2013-01-18–06:30

Eltűntek

Az idei első írás hátterének eddig már kétszer is elkezdtem utánanézni, már forrásokat is (fel)kerestem, aztán valahogy úgy alakult, hogy más téma került terítékre. Most azonban (nem utolsósorban a január elsején hajnalban Budapesten eltűnt brit orvostanhallgató, Daniel Gliksten esetét olvasgatva) úgy döntöttem, hogy nem halasztgatom tovább, s egy poszt erejéig még akkor is feldolgozom ezt a roppant összetett topikot, ha egy kérlelhetetlen és szigorú olvasótól ismét megkapom az utolérhetetlenül alliteráló „félreinformált felületes fércmű” bélyeget.  

Hölgyeim, uraim: a kattintás után a Konteóblog eltűnési dossziéját olvashatjátok.

Kezdjük a legelején és próbáljuk meghatározni, mit is értünk „eltűnés” alatt. Természetesen nem a négyes-hatos villamoson köddé vált mobiltelefonunkra, vagy a másik klasszikus, minden háztartásban jól ismert esetre (a mosógépbe párosával berakott, majd onnan szőrén-szálán felszívódó egy darab zoknira) gondolok, hanem azokra az emberi lényekre, akik (általában egyik napról a másikra) egyszerűen eltűnnek lakókörnyezetükből, s mindenféle előjel és/vagy ésszerű magyarázat nélkül nem mutatkoznak többé.

1.) Szubjektív előszó

Nem tudom, blogunk olvasói közül hányan voltak (netán vannak) vannak olyan helyzetben, hogy saját tapasztalatokkal rendelkezzenek ismerős vagy hozzátartozó eltűnésével kapcsolatban, de őszintén remélem, hogy nagyon kevesen. Tudjátok, hogy nem nagyon szoktam olvasóimat magánéleti információkkal terhelni, azt azonban elmondhatom, hogy az én tágabb családomban van olyan eltűnt személy, akinek esete tökéletesen illeszkedik az alábbiakban megtárgyalandó mintába: utólag teljességgel érthetetlen, előzmények nélküli és (legalábbis a rendelkezésemre álló információk alapján) minden józan észnek ellentmond.

Ezt csak azért osztottam meg veletek, hogy érzékeltessem: megpróbálok ugyan objektívnek és pártatlannak maradni, de ha a továbbiakban esetleg egyik-másik mondatomból csipetnyi elfogultságot vélnétek kiolvasni, a hiba bennem van.

2.) Számok

Első körben azt ajánlom, hogy saját portánkon nézzünk egy kicsit körül, s lássuk, hogyan alakulnak idehaza az eltűnt személyekkel kapcsolatos hivatalos kimutatások. Szándékosan nem fárasztom az olvasókat egészen pontos adatokkal (a rendelkezésemre álló források sem egyértelműek ilyen vonatkozásban), abban viszont biztos vagyok, hogy a nagyságrendek abszolút megfelelnek a valóságnak. Igyekszem nem túlzásba vinni a számokat, de sajnos a levezetéshez szükség van rájuk.

Magyarországon évente és átlagosan körülbelül 16-18 ezer eltűnési esetet jelentenek a hatóságoknál, zömében a rendőrségen. Ezt 365-tel visszaosztva megkapjuk, hogy (többé-kevésbé kétségbeesett) emberek naponta 45-50 alkalommal térnek be a legközelebbi rendőrkapitányság ügyeletére azzal, hogy hozzátartozójuk (barátjuk, ismerősük) egy ideje nem jelentkezik. Még mielőtt bárki is a szívéhez kapna a horribilis szám olvastán, gyorsan pontosítanom kell: ebbe a 16-18 ezerbe minden „eltűnéses” bejelentés beletartozik, a játszótérről elkódorgó, szülői felügyelet alól kikerült óvodás esetétől (akit a hisztériás anyai bejelentés után negyven perccel megtalálnak a parkban, amint hasonfekve az egyik különösen érdekes hangyaboly tevékenységét szemléli, épen és egészségesen) egészen a 85 éves Sanyi bácsiig, akit amúgy már évek óta nem látott a családja, de egy örökségi ügy miatt most vált érdekessé a személye (lásd még a holttá nyilvánítással kapcsolatos tudnivalókat, amiről a későbbiekben majd még szót ejtünk). Az alapbejelentések 65-70 %-a kiskorúval (ezen belül a többség gyermekkorúval) kapcsolatos.

Csak mert elég sok zavar van a kategóriák között, főszabályként ez a helyzet:

Kiskorú: 18 évesnél fiatalabb
Fiatalkorú: életkor 14 és 18 év közötti
Gyermekkorú: 14 évesnél fiatalabb 

Az összes bejelentés 35-40%-a pár órán belül megoldódik, vagyis az „eltűnt” személy (általában az elkódorgott gyerekkorú) előkerül. Ezek túlnyomó hányadában különösebb adminisztrációra sincs szükség, „csak” egy empatikus ügyeletes tisztre, négy-öt (jól megfogalmazott) kérdésre és egy pohár hideg vízre (vagy egy forró teára). A gyorsan mozgósítható polgárőrök és a közvetlen lakókörnyezetben élő más lelkes, önkéntes egyének ilyenkor csodákra képesek.

Az ügyek további 40-45%-a egy-három nap alatt tisztázódik (a durcás, világgá ment tininek elfogy a zsebpénze, vagy rájön, hogy a szőke hercegnek nemhogy fehér lova nincs, de szőkesége sem valódi, esetleg az eltévedt, Alzheimer-kóros nagyira is rábukannak egy kórházban). Végezetül van még egy olyan 5-8 százalék, akik hónapok múlva (de egy éven belül) előkerülnek

Ha mindezeket az eredeti számból szépen leírjuk, marad évente 1500-2000 olyan eset, amely a szó komolyabb értelmében is megérdemli az „eltűnt személy” jelzőt, vagyis az érintettek – mondjuk – 90 napon túlmutató ideig sem kerülnek elő. Közülük egyesek (a legtöbbször véletlenszerűen) még fel-felbukkannak élve a negyedik hónapon túl is. És arról se feledkezzünk meg, hogy az országban évente találnak úgy 150-200 azonosíthatatlan holttestet; biztosan szép számban van köztük eltűntként és/vagy ismeretlen helyen tartózkodó körözött személy is. Nagyvonalúan számoljunk le mondjuk évi 300-350 főt, akik olyan balesetet szenvednek (vagy olyan körülmények között lesznek öngyilkosok, netán emberölés áldozatai), hogy földi maradványaik soha nem kerülnek elő. Tegyünk egy engedményt a globalizált világnak is: fogadjuk el, hogy az eltűntként bejelentettek között évente akad ugyancsak 300-350 fő, akik úgy vándorolnak ki külföldre, hogy ennek sem itthon nem lesz nyoma (például egyetlen hozzátartozójukat sem értesítették erről), sem új hazájukban nem jelentkeznek be valódi nevükön (ha ugyanis ezt megtennék, előbb-utóbb a hazai hatóságok is tudomást szereznének róluk, illetve új lakhelyükről).   

Hangsúlyozom: tudom, hogy sokan emigrálnak, főleg mostanában, tehát nem azt állítom, hogy 300-350 fő tartozik a kivándorlók csoportjába. Azt vélelmezem (eléggé megengedően), hogy az eltűntként bejelentettek között vannak ennyien, akik külföldre kerültek és amúgy semmi bajuk.

És elérkeztünk ahhoz a számhoz (vagy csoporthoz), amely a konteósok fantáziáját már régóta birizgálja.

Évente körülbelül 600-700 ember tehát úgy tűnik el idehaza, hogy sem a családja, sem az ismerősei, sem a barátai nem látják őket soha többé. Évente hat-hétszáz ember, vagyis egy átlagos magyar falu teljes lakossága.

Hogy ne lehessen azzal vádolni, hogy (a botránykvóciens növelése érdekében) mindig felfelé kerekítek, tegyük ezt akkor most lefelé és számoljunk évi 500 fővel.

A központosított körözési rendszer maga előtt görgeti ezeket az ügyeket, hiszen a hatályos jogszabályok szerint az eltűnt személyek adatai 20 évig benne maradnak a körözési mutatóban. Persze évente van adatkarbantartás, igyekeznek aktualizálni és naprakésszé tenni az információkat (a holttá nyilvánítottakat például törlik a rendszerből), de nem tévedhetünk túl nagyot, ha azt állítjuk, hogy az elmúlt húsz évben összesen legalább 10 ezer ember tűnt el nyom nélkül Magyarországról úgy, hogy eltűnésük óta egyetlen életjelet sem adtak magukról, bűncselekmény gyanúja nem állapítható meg az eltűnéssel kapcsolatban – és még nincsenek holttá nyilvánítva. A 10 ezer fő közül (ismét csak átlagolva és általánosítva mondom) úgy 40 százalék lehet a kiskorú, a többiek felnőttek. És még egy érdekesség ide, a számokkal foglalkozó ponthoz: úgy négy évvel ezelőtt „korszerűsítették” a körözési nyilvántartásokat, s a tízezer eltűntből egykettőre mindössze kétezer maradt – ne kérdezzétek, hogyan; az állami statisztikai adatok előállítása külön tudomány, aminek boszorkánykonyhájába még bekukkantani sem egészséges, nemhogy részletesen foglalkozni vele. Mindenesetre azon forrásaim (egykori és jelenlegi rendőrök), akikkel a poszt előkészítése során személyesen konzultáltam, csak sokat sejtetően mosolyogtak, amikor erről a csökkenésről kérdeztem őket.  És megkérdezték, hány éves vagyok, hogy még hiszek a mesékben…

Hogy az ORFK honlapján miért szerepel az „Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek” aloldalon mindössze 229 tétel, fogalmam sincs. Szőgyényi Zoltán, az ORFK egyik illetékese másfél évvel ezelőtt pedig arról beszélt, hogy az új körözési rendszerben (eltűnés miatt) mindössze 1900 személyt tartanak nyilván (közülük 842 kiskorú).

Mielőtt továbbmennénk, idézném az egyik forrásomat: „És ez még mind hagyján, de arról nem nagyon beszél senki, hogy például egy eltűnt hajléktalan fel se kerül a körözési listára, mert lehet, hogy nem hiányzik senkinek. A társai (már ha voltak egyáltalán) azt hiszik, hogy simán továbbállt egy kerülettel vagy várossal, családja és vagyona nincs, sokuk még iratokkal se rendelkezik. És ne feledjük: csak Budapesten több, mint 12 ezer hajléktalan él. Biztosan tudnának ők is mesélni eltűnt sorstársaikról, de célzottan nem kérdezik őket erről, ők pedig már rég megtanulták, hogy csak akkor beszélj, ha kérdeznek. Vagy még akkor se.”

3.) Az eljárási rend

Az eltűnésekkel kapcsolatban talán nem árt röviden felvázolni, hogy ki mit tesz (azaz inkább: kinek mit kellene tennie) egy-egy eltűnés hivatalos bejelentése után.

Az eltűnt személyekkel összefüggő legfontosabb hivatalos teendőket és tudnivalókat (sok más egyéb mellett) a 2001. évi XVIII. törvény, illetve az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet szabályozza (ez utóbbit apró részletekben már módosították, de az most nem lényeges). A legfontosabb tudnivalók a következők:

– a bejelentést követő 24. órában (ha nincs meg az ismeretlen helyen tartózkodó illető) el kell rendelni a körözését;
– a rendőrségi adatgyűjtés (úgynevezett közigazgatási eljárás keretében) maximum 90 napig tarthat. Figyelem, ez nem nyomozás!
– amennyiben 3 hónap alatt nem sikerül megtalálni az eltűnt személyt (és bűncselekményre utaló jel sincs), az eljárást megszüntetik ugyan, de a körözés továbbra is él (maximum 20 évig);
– öt év eredménytelen körözés után (tehát ha öt évig semmi életjel nincs) a hozzátartozók kérelmezhetik a bíróságtól a holtnak nyilvánítást. Ez főként öröklési ügyekben lehet lényeges. Átlagosan 350-450 ilyen kérelem érkezik be a bíróságokhoz évente.

Azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy a rendőrség nem az ilyen ügyeket tekinti a szakmai karrier csúcsának, tehát (hacsak nincs külső nyomás rajtuk) a felnőttek eltűnési ügyeibe azért nem feccölnek túl nagy energiát. Úgy vannak vele, hogy minden ivarérett szavazópolgárnak jogában áll lelépni otthonról (ez amúgy tény), és őket nem azért fizetik, hogy a családi szennyesekben szükségtelenül vájkáljanak. Sőt: ha – teszem azt – rábukkannak az eltűnt családtagra fél évvel és három megyével odébb, és az illető nem egyezik bele abba, hogy hollétéről tájékoztassák az eredeti (bejelentő) családtagokat, akkor a rendőrség ezt a kérést tiszteletben kell tartsa: a bejelentőt tájékoztatják, hogy apu köszöni szépen megvan, de nem egyezik bele, hogy hollétéről információkat adjanak ki. Oszt jónapot. Írnak egy jelentést, a körözésből törlik, az élet pedig megy tovább.

4.) Egy kis nemzetközi kitekintés

Még mielőtt elkezdenénk összefoglalni az eltűnésekkel kapcsolatos konteókat, nézzünk körül egy kicsit a nagyvilágban; lássuk, ez az évi 16-18 ezer bejelentés, illetve az évi kábé 1500 tartós eltűnés mennyire nevezhető extrémnek.

Az egyszerűség (és az összehasonlítások) kedvéért számoljunk 100 ezer lakosra vetítve. Magyarország esetében tehát ez a szám a bejelentések esetében 160-180, a tartós eltűnések száma pedig 15.

a.) A 300 milliós USA-ban évente körülbelül 700.000 eltűnést jelentenek, ezek közül tartósnak (vagyis egy éven túlinak) úgy 38 ezer bizonyul. Százezer lakosra vetítve 233, illetve 12,6 fog kijönni.

b.) A 63 milliós Egyesült Királyságban évente 200.000 ember eltűnését jelzik a hatóságoknak; egy éven túli tartós eset ebből  9200. A számaink tehát: 317, valamint 14,6.

c.) A 22 milliós Ausztráliában évente 32.000 bejelentés van (százezer főre vetítve 145), tartós verzióban 1800 (százezerre vetítve 8,1).

d.) A 65 milliós Franciaországban évente 68.000 bejelentést tesznek eltűnt személyekről (mérőszámunk szerint 104,6), ezek közül egy éven túlinak minősül 8400 (százezerre vetítve ez 12,9).

e.) A 11 milliós Belgiumban évente 13.000 bejelentést regisztrálnak (120-at százezer főre), ebből tartós 1200 (11 százezer főre).

Folytathatnánk, de túl sok értelme nem lenne, hiszen a tendencia világosan kirajzolódik: a civilizált(nak mondott) világban (háborús és harmadik világhoz tartozó államokat szándékosan hagytam ki) a számok körülbelül ott mozognak a hazaiak környezetében, tehát kiemelkedő magyar átokról, balsorsról és Hungária-ellenes összeesküvésről nem nagyon beszélhetünk (pedig tudom ám, hogy milyen jólesne). Ha egy lépéssel még innen is továbbgondolkozunk (azaz gondolkodni nem is nagyon kell, maximum matekozni még egy kicsit), a következtetés viszont kicsit hátborzongató:

Vegyük csak a „civilizált nyugati” világot (az egyszerűség kedvéért nevezzük így Európát és Észak-Amerikát), és fogadjuk el, hogy a fenti mérőszámok nagyjából egyformák Helsinkitől Budapesten és Londonon át Washingtonig és Ottawáig, vagyis százezer lakosra vetítve mondjuk tizenkét tartós eltűnés évente. Nos, ekkor az jön ki, hogy a fenti régió kábé 850 milliós népességéből minden évben 102 ezer ember tűnik el nyomtalanul, tartósan és minden különösebb előjel nélkül. Harmadoljuk ezt a számot, ahogy a magyar résznél is tettük és számítsunk le ebből mindenféle nyakatekert magyarázattal (ismeretlen holttest, megközelíthetetlen szakadékba ugró öngyilkosok, ide-oda ki- és bevándorlók, sőt, tanúvédelmi programba kerülőkről és a hamis okmányokkal új életet kezdőkről se feledkezzünk meg).

Megismétlem tehát: a civilizált nyugati világban évente (alsó hangon) 35-40 ezer olyan titokzatos eltűnést regisztrálnak (ezeknek körülbelül 30-40%-a kiskorú), amelyeknek nemhogy megfejtése nincs, de semmiféle logikus magyarázat, előzmény vagy ok sem kapcsolódik hozzájuk.

Most, hogy jobban utánagondolok, gyakorlatilag ez az előző bekezdés önmagában is lehetett volna a mai konteóposzt kezdő mondata, de így levezetve és egy kicsit kitárgyalva talán mégiscsak hitelesebbek a számok, nem?

5.) A konteók

Kedves barátaim, következzenek tehát azok az elméletek, amelyeket konteós felebarátaink magyarázatként sorakoztatnak fel a nagy kérdés mellé: hová tűnik évente ez a több tízezer ember a békés, relatív jólétben és nyugalomban élő nyugati világból? Szűkítve: hová tűnik Magyarországról legalább 500 ember évente úgy, hogy soha többé (mondom: soha többé) színét sem látja senki?

5.1.) A szervezett bűnözés áldozatai

Tudjuk (és időről időre a komoly mainstream média is emlékeztet rá), hogy a szervkereskedelem vált a 21. század egyik legkifizetődőbb üzleti vállalkozásává, lassan megközelítve a kábítószer és a prostitúció hozamait. Döbbenetes beszámolók látnak napvilágot arról, hogy mennyibe kerül a feketepiacon egy-egy egészséges emberi vese, máj, szaruhártya vagy akár egy here (!), amiket értelemszerűen lehetőleg élő emberből (vagy nagyon friss hullából) kell „átemelni” a fogadó testbe. Olvastam valahol egy összesítést, mely szerint egy tökéletesen egészséges, huszonéves férfitestből akár egymillió dollár is „kitermelhető”, ha szakszerű egészségügyi (és kórbonctani) csapat veszi idejében kezelésbe.

A kevésbé durva verzió a gyerekekre (főként a csecsemőkre) hegyezi ki a dolgokat, akiket emberkereskedők pár száz dollárnak megfelelő összegért felvásárolnak, lepapíroznak, majd több tízezer dollárért kiközvetítenek örökbefogadó szülők felé.  

A fő beszerzési piacokat természetesen továbbra is a fejletlenebb országok jelentik, de ha a híreknek hinni lehet, a kényesebb megrendelők már azt is megszabják, hogy a cserealkatrész lehetőleg európai forrásból származzon, úgyhogy (mint mindenhol) a kereslet itt is meghatározza a kínálatot.    

5.2.) Földönkívüliek rabolják el őket

Bizonyos körökben régóta köztudomású, hogy a Földre rendszeresen visszatérő idegenek folyamatosan mintákat vesznek bolygónk élővilágából, részben kísérletezési, kutatási és tudományos célokra, részben pedig szórakozásból (talán egyfajta bolygóközi állat- és növénykertekben történő elhelyezés okán). Mindaddig, amíg holmi baktériumokra, cserjékre vagy állat-egyedekre vadászgattak, nem igazán zavarták a köreinket, de bizony eljött az az idő, hogy humanoidokra is szükségük lett. Azt pedig, hogy hogy az ember fogyóeszköz, nem hiszem, hogy itt Köztes-Európában bárkinek különösebben bizonygatnom kéne; utánpótlásra mindig szükség van az ET-laborokban és szafariparkokban.  

Ha valakinek lehetősége nyílna az eltűnt személyek adatlapjait egy frankó kis programmal rendszerezgetni, biztos vagyok abban, hogy pl. a magyarországi „ötszázak” legalább olyan jól leképeznék a hazai társadalmat, mint egy magára valamit is adó közvéleménykutató reprezentatív mintája: lenne benne minden, a hatvanas nagyvárosi férfiértelmiségitől a kisvárosi harmincas háziasszonyon keresztül a zsáktelepülési kiskamaszig.  

5.3.) Kormányok áldozatai

A földi kormányok (amelyek a tudjukkik kezében vannak) módszeresen kísérleteznek embereken. Főleg új fegyverek, továbbá az Új Világrend életbeléptetését elősegítő tudatmódosító szerek alkalmazását tesztelik olyan alanyokon, akiket célzottan, előre meghatározott paramétereknek megfelelően válogatnak ki az adott populációból. A kísérletek jó része bizony az alanyok halálával jár együtt, de hát nincs haladás veszteségek nélkül.

5.4.) A multik

Az előző pontban a „kormányok” szót tessék behelyettesíteni „multinacionális vállalatok”-kal, amúgy minden marad változatlan.

5.5.) A politikusok-idegenek összefonódás

A földi kormányok (élükön a washingtoni gazemberekkel) legalább hetven éve földönkívüliekkel üzletelnek, akik a speciális technológiájuk morzsáiért cserébe emberi alanyokat kérnek kísérleteikhez.

5.6.) A téridő-kapuk

A Földön (pontosabban a Földről) eltűnt emberek valamennyien a spontán, előre nem jelezhető módon megnyíló átjárókon keresztül hagyták (és hagyják folyamatosan) el a bolygónkat/a korunkat. Hogy egészen pontosan hová/mikorra jutottak, nem lehet tudni, csak az a biztos, hogy nincsenek itt/most. Az is kérdéses (rengeteg vita is van róla), hogy ez az egész folyamat irányított-e (s ha igen, kik által), vagy teljesen véletlenszerű.

5.7.) Semmiféle konteó

Nincs itt semmiféle összeesküvés, simán csak rendőri tehetetlenség, lustaság és inkompetencia. Minden egyes eltűnés mögött emberi okok és kapcsolatok húzódnak, s csak annyit kéne tenniük a nyomozó hatóságoknak, hogy nem az irodában ülve fogalmazzák meg az összefoglaló jelentéseket (ahogy szokták), hanem tényleg kimennek a helyszínekre, beszélnek a hozzátartozókkal, meghallgatják a véleményeket és kombinálnak egy kicsit, még ha ez megerőltetőnek is tűnik olyasvalakik számára, akik ilyet még nem csináltak. Emberi test nem szívódik fel nyomtalanul, s emberi kapcsolatok nélkül élő ember a 21. században, Európa közepén nem létezik. Márpedig ha ezeket a kapcsolatokat feltérképezik, valószínűsíthetően megvan a kulcs az eltűnésekhez. Talán mindegyikhez.

Arra kérlek benneteket, hogy a tőletek megszokott kreativitással nyilvánuljatok meg a kommentek között, s adjatok általános tippeket azoknak, akik erre szemmel láthatóan rászorulnak. És persze szavazzatok is; a mostani posztnál a voksolási opciók száma nincs korlátozva.

Zárásként ajánlom figyelmetekbe Glória kolléganő kiváló posztját a híres-hírhedt Maddy McCann ügyről, aminek még mindig nincs vége, találgatni viszont lehet ott is a kommenteknél.

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

185 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 185. petiba — 2019-04-03 14:51 

@tiboru:

Húh, de jó látni, hogy élsz még…
(vagy valaki feltörte a fiókodat :-: )

Azt érdekes lenne tudni, hogy ebből a statisztikai adatból mégis hányan léceltek le intézetből.
Ha van ilyen specifikációja az adathalmaznak, meg még publikus is…

 184. kaffer — 2019-04-03 13:02 

@tiboru:

Az kemény..
Mert a 17-18 éveseknél benne van hogy szó nélkül lelépnek külföldre, ha szar otthon a légkör.
De hol vannak a 14 alattiak ?

 183. kaffer — 2019-04-03 13:01 

@tiboru:

Az kemény..
Mert a 17-18 éveseknél benne van hogy szó nélkül lelépnek külföldre, ha szar otthon a légkör.
De hogy vannak a 14 alattiak ?

 182. tiboru — 2019-04-02 12:47 

És akkor egy kis ápdét:

2018-as hivatalos állapot szerint az eltűnés miatt elrendelt hatályos személykörözések száma fiatalkorúaknál 1726, a 14 év alattiaknál 649.

Ennyi fiatalkorú, illetve gyerekkorú tűnt el szőrén-szálán az elmúlt években úgy, hogy nem is találták meg őket.

 181. tiboru — 2019-04-02 12:40 

@gigabursch:

🙂

Megvan, köszöni az érdeklődést, csak sokat dolgozik mostanában.

 180. petiba — 2019-03-18 12:20 

@gigabursch:

Ildikó napján még a májköldzsekszonos konteóban volt ;D

 179. gigabursch — 2019-03-12 11:42 

De hová tűnt [Tiboru]?

 178. SLC — 2019-02-10 10:58 

A témához kapcsolódik, kár, hogy itt nem lett belőle cikk:
“24 évvel azután, hogy a walesi rockzenekar, a Manic Street Preachers gitárosa, Richey Edwards örökre eltűnt, megjelent egy könyv, amely eddig nem ismert adalékokkal gazdagítja a rocktörténet egyik legrejtélyesebb esetét. Ami biztos, az ügy még ennyi idő után is élénken foglalkoztatja a közvéleményt.”
https://24.hu/kultura/2019/02/08/richey-edwards-nyoma-veszett-miutan-a-tokeletes-eltunesek-foglalkoztattak/

 177. déjvid — 2018-07-23 20:52 

Egy ide kívánkozó összeállítás:

http://www.origo.hu/nagyvilag/20180718-nyaralas-eltunes-rejtely.html

Norman Lee
2015 nyarán a 47 éves férfi és felesége a Karib-térségben nyaralt, amikor a Marvel- és DC-képregénycégek tehetséges és fiatal rajzolója eltűnt.
Lee és felesége búvárkodni mentek a part közelében, de a szárazföldre már csak az asszony tért vissza.
A rendőrség és parti őrség napokig kereste a férfit a szárazföldön és a vízen, de az erős áramlatokra hivatkozva a kutatást hamar befejezték, állításuk szerint ekkora sodrásban esélytelen bárkit is megtalálni.
A kutatásba az FBI is beszállt, és nagyon magas, 10.000 dolláros nyomravezetői díjat is ajánlott.
Lee olyan képregényeken dolgozott, mint például az X-Men és a Bosszúállók.

Natalee Holloway
Natalee 124 iskolatársával együtt egy nem hivatalos iskolai kirándulásra ment, amikor 2005-ben eltűnt Arubában. A fiatalokat nem látták szívesen szálláshelyükön, mivel részegen felborogattak mindent, és éjjel-nappal buliztak. Az alabamai lányt eltűnése előtt még látták távozni egy bárból a karibi szigeten. A lányt három férfi kísérte ki a szórakozóhelyről.
A gyanúsított férfiakat őrizetbe is vették, több alkalommal ki is hallgatták őket, de bizonyítékot, azon túl, hogy ismerték a lányt, és töltöttek el időt együtt, nem találtak velük szemben.
Az egyik férfiről, egy arubai születésű holland férfiről, Joran van der Slootről később kiderült, hogy megölt egy lányt Peruban, de a Holloway-gyilkossághoz még ekkor sem tudták kötni őt.
A rendőrség később kapott füleseket a lány testének hollétéről, de azt eddig még nem találták meg.

John Halford
A 63 éves John Halford Milton Keyes-i könyvkereskedőt utoljára koktélozni látták Egyiptomban egy hajón még 2011-ben.
Az utolsó információk szerint felhívta feleségét Angliában, hogy elmondja, egy nap múlva érkezik, és alig várja, hogy találkozzanak.
A feleség és Halford a reptéren találkoztak volna. A férfi azonban soha nem repült haza. A hajón vezetett utaslistából kiderült, hogy a partra sem érkezett meg, de a hajón sem találták.
Egy szemtanú szerint, aki látta a férfit az utolsó hajón töltött éjszakán, nem vett észre semmi szokatlant a férfi viselkedésében.
Nem volt depressziós, és nem utalt rá semmi, hogy öngyilkosságot követne el.

Robyn Gardner
Nataliee Holloway eltűnése után hat évvel egy újabb nő tűnt el Aruba kis holland városában. A 35 éves marylandi Robyn Gardner.
A nő azt mondta barátjának, hogy családi vakációra megy a szigetre, de valójában a szeretőjével, Gary Giordanóval ment el egy romantikus hetet eltölteni.
A férfi azt állította, hogy könnyűbúvárkodni mentek egy nyugodt partszakaszhoz, de a nő eltűnt a vízben. A rendőrök nem hittek Giordanónak, így négy hónapig tartották fogva. Mivel itt sem találtak bizonyítékokat, elengedték. A szerető később úgy nyilatkozott, lehet, hogy a nőt emberkereskedők rabolták el.

Hue Pham and Hue Tran
Az idős amerikai pár valahol Barbados és Aruba szigete között tűnt el egy tengerjáró luxushajóról. A hajó egy egyhetes körúton volt, és San Juanban kötött volna ki.
Az idős pár nem egyedül volt a hajó külső fedélzetén, 12 személyzetis is folyamatosan figyelte az utasok biztonságát.
Ennek ellenére a nyugdíjasok eltűntek a hajóról, ahol csak a pár flip-flop papucsait találták meg. A fiúk elmondása alapján a pár nagyon szerette egymást, idős koruk ellenére egészségesek voltak és boldogok. Sokat utaztak, és élvezték a nyugdíjas éveiket.

Amy Bradley
Mikor Arubában egy fiatal lány álkapocscsontját megtalálták, mindenki joggal gondolhatta, hogy sok év után megtalálták Natalee Holloway holttestét. Nem így lett.
A csontok ugyanis egy 23 éves amerikai lányé voltak. Amy Bradley 1998-ban tűnt el, és azóta nem tudtak eltűnésének okairól semmit.
A lányt utoljára az egyik hajó zenészével látták iszogatni egy bárban, de később a férfi és Bradley különváltak. Szemtanúk állítják, látták a lányt utána is Arubában, de a rendőrség hivatalosan nem találta meg soha.

Madeleine McCann
Talán Madeleine McCann eltűnésének ügye a legismertebb az összes közül.
Madeleine szüleivel ment nyaralni Portugáliába, amikor egyik este eltűnt hotelszobájából.
2007-ben a kislány szülei, miután lefektették a gyerekeket, lementek vacsorázni a barátokkal a hotel éttermébe. A három gyerekük az apartmanban maradt. Az anya a vacsora után visszament a szobába, de nem találta a kislányt. Miután értesítették a szálloda dolgozóit, lezárták a szállodát. A rendőrség több szemtanút is kihallgatott, és több év elteltével is gyűjtenek információkat azoktól, akik abban az időszakban a hotel vagy az étterem közelében voltak, és láttak valamit.
Többen egy férfit láttak, a karjában egy szőke kislánnyal. De a férfit sosem találták meg.
A Scotland Yard átvette a nyomozást a helyi hatóságoktól, de gyanúsítottat ők sem találtak.
Az évek során többen is hívták a rendőröket a világ több pontjáról, hogy látták Madeleine-t, de ezek végül soha sem bizonyultak igaznak.

* * * * * *

u. i.: mi az Isten folyik ott Arubában…?! 😀

 176. gacsat — 2018-03-05 01:19 

Gyerekek! Van poszt az 1963ban eltűnt 70 tudósról?

 175. gigabursch — 2018-01-29 12:25 

Jó ideje nézegetem, hogy az egyik tejüzem dobozos tejein eltűnt gyermekek kerülnek fel.
Sokszor elgondolkodtam rajta, hogy ez mennyire hatékony.
Biztos több a semminél, de olykor 10+ éve eltűnt gyerekek esetében szerintem már nincs hatása.
Sőt. Szerintem már csak árt az ügynek.

 174. gigabursch — 2017-12-06 09:26 

Most olvasok egy nem túl érdekes blogposztot (http://kivultagasabb.blog.hu/2017/12/05/rejtelyes_eltunesek)

Ám az egyik komment tök érdekes:

z újkorban is volt titokzatos eltűnés, szóval az ittenieknél sokkal érdekesebb.
Mondjuk Benjamin Bathurst esete.

Bélóg kommentje (http://blog.hu/user/68114)
Én is azt mondom, Agata Christie nem tűnt el. A pornós vagy a lord sem “tűnt” el, az meg hogy a maffiózók megöltek valakit és a hullája nincs meg, hogy egy repülő lezuhan a tengerbe és nincs meg, hát vaze, nem vagy egy nagy ász a témában, komolyan.

Igazán érdekes eltűnések az ókortól vannak.
Énok fáraó. Illés a szekéren a legismertebb bibliai esetek.

De bizony már a “tudományok” világában is volt jó pár. Például a brit Peter William Somerset aki a családja szeme láttára tűnt el, majd két nap múlva visszatért és emlékezett, mi történt vele. Ez a többi esethetz képest tényleg különleges.
Szimpla eltűnésből is van VALÓBAN rejtélyes, pláne amelyek SZEMTANÚK (néha tömeg) előtt játszódtak le és ők VALÓBAN eltűntek. Például Pierrette Darmelle, egy lány, aki a körmenet kellős közepén vált köddé. Vagy a börtönben LASSAN (!) eltűnő Diderici. Egy Williamson nevű amcsi lótenyésztő az udvarukon. Sőt, 1969-ben Paulo Faria da Costa. Vele mintha ugyanaz történt volna, mint Didericivel.

Szóval akit ilyesmi érdekel, keresgéljen rá és ne ilyen felületes blogból informálódjon.

 173. untermensch4 — 2017-04-04 10:25 

5.2.)-höz tartozik, a mi vadállat-befogási módszereink hogyan nézhetnek ki az állatok szemszögéből? Ha tudnánk befolyásolni az emlékezőképességüket, akkor hogyan érzékelnék a jelenséget…

” Kezdetben a vadbefogás kerítőhálós megoldásait alkalmazták, de a növekvő tenyészállat-kereslet hatására kifejlesztették a nagy hatékonyságú, helikopteres befogási technikákat. A helikopterekről megfelelően kialakított kilövőszerkezettel hálót lőttek a szarvasokra. Az akrobatikus ügyességű pilóták és a helikopteren kívül a leszálló talpakon álló “lövészek” a menekülő szarvascsoport fölé három-négy méterre repültek, a hálót rálőtték az alattuk rohanó szarvasokra. Az egyszerre kettő-négy hálóba fogott szarvast elkábították, és azonnal a kijelölt farmokra szállították.”

http://www.matud.iif.hu/04apr/05.html

 171. zizzi — 2016-11-29 00:32 

@individuale:

Amióta a szervátültetés lehetségessé vált, azóta az az óriási elnyelője az eltűnteknek. 5.1…..

 170. individuale — 2016-11-27 18:57 

Túl sokan vagyunk, túl sok ember él a földön, és amiből túl sok van, annak nincsen értéke.
Amikor kevesebb lakója volt a földnek, és kötelezően vallásos volt mindenki /vagy megégették/, és a vallási parancsok megtiltották az emberölést, akkor is ölték egymást ezerrel, sokszor a vallások nevében.
Vörösmarty Mihály írta “Az emberek” című versében, hogy “Az ember-faj sárkányfog vetemény: nincsen remény! Nincsen remény!”

http://szepirodalom.blog.hu/2008/10/30/vorosmarty_mihaly_az_emberek

Az egyes emberek /gyerekek/ eltűnésére is rá lehet mondani, hogy “Istentelen frigy van közötted, Ész és rossz akarat!”
Egészen biztos, hogy az eltűntek nagy része egyszerűen meghalt fizikálisan, /csak nem találták meg, vagy nem tudták beazonosítani a maradványokat/, vagy abban a személyiségében /valahol megvan, csak éppen másnak hiszi magát mint aki, vagy másnak adja ki magát, vagy elzárva tartják a világ más pontján, vagy a szomszéd utcában/.
De sokszor az ész és a jóakarat okozhat nehezen orvosolható, vagy orvosolhatatlan eltűnést.
2015.-ben, Londonban a a tömött Westminster hídon átmenve egy három év körüli, síró sötét bőrű kisfiú körül örvénylett a tömeg. Leguggoltam hozzá, de egy szót sem beszélt angolul. Nem a legkönnyebb megoldást választottam, nem hívtam a rendőrséget, hogy találtam egy gyereket, hanem egy lépés távolságból “őriztem”, időnként fenntartva a látszatot, hogy a kisfiú hozzám tartozik, pár szót szóltam hozzá, nehogy valaki más is besegítsen. Reményeimben nem csalatkoztam, mert kb. 10 perc múlva rohanvást feltűnt egy indiai száriba csavart, zaklatott fiatal nő, akinek a gyerek a nyakába ugrott. Ezzel megoldódott véglegesen a síró kisfiú ügye. Nem csináltam belőle elveszett gyereket, mert ha hívom a rendőrséget, azok kötelesek begyűjteni. Mire az anyja észbe kap, hogy hol a gyerek, már hűlt helyét találja a hídon. Aztán, hogy valaha összeért volna a történetük /sok kanyar után/, vagy örökre “elveszett gyerek” lett volna /mert nem jól jöttek volna a kanyarok/, azt már soha senki nem tudja megmondani. Ilyen könnyű “eltűnni” egy gyereknek.

 169. Annie — 2016-11-24 23:40 

Én az utolsó lehetőségre tippelők táborát erősítem.
Az USÁban egy időben tevékenykedő sorozatgyilkosok számát az optimisták 35-re, a legpesszimistábbak 500-ra teszik (https://hu.wikipedia.org/wiki/Sorozatgyilkos), vagyis kilencmillió főből egy és hatszázötvenezer főből egy közé esik a gyakoriságuk. Ha feltételezzük, hogy nem a jenkik különösen aberráltak, hanem a világ más országaiban is hasonló arányban vannak jelen sorozatgyilkosok, csak éppen nehezebben derítik fel, mert mondjuk nem olyan jó a rendőrség felszereltsége, akkor ez lehet magyarázat az eltűnések egy részére. Ha feltételezzük a hasonló arányokat, és a legoptimistább becsléssel számolunk, akkor statisztikailag jó esély van arra, hogy ma Magyarországon van legalább egy sorozatgyilkos.
De ez valószínűleg más bűncselekményekre is igaz. Ha megnézitek tiboru számait a százezer főre vetített nyomtalan eltűnésekkel kapcsolatban, nekem azért kirajzolódik, hogy minél fejlettebb az adott ország (amiből naivan arra következtetek, hogy talán több forrás jut bűnüldözésre), annál kisebb az a szám.

 168. Salamancai űrhajós — 2016-01-13 21:22 

Ez az egyenletes eloszlás elég gyanús. Nem hiszem, hogy a szervkereskedők, a maffia vagy az ufók ugyanolyan eredményességgel és aktivitással dolgoznának Nevada államban mint mondjuk Dániában.

 167. déjvid — 2015-11-14 19:37 

A “spontán égés” hatásvadász elnevezése egy létező jelenségnek, melyre valódi bizonyítékok vannak, illetve kutatták is (valódi tudósok), és tanítják is (Amerikában a tűzvizsgálóknak). A lényeg: SOHA nem ég el maradéktalanul illetve nyom nélkül az egész test. Eltűnésre így magyarázat nem lehet. 🙂

 166. déjvid — 2015-11-14 19:34 

Szerintem a statisztikai adatok vagy nagyon túlzók, vagy hibásak.

A gyakorlatban persze csak egy vidéki nagyváros adatait ismerem (első vonalból), de az alapján nem ilyen szörnyű a helyzet 😉

A 90% gyermekotthonos kiskorú, aki késik az eltávról; faxon jön a felkutatási kérelem, kiskorú lévén KÖTELEZŐ az azonnali körözés, és ha meg is van, egy óra múlva ismét lelép. Tehát permanens eltűnt, de valójában megvan.

Hivatalosan eltűnt, valójában megalapozott adat van arra, hogy Angliában (stb.) él a szerelmével. Közigazgatási ügyben a külföldi lakcímellenőrzésre jogsegély felejtős; tehát hivatalosan nem tudjuk megerősíteni, hogy tényleg él, tehát itthon marad eltűnésben.

Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén többé nem “eltűnt”, hanem elfogatóparancs alapján körözött, de nyilván továbbra sincs meg – ezt vajon a rendszer látja-e úgy, hogy most már nem eltűnt (pedig de), azaz statisztikailag hogy van kezelve…? FŐLEG, ha országos körözöttként elfogják, az országos körözést visszavonják, mi van az eltűnéssel (becsapós a statisztika).

Plusz “helyszínelve volt” már nyáron elbotorkáló demens öreg, aki hőgutát kapott a kukoricatábla közepén, a tábla őszi letörésekor se lett meg, csak még később. Tizen-akárhány éve (!) eltűnt, aki az elhagyott kis temető egyik sírja mellett bukott fel (valószínűleg), a csontjai a domb tövében tereprendezés miatt kivágott bazi nagy bokor gyökerei közül kerültek ki. Azaz anno úgy nyelte be a föld, nyilván hetek alatt, hogy senkinek nem szúrt szemet. Volt persze, akit megtaláltak időben, azaz néhány nap után, az erdő közepén (nagy erdőről beszélünk, kocsival járható utaktól 2-3 km!), elegánsabb utcai ruhában, műbőr dipójában az adóhatóságnak címzett irataival, amikkel elindult eltűnésekor. (Itt a ránézésre egyértelmű sorsszerű halál ellenére Ket. lett rendelve rk-halál miatt…) Került elő hasonló “erdőmélyéről” eltűntként körözött öngyilkos néhány év után, illetve olyan is, akit NEM köröztek eltűnés miatt, mert amíg fel nem lett kutatva néhány ismerőse, addig nem hiányzott senkinek (X.Y.? Jé, tényleg, hónapok óta nem láttam…) Ahogy társasház emeletén is volt már több hónapos elhalt a saját levében úgy, hogy a rokonainak nem hiányzott (mondjuk 55 éves illető harmincas gyerekeiről beszélünk “rokon” esetén!), a közmű már kikapcsolt a nemfizetés miatt, és a szomszédokat zavarta ugyan a szag egy darabig, de napirendre tértek felette.

🙂

 164. baalamiga — 2015-01-21 13:43 

163. Made my day 😀

 163. darkfuture — 2015-01-19 08:09 

@FilcTroll:

Az elit által rituálisan feláldozott gyermekek.A sátánista gyermek áldozók a hybridek és a tisztavérű reptiliánok.Ősidők óta ezt csinálják.Szükségük van az emberi hormonokra,vérre,dns-re.A hybrideknek kell az emberi dns,hogy tartani tudják az emberi formájukat illetve “spirituális” vonzata is van a dolognak: a fájdalom és a félelem energiákat is begyűjtik ilyenkor,mert az is táplálék nekik.A tisztavérű hüllők is táplálkoznak,de a hybridek esznek a legtöbbet a fent említett okok miatt.

Azért a gyerekeket áldozzák fel leggyakrabban,mert a fiatal szervezetben “finomabbak” a hormonok és sokkal több félelem energiát tudnak lecsapolni a szertartás során.A gyilkosság előtt sodomizálják és kínozzák az áldozatot,hogy teljesen átjárja a negatív energia és így már fogyasztható lesz az “étel”.Haszonállatnak tekintenek minket, “haszonrabszolgának” úgymond.

A fő szertartás úgy zajlik,mint egy démon idézés, két 4D-s rabszolga-árja ember megidézi a hüllődémont,eközben a hybridek felkészülnek az átalakulásra(ez nem mindig történik meg,sokszor emberi formában is esznek) majd amikor lenyugtatták a démon-hüllőt(hogy ne daraboljon fel mindenkit amikor megidézik)elkezdődik az áldozat sodomizálása,kínzása.Majd felvágják az alhast és az ágyékot, onnan esznek először.

Na vajon honnan származnak a legendák:
Vámpírlegendák,Kannibál legendák,Vérkultusz,Sátán,Ördög,Démon stb.

Amúgy Al Gore volt egy időben olyan állapotban,hogy alig tudta tartani a 3D-s emberi formáját,mert neki nagy %-ban van jelen a hüllő genom a dnsében és mindig egy orvos csapat loholt utána mindenhova, infúziós hormon és vérkészítményekkel,nehogy véletlenül átalakuljon a tv-ben vagy az utcán is akár.

Ezek a hybridek nem mindig tudják tartani az energia mátrixukat, ezért vannak a testükön azok a furcsaságok amiket a videókban látunk a youtubeon.

A brit királyi család is a fő vérvonalhoz tartozik,pl. 1964-ben A Canadai Kamloops-i látogatásukkor is megettek 10 árva őslakos indián gyermeket akiket az ottani bentlakásos iskolából vittek el csoportkirándulásra a királyi családdal.Nem elég,hogy azokban az iskolában a kínzások és a nemi erőszak mindennaposak voltak erre pluszban még oda is adják őket a kannibáloknak.
A királynő emberhús evéssel őrzi a “fiatalságát”. lásd még Báthory erzsébet története.Angliában találtak egyszer egy kisebb konténert ami tele volt szétszabdalt gyermek holttestekkel.Azóta se lehet semmit se tudni az ügyről.Brittaniában csak 275 000 ember tűnik el évente.Persze sokan meglesznek egy idő után,de többen nem kerülnek elő soha és ez csak a Brit szigeteken.

A szertartásról és a vérvonalakról linkeltem pár infot és képet a gyíkemberes topikban,ha érdekel valakit.

 162. tiboru — 2015-01-19 00:48 

@gigabursch:

back130-at már én is kerestem (többször is), levelet is írtam a megadott emailcímére, mert a Seuso-ügyben szerettem volna konzultálni vele, de nem válaszolt… Ha esetleg most olvasná ezt, változatlanul szeretnék dumálni vele, jelentkezzen!

realcorpust se láttam már jó ideje, remélem mindketten jól vannak.

 161. gigabursch — 2015-01-18 10:05 

Bármilyen hihetetlen, de én most két konteóstársat keresek, legalább azon a szinten, hogy nyugi megvan.

Az egyik back130, aki a Seusó-ügyben hozott fel érdekes adalékokat, a másk realcorpus kolléga, akinek modt épp jól jönne az IT ismerete.

Tud róluk valaki valamit?

 160. becsuszoszereles1k — 2014-10-13 10:53 

@FilcTroll: Az “arvahazasdi”, meg a “szegenyhazasdi” mindig is a legszomorubb lapja volt a tarsadalmaknak – vo. Kovacs Bela, vagy epp Redl ezredes tortenete.
De hogy a (valamilyen) rendszer – mondhatni – kis janicsarjainak “kiemelese” a rendszer altal mara mar itt tartana? Bar ha a del-amerikai u.n. utcagyerekekrol keringo tortenetek igazak…
Egy biztos, hogy az arva gyermek szemelye es elete mindig kiszolgaltatott, az sem kizart, hogy preda. 🙁

 159. FilcTroll — 2014-10-13 07:25 

Néha visszakukkantok az ITCCS.org oldalra, hogy is áll Annett atya küzdelme a sátánista gyermekáldozók elleni harcban. Elég bizarr fejlemények vannak, pl. Hollandiából, ahol egy szemtanú névvel vállalta azt a vallomást, amiben beszámol a helyi elit “kisded” játékairól. A tanú egy gyerekbeszállító hálózat tagjának felesége, aki szerint a teljes holland elit rész vesz azokon a rituálékon, ahol árvaházból “kimentett” gyerekeket áldoznak fel. A holland uralkodóház és polit.”elit” mellett pl. Soros Györgyöt is megnevezi résztvevőként. Hátborzongató magyarázat néhány eltűnésre, de az tuvábbra sem világos, hogy az itccs őrültekháza-e, vagy valóban az iszonyú igazság nyomában járnak.

 158. becsuszoszereles1k — 2014-09-21 01:19 

Egy pillanatra azt hittem, eltevedtem. Es tenyleg. 🙂 Mert emlekeztem ra, hogy valaki emlitette, milyen jo lenne egy osszefoglalo az eltuntekrol. De mar emlekszem, az az Ophelie posztnal volt!

Szerintem egy ilyen osszefoglalo hiu abrand! Annyi eltunes van, mint egen a csillag. Vannak koztuk hires emberek epp ugy, mint nem ismertek, felnottek, gyerekek egyarant, sot egesz csaladok is. Ha csak a nyomtalanul eltunteket vennenk, az is igen nagy szam lenne. 🙁

 157. miazhogynagyonis — 2014-09-20 23:49 

Nincs is annál szebb, mint nagy adóssággal csődbe vinni egy céget, majd eltűnni.
Gondtalan élet munka nélkül.

 156. miamai — 2014-03-15 13:32 

Érdekes felvetés.
A szervkereskedelmet leszámítva bármelyik lehetne, bár sajnos azt hiszem, sokkal földhözragadottabb lesz a megoldás…
A kérdés az, hogy mi kellett az elrablóknak:
– a gép (ki és mire akarhat felhasználni egy B777-est?)
– az összes utas (pl. csoportos emberkísérlet)
– az utasok egy csoportja (pl. az a bizonyos 20 fős IT szakértő csapat)
– egy valaki az utasok közül (pl. valaki “naggggyyyon fontos személy”, aki inkognitóban utazott, vagy valami fontos dolgot tudott)
– az egész eltűnés egy jól összeálított manipuláció, hogy ezáltal valami más disznóságot leplezzenek. A végén majd jól megtalálják a gépet és az utasokat (élve vagy halva), és ” ó mily ügyesek voltunk” az fedett akció is sikerrel zárul. Itt az a kérdés, hogy bizonyos állam(ok) vagy államok felett álló, mondjuk így: transznacionális szervezetek (maffia, multi, illuminati, templomos vagy más egyéb ilyesmik) ackiójáról van szó.
Szóval már megint itt vagyunk: ki tette, miért tette, hogyan tette?

 155. csubakka — 2014-03-15 10:18 

Most jut eszembe, a malajziai gép eltűnésére nem lehet magyarázat esetleg valamelyik konteó erről a posztról?

 153. gigabursch — 2014-01-06 18:53 

Eltűnt gyermekek emlékére
http://www.youtube.com/watch?v=NI2fscR7BxM

 152. SLC — 2013-06-01 21:45 

Elgondolkoztató:
http://goo.gl/fuTmg

 151. lilith18 — 2013-05-25 11:50 

145@kszabo: Ez tévedés, a zoknikat a mosógépben lakó mosódémon eszi meg. Azon él.

 149. tiboru — 2013-04-07 13:07 

@belakoma:

Tudomásom szerint ilyen statisztika nem készül(t), pedig tényleg érdekes lenne…

 148. belakoma — 2013-04-07 03:36 

A rengeteg statisztika közöl valami bármilyen hasonlóságot az eltűntekről? Életmód, vagyoni helyzet, hobbi, szakma, kedvenc autó, -állat, sport, ilyesmi?
Vagy egyszerűen nem készülnek ilyen statisztikák?

 147. csubakka — 2013-03-25 15:29 

Nem tudom, hogy általános-e, de facebookon az utóbbi két hétben hirtelen meglepően sok eltűnésről láttam kiírásokat, körleveleket. Az utóbbii két hét alatt legalább 4-5 ember eltünéséről olvastam így. Mások is tapasztalták ezt?

 146. szekertabor — 2013-03-19 13:35 

Egyszer egy bőszoknyás asszony (nem a többségi rasszból) besurrant a lakásunkba, és már nagyban rámolt, amikor a feleségem észrevette. Akkor persze hangosan óbégatni kezdett, hogy miért küldik ki őt a lakásból, de a nejem csak akkor nyugodott meg, amikor már kívül tudta. Az egyik diasorozatomat azóta sem találom, biztosan nyílt egy dimenziókapu a téridő-szövedékében, és beszippantotta.

Szóval én a rejtélyes eltűnéseknél mindig a Zsákos Emberre gyanakszom.

 145. kszabo — 2013-03-15 22:34 

@gtibor: A zoknik a kiskanalakkal járnak éjszakánként bulizni és nem találnak haza. Ameddig a hegyeket jártuk, volt mire fogni, de most, ugyanúgy páratlanok lesznek a zoknik és tűnnek el kiskanalak:)

 144. kszabo — 2013-03-15 22:30 

Elhalás mint az eltűnés legalizált módja. Ők( nem tudom kik) a forgalomból kivonás mesterei időnként nagyot alkotnak. Széchenyi
Vasvári
Ganz
Kandó
Semmelweis
Többet most nem tudok fejből, de mind hatalmas elme, piti betegséggel megnyúvasztva.
Ganz és Kandó esetében kezdett gyanús lenni a dolog, mivel ipari szereléssel foglalkoztam és ott ez bő száz éve minőségi fogalom……………………………………………………………………………………………. Bocs ez a kódoló megint beindult:)

 142. gigabursch — 2013-03-03 14:45 

@brownie:

Felvetésedre két reagálás jön ki belőlem:

1.)
Láttál te már elhunyt kínait/vietnámit/stb. bármelyik magyarországi temetőben?

2.)
“Jelentjük, nincs több kannibál. Az utolsót tegnap megettük.”

🙂

 141. brownie — 2013-03-03 11:39 

@zizzi:
Tudom, hogy az emberi eltűnése és a gasztronómia összefüggései sokszor az urban legends kategóriába tartoznak. Kivételt képeznek a nagy éhínségek időszakai, illetve néhány pápua kannibáltörzs szokásai.

Ugyanakkor a nagy európai húsbotránnyal kapcsolatban felmerül bennem a kérdés, hogy ha lóhúst ilyen egyszerűen el tudnak adni darált marhának, akkor ezek a darálékok esetleg más eredetű húst nem tartalmazhatnak-e?

(Azt nem hallottam, hogy pl. patkány, egyéb rágcsáló, neadjisten humán DNS-re futtattak volna teszteket.)

 140. becsuszoszereles1k — 2013-02-10 04:01 

@miyabi / @SLC
126./ 131.
“…nem jon szembe tobb ember…”

Egy-ket-harom eve torent:
Beertunk a zsufolt varoskozpontba, a busz befordult a negysavos utra, jobbrol buszmegallok sora, balrol ugyanez, az ellenkezo iranyba. De sehol senki: a setalok, a munkabol a messze kulvarosokig cekkerekkel utazok hada; a videkrol buszokkal erkezok es a csatlakozo buszokra varok; a hiena taxisok girbe-gurba sora a busz parkolosavban_ekkor mar furcsan kezdtem erezni magam_. Szetneztem koros-korbe: sehol egy ember, de sehol egy auto, es total csend! Minden dermedt…A buszom ropteben gazt adott becsapva az ajtokat: felszallo nem volt; es elhuztunk.
Felora mulva hazaertem, meg mindig ertetlenul. Persze, elhesegettem az elmenyt…akkor most mi van…ugyanmar…Belottem a tevet: merenylet :ott. Aldozatok hevertek a jardan…

@SLC
127.
🙂 idoutazokat keresel
Tegnap lattam egy filmet. Abban egyszeruen bemutattak az idoutazast, miszerint az idozonan attettek az egyik labukat:) Bocs!
Viszont lattam hasonlot igazabol is, csak az orszaghatar volt a falu kozepen, ahol viszont a tudosito tette at az egyik labat (es meg utlevel sem volt nala! persze, a mikrofon!…a lakossag nem volt annyira vidam.

Idokibovito kezikeszuleket is vasarolnal_hat ilyenem (meg) nincs, de technikat tudnek szamodra ajanlani: huzd ki belole a gumit!:)

 139. dugong — 2013-02-09 18:11 

@gtibor: Igen, de úgy általában az összecsomózódásnak megvan a magyarázata. Röviden arról van szó hogy a nem összecsomózódott állapot egyféleképpen jöhet létre, az összecsomózódott viszont sokféleképpen, ezért aztán a spontán bekövetkezése sokkal valószínűbb. Ennek komoly matematikai elmélete van. Én viszont azt gondolom hogy éppen ez az – ismert és megmagyarázható – jelenség fedi el azokat az eseteket amikor olyan kombinációk jönnek létre amik nem következhetnének be. Az ember ugyanis, amikor elkezd utánamenni a dolognak, hamar belefut az elméletbe és megnyugszik hogy nincs itt semmi megmagyarázhatatlan. Pedig nem kellene megnyugodnia.

 138. dugong — 2013-02-09 17:59 

@rigojancsi: Ja, így is jó. Vagyis nem mi befolyásoljuk az Univerzumot hanem az Univerzum az tudatunkat. Csak nagyon rá kell hangolódni…

 137. gtibor — 2013-02-09 17:01 

@dugong:

A damil spontán csomósodásával én is gyakran találkozom. Vagy biztos sokaknak ismerős a szépen összehajtogatott fülhallgató- és egyéb kábelek táskából történő előszedésekor tapasztalható tengerészcsomók halmaza. :-))

Egyik South Park részben az eltűnt alsógatyákat a gatyalopó manók gyűjtik be. 🙂

http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=3483199&app=113651575341103

Megmagyarázhatatlanul eltűnt tárgyak csoportjába tartoznak még a zoknik is. Szerintem mindenkinek vannak párját vesztett zoknijai. 🙂

 136. SLC — 2013-02-09 16:39 

@dugong: vagy Heinrich Schliemann, aki Tróját kereste és találta meg.
Szerintem az univerzum reagál a tudatunkra, mi pedig viszontreagálunk. A koncentráció ereje és hossza a lényeg. Így működik az agykontroll, vagy a pozitív gondolkodás 🙂

 135. zizzi — 2013-02-09 15:50 

@zizzi:
134. zizzi
nahisz, epp a lenyeget hagytam ki: leforditva kell letenni a bogret… dehat ez emugyis termeszetes….vagy nem?? 😉

 134. zizzi — 2013-02-09 15:44 

Megosztom Veletek a fulesbogre-varazslatot, amit erdelyi menyemtol tanultam ;). Igaz, eddig csak eltunt targyakra alkalmaztam, tobb-kevesebb sikerrel ;), meglehet egy nagyobb bogrevel emberekre is ki lehet probalni, aki akarja, tegye; ime: fogsz egy cserep fulesbogret es belesuttogod az eltunt targy nevet. Leteszed egy csondes zugba valahol. A bogre csak dolgozik, dolgozik szep csondben, varazsol…aztan egyszer csak megtalalod ez eltunt targyat….vagy se 😉

 133. rigojancsi — 2013-02-09 11:49 

@dugong:
Először is bocsánat a belekotyogásért, de szerintem inkább MÁS nem kezdett volna el OTT ásni..

 132. dugong — 2013-02-09 00:43 

@SLC: Értem hogy mit mondasz. Nekem a bakonyi dinosaurussal kapcsolatban volt ilyen érzésem. Tudod az a srác aki egész gyerekkorában arról álmodozott hogy majd ő fogja megtalálni a magyar dinosaurust. Aztán elvégezte az egyetemet, elment a Bakonyba és megtalálta. Kérdés, ha más kezd el ott ásni, ott lett volna e?

 131. SLC — 2013-02-08 21:35 

@dugong: van egy tanmese két szerzetesről, akik vitatkoznak arról, hogy a szél mozog, vagy a zászló. Végül elmennek a mesterhez, és megkérdezik az ő véleményét. A mester annyit mond: nem a zászló mozog, és nem a szél. A tudatotok az, ami mozog.

Szerintem itt is valami hasonló történik 🙂

Lehet, hogy megtörténne amit írsz, de csak akkor, ha Te állítod össze a kísérletet, és a közelében is maradsz…

 130. dugong — 2013-02-08 20:10 

Kicsit off mert nem eltűnés de azért hasonló. Mindenesetre előre is bocs mindenkitől. Van a vonalban horgász vagy vegyész? A kettő kombinációja még jobb lenne. A probléma a következő. Sok éve visszatérően kísértenek horgászat közben a spontán keletkező, fizikailag megmagyarázhatatlan csomók. Ismerem az idevágó matematikai elméletet arról hogy hogyan csomózódnak össze “maguktól” az egymás mellé lerakott drótok vagy madzagok de olyan gubanc elvben nem jöhet létre ami 3 dimenzióban nem megengedett. Például amikor a zsinór kihagy a boton egy gyűrűt amin korábban keresztül ment, vagy áttekeredik a boton. Veletek történt ilyesmi? Ilyenkor mindig meggyőztem magamat arról hogy áh, hülye vagyok, rosszul emlékszem, biztos úgy raktam össze. Persze nem lehet mert akkor korábban nem tudtam volna bedobni, de hátha mégis. Az ember nem szereti a megmagyarázhatatlant. Idén nyáron azonban történt valami ami végképp meggyőzött arról hogy valami még sincs rendben. Sajnos rajzolni kellene hozzá, nehéz elmagyarázni, ugyhogy el kell hinnetek becsszóra. Egy sátorról van szó amin egy külső rudat két csat rögzít a vászonhoz. A két csat egymáshoz képest szemben állt, ez egészen biztos mert töprengtem azon hogy miért kell ennek igy lennie és megkérdeztem másokat is (a feleségemet és egy barátomat) hogy nekik mi a véleményük. Nem tudták, de a beszélgetésre mindketten jól emlékeznek. A dolog felett napirendre tértem, amig csak egyszer egy nyári reggelen a folyóparton döbbenten nem láttam hogy a két csat most már egy irányba áll. Tévedés ezuttal abszolúte kizárva. Valamelyik csatot megfordítani csak úgy lehetett volna ha az ember lefejti a sátorról és fordítva vissza varrja, persze varrógéppel, hogy ne lehessen megkülönböztetni az eredetitől. de merőben valószínűtlen, hogy éjszaka a fejünk fölött ezt valaki észrevétlenül megtette volna.
Ismeritek Karel Capek elmékedését a közöséges csodákról? Hogy az ember csodából valami fennköltet és magasztosat vár. Jelentőségteljeset. Ezért aztán amikor találkozik egy pitiáner csodával, inkább elhesegeti magától. Nem akar róla tudomást venni, gyorsan elfelejti.
Én viszont, “tudós” ember létemre, szeretnék valahogyan kisérletesen utána menni ennek a dolognak. Arra gondoltam, hogy ha tényleg valahogyan át tudnak fordulni a tükörképek egymásba, mondjuk egy negyedik térdimenzión keresztül(??), akkor ez valahogyan tesztehető kell hogy legyen. Nyilván nem a sátrat érdemes figyelni az elkövetkező tíz évben hogy visszafordul e a csat (még ha igazam is van, ez a dolog makroszkópikus szinten nem lehet tul gyakori, vegülis ritkán ébred az ember 2 balkézzel), viszont ki lehet talalni olyan kisérleti elrendezést (talán) ahol mérhető. Ezért kérdeztem az elején hogy van e vegyész a bandában. Azt ötlöttem ki, hogy ha veszünk egy olyan oldatot amiben kezdetben valamilyen királis molekulának csak az egyik enantiomerje van jelen, mondjuk D-glükóz, akkor mérhető kell hogy legyen hogy idővel megjelenik e a másik forma. Olyan energetikai körülmények között ahol ez kémiai reakcióval nem következhet be. Meg lehet csinálni? Vagy nagy hülyeség? Nagyon hálás lennék a tanácsért. Mégegyszer bocs a tolvajnyelvért is a humán beállítottságuaktól.

 129. SLC — 2013-02-06 20:59 

@marcoromano: unokatesóm ugyanígy járt a lakáskulccsal. Eltűnt. Felborogattak mindent, közben a bejárati ajtó zárva volt (a hátsó ajtón mentek be a házba). Unokatesóm úgy felhúzta magát, hogy dühében felkapott valahonnan egy kulcsot, benyomta a zárba, és elfordította, aztán kivette és letette. Az ajtó nyitva volt végre, de a kulcsot soha többé nem találták meg. A bejárati ajtó kulcsát nem sokkal később az egyik szobában a linóleum alatt megtalálták…

De ilyen velem is történt. Anno ’90-ben lehetett kapni könyvet az ingáról, a kis könyv alján egy kivágott lyukban benne is volt egy réz inga, az egész pedig fóliával lecsomagolva. A könyvet megvettem, betettem a táskámba, és mire hazaértem vele, az inga eltűnt. A fólia úgy emlékszem sértetlen volt, de ha szakadt is lett volna, a bőr táskából az inga nem tudott volna kiesni. És én is felforgattam mindent, de az inga soha nem került elő.

Szóval történnek a hétköznapokban is furcsa dolgok. És mondjatok bármit, én meg vagyok győződve róla, hogy ez nem a Mátrix műve, hanem a tudatunké és az univerzumé együtt.

 128. SLC — 2013-02-06 20:48 

@miyabi: ezek a koincidenciák is megérdemelnének egy posztot, mert időnkén teljesen hátborzongató dolgokat tudnak produkálni…

 127. SLC — 2013-02-06 20:47 

@lilith18: Ők, hogy úgy mondjam “interdimenzionális” lények, nem igazán hiszem, hogy úgy léteznek a fizikai világban, mint mi. És biztos vagyok benne, hogy rárepülnek bizonyos emberekre, de szerintem valami teljesen más, általunk talán fel sem fogható okból teszik ezt. És az sem lehet véletlen, hogy KIKET környékeznek meg.

@zizzi
A Mary Celeste rejtélyre találtam egy hihető magyarázatot, de az is igényelne egy kis kutatást, amire most nincs időm. Ha eljutok odáig, leírom egyszer.

Hirdetés: időkibővítő kézikészüléket vásárolnék! Ha valakinek van egy raktáron, jelezze legyen szíves 🙂
Ugyanitt időutazókat keresek, természetesen garantálom a tökéletes diszkréciót 🙂

 126. miyabi — 2013-02-06 18:18 

Csatlakoznék az előttem szólóhoz (aki jelen pillanatban még Salamancai űrhajós, a 125.számú kommenttel), miszerint szörnyen nyomasztó a téma. Elég sokat olvastam ezekről az esetekről, különösen, mivel a 2006-ban eltűnt Strehó Gergő az eredeti lakhelyemtől nem túl távoli faluból származik, ráadásul az öccsével elég sok közös ismerősünk van. Strehó Gergő, Ackermann Dávid, Ophelie Bretnacher, Daniel Gliksten, csak négy (igen ismert) név a sok közül. Talán csak Ophelie lóg ki a sorból, őt megtalálták.

Még belegondolni is borzasztó, hogy egy közeli hozzátartozóm esetleg elmegy valahová – semmi különös, akár csak sétálni vagy bevásárolni – és soha többet nem hallok felőle. Komolyan, hogyan lehetséges ez a mai technikai vívmányok mellett?
Valahogy egyetlen itt felvetett magyarázatot sem érzek kielégítőnek, de nem jut eszembe semmi más sem. Viszont valahol (talán nyugtalanító, illetve ijesztőnek szánt történetek között) olvastam egyszer régen valamit, ami utána hetekig foglalkoztatott. Ott persze sokkal hatásvadászabb módon volt leírva a dolog, de a lényege, hogy képzeld el, hogy egy teljesen átlagos nap, teljesen átlagos teendőid közepette sétálsz az utcán, és egyszer csak azt veszed észre, hogy nem jön szembe több ember. Sőt, ha körülnézel, nem látsz senkit, teljesen egyedül vagy, de semmi más nem változott, a világ egyébként ugyanolyan…
Ha misztikus magyarázatot keresünk, talán valami ilyesmit tudnék elképzelni, és akkor ez már majdnem téridő-kapu… 🙂

((Ééés, most megvillant a lámpa, kirázott a hideg, úgyhogy lezárom a témát…))

 125. Salamancai űrhajós — 2013-02-06 12:56 

Másodjára olvasom el a posztot. Van ebben a témában valami nyomasztó.

Állandóan azt halljuk, hogy Nagy Testvér szemmel tart, meg hogy a mobilunk alapján háromszögelik a pozíciónkat, meg hogy egy átlagos napon ennyi és ennyi térfigyelő kamera lát minket… ezek után még döbbenetesebbek az olyan esetek, mint a fentebb említett lánchídi eltűnés.

 124. Salamancai űrhajós — 2013-02-06 12:52 

@antropomokus: Ez bennem is felmerült, és hiányoltam is a lehetőségek közül.

 123. Salamancai űrhajós — 2013-02-06 12:44 

Daniel Gliksten 23 éves, brit-svéd kettős állampolgár, orvostanhallgató. 2013. január 1-jén a hajnalban egy V. kerületi, Zrínyi utcai szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott. Térfigyelő kamerák felvételei szerint a brit fiatal hajnali 2 óra 6 perckor a Lánchíd pesti hídfőjénél, a bal oldali gyalogosjárdán haladt Buda irányába.
(Forrás: http://nol.hu/archivum/a_lanchid_pesti_hidfojenel_lattak_utoljara_az_eltunt_brit_egyetemistat)

A később egy csepeli öbölben megtalált Ophélie Bretnacher esete jutott az eszembe: “A rendőrség a lehetséges útvonalakat számba véve találta meg azt a kamerát, ami a Zrínyi utca, Akadémia utca, Roosevelt tér találkozásánál, öt perccel hajnali három előtt még rögzítette, ahogy Ophélie áthalad egy zebrán, és a Lánchíd irányába tart. Ezután már egyetlen kamera – a két hídfőt figyelőket is beleértve – sem készített olyan képet, amin látható lenne a lány.” (Forrás: http://index.hu/bulvar/ophelie0107/)

Kérdésem a következő: mi a fene olyan különleges a Lánchíd pesti hídfőjében, hogy vonzza az ilyen eseteket?

 122. Salamancai űrhajós — 2013-02-06 12:15 

“Ha mindezeket az eredeti számból szépen leírjuk, marad évente 1500-2000 olyan eset, amely a szó komolyabb értelmében is megérdemli az „eltűnt személy” jelzőt”

Kockáspapíroztam egy kicsit, a posztban szereplő számok és százalékok alapján.

Nekem az jött ki, hogy évente 1120-3600 fő tűnik el úgy, hogy legalább egy évig nem kerül elő.

Ezt nem szőrszálhasogatásnak szánom: ha mondjuk ennek az átlagát vesszük, ami kb. 2300 fő/év, akkor 100 ezer lakosra vetítve a 15 fős eltűnési szám rögtön 23 főre ugrik, ami már jóval több, mint a példaként felhozott országokban.

(védőbeszéd a Hungária-ellenes összeesküvésért 😀 )

 121. rigojancsi — 2013-01-31 23:57 

Húúú, kicsit lecsúsztam a friss ötletelésről, de üdítő volt olvasni.., Tiboru! Le a kalappal!

Egy kis megjegyzés össze-vissza:
-az ilyen eltűnt a lába, aztán az egész teste sztori szép és jó (hehe :), de az ezeröt-hat-meg nyolcszázas évekből vett esetek szerintem nem mérvadóak. Ha ilyenek lehetnének, miért nem hallunk a mi korunkban konkrét esetet? “Az egyik szomszédom látta, ahogy a szupermarket harmadik sorában álló férfi köddé válik ” Persze ha ezt valahova megírnánk, mint cikk + mellécsatolnánk egy képet egy szupermarket üres harmadik soráról, mindjárt hihetőbb lenne, nem?

Mondjuk Béla a 90-es évekből már valami, de ennek vajon utána lehet még mélyebben nézni valahol? Az is lehet, hogy az újságos látta bemenni, elfordult, és akkor gondolta meg magát Béla, vagy akkor kapta/csalta el valaki. Azt, hogy köddé vált, senki sem látta.
Ezt mind úgy mondom, hogy nagyon szeretnék hinni a teleportálásban,időutazásban meg a másik dimenzióba való átugrásban.
Ha van átjáró, akkor remélem a Lánchíd kamerával már be nem látható része (és a brit fiú nem a Dunából kerül ki).

A kínai teleportálásról hallottatok? Jó, persze kamu (vagy csak muszáj kimagyarázniuk, mert véletlenül kiszivárgott), de eszméletlen jól van megcsinálva. Talán a konteósokat jobban érdekli, mint a cicás felvételek.
http://www.youtube.com/watch?v=iQXLhHPJ1Wo

Basszus miért nem olvassa olyan a blogot, akit már elvittek szürkék egy vérvételre?

Szerintem sem lehet egyet választani, mindegyiknek benne lehet a keze, de a bűncselekmény sokkal több, mint ami le van írva.(statisztika khm.)
Moszad?

 120. laertes — 2013-01-27 22:51 

@csubakka: Ezt meg Woody Allen (nagyon jó) Match Point-ja 🙂

 119. laertes — 2013-01-27 22:50 

@zizzi: Ezt a sztorit dolgozza fel a Sweeney Todd is (“the best pie in London”).

 118. tommi — 2013-01-26 08:31 

Még valami eszembe jutott ma reggel. Ha lenne spontán öngyulladás, akkor a nők nagyobb veszélyben vannak, hiszen tudjuk, hogy ők nem eresztik ki bélgázaikat. 😉

 117. tommi — 2013-01-26 00:22 

Ja, egy nem teljesen a témához kapcsolódó kérdés: Miért vannak olyan szörnyű fotók az eltűntekről mindenhol? Újságban, utcai falragaszon, a police.hu-n…

 116. tommi — 2013-01-26 00:20 

@csubakka: Akkor már értem a hibrid és elektromos autók terjedését, meg a sok adalékanyagot, amivel csökkenthető a járműveink károsanyag-kibocsájtása. 🙂

Rejtélyes eltűnés velem is esett már meg különben. Kisautókat gyűjtök, úgyhogy ez különösen fájó. Volt egy piros Porsche 911 Turbo Matchboxom (ilyen: http://4.bp.blogspot.com/_9QCuUMSx-Mw/S_fztFVmwvI/AAAAAAAABnk/NNnAsXkdD9E/s1600/porke_turbo_13.JPG). Még az amcsi rokonoktól kaptam kb 6 évesen. Őriztem folyamatosan, mindig az íróasztalomon volt, alig játszottam vele, tehát kvázi hibátlan volt. 2009-ben érettségiztem, és tisztán emlékszem rá, hogy kikészítettem a tollaim mellé, amiket másnap vittem, hogy legyen kabalám. Azon az estén láttam utoljára azt a kisautót, ugyanis reggel nem volt ott az asztalomon! Körülnéztem mindenhol, hátha leesett a szőnyegre (pl álmomban belerúgtam az asztalba, aminek következtében pont annyira mozdult meg), de nem. Sehol sem leltem.
Azóta beszereztem egy másik példányt belőle, de azért az nem ugyanaz. 🙁

 115. etomi90 — 2013-01-25 00:01 

Amúgy a slenderman kimaradt a konteók közül 🙂

 114. csubakka — 2013-01-24 21:50 

@lilith18:

“Mellesleg elgondolkozott már valaki azon, hogy a kis nagyfejű szürkék hogyan szaporodhatnak? Ha az emberfaj asszonyai is fájdalommal szülik gyermekeiket a megnagyobbodott koponyaméret miatt, akkor ők hogy hordják ki azokat az óriásfejű bébi-szürkéket? Lehet hogy ők mesterséges teremtmények?

Nem tud valaki forrást, hogy egy elrabolt esetleg rákérdezett ilyesmire amikor beszélt velük?”

A David Jacobs féle kutatás szerint a hibridekkel legalábbis az a helyzet, hogy zigóta korukban beültetik őket elrablott nők méhébe, aztán a 4-6 hetes magzatért visszajönnek, kiveszik onnan, és attól kezdve folyadékkal töltött inkubátor-tartályokban növesztik őket, amíg ki nem fejlődnek. (Mint a Huxley-féle “Szép új világ”-ban.)

 113. csubakka — 2013-01-24 21:46 

@morat:

Rendben, így már értem, ez valóban kedvezőbb módszer lenne széleskörű random DNS gyűjtésre.

A David Jacobs által összegyűjtött beszámolókban tulajdonképpen csak egy olyan mozzanat van, ami ennek ellentmond. Úgy tűnik, a kis szürkék (már ha egyátalán igaz a történet) egyes “bejáratott” vérvonalakat használnak:

-Ha valakit elrabolnak, akkor gyerekkorától öregkoráig rendszeresen vesznek tőle mintát.
-A legtöbb elrablottról kiderült, hogy legalább egy szülőjük szintén így volt, valamint a gyerekeikkel általában szintén ez lesz.

Funkcionálisan ennek olyan értelme lehet, hogy “bevizsgált, ellenőrzött” forrásból dolgozzanak. Valamint a puszta donorságon kívül ugye a beszámolók szerint a hibrideknek az emberi életmód apróságaira való oktatása is dolga az elrablottaknak, ehhez pedig hús-vér emberek kellenek.

 112. marcoromano — 2013-01-24 16:05 

Én a távirányítómmal jártam meg nem is olyan régen.

Egyik este fele csatornát akartam váltani, de nem találtam. Össze kerestünk mindent a lakásban, többször is, a hálótól a fürdőig, szekrények, párnahuzatok, fiókok, szóval mindent ami létezik, még a hűtőben is! De nem volt sehol. Másnap vettem 1 ujjat.

Ezzel el is felejtettem volna az affért de akkor jött a slussz poén, mert még aznap este lefekvés előtt bementem a hallóba és az éjjeliszekrényen meg pillantottam a távirányítót, mind a kettőt, szépen 1más mellet. Kimentem és kérdem a párom, hogy hol találta meg. -Nem találtam meg! jött a válasz.

Na neeeee!
Egymásra gyanakodtunk, de ő nem szokott ilyeneket csinálni és max 10percet bírja, hogy ne leplezze le magát, én meg tudom, hogy nem én szórakoztam.

Mind1 most van két távirányítónk :)))

 111. zabalint — 2013-01-24 13:37 

“Évente körülbelül 600-700 ember tehát úgy tűnik el idehaza, hogy sem a családja, sem az ismerősei, sem a barátai nem látják őket soha többé”

Évente kb. 200 gyilkosság történik. Ha feltételezzük, hogy ezen emberek felét megölték, akkor ebből az derül ki, hogy több az olyan gyilkosság, ahol még csak a holttest sem kerül elő, nem hogy a gyilkos, mint amennyit elkapnak…

 110. bonyolito — 2013-01-24 10:39 

@ahmet:

Jó felvetés, ez is megmagyarázna pár dolgot (Bár a rövid idő alatt nyom nélkül eltűnő embereket nem, sem azokat amikor több szemtanú is van).

Mindenesetre ha bizonyos esetekben az agyunk a ludas, akkor az idővel (ahogy előrehalad az agy feltérképezése és az MRI technológia) kiderülhet.

 109. ahmet — 2013-01-24 04:35 

@bonyolito: Vagy az agyunkat nem értjük. Lehet, hogy nem tűnnek el dolgok, csak emlékek törlődnek, rosszul mentődnek, stb.

 108. ahmet — 2013-01-24 04:27 

@chilly2:
Várjál! Egy barátunk varrogatott otthon, de elálmosodott, így a kanapén ahol ült le is dőlt és szundított egy kicsit. Mikor felébredt azt látta, hogy eltűnt a cérna spulnija. Nem a cérna, az ott volt egy gombolyagban, csak a spulni, amire fel volt tekerve.

 107. ahmet — 2013-01-24 04:19 

@csubakka:

Nem rossz, de a cserépnek át kellett volna ugrania kb. két méter járdát és egy sor parkoló autót. Esetleg egy afrikai fecske?

 106. csuuzlee — 2013-01-23 23:25 

@chilly2:

Uhh, az kemény!
Rögtön fölmerült bennem, hogy:
ÉS HOVÁ TŰNT DAMON HILL???

Bazi nagy medveBocs! 🙂

 105. lilith18 — 2013-01-23 23:07 

103@tiboru: Ha jól tudom, ahhoz hogy feltérképezhessék a teljes génállomány funkcióit az kéne hogy szisztematikusan kiüssék a génállomány egy-egy részét magzatokban, aztán megnézzék hogy a kifejlődött emberke milyen defektusokkal születik, hogy hatott rá a génjeinek módosítása.

Ez felvet némi etikai problémát.

Őrült tudósok híján a kutatók kénytelenek spontán változásokat tanulmányozni, és legyünk őszinték: addig jó, amíg ezek az etikai korlátok fennállnak.

 104. lilith18 — 2013-01-23 23:01 

102@sztalker: Nagyon köszi!

 103. tiboru — 2013-01-23 18:33 

@Eugenie Danglars:

Pont ma hallottam egy barátomtól, hogy valahol azt olvasta: az emberi DNS jelentős részéről a mai napig nem tudjuk, hogy “mire való” (melyik szekvencia miért is felelős felelős pontosan). Mert feltérképezték ugyan az emberi genomot, de a nagy válaszokkal még adósok az illetékesek.

 102. sztalker — 2013-01-23 16:30 

94. @lilith18:
„Lehet hogy ők mesterséges teremtmények?
Nem tud valaki forrást, hogy egy elrabolt esetleg rákérdezett ilyesmire amikor beszélt velük?”

Nos, itt találsz infót a hírhedt EBÉ-kről és J-ROD v. „JAROD” -ról. (JAY-ROD 1,).
Az első még igazi „hajótörött” volt, a második egycsereprogram (SERPO) részese.
Említenek „ivart” is, ők már csak tudják…
http://ultraclearance.com/doc/jarod.pdf
http://www.ufomind.com/area51/desertrat/1995 (24, 27, 28 fejezetek)
http://www.serpo.org/consistencies.php

És egy igazán szép lista, benne az olyan „kiborgos” típussal (24-es Grey):
http://elitejaz.webs.com/listsofaliens.htm

És egy másik (ez a kedvencem!), ha épp unatkozom, itt inkább megjelenésükben különböztetnek meg férfi és női típust, ivarszerveket és méhet nem találtak az állítólagos boncolásoknál, szerintük a szürkék klónozással szaporodnak.
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/blueplanetproject/blueplanetproject06.htm

Most már csak azt kéne tudni, hogy ebből mennyi lehet igaz.

 101. csillag — 2013-01-23 15:27 

Konteósoknak kötelező David Icke előadás 2010-ből:
http://www.youtube.com/watch?v=ACzXZsEPpI0
http://www.youtube.com/watch?v=LhLWa7r7gDA
http://www.youtube.com/watch?v=R_e6iuAvmkY
http://www.youtube.com/watch?v=o72vwZUlvmc
Elég hosszú és nyomasztó végighallgatni, de elgondolkodtató.
A második részben van “magyarázat” az eltűnésekre is, elég horror.
Érdemes a negyedik rész is meghallgatni, ott felcsillan azért már a remény is 🙂

 100. Eugenie Danglars — 2013-01-23 15:19 

@zizzi:

“hacsak kiados genetikai valtoztatasok mellett nem…”

Azaz vissza is kanyarodtunk az eredeti kérdéshez, miért is viszik el (?) az idegenek az embereket. 🙂 Ha belegondolsz, az emberi szervezet a rengeteg betegséggel, vírussal, mutációval iszonyatosan sokat változott létrejötte óta. Ki tudja, lehet, hogy idővel felfedezik a DNS-lánc azon elemét, amitől akár még repülni is tudnánk.

 98. ren42 — 2013-01-23 13:31 

Találtam egy érdekes cikket, ami szerint 2006-ban kb 14000, 2007-ben pedig kb 12400 eltünési eset volt. 2008 július elsejére a 2006-os esetekből 88, a 2007-esekből pedig 228 eset maradt felderítetlen. Azért ezek egészen más számok mint amikről a cikkben szó volt. A fennmaradt esetek nagy részét valószínüleg tényleg a nyomtalanul eltüntetett holtestek, az emberkereskedők és a véletlen balesetek áldozatai illetve a megpattant emberek teszik ki. Nyilván két év adataiból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de azért szerintem Tiboru kb. egy nagyságrendet tévedett, egészen biztosan nem 600 ember tűnik el nyomtalanul évente, max 60-80-100. Nyilván az egyedi esetek ismeretében nagy részüknél meg lehet tippelni a történteket, csak a személy nem kerül elő konkrétan.

 97. zizzi — 2013-01-23 12:00 

@Eugenie Danglars:
ez a tojasbol kikeleses-dolog jo, talan a zold, hullokre emlekezteto bor miatt is adodik.

Viszont az emberi test turokepessege szerintem nagyon-nagyon alacsony, szuk kornyezeti (oxigentartalom, vizigeny, homerseklet, elelmiszer, vilagossag stb) tenyezok mellett elkepzelheto, hacsak kiados genetikai valtoztatasok mellett nem…

 95. Eugenie Danglars — 2013-01-23 09:43 

@lilith18: “Talán nem csak a dns kell nekik, hanem “málenkij robot” valami Alfa Centauri-i téridőüzemanyag-bányában.”

Fűszert bányásznak nekik a Kessel mélyén. 😉

“Mellesleg elgondolkozott már valaki azon, hogy a kis nagyfejű szürkék hogyan szaporodhatnak? Ha az emberfaj asszonyai is fájdalommal szülik gyermekeiket a megnagyobbodott koponyaméret miatt, akkor ők hogy hordják ki azokat az óriásfejű bébi-szürkéket? Lehet hogy ők mesterséges teremtmények? Nem tud valaki forrást, hogy egy elrabolt esetleg rákérdezett ilyesmire amikor beszélt velük?”

Tojásból, vagy egyéb burokból is kikelhetnek. Legalábbis nekem sokszor ez jut eszembe az élienekről. De továbbra is fenntartom, hogy nem muszáj minden földönkívülinek csápos, üveges szemű szörnyetegnek lennie, lehetnek antropomorf külsejűek is.

Lehet, hogy csak mi hisszük őket támadó szándékúnak, és valójában velünk (a tőlünk elragadott emberekkel) próbálják benépesíteni a feltérképezett galaxist, látva, hogy az emberi test milyen tűrőképességgel rendelkezik (ők meg mondjuk nem).

 94. lilith18 — 2013-01-22 22:13 

Mellesleg elgondolkozott már valaki azon, hogy a kis nagyfejű szürkék hogyan szaporodhatnak? Ha az emberfaj asszonyai is fájdalommal szülik gyermekeiket a megnagyobbodott koponyaméret miatt, akkor ők hogy hordják ki azokat az óriásfejű bébi-szürkéket? Lehet hogy ők mesterséges teremtmények?

Nem tud valaki forrást, hogy egy elrabolt esetleg rákérdezett ilyesmire amikor beszélt velük?

 93. lilith18 — 2013-01-22 22:09 

91@morat: igen, de mi van, ha ez nem egy egyszeri rapid mintagyűjtő akció, hanem évezredes project? A beszámolók szerint az órkorban az istenek és démonok, a középkorban az ördögök pont ugyanúgy el-elragadtak embereket, mint manapság az UFÓk. A biblia tele van “és akkor felvitték az égbe” típusú történetekkel, de talán a középkorban sem véletlenül alakult ki a “vigyen el az ördög” mondás. Szerintem az ősi istenek, démonok, majd a középkori angyalok, ördögök pont ugyanazok a lények voltak, mint manapság a kicsi szürkék és a magas szőke típusú idegenek.

Talán nem csak a dns kell nekik, hanem “málenkij robot” valami Alfa Centauri-i téridőüzemanyag-bányában.

 92. morat — 2013-01-22 18:01 

@ace22:

“Csak a Pesta bácsi gombászás közben lát meg, meg a fele falu, a buszon mindenki kiszúrja az idegent, a mobil cellainformációk, az előéleted, az áldozat hozzád fűződő viszonya, az alibi, esetleg ő ás el téged… Tele a börtön olyan amatőrökkel, akik azt gondolják, hogy ők túl okosak ahhoz, hogy lebukjanak – de erről a poszt pár olvasója biztos többet tudna mesélni.”

Nem azt mondtam, hogy a CSI all-stars csapata (akik pl. addig zoomolnak az ipari kamera képére, amíg kiderül, hogy az illető nem mosott fogat) nem kapna el, hanem hogyha igaz, hogy a magyar rendőr nem nagyon lép eltűnési ügyben szívesen, akkor ehhez így nem kell bűnügyi lángelme. Legfeljebb egy kis szerencse.

 91. morat — 2013-01-22 17:38 

@csubakka:

Azt próbáltam kifejtni, hogy bármilyen gnmanipulációs (nemesítési, hibrid, stb., stb.) művelethez kell nekik emberi DNS ahhoz fölösleges strapásan és némileg kockázatosan komplett, élő embert elrabolni, aztán visszatenni + törölni a memóriáját.
Ha én lennék földönkívüli és azt mondanák, hogy szerezzek nagyon sok DNS mintát minimál idő alatt én begyűjteném a poharakat meg körbetapicskolnám a vécéket egy tetszőleges diszkóban vasárnap délelőtt és nem sz@rakodnék gyanútlan falusi/tanyán élő emberek becserkészésével.

 89. bonyolito — 2013-01-22 14:56 

Szerintem az eltűnések döntő többsége megmagyarázható, az más kérdés, hogy a körülmények miatt a tényleges okra nem derül fény.

Az a kevés viszont, amire nem találnak magyarázatot (pl a korábban említett a Rákóczi és a Nagykörút kereszteződéséhez közeli irodában eltűnt ember, megmagyarázhatatlanul eltűnt tárgyak stb) na azok igazán megdöbbentőek.

A probléma ezekkel az, hogy nem igazán összeegyeztethetőek az általunk ismert fizikai törvényekkel.

A kvantummechanika szerint ki lehet számítani minden esemény bekövetkeztét és pl a mikrovilágban megtörténik, hogy egy részecske eltűnik majd újra feltűnik valahol, illetve, hogy egyszerre 2 helyen is létezzen. Az ilyen eseményeknek azon a szinten nagy a valószínűsége. Viszont a testünk vagy akár egy tárgy olyan sok részecskéből áll, hogy bár ilyen eltűnés-feltűnés velük is bekövetkezhet, mégis az univerzum koránál is többet kéne várni, hogy mondjuk itt a Földön eltűnjünk és a Marson megjelenjünk.
(Ez volt az alapja a Végtelen valószínűség hajtóműnek a Galaxis útikalauz stopposoknak regénysorozatban-ott manipulálták a valószínűséget és így teleportálgattak keresztül kasul a kozmoszon 🙂 )

A másik a dr Lópici Gáspár által említett “spontán térháborgás”.
Elméletileg ha a Planck energia nagyságrendű (ez SOKKAL nagyobb energia mint amennyit az emberiség jelenleg képes lenne produkálni) lézersugarat egy kis pontba fókuszálni, akkor az kelthetne ilyen fodrozódásokat a téridőben és akár az utazást is lehetővé tenné térben, univerzumok közt-már ha a sokvilág-elmélet helyes-sőt akár időben is. Mármint egy magasan fejlett civilizációnak, vagy az emberiségnek pár ezer év múlva 🙂

Szóval ezek így aligha magyarázzák a hirtelen, semmi látványos jelenséggel nem járó eltünéseket.

De akkor mi lehet. Én 3 lehetőségre gondoltam:

1. Van valami logikus magyarázat (alkalmanként változó)
2. Valamit még nagyon nem értünk a fizikában
3. Bizony a világunk egy szép kis szimuláció és ezek az eltűnések a klasszikus “hiba a mátrixban” események közé tartoznak.

Ehhez csak annyit, hogy több fizikus felvetette már a szimulált világegyetem lehetőségét.

 88. antropomokus — 2013-01-22 14:33 

@sheila: Félek még leírni is. Sorozatgyilkos garázdálkodik Budapesten? Egyelőre még nagy időközökkel csap le, később -ahogy beteg ösztönei kielégítéséhez mind többször kell majd ölnie- egyre gyakoribbak lesznek az ilyen esetek?

 87. tiboru — 2013-01-22 11:42 

@brandhuber:

Senkit nem a személyi igazolványa alapján köröznek (felnőtteket sem), hanem a központi nyilvántartóban szereplő adatai alapján. Márpedig személyi alapadata már egy újszülöttnek is van (születési hely, idő, anyja neve, személyi szám).

A személyi okmányok egyszerűen egy kivonatot tartalmaznak a központi nyilvántartóban pihenő adatokról; a hatóság (pláne a rendőrség) soha nem elégszik meg azzal, hogy egy eljárás során valaki csak felmutassa a szigjét. A rendőr első reflexe mindig az, hogy az ebben szereplő adatokat összeveti a nyilvántartóval 🙂

Aki látott már rendőrségi aktát, az tudja, hogy azokban nem fénymásolatok vannak a személyi okmányokról, hanem az úgynevezett “törzslapok”, amelyek a nyilvántartó azon adatait tartalmazzák, amelyek az adott személyhez kapcsolódnak. Ennek az az oka, hogy egy okmányt lehet hamisítani és/vagy módosítani, de a törzslapot (elvileg) nem.

 86. brandhuber — 2013-01-22 10:16 

Szerintem a kiskorúak esetében simán lehet a korábban valaki által említett statisztikai hibáról szó.
Mivel nekik nincs személyazonosító okmányuk így a “köröztetések”, keresések esetleges párhuzamossága, az “elfelejtünk szólni,hogy meglett a gyerek” típusú esetekkel karöltve könnyen okozhatják a jelenséget.

 85. Rókakígyó — 2013-01-22 08:50 

@chilly2: Megy minden a cote d’azure-re:)

Azt tudtátok, hogy Noé is hibrid volt, nem csak Jézus. Ő is szeplőtelen fogantatással született… CSak neki nem Isten volt az apja

 84. gyepmester — 2013-01-22 05:54 

Egyszer történt velem egy érdekes eset.
Kb 35 éves lehettem, tehát már túl voltam a fénykoromon pár évvel.
Épp illegális plakátragasztóként kerestem a kenyeremet, ezért éjjel dolgoztam. A Fő utcát plakátoztam éppen, amikor megállt mellettem egy fekete merci. Kiszóltak hogy menjek oda egy szóra. Egy pár ült benne, a húszas éveikben lehettek. A férfi nagy hirtelen azt mondta, hogy ők nagyon nyitott emberek és már régóta ki akarják próbálni hármasban. Mi volna ha mi most hárman…
A csaj közben kacéran nézett.
Igazán megtisztelő mondtam, de annyira zavarban lennék hogy fel sem állna.
Úgyhogy inkább hagyjuk. Elfogadták, és mentek tovább.
Elsőre simán elhittem az egészet. Aztán kicsit belegondoltam.
Annyira jóképű – jó kiállású sosem voltam. A 35 év talán nem olyan vészes, de itt vagyok koszosan, izzadtan, meló közben. Nagyon kívánatos lehetek, biztos nem találnak jobbat erre a célra a városban. Egyre kevésbé tűnt valószínűnek a dolog. Végül meglódult a fantáziám, és arra gondoltam hogy lehet hogy szervkereskedők, és ha elmentem volna velük akkor nekem annyi.

 83. ace22 — 2013-01-22 05:41 

@chilly2: Velem is fordult elő hasonló jelenség: érettségi buli vége felé kiesett az életemből pár óra, az ágyamba lettem teleportálva, a pénztárcámból pedig hiányzott a papírpénz, de a fémpénz meg az óvszer nem … 🙂

 82. ace22 — 2013-01-22 05:39 

@tiboru: A hullahegyet elképzelni sem szívderítő, de a megmagyarázhatatlan eltűnések talán még rosszabbak.

 81. chilly2 — 2013-01-21 23:16 

@ahmet: Kifejezetten örülök a bazsalikomos történetnek, mert napok óta vívódok magammal, hogy ilyen komoly eltűnéses esetek mellett az én banális történetemmel vajon mit lehet kezdeni…nagyjából semmit tudom, de közel 40 éve kínoz a kérdés, HOVÁ TŰNT A SZALMAKALAPOM?
Kb. 7-8 éves lehettem, egy tízemeletes panelház 7. emeletén laktunk. Egy nyári délután a játszótérről igyekeztem haza, a lépcsőn indultam felfelé kezemben a szalmakalappal és egy zöld labdával. A szalmakalapot a két karomon tartottam a karimájánál fogva, benne a zöld labda, még viccesnek is gondoltam, hogy mint egy fej, illeszkedik a labda a kalapba. Már a mi emeletünknél járhattam, amikor hirtelen a kezeimre tekintettem és már csak a zöld labdát tartottam. Ijedten tekintettem le, hogy merre is lehet a szalmakalapom, le-föl járkáltam egy két szintet, aztán szóltam anyukámnak, után már együtt kerestük a lépcsőkön az emeletek között, de semmi…
Most, hogy jobban utánagondolok, a bazsalikom mellett lehet 🙂

 80. idanka — 2013-01-21 21:45 

Kár hogy nincs olyan válasz:
Bűncselekmény áldozatai lettek!

 79. Attus Germanicus — 2013-01-21 20:28 

@komojtalan: Személyes okokból elég rég nem írtam ide, sőt, nem is olvastam semmit, de most megint itt vagyok.
Annyit mondanék, hogy az RSS szerintem teljesen jól működik. Itt, akár ezen az oldalon, jobboldalt felül, az Ars Poetica felett kell az RSS-re kattintani, az egy jó feed.

 78. tiboru — 2013-01-21 19:27 

@ace22:

Hát azt azért nem nagyon hiszem, hogy évente 700-800 ember úgy halna meg idehaza (köztük gyerekek, fiatalok, középkorúan és idősek vegyesen), hogy nem kerül elő a holtteste…

 77. ace22 — 2013-01-21 18:37 

@tiboru: Hoppá. Akkor lehet, hogy további kb. 500 sohasem kerül elő, és csak pár megmagyarázatlan eset létezik?

 76. tiboru — 2013-01-21 17:52 

@ace22:

“A téma gyökeréhez visszakanyarodva: vajon évente hány azonosítatlan holttestet találnak?”

Levontam az eredeti számból őket is; a posztban le is írom, hogy “És arról se feledkezzünk meg, hogy az országban évente találnak úgy 150-200 azonosíthatatlan holttestet…”

🙂

 75. tiboru — 2013-01-21 17:47 

@ahmet:

“Arról nincs szó, hogy milyen könnyű bekerülni az eltűntek listájára és milyen nehéz lekerülni onnan.
– Arra gondolok, hogy a hisztérikus anyuka telefonál, hogy a tini három napja nem jött haza, fél óra múlva a gyerek megérkezik. Ok, hogy hólyagosra verik és két hét szobafogság, de a rendőrséget már senki nem hívja fel, hogy stornó, meglett a gyerek.
– Aztán hányan lehetnek fenn a listán kétszer? Mondjuk többen jelentik az eltűnést, aztán mikor meglesz, törlik ugyan, de az eltűnt Kovácsot felvitték két várossal arrébb is Kováts néven, aztán azt senki nem zárta le.”

Hát a hazai nyilvántartásokról és az ezeket használó rendőrségről egy csomó minden rosszat el lehet mondani, de:

– eltűntek esetében azért visszatérő ellenőrzések és visszakérdezések vannak a család és/vagy a bejelentő felé;

– az eltűnt személyeket (főszabályként) a nyilvántartóban szereplő adataik alapján körözik, tehát nem bemondásra 🙂 A Kovácsként és Kovátsként (amúgy azonos adatokkal) kétszer bejelentett eltűnt személy ügye kábé 8 óra alatt összeér egy íróasztalon, sőt, szerintem ma már kidobja a gép 🙂

 74. afonya — 2013-01-21 17:13 

Hát, szerintem leginkább a zempléni amerikai turistához hasonló eltűnések, fel nem derített gyilkosságok és kalandvágyó (vagy talpuk alatt égő föld miatt lelépő) emberkék felszívódása mentén lehet eljutni leginkább a magyarázathoz.
Abban én is sokszor belegondoltam, hogy nem olyan nehéz – legalábbis elméletben – egy olyan gyilkosságot elkövetni, amiben soha nem lesz meg a tettes. Elásni a hullát valami sűrű erdő mélyére, vagy bebetonozni valami terasz alá. Tudom hogy tucatjával tudunk mondani ilyen felderített eseteket, de lehet hogy ez csak a jéghegy csúcsa….

Aztán ha valaki el akar tűnni valami miatt, akkor bőven van a világnak olyan szeglete, ahová ezt nyugodtan meg lehet tenni…
(Persze, az is igaz, hogy ez az unatkozó, középkorú, kétgyerekes háziasszony esetében ritka…).

de azért tegyük a kezünket a szívünkre: kinek nem jutott még eszébe egy feszültségekkel-stresszel teli fáradt nap után, hogy hagyni kéne ezt az egész szart, ami körülvesz minket, és el kéne húzni valahova messzire, ahol a pálmafa belehajlik a tengerbe és a homokos tengerparton a seggünkbe csíp egy rák. És el tudom képzelni, hogy el lehet jutni oda, hogy indulás….

 73. ace22 — 2013-01-21 13:14 

> hogy a testi adottságukat a helyi körülményekhez igazítva képesek
> legyenek belakni azt.:

Havonta találnak “földszerű” bolygókat, nem lenne egyszerűbb olyan bolygót keresni, amihez nem kell ilyen hosszadalmasan adaptálódni, hanem “kulcsrakészen” beköltözhető? 🙂

> Valakivel kimegyek az erdőbe, elintézem, elföldelem, egyedül jövök
> ki.

Csak a Pesta bácsi gombászás közben lát meg, meg a fele falu, a buszon mindenki kiszúrja az idegent, a mobil cellainformációk, az előéleted, az áldozat hozzád fűződő viszonya, az alibi, esetleg ő ás el téged… Tele a börtön olyan amatőrökkel, akik azt gondolják, hogy ők túl okosak ahhoz, hogy lebukjanak – de erről a poszt pár olvasója biztos többet tudna mesélni.

Persze ha profi humán ügyintéző vagy, nem szóltam semmit… 😮

A téma gyökeréhez visszakanyarodva: vajon évente hány azonosítatlan holttestet találnak? Ha a feltételezett számú eltűnéshez képest kb. azonos nagyságrendben, akkor feltételezhető, hogy kb. ugyanannyit nem találnak meg, és nincs itt megmagyarázhatatlan űrtudjukkik összeesküvés.

A hajléktalanok (akiknek sem papírja, sem valódi neve)/ vidéken elhagyatva élő öregek (akiknek az örökségén már régen megosztoztak és/vagy rabszolgasorban élnek) szintén elég sok esetért lehetnek felelősek.

 72. Eugenie Danglars — 2013-01-21 12:16 

Érdekes módon tegnap a Naplóban is a csellengő, eltűnt, esetleg szervezett bűnözés érdekkörébe kerülő kiskorúakról volt szó…

A riport és (és most a számszerű adatok hitelességét tegyük félre) a nyilatkozók szerint egy-egy iskolában előfordul, hogy akár 40-50 tanuló is eltűnik az év folyamán igazolatlanul úgy, hogy sohasem látják őket az épületben – csavarognak, megszöknek az intézetükből/otthonukból, néhányukra egészen más településen találnak rá.

 71. csubakka — 2013-01-21 11:17 

@ace22:

“gyarmatosítási program: Annak a fejlett idegen civilizációnak nem lett volna gyorsabb eszköze? Egy fél évszázados technológiávai is (nukleáris téllel) 5-10 év alatt kipusztul az emberiség, és lehet beköltözni.”

Mondjuk itt a bácsi elmélete mellett szól, ha a céljuk nem a földi ökoszisztéma elpusztítása, hanem annak belakása. Az, hogy a testi adottságukat a helyi körülményekhez igazítva képesek legyenek belakni azt.

Ha elpusztítod a helyi ökoszisztémát, akkor azzal ugyan gyorsan végzel, de utána szinte a nulláról kell ökoszisztémát építened az adott bolygón.

Hidrogénbombákat ledobni, majd utána a nulláról új ökoszisztémát felépíteni lehet hogy összességében drágább, mint egy hibridprogram, sőt, egy új ökoszisztéma felépítése (vagy a régi regenerálódása) akár még hosszabb ideig is tart, hiszen mondjuk egy nukleáris tél után akár évszázadok is kellhetnek az ilyesmihez.

Tulajdonképpen egy nálunk fejlettebb civilizáció részéről logikusnak tűnne, hogy egy ilyen barbár, erőből való megoldás helyett egy olyat válasszon, amivel megkíméli a helyi ökoszisztémát, csak a helyi civilizációt igázza le/asszimilálja/távolítja el sebészi pontossággal, és még azt is egy csendes, türelmes, alattomos, költséghatékony módszerrel, hogy minél kevesebb vér follyon, minél kevesebb fegyveres harcra, minél kevesebb rombolásra kerüljön sor, a helyiek az utolsó pillanatig észre se vegyék, hogy mi történik.

Egy fejlettebb civilizációhoz valóban jobban illik ez, és nem csak hogy etikusabb, de valószínűleg olcsóbb is, mint bunkósbottal szétverni mindent, aztán nulláról újjáépíteni.

 70. csubakka — 2013-01-21 11:04 

@morat:

“Mindegy, hogy klón, lombikbébi vagy hibrid: az ember a nyers DNS-hez kell. Ha az idegenek átkelnek a fél galaxison, de nem tudnak izolálni egy bármilyen sejtből DNS-t illetve kromoszómapárt és nem tudnak “keltetni” embert, akkor magukra vessenek.”

Nem vagyok genetikus, lehet hogy rosszul tudom, de arra gondolok, hogy ha klónokat gyártasz, akkor az ő DNS-ük azonos egymással, (ami, amennyire tudom, biológiailag nem előnyös) míg ha véletlenszerűen szerzel DNS-t több ezer különböző embertől, akkor nagy genetikai sokféleséghez jutsz, ami úgy tudom, előnyös, mert egy heterogén populációnak nagyobb az ellenállóképessége, mint egy genetikailag teljes mértékben azonos klónokból álló populációnak.

Vagy lehet egy embertől vett DNS-t úgy módosítgatni erre arra, hogy abból sokféle utód jöjjön ki? Magas, alacsony, szőke barna, fehér bőrű fekete bőrű, kék szemű, barna szemű, ne legyen benne túl sok szívbetegségre hajlamos se, de túl sok izületi bántalmakra hajlamos se, hanem egy heterogén, kiegyensúlyozott összetételű populációt tudj kitenyészteni. Ha ez a célod, akkor nem előnyösebb minél több különböző donort alkalmazni?

 69. csubakka — 2013-01-21 10:53 

@ahmet:

Egy lehetséges magyarázat:

1. A bazsalikom finom, ezért megkóstolta egy kíváncsi madár, galamb, veréb, cinke, harkály, szarka, varnyú vagy hasonló, de ahogy rángatta a csőrével, véletlenül sikerült ledöntenie.

2. A cserepes bazsalikom így lezuhant, de akkor pont egy ponyvás teherautó állt a házatok előtt. Mivel a teherautóponyva nem kemény, ezért nem csapott zajt, talán össze sem tört, így a sofőr nem vette észre. Annál is inkább, mert a teherautóponyvák teteje általában a szemmagasságnál magasabban van.

3. Mire te lementél, addigra a teherautó már elment, a mit sem sejtő sofőrrel, és a ponyva tetején a cserepes bazsalikommal.

:)))))

 68. ahmet — 2013-01-21 09:19 

Ja, még egy dolog: Ezek a dimenziókapus és hasonló elméletek elég viccesek. Ja, eltűnik, de a bilincs koppan. Ok, de akkor a ruhái miért mentek vele? Ha a tér egy részét tudnám teleportálni, elég nehéz lenne azt megoldani, hogy minden egyes szubatomi részecskét felcímkézzek, hogy megy, vagy marad, illetve hova tartozik.
Ha meg egy kapu nyílik meg, amin átesik az illető, vagy akár a fogkrém kupakja, akkor mi garantálja, hogy a kapu másik oldalán is ugyanakkora pont a nyomás, mint a mi légkörünkben. Ok, ha intelligens lények nyitják, akkor biztos, tudják, hogy mekkora kell legyen, de most komolyan egy zseton, meg egy kupak miatt kicsit meredek szándékosságot feltételezni.

De hogy én is meséljek egy rejtélyes hova a faszomba lett történetet: a bazsalikom.
Volt egy cserepes bazsalikomunk a külső ablakpárkányon a negyedik emelet utcai ablakában. ott állt hónapok óta és szépen nőtt. Feleségem vetett rá egy pillantást, mondván délben kicsit végre használ belőle. Mondanom sem kell, hogy délben nem volt meg a bazsalikom. Ott állt már régóta, de ez nem jelenti azt, hogy nem eshetett le pont akkor. Egyáltalán nem volt szél, de hát attól még mindig leeshetett.
Annyira érdekelt, hogy mégis mi történt, hogy vettem a fáradtságot, és lementem körülnézni, mert egy cserepes növény a negyedikről érkezve hagy már nyomokat. (Arról nem is beszélve, hogy mi van, ha valakire ráesik! Aggódtam is, mert tényleg ha leeshet csak úgy, akkor mégiscsak életveszélyt okoztunk.) Semmit nem találtam. Egy gramm földet, vagy egy cserépszilánkot. Gondoltam mi van, ha jól elrugaszkodott, és nem a jártára esett, hanem jó három méterre a faltól. Egy parkoló autónak se volt bezúzva a teteje és egy autó alatt se láttam a maradványokat. (Mert mi van, ha ráparkolt valaki) Néztek is furcsán a járókelők, hogy mit keresek.
Mindenesetre, ha valakinél materializálódott egy cserepes bazsalikom egy pár éve, vagy akármikor (mert mi van ha időben is ugrott) az szóljon már, mert a miénk.

 67. ahmet — 2013-01-21 09:06 

Arról nincs szó, hogy milyen könnyű bekerülni az eltűntek listájára és milyen nehéz lekerülni onnan.
– Arra gondolok, hogy a hisztérikus anyuka telefonál, hogy a tini három napja nem jött haza, fél óra múlva a gyerek megérkezik. Ok, hogy hólyagosra verik és két hét szobafogság, de a rendőrséget már senki nem hívja fel, hogy stornó, meglett a gyerek.
– Aztán hányan lehetnek fenn a listán kétszer? Mondjuk többen jelentik az eltűnést, aztán mikor meglesz, törlik ugyan, de az eltűnt Kovácsot felvitték két várossal arrébb is Kováts néven, aztán azt senki nem zárta le.
– Vajon hányan jelentik be magukat valamilyen oknál fogva eltűntként?
– Ki nem ismer olyan öreget, akinek az emlékei már kicsit rostáltak, de amúgy normális? Vajon hány ilyen ember tesz bejelentést az eltűnt hozzátartozóról? Lehet, hogy az illetőnek pont tíz éve volt is a temetésén, csak pillanatnyilag az a fájl nem elérhető nála.

A másik, meg az, hogy attól, hogy valaki aljas, még nem ostoba. Pont most láttam, hogy kismamákra szálltak rá. Mint tudjuk a lebukás kockázata a visszatartó tényező, nem a büntetés mértéke. Igazából annyira nem nehéz eltüntetni egy holttestet.

Továbbá csak úgy simán meghalni se bonyolult úgy, hogy nagyon sokáig ne találjanak rá a halottra. Volt egy amerikai turista, aki a Zemplénben kirándult és csak egy évvel később találták meg a csontjait. Eltévedt. Pedig róla tudták, hogy merre kéne keresni nagyjából. Azt gondolnánk, hogy mindenhol járnak emberek, de valójában csak az utakon járunk és annak néhány méteres sávját látjuk.

 66. ace22 — 2013-01-21 07:30 

Spontán égés: A klasszikus magyar szépirodalomban ez “meggyulladt benne a pálinka” néven ismeretes. Manapság pedig mint gömbvillám.

Scotty: “Nagyon viccess, Scotty. Most pedig sugározd le a ruháimat is.” 🙂

gyarmatosítási program: Annak a fejlett idegen civilizációnak nem lett volna gyorsabb eszköze? Egy fél évszázados technológiávai is (nukleáris téllel) 5-10 év alatt kipusztul az emberiség, és lehet beköltözni.

 65. Rókakígyó — 2013-01-21 07:12 

@morat: A spontán égések ügyében két része van a világnak: Amerika és Európa. Amerikában elhiszik a spontán égést, Európában nem. Legyünk kérem európaiak:) Az “elhiszik” arra vonatkozik, hogy hivatalosan lehet érvelni vele.

 64. morat — 2013-01-21 00:43 

+1 ok: spontán égések. Tudja valaki ezek milyen gyakoriságúak lehetnek?

 63. morat — 2013-01-21 00:20 

@csubakka:

Mindegy, hogy klón, lombikbébi vagy hibrid: az ember a nyers DNS-hez kell. Ha az idegenek átkelnek a fél galaxison, de nem tudnak izolálni egy bármilyen sejtből DNS-t illetve kromoszómapárt és nem tudnak “keltetni” embert, akkor magukra vessenek.
Szerintem zigótáig már az emberi tudósok is el tudnak jutni két nyálcseppből, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos…

 62. zizzi — 2013-01-20 23:23 

hmmm ;), ez a “regiseg” jutott eszembe, es meg is talaltam:

http://buvosszakacs.blog.hu/2008/12/14/ver_es_fokhagyma#more822953

Restspy · http://www.etteremkritika.com 2008.12.15. 21:11:00
Érdekes cikk,

Két dolog jutott eszembe, az egyik a “zsákos ember”. Tudja valaki, hogy honnan ered a zsákos ember története? Ezzel riogatnak még mai napig gyerekeket. Pedig ha tudnák 🙂

A másik a hurkás, kolbászos dolog. Volt Pesten az 50-es években egy kolbászos, húsos kis üzletecske. Nagyon jól ment a bolt és nagyon sokan is jártak oda, mert különleges volt a kolbász íze amit ott árultak. Aztán egyszer csak felfigyeltek, hogy az anyagbeszerzésnek nincs igazán nyoma. Nem tudták honnan jön a cucc és hogy miből kereskednek. Az viszont bizonyos volt, hogy a környéken, egyre több ember tűnt el nyomtalanul. :))

Aztán egyszer csak volt egy komolyabb ellenőrzés, amikor kiderült, hogy miért is olyan különleges a hús íze 🙂

Brrrrrrr 🙂

 61. lilith18 — 2013-01-20 22:18 

60@csubakka: Meglehet, nem emlékszem a névre, rég olvastam, valódi papírkönyvben. 🙂

 60. csubakka — 2013-01-20 21:28 

@lilith18:

“Nekem a kedvenc eltűnési történetem az, ahol a fickó 1880-ban a felesége, a fia, a lánya, és a barátja szeme láttára tűnt el, ahogy átvágott egy füves mezőn.”

Ez Orion Williamson esete.

 59. csubakka — 2013-01-20 21:27 

@lumpi:

Olyat egy esetben sem hallottam, hogy elment volna abortuszra. Valószínűleg az is lehet, hogy ahogy említettem, az emberrablási esetek többségében magának az emberrablásnak az emlékeit csak regressziós hipnózissal tudják a felszínre hívni, egyébként nem emlékszik rá az alany.

Ahogy olvastam, olyan árulkodó jelek vannak, mint az időkiesés, hogy pl. ülsz a kanapén, nézed a tévét, este háromnegyed nyolc van, és várod hogy kezdődjön nyolckor a Rém Rendes Család, aztán egy pillanatra elbambulsz, és mikor felnézel, azt látod, hogy már 11 óra van, és nem érted hogy mi történt, hogyhogy már 11 óra van, hol voltál akkor? Tudatosan csak ennyit tudsz. (És aztán ha eszedbe jut elmenni regressziós hipnózisra, akkor ott jön csak elő, hogy abban a három órában elraboltak téged a kis szürkék. Aki viszont nem jut eszébe hipnózisra elmenni, annak csak annyi marad, hogy volt egy több órás időkiesése.)

Emiatt viszont, mivel az érintettek jelentős része nem is emlékszik, így az “elraboltak és terhes vagyok, nem tudom kitől” helyett csak annyit tud, hogy “terhes vagyok, nem tudom kitől”. Ha így elmegy abortuszra, akkor nem is tudja hogy vizsgálni kéne a DNS-t.

Az mondjuk igaz, hogy azok közül, akiknél regressziós hipnózissal egy emberrablás emlékei jönnek felszínre, még egy olyan esetről sem olvastam, ahol abortusz lett volna. Talán mert az ilyen terhességek (ha hihetünk az UFO irodalomnak) eleve nagyon hamar megszűnnek (elviszik a babát) 1-2 hónapon belül.

 58. lilith18 — 2013-01-20 20:27 

57@sirdavegd:

Az 1. esetben eltűnnének a leszármazottak is.

 57. sirdavegd — 2013-01-20 19:45 

Amit hiányolok:
1. időutazás: adott egységsugarú honpolgárnak a tér-idő kontinuum szerencsétlen változása miatt már nincs jogosultsága a létezésre (az őt létrehozó okozati fa megszűnik) és ez vezet az eltűnéséhez — hátránya mindennek, hogy akkor nem is emlékeznénk rá, hogy létezett

2. “sugározz fel Scotty”

3. alias: minden titkosügynöknek/bérgyilkosnak/takarítónak szüksége van különböző személyazonosságokra szakmája tisztességes gyakorlásához. Ezt ugyebár létrehozható ádminisztrátíve is, ámde megteremhető egy, a profilnak megfelelő honpolgárral történő cserebere útján is, amely a honpolgár számára nem túl szerencsés kiminetet eredményez.

4. rosszkor rossz helyen

5. itatás-öregezés-csicskatartás: valakinek csak feltűnt, hogy az anyagi haszonszerzésből végrehajtott embertartás alanya eltűnt korábbi, megszokott lakókörnyezetéből.

 56. lumpi — 2013-01-20 19:43 

@csubakka:

Bennem az a kovetkezo kerdes merult fel.

Ha elrabolnak noket tenyesztes celjabol es visszateszik terhesen oket a Foldre, akkor volt e olyan eset hogy a szerencsetlen lany elment a nogyogyaszhoz azzal, hogy nem tudja kitol a gyerek es szeretne egy abortuszt? A beavatkozassal parhuzamosan a rendorseg is mozgasba lendul. Mert hat valaki eltunik/elraboljak es elokerul terhesen, igy valaki bedrogoztathatta es utana teherbe ejtette, ez azert komoly bunteny. Szoval elrendelhetnek egy komplett vizsgalatot a halott embrion, ahol esetleg kiderulne, hogy az embrio DNS-e megvan buheralva. Es rogton kezunkben a targyi bizonyitek az szurke kopek letezeserol…

 55. lilith18 — 2013-01-20 19:15 

Nekem a kedvenc eltűnési történetem az, ahol a fickó 1880-ban a felesége, a fia, a lánya, és a barátja szeme láttára tűnt el, ahogy átvágott egy füves mezőn. Ja és ahol eltűnt, még sokáig mintha hallották volna a hangját, tisztára mint Harry Potterben a boltív mögött eltűnő Sirius esetén.

 54. kszabo — 2013-01-20 16:35 

@Rókakígyó: Akkoriban volt egy pár érdekes film:) A csak agykéreggel rendelkező teljes értékű emberekről. A krém az ellen fázisú hangelnyomásról szólt. Egy magyar egyetemista találta fel és egyszerre csak eltűnt barátnőstől, dokumentációstól. És Moulin Rouge is szegényebb lett egy pár törzsvendéggel.

 53. csubakka — 2013-01-20 16:26 

@morat:

Hogy miért rabolnának a földönkívüliek embereket?

Van egy, a témával a körülményekhez és lehetőségekhez képest viszonylag komolyan foglalkozó professzor, bizonyos David M. Jacobs ( http://www.youtube.com/watch?v=5hc37Zf1oyU&NR=1 )több száz állítólagos elrablott ember beszámolója összehasonlítása alapján próbálja meg kiszűrni a hazugságokat, illetve megtalálni a párhuzamos elemeket, majd ezek alapján rekonstruálni a forgatókönyvet hogy mi a fene is folyhat itt.

Ő arra jutott, hogy ez egy gyarmatosítási program, amelynek az előkészületei csak az 1890-es évekig nyúlnak vissza és nem régebbre. Szerinte a dolog arra megy ki, hogy a kis szürkék a földi ökoszisztémában életképes és az emberek közt feltűnés nélkül elvegyülni képes hibrideket tenyésszenek ki maguk közül emberi DNS felhasználásával. Ezeket majd a kis szürkék tervei szerint előbb lassan beszivárogtatnak az emberi társadalomba, aztán később valamilyen módon átveszik itt a hatalmat, és hogy a végén velünk mi lesz… no az aggasztó.

A bácsi következtetései szerint az emberrablásokat ebben három konkrét célra használják:

– Sperma és petesejt vétel az elrablottaktól a hibridprogramhoz. (Ez válasz lehet arra, hogy miért nem klónoznak. A klónok genetikailag azonosak, tenyésztés esetén viszont a genetikai változatosság az előnyös, így ha egy hibridprogramot feltételezünk, akkor ott a klónok silány minőséget eredményeznének.)

– Női elrablottak igénybevétele hibrid embriók növekedéséhez: Az női elrablottak méhébe hibrid embriót ültetnek, majd amikor az elérte azt a fejlődési fokot, hogy már áttehetik valami inkubátorszerű izébe, akkor ismét eljönnek, kiveszik a nő méhéből, és elviszik.

– A gyermekkorú és serdülőkorú hibridek oktatása az emberi társadalomban való elvegyülésre. (Sok elrablott beszámolói közt párhuzamosság, hogy kiselőadásokat kell tartaniuk hibrid gyerekeknek ebből a célból. )

A bácsi kutatási eredményei/elmélete viszont pont a végleges eltűnéseket nem magyarázzák, mert az ő következtetései szerint a kis szürkék hosszú távra szemelnek ki maguknak embereket, akit kiszemeltek, azt gyerekkorától öreg koráig rendszeresen beviszik a fenti célokra, de mindig vissza is hozzák. Akit meg nem választanak ki már gyerekkorában, azt viszont soha nem rabolják el.

Az elrablottaknál ezek az emlékek általában csak regressziós hipnózissal jönnek elő, amúgy nem emlékeznek, csak mondjuk azt tudjkák, hogy kiesett pár óra, és nem tudják, hogy akkor mi történt velük.

Hogy mindez igaz-e, nem tudom, nagyon remélem hogy nem, de aggasztó, hogy igaz rá a Shakespeare-i mondás, miszerint “Őrült beszéd, de van benne rendszer”.

 52. morat — 2013-01-20 14:15 

Szerintem az utóbbi idők legjobb posztja, éppen eredetisége, a saját kutatás miatt. Számos ellentmondó gondolatra ihletett, íme:
1) Ejha, van ebben valami, hova lesznek azok az emberek?
2) Másrészt ha kiindulunk egy nagy számból és elkezdjük nyesegetni a végén mindig nagy szám marad, bármit tesz az ember. Sok példa lehetne erre, de legyen csak a Drake egyenlet. Sajnos itt is igaz, hogy a szűkítő tippekre lehetetlen pontos adatot szerezni a dolog jellege miatt.
3) Egyes eshetőségek – véleményem szerint – valós súlyuk alatt szerepelnek. A tökéletes gyilkosság egyáltalán nem olyan bonyolult itt Mo-n, mint hihetnénk. Valakivel kimegyek az erdőbe, elintézem, elföldelem, egyedül jövök ki. Test sehol, fegyver sehol. Ha senki nem tudott arról, hogy mit tervezünk az ügy eltűnés, lezárva. Szervezett bűnözés sem kell. Tulajdonképpen misztikus eset.
4) Külön kategória lehet a szerencselovag: saját ismerősömmel történt meg, hogy kistoppolt Marseillesbe, hogy jelentkezzen az idegenlégióba álnéven, hamis papírokkal. Kiderült, hogy 17,5 éves, hazaküldték. Ha nem tették volna máig azt hinnénk nyom nélkül eltűnt. Pláne, ha elesik.
5) Az UFO-s emberrablásos dologban sosem hittem, logikai alapon (ennyit utazni emberrablásért, miközben már mi is kb. mindent megtudhatnánk egy emberről egy hajszálából? Ha meg ember kell nekik miért nem klónoznak stb.,stb.)

Szóval én a maffia + bűnügyek mellett vagyok.

DE AZÉRT, HOGY KONTEO IS LEGYEN:
Azt nem hiszem, hogy a földönkívüliek embereket vinnének el (minek), de azt gondolom, küldenek ügynököket nagy számban pl. saját klónozott emberek formájában, akik itt élnek köztünk, számunkra észrevétlenül. Na, az lehet, hogy közülük hívnak haza egyeseket különböző okokból…

 51. ace22 — 2013-01-20 14:08 

Az említett eltűnések nagy részének lehet logikus magyarázata is (Occam a borotvájával…) – balhéba keveredett olimpikon, fontos iratokat cipelő diplomata, meglépett fogoly, eltűnt/megszökött lány – esetleg összebeszélt szemtanúk, halucinogén szerek, gömbvillám, stb.

De az a 102 ezer ember “nyugaton” (hát még mennyi lehet az összes 7 milliárd emberből), ráadásul minden demográfiai csoportból, túl sok bármilyen racionális magyarázathoz. 🙁

 50. deniro — 2013-01-20 11:44 

Mester, gratulálok!

deNiro

 49. lumpi — 2013-01-20 11:32 

Sziasztok!

Ma reggel eszembe jutott meg valami, de becsuletesen bevallom, hogy nem az en otletem (csak hogy majd evekkel kesobb ne kelljen lemondanom semmilyen posztrol plagizalasert).

Az elso fonokom nagy konteo rajongo volt, imadott minden temat ami egy kicsit is titokzatos. Ami szamomra a legnagyobb elmenyt jelentette, hogy mekkora atelessel es szorakoztatoan tudott beszelni “ezekrol” es “roluk” igen hosszan. Elonyos volt meg, hogy mindezt munkaido alatt, ami azt eredmenyezte hogy hetente egy-ket alkalommal volt egy erdekes es pihenteto lyukas oram, ami utan fantazia-dus elmenyekkel mehettem haza az irodabol.

O meselte egyszer hogy szerinte (es internetes forrasai szerint), az amcsik haboruban allnak a Fold Alatti Idegenekkel. Arrol van szo, hogy egyszer valami banyafuras alatt hatalmas uregre futottak ra, amiben ideges idegeneket talaltak, akik maganlaksertes es zaklatas cimen gyorsan odaporkoltek a banyamernokoknek, azaz kitort “titkos haboru”, ami maig is tart.

En arra gondoltam, hogy a haboru – ami mar nemzetkozi lett, mert az amik sulyos vesztesegeket szenvedtek mind technikaban, mind emberanyagban – miatt az eltunt embereket egyszeruen “besorozzak”: vagy katonanak, es a kikepzes utan mennek harcolni a fold ala, vagy pedig Man In Black-nek, hogy a kiszabadult lenyeket fogdossak ossze a Fold felszinen. Hogy ez ne legyen feltuno a kormanyok a nepesseg minden csoportjabol szemezgetnek.

Tiszteletem,

Lumpi

ui.: Lehet, hogy a nagyapam nem is az 5 gyerek okozta idegroncsolas miatt lepett le meg nagyon regen, hanem ot is “beszerveztek”?

 48. Rókakígyó — 2013-01-20 06:12 

1x láttam egy dokumentumfilmet egy nőről, aki madridban élt, majd egyszer csak Budapestre került… Érdekes sztori, de nem találtam róla semmit a neten. A film is érdekes volt.

 47. mercenario — 2013-01-20 02:36 

@dr. Lópici Gáspár: Kedves Doktor úr, jó, hogy nem kapott a kupak után 🙂 Ha valami lepottyan és nem koppan, jobb nem utánakapni, nehogy belenyúljunk valamibe és berántson. A csűrben esetleg römiztek? Mert annak a lapkája aztán jellegzetesen csörömpöl amikor leesik, kivéve, ha van olyan, hogy átháborog valahová. És beszéltem olyanokkal, akik láttak gömbvillámot közelről akcióban, és az is meglehetősen furcsán csinált. Lehet, hogy az egész egy kategória?

 46. dr. Lópici Gáspár — 2013-01-20 02:24 

Még tinédzser koromban egy igen érdekes dolog történt velem, olyan kb 20 évvel ezelőtt.
Éppen esti fogmosáshoz készültem. Lecsavartam a fogkrém kupakját, letettem a mosdó szélére, de nem elég stabilan, ezért a kupak legurult, és leesett. Vagyis csak leesett volna.
Ugyanis sohasem ért földet. Végig láttam a szememmel, ahogy a kupak legördül a mosdóról, elkezd zuhanni, de az egyik pillanatban egész egyszerűen eltünt. Elenyészett a semmiben. Láttam, és nem hittem el.
Persze nem hitték el mások sem, de én tudom, hogy ez az igazság.
Azt mondják az okosok, hogy “spontán térháborgás” tanúja voltam.

A második eset tucatnyi szemtanú előtt történt. Barátokkal a tanyán társasoztunk, nyár volt, kint ültünk a csűr szélén. A táblás játékhoz tartozó egyik zseton leesett az asztalról. Mondom, kb 10en ültünk, páran álltak. Leesett, és eltűnt. Fontos darab volt, ezért megállt a játék. Mindannyian keresni kezdtük, tűvé tettük az egész kócerájt, és nem volt sehol. Negyed óra keresés után fedeztük fel egy olyan helyen, ahová egész egyszerűen nem kerülhetett magától. Felmerült a gyanú, hogy valamelyikünk mókázott, de érzésem szerint nem így volt.
Hozzáteszem, hogy azóta a barátaim is hisznek a spontán térháborgás létezésében.

 45. mercenario — 2013-01-20 02:17 

@manstein: Természetesen, ez magától értetődik. Nagyon szomorú, ha valakit közelről tragikusan érint, pl. a Margit szigeten eltűnt Dávid esete is mélyen tragikus. Anélkül, hogy háttérbe szorítanánk a később holtan talált személyek ügyének jelentőségét, az eltűnések között kimondatlanul is nem a megmagyarázható esetek a legaggasztóbbak, mondjuk inkább így. Minden tisztelet azoknak akik a bűnözők ellen fellépnek, és a legaljasabb dolog a szervkereskedelem, gyermekrablás, futtatás és a hasonlók. Ha nem is lehet “megérteni”, egy gyilkosság és az áldozat elrejtése legalábbis pontosan dokumentálható amennyiben felderítik. De ami leginkább felkelti a figyelmet az a Paulo Faria da Costa típusú esetek kategóriája. A Diderici (Google: Nagyjából 32 800 találat (0,31 másodperc) http://unsolvedmysteries.wikia.com/wiki/Diderici?file=Diderici_prison.jpg), a francia kalandor danzigi eltűnése hasonló, ott aztán tanu is volt bőven de biztos valami bűvésztrükkre gyanakodtak. Habár, úgy tűnik, nem biztos, hogy vele szöktek volna “Oda”, legalábbis Paulo Faria da Costa sem úgy nézett állítólag ki vagy inkább vissza, mint aki szabad elhatározásból libben. A “Spontan Human Combustion” jelenséggel való párhuzam nagyon is előhuzakodik, meg az “elrabolt” és “visszahozott” egyének ügye is. A “visszajött/előkerült” egyének jelenthetik a megoldást, esetleg “Ott” se megy minden tökéletesen és valakinek rosszul formattálják a ramját, aztán valamiért berág és fütyül, persze hülyének nézik. Ilyet kéne találni a sok echte szélhámos közt. Egyre érdekesebb, habár nekem nem területem, mert csak hús-vér zsiványokkal, szóval, mondjuk: foglalkoztam, bármennyire is ördögiek voltak. Ha egy gégéjébe dugott Lugertől nem is, de egy vibráló láb nélküli eltünedező és feltünedező valakitől ők is besz@rtak volna. És akkor még nem beszéltünk a “kapukról”, valaki látott egyik európai tévében egy ürgét aki állítja, ki-be jár, és látszólag logikátlan dolgokat “kell” csináljon – amint állítja – mindössze számára totál ismeretlen dolgokat bizonyos helyeken pl. áthelyezzen és egyáltalán nem bolond. És itt vagyunk, ahol a part szakad: ha “Azok” a szellemi valóságból járnak “át”, mi a fenének nekik fémből űrhajó és mindenféle macerás műszaki izé? Ami ráadásul a kor emberi szinvonalához idomul! Az 1800-as évek végének ufói feltűnően hasonlítottak a Zeppelinekre, a középkoriak hajószerűek voltak, a hatvanas években mint az űrkabinok, a mostaniak mint a rajzfilmek transzfomerei. Gyanús! Ha meg fizikailag valós földönkívüli civilizációk, akkor annyi kormányilletékes még csak a memoárjában sem tálal ki? Ez is gyanús. Van aki az eltűntekből, a Paulo Faria da Costa félékből visszajön és egy se beszél. Ez még gyanúsabb. Kezdem még én is azt kérdezni, mi a fene zajlik? mester, beletenyerelt valamibe, úgy néz ki 🙂

 44. manstein — 2013-01-20 00:05 

Jó visszatérés, bár ez a cikk szerintem kilóg a sorból, tulajdonképpen nekem elég rossz hangulatúnak hatott így konkrétumok nélkül. A számok benne nagyon durvák.

Lehet csak azért látom így, mert volt a környezetemben ilyen megmagyarázhatatlan eltűnés, ha nem is személyes, közeli ismerős volt az illető. De ő pl. előkerült jóval később, csak már nem volt életben. (Volt is némi hírverés belőle, de inkább nem linkelgetném, “átlagemberekről” volt szó, lehet rosszul esne nekik.)

Inkább nem is szavaztam semmire, méltatlannak érzem, hogy itt UFO-zzak vagy kormányozzak, de azt nem merném állítani, hogy legalábbis több eset mögött valamiféle konspiráció.

 43. tiboru — 2013-01-19 23:57 

@zsurnaliszt:

Üdv a klubban!

Mintha nekem is rémlene a sztori, egy zsarubulin hallottam úgy 10-12 évvel ezelőtt. És aki mesélte, nem is volt részeg!

 42. tiboru — 2013-01-19 23:55 

@mercenario:

Hm, érdekes történetek, szó se róla. Nekem is van a tarsolyomban egy-kettő, de azokkal még várok, mert fene se tudja 🙂

 41. tiboru — 2013-01-19 23:45 

@ginette:

Bizony vannak elég furcsa eltűnések is; a példádban felhozott ezek egyike (én is hallottam hasonlókról!)

És köszi a gratulát!

 40. zsurnaliszt — 2013-01-19 23:37 

Mindenkit Szeretettel Üdvözlök!

Esztendők óta olvasom a blogot, csak gratulálni tudok a szerzőnek.
Igaz, csak most regisztráltam, de ennek megvan a maga oka. Itt nem részletezhetően… 🙂

Az alábbi sztorit a Kossuth Rádióban hallottam, egyik éjjeli/hajnali utamon úgy öt-hat éve. (Különös, hogy az érdekes-értékes műsorok leggyakrabban a kevesek által hallgatott sávba esnek. Ez a “véletlen” is megérne talán egy misét.)

Nos, íme a történet, amelyet egy rendőrtiszt adott elő, akit hosszú pályafutása különös eseteiről faggatott a riporter.

Helyszín Budapest, a Rákóczi és a Nagykörút kereszteződéséhez közel, időpont a kilencvenes évek közepe, nyár. A szóban forgó épületben a magánlakások mellett irodák is találhatóak (ha jól emlékszem, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségé).

Kámforrá vált emberünk itt dolgozott irodavezetőként. A férfi minden nap fél délben elballagott ebédelni, s negyed egyre visszajött a munkapadjához. Aznap vendégeket várt, s távoztakor a titkárnő erre föl is hívta a figyelmét.
Az ügyfelek időben érkeztek, ám a főnök késett. Óra húszkor a hölgy rácsörgött (Merre jár, Béla?) a hatvanas mobilon (sokunknak ismerős, ugye?) – mire a keresett közölte, most lép be a kapun, egy pillanat, s fölér az emeletre. A riportban elhangzott, a titkárnő utóbb fölvett vallomásában azt állította, a nagy meleg miatt aznap minden ablak nyitva volt, s amikor a felettesével társalgott, a Rákóczi úton az épület előtt elszáguldott egy szirénázó mentőautó. Nos, a hangot nem csak kintről, hanem a telefonon át is érzékelte. Igaz, kissé késve (átvitel). Napokkal utóbb, az adat- és tanúgyűjtés során az is kiderült, a pár méterrel arrább lévő újságos látta belépni az osztályvezetőt a ház kapuján.

Soha nem került elő. A telefonja sem. Mindkettő elnémult örökre.

Nem sikkasztott, nem találtak haragosait, felesége és gyermekei vélhetően azóta is haza várják. A rendőr azt állította, ez élete legtalányosabb esete. Állítólag az egész házat föltúrták “Béla” után, mindhiába. Se vér, se semmi.

Őt vajon ki/mi vitte el?

73!

zsurnaliszt

 39. mercenario — 2013-01-19 23:00 

Azért egy-két meredek dolog a teljesen nyílvános neten is van, ahol egymástól térben és időben távoli helyeken hasonló dolgokat véltek látni. Nézzünk egy ilyen linket:
“Titokzatos eltűnésekről már az ókortól vannak feljegyzések. Tudományosan azonban senki nem foglalkozott ezekkel, mivel az adott kor kulturális- tudományos felkészültsége ezt nem is igen tette volna lehetővé. Inkább tartották isteni beavatkozásnak, “ördög művének”, földöntúli erők hatásának, mint egyszerű fizikai jelenségnek. Századunkban azonban már mind több tudós kezdett foglalkozni a megmagyarázhatatlan eltűnésekkel. Rodney Davies amerikai fizikus számtalan ilyen esetet gyűjtött csokorba, és egyik könyvében közre is adta, ugyanis – a szakmájából adódóan – fizikai magyarázatot akart adni az egyébként megmagyarázhatatlannak tűnő eltűnésre. Mint kutatásából kiderült, az évezredek során eltűntek között volt király, katona, tudós, nő és gyerek, rab és diplomata, szent és mágus – ami arra enged következtetni, hogy a jelenség igencsak “demokratikus”, nem válogat. Gyűjtőmunkája során Davies arra is felfigyelt, hogy nem csupán élők tűntek el, hanem olykor holtak is, bár ez utóbbiak lényegesen ritkábban. Már az ókori Rómát megalapító ikrek egyike, Romulus is eltűnt. Minden akkori forrás, legenda és krónika ezt úgy állítja be, mintha az istenek ragadták volna magukhoz, valójában azonban éppen olyan eltűnés volt ez is, mint sok ezer másik előtte és utána. Kleomédész görög olimpiai bajnoknak élete késői szakaszában összeütközése volt a korabeli hatósággal. A szokásjogot kihasználva Athéné templomába menekült. Aki oda bejutott, azt a törvény emberei nem bánthatták. A templomon belül pedig Kleomédésznek olyan jól sikerült “elrejtőznie”, hogy soha többé nem találták meg. Akik látták, azt állítják: szétfoszlott a levegőben! (Egyébként a későbbiekben is sok esetben ilyesmiről beszélnek a szemtanúk!) A középkorban, egészen pontosan 1579 tavaszán a franciaországi Arles városában éppen vallási ünnep volt, amikor a körmenetben Pierrette Darmelle, az egyik helyi polgárlány vitte Szent Klára kis szobrát. Egyszer csak sikoltozás, rémült kiáltozás támadt, s a tömeg – köztük több pap és a püspök – szeme láttára Pierrette, a kis szoborral együtt, néhány másodperc alatt szétfoszlott és eltűnt. Csak a hajában viselt könnyű kendő maradt a helyszínen. Az eset óriási megdöbbenést keltett, és a kor szellemének megfelelően, a Sátán mesterkedésének tudták be. A lány többé nem került elő. A XIX. század leghíresebb eltűnése az 1800-as évek elején esett meg. Benjamin Bathurst angol diplomata 1809. november 29-én Németország egyik vendégfogadójában kiment az udvarra, hogy indulás előtt megnézze a lovakat. – Soha többé senki sem látta. (Ez a maga idejében majdnem olyan horderejű ügy volt, mint másfél évszázaddal később a Wallenberg-eltűnés.) Több diplomáciai jegyzéket váltottak, expedíciót küldtek Bathurst felkutatására – a keresését még huszonöt évvel később sem adták fel! Annál is inkább, mert fontos diplomáciai iratok is voltak nála. Érdekességként jegyezzük meg: a diplomata eltűnéséből rengeteg történet született. Köztük a Napóleon elrablása című regény, amely nem kevesebbet állít, mint hogy Bathurst részt vett a Bonaparte Napóleon elrablására irányuló akcióban! A másik híres eltűnés 1811-ben történt, amikor a danzigi vár magas fallal határolt börtönudvarán a sétáló rabok közül a foglyok és az őrök szeme láttára tűnt el Diderici, a francia kalandor. Eltűnése lassú volt, előbb a lábának veszett nyoma… Kísérteties látványt nyújtott a még látható felsőteste és a feje majd fokozatosan az is mintegy “átfolyt” valahová. Egy másik világba…? A legenda szerint csak Diderici bilincsei, láncai estek vissza, nagy csörgéssel. A tizenkilencedik században Amerikában is feljegyeztek több hasonló esetet. Közös jellemzőjük, hogy mindig véletlenszerűen “választódott ki” az áldozat – már persze, ha egyáltalán szó lehet valamilyen szándékosságról, és nem a vak véletlenen múlik az egész. Tény viszont, hogy bizonyos Williamson, amerikai lónyésztő egy napfényes reggelen a saját háza udvarán – felesége és cselédei szeme láttára – dematerializálódott, vagyis vált semmivé. Évtizedekkel később egy másik farmon pedig a tulajdonos tizenhat éves fia tűnt el: vízért ment a közeli forráshoz, és többé nem látták. Mindez télen történt, és a gyerek keresésére induló felnőttek a nyomokat követve szörnyű dolgot tapasztaltak: a hóban tisztán látszottak a léptei, ám félúton a forrás felé egyszer csak minden nyom megszakadt, és sehol sem foly tatódott! A gyerek nyilván ott “oszlott köddé”. És végül egy közelmúltban történt eltűnés: 1969. január 4-én zajlott le a brazíliai Sao José de Rio Preto városában. Paulo Faria da Costa, aki akkor harminchetedik évében volt, kis családi összejövetelre volt hivatalos. Már összegyűlt a rokonság, amikor – mint azt később hivatalosan is megállapították, pontosan délután 16 óra 25 perckor – Paulo kiment a ház teraszára. A széles, sarkig tárt ajtón keresztül a bent maradók közül többen is jól látták a kissé testes, barna bőrű, mindig jókedvű férfit, amint a terasz korlátjánál állva a várost szemlélte. Nem múlt el több egy percnél, amikor egyik húga bent a szobában csodálkozva felkiáltott: – Paulo… eltűnt! De a húg tulajdonképpen tévedett. Paulo akkor még nem tűnt el egészen… Az eltűnés ugyanis nem egyetlen pillanat alatt következett be. A későbbi tanúvallomások szerint a döbbenetes jelenség úgy 8-10 másodpercig tarthatott. Hogy pontosan mennyi ideig, azt igen nehéz volt pontosítani, mert mindenki másképpen érzékelte az idő múlását, különösen, hogy ilyen tragikus esemény történt. A jelenlévők tehát látták Paulo eltűnését, mégsem siettek a segítségére. Egyrészt azért, mert nem mindenki nézett éppen oda, így nem is vették még észre, mi történik. Másrészt, akik látták, azokat annyira megdöbbentette a dolog, hogy mozdulni sem tudtak. A rokonok annyit láttak, hogy Paulónak először a két lába tűnt el. Rémisztő látványt nyújtott a levegőben lebegő, csonkának tetsző test! Két szemtanú szerint testének szélei “vibrálni” kezdtek. A vibrálást úgy írták le, ahogyan mondjuk a forró nyári napon a mező fölött homályosan izeg-mozog, reszket a levegőréteg. Paulo testének szélei ily módon váltak elmosódottá, majd… foszlottak el a semmiben!… Utoljára még a szemét látták, azt a kétségbeesett, segítségért könyörgő néma szempárt… És ennyi volt. Paulo Faria da Costa eltűnt ebből a világból. Senki sem értette, mi történt valójában. Hová lett? Előkerül-e valaha? Mert az csak nagyon ritkán fordult elő, hogy a rejtélyesen eltűnő személy – hazatért! Néha előfordul, hogy a titokzatos módon eltűnt személy előkerült. Ez történt Ariszteász görög költővel is. Mint az a fennmaradt különböző forrásokból kiderül – egyszer világos nappal elájult az egyik város kellős közepén. Egy perccel később – még mindig eszméletlen állapotban – nyoma veszett, majd percekkel később a várostól több mérföldre bukkant fel ismét. Nem tudta elmondani, hogyan került oda, ugyanis semmire sem emlékezett. Mi történhetett? “Odaát” nem fogadták, nem akarták, így inkább visszalökték, és ismét evilági életre ítélték? Csak nagyon kevesen voltak eddig, akik beszámolhattak arról, mi történt velük rejtélyes eltűnésük közben és után. Peter William Somerset brit hivatalnokkal néhány évvel ezelőtt történt a következő megrázó eset: Kőfallal körülvett kertjében éppen a kutyáját kereste, amikor vihar tört ki, dörgött, villámlott. A ház népe azt látta, hogy a villámcsapás kékes fényében Somerset eltűnt! Két napig keresték, rendőrségi segédlettel, majd köröztették, és fényképét kiplakátolták az egész környéken. A harmadik napon találtak rá, ugyancsak a kertjében – ám akkor már másképpen volt öltözve, mint eltűnése idején! Amikor az ájultságból magához tért, előbb semmire sem emlékezett. Később azonban az orvosi beavatkozások hatására, és a saját, ismétlődő álmai és gyógykezelése nyomán ennyit mondott el: A villámcsapást követően “valamilyen másik kertben” találta magát, majd egy hosszú, keskeny úton ment, de az már teljesen ismeretlen volt számára. Később arrajött egy autó (!), amelyen orvos utazott. Ez az orvos bevitte a kórházába ahol aztán a személyzet rögtön elkezdett foglalkozni vele. Mivel előzőleg a nadrágja több helyen elszakadt, a kórteremben lévő egyik páciens adta neki kölcsön azt a kordbársony nadrágot, amiben három nappal későb b ismerősei a saját kertjében rátaláltak. Elmondása szerint két napig feküdt a kórházban, s még hónapokkal később is emlékezett az egyik orvos, meg az egyik nővér nevére. Később kiment sétálni a kórház udvarára, majd a már ismert keskeny úton találta magát, aztán legnagyobb meglepetésére a saját kertjében ébredt föl! Somerset később bejárta a környékbeli kórházakat. Az egyikben felfedezte azt az orvost és nővért, akikre emlékezett, azok viszont állították, hogy sohasem látták. Igaz, a kórház is másképpen nézett ki, mint eltűnése napjaiban. Azonfelül kiderült, hogy utoljára húsz évvel korábban gyártották azt a bizonyos kordbársony nadrágot, amit kölcsönkapott.”
Állítólag Nemere István írta ( Tvr-hét 1997/33., 34., 35. szám).
http://iqdepo.hu/dimenzio/28/28-07-40.html
És ti mit találtatok, hallottatok?

 37. mercenario — 2013-01-19 21:38 

Sőt, erre varrjatok gombot: http://index.hu/bulvar/drwn6927/

 36. mercenario — 2013-01-19 21:16 

Pontosítok, inkább kromagg? http://en.wikipedia.org/wiki/Kromagg

 35. mercenario — 2013-01-19 21:06 

@ginette: Bizony. És nem Arkagyij és Borisz Sztrugackij regényében pattant be az ablakon az Entrópikus Világegyetem, hanem az ürge pattant meg oda!

 34. mercenario — 2013-01-19 21:00 

Üdvözlet a mesternek és gratula a cikkhez, mert ez több mint konteó.
Azt mondja: “a rendelkezésemre álló források sem egyértelműek ilyen vonatkozásban” – de amit nem idézhet, annak alapján, hogy is mondjam finoman, mondjuk, “árnyalt halk magánvéleménye” azért csak van 🙂
Azt írja, a “központosított körözési rendszer maga előtt görgeti ezeket az ügyeket, hiszen a hatályos jogszabályok szerint az eltűnt személyek adatai 20 évig benne maradnak a körözési mutatóban”.
Érdekes kicsit megnézni azt, hogy miféle dolgokat használnak a (mestert idézve) “gumitalpúak” a kommunikációhoz, mondjuk hátététpkettőspont//en.wikipedia.org/wiki/TETRAPOL vagy hátététpkettőspont//en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_Trunked_Radio , hogy fogalmunk legyen arról, milyen komplex ügy az, ha Párizs külvárosában a közeg elkéri a papírunkat, beül a kék autóba, valamit nyomkod és mindjárt tudja, autónkat nem lopták el Bivalyröcsögéről, de nem a sofőré és megkérdi, esetleg ott a tulaj, akkor jó, bonnüíí. Beavatottak legyintenek, hogy ez nem is bonyolult. DE AZ. Az egész túl jó, ahhoz, hogy CSAK ÚGY el lehessen tűnni. Tiboru mester számaival van baj, ugyanis azok VALÓSAK még óvatos becslés alapján is. És ismétlem, TÚL NAGYOK ahhoz, hogy át lehessen síklani fölöttük, igaza van.
Csak kérdem, a nyájas Olvasók közül valaki próbált már eltűnni, akár munkaköri leírása miatt és megfelelő “asszisztenciával”? Ugye, hogy komoly, összetett feladat. Na de egyénileg professzionálisan eltűnni? Ugyan, honnan ennyi és ilyen képzett ember és főleg minek? És hogyan lehet ilyen képzett valaki fiatalkorúan? Ugyan.
Van aki “köszöni szépen megvan, de nem egyezik bele, hogy hollétéről információkat adjanak ki. Oszt jónapot. Írnak egy jelentést, a körözésből törlik” – és akkor hogy marad annyi? Mert kevés kerül meg!
Ez egészen jelentős, hogy “a fenti régió kábé 850 milliós népességéből minden évben 102 ezer ember tűnik el nyomtalanul, tartósan és minden különösebb előjel nélkül” olyan helyre, ahonnan még nem jött vissza senki. Ilyet csak egyet ismerünk. Mondjuk, titkos szolga lenne a talpán az, aki visszaszökne egy idegen bolygón lévő lágerből, ez lenne pedig az egyszerűbb feladat ahhoz képest, hogy visszajövetele után a földi elmegyógyintézetből is megszökve a sztoriját elhitesse a nagyvilággal. Aki emlékszik, a “krowagok”-ról szóló idétlen amerikai filmre, nyújtsa fel az ujját (lehet, az egy beetetés volt?).
Pedig “a civilizált nyugati világban évente (alsó hangon) 35-40 ezer olyan titokzatos eltűnést regisztrálnak (ezeknek körülbelül 30-40%-a kiskorú), amelyeknek nemhogy megfejtése nincs, de semmiféle logikus magyarázat, előzmény vagy ok sem kapcsolódik hozzájuk” – és, kérdem, hallott valaki valamiféle, “megkerült eltűntek egyesületéről” akik egybehangzóan valami nagyon meredeket állítanak?
Igaza van Tiboru mesternek: “Emberi test nem szívódik fel nyomtalanul, s emberi kapcsolatok nélkül élő ember a 21. században, Európa közepén nem létezik. Márpedig ha ezeket a kapcsolatokat feltérképezik, valószínűsíthetően megvan a kulcs az eltűnésekhez. Talán mindegyikhez.” Vagy mégse? Ha ugyanis kiszemelt és gyanútlan embereket visznek valahová ahonnan nem lehet meglépni, akkor mégse.
Igen érdekes dolog ez, és furcsa, hogy, szóval “szakmai körökben” sem téma. Javaslom, aki ismer valaki tényleg szakembert, aki ELŐKERÜLT eltűntekről furcsa adatokat tud (mert muszáj volt kutakodnia), az (az óvatosság mellett és általánosságban) írja le a legvadabb sztorikat is ide.
Ugyanis, előfordul, hogy távolról jött ember azt mond amit akar, de hogy sokan egyformán hazudjanak egymással nem összebeszélve, ezt a mester is tudja, az nagyon kevéssé valószínű.
Necsak kontózzunk, most egyszer fejtegessünk, az információ megszerzése is sokszor igen jó úri huncutság.
Allítom 🙂

 33. ginette — 2013-01-19 18:36 

Először is üdv! Évek óta olvasom a blogot, hűségesen követtem vándorlásait, s most eme téma apropóján rászántam magam a regisztrációra is.
A legtöbb eltűnésre valóban van ésszerű, logikus magyarázat, mint például a fent már többek által említett bűncselekmények, azonban vannak nagyon érdekes esetek is.
Nem tudom mennyien ismerik innen a ‘Disappeared” című dokusorozatot (azt hiszem, magyarul is ment valamelyik Discovery csatornán), amely megoldatlan eltűnési ügyeket mutat be olyan emberek, köztük hivatalos személyek tolmácsolásában, akik aktívan részt vettek a nyomozásokban. Az egyik epizódban egy férfi a saját irodájából tűnt el úgy, hogy nem vitte magával a pénztárcáját, telefonját, iratait, az autója is az épület előtt állt. Ami az egészet furcsává teszi, hogy az irodaház minden emelete, ki – és bejárata be volt kamerázva. A férfit is egy ilyen felvételen látták utoljára, amint bemegy az irodájába, onnantól a további sorsa máig ismeretlen. A szoba az ötvenvalahanyadik emeleten volt, tehát még az sem helytálló, hogy kimászott az ablakon. A későbbi biztonsági felvételeken már nyoma sem volt, pedig képtelenség lett volna úgy elhagyni az épületet, hogy valamelyik ne vette volna fel.
Bocsánat, hogy ezt így leírtam, de csak szemléltetésképpen, hogy számos esetben sokkal bonyolultabbak ezek az ügyek, mint gondolnánk.

Tiborunak pedig gratulálok a bloghoz!

 32. netuddki — 2013-01-19 14:06 

Üdv!

A gyilokpornóról se feledkezzünk meg. Számos eltünés hátterében ez állhat. A net legalábbis tele van vele.

 31. FilcTroll — 2013-01-19 14:04 

Még az is eszembe jutott, hogy lehetnek olyan eltűntek is, akik egy titkos szabadságharcos hálózathoz csatlakoztak, és ezért eltűntek a rendszer képernyőiről. Romantikus lenne.

 30. norniron — 2013-01-19 11:45 

Az egyik legnagyszabásúbb eltűnési ügy az 1939-ben Kelet-Lengyelországban szovjetek által elfogott lengyel katonatisztek ügye volt. Amikor a németek megtámadták 1941-ben a szovjeteket, és így hirtelen az emigráns lengyel kormány szövetségeseivé váltak, Sztálin kiengedte a lengyel foglyokat (de csak egy részüket, már aki élt még) a lágerekből, és átadta az angoloknak őket, ebből lett ugyebár a Szabad Lengyel Hadsereg.
Csakhogy a lengyelek észrevették, hogy hoppá, hiányoznak néhány ezren a ’39-ben fogságba esettek közül… Amikor Anders tábornok találkozott Sztálinnal, és kérdőre vonta ez ügyben, Sztálin azt mondta, hogy ezek az emberek, vagy huszonötezren, mind megszöktek, át a Szovjetunión, ahol híresen könnyű volt csavarogni, és mind átmentek Mandzsúriába.
Aztán persze lebuktak, amikor a németek 1943-ban megtalálták a tömegsírokat. De mi van akkor, ha Berija nem Katynt választja, hanem valahol keletebbre teszi a kivégzés helyszínét, amit nem foglalnak el a németek? Soha nem tudta volna meg senki, hogy mi lett velük, mint Wallenberggel, vagy Bethlennel. Persze nyilván őket is kinyírták, de mégse tudni, mikor és hol.
Esetleg el kéne menni Mandzsúriába, körbekérdezősködni, hogy láttak-e ott lengyeleket.

 29. gone2east — 2013-01-19 09:16 

@freca: 🙂 Soha sem tűntem el, csak “gone2east” 🙂 Nagyon gyakran látogatom a Tiboru Trademark blogokat.

 28. freca — 2013-01-19 04:16 

A képernyő jobb szélén a Live Traffic Feed-ben azt látom, hogy most is olvassa ezt a posztot valaki Bangkok Krung Thep-ből. He he, egy eltűnt már megkerült.

 27. csiga — 2013-01-18 23:36 

Még nem olvastam el a kommenteket, szóval nem tudom, másnak is eszébe jutot-e már. Nekem csak úgy bevillant olvasás közben: lehetséges-e, hogy ez arra (is) szolgál, hogy csökkentsék az emberi populáció számát? valakiknek az a céljuk, hogy ne szaporodjunk azért annyira el. Tudom, arra ott vannak olyan lehetőségek is, mint a hosszútávú ivóvízmérgezés, ételmérgezés, chemtrail és hasonló elméletek, de mondjuk ezeknél utólag ki lehetne mutatni, hogy mi okozta egyszerre ennyi ember halálát, nem mellesleg feltűnő is lenne, mert ezek egy bizonyos terület lakosságát érintenék csak. Az viszont, hogy innen-onnan összelopkodunk embereket, nem annyira feltűnő, vagy legalábbis nem okoz tömeges pánikot és gyanút, ha csak az ismeősünk ismerősének az ismerősével történt ilyen. Persze elképzelhető itt is, hogy először más célokra is felhasználják őket (lásd kísérletek), de ez már csak a “hasznosság” növelése. És mondjuk ide lehetne még kapcsolni a folyamatosan gerjesztett és fenntartott háborúkat (amiknek szintén vannak más céljaik, érdekviszonyaik), HAARP-féle katasztrófákat, de a fő cél a populáció növekedésének lassítása, visszaszorítása. Ennél továbbgondolni most nincs energiám, aki lát benne fantáziát, tegye nyugodtan.

Nem mellesleg, nagyon jó téma, most megint borzongva fogom végigolvasni a kommenteket a következő napokban, köszönöm a hétvégi programot! 🙂

 26. lumpi — 2013-01-18 22:23 

Sziasztok,

En evekkel ezelott lattam egy erdekes dokumentum filmet az azsiai szervkereskedelemrol. Ha uncsinak talaljatok ki lehet cenzurazni, mint Esterhazy Petert a fuggetlen es elfogulatlan (muhahahaha) mediabol.

Szepen oltozott indiai uriemberek latogatjak vegig a csoro Isten hata mogotti falvakat uzleteles celjabol a felkontinensen.
Az ajanlat: kinyisszantanak olyan szerveket a szegeny emberbol ami nelkul is egesz jol el lehet vegetalni (gondolok it mondjuk egy vesere). Cserebe epitenek neki egy 20 negyzetmeteres teglahazat amivel o es teljes csladja (20-50 fovel) rogton belep a falu “felso tizezer” nevu irigyelt elit klubjaba…(reklam)…Kovetkezo resz, nyugati feher hatvanas bacsi beszel egy magankorhazban az agyon fekve friss mutet utan, hogy mennyire profi kiszolgalasban reszesul es hogy mennyire jol felszerelt a korhaz (faradt mosoly az arcan)…(reklam)…Zaro kepsorok: indiai muki az elso reszbol buszken mutatja uj “luxus-rezidenciajat”.

Mindenki boldog, a nagycsalados “agrarmernok” hazat nem mossa el a kovetkezo monszun (mint anno a legutobbit amit, fubol, bokorbol, meg abbol a szemetbol epitett amit a falu melletti vegyipari gyar rakott le a falu melle), nyugati hatvanas bacsit nem kell egy ideig transzfuziora kotni, es a uzlet-uriember is elkonyvelheti a profitot amit a korhaztol kap mint anyagbeszerzo es aminek toredekebol fel lehet huzni egy ocska teglahazat aminek majd a dohos falarol szisztematikusan kaphatja el a csalad a TBCt (vagy nem igy van, de szeretek negativkodni a blogokon). A hatterben pedig a korhaz kenyelmesen kaszal a dekadens nyugat nagypolgarain.

Szoval szerintem a szervkerekedelem kihuzva…

En leginkabb egy szervezett bunozes-kormanyzat-multi cegek-foldonkivuliek osszefonodasat latom magam elott, ami negy igy egymas kozt mellesleg egy es ugyanaz. (igy en az 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5 os komboval szavaztam)

A foldonkivulieknek, akik a kormanyokat mar reg babkent kezelnek kell az emberanyag, hogy mindenfele eles, nagy es ilyeszto targyakat dugdossanak mindenhova ahogy azt Tiboru vazolta szoval ez teny. Mellesleg ilyen targyakat lattam legutobb a fogorvosomnal is, szerintem az o kurmukre is erdemes lenne ranezni.

A kormany, hogy ezt eltusolja ugye megkapja a latszat technologiakat, amivel az apro termetu szurkek rohogve szurjak ki a szemuket.

A kormanytagok szeretnek a tudast penzre-hatalomra-nagykeblu nokre valtani, a kapott koncot az altaluk alapitott multikba csopogtetik mint innovacio, meg fejlesztes…de szerintem nekik is kell az emberanyag a gyogyszeripari ember-kiserletekhez (amihez engedely legalis uton valo beszerzeseert eleve kar erolkodni, majd akkor, ha mar a tabblettakat annyira lecsiszoltak, hogy mar nem hal bele annyira senki, max a mellekhatasokba).

A taplaleklanc aljan pedig ott vannak a szervezett uzletcsoportok akik elvegzik a piszkos munkat a rendorseg teljes tudtaval.

Szerintem errol van szo. A boduletes helyesirasi hibakert elnezest kerek, a laptopomon szloven betuk vannak, ellenben barmikor aranyos apro “v” betuket tudok rajzolni a č, š es ž betukre.

Amen!

 25. gloriamundi — 2013-01-18 21:58 

Tiboru, köszi, h belinkelted a posztom.
Ha valami, ez a dolog az eltűnésekkel mindig a lehető legnehezebben elviselhető traumák egyikének tűnt nekem. Hogy valakiről, akit szeretünk, ne lehessen tudni, mi lett, él-e, hal-e, hát, az rosszabb, mint a biztos tudás, hogy meghalt.
Kiváltképp, ha gyerekről van szó. Ebbe csak beleőrülni lehet, vagy nem tudom. És még öngyilkos se lehetsz, mert abban reménykedsz, hogy hátha előkerül.
Nem hiszek az ufós verzióban, és a párhuzamos univerzumban se igazán, bár szimpatikus magyarázat lenne. De hajlok arra, hogy igen, a legtöbben, főleg a gyerekek és a fiatalok, bűncselekmény áldozatai lesznek. És itt az emberkereskedelem, prostitúcióra való kényszerítés is bőven benne van a pakliban.
Most erről eszembe jutott a spanyol botrány, az apácák által elsinkófált csecsemőkkel, ott még azt se tudták a szülők, hogy a gyerekük eltűnik és nem meghal. Nagyon ronda sztorik ezek.

 24. chph — 2013-01-18 21:55 

mondhatni már vártam 🙂
Sajnos ha nincs a médiában szó, akkor is van, létezik, mint ahogy a statisztikád mutatja…

 23. marcoromano — 2013-01-18 20:40 

A szervezet bűnözés rovására írható jó nagy százalékuk ezeknek az ügyeknek de nem feltétlenül csak a szervkereskedelem játszik, a Casino-ba is megmondták –
-“De éjszaka nem látszik a sivatag Vegas körül. Pedig abban oldódtak meg a város problémái. A sivatag hatalmas és tele van lyukakkal. Mindegyik lyukban egy-egy probléma van eltemetve. A lényeg, hogy a lyuk már meglegyen, amikor érkezel, különben kubikolhatsz vagy félórát. És ha közben valakit arra esz a fene, már áshatod is a következő gödröt. Ott melózhatsz egész este.” vagy valahogy így :))
Lényeg hogy szerintem minden városnak megvannak a maga “lyukai” még ha nincs is mind körül sivatag. :))

Komolyabbra fordítva nekem elég friss élmény, hogy eltűnik 1 nagyon közeli hozzátartozóm, sajnos pár nap múlva előkerültek a földi maradványai, de ha a gyilkosa picit körültekintőbb lehet hogy sosem kerül elő.
Szóval szerintem ezek az emberek gyilkosság áldozatai lettek, valamilyen formában, legyen az a szervezet-bűnözés áldozata vagy hirtelen felindulásból esetleg gondatlanságból elkövetett emberölés, vagy szimplán egy szociopata elmebeteg áldozata.

Annyi a közös bennük, hogy mindet sikerült eltüntetni látszólag nyomtalanul, vagy csak rossz helyen keresik őket, vagy 1általán nem keresik!

 22. tiboru — 2013-01-18 18:35 

@rammjaeger:

Köszönjük!

 21. rammjaeger — 2013-01-18 18:24 

Egy felettébb érdekes eltűnés:

en.wikipedia.org/wiki/David_Miscavige#Family_and_personal_life

Más: régi posztok, de tiboru és az olvasóközönség jó eséllyel érdekesnek találják:

isteve.blogspot.hu/2010/01/triumph-of-cognitive-infiltration-in.html

isteve.blogspot.hu/2010/01/sunstein-and-agent-provocateurs.html

 20. sal272 — 2013-01-18 15:38 

@rognork:
A szétszedett és javított készülékek esetében pedig már a szakmunkás tanulóknak is tanított alapszabály, hogy eleve nincs meg minden csavar! 🙂

 19. nadivereb — 2013-01-18 15:31 

@rognork: Meg a lparaszerelt szekrénysor összerakása után megmaradt két tipli, egy csavar és egy léc, ami miatt 3 éve várok arra, hogy a szerény egyszercsak spontán összedőljön.

De ez már off.

 18. rognork — 2013-01-18 15:10 

@nadivereb: és a számítógép szerelés közben mindig megmaradó csavarok, az SMAFU?!

 17. nadivereb — 2013-01-18 15:05 

@ace22: Az ázsiai szervek biztosan baromi jók egy ázsiai recipiensnek, de egy európai vagy afrikai szervezet jó eséllyel kilöki őket.
Egyébként nem hinném, hogy különösebb konteó van a dolog mögött: szerintem a szerv- és gyerekkereskedelem, a prostitúció, a többé-kevésbé szervezett bűnözés egymás közötti csetepatéi ennyit össze tudnak hozni, sajnos. A maradék meg tipikusan egyedi eset, elszökés-baleset-öngyilkosság.
Nem tartom kizártnak, hogy kísérleti céllal is elrabolnak embereket (bár az idegen ufókban továbbra sem hiszek), de azt kétlem, hogy ezek bekerülnének a statisztikákba. Szükségtelen kockázat elrabolni egy olyan embert, akinek családja, kapcsolatai vannak és akit keresnek, amikor ott a rengeteg nyilvántartáson kívüli hajléktalan, a már eleve az állami börtönben ülő, család nélküli elítélt és az állami gondozott gyerek.

Viszont villámposztot igénylek a mosógépben eltűnő zoknikról.

 16. sal272 — 2013-01-18 14:54 

Attól függ a valószínű magyarázat, ki az eltűnt.
Egy gyermek valószínűbb, hogy bűncselekmény áldozata lett.
Egy felnőtt valószínűleg új életet kezdett.
Egy hajléktalan meghalt és elkaparták valahol.

 15. sal272 — 2013-01-18 14:50 

A gyulai kislánynak a holttestét találták meg 1998 után 3 évvel. Emlékszem is mennyi találgatás volt.
http://magyarnarancs.hu/belpol/megtalaltak_a_harom_eve_eltunt_gyulai_kislany_holttestet_a_varos_keres_egy_gyilkost-62131

 14. kicsikepacimondjanyihaha — 2013-01-18 14:24 

Nem tartom soknak, a ~20000 emberből egyet/év akiről nem tudunk.
Biztos van pár akinek vaj van a füle mögött és mielőtt kiderülne megpattan.

 13. rognork — 2013-01-18 14:22 

Inkább kitöröltem a kommentemet, olyan negatív lett.

Ha valaki aggódik a gyerek miatt, esetleg túlzottan aggódik, akkor vegyen egy gsm nyomkövetőt, 20-30e körül elérhető. Az én kölykömmel a bébiszitter 30 percet késett, és baszott felvenni a telefont, ekkor keresgéltem utána.

 12. ace22 — 2013-01-18 13:01 

A szervkereskedelem csak a fiatal, egészséges és lehetőleg ritka vércsoportú emberekért lehetne felelős. Mellesleg sokkal kisebb kockázattal lehetne Ázsiában szerveket beszerezni, mint “nyugaton”.

Esetleg becsődölt házasság, új szerelem a kapuzárási pánikkal együtt, nyomasztó adósságok vagy felelősségrevonás elől menekülés? Biztosítási csalás, ha öt év múlva halottá nyilváníttatja a házastárs, aztán irány a tengerpart?

Tőlem a reptéren kértek külföldön útlevelet meg utazási csekk beváltásakor a bankban. Ha pl. valaki busszal, vonattal utazna egy európai országba, kulturáltan nézne ki, készpénzzel fizetne és kerülné a balhés szituációkat és a itteni barátokkal a kontaktust, évekig ellehetne anélkül, hogy nyoma lenne a létezésének itthon. Emellett nem hinnén, amint Tiboru írta is, hogy az eltűnt személyek felkutatása top prioritás lenne az amúgy is túlterhelt rendőrségen.

 11. scha — 2013-01-18 12:39 

MIA = KIA

 10. sztalker — 2013-01-18 12:09 

@sheila:
… s ugyanannyit piált-e a lelkem (mert az a csaj viszont nagyon is aznap este), mivel Budapesten leginkább ezt szeretik csinálni a külföldi fiatalok. Persze azért a mieink se maradnak el nagyon tőlük.

 9. sheila — 2013-01-18 10:58 

és azért az is érdeke, hogy ez a fiú pont ugyanott tűnt el, mint tavaly az a francia lány..

 8. lilith18 — 2013-01-18 10:32 

A kiskorúak, – vagy épp csak nagykorúvá váltak – nagy többsége egész biztosan valami szexuális predátorral kerül kapcsolatba, legyen az valami Fritzl féle vérfarkas, vagy egy elbűvölő strici.

A felnőttek között gondolom jóval kevesebb a nő mint a férfi, itt elég nagy lehet a száma azoknak a hajléktalanná válóknak – válófélben lévő, vagy elvált, esetleg még a munkahelyét is elveszítette -, aki külföldön csövezik. Ha én hajléktalanná válnék holnap, én is szívesebben csöveznék valami mediterrán tengerparton, mint a havas nyóckerben.

Középkorú háziasszonyok, gyermekes anyák esetében szerintem a harmadik hónap után ki lehetne adni a halotti bizonyítványt. Nem tudom elképzelni, hogy egy addig szolid életet élő házianyu csak úgy szabad akaratából megpattanjon egy szolid házasságból anélkül, hogy a gyerekeket vinné magával.

Az öregkori elkóborlás meg gyakori dolog, de őket előbb-utóbb megtalálják. Hallottam olyanról, amikor a bácsit a kórház pincelabirintusában fedezték fel hónapokkal később.

És csak hogy a misztikus szálat is erősítsem:
Castaneda könyvében Don Juan elmeséli, hogy az indián varázslók akár egész városokat tudnak áttranszportálni más dimenziókba, és hogy az ősi romvárosokból eltűnt törzsek ma is élnek valahol egy másik világban. Az Anjikuni törzs esetében is erre épült fel az eredeti történet.

 7. tiboru — 2013-01-18 10:04 

@Eugenie Danglars:

Az aktuális tanúvédelmi számokat nem ismerem (a pontos adat amúgy is titkos), de úgy hat évvel ezelőtt valami faszi azt mondta, hogy egyidőben 20-30 fő van benne a hazai programban, ami szerintem azt jelenti, hogy mondjuk évente 8-12-nél több új alany nem kerül a rendszerbe.

http://hirsarok.blogrepublik.eu/2012/02/19/tanuvedelem-magyarorszagon/

Amúgy – véleményem szerint – egy védett tanút senki nem fog eltűntként bejelenteni. Vagy ha igen, biztosan nem fognak túl nagy erőfeszítést tenni a felkutatására 🙂

 6. lilith18 — 2013-01-18 09:43 

Vééégre, új poszt! 😀
És milyen hosszú!
Nem érdekel a munkaidő, most mindjárt végig is olvasom.

Köszi tiboru!

 5. Eugenie Danglars — 2013-01-18 09:40 

Én is örülök az új posztnak, még ha ilyen gyászos a hangulata szegénynek. Valamilyen szinten én is érintett vagyok ebben a kérdésben: évekkel ezelőtt egy rokonom kórházban volt, ápolási osztályon, de mint kiderült, nem felügyeltek rá rendesen, és kiszökött (nem tudatosan, hanem csak nekiindult a világnak), és úgy vitték vissza a rendőrök. A családot persze nem értesítették, utólag, több nappal később tudtuk meg, a kórház próbálta eltusolni a dolgot. 🙁

Amit a felsorolt lehetőségek közül hiányolok, az a természetben eltűnő személyek: kirándulók, megszököttek, elcsavargók, akikkel mondjuk vadállatok végeznek. Nyilván hazánkban erre nem sok esély van, de pl. az amerikai kontinensen lazán elképzelhető, hogy egy-két kóbor medve megvacsorázik egy sátornyi túrázóból a tábortűz mellett…

De a “világkormány/NWO” kapcsán az is eszembe jutott, hogy vannak-e általuk olyan létesítmények a föld vagy a tengerek alatt, melyek létezéséről mit sem tudunk, ahová sok ilyen eltűnt személyt elhurcolnak, és ezért nem kerülnek elő sose. Olyanok, melyek jelentősége örök rejtély számunkra, és senki nem kommentálja a létezésüket (pl. denveri reptér)…

Ami mindig is érdekelt (bár jellegénél fogva bizonyára aligha kaphatnánk róla pontos adatokat), hogy hány ember tűnik el a tanúvédelem zsákjában évről évre.

 4. Rókakígyó — 2013-01-18 09:28 

Remek poszt szokás szerint. Boldog Új Évet! Volt egy kis hiányérzetem a végén: a magyar esetekről nem volt szó. Persze a francia lányt végül megtalálták.
Ez a brit fiú meg szintén híd környékén veszett el. Lehet, hogy be kéne már kamerázni a hidakat. Mintha a nyáron is lett volna egy eset, amikor ketten ugrottak a Dunába és az egyik benne is maradt. Ott úgy tűnt, hogy ezt rendszeresen csinálták, csak akkor épp nem sikerült.

 3. komojtalan — 2013-01-18 08:29 

Na végre új poszt.

Először is egy kérés: Azért, hogy megnézzem van e új poszt nem fogok minden nap fellépni a BR -re, erre találták ki a RSS -t. Csak valamiért nem működik megfelelően, alig mutat új posztot, most 9 van a listán, míg máshol 20, a poszthoz sem rak jelet ha olvastam már. Mivel a BR eléggé tág határok között mozog nem ártana ha lehetne szelektálni, hogy pl. a csak a Konteót jelenítse meg, de Portugáliát ne. Ez gondolom csak beállítás(ok) kérdése.

Szerintem a 2 szavazat vezető közösen a felelős az eltűnések számáért. Viszont nem látom sok értelmét, hogy egy orvosilag ismeretlen egyént szervkereskedelemben fel lehetne használni. A gyerek/fiatalkorúakra lehet magyarázat – bizonyos felnőttekre is – a Kampusch eset. Mások meg egyszerűen csak megunják a világot és elmennek valahova. Nem öngyilkosok lesznek, hanem elmennek Afrikába stoppal, akárhogy. Semmi konteót nem látok ebben a témában.

 2. FilcTroll — 2013-01-18 06:55 

Érdekes felvetés, bár a “normál” társadalomból is van egy csúszda a hajléktalanok közé, ami szintén eltűnésnek tűnhet — bár ez a folyamat biztosan nem indokol ekkora számot. Érdekes lenne tudni, hogy mekkora az állami gondozásból eltűnő gyerekek aránya, mert őket messze nem keresik akkora elszántsággal, mint egy család elveszett gyerekét, de ettől még élhetnek valahol a nyilvántartások szürke zónájában.

A konteók közül viszont hiányolom a “rituális emberáldozatok” kategóriát, ami nagy felvevő piac és igen gyakorlott a nyomeltüntetésben is. Erről is mindenféle hátborzongató elmélet olvasható-hallható, hogy miért és hogyan zajlik mindez szervezetten, összekapcsolódva a pedofíliával, a szervkereskedelemmel és persze a Zúj Vilárend érdekében. A “hallgatás cementje” ez esetekben különösen erős lehet, emiatt ezekből a körökből nem szivárog információ.

 1. FilcTroll — 2013-01-18 06:31 

És végre első lehetek – ha nem tűnök el addig. 🙂

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök