol öt (immáron a bíróság szerint is) ártatlan embert.

 15. tiboru — 2012-07-10 13:22 

@generalwert:

Á, ez nem a megfelelő fórum a téma kivesézésére, de ha utánanézel a két ember szakmai CV-jének, látni fogod, mire gondoltam…

 14. marcipan — 2012-07-10 12:49 

Bátor dolog volt ezt ide írni…
A csajt megerőszakolták, de ez persze nem számít, mert biztos kellette magát, minek vesz magassarkút, odáig meg senki nem jutott, h ha nem a rendőrök voltak, és a csaj ott omlott össze, akkor foglalkozzon vele valaki. mondjuk nem az ügyeletes, aki max lekurvázza.
Értelek én, de tőled kicsit bonyolultabb gondolatokat vártam, mint a nagymellű=kurva axiómát.

 13. helloworld — 2012-07-10 12:07 

@ludens2: Ez sem tartozik ide nagyon szorosan, de lehet, hogy érdemes lenne elmélkedni az oroszországi árvízről (ez a téma: http://index.hu/kulfold/2012/07/09/nemzeti_gyasznapot_tartanak_oroszorszagban/).

 12. ludens2 — 2012-07-10 12:03 

 11. generalwert — 2012-07-10 11:30 

Habár a “magyar” “rendőrség”ről nem feltételezek túl sok pozitívumot, szerintem mindent elárul az ügyről, hogy csak a rendőri felső vezetőket váltották le, az 5 gyanúsított megmaradt. Ha külföldi szál lenne, akkor biztos, hogy úgy oldják meg, hogy a rendőröket is eltudják kasználi, ezért azt kizárnám. Inkább hajlok a Fidesz-MSZP(utóbbi inkább) vagy a rendőrségen belüli machinációra. Ha meg Zsanett csak kitalálta az egészet, akkor minek kezdeményezett volt pótmagánvádas eljárást?
Tiboru, ezt a Bene-Bencze dolgot kitudnád egy picit jobban vesézni, hogy miben áll a közöttük lévő különbség? Nincsenek rendőr ismerőseim, nem vagyok jártas ilyen téren, de ez a mondatod felettébb felkeltette az érdeklődésemet:D

 10. Rókakígyó — 2012-07-10 11:13 

@face: simán. Polt megalkudott az MSZP-vel, ezért is furcsa, hogy ismét méltó lett. Ebből látszik, hogy itt igazi ellentét nincs a vezetők közt, azt csak kifelé nyomják. emellett valóban lehetséges, hogy a rendőri vezetők ellen irányult az ügy. Volt egy másik ilyen eset, ami kisebb visszhanggal futott le: az autópályán történő autómentés ügye az M3-on. Akkor is sok országos vezető állt fel, sok ártatlan ember ült előzetesben 1-3 hónapot. Végül mindenkit felmentettek, de a vezetők nem kerültek vissza a pozícióba.

 9. morat — 2012-07-10 11:04 

Ja igen, ezt elfelejtettem:

“kocsiját megállította, őt pedig igazoltatta 5 (azaz öt!) rendőr”

Ilyen már a feleségemmel is előfordult fényes nappal. Rendőrségi mikrobusz állíotta meg tele suhancokkal (ez is Rebisz volt?). Nyilvánvalóan nem közúti ellenőrzés céljából voltak kint. Az is meglepne, ha egy tucatautót egyedül vezető nő valamiért különösen gyanús lenne.
Megállították, igazoltatták, a 150 cm-es, 50 kg-os nőt többen körbeállták, bekérdezgettek, igyekeztek megfélemlíteni, míg a többiek a kocsit kapták szét. Rábasztak, mert nem az az ijedős fajta, viszont elkezdett visszakérdezgetni azonosítókról, miegymás. Erre hozzávágták (!) a papírjait és elhúztak a ‘csába.

Ez egyébként a Zs. ügy után volt.

 8. ahmet — 2012-07-10 10:33 

Csak egy történet, ami lehet, hogy hihetőbbi teszi, hogy rendőrök is tudnak alja gecik lenni (tudom, az, hogy ideírom, nem bizonyít semmit, de sajnos megtörtént):
Apám egy karbantartási munka elvágzését ellenőrizte egy hosszú bekötőút végén, ami csak ahhoz a berendezéshez vezetett, sehova máshova. Késő ősszel, elég hideg volt már. Mikor már sötétedéskor hazafelé tartott, az út szélén meglátott egy csurom vizes nőt gyalogolni. Mint kiderült, a nő – saját bevallása szerint – kurva volt. Az igazi útszéli. Azért, mert ezt az egyetlen lehetőséget találta, hogy pénzt keressen a gyerekei eltartására. Aznap rendőrök igazoltatták, elvitték a bekötőúton jópár kilométerre, és azt találták ki, hogy másszon át az út melletti árokban lévő vizen, különben beviszik, ügy lesz, gyerekeket elveszik tőle. Mikor átmászott, otthagyták a hidegben, vizesen, mindentől több kilométerre.

 7. tiboru — 2012-07-10 10:26 

@face:

Pontos statisztikával nem rendelkezem ugyan, de ha jól emlékszem, több tucat (!) különféle szakértőt hallgattak meg az üggyel kapcsolatban. Minden tiszteletem Bagdy Emőke irányába, de a pszichológia azért még nem olyan egzakt tudomány, mint mondjuk a hemogenetika vagy az IT 🙂

“A pszichológus a tárgyaláson hangsúlyozta, továbbra is kitart álláspontja mellett. Hozzátette ugyanakkor azt is, ő azt nem tudja megmondani, hogy az erőszakot ki követte el.”

(Lásd a 3.1.-es pont alkonteója a posztban)

A szakértői véleményekben pedig az a szép, hogy a bíróság dönti el, melyiket fogja figyelembe venni.

 6. tiboru — 2012-07-10 10:16 

@eltiron:

Köszi! A nyaralási helyszín még nem tuti, a kaukázusi élmények java is feldolgozásra vár 🙂

 5. tiboru — 2012-07-10 10:15 

@Rókakígyó:

Pontosítás: a ügyben nem a rendőrség nyomozott, hanem az ügyészség, méghozzá két ciklust átívelően. Szerinted a Polt-legények is falaztak a Gyurcsány-rendőröknek?

 4. face — 2012-07-10 10:15 

“igazságügyi szakértők véleményei és más eszközök segítségével bebizonyosodott: E. Zsanett hazudott”

Hát pl egy igazságügyi szakértők, Bagdy Emőke, aki legnagyobb szaktekintély az adott témában nem vállal több “szakértést” miután, Zsanett történetét támasztott alá, de a bíróság figyelmen kívül hagyta és másik szakértőt kért fel, aki a rendőröknek kedvező jelentést szállított…

 3. morat — 2012-07-10 10:13 

Az az igazság, hogy én nem emlékszem az ügy minden részletére. Különösen arra nem, hogy miről derült ki, hogy hazugság (Zs. ill. a rendőrök részéről). Mintha lett volna olyan szál is, hogy Zsanett ismerte az egyik (vagy több) rendőrt. Nem tudná ezt valaki összefoglalni akinek a kisujjában van?

 2. eltiron — 2012-07-10 09:57 

Az ország akkori közhangulata kőkeményen rendőrellenes volt, mint ez tiboru is kifejtette. Ebből kifolyólag én első hallásra azonnal bedőltem a sztorinak, igazolva azt, hogy semmivel sem vagyok okosabb a nemzetem átlagos tagjainál… Aztán, ahogy a szálak kezdtek felfejleni, egyre inkább a wtf érzete uralkodott el rajtam. Nemrég, egy azóta külföldre szakadt ismerősöm kérdezett a fejleményekről (nem mintha nem lenne ott is internet az internet, de rólam köztudomású, hogy ilyen témákban az átlagosnál többet bújom a netet), neki csak annyit tudtam válaszolni, hogy az ügy olyan, mit egy Dr. House-epizód: Everybody lies.
Nem is tudom, mire szavazzak: jelenleg a legvalószínűbbnek a személyes sértettség teóriáját tartom a legvalószínűbbnek, de nem elvetendő az a konteó sem, miszerint a szlovákok rendezték az egész bulit, hogy eltereljék a figyelmet az addigra egyre kínosabbá váló Malina Hedvig ügyről.
És a szokásos kör: grat az íráshoz, bár szerintem ez megért volna egy “rendes” posztot is.
Jó nyaralást, tiboru mester, hová mentek idén?

 1. Rókakígyó — 2012-07-10 09:51 

Szerintem teljesen egyértelmű, hogy amit Zs mondott az helytálló. Lehet, hogy minimális eltérés volt a valósághoz képest, de megtörtént, ami megtörtént.

Mikor kirobbant az ügy a nővédelmi helyzet gyalázatos volt hazánkban. Lássuk be most sem sokkal jobb: épp most kaszálták el a lelki terroros btk módosítást. Ezzel együtt Zs ügy után megtört az a trend, hogy a bántalmazott nők nem tudnak eredményt elérni egy eljárásban. Szerencsére az iszonyú tapló Damu Rolandot lesittelték egy ilyen ügyben és ehhez nagyban hozzájárult a Zs ügy álnoksága és álszentsége. Remélhetőleg a továbbiakban az erőszakoskodók nagyobb kockázattal tehetik azt, amit tesznek.

Ezt az ügyet a rendőrség boronálta el a rendőrei javára. Akkor még megtehették, lehet, hogy most már nem úsznák meg.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök