2013-04-27–13:34

Az X bolygó

A konteósokról igazán nem lehet azt állítani, hogy földhözragadt elmék lennének. Persze az összeesküvés-elméletek zöme az anyabolygón bonyolódik, de nem meglepő, hogy olykor szűknek érezzük a földi korlátokat. Mi is foglalkoztunk már a tágabb univerzummal és a világűrrel kapcsolatos témákkal: a náci és a nemnáci ufókkal, a Phobosszal, a Gagarin-összeesküvéssel és a holdraszállás-konteókkal.

Mai posztunk az eddigi talán legtávolibb konteóhelyszínt veszi górcső alá, mégpedig olvasói megrendelésre: biztosan emlékeztek rá, hogy három héttel ezelőtt (a Konteóblog Nagy Ezüstversenyén) az X bolygó 211 voks előnnyel megalázó vereséget mért a frigyládára, ami nem csak nekem volt meglepetés.

Kezdjük az ókori görögökkel (azaz inkább a mégókoribb sumérokkal, mert bennük nem lehet csalódni).

1.) Egy kis visszatekintés

Az X bolygó távolról sem a modern kor pihent elméinek kitalálmánya. Hogy mennyire nem, álljon itt pár előzmény.

1.1.) A sumérok Nibiruja

A Tigris és az Eufrátesz alsó folyása által közrezárt területet (az úgynevezett Termékeny Félhold keleti szárát) joggal tartják az emberi civilizáció egyik legelső keltetőgépének. A sumérok (egyre gyakrabban látom sumernek írva, így, ékezet nélkül, de nekem már csak sumérek/sumérok maradnak, ha a történészek le is harapják érte a fejem), naszóval a sumérok számtalan tudományos és kulturális területen voltak úttörők. Úgy 15-20 ezer évvel ezelőtt az emberek ezen a vidéken tértek át először a vadászó-gyűjtögető életmódról a földművelésre és a szervezett állattenyésztésre, itt építettek először nagyobb településeket és öntözőcsatornákat, errefelé írták az első törvénykönyveket, s – ami a mai témánk szempontjából talán a legfontosabb – a sumérok kezdték el először intézményesen és rendszeresen fürkészni az eget. Nagyon korrekt csillagászaik voltak, akiktől az olyan, mindmáig kitartó szellemi örökségünk is származik, mint az égi állatöv, az időmérésben és a geometriában használatos hatvanas számrendszer, a 12 hónapból álló év, a 30 napos hónap, satöbbi. Ami pedig a kultúrát és a spiritualitást illeti, bizony számos zsidó-keresztény alapsztorinak is ők a copyright-tulajdonosai (hogy csak a legismertebbek egyikét, az özönvíz ellen isteni sugallatra bárkát építő Ziusudra történetét említsük, amit aztán – valószínűleg akkád közvetítéssel – a Biblia is átvett, s így született meg Noé apánk).

Nos, hogy miért is kellett ezt a bekezdést elolvasnotok? Hát azért, mert a sumér mitológia fennmaradt mítoszai és eposzai tartalmaznak egy – számunkra – nagyon érdekes elbeszélést. Eszerint a Földanya (amelyet ők Tiamat-nak neveztek) az „idők hajnalán” összeütközésbe került egy nála sokkal nagyobb „istennel”. A kozmikus balesetnek több fontos következménye is lett: az egyik, hogy a Földanya letért akkori pályájáról és ráállt a mai ellipszisre. A másik, hogy a bolygónkból származó darabokból (vagyis Földanya leszakadt testrészeiből) akkor alakult ki a Hold, illetve egy (számos kisebb égitestből álló) „felhő”, amelyet ma már „kisbolygóövnek” nevezünk, s amely a Mars és a Jupiter pályája között kering a Nap körül. Ezt a titokzatos óriásbolygót (ellenistent, vándoristent) nevezik a sumér források Nibirunak, akiről azt írják, hogy a találkozással ő teremtette újjá a Földet, s a jövőben ismét meg fogja ezt tenni.

Egy másik interpretáció szerint Tiamat nem a Föld volt, hanem egy – azóta megsemmisült – bolygó, valahol a Mars és a Jupiter között.

Nibiru: a sumér (más források szerint akkád) szó, s kábé annyit jelent, hogy „találkozás”, „átkelés”.

Az akkádok (akik nagyon sokat koppintottak a suméroktól) ezt a sztorit is lenyúlták (lásd még az Enuma Elis című teremtéseposzukat), de náluk Nibiru helyett Marduk szerepel, mint a Földanya (Tiamat) ellenfele és megcsonkítója, aki 3600 évenként fog visszatérni, hogy újból és újból elvégezze a piszkos munkát.

1.2.) A bibliai olamin

Az Ótestamentum eredeti, héber verziójában többször felmerül az „olamin” szó, mint az „olam” többesszáma. A szakemberek szerint az „olam” egy bizonyos időtartamot jelölt, méghozzá – így a hozzáértők – azt az időt, amely egy titokzatos (és ismeretlen) bolygó két feltűnése között eltelik. Mindenféle számítással azt is meghatározták, hogy mai mértékegységgel mérve mennyi is lehetett 1 (azaz egy) olam. Nos, az jött ki nekik, hogy ez úgy 3500-3600 mai évnek felel meg. Az „olamin” másik jelentése pedig egy nagyon-nagyon távoli királyság, amely több világot is magába foglal, s túl van az égi (?) láthatáron.

1.3.) A dogonok

Az északnyugat-afrikai Mali középső vidékein élő, mintegy félmillió lelket számláló dogon nép joggal viseli a „konteósok kedvenc népcsoportja” címkét. Most nem ők a főszereplők, azt azonban gyorsan el kell mondanom, hogy olvassatok utána, mert ha valamire el lehet mondani, hogy beszarás, akkor az a dogonok eredetmondája és csillagászati ismereteik. Azoknak, akiknek ez még új, étvágygerjesztőül annyit mondok, hogy a dogonok évszázadok óta tudják, hogy a Föld és a többi bolygó (!) a Nap körül kering, hogy az Univerzumban végtelen számú (!) égitest létezik, hogy bolygónk forog a saját tengelye körül, hogy a Jupiternek hány holdja van, hogy a Szaturnusznak gyűrűi vannak, satöbbi. Azt például, hogy a Szíriusznak van egy társcsillaga, amely 50 év alatt kerüli meg, a dogonok úgy 500 évvel ezelőtt felrajzolták valamelyik barlangjuk falára, míg a modern csillagászat úgy 150 éve jutott el odáig, hogy ezt (bonyolult matematikai számítások és komplex, kurvadrága teleszkópok segítségével) felfedezze.

Ja: a dogon eredetmítosza azt állítja, hogy (valamikor a nagyon-nagyon régmúltban) őket a Szíriusz környékéről égi hajókon érkezett kétéltű istenemberek (a nommók) látogatták meg és ők tanították őket ezekre a csillagászati dolgokra (és sok más egyébre). A dogonoknak mellesleg sem 500 évvel ezelőtt, sem a 18. században, sem a múlt héten nem voltak, nincsenek (és nagy valószínűséggel nem is lesznek) távcsöveik, a matematika náluk is kimerül abban, hogy „egy, kettő, sok”, vályogházakban laknak és főállásban kecsketenyésztéssel, valamint a környék nagyon kevés ehető bogyójának összegyűjtésével foglalkoznak.

Naszóval, a dogon mitológia szerint van egy hatalmas bolygó a Naprendszer legszélén, amely azt a nevet viseli, hogy „a világ tojása”, elliptikus pályán kering a Nap körül, s ott van „minden földi dolgok eredője”. Egy másik meghökkentő dogon kijelentés ezzel az égitesttel kapcsolatban az, hogy „ennek mozgása nélkül a többi bolygó letérne pályájáról”.

2.) A csillagászok

Az emúlt 150-200 évben számos csillagász vakarta tanácstalanul a fejét, miután mindenféle matematikai és asztronómiai számítások végén a papíron (később a monitorokon) feltűnő eredmények valahogy nem klappoltak az empirikus megfigyelésekkel. Egyre több olyan gravitacionális anomáliára (ugye, milyen jól hangzik?) derült fény, amelyek mind egy irányba mutattak: valahol a Naprendszer végeinél léteznie kell egy hatalmas tömegnek, amely hatással van az Uránusz, a Neptunusz és a Plutó pályájára. Magyarul: ezek a bolygók nem pontosan úgy viselkednek a Nap körüli keringésük során, ahogyan (a józan ész és a csillagászati számítások alapján) viselkedniük kéne. Ezt az ismeretlen, nagy tömegű valamit nevezték el X bolygónak.

1930-ban a Plútót is azért fedezték fel, mert keresték a magyarázatot ezekre a rendellenességekre. Azóta kiderült, hogy jajdejó, hogy megvan egy új bolygó, de ennek a tömege nem elegendő azoknak a hatásoknak a kiváltására, amik elindították a spekulációkat.

Az X magyarázatára két megoldás is van. Az egyik: a matematikában hagyományosan ezzel a betűvel jelölik az ismeretlent. A második: az X a római számok között a 10-et jelöli, tehát ez lenne Naprendszerünk tizedik bolygója (ugye emlékszünk a suliból a felsorolásra: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Ez utóbbit egyes ünneprontók nem is tekintik a szó klasszikus értelmébe vett bolygónak, de ezt most hanyagoljuk).

2.1) A NASA

A mainstream tudományos világ sokáig nem volt hajlandó komolyan foglalkozni az X bolygó gondolatával, mígnem 1982 nyarán a NASA egyik legtekintélyesebb kutatóközpontja, a Szilikon-völgyben Szilícium-völgyben található Ames Research Center szervezett egy tudományos konferenciát, melynek az X bolygó volt a fő témája. Itt hangzott el először, hogy a NASA „nem tartja kizártnak, hogy a Naprendszer szélén egy – mindeddig ismeretlen – óriásbolygó található”.

A csillagászok precíz népek, s számításokkal viszonylag pontos képet tudtak adni az ismeretlen bolygóról. A legtöbben egyetértenek például abban, hogy az X bolygó (már ha nem egy fekete lyukról van szó) a Föld tömegének körülbelül 15-20-szorosával rendelkezik (vagyis kábé annyit nyom, mint az Uránusz), s a Naptól mért átlagos távolsága 200-250 csillagászati egység (1 CSE a Föld-Nap középtávolsággal egyezik meg, vagyis úgy 150 millió kilométer).

Érzékeltetésül: naprendszerünk eddig ismert legtávolabbi bolygója, a Plútó 40 CSE-re van a Napról.

Az X bolygó nagyon elnyújtott elliptikus pályán kering a Nap körül, legvalószínűbb keringési ideje 3500-4000 év (emlékezzünk a sumérokra és az Ószövetségre), és azt is kiszámították (ne kérdezzétek, hogyan), hogy mostanában már túl van a naptávolpontján (az aphéliumon) és jelenleg visszafelé tart a Nap felé – vagyis közeledik.

2.2.) Az IRAS

1983 elején az USA-Hollandia-Egyesült Királyság hármas fellőtte az IRAS-t (Infrared Astronomical Satellite), amely egy csillagászati műhold volt. Kizárólagos feladata az volt, hogy infravörös hullámhosszokon folyamatosan pásztázza a világűrt és minden szokatlan dolgot azonnal jelezzen a gazdáinak.

Nos, az IRAS kétszer is bejelzett (illetve hát többször is, de bennünket most két megmozdulása érdekel): először ’83 márciusában, majd ugyanezen év októberében. Mindkét alkalommal intenzív infravörös sugárzást érzékelt, amely az Orion csillagkép felől jött, nagyjából 80 milliárd kilométer távolságból. A hat hónap alatt a hőforrás (nevezzük így, mert a számítások szerint körülbelül 40 fokkal melegebb volt, mint az űrben általánosan uralkodó 2,7 Kelvin) gyakorlatilag nem mozdult, tehát nem lehetett üstökös. Az viszont érdekes, hogy a fél év leforgása alatt az objektum annyit sem mozdult el, amennyi egy jólnevelt bolygótól azért elvárható lett volna.

A Washington Post szagolta ki a hírt, s azonnal megkereste Gerald Neugebauert, a projektben részt vevő Jet Propulsion Laboratory vezető csillagászát, aki – kicsit feszengve – kábé annyit tudott mondani a dologról, hogy igen, volt ilyen, de sajnos fogalmuk sincs, mi lehetett. Az újságíró noszogatására még hozzátette: igen, elképzelhető, hogy egy Jupiter nagyságú bolygóról van szó, amely elég közel van ahhoz, hogy akár a mi naprendszerünk része legyen. És érdekes módon – noha senki sem kérdezte – fontosnak tartotta megjegyezni, hogy nem, ez a valami egészen biztosan nem értelmezhető a Földnek szánt üzenetnek…

Nem sokkal a második észlelés után (’83 novemberében) az IRAS sajnos felmondta a szolgálatot és nem bámészkodott tovább. Legalábbis ezt kommunikálták az illetékesek.

2.3.) Robert Harrington

Az IRAS-ügy után jó öt évig az X bolygóról egy hang sem hangzott el a szaksajtóban, míg a tekintélyes Astronomical Journal 1988 októberi számában dr. Robert S. Harrington, a US Naval Observatory egykori főcsillagásza megjelentetett egy rövid tanulmányt, amelyet a titokzatos égitest vélt paramétereinek szentelt. Ő is a gravitációs anomáliákból indult ki és olyan – matematikai modellezésen alapuló – következtetést vetett papírra, mely szerint az X bolygó a Földnél körülbelül négyszer nagyobb, s háromszor olyan messze van a Naptól, mint a Plútó. Az égitest nagyon elnyújtott elliptikus pályán mozog a Nap körül, melynek pályaelhajlása (a bolygó pályasíkja és a Föld pályasíkja által bezárt szög) meghaladja a 32 fokot. Ő úgy látja, hogy a keringési ideje 1019 év, s még azt is kiszámolta, hogy a legutóbb 1789. augusztus 6-án volt a napközelpontján, azóta távolodik.

3.) A NASA ellentámad

Noha az amerikai űrügynökség éveken keresztül hallgatásba burkolózott, a kilencvenes évek elején-közepén taktikát váltott az X bolygóval kapcsolatban. Szó szerint elöntötte a szakfolyóiratokat, a napi- és hetilapokat csillagászati megfigyelések és felfedezések eredményeivel. Szinte minden hónapra jutott egy-egy „újabb exobolygót fedeztek fel a csillagászok” típusú bejelentés. Hol a dinoszauruszok 50 millió évvel ezelőtti kihalására adtak asztronómiai magyarázatot, hol a tunguzkai meteorról közöltek új kutatási eredményeket, hol a földi élet kialakulásával, esetleg távoli galaxisok ikernapjaival összefüggő spekulációkat hoztak nyilvánosságra, úgyhogy a sajtó csak kapkodta a fejét. Persze mindent lelkiismeretesen lehoztak, s az X bolygóval kapcsolatos esetleges hírek a szó szoros értelmében belefulladtak a csillagászati hírdömpingbe, amelyet a NASA oly szolgálatkészen bocsájtott a rendelkezésükre.

4.) A gyanú árnyéka

Nagyon sok csillagász, asztrofizikus és matematikus állítja, hogy ha a nyolcvanas években az eredetileg a NASA által az X bolygóról nyilvánosságra hozott információk helyesek és valódiak, akkor az amerikai ügynökségnek sokkal többet kell tudnia az égitestről. Én speciel hülye vagyok ezekhez a dolgokhoz, de logikailag megközelítve értem, mit akarnak mondani, s meg is próbálom egy hasonlattal levezetni.

Vegyük mondjuk az állattant, ami azért sokunkhoz közelebb áll, mint a bolygódinamika. Nos, ha egy ismeretlen állatnak megtaláljuk a nyomait, tanulmányozzuk az élőhelyét, majd mindössze annyit hozunk nyilvánosságra a kutatásainkból, hogy a nyomok alapján körülbelül ötszáz kilót nyomhat, növényekkel táplálkozik és vöröses a szőre, a többi zoológus nyugodtan kérdezheti, hogy na jójó, de hány lába van, milyen magas lehet, és csordában jár-e vagy egyedül (hiszen az általunk kiadott információk feltételezik, hogy ezekre a kérdésekre is tudjuk a választ, csak nem mondtuk meg). És ha ezek után mi azt állítjuk, hogy nem, nem tudjuk, hogy hány lába van és arról sincs fogalmunk, hogy magányos életmódot folytat-e vagy sem, akkor joggal fogják feltételezni rólunk, hogy van valami rejtegetnivalónk. Vagy hazudunk, mint a vízfolyás.

Nem tudom, sikerült-e érzékeltetnem, hogy miért gondolják sokan azt, hogy a NASA sokkal többet tud a témáról, mint amennyit eddig bevallott.

A jenki űrkutatókról még egy érdekesség: 1998 májusa óta a NASA-nál él az úgynevezett 48-72 órás szabály. Ez azt jelenti, hogy minden csillagász, akinek bármiféle kapcsolata van velük (akár fő-, akár mellékállásúként, akár szerződésesként, akár ösztöndíjasként), aláír egy olyan nyilatkozatot, mely szerint minden csillagászati felfedezést (különösen a Naprendszerrel kapcsolatost) nekik (és CSAK nekik) továbbít, 48 órán keresztül a munkatársaival sem oszthat meg, s az ezt követő 72 órán belül nem fordulhat sem a tudományos nyilvánossághoz, sem a nagyközönséghez, csak miután a NASA erre rábólintott.  És ha a NASA „ellenőrző számításai” más részeredményeket adnak, mint az eredeti kutatás, úgy ezeket az „ellenőrzött” számításokat szabad csak publikálni.

5.) A „kibeszélők”

Természetesen mindig is akadtak olyan tudósok, akik szembementek a hierarchizált, központosított akarattal, s nem igazán adták be a derekukat. Ezek közül jó páran elég csúnyán végezték.

Egy rövid (exemplifikatív) felsorolás azokról, akik nem fogadták el, hogy a tudományos újdonságokat is cenzúrázni kell:

5.1.) A 2.3.) pontban már említett Robert Harrington 1992 őszén egy szakmai konferencián bejelenti, hogy egy négyes kategóriájú rádiótávcsővel (bármit jelentsen is ez) olyan felfedezést tett, amely új alapokra helyezheti az X bolygóról alkotott véleményeket. Hangsúlyozza, hogy még egy csomó számítást és ellenőrző mérést kell csinálnia, de hat hónapon belül meglesz az áttörés. Nos, az áttörés nem lett meg, mert 1993 januárjában (51 éves korában) Robert hirtelen elhalálozik, egy rendkívüli gyors lefolyású nyelőcsőrákban. Jegyzeteit (a köztük levő állítólagos szerződésre hivatkozva) a NASA lefoglalta, utólagos publikálásukról nincs tudomásom.

5.2.) Második példánk Thomas van Flandern, ugyancsak amerikai csillagász (talán nem véletlenül: Robert Harrington egykori munkatársa), aki bolygódinamikából szerzett tudományos fokozatokat. Thomas többször is összerúgta a port a NASA-val és a fősodrú csillagászokkal, mert egyrészt ő is Nibiru-hívő volt, másrészt komoly vitákba keveredett a hivatalosságokkal, amikor olyan eretnek véleményeket fogalmazott meg, melyek szerint például a Mars felszínén, a Cydonia-körzetben látható híres „arc” nem lehet természetes képződmény. Ő is magas ívben tett a NASA-szabályokra, mígnem 2009 januárjában (68 évesen) váratlanul meghalt. Hogy miben? Nos, egy gyors lefolyású torokrákban.

5.3.) Eugene Shoemaker, amerikai asztrogeológus és a NASA kiemelt bolygókutatója, az Apolló program egyik instruktora (az elején ő maga is szóba került, mint potenciális űrhajós). 1997 áprilisában (a híres Hale-Bopp üstökös napközelpontját tanulmányozva) rájött valamire, amit akkor akart megírni, amikor Ausztráliából (ahol éppen meteorok becsapódási krátereit tanulmányozta) visszatér az USA-ba. Hát nem tért vissza, mert ’97 nyarán autóbalesetben meghal. A NASA azért nem volt hálátlan: két év múlva hamvaiból egy maréknyit a Holdra juttatnak, s mindmáig ő az egyetlen, aki (legalábbis részben) itt nyugszik.

5.4.) Nem tudom, hallottatok-e a Heaven’s Gate (A Menny Kapuja) nevű kaliforniai szektáról. Ők voltak azok, akik (mind a 39-en) 1997 márciusában öngyilkosok lettek, mert azt vallották, hogy a fentebb említett Hale-Bopp üstökös valójában egy űrhajó, amely a Nibiruról a lelkekért jön. Hardcore konteósok szerint a csoport vezetője (Marshall Applewhite) műkedvelő csillagászként rájött valamire az X bolygóval kapcsolatban, amire nem kellett volna, ezért kellett neki (és követőinek) meghalnia.

6.) Zaharija Szitcsin

Az X bolygóval foglalkozó egyetlen írás sem hagyhatja említetlenül Захария Ситчин (Zecharia Sitchin) kollégát, az Azerbajdzsánban született, zsidó vallású, orosz anyanyelvű, Angliában, Palesztinában (illetve később Izraelben) élt, de élete utolsó 40 évét Amerikában töltött közgazdászt, írót, könyvkiadót és zsurnalisztát, aki azt jelenti az X bolygónak, mint Däniken mester az ufológiának, Lázár János a trafiktörvénynek vagy a Kim család Észak-Koreának: nélküle talán nem is létezne. Vagy ha létezne, sokkal unalmasabb lenne. Pár könyvét magyarra is lefordították, de ha ezeket nem sikerülne megkaparintanotok, keressetek rá a neten, magyarul és angolul egy csomó izgalmas cuccot olvashattok tőle. Csak két érdekesség ezek közül: Zecharia barátunk kiszámította, hogy a Nibiru (ő következetesen így emlegeti az X bolygót) időszámításunk előtt 3761-ben (majd legutóbb időszámításunk előtt 161-ben) volt a napközelpontján. Na és mi volt ie. 3761-ben? Hát a világ és az ember teremtése (legalábbis a keményvonalas bibliatudósok szerint; ezért kezdődik akkor a zsidó naptár). Hogy milyen érdekességek történtek ie. 161-ben, most lusta vagyok megnézni, talán majd valamelyikőtök.

Egy másik Sitchin-tétel azt mondja, hogy az emberi génállomány feltérképezése során (lásd még a Humán Genom Projektet) 223 olyan gént találtak, amelynek nincsenek a tudomány által megkövetelt előzményei a géncsaládfán.

7.) A konteók

A nagyon hosszúra nyúlt ismertetés után (amiből még így is maradtak ki részletek, de mint mindig, most is bízom abban, hogy a hozzászólások között kiegészítitek) következzenek az elméletek, amelyek elsősorban arra keresik a választ, hogy miért titkolózik a NASA (és a többi hivatalos – amerikai és más – szerv)? Mit tudhatnak, amiről úgy vélik, hogy nem tenne jót az információ nyilvánossága?

7.1.) Az ütközés

Sokan hisznek abban, hogy az X bolygó előbb-utóbb ismét felbukkan a belső Naprendszerben, s komoly galibát fog okozni a Földön is. Az logikus, hogy egyetlen kormányzati szerv sem szeretné, ha az elkerülhetetlen pusztulás miatti depresszió totálisan maga alá gyűrné a lakosságot. Embertársainkat ismerve nem nehéz elképzelni, hogy milyen állapotok uralkodnának a bolygón, milyen káosz és anarchia törne ki percek alatt, ha mondjuk a világ összes tévé- és rádióadója megszakítaná az adását, az online pornót vagy Konteóblogot böngésző százmilliók szeme előtt elsötétülne a képernyő, majd beúszna a képbe a Fehér Ház (esetleg a Kreml), s Obama és Putyin elnökök közös sajtótájékoztatót tartanának arról, hogy x nap (hét, hónap) múlva a Föld légköre felforr (vagy valami hasonló), mert elsuhan mellettünk egy nagybolygó…

Ki fizetne adót, ki menne be dolgozni, ki venné meg a sok szart az üzletekből?!

Úgyhogy abszolút logikus, hogy a rossz hírrel inkább megvárják, amíg elkészülnek a speckó űrhajók (vagy dimenzióugró gépek), amelyek segítségével a VIP-jegyesek diszkréten távozhatnak valami biztonságos helyre, melynek kiépítése és terraformálása – ne legyenek kétségeink – már folyamatban van.

7.2.) Az idegenek

Ez az alkonteó a legváltozatosabb, nincs is lehetőség minden finomságra kitérni. Először is említsük meg az anunnakikat (egyes források az annunaki verziót használják), akik az ókori Mezopotámia istenségei voltak (lásd még sumérok, akkádok, babiloniak). A mitológia szerint a Nibiruról érkeztek, s ők alkották, teremtették (illetve utána nemesítették) az emberi fajt. Az anunnakik magas (2,5-3 méteres), rokonszenves teremtmények, s genetikailag elég közel állnak az emberhez, mert – mint utólag több alkalommal bizonyították is – kiválóan tudnak párosodni és utódokat nemzeni velünk.

A másik lehetőség a jó öreg gyíkemberek (lásd még a dogonok nommóit, illetve David Icke munkásságát), akik időről időre ma is meglátogatnak bennünket. Al-alverzió, hogy a gyíkemberek elsajátították az alakváltás képességét is, amint arról a múltkor a YouTube-on nagyon szép nézettségeket produkáló Obama-testőrös felvétel is tanúskodik.

A harmadik lehetőség a kis zöld (esetleg a nagy szürke) ufonauták, akik távolabbról jöttek ugyan, de a Nibirut egyfajta átmeneti szállásként használják, amikor bennünket látogatnak meg. Ebben az esetben még az is elképzelhető, hogy a bolygó egyfajta űranyahajó (vagy anyaűrhajó), amely előretolt helyőrségként szolgál az alieneknek.

7.3.) Az anyabolygó-teória és a Vatikán

A Nibiru valójában az emberiség anyabolygója, ahonnan pár tíz- vagy százezer évvel ezelőtt távoli őseink betelepítették a Földet. Mivel az önállóság nagy hívei, úgy vannak vele, hogy csak a legszükségesebb esetekben látogatnak el hozzánk, amúgy pedig hagynak bennünket boldogulni. Ez a teória persze egy kicsit bekavarna az intézményes vallások jelentős részének, hiszen ezek szerint a teremtés nem pont úgy történt, ahogyan az a különféle szent könyvekben le van írva. A legvehemensebben a Vatikán tiltakozik az információ nyilvánosságra hozatala ellen, legalábbis addig, amíg valami (jól megfizetett) PR- és marketing-szakember ki nem dolgozza a kommunikációs stratégiát. Ki tudja, talán Benedek lemondásának hátterében is az állt, hogy nem tudott megegyezni a bíborosi testülettel (vagy a jezsuitákkal) arról, hogy mi is a teendő. Képzeljük el az 1,2 milliárd katolikus hívőt, amint a vasárnapi misén azzal szembesül, hogy a Szentlélek által sugalmazott (diktált) Szentírás mégsem tévedhetetlen, s Jézus gyakorlatilag egy félanunnaki szerzet.

Akárhogyan is van, a Római Katolikus Anyaszentegyház legfelső vezetését nem lehet kihagyni a buliból. Tudjuk, hogy a Szentszéknek mindenhol vannak szemei és fülei, s gyakorlatilag nulla az esély arra, hogy egy ilyen horderejű információról ne lenne tudomásuk.

7.4.) Az időutazás

A konteósok között vannak olyanok is, akik szerint az X bolygó gyakorlatilag földi bázis és kreálmány. A távoli jövőben (amikor a Föld – mindenféle okból – elérkezik a lakhatatlanság küszöbére) oda sikerül majd kitelepíteni az arra érdemeseket. Egy ilyen, jövőbeli gyarmatosítás eredménye tehát az X bolygó. Mivel leszármazottaink az időutazást lehetővé tevő technológiai ismeretekkel is rendelkeznek, vissza-visszatérnek a jövőből, hogy különféle módszerekkel elkezdjék előkészíteni a terepet a pár száz (ezer, tízezer?) év múlva esedékes Nagy Ugráshoz. Az időkapu másik vége a Nibirun van, messze a jövőben. Semmiféle idegenek nem léteznek tehát, a fel-felbukkanó lények valamennyien a mi ük-ük (és még legalább vagy tíz ük) unokáink.

Egy ilyen nagyívű konteó után a szavazáshoz a minimalizmust választjuk. Most nem a verziókról voksolunk, hanem simán magáról az X bolygóról. Miután leadtad a szavazatod, várunk a kommentekhez, ahol Konteo3_bori.indd(persze nagyon-nagyon körültekintően) kifejtheted részletesebb véleményed a dologról. Amatőr és profi csillagászok, terraformálók és dogon-kutatók, sumerológusok és ékírás-szakértők kiemelt figyelemre számíthatnak – nem csak a NASA részéről!

Ápdét: jelen poszt kibővített verzióját elolvashatod a 2016. december 2-án a könyvesboltokba kerülő Konteó3-ban, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel és egy elméleti összefoglalóval együtt.

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

419 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 419. rdos — 2019-05-11 11:54 

Kommentem elveszett? Mindegy. Csak a linket ismétlem.

http://astro.u-szeged.hu/ismeret/murrayh.html

 418. rdos — 2018-05-10 15:16 

Nem éppen mai hír, de talán az egyik legérthetőbb összefoglalása az X bolygó témának.

https://ipon.hu/magazin/cikk/a-kilencedik-bolygo-miatt-ferde-a-nap-tengelye

A 3. ábrája (amit alább linkelek) egy remek animáció az X bolygó lehetséges pályájáról.

https://media.icdn.hu/content/entity/39370/5ae2d0b2c7e46planet-nine-animation.gif

 417. zsolthy — 2018-03-14 08:36 

Az hogy az X bolygó lenne a 10. bolygó, azért nem igaz, mert a Plútó már nem számít bolygónak, csak kis bolygónak!!!

 416. jadis — 2017-12-28 11:35 

Egy kis friss:
https://mno.hu/urkutatas/nagy-mazlira-lenne-szukseg-a-kilencedik-bolygo-megtalalasahoz-2393655
(Szegény Plútó “eleste” miatt itt 9. bolygóként szerepel…)

 415. zizzi — 2017-05-09 14:48 

 414. rdos — 2017-02-20 22:00 

Javítás:

😯 mrd helyett 80 mrd.

Nulla helyett nagy O (mint Ottó) betűt gépeltem a 8-as után (számmal megadva a nyolcvanat) és a blogmotor emó sünnek nézte. 🙁 Bocska.

 413. rdos — 2017-02-20 21:57 

Blikken most volt valami exobolygós – NASA-s hír és akkor jutott eszembe, hogy X bolygót egy kicsit még számolgassuk.

Ha a 😯 mrd km-es 1983. évi távolság meghatározás jó, akkor az 34 évvel ezelőtt 18-szor volt távolabb a Neptunusznál a Naptól számítva (ma ez a legtávolabbi ismert bolygó). Vagyis még ha felénk – a Nap felé tart is inkább több mint ezer év alatt ér a belső Naprendszerbe mint korábban (a Neptunusz fél {1/2 = 0,5} Nap körüli pályájának a keringési ideje 82 év). Ha elfelé megy az “X bolyongó” akkor meg sokkal jóval később ér a közelünkbe.

Röviden ha igaz is a 34 évvel ezelőtti NASA-s “félhír”, a “világvége” még jó darabig elmarad. 🙂

Már csak az a kérdés, hogyan mérték ki a 😯 mrd km távolságot, ha nem volt szögelmozdulás (elvileg radarral a Földről lehet távolságot mérni, pl a Hold távolságát a 2.vh. környékén éppen egy magyar “műhely” meg is mérte, de jóval kisebb távon és jóval nagyobb szög alatt látszó “korongon” sikerült a bravúros mérés)?

 412. meggymag — 2017-02-01 15:02 

@Rogal Dorn:

Vagyis igen…

Az úgy volt, hogy mint nem elsö tavaszos, én is az osztrák maradékos szocikomcsi világban nöttem fel és iskoláztattam ki. A szocikomcsi pedig neoballib volt, a proletárok egyesüljenek, a nemzetek meg bomoljanak jelszóval. Mintha ez ki sem veszett volna világból csak ma másképp nevezik. Nem hívják, hiszen itt van

Azt olvastam amit lehetett és azt hittem el amit mondottak és ami nem volt sok. Régész barátunk is rém ortodox, de neki mindegy, egyébiránt mint a saját cserepei iránt, darabonként, nem nagyon érdeklödik.
Nem tudatosan, de valahol ott benn, a mélyben nagyon sajnáltam magunkat, és minél több antik, öskori meg középkori történelméröl olvastam a többi európai népnek, hát… attól még nem éreztem magam sokkal kevesebbnek, de hiányérzetem volt. A „nem sokkal kevesebbet“ valószínü, hogy a rengeteg magyar némese olvasása és ismerete okozta. Amikor végük volt akkor kezdtem öket elölröl, s az is teljesen világos lett, hogy a magyar népmese más mint a többi mese, de az nem hogy miért. A jótét helyébe jót várj, a megesett a szíve az anyókán, a vén emberkén, azután pedig védö erdövé vált a tölük kapott hajkefe, meg átjárhatatlan vízzé a.., táltossá a gebe ( Krisztusi elemek?), rózsát nevetett a királykisasszony és gyöngyök hullottak a szeméböl ha sírt, a visszatérö próbatételek amelyek elválasztják a szemet az ocsútól…

Szóval akkor, hogy ne nyúljon túl hosszúra, miután hallottam Pap Gáborról, Szántairól meg a hasonló életszemléletüekröl (valahol Bogár László is ott van a közelben?) azután végighallgattam, néztem a videóikat is nem egyszer, a szent koronáról, a mély természeti kötöttségünkröl, a természetes egységekröl, kiderült az ég.
Aztán beborult a bevádoroltatokkal csúnyán, hol a kilátás arra (de másra is), hogy még több ásatás lehessen, hogy még többen foglalkozhassanak ezzel a témakörrel, hiszen ez nem közvetlenül termelö munka, támogatni kéne öket elölröl is meg hátulról is. Meg sok kell belölük ahhoz, hogy egyikük másikuk megkülönböztetetten kiváló lehessen. Az ellentábor pedig nagy, az iskola is eléggé igyekszik, hogy „korszerüen“ oktassa a gyerekeket.

Nem tudok eleget ezért nem is választhatok egy nagyot, de úgy néz ki, hogy Papék az életröl beszélnek a mások meg a csináltról, az alig lélegzö, nagy részében mesterkéltröl.

 411. Rogal Dorn — 2017-01-31 12:46 

@meggymag:

Vagyis visszatérők nem pedig bevándorlók… 🙂

 410. rdos — 2017-01-25 22:34 

Valamit nem vettem észre első olvasáskor.

“Az viszont érdekes, hogy a fél év leforgása alatt az objektum annyit sem mozdult el, amennyi egy jólnevelt bolygótól azért elvárható lett volna.”

Ha a Föld pálya síkja merőleges az IRAS által fél év késéssel végzett 1983. évi két mérés negyvenhárom Kelvin fokos objektumához képest, akkor a Föld pálya átmérője 0,3 mrd km, a távolság pedig 80 mrd km, ez biza több mint egy szög fok különbséget kell hogy adjon! Ha nem merőleges, akkor a nem merőlegesség függvényében kisebb a szög, de még egy ócska geodéziai műszer is ennél sacc. két nagyságrenddel pontosabban méri a szöget. Vagyis ha a szög fél év késéssel azonos, akkor az objektumnak mozognia kellett (esély ugyan rá nagyon kicsi, hogy pont annyit mozdul el az állócsillagokhoz képest mint amennyit ezen idő alatt a Föld, de nem lehetetlen, csak nagyon valószínűtlen).

Egyáltalán honnan tudják a távolságát, ha nem mértek “szögelmozdulást”? Szóval a NASA valamit tényleg piszokul titkol. 🙁

Amúgy a nyári linkem (407. hsz) alapján az X bolygó kell hogy létezzen, mert a Napnak a 6 fokos tengely hajlására már logikus magyarázat nincs. Csak szólok, hogy az utolsó megmaradási törvény amiben ma még hiszünk, az pont az impulzus megmaradás (a perdület is impulzus), röviden, valami nagy tömeg ferdíti el a Napot és ez a nagy tömeg szükségszerűen a Naprendszer – bolygórendszer kialakulása után került a Naprendszerbe.

 409. meggymag — 2016-08-29 17:20 

@zizzi:

Jó hír,
még a világvége elött megtudhatjuk végre, hogy nem mi vagyunk a legutolsó -mindkét értelemben- európai bevándorlók. Íme:

„ Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé – írja Ceke András.“

http://polusonline.blogspot.de/2016/08/vilagszenzacio-agyonhallgatva.html

Aztán vagy így van vagy nem.
(lassan, semmit sem hiszek már el, de azért szorgalmasan olvasok, merthát hozzászkott a zember, ugyebár)

 408. zizzi — 2016-08-29 14:03 

Óh jajj!!! már megint jön… vagy még mindíg???

http://polusonline.blogspot.hu/2016/08/a-vilagvege-kozelebb-van-mint.html

 407. rdos — 2016-07-25 04:27 

 405. theodorus — 2015-11-15 10:33 

Tetszett ez a cikk is! : )

Egy kis érdekesség:
http://komlomedia.hu/hir.php?hir=6504

 404. lenaanyukaja — 2014-07-21 00:22 

Na jó, én a Nibirutól annyira paráztam régen, hogy na még. Azt hittem, elmúlt, erre elolvasom ezt a posztot és rámjön a hasmenés.
Persze ez az én hibám, szerintem onnan származom és félek, hogy lelepleződöm.
Egyébként nagy gratula a blognak, egy hete olvasom, csak mivel ABC-sorrendben megyek, most értem ide. 🙂

 402. jukeey — 2014-06-11 20:18 

Az a baj hogy csillagászati távolságokból a mágnesességet a fény polarizáltsága alapján állapítják meg, ezek a mágneses felvillanások, sarki fények és hasonlók pedig nem sokat dobnak rajta, tehát ugyanott tartunk. Kicsit jobban belegondolva elképzelhető olyan extrém eset amikor egy égitestet még ilyen alapon “legkönnyebb” megtaláni. Egyébként szerepel a bolygókeresés potenciális módszerei között elméletben, de a gyakorlatban mint reménytelen esetet, egyelőre hanyagolják. Ami a méretet-térséget illeti, egy hasonlattal: nagyon halványan foszforeszkáló ötméteres gömbnél jóval messzebbről látszódhat egy tisztességesen világító, ötcentis villanykörte, vagy akár egy 5 miliméteres led is, egymáshoz közel meg pláne, hiszen a kis erős még jobban elhalványítaná a nagy gyengét.

 401. sztalker — 2014-06-11 16:58 

Na, én például egy ilyesmi reakció távoli detektálására gondoltam:

http://www.csillagaszat.hu/hirek/nr-egyeb-naprendszer/nr-fold-es-hold/a-hold-hirtelen-megallitja-a-napszelet/

Csak itt a Hold a szomszédunkban van, ezért biztosan ezerszer könnyebb észlelni ilyen mágneses tereket innen, mint akár fényévekről, az igaz. De mivel a bolygók csillagjaik körül keringenek (leszámítva a csillagközi térbe kiszakadt vándorlókat, de azokat most hagyjuk), azoknak már eleve nagy részecskebombázással kell beszórniuk környezetüket. (Azért gondoltam a légkörös planétákra elsősorban, de a cikk alapján talán nem muszáj atmoszféra ahhoz, hogy vmiféle másodlagos sugárzás v. részecskeáram megjelenjen ilyenkor, ahogy most a Holdnál is találtak ilyet.)

A Hold is „tolja” maga előtt a napszelet. Noha alig van mágneses tere (a Földhöz képest persze, aminek viszont erős van, a vasmagja dinamóhatása miatt), de a Nap UV-sugárzása a Hold felszínét is bombázza, ami elektronokat gerjeszt. Ezek már mágneses teret képezhetnek, ami a felszínétől több ezer kilométer magasan is észlelhető. Biztosan, hogy nem lehet ilyeneket detektálni messzebbről? (Vmilyen szűk, csak erre a spektrumsávra beállva egy detektorral, minden mást kitakarva?)
Távoli csillagok napkitörései (azok sem sokban különböznek a mi csillagunktól) nem váltanak ki semmilyen észlelhető hatást, ha elérnek egy vmilyen csekélyke kis légkörrel bíró bolygót?
Ha ilyen „felvillanásokat” v. foltokat kötnénk össze évek alatt, akkor az nem adna ki egy görbe szakaszt (bolygópálya-cikket)? Szóval én vmi ilyesmire akarok kilyukadni, hogy a planéták körül lévő mágneses terek (pl. a földi Van Allen-öv) is igen nagy térségek, amik jóval nagyobb, elektromágneses „élő” területek lehetnek, mint konkrétan csak maga a fényt, hőt sugárzó bolygótest. (Ami szinte mindig csak egy tűpont lehet.)

 400. jukeey — 2014-06-11 11:41 

Ezt a bolygópálya-dolgot szerintem nyugodtan elfelejtheted. A pálya egy “vonal” ami nincs az égre pingálva tintával vagy akármivel. Fizikailag egy “semmi”, az pedig nem sugároz, nincs szaga és nem lehet megtapogatni. Kimutatni, kiszámolni főleg már felfedezett bolygó mozgásának megfigyelésével lehet, így néhány hosszú keringési idejű (mint pl a 165 éves Neptunusz vagy még hosszabb), már felfedezett bolygó pontos pályájának meghatározására minimum évtizedeket kell várni, ha addig folyamatosan nyomon követik vagy legalább időnként lecsekkolják a helyzetét ha lehetséges.

Na persze az “űr” minden része, főleg a galaxisokon belül állandóan “tele van” pl sugárzással és ritkás csillagközi anyaggal. Ám az anyag távolról csak akkor észlelhető ha sugároz (akár önerőből akár másét veri vissza), a sugárzás pedig csak ha pont errefelé jön, de az is csak akkor amikor már ideért. Még jó hogy a nagyobb és sűrűbb anyaghalmazok (égitestek) szeretnek gömb formát felvenni, így többségük minden irányba sugároz vagy visszaver, így a Föld felé is (kivéve pl a pulzárok röntgenje). A csillagközi “gáz” és “por” a maga csaknem abszolút nulla hőmérsékletével gyakorlatilag nem sugároz, de egyébként is olyan ritka, akárhogy kavargathatja egy bolygó, akkor se lenne nyoma. Ritka eset hogy egy csillag körül olyan sűrű az anyag és úgy meg van világítva hogy egy bolygó nyomán jól kirajzolódik a pályája, de ilyen is inkább csak az illető bolygó más módszerekkel való felfedezése után található.

Marad a pontosan felénk tartó sugárzás detektálása, amire továbbra is messzemenően legalkalmasabb az elnyomóan nagy hányadát kitevő elektromágneses (rádió, infra, fény, stb); pl égitestből érkező neutrínósugárzást – a naptól eltekintve – eddig csak szupernovarobbanás során sikerült úgy-ahogy kimutatni, mikor is egy detektorban összesen 6 neutrínót figyeltek meg (valószínűleg), melyek az illető szupernóvából érkeztek (feltehetően). Mivel az elektromágneses sugárzást úgymond erősíteni csak a kibocsájtó forrás buherálásával lehet (pl lézer), nem valószínű hogy felfedezetlen bolygókat megpiszkáljanak kicsit hogy jobban látsszódjanak és végre felfedezhetők legyenek. Marad tehát az érzékelő berendezések (antennák, távcsövek) fejlesztése, főképp méretük növelése (vagy több összehangolása), hogy minél nagyobb hullámhosszú sugárzásokat észlelhessenek, és a kisebbeket minél nagyobb felbontásban (ez is tekinthető egyfajta jelerősítésnek); ennek a felső határát még korántsem közelítették meg.

Na persze még felfedezhetnek akár egy fénynél gyorsabb új sugárzást is akkora fluxussal hogy a Traal bolygó Mohó Bogárpattintó Fenevadjáról kiváló röntgenképet ad élőben 🙂

 399. sztalker — 2014-06-10 14:13 

388. rebel

Önmagában az amatőr kutatás a csillagászatban nem mindig jelent alacsonyabb színvonalat, a nagyobb optikai távcsövekkel nem mindig lehet egyetlen objektumot huzamosabb ideig vizsgálni, mert a jobb kihasználtság miatt bérbe adják őket más kutatásokra is. Pont itt van szerepük az amatőröknek, mert ők egész éjjel, vagy akár évekig is képesek egyetlen objektum változásainak a figyelésére. (Persze a nagy távcsövek felbontása sokkal jobb, de azokat olyan célokra is használják elsősorban.)

Én azért hoztam elő a bolygópályákat keresési tippként, mert óriási méretekről van szó, míg a legnagyobb csillagok átmérője sem közelítheti meg ezt (csak a szuper-, hiperóriásoké), ráadásul itt is a mi napunkhoz hasonló csillagokat kell keresnünk leginkább. Ha ilyesmire rá lehetne hajtani a lelkes amatőröket, az nagy segítség lehetne. Ráadásul egy sablonnal már eleve ki lehetne takarni a túl távoli és a túl közeli zónákat. Bármilyen perturbáció, diszlokáció egy lakhatósági zónában gyanús lehet. Egy kis teljesítményű detektor nem detektor, az igaz, de több ezer v. tízezer ilyen kis amatőr távcsövön lévő szűrő együttesen észlelt adathalmaza egyetlen területről már esetleg vetekedhet egy nagyobb távcsövéével. Hasonlóan a SETI maszek jelfeldolgozásához, itt is lehetne a kisemberek segítségét kérni.

Ugyanígy lehetne valamit kezdeni a kozmikus háttérsugárzással is, nem gondoljátok?
Ez már nem fog áthatolni bolygókon (olyan simán, mint a pici neutrinók), valamilyen szinten keletkezhet egyfajta „árnyékzóna” is a bolygók körül ilyenkor a sugárzási tartományban, vagy egyfajta hullámtér. De lehetne hasznosítani a csillagok pulzáló ciklusának, az időnként felerősödő ionos részecskeáramok (napszél) jelenségének hatását is. Pont abban az esetben jönne ez jól, ha ikerföldet keresnénk, mert a mi bolygónknak is van légköre, van mágneses tere (egyfajta óriás dinamó), ezek pedig a földi élethez mind nélkülözhetetlenek voltak. Ha tudnánk egy napkitörés pontos időpontját egy távoli csillagon, akkor lenne 10-30 percünk, hogy megvizsgáljuk a részecskeáram keresztülhatolását a lakhatósági zóna köpenyszféráján, előbb-utóbb vmilyen felvillanást, részecskeemittálást kéne látnunk, ha Föld-típusú égitestet ér el ez a zápor. (Hasonlóan a földi sarki fények jelenségéhez. Ez más bolygóknál óriási méretű is lehet.)

De ha már a technológiai fejlődés és az álcázás vonalat folytatjuk:
Egy időgéppel pl. nagyobb eséllyel tudnánk sikeres küldetést végrehajtani, szondát küldeni a múltba utazva, mint a jövőbe. Míg valamiféle ismeretünk mégis csak van a korábbi korszakok életmódjáról, technikájáról, ha oda érkeznénk, már felkészülhetnénk az álcázásra, védekezésre, nem is kellene sérvet kapnunk a nagy erőlködéstől. (Tisztára, mintha most fedeznénk fel egy kőkorszaki törzset egy szigeten.)

De a jövőbe érkező időutazót, vagy a szondát küldőt valszeg meglepetések érhetik majd, mert már fogadóbizottság várhatja, azonnal észlelhetik a primitív technika felbukkanását a jövő „radarrendszerében” , amit mi még elképzelni sem tudunk, olyan érzékeny lehet majd. (Mintha most akarna valaki észrevétlenül megközelíteni egy országot I. világháborús repülőgépekkel, vitorlás hajókkal, páncélos vitézekkel stb.) A jövőbe utazva csak nagyon óvatosan haladva, apró lépésenként tudnánk felderítést végezni, mindig megtanulva és beépítve az egyre újabb technikát, ha messzire akarunk előreugrani, hogy sikeresen vissza is tudjunk onnan jönni úgy, hogy ne bukjunk le azonnal. Szóval a tudásunk is mindig csak lefelé kompatibilis, sajnos.

A fene tudja, hogy egy fejlett civilizáció mikre lesz majd képes egyszer. Mi se tudtuk régen elképzelni a röntgent, radart, rádiótelefont, televíziót, GPS-t, q-bites számítógépet stb.

 398. jukeey — 2014-06-08 03:07 

Nem bírom ki hogy kicsit ne offoljak, bár a témáról jutott eszembe:
Paul B. Thomson “Tüske és Tű” című könyve kezembe került valaha, ott egy épp “fejlődő”, nagyjából ókori szintű civilizáció kellős közepén jelent meg szinte egyik napról a másikra egy állam csúcstechnikával és teokratikus diktatúrával. Egyébként jóféle kalandregény, csak a legvégén derül ki hogy mi okozta: a földi Vatikán által felbocsájtott műhold elkallódott, évezredekkel később ezen a bolgyón landolt, egy helyi balek megtalálta és addig piszkálta amíg bekapcsolt :D.

 397. realcorpus — 2014-06-07 18:52 

@rebel:
Ázsiában valóban rengetegen élnek. És annyi ‘légy’ nem tévedhet, ugye? =) De nem is a létszám a lényeges. Ha egy állam első 100 embere a kezükben van, onnantól teljesen mindegy, hogy alatta hány ember van, vagy hány km²-nyi terület.

Komolyan: Az utolsó mondatom nem a ‘valakik’ általi eltussolást jelenti, hanem a 7.1-es esetet feltételezi. Persze ez is eltitkolás, csak az oka más.

 396. rebel — 2014-06-07 18:28 

Nem csak a NASA hitelesíthet, pont erről beszélek. Az egy dolog hogy a NASA valamit el akar tussolni, de az oroszoknak és kínaiaknak többek közt van saját tudományos rendszerük, ami fütyül a NASA parancsaira… Ha nem kap engedélyt és mégis odapislant USA-ban és azon régiókban amire kiterjed az euroatlanti kontroll, talán – ha konteót is belemixelünk a dologba – kirúgják.. de ezért szajkózom,hogy ott a világ többi része, ami elképesztően hatalmas, ha Ázsiát nézzük hányszor annyi ember él ott mint az egész euroatlanti civilizációban, és hányszor akkora terület..? Szerintem rájuk nem terjed ki a Rockefeller háló, ha egyáltalán létezik…

 395. realcorpus — 2014-06-07 17:10 

@rebel:
Jó. Akkor most olvasd el (ha gondolod) a 4-es és 5-ös pontokat! Az még az ismertető rész, nem a konteó.
Utána tedd fel magadnak a kérdéseket:
Hány kutató kap engedélyt arra, hogy ezt a bolygót(?) kutassa?
Ha nem erre kap engedélyt, de mégis odapislant, hány másodpercig dolgozhat utána csillagászként, vagy távcső közelében?
Hány beérkezett eredményt igazolnának vissza a NASA-nál?
Ha nem igazolt, de publikálod, hány nap kell, hogy hiteltelenítsenek? (Akár úgy, hogy pedofil lettél, vagy egy hülye szekta tagja vagy 16 éve, stb.)

Ha az az eset van életben, hogy veszélyt jelenthet a Földre a közeledése, akkor nincs változás sem a kínai, sem az indiai, sem a japán, sem az ausztrál, stb. protokollban.

 394. rebel — 2014-06-07 16:33 

@realcorpus: Tehát hány olyan team lehet aki tud hatékonyan kutakodni a Kupier övezetben és környékén? És hány ilyen obszervatórium ill. kutatóintézet van. Ez nyilván szűkíti a kört. Azonban amióta van pl Hubble. Igencsak megnyíltak a lehetőségek, mert ha megszerzed a megfelelő jogosultságokat, akár otthon is használhatod a Hubble-t (azaz kaphatsz valamennyi használati időt időnként)… (sőt még meg is hekkelheted.. 😉 ) Ergo. Az igaz, hogy mondjuk 20-30 éve valóban pár száz elit csillagász kutató privilégiuma volt, hogy ilyen hiper technikával pásztázza az eget; a többiek legfeljebb egy kicsit odafértek, és alapvetően csak elhitték az elitek felfedezéseit és publikációit.
Ma már azért ez nem így van. Én azt mondom, hogy ezres nagyságrend a Földön aki konkrétan odafér és tud kutatni (más kérdés hogy konkrétan mit kutat), de a holdudvaruk a milliónyi csillagász nem hülye, tehát ha nagyon kilóg a lóláb és átverés szag van, sok szem többet lát alapon, kizárt hogy a globális csillagász társadalomban egy bazi nagy bolygót ráadásul itt a közelben a Naprendszer szélén el lehetne tussolni… Nekem ez a véleményem, de természetesen tökéletesen nem zárom ki teljesen a konteót nyilván, hiszen akkor nem is olvasgatnék-írogatnék itt… (sőt kimondottan élvezném ha lenne valami nagy disznóság, hiszen azt le lehet leplezni és szenvedélyesen imádom a leleplezéseket)

 393. realcorpus — 2014-06-07 07:59 

@jukeey:
De az exobolygók többsége nem közvetlen észlelés útján kerül képbe, hanem valamilyen elváltozás miatt valószínűsíthető, kimutatható a jelenléte, ami alapján később már tudnak pontosítani, bemérni.

 392. realcorpus — 2014-06-07 06:58 

@rebel:
Csillagász képzés fizika, vagy földtudományi alapszakkal végezhető (nálunk; máshol lehet, hogy ez alapon is fut). Ez nem jelenti azt, hogy ennyi ember fog a képzés végén kutatómunkát végezni, de jól mutat az alap mellett ez a kiegészítő. Én olyan csillagászra gondoltam, akinek ez a mindennapi munkája, nem csak papírja van róla. De legyen milliónyi a világban, nem bánom.

De az egészből leragadtál a létszámnál. A többire válasz? A “Kutatás” utáni rész?
Hány olyan hely van, ahol szinte korlátlanul pásztázható a világegyetem? Hány tudóscsoport kerülhet oda kutatást végezni, mennyi időre, milyen területre?
Mert nem úgy megy, hogy zsupsz letapogatjuk az eget és mindent tudunk. Vannak, akik a Napot nézik napestig, mások a Naprendszeren belüli keringő objektumokat vizsgálják, mások meg mást. Nincs olyan, aki mindent néz. Aztán persze ilyenből is előfordulhat, hogy olyan dolgot fedeznek fel, ami épp nem volt a kutatás tárgya.

“Olyan felhőkarcolós városok vannak olyan helyeken,” ahol 10km-rel odébb “teve- és birkapásztorok legeltetnek kunyhók közt térdig trágyában” (Bocs, de így kiegészíteni egyszerűbb volt.)

Nem “vissza hozzánk”! Mert nem ez volt a lényeges. Különben is a végzős durvasok tudós nem egyenlő a kutatómunkát végző durvasok tudóssal. Pl. felsőfokú eü.-végzettséggel sem lesz mindenki rákkutató, hanem egy részükből lesznek orvosok, orvoslátogatók, mentősök, segédeszköz-forgalmazók, zöldségesek, vagy bármi más.

 391. jukeey — 2014-06-06 23:24 

Nemtom mennyi amatőrcsillagász lehet; de az igazi, kutató amatőrökön kívül elég sok hobbis fotózó lehet akik akár véletlenül is tehetnek felfedezést, nekem egy régi ismerősöm (egyszerű csóri jegyszedő) egész jó kis távcsővel bambulta és fotózta éjhosszat főleg a Szaturnusz gyűrűit – a mélyűr sajnos pont nem érdekelte. Nem feltétlen kell bolygófelfedezéshez űrbehelyezett többtonnás monstrum, amatőrök is jelentettek már jó néhány exobolygó-felfedezést. Sőt, 11 centis optikai távcsövekkel már egy tucat exobolygót fedeztek fel, innen a felszínről.

 390. rebel — 2014-06-06 23:20 

@realcorpus:
Hát de jajj… ne legyél már Wikipédia-művelt te..! 😀
Hogy lenne már Magyarországon száz csillagász? Számolj már testvér! Egy évfolyam legalább 20-30 ember és minden évben indul több csillagász évfolyam is…
Az évi 50-100 végzős..
Szerintem ezt a számot láttad te, hogy évente tanul 100 csillagász az országban. Ez reális.
Figyi, legalább 5 ezer csillagász van nálunk és szorozd fel, 10 millióra mondjuk 5 ezer, akkor 7 milliárdra… szorozva 700… tehát 5 ezerszer 700, az 3.5 millió… De felezzük el, mert nyilván Eritreában kevesebb van, mint Japánban… akkor is 2-3 millióról beszélünk globálisan nagyjából körülbelül…

Biztos lehetsz abban, hogy a bolygón van tehát 2-3 millió csillagász. Tehát több millió, ahogy írtam. De miért fontos ez? Ez amúgy totál részletkérdés. Leragadtál egy irreleváns részletkérdésnél abból gumicsontot gyártottál és most azt rágjuk. És ha mondjuk 103 241 db, vagy 92 367 db csillagász van a Földön, akkor mi van? Mivel jobb vagy rosszabb, ha kétezer, 2 millió vagy akár 10 millió?

Amiről írtam változatlan: nem tudják, lehetetlen mindet leuralni, mindet megfenyegetni megfélemlíteni, akárhányan vannak; szóval olyan konspirációt csinálni, amiben mind bevonható és nem lesz kivétel, főleg akiket kiemeltem, kínaiak – indiaiak – oroszok. Kizártnak tartom, hogy az állítólagos NWO féle nyugati háttérhatalom uralma és összeesküvése hatna az említett keleti régiókra…

Ne becsüld le se az oroszokat, se a kínaiakat, se az indiaiakat…!!! Olyan felhőkarcolós városok vannak olyan helyeken, amiről mi még itt a mélybalkánon nagy arccal – hogy milyen civilizáltak vagyunk -, azt hisszük hogy teve- és birkapásztorok legeltetnek kunyhók közt térdig trágyában, hogy igen nagyot nézne a legtöbb magyar…
Az van hogy mi vagyunk kurvára már elmaradva még egy Türkmenisztánhoz képest is, nemhogy Indiához… India pl világ szinten élvonalban van a tudományos képzésben. Az utóbbi 10 évben ugyanis hopp, felzárkóztak… A diplomát megszerzők száma sokszorozódott. De Kínát se féltsd és még nem beszéltünk másik milliárdnyi ázsiairól, akár kazah vagy üzbég csillagászok is vannak, pl még arab országokban is, saccperkábé szerintem van pár ezer szaudi csillagász is és egyiptomi is, és iráni csillagász szerintem lehet hogy van akár 10 000 körül is, mivel ott is élnek vagy 80 millióan és ott is nyomják nagyon is a tudományos képzést. De nézzük Mexikót, Braziliát, vagy éppen nagy afrikai országokat: ezrével végeznek évente tudósok a polgáraik közt ma már!

De vissza hozzánk, ha végez csak évente hazánkban 5 szerencsétlen csillagász, akkor is számolj! Egy ilyen ember átlag kb 50 évet tölt a pályán, tehát ha minden évben kb 5 végzett az elmúlt 50 évben (ami ugye nyilván nonszensz, mert több tucat végez minimum évente), akkor is kell legyen 200-250 db csillagász most, szóval ez a száz darab, sehogy nem jön ki… szerintem nézz utána újra! Vagy te néztél el valamit, vagy a Wiki ír megint hülyeséget…;)

 389. realcorpus — 2014-06-06 18:44 

@rebel:
Már megint a tudósokat bántják! Jajj!

Több millió csillagász?! Miért nem egyből milliárdos a nagyságrend? Ha már nagyot kell mondani…
De végül is igazad van. Ha azt vesszük, hány embernek van távcsöve otthon. Na jó. Talán még teleszkópból is összejön annyi.
A wiki szerint Magyarországon van kb. száz (100) csillagász, úgy, hogy Grandpierre Attila is benne van, tehát nincs kivételezés. Meg persze olyanok is, akik már rég nem élnek.
Vagy nagyon rosszul állunk nemzetközi arányokkal csillagászokból, vagy kicsit túloztál.

Kutatás: Nem tudom, csak feltételezem, nem minden csillagvizsgáló képes befogni egy távoli kvazárt, bolygót. Nem hiszem, hogy mindegyik ilyen teljesítményre képes. A nagy hatóerejű kutatóállomásokon – amiből talán nincs olyan rengeteg – meg azok fognak kutatni és azt, akiknek és amit megengednek. Ha ezt épp senki nem akarja keresni, akkor hiába kémleli az eget több millió ember otthonról, nem fogja meglátni, ha van ott valami.
De pl. az Erist is tíz éve találták meg, pedig itt van egy köpésre (az világegyetemhez képest).

És miért feltételezed, hogy pl. Indiáig nem ér el a kezük ‘nekik’? Csak, mert nem szembetűnő?

 388. rebel — 2014-06-06 15:11 

@realcorpus:
A Földön több millió csillagász van, és egyre fejlettebb technológiát használnak. Így azért titkolgatni konspirálgatni elég nehéz. Tehát mondjuk valamit el akar titkolni a mainstream háttérhatalom, és ki van adva minden tudományos akadémiának, egyetemnek, labornak, hogy kuss róla, nem is kutatható. Ez eddig ok lenne és tényleg itt nem jöhetnek szóba az amatőr csillagászok, mert azért ott kutakodni már ők nem igazán tudnak, hacsak nem milliárdos az illető és mellé csillagász zseni.. ilyenből meg nem sok van. Azonban a nagyobb bökkenő, hogy pl indiai csillagászok, kínai csillagászok, aztán oroszok, arabok.. na szóval azon népek derék fiai, akikre nem terjed ki a hatósugara az bilderbergeknek vagy Rockefelleréknek vagy akárki konspiráló gonosznak, úgyis felfedeznék, sőt felfedezték volna már, hiszen ha böszme nagy, akkor sok szem disznót győz alapon, meg KELLETT lássa százezres nagyságrendű, nem a mainstream nyugati sodrás alá tartozó, pl kínai és orosz leginkább – tudós… Álcázás meg aztán már tényleg igencsak sci-fi lenne… Azért ne feledjük hogy a csillagászok már miket meg nem látnak, millió fényévnyire levő galaxisokat, kvazárokat, sőt már bolygókat is látnak más naprendszerekben… nehogymár pont ezt ne lássa senki, vagy ha látják, akkor meg nehogymár globális összeesküvést lehessen megvalósítani… A világűr és az emberi szervezet, két olyan dolog, amiben nem igazán lehet semmit cenzúrázni, mert hozzáfér korlátlanul mindenki. Szerintem ezek miatt időpocsékolás amatőr szinten kutatni utána… nyilvánvaló hogy nincs ott semmi…

 387. sztalker — 2014-06-06 14:55 

@realcorpus:

Csak még érintőlegesen az álcázásról, hogy esetleg mások is kedvet kapjanak kicsit:

— Dyson-gömbök
— Kardasev-skála

http://legendavadasz.hu/csillagaszat/a_dyson-gomb

http://quantum.sfblogs.net/2007/10/26/civilizaciok-osztalyozasa-a-kardasev-skala/

Tehát a tudomány nagyon is komolyan foglalkozik a maga módján (a maga megközelítési rendszerében) ilyen dolgokkal, és ebbe még sztem az is bőven beleférhet, hogy egy bizonyos intelligenciaszint felett egy szupercivilizáció már ismerheti a módját a saját álcázásának is akár (biztosan van rá oka :))), tehát nem lehet kizárni semmit csak a mi jelenlegi technikai ismereteink meg világról alkotott modelljeink alapján.

— Honvéd, maga nem is volt ott az álcázási gyakorlatunkon!
— És ezt honnan tudja, őrmester elvtárs?!!!)

A legjobb kémeket sem ismerjük, csak azokat, akik már lebuktak.

 386. sztalker — 2014-06-06 14:36 

@rebel:

„…de mi köze a konteókhoz?”

Mert piszkálja az ember agyát egy kicsit, hogy miképpen is lehetne megoldani egy problémát, eldönteni egy kérdést. Volt ilyen mindig is a történelemben (nem csak a természettudományban), gondoljunk a Déloszi problémára, vagy akár Trója felkutatására, a csillagászati „éter” keresésére, a Mars-csatornákra stb.

De néha maga a kérdés felvetése is elég ahhoz, hogy felkeltse a figyelmet, ettől új elméletek is születhetnek. (Például a bizonyítási eljárás önmagában előreviheti a tudományt v. akár új filozófiát is teremthet, mint sok minden a matematikában, kvantumfizikában. Nagy Fermat-tétel, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, Fermi-paradoxon, Drake-képlet stb.) A Matrix (holografikus univerzum) pl. pont ilyen, de ez sem csak a konteósokat érdekli, maguk a fizikusok kezdték ezt el firtatni, mikor épp nem volt jobb dolguk :), de aztán mások is rákattantak. (Mostanában a párhuzamos világegyetemek a felkapott téma, de a szuperhúr-elméleteknek is sok variánsa játszik, biztosat senki sem mer állítani ezek valóságáról még.)

A Mars-kutatás valszeg nem indult volna be, ha az emberi agy nem köti össze a homályos felszíni alakzatokat folytonosnak tűnő vonalakká („csatornák”), melyeket a kor olyannyira elfogadott tényként, hogy még tudományos kiadványok is albumba rendezték ezeket, egy létező idegen civilizáció nyomainak bizonyítékaként. (Tehát önmagában a Mars közelsége nem indította volna el ezt a Mars-őrületet, és a kis zöld emberke mítoszt. Gondoljunk H. G. Wells-re és Orson Welles hírhedt rádiójátékra, ami szintén ezen a legendakörön alapult.)

Nem egy tudós szinte beleőrült ebbe a kutatásba (Schiaparelli fedezte fel először a marsi formációkat, de igazán Lowell épített ki egy komplett csillagvizsgálót kizárólag ennek a kutatására, de „melléktermékként” sok egyéb csillagászati felfedezés is született ebből, pl. a Plútó észlelése), de áttételesen az ilyen érdeklődések hatnak a technológiai fejlesztésekre is mindig, a csillagászok egyre pontosabb műszereket igényeltek ahhoz, hogy jobb képet kaphassanak a bolygókról. (Lencsecsiszolás, óriás refraktorok, akromatikus lencsék.)

Az viszont a sors fintora, hogy a Mars-szondák tényleg találtak aztán valódi (igaz kisebb) csatornákat, amik a természetes vízerózió művei, nem a marslakók városai), de akár egyfajta elégtételt is érezhettek ettől a csillagászok, hiszen az ő akkori rámenősségük nélkül most nem tudnánk annyit erről a bolygóról.

 385. jukeey — 2014-06-06 07:53 

Szerintem sem off (bár valamelyik témánál írta Tiboru hogy egészséges mértékben az sem nagy gond). Mivel bolygók detektálási módszereivel kapcsolatban vetődött fel valami, és itt épp egy hipotetikus bolygóról van szó. Minimum hogy a témával kapcsolatba hozható dolgok felemlítése, átrágása gondolatébresztő lehet. Igaz, egy sumér versike kannibál isteneibe bolygót és ufókat belemagyarázni eléggé x-kamu, de legalább érdekes :). Én esküszöm hogy Petőfi a “tyúkanyó kend”-del valójában a Pleiades nyílt csillaghalmazból (alias fiastyúk) származó idegenekkel való kommunikációjára célzott dugiban. Jobban körül kéne nézni kicsit az irodalomban is.

 384. realcorpus — 2014-06-06 05:25 

@rebel:
Hogy mi köze a konteóhoz?!
Hát pont az, amit írsz te is. Hogy itt van (vagy nincs) valahol egy bazinagy gömbszerű valami, ami, ha mégis létezik, akkor vagy nem látta még senki (élő), vagy titkolják a létezését. Sztalker csak arra próbál megoldást keresni, hogyan lehetne megtalálni azt – az eddig rejtőzködő/rejtett – égitestet.
Ha saját ‘álcahálóval’ rendelkezik, akkor azért konteó, mert kérdéses, miért titkolják előlünk és mások elől is létüket, és kik azok.
Ha a Földön vannak a közvélemény elől dugdosók, akkor meg azért, mert valami miatt valakik titkolóznak.

Ezért kell egy olyan vizsgálati módszer, ami megállapíthatja a keringő test látványa nélkül is, hogy adott pályán kering-e valami, vagy teljességgel kizárható. Ha 101%-osan kimutatható, hogy márpedig nem jár erre 3600 évenként semmi különös, akkor megszűnik a konteó hivatalosan (persze a kétkedőket ez sem győzné meg). Ha viszont találnak nyomot, akkor ‘ipiapacs!’.
Továbbá, ha az útvonalat meg lehet állapítani, akkor azt lekövetve előkerülhet a bolygó(?). (Ahogy a kondenzcsíkot nézve is a keskenyedő része felé keresed a repülőt.)

 383. gigabursch — 2014-06-06 00:37 

@sztalker:
Nos én a kitaposott fáről nem sokat tudok, de azt a népi bölcsességet igen, hogy
“Ahol elefántok ba-khökhm-nak, fűnek se jó lenni”

 382. gigabursch — 2014-06-06 00:35 

@rebel:
Jól bezsélsz fehér testvér.

Mindezek ellenére én mindig is élvezem, ha egy téma kapcsán egy kis ismeretterjesztés befigyel.
(Szó se róla magam is szoktam ezzel élni.)

 381. jukeey — 2014-06-06 00:26 

Jól. Egyébként szerintem fekete lyukból fáintos kis neutrínó-detektort lehetne faragni, elő a bicsakkal 😀

 380. rebel — 2014-06-05 17:42 

Érdekes amit írogattok, de mi köze a konteókhoz?

A konteó itt az volna, hogy van egy böszme bolygónk, ami vagy a Nibiru, ami 3600 éves gigantikus elipszispályán mozog és amikor a közelünkbe ér, nagy katasztrófát (akár kipusztulást is, kéregelmozdulás, pólusváltás stb) okoz, illetve rajta élnek fejlett űrlények, akik ilyenkor átjönnek minket piszkálni (Annunaki, Nefilim és Enlil mítosz); és ezt az egészet eltitkolják aljas elit világösszeesküvők (vagy azért csak hogy ne legyen pánik, vagy más miatt, pl az alienekkel való titkolt kapcsolat miatt)
A másik planetX verzió meg, hogy van egy bazi nagy rejtőzködő bolygója a Naprendszernek valahol a Plútón túl, amit valamiért (ezt pontosan nem is tudom mi értelme lenne, mondjuk ezen is vannak alienek vagy hogy is van a teória?) vagy nem látunk vagy nem akarunk látni, mert direkt titkol egy komisz világ-összeesküvés vagy esetleg valami miatt tényleg nem látszik… (titkolás nélkül ez nem konteó)

A titkolók természetesen lehetnek a szokásos ügyeletes konteó főszereplők ugyebár, pl a globálelit háttérkormány, bilderbergek, trilaterális bizottság, illumanti, USA és Izrael és haverjaik… 🙂

Mindkét verzió az eltitkolás miatt konteó. Ha nem lenne benne erről szó, akkor nem konteó lenne, csak egy para- (vagy esetleg pszeudo) tudományos teória egy égitestről… Jól tévedek?

 379. sztalker — 2014-06-05 16:30 

A neutrínókat csak példaként hoztam fel, bármilyen részecske/sugárzás, amit egy trilliószor trillió tonna tömegű objektum (mint a mi Földünk, ugye, ez azért jóval nagyobb tömeg, mint a kisbolygóké, üstökösöké) elnyel, megváltoztat. A gravitációs lencsehatást ugyan csak óriási csillagok körül lehetett eddig kimutatni, a mikrolencse-hatás a nap előtt elhaladó bolygók optikai észlelése, csak más formában, mint a kitakarásos verziónál. (Ott csökken, itt meg nő a csillag megfigyelt fénye.)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3s_lencse

A neutrínókkal próbált vmit kezdeni az amcsi haditengerészet is a tengeralattjárós kommunikációban, asszem, mert nagyon ésszerűnek tűnt, hogy nem kellene az egész földfelszínt körbeugráló szuperhosszú hullámú rádiókapcsolatot erőltetni, hanem a létező legrövidebb utat választva, közvetlenül a bolygónkon keresztül (tehát át a Föld magján, köpenyén meg mindenen)direktben üzenjenek a neutrínókkal, persze a detektálás problémája ugyanúgy megmaradt. Vagy csak hallgatnak róla.
(A fizikusok is a mély bányákba teszik a detektoraikat, hogy a háttérzajt ki tudják szűrni, és elkaphassanak egy nagyon ritka neutrínó–atom véletlen összeütközést.)
Nem tudom, hogy a Navy most hogy áll ezzel a cuccossal, de lehet, hogy tán ezért sem nagyon kell már nekik az a HAARP…

http://www.newscientist.com/article/dn17916-neutrinos-could-encode-messages-to-submarines.html#.U5B3bXJ_t8E

A „kitaposott fű” elve a gyűrűs Szaturnusznál is megvan, ott a holdak egymást zavaró rezonanciája okoz ugye egy sávot a törmelékmezőben, tehát ha közvetlenül nem is látnánk, de áttételesen még így is lehetne következtetni holdak létezésére.

Abban reménykedem, hogy hasonlóan a színkép felfedezéséhez a csillagászatban (amivel rögtön megtudtuk egy távoli objektum anyagi összetételét, nem kellett ehhez odautazni és mintát venni), most is lesz majd egy praktikus módszer a bolygódetektálásra.

Vagy a detektálásnál maradva, gondoljunk az utóbbi időben nagyon divatos nagy bázisvonalú teleszkópokra. (VLBI.) Ötven évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy ennyire jó képeket lehetne ezekből összeállítani. A műholdra telepítéssel pedig nagyságrenddel nagyobbra nőhetett a bázisvonaluk.

 378. jukeey — 2014-06-04 15:49 

Szintén laikus érdeklődőként; ez a sötét anyag/neutrínó dolog nem tűnik járható útnak.

Esetleg ha a neutrínók detektálása simán és jó hatásfokkal megoldható lenne, felhasználhatók lennének a tér olyan területeinek feltérképezésére, melyeken nagyobb anyagtömegek kitakarják a fényt, hiszen ezeken az elnyelődő fénnyel ellentétben nagyrészt átjön. Nem lehetetlen, hogy egy minden neutrínót befogni képes detektor afféle univerzum-röntgenkét használható lenne, de ilyen szerkezet megalkotása, megfelelő anyagok létrehozása már nem annyira tűnik lehetségesnek. Egyelőre a közvetett kimutatása is problémás, nemhogy affélle “neutrínófotó” készítése, vagy csillagászati távolságban levő neutrínójelenség megfigyelése. Nem tudom, a fekete lyukakkal kapcsolatban mi a hivatalos álláspont, azokon is átmegy-e a neutrínósugárzás; ha pl egy neutroncsillag vagy nem is tompítja le számottevően, egy sűrűbb fekete lyuk táncsak.

A sötét anyaggal tudtommal még kétesebb a helyzet, a puszta feltételezése is csak némi megfigyelt “többlet”-gravitáción alapszik. Ám ha van is, a neutrínókkal ellentétben nem sugárzásnak tűnik (pontosabban egyesek szerint olyan is lehet, de az végképp csak elmélet). Szóval lehet hogy a sötét anyag közönséges, megvilágítatlan csillagközi hidrogén, aminek a mennyiségét alábecsülték. Egyelőre minden mérés csak annyit erősített meg, hogy a galaxisok tömege jóval nagyobb, mint amennyit az észlelhető (sugárzó vagy megvilágított) objektumaik és becsült nem megvilágított anyaguk (bolygók, fekete lyukak, gáztömegek) alapján becsültek. Becslés alapján feltételezett hipotézis :D.

Egyébként a csiganyomvonal-hasonlat nagyon jó; pár bolgyót már találtak úgy, hogy lefotózták a csillag körül levő por-gáz-meteor tömeget, és jól látszottak bennük a bolygók által letisztogatott, kitaposott pályák (“ki se egyenesik ott a fű”, mert a nagyjából körbejáró bolgyók folyton újrakitapossák). Jó messziről a naprendszerről is biztosan lehetne ilyet készíteni.

 377. realcorpus — 2014-06-04 14:04 

@sztalker:
Vegytiszta laikusként:
Ha ilyen elváltozásokat lehet mérni, azonosítani, akkor kézenfekvő lenne a saját naprendszerünkben kezdeni az ilyen méréseket, ami alapja lehet a távolabbi bolygók hasonló módon történő észleléséhez.
(De, ha nem tévedek, akkor minden ilyen irányú kutatás azt mutathatja ki, hogy x millió évvel korábban volt ott egy bolygó.)
Viszont közelben elhaladó üstökös (égi tünemény) pályáját is meg lehet találni, ha éppen nem túl gyakori vendég a közelben (nincs róla adat), de hagyott nyomot valahol x évvel korábban.

Azt azért jól értem, hogy szerinted is valami olyasmi kutatás lenne ez, mit egy, azaz 1 darab meghatározott, Gipsz Jakab ostoros egysejtűt kiszúrni az óceánban?

Más irányból: A búza visszaáll pár nap(?) alatt a korábbi állapotába. Ha egy kevésbé sűrű dolgot nézünk, a vizet, akkor az hamarabb nyugalmi állapotba kerül, ha nem fúj a szél, tópart, feszített víztükörrel. De az űrben vizsgálandó anyag (nem anyag) még ennél is ‘hígabb’, így gyorsabban rendeződik, minthogy mérni lehessen, viszont, ha mégis mérhető, akkor ott van előtte nem sokkal a keresett objektum, ami enélkül is ‘belőhető’. Másrészt, ha vizes példát továbbgondolom, akkor itt mindenféle hatások érik, amitől egy olyan katyvasz is lehet, mint amikor felkeverjük a tó fenekéről az iszapot.

Lehet dobálni, de csak apró kavicsokkal, kérem! =)

 376. sztalker — 2014-06-04 13:17 

Lenne még itt valami…

Most nem csak a mi közvetlen közelünkben elhaladó bolygókról (pl. az X bolygó) lenne szó, hanem nagy általánosságban ki lehetne próbálni a Föld-szerű bolygókat kutatóknak az itt következő trükköt.
(Figyelem, most inkább a fizikus, asztrofizikus egyetemisták meg szakik ne aludjanak el rajta, ha lehet, mert ők tudnának ehhez majd érdemben hozzászólni!)

Tehát. Tételezzük fel, hogy az ún. sötét anyag, ami az általunk ismert Univerzum nagyobbik részét alkotja és a „hagyományos” anyagunk közt mégiscsak van valamilyen icipici kölcsönhatás. Abból induljunk ki, mint amikor egy motorkerékpáros véletlenül lehajt az útról és belemotorozik egy búzamezőbe. Azon a nyomvonalon, ahol behajtott a gabonába, ott még sokáig lelapulnak a búzaszálak, időnek kell eltelnie, amíg visszanyerik az alakjukat. (Vagy mikor a focisták a füvön lejárkálják a pályát.)

Ebben a kísérletben a lényeg nem a két anyag közti kölcsönhatás mibenlétének a kimutatása lenne, hanem egyáltalán, bármiféle, ALIG LÁTHATÓ ELTÉRÉS FOLYTONOS detektálása. Ebben az esetben a mért jelet digitálisan milliárdszorosára (vagy még többre, ha kell) erősítenénk, hogy el lehessen majd a háttérzajtól különíteni.

Miért hozom ezt fel a bolygókutatás kapcsán?
Arra gondoltam, hogy tévúton járnak azok a csillagászok, akik mind a napok kitakarását, mind a napok bolygómozgások általi ráncigálását próbálják a fő csapásiránynak tekinteni, a Föld-típusú, tehát kicsi kőzetbolygók utáni kutatásban.

Ezek a mozgások már eleve picik, a pontszerű napon belüli, még annál is jóval kisebb planéta észlelése elképesztően macerás, és sokáig tart.

Induljunk ki inkább másból!
Nézzük meg azt, hogy a legtöbb, ún. lakhatási zónában keringő bolygó milyen pályaadatokkal kell, hogy rendelkezzen. A legfontosabb a napjától mért távolság, ami a mi Földünk esetében is jó 150 millió kilométer. Tehát egy igen-igen nagy méretű pályát kellene mindenhol keresnünk, egy olyan láthatatlan nyomvonalat, aminek az átmérője akár 300-500 v még több millió kilométeres ellipszis. (Persze mindig a nap típusa lesz itt a meghatározó, annak hőteljesítménye fogja elsősorban befolyásolni az életlehetőségeket.)

Vagyis az asztalomon átsétáló pici hangya is hagy maga után lábnyomokat, bármennyire is kicsik azok, ha valamilyen finom por v. liszt borítja az asztallapot, a nyoma mégiscsak ottmarad.
De ugyanígy megmarad rövid időre a nyoma a búzamezőbe betévedt motorbiciklinek is, ha megfelelő időben lefényképezem, akkor láthatóvá válik a lenyomódott vetés. Később már elenyészik a különbség a búzaszálak közt, mert felállnak, de ha időben készítek egy fénykép (vagy akármilyen detektor) sorozatot, akkor tudom bizonyítani azt, hogy valaki benne járt. (Hasonlóan egy kis motorcsónak hullámaihoz.)

Hasonló ez ahhoz, mintha egy verandán ülve, távol a kertemtől próbálnék egy picike csigát kimutatni, amint végigmászik az udvaron. Hiába bámulnám a millió pixeles fotót, csak egy darab felvételen nem látható a kicsi állat. Ha viszont percenként lefotózom a kertet és ezt ezerszeres gyorsítással levetítem, akkor igenis láthatóvá válik a csiga mozgása, még ha ő maga nem is, de ahogy a környezetében lenyomja a füvet, az már ezerszeres gyorsításban látható lesz.

Visszatérve a bolygókutatáshoz:
Föld-típusú, nagyon kicsi objektumok is kell, hogy rendelkezzenek akkora gravitációs térrel, anyaggal, hogy az egy szinte alig kimutatható módon, de mégis kiváltson vmiféle hatást a sötét anyag mezejében. (Vagy fordítva! De ezt sem tudjuk még.) Ez csak akkor lenne látható, ha a milliárdszorosára erősített jeleket éveken át vennénk egy nap körül, kábé abban a zónában, ahol a komfortövezet lehet.

Elsősorban hosszúkás vonalakat, lapos elliptikus íveket, esetleg körcikkeket kell keresnünk, amelyek egy bolygó pályájának részei. (Attól függően, hogy milyen szögű rálátással bírunk a pályára, lesz az nekünk vonal, vagy akár kör alaprajzú.)

Viszont ebben az esetben sokkal kényelmesebb helyzetben lennénk, mint a korábbi módszereknél, mivel elegendő lenne már egy rövidke ilyen szakasz megléte is, már ezt is bizonyítéknak vehetnénk, hogy „válámi ván”, kering egy nap körül.

Mivel még a legkisebb bolygópályák is jó százmillió kilométeres átmérőjűek, ilyen óriási egyenes vonalak, körcikkek, hosszúkás ívek sokkal könnyebben szemünkbe ötlenének, mint a mostani (már elnézést) „bolha tökén a pattanás” nagyságrendű elmozdulások.

Ráadásul így nem csak a mi síkunkban lévő (egyenes vonal), meg az éppen merőleges rálátással rendelkező (ellipszis v. kör) bolygópályák tűnhetnének elő, hanem mindegyik látszana, csak épp a pálya alakjuk lenne más és más az Ekliptika szerint.

De a sötét anyag helyett akár még egy naprendszerben feldúsult gáz- v. porköd is lehet olyan nyomjelző, ami segíthet a kutatásban. Tehát nem magát a bolygótestet, annak eltérő fény-, hőképét, radarképét (mint az üstökös meg kisbolygó felfedezéseknél szokásos módszert) hanem a pályanyomát kell vhogy detektálnunk.

És ebben segíthet a számítógépes bemozgatás, gyorsítás, erősítés, már eleve olyan szűrők alkalmazása, amelyek az életgyanús komfortzónákon belül kutatna ilyen, a térben előforduló:

— gravitációs
— sötét anyag-normál anyag
— részecske

anomáliák után.

http://sg.hu/cikkek/103613/a-neutrinok-vezetnek-el-a-sotet-anyaghoz

Az eddigi ismereteink szerint a nagyon kicsi semleges részecskék, a neutrínók szinte kitöltik az anyagi világunkat úgy, hogy alig-alig ütköznek a náluk jóval nagyobb atomi részecskékkel (mivel semlegesek, így már eleve nehéz is töltéssel bíró részekkel kapcsolatba kerülniük, másrészt tényleg olyan hihetetlenül kicsik, hogy még testünkön és Földünkön is áthatolhatnak akár ütközés nélkül, de ettől függetlenül létezhet más részecske-áram is még, amit egy gravitációs tér, vagy maga a „sötét anyag” egyfajta reakcióra (pl. sugárzás) késztet. Ezek detektálása jól jönne egy bolygópálya kimutatásához. (Pl. egy fekete lyuk körül bizonyosan kimutathatóak ilyen emissziós jelenségek, mint a Hawking-sugárzás stb. Egy nap nagyságú objektum is okozhat gravitációs lencse-jelenséget, de itt most ennél sokkal nagyobb, e napok körüli területet kéne jól befogni, már eleve kiejtve a túl távoli pályákat, amelyek túl hideg bolygókat jelentenek, és a túl közeli, forró felszínűeket is. Maradna minden csillagtípusnak az optimális zónája, ami nálunk a Vénusz–Mars sávja, tehát csak erre kéne koncentrálni legelőször.)

Várom szakértő fizikus (meg persze nem csak fizikus!) kollégáim reakcióit erre az ötletre, hacsak nyitott kapukat nem döngetek, mert már fut valahol ilyesmi projekt a világban.

(Az alapötletet Bay Zoltán Holdradar-kísérletétől loptam, ő csak úgy tudta még akkor bizonyítani a radarhullámok gyenge jelének visszaverődését, hogy folyamatosan több ezerszer egymás után befogta ezeket a gyenge jeleket, tárolta azokat, majd egymásra kopírozva láthatóvá tette. De akkor még nem volt elektronikus rásegítés, csak primitív Coulomb-mérők meg ilyesmik.)

 375. rdos — 2014-05-18 10:39 

@rebel: “Szimpla mítoszra alapozott tudományos teória, amit semmilyen tudományos tény nem támaszt alá.”

Igaz, másik csillag körül kering, de nem lehetetlen.

“Maga a GU Psc b éppen 2000 csillagászati egységre (300 milliárd km-re) kering saját csillaga körül, vagyis 2000-szer távolabb van attól, mint a Föld a Naptól. Ez már önmagában rekordnak számít az eddig felfedezett exobolygók katalógusában, de a keringési idő miatt sem kell szégyenkeznie, hiszen ez nagyjából 80 ezer földi évnek felel meg.”

http://sg.hu/cikkek/105363/evezredek-alatt-keruli-meg-csillagat-egy-exobolygo

 372. rebel — 2014-03-09 16:57 

A probléma az hogy kiszámították sokszor már, hogy egy ekkora égitest, ilyen sebességgel keringve, azaz haladva el; ilyen pályán, azaz inkább útvonalon, egészen egyszerűen NEM JÖNNE VISSZA. Könyörgöm egy Földnél többször nagyobb – egyesek szerint ugye Jupiter nagyságú – gömb 1500-szoros földnap távolsággal, a bolygó átlagos sebességével haladva, de még ha jóval lassabban is, MI A BÁNAT HÚZNÁ VISSZA? A Napnak nincs ilyen gravitációja, hogy megtartsa ezen a pályán. A 3600 éves ciklus – mint Földközelbe érés, és ugyebár túl közel, amivel nagy katasztrófát okoz újra és újra – megintcsak nettó hülyeség, hiszen ha 3600 évente lenne egy nagy kipusztulás, NEM FEJLŐDÖTT VOLNA KI AZ EMBER… vagy ha netán mégis, akkor sem fejlődtünk volna ideáig ahol tartunk, mivel visszavetné planetárisan az emberi populációkat a nagykatasztrófa, ha egyáltalán túlélnék… Lehetne még sorolni, mivel sok egyéb sebből vérzik a teória; de ez a két fő ellenérv bőven elég is.
Szimpla mítoszra alapozott tudományos teória, amit semmilyen tudományos tény nem támaszt alá.
A dogonok ettől még találkozhattak földönkívüliekkel, sőt akár bizonyítékok lehetnek az exogenezisre, Nibiru nélkül is vígan.. ergo a dogonok sztorija érdekes, igaz lehet, de semmiképpen nem támasztja alá a Nibiru teóriát.
Azonban hol itt a konspiráció? Mondjuk hogy a NASA ill. a hatalom eltitkolja? Na jó legyen…;)

 371. rdos — 2014-03-09 08:48 

 370. kuklopsz — 2013-11-21 06:26 

Na jó, mondjuk a 368-as megér egy erős közepest. 😀

 369. kuklopsz — 2013-11-21 06:24 

International Scientific Optical Network
Persze, hogy az, de ettől még SION az anagrammája.
Én meg nem hiszek a véletlenben.
Az ördög lélekre gyakorolt hatása a “gödör” szóval is praktikusan kifejezhető, tehát feltűnt. 🙂
Vannak sztrájktörők és vannak konteo-törők is ezek szerint.
Legyen mondjuk 2-es alá, de csak nagy jóindulattal… 🙂
(Fantázia szabin van)?!

 368. jukeey — 2013-11-21 05:30 

Erről eszembe jut a Globális Elhárítás Centrális Irányítása 😀

 367. jukeey — 2013-11-21 05:24 

@kuklopsz:

GÖDÖR
ÖRDÖG

ez feltűnt valakinek?

(egyébként “International Scientific Optical Network” rövidítése a drága)

 366. kuklopsz — 2013-11-21 04:38 

Ison üstökös. Ez nem tűnt föl senkinek?:
ISON
SION

 364. lego — 2013-11-15 15:10 

Annyi itt is az információ, hogy a fülem ketté áll tőle…

 363. tiboru — 2013-11-15 14:38 

@mano88:

Köszi! Örülök, hogy billentyűzetet ragadtál te is!

 362. mano88 — 2013-11-15 14:25 

Sziasztok!

Először is Tiboru, le a kalappal. Kiváló, amit csinálsz! Djatlov-incidens rejtelemit történetét keresve találtam ide és nem bántam meg. Azóta is olvasgatom a bejegyzéseket. És nagyon jó.

Régen szóltak már ehhez a poszthoz, de azért én írok ide.:)
Ilyen konteós történetek után mindig eszembe jut, hogy miért nem lettem csillagász vagy matematikus stb. Milyen jó lenne…. 🙂

Mikor kirobbant a hír 2012.12.21-ről, hogy jön a világvége lehetett olvasni ezt is azt is. A legnagyobb hír az volt, hogy neki csapódik a földnek egy nagy bolygó, amit érdekes módon Nbirunak hívnak. Elkezdtem olvasni róla. Volt egy cikk a neten. ( mellékesen: december elején még lehettet olvasni, de egy héttel később érdekes módon, szőrén szálán eltűnt az írás az internetről- lebuktak az Alienek és betörve a netre – törölték azt. 🙂 ) Talán valaki más is olvasta ezt… Nos, ebben az állt, hogy a NASA 1983-ban hivatalosan is bejelentette, hogy megtalálta A X bolygót a naprendszerben, majd pár évvel később a kilencvenes évek elején, már tagadta, hogy bármi ilyesmit is közölt volna illetve talált volna. Fura. Biztos valaki csak hírverést akart magának. A lényeg a lényegbe, hogy nagyon sok mindent nem árulnak el nekünk embereknek, de felteszem a kérdést: Ha nem is létezik, vagy ha létezik is, de senki sem látta még akkor mégis honnan tudják, hogy ekkora akkora, ilyen és ilyen? ( gondolok itt még az őskori kőkori stb. emberekre is akik írtak róla, vagy megörökítették barlangrajzokon a történetét, matematikai számításaikat stb.) Honnan? Hogyan? Miért ha állítólag senki se látta?

Példa okaként hozhatnám még a vámpírokat: írtak róluk valós és fiktív dolgokat, de bizonyítottan senki sem látta őket, mégis tényként közöljük, gondoljuk, tudjuk, hogy voltak/ vannak. De ez nem ide tartozik.

Úgy gondolom, hogy létezik ez a bolygó. Hisz biztos, hogy nem csak ez 10 v 12 bolygó létezik az egész világegyetemben ill naprendszerben. Több is van. Valahol ott van közöttük a X bolygó is.

A másik érdekesség, hogy minden űrszonda vagy műhold, ha valamit is észlel vagy megsemmisül vagy eltűnik (esetleg rajtacsücsül valamilyen földönkívüli és a kezével eltakarja a lencsét csak a vicc véget és közben halálra röhögi magát, amikor vakarjuk a fejünket, hogy na ezzel meg mi lett) stb. Érdekesek ezek is. Amik évekig működnek aztán találnak valami furát szokatlant az biztos, hogy valamilyen rejtélyes vagy nem rejtélyes ok miatt használhatatlan lesz…

 361. zizzi — 2013-10-05 19:25 

@macsacska:
360.

http://www.idokep.hu/hirek/mar-a-marsnal-jar-az-ustokos


hogy azt már egy éve megírtuk, a várakozások szerint az üstökös az év vége felé igen látványos jelenséggé válhat. A Földhöz december 26-án lesz a legközelebb, 0,42 csillagászati egységre (a mértékegység megegyezik a Föld és a Nap átlagos távolságával).

http://www.csillagaszat.hu/ustokosok/20130930-ison-mars.html

– * –

Konteosan: lehet, hogy a majak 1 evet es par napot tevdtek?? 😉

 360. macsacska — 2013-10-05 06:39 

Bocs, de ez az ustokos ugy nem hagy nyugodni…azt kerdezned mi oyan kulonleges ebben az ustokosben?

Roviden osszefoglalva: piszok nagy, piszok gyorsan jon, nem “aramvonalas” hanem van elol egy nyulvanya, ezenkivul olyan a palyaja, mintha szandekosan kozelitene meg mind a Marsot, mind a Napot. Ja, es ha igaz, 2 honapon belul ideer a Naphoz.

Vajonm mennyi az esely arra, hogy a vilagur hatalmas tersegeiben egy veletlenszeruen halado test pont “rakozelitsen” mindket egitestre?

Aztan ott van a palyaja…ellipszis, gyujtopontjaban a Nappal.

Mikor mindez elkezd kibontakozni, a NASA vidaman bucsut int, es kijelenti hogy mostantol magunkra vagyunk utalva.

Igazan kivancsi lennek, hogy latjak ezt a magyar csillagaszok?

 359. macsacska — 2013-10-02 06:05 

Azok szamara, akiket erdekel az ISON ustokos, szeretnek megosztani egy igen profi veboldalt, az eddigi legjobb fotoval, es sok elemzessel:
http://brucegary.net/ISON/

http://brucegary.net/ISON/isonjetwithangle%20Sep24.JPG

 358. zandertenoki — 2013-09-30 19:54 

@sztalker:

Köszönöm.

 357. sztalker — 2013-09-30 12:48 

@zandertenoki:

Bocs, hogy csak most reagálok a kérdésedre, de eddig nem vettem észre.

http://index.hu/tudomany/2013/04/29/a_fenysebesseg_megsem_allando/

http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_speed_of_light

Továbbá, asszem az NatGeo is foglalkozott a témával, egy olasz (?) kutató fejtette ki részletesebben elméletét legutóbb, én erre emlékeztem ezzel kapcsolatban.
Vagyis ahogy alakult a tér és annak energiasűrűsége, majd részecskék is megjelentek a lassú lehülése folyamán a korai Univerzumunkban, ez a „közeg” bizony kihatással lehetett a benne már létező fotonok sebességére is. Az elv hasonló ahhoz, mintha egy méterrúd
gumiból készült volna, vagy cukorból, a meleg hatására pl. kitágul, de mi nem vesszük ezt észre rögtön, hiszen mindvégig a kezünkben fogjuk azt. Pedig ezáltal már nem igazán egzakt (hitelesen pontos, „abszolút”) a mérésünk, ugye.

Még fogok keresgélni ez ügyben, megígérem.

(Ismételten, annak, aki esetleg félreértette volna eddig, ha beleolvasott a szövegbe: nem arról van szó, hogy a fény eltérő sebességel halad a vákuumban és a különféle anyagokban jelenleg, hanem, hogy ezt a múltra kivetítve is figyelembe kell venni az esetleg akkor létező, de most még ismeretlen részecske-térstruktúra függvényében. Sokat változott azóta a Világegyetem „levese”, közege.)

 356. zandertenoki — 2013-09-28 12:40 

@sztalker:

Igen, tudom, sőt egyes inflációs elméletek szerint ez a fénysebesség feleti tágulás a mi univerzumunkon kívül még mindig tart.

De ez a változó fénysebbeség új, tudnál erről többet mondani, vagy valami forrást mutatni, ahol utána nézhetek?

 355. sztalker — 2013-09-28 11:13 

@zandertenoki:

Egész pontosan a tér ekkor a fény sebességénél is gyorsabban tágult, amihez neki „joga van”, ez nem ellentmondás, a fény csak ezen belül haladhat limitált sebességgel. De még a fény sebessége sem lehetett állandó érték, változhatott (bizonyos tudósok legalábbis így vélik) az idők folyamán, tehát ebben az esetben az univerzum korát sem tudjuk ayért annyira fixre venni, ahogy most kerek perec kijelentik egyesek, úgy olvastam.

 354. zandertenoki — 2013-09-28 05:19 

@zandertenoki:
Á, elfelejtettem!
Az ősrobbanás-elméletek (igen, több is van) természetesen csak is az Einstein-i rugalmas, változó, táguló téridőben értelmezhetőek. A statikus Newton-iban nem.

 353. zandertenoki — 2013-09-28 05:08 

@freca:
Amennyire én értem, ezeknek a kifejezéseknek nincs értelmük. Az ősrobbanás pillanatában minden hely, minden pont a térben, ugyanaz a hely (pont) volt. Nem volt különmbség az itt és az ott között, mivel az ott is itt volt. Tehát az ősrobbanás “mindenhol” történt, és az “univerzum közepe” tetszőleges. Ez így elég zavaros, elismerem. Ezen a ponton a különböző tudományos ismeretterjesztő könyvek, filmek, stb. a lufi-analógiával szoktak élni. Ennek értelmében a mi négy dimenziós téridőnk a lufi két dimenziós felszínére hasonlít. Mikor az ember felfújja a lufit, a felszínén bármely két pont távolabb kerül egymástól. És teljesen mindegy, hogy a kettő közül melyiket tekintjük mozdulatlannak (a lufi felszínének középpontjának), amihez képest a másik, és a lufi felszínének összes többi pontja, mozog.
Még annyit, hogy az ősrobbanásnak az (élet) idő, a vilégmindenség, meg minden kezdetének azt a rövid, kezdeti szakaszát szokás nevezni, amíg az univerzum (a tér) tágulásásnak sebbesége igen nagy volt.

 352. freca — 2013-08-06 22:58 

Talán tudatlan vagyok, de gondom van “az Univerzum közepe” és “az Ősrobbanás helyszíne” kifejezések értelmezésével.

 351. tiboru — 2013-07-31 16:46 

@taclaw:

Szia, érezd jól magad! És persze köszi ez elismerést!

 350. taclaw — 2013-07-31 15:41 

Sziasztok, ez az első hozzászólásom, eddig csak olvasgattam, Tiboru előtt le a kalappal. Minden posztját élvezettel olvasom.
Naszóval ehhez hozzászólván: nem olvastam végig mind a 300 hozzászólást viszont azt vettem észre, hogy a 81.es hozzászólásban említett szakdolgozagtot senki nem említi…
Én végig olvastam és bár nem vagyok asztrofizikus azért sok mindent megértettem belőle. Ennek a cikknek és annak a dolgozatnak a konklúziója számomra az hogy 80% hogy van x bólygó. Az hogy az egy gázóriás, barna törpe vagy mi az már más kérdés…Életnek az esélye szerintem 0%. Sokan említették hogy attól hogy nagy a bolygó nem feltétlenül nagy a gravitációja. Nos az említett szakdolgozatból kiderül, hogy ahhoz hogy azokat a gravitációs anomáliákat létrehozza igenis legalább jupiter tömegűnek kell lennie. Akkora tömegnél nagy gravitáció van élet meg nemigazán. Azt teljes mértékben kizártnak tartom, hogy keringésének nap közeli pontján a föld közelébe kerüljön mert, ha nagy tömegű akkor az nem csak a földet zúzná be hanem a többi bolygót is. Egy elhaladás alkalmávál legalább a holdat lenyomná. Ha pedig kis tömegű akkor az anomáliákat ugye nem magyaráztuk, de ami fontosabb az oort felhőben találkozna pár üstökös maggal (több ezerrel) amik amortizálnák rendesen… Összefoglalva szerintem létezik, a mai technológiával is baromi nehéz látni mert fogalmunk sincs merre kell keresni, semmiféle misztikumot nem kell belemagyarázni….

 349. holdvilagcharley — 2013-07-04 08:58 

Sziasztok!
Üdv mindenkinek 🙂

Úgy látom ennek az érdekes cikknek a végén előkerültek a klasszikus sci-fi problémák 🙂 Ezeken jómagam is sokat gondolkodtam…

A SETI-s dologhoz tennék hozzá egy kicsit, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy eddig (azt hiszem egy-két megmagyarázhatatlan esettől eltekintve)nem regisztráltak semmi érdekeset. Ez nem csak azt jelenti, hogy nem akarnak üzenni nekünk, ennél azért jóval többről van szó. Azt jelenti, hogy a miénkhez hasonló technológiai fejlettségű “lakott bolygó” nincs a közelben. (persze ha az infót titokban tartják, akkor más a helyzet…) Miért? Mert az elektromos áram felhasználásával ontjuk az űr felé az “elektroszmogot” és ez nem csak egy-két meghatározott frekvencián történik, hanem az EM spektrum nagyon nagy részére kiterjed. Persze ez nem zárja ki ennél fejlettebb, vagy épp alacsonyabb szintű civilizációk létét, csak gondoltam ezt hozzáteszem …

 348. FilcTroll — 2013-06-08 14:18 

“Lájkolni vagy nem lájkolni: az itt a kérdés!” 🙂

 347. sztalker — 2013-06-08 13:27 

@FilcTroll:

Csak pár kiegészítés még:

http://nol.hu/tud-tech/20130606-elektromos_beporzas

Vagyis még abban sem lehetünk biztosak, hogy mi lehet valamely cselekvés okozója, legalábbis pl. a méhek esetében még távolról sem mondhatjuk ezt el.

A szövegértelmezésekhez:
Van egy amolyan műfordító körökben szokásos, elfogadott nézet (én legalábbis így hallottam, és tetszik!), hogy ajánlatos kb. 50 évente újrafordítani a klasszikusokat (regényeket, drámákat, a „súlyos nemzeti” színműveket is), mert bizony annyira megváltozik az életmódunk és ebből következően a szókincsünk, sztereotípiánk („jelkulcsunk”), hogy szinte elvész (v. elsikkadhat) az eredeti mondanivaló. (Pontosabban, a művészet esetében a téma az mindig csak alibi, ugye, a lényeg, a művész célja e mögött, alatt lapul mindig valahol, de a társadalmi elvárások és korlátok, cenzúra sokszor nem engedik a direkt kifejezésmódot, Ezért kényszerül hát rá a szerző erre a kódolásra.) Roppant nehéz elmúlt korok embereinek gondolatvilágába beleképzelnünk magunkat, és az utóbbi időben úgy látom, hogy a filmes ábrázolásmód inkább csak árt, mint használ ebben a folyamatban, gondoljunk csak azokra a szuperprodukciókra, amelyek úgy mutatnak be ókori embereket és eseményeket, hogy képtelenek ábrázolni azt a világképet, amelyben az ember elfogadja sorsát (melyet a Moirák szőnek), vagy az eleve elrendeltetést, az üdvözülést, az Isteni gondviselésbe vetett hitet egy középkori témájú produkcióban. Enélkül csak díszletvilág az, amit mutatnak.
Vagy tán így kellen fordítani, hogy megértsék: inkasszálták a számlámat, részvénytöbbségem van a cégben, margináltam a nyugdíjalapomat stb. Szomorú, de tényleg ez van.

 346. FilcTroll — 2013-06-07 21:43 

@sztalker: Nagyon jó felvetések.

Az észlelés szubjektív volta már kora gyerekkoromban foglalkoztatott, épp a színekkel kapcsolatban: oké, megtanultam, hogy ha ezt a színt látom, akkor az sárga, de vajon mindenki ugyanilyennek látja a sárgát? (Aztán utánaolvastam sokat, és az is kiderült, hogy a felnőttek szinte kivétel nékül teljesen hülyék.)

A nyelvi és képi információ pedig valóban különösen képlékeny: az “ülök a hatos villamoson” teljesen más mémcsokrot hív elő egy budapesti vagy egy berlini lakosból. Umberto Econak vagy egy előadása arról, hogy minden szövegnek létezik egy képzeletbeli mintaolvasója, aki minden olyan ismeret és képesség birtokában van, ami a szöveg befogadásához szükséges. Minél távolabb vagyunk a mintaolvasótól, annál kevesebbet értünk a szövegből — a legtöbb esetben a nyelvet sem. A Földön jelenlévő szöveg mekkora hányadát lehet képes megérteni egyetlen ember? Gyanítom, hogy még a legnagyobb nyelvzsenik is csak nagyon-nagyon elenyésző, picike részét az összesnek.

Az észlelés szubjektív volta nemhogy a színekre vagy a szövegekre, de _mindenre_ igaz. Aki ezt belátja, az jó eséllyel buddhistának fogja képzelni magát egy darabig, de ez általában elmúlik. A jó hír, hogy életünk bármelyik pillanata alkalmas arra, hogy a szubjektív észleletek illúzióvilágából megvilágosodva kilépjünk. 🙂

 345. sztalker — 2013-06-07 11:43 

@zizzi:
Arról nem is beszélve, hogy a „kitakarásos” módszer csak azokat a kisebb bolygókat mutatja ki, amelyek keringési síkjában vagyunk, azok, amelyek erre merőlegesen keringenek napjuk körül (vagyis akár a fele ilyen lehet ezeknek!) így már nem mutatható ki. (A „rángatós” detektáláshoz túl kicsik ezek a Föld-szerű kis közetbolygók, az a módszer az óriásbolygóknál hatásos.)
Tehát még mindig ott „lapulhat” valahol egy nagyobb mennyiségű Föld-szerű bolygócsoport, amit még nem tudunk észlelni.

 344. zizzi — 2013-06-07 06:46 

Mindig van uj es ujabb 🙂 :

http://mno.hu/vilagur/a-szaturnuszhoz-hasonlit-a-most-felfedezett-bolygo-1165471

Méretében és tömegében a Szaturnuszra hasonlító bolygót fedeztek fel a Földtől mintegy hétszáz fényévnyi távolságra.
Az égitestet elsőként kis teljesítményű (KELT) teleszkópokkal észlelték arizonai és dél-afrikai csillagászok, akik eredményeiket az Amerikai Asztronómiai Társaság indianapolisi éves közgyűlésén ismertették. A két távcső tranzitmódszerrel keresi a Naprendszeren kívüli bolygókat: a csillagok fényének parányi elhalványulását lesik, amelyet a napjuk körül keringő égitestek okoznak.

Nem volt egyszerű megtalálni a KELT-6b jelzésű objektumot, ugyanis a Földön viszonylag rövid – alig ötórás – időablak áll rendelkezésre megpillantására, miközben elhalad napszerű csillaga előtt. Türelem és szerencse kellett az első észleléshez – közölték a kutatók.
(…)

Pont ezt a modszert irta itt le valaki fentebb

 343. becsuszoszereles1k — 2013-06-07 00:02 

@sztalker: :)) Valahogy igy, ahogy mondod!
Az eszmefuttatas szep volt es erdekes; aggodni viszont mi ertelme?:)

Amugy, meglehetosen nagy tudosok eleg erdekes hurokat pengetnek: ugy tunik, ezek a kapcsolatok, a kommunikacio – nem fizikai formakban (van ilyen? ez is kiderul a Konteoblogon mar tobbszor emlegetett Michael Talbot konyvbol), nem technikai uton – folyamatosan megvalosul. Nocsak? Es ettol mostmar nyugodtabbak lehetunk?:)
Mivel en ehhez (is) kismiska vagyok, inkabb nezzetek bele, peldaul a 208-215. oldalon, mit mondanak a szakertok “idegen civilizaciokrol” – pro es kontra.
M. Talbot: A holgrafikus univerzum
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=michael+talbot+a+holografikus+univerzum&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fnem2.lapunk.hu%2F%3Fmodul%3Doldal%26tartalom%3D1175818&ei=nASxUd6vN4KAtAapqYHwBw&usg=AFQjCNGNMj2934SKKqcOZjXtKvzgME9Ijg&bvm=bv.47534661,d.Yms

 342. sztalker — 2013-06-06 13:17 

De továbbmegyek (ha már elkezdtem):
Még saját bolygónkon is csak a saját érzékszerveink szerinti világot látjuk, gondoljunk csak egy színes rétre, piros pipacsokra v. sárga napraforgótáblákra, virító repcére, de az őket beporzó rovarok (pl. méhek) még véletlenül sem ebben a spektrumban észlelik őket, nekik csak a bibe körüli szín a fontos, az pedig teljesen eltérő ezektől, pl. ibolyás-lilás árnyalatú, nekik a napraforgók kékes ibolyaszínűek..
Minden műszerünk „kimenő jele”, kijelzése a mi érzékeink alá van tervezve, mikor kapunk egy emailt, elkezd villogni egy kis ikon a mobilunkon v. a monitor sarkában, de ez a jel is csak abban a hullámhossztartományban látható, amit mi be tudunk fogni (és a nagysága nem mikronnyi méretű, de nem is kilométeres.)
Lehet, hogy egyszer majd véletlenül botlunk bele az idegen civilizációkba, pedig égen-földön célirányosan kerestük őket, talán valahogy így:
Mikor az utolsó SETI-állomásokat is bezárják mondjuk úgy 300 év múlva, a felszámoló pedig kezdi összeírni az eladható fémhulladékot és egyéb értékeket, az összeszedett adattárolókat meg lelkes gyűjtők kapják meg, valamelyikük még lefuttat az adatsorokon egy kis házi programot (bizony én is belenéznék egy mástól megörökölt számítógépbe, hátha van rajta vmi használható, érdekes infó, mielőtt csontra leformatálnám a vinyót), és a gép kigyűjt egy adatsort egy könyvtárba, amely 300 év adatain alapul, összesítve az összes állomás fogott jelét, és teszem azt (vigyázat, most hasalok!) amely egy több tízezer km hosszúságú „rádióhullám” periodicitását jelzi, vagyis egy olyan extra kis rezgésszámú (de óriási hullámhosszú!) elektromágneses jelet, amit elképzelni sem tudunk, egyszerűen ilyen hosszú hullám vételéhez a vevőantennának is hasonló nagyságúnak kéne lennie… Magyarán, a jel csak jött és jött, „gyűlt” és raktározódott a bolygónkon elszórt vevőkön hosszú ideje, de a mi életciklusunkból adódóan senkinek sem tűn(hetet)t fel. Végül is nincs felelős, senkinek nem kell pironkodnia, igaz? Az, hogy egy másik világ lakói hogyan kommunikálnak, egyáltalán, hogy meddig élnek (a mi Földi viszonyaink szerint megadva, pl. 1-2 millió évig is akár), erre nincs semmilyen szabály, vagy iránymutató példa. (Egy kérésznek csak egy nap jut az életéből a kommunikációra, párkeresésre, azaz szaporodásra.)

Visszakanyarodva a régi korokból ránk maradt írásokhoz, rajzokhoz: sokan megerősítve látják ebben egy bolygó (pl. Nibiru) meglétét, de azért félve tenném fel a kérdést, hogy vajon 500 év múlva, ha az akkori történészek találnának egy mai önéletrajzot (CV), vagy egy társkereső hírdetést és szó szerint le is tudnák azt fordítani (mert véletlenül fennmaradt egy magyar—angol szótár), ténylegesen meg is értenék azt, helyesen értelmeznék azt a kort, azokat az elvárásokat és viszonyokat amiben éltünk? (Tudnának a szavak között olvasni, pontosan megfejtve ezeket hogy: „jól terhelhető”, „csapatjátékos” meg „kihívásokat szívesen vállaló”, „pozitív gondolkodású”, vagy „mások által szépnek mondott”, „fickándozni vágyó” stb, stb.?) Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen gyöngyszemek, mint: „ürgebőrbe varrva”, „imperialista ügynök békaemberek” (kopirájt: Bacsó P.) stb. korhoz kötődő aranyköpések vajon helyükön értelmezhetőek lesznek-e akár egy-két évszázad elmúltával? (Pláne, ha nem is világnyelven íródtak, maradtak rá az utókorra.) És az egymillió dolláros kérdés az lehet majd: mi is volt az az NDK?) Ezen elgondolkodhatnánk.

 341. deniro — 2013-06-05 20:12 

@sztalker:

Csak azért szólok bele, mert megörültem, Carsac hatalmas író volt, egy baj volt vele: keveset írt. Sehollakók az egyik legjobb regénye.

 340. tiboru — 2013-06-05 19:44 

@sztalker:

“Vagy a nagy rádiócsönd egyszerűen csak azt jelzi: nem az az ő agyukkal gondolkodunk.”

Erről jut eszembe Fred Hoyle zseniális scifije, A fekete felhő.

 339. sztalker — 2013-06-05 17:01 

@becsuszoszereles1k:

Vagy a nagy rádiócsönd egyszerűen csak azt jelzi: nem az az ő agyukkal gondolkodunk. (Nem találtuk el a számaikat ezen a lottón.) Nagyon is a saját képünkre teremtünk mindent (pl még isteneinket is), miért lenne hát ez másképp ebben az esetben?

Van azért valami groteszk, ahogy egy idegen planétán (pl.Mars)keressük az élet nyomait: a szonda karja mintát vesz a talajból, reagensekbe, különféle oldószerekbe (savakba) mártja azt, felhevíti (tképp megsemmisíti), majd egy gázkromatográf statisztikát készít az összetevő elemek gyakoriságáról, összehasonlítva a földi „elvárásokkal”, mintával.
Néha fordítva is elképzelem ezt: a Margitszigetre leszáll egy ufó-szonda, az arra viháncoló kiskutyát beemeli, elpárologtatja, majd a nyomelemek alapján (mivel teszem azt túl kevés molibdént meg cirkóniumot talált benne), egyszerűen negatívnak ítéli a leletet, majd huss!, úgy elrepül, hogy csak na, végleg lehúzva bolygónkat a listájáról. Valahogy így festene ez a másik oldalról…

De félre ne értsd, én nem a tudomány, tudósok ellen szóltam, sőt, még azok a bizonyos konferenciatudósok sem zavarnak (náluk sokkal rosszabb csoportok is vannak!), csak a gondolkodásmódunk sajátosságára akartam rámutatni. Egyszerűen csak a saját magunk életviszonyait alapul véve tudunk elképzelni bármi mást is. Nem biztos hát, hogy ők is rádiójelekkel akarnak üzenni, sem a hidrogén hullámhosszán, sem pedig periodikusan (NEKÜNK feltűnően jól látható ismétlődésekkel). Carsac romantikus regényében éppen ez volt az egyik kulcsmondanivaló: a félelem és a rettegés (értsd: még ezek a nekünk idegen fémes lények is féltek a haláltól, azaz a melegtől) mindenhol azonos, de a matematika, a „kétszerkettő” nem, az lehet teljesen más is.

A mi Szent Grálunk most talán egy Q-bites kvantumszámítógép (mondjuk most ezt hozom példának). Mivel a mi evolúciónk jelenlegi szakaszában NEKÜNK most spec „egy ilyen jönne jól”, ezt tudnánk használni, igaz? De mi van akkor, ha más életforma meg ab ovo ilyen szintről indul egy másik bolygón (ők már „sejtszinten” ilyen kis 2048 bitesek, egyem a szívüket), ők meg az „érzelmi” intelligenciát tekintik a saját Gráljuknak és irigykednek a miénkre? Nekik a mi életformánk csodálatos és teljességgel felfoghatatlan (közösségi élet, boldogságérzet, szerelem, spirituális érzelmek, vallás, művészet, indulatok, barátság, önfeláldozás stb.) Ahogy mi sem az eszközkészítés fejlettségét csodáljuk mondjuk az állatokban, hanem a kifinomult érzékszerveiket, ösztöneiket, megérzéseiket. (A rossznyelvek szerint az idelátogató ufókat csak a fagyink és az építészetünk nyűgözi le igazán, a többi tiszta unalom nekik, de én ehhez nem tudok hozzászólni.)

 338. becsuszoszereles1k — 2013-06-05 14:08 

@sztalker: Kerdesedre a valaszt nem opportunizmusbol, hanem epp gunyos felhanggal irtam – miszerint ‘tudomanyban ismeretlen fogalom az idopocsekolas’. Epp attol tartok, hogy a “konferenciatudosok” es “konferencia-mindenkik” mar jo ideje a vilag nyakan-hatan vannak!!

nem fognak velunk (masokkal) kommunikalni…, az sem lesz csekely eredmeny, ha ezt bizonyitani tudjuk!:)”

De ahhoz sajnos előbb fel kellene fedeznünk őket (vagy legalábbis ki kellene mutatnunk vmiféle
– Ha mar kepesek vagyunk bizonyitani roluk barmit, akkor elobb “fel vannak fedezve”!:)

Carsac, ha jol ertettem az altalad idezett konyvreszletbol, mintha csak annyit mondott volna, hogy: “Ha ezt az elméletet elfogadjuk, a fejlődés további menete a jelenlegi Mislixekig aligha érthetetlenebb, mint a mi földi fejlodésünk.”

Latom a peldat (ra’diokapcsolat), semmi valasz nem jott eddig! Lehetseges, hogy csak nem publikus? (klasszikus pszeudo-konteo:)) A megoldast az “idegen” kepunk, egyuttal a “konferencia-tudomany” gyokeres megvaltoztatasaban latod? Amihez nem is fer ketseg!
Megis van itt egy gordiuszi! Nem milyen az “idegen” kepem(kepunk), hanem milyen az “on” kepem, az emberiseg onkepe, mint biologiai lenye – kepes-e felfogni es feldolgozni egy szaporodo/kommunikalo femtomb, femtomb-civilizacio lehetoseget, letet? “Az említett fémtömb később maga is indukálhatta az élet e sajátos formáját más tömböknél,…”[sic.]Carsac “A sehollakok” c. konyvbol.
Es tovabbra is tartom, hogy az iro tisztelgett egy uj elmelet elott; es kevesbe alnokul(mainstream) szolva: latom benne a tudomanny(ossagg)al valo elkapraztatas=iroi siker (scifi; 1954!) tendenciat, a “konferencia”-irosagot.

Az eddigi ra’dio-csond pedig lehet, hogy azt “uzeni”: talalkozas sohanapjan(jelen formaban).

 337. sztalker — 2013-06-05 12:47 

@becsuszoszereles1k:

„Ezek a feltetelezett (?) civilizaciok viszont, ha nem akarnak, nem fognak velunk (masokkal) kommunikalni…, az sem lesz csekely eredmeny, ha ezt bizonyitani tudjuk!:)”

De ahhoz sajnos előbb fel kellene fedeznünk őket (vagy legalábbis ki kellene mutatnunk vmiféle intelligens életre utaló nyomot, de mi foggal-körömmel ragaszkodunk a szénláncon alapuló szuperstruktúrák (esetleg szilícium a bátrabbaknak) és a FOLYÉKONY víz meglétéhez. Ez utóbbi pedig igencsak ritka még a mi naprendszerünkben is (H2O éppenséggel van, csak nem abban a halmazállapotban, amiben szeretnénk…) Továbbá, hogy ezek a civilizációk is hasonló intelligencia-fejlődésen mehetnek át (Kardasev-skála, Dyson-szférák stb.) A Föld-típusú bolygók keresése pedig kimondatlanul is az idegen életormák utáni keresést jelenti, mert feltételezzük, hogy UGYANILYEN folyamatok játszódhatnak le máshol is. Ez viszont nem biztos! Carsac volt olyan bátor, hogy feltételezett teljesen más lehetőséget is (de pl. Fred Hoyle — mellesleg csillagász — is A fekete felhő c. írásában ), ami nagyon eltér a többség „idegen” képétől.
Ezért sem biztos, hogy feltétlenül csak az (asztro)fizikusok és (exo)biológusok azok, akik ezzel a témával foglalkozhatnak, vagy az ő meglátásaik lehetnek a legcélravezetőbbek e téren. A tudományban éppenhogy a váratlan, más területekről érkező felfedezések (és kutatók) azok, amik, akik új lökést és nézőpontot adhatnak a kutatásoknak. Pl. Wegener kontinensvándorlási elméletét sokáig hanyagolták, mert ő „csak” meteorológus volt. (Nem lepne meg, ha a geológia v. kémia területéről jönne olyan felfedezés, ami gyökeresen megváltoztatná a felfogásunkat.) Ha belegondolsz abba, hogy egészen mostanáig a rádióhullámokat tartották a legkézenfekvőbb kommunikációs módnak a civilizációk közti kapcsolatban (SETI), és ezeket keresték (eddig elég szerény eredménnyel), akkor látod a példát.

Semmilyen kutatás nem teljesen időpocsékolás, ez igaz (pl. az alkímisták „melléktermékének” is köszönhetünk azért 2 felfedezett elemet), de az már nem mindegy, hogy egy kutatás v. egy kutató mikor válik „akadémikussá”, vagyis csak a saját eszmerendszerét, önigazolását hírdetővé. (Az akadémikus jelzőt általában a művészek szokták ráaggatni az epigon — másoló — divatmajmolókra, akik a már befutott divatstílust lovagolták meg. De a tudomány sem mentes ettől, a valóban eredeti gondolkodók mindig kisebbségben vannak itt is.)
A nyájszellem pedig különösen dívik ott, ahol sok pénz is forog, de ez már tényleg nagyon rosszindulatú megjegyzés volt tőlem… Mindenesetre az Isten mentsen meg minket a „konferenciatudósoktól”.

 336. becsuszoszereles1k — 2013-06-04 23:56 

@sztalker: Frank Drake amerikai csillagasz 1961-ben felallitott hires egyenletevel nem is a lehetseges eletformakat kutatta, hanem a magasan fejlett civilizaciok lehetseges jelenletet, es a csillagkozi kommunikacio lehetoseget. A felfrissitett Drake-egyenlet nyoman (333. hsz. link) ket csillagra redukalodik a Drake-egyenlet kriteriumai szerint lehetseges civilizaciok szama – amelyekre hozzavetoleg 30 ezer “celpont” kozul kell ratalalni a 2018-ban indulo Webb-urtavcsovel.

Carsac 1954-ben irta “Sehollakok” cimu konyvet, amelyben a halott vilagban megjeleno egyfajta “elektromos elet”-rol, nem biologiai alapu eletrol allit fel elmeletet.
Elmelete alapja a szupra-vezetokepesseg. A szupravezetes jelenseget mar 1911-ben felfedezte a holland Heike Kamerlingh Onnes.
Carsac a szupravezetest az abszolut nulla fokhoz, a vilagur hidegehez koti. Mai tudasunk szerint a szupravezetes kriteriumai sokkal arnyaltabbak; raadasul egyelore csak matematikailag bizonyitott.
Mint (az altalad belinkelt/335. hsz.) Neugebauer Tibor tudomanyos cikkeben olvashatjuk:”Láthatjuk mindezekből, hogy a vezetés kvantummechanikai elmélete szerint sem tudjuk a szupravezetés felléptét egyszerűen megmagyarázni, mert egyrészt egyáltalában nem vitathatjuk le a rácsionok termikus mozgását az abszolút zéruspont fölött még néhány fokkal sem, azonkívül persze, teljesen szennyezés mentesnek sem tehetjük fel a vizsgált fémeket.”[sic.] – Amellett, hogy: “Egy szupravezető ellenállása ezzel szemben hirtelen esik nullára az úgynevezett kritikus hőmérséklet elérésekor, ami általában 20 kelvin, vagy kevesebb (alacsony hőmérsékletű szupravezetőknél). Így egy szupravezető körben az áram folyamatosan folyni fog külső forrás nélkül is. Akárcsak a ferromágnesség vagy a színképvonalak, a szupravezetés is kvantummechanikai jelenség, így nem értelmezhető a klasszikus fizika módszereivel, a vezetés idealizálásával.”[sic.]wiki – David J. Bohm megallapitja (Neugebauer cikk):”Megemlítjük még végül, hogy D. Bohm egy, a múlt ősszel megjelent dolgozatában, hivatkozva Blochnak egy régebbi tételére, elméleti úton azon következtetésre jut, hogy a posztulált egyirányú elektronáramlás elméleti lehetetlenség.”[sic.]

Szoval, Carsac nemes elkepzelese egyelore nem bizonyitott, inkabb scifi-iroi tisztelges a tudomany uj eredmenye elott.

Kerdesed: “Ha feltételezünk ilyen szokatlan, eltérő életformákat is, a lakhatási zónák és Föld-szerű bolygók keresése akár tévút, vagy időpocsékolás is lehet.”
Szvsz, tudomanyban ismeretlen fogalom az idopocsekolas.
Tevut: remelhetoleg annal megalapozottabbak az elokeszuletek, mint hogy tevutra vezessen a kutatas(Webb-urszonda feladata); a tevutakbol tanulsagok vonhatok le…
Hogy konkretan a lakhato zonak, ill. magasan fejlett civilizaciok kutatasanak van-e ertelme – nyilvan jo oka van ra a tudomanynak, ha mar egyszer kutatja…
Ezek a feltetelezett (?) civilizaciok viszont, ha nem akarnak, nem fognak velunk (masokkal) kommunikalni…, az sem lesz csekely eredmeny, ha ezt bizonyitani tudjuk!:)

 335. sztalker — 2013-06-03 12:30 

@becsuszoszereles1k:

De lehet, hogy nagyon földhözragadt a gondolkodásunk a lehetséges életformák terén, ekkor a Drake-egyenlet is csak egy szűk területre lenne igaz.

Azóta sem találtam ötletesebb elméletet egy NEM biológiai alapú (vagyis a „klasszikus” aminosav, fehérje, sejtstruktúra és információt tároló, örökítő RNS, DNS) alternatívájaként, mint amit F. Carsac fantasztikus könyvében olvastam, és nagyon megtetszett. A szerző egy fémalapú „élő”, rezonáló kristályvilágot képzel el, és ehhez éppen az alacsony környezeti hőmérséklet — abszolút zéró fok, a világűr hidege — az egyik alapfeltétel (amiben asszem bőviben vagyunk az Univerzumban:)), ahol is a szupravezetés jelensége bekövetkezhet (az áram folyamatosan folyni fog külső forrás nélkül is az ionos szerkezetű fémekben), meglepő jelenségeket produkálva (a mágneses mező kiszorul az anyagból, körülöleli azt stb). Kapcsolóként is kísérleteznek ilyenekkel számítógépekben (Josepshson-hatás.

Részlet Francis Carsac (François Bordes) A sehollakók (1954) c. könyvéből:
„…Következtetések alapján mégis felállítottam egy elméletet a Mislixek eredetéről. Később ezt az elméletet ismertettem Asszával, aki elfogadhatónak tartotta. Bizonyára tudod, hogy az abszolút zéró közelében alakult ki a szupra-vezetőképesség, s hogy a fémek elektromos ellenállása ilyenkor csaknem semmivé válik. Elképzelhető, hogy a Mislixek ősei, amelyek annyira különbözhettek a jelenlegiektol, mint ahogy a Földön élt első sejt különbözik tőlünk, létüket egy ilyen jelenségnek köszönhetik. Lehetséges, hogy egy halott világban egy vasból, rézből és nikkelből álló kristály véletlenül egy igen gyorsan és bonyolult módon változó elektromágneses mezőbe került, s így egy fajta elektromos élet jelent meg. Ha ezt az elméletet elfogadjuk, a fejlődés további menete a jelenlegi Mislixekig aligha érthetetlenebb, mint a mi földi fejlodésünk. Az említett fémtömb később maga is indukálhatta az élet e sajátos formáját más tömböknél, s a továbbiakban változatok, eltérések jöhettek létre. Bár a Mislixek sugárzása nem elektromágneses, mégis mindegyiket egy ilyen természetű nagy teljesítményű mező veszi körül.” (Idézet vége.)

Ha feltételezünk ilyen szokatlan, eltérő életformákat is, a lakhatási zónák és Föld-szerű bolygók keresése akár tévút, vagy időpocsékolás is lehet.

http://wwwold.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz1950/szupw8k.html

 334. gigabursch — 2013-06-03 11:23 

OFF

A hétvégén a gyermekeim kérésére ismét megnéztük a Macskafogót.
A film kb. 2. percében már tisztába kerültem az X bolygó titkával.

Aki nem emlékszik, nézze meg az egészet, de legalább az elejét.

Igyekszem jól idézni.

“MMU (Mickey Maouse Után) 80. évben az X. bolygón a Macskák és az egerek között…”

Nohát az X bolygó nem más, mint a Macskák és az Egerek bolygója.

ON

 331. jukeey — 2013-05-31 02:58 

Ja persze az is lehet hogy a feltöltő csak egy felirat nélküli videóra vágott rá hibás szöveget.

 330. jukeey — 2013-05-31 02:56 

@freca: Ezen nem gondolkozni kell, hanem vagy személyesen lemérni, vagy csillagászati szakirodalomban utánanézni. Utóbbi esetben nem youtube videót javaslok, hanem lehetőleg minél frissebb írott tudományos anyagot, amely lehet csillagatlasztól az obszervatóriumok weblapjaiig bármi. Egybehangzóan ~27 000 fényévre teszik a nap távolságát a tejút közepétől, ~226 millió évre a keringési idejét, és csaknem egymillió km/h-ra a sebességét. Fene se tudja melyik adat frissebb és pontosabb. De nem kell bonyolult számításokat végezni ennek ellenőrzéséhez, az egyszerűség kedvéért vegyük körnek a pályáját és számoljunk eleve kilométerben:

-Keringés 226 000 000 év, elhiszem hogy ennyi 😀
-Távolsága galaxisközéptől 27 000 fényév = 255420000000000000 km, szintén elhiszem hogy ennyi és átszámolom kilométerbe, egyetlen egyszerű, bár hosszú számmal végzett szorzás.
-Pályája hossza körként 170 000 fényév =1604850000000000000 km, ezt az általános iskolából ismert 2*r*π képlettel kiszámoljuk, hiszen a galaxisközéptől való távolsága ezen leegyszerűsített példa esetében egy kör sugara.
-Ezt elosszuk 226 millióval, az 7100000000 km/év, majd 365-tel=19455099 km/nap, végül 24-gyel=810 629 km/óra

Az a youtube videó egyébként nagyon szemléletes és dícséretes munka, ám az a felirat hogy a nap 70 000 km/h sebességgel száguld az űrben, teljességgel helytelen. Nyilvánvalóan nem szakember és még csak nem is komoly műkedvelő készítette, hanem csak egy szárnyait próbálgató animátor, aki egyszerűen összekeverte a Nap és szomszédai egymáshoz viszonyított elmozdulásának átlagos sebességét a tényleges keringési sebességükkel (az előbbi egyébként korábban volt mérhető, tehát lehet hogy csak egy polcon porosodó több évtizedes kiadványban látta az adatot és félreértette).

 329. freca — 2013-05-30 23:21 

@jukeey:
Ezen gondolkodnom kell.

 328. freca — 2013-05-30 23:17 

@siolrog:
A 70 vagy 72 ezer km/óra adatot több helyen olvastam már, de pl. a fentebbi videó elején is ez van kiírva.

A Nap egyéb mozgásait egy másik videó mutatja, itt most a topic témájához leginkább illeszkedőt tettem ki.

 327. jukeey — 2013-05-30 19:28 

Ami a csillagközi “karambolokat” illeti, nagyon ritkák. A sűrűsödő “ködcsomók”, keletkező csillagok eléggé kisöprik az útjukat, hogy később, valódi csillag korukban már nem jöhet létre véletlenül pont az útjukban új csillag. Ritka eset, hogy egy csillag valamiért letér a pályájáról, de még így is olyan “picik”, hogy a galaxis terében nem sok esélyük van másokkal ütközni, amíg új pályára állnak vagy elhúznak a fenébe. A Tejútrendszerben és környékén jónéhány csillag ismeretes, melyeket épp a Tejút közepéből dobott ki a központi gravitáció, vagy csillagtársuk megsemmisülése miatt száguldanak el. Csillagütközést sajnos még nem sikerült érdemlegesen megfigyelni; csak néhány távoli galaxisokból észlelt villanásról elképzelhető hogy ilyen eredetűek.

Galaxisütközések annál inkább gyakoriak, mert bár a csoportok gyorsulva távolodnak, így a korunkra megmaradt halmazok már nem esélyes ütközők; de a bennük levő galaxisok ma is gyakran ütköznek. A Tejútrendszer például jónéhány kis szomszédját “felzabálta” már a közeli és távoli múltban egyaránt. Jelenleg egy tucat törpegalaxis kering még körülötte, melyek közül a Canis Major-törpegalaxis épp gyűrűvé szóródik szét a Tejút körül, a SagDEG pedig épp “ütközik” vele (a Naprendszer jelenlegi helyzetével átellenes oldalon), és a következő 100 millió év folyamán végleg beleolvad. Akár úgy is kifejezhetjük hogy egy kisebb glaxis épp “beleáll” a Tejútba, mint hentesbárd a disznóba, így az “X galaxis” már itt is van :D. Sajnos még az ilyen “galaxisütközések” során is nagyon kicsi a csillagütközés esélye, bár milliárdok pályája változik meg.

 326. jukeey — 2013-05-30 09:02 

@freca:

Néhány közismert elmélet hallatán magát adja a mozgások átgondolása, pl Univerzum-ősrobbanás. Ha az ősrobbanás igaz, akkor a jelenleg ismert dolgok egyetlen égitestből származnak, amelyről más ismert dolgokhoz való viszonyítás hiányában nem meghatározható hogy része-e nagyobb anyagi rendszernek, azon belül mozog-e, ha igen, milyen gyorsan és milyen úton; és forog-e.

Ha az ősrobbanás igaz, akkor kezdetnek minimum 266 000 km/h sebességgel távolodunk a tejútrendszerrel együtt egy régi robbanás helyszínétől. A valódi sebesség ennek valószínűleg a többszöröse; a mozgás nagyjából “szomszédos” galaxiscsoportok esetén ennyi, a távolabbi galaxiscsoportok esetén ~300 000 000 fényévenként ugyanennyivel gyorsabbnak látszik a minden irányba széttartó mozgás miatt (az Univerzum középpontjának – a robbanás egykori helyének – irányára, és a galaxiscsoportok ehhez képest való sebességére még nincsenek mérések, valószínűleg külső viszonyítás híján és belső zavaró hatások miatt nem is lesznek). A nap és a hozzá közeli pályán levő csillagok a Tejútrendszerben ~800 000 km/h sebességgel keringenek (az előttem hozzászóló által említett 70 000 ugyanis csak a “szomszédos” csillagok és a nap egymáshoz viszonyított átlagos elmozdulása, tehát a sebességkülönbségük). Csak a Föld a Nap körül átlag 108 000 km/h-val kering a Nap körül. Mi pedig itt Nyugat-Eurázsiában ~1 500 km/h-val keringünk a Föld forgástengelye körül.

A Nap galaktikus oszcillációját úgy lehetne megfogalmazni, hogy az elipszispályája le-fel hullámzik a Tejút síkján keresztül. Ezen a hullámos ellipszisen is mellesleg dugóhúzó alakban száguld, mert a körülötte keringő bolygók erre-arra húzzák, amerre épp elhelyezkednek hozzá képest (planetáris precesszió). Ezt az elmozdulást 2010 körül 0,1 milliomod ívmásodpercig tudták mérni, ennek a Föld a 3-szorosát, a Jupiter több mint 300-szorosát mozdítja rajta.
http://astro.elte.hu/

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_korakozepkor_csillagaszata/20040422_tort_szn.html

 325. siolrog — 2013-05-29 23:15 

@zizzi:

Hát az albánok eredete is elég rejtélyes, ráadásul a Kaukázusban is élnek albánok, akik viszont állítólag nem rokonok az európaiakkal…
Mindenesetre gyanús, hogy a kaukázusi albánok az alánok mellett éltek, vagyis a mai jászok és oszétok ősei mellett…

 324. zizzi — 2013-05-29 17:30 

@siolrog:

pl. 320:

valahol ugy olvastam, hogy az albanok is “eltekergett” jaszok. Ahogy anno, mikor sokat szerepeltek a kepernyon mai elvandorlasbol kifolyolag, meg is allapitottam, hogy milyen szep, szokesbarna emberek ;).
Vagy amikor a jaszok hozzank tereregtek, az alban reszuk delebbre vagyott…? Nem olyan nagy es a keletkozepeuropa….

 323. siolrog — 2013-05-29 15:23 

@freca:

“70 ezer km/h sebességgel robog”
1 m km/h sebességgel robog (wiki)

azért nem semmi lenne egy fallal találkozni…:)
én nem is csodálkozom, hogy (fekete) lyukak vannak az égbolton, hát apám egy ilyen karambol után…
🙂

 322. siolrog — 2013-05-29 10:22 

@siolrog:

“észak-osszétok”

Úgy látom a hivatkozott anyag linkjei nem működnek, ezért az „Egy tudományos publikáció margójára” c. írás legfontosabbak linkje íme:

http://www.matud.iif.hu/08okt/05.html

 321. siolrog — 2013-05-29 08:44 

@siolrog:

Azért, hogy valami egyértelműsítőt is mondjak: vannak olyan publikus információk, amelyek a magyarok és az észak-osszétok közötti genetikai kapcsolatot alátámasztják:

https://docs.google.com/document/d/1GxSEw6LRsK9PDW6CLxXmaDY7g46Fyb28AiAe-mZwKMg/edit#heading=h.ryvw2g9tx3cm

 320. siolrog — 2013-05-29 08:27 

@Jász Felszabadítási Front Operatív Katonai Biztonsági Hivatala:

“A jaszokrol en ugy tudom hogy az oszetok a legkozelebbi el leszarmazottaik es valahonnan iran teruleterol kalandoztak el de ki tudja mar azt”

Dúl leányai voltak a legszebbek, ők lettek Hunor és Magor asszonyai. Vagyis a magyar eredetmonda szerint az alánok a magyarság egyik alkotóeleme. A monda szerint: Kaukázus és környéke.

A mainstream tudományosság szerint a jászok csak a kunokkal együtt települtek be a középkorban.

Az alternatívok szerint a honfoglaláskor (sőt már a római időkben) éltek jászok a Kárpát-medencében, lényegében ott, ahol ma is.

És még nyilván van néhány nézet. Mindenki tetszése szerint rakhatja össze a számára hiteles történelmét…

 319. siolrog — 2013-05-29 07:54 

@freca:

Mondjuk,én már azt hittem, egy jó kis zaftos kettős-csillag elmélet sül ki a dologból…hm, majd máskor…
🙂
A naprendszer a Tejútrendszeren belül nemcsak kering, hanem a galaxis fősíkjához képest oszcillál is, egyszer a sík egyik („alsó”), majd másik („felső”) oldalán tartózkodva. Egy ilyen oszcilláló periódus hossza kb. 30 millió év. Erre épül a a nagy fajkihalások periodikusságáról szóló Shiva-elmélet (ugyanis a galaxis fősíkjában található a legtöbb aszteroida és törmelék)

Jóhír: néhány millió éve léptük át a fősíkot, így az ablakon beeső idegen tárgyak ritkábbak lesznek jóideig.

 318. Jász Felszabadítási Front Operatív Katonai Biztonsági Hivatala — 2013-05-29 06:41 

@siolrog:

Na igen, a mukenei kultura es par masik is megerdemelne egy konteoposztot, vannak nepek amig csak ugy feltunnek, hirtelen oriasi benyomast tesznek a kornyezetukben mindenkire es szinte nyom nelkul roskadnak ossze.

Talan a fejlodo genetikai vizsgalatok fenyt derithetnek a szetvallo, osszeolvado, asszimilalodo, kettehasado kulturak mozgasara, mert ezen kivul igazabol majdnem minden csak feltelezes, meg az osmagyar torzsekrol sem tudjuk pontosan honnan jottek, kik voltak, milyen torzseket asszimilalatak utkozben es meg csak ezer eve volt, egy olyan korban amikor mar keszitettek feljegyzeseket, 3-4 ezer evvel ezelotti esemenyek elkerulhetul legendak kozze zuhannak.

A jaszokrol en ugy tudom hogy az oszetok a legkozelebbi el leszarmazottaik es valahonnan iran teruleterol kalandoztak el de ki tudja mar azt

 317. freca — 2013-05-29 00:57 

@siolrog:

Egyszerűen csak gondolkodtam ezen a videón.

Egyébként azt ábrázolja, hogy a Nap és vele együtt az egész rendszere 70 ezer km/h sebességgel robog, és ez a tény átrajzolja a bolygók pályáját.

 316. siolrog — 2013-05-28 19:29 

@Jász Felszabadítási Front Operatív Katonai Biztonsági Hivatala:

Valóban rengeteg a bizonytalanság még kronológiában, népnevekben is.

Itt vannak pl. a filiszteusok, akik Krétáról (Mükéne)származnak. A hikszoszoknak komoly kapcsolatuk lehetett velük, mert Avariszban komplett krétai szentélyt tártak fel. Feltehetően a hikszoszok papi rétegét adhatták Híresek voltak velejéig okkult, bálvány- és démonimádó kultúrájukról (Baál-Zebúb, Dágon-halfejű isten, stb).

Amikor a Magiddó-i csatában az egyiptomiak tönkreverték a hikszoszokat, joggal gondolták, hogy a filiszteusoktól is megszabadultak. 250 év múlva a rejtélyes tengeri népek egyik fő ereje a filiszteusok volt. Igaz, Egyiptom újra győzött és sok filiszteus hadifoglyot letelepített.

Állítólag a jászoknak is közük van a filiszteusokhoz-hikszoszokhoz, ha igaz…

 315. Jász Felszabadítási Front Operatív Katonai Biztonsági Hivatala — 2013-05-28 16:04 

@siolrog

A tengeri emberekrol sem lehetett tudni honnan jottek es kik voltak, 2-3 ezer ev tavolsagaban a valosag es a legenda nagyon konnyen egymasba csuszik es magatol ertodo dolgokrol nincs informacio.

Volt pl. az egyiptomiaknak a senet nevu jateka, mindenki jatszotta evszazadokon keresztul, rengeteg tabla, figura maradt fent csak pont a szabalyok nem mert annyira kozertheto volt hogy senki nem vette a faradsagot hogy kobe vesse.

 314. siolrog — 2013-05-28 08:34 

@becsuszoszereles1k:

“(elég lett volna, ha a fáraó utánuk küldi hadseregét…)”

Es utanuk is kuldte.[Mozes II. 14:23, 28]”

Igen, ismerem ezt a részt…és valóban cunamiban a legkülső gyűrűben vákuum van, és elősször lecsökken a tenger szintje (mielőtt megérkezik a 20+X m-es vízfal)…
Tehát a tenger visszahúzódhatott pont akkor, amikor a menekülők át akartak kelni. És az is igaz, hogy a fáraók harcolva vettek részt a csatákban.

Azt viszont kétlem, hogy rabszolga-üldözésben is részt vettek volna.
Ha pedig mégis, és eközben életüket vesztették volna, azt már biztos feljegyezték volna az egyiptomiak…

 313. siolrog — 2013-05-28 08:18 

@petercsanki:

„Mivel az elég valószínűtlen hogy a hikszoszok zsidó nevet vesznek fel amikor fáraóvá vállnak, így a másik lehetőség marad mint logikus magyarázat….Hikszoszok – Zsidók.”

A hikszoszok nem lehetnek azonosak a zsidókkal, hiszen ez esetben azt állítanád, hogy a zsidók, amikor bebocsátást nyertek Egyiptomba ismerték az összetett íjat, a lovas harcmodort, a harci szekeret, a páncélinget és sisakot, stb…

Gyerekek, akkor ki kereskedett??…:)

 312. siolrog — 2013-05-28 08:06 

„rabszolga”

Én is az egyszerűség kedvéért rabszolgákat írtam, de pontosítsunk. Egyiptomban a rabszolga (jelentős) érték volt és az összes a fáraó tulajdonát képezte, bár kölcsönbe, ill. bérbe lehetett adni. Általában szaktudással rendelkeztek, és a nehéz munkákat nem velük végeztették, olyan nagyon rossz sorsuk nem volt. Fel lehetett szabadítani őket, bár akkor lehet, hogy rosszabb sorba kerültek. (Józsefet pl. gyerekkorában a családja eladta rabszolgának.)

A héberek, amikor kiestek a pixisből kényszermunkára lettek kötelezve. Bőséges ellátás ellenében nehéz munka/korbács. A piramisokat és egyéb megalomániás dolgokat kényszermunkások építették.

„hikszosz/hükszosz”

Hogy kik voltak a hikszoszok, az máig rejtély. A mainstrem ma semita vegyes népcsoportnak tartja őket. Szvsz korai pusztai lovasnomádok lehettek, akik (szokásos módon) életformájukban kifelé egységesnek látszottak, belülről meg a legkülönbözőbb népelemek és törzsek alkották (lásd. pl. hunok). Szembetűnű, hogy arcuk a fennmaradt ábrázolásokon mennyire közép-ázsiai.

Az egyiptomiak látszólag belenyugodtak, hogy vazallusai lettek a hikszoszoknak. De végig gyűlölték őket, és miután sikerült a kiűzés minden emléket utánuk elpusztítottak (legalábbis megpróbálták).

Ha a hérerek a hikszoszok „kedvencei” voltak, mint az sok anyagban olvasható, akkor az egyiptomiak „kitörölni a történelemből” törekvése rájuk is kellett, hogy vonatkozzon…

 311. becsuszoszereles1k — 2013-05-28 01:22 

305.@siolrog: “- József neve fennmaradt egy csatorna nevében (Bahr Yussef) a deltavidéken”
Mivel ott volt eltemetve; az Exodus idejen pedig, kerese szerint es nepe igerete szerint, a heberek magukkal vittek; Sehemben temettek el, ahol a mai napig is van.

 310. becsuszoszereles1k — 2013-05-28 01:11 

300.@siolrog: “…mivel a rabszolga-lázadások azért random módon nem szoktak sikeresek lenni…(elég lett volna, ha a fáraó utánuk küldi hadseregét…)”

Es utanuk is kuldte.[Mozes II. 14:23, 28]

 309. petercsanki — 2013-05-27 22:58 

@siolrog:

“- Az egyiptomi sírfeliratok, ha tehették, inkább elhallgatták a kudarcokat. ”

Ajánlanám figyelmedbe ezt a videót, arról a bizonyos bibliai Ramszeszről beszél, mint az első olyan fáraóról aki szakított az addigi hagyományokkal és a saját vereségeit is megörökítette. Tehát pont itt ez a szemérmesség nem játszik..

http://www.youtube.com/watch?v=1_E3F_ChdF4

 308. petercsanki — 2013-05-27 22:39 

Igazából a hikszoszok kiűzése és az exodus időpontja között mindössze 100 év a különbség, ami akár lehet történelmi időpont pontatlanság is, vagy pedig, ahogy én gondolom, i.e 1550 ben kiüzték a harcoló alakulatokat viszont maradtak a családok, és a vegyes házasságból születettek ( erről viszont van feljegyzés ) majd – mivel egyfajta jóvátételi büntetésként közmunkára ( nem hiszem hogy rabszolgamunkára, a biblia ellent mond ennek… ) itéltettek, ezt 100 év múlva megunták és szépen lelépett a maradék is…..Ezt az elméletet erősíti az is hogy a kivonuló hikszosz harcosok alapították Jeruzsálemet, és a zsidóság is onnan származtatja a gyökereit a mai napig is…..

 307. petercsanki — 2013-05-27 22:28 

@siolrog:

Hát az Egyiptólógia azért nem szemérmes a héber – hikszosz kapcsolatok dokumentálásában, tekintve hogy a nem egész kétszáz éves uralkodásuk alatt képesek voltak adni a történelemnek egy JAKOB her nevű fáraót, és ugye a biblia szerint is lajtorjázott arrafelé valami JÁKOB nevű zsidó ember… Mivel az elég valószínűtlen hogy a hikszoszok zsidó nevet vesznek fel amikor fáraóvá vállnak, így a másik lehetőség marad mint logikus magyarázat….Hikszoszok – Zsidók.

 306. siolrog — 2013-05-27 10:15 

@freca:

Esetleg kicsit részletesebben?
(Odáig értem, hogy mivel a Nap többféle mozgást végez egyszerre, így bolygói a Galaxis (Tejútrendszer) középpontjához képest spirális pályát is leírnak.)

 305. siolrog — 2013-05-27 10:05 

@petercsanki:

Azt azért én sem mondtam, hogy a Biblia minden sora empirikus tényeken alapul :)…

Az egyiptomi tartózkodást azonban sok közvetett bizonyíték támasztja alá:
– A héberek néppé formálódása csak akkor kezdődött, népként tehát nem hivatkozhattak rájuk.
– Sok semi-típusú rabszolga név maradt fenn.
– József neve fennmaradt egy csatorna nevében (Bahr Yussef) a deltavidéken.
– Az egyiptomi sírfeliratok, ha tehették, inkább elhallgatták a kudarcokat.
– A vonatkozó bibliai részben sok, hiteles egyiptomi kulturális elem található (erkölcsi szokások, stb.).
– A 10 csapásból 9 tk. teljesen ismerős lehetett az egyiptomiaknak, és ezek együtt is előfordulhattak a Santorini vulkán Kr.e. 1500 körüli felrobbanásakor és az azt követő szökőár miatt. (Hát mondjuk az elsőszülött egyiptomi fiúcsecsemők tömeges halála már fogasabb kérdés…)
– stb.

Viszont ami engem engem is foglalkoztat, az József személye és státusza körüli teljes homály, ill. a hikszoszok és a héberek közötti kapcsolat (amiről, mind az egyiptomiak, mind a Biblia, inkább hallgat)…

 304. petercsanki — 2013-05-27 06:17 

@siolrog:

“(Vannak olyan történelmi események, amelyekről csak a Biblia számol be, más forrás nincs. Akkor most ezeket töröljük a történelemből?)”

Minimum kérdőjelezzük meg és járjuk körül a témát. Egy mitológiai sztori onnantól válik egyáltalán vizsgálhatóvá és akkor vehető alapvetően valamennyire komolyan ha egy más – környező vagy távolibb nép története legalább nyomokban rátakar….Ha nincs másik igazoló forrás akkor már problémás az igazságtartalma, pláne ha tele van tűzdelve logikai bukfencekkel vagy a valóságtól nagyon elrugaszkodott állításokkal…

 303. petercsanki — 2013-05-27 06:10 

Mivel annak a kultúrának a léte épült a Nílus árterületén működő mezőgazdasághoz, csak feljegyezték volna ha a sáskák lelegelik a termést vagy vérré válik és beposhad a Nílus vize…..

 302. petercsanki — 2013-05-27 06:03 

@siolrog:

Lehet hogy valóban nem olyan jelentős egy Fáraó életében ha egy csapat rabszolga megszökik ( de azért 600 ezer ember nem csak olyan ” csapat ” egyrészt abban a korban amikor még nem ilyen nagy számokkal számoltak mint ma, a hetvenezres sereg már nagynak számított… ) , de az azt megelőző 10 csapás, az egyiptomi újszülöttek lemészárlása, tömeges halála, majd az hogy ez a lelépő szólgacsapat a pucolás előtti estén gyakorlatilag kirabolta egyiptomi szomszédait…..azért már elég jelentős eseménysorozatnak tűnik számomra ahhoz hogy az egyébként is grafomán egyiptomiak rögzítsék, de nem….semmi… Az azért elég fura…

 300. siolrog — 2013-05-26 12:33 

@siolrog:

A hükszoszok egész más téma, ami alapvetően érintette Egyiptom államiságát, történelmét. Bár az tényleg elgondolkoztató, hogy mind a hükszoszok, mind a héberek egyaránt a Nilus-deltában laktak, s mindkét népcsoport (vagy így, vagy úgy) Kánaán déli részeibe távozott (mégha nem is egyidőben). Valami összeszervezés lehetett közöttük (na végre valami összeesküvés-mozzanat:)), mivel a a rabszolga-lázadások azért random módon nem szoktak sikeresek lenni…(elég lett volna, ha a fáraó utánuk küldi hadseregét…)

Talán ezért lett beillesztve a 40 évig tartó vándorlás a sivatagban (népformálás, vallási gyakorlatok, küzdősportok elsajátítása, stb céljából.), hogy a gyanútlan tájékozódónak ne tűnjön fel a hükszosz-héber együttműködés…

Másrészt lehet, az egyiptomiak egyik szeme sírt, a másik nevetett, amikor a héberek távoztak. Mózes plauzibilis beszámolójából tudjuk, hogy hogyan gondolkozhattak az egyiptomiak a héberekről: „Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen. „ Vagyis ez a szövegrész azt mutatja, hogy az egyiptomiak attól az eshetőségtől tartottak, hogy a héberekből belső ellenség válik, de akkor még komoly veszélyt is jelenthetnek, amellett, hogy távoznak…

 299. siolrog — 2013-05-26 10:25 

@petercsanki:

Exodusról „az egyiptológia nem tud…”

Feltehetően az egyiptomi írásos feljegyzésekre gondolsz ilyenek tényleg nincsenek a héberek egyiptomi tartózkodásáról. (Régészeti leletek sincsenek.)

A héberek éhség elől menekülve kértek bebocsátást a gazdag Egyiptomba, amit meg is kaptak. Ott eleinte becsülték őket, de később problémák merültek fel, sőt II. Ramszesz építkezésein rabszolgamunkára
kényszerítették őket. A héberek meg fogták magukat és odébbálltak. Az egész egyiptomi oldalról nem volt olyan jelentőségű, hogy a fáraó életének eseményei közé felvegyék. Mit? Hogy egy jó nagy csapat rabszolga megszökött? Ez nem vált dicsőségére Egyiptomnak, de nem hiszem, hogy nagy súlyú dolog lett volna.

Mózes az egészről plauzibilisen számol be. (Vannak olyan történelmi események, amelyekről csak a Biblia számol be, más forrás nincs. Akkor most ezeket töröljük a történelemből?)

 298. petercsanki — 2013-05-25 20:57 

@Goldeneye:

🙂 Őrülök hogy megismertelek 🙂 Konteó fertőzöttség terén én történelem – mitológia ” szakos ” vagyok, az a mindenem. Annyira hogy az FB – n évek óta működik egy történelmi csoportom, jelenleg több mint 3700 taggal, és sok viharvert öreg rókával , mind olyan amatőr történelemkutató mint én 🙂 Legyőztük már a bigott katolikusokat is, ( majd ők balra el..:-) , így többször folytattunk beszélgetést bibliakritika témakörben.

Úgyhogy úgy döntöttem, bedoblak az oroszlánok közé 🙂

…és élvezni fogod … 🙂

Ha Te is jónak látod, meghívlak az FB csoportomba, és ott a többiekkel fejezetenként szétszedjük a könyved?

Köszönöm az ajánlatot, igazán kedves, de amennyi szellemi munka van benne, és amilyen barátságos az ára, ki szeretném fizetni, egy otthoni barátomnak már írtam is ezügyben, kis pszichés ráhatással ( Te fizeted az összes sört ha legközelebb találkozunk ha most nem veszed meg a szülinapomra ezt a könyvet ! ) megkértem hogy ajándékozzon meg vele a szülinapomra 🙂

Ja! A Royal Scottish bank is, meg a Lloyds TSB nek is van képe elkérni húsz fontot egy utalásért, mert tengerentúli utalásnak számolják a piszkok. Online accunton keresztül asszem olcsóbb.

 297. Goldeneye — 2013-05-24 16:10 

@siolrog:

Csakhogy – szerintem – én bebizonyítottam, hogy Jézus nemcsak hogy egyértelműen annunaki volt, hanem még azt is leírtam hogyan hívták és mikor született.

Egyébként térjünk vissza az X-planethez. 🙂

 296. siolrog — 2013-05-24 13:50 

@Goldeneye:

„Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok”. (János 8/58)”

Azt talán le lehet szögezni a sumér-bibliai kapcsolódásokat elemezve, hogy a nephilim (bár a Biblia istenfiakként utal rájuk), nem voltak istenek.

A sumérok szerint Anu második fia volt Enki (Samael), aki hosszabb erőfeszítések után létre tudta hozni Ádámot (Adama). Ádám leszármazottainak 9. nemzedékében jelent meg Noé (Nur), Noénak pedig a 11. nemzedékében Ábrahám. (Leszármazási adatok Laurence Gardner alapján.)

Jézust a sumer kultúra nem ismerhette, ő folyamatosan azt hangoztatta, hogy őt Atyja küldte, mintegy azonosította vele magát. Itt válik ketté igazán a sumér és keresztény civilizáció.

Valóban, térjünk vissza az X-planethez.

 295. Goldeneye — 2013-05-24 12:17 

@siolrog:

Pontosítanám egy kicsit a bibliában említett reinkarnációt. Egy példa:

“Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok”. (János 8/58)

Ezt többen is magyarázzák úgy, hogy Jézus már élt Ábrahám előtt és nyilván utána is, ilymódon alátámasztható a biblia alapján a reinkarnáció. A gond csak az, hogy valójában erről szerintem szó sincs. De a magyarázatot már tényleg nem tudom itt röviden leírni, arról nem is beszélve, hogy már nagyon nem a Nibiru a téma! 🙂

 294. Goldeneye — 2013-05-24 12:05 

@petercsanki:

Pusztán csak kíváncsiságból: Melyik bank az, amelyik 20 fontot kér egyetlen átutalásért cserébe?

 293. siolrog — 2013-05-24 08:39 

@Goldeneye:

Érdekes, van olyan keresztény fundamelista (Röck Gyula), aki elfogadja a reinkarnációt. Még nem találtam olyan helyet a Bibliában, amely utalna a reinkarnációra, bár olyan alaposan nem ismerem a Bibliát…

 292. Goldeneye — 2013-05-24 08:09 

@petercsanki:

Valójában teljesen mindegy hogy hiteles forrásként tekintünk a bibliára vagy sem. Az a kérdés, hogy elfogadjuk-e hitelesnek Zecharia Sitchin sumerkori bizonyítékait. Én elfogadom.

A bibliában egyértelmű utalások vannak a reinkarnációra – és még sok minden másra – csak a sorok között kell olvasni.

Pontosan azért hívtam fel a figyelmet itt a blogon arra, hogy a könyvből kiragadott rész Sloszár írására épül, hogy ne az alapján ítéld meg előre.

Ami a pénzt illeti, a következőt javaslom: a weboldal kapcsolat menűpontján keresztül írd meg nekem a neved és címed, én pedig küldök egy példányt ingyen. Egy feltételem van: akár ebben a blogban, akár az enyémben megírod az őszinte véleményedet. 🙂

 291. petercsanki — 2013-05-23 21:34 

Kiegészítés: A biblia hitelessége alapvetően az elején meg kérdőjeleződik, az exodusnál, ugyanis ilyen eseményről – eseménysorozatról az egyiptológia nem tud… ,( Tud viszont a Hekau Haszut – ok kiüzéséről.., akik később Jeruzsálemet alapították..) sőt, abban az időszakban élte virágkorát, nem véletlenül hívták azt a Ramszesz fáraót Nagy Ramszesznek…
Az is furcsa hogy egy fél Dunántúlnyi területen hogyan tudtak 40 évig bolyongani a homokbuckákat rugdalva amikor belső Mongóliából egy karaván egy év alatt eljutott akár Egyiptomig vagy Rómáig is – megrakva, állatokkal és nem rohanva…

 290. siolrog — 2013-05-23 21:29 

Olvasnivaló hétvégére.

“A Plútón túl keringő Sedna törpebolygó pályája alapján létezhet még egy nagy égitest a Naprendszer peremén. A számításokat nem lesz könnyű bizonyítani, hiszen a négyszeres földtömegűnek feltételezett objektum ötvenszer távolabb lehet a Neptunusznál.”

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120523-nagybolygo-lehetseges-a-pluton-tul-uj-bolygo-otlete-a.html

 289. petercsanki — 2013-05-23 21:25 

@Goldeneye:

Kétleném hogy hiteles forrásként fogadja el a világ a bibliát hisz katolikus berkekben is felmerült már a kérdés hogy ” el kellene már szakadnunk az ószövetségi gyökerektől ” , azon kívül az ” Élet a halál után ” reinkarnációval foglalkozó köny második kiadását Magyarországon a katolikus kiadó adta ki – amely elég meredek azt tekintve hogy a biblia úgy ahogy van tagadja a reinkarnációt..
Érdekel a könyved mindenesetre, ámbár amit részletet találtam belőle a lapodon az nem sokban különbözik a Sloszár féle értelmezéstől ( frigyláda mint adó vevő ). Azon viszont még töprengenem kell hogyan tudnám megvenni tőled mert az a paradox helyzet van hogy az hogy neked átutaljam az ezer forintos árát – nekem kb hétezer forintomba kerülne 🙂 ( 20 font utalási költség ::-)
Apropó , a börtönbolygós fejezetcím megfogott – nekem is vannak ezirányú fejtegetéseim, gondolataim .

 288. siolrog — 2013-05-23 20:53 

@jukeey:

Köszi a szemléletes magyarázatot.

Egyébként „ sumér források” szerint ez az égitest nappal is látszott, fényes volt, Végső soron a Holdat is látjuk néha nappal, de lehet, hogy tévedek…

Apropó, ha nem bolygó, hanem vörös, vagy barna törpecsillag lenne napközeli pozícióban, akkor a Földről milyennek látnánk optikailag éjjel és nappal?

Előre is kösz a választ.

 287. Goldeneye — 2013-05-23 20:16 

@petercsanki:

Nem tudom, hogy az ószövetségi sztorik teljes egészében igazak-e, de a biblia ezekre (is) épült, márpedig a bibliát hiteles forrásként fogadta el a világ. Én egyszerűen fogtam a sumer írásokat és párhuzamba állítottam a bibliával, majd paraszti logikával levontam a következtetéseket. Ami kikerekedett belőle, attól viszont dobtam egy hátast. Két okból is: egyrészt annyira hihetetlen, másrészt pedig annyira megmagyaráz mindent, ami a világban történik.

Meglepő módon számomra nem az a kérdés, hogy a következtetéseim helyesek-e – ezt majd mindenki eldönti a saját szájíze szerint – hanem az, hogy játszunk-e vagy ez a kőkemény valóság. (Már amennyiben persze lehet valóságról beszélni egy illúzióvilágban.) Ha ugyanis az utóbbi, akkor az esélytelenek nyugalmával vagyunk itt a Földön. Feltéve persze ha ez a Föld, mert én már ebben sem vagyok biztos. 🙂

A könyvhöz “természetesen” a http://www.goldeneye.ws honlapon lehet hozzájutni. Ha úgy döntesz, hogy elolvasod komolyan érdekelne az őszinte véleményed, no és persze mindenkié.

 286. petercsanki — 2013-05-23 19:00 

@Goldeneye:

Világos és egyértelmű az idegenek jelenléte a bibliai időszakban csak azt sem szabad elfelejteni hogy az ószövetségi sztorik nagy része vagy nem igaz, vagy a sumerektől lett lopva…khhm, izé, nem tudok olyan áthúzós jelet csinálni mint a Tiboru a posztokban, tehát – az akkádok a sumérektől adoptálták ( húú de PC vagyok ma! ) , majd így került bele a zsidó történelembe, ergo azon sztorik nagy része nem a zsidókkal és nem akkor hanem a sumerekkel és jóval régebben történt meg… Ezért azt gondolom hogy Sloszár is elkapott valami igazság fonalat, majd azt ráhúzta a teljes sztorivonalra..Viszont érdekelne a Te könyved is, hol és hogy lehet hozzájutni?

 285. Goldeneye — 2013-05-23 12:52 

@becsuszoszereles1k:

Kiábrándítalak, mert nem Sloszár-továbbgondolás. 🙂

Én csak ezév januárjában jutottam el oda, hogy a sátán bibliáját a kezembe vegyem. Fantasztikus könyv a szó minden értelmében. Ha valaki korábban még nem olvasta és nem fertőzte meg a vallás teljesen, akkor bámulatos dolgokat olvashat ki belőle. Ki gondolta volna például, hogy benne van a Templomosok titka?

Jó olvasást és ha kérdésed van, akkor addig kérdezz, míg nem kerülök R.I.P állapotba! 🙂

Ja, a nick változott, de ez ne tévesszen meg!

 284. petercsanki — 2013-05-23 07:50 

@jukeey:

2007 végén még semmi megjelölés nem volt ott csak egy – nem kettő – egy két kereszt alakú csillag. Tudom, kinagyítottam, rákattintotam, képernyőképben lementettem és a saját és más weboldalon is publikáltam. Mindenesetre érdekes hogy – a tábla akár i.e 62 ben, akár sokkal előbb ( én erre tippelek, amikor i.e előtt a szentély épült akkor ott a Nimród hegy körül már egy szobortemető volt.. ) készült, érdekes az hogy bejelöltek rajta egy napnak ábrázolt csillagot – amely szabad szemmel vagy optikai eszközökkel nem látható…..
Azt meg nyilván tudom én is hogy a Regulus nem látható IRAS tartományban, csak összehasonlításképpen mondtam hogy annál sokkal nagyobb, de ez sem mérvadó mivel a valós nagyság meghatározásához kellene a távolság is, és annak a kék pacának akkor semmi adata nem volt fent, még neve sem. Meg fogom nézni én is mi azóta a változás…

 283. jukeey — 2013-05-23 02:30 

@siolrog:

Egy elnyúlt pályájú, időnként “közel” jövő bolygó, pályája közelebbi szakaszán hosszú ideig látszódna, ennek során előbb több “csillagkép” területén fokozatosan fényesedve jól követhetően áthaladna, közben metszené az ekliptikát; majd a Nap irányában is elhaladna a Földdel átellenes oldalon, így egy ideig nem látszana mert nappal lenne az égen, leradírozna egy nagy rakás kisbolygót; végül éjjelente újra felbukkanna, újabb csillagképek előtt elhaladva és az ekliptikát újra metszve fokozatosan halványulva lassan eltűnne. Az említett tábla legnagyobb valószínűséggel csak elnagyolt művészi ábrázolás, amennyiben mégis “új” csillagot örökített meg az alkotója, az legfeljebb rövid ideig látható robbanás lehetett; így szóba jöhetne valamelyik arrafelé levő változó vörös óriás átlagosnál erősebb felvillanása, például az R leonis (mely jelenleg csaknem egyéves ciklusban 4-12 magnítúdó között – tehát több mint ezerszeresen változó – fényességgel évente egyszer szemmel is épp kivehető néhány napig), vagy a fent említett NGC 3020 galaxiscsoport valamelyik tagjában egy különösen erős távoli szupernóva.

 282. becsuszoszereles1k — 2013-05-22 18:19 

279.@rozsi008: Hello! Orom latni ujra a nickedet! Epp szuksegem lett volna mar egy Sloszar-tovabbgondolasra! (Mert ot mar nem kerdezhetjuk! R.I.P)
Kivancsian fogom olvasni az uj gondolataidat! Elore is koszonom!

 281. siolrog — 2013-05-22 14:11 

@siolrog:

Lehet, hogy amikor távolodik, a Földről nézve az Oroszlán csillagkép irányában látszik, amikor közeledik, akkor az Orion irányából? Ehhez már tényleg csillagászati ismeretek kellenének…

Mindenesetre, amikor a Nimud-Dag készülhetett (nem ismert pontosan, csak megközelítően) nagyon valószínű, hogy távolodóban lehetett…

 280. siolrog — 2013-05-22 13:47 

@petercsanki:

A 262-263-ban tétetik említés Nimrud-Dag-ról.
Ez a romjaiban is monumentális szoborpark persze a sumér-kornál későbbi, görög és perzsa hatásokat tükröz. (A görögök sokat átvettek a sumér civilizációból.)

Hogy orion vs oroszlán irányában található-e a Nibiru (ha létezik) ez engem is érdekelne. A nem mainstream mind a kettő előfordul. Lásd. pl.:

“R. S.Harrington, a kutatócsoport vezetője így nyilatkozott a küldetésről, amelynek teljes szövege megtalálható a NASA Astrophysical Data System – 1988AJ…96.1476H kódjelzésű tanulmányában:

„egy nagyjából Jupiter nagyságú, Naprendszerünkhöz tartozó bolygó ( jellemzőiben tökéletesen megfelelve az ősi iratokban fennmaradt adatoknak ) felfedezéséről számolhatok be. Jelenleg az Orion csillagkép irányában tartózkodik. Az IRAS hold szinte abban a pillanatban megtalálta, mihelyt fő műszerét a korábban meghatározott irányba fordítottuk. Létezéséről és pontos helyéről már hosszú évek óta tudtunk, most technikai megerősítésre is szükségünk volt. Amit mondok azt a lehető leghatározottabban alátámasztják a mérések, és a legteljesebb mértékben biztosíthatom önöket arról, hogy megfelel a valóságnak. Ellenőrizhetik. Próbálkozások történtek arra vonatkozóan, hogy mindezeket a tényeket letagadják, s ezáltal meghamisítsák a történelmet.””

 279. rozsi008 — 2013-05-22 13:34 

Elég sok szó esik itt a Nibiruval kapcsolatban a Bibliáról és hogy isten többes számban jelenik meg néhol.

Az ember mindig félve reklámozza a saját alkotását, dehát reklám nélkül mint tudjuk semmit sem lehet eladni, másrészről jó bornak is kell a cégér.

A múlt héten jelent meg a Dekódolt Biblia című könyvem, melyet jó szívvel ajánlok mindenkinek.

Mivel ezen a fórumon többek előtt ismert Sloszár József alkotása, ezért máris teszek egy megjegyzést: a könyvemet már megírtam, amikor tudomást szereztem az ő könyvéről.

Ezt kizárólag azért tartottam szükségesnek megemlíteni, hogy a könyvből letölthető 5 oldalas kivonat senkit ne tévesszen meg! Az ugyanis nagyjából azt tartalmazza, amit már ő is leírt.

Én teljesen más megközelítésből kezdtem el írni és teljesen más lett a végeredmény is. Az egyik lehetőség, hogy egy kitűnő konspirációs művet fogsz olvasni, a másik pedig – és én teljes meggyőződésemből az utóbbit állítom – hogy a megdöbbentő igazságot. Bármelyik legyen is, egyet garantálok: nagyon el fogsz gondolkodni az egész világon!

De a véleményt rátok bízom, ha valaki úgy dönt, hogy elolvassa.

A könyv a http://www.goldeneye.ws oldalon található.

 278. jukeey — 2013-05-22 10:16 

@siolrog:

“az égést az anyag flogisztontartalma okozza” (Stahl)
Kezdem feltételezni hogy egyesek még ezt is bevennék, le kéne porolni az ügyet :D.

Persze exobolygók csak “fogyatkozással” észlelhetők mi? Bakker!
Nincs itt hely kifejteni, meg úgy látom értelme se lenne (párat már említettem), de talán némi útmutatót ajánlhatok.

Egy kis vegyesfelvágott előételnek:
http://www.vilaglex.hu/
Csillagászatról magyarul:
http://www.mcse.hu/
http://tudasbazis.csillagaszat.hu/

Malajziától Argentínáig nagyon sok országnak vannak űrkutatási intézményei (még Magyarországnak is), de valahogy mindenki csak az “amerikait” ismeri. Ezeket és rajtuk kívül kívül egyéb profi/amatőr egyesületek, obszervatóriumok és egyének honlapjait érdemes megkeresni a weben (ez a sokezer egyén és társaság a tudományos világ, nem pár tucat “író” meg szekta/horda-vezér); csillagászati szakirodalmakat és tananyagokat is ingyér szórnak a neten. Persze ilyen helyeken X-bolygót keresni nem érdemes, merthogy rohadtul nem kutatják, és már a cáfolatok is rég lekerültek a napirendről; de bolygófelfedezési módszerekből és felfedezett bolygókból egyre több van (mindenféle fogyatkozás nélkül is).

Többek között a fent említett lapok segítségével el lehet jutni “szupertitkos” műholdak “szupertitkos” anyagaihoz. Az IRAS által gyűjtött anyag elemzése itt (is) elérhető például: http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/iras/ Tudom, tudom, egyesek szerint biztos cenzúrázva van; igaz hogy nem is a nasa belső ügye volt, hanem holland/brit/usa közös program, és torokrákos európai csillagász sem akadt, de hát biztos csak összejátszottak; de akkor tessék megkeresni benne a kozmetikát. A legtöbb műholdnak egyébként egy vagy több saját szervert és weboldalat is összedobnak, ahol tartanak egy kis könnyen emészthető bemutatót az odatévedőknek, az általuk gyűjtött képanyaghoz pedig online hozzáférést is kérhetnek a világ amatőrjei, a már kielemzett adatbázisok pedig pár kattintással egy csomagban letölthetők, a kezelésükhöz szükséges szoftverekkel együtt. Sőt, több szem többet lát alapon vannak próbálkozások abszolút laikusok bevonására is, akikről legalább annyi feltételezhető hogy nem látnak minden második galaxisfotón nephilim űrflottát, és nem vélik kirajzolódni valami “szent” arcmását egy molekulahfelhőben.

Na persze egy korszerű obszervatórium vagy űrtávcső teljes képi anyagát kicsit bajos feltálalni a weben, de azt is igyekeznek megoldani; pl a mexikói sdss program, amely 2000-től máig éjjelente 200 gigabájt(!) nagy felbontású képet készít, és még csak az ég fele van kész, infravörösben és látható fényben; az egész a google-maphoz hasonlóan (bár picit bonyolultabban) megtekinthető itt: http://cas.sdss.org/dr6/hu/ Ez eddig kábé egymillió giga, lássuk be, bajos pécére az egészet letölteni, vagy 3d-s atlaszprogit tákolni belőle, bár a mennyiségen kívül nincs semmi egyéb akadálya (ezen biztos látszana egy Nibiru, és biztosan lesznek olyan “lángelmék”, vagy őket kihasználni akaró szélhámosok, akik egy két képbe belelapozva odaböknek hogy “na ez itt egy ufó, emez meg a nemezis”).

Laikus érdeklődő jól teszi ha a fent említettekhez hasonló oldalakra és űrkutatási intézményekre is legalább egy pillantást vet, nemcsak a Sitchin/Daniken/Icke-féle “eméletekre”, vagy az évtizedek óta elavult és elvetett Harrington/Pickering-féle számításokra. Ezután pedig megfontolni hogy az illető “szakírók” olyan zsenik-e mint pl Tesla, aki ténylegesen (bár ő sem mindenben) lepipálta a tudományos világot; vagy sem.

Csókoltatom az annunakikat.

 277. jukeey — 2013-05-22 09:59 

@petercsanki:

Megnéztem, mindjárt két kék folt is látszik ott, a Regulus pedig nem eltörpül, hanem abban az üzemmódban egyáltalán nem mutatja a program a csillagokat, hogy ne zavarjanak be (úgy tűnik ez fordítva sült el). A szín nem-optikai tartományban csak arra utalhat, hogy milyen szűrőt használtak a képalkotáshoz, ez a kép épp infravörös tartományban készült, így pl fény és vele valódi szín, vagy pláne mágnesesség nem is látszódhat rajta. A színek fény esetén is csak a felszíni hőmérséklettel függenek össze, a kék nagyon forrót jelent, a vörös hidegebbet. A két kék folt ez esetben egy kisebb galaxiscsoport két legnagyobb tagja, az NGC katalógusban 3020 és 3024 néven szerepelnek, de ezt legalább kiírja a program, ha valaki veszi a fáradtságot és rákattint a pacákra (egyébként igen szép és nagy felbontású fotók is vannak róluk). Az általad említett magnetár neutroncsillag, mérete 20 kilométer körüli, tömege viszont nagyobb mint a Napé; erős sugárzása, gravitációja és mágnesessége miatt még fényévekről is szinte “ordítana”. Szóval nem kell azt hinni hogy az űrtávcsövektől a m1cr0s0ft eme gyönyörűséges programjában megjelenő pármegás pixelhalmaz tellett, rajtuk egy szupertitkos objektummal.

 276. petercsanki — 2013-05-22 00:51 

Üdvözlet mindenkinek.

Régi olvasó vagyok – addiktív blogjai vannak Tiborunak, elismerésem 🙂

Már többször gondoltam hogy hozzászólok de aztán mégis úgy láttam – az olvasás jobban áll nekem, most viszont tennék néhány észrevételt.

Nem tudom a hozzászólások között volt e már, de a posztból mintha kimaradt volna a Nimrud Dag – i oroszlános tábla amelyet szintén sumer örökségnek tartanak. Azon az oroszlán csillagképbe van helyezve a 12 – ik bolygó, a láb és az áll közé – hangsúlyosan kiemelve, és tudtommal az IRAS 83 – ban nem az orion csillagképben talált érdekességet hanem éppen ott ahol az oroszlános tábla mutatja. Csillagászati programmal ellenőrízhető ( én azt hiszem a microsoft word wide telescope programmal néztem meg még 2007 – ben ) , normál képen nem látsszik ott semmi viszont ha infravörös tartományba kapcsolunk – úgy is irja a program hogy az IRAS képei – akkor pontosan ott ahol az oroszlános tábla mutatja – egy bazi nagy kék valami van…. A hozzá legközelebb lévő csillag – az oroszlán csillagkép romulus csillaga tulajdonképpen eltörpül mellette. Erről aztán olyan elméleteket sikerült olvasnom hogy ha nagy kék – akkor az elektomágneses mezőt jelent – ergo a Nibiru egy magnetár. Nem tudom , ha butaságot írtam szóljatok , visszakapcsolok olvasó üzemmódba 🙂

 275. siolrog — 2013-05-21 19:26 

@lolek:

Valóban ez a távoli bolygók felfedezésének módszere. A Nibiru – ha létezik – viszont a Napunk körül kering egy nagyon extrém módon elnyújtott pályán, egy teljesen más síkban, mint a többi bolygó, vagy akár a Plútó. Ezért nehéz keresni.

 274. becsuszoszereles1k — 2013-05-21 17:17 

@siolrog: “…de átvitt értelem nincs, a szavak egy (fő) jelentésükkel azonosak.” Errol van szo pontosan! [Ami arra utal, hogy ne a szemmel lathato szoveget olvasd szoszerint, hanem az egyes szavakat fo jelentesukkel azonosan. De mi a fo(eredeti, valodi) jelentesuk?:)]

Sinear; a Babel tornya: Mozes I. 11:1 “Mind az egesz foldnek pedig egy nyelve es egyfele beszede vala.”
2. “Es lon mikor kelet felol elindultak vala, Sinear folden egy siksagot talalanak es ott letelepedenek.”
3. “Es monda’nak egymasnak: Jertek, vessunk teglat, es egessuk ki jol; es lon nekik a tegla ko gyanant, a szurok pedig ragaszto gyanant.”
4. “Es monda’nak: Jertek, epitsunk magunknak varost es tornyot, melynek teteje az eget erje, es szerezzunk magunknak nevet, hogy el ne szeledjunk az egesz foldnek szinen.”

Karolinal pedig/82. zsoltar “Aszaf zsoltara.
Isten all az Istennek gyulekezeteben, itel az istenek kozott.”

Terah (Tare): (Karoli ford.)Jozsue 24:2 “Es mondja Jozsue az egesz nepnek: Ezt mondja az Ur, Izraelnek Istene: A folyovizen tul lakoztak regen a ti atyaitok: Thare, Abrahamnak atyja es Nakhornak atyja, es idegen isteneknek szolgaltak vala.”
3. “De athozam a ti atyatokat, Abrahamot a folyoviz tulso oldalarol…”
15. Hogyha pedig rossznak latjatok azt, hogy szolgaljatok az Urnak: valasszatok magatoknak meg ma, akit szolgaljatok; akar azokat az isteneket, a kiknek a ti atyaitok szolgaltak, amig tul valanak a folyovizeken…”

Jo volna tudni ertelmezni, de igy is kitunik: ha egy-egy oltest felbontunk, szetesik a szovet.

 273. siolrog — 2013-05-21 13:36 

@becsuszoszereles1k:

Igen, nekem is mindig volt egy olyan érzésem, hogy a Biblia szerkesztői szinte perfekcionista módon ragaszkodnak a szavak egy bizonyos jelentéséhez, de tekintve, hogy alapvetően kinyilatkoztatásokat írtak le, ez logikus. Ezt az elvet alkalmazták azután azokra a szövegekre is, ami a sineárok kulturális hagyatékaként került be vhogy. Mondhatni, módszerük foglyává váltak…

Egyébként van még egy-két hely a Bibliában, ahol isten többes számban jelenik meg:

Józsué könyvében olvashatjuk, hogy Jehova tudomásul vette a tényt, hogy Ábrahám atyja Táré „más isteneket szolgált”.

A 82. zsoltárban pedig ilyen sorok vannak:
„Jehova ott áll Él tanácsában,
ítéletet tart az elohim fölött.”

A többes-számot egyébként a korai angol Jakab-király-féle Biblia-fordítás is átveszi:
„Isten ott áll az istenek közösségében,
ítéletet tart az istenek fölött”

Persze ezeket is lehetne MA úgy értelmezni, hogy „ítéletet tart a bálványimádás fölött”, de a Bibliában képes beszéd van, de átvitt értelem nincs, a szavak egy (fő) jelentésükkel azonosak.

 272. lolek — 2013-05-21 13:10 

először is ha a csillag mozgásában anomáliákat fedeznek fel,azaz nem a matematikailag számított szabályos pályán mozog akkor feltehetően hat rá egy bolygó tömegvonzása.akármilyen nagy a különbség a bolygó és csillaga közt azért van kimutatható kölcsönhatás. ezek után műszerekkel rátudnak hangolódni az adott csillagra és mikor a bolygó elhalad a csillaga előtt bizonyos mértékig kitakarja azt és ezt tudják a műszerekkel mérni.tulajdonképpen egy napfogyatkozást érzékelnek.

 271. becsuszoszereles1k — 2013-05-21 13:04 

specialis grammatikajan

 270. becsuszoszereles1k — 2013-05-21 12:44 

@siolrog: Az eredeti szoveg az autentikus, nem pedig a forditoi megfontolasok.
Grammatika szempontjabol a semi nyelvekben letezik: egyes-, kettes-! es tobbesszam.
Mas erdekes pelda: Egy multideju iget logikusan multidoben ertelmezunk, illetve forditunk. A Tanak (Oszovetseg)nyelveben, tudomanyos neven klasszikus heber, hogyan forditanank a multideju iget, amelyhez elol a ‘v’=’es’ kotoszo jarul – amelyet mindig egybeirunk a szo elejevel amugy? “Logikusan” ugy nezne ki, hogy ‘es + multideju ige’. Nem: ez egy jovoideju ige, pontosabban a jovore mutato kozles! A Tanak nyelvezete nem a stilisztikan alapul, hanem specialis gramatikajan, azaz a kabbalai ertelmezhetoseg kulcsan.

A klasszikus heber nyelvtanrol: http://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszikus_h%C3%A9ber_nyelvtan

 269. siolrog — 2013-05-21 09:14 

@becsuszoszereles1k:

267

Elohim.

Természetesen, amiért az Elohim „istenség”-et is jelenthet, nemcsak „istenek”-et, ezért maradhatott benne a heb. Bibliában. Az akkori olvasó-szerkesztők sem voltak hülyék :). Mégis a későbbi fordítók ezt vhogy zavarónak érezték (szerintem joggal), és egyes számra, Istenre fordították (vagyis eltértek a betű- szerinti hűségtől). Érthető: ha istenfiakról beszélsz, akkor stílusosan vagy azt mondod, hogy isten fiai, vagy istenek fiai. Az „istenség fiai”-t sokkal kevesebben választanák (és én stilisztikai szempontból nem is javasolnám: leszármazottai csak konkrét lényeknek vannak, általános fogalmaknak sosem. Ez akkor is így van, ha a Bibliára jellemző képes beszéd oldaláról nézzük, abban is érvényes a stilisztika.)

Ami persze nem érinti a tartalmat.

 268. becsuszoszereles1k — 2013-05-20 23:08 

254.@jukeey: Szvsz ilyen megkozelitesek is lehetsegesek:

“”Popper Péter pedig azt írja:
„Ahol a mítoszt mesének tartják, a kultuszt gyermekded játéknak, ott barbárság honol.”f [6]
Más meghatározások szerint a mese közvetlen elődjének a hiedelemmondák tekinthetőek.f [7] Néha pedig a mese létrejöttének oka a természeti jelenségek magyarázatának hiánya. Így szólhat eredetmese arról miért sós a tenger, vagy az ősi kagylók maradványai a „balatoni kecskekörmök”, hogy kerültek a tóba. Ezáltal elfogadhatóbbá vált a megérthetetlen.f [8]

….
A két fivér története a D’Orbiney papiruszon, a British Museum gyűjteményében
Az általunk ismert egyik korai mesét, A két fivér történetét Egyiptomban írták le i. e. 1185 körül. Elképzelhető, hogy a történet valódi történelmi eseményekre utal; konkrétan a Merenptah fáraó halála utáni trónutódlási viszályra.”[sic.] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMese&ei=5YuaUZmxEcnMtAbZqoGIBw&usg=AFQjCNEyAYWqz3NKmwVpK1fpkjIHXFQw3g&sig2=o3bYrLaiOn30IhLtb7-Vpg

Vagy: “Az ősi, csak kezdetleges vagy semmilyen írással sem rendelkező csoportok mítoszainak rendszere, a mitológia, általában egyszerre jelentett „tudományos” világmagyarázatot, vallási tanítást és hiedelemrendszert (a tudomány és vallás ekkor még nem vált el élesen egymástól), erkölcsi útmutatót és „népi–nemzeti”, csoportmegkülönböztető hagyományok rögzítését.”[sic.]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25ADtosz&ei=5YuaUZmxEcnMtAbZqoGIBw&usg=AFQjCNEGsdBq-XKNRfJ2s1obxJ0zmAUnCA&sig2=d89HI7JbzCzmJuSvhh7j_A

 267. becsuszoszereles1k — 2013-05-20 22:41 

259.@siolrog:

“Szeretném tudni, hogy az “Elohim” mit jelent. Pontosabban: “többes számú”, “kettos számú” s ha ez utóbbi: “kettos hímnemu” vagy “mindegy” nemu.

Köszönettel: Eva.

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Kedves Éva! Az Elohim szó pontos jelentése Istenség. Alakilag ez lehetne többes szám (kettes szám semmiképp sem, mert annak végzodése mindig –ájim, és nem –im), de a bibliai héber nyelv az absztrakt foneveket a többes számú alakkal fejezi ki, s csak onnan lehet tudni, hogy elvont fonévrol, és nem egyszeru többes számról van szó, hogy mellette egyes számú ige vagy jelzo áll. Ha az istennevekrol többet szeretne megtudni, olvassa el „Bibliaiskola” címu könyvemet. Szívélyes üdvözlttel: R.T.”[sic.]Forras:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.zsido.hu%2Frabbi%2Frabbi.php%3Fold%3D52&ei=1YaaUZHRAcfHsgbhhoGIAg&usg=AFQjCNHOzywbw6Cau_s9BQZWBna-mtIZng&sig2=9TaCLp-2NroioO1zEVfG5w

 266. becsuszoszereles1k — 2013-05-20 20:43 

255.@paracelsus: :)) Nagyon piti idegenek lehettek, akik csak ilyen kis teruletet utaltak ki (egy tiszantulnyit)! Viszont, Isten ugy velte:’Sok jo ember kis helyen elfer!’

 265. siolrog — 2013-05-20 16:54 

@jukeey:

@lilith18:

„egyértelmű hogy a közeli Napot és bolygóit nem rángatja semmiféle jelentős tömeg, nem “bujkál” semmi.”

A tudomány csak annyit állít, hogy még nem fedezték fel az X-planetet, de több ok miatt is tovább kutatják. A főbb okok/álláspontok távirat szerűen:

A Neptunusz pályaháborgásai nem magyarázhatóak meg teljes mértékben a Plútó gravitációs rezonancia hatásával. …( Az újabb vizsgálatok szerint nincs is jelentôs perturbációja a Neptunusz pályájának.) A perturbációk a Plútónál nagyobb égitestre utalnak a Neptunusztól nem is olyan nagy távolságra. Talán csak extrém elnyúlt pályája, ill, hogy jelenleg maximális naptávolságban van, miatt nem fedeztük fel eddig. Pályája 48 CSE fél-naptengely lehet. ( Ragnarsson)

Elemzik hosszúperiódusú üstökösök keletkezését, pályáit, amelyek perturbációja alapján feltételezik egy Jupiterhez hasonló méretű/ néhányszorosa nagyságú bolygó, ill. törpecsillag létét. Keringési ideje több millió év. (Murray, Matese)

A Shiva-elmélet a Földön talált kihalási ciklusokra, illetve a nagyobb kráterbecsapódásokra próbált meg egy hipotetikus égitestpályát illeszteni, amely égitest felelôs a Naprendszert érô periodikus üstököszáporért. A megelôlegezett objektum keringési periódusa 26-28 millió év, s az égitest maga feltételezhetôen egy barna törpe, vagy egy kisebb csillag, amely a Nemezis nevet kapta.

 264. jukeey — 2013-05-20 15:22 

@siolrog és lilith:

“Az infravörös sugárzás az atomok és molekulák rezgő és forgó mozgása következtében jön létre. Ebből következik, hogy minden test infravörös sugárzást bocsát ki magából, ha hőmérséklete nagyobb az abszolút nulla foknál”

Gondolj a hőérzékelő berendezésekre, nagyon kicsi hőkülönbséggel is jó képet tudnak adni. Az abszolút nullás űrben még egy mínusz kétszáz celziuszos felszínű bolygó is szinte izzik, főleg ha a belseje még melegebb. Ha pedig erős mágneses terük van, rádióhullámokat is bocsáthatnak ki (pl Jupiter). Optikai tartományban (látható fény) is jön róluk sugárzás, többnyire a csillaguk fényének visszaverődése (bár légköri jelenségek, forró felszín, netalántán “gépesült” bolygók esetén saját fény is lehetséges, az még elhanyagolható).

Mindhárom fent említett sugárzással “fényképeztek” már le exobolygókat, nemhogy egy, de száz fényévnél messzebb. 2016 körül többféle földi és műholdas berendesés beüzemelését tervezik, melyek felbontása tízszerese az eddigieknek, így néhány éven belül sokkal jobb fény és egyéb képek várhatók.

A sugárzás hatótávolsága az űrön keresztül végtelen, így csak a kibocsátás mértékétől és az érzékelő eszköztől függ az érzékelési távolság; ami sokféleképpen fokozható (például távcsövek átmérőjének növelésével, amelyek így nagyobb távolságból jövő, nagyobb térben szétszóródott, illetve nagyobb hullámhosszú sugárzást is be tudnak fogni).

A felfedezett rendszerek jelentős részében több (2-5) bolygót fedeztek fel, a továbbiakat részben úgy, hogy létezésük és helyzetük a már felfedezett(ek)re és a “napjukra” gyakorolt “rángatásból” kikövetkeztethető volt (egyébként még sok más módszer van az érzékelésre, páldául az általad kizárólagosnak tartott takarás, de hosszú lenne felsorolni). Ilyen távolságból ilyen pontosság mellett már rég eléggé egyértelmű hogy a közeli Napot és bolygóit nem rángatja semmiféle jelentős tömeg, nem “bujkál” semmi. A még lehetséges külső objektumok mérete törpebolygókká zsugorodott, olynokat találnak is szép számmal; az X bolygó elmélet lekerült a lapról, csak a hoaxokban támad fel folyton. Eltitkolni se lehetne, mert az amatőr eszközök is olyan érzékenyek már, hogy lekörözik a 30 évvel ezelőtti názás cuccot. Gondoljatok csak a 10 (netán 30) évvel ezelőtti pécékre, hányszor is nagyobb teljesítményű, sebességű és kapacitású a mai? Gondolom ettől a csillagászok műszerei se nagyon maradtak le, sőt.

 263. siolrog — 2013-05-20 12:44 

@rdos:

Nimrud-Dag 2200 méter magas hegy Délkelet-Anatóliában (Kis-Ázsia), a mai Törökország területén. Itt egy kőből kifaragott pantheon található (romjaiban). Körülöttük reliefek („táblá”k), s az egyik reliefen csillagokat, bolygókat és egy oroszlánt látunk; az oroszlán csillagképben 3 bolygó: a Jupiter, Merkúr, Mars együttállását ábrázolja. Ez az együttállás Kr. e. 62. július 7-én volt látható a Földről.

Ugyanakkor ezen a reliefen látható, hogy ábrázoltak egy további égitestet, amely nem tartozik az oroszlán csillagképhez, és az általunk ismert bolygókhoz sem. A képen jóval közelebb van a Tejútrendszer egyenlítői síkjához, mint az ismert bolygók, ami nagy távolságot jelez.

 262. rdos — 2013-05-20 10:46 

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=129401&n=eladasos&blog_cim=A%20Nimrud%20t%E1bla

Nimrud tábla volt? Mellár Mihály szerint magyar vonatkozása is van a történetnek.

 261. siolrog — 2013-05-20 10:18 

@lilith18:

A csapos közbeszól (én sem vagyok csillagász): a nagyon távoli, de még észlelési határon belüli bolygókat csak úgy lehet felfedezni, ha azok elhaladnak napjuk általunk látható oldala előtt.

Én egyébként úgy tudom, hogy a láthatóság abszolút határa számunkra JELENLEG kb. 100 CSE (Nap-Föld távolság). Ezen túl csak a saját fénnyel rendelkező objektumokat tudjuk észlelni. Vagyis, ha egy bolygó ezen túl van, mégha felénk is közeledik, képtelenség észlelni.

 260. siolrog — 2013-05-20 09:52 

@paracelsus:

Szép kerek konteo. Azzal egészíteném ki, hogy az „egy falka idegen”-t azóta az emberiségnek sikerült Istenné átprojektálnia – magában – önhipnózis útján… A meglepetés akkor lesz, ha a „falka” visszatér… Bár akik szervezték ezt a konspirációt, azok azt hiszem nem fognak meglepődni…

 259. siolrog — 2013-05-20 09:40 

@lilith18:

Teljesen egyetértek.

„A Biblia isten fiainak nevezi őket” . Itt most a manapság használatos bibliafordításokat használod. Érdekes módon azonban az eredeti, héber Elohim többes számú alak, vagyis „Istenek fiai”. Ez azon ritka alkalmak egyike, amikor a Biblia „elszólja magát” és visszautal egyik forrására, a sumér civilizációra.

Így:„Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Istenek fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei.”
Ter 6, 1-4. Ez alapján jött létre az eléggé megfoghatatlan mai keresztény angyal/bukott angyal fogalma.

Az eredeti „istenfiak”-ról, nephilim-ekről roppant kevés empírikus ismeret maradt fenn. Egyik gyakori „konkretizálása” Seth- isten, és leszármazottai a sétiták. Minden valószínűség szerint ebbe a kőrbe tartozhatott Ábrahám, Mózes, Nemróth (Nimród), stb.

 258. lilith18 — 2013-05-18 14:21 

26@FilcTroll: nem vagyok csillagász, de a bolygók – mivel nem bocsátanak ki fényt – elég jól el tudnak bújni.

 257. lilith18 — 2013-05-18 14:14 

15@monk: A Biblia isten fiainak nevezi őket, honenn veszed, hogy gonoszak voltak?
Továbbá: “Isten így szólt Noéhoz: „Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. ” Szóval úgy tűnik, az emberek voltak gonoszak, nem az annunákok.
Innen lestem: http://szentiras.hu/SZIT/Ter6

 256. FilcTroll — 2013-05-18 14:03 

Nagyon érdekes, ahogy a titkos őstörténet egybefonódik a jelennel: egyre elfogadottabb, hogy titokban létezik egy “alter” világmagyarázat, egy valódi történelem.

A múltkor kérdezte valaki, hogy mi érdekel engem ebben az egészben. Azt találtam felelni, hogy legalább is elgondolkodtató, hogy egy ősrégi ecuadori leletanyagban éppúgy felbukkan a piramis a szemmel, mint a mai egydollároson vagy Azaela Banks legújabb klipjében. Sokan igyekszünk összehordani a mozaik darabkáit, hátha megláthatunk valamit a valóságból. Hogy ez hogy jön ide, azt már elfelejtettem. 🙂

 255. paracelsus — 2013-05-18 10:03 

Természetesen a zsidók (és a MOSZAD) állnak ennek a hátterében is.
A Nibiruról idelátogató idegenek gént nemesítettek, később egy jelentéktelen sémi törzset a szárnyaik alá vettek, hogy rajtuk végezzenek szociológiai kísérleteket. Leszálltak hozzájuk űrhajón (ez lenne az Úr a Sínai-hegyen), törvényekkel igyekeztek fegyelmezni, civilizálni őket, és a frigyládán keresztül (valójában adóvevő) kommunikáltak velük.

Namármost rohadt rosszul esne az izraelitáknak, ha kiderülne, ők nem Jahve kiválasztott népe, hanem egy gigászi kísérlet alanyai, és nem az Úr szórta le nekik a mannát, hanem néhány földönkívüli etette őket gerslivel. Ez esetben nem lenne joguk a Kánaán földjéhez sem, mivel azt nem Isten, hanem egy falka idegen ígérte nekik.

 254. jukeey — 2013-05-18 04:22 

@siolrog:

“az egész mitológia-folyam azonban elkezdődött egyszer, egy origo-pontban, egy olyan kultúrában, amelyik ténylegesen találkozott olyan földönkívűliekkel, akikről készített beszámolóikat később mitológiának nyilvánították”

Mitológia, mesék és egyéb agyszülemények, ezt hívják fantáziának; győzz meg hogy ufók plántálták bele az emberi fajba egy bizonyos ponton. Pláne hogy az is alátámasztaná hogy ilyen spontán kialakulhat; akár nem is csak főemlősöknél, már jóval “régebbi” állatok legalábbis álmodni szoktak.

“Szerintem ne nézzük le az ókori ember tudását”

Nem becsülöm le az ókori tudást, épp ezért elfogadom hogy a sumér gondolkodók és megfigyelők sem voltak olyan hülyék, hogy mítikus költeményekkel fejezzék ki magukat; mint ahogy pl Eratoszthenész sem képletesen fejtette ki hogy szerinte a föld gömbölyű és ~ 40000 kilométer a kerülete, és elmélkedéseihez sem vette kétségbevonhatatlan etalonnak Homérosz eposzait vagy a templomok művészi alkotásait.

“Azt mond meg, hogy Te az egész témában hol/miben látod az összeesküvést?”

Mondtam én hogy ebben látok valódi konteót? Csak néha szeretem az igazságot keresni, ami konteókban is simán rejtőzhet. Ki hiszi el pl hogy I János Pál szívrohamát? De a konteók többsége akkor is szórakoztató és gondolatébresztő, ha valamelyik már első ránézésre olyan erőltetett, mint ez.

 253. siolrog — 2013-05-17 23:43 

Sitchinnek “A 12. bolygó – A Teremtő titkainak megfejtése” c. műve 1996-ban magyarul is megjelent.
http://www.slideshare.net/teljesigazsag/zecharia-sitchin-12-bolyg

 251. siolrog — 2013-05-17 22:28 

@becsuszoszereles1k:

Érdekes, amit felvetsz, tk. a „konteós gondolkodás” is bizonyos értelemben „kötöttpályás”. Ha nincsenek „bizonyítékaid”, „hivatkozásaid”, akkor viszont sejtető módon be kell vonnod más konteókat, ezek erősítenek, különben hiteltelen leszel. Ha be tudod vhogy szőni a konteódba a „Fehér Sárkány Társaságot”, vagy a „Cabalistá”-kat, szinte nyert ügyed van.

 250. siolrog — 2013-05-17 21:54 

@jukeey:

Az a gond, hogy én nem akarlak meggyőzni, (és nyilván nem is tudlak). Ez csak eszmecsere lehet a HOAX-ról. De mitológiákról szerintem csak azon kultúrák esetében lehet beszélni, akik életükben egy istennel sem találkoztak, csak hallottak róluk és tisztelik őket. De ez az egész mitológia-folyam azonban elkezdődött egyszer, egy origo-pontban, egy olyan kultúrában, amelyik ténylegesen találkozott olyan földönkívűliekkel, akikről készített beszámolóikat később mitológiának nyilvánították. Ezek lennének a sumérok.

A sitchini értelmezés szerint az Annunakik nem voltak istenek (pl. nem voltak halhatatlanok). Egy óriási félreértés volt tulajdonképpen, hogy az utókor őket a sumérok isteneinek tartotta.

Ahhoz, hogy az egyik mitológiát zagyvábbnak tartod mint a másikat, igazából nem tudok hozzászólni. Szerintem ne nézzük le az ókori ember tudását. A sumérok napon kiégetett agyagtáblái százezerszámra maradtak fenn, megfejtésükkel részben máig birkóznak a szakemberek (a mássalhangzós írásoknál, ha nem ismert már a szavak ejtése, többféle olvasat lehetséges).

Ezeken a táblákon az Annunaki történések leírása koherens. De hagyjuk.

Azt mond meg, hogy Te az egész témában hol/miben látod az összeesküvést?

 249. becsuszoszereles1k — 2013-05-17 17:43 

Helyesbit: 246. @siorlog:)

 248. becsuszoszereles1k — 2013-05-17 17:41 

229.@siolrog: Ilyen sem volt meg! A kommentfolyam tendenciainak bemutatasa, elemzese! Koszonet erte!
Mostanaban hasonlo gondolataim tamadtak, mint neked:
-“Vagyis ez olyan, mintha anti-konteos blog topkját olvasnánk.”
-“…a topikban a kommntek alapján értelmezhetetlenné vált az összeesküvés, mint olyan.”
-“…a csodahívők és a tudomány bajnokai közti egyet nem értésről van szó.”
-“Én személyesen jobban szeretem a konspirációs teóriáikat olvasni, mint a „az biztosan nem létezhet”- típusú cáfolataikat.”
Peldaul @Filc, egyik kommentjeben valami olyasmit mondott, hogy: keves lehetoseg marad a ‘netto gondolkodas’-ra (konteo temaban/ elnezest, de mar nem emlekszem hol irta, ezert nem tudom pontosan idezni).

 247. jukeey — 2013-05-17 14:37 

Tehát akkor ez egy ókori hoax? 😀
Eddig szót sem akartam rá vesztegetni, de most akkor vessünk már egy pillantást az állítólagos történelmi háttérre. Az akkádok nem összeesküdtek a sumérokkal, hanem jó vagy kevésbé jó szomszédi, majd megszállói viszony során részben átvették a vallásukat, mint pl a latinok a görögökét, majd később a zsidókét; akik megintcsak máshonnan “lopták” a felét. De akárhogy nézem, a fő forrásként említett sumér/akkád kőtáblákon nem látok csillagászati adatokat, időegységeket, pláne bolygópályákat vagy aszteroida övezetet. A Tiamat-ot gúnyoló istenifjoncok micsodák, üstökösbecsapódások a Földön, vagy a Szaturnusz gyűrűi körül fogócskázó aszteroidák? Ez még kőkorszaki hoaxnak is gyenge, ennyi erővel a Frédi és Béni-t is lehetne garantáltan hiteles információforrásként beállítani. Égi otthon? Nagyon sok vallás hajlamos az istenét/isteneit az “égre” tenni, a gyűjtögető törzsektől a nomád hordákon át a zsidó-keresztény-iszlám tömegekig. A göröghöz képest a sumér mitológia zagyvább mint az egymást felzabáló titánok, jóval csekélyebb terjedelmű, és nem közismert. Azt meg éppenséggel a kutya sem tudja hogy a suméroknak is voltak tudósaik és csillagászaik (akárcsak a görögöknek), maradtak fent ismereteik, és ők bizony nem közöltek semmi olyasmit, amit az 5000 évvel későbbi világvégegyárosok felhasználhattak volna, és pláne nem költői “képekben”. így a sumér “hitvilág” ideális anyag “elméleteket” koholni, esetleg kihagyni meg hozzácsapni ezt-azt, aztán rájuk hivatkozni hogy bezzeg ők tudták a tutit és látták a látnivalót. Gyíkember ufók, pfff, görögök és más ókori mediterrán népek hajón a fél földgolyót bejárták, és nem láttak olyat, de sokan esküdöztek hogy láttak hal, ló, sakál és egyéb félembereket, azok is másfajta ufók voltak biztos. Ez már színtiszta “ezó”. Egy NASA berkeiből jött bejelentés vagy annak cáfolata már előbb lehetne konteóalap, tényekkel kapcsolatos kamu vagy tévedés, bár ebben az ügyben a sok tőle teljesen független szakvélemény (és állítólagos rendszeres Földközelség esetén egyéb tudományágak kapcsolata) miatt ez sem jelentős.

 246. siolrog — 2013-05-15 18:53 

@becsuszoszereles1k:

229.

Átfutva a kommenteken, a komment-írók kb. 2/3-a szkeptikus az x-planettel kapcsolatban (az olvasó-szavazók esetében ez az arány csak 1/4-ed). Vagyis ez olyan, mintha anti-konteos blog topkját olvasnánk.

Bár a dogonok rejtélyét, mint altémát sokan érintik – szkeptikus alapon – , a topikban a kommntek alapján értelmezhetetlenné vált az összeesküvés, mint olyan.

Úgy van beállítva, hogy a mese-hívők, a csodahívők és a tudomány bajnokai közti egyet nem értésről van szó.

Pedig az X-planet témája biztosan nem HOAX, miután ókori írott hagyomány (jóllehet, csak kb. 150 éve fedezték fel, s talán emiatt még nem került a köztudatba) . Képtelenség arra gondolni, hogy a sumérok összeesküdtek az akkádokkal, hogy Sitchin révén becsapják a mai emberiséget.

A NASA máshol sokat emlegetett 80-as évek eleji beismerése és letagadása ebben a topikban fel sem merül.

Nem tudom. Én személyesen jobban szeretem a konspirációs teóriáikat olvasni, mint a „az biztosan nem létezhet”- típusú cáfolataikat. De ez mondjuk egyéni felfogás kérdése. Egyébként nagyrabecsülöm és használom a tudomány általam elérhető/megérthető vivmányait.

Tényleg jobb lett volna „Che”-ről posztolni, az ő létezését nem lehetett volna kapásból tagadni.

 245. zizzi — 2013-05-14 22:15 

hmmm, talan itt van a legjobb helyen?

http://www.idokep.hu/hirek/x17-es-napkitores

 244. trafikos — 2013-05-13 17:54 

@outatime:
Max a NASA-t. 🙂

 243. jukeey — 2013-05-12 13:47 

@freca:

Két verzió van a válaszra, lássuk nagyjából “magyarul”:

-Einstein azt válaszol-ná (-ta volna) hogy azért, mert a “téridő” görbül, és pont úgy görbül; és ez amúgyis csak az anyag “tünete”; görbüljön meg ha nem így van. (Einstein után napjainkig sokan megcsóválták(ják) a fejüket a fenti elméletet – ami korántsem azonos a sokat emlegetett kirakatképlettel – meghányva-vetve magukban, például az itt úgy látom igen népszerű Tesla). Einstein girbegurba téridejét a kétdés gumilap-hasonlattal fentebb már említette is valaki, én nem taglalom, és a húrelméletekkel se pendülök egy húron 😀

-Kepler és Newton azt mondták volna, hogy mert van gravitációs erő (nem téridőgörbe vagy fából vaskarika); amely gyorsuló mozgásra készteti a térben elhelyezkedő, hatáskörükbe került testeket. Ha például egy “picurka” óriásbolygó egy bazinagy csillag mellett el akarna száguldani, a vonzóerő miatt mindkettő egymás irányába kimozdul, csak mivel a csillag tömege nagyon sokszorosa még egy óriásbolygóénak is, így a csillag alig mozdul egy hangyányit, a bolygó viszont szép ívben irányt változtat a csillag felé (nem egyből frontálisan belekanyarodik, csak arrafelé hajlik el az útvonala). Így a csillag menetirányban “előrefelé húzva” gyorsítja, mígnem a sebessége elegendő lesz ahhoz, hogy a csillag mellett egyre közelebb elhaladva ne kanyarodjon be még szűkebb ívben, hanem lágyabb ívben “szökni” kezdjen, eltávolodik. Csakhogy ezen túl a csillag ereje már nem menetirányba húzza, hanem hátrafelé, így lassítja és a pálya legtávolabbi részén végül újra csak visszakanyarodásra készteti és gyorsítani kezdi. És így tovább, amíg pl Marduk ki nem fricskázza a ritmusból :D. Durván ennyi. Egyébként kör alakú pálya is lehetséges, de a gyakorlatban nincs példa olyan “szerencsés” bolygóbefogásra vagy kialakulásra, műholdak estén viszont nagyjából belőhető az alakzat.

 242. Rene96 — 2013-05-11 18:06 

Mindenképpen nagyon érdekes konteóra sikeredett 😀 Új információval nem igen tudok szolgálni,csak köszönni akartam az okozott kellemes percekért! 😀 Remélem nem szakítja hamarosan félbe őket egy frontális bolygó-ütközés…(az eltitkolás okai közül számomra ez tűnik a legvalószínűbbnek :O)
u.i.:A dogonokról még én sem hallottam és tényleg szívesen olvasnék róluk egy jó részletes-csámcsogós konteót! 😀

 241. csubakka — 2013-05-11 17:33 

@panoz:

A “civilizáció” megjelenésének kezdete egy nagyon érdekes kérdés. Újabban egy csomó adat mutat arra, hogy jóval korábban történt, mint ahogyan azt sokáig gondoltuk.

Ugye itt is Çatal Hüyük, és Jerikó kerültek szóba, mint legrégebbi ismert városok, a maguk 9000 éves korával.

Az elmúlt években azonban a mai Törökország délkeleti részén Göbekli Tepe-nél felfedezésre került egy hatalmas kultikus épületegyüttes, és a kora nem kevesebb, mint 12-13 ezer év. Ez még belelóg a jégkorszak végébe, amikor Európában még mammutok bolyongtak.

Vannak jelek, amik még ennél is régebbi civilizációkra mutatnak. Ami megkavarja a dolgot, hogy az ennél korábbi időszak már a jégkorszak, amikor is a maitól gyökeresen eltérő éghajlat miatt más területek, kontinensek voltak alkalmasak nagyobb tömegű embert eltartani, mint ma.

Európa, és talán még a Közel-Kelet is elég barátságtalan éghajlatú vidék volt akkoriban, valóban leginkább csak mammutvadászatra alkalmas. Azonban a mai Indonézia, a jégkorszaknak a mainál 120-150 méterrel alacsonyabb tengerszintje mellett egy viszonylag kellemes éghajlatú félszigetet alkotott.

Van egy Oppenheimer nevű kutató, aki írt erről egy könyvet, egy csomó jel mutat arra, hogy a jégkorszak idején ezen, a szakirodalom által “Szundaföldnek” nevezett szubkontinensen legalábbis egy kezdetleges földművelő civilizáció virágzott. Az ezen a területen ma is elterjedt ősi kultúrnövény, a tárógyökér háziasítását, termesztésének kezdetét egy 2005-ös vizsgálat 25 ezer évvel ezelőttre teszi.

A ruhatatű genetikai vizsgálatok szerint 70 ezer évvel ezelőtt vált önálló fajjá.

 240. becsuszoszereles1k — 2013-05-10 23:55 

238.@jukeey: Bocs, de link “forraskonteoja” nem 234, hanem 229!:))

off: @Filc, majd megbeszeljuk a Gumiszoba topikban!;)

 239. gigabursch — 2013-05-10 12:30 

@jukeey:

Köszönöm válaszod.

Egy dolgot talán félreérthettél velem kapcsolatban.
Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy lenne Nibiru/X/akármi.
Engem csak az zavar, hogy túlságosan merev keretek között gondolkodunk (merünk gondolkodni) és egy elméleti felvetésre sokkal könnyebben rámondjuk a “ki van zárva” választ, semmint azt, hogy az adott szakterületen jártas emberek elmerengenének a lehetőségen.

Ha nem feszítené túl a blog és a topic kereteit, mondanék a saját szakmámból is bőven olyan berögződéseket, amit adott esetben épp a Természet cáfolt meg, de még így is sokan nem hajlandók tudomásul venni – mert az ki van zárva. S ez csak egy pöttöm ágazat magánügye.
Úgyhogy ezt majd alkalomadtán, élőszóban, néhány sör mellett jól megvitatjuk.

Mindaz amit levezettél értem, világos is.
De a “ki van zárva” álláspont akkor sem fér bele az én gondolkodásmenetembe – nézd el nekem.

 238. jukeey — 2013-05-10 06:35 

@gigabursch: Hmm, kimondottan ügyeltem rá, ne próbáljam az elképzelésedet általánosságban elutasítani (pláne nem kapásból, jól megrágtam), csupán a Naprendszer esetén – X bolygóból kifolyólag. És a “szomszédságbeli” “közös” bolygó létének enyhén szólva “problématikusságát” próbáltam érzékeltetni néhány infóval.

Például ezt mondtad:
“két csillag (mennyi a legközelebbi – 3-4 fényév?) között nagy ellipszisben vagy nagy nyolcasban röpködő bolygók”

Nézzük az egymástól független, jelenleg(!) “közeli” “szomszédos” csillagokat. Ezek a Nappal együtt átlagosan kb 70 000 km/h sebességgel közelednek vagy távolodnak egymáshoz képest; ugyanis mint említettem nem csak úgy egy helyben “lógnak”, pontosabban galaxisbeli keringésük sebességében még az egymáshoz közeli pályákon levők esetén is számottevő különbség van; tehát nem tartós szomszédságról, csak egymás melletti elhaladásokról van szó (ugyanúgy keringenek mint a bolygók; vagy próbálj elképzelni egy nagyon soksávos, kör alakú autóutat felülnézetből, rajta sok egy irányba haladó autóval, melyek egyenként nagyjából állandó, de 60-200 km/h közötti sebességgel mennek). Így esetleg bolygóvesztés/csere létesülhetne extém közelkerülés, vagy esetleges extrém nagy távolságban keringő bolygók esetén (melyeknek mellesleg sokkal tovább tartana egy ilyen pálya körbejárása párezer évnél), de “dupla/nyolcas” pálya fennmaradása ilyen helyzetben az elképzelésed szerint is lehetetlen. Egy ilyen “kettős keringés” során nyilván hol egyik, hol másik csillaghoz kerül közelebb egy bolygó, ám a nem egy rendszerben levő, és így nagy sebességgel közeledő/távolodó csillagok esetén a bolygó véglegesen “átállna” ahhoz, amelyikhez épp közelebb van; vagy elszállna a fészkesbe. Tegyük fel hogy a pályája valami negyvenhatodik Kepler-törvény miatt képes arányosan növekedve/zsugorodva stabilan a két gyorsan és egymástól függetlenül mozgó csillag körül maradni, de akkor meg azok távolságának növekedésével egyre több független csillag a két “gazda” közé kerül, melyek “lenyúlják” az épp arra haladó közös bolygót; melynek ráadásul előbb-utóbb a galaxis teljes belsőbb régióján is át kéne vergődnie, mikor két csillaga egymással átellenes oldalra kerül. Így zajlana, ha teszem azt az α Centauri rendszernek és a Naprendszernek lenne egy “közös” bolygója. Képtelenség, ez még pontos számítások és modellezés nélkül is belátható.

Ha (nem elutasítás!) elvileg mégiscsak létezhet valahol esetleg netalántán hogyhogynem az általad felvázolt tartós nyolcaspálya (amit egyébként kétlek, de nem cáfolom), annak így csak egy többes rendszer, tehát közvetlenül egymás körül keringő csillagok maradnak “lételemként”, melyek legfeljebb szoros együttesként keringenek egy galaxisban, vagy még inkább azoktól minél jobban elkülönülve száguldanak a galaxisközi térben, amibe nem zavar bele semmi más; akkor is olyan finom egyensúlyi helyzet kellene hozzá, amire aligha van lehetőség; épp ezért nincs rá létező ismert példa sem csillagok, sem bolygók, sem ezek egyvelege esetén. Ha jobban belegondolsz, a Föld kering a Nap és(!) a Vénusz és(!) a Merkur együttes tömege körül (épp csak két utóbbi elhanyagolható ebből a szempontból); ezért nem kell a szomszédba menni, nyolcast viszont a szomszédban sem találsz.

Egyébként sok dolgot sokkal határozottabban kétségbe vonnék, például hogy holnap felébred a Csóványos, és magyar nemzeti színű füsttel üdvözli az új lakókat. Egy tál sóskafőzeléket kifejezetten határozottan elutasítanék, és elutasítom hogy hibát követnék el az elutasításával :D. Nyugodtan kövesd el azt a hibát hogy elutasítasz.

Mindettől függetlenül A 234-es posztban beszúrt link alapján jóhiszeműen vegyük úgy, hogy 2007 körül is akadt nem elhanyagolható naprendszerbeli bolygó felfedezésében esetleg mai napig reménykedő néhány csillagász; ám érdekes hogy ezek is lejjebb adták max Föld tömegű objektumig (az már fel sem merült hogy nyom nélkül rendszeresen átoson a kisbolygók között); és még ez a lehetőség is, szerintük is súlyos sebektől vérzik. Szóval napjainkra legnyitottabb esetben is elfogadható hogy nincs Nibiru óriásbolygó, pláne nincs Nemezis törpecsillag; ami pedig esetleg lehet, az még a Plútón se kavarna fel egy pocsolyát (ha lenne rajta).

Ebbe ókori Sumér írásokat és újkori Dogon szájhagyományokat belekeverni, vagy pláne arra alpozni…
Itt az egyik mese hab nélkül:
http://osihimnuszunk.network.hu/blog/osi-himnuszunkat-kedvelok-hirei/enuma-elis-a-sumer-teremtestortenet
Habbal sokkal több van és egész más, de azokat kicsit később írták, és még annyira sem “hitelesek” mint általában az eredeti teremtésmítoszok.

 237. freca — 2013-05-10 03:02 

Az a meglátásom, hogy a poszt írója nagyon tehetségesen ír, és ha kivonjuk az ő ügyességét, nem is olyan sok marad… 🙂

Fizikából egy kicsit elmaradott vagyok, ezért azt szeretném kérni, hogy magyarázza el valaki, mi a logikája a bolygók elliptikus pályájának. Milyen erők alakítják ilyenre? Miért nem egyszerűen körpálya? Hogyan működik ez?

 236. becsuszoszereles1k — 2013-05-10 01:50 

234.@FilcTroll: Nem emlekszem; csak a kepeket szokom nezni!:)

 235. SLC — 2013-05-09 20:05 

@comet: számomra ez is csak egy elmélet, épp úgy, mint a szíriuszi tanítók elmélete. Azért, mert megjelent egy blogon, aminek a szerzője elolvasott pár cikket a témában, nem fogom fenntartások nélkül elhinni. Egyébként már cáfolatból is annyi van, mint égen a csillag.

A két francia néprajzkutató által lejegyzett anyagnak van magyar fordítása, azt is érdemes elolvasni.

 234. FilcTroll — 2013-05-09 11:37 

@becsuszoszereles1k: Hú, ebből ne vegyél be többet! 🙂

Ez nemtom, hogy volt-e már X-bolygó témában, ha igen, bocs:

http://www.sg.hu/cikkek/57729/az_x_bolygo_nyomaban

 233. gigabursch — 2013-05-09 07:50 

@jukeey:

Köszönöm válaszod – viszont nem fogadom el.
Nem azért nem fogadom el, mert élből cáfolnám, azt nem tudom, túlmutat a képességeimen.

Azért nem fogadom el, mert eleve elutasítja* a lehetőségét annak, hogy valami két tömegközpont körül keringjen a fent felvázolt módon.

Nyilván kiszaladna néhány differenciálegyenlet a történetből, – feltéve, hogy valaki nekiáll.
De ahhoz neki kell állni, legalább elméleti szinten.

Utána jön az a kérdés, hogy levezetni a mozgáskülönbségekből fakadó változó pályagörbe lehetőségét.

____
* Az eleve elutasítást soha, senkinél és semmi esetben nem nagyon tudom elfogadni, bár kétségtelen tény, néha én is beleesek ebbe az emberi hibába.

 232. becsuszoszereles1k — 2013-05-09 07:32 

@becsuszoszereles1k: FT@konteos!
W=F.s=F.s.cos@
Csapatom elNimbusz W-be! Ocheny mechanikus! Nanu! Nanu!

[A konti-kantinban yes @zizzi &Dunakavics!]

 231. becsuszoszereles1k — 2013-05-09 07:16 

@FilcTroll: Itt Nimbusz2ezer! Jelentem: sor-mezok! ‘O’ mint ‘sor’!

 230. FilcTroll — 2013-05-09 06:21 

Fél szemmel itt vagyok, csak én is inkább a munkára koncentráltam.

Megtaláltad az X-et? Van rajta sör?

 228. zizzi — 2013-05-08 05:43 

hahaha, most kaptam – bar mar hallottam 🙂 – epp ide valo:

A legbiztosabb jele annak, hogy létezik intelligens élet a Földön kívül az az, hogy még nem próbáltak kapcsolatba lépni velünk.

 227. jukeey — 2013-05-06 17:22 

Nem is kell hogy egy nép viszonylag “modernkori” ismereteket szedjen magára a közelmúltban, amit aztán mi sem könnyebb ősi tudásként beállítani; a Sumér példát elnézve ha a Dogonok meséi között csupán egy elefánt hanyatéka körül szálldosó légy szerepelne, sokak számára egyértelmű lenne hogy az csakis az α Canis Majoris-t jelképezheti, amit kizárólag ufóktól tudhattak :D.

 226. bio — 2013-05-05 12:42 

@comet:
Szerintem azért a “komolyan” hozzáállók közül viszonylag kevesen veszik komolyan… Annyira nyilvánvalóan nem frankó a dolog, hogy szinte kiált.

Persze, remek történet a döbbenetes tudással rendelkező primitív törzs, nyilván tök jó érzés elhinni – de a világ azért nem regény, hanem a valóság 🙂

bio

 225. comet — 2013-05-05 00:31 

@Panther V:

A Dogon sztori egyébként egy jól kitalált csalás. Magyarul itt olvasható róla részletesebben:

http://amindenit.blog.hu/2012/08/09/a_dogonok_rejtelye_966

 224. maniasmulder — 2013-05-04 19:40 

Ha valakit a dogonok eredettörténete érdekli, azért ne Nemere Istvánnak, és a többi áltudományos szakírónak adjon hitelt. Érdemes megvizsgálni azt, hogy a festmények, barlangrajzok tulajdonképpen mit is szimbolizálnak… csak egy érdekesség: 1893-ban volt egy teljes napfogyatkozás a környéken, és ugyan nem dogon területen jártak az angol és a francia tudósok, hanem közelebb a partokhoz. A tudósokat kísérő feketék pedig sok dolgot megtudtak tőlük, a településeken, ahol áthaladtak, az eszközöket megfogdoshatták, belenézhettek, és az információt eztán átadták a dogonoknak. Elég csak a saját, magyarosnak titulált hagyományainkra gondolni, amit a habsburgok idején kaptunk..

 222. abubakr — 2013-05-04 08:04 

@gacsat: Ez ügyben Günter Krupkat-nál reklamálj 🙂

 220. ekioner — 2013-05-04 02:48 

@jukeey:

“Talán 3 év múlva még Zeusz urunk kiütött fogtömésére vagy Marduk letépett intimpirszingjére is rábukkan :D”

Óhatatlanul is ez a kis szösszenet jutott az eszembe:
http://pbfcomics.com/archive_b/PBF124-Nail_Bite.jpg

Avagy nem mind arany ami fénylik, lásd: dogon teremtéstörténet.:)Rájuk már semmiképpen nem alapoznék egyetlen feltevést sem.

A mérsékelt égövön élő népek a földműveléshez miért kezdték el a csillagokat fürkészni, ha az éghajlati változásokat ösztönösen is érzi az ember? Ha fél évre lefagyasztanának, akkor is megmondom a hőmérsékletből hogy momentán kb a nyár elején járunk, mert a fű zöldül. Nem beszélve arról, hogyha van időérzékünk (ehhez nem kell feltétlenül mérni is) akkor feltűnik mikor hosszabbak a napok, mikor rövidebbek.

Nekem inkább tűnik úgy, hogy van egy nagy valami ott a messzeségben ami rángatja a dolgokat, és furcsaságokat idéz elő, de hogy ez 3600 évente visszatérjen a Föld közelébe, kizártnak tartom. Akkor már valami kisebb égitest vagy űrhajó (utána fogok olvasni Sitchin úr munkáinak, hátha van valami nyoma a dolgoknak.)

 219. kvantum — 2013-05-04 02:29 

@SLC:

Melyik szolgálati közlemény alatt? Egyikben sem találom.

 218. kvantum — 2013-05-04 02:23 

@SLC:

Nagyon jól érzed, több mint valószínű hogy hoax, magyarosabban ordas nagy kamu.

 217. jukeey — 2013-05-03 22:34 

Mekkora holdnyi, Phobos vagy Ganymedes, vagy Hold hold? :d:d:d

 216. gacsat — 2013-05-03 22:21 

@abubakr: A kisbolygó övben összesen egy holdnyi anyag van.

 215. gacsat — 2013-05-03 22:07 

@csbig: ” Pestről nézve mondjuk Moszkvában”
Pontosabban Pestről nézve nem tudjuk hol. Na, innen nehéz igazán.

 214. gacsat — 2013-05-03 22:02 

@reneew: A Szíriusz Rejtély c. könyv erről szól. A dogon ügyről, és erről a bolygóról.
https://www.google.hu/search?q=A+sz%C3%ADriusz+rejt%C3%A9ly&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=iReEUfWRGIbOsgaXqoHABQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1120&bih=632#tbm=isch&sa=1&q=A+sz%C3%ADriusz+rejt%C3%A9ly+k%C3%B6nyv&oq=A+sz%C3%ADriusz+rejt%C3%A9ly+k%C3%B6nyv&gs_l=img.12…8918.11093.0.13371.6.6.0.0.0.0.171.488.5j1.6.0…0.0…1c.1.12.img.RhbS1XK7JJw&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.Yms&fp=8ce8cf9ca98c060a&biw=1120&bih=632

 213. gacsat — 2013-05-03 21:59 

@befigyelo: Nemsokára mi is addig fogunk élni.

 212. gacsat — 2013-05-03 21:54 

A dogon ügy egy kamu. Azért egy posztot megér. Állítólagos felfedezésük előtt kétszer is járt náluk fehér ember, ráadásul egyikük csillagász.

 211. jukeey — 2013-05-03 19:36 

FilcTroll és specnaz86

Célzottan keresni? Gondolom nem szó szerint érted, csak törekvésre célzol, hiszen célozni csak már ismert dologra lehet. Egy valószínű térségre vagy egyáltalán meglétre lehet következtetni bizonyos jelek alapján, mint például egy Naprendszerhez tartozó óriásbolygóra vagy törpecsillagra lehet a többi bolygó mozgásából, vagy a Földre és a Napra gyakorolt hatásuk miatt akár a csillagok látszólagos elmozdulásából is. Tudomásom szerint az illető méréseket és számításokat azóta többször is nagyságrendekkel pontosították, és elvetették egy nagy tömegű objektum lehetőségét; nemcsak a nasa csillagászai, ebben nagy egyetértés látszik.

A gyufafejes hasonlat egyáltalán nem túlzás, sőt! Ennek ellenére a mai távcsövekkel eme gyufafejet, ha lenne, egészen biztosan észrevennék (még gombostűfejet is); viszont ha nem lehet tudni hogy pont Moszkvában van, kellő sűrűséggel végig kell pásztázni a teljes földfelütetet ahhoz, hogy a gyufafej mindenképp a távcső elé kerüljön, és mindent lefotózni. Ezután a kapott képek alapján még egyértelműen el kell különíteni a gyufafejhez hasonló milliónyi objektumtól. Számítógépes elemzéssel a potenciálisan gyufafej tárgyak számát nagyságrendekkel szűkíteni lehet, ezek után a gyufakeresők a program által lehetségesként megjelölt maradék objektumokat tüzetesebben szemügyre véve egyértelműen megállapíthatják, van-e köztük gyufafej, és ha igen, melyik. Ezzel a módszerrel is több alkalommal kizárták az illető különleges Nibiru vagy Nemezis “gyufafej” létezését, például az említett IRAS által gyűjtött anyagokból. Egyre kisebb és távolabbi törpebolygókból és kisbolygókból (ezek már nem gyufafejek vagy gombostűfejek, inkább csak homokszemek) viszont a továbbiakban is egyre több felfedezése várható mind teljes, mind részleges égboltszkennelés, mind más objektumok megfigyelése közben tett véletlen felfedezések által.

A csillagtól független exobolygók (planemók) kisebb-nagyobb részének minden bizonnyal lehet saját rendszere, csillag körül keringők többségének lehetnek “holdjaik”; tudtommal ezeket még nem sikerült kimutatni – egyelőre. Ezek már nem homokszemek moszkvában, hanem “homokszemek a Holdon”. Az elavult “hold” kifejezéssel viszont vigyázni kell. A “hold”, valaminek a “holdja” kifejezések nem utalnak az illető objektum jellegére, csupán “csillag körül keringő bolygó körül keringő tetszőleges égitest” (ezt igazán felboríthatná már végleg egy rakás újonnan felfedezett többszörösen összetett bolygórendszer). Így nem szabad egy kalap alá venni például a Föld “holdját” vagy a Jupiter négy nagy “holdját” – melyek szerkezetileg és méretben a bolygókkal egyenlőek – a több tucatnyi piszlicsáré szikladarabbal, amilyenből pl két, mindössze néhány kilométeres darab a Mars körül is kering ugyanúgy “hold” titulussal. “Exoholdak” (majd adnak nekik valamilyen hivatalos nevet, ezt most csak asszociáltam) első felfedezéseire meglátásom szerint nem túl távoli óriásbolygók esetén van legnagyobb esély, melyeknek igazi bolygó jellegű holdjaik (is) vannak; halvány barna törpék vagy csillagmentesség előnyben. Ez jó eséllyel csak néhány év kérdése, viszont Phobos/Deimos jellegű “kavicsholdak” felfedezése hosszú ideig nem várható több féynéves távolságból, azokból még itt is lehet épp elég felfedezni való.

—-

Hja, a kis csontvázról már az első képen is első pillantásra látszott hogy elnagyolt és műanyagból van, a többit meg se néztem, a szöveg is sokatmondó. Nem szükséges a képet ízekre szedni és a szöveget kielemezni a bizonyításhoz. Talán arra apelláltak hogy ha azt állítják nem ufó, többen beveszik, és a gyengébb ufómániások is rákapnak hogy márpedig debizony ufó ez, csak tagadják. Legutóbb “erdei tündér” teteméből láttam hasonló hoaxot, de az a meseszerűbb jelleg ellenére sokkal élethűbb külső megjelenésűre sikerült (eltekintve a feltűnően közönséges falevélből készült szárnyacskáitól :D).

 210. bio — 2013-05-03 14:04 

@tento:
“Kérdésem az lenne:az uralkodó házak,miért őrizték annyira az uralkodói vérvonal tisztaságát?? Fentebbi posztokra visszautalva,talán az Ősök eredetét védik/védték így???
A családon belüli házasságok hátrányaival jobban tisztában vannak/voltak,mint bárki más.
Mégis felvállalták a következményeket….”

… vqagy esetleg csak betartották a “rang a ranggal, föld a földdel házasodik”, akkoriban elég erős és “társadalmilag mélyen beágyazott” hagyományát…

SZVSZ nem érdemes ott rejtett dolgokat keresni, ahol nyilvánvalóan nincsenek. A királyi családok, mint társadalmuk legfontosabb családja tagjai nyilván nem házasodhattak bárkivel.

bio

 209. abubakr — 2013-05-03 11:41 

@specnaz86: Igen, léteznek csillag nélküli bolygók, planemo-nak hívják őket.

http://blog.abrudanattila.hu/?p=230

http://www.sg.hu/cikkek/46408/az_exobolygok_egy_uj_kasztjara_bukkantak

 208. specnaz86 — 2013-05-03 11:32 

@jukeey:

Kerdés!
Vannak olyan bolygók is amelyeknek nincs központi csillaguk vagyis nem keringnek csillag körül?

Ha igy van akkor azokat tényleg nem tudhatjuk, hogy hol kel keresni mégis azt mondod szépszámmal találtak ilyeneket még 20ezer fényévre is! Ez esetben nem lehet nagy kunszt megtalálni 1 bolygót a naprendszerünkben.
Ennek ellenére még mostanában is fedeznek fel kisbolygókat és talán 1-2 éve volt amikor megtalálták 2 újabb holdját a Plutó-nak. Mostanában azt is mondják, hogy a Plutó és egyik holdja a Charon tulajdonképpen egymás körül keringenek!

Na, amit mondani akarok, hogy nekem ugy tünik nincsenek annyira tisztában a naprendszerünkel sem mégis 20ezer fényévnyire levő bolygokat figyelgetnek ahelyet, hogy a saját naprendszerünket tennék tisztába előszőr!

Ja és még azt is meg kérdezném, hogy ezek a csilag nélkül kószálló bolygóknak van saját rendszerük, kisérőik?
Arra gondolok, hogy a mi óriásbolygóinknak a Jupiternek és Szaturnusznak is több mint 60 holdjuk van fejenkén. A Jupiter Genümédesz nevű holdja még a Merkurtól is nagyóbb!

 207. FilcTroll — 2013-05-03 10:47 

@jukeey: Ez mind összeszedett és világos. Ám @csbig azt írta a 29. hsz-ben, hogy olyan ez, mintha egy gyufafejet szeretnénk észrevenni Moszkvában. Ez túlzó hasonlat?

A komolyabb kérdés, hogy vajon célzottan keresték-e az X-bolygót akár hűvös profik, akár lánglelkű amatőrök a mai eszközökkel?

 206. SLC — 2013-05-03 10:11 

@kvantum: a Szolgálati közlemény poszt alatt már folyik róla a diskurzus.
Minél több képet látok erről a dologról, annál inkább úgy érzem, hogy ez egy hoax…

 205. jukeey — 2013-05-03 05:57 

siolrog:

Képtelenség, épp a mérések érzékenysége miatt. Egyébként nincs csillagászati jártasságom, de érdekesnek találom a témát, régebben sokat olvasgattam róla, néha manapság is utánanézek újdonságoknak.

Elég olvasgatni egy kicsit ahoz, hogy a naprendszer részeként semmiféle törpecsillag vagy további óriásbolgyó ne jöhessen szóba, illletve annak eltitkolása sem, lássuk:

-Az első olyan felfedezett naprendszeren kívüli bolygó, amit gyönyörűen le is lehetett fotózni – ráadásul a halvány csillaga kitakarása nélkül azzal egyszerre – véletlenül épp egy barna törpe körül kering, csekély 200 fényévre.
-Csillag nélküli, magányos bolygókat is fedeztek már fel szép számmal, egészen 20 000 fényév távolságig. Gyakran olyan paramétereiket meg tudják mérni, melyet 20-30 évvel ezelőtt még a Naprendszer bolygóiról sem tudtak biztosan.
-Némelyik bolygót úgy fedezték fel, hogy a rendszerében levő por és kisbolygóövezetben (bizony, gyakran vannak ilyenek és láthatók is) széles sávot kitakarított a pályája mentén; ilyen övezetek ugyebár “nálunk” is vannak, jobban is látszanak, legsűrűbben épp Jupiter-Mars távolság között, csak épp bolygótlan bolygónyom nélkül, mondhatni szűzen és érintetlenül.
-Gyakran e bolygók csillagainak az a “sajátmozgása” is pontosan mérhető, amit a bolygók gravitációja okoz. Ilyen érzékeny műszerekkel nemhogy a meglevők alapján kiszámolható és bemérhető lenne egy plusz óriásbolgyó, vagy pláne 4000-24000 földtömegű (15-75 Jupiter) barna törpe, hanem szinte már a belepillantás ordítana hogy keresni kell valamit a közelben, ami ennyire elhúzza a képet.
-A legkisebb távcső amivel bolygót fedeztek fel (innen a földfelszínről, több száz fényévnyire), csak 15 centi átmérőjű; több kisebb távcsőből álló rendszer esetén csak 11 centi, mai technikával nem kell ehhez nasa meg műhold.
-A csillagászok felfedezni akarnak, és legalább 30 évvel ezelőtt eléggé megbizonyosodtak egy új óriásbolygó vagy társcsillag nemlétéről ahhoz, hogy 1-2 futóbolondtól eltekintve leszálljanak róla; talán épp az itt Nibiru mellett felhozott IRAS győzte meg a kétkedőket végleg. Az IRAS szerintem aligha “vett észre” különös dolgot és “riasztott azonnal”, legfeljebb üzemzavar miatt riasztott volna; egyszerűen csak szkennelt és küldte az anyagot, amit aztán lent szép lassan feldolgoztak számítógépek segítségével, és félmillió új objektumot találtak az itteni üstökösnyomvonalaktól a távoli galaxisokig.

Vagy:

-Ezek szó szerint lehazudják a csillagot az égről.
-Felhazudnak az égre egy kisbolygóövezetet, hogy hihetőbb legyen.
-A bolygók közül negyvenet magyar csillagászok fedeztek fel, nem hisznek a Nibiruban, ufókat nem láttak, árulók.
-A bolygók közül húszat hobbiból fedeztek fel szabadon beszerezhető műszerekkel, hasonló.
-Mind hazudik, mind hülye, vagy mind a nasa embere, illetve ezek egyszerre.
-A csillagászoknak el lehet hinni hogy vannak fekete lyukak, a csillagok “napok” és van köztük sok más bolgyó, meg mindenféle bigyók, de azt nem lehet elhinni hogy Nibiru meg Nemezis nincs, és a sumérok mégse céloztak semmire az istenpofozkodós sztorijukkal, egyszerűen csak mesélgettek/fantáziáltak, mint a görögök vagy a többi hasonló.
-Még szerencse hogy a sokezer kókler között van, vagy inkább csak volt néhány bátor vérprofi, aki megerősítette azt, amit már a nagy guruk, próféták meg népségek is megmondtak egyértelműen.

Na szal szerintem új óriásbolygó vagy társ törpecsillag legfeljebb a nyolcvanas évekig potenciális lehetőség volt, amit végül biztosan ki lehetett zárni, de azóta is fennmaradt-bővült sumérostul nasastul akkora átlátszó kamuként, mint az üveghegy.

 204. Leon Cor Leoni — 2013-05-02 16:06 

@siolrog:

Nem feltétlenül, Földünkön is vannak elég furcsa létformák a mélytengerekben, ott, ahol vulkáni aktivitás van. A fény nem létfontosságú az élet megjelenéséhez, a hő elég. A Nibirunak is lehet akár a Földéhez hasonló felépítése, és akár több kilométer vastag jégpáncél alatti óceánjai.

 203. kvantum — 2013-05-02 15:56 

Antiannuaki leszármazott, X Annu (1284 éves,) niburui lakos felcsinálta a chilei bennszülött asszonyt, aztán azt apró gyermekével együtt hátrahagyva még csak gyerektartást sem fizetett.

http://www.origo.hu/tudomany/20130502-miniatur-emberi-csontvaz-chilebol.html

 202. siolrog — 2013-05-02 12:57 

@apfelsaft:

195
“utána egy kis ideig viszont brutális forróság”

Nem lehet forróság, mert a Nap-Föld távolságnál messzebb kerüli meg a Napot. Ugyanis a Mars és a Jupiter is nálunk kijjebb kering a Nap körül és ha jól tudom a Marsnak sincs komoly légköre.

A hideg témában igazad van (mindenfajta fejlettebb életet
kizárna, kivéve, ha vmilyen saját hőtermeléssel rendelkezne (töpecsillag, csillagromboló, stb.)

 201. sztalker — 2013-05-02 12:30 

@FilcTroll:

http://www.hir24.hu/tudomany/2013/04/18/csavartak-egyet-az-urallomason/

http://video.xfree.hu/?n=mossberg%7C5aac647fb434bcccda63fe0791e37981

Nagyon hamar kialakulnak „gócpontok”, a többinél kicsit nagyobb anyagsűrűsödések a mikrogravitációban (tehát amit mi hétköznapiasan csak súlytalanságnak hívunk), és itt, a Földön nem is igen tudunk jól vizsgálni, mert a földi gravitációban ez az „összeállási” folyamat sosem lesz olyan látványos, mint pl. egy űrállomáson, ha az ember kiszór egy kis kekszet mondjuk v. az egyik linkelt videón a vizes ronggyal az a kísérlet… Mikrogravitációban tehát minden kicsit másképp zajlik.

A legnagyobb „góc” (pl. a Holdunk kialakulásánál maradva) „visz mindent”, előbb-utóbb ez lesz a fő gravitációs tömeg a gyűrűben, ami minden anyagot magához fog vonzani, szépen kitisztítja a gyűrűt, miküzben egyre hízik, hízik és egyre nagyobbá válik, így egyre gyorsabbá is válik ez a folyamat, míg aztán egyszer csak megszületik egy nagy, szilárd kísérő, a por meg eltűnt, azaz magába fogadta azt. Spec a Hold esetében így lehetett. (Egy hasonlattal élve: ha meg akarsz szervezni egy jó nagy segélykoncertet, akkor csak addig van nehéz dolgod, amíg a legmenőbb rockbandát meg nem győzöd, hogy jöjjön el. Utána már mindenki el akar jönni és egyre könnyebb beszervezni a népséget, egyszerűen vonzza a nevük a többieket…) Ma valahogy így magyarázzák ezt a tudósok. Az más
kérdés, hogy olyan bonyolultabb rendszerek, mint pl. a Szaturnusz-gyűrűk (jégdarabok és por) már nem alakulnak át teljesen holdakká, vannak bennük hiátusok (hézagok), rések (pl. Cassini-rés) is, mert a törmelékáram folyamatosan rezonál, hagyva bennük üres zónákat, ettől is olyan látványosak. Ezek a rések sem üresek, csak ritkább bennük az anyag, de messziről résnek látszanak.

 200. siolrog — 2013-05-02 12:28 

@FilcTroll:

(Totál nem hozzáértőként.) Szerintem a tudomány közel áll ahhoz, hogy a világ egyetlen nagy közös (matematikai-fizikai) magyarázó elméletét magalkossa, de úgy hallottam a gravtációs erő egyelőre vhogy nehezen illeszthető bele.

Ez az erő a távolságtól (is) függ. A Föld légkörének legkülső részén állítólag egy egészen kicsi belépési “kapu” van (ami nyilván egy kicsi távolság a Föld középpontja irányában), amit el kell találnia egy tárgynak/űrhajónak, hogy a föld felé zuhanhasson, különben lepattan a Föld légköréről.

 199. siolrog — 2013-05-02 12:16 

@jukeey:

156
„barna törpe eleve képtelenség”

Elnézést, ha nem negfelelő formájú lenne a feltett kérdésem: miért képtelenség?

Kommentjeidből csillagászati jártasságot vélek kiolvasni, nekem nincs sajnos ilyen, így fogd fel ezt kiváncsiságnak.

Az én fejemben persze válaszod után sem lesz rend, mivel mostanában szinte csak olyan másodlagos hírforrásokat, cikkeket olvasok, hogy a csillagászok ma már teljesen általánosnak tartják a kettő, vagy három pólusú naprendszerek létezését, ahol a második, és/vagy harmadik centrum törpecsillag (amikből legújabb nézet szerint rendkívül sokféle méretű és hőfokú létezik. Újabb felfedezés szerint ősibbek, mint a „hagyományos” csillagok, sőt elképzelhető, számban felülmúlják azokat. Csak nehezebb felfedezni őket.)

 198. FilcTroll — 2013-05-02 07:21 

A bolgyók-holdak anyaga hogyan tömörödik, pláne, ha az egész “löttykoszorú” még forog is? Az gondolná a zember, hogy a forgás pont szanaszéjjel szórja az anyagot, mint a körhinta. Elég lenne ellene az a csekélyke gravitáció, ami a lötty egyes részeit egymás felé vonzza?

 197. becsuszoszereles1k — 2013-05-02 05:42 

@jukeey: Teljesen mindegy szvsz.

 196. jukeey — 2013-05-01 23:15 

becsuszoszereles1k:
Szándékosan nem többes szám első személyt használtam, mert én ezzel nem vállalok közösséget.

tento:
Nem “mi” rontottuk el az életet, magától romlott el; “mi” csak a romlásának végtermékei/tünetei “vagyunk”. Nem “mi” “ástuk” a vermet, de beleesni sem “fogunk” mert már nyakig “vagyunk” benne. Kimászni nem is “akarnak”.

gigabursch:

Két csillag között nyolcas pálya ha lehetséges is (eszembe sincs az elkövetkező néhány hetet kutatással, vagy néhány évet pontos utánaszámolással tölteni hogy kerekperec egyenleteket idemásolva megcáfolhassam), parasztésszel is csak két, fix pályán egymás körül keringő, hasonló tömegű objektum között lenne lehetséges; de a Napnak semmilyen “csillagtársa” nincs, így legfeljebb a galaxisbeli pályáján való haladás során ideiglenesen alakulhatna ki ilyen “bolygómegosztás” (amennyiben lehetséges), amit aztán vagy vinne magával tovább az azt hozó közel kerülő csillag, vagy itthagyná örökbe :). Mellesleg ha létezhetne ilyen 8-as, esetleg extrém elliptikus pályán felváltva vagy egyszerre két nagyobb objektum körül keringő kisebb, olyat már jól megfigyelhető csillagok között is rég találtak volna, és átírták/kiegészítették volna az ide vonatkozó képleteket, és ezt sem titkolták volna el (gyakori a 4 vagy több csillag által képezett szoros rendszer, némelyik közeli nagyobb tagjai jó szemmel is külön láthatók).

A Nap maga egyébként nagyjából 200 millió év alatt tesz meg egy kört a galaxisban, ami azt jelenti, hogy az élet keletkezése óta legalább 15 teljes kört tudott megtenni; az első fosszíliák keletkezése óta kettőt (a történelem kezdete óta elhanyagolható az elmozdulás). A csillagok egymáshoz viszonyított helyzete ennek során jelentősen változik, így a jelenlegi “szomszédok” gyorsabban haladva épp beérik a Napot és elhúznak mellette, vagy a Nap előzi le és hagyja el őket; a jelenlegi szomszédok és egyéb megfigyelhető csillagok nem fognak bolgyócseréhez/elpöccintéshez sem elég közel kerülni, nemhogy tartós “duplapálya” kialakulásához. Természetesen a Tejútrendszer nagy és aktív, a jelenlegi túlsó része “fától az erdő” (bár a Nap már legalább 20-szor arrafelé is áthaladt), így nem zárhatunk ki akár nagyobb csillagközi koccanásokat sem, de ezek már minimum évmilliókkal előre feltűnőek lesznek.

Kicsi és sötét, csak közelebbről észlelhető objektumok minden bizonnyal nyüzsögnek, de mindenesetre az, hogy a Naprendszerben a Luna keletkezése nagyobb valószínűséggel volt belső esemény, és azóta minimum 20 teljes Nap-keringés alatt sem volt nagyobb zűr, arra enged következtetni hogy miképp a Naprendszeren belül az első milliárd évben kisöpörték útjukat a bolygók, ugyanúgy kisöpörhették útjukat már korábban a tömörödő anyagfelhők és a bennük keletkezőben levő csillagok is. Na persze számolni kell például a nagyobb szupernovarobbanások során esetleg pályájukról elszabaduló objektumokkal is, rettegjenek vagy reménykedjenek a Nibiru hívők, jó hír hogy elvileg lehetséges egy marhára nem periodikus egyszeri randi is bármikor(!); lehet hát bátran senki által nem cáfolható és nem észlelhető kamu vándorcsillagokat/bolygókat gyártani ezrével, ha visszatérő Nibirut vagy Nemezist már senki sem vesz be. Rossz hír egyeseknek hogy a Naprendszer ehez már szűk, így a történelmi léptékű periódust kizárja. Még szerencse hogy az “égi” objektumok eloszlása jóval tágabb mint a biliárdgolyóké, 3d-ben helyezkednek el, túl nagyok hogy titkos fegyvergyárakban előállítsák, és senki nem céloz velük (bár ki tudja, lehet csak mondjuk Angra Mainyu kuglipályája az egész kóceráj, amíg nem cáfolják egyértelműen hogy hát mégse :)).

 195. apfelsaft — 2013-05-01 21:56 

@SLC: Arra van esély, mert az emberiség lényegesen több sci-fi írót termelt ki, mint tudóst. A monda szerint a dogonoknak az idegenek adták át a technológiát, ők tanították meg őket sok mindenre. Most nem akarom fikázni a szíriusziakat, de azért nem erőltették meg magukat. Alapvetően egy olyan szinten ragadtak meg, amin a világ többi része már átlépett az emberiség hajnalán.

Az X-bolygó is felvet néhány érdekes kérdést. Ha a feltételezett pályán mozog, az azt jelenti, hogy több ezer évig rohadt hideg van a bolygón, utána egy kis ideig viszont brutális forróság.
Erre lehet mondani, hogy “igen, de az idegenek olyan fejlettek, hogy túlélik”. Igen, lehet, hogy túlélik. Most. De nem a kisujjukból szopták a technológiát, valamikor ők is primitívek voltak, márpedig akkor lehetetlen a túlélés egy ilyen bolygón. És most nem vettem figyelembe, hogy a Nibiru pályamozgása eleve kizárja az élet kialakulásának lehetőségét. Ha pedig más bolygóról települtek oda, akkor gratula, ugyanis sikerült kiválasztaniuk a környék egyik legszarabb, legextrémebb bolygóját.

 194. gigabursch — 2013-05-01 20:21 

@gigabursch:
Nimród / Ménrót

 193. gigabursch — 2013-05-01 19:08 

@bio:

Nem tök mindegy?

De legalább a királyuk magyar volt (Minród/Ménrót.)

 192. gigabursch — 2013-05-01 18:41 

Már magam sem tudom, hogy kinek, mikor és hol mondtam amit mondtam, de itt is megismétlem.

Az a baj ezzel az egésszel, hogy mindenki egy síkúan gondolkodik.

1.)
Az összes Naprendszeres bolygót és egyebet folyton csak a 9 bolygó síkjában értelmezik és keresgélnek újak után, holott a tér ennél a síknál kissé kiterjedtebb.

2.)
Már nem igazán vagyok büfé Kepler három törvényében, de arra maga Kepler sem gondolt, hogy kéne egy negyedik, ahol a két csillag (mennyi a legközelebbi – 3-4 fényév?) között nagy ellipszisben vagy nagy nyolcasban röpködő bolygók pályájának leírása kissé bonyolult és nehéz, főleg, ha nem is gondolnak rá.
Szóval a mi röpködő valamink 3-4000 év alatt igazán ráér röpködni és ismét megérkezni.

Szóval:
Szerintem ha van ilyen gravitatív tömeg, ami röpdös a világűrben és jó sok ezer év a keringési periódusa, akkor szakadjunk már el attól a megközelítéstől, hogy csak egy anyacsillaga lehet odakint valaminek.
Főleg, ha a keringési sík eltér(het) a Földünk és társai keringési síkjától és főleg, ha teszem azt nyolcas-alakú pályán röpköd.

Következésképp:
Aki büfé fizikából és matekból, elkezdhet modellezni a kollektív közösségünk részére, hogy jé, ezen elgondolás alapján pl. egy Uránusz-tömeg erre-arra röpködve mégis mire lenne képes és hogyan lehetne leírni a pályáját.

Ez azért is izgalmas kihívás, mert eleddig a felsőfokú matematikában, fizikában és csillagászatban még elméleti szinten sem publikáltak ilyen lehetőséget (ismereteim szerint), szóval a magyar tudományos élet megalkothatná a “Kepler IV. törvényét”.

Ötletgazdaként elfogadok egy baráti kézfogást, egy hátbaveregetést és egy sört, ha innen születik meg a(z elvi) megoldás az általam levezett problémakörhöz.

Hogy aztán találunk-e valamit – az már egy másik kérdés…

 191. becsuszoszereles1k — 2013-05-01 18:34 

Fentiek: Ez a ‘Feltamadas’ es korszaka – mar spiritulalis szint;
Tovabb: egeszen, amig “eltununk sajat szemunk elol”, tiszta tudat leszunk;
Tovabb: spiralisan (lepcso is lehet, de az most van inkabb) emelkedunk (nem a levegoben, vagy az egben persze);
A tobbit majd megismerjuk ott…:)

 190. becsuszoszereles1k — 2013-05-01 18:22 

185.@jukeey: Szvsz ez mindig is igy volt, csak monumentalisabb leptekekben es cellal, mint az ember es tudomanya – es mindig igy is lesz, mind magasabb szinten (ami fokozatrol fokozatra elhagyja a biologiai format); egeszen Isten (tokeletessegenek) elereseig, vagyis a teljes visszateresig abba a Pontba, amibol kilepett az Ember- prototipus, Adam Kadmon: az Egybol vissza az Egybe.

-“..abszolút megőrzés és szándékos alakítás is lehetséges..”-

vo. ‘halal’ (az individualis lelek prototipusanak tarolasa valtozatlan formaban/genetikai koddal)-‘feltamadas’fizikai eletre keles, a bomlas forditott folyamata utjan: [Ezekiel 37:] 5. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
6. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
[Es ez egy biologiai morfologiaju spiritualis jellegu test lesz, vagyis mar nem szaporodik (‘hazasodik’), nem fogyaszt testi taplalekot – es napi kotelessege szellemi tevekenyseget folytatni, segito vezetessel (Messias). Az addig ‘elrejtett’ Osfeny ismet teljessegeben fenylik (arad). (Kabbalah)]

Nem “Kedves egíssígessígükre” – hanem kedves egissigunkre!:)

 189. SLC — 2013-05-01 16:53 

@tento: elnézve egyik-másik egyedet, én már most is kételkedek, hogy embernek nevezhető-e… pereket elkerülendő, nem szeretnék konkrétabb lenni 😛

 188. SLC — 2013-05-01 16:50 

@apfelsaft: bár továbbgondolva ebben az esetben a fickó volt a XX. század legzseniálisabb sci-fi írója. És talán látnoka is, mert ahogy azt a rézszandált és az űrutazásos részt összehozta, az nem semmi.

 187. tento — 2013-05-01 16:42 

@jukeey:

Ezek szerint megástuk(ássuk) magunknak a vermet és csak idő kérdése,hogy mikor esünk bele??

Hol rontottuk el ??

Elrontottuk egyáltalán?? Vagy így kell csinálnunk??
Ha belegondolunk az általad felvázolt lehetőségekbe,akkor nem szükséges,hogy legyek ÉN és legyél TE…
Lesz EGY ,ami bár intelligens,de nem egyén.Igaz nem is pofázik vissza,mert EGY nem tűr el MÁST…

DE!

Könnyen irányítható,mert nem gondolkodik.
Befolyásolható (nano szinten is)
Boldogan élhet (elégedetten) hazugságban…

jukeey:
Akkor már nemcsak az “életvitelük”, de a puszta mibenlétük alapján is hiba lesz az embereket élőlénynek tekinteni, még akkor is, ha úgy döntenek, hogy anyaguk hasonló marad; ezt egy határon túl már maguk sem fogják elhinni, de ideológiáik alapján minden bizonnyal élőnél jobb dologként, életnél egy “lépcsőfokkal” “magasabb” létezési formaként fognak tekinteni magukra.

Ha az ember elveszíti azt ,ami emberré tette,többé már nem tekinthető embernek…. by jukeey

 186. SLC — 2013-05-01 16:23 

@apfelsaft: elolvasva a teljes cikket, ezt a verziót tartom az ellenvélemények közül egyedül elfogadhatónak. Csak utána kellene nézni a cikk igazságtartalmának is 😛

Egyébként a dogonok elsősorban maszkjaikról, szertartásaikról és fémművességükről híresek, még Palin bácsi is forgatott náluk:
http://www.youtube.com/watch?v=e-LyuaJiCGI

 185. jukeey — 2013-05-01 14:22 

@tento: A mutációt minden bizonnyal nemcsak kiküszöbölni tudják majd, hanem “tetszés” szerint alkalmazni is, már ha ragaszkodni fognak a félig-meddig még biológiai jellegű létezéshez és szaporításhoz. Már elektronmikroszkóppal lehetséges egyes atomokat megkülönböztetni és pakolászni, főképp nagyobb méretű nemesgáz atomokat, melyek nem lépnek óhatatlanul kontrollálhatatlan reakcióba sem egymással, sem a környezetükkel. Garantáltan megoldható lesz hogy néhány millió tetszőleges atomot irányítottan molekulákká rendezzenek, és kész is egy mesterséges génállomány, változatlan formában megőrzött leírás alapján; onnastól egy sejtbeültetés (vagy gyártás) után az osztódás feleslegessé teszi egy ~100 milliárd sejtből álló egész test atomokból való összelegózását. Valószínűleg biológiához közelibb módszerrel is jelentősen lassítható lenne a mutáció, például a klónozás továbbfejlesztésével, de a nanotechnológiával abszolút megőrzés és szándékos alakítás is lehetséges. Akkor már nemcsak az “életvitelük”, de a puszta mibenlétük alapján is hiba lesz az embereket élőlénynek tekinteni, még akkor is, ha úgy döntenek, hogy anyaguk hasonló marad; ezt egy határon túl már maguk sem fogják elhinni, de ideológiáik alapján minden bizonnyal élőnél jobb dologként, életnél egy “lépcsőfokkal” “magasabb” létezési formaként fognak tekinteni magukra. Kedves egíssígessígükre. Egyébként élővilág részeként is sok példa van rá, hogy százmillió évek alatt nem történik egy fajban jelentős átalakulás, legalábbis a fosszíliák alapján egyértelműen meghatározható anatómiai felépítésben; míg más csoportok százezer évek alatt ilyen szempontból is akkora változáson eshetnek át, hogy első látásra senki nem gondolná, ugyanaz a populáció alakult át más fajnak nevezhető csoporttá, s így a régi, már nem létező forma leletei tulajdonképpen nem egy ténylegesen kihalt fajhoz tartoznak.

 184. gtibor — 2013-05-01 10:45 

178. @tiboru:

“Sokan gondolkoztam…” 😀

Mindig is tudtam, hogy egyedül nem vagy képes ennyi posztot írni. :-)))

UFO-témában küldtem linket, nézzétek!

 183. psyman — 2013-05-01 09:20 

Ez a konteó szemérmesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a sumérok és köztünk már laza 6-7000 év telt el, vagyis ennek az X bolygónak legalább egyszer már el kellett volna haladnia a Föld mellett, és valahogy mégsem jött el a világ vége…

 182. morat — 2013-05-01 02:09 

Egy rövid fél-OFF:

Észrevettétek, hogy az ősi, 5-10 ezer évvel előtti népek úgy pattantak elő az ősközösségből, hogy részletes csillagászati ismereteik voltak? A kereket nem ismerték, fémeket önteni, ötvözni nem tudtak, de a csillagok járást, bolygók pályáját azt nagyon kenték. Gyorsan építettek is néhány csillagvizsgálót is, amit ma sem értünk hogy csináltak, mire voltak jók.
OK, értem, hogy a földműveléshez az idő múlását mérni kell, ehhez naptár kell, ehhez meg a csillagok részben támpont, de akkor is nagyon fura, hogy a nagyon ősi népek sok szempontból pontosabb csillagászati tudással rendelkeztek, mint pl. a középkori európaiak.

ON

Élet- és gondolatjel X-bolygó ügyben:
1) Nem tudom, hogy van-e X-bolygó, de a körítés alapján valószínűnek tűnik, hogy van vmi.
2) Ha a pályája 1 és 200 CSE közötti Nap távolságot jelez, akkor aligha van rajta őshonos élet.
3) Ha 3600 évente itt jár akkor aligha van ütközőpályán, mert az már bolygóközi billiárdparti lenne.
4) Ettől még persze lehet jelentős hatása a földre, ha csak a lényegesen-lényegesen-lényegesen kisebb Hold által okozott árapályra gondolunk.
5) Szerintem is többet tudnak a NASA-nál, és szerintem elsősorban azért nem beszélnek, mert nem tudnak eleget. Ha nyilvánosságra hoznák egy X-bolygó létét, akkor 3 milliszekundumon belül válaszolni kellene arra, hogy mekkora tömegű, milyen közel megy el, mikor, milyen hatásokat okoz, hogy lehet védekezni. Míg ezek a válaszok nincsenek meg jobb nem beszélniük erről. Tulképp azt is mondhatnám, hogy mint családapa én sem támogatom, hogy riogassuk az embereket úgy, hogy nem tudjuk pontosan mi a gáz és mit lehet ellene tenni.
6) Eltüntetési módszerként a torokrák okozás felettébb érdekes.Mert ha vki végső elkeseredésében háromszor hátbalövi magát a sörétes puskájával az pech és nyilván nem fejezi be a munkáját. Ha viszont van egy korszakalkotó kutatásom és kiderül, hogy halálos beteg vagyok akkor inkább rákapcsolok, ill. gyorsan keresek egy utódot, ahova a jegyzeteim, anyagaim is leteszem. (Tulajdonképp nem is értem miért nem ezt tették a hivatkozott urak). Szóval a gyorsan (gondolom 2-3 hónap) alatt ölő rák akár vissza is üthetne. És még egyszer: mennyivel egyszerűbb az öngyilkosság, meg az autóbaleset.

 181. tento — 2013-04-30 23:56 

Még egy és ígérem hallgatok

Kérdésem az lenne:az uralkodó házak,miért őrizték annyira az uralkodói vérvonal tisztaságát?? Fentebbi posztokra visszautalva,talán az Ősök eredetét védik/védték így???
A családon belüli házasságok hátrányaival jobban tisztában vannak/voltak,mint bárki más.
Mégis felvállalták a következményeket….

Vajon miért??

Messzire jutottam(tunk) az X bolygótól.
De hát egy ilyen témában az törvényszerű ( mi konteosók valljuk be a legszebb..) ,hogy egy probléma felvetése ezer másik problémát szül…..

Ezért érdemes konteósnak lenni 🙂

 180. apfelsaft — 2013-04-30 23:54 

Azért mindenki legyen óvatos a dogon-témával(most túl lusta vagyok lefordítani):

“The biggest challenge to Griaule, however, came from anthropologist Walter Van Beek. He points out that Griaule and Dieterlen stand alone in their claims about the Dogon secret knowledge. No other anthropologist supports their opinions. In 1991, Van Beek led a team of anthropologists to Mali and declared that they found absolutely no trace of the detailed Sirius lore reported by the French anthropologists. James and Thorpe understate the problem when they say “this is very worrying.” Griaule claimed that about 15 per cent of the Dogon tribe possessed this secret knowledge, but Van Beek could find no trace of it in the decade he spent with the Dogon. Van Beek actually spoke to some of Griaule’s original informants; he noted that “though they do speak about sigu tolo [interpreted by Griaule as their name for Sirius itself], they disagree completely with each other as to which star is meant; for some, it is an invisible star that should rise to announce the sigu [festival], for another it is Venus that, through a different position, appears as sigu tolo. All agree, however, that they learned about the star from Griaule.” Van Beek states that this creates a major problem for Griaule’s claims.”

 179. tento — 2013-04-30 23:41 

Számunkra a tudás elveszett….

De NEKIK vannak generációkon át őrzött emlékeik,amire támaszkodhatnak….
Tudják mit akarnak,de ahhoz ,hogy elérjék a céljaikat szükségük van ránk is!

Ébredj DURACELL!! 🙂

 178. tiboru — 2013-04-30 23:08 

Egy kicsit off, de érdekelne a véleményetek a jelenségről. Méghogy az Internet elidegenít…

http://hirsarok.blogrepublik.eu/2013/04/30/a-nagy-galamb-muvelet/

Az itteni regisztráció érvényes a Hírsarkon is, tehát hozzá lehet szólni.

Köszönöm!

 177. witchp — 2013-04-30 22:41 

@tento:
Nekem is fura, de ha hiszed, ha nem, szinte veled értek eddig legjobban egyet az itteni vélemények közül … 🙂

 176. tento — 2013-04-30 22:14 

Hallgatás beleegyezés…:)

A földi élet folyamatosan mutálódik.
Akár a kozmikus sugárzásnak köszönhetően,akár annak,hogy százakárhányadik unokatestvérei vagyunk egymásnak.(ezt állítólag genetikusok bizonyították (remélem nem az angolok…).Szerény véleményem szerint így nem csoda,hogy annyi lökött szaladgál ezen a bolygón…)
Szóval… mi lesz pár ezer év múlva??Meg tudjuk őrizni külsőnket,szellemi “épségünket”?? A túlnépesedést ugye lehet kezelni.Háborúkkal,járványokkal.No de a mutáció az hogyan kerülhető ki??

Lelassítani a növekedést??Lassabb tempóra ,”frekvenciára” váltani?? Lassabb frekvenciájú bolygóra költözni??
Uram bocsá…tovább élni???

Időt nyerni??

 175. tento — 2013-04-30 21:52 

Akkor folytatom…

Rezgések…
Feng Shui a Föld rezgéseire épül.
Mi ezen a bolygón élünk,természetes,hogy fogantatásunk pillanatától ennek a rezgéseit vesszük fel/át.Eszerint zajlik életünk. Így rezgünk. No de!Van egy Holdunk… Ami ugyebár ár-apályt idéz elő tengereinkben,khhhmmm tavainkban ,folyóinkban és dobjunk egy hátast.. bennünk.Ez ugye köztudott. Személyes tapasztalat.Krapek létemre megéltem,hogy teliholdkor nem tudok aludni,feszült vagyok. Állítólag a Hölgyek ciklusa is igazodik valamilyen szinten az égi kísérőnkhöz.Így olvastam…

Bolygók és rajtuk elérhető életkor

Ha egy testnek,minél nagyobb a frekvenciája annál intenzívebb az anyagcseréje (ez nem a legjobb kifejezés,de remélem érthető).Hőt termel,égeti a készleteit.
Alacsonyabb freki,alacsonyabb anyagcsere.

Kérdés: Ha a Föld frekije x ,egy másik bolygó frekije x-1000 ,melyik bolygón tart tovább az élet??
Ugye a Föld 365 nap alatt kerüli meg a Napot.Ez egy év. Ha én,szerény személyem, a feltételezett x bolygón élnék,ottani rezgést átvéve,akkor az ott eltöltött egy év után én 3000 akárhány földi éves lennék???
Az idő relatív!
Pár évtizeddel ezelőtt olvastam valahol egy “Istenekhez ” Köthető történetről.A sztori alapból adott,primitív foldi csórikám kontra Isten.Csórikám elmeséli,hogy a nagy dörgedelmek közepette,ami :visszatérünk,de addig így meg amúgyasztán ….1-2 év múlva. DE! Ez a nekünk (mármint Isteneknek) 1-2 év nektek ,mármint csóriknak több ezer év lesz. No ez a momentum ,több helyen is visszaköszön…

 174. tento — 2013-04-30 21:24 

Üdv újra!

Visszafelé haladva…
Hangológép 443Hz normál “A” hang. Erre vannak a hangszerek hangolva mostanság,de ha valaki elolvassa a pár hsz-el elébb beírt linket bővebb infót is talál.
Rezgések.
Minden rezeg.A Föld a levegő az emberi test az emberi gondolatok.Jó vagy épp rossz kisugárzása van valakinek.(rezgése) Amit “érzünk” és nem tanulmányainkból tudunk.
Rezegnek a telefonok,TV-k,ajjajj mikrók,de még a kávé főző is.
Az,hogy ezek a rezgések miként hatnak ránk,egyelőre csak “vizsgálgatjuk”!
Több ezer éve Kínában (na jó a több ezer lehet túlzás…) már tisztában volta a rezgések,hangok jótékony illetve ártó hatásaival. Megfelelő kezeléssel akár csodákat lehet előidézni,de ölni is lehet. Jahh.. Rezgés akár egyenlő sugárzással…Ezt tudjuk.

Mai kor: fény ,hang terápia,ugye ismerős mindenkinek.

 173. panoz — 2013-04-30 20:51 

@FilcTroll: Erre az alternatív dimenzókra mindig azt tudom mondani amit nem mérhetünk vagy érzékelhetünk az tökmindegy hogy van-e vagy nincs, az életben nem tudjuk meg. Ebből a szempontból Isten létezése sokkal megalapozottabb mint az alternatív dimenzókban levő érinthetetlen lényeké, mert állítólag Istent már valaki látta és beszélt vele. Ráadásul 1000 oldalnyi dokumentáció van róla.

 172. panoz — 2013-04-30 20:37 

@molnibalage: A legtöbb fényes üstökös X-ezer éves periódussal kering mielőtt látványosan elhúznak a Föld mellett… Az excentricitás határozza meg mennyire elliptikus az a pálya.

Mivel a Naprendszer nem 3 égitestből áll, így elképzelhető az a nagyon valószínűtlen helyzet hogy 2 égitest újra találkozik, ha csak óvatosan érintik egymást és nem telibekapják a másikat.

Miért hiszi azt mindenki hogy az égitestek üvegkristályok? 🙂

 171. FilcTroll — 2013-04-30 20:34 

@maestro: Zseniális a 440Hz konteó, kell szereznem állítható hangológépet 🙂 Köszi a linkeket meg a sok okosságot mindenkinek.

 170. panoz — 2013-04-30 20:24 

Kicsit szkeptikuskodok.

Amikor a Voyager-2 űrszonda elhaladt a Neptunusz mellett 89-ben, akkortól dőlt romba a közeli X-bolygó elmélet. Pontosítottak tömegadatokat és kiderült semmilyen extra bolygó nem kell a mostnai állapot megmagyarázásához.

Tekintve hogy 100 CSE távolságig észlelni tudjuk az Eris méretű (2300km) testeket így kicsi az esélye hogy Uránusz vagy akár Föld méretű bolygókat ne vennénk észre 5 éven belül 300CSE távolságig.

Már az Eris is nagy pályahajlású így nem lehet azt mondani hogy el tudnak bújni az égbolt rejtett “sarkában”. A holdját a Dysomniát direkt nem számolom, hisz könnyű úgy megtalálni valami aprót, ha már tudd hol keresd.
Bár a Sedna sokkal messzebb jut a Naptól mint az Eris, így elvileg távolabbi égitest, de az Eris felfedezése pillanatában 97CSE-re volt a központi csillagunktól míg a Sedna jóval közelebb.

Inkább jöhet számításba konteo szempontból egy fél fényévre vagy messzebb levő óriásbolygó vagy barna törpe amelyek pusztító hatása a pár hsz-el fentebb más által megírt üstököszáporral jelentkezhet. Az meg hogy észrevehetnénk-e egy barna törpét ilyen szorosan a Naphoz, közel sem biztos, az elmúlt évtizedben is nem egy hideg barna törpét fedeztek fel a nap 10 fényéves körzetében. Szinte az orrunk előtt vannak… (Hideg barna törpe van, a tömegtől függ mekkora a hőmérsékletük – persze hogy mi a hideg az viszonylagos dolog.)

 169. deniro — 2013-04-30 19:54 

@kvantum:

pontosan!

az összeesküvések természetrajza miatt érdekes ez a történet

 168. deniro — 2013-04-30 19:46 

@boogee:

“A Merkúr pályája előtt a XVIII. századig, (de ha jól emlékszem még a XIX. század elején is) majdnem a Nap koronájában keringő bolygót láttak csillagászok. A neve Vulcan volt.”

Ez a Star Trekből van, nem? 🙂

 167. deniro — 2013-04-30 19:44 

@witchp:

hogy ez mekkora… 🙂

 166. deniro — 2013-04-30 19:38 

@Bigjoe(HUN):

nekem is pont ez jutott az eszembe, azokban az időkben komoly tudóst nikotinfüggőség nélkül nehéz volt elképzelni

 165. bio — 2013-04-30 17:47 

@panoz:

“Érdekes konteot lehetne rittyenteni az első írásbeliséget gyakorló népek köré.”

Hát, legelőször is egyetértésre kéne jutni, hogy melyik lehetett az… Ahhoz meg egyetértésre kéne jutni, mit tekintünk írásnak és mit nem. Stb, stb…

Anélkül szerintem nem nagyon lenne értelme.

bio

 164. morat — 2013-04-30 12:42 

Hoppá bocsi:

Tibiru = Tiboru
(mondtam, hogy a hatása alá kerültem, nem?)

 163. morat — 2013-04-30 12:41 

Végigolvastam, és hát a szokásos Tibiru-élmény: azt hiszem, hogy van itt egy lerágott csont, amiről mindent tudok és semmi misztikum, aztán kiderül, hogy korántsem, sőt!

Nagyon jó, izgalmas és gondolatébresztő írás volt! Köszönet és Gratula!

(Holnap, ha lesz időm elkezdem a kommenteket is olvasni…)

 162. maestro — 2013-04-30 12:14 

@p?np: valóban pongyolán fogalmaztam, de nem emlékszem pontosan. Volt valami csávó aki kitalálta, hogy ha egy kicsit lejjebb lenne hangolva minden, akkor az olyan rezgéseket keltene ami jó, szemben a mostanival, ami kifejezetten káros rezgéseket kelt. Ennek állítólag az a következménye, hogy ha hallgatsz valami zenét, akkor nem lazulsz el tőle.

Meg is találtam, kizárólag tárgyilagos olvasás céljából: http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/muveszetunk/item/3047-zene-mint-fegyver-az-emberi-tudatra-%C3%A9bred%C3%A9s-ellen

 161. molnibalage — 2013-04-30 11:31 

Most akkor x ezer éves preiódussal kering vagy a Földet trafálja el…? Mert csak az egyik lehetséges a kettő közül.

Az ismételt ütközés esélye nulla. Mechanikailag nemigen tűnik leheségesnek, hogy két objektum kétszer űtközön, mert az ütközés utáni távolodásból mitől lesz közeledés…?

 160. p?np — 2013-04-30 11:17 

@p?np: (pontosítás: nem a fizikai része zavar, hanem az, hogy pusztán a használt fogalmak hasonlósága miatt sokan kapcsolatot/konvertálhatóságot képzelnek pl a hanghullámok és az elektromágneses hullámok között)

 159. p?np — 2013-04-30 11:16 

@FilcTroll: “A modern fizika is azt feszegeti, hogy minden, még az anyaginak tetsző valóság is a legmélyén puszta rezgés és hullámhossz.”

Tudom, és pont ez zavar, mert teljesen különböző fogalmakról van szó. A 10 percenkénti buszjárat frekvenciája 0.00166… Hz, pedig az még csak nem is egy hullám/rezgés jellegű dolog.

(Az Indexes cikket ismerem, ráadásul még az interjúalanyt is, mert bár nekem semmi közöm a zenéhez és nem is értek hozzá, régen sokat mozogtam ilyen körökben.)

Úgy tudom, voltak olyan kutatások, amik azt bizonyították, hogy a zenei érzékelés tanult dolog. Hallgass meg valamilyen Kurtág-szerzeményt, valószínűleg nagyon furcsának fogod találni. Aki viszont kiskorától ilyet (is) hall, annak ez a fajta zene is teljesen természetes lesz.

Na jó, off vége 🙂

 158. FilcTroll — 2013-04-30 11:00 

Itt egy jó cikk az A-hang történetéről:
http://index.hu/tudomany/2013/03/30/nem_naci_talalmany_a_zenei_a_hang/

Szóval az X-bolygó…

 157. FilcTroll — 2013-04-30 10:49 

@p?np: Igen, itt jönnek a rezgésfanatikusok meglátásai megint. A modern fizika is azt feszegeti, hogy minden, még az anyaginak tetsző valóság is a legmélyén puszta rezgés és hullámhossz.

Ha ez így van, akkor ezek a rezgések egymással folytonos és szoros viszonyban vannak, jelentősen hatnak egymásra.

Így ha valaki leüt egy hangot egy zongorán, az nem csak a hallható tartományban van hatással a világra, hanem modulációk végtelenjét indítja el. Az ember is rezonál a zenére: egy eszkimó úgyanúgy elszomorodik egy rekviemtől, mint bármelyikünk. De a felvidító, lelkesítő zene ugyanolyan általánosan hatásos. Régóta kutatják, hogy ennek mi a hatásmechanizmusa — elsősorban persze maguk a zeneszerzők. Az A-hang rezgésszámával való játszadozás is nagyon gyakori, pl. szimfonikusoknál, de zongoristáknál is.

És persze bőven létezik olyan zene, ami természetes összhangzatokra támaszkodva messze meghaladja a ma elterjedt 440Hz-es tizenkéthangúságot. Ami már eleve csodákat tartogatott (Bach, Mozart, Neoton Família).

Mindennek fényében nem lehetetlen, hogy _ők_ — akik ugye abban érdekeltek, hogy mi cefetül érezzük magunkat — úgy befolyásolják a bennünket körülvevő zenét, hogy az negatív tudat alatti hatásokat és kellemetlen érzéseket váltson ki. Lady Gaga mellett erre az A-hang rezgésszámának meghatározása is kiváló eszköz. Tény az is, hogy a 440Hz nagyon elterjedt. A legtöbb hangolóeszközt nem is lehet átállítani más frekvenciára (pl. hangvilla), csak a korszerűbb cuccokban lehet kísérletezni más rezgésekkel.

 156. jukeey — 2013-04-30 10:43 

Visszatérve a Nibirura. Elég kölünböző objektumokra utaló verziók vannak itt összekutyulva, fekete lyuk vagy barna törpe eleve képtelenség, lássuk a bolygópályás ábrát. Állítólag csillagászok pontosan kiszámolták egy Uránusz méretű bolygó adatait, amely erősen elnyújtott pályán a Jupiter és a Mars között is áthalad 3500 évenként, tehát a kisbolygó öv közelében; még azt is kiszámolták hogy épp közeledőben van és nagyjából hol. Ennél nagyobb hibát nem is követhetett volna el ezen változat kiagyalója, ugyanis akkor már minimum rég lepucolta volna a kisbolygó övet az “égről”. Ha voltak is olyan csillagászok, akik mérési vagy számítási hibák vagy hiányosságok alapján felvetették és vizsgálták egy külső nagybolygó létezését, vagy egy esetleges felfedezés reményében vizsgálták a lehetőségét, ekkora marhaságot ők sem állíthattak. Az ábra arra is utalhat, hogy egy Nibiru a kisbolygó övet netán ütközéssel hozta létre egy korábbi bolygóból, bár a Nibiru-hívők inkább jövőbeli fenyegetést akarnak hallani/sugallni. Milyen fenyegetés? Jön egy bolygó, ami az övezetből aszteroidákat pöccint egyenesen a Földnek, vagy korábbi ütközéstől módosult pályán a Földet fenyegeti? Mindkét verzió csak abban az esetben lehetséges, ha a kisbolygó öv mostanában keletkezett volna, ami nonszensz; már optikai megfigyelések alapján is nyilvánvaló, hogy a kisbolygók legalább a Lunával egyidősek, tehát több milliárd évesek. Egy hozzájuk közeli pályájú Nibiru már lezúzta volna őket, egy Földhöz közeli meg a földön okozott volna rendszeresen a dínósnál jóval nagyobb katasztrófákat (apropó, dínós konteó nem lesz, a moszad egy időgéppel simán kiirthatta őket? :)). Mindent összevetve időnként közel kerülő nagybolygó már laikus szemmel és józan logikával nézve sem létezhet; valószínűleg távol maradó sincs, de az veszélyt akkor sem jelentene. Egyébként ami ütközhet, az előbb-utóbb ütközik is, ezért az idő múlásával egyre kevesebb és kisebb ütközés történik egy rendszeren belül; a komolyabb bolygóközi koccanások már a földi élet keletkezése előtti évmilliárd folyamán lezajlottak, a csillagköziek pedig már a Naprendszer kialakulása előtt. Ókori teremtésmítoszok belekeverése ebbe nem inkább “ezós”? Egyes régi irományokban valóban van utalás ténylegesen megfigyelt csillagászati jelenségekre, de egy kis isteni pofozkodásból több milliárd évvel ezelőtti bolgyókeletkezésre (is) asszociálni elég vaskos.

Néhány éve az usa kormánya utasításba adta a nasa-nak, hogy kutassa fel és szedje jegyzékbe a néhány kilométeresnél nagyobb, potenciálisan katasztrófát okozható (esetleg kitermelhető) objektumokat, nézzen utána akit érdekel, a bővülő lista is nyilvános. Földzúzó objektum lehetetlen, de egy metropoliszt lezúzó és utólag éhínséget okozva a lakosságot milliókkal ritkító bumm esélye is gyakorlatilag nullának bizonyult eddig. Egyébként ettől függetlenül a Plútónál jóval messzebb már vagy tíz hasonló tömegű bolygót és egy kazal aszteroidát felfedeztek és lefotóztak. Voyager-ökben szerintem senki ne reménykedjen, nem erre találták ki, és az útirányba semmiféle hipotetikus (vagy pláne fiktív) bolygó jövőben “várható” irányát nem tervezték bele, csak az ismertek minél hatékonyabb tanulmányozását. Ha el is haladna kisebb-nagyobb bolygókhoz viszonylag közel, nem biztos hogy észlelné, pláne hogy takarékoskodnak az energiájával. Egyébként még jó esetben ~15 évig lesznek képesek jelet fogadni és válaszolni a Földre, ami még akkor is két nap alatt ide fog érni. A 2006-ban indított New Horizons szonda ígéretesebb, a Plútó és holdjai után a Kuiper öv néhány távolabbi objektumát is meg akarják látogatni vele. Talán 3 év múlva még Zeusz urunk kiütött fogtömésére vagy Marduk letépett intimpirszingjére is rábukkan 😀

 155. vittore — 2013-04-30 10:28 

@outatime: Én abban hiszek, hogy amit elénk tárnak a legtöbb esetben csak a valóság egy szelete vagy eltorzítása. Nem biztos, hogy ez olyan rossz. Simán elképzelhetőnek tartom, hogy a közelmúltban, vagy a közeljövőben voltak-lesznek olyan események, amelyek globális katasztrófával fenyegettek, fenyegetnek.(itt a rajtunk kívülálló okokról és nem az emberi hülyeségről beszélek) Ezeket pedig nem biztos hogy olyan rossz hogy nem tudjuk.

 154. p?np — 2013-04-30 09:53 

@maestro: “Onnantól pedig csak meg kell várni, hogy jön-e valami infó a szondától (az is jópár év, mire ideér), vagy nem”

Nem olyan sok idő, a rádióhullámok fénysebességgel terjednek, a Plútótól 4-szer távolabbról is kevesebb, mint egy nap alatt ideérnek. Egyébként a Voyager csak nagyon kis területet lát, csak nagyon szerencsés esetben tud megtalálni bármi érdekeset, még ha relatíve közel is kerül hozzá (aminek elég kicsi a valószínűsége, és kb köbösen csökken, ahogy távolodik).

“ugyanis állítólag az a frekvencia, ami az embereknek nagyon jó, az nem 440”

A frekvencia bármely periodikusan ismétlődő dolognak lehet mértékegysége, nem érdemes túl sok mindent belelátni. Például egy hang miként lehet jó/rossz? (A zenei A hang a történelem folyamán folyamatosan változott, és most sem mindig 440Hz. Leginkább a technikai lehetőségekhez és az elérni kívánt hangzáshoz igazították.)

 153. maestro — 2013-04-30 07:58 

a 34 pedig 36 akart lenni, csak 8 előtt még nem tudok számolni.

 152. maestro — 2013-04-30 07:57 

Van a Voyager-program, amikor fogtak két szondát és elindították rohadt messzire Ez 77-ben volt, 34 év alatt két szonda folyamatosan távolodott a földtől. Persze még elég messze vannak az X bolygó feltételezett helyéről, de előbb utóbb elérik. Onnantól pedig csak meg kell várni, hogy jön-e valami infó a szondától (az is jópár év, mire ideér), vagy nem…

Amúgy az ilyen szimbolikákhoz még az jutott eszembe, hogy ugye van a 440 Hz-es A hang (talán volt is erről konteó?), ami nagyon sok rosszért felelős, ugyanis állítólag az a frekvencia, ami az embereknek nagyon jó, az nem 440, hanem valami más, és a 440 az nem csak, hogy nem jó, de még rossz is (mindenféle rossz dolgokat kelt a szervezetben, stb). Következésképpen korábban a 440 Hz helyesen volt nem annyi, csak a gonosz ____________________ -k (mindenki helyettesítse be amit jónak lát) átalakították a hangrendszert hogy a 440 legyen az alap, és azóta folyamatosan irtódik az emberiség.

Ezzel az egésszel csak annyit akartam mondani, hogy régen sokkal több dolog jött ösztönből, mint most (együtt kelt az ember a nappal, ma meg 24-48-as műszak van, meg éjszakázás, meg órára kelünk, de ez csak egy példa). És az is biztos szerintem, hogy amit a régiek valahogy megcsináltak, az nem véletlenül alakult úgy, nagyonis ki volt találva (ha nem is tudatosan), hogy mi miért van úgy, ahogy (ld. Djatlov-konteónál a manysi hagyományban a hegy nevét: “Ne menj oda mert rossz lesz neked-hegy”).

Szóval én bízom a Voyager szondákban.

 151. FilcTroll — 2013-04-30 07:53 

Reccs helyett fröccs: hasonló megfogalmazáson törtem a fejem én is :))

Elolvastam viszont a siolrog által linkelt maga-a-valosag oldal pár fejezetét és nem tudok szabadulni a szerzők magabiztos kijelentő módja okozta viszolygástól. Ki és mire alapozva merhet ennyire határozott állításokat tenni? Olyan a sztori, mint egy rossz szappanopera.

 150. jukeey — 2013-04-30 03:45 

Barna törpe nem lehet, az ugyanis “csillag”; az alapvető égitestkeletkezés (tömörülés) által létrejött égitestek azon tömegtartománya, amely elegendő saját tömegénél fogva “felizzás”-hoz, hogy a csillag szó klasszikus definíciója szerint számottevő saját kisugárzása legyen, de nem elegendő fúzióhoz, anyagának átalakulásba kezdéséhez. Ez az alsó határ minimum 10-15-szöröse a Jupiterének, vagyis több százszorosa az Uránusznak vagy Neptunusznak, és több ezerszerese a Földének (ennél legfeljebb csak ötször lehet “nehezebb”, mert annál nagyobb tömeg esetén már beindul a fúzió, és virít az égen mint pattanás az orrhegyen). Ha vannak is nem pontosan klappoló, minimális kilengések a bolygók pályáiban, még az erre vonatkozó legtúlzóbb becslések sem engednek meg ekkora tömegű égitestet. Kihűlt barna törpe nem létezhet, csakúgy mint fehér törpe sem, egyszerűen azért mert az űrben jobbára kisugárzással veszítenek energiát, ami épp a fúzió és a relatív magas hőmérséklet hiányában jóval kisebb mint egy aktív csillag esetén, a csaknem üres környezet (űr) miatt pedig az egyéb hőleadás méginkább elhanyagolható. Így a csillagkeletkezés beindulása óta sem hűlhetett egyetlen fehér vagy barna törpe sem feketére (a csillagokból keletkezett fekete lyukak sem hűlés – vagy az össztömegük – miatt nem fénylenek, hanem a sűrűségük, tehát a felszínük mezőközeli “alacsony fekvése” miatt). Minél nagyobb egy csillag, annál hamarabb elpukkan, ugyanis a tömeg növekedésénél nagyobb mértékben gyorsabb az “égése”; ugyanígy minél kisebb és kevésbé sugároz, annál tovább “bírja szusszal”. Ha ehhez hozzávesszük hogy a naprendszer feleannyi idős sincs mint a legrégebbi rendszerek, végképp nem lehet számottevő mértékben kihűlt “törpéje” (tömege alapján pedig nem kihűlt se). Sz’al ha létezik valódi, viszonylag nagy méretű égitest ekkora távolságban, az nem lehet barna törpe. Nem tartok valószínűnek egy Földnél nagyobb bolygót akkora távolságban, Plútóhoz hasonlóból viszont akár több tucatot is. Szerintem a max 2-3 uránusztömegnyi határt azért húzták meg egyesek, mert annál nagyobb fantazmagória már tuti lebukó a hobbi amatőrcsillagászok előtt is, akiknek a hatékony bolygómegfigyelés miatt a bolygópályákhoz is konyítani kell valamelyest.

Egyéb felmerült témákhoz:

“Két szilárd test ütközése”; nos, a föld nagyrészt folyékony (szőrszálhasogatóknak is minimum képlékeny) állapotban van, tehát mi egy ~hatezer kilométer mély lávagolyó felszínén lebegő hártyavékony (~10-40 kilométer) “kőpillén” tespedünk. Minden bizonnyal a hold keletkezésekor is hasonló volt a helyzet, vagy inkább még a felszínen sem volt meg a vékonyka szilárd réteg. Így egy valódi kisebb-nagyobb akármilyen állagú bolygóval való ütközés nem “reccs”, hanem “fröccs”. A képlékeny anyag pedig a gravitáció miatt gyorsan nagyjából gömb alakú lesz (illetve a forgó mozgás miatt kissé lapult, szőrszálhasogatóknak a föld geoid a hold meg gondolom lunoid :D). Ez persze csak messze a legvalószínűbb verzió, néhány kevésbé esélyes talán sosem lesz teljes bizonysággal kizárható.

“nem is tudjuk, hogy egy másik bolygón is ugyanolyannak kellene lennie az életnek” és “Földön ismert fizika, biológia, kémia”; nos fizika és kémia a belátható térségen belül mindenütt ugyanaz, az anyag nagy része atomos/atommagos formában van. A biológia már kicsit hígabb tészta, a földön kívüli élet témáját rágcsáló tudósok többsége is megmarad olyan alaptételeknél, mint például: legalább néhányféle elem amely sokféle változatos és nagy molekulává rendeződhet (földön főképp szén, de a szilíciumtól néhány csillagközileg gyakori egyszerű vegyületig több anyagot is szemügyre vettek mint lehetségest), közeg amely lehetővé teszi ezen elemek és vegyületek elkeveredését, reakcióba lépését (földön főképp víz), folyamatos energiaforrás amely gyorsítja és elősegíti a reakciók végbemenését és a közeg keveredését (földön főleg napsütés, tehát egy közeli csillag sugárzása), csillagenergia esetén védelem ami elhárítja a sugárzás molekularoncsoló összetevőit, de átengedi a reakciókat elősegítőket (földön főleg mágneses mező); satöbbi. Ez még gyerekcipőben jár, a földi körülmények közötti szénkötéseken kívül akadhatnak más elemek, amik gyökeresen eltérő körülmények között hasonló önreprodukáló molekulákba rendeződhetnek, erről egy profi vegyész vagy biológus tudna jobban következtetni; például ~10k fokos (<260 folyékony) hidrogénben oldható-e legalább néhány féle anyag, azok rendeződhetnek-e kellően nagy méretű és bonyolultságú molekulákká? Mert például mágneses mezőt sem csak vasmag termel, hanem folyékony hidrogén is, lásd a Jupiternél. Illetve mágneses mező hiánya esetén létezhet-e egyéb védelem, vagy egyáltalán mennyire elengedhetetlen egy csillag sugárzása; illletve pótolhatja-e belső folyamat, mint pl uránbomlásból származó, bolygóforgással terjedő hőáramlás (a természetes izotópok felezési ideje több milliárd év, így van még a földön is bőven), ami nem roncsolja túl nagy arányban a nagyobb molekulákat, vagy valamiféle belső réteg részben levédi? Na lehet ezzel legózni, szigorúan elméleti tudományként kevés szakembert fizetnek ezért, de létezik. Maradjunk annyiban hogy élet minden bizonnyal létezik, de mind atomos/molekuláris szerkezetű (de korántsem feltétlenül szén/víz), tehát nem létezhetnek afféle "éteri" lények mondjuk tömény elektronból vagy fényből. Hogy pl egy fekete lyukban, pláne egy galaxisközépi nagy tömegűben miféle pici részecskék vannak és azok között miféle kölcsönhatások lehetnek, azt egyelőre a kvantummechanika próbálja feszegetni, ami Einstein elméletéhez hasonlóan – annak némileg ellentmondva, máskor rá hivatkozva – továbbra is csak erősen közvetett mérésekre és megfigyelésekre alapuló matematikai spekuláció – ezért nem is "törvény" egyik sem.

"Földről kitelepülés esetén alkalmazkodni más bolygóhoz" vagy "a földönkívüliek földi körülményekhez próbálnak alkalmazkodni", vagy "az embernél jelenleg is nagy szerepet játszik az alkalmazkodás"; nagy lós.. szőrt. Az ember az eszközhasználat megkezdésével elkezdett szakítani az alkalmazkodással, az első népességrobbanással mérsékelt égövre való átterjedéssel ez begyorsult; a termelés, lakhelyépítés és fűtés beindulásával gyakorlatilag megszűnt. Jelen pillanatban egy átlagos egyed élettere nagyrészt 2-3 kőkocka és a köztük levő betoncsík, melynek nagy körzetében még a véletlenül szabadon maradt talajon megnövő néhány igénytelenebb növényt és rovart is igyexik irtani, mert a nagy alkalmazkodásban valahogy már az is mérgező, csak a benzinfüst, a por, a műtrágya, a műanyagok kipárolgása meg egyéb finomságok egészségesek a "normálisaknak". A nagy alkalmazkodásban fűtött ketrec nélkül a túlnyomó többség egy napon belül hulla lenne az év nagy részében, sokak légkondicionáló vagy ventilátor nélkül már nyáron is rosszul vannak a mérsékelt égövben. Nem alkalmazkodás folyik, hanem az élő környezet teljes felszámolása, és totális mesterséges környezet kiépítése. Mire bolygóközi vagy esetleg csillagközi áttelepedés vagy újabb népességrobbanás miatti átterjedés szóba kerül, alkalmazkodás kérdése fel sem fog merülni, csak a végletekig lecsökkent igények mesterséges kiszolgálása. Ha ez akármilyen szempontból fejlődésnek is nevezhető, semmiképp sem az élővilágénak, mert az kirakatparkokká és kutatási alapanyaggá zsugorodik, majd jegyzett történelemként és géntérképekként végleg megszűnik, az emberek leszármazottai a fennmaradt ideológiák alapján szinte kizárólag "szaporodva és sokasodva" igyekezhetnek ezt a gyönyört elterjeszteni és "továbbfejleszteni" ameddig csak lehet, amit legfeljebb más hasonló csoporttal való ütközés színesíthet. Egyesek azt hozzák fel érvként, hogy így egy "élő" faj megszabadul még csillaga függésétől is, elmenekülhet csillagközi/bolygóközi katasztrófák elől, az "élet" örök lehet. Ez így eléggé sántít. Most tekintsünk el attól, hogy kialakulhat-e élet csillag nélkül, lássuk alkalmazkodhat-e egy csillag elvesztéséhez? Ha a csillag robban, akkor kizárt. Ha vörös óriássá válik, akkor is valószínűtlen; ha túl közel van hozzá, biztos nem. De napnál kisebb csillagok esetén, amelyek számottevő vörös óriás állapot nélkül lassan hunynak ki, miért ne? Az élővilág megtanult biológiailag fűteni (emlősök és madarak), egyesek világítani (halak, rovarok) vagy akár nagy feszültségű elektromos áramot termelni is. Az élővilág átalakította egy bolygó teljes légkörét és felszínét (oxigén, talaj, etc). Az "igényesebb", soksejtű lények is tudnak valóban(!) alkalmazkodni olyan szélsőségekhez, ami baktériumtól is szép teljesítmény. Ha a változás nem túl gyors…

 149. gonny — 2013-04-30 02:56 

@SLC:
Nem tudod elolvasni a dogonok mitológiáját, hiszen nincsen írásbeliségük.
Amit elolvashatsz, az az antropológusok beszámolója a dogonok közt végzett terepmunkáról.
Ebből viszont nem derül ki, hogy a dogonok mióta gondolják azt, amit az antropológusoknak elmondtak,
se az, hogy ténylegesen honnan tudják.

 148. gonny — 2013-04-30 02:50 

@savaz:
Ja.
Bár nem értem, hogy az 1862-es bizonyítása egy korábbi felfedezésnek hogyan lehetett aktuális szenzáció 1950-ben, amikor a dogonokról szóló első könyv megjelent.
A dogonokat egyébként nem az őket leíró antropológuspáros fedezte fel.
Fel voltak ők már fedezve, sőt!
A francia gyarmatrendszer alávetettjei voltak,
csak éppen 1930 előtt a l…..t sem érdekelt, miben hisznek, mit gondolnak, mit tudnak.
Hiszen nem volt semmijük, ami egy akkori gyarmatosítót érdekelhetett.

 147. kvantum — 2013-04-30 01:08 

@gyepmester:

Ez nem ennyire egyszerű, a bolygók pályáját nem így számolják ki. Nagyon leegyszerűsítve, megfigyelik a pályájukat, és a megfigyelésekre alapozva számolnak. Ha ezek a megfigyelt pályák befolyásoltak bármi által, akkor ezt eleve belekalkulálják. Ugyanakkor nem kell, hogy olyan hatalmas eltérés legyen pályájukban, hogy az komolyabban megzavarja a célba jutást, meglepődnél, ha tudnád milyen kis mértékegységre levetítve tudják számolni az eltéréseket a bolygók pályájában.
Ha nincs X bolygó, akkor az nem azért nincs amit te írtál.

 146. gyepmester — 2013-04-30 00:10 

Teljesen nyilvánvaló hogy nincs X bolygó.
Mivel a bolygóink nem keringenek rendellenes pályán.
Ha azon keringenének, akkor nem tudtunk volna leszállni rájuk.
Hacsak nem tudjuk az X bolygó pontos helyét és tömegét.
Ha csak egyvalaki közlekedne a naprendszerben ( NASA ) akkor mondhatnánk hogy ők ismerik az X bolygót, és azért sikerült pontosan navigálni a naprendszerben. De rajtuk kívül az oroszok ( szovjetek ), japánok, európaiak, kínaiak is végeztek sikeres küldetést a naprendszeren belül.
Vagyis ha van X bolygó akkor ők is ismerik ( és titkolják ) a létezését.
Ez pedig nem túl valószínű, ennyire összezárni még egy magyar párt sem tud.

 145. kvantum — 2013-04-29 23:45 

@bio:

Nem-nem! Link? 🙂

Amúgy jól megcsinálták, csak amikor kikockázod, akkor látszik csak a zászlón a csalás, különben atomjó!

 144. FilcTroll — 2013-04-29 23:13 

Összefoglalva tehát a tudományos háttér alapján az X vagy létezik vagy nem, vagy csillag vagy bolygó. Ha létezik és idejön, akkor nekünk annyi. Vagy nem.

Rezgésfanatikusok azt is írják, hogy lakható az X, ahogy a Mars is lakott: más dimenzióban (sűrűségben, rezgésben) de azt mi sem mérni, sem érzékelni nem tudjuk, ahogy Síkbolygó lakói sem látják Mézga Aladárt.

 143. SLC — 2013-04-29 22:10 

Ismét csak a dogonokról: szerintem először el kéne olvasni rendesen a mitológiájukat, és csak utána véleményezni. Az ugyanis nem csak a Szíriuszról szól, de magában foglalja a világ teremtését, az anyag atomi szerkezetét, de még egy jó kis űrutazás is el van benne mesélve, az űrhajó részletes leírásával. Mindezt az anyagot 1965-ben adták le a kutatók Párizsban…
Arról már nem is beszélek, hogy Edwin Aldrin fényképe saját lábnyomáról a Hold porában szinte pontosan egyezik a dogonok “rézszandál” ábrázolásával (amiről most nem találok képet).

Akit mélyebben érdekel a téma, az olvassa el Szőke Miklós Árpád Szíriusz gyermekei című könyvét.

 142. panoz — 2013-04-29 22:05 

Érdekes konteot lehetne rittyenteni az első írásbeliséget gyakorló népek köré. Sok nép szereti magukat hozzájuk kötni különféle bizonyítékokkal vagy legendákkal.

Ugye amit le lehet fordítani azok nagy részét az okosok lefordították. Ezért van k.e.2900 körülre rakva a történelem hajnala ahol a konteok nagy része túl sok nyomot hagyna már maga után. Ekkor írták le a sumérok az első lefordítható szövegeket Jemdet Nasr-ben (ezek pofon egyszerű statisztikai nyilvántartások voltak a hülyék is el tudják olvasni) viszont 300 évvel később alakultak ki az első rendes mondatok, szövegek, ugyanennél a népnél.

De vannak a kínai Jiahu szimbólumok amik majd 4000 évvel korábbiak, vagy a Romániában és Görögországban megtalált feliratok amik szövegnek néznek ki, de lehetetlen egyértelmű jelentét tulajdonítani nekik, mint pl. a honfoglalás kori rovásírásnak. Létük nagy fejvakarást jelent a tudósoknak, mert sumertől térben és időben nagyon távoliak, szóval kérdéses a proto-írás létük is.

 141. siolrog — 2013-04-29 21:59 

A Nibiru – ha létezik – valóban nem látható az optikai tartományban, csak az infravörös tartományban (IRAS). Minden valószínűség szerint barna törpecsillag, amely alacsony intenzitású hőtermelést folytat, ami nélkül a Naptól távoli pálya-részen elképzelhetetlen lenne az élet (a felszín alatt is lehet élet…). Vannak bolygói, amelyek holdnak is nevezhetők, hiszen ez a csillag részben bolygó, hosszan elnyújtott pályán kering a Nap körül.

Azért se érzékelhető, mert (bár többféle kalkuláció megtalálható a neten) minden vszínűség szerint még nagyon messze van, a felénk tartó útjának 20-25 %-át tehette meg.Lásd első ábrát:

http://maga-a-valosag.hu/?page_id=342

Egyébként 30 fokos szögben kering a naprendszer legtöbb bolygójának pályasíkjával, amit a Mars és Jupiter között metszi (kétszer).
Ingadozhat a keringési idő, hasonlóan az aszteroidákhoz, de ez kevesebb, mint 50 év. A gravitáció miatt a Nap körül nagyon felgyorsul a sebessége, az ellenkező végpontnál nagyon lelassul.

Ha..a sumérok/akkádok/Sitchin nem hülységeket írkáltak…

 140. bio — 2013-04-29 21:15 

@abubakr:
Nekem pontosan a maják által beígért világvége napján elkezdett fájni a fogam.

Szerintem gyanús a dolog 🙂

bio

 139. SzJoe — 2013-04-29 21:15 

@rdos: 115-höz, kiegészítvén azt: A gravitációs erőhatások a Naprendszer tömegközéppontjában összegződnek (Nap, bolygók, aszteroida-öv, stb). A gravitációs kút ott a legmélyebb, a Nap is ekörül kering. Ekörül az egyébként igen jelentős mértékű tömegközéppont körül keringenek a Kuiper-öv, valamint az Oort-felhő alkotóelemei is. Tessék csak gondolkodni, az mekkora távolság! Majd három fényév! Igen, ekkora távolságoknál is jelentkezik a Naprendszer gravitációs hatása. Tessék elképzelni a gumilepedős modellt, a nagyobb és a kisebb vasgolyókkal. Egyébként a barna törpék olyan csillagkezdemények, melyekben megfelelő gáztömeg-koncentráció hiányában nem indult be a magfúzió. Amennyiben másik csillag körül keringenek, viselkedés szempontjából bolygóként tekintünk rájuk. A kialudt és fel nem robbant csillag neve pedig vörös törpe. A magányos csillagok nagyon ritkák, a látható csillagok többsége társcsillagokkal rendelkezik. A Naprendszer egy kb 2,5-4 fényéves akkréciós korongból állt össze, egy jobb snookerpartyt is megszégyenítő számú, a mai napig is tartó ütközéssorozat során. Egy kiadósabb, de nem túl nagy ütközés eredményeképp egy bolygókezdemény simán kerülhetett nagyon elnyúlt pályára.

 138. bio — 2013-04-29 21:14 

@gonny:
Igen, a dogon-téma iskolapéldája annak, mi mindent el lehet hitetni azokkal, akik kritikátlanul hisznek dolgokban.

Természetesen “szerintem”.

bio

 137. bio — 2013-04-29 21:12 

@kvantum:

Kár, hogy ezt az Obamást anno “élőben” láttam a Tonight Show-n, így előre tudtam, hogy csak poén – mert tényleg nagyon királyul megcsinálták.

A gördeszkást láttad? 🙂

bio

 136. bio — 2013-04-29 21:07 

@becsuszoszereles1k:
Hát, ezen egész szépen elvitatkozik a régész-szakma, hogy Çatal Hüyük vagy Jerikó – vagy valami más. Amit én olvastam, az a török-vonalat teszi befutónak – de, mivel ez nem szakmám, nem vagyok vitaképes.

bio

 135. siolrog — 2013-04-29 20:42 

@kabuki:

11.
“Márpedig a nagyobb gravitáció a kisebb testméretű életformák kialakulását feltételezné,”

Én úgy emlékszem a kül. fejtegetésekre, hogy nem az Anunakik az óriások, hanem a leszármazottaik, akikben elkezdődött a hibridizáció. Eleinte hatottak a Nibiruhoz adaptált gének, amelyek úgy adták ki az utasítást, mintha még a nagy gravitáció érvényesülne, vagyis megjelent az óriás-növekedés a Földön. Ám a leszármazottak nemzedékről nemzedékre alacsonyabb testméretet mutattak (genetikailag aklimatizálódtak), majd a földi kb. optimumra álltak be.

Ugyanez a faktor érvényesült az életkorra. Mivel a Nibiru
keringési ideje 3000-3600 év, ott földi léptékkel, borzasztó hosszú az élet. Innen lehet az első bibliai pátriarkák 1000 körüli életkora is(az is fokozatosan csökkent!).

 134. abubakr — 2013-04-29 20:09 

Kicsit off: de azt hiszem beilleszthető
Lelkesebbek kereshetnek hozzá ezeréves jóslatokat, hieroglifákat, vagy bármit ami bizonyítja, hogy nem véletlenül a maják kicsit megcsusszanó naptárát követően jön minden idők legfényesebb üstököse.

http://hirek.csillagaszat.hu/ustokosok/20120927-telehold-fenyessegu-ustokos.html

 133. thasaidon — 2013-04-29 19:07 

@FilcTroll: Ez érdekes kérdés. Az biztos, hogy a távoli bolygókat is csak úgy veszik észre, ha a csillaguk valami minimális, ciklikus fényességcsökkenést mutat (mert a bolygó épp úgy halad, hogy felőlünk nézve kitakarja), vagy valami bagatell mértékben elmozdul a bolygó tömegvonzása miatt. Ahhoz képest persze az X bolygó jóformán itt van az orrunk előtt, itt az a kérdés, hogy olyan messzeségből és arról a tájékról, amilyenre és ahová taksálják, pusztán az űr távcsöves fürkészésével ki lehetne-e szúrni, pl. lehetne-e akkora nagyítással fürkészni az eget, hogy a sötét sziluettje kitakarja a csillagokat. Erre nem tudom a választ, de úgy gondolom, hogy még ilyen “közeli” objektumot sem lehet “csak úgy” észrevenni.

 132. zizzi — 2013-04-29 17:11 

ja, eleg jo jatek: kepzeld magad egy ketdimenzios “emberke” helyebe. Mondjuk az o harmadik dimenzioja lehet az ido. Eleg sok nehezseg adodik az eleteben ;), amin mi csak fennsobbsegesen, Istenkent kacaraszhatunk.

es javitas: “Noe-vagy-akarki-barkaja-akcio” akart az ott fonn lenni.

 131. zizzi — 2013-04-29 17:04 

No hogyan tudnanak 50 eves ciklusban unnepelni a dogonok, ha” egy, ketto, sok”???
Valamilyen szamolasi, matematikai kepuk csak van.

OFF (?):

Valami Foldet erinto veszely lehet a “levegoben” (de “lentrol-bentrol” is johet).
Egyre tobb olyan iranyu kutatas folyik, hogyan lehetne kikuldeni embereket/kimenteni az emberiseget valamilyen fiatal, kvazi lakhato bolygora.
Genkutatasok is folynak, azaz az “Uj Fold” lakhatosagahoz probalgatni lehet majd hozzaigazitani az “Uj Emberek” fiziologiai tulajdonsagait.
Nos mi van, ha ez nem az elso ilyen mentoakcio?? Ugye csillagkozi szinten is letezhetett Noe-vagy-akarki-barregiaja-akcio, genek atmentese.
Masik: az “elso emberek” lehettek oriasok, vagy egyebek, a mutacio “bennunk van”. Alkalmazkodokepesseg nelkul nem lehet elnunk itt a Foldon sem, belertve az allatokat is…
Ha van elet a vilagurben rajtunk kivul – marpedig en biztos vagyok benne, hogy van – az lehet olyan, szamunkra extra, akar elkepzelhetetlen, amit az “ottani” korulmenyek megkovetelnek. Ha valaki _ertelmes_ eletet akar exportalni, eleg valamilyen apro “DNS kapszulat” utra bocsatania, ha az a kapszula tokeletesen meg van tervezve – persze ez is csak -tol-ig fizikai hatarok kozott teheto meg.

ON: mint regi scifi rajongo mondom: konnyen lehet, hogy a mondakbeli Nibiru egy oriasi anyahajo lehetett (pl. a szamomra mar kesei-scifis Csillagok haborujahoz hasonlo), ami azert eleg nagy volt ahhoz, hogy ne csak riadalmat okozzon egyik visszateresekor/ellenorzo korutjan, hanem valamifele matrozfelkeles alkalmaval radioaktiv haborut viseljenek egymas kozott, aminek maradvanyait lathatjuk az iraki homokban, avagy valamilyen baleset is elofordulhatott. A koraemberi rajzokban nyoma van helikopternek, repulonek, szkafandernek, ott vannak a Nazca rajzok, az “oriasok” altal emelt epitmenyek, szoval sok emleket orizte meg Foldanyank valamilyen elozo avagy latogato civilizacionak.
Ettol fuggetlenul tudom, pofatlansag ilyet allitani, de meg nagyon gyermekcipoben toporog a tudomanyunk, szoval lehet itt meg csodalkozas a Naprendszert es az egesz vilagmindenseget illetoen, meg a Kepleri vilagrend se a vegso ;). Ha lesznek meg kesei korok, lehet jot rohognek rajtunk az utodaink… 😉 (AMEN! )

 130. Deak Tamas — 2013-04-29 15:56 

@savaz: A szkeptikusabb megközelítés viszont nagyon jó példája az elődcivilizáció létezésének amúgy … (amire számtalan egyéb bizonyíték is van már)

 129. falusiliba — 2013-04-29 15:14 

Én ezt nem értem. Az egész Naprendszer 72.000 km/órával száguld (a belső pályámozgásokon túl) a Herkules csillagkép felé. Ha a Nibirunak ekkora pályája van, és nem is giganagy bolygó, az elliptikus pálya legtávolabbi pontján is érvényesül még a tömegvonzás, és így cipeljük őt is magunkkal a a herkules felé???
Én inkább hinnék egy naprendszer-széli feketelukban, vagy a sötét anyagban.

A pápuák nagy szeretettel meséltek legnagyobb félelmükről a párhuzamos világként leírt rémálmaikról, révedéseikről. Nagyon érdekes.
Az ausztrál őslakosoknak elképesztő eredetmondáik vannak, pl. a legfontosabb, h mind a tejút belsejéből származunk, ott lakik Isten. Isten világában létezik mindenből, mindenkiből még egy.
Csak ezek nem trendik.

Az ütközés pártiaknak, ajánlom a Melankólia c. filmet, az pont erről szól.

 128. FilcTroll — 2013-04-29 15:05 

Az is alkonteó, hogy a WISE infravörös égtérképező gépezet hibernált állapotban várja a sorsát.

http://www.urvilag.hu/amerika_es_az_urcsillagaszat/20110220_nincs_tobbe_wise

 127. 68nyara — 2013-04-29 14:53 

Másik érdekes felvetés volt, az, hogy a természetben nincsenek egyenes formák, csak ívesek…hm. Azért iesmerünk egy-két egyenes formát is….Pl. a Mohr és a Riedel törésrendszer egészen szép dolgokat tud produkálni.

 126. hazitroll — 2013-04-29 14:38 

Az összes eredetmítosszal, Mardukostól, Nibirustól, Földanyástól nekem az a bajom, hogy bármikor rámondható a jezsuita Biblia-értelmezés. Miszerint: ok, van evolúció, ami ott le van írva az csak metaforikus, tehát az is igaz.
Most ezzel nem kétségbevonni akarom egy vallás tanait sem, de a lényeg, hogy bármit meg lehet magyarázni, illetve bele lehet magyarázni, de legalábbis le lehet vezetni belőle. (mellékszál: egyetemi vizsgán ezt próbáltam bejátszani, hogy bizonyos kérdésre adandó válasz nem hangzott el órán, és a könyvben sincs benne, erre a válasz az volt: “De ki lehetett volna következtetni”)
Ugyanakkor az összes bibliai, sumér, ógörög idézettel az a baj, hogy az emberek 99.99%-a nem eredetiben olvassa, és csak körülírásokkal tudunk operálni. Kb. Hamvas Béla volt az, aki ezeket a szövegeket az eredetijükben értette, ráadásul több kultúrát egyszerre.
A fentebbi tényeket összevetve pedig nekem egyetlen kérdéses pont marad: ha van Szíriusz 3, akkor azt a dogonok előbb tudták, mint a művelt nyugat. Ez az egy dolog tűnik abszolút értékűnek, minden más legalábbis vitatható.
És sajnos a kommentelők nagy része is keveri a 3-4000 évet a 30 millióval, a tizedik bolygót a kihűlt barna törpével. Ha mi nem értjük egymást azonos anyanyelvvel, hogy érthetnénk meg a sumér teremtéstörténetet?

 125. 68nyara — 2013-04-29 14:26 

No: írta itt valaki a 25 (vagy 27?) millió évente bekövetkező kihalást amit a paleontológusok jó része feltételez. No akkor én vagyok az a paleontológus aki nem feltételezi ezt. Voltak ugyan nagy kihalások, a K/T kihalás is ilyen volt (meg még négy nagyobb) és sok kisebb, de ez a ciklicitás annyira nem igaz, illetve vannak ciklikus hatások, össze is függnek pl. a bolygópályával, de ennyire kategórikusan ezt kijelenteni, hogy 23-27 millió évente márpedig kihalás van, nem helyes.

 124. kuvart — 2013-04-29 13:28 

Az X bolygó létezése nem kizárt, én is arra szavaztam.
Azonban hogy lakott lenne, az elég valószínűtlen. Azért durva lehet a 2000 éves téli szezon…

Az időutazással, az idegenek emberi befolyásával és egyéb ügyekben én Douglas Adams híve vagyok. 🙂
(Lehet, hogy az vendéglő a világ végén az a Nibirun üzemel?)

 123. hazitroll — 2013-04-29 13:10 

@FilcTroll: Az a norvég Varg Vikernes volt, ’93-ban. Azt nem tudom, hogy templomot is gyújtogattak-e ők, vagy egyáltalán bárki, de az emberölés mellett szerintem ez teljesen mellékes. Mondjuk legalább azzal nem vádolhatta senki, hogy nem érezte át a black metalt.

 122. stoppos — 2013-04-29 11:54 

Na akkor egy agyilag elszabadult koneto:
Az idegenek sokkal nagyobbak fizikailag nálunk ezért sokkal nagyobb űrhajóra van szükségük.
Mivel nagyobbak, számukra az idő is más, sokkal lasabbak nálunk.Rájöttek, hogy az emberiség kb 5000 év alatt ér el a fejlettség azon fokára, hogy veszélyt jelentsen rájuk, ezért építették meg ezt a 3600 évente visszatérő valamit, hogy némi pusztítást hozzon a bolygóra és visszavesse a fejlődést a kőkorig.
Így minden kezdődik majd előröl. 

 121. savaz — 2013-04-29 11:48 

A dogonokról egy skeptikusabb megközelítés:

A törzs felfedezése, leírása előtt volt éppen aktuális szenzáció a Szíriusz, ezt elvileg beépíthették a mítoszaikba.
http://amindenit.blog.hu/2012/08/09/a_dogonok_rejtelye_966

Az első városok a félhold északi részén alakultak ki, de az első szervezett, írásbeliséget is használó államalakulatok a folyóvölgyekben jöttek létre, mert ott az árvizek és az öntözés miatt igény jelentkezett a magasabb fokú szervezettségre.

A vízözön monda nem átvétel, révén Ábrahám Úr városából származott ami az egyik legjelentősebb Sumer városállam volt.Tehát simán otthonról hozta.

 120. abubakr — 2013-04-29 11:39 

@p?np: Ami bekavarhatott az az, hogy mint említettem, nem szorosan a posthoz tartozik az első hsz-em, ergo nem az itt taglalt feltételezett Niribu-ról írtam.
Egy másik anomáliát említettem, ami szintén kevéssé közismert, nagyságrendileg is eltérő feltételezett égitest, de az állítólagos hatásai hasonlóak az x bolygóéhoz.
A különbség éppen a nagyságrend között van
3500 év, kontra 30 millió év…
Hasonló a feltételezett pályaív nagyságrendi különbség is.
Ami miatt relevánsnak éreztem megemlíteni, az nem más, mint a hatása, amit kifejthet a naprendszerre, ugyanis a következményei, szintén nagyságrendi eltéréssel, de hasonlatosak.

remélem kihámozható, amit mondani akarok így főzőcskézés közben 🙂

pár link
konyhakész leírás a nemesis-ről:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemezis_%28csillag%29

és egy egész jó cikk a nemesis sejtéséről:
http://href.hu/x/k9uc

..illetve a The Universe című ismeretterjesztő sorozat is beszél róla:
https://www.youtube.com/watch?v=zFXxB2JpWpM

 119. abubakr — 2013-04-29 11:27 

@p?np:

Ami bekavarhatott az az, hogy mint említettem, nem szorosan a posthoz tartozik az első hsz-em, ergo nem az itt taglalt feltételezett Niribu-ról írtam.
Egy másik anomáliát említettem, ami szintén kevéssé közismert, nagyságrendileg is eltérő feltételezett égitest, de az állítólagos hatásai hasonlóak az x bolygóéhoz.
A különbség éppen a nagyságrend között van
3500 év, kontra 30 millió év…
Hasonló a feltételezett pályaív nagyságrendi különbség is.
Ami miatt relevánsnak éreztem megemlíteni, az nem más, mint a hatása, amit kifejthet a naprendszerre, ugyanis a következményei, szintén nagyságrendi eltéréssel, de hasonlatosak.

remélem kihámozható, amit mondani akarok így főzőcskézés közben 🙂

pár link
konyhakész leírás a nemesis-ről:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemezis_%28csillag%29

és egy egész jó cikk a nemesis sejtéséről:
http://sciencecaffe.com/hu/sciencecaffe/hu/sections/lehets%C3%A9ges-hogy-egy-s%C3%B6t%C3%A9t-jupiter-m%C3%A9ret%C5%B1-bolyg%C3%B3-k%C3%ADs%C3%A9rt-naprendszer-sz%C3%A9l%C3%A9n.h

..illetve az Uinverse című ismeretterjesztő sorozat is beszél róla:
https://www.youtube.com/watch?v=zFXxB2JpWpM

 118. abubakr — 2013-04-29 11:26 

….na a hárombetűs szervezeteknek megtetszett a hozzászólásom….

 117. abubakr — 2013-04-29 11:22 

@p?np: Ami bekavarhatott az az, hogy mint említettem, nem szorosan a posthoz tartozik az első hsz-em, ergo nem az itt taglalt feltételezett Niribu-ról írtam.
Egy másik anomáliát említettem, ami szintén kevéssé közismert, nagyságrendileg is eltérő feltételezett égitest, de az állítólagos hatásai hasonlóak az x bolygóéhoz.
A különbség éppen a nagyságrend között van
3500 év, kontra 30 millió év…
Hasonló a feltételezett pályaív nagyságrendi különbség is.
Ami miatt relevánsnak éreztem megemlíteni, az nem más, mint a hatása, amit kifejthet a naprendszerre, ugyanis a következményei, szintén nagyságrendi eltéréssel, de hasonlatosak.

remélem kihámozható, amit mondani akarok így főzőcskézés közben 🙂

pár link
konyhakész leírás a nemesis-ről:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemezis_%28csillag%29

és egy egész jó cikk a nemesis sejtéséről:
http://sciencecaffe.com/hu/sciencecaffe/hu/sections/lehets%C3%A9ges-hogy-egy-s%C3%B6t%C3%A9t-jupiter-m%C3%A9ret%C5%B1-bolyg%C3%B3-k%C3%ADs%C3%A9rt-naprendszer-sz%C3%A9l%C3%A9n.h

..illetve az Uinverse című ismeretterjesztő sorozat is beszél róla:
https://www.youtube.com/watch?v=zFXxB2JpWpM

 116. p?np — 2013-04-29 10:46 

Sok éves read-only után még egy friss regisztráló 🙂

Össze-vissza reagálva az eddig leírtakra (kommentekre, nem a posztra):

A térbeli és időbeli távlatok nagyon keverednek. Csillagászati értelemben a 3-4000 év nagyon rövid idő, a Naprendszer ezalatt nem változik jelentősen. A mai formája bőven az élet megjelenése előtt kialakult, így a mondákban szereplő Hold-keletkezések meg hasonlók nem igazán relevánsak. Egy Hold-keletkezéshez szükséges kataklizma a földi élet teljes megszűnésével járna együtt (a több 1000 fokos hőmérsékletet – ami csillagászati értelemben még nem túl meleg, és egy nagyon óvatos hasraütéses becslés, szerintem inkább legalább 10e fokos nagyságrendben kell gondolkodni – nem élné semmi túl, a gravitációs hatásokról meg egyebekről nem is beszélve).

A távolságok is nagyon össze-vissza vannak. A Plútó legtávolabbi pozíciójában kb 50 CsE-re van a Naptól, ami ~410 fény_perc_. A fényéves nagyságrend a feltételezett barna törpére/ismeretlen bolygóra ~63000 (igen, hatvanháromezer) csillagászati egységet jelentene, ami durván odébb van. Egy ilyen távol lévő objektumnak kb semmi köze nem lenne a Naphoz (a 3000 éves periódushoz meg valószínűleg már relativisztikus sebességtartományokban kéne mennie – nem számoltam utána -, de amúgy is bőven túl a Nap szökési sebességén). Egy ilyen sebességgel haladó nagy tömegű objektum teljesen szétszedné a belső Naprendszer szerkezetét, ha idekeveredne. (A szövegben szereplő néhány 100 CsE értelmes, de a fényéves nagyságrendet meg sem közelíti.)

Annak semmi akadálya, hogy legyen egy ilyen objektum, mert ha nincs hőtermelése, akkor direktben nem nagyon lehet észlelni (a feltételezett távolságokban a Nap kb hasonló csillagnak látszik, mint az összes többi, tehát a visszavert fényre nem számíthatunk). A földihez akárcsak kicsit is hasonló élet teljesen kizárt, mert (a Nap távolsága miatt) nagyjából az abszolút 0 fok környéki hőmérsékletek lehetnek rajta. (Ha jelentős saját energiatermelése lenne, akkor az infravörös sugárzás valószínűleg érzékelhető lenne.)

Az exobolygókat lényegében kétféleképpen szokták érzékelni: a csillagjuk előtti áthaladáskor fellépő fényesség/spektrumváltozásokból, vagy a csillagjukra gyakorolt gravitációs hatásukból.

A Naprendszeren belüli bolygópályák kis anomáliái nagyon jól számolhatók (bár a részleteket fejből nem tudom), a nagy távolságok ellenére a newtoni mechanika elég jó eredményeket ad, a Neptunuszt is az Uránusz pályaanomáliáiból fedezték fel.

 115. rdos — 2013-04-29 09:35 

@FilcTroll: “Ha erre jár az X azon a pályán, ahogy írtad, akkor gyakorol egyáltalán bármilyen hatást a Földre?”

Persze hogy hat. Az a vicces, hogy egzaktul, nagyon pontosan meg lehet mondani két tömeg esetében a vonzás, a hatóerő mértékét. Ha jól rémlik, az erő arányos a tömegekkel és a gravitációs állandóval és a növekvő távolság négyzetével csökken.

Egyetlen “prücök” van csak. Pontosabban végtelen sok. Az összes többi objektum, tömeggel rendelkező test a Naprendszerben és azon túl is. Ezek is mind hatnak a Földre is és a feltételezett X bolygóra is. A legkisebb mikro-meteorittól, a világegyetem legtávolabbi gázködéig bezárólag. Ez csak azért kellemetlen, mert egzaktul már 3 db tömeg egymásra hatása sem írható le. Marad a numerikus, iteráló közelítés, amit elvileg bármilyen pontosságig lehet folytatni, csak nincs értelme. Mert végtelenül sok a “szereplő”. Akkor mit tudunk, vagy tudhatunk az X bolygóról?

Ha létezik, akkor nagyon valószínű, hogy valamilyen rezonáns pályán kering. Egy csillagász biztos jobban el tudná mondani, de valahogy úgy kell elképzelni, hogy nem lehet – keringhet akárhol. Évmilliárdok alatt “összerázódtak”. Megnyugodni azért nem kell, bármi bármikor szétzilálhatja a Naprendszer harmóniáját. Ehhez elég lehet egy a Naprendszert észrevétlenül megközelítő kialudt és fel nem robbant csillag (barna törpe tán a neve ha jól rémlik, és ha elég “sötét barna”, vagyis hideg, akkor észrevenni nem könnyű).

 114. FilcTroll — 2013-04-29 08:39 

Én még a teremtésmítoszokon rugózom: a sumér elbeszélés a Hold kialakulásáról gyakorlatilag azonos a mai tudomány által felállított elmélettel (kozmikus karambol). Azt is elfogadhatjuk, hogy azt a karambolt valószínűleg senkinek nem állhatott módjában elregélni az utódainak. Ráadásul a történet egy Földön kívüli nézőpontból van elmesélve. Itt már belép egy érdekes következtetés.

(És hogy van-e emögött még egy óriási multidimenzionális összeesküvés drakó-Orion-reptil-arkhón gonoszságból szőve, azt ne is firtassuk.)

 113. hazitroll — 2013-04-29 08:38 

Bár nem olvastam végig az összes hozzászólást, de a csillagászatilag nálam képzettebbek magyarázázk már el nekem a gravitációs anomáliákat? Ha és amennyiben Newtonnak igaza van, a gravitációs kölcsnhatás ereje a távolság négyzetével arányosan csökken (m1*m2)/d^2
Szóval ebből az én agyam ugyan be nem veszi egy irgalmatlanul elnyújtott pályán keringő, akárcsak Jupiter méretű tömeg _számottevő_ gravitációs torzulását. Pláne, hogy ott a nap.
Akkor már kettős csillag.
Illetve az öt holdas és gyűrűs elmélet: Ha volt olyan hold, amit bevonzott a föld, aztán egy új hold kiszakadt a kéregből, akkor nincs olyan többsejtű létforma, ami azt túléli. Ez akkora kataklizma, amit talán egy arzénes hőforrásban élő egysejtű el képes viselni, de erről nem maradhat fenn emlékezet.
Azt, hogy volt marsi arc, és a NASA esetleg az utólagos fényképeket manipulálhatta, el tudom képzelni. De a tizedik bolygót ilyen formában nem.

 112. Rókakígyó — 2013-04-29 07:59 

Ez a történet oly módon van kitalálva (a Tiboru-é), ami kiválóan mutatja hogyan alakulnak ki konteók. Illetve mondák avagy legendák:)

Az x bolygó nem létezik, ez bizonyított nagyjából, mondjuk annyira mint a relativitáselmélet.

A dogonok alapján pedig most már büszke vagyok, hogy hivő szci-s lettem. Arról nem szól a fáma, hogy vezetőnk (LRH) többször tett látogatást Közép-Afrikában:)

 111. gonny — 2013-04-29 03:55 

Ez a dogon sztori elsőre nekem is hajmeresztőnek tűnt, de ha végiggondoljuk, annyira nem is.
Nézzük sorban.

1845. Friedrich Wilhelm Bessel csillagász egy társcsillag meglétét gyanítja, de hiányzik a megfelelő távcső a bizonyossághoz.

1862. Allan G. Clark optikus észleli először optikailag is a Szíriusz B-t.

1893. Henri-Alexandre Deslandres csillagász 5 hetet tölt a dogonok területén, hogy az április 16.-i napfogyatkozást tanulmányozza, melynek középvonala pont ott húzódik.

1930-as évek Marcell Griaule és Germaine Dietlen néprajztudósok elkezdik tanulmányozni a dogonokat, majd az 1950-es években könyvet jelentetnek meg a témáról.

Robert Temple amerikai kelet-kutató felfigyel a könyvre, majd
1976. -ban könyvet ad ki a témában, “Szíriusz rejtély” címen

Összegezve:

1. A Szíriusz B-t előbb fedezték fel, mint a dogonok hiedelmeit.

2. A dogonok a Szíriusz B felfedezése után, de az ő világképük felfedezése előtt találkoztak európai csillagásszal. (És ha mondjuk a teljes napfogyatkozásról ettől a bizonyos Henri-Alexandre Deslandres-tól hallottak először, és előbb, mint megtörtént, akkor valószínűleg bármit elhittek neki.)

3. Fogalmunk sincs, miben hittek a dogonok 1930 előtt.

Mindezek fényében már nem tűnik olyan misztikusnak ez a dogon ügy.

Egyébként a magyar nyelvű cikkek az interneten többnyire a wikipédia magyar nyelvű szócikkén alapulnak (http://hu.wikipedia.org/wiki/Dogonok), amely az angol verzióhoz képest (http://en.wikipedia.org/wiki/Dogon_people#Dogon_and_Sirius)
szemérmesen hallgat erről a francia csillagászról, meg az ő 1893-as expedíciójáról.

Nem lehetne mégis inkább a frigyláda? 🙂

 110. kvantum — 2013-04-29 02:31 

@ekioner:

Nem vagyok én kétkedő, csak jobb szeretek magam is utánajárni a dolgoknak. 🙂

Hogy még jobban összezavarjalak, a dogonok hisznek egy harmadik csillag létezésében is, amire jelenleg még nincsen bizonyíték, de már egyes csillagászok feltételezik a Szíriusz B mozgási anomáliáiból, hogy talán lehet egy harmadik, egy Szíriusz C égitest is.
Viszont ha nem, akkor csúnyán pofára estek a dogonok, mert ők így +2 csillagot feltételeztek, így nem volt nehéz hogy bejöjjön az eddigi +1. Ha esetleg mégis rábukkanának egy harmadik “testvérre”, akkor már talán elgondolkodtató a kis népcsoport meséje. Addig viszont elég gyengécske lábakon állnak a hiedelmeik.
Arról nm is beszélve, hogy rengeteg helyen szerepelnek rajzaik, például ajtófélfáikon körcentrikus körökről, amelyekbe belemagyarázhatták a néprajzkutatók a naprendszert, holott számos nép motívumai őrzik ezeket a jegyeket, mégse bökjük rá 5 körre, hogy jééé ez a naprendszer! Lehetnek nyelvi félreértések, ők sem lehettek perfekt franciák. Mindenki ismeri azt a helyzetet, amikor ha a nyelvismeret kívánni valót hagy maga után, akkor hevesen bólogatni kezdünk mindenre, hogy igyekezzünk megfelelni a másiknak. Ez a szociális kényszer minden népnél megtalálható. Ez csak egy feltételezés, de nincs semmi meggyőző bizonyíték a dogon feltételezésekre.

Jah és a magyar népmesékből is tudok olyan csillagászati eszmefuttatásokat rittyenteni, hogy ihajjjj! 🙂 Fehérlófiában sok érdekes dolog van ám, nem csak csillagászatilag, ha valaki belegondol… 😉 Nem kevésbé lehet ráhúzni bizonyos dolgokra, mint az afrikaiakét.
Amúgy kövezzetek meg, de én is hiszek egy csöppet a paleoasztronautikában, de a dogonoknál sokkal meggyőzőbb dolgokat lehet találni, ha valaki utánanéz.

Ui.: Valaki említette itt az óriások maradványait, és youtube linket is mellékelt. Azok a képek akkora hoaxok, miért vagyunk lusták utánanézni, miért nem gyanús nekünk, ha tele van a net azokkal a képekkel, és ilyen nyilvánvaló dolgokkal mégsem foglalkozik a tudomány. Bárki komolyan gondolja, hogy egy tudós is kihagyná, hogy kiálljon az emberek elé egy 5-10 méteres emberi csontvázzal??? Ugyan már, józan ész! nem kell elhinni mindent amit a neten lát az ember.
Obama bedühödik egy sajtótájékoztatón, és kirúgja az ajtót, gondolom már sokan látták.

http://www.youtube.com/watch?v=q3SFXQfE4kk

Tessék, jó nem? Aki elhitte hogy ez igaz, annak úgyis mondhat az ember bármit… 🙂

 109. becsuszoszereles1k — 2013-04-29 01:02 

@ekioner: Uttyanmar! A Konteo blogon lesik az eredmenyt (anyanyelvi tolmacsokkal korbeveve)!:)

 108. ekioner — 2013-04-29 00:04 

Jó kis írássá kerekedett ki a téma tiboru! 🙂
Aki eddig tehette felfedezte (matematikailag, vagy IRAS-szal, részegen…), és érdemileg bizonyította, de hamar gyors lefolyású nyelőcső rákot kapott, az már gyanús szokott lenni.
Egyébként kíváncsi lennék az oroszok ebben a témában tettek-e felfedezést eddig.

Csóri dogonokról pedig már végképp nem tudom mit feltételezzek. Kvantum kétkedő kolléga (ha megengedi hogy annak tekintsem) eléggé elbizonytalanított itt a hozzászólások közt.
Azért még van pár dolog: A maják nagy köre 52 év, lehet érdemes lenne utánajárni, hogy nem metszi-e egymást valahol ez a nagyon fejlett és a dogon kultúra.

Már csak annyit remélek, ha az amcsik mégsem beszélnek az ufókról, és Putyin mégis kitálal, az X-bolygót is kiteregeti egy kalappal még pár dologgal egyetemben.

 107. outatime — 2013-04-28 23:40 

@panoz:

“Én rengeteget gondolkodok azon mikor is lett az ember életformája az állatias helyett emberi. ”

a hireket elnezve nem hinnem hogy ez a valtozas vegbe ment 🙂

 106. outatime — 2013-04-28 23:38 

eh, atolvastam egy csomo website ot, azt hittem kicsit eligazodok x bolygo ugyben de meg jobban tanacstalan lettem – egyaltalan ha ezt meg lehetett fokozni.

az a baj itt nincs kire mutogatni, azok a konteok ahol arra jut az ember jogy “igen, ezt a pasast a KGB – erdemei elismerese mellett tarkonlovesben reszeseitette” ott egyszeru a szitu ( mondjuk mar amennyire mondjuk egy Keneddy gyilkossag egyszeru tud lenni ) de itt teljes homalyban vagyok. Egy napi olvasas utan is. Az hogy van e x bolygo – szerintem 99%ban letezHET, de nem is ez az erdekes – hanem az hogy mi kozunk igy hozza? A NASA titkolozik? vagy csak azert nem beszel rola mert mondjuk egyszeruen nem erdekes?

ez az elso konteoposzt ahol nem tudom nyugodt szivvel vadolni a CIA-t/KBG-t/MOSZAD-ot/ BARKI-t a megtortentekert 🙂

 105. norniron — 2013-04-28 23:22 

Az a villanás, amit látott, nem a Nibiru volt, csak egy szimpla gázfelhő, ami megrekedt egy termikus zsebben és visszaverte a Vénusz fényét.

 104. panoz — 2013-04-28 22:44 

Érdekes off téma bontakozik ki. 🙂 Én rengeteget gondolkodok azon mikor is lett az ember életformája az állatias helyett emberi. Sokat ugráltam dátumok közt, mert ugye elég diffúz dolog ez mint a törzsfejlődés. Bár nem ezt akarjátok definiálni, városokhoz nem kötném ezt a pontot. Egyre inkább figyelembe veszem a külső szemlélő nézőpontját. Lásd ufók.

Úgyhogy nagyjából 8000 évvel ezelőttre Sumer és Elám területére teszem jelenleg ezt a pontot, ha csak más tényező meg nem győz másról. A régi városok pusztán “betonkaptárak” semmi nyíltság, korlátozott mezőgazdaság, írás még sehol. Erre még a termeszek is képesek.

Kb k.e. 6000-től viszont létrejöttek a kiterjedt mezőgazdasági területek, később a csatornák. Ez már kooperációt, kölcsönös bizalmat szóval nyíltságot követel az emberi alkotómunka nem csak a lakóhelyre de a környezetre is kiterjed. A mezőgazdaság valószínűleg ekkortól volt képes egy egész családot ellátni folyamatosan.

Szóval ettől a ponttól egy kíváncsi idegent nagyobb arányban fogadhatták nyílt szívvel mintsem hogy ott helyben agyon verjék.

 103. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 21:49 

93.@abubakr: Akkor ugy nez ki, hogy holtversenyben a ket legelso varos a vilagon.
“Çatal Hüyük (törökül „villa-halom”; másképp: Çatal Höyük, Çatalhöyük, Çatalhüyük) egy híres, Kr. e. 7. évezredből származó neolit-kori régészeti lelőhely Törökországban, a Konya-síkság búzamezői közt, Konya várostól délkeletre. A levantei térség ún. PPNB régészeti kultúrájával körülbelül egy időben létezett. A régészek eddig 14 réteget tártak fel, amelyek összességében elérik a mintegy 15 méteres vastagságot.”[sic]wiki

 102. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 21:42 

91.@bio: Te nezd meg a torokot; en Jerikora gondoltam, mint a vilag legregebbi varosara – itt az eredmeny; majd osszehasonlitjuk.
“Jerikó a közel-keleti neolitikum egyik legfontosabb lelőhelye (Tell-esz-Szultán). A legkorábbi emlékek az ún. Natúfi-kultúra korából valók (i. e. 10-9. évezred). A letelepült életmód a település gyors expanziójához vezetett (i. e. 8300-7400). Minthogy vízlelőhely közelében feküdt, alighanem fontos kereskedelmi gócpont volt. A Holt-tengerről való só és bitumen (szurok) cserélhetett itt gazdát türkizért, a porceláncsiga kagylójáért és obszidiánért (ebből a vulkáni üvegből szerszám készült). A város lakói meggazdagodtak, és fallal vették körül városukat, védelemül az irigy szomszédok ellen. Napjainkban is látható a nyugati oldalon az 5,75 m magas kőfal, a világ legkorábbi ilyen építménye. A nyugati oldalon feltártak egy, a fal belső oldalához csatlakozó kőtornyot. A településen közel 2000 ember élhetett. A következő korszak (kb. i. e. 7400-5800) leghíresebb leletei azok az emberi koponyák voltak, amelyeken fehér agyagból rekonstruálták az arcvonásokat. A koponyák talán az ősök kultuszát jelzik. A városi civilizáció a korai bronzkorban alakult ki. I. e. 2300 körül új betelepülők, az amurrú törzsek érkeztek a területre.
Jerikó i. e. 1325 körül elpusztult. Ezt a bibliai hagyomány kapcsolatba hozza az izraeli törzsek korai bevándorlásával. Józsué könyve (5,6) írja le Jerikó bevételét,”[sic]wiki

 101. abubakr — 2013-04-28 21:23 

@bio: Ha szigorúan a linkelt térképet nézzük igazad van. Ám az tagadhatatlan, hogy a konyai vidék, Kappadókia, Göreme és környéke éppúgy a civilizáció bölcsője mint Nílus, vagy az Eufrátesz partjai.

 100. kvantum — 2013-04-28 21:23 

@menjekvagymaradjak:

Gondold át logikusan. Az élet elég szűk tartományban képes az embert fenntartani, ha ettől ennyire eltérnénk, akkor nem hiszem, hogy elődeink sokat társalogtak velük és a róluk mintázott szobraik is így néznének ki. Hidd el, akármennyire is eltérne az ott található élet a mienktől, elég komoly hatással van magára a bolygóra a Nap távolságának és közelségének változása relatíve ilyen hirtelen, (csillagászati értelemben 3500-3600 év az nem sok), továbbá nem nagyon avatkozhattak volna bele a genetikánkba a sajátjukkal ha annyira eltérnek tőlünk, ezt sem felejtsd el!

“Összefoglalva, attól, mert a mi fizikánk nem tartja lehetségesnek ott az életet, attól még elképzelhető, hogy létezik valami, ami mégis létrehozhat életet más körülmények között, csak nem tudunk róla, mert a földön olyan nem létezik.”

Értem mire gondolsz, de nincs olyan, hogy a “mi fizikánk” vagy az “idegenek fizikája”, csak egy fizika létezik, a természet törvénye. Amire te gondoltál, az a “mi ismeretünk a fizikáról”. 🙂

 99. abubakr — 2013-04-28 21:19 

@FilcTroll: Ha a feltételezések szerint valóban Neptunusz méretű bolygó, és bekolbászol az aszteroida övig és éppen olyan “szerencsénk” van, hogy akkor a föld is pont arrafelé bolyong, elég rendesen megrángathat bennünket a gravitációjával. Akár még a tengelyferdülésünkbe is belebarmolhat, mert vele szemben kevés lesz a hold stabilizáló gravitációs ereje.
De ha nem is vagyunk éppen arra, az öv ezernyi aszteroidájának adhat kezdőlökést a belső naprendszer felé…
Szóval szar ügy lenne, amit nem hozna címlapon a blikk a felfedezésének a pillanatában.
Viszont meglendítené a mélyépítő és a konzerv szakmát….

 98. bio — 2013-04-28 21:11 

“Ki tudja, talán Benedek lemondásának hátterében is az állt, hogy nem tudott megegyezni a bíborosi testülettel (vagy a jezsuitákkal) arról, hogy mi is a teendő. ”

Hát, nem tudom, nekem épp elegendő indok, hogy állítólag gyakorlatilag a halálán van…

bio

 97. FilcTroll — 2013-04-28 21:04 

@rdos: Ha erre jár az X azon a pályán, ahogy írtad, akkor gyakorol egyáltalán bármilyen hatást a Földre?

 96. kvantum — 2013-04-28 21:03 

@csbig:

Szép dolog hinni a csodákban, de miért nem tájékozódsz alaposabban? Tiboru is csak felnyitja az olvasók szemét, kutatásra ösztönzi őket, és nem állít, hanem csak feltételez. Miért kell mindent feltétel nélkül elfogadni, anélkül hogy utánanéznél? Alaposabb forrásismerettel szerintem nem írnál ilyeneket.

“Én is olvastam cáfolatokat. Csak az a fura számomra, hogy pont azokat az infókat vitte oda (miért? minek?) aki ott járt és azok a népek meg pont jól megjegyezték (nekik meg minek kellett?). Páratlan felfogóképességük lehetett, nekem a mindennapi számítógéphasználatot is nehéz elmagyaráznom, amúgy tanult embereknek, de legalábbis a számítógéppel együtt élő embereknek. Mennyi esélyem lenne egy afrikai törzs tagjával, aki ilyet a büdös életben nem látott, ahogy a Szíriusz B-t se látta soha?”

Mert épp olyan emberek mentek oda, akiknek ez volt a szakterületük, vagy az érdeklődési körük. Csillagokról beszélni egy természeti néppel nem kirívó. Ha megjelennek még soha nem látott más színű emberek, szerintem bármit megjegyzel tőlük, van annyira rendhagyó a dolog.

“A kétkedők mítosztorzulásról beszélnek, de mi volt akkor, ami eltorzult és miért pont a Szíriusz az alany? Minek kellett a dogonoknak pont a Szíriusz? Igaz, a legfényesebb csillag innen nézve, de van egy rakás ezek kívül is, ami érdekes lehet.”

Igen, ezért, mert a legfényesebb a környéken. Micsoda véletlen!

“Aztán egyes cáfolatok szerint Temple, aki Afrika-rajongó volt, hintette el a 70-es években a Szíriusz B adatait a dogonok között. Én csak azt kérdezném, hogy egy 50 éves ünnepi ciklust hogy alakít ki valaki pikk-pakk? Pontos rituáléval, szokással, mindennel, és saját szavuk is van rá?”

Kit érdekel mit táncolnak több száz éve. Érdekesebb lett volna, ha a keringési idő 53 vagy 76 lett volna. Az 50 kerekebb, talán más népeknél is előfordul 10, 20, 50 vagy 100 éves rituálé több száz éve? Igen. Micsoda véletlen!

Szerinted ha ennyire pontosak a csillagászati ismereteik, akkor hogy lehet az, hogy nem ismerték a külső három bolygót???

Miért csak négy holdját ismerték a Jupiternek?

Ha nem távcsővel figyelték ezeket meg, hanem olyan lényektől kapták az információkat, akik az űrből jöttek, szerinted nem tudták pontosan hány holdja van a Jupiternek?

Mikor a tudomány már tudott a Szíriusz B sűrűségéről, már ismertük a naprendszerünk összes bolygóját. Erre a dogonok ezt pont nem tudták?

Miért hiszik a dogonok, hogy a Szíriusz-rendszer a Tejút középpontja, amikor egyáltalán nem az? Talán mert az a legfényesebb?

Korábban miért nem számoltak be utazók erről a népről, akiknek ilyen speciális ismereteik vannak? Mert talán akkor még nem voltak? Érdekes…

“A kétkedőknek is tudniuk jól cáfolni, nem csak a támogatóknak.”

Nem tartom magam kétkedőnek, de azért elég jó volt? 🙂
Nem az az igazi konteós, aki mindent feltétel nélkül elhisz és attól fogva kérdés nélkül támogat, hanem aki utánakutat a dolgoknak és a mélyükre tekint, ahogy Tiboru is teszi.

 95. bio — 2013-04-28 21:03 

@abubakr: Igen, arra. Valóban nem volt messze – de azért nem is két kilométerre 😀 És ne feledjük, hogy az őskorban-ókorban vagyunk, amikor az utazás még korántsem az, ami ma…

bio

 94. bio — 2013-04-28 20:59 

Volna egy kérdésem: a “csendtörők” csak hárman voltak? Mert, ha tényelg az a helyzet, hogy ők hárman voltak csak, és mindhárman fura mód hirtelen meghaltak – akkor az még tényleg lehet is fura. Azonban, ha többen voltak ilyenek, és “csak úgy” ki lett emelve közülük három, aki furán és gyanús időzítéssel halt meg, akkor az viszont ultramódon nem fair – kábé, mintha azt mondanám, hogy: nézzük csak a magyar válogatott játékosokat: Puskás is Ferenc volt, Szusza is Ferenc volt, Bene is Ferenc volt – és mindhárman meghaltak már – hát nem gyanús?

Szóval – tényleg csak ők hárman voltak a “rebellisek”?

bio

 93. abubakr — 2013-04-28 20:43 

@bio: Catal Hüyük-re gondolsz
Valóban azt tartják a történelem első városának, és tényleg nem a termékeny félholdban fekszik, de nincs is messze tőle

 92. FilcTroll — 2013-04-28 20:35 

@norniron: Hú, ez ám a véreskezű sátánmetál a legaljából. Vajon áldoznak embert is?

 91. bio — 2013-04-28 20:25 

“Úgy 15-20 ezer évvel ezelőtt az emberek ezen a vidéken tértek át először a vadászó-gyűjtögető életmódról a földművelésre és a szervezett állattenyésztésre, itt építettek először nagyobb településeket”

… a legelső városnak nevezhető dolog nem a mai Törökország területén van?

bio

 90. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 20:13 

konkluziojaval

 89. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 20:12 

84. @outatime: Tudsz valami erdemlegeset?:) (A Sloszar konyveben levo dolgokrol mi a velemenyed? Link a 69. kommentnel. Es van benne egy (nem fontosnak tuno) mondat, ami igen mely targyismeretrol tesz bizonysagot – meg ha amugy nem is ertunk egyet a szerzo hajmereszto kokluziojaval:)
[A “szilikon-konstans”, most itt off lenne…]

 88. laszcar — 2013-04-28 19:02 

Szilícium-völgy a helyes kifejezés, ami az angol Silicon Valley elnevezésből ered. A silicon jelentése szilícium(ami ugye egy félvezető elem), amelyet sokan kevernek a silicone-nal, amit a cicikbe töltünk oly sokak örömére.

http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicone

 87. norniron — 2013-04-28 19:00 

Egyébként a dogonoknak ugyanúgy pentaton népzenéjük van, mint nekünk, tehát TELJESEN BIZONYOS, hogy a Siriusról jöttek.

 86. smaragdbeka — 2013-04-28 18:49 

Sziasztok, köszi Tiboru megint! 🙂
A Dogon barátainkról találtam…
http://www.astronet.hu/tenyek-talanyok/tudomany/a-dogonok-titka-101945

A képek között van egy szépen faragott ajtó, érdemes megnézni. (ha valaki már posztolta, bocsesz 🙂

 85. norniron — 2013-04-28 18:47 

Ha így szóba került Marduk isten, akkor Ők is megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk 🙂 :
http://www.marduk.nu/index.htm

 84. outatime — 2013-04-28 17:47 

tiboru ismet rittyentett egy nyalanksagot nekunk, le a kalappal ( ha lenne ) tiboru lassan olyan melysegekig megy a konteozasban hogy kezdek aggodni erte – tiboru vigyazz, a harombetusok mar a nyakadon! 😀 – mar nekialltam keresni egyeb honlapokat ahol egy jot lehet konteozni tiboru utani idokre – de ilyen szellemesen, erdekessen nem ir senki – az angol nyelvueket is beleertve ami azert nem semmi.

szoval X planet:

miert hazudoznanak afrikai nepek olyanrol amihez amugy tok hulyek? Nyilvanvalo hogy letezik x bolygo, bar a sziriuszrol jovo dolgok vonatkozasaban egyszer egy magyar ujsagban olvastam ahol egy Grespik Andras nevu magas allami beosztasu fazon elmelkedett – persze jol kirohogtek.

A “veletlen” halalesetek ugy fordulnak elo minden konteoban mint egy FuligJimmy levelben a helyesirasi hibak, nelkuluk lassan nem lenne “igazi” a konteo, a rangjat barmilyen osszeeskuvesnek, konteonak a jarulekos vesztesegek ( legyilkolt szemtanuk, kutatok, tudosok, arra gombaszo majd ket nap mulva ongyilkos remetek ) nagysaga adjak 🙂

Szerintem mi emberiseg ugy meg vagyunk vezetve sajat multunkkal hogy mi konteohivok ( ha a tisztes tarsasag tagjai koze szamithatom magam ) is meglepodnenk, nem is kicsit ha kiderulne az igazsag.

 83. outatime — 2013-04-28 17:36 

meg valamit szilikon volgyrol: annyira geek mindenki hogy ha most bemesz egy barba a kornyeken akkor a google glasst a fejeden meg sem kerdezik mi az. Itt szokas “elhagyni” bemutatas elotti iPhone telefonokat es akinek itt nem volt gyerekkoraban legalabb egy nyomorult Atari gepe azzal ugy beszelnek mint a kutyaval. Az infiny loop ( apple ) mogott van egy BJ’ restaurant, ott a barpultra kirakott hiradastechniaki eszkozok altalaban fele van tul a hivatalos bemutaton :)))

 82. outatime — 2013-04-28 17:30 

minden bizonnyal letezik a Silicon Valley, ezt onnan tudom hogy itt lakom ( Sunnyvale ) a rendkivuli surusegben erofordulo e-company k miatt ez a neve ennek a helynek ami a SanFranciscoi Bay Area deli resze, Palo Altotol Milpitasig. Itt van az Apple, ( paloaltoi lakos volt maga Steve Jobs is) Google, McAfee, eBay, Paypal, Acer, HP, uh mmost nem sorolom fel, itt van minden szamitastechnikai es webes ceg szekhelye ami szamit, inkabb azt mondanam hogy akinek itt nincs headquaterje az nem is letezik. ( nem irodaja, fohadiszallasa ) erdekesseg: kozel van a Vandenberg Legitamaszpont ( pilotanelkuli urrepulok, dronok, Houston utan a tartalekrepter holdkompoknak leszallashoz , csupa furcsa repulo egyeb nyalanksagok – a betekintes az SR-1 es utrol termeszetessen limitalt ) itt van SanJose es Sunnyvale hataraban a Moffett Fields ami egy katonai repter de a NASA Research (!) hasznalja, a teruleten meg a MOTOROLA katonai feljesztesi reszlege osztozik a Google egy szerverparkjaval ( ez azert sokat mondo ) az Area 51 5oranyira van kocsival ( akinek ezt be kell mutatni az rossz weboldalon jar ) es a vilag vezeto DATASAFE vallalatainak a szerverparkjainak a 237 es autopalya mellett van a tobbsege….. Ez egy par negyzetkilometeres hely. Ez magaban megerne egy konteot 🙂 a Vodafonet itt alapitottak, aki a WerizonWirelesst ( vilag legnagyobb mobilcege ) alapitotta az is itt lakott, a szamitastechnikanak a bolcsoje Silicon Valley.

egyeb vonatkozasban a silicon mint anyag inkabb a LosAngeles kornyeki szepsegklinikakat tette hiresse ( lsd Pamela Anderson ) nem ezt a kornyeket, persze itt is – hala a jo teremtonek – elofordulnak humanoidok hatalmassa dagasztott emlokkel de sokevi tapasztalatom azt mutatja hogy a mell nagysaga es a gondolkodosai kepesseg szorzata mindig allando.

na de, az X planet

 81. rdos — 2013-04-28 15:10 

Kevésbé olvasmányos viszont sokkal részletesebb mint Tiboru írása.

http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/csizmazia/xbolygo1.html

 80. rdos — 2013-04-28 14:56 

Remek írás volt, köszönjük szépen.

Tiboru mester átlagolt számaiból és ábrájából kiindulva (Napközeli pontot 3 CsE-nek kiolvasva), az elliptojás fél nagytengelyére 223,5 CsE jön ki, a keringési időre 3341 év (Kepler III. törvénye). Ha az ekliptikához képest 40 fokos hajlása van az X bolygó pálya ellipszisének, az bizony nem könnyíti meg a felfedezését.

Már most ha a Napközeli pontja 3 CsE, akkor valahol a Mars és a Jupiter között metszi az ekliptika síkját, azaz ütközéstől most még nem kell tartani.

 79. pobeda — 2013-04-28 14:22 

@Bigjoe(HUN): Köszi 🙂

 78. jaydamasta — 2013-04-28 13:17 

Érdekes és izgalmas téma, a szokásos kiváló stílusban megírva.

Erre azt mondom valós is lehet akár.

 77. SLC — 2013-04-28 12:41 

@SLC: nem jól emlékeztem, egy forrás szerint 1000 tonna körüli kövekből építkeztek. Nagyjából 4000 évvel ezelőtt. Na de ez már off.

 76. FilcTroll — 2013-04-28 12:38 

@csbig: A titokzatos őstörténet rendre előbukkan itt a beszélgetésekben, az X-bolygóhoz is elég szorosan kapcsolódik. Nagyon valószínűtlen, hogy erről a nyilvános tudomány a valódi igazságot mondaná, mert több a nyitott kérdés, mint a megválaszolt. Jellemző, hogy amikor ideértünk a törikönyvben, akkor a gyerekeim is rákérdeztek a marhaságokra, annyira nyilvánvalóak. 🙂

 75. SLC — 2013-04-28 12:31 

@csbig: Én is erre utaltam a motiváció kérdésével.
A nagy kőtömböket követve meg ott is vagyunk az egyiptomi piramisoknál vagy a Stonehenge-nél, esetleg Baalbeknél, ahol ha jól emlékszem 4000 tonnás kőtömböket faragtak ki és építkeztek belőlük… Aztán hirtelen elfelejtették, hogyan kell ezt csinálni.

 74. csbig — 2013-04-28 11:53 

A kisholdas műsort meg az épp esedékes emberiség páholyból nézte végig, a túlélők meg úgy betojtak, hogy azóta is emlegetik, persze a mitológiájukból cenzúrázták a telefosott gatya képét, ehelyett héroszok buzgólkodtak a sivalkodva menekülők körül, mintha csak a 911-et (vagy a 112-t) tárcsázta volna valaki.

A másik érdekesség, hogy pl. Teotihuacán-ban (de máshol is sokfele) többszáz tonnás kövekből építkeztek az ős-ősök, mintha csak valami igazán megrendítőre számítottak volna… Azokat a bazi köveket minek hurcolásszák-emelgetik, ha nem volna nyomós okuk? Az már megint csak hab a teocalli tetején, hogy hogyan visz el egy állítólag kőkori nép ekkora terhet (közben nem ejti a lábára), farag ki megfelelő eszközök nélkül hajszálpontosra, munkál meg dioritot (csak keményfémmel/gyémánttal megmunkálható!), minek csinál diorit-legót (mint egy puzzle, olyan, milliméteresen pontosan illeszkedik), mérnöki pontossággal, éles szélekkel… Minek? Miért? Hogyan?

Későbbi korokban, a történelmi idők hajnala után erre már nem képes a leszármazott… Helyette mészkő, tégla, fa… sárkunyhó… Az ősök meg még 3-500 tonnás gránit építőkockákkal gurigáztak.

Fura, nem?

 73. csbig — 2013-04-28 11:38 

@csbig:
Ja és a gyűrűk keletkezésére a csillagászok nagy becsapódás általi kilökődést adtak meg, de korántsem akkora becsapódást, mint ami a Holddal kapcsolatban feltételeznek.

Ez viszont beleillik a többszöri kisholdas verzióba: kis hold potty, nagy felfordulás csimmbumm-síp-duda-cintányér, majd a kidobódott anyagból gyűrű, Hold nincs, gyűrű szépen kiszóródik (közben árnyékol, esetleg jégkorszakot is okoz…), majd befog a Föld másik áldozatot, az is lepotty és itakdalse 🙂

Majd a végén a egy nagyobb gravitációs anomália (szintén vízözön és sereges vulkánkitörés, a legendákban nukleáris télre utaló beszámolók a port miatt) és megjött a mostani Hold, új isten/istennő szállt fel az égbe (ilyen elem is szerepel a legendákban!) és lőn égi lámpás, árapály meg farkasvonyítás.
🙂

 72. csbig — 2013-04-28 11:30 

@SLC:
Én is ezt mondom, illetve én kérdezős módon adom elő 🙂
Ugyanis nekem is szúrja a szemem a cáfolat sekélyessége…

 71. csbig — 2013-04-28 11:27 

@FilcTroll:

Ne szólj senkinek, de indián legendák szerint ez már az ötödik Holdunk… 🙂 Voltak előtte kisebbek, de lezuhantak, egy-egy tűz/víz özönt okozva, leradírozva az emberiség jó részét és megint nekifutottunk. Ja, ezekben a sztorikban nem biztos, hogy az uralkodó emberfaj humanoid volt éppen, lehettek hüllőszerűek is… Tehát ezekre lehetett szemtanú.

Az az ütközéses létrejövés meg szép, meg a számítógépes modellezéssel remekül lejátszható, de az még nem teljes bizonyíték, ugyanis senki sem volt ott, hogy lássa (meg nem is élte volna túl senki). A kőzetek hasonlósága egy naprendszeren belül meg ütközés nélkül is biztosított.

Az ütközéses elmélet a nagy karambolt arra az időre teszi, amikor a Föld jóval forróbb volt, szilárd kérge nemigazán alakult ki, így a gömbalak könnyen újra létrejött. Mondjuk az ütközés okozta hő újra megolvaszthatott mindent. A törmelék meg összeállt Holddá…

Bár érdekes, hogy különböző pályákon keringő darabok az árapályerők dacára összeállnak… A Hold csak azért marad stabil, mert ugyanazon oldala fordul felénk, kis precesszióval.

Azért is érdekes, mert csillagászok szerint volt gyűrűje a Földnek, többször is, csak aztán felszívódott, valószínűleg lepotyogott szépen. Erről sávszerű meteorit-zápor a bizonyíték. Illetve a növényzet korabeli, átmeneti “satnyasága” az egyenlítő alatt-fölött egy-egy sávban, ahol az időszakos gyűrű árnyékolt és emiatt a tél jóval hidegebb volt.
Ha volt többször is gyűrű, akkor azok miért is nem álltak össze, mint a Hold? A Hold hogyan csinálta?

Kérdések, amik a legendák fényében (azok nem véletlenül jöttek létre!) is eléggé válaszra várnak.

 70. SLC — 2013-04-28 11:09 

@csbig: Ezekkel a dogonokkal az a helyzet, hogy szerintem inkább van ott valami furcsa, mint nincs. Amikor a kutatók odamentek, az 50 éves ünnepi ciklus MÁR működött, vagyis jóval korábban alakulhatott ki. Amúgy elképzelem, hogy a kutatók elmagyarázzák a dogonoknak a közös tömegközéppont körül keringő kettőscsillagot, mire ők a fejükre csapnak, hogy akkor 50 évente ünnepelni kell!… Mikor a számolni tudásuk kimerül abban, hogy 1, 2, sok…

Szóval ahhoz, hogy egy ilyen rendszer kialakuljon, idő és motiváció kell. Nem győzőm hangsúlyozni: MOTIVÁCIÓ.

 69. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 10:35 

65. @FilcTroll: Lehet, hogy ismet idekivankozik Sloszar Jozsef kulonleges szemleletu konyve a temaban: A Biblia – Ami a kulisszak mogott van. Innen letoltheto:
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=sloszar%20jozsef%20konyve%20online&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.2000ad.uz.ua%2F&ei=Ht58UdiED4XntQae5YC4BQ&usg=AFQjCNGNb4c_BBnIm8Gx4QjtjBLUCiq7UA

 68. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 10:18 

63. @abubakr: Az a’llam leesett (nem a Marx-e’)! Ez izgalmas!

 67. abubakr — 2013-04-28 10:11 

@FilcTroll: Igen, alaptalanok, mert ez olyan négymilliárd éve történt, ergo az élet keletkezése előtt közvetlenül…
A kérdés nem is ez, hanem a holdnélküliség gondolata, illetve a kialakulásának a magyarázata. Egészen a XX. sz. második feléig két hold kialakulási elmélet viaskodott egymással, mégpedig a befogási elmélet, és az egyszerre kialakulás elmélete.
Ezekre kontrázott rá a harmadik, a kiszakadási elmélet, amely ma már feketén fehéren bizonyított
-a vékony föld köpeny, a sűrű, szinte dupla föld mag, a holdon alig előforduló nehéz elemek, miközben a holdkőzetek majdnem megegyeznek a földi kőzetekkel.
-Ezek a főbb bizonyítékok…
Szóval a kiszakadási elmélet alig egy évszázados múltra tekint vissza, a komolyan vétele pedig még későbbi időpontra datálható.
Ugyanis ennek a bizonyításához, sőt, az elmélet megszületéséhez is kellet a huszadik századi tudományos gondolkodás.
Előtte még az ötlet felvetése is képtelenség lett volna
..vagy mégsem…

 66. panoz — 2013-04-28 10:01 

@FilcTroll: Amikor ez történt nem igen hiszem hogy életre alkalmas hely volt a fiatal Föld. A 3,8mrd évvel ezelőtt befejeződő késői nagy bombázás időszakáig nem volt valami biztonságos hely a Naprendszer.

 65. FilcTroll — 2013-04-28 09:47 

@abubakr, @panoz: Köszi, így ez érthető. Ha így volt, akkor viszont a Hold nélküli ős-ős időkről szóló legendák teljesen alaptalanok kell legyenek, hiszen azt a kataklizmát nemigen élhette túl semmi. 🙂

 64. menjekvagymaradjak — 2013-04-28 09:42 

@kvantum:

Nekem az ilyen gondolatmeneteknél (hogy kizárt, hogy egy ennyire távoli égitesten legyen élet) mindig az jut eszembe, hogy nem tudhatjuk és nem is tudjuk, hogy egy másik bolygón is ugyanolyannak kellene lennie az életnek mint nálunk. Vagyis attól, hogy a Földön ismert fizika, biológia, kémia stb. úgy működik, ahogy, még nem biztos, hogy máshol is. Lehetséges, hogy annak az égitestnek más fizikája-biológiája-kémiája van, ami abban a környezetben szintén lehetségessé teszi az életet, csak mi elképzelhetetlennek tartjuk, mert még nem láttunk olyat és egyéb tapasztalatok híján nem is tudunk kiszakadni a földi tapasztalatrendszerből és gondolkodásmódból. Lehet, hogy (ha élnek egyáltalán ott élőlények) az ott élők pedig ezt a mi világunkat, mi fizikánkat tartják elképzelhetetlennek és azt feltételezik a mi bolygónkról – ha tudnak róla – , hogy kizárt, hogy élet legyen itt, mert hozzájuk képest nagyon közel vagyunk a naphoz pl.

Összefoglalva, attól, mert a mi fizikánk nem tartja lehetségesnek ott az életet, attól még elképzelhető, hogy létezik valami, ami mégis létrehozhat életet más körülmények között, csak nem tudunk róla, mert a földön olyan nem létezik. és ez pont olyan, amit csbig ír az 57. hsz-ban, hogy nem is biztos, hogy fel tudnánk egyáltalán fogni és elképzelni, ha ide is jönnének és el akarnák magyarázni nekünk, mert nincs olyan kategória a fejünkben, amibe belerakhatnánk. (Lásd még paranormális jelenségek: nekünk érthetetlen, megmagyarázhatatlan, de lehet, hogy más bolygókon az a normális) Lehet, hogy ha valaha egyszer itt is jártak (legyenek anunnakkik, vagy bárkik), a fentiek miatt nem értették őket az elődeink, ezért kezdtek istenekként tekinteni rájuk, mert úgy tűnt, hogy hűdenagyon fejlettek és bölcsek, holott csak a saját tapasztalataikat mesélték el, és mondjuk az itteni körülményektől meg nekik esett le az álluk.

 63. abubakr — 2013-04-28 09:24 

@FilcTroll: Nem gömbként indult a hold, hanem gyűrűként, ami igen rövid idő alatt gömbbé tömörödött, kutatók szerint pár év, vagy évtized alatt. Ugyanis a föld gravitációja kevés ahhoz hogy megakadályozza az összeállást.

A hold a földköpenyből hiányzik, ezért vékonyabb a naprendszerben megszokottnál, viszont a velünk ütköző mars méretű bolygó magja beolvadt a föld magjába. Ennek köszönhetjük a méretünket meghazudtoló sűrűséget, és mágneses mezőt…

 62. panoz — 2013-04-28 09:22 

@FilcTroll: Nibiru ide vagy oda, a mai népszerű elmélet szerint a Hold úgy keletkezett hogy egy másik újszülött bolygó nekiment a fiatal Földnek.

A kulcs ebben a sztoriban a gravitáció. Emiatt veszi fel a legtöbb nem szilárd halmazállapotú égitest a gömb alakot (amit más dolgok torzítanak persze). A Föld se szilárd halmazállapotú bolygó, csak a kérge az. A kérge se szilárd ha vesszük a máig aktív lemeztektonikát.

A sztori szerint az a bolygó teljesen beleolvadt a Földbe, így nagyobb lett. Már csak ezért se lehet lyuk. 🙂 A maradék törmelékcsomó (Hold) meg akkorára nőtt míg a hő meg nem olvasztotta és felvette a gömb formát.

A szilárd felszínű égitestek körében azért igencsak népszerű a gömb forma 390km átmérőig (lásd a halálcsillag kinézetű Mimast). A Hold meg 8x-9x nagyobb átmérőjű.

 61. abubakr — 2013-04-28 09:17 

a kúltúrafertőzés taglalása közben mindenki elfelejtette, hogy a dogon “csillagászok” kisebbik szíriuszi elméletén egy évszázadig azért röhögtek, mert nem tudtuk hogy bináris rendszer
aztán a modern csillagászat rájött és volt nagy áll leesés

 60. FilcTroll — 2013-04-28 08:35 

A Hold ütközéses létrejötte kapcsán jut eszembe pár kérdés: ha két szilárd, gömbszerű test karambolozik, akkor hogyan szakadhat ki az egyik gömbből egy szinte szabályos, harmadik gömb? És hol a Földön az a hely, ahonnan “hiányzik” a Hold?

 59. becsuszoszereles1k — 2013-04-28 03:40 

Koszonet Tiborunak az uj, izgalmas irasert!
Arra szavaztam en is, hogy az X-bolygo inkabb letezik, mint nem. Egyszoval, szerintem is letezik, mert miert ne letezhetne? De azok nelkul a belealmodott lenyek nelkul, legalabbis a rondabbjait illetoen!:-)
A Termekeny Felhold, avagy “keltetogep” konturja (elso terkep), nagyon szimpatikus, egy bumerangra emlekeztet, ami altalaban visszater: korrelalnak a dolgok, “uj” kutatasi eredmenyek a regi mitoszokkal – genek, ozonvizek, teremtesek; vagy a nemletezo X-bolygo ter majd vissza, mint a bumerang.

A sumer zikkurat lenyugozo epitmeny! Zikkurat, azt jelenti ‘toronytemplom’-legtetejen csillagvizsgalo volt; rokon a maja piramisokkal, tehat templom- es nem temetkezesi funkcioval, mint az egyiptomi piramisok. Leghiresebb a babiloni Etemenanki zikkurat, amely allitolag azonos a bibliai Babel tornyaval. A modern epiteszetet is megihlette: Pesten, a Ferencvarosban is epult egy modern zikkurat! Akit erdekel reszletesebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zikkurat.

A Mali Koztarsasagban elo dogonok “egy-ketto-sok”-kal viszont szinten eleg erdekesen epitkeznek a holdbe’li sziklak meredelyei alatt!

A Hold kiszakadasarol a Foldbol: jo latni (a kepen), hogy nem maradtunk ilyen matrJoska formajuak. Ez egy profi intezkedes volt a Nibiru kapitanyatol! Szinten fejlett lehet az angol nyelvoktatas, valamint a plasztikai sebeszet.:) Dr Harringtoneknak pedig lejart a szakszervezeti nyaralasuk…sajnos a foldi is.:(

 58. csbig — 2013-04-28 02:08 

Amúgy már keresik a a Szíriusz C-t 🙂
Egyelőre biztos válasz nincs, de találtak egy 6 éves perturbációt a Szíriusz A mozgásában és a numerikus modellek szerint létezhet stabil 6 éves pálya az A körül, a B körül nem.

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1995A%26A…299..621B/0000621.000.html

Ha kiderül, hogy a dogonok erről a C-ről valós infókkal rendelkeztek (a mitoszban állítólag szerepel), akkor vakarhatják a fejüket a szkeptikusok.

De ez a jövő zenéje.

 57. csbig — 2013-04-28 01:50 

@kvantum:
“A dogonokról pedig már egy korábbi posztban is írtam, hogy jelentek meg cáfolatok, miszerint az első hozzájuk érkező felfedező több információt vitt oda, mint amit ő hozott el tőlük”

Én is olvastam cáfolatokat. Csak az a fura számomra, hogy pont azokat az infókat vitte oda (miért? minek?) aki ott járt és azok a népek meg pont jól megjegyezték (nekik meg minek kellett?). Páratlan felfogóképességük lehetett, nekem a mindennapi számítógéphasználatot is nehéz elmagyaráznom, amúgy tanult embereknek, de legalábbis a számítógéppel együtt élő embereknek. Mennyi esélyem lenne egy afrikai törzs tagjával, aki ilyet a büdös életben nem látott, ahogy a Szíriusz B-t se látta soha?

A kétkedők mítosztorzulásról beszélnek, de mi volt akkor, ami eltorzult és miért pont a Szíriusz az alany? Minek kellett a dogonoknak pont a Szíriusz? Igaz, a legfényesebb csillag innen nézve, de van egy rakás ezek kívül is, ami érdekes lehet.

Amikor felkeresték a franciák a dogonokat, akkor már a Szíriusz rendszerének pontos adatai megvoltak, de két néprajzos honnan tudott volna erről? Akik esetleg korábban arra jártak, miért pont ezt az infót vitték volna magukkal, amikor a Szíriusz B-ről, ami csak nagyon nagy távcsővel látható, igazából csak csillagászok tudhattak.

Aztán egyes cáfolatok szerint Temple, aki Afrika-rajongó volt, hintette el a 70-es években a Szíriusz B adatait a dogonok között. Én csak azt kérdezném, hogy egy 50 éves ünnepi ciklust hogy alakít ki valaki pikk-pakk? Pontos rituáléval, szokással, mindennel, és saját szavuk is van rá?

Szóval a kérdés se pro se kontra nem zárható le egyszerűen. A kétkedőknek is tudniuk jól cáfolni, nem csak a támogatóknak.

 56. kvantum — 2013-04-28 00:55 

Jah, és a poszt megint nagyon jó! 🙂

 55. kvantum — 2013-04-28 00:21 

Azt azért mindenki figyelmen kívül hagyja, hogy ha valóban létezik is az X bolygó, akkor azon eleve szinte 100%-ig kizárt az élet lehetősége. Vajon miért? Mert ha az nem lenne elég, hogy az általunk ismert életnek nem kedvez a Naptól való távolsága, akkor aztán a közelsége sem segít 3500-3600 évenként. Tömegük okán arra senki sem gondol, hogy amekkora pusztítást és károkat okoznak a Földben, ő maga is elég nagy változásokat élne át. Ha mindezek ellenére lenne rajta élet, akkor annak már olyan fejlettnek kellene lennie ezek elhárításához, hogy az űrutazáshoz nem lenne szükségük arra, hogy megvárják, míg Földközelbe ér a bolygójuk.
Másik hozzászólásra reagálva, elég vicces lenne ha egy páros csillagrendszerben élnénk, és nem vennénk észre egy másik Napot, akkor sem, ha már kihűlt volna. Azért annak vannak más hatásai is. Tehát a másik csillagot nyugodtan kizárhatjuk, mint ahogy az életet is az X-en, szinte teljes bizonyossággal.
A dogonokról pedig már egy korábbi posztban is írtam, hogy jelentek meg cáfolatok, miszerint az első hozzájuk érkező felfedező több információt vitt oda, mint amit ő hozott el tőlük. Ettől függetlenül érdekes téma.

 54. whitebeard — 2013-04-27 23:20 

Cca. 1 évvel ezelőtt akartam tájékozódni a témáról. Sok mindent összeolvastam:
De,ha az
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9011973&la=125020674
linkre kattintasz és a Nibiru nevet leírod akkor jó esetben kiutálást, anyázást váltasz ki. Rosszabb esetben rootolást.

Bár a roottiltás is jobb mont a torokrák:)

 53. marykutya — 2013-04-27 23:12 

Jó estét mindenkinek
-erösen tamáskodó szkeptikus alkat vagyok , de ebben a témában van egy kimerítö
könyv amit véletlen ismertem meg,
Immanuel Velikovsky Ütköző világok

http://www.libri.hu/konyv/immanuel_velikovsky.utkozo-vilagok.html

-szerintem a szerző eléggé körbejárta a dolgot.

 52. tiboru — 2013-04-27 22:50 

Többeknek:

A Szilikon-völgy/Szilícium-völgy tévesztésre történő figyelemfelhívás jogos. Legyen elég annyit mondanom mentségemül, hogy freudi elszólás volt: többet gondolok a szilikonra, mint a szilíciumra 🙂

Javítva!

 51. kszabo — 2013-04-27 22:47 

Ismét egy jó írás, a meg nem magyarázható dolgok világából.
Szegény angolok az akkumulátort is csak így ismerik: rechargeable battery:) A NASA (NeAkarjunkSokatAkadékoskodni) is dobott egy madarat anno: A sas leszállt!
Pár Stella Ártó lé után: A Noé előtti rész nem a Földön játszódik. A bárka tulajdonképpen az élőlények génmintájával telepakolt űrhajó, a szárazföldet kereső madár egy űrszonda, ami azt a hülye Földet keresi, amit a csillagászok olyan pontosan megadtak, hogy hol van. És azért nem látogatnak meg minket, mert amikor Noé visszaküldte nekik a valós adatokat, azt hitték részeg. Mert valaki besúgta, hogy felcsempészte a szőlő génjeit is:) Üdv

 50. csbig — 2013-04-27 22:18 

Hmmm, nekem a NASA szájkosár-szerződése szúrja a szemem. Nekem úgy tűnik, hogy a technika fejlődésével és ennek egyre szélesebb hozzáférhetőségével együtt a paranoia is szárnyakat kapott: “jaj, csak nehogy valaki rájöjjön/találjon valamit/nyilvánosságra hozzon…”, mintha valamit el szeretnének dugni.
Ugyanis bárki tehet megfigyelési hibát, mérési gubancot, ettől még nem kéne félni, mert úgyis ellenőrizhető (többnyire), az égbolt nyitva áll. A tévedés legfeljebb a tévedőt minősíti, ha nagyon kekeckedik, hangosabban röhögik ki és lejáratja magát, de nem a csillagászatot és nem a NASA-t. Mi lehet ott, amit nem szeretnének a hivatásosok, hogy más is megtalálja, illetve ha megtalálja, ne mondhassa el (legkönnyebb mérési hibának beállítani és jól leoltani)? A fura halálesetek csak hab a tortán.

Érdekes, a CERN – Gran Sasso közti neutrinó fénysebesség-anomália mérése és annak cáfolata lazán kijött, kicsit meglepődtünk, aztán annyi. Bár gyanúsan nagy a csönd azóta is, mondjuk lehet, hogy tényleg hibáztak, bár én azokat a tudósokat nem nyeretlen kétéveseknek tartom, és nem hinném, hogy ne ellenőriztek volna mindent a mérés előtt… Vagy most a cáfolat után nagyon vakaróznak mély kussban, hogy milyen elméletet/modellt fabrikáljanak a friss felfedezés mellé (gondolni kell a hepciásokra), mert a mérés mégiscsak jó volt és ennek mi lesz a vége…

 49. darkosia — 2013-04-27 21:29 

Most hogy a végére értem látom kicsit elkéstem. Sebaj, majd legközelebb.

 48. abubakr — 2013-04-27 21:26 

Jó ideje olvasója vagyok eme remek blognak, de csak most regisztráltam, hogy beledumálhassak.
Kimaradt a konteóból a Nemesis elmélet, amely gyakran mellékszálként kerül az x bolygó körüli elméletek mellé. Ez a feltételezések szerint nem más, mint a napunk csillagpárja.

A létezésének az elméletének két legfontosabb pillére, a magányos csillagok viszonylagos ritkasága, és a földi bioszférában megfigyelhető 30-35 millió évenkénti kihalási hullám.

Ugyan nem tartozik szorosan a konteóhoz, azért pár mondatot megér a magyarázata.
Különösképpen annak a fényében, hogy sokak szerint simán és könnyen felfedezhető egy kicsit távolabbi bolygó, miközben a valóság az, hogy akár egy barna törpe csillag is felfedezhetetlen maradhat, hisz önálló fény nélküli, akár egy-két fényév távolságban.
De visszakanyarodok a Nemesishez.

A létének bizonyosságát több dolog is bizonyíthatja, mégpedig az említett magányos csillagok ritkasága
-a tejúton elég ritka a magányos csillag, szemben a páros, sőt hármas csillagrendszerekkel.
A Paleontológusok jó része feltételez egy 27-32 millió évenkénti részleges kihalási ciklust
-ebbe nagyjából beleillik a 65 millió évvel ezelőtti dínókipusztulás, és ha nem buktunk meg matekból könyen kiszámolható, hogy egy hasonló előtt állunk. 1-2 millió év ide oda nem nagy idő, szóval az elmélet hívei szerint ideje lenne készülődni 🙂
És persze a külső nagybolygók pályaanomáliáit is a bizonyítékok közzé sorolják a Nemesis hívei.
Hol is lehet….
A feltételezések szerint egy elnyúlt ellipszisben táncol a nap körül, amelynek a legtávolabbi pontja elérheti az akár másfél két fényévet, míg a közel-pontja belelóg az Oort felhőbe, és innen csúzlizza a belső naprendszerbe periodikusan az üstökösöket, amelyekkel 27-32 millió évente randizgatunk…

Igazából az egyetlen ellene szóló bizonyíték, az hogy nem találtuk meg… Ami azért nem olyan nagy csoda, hisz mit is keressünk? És hol? Önálló fénye nincs, a gravitációs anomáliák, amiket okoz elegendőek a külső bolygók minimális megzavarásához, de kevés a megcélzásához. (a nemesis helyének kiszámításához) Gravitációs lencsehatással keresgélése is csak akkor lenne esélyes, ha legalább nagyjából tudnánk merre van. Ne feledjük egy-egy fekete lyuk gravitációs torzulása a Nemesis torzításának a milliószorosa, mégsem találunk egyet sem a Tejúton feltehetőleg milliószám lófráló közül, mert előbb meg kéne saccolni, merre is keressük őket.

Mindenesetre a hivatalos tudomány túl lelkesen tagadja a létezését… Éppen elég lelkesen, hogy gyanús legyen, miközben nem névtelen amatőr csillagászok állnak ki mellette, aki azóta tudományos karanténban vannak.
hivatkozásokat nem gugliztam, de pár kulcsszó beütésével millió infó kerül elő az elméletről.

A kisbolygó öv valamikori bolygó létéről, illetve az azt lakó civilizáció és a termékeny félhold ókori emberei közti kölcsönhatásairól szól egy még talán Deniken előtt írt regény. Mégpedig Günther Krupkat; Amikor meghaltak az istenek című regénye. Nem Asimovi magaslata a sci-fi irodalomnak, de megéri azt a pár órát, amibe az elolvasása kerül.
..na első hsz-nek ennyi szerintem éppen elég is 🙂

 47. darkosia — 2013-04-27 21:19 

Szőrszálhasogatás következik. Nem tudom más említette-e már a hozzászólások között, de nincs olyan, hogy Szilikon-völgy. Illetve van bizonyos fehérnépeken, de az egészen más.

 46. SzJoe — 2013-04-27 21:16 

A Naprendszer bolygóit a többi bolygó pályája adatainak alapján keresték és találták meg. Ma már nem csak a bolygómozgások, hanem a Nap rángatásának mérése is segíti a csillagászokat munkájukban. Az exobolygókat jellemzően Ladányi Tomiék hálózata, a HAT segítségével tudják megtalálni. Elsősorban a csillagok fényének ingadozásából, másodsorban pedig a csillagtestek gravitációs eredetű rángatásából tudjuk kiszámolni az exobolygók pályáját, méretét, tömegét és egyéb adatait. Az Oort-felhő és a Kuiper öv viszonylag homogén eloszlású, és még iszonyú messze is van, tehát a gravitációs hatásuk nem számottevő a bolygópályákra, mivel az is homogén, minden irányból ható. Máshogy nem tudom érthetőbben mondani. Szóval, a jelenlegi számítási eredmények szerint a külső bolygókat rángatja valami, amire nem elégséges magyarázat a külső naprendszer alkotóinak tömege. Mivel a bolygópályák változnak, a változásokból kiszámították, az azt kiváltó valami közeledik a belső naprendszerhez. Ez a valami bármi lehet. A többi bolygóra és a Napra gyakorolt hatásából kiválóan ki lehet számolni a tömegét, arra viszont már nem emlékszem, mi a pontos adat.

Amcsill üdvőzlettel: SzJoe

 45. csbig — 2013-04-27 21:13 

@panoz:

Kócolódnak:
“Az emúlt 150-200 évben számos csillagász vakarta tanácstalanul a fejét, miután mindenféle matematikai és asztronómiai számítások végén a papíron (később a monitorokon) feltűnő eredmények valahogy nem klappoltak az empirikus megfigyelésekkel. Egyre több olyan gravitacionális anomáliára (ugye, milyen jól hangzik?) derült fény, amelyek mind egy irányba mutattak[…]”

 44. panoz — 2013-04-27 21:12 

@panoz: innen jöhet a keveredés

 43. panoz — 2013-04-27 21:11 

@FilcTroll: szilícium angolul silicon

 42. FilcTroll — 2013-04-27 21:04 

Közben azt kell kérdezni technikailag, hogy a posztban a Szilikon-völgy a sebészileg puffasztott tőgyek völgye, vagy esetleg elírás a szilíciumhoz képest? Ha cicikről van szó, akkor nem csoda, ha a csillagászok se látnak az orrukon túl.

 41. menjekvagymaradjak — 2013-04-27 21:02 

“Ezt a titokzatos óriásbolygót (ellenistent, vándoristent) nevezik a sumér források Nibirunak, akiről azt írják, hogy a találkozással ő teremtette újjá a Földet, s a jövőben ismét meg fogja ezt tenni.”

Jaj gyerekek, hát a napnál is világosabb, hogy ez a bolygó a jóisten lakhelye! Hát mit gondoltatok, ő csak úgy van, egymagában, a nagy semmiben? Hát neki is laknia kell valahol, ugye. Azt, hogy hogyan kukkol minket onnan, nem tudom.

“A szakemberek szerint az „olam” egy bizonyos időtartamot jelölt, méghozzá – így a hozzáértők – azt az időt, amely egy titokzatos (és ismeretlen) bolygó két feltűnése között eltelik. Mindenféle számítással azt is meghatározták, hogy mai mértékegységgel mérve mennyi is lehetett 1 (azaz egy) olam. Nos, az jött ki nekik, hogy ez úgy 3500-3600 mai évnek felel meg. Az „olamin” másik jelentése pedig egy nagyon-nagyon távoli királyság, amely több világot is magába foglal, s túl van az égi (?) láthatáron.”

Kiket küldözgetett ide a földre? Hát többek közt a fiát, egy karizmatikus, jó kiállású, bölcs fiatalembert, akinek itták a szavait és aki nagyon sok tudást adott át sokaknak. És mit ígér még a Biblia? Hogy újra el fog jönni és akkor lesz nemulass, magához veszi (a nagyon-nagyon távoli királyságba) a jógyerekeket, a rosszgyerekeket pedig nem. Szóval viselkedjetek rendesen és hagyjátok békében, amíg utazik azon a csudahosszú elliptikus pályán, egyszer úgyis viszakanyarodik felénk!

[Ugyanitt: idő- és térutazás – halálunk után mindannyian vagy ide (ha jók voltunk), vagy máshova (ha rosszak voltunk) kerülünk, azért kell tehát ekkora nagy bolygóak lennie, hogy minden valaha élt jó ember elférjen rajta szardínia-effekt nélkül. Mondjuk eléggé lehangoló, hogy csak négyszer nagyobb a Földnél, mert ezek szerint nem túl sok jó ember létezett/létezik…:/]

 40. Bigjoe(HUN) — 2013-04-27 20:59 

@pobeda:
Nem csak Góliáth volt “termetes”, Óg sem volt kicsi mint ahogy a többi “Anák fiak” sem.
Anák fia ….kicsit hasonlít az annanuk…ra.

“Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilenc sing a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint.”
5Mz 3,11

De van kézzel fogható nyomuk is:
http://www.youtube.com/watch?v=WTp-uu-Db84
Ez is egy konteos téma lehetne, hogy miért titkolják el az óriások maradványait.

Az idegen beavatkozáshoz magyarázatként a Noé előtti korszakban:

“És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala.”

Az Istennek fiai= lázadó angyalok.
Faj keveredés= mutáció
(amikor 3.tip találkozásokról és idegenek általi szex.zaklatásokról/kisérletekről hallok ez mindig az eszembe jut)

“Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak”
1Mz 6, 1-5.

Azek a “mutánsok”, keverékek óriások voltak, magas IQ-val, ismeretekkel.

Magyarázat lehet igen sok építményre: piramisok, stb.
Illetve term.tud. ismeretekre: csillagászat,stb.

Kicsit csapongtam, bocs remélem azért érthető.

 39. komojtalan — 2013-04-27 20:53 

Hiányoltam kicsit több konkrétumot, ezért csak 4 -es :-). Viszont így is sokkal többet kihoztál belőle, mint vártam.

Miért nem látjuk? Már valaki leírta: Marha messze van (ha van). Írt egy hasonlatot is, de én kiegészíteném: Gyufafej, Moszkva, ráadásul tök sötétben. Egy csillagot (napot) sokkal messzebbről is könnyű észrevenni. Van-nincs nem tudom, én is az inkább van -ra szavaztam. Azért az a 20% aki szerint biztos van … Nem szeretnék a helyükbe lenni ha meglátja NASA a szavazást :-).

Ennyit arról, hogy teljesen érdektelen a téma, elmegy a konteó bulvárba. A NASA is bulvárosodik? Meg az itt felvetett halálesetek is kitaláltak? Van ebbe is keresnivaló aki az összeesküvést szereti :-).

 38. panoz — 2013-04-27 20:53 

Az X bolygóval az a baj, hogy még nem fedezték fel. Következtetéseket lehet levonni más eseményekből, de semmi jelentőségű bizonyíték mint pl. az ősrobbanásra a ~3K fokos háttérsugárzás. Az UFOkat vagy a jetit meg a csupakabrát legalább valaki állítja hogy látta.

Ma a naprendszerbeli égitestek pályája igen jól ismert, csak látszana ha valami ilyen kis időközönként összekócolná őket.
A tiboru által felsorolt paraméterek az X bolygóra túl kézzelfogható közelségbe hozzák ezt a planétát. Volt olyan elmélkedés is róla hogy fél fényévre kering a Naptól és barnatörpe vagy óriásbolygó méretű, de hideg. Ez kicsit kitolná a felfedezés időpontját.

 37. hakosh — 2013-04-27 20:28 

@csbig: Más szögből nincs benne semmi különös: http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_marte/marte37_27.jpg
Kicsit távolabbról pedig egészen beleolvad a környezetébe: http://www.allmystery.de/dateien/gw15676,1281344198,3d4_cydonia.jpg

 36. panoz — 2013-04-27 20:19 

A naprendszerbeli bolygókat évszázadok óta vizuális úton azonosítják. Közel vannak így fényesek. Lényege hogy látnak egy fénypontot, ha egy idő múlva elmozdul lehet gyanakodni hogy a nap körül kering. Az elmozdulás sebessége megadja hogy milyen közel van, (persze játszik az albedó is). De fényesség+ elmozdulás jó közelítést ad hogy az illető bolygó vagy kisbolygó. A spektrum más részén is így mérnek, lásd infravörösben az IRAS. Valójában alátható fény és az infravörös sugárzásba esik bele a bolygókról érkező fény, így ezeken a hullámhosszokon lehet a legkönnyebben észlelni őket.

Az exobolygók más téma, mivel távoliak, helyzetük olyan lehetőségeket ad a csillagászok kezébe amit a naprendszerbeli objektumoknál bajosabb alkalmazni illetve felesleges.
A két legnépszerűbb észlelési forma a radiális sebesség változás érzékelése, illetve a csillag bolygó általi fedéséből adódó fényváltozás észlelése. Persze lehet itt is vizuálisan észlelni, vagy gravitációs-lencse hatással, vagy pulzárok rádiójelének változásából…

 35. pobeda — 2013-04-27 20:16 

A Bibliai góliát is közel három méter magas volt.
1Sám 17,4
És kijöve a Filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, a kit Góliáthnak hívtak, Gáth városából való, kinek magassága hat sing és egy arasz vala.
1 könyök (sing)=2 arasz=44,5 cm
1 aras=3 tenyér – fél könyök=22,2 cm
~ 289cm.
:))))

 34. laverda — 2013-04-27 20:09 

Tetszett a cikk, jó érzéke van a szerzőnek ahhoz, hogy szórakoztatóan adjon elő érdekfeszítő dolgokat.

Nekem egy nemrég látott film, a Prométeusz jutott eszembe, amit mindenkinek csak ajánlani tudok. Ez akarna lenni a Nyolcadik utas sorozat előzménye, de stílusban teljesen különbözik attól, és szerintem igen komoly mondanivalói vannak. A történet szerint egy idegen faj teremtett minket a saját génállományából (tehát nem 100%-osan földi/állati eredetű génállomány – ahogy az itt is elhangzik), később visszajöttek, és üzenetet hagytak az ősi civilizációkon keresztül. Barlangrajzokat, melyeken a sumérok, egyiptomiak stb. hatalmas termetű idegeneket imádnak, akik egy csillagkép felé mutatnak. Ezt keresik meg hőseink amikor már elég fejlett hozzá a technika.
Mintha a film készítői sokat merítettek volna a fenti forrásokból…

A suméroknak pedig köszi a kereket! Nélkülük most nem lakhatnék egy fantasztikus, holdbéli vulkanikus táj közepén, nem csónakázhatnék föld alatti folyókon, vagy kirándulhatnék gyilkos tavak körül, limnikus kitörésektől rettegve.

 33. FilcTroll — 2013-04-27 20:02 

@csbig: Így már értem, köszi. Fura, hogy míg térben-időben látszólag messze ellátunk, egy csomó dolgot nem tudunk a saját Naprendszerünkről.

Viszont ha jól értem, lassan errefele bolyog majd megint az X, és akkor csak feltűnik majd valakinek a gyufafej, amikor már Hatvannál jár.

 32. panoz — 2013-04-27 20:00 

@fanfanics: Ne botránkozz meg, ez a lényege az oldalnak. Meglehetősen racionális ember vagyok, de itt nyugodtan hátradőlhetek és élvezhetem a showt. Sose arra szavazok amit igazából hiszek.

 31. boogee — 2013-04-27 19:56 

A feltételezett bolygó ellipszis pályán kering, az ellipszisnek pedig két gyújtópontja van. Az egyik pont a Nap, a másikba pedig egy barna törpecsillagot feltételeznek.

A Nibiru pedig nem a 10. bolygó hanem a 12.
A Merkúr pályája előtt a XVIII. századig, (de ha jól emlékszem még a XIX. század elején is) majdnem a Nap koronájában keringő bolygót láttak csillagászok. A neve Vulcan volt.
Tehát a Plútó a 9. Vulcan a 10. a 11. pedig a Föld és a Mars között megsemmisült, belőle keletkezett a kisbolygóöv.

 30. witchp — 2013-04-27 19:52 

Képaláírás:
“Zecharia Sitchin egy akkád kőtáblával. A szemüveges Sitchin.”

A szemüveg nélküli meg az akkád kőtábla? 😀

 29. csbig — 2013-04-27 19:42 

@FilcTroll:

Üdv!
Nem vagyok csillagász, csak olvasgatok erről-arról.
Egy bolygót, ha messze van (és ez nagyon messze van), nem könnyű észrevenni, pláne nem optikai tartományban, ha kicsi az albedója.
Az exobolygókat statisztikailag keresik először, hogy “na merre is keressünk egyáltalán”, aztán régebbi megfigyelésekben keresnek furcsaságokat, végül megnéznek egy jópár csillagot (a szisztematikus pásztázás mostanság kezdődött, az égbolt meg baromi nagy). Azon belül is a fényességváltozásukat. Ha abban periodikus változások vannak, ráadásul a színképben is ugyanilyen ingadozás lép fel a különböző hullámhosszakban (a bolygó légkörének elnyelései), akkor tapsikolni kezdenek.

Annak oka, hogy eddig nem találták meg az X-et (ha van): ez a bolygó nem egy másik körül kering, ergo fényerőcsökkenést nem okoz – ezt a Napnál kéne nézni, de még nem ért oda, mióta távcsövezünk 🙂
Ha nincs jelentős sugárzása, akkor csak nagyon érzékeny műszerekkel lehet csak észlelni, ezek sem túl régen állnak a rendelkezésünkre. Egy bolygót megtalálni ebből a távolságból kábé olyan, mint egy gyufafejet Pestről nézve mondjuk Moszkvában – ne nézzétek az arányokat, csak hasraütés, de érzékelteti, hogy nem egyszerű.
Ráadásul odakint van az Oort-felhő, meg a Kuiper-öv, mindnek van valami jele-zaja, lazán el lehet bennük rejtőzni, pláne a régebbi eszközök durvább mérési eredményei elől.

Ezt mondom – jól mondom?

 28. fanfanics — 2013-04-27 19:37 

@FilcTroll: Igazad van, Hillary az, összekevertem 🙂

 27. csbig — 2013-04-27 19:27 

@hakosh:
Üdv!

Azért azzal a mars-pofát alkotó van egy kis problémám: az egyenes határvonalak, a bal felső derékszögű határvonal-találkozás, a jobb oldali derékszögű beszögellés… Természetes geológiai formáknál nem igazán ez a jellemző, inkább a kerekded dolgok, meg mindenféle hajlatok. Ezen a képen majdhogynem egy téglalapot lehet rajzolni, vagy egy lekerekített aljú téglalapot.
Jó, nem arc, akkor mi?

Mondjuk mit dumálok itt, mi, miért nem megyek oda és nézem meg? 😀

 26. FilcTroll — 2013-04-27 19:23 

@fanfanics: Én úgy emlékszem, h Hilary Clinton szeméremteste van Baphomet-fejjé operálva egy egykori MK Ultra szexrabszolga szerint, a királynő nettó hüllő. :))

Az X-bolygó eltitkolásának amúgy elég kevés értelme lenne, ha csak egy sima bolygóról van szó. Ha van csillagász a vonalban, tényleg kíváncsi volnék, hogy hogyan lehet egy bolygót (nem) észrevenni.

 25. fanfanics — 2013-04-27 19:16 

A dogonok tudása az én fantáziámat is piszkálta, úgyhogy utánaolvastam. Az ellenvélemények szerint a dogonok, természeti népként, nem rendelkeznek az égitestek tulajdonságainak leírásához szükséges nyelvezettel. (Ahogy tiboru is írja, a matematikai képességeik az egy-kettő-sok szintjén állnak.)

A “tudást” az európai csillagászok képzelték bele a meséikbe, mítoszaikba (melyek aztán sokszoros újraközlés és színesítés során igencsak elszakadtak az eredeti, néprajzi látogatásokon begyűjtött forrástól.) Magyarán a dogonok ellejtettek valami esőtáncot egy fonott kosárruhába öltöztetett sámán főszereplésével, a körülöttük körtáncot járó asszonyokat pedig a jó fantáziával megáldott európaiak rögtön a bolygók és csillagok szimbólumaként azonosították.

Aztán hogy mi az igaz, azt innen a gép mögül nem igazán fogjuk megtudni, hit kérdése mind a pro, mind a kontra vélemény.

 24. fanfanics — 2013-04-27 19:10 

Megdöbbentő a szavazás állása, az olvasók 76%-a simán beveszi a mesét. Értem én, hogy tiboru igen szuggesztívan ír, de ez akkor is döbbenet.

Sajnálom, hogy még David Icke is belekeveredett a posztba, az ő munkássága önmagáért beszél, komplett bolond a fickó. Azt hiszem, ő az, aki szerint II. Erzsébet (aki szintén gyíkember) szeméremajkai az ördög képére vannak plasztikázva.

Az anunnaki-szobrok mit bizonyítanak? A 20. században alienek, ogrék, kétfejű sasok és transformerek képét hordjuk a pólónkon. Akkor ezek is mind léteznek?

 23. kirani — 2013-04-27 19:01 

Ez (is) nagyon érdekes volt, köszönjük Tiboru!

Amikor odaértem az olvasásban a dogonokhoz, nekem is eszembe jutott, hogy milyen régóta piszkálják már a fantáziámat, elkelne róluk is egy külön konteó, és örömmel látom, nem csak én gondolom így :-). Biztosan van róluk sok magyar nyelvű anyag, az érdeklődőknek ajánlom Nemere István: Titkok könyve c. művét (1986), én ott olvastam először erről a népről, és – főleg mivel kamaszkorom kedvenc témája a csillagászat volt – újabb infóért kiáltottam volna, de hol volt akkor még internet és nyelvtudás? Szóval akkoriban Nemere könyveinek felvetései, eredményei érdekesek és abszolút újak voltak – bocsánat a tisztelőitől, ma már nem tudom őt komolyan venni. Akit érdekel, le lehet tölteni a könyvet (http://magia.netne.net/web_documents/nemere_istvan_titkok_konyve.pdf), a dogonok és tudásanyaguk a 125. oldalon kezdődnek. A tördelés sajnos botrányos, de a minőséggel nincs baj.

Az X-bolygóra visszatérve: én magam biztos vagyok abban, hogy van, és ott éldegél a Naprendszer peremén, bár nem hiszem, hogy az idegenek használnák, és az időutazásos feltevés is kissé meredek nekem. De örömmel várom a többi véleményt, remek gondolatok, felvetések fogalmazódnak meg mindig.

Hajrá konteósok!

 22. SLC — 2013-04-27 18:13 

@tiboru: király a poszt, Tiboru! 🙂
Majd éjjel, ha lesz egy kis időm, érdemben is reagálok.

 20. tiboru — 2013-04-27 18:05 

@hakosh:

Üdv, várjuk a további kommenteket is 🙂

 19. reneew — 2013-04-27 17:47 

hmm, nem bántam meg, hogy erre a témára szavaztam. köszönöm az érdekfeszítő posztot!

a dogonokhoz: Carl Sagan írta, hogy ők esetleg a hozzájuk tévedő európai utazóktól hallott dolgokat ültették át a saját mitológiájukba. ezt azzal kívánta alátámasztani, hogy a dogon néphagyományokról egy bizonyos Marcel Griaule nevű antropológus által 1930-40-es években végzett kutatásokat megelőző nyugat-európai források nem állnak rendelkezésre. mondjuk ezt bő harminc éve írta, és nem tudom, hogy revideálta-e az álláspontját utána.

 18. befigyelo — 2013-04-27 17:33 

Megjegyzem, ha már előkerültek a hüllőemberek/annunakik/ reptilianek (ASAP kéne róla egy cikk, A kategóriás konteó), az se tiszta, hogyan működne az ő fennmaradásuk. Állítólag kevesen vannak, mégis meg tudják oldani az egész világon, hogy csak egymás között házasodnak (vagy mi??!). Icke az angol királynőt emlegeti mindig példaként, akkor nyilván a leszármazottai is azok, és akkor hogy jön a képbe Diana? És Kate Middleton? Erről egy szót se hallottam még.

Szóval alapból nem utasítok el részletesen kifejtett, elfogadhatóan alátámasztott gondolatokat, de azért ha nagyon sántítanak már alapból, akkor azért az feltűnik.

 17. befigyelo — 2013-04-27 17:27 

Minden nagyon érdekes, szeretem az ilyen elméleteket. Egyedül azt nem tudom, azok hogyan képzelik, akik szerint egész égitestnyi űrhajók keringenek itt-ott a világűrben, vagy éppen állnak kb. egy helyben (lásd: Hold), ilyen módon egy másik égitestet megfigyelve, ellenőrizve. A Holdat ugyanis látjuk, az nem lehet térugráló/időugró űrhajó, se a Mars furcsa holdja, az X bolygóra pedig ezt az 1000-3500-3600 éves keringési időt mondják, tehát az is szabályosan jelenik meg mindig.

Akkor a rajtuk élő idegenek vajon meddig élnek, ha ilyenekre vállalkoznak? Évtízezredekig? Százezredekig? Kicsit nagy falatnak tűnik. Persze lehetne úgy is, hogy szépen szaporodnak ők is, és így vészelnek át hosszabb időket, így is képtelenség lenne, hogy bármilyen életforma generációk százain, ezrein át vállalja ugyanazt a feladatot.

Hogy volna lehetséges, hogy betelepítik a Földet, és még évezredek múltán is szép nyugodtan sasolnak a megfigyelő helyükről? Nem jönnek át, véletlen se, nem igáznak le, nem barátkoznak, nem állnak tovább, nem rádióznak át. De ha küldünk egy műholdat feléjük (lásd: Phobosz), akkor azt kinyírják.

Hát ez nekem nem áll össze.

 16. hakosh — 2013-04-27 16:50 

Szerintem Thomas van Flandern egy kicsit elfogult, ha a marsi arc szerinte nem lehet természetes. Ezen az újabb, nagyfelbontású képen szerintem nincs vele gond: http://www.wolaver.org/space/marsface.jpg

Ui.: első hozzászolásom a BlogRepublikon.

 15. monk — 2013-04-27 16:45 

Remek poszt, a Dogonokról pedig tényleg jó lenne bővebben is olvasni a Konteón!
Én csak az özönvíz témához szólnék hozzá: véleményem szerint Noé történetét nem koppintották, hanem a két sztorinak ugyanaz az esemény az alapja. Számos nép mondáiban előfordul ugyanez a vonulat, én úgy gondolom, hogy tényleg volt egy ilyen özönvíz és ebből indulnak ki ezek a “mondák”.

Egyébként a Biblia szintén Noé idejéből említ gonosz természetfeletti lényeket, akik párosodtak a földi aszonyokkal, az így született csemeték pedig magukban hordoztak bizonyos természetfölötti képességeket. Itt szerintem szintén van egyfajta párhuzam a anunnakik történetével.

 14. tiboru — 2013-04-27 16:35 

@kabuki:

Ja, elképzelhető, hogy az X bolygó üreges és máris megvan a megoldás 🙂

 13. kabuki — 2013-04-27 16:24 

@Panther V:

Igazad van, a tömeg nem nő feltétlenül arányosan a mérettel.

Viszont esetleg megvizsgálhatnánk azt az alkonteót, hogy a Nibiru valódi neve Krypton és ilyen piros köpenyes, nagydarab pacákok lakják, akik úgy tudták meglátogatni sumér/dogon/egyéb őseinket, hogy szimplán átrepültek a bolygójukról emide :D:D:D

 12. Panther V — 2013-04-27 16:14 

@kabuki:

Én úgy emlékszem csak annyi volt, hogy nagyobb. A tömege nem feltétlenül. A vázrendszer nekem is rémlik.

 11. kabuki — 2013-04-27 15:56 

Én nem vagyok egy asztromókus, de önmagában az a tény a létezésének valószínűsége mellett szól, hogy a NASA konferenciát hívott össze ezzel kapcsolatban. Mert amennyire tudom, ezek a srácok azért nem szoktak minden szirszar, csipcsup ügyben konferenciázni 🙂

Viszont azt kizárnám, hogy a sumér annunakik az X-bolygóról jöttek volna, mert ha igaz, hogy ennek tömege többszöröse a Földének, úgy a gravitáció is arányosan nagyobb. Márpedig a nagyobb gravitáció a kisebb testméretű életformák kialakulását feltételezné, nem a nagyobbakét. Ennek valami köze van a vázrendszerre ható erő nagyságához, de egész pontosan nem tudom már felidézni a magyarázatot, de mikor olvastam – évekkel ezelőtt – akkor szakszerűnek tűnt, és nálam jóval okosabbak találták ki 🙂

 10. Panther V — 2013-04-27 15:40 

@vidra:

Én is így tudom, s a dogonokról eddig életemben nem hallottam, tehát szerintem is posztért kiált.

 9. Panther V — 2013-04-27 15:39 

@generalwert:

Mert olyan kedvük volt, hogy így keringjen, s ilyen legyen. Lásd Halálcsillag.

 8. vidra — 2013-04-27 15:34 

Hehe, nekem a klasszikus Kenobi-mondat jutott eszembe, miszerint “ez nem hold, hanem űrállomás”. (A hold itt most helyettesítendő.)
Másrészt az annunaki név használatáról én is úgy tudom, hogy a -ki a sumérban a többes szám jele, tehát a helyes használat vagy az, hogy “az annunaki jöttek”, ami magyarul nem hangzik jól, vagy az “annunák jöttek”. Bár nem vagyok nyelvész, sem sumerológus. 🙂

 7. generalwert — 2013-04-27 14:34 

Kiváló munka, szombati ebéd után kellemes időtöltés.
Alapvetően én csak egy “szimpla” bolygónak gondolnám, ahol nincs semmilyen ufó bázis vagy hasonló. Minek megépíteni egy ekkora cuccot, ami ráadásul ilyen elnyújtott pályán kering? Miért nem “statikus helyen kering?” Minek ilyen nagyra csinálni? Minek kell ekkora gravitációs anomáliát okoznia, amiből úgyis rájövünk, hogy itt van? Még sok kérdésem lenne, de egy a lényeg. Szerintem idegenek tuti nem használják, mert felesleges. Aki ezt logikusan megmagyarázza, hogy miért kellene nekik egy saját bolygó, az nagyon okos ember lehet 😀

Ui: A dogonok megérnének egy önálló posztot.

 6. FilcTroll — 2013-04-27 14:31 

Külön hála az “exemplifikatív” kifejezés indokolt használatáért. 🙂

Ha létezik X-bolygó, akkor miért nem sikerült eddig észrevenni? Már százezermilliárd fényizére keringő exobolygók felfedezéséről is ír az ojság, pont azt nem látjuk, ami az orrunk előtt van? Ha esetleg vki tudja, hogyan szoktak bolygót keresni, akkor elmagyarázná?

 4. gtibor — 2013-04-27 14:24 

1. @Bigjoe(HUN):

Jó kérdés, nekem pedig a Rákgyógyszer-konteó ugrott be rögtön. Ha gyógyítani lehet a rákot, úgy mesterségesen okozni is? Vagy a két kolléga együtt olyan anyaggal dolgozott, mellyel érintkezve (azt belélegezve) légzőszervi rákot okozhat. Megvan! A négyes kategóriájú rádiótávcső. 🙂

A viccet félretéve, kis ellentmondást fedezhető fel a dogonok eredetével kapcsolatban. Ezt a Wikipédiáról másolom:

“Hagyományaik szerint valamikor az idők homályában a Szíriusz csillagrendszerből érkezett lények segítették őket kultúrájuk fejlődésében.”

Ahogy tiboru is írta róluk, azért olyan túl nagy fejlődésen nem mentek keresztül. 😀

 3. eniac — 2013-04-27 14:11 

Nincs is jobb, mint a szombati ebéd után egy kis konteó \o/

 2. fehervandor — 2013-04-27 14:07 

 1. Bigjoe(HUN) — 2013-04-27 13:55 

Az elhunyt Nasa tudósok dohányoztak?

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök