2013-01-23–18:22

A Sunstein-Vermeule – algoritmus

Egy poszt erejéig megszakítjuk a klasszikus értelemben vett összeesküvés-elméletek feldolgozását, mert a múlt héten az egyik olvasó (Rammjaeger barátom, akinek innen is köszönöm!) egy felettébb érdekes linket ajánlott a figyelmünkbe. Ezen aztán elcsemegéztem, továbbléptem, utánaolvastam egy kicsit és olyan dolgokra bukkantam, amelyek (szerintem) sokakat érdekelhetnek itt, a Konteóblogon, s talán még egy jó kis vitához és eszmecseréhez is vezethetnek, ha formába lendültök. Márpedig ahogy benneteket ismerlek, formába fogtok lendülni.

Mai írásomban egy 2008-ban megjelent, közepes rövidségű (összvissz harminc oldalas), de annál izgalmasabb (csak angol nyelven hozzáférhető) tanulmányból fogok önkényesen kiragadni pár részletet. Sajnos nincs kapacitásom, hogy az egészet lefordítsam (pedig – Istenemre mondom! – tele van izgalmas dolgokkal), de ha valaki érez magában elég kakaót, innen letöltheti és nekiállhat.

Mielőtt elkezdenénk boncolgatni az írást (amely a sokat ígérő és meglehetősen egyértelmű Conspiracy Theories, azaz Összeesküvés-elméletek címet viseli), úgy illik, hogy pár szóban bemutassam a szerzőpárost.  

1.) A szerzők

Látni fogjuk, hogy nem akárkik írták.

1.1.) Adrian Vermeule

egy negyvenes éveiben járó jogászprofesszor, aki a Harvardon végzett és jelenleg ugyanott tanít közigazgatási és alkotmányjogot. Nem nevezném egy beszari alaknak, tudniillik még pelyhedző állú tanársegéd korában azzal hívta fel magára a szakma figyelmét, hogy több tanulmányában tabukat döntögetett: Adrian barátunk felvetette ugyanis annak szükségességét, hogy az amerikai jogrendszer Szent Tehenét, az alkotmánybírósági és legfelsőbb bírósági jogosítványokkal egyaránt felruházott Supreme Court-ot meg kellene reformálni, hatáskörét jócskán megnyirbálni, mert azzal a kilenc vénemberrel igencsak elszaladt a ló.

1.2.) Cass R. Sunstein

egy fél generációval idősebb, mint kollégája (1954-es születésű). Ugyancsak a Harvardon szerezte jogi diplomáját, s szűkebb szakterülete nagyjából megegyezik szerzőtársáéval, azzal a kiegészítéssel, hogy Cass az alkotmányjogon és a közigazgatási jogon kívül még a gazdaságpolitikai döntések szociális, érzelmi és kognitív hatásaival is foglalkozik (ezt a tudományágat az angol behavioral economics-nak mondja; ha valaki tud ehhez rövidebb, szakmaibb és frappánsabb magyar megfelelőt, ne habozzon bekommentelni). Per pillanat ő is az egykori alma materében tanít, de az az igazság, hogy bennünket leginkább életpályájának a 2009-2012 közötti intervalluma érdekel.

Ebben a három évben ugyanis nem kisebb beosztásban ügyködött, mint az amerikai Elnöki Hivatal keretein belül működő Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) vezetője.

Azok számára, akik nincsenek teljesen képben a Fehér Ház belső szervezeti rendjével (nem szégyen ez, én se voltam, amíg utána nem néztem), az OIRA (amit talán úgy lehetne lefordítani, hogy Szabályozási és Információs Ügyek Irodája) a mindenkori elnök egyfajta előrejelzési és véleményezési stábja. Az itt dolgozóknak elsősorban az a feladatuk, hogy a szövetségi jogszabályok hatásmechanizmusát vizsgálják, különös tekintettel ezeknek a polgárok magánéletére, továbbá a szövetségi kormány kommunikációs és közéleti szerepére történő hatásaira. Az OIRA tehát stratégiai tanácsokat ad a világ legbefolyásosabb emberének nevezett amerikai elnöknek. Aki nézte Az elnök emberei (The West Wing) című sorozatot, az abban szereplő Josh Lyman és Toby Ziegler nagyjából ezeket a szerepeket is betöltik, túl azon, hogy más feladataik is vannak.

Tehát Sunstein kolléga három kerek évig bőkezűen osztotta az eszet Obama elnöknek, miután (!) Adriannal megírták a mai posztunk tárgyát képező tanulmányt.

Most, hogy remélhetőleg felcsigáztam az érdeklődéseteket, lássuk, miről is beszélünk.

2.) A tanulmány

Ha SMS-ben vagy Twitteren akarnám összefoglalni, hogy miről is szól a Conspiracy Theories, elég nehéz dolgom lenne, de kábé így oldanám meg: a kormánynak be kell építenie ügynököket a konteósok közé, hogy ezek hitelességét csökkentse és bomlassza őket, mert a konteósok veszélyesek.

Ha jól számolom, ez 140 karakter (szóközökkel).

A blog lehetőségei szerencsére valamivel tágabb teret engednek az ismertetésnek, ezért (a lehető legobjektívebben és legszöveghűbben) megpróbálom visszaadni azt a logikai fonalat, melynek legvégén a Vermeule-Sunstein páros a fenti következtetésre jut.

A tanulmány (amelyek a Harvard és a Chicagói Egyetem jogi karainak égisze alatt adtak ki) két, egymástól viszonylag jól elkülönülő, de egymásra épülő részből áll.

2.1.) Az első az összeesküvés-elméletek meghatározásával, osztályozásukkal, keletkezési és hatásmechanizmusuk elemzésével foglalkozik. Van ebben egyéni és tömeglélektan, szociológia, információ- és kommunikációelmélet, de el kell ismernünk, hogy mindenből éppen csak annyi, amennyit egy átlagos tájékozottságú és műveltségű olvasó különösebb megerőltetés nélkül be tud fogadni. Magánvéleményem, hogy a stílus gördülékenyebb és emészthetőbb, mint a konteók nagy teoretikusainak kikiáltott Daniel Pipes-é vagy David Aaronovitch-é, annak ellenére, hogy ezt a 30 oldalt mégiscsak két jogászprofesszor írta, akik nem arról híresek, hogy közérthető tőmondatokban fejtenék ki magvas gondolataikat.

No de számunkra nem is az első rész az érdekes. Most őszintén: sem az itteni definíciókban, sem a tipológiában, sem a mechanizmusok tárgyalásában nem olvastam benne olyan átütő újdonságot, amivel máshol (más formában) ne találkoztam volna. Cass és Adrian nem találták fel ugyan a melegvizet, de ettől még korrekt elméleti összefoglaló ez az első 14 oldal.

2.2.) A második rész a sokat ígérő „Governmental Responses” (Kormányzati válaszok) alcímet viseli. A szerzők nem kevesebbet tűztek ki maguk elé célul, mint hogy a (mindenkori) kormány kezébe adják a megoldást arra a problémára, amit a konteósok jelentenek. Ismét (és nem utoljára) emlékeztetem az olvasót, hogy az egyik szerző egy évvel a tanulmány megjelenése után Obama elnök egyik főtanácsadójává emeltetett…

Nos, a lehetséges forgatókönyvek (Sunstein és Vermeule szerint legalábbis) a következők:

a.) A kormány betiltja a konteózást;
b.) A kormány (pénzügyileg vagy másként) megadóztatja vagy egyfajta illetékkel sújtja a konteósokat;
c.) A kormány nyíltan felvállalja a vitát, s érvekkel járatja le az összeesküvés-elméleteket;
d.) A kormány formálisan hiteles „alvállalkozókat” bérel fel, akik magukra vállalják a vitatkozást a konteósokkal;
e.) A kormány informálisan felkarolja ezeket a hiteles „alvállalkozókat”, arra bátorítva őket (a háttérből), hogy vitatkozzanak az összeesküvés-elméleteket hangoztatókkal.

Mindegyik verziónak megvannak a különböző költséghatékonysági mutatói, s bizonyos esetekben akármelyik intézkedéstípus foganatosítható – írják a szerzők –, de ami őket illeti, az utolsó három egyfajta kombinációját javasolják, vagyis (és itt ismét szó szerint idézek): „A mi véleményünk szerint a kormánynak kognitívan be kell épülnie az összeesküvés-elméleteket előállító csoportokba”.         

Mielőtt továbbmennénk, egy apróságra hívnám fel a figyelmet, noha biztos vagyok abban, hogy többeknek feltűnt.

Arról van szó, hogy a szerzőpárosnak eszébe sem jut felvenni az opciók közé, hogy a kormánynak egyszerűen békén kéne hagynia a konteósokat. Hogy a szólásszabadság hazájában, a sokak által példaképként felmagasztosított USA-ban a politikai hatalomnak talán nem kéne foglalkoznia azzal, hogy az általa irányított társadalom egyik csoportja sajátosan magyaráz bizonyos eseményeket és történéseket. Nem, ez nem jut eszükbe (csak poénkodnak egyet azzal, hogy a Mikulás vagy a húsvéti nyuszi története is konteó, de azt nem kell bántani), az viszont igen, hogy betiltsák (?), esetleg megadóztassák (??) a konteókat, illetve a konteósokat… Pikáns, ugye? És mindez bizony nem a legkeményebb republikánus adminisztrációhoz tartozó egyik stratéga agyából pattant ki, hanem a demokrata párt és az amerikai liberálisok nagy kedvence és reménysége, Barack Obama (újra)választott elnök egyik legközelebbi munkatársának emélete.

Joggal vetődhet fel a kérdés: vajon mit is ért pontosan Adrian és Cass a kicsit ködösen hangzó „kognitív beépülés” (cognitive infiltration) alatt? Az „infiltration” az világos; aki olvasott már angol nyelvű kémsztorit vagy krimit, esetleg eredeti hangsávval nézte mondjuk a Donnie Brascót vagy A téglát, az tudja, hogy a „to infiltrate” ige a rendőri-titkosszolgálati szakzsargonban annyit tesz, mint beépíteni valakit egy ellenséges csoportba azzal a céllal, hogy egyrészt onnan információkat szerezzen (és/vagy belülről bomlassza ezt a csoportot). Kim Philby beépült az MI6-ba, Eddie Chapman az Abwehrbe, Elijahu Kohen a szírekhez, az igazi Trebitsch pedig mindenhová.   

De vajon mi az a „kognitív beépülés”?  

Nos, a szerzők nem hagyják kínzó bizonytalanságban az olvasókat. A kognitív beépülés (és akkor ünnepélyesen javasolom, hogy mostantól használjuk mi is, mert nagyon pöpecül hangzik) a következőt jelenti:

A kormányzati ügynökök (és szövetségeseik) beléphetnek chat-szobákba, online ismeretségi hálózatokba, vagy akár fizikai valóságukban létező csoportokba és megkísérelhetik aláaknázni a szivárgó konteókat azzal, hogy kétségeket támasztanak a konteósok tárgyi állításaival szemben […] Az egyik változatban a kormány ügynökei nyíltan bevallják (vagy legalábbis nem titkolják) intézményi hovatartozásukat […] A másik változatban a kormánytisztviselők névtelenül (vagy akár hamis személyazonossággal) vesznek ebben részt.

Government agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy theories by raising doubts about their factual premises […] In one variant, government agents would openly proclaim, or at least make no effort to conceal, their institutional affiliations […] In another variant, government officials would participate anonymously or even with false identities.  

Na ez legalább tiszta beszéd. A kognitív beépülés (vagy kognitív infiltráció – a záróvizsgán mindkét verzió használható) gyakorlata semmi mást nem jelent, mint amit mondjuk a III/III (vagy a KGB, esetleg a Stasi vagy a Securitate belső elhárítása) évtizedeken keresztül csinált: olyan ügynöki munkát jelöl, ami fizikai és/vagy intellektuális beépüléssel jár a célcsoportba; az ellenséges csoporton belüli (jobbára rejtett, leplezett vagy teljes fedésben történő) munkavégzést jelenti, aminek a végső célja az adott csoport létezése által képviselt (vélt vagy valós) veszély megszüntetése.

Ejtsünk akkor pár szót az ominózus „alvállalkozókról” is. Tudjátok: ők azok, akikről a d.) és az e.) pontok említést tesznek, mint a kormányzati szándékok hordozói, akikkel a kormány „formálisan vagy informálisan” olyankor bérel fel, amikor önmagát közvetlenül nem szeretné exponálni.

Mi jut erről eszetekbe? Csak nem a diktatúrák besúgói hálózata? Csak nem a fizetett (vagy más módon beszervezett) informátorok, titkos megbízottak, társadalmi kapcsolatok, akik „a kormányzati szándékok hordozói” voltak olyan esetekben, amikor a kormány (az egypárt vagy ennek ökle, a titkosszolgálat) „önmagát közvetlenül nem szerette volna exponálni”?

Jé, érdekes, nekem is ez ugrott be.

És még egy idevágó csemege: a két jogászprofesszor meglátása szerint ezeket az „alvállalkozókat” a külvilág (és a konteósok) előtt lehetőleg „független szakértőként” (independent expert) kell feltüntetni, hiszen ezek hitelessége csak akkor biztosítható, ha a kormányszervekkel fennálló kapcsolatuk rejtve marad (The price of credibility is that government cannot be seen to control the independent experts).

Csak hogy tisztázzuk azok előtt is, akik esetleg nem ismernek: én se most jöttem a hathuszassal; ha a fenti sorokat, gondolatmeneteket, érveléseket egy – terrorelhárítóknak szóló – FBI-kézikönyvben olvasom, netán valamelyik – pszichológiai hadviseléssel is foglalkozó – katonai alakulat speciális oktatásáról kiszivárgó prezentációban szerepelnek, egy hangot se szólok, maximum bosszankodom egyet, hogy nyilvánosságra került és a rosszfiúkat felkészíti a teendőkre. Semmi (de tényleg SEMMI) kifogásom nincs az ellen, hogy az Állam (így, nagybetűvel) akár a legvasaltabb talpú csizmával lépjen rá azok tyúkszemére, akik a társadalom valódi ellenségei (terroristák, bűnözők, MLM-ügynökök, devizahitel-nepperek). De hogy ezeket az erőket, eszközöket és módszereket konteósok ellen alkalmazzák, akiknek talán mindössze az a bűnük, hogy megkérdőjelezik a hivatalos magyarázatokat például a Kennedy-gyilkossággal vagy Diana balesetével kapcsolatban, esetleg felhívják a figyelmet arra, hogy a 9/11 kapcsán azért elég furcsa dolgok is történtek… Na ez az, ami ellen az énem szabadelvű szegmense leugatja a máskor hangoskodó konzervatív összetevőt és felháborodottan tiltakozik.

Noha tudom, hogy nem szorultok intellektuális katalizátorra, most mégis felteszek pár kérdést, amire a hozzászólások között válaszolhattok.

– Szerintetek Obama elnök megfogadta Cass Sunstein tanácsait és megszorongatta a konteósokat?
– Vajon a (mindenkori) magyar kormány is alkalmaz függetlennek tűnő „alvállalkozókat”, akik a konteósok közé beépülve rombolják az összeesküvés-elméleteket?
– Neked voltak már személyes tapasztalataid hasonló „alvállalkozók” felbukkanásával kapcsolatban a környezetedben?
– Tényleg ilyen veszélyesek lennénk mi, konteósok, hogy ilyen kaliberű emberek foglalkoznak velünk és véleményünkkel? Csak nem azzal érdemeltük ki a megkülönböztetett figyelmet, hogy olykor rátapintunk kínos dolgokra, s kellemetlen kérdéseket teszünk fel?

A tanulmánynak vannak még érdekes (és vitatható) megállapításai (például egy egész alfejezetet szentel a muszlim világ konteóinak, illetve a konteósok által indított perekben tapasztalható amerikai bírói hozzáállást is fikázza egy kicsit), de időhiány miatt most ezekről nem írok (talán majd a kommentelők között akadnak, akik elolvassák és megosztják véleményüket a többiekkel is). A szerzőpáros utolsó bekezdésével zárom a mai posztot (amely a Conclusion, vagyis Következtetés alcímet viseli), s egyúttal arra kérek mindenkit, hogy ha ezentúl vehemens ellendrukkerrel keveredik vitába egyik-másik konteó kapcsán, jusson eszébe a „kognitív infiltráció” jelzős szerkezet és mosolyogjon egyet ahelyett, hogy felkapná a vizet.  

Egyes összeesküvés-elméletek komoly kockázatokat keletkeztetnek. A konteók nem pusztán aláaknázzák a demokratikus vitát, hanem szélsőséges esetekben erőszakot szülnek vagy táplálnak. Ha a kormánynak módjában áll szétoszlatnia ezeket az elméleteket, meg kell tennie. Ezzel kapcsolatban adódhat olyan gond, hogy a [kormányzati] erőfeszítések éppen az ellenkezőjét idézik elő, mint a valódi céljuk volt, hiszen a konteók megcáfolására irányuló erőfeszítések gyakorlatilag legitimálják ezeket. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy a kormány – a konteók visszaszorítása hatékonyságának növelése érdekében – alkalmazzon független csoportokat, amelyek a cáfolatokat támogatják, s amelyek – a kognitív beépülés használatával – áttörik az összeesküvés-elméletek megnyomorított ismeretelméletének falát, amelyet információszűkében szenvedő csoportok és ismeretségi hálózatok alkotnak.

Some conspiracy theories create serious risks. They do not merely undermine democratic debate; in extreme cases, they create or fuel violence. If government can dispel such theories, it should do so. One problem is that its efforts might be counterproductive, because efforts to rebut conspiracy theories also legitimate them. We  have suggested, however, that government can minimize this effect by rebutting more rather than fewer theories, by enlisting independent groups to supply rebuttals, and by cognitive infiltration designed to break up  the Konteo3_bori.inddcrippled epistemology of conspiracy-minded groups and informationally isolated social networks.

(Nem vagyok se szak-, se műfordító, ezért előre is elnézést, ha a fordításaim itt-ott nem ütnék meg az elvárt szintet. Biztos lehetne csiszolni rajtuk, de ezzel már nem akartam pöcsölni.)

Ápdét: jelen poszt kibővített verzióját elolvashatod a 2016. december 2-án a könyvesboltokba kerülő Konteó 3-ban, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel és egy elméleti összefoglalóval együtt.

Kategória: EgyébCímkék: ,

146 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 146. gigabursch — 2016-12-30 18:48 

Olvasom a Konteo3-at (Jézuska gondolt rám…).

Elmerengtem a kibővített verzión:
A holokauszt tagadásos fél bekezdést szerintem tök fölösleges volt berakni.
Ellenben a holokauszt mértékét, térbeli és időbeli lefolyását megkérdőjelezni és pontosítást igényelni – nagyon is helyénvaló.
(Nekem van pár olyan dolog, ahol egyszerűen műszakilag nem jön ki a matek. Az pedig nem tagadás, hanem egyszerűen akétkedés teljesen jogos kérdésköre)

Ugyanide jön az MLM-es félmondat is…
Személy szerint van némi rátekintésem több különböző MLM cég különböző termékeire.
Ebből van ami az elejétől fogva nem érdekelt és van olyan, ami meg többé-kevésbé, de rendszeresen.
Mindezek mellett megismertem a saját működésüket is.
Ebből van ami elfogadható és van ami nem az én értékmérőm szerint.

Az MLM egyszerűen egy üzleti modell, ami másképp dolgozik.
Pont annyi a különbség közte meg a normál üzemmód között, mint a az ottó és a dízel üzem között.
Ugyanaz, csak egy kicsit más és más a hatékonysága, de másképp is büdösíti a levegőt.
Ennyi…

No, amúgy a könyves verzió az elég alaposan ki lett bővítve, érdemes volt.
Köszönöm

 144. zabalint — 2014-12-08 22:44 

Nem olvastam (még) végig a kommenteket, de szerintem ha valaki bomlasztani akarja a konteósokat, akkor nem ésszerű(nek tűnő) cáfolatokkal áll elő, hanem kamu konteókkal, hogy megossza a konteósokat. Ugyanis sokkal jobban elhitelteleníthet összeesküvés elméleteket, ha van mellette sok ezer gyenge lábakon álló másik konteó.

 143. licus — 2014-08-16 17:53 

Bocs lemaradt:

7) Most vegyes rendszerben működünk: X nickjeit (és minden adatát, anyajegyeit, álmait) az illetékesek már rég beazonosították (ha épp akarták), a köz azonban többnyire csak bloggerek, chatelők és konteósok kavargó elegyét és szövegeiket látja. Az információáramlás (és annak hatása) így egy tízezer ismeretlenes egyenlet, amit azért sokan kutatnak. A konteó remek kisérleti léggömb ehhez!

8) Ha én lennék az oktatási, had- és belminiszter egyszemélyben, akkor mindenfajta kutatgató gumitalpasok képzésébe raknék előadásokat meg szemináriumokat meg gyakorlatokat (azokról szoktak lógni), és felbérelnék valakit, h csináljon egy konteóblogot. Onnan nem lóg az eszesebbje (sőt ez amolyan háló, amivel érdekes halakat lehet kifogni). És ott a diákok úgy élezik az elmeélüket, h nem is tudják, most épp kemény képzésben vannak.

 142. licus — 2014-08-16 17:24 

Bocsánat ha ismétlek valakit, csak a felénél tartok a visszaolvasásban.

1) Fő probléma: a net anoním – ugyanaz a fickó írhat véresszájú kommentet egyik meg másik oldal érdekében is.

2) De aki akarja, úgyis beazonosítja. Még a laikus is soxor – pl. stílus, kedvenc szófordulatok stb. alapján.

3) Mi lenne, ha netelni csak egy (valódi!) identitással lehetne? Vagyis mint az életben: Kovács Jóskának Kovács Jóskaként kéne szövegelnie.

4) No ez lenne a rémálom, a falanszter, a börtönállam, hitleráj minden szabadelvű számára! De mért KELL más szabályokat alkalmazni a virtuális világra, mint a valódira (ahol Jóska mindig Jóska, némi (0,0000001%) telefonbetyárkodási lehetőséget leszámítva? Csak azért, mert mert ott más szabályok szerint is LEHET élni? Ezért KELL?

6) Képzeljétek el (mint gondolatkisérletet) a konteózást egy olyan világban, ahol mindenki önmaga, nem nick! Ott mennyivel lenne veszélyeseb a konteós, mint bármely más állampolgár?

 141. tiboru — 2014-08-05 17:47 

@akarki:

Én bármelyikkel leülnék dumcsizni, csak jönnének már végre egy zsíros szerződés-tervezettel 🙂

 140. akarki — 2014-08-05 17:20 

Sokaknak úgy érzem nem a legfontosabb dolog jött át, nem adóztatás vagy be-be kommentelés a cél. A legütősebb ha mondjuk tiborut megveszi feri, és viktorról csűnmyákat írat. vagy az oroszok, amer. ellenees konteókért. Ha nem lehet megvenni megzsarolják. Amerika szinten rengeteg embert lehet informálni vagy dezinformálni egy-két népszerű konteós bloggal. De persze itt is csinálják a pártok is, meg valszeg az oroszok is. Ki lenne ugye ugye hitelesebb egy főkonteósnál? Tiboru te kinek is dolgozol? 🙂 A doglődő könyvpiacon hogy találtál kiadót erre? SzóvaL TERÍTSÜK A LAPOKAT, Fidesz, CIA, Moszad vagy KGB? 😀

 139. cseko46 — 2014-07-04 18:43 

No
A éppen ill. bocs. uralmi pozicióban lévő pénz mágusok.
Komoly befektetéseket szenvednek ell.

Hogy a hatalmi helyzetbe kerult érdek közösségek a gazdálkodási folyamatok.
SZABÁLYOZÁSI MEDRÉT. A NAPI ALAKULÁSOK korigálását.
Bizonyos érdekek komoly megbecsülésével végezzék.

ÉPPEN EZÉRT .
MIóTA A TÖMEGEK KÖZHANGULATA az utca köveken blokádokat és fegyveres rohamokat redményezet (TÉLI PALOTA )MONDJUK.
NAGY ERŐKET VETNEK BE ANNAK HÓMÉRŐZÉSERE HOGY MIKOR KELETKEZHETNEK A NÉPEK TENGERÉBEN FORONGÁSOK.

A KULÖNBOZŐ POLITIKAI FÓRUMOK BLOGEREI nem elég rejtetten vetnek fel problémákat. És tesztelik hogy ezek milyen mértékben vannak az elégedetlenség fókuszában.

Szerintem a konteók népe közismert ellőttük teljes palettával.
Minden féle praktikával figyelhetik ezeket is.
Hogy a téglák vitákat kezdeményeznének azért hogy valakinek a beálitódását vagy képesitéseit és relytet álmait céljait az indulati kitörések folyamán felmérhesék.
Igen ez lenne a munkályuk.

De a konteók népének létele azt is uzeni a civilek is a páston vannak.
És nekel a szomszédba meniuk hanem a klubba ha látni akarják hogy. MI ZU.

 138. cseko46 — 2014-06-29 19:47 

@felixkrull:
Már bocsánat de hozá tudna valaki szólni itt a felfeszegetet koporsókhoz .Ha valamit csak valamit is nem konyitana hozzá.
Megse próbálná.
EZT CSAK AZÉRT MONDOM MERT A FELVEZETESEK AZÉRT INFORMÁCIÓKAT TESZNEK AZ ISMERETEK ELEMZŐ ASZTALÁRA.

 137. becsuszoszereles1k — 2014-06-29 19:16 

@cseko46: Na, ez igaz!
A masikat nem toltotte be az oldal, itt valaszolnek (sziget): Amen! 🙂

 136. cseko46 — 2014-06-29 18:59 

A döntés hozás monitoroza a kulturát, vallási.gazdasági .
, SZEKTOR TÖRTÉNÉSEIT.
HOGY HOGYAN
HÁT A MÉDIA FIGYELŐ SZOLGÁLATTAL.

Mi az. Telefon, RENDEZVÉNYEK ,ISTENTISZTELETI ALKALMAK , WEBOLDALAK ,BLOGOK,UJSÁGOK, KÖNYVEK, FOLYÓ IRATOK,
FONTOSSÁ MINŐSITET KOFERENCIÁK ÉS TEAM ÉRTEKEZLETEK.
BIZONY AZ EMBERI TöMEGEK SZERTEÁGAZÓ VEZETÉSE NEHÉZ MUNKA.

De szerencsére a civilek is tudják ezt. hm hm.

 135. rebel — 2014-05-05 14:46 

Az abszolút konspiráció: konspirálni a konteósok ellen…! 😉

 134. realcorpus — 2014-05-05 07:06 

1.2. Zárójeles kérésre:
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00011/1205.html
Második bekezdés.

 133. petiba — 2013-09-21 14:07 

Jééé, ezt a posztot csak most olvasom!Kábé pont erről szól a hasbara. Szerintem. Na megy a tipplistámra.

 132. maestro — 2013-09-06 10:18 

Az igazán tökös kormányok fogják és államosítják a konteó intézményét, aztán a Nemzeti Összeesküvéselméletügyi Hivatal kiállít minden konteósnak egy kártyát, van tagdíj, évente egy rendezvény pogácsa+ásványvízzel, aki pedig nem lép be, azt úgy kezelik mintha adót csalt volna.

Én legalábbis így csinálnám, ha kormány lennék és elegem lenne az összeesküvőkből.

 131. siolrog — 2013-09-03 09:13 

@siolrog:

minden ajtóhoz=minden bezárt ajtóhoz

 130. siolrog — 2013-09-03 09:10 

„Se a húsvéti nyúl, se a Mikulás nem konteó. Ezek mesék.”

A nyúl hogyan is tojhatna tojásokat, a Mikulásnak meg hogyan is maradhatna hófehér a szakálla, amikor a kéménykürtőkön mászik lefelé?

Viszont ezek a mesék megtaníthatják a gyerekeket, hogy – miként varázslatuk szertefoszlik – úgy az ember esetében a hazugságok összefüggő hálózata sem képes alkotni ”tökéletes” börtönt.

Minden ajtóhoz van egy kulcs és az igazság szabaddá tesz…

 129. lajkakutya — 2013-09-01 21:52 

@siolrog:
Asszem konteo témában mi elég nehezen tudnánk összekülönbözni 🙂

 128. siolrog — 2013-09-01 14:10 

@siolrog:

A „mű-konteo”-t az “igazi”-tól gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni. Számomra az szokott gyanús lenni, ha a szerző egyszerre rendkívül felkészült és kőkeményen agresszív a vitában. De ez még nem tök biztos jele. Ezenkívül (szintén nem tuti biztos) árulkodó lehet, ha Mo.-n ismeretlen rövidítéseket,fogalmakat használnak, esetleg a nevetségesség határát súroló különösen extrém gondolatmenetek, argumentumok.

És végül az összbenyomás. Amit vagy megérzel, vagy nem.

 127. siolrog — 2013-09-01 10:25 

71 miamai, 669 macsacska:

https://konteo.blogrepublik.eu/2012/05/18/vegyesfelvagott/comment-page-34/#comment-22135

Mi a „mű-konteo”? Hát…a Hoax…talán a flúdolás is.

Lényeges kérdés. Viszont olyan benyomásom van (az olvasási ) tapasztalatok alapján, hogy a konteok legalább felét abból a célból gyártják, hogy az általuk ismert igazságot elleplezzék, ködösítsenek. Persze nem a hivatalos orgánumok, amelyek természetesen egyszerre csak egyféle álláspontot képviselhetnek, hanem a titkos szolgák ügynökeinek megbízottai, ők akárhányféle álláspontot képviselhetnek, mivel (haladva a korral) az interneten blogolnak, csetelnek, stb.

Másik fajta „„konteo””, az a valóságos összeesküvésről felállított elmélet..(ami még mindig lehet igaz, vagy hamis, de legalább nem megrendelésre készült – vagyis legalább nem biztosan hamis…)

 126. siolrog — 2013-09-01 08:09 

@lajkakutya:

Teljesen így van. (Ezért szeretem olvasni ezt a blogot, nagyon sok találó megállapítás.)

Sőt, illeszkedve a gondolatmenethez, a hatalom nem titkolja az igazságot, hanem olyan mennyiségű dezinformációval együtt bocsátja nyilvánosságra, hogy átlagember, vagy olyan, aki nem ér rá egész nap nyomozgatni, már képtelen megállapítani, melyik információ igaz, melyik fals. (Pedig igazság csak egyféle lehet. Ugyanakkor a művészi/alkotói szabadság megengedi a többféle igazságot- azért vannak ilyen filozófikus adottságok is.)

 125. lajkakutya — 2013-09-01 05:32 

Szerintem ez a tanulmány egy gumicsont, ami kifejezetten azért publikus (hiszen jelenleg is letölthető) hogy azt hidd, ÍGY védekezik a hatalom a konteo „ellen”

A konteo a hatalom számára veszélyes, mert józan paraszti ésszel dolgozik amivel még viszonylag kevés releváns infóval megáldott alapanyagból is sommás következtetéseket lehet levonni.
Elég egy csipetnyi infó és hozzá az örökzöld logikus kérdések: Kinek az érdeke, kinek áll hatalmában. Innen már könnyű a miért és a hogyan következtetések levonása is.
Persze éppen azért konteo, mert kevés alapanyagból könnyű téves következtetést levonni, amivel az egész teória bődületes f@szsággá növi ki magát, de sokszor a józan paraszti ész és a logika nagyon is helyes eredményhez vezet, aminek nyilván nem örül az aktuális hatalom hovatartozástól függetlenül.

Így aztán védekeznek ellene és aligha 2009 óta, pláne nem ilyen amatőr módon.
A konteo ellen úgy kell védekezni, hogy nevetségessé kell tenni, szét kell floodolni. Ez látszik is, ezeknek egy fajtája a hoax, a látványosan ostoba konteók, illetve ennél sokkal veszélyesebb a szépen felépített, reális, logikus konteó, amiről utólag hitelesen is kiderül, hogy oltári faszság volt.

Ezzel hiteltelenítik már nagyon hosszú ideje ezt a műfajt és már nincs is más teendő, mint ráhúzni az épp aktuális találgatásra, közös gondolkodásra, hogy konteo.
És ebben a tiszteletteljes pillanatban a nevükre adó szakemberek úgy távolodnak el az adott témától, mint a leprától, hogy a nevük és szakmai tekintélyük még közelébe se kerüljön a konteónak.

Viszonylag friss hazai példa erre cigánygyilkosságok háttere, amiről a mai napig sem lehet tudni semmit, de ha mindenki felteszi magának az alapkérdéseket: Mi volt a célja, kinek állt érdekében, kinek állt hatalmában
akkor elég könnyű fejben felgöngyölíteni a történetet, amire a hatalmi széljárástól függően idpnként érkeznek is megerősítések a sajtóból.

 124. futuresangel — 2013-07-25 02:23 

Egy rövid összefoglaló négy, konteóhoz kapcsolódó kutatásról: http://21stcenturywire.com/2013/07/17/new-studies-conspiracy-theorists-sane-while-government-dupes-are-crazy-and-hostile.

Többek között a konteósok és antikonteósok viselkedését/felkészültségét/hozzáállását is megvizsgálták, a konteósok számára nem meglepő eredménnyel…

 123. gacsat — 2013-07-03 21:20 

Se a húsvéti nyúl, se a Mikulás nem konteó. Ezek mesék. Különben hogy an lehetne betiltani? és megadóztatni? Hülyeség.

 122. homospeculatius — 2013-04-04 23:10 

Hogy betiltják-e a konteót? Bolondok lennének. A horgászáshoz csali kell. Hogy veszélyes-e rájuk? Dehogy, sőt, ötleteket ad.
Sokan azt hiszik, hogy a neten arc nélkül mondhatnak véleményt, pedig még az alfelünk is látszik, drága feleim.
Különben csak tréfáltam. De komolyan…

 121. dugong — 2013-02-20 03:20 

@mdmselle: “Aztán meg történik egy olyan eset mint a Sandy Hook, ahol azt olvasom hogy több nyilatkozó “gyászoló szülőről” kiderült, hogy színészek, meg hogy az egyik lelőtt tanárnő R.I.P. facebook oldala már három nappal a merénylet előtt elkészült, szóval ennek fényében már bármit el tudok képzelni.”
Ja, es hasonlo elmeletek keringenek a Colorado-i mozi verengzessel meg az arizoniai kepviselono (plusz fel tucat munkatarsa) fejbelovesevel kapcsolatban, miszerint meg sem tortent az egesz. Mindegyik government cover-up, az Obama administration kitalacioja hogy korlatozhassak az amerikai emberek, amugy a second amendment-ben rogzitett, fegyvertartasi jogat. Itt megint az a gondom, hogy ha mindez 100 evvel ezelott tortenik Kinaban es hallomas utjan jut el hozzam, en is azt mondom, ki tudja mi tortent. De Sandy Hook, Newtown? Most felulok a repulore, reggelre ott vagyok. Kifaggathatom a hozzatartozokat, a rokonokat, az ismerosoket, mar ha szoba allnak velem. Kis tulzassal, gyakorlatilag az egesz varosnak benne kellett volna lennie az osszeeskuvesben. Az osszes tanarnak, a gyerekek rokonainak, ismeroseinek, baratanaik, a rendorsegnek (es megint a rokonoknak es baratoknak) a polgarmesternek a kepviseloknek Soroljam? Hogy lehet ezt ugy megcsinalni hogy senki nem all elo a farbaval? Hol vannak azok a gyerekek? Nem is leteztek?
Oszinten, nem sokkal valoszinubb feltetelezni hogy a 3 nappal korabbi facebook oldal meg a szineszno a’lszulo a kitalacio?
En tudom hogy sokszor csak egy keskeny osveny vezet a naivitas es a paranoia kozott, de azert mintha egyre inkabb kezdenenk leterni az utobbi iranyaba.
Egyebkent az egesz konteonak, marminthogy indokolt e kormanyzati beavatkozas a remhirek terjedesenek megakadalyozasara, szomoru aktualitast ad amit tegnap olvastam, hogy nevtelen telefonalok molesztaljak es fenyegetik a Sandy Hook-i halott gyerekek szuleit hogy valljak be a csalast…

 120. keslekedo — 2013-02-19 22:50 

Szerintem ez a tanulmány egy megrendelt dolog volt, méghozzá az elit zsidó bankárok részéről, túl sok kényelmetlenséget okoztak és okoznak nekik a konteosok . Példálózni így hirtelen csak 2009 után történt eseményekkel tudok, de szerintem helytállóak: 9/11, Fukusima, Sandy Hook csak a nagyobbak.
Az emberektől könnyebb megvonni a fegyvertartási jogot, mint a szólás szabadságot, de sajnos egyiket sem fogják meghagyni.
A konteosok áldásos munkájának tudom be például azt is hogy mostanában a Magyar és a Román kormány sikeresen vett fel hitelt a Világ pénzintézeteitől ezzel kikerülték az IMF-et ( az egyik kutya a másik eb de mindkettőnek ugyan az az elit zsidó bankárszövetség a gazdája ), annyit emlegették mostanában az IMF es az EU kapcsolatát mint az USA elit zsidó bankárszövetség leányvállalatát hogy kénytelenek voltak pihentetni az IMF-et . Az eredmény ugyan az csak annyi különbséggel hogy Orbán egy szép nagy hazugsággal javíthatót a saját imagen .

 118. dugong — 2013-02-16 02:47 

@mdmselle: A pennsylvaniai gep az egyetlen ami nekem is gyanus. Szerintem azt siman lelotte a legiero de ezt azert kinos lett volna elismerni, meg irdatan karteritest kellett volna hogy fizessen a Pentagon a hozzatartozoknak.

 117. SLC — 2013-02-15 19:18 

@mdmselle: Szerintem nem távirányításos gépek voltak, és nem szedték le róluk az utasokat. Arab terroristák irányították a gépeket, akik azt hitték bin Ládennek dolgoznak, az utasok pedig meghaltak. Ugyanúgy, ahogy még több ezer ember, akik a tornyokban voltak éppen.

 116. krampusz — 2013-02-15 14:34 

@mdmselle:

Hm. Nos, miután simán felrobbantottak párezer ártatlan embert, akik csak bementek dolgozni aznap…ehhez képest elég bagatell 4 gépnyi utassal elbánni.

Nem feltétlenül kell szemtől-szembe gyilkolni. Álszemélyzet beszállít mindenkit a gépbe, ahol már ott van a pilótafülkében az elaltatott/meggyilkolt igazi személyzet,majd álszemélyzet leszáll, egy kis altatógáz az utastérbe, mindenki elalszik, és már repülhetnek is távirányítással a toronyba.

Aztán meg lehet, hogy humánusak voltak, és felajánlottak nekik egy új életet tanúvédelmi program keretében, és megfenyegetve őket, hogy a családjuk véletlen balesetet fog szenvedni, ha bármilyen életjelet adnak. És miután végignézték az aznapi tűzijátékot, kétségük sem lehet afelől, hogy meg is teszik ha kell.

 115. mdmselle — 2013-02-15 13:40 

@dugong: Engem is az utasok problémája foglalkoztat leginkább mostanában a Sandy Hook kapcsán. Mert abban biztos vagyok, hogy az ikertornyokat, meg a 7-es épületet robbantották, abban is, hogy nem boeing repült a pentagonba, és abban is hogy az “utasok által eltérített” gép nem zuhant le, mert akármilyen magasról és sebességgel zuhan is le egy utasszállító, olyan nincs, hogy hamuvá porlad minden darabkája. Na de akkor hol vannak a hiányzó utasok? és a rokonaik, barátaik, akik nyilatkoztak a tévében, hogy elvesztették szeretteiket a tragédiában?
Azt, hogy távirányítással odanavigáljanak egy repülőt a toronyhoz, még el tudom képzelni, de hogy egy csomó ártatlan civilt, akik pechükre épp arra a járatra vettek jegyet letereljenek egy gépről és egyszerűen legyilkoljanak talán szemtől szembe, hogy hihetőbb legyen a sztori, hát ehhez olyan olyan mértékű bestiális gonoszság kell, amit képtelen vagyok elhinni.

Aztán meg történik egy olyan eset mint a Sandy Hook, ahol azt olvasom hogy több nyilatkozó “gyászoló szülőről” kiderült, hogy színészek, meg hogy az egyik lelőtt tanárnő R.I.P. facebook oldala már három nappal a merénylet előtt elkészült, szóval ennek fényében már bármit el tudok képzelni. És mégsem. Iszonyú ijesztő feltételezés.

 114. tiboru — 2013-02-15 12:07 

@krampusz:

false flag operation = idegen zászló alatti művelet

 113. tiboru — 2013-02-15 12:05 

@krampusz:

“bocs tiboru, hogy továbbra is itt 911ezünk, de szerintem ez a témakör nagyon szorosan kapcsolódik ide”

Semmi probléma, a BlogRepublik egy szabad ország 🙂

 112. krampusz — 2013-02-15 11:44 

@dugong:

(bocs tiboru, hogy továbbra is itt 911ezünk, de szerintem ez a témakör nagyon szorosan kapcsolódik ide)

Szóval én annyiban vagyok 100%-ig biztos, hogy a tornyokat robbantással rombolták a földig.
Hogy ki csinálta, hogy csinálta és miért csinálta, ott már a konteo kezdődik, és mit tudom én, de teljesen elképzelhető ötletem van egy pár:-)

Szerintem (és ez most tényleg csak találgatás)belső munka volt, nem olaj utáni vágyból csinálták, hanem azért, mert az elhárítás kezét egyre veszélyesebben kötötték gúzsba az emberi jogok, és meg kellett mutatni az elkényelmesedett píszendláv polgároknak, hogy mi történhet, ha nem engednek azokból a fene nagy jogokból, hát tartottak egy párezer áldozatot követelő látványos bemutatót, hogy mi mindentől védik meg őket a gaz jogokat lábbal tipró szervezetek, és lám, rögtön át is mentek a törvényhozáson olyan törvények, amik enélkül biztosan esélyük sem lett volna. (pl. bizonyíték nélkül, terrorista_gyanús_ személyeket fogva lehet tartani, meg mintha kínvallatni is lehetne, ebbe nem ástam bele magam annyira) És így talán nagyobb lett az esélyük, hogy százezrek életét mentsék meg. Ilyen false flag operation-t (mi erre a helyes magyar kifejezés?) anno Kennedynek is javasoltak, de ő nemet mondott, hát nem lelőtte egy magányos gyilkos, micsoda pech.
Hogyan? (még mindig konteó:-))
A gépek távirányításúak voltak, felszállás előtt az utasokat az álszemélyzet megölte, majd a megölt valódi személyzettel együtt útnak indította a toronyba.
(csöndben jegyzem meg, hogy a no plane theory igazi konteós csemege, és bár sajnálatos módon vannak cáfolható részletei, összességében ez a kedvencem, és az alapötlet szerintem zseniális, nem kell ezt fintorogva elvetni:-))
Sok tanú?
Hát kérem, abból több van, mint kellene. Illetve volt, mert vagy nyilvánosan nevetség tárgyává teszik őket, vagy véletlen balesetet szenvednek, vagy ezt látva elmegy a kedvük a hazafiatlan konspirációktól.

 111. SLC — 2013-02-14 18:42 

Minél többet gondolkodom rajta, annál biztosabb vagyok benne, hogy occam borotvájának közbeszédbe való erőltetése a fent leírt konteo-ellenes csoportok munkájának köszönhető.

Elvégre nézzük csak: “Ockham borotvája filozófiai elv, amely szerint két, az adott jelenséget egyformán jól leíró magyarázat közül azt kell választani, amelyik az egyszerűbb.” – Wikipedia.

Vagyis: a Pápa lemondott – öreg és beteg, nincs itt semmi látnivaló, oszoljanak! Még hogy konteo, nevetséges.
Bohemian Grove – gazdag emberek összejönnek egy kicsit melegedni, nincs itt semmi összeesküvés, oszoljanak!
A HAARP – légkörkutató intézet, ha mégis többet látsz benne, occam majd leborotválja… és így tovább.

Tapasztalataim szerint azonban ez a filozófiai elv a valóságban nem állja meg a helyét. A valóságban mindenkit valamiféle hátsó indíték mozgat, amit majd hülye lesz elmondani másoknak. Van néhány üdítő kivétel, aki nem ilyen; na ők piszok rosszul érzik magukat ebben a világban.

Úgyhogy ha valaki ezentúl nekem occam borotvájával jön, szólok előre, hogy az NWO ügynökének fogom tekinteni, és eszerint is kezelem 😉

 110. dugong — 2013-02-12 21:56 

@SLC: “Clinton behívja az ENSZ csapatokat, hogy elfoglalják Amerikát… ezen most röhögnöm kellett. ”
Miért, teljesen logikus lépés a NWO felé vezető úton 😉
A Tesco-s tankokról nem hallottam de tetszik.

 109. dugong — 2013-02-12 21:53 

@sztalker: Mindez azért nem igazán hihető (számomra) mert az utasok listája nyilvánosan elérhető névvel, cimmel. Nem nehéz utána nézni hogy ezek ténylegesen létező emberek (voltak) e, nyilván sokan meg is tették. És nem harmadannyian voltak hanem majdnem teljesen kitöltötték a rendelkezésre álló helyeket. Vagyis marad a kérdés hogy ezek az emberek hová tűntek?
Egyébként most éppen hasonló konteó bontakozik ki a Newtown-i mészárlással kapcsolatban. Lehet hogy a fegyver lobby kezdte el terjeszteni, nem tudom, mindenesetre úgy szól hogy nem is volt lövöldözés, a gyerekeknek kutya bajuk, ma és élnek és virulnak, az egészet csak Obamáék találták ki hogy legyen ürügyük betiltatni a fegyvertartást. A gondom megint csak az hogy hogy sikerült ehhez a tervhez megnyerniük a ténylegesen létező gyerekek családját, rokonait, barátait, stb. (érdekes, azt a változatot még nem olvastam hogy volt ugyan mészárlás de Obama megrendelésére, de gondolom jön majd hamarosan az is.)

 108. Rogal Dorn — 2013-02-11 13:38 

Egy kis OFF: Állítólag, több állítólagos terrorista pilótáról kiderült később, hogy életben van és nem járt a WTC környékén sem…Meg az állítólagos biztosítási összeg története? És Larry Silverstein érdekes ügyködése. Ami viszont végképp arcpirító volt, az a Korán megtalálásának “incredibble” története…

 107. Rogal Dorn — 2013-02-11 12:25 

@netuddki:

Szia, egy másik oldalon volt valami hasonló/megegyező nevű “infiltrater”, gondolom nem vállalsz vele semmi közösséget… 😀

 106. Rogal Dorn — 2013-02-11 12:23 

@tiboru:

Magyarán a phallos-jogon? 😀 (2 legyet egy csapásra)

 105. sztalker — 2013-02-11 10:56 

@dugong:
„OK, de honnan szerzett a CIA öngyilkos merenyloket?”

A.K. Dewdney elmélete szerint nem voltak pilóták a gépen, sőt utasok sem, a drámai telefonhívásokat „megrendezték” egy külön erre a célra felállított operatív központból úgy, hogy hónapokkal előtte egy stáb már kikérdezte az ezeken a járatokon utazó törzsutasokat. És egy szép színielőadást hallhattunk, ahol a szerplők mintegy reprezentálták az amerikai társadalom keresztmetszetét. (Vita tárgya az is, hogy vajon az akkori mobilokkal mennyire lehetett volna hazatelefonálni ilyen repülőgép-sebesség mellett — nem a szokásos várakozási légtérben haladáshoz előírt sebességgel repesztettek, hanem teljes gázzal, mint ahogy nagy magasságokban szoktak –, mivel az túl gyors volt az AKKORI mobil átjátszótornyok kapacitásának, mondják egyesek.)

A névre (A.K. Dewdney) rákereshetsz a neten, hideget és meleget is olvashatsz róla (meg tőle) bőven (és persze a Cell Phone Calls Mystery+9/11-re is kereshetsz…).
Mivel ő moszlim vallású (de kanadai állampolgár), lehet ebben egy kis „mundér becsületének védelme” is, mármint a muszlim vallású terrorizmus egyoldalú megítélése ellenében megfogalmazott írásaiból én kicsit ezt éreztem ki.
Lehet, hogy ezért is találta ki ezt a sztorit, vagy TALÁLTATTÁK ki vele valakik. (Ennel a fenti teóriának egyébként az egyik kemény alváltozata az az, hogy a gépek rendben felszálltak ugyan pilcsivel meg utassal meg sztyuvival (igaz, csak harmadannyi jegyet engedtek eladni ezekre a járatokra) de osztán hamar le is szálltak ám, egy közeli támaszponton… s azóta se kép, se hang róluk… Ezeket a gépeket váltották aztán fel a légtérben a távirányítottakkall, amelyek végül látványosan – plusz tán még külön magukkal vitt kerozinnal is? — becsapódtak. Igaz amúgy is lett volna keró a gépen, mert nemrég szálltak fel, ez tehát annyira nem oszt v. szoroz a tüzijátékon, elismerem.)

 104. SLC — 2013-02-11 10:22 

@dugong: “egy valótlan konteó kárt is tud okozni, és egy kormánynak érthető reakciója hogy megkisérel fellépni a terjedése ellen.”
Ez csakugyan érthető, de akkor sem kellene általánosan mindenki ellen fellépni, aki kapcsolatba kerül a témával. A rendőrség tegye a dolgát, fogja meg a vandálokat, a kormányzat meg vagy változtasson a táblákon, és/vagy indítson felvilágosító kampányt.

Clinton behívja az ENSZ csapatokat, hogy elfoglalják Amerikát… ezen most röhögnöm kellett. Ez kb. olyan szinten van, mint a Tesco mélygarázsban állomásozó izraeli tankok ügye.

 103. dugong — 2013-02-11 07:16 

Egy példa: az útjelző táblák fényvisszaverő rétege egy idő után elöregszik, ezért a táblákat cserélni kell. Hogy lehessen tudni hogy mikor esedékes a csere, a táblák hátsó oldalán egy kód számmal fel szokták tüntetni a tábla kihelyezésének az időpontját. 90-es években, Texasban az a hír terjedt el hogy a táblák hátoldalán lévő kódok valójában titkos taktikai/stratégiai utasításokat tartalmaznak az ENSZ csapatok számára amikor majd Clinton behívja őket hogy elfoglalják Amerikát. A táblákat végül ki kellett cserélni mert rendszeresen megrongálták őket és az is félő volt hogy hamarosan lázongás fog kitörni.
Azt akarom ezzel mondani, hogy – amennyiben Ti is úgy gondoljátok hogy ez egy marhaság – ez egy jó példa arra hogy egy valótlan konteó kárt is tud okozni (ebben az esetben inkább csak bosszúságot) és egy kormánynak érthető reakciója hogy megkisérel fellépni a terjedése ellen.

 102. dugong — 2013-02-10 20:51 

@zizzi: “Nem egeszen errol szolnak a konteok, azok a gepek belerepultek, nanaa, de a tornyok – a konteok szerint – ki voltak preparalva egy keveske robbanoanyaggal a megfelelo pontokon, ettol zuhantak magukba a repulok becsapodasakor.”
OK, de honnan szerzett a CIA ongyilkos merenyloket? Vagy csak atvertek az arabokat es azok azt hittek hogy Bin Laden parancsat tejesitik? Vagy csak tudtak arrol Bush-ek hogy mi fog tortenni es rasegitettek egy kicsit? De miert? Pusztan a ket gep becsapodasa nem lett volna eleg provokacio megindokolni mindazt ami aztan bekovetkezett??
Amugy bocs mindenkitol hogy megint elovettem a 9/11 temat. Nem olvastam el elore a korabbi kommenteket…

 101. gacsat — 2013-02-10 11:36 

@dugong: Hmm. Én sem hiszem, hogy az egészet az amik csinálták volna, de men tarton teljesen kizártnak sem. Mindenesetre nem tettek meg mindent az ügy tisztázására.
Nem láttam azt a 20 fényképből álló sorozatot, ami az öt repülőgép világvégét is túlélő alkatrészeit mutatta vona: – egyes gép jobb hajtómű
– egyes gép jobb futómű
– stb.
Ez különösen a Pentagonba csapódó repülőgépnél lett volna fontos. Megyek is a szaktopikba.
Azért az amik elég találékonyak, ha háborúsdit akarnak játszani. Ld. Maine hadihajó, vagy a Maddox romboló esetét.

 100. SLC — 2013-02-10 02:20 

@dugong: Erre nagyon egyszerű a válasz: az attól függ, hogy a téves információk a kormányt alkotó… most majdnem embereket írtam… szóval a kormányt alkotó lények egyéni érdekeit szolgálják-e, vagy sem. Ha igen, még segítenek is terjeszteni. Ha nem, akkor igyekeznek egy ellenpropagandát kifejteni; de arra álmomban sem gondolok, hogy esetleg akár még IGAZAT is mondanának. Inkább kitalálnak egy ellenhazugságot, és azt sulykolják.

 99. dugong — 2013-02-09 17:45 

@SLC: Ebben teljesen igazad van, nyilvánvalóan ez is játszik de én arról beszélek hogy mit kell (és kell e valamit) tennie egy kormánynak ha azt látja hogy téves információk kapnak nagyon nagy nyilvánosságot és válnak rendkívül népszerűvé?

 98. SLC — 2013-02-09 16:32 

@dugong: Most a 9/11-be nem mennék bele, maradjunk a poszt témájánál. Azt megértem, hogy tartanak a konteo hívektől, elvégre azok egy civil titkosszolgálat kitartásával és fantáziájával kapirgálják össze a különböző információmorzsákat, és igyekeznek összerakni őket egységes képpé. És néha – elég gyakran – olyasmi sül ki ebből, ami a kormányzatra vet rossz fényt. TEHÁT a konteosok nem kívánatosak a kormányzat szempontjából. Mert, lássuk be, aki odáig fel tudja magát szopni, az nem valószínű, hogy a becsület mintapéldája lenne, és mint ilyen, van mit titkolnia. A konteosok pedig pont ezeket a titkokat feszegetik.

Egyébként az, hogy fenntartással kezelünk mindent, ami a kormányzat felől érkezik, nem is meglepő. Nézd vissza bármelyik tetszőlegesen kiválasztott politikus kijelentéseit pár évre – bár lehet, hogy elég pár hónapra is -, és önmagának szögesen ellentmondó kijelentéseket fogsz találni. Ergo, a politikus minimum összevissza beszél, de inkább hazudik. Az állandó korrupciós ügyekről már ne is beszéljünk… Naná, hogy fenntartással kezelem őket! Ők meg naná, hogy legszívesebben betiltanák az internetet mindenestől, ahol minden információ megtalálható visszamenőlegesen is. Vagy legalább azokat a mocsok konteosokat kellene betiltani, akik ezeket a kényelmetlen infókat kikukázzák 😀

 97. zizzi — 2013-02-09 14:48 

@dugong:
96. dugong — 2013-02-09 00:32


Nem akarok most hosszan belemenni de ha a tornyokat felrobbantották és nem is azok a repülők ütköztek nekik akkor mi történt a gépek több száz utasával? Meggyilkolták őket? Ha nem akkor hol vannak? Hány embernek kellett minderről tudnia? Mondjuk a polgári és katonai légiirányítókkal együtt? Legalább pár száznak de inkább több ezernek. Hogy lehet elérni hogy ezek közül egy se beszéljen?

Nem egeszen errol szolnak a konteok, azok a gepek belerepultek, nanaa, de a tornyok – a konteok szerint – ki voltak preparalva egy keveske robbanoanyaggal a megfelelo pontokon, ettol zuhantak magukba a repulok becsapodasakor.

Es hogy a preparalok hova lettek es miert nem beszelnek? Nos azt a kisletszamu brigadot folultettek az egyik becsapodo vagy akar a lelott gepre, teamosszetartas-gyakorlasra ;).

Latod, egy konteos MINDENT meg tud magyarazni ;).

 96. dugong — 2013-02-09 00:32 

Egy nagyon eretnek véleményt fogok most megfogalmazni amivel valószínűleg (majdnem) Mindannyiótok haragját a fejemre fogom vonni de a véleménnyilvánítás szabadságába ez is bele kell hogy férjen. Én megértem ezt a törekvést a konteók korlátozására. Had fejtsem ki. Például be kell hogy valljam hogy nem hiszek abban hogy 9/11-et a CIA vagy a Bush kormányzat szervezte meg. Nem vagyok republikánus (nagyon nem) és nem is állok az amerikai kormány alkalmazásában (hiszitek vagy nem), de a dolgot képtelenségnek tartom. Nem akarok most hosszan belemenni de ha a tornyokat felrobbantották és nem is azok a repülők ütköztek nekik akkor mi történt a gépek több száz utasával? Meggyilkolták őket? Ha nem akkor hol vannak? Hány embernek kellett minderről tudnia? Mondjuk a polgári és katonai légiirányítókkal együtt? Legalább pár száznak de inkább több ezernek. Hogy lehet elérni hogy ezek közül egy se beszéljen? Se azóta, se a jövőben, részegen se vagy az ágyban a barátnőjének. Szerintem kizárt. Ha meg mégis azok a gépek ütköztek akkor miért kellett robbantani? Meg honnan szereztek öngyilkos mérenylőket? Szóval úgy gondolom hogy ezt képtelenség lett volna megszervezni és azt értelmét sem nagyon látom. Amerika nem jött ki olyan túl jól ebből a dologból. Jó, felhasználták ürügyként Irak lerohanására, de ezt megért volna ekkora kockázatot? Azért ha beigazolódik, az akkora botrány lenne amekkorát régen látott a világ. Folytathatnám tovább de a lényeg az hogy nem hiszek benne. Az amerikaiak majdnem 30(!) %-a viszont a felmérések szerint igen. Ez egy hatalmas arány és egy demokráciában még nagyobb a jelentősége. Végül is ezek választópolgárok. Akiknek a szavazatát nyilván jelentősen befolyásolja a meggyőződésük. Nem hiszem hogy egy kormányzat megengedheti magának hogy nem próbálja meg befolyásolni őket (más kérdés hogy jó eséllyel vissza fog ütni de ez a lényeget most nem érinti). Végülis ha nem hiszik el a holdraszállást, hát istenem. De azért ha a (választó)polgárok harminc százaléka ördögi gonosztettel vádolja a kormányt akkor azért megiscsak meg kell próbálni lépni valamit, nem? A konteó tiltás illetve adóztatás nyilván marhaság de ehhez ismerni kell az amerikai gondolkodást. Itt azt tanítják hogy minden eshetőséget számba kell venni, azt is amiről az első pillanatban nyilvánvaló hogy nagyon kicsi az esélye annak hogy az lesz a megoldás. A vélemény befolyásolása viszont nem feltétlenül dezinformálás. Lehet simán informálás is. Azt viszont a kezeteket a szívetekre téve valószínüleg Ti is beismeritek, hogy a kormányzati forrásokból érkező információkat bizonyos fenntartással szoktátok fogadni. Ezért megfontolandó az “alvállalkozók” alkalmazása, nem?
Bocs hogy ilyen hosszú lett.

 95. freca — 2013-02-03 04:48 

szerintem az egész témakör egy hámozott luftballon, és a magukat konteósnak érzők önnyalogatása, hogy jaj de fontosak vagyunk

 94. gacsat — 2013-02-02 19:29 

@tiboru: Ez a visszajelzés nem igazán jó, ugyanis csak azok szavaznak, akiket érdekel, és ezért rákattintottak.

 93. zsdanovelvtars — 2013-01-31 19:38 

Csodálkozom, hogy csak most, a harvardi okostojások “írói munkássága” révén került ez a dolog a figyelem középpontjába… (De azért gratulálok, Tiboru mester, az írás brilliáns!) Evidencia, hogy mindenféle kormány (MINDEGYIK!) minden területre bedugja az orrát, manipulál, információt szerez, véleményt alakít. Miért ne tennné ezt a konteósokkal? Szerintem a két jogászmókus csak a meglevő titkos gyakorlatot foglalta írásba. A dolog persze a visszájára is fordulhat: az ötvenes években két amerikai “független” újságíró (amúgy rendes, kétkezi KGB-ügynökök) írtak egy könyvet “Nagy összeesküvés” címmel, amelyben azt a sok galádságot taglalták, amit a “nemzetközi burzsoázia” a Szovjetunió ellen elkövetett. Színtiszta konteó-gyűjtemény volt. A könyvet minden létező nyelven kiadták (még tagalog nyelven is, isten bizony van ilyen), aztán egy idő múlva sürgősen elkezdték bezúzni, mert csak annyit kellett tenni, hogy az ember ellenkező előjellel olvasta, és máris kiderült, mi mindent művelnek a sztálinisták. Majd itt is rájönnek, hogy szart sem érnek a konteósok közé beépített fickók, mert értő olvasással kiderül majd, mi az, ami a hatalom igazán felszisszen, mit akar mindenáron titkolni. (Bocs a bő léért!)

 92. lencse — 2013-01-30 21:54 

Kemény poszt. Eleje: szvsz. amikor megirták a művet, a két okos nem gondolta volna hogy hivatalosan is okosnak kell majd lenni…
A felkérést az állásra biztos azért kapta Sunstein (de jó név !) mert, felmerülve a szükség, utánanéztek hogy ki ért hozza, megolvasták a munkát és igy lett kormány-szakértő. Ennyit a témáról. De nem láttátok (vagy csak egyesek) hogy a román Antena3 tv milyen szépen le(video)vadászta egy nemrégi tüntetésen a beszervezett elvtársakat és végigmutatta mindenkinek (ingyen adták át a felvételeket, hi-hi az ellenzéknek is).
Tiboru, isteni kezdés ez évre. Go, go.

 91. FilcTroll — 2013-01-28 23:23 

@savaz: Ez sajnos maga a gyarmati gondolkodásmód — bár állítólag nem leszünk gyarmat többémááársoseeieem! 🙂

 90. savaz — 2013-01-28 10:42 

Vadászaton az ember teljesen fel van spannolva, hogy a pillanat tört része alat lőni kell, emiatt sokan reflexből odalőnek, ha zörren a bokor. Más esetben követi a csővel madarat, nyulat, és közben 90 fokig is elfordulhat, majd jól fejbedurrantja a mellette állót. Mikor az ingerület elindul, hogy lőjön, még nincs a cimbora a cső előtt, de, mire meghúzza a ravaszt, elsül a töltény, kiér a golyó már pont oda tud fordulni.

Ez elég hétköznapi és megmagyarázható esemény, hogy egy konteóst eltegyenek láb alól. 🙂

Az eredeti témához visszatérve. Az USA-ban a konteók igen jelentős része a szövetségi kormány és intézményei ellen irányul, és sok esetben konkrét életeket veszélyeztet (pl.:Oklahoma City), de legalábbi jelentősen aláássa a kormány hitelességét, és szűkíti a mozgásterét konkrét intézkedések esetén. Ez igenis nemzetbiztosnági kockázat, amit kezelni kell.
Nem akarok napi politikát belevinni, de pl. ma idehaza, amikor sokszor felmerül a Nemzeti Bank ügye, sokan jönnek azzal, hogy az MNB nem Magyar tulajdonban van, külföldiek irányítják. Ha bárki értelmesen akar érvelni a kérdésben, ezt a kérdést tisztázni kell, az egyik félnek igenis érdekében áll ködösíteni, míg a másiknak ezt az érvet hitelesen meg kell cáfolni.

Érdekes, hogy a fővonalbeli konteóknak idehaza nem az alapja, hogy a kormány manipulál minket, hanem az, hogy a külföld manipulál minket és a kormányt. :-(.

 89. FilcTroll — 2013-01-28 07:55 

A Medvegyev-sztori tényleg érdekes, de a szokásos módon “összedől” a történet, ha kicsit mögé néz az ember. Bár az is igaz, hogy az UFO-kérdéskörben zaljik a legprofibb debunk-tevékenység, nehéz hiteles információra bukkanni. A hitelesség látszatával bíróraviszont annál könnyebb. A Reagan-jegyzőkönyv pl. pont ilyen.

Szerintem sincs a vadászbalesetekben semmi titokzatos, ahol ölnek, ott halnak is, néha emberek is.

 88. pantherv — 2013-01-27 19:39 

Ezek a vadászbalesetek éppoly rejtélyesek, mint azok az autóbalesetek ahol közel, s távol egyetlen fa van az út szélén, s a megcsúszott kocsi pont eltalálja.

Ha Medvegyev beköpi az alieneket ôk is befogják szegényt.

 87. macsmacs — 2013-01-27 13:54 

Üdv mindenki!
Tudom hogy nem kívánságműsor, de hátha mégis. Engem meghökkentenek a már szinte rendszeresen előforduló vadászbalesetek. Hogy a fenébe lehetséges az, hogy az a fránya lövedék mindig gellert kap, és pont olyan pályára áll rá ami keresztül vezet egy vadászon. Na nem mintha kár lenne bármelyikükért is. Én bevallom, ha valaki vadászni hívna, vonakodnék elfogadni a meghívást, nem csak azért, mert állatbarát vagyok, hanem mert tudom hogy disznó vadászat alatt azt kell érteni hogy részeg disznók fognak vadászat ürügyén össze vissza lövöldözni. De az is lehetséges, hogy egy ilyen vadászat kiváló alkalom, egy balesetnek álcázott leszámolásra. Ez utóbbi lehetősség már súrolja az összeesküvés elméletet.

Egy másik téma:
Lehet, hogy Medvegyev beköpi az űrlényeket? Remélem ő nem fog úgy járni mint a Kennedy gyerek.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SbyG6FO02JU

http://rejtelyekszigete.blogger.hu/2013/01/25/oroszorszag-felszolitotta-obamat-beszeljetek-a-vilagnak-a-foldonkivuliekrol-vagy-mi-fogunk

Bevallom, a hozzászólásokat nem olvastam. Ha valaki megelőzött a témákkal, az a véletlen műve.

 86. FilcTroll — 2013-01-26 22:45 

Nagyjából összeáll a sztori, Google-hibára próbálják kenni… Mondjuk ott se lennék PR-es ezek után. Itt kb. jól össze van foglalva:

http://dailycaller.com/2013/01/08/united-way-no-we-didnt-know-about-dec-14-sandy-hook-shooting-in-advance/

Tiboru, érik egy Sandy Hook poszt? 🙂

 85. FilcTroll — 2013-01-26 22:17 

Az eredeti témához: szerintem a webes konteósok ilyen-olyan módon valóban veszélyesek lehetnek a rendszerre. Jellegénél fogva egy csapat out-of-the-box gondolkodású, anonim figura elég komoly kommunikàciós erő, még ha időnként csak hülyeségeken rágódnak is. Újra csak a fránya memetika: ahogy egy-egy aljas pletyka el tud szabadulni, ha bizonyos feltételeknek megfelel, úgy komoly hatású mémek is bizonyára el tudnak. Nem értek hozzá, de a hihetőség és az érzelmi elfogadhatóság mellett nyilván szükséges valamilyen mennyiségi minimum is a mém kitöréséhez; ezeket egy konteós fórum együttesen képes lehet biztosítani. Nem csoda hát, ha figyelnek bennünket és a beavatkozáson sem lepődnék meg túlzottan.

Más: friss kedvencem az a hír, hogy a United Way alapítvány két nappal korábban fejezte ki együttérzését a Sandy Hook mészárlás kapcsán. Most készülök csak utánaolvasni, lehet, hogy kamu. Viszont ha igaz, akkor erős cucc. 🙂

 84. pantherv — 2013-01-26 04:06 

Az a jó az egészben, hogy Tiboru lebuktatta magát, s még csak fel sem tûnik senkinek szinte. Nagyon ügyes. Bevallom én is szeretem az írásait, kitûnô provokációk. Érdekes lenne a lista az eltûnt hozzászólókról.

 83. zeee — 2013-01-26 02:23 

Nem olvastam végig minden kommentet, lehet, így hogy valaki már felvetette korábban:

Tiboru, el kellene gondolkodnod azon, hogy hogy is volt az a történet az előző blog szolgáltatónál. Elveszett posztok, stb…

 82. dr. Lópici Gáspár — 2013-01-26 02:11 

@tiboru:

milyen szépen idevágó példája ez az internet megzabolázhatatlanságának

 81. tiboru — 2013-01-25 23:57 

@krampusz:

Nem mintha zavarna, hogy a 9/11-gyel kapcsolatos (amúgy érdekesebbnél érdekesebb) kommentek itt látnak napvilágot, de így megfosztjátok az eredeti poszt olvasóit az élménytől:

https://konteo.blogrepublik.eu/2011/03/30/kilenctizenegy/

 80. krampusz — 2013-01-25 23:02 

@komojtalan:
Nem.
Nagyon nem.
A faépítő nem jó példa. Ez egy acél rácsszerkezet volt. Egy acél rácsszerkezet úgy viselkedik, mintha egy elem lenne, nem esik darabjaira.
Gondolj arra, hogy ha egy tégla kerítésre ütsz egy nagyobb nyílást, a fölötte lévő rész beomlik. Ha a kerítés acél háló, abba vághatsz lyukat, és bujkálhatsz rajta keresztül, nem fog a fejedre omlani.
Ha modellezni akarjuk, hogy mi történt, akkor ne faépítőre gondolj, hanem mondjuk két jó nagy fém kalitkára, vagy fémvázas nyúlketrencre. Vegyünk két egyforma méretűt. Az egyiknek nekiesünk lángszóróval, nem gatyázunk, toljuk neki a lángot (a kerozin ha jól tudom szénhidrogén (?) és nem ég magasabb hőmérsékleten, mint a PB gáz vagy az irodabútor)órákon keresztül. Nem csak a tetejére, hanem az egészre. Mikor ezzel megvagyunk, akkor a másikat tiszta erőnkből rábaxarintjuk ennek a tetejére. Mi történik? Lesz két eldeformálódott ketrecünk egymásba akadva, vagy szerinted szecskává aprítják egymást?
Mert a hivatalos sztori szerint állt egy 100+ emelet magas acél (!) rácsszerkezet (!), ami nem mellesleg méretezve volt egy _ekkora_ (!) gép becsapódására is (nem úgy, hogy nem tud beleszállni egy repülő, hanem hogy egy ilyen esetben a megmaradó szerkezet is állva marad), ebben a repülővel ütközés miatt a 70. szint körül történt egy hatalmas robbanás, kiütve a tartóoszlopok jelentős hányadát 3 szinten, a megmaradókat pedig gyengítette a tűz. Ezért a felső rész rászakadt az alsó részre. Eddig a pontig lehet OK. Ami ezután jön, az nem stimmel.
Ugyanis ha egy 30-40 egységnyi acél szerkezet a méretéhez képest nevetséges (3 emelet…)magasságból rázuhan egy nála sokkal erősebb (!), 70 egységnyi ép (!)acél (!) szerkezetre, ami értelemszerűen ahogy haladunk lefelé, egyre erősebb… hát az még véletlenül sem aprítja azt szecskává ( ekkora méretű épületnél 10 m hosszú gerendák szecskának számítanak), méghozzá gyorsuló sebességgel.

“A kis robbanások meg gőzrobbanás, de lehettek olyan anyagok is amelyek így viselkednek.”

???
Gőzrobbanás? Milyen gőz?! Milyen anyagok? Ez egy toronyház volt, baromi szigorú tűzvédelmi szabályzattal, semmilyen “Így viselkedő” anyag nem lehetett az irodaszinteken.

És mégeccer a _LÉNYEG_: olyan nincs, hogy 70+ szinten keresztül úgy zuhannak egymásra a szintek, hogy egyszer sem válik külpontossá az egész. Pláne úgy, hogy a gép által okozott szerkezetrombolás aszimmetrikus, és egyértelműen látszik a felvételeken, hogy a felső rész már az első pillanatban JELENTŐSEN oldalra dől. Tessék nekem megmutatni, hogy hol az az erő, ami visszahozta mindezt középre.

 79. tiboru — 2013-01-25 22:47 

@lilith18:

Matolcsy stílusát szerintem felismertük volna 🙂

 78. lilith18 — 2013-01-25 22:01 

Kemény dolog, amikor a kormány beépül a konteósok közé, de még keményebb, amikor a konteósok épülnek be a kormányba.
Tudom, hogy nem aktuálpolitizálunk itt, de kíváncsi lennék, szerintetek a jelen kormány stratégiájának hány százaléka alapul összeesküvés elméleteken, és hány alapul mainstream közgazdasági-közigazgatási tankönyveken? 🙂 Tiboru, nincs kedved kiírni erről egy szavazást?

(Én nem lennék meglepődve, ha Matolcsy úr már hozzászólt volna valamilyen nicknéven e nagyszerű blog posztjaihoz. 🙂 )

 77. norniron — 2013-01-25 19:08 

Csak tudnám, hogyan lehetne megadóztatni a konteósokat… Mi lenne az adó alapja és mi a tárgya? Látszik, hogy alkotmányjogász széplelkek írták le ezt e hülyeséget, és nem az élet sűrűjében mozgó ragadozó ügyvédek, akiknek idejük sem lenne ilyesmire 🙂
Másrészt meg szerintem a konteósok közé beépülni az Ő szempontjukból értelmes lépés, csinálják is. A helyes taktika nem a nyílt cáfolata az egyes elméleteknek, ez akár a hivatalos csatornákon is megtehető. A helyes eljárás az, hogy dezinformációval kell elárasztani a konteósokat, illetve aktív módon, a valóságnak nem megfelelő konteókat kell magának a leleplezéstől tartó szervezetnek gyártania, minél többet. Így az elméleteket gyártók, még ha véletlenül bele is trafálnának, akkor sem jelentenek komoly veszélyt, mert az elméletük csak egy lenne a másik 15 valószínűből, és így elsikkad. Tehát az Indiana Jones frigyládájának elrejtése indirekt módon is működik: ha el akarom rejteni a frigyládát, olyan raktárba viszem, ahol rengeteg ugyanolyan láda van, így soha nem találja meg senki.
Ha felmerül egy számomra kényelmetlen (mert igaz) konteó, gyártok mellé még vagy huszat, persze mind lehetségeset, így az igazi hatását máris tompítottam. Összességében a bérkommentelőket és bértrollokat szerintem csak amatőrök alkalmaznak. Az igazi menők saját konteós blogot vagy honlapot üzemeltetnek 🙂 Így aktív módon elláthatóak a téma iránt érdeklődők dezinformációval 🙂

 76. szlc — 2013-01-25 18:20 

@tiboru: Akkor nem is szóltam semmit 🙂
Egyébként kiváló az ötlet, a blog, a cikkek, csak így tovább 🙂

 75. tiboru — 2013-01-25 17:56 

@szlc:

CAPTCHA volt az elején, de a kommentezők nagyon nem szerették, hogy minden hozzászólásnál írogatni kellett. Login Lock van, meg még egy csomó finomság, no és az Akismet is teszi a dolgát 🙂

Nem azért hogy verjem a mellem, de szerintem az egyik legprofibb, a kellő mértékben paranoiás 🙂 IT-biztonsági szakember felügyeli ilyen szempontból a BlogRepublikot, a legnagyobb megelégedésemre 🙂

 74. szlc — 2013-01-25 17:28 

@tiboru: én mindenhová CAPTCHA-t teszek. Regisztráció, bejelentkezés, hozzászólás… egy alkalommal egy fórumot szerkesztettem, és nem raktam rá ilyen védelmet. Pillanatokon belül telepakolták pornóképekkel és reklámokkal – annak ellenére, hogy csak regisztrált tagok szólhattak hozzá -, nem győztem leirtani őket. Vagy a Login LockDown kiegészítés is elég jó, bár itt nem néztem, van-e. Hozzászólásokhoz van egy aranyos kiegészítés, Milyen nap van most? címen, jól illeszkedik a blogok külsejéhez, nagyon ötletes, és amíg használtam, nem érkezett spam.
Körül kell nézni a WP honlapon, lehet találni nagyon jó bővítményeket ilyen célra.
De természetesen a Te honlapod, nem akarok beleszólni, csak kérdeztem.

 73. tiboru — 2013-01-25 17:04 

@szlc:

Tudomásom szerint (már amennyire értek hozzá) a blog védelme meglehetősen erős. Hetente van egy-két feltörési/bejutási próbálkozás, de ezeket eddig sikerült visszavernünk (kopp-kopp, lekopogtam…)

Kicsit konkrétabban kifejtenéd, mire gondoltál?

 72. malahide — 2013-01-25 16:11 

@morat:

ejjjj, pedig ezt olvastam is anno, de most egyáltalán nem jött le h. erre gondolsz

kérek engedélyt meghunyászkodni!!
🙂

 71. szlc — 2013-01-25 15:43 

Ha már beépülés és politika, egy több éves bejegyzés:
http://boxer28.blogter.hu/316744/levelet_fogtam

Nem vagyok hivatott eldönteni, mennyire hiteles a levél, de ismerve a magyar közéleti blogéletet, valószínűnek tartom, hogy valódi. A kommentekben ezt amúgy is kitárgyalják.

 70. szlc — 2013-01-25 15:41 

@tiboru: Off, de kicsit a témához tartozik: nem akarsz némi védelmet telepíteni a bejelentkezési form-hoz? Sosem lehet tudni…

 69. lilith18 — 2013-01-25 15:24 

62@sherlock:

Igazad van, a WTC olyan gyönyörűen önmagába dőlt, hogy bontási szakemberek sem csinálhatták volna jobban. Az ember azt várná, hogy egy felhőkarcoló amit eltalál egy repülő, az az oldalára dől, és maga alá temeti a fél kerületet. De nem, ott állnak mellette 10-20 méterre más épületek és megússzák szinte sértetlenül.

 68. quentaur — 2013-01-25 14:14 

Nálunk talán más a helyzet… A politikusok indián szakos bölcsészek, a TEK lerohanja Luke Skywalkert az egyetemi előadóteremben (mi van ha Luke ölni kezd… Gondoljatok bele, hogy ez az akció a valóságban mivel járhatott volna, ha Luke tényleg terrorista)… Szóval ezek az igazán rátermett szakemberek vajon hogyan deziformálnának minket, úgy mint TV2 tények, kb… Attól több nem hiszem hogy kijönne… De külföldön ez biztosan megy… Bár néztem egy lányt a youtube-on aki Drábikista, ő azt mondja elüldözték innen… Hát… ki tudja… 🙂

 67. quentaur — 2013-01-25 14:07 

9/11-óta ez biztos, hogy van Amerikában. Különben hogy a francba nem látják a fától az erőt… Hát úgy hogy mantrázzák őket szépen…

 66. quentaur — 2013-01-25 13:55 

Alex Jones mióta is tolja? Nem új ez mán… Vagy ahogy a zeitgeist megteremti a modern szocializmust elméletben… Ez már rég a gyakorlatban van. Dezinformátorok régóta tolják a youtube-ot… Nem is értem minek ez a publikáció arról amit már régen csinálnak.

 65. paracelsus — 2013-01-25 13:44 

A harvardi zsenigyerekek talán tudatosan nem írták le a legkézenfekvőbb megoldást:
A kormány allvállalkozókat bérel, akik – ostoba, könnyen megcáfolható, nevetséges – konteókat gyártanak, hogy ezzel tegyék nevetségessé és hiteltelenné az összeesküvés-elméletek híveit.
Pl. Aranyi László honlapja http://aranylaci.freeweb.hu/tart.htm
masszívan hozza a sumér-magyar nyelvrokonságtól a Jézus, a táltos királyig az összes nevetséges konteót.

MÁS: a szkeptikus-társaság aligha kormány által pénzelt szerv. Köznapi bagázs, harmadvonalbeli tudósok, újságírók, írók, akik máshogy nem kapnának médiavisszhangot, és jót tesz az egójuknak, ha nagy nyilvánosság előtt nyilvánvaló hülyeségekről ők is kimondják, hogy “ez hülyeség”.

 64. morat — 2013-01-25 13:06 

@malahide:

Ha még nem volt meg…

https://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/05/a-beatles-konteo/

… jó szórakozást!

 63. gigabursch — 2013-01-25 12:46 

Igen
Igen
Nem tudom – talán
Nem – de úgy vélik

 62. sherlock — 2013-01-25 12:16 

@komojtalan:

ja, és ez lemaradt:

Ha ilyen szépen le lehet bontani egy épületet egy egyszerű tűzzel, akkor az ipari robbantók nem töltenének el heteket a robbanótöltetek elhelyezésével meg az acélgerendák előzetes átvágásával, meg számítgatásokkal. Egyszerűen szétlocsolnának néhány hordó kerozint valamelyik felső emeleten és meggyújtanák, egy óra alatt kész lennének a melóval.

Láttam egy filmet ipari robbantókról, a több hetes előkészítési munka után eléggé be volt rezelve főrobbantó csávó mikor megnyomta a piros gombot, hogy minden töltet megfelelően robbanjon, különben 10x akkora költség a további robbantás, ha az épület nem dőlne szabályosan, egyformán.

 61. iksz — 2013-01-25 12:01 

Ezt a posztot le nem mosod magadról Tiboru 🙂
Amúgy ezen már én is gondolkodtam, és tutira vannak beépített egyedek!!!!!
Lehet hogy ők maguk azok ??? Ha az ember elkezd agyalni ezen akkor egy véget nem érő spirálba kerül, hogy most akkor ők azért publikálták ezt hogy leplezzék saját mivoltukat vagy felfedni akartak valamit vagy ki tudja….. de nekem FIGYELEMELTERELÉS-szaga van a dolognak!!!!!
Ki tudja Tiboru is mi mindenről írogathatna most éppen, ha ŐK nem szolgáltattak volna táptalajt ehhez a poszthoz 🙂 És így tovább….
De a kérdés hogy veszélyesek-e a konteósok…hát egyértelmű IGEN.
Ha csak belegondolunk ennek a blognak is a lassan 3 éves (jól rémlik?) történetébe, hogy kik és hányan olvastuk akkoriban és hányan vannak itt most….és ezek az emberek most mind egy emberként agyalnak valamin….
És ha egyszerre mind rájönnek valamire…na azt Ők nem akarják!!!!!

 60. sherlock — 2013-01-25 11:57 

@komojtalan:

“Egész egyszerűen megolvadtak a tartók”

“Mennyi is lehetett a kerozin, meg a bent levő szerkezet égés hője? 3000+ C”

Az állítás téves. A kerozin 200 celsius fokon már öngyullad. Szabályzalan égéskor nem keletkezik akkora hő, hogy megolvadjon az acél. Ennyi erővel nem használhatnál öntöttvas kályhát, mert szétolvadna a tüzelőanyagtól. Ráadásul az ugye csak öntöttvas, ami az acélhoz képest nudli. Nem véletlen használnak lánghegesztéskor oxigén-acetilén gázkeveréket, mert az acetilén gáz nem tudja megolvasztani az acélt önmagában. Csak szabályzott égéssel érhető el ekkora hő.

Mi van tűzoltó szaklap vezetőjének véleményével? Aki vagy 20 éve tűzoltóként dolgozik, azt mondja “még sosem dőlt össze acélszerkezetes épület tűz miatt”.

 59. sherlock — 2013-01-25 11:16 

Tudjuk, hogy hogyan készülnek ezek a “tanulmányok”, valaki akar valami szemétséget csinálni, ekkor megrendel egy tanulmányt, hogy igazolva legyen a dolog (természetesen a megrendelő határozza meg az eredményt). No most, tanulmányt bármiről lehet írni, olyan végkövetkeztetéssel amilyet csak akarok. A lényeg, hogy valakinek ott legyen a végén az aláírása, hogy prof., dr., phd xy, és a többi. Persze ez sokba kerül, az ilyen tanulmányokat általában szavanként és kötőszavanként fizetik, de ugye ezt is mi csengetjük ki, tehát szarnak bele, hogy mennyi. Erre két okból van szükség:

1/: egy esetleges felelősségre vonás esetén -és bár ennek kicsi a valószínűségi rátája- arra fognak hivatkozni, hogy ők csak tudományos álláspontot követtek, így mossák kezeiket, ők erről nem tehetnek, hiszen neves szakértők véleménye alapján tették azt amit.

2/: a társadalom többsége feltétlen hisz azoknak, akik fehér köpenyben vagy sötét öltönyben vannak, és ha még szemüveg is van rajtuk az csak hab a tortán. Sosem az állítás primer tartalmával foglalkoznak, hanem azzal, hogy az állítás kitől hangzik el. Ha az állítás egy olyan személytől hangzik el, aki a tekintély-elvű hierarchián felettük helyezkedik el, akkor azt az állítás igaznak fogják tekinteni. Ez az elfogadás, egyféle “pavlovi-reflexként” már az elemi iskola első éveiben beprogramozásra kerül. Lásd: I, mint Ikarusz című, francia film (I Comme Icare, 1979), fehér köpeny-villamosszék jelenet.

Személyes tapasztalat:
Arra a következtetésre jutottam, hogy valóban létezik a beépülés. Egy youtube videónál
olvastam a kommenteket, az egyik kommentelő eléggé heves nézeteket fejtett ki egy témában.
Majd egy másik videónál ugyan ez a kommentelő teljesen ellentétes állításokat fogalmazott meg.
A két komment között kb. 1 hónap telt el. Két dolog lehetséges, vagy komplett elmebeteg a csávó,
vagy szándékosan, a bomlasztás célzatával írja a hozzászólásait.

Szóval semmi sem változott, továbbra is a “nemzetközi helyzet fokozódására” hivatkozna szívatják az embereket. Továbbra is meg akarják gyilkolni Bástya elvtársat, rögtön a második helyen.

 58. qwertzuiop1 — 2013-01-25 10:56 

@komojtalan: Szerintem nagyon régóta használja az összes párt, ráadásul nem csak online. Eredetileg offline indult az egész, és saját tapasztalatom szerint a volt állampárt által neveltek csinálták a legjobban. Online is ők csinálják a legjobban, ezért nem is olyan feltűnő. Ezért buknak le a többiek hamarabb.
Végül is mindegy, hogy melyik párt katonája volt az, aki mesélt nekem a “kiképzésről”, ami sokkal inkább egy nagyobb társaság baráti beszélgetésére hasonlít, mint oktatásra. Amiről mégis felismerhető egy ilyen “pártorintecáiós” okítás az a célzottság: minden esetlegesen felmerülő kérdésre kapnak választ a résztvevők. Még olyanokra is, amikre ők maguk nem gondolnak. Elmagyarázzák nekik, hogy milyen ember (kommentelő) milyen válasszal hitelteleníthető el a leghatékonyabban, és hogy hogyan kell magával a cáfolattal (egy beépített menekülő úttal) a megfelelő irányba terelni a (a vitában nem résztvevő) megfigyelők gondolatait anélkül, hogy amellett elkötelezettnek látszanának.
A poszt szempontjából fontos hozzátennem, hogy ezek az emberek nem szerződéses “katonák”, ezért a munkáért (közvetlenül) nem kapnak semmit. Az más kérdés, hogy egy sikeres választás után mit kaphatnak a lojalitásért cserébe.

 57. malahide — 2013-01-25 10:38 

@morat:

nem kenyerem a kötekedés de a jó Sir Paul McCartney él és virul ?!

felteszem John Lennonra gondoltál igazándiból?

(….ezt tegnap tanultuk -advanced infiltration II.- oktatáson :
létezö, bár a mondanivaló szempontjából lényegtelen hibába kell belekötni…)

 56. komojtalan — 2013-01-25 10:18 

@krampusz: A legegyszerűbb bizonyítás: Fogsz egy faépítőt, építesz egy ilyen rácsszerkezetet. Kiveszel a közepéről egy elemet mi történik? Jó eséllyel semmi, vagy nagyon el lett rontva az építés. És ha kiveszel 3-4 darabot? Ekkor már sokkal nagyobb az esélye annak hogy összedől, mint annak hogy megmarad. És ez a statikailag “kevésbé lényeges” közepe, nem beszéltünk a sarkokról. Gondolom látott már mindenki épületrobbantást. Egy jól támadható helyen – jellemzően a sarkán – kirobbantanak egy tartót és szépen összedől az egész épület a saját súlyától. Persze már le van gyengítve, de minimális mennyiséget használnak, 10-20 kilónyit. Itt is pont ez történt. És hogy mi gyengítette le az acél tartókat? Mennyi is az olvadáspontja az acélnak? Az ötvözettől függően 1536C fok körül. Mennyi is lehetett a kerozin, meg a bent levő szerkezet égés hője? 3000+ C. Egész egyszerűen megolvadtak a tartók. Nem egyből, mert akkor esetleg lehetett volna konteózni, bár egy repülő becsapódása akár elég indok lehetett volna akkor is. Kb. 1 óráig tartott mire megolvadtak a tartók, innen kártyavár az egész, az épület a saját súlyától összedőlt. A kis robbanások meg gőzrobbanás, de lehettek olyan anyagok is amelyek így viselkednek.

 55. morat — 2013-01-25 03:48 

@dr. Lópici Gáspár:

“Tiboru munkásságának (és jónéhány kutakodó kedvű hozzászóló eredményeinek) lényegi pontja, hogy ellenőrizhető, forráskritikát kiálló tényeket közöl. Sőt, ebből a szempontból sok esetben igazibb a hivatalos álláspontnál, mely a számára nem tetsző tényeket elhallgatja, figyelmen kívül hagyja.”

Jó, jó, hát respect to Tiboru meg minden, de azért mondjuk egy Paul McCartney halála meg a gravitáció elmélete közötti elméleti megalapozottságban van különbség. Még szép! A gravitációban ennek megfelelően nincs is semmi érdekes.
Ezek a konteok szerintem olyanok, mintha lenne egy 500 darabos puzzle, amiből van 50 tiszta darabod meg kb. 100 elmosódott. Valaki állít valamit, hogy mi van a képen, mi meg keressük a nyomokat, hogy tényleg, vagy egyáltalán nem. Néha az eredmény (számomra) teljesen meggyőző, néha (számomra) nem.
Mellesleg én úgy látom Tiboru sem úgy tolja a posztok többségét elénk, hogy nézzétek, már megint mi van, hanem a “mindenki gondoljon (és szavazzon!) amit akar, oszt jót vitatkozzatok” módon. Azt hiszem egyértelműen állást csak a Vérvád és a Zsanett-ügy kapcsán foglalt a mester.

“Szimpatikus gondolataid közé bár ügyesen rejtetted apró mérgezett nyiladat, lepattant éles elménk szuperpáncéljáról. Dekonspirálódtál. :)”

Pukk!
*ás enyhe fény- és hangjelenségek közepette eltűnik szégyenében*

 54. etomi90 — 2013-01-25 01:17 

“Tényleg ilyen veszélyesek lennénk mi, konteósok, hogy ilyen kaliberű emberek foglalkoznak velünk és véleményünkkel? Csak nem azzal érdemeltük ki a megkülönböztetett figyelmet, hogy olykor rátapintunk kínos dolgokra, s kellemetlen kérdéseket teszünk fel?”

IGEN!!! Egy fennálló hatalom legnagyobb ellensége a konteós. Mert hogyan lehet a legkönnyebben irányítani valakit/valakiket? Úgy, ha a hatalom gyakorlóinak döntéseit senki sem kérdőjelezi meg, hanem “jó honpolgárként” mindenki szépen végrehajtja, mintegy vallási dogmaként kezeli.
Ezzel szemben mit csinál konteós? Hát kérdez. Megkérdezi, hogy mi van akkor, ha mégsem igaz az, amit a feljebbvaló mond. Ezzel nem is lenne gond. Csak hát a konteós egy olyan fajta lény, aki az ilyen undorítóan szkeptikus, piszkálódó és kényes kérdéseit nem otthonának magányában a falitükörnek teszi fel. Nem bizony, hanem keres más “ütődötteket”, és nekik vázolja fel elméleteit. Akik valószínűleg arcukon a megvilágosodás, zavartság és gyermeki lelkesedés egy furcsa elegyével másokat is beavatnak a “titokba”. Így szépen lassan gyökeret ver az emberek fejében a kétely. Kételkednek egy állítás igazságtartalmában, kételkednek a vezetőik rátermettségében… és végül elkezdenek kételkedni az egész jogrendszer, társadalmi rend és a politikai elit struktúráinak létjogosultságában.

Azonban a konteósok igazi “veszélye” nem a fent említett általános szkepticizmus járványszerű terjesztésében rejlik, mivel az önmagában semmire sem elég. Kicsit olyan ez, mint egy palack, amiben hidrogén és oxigén van. Ha megpróbálom begyújtani, általában semmi se fog történni. Vagy esetleg lesz valami kis pukkanás, de koránt sem egy különösebb érdeklődést kiváltó tűzijáték. Az igazi robbanáshoz kell a megfelelő arány is, ha jól emlékszem a hidrogén-oxigén esetén 2:1 arányú elegyre van szükségünk a durranógáz létrejöttéhez. A megfelelő arány viszont önmagában még szintén nem elég, mert a durranógázas palackomat hiába dobálom vagy ütögetem, nem fog beindulni reakció. Na ez az a pont, amikor a rendszeren belül meg kell adni azt a pici, mikroszkopikus kis szikrát ahhoz, hogy elkezdődjön a megállíthatatlan reakció. Összeesküvésekre vetítve kis allegóriámat hidrogén és oxigén helyett általános kétkedés és a fennálló hatalom uralmi potenciáljáról érdemes beszélni. A szikra meg maga a jól időzített konteó, bár ezt gondolom fölösleges mondanom.
Summa summarum: ha egy egy konteó a körülmények megfelelő együttállása esetén megszületik és világhódító útjára indul, fékevesztett pusztítása nyomán pártok, kormányok és háttérkormányok éghetnek szénné. És ezáltal válik a konteó, és persze szülőanyja/szülőatyja a mindenkori hatalom legádázabb ellenségévé.

 53. no69 — 2013-01-25 00:10 

Szerintem ezt az egészet a konteósok találták ki. Mert így most az lenne a logikus következtetés, hogy azok, akik nagyon cáfolják a konteókat, azok valójában a kormány beépített titkos ügynökei. Szóval ne cáfold a konteót, mert akkor spicli vagy. És ezért rengetegen fognak több konteóban hinni, és sokkal jobban, mint addig, mert akik megcáfolnák, megbélyegződnek az ügynök jelző által. Ezért ez a konteósok konteója a konteók védelmében.

 52. dr. Lópici Gáspár — 2013-01-25 00:00 

@morat:

“Hiszen a konteo nem állít, csak sejtet. Nem ad bizonyítékotcsak egy gondolatsort. Ezért soha nem lehet megcáfolni, az egész hit kérdése.”

Itt nincs igazad. Tiboru munkásságának (és jónéhány kutakodó kedvű hozzászóló eredményeinek) lényegi pontja, hogy ellenőrizhető, forráskritikát kiálló tényeket közöl. Sőt, ebből a szempontból sok esetben igazibb a hivatalos álláspontnál, mely a számára nem tetsző tényeket elhallgatja, figyelmen kívül hagyja.
A konteó alapelve, hogy az elméletet szigorúan a tényekre alapozva kell felállítani.
Az a konteó, ami nem tényeken alapul, az nem konteó, hanem fantazmagória.
Kétségtelen, hogy a tények, mint a gondolati háló kötéspontjai állnak, és a köztes tartalmat, a kötőszövetet az elmélet tölti ki, de ez a világon minden elmélettel így van.
Az, hogy a kezedből kiejtett tárgy leesik a földre, tudod. De mégsem tudod, csak azt tudod, hogy eddig mindig leesett. A többit csak elmélet.

Szimpatikus gondolataid közé bár ügyesen rejtetted apró mérgezett nyiladat, lepattant éles elménk szuperpáncéljáról. Dekonspirálódtál. 🙂

 51. generalwert — 2013-01-24 22:27 

@szekertabor:

Én is pontosan így gondolom.
Van egy nem szervezett réteg, a hívők/fanatikusok akik számára az adott párt/eszme a tökéletes és védeni fogják mindenáron. Ők az 1. szint akiket jó marketinggel/demagógiával meg lehet teremteni.
2. szinten már azért szervezkednek valamit. Van mondjuk egy chatszoba, vagy egy honlap ahova belökik a koordinátorok, hogy milyen cikket, posztot kellene támadni, esetleg egy, két ötlet, hogy konkrétan mit lehet trollkodni. A “tag” feljön, megnyit két-három cikket, ír valami posztot, leadja hogy írt, kap egy kis dicséretet, esetleg valami minimális anyagi/természetbeli ellenszolgáltatást és kész. Ennél tovább már nem lép szerintem Magyarországon a mindenkori kormányzati propaganda.
3. szint az ami szerintem félelmetes, és ami ebben a tanulmányban áll és folyik az USA-ban, ahogy azt tiboru is említette. Amikor emögött szakemberek állnak, akik kidolgoznak egy stratégiát, hogy ássunk alá, tegyünk tönkre lelkileg/anyagilag valakiket, és a “tag” nem csak szabadidejében trollkodik, hanem kiképezték erre, és ez a rendes állása. Én naiv voltam, nem hittem volna, hogy az USA-ban ilyesmi előfordulhat, de lassan már semmin nem lepődök meg ami az óceán túl partján történik…

 50. krampusz — 2013-01-24 19:25 

@komojtalan:

Nos, én nyitott vagyok, érdekelne az a pofon egyszerű fizikai magyarázat. A hivatalos magyarázat szerint ugye a tűz miatt megadta magát az épület ott, ahol beleszállt a gép, aztán szépen fentről lefelé lerombolta önmagát.Ezt csak úgy tudta volna megtenni, (és akkor hagyjuk, hogy ez egy _acél_rácsszerkezet _volt, ami eleve kizárt, hogy ilyet tegyen ) ha szintről szintre végig precízen, pontosan a következő szintre illeszkedve esik, és egyszer sem válik külpontossá. Ilyen csoda véletlenül nem történik, pláne egy nap 3x, különösen, ha már eleve a rombolás aszimmetrikus, és igen, az egész világ láthatta a felvételeket, amelyeken egyértelműen látszik, hogy a felső rész már az összeomlás első pillanatában jelentősen (!)oldalra dőlt.
Továbbá nekem még egy debunker videó sem tudta megmagyarázni az egész világ szeme elé tárt felvételeken látható pontszerű (!) robbanásokat. Légnyomás nem lehet, mert egyterű, körkörösen üveg homlokzaton a légnyomás nem pontszerűen törne ki. Gépészet sem, mert az alaprajzok szerint gépészet csak a lobby szinteken volt. (ezek azok a kicsit más színű sávok a homlokzaton)

 49. untermensch4 — 2013-01-24 18:08 

@krampusz: jó neked hogy építészként tudod mérlegelni a 9/11-es szakmai érveit. nekem annyi a meglátásom hogy a romok eladása ócskavasként nagyon hamar megtörtént (úgy emlékszem 9 hónap múlva már a fülöp-szigetekre kukázták a vasakat)ahhoz képet hogy egy lezuhant repülőt hónapokig búvárkodtak össze majd két évig legóztak a darabokkal hogy megtudják mi romlott el.

mi van akkor ha az igazi helyzet ez: a tanulmány írói megírták a frankót hogy alkalmazza őket a kormány a kivitelezésre, informálisan (diákok,tanárok felé elejtett megjegyzések) elhitetik a kritikusaik egy részével hogy a rendszert belülről rombolni/reformálni mentek (amihez két ember egy akkora apparátusban azért elég kevés), közben csak arra játszanak hogy az összhatás csökkenti a kormányzati hatalomba vetett bizalmat ezzel közelebb hozva a káoszt, a rendszer összeomlását stb.stb…
ha valaki fizetne érte még a végén bértollnokodhatnám hogy: …vagy l.r.hubbard-hoz hasonló grafománok csak kaptak egy jó munkát (ami ráadásul későbbi hasonló témájú írásaik marketingjét erősíti majd)

 48. szekertabor — 2013-01-24 16:43 

A blogokon és fórumokon régóta jól ismert jelenségről van szó, én legalábbis így érzékelem. Ha megjelenik egy értelmesebb poszt, vagy egy komment, rögtön megjelennek azok a trollok, akik az adott hozzászólások hitelét akár minősíthetetlenül ocsmány stílusban is megpróbálják lerontani sok lúd disznót győz alapon.

Azért gyanítom, hogy nem minden esetben spontán, hanem tervezett és összehangolt kommandóakciókról van szó, mert ezeknél a trollkommandóknál általános, hogy a hozzászólás témájától és megközelítési módjától szinte teljesen függetlenül használják a “fideszbérenc” vagy “szoclib köcsög” jellegű minősítő jelzőket a hozzászólót az egyik skatulyába lökve, a befolyásolható olvasókat pedig az ellenkező írányba taszítva.

Gondolom, ha léteznek ilyen csoportok, hasonló lélektani szabályokra építve próbálják a konteósokat is hitelteleníteni.

 47. malahide — 2013-01-24 14:04 

@domperke:

dohogynem mondod el…mire végzünk veled még azt is elmondod amiröl magad se gondoltad volna h tudod…

🙂

 46. rdos — 2013-01-24 13:42 

“Vajon a (mindenkori) magyar kormány is alkalmaz függetlennek tűnő „alvállalkozókat”, akik a konteósok közé beépülve rombolják az összeesküvés-elméleteket?” 🙂
Á dehogy! A nemzeti együttnyögés kormánya nem ilyen :-).
Ha már az “alkalmazás” szóba került. Vajon a (mindenkori) magyar kormányt ki alkalmazza, kik alkalmazzák? A formális válasz egyszerű. Mi választók. Ők, pl. a kormány, pedig a közszolgák. Ehhez képest az eredmény ismert, a tendencia siralmas. Csak felmerül a békés szemlélőben a kérdés.

Nem lehet hogy “szimpla” hazaárulás van a háttérben? Persze hogy nem szimpla, mert ha igen, akkor folytatólagos, bűnszervezetben elkövetett és többrendbeli.

Persze ez csak egy kósza gondolat, hiszen a torokgaborelemez megmondta.

 45. morat — 2013-01-24 13:32 

Azért az nagyon durva, hogy csak így kijön, hogy hogyan manipulálják a közvéleményt, és ez még csak nincs is leplezve. Számomra nem az a kérdés, hogy hogyan írhatott ilyet az ürge 8akkor még nem volt állami beosztása), hanem hogy azok után hogy alkalmazták? (Ahelyett, hogy pl. egy hívét alkalmazták volna)
Őszintén szólva az anyag totál visszaüthet rájuk. Ezután még nehezebb lesz cáfolniuk a konteokat, mert egyből jöhet az érv: ahá, nem értesz egyet, sőt vitatkozol: te biztos fizetett ügynök vagy.
Ugyanakkor szerintem alaposan alábecsülitek a konteok veszélyeit amerikai szemszögből. Hadd legyek az ördög ügyvédje:

1) ha pl. nyilvánvalóvá és széles körben elfogadottá válik, hogy 9/11 belső ügy volt (szerintem legalább részben az volt), akkor hiába tette ezt Bush (és/vagy köre) az egész amerikai demokráciára megsemmisítő hatása lenne a tudatnak, hogy a szabadon választott kormányuk időnként tömeggyilkolja a választóit magasabb szempontok érdekében. Jöhetnének azok a bizonyos kézifegyverek a kormány ellen, vagy “csak” kiüresedne az amerikai demokráciai úgy, mint a magyar. Ugyanez igaz lehetne többé kevésbé Roswellre, a Holdraszállásra, Bin Laden meggyilkolására, JFK-re stb.

2) Elképzelhető az események olyan láncolata, amely miatt egy valójában hamis konteoban fognak hinni az emberek. Vegyük ugyanzokat, mint fent, feltételezve, hogy a konteo nem igaz, de az emberek hisznek benne. Nincs különbség, a hatás ugyanaz. Hiszen a konteo nem állít, csak sejtet. Nem ad bizonyítékotcsak egy gondolatsort. Ezért soha nem lehet megcáfolni, az egész hit kérdése.

3) (Innentől nem hiszem, hogy Obamáék gondolatait követem) Az állami szintre emelt konteo a legveszélyesebb. Ez sajnos kb. 100% hazugság, hiszen az államnak elvileg nem kellene feltételezésekkel, logikai következtetésekkel operálnia, számára mindennek bizonyíthatónak kellene lennie. Amikor tehát konteot hazudnak és széles tömegekkel hitetik el rettenetes dolgok történhetnek. Pl. a minden másiknál felsőbbrendűbb német nép ellen összeesküdött a világ zsidósága a kommunistákkal. Vagy: a kiváló, jóeszű, találékony és szorgos magyar nép ellen összeesküdött a pénzügyi világ és az Európai Unió, hogy adósrabszolgaságba taszítsa, kihasználja és gyarmatosítsa. Vagy: az arab terroristák bármikor, bárhol lecsaphatnak ránk, nem lehetünk biztonságban tőlük, ezért nyírbálnunk kell a személyiségi jogainkat biztonságunk érdekében ill.: Irak vegyifegyvereket gyárt és mindig elviszi az ellenőrök szeme elől.
Mindegyik bizonyíthatatlan, következésképp cáfolhatatlan. Mindegyik lehetőséget/jogalapot ad arra, hogy a kormányok saját elképzeléseiket a népük ellenére (de gyakran: a nép támogatásával) valósítsák meg.

 44. domperke — 2013-01-24 12:38 

A poszttal kapcsolatban pedig:

A beszivárgás már kezdettől fogva megy. A hiteltelenítés pedig nagyon kifinomult eszközökkel történik.

A híresebb conosokat például folyamatosan dezinformálják kormányzati körökből. Egymásnak is ugrasztják őket, vagy egymásnak ugranak maguktól. (Alex Jones – Bill Cooper, David Icke – Jesse Ventura stb.).

Ezen kívül az anti-cionista és a cionizmussal nem foglalkozók is marják egymást.

Szóval sok az ellentét, pedig egy irányba mennének. Ez feltételezi a külső bomlasztást és simán az emberi természetet is.

Az biztos, hogy van igazság! Hogy hol van elrejtve, azt meg csak én tudom, de nem mondom el…

 43. tiboru — 2013-01-24 12:20 

@domperke:

Zseniális 🙂

“Annyi mindent írtam már, hogyan is emlékezhetnék mindenre…”

Köszi a találatot!

 42. domperke — 2013-01-24 12:11 

Üdv a Kollégáknak!

Egy kis adalék:
A tisztelt Napkő úr már rég nem is emlékszik arra, amit írt.
Egy alternativista srác (Bill de Berg) rákérdezett a dologra és ezt kapta válaszul:
http://www.youtube.com/watch?v=4OIiOztc52g

 41. ebcsontbeforr — 2013-01-24 12:00 

Erre kitűnő példa a magyarság történelmének kiforgatása nevetségessé tétele és hiteltelenítése több oldalról. Mármint a kognitív beépülésre.

 40. sztalker — 2013-01-24 11:26 

16.@krampusz:

Yes, yes, yes… 🙂

„hanem thermit (így írják? lusta vagyok gúglizni)robbant…

Thermit v thermplast(ic), új, nagy hatóerejű robbanóanyagok bázisa, kopirájt valahol Los Alamos v. Sandia Lab, Új-Mexikó…
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic
http://911review.com/articles/ryan/nist_thermite_connection.html

A másik dolog. Úgy vélem, kicsit gyorsan jött el ez a netes információs forradalom, sunyin, a „kertek alatt”, és mire elszabadult, a kormányzatok már csak a sebeiket nyalogathatják. Ha tudták volna, hogy ilyesmi lesz belőle (és ilyen hamar), biztos, hogy időben lépnek és szigorú ellenőrzés, regisztráció stb. mellett engedik csak a csetelést, kommentelést minden államban. Most már késő bánat, hát „higítják”, ahogy tudják. Régen elég volt követni vkit, hogy kivel beszél, kinek telefonál, levelezik (ebben a témában a kedvencem a magyar Inconnu Csoport), milyen lapokat járat stb. De ugyanez már megtörtént a könyvnyomtatás feltalálásakor is egyszer, majd a rádiózás elterjedésével is (frekvenciák kiadása). Ne feledjük: a konteó igazi internetes „műfaj”, itt tud igazán szaporodni és fejlődni, hát itt is fogják felvenni vele a harcot a hatalmasok a maguk módján. Egyszerűen kénytelenek.

 39. rognork — 2013-01-24 10:29 

@komojtalan: mondjuk a lejáratott nickekkel nem is kell törődnie senkinek, akik állandó kommentelők, azok ismerik egymást és rutinból anyáznak, az egyszeri betévedő meg odaírja h kurvaanyátok, és nem törődik a többivel. én nem igazán láttam olyat, hogy valaki belátta volna a tévedését, és átállt volna az ellenoldalra pusztán a meggyőzés miatt.

 38. komojtalan — 2013-01-24 10:11 

@krampusz: Egy mérnöktől ilyent olvasni elég durva dolog, mármint hogy nem a tűz miatt dőltek össze a tornyok, hanem felrobbantották őket. Gyakorlatilag az egész világ élőben láthatta az egészet, ott nem történhetett utólagos simlisség, a fizikai magyarázat is egyértelmű …

A konteó dolgot viszont szerintem mást jelent a szerzőknél, nem az itteni dolgokat, vagy legalábbis nem az a fő terület. Természetesen az eredetit nem olvastam, ha mégis elnézést. A magyar politikában szerintem régóta használja a FIDESZ, a többiek nem, vagy nem hatékonyan. Persze annyi eszük nincs, hogy a lejáratott nickeket cserélgessék, vagy a hírszerzésben használt “legendát” (személyiséget) kreáljanak nekik így teljesen hiteltelenek. Régen az információ hiány volt a fő gond, manapság meg épp az ellenkezője: Rengeteg felesleges információt kapunk és nehéz kiszűrni a legotrombábbak kivételével melyik az igaz.

 37. scaevola — 2013-01-24 08:54 

“…ha ezentúl vehemens ellendrukkerrel keveredik vitába egyik-másik konteó kapcsán, jusson eszébe a „kognitív infiltráció” jelzős szerkezet és mosolyogjon egyet ahelyett, hogy felkapná a vizet.”

Ezzel kapcsolatban, a tegnap olvasott posztot kommentelő Bánszegi Úr jutott eszembe… érdemes elolvasni:
https://konteo.blogrepublik.eu/2011/03/23/az-arab-vilag-forradalmai/

Ezen felül úgy vélem, hogy ez a cikk nem konteó, hanem minden eddigi konteó megerősítése.
Kizárt, hogy ha valakiben egy fikarcnyi kétség is felmerült – mondjuk a 911-gyel vagy a Bilderberg-csoporttal kapcsolatban – akkor ez a tény, ezt a kétséget ne oszlatná el.

Tiboru for prezident!

 36. rognork — 2013-01-24 08:44 

Ezt a kormányügynökséget Magyarországon Levegő Munkacsoportnak hívják, legalábbis nem tudom elképzelni, hogy ennyi kreténséget szabad akaratból össze lehet hordani.

Követelem a Levegő Munkacsoport Konteót!

 35. anarchoid — 2013-01-24 08:41 

Akkor most mink lebuktunk fotorzs ?

Kretapor 29

 34. ahmet — 2013-01-24 06:48 

@professzorpizka:
Nagyon szép levezetés. Totál igaz, és bár sose voltam még közelében sem, hogy valamilyen fan legyek. Mégis, ahányszor ezt a sztorit hallottam, mindig csak az jutott eszembe, hogy bazmeg, jobbat nem tudtatok kitalálni?
Mégis azt gondolom, hogy van ennek is hatása. Mert az igazán ostoba az így ahogy van beszopja, de azért az egésznek a végkicsengése felszivárog az értelmesebb rétegig.
Ugyanígy működhet mindennel. Lásd 9/11. A legvadabb konteók a társadalom legalján élnek csak meg, de a kétségek felszűrődnek az értelmesebb rétegekig. Lehet, hogy minden úgy történt, ahogy állítják a hivatalos jelentések, de a kétségek akkor is ott maradnak, még ha kétség nem fér a cáfolatokhoz, akkor is, mert ilyen a memóriánk. Nem emlékszünk, hogy hol olvastuk, nem emlékszünk, hogy azt állították, hogy igaz volt, vagy hazugság, csak arra emlékszünk, hogy víz állt a metróban és cápák úszkáltak benne.

 33. ahmet — 2013-01-24 06:34 

Én nagyon élvezem ezt a blogot, mert tárgyilagos tud maradni egy hitbéli kérdésben. Mellesleg szórakoztató, és ismeretterjesztő.

De nagy különbség van egy konteó kedvelő (mint a legtöbb itt író és olvasó), és egy konteó hívő között.

Az nem kérdés, hogy a hittel nem lehet vitatkozni. A konteó hit alapja is az, hogy a hatalom hazudik. Innentől kezdve a hatalom nem tud érvelni, mert akármit mond, az az első alaptétel szerint hiteltelen. Így meg azért kurva nehéz meggyőzni embereket. Ebből nyilván következik, hogy kellenek “független” támogatók, akik a nevedben érvelnek, de nem vonatkozik rájuk a konteók alaptétele.

Hogy miért nem lehet békén hagyni azt a maroknyi embert? Hát, mert aláássák a kormány szavahihetőségét, ami minden kormánynak fontos, még akkor is, ha pont leszarja, hogy jetit hajkurásznak páran. És akkor is fontos, vagy főleg akkor, ha tényleg van takargatni valója és hát melyik kormánynak nincs. (Amelyiknek nincs titkosszolgálata pl.)

Azért is kell beépülniük ezekbe a társaságokba, mert előrelátóak. Minden országnak van egy valag forgatókönyve áramszünetre, havazásra, atomháborúra, terrorfenyegetésre. Képzeljünk el egy komoly vészhelyzetet, ahol egy maroknyi konteós bassza szét az egész tervet, mert egy terrorista meggyőzi, hogy az egész csak egy összeesküvés, hozza nyilvánosságra ezt, vagy azt, amihez neki van hozzáférése, az majd bizonyít mindent. (Lehet, hogy “csak” egy vízmű tervrajza, vagy a metró biztosító berendezései, vagy az ikertornyok statikai szakvéleménye, ami már egyébként is 20 éves) Na, ugye, hogy nem mindegy. Akkor kapkodni, már késő lenne.

 32. dr. Lópici Gáspár — 2013-01-24 02:10 

@milan:

Persze, én is erre gondoltam kapásból, sok esetben elég elhinteni a kétség és viszály magvait.
De a konteós társadalom nem így működik. A mi(!) hitünk alapja nem köthető konkrét elmélethez, az sokkal inkább az, ami Tiboru ars poétikája is; conteo ergo sum.
Tehát a hit ez esetben csak abban gyökerezik, hogy nem hisszük el a szánkba rágott hivatalos magyarázatot, hanem utána járunk, és az ismert tények hálózatát a hivatalostól eltérően töltjük meg tartalommal, elmélettel.
Szóval a duplacsavar nem működne, mert nincs konkrét dogma, amit megkérdőjelezne, megrengetne az egymásba vetett hit meggyengülése.
Jól ki magyar beszéltem magam.

Érdekes az olvasmány, de nem mondanám, hogy a megdöbbenéstől az államat a földön kerestem. Önmagában a tény, hogy ezek a profok ilyen magasra jutottak, elgondolkodtató, de nem hinném, hogy itt bárki is abban a hitben ringatta magát, hogy ők nem foglalkoznak velünk.

Rémületre az adhat okot, hogy mindezt a takargatásra irányuló legenyhébb próbálkozás nélkül teszik. Tudjuk, hogy a nwo felé mutató események során átléptünk a totál pofátlanság határán, már meg sem próbálják titkolni szándékukat. És persze ha ilyen nyíltan felvállalják, hogy gyakorlatilag csak az ő végtelen kegyükön múlik, ha nem pusztítanak el minket nyers erővel azonnal, belegondolni is borzongató, hogy mi van még a háttérben.

Nekünk van igazunk…

 31. felixkrull — 2013-01-24 02:00 

Sziasztok!

Ha kicsit sárgábban és savanyúbban is, de Magyarországon már régóta működik valami ilyesmi: http://www.szkeptikustarsasag.hu

A fedés is teljesen rendben van: civilek, de szakemberek; általában “valódi” hülyeségeknek tűnő dolgokról mondják el, hogy miért az (na persze, így maradhatnak hitelesek).

Lehet, hogy tévedek és nem állami megbízásból működnek, csak valami gyógyszergyár finanszírozza őket (mindenesetre az utóbbi időkben a legkedvesebb témaválasztásuk az alternatív gyógyászat). És az is lehet, hogy csak önjáróan osztják az észt.

Ja, a társaság egyik csúcsragadozója a régi, az igazán megbízható tévés elvtárs, – akarom mondani – szakember, a mindent (jobban) tudó Vágó István.

 30. grgabaro — 2013-01-23 23:42 

és ha nem fékezett habzást akarnak, hanem kékvillámtól habzó köztéri kutakat? hogy a buboréktól ne lásd az alján az aprót?

 29. grgabaro — 2013-01-23 23:38 

agent provocateur a la’ conteo?

 28. professzorpizka — 2013-01-23 23:12 

A tiszteletre méltó smart Harvard guy-ok feltalálták a melegvizet. A konteónak, ha lenne görög istene, annak biztosan testvére lenne mitológiailag a bennfenteskedő pletyka. Nézzünk egy egyszerű példát, a magyar suttogópropaganda-folklórból:

“Orbán Viktor megőrült, veri az asszonyt, és nyaranta egy osztrák (svájci) diliházban nyomogatják rajta a reset gombot.”

Aki politizált 1998-óta Magyarországon, valószínűleg hallotta már a fenti mondatot. Természetesen Géza, aki mondta Pityutól tudja, aki viszont együtt szokott szaunázni Lacival, OV sofőrjének unokatestvérével. Ez tehát eddig egy sima urban legend. Miért terjed mégis?

Aki nem szereti valamiért Orbán Viktort, az rosszat akar róla hallani. Nem a dermesztő igazságot, hanem csak dermesztőt. Azt mondani, hogy Viktor rossz ember, unalmas. Az igazán ütős valami számomra is érthető dolog. A szomszéd is veri az asszonyt, ez teljesen emberközeli dolog, azt tehát el lehet képzelni, ellentétben az offshore cégbe utalással.

A másik dolog, hogy titkos-misztikus dolog kell, hiszen a pucér nő fölött csuklyában mormogás csak akkor buli, ha van hozzá megidézett ördög, annak hiányában a művelet neve bukkake és nem valami misztikus.

Az, hogy valaki bolond, az Magyarországon titkolnivaló-misztikus dolog, holott a “bolond” az a legtöbb esetben idegi fáradtságban szenvedő embert takar, akinke szüksége van két hét nyugira, egy higgadt terapeutára, jó filmekre, napi kétszer félóra gyógytornára és masszázsra, esetleg enyhe szedálásra, hogy belerázódjon a pihenésbe. Erre kb. minden magyarnak szüksége lenne. De nálunk titkolni kell. Namármost, ha bolond akkor titkolják, ha én mégis tudom, az nem azért van, mert egyáltalán nem bolond és én egy pletyka áldozata vagyok, hanem bizonyára azért, mert nem tudják már titkolni és én is megtudtam.

Ezenkívül vannak dolgok, amelyeket várunk. Nem azt akarjuk, hogy Orbán Viktor azért bukjon meg mert rossz vezető. Nem. Kivetítettük rá utálatunkat, és érjen gyűlöletes véget, és közben vízionálunk ilyen diliházas sztorikat.

Ez ugyanaz a mechanizmus, amelyik a szürke ufópurgyékat szüli, és kb ugyanígy lehet táplálni. És táplálják is, ilyen ki a bolond/buzi/impotens/épp ellenkezőleg, nagyfarkú pletykákkal, amelyekre aztán a népmesét már rászövi a nép. Naná, hogy megéri beindítani. Akár fizetett ügynökökkel.

 27. lilith18 — 2013-01-23 22:56 

Ja, és íme a bizonyíték, hogy a NASA már beépült a magyar chatszobákba is:

http://bash.hu/1271

🙂

 26. lilith18 — 2013-01-23 22:54 

A 2.2-es pontból nekem fájóan hiányzik az f.) pont, ami valami ilyesmi lehetne:

f.) A kormány átláthatóvá teszi működését; belátja, hogy nem főnöke, hanem szolgája a népének. Nem titkolózik a saját népét érintő kérdésekben, nem titkol el adatokat a főnöke (a választói) elől. A kormánytisztviselők igazat mondanak, a hazugságnak még a látszatát is kerülik, és minden vonatkozó dokumentumot hozzáférhetővé tesznek, ezzel ellehetetlenítve a konspirációs elméletek híveit.

Vagy én vagyok nagyon elszállva, ha az igazmondást reális elvárásnak érzem közszolgák részéről?

Amúgy Obama még mindig adós a válasszal, hogy vannak-e a kormánynak kapcsolatai az UFÓkkal.

 25. csuuzlee — 2013-01-23 22:31 

Óóóó kérem! Nem lenne elég emberük arra, hogy minden egyes pontból kihozzák a maximumot? Dehogynem, van, sőt még több is!

A betiltja a vitára a legdrasztikusabb módszer, amikor véletlenül “öngyilkos” lesz a konteó szerzője. Legutóbb Aaron Swartz aktivista, aki nem igazán konteós volt, de szálkának szálka.

Megadóztatás helyett pénzügyileg, szakmailag ellehetetlenítik az adott személyt, erre is tudnék példát, ha eszembe jutna annak a volt katonának a neve, aki könyvet is írt a hadseregben tapasztalt visszásságokról, és most nincs pénze a lakbérre sem.

Álszakértők dögivel vannak, kezdve a szkeptikus blogokat vezető okostojásoktól a kamu “hitman”-ekig, vagy a hősies filmet forgató hollywoodi “megfilmesítem” emberekig. ( Mennyire rossz volt a Bombák földjén, te jószagúúú…Biztos ilyen a bin Ladenes is! És idén még jön valami, ami 40 év titkosítás után lesz őszintén hálivúdi!) Van, akinek az is elég, ha a képernyőn látja.

A nyíltan felvállalja fejezetre egy példa kicsit keletebbről, mégis ugyanonnan a camera.org, ami a “hiteles tájékoztatásért” jött létre! Hogy a többi sajtótermékről ne is szóljunk, amikben objektív tudósítás helyett masszív véleményformálás történik.

Vagy ott van Obama legújabb ötlete, ahol petíciókat lehet kezdeményezni a fehér ház honlapján, és 25 ezer (helyett most már 100 ezer) aláírás után válaszol az elnök a felvetett problémára.
Igaz, hogy semmitmondó megnyilvánulásokkal, de egy újabb pont kilőve a tanulmányból.

Amúgy a tanulmány tényleg csak arra volt jó, hogy két bepókhálósodott emberkének karriert csináljon díszíben. Nem ők találták fel a meleg vizet, hogy klasszikust idézzek.

Apropó, foglalkoztunk már a hazai szkeptikusokkal? X-aknák, valaki? Vagy nem ér annyit?

 24. andras1024 — 2013-01-23 22:31 

Konteós szempontból érdekes hír, bár esélyes, hogy csak kamu:
http://www.eutimes.net/2013/01/russia-orders-obama-tell-world-about-aliens-or-we-will/

 23. palmi — 2013-01-23 21:55 

Vagy kiadahatunk ilyen es hasonlo konyveket, hogy “eladjuk” magunkat Nekik, akik tudjak az igazat..
Megmundjuk, hogy mit kene tenni a hozongokkel (ki ismerne a legjobban a konteosok gyenge pontjait, ha nem egy kozulluk valo, megszallott) kozben megprobaljuk felgongyoliteni a rejtelyeket.

Nemsokara jon az uj konyvuk? 🙂

 22. malahide — 2013-01-23 21:53 

@tiboru:

az elsö éjszaka jogán nemtom mit lehet gondolkodni??!!! xD

a pallosjog elavult, inkább szerezz egy kis germániumot, úgy tudom Putyin-nak van böven, még Londonba is küldött egy régi barátjának..

 21. tiboru — 2013-01-23 21:46 

@malahide:

Én a bázisdemokrácia híve vagyok, de az első éjszaka jogán és a pallosjogon még gondolkozom (ha már góré vagyok) 😛

 20. malahide — 2013-01-23 21:41 

@krampusz:
igen, én is úgy gondolom hogy az USA-ban valamennyire mást jelent a “conspiracy theory” mint itt ezen a blogon
nem is csak 9/11, odaát ezeken kivül is van egy rakás agyament brigád, némelyik böszen gyakorlatozik, fegyverekkel, valahol É-Dakotában v. hasonlóan központi helyen 🙂

tágabban értelmezve pedig bármilyen, függetlenül gondolkodó csoport sokkal, de sokkal nagyobb potenciális veszélyforrás a mindenkori kormányzatra mint a Barátok közt rajongói klubok, példának okáért

ha belegondolsz, itt is azért pl. a Milstory-s közösséget alapul véve, nem egy és nem kettö katonaviselt van, a hsz.-ek alapján jópár ma is aktív, valamennyire mind a “követöid” vagyunk
(TANÍTS MINKET MESTER!! 🙂
ha holnapután elmegy az eszed és meghirdetsz itt valami zavaros polgárháborút, nem kizárt h azonnal lenne pár pali aki egyböl 4 tárral jelenne meg az alakuló gyülésen

értsd meg tiboru, hatalom van a kezedben, felelösséggel tartozol értünk, A NYÁJADÉRT !!

(ez csak részben volt poénkodás, szerintem nem teljesen hülye az a kormányzat aki figyelgettet ilyen csoportocskákat, 1921ben Adolf is egy csak ártalmatlan, szánalmas bohócnak tünhetett…)

((ezzel nem azt akarom mondani h Tiboruból is Adolf lesz egyszer))

(((ez sem lett rövid hsz. elnézést kívánok – tl;dr stb :)))

 19. zolcsi67 — 2013-01-23 21:32 

A való életben már rég megvan, mindenki találkozott már buszon-villamoson-metrón a “részeg” “bolond” “hajléktalan” hangosan politizálóval, kiváltképp választások előtt.

 18. chph — 2013-01-23 21:21 

Úúú. Ez eddigi legtutibb írás.
És egyetértek krampusz hozzászólásával 🙂 Sok a hm, de mikor a szakmaiság kerül szóba, akkor aki ért hozzá az azonnal tudja, kamu-e vagy sem.

 17. Bigjoe(HUN) — 2013-01-23 20:38 

Szerintem a külföldi és a hazai “ŐK”mindig titkolnak valamit a plebsz előtt és +egy dolgot nem biztos nem szeretnek, ha a plebsz gondolkozik.
Viszont ezek szerint a konteokat (általánosan) érdemes “komolyan” venni, mert ha a hatalom(Ők) fél akkor azt nem alaptalanul teszi.

 16. krampusz — 2013-01-23 20:35 

Nem MI, konteósok vagyunk veszélyesek, hanem az USA bizonyos konteósai veszélyesek. A 911truth mozgalomra gondolok például, ami egyre komolyabb, és egyre szervezettebb. Van külön csoportjuk pilótáknak, akik bizonygatják, hogy a manőverek, amiket a gépek a hivatalos verzió szerint előadtak, na hát azt képtelenség, és elég konkrét adatokat mondogat ott egy csomó gyakorló pilóta. Én nem vagyok pilóta, szóval nálam ez a “hm. érdekes” kategória. Van külön csoport tudósoknak, akik bizonygatják, hogy megvizsgálták a NY-ban 911 után összegyűjtött port, és az összetételéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy ez bizony nem csak kerozin, hanem thermit (így írják? lusta vagyok gúglizni)robbant, meg mindenféle görbékkel dobálóznak hőmérsékletekkel, meg az acél ilyen-olyan jellemzőivel kapcsolatban. Ez sem az én szakterületem, szóval ez is a “hm. érdekes” kategória. Van ugyanígy tűzoltóknak is külön csoport, meg mérnököknek és építészeknek (ez lennék én is), és amikor ez utóbbiak érveit hallgattam, akkor sok konteórajongó évvel a hátam mögött először és eddig utoljára vágott fejbe a húbazmegezigaz! érzés. Töredelmesen bevallom, hogy krampusz vagyok,37 éves, konteofüggő, és meggyőződésem, hogy a 3 torony nem azért omlott össze, mert kettőbe beleszállt egy-egy repcsi, hanem biza ez volt az álca, az épületet telenyomták robbanóanyaggal és bumm. Nálam a konteó ott kezdődik, hogy ki csinálta és miért. Aztán meg a rutinos konteós egyből keresi a debunker videókat a youtubeon, akik szétcsámcsogják ugyan azt a pár marhaságot, amit a konteósok is feldobnak, de a komoly érveket ijesztően bénán próbálják cáfolni. Szóval szerintem egyre több embernek esik le, hogy itt valami kurv@ra nem stimmel a hivatalos sztorival, USA-n belül is meg kívül is, és ha ez meghalad egy kritikus tömeget (ami az internet korában simán-lazán bekövetkezhet), az bizony jelenthet nemzetbiztonsági kockázatot. Itt tényleg nem arról van szó, hogy pár lelkes konteós vacsi után egy pohár bor mellett megvitatja, hogy vajon a jetik csaptak-e agyon pár egyetemistát még a SZU-ban, hanem arról, hogy pilóták, mérnökök, professzorok, veterán tűzoltók járják az országot, előadásokat tartva arról, hogy 911 was an inside job.

 15. szilu — 2013-01-23 20:06 

A leghatékonyabb módszerről persze nem szól a tanulmány. Vagy mégis, csak nem elég széles spektrumon értelmezitek. Nem az a beépülés, hogy kommentekben próbálom cáfolni a konteókat. Sokkal egyszerűbb felhasználni az “igazat hazudni” elvet és működik is évtizedek óta.

 14. weelma1 — 2013-01-23 20:00 

@eltiron:
lehet, hogy hosszú, de köllött.

 13. weelma1 — 2013-01-23 19:57 

1. No, ez piszok jó volt.
2. tiboru Téged ki fizet?:)
3. Ha, ez így, nyilvánosságra került, akkor az “attack-couter attack – attack of the couter attack” nem játszhat?
4. A konteosok hülyék, DE néha lehet/van igazuk és ezt jobb elkerülni? ( 9/11 stb )
5. Az internet világában meg jobb ezt a variációt – “olvasói levelek/kommentek” – is kihasznaálni. Végül is occsó.
Csak ami hirtelen eszembe jutott. Érdemes többször elolvasni és rágódni egy kicsit ezen.

 12. idelle — 2013-01-23 19:37 

– Szerintetek Obama elnök megfogadta Cass Sunstein tanácsait és megszorongatta a konteósokat?

szerintem az egész projekt egy kísérlet. kicsit több, mint egy poén, de jóval kevesebb, mint egy komoly tanulmány.

– Vajon a (mindenkori) magyar kormány is alkalmaz függetlennek tűnő „alvállalkozókat”, akik a konteósok közé beépülve rombolják az összeesküvés-elméleteket?

kormányhű papagájkommandót alkalmaz a magyar kormány. érdekes pl., ahogy 2010-ben, ’11-ben, ’12-ben regisztrált, néhány vagy néhány tucat hozzászólással rendelkező nickek bukkannak fel és védik a kormányt, mondjuk az index.hu-s PolFórumon, blogokban.

– Neked voltak már személyes tapasztalataid hasonló „alvállalkozók” felbukkanásával kapcsolatban a környezetedben?

ld. az előző pontot: a propagandisták mindenhol jelen vannak, sőt: soxor kormányzati konteókat adnak elő, pl. a balliberális erők országrontó aknamunkájáról.

– Tényleg ilyen veszélyesek lennénk mi, konteósok, hogy ilyen kaliberű emberek foglalkoznak velünk és véleményünkkel? Csak nem azzal érdemeltük ki a megkülönböztetett figyelmet, hogy olykor rátapintunk kínos dolgokra, s kellemetlen kérdéseket teszünk fel?

szerintem ezekben sok jó irányú vagy éppen helyes feltételezés van. minden (gynús) emberi történés mögött célszerű az érdeket (hatalmat és pénzt) keresni, és akkor nem nagyon lehet tévedni.
vannak persze véletlenek, és sok könyves és filmes fiction-nel ellentétben még az USA kormánya sem mindenható vagy legalábbis nem tud minden következményt, reakciót kiszámítani, de vannak olyan érdekek és módszerek, amelyeket egy átlagember nem is gondolna, hogy léteznek…

 11. netuddki — 2013-01-23 19:28 

@eltiron: “- Tényleg ilyen veszélyesek lennénk mi, konteósok, hogy ilyen kaliberű emberek foglalkoznak velünk és véleményünkkel? Csak nem azzal érdemeltük ki a megkülönböztetett figyelmet, hogy olykor rátapintunk kínos dolgokra, s kellemetlen kérdéseket teszünk fel?”

Ez nem kaliber kérdése. Egyszerüen ilyen alaposak. Sok kicsi sokra megy.

 10. netuddki — 2013-01-23 19:22 

Üdv.

Igaz túl vagyok már a 24.ik órán a 100.adik konteón és egy üveg boron.

De:

A kormányok mindig is beépültek a nemkívánatos beszélgetésekbe és bomlasztották, azt nevetségesé tették vagy egyszerüen csak trollkodtak, lásd hasbra.

A kormány(ok) egyszerüen NEM képes(ek) betiltani a konteokat.

Egy olyan oldalt amely nonprofit NEM LEHET megadóztatni. (Mert mire föl, hogyan, és egyáltalán?)

Érvekkel (itt gondolok megalapozott észérvekre) sanszos hogy nem mossák a néger gyereket fehérre.

Ha a kormány(ok) alvállalkozókra bízzák a magyarázkodást, kvázi elismerik hogy bérhazudozókat/mesemondókat pénzelnek parasztvakítás céljából.

Lényeg a lényeg: Hogy mi tudjuk, hogy Ők tudják, hogy mi tudjuk…

Drakula az oldalhoz. Évek óta olvasom. Tiború neked köszönhetően nem tartom betegségnek a mániákus paranoiát. Örök hála:) hal

 9. Eugenie Danglars — 2013-01-23 19:19 

Ezer százalék, hogy nálunk is bőven élnek ezzel, minden oldalról. Még a kormányváltás előtt is sokszor felröppent a “bértollnok”-jelző egy-egy politikai témájú, kritikus hangnemű vitában (gondolok itt a blog.hu közösségeire), 2010 után pedig halmozottabban. Csak akik egyértelműen ezt csinálják, azok borzasztó fogyatékos módon csinálják. Név szerint ismeri őket a legtöbb látogató, de lehet, hogy pont ez volt a cél is. Elvégre hé, Orbán is amerikai tanácsadók segítségével építette fel a kampányát annakidején…

 8. eltiron — 2013-01-23 19:06 

“-Vajon a (mindenkori) magyar kormány is alkalmaz függetlennek tűnő „alvállalkozókat”, akik a konteósok közé beépülve rombolják az összeesküvés-elméleteket?”

– Hát perszehogy. Nagyon jól lehet tudni (többfelől is kiszivárgott), hogy a pártok (legalábbis a két nagyról biztosan tudható, a két kisebbel kapcsolatban csak valószínű) egész kis hadsereget tartanak fenn provokátorokból, bérbloggerekből. Ezek nem minden esetben fizetettek (ilyen témáknál pl. kimondottan jobb egy agymosott droidot bevetni), legtöbbször a “holdudvarból” kerülnek ki, 4-5 különböző személyazonossággal.

“- Tényleg ilyen veszélyesek lennénk mi, konteósok, hogy ilyen kaliberű emberek foglalkoznak velünk és véleményünkkel? Csak nem azzal érdemeltük ki a megkülönböztetett figyelmet, hogy olykor rátapintunk kínos dolgokra, s kellemetlen kérdéseket teszünk fel?”

Naná! Néha azért az egyszeri konteós is belenyúl a tutiba, ráadásul elég magas köztünk a monomániás fanatikusok száma, akik nem restellnek utána is nézni a dolgoknak, és van pofájuk tényekkel alátámasztani elsőre idióta elméleteiket.
Ez különösen mostanra lett veszélyes, amíg 15-20 éve még csak pár emberről volt szó, akik max. néhány stencilezett pamfleten terjesztették az igét (mint ugye Mel G. a klasszikus konteó-filmben), addig nem volt annyira vészes, de a neten hirtelen milliók által váltak ezek elérhetővé.

-A kognitív beépülésnek van egy olyan lehetősége, ami nyilván nem kerülte el a szerzők figyelmét, de hülyék lettek volna nyilvánosságra hozni: a “hívő-kreálás”. Vegyünk egy konkrét példát: mondjuk az kormánynak elkezdi b*szni a csőrét Tiboru majszter konteós brigádja. Ha betiltja valami módon, vagy direkt ellehetetleníti, abból botrány kerekedik, amiből csak a konteós-közösség jöhet ki jól, ilyenkor egyszerűbb a lejáratás. Vegyünk egy lecsúszott, hitelét vesztett közéleti figurát, mondjuk – hangsúlyozottan csak a példa kedvéért – Gáspár Győzikét! Győzzük meg róla, hogy ez micsoda nagyszerű oldal, milyen fasza dolgok vannak itt, stb, majd biztosítsunk neki sajtónyílvánosságot! A többit ugye nem nehéz kitalálni, amikor Pityu, a konteós társaságban megemlíti, hogy milyen kurva jó posztot olvasott a BlogRepublikon, akkor a társaság 90%-a legyint, hogy “ja, azok a Győzikés bolondok.”

Hú de hosszú lett ez a kommentem, sorry 🙂

 7. tiboru — 2013-01-23 19:04 

@milan:

Ott a pont! Ez (lehet) a dupla csavar. Költséghatékonyabb, mint havi x ezer dollárt fizetni egy titkos ügynöknek 🙂

 6. milan — 2013-01-23 19:02 

@tiboru: Mindazonáltal innentől kezdve nem is szükséges alvállalkozókat megbízni, ez a könyv bőven megteszi. Mert így melyik konteós ne kezdene máris gyanakodni konteóstársára, ha az éppen más véleményen van.

 5. tiboru — 2013-01-23 19:00 

@milan:

A kérdés jogos.

2008 elején talán Sunstein még nem gondolta, hogy alig másfél év múlva kormányzati pozícióba kerül. És – ahogy mondani szokás – akkor jó ötletnek tűnt 🙂

 4. milan — 2013-01-23 18:56 

Nos, akkor vállalva azt, hogy én leszek itt a kognitív infiltráció megtestesítője: Két harvardos lángelménk vajon miért adta ki könyv formájában, hogy titkosügynököket kell beépíteni a konteósok közé?

 3. tiboru — 2013-01-23 18:56 

@generalwert:

Pár évvel ezelőtt nagy botrány volt az USA-ban, amikor kiderült, hogy a hadsereg utasította a lélektani hadviselésért felelős parancsnokságot, hogy olvasói hozzászólásoknak tűnő kommentek százait írják az iraki megszállást kritizáló újságcikkekhez, amelyekben – természetesen – a kormányálláspontot védték és magyarázták, mint egyszerű állampolgárok…

 2. tiboru — 2013-01-23 18:47 

Mint mindig, a cím alatti csillagokkal most is szavazhattok, mennyire jött be ez a poszt. Ez nekem fontos visszajelzés.

Köszönöm!

 1. generalwert — 2013-01-23 18:45 

Ha besúgókat/ügynököket nem is, bértrollokat biztos alkalmaznak, akik heves indulatokat váltanak ki, értelmetlen vitákba bonyolódnak. Ez mindenki számára olcsó/jó megoldás, hiszen az ilyenekért még fizetni sem kell, a rajongótáborból lehet őket toborozni és az “egyes elvekért meghalni is érdemes” gondolatmenetet követve, gond nélkül rávehetők egy kis értelmetlen kommentelésre. Ilyen trollok minden országban vannak, itthon 1000%, de hogy ezt katonai/titkosszolgálati szintre emeljék? Azt már nem hiszem el, még az USA esetében sem.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Vitaposzt: háború Ukrajnában2022-02-27
  Vendégposzt: Tanja Gräff ügye2022-02-02
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök