2012-11-21–14:05

Jövőbelátás-konteók

Mai posztunk megint kilóg egy kicsit a szokványos, megszokott konteós írások közül, hiszen gyakorlatilag két részből fog állni. Első (mai) felében a sokakat foglalkoztató (és számos szkeptikus megjegyzést kiváltó, ugyanakkor sok rajongóval rendelkező) jövőbelátás (jövendölés, jóslás) témakörét járjuk körül egy kicsit (ez lesz az általános rész), míg a második részben (a múltkori voksgyőztes Szent Malakiás történetén és próféciáin keresztül) megpróbáljuk konkretizálni a topikot, úgy pár nap múlva. Tartsatok velünk tehát, s olvassátok most a Konteóblog futurológiai-prekogníciós speckoljának elméleti törzsanyagát!

1.) A jövőbelátás

Azt mindannyian tudjuk, hogy az eredendő humán kíváncsiságnak számtalan pozitív hozadéka van: kíváncsi embertársainknak köszönhetjük gyakorlatilag az összes földrajzi és más természettudományos felfedezést, az amerikai kontinenstől kezdve a pálinkán és a trójai romok feltárásán keresztül a penicillinig vagy a Higgs-bozonig.

A kíváncsiság jó. A kíváncsiság hasznos. A kíváncsiság nagyszerű.

Őseink (áldott legyen az ő nevük!) szerencsére nem álltak meg a különféle jelenségek okainak vizsgálatánál, hanem (gyakorlatilag ezzel egyidőben) a következményekre, az okozatra is kíváncsiak voltak. Ha mindezt elhelyezzük az időtengelyen (és kevésbé körmönfontan szeretnénk fogalmazni), úgy is mondhatjuk, hogy a múlt és a jelen iránti érdeklődéssel párhuzamosan megjelent az a vágy, hogy a jövőbe pillanthassunk. Mert hazudik az, aki azt állítja, hogy nem érdeklik a még meg nem történt események, hogy soha nem csigázta fel az a lehetőség, hogy egy – valódi, netán virtuális – ablakon keresztül belekukkantson azokba a történésekbe, amelyek órák, napok, évek, esetleg évszázadok múltán következnek csak be.

A jövőbelátási vágynak számtalan motivációja lehet. Van, akit elsősorban a saját (vagy szerettei, esetleg ellenségei) sorsa érdekel („mikor halok meg?”, „felépül-e a főnök a szélütésből?”), másokat a nyereségvágy mozgat (lásd a triviális, agyonismételgetett példákat a jövő heti lottószámokkal, a jövő tavaszi BUX-indexszel vagy a forint/euró keresztárfolyam helyzetével 2013 nyarán), de vannak, akik önzetlenül csak az iránt érdeklődnének, hogy mikor lép ember a Marsra, vagy hogy fog-e még a Csepel SC NB1-et nyerni…

Mielőtt továbbmennénk, határoljuk el az időutazást a jövőbelátástól.

2.) Az elhatárolás

Az időutazás (mint különféle összeesküvéselméletek egyik lehetséges magyarázata) már többször felbukkant a Konteóblog oldalain. Emlékezzünk csak vissza az ufós posztra, a feketébe öltözött emberekre vagy a Philadelphia-kísérletre: mindegyiknél felmerült opcióként, hogy a szereplők vagy a jövőből jönnek, vagy oda távoznak, a Bermuda-háromszög és az Antarktisz kapcsán pedig arról (is) beszélgettünk, hogy ezek a helyek esetleg időkapuként is üzemelnek. Ahogyan azt minden scifi-olvasó tudja, az időutazás azt feltételezi, hogy valaki (ritkábban: valami) fizikai valójában utazik előre (vagy hátra) az időegyenesen, ami kétségkívül felvet mindenféle problémát, amivel itt és most nem foglalkozunk, hiszen nem ez a mai témánk.

Oké, nem teljesen a mai témánk, de nem bírom ki és megosztom veletek az egyik ide kapcsolódó elméletemet: ha létezik majd időutazás, akkor az azt felügyelő állami szervezet (Nemzeti Időhivatal, NIH) egészen biztosan nem engedélyezi a múltba történő utazást, mert túl nagy lenne annak a kockázata, hogy a múlt bármilyen apró, balesetszerű megváltoztatásával olyan mértékben megváltozna a jövő (azaz a jelen), hogy magának a NIH-nek a létezése is megkérdőjeleződne (lásd még pillangóhatás). Márpedig nem létezik (soha nem létezett és soha nem is fog létezni) olyan állami szervezet, amely önmaga létezését akárcsak a legminimálisabb mértékben is veszélyeztetné. Nevezzük tehát a mútba utazás tilalmát az időutazás nulladik törvényének.

A NIH elvileg engedélyezhetné a jövőbe történő utazást, de a visszatérést nem (ez ugyanis múltba történő utazásnak minősül, s mint ilyen a nulladik törvénybe ütközne – lásd előző bekezdés). De akkor egyáltalán van értelme a jövőbe utazni, ha onnan nem szabad visszajönni? Persze: például gyógyíthatatlan betegeket előreküldünk, mert talán már van gyógyszer a kórra, de időturizmusról nem beszélhetünk.  

A múltba csak teljesen passzív megfigyelőszondákat szabad majd küldeni, amelyek nem avatkoznak bele az eseményekbe. Igen, tudom: bizonyos elméletek szerint már a sima megfigyelés is beavatkozás, de ez jórészt már filozófia (vagy kvantumfizika – tudja valaki, mi a különbség?), úgyhogy ezt az eszmefuttatást itt be is fejezem, de a kommentek között szívesen olvasnék a véleményetekről, ami például az időparadoxont, a párhuzamos idősíkokat (alternatív jeleneket, multiverzumokat) vagy akár a Novikov-féle koherenciaelvet illeti.

Térjünk vissza az elhatárolás problémájához.

Tehát (az időutazással szemben) a jövőbelátás nem jelent a szó szoros értelmében vett anyagmozgatást a jövő és a jelen között, „csupán” információmozgást. Hogy ez az információ képi vagy hangformában (esetleg ezek kombinációjában) tárgyiasul, a vizsgálat szempontjából indifferens.

A próféta (a delphoi papnőktől kezdve Nostradamuson át Cayce-ig) nem tesz mást, mint azt, hogy egy ablakon (valódi vagy virtuális képernyőn, netán közvetlenül az agyába vetített képeken) keresztül belenéz a jövőbe, s az így szerzett értesüléseit megosztja az arra érdemesnek tartott kortársaival. A sikeres jövendölések esetében a bekövetkező jövő megfelel a jóslásnak, a sikertelenekre kétféle magyarázat is lehet, vagyis vagy kókler volt a mester, vagy bekövetkezett az, amitől a NIH tartott: a múlt valamiféle (szándékos vagy gondatlan) módosítása magával rántotta a jövőt, amely így értelemszerűen már nem úgy alakult, ahogyan a próféta eredetileg látta.

Vajon miféle képernyő az, amin látható a jövő (és hol lehet megrendelni)? Nos, erre többféle válasz is elképzelhető. Lehet, hogy a jövőből a múltba küldött passzív megfigyelőszondák (lásd a fenti keretes írás utolsó bekezdését) egyike-másika kétfunkciós: nem csak kamera, hanem képernyő is, amely közvetít. Lehet, hogy bizonyos emberek agya (valami genetikai rendellenesség miatt) egyszerűen fogja magát és megcsapolja azokat a csatornákat, amelyeket a jövő nemzedékei a jelenben (illetve a mútban – ezeknek a szavaknak a használata kicsit problematikus egy olyan írásban, amely az időutazással és a jövőbelátással foglalkozik…) használnak az információk továbbítására (lásd még lejjebb a 3.4 pontot).

És hogy hol vannak itt az összeesküvéselméletek, mit keres ez a téma egy konteós szakblogban?

3.) A konteók

Még mielőtt teljesen belezavarodnánk az igeidők nyakló nélküli használatába, lássuk, milyen konteók vázolhatók fel a jövőbelátás képességéről.

3.1.) Nincs ilyen

Jövőbelátás soha nem volt, nincs és nem is lesz. Nem kell akadémiai nagydoktorival rendelkezni ahhoz, hogy belássuk: nem lehet érzékelni olyan eseményt, ami még nem történt meg. Megérzések persze vannak, de ezek nem mások, mint a múlt és a jelen adataira támaszkodó, ezekből logikus következtetéseket levonó ösztönös előrejelzések. A meteorológus tudományos alapon jelzi előre a jövő heti időjárás: ha nedves légtömegek tartanak a Kárpát-medence felé, akkor valószínűsíthetően esni fog, ha pedig Oslótól Athénig fia felhő sem látható, akkor meg sütni fog a nap. Ez előrejelzés. Ha egy Fradi-Dózsa meccsen feszült a hangulat, a két kemény mag egyre hangosabban és erőszakosabban kurvaanyázza egymást, s enyhe kisüsti-szagot is felénk sodor a szél, az ösztöneink (esetleg egyfajta szubliminális vészharangok) jogosan súgják azt, hogy jobb lenne minél hamarabb lelépni a stadionból, még akkor is, ha az összetevőket racionálisan nem is állunk neki elemezni és értékelni, egyszerűen csak érezzük (és talán a tízéves fiúgyerekünk is érzi), hogy balhé lesz. Ez megérzés. Az „óvakodj Macdufftól!” klasszikus macbethi esete pedig hundertpercent önbeteljesítő jóslat. De egyik sem jövőbelátás – legalábbis nem olyan, mint amiről az ezoterikus oldalak (és a kártyavetők) beszélnek.

A történelem nagy prófétái kivétel nélkül szélhámosok (jobbik esetben pszichiátriai esetek) voltak. Általános megfogalmazásaik a „királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz” típusú két- (vagy több)fenekű kijelentések, amelyekbe utólag könnyű belemagyarázni az okosságot. Az okozat sohasem előzheti meg az okot – ezt az alaptételt nem csak a természettudományok, hanem a filozófia is a magáénak tudja. Az érzékeken túli érzékelés (extrasensory perception, ESP) minden változata elmekórtani kategória, s mint ilyen, a jövőbelátásnak ott a helye a hátsó polcon, közvetlenül a szellemek, a kvarckristályokat síró libanoni kislány és a gyíkemberek mellett.

3.2.) Emberi időutazás

Időutazás márpedig létezik (vagy a jövőben valamikor létezni fog – az igeidő ebben az esetben nem releváns, elvégre ha a jövőben bármikor létezni fog, akkor már most is létezik, ugye). Bizonyos alapvető biztonsági intézkedések betartásával a múltba és a jövőbe is lehet (majd?) utazni; ennek a lehetőségét sem Einstein, sem a kvantummechanika, sem pedig a 26 dimenziós bozonikus húrelmélet nem tagadja. Persze ez nem úgy néz (majd?) ki, hogy az ember beleül egy primitív villamosszékhez hasonlító ülőalkalmatosságba, megteker két fogantyút és megnyom három gombot, majd – hatalmas sistergés közepette – a haja lobogni kezd a hirtelen keletkező minihurrikán miatt. Talán egyszerűen átlépünk egy kocsonyás ajtón, vagy a homlokunkra illesztünk két ragtapaszt, netán beveszünk egy smaragdszínű pirulát (a kék és a piros már foglalt)…

Hogy kik tartják (majd?) a kezükben ezt a lehetőséget? Hát jelöltek vannak gazdagon, hadd ne kezdjem most felsorolni őket. A lényeg, hogy a múltba utazók (előttünk még rejtett okokból, talán figyelmeztető üzenetként, esetleg szórakozásból vagy sima gondatlanságból) olykor felfedik a jelenük (vagyis a jövő) bizonyos részeit egyes kiválasztott ősök előtt, akik aztán (koruk nyelvezetével, hasonlataival, metaforáival) megpróbálják leírni azt, amit látniuk megadatott. Nos, ez a jövőbelátás.

Alkonteó: az időgép még nagyon kísérleti stádiumban van, s egyelőre csak a múltba lehet utazni, ezt is csak jelentős kockázatokkal és igen tág hibalehetőségi határokkal. A múltban bekövetkezett (és dokumentált) jövendölések a még gyermekcipőben járó időutazási kísérletek járulékos károkozásai, amelyek elhárításán szakembereink jelenleg is dolgoznak. Köszönjük megértő türelmüket, s reméljük, hogy a jövőben is ügyfeleink között üdvözölhetjük! A beszélgetés végén nyomja meg a kettőskereszt-gombot.

3.3.) Földönkívüli időutazás

Az időutazás kifejezetten ET-monopólium. Teljesen érthető, hogy az idelátogató idegenek (kíváncsiságból, tudományos érdeklődésből, gonosz számításból, kísérletezés céljából) nem csak az emberiség jelenével, hanem múltjával és jövőjével is meg akarnak ismerkedni. Jönnek-mennek a téridő minden kiterjedése mentén, s mivel közvetlenül nem akarnak beleavatkozni a dolgok menetébe, embertársainkon keresztül üzennek nekünk. Elvégre gondoljuk csak át: mennyivel kisebb megrázkódtatást jelenthetett hatszáz évvel ezelőtt egy akkori kortárs, aki (habzó szájjal vagy akár tök normális körülmények közepette) számol be egy látomásról, amely egy pár száz évvel későbbi eseménysorozatról számol be, mintha a 15. században lakossági fórumra invitálták volna az embereket, ahol egy Steve Jobs-szerű ember lézerpointerrel a kezében, egy PowerPoint-prezentációval a háta mögött kezd el mesélni arról, hogy milyen is lesz a nukleáris tél vagy a globális felmelegedés, ha nem vigyázunk. Az emberiség történelmének finomhangolása ez, nem egyéb.

A próféták tehát egyszerű krónikások és közvetítők, akik közül a talpraesettebbek még azt a bónuszt is megkapják a kis zöldektől (vagy nagy szürkéktől), hogy visszakérdezhetnek. S így nem csak a száz/ötszáz/ezer évvel későbbi globális eseményekről szerezhetnek tudomást, hanem arra is választ kaphatnak, hogy ki lesz a földesúr húsz év múlva, mikor fog leégni a szomszéd pajtája, s ki lesz a most ötéves lánygyerek kérője másfél évtized múlva.  

3.4.) Természettudományos jelenség

A jövőbelátás egzakt tudomány, ugyanakkor el kell ismernünk, hogy speciális (szubjektív és objektív) peremfeltételeknek kell fennállniuk ahhoz, hogy gyakorolható/művelhető legyen. 

3.4.1.) A szubjektív peremfeltételek az alanyhoz kapcsolódnak, vagyis ahhoz az emberhez, aki a prekogníciót alkalmazza. A tanulás és a képzés szerepét nem bagatellizálva úgy is mondhatnánk, hogy erre elsősorban születni kell, akárcsak a mesterfokon űzött hegedülésre vagy matematikára. Egy profi jövőbelátónak genetikailag kell képesnek lennie arra, hogy a hagyományos (háromdimenziós) térérzékelés mellett fogékony legyen a negyedik dimenziónak mondott idő változásaira is – és itt most nem a klasszikus múlt->jelen->jövő sorozatra gondolok, hanem a három elem tetszőleges sorrendbe történő rendeződésére.

A próféta (a szóismétlések elkerülése érdekében nevezzük így a jövőbelátót, ugyanakkor leszögezem, hogy nem teológiai értelemben használom ezt a szót) képes például arra, hogy használja azt a szerkezetet, amit az elméleti fizikusok tachionikus antitelefonnak neveznek. Ez a berendezés (a végletekig leegyszerűsítve) képes arra, hogy a múltba lehessen üzenni vele. Aki azt hiszi, hogy ez valami olcsó poén, annak elmondom, hogy erről már maga Einstein is írt, amikor a fénynél gyorsabb részecskék természetét vizsgálta, de olyan további koponyák is foglalkoztak vele, mint Richard Tolman és Arnold Sommerfeld.

A jövőbelátó tehát egyrészt érzékeli a (mondjuk így) időgörbületeket, másrészt pedig ezeket az észleléseit képes lefordítani a hétköznapi emberek nyelvére – ki nagyobb, ki pedig kisebb hatásfokkal és érthetőséggel.

3.4.2.) Az objektv peremfeltételek az alanyon kívüliek. A téridőben be kell következniük bizonyos anomáliáknak, hogy a jövőbelátás megtörténhessen, tehát ez nem egy analóg állapot, sokkal inkább digitális: vagy van anomália (s ekkor a prekogníció objektív peremfeltétele teljesül), vagy nincs (s ekkor a legtökösebb próféta sem lát semmit).  Úgy kell ezt elképzelni, hogy hiába néz farkasszemet Vincent van Gogh egy csokor, vázába tett napraforgóval, ha nem kap egy pemzlit és némi festéket, ebben az esetben pont annyira tud festeni, mint én; nekem viszont hiába adnak a kezembe egy professzionális festőkészletet csupa-csupa szibériai mókusszőrből készült ecsettel és a világ legjobb festékeivel, maximum egy pálcikaembert tudok a vászonra varázsolni.  

Hogy ezek az anomáliák mesterségesen előidézhetőek-e, előrejelezhetőek-e, vagy – passzivitásra ítélve – türelmesen meg kell várnunk, hogy maguktól felbukkanjanak – nos, ezen a szakértők is vitatkoznak, de ez már csak finomság; itt és most nincs rá mód, hogy továbbgondoljuk, de nektek semmi sem tiltja meg, hogy a kommentekben erről (is) elmélkedjetek, akárcsak arról, hogy szerintetek tanulható/tanítható-e vajon a jövőbelátás, legalább alapszinten (úgy, ahogy összeadni és kivonni majdnem mindenki megtanul, s a Boci, boci tarkát is el tudom zongorázni, ha nagyon odafigyelek).

3.5.) A Mátrix programhibái

Biztosan sokan emlékeztek az egyik múltkori posztra, ahol a szimulációs hipotézisről beszélgettünk. Nos, valamennyi parapszichológiai eset (a jövőbelátáson kívül ide tartozik a déjà vu, a telepátia és társai is) nem más, mint programhiba, amely a való világnak hitt számítógépes szimulációban keletkezik. Minél komolyabb a rendellenesség, annál intenzívebb a jövőlátás. Kisebb bug egy sima előérzetet eredményez, nagyobb és tartósabb szoftvergaliba pedig egy teljes, többkötetes jóskönyvet (lásd még Nostradamus kollégát vagy a hamarosan sorra kerülő Szent Malakiást).

Nos, ennyi volt a „Pár konteós gondolat a jövőbelátásról” című jegyzet előszava. És igen, a zéhán lesz belőle kérdés. Azoknak a hallgatóknak, akik (a kötelező szavazás után, ahol három opcióra voksolhatsz) aktívan kommentelnek, a félév végén megajánljuk a „kiválóan megfelelt” minősítést.

Kategória: EgyébCímkék: ,

242 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 242. zizzi — 2014-10-20 22:33 

Elhunyt a “magyar Nostradamus”…… nyugodjek bekeben!

https://kuruc.info/r/2/134696/

 241. miamai — 2014-04-09 13:54 

Egyre inkább úgy érzem, hogy a konteóblog házatáján az átlagosnál több a jövőbelátó:
http://index.hu/belfold/2014/04/09/megis_elkapjak_balla_irma_gyilkosat/

(továbbá: Seuso, Ophelie ügy, vagy az MH370-es eltűnését megelőző napon feltett FB-s bejegyzés stb.stb.)

 240. zizzi — 2014-02-19 16:53 

Kedves tiboru, kellene valami vilagvege konteo is mar lassan, ha tuleljuk ezt az elottunk allo “maradek” 2-3 napot….. 😉

http://filantropikum.com/2014-februar-22-en-jon-a-vilagvege/

 239. chrissmiller — 2013-10-27 10:59 

Sziasztok.

A dolog működik és meg is próbálom magyarázni hogyan:

A telepátia létezése már kísérletekkel alátámasztott ténynek tekinthető, csak azt nem értik hogyan tud a gondolat az elektromágnesesen leszigetelt (ólom falu)szobába is bejutni.
Orosz tudósok is erre voltak kíváncsiak, ezért több ezer kilométerre szállítottak egymástól egy hipnotizőrt és alanyát majd ólom falu szobába zárták őket, de a hipnotizőr így is el tudta altatni a pácienst. A kísérlet megdöbbentő tanulsága az volt hogy a páciens késleltetés nélkül aludt el, fittyet hányva a fény ( és az elektromágneses hullámok) maximális terjedési sebességére.
Einstein munkásságát nézve, ha a gondolat a fénynél gyorsabban tud terjedni, képes lehet az időutazásra is. Az hogy az ólom szigetelés nincs rá hatással további bizonyítéknak számít.

Személyes tapasztalatom:

Kb 12 éves koromban nekem is sikerült megálmodnom napom 4-5 konkrét momentumát ami aznap meg is történt. Az első kettőnél még csak dejavu-nak hittem de emlékeztem a többire és vártam hogy be fognak e következni. Miután megtörténtek nagyon lelkes lettem hogy ez is egy elsajátítható képesség, de soha többet nem sikerült reprodukálnom az élményt.

Sokat gyakorolva és elsajátítva a tudatos telepátia használatának 2-esszintjét, 21 évesen újra neki láttam a feladatnak.
Gondoltam kezdjük valami könnyűvel. A leg egyszerűbben átvihető gondolat az érzelem. Erőteljes, egyértelmű frekvencia, jó és rossz érzelmek között több 100 hz (herc) különbség is lehet. Kivétel nélkül mindenki észleli mások érzelmi állapotát (és ne vegyük be a cumit hogy kizárólag a mimika és gesztusok tudatalatti értelmezése miatt).

A BKV-n sajnos sosem volt bérletem így az ellenőrök elkerülése minden napos feladattá vált számomra.

A koncepció az volt, hogy a mozgólépcsőre lépés pillanatában előre lássam, fent fognak e várni ellenőrök vagy nem.
Ez persze igy elsőre se másodszorra se egy hónap után nem ment.
Minden napi rutinommá kellet tennem hogy a mozgólépcső tetején, amikor lelépek egy nagyon erős érzelmet generáljak, hogy jaj de jó, milyen nyugodt vagyok, illetve ha ott lennének az ellenőrök nagyon feszült ideges állapotba hozzam magam.

A gyakorlatnak meg is lett az eredménye. A mozgó lépcső elején mindig az általános nyugodt hangulatomban vagyok, míg ha ellentörök ólálkodnak fent, feszült, rossz előérzetem támad, amit le is tudok tesztelni, egyszerűen felsétálok egy nem működő mozgólépcsőn, és a tetejére érve látom ahogy a működő mozgólépcső előtt sorfalat állnak!

Arra hogy nem a véletlen műve az egész, bizonyíték hogy megérzésem mindig sikerült elkerülni az ellenőröket, csak 2 alkalommal csapott be, de akkor is csak annyi történt hogy feleslegesen sétáltam fel, de ezeket az eseteket annak tudtam be hogy mások érzelmeit érezhettem meg.

Még egy példa ahol jól működik a dolog, online pókerezésnél, kitaláltam hogy minden kör végén megnézem kinek milye volt és annak függvényében hogy én nyertem volna e vagy sem, azt mondogatom magamban hogy MEGAD? MEGAD vagy DOBÁS, DOBÁS.
A módszer olyan sikeresnek bizonyult hogy néha értelmetlen kis lapokkal intuícióból all-in-t mentem (pl 3-5) és meg nyertem (5-ös szettel), Segítségemre volt hogy nem veszíthettem pénzt mert egy pókeroldal ingyen valódi pénzes promóciójában regisztráltam, így nem izgultam hogy veszíteni fogok.
Végül 20.000 forintot sikerült nyernem az ajándék 8 dolláros ajándék pénzből….

Ne feledjétek, csak akkor láthatjátok a gumimacikat ha hisztek benne 😉

 238. macsacska — 2013-09-03 21:33 

@pepinke:

Most talalkoztam az alabbi videoval, mely uganezeket gondolja tovabb: (sajnos csak angolul – nem sok magyar nyelvu anyag van ebben a temaban)

http://youtu.be/4pivthzX544

Egyebkent ahol a test meghal sztem ott nincs vege. Mert nem mi vagyunk a testunk. Testunk van, de mi a “lelek” vagyunk, azaz az energia (chi, mana, elektromagneses ter stb) amely nek a testunk a levetulese az “arnyeka” 3D anyagi vilagban.

Testunkbol a tobbi dimenziokba, meg a 3D egyebkent elerhetetlen reszeibe (mult, jovo) almok, meditacio, es mas megvaltozott elmeallapotok utjan juthatunk el. Ha ezt kontrollalni is akarjuk, (ami ajanlatos:-)) ez egyik ut a tudatos alom (lucid dream) technika.

 237. nofate — 2013-08-29 09:08 

@SLC: Az a legérdekesebb, hogy semmiféle természetfelettit, vagy különös dolgot nem tapasztaltam, pláne nem repülö tárgyakat, csak az a furcsa érzés volt meg, hogy elvesztettem a valóságérzetem. Gondolkoztam hogy írjam körül az eseményt, de ezt szavakkal nagyon nehéz visszaadni. (Lehet hogy HAARP-olva lettem? 🙂 )

 236. SLC — 2013-08-28 23:19 

@nofate: Egy kedves ismerősöm természetgyógyász, annak minden válfaját műveli, így az ezotériát – vagy spirituális gyógyászatot – is. Ő mondta, hogy akiket elmebetegnek neveznek, azok legtöbbször csupán egy másik “szintet” – dimenziót, bármit – látnak, és nem tudják megfelelően kezelni a problémát.

Ilyen élményeim egyébként nekem is voltak huszonéves – sőt harmincas – koromban, én nem nagyon elmélkedtem, hogy mi lehet, tudomásul vettem és kész.
Lehet, hogy kicsit többet láttál a valóságból, mint más. Lehet, hogy tényleg csak az agyad tréfált meg. Ha jól vettem ki, ez olyan 17 éves korod körül történt, ilyenkor a fizikai változások gyakran hatnak ki a mentális állapotra is. A poltergeist-jelenség is leggyakrabban kamaszok környezetében fordul elő.

 235. nofate — 2013-08-28 19:37 

Lehet kicsit off, de mivel említettétek a DMT-t (a szóban forgó komment: 204. lilith18 — 2013-01-02 02:59 ), talán megoszthatok veletek valamit. Rendesen elkalandoztam a témában a hozzászólás után, már ami a hallucinogáneket illeti, és eszembe jutott a 2010-es évem, annak is az őszi része. Ekkor ugyanis olyan dolgok történtek velem, ami soha azelőtt. Úgy tűnt, mintha elrugaszkodtam volna a földi valóságtól. Egyik nap úgy éreztem, minden megy a normális kerékvágásban, másnap mintha a kiszálltam volna a testemből. Úgy éltem meg az eseményeket, hogy fizikailag mindenütt jelen voltam, és egy részt tudatilag is, mert megvan minden az emlékezetemben, sőt, ugyanúgy jártam suliba, sőt, szalagavatóra készültünk. (Senki nem vett észre semmit, az egész az agyamban játszódott le) Leginkább úgy tudnám ezt leírni, hogy megszűnt a valóságérzetem, bármilyen tevékenységbe kezdtem, kételkedtem benne, hogy ez lenne a realitás. Kb. 4-5 alkalommal fordult elő és általában egész nap tartott, két hét után pedig megszűnt. Arra is gondoltam, hogy lehet ez az elmebetegség, skizofrénia, vagy hasonló pszichikai betegség első jele, de hála Istennek nem így lett. Vannak hasonló tapasztalataitok, vagy szerintetek mitől lehetett ez?

(Tiboru, #1! 😉 )

 234. macsacska — 2013-08-18 08:07 

@zizzi: Itt inkabb arra tippelnek, hogy sokmindent tudnak, de nem kotik az orrunkra..

Nagy keveres, porhintes folyik a kulonbozo haplogrupok korul, mikozben brit cegek lazasan gyujtik az egyes emberek DNA mintait, szemelyi szolgaltataskent ajanlva genetikai kodod egy reszenek meghatarozasat.

http://www.familytreedna.com/

(Veletlenul van egy Rotschild is a ceg igazgatoi kozott)

A mormonok (Church of Latter-Day Saints) celul tuztek ki a Fold minden lakoja csaladfajanak felterkepezeset. Mar sok eve csinaljak, es hatalmas adatbazist gyujtottek mar ossze.

http://www.ancestry.com/default.aspx?s_kwcid=church+genealogy+mormon&gclid=CIGst82phrkCFS9eQgodum8AgA&o_xid=21837&o_lid=21837&o_sch=Search

 233. zizzi — 2013-08-16 06:42 

@SLC:

228.
A linkelt cikk utolso hozzaszolasat akar a genmodositas konteohoz is hozza lehetne fuzni:

“Marketing2012-09-07 12:56:37

“végleg el kell felejteni, hogy az emberi genetikai állomány 99%-a csak “hulladék-DNS”-ből áll.”

Amit nem értünk az “szemét”!

Igy forgott a vilàg a föld körül, annak ellenére hogy 4-5 ezer évvel koràbban màr tudtàk hogy nem igy van!

Ha valaki nem csak a “Valos Vilàgbòl” tàjékozodik, az màr talàlkozott azzal a feltevéssel, hogy a majd 3,5 milliàrd éves evolùciò soràn a sejtek mindenféle DNS fragmenteket magukévà tettek, amiröl “ùgy gondoltàk” hogy szükség van rà.

Nem is olyan régen – a technika teszi lehetövé – fedezték fel hogy az “ös sejtek” nem csak EGY sejtmagbòl àllnak, hanem sok önnàllò funkciòjàt elvesztett sejtmagbòl, amik részben vagy teljesen “sajàt” életet folytatnak a sejten belül.
Néhàny milliàrd éves baktériumok beépült maradvànyait is sikerült azonositani, àmbàr a sejten belüli feladatukra nem derül(még) fény.
(a baktériumokat a régi foszilokbòl sikerült azonositani)

Csirke embriòkon folytatott kisérletek soràn màr sikerült néhàny “alvò hulladék” DNS szegmenset aktivàlni.

Jelenlegi erdemény, a csirke farkàt 26 egyenként megkülömböztethetö csigolyàra növesztették. (ez olyan hosszù lenne mint a gyikocska farka)

Szàmomra a különféle àllati mérgek hatàsa és ezeknek a DNS manipulàciòval történö “semlegesitése” volt érdekes.

Nem elsösörban azért, mert a NAGY beharangozott génmanipulàciòs mezögazdasàgi termények làthatòan màr “gyerekcipöben” halottak.

A “kukorica bogàr” köszöni szépen egy kis “gyomorrontàs” utàn jòl érzi magàt.
Mivel a “hulladék” DNS-böl néhàny generàciò elteltével kibogaràszta a génmanipulàlt toxin ellenszerét.

Lehet hogy halvàny fi-unk nincs az egész 400 ezer oldalt betöltö DNS-kòd valòdi müködéséröl?

 232. zizzi — 2013-08-16 06:22 

Csak egy ici-picit a A DONTESekrol….
Az ido folyaman minden eloleny minden pillanatban dontesi helyzetben van. Az osszes dontes summajatol fugg az EGESZ tovabbi folyama.

Vannak fontos dontesi pontok, mindenki eleteben, amikkel befolyasolhatja az EGESZ folyamatot. Vannak fontos elolenyek, akiknek tobb ilyen fontos-dontesi-potencialjuk van. Vannak kevesbe fontos elolenyek, akiknek tulajdonkeppen nincs fontos-dontesi-potencialjuk, megis hoznak fontos donteseket….

Ugy gondolom, az F-D-P-ert folyik a hatalmi harc, hiszen ugye ez MAGA A HATALOM.
Pl. egy allamelnoknek az elozoek szerint F-D-P-ja van, bar soxor nem hasznalja ki, mig egy egyszeru mozdonyvezeto a maga alacsonyabb F-D-P-javal egy szempillantas alatt sok ember eletet teheti tonkre.

(Kinaban egy lepke szarnya…. nem fontos, de vegul is errol van szo…)

Ugy is lehetne kepzelni, hogy az ido minden pillanataben egy graf indul, minden dontesi helyzetben levo leny minden lehetseges dontese iranyaban. Hogy mi eppen melyik grafagon megyunk tovabb….. maris ott vagyunk az n dimenzios tereknel…

 231. macsacska — 2013-08-16 06:13 

@SLC:

A Ra material, great! 🙂

Mar hallottam rola tobbszor, mingyart el is kezdem olvasni.

 230. SLC — 2013-08-15 10:01 

@macsacska: valahol megvan, de még nem olvastam. Idővel bepótlom.
Amit szerintem érdemes ilyen témában elolvasni: http://goo.gl/tobo8

 229. macsacska — 2013-08-15 09:15 

@SLC: Hat lehey hogy neked van igazad…de en szivesebben hiszem hogy leblokkoltak, mert igy van esely hogy egyszer kepesek leszunk ra:-)))

Itt van egyebkent a forras: (nem tudom megvan e magyarul ez, vagy a masik 3 konyv ugyanettol a szerzotol, talan leforditottak)

http://www.amazon.com/Bringers-Dawn-Pleiadians-Barbara-Marciniak/dp/093968098X/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1376550783&sr=1-1-fkmr1&keywords=Marciniak+in+Hungarian

 228. SLC — 2013-08-15 09:03 

@macsacska: Ez a 12 csakra kicsit soknak tűnik nekem. 10-ről tudtam, de hogy afölött mi van… majd utánanézek.

Csak mostanában kezd kiderülni, hogy amit a DNS-ben hulladéknak gondoltak, az nagyon is fontos anyag, csupán eddig nem tudták megállapítani a funkcióját: http://goo.gl/hbMj1c

Szerintem nem blokkolta senki a tudatunkat, egyszerűen ezzel a három dimenziós aggyal, három dimenzióra épülő szókinccsel nem fejezhető ki a több dimenziós valóság. Még az idő sem. A tudatunk – ahogy Te is írtad – alkalmatlan az ilyen fogalmak kifejezésére.

 227. macsacska — 2013-08-15 08:11 

@macsacska:

Edit: *A “vonatunk” ott megy vegig folyamatosan, (mi menetiranynak hattal ulunk),,,

 226. macsacska — 2013-08-15 08:06 

@SLC: Koszi! Akkor mindjart folytatom…egyebkent en is valoszinusegi vonalaknak hivom oket itt belul:-)

“A világ egy rettenetesen bonyolult pókháló, és akármelyik szálát húzod meg, az egész háló – a valószínűségi vonalak teljes szövedéke – belerezeg. ” Igen, ez igy van, minden mindennel osszefugg. Tudtatok, hogy a “Tantra” szanszkrit szo, (mely igazabol joval tobb, mint szexpoziciok pajkzan gyujtemenye) es eredetileg “szovedeket” jelent.

Az idot -amint barmely mas “plusz” dimenziot is az alap 3-on kivul – keptelenek vagyunk elkepzelni, a maguk valosagaban felfogni. Barhogy is eroltetjuk a kepzeletunket, nem megy, mert a tudatunk egyszeruen nem alkalmas ra. A tudatunk szandekosan le van blokkolva, le van korlatozva. 12 spiralu DNA helyett csak 2 mukodokepes a tobbi az un. “junk” (=hulladek) DNA, 12 csakra helyett csak 7, ettol egy csomo kepessegunket elvesztettuk. Errol eloszor Barbara Marciniak konyveben olvastam, es nekem igazkent visszhangzott.
Logikusnek hangzik, es egybecseng minden mas tapasztalattal.
Errol itt tobbet is olvashattok:

http://mukodik.blogspot.com/p/4-resz-teremtestortenet.html
(3 fejezet foglalkozik ott ezzel a temaval)

Visszaterve az idohoz: az idoben tudatunk utazik, nem a testunk. Az ami nekunk mult meg jovo az mar ott van, mindig is ott volt, de mi a korlatozott tudatunkkal nem tudjuk egyszerre csak egy kis szegmenset felfogni. Kepzeljuk el eletunk esemenyeit, ugy mint a Rakocsi ut uzletsorat, . A “vonatunk” ott megy vegig (menetiranynak hattal, es folyamatosan); a kirakatok ott vannak, de mi egyszerre csak egyet latunk jol, azt amelyik elott epp elmegyunk. Valamelyest meg latjuk azokat is amelyeket mar elhagytunk, (emlekezet) de semmit a kovetkezokbol, azaz a jovobol..

Ha egyszer lesz idoutazas, az szerintem a tudatunk fejlesztesevel fog megvalosulni, nem valami gepezettel.

 225. SLC — 2013-08-12 11:42 

@gacsat: küldd a linkeket! 🙂

 224. SLC — 2013-08-12 11:38 

@macsacska: mondd csak nyugodtan, ez nagyon érdekes! Én is valahogy így látom a világot, csak én valószínűségi vonalaknak vagy erővonalaknak nevezem ezeket. A jövő látható vagy érezhető, de mindig csak az adott pillanatban a legvalószínűbb jövőt látjuk, ezért van az, hogy sok jós besül a konkrét jóslatokkal. A világ egy rettenetesen bonyolult pókháló, és akármelyik szálát húzod meg, az egész háló – a valószínűségi vonalak teljes szövedéke – belerezeg.
Nem gyakran, de megesik velem, hogy a rádióban vagy tévében ahogy beszélnek, beugrik a következő szó vagy mondat előre. Időnként ráérzek, hogy ki lesz a befutó (bármiről is legyen szó), néha hónapokkal előre. Nem nagy dolog ez, és ha menet közben valaki megrángatja a szövetet, akkor nem is fog bejönni a megérzés, mivel megváltozik a legvalószínűbb jövő egy másik, akkor még kevésbé valószínű jövőre.
Szóval érdekes és bonyolult kérdés ez, és szívesen olvasok személyes tapasztalatokat, akár alátámasztják az elméletem, akár nem.

 223. becsuszoszereles1k — 2013-08-12 11:20 

214. @gacsat:
“Ha meg kidobjuk a lehetetlent, ami marad, ha valószinűtlen is, az az igazság.
Ha valakit véletlenül érdekel ez a hsz, mindhez tudok linket is.”
Engem erdekelne! Koszonet!

 222. jukeey — 2013-08-12 10:26 

Ez a dimenziómizéria elég erőltetett; 1,2,3 +4-nek az idő…
A “térdimenziók” inkább csak a tér leírására eleddig legelterjedtebb mérték, a koordinátarendszer tulajdonságai; bár főleg beépített környezetben praktiqsan hangzik ez a helyben pont, körbe sík, fel/le tér; na de ehhez negyediknek hozzácsapni az időt aztán csodálkozni hogy jé, “síkban” lehet mozogni, de időben nem, pedig az is “dimenzió”…
Ha csak egy napot odébbkerülne bárki az időben, legalábbis kívülről csodálkozhatna rá a “Tejútra”, hiszen az egy nap alatt nagyon messzire száguld az előző napi helyétől. Vagy talán mégse, hisz nincs tér és idő csak téridő, az időutazás automatikusan térutazással jár, és pont úgy hogy jó legyen? Sántít. Az meg pláne sántít hogy “anyag nem mehet előre az időben, de tudat az igen”. A “tudat” vagy nevezhetjük akár “lélek”-nek, kicsit lesarkítva milliárdnyi sejtben sejtenként is milliárdnyi atom, illetve ezek állapotváltozásai és kölcsönhatásai egymással-közeggel, tehát anyag (nem az örök vadászmezőkön fog vágtázni, walhallában valkűröket kamatyolni vagy egyebek, jobbára a talajt trágyázza).

Ezzel az “ősrobbanás előtt nem volt idő” meg “univerzumon kívül nincs tér”, illetve egyes megfogalmazások szerint csak “nem értelmezhető az univerzumon kívül” dolgot én úgy látom, hogy a második megfogalmazás jobban stimmel, illetve foglalkozni nincs értelme vele; az első megfogalmazás csak a rég dugába dőlt geocentrikus majd heliocentrikus világkép után egy újabb elcseszett világkép lenne, az “univerzum-centrikus” (amennyiben az “univerzum” kifejezést nem végtelenséggel hanem a legnagyobb ismert anyaghalmazzal aztonosítják, márpedig azt teszik). A “tejút-centrikus” világkép kimaradt a sorból, mert a leírása után hamar kimutatták pár objektumról hogy szintén zenész, mielőtt igazán elterjedhetett volna a “köztudatban”; az Univerzumon kijjeb “látni” viszont jó eséllyel a büdös életbe nem fognak (pl egy szomszédos univerzumot, vagy még fel nem robbant “őstojást”, ami sokszoros univerzumnyi tömegével együtt is akár kisebb mint egy proton, és nemhogy fényt, de akármilyen xyz részecskét sem bocsájt ki-egyelőre), sőt, még az univerzum túlsó részét vagy legközelebbi határát is aligha mutatják ki, csak becsülgetik.

A jövő kiszámítását felvetették páran, ez az egyetlen járható út, de mint mások mondták, megvannak a korlátai. Nemhogy teszem azt a “Második Galaktikus Föderáció” jelenlegi földi időszámítás szerint i.sz 25679-től i.sz. 47965-ig tartó fennállása alatti uralkodók névsorát, de még a jövő heti időjárást is bajos pontosan kiszámolni. Talán a “Végtelen Valószínűtlenség Hajtómű” ilyesmire is jó lenne. Nem biztos hogy olyan faszányos lenne ha kivitelezhető lenne az időutazás, de mivel valószínűleg mindörökre csak többek között néhány nagyszerű regény és játék, meg ezen blog témája, így jöhet :). És ne feledjük, hogy a legnehezebb kérdésre is egyszerű a válasz: 42.

 221. macsacska — 2013-08-12 04:17 

1. Az ido ugyanolyan dimenzio, mint a tobbi 2, nincs kulonbseg, csak a mi felfogokepesseunkben.

2. Mig a 3 “terbeli” dimenzioban minden iranyban tudunk kozlekedni, es latni, az idoben csak egyiranyban haladhatunk; se megallni, se visszafordulni nem tudunk. Ezenkivul nem is latjuk elore az utunkat, csak azt amit mar megtettunk. Hasonloan egy vonathoz, mely allandoan megy, es amelyben a menetiranynak hattal ulunk.

3. Minden esemenynel, amely tobbfelekeppen folytatodhat, a vonatsin szetagazik igy az esemenyek, tortenesek halozata jon letre, olyasmi mint a Nyugati Palyaudvar. Neha ossze is fut 2 vagy tobb “sin”, ha ugyanaz a “vegkifejlet’. Tegyok fel, valaki elkoltozik az egyik vonalon, a masikon nem, aztan az elson is visszater, es ugyanott el tovabb.

4. Az ido-paradoxon nem letezik, ezert a multba utazasnak ez nem akadalya.. Ha ugyanis visszamennenk az idoben, es lelonenk a nagyapankat, akkor ott szetagazna a “sinhalozat” egyiken nem szuletne meg a papank/mamank es mi se. A masikon nem lotte le senki a nagypapat, ugyhogy megy minden, ahogy eddig.

Ami a 3 pontban van, 1978-ban masodik gyerekem szuletese utan nehany perccel jott hozzam. (akkor tudtam csak meg hogy kisfiam lett) Valami altatot adtak, hogy a osszevarrast ne erezzem. A kabulatban egy haromfazisu motort lattam magam elott, ami elkezdett egyre gyorsabban forogni. Ugy ereztem a testem minden pontjat “tulvezerelte”, majd lebegni kezdtem, es meglattam magam alatt az orcost es 2 apolonot.
Lattam szalak halozatat, az egyiken ket fiam volt, a masipn ket lany, a harmnadikon egy fiu egy lany -ez volt a valosag.

Van tovabb is de nem akarom teleszemetelni az oldalt :-)))

 220. macsacska — 2013-08-12 02:37 

De jo hogy megtalaltam ezt az oldalt; mar regota foglalkoztat ez a tema, es eddig nemigen talaltam blogot amely erdemben targyalta volna.

…ize…latom hogy egy par honapja pihen ez a topic…olvassa ezt meg valaki?

 219. 13thfloor — 2013-04-23 15:57 

Van egy film, az is ezzel -vagy ilyesmivel foglalkozik – az a címe, hogy a 13. emelet!
Még ha fikció is, elég sokmindent megmagyaráz!

 218. gacsat — 2013-04-16 16:31 

@piszkosfred: Pontosan. Egyszer az Élet és Tudományban láttam egy ábrát, az emberfélék fejének változásáról: Az arckoponya egyre kissebb lett, a fogakkal, az agykoponya meg egyre nagyobb. A jövőre nézve meg ott volt egy szürke koponyája. Csak a nagy pupilla nélküli szemeket nem tudom megmagyarázni. A hszeddel meg teljesen egyetértek. Így még az elrablások, és szexuális molesztálások is értelmet kapnak.

 217. gacsat — 2013-04-16 16:26 

@FilcTroll: Egy kínai bölcs azt mondta: Mi az idő? Ha nem kérdezik, tudom, ha kérdezik, nem tudom.

 216. gacsat — 2013-04-16 16:17 

Az időgép nem fizikai lehetetlenség, csak az eddig kigondolt szerkezetek emberileg megvalósíthatatlanok.
Tachionok bár elvileg lehetségesek, senki sem találkozott még velük.
Fénysebességnél gyorsabb hírközlésre (múltbanézőre) vannak érdekes ötletek. Mindenesetre sokan vitatják a működésüket.

 215. gacsat — 2013-04-16 16:13 

A Nemzeti Időutazási Hivatalról szól Szentmihályi Szabó Péter “Történelemhelyesbítés” című 35 éves novellája.

 214. gacsat — 2013-04-16 16:10 

A fizika közelmúltbeli állása szerint az idő olyan, mint a culializmusban volt:a jövő biztos, és az alakítja a múltat.

Amúgy a valódi, testbeli időutazás szerintem befejezett tény.Erre számos bizonyíték van. A Gadalupei csontázaktól a homokkőben talált kalapácsig. Ugyanott 20 centis vasszög is került elő. Volt már kőszénben talált aranylánc, 100milió éves lábnyomok, 20milió éve kihalt állat combcsontjában talált vasnyil. Az evolúciós elmélet szerintem eléggé megalapozott, úgyhogy nem hiszem, hogy azt kéne kidobni. Ha meg kidobjuk a lehetetlent, ami marad, ha valószinűtlen is, az az igazság.
Ha valakit véletlenül érdekel ez a hsz, mindhez tudok linket is.

 212. skunkworks — 2013-03-27 20:15 

Igazi agyzsibbasztó téma, igazán köszönöm!
Emellett igazán jó látni, hogy a hozzászólások építőjellegűek a téma szempontjából, ez sajnos egyre ritkább.

Ha megengeditek ajánlanék egy előadást, részben kapcsolódik a témához:

http://www.youtube.com/watch?v=EwOn89-2Up8&playnext=1&list=PL4B7691334B054F7E&feature=results_video

Dávid Gyula összes előadása megtalálható, amit az MCSE meghívására tartott, sok témát érintve. Van itt kérem minden mint a jó boltban: fekete lyukak, mikor nagyobb vagy kisebb a háromszög belső szögeinek összege mint 180 fok, tér-idő, valamit az összeomló csillag külső rétegeinek visszapattanása a magban keletkező neutrínókról(!).

Jó szórakozást hozzá!

Ja, tiborut nem dicsérem, mert már minek. 🙂

 211. gombob — 2013-02-05 00:31 

@geza2: Kirakhattál volna valami figyelmeztetést, mert most az italom a monitoron landolt! Mindenre számítottam, csak Baldrick seggére nem!
De így már értem a TV műsorok rejtett agystimuláló szerepét az öngyilkosságok emelkedő tendenciájának tekintetében is! 🙂

 210. geza2 — 2013-02-05 00:14 

Nem tudom kihagyni:

http://youtu.be/OHnRBtnmrPA

 209. gombob — 2013-02-03 10:58 

Pár gondolat első blikkre

Az időutazás vagy a mai fogalmaink alapján idő számítás szerinti mozgás az időben talán nem csak valamilyen szerkezet v. természetes átjáró segítségével történhet

Mi van, ha erre önmagában az emberi lény a fizikai, biológiai testétől függetlenül, pusztán “lélekben” képes. Azaz, a tudatát, vagy tudatalattiját képes irányítottan utaztatni.

Egy elmélet szerint mindennek van rezgése. A közös hullámhossz pedig csodákra képes! 🙂 Vagyis, sok milliárd sejt együtt rezeg, és alkot egy testet, mondjuk egy embert. A sok élőlény és a természet közösen rezeg, s alkot egy bolygót, mondjuk a Földet. A sok kozmikus részecske, csillagok, stb. pedig hasonlóan alkot Univerzumot. Ezek a rendszerek mindkét nagyságrendi irányban megtalálhatóak, és összefüggenek. Ha egy része az egésznek másként rezeg, az hibát okoz. Pl. egy vagy több sejt hibája rákos daganattá válik, ugyanígy egy társadalmi tudat, szerveződés eredménye lehet az egész Föld végzete is, pl. atomfegyverek.

A jövőbelátást, mint ilyen formájú időutazást okozhatja tehát e szerint a logika szerint egy más rezgésű egyén v. tudat az ügy szempontjából pozitív kimenetelű “hibája”, képessé téve az alanyt más tartományok észlelésére. És esetleg csak más dimenziókba pillant bele, melyek ha már önállóak az általa alapból megélthez képest, lehet, a saját időszámításához képest is csúszásban vannak.

Na, ennél jobban most nem tudtam bonyolítani.

 208. waala — 2013-01-07 20:53 

nem tudtam megállni,hogy ne regisztrálódjak!a jövőbelátástól sikerült elkalandozni.napok óta azon gondolkozom melyik lehet az a film (ha már film ajánlás!)ami idevágó.valószínűleg Jet Lee:Az egyetlen.tudom,a film nem túl komoly(előtérben a bunyó),de ..minden megvan benne ami “nekünk”kell.

 207. kvantum — 2013-01-05 21:43 

@boogee:

Azért megnyugtatásodra egyébként válaszolok a “költői kérdésre”, nehogy az a vád érjen, hogy okoskodok itt. 🙂
Talán így több kérdésedre is választ kaphatsz egyben.

“Ha egy űrhajóval szeretnék fénysebességgel repülni a világűrben (SÚLYTALANSÁG) a tömeg helyére mi kerül a képletbe?”

A VÉGTELEN! Na ezért nem fogod elérni a fény sebességét, nemhogy átlépni… 🙂 🙂 🙂

 206. kvantum — 2013-01-05 21:28 

@boogee:

“Hiszek a paleoasztronautikában, ezért úgy gondolom a múltban minket meglátogató idegenek nagy része mi magunk vagyunk/voltunk!”

Most megy éppen a tévében Az utolsó Mimic, biztos az ihletett meg. 🙂 Amúgy hozzám is közel áll ez az elképzelés.

“A jövőbe is lehet “utazni”, elég közel kell parkolni egy fekete-lyukhoz, míg számunkra napok a Földön évek telnek el.”

Ezzel ugyan nem utazol a jövőbe, mert az idő relatív, nem volt hülye ez az Albert gyerek! 🙂 Tehát te maradsz a saját kis jelenedben, és a Földön is az emberek. Ezt hívják úgy, hogy idődilatáció. Ez tehát nem időutazás, mert ilyen elven most is időutazol, ha elmész futni, én pedig itt ülök. Csak a különbség oly kicsi lesz, hogy észrevehetetlen.

“Példálóztak itt a relativitás elmélettel meg, hogy a fénysebességet nem lehet átlépni.
Vajon a földön (de még a naprendszerünkben is) mért fénysebességet, befolyásolja-e a gravitáció (Föld, Nap, Jupiter) vagy a mágnesesség (Föld, Nap, Jupiter)?”

Hát igen, lehet rám céloztál, én is “példáloztam” ezzel itt. Valaki feltette már itt ugyanezt a kérdést, és ugyanez volt a válaszom: Nem! Ha felteszed ezt a kérdést, akkor valószínűleg nem érted a relativitás elméletet.

“Az univerzum ~15 milliárd éve keletkezett. Az univerzum átmérője ~93 milliárd fényév. Ha fénysebességgel tágul akkor 30 milliárd fényévnek kellene lennie, és most több mint háromszorosa!”

Ha fénysebességgel tágulna, akkor igen, de gyorsabban tágul mint a fénysebesség. Ezt már rég megállapították. Mivel az univerzumról van szó, ezért értelemszerűen nem ütközik semmilyen általunk ismert törvénybe, hogy ez így történjen.

“Vagy a fénysebesség nem annyi mint amennyinek mi hisszük, vagy átléphető!”

A fénysebesség valószínűleg annyi, mint amennyinek hisszük, és eddigi tudásunk szerint nem átléphető továbbra sem. Ha nem annyi lenne a sebessége, mint aminek hisszük, az E=mc2 (négyzet akar lenni) helytállása szerint akkor sem lenne átléphető.

“Egy költői kérdés:
Eegyenlőmszercnégyzet! Ha egy űrhajóval szeretnék fénysebességgel repülni a világűrben (SÚLYTALANSÁG) a tömeg helyére mi kerül a képletbe? :)”

Ez remélem inkább vicces kérdés akart lenni, nem költői…
1. “Ha egy űrhajóval szeretnék fénysebességgel repülni a világűrben” Csak szeretnél, de nem fogsz! 🙂
2. “(SÚLYTALANSÁG) a tömeg helyére mi kerül a képletbe? :)” Súlyt összekevered a tömeggel, nem ugyanaz, kicsit sem. Az űrben súlytalanság van, nem tömegtelenség. 🙂 🙂

 205. boogee — 2013-01-03 00:21 

Mivel a poszt létrejötte óta is zajlik az élet, most bepótolom hiányosságomat és hozzászólok. 🙂

Kezdjük a jövőbelátással (prekogníció):
Az egész nem más mint kvantummechanika. Az univerzum keletkezésekor a jelenleg a világegyetemet alkotó
részecskék 90%-a jelen volt. Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint egy részecskének egyszerre nem ismerhetjük
a sebességét és a helyzetét. A kvantum összefonódás szerint ha két részecske kapcsolatban állt egymással,
bármilyen távol is kerültek egymástól, a kapcsolat fennáll a részecskék között. Mindenki kimegy mindennap az utcára a testének részecskéi kapcsolatba
kerülnek a környezetének a részecskéivel, és mindenkiben ott van az “egyetlen” olyan (kvantum)számítógép amely ezen kapcsolatok alapján képes megjósolni az őt körülvevő részecskék jövőbeni helyzetét!
Ez a képesség megtanulható (mint minden más ESP képesség) és fejleszthető!

Időutazás:
A saját univerzum-elméletem szerint, (mert bárkinek lehet, az ősrobbanás is csak egy elmélet) a fekete-lyukak a magukba szippantott anyagot, a saját univerzumunk
keletkezésének pillanatába repítik vissza! Tehet az univerzumunk egy időparadoxon! Ezáltal lehetséges az időutazás, de csak a múltba! Hiszek a paleoasztronautikában, ezért úgy gondolom a múltban minket meglátogató idegenek nagy része mi magunk vagyunk/voltunk! Pár év vagy évtized múlva már elképzelhető ilyen technológia.
A jövőbe is lehet “utazni”, elég közel kell parkolni egy fekete-lyukhoz, míg számunkra napok a Földön évek telnek el.
Az elméletem szerint a múltba is csak a fekete-lyuk által létrehozott időtörés mentén lehet utazni. Tehát ehhez is űrhajó kell!

Példálóztak itt a relativitás elmélettel meg, hogy a fénysebességet nem lehet átlépni.
Vajon a földön (de még a naprendszerünkben is) mért fénysebességet, befolyásolja-e a gravitáció (Föld, Nap, Jupiter) vagy a mágnesesség (Föld, Nap, Jupiter)?
Az univerzum ~15 milliárd éve keletkezett. Az univerzum átmérője ~93 milliárd fényév. Ha fénysebességgel tágul akkor 30 milliárd fényévnek kellene lennie, és most több mint háromszorosa! Vagy a fénysebesség nem annyi mint amennyinek mi hisszük, vagy átléphető!

Egy költői kérdés:
Eegyenlőmszercnégyzet! Ha egy űrhajóval szeretnék fénysebességgel repülni a világűrben (SÚLYTALANSÁG) a tömeg helyére mi kerül a képletbe? 🙂

 204. lilith18 — 2013-01-02 02:59 

Az időutazással/teleportálással az a probléma szvsz, hogy a megvalósításához a tér-idő kontinuumot kéne darabjaira törni. Csakhogy ez nem egy független létező a fizikai világ körül, mint a víz a hal körül, hanem a fizikai világ ámblokk (benne mi magunk) alkotja a tér-idő egységét. Kvantum szinten már sikerült fotonokkal valamit kezdeni, de a kvantumok világának törvényei és a mi macro világunk törvényei között van egy szép nagy szakadék, amit még nem sikerült áttörni a kutatóknak.

Fentebb Eugenie Danglars már írta, hogy úgy tudja elképzelni az időutazást, hogy valaki bevesz valami pirulát, lefekszik egy kényelmes ágyra, és a tudata utazik az időben. Ezzel nagyon egyetértek, úgy a legesélyesebb az időben való mozgást megvalósítani, ha kitörünk a fizikai világunkból egy másik – mondjuk tudati – világba. Az asztrálutazás, oobe, tudatos álom megtanulása nem lehetetlen, egyre többen számolnak be ilyen tapasztalatokról. DMT-vel, varázsgombákkal is történtek már erre irányuló kísérletek. Tekintve, hogy DMT-t az emberi agy is termel, innen már csak pár (hosszú) lépés a kitörés a tér-időből.

 203. tiboru — 2013-01-01 22:34 

@szlc:

A Föld 4 milliárd (?) éves történelmében az idő és a pillanatnyilag elfoglalt tér nem egymástól független paraméterek. Ezzel azt akarom mondani, hogy minden földi pontnak egyértelműen meghatározott űrbéli földrajzi koordinátái vannak minden időpillanatban, tehát – az én értelmezésemben – egy időgépbe elég a földfelszíni koordinátát és az időpontot bekódolni (mondjuk 48°51′29.88″ N, 2°17′40.2″ E, 1889. március 31., 14.35 óra) és máris ott lennénk az Eiffel-torony hivatalos avatását jelző 25 ágyúlövésnél. És nem lenne szükség holmi űrbéli térpontosításra.

Legalábbis visszafele az időben. Hogy “előre” is érvényes-e mindez, nem tudom 🙂

 202. szlc — 2012-12-31 10:11 

Az időutazással van egy alapvető probléma, amiről mindenki elegánsan megfeledkezik, még Fonyódi Tibi is a Katedrálisban: A TÉR.

Kifejtem.

A Föld kering a Nap körül, keringési ideje 365,24 nap, kb. 29 km/s sebességgel száguld az űrben, ráadásul forog is kb. 465 m/s sebességgel.

Tehát a Föld fél évvel ezelőtt a Nap másik oldalán járt. Ha visszaugrok az időben fél évet, akkor a térben is ugranom kellene cirka 300 millió km-t. Lehetőleg ugyanabban a pillanatban.

És mindez nem elég, mert a Naprendszer is száguld az űrben, minden egyes bolygójával együtt. Vagyis nem elég arra gondolni, hogy fél éve a Nap másik oldalán volt a Föld, abszolút értelemben véve teljesen máshol volt. Vagyis nem csak az időutazást kell feltalálni, de egyben a teleportálást is, méghozzá kozmikus méretekben.

——–

A jövőbelátásról van egy semmivel alá nem támasztott, és túlságosan bonyolult elméletem, ami szerint lehetséges bizonyos jövőbeli események előre megérzése, de csak és kizárólag a jelenlegi erővonalak mentén legvalószínűbben bekövetkező eseményeket lehet így előre látni. Bármilyen apró változás a kiinduló feltételekben megváltoztathat mindent, és az előre látott esemény esetleg soha nem fog bekövetkezni. Vagy csak egy alternatív síkon történik meg, aminek létezéséről viszont egyáltalán nem vagyok meggyőződve.

 201. sztalker — 2012-12-21 12:28 

@logiszton:
193. logiszton
Nos igen, amit mondasz (eltérő fizikájú univerzumok mondjuk „hagymahéj-szerkezete” — nekem személy szerint egyébként nagyon szimpatikus ez a „térlyukasztós” elmélet!) az ugyanúgy bizonyíthatatlan egyelőre, mint a tachionok v pl. a graviton (a gravitáció feltételezett közvetítö részecskéje), ill a szuperhúr-elmélet kifundált extra dimenziói.
Ami viszont bíztató, az az, hogy már legalább lehet róluk beszélni tudós körökben is megütközés nélkül, mivel van igény ilyen elméletekre, egyszerűen azért, mert rákényszerülünk, hogyha egyszer el akarjuk hagyni ezt a sárgolyót.
A kényszer régen is megvolt, de pl. a lapos Föld elmélete csak a nagy földrajzi felfedezések korában vált végleg tarthatatlanná, mert gyakorlatilag mindenki hajózni kezdett. (Valszeg nem véletlen, hogy az ókori görögök, akik sokat hajóztak, már nagyjából ki tudták számolni a Föld kerületét s még egyebekre is képesek voltak, lásd pl. Antiküthérai szerkezet, v Heron játék-gőzgépei, de általános igény még nem merült fel, hogy ezeket tömegesen használják.) A sivatagi és tengerjáró népek mindig is tudták, hogy mi az ábra, mert óhatatlanul észlelniük kellett azt a furcsaságot, hogy előbb tűnik fel a horizonton egy távoli objektum teteje (árbóc vége v. messzi hegycsúcs), mint az egész tárgy képe. Egyszerűen csak nem volt elég nagy igény arra, hogy elhagyják lakóhelyüket távoli földrészekért. Most is valami hasonlóban lehet reménykedni.

Egyébként meg minden kedves (és kedvetlen) Konteósnak kellemes ünnepeket kívánok!

(Apropó, azt tudja valaki, hogy hol lesz majd az after parti, hogy most nem zárt be a bazár?)

 200. tiboru — 2012-12-21 00:50 

@zizzi:

Ez nagyon jópofa 🙂

 199. zizzi — 2012-12-21 00:26 

mar a google is…:)

http://www.google.de/

(“Ende des Maya-Kalenders” a mai logoja)

 198. kvantum — 2012-12-20 22:24 

@logiszton:
149. logiszton

103 kvantum:
“…nem lépheted át a fénysebesség határvonalát semmilyen irányba!”

“Sztem ezt az aranyhal gondolja az akváriuma faláról.Mi viszont könnyen át tudunk hatolni rajta, mert meg van hozzá az erőnk meg eszközünk is.”

Dehogy késtél el! 🙂
Erre kérdeztem rá, hogy honnan van rá erőnk és mi az eszközünk? Nem gúnyból kérdezem, tényleg érdekel!

 197. logiszton — 2012-12-18 22:16 

@kvantum:
162.kvantum
Erről sajnos lekéstem! A világ már a feje tetején áll.
Ahogy az öreg parasztasszony mondja:

“Most olyan a világ, hogy az alja van fölül.”

 196. logiszton — 2012-12-18 22:10 

@Interlock:
188.Interlock
Az időutazás lényege, hogy a múltba, jövőbe megyek bárhol is van az térbelileg. Ha kolombusz hajójára akarok menni 1492 Pulóver 8-án, akkor ott leszek azon a napon a hajón bárhol is lesz az akkor földrajzilag. Nem?

Vagyis, ha akkor/mindegy mikor/a Santa Maria nem lesz ott/mindegy hogy hol/, akkor nem arra a helyre megyek vissza időben, hanem oda, ahol akkor lesz. Tehát nincs szükség koordinátákra.

 195. logiszton — 2012-12-18 21:41 

@outatime:
189.ouatime
nem hiszem, hogy gondot jelenthetne elnevezést találni valamire, amit nem vagy nem pontosan ismerünk. ez ugyanis köznapilag naponta megtörténik, bár néha szerencsétlenül./Lásd: mobiltelefon. Még nem tudtuk pontosan mi az de lett rá név is bár szerencsétlenül. A telefon ui.magától nem mozog: nem mobil! A magyar nyelv csodálatosan pontos: igazából maroktelefon a neve, de senki sem használja pedig a lényegét határozza meg./

Pontosan ismert kifejezést másra értelmezni viszont kifejezetten kellemetlen állapotot eredményez:
Pld.: Ha rég nem látott ismerősöddel találkozva a fagyos téli utcán javasolja, hogy menjetek egy meleg helyre, akkor egy jól fűtött étterembe fog vinni, vagy egy homoszexuális felvonulásra szerinted?

Egyébként van egy csomő olyan kifejezésünk, ami valósz.nem létező dolot jelet, de csak azt nem mást: pld.. kobold. Úgy vélem, hogy a szavak átértelmezése igazából a pontos tudás hiányát kivánja takarni.

 194. tiboru — 2012-12-18 21:30 

@outatime:

Hát rajta van a listán, de nem tudom, mikor kerül sor rá…

És máskor is jöhet visszajelzés!

 193. logiszton — 2012-12-18 21:14 

@sztalker:
97.sztalker
Te a relativitás elmélet mellékalakokkal dúsított szobrának a talapzatát bontogatod. Ilyesmiben gondolkodok én is,nevezetesen hogy a “mi fizikánk”=relativitás elmélet csak a mi világunkban működik/Így!/. Ezt neveztem korábban akváriumnak. Más “világban” vagy a világunk általunk még nem ismert szegmensében meg másképp működik.
95.janoka bökött rá a valószínű lényegre, amikor fénynél lassúbb és fénynél gyorsabb rendszerekre osztotta a világot és sztem mi az előbbiben vagyunk. A relativitás elmélet a fénynél gyorsabb “világrészt” nem ismeri el mert:
1. A relativitás elméletbe nem fér bele
2. Nem bizonyított,illetve eddig minden “előkerült”bizonyíték a relativitás elmélethez kötődik.

Mind a kettő fajsúlyos érv, de hát a Föld is lapos volt egy ideig mert:
1.Annak látszott
2. Senki sem esett le róla/a túlsó gömboldalról persze/

 192. outatime — 2012-12-06 05:42 

@tiboru: a hollow earth theory rol nem lesz kis szo? Erdekelne a velemenyed es a hozzaszolok velemenye is. Aki nem tudja honnan jon ez a dolog kis izelito

http://m.youtube.com/watch?v=ubKFmIDBMjU

Koszonom erdemes figyelmet, tudom nem szorul tanacsra temat illetoen de azert batorkodtam 🙂

 191. lilith18 — 2012-12-06 00:13 

A XXI. századi elméleti fizika egyik fontos kérdése, hogy miért lassul le az idő, amikor a céges bulikon bekapcsolják a karaoki gépet. :/

 190. kvantum — 2012-12-04 14:56 

@Interlock:

Igen, már érintettük. Olvass vissza.

 189. outatime — 2012-12-04 07:57 

@logiszton: igen , ketsegkivul az idoerzet az rettento szubjektiv! 🙂

ugy gondolom ha az ido rol akarunk tarsalogni akkor nagyon uj olyan kifejezes kene amit eddig nem ismertuk de letre kell hozni, de ez ott utkozik akadalyba hogy amit nem lattunk / nem tapasztaltuk azt nehezen kepzeljuk el ( empirikus gondolkodas ) igy nehez megalkotni valaminek a nyelvi rendszeret amirol egyeltalan nem is tudjuk biztossan hogy letezik e.

Szerintem minden egyes atom ugy tud letezni hogy van materialis valoja es “idokiterjesztese” ( vagy hivjuk aminek akarjuk ) az emberiseg – altalunk ismert – tudomanyai csak az anyagi valojat vizsgaljak, idobeli tulajdonsagait nem, pedig – ugy gondolom – e ketto adja meg a pontos “mibenletet”, es ugye az anyagi milyenseget valtoztatni tudjuk, merni, hatast eszkozolni ra – az idobeni kiterjesztesevel miert ne lehetne ezt megcsinalni? Az nem indok hogy tagadjuk vagy ketelkedunk letezeseben addig amig nem is vizsgaltuk.

 188. Interlock — 2012-12-04 03:57 

Miközben mindenki nagy lelkesedéssel utazgat az időben, csendben megkérdezném, hogy belekalkulálta-e ebbe valaki a térben való mozgást? Mert a térben bizony nem ott volt semmi egy perccel korábban sem, mint ahol a jelenben található; ki fog rábökni a kozmosz egy adott pontjára (na és milyen referencia alapján, mihez viszonyítva), hogy tessék, itt volt pl. Budapest száz évvel korábban, itt vannak egy adott pontjának használható koordinátái, érkezés hajnali kettőkor, a macskakő fölött három centivel az utca közepén?

 187. kvantum — 2012-12-04 01:27 

@tiboru:

Nyugodtan megadhatod az én címem is Logisztonnak! 🙂
Nagyon szívesen átküldöm neki az anyagot, nekem a legborzasztóbb tantárgyam volt, de csakis a tanár miatt! 🙂 Amúgy valóban érdekes a kutatásmódszertan!

 186. tiboru — 2012-12-04 01:00 

@logiszton:

Csak hogy jól értem-e: megadhatom kvantum kollégának azt az email-címed, amivel ide regeltél?

 185. logiszton — 2012-12-04 00:57 

@tiboru:
184. Igen, igen van iogény, előre is köszönöm.

Üdv.: Logiszton

 184. tiboru — 2012-12-04 00:52 

@logiszton:

Kapcsolatmódot nem biztos, hogy fogsz találni, de ha igény van rá, én vállalom az elérhetőség kiközvetítését arra a címre, amellyel a kapcsolatozni kívánt kolléga regisztrált. Ő meg majd eldönti, hogy reagál-e.

 183. logiszton — 2012-12-04 00:44 

@kvantum:
156.kvantum
Ez a kutatásmódszertan rendkívül felajzott.Sosem hallottam ilyenről csak kutatásról. Tényleg érdekel, hogy tényleg több-e annál, amit ilyenkor mondanak: Aki tudja csinálja, aki nem tudja az magyarázza hogy hogyan kell csinálni. Mert így kívűlről eléggé kényszerpálya kényszernek tűnik(ez így most ötletes vagy szörnyű?) és az a tapasztalásom a gyakorlatban, hogy a szakmai szabályok eléggé visszafogják a szárnyaló gondolkodást.
Mindjárt nézek itt valami kapcsolatmódot. Persze itt is adhatnék elérhetőséget, mivel semmilyen/igazi/ titkom nincs, de akkor eltűnne a konteós asztaltársaság kódokba és jelszavakba burkolt varázsa.

 182. logiszton — 2012-12-04 00:29 

@outatime:
178.outatime
Egyetértek.Ha az idő= események egymásutánisága/146.-nál/, akkor valóban az univerzum alapvető eleme kell hogy legyen.
Egyelőre csak az egyirányúságában létezik számunkra. Viszont a pulzálást érezzük, amikor a nyári két hét üdülés utólag egy pillanatnak tűnik, a fogorvos várószobájában töltött öt perc viszont éveknek. Viszont akinek nem kell beülni a fogorvoshoz annak az öt perc az öt perc, vagyis ez a pulzálás csak szubjektív.

 181. logiszton — 2012-12-04 00:10 

@marcoromano:
167.marcoromano
Igazad van, nem érted: az időfolyamnak nincs partja. Az már egy másik világ-dimenzió/ahogy akarod/ lenne ottani idővel, ami nem a te időd lenne: vagyis idegen időbe utaznál nem a sajátodba. De ez már tiszta fantasy.

Az időutazás lényege sztem, hogy a saját idődben/folyódon/ haladsz előre vagy hátra. Itt te nem változnál, csak a folyóban lennél más-más ponton.
Te a saját jelen valódban/ez az ami nagyon fontos(!)/utaznál a saját idődben úgy, hogy az idő változása terád nem hatna: bár a folyó más-más pontjára kerülnél a csónakod és benne te ugyanaz maradnátok.Valahogy így.

Asszem a Mátrixnál írtam, hogy Stanislaw Lem szerint az időutazó nem tud kilépni a saját idejéből, ezért hat rá az idő folyása. Vagyis a múltba utazva fiatalodna, a jövőbe utazva öregedne. A hatótáv így rendkívül korlátozott, kivéve, ha a jelenünket, mint egy szkafandert magunkra öltve tudnánk utazni.

 180. logiszton — 2012-12-03 23:48 

@gtibor:
175.-176. gtibor
Szóval szerinted az idő=önmaga mértékegysége. Valamit nagyon nem értettél meg.
Nem utazol sehova: a jelened válik múlttá.

Olvasd el mégegyszer: 146.logiszton

 179. outatime — 2012-12-03 20:57 

ahogyan a tomegnek is, ugy az idonek is vannak “fekete lyukai”, miert is ne lehetne? a legnagyobb baj hogy erdemben meg a fizikat sem lehet vizsgalni, nemhogy az energiat vagy az idot. Biztos, teljessen biztos vagyok benne ha megtudnank mik is a termeszet tudomanyok igazi torvenyei – megijednenk. Nagyobb megrazkodtatas lenne mintha az ufok leszallnanak.

 178. outatime — 2012-12-03 18:46 

szerintem a termeszet velejaroja hogy legyen idoutazas, lehetetlennek tartom hogy az idosikon ne lehetne mozogni. Az ido mulasa – mellekessen – szerintem pulzalo, maga az ido nem “egyenletessen” mulik. szerintem az idougras a legkonnyebben egy pulzalas csucson hajthato vegre, egy masik csucsra. a hullamtorvenyek termeszetet kene tanulmanyozni, akkor erthetobbe valna ez a kerdes is. ( az ido mulasa nem az amit az orankon latunk, az nem az ido, az csak egy szerkezet mukodese ) a mukodo vilag egyutt rezonal az ido sinusokkal, annak hatasara, ezert nem erzekeljuk a pulzalasat. Az ido alapveto elem az univerzumban mint az energia, kizartnak tartom hogy statikus legyen. ( Mivel nem tudjuk es nem erezzuk az ido “mozgasat”, igy nyelvi kifejezeseink sincsenek ra es ez azert jelentossen megneheziti a kommunikaciot rola:)

nem hinnem hogy nehezebb lenne idoben utazni mint terben, egyenlore az emberiseg nem tudja hogyan ( a novenyek sem tudjak hogyan lehetne terben utazni, :mukodesuk zarja ki ezt, mint ahogy nekunk embereknek az idoutazas ugyanilyen elkepzelhetetlen )

 177. rdos — 2012-12-03 08:35 

Az időképes csapat nagyot alkotott. Hétköznapi népek fát hasítanak tüzelőnek, ők fotonokat.

http://www.idokep.hu/hirek/sikeres-fotonhasitas-kvantum-radar

 176. gtibor — 2012-11-28 10:30 

171. @logiszton:

Az idő pedig ennek a sebességnek mértékegysége.

 175. gtibor — 2012-11-28 10:28 

171. @logiszton:

Mi az időutazás? Folyamatosan utazunk az időben előre, a jövőbe. Óránként 60 perces sebességgel. 🙂

 174. lilith18 — 2012-11-27 22:01 

@marcoromano:
167
Szerintem az idő, mint folyó hasonlat nem annyira pontos. Inkább valami olyasmi lehet az idő, mint a légkörben kavargó porszemcsék, amik lassan leülepednek a talajra és ott megkövülnek. A múlt már megkövült, a legfelső réteg, a jelen már szilárd, de még képlékeny, jövő még nem szilárd. Mi ott mászkálunk a szilárd rész tetején, és halálunk után szépen befed minket a lassan szitáló idő-por, így válunk részévé a múltnak.

 173. kvantum — 2012-11-27 21:53 

@lilith18:

“Ha visszamentél a múltba 1925-be, és megtettél Bármit, akár megölted a nagypapit, az pont ahhoz a jelenhez vezetett el, amiben pont te születtél meg. Hiszen belenézel a tükörbe, és máris remek bizonyítékod van rá, hogy bármi is történt 1925-ben, annak az lett a következménye, hogy te megszülettél, és a világ pont olyan lett, amilyen.”

Egy másik valóságban, de nem a mienkben. A mi valóságunkban nem az szolgál bizonyítékul a születésünkre, ha megöljük ősünket a fogantatásunk előtt. Akkor az egy másik valóság.

 172. lilith18 — 2012-11-27 21:42 

@kvantum:
163
“Nagyapád ivarszerveinek közreműködése nélkül nehezen születhetsz meg. ” Hát pont ez az! Ha megszülettél, akkor ezzel bizonyítékod van rá, hogy a gyilkossági kísérlet nem volt sikeres. A NIH-nek felesleges megtiltani a polgárok múltba utazgatását, vagy a közbeavatkozást, mert a múlt megváltoztathatatlan.

Vagyis a régmúlt megváltoztatásával nem lehet megváltoztatni az ismert közelmúltat, mert amiről tudjuk, hogy megtörtént, az már egy megszilárdult, megkövesedett időpillanat.
Csak azt a múltat tudjuk megváltoztatni, amiről nem tudjuk, hogy hogy történt, de azt meg minek?

Mint a kvantumfizikában, ahol a kétrés kísérletben összeomlik az interferencia kép, mihelyst megfigyeljük, hogy melyik résen megy át a foton.
(A tudatlanság: erő)

 171. logiszton — 2012-11-27 21:33 

Először is köszönet a válasz-hozzáfűzés hivatkozási sorszám alkalmazásáért, ahogy látom egyre többen élnek vele.

Viszont:
Senki sem válaszolt a 146.-ban felvetettekre:

1. Mi az idő?
2. Mi az időutazás?

Ezek meghatározása nélkül elég gáz ezekről beszélni.
Kicsit/nagyon/ olyan érzésem kezd lenni, mint a régen látott TV-játékfilmben:
-Ezt az országot meghódítjuk, mert ott van a ….!
-De mért kell nekünk a ….? Nem is tudjuk, hogy mi az!
-Senki sem tudja, hogy mi az a … Csak azt tudjuk róla, hogy ki lehet termelni és el lehet adni.

Vagyis: Mi az, amiről beszélünk?

 170. logiszton — 2012-11-27 21:18 

@orca:
151.orca
Tévedsz! Nőnél sem segít.
Egyébként konkrétan én a homoszexuális kontra “meleg” kiterjesztésre gondoltam. Mivel a meleg az köznapilag egy hőmérséklet fogalom. Kérdés: a homoszexuális hőmérséklete mennyivel nagyobb?
Persze tudjuk, hogy nem hőmérsékletről van szó, hanem a tisztánlátás zavarásáról.

 169. gabcsi — 2012-11-27 19:23 

@gyurma: eszemben sincs orvoshoz menni. gondolom te hiszel bennük, akkor menj te hozzájuk:)

 168. kvantum — 2012-11-27 17:05 

@viracocha:

Így van, nem fejtettem ki bővebben, de ugyanarra gondoltunk, scak sietnem kellett.
A “kommunikál”-t sem véletlenül raktam idézőjelek közé.

 167. marcoromano — 2012-11-27 15:39 

@logiszton:
147 hsz.

Igen, de ha az árral szemben evezel attól, hogy máshova érsz jelen esetbe a múltba, nem fogsz meg fiatalodni.
Gondolkoztam a dolgon.
A folyós példánál maradva: Az idő egy folyó ami ugyanolyan sebességgel folyik mindég és nem lehet partra szállni.
Ezen a ponton kicsit össze zavarodtam!?
Azon gondolkodom, hogy az lenne az örök élet titka ha partra tudnál szállni?
Hömpölyög melletted a folyó de te kívül állnál rajta, rád már nem lenne hatással. Tetszőlegesen sétálgathatnál a parton a kis gumi csónakoddal és a partról nézelődnél, hogy mi történik a folyó különböző szakaszain. Akár ismét ki is csónakázhatnál tetszőleges pontján a folyónak, ilyenkor be is tudnál avatkozni a történésekbe de ennek ára van, ezzel kockáztatod, hogy ismét sodródsz az árral, vagyis öregedsz.
Nem tudom értitek mire gondolok, igazából lehet, hogy én sem értem!

 166. marcoromano — 2012-11-27 15:08 

@sherlock:
Bödöcs Tibor RULEZ

 165. viracocha — 2012-11-27 14:18 

@kvantum:
139. kvantum:

Nem a spin kommunikál, mert az a részecskének egy tulajdonsága, hanem az egy forrásból, ellentétes irányba kibocsátott elektronok, vagy fotonok, amelyek együttes spinje nulla. Ha az egyik részecske spinjét megváltoztatjuk (mármint a fizikusok), akkor a másik részecske spinje is azonnal megváltozik, annak ellenére, hogy mondjuk olyan távolság van közöttük, ami alapján bármiféle kölcsönhatás közöttük kizárt.

 164. viracocha — 2012-11-27 14:00 

Sziasztok!
Egy ideje hűséges olvasója vagyok a blognak, ezentúl szeretnék egy-két hozzászólással is hasznos tagja lenni a csapatnak.
A blog fantasztikus Tiboru, egyetlen problémám van vele, mégpedig az, hogy a munkateljesítményemre negatív hatással van. 🙂

37. skeptoid:
Ehhez a filmhez van egy jó sztorim.
Szerintem ugyanarra az alkotásra gondolunk. 80-as években készülhetett, én a haverommal együtt 90-es évek közepén láttam. Felsorolta a Nostradamus által beteljesült jóslatokat és a végén természetesen kitértek a jövőre. Azt hiszem a filmben azt mondták, hogy 1999-ben fog kitörni a 3. vh, még pedig egy Közel-keleti figura jóvoltából. A jóslat szövegéből (magas üvegtornyok leomlása, stb.) arra következtettek, hogy valamelyik amerikai nagyvárost bombatámadás fogja érni. Haverommal természetesen mindenkinek erről beszéltünk egy ideig aztán a feledés homályába merült az egész. Mígnem azon a bizonyos szeptember 11-ei napon csörög a telefonom. természetesen haverom volt, azonnal kapcsoljam be tv-t, elkezdődött a 3. vh, bejött a jóslat. Hátborzongató volt.
Jóslással kapcsolatban ez az egy élményem van. Deja vú persze nekem is volt.

 163. kvantum — 2012-11-27 02:49 

@lilith18:

“De nem kell megakadályoznia. Ha visszamentél a múltba 1925-be, és megtettél Bármit, akár megölted a nagypapit, az pont ahhoz a jelenhez vezetett el, amiben pont te születtél meg. Hiszen belenézel a tükörbe, és máris remek bizonyítékod van rá, hogy bármi is történt 1925-ben, annak az lett a következménye, hogy te megszülettél, és a világ pont olyan lett, amilyen.”
“Szóval bárki bármikor visszamegy a múltba megváltoztatni valamit, az már megtörtént, túl vagyunk rajta, és az a változtatás pont kellett ahhoz, hogy a világunk olyanná váljon, mint amilyennek most látjuk.”

Azt hiszem nem érted a nagypapa-paradoxont. Ha fogantatásod előtt ölöd meg nagyapádat, mondjuk mielőtt még feltalálták a mesterséges megtermékenyítést, akkor te nem a múltba mentél vissza, hanem egy alternatív valóságba. Nagyapád ivarszerveinek közreműködése nélkül nehezen születhetsz meg. Vagy én nem értem mire gondoltál, akkor elnézésedet kérem!

“A múlt kitölti a téridő vágott réseit”

Ezt még megpróbáltam megérteni, de túlnőtt rajtam. 🙂
A többit már nem is mertem megpróbálni, de laza tripjeid vannak! 🙂 Jah, és tetszik a neved! 🙂

 162. kvantum — 2012-11-27 02:41 

@lilith18:

Most ez komoly? 🙂 Olvasd el, abban a hozzászólásban vicceltem, nehogy már pont azt vedd komolyan! 🙂

A rendes válaszom a 155.-ben találod. Esküszöm többet nem vicceskedem! 🙂 Azért logiszton válaszára továbbra is kíváncsi vagyok, hátha feje tetejére állítja a világot! 🙂

 161. morat — 2012-11-27 02:15 

A posztokat nem volt időm átolvasni ezért bocs, ha voltmár vagy ilyesmi.
Nekem személy szerint volt tapasztalatom jövőbelátással. 15-18 éves korom között kb. 4-5 alkalommal megtörtént, hogy olyan eseményekbe csöppentem bele, amelyeket korábban megálmodtam.
Figyelem! Ez nem deja vu: ezekben az esetekben pontosan tudtam, hogy a képeket 1-2 éjjellel azelőtt álmodtam. Sajnos minden ilyen jelenet rövid és jellegtelen volt (kb. 4-5 mp, nem történtek olyan dolgok közben, amelyek a saját vagy tudtommal mások életében különös jelentőségűek lettek volna). Alkalmanként az élmény éppen olyan hosszú volt, hogy átéljem, hogy 1) jé! 2) csak nem a tegnapelőtti? 3) most az jön, hogy… 4) nahát… és vége. Igazából akkoriban úgy éreztem, hogy egy-egy “kép” pont olyan hosszú volt, mint a reakcióidőm, ezért a beavatkozásommal nem tudtam megváltoztatni.
Maguk a jós-álomképek a jeleneteket mindig kívülről ábrázolták (olyan nézőpontból, ahol a valóságban nem volt senki). Úgy emlékszem minden alkalom egy-egy új szerelemhez is kötődött. Kb. 18 éves koromban végleg megszűntek.

Csak a tudományos elemző munka empirikus megsegítése végett.

 160. lilith18 — 2012-11-27 01:35 

@kvantum:
156
Szerintem félreérted azt az akváriumos hasonlatot. Mi tudunk egy kerülőutat az akváriumban matatáshoz. Leveszed a tetejét és belenyúlsz felülről. Mint egy féregjárat. Szegény aranyhal erre sosem lenne képes, mert nem tud kimászni a vízből, így nem ismeri a vízen kívül levő lehetőségeket.

 159. lilith18 — 2012-11-27 01:12 

@kvantum: De nem kell megakadályoznia. Ha visszamentél a múltba 1925-be, és megtettél Bármit, akár megölted a nagypapit, az pont ahhoz a jelenhez vezetett el, amiben pont te születtél meg. Hiszen belenézel a tükörbe, és máris remek bizonyítékod van rá, hogy bármi is történt 1925-ben, annak az lett a következménye, hogy te megszülettél, és a világ pont olyan lett, amilyen.

A múlt kitölti a téridő vágott réseit, mint amikor álmodban látsz egy zebradánidót repkedni a levegőben fecskeszárnyakon és papagájcsőrrel, és elkezdesz kételkedni abban, hogy most a valóságot látod, erre az álom közbeavatkozik, és jön egy álomszereplő, aki jól megmagyarázza, hogy ez teljesen normális, mert repülőhal.

Szóval bárki bármikor visszamegy a múltba megváltoztatni valamit, az már megtörtént, túl vagyunk rajta, és az a változtatás pont kellett ahhoz, hogy a világunk olyanná váljon, mint amilyennek most látjuk.
Lehet, hogy valójában nem is a szövetségesek nyerték a II. világháborút, csak valaki a 30. századból visszament és beleavatkozott. Vagy lehet, hogy nem is haltak ki a dinók (erre utalhat pl a sok sárkány a népmesékben), csak a 25. századból valaki visszament 65 millió évvel ezelőttre, és ledobott pár neutronbombát.

 158. sztalker — 2012-11-26 14:00 

139. kvantum
Igen. Ez a kvantum-korreláció (v. -összefonódás) bizarr jelensége.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantummechanika

 157. kvantum — 2012-11-26 12:24 

@logiszton:

149. (még mindig)

“Sztem ezt az aranyhal gondolja az akváriuma faláról.”

VÁRJ! Rájöttem már hogy érted! Pedig az aranyhal hülye, mert ha nekinyomja magát az üvegnek és vár pár ezer évet, akkor át tud rajta hatolni, mivel az üveg folyékony. Igaz mire átjut rajta, az már biológia… 🙂

“Mi viszont könnyen át tudunk hatolni rajta, mert meg van hozzá az erőnk meg eszközünk is.”

Mi tényleg könnyen át tudunk jutni rajta, kalapács a kézben, megsuhint és volt akvárium, nincs akvárium! 🙂

“Pont ez a bajom az egész relativitáselmélettel meg a rá épülő összes elgondolással, hogy ez mind tökéletesen igaz a mi=általunk ismert környezetünkben, viszont ezt magyarázatként ráerőltetni minden nem vagy alig ismert dologra már tévútra visz a megismerésben/akváriumfalként működik/.Ilyen a fénysebesség mint korlát abszolútizálása.”

Hidd el, szerencsére(?) van pár tudós, akit szintén zavar és kutatják az ellenkezőjét, (nem túl valószínű, hogy sikerrel járnak, de ha mégis, az valóban nagyszerű lenne). Nem a tudósok állítják maguk elé ezeket a korlátokat a megismeréskor, de csak bizonyított elméletekkel dolgozhatnak. Ez a tudomány alapja. Hipotézisre nem építhetsz hipotézist kutatásban, annak nincs értelme! Úgy lehetetlen lenne tudományos kutatást végezni, megbízhatatlan végeredményre vezetne, ezért igazolhatatlan.

 156. kvantum — 2012-11-26 11:48 

@logiszton:

149.

“Sztem ezt az aranyhal gondolja az akváriuma faláról.Mi viszont könnyen át tudunk hatolni rajta, mert meg van hozzá az erőnk meg eszközünk is.”

Elárulod miből nyerjük az erőt és mi az eszközünk? Esküszöm nagyon érdekelne! Remélem publikus. 🙂 Ma reggel nem gondoltam volna, hogy ezt a konteó blogon fogom megtudni. 🙂

“Semmi sem zárja ki, hogy nem lehet nagyobb sebesség a fényénél a fény tulajdonságairól való jelenlegi ismereteinken kívül, ami viszont bővül csak a bővülmény is mindig a relativitáselméletbe gyömöszölődik.”

Nem olvastad az összes hozzászólásom, erről már írtam.
Nagyon jól látod, mikor azt mondod, hogy semmi nem zárja ki a fénynél nagyobb sebességet. A határát viszont nem tudod átlépni egyik irányban sem. Jelenlegi tudomásunk szerint. Bizonyíték híján elég bátran jelentesz ki dolgokat. Felhívnám figyelmed, a relativitáselmélet a világon az egyik legtöbbször tudományosan bizonyított elmélet. Akvárium falára meg csak annyit tudok mondani, hogy mélyülj bele kicsit a kutatásmódszertanba, nagyon érdekes tantárgy! ha érdekel, tudok küldeni anyagot nagyon szívesen.

 155. amaximus — 2012-11-26 11:08 

@logiszton:

149.logiszton:

a relativitáselmélet is csak egy elmélet. Jelenleg elfogadott, hogy nem léphető át a fénysebességének a határa. Majd ha ezt cáfolják (jobban igazolt elmélettel, megfigyeléssel, kísérlettel), akkor nyilván az elfogadott nézet is változni fog. Ez a jó a tudományban!
A aranyhal is csak addig gondolja úgy, amig valami folytán nem sikerül az akvárium falán túl kerülnie (pl. az akváriumot egy nagyobba helyezve kérdés, hogy az aranyhal felülbírálja-e korábbi álláspontját?).

A jóslást illetően nagy mennyiségű adat gyors feldolgozásával és társadalmi reakció-trendek elemzésével és felismerésével késöbbi hasonló események kimenetele nagy valószínűséggel “megjósolható”. ŐK dezinformálással és egyéb technikákkal, akár még befolyásolhatják is azon folyamatokat a saját vagy megbízóik céljainak megfelelően.

 154. orca — 2012-11-26 07:18 

@etomi90:
“ha minden csak részecskék előre megjósolható mozgásán alapszik, az azt jelenti, hogy minden esemény az univerzum keletkezésétől a megsemmisüléséig előre kódolva van”
Ha Isten/Úrnő/Teremtő/Örök mozgató hajlandó volt az ősrobbanáskor beállítani ezen a nyerőgépen húszegynéhány fizikai paramétert (tizenkettő jut quark- és leptontömegekre, három az erők intenzitására, még néhány a kölcsönhatásokra, paritássértésre, Higgs-bozon tömegére, erre-arra), akkor gép autopilotban kiköpi a proton tömegét, a vízmolekula-felépítését, a DNS kettős spirálját, vagy Albánia nemzeti össztermékét – mondja Leon Lederman a 363. oldalon itt:
http://books.google.hu/books?id=-v84Bp-LNNIC&printsec=frontcover&dq=lederman&hl=en&sa=X&ei=KK6vUKXqA8jUsgbC5ICQDQ&redir_esc=y
Mit tudunk mi, pármillió atomnyi humanoidentitások változtatni ezen?

“Amennyiben nincs szabad akarat, nincs valódi döntési képességünk…”
Biztató, hogy talán egy kicsi van: a kvantummechanika bármely pillanatban rengeteg végesszámú (de annyira összetett, hogy jóformán megszámlálhatatlan) lehetséges jövőalternatívát hajigál elénk, amelyeknek megvan a maguk jóelőre determinált valószínűsége – aztán agyunk/testünk ezekből mazsoláz ki egyet-egyet időről időre, mondja Margenau itt:
http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/margenau/

Meglátjuk. Addig is meghallgathatjuk:
http://www.youtube.com/watch?v=Vl3QuyYNPa4

 153. orca — 2012-11-26 06:40 

@gyurma:
“Fizikai tárgyakat viszont a múltba juttatni lehetetlen.”

Jó hír: Lukács Béla szerint természettudományosan lehetséges aranytömböket is többszörözni így, ha véletlenül van nálunk egy (bár ezt, lehet, a galaktikus útépítősben meséli el – ha tube-on nincs, itt van: http://eper.elte.hu/eper.phtml?cim=lukacsbela.html ) – már ha találunk olyan anyagot, hardvert, szoftvert stb-t, amely kibírja a 120ezer éves utazást (a 30ezer fényévnyire lévő, legnagyobb fekete lyukig a fényseb felével oda-vissza). Akár a jövő héten megérkezhet.

 152. orca — 2012-11-26 06:14 

@sherlock:
“Lukács Béla idevágó előadása” – erre gondoltál, sherlock?
http://www.youtube.com/watch?v=itR5iSiTOBM

 151. orca — 2012-11-26 05:03 

@logiszton:
“…ha valami egyértelmű hétköznapi fogalmat kiterjesztünk vagy más vonatkozásokra is használjuk az nem segíti a tisztánlátást.”

Gyakran segíti. Valahányszor 3 méterről belenézünk egy nő szemébe, a múltba nézünk: azt látjuk, milyen volt 10 nanosecundummal korábban (hol van az már).

 150. logiszton — 2012-11-26 03:46 

@sherlock:
128 sherlock
Valóban tekinthető szerintem is úgy, hogy olyan mint jelen az időben nem létezik. Jelenlegi tapasztalásunk szerint az idő makacs következetességgel halad a múltból a jövő felé és ebben a folyamatban a jelen csupán összekötő kapocsként működik a múlt és a jövő között: önmagában nem létezik, mert ugye van közelmúlt meg régmúlt és van közeli jövő meg távoli is, de a jelennek nincs kiterjedése.Következtetés: lehet, hogy nem is létezünk csak voltunk meg leszünk, jó ég!?!

 149. logiszton — 2012-11-26 03:35 

@kvantum:
103 kvantum
“…nem lépheted át a fénysebesség határvonalát semmilyen irányba!”

Sztem ezt az aranyhal gondolja az akváriuma faláról.Mi viszont könnyen át tudunk hatolni rajta, mert meg van hozzá az erőnk meg eszközünk is.
Pont ez a bajom az egész relativitáselmélettel meg a rá épülő összes elgondolással, hogy ez mind tökéletesen igaz a mi=általunk ismert környezetünkben, viszont ezt magyarázatként ráerőltetni minden nem vagy alig ismert dologra már tévútra visz a megismerésben/akváriumfalként működik/.Ilyen a fénysebesség mint korlát abszolútizálása.Semmi sem zárja ki, hogy nem lehet nagyobb sebesség a fényénél a fény tulajdonságairól való jelenlegi ismereteinken kívül, ami viszont bővül csak a bővülmény is mindig a relativitáselméletbe gyömöszölődik.

 148. logiszton — 2012-11-26 02:43 

Tisztelt Hozzászólók!
/Utálom a “kommentelést” használni hozzászólás helyett: a magyar nyelvet szeretem/Szóval:

Tisztelettel javasolnám mindenkinek, hogy ha valaki egy hozzászólásra-felvetésre válaszol vagy hozzáfűz, akkor jelölje meg hogy a válasza mely sorszámra vonatkozik, mert így esetenként naonn időigényes beazonosítani, hogy mire is megy a válasz.
/Magam próbálom ezt a gyakorlatot követni./

Köszönettel: Logiszton

 147. logiszton — 2012-11-26 02:33 

@marcoromano:
90.marcoromano
Az időutazás lényege sztem, hogy nem te pörgeted az időt, az telik-múlik a maga módján, hanem te haladsz benne előre-hátra./A folyó folyik, te pedig vagy folyásirányban evezel vagy szembe vele:így a folyó más-más pontjára kerülhetsz.Ha nem evezel, akkor oda kerülsz, ahová a víz visz.Vagyis nem te folyatod a folyót./

 146. logiszton — 2012-11-26 02:21 

Asszem már régóta nemtok követni itt semmit, me’ sokminden elhangzódik csak annak a meghatározása nem, hogy mi is az pontosan amiről szó van. Ilyenkor nálam lefagyás van.

Tehát pontosan:

1. Mi az idő?
2. Mi az időutazás?

Megprobálom meghatározni:
1. Mindennapjainkban az idő=események egymásutánisága.

Ezt tapasztaljuk, ebben élünk/eltekintve attól, hogy igazából kocsonyás tápoldatban ázalgó kékeslila ködök vagyunk/.
Minden más megfogalmazás az időfogalom kifacsarásának minősíthető. Mert: olvasom…..a brassói aprópecsenyébe zöldborsót is kell tenni, nagyon finom.Különben is ahány konyha, annyiféleképpen csinálják. Nahát ez az, ami nem igaz. Brassóit anno… nagyon régóta eszik egész évben, de a közelmúltig fagyaszógép híján csak szezonálisan kerülhetett volna bele borsó.A brassóinak van receptje, ami attól eltér az már nem az.Tehát ha van benne zöldborsó, akkor az minden lehet de nem brassói, bár a brassói elemei benne vannak.
Vagyis ha mindenféle téridődimenziótachionrezgésekpárhuzamosidősíkokról beszélünk, akkor nagyon messze kerülünk a mi idő fogalmunktól, amikor a hétköznapi idő fogalmát használjuk valami egészen más dolog jelölésére.

2. Az időutazás, amit a mindennapokban mi annak gondolunk az az, hogy mi magunk fizikai valónkban utazunk a saját világunk történéseiben/idejében/ előre vagy hátra, ahol ugyanúgy létezünk, mint a jelenünkben: vagyis hathatunk a történésekre, ezért tiltja a NIH az ilyesmit helyesen értelmezve az időutazás lényegét.
Minden más elképzelés erről – párhuzamos dimenziók-idősíkok, vagy puszta figyelő energiacsomóként stb. érkezve a múltba/jövőbe, akárhová -, már nem időutazás a mindennapi értelemben, hanem valami egészen más/zöld borsóval bolondított Klári néni által brassóinak nevezett akármi/.

Kicsit nagyon alma-körte az egész, de szerintem ha valami egyértelmű hétköznapi fogalmat kiterjesztünk vagy más vonatkozásokra is használjuk az nem segíti a tisztánlátást.

 145. siridar — 2012-11-25 23:19 

@gyurma: Nem azzal van bajom, amit írsz, hanem azzal, ahogy írod. Már máskor is szóvá akartam tenni, de most meg is teszem: meglehetősen pökhendi, öntelt és fennsőbbséges atmoszférájú kommentjeid vannak, amik bevallom, engem eléggé zavarnak, és most nem csak erről az egy konkrét hsz-edről beszélek, hanem az eddigi itteni ‘munkásságodról’. Igazi irritáló arogáns faszi vagy, már megbocsáss.

Mellesleg ‘fáradságot’ szoktak venni, nem ‘fáradtságot’. A két szó (noha hasonlít) nem ugyanazt jelenti. Csak hogy bebizonyítsam, hogy nem te vagy itt az, aki mindent a legjobban tud.

No offense, de ez már rég kikívánkozott belőlem.

 144. gyurma — 2012-11-25 22:10 

Azt hiszem, hogy elképzelhetetlenül fejlett technológiával lehetséges lenne információt kinyerni a múltból.
Mondjuk a jelenlegi állapotuk ismeretének birtokában kiszámítani minden egyes molekula vagy atom múltbéli mozgását, és a köztük lévő kölcsönhatásokat.
Ugyanezt a jövő felé is meg lehetne jósolni, de az mindenképpen csak valószínűség maradna, nem konkrét tudás.
Fizikai tárgyakat viszont a múltba juttatni lehetetlen. Az időben egy irányba lehet utazni: a jövőbe, mégpedig egy másodperc/másodperc sebességgel. 🙂

 143. gyurma — 2012-11-25 21:58 

@gabcsi: Amit leírsz, az tipikus rövidtávú memóriazavar. Ha ez sűrűn előfordul, nem ártana dokihoz menni. Nem trollkodás, komolyan mondom.
Egy ismerősöm éveken át gyakorlatilag folyamatosan be volt tépve, ő számolt be állandó deja vu-ről, és az idősíkok összekeveréséről.
Megtörtént jelenet: összetörik egy pohár, mire X. egy pár másodperc múlva megszólal: bazze déja vum van, az a pohár össze fog törni, és rámutat a széttört pohárra. Utána meg pislog, hogy húha, de megjósoltam.
Kívülről nézve durván ijesztő.

 142. gyurma — 2012-11-25 21:34 

Hmmm…a “tachionikus antitelefon annyira komoly, hogy arról Einstein is írt” – kijelentés tipikus áltudományos csúsztatás.
Ez egy _gondolatkísérlet_ volt Einstein (és mások) részéről, ami nagyjából arról szólt, hogy miért NEM lehetséges a dolog.
Kb mintha írt volna egy értekezés, amiben megemlíti, hogy – mittudomén – fénynél gyorsabban utazni épp annyira lehetetlen, mint unikornison lovagolni, erre az össze habókos unikornishívő elkezdene a cikkre mutogatni, hogy nahátpedig Einstein is írt egy értekezést az unikornisokról, akkor csak nem lehet az akkora marhaság. A többi lökött meg bólogat, hogy bizonybizony, de a fáradtságot már nem veszik rá, hogy egy kicsit is utánanézzenek.

…és most továbbolvasom a cikket. 🙂

 141. rdos — 2012-11-25 14:00 

Jövőbe látás? Hát persze. Rutin ügy bizonyos területeken (időjárás előrejelzése pár napra, újabban már egy hétre is). Máshol nem az (tőzsdei árfolyamok előrejelzése).

Időutazás? Az egyik fajtája, a múltba utazás, az biztos hogy van. Második harmadik éve visszatértünk az 50-es évekbe! Boccs az aktuálpolitikai “bizonyítékért”. 🙁

13. gloriamundi-hoz csatlakozom. A múlt sokkal jobban érdekel.

Van egy olyan érzésem, a közelmúltunk történelme “hamisított”, ebből kifolyólag a jelenünk is csak egy nagy átverés. Persze egy igazi konteóstól ez nem meglepő. :-).

 140. kvantum — 2012-11-25 13:55 

@sherlock:

“Ugyan már, kettő darab egymásnak hátat fordító elemlámpával elérhetem a fénysebesség kétszeresét.”

Te semmiképpen, mert a két lámpa nem tud végtelen energiát adni neked. 🙂 Viccet félretéve ezzel a módszerrel nem tudod elérni a fénysebesség kétszeresét. Gondolom az egymással ellentétes irányba haladó két fénycsóvára gondolsz. Sajnos ők is csak fénysebességgel távolodnak egymástól, hiába bármi. Ez ugyanaz, mint a két egymással ellentétesen, fénysebességgel haladó vonat. Nem mennek egymáshoz képest kétszeres fénysebességgel. Ha gondolod szívesen elmagyarázom privátban.

“Más felől tudjuk, a gravitáció hat a fényre, már pedig ha hat rá, akkor a sebességére is hatnia kell.”

Itt van a kutya elásva, valószínűleg ezért gondoltad hogy a két ellentétes elemlámpával elérheted a fénysebesség kétszeresét. Igen, a gravitáció hatással van a fényre, eltérítheti az útját például, (ezt nevezik gravitációs lencsehatásnak, nagyon hálásak is érte a csillagászok, mert rengeteg dologra fel tudják használni, szintén megérne egy misét érdekessége révén, de ez most hosszú lenne). A sebességére nincs hatással, pontosan erről szól a speciális relativitáselmélet. Einstein előtt pont ugyanígy gondolták az emberek, mint ahogy te is. Talán azzal keverhetted, hogy a gravitáció is fénysebességgel terjed.

“A fekete lyuk közelében pl 0-hoz közelít a fény sebessége.”

Ezt még Stephen Hawking is kerülte kijelenteni, mert attól még hogy nem szabadul ki a fény, nem feltétlenül jelenti azt, hogy zéró a sebessége.

 139. kvantum — 2012-11-25 13:29 

@szmegma:

Szerintem a spinre gondolsz, de azok nem másfélszeres fénysebességgel “kommunikálnak”, hanem azonnal. (Nem bizonyított h a köztük lévő távolság ellenére szétválnak-e egyáltalán.) Nem telik el SEMENNYI idő míg ugyanabba az állapotba kerülnek, legyenek akármilyen messze az univerzumban. Ezt kísérteties távolbahatásnak nevezik. Ez volt Einstein és Bohr nagy csörtéje, amiből eddig nagyon úgy tűnik utóbbi jön ki győztesen.

 138. kvantum — 2012-11-25 13:21 

@zizzi:

Természetesen megvoltak, és azóta vannak újabbak is. Azóta építi a kvantumradar prototípusát! 🙂

http://www.idokep.hu/hirek/sikeres-fotonhasitas-kvantum-radar

 137. kvantum — 2012-11-25 13:20 

@lilith18:

A nagypapa paradoxont én úgy oldanám fel, hogy visszamehetsz megölni az ősödet a születésed előtt, akár visszamehetsz az időben megölni saját magadat, még mielőtt elutaztál, mert logikailag ez azzal védhető, hogy multiverzum létezik ahogy egyesek feltételezik, és így ezeket már másik dimenzióban követed el. Továbbá azt találtam ki, hogy büntetlenül megtehetsz bármit a múltban, nem keletkezik paradoxon, mivel adott a lehetőség hogy valaki 5 millió évvel a te időutazásod után visszamegy az időben és megakadályoz téged. Ezt a kb. a végtelenségig lehetne folytatni, ezzel a módszerrel könnyen feloldható a paradoxon.

 136. zsdanovelvtars — 2012-11-25 12:12 

Szomorú hírem van: időutazás (a jövőbe) nem lesz! Vagyis hurkát-kolbászt, az aktuális disznóölés finomságait tehát nem tudjuk elküldeni soha (SOHA!) ezer évvel későbbre… Viszont: annak jelentős esélye van, hogy mérhetetlen mennyiségű adat irtózatos gyorsaságú elemzésével egyre jobban megközelíthessük a valószínűségét bizonyos később bekövetkező eseményeknek, történéseknek. Ez is valami…! Persze ennek a képességnek a fokozatos javulásával növekszik annak lehetősége is, hogy az előrejelzések és a valóság egyre jobban közelít egymáshoz, vagyis gyarapodik az “önbeteljesítő jóslatok” száma. Elméletileg minél rövidebb a kettő között nyíló olló, annál pontosabban lehet majd tudni, mi vár ránk. És végre elenyésznek azok a marhaságok, mint például a maják világvége jóslata, akik igazából azt sem tudták előre jelezni, hogy a talajeróziós változások bizony jelentősen csökkenteni fogják a vasárnapi ebédek választékát, és nemcsak menekülni kell a megépített városokból, hanem szépen a többségnek kihalni is a minimálisra redukálódó gasztronómiai választék miatt.

 135. Eugenie Danglars — 2012-11-25 11:01 

Amit én egyébként a jövőbelátás kérdéskörén belül érdemesnek és kutatásra alkalmasnak tartanék, azok az álmok és a kollektív tudat kérdése.

Az álmokról esett már szó fentebb a kommentekben. Kivel ne fordult volna még elő, hogy az álma olyan élethűnek tűnt, hogy arról simán el tudtuk volna képzelni, hogy a mindennapokat látjuk benne? Mi van, ha azon kémiai folyamatokon keresztül, melyekkel az álmainkat “látjuk” alvás közben, kapcsolódunk arra a fizikailag érzékelhetetlen masszára, melyben át-átpillanthatunk a párhuzamos világok eseményeire, melyekben az álomban látott események TÉNYLEG MEGTÖRTÉNTEK, és csak mi hisszük őket fikciónak? Mi van, ha a mi jelenünket ugyanúgy álomként látja valaki egy párhuzamos dimenzióban? Velem pont a héten esett meg egy ilyen “élmény”, és hátborzongató volt, nem csak a családi érintettség miatt. Tudni kell, hogy az édesanyám a nyáron halt meg, hosszú betegség után, ami a családunkat nagyon megviselte. Azóta a fivéremmel többször álmodtunk anyával, melyeket vagy a gyász szült, vagy az emberi lélek (OFF, de az is külön konteót érdemelne, mi a lélek… ON), stb. Ezek mindegyike javarészt múltbéli eseményeket idézett fel újra – de nem az általam átélt eheti. Azt álmodtam, hogy amikor reggel munkából hazaértem, édesanyám ott aludt az egyik szobában, hazatérvén egy üzleti útról, élőként, valóságosként, egészségesként. Ugyanúgy nézett ki, én is ugyanúgy néztem ki, mint most, még a lakás is, ugyanott dolgoztam, mint most… minden ugyanolyan volt. Csak ő élt, egészséges volt. És emlékszem, hogy az álomban csak álltam ott felette, és néztem, ahogy alszik, és akkor kezdett tudatosulni bennem, hogy nem az én valóságom az, amit látok. De akkor mi volt? Egy vágyálom? Miért? Az én világomban már nincs esély arra, hogy megtörténjen. A múlt vagy a jövő szintén nem lehetett, hisz akkor nem nézhettünk volna ki mind ugyanúgy. Akkor mi volt? Lehet, hogy létezik egy olyan, a miénkkel párhuzamosan futó sík, melyben az én anyukám nem halt meg, és az ottani énemmel boldogan élnek?

A másik dolog ez a kollektív tudat dolog. Ha jól tudom, jelenleg is folynak kutatások, hogy az emberiséget érő, nagy érzelmi reakciót kiváltó események mutatnak-e bármilyen “kilengést” a fizikailag észlelhető tartományokban, azaz van-e egy világrengető eseménynek bármilyen olyan hatása, ami érzelmek útján jön létre és halad. Ilyen pl. a Globális Tudat Projekt (http://noosphere.princeton.edu/), mely az ilyen globális elmei összekapcsolódásokat és azok hatásait kutatja. Ha egy pillanatra el tudjuk hinni, hogy az emberi elmének teremtő ereje van, és sok emberi elmének összekapcsolódva még erősebb teremtő ereje, mi van, ha ezeken keresztül mi magunk generáljuk azt a sok jót vagy rosszat (inkább utóbbi), ami velünk történik? Mint valami önbeteljesítő jóslat. Itt van pl. ez a maja naptár szerinti világvége. Mi van, ha az ég világon semmi jelentősége nincs, tényleg csak kifogytak a kőtáblákból, és azért nem folytatták a naptárkészítést (ahogy azt sok karikatúra is meglovagolja) – de mi, a kollektív tudat által létrejövő erővel olyan energiákat szabadítunk fel az állandó rettegés, egymás hoaxokkal való izgatása kapcsán, hogy előidézünk vele valamilyen világméretű kataklizmát, amibe aztán TÉNYLEG belepusztulunk?

Valahol olvastam ezzel kapcsolatosan, hogy olyan világméretű eseményekkor, mely hatalmas tömegeket érintett meg (az összehasonlítás megkísérlése nélkül: II. János Pál utolsó napjai és halála, Michael Jackson halála és temetése, 911, vagy az a hatalmas szökőár néhány éve karácsonykor, stb.) a kutatók igenis érzékeltek VALAMIT az “éterben”: nem megszokott elemeket, eltérő, ismétlődő, erős “jeleket”, melyekre nem volt magyarázat. MJ halálakor az emberi elmék “összekapcsolódása” úgymond fizikai formát is öltött, mert:
http://index.hu/tech/net/2009/06/26/a_google_is_majdnem_megallt_michael_jackson_halalatol/
És ez “csak” egy popsztár távozása volt, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni. Mi történne, ha (válogatás nélkül)
a) váratlanul idegenek látogatnának a földre, olyan formában, hogy azt már eltitkolni sem lehet
b) világjárvány/világháború törne ki
c) kozmikus katasztrófa közeledne
d) *mindenki helyettesítse be saját ötleteivel*
?
Hiszem, hogy a világunk elektronikai része (híradás, internet) jórészt megbénulna, másrészt az elmék összekapcsolódása (izgatottság, félelem, stb. miatt) olyan energiát szabadítana fel, mely ennél még nagyobb horderejű volna.

 134. Eugenie Danglars — 2012-11-25 10:17 

Amióta megjelent a poszt, azóta gondolkozok azon, mit írjak. Rengeteg jó ötlet és elmélet merült fel a kommentekben, a fizikától oly távol álló agyamnak egészen zsibbasztó volt némelyiket felfogni és értelmezni, de a szándék megvolt. 🙂

Ha valaha lesz is időutazás, én azt valahogy úgy képzelem el, hogy mentális síkon fog létrejönni. Hogy beülsz egy székbe mondjuk, és vagy valamilyen kémiai folyamat kapcsán (pl. befecskendezett hatóanyag), vagy valami külső agyi stimuláció kapcsán (szemüveg különböző fényjelekkel, stb.) történik meg a transzportáció. Így egy testetlen formában tudna az ember a múltban “járni”, abban a korban, amit választott, amiért fizetett (hisz nyilván ez lesz a legnagyobb biznisz, ha valaki végre fel tudja találni), és ezzel egyúttal azt is ki lehet küszöbölni, hogy a látogató beavatkozzon a múlt eseményeibe, veszélyeztetve azzal a kiinduló idő létét, állami berendezkedését, stb. Nyilván így nem jön létre interakció a múlt embereivel, és kicsit egysíkú lenne az így átélt élmény (mert valljuk be, ki ne akarna nagy izgatottságában akár csak egy szót is váltani Nagy Sándorral vagy Napóleonnal :), de így a múlt, a jövő, és maga az időutazó is biztonságban lenne.

Tegyük fel, egy történész ellátogatna az isszoszi csata helyszínére, hogy azt a páratlan, hadtörténeti összecsapást a saját szemeivel is láthassa. Mi lenne, ha eltalálja őt egy nyílvessző, vagy leszúrják a csata hevében? Meghalna a múltban? Meg lehet egyáltalán halni a múltban? Mi történne a jelenben általa alkotott dolgokkal? Ha volnának pl. gyerekei, semmivé válnának? Azt se felejtsük el, milyen nyelvi korlátai lennének egy időutazásnak. Aki esetleg nyelvszakos/nyelvész (volt) a konteo blog olvasói közül, az tudja, mennyit változott mind az anyanyelvünk, vagy a körülöttünk élő nyelvek az évszázadok során. Hiába beszélek pl. én kifogástalanul németül, elég lenne csak mondjuk 500 évet visszautazni az időben ahhoz, hogy már ne tudjam magam megértetni az akkori németül beszélő emberekkel. Dettó a magyar. Ha vissza akarnánk menni az államalapítás, vagy akár csak a tatárjárás idejéig, melyikünk tudná megérteni az akkoriak beszédét? Ha fizikai kontaktust tudnánk teremteni az akkoriakkal, nem volna rögtön árulkodó, hogy teljesen más a beszédünk, a viselkedésünk? Ahogy Emmett Brown professzor mondaná, a tér-idő-kontinuum egyensúlya felborulna. 🙂

 133. sherlock — 2012-11-25 09:27 

@tommi:

Fénysebesség, fénysebesség… másnaposság népbetegség…

 132. tommi — 2012-11-25 08:52 

Szerintem már réges-régen feltalálták az időgépet. Meg lehet nézni, hogy már a jövő sem a régi.

Komolyra fordítva a szót: Lehet, hogy az elméleti fizikában lehetséges az időutazás, de erre mondta az egyik géprajz tanárom az egyetemen, hogy “A papír mindent elbír.”. Szóval lehet, hogy le tudod vezetni az időutazáshoz szükséges matematikai egyenleteket és ki tudod hozni a végső képletet, nem biztos, hogy azok alapján ténylegesen meg is tudod valósítani.

Ami meg a jövőbe látást illeti: Egyik nagymamim volt pár éve jósnőnél. Azt mondta neki, hogy az unokái közül az egyik alig-alig fogja látogatni néhány éven belül. Bejött. – Ennek ellenére hiszem, ha átélem; hiszem, ha látom.

 131. tommi — 2012-11-25 08:46 

@FilcTroll:
-Hát Sanyi bácsi, záróra.
-Nem! A tér negyedik dimenziója! Minden ismétli önmagát! Tibikének még egy sört! 😉

 130. sherlock — 2012-11-25 08:41 

@rigojancsi:

Nem, az a könyv kimondottan laikusoknak íródott, de ettől még jó.

 129. sherlock — 2012-11-25 08:26 

@kvantum:

Ugyan már, kettő darab egymásnak hátat fordító elemlámpával elérhetem a fénysebesség kétszeresét. Más felől tudjuk, a gravitáció hat a fényre, már pedig ha hat rá, akkor a sebességére is hatnia kell. A fekete lyuk közelében pl 0-hoz közelít a fény sebessége.

 128. sherlock — 2012-11-25 08:18 

Sajnálom, hogy Jules Verne nem került be a jövőbelátók közé, talán egy külön posztot egyszer megérdemelne, de a téma így is tetszik 🙂

Időutazás:
Nos, a kvantumfizikáról kommentelőknek felhívnám a figyelmét, az elméleti fizika lehetővé teszi az időutazást. Akit bővebben érdekel, annak ajánlom Lukács Béla idevágó előadását, illetve a “Van Stockum időgépe (forgó félvégtelen rúd)” témában az olvasást.

I. számú elméleti kérdés:

Ha a tegnapi focimeccset felvételről nézem, az vajon múltba utazás/látás-e? Hiszen egy múltban történt esemény szemtanuja lehetek, bár beavatkozásra nincsen lehetőségem.

II. számú elméleti kérdés:

Mi a jelen? Tulajdonképp nem tudok kijelölni egy időpillanatot, mert mire megtörténik a kijelölés, az már múlt. Létezik-e egyáltalán a jelen?

III. számú elméleti kérdés:

Jövőbe utazás-e, ha valakit lefagyasztanak, majd 2-300 év elteltével felélesztik?

Ne feledjétek:

“A ma lesz a holap tegnapja.”

 127. szmegma — 2012-11-25 01:27 

Azert azt megjegyeznem, hogy a fenyreszecskek (fotonok) masfelszer gyorsabban kommunikalnak egymassal, mint maga a feny sebessege. Ez az eddigi felfedezett tudomany, belegondolva mi lehet meg amirol nem tudunk…

 126. kvantum — 2012-11-24 22:09 

@citizen:

“Pontosan mi is a fénysebesség határvonala, kérlek?”

299 792 458 m/s vákuumban, kérlek. 🙂

Semmi ennél gyorsabban haladót, és semmi ennél lassabban haladót nem kényszeríthetsz át ezen a határon. Ez a határ. Átlépni “tilos”. Ha egyszer mégis sikerülne, annál jobb! 🙂

 125. tiboru — 2012-11-24 20:30 

@lilith18:

Hát az az igazság, hogy egyrészt már mindent leírtak róla (magyarul is), amit lehetett, másrészt ide a rozsdás bökőt, hogy december 20-21-én annyi szó esik majd a jövendölésről, hog a fülünkön is ez fog kicsorogni, úgyhogy szerintem hanyagolni fogjuk… Max. egy szolgálati közleményt felteszek, hogy mégiscsak legyen egy fórum, ahol szakmailag végrendelkezhetek 🙂

 124. rigojancsi — 2012-11-24 17:11 

@leroi: Igen, Stephen Hawking: “Az idő rövid története”, na ez alapmű a témában, azoknak pláne, akik konyítanak valamit a fizikához.

 123. rigojancsi — 2012-11-24 16:26 

Hú, nagyon érdekes téma, és tényleg sokakat foglalkoztat, régóta olvasom a bogot, de ez vett rá, hogy végre csatlakozzak én is. Baromi jó lenne, ha lehetne utazgatni, de bennem felmerülnek ilyen kérdések, hogy
pl.:tegyük fel, hogy lehetséges az időutazás, és bárki megteheti, akkor soha senki nem lenne a saját helyén, nem? Plusz végtelen számú jövő létezne, mert sok balfasz biztosan megváltoztatná a múltat.

Vagy. Ha visszautazunk, akkor azt térben hova kell elképzelni a jelenhez képest? Még ha egy másik síkba, vagy dimenzióba kerülünk, akkor végtelen számban kellene ezeknek léteznie. Mert tegyük fel, hogy vissza akarok utazni 1412.05.01. 12h-ra, akkor én délben oda is röppenek, de ha valaki egy perccel korábbra, vagy későbbre akar utazni?

Úgy képzelem valahogy el, hogy ebben a pillanatban is éppen táncolnak a harisnyás fogatlanok a királyi udvarban, arra várva, mikor tud valaki odaidőutazni :), hiszen ha én most itt vagyok, de ha beindítom a fluxuskondenzátort, akkor odarepülök.

Mellesleg Tiboru, ügyesen megcáfoltad Hawkingot teóriáját, miszerint ha valamikor is létezne időutazás, már valaki biztosan visszautazott volna, hogy elmondja (NIH).

Ha már dimenzióknál tartunk, ismeri valaki a NASA bennfentes leleplezése c. videót? Nem mintha egy percig is hitelesnek tartanám, hiszen ha onnan valami “napvilágra kerülne”, akkor megvannak rá az eszközök, és emberek, hogy eltüntessék az információt, de ötletet lehet meríteni belőle. (konteo->vagy pont emiatt a felfogás miatt tartják ott, hogy senki sem hiszi el, és nincs konkrét bizonyíték? 🙂 )

 122. zomzom — 2012-11-24 13:49 

@scenica:
Azt hiszem, a “sikeresség” titka a jó arányérzék. EZ nem csupán a fizikailag érzékelhető mennyiségekre/változókra, hanem a lelki tényezőkre is érvényes. Ha pl. más helyett összeállítasz egy folyamatábrát, és abba beleírod az összes – gyakorlatilag fontos – tényező reális valószínűségét, akkor egyúttal a MEGOLDÁS is adott. Persze ennek a titka a jó arányérzék. Ha elég ügyes vagy önmagad sorsát is előre meg tudod becsülni, csupán annyit kell tenned, hogy megrajzolod ezt a folyamatábrát, és beleírod az események/döntések esélyét (CSAK akkor működik, ha mersz őszinte lenni Önmagaddal szemben). Sok ember erre azért nem képes, mert nem a realitások, hanem a vágyai vagy érintettsége szerint tölti ki a saját folyamatábráját.

A földi idő – lehet – csaxámunkra fontos. Nekünk a Sárgolyón ki kellett alakítanunk egy metronómot (pl. atom-óra), amely a mi léptékeinkre lett szabva, és segít abban, hogy egymás mellett békében, fegyelmezetten tudhassunk létezni. Nekünk az kényelmes, hogy vannak benne percek, órák, napok évek,…stb. De más lényexemszögéből vizsgálva ez indifferens, maximum egy relatív időzóna képzetét kínálhatjuk nekik ezzel, amit legelső lépésben úgyis csak viszonyítani tudnak majd a saját időléptékükhöz.

A kisiskolások az idő/óra/naptár ismeretét a lehető legkésőbb kapják meg, mert az időérzék az nem velünxületett adottság, azt még gyermekkorban meg kell tanulnunk, és felnőttkorban is folyamatosan csiszolnunk kell ezt a készséget. AZ IDŐÉRZET pedig egy nagyon ingoványos, relatív talaj, könnyű benne elveszni. Ha pl. a feleséged éppen rossz napot fogott ki, és zsörtölődik Veled, a közösen töltött félórát napoknak érzed, de ha a barátnőd fogad szexi fekete harisnyában és baby-dollban, a félóra csak perceknek fog tűnni. De ha az érzetedet beszorzod egy tényezővel (azzal, hogy közben mennyire érezted jól – vagy rosszul – Magad, és persze őszinte is vagy), a korrekciót követően hajszálpontosan meg tudod becsülni a közben valójában eltelt időt. Ezt egy gyerek még nem tudhatja…

Gondoljunk bele: mi földi órákat/nbpokat/éveket élünk meg! De ha egy hangya és egy szürkebálna elkezdi egy napját (még ebben a Föld-felszíni közegben is), másképp fogja azt zárni: a hangya el tudja mesélni, mi minden történt vele napközben, hogyan mászott fel egy szalmaszálon át a falra, onnan nyaktörő mutatványokkal hogyan sikerült az ablakrepedésen át egy új világba eljutnia, és mennyi viszontagság után térhetett csak vissza a BOLY-ba a nap végén. Számára ez akár egy évnek is tűnhetett. Lehet, hogy ő éjszaka “téli álmát” alussza, hogy erőt gyűjtsön egy újabb “éves” kalandhoz?! Bálnánk eközben elindul az Antarktisz mellől a Csukcsföld partjához, napokon át úszik, talán hetente lát egy hajót, néha beledörmög a vízbe, hátha a haverok válaszolnak rá, és egy hét után azt gondolja magában: én nem is értem, hogy “óránként” miért sötétedik be, még csak az utam ötödét sem tettem meg, olyan unalmas ez az egész… Mintha nem is ugyanazon a Földön élnének!

Ha leszaladok valamiért a sarki ABC-be (10 perc), millió dolog történik velem: színek, hangok, szagok, tapintási ingerek, az ízlelés most nem játszik. Ezekből az agyam összeállít egy “kalandélményt”, akár napokat tudnék róla beszélni. Egy ismerősöm elutazik Zalaegerszegről Ököritófülpösre, és amikor megkérdezzük tőle, mi történt az úton, azt mondja: SEMMI különös, nagyon hosszú volt az út, és unalmas (szinte egy nap).

A bennünket érő ingerek közül a vizualitás a legfontosabb. Ha csak figyeljük környezetünket, az agyunk kapacitásának több mint a felét a látás-ingerek feldolgozása köti le (kb. 58% – magyar kutatóxerint). A tapintás 22%-ot képvisel, míg a hangok kb. 14%-ban fontosak, a többin megosztozik az ízérzék és a szaglás. Ráadásul a látvány mindig a logikusan gondolkodó agynaxól, a hangok elsősorban az érzelmeknek. A szemünk a leggyorsabb érzéxervünk, de általa lehet a leggyorsabban rögzíteni az információt, amit az agyunk kép formájában raktároz el. Egy felolvasott szöveges információhalmazt az agyunk kb. 60 000-400 000-szer gyorsabban megért, ha jól előkészített vizuális formában (pl. diagram) tárják azt elénk.

Ha arra gondolok, hogy jelenleg a FÉNY az egyetlen összekötő kapocs (néhány fizikai következtetéstől/számítástól eltekintve) a Naprendszeren kívül eső világgal, feltételezem, ugyanez a közvetítő elem lehet a kezdete a szubatomális világgal való kapcsolat kiépítésének – már ha egyáltalán akarjuk mi ezt… Mert attól, hogy az kisebb, még nem biztos, hogy jelentéktelen!

A fentieket csupán gondolatébresztőnexántam, nem akarom egyik sejtésemet sem alátámasztani vagy körömszakadtáig védelmezni, mert egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy nem egy táplutyfuszban himbálódzó löttyedt szürkeállomány írta le ezeket a sorokat. De ha így is volna, és létünknek ez az igazi formája, én ezzel is rendkívül elégedett lennék, hiszen boldog létérzésem van, és módomban áll Veletek gondolatokacccserélni…

 121. lilith18 — 2012-11-24 13:24 

@skeptoid:
Akkor már minek? 🙂 Akkor már nem izgalmas a téma.

 120. scenica — 2012-11-24 11:52 

@pantherv:
Na látszik, hogy sorban olvasok 🙂 Ha látom ezt a kommentet, akkor máshogyan írom ugyanezt 🙂

 119. scenica — 2012-11-24 11:51 

@zomzom: Gyakorlatilag Asimov Alapítványának pszichohistóriája pont erről szólt, hogy a történelem ismeretével matematikai eszközökkel jósolnak.

 118. skeptoid — 2012-11-24 02:58 

Aki hisz a decemberi vilagvegeben, az mar ne sporoljon karacsonyra es ne is keszuljon ra. Elje az eletet maximumon, de szamoljon a kovetkezmenyekkel kesobb.

 117. skeptoid — 2012-11-24 02:55 

@lilith18: Majd december 23-an megbeszeljuk, hogy volt-e vilagvege?

 116. lilith18 — 2012-11-24 02:19 

Tiboru, dec 21-re remélhetünk egy világvége konteót?

 115. citizen — 2012-11-24 01:17 

@kvantum:

Valóban nem állít ilyet, elnézést. 😉 Azonban a múltba történő utazást boncolgatja, miszerint akkor visszafelé haladna. De még mindig fenntartom, hogy nem, ez nem lehetséges. A fénysebességgel haladás csak a jövőbejutás egy gyorsabb mód a “365×24 óra alatt a nap körül” tempónál.

“Ha fénysebbeséggel haladó vonatról kilőnél egy fénysebességgel haladó golyót, az nem kétszeres fénysebességgel haladna, hanem csak fénysebességgel!”

Ugyanezt írtam én is. A különbség pusztán annyi, hogy a golyó lassabban korrodálódna, mint a pisztolyban maradt golyók. 😉

Pontosan mi is a fénysebesség határvonala, kérlek?

Ezek pusztán feltételezések, amik bizonyosságot aligha nyernek még egy darabig. Mindenesetre jól esik filozofálgatni, maradjunk annyiban…

 114. zizzi — 2012-11-24 00:18 

@zomzom:

errol olvastam vagy 30 eve egy nagyon jo sci-fit: miszerint mi csak egy szeklab vagyunk egy nagyobb dimenzioban…

 113. zizzi — 2012-11-24 00:16 

http://www.grunwald.hu/kiskoros/Petofi/jvendls.htm

ezt meg “csak ugy”…..

Sokan megalmodunk jovobeli kepeket, ki igy eli meg, ki ugy, kinek ezt jelenti, kinek azt, aztan lehet utolag magyarazni, mint Nostradamust, vagy Szentmihalyi Szabot ;), vagy ahogy itt a kolto anyja….

 112. zomzom — 2012-11-24 00:13 

Már régóta nem tudoxabadulni egy analógiától:

Az atom szerkezete nagyon hasonló egy naprendszer szerkezetéhez. Mivel az elemi részecskék tömege rendkívül kicsi, így azok rezgésszáma igen magas. Ugyanez a bolygórendszernél már – a hatalmas méretek miatt – egy sokkal alacsonyabb rezgésszámot képes produkálni.
Az nem lehet, hogy amint az egyik szintről átmegyünk a másikba, ugyanúgy az idő is változik ezzel az úttal arányosan? Nem lehetséges az, hogy az atomszerkezetnél kisebb rendszerek is léteznek (még magasabb frekvenciákkal), és sokkal gyorsabb idő-érzékeléssel? Ha pedig a másik irányba indulunk el, akkor még nagyobb méretek és tömegek vesznek körül bennünket, aminek következményeként az idő sokkal lassabban múlik? Lehet, hogy ez az egész egy furcsán lineáris rendszer, csak tőlünk függ, hogy melyik irányba indulunk el? Mert így gyorsítani és lassítani is tudjuk az idő(érzékelésünke)t? Jelenleg be vagyunxorítva az atomszerkezetek és a naprendszer börtönébe. Csak sejtéseink lehetnek a következő szintekről, de még ott nem jártunk…

 111. zizzi — 2012-11-24 00:13 

@kvantum:

39. kvantum — 2012-11-22 02:15

Látom még nem volt, szerintem kötelező! Azt hiszem aki végig akarja olvasni, az szánjon rá egy éjszakát, megéri. Nekem egy életre szóló élmény volt!

http://www.idokep.hu/hirek/quantum-radar-delayed-choice-eraser

Válasz ↓

A fenti valoban “kotelezo”, de elotte ezek is (kotelezoen!! 😉 ) ajanlottak:

http://www.idokep.hu/hirek/jovobe-latas

http://www.idokep.hu/hirek/a-fenynel-is-gyorsabban

 110. macskaszem — 2012-11-23 23:35 

Időutazás: ki milyen energiával képzeli el ?

Megérzések jövő bevillanások a hatodik vagy hetedik vagy ki tudja hányadik érzékünk régen létezett de az evolúcióval visszafejlődött.
A. variáció valakiknél mégis visszajött egészben részben.
B. variáció genetikai mutáció eredményeképpen előfordulhat.
C. variáció természetesen az UFO-k kísérleteznek velünk.
D. Az állatok is rendelkeznek olyan érzékszervekkel amit még a mai tudomány nem tudott megfejteni.Így embernél is előfordulhat csak legtöbben nem tudják használni az érzékszervüket. A megérzéseknél bevillanásoknál vhogy mégis sikerül használni, de ilyenkor bepánikolunk és később nem tudjuk használni az érzékszervet.
E. variáció az univerzumból jönnek a jelek akinek van hozzá antennája tudja fogni
F. variáció vmi egészen más…
G. variáció más is gondolkozzon 😀

Nostradamust a maga idejében csalónak tartották és a többi jós utálta is mert ő volt a favorit. Ráadásul a legtöbb jóslatát koppintotta másoktól. Volt vmi doku róla biztos fellelhetők infók a neten is.Nem igazán figyeltem vagy közben éppen időutaztam ?

 109. turmsz — 2012-11-23 23:20 

bocsi.
pontosítás: helyesebben az az objektum, amire minden állítás (feltétel nélkül és mindig) igaz az tudtommal az üreshalmaz, népies nevén “a” semmi.

 108. turmsz — 2012-11-23 23:08 

a párhuzamos univerzumok létezésének, és a megfigyelőtől független objektív valóság hiányának volna néhány különös következménye.

az egyik ilyen – szerintem – hogy ekkor a múlt semmivel sem ismertebb vagy kevésbé ködös mint a jövő (így a jelen: X|a(t) vagyis az X univerzumban az “a” megfigyelőhöz rögzített a t időpontban nem lenne más mint a makroállapota (szuperpozíciója?) az összes olyan x(a) univerzumnak, amivel khmmm mondjuk koherens).

a másik az, hogy – szakítva a múlt abszolútumának csábító dogmájával – már ellentmondás mentesen be lehetne kukkantani egy (vagy több:)) olyan világba, ahol a papám meg sem születik, vagy épp leesem és meghalok 9 éves koromban arról a szikláról, amiről – ebben a másik világban – a(z akkor) 11 éves barátom segítségével megmenekültem.

továbbá a formális logika szerint az az objektum, amire van olyan igaz állítás, aminek tagadása is igaz, az az ∅ 🙁

természetesen volna jó oldala is 1 ilyen világnak. pl az iszlám, a zsidó, a keresztény és a többi hit bátran hirdethetné a saját exkluzivitását az üdvösségre a többivel szemben, mert igazat állít(h)a(t)nának :)))

 107. lilith18 — 2012-11-23 22:24 

@nadivereb: A nagypapa-paradoxonban van egy logikai bug. Konkrétan az, hogy amikor elhatározod, hogy visszamész megölni a papust, már van egy bizonyítékod rá, hogy nem sikerült. Az ugyanis, hogy megszülettél és élsz, már bizonyítja, hogy nem sikerült megölni a nagypapát. (Vagy esetleg azt, hogy a nagymami kikapós volt.)

 106. FilcTroll — 2012-11-23 22:10 

@FilcTroll: E krónika lényege, hogy a lelkek összes észleleteit, tapasztalatait tárolja, Afféle kollektív tudattalan, hatalmas adatbázis, amihez a megfelelően felkészült, vagy épp ösztönösen nyitott emberek csatlakozhatnak is.

 105. vakmalna — 2012-11-23 22:04 

@fanfanics:
csak nagyon ritkán, nagyon kivételes esetekben.

 104. FilcTroll — 2012-11-23 21:51 

Nem hinném, hogy a fizikai test időutazni tudna, és a szemünkkel láthatnánk a mohácsi csatát vagy lédigagát az öregek otthonában. Mintha az idő ennek a fizikai világnak lenne egy alapvető tulajdonsága.

A spirituális világokban turkálók viszont beszélnek egy bizonyos akasha-krónikáról, ahonnan az információk mintegy “lehívhatók”.

 103. kvantum — 2012-11-23 21:26 

@citizen:

“Érdekes ahogy felveti, hogy a Föld körül, annak forgására ellenkező irányú járművel köröznénk – megközelítőleg, vagy pontosan fénysebességgel -, akkor időutaznánk, feltehetőleg a múltba.”

Nem látom sehol, hogy ő azt írta volna, hogy a Föld forgásának ellentétes irányába haladna. Ennél sokkal egyszerűbb lenne, ha átállítja az óráját, kb. ugyanazt a hatást érné el egyszerűbben. 🙂

Ráadásul állítólag nem egészséges egy ember számára, amint fekete lyukként magába szippantaná a Földet. 🙂

“Képzeld el a következőt: van egy jármű, ami fénysebességgel képes haladni. Ennek a végében állsz, majd elhatározod, hogy átsétálsz, esetleg átfutsz az elejébe. Az járműhöz képest a sebességed jelentéktelen 5-10 km óránként. De most vesd össze a sebességed azzal, amiről a jármű tempójára következtetsz!”

Inerciarendszerek. Te továbbra is fénysebességgel haladnál, nem fénysebesség+10 km/h-val. Ha fénysebbeséggel haladó vonatról kilőnél egy fénysebességgel haladó golyót, az nem kétszeres fénysebességgel haladna, hanem csak fénysebességgel!

“Upsz, hogy is van ez? [A fény sebességénél márpedig nem lehet gyorsabb haladni.]”

Ilyet egyáltalán nem állít, és soha nem is állított a speciális relativitáselmélet. Csupán annyit, hogy nem lépheted át a fénysebesség határvonalát semmilyen irányba!

 102. citizen — 2012-11-23 20:45 

Személy szerint a jóslás sosem foglalkoztatott igazán, sokkalta jobban az időutazás. Ez utóbbit fejtegetném én is egy picit.

A 91., illetve az azt követő komment veszi összefüggésbe a fénysebességet az időutazással. Érdekes ahogy felveti, hogy a Föld körül, annak forgására ellenkező irányú járművel köröznénk – megközelítőleg, vagy pontosan fénysebességgel -, akkor időutaznánk, feltehetőleg a múltba. Itt szeretném leszögezni, hogy nincs szükség a NIT-re, hogy a múltba történő utazást lehetetlenné tegyük. Ez egyszerűen szólva is az, méghozzá az időparadoxon miatt (a múltba utazó nem ölheti meg akkori önmagát, különben a jövőben nem lenne senki, aki visszamenne), amit ugyan az idősíkok elmélete mégis lehetővé tesz, de ez esetben ismét csak egy “feltételezéshez” jutunk, így ennek fejtegetésébe most nem ugranék fejest. ^^

A jövő. Igen, oda megyünk így is, úgy is, de fel is gyorsíthatjuk azt. Ugyan nem a pillanat törtrésze alatt juthatunk egy kijelölt időpontra, és valójában annál több időbe kerül, minél messzebb kívánunk jutni…
Képzeld el a következőt: van egy jármű, ami fénysebességgel képes haladni. Ennek a végében állsz, majd elhatározod, hogy átsétálsz, esetleg átfutsz az elejébe. Az járműhöz képest a sebességed jelentéktelen 5-10 km óránként. De most vesd össze a sebességed azzal, amiről a jármű tempójára következtetsz!

Upsz, hogy is van ez? [A fény sebességénél márpedig nem lehet gyorsabb haladni.]

Úgy, hogy akkor bizony utazol az időben, mivel az lelassul körülötted. Természetesen telik, csak lassabban.
Aztán visszatérve normális tempóra, kiderül, hogy ugyanannyit éltél, mint mások, csak kevesebb idő alatt, tehát Ők nálad öregebbek. De szép is ez. 🙂
Sajna, ilyen járművek fejlesztését egyelőre senki nem jelentette be, de még az Ikarus sem, szóval marad a türelem, és a megszokott 24 órák szürke váltakozása.

Egy dolgot viszont ne feledjünk! A világegyetem piszkosul nagy és a fizika törvényei, törvényszerűségei kizárólag a mi galaxisunkra, a naprendszerre vonatkoznak. Ahogy távolodsz időutazás közben, úgy lassul az idő is.
Szóval, ha képesek vagyunk magunknál tovább látni, akkor a remény ezúttal is megmarad, találgassunk csak tovább! 🙂
Személy szerint van egy elméletem, ami még a jóslást is magyarázná, mellesleg karnyújtásnyira van mindenkitől. Azonban a poszt iránt mutatkozó érdeklődés is csak megerősít abban, hogy nyomtatásban, egy romantikus nyáltengerrel a közepén talán még profitorientált hajóexpedíciókra is csábíthatnék vele sokakat… 😛

 101. tiboru — 2012-11-23 19:12 

@almoragh:

Shadow people-re még nem gondoltam, de felveszem őket is a listára.

 100. tiboru — 2012-11-23 17:37 

Elértük a századik kommentet, s az az igazság, hogy elképesztően klassz, színvonalas és izgalmas dolgokat írtok… Most szándékosan nem egy-egy konkrét hozzászólásra reagálok, mert az igazságtalan lenne a többiekkel szemben, ezért általánosságban fogalmazok: köszönöm nektek!

 99. nadivereb — 2012-11-23 16:32 

Az emberi léptékű időmanipuláció koncepciójával nekem teljesen földhözragadt, gyakorlati problémáim vannak. Ha az ember egyszer feltalálja az olyan időutazást, amivel bele is képes nyúlni a múltba, akkor arról mi már most tudnánk. Ugyanis lehet elképzelni NIH-t, meg múltba utazást tiltó törvényt, de mikor volt az emberiség történetében valaha olyan törvény, szabály vagy korlátozás, amit mindenki betartott? És itt most nem arról van szó, hogy Nostradamusnak valaki elkotyogott volna pár, nem is két-, hanem ötértelmű ködös mondatot Napóleon létéről, hanem arról, hogy előbb vagy utóbb mindenképpen lenne valaki, aki megmondja a pontos jövőt valakinek. Évszázadok alatt meg több ezer ilyen ember gyűlne össze. Ennyi esetből meg statisztikailag (tudományosan szólva) kurrrrrvavalószínűtlen, hogy legalább pár tucat ne derüljön ki mindenki számára. (Visszautazik hozzám valaki a jövőből, elárul nekem valamit, én tuti, hogy nem tudnám befogni a pofámat, és szerintem ezzel az emberiség túlnyomó többsége így van.) ha meg egy technológia fel van fedezve, akkor azt nem lehet visszafedezni, se pedig mindenki elől a végtelenségig eltitkolni.
Hogy miért nincs tudomásunk ilyesmiről?

– Mert a múltat nem lehetséges manipulálni: csak megfigyelni lehet, ha akarnál, se tudnál belepiszkálni a múltba egy picikét se, ebben az esetben viszont a jövőbelátást az időutazás nem magyarázhatja.
– A szerintem valószínűbb: az emberiség sose találja fel az időutazást. Hogy azért, mert eleve nem lehetséges, vagy (szerintem) azért, mert még azelőtt kihal vagy végleges technológiai romlásba dűl, hogy felfedezné (esetleg felfedezi, de akkorra már másik bolygón élünk, időutazáskor pedig csak ugyanarra a fizikai helyre tudsz visszamenni, ahonnan elindultál).

 98. lilith18 — 2012-11-23 16:29 

Nem kéne összekeverni az időutazást a jövőbelátással. Attól, hogy a fizikai anyag nem tud ide-oda utazni az időben, a tudat (az információ) még tudhat.

 97. sztalker — 2012-11-23 16:28 

Nem akarok tachionoznííí!!!! (Ha nem muszáj, persze.)
Én más oldalról közelítenék a jövőbelátáshoz. Tiboru mutat egy ábrát, rajta szépen feltüntetve azokat a területeket, amik ma nem illeszkednek valami jól a hivatalos tudományos világképünkbe.

Szóval, ha van otthon macskád, kutyád, akkor már van is egyfajta jó kis időgéped… (Csak etetni kell őket, meg simogatni.)
Ez komoly, az állatok érzékszervei jóval kevésbé működnek „elnyomva”, mint a mieink. Akkor most őket is jövőbelátónak tarthatjuk?

Szerintem lehetséges lesz majd a részleges jövőbelátás, kábé annyira, mint az időjárás-előrejelzés egy bizonyos határig, ha tudjuk, hogy mire akarunk rákérdezni. Az a baj ezzel a jövő-paradoxonosdival (egyébként szeretem a témát, mert kikapcsol és jó kis mozikat is látni erről néha), hogy hasonlóképpen a tudomány eddigi menetéhez, mindig egy ismert gondolkodási rendszeren belül keressük rá a választ. Lehet, hogy teljesen felesleges az összes részecske—antirészecske gyüjteményt összeállítani a fizikusoknak, mert nem jutunk vele előrébb. A kősivatag összes darabkáját ismerem már, mégis gyorsabb hajón megtenni az utat, mint a köveket kerülgetve. Vagy akár átrepülni felette. Kell lennie egy másik közegnek, amit még nem ismerünk.

Vegyük pl. a földrengések előrejelzését. Még mindig az állatok a legmegbízhatóbbak e téren. Ez is olyan komplex kérdés/probléma lehet, mint az, hogy mi az ízlés? Mégse esünk kétségbe, hanem szakemberhez fordulunk (pl. művész), aki tud segíteni. Ma a tudomány eldöntötte, hogy a problémát ki(k)nek kell megoldani (naná, hogy ők, a kvantumfizikusok lesznek azok!), mintha Nagy Sándor arra várt volna, hogy menjenek el hozzá a lakására szépen egyesével megmérkózni a perzsák, meg a fél világ, és majd postázzák az eredményt. (Pedig ha a hegy nem megy Mohamedhez, ugye…)
Ma egy materiális megközelítése van ennek a témának, aminek a nyelve a matematika, egyszerűen csak ezért, mert ezzel lehet a legegyszerűbben és egyértelműen leírni a mai fizikát.
Mi van, ha kimondjuk, hogy az időgép nem fizikai probléma – vagy nem CSAK az –, tehát nem (csak) fizikai paradoxonoknak kell megfelelnie? (Természetesen ma általánosan elfogadott, hogy MINDEN fizika, így naná, hogy pl. a gondolat is.) De a mi fizikánk csak ebben az anyag—energia (tér—idő) dimenziókban működik. Ha ki tudnánk „lyukasztani” ezt a buborékot, lehet, hogy másképp festene a dolog.
Ahogy lehetetlen dugattyús motorral átlépni a hangsebességet , ugyanúgy nem lehet ezzel a fizikával sem időgépet bütykölni. De akkor mivel lehet? Ha az ufók járművei tényleg egyfajta időgépek is egyben (ez logikus), akkor sajnálatosan egy másik fizikájú univerzumot használnak közlekedésre (Ők is a miénkben élnek, de egy másikban közlekednek. Ez ám a fájin autobahn!). Ebben már nem érvényesek a mi axiómáink, nincs értelme a távolság v. idő fogalmaknak sem, vagy nem azokkal a korlátokkal, ahogy ma ismerjük őket). Ez lehet egyfajta energiamező, amiben lehet haladni egy a mi világunkból leválasztott (és persze jól „körbeszigetelt”) kapszulával. (És az ebben közlekedő utazó hamarabb is érkezne meg a céljához, mint az ezzel paralell, azaz a mi világunkban a fény tőlük.)
„Beszűrődhet” valami ebből a másik zónából hozzánk? Lehet. A fizikusok egy része szerint maga a gravitáció is egy másik univerzum hozzánk csak „áthallatszó” (ezért is ilyen gyenge nálunk a többivel összevetve), de ott erős kölcsönhatása. Mintha hirtelen rockerek költöztek volna a szomszédba. Érzed a dübörgést, de nem látod őket. Ugyanígy érezhetnek meg nagyon érzékeny emberek, állatok is időben, térben távoli jelenségeket egy más közegből.
A művészek még mindig jobban megjövendölték (egyszerűen úgy, hogy megérezték) az eseményeket, mint a hivatásos történészek v. kutatók.

 96. gameover — 2012-11-23 14:41 

időutazásról azt hiszem a legérdekesebb irodalmi mű asimovnak a halhatatlanság halála könyve. olvassátok! meg Lem összest is olvassatok!! 🙂

 95. janoka — 2012-11-23 08:23 

@kvantum:

Amúgy ez egy jó kérdés. A fizikusok általában feltételezik (lehet, hogy hibásan), hogy a tachionokra (ha léteznek) is igaz a spec.rev.elmélet azon axiómája, hogy minden inerciarendszer ekvivalens. Ekkor a tachionokkal lehetne a jövőből a múltba infot küldeni. (Ld. még Wikipedia ide vágó fejezetét.) Ha esetleg tudnánk anyag tachion konverziót csinálni, akkor akár múltba utazni.
DE! A fenti feltételezés (amin a legtöbb fizikus szerintem el se gondolkodik) lehet, hogy nem lenne igaz, ha lennének tachionok. Vagyis ha lennének tachionok, akkor a spec.rev.elmélet inerciarendszer ekvivalencia csak a fénynél lassabb rendszerekre lenne igaz, de nem lenne igaz a fénynéél gyorsabb rendszerekre. Ekkor a tachionokkal nem lehetne múltba infot küldeni, de cserébe lehetne velük fénynél gyorsabban infot küldeni, illetve megmérni velük az abszolút tér és időt is (mert ekkor visszatérne az absz.tér-idő, amit pont azért hagytunk el, mert azt hittük, hogy az inerciarendszerek mindig ekvivalensek).
De mindez csak elméleti fejtegetés, hiszen tachionokat senki se talált még.

 94. skeptoid — 2012-11-23 02:37 

Ugy gondolom, hogy a teleportalas sokkal hamarabb megvalosithato dolog, mint az idoutazas. Ha mar sikeresen lehet teleportalni valos idoben embereket A-bol B-be, csak azutan lesz lehetseges, vagy lehetetlen embereket az idoben utaztatni. Eloszor sikeresen kell embereket teleportalni es ugyerzem ez a technologia lehet gyokere az idoutazasnak is, de nem garancia ra. A legkenyelmesebb idoutazas az az lenne, ha terben is megvalaszthato lenne a helyszin. Szerintem mindenkeppen hamarabb lesz teleport, mint idoutazas. Valahogy a ket dolognak kez a kezben kell jarnia. jelenleg nagyon rajta vannak a kutatok a reszecske szintu teleportalason.

 93. almoragh — 2012-11-23 02:13 

Kicsit off, de Tiboru, nem lesz poszt a shadow peopleről? Talán már volt is, ez esetben pirulok, de ez is egy igen érdekes téma, némileg hasonló lehetséges irányokkal, mint a MiB vagy akár az időutazás-jövőbelátás.

Őszintén szólva én nagy rajongója vagyok a századfordulós kísértethistóriáknak, de néhány shadow people-sztoritól azért elkezdtem kellemetlenül mocorogni a székben így éjfél után… 🙂

 92. kvantum — 2012-11-23 00:47 

@marcoromano:

Így van, tényleg nem lépheti át semmi a fény sebességét, de semelyik irányba sem! Viszont van ami elvben gyorsabb nála, őt meg nem tudod a fény sebessége alá kényszeríteni. Ő a tachion. Akkor ő időutazó? A tachionok a jövőből jönnek vissza? Akkor az időutazás mégis lehetséges! :)))
Ha sikerülne végre ténylegesen észlelni őket, akkor így bebizonyosodhatna, hogy létezik jövő, tehát nem pusztul el minden abból az időből ahonnan visszafelé tartanak. Ez is egyfajta jövőbelátás…

 91. marcoromano — 2012-11-23 00:32 

Am. az tudományosan elfogadott tény, hogy minél gyorsabban haladunk úgy lassul az idő! Ha elérjük a fénysebességet akkor tulajdonképpen megáll!
Kérdés!
Ha átlépjük a fénysebességet, akkor tulajdonképpen a múltba utazunk? Vagyis ha teszem azt felszállnék egy űrhajóval és a fénysebesség 10szeresével megkerülném a földet monnnyuk 10.000szer, majd leszállnék, akkor pár évvel vagy évtizeddel azelőtt-re érkeznék meg, hogy felszálltam?

Persze ez csak egy felvetés, mert nálam okosabb emberek szerint semmi nem lépheti át a fénysebességet!

 90. marcoromano — 2012-11-23 00:16 

@logiszton:
Ezt mondjuk hülyeségnek tartom! Szerintem az időutazás nem úgy működne, hogy vissza vagy előre pörgeted az időt.

Sokkal inkább átlépsz 1 másik tér-idő sávba, de úgy gondolom csak külső szemlélőként, nem tudnál beavatkozni a múlt történéseibe, kb. mint 1 szellem! Át tudnál menni például 1 falon de nem lennél képes lebontani! És az abban az idő sávban lévők sem érzékelnének téged!

Én legalábbis így képzelem, lehet azért mert nekem így lenne kézenfekvő és nem utolsó sorban így megoldódna a un. Nagyapa-paradoxon meg hasonszőrű társai.

Tök jó lenne ott lenni teszem azt a nagy piramis építésénél, vagy a húsvét szigeteken stb. Szerintem csak enni járnék vissza a jelenbe. Végig járnám a történelmi korokat!
Aszem az első utam a Djatlov hágóhoz vezetne úgy 1959 január vége felé! Aztán végig járnám a konteo blog posztjainak összes héjszínét. Néha persze megmondanám itt a tutit:)) Szép lenne!

 89. kvantum — 2012-11-23 00:10 

@otto:

“+ bónusz: mi van ha kicsit megszalad a kezem és ősrobbanás elé küldöm magam? ? Mégiscsak lenne határa az időnek i? :)”

Ezt már a fizika nagylelkűen megoldotta: elvileg az ősrobbanás előtt nem létezett idő.
Ezért aztán senki sem mehet vissza az ősrobbanásnál korábbra.
Eddig ez egy embernek (és kutyájának) sikerült, Stewie Griffinnek! 🙂 Mondjuk aztán ha már “ott” volt, ő is idézte elő az ősrobbanást…
Ez tudományos tény, benne volt a tévében! :))))

 87. kvantum — 2012-11-22 23:47 

@geza2:

Nagyon köszönöm, már olvasom is! 🙂

 86. pantherv — 2012-11-22 23:47 

Tetszik a téma. Amit nem értek: a pszichohistória, hogy maradt ki a hozzászólásokból?

 85. kvantum — 2012-11-22 23:44 

@otto:

Teljesen igazad van, fontos lenne a pontos koordináta.
Sajnos azonban egy időutazás közben ez lehetetlen nagy biztonsággal, előbb el kell kezdeni feltérképezni és rögzíteni a minket körülvevő világ paramétereit, és ezt tárolni. Így visszamenve tudnánk programozni a tárolt adatok alapján, mi holt volt. A probléma a viszonyítási pont. Ilyet nem találni a világmindenségben, állandóan változik minden.

“Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot.” Ide illik, bár nem is erre gondolt Arkhimédész. 🙂

Referenciapont kötelező, ha a téridőben meg akarod határozni magad, de egy időutazás esetén lehet nem is elég ezt megtenned a 4 dimenzió mentén, mert bizonyos elméletek szerint több dimenzió létezik.

 83. kvantum — 2012-11-22 23:34 

@proletair:

Egy feltevés szerint nem lehet az időutazás feltalálása előtti időkbe utazni. Tehát ez nem bizonyíték.

“Mivel most nincsenek időutazók, logikus, hogy sosem fogják feltalálni.”

Logikai hiba. Lehet hogy már valaki feltalálta a rák ellenszerét, de a következő pillanatban meghalt és a sírba vitte azt. Ennek ellenére azt állítani, hogy soha nem találták fel, dőreség. Ilyet nem tudsz bizonyítani egyértelműen, mint ahogy az ellenkezőjét sem! 🙂

 82. leroi — 2012-11-22 23:20 

Kicsit eltolódtunk a klasszikus konteózástól, de sebaj….
Az időutazással kapcsolatban tényleg rengeteg a nehezen megválaszolható kérdés, asszem még Stephen Hawking is írt róla. Lusta vagyok előkeresni a könyvet, de ha jól emlékszem, inkább az idő irányáról volt szó, amit az entrópia növekvése mutat. Vagy valami ilyesmi, majd holnap megnézem.
Egyébként a deja vum már nekem is volt, megérzésem is, jövőbe is láttam párszor. Pedig általában nagyon szkeptikus vagyok minden paradologgal kapcsolatban. Szerintem a Jung-féle kollektív tudattalan felől kell megközelíteni a dolgot, illetve a nem tudatosuló percepciók felől. Az előbbi röviden arról szól, hogy minden ember magában hordja az ősei örökségét, nemcsak genetikailag, hanem tudatilag is. Bizonyos helyzetekben ez az örökség tudatosul és ilyenkor átélünk már korábban átélt dolgokat, látunk olyasmit, amit egyébként nem, stb.
A másik elmélet szerint az agyunk kénytelen nagyon erősen megszűrni az érzékszervek által szállított infókat, ezért, ugyan mindent észlel, de nem mindent enged tudatosulni. Azonban a tudattalanban bizonyos infók keringeni kezdenek és ezekből az agy ( a tudattalan része természetesen) következtetéseket von le, amik aztán időnként felbukkannak a tudatban is.

 81. fanfanics — 2012-11-22 22:28 

Hihetetlen érdekesek a kommentek, annak ellenére, hogy a poszt (kivételesen) nem annyira tetszett.

@vakmalna: Szoktál még ma is jósolni?

 80. gtibor — 2012-11-22 22:13 

@proletair:

Hopp, a Donnie Darko! Milyen nagyszerű film!

Egyébként most két felé bomlik a téma. Időutazás és jövőbelátás. Tényleg ennyire elválaszthatatlan a két dolog, vagy csak kényelmesen összemossuk őket?

 79. proletair — 2012-11-22 21:55 

Ha az időutazást valaha fel fogják találni, akkor az már most is létezik…

(Mivel most nincsenek időutazók, logikus, hogy sosem fogják feltalálni.)

Jövőbelátás témájához két remek film: A Next, és a Donnie Darko

 78. logiszton — 2012-11-22 21:35 

@ahmet:
44.ahmet
Dejavu: Egen, a pszichológiában hamis emlékezetnek határozták meg. Eddig így tuttam, de emígy leírva sokkal jobban teccik.De tényleg.

Probléma: Mitől hibázik az agy ilyenkor?
Mert az erre való magyarázat nélkül ez a meghatározás is csak olyan, mint az, hogy: ez a nő azé’nem szép, me’ csunya!

 77. logiszton — 2012-11-22 21:22 

Időutazás problémája az, hogy a jövőbe vagy a múltba haladáskor mi magunk is megyünk az idővel, tehát a múltba visszalépve fiatalodunk, a jövőbe menve pedig öregszünk: ezért élőlények számára csak korlátozott időszakaszra lenne lehetséges, mert pld. túlzottan visszamenve csecsemőként hogyan tudnánk dönteni a visszatérésünkről vagy ha a jövőbe már csak por és hamuként érkeznénk.
Vagyis a csupa nagybetűs IDŐUTAZÁS csak akkor lenne lehetséges, ha mi a saját jelenünkbe burkolódzva utazgathatnánk.

Erre a problémára semmmilyen elméleti felvetésről nem hallottam, gyakorlati meg ugye nincs/hacsak a jövőben ŐK ezt már meg nem oldották/.
A meglátás sajnos nem saját: Stanislaw Lem írta meg a Lymphatner utolsó képlete című novelláskötetében/A novella címe most nem jut eszembe./

 76. Szaszyka — 2012-11-22 21:17 

Elég sokszor van deja vu-m, illetve egy iskolai jelenetet álmodtam meg 6 évvel korábban, és mostanában is előfordul, hogy furcsa álmaim vannak, de szerencsére(?!) nem emlékszem mindre.
Az időutazás pedig miért ne lehetne lehetséges? A multiverzum elmélettel ötvözve simán lehetséges, hogy visszamész a mostani pillanatból a múltba, és ebben a pillanatban 2 alternatív világegyetem fut egymás mellett, az egyikben nem vagyunk jelen, és nélkülünk meg tovább a vonal, a másik pedig a mi alternatív idővonalunk, amiben visszamentünk a múltba. Akár a bolygót is elpusztíthatjuk, abban az alternatív univerzumban nem szűnik meg a bolygó, ahonnan jöttünk, mert az ő szemükben csak mi tűnünk el, hiszen annak az idővonalnak a múltjában nem szerepelünk, hiszen egy másik univerzum múltjában jelenünk meg. Ugyanez igaz lehet akár a jövőbe utazással is, és visszatéréssel is akár, csak ugye minden alternatív világegyetem az abban élők szemszögéből nézve a valós, a többi pedig “fikció”, míg ugyanez vica versa.
A “hülye” agyammal ennyit sikerült kimatekolni 🙂

 75. Rókakígyó — 2012-11-22 20:05 

@otto: Ez a megoldás az időutazásra: folyamatosan jönnek-mennek az emberek, csak mind meghal, mert rossz helyen ér földet, vizet, levegőt, sziklát stb. Ezért van az, hogy váratlanul itt-ott felbukkannak repülő, megfagyott stb hullák:)

 74. zomzom — 2012-11-22 19:35 

Két gondolat:

1./ Azért – ha jól összeszeded Magad – a MÚLT kielégítő ismeretében, és a várható valószínűségek KORREKT értékelésében rejlik egyy olyan lehetőség, hogy másoxemében jövőbelátónak tűnj. Ez akkor főleg így van, ha Te objektív módon dolgozod fel azt a helyzetet, amelyben a jóslat alanya érintett, és ezért képtelen a reális analízisre…

2./ A “déja vu”-témához…

a./ volt már olyan, hogy nagyon valószínűtlen álmomat elmeséltem egy kontrolalanynak, és egy hónapon belül az ő szemeláttára megtörtént a dolog…

b./ amikor egyszer – hasonló álmomban – NEMmel válaszoltam egy lényegtelennek tűnő kérdésre, később a valóságban olyan szituáció adódott, hogy egyszerűen képtelen voltam a kérdésre IGEN-t mondani (pedixerettem volna épp az ellenkezőjét tenni annak, mint amit megálmodtam)

 73. chph — 2012-11-22 19:02 

@chph:

most minden második jelenik meg?
Szóval a 17-esben ajánlott könyvet ajánlom én is 🙂

 72. chph — 2012-11-22 19:00 

@chph:

szóval a Harrison Fawcettes Katedrálist én is ajánlom elolvasni, igaz 1100 oldal, de megéri 🙂

 71. chph — 2012-11-22 19:00 

@Wendiii:
Csak akartam írni, vagy nem jelent meg a hsz-em? 😀

Amúgy feljöttek itt jósok és társaik 🙂
Én abból a szempontból nem hiszek benne az az, hogy minden pillanatban milliárdnyi lehetséges jövő van 🙂
Bár ha statisztikailag elég erős jövőt választunk…

 70. chph — 2012-11-22 18:49 

@Wendiii:
Egyetértek, alapmű 🙂
Igaz 1100 oldal, de el kell olvasni!

 69. sirdavegd — 2012-11-22 18:26 

@piszkosfred:
vagy,
ők az utódjaink, akik centire ismerik a múltjukat, de poénból leszimulálják azt magukanak és mindegy múzeumban, megnézik mi történt. Ebben az esetben mi, mint autonóm cselekvők egyszerre létezünk a jelenben és az azt reprodukáló jövőben is, csak az egyik esetben nincs “ufó”, a másikban meg van.

 68. sirdavegd — 2012-11-22 18:11 

@janoka:
A kaotikus rendszerekkel még az a jó, hogy kiszámíthatóak. Na jó szépek. Vagy legalább is elegánsak. Szóval nem szeretik az extremitást.
A világ azonban tele van komplex rendszerrel. A komplex rendszerben már azt is nehéz megállapítan ia sok visszacsatolás miatt, hogy mi az ok és mi az okozat (endogenitás és beágyazottság esete), valamint hiába tudod mindjuk leírni magát a rendszert viszonylag egyszerű egyenletekkel, ezek megoldása már nem triviális eredménnyel jár, mert a rendszer nem az egyensúly irányába halad. Komplex rendszerek egy sajátos alfajai a skálafüggetlen hálózatok (pl. gazdaság, web, településföldrajz), ahol a szereplők közötti kapcsolódási hierarchia művel nagyszerű dolgokat.
Olvassatok Nature-t, Barabási Albert-László volt az, aki még a kilencvenes évek közepén megteremtette az egész tudományágat: http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7417/full/nature11486.html

 67. sirdavegd — 2012-11-22 18:03 

@etomi90:
A számítógép által jósolt jövő szabad akarat hiányában is több, párhuzamos várható univerzumra fog hasadni, ha létezik olyan döntés, ahol 50-50% az esemény bekövetkeztének valószínűsége. Vagy akár három, azonos valószínűségű várható értékünk is van. Továbbá a várható értékünk eleve a múltbeli megfigyeléseken alapul, tehát inkább gyakoriságnak lehet azt mondani, mint “valódi” valószínűségnek.
Szóval előbb-utóbb lesz egy n db valószínű jövőképed, amelyek száma folymatosan nő, ahogy próbálsz előre tekinteni.
Az univerzum ráadásul tele van komplex rendszerekkel, amelyek szeretnek nem a várható értékük mentén mozogni, sőt kifejezetten viccesnek tartják, ha extrém változásokon mehetnek keresztül. Innentől pedig a lehetséges alternatív univerzumok száma végtelenbe tart.
Üdv a valószínűségi eloszlások és a rendszerelmélet csodás világában :DDDDD

 66. sirdavegd — 2012-11-22 17:49 

@piszkosfred:
vagy:
Az idegenek az mi őseink, akik unták a banánt és felültek egy fénysebességhez közeli tempóval haladó kenyérpirítóra és tettek egy kört a galaxisban, vagy csak túl sokáig napoztak egy benga nagy feketelyuk eseményhorizontjától nem túl messze.

 65. sirdavegd — 2012-11-22 17:45 

Nem az a kérdés, hogy láthatjuk-e a jövőt, hanem, hogy rájöjjünk, az a mi univerzumunkhoz kapcsolódik-e 😀 😀 😀 (~”én az összes évszámot ismerem, csak eseményt nem tudok kapcsolni hozzá” esete)

 64. gabcsi — 2012-11-22 16:41 

Köszi mindenkinek a könyvajánlásokat, ami érdekel felírtam, és begyűjtöm őket.

A 40+-os anyukás sztoriról jut eszembe: egyik kollégám mondja mindig hogy ő 100 Ft-ért tud kisfiút, vagy kislányt csinálni kívánság szerint. Ha nem jön be, visszaadja a százast:D

 63. vakmalna — 2012-11-22 15:27 

@sztalker:
egy-két dolog:
egy igazi jós általában meg tudja mondani, hogy milyen úton-módon leszel gazdag 🙂 azaz sikeres vállalkozóvá válsz, örökölsz, nyersz, stb…

másrészt ez mindig olyan furcsa, hogy a delikvensek konkrétumokra kérdeznek, szerintem a jósok inkább irányvonalakat tudnak adni, azaz a “mérföldköveket” látják, nem az “utakat”.

 62. otto — 2012-11-22 15:18 

uhh, ezerbocs a sok hibáért és kihagyott szavakért, nagyon siettem:)

 61. vakmalna — 2012-11-22 15:17 

@stoppos:
változtathatott volna? lehetséges. de annyira irreálisnak látszott akkor az egész, hogy tulajdonképpen én sem hittem el. amúgy vannak ebben a “játékban” szabályok, amelyeket illik betartani, azaz senkinek nem mondod el a halála időpontját, körülményeit, pláne, ha túl korán következik be. a kedvenceim a pénzért jósoló csalók, akik bárkinek megígérik a “hosszú, boldog életet”…

egyébként szerintem sincs a jövő kőbe vésve, mindenki változtathat a sajátján, de vannak mérföldkövek, amelyek adottak, csak az utak között válogathatunk, hogy hogyan jutunk el oda…

ráadásul – bár ez legyen a személyes problémám – önmagadnak nem tudsz jósolni 🙂

de van pozitív példám is: egy kedves barátnőm nem találta az igazit, nagyon vágyott gyermekre, de az időből már igen-igen kifutott (40+). addig nyaggatott, hogy jósoltam neki, s bizony látszott a jövőjében egy kisbaba, s boldog családi élet. nem nagyon hitte el, tulajdonképpen le is mondott róla.
mára megtalálta a férjét, s egy kisfiú boldog anyukája.

szóval ez az egész jóslás dolog kicsit pszichológia is, mert ha egy jósnak valaki “elhiszi”, hogy egy adott dolog történik vele, elkezdhet abba az irányba (vagy épp ellentétesbe) irányítani az életét.
bocsánat a hosszú kommentért 🙂

 60. otto — 2012-11-22 15:17 

egy jövőbelátó kolléga elmondhtaná nekem, hogy mikor lesz időm bővebben kifejteni véleményemet a témával kapcsolatban 🙂 …addigis bedobok a közösbe egy érdekes kérdéskört (amiről számomra kicsit, hogy nem beszél senki…és nem máshol nem olvastam, tehát teljesen saját gondolat:D !).

Egy időutazás végeztével hol jelenünk meg úgy térbelileg? A célbaéréskor pl. egy múltba utazás után nyilván valamilyen helyet el kell foglalnunk a térben, de az hol történik meg pontosan? A környezetünk folyamatosan változik, a bolygó terepviszonyai nem különben, azt pedig már nem is mondom, hogy bolygómozgás is van ugye, na meg az univerzum is tágul állítólag..és bár mi vagyunk a Mindenség közepe 😉 ,de nem gondolom, hogy az időutazás határa a mi sztratoszféránk lenne…
és ezek mindenképpen gondot jelentenek a célkoordináták megállapításánál, akkor is ha kétféle időgép létezik. Az egyik a hordozható:D tehát akárhol leteszem, átsetalok rajta és ugyanazon a ponton lépek ki, kockáztatva azt, hogy 50 méter homokdűnével a fejemen jelenek meg, vagy éppen a Föld és Jupiter között félúton…vagy sztacionáris és programozható időgép, amiben valahogyan lehet koordinátákat táplálni, de a már említett gondok miatt, hogyan lehet kiszámítani azt nem tudom (ráadásul ha jövőbe akarok menni, honnan tudom, hogy ott ahova szeretnék menni van e egyáltalán valami, avagy pont egy felhőkarcoló alapjában jelenek meg)

+ bónusz: mi van ha kicsit megszalad a kezem és ősrobbanás elé küldöm magam? ? Mégiscsak lenne határa az időnek i? 🙂

Remélem valaki elgondolkozik ezen is és egyesült erővel rájövünk a válaszokra.

 59. piszkosfred — 2012-11-22 14:51 

@savaz:

:))))

 58. sztalker — 2012-11-22 14:33 

@stoppos:
Azért a jóslatoknak is meg lehet a maguk „Heisenberg”-je.
1. Megkapod a jóstól a pontos lottószámokat. Te megteszed őket. De:
–Mindenki azokat tette meg így gyakorlatilag nincs nyeremény
–Kihúzzák a számokat, de elhagytad a szelvényt
–Megnyered, felveszed a zsét, de elüt egy autó és meghalsz
–Megnyered, felveszed, aznap hiperinfláció lesz és totál elértéktelenedik

2. Megtudod a jóstól, hogy hamarosan gazdag leszel, tehát:
–Kaszinókba kezdesz járni
–Lottózol, lovizol
–Új vállalkozásokba kezdesz
De:
Mégis egy váratlan örökség révén leszel milliomos.

Nos, melyik jobb?

Vagyis fontos, hogy mit is kérdezel a jóstól, mert egyszerre nem kaphatsz minden részletre választ.
Csak ez egyik koordináta ismert, vagy megismerhető (pl. találkozzunk a Blahán, de mikor? ill. találkozzunk pont délben vhol Magyarországon), külön-külön már nem mész sokra velük.

 57. savaz — 2012-11-22 14:04 

Időutazásra utaló jelek azért vannak:
http://www.kepfeltolto.com/kep/989

 56. janoka — 2012-11-22 13:51 

@etomi90:
A megközelítéseddel inkább az a gond, hogy nem számol a kvantumfizikával (ld. Heisenberg határozatlansági relációja) és a káosszal (ld. kaotikus rendszerek).
Szóval a jelen tudásunk szerint az elképzelés elméletileg is lehetetlen, nemcsak gyakorlatilag…

 55. stoppos — 2012-11-22 13:16 

@vakmalna: Nade, ha elmondtad volna, változtathatott volna, nemde? Vagy a jövő kőbe van vésve? 🙂

 54. vakmalna — 2012-11-22 12:59 

ez a jövőbelátás érdekes kérdés. a genetikának biztosan van hozzá köze, és a matematikának is (kevesen tudják, hogy a kártyajóslások többsége sima matematikai összefüggések alapján működik). sajnos örököltem a nagymamámtól a “jóstehetséget”, amit talán megérzések komplexének lehet leírni. az egyetemen brahiból nagyon sokan jósoltattak (volna) velem, de ez nem az a tevékenység, amit reggel 7-től este 7-ig lehet folytatni – aki ezt üzletszerűen csinálja, az általában hazudik. ehhez még az is hozzátartozik, hogy nem mindig mondod el, amit látsz – ez függ az érdeklődő lelki alkatától is.
volt egy eset, amely nagyon megviselt. egy olyan ember jósoltatott, akinek rendben volt az élete, mégis évekkel későbbre egy borzalmas dolgot láttam a kártyákban. nem mondtam el sem neki,sem másnak (itt titoktartás van, mint a pszichológusnál-már ha komolyan veszed ezt az “áldást” vagy “átkot”). majd sok-sok évvel később egy híradóban láttam viszont, megtörtént, ami a kártyákban volt.

 53. piszkosfred — 2012-11-22 12:31 

@kvantum:

ez jó, köszi!

 52. stoppos — 2012-11-22 12:26 

Ha már könyvek, had ajánljak én is egyet. Egy könyedebb forma, két zseniális fickótól.

Neil Gaiman Terry Pratchett: Elveszett próféciák.

Ahol minden jövendölés beteljesedik. 🙂

 51. etomi90 — 2012-11-22 11:41 

Én a jövőbe látást lehetségesnek tartom. De nem holmi paradoxonoktól hemzsegő időutazás meg téridőgörbületek útján. Képzeljünk el egy számítógépet. Ez a számítógép elképzelhetetlenül fejlett érzékelőkkel van ellátva. Olyan mélységig látja környezetét ezen érzékelőkkel, hogy az elemi részecskék szintjéig képes mindent letapogatni (pillanatnyi helyzet, mozgásuk iránya és egyéb jellemzőik), és egyszerre továbbítani tudja az adatokat a központi memóriába. Ezután a vizsgált területen nagy valószínűséggel ki tudja számolni egyszerű matematikai algoritmusokkal, hogy az adott részecskék mit fognak csinálni X egységnyi idő elteltével.

Tudom, ezzel a megközelítéssel az a gond, hogy nem számol azon hatásokkal, melyek a vizsgált területen kívülről származnak. Ezért úgy gondolom, ha mondjuk meg akarjuk jósolni, hogy mi lesz a Földön, LEGALÁBB egy olyan sugarú körben kell letapogatást és elemzést végeznünk, mellyel a napot még pont érzékeljük. De persze minél nagyobb a vizsgált terület, annál pontosabb eredményhez juthatunk.

Bár ez a gondolatmenet írja le számomra legreálisabban a jövőbelátás tényét, mégis egy sor kérdést felvet. Például, ha minden csak részecskék előre megjósolható mozgásán alapszik, az azt jelenti, hogy minden esemény az univerzum keletkezésétől a megsemmisüléséig előre kódolva van. Ha minden előre kódolva van, akkor egy nagy emberi erényről kiderül, hogy csak egy ócska kis illúzió. Ez pedig nem más, mint a SZABAD AKARAT. Amennyiben nincs szabad akarat, nincs valódi döntési képességünk, tehát nem kell felelősséget vállalnunk tetteinkért. Hiszen nem mi tehetünk róla, erre vagyunk predesztinálva. Felelősség nélkül nem működhet társadalom, tehát jön az anarchia, káosz, pusztulás, nukleárwinter, stb. Ez eléggé elkeserítő végkövetkeztetés…

Továbbá problematikus pontja az elméletemnek, hogy mi van a jósokkal, akiknek a jóslatai tényleg bejöttek? Megérzés? Komoly logikai okfejtések? Jó helyzetfelismerő készség? Esetleg az agyuk működik úgy, mint a fent említett számítógép? A válasz lehetőségét passzolom másnak…

 50. phantomlord — 2012-11-22 11:39 

Sziasztok!

Új vagyok, de már régóta — gyakorlatilag indulásuk óta — olvasom a blogokat. Gratulálok Tiborunak a színvonalas munkáért és szeretném megragadni az alkalmat, hogy két regényt ajánljak a témában.

A hullámfüggvény összeomlásáról és a párhuzamos valóságokról Greg Egan: Karantén c. regényét.

Az időutazás és a megváltoztatott jövő tekintetében pedig Wolfgang Jeschke: A teremtés utolsó napja c. regényét.

PhL

 49. kvantum — 2012-11-22 10:30 

Tiboru!

A marsi kíváncsisággal kapcsolatos kép a tegnapi hírnek szól, hogy találtak valami történelmit? 🙂

 48. janoka — 2012-11-22 10:09 

Ide kívánkozik egy klasszikus a Galaxis útikalauz stopposoknak c. zseniális műből:
“A legnagyobb gond egész egyszerűen nyelvtani természetű. A legfontosabb szakmunka ezen a téren dr. Dan Strassenfressen műve, a Bevezetés az 1001 fő igeidőbe időutasoknak. Ebben le van írva például, hogyan kell kifejezni azt, ha valami úgy volt, hogy majd bekövetkezik veled a múltban, még mielőtt sikerült volna elkerülnöd azáltal, hogy két napot előreugrottál az időben, csak azért, hogy elkerüld a dolog bekövetkeztét. Az illető eseményt különböző módon írják le aszerint, hogy a saját természetes időd aspektusából nézed-e, vagy a további jövő egy későbbi időpontjából visszapillantva, vagy éppen a további múltból. További komplikációkkal járnak az olyan dialógusok, amelyeket a tényleges időutazás alatt folytatsz, miközben azzal a szándékkal mész egyik időpontból a másikba, hogy a saját apáddá vagy anyáddá válhass.
A legtöbb olvasó nem jut el tovább a könyvben a Félfeltételesen módosított szubinvertált plagális konjunktív szándékolt jövő a múltban című alfejezetnél, s ezért aztán az újabb kiadásokban az ez utáni oldalakat üresen is hagyták, a nyomdaköltségek csökkentése végett.”

 47. piszkosfred — 2012-11-22 10:09 

@skeptoid:

Igen, nagyon jó példa, de ha jobban körülnézünk, ma is vannak ilyenek…A sci-fi irodalom például tele van olyan ötletekkel, amik olyan fantáziadúsak, hogy anyagilag jól eleresztett emberek, vagy csoportok rápörögnek a megvalósítás elméleti, majd gyakorlati oldalára is. Itt van például a Csillagok háborúja. Repkedő motorbiciklik…és itt van a repkedő motorbicikli, megcsinálták. Ez csak a leg eklatánsabb példa, de szerintem kismillió ilyen van.

 46. untermensch4 — 2012-11-22 09:14 

@ahmet: a memóriazavar magyarázat nagyon jó de mivel volt egy olyan esetem ami nem magyarázható vele nem fogadhatom el a kizárólagosságát

 45. ahmet — 2012-11-22 07:16 

@marcoromano: Na, ez az, kicsit, mint Schrödinger macskája.
Szóval láthatom a jövőt, de amint elmondom valakinek, vagy bármit is teszek az új tudásom hatására, máris megváltoztattam a jövőt és nem lesz igaz amit láttam. Tehát nem is láttam a jövőt. 🙂

 44. ahmet — 2012-11-22 07:04 

@hajdu: Igen, ez a dejavu, szerintem mindenkinek van, vagy volt már.
Az eddigi legfrappánsabb magyarázat, amit hallottam rá, az az, hogy amikor éppen történik az esemény, az agy kicsit hibázik, és az emlék letárolásánál a mai dátum helyett egy régit nyom rá. Ennek az a hatása, hogy miközben ír a memóriába, rögtön úgy érzékeli, hogy ez már megvan régről is.
Tudom, a Mátrix hibája jobb magyarázat, de ez egyszerűbb.

 43. gabcsi — 2012-11-22 06:25 

@tibor: köszi. Rosszul fogalmaztam, nem attól félek hogy hülyének leszek titulálva (az nem zavarna:), hanem attól hogy sokan azt fogják gondolni hogy hülyeség amit írok, amit tapasztaltam. Sokkal könnyebb lenne itt egyről a kettőre jutni, ha mindenkinek lennének hasonló tapasztalatai, vagy legalább ha azok akiknek vannak, nem titkolnák el.

 42. gabcsi — 2012-11-22 06:22 

@skeptoid: miért vagy biztos abban hogy csak olyan dolgokat láthatunk, tapasztalhatunk ami már megtörtént? Illetve honnan tudod hogy a jövő még nem történt meg?

 41. skeptoid — 2012-11-22 04:22 

@kvantum: Pontosan, a mult mindig kezzelfoghatobb es konnyebben megkozelitheto, mint a jovo. A jelen pillanata is meghatarozhatobb. Ha megsem, mert kesobb az jovo lesz, akkoris csak a multban es a pillanatnyi jelenben tudunk gondolokdni, mert az megtortent es tortenik. A nap fenyet es a fenyevekre levo csillagok fenyet is multbeli allapotukban latjuk a jelenunkben. Semmi, de semmi utalast nem kapunk a jovo felol. Adatokbol kovetkeztethetunk ra. Attol, hogy valaki zsinorban nyer a tippmixen meg nem profeta, vagy latnok. Szerencses ember mindossze. Nem lehet erteni hozza. Az idojaras megjosolhato, a tortenelem meg ismetli onmagat. tehat ha valaki azt jovendoli, hogy birodalmak epulnek es pusztulnak foldrengesek, jarvanyok es haboruk kozelednek, avval semmi ujat nem mond, mert ezek ciklikus dolgok. Aki meg ezeken tulmenoen jovendolt pontos vilagkepet, az olyan szerencses, mint az egyszeri tippmixelo. Rajta kivul is sokan probaltak, rajuk nem emlekeznek, mert az o tippjuk becsodolt.

 40. kvantum — 2012-11-22 02:23 

Ha már itt tartunk, a múltba mindenki “visszautazhat”, megfigyelheti mi történt a múltban. Például ha felnézünk a napra, a 8 perccel ezelőtti állapotát látjuk. Ha hirtelen megszűnne létezni, 8 percig észre sem vennénk, semmi furcsát nem is tapasztalnánk. Ugye ennyi idő kell, hogy a fénye a szemünkbe jusson, de még a gravitációja is a fény sebességével terjed, így semmit sem tapasztalnánk abban a pillanatban.
Így elég relatív, mi is a jelen, ha egyáltalán létezi ilyen, mert a jelen az én olvasatomban csak egy pillanat lehet, ezért az mindig elmúlik, tehát sosincs jelen. Jó mi? 🙂 Végül is furcsa keveréke kicsit a múltnak és a jövőnek, mert mindig elmúlik és mindig eljön.

 39. kvantum — 2012-11-22 02:15 

Látom még nem volt, szerintem kötelező! Azt hiszem aki végig akarja olvasni, az szánjon rá egy éjszakát, megéri. Nekem egy életre szóló élmény volt!

http://www.idokep.hu/hirek/quantum-radar-delayed-choice-eraser

 38. skeptoid — 2012-11-22 02:13 

Szamomra egyelore Jules Verne volt a legnagyobb latnok, aki joerzessel ratapintott az ipari forradalom idejen arra, hogy milyen iranyban fejlodhet a technologia. Az ok-okozati osszefugges itt is felcserelheto, mert sok tudost, kutato-fejlesztot is inspiralhatott Verne munkassaga, mint Dr. Emett Brownt.

 37. skeptoid — 2012-11-22 02:00 

En nem hiszek a jovobelatasban es egyelore az idoutazasban sem. Van egy olyan erzesem, hogyha lehetne az idoben utazni, akkor csak a multba lehetne. A mult az fix, az mar megtortent, de a jovo nem jott meg el, tehat egy megtortent letezo dolgot konnyebb elerni, mint egy egyelore nem letezot. De a multbautazas belathatatlan kovetkezmenyekkel jar a jovore nezve.

Nem ismerem Nostradamus teljes, hiteles eletrajzat es jovendoleseit sem, de amiket hallottam, olvastam, lattam, az erdekes modon a mar megtortent dolgokat allitotta ugy be, hogy Nostradamus megjosolta pl. Napoleont vagy Hitlert. Ok, ezek a dolgok mar a multe, barki szinezheti vagy belemagyarazhatja a dolgokat. Egyszer lattam egy dokufilmszeru valamit VHS-en Nostradamusrol meg a ’80-as evek vegen keszult. Abban szepen elmondtak az addig megtortent esemenyeket, meg hogy ezt hogy jovendolte meg a latnok. Aztan belementek a jovo magyarazasaba. Mivel akkor es most is egy kicsit a Kozel-keleti helyzet aggaszto, ugy talaltak, hogy 19994-ben(kabe igy kalkulaltak) Jon majd egy sah, vagy basa, vagy mittudomen es fekete szerkoban nyomkodja a gombokat, amik tobbszazeves haboruhoz vezetnek majd es csak annak a vegen jon a jovilag. szoval van barmi hiteles errol a Nostradamusrol, hogy konkretan mit jovendolt? Mert amiket eddig lattam az vagy valami utolag krealt bullshit, vagy valami abszolut baromsag a jovore nezve es ugy tunik, hogy barki allithat barmit a neveben, mert akkora homaly lengi korul.

 36. marcoromano — 2012-11-22 00:43 

Ezzel a jövőbe látással/utazással(főleg az utazással) komoly gondjaim vannak, nem fér a fejembe, hogy lehetséges lenne!

Ha valaki meg is próbálná jósolni a jövőt, a történet az első ok-okozati összefüggésnél millió darabra hullana, aztán azok a darabok mindegyike újabb millió darabra esne szét a következő ok-okozati résznél. Ezek mindegyike lehetne a jövő de végül csak 1 jövő lesz. Hogy épp melyik, azt nagy százalékban a véletlenek láncolata határozza meg, azt pedig nem nagyon lehet előre kiszámítani, esetleg ‘véletlenül’ ráhibázni de erre mennyi az esély?
Tehát a jelenből kiindulós, lépésről-lépésre vagy inkább percről-percre haladó, jövőbelátás a rengeteg változó miatt nem lehetséges.

A másik út nevezetesen, hogy emberünk a legkülönfélébb pillanatokban bevillanó képek vagy trailer formájában látja a jövőt hááát, hogy is mondjam nekem nem jön át! Olvastam párat pl. Nostradamus bevált jóslatai közül, sok-mindent beléjük lehet magyarázni és azok ellenkezőjét is.
Bevallom Szent Malakiásról meg a másik két vesztes jövőbelátóról idáig nem is hallottam így nem tudom milyen eredményeik vannak, de nagy összegbe mernék fogadni, hogy 100rosz jóslatra jó ha jut 1 ami nagy-vonalakban sikeres jóslatnak mondható.

 35. turmsz — 2012-11-22 00:33 

@pepinke: hmmm. különös, hogy erre kb 15 órája gondoltam először, és kb ilyen egyszerű és világos formában, ahogy megfogalmaztad. számomra egyébként természetes, ha sikerül kísérletileg is cáfolni a tudatunktól – azaz a megfigyelőtől – független objektív valóság lézetését :)) más kérdés, hogy a szamszarába süppedt renyhe agyunkkal milyen túrán juttathatjuk elménket nirvanába, ami az ojjektum egésze önmaga is. no, szerintem is ennek az útnak bizonyos szakaszai a “jövőbelátás”-ok. az sem kizárt, hogy akaratlanul is kerülhetünk – eleve elrendelt vagy saját döntéseinktől vezérelt – utunkat járva ilyen szakaszokra.

 34. csapos — 2012-11-21 23:48 

@rognork:

OFF. 🙂 Azért nézzed már, van-e rajta kicsi piros folt. 🙂

 33. gtibor — 2012-11-21 23:06 

@gabcsi:

Ha már a fórum spontán könyvajánló kezd lenni, hadd adjak én is egy tippet mindenkinek, de különösen neked, biztosan tetszeni fog, ha még nem olvastad. 🙂

Ken Grimwood: Időcsapda

Az NIH-hoz egy kis gondolat: Nem csak azért nem engedné a múltba való visszautazást az állami hivatal, mert megváltoztathatnak eseményeket, hanem azért is, mert tudomást szerezhetne az időutazó olyan történésekről, melyekről szóló akták évtizedekre titkosítva vannak. Vagy kompromittáló adatokat, eseményeket, terhelő bizonyítékokat látna, hallana, találna. Például tiboru visszautazhatna a múltba, és hiteles szem-, fültanúja lehetne a Zsanett-ügynek; megtudhatná hova kerültek a Seuso-kincsek; látná, mi történt valójában Tunguzkánál; megtudná, hová tűnt a Mary Celeste, stb. Egyszóval, nem lenne soha többé konteó, így konteóblog sem. 🙂

 32. lilith18 — 2012-11-21 22:31 

Ehhez a témához tartozik a Globális Tudatosság Project, ami képes megjósolni a katasztrófákat.
http://noosphere.princeton.edu/

 31. tiboru — 2012-11-21 22:05 

@rognork:

Szó mi szó, a focihoz tényleg nem nagyon értek, de a Dózsa nekem akkor is Dózsa marad, ha ezer éve UTE-nek hívják 🙂

Kémek és hírszerzők meg lesz december elején; addig eléggé be vagyok fogva, sorry…

 30. tiboru — 2012-11-21 22:03 

@mustaphakebab:

Jaja, aláírom, nagyon jó kisregény! Régen olvastam, de most meghoztad a kedvem, hogy ismét előszedjem…

 29. tiboru — 2012-11-21 22:01 

@gabcsi:

Köszi a személyes beszámolót! Szerintem sokkal többen átéltünk már hasonló dolgokat, mint amennyien ezeket be merik vallani…

És nyugi, itt senki nincs hülyének nézve azért, mert comingoutol 😀

 28. mustaphakebab — 2012-11-21 21:58 

Ja és ha sztorizunk én megálmodtam a Terminátor 2 egyik jelenetét (amikor a T-1000 -es beugrik a helikopterbe) kb 3 évvel a film bemutatása előtt. Galaktikát olvastam az unokatestvéreméknél a nyáriszünetben, egy délután, elnyomott a buzgóság egy novella olvasása közben. Ami érdekes, hogy színekre nem emlékszem. Ez az álom megmaradt bennem, mert eléggé különös volt, hát még mikor viszontláttam a filmben!

 27. mustaphakebab — 2012-11-21 21:50 

Hali!

Na, hamár így elmentünk az időutazás felé, ajánlom szíves figyelmetekbe eme szórakoztató irományt:
Harry Harrison – A technicolor időgép
Nem tudom, ismeritek-e, szerintem nagyon ott van.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Technicolor_Time_Machine

Egyébként, jómagam, a párhuzamos (multi)univerzumok teóriát osztom, Sliders (a sorozatra gondolok) stílusban.
@laczko valahol sántít az elképzelsed szerintem: ha visszamész a múltba (ami már megtörtént), az a jelen lesz ha odaérsz, és akaratlanul is megváltoztathatod a jövőt, ahonnan indultál. Itt lép be apillangóhatás és barátai.

 26. gabcsi — 2012-11-21 21:39 

Az időt úgy képzelem mint egy körvonalat. Ha csak egy egyenes vonal lenne, akkor lenne eleje és vége. De mivel az “eleje” és “vége” összeér, így amikor a végére érünk, kezdjük előlről (ősrobbanás?) Szerintem ezért minden ami történik velünk, már végtelen sokszor megtörtént, illetve meg fog történni. Ez talán magyarűzat lehet a deja vu érzésre. Viszont stopo kolléga időugrásaira nem ad magyarázatot. Talán alatta néha elfordul ez a körvonal, mint amikor scratch-elünk a lemezjátszón:)

Kb 20 évvel ezelőtt 4-5 esetben fordult elő velem hogy előre megálmodtam dolgokat. Ezekről nem beszéltem senkinek illetve tőlem független dolgok voltak, tehát esélytelen hogy csak azért történtek meg mert akartam hogy megtörténjenek. Ezen kívül ezek nagyrészt negatív dolgok voltak.

Napi szinten több órát olvasok különböző fórumokat, blogokat, és 3-4 alkalommmal előfordult velem, hogy teljesen biztos voltam abban, hogy amit olvasok (hozzászólások) azt már olvastam egyszer, pont azokat a hozzászólásokat, pont ugyanolyan sorrendben. Viszont érdekes, hogy ilyenkor soha nem tudtam előre mi lesz a következő hozzászólás. Ez ilyen deja vu jellegű dolog, de sokkal intenzívebb, és pontosabb annál. Ilyenkor mindig ellenőrzöm a hozzászólások dátumát, mert teljesen biztos vagyok benne hogy 1-2 nappal korábban olvastam azokat.

A harmadik érdekesség elég gyakran előfordul velem, az utcán sétálva (vagy bárhol ahol tömeg van) bizonyos emberekben ismerőseimet vélem felfedezni. Egy mozdulatban, egy arcban, vagy akár valaki hangjában. Ilyenkor általában pár percen belül tényleg feltűnik az illető. Volt már hogy testvérem jelenlétében történt a dolog, de nem voltam biztos magamban, így nem szóltam neki hogy ki az akinek a felétűnése várható. Tehát lehetséges hogy ez a dolog valójában nem történik meg, hanem csak utólag emlékezek így rá. De most hogy ezt átgondoltam, legközelebb ha valaki mellettem lesz, megjósolom az illetőnek kivel fogunk találkozni:)

Ezekről a dolgokról eddig soha nem beszéltem senkinek, remélem nem leszek itt hülyének nézve:)

 25. rognork — 2012-11-21 21:36 

1. kiderült, hogy a szerző nem ért a futballhoz. ezzel már sokkal könnyebb behatárolni irl. (a dózsa szakkifejezést nem használják egy ideje – lehet h kómában volt?)
2. ha lenne időutazás, akkor a múltba mennék földesúrnak az első éjszaka jogáért (tudom ez urban legend…)
3. külön köszönet a fluxuskondenzátorért
4. információt már sikerült teleportálni, azaz atomok kvantummechanikai leírását elküldeni valahova, de kb 98-ban is 4 km teleírt cd lemez kellett volna élére állítva, hogy egy ember információit összeszedjék. amúgy tudomásom szerint fényt már sikerült teleportálni.

LEGYEN MÁR VÉGRE KÉMEK ÉS HÍRSZERZŐK VAGY VISSZAMEGYEK A MÚLTBA ÉS ODAVÁGOK EGYET A KIS TIBORU RÓZSASZÍN VALAGÁRA!!!

 24. tiboru — 2012-11-21 21:11 

@Wendiii:

Nem, nem olvastam, de úgy érzem, ez már csak idő 🙂 kérdése!

 23. lencse — 2012-11-21 21:05 

@oatbxl:
De igen !!! Létezik a NIH – az ő kezükben van a cérna amire fel van fűzve az idő …

 22. bibo65 — 2012-11-21 21:00 

A Déjá vu létezését én elismerem. Nem egyszer volt ilyen érzésem, és pont olyanok voltak, amit @stopo kolléga írt le. Bambulás, feleszmélés, és tudom, mi fog megtörténni.

A jövőbelátás, jövőutazás csábító téma, de csak annyira hiszek benne, hogy el tudjak játszani a gondolattal, különben egyszerűen nem tudom komolyan venni. Pedig olyan jó lenne!

 21. oatbxl — 2012-11-21 20:53 

A Looper elég jól feldolgozza a multiverzum teóriát, egyben elköteleződik a 3.2 mellett – ugyanakkor a NIH nem létezik…

 20. lencse — 2012-11-21 20:36 

Nagyon jó a poszt. De hiányolom a “gyöngy-elméletet”. E szerint az IDŐ a történések gyöngy-szerüen felfűzött láncolata, de nem egyedi hanem más “gyöngysorok” mellett nagyrészt párhuzamosan léteznek. Sőt, a térben ezek a gyöngysorok egymás mellett-alatt-felett helyezkednek el. Igy lehetséges a dimenzionális átcsúszás az éppen kontaktusban levő “történés”-be. Igy, mivel lehet hogy éppen egy összegubancolódott részhez érünk – “kapcsolódunk” – a többdimenziójú térben előre vagy hátra jutunk. Ha valakit érdekel a téma, szóljon itt. Én, szóltam. UFF

 19. weelma1 — 2012-11-21 20:23 

@eniac: Ja! A kölöknek/magadnak megsúghatod, hogy a Pannira hajtson rá, mert már tudod mi atuti!

 18. weelma1 — 2012-11-21 20:20 

@eniac: és már 3 éves korodban tudni fogod, hogy 27 év múlve vissza kell jönnöd ha törik, ha szakad. Szóval – addig – nem halhatsz meg.

 17. Wendiii — 2012-11-21 20:17 

Lehet, hogy nem illik ilyenekkel dobálózni, de kb 1 éve kezembe került ismét Harrison Fawcett Katedrális című sci-fije (nem, egész biztos nem Ken Follett-ről beszélek), ami egy nagyon jó kis időutazós sztori. A fentebb, tiboru által elképzelt Nemzeti Időhivatal vészesen összecseng a könyvben szereplő Időkutató Intézettel. Tiboru, te nem olvastad véletlenül? 🙂
Az viszont biztos, hogy az idővel kapcsolatos manipulációkról és az időparadoxonról nagyon sok érdekes dolgot lehet megtudni.
Ajánlom az érdeklődők figyelmébe. 🙂

 16. manstein — 2012-11-21 19:42 

Kicsit hosszú bevezető volt Szent Malakiáshoz, az biztos. Várom a lényeget, erre így önmagában nem tudok mit mondani. Nyomát nem látom konteónak, amik itt szerepelnek, azok ötletek, ráadásul tendenciózusan csoportosítva.

Szerintem legalább ugyanilyen fontos lehetne az a lehetőség, hogy természettudományosan nem magyarázható képesség vagy esetleg egyszeri esemény a jövőbelátás. Ha úgy tetszik valamiféle – biblikusan szólva – prófétai szerepe van az illetőnek. Magyarul természetfeletti a megoldás, isteni adomány, stb. Annyi teret érdemelne, mint a “bug” a Mátrixban, vagy az örökzöld UFO-s elképzelés.

És nem, én sem hiszem, hogy ez lenne, ahogy a fentebbi eshetőségek egyikét sem. Mindegyiknek van némi kis valószínűsége (ha nem is ugyanannyi mindegyiknek).

 15. gyurcsan73 — 2012-11-21 19:39 

Üdv! Ajánlom mindenkinek Éles István Örök körök és Örök visszatérés című könyveit. Nagyon jó kis elmélete van az ilyen fura “deja vu” esetekre!

 14. eniac — 2012-11-21 18:19 

Elolvastam az időparadoxonról szóló külsőhivatkozást, ám az ott felsorolt négy magyarázat közül az elsőt és a negyediket nem tudom szétválasztani.
Az én olvasatomban mind a kettő azt írja le, hogy, ha én 30 éves koromban visszautazom a 3 éves önmagamhoz, akkor az már megtörtént egyszer, mert amikor én voltam 3 éves, akkor meglátogatott a 30 éves önmagam.
Valaki, akinek már van tapasztalata időutazásban (hátha) felvilágosítana?

 13. gloriamundi — 2012-11-21 17:10 

Valójában fogalmam sincs, mi az igazság, és ez persze visszavezet a szabad akarat kérdéséhez, mert ha minden előre determinált, és az összes döntésünk, a legkisebbtől a legnagyobbig előre el van rendelve, akkor a dolog lineáris és akár még ki is lehet következtetni a jövőt – persze nem emberi aggyal. De ebben azért nem hiszek. Valamennyi, morzsányi szabad akarat van, és a sok morzsa összeadódik…
Noha imádom az időutazásos fikciókat, főleg, ha humorosak, nem nagyon hiszem, h létezik időutazás, a jövőbelátás meg hol bejön, hol nem. De lehet, h csak a szkepticizmus beszél belőlem. A csak a jövőbe irányuló és visszatérést nem biztosító időutazás, ami a legvalószínűbb, nem izgat igazán, a múlt sokkal jobban érdekel.

 12. FilcTroll — 2012-11-21 16:47 

@Jumboo: Pedig másképp nincs magyarázat ezekre a fura jelenségekre. Ha azonban az idő valamiféle illúzió és valójában minden egyszerre történik, akkor csak az a kérdés, hogy hol a kijárat?

 11. stopo — 2012-11-21 16:27 

@piszkosfred:

Remélem nem lettem sexuális zaklatás áldozata:)

De mivel ez viszonylag gyorsan zajlott le gondolom réveteg tekintett:)De ez nem feltünő sajnos előfordul velem:)

 10. piszkosfred — 2012-11-21 16:24 

@stopo:

Kérdés, hogy ezalatt a valós időben mi történt vajon veled? 🙂

 9. hajdu — 2012-11-21 16:23 

@stopo: Ez csak programhiba a mátrixban.:) De ők már javítják.:)

 8. stopo — 2012-11-21 16:14 

Velem történt egyszer egy olyan eset,hogy egy beszélgetés fül- és szemtanuja voltam,de nem aktiv szereplője.Ment a nem túl magasröptű eszmecsere kb 7-8 perce,amikor is hirtelen megszédültem / mintha álombol keltem volna / és az utolsó pár perc mondatai / kb 8-10 oda vissza párbeszédben/ újra megtörténtek és csodálkozva vettem tudomásul,hogy mindig pontosan tudtam mit fog a másik fél válaszolni vagy kérdezni.Párszor az is előfordult már ismerőseim mindig megrökönyödve néztek,hogy el nem hangzott , a kérdező által még csak elgondolt kérdésre adtam választ.Pedig én nem csak hallottam hogy elhangzott a kérdés hanem meg is éltem a beszélgetés azon részét.Majd mintha visszatekerték volna pár másodpercel ujra megtörtént.

 7. piszkosfred — 2012-11-21 16:04 

Az emberi és az idegenek utazásainak a eredménye címszavakat összemosnám. Mi van, ha az idegenek mi vagyunk, az emberek, csak idővel így változtunk meg.
Röviden: az ufók azok a jövőbeni homo sapiensek, vagy utódaik, akik már képesek ezekre az apró csínytevésekre. Természetesen a faj alkalmazkodott a megváltozott környezeti hatásokhoz, amiről nekünk egyelőre lövésünk sincs, és ők természetesen nem fogják nekünk elmondani, mert egyszerűen gátolva van az érintkezés. Ami észleléseket látunk, azok meghibásodott turistajárművek, amiket az ő jelenükben egyszerűen eltüntetnek, eltusolnak, a létezésüket tagadják az aktuális hatalmak / hatalom, mert a rendszerüknek a tökéletesség látszatát kell keltenie …de erről majd akkor lesz úgyis poszt :DD

 6. Jumboo — 2012-11-21 15:57 

Einstein szerint az időre azért van szükség, mert minden nem történhet egyszerre. 🙂

 5. gmike — 2012-11-21 15:53 

Hát ez igen jó összefoglalás lett, köszönte érte!
Érdekes az időutazás ilyen összekapcsolása a jóslással, de van (lehet?) benne valami.
A NIH ötlete pedig egyszerűen zseniális, már ebből jó kis könyv/film kerekedne: a nemzetellenes időutazók eljutnak a múltba, hogy megakadályozzák K.J. (Kovács János) felcseperedését, aki a NIH vaskezű főnöke lesz a jövőben illetve most az a jelenben, szóval igen, iegidőkkel vigyázni….
Már csak egy echte ungarische terminátor hiányzik (meg egy bögyös szőke és egy kutya). A forgatókönyv iránt komoly érdeklődét mutat(na) az NFA :)).

 4. FilcTroll — 2012-11-21 15:43 

Mi az idő?

 3. pepinke — 2012-11-21 15:27 

Az én elméletem szerint minden esemény, történés, vagy lehetséges döntésből adódó választás következménye egyszerre, illetve egymás mellett folyamatosan jelen van.
A megszületésünkkel belecsöppenünk egy ponton (mi az a pont egyáltalán?) és ott elkezdünk egy eseménysort, azaz életet. Az idő az emberi agy találmánya, mondhatni az idő képezi le nekünk az eseményeket, az a fordító. Majd amikor lefut a program, a test meghal és vége.
Így egyszerre van eleve elrendeltség és választási lehetőség. Mert minden döntés eredménye egyszerre lehetséges, de csak egy féle képpen dönthetsz.
Az időutazás tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy kilépsz a saját életfolyamodból és egy másikba lépsz át.
Persze az egész elméletem nem lehet kerek, mivel senki nem tudja kiiktatni az idő fogalmát a gondolkodásából…
🙂

 2. laczko — 2012-11-21 14:40 

Véleményem szerint létezni fog majd időutazás de mindenképp csak a múltba lesz lehetséges, ha be akarjuk tartani azt a törvényt hogy csak oda lehet utazni ami már megtörtént.

 1. hajdu — 2012-11-21 14:31 

Elég érdekes téma. Nekem például az fordult elő sokszor, hogy egy beszélgetés közben bevillan, hogy bazze ezt álmodtam a múltkor szóról-szóra. Hogy ilyenkor az agyam játszik velem, vagy tényleg így van, nem tudom mert nem jegyzetelem az álmaimat.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök