2013-06-14–19:15

Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?

Ha a többség túl sok dolgot nem is jegyzett meg a sulibeli történelemórákon, azt minden bizonnyal megtanulta, hogy az emberi civilizáció fejlődéstörténete hellyel-közzel (vagyis a megfelelő léptéket figyelembe véve) lineáris jelleggel bír. Ez azt jelenti (mondják az okosok, s én nem merek vitatkozni velük), hogy viszonylag töretlen és emelkedő ívet mutat: 50 ezer évvel ezelőtt, a neandervölgyi ember fénykorában a tűz csiholása jelentette a technológiai csúcsteljesítményt, 5 ezer évvel ezelőtt a bronzkohászattal ismerkedtek eleink, Vasco da Gama ötszáz éve kerülte meg Afrikát, ötven éve lépett ki először ember az űrbe (?), s öt évvel ezelőtt Márta Alexet még csak a Miskolci Egyetemen ismerték. Hogy ez utóbbi jobb lett volna-e, ha így is marad, mindenki döntse el maga, szobája magányában.

Az emberiség globális története tehát viszonylag egyenes vonalú fejlődést mutat, legalábbis ezt állítja a konzervatív történelemtudomány. Egy-két (lokálisnak tekinthető) kisiklástól eltekintve nincsenek benne jelentős kanyarok, zsákutcák, hogy a hurkokról ne is beszéljünk.

Az elmúlt száz-százötven év szolgált azonban pár olyan meglepetéssel, amelyek egy része előtt a hivatalos, fősodorba tartozó szakemberek mintha megtorpanni látszanának. Az angol szaknyelv ezeket OOPART-nak nevezi, ami az out-of-place artifact-ból származik, s jelentése nagyjából ez: olyan tárgy (lelet), melynek időben és/vagy térben (logikailag és kronológiailag) nem lenne szabad ott lennie, ahol rábukkantak.

Ha ezek után valaki azt találná mondani egyik-másik magyar politikusról vagy közszereplőről, hogy tiszta oopart, bizony nem tudnék vele vitatkozni.

A főként a régészet által feltárt ilyen leletek mentén természetesen felsorakoztak az összeesküvés-elméletek is, amelyek – a különböző konteós iskoláknak megfelelően – hol időutazásokban, hol földönkívüliek látogatásaiban, hol féreglyukakban vagy a párhuzamos világegyetemek létezésében látták a megoldásokat. Mai posztunkban (a nagyon gazdag felhozatalból) ezen érdekességek közül válogattunk.

Mielőtt belekezdenénk (nem először és minden bizonnyal nem is utoljára) el szeretném ismételni, hogy a Konteóblog nem tör akadémiai babérokra, s szerzője nem tudományos ismeretterjesztő fórumnak szánja. Szellemi játszótér ez, ahol az összeesküvés-elméletek által biztosított, gazdagon burjánzó terepen olyan emberek véleményei ütköznek, akik minden hivatalos, kincstári megnyilvánulást egészséges szkepticizmussal, fenntartásokkal, gyakran (ön)iróniával fogadnak, s nem félnek ennek hangot adni. Álláspontunk szerint kételkedni nem bűn, nem az elmebaj jele, s még csak nem is erkölcsi deficit – bármit is mondanak egyesek. Kételkedni, alternatív magyarázatokat keresni, fejet csóválni s közben megpróbálni benézni a díszletek mögé: jó. Egészséges. Izgalmas. És – nem utolsósorban – szórakoztató.

No, lássuk a mai cuccokat.

1.) Az abüdoszi hieroglifák

A felső-egyiptomi ókori város, Abüdosz területén található, és I. Szethi templomaként ismert, körülbelül 3300 éves építmény egyik falrészletén érdekes hieroglifákat tártak fel előbb brit, majd francia régészek, még az 1850-es évek derekán. A furcsa ábrák akkoriban még nem szúrtak szemet, elvégre nem igazán volt még mihez hasonlítani őket. A hivatalos magyarázatok szerint az ókori kőfaragók újrahasznosították a falfelületeket, s gyakran előfordult, hogy a régi faragványokat részben lekaparták, hogy újakat vihessenek fel, egyfajta palimpszeszt-módszerként; ennek köszönhető tehát, hogy a több, mint három évezredes szimbólumok egyike-másika úgy néz ki, mint egy huszadik századi helikopter, harckocsi vagy egy köpcös ufó.

Hát nem is tudom… A képek mindenesetre érdekesek, s ha ez tényleg véletlen, akkor megemelem a kalapom a rendkívüli egybeesések (egyiptomi) istenei előtt.

2.) A Coso-lelet

1961 telén három amerikai ifjú úgy döntött, hogy kőzetboltjuk geóda-állományának bővítése érdekében kirándulnak egyet a kaliforniai Olancha környékén, ahol az ilyen, különféle ásványokban előforduló, nagyon látványos kristályos hólyagüregek meglehetősen gyakoriak. Mike Mikesell, a három jóbarát közül az egyik véletlenül rálépett egy kődarabra, melynek érdekes alakja felkeltette a figyelmét. Hazavitte, majd (mivel a darab súlyából úgy vélte, hogy a kő belseje üreges) egy speciális pengével kettéhasította, s ekkor jött a meglepetés: a szikladarab valóban üreges volt, s egy furcsa, részben porcelánnak, részben fémnek tűnő alkotórészekből álló tárgyat rejtett. Egy geológussal megvizsgáltatták a kőzetet, aki kijelentette, hogy az mintegy 500.000 (ötszázezer) évvel ezelőtt keletkezhetett. Ez még önmagában nem okozott szívszélhűdéshez közeli állapotot, amikor viszont a kődarab belsejében talált izéről megállapították, hogy egy olyan gyújtógyertya maradványai, amelyeket az 1920-as években használtak az akkori gépkocsik belsőégésű motorjában, mindenkinek elállt a lélegzete.

A tudományos élet képviselői azonnal megszólaltak és először csalásnak minősítették az esetet, majd előálltak mindenféle magyarázattal: a kőzet nem is félmillió éves, a feltalálás helyszínén meg amúgy is olyan meteorológiai és más állapotok uralkodnak, amelyek pár évtized alatt is lehetővé teszik, hogy egy gyújtógyertya körül megcementesedjen az üledékes por, és a gyertya fémtestéből kivált oxidok tehetnek mindenről, satöbbi. A tárgyat és/vagy a kődarabot sajnos már nem lehet megvizsgálni (valahogy elkallódott az évek folyamán, utoljára 1969-ben látták), a három egykori cimbora közül az egyik már elhunyt, a másik visszavonultan él és elzárkózik minden nyilvánosságtól, maga Mikesell pedig szőrén-szálán felszívódott. Az első szakvéleményt adó geológust sem találják, pedig sokan keresték.

3.) Az Ica-kövek

Az 1960-as évek második felében bukkantak elő ezek a – furcsán ismerős rajzokat ábrázoló – megmunkált andezit-darabok. A legelső hírek szerint a különböző nagyságú (a 3-4 centistől a félköbméteres nagyságúakig terjedő méretekben előforduló) köveket perui parasztok találták földjeiken, nem messze a Nazca-vonalaktól. Az általában lekerekített felületen fura ember- és állatábrázolások láthatóak: eget vizsgáló, tollas fejdíszt viselő figura, űrhajósnak tűnő alakok, s ami a legmegdöbbentőbb, olyan állatok, amelyekről a tudomány megállapította, hogy évmilliókkal ezelőtt kihaltak. Dinoszauruszokra vadászó emberek váltogatják egymást bolygónk földrészeinek felülnézeti, egyszervolt képével, jól felismerhető tyrannosaurusok és brontosaurusok kergetőznek a pálmafák alatt, s az amerikai kontinensen egészen a XVI. századig ismeretlen lovak is feltűnnek, akárcsak a DNS kettős spiráljára emlékeztető életfa-modell. És persze szép számmal vannak szexuális (vagy mondjuk ki inkább: pornografikus) töltetű ábrák is, melyek részletezésétől most eltekintek, de az érdeklődők ezernyi helyen megtalálják őket a neten.

Az ezerszer emlegetett radiokarbon-módszer ilyen esetben nem alkalmas a leletek korának meghatározására (ez csak szerves anyag esetén működik), de egy német laborban megállapították, hogy a karcolások (vésések?) vájataiban lerakódott patinának több száz (de inkább ezer) évre van szüksége, hogy az andeziten megmaradjon.

Miután a tudomány magához tért az első döbbenetből, ellentámadásba ment át. Elhangoztak az első vádak is, melyek szerint dr. Javier Cabrera, a kövek első számú gyűjtője hamisította őket. Aztán amikor százával kezdték elárasztani a perui (és nemzetközi) műkincspiacot, hirtelen előkerült egy helybéli paraszt (Basilio Uschuya), aki nagy csinnadrattával elvitte a balhét és azt állította, hogy ő és sógora készítették és árulták a faragványokat. Ő később – kamerák előtt – képtelen volt rekonstruálni az állítólagos technológiáját (az andezit elég kemény kőzet, Basilio barátunk pedig csúfosan megbukott, amikor első körben zsebkésével akarta bemutatni, hogy mi is volt a módszerük). Még később a beismerő vallomását ünnepélyesen vissza is vonta, s azt állította, hogy ügyvédei tanácsára csak azért játszotta el a hamisítót, mert ezért kisebb büntetés jár, mint ha valódi régészeti leletek eladásáért vonták volna eljárás alá.

A két oldal lövészárok-háborúja a mai napig sem fejeződött be: a hivatalos tudomány hamisítványnak tartja az eddig előkerült mintegy 15 ezer követ (mert naná, hogy a sikert látva tényleg felbukkantak kínai fröccsöntött példányok is), az alternatívok állítják, hogy ha nem is mindegyik, de az első eredetiek több ezer (ha nem tízezer) évvel ezelőtt készült. És akkor feltehetjük a kérdést: valóban volt idő, amikor az emberek és a dinoszauruszok kortársak voltak? Vagy ha nem, hol láthattak sárkánygyíkokat, kik mutatták meg ezeket nekik? És valóban asztronauták tanították meg az embereknek a szív- és agyműtétek csínját-bínját (ami szintén látható egyes köveken)?

4.) A harmadkori mozsár

1877 őszét írjuk. Egy kaliforniai alagútépítkezésnél járunk a Tuolumne megyei Table Mountain mellett. Az építkezés főmérnöke, bizonyos J. H. Neale éppen szemlét tart a félig kész alagútban, amikor (mintegy 500 méterre bejárattól, a hegy gyomrában) arra lesz figyelmes, hogy a robbantások által fellazított és megdermedt lávából álló kőzet törmeléke között egy furcsán szabályos alakú kődarab hever, amely színében is eltért a környezetétől. Közelebb ment és meglepődve látta, hogy a szabályos kődarab nem már, mint egy kőmozsár. Kicsit még bóklászott a környéken és megtalálta a mozsártörőt is, ugyancsak szürke kőzetből (valószínűleg gránitból). A mozsár egészen apró volt (10-12 centiméter belső átmérőjű), a mozsártörő pedig teljesen hozzá illő a maga kábé húsz centijével.

A kőzet, amely alól a mozsár és a mozsártörő előkerültek, mintegy 30-33 millió évvel ezelőtt szilárdult meg, valószínűleg egy helyi vulkánkitörést követően. Ezt több szakértő is megerősítette. A két tárgy sajnos már a huszadik század legelején eltűnt a szemek elől, valószínűleg elárverezték, a vásárló pedig ismeretlen maradt.

Vajon az akkoriban elterjedt erszényes emlősök valamelyike használta mondjuk fűszernövény-aprításra a mozsarat? Vagy Neale főmérnököt tréfálta volna meg valamelyik – különösen fejlett humorérzékű – robbantómestere?

5.) Csavarok, rugók, spirálok

Az 1990-es évek elején állami és maszek aranyásók ezrei lepték el az orosz Közép- és Távol-Keletet. Az Ural lejtőitől egészen a kelet-szibériai Kolima folyóig megtalálhatók voltak az elég kezdetleges eszközökkel felszerelt szerencsevadászok, akik (az egykori kaliforniai és alaszkai aranylázat idézve) így próbálták megalapozni anyagi jólétüket.

A Komi Köztársaság északkeleti csücskében, a Pecsora és az Usza folyók által határolt területen is letáborozott egy brigád, akik a terület vízfolyásainak környékén keresték az értékes fémet: vízfolyások medrét kotorták, mosták a hordalékot és persze bőszen ástak. Egyik reggelen egy különösen ígéretes feltárásban szorgoskodtak, ahol már jó négy méter mélyen jártak, amikor is furcsa, apró fémtárgyak kerültek elő a kiásott föld és kőzettörmelék közül. Összeszedegették őket, majd bevitték a legközelebbi településre, ahol megállapították, hogy a kisméretű csavarok, rugók és különféle, leginkább spirálalakot formázó apróságok nem aranyból vannak. Már majdnem eldobták őket, amikor az egyikük úgy döntött, hogy nem foglalnak sok helyet (a háromcentistől a szabad szemmel szinte alig észlelhetőig terjedt a méretskála), nehéznek se nehezek (az egész, kéttucatnyi darabot számláló együttes alig volt pár deka), úgyhogy eltette őket és később megmutatta egy ismerősének, akitől történetesen nem állt távol a nyitott gondolkodás.

Nem húzom tovább az időt: a leletek elkerültek egy laborba, ahol megállapították róluk, hogy különféle fémekből készültek: a nagyobbak rézből, a kisebbek tiszta molibdénből és volframból. A helyszínen pedig kiderítették, hogy az a talajréteg, amelyből előkerültek, legalább 20 ezer éve érintetlen. Más források ennek a két-, sőt: háromszorosáról írnak.

További vizsgálatok következtek, ezúttal már a moszkvai Oroszországi Tudományos Akadémia, valamint a szentpétervári Karpinszkij Földtani Kutatóintézet laborjaiban. Itt egyértelműen olyan szakvélemény született, amely szerint kifejezetten nanotechnológiai termékekkel állunk szemben, olyan kifinomult műszaki megoldásokkal, amelyek minimum a huszadik század legvégének színvonalát hozzák (s néha meg is haladják azt). A kutatók hangsúlyozták, hogy volframot például csak a XVIII. század végén sikerült előállítani (többek között rendkívüli magas, 3400 fokos olvadáspontja miatt), tized- és századmilliméteres precizitású megmunkálása pedig csak a huszadik században volt lehetséges. Ami a molibdént illeti, ezzel sem rózsásabb a helyzet, hiszen ennek olvadáspontja is meghaladja a 2600 Celsiust, s ezt is csak 1780-ban izolálták.

Azt talán mondanom sem kell, hogy a leletek eredeti felhasználási területe a mai napig nem derült ki. Az azonban biztosnak tűnik, hogy valami nagyon precíziós műszerek alkotóelemei lehettek. Volt olyan rugó(nak tűnő tárgy), amiről csak mikroszkóp alatt derült ki, hogy nem egy, hanem tucatnyi (még apróbb) alkotóelemből áll, mindegyik a tökélyig megmunkálva.

Egy utolsó megjegyzés ehhez a ponthoz: Komiföldön később több száz hasonló leletről számoltak be a híradások, úgyhogy az orosz tudósoknak (és amint olvasom, most már finnek is bekapcsolódtak a rejtély feloldásába) van mivel foglalkozniuk egy ideig.

6.) A furcsa lábnyom

Az új-mexikói Las Cruces mellett található a Prehistoric Trackways National Monument nevű amerikai látványosság, ahol a látogatók egy körülbelül két hektárnyi területen vehetnek szemügyre olyan nyomokat, amelyeket egykori gazdáik úgy 280 millió évvel ezelőtt hagytak az akkor még iszapos-mocsaras területen. Van itt mindenféle lábnyom; kétéltűek, dimetrodonok, madarak és ősgyíkok taposták az azóta megkövesedett sarat. A lábnyomok egy részét kiemelték, s nem a helyszínen, hanem az Albuquerque-ben található állami természettudományi múzeumban (New Mexico Museum of Natural History and Science) tekinthetők meg.

Mindeddig semmi extra, ugye? Nos, Jerry McDonald paleontológus, a feltárás 1987-es vezetője elég meglepő felfedezést tett. A perm-kori kőzetben ugyanis egy emberi lábnyomot fedezett fel. Igen, egy meztelen talp lenyomata, ami teljesen úgy néz ki, mintha egy kábé 42-43-as lábnagyságú emberi lény mezítláb belelépett volna az iszapba – 280 millió évvel ezelőtt.

Jerry állítólag a Smithsonian Intézet tudományos lapjában is megjelentetett egy cikket erről a nyomparádéról (1992 júliusában), de erre nem sikerült rábukkannom a neten. Amúgy hasonló esetekről (emberi lábnyomok több millió éves kőzetekben) beszámoltak már Nevadától Türkmenisztánig és Oroszországtól Tanzániáig, gyakorlatilag minden kontinensről.

7.) A nagyenyedi lelet

Nem kell az Egyesült Államokig vagy Afrikáig mennünk, ha furcsa, időben és térben nem kimondottan odaillő tárgyakra vagyunk kíváncsiak. Mai posztunk hetedik, s egyben utolsó érdekességére az eddigieknél egy kicsit több karaktert szánunk, már csak azért is, mert egy kis egészséges trianonozással akár magyarnak is tekinthető, vagyis a miénk.

A helyszín ezúttal az erdélyi Nagyenyed, egészen pontosan a város melletti egyik homok-kitermelő, amely a Maros partján található. 1973-at írunk. A markoló javában dolgozik, s egyszercsak – úgy tíz méternyire a felszíntől – kifordít három, első körben megkövesedett homoknak látszó amorf testet. Mivel a környéken több, római korból származó szobortöredéket, edényeket és más használati cikket is találtak már (s mivel a római leletek a román pártállam hivatalos kontinuitás-elméletét voltak hivatottak bizonyítani), az ilyenkor nagyon szigorúan betartott protokoll szerint azonnal muzeológust és régész-szakértőt kell hívni. A melósok nem akarnak problémát, ezért a kitermelést felfüggesztik, telefonálnak Kolozsvárra, ahonnan (az Erdélyi Nemzeti Múzeumból) lóhalálában meg is érkezik egy specialista-csoport. A szakemberek viszonylag gyorsan lefejtik a megkövesedett homokréteget a három amorf testről, s megállapítják, hogy kettő közülük masztodon-csontokat tartalmaz (más források gyapjas rinocéroszt említenek), ráadásul ugyanazon egyed comb- és medencecsontjait, valamint fogazatát.

Most, hogy utánanéztem, az olvasom, hogy ez az állatfaj (mármint ha masztodon volt) úgy 10-12 ezer évvel ezelőtt halt ki Észak-Amerikában, de Eurázsiából (tehát Erdélyből is) állítólag már 3 millió éve eltűntek. Más források viszont egyértelműen kijelentik, hogy a nagyenyedi masztodon-csontok „csak” 12-13 ezer évesek voltak. De – mint látni fogjuk – nem is ez a lényeg. Vagy legalábbis nem a fő lényeg.

A harmadik „csomag” azonban egy sokkal érdekesebb meglepetést tartogatott: egy teljesen egyértelműen fémből készült, mesterséges tárgyat, amit a helyszíni, elsődleges szakvélemény egy szerszám fejeként azonosított, amellyel – valószínűsíthetőleg – az egykori vadász az ormányosok és más zsákmányállatok életét keserítette. A leleteket beszállítják a múzeumba, ahol elkezdődik a részletes vizsgálat, amely minimum meglepőnek nevezhető eredményeket hozott.

A csontok korát 20 ezer és 80 ezer év közöttire lőtték be, az üledékes rétegből nyert adatok szerint a legvalószínűbb a 30 ezer év, de volt olyan szakvélemény, amely egymillió évesre saccolta. Ami a 20 x 12 x 7 centis, két és fél kilós fémtárgyat illeti, sokkal érdekesebb információk kerültek napvilágra.

Először is a kémiai összetételről pár szót, amit először egy kolozsvári, másodszor egy bukaresti, harmadszor egy svájci kohászati kísérleti labor állapított meg, viszonylag egybehangzóan. Nos, a lelet 80-90 százalékban alumíniumból áll, a maradékot különböző adalék-, illetve ötvözőanyagok jelentik: réz (5%), szilícium (2%), cink (1%), ólom (0,5%), továbbá (nyomokban) ón, ezüst, nikkel, kobalt, magnézium, vas, kadmium, cirkónium, bizmut. Magyarán: gyakorlatilag egy alumíniumtárgyról van szó. Ezt azért is kell hangsúlyoznunk, mert az alumínium (ami mellesleg a földkéreg harmadik leggyakoribb eleme) ilyen tisztaságban (rendkívüli vegyi reakcióképessége miatt) a természetben gyakorlatilag nem fordul elő. Mindössze 190 éve rendelkezünk azzal a meglehetősen komplikált technológiával, amely előállítását lehetővé teszi (lásd még a roppant energiaigényes bauxitos-timföldes elektrolízist), s nagyipari mértékben 1883 óta áll rendelkezésre.

A másik különlegesség a tárgy felületén kialakult, közel két milliméteres alumíniumoxid-réteg. Talán még emlékszünk a sulibeli kémiaórákra, ahol azt tanultuk, hogy az alumínium friss felületén gyakorlatilag órák alatt kialakul ez a pár mikronnyi védőréteg, amely (emberi időléptékkel mérve) lehetetlenné teszi a további oxidációt. Ezért nem súroljuk az alumíniumedényeket; nincs sok értelme, mert az ezüstös, az újszerűség látszatát adó csillogás pár nap alatt szinte teljesen eltűnik. Ahhoz, hogy az alumíniumoxid normál körülmények közepette másfél-két milliméteressé hízzon, sok száz (ha nem több ezer) évre van szükség.

A felületén olyan nyomok láthatók, amelyek arra engednek következtetni, hogy a tárgy többször nagyon komoly dinamikus fizikai hatásoknak volt kitéve, egyszerűbben fogalmazva: erős ütéseket kapott. A rajta látható lyuk, illetve mélyedés arra utal, hogy alkatrészről van szó, amely egy vagy több tengellyel (rúddal) kapcsolódott más részegységekhez.

A „szerszám” eredeti rendeltetését is sokan megpróbálták kitalálni. A kutatók másolatokat készítettek róla, s (a feltalálás pontos körülményeit eltitkolva, egyfajta vaktesztként) megkerestek mérnököket, régészeket, történészeket, etnográfusokat, ipari formatervezőket, ergonómusokat, fegyverszakértőket, tán még klasszika-filológusokat is, de mindenki csak a vállát vonogatta, mert ilyet még nem láttak. Egyetlen kivétel volt csupán: egy repülőmérnök tétován annyit mondott, hogy el tudna képzelni egy olyan, függőlegesen le- és felszállni képes repülőalkalmatosságot, amelynek a talpai (futóműve?) ilyen végződésekkel rendelkeznek. Mit például a Viking szondák leszállóegységei – mondta a fejét vakargatva a szakember, valamikor a nyolcvanas évek elején… Aztán amikor megtudta, hogy mi is a tárgy valódi háttere, gyorsan meakulpázott egyet.

A nagyenyedi leletről továbbra sem lehet tudni, hogy pontosan mi a fene lehet, s azt sem, hogy milyen idős. Mivel nem igazán lehetne mit kiírni a tájékoztató táblára, s mivel a kolozsvári muzeológusok nagyon óvatosak (hivatalosan nem minősül ugyanis archeológiai leletnek),  nem állították ki; a mai napig ott pihen valamelyik raktárukban. Amikor a nyolcvanas években az Erich von Däniken neve által fémjelzett Ancient Astronaut Society kölcsön akarta kérni, hogy további vizsgálatokat végezzenek, a román állami és pártvezetés (a Román Régészszövetség javaslatára) elutasította a kérést, mert nem akartak közösséget vállalni az általuk kóklernek tartott svájci ufópápával. Vagy talán tartottak a lehetséges következtetésektől.

2001-ben egy dr. Mihai Wittenberger nevű kolozsvári muzeológus azt a meglátását hozta nyilvánosságra, mely szerint a tárgy nagyon hasonlít egy második világháborús Messerschmitt Me 262 vadászgép futóművéhez tartozó elsőkerék-blokkoló szerkezet egyik alkatrészéhez. Megkeresték a jogutód EADS-ot, ahonnan (tudomásom szerint) az elméletet cáfoló válasz érkezett: az izé hasonlít ugyan a hírbehozott kerékblokkolóhoz, de kategorikusan nem az.

Végezetül az egyik bukaresti kohászati szakértő véleményét idézem (aminek értelmezéséhez az én metallurgiai ismereteim kevesek, de talán valaki az olvasók közül elmagyarázza, hogy pontosan mit is jelenthet): Ami talán a legfurcsább a vizsgált tárgy vegyi összetételben az az, hogy a fő alkotóelemként szereplő alumínium teljesen „elöregedett”, s ezzel párhuzamosan az ötvözőanyagok egy része mintha visszanyerte volna eredeti struktúráját.

Ahogy visszaemlékszem, a dodekaéderes találgatások nagyon bejöttek nektek, úgyhogy itt az alkalom, hogy ismét megcsillogtassátok a fantáziátokat: szerintetek mi a szösz lehet ez a tárgy? Fegyver lenne, netán tényleg valami leszállóegység részegysége? És mit keresett egy masztodon azokon a belsőerdélyi tájakon 10-20-50 ezer évvel ezelőtt, amikor onnan elvileg már több millió éve kihalt? Valakik netán újra akarták telepíteni? És ezek a valakik vajon emberek voltak, vagy „mások”?

És akkor az általános kérdések, amelyekkel nem először szembesülünk ezeken az oldalakon: volt-e a mostani emberi civilizációt messze megelőző elődkultúra, melynek apró jelei elő-előbukkannak? Vagy időutazásra utaló momentumok tanúi vagyunk? És ezek spontán vagy megtervezett utazások voltak? Netán időlyukak keletkeznek a térben (lásd még a nyom nélkül eltűnő kulcsok, zoknik és más rejtélyes események, amelyekkel minden háztartásban szembesülünk), időlyukak, melyeken keresztül random módon távoznak bizonyos tárgyak (vagy emberek)? És miért ez a hihetetlenül heves, makacs ellenállás, amit a hivatalos tudóstársadalom felmutat minden olyan esetben, amikor hasonló leletekről esik szó? A mundér becsületét védik, vagy mást?

Hajrá, találgatásokra fel! Ha van olyan oopart, amiről szerinted feltétlenül meg kell közösen is emlékeznünk, itt a helye a kommentek között,  Occam híres borotváját pedig most hagyjuk a fiókban.

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

411 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 411. qdiace — 2017-06-08 16:13 

Röviden: ciklikusság.

Bővebben: nekünk, magyaroknak, volt egy Kasszandránk, nevezetesen Romhányi József, aki Mézga Aladár űrkalandjaival vázolta fel a keserű, de mégis lehetséges jövőképeket.

Ez esetben lásd az őskorról szóló részt, itt persze hangsúlyozva azt, hogy a könyvben írt verziót, mert a rajzfilmmel nem egészen van fedésben.

 410. gigabursch — 2017-06-08 09:08 

@zizzi:

Egyesek szerint ezeket nem faragták, hanem öntötték zsaluzatok között (még a Piramisokat is)

Vannak rá elsőre elég meredek elképzelések, de műszakilag mindenképp elgondolkodtatók.

 409. rdos — 2017-06-04 17:08 

@zizzi: Kössz a linket. 🙂 Sztrítvjúban szerencsére részletesen bejárható. 🙂

https://www.google.hu/maps/@-16.5615581,-68.6796856,3a,75y,190h,60.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sO9GFR9G3qxDHFn5bAI_sMw!2e0!7i13312!8i6656

Lesz egy kis időm alaposabban megnézem. Most így elsőre semmi extra. Csiszolt – finoman csiszolva megmunkált kövek. A csiszolt kőkorszakban hogy úgy mondjam bevett technika volt. 🙂 Hogy ekkora ménkű nagy és sok követ megcsiszoltak? Errefelé nem ritkaság. 🙂

Ez mutatja, eleink mennyire fejlettek voltak (na meg szerintem a határidők sem voltak nap-óra-percre lebontva). 🙂

Miért H alak? Elsőre illesztésre gondolnék. Vagyis amit látunk “H”-kat azok félkész állapotban maradtak?

Mi célt szolgálhatott? Pár utcakép alapján a környékből pár max talán tíz méterre kiemelkedik, a linked is említi a kikötőt mint lehetőséget, Ha a tó (TikiTaki tó vagy mi a rendes “magyar” neve) magasabb vízszintű volt régebben (kideríthető), akkor akár.

Ja és igen, ez igazi és igen precíz műszaki munka volt. 🙂

Apróság a cikkban, a gránit egyáltalán nem a legkeményebb kőzet, emlékezetből a gránitot alkotó plagioklász elég könnyen málik, utána a gránit szétesik. A plagioklász nélküli gránit (rapakivi?), illetve az andezit és a bazalt, ezek a legkeményebbek. Vasúti sínek alatt is jobbára ezeket (bazalt) látjuk.

 408. zizzi — 2017-06-04 15:11 

@rdos:

Igazad van, de ez itt a konteó….. 🙂

azaz mindenféle anomáliát föl lehet tenni, hátha van mögötte mégiscsak “valami”.

Ezt a következő érdekességet föltenni jöttem ma ide, már több cikket megosztottam Puma Pumkuról, itt egy újabb. Ez IGAZI MÉRNÖKI munka, nemde? 😉

http://avilagtitkai.com/articles/view/pumapunku-osi-idegenek-epitmenye

 407. rdos — 2017-05-21 07:38 

@zizzi: Ha valaki kormeghatároz, akkor el szokta árulni hogy milyen “órát” használt (netán több fajtát is egyszerre a pontosság növelése érdekében). Itt ez az “apróság” kimaradt, de lépjünk ezen túl.

Legyen továbbá 1,7 millió éves a “híd”. Egyetlen hibája a “hídnak” hogy ezen időszak kb 90%-ában nem volt rá szükség. A kb. 2,3 millió éve kezdődött jégkorszak durván százezer éves hideg és szélsőségesen gyorsan változó (glaciális vagy jégkorszak), és kb tízezer éves a maihoz hasonló kiegyenlített és meleg klímájú (interglaciálisnak mondják szakszóval) időszakokból áll. Ez utóbbiban magas tengerszinttel, az előbbiben alacsonyabb vagy jóval alacsonyabb tengerszinttel (a vízkészletek szárazföldi jégtakarókban halmozódnak fel, ekkor pl. Beringia is “híd” volt).

Ha jobban megnézzük a “híd” formáját – alaprajzát az biza nem egyenes. Ha ezt “mérnök” építette volna akkor egyenest készít. Mert bár a 21. században járunk de két pont között még mindig az egyenes a legrövidebb út, a legkevesebb földmunka. A mérnök embernél pediglen “lustább állatfajtát” nem hordott a hátán a Föld. Képes évekig matekolni valamin csak hogy a legkisebb munkával járó verziót kispekulálja. 🙂

 406. zizzi — 2017-05-20 20:12 

ez valóban érdekes és létezik is, a guglimapon is látni, Adam’s bridge……
érdemes a műholdas képet is és a fotókat is megnézni….

http://avilagtitkai.com/articles/view/17-millio-eves-hid-az-emberiseg-elottrol

 404. zizzi — 2017-05-09 12:59 

először arra számítottam, innen IS vett ötletet, de nem igazán…. 🙂 :

http://avilagtitkai.com/articles/view/5-regeszeti-lelet-mely-nem-letezhetne-es-az-emberiseg-sotet-multjarol-beszel

 403. petiba — 2017-01-15 20:42 

@emmalisa:

“Pontosan az lett belőle aminek látni akarja a kedves néző. Ezért nem tűnt fel a 19. századi kutatóknak. A kilencesen pontosan látszik, hogy átvésték őket. Olyan mintha mondjuk egy x-et vésne ma valaki a falba, aztán a következő jóember betömi és egy + jelet karcolna helyette. Aztán amikor kikopik az előző tömés akkor csillagnak látszana és így lenne belőle máris boszijel.”

? Pontosan az lett belőle ? Aminek látni akarjuk ?
Nem értelek egészen pontosan, azt hiszem.

Ami az átvésést illeti. Az adott képen a szimbólumok domborúnak látszanak, nem homorúnak, de ez lehet, hogy csak a fényviszonyok miatt látszik így. Ha mélyített a képírás-jel, akkor könnyebb az átvésés, mert adott az anyag. Ha azonban domborúak a jelek, és a környezet lett első esetben levésve-lecsiszolva, akkor az eléggé megkötötte a vésnök kezét. Vagy lecsiszolta az egészet, és újravésett, vagy csak az adott jelkészletből tudott dolgozni. De ha újracsiszolta-véste a felületet, akkor ugye nem átvésésről beszélünk, hanem újravésésről.
Semmi kétségem abban, hogy a szakértő szem látja (vagy belelátja) a megfelelő “első” és “második” képírás-jelet. De a véleményemet akkor is fenntartom – azt, hogy ez a három alakzat így összejöjjön, kissé valószínűtlennek tartom, DE mivel nem voltam ott, amikor készült, nem állíthatom, hogy kizárt.

Nem tudom, mi volt számodra a lesajnálás…Én is ész vagyok, csak nem rég, hanem bölcs. De ebben semmi lesajnálás nincs, maximum egy kis viccelődés.
Ami a régészeket, történészeket és egyiptológusokat, (vagy távolodjunk – pl. indológusokat) illeti – hát pont olyan diszciplínák, ahol túl sok a tévedés lehetősége, ami még éppen hagyján, de sajnos szándékos ferdítések, elvárások, sőt, még geopolitikai megfontolások is befolyásolnak egy régészeti leletet, egy történelmi eseményt, stb. stb.

Valóban, becsszó, nem akartalak lesajnálni, viccelődtem. DE. Ahogy az előző bekezdésben próbáltam körülírni, azért van egy elég markáns véleményem az agyunkba vésett történelemről. Számtalan példát mondhatnék rá, a “finnugrizmustól” egészen a holokauszt-tanulmányainkról,pl. amikor mi még (öregecskedők) azt tanultuk, hogy szappant és lámpaernyőt készítettek a zsidókból. Azóta ez a “fix” információ kikopott a tanagyagból, talán volt egy-két értelmesebb “-ész”, aki jelezte a tankönyvíróknak, hogy a szappan azért alapvetően sok zsírból meg egy kis lúgból készül…

De inkább személyesen példálózok. Távoli rokonom Vörös Győző, aki megtalálta és kiásta Thébában a kopt templomot a Pantokrátor képpel. És volt olyan merész, hogy összefüggésbe hozta a Boldog Özséb-féle pilisi fehércsuhás pálosokkal.
Emlékszem, hogy mi minden zúdult a nyakába, és hogyan. Főleg a ballibbant magyargyűlölők szája habzott fel rettenetesen.

“ugyanez van a fenti hieroglifákkal, aki ért hozzá az látja hol van a gubanc.”

Hát, én persze nem vagyok szakértő. Ugyan elolvastam három méretes kötetét Baráth Tibornak, aki aztán az életét tette fel a hieroglifákra, de nyilván ettől még nemhogy szakértőnek, de minimálisan konyítónak sem tartom magam.
Viszont megtaláltam a magyarázatot arra, amire hivatkoztál, képpekkel, úgyhogy ne keresd a jegyzeteidet.
Itt van:

http://letuntvilagokenigmai.blogspot.hu/2013/01/ket-foldonkivuli-hieroglifa-cafolata.html

Engem továbbra sem győzött meg az átvésés, annak ellenére, hogy a linkelt cikk is erről akarja meggyőzni az olvasóit.

A piros és kék filccel berajzolgatott “ilyenvoltilyenlett” szerintem nem meggyőző. A fotók pedig mégannyira sem.
A piros-kék jelöléssel ellátott rajzon a rovar (gondolom méhecske – here? királynő?) és az “esernyő” szára (inkább hal farka) jobbra néznek, tehát az írást jobbról balra kell olvasni, ha jól emlékszem. Ez a két jel egymás mellett Baráth könyve szerint istent, királyt (istenkirályt?)jelent. Az alsó fotó nyilván nem lehet az eredeti felirat, mert arról nem készülhetett fotó. De figyelembe véve a rajta levő ábrákat, akár homorúak, akár domborúak a képjelek, sem így, sem úgy nem megoldható (szerintem) az átvésés, csak ha hozzá is ragasztottak.

Jut eszembe Győzőről és a kiásott kopt templomról – milyen érdekes, hogy az egyiptomi hieroglifákat a rosette-i kő segítségével pont az a Champollion fejtette meg, aki koptul is is tudott, de annyira, hogy a kopt nyelv segítségével sikerült a démotikus jeleket beazonosítania a “háromnyelvű” Rosettán.
Na, de mindegy, ez mellékszál.

Az abüdoszi “gubanc” (HA tényleg valódi) azért túlmutat a mosógépszerelőn 🙂

 402. emmalisa — 2017-01-15 01:34 

@petiba: Pontosan az lett belőle aminek látni akarja a kedves néző. Ezért nem tűnt fel a 19. századi kutatóknak. A kilencesen pontosan látszik, hogy átvésték őket. Olyan mintha mondjuk egy x-et vésne ma valaki a falba, aztán a következő jóember betömi és egy + jelet karcolna helyette. Aztán amikor kikopik az előző tömés akkor csillagnak látszana és így lenne belőle máris boszijel.
De a hozzáértő szem szét tudja őket szedni x-re és +-ra.
Ugyanígy a hieroglifáknál. Aki tanulmányozott már jó sokat, szét tudja bontani a jeleket. A rovar a sor legelején amit említettél? Azt nem változtatták meg, hanem az új szövegben felhasználták.

A hangnemedet pedig nem értem.
Mi, azaz “az egyéb -ész hallgatók”, régészek, történészek, egyiptolog(ész)ok évekig tanulunk, dolgozunk és életünk végéig képezzük magunkat. Nem értem miért a lesajnálás. Értem én, hogy jó dolog izgalmas elméleteket gyártani, de millió más tényleg rejtélyes dolog van a világon (Djatlov hágó, Tesla, a Hampton Court Palace kisértete stb.). Ezekre a hieroglifákra meg pont van nagyon egyszerű és ésszerű magyarázat. Nem izzadtságszagú, hanem kézenfekvő.

Ha bedöglik a mosógépen péntek 13-án, mondhatom azt, hogy ez a balszerencse áradása, míg a szakember aki kijön elmondja mi a baj vele. Ugyanez van a fenti hieroglifákkal, aki ért hozzá az látja hol van a gubanc. Mondjuk te meg vagy elhiszed, vagy nem. Az már rajtad múlik.

 401. kaffer — 2017-01-14 23:32 

@petiba:

Én is így gondolom, meg lehet magyarázni hogy ki mikor mit hova vésett, csak hát..

Ezékiel kolléga látomásával is hasonlóképpen vagyok.

https://www.youtube.com/watch?v=saM6XCj9mWI

Mire gondolt a költő, mit látott a mester ?

1. Vagy idegenekkel találkozott
2. Vagy valami nagyon kemény cuccot vett egy korabeli dealertől
3. Vagy ennyire lehet komolyan venni a Bibilában leírtakat.

 400. petiba — 2017-01-14 23:10 

@emmalisa:

Márminthogy azért lett ez a három jel modern (harci) járműnek tűnő alakzat, mert egymásra véstek különböző jeleket?
Gondolom rosszul értem a dolgot, mert annak az esélye, hogy a véletlen pont egymás mellé tett három ilyen járgányt, eléggé elhanyagolhatónak tűnik.
Az a rovar is igen jól sikerült véletlen lenne?
Gondolom, – HA a hieroglifa tényleg valódi és tényleg akkor keletkezett, amikor, – a tisztelt régész-történész, egyéb ész hallgatóknak valahogy meg kellett magyarázni (a józan ész ellenére) azt, hogy hogyan és miből keletkeztek ezek a szenzációs képecskék. Azt meg mégsem taníthatták, hogy hát az a helyzet, tisztelt hölgyeimésuraim, hogy fingunk sincs róla, hogy E.T. vagy időutazó leszármazottaink találkoztak az ősi abüdosziakkal, de valaki biztos, mert ez az, aminek látszik. Inkább a megpróbálták a legkevésbé izzadtságszagú belemagyarázást megszülni.
A dinó+emberábrázolások dettó. Azért mondom, hogy HA ezek a dolgok tényleg eredetiek, akkor azért az a világképünket eléggé megváltoztatja. De az örök kétkedés csak ott lébecol az ember lelkecskéjében…

 399. emmalisa — 2017-01-14 18:25 

@petiba: Nem hamisitvanyok a fenti hieroglifak, egyszeruen az van ami fent is szerepel, hogy atvestek oket es most az eredeti meg az atvesett is latszik. Ahogy en is irtam, tokeletesen feismerheto benne egy-egy ismert hieroglifa.

Ahogy utananeztem a megfejtes is megvan. Eredetileg I. Szetinek vestek es az jelentette, hogy: “Aki visszaveri Egyiptom kilenc ellenseget” A kilenc palcika jol latszik a “harci helikopter” alatt, de azok is at vannak vesve. II. Ramszesznek meg erre vestek at, hogy: “Aki megvedi Egyiptomot es tulszarnyalja/megbuktatja a tobbi orszagot”
Ha elokotrom a koltozos dobozokbol a Gardineremet (Egyiptomi nyelvtan) akkor pontosan megnezem milyen jelek akadtak is ossze.

 398. petiba — 2017-01-14 15:03 

Namég1X.

Egyetlen dolog kérdéses csak ezek között a cuccok között – hogy igaziak, vagy sem.

Az abüdoszi hieroglifák HA igaziak, és nem hamisítványok – ezt ugye én soha nem fogom tudni megítélni – akkor egyértelmű bizonyítékai vagy idegen civilizáció(k)nak, vagy időutazásnak.
Mert az a három jármű, az teljesen egyértelműen egy helikopter, egy kisrepülőgép, és egy motorcsónak.
Valami efféle holmira gondolnék:

http://www.pto.hu/vilag-legdragabb-jachtja-top10/andrey-melnichenko-yacht-pto-2012-capri/

(mesterünk szerint tank, de lehet, hogy kétéltű XD )

Szóval az a baj, hogy kicsi az esély arra, hogy mi kis mezei konteósok meggyőződjünk arról, hogy a fenti tárgyak közül melyik eredeti. Ez a baj.

 397. petiba — 2017-01-14 14:44 

Egyetlen dolog kérdéses csak ezek között a cuccok között – hogy igaziak, vagy sem.

Az abüdoszi hieroglifák H

 396. emmalisa — 2017-01-14 00:11 

A friss hozzaszolasok miatt talaltam ra a posztra es tetszett a gyujtes.
Regeszkent van par eszrevetelem.

A fenti targyak tobbsegeben az a kozos, hogy egyik sem szisztematikus asatas soran, hanem valahogy veletlenul kerult oda valahova. Ez mar nagyban rontja a kormeghatarozas pontossagat. Ez a baj peldaul a franya femkeresozessel is; mert lehet kipiszkalnak valami szep romai ermet a foldbol, de az egesz kontextus serul – rengeteg plusz informaciot veszithetunk.
Szoval nem piszkalunk ki semmit a foldbol mert kilog es szep, hanem szisztematikusan kiemeljuk. 🙂 Mert utana mar nem lehet rekonstrualni honnan is jott.

Hamisitas: mar a kozepkorban nagyon buzgott a hamisitasi biznic. Siman tudtak mivel mit kell osszekeverni, hogy a szent ereklye megfeleloen reginek nezzen ki, hogy kell oregiteni allati csontokat es eladni valami szent kisujjakent. Szoval ezt is szamitasba lehet venni a fenti leletek nemelyikenek eseteben. Foleg azert, mert a 20. es 21.szazadban mar rengeteg informacio elerheto azoknak akik jo helyen keresik.

Az utolag elveszett, elkavarodott stb. targyakkal kapcsolatosan meg nagyon szkeptikus vagyok alapbol.

Hieroglifak: nyilvan ezeket nem lehet ugy olvasni mint ahogy az a kalandfilmekben van (pedig milyen szuper lenne!). Raadasul tenyleg vannak mindenfele valtozatok belole, plusz a “nyelvtani” toldasok mint determinativum, ortogramma, prepozicio stb. A lenyeg, hogy az elolenyek feje mindig a sor eleje fele nez, innen tudjuk csak kb. honnan kell elkezdeni olvasni es slussz, onnantol irhattak olyan sorrendben/stilusban ahogy esztetikusabbnak tetszett a faragomuvesznek.
A jobb felso egy kez jele, a duci urhajo lehet a szaj jele, esetleg fules csesze es most csak az egyszeru jeleket vettem szamitasba. Persze en is izgalmasabbnak tartanam ha egy bolcsebb foldonkivuli elet remenyet hordozna ez, es a magyarazat bonyolultabb lenne. De hat imadom a rejtvenyeket, plane megfejteni oket!

Koszonom az osszeallitast, nagyon tetszett!

 395. zizzi — 2017-01-11 20:15 

@deliria:

olvasatom szerint az a bizonyos 6000 év a mohamedán hívők dogmája KELL legyen…

amúgy látom, elütöttem az Armageddont… kár, hogy itt nem lehet javítani, szerkeszteni…. bár…

 394. zizzi — 2017-01-11 20:13 

 393. deliria — 2017-01-11 16:52 

Először is sziasztok, friss vagyok még input módban, de figyelni már figyelek egy jó ideje!

(nem tudom,hogy ez most válasz lesz-e… szóval)

382. gigabursch

6000 év. Abból a szempontból bizonyosan dogma is, ha azt akarjuk meghatározni, mennyi ideje tapos ember(szerű lény) a földgolyón. (Akár istenpattintotta, akár majomalakos.)

Viszont mi van, ha ezt a bűvös hatezret elég erősen félreértelmezték?

Ha teszem azt, nem a világ teremtésétől kellene számolnunk, hanem mondjuk az utolsó Vízözön utáni “újrateremtődéstől”?

6000 évbe simán beleférne az, hogy ember van a földön, Vízözön volt, és akkor belefér a Szfinx is, meg a Piramisok, mint Özönvíz előtti építmények.

És belefér a jelenlegi emberiség előtt civilizáció, (ami még az oldalborda vonalon indulhatott, vagy a Homo ezmegaztól)Ők az Özönvíz előttiek.

Félre ne érts, nem vagyok sem Biblia hívő, sem keresztény, egyszerűen csak egyre jobban ba…rizgálja a csőröm ez a hatezer év. (No és az,hogy a Vízözön, szinte összekötő kapocs a különböző népek között. Szinte annyira nyilvánvalóan ott van mindenütt, (újra)kezdésként. Mint ahogy minden népnek megvan a saját világteremtő története is. A Teremtés/Teremtődés és a Vízözön utáni újranépesedés -bár időben meghatározhatatlan messzeségben van egymástól, minden civilizációban bebetonozott pont volt.

Gilgamesh még beszélt egy olyan Bölccsel (Utnapishtim) aki túlélte a Vízözönt, és a Bibliai leírásokat az ő eposzaiból vették át.
Ám Szatjavrata király szintén bárkát épített, Visnu isten pedig hal képében segítette át a nehézségeken, hogy aztán örökül kapja a földet (az új korszak hajnalát.)
Vízözön előttről nekünk sincs semmi “kézzel fogható” történetünk. Noé fia, Hám fia, Kus fia, Nimród fia…, vagy épp Noé fia, Jáfet fia, Magóg fia… onnan viszont ismerjük mind. Mentünk, szaporodtunk és sokasodtunk.
Az írek egészen konkrétan el tudnak számolni “ősatyjukkal” -aki többek közt lazac képében is élt- az Özönvíztől az Ötödik századig (5500 évet), persze csak irodalmi vonatkoztatásban.

Mi vagyunk az Özönvíz utániak. 🙂

 392. zizzi — 2017-01-10 15:58 

@untermensch4:

igen, ebben én is hiszek, hogy már volt előttünk értelmes, elpusztult vagy elpusztított civilizáció. Mi is “elég jó” úton haladunk az önmegsemmisítés felé, de külső veszélyek is vannak.

Borotvaél.

Valamelyik régi orosz sci-fi taglalta hosszasan a borotvaél témáját….

 391. zizzi — 2017-01-10 15:52 

@untermensch4:

No igen, csakis abban lehetünk biztosak, hogy semmi sem biztos ;)…

Ez lehetne az egyik konteós axioma is ;).

Igen, rosszul fogalmaztam, az “állítólagos találat” nem volt egyáltalán helyes, sietős, pongyola volt, bocsánat. Szóval még egy olyan cikk, amiben állítólag találtak valamit/kit, hiszem ha akarom. Fb-n jön néha (egyre többször, miután az ember rákattint egyre)ilyen-olyan tudományoskodó érdekessség, amit aztán az ember vagy azonnal elfelejt, vagy megosztja másokkal esetleges öröm-vagy bosszúságszerzés céljából ;). Nagy az Isten állatkertje és sokan beleférünk ;). Mindenesetre gyarapodott vele az oopart gyűjteménye :D. Egyik legutóbbi trófeám: “x.y., asztrológus, Nőiségébresztő tréner” . Nem semmi, ugye????? 😉

 390. sztalker — 2017-01-10 08:06 

@untermensch4:

Ha már az izotópos kormeghatározás szóba került, akkor ezt a cikket ajánlanám:

http://nol.hu/tud-tech/20120509-az_uraniumizotop_is_tevedhet-1309030

Vagyis árnyaltabb a kép annál, amit mi, laikusok sokszor feltételezünk az abszolút pontos kormeghatározások, meg a hiteles adatfeldolgozások területéről.

(Kicsit hasonlít ez a DNS-mítosz, vagy az ujjlenyomat-azonosítás szentségéhez, mindkettőnek vannak „szórásai”, amit már a törvényszéki orvoslás is elfogad, léteznek vegyes DNS-sel született emberek — kimérák –, és ma már sokkal több egyezési pontot kell kimutatni 2 ujjnyom között, hogy azt azonosnak ítéljék a bíróságok.
Hasonló trónvesztés áldozata lett pl. a lőfegyverek lövedékének fémösszetételét elemző vizsgálat — amit akkor használtak, ha a huzagolási nyomok nem voltak használhatóak –, de ma már sehol sem merik ezt a fémanalízist perdöntő bizonyítékként használni, mert kiderült, hogy a gyártás során sokszor véletlenül is megváltozhatnak az arányok, hiába azonos dobozba csomagolták őket, és fordítva: azonos lehet egymástól független gyártási műszakokban legyártott lőszer is más-más dobozban.)

Az meg csak az én személyes spekulációm, hogy a Földet korai szakaszában bombázhatták olyan távolabbi objektumok is, amelyek a jó ég tudja, hogy milyen messziről keveredhettek ide (pl. távoli üstökösök, de a mostani Oort-felhőnél jóval messzebbről), ezekben más naprendszerek anyagaira jellemző izotóp-arányok is lehettek, amik aztán idővel a mi naprendszerünk anyagával elkeveredtek.

 389. untermensch4 — 2017-01-09 21:44 

@zizzi: Legalább a harmadik civilizáció lehetünk mert mintha a Yucatánon kétmillió éves geológiai rétegben is lett volna egy fura izotóp-anomália, mintha “egy réteget kivettek volna és beteszik máshova” ami nyilván nem kivitelezhető. Mivel ez időnként előkerült mint bizarr érdekesség (ha az izotópokkal ilyen látványos “elromlás” történhet akkor mit gondoljanak a kormeghatározó módszerről ugyebár), erre egyszer egy fizikus vhol az adatokra azt mondta hogy “teljesen jó számok ha azt a területet akkor atomcsapás érte”.
Kérdés hogy mennyire pusztulna ki az emberiség északi fele? Marad elég mad max és tina turner akik a nullánál kicsit magasabbról kezdik az új civilizáció építését, az itt-ott elásott hidegháborús bunker-izék mennyire lehetnek átmentői a civilizáció információs részének, mi történik a katasztrófa után a nagyobb számú afrikai túlélőnél…

 388. untermensch4 — 2017-01-09 21:32 

@zizzi: (386) A genetikai vizsgálatos kétmondatos bekezdés neked nem gyanús? Mikoriak a “későbbi genetikai vizsgálatok”? A “100%-os egyezés” az mire vonatkozik? A nőben is találtak neander-völgyi génszakaszokat? Mert ez a téma meg viszonylag friss. A “100%” nagyon jól hangzik, de ez így nekem a hihetetlen és az ufó -magainok közös cikkének tűnik.

 387. zizzi — 2017-01-09 18:21 

amúgy, ha bármilyen külső vagy főldi (azaz nekünkugró nagyméretű aszteroida vagy vulkánkitörés) kipusztítaná az emberiség “okosabbik” felét, azaz pl. az északi félgömbön élőket, és tf. hogy főleg afrikai törzsek maradnának meg, mi lenne itt az egész mai civilizációval?? Néhány évtizeden belül a feledés homályába merülne a mai technika, nem lenne aki a tudást átadná, olvashattunk több ilyen sci-fit már. Néhány ezer év kellene amíg szerencsés körülmények között ismét kialakulna egy, a maihoz hasonló civilizáció. Szinte bizonyos, hogy elveszne számukra nem csak a könyvtárakban fölhalmozott tudás, a számítógépeken tároltakról nem is beszélve 😉 . Régészeik meg oopartozhatnának 😉

 386. zizzi — 2017-01-09 18:06 

ja, és még egy állítólagos találat, az illető konteóhoz :

http://www.vilaglato.info/egy-elozo-foldi-civilizacio-emleke/

 385. zizzi — 2017-01-09 18:03 

@gigabursch:

víznyomokat nem láttam, igaz, nem is kerestem ;).
Másik szfinx:

“A könyv a Bucsecs-hegységben található úgynevezett román szfinx alatt tett felfedezést részletezi.”

http://kulfoldi-hirek.blogspot.hu/2017/01/a-bucsecs-hegyseg-rejtelye-egy-osi.html?spref=fb

nem értek románul, de itt vannak többen is akik megértik a szöveget is 😉

 382. gigabursch — 2016-11-07 12:45 

@zizzi:
Ez marha jó írás.
HA igaz,ha nem, de ha majd arra járok, megnézem a víznyomokat.

Az utolsó bekezdések sajnos fölöslegesek.

Viszont a 6000 év – az egy nagyon kemény dolog. Dogma.

 381. zizzi — 2016-11-06 18:01 

most valahogy ilyen hirek “talalnak meg” 🙂 :

http://avilagtitkai.com/articles/view/a-szfinx-sotet-titka-egy-elozo-emberiseg-epitette-a-gizai-nagy-szfinxet

(nem az oldalon bongesztem 😉 )

 379. nygniko — 2015-12-20 19:24 

A 7-esnél az egyik lyuk teljesen tiszta, látszik az alumínium felülete is. Azt az anyagösszetétel megállapítása miatt csiszolták tisztára?

 377. gacsat — 2015-10-12 19:46 

Tessék, itt egy 1,15 milió éves modern ember koponya:
https://www.forbiddenhistory.info/?q=node/87

 375. rdos — 2015-05-04 22:34 

http://fullank.com/index.php/a-vilag/1850-hoppa-okori-targy-amit-mai-tudassal-sem-konnyu-elkesziteni-video

Kvarcit, vagy metahomokkő, azt úgy kell elképzelni, mint a közönséges üveget. Kb. annyira rugalmas (lényegében semennyire) és meglehetősen kemény (csiszolva nem könnyű munka az anyag leválasztás róla).

 374. rdos — 2015-04-11 10:24 

@lilith18: 373 A kőzet konglomerátum, vagy kavicskő így messziről és ff-ben.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kavicsk%C5%91

A “mikrocsip” meg akármi is lehet. Pl. valami szelvényes fosszília töredék. Ami gyanús a dologban (a cikket nem olvastam, így lehet ott említik is), a “csip” mintha egy csiszolt, vagy vágott sík felületen lenne.

 373. lilith18 — 2015-04-10 16:57 

http://www.ancient-code.com/researchers-find-a-250-million-year-old-microchip-in-russia/

Ez egy kőbe ágyazódott mikrochip szerű dolog Oroszországból. Ha jól látom, nem sima kő, hanem olyan mintás, mintha kis kavicsdarabok lennének összeragasztva. Tudja valaki, vajon ki tud alakulni ilyen kőzet természetes módon? Nekem a műkő mintázata jut eszembe róla. Vajon csalás, vagy igazi lehet?

 372. gacsat — 2015-02-08 18:25 

@boros:
Letöltöttem.

 371. gacsat — 2015-02-08 18:15 

A semmit se kódoló DNS szakaszok az ember genomjában is többsgben vannak. Úgy tudom. Mindig átíródnak, különben nem lennének benne.

 370. becsuszoszereles1k — 2015-02-08 12:21 

@bugyispolip: 😉 Mintha csak friss levegot hoztal volna magaddal!
[Asszem, itt a bolcseszek most meg vannak hatva! 🙂 ]

ON: Az ugri-bugri transz-pozon-okhoz szerenyen hozzajarulnek egy linkkel [annal is inkabb, mert eme blog profiljaba vagoan -o”k a (biologiai)szervezet amolyan alvo ugynokei :-O ]:

Link: https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.innoteka.hu%2Fcikk%2Fa_hiperaktiv_csipkerozsika_avagy_az_ugralo_genek_idomitasa.740.html&ei=gULXVMSsLsfmaI3_gLAF&usg=AFQjCNHePbctmdcRV_BZIFBpvVwy0glP9A&sig2=M581J8WOsJA95vwCHhcbBQ

 369. meggymag — 2015-02-08 08:44 

@meggymag:

(fennt téves kattintás)

Valószínü, ezért egyik kedvence a ´génmódosítóknak a szójabab.

 368. meggymag — 2015-02-08 08:40 

 367. bugyispolip — 2015-02-07 22:11 

Sziasztok! Tiboru, nagyon király a blog!! 😀
A komment áradat olvasása is rendkívül élvezetes és tanulságos!

Tudom, fura, hogy egy régebbi cikkhez írok, de van pár dolog, amit szeretnék hozzátenni, mint érdekességet.

Oswald Spengler Nyugat alkonya című történetfilozófiai művében ír arról, hogy a Földön különféle KULTÚRKÖRÖK váltják egymást, melyek egy kezdeti, virágzó kultúrából, és egy kései, hanyatló civilizációból állnak. Így minden kultúrkörön belül “lineáris”, haladó, majd fokozatosan hanyatló történelem ismétlődik meg, és a főbb események a különféle kultúrkörökben egymással analógok, így egy adott kultúrkör végét “meg lehet jósolni”. Röviden ennyi a lényeg, szerintem érdekes elolvasni, annak ellenére, hogy vannak hibái, és inkább “bölcsészes” szemszögből ír. (A legpozitívabb értelemben használtam ezt a szót!! 🙂 ) De szimpatikus, hogy Spengler többször is kihangsúlyozza, hogy sajnos nem vonatkoztathatunk el a saját szemszögünktől, és rengeteg mindent csak nyugati szemüvegen keresztül látunk, ami nem feltétlen igaz.
Nyolc kultúrkört említ, de a felsorolás még laikus szemmel nézve is erősen hiányos, mivel tényleg csak ennyiről vannak valamirevaló információink, és ezt Spenlger is beismeri.
A kultúrkörök: babiloni, egyiptomi, indiai, kínai, mexikói, antik=görög, mint kultúra+római, mint civilizáció, arab és a nyugati=mai. Mindenkinek eszébe jut legalább egy kultúrkör, mely hiányzik a listáról, csak lényegesen kevesebbet tudunk róla, vagy éppen semmit. (pl. ausztrál)

Más: az evolúció kérdéshez. Fehérjeszerkezeti vizsgálatokkal le lehet modellezni (molekuláris törzsfán) az egyes élőlények leszármazását, és a köztük levő rokonsági kapcsolatokat az aminosav szekvenciaváltozás alapján. Egy adott fehérje, mely ugyanazt, vagy hasonló funkciót lát el a szervezetben, fajonként eltérő aminosav szekvenciasorrenddel rendelkezik. Egy ősinek tartott “egyszerűbb” élőlény fehérjéje különféle szekvencia és konformációváltozások árán jutott el a mai “modern” élőlények fehérjéjének formájáig, az evolúció során. Ha a fehérje véletlenszerűen próbálkozna az összes lehetséges konformációváltozás felvétele közt, az hosszabb ideig tartana, mint amennyi ideje megközelítőleg létezik a Föld. Vagyis a fehérjék az evolúció során NEM járják végig az összes lehetséges konformációs változatot, hanem egy determinált úton haladnak. Azt viszont nem tudjuk, hogy mi kódolja ezt az utat. Viszont figyelemreméltó az, hogy például a szójabab 19. és 20. kromoszómájában 70 %-ban semmit nem kódoló, de mégis áríródó töltelék szakaszok (transzpozonok) vannak, melyeknek eddig semmiféle funkciót nem sikerült találni, csak annyit, hogy képesek gének közt ugrálni, magukat lemásolni. (De, hogy minek??)
Talán nem minden élőlény az égből pottyant készen, de van valami eleve elrendeltség az evolúció sok helyen még homályos folyamatában…

Ajánlom mindenkinek Teilhard DeChardin műveit! Nem kell szentírásnak venni, egyszerűen csak egy érdekes gondolatmenet 🙂

 366. zizzi — 2014-11-14 18:28 

ide sorolom be, ebbe a “dosszieba” ;):

http://erdekesvilagunk.blog.hu/2014/11/13/10_rejtelyes_lelet

(es vajon hova tunt Sztalker kollega?? ismet eszembe jutott, merthogy itt a kommentek vege fele eros “tappancsnyomot” hagyott…)

 365. heyjoe — 2014-05-17 12:08 

Sziasztok !
Szinte fizikai fájdalmat okozott a regisztrálás, de túlestem rajta, és teljesen megérte ! 🙂
Fantasztikus a blog ! Átnyálaztam magam az összes témán, és ez az egyedüli alkalom, amikor sajnálom hogy nem vagyok idősebb ! A kevéske 17 évemmel kevés vagyok ezekhez a vitákhoz itt. Viszont rengeteget lehet tanulni tőletek, komolyan mondom.. ez az oldal keményen függővé tesz ! 😀
Titokban pedig remélem, hogy feléled ebben a posztban a kommentelés, ugyanis ez a kedvenc témám mind közül.. 😛

 364. cicapiszok — 2013-10-07 00:03 

http://www.youtube.com/watch?v=V5rL3gUdEK4

Találtam egy videót az alumínium cuccról.

 363. sztalker — 2013-09-26 18:22 

@piffeny:

Néhány érdekesség a macskákról, nagymacskákról, amit talán fontosnak vélek itt megemlíteni róluk:

Miért dorombolnak?
Erre ma olyasmit válaszolnak a szakértők, hogy a dorombolásra képes macskafélék (sok nagymacskafaj pl. nem is tud dorombolni) ezzel egyfajta önszuggesztiót végez maga, és esetleg kicsinyei megnyugtatása végett, tehát nem csak akkor dorombolnak, ha jól érzik magukat, sokszor a beteg állatra is jellemző ez szokás. Talán ahhoz lehet ez hasonlatos, mint amikor az anya a síró, félő gyerekét csitítja el egy ritmikus mondókával, dallal, susog neki, vagy mikor félelmünkben elkezdünk valamit kántálni, egy mondókát, rigmust, hogy bátorságot merítsünk az ütemes ismétlődő ritmusból. A vadonban fenáll a veszély, hogy a kismacskák esetleg elbóklásznak anyjuktól, vagy nyávogásukkal odavonzzák a többi ragadozót, talán innen eredhet, hogy már kölyökkoruktól beléjük ívódik ez a hang, amit az anyjuktól hallanak előszőr, és ők is továbbadnak majd a kölykeiknek.

Telepatikus képességeik, avagy teljesen hülyeség pl. a Macskanő c. film?
Nem, bármennyire meglepő, de a népszerű amerikai játékfilmben (a szép Halle Berry-t is élvezhettük benne, a híres mau fajtájú macskaszereplőkön kívül, mellesleg a leggyorsabb házimacskák a mauk) bemutatott macskák jellegei bizonyos szempontból szerintem megállják a helyüket. Már a nagymacskákkal foglalkozók is tapasztalták azt a megdöbbentő jelenséget, hogy mintha ezek az állatok szinte képesek lennének előre megérezni egy találkozó pontos helyét, vagy az őket üldöző, rájuk vadászó emberek szándékait. (Kétségtelen, hogy sok vadászmese, lódítás és legenda is van ezekben, de ettől függetlenül elfogadhatjuk a jelenséget.) Az etetésre váró oroszlán több etetőhely közül is választhatott, mindegyik nagyon messze volt kiindulási pontjától, tehát már órákkal korábban ki kellett, hogy válassza azt, amelyikhez elindul. A vadőr még nem is döntötte el, hogy melyik etetőhöz fogja vinni a nagymacskának szánt vadat, amikor az oroszlánnak már javában úton kellett lennie a kiválasztott felé, hogy épp időben találkozhassanak. Ez olyan rendszerességgel fordult elő, hogy már nem is nagyon törte a fejét a dolog mikéntjén a szóban forgó vadász. (George Adamson: Életem.)
Már jóval a telefon megcsörrenése előtt a telefonasztalra felugró házimacska igencsak megrémítheti a gazdit, pedig lehet, hogy nem is annyira misztikus a magyarázat, ahogy a mindig eltérő időpontokban hazafelé tartó családtag érkezése előtt pontosan tíz perccel az előszobába siető cicus is elképesztheti az embert.
Az bizonyos, hogy nem minden helyzetben használják ki ebbéli fölényüket, ezzel pedig talán még misztikusabbá teszik előttünk magukat, mint történt ez egy leopárdvadásszal, aki napokig tartó eredménytelen hajkurászás után mégiscsak elbóbiskolt pár órácskát a kimerültségtől. Reggel elképedve látta a nyomokból, hogy üldözöttje pont ekkor közelítette meg őt, körbe-körbejárta az alvó vadászt, de nem ölte meg, noha minden lehetősége meg lett volna erre.
Feltételezhetjük, hogy nem csak egy-két érzékszervük fejlettségének köszönhetik a macskák hiperfinom érzékenységüket (látás, hallás, szaglás, tapintószőrszálak), de lehet még a mágneses, elektromágneses mezők iránti affinitás is ezek közt, ráadásul ezek együttes hatása, vagy arányaik is döntő lehet. Ezért sem kell csodálkoznunk, ha a tükörbe néző macska hamar elfordul tükörképétől és elunja a vizsgálódást: itt van ugyan egy tökéletes kép, de nincs szag, és nincs tapintás, hőérzet, hanghatás sem, ami megerősítené a veszélyt. De ugyanez az állat megérezheti egy másik emeleti lakásba most beköltöző idegen macska neszeit, szagát, ezekre már reagálni fog nagyon is, a gazdája legnagyobb döbbenetére, aki nem érti meg kedvence zaklatott viselkedésének okát.
A vízerek, Hartmann-vonalak stb. rajongói (én nem nagyon vagyok az, elismerem) biztos nem fognak meglepődni azon, hogy a macska pont ezeket az ún. geoaktív helyeket részesíti előnyben, ha pihenőhelyet választ magának, aludni tér. (Ellentétben a kutyával, aki meg éppen a geopasszív pontokra „bukik”, az erre érzékeny emberek ezt is figyelembe vehetik, ha kedvenceiket a lakásukban tartják.)

Miket válthat ki belőlünk a macska, és miért?
Itt most csak párat említek érdekességként, mert sok ilyen dolog is van, pl. a szinte szabályos gömb alakú fejformája nagyon is emlékezteti az embert a csecsemőkére, sokakban ez gondoskodási reflexet is kiválthat, hirtelen nagyon vonzónak, kedvesnek érezhetjük ezt a kis állatot.
Simogatása igazoltan nyugtató hatású az emberre, csökkenti a magas vérnyomást, a dorombolása pedig szintén olyan hangtartományba esik, ami jótékony hatású egyesek szerint. (Az utóbbi időben a macskát sokat használják terápiás céllal börtönökben és az idősgondozásban is, rendkívüli „diplomáciai” érzékének köszönhetően nagyon keresett, afféle élő nyugtatószerré vált őkelme, de vannak már Japánban, Bécsben és Budapesten is macska kávéházak, ahol dorombolnak rendelkezésünkre, ha nincs épp saját bejáratú kedvencünk. Mit ülsz itt, siess gyorsan, szerezz egyet, tényleg nem bánod meg!:)))

Mit köszönhet az orvostudomány a macskának?
Többek között (ideértve a töméntelen gyógyszerkísérletet is persze) az emberi agykutatás meglehetősen sokat. A macskaagy barázdáltsága nagyon hasonló az emberéhez, ahogy egy híres agykutató mondta: amit ma az emberi agyról tudunk, javarészt a macskák agyának vizsgálatának köszönhetjük. Roppant érzéki lények, agyukban a miénkéhez hasonlóképp helyezkednek el az érzelmi reakciókért felelős területek.

Intelligencia, meglepő emberi attitűdök:
Természetesen nem szabad antropomorfizálni egy állatot, de azt minden kutya- és macskatartó tudja, hogy ők is érző lények, legfeljebb eltérő módon fejezik ki ezt nekünk, de a kutyával ellentétben a macska még képes kifejezetten „rá is játszani” néha ezekre az érzelmi megnyilvánulásokra, úgy vélem.
Most szándékosan nem tudományos, vagy saját tapasztalaton alapuló példákkal jövök elő, szerintem elég, az is, ha csak olyan, köztünk élő celebek véleményét hallgatjuk meg, mint pl. Bódy Szilvi, Gregor Bernadett, Dobó Kata, akik rajonganak kedvenceikért, ugyanakkor nem különbözve más hétköznapi gazdiktól ők is egységesen megerősítik, a macska ragaszkodik a gazdájánál már kivívott érzelmi pozíciójához, azt semmi és senki nem zavarhatja meg büntetlenül, minden beavatkozás súlyos következményekkel járhat a betolakodóra nézve (legyen az családtag, vőlegényjelölt v. ismerős v. akár egy a gazdinak kedves tárgy), a macska kiváltságos jogai nem csorbulhatnak, különben tesz róla… (Ezt tanúsíthatom, és egykori barátnőm is, pedig ő nem is utálta, sőt, kifejezetten bírta a macskát, de mégis az erősebb győz, ugye:))
Mivel minket is megjelöl mirigyváladékával (ez az a bizonyos dörgölőzés, amit sokan csak kedveskedésnek hisznek), nem árt tudnunk: mostantól mi is a leltárában vagyunk, hát ahhoz is tartsuk ám magunkat, különben jöhet a lomtalanítás, vagy a végleges kilakoltatás (a picike szívéből, úgy értem, viszont a srófos agyacskájából meg éppen hogy nem ki, hanem be, sajnos!) és aztán örök harag…
Irigység, féltékenység, bosszú, zsarolás, mindezt megspékelve rengeteg pótcselekvéssel (pl. ál-mosakodási jelenet, hogy ne kelljen a tévéfotelt elhagynia egy most érkezett vendég kedvéért, vagy az „éppen a a galambokat figyeltem, de mindenféle rossz szándék nélkül, hát nem hiszed?” típusú nézés) amit akkor tesz, ha valami rossz fát tett a tűzre, miközben sunyin figyeli a reakcióidat, valahogy úgy oldalról-alulról, ahogy csak a macska tud rád lesni. Alapjában érvényes a formula: két rossz macska már felér egy gyerekkel, higgyétek el, van benne, tényleg van benne valami, igen… (Az eredeti kopirájt egyébként ez: Két költözködés felér egy tűzvésszel — Mark Twain. Ezt a mestertől loptam, de vállalom.)

Minek lát minket?
A kutatók szerint minket is macskának (igen, talált!), de különleges, farok és bunda nélküli, két lábon csetlő-botló csodabogár-macskának (vagy inkább kissé elfuseráltnak?, ez lehet inkább közelebb a valósághoz) lát, aki dorombolásra képtelen, noha szorgalmasan igyekszik szegény. De alapjában véve mégiscsak rendes macskának tart bennünket, embereket, amit viszont nekünk azért fontos tudni, mert így bepillanthatunk a macskák világképébe, mely (mint láthatjuk) meglehetősen macskaközpontú, tehát nem árt cefetül iparkodnunk, ha tartani szeretnénk velük a tempót. (Ilyenkor irigyli el az ember a boldog kutyásokat, hiába, a szomszéd kertje effektus, ugye, de ne legyünk telhetetlenek, ez van, ezt kell szeretnünk, ez jutott nekünk, ezt érdemeljük, mert hát az iszlám is záróvallás, ugye, nekik se lehet könnyű, mi megértjük, utána már nem térhetsz át más hitre, az áfa zárótétel a vámnál és visz minden nyereséget, a macskás gazda már nem várhat mást e földi világon, mint hogy szolgálja urát/úrnőjét, hát némán tűri megpróbáltatásait. Úgy legyen! Ámen.)

A szende gyilkos:
Ragadozó ösztöne, ölési ösztöne felülkerekedik étvágyán, bizony, a legtöbb kerti cicus nagy sorozatgyilkos a környéken, a madarak és egyáltalán minden olyan állat, amit el tud kapni, nincs biztonságban tőle (tehát nem csak az egér, patkány). Ez csak részben az ő hibája, leginkább a gazdinak kell tudnia erről, ahogy ez egy angol felmérésből is kiderült: a jóhiszemű macskatulajdonosok elképesztő mennyiségű kisállattetemet szolgáltattak be a felmérést végző tudósoknak, sajnos a prédák többsége csak a cica szórakozásának esett áldozatul, mivel otthon szinte mindegyiket terített asztal, akarom mondani macskakonzerv várta, így nem is ették meg a zsákmányolt tetemeket, csak megölték őket. A macskatartóknak érdemes hát ennek tudatában a szabadba engedni őket, előtte pedig megóvni, elkeríteni valahogy a potenciális zsákmányt a cicustól, ahol lehet.
Sok kis sziget az óceánokban is a macskák garázdálkodása miatt veszítette endemikus fajait, az arra járó tengerészek gyakran tettek ki macskákat is ezekre a helyekre, a röpképtelen madarak, vagy kisebb, eddig ragadozót nem ismerő gerincesek pedig ezek étlapján végezte. Sajnos ez is az ember, nem pedig a macska bűne, de sajnos visszafordíthatatlan a kár.

Az oroszlán is macska, csak…
Nem igazán, de előbb beszélgess artistákkal, állatidomárokkal, állatgondozókkal és vadőrökkel. Jobb, ha ők mondják el neked, és nem te jössz rá, hogy nem lehet motorkerékpárról átülni rögtön egy teherkamionra, amelyik ráadásul folyékony hidrogént szállít, pedig te már mindent tudsz a robbanómotorokról és van jogsid is.
A nagymacskák — bármennyire is ellenállhatatlanul vonzóak is egy macskakedvelő számára — nem „kispályások”, mások a nagyságrendek, a küszöbértékek. Napi 24 órás törődést és jelenlétett kívánnak a tartóiktól, tehát egész életmódunkat kénytelenek lennénk alájuk vetni. Ezért csak az tartson ilyet, aki ezt vállalja, felelős állattartó.
Csak egy példa a „fogásra”, mikor egy macska belemélyeszti a körmeit egy tárgyba, élőlénybe stb. Egy macskánál ezt csak kellemetlenség a részünkről, felszíni sérülés, oroszlánnál (vagy hasonló nagymacskánál) viszont már ez is simán áthatol a húsunkon, akár csontig. Ráadásul ez még nem is agresszív mozdulat (az állat csak „érdeklődik”, megnézi magának, hogy mi is ez a dolog itt előtte, miből is van?, képzeljünk el egy támadást, védekező mancsmozdulatot, ütési reflexet teljes erőből!), tehát nem lennénk alkupozícióban ezeknél a vadállatoknál. Továbbá azt sem árt tudni, mivel nyers húst esznek,sokszor a körmeik között húsevő baktériumok tenyésznek, ami az ő immunrendszerüknek nem árt, nekünk viszont nagyon is, vagyis a legtöbb haláleset még ma is vérmérgezésből, súlyos sebfertőzésből ered, maga a sérülés sokszor csak másodlagos. Hogy érzékeltessem, milyen erő is lehet akár egy közepes méretű macskafélében, vegyünk egy hétköznapi elugrást, mikor az ölünkben pihenő, vagy felemelt állat meglát valamit a távolban és szalad, hogy megnézze. Egy külföldi hiúztartónál esett meg, hogy az óvatlan vendég a még teljesen ki sem fejlett (!) állat simogatása közben olyan gyomorszájast szenvedett el az állattól (aki meglátott valamit egy kerti bokorban és indult megnézni, ezért elugrott tőle), hogy az ütéstől majd’ elterült a földön. Akkor most képzeljünk el egy életéért harcoló tigrist, akit bekerítettek, vagy egy felbosszantott, éheztetett oroszlánt, az mire lehet képes!

Az Oroszlánkirály él?
A végére hagytam egy közszájon keringő legendát, amiről mostanra kiderülhet, hogy legalább részben igaz. Nem sokan tudják, hogy az állatkertjeinkben mutogatott oroszlánok tulajdonképpen egy külön alfaj (szó szerint: állatkerti oroszlán!), vagyis régebben olyan kicsi volt még a befogott egyedek száma, hogy elkezdték külön állatkerteknek szaporítani őket. Azt pedig még kevesebben tudják (sajnos), hogy az a faj, amely ezt az alaptenyészetet adta, az az észak-afrikai berber oroszlán volt (mellesleg a legnagyobb testű, a „legszebb” oroszlántípus), amit (eddig úgy tudtuk) teljesen kipusztítottak 1922-re. Mivel a legtöbb ember állatkertben, vadasparkban lát először élőben oroszlánt, ennek karaktere válik hát meghatározóvá sokáig életében. Ezért amikor lerajzolunk, vagy elképzelünk egy oroszlánt (pontosabban: AZ oroszlánt, ugye? Lásd a híres rajzfilmek figuráit, pl. Oroszlánkirály) megjelenik előttünk a sötét sörénye, aranyszínű bundája, büszke magas álla stb. Az emberek tehát a berber oroszlán karakterét szívták magukba így, évszázadok alatt, pedig sok másféle faj is honos Afrikában, de az ókorban még Dél-Európában is éltek. Mivel sok vonás még megvan genetikailag ebből a kihalt fajból az állatkert változatában is, sétáinkon egyfajta időutazáson is részt veszünk, ha akarjuk, ha nem. A legújabb szenzáció az, hogy mégis találtak néhány példányt Marokkó területén ebből a kihalt fajból, a szaporításukat elkezdték, talán megmenekülnek a pusztulástól.

Egyelőre ennyit a macskafélékről, és köszönöm a türelmet mindenkitől!

sztalker

 362. becsuszoszereles1k — 2013-09-26 15:23 

Lehet, hogy betette az oldalra a negy labat az UFO-k haszbara egysege?:))
A cicus-morf kivaloan beszeli a magyart!:))

 361. piffeny — 2013-09-26 13:03 

@sztalker:

“Lehet, hogy ma délután v. holnap még írok egy kommentet (ha még eltűritek tőlem, persze!”
– jó lesz, ha mindenki beleegyezik, én örvendezem!!

Köszönöm a tippeket. Ha hiszed, ha nem, dr. Anghi könyve nekem is az első cicás volt. Akkoriban nem is volt nagyon más. Épp a napokban találtam meg a könyvek mögé csúszva egy polcon. Volt nagy öröm és nosztalgiázás! És az Arany Macskakönyv is megvan.

Nem szeretném teljesen szétcincálni a blogot és untatni a többieket, köszönöm eddigi türelmeteket, a tiedet is, sztalker, tiborunak írtam emailt a címeddel kapcs., ígérem, nem zaklatlak sokat.

üdv: piffeny

 360. sztalker — 2013-09-26 12:11 

@piffeny:

Kedves piffeny!

Csak bólogatni tudok arra, amiket írtál, és anélkül, hogy itt esetleg másoknak az agyára mennénk (de mivel látom, hogy ez a topik most épp eléggé inaktív) a mániánkkal, megígérem, hogy fogok még egy-két kommentet írni ezekről az állatokról, de a bloggazda és olvasók türelme érdekében, szerintem inkább kérd ki tiborutól a privát emailemet (felhatalmazom rá, megvan nála), akkor részletesen is „macskázhatunk”, nyugodtan körbejárhatjuk ezt a témát. (És persze más macskarajongók is csatlakozhatnak, ha akarnak, természetesen!)

De ennyivel még tartozom neked, ami később jutott eszembe, és hátha másokat is érdekel:

+1 honlap tipp:

https://sites.google.com/site/mirtsezsuzsahonlapja/termeszetvedelem-allatvedelem/macskamania

Mirtse Zsuzsa honlapja, ő rendszeresen publikál újságokban (pl. MacskaMánia) is, teljes macskagenerációk nőttek fel a házuk kertjében,
amiről rendszeresen naplót (jegyzeteket) vezet.
Szerintem vedd fel vele a kapcsolatot, bíztos jól megértitek majd egymást, segíthet neked értékes szakirodalmat és jó „macskás” témákat, közösséget, barátokat találni. (Férje ráadásul biológus szakíró, így sok mindent meg is tud magyarázni, amit mi csak érzünk, vagy sejtünk ezekről a kis bundásokról.)

Az én első macskakönyvem gyerekkoromban Dr. Anghi Csaba: Macskák, cicák volt (de az tényleg régen „vót” ám!), a mai, modernebb albumok közül
a Dorling Kindersley kiadó híres kiadványát, a
The Ultimate Cat Book (ezt magyarul is kiadták Arany Macskakönyv címmel) ajánlhatom tiszta szívvel még,
erről annyit érdemes tudni érdekességképp, hogy mikor a híres ismeretterjesztő angol kiadó elhatározta a macskás témájú könyv megjelentetését,
a saját szerkesztőségének munkatársai (lektorok, írók, fordítók, tördelők stb.) sokszor a SAJÁT cicájukat hozták be a szerkesztőségbe,
hogy azokat fotózzák le az album képeihez!

Magyar kiadás:
http://moly.hu/konyvek/david-taylor-arany-macskakonyv

Hiába, Nagy-Britanniában van a legnagyobb múltja a macskák tenyésztésének és imádatának. (Bár a legtöbb cicus az USÁ-ban él, igencsak fejedelmi módon.)

Biztos, hogy ezekben a könyvekben nem fogsz csalódni, de a friss könyveket, weblapokat már nem nagyon ismerem, ezt megmondom neked őszintén.

Mint „sorstárs” amatőr macskakedvelő, ennyi jutott még eszembe a kiadványokról.

Lehet, hogy ma délután v. holnap még írok egy kommentet (ha még eltűritek tőlem, persze!)itt ezekről a kis „bio-dízelekről”, doromboló minioroszlánokról, amiben egy-két érdekességet megemlítenék róluk, ami talán még beilleszthető a konteóblog témavilágába, stílusába.

Minden mást viszont inkább privát levelezésben lenne illendő szerintem, hacsak az orvos másképp nem rendeli… 🙂

üdv: sztalker

 359. piffeny — 2013-09-26 10:04 

@sztalker:

Jaj de jó, hogy válaszoltál! 🙂
Trethon Judit munkásságát nem ismerem, de amit tőle idéztél, cinkos mosollyal olvastam. Én már többször mondtam embereknek, félig (de csak félig) viccesen, hogy szerintem a macskák ufók, belül kicsi zöld lények, külső álcájuk viszont édes, vicces, bájos, puha. Csínytevések esetén ez az egyetlen mentségük (mármint hogy édesek), továbbá ezzel érik el, hogy bizalmunkba fogadjuk őket, kaját és szeretetet adjunk, miközben ők zavartalanul megfigyelhetnek. Az emberek ilyenkor mindig udvariasan nevettek, mint egy közepesnél kicsit rosszabb viccen, de a szemükben megrökönyödést láttam (ennek nincs ki mind a négy kereke, szegény lány…). Hát, most nagyon örülök, hogy nálam okosabb fejekben is csak 3 kerék zakatol olykor 🙂

Macskákhoz való vonzódásomat -szintén gyerekkorom óta- néha már abnormálisnak érzem, minden(!) állatot félek vagy gyűlölök, ezt egyet kivéve. Őket viszont bálványozom, menhelyekről elhozom, befogadom, nevelem (lásd még: crazy cat lady 🙂 á, nem ám!). Szeretetüket kiérdemelni számomra többet ér, mint némely ember szimpátiája (nincs is sok barátom, haha). Ennek okát előző életekkel, reinkarnációval, karmával tudom magyarázni, bár a keleti vallások tanait csak ugatom.

Azért ha eszedbe jut mégis könyv, amit ajánlanál, írd le. Nem mindig az irodalmi érték a lényeg, ha arra vágyom, majd előásom Jókait. Esetleg etológusok nevei, akik macskákkal foglalkoztak…? Majd én is kutatok. A te fenti összefoglalód továbbra is csúcs, miatta én is sok ilyesmit akarok tudni a cicusokról.

üdv: piffeny

 358. tiboru — 2013-09-25 18:54 

@piffeny:

Szia, üdv a közösségben, érezd jól magad!

 357. sztalker — 2013-09-25 15:45 

@piffeny:

Üdv közöttünk, piffeny!

Nem, nem fog tiboru kimoderálni, ne félj…
(Ő nem olyan, de télleg!!!)

Örülök, ha tetszettek a kommentjeim, ez tényleg nagyon jólesik, de remélem, hogy a tieidet is olvashatjuk hamarosan, csak bátran, bátran, minden véleményre kiváncsiak vagyunk! (Én legalábbis nagyon.)

A macskák… Talán a gyerekkoromból ered, hogy nem játszhattam olyan szabadon, mint a társaim, és ezek a kis bundás lények viszont mindig ott voltak, tulajdonképp ők kerestek meg engem, na…
(Mert hát szegény megboldogult Threton Judit író mondta volt helyesen: ha a földönkívülieket keressük, akkor itt élnek a szemünk előtt, csak éppen álcázzák magukat, képesek mindent kiszedni belőlünk bájosságukkal és ravaszságukkal, de este összegyűlnek és mindent kiértékelnek, amit láttak, majd jelentik a bázisnak. Most mondd meg, hát nem tényleg így van? :)))

A fontos, hogy szereted őket, és a maguk módján ők is ezt teszik, hidd el!

Nem szívesen ajánlanék kötelező irodalmat őkelmékhez, mert nem biztos, hogy irodalmi értékük olyan nívós lenne, a fajtákat felsoroló kiadványok pedig tenyésztők számára készülnek elsősorban.
Nacume Szószeki japán író könyvét azonban: Macska vagyok (megjelent magyar fordításban) szívesen ajánlom, ha esetleg még nem olvastad, ő egy századfordulón született kismacska szemével mutatja be az akkori Japánt, a felcseperedő cicus kalandjai az emberekkel és fajtársaival valóságos kultkönyv még ma is a szigetországban.

Jó olvasást, sok macskabarátot és kommentelést kíván:

sztalker

Utóirat:
Azt tudtad, hogy a fekete macska Angliában szerencsét hoz? Pl. amelyik lánynak ilyen van, annak szerencséje lesz a férfiaknál…
(Naná, hogy a pápistáknak akartak ezzel is betartani az anglikánok. Mert mindig az emberekkel van a baj, nem a macsekokkal, sajnos!)

 356. piffeny — 2013-09-25 14:06 

@sztalker:

OFF!!!

Szia, Sztalker,
remélem, Tiboru nem moderál ki. Most regisztráltam, és nem találtam privát üzenet írási lehetőséget. Azt is remélem, eljut hozzád ez a pár sor.
Azt szeretém kérdezni tőled, honnan tudsz ilyen sok érdekes dolgot a macskákról (meg más dolgokról is, amiket már korábban olvastam tőled, de most kifejezetten a cicusok érdekelnek!)? Nagyon-nagyon tetszett, amiket itt írtál, és az is, ahogyan! Az utolsó bekezdésed különösen találóan foglalja össze a lényeget (többszörös macskatartó lévén csak megértően bólogattam).
Tudsz esetleg könyveket/weboldalakat ajánlani, ahol magam is felszedhetek némi ezzel kapcsolatos tudásanyagot? 🙂 A macskákról szóló általános könyvekben (‘macskatartók nagy könyve’-típusúak) többnyire semmi érdekes nincs.
Köszi!

Tiboru, blogjaid zugolvasója és titkos rajongója vagyok régóta, a posztok és kommentek böngészése sok-sok órámat színesítette már meg. Érdemben hozzászólni a jövőben sem fogok, mert sokkal érdekesebb nálam okosabb emberek ötleteléseit olvasni! Csak így tovább,
üdv!

 355. zizzi — 2013-08-29 21:24 

nocsak-nocsak…..

http://mno.hu/vilagur/a-marsrol-jott-az-elet-a-foldre-1181115

„Úgy tűnik, gyűlnek a bizonyítékok, hogy valójában mindannyian a Marsról származunk, vagyis az élet a Marson kezdődött, és meteoritok szállították a Földre. Ám az élet fennmaradásához a két bolygó közül a Föld volt alkalmasabb”

 354. nyeviga — 2013-08-24 13:03 

@zizzi:

Fentről a 6. kép az totál my little pony 😀

 353. tommi — 2013-08-22 23:47 

Ezekről csak egy könyvcím jut eszembe: Galaxis útikalauz stopposoknak. 😉 Tudom, hogy csak egy sci-fi vígjáték, de simán hihető és elképzelhető az egész, amit Douglas Adams az öt kötetben összehozott. 🙂

 352. becsuszoszereles1k — 2013-07-28 17:18 

350.@petercsanki: Szokratesznek is volt ilyen!:)

Ha bovebben is erdekel, es meg mas furcsasagok is: az intuitiv os-agytol a pszi megnyilvanulasaig a kaszinoban – Szendi Gabor “Isten az agyban” cimu konyvebol megtudhatod.

Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2F2fastdownload.hu%2Ffilm.php%3Fid%3D97806&ei=STL1UfHTK9St4QTN_oGwAw&usg=AFQjCNF_mI2YYRZhkNt_IhrmIznLctTDhg&sig2=IzkrECbzX6Fsoh5ybIXIIA

 351. petercsanki — 2013-07-24 00:56 

 350. petercsanki — 2013-07-24 00:52 

Sziasztok

Jó volt olvasni hogy másoknak is vannak ” furcsa ” esetei, így már nekem sem olyan fura az időkiesésem. Ugyan nem eltűnéses eset de elég érdekes és a mai napig nem tudom hová tenni..10 perc alatt – végig a tudatomnál voltam csak mozdulni nem tudtam – eltelt vagy 4 órahossza…

 349. zizzi — 2013-07-06 04:43 

Az “egyiptomi piramisok a deli sarkon” c. cikkhez valaki hozzaszolt – az is lehet, a FB-on -, hogy lehet, a pingvinek epitettek – masik, hogy akkor sok havat kellett lapatolniuk…
Hat Egyiptomban meg sok homokot kellett, mire a piramisokat es a Szfinxet kiastak…. 🙂

 348. gacsat — 2013-07-05 13:17 

Kösz.

 347. boros — 2013-07-05 12:14 

@gacsat: Ha nem gond, hogy kicsit megspoilerezem… (mert szerintem nagyon jó könyv, érdemes elolvasni)

Az idögép úgy müködik, hogy bazi nagy részecskegyorsítóval kötnek össze korszakokat (1-2 millió éves távolságokban).
A megérkezéskor mindenhol paradicsomi (és embermentes) környezet fogadja az úttöröket.
Ám egyszer csak az egyik föszereplö (a pelontológus) talál egy furcsa leletet az egyik korszakban …

 346. gacsat — 2013-07-04 11:07 

Az időutazásnak elvi akadálya nincs:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91utaz%C3%A1s

 345. gacsat — 2013-07-04 10:42 

@boros: Az időgépes megoldást már én is említettem. Egy kicsit bővebben ismertethetnéd ezt a könyvet, mert ebből nem sokminden derül ki.
Van egy ilyen múltbamenekülős filmsorozat is: http://cimkezes.origo.hu/cimkek/terra-nova/index.html?tag=Terra+Nova

 344. boros — 2013-07-04 01:25 

Ezekről a megkövesedett emberi lábnyomokról ez a könyv ugrott be:
http://www.libri.hu/konyv/laszlo_zoltan.a-keringes.html
Csak itt nem a múltba, hanem a jövőbe vezetnek a szálak.

 343. gacsat — 2013-07-03 22:23 

Tessék: egy másik szép gyüjtemény: http://www.extreemfun.com/2013/03/unexplained-mysteries-of-world.html
Benne említtetik az itt is tárgyalt alu ötvözet tárgy is, és az általam már linkelt kalapács.

 341. boogee — 2013-06-30 13:56 

Kicsit megkésve.

1. Véletlen. Egy nevet véstek át, és az egymásra vésett nevek hieroglifái formálnak laikus szemek számára repülő szerkezeteket.

3. Ide tartoznak az Acámbaro-i szobrok is.
Mexikóban 1944-ben találták az elsőket, a későbbi feltárás során a megtalált leletek száma 30 ezer fölé emelkedett.
A koruk 5-7 ezer év.

“Az Acámbaro-i gyűjtemény különös darabjai között találunk ábrát kihalt rinocéroszfajtáról, egy olyan lófajtáról, amelyet a jégkorszak óta nem láthattunk, kihalt dél-amerikai majmokról, plezioszauruszról és brachioszauruszról is. Az azonosítatlan fajok között van néhány, amely részben madár, részben hüllő; olyan, amely a hüllők és az erszényesek keveréke, vannak kanál alakú csőrrel rendelkező hüllők és hüllők szarvakkal. Az emberalakok alapján egy kultúra bontakozik ki előttünk, amely a vadászatnak szentelte az életét, a földművelés tudománya nélkül. Van néhány olyan szobor, amely a hüllők és más állatok háziasítását ábrázolják.”
Forrás: http://boldognapot.hu/blog/az-acambaro-i-szobrok-egyutt-elhettek-e-a-dinoszauruszok-az-emberekkel/

6. Megkövesedett emberi lábnyomokból több tucatot találtak már különböző földtörténeti korokból.
“-Permkorszakbeli lábnyom Új-Mexikóban (Kora 290-248 millió év közé tehető, igazolta a Smithsonian)
-Karbon kori lábnyom Utahban (Kora 355-290 millió év közé tehető.)
-Jura kori lábnyom Türkmenisztánban (Kora 195-145 millió év közé tehető.)
-Laetoli lányom (3,7 millió éves)
-Triászkorabeli lábnyom Nevadában (Megközelítőleg 200 millió éves.)
-Egy bordázott cipő- vagy egy szandáltalpról, amelyet egy homokkősziklában a Góbi-sivatagban találtak, úgy vélik, hogy több millió évvel ezelőtt keletkezett.”
Forrás: http://boldognapot.hu/blog/meghokkento-regeszet-rejtelyes-labnyomok-bizonyitekok-arra-hogy-az-emberiseg-mar-tobb-szazmillio-eve-letezett/

A műszaki leletekből is több megtalálható:
300 millió éves alumínium fogasléc
http://ittvannak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=274
400 millió éves fosszíliába / hengerkövületbe ágyazott,
fogaskerekes gépezet részét találták meg Oroszországban!
http://www.randihely.hu/blog/entry.php?u=79512&e_id=39131

Több tízezer évvel ezelőtt működő bányákat fedeztek fel Afrikában és Észak-Amerikában ahol rezet, ezüstöt és aranyat bányásztak.

 340. gacsat — 2013-06-29 14:23 

@sipi93: Hát, szerintem nem sok közük van egymáshoz.

 339. sipi93 — 2013-06-29 02:23 

Csak szerintem hasonlít az utolsó tárgyra ??
https://www.youtube.com/watch?v=uExYzh89MQI

 338. trafikos — 2013-06-28 21:54 

@SLC:
Kedves SLC!
Te mindig meglepsz valamivel,na ezt hogy találtad!?
Vagy szégyenlős lett,vagy megunta bámulni a népeket.:)
Nem tudom észrevetted -e a szobor sötétben nem mozog,csak fényben!

 337. gacsat — 2013-06-28 21:50 

@trafikos: Nézd meg a 208as végét!

 336. gacsat — 2013-06-28 21:46 

@petiba: Ez főleg azt mutatja, hogy egészen nagy elmék is tudnak úgy véleményt mondani, hogy át sem gondolják rendesen a dolgot.
Hoppá! Ez itt OFF.

 335. gacsat — 2013-06-28 21:46 

@petiba: Ez főleg azt mutatja, hogy egészen nagy elmék is tudnak úgy véleményt mondani, hogy át sem gondolják rendesen a dolgot.
Hoppá! Ez itt OFF.

 334. gacsat — 2013-06-28 21:40 

@untermensch4: Nem veszem adottnak.

 333. gacsat — 2013-06-28 20:57 

@csinitank: Az egysejtűekig nem mehetsz vissza . Nincs annyi idő. A Föld nagyjából 4,5 mrd éves. Épp hogy kihült, kialakult rajta az élet. 3,2 mrd éves egysejtű leletek vannak. És figyelj: 2 mrd éve már többsejtű lények éltek.
Amúgy szerintem sem az első emberiség.

 332. gacsat — 2013-06-28 20:41 

A gitárhúr sem bolygatatlan helyről került elő. Simán lehetett az előző expedícióé is.

 331. trafikos — 2013-06-28 20:08 

@gacsat:
Sejtettem,hogy az időjárőrök kis túrái a múltba nem biztonságosak,mindig elhagynak ezt-azt.A gitárhúr biztos elszakadt egy kis tábortűzi műsornál,mi meg agyalhatunk,hogy került oda. 🙂
(Poul Anderson:Időjárőr ill. Aaron F.Loacher :Őrjárat az időben (Időjárőr) Ajánlás:”Vigyázat!Ha az időutazást valaha felfedezik, akkor már most is van!)

 330. siolrog — 2013-06-28 09:10 

@gacsat:

308
Igazad van a trendet illetően. Sőt Bergoglio pápaként egy beszédében így fogalmazott:
” Az Úr mindenkit megváltott vérével, nem csak a katolikusokat. Mindenkit, az ateistákat is” http://index.hu/tudomany/2013/05/26/ateistak_a_mennyorszagban/

A kat. egyház feje szerint tehát elegendő jót cselekedni a megváltáshoz, vagyis ez minden civilizációra kiterjed, még a kül. reptilián fajokra is (ugyanis minden civilizációnak természetszerűen különbséget kell tudni tennie a “jó” és a “rossz” között).

(Mégiscsak meg kellett volna kérdezni Jézust…)

 329. untermensch4 — 2013-06-26 21:36 

@kreacionista: kissé késve és lehet tévedek amikor úgy emlékszem te kérted, átmeneti faj: http://criticalbiomass.blog.hu/2008/12/14/teknospancel_1#more5005788

 328. gacsat — 2013-06-26 17:53 

@witchp: A gitárhúr és a dúralumínium tárgy kora erősen kétséges. Ráadásul az aludarab feltalálásának helye az angolba románról átírt művekben gyakran homokkő bánya, ami marhára nem ugyanaz, mint a homokbánya.
Homokkő és mészkő “instant” azaz párszáz éves képződésére vannak pédák, tehát az ebben talált dolgok csak az eredeti lelőhely pontos ismeretében bírálhatók el. A gadalupei csontváz például ilyen. 20milió éves mészkőben találták, de vannak elméletek rá, hogy a kő körülötte mindössze 400 év alatt képződött. A gyújtógyertya tuti ilyen.
Maradnak a gránitban, és szénben talált cuccok. Ezek is olyan számosak, hogy aligha lehet mind cslás.

 327. boros — 2013-06-26 17:10 

Hello,

Két megjegyzés:

kreacionista hiányolta az evolúció laboratóriumi vizsgálatát. Volt ilyen:
http://www.sg.hu/cikkek/67159/darwini_evolucio_egy_kemcsoben

nandras pedig a kibányászott nyersanyagok hiányát hiányolta egy esetleges volt civilizációt jelzendő 🙂
Erről a már emlegetett Nemere könyv jut az eszembe (Rejtélyes elődök) ahol a sok megtalált oopart mellett megemlít egy dél-amerikai rézbányát, ahonnan eltűnt jó nagy adag érc, amit nem a helyiek bányásztak ki…

 326. sztalker — 2013-06-26 11:07 

@qwertzuiop1:
Nem olvastam (tényleg!), de köszi a tippet.

Én egész máshonnan spekuláltam ki ezt: hallottam egy Mexikóban nemrég felfedezett baktériumról, ami előszeretettel zabálja fel a műanyagot, vagyis képes lehet arra, hogy pl. tönkrevágja az oly szépen archivált CD, DVD-adattárolóinkat is, ha nem figyelünk oda eléggé. Egyébként vannak roppant hőtűrő „bacik” is, amik bírják a nekünk — pontosabban a mi fehérjéinknek — már tűrhetetlenül magas hőmérsékletet és nyomást, ha tehát sikerülne egy ilyesféle „zabagépet” keresztezni egy hő- és nyomástűrő fajtával, akkor talán a nagyon nagy mélységben lévő olajtelepek sem lennének biztonságban tőlük a forgatókönyv szerint. Ez természetesen csak fikció, remélhetőleg azért nem fog bekövetkezni ilyesmi.

 325. gacsat — 2013-06-26 10:43 

@lorentovich: Nem, nem illik ide. Néhány ezer éves, és nem lóg ki a saját korából.

 324. zizzi — 2013-06-26 06:46 

@lorentovich:
290.
bizony!! ooopssz!!

 323. zizzi — 2013-06-26 06:45 

@gacsat:
314.

Igen, en is igy latom, a birodalmak bukasa altalaban a hulyek demokratikus remuralmaval teljesedik be.
Apropo memoriter: manapsag valahogy nem divat a memoria fejlesztese!! egyre kevesebb verset miegyebet kell megtanulniuk a gyerekeknek, amugyis eleg, ha “tudjak melyik konyvben kell keresni az infot”. Hat amig a konyvek megvannak….meg van aram es net…. addig ok.

 322. zizzi — 2013-06-26 06:38 

@nandras:
301.
” ….mindig illedelmesen visszarakta a helyére az összes, addig kibányászott és feldolgozott nyersanyagokat,….”
errol szot se irtam, fogalmunk se lehet, milyen energetikai alapokon allt a technikaja egy-egy korabbi civilizacionak.

Hat igen, a piramisokat mi csak nezegetjuk…bar van, aki jol prosperal pl. a piramisok Fibonacci lancabol ;).

 321. zizzi — 2013-06-26 06:37 

 319. qwertzuiop1 — 2013-06-25 18:45 

@sztalker: Csak nem Scott Westerfeld-et olvastál? 🙂
Ha nem, akkor itt az idő! (Többieknek is lehet, sőt!)
A kérdéses sorozat (aminek alapja az olaj megfertőződése) az Uglies (Csúfok) c. résszel kezdődik.
Letehetetlen, és nem csak a kiadók szerinti korosztálynak. (nálunk már azért ifjúsági regény, mert nincs benne szex, odaát meg “for young adults”)

 318. gacsat — 2013-06-25 17:59 

@gigabursch: A vad változatot megették. Lehet nem is régen. Még 50 év, és vadló sem maradt volna.

 317. gacsat — 2013-06-25 17:50 

@gigabursch: Mármint mi hiányzik?

 316. sztalker — 2013-06-25 17:34 

303. gigabursch
Úgy tudom, hogy az őstulok (a XVII. sz.-ra már kipusztult) lehetett a szarvasmarha őse, amit talán úgy 10 ezer éve háziasíthattak. A kutyánál akár kb. a 40 ezer évet is reálisnak tartják egyesek. Én spec könnyebben el tudom képzelni, hogy (félvad) kutyák kísérték az akkori vadászgató, portyázó embereket árkon-bokron át, akik néha odalöktek nekik valami maradékot,mint hogy már akkor képes lettek volna magas szinten legeltetni az őstulkokat, tenyészteni őket.

305. nandras
312. qwertzuiop1
96. rdos
Még mindig az olaj…
Az olajár szándékos „ráncigálásához”, a készletek manipulálásához, a struktúraváltásokhoz (mert nem hagy nyugodni a téma):
Simán el tudnék képzelni egy olyan forgatókönyvet, ami egy baktérumfaj véletlen felfedezésével kezdődik. (De lehet szándékos fejlesztés eredménye is akár.) Ez képes lenne disszociálni („szétcsapni”) a hosszú szénhidrogén-láncokat, ezzel gyakorlatilag értéktelenné téve a földben lévő olajmezőket a belső égésű motorok üzemanyaga számára, így jóformán csak bitumennek lenne jó a kitermel nyersolaj. (No meg a vegyiparunk sem tapsikolna, hiszen mindent belőle állít elő.)
Mivel ez a baktérium exponenciális sebességgel szaporodna (eleinte tehát nem vennék észre, de később elképesztő gyorsasággal terjedne szét a telepekben), sokkal könnyebben lehetne a kutakba juttatni, pl. közönséges olajmunkásoknak álcázott diverzánsokkal, egy mindennapos dezodor tubusában, akár a fúrófejre spriccelve, amikor lanyhul a figyelem. A következmények viszont nagyon is drámaiak lehetnek: a megfertőzött ország (pl. Szaúd-Arábia) elveszítheti bevételeit, mert eladhatatlan a terméke. A „fertőzött” nyersolaj tisztítása meg drágább lehet, mint maga a kitermelés és finomítás. Ettől kezdve azok nyernek az eseményeken, akiknek vannak olajtartalékaik, nem fertőzött és mostantól jól védett, ellenőrzött olajmezőik, esetleg ellenszerük a baktérium ellen.
Ahogy a gyógyszerek mellékhatásait is egy másik gyógyszerrel tudjuk ma kompenzálni, ami persze újabb károsodásokat okoz, ezzel folyamatosan fenntartva egy piacot magának és egy ördögi kört.
Teljesen új szakágak, iparágak v. tudományágak jönnének létre (a megelőzésre, védésre, tisztításra, ellenanyag-kutatására stb.), a piacok új beszállítókat (Nigéria, Líbia, Venezuela) keresnének, az olajár megint az egekbe szökne, újra felfutna az alternatív technológiák iránt kutatás is…
Vagyis a fekete arany utolsó cseppjét is el fogják nekünk adni a kereskedők olyan magas áron, amennyire csak lehetséges. Minden egyéb alternatíva pedig csak ez után jöhet, kerül, amibe kerül. A végén már nem is az olaj árát, hanem annak őrzését, tisztítását, előraktározását fizetnénk meg tulajdonképpen. (Hasonlóképp, ahogy az autóbizniszben is már több a pénz és nagyobb a foglalkoztatottság a kereskedelemben, reklámban, dizájnban, extrákban, alkatrészgyártásban, hitelezésben, visszavásárlás-újrahasznosításban, járulékos bevételek révén pedig: adóztatásban, parkolási díjban, környezetvédelmi bírságban stb, mint magában a termék előállításában.)

 315. gacsat — 2013-06-25 17:32 

@kszabo: India volt a világ legfejlettebb vidéke: http://www.ibtl.in/news/exclusive/1567/the-great-indian-loot-by-britishers-:-gdp-record-speaks-for-itself/
Volt gépkalapácsuk, és ki tudtak kovácsolni egy olyan vastömböt, amit itt csak 1500 évvel később.

 314. gacsat — 2013-06-25 17:26 

@zizzi: A jó világ egyik jellemzője, hogy a szaporodásra érdemtelenek szaporodnak a leggyorsabban. Tehát az emberiség hülyül. Már a védákat is azért kellett leírni 2600 évvel ezelőtt, mert az ind tudósok (akkoriban India sokkal inkább a világ közepe volt, mint most az USA) nem bíztak a jövő nemzedékekben. Nem hitték, hogy az elkövetkezők memorizálni tudnak majd hosszú szövegeket. A védák akkor már több ezer évesek voltak.
Tehát a jó világ magában hordozza a bukás okát. A hülyék szaporodása + demokrácia = a hülyék uralma > kihalás.

 313. gacsat — 2013-06-25 16:41 

@lumpi: Alumíniumból? Két percig se tartana.

 312. qwertzuiop1 — 2013-06-25 16:37 

@nandras: Tudom, nem nekem dobtad a kesztyűt, de:
Szerinted mi történik amikor valami nagy változ(tat)ásra kényszerülnek az emberek (államok)? Megnyílnak az államkasszák, átstrukturálódik minden. És mint minden ilyen esetben lehet befolyásolni a döntéshozókat, illetve van egy időszak amikor lehet a zavarosban halászni.

 311. gacsat — 2013-06-25 16:32 

@siolrog: Nem oxidál? De igen. Ha másik fémhez ér, elektrokorrózióval minden további nélkül, de nedves közegben magától is megoldja. Ráadásul ez a nem oxidál csak tiszta alumíniumra vonatkozik. Ez ötvözet.

 310. gacsat — 2013-06-25 16:27 

@witchp: A luk a mintavétel helye.

 309. gacsat — 2013-06-25 16:10 

@vittore: “Ráadásul van egy sejtésem, hogy épp egy ciklus vége felé járunk… :(”
+1

 308. gacsat — 2013-06-25 16:07 

@siolrog: Eleinte az volt a kérdés, a megváltás vonatkozik-e a gójokra?. Érdekes, amig Jézus élt, nem kérdezték meg tőle. Ja, hogy a nőkre is vonatkozik, azt csak 450 körül döntötték el (a níceai zsinaton?) mindössze egy szavazat különbséggel.

 307. gacsat — 2013-06-25 16:03 

@alexia: Ez hogy jön ide? Különben a ló monycsöve az az izé, amibe a lófaszt visszahúzza.

 306. gacsat — 2013-06-25 16:01 

@lainp: Én úgy számolom, hogy egy Francia országnyi embernek kéne megmaradni,valahol, hogy a kultúrát átmentse. Új Zéland nem elég.

 305. nandras — 2013-06-25 15:54 

@vittore:
“Vajon kiknek az érdeke lehet, hogy ilyen hevesen cáfolják a spontán újratermelődő kőolaj elméletét?”

miért, kinek lenne az érdeke?
ha a kérdéseddel azt kívánnád sugallni, hogy azokarohattmultik már megint piszkoskodnak a titkolódzással, akkor a konteo a konteoban gyártás helyett inkább egy kis gondolkodást javasolnék.
nevezetesen: milyen érdeke is fűződne akár a rohattmultiknak, akár akárkinek is a sumákolásból?

 304. gacsat — 2013-06-25 15:49 

@FilcTroll: A geostaci műholdak csak a Földdel együtt fognak elpusztulni.
Wikizni való: Dark Knight satelite. Ez egy állítólagós óriásműhold, ami az űrkutatás hajnalán még az égen volt.

 303. gigabursch — 2013-06-25 15:43 

@gacsat:

Általában ezt mondják, de(!) – és tényleg ez a legmegdöbbentőbb – van eredeti, ősi alakja, akárcsak a macskának, lónak, kecskének, birkának, stb.

De a szarvasmarha olyan szinten domesztikálódott (háziasodott/háziasított), hogy nincs sehol vad alakja, három kontinens összességében.
Ha mondjuk kétszáz éve kipusztult volna, azt mondom, OK? legyen a kutya, de itt több ezer év összemberi kultűr- és hagymánytörténetéből hiányzik.

Gondold csak végig.

 302. nandras — 2013-06-25 15:23 

@tiboru: köztudott, hogy minden lakásban található egy fekete lyuk.
(ugyanúgy, ahogy az is köztudott, hogy a mosógépek zoknival táplálkoznak…)

esetedben, kedves tiboru, csak az a meglepő, hogy a nálatok lévő fekete lyuk megelégedett egy kulccsal.
nekem egy vhs kazettát nyelt el 🙂

 301. nandras — 2013-06-25 15:05 

@zizzi:
“Ciklikusan reszben kihal a civilizalt lakossag a Foldon, majd ujra kezdodik elorol a technikai es egyeb “kultura” kialakulasa.”

aha.
és az emberiség, az éppen soros kihalása előtt mindig illedelmesen visszarakta a helyére az összes, addig kibányászott és feldolgozott nyersanyagokat, hogy a következő emberiségnek legyen mit újból kibányászni, akik majd szintén visszarakják azokat…

“Anno egy elod-civilizacio folepitette a piramisokat, aztan az ujabb civilizacio temetkezesre hasznalta.”

és az azután következő újabb civilizáció meg csak nézegeti…

 300. gacsat — 2013-06-25 15:01 

@gigabursch: A kutya lehet a legrégebbi háziállat.

 299. gigabursch — 2013-06-25 14:31 

@kvantum:

OFF, de bocs, nem tudom kihagyni.

Mi az összefüggés a tér az idő és a tömeg között?
.
.
.
.
Ha jó az idő, lemegy a tömeg a térre.

 298. gigabursch — 2013-06-25 14:25 

@sztalker:

Márpedig szerintem a legrégebben házasított állat a szarvasmarha.

Sehol, a három egybenőtt kontinensen nincs meg az eredeti vad alakja (máshol nem is élt), és a mindenféle táplálkozástudományi “eredményektől” függetlenül az ember ezt az egyetlen tejet tudja egy egész életen át fogyasztani.
Ráadásul ez a koevolúció túlmutat a legutolsó jégkorszakon is.

 297. sztalker — 2013-06-25 13:57 

Crooks, Bequerel, Hertz, Thomson, Curie, Rutherford, Tesla, Röntgen mind a radioaktivitás felfedezésének „hőskorában” éltek és nagyjából ismerték egymás munkásságát. (A Crooks-cső lényegében már Röntgen előtt is egyfajta sugárzásgenerátor volt és akkoriban mindenki ezzel kísérletezgetett, mégha nem is mindig jó következtetéseket vontak le ezekből.) Egyébként érdekes, hogy épp maga Röntgen volt az, aki haláláig nem volt valami nagy híve saját (!) felfedezésének, soha nem fogadta el azt a magyarázatot rá (tehát hogy nem valamiféle részecskesugárzás, hanem egy mindenen áthatoló nagy energiájú elektromágneses sugárzás ez), amit a környezetében, meg lassan szerte a világon mindenki elfogadott. (Allítólag volt rá példa, hogy a végén már saját diákjai győzködték a profot, hogy legyen kicsit bátrabb a következtetések terén), de ő megmakacsolta magát. Ettől függetlenül szenzációs tudós volt, nagy felfedezést tett.

 296. hivatasosbeszolomuvesz — 2013-06-25 12:25 

Röntgencsővel pontosan ugyanez a helyzet.

Volt egy valami, amit csak úgy, egyenlőre leírás nélkül megalkotott valaki. Úgy értem leírás nélkül, hogy nem volt előzménye, sőt mégcsak azt sem tudta az illető hogy mire jó.

Jó páran köztük Tesla is, kísérletezgetett vele, és végül csak egy “véletlennek” köszönhetően jöttek rá, hogy sugárzás lép ki a csőből. Véletlenül egy helyen volt a nagyfeszültség, egy röntgencső és egy halom nem használt fotópapír! 🙂
Mert ezek mindegyike előfordul egy átlag háztartásban.

Rengeteg ilyen dolog van, amiről sajnos sohasem fog kiderülni az igazság.

 295. nemkaptokelelve — 2013-06-24 20:26 

@tiboru: Nálunk ugyan nem eltűnés történt, de eléggé ijesztő volt. A konyhában ültem az asztalnál, ami fölött volt egy polc. Egyszer csak a kis receptes kockás füzet leesett a polcról, de nem a gravitációnak megfelelően az asztalra, hanem másfél méterre a konyha közepére. 🙂

 294. nemkaptokelelve — 2013-06-24 20:22 

@:Miért zárja ki egymást az istenhit és a többszörös civilizáció??? Még a földönkívüli civilizációk idelátogatása sem zárja ki! Végül is mindent és mindenkit teremthetett az Isten, ha már így nevezzük.Ne legyünk már ennyire önzők,(naivak és irigyek) hogy csak mi lehetünk a Teremtmények!

 292. untermensch4 — 2013-06-24 15:00 

@FilcTroll: van olyan elmélet hogy egyetlen ciklus van, kb mostanában a csúcspont körül és ha nem tudjuk első neekifutásra túlterjeszkedni magunkat a bolygón kívülre (mars stb) akkor az erőforrások fogyásával jő a hanyatlás. (az illusztráció egy ősember-űrhajós-ősember dekorációs grafikon volt. a ciklikusság észrevehetőségéhez: akinek kalapácsa van minden problémát szögnek lát 🙂

 291. sztalker — 2013-06-24 14:23 

286. siolrog:
„…hogy a folyamatos tapasztalás (hogy az ember ellenség és megöl téged vs ennek fordítottja) rögzül-e, és hogyan rögzül a DNS-ben, amiről tudjuk, hogy nem tárol tapasztalatokat, tudást.”

Joy Adamson híres oroszlános könyvében (Elza, Elza és kölykei) említi azt a jelenetet, mikor a kölyökoroszlánok nagyon könnyen elfogadták a városi fehér gyerekek közelségét (akik simogatták őket), de a feketék simogatását már nem! Mintha „érezték” volna, hogy ősi ellenségek, hiszen a törzsek vadászták őket rendszeresen. Tehát beépülhet valamiképp egyfajta figyelmeztetés az utódokba generációkon keresztül, ha együtt él egy másik fajjal.
Általában minél primitívebb egy állat, annál kevésbé fél az embertől. De azt nem tekinteném szentírásnak, hogy minden vad, amelyik nem látott még embert, az rögtön menekül is tőle, ugyanolyan erős lehet ilyenkor a kíváncsiság is bennük! Erre megint csak egy könyvet tudok felhozni példának: A Baley házaspár vagy 4 hónapot töltött egy tutajon sodródva a Csendes-óceánon, miután yachtjuk elsüllyedt, elképesztő kalandjaik voltak tengeri madarakkal, teknősökkel, óriáscápával(!), amelyek akkor láthattak életükben először embert. A legtöbbjük viselkedésében nem volt félelem irántuk. (117 nap a hullámok hátán — Maurice Bailey, Maralyn Bailey)

277. FilcTroll
OFF, csak tovább filozofálgatok…
Ez embernek van egy boldogságkeresési és egy csoporton belüli megfelelési kényszere, amit könnyen fel lehet használni tömegek manipulálasára. Egy folyamatba kerülhetünk bele, aminek a célja már nem is fontos igazán. (Maga a folyamat a lényeg, de ezt meg nem vesszük észre.)
Nagyon fontos, hogy mindig jó kérdéseket tegyünk fel, ha lehet. Ha mi el is feledkeznénk erről, gyerekeink (vagy vki más) majd fel fogják tenni azokat, újra és újra válaszadásra kényszerítve (v. sarkallva) minket v. környezetünket. Ha így nézzük, akkor már maga a kérdezés irányultsága is egyfajta választípust fog eredményezni. (Pl. „Ugye Ön is egyetért a rezsicsökkentéssel?” — idióta mintáját alapul véve.) Ezt nem mindenki veszi észre rögtön.
Manapság (én így vélem, de lehet, hogy rosszul látom) ez a világunk működésére választ adótól egyfajta VÉGSŐ (a mindent megoldó, az abszolút, „ultimate”) problémamegoldást követel meg, ami eleve reménytelen vállalkozás, kemény dió és egyáltalán nem biztos, hogy ez a sikeres útja a világunk megismerésének. (Minta az eddigi empirikus — tapasztalati — megközelítést lassan már mindenben átvette volna egyfajta experimentális — kísérleti módszer.) Talán inkább el kellene előbb fogadnunk a megismerhetetlenség fogalmát (határait) és jobban alkalmazkodni a már megismert világunkhoz. (Előbb jobban „belakni” ezt a lakást, mielőtt teljesen átépítenénk v. lebontanánk.)

Egy szemléltető példán ez talán érthetőbb:
Apu, mitől megy az autó? — kérdezi a kisgyerek. Hogy a szülő gyorsan lerázzhassa a csemetéjét, röviden válaszol: mert forognak a kerekei, látod? És mivel erre tették rá az alvázat és a kocsiszekrényt, az is megy vele. És mitől forog a kerék? — így a gyerek. Hát azt meg egy motor hajtja, ami belül van valahol az autóban. És mi hajtja azt a motort? Abban egy robbanás történik, amit átalakítanak egy forgó mozgássá. És mitől robban? Mert egy kémiai folyamat zajlik le egy zárt térben, a sűrített gáz a levegővel egyesülve roppant gyorsan elég, ennek a hőenergiája alakul mozgássá. És mi az az energia? Munkavégző (változtatásra való) képesség. Jelen esetben ez egy elektromágneses kölcsönhatás, az egyik a 4 fizikai kölcsönhatás-fajtából. És milyen az az elektromágneses kölcsönhatás? (A legtöbb szülő ilyenkor már vagy nagyon unja, vagy veszettül keresgél a gimis emlékei közt és piszkosul forognak ám a szemei.) Hááát…, tudod, ott van egy kis pici fotonkvantum, nyugalmi tömeg nélküli részecske, ami mozog, ő közvetít, „labdázik” az atomok között. Stb, stb.
És innentől már aztán tényleg felköthetjük a gatyánkat, hogy válaszolni tudjunk arra a kérdésre, ami még nagyon is könnyűnek látszott elsőre.

Az, hogy van-e TKH, ami állandó „megújításra”, vagyis a leges-legújabb divatok majmolására és dicsőítésére kényszerít minket, vagy egyszerűen tényleg ennyire kíváncsiak vagyunk és csak magunknak keressük a bajt azzal, hogy nem elégszünk meg az általunk belakható és megismerhető világ puszta élvezésével (mint pl. az előző századokban), hanem kielégíthetetlen felfedezési kényszerünk van, csak ez nyugtat már meg minket, vagy okoz valamiféle boldogságérzetet nekünk, ez a kérdés sokáig eldöntetlen marad még szerintem. Régen az emberek túl rövid ideig éltek ahhoz, hogy ne élvezzék ki az életet (a jelent), egyszerűen el kellett fogadniuk a rájuk kimért sorsot és a lehetőségeiket. Ma mindenki elhiszi, hogy kis szerencsével bármi lehet belőle, egyszer majd bármit megszerezhet, amit (v. akit) kinéz magának pl. egy katalógusból. Hogy mindenki CSAK saját maga sikerének kovácsa. Mert ezt harsogják neki minden nap a médiában. Pedig nem. Azt is megvizsgálhatnák már a pszichológusok, hogy amióta végetértek a nagy földrajzi felfedezések a Földön (már nincsen több „álomföld”, El Dorádó, Amerika, Ausztrália, ahová menekülhetnénk v. el tudunk képzelni), vajon mennyire hatott ennek a ténye az emberek gondolkozására frusztrálólag. Lehet, hogy az emberi fajnak folyamatosan szüksége lenne ismeretlen meghódítandó területekre?

 289. kvantum — 2013-06-24 12:07 

Jah, és ez reményt ad arra, hogy a fiam is majd hasonló küllemű lányokat hord majd haza, hogy mikor már szobapáfrány leszek nyált csorgatva valamelyik sarokba, legalább gyönyörködhessek valamiben! Hiába nem tudok már semmit csinálni, csak esztétikai okokból ennyi örömöm maradjon már! Szóval erősen koncentrálok továbbra is. XD

 288. kvantum — 2013-06-24 11:57 

@siolrog:

“Én igazából arra lettem volna kiváncsi, hogy a folyamatos tapasztalás (hogy az ember ellenség és megöl téged vs ennek fordítottja) rögzül-e, és hogyan rögzül a DNS-ben, amiről tudjuk, hogy nem tárol tapasztalatokat, tudást. És mégis.(?)”

Mégis. 🙂
Úgy hívják epigenetika, és már elég ígéretes kutatási eredmények vannak ebben az ügyben.

 287. FilcTroll — 2013-06-24 10:27 

@untermensch4: Biztos ez is benne van, de az a helyzet, hogy réééégen tényleg minden jobb volt. 🙂 De a világunkban könnyű észrevenni a ciklikusságot nagyon-nagyon sok jelenségben, kicsiben és nagyban is. Az időszámításunk kifejezetten ciklusokba ágyazott ciklusok rendszere, amiről dőreség lenne azt feltételezni, hogy csak a tört másodpercek irányba végtelen. Én hajlok arra, hogy a dialektikus materializmusból a dialektika is kamu. (Nagyon érdekes, hogy ezt a fogalmat általában a komcsi ideológiákhoz kötik, pedig a fogyasztói világ lakói betű szerint megvalósítják.)

@siolrog: “…a folyamatos tapasztalás (…) rögzül-e, és hogyan rögzül a DNS-ben, amiről tudjuk, hogy nem tárol tapasztalatokat, tudást.”

Több helyen olvasni arról, hogy a DNS inkább egy “antenna” lenne (ahogy magasabb szinten az agy is) és ezek valamiféle egyedi tulajdonságaik alapján rezonálnak egy közös, mindenttudó tudásmezőre. A DNS nem tárolja, hanem folyamatosan veszi azt az információt, aminek segítségével a holt anyagot élővé képes szervezni.

@csinitank: Én is hajlok erre, azzal a kiegészítéssel, hogy az elődcivilizációk nem voltak ennyire műszakiak és materialisták.

 286. siolrog — 2013-06-24 09:25 

@sztalker:

Én nem arra gondoltam, hogy rossz a látásuk, hanem – mivel ez a topic egy kicsit evolúció vs kreacionizmus témává is átnőtte magát – arra, hogy a vadállatoknál genetikailag rögzült az embertől való távol maradni akarás, tehát fel kell tudniuk ismerni az embert. Ahogy a háziállatoknál rögzült (néhány ezer év alatt!), az, hogy az emberhez bizalommal viselkedjenek, ennek fordítottjára a vadon élőknek sokszorosan több idejük volt.

Én igazából arra lettem volna kiváncsi, hogy a folyamatos tapasztalás (hogy az ember ellenség és megöl téged vs ennek fordítottja) rögzül-e, és hogyan rögzül a DNS-ben, amiről tudjuk, hogy nem tárol tapasztalatokat, tudást. És mégis.(?)

(Tehát amikor azt írtam, hogy Spielberg dinói nem ismerték fel az embert, az arra célzott, hogy nem élhettek egy időben…)

Még egy: embert még nem látott vadállat is menekül tőlünk, embert még nem látott háziállat pedig keresi az emberrel a kapcsolatot.

 285. siolrog — 2013-06-24 08:02 

@csinitank:

Tk. logikus az elméleted. Nekem csak az az ellenvetésem, hogy a tudományos felfogás szerint a Föld 4,0-4,6 md éves, a mai földi élet csírái pedig 3,5-4,0 md évvel ezelőtt megjelentek. Vagyis minden élő organizmus többszöri teljes kipusztulása nem nagyon képzelhető el.
Volt ugyan legalább 4 jégkorszak (+özönvizek, stb), ami elvileg véget vethetett több magaskultúrának is, de ebben az esetben azért több leletnek kellett volna maradnia.

Én személyesen arra hajlok, de nem akarok meggyőzni senkit, hogy inkább magas kultúrájú idegen fajok földi expedícióit kell feltételeznünk (amelyek közül lehettek több százezeréves itt tartózkodások is). Egy expedíciónál feltételezhető, hogy amikor távoznak, megpróbálnak minden nyomot eltüntetni, amit lehet magukkal visznek.

Valószínűleg az egész univerzumra igaz az a földi jelenség, hogy élettér nem marad lakatlan, az ember nélküli földi világban szerethettek itt tartózkodni az idegen civilizációk…

 284. kvantum — 2013-06-23 23:44 

@csinitank:

Az hiszem ez volt életem egyik leghosszabb mondata amit elolvastam. Köszönöm! 🙂 Remélem levegőt szoktál venni! 🙂

 283. csinitank — 2013-06-23 21:58 

sziasztok
Norbi vagyok és nekem lenne egy elméletem erre az egész nem oda illő leletek felbukkanására.Ezt az elméletet kb 20 éve ötlött fel bennem de mindenki akivel erről beszéltem azt mondta eléggé örült:) szóval ezeket a nem oda illő tárgyakat mi emberek csináltuk készítettük és alkottuk meg de itt jön a de szerintem az elméletem szerint a földi élet is ciklusokbol áll ezt ugy értem , hogy elérünk egy technikai fejlődést (a csucsot) történik valami nagyon nagy katasztrófa és mindnet ami a föld a jelenlegi állapotában ismert az megszünik, az egyes dolgok szerencsével tul élik és eltemetödnek a földkéregek alatt,és mimözben a föld megkezdi az uj élet kialakitását és ujra kifejlődik az élet ujra és elkezdödik mindne előröl egysejtüketöl kezdve a teljes civilizáció és a technika fejlődése akkor bukkanak elő ezek a leletek amit már egyszer ugymond megcsináltunk mi és feltaláltunk csak a föld nevezzük előző életciklusbol maradt fent, és töprengünk hogy mi lehet ez két dolgo lehet vagy még nem találtuk fel vagy már feltaláltuk csak még nem ismertük fel, szóval a földi élet ciklus ami most van az is be fog dölni egyszer és kezdödik megint előről és ki tudja hogy előzőleg hány ilyen ciklus volt már .Ez lenne az én teoriám ezekre az oda nem illő leletekre tehát a földi élet egyolyasfalyta körciklus ami folyamatosan ismétlödik és mindig ugyanugy végződik. mit szoltok hozzá kiványcsi lennék a véleméynetekre
üdv Norbi

 282. zizzi — 2013-06-23 20:19 

OFF????
Tulajdonkeppen ez az egesz itt kovetkezo szerepelhetne egy ujabb konteoban is, de gondolom, arra meg eleg sokaig varni kellene, annyi jo tema van meg, es ez igy kimondottan eddig meg nem szerepelt a szavazasra foltettek kozott – persze lehet, epp ezert van eselye egy postra…?

Moricz Janos kutatasairol mondjuk nem lehet azt mondani, hogy valamifele osszeeskuves van mogottuk, maximum a tevekenysege europai es magyar agyonhallgatasarol lehetne konteozni. Amit viszont ujabban – a csatolt videon eppen elkaphatoan – csinalnak a kutatasaibol, azert nem semmi ;), mar akad, aki “igazi” hobbitokkal es feny-lenyekkel is talalkozott egy altala leirt barlangban… a video magyar szinkronos, eleg rovid, erdemes megnezni. A goldlibrary igen erdekes osszeallitas, konteosoknak alapmu kellene legyen ;). Batorkodom foltenni, mert a ciklikus foldi katasztrofakkal is foglalkozik, meg ha az aranylemezek igazak, akkor oopssz is van benne…. akarom irni, oopart…. 😉

http://www.goldlibrary.com/index.html

http://www.goldlibrary.com/magyars_moricz.html

http://www.goldlibrary.com/sun_born_model.html

http://www.youtube.com/watch?v=6jBryPKfVgg

(az Arvisuraval valo erdekes hasonlosagra itt most nem terek ki 🙂 )

 281. untermensch4 — 2013-06-23 19:53 

@FilcTroll: “…világ mai állapota előrelépés régebbi korokhoz képest. Ennek a feltételezésnek a tagadása egyre divatosabb nézet, és szólnak mellette akár tudományosan is megfontolható érvek. Ezeket erősítik az “Aranykor”, a Paradicsom elvesztéséről szóló legendák, illetve azok a világnézetek, amik szerint a világ hatalmas körforgásában most egy sötét, éjszakai időszakban vagyunk:…” idővel (életkorral) mindenkinél kialakul a “régi szép idők” nosztalgiája, ennek lehet kivetítése társadalmi szintre az “aranykor”. a divatosság állapot, nem minőségi mérték.

 280. deniro — 2013-06-23 19:14 

@tiboru:

mosógép – zokni ? simán 🙂

 279. deniro — 2013-06-23 19:08 

@ren42:

igen, a képi ábrázolásokat én egyszerű belemagyarázásnak tekintem, rengeteg van belőlük, s írtak erről már sokat a történészek és a pszichológusok is 🙂

de, s ez a lényeg, roppant szórakoztatóak az ilyen vadászatok

ha jól olvastam több lelet is eltűnt, ezeket szerintem hanyagolhatjuk

a nagyenyedinél mi a probléma? a románoknál nagy divat volt a lelethamisítás, pont Csau alatt

 278. deniro — 2013-06-23 18:57 

A legtöbb példa nagyon egyszerű visszavetítés, üssétek be pl. Lycosthenes és az UFO szavakat a gugliba, s kidob egy csomó találatot.

Az abüdoszi képek is ide tartoznak.

Néhány példát nem is értek, mármint hogy mi azzal a probléma, de átolvasom még egyszer. De lehet, hogy a kommentekben már lesz erre reakció.

Amúgy jópofa játék, tele van a net ilyenekkel, ez egy szórakoztató honlap:

http://morphman.hubpages.com/hub/UFOs-in-Art-Throughout-History

deNiro

 277. FilcTroll — 2013-06-23 16:30 

@sztalker: “A valóságban ez egy összefüggő egész lehet, amit még nem látunk át.”

Sokak szerint ez így hangzik: “A valóságban ez egy összefüggő egész lehet, amit MÁR nem látunk át.”

Mindig elfelejtjük, hogy a materializmussal a dialektikus személetet is megkaptuk, azaz hogy a világ mai állapota előrelépés régebbi korokhoz képest. Ennek a feltételezésnek a tagadása egyre divatosabb nézet, és szólnak mellette akár tudományosan is megfontolható érvek. Ezeket erősítik az “Aranykor”, a Paradicsom elvesztéséről szóló legendák, illetve azok a világnézetek, amik szerint a világ hatalmas körforgásában most egy sötét, éjszakai időszakban vagyunk: anyagiasság, hamis istenek, ártalmas élvezetek és más efféle démonok járnak errefelé. Hogy ennek a sötét, alsó félkörnek melyik részén járunk, arról persze mindenféle teóriák olvashatók.

Az is lehet, hogy mind a két nézet átverés: ha létezik titkos, központi hatalom (TKH), ami épp arccal a szarba taszítja a bolygót, akkor nekik érdekük mindkét elmélet terjesztése.

A fejlődéscentrikus szemlélet változtatásokra sarkallja az embereket: sokan keresik az újat, a jobbat. Ez jó a TKH-nak, mert a változások irányíthatók, tematizálhatók — önként és dalolva mi alakítjuk olyanná a világot, amilyenné a TKH szeretné.

A sötét kor elméletében, azaz a visszafejlődésben hívők pedig nem lesznek szent harcosok, hiszen csak a vállukat vonogatják: itt az alja, jön a végítélet, a magam és szeretteim üdvözülésére koncentrálok.

A TKH pedig pedig kacag a (pikkelyes?) markába.

 276. SLC — 2013-06-23 15:42 

@siolrog: ahogy elnézem az egész mozaikot, vannak rajta érdekes állatok. Lehet, hogy a dinó is valami mitológiai lény akart lenni, és csak véletlenül hasonlít dinóra…

 275. bio — 2013-06-23 15:08 

@morat:
“Bio érdeklődésű ismerősömtől tudok egy – elég hétköznapi – kísérletről.”

Melyik ismerősöd érdeklődik irántam??? 🙂

bio

 274. sztalker — 2013-06-23 13:08 

@siolrog:
265. siolrog
Egyes fajoknak (pl. a T-rex-nek) baromi nagy orrlyukaik voltak, tehát jó szaglásuk is volt. (Így már kevésbé hiteles Spielberg jelenete, hogy egy eldobott lángoló papírral csak úgy el lehet terelni a figyelmüket.)
Az más kérdés, hogy egyesek szerint a T-rex inkább dögevő volt, mint ragadozó, és nem tudott úgy, és olyan sebességgel vágtázni árkon-bokron át, mint a filmben, mikor a kocsit üldözi.
Sok tudós szerint színesek lehettek (sok mai madárfajhoz hasonlóan), tehát nem lehetett annyira rossz látásuk sem, ha a színeket már meg tudták különböztetni, legalábbis távolra eléggé jól láthattak.

 273. siolrog — 2013-06-22 22:44 

@SLC:

“ezt a képet még nem láttam… ”

használd a képkeresőt, sokszor könnyebben és gyorsabban meg lehet találni egy témát képkeresővel, semmint szövegkeresővel
ha beütöd az “oopart” kifejezést a képkeresőbe a sok más között ez a kép is ott fog virítani…

s miközben keresel,quazi egy diafilm-nézés élményével is megjutalmazod magad 🙂

“kinyírták őket a római katonák”

sőt nem is egyszerű római katonák, hanem feltehetően filiszteusok…egyik konteo a másikat hozza elő…

 272. SLC — 2013-06-22 21:26 

@kreacionista: dehogynem sikerült, megmutatta.

 271. siolrog — 2013-06-22 20:40 

@alfredostroessner:

Jó legyen krokodilus, bár ez már óriáskrokodil…mit szólnál az óriás sárkánygyíkhoz mint kompromisszumhoz? Kriptozoologusok szerint ma is élnek: http://kriptid.blog.hu/2013/03/18/a_megalania

Mainstrem tud. szerint a kommodói sárkánygyík ma is él és roppant veszélyes állat, igaz csak 2-3 méteres:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Komod%C3%B3i_var%C3%A1nusz

 270. SLC — 2013-06-22 20:39 

@siolrog: ja, így már érthető hová lettek a dinók: kinyírták őket a római katonák 😀

 269. SLC — 2013-06-22 20:35 

@siolrog: Asszem eljött az ideje a következő blogtalálkozónak, amin feltétlenül szeretnék Veled találkozni. Mert én két évtizedet eltöltöttem furcsaságok gyűjtögetésével, de ezt a képet még nem láttam… az ember mindig tanul valami újat.

 268. SLC — 2013-06-22 20:30 

@siolrog: no, ezzel teljesen egyet tudok érteni.

 267. SLC — 2013-06-22 20:29 

@zizzi: Nem molekula és nem atom. Csak egy atommag belseje az általunk ismert univerzum, minden létező galaxissal és kvazárral együtt. Írtak is erről pár évtizede egy hatásos novellát, valamelyik Galaktikában olvastam.

 266. siolrog — 2013-06-22 20:22 

úgy tűnik többen különbséget látnak tudományos elmélet és törvényszerűségek között. Valójában nincs minőségi különbség, t. elmélet mindig törvényszerűségeket tár fel, magyaráz, értékel, összefüggésbe hoz, stb. A véletlenszerűség is tudományos szintű törvény, ráadásul jól formalizálható (egy esemény O=ha abszolút lehetetlen, hogy bekövetkezzen, 1=az esemény abszolút biztosan bekövetkezik, stb.)

az axióma, az valóban más, ha vki axiómának tartja az evolúciót, az elég nagy hibát követ el szvsz.

 265. siolrog — 2013-06-22 19:51 

@gacsat:

🙂

Háát, Spielbergnél is, gyakorlatilag az ember teljesen meglepte őket, fel se ismerték vizuálisan, a szaglásuk meg pocsék volt…

 264. alfredostroessner — 2013-06-22 18:42 

@siolrog: Nekem az inkább egy elrontott krokodil ábrázolásnak tűnik. A görög szöveg is úgy indul, hogy krokodilopar… Elég csak megnézni egy középkori zsiráf, elefánt, víziló, orrszarvú ábrázolást. Ott is elég meredek lényeknek néznek ki, de ez csak amiatt van, mert a legtöbb alkotó az életben nem látta ezeket az állatokat, csak hallomásból lerajzolta.

 263. sztalker — 2013-06-22 13:03 

@FilcTroll:
Szerintem a természeti törvényeket aktuális magyarázatként kellene csak felfonunk, semmiképp sem úgy, mint végső értelmezését egy jelenségnek. Ez persze egyre finomodik: Newton nem avult el, csak nem mindenre jó már, de ha maradunk a Földön és nem akarjuk elhagyni azt, a legtöbb fizikai jelenséget le tudja fedni.

A társadalomtudomány törvényei már más dió, a jog egy piaci alku eredménye, ha vagyunk vele elégedettek, tetszettünk volna jobbat csinálni helyette, ugye…

Csak mi, emberek különböztetünk meg kémiát, biológiát, fizikát stb, mert így praktikusabb nekünk. A valóságban ez egy összefüggő egész lehet, amit még nem látunk át.

 262. gacsat — 2013-06-22 10:24 

@siolrog: Időutazó embereket láthattak.

 261. FilcTroll — 2013-06-22 09:23 

@lilith18: Már fentebb is felvetődtek a buddhisták, s hogy azokból a tanokból mily keveset is értünk meg 2500 év és egy másik civilizáció távlatából. Ez a lélekfogalomra is igaz.

Nem kötözködöm, csak jelzem, hogy olykor hamis nyugalmat ad a régi keleti hitekre hivatkozni. Még az átláthatónak tűnő, keresztény lélekfogalom is merő ingovány a ma embere számára.

 260. zizzi — 2013-06-22 04:58 

244. outatime — 2013-06-21 06:49

negy fele lehet csoportositani a non human civilizaciokat szerintem:

(…)”

Szerintem meg van egy 5. is, avagy az a.-nak egy alcsoportja:

amelyben mi csak egy molekula vagyunk az egesz naprendszerunkkel-tejutunkkal-kozmoszunkkal egyutt (majdnem, mint a hangyak, csak meg kisebbek)

es a MI atomjaink nemelyike kvarkjanak a lakoi kozott epp most folyik erdekes vita arrol, hogy mik es kik is ok es hogyan keletkeztek….

===================== * =====================

es ha mar…… :

http://www.electricuniverse.info/Introduction

de ez mar akar kulon konteo is lehetne 😉

 259. lilith18 — 2013-06-22 00:51 

233@FilcTroll: A legutolsó egysejtűnek is van lelke. A mi kultúránkban ezt szokás tagadni, de a buddhisták és az indiaiak így hiszik.

 258. FilcTroll — 2013-06-22 00:11 

@sztalker: Az élet kezdete akár lehetett így is biokémiailag. Én a véletlent vitatom.

Emellett továbbra sem látom, hogy honnan valók a természeti törvények: mi szab rendet a káoszban? Törvények, szabályszerűségek nem jönnek létre a semmiből. A fizika honnan való? Nem hogy az élet, de az anyag keletkezésére sincs válaszunk — egyelőre.

Ráadásul a pálya szélén Heisenberg már melegít… 🙂

 257. kreacionista — 2013-06-21 22:39 

@untermensch4:

Az evolúció egy elmélet, mégis nagyon sokan axiómaként kezelik (lásd a hozzászólások nagy részét), más tudományágak is kiindulási alapként tekintenek rá. Ha találnak egy leletet, azt az evolúcióelmélet állításaiba próbálják beilleszteni és nem a teremtéselméletébe, amelyet tudománytalanságra hivatkozva egy mozdulattal söpörnek le az asztalról.

A teremtéselméletet soha sem fogjuk tudni tudományosan bizonyítani (nem tudom, próbálta-e egyáltalán valaki), mivel nem folyamat, hanem (szó szerinti értelmezéssel) 6 nap eseményei, amelyekről lemaradtunk, ami pedig a laboratóriumi reprodukálást illeti, lehet, előbb fogunk téglából medúzát kotyvasztani.

Jézus Krisztus népszerűségével nem a hitelességét igyekeztem bizonyítani. Arra próbáltam rámutatni, hogy akkora ellentét van a vallásalapító és a követőinek teljesítménye között, ami ellentétben áll a Biblia állításaival.

 256. untermensch4 — 2013-06-21 21:54 

@kreacionista: az evolúciós elmélet mint neve is mutatja: elmélet. aki “hisz” benne az kissé téved. az hogy a legjobb (legkevésbé rossz) elmélet a választékból, egy átmeneti állapot, addig tart amíg valaki elő nem áll egy jobb elmélettel. a kreacionizmus nem jobb elmélet, ugyanúgy bizonyíthatósági problémája van mint az evolúciónak, de az utóbbi elvileg hosszasabb megfigyeléssel igazolható vagy cáfolható (ezt az ellenőrzési problémát már darwin is érzékelte, nem is titkolta). 100+ év állt eddig rendelkezésre, a teremtés-elmélet 2000+ év után sem áll jobban. mellesleg az ev-elmélet nem az élet hanem a fajok keletkezését írja le, így az élet laboratóriumi keletkeztetésének képtelenségére való hivatkozás nem releváns ellenérv.
“Jézus Krisztus annyira népszerű volt, hogy a földi szolgálata során rendszeresen városnyi tömegek követték.”
a népszerűség (ismerve az emberi természetet) nem egy biztos mérési módszer. a mormon egyház alapítóját egy államnyi ember követte rendszeresen (lett is államuk).

 255. kreacionista — 2013-06-21 20:14 

@papszi:

A demokrácia egyik előnye, hogy a világnézet szabadon választható. Szabadon választható a szemét és szabadon választható az érték is.

Jézus Krisztus annyira népszerű volt, hogy a földi szolgálata során rendszeresen városnyi tömegek követték.
A keresztény/keresztyén eredeti jelentése “krisztusi”, “olyan, mint krisztus”.

Ha Krisztus ennyire vonzó volt az emberek számára, akkor a “krisztusi” keresztények/keresztyének miért nem tudnak ennyire vonzók lenni?

Akkor lehet kiirtani az erkölcsöt, etikát a társadalomból, ha az nincs az emberekben szilárdan meggyökerezve, mint belülről fakadó meggyőződés. Nem azért nem vagyok erkölcstelen, mert nem szabad, hanem azért, mert nincs igényem rá.

A kereszténység minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy az emberekben kialakítsa ezt az erkölcsi tartást, csak elfelejtette ezeket használni.

A keresztény/keresztyén egyházak által a történelem során elkövetett hibák egészen pontosan az Isten Beszéde iránti engedelmesség hiányából fakadnak.

Egyszerűen rosszul (sokszor borzasztóan rosszul) képviselték azt, amiben hittek (ha egyáltalán hittek). Nem csoda, ha Európa szűk 2000 év után fellázadt és Friedrich Nietzsche-n keresztül kimondta, hogy Isten halott. És pont itt, Európában, ahol a kereszténységnek volt majdnem 2000 éve, hogy megmutassa az igazi arcát. Sajnos nem sikerült.

 254. siolrog — 2013-06-21 16:55 

235 FilcTroll, 252. sztalker

Szvsz az evolúció egy tudományos törvényszerűség, amelynek azonban ahol szerepet kap, más, sokszor ellenható tényezőkkel együtt van csak szerepe. Vagyis soktényezős bonyolult modellekben csak az egyik faktor. Így pl. szerintem is az „ökoszisztéma” egésze, egyensúlyi, vagy hanyatló állapota alapvető feltétel az evolúció érvényesüléséhez.

A legsikeresebb faj az ember esetében ráadásul maga a civilizáció eleve lényegében kikapcsolta a természetes szelekciót, úgy uszkve 12 ezer éve.

 253. siolrog — 2013-06-21 16:10 

@kreacionista:

Nem arról volt szó, hogy a Holdnak csak az egyik oldalát ismerjük?…
🙂

A szárnyas sárkány mítoszbeli jelképállat, kell, hogy legyen vmi köze a valósághoz, különben a mítosz célközönsége nem értette volna meg az üzenetet. Inkább az a kérdés, hogy valóságos élő és félelmetes szörnyetegről vették a mintát, vagy egy másik vallásból/mítoszból. A kígyó, a sumér Enki-Samael jelképállata volt. Ebből származhatott a drakón.

Egyiptomban ennek a krokodil volt a párhuzama. Krétán (Minosz) bikafej volt a fő jelképállat. Ez utóbbiak valódi állatra emlékeztetnek.

Szvsz a a mitosz elemeit, akkori jelentőségét, szerepét a mai ember már nem nagyon érti az analitikus gondolkodásával. Még a piramisokat sem értjük, hogy mire szolgáltak, pedig sokan törték a fejüket ezen. Az egyik civilizáció értékei lényegében lefordíthatatlanok egy másikéra.

 252. sztalker — 2013-06-21 15:50 

235. FilcTroll
…és pl. egyfajta „ravaszság” is kell, ami az állatvilágban néha megfigyelhető (nem mindig a legerősebb az igazi nyertes):
Pl. az egyik énekesmadár faj hímjei hiába győztek a párválasztási versenyben, mikor nincsenek otthon, az asszonyka simán megcsalja őket a vesztessel, így annak a fiókáit fogja a hím felnevelni. (Ez a szitu egyébként nekem valahonnan ismerősnek tűnik, de most valahogy nem akar eszembe jutni, hogy honnan… Már öregszem. :)) Ja, és közben kakukk barátunk figyel ám a szomszédból gukkerrel, hogy mikor jöhet ő is.

236. kreacionista
A vallási megismerés útja sokaknál ez:
1. Tartozz nyertes csapathoz! (Pontosabban: a MINDIG nyerteshez…)
2. Ha ez nem megy, tartozz bármilyen (lehet nem nyertes is) csapathoz, társasághoz, közösséghez, klikkhez.
3. Ha ez sem: tartozz bárkihez, bármihez. (Ehhez már csoport sem kell.)

Végül vedd figyelembe, hogy az emberek több, mint 90%-a egész egyszerűen BELESZÜLETIK a vallásba (még szebben mondva: a vallásába) szülei v. környezete révén. Vagyis sokuknál ez inkább afféle örökség és annak továbbadása (staféta), mintsem egy megismerési út végállomása. (Hasonlóan az anyanyelvünkhöz, szülőhelyünkhöz való viszonyhoz.)

Még a vallásokhoz:
Vedd figyelembe a vallási eszmék mozgatórugóit is: elszakíthatatlanok a helyi földrajzi és MEGÉLHETÉSI viszonyoktól. (Pl. a böjt sehol sem egyszerűen „szivatás” a népnek, hanem abban az évszakban, azon a területen nagyon kevés élelem szokott megmaradni, ezért rendeltek el a papok takarékoskodást ilyen formában.) Egy profi földrajzos kapásból meg tudja mondani v. saccolni, hogy egy területen miféle vallású népcsoport élhet, bármiféle vallási v. történelmi előtanulmány nélkül, egyszerűen csak a földrajzi adottságok (folyók, domborzat, tengerkapcsolat, sivatag, növényzet stb. ) alapján! Vagyis nem várható el mondjuk egy olyan kultúrától (pl. az ókori görög), amelyik nem egy óriás folyam partján él, és várja a pontos áradást, hogy henoteista hitet éltessen v. legalábbis eltűrjenek egy rendkívül erős főpapi réteget. Egy decentralizáltabb struktúra visszatükröződik a saját isteneik világában is.

Tetszik, nem tetszik: a mi „nagy” görög eszmevilágunk a kalmár, kereskedő, csencselő hajósok, világjárók, hedonisták és boltosok világképe, az ő gondolkodásmódjuk hagyományozódott miránk ezer évek óta, ez tisztult aztán egy antik eszményképpé. De ők egyszerűen nem lehettek mások, nem bújhattak ki a bőrükből.
Az európai emberek soha nem fogják megérteni az ázsiai nagy vallásokat, ha nem veszik figyelembe azt az egyszerű tényt, hogy roppant kevés helyen kellett megélnie elképesztően sok embernek (értsd: ott nincs pl. magánélet, legalábbis abban a formában, ahogy nálunk), de ez már évezredek óta így van. A kasztrendszer, a konfuceizmus v. a buddhizmus tehát nem véletlenül tudott megjelenni egy ilyen közegben. Hogy mai nyelven mondjam: az ő operációs rendszerük (vallásaik, na!) eredendően képes LEKEZELNI, MOZGATNI ennyi embert („fájlt”) EGYSZERRE, akár ma egy jobb Windows 7-es vagy Unix egy komputeren futva, de a mi régi kis DOS-unk (pl. a zsidó v keresztény vallás) már összeomlana ennyi és ilyen gyors adatmozgatástól. (Másban meg jobb lehet: szebbek az ikonok, ergonómiailag jobban kézre áll.) Ennek fényében pedig nem sok értelme van bármiféle értékrangsort v fontossági rangsort felállítani a különböző hitek közt, megversenyeztetni őket, bizonyosan nem véletlenül jönnek létre, és nem véletlenül tűnnek is el, de biztos, hogy mindvégig azoknak az embereknek az életmódját kell, hogy szolgálják, akik a követőik. Ez is egyfajta rugalmassági elvárás (folyamatos „upgrades”), a nagy vallási vezetők pedig pont ezt ismerik fel, tehát nincs más dolguk, mint nyíltan kimpodani azt, amit valójában mindenki gondol, vagy elvárna egy jobban élhető társadalomtól azon a vidéken. Az tehát, hogy pl. Richard Gere (az ismert színész), meg Láár Andris teszem azt buddhisták, mert azt nyilatkozzák fűnek-fának, csak egy állítás. Buddhistaként ÉLNI meg valszeg csak olyan közegben lehet, amiben ők biztosan nem élnek, mert egyszerűen nem élhetnek a napi életmódjuk miatt. (Ettől még persze boldogságot okozhat nekik e vallás gyakorlasa, ezt nem vitatom. De nem biztos, hogy tudják, hogy ez a vallás „mire is jó”, v. miért olyan, amilyen, ahogy mi is örömmel veszünk pl. régi rozsdás fegyvereket, hogy kiállítsuk otthonunkban, mert olyan menő, és tényleg jobban érezzük ettől magunkat.) Vagy ahogy az egyik világcég(!) magyar leányvállalata sem fizeti ki már egy magyar művésznek a honoráriumát a munka elvégzése után, hanem likviditási okokra hivatkozva egyre halogatja azt. Miért? Mert itt nálunk EZ A SZOKÁS. Tehát ők már „magyarosch” vallásúak lettek, csodák csodájára pár év alatt. (Elképzelem a főközpontjukban, Tokióban ugyanezt a szitut: másnap a CNN adását megszakítva közölné, hogyan diszkriminál egy multicég.) Ez tehát a hely szelleme, és szerintem itt is van a kutya elásva valahol.
Tudomány, művészet, vallás: három dimenzió, csak önmagukban értelmezhetők igazán, nem csereszabatosak a másikkal.

Ezek fényében a vallási irományok már nem tűnnek számomra egyetemes kinyilatkoztatásnak (egyikük sem, de szinte mindegyikben vannak követésre méltó és jó meglátások, ez igaz!), hanem inkább egy helyi csoport fennmaradását elősegítő viselkedési kódexének. Ami nagyon is hasznos lehet akár az adott korban, térségben élőknek.

236. kreacionista
„Az élet keletkezését az anyagból és új faj létrejöttét egy meglévő fajból sem a való életben, sem pedig laboratóriumban nem sikerült megfigyelni, illetve reprodukálni.”

De ezt felfoghatod akár úgy is, hogy csak egy „faj” van: az ÉLET. Igazság szerint minden az első sejttel kezdődött. (Ma a sejtet tekintik a legkisebb, minden szempontból maradéktalanul életjelenséget produkáló élőlénynek, de vannak határesetek is, pl. vírusok, ezek időszakosan életjelenségeket mutathatnak.) Az első sejt kialakulása lehet a kulcs mindenhez. (A többi egyszerű ©kopipásztbájsmittpál, ahogy esik, úgy puffan, vegye-vigye, aki látja, tudja.)
Egy hasonlattal élve: ma már nincs szükség a mérnököknek Rotring-sablonra, vagy titkárnőnek írógépre (tényleg, használja még valaki?). A múzeumok után ezek szépen a szemétbe mennek és végleg megszűnnek. Mostantól már eleve számítógépes platformon növünk fel, a gépírás azonos a billentyűzettel és nem kell se indigó, se kifedő, csak a szövegszerkesztőprogram. (Se lúdtoll, se tinta stb.) Pedig valaha voltak. Ugyanígy senki sem tudja, hogy az a bizonyos „ősleves” v. micsoda, amiben az első sejtek megmaradtak, miből állt pontosan. Mihelyt az első prototípus bevált (az első anyagcserére és szaporodásra képes valami, a sejt őse), minden mást letarolt. (Egyszerűen felzabálhatta a konkurenseit, vagy megmérgezte a versenytársakat.) Gyakorlatilag kialakult egy héj (egy foszfolipid-alapú hártya, ez azóta is sztenderd minden élőlényben), ami valahol „megnyílhatott”, és képes volt a környezetéből anyagot beszívni és kiüríteni. De az első sejtszervek is létrejöhettek teljesen banális módon: a burokban lévő első emésztő sejtrész nem ette meg a bekapott finom vacsit, hanem MEGTARTOTTA MAGÁNAK, életben hagyta, de már a burkon BELÜL, csak a sejtnek termelt energiát (pl. klorofill), és lassan belső szervecskévé vált, majd a kódja teljesen beépült a sejt örökítőanyagába. A többi már csak egyszerű sokszorozás (szövetek, specializált szervrendszerek, vázszerkezet stb). Olyan régóta lezajlott tehát az első kísérletezési fázis, hogy azóta ebben a „gyárban”, itt a Földön, nem maradtak meg azok a korai tervrajzok meg „írószerek”, amikkel a mai gépeket tervezték. Azóta csak egyetlen egy modellt gyártunk (így hál’ istennek ez nem lesz kifutó modell, most megnyugodhatunk!), amit különféle extrákkal lehet felszerelni, ki hogyan szeretné, akarja, vagy tudja…

Egy emlős embrió (lehet emberé is, de ez most mindegy) osztódása során végigmegy a korábbi törzsfejkődési szakaszokon (hal-kétéltű-hüllő-madár és végül emlős) is, tehát mégiscsak láthatsz olyan „maradványokat”, fázisokat, amit valamiért nem tudtak „ott fent” kitörölni, vagy egyáltalán nem is kell azt kitörölni a programból. Én mindenesetre örültem (nem voltam egyedül, gondolom), amikor már nem volt a Windows-ban DOS (sokáig volt, csak titkolták, mert az ciki, és tényleg elég sz*ar is volt, állítólag pont ettől), de ha mindent FOLYAMATOSAN ÉS EGYEDILEG ennyire spécin megterveznek fenn, akkor mi szükség lenne arra, hogy a szövetfejlődésben ilyen vissza-visszautalások legyenek százmillió évekre? Vagy inkább ez lehet: győztes csapaton, bevált dolgokon nem jó változtatni.

238. kreacionista
A vallásháborúk tényleges oka SZINTE SOHA nem vallási, hanem annál jóval banálisabb: gazdag terület, „élettér”, a gazdagabb városok, népek kirablása, elhurcolása, kulcsfontosságú helyek: kikötők, csatornák, szorosok feletti uralom stb. A vallás itt is csak alibi, valamit mégiscsak mondani kell a nép egyszerű gyermekének (aki majd kiskatonaként életét adja a hazájáért) ugyebár. A vallásra jó hivatkozni, mert afféle „ingatlan” kategória, lassan változik, alakul, mindig lehet valami különbséget találni a másikéban, amibe beleköthetsz.

 251. kreacionista — 2013-06-21 15:16 

@siolrog:

Vagy a Jób könyvéből a behemót és a leviatán, amit szeretnek a vizilóval és a krokodillal azonosítani, de a leírás nem hogy erre a két állatra nem illik, de egyetlen ismert ma élő állatra sem.

Vagy lásd még az 1977-ben japán halászok által Új-Zéland mellett kifogott plesiosaurus gyanús tetemet.

Ebben az ügyben a kriptozoológusok a szakemberek, tudnak érdekes dolgokat mesélni.

Megkockáztatom, hogy a Hold és a Mars felszínét lassan jobban ismerjük, mint a saját tengereink élővilágát.

 250. siolrog — 2013-06-21 14:50 

@siolrog:

Ézsaiás próféta mondja:
29
Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a téged verőnek vesszeje, mert a kígyó magvából baziliskus jő ki, amelytől szárnyas sárkány származik.

 249. siolrog — 2013-06-21 14:29 

(Láthattak-e a dinók embert?)

Azért a tapasztalat azt mutatja, hogy különleges körülmények között egy majdnem teljesen kihalt fajból fennmaradhatnak „hírmondók” egy ideig. Ilyen a növények közül a Wollemia nobilis, amely 2 millió éve halt ki, de egyetlen genetikai példánya (kb 40 klónnal) máig életben van. Még közeli rokon faj sincs, szegény egyedül maradt élő kövületnek.

Lehet ilyen az állatvilágban is. Egy Kr.u. 100-ból származó mozaikon katonák harcolnak dinóval:
http://pinterest.com/pin/347340189981327925/

 248. papszi — 2013-06-21 12:17 

@kreacionista:

Véleményem szerint pont ez a baj a “felvilágosult, nyugati civilizációkkal” hogy elhitetik a polgáraikkal az induvidualizusból fakadó liberalizált világkép a demokráciák velejárója.

Szerintem viszont pont ez a baj a mai kor elitjével. Igaz ez a politikai és a gazdasági elitre is. Nem véletlenül elsődleges céljuk a szekularizáció és dereguláció.

Miért?

Mert ezzel ki lehet ölni az erkölcsöt és az etikát a társadalmakból. Naponta látjuk a példákat azt bizonyítva, hogy elég a törvényesség látszatát fenntartani egy-egy döntés kapcsán, de erkölcsi tartalmat ott bizony senki ne keressen. (Lásd közbeszerzések: a nyerteshez írjuk ki a pályázatot, nem pedig a pályzázattal keressük a nyerteseket)

Nem vonom kétségbe, hogy a keresztény egyház követett el hibákat a történelmben, de mindezek nem a Bibliából fakadtak, hanem az emberi gyarlóságból. A Szentírás igenis erkölcsi és szellemi értékkel bír elsődlegesen, nem pedig történeti forrásgyűjtemény.

 247. sztalker — 2013-06-21 12:11 

222. lilith18
„…a dínók, hüllők, madarak és más fajok sokan voltak, milliárdszámra, az emberek pedig kevesen.”

Nem lehettek kevesen, mármint ránk hasonlító emberek (legfeljebb majmok, de azok meg nem emberek, ugye!), mert a mi anatómiánk (pontosabban a nőké) nem teszi lehetővé azt a luxust, hogy „csak úgy” kevesen legyünk. (Akkor ugyanis valszeg hamar kipusztulunk.) Egyszerűen az emberi két lábra állás annyira leszűkítette a medencét, hogy ma a nők képtelenek olyan könnyen és sokat szülni, mint más emlősök (akár 7-8 kölyköt vetnek, és néha még álmából sem ébred fel ilyenkor az anyaállat!), tehát minden emberi újszülött gyakorlatilag koraszülött (még ha 9 hónapra jön is világra, sajnos), így a magzati lét még folytatódik tovább, ám már a csecsemőkorban. (A természet ezt nálunk nem tudja másképp megoldani, ez van.) Ezért kíván nagyobb gondoskodást az embergyerek, tehát magasabban szervezett családi életet és munkamegosztást, idős-, gyermekgondozást, közös munkaszervezést, elosztást, vagyis egy társadalom felépítését.

Vagyis az ember társadalmi és technológiai civilizációval (beleértve a kultúrát, beszédet is) volt kénytelen kompenzálni ezt a kis hátrányát, aminek az eredménye azért látható, amióta lejött a fáról. Ha ilyen kegyetlen óriásdínóktól hemzsegő környezetben helyeznénk el egy mai anatómiájú embert, akkor a következőket kellene tudomásul vennünk:
— Kicsi populáció ősemberi technikával, rettentően defenzív életmód (valóságos élet-halál harc a fennmaradásért), tehát előbb-utóbb kihalnak, vagy teljesen degenerálódnak.
— Kicsi populáció, de high-tech felszereléssel (mai technológia), de akkor hol van ennek a nyoma? (Lézeres lyuk a mamuton, 7.62-es sorozatnyomok tírex barátainkban dögivel, titánbetétes protkók ősapáink combcsontjában stb, stb.) Plusz szépen betonfallal körülvett városok maradványai, netán autósmozik, szép nagy parkolóval :))). Ha maradnak fenn őshüllócsontok megkövesedve, biztos, hogy a hátamon átvetett hevederben lévő skulók ólommagja is fennmaradna vhol, ha az én csontvázam már el is porladt.

Hasonló a szitu a a kriptozoológusok kedvenceivel is: Ogopogo, Nessie, jeti-nagyláb stb, mind-mind feltételezne egy minimális egyedszámot, ami alatt nehéz fennmaradni. Ha nem védenénk úgy a gorillákat Közép-Afrikában, a mai 70-80 pár simán eltűnne. De azokat szinte név szerint ismerjük már, míg a nagylábú csak meg-megmutatkozik néha, tehát roppant kevés lehet(ne) belőle. De annyira meg nem lehet intelligens, hogy egyetlen utódját (mivel túl sok kölyke nem lehet, az biztos) kérje meg mindig, hogy ugyan már, édes fiam, ha majd meghalok, ássál már el jó mélyre, vagy egy barlang leges-legmélyére, de úgy, hogy soha ne találják meg a csontjaimat. Merthogy még egyszer sem mosott le a patak a völgyekbe egy ismeretlen formájú combcsontot, koponyát, amit egy farmer v. a kutyája esetleg észrevett volna. Lehet, de kicsi rá az esély, hogy létezne.

Vissza a dínókhoz: akkoriban ténylegesen ők uraltak mindent, tojásokkal szaporodtak, de tucatjával rakták le őket. És függetlenül attól, hogy voltak kifejezetten utódgondozó fajok, meg olyanok is, amelyek csak lerakták, majd egyszerűen otthagyták a tojásaikat (mint a mai hüllők: kígyók, teknősök), vagy hogy a dínók egy része (esetleg mind?) melegvérű lehetett (vagyis még este sem volt nyerő egy „sárkányfészek” közelébe kerülni, nemhogy nappal, mert jól megkergethetett a mami), nagyon nem álltunk volna ott nyerésre egy jó kis lézeres célzóberendezés nélkül… (Én tuti, hogy ki nem léptem volna egy jóféle kalasnyikov nélkül a barlangból. De lehet lézerkard is, csak adjatok má’ valamit a kezembe, hé!!!)

PS: Egyébként tényleg volt egy kritikus időszak az emberréválásunk folyamán, amikor annyira lecsökkent az egyedszám (ebben klímaváltozás és világméretű vulkanizmus is közrejátszott azért), hogy majdnem kipusztultunk (Néhány ezer egyed maradt csak belőlünk). De akkor már nem voltak óriáshüllők.

224. zizzi
OFF, macsek:
🙂 Meg tudlak érteni! (Nekem mindig csak feketéim voltak, 8 és 16 évig éltek.)

„Aki gyűlöli a macskákat, az a következő életében egér lesz.”
(Faith Resnick)

„A kutya tisztára olyan, mint az ember. A macska pedig olyan, amilyennek az embernek lennie kéne.”
(Én)

 246. kreacionista — 2013-06-21 11:46 

@outatime:

Akkor ez inkább marketing.

A kereszténység mellett már rég nem a Bibliával kampányolnak, hanem vallási tradíciókkal és politikával.
Ezért nem kell senkinek.

A politika valóban belefolyt a kereszténységbe és fordítva is, létrehozva valami szörnyszülöttet.
Amikor a kereszténység bárhol államvallássá vált, azok az országok mindig elég kellemetlen hellyé váltak.
A kereszténység diktatúrává válik, ha politikai hatalomra tesz szert, ezért nem szabad oda engedni. Senkinek sem lesz jó.

 245. outatime — 2013-06-21 06:52 

@kreacionista:

“politikai indíttatású belenyúlás” – ha egy ilyet tudna nekem valaki mutatni a Bibliából…

az egesz Biblia egy politikai mu, ha ma irnak talan az lenne a cime:

“Hogyan terjesszunk egy uj vallast, avagy legyel te is kereszteny!”

 244. outatime — 2013-06-21 06:49 

negy fele lehet csoportositani a non human civilizaciokat szerintem:

a, akik sokkal feljettebbek mint mi es nem akarnak velunk kapcsolatot, nem erdeklodnek irantunk. Kb mint amikor setalunk az erodben es latunk egy hangyabolyt – nem kezdunk el kiabalni hogy “sziasztok hangyak!” es a hangyak sem fogjak fel hogy mi kiabalunk nekik.

b, akik sokkal feljettebbek mint mi es erdeklodnek irantunk. Figyelnek minket, de fejlettsegi szintunk nem engedi hogy eszrevegyuk oket.

c, fejlettebbek mint mi de nem annyival mint a es b csoportban leirt egyeb civilizaciok, ok zuhannak le, ok vettek fel a kapcsolatot velunk es oket latjuk neha.

d, fejletlenebbek mint mi. Rajuk ne is pocsekoljuk az idot.

 243. kreacionista — 2013-06-21 01:26 

@untermensch4:

Vicces, mert a kígyó erre azt mondta nekik, hogy “Á, dehogy haltok meg!”
A Biblia a halálnak legalább 4 típusáról beszél:
1. Szellemi halál, ez akkor következett be, amikor ettek a fáról, ezért megszakadt a bizalmon alapuló jó kapcsolat Istennel. Meghalt a szellemük, amely addig garantálta a zavarmentes kommunikációt Istennel.
2. Fizikai halál – ezt ismerjük – ez nem következett be azonnal, amit hiányoltál és amire a kígyó is utalt, tehát félig igazat mondott.
3. Meghalni a bűnnek és élni Istennek.
4. A halál személy is, egy angyal – ezt is ismerjük, ezt ábrázolják kaszával.
Mindez a könyvben 4, nyomdailag egymástól elég távol eső helyről derül ki. Én mondtam, hogy a Biblia kritika kemény munka!:)

Illetve lásd még a 238. hozzászólásomat a Biblia szimbolikus értelmezéséről.

A fordítás (mivel a nyelvek kulturális és egyéb különbözősége miatt abszolút tökéleteset lehetetlen csinálni) legfontosabb minősítője, hogy a szöveg eredeti üzenete átjön-e rajta. A hajókötelet és a tevét egyaránt nehéz átnyomni a tű fokán, tehát nehéz a gazdagnak a mennybe jutni. Az egyik szövegváltozat még hozzáteszi, hogy azok, akik a gazdagságukban bíznak. Ez viszont a Biblia számos más részéből kiderül, hogy nem a gazdagokkal van a baj, hanem azokkal, akik azt hiszik, hogy a pénz mindent megold, pl. akár még a mennybe is bevisz. (Lásd még: “Csak az egészség meglegyen, a többit megvesszük.”)

“politikai indíttatású belenyúlás” – ha egy ilyet tudna nekem valaki mutatni a Bibliából…

Steril, csörgés, vaksi bölény, ember…
Alkalmazkodunk, alkalmazkodunk, de az a fránya új állatfajfaj csak nem akar valahogy kibuggyanni a már meglévőkből…!

Lásd még a 236. hozzászólásom utolsó bekezdését.

 242. kvantum — 2013-06-21 01:11 

@kreacionista:

Örülök neki, hogy nem vagy olyan mint a legtöbb kreacionista! Kezdesz “megtérni”. :))) Bevallom jófej vagy.

 241. kreacionista — 2013-06-21 01:05 

@kvantum:

Akkor biztosan! Bocs, állati késő van.

 240. kreacionista — 2013-06-21 01:04 

@kvantum:

“Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden szárazföldi állaton.”
Ha brutál alkesz a fater, nem szív az egész család? Ha bunkó a fönök, nem hat ki az egész munkahelyre? Ha őrült a katonatiszt, nem viszi halálba az egész sereget? Ha pancser egy kormány, nem szenvedi meg egy egész ország? Mennyi múlik egy vezetőn!
A kígyó nem, de az ember tud erkölcsi döntéseket hozni.
Egyet értek, a vallás tényleg baromság! Nem vagyok komcsi, de tényleg a népek ópiuma. Hallanád, hogyan reagálnak a vallásos emberek a Bibliára! Engem légyszi ne sorolj közéjük! A keresztelés soha sem volt és nem is lesz megoldás az eredendő bűnre. Köze nincs ennek a Bibliához. Tényleg azért találták ki, hogy tömegeket tartsanak vele sakkban. Nagyon jól látod! Az eredendő bűn és a bűntudat alól Jézus Krisztus megváltása szabadítja fel az embert és ebbe egyetlen egyház sem tud beleszólni. A Biblia szerint nincs is értelme megkeresztelni senkit, ha ő maga önként, tudatosan, saját döntéséből nem akar megkeresztelkedni (a csecsemő tud, akar?).

Ja, és még valami:
Az “uralkodjatok” az egy gazdálkodásra vonatkozó parancs, nem garázdálkodásra és kizsákmányolásra. Nem ad jogalapot a Föld és az élővilág kifosztására és tönkretételére.

 239. kvantum — 2013-06-21 00:37 

@kreacionista:

Az utóbbi hozzászólást nem nekem címezted? Én számolgattam a bárka után. 🙂

 238. kreacionista — 2013-06-21 00:36 

@leroi:

Értelmezhetjük Noé történetét szimbolikusan és allegorikusan is, azonban a Biblia értelmezés egyik legalapvetőbb szabálya, hogy a szó szerinti értelmezés mindig abszolút elsőbbséget élvez az egyéb értelmezésekkel szemben. Illetve az utóbbiak nem kerülhetnek konfliktusba sem a szó szerinti értelmezéssel, sem pedig a Biblia szellemiségével és általános üzenetével.

Ha ezeket a játékszabályokat minden érintett betartotta volna, nem lettek volna vallásháborúk és minden más szörnyűség, amit a kereszténység, Isten és a hit nevében követtek el.

offoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffuff

 237. kreacionista — 2013-06-21 00:30 

bobby, kszabo és zizzi:

Az, hogy sem a kreacionisták, sem pedig az evolúcionisták nem találnak (utóbbiak nyilván nem is törik magukat) rendes magyarázatot a bárka ügyre, még nem jelenti azt, hogy az egészet ki kellene hajítani a kukába. Ahogy írtátok, lehetett Noé birtokában olyan technológia, amivel megoldotta a dolgot. Valahogyan. A piramisok, és hasonlók építésének technológiáját ismerjük? Jó, tudom, ott legalább megvannak a tárgyi emlékek.

Ahogy a 34. hozzászólásomban írtam, egyáltalán nem biztos, hogy a vízözön előtt kőbalta és szakóca szinten állt az emberiség.

 236. kreacionista — 2013-06-21 00:17 

@leroi:

Naszóval, offoljunk egyet!
Számításaid zavarba ejtőek! Én még hozzátenném, hogy engem az is gondolkodóba ejt, hogyan szedték össze azt a rengeteg élőlényt.

A kereszténységnek azt a vonulatát preferálom, ahol gondolkodni és kérdezni nem bűn. Nem tudok megnyugtató válaszokat adni a kérdéseidre, és lehet, hogy senki sem.

Valamit elhinni nem azt jelenti, hogy tudom is és értem is. A hitnek nem előfeltétele az ismeret, sőt. A hit szilárd meggyőződés olyasvalamiről, amit az érzékszerveimmel soha sem tapasztaltam meg. A kereszténységben, ha jól csinálják, a kezdeti hitet egy idő után követik a hitet alátámasztó (mások számára is nyilvánvaló), kézzel fogható megtapasztalások. Pl. Mózes már akkor hitt Isten létezésében, mielőtt találkozott volna az el nem égő, beszélő csipkebokorral, vagy mielőtt a Sinai hegyen (eddig egyedüli földi emberként) szemtől szemben beszélt volna az addig soha sem látott Istenével.

A biblián alapuló keresztény hit a Biblia állításaira irányul, amely jórészt csak a mit, kit és miért kérdésekre ad választ, a hogyanra meglehetősen ritkán. Tele van olyan állításokkal, amelyeket a jelenleg rendelkezésre álló ismereteinkkel nem tudunk értelmezni. Ezeket hívják csodáknak. Ez a blog számos olyan kérdéssel foglalkozik, amelyekre a jelenlegi ismereteink alapján nem tudjuk a választ.

A közhiedelemmel ellentétben a Biblia és a tudomány sokszor fedi egymást. Csak 2 példa:
1. Bizonyos történelmi korban bünti járt (és a kereszténység nevében!), ha valaki azt állította, hogy a Föld gömbölyű és nem lapos. A Biblia több mint 3000 éves szövege (Példabeszédek könyve) egyértelműen azt állítja, hogy a bolygónk gömb alakú.
2. Kb. 4000 évesre datált bibliai sztoriban (Jób könyve) a főhős arról elmélkedik, hogy Isten a Földet a semmibe függesztette, tehát nem elefánt tartja, vagy ilyesmi. Úgy gondolom, ez az állítás is messze meghaladta a korát.

Itt két homlokegyenest ellentétes világnézet ütközik egymással, az álláspontokat szerintem nem tudjuk közelíteni. Ráadásul az evolúció elméletet pontosan azért találták ki, mert sokaknak elege volt a kereszténységből és ezen nem csodálkozom.
Senki sem mondta, hogy a teremtéselmélet, meg a bibliai vízözön bizonyított tények lennének!
A kreacionizmus hipotézisekkel dolgozik, a rendelkezésre álló leleteket, tényeket, ismereteket igyekszik összhangba hozni a biblia állításaival.

Szeretnék ismét rámutatni, hogy az evolúcióelmélet a tudományos bizonyítás kritériumainak nem felel meg. Mondhatjuk, hogy lassú folyamat, meg hogy a brit lepke, meg a csörgőkígyó, meg a búza, meg az ember és még sokan mások milyen szépen alkalmazkodnak, és ez mind igaz, de ez nem ment fel a bizonyítás kényszere alól. Az élet keletkezését az anyagból és új faj létrejöttét egy meglévő fajból sem a való életben, sem pedig laboratóriumban nem sikerült megfigyelni, illetve reprodukálni.

A többit új hozzászólásban, mert megunjátok.

 235. FilcTroll — 2013-06-20 23:55 

Ha volna az evolúcióhoz értő olvtárs a vonalban, megválaszolhatná egy rég feszítő kérdésemet.

Úgy tűnik, mintha az evolúciót a tudomány a “fajok / gének versenyeként” írná le, ahol a folyamat során az életképesebb, sikeresebb egyedek tulajdonságai maradnak fenn.

Én hajlamosabb lennék egészként tekinteni a természetre, ahol nincs sikertelen faj vagy egyed.

Ebben a szemléletben a fajok változása nem fejlődést (evolúciót) jelent, és így nem is a sokszor említett alkalmazkodóképesség a kulcs. Egyszerűen minden mozog, minden egyfolytában változik a természetben, és a fajok változásai is ennek a kézenfekvő és értéksemleges eredményei — mindenféle “haladás, “fejlődés” és más pozitívnak tévedett felhang nélkül.

 234. gacsat — 2013-06-20 22:13 

Ilyen rozsdát bármikor mutatok 1975ben föld alá került alumíniumon.

 233. FilcTroll — 2013-06-20 22:00 

@kvantum: Akkor lényegileg egyetértünk, sajnálom, ha pontatlanul idéztelek (tendál, törekszik).

Az élet olyannyira nem jöhetett létre véletlenül, hogy nem is értjük. 🙂 De tényleg: egy frissen elhunyt élőlény lényegileg különbözik egy élő fajtàrsától, holott a biológiai struktúrájuk gyakorlatilag azonos. Az embernél még makoghatunk holmi lélekről, de egy légy, vagy akár egyetlen sejt esetében ez nehezebb.

De megint eltértem a prehisztorikus rotációs kapáktól.

 232. gacsat — 2013-06-20 21:58 

@witchp: Nem 100%, de azért fogadnék rá. Vagy 100 repülőgép tipus rajzait kéne átnézni. A fémösszetétel sima dúralumínium. Ha bárki hozzáértőt megkérdeztek volna, megmondaná, melyik gyárból való.

 231. gacsat — 2013-06-20 21:51 

@witchp: Az én világképembe simán belefér.

 230. yrkalla — 2013-06-20 21:49 

@gacsat:
ez valószínű, de akkor mégis hogy került oda a másik biciklire? más nem szórakozott ezzel és senkinek nem hiányzott a lakata. ki tette oda és miért?

 228. gacsat — 2013-06-20 21:40 

@dracodom: Ezért is Atlanti óceán a neve ma is, aminek a partján áll az Atlasz hegység, a túlparton meg ott élnek az Asztékok, akik Asztlánból származnak.

 227. specnaz86 — 2013-06-20 20:06 

@zizzi:

Jó kis mese! :)))))

 226. witchp — 2013-06-20 18:33 

@gacsat:

A repülőgép-teherajtó-zár tipp, vagy biztos?

 225. witchp — 2013-06-20 18:31 

@morat: 195.

Az első mondatoddal maximálisan egyetértek. Őszintén szólva azt a hozzászólásomat némileg provokatívnak szántam, mérhetetlenül csodálkozva azon, hogy tényleg sokan intézik el ezeket a tárgyakat egy vállvonással,hogy “igen, ez is az akkori fejlett kultúra emléke”, anélkül, hogy a mikor? kik? milyenek? stb. kérdés egyáltalán felmerülne.

A 20 és 30 ezer évvel ezelőtti fejlődéslassulást talán ráfoghatjuk az akkori jégkorszakra.

A neandervölgyiek kutatása szerintem is nagyon érdekes téma, és manapság mintha gőzerővel folyna, szinte biztos vagyok benne, hogy 5-10 év múlva összeáll a kép.

 224. zizzi — 2013-06-20 18:19 

OFF -utso macs…..
mit gondol a kulya? “az ember etet engem, itat, lakast ad, simogat, o az en Istenem!”
es a macska?: “az ember etet engem, itat, lakast ad, simogat, en vagyok az Istene!”
(16 evig elt az elso sziamink, o nevelte a fiaimat ;), 8 evig a masodik, sajnos rejtett szivbeteg volt. A sziamik nem a hazhoz ragaszkodnak, hanem a Gazdahoz :). Buddhista kolostorokban tenyesztettek ki a fajtat. Most egy Garfieldunk van….aki Kajszi 😉 ).

es hogy ON is legyen:
a 208. gacsat ajanlotta oldal utolso mondata, mottoja:

“The best way to find no proof
is not looking for them.”

es aki tovabblapoz ezen az oldalon, rogvest talal egy erdekes, fenykepes cikket, az osi UFOkrol, itt bemutatjak a “gitarhurt” is, allitolag tobb ezer ilyen nanotechnologias mutyurt talaltak az Uralnal.20,000 and 318,000 evvel ezelottire dataljak a keszitesuket. A cikk osi ufo balesetre utal, tekintve, hogy ember soha nem lakta videkrol van szo…. A tudosok marvanyba vesett dogmaja szerint:
There was
no evolved civilization
before ours

Kesobbiekben az idoutazasos lehetoseget is emlegeti a cikk.

Jo kis oldal, koszonom, de csak az nezegesse, akinek rengeteg ideje van ;), nekem epp nem lenneeeeeeeeeeeeeeee

 223. witchp — 2013-06-20 18:15 

@gacsat: 213.

Igen, az ő terminológiájával a génjeink túlélőgépei vagyunk.
Igen, lehet régóta tudni, de szerintem amikor először találkozol az elmélettel, akkor az üt…Lásd egy újszülöttnek minden vicc új.
Viszont a fent felmerült “tíz generáció alatt megváltozott viselkedésű búzán” szerintem nem csodálkozik, aki egyszer elfogadta ezt az elméletet, max. ha biológus, a mechanizmusát vizsgálhatja.

 222. lilith18 — 2013-06-20 17:38 

139@leroi:

“Tehát, ha együtt éltek az emberek a dinókkal, akkor miért nem kerül elő egyetlen csontdarabka sem ami erre utal, miközben fajok tízezreinek(!) a létezését lehet bizonyítani, dokumentálni és beilleszteni az evolúció elméletébe pusztán az előkerült leletek alapján.”

Egy lehetőség: a dínók, hüllők, madarak és más fajok sokan voltak, milliárdszámra, az emberek pedig kevesen. Mennyi esély lenne megtalálni egy fajt abban a rétegben, ha mondjuk csak pár ezer főből áll a populációjuk?

Másik lehetőség: talán találtak emberi maradványokat, csak éppen majomcsontváznak sorolták be a régészek, hiszen ha embernek címkézik, a karrierjüket kockáztatják. Ha megnézzük azokat az emberábrázolásokat a köveken, akkor azt látjuk, hogy nagy szemek, nagy orr, és semmi áll. Nem törvényszerű, hogy az akkori emberek is a homo sapienshez tartozzanak, tudjuk hogy volt több emberfaj, akik mára kihaltak. Neandervölgyi, floriensis, stb.

És itt felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mi különböztet meg minket egy emberszabásútól? Szvsz csak a beszéd képessége, és az ebből eredő fogalmi gondolkozás.

 221. sztalker — 2013-06-20 17:34 

Pont a Herkules oszlopai (= állítólag a mai Gibraltár?) kifejezés volt sokak szerint a félrevezető, mert így mindenki az Atlanti-óceánban kereste, meg keresgéli most is. Ha kiderül, hogy mégis a Földközi-tengerben van vhol ez földrajzi fogalom, akkor megint mehet a találgatás.
Ha a Mínoszi birodalom nem pusztul el, valószínüleg a kisázsiai törzsek (a görögök elődei) sem tudják a lábukat megvetni a térségben. A minosziak pusztulását pedig (sok tört. szerint) meg ugyanabból a szantorini vulkánkitörésből (pontosabban kaldera-beomlás) származó cunami okozhatta, ami talán Egyiptomban is a 10 csapást. (Plusz még a hamu is tönkretehette a termést évekre a környéken.)

 220. dracodom — 2013-06-20 17:13 

@sztalker:

“Már a régi görögök is ismerték” elég elterjedt hivatkozás. A régi görögök meg a régi egyiptomiakra hivatkoztak. (A sznobizmus örök!) A tanmese teóriát két dolog is erősíti: 1. a hivatkozás Atlantisz és Athén kapcsolatára (sehol se volt még Athén a megadott időben), 2. az Atlanti-óceán aljzata. Herkules oszlopain túl látszanak kis víz alatti hegyek, de nem egy kontinensmaradvány.

 219. sztalker — 2013-06-20 16:50 

@dracodom:
Állítólag maga Platón is csak egy kihallgatott beszélgetést vett alapul az ő „Atlantiszának”, még kiskorában, amikor Szolón egyiptomi utazásairól beszélt valaki náluk az apjának. A Szantorini-Théra változatot az erősíti, hogy Szolón talán rosszul emlékezhetett, és összekeverhette a 10-es jelet a 100-assal, amikor az egyiptomiak beszéltek neki a sziget méreteiről. Ekkor méretben Szantorin (a kis vulkán-sziget) valóban jó lehet. De szóba jött még Kréta szigete (bár az jóval nagyobb) is, mint az egykori Mínoszi birodalom. A Szantorin-hívők szerint a szigeten valaha éltek (törpe) elefántok is, és ez is egyezhet a szolóni történettel.

 218. dracodom — 2013-06-20 16:24 

@sztalker:

Atlantisz szerintem egyszerűen Platón tanmeséje – eljátszott a gondolattal, milyen lenne egy tudósok vezette társadalom, majd látá hogy nem jó, és el is süllyesztette. Előképe lehetett Théra-Szantorini katasztrófája, de az nem vízözön volt “csak” egy magába roskadt vulkán, ami jókora szökőárat zúdított szegény Krétára.

A Fekete-tenger feltöltődése volt a Bibliai vízözön, mert az Ararát szerepel benne… kb. i.e. 9000 táján? A környék népei emlékét megőrizték, rokonaiknak és üzletfeleiknek továbbadták.

Az igazi nagy, egész Földre kiterjedő vízözön korábban, kb. i.e. 11.000 – 13.000 között, egy hirtelen jégkorszaki olvadás következménye lehetett. Rengeteg szárazföld víz alá került akkor, pl. a mai Északi-tenger területe, az Afrikából Arábiába vezető gyalogút, és valószínűleg Indonéziából Ausztráliába sem nagyon kellett tutajozni.

Cro-magnoni és neandervölgyi együttélésről ismeri-e valaki Jean Auel Earth’s Children könyveit? (A rég várt hatodikat még nem olvastam.)

 217. gacsat — 2013-06-20 15:21 

@yrkalla: Gondolod, baszakodtak különböző számokkal a lakatgyárban, amikor a zöld szin volt a soron? Gyaníthatóan a kor összes zöld lakatja ugyanazzal a számmal nyílt.

 216. gacsat — 2013-06-20 15:19 

@ahmet: De szép is lenne! Ezzel szemben a lejárt elméletek az azt tartalmazó koponyákkal együtt kerülnek a sírba.

 215. ahmet — 2013-06-20 14:39 

@kreacionista: De pont ezért nem lehet senki dogmatikus. A tudományban szabad tévedni, főleg, ha mindenki téved. Ragaszkodni a tévedéshez akkor is, ha valaki bebizonyítja, hogy életművünk hamis, garantált bukás. A tévedés belátása és továbblépés nem jár veszteséggel, ha csak nem azzal, hogy bebizonyosodik, hogy a szakterületen van nálunk (és mindenki másnál is) jobb.

 214. yrkalla — 2013-06-20 14:04 

Párhuzamos világos és kulcs eltűnésről egy történet.
Általános iskola alsó tagozatos voltam, egyik délután az egyik osztálytársnőm odajön hozzám, hogy a biciklijére valaki rátett egy számzáras lakatot és nem tudja kinyitni, meg különben is milyen szemétség. Odamentem megnézni, egy zöld szímű számzáras lakat volt. Tudtam, hogy az egy másik fiú osztálytársamnak van ilyen színű lakata, gondoltam az övé lehet. (azt tudni kell, hogy azzal szórakoztunk akkoriban, hogy a saját lakatjainkkal lezártunk más bicaját). Mivel zöld lakata csak egy embernek volt és tudtam is a számát, így próbaképpen eltekertem arra a kódja és csodák csodája, a lakat kinyilt. A leányzó megköszönte, hazament, én fogtam a lakatot és vittem a haveromnak, hogy tessék, visszaadom, jó poén volt. Erre ő mondja, hogy nem tette rá a másik biciklire. Odamentünk az ő bicklijéhez és tényleg ott volt rata a saját zöld lakata ami ugyanazzal a kóddal nyílt, mint a másik!
Na innentől fogva kezdtem hinni abban, hogy a világ nem olyan, amilyennek látjuk.
Ja, és ez 1980-as évek elején történt egy vidéki kisvárosban, szóval nem volt még net, hoax meg UFO magazin.

 213. gacsat — 2013-06-20 13:57 

@witchp: Mi lehet az? Hogy pusztán génjeink termőteste vagyunk? Ezt rég tudhatja, aki meri tudni.

 212. sztalker — 2013-06-20 13:09 

184. dracodom
Egy földrajztudós ismerősöm hasonlóan vallja, hogy pl. Atlantisz (vagy amit annak vehetünk), vhol a Földközi-tenger térségében
kereshető, mert a tengerszint emelkedése nem teszi lehetővé, hogy feltárják az azóta elöntött területeket. (Ő viszont nem hisz a Ballard-féle Fekete-tenger medencéjét elöntő áradatban, az sokkal lassabban zajlott le, ezért onnan szépen lassan el tudtak vándorolni a népek, nem volt akkora katasztrófa, mint ahogy beállítják.)

195. morat
A cro-magnoni embert ma jóval agresszívabbnak írják le, mint régebben, sőt, egyesek szerint a neandervölgyi volt a „nyuszi” a kettő közül. Ráadásul az utóbbi családcentrikusabb életmódja (jóval konfliktuskerülőbb, defenzív magatartás) megpecsételte a sorsát. (Valószínűleg a külső nem minden, a neandervölgyiek rémisztőbbnek látszanak a mi szemünkben, mint az ellenfeleik, ez is befolyásolhatja egy kultúra megítélését). A kutyákat kutatók szerint a kutya már ekkor társulhatott az új hódítókhoz, a cro-magnoniak ebben is előnyben lehettek.

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/05/humanitys-best-friend-how-dogs-may-have-helped-humans-beat-the-neanderthals/257145/

197. untermensch4
Volt kinai felfedező flotta a XV. sz.-ban Cseng Ho vezetésével, de nem hasznalták ki a lehetőséget.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseng_Ho

202. petiba
Pl. a híres Archeopterix — „ősmadár” is ilyesminek vehető, nekem még úgy tanították, hogy képes volt repülni, de mostanra kiderült, hogy inkább csak lesiklásokra volt képes a fákról. (Vagyis már vannak tollai és képes a levegőben maradni, de saját erőből azért még nem tud felszállni, sem pedig fenntartani a repülést az izmaival és gyengébb tüdejével. Csak „levitorlázik” szépen.)

 211. kvantum — 2013-06-20 13:03 

@FilcTroll:

Nem írtam ilyet, hogy törekszik. Azt írtam tendál. Márpedig ha körülnézel jelenleg a természetben, biztos lehetsz benne, hogy ennyiféle élő organizmus nem egyetlenegy szerencsés véletlen következtében összeállt vegyület hozta létre. Szinte kizárt, hogy csak egyszer történt meg és aztán belakta a Földet az az egy anyagcsomóból kialakult élet.

 210. gacsat — 2013-06-20 13:03 

Igen! Saját definícióm szerint az élet az, ami az entrópia ellen dolgozik.

 209. FilcTroll — 2013-06-20 12:40 

@kvantum: Az anyag biztosan nem törekszik az élet irányába, hiszen — ahogy tanultuk — a legalacsonyabb energiaszint irányába törekszik. Grandpierre Attila egyik kitűnő felvetése épp az, hogy az élet a magasabb energiaszint felé törekszik az anyag ellenében.

 208. gacsat — 2013-06-20 12:00 

A gitárhúr (és bowden) tuti. A dúralumínium tárgy egy repülőgép teherajtajának a zárja. Pontosabban egy alkatrésze.

Ez a sokadik civilizé. Az Oronteusz térképről gondolom, hogy az előző úgy a XVII. századig jutott.

Kimaradt a gadalupei csontváz:
http://www.ldolphin.org/unruh/planet/ch2ph.html

A homokkőbe zárt kalapács és szög:
http://eden-saga.com/en/anthropology-kingoodie-hammer-four-hundred-millions-years-too-old-to-be-true.html

Amúgy én tudom, hogy kerültek oda. Ezt ezen a fórumon már többször elmondtam. Társas időutazások elveszett tárgyai, és emberei.
Ha egyszer, bármikor a jövőben lessz időutazás (miért ne lenne?), akkor nyilvánvaló, hogy most is van (azért időutazás) és a múltban is volt.

 207. sztalker — 2013-06-20 11:48 

@siolrog:
VIGYÁZAT, OFF!!!
A cicusokhoz még, ha kifér és vkit érdekel, tehát OFF:

Az igazság az, hogy nem is annyira Egyiptom volt az a hely, ahol először vált társálatunkká (ma így nevezik a kutyát, macskát, lovat asszem), hanem valahol a mai Szíria térségében történhetett ez, legalábbis ma erre utaló leleteket találtak. De a háziasításból akár a kisgyerekek is kivehették a részüket, ha könyörögtek szüleiknek, hogy megtarthassák ezeket a kis szőrös-bájos jószágokat, akik még egeret is fogtak néha. (Akkor még nem volt Barbie-baba és Teddy-mackó, úgyhogy
el tudom képzelni a szitut.)A macska van ám annyira intelligens, hogy lássa az ember „gyengéjét”, vagyis az embergyereket, ezt tanusíthatom.

Természetesen más kultúrák és vallások is „formálták” őkelmét (a buddhisták is megkülönböztetik a többi álattól, asszem, de mivel Buddha temetésére nem jött el, egyedül az állatok közül!, kissé kiközösített szerep jutott neki, úgy tudom, de ettől függetlenül tisztelik is), az iszlám ugyan nem tekint rá szent állatként, de Mohamed áldása rajta van (a Próféta keze nyomának tekintik a cicus fején lévő kis szőrbarázdákat, hullámokat), mert mikor a sivatagban lepihenve egy kígyó mászott rá és félelmében ettől mozdulni sem tudott, egy arra járó vándor macskája segítette meg őt azzal, hogy elkapta a mérges kígyót. Azóta nagyon kedvelt háziállat a muzulmánoknál, pont ellentétben a kutyával, amit kábé úgy gyűlölnek a moszlimok, mint pl. a keresztányek a kígyót.
(Tipp: én még nem próbáltam, igaz, de ha egy arab szúkban, bazárban v. ilyesmiben vásárolgatnál, alkudoznál, talán megmutathatod a kereskedőnek a macskátok fotóját — ha van — a családdal, és ha megsimogatod az övét is a boltban, máris jobb alkupozícióba kerülhetsz a többi turistánál… Értelemszerűen a kutyás változatot ne alkalmazd náluk.)

A macsekkal az a „baj”, hogy az emberhez való viszonya nagyon bonyolult, amit csak azok ismernek igazán, akik szoros kapcsolatban állnak vele. Tképpen ez az egyik legbonyolultabb és legrejtélyesebb viszony, ami ember és állat között létezik (legalábbis az etológusok szerint). Valójában egy anya–gyermek kapcsolatról van szó, ami kölcsönös bizalmat és folyamatos kíváltságokkal operáló pozíciót jelent a macska részéről, valamiféle „tükörreflex” az, amit ez az állat a gazdájával tesz, kíváló kritikus, de folyamatosan képes zsarolni is, hogy kíváltságos helyét, rangsorát megtarthassa. Ezt sokan félreértik, nem jól értelmezik, meg akarják változtatni. Talán még a ló az az állat, amely hasonlóképp feltétlen tiszteletet vár el gazdájától, talán nem véletlenül, hiszen a történelem kezdetén nagyon is sokszor volt az ember ráutalva erre. Még érdekesebb, hogy pont e két állat közt milyen különös viszonyok lehetnek: lásd Kincsem versenyló és barátjának, Csalogány macskának az esetét, nélküle nem indult versenyre soha, elválaszthatatlan barátnők voltak, együtt szállították őket minden futamra.
Talán még ennyit el lehetett a macskáról mondani.

 206. boldog — 2013-06-20 11:15 

@sztalker:
164.
Szellemes tipp, de egy gyakran változó hőmérsékletű, ráadásul függőleges helyzetű, tápanyagban szegény üveglapon egy éjszaka leforgása alatt nem igazán tudná megvetni a lábát a gomba. Akkor már a kalapos inkább fölmerülhet. Valami háromgyűrűs fajta, afféle matrjoska gomba, amivel egy mozdulattal odarajzolhatta valaki azt a jelet, és aztán megette az elkövetés eszközét. 🙂
Olyat már tapasztaltam, hogy a párába rajzolt ábra a száradás során eltűnik bár, de mintegy előhívódik a következő behomályosodás kezdetén. Igaz, negatívban. A körös jelenség viszont délutánra teljesen megszűnt, és soha többé nem került elő, nem is ismétlődött meg semmilyen formában.

 205. kvantum — 2013-06-20 00:40 

@petiba:

1.
Minden idézetedben ott a véletlenszerű szó.
Az, hogy az anyag az élet felé tendál, lehet törvényszerű is. Lehet egy Teremtő alkotott szabálya is. Lehet bármi, lehet ez annyira szabályszerű, mint a gravitáció. Nem tudjuk még. Ilyen a természet, szabályok alkotják, ez lehet az egyik. A természetet meg lehet hogy “valaki” alkotta, lehet hogy nem.

2.
Igen, vannak ilyen leletek, de az merész elvárás lenne, hogy minden egyes stádiumból találjanak egyet.

3.
Azok konkrétan repülő szerkezetként vannak megemlítve.

 204. FilcTroll — 2013-06-20 00:39 

Vannak a feltételezett egykori civilizációkról mindenféle közszájon forgó, közhelyes teóriák (Atlantisz, Mu meg mittudomén), amik abban egyeznek, hogy valamifèle spirituális társadalmat írnak le. Olvastam hosszú fejtegetést is arról, hogy energiaszükségletüket a Föld energiarendszeréhez hangolt kristályokkal nyerték ki, de ez már eléggé meseszerű. De egy efféle társadalom nyilván sokkal kevésbé hagy maradandó nyomot a természetben, leginkább csak mindenféle kőépítmények formájában.

Elképesztő mennyiségű piramis van a Földön mindenfelé. Az ezeket építő kultúrákról keveset tudni — de annyit mindenképp, hogy az építményeik egy részét mai technológiákkal aligha tudnánk összehozni. Ezek persze közhelyek már, de a titkokat még nem sikerült felfedni.

/off: kitört a Popocatapetl, Alaszkában 35 fok van: a Föld kezd bedurvulni. (^^^)
/on

 203. bio — 2013-06-20 00:17 

Egyébként nálam a “simply amazing” kategóriába tartozik, hogy egy embernek hihetőbb magyarázat az például, hogy az egyiptomiak valahogy ismerték a modern helikoptereket, mint az, hogy amit lát, az csak hasonlít arra… Vagy az, hogy az őskorban precíziós nanotechnológiai eljárással készítettek rugókat, mint az, hogy a dolog csalás…

bio

 202. petiba — 2013-06-20 00:15 

Bocsánat, kettős pont helyett kérdőjel:
Ti tudtok “átmeneti” leletekről?

 201. petiba — 2013-06-20 00:14 

Nem sikerült a végére érnem a hozzászólásoknak, ezért elnézést, ha valaki már megemlítette az alábbi három dolgot.

1. Az intelligens tervezés (kreacionizmus, Isteni teremtés, vagy esetleg az UFÓk, és/vagy a jövőből visszatérő fejlett utódaink) kutatói szerint az evolúció valószínűsége olyan, mint:

Fred Hoyle – asztrofizikus: “A vélatlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurrikán, és ezalatt összerakna a szemétből egy Boeing 747-es repülőgépet.”

E.Conklin prof. – Princetoni Egyetem: “Annak valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora, mint az, amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jönne létre.”

Gánti Tibor: “Nyilvánvaló tehát, hogy értelmes sorrendek véletlenszerű kialakulásával éppúgy nem lehet számolni, mint ahogy nem lehetne várni azt, hogy ha valaki találomra ütögeti az irógép billentyűit, véletlenül éppen az “Anyám tyúkja” című verset gépelné le. Itt tehát az életkeletkezés vizsgálatában megakadunk.”

2…. Jómagam csak azon gondolkoztam mindig, amikor az evolúcióról tanultunk, hogy jójó, ott volt az ősló, az őstigris, kardfoggal, meg ilyenek. Megvannak a leletek. Sok. De soha nem láttam olyan leletet, amely egy olyan ló, ami MÉG NEM a mai, de már nem is az ősló. Vagy olyan tigrisfosszíliát, aminek már csak egészen aprócska kard lóg ki a szájából, és látszik az átmenet a két evolúciós állomás között.Ti tudtok “átmeneti” leletekről:

3. Ami a helikopteres, repülős ékírásokat illeti: A Védák vimanáiról olvasgatva azért nehéz NEM valamiféle repülő szerkezetre gondolni.

 200. bio — 2013-06-20 00:13 

A “helikopter” hieroglifához egy kis magyarázat:

http://members.tripod.com/~A_U_R_A/abydos.html

bio

 199. bio — 2013-06-20 00:08 

@csuuzlee: Ha jól látom, ezeket a Dropa-köveket nem nagyon veszi komolyan senki – már, aki a Däniken-szintnél igényesebben áll a tényekhez 😀 A vele kapcsolatos állításokat sorra cáfolták, hazugságok derültek ki – szerintem ez nagyjából egy szinten van az Ica-kövekkel.

bio

 198. kvantum — 2013-06-19 23:49 

@morat:

Könnyen lehet, hogy a szervek párhuzamos módosulása csak véletlenül kiegészítette egymást. A kiindulópontban valamiért olyan párok szaporodtak, akiknek a szívük is erősebb volt és a nyakuk is hosszabb. Aztán a kettő eredménye együtt ez lett. A kiindulópontban akár egy szőrszál hiánya is vezethetne általunk hihetetlen jelenségre. A kiindulópontban egy apróság is afelé lökhette volna zsiráfokat, hogy hosszú nyak helyett fára másszanak. Ez most így alakult, alakulhatott volna máshogy is, akár ki is pusztulhattak volna, mint más fajok. Miért lenne az törvényszerű, hogy a zsiráf ősének ilyen hosszúlábú-magasnyakú izének kellett volna fejlődnie?

Ui.: Szerintem ezt a búzás dolgot nem nekem írtad, mert én nem írtam ilyenről… 🙂

 197. untermensch4 — 2013-06-19 23:41 

előző civilizációk: miért vesszük adottnak hogy egy kultúra feltétlenül kifejleszti az intenzív mezőgazdaságot, az ipari tömegtermelést és a szárazföldi közlekedési infrastruktúrát (összefüggő úthálózat) ebben a sorrendben: a jelek szerint a “tengeri étrend” nagyon egészséges, alacsony népsűrűségnél a hal/vad/háziállat/gyűjthető és kerti növények is elegendőek; a mindenkori csúcstechnológia a tömeggyártás megjelenése után is egyedi gyártmányként kezdi pályafutását és nem is kell feltétlenül sok belőle(főleg ha a tömegek nem tudják rendeltetésszerűen/felelősen használni), a ma természetesnek vett fémipar pl nagyon energiaigényes, a maják nulla gyárral kevés felszereléssel tudtak gumit gyártani, a rómaiak kevés felszereléssel tudtak egy-két tonnát emelő fa darukat építeni; az emberek szeretnek természetes vizek közelében lakni, logikusabb a hajózásra koncentrálni mert úgyis vízpartok között zajlik a közlekedés;
maga a kultúra meg olyan “visszatartó” erőt is kifejthet ami pl kínát megakadályozta abban hogy nagy földrajzi felfedezéseket tegyen (komplett felfedező flotta birtokában a gyarmati terjeszkedés érdeklődés hiányában elmaradt), a kelták településterületük nagysága ellenére nem hoztak létre centralizált államokat (ókor), karthágó föderalisztikusabb álamszervezete miattt nem tudta ledarálni az akkor még éppen csak izmosodni kezdő, militáns rómát.

 196. untermensch4 — 2013-06-19 23:06 

@kreacionista: ugyebár mondta Isten ádámnak: ne egyél a fa gyümölcséből mert ha igen, azon a napon meghalsz. ehhez képest később lerja hogy a kiűzetés után mit végzett, kiket nemzett majd x éves korában elhunyt. itt bukott a szó szerinti értelmezés és jön a magyarázkodás (pardon: értelmezés)
másik: emberi tényező. az eredeti szöveg lehet bármily tökéletesen sugalmazott és leírt (benne a megváltoztatás tilalmával), a másolási és fordítási hibák még politikai indíttatású belenyúlás nélkül is felhalmozódó torzítást produkálnak. (teve vs hajókötél átjutása a tű fokán. nagyon más az értelmezhetősége mert a hajókötelet szálakra lehet visszafejteni majd a t után újrasodorni de a tevének reszeltek…)

“Pár példa: a ló és a szamár utódja (öszvér) steril, nem tud szaporodni. Az oroszlán és a tigris utódja steril, a ló és a zebra utódja steril, stb., stb., stb.” ezek mind kiváló példák hibridek létrehozásának a kudarcára. a csörgőkígyós példám lényege hogy miután a vaksi bölények (amik miatt jó módszer volt a csörgés) eltűntek az emberek viszont gyors (de nem végzetesen gyors és területileg korlátozott) ütemben irtják a “standard” cs.kígyót (és a csörgés felfedi a szemmel esetleg nem észrevehető egyedet), túlélés szempontjából előnyösebb helyzetbe kerülnek a kuss-üzemmódúak.

 195. morat — 2013-06-19 23:01 

@witchp:

Az ember előtti civilizációk léte igazi rendes döbbenet lenne számomra, én ezt – evolúciós szempontból – nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom.

Viszont.

A Homo sapiens 300.000 éve alakult ki. A homo sapiens-sapiens 30.000 éve. Ebből kb. 5-6000 éves az “ismert” történelem, igaz néha fel- felbukkan egy 10.000 éves város. Habár már az utóbbiak is érdekesek, de nekem az is fura, hogy ie. 30.000 és ie. 20.000 között kb. semmi nem történt, míg ie 3000 és isz 2000 között az öntözéstől eljutottunk az űrhajózásig.
És akkor még ott a sima homo sapiens +300.000 éve.

Értem én, hogy közben szaporodni kellett, meg vándorolni, de akik nem vándoroltak és elegen voltak (pl. Afrika, termékeny félhold) azok sem csináltak semmit több tízezer évig?

És akkor még ott vannak a kihalt alfajok, pl. a neandervölgyi. Eredetileg még úgy tanultam, hogy jött a homo sapiens és kiírtotta. Aztán kiderült, hogy nem, egymás mellett éltek, nálunk pl. a neandervölgyiek a Kárpátokban, a homo sapiens a mai Mo. területén. Aztán lassan úgy tűnik, hogy nemcsak, hogy nem volt éles szegregáció, de szaporodtak is egymással. Egyébként nagyobbak, erősebbek és nagyobb agytérfogatúak voltak. Hova lettek?

 194. morat — 2013-06-19 22:39 

@kvantum:
156.

Igen, de nem.
Mint mondtam, és nem vagyok kreacionista, számomra a fajok fokozatos fejlődése ténykérdés. A különös az, hogy bár az élőlények egyre komplexebb “rendszerek” mégis, a véletlenszerű mutáció + szelekció mechanizmus egyre gyorsabban működik, holott egyre lassabban kéne, hiszen egyre kevesebb az esélye, hogy az egyre bonyolultabb szervezetekben a véletlenszerű változásnak pozitív eredménye lesz. Sokkal inkább valószínű, hogy a hibás gén kártyavárként bontja a rendszert…
A másik – számomra – megoldatlan probléma az evolúciós gátak kérdése. Sokszor több szerv egyidejű fejlődése kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy életképesebb faj. Pl. a zsiráf látszólag csak hosszú nyakú ló, de valójában ahhoz, hogy ilyen magassággal életben maradjon kell egy bivalyerős szív is, valamint nagyon szűk és feszes bőr a lábakon, hogy ne vizesedjenek fel. Ezeknek tehát párhuzamosan kellett fejlődniük, az egyik a másik kettő nélkül nem jelent előnyt, sőt könnyen lehet, hogy hátrány. Tehát: az hogy egy mutáció létrejön, kiszelektálódik, majd 1.000 (10.000, 100.000, 1M) év múlva jön a másik, az nem működhet. (Most arról nem beszélek, hogy a 10 cm-rel magasabb, de a lombkoronákat el nem érő nyak jelent-e előnyt, vagy igazából csak a +2m-es nyak…) Vagy igen? És akkor hogy?

ui: a búzás kísérletre valahogy nem emlékszem jól, de úgy dereng, hogy a mutáció+szelekció lehetőségét valahogy kizárták. Egyelőre töröljük a jegyzőkönyvből míg lesz időm (muhaha) utánajárni.

 193. siolrog — 2013-06-19 21:36 

@witchp:

186.
Igen, ez egy kiváló, szellemesen megírt könyv, minden diáknak el kéne olvasnia. Nekem egyébként, ha már itt tartunk, az a bajom a neo-darwinistákkal, hogy híveiket egy hamis ál-megnyugvásba ringatják. Szerintük végeredményben minden rendben van, mert az életrevaló egyed a természetes kiválasztódásban túlélő lesz, az egyensúly mindenképpen helyreáll és mindenképpen karakteres lesz .

Nincs igazi mondanivalójuk a fajok veszélyeztetettségéről, kipusztulásáról. Az ilyen mondatok: „ …a faj egészének érdeke olyan fogalom, melyek evolúciós szempontból egyszerűen értelmetlenek.” nem veszik figyelembe, hogy az élőlények evolúciója populáció nélkül szintén nem értelmezhető.

A környezet megváltozása ugyanis már annyira felgyorsult, hogy ahhoz már genetikailag (RNS,DNS-kód megváltozásával) egyre kevésbé lehet sikeresen adaptálódni a fajok jó részének. Sok fajban az új és hasznos mutációk elterjedésére már nincs elég idő, a fajon belüli genetikai változatosság csökken. Ezek kipusztulnak, a faji sokszínűség csökken a Földön.

Mindezek a folyamatok nagyon kedvezőtlen jelenségek az élőlények evolúciója szempontjából.
(bocs, hogy hosszú voltam)

 192. somitomi — 2013-06-19 21:13 

@tiboru: Csavarok. Azok képesek ilyen spontán módon felszívódni. Meg néha az aprópénz is. Azt gondolnám, hogy az összetételükkel állhat kapcsolatban, mert egyszer elejtettem egy kb 1,5 milliméteres műanyag csapocskát a szobában, de az meglett nem sokkal azután, hogy feladtam a keresését.

 191. witchp — 2013-06-19 21:11 

Hehe meg hűha. A helikoptersilabizálás után már a betűket se…

 190. dracodom — 2013-06-19 21:05 

@witchp:

az van odaírva, hogy OOPART, nézd csak meg jobban…

 189. tiboru — 2013-06-19 21:03 

@witchp:

Az áll rajta, hogy OOPART 🙂

 188. witchp — 2013-06-19 20:53 

Ó, majd elfelejtettem. És mit ábrázol az a nyolcszögletű kék medál, rovásírásszerű jelekkel, közvetlenül a poszt címe alatt?

 187. thasaidon — 2013-06-19 18:35 

A dínós leleteken látható stegosaurus meg triceratops tényleg ijesztő, de az ilyesminél jobb óvatosnak lenni. A képeken látható dínók azt a képet tükrözik, ahogyan a kutatók évtizedekkel ezelőtt látták a dínókat, a tudomány mostani állása szerint azonban ez a kép nagymértékben változott, egy sor dínóról kiderült, hogy bizonyos mértékig tollakat hordtak, és a mai közvéleményben, illetve a tudományban létező dínókép között ég és föld a különbség. Érdemes lenne erre tekintettel is értékelni azokat a köveket.

Pl.:

http://index.hu/tudomany/2013/04/07/dinoszaurusz/

http://www.origo.hu/tudomany/20100429-dinoszauruszok-similicaudipteryx-egyedfejlodes-kozben-is-valtoztak-a-legkorabbi-tollak.html

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2004/tv0409/dino.html

Talán más is említette ezt a problémát, akkor bocs az ismétlésért.

A többihez nem tudok hozzászólni.

De kurva izgi a cikk, köszi, Tiboru! 🙂 Csak ebből a témából is elbírnék egy folytatást. 🙂

 186. witchp — 2013-06-19 18:29 

@siolrog: 169.

Lehet, hogy ismerős lesz, de mikor évekkel ezelőtt a kezembe akadt, tátott szájjal olvastam végig.
http://terebess.hu/keletkultinfo/dawkins1.html

Richard Dawkins önző gén elméletéről van szó. Összefoglalnám röviden, de nem akarom lelőni a poént, hátha valaki nem ismeri, és most elolvassa.
Nem szívesen venném el senkitől azt az élményt, hogy a könyv végére a padlóról gyűjtse össze az állkapcsát, ahogy én tettem 🙂

 185. dracodom — 2013-06-19 18:14 

A kőkorszaki falvak a gabonatermesztés megjelenésével tűntek fel, bár anatóliai leletek szerint először a gabonát is csak gyűjtögették. Természetes, hogy ahol eleget összegyűjtöttek, ott megjelentek az egerek, nem csoda, hogy a macska szívesen látott vendég lett. (Egyiptomban egyenesen szent.) A macska azért őrizhette meg egyéniségét, mert igazából semmi szüksége nem volt az emberre – csak az egérre.

 184. dracodom — 2013-06-19 18:03 

“volt-e a mostani emberi civilizációt messze megelőző elődkultúra, melynek apró jelei elő-előbukkannak?”

Úgy gondolom, hogy volt, nem olyan technikai jellegű, mint a mostani, hanem inkább az ókori magaskultúrákra hasonlító. Ha ezekhez hasonlóan a tudás csak egy kisszámú csoport tulajdona volt, a tudást könnyű volt elveszejteni. (L. Angkor vagy a druidák esete.)

Akik keveslik a tárgyi leleteket, gondoljanak arra, hogy a kontinentális talapzatokon, víz alatt (és hordalék alatt)lehet a legtöbb bizonyíték az utolsó nagy jégkorszaki olvadás óta. Az nem véletlen, hogy az egész világon, mindenhol van özönvíz-emlékezet.

A hegyekben megmaradtak az egyszerűbb pásztornépek, akik arra emlékeztek, hogy régen egész más, és sokkal jobb volt a világ – mondhatni aranykor.

A Bibliával kapcsolatos vitákhoz annyit, hogy azt is egy egyszerűbb pásztornép állította össze mikor pár ezer év elteltével már megismerkedett az írással.

 183. siolrog — 2013-06-19 17:51 

Köszi a macska kulturtörténeti és macskaprofilra von. ismereteket.

A félig-domesztikáció/auto-domesztikáció azonban kezdődhetett korábban! (hiába, a tudomány fejlődése nem áll meg…)

” a macskák az egerek megjelenésével tűnhettek fel a kőkorszaki falvakban. Közel-keleti leletek az első egerek megjelenését 12.000 évvel ezelőttre teszik.”

http://www.ng.hu/Termeszet/2004/04/Megtalaltak_a_legidosebb_haziasitott_macskat

 181. becsuszoszereles1k — 2013-06-19 17:43 

@becsuszoszereles1k: Ki kell egeszitenem, mert felreertheto az idezetem!Elnezest kerek!

Tehat, nem @leroi-ra vonatkozik az idezet, hanem arra, hogy @leroi gyuruje eltunt, es mivel sehol sem talalta, probalta elkepzelni, milyen lehet, ha valakinek tobb szemelyisege van, es nem emlekszik pl. a gyuru eltevesere, mert azt a masik szemelyisege tette el…:):(

 180. zizzi — 2013-06-19 17:12 

@grmbl:

Jooooo 😉

Kas saison ka

(K.F.)

 179. zizzi — 2013-06-19 17:10 

@sztalker:
174.

http://utkereso.wire.hu/kellekek/macska.htm

ha netan valaki nem ismerne ezt a fenti meset :).
(Kiplingtol a maganyosan setalo macska, hogy ne bosszankodjon, aki rakattint es ismeri)

Macskaszinekrol: Macaon csakis voros cirmosok elnek, rengetegen, valoszinu teljesen belterjesen, a parkokban kulon etetohelyeik vannak.

On, bocs, ezzel reszemerol vege a macskologianak 😉

 178. becsuszoszereles1k — 2013-06-19 16:40 

@leroi: “…magyarázatként arra is, hogy többszörös személyiségem van és egy másik “énem” eladta a gyűrűt és elitta az árát…Nem mondom ijesztő érzés.”

Ha mar megemlitetted -(talan nem off) – valoban ijeszto; ebben az esetben, igaz, nem targyak, hanem a szemelyisegek varatlan eltunese es varatlan felbukkanasa. Errol szol Daniel Keyes “Szep almokat Billy” cimu konyve (itt letoltheto) https://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fdata.hu%2Fget%2F1823128%2Fdaniel_keyes_szep_almokat_billy_.doc&ei=9LrBUcKgNcTWsgavvIG4DQ&usg=AFQjCNFH1DwlGEW7xDSHwyukoj0G9tedUA&sig2=pqN2wJfXzCLFGwPwhKuJ5g&bvm=bv.47883778,d.Yms

 177. aelsh — 2013-06-19 16:26 

@siolrog: Kösz az ajánlást, elolvasom.

 176. grmbl — 2013-06-19 16:24 

 175. papszi — 2013-06-19 15:38 

Érdeklődve olvasom a teremtés v. evolúció különmeccset és az özönvízhez kapcsolódó eszmefuttatásokat.

Hogy tétje is legyen az egésznek, itt 10K USD-ért lehet lerakni az asztalra a bizonyítékokat (promoterként természetes a politikailag elfogadott 10%-ra igényt tartok):

http://www.josephmastropaolo.com/prize.html

A saját véleményem, hogy a Bibliát nem egy történetileg primer forrásnak kell tekinteni, hanem sokkal inkább úgy, mint ahogy mondjuk a népek a saját eredetmondájukat kezelik. Tehát Hunor és Magor sem valós történeti személyek voltak, hanem sokkal inkább két rokon nép megtestesítői. Remélem érthető a párhuzam…

 174. sztalker — 2013-06-19 15:24 

@siolrog:
A házimacska épp nem jó példa erre, mert csak kb. 200 éve zajlik a célirányos és dokumentált fajtanemesítés (1815, a londoni Világkiállítás óta, a „Kristálypalotában” mutattak be előszőr fajtatiszta macskákat, úgy tudom), tehát ez épp azt mutatja, hogy kicsi még rajta az emberi beavatkozás nyoma. (A macska tképpen saját maga domesztikálta önmagát, és csapódott az ember mellé.) A nagy pestisjárványig még halállal büntették a macskatartókat Európában. (Utána már „csak” azt aki fekete cicusokat etet.) Amióta viszont beindult az üzlet, ugyanolyan beltenyésztési gondok akadnak, mint pl. a kutyáknál. (Pl. az egyik váltott szemszínű fajta eleve süket az egyik fülére, mások megvakulhatnak 1 év után stb.)

A kutya már más, ott akár több tízezer évvel lehet számolni, őt már ténylegesen a képünkre formáltuk.

 173. siolrog — 2013-06-19 14:24 

@aelsh:

“Isten vagy Noé és családja pedig öldönkívüliek,”

Isten bizonyosan…D

Ajánlom figyelmedbe https://konteo.blogrepublik.eu/2013/04/27/az-x-bolygo/ 279-298 részeket, ahol egyik olvtársunk Jézust anunnakiként aposztrofálta, állítólag írt is erről egy könyvet, ami meg lehet nála rendelni, ha érdekel.

 172. siolrog — 2013-06-19 14:08 

tényleg, ha már „gyakori kérdéseknél” járunk tudja valaki, hogy a Felis silvestris catusnál miért nem gond a „rokonházasság”?

sót, azt lehet mondani, hogy a cicus genetikailag roppant stabil, már az ókorban is ugyanilyen volt és a legkitartóbb nemesítői igyekezet sem volt képes pl. teljesen domesztikálni, vagy a tulajdonságain változtatni

 171. aelsh — 2013-06-19 13:58 

@aelsh:
Látom előttem már összefoglalták ezt. No mindegy. 🙂

 170. aelsh — 2013-06-19 13:56 

Mivel a dolog hit kérdése, azért a Noé bárkás dolgot másként is meg lehet közelíteni. Mivel az egész Isten kérése volt, ezért az ő hatalmával meg tudta oldani Noé, hogy az összes állat elférjen a bárkán és ne legyen mondjuk akár létszükségletük sem. Mindenképp túlélték volna, és Isten csak Noét akarta próbára tenni.
Vagy egy másik kevésbé(?) elrugaszkodott magyarázat. A Bárka csak egy szimbólum. Azért választották a bárka nevet, mert valóban egy özönvíz elől menekítették ki a fajokat. És valójában csak a DNS szekvenciáik voltak eltárolva. Isten vagy Noé és családja pedig öldönkívüliek, akik értettek ahhoz, hogyan kell visszahozni fajokat az életbe. Az egészet pedig azért csinálták, mert láttak talán potenciált a földi faunában. Emiatt pedig adtak még egy esélyt az élet számára a bolygón.
A párokba rendezett állatok pedig egyszerűen azért kerültek a nagy könyvbe, hogy az akkori emberek felfoghassák a dolgokat. Mégis könnyebb elmagyarázni azt, hogy a hím és nőstények leszármazottai lettek az utódok, mint mindenféle DNS szekvenciáskkal tűzdelt biológiai nagyelőadást.

 169. siolrog — 2013-06-19 13:51 

@morat:

“a génekbe az élőlények visszatáplálnak tapasztalatot/információt, korrigálják a “programot””

ez tényleg egy érdekes kérdés, ezen már én is gondolkodtam

én arra gondolok, hogy ez esetben a génben több, kül. környezeti feltétel szerinti „ növekedési magatartás” kódolása is benne van, de csak egy van aktív formában

a fajnak csak akkor érdemes egy másik kódolást aktiválnia, ha a környezeti feltételek nem átmenetileg, hanem tartósan változnak meg

(Még érdekesebb kérdés, hogy magasabb rendű fajoknál, pl.hss, működik-e ez a fajta visszacsatolás…?)

 168. kvantum — 2013-06-19 13:45 

@bobby:

Biztos nem okozott volna gondot, de a tények (számok) makacs dolgok. Szerintem az sem okozott volna gondolt, hogy árvíz után újra ugyanúgy és ugyanannyian megjelenjenek,így szaporodni sem kellett volna előbbről. Sokkal több értelme lett volna, nem csinálna magából és a hívőkből is “nevetség tárgyát”. 🙂

@kreacionista: “Csak következtetnek rá, hogy az ember és az állatvilág genetikai állománya a bűnbe esés (jujj!) után egyre romlott, ezért eleinte nem volt gond a rokonházasság. Ma már az.”

én: Kik következtetnek rá? Mióta sújtja az állatokat is az eredő bűn??? Erről biztos nem olvashattál a Bibliában. Még a kígyók sem születnek áteredő bűnnel, pedig…
Az vallás egyik legnagyobb baromsága, hogy minden ember eleve bűnnel fogantatik, érted, egy kis ártatlan embrió!
Ezért van, hogy már az anyja hasában is meg lehet keresztelni veszély esetén, ha nincs közelben pap, ezt bárki megteheti, de lehetőség szerint ezt egy papnak is meg kell majd tennie. Érted? Egy újszülött éppen hogy csak létezik, és máris bűnös! Fogantatása pillanatától rendelkezik a bűnnel, az eredendő bűnnel, az áteredő bűnnel, hívd aminek akarod. Így akar befolyást gyakorolni az emberekre a vallás, a bűntudatukra, a lelkiismeretükre hatva. Annyira primitív és elkeserítő, hogy elmondani nem tudom. Függetlenül attól, mit gondolsz Derren Brown-ról (mentalista ellenére is hatalmas és megrögzött szkeptikus, nézd meg a bűntudattal kapcsolatos kísérletét, ha megrendezett is, akkor is félelmetesen tanúságos.

 167. bobby — 2013-06-19 13:16 

@kvantum:
Bár nem hiszek a Biblia Istenében,de mi van,ha ezáltal a hajó által átkerültek egy másik dimenzióba?Ott lazán ellehettek egy darabig.Nem hiszem,hogy a Teremtőnek ez gondot okozott volna…-)

 166. kvantum — 2013-06-19 12:01 

@kszabo:

Ahogy zizzinek is írtam, abszolút azt jelképezi nekem Noé bárkája, hogy összegyűjtötték a szükséges mintákat és inkább erről van szó, mint egy Noé.rar tömörítésről! 🙂

Kíváncsi vagyok, kreacionista mit reagál a számolásra.

 165. kvantum — 2013-06-19 11:59 

@zizzi:

Én is azt gondolom, hogy örökítőanyag minták összegyűjtése és megőrzése sokkal inkább valószínű, mint szó szerint venni a Bibliát.

 164. sztalker — 2013-06-19 11:44 

126. witchp
„Vagy akkora kavarás volt a leletek ide-oda pakolgatásával, hogy mindenki jobbnak látta inkább hallgatni?”

Abban igazat adok neked, hogy lehetnek lappangó kincsek a szemeink előtt, mert még a legnagyobb és szakmailag leghíresebb múzeumok (pl. Louvre, British Museum) is csak töredékét állítják ki a birtokukban lévő anyagnak. (A kor divatja is fontos egy kiállításnál.)Ha valaki szánna rá időt, hogy alaposan megvizsgálja a raktáraikat, leltárjegyzékeiket, biztos, hogy rengeteg új felfedezést tehetne. (Csak hát ahhoz engedély kell, azt meg indokolni kell, de mivel nem tudom, hogy mit is akarok keresni pontosan, így ez elég nehéz, tehát marad a véletlen felfedezés. Pedig több szem többet lát! Igazság szerint én a helyükben mindent beszkennelnék 3D-ben és felpakolnám a netre, a vak tyúk is talál szemet alapon. De akkor meg pl. a lelőhely szerinti mai „tulajdonosok” — lásd akár a Seuso-kincs esetét — szólhatnának be nekik, hogy kitől és miként is került ez oda, ahol most van. Csak a legutóbbi időkben divat a papírokkal legalizált műkincsbeszerzés és egyáltalán a korrekt régészeti feltárás.)

153. morat
Talán még 10 generáció se kell egy mutációhoz: az ipari forradalom szenes, fekete füstje szépen „megfeketítette” az egyik fehér színű lepkefajt Nagy-Britanniában, ami így most már simán beleolvadt a sötét, szénporos környezetébe. De ez csak egy gyors színváltozás, akár egy gén mutálódása is elég lehet hozzá. Új fajok azért több génjükben is eltérnek egymástól.

159. boldog
Gombára tippelek. (Nem a „kalapos”, azaz a termőtestes – bazídiumos — , hanem a mikroszkopikus formációra. Afféle „boszorkánykör” lehetett ez, csak most üvegen alakult ki a tenyészet és a pára reggelre szépen előhozta.)

 163. kszabo — 2013-06-19 10:10 

@kvantum: És ha ez egy űrhajó és fagyasztott embriók, amihez csomagolták a mesterséges felnevelési technológiát? A galamb meg egy gyors járású űrszonda volt, ami kereste a megfelelő helyet.

 162. bobby — 2013-06-19 07:51 

@kvantum:
Nem tartom magam a Biblia Istenében hívőnek,de ha az Isten építtet egy bárkát és megadja a pontos paramétereket,akkor nem lehet,hogy az nem egy egyszerű bárka volt?Lehet,hogy egyfajta dimenzióugrásra képes ladik lett és így már nem gond a hely sem.

 161. zizzi — 2013-06-19 04:36 

@tiboru:
157.

Hihihi ;), most se?

 160. kvantum — 2013-06-19 02:05 

@kvantum:

Elszámoltam magam és még csak nem is szóltok?! 🙂
Véletlenül a hossz helyett a magassággal szoroztam. Bocsánat, késő van!

140 méter x 23 méter = 3220 négyzetméter x 3 = 9660 négyzetméter, tehát mintegy 10.000 állatfajnak lett volna elég hely a bárkán.

 159. boldog — 2013-06-19 01:18 

Eltűnés helyett: megjelenés. A számomra legmegmagyarázhatatlanabb eset az volt, amikor egy téli reggelen a teraszajtó párás üvegén három koncentrikus kört találtam. Kb. 1m magasan voltak, nagyjából 1cm-es vonalak. Mintha valaki az ujjával rajzolta volna. Mikor a többiek (az asszony, majd a vendég házaspár) is felkeltek, ők is csodálkoztak, senki sem vállalta az éjszakai vicces rajzot. Még órákig látszódott a kép, mielőtt elfolyt, így próbálgathattuk utánozni, lemásolni. Nem ment egyikünknek sem. Olyan szabályosat képtelenek voltunk rajzolni. Természetesen átnéztem mindent, van-e olyan tárgy, aminek a segítségével előállítható lett volna, és mégis csak egy tréfa az egész, de nem, sosem lett megoldás.

 158. tiboru — 2013-06-19 01:17 

@kvantum:

Rajta! Amíg korrekt a hangnem, tessék csak nyugodtan!

 157. tiboru — 2013-06-19 01:17 

@leroi:

tiboru SOSE alszik 🙂

 156. kvantum — 2013-06-19 01:09 

@morat:

Elég esélyes, hogy az evolúció nem egy tervezett, programozott dolog, csak törvényszerű. Nagyon leegyszerűsítve úgy működik, mint a leggyengébb láncszem. Tépj el egy láncot, és mindig a leggyengébb láncszemnél fog elszakadni. Ez törvényszerű, nem kell benne semmi különlegeset keresni a háttérben. Az anyagot rákényszerítik a körülmények, hogy hogyan alakuljon. Minden a legkisebb ellenállás felé halad, önts ki egy pohár vizet, az sem fog másként viselkedni, mint az evolúció.

 155. leroi — 2013-06-19 01:00 

@morat:

Elvben a külső nyomás a programozó.
Vagyis a különböző mutációk közül azok maradnak életben (és szaporodnak), amelyek az adott körülmények között a leginkább életképesek. Jól tűrik a hideget, vagy éppenséggel a kiváló körülmények között több utódot hoznak létre. A többi elpusztul, nem szaporodik, vagy nem szaporodik annyira.

Gyakorlatilag egy olyan szerencsejáték-verseny ez, amelyben a mezőny végén végzőket minden kör végén “kiintik” a versenyből. A verseny célja, vagy díja egy olyan utód létrehozása, amely az adott körülmények között a leginkább túlél. Valójában nincs programozó, és eredményt sem hirdet senki, a programozó a körülmények vak ereje, az eredmény a túlélés.

 154. boldog — 2013-06-19 00:47 

@kreacionista:

„Az, hogy nem csak beszélünk róla, hanem valóban, a saját szemünkkel látjuk, ahogyan az evolúció működik, valami lenyűgöző!”- nyilatkozta Bruce Levin, az atlantai Emory University a populáció- és evolúcióbiológusa.

“Az evolúció-biológus Zachary Blount és Richard Lenski a Michigan State University-ről, most a Nature magazinban publikálták megfigyeléseiket az evolúciós lépéshez szükséges molekuláris folyamatról.”

http://www.mrns.hu/hirek/nyakon-csipett-evolucio

 153. morat — 2013-06-19 00:40 

OK, szóval egyáltalán nem vagyok kreacionista, de azért van két furcsaság az evolúcióval kapcsolatosan, ami régóta kísért és ha már tombol az offtopic talán itt tud vki válaszolni, dolgokat helyrerakni:

1) Az evolúció egyre gyorsul
Évmilliárdok teltek el az egysejtűtől a többsejtű élőlényig, további százmillió évek a telepesek helyett a többsejtű élőlényekig stb., stb, míg a vége felé a komplex élőlények külön fajai néhány millió évek alatt kialakulhatnak. Az evolúció elvileg a mutáción alapul, vagyis a gének véletlenszerű hibás másolásán. A józan ész azt mondja, hogy minél komplexebb egy rendszer annál kevésbé valószínű, hogy egy véletlenszerű változás javít rajta, sőt valójában egyre valószínűbb, hogy a “belepiszkálástól” inkább összeomlik. Vagyis az evolúciónak inkább lassulnia kellene. Akkor most hogy van ez?

2) Tanulás és evolúció
Bio érdeklődésű ismerősömtől tudok egy – elég hétköznapi – kísérletről. Ugyanabból a populációból származó búzát szétválasztottak két csoportba. Az egyiket ideális körülmények között nevelték, a másikat mostoha, de még elviselhető körülmények között kb. 10 generáción át – ez mutációk szempontjából kb. egy szemvillanás. A végén az utódokat visszahelyezték különféle környezetekbe. Az első csoport leszármazottai jó körülmények között lekőrözték a másodikat, amazok a szélsőséges körülményeket sokkal jobban viselték. Vagyis: már 10 generáció alatt “jelentős” változások alakultak ki. Ami felveti a kérdést, hogy a génekbe az élőlények visszatáplálnak tapasztalatot/információt, korrigálják a “programot”. De akkor ki a programozó?

 152. zizzi — 2013-06-19 00:35 

@kvantum:
147.

maradhatunk a DNS-nel ;).

 151. zizzi — 2013-06-19 00:32 

@witchp:
132.

Szándékosan hanyagolom azokat a tényeket, amik nekem fájnak ebben az eszmefuttatásban, pl. hogy ha dinócsontot dögivel találtunk, emberi/humanoid csontvázakat miért nem, ezekből a korszakokból.”
(…)

Nem mintha nagyon tajekozott lennek ismetlodo civilizaciok teren, csak azon szoktam agyalni, kik es mikor hozhattak letre a rengeteg “oopart”-t….

De erre az emberi csontokat hianyolo kerdesedre visszkezbol valaszolhatok 😉 : mivel ezeket a koveket sirkamrakban talaltak, a halottakat annakidejen valoszinuleg ritualisan elegettek. Esetleg egy-egy halott hostetteit rajzoltak a kovekre?
Es nem biztos, hogy az egesz Foldon mindenutt eltek emberek is a dinokkal egyidoben, lehet, hogy valamilyen kontinentalis hatar letezett. Vagy ahol nem voltak ennyire batrak az emberek, hogy szembeszalltak a dinokkal, ott ecceruen csontostul elropogtattak oket a nem vega dinofajtak….

====================
A feltetelezett korabbi civilizaciok idobeli besorolasa talan nem mutatna pontos ciklusidot, cseppet sem biztos, hogy ugyanaz az ismetlodo kataklizma tette tonkre mindegyiket. Sajnos annyi lehetoseg van erre!
Ugyanakkor itt nekunk nem lenne rossz a tovabbiakban egy ilyen meghatarozas. Marmintha ez nem offnak minosulo tema… 😉

 150. kreacionista — 2013-06-19 00:25 

@leroi:

Meg kellene győznünk egymást?

 149. leroi — 2013-06-19 00:22 

@kreacionista:

Látom van értelme bizonyítnai, akkor folytassuk:

Ahol tenger, levegő és napsütés van, ott lesz eső is.

Az úszó hordalékon átvészelő rovarvilág akkor OK, ha vittek magukkal pár szendvicset is, mert azért enni kell, még nekik is.
És ezt Noé előre tudta, hogy neki csak az emlősöket, madarakat, hüllőket kell begyűjtenie? Vagy sokáig rohangált egy lepkehálóval legyek után mire leesett neki???

Sajnos az sem működik, hogy elintézzük azzal, hogy “aki akar, hisz benne”, mert pl. az elektromosságban nehéz “nem hinni” pláne annak, aki már fogta meg az izgalmasabb végét egy vezetéknek, vagy szeret az éjszakában kommentelni. Vagyis arról érdemes beszélni, amit bizonyítani lehet, ami mindenkinél működik, amiről egyértelmű, hogy úgy van. (No persze ez a blog pont az ellenkezőjéről szól…) Noé bárkájában azért kell hinni, mert bizonyíthatatlan, a valós életről szóló ismereteinkkel nem hihető a történet, legfeljebb csak valami nagyon allegorizált formában. Ezért aztán mindenki elmondja a hipotézisét, aztán jóccakát, nem fogunk semmire se jutni, nem fogunk tudni semmit bizonyítnai (legfeljebb egy-két dolgot megcáfolunk…)

 148. kreacionista — 2013-06-19 00:18 

@leroi:

Biblia témában ajánlom a 140. hozzászólásom első bekezdését.
Biblia ügyben arra jöttem rá, hogy jobb először is saját magad elolvasni az egészet, végig (apokrifek és pszeudo-k nélkül – nem véletlenül maradtak ki ezek). Utána meghallgatni másokat és összevetni az általad olvasottakkal. Szükség esetén kérni, hogy a véleményüket támasszák alá a Bibliával, de rendesen. Érdekes dolgok tudnak kiderülni. Rengeteg keresztény/keresztyén vallási hagyomány (régiek és újak is, felekezettől függetlenül) borul fenekestül, ha vesszük a fáradságot és utána nézünk, hogy a Biblia ténylegesen mit mond az adott témában.

 147. kvantum — 2013-06-19 00:17 

@kreacionista:

“Pl. a hajó nem volt kicsi, Noé csupa bébi párt vitt fel, kb. 1 évig kellett ott gondozni őket, a bezártság, sötét és hideg miatt lassulhatott a bioritmusuk, tehát nem voltak olyan virgoncak sem. Mindenből csak 1 párt vitt fel. ”

Na akkor számoljunk kicsit! 🙂 Abban remélem egyetértesz, hogy egy állatpárnak minimum kell 1 négyzetméternyi élettér, egy évre főleg. (Ez hülyeség, ebbe a legtöbb beledöglött volna, de fizikailag ennyi akkor is kell, ha csak mint csomag bepakolják őket.) Ez mondjuk másfél millió állatfajjal számolva (és akkor ezek csak a mai napig felfedezett fajok száma!) is 3 millió egyedet jelent. Hozzáfűzném, hogy nem esik szó a Bibliában a hímnősségről, hisz akkor ezt még nem is ismerték, holott isteni sugalmazás alapján íródott. Tehát, 3 millió egyed, akik ösztöneiknek ellenszegülve nem hoznak világra egy utódot sem az uszkve 1.500.000 hasznos négyzetméter, mert ugye páronként jut nekik átlagban egy négyzetméter. A táplálék helyigényéről most tudomást sem veszek. Szintén nem ejtek szót olyan állatról, ami nem egészen 1 azaz egy évig él tojásban fejlődésével együtt és 12 hét valódi életével egybeszámolva. Na mármost, logikusan építsük a bárkát többszintesre, mondjuk legyen tíz, az már a mai kuxushajók között is jónak számít. Az szintenként 150.000 négyzetméter, eddig tudsz követni? (Jó tudom, a denevér tud a plafonról is csüngeni.) Tehát a bárka alapterülete 150.000 négyzetméter, ami mondjuk ha szép kecses és hosszú lenne akkor 150 méter x 1 kilométer és 10 emelet magas! Ekkora hajó napjainkban sem létezik!
NA ÉS ITT JÖN A POÉN: a Biblia leírása szerint a bárka hossza háromszáz sing (140 méter), szélessége ötven sing (23 méter), magassága harminc sing (14 méter). A bárka belseje három szintre oszlott és térfogata meghaladta a 40 ezer m³-t. 14m x 23m= 322 négyzetméter x 3 = 966 négyzetméter!!! Ez biztos olyan lehetett, mint a Haláli fegyverben, amikor Mel Gibson belép a tengerparti kis lakókocsijába és a következő képen már egy hatalmas luxuspalota fogad mint beltér. :)))
Akkoriban csak pár száz fajt ismertek az emberek, de ha most elindulsz a világba megszámolni, biztos vagyok benne, hogy egy év alatt többet is össze tudsz gyűjteni, márpedig szó nincs a Bibliában arról, hogy az özönvíz után új fajokat teremtett volna Isten, evolúció útján meg nyilván nem jöhetett létre ennyi új faj az özönvíz után. Nem érzel egy kis ellentmondást még most sem? 🙂

 146. leroi — 2013-06-19 00:08 

@kreacionista:

Sajnos az évszakos dolgot rosszul tudod, olvass utána mondjuk itt: http://en.wikipedia.org/wiki/Seasons

Benne van:
– a Naptávolság
– a tengelydőlés
– a vízfelületek
– és még sokan mások…

 145. kreacionista — 2013-06-19 00:08 

@kvantum:

OK, értem, megnyugodtam!

A pedofília, első éjszaka joga (bár ez inkább feudális, mint egyházi), csecsemők legyilkolása simán megy hit, egyház, papság, stb. nélkül is. A pedofília és a babagyilkosság inkább – többek között – a kötelező papi nőtlenség, mint meggyőződés egyik nagyon durva következménye. Nem gondolom, hogy bűntudat nélkül tették/teszik, csak megmagyarázzák maguknak is, hogy a lelkiismeretük ne legyen olyan hangos.

Úgy látom, hogy te a Római Katolikus Egyházon keresztül nézed a kereszténység témát. Én nem ilyen háttérből jövök, nem nagyon ismerem a kereszténység és a Biblia értelmezés rk. hagyományait. Amiket írsz, az alapján lehet, hogy hála Istennek?

 144. kreacionista — 2013-06-18 23:55 

@leroi:

Rendben, folyók, tengerek vonatkozásában igazad van, beírok magamnak egy-egy 1-es hittanból, föciből és bioszból. Jó-e lesz-e így?
Csak, hogy elvigyem a balhét a Főnök helyett, a teremtés beszél a tengeri és édesvízi állatokról, úgyhogy ezt én néztem be. Voltak tengerek és folyók a vízözön előtt, eső viszont nem, ezt fenntartom. Ettől függetlenül volt iható víz a Földön a 67%-osoknak.
Viszont a vízi állatok túlélték a vízözönt (ezt a Biblia írja). Saját feltételezés, hogy akár a rovarvilág nagy része is úszó hordalékon (ami biztos volt bőven) átvészelhette a dolgot. A növények uszadék és mag formájában szintén túlélhették. (a Noé sztori végén a galamb olajágat hoz) Maradnak az emlősök, hüllők és madarak.
A tengelyferdeség és évszakok kapcsolatának, valamint a naptól való távolság évszakokra gyakorolt hatásának szerintem nézz utána még egyszer.
A bárkás ökoszisztéma vonatkozásában ezek feltételezések. Nem tudom/tudják, hogy oldotta meg Noé és családja. A Biblia szerint az állatok akkor még mind növényevők voltak (lehet fogni a fejet), tehát a bárkában nem volt egymás felzabálása.

Nem 100%-ban a te hozzászólásodhoz vág, de neked is szánom:
Én személy szerint akkor hiszem el, hogy megvan a bárka az Ararát hegyen, ha egyértelmű bizonyítékokat mutatnak. (lásd a 134. hozzászólást)
Amúgy, aki el akarja hinni a Noé sztorit, az bárka nélkül is elhiszi, aki pedig nem akarja, az akkor sem fogja, ha megtalálnák, és múzeumban mutogatnák a roncsot (és akár itt a konteó blogon tárgyalnák – “A nagy vízözön konteó és az elmebeteg kreacionisták”).
Bizonyítást ne várj tőlem, eddig se írtam senkinek.
A célom az volt, hogy a furcsa leletek egyik lehetséges magyarázata (vízözön és az előtte lévő civilizáció) megjelenjen itt.
Non plus ultra, hogy a Biblia első könyv, első fejezet, első és második verse értelmezhető úgy is, hogy még a teremtés előtt is volt a Földön egy civilizáció, amiről a Biblia diszkréten hallgat. (“A Föld kietlen és puszta volt” – ezt lehet úgy is fordítani, hogy: “A Föld kietlen és puszta lett.” Tehát valami akkor is le lett róla sikálva.) De ez mind-mind kreacionista hipó protézis! 🙂

 143. kvantum — 2013-06-18 23:43 

@kreacionista:

“A pedofíliát, az első éjszaka jogát és a csecsemők gyilkolását összefüggésbe hozni a Bibliával…? Nyugtass meg, ugye csak elírtál valamit?”

Nem írtam el semmit, ezt nem a Bibliára írtam, olvasd csak el figyelmesen! Ezt pontosan a következő formában írtam le:
_________________________________________________________
KREACIONISTA: “Bátorság kell vállalni a meggyőződést akkor is, ha homlokegyenest szembe megy a korszellemmel.”

ÉN: Pedofília, első éjszaka joga, csecsemők legyilkolása is mehet?”
_________________________________________________________

Én erre értettem, azt hittem egyértelműen odaírtam mire válaszoltam. Régen az általam említetteket is meggyőződésből tették.

“de “vallás világi vonulatát” tényleg nem értem”

Elég durva dolgokat tudnék neked mesélni, miként mosódik össze a vallás és világi dolgok az egyház életében. papok törvénytelen gyerekei, (csak engem 4 olyan pap tanított, akinek tudvalevőleg van törvénytelen gyereke, ez nem egy nagy város. Így már biztos érthető, hogy ez világi dolog, semmi köze a valláshoz, mégis az egyházon belül történik.

“Megegyezhetünk abban, hogy már csak akkor reagálunk egymásra, ha közelít a blog témájához? Ehhez a beszélgetéshez egy külön speciál blog kellene.:)”

Én nem egyezem meg ebben! 🙂 Ha olvasol itt több posztot, feltűnhet hogy a kommentek közt nagyon sok offtopic van, és ez kifejezetten jót tett a témának.

TIBORU és mindenki! Kérlek add áldásod, hogy nyugodtan beszélhetünk itt egyéb más dolgokról is, ha továbbra is jól viselkedünk! XD

 142. leroi — 2013-06-18 23:28 

@kreacionista:

Arról érdekes vitát nyithatunk, hogy a kihagyott részekkel alkot-e a Biblia egy egységesebb egészet. Szerintem nem, pont ezért hagyták ki a kihagyott részeket. Ráadásul én foglalkoznék a “modernebb” Biblia-kiegészítésekkel is, mint pl. a Mormon könyve, vagy más “szektás” irományok, vagy éppenséggel a Korán. A helyzet az, hogy egy, a Bibliát hihetetlenül ismerő ember (Pázmány Péter) megírta, hogy a Korán miért kukázandó, ha érdekel elolvashatod. Ha az ő álláspontját fogadod, el, akkor pl. minden református, kálvinista értelmezés (vigyázat! nem szöveg! csak értelmezése, ugyanannak a szövegnek) egyenesen a Sátántól való…higgyünk neki? Ne higgyünk? Miért? (biztos a mormon könyvéről is szívhezszólókat tudott volna írni…)

Fajok közti átmenet: Ez nem úgy megy, hogy az egyik generáció papucsállatka, a következő meg űrhajós. Millió évekről beszélgetünk és a fajok közti átmenet leginkább úgy működik, egy bizonyos környezeti struktúrában bizonyos fajok kipusztulnak, mások felvirágoznak, aztán 4-5 millió év múlva (átlag) ez megismétlődik, de most a korábbi nyertesek kárára. Ha egy faj környezete eléggé stabil, akkor az a faj tízmillió évekig változatlanul marad fenn (cápák), máskor egész ökoszisztémák tűnnek el a környezetváltozás (=az ember felbukkanása) miatt, pl a pleisztocén megafauna, de a jégkorszakot és annak befejeződését is említhetem, csak hogy “közeli” eseményekkel példálózzak.

Éljen az off, tiboru úgyis alszik. Majd holnap kitilt mindenkit 🙂

 141. leroi — 2013-06-18 23:11 

@kreacionista:

Izé….

Mondd, az az apróság nem zavar, hogyha nem voltak esők, folyók, ilyesmik, akkor egy 67%-ban vízből álló kreatúra max. két napig húzhatta volna? El ne mondd, hogy a levegőből szítuk be a vízpárát, mert akkor rögtön megkérdem, hogy erre manapság miért nem vagyunk képesek? Ráadásul folyók, tengerek híján pl. a tengeri állatok, halak, delfinek, stb. eleve nem is létezhettek volna. (nem beszélve a rájuk épülő ökoszisztémákról.) Márpedig léteztek: a cápák cirka 110 millió éve rongálják a náluk kisebb tengerlakók idegzetét.
Az évszakok változása NEM a Föld tengelyferdülése miatt van, hanem a Naphoz való közeledés-távolodás miatt. Ehhez csak hozzájárul a ferdülés, mégpedig ellentétesen: A távolabbi időszakban az északi félteke “dől” a nap felé, a közelebbiben a déli, ahol a rengeteg víz kiegyenlíti a közelség miatti hőhatást. (ki van ez találva, és most nem poénkodok…)
A Bárkán dekkoló 14-16 millió élőlény (annyi bizony…) beszerzése, ellátása, gondozása 1 évig emberi léptékkel bőven megoldhatatlan, pláne, hogy pl. egy hód sötétben éppen hogy felélénkül, nem pedig belassul és még mindig ott van a halak kérdése (természetesen külön édesvízi és tengervízi halak.) Ráadásul mi van akkor, ha a bébikecske véletlenül lelegel néhány bébinövényt??? Akkor azoknak a fajoknak kampec? Mi lesz azokkal az állatfajokkal, amiknek az volt az elsődleges tápláléka? Azoknak is haragoztak?
Esetleg ha a DNS-eket vitték volna fel, vagy még inkább, ha kiírták volna a szekvenciát adathordozóra, aztán később újra legyártják…

várom a cáfolatot…

 140. kreacionista — 2013-06-18 22:55 

@untermensch4:

A vallásháborúk a kereszténység talán legnagyobb szégyenei, egyetértek.
A Biblia értelmezésével és kritikájával az a legnagyobb gond, hogy sem a pro, sem a kontra oldal nem hajlandó mélységében megismerni a Könyvet, ezért ebből lesznek a leghülyébb és legmeddőbb viták. A Bibliában vannak ellentmondások, ha…: beletesszük az apokrifnek és pszeudo epigráfnak nevezett könyveket is (elnézést, nem fejteném ki, hogy mik ezek, lásd internet), ha az egyes könyveket külön-külön próbáljuk értelmezni, ha az ó- és újszövetséget egymástól függetlenül próbáljuk értelmezni. Ha viszont az értelmezés során az adott témában a teljes Biblia minden állítását figyelembe vesszük, akkor gyönyörűen összeáll a kép minden témában. Csak ez állati időigényes dolog, mint minden vastag könyvnél, hát még a Bibliánál, amit még a benne hívők se nagyon forgatnak, mert nem értik és unják. Remélem nem aludtál el a fenti soraimon.:)

Még pár millió év, a kígyóknak lába nő és elmenekülnek a fesztivál helyszínéről.:)
Az élővilág alkalmazkodó képessége óriási. Lásd a fekete afrikai emberek és pl. a skandinávok bőrszín (és annak funkciójának) különbsége a napsütéses órák függvényében. Mégsem lett külön faj az afrikai és az észak-európai ember (tudom, van, akik szerint igen).

Az egyik legnagyobb hiányosság az, hogy a fajok közötti átmenetet soha sem sikerült sem bizonyítani, sem megfigyelni, sem reprodukálni. Pár példa: a ló és a szamár utódja (öszvér) steril, nem tud szaporodni. Az oroszlán és a tigris utódja steril, a ló és a zebra utódja steril, stb., stb., stb.
Éljenek az off hozzászólások!

 139. leroi — 2013-06-18 22:47 

Szokás szerint izgalmas téma.
Eltűnés: Egyszer levettem a polcról a kis dobozt, amiben a jegygyűrűinket tartjuk. Nem figyeltem és megbillent a kezem, mind a két gyűrű kihullott. Az enyém meglett egy másodperc alatt, de a feleségemé…természetesen szálanként néztem át a szőnyeget, a polcokat, stb. Végül előkerült: Az egyik földre rakott táska egyik pici zsebébe esett bele, minek az alján volt egy pont akkora szakadás, amibe kényelmesen beleszorult (vagyis nem hullott ki, amikor lefelé fordítva ráztam a táskát és nem is értem el az ujjammal, amikor belenyúltam a táskába.) Utólag próbáltam, de a táskát sem sikerült szándékosan eltalálni, nehogy a zsebet. És persze az alatt a három hét alatt, amíg ez lezajlott gondoltam az UFÓkra, párhuzamos világokra, meg a legvalószínűbb magyarázatként arra is, hogy többszörös személyiségem van és egy másik “énem” eladta a gyűrűt és elitta az árát…Nem mondom ijesztő érzés.
A témához: A cikkben szereplő dolgok egy része láthatóan hamisítvány (főleg ami “közben eltűnt”, “nem mutatják meg”, stb.)a többivel meg az a bibi, hogy ha igaznak fogadjuk el őket, akkor ezzel párhuzamosan meg kellene cáfolnunk azokat a leleteket, bizonyítékokat amik viszont a hivatalos változatot támasztják alá…márpedig azokból jó sok van. Tehát, ha együtt éltek az emberek a dinókkal, akkor miért nem kerül elő egyetlen csontdarabka sem ami erre utal, miközben fajok tízezreinek(!) a létezését lehet bizonyítani, dokumentálni és beilleszteni az evolúció elméletébe pusztán az előkerült leletek alapján. Miért csak holmi összekarcolt kövekből szerzünk erről tudomást?
A pökhendi tudósokhoz: A helyzet az, hogy a szakmámról hülyékkel beszélgetni én sem szeretek, pláne ha azok a hülyék még arrogánsak is, és azt hiszik, hogy okosok. Szerintem ezzel mindenki így van, a tudósok is. Be kell lássuk, hogy nagyon sok dologhoz nem értünk, csak okoskodunk, másod-harmadkézből vett információk alapján.
Ja és még a furcsa emlékekhez, deja vu-khöz: A kognitív disszonancia ad ezekre magyarázatot. Néha az agy (tudattalan) valami oknál fogva úgy dönt, hogy átírja a valóságot, például azért, mert a valóság számunkra kellemetlen, olyannyira, hogy az veszélyeztetni a személyiségünk egységét. Ilyenkor a tudattalan “legyártja” a szükséges emléket és a tudatunk nem fogja tudni (még hazugságvizsgálattal sem!) hogy az nem úgy volt. Lenyűgöző volt ezt látni: Egy idősebb rokonom egyszer balesetet okozott. Mivel aktív korában sofőr volt, sőt, versenyzett is, ezért ez rettentő ciki volt számára. Én hallottam tőle a sztorit a baleset napján, illetve társaságban fél évvel később. Utóbbi dátumon már úgy mesélte, hogy a másik vezető intett a kezével, hogy jöjjön, kiengedi, aztán mégis elindult, ezért ütköztek össze. És teljesen látszott rajta, hogy ő erre már így emlékszik. Végül is egy apró kézmozdulatra emlékezni nem olyan nehéz…

Ui: Természetesen vettem hírét annak, hogy az evolúció elmélete korántsem ellentmondásmentes, sok minden nem áll össze, például maga az élet kialakulása.

Ui2: És hallottam a 65 millió éve kihaltnak hitt halról is, amiből a 30-as években kifogtak egy élő példányt.

 138. kreacionista — 2013-06-18 22:29 

@kvantum:

Nincs semmi probléma! Nehezen sértődöm a témában. Igen, komolyan gondolom a szó szerinti értelmezést, cirka 20 év hobbi szintű tanulmányozás után. (na, most hívd a mentőket! :))
A vízözön kérdésére nálam sokkal okosabb kreacion pisták kiagyaltak elméleteket, angol nyelven sok van a neten erről, magyarul már nem gondolom. Pl. a hajó nem volt kicsi, Noé csupa bébi párt vitt fel, kb. 1 évig kellett ott gondozni őket, a bezártság, sötét és hideg miatt lassulhatott a bioritmusuk, tehát nem voltak olyan virgoncak sem. Mindenből csak 1 párt vitt fel. Tudom, a rokonokból torzszülöttek lesznek. Ádám és Éva gyermekei (és Noé unokái) egymás között házasodtak. Hoppá! (újabb kiborulás?) A rokonházasság tilalma csak kb. 3500 évvel ezelőtt jelenik meg a Bibliában, tehát addig nem volt gázos. Csak következtetnek rá, hogy az ember és az állatvilág genetikai állománya a bűnbe esés (jujj!) után egyre romlott, ezért eleinte nem volt gond a rokonházasság. Ma már az. Biológiailag, törvényileg, erkölcsileg és érzelmileg egyaránt.
Az özönvíz előtt, mivel nem volt eső (tudom, ezek hülyék:)), ezért nem voltak sem folyók, sem tengerek. A víz egy része a légkörben volt pára formájában (üvegházhatás->egyenletes klíma), másik része pedig a föld alatt (ezek tényleg hülyék:)). Így az egész bolygó szárazföld volt, nem voltak földrészek. Tehát nem volt gond beszerezni a ma ausztrálként emlegetett állatokat. Amúgy elismert tudósok között is vannak kreacionisták, bár nyilván ezt nekik még nehezebb felvállalni, gondolhatod. Illetve sok ismert, ateistaként induló tudós jutott el a felfedezései miatt oda, hogy “There must be a God!” Tudom, Stephen Hawking az egyik kivétel a sok közül. Ha erre válaszolsz, akkor már csak bólogatok, jó?

 137. witchp — 2013-06-18 21:22 

@niharana: 134.

Annyiban igazad van, hogy a civilizáció megnevezés nem biztos, hogy szerencsés volt részemről. Az egyiptomiak és a görögök egyaránt a “mi történelmünk” része, szinte mindent tudunk róluk, viszont a fentebbi társalgásban gyakran megemlített, akár több millió évvel ezelőtti, hivatalos történelem szerint nem létező kultúrákra?, társadalmakra?, humanoid lényekre? gondoltam most.
Szintén igazad van, az ódék oopartok:-), megyek és elolvasom a hozzászólásod:-).
Lassan visszafogom magam, teledumálom ezt a posztot:-).

 136. kreacionista — 2013-06-18 21:15 

@kvantum:

Igyekszem nagyon rövid lenni, egyre offabbnak érzem a társalgásunkat.
Virágpollen, légköri buborék jégben, megkövült fák évgyűrűi, stb. ok, viszont az évszakok nyomaiban sokezer évre visszamenőleg nem lennék ennyire biztos.
A Könyv szerint a vízözön előtt nem voltak évszakok (sőt még eső sem – megint kiakadás?), viszont egyenletes klíma volt mindenhol. Az évszakok ügyét csak a tengelyferdeséggel, illetve annak hiányával lehet magyarázni. A Biblia szerint a vízözön nagyjából 4400 évvel ezelőtt volt. (pl. ezért is érdemes elolvasni, hogy ez ne legyen kérdés)
A muslicák besugárzásáról hallottam, de én úgy tudom, hogy az eredmény pont az ellenkezőjét bizonyította, mint amit vártak. (nagyon mutáns=megdöglött, kicsit mutáns=vagy nem tudott szaporodni, vagy a későbbi generációk kiheverték és újra a régi lett a muslica).
Tudom, sokan hisznek egyszerre a keresztény Istenben és az evolúcióban. Ez így lehet kereszténység, de nem a Biblia alapján megélve.
A Tóra kapcsán szerintem a Talmudra gondoltál. A Tóra gyakorlatilag az Ószövetség, a Talmud pedig a hozzá fűzött iszonyú mennyiségű magyarázat zsidó rabbiktól, néha összhangban a Bibliával, néha nagyon nem. A Talmud
viszont egyáltalán nem az, aminek a zsidókkal nem szimpatizálók (nagyon finoman fogalmaztam) megpróbálták beállítani.
A pedofíliát, az első éjszaka jogát és a csecsemők gyilkolását összefüggésbe hozni a Bibliával…? Nyugtass meg, ugye csak elírtál valamit?
Lehet, hogy nagyon fáradt vagyok, vagy valami, de “vallás világi vonulatát” tényleg nem értem. Kicsit úgy hangzik, mint a “fagyasztott tűz”, vagy “tüzes jég”.
Megegyezhetünk abban, hogy már csak akkor reagálunk egymásra, ha közelít a blog témájához? Ehhez a beszélgetéshez egy külön speciál blog kellene.:)

 135. witchp — 2013-06-18 21:06 

@kreacionista: 133.

A kérdésed jó :-).

Mondjuk, hogy a gondolati játék része, hogy legalább nagyságrendileg elfogadjuk a kormeghatározásokat. Ennyit bízzunk meg a tudósokban:-).
Tehát ha 100 ezer és 20 ezer év közt nem is teszünk különbséget, 65 millió, 650 ezer és 65 ezer között tegyünk.

 134. niharana — 2013-06-18 20:57 

Sziasztok!

Megemlítettétek az özönvizet. Erre reagálva, én kb 15 évvel ezelőtt emlékszem egy tv műsorra -dokumentumfilmre- ahol egy fószer kezdett el kutatni törökországban, és egy hegyen talált egy kísértetiesen hajóformára emlékeztető kövületegyüttest (ami perrsze fából volt valaha). Innentől kezdve a török hatóságok megvonták az engedélyeit és elkergették. sajnos konkrétumokra nem emlékszem…

====

Néhány évvel ezelőtt Delhiben volt szerencsém élni és dolgozni, akkor láttam a Qutub Minar-t és ott a vasoszlopot. Valóban döbbenetes mikre voltak képesek elődeink.
Maga a minaret is lenyűgöző, hogy milyen precízen van megmunkálva (sajna a wikin pont ezekről elég ócska képek vannak fenn).

====

A posztban meg lett említve egyiptom, itt én nagyon vártam a Hathor Templom Dendera fényeit. Nagyon kiváncsivá tesz az a technológia amivel akkor fényt állítottak elő.

====

A ciklikus vs lineális témára pedig a gondolatom, hogy egyiptom is eljutott valameddíg és kihalt. A görög civilizáció is letűnt, majd a római is.

====

Végezetül az odé is tulajdonképpen rejtély. Ajánlom figyelmetekbe az oda írt megfejtésemet, mert érdekel mit reagáltok rá!

 133. kreacionista — 2013-06-18 20:55 

@witchp:

Kreacionizmus félretéve.
Csak egy kekeckedő költői kérdés:
Repkednek a milliók, tízmilliók, százmiliók. Mennyire megbízhatóak a kormeghatározási módszerek?
Hallottam már olyat, hogy tudományos kutatóintézettől függően esetenként jelentős eltérések is adódnak, hogy ki mennyire datál egy adott leletet, kőzetet, akármit.
Mondom, nem kell mindenáron reagálni! 🙂

 132. witchp — 2013-06-18 20:38 

Kössük össze a két “tábort”, ti. akik a régi civilizációkról beszélgetnek, és akik a gyanúsat keresik ezekben a leletekben.
Ha visszanézem a hozzászólásokat, olyan, mintha én lennék itt az egyik legszkeptikusabb, pedig nem feltétlenül így van (bár azért ebben a kérdésben eléggé). Csak úgy kezdeném ezeket a dolgokat, hogy minden erővel rámennék ezekre a leletekre, hogy kiszűrjem a szándékosan hamisított v. véletlenül odakerült v. valami sumákságot fedő v. ritka, de teljesen normális jelenségnek köszönhető dolgokat. Érzésem szerint az oopartok 95%-át ezzel kiszűrhetjük. Szerintem ezután jön csak az a lépés, hogy a maradék egy, vagy több régi civilizáció létezésének bizonyítéka.
Igenám, de ennek a régi civilizációnak (v. civilizációknak!) is kell, hogy legyen kronológiája. A dinók 65 millió évvel ezelőtt haltak ki. Az egy civilizáció. A geóda első datálása ötszázezer év. Kettő. Harmadkori mozsár 30 millió év. Három. Gitárhúr húszezer év. Négy, már ha ez bármilyen szinten is beleillik a képbe. Bár szerintem időben ez túl közel van a miénkhez, ahhoz, hogy elfogadhassuk, és továbbá lehet, hogy elfogultan, de fent szerintem elég jól levezettem, hogy ez kamu. Lábnyom, 280 millió év, négy (az előzőt önkényesen kihagytam). Nagyenyed, 20 és 80 ezer között. Vegyük mégis vissza ezt a korszakot? Mint vízözönt közvetlenül megelőzőt?
Ciklikusságban ezek szerint vagy egy baromi sűrű ciklussűrűségről beszélünk (vö. millió évek/a közvetlenül megelőző csak húszezer), vagy egy több millió évesről eddig 10-20 körüli korszakkal.
Szándékosan hanyagolom azokat a tényeket, amik nekem fájnak ebben az eszmefuttatásban, pl. hogy ha dinócsontot dögivel találtunk, emberi/humanoid csontvázakat miért nem, ezekből a korszakokból.
Úgy látom, sokan vannak itt nálam jóval olvasottabbak az ismétlődő civilizációk témájában, elsősorban hozzájuk szólnék:
játsszunk el a gondolattal: tudunk-e adott jellegzetességet sorolni a leletek alapján az egyes korokhoz. Be tudjuk-e határolni az egyes korszakokat időben (pl. létezett egy civilizáció, aki kihalt a dinókatasztrófával egyidőben? Egy, aki a vízözönnel? stb.)
Ha ebben állást kéne foglalnom, én mindenképpen a több millió éves ciklusra szavaznék. Vagy ez is része az exponenciális fejlődésnek, hogy az utolsó egymillió évben baromi gyorsan követték egymást a kb. független periódusok?
Kreacionizmust per pillanat tegyük lécci félre, ez egy gondolati játék.

 131. snug — 2013-06-18 19:49 

És hogy a tárgyhoz is hozzászóljak, nekem elég gyanúsak ezek, szóval szerintem nincs igazán rejtély, inkább csak némi átverés. A faragott kövekről én is Nemere könyvében olvastam először még a 80-as években. Ott az első adag eredeti lehetett, de a nagy részük valószínűleg hamisítvány.
A nagyenyedi lelet pedig biztosan egy szupertitkos román katonai fejlesztés eredménye 🙂

 130. snug — 2013-06-18 19:41 

@tiboru: Én egyszer az ötödik emeleten ejtettem le egy kulcsot, ami nagy csengéssel lehullott a mélybe. Két és fél órán keresztül négykézláb másztam föl-le a lépcsőházban a pincétől az 5. emeletig, de nem találtam meg. Akkor is mondtam, hogy az 5. emeletről leesett a 4. dimenzióba. Persze ez nem egy 20 nm-es szoba, hanem egy bérház lépcsőháza, de mégis…

Egy másik hasonló élményem egy ötforintossal történt, azt az íróasztalról vertem le, pendült is a földön, aztán sohasem került elő. Na, ez már jobban hasonlít a te kulcsodra.

 129. witchp — 2013-06-18 19:01 

@untermensch4: 128.

De kár, pedig vicces lett volna 🙂

 128. untermensch4 — 2013-06-18 18:46 

@witchp: a markolókanál foga nem jó megfejtés. dolgoztam olyan helyen ahol olyat is gyártottak, a jóval keményebb acélötvözetből való is abszolút kopóalkatrész. “józsi gépérű'” simán lekopott volna pár műszak alatt homokbányában is. ilyen fail egyedi gyártás beépült volna a helyi vicc-folklórba 🙂

 127. untermensch4 — 2013-06-18 18:36 

@kreacionista: szerintem a biblia kapcsán a fő probléma hogy mivel a belső ellentmondások miatt nem értelmezhető szó szerint, emberek “értelmezik” a különböző értelmezésbeli/magyarázati különbségek pedig vallásháborúig bezárólag polarizálód(hat)nak. az evolúció egyébként megfigyelhető: egy bácsi a tv-ben elment a hegyre ahol gyerekkorában játszva csörgőkígyókat talált gyakran. a környéken évente megrendezett csörgőkígyó-fesztivál egyrészt 30 év alatt lecsökkentette az egyedszámot, a talált példány pedig nem volt hajlandó csörögni. mert amelyik igen azt nagy valószínűséggel összegyűjtik a fesztiválszervezők, így a csörgő hajlamú csörgőkígyó arrafelé kihal…

 126. witchp — 2013-06-18 17:51 

@lumpi: 117.

Gondoltam ilyesmire (markolókanál? emelőgép talp?). Mivel bánya, feltételezhetően óriási anyagmennyiség mozgatásával, nem is biztos, hogy feltétlenül szabványos cuccokat használtak, lehet egyedi gyártás.
Viszont akkor az nem fér a fejembe, hogy 40 éven keresztül senki nem mondta ki, hogy “de há’ az a Józsi gépérű’ esett le”?
Vagy akkora kavarás volt a leletek ide-oda pakolgatásával, hogy mindenki jobbnak látta inkább hallgatni?

 125. tiboru — 2013-06-18 14:37 

@nyokki:

Köszönöm, gyere vissza máskor is!

És ajánlom megtisztelő figyelmedbe a gasztroblogunkat, biztosan találsz ott is olyasmit, ami talán érdekelhet:

http://gasztroutazasok.blogrepublik.eu/

 124. nyokki — 2013-06-18 14:32 

” (…) s mivel a római leletek a román pártállam hivatalos kontinuitás-elméletét voltak hivatottak bizonyítani (…)

A gyakorlatban ez úgy működött, hogy ástak az urak sok lyukat, és ahol nem találtak “dákoromán” leletet, oda raktak egyet.

Egyébként szívből gratulálok a blogodhoz, másfél nap alatt végigolvastam, ritka élmény volt 🙂

 123. whitefalcon01 — 2013-06-18 14:16 

Az Ica kövekkel vagy 25 éve találkoztam először – és mindez idáig utoljára – testközelben. Egy perui expedíció fotókkal illusztrált előadása volt, akik nem a kövek miatt mentek ki, de ha már ott jártak ebbe is belebotlottak. Az előadó 3 db követ hozott (meg egy rahedli képet készített) és az egybegyűlteknek körbeadta. Nem tudom, milyennek kéne lennie, de azokon a köveken a véset leheletfinom volt, alig volt érezhető tapintással a mélysége. Mintha rajzolták volna (pl. lézerrel), és az egyiken látszódott, nem egy mozdulattal került fel a köre a rajz; voltak a rajzban téves, túlcsúszott vonalak.
Az, hogy ezek a kövek mennyire valódiak, vagy csak szuvenír, nem tudtam eldönteni.

 122. hannula — 2013-06-18 13:03 

Nem vagyok régész, sem műszaki szakember, sem asztrofizikus. Így nem ismerem a technika és tudomány fentiekre vonatkozó legújabb eredményeit sem. De ismerem az embereket, és elmondanám a gondolataimat néhány gyakori felvetéssel kapcsolatban.
1. “Nem kutatók találták meg a tárgyakat.”
Rengeteg történelmi és tudományos felfedezés van, amelyet laikusok tettek. Ez tehát nem kellően erős érv.
2. “Nem illeszkedik a tudomány eredményeihez.”
Hát ez az. Az emberi természet ugyanolyan a tudományos kutatók esetében is. Bármire képes, hogy óvja azt, amije van. Tudományos elmélete, címe, rangja. Ha valami nem illeszekdik ebbe, annak vesznie kell. A tudomány eredményeiről meg csak annyit: a XX. század elején egy főakadémikus kijelentette: amit fel lehetett fedezni, már felfedzetük, amit fel lehetett találni azt már feltaláltuk…
3. “Hamisítvány.”
Egy valamire való hamisító olyan mint a jó hazug: a fele igaz, a fele nem annak, amit mond. Tehát nem valószínű, hogy dinoszauruszokat vés a kövekre. Több ezerre. Aztán elássa, és bízik benne, hogy néhány évtizedig még életben marad, és azalatt lesz akkora eső, ami földcsuszamlást idéz elő, és végre megtalálják szeretett köveit. (Valaki kiszámította, hogy több embernek évtizedekig kellett volna vésegetnie, persze titokban.) Ha már hamisítani akartak, miért nem olyamist véstek fel, hogy X király leszúr egy lándzsával három jagurát. Még a múzeumba is kiállítanák, és akár naponta csodálhatná a művét, nem?
Mindez nem jelenti azt, hogy valami nem lehet hamisítvány. Na de minden?
És visszatérve az emberi természetre: miért fáradna bárki is, bármi haszon nélkül? Vagy ennyi pszichopata lenne, és mind a régészetre gerjed?

S végül:
Mi mindent csak a saját szemszögünkből és saját kultúránkon keresztül vagyunk képesek értelmezni. Ez nem baj, ez tény. Olvastam egy szösszenetet, amelyben XXX. századi tudósok találnak egy hagyományos japán facipőt, getát. (Elég furán néz ki, tény.) Nem tudják, mire való, és midenféle elemzésenk vetik alá. Végül találnak egy mikroszkopikus banán rostot, és megállapítják: ezt a szerkezetet a banán fogyasztására használták az ősök.
Magyarán, ha valamit nem értünk, nem tudunk értelmezni és nem ismerünk, nem biztos, hogy lényegtelen, nem biztos, hogy hamisítvány, és nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha nem veszünk tudomást róla.

 121. kszabo — 2013-06-18 06:55 

Az indiai vasoszlop kimaradt a felsorolásból. Ugyan elvileg van történelme http://hu.wikipedia.org/wiki/Kutub_%C3%A9p%C3%BCletegy%C3%BCttes
A tudósok sem egy örök kategória, azt sem tudják miért sós a tenger:) Azaz, mi volt az a vegyi folyamat, ami során a só keletkezett.
Az istenek és a tudás égbe helyezése ősi trükk, eddig bevált:)
Egy békés régész néni magyarázta a tvben, hogy a lehetett olyan fejlettség a Földön, amely csak a légi utazás feltalálása után nézett szét. Ameddig a mi kultúránk a déli hajóval indult, ők megvárták a repülőipart:)

 120. zizzi — 2013-06-18 04:26 

@freca:
118.

jajj nem erre valaszoltam, eleg soka tartott mig megirtam a 119-et, kozben gyerekfektetes, stb.

Lehet, hogy volt, amikor nem, de nagyon hamar lebutulhat az emberiseg. Sajnos.
Annyira elszakad a termelestol a varosi ember, hogy meg az onfenntartas is problemat okozhat.
Meg az is kerdes, hogy a kataklizma -ami valamikor tuti bekovetkezik – mekkora lesz. Es hol a legutosebb – Europa, Amerika, Azsia, Afrika? atgondolhato ;), erdekes gyakorlat ;).

 119. zizzi — 2013-06-18 04:21 

Az Ica-kovekrol almodtam az ejjel :).
Emiatt gyorsan ujra megneztem par kepet.
Aztan latom, hogy az almom hamis volt: azt almodtam, hogy egyetlen kez munkaja a sok ko, annyira hasonloak az abrazolt emberek es allatok.
Ez viszont nem igaz, igy tovabbra is nyugtalanito a rengeteg dino, mutet es egyeb hitelesnek tuno abrazolasa.

============ * ============

Tobbszoros civilizacio: aki hitetlen, ne csak a piramisokra gondoljon, amik celjat es epitesi modjat meg nem ismerjuk.
Nezzetek meg ezeket a filmeket – szandekosan rovideket valogattam:

Pumapumku Boliviaban:
http://www.youtube.com/watch?v=-4veXYJElBsz
( a majmok bolygoja 1. utolso kepkockaira emlekeztek? a szabadsag szoborral…?)
Baalbek megalitok:
http://www.youtube.com/watch?v=JElDe5co5W8

Europacentrikus vilagban valahogy nem ismertek ezek az epitmenyek, ugye regen a messzirol jott ember azt mondott, amit akart, ma viszont kitagul a vilag, itt van nekunk meg az allami titkosszolgalatoknak a jo kis net, szinte sajat szumtukkel lathatjuk.

============ * ============

Nem csak a napkitores vagy a klimavaltozas (folmelegedes=>arvizek) vagy egy becsapodo oriasmeteor okozhatja az emberiseg – es az osszes eloleny – tomeges kipusztulasat, hanem pl. a Fold polusanak allitolagos ciklikus focserelodese is (jo kis konteos tema lenne ebbol is 😉 ).
csak rovid keresessel:
http://www.youtube.com/watch?v=UT6g4evP1sc

En bizony az ilyen hirtelen tomeges kipusztulassal tudom MAGAMNAK csak megmagyarazni a biogen koolaj, na meg a koszen mennyiseget.

Szoval valogatni lehet a kihalasi okok kozul, van boven, aztan majd meglatjak a tulelok. Ha lesznek…. es nem egysejtu szintbol kell ujra civilizalodni ;).

Ja, a Vizivilag – Costner – egy alapfilm ;).

 118. freca — 2013-06-18 03:10 

@zizzi:
Nem azt mondtam, hogy nem voltak korábbi civilizációk. Hanem azt, hogy utána nem a nulláról indultunk.

 117. lumpi — 2013-06-18 02:19 

Sziasztok,

JCB markologep kotrofejenek a fogara elegge hasonlit…legalabbis kivulrol

 116. kvantum — 2013-06-18 00:47 

@kreacionista:

Ne értsd félre, a legnagyobb tisztelettel fordulok hozzád! Nem tartalak őrültnek a szó hagyományos értelmében, mert a hited által tartasz irreális dolgokat valósnak, és én tiszteletben tartom az emberek vallását, hitüket. (Azért nem kiábrándító, hogy bármekkora hülyeség tiszteletreméltó csak mert valakinek ilyen a vallása, ráadásul ez 2013-ban?) Megkérdezhetem, hogy komolyan gondolod, hogy a Bibliát szó szerint kell venni? Nem akarlak “megtéríteni”, ez nem azoknak a szokása, akiket érdekel a tudomány… Tudom-tudom, isteni sugalmazás, tévedhetetlenség, stb., de azért megizzadnál ha csak Noé esetét felhoznám. Ha csak minden egyes kommentelő mondana egy fajt a hozzászólása után, akkor aztán számolgassunk mekkora is volt az a bárka a párban lévő állatok számára? Ha minden 3 generációs újszülött állat szülője testvér volt vagy nagyapja+anyja vagy nagyanyja+apja vagy nagybácsi és nagynéni is bekapcsolódott, akkor szerinted nem szenvedtek semmilyen genetikai károsodást? Kipróbálhatod, az általad is említett 2 módszerrel, kíváncsi lennék, milyen utódokat eredményezne akár már rövidtávon a kutatásod, nemhogy évezredek múlva. Noé amúgy honnan vett például Ausztráliában őshonos fajokat a hajójára, vagy a koalamaci csak humbug? 🙂
Nem szándékozom megsérteni téged, sőt tisztelem, hogy ilyen bátran felvállalod a meggyőződésedet akármekkora égbekiáltó…

ÉN KEZDEM! OROSZLÁN :)))

 115. morat — 2013-06-18 00:10 

@ahmet:

Jah, de bizarr élmény.

 114. kvantum — 2013-06-17 23:48 

@kreacionista:

“Az évszakok váltakozásával kapcsolatosan vannak-e bizonyítékaink a talajban, jégben több mint 4400 évre visszamenőleg? Csak mert a Biblia kb. oda datálja a globális vízözönt (most lehet kiborulni :)), tehát a tengely feltételezett elferdülését.”

Igen, vannak (sőt sokkal korábbra is). Lehet meglepődsz, de egyre több jel utal egy hatalmas vízözönre is, de nem csak a talajmintákban, más tudományágak is foglalkoznak vele. Remélem nem mondtad komolyan, hogy a tengely ferdesége 4400 éve keletkezett?

“Épp ez a baj az evolúcióval, hogy sokan annyira készpénznek veszik, pedig: a tudományos igényű bizonyítottsághoz legalább 2 kritérium szükséges: 1. folyamatában megfigyelhető legyen, 2. laboratóriumi körülmények között reprodukálható legyen.”

1. Megfigyelhető, csak nemrég kezdtek bele, az evolúció viszont lassú folyamat. Ennek ellenére keress rá arra, hogy “muslica evolúció”!

2. Ld.: az első pont második fele

“Amikor rácsodálkozunk pl. az élővilágra, (meg akár a világegyetemre) feltűnhetne, hogy gyanúsan iszonyú bonyolult, gyanúsan jól működik és gyanúsan nagy a rend . Melyik feltételezésre könnyebb eljutni? Ezt valaki egyszer profin berántotta, és azóta pörög, vagy egyszer csak úgy véletlenül, magától…”

LÁTOD, ERRŐL BESZÉLTEM! Annyira tévedésben élnek a kreacionisták, hogy szerintük aki hisz az evolúcióban, az biztos istenellenes is. Én is azt állítottam, hogy ilyen bonyolult rendszerek valószínűleg valami vagy valaki keze munkája.

“Ha a Bibliából elfogadjuk pl. egy “isten” létezését, akkor a Könyv összes többi állítását miért nem?”

Ezt inkább nem is kommentálnám, ennek tükrében mi a véleményed a Tóráról??? 🙂

“Bátorság kell vállalni a meggyőződést akkor is, ha homlokegyenest szembe megy a korszellemmel.”

Pedofília, első éjszaka joga, csecsemők legyilkolása is mehet?

“Lehet, hogy egyszer az életben el kellene olvasni? 🙂
Elég érdekes hatással volt rád az egyházi iskola.:)”

Lehet elvolt? Bizony, lehet közelebbi kapcsolatba kerültem a vallás világi vonulatával, mint azt Te valaha is gondolnád… 🙂

 113. siolrog — 2013-06-17 23:06 

@witchp:

ez már emelt szint a metallurgiában, úgyhogy passz…

 112. kreacionista — 2013-06-17 23:06 

@kvantum:

Éljenek a magas labdák!
Az évszakok váltakozásával kapcsolatosan vannak-e bizonyítékaink a talajban, jégben több mint 4400 évre visszamenőleg? Csak mert a Biblia kb. oda datálja a globális vízözönt (most lehet kiborulni :)), tehát a tengely feltételezett elferdülését.
Épp ez a baj az evolúcióval, hogy sokan annyira készpénznek veszik, pedig: a tudományos igényű bizonyítottsághoz legalább 2 kritérium szükséges: 1. folyamatában megfigyelhető legyen, 2. laboratóriumi körülmények között reprodukálható legyen. Sikerült ez az evolúcióval? A darwini tanokra a kereszténységből kiábrándult világ úgy ugrott, mint a tyúkok a beszórt krumplihéjra. És amúgy teljesen igazuk volt.
A gravitációra már a pár hónapos csecsemő is rácsodálkozik, hogy elengedve minden lefelé indul el. És mindig lefelé. Amikor rácsodálkozunk pl. az élővilágra, (meg akár a világegyetemre) feltűnhetne, hogy gyanúsan iszonyú bonyolult, gyanúsan jól működik és gyanúsan nagy a rend . Melyik feltételezésre könnyebb eljutni? Ezt valaki egyszer profin berántotta, és azóta pörög, vagy egyszer csak úgy véletlenül, magától…
Ha a Bibliából elfogadjuk pl. egy “isten” létezését, akkor a Könyv összes többi állítását miért nem? Azért, mert konfliktusban vannak az állításai a kialakult (kialakított) világképünkkel.
Nem értem azt a kereszténységet, amely a sarokkövét képező Bibliából már az első könyv első fejezete legelejének alapállításait kétségbe vonja és elszimbolizálja (hogy úgy mondjam, “elveri az élét”), hogy “ne legyen annyira égő, hogy mekkora baromságban hiszünk”. Bátorság kell vállalni a meggyőződést akkor is, ha homlokegyenest szembe megy a korszellemmel.
A Biblia helyzete ennél lényegesen egyszerűbb, de már így is nagyon off ez a beszélgetés. Lehet, hogy egyszer az életben el kellene olvasni? 🙂
Elég érdekes hatással volt rád az egyházi iskola.:)

 111. witchp — 2013-06-17 22:29 

@siolrog:

Ez OK, csak tiboru írt egy ilyet:
“z egyik bukaresti kohászati szakértő véleményét idézem (aminek értelmezéséhez az én metallurgiai ismereteim kevesek, de talán valaki az olvasók közül elmagyarázza, hogy pontosan mit is jelenthet): Ami talán a legfurcsább a vizsgált tárgy vegyi összetételben az az, hogy a fő alkotóelemként szereplő alumínium teljesen „elöregedett”, s ezzel párhuzamosan az ötvözőanyagok egy része mintha visszanyerte volna eredeti struktúráját.”
Ennek a forrására lettem volna kíváncsi, mert nem tudom, mit jelenthet.

 110. siolrog — 2013-06-17 21:49 

@siolrog:

Bocsi, a méret a lényeg:
12 cm=20 cm
(szerintem így is ufo-méret, ha már egyszer felhajtható, miért csinálták volna kényelmetlenre?)

én se vagyok kohász, de a google-vel azért jóban vagyunk, legalábbis úgy vélem…

” Ket karja van , sulya 2,3 kg, meretei 205 x125 x 68 mm. Az elemzes soran (meg a svajci-ak is megismeteltek…) kiderult , hogy :89% aluminium, 6,2% rez, 2,84% szilicium, 1,84 % cin , azonkivul on, zirkonium, kadmium, nikkel,kobalt, biszmut, ezust, gallium. Az otvozet nem “standard” minosegu,hanem amint a szakertok mondtak, “puha” aluminium. Azonkivul ,
az alkatresz feluleten , egy sargas, vastag oxidreteg van. Az pedig koztudott , hogy az aluminium, nem oxidal vastag retegben .”

Egy lábtartónak nem kell extra keménységűnek lennie.

 109. Rókakígyó — 2013-06-17 21:37 

@Deak Tamas: itt nem azt akarták elhitetni, hogy az emberek már a dinók idején is éltek, hanem azt, hogy a dinók éltek 3000 évvel ezelőtt. Egyszer láttam tematikuson egy műsort, amiben a csávó arra tette fel az életét, hogy az Aratáton megtalálja a Noé bárkáját. Nos, ez hasonlít arra, mint amikor a Brian életében a fickó gyereket akar szülni, amire azt mondja John Cleese, hogy ez olyan dolog (mármint, hogy nem szülhet), amiről nem tehet senki, még a rómaiak sem. Ezekről a kis figurákról is ez jutott eszembe: lehet harcolni a realitásokkal szemben, de minek.

 108. siolrog — 2013-06-17 21:30 

@witchp:

Szvsz nagyon úgy néz ki, mint egy felhajtható lábtartó, azaz fellépő vmilyen járműre, ufóra.

Ahol a fényes lyuk van ott volt a tartótengelyre ráhúzva, ezért ott máshogy kopott, sima felület maradt. Elég volt a megtartáshoz a féltengely, mivel lehajtva egy bütyökre támaszkodhatott (ez a másik, durván kopott mélyedésbe illeszkedett).

Ha feltételezzük, hogy az ilyen fellépők tervezésénél figyelembe veszik az átlagos lábfej-nagyságot, azt kell megállapítanunk, hogy a 12 cm az „ufo-méret”. Én legalábbis mindig kistestűnek, véznának tűnőnek láttam őket az ábrázolásokon.

(Élőben eddig sajnos nem találkoztam velük, talán majd egyszer…)

 107. 404notfound — 2013-06-17 21:17 

Az Ica kövekről nagyon anno olvastam olyat, hogy szovjet!!! tudósok fogorvosi fúróval csináltak hasonlókat, bizonyítandó, hogy átvágás van a dologban (emlékfoszlányaim szerint IPM magazinban volt). Igen, sejtem, hogy az andezit kicsit keményebb, mint a fogam, ezt csak érdekességnek szántam.

Ki mit tud? A bagdadi elemről, amiről szintúgy csak homályban lubickoló információim vannak?

A civilizációk villámgyors felszívódásáról, plö Angkor Wat, annak lehetséges okairól Jared Diamond írt elgondolkodtatóan jókat, ímhol: http://www.kornyezetvedelem.bme.hu/node/253 a több mint ígéretes című Összeomlásban, nemcsak azért ajánlom, mert egy másfél napos reptéri várakozásomat segített átvészelni. Simán megoldható nemhogy pár generáció, hanem pár év alatt. Egy hercig kis napkitöréssel indítva akár bele is kezdhetünk holnap. Ki jön?

 106. maestro — 2013-06-17 20:53 

Oopart Gangnam Style!

Szerintem két út van:
– 1) véletlen műve: elképzelhetőnek tarto, hogy minden lelet valamilyen furcsa, de külső beavatkozás nélkül végbement reakciósorozat eredménye. Nagyon kicsi rá az esély, de egy pici azért van. Fizikusok és matematikusok ki tudnák számolni, hogy mennyi az esély arra, hogy x ezer évvel ezelőtt az atomok meg az elektronok pont úgy mozogtak, hogy véletlenül nekiütköztek egy másiknak amivel aztán reakcióba is léptek, stb. – végülis, nagyon piciben nézve minden jelenség csak atomok mozgása.

-2) Bizony volt ám itt élet korábban is, nem is akármilyen. Ezt alátámasztja a hűdenagy titkolózás, ami az ilyen eseteket körülveszi. Eltűnnek emberek, eltűnnek dolgok, a tudomány nem mond semmit… valószínűleg ők sejtik, vagy nagyjából tudják, hogy mi volt itt korábban, csak tudomány- és egyéb politikai okokból nem közlik velünk.

 105. witchp — 2013-06-17 19:14 

Ezek az acambaroi cuccok ugyan cukik, de annyi minden bűzlik a sztoriban, hogy ezt már tényleg csak az hiszi el, aki nagyon el akarja.

A nagyenyedi izé senkinek nem mozgatja a fantáziáját? Akkor kérdezek:

– a két kiálló – vagy hogy mondjam – rész közül az egyiken van egy lyuk, a másikon nincs – pedig első látásra olyan, mintha ott egy tengelynek kellene átmennie, nem? Ha nem, akkor mire szolgálhat az a lyuk?
-ennek a lyuknak a belső felülete fényesnek, sérülésmentesnek, simának tűnik – ez hogy lehet? Az egyik képen szinte olyan, mintha egy gyűrű lenne “belefűzve”.
– nem mintha kohászati szakértő lennék, de hol lehet az alumínium öregedéséről, és a többi összetevő viselkedéséről szóló anyagnak utánanézni? (már megin’ nem találom… :()

 104. kreacionista — 2013-06-17 17:48 

@ahmet:

Sajnos nem tudok olvasni, csak írni. 🙂
Ha már szóba hoztad Egely-t, én is komolytalannak tartom a gömbvillámos korszakánál későbbi munkásságát. Viszont a kirúgásának körülményei, hogy “Amíg én itt vagyok, addig csak egyenes villám van!” sokat mond arról a bizonyos félelemről, hogy egy általad is említett paradigmaváltás bizony elsöpörheti számos szaktekintély egész életének tudományos munkásságát, ezért sokan ellenérdekeltek a tudományos szemléletek radikális változásaiban.

 103. Deak Tamas — 2013-06-17 16:12 

@SLC: Itt vannak az acambarói figurák 🙂

http://www.bible.ca/tracks/tracks-acambaro-dinos.htm

 102. sztalker — 2013-06-17 14:59 

@vittore:
Ilyenkor szoktunk találgatni, mi konteósok…
:)))

Persze az olajat (földgázt, olajpalát, metánjeget stb) még ki is kell termelni, felszínre kell hozni, ugye, plusz krakkolás, finomítás, cseppfolyósítás, szállítás stb, stb, de azért akkor is itt van az emberben a kisördög.

Ha ránézek a térképre, biztos, hogy nem fogadok mondjuk a Kaszpi-tengert (olajmezők) övező országok közös béke és barátságjátékaira a következő tíz évben… Tudtommal a mai napig nem tudták elosztani a rájuk eső tengerrészt (vagy nem is akarják).

Szóval ilyenek miatt (is) mindig fent lehet majd tartani az olajbizniszt.

 101. ahmet — 2013-06-17 14:47 

@morat: Van egy emléked, ami rossz dátumbélyegzővel lett elmentve. Mint a dejavu.

 100. ahmet — 2013-06-17 14:45 

@kreacionista:
Ha már tudsz írni, akkor a te életed során is megfigyelhettél volna pár tudományos paradigmaváltást. Az új nézeteket a tudomány egyáltalán nem nyomja el, ha azok szépen meg vannak indokolva. Más kérdés, hogy egy Egely féle nullponti energia megcsapolás és egy Higgs bozon a laikusnak ugyanannyira tűnik tudományosnak, az indoklásuk is ugyanannyira tudományos handabanda, mégis csak az egyik bizonyítására építettek egy kurva nagy részecskegyorsítót, a másikat meg kiröhögték. Nos, talán azért, mert az Egely-féle világmegváltás magyarázata úgy nézett ki, hogy “nem mondom meg”.

Amúgy a hieroglifák nem ábrázolnak semmit. A hieroglifák egy ábrából származnak, de szimbólumként funkcionálnak. Amúgy is az egész írásrendszer a szótagokra alapul, azon belül is a mássalhangzókra. Magyarul ha odarajzolok egy kezet, akkor az a k-z kapcsolatot fogja jelölni, ha rajzolok egy üveg tust, az meg a t-s kapcsolatot. Ha le akarom írni azt, hogy “köztes”, akkor egy kezet fogok rajzolni, mögötte egy üveg tussal. Ezért is van, hogy lehet látni mindenféle leírásban Nofretete, Nefretiti, stb, csak az biztos, hogy Nfrtt. A latin “A” betű se havas hegycsúcsot ábrázol. (Amúgy egy ökör stilizált ábrájából fejlődött ki, de mindegy.)

 99. vittore — 2013-06-17 14:36 

@sztalker: Hoppáhoppá!

Vajon kiknek az érdeke lehet, hogy ilyen hevesen cáfolják a spontán újratermelődő kőolaj elméletét?

 98. koxi — 2013-06-17 13:57 

@sztalker:
Köszi a linket. Érdekes volt.

 97. siolrog — 2013-06-17 13:52 

Az Al-témához:
300 millió éves szénben talált Al-Mg fogasléc darabka

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/01/300-millio-eves-gepet-talaltak.html#.Ub71ZOf0G8o

 96. rdos — 2013-06-17 12:53 

Off. Kőolaj eredete téma. A rövid válasz, tudja a fene.

Kicsit részletesebben. Kezdem azzal, bárhonnan is származik a kőolaj (és rokonai, kátrány homok, olaj homok, olajpala), a telepek kialakulásához egy földtani csapda kell. Pl. boltozat. Vagyis a kőolaj az anyakőzetéből migráció – felszín alatti szivárgás útján kerül az olajtelepbe, a csapdába. Ez biza a kőolajat kereső geológusok életét nem egyszerűsíti, egyben a kőolaj eredetét kutatóknak is megnehezíti a dolgát. Az ipar egyértelműen a szerves eredetben hisz, azért, mert a kőolaj átlagosan harmadát kitevő mindenféle bonyolult molekulák között szerves eredetre utaló molekula töredékek vannak. Pl klorofil töredékek. Logikailag nem kizárt ezeknek az abiotikus keletkezése sem, de mindenképpen valószínűbb ezért a szerves eredet.

Szokás érvként hozni, hogy nincs elegendő szerves anyag az üledékekben. Jelentem van. Még egy jó minőségű homokbánya kitermelt homokjában is van fél százalék szerves anyag, és az nem a fedőből került bele, mert azt gondosan letakarítják.

Már most az olajmultik alapkutatási keretét nem ismerem, de kitalálom, nagy. Történtek kutatások kőolaj mesterséges előállítására is. Mi még úgy tanultuk, a kőolaj és földgáz kialakulásában a p nyomés, a T hőmérséklet és a t idő tényező egyaránt fontos. Már most a laboratóriumi kísérleti előállítások alatt, az idő, érthető okokból nem geológiai léptékű volt, az eredmény mégis meghökkentően kőolaj szerű végtermék lett!

Ez egyben egy szaftos konteó téma is lehetne, ugyanis brutális mennyiségű szerves hulladékot nagy költséggel inverz külfejtésben (szeméttelepen), vagy szennyvíz telepen ‘ártalmatlanítunk’ horror áron, ahelyett, hogy metánt (ezt sok szeméttelepen csinálják is), vagy a jóval értékesebb műkőolajat gyártsunk, alkalmasan kialakított, hőszigetelt reaktorokban.

 95. sztalker — 2013-06-17 12:45 

Az alumínium és a repülés kapcsolatához (mert vki kérdezte fentebb):
Könnyű lenne most azt mondani, hogy ez egyértelmű utalás egy modern repülőeszközre, csak azért, mert tartalmazza ezt a könnyűfémet(és mellette egyéb ötvözőket is). De pl. abban sem vagyok biztos, hogy ez valamilyen, a talajjal érintkező v. egy futómű részét képző elem lehetne. (Akár zsaluzó kötőelemnek is elmenne nekem…)
Önmagában csak a kis súly nem minden esetben elég, a hőállóság, szakítószilárdság is fontos. A sárkányszerkezet jó részét lehet alumíniumból építeni (Junkers mester F13-asa óta vannak a világon fémrepülők), de mivel az alumínium úgy ég, mint a papír v. akár a zsír, ha már egyszer lángrakapott (pl. a napalm egyik alapanyaga is az „alu”!), ténylegesen csak ott használják, ahol nincs nála praktikusabb. (Manapság a könnyű, szénszálas kompozitokkal cserélik le a repülésben.) Csak példaképp: a brit kétmotoros De Havilland Mosquito („gyorsbombázó”) teljesen faépítésű volt — egyszerűen a fémhiány miatt kényszerültek rá erre az angolok — de ez a gép még 1 motorral is gyorsabb volt fémtársainál, tehát bőven megfelelt a célnak. A hidegháborúból jól ismert U2 felderítő (Lockheed) farokrésze sem véletlenül tartalmazott faelemeket: az akkori „stealth” technika így tudta csökkenteni a radarkeresztmetszetet.
Tehát nem ördögtől való, ha nélkülözik, amikor az indokolt. (A nagy sebesség viszont megköveteli a hőálló ötvözeteket, nincs mese, ezt nem lehet megúszni titán, berillium, cirkónium stb. nélkül.)

Aki közelebbről megszemléli egy mai utasszállító jet hajtómű-pilonját, észreveheti, hogy van egy sötétebb sáv is benne: ide nagy magnézium-tartalmú alumínium ötvözetet építettek be (baromi jól ég ám!), hogy ha a motor kigyullad, a tűz ne terjedhessen rá közvetlenül a szárnyakra, üzemanyagtartályra. A lángoló motorok tüze gyorsan átégeti itt a pilont, így az égő motor azonnal leszakad (hogy kire, mire esik, az már más kérdés, ugye…), de a tűz nem terjed tovább a jól égő és olvadó alumínium-struktúrában (szárnyak, törzs).

Spec egy farokcsúszót azér’ illik már pl. titánból megcsinálni, ha nem akarjuk, hogy „elfogyjon”, mire felszáll a gépünk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tailstrike
http://www.youtube.com/watch?v=6Bxv7ORG7AM

 94. sztalker — 2013-06-17 11:15 

@koxi:
Magyarul ezt találtam (röviden összefoglalva) a kőolaj-hipotézisekről:
http://index.hu/tudomany/oil0529/

Ez olyan szempontból lehet még érdekes, hogy átrendezheti a kőolajtartalékokról fennálló jelenlegi becsléseket. (Én a metán-hidrát v. metánjég tényleges mennyiségének — elképesztő sok van belőle és közel a partokhoz! — eltitkolását/negligálását ajánlottam még vmikor konteós témának.) Tény, hogy nívósabb ismeretterjesztő tévécsatornák is foglalkoztak már ezzel a kőolaj-hipotézissel, nem vetném el tehát kapásból az elméletet.

A „Drábikosoknak” itt van egy kis gyöngyszem is (ha esetleg nem olvasták még) 2005-ből:
http://mek.oszk.hu/06800/06897/html/0803.htm

Az Index cikkéhez csak annyi személyeset tennék még hozzá, ha lehet: egyik ismerősöm idegennyelvű könyvek, szakirodalom behozatalával, annak magyar terjesztésével foglalkozik több évtizede, a MOL pl. már régóta nem rendel semmit, egyszerűen ki van adva alvállalkozásba az egész kutatás-fejlesztés, kizárólag a tőzsdén nyomul ez a multi. Hogy az egyetemeken mi a helyzet, nem tudom, de képzelem. (Ez csak arra reflektál, hogy a magyar szakemberek kapásból totális hülyeségnek tartják ezt az elméletet.)

 93. Wendiii — 2013-06-17 10:45 

Ha már egy kérdőjel erejéig felbukkant a Gagarin-konteó, akkor jelezném, hogy most találtam ezt a cikket: http://techcorner.hu/digitalis-elet/megfejtettek-gagarin-halalanak-titkat.html
Nincs kizárva, hogy újabb konteók születnek a témában. 🙂

 92. rdos — 2013-06-17 10:32 

`Ha ezek után valaki azt találná mondani egyik-másik magyar politikusról vagy közszereplőről, hogy tiszta oopart, bizony nem tudnék vele vitatkozni.`

:-).

Egyik másik? Nem jóformán mind?

Kicsit off, de népek, nyelvek is lehetnek ‘rossz helyen’. Törénetesen a magyar nyelvre, a magyar népre gondolok. A napokban akadtam rá, teljesen véletlenül Mellár Mihály krétai képírás megfejtésére.

http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=topics&file=lista&topics=kretakepirasa

Parádés gazdag anyagot rakott össze a szerző, akinek a munkájáról, a megfejtéséről alig hallani. Kb. akkor kezdtem komolyan venni a megfejtést, amikor a labirintus szó magyarázata közben egy mélyebb réteget is felfedett, a kelepcéből kilépce, vagy kilépcse a jobbérintős kilépcse és balérintős (a bal a jobbnak az ellentéte, így a bal=lab) kilépcse, vagyis labérintős (kilépcse) szerinte a labirintus szó eredete. Ha a szerzőnek igaza van, az fenekestől fordítja fel mind a magyarságnak, mind tágabb környezetének a történelmét.

On

Nem mellékesen az elveszett civilizációk kérdésköre is bővülhet, hiszen a krétai civilizáció az utolsó maradványa lehetett a korábban Európában és környékén elterjedt Duna civilizációnak. Ez egy matriarchális, vélhetőleg békés – együttműködő társadalom lehetett. Azóta az 1. fölé-alárendeltség, a 2. pénz és a 3. erőszakos társadalmak a jellemzők, és nem véletlenül patriarchálisak ezek a társadalmak, akik előszeretettel gyilkolásszák egymást. Ehhez részben kapcsolódóan írta Tiboru korábban egyik remek konteóját.

https://konteo.blogrepublik.eu/2011/03/08/a-noellenes-vilagosszeeskuves/

 91. vittore — 2013-06-17 10:08 

Még nem volt időm elolvasni az összes hozzászólást, úgyhogy bocsánat, ha valaki már írta:

A postban említett oopartok minimum a fele szerintem hamisítvány, vagy tréfás kedvű régész kollegák műve. Mondjuk a leszállóegység talp az odab.szott….
Ettől függetlenül a véleményem az, hogy a mai tudósok, (tisztelet a kivételnek) legalább annyira önteltek és pökhendiek mint pl Galilei idejében voltak.
Én az emberiség fejlődésének ciklikusságában hiszek, és nem tudom elfogadni a lineáris fejlődés elméletét.
Ráadásul van egy sejtésem, hogy épp egy ciklus vége felé járunk… 🙁

 90. koxi — 2013-06-17 09:16 

@zizzi:
Angolból elég gyenge vagyok, tudnád Te vagy valaki pár mondatban magyarosítani, mi ez a kőolaj elmélet?

 89. siolrog — 2013-06-17 08:31 

@outatime:

” a naciufok, a moszad es/vagy a veresegyhazi asszonykorus tehet mindenrol”

Ördögöd van, mert a Messerschmitt Me 262 vadászgép az egyik legkomolyabb magyarázatként már felmerült: 7. A nagyagyedi lelet. 10 méter mélyre ásta magát be a földbe, de a kontosok elöl hiába.

Már csak azt kell feltárni, hogy a nácik bombázhattak-e Vlagyivosztokban? (Esetleg a japánok, vagy csak felderítettek…)

 88. siolrog — 2013-06-17 08:08 

@siolrog:

származó élet random darabkáit=származó élet nyomainak random darbkáit

 87. siolrog — 2013-06-17 08:04 

A több százezer/millió évvel korábbi, szinte nyom nélkül elpusztult földi civilizációk létezése szvsz nem zárja ki az istenhitet, mivel valamennyi civilizációt teremthette Isten. A kereszténység részére lehet talán kérdés, hogy a megváltás tana akkor most vonatkozik-e esetleges nem emberi civilizációkra. Erről nem tudunk semmit, legalábbis én.

 86. siolrog — 2013-06-17 07:50 

@sztalker:

Azért el tudok képzelni olyan modellt/forgatókönyvet, miszerint a Nibirunak a holdjai nem egyszerre zuhantak a Tiamatba. A Tiamat először kettészakadt (eredeti sumér koncepció), egyik részéből lett a Föld, másik része darabokra szakadt, abból lett az aszteroida-öv. Így elképzelhető, hogy a Nibiru következő visszatérésekor már egy kisebb méretű holdja találta el a fiatal Földet (ez adta volna át ez életcsírát és a műszaki alkatrészeket, amiket ma értetlenül bámulunk).

A tudat magára ismer – mondják a filozófusok, mi meg látjuk (csak nem értjük) ugyanazon forrásból származó élet random darabkáit…

 85. Rókakígyó — 2013-06-17 06:49 

@outatime: az asszonykórus nekem is régóta gyanús

 84. outatime — 2013-06-17 05:50 

mivel inseges mostanaban a konteo felhozatal ezert “tobb nap mint kolbasz ” elvet kovetve aprankent olvasom el ezt az uj gyongyszemet, igy hozzaszolni a dologhoz kesobb tudok csak, de biztos vagyok mar most hogy a naciufok, a moszad es/vagy a veresegyhazi asszonykorus tehet mindenrol illetve nem tehet semmirol 🙂

 83. kvantum — 2013-06-16 22:36 

@kreacionista:

Ténylegt ne haragudj meg, már a neved is nagyon magas labda volt számomra, de nem ütöm le! 🙂

A Föld tengelyferdesége egy ideje azért elég adott. Ebből következően a talajrétegekben, jégrétegekben, stb. tetten érhető az évszakok váltakozása. Ez tény.
Nem fogom azt mondani, hogy “ti” úgysem ismeritek el az ilyen dolgokat, mert te messzebb értelmesebb vagy az írásod alapján, mint a legtöbb vakhitű.
Ezt az evolúció dolgot meg szerintem hagyjuk, nincs az a bizonyíték, amit egy kreacionista elfogadna. Az evolúció már nem csak feltételezés. Semmi köze a médiához, sem a szüleimhez, iskolához. 🙂 Olyan mint a gravitáció, adott, létezik a Földön. Ezen miért nem vitatkoztok soha, ezt is az Isten hozta létre, mint ahogy az evolúciót is. Jaaa, hogy a gravitációról soha egy szó sem esett a Bibliában ezért aztán nem kellett megvédeni a Nagy Könyvet? 🙂 Te sem lebegsz el, én sem.

A kreacionisták hatalmas tévedésben vannak, nem értem miért nem képesek felismerni. Én egyházi iskolába jártam, előtte is nagyon sok hittanra meg papokhoz erre-arra. Mégis életem során egy egyházi személy sem mondta, hogy a Szentírás szó szerint értendő. Sőt! Maga a teremtés csak példabeszéd, csupán szimbolikus. Én is hiszek valamiben, valami erőben, mindegy minek hívjuk, isten, teremtő, a jóságos, stb. Miért ne teremthette azokat a természettudományi szabályokat, amik szerint a világ működik? A Biblia szerint megteremtette az éjjeleket és a nappalokat, hol mondana ez ellent annak hogy a Föld forgásából adódik ez? Az evolúciót is szerintem ez a “Hatalmas” teremtette, miért lenne ez baj?
A tudományban nem szerepel hit, csak hipotézis. A tudomány állandóan változik, nem szolgálja senki egyéni érdekeit, nem úgy mint a Biblia, ami majd’ 2000 éve változatlan, és hát finoman szólva sem állt messze az érdekek kiszolgálásától. Kr. u. 397, tehát a III. Kárthágói zsinat óta változatlan a Könyv. Persze azért kellett kihagyni párat belőle, mert azok ellentmondtak a többinek, és hát ott az isteni sugalmazás is, ugye?
A tudomány nem így működik, soha nem zár le semmit. A történelem fura dolog, régen volt, a hit is más és más, pár háború volt már ebből. Ha valaki most kezdené el kutatni a nulláról az evolúciót, valószínűleg nagyon hasonló eredményre jutna, de ha valaki újra megírná a szent könyvet, az ugye már nem biztos hogy így lenne.
Az, hogy az anyag az élet felé törekszik, Isten műve. A nagy egyháztudósok se gondolják szerintem hogy szó szerint kellene venni a Bibliát. Bár az egyházról azért megvan a véleményem…

 82. alexia — 2013-06-16 20:46 

OFF:

Nem volt helytelen a “Koponyányi”-monyók, még ha a tankönyvben “kapanyányi” van is. Ti. a “mony” szó a régi magyar nyelvben jelenti egyrészt a tojást, másrészt a herét is (monyas=mén, vagyis csődör), tehát Kapanyányi/Koponyányi-monyók= ‘akinek akkora a heréje, mint egy koponya/fej’.

ON

 81. becsuszoszereles1k — 2013-06-16 20:26 

@lilith18: A bal oldalon levo szerzemenyt eloszor egy nagyon markans szkarabeusznak gondoltam, de kinezek belole egy tulsagosan elorehajolo imadkozo saskat is, es legvegul: nem tudtam eldonteni.:)
Viszont jobbra az a bizonyos “harckocsi” hasonlit valami orszaguti cirkalo otomobilra, igaz valami hosszu, fegyvercsoszeru all ki belole – korabeli maffia uldozes, mondjuk. Viszont a ‘kopcos ufo’ szerintem lehet tengeralattjaro is akar; a helikopter, az teljesen egyertelmu…

 80. hunterthompson — 2013-06-16 16:15 

@lainp:

Nem értek egyet. Minél kifinomultabb a technológia, annál bonyolultabb és sérülékenyebb. Egy 20 évvel ezelőtti elektronikát vagy autót még meg tudtál javítani házilag. Ma esélyed sincs a pákával vagy a kalapáccsal ha meglátod a “no signal” vagy a “check engine” feliratot. Másik meg, hogy nem is arra gyártjuk őket, hogy az örökkévalóságig működjenek. A legtöbb technológia amúgy is olyan, hogy életképtelen a nagy valószínűséggel elpusztuló infrastruktúra nélkül. Az autód megdöglik, ha a szuperfinom benzin helyett mással próbálod, az elektronika meg nem fog menni a szabvány hálózati fesz nélkül.

Az emberek meg lassan minden képességüket elvesztik ami egy ilyen túléléshez vagy újrakezdéshez kellene. A gép gondolkodik helyettünk, a csapból folyik a tiszta víz, a teszkóban meg ott az elősütött étel. Szerinted mi történne az emberek 99%-ával, ha holnaptól mindez eltűnne? Maximum ilyen redneck típusú pincében moonshine-t főző arcok maradnának életben, de rájuk meg ne akarj egy tudásalapú társadalmat alapozni 🙂

És akkor még olyanokkal nem is számoltunk, hogy kitörne az anarchia, vírusok tizedelnék a túlélőket stb…

Egyébként az “elődös” teóriában ott van a maroknyi túlélő, akik az ősemberi szintről újra felfejlődő embereket segítették.

 79. lainp — 2013-06-16 14:54 

Valahogy nem hiszek a korábbi civilizációk létében. Illetve csak egyetlen egy esetben. Ha nem értek el elég magas fejlettségi szintet vagy nem technológiai alapú társadalmuk volt. Egyéb esetben egy mai fejlettségi szinttel rendelkező civilizációnak “se perc” alatt vissza kellett volna tudnia építeni magát még egy elég nagy globális katasztrófa után is. Hiába sok az átlagember, és kevés tudós aki fennmarad. A jelenlegi szinten tudást átadni nem valami nagy dolog. Az elkövetkező gyerekek ugyanúgy tanulhatnak mint a mostaniak. A túlélő, tudással rendelkező egyedeknek pedig marad idejük ismereteik átadására. Ráadásul napjainkban szinte bármiféle tudás elég széles körben van dokumentálva, nem csak online formában. Szóval ha még azokat egy napkitörés el is pusztítja, a világ könyvtáraiban felhalmozott tudás kétlem hogy mind elpusztulna. Innen már csak az eszközöket kell legyártani. Tudják az áramtermelés receptjét, stb. Onnan nem kellene hogy visszavetődjön a tudás kőkorszaki szintre vagy még korábbra.

Megismételve, egy jelenlegi tudás szinttel vagy afölött rendelkező civilizációnak mindenképp nyoma kellene hogy maradjon, illetve túlélők esetén sem szabadna visszaesnie évezredeket a tudásnak. Jelenleg 6 milliárd ember él. Egy nagy katasztrófában is jó eséllyel milliók megmaradnak. Tény hogy nem mindenki képzett, de a képzést pillanatok alatt meg lehetne kezdeni, akár megosztva is. Míg az egyik fele termel előállít, hogy éhen ne pusztuljanak, a másik csoport továbbra is őrzi és tovább adja a jelenlegi tudást. A kettő szépen megfér egymás mellett, nem szükségszerű hogy mindenki vissza térjen a földművelő társadalmak korába.

Persze, ha egy előző civilizáció nem ért el ilyen szintre, akkor elképzelhető, hogy létezett, anélkül, hogy bármit is tudnánk róluk.

 78. hunterthompson — 2013-06-16 14:20 

Akit érdekel a téma, mindenképpen hajtsa fel “Nemere István – A rejtélyes elődök” c. könyvét. A szerzőt lehet szeretni/utálni, de rengeteg ilyen esetet leír.

Egy kitűnő gondolatot kölcsönvéve tőle; miután ezek a tárgyak nem látványosan “régészetiek” (azaz nem ékszerekről, szobrokról vagy fegyverekről beszélünk) valószínűleg nagy részük a szemétdombon végezte megtalálás után. A fellelő emberkék jellemzően egyszerű kétkezi munkások, akiknek ez odakeveredett ócskaság, nem régészeti lelet. Továbbá a valódi leletekkel sem bánnak mindig kesztyűs kézzel… Biztos sokan ismernek olyan esetet amikor a manapság kincsnek számító második világháborús roncsból a nagypapa tyúkolat fabrikált.

 77. sztalker — 2013-06-16 13:01 

36. zizzi

A nem biogén eredetű kőolaj elmélete nem kizárt, de a Földön a biogén forma ad(hat)ja ki a többségi részt.
(A Naprendszerben egyébként másutt is kimutatható a kőolaj.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj

Ha ilyen szépen megmaradna egy világpusztulás után az alumíniumrúd, valszeg ennél strapabíróbb anyagok is lennének még
a talajban dögivel…

60. siolrog
Ahogy te magad is írod: „…elég nagy fölfordulás állhatott elő, ahol közetek megolvadtak, gigantikus anyagtömegek repkedtek, vagy egymáshoz sajtolódtak, stb. ”
Ebben benne van maga a válasz is, jóval a két objektum találkozása előtt a gravitációs vonzás deformálja a kőzeteket, szétszakítja, megolvasztja azokat (meg mindent, ami azokon, azokban van) vagyis kicsi az esélye, hogy bármi is épen maradjon egy ilyen kataklizma után, pláne ilyen könnyen deformáódó, megolvadó fémtárgyak.

 76. FilcTroll — 2013-06-16 12:50 

@kreacionista:

/bocs, off

Ha az élet keletkezése puszta véletlen volt, akkor minden más is az. Olyan nincs, hogy egy ekkora és ennyire bonyolult rendszer csak nyomokban tartalmazzon véletlent, az ugyanis gyorsan elterjed, és mindent a teljes rendezetlenség irányába nyom. Nem látom bizonyítékát annak sem, hogy akár csak egyetlen fonnyadt fehérjét is sikerült volna összehozni valamelyik félőrült tudós ősleves-laborjában.

De mindegy is, mert ez tévút. Onnan lehet észrevenni, hogy a bolygó nagy részén nem boldog, kacagó emberek élnek, hanem éhesek és dühösek. Elég feltűnő, hogy mit tesz a véletlen-hitű materializmus a matériával. Nem kell bolygókutatónak lenni ahhoz, hogy átlássuk: nem tudjuk legyőzni a Földet, azt viszont biztosra vehetjük, hogy ugyanakkora nyaklevest kapunk vissza, amekkorát betettünk a rendszerbe. És az fájni fog.

/on

 75. kreacionista — 2013-06-16 11:54 

@kvantum:

Fizikailag nem lehetetlen. Az ideális klímához elég hozzá a Föld tengelyferdeségének hiánya (máris nincsenek évszakok) és egy sűrű páraburok a légkörben (lásd még üvegházhatás, vagy pl. a Vénusz légköre).
Nem kell hozzá nagyobb hit, mint ahhoz, hogy a csak úgy a valahonnan(?) megjelenő egysejtűből kialakul egy iszonyú gazdag és komplex növény- és állatvilág, illetve az ember, aki beszél, gondolkodik, alkot és pusztít. Tudom, tudom, nagyon sok idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a semmiből mindez csak úgy létrejöjjön… 🙂
Az, hogy mit tartasz igaznak és eszement baromságnak, csak azon múlik, hogy mit csepegtet beléd a kultúra, az iskola, a média, a szülők, meg mindenki.

 74. Rókakígyó — 2013-06-16 10:45 

@tiboru: Akkor szólj majd, ha egyszer hazamégy, ránézel a szekrényre, amiben indokolatlanul benne van egy kulcs (minek zárni egy szekrényt?:)), majd egyszer csak azt látod, hogy a kulcs kiesik a zárból és a helyére egy kulcsszerű számodra ismeretlen tárgy materializálódik. Az biztosabb bizonyíték az időlyukra.:)

Ha hiszitek, ha nem ilyen történetet is hallottam már. Egy dolog rendített meg a valóságtartalmába vetett hitemben, annak ellenére, hogy aki mesélte annak elhittem sok mindent. A történet úgy hangzik, hogy egy csendes kánikulai délután a bérelt kecóban (eddig el tudjuk könnyen képzelni:)) egyszer csak fémes koppanásra lesznek figyelmesek a 80-as években. Odagyűlnek mindketten a helyszínhez és észrevételezik, hogy aprópénz hullik a padlóra a semmiből. Ez ugye így rendben lenne, ha nem tíz-húsz-ötvenfilléresek hulltak volna. A lényeg, hogy a mese szerint a pénz forrását nem találták meg. De ha a semmiből pénz hullik miért az éppen aktuális fizetőeszköz potyog és miért nem aranypénz, cent vagy valami egyéb dolog. Ez okozta a kételkedésemet, semmi más:)

 73. FilcTroll — 2013-06-16 10:42 

@freca: Érdekes, én nem vagyok ateista, de mégis elképzelhetőnek tartom, hogy volt valaha legalább egy, igen fejlett civilizáció. De felőlem akárhány is lehetett.

Én úgy látom, hogy a Föld nagyon is élénken reagál ránk, emberekre, és képes bármekkora civilizációt szinte nyom nélkül leradírozni a saját felszínéről, globálisan és lokálisan is. Mindig a megfelelő eszközt használja és mindig győz.

A mostani civilizációnk eltüntetését nagyon nehezen tudjuk elképzelni, pedig van rá eszköze. Egy vízözön kevés lenne a ennyi mocsok feldolgozásához, de a Föld belső, igen tüzes emésztőrendszere bármit megemészt. Amit mi most az időjárás átalakulásának hívunk, az a Föld a leggyorsabban reagálni képes rendszerének válasza ránk. A Föld korához képest a mostani civilizáció csak egy pillanat — és nagyon gyorsan reagál is ránk a bolygó. (Nagyon érdekes, hogy Földünk mérgezettségét pont úgy kezeli, mint egy állati vagy emberi szervezet: felszabadítja a vízkészleteit és erősen áramoltatja, próbálja higítani a mérgező anyagokat. Csá, jégsapkák, helló viharok, áradások!)

Kíváncsi vagyok, hogy meglátjuk-e, amikor kinyílik majd a mindent megemésztő, izzó bendő és bekapkodja a nagyobb falatokat. 🙂

 72. zizzi — 2013-06-16 06:53 

hogy legyen ilyen is, itt egy szkeptikus velemeny.
Tulajdonkeppen semmi erdemlegeset nem allit, a fennsobbseges guny eszkozevel ervel. “Nekunk” konteosoknak persze mondhat, amit akar 😉

http://www.skepdic.com/icastones.html

 71. zizzi — 2013-06-16 06:03 

http://saintsagainsttyranny.com/amazing_anomalies_on_gods_earth.htm

no ezt meg mara elkuldom :), igazan erdemes atfutni! Bibliai idezetekkel…..

 70. zizzi — 2013-06-16 05:26 

@freca:

68.
Ha nem hiszel korabbi civilizaciok letezeseben a Foldon, akkor mivel tudod magyarazni a rengeteg korabbi technikai elorehaladottsagra utalo epitmenyt es egyeb leletet?

Mellesleg nem ettol fugg, hogy ateista-e valaki, hiszen valamikor csak lehetett egy kiindulopont, nevezzuk Teremtesnek – az, hogy tobbszor megakadt-megszakadt a fejlodes lancolata, nem mond ellent ennek – max. azt lehet allitani, hogy az irott vallasos konyvek nem pontosak, tevednek – ettol meg hihet Istenben az ember. Az erdeti, bibliai Teremtest (7 nap alatt a vilag) mar amugyis revidialni kell.

 69. zizzi — 2013-06-16 05:18 

Talaltam meg egy erdekes oldalt, igaz, spanyolul, ami nyelvet nem ertek. Magyarra fordittattam, igy aranylag ertheto a naploszeru leiras. 6x jart Icaban a fiatalember.
Sajnos en arra kovetkeztettem a leirasabol, illetve a fotoibol, hogy nagyon sok hamis Irott-ko ( 😉 ) kering ma arrafele, latni a turistaknak gyartott egyen-kulcstartokat, Nazca-vonalakkal megirt egyenkoveket. Elsore latni a mai hamisitasokat rajtuk. Az allitasa szerint sajat maga altal talalt korol sem hiszem, hogy ott talalta volna.

Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy letezik sok eredeti ko, minden bizonnyal dr Cabrera gyujtemenye ezekbol all.

Erdemes megnezni a legeslegutolso videot az oldalon.

http://www.abradamus.com/p/toda-la-historia-en-construccion.html#.Ubz1gJyE5GM

 68. freca — 2013-06-16 04:07 

Aki hisz az intelligens élet vagy civilizáció egymástól független többszöri kialakulásában a Földön, az automatikusan ateista.

Én tök valószerűtlennek – agyrémnek – tartom…

A kőolaj biogén keletkezését el bírom képzelni, megjelenik előttem a békalencsével zsúfolt tavacska képe, olyasmi lehetett gigantikus méretben.
De azt nem veszi be az eszem, hogy az a sok kőszén hogyan került olyan mélyre. 🙂

 67. zizzi — 2013-06-16 04:04 

Ica kovek – talaltam meg erdekeseket 🙂

http://www.theepochtimes.com/n2/science/icas-engraved-stones-a-prehistoric-library-40978.html

Based on the drawings’ content, some believe that the stones are from 65 million years ago, before dinosaurs became extinct, and that there were people existing at that time—the ones who produced the stones.
(…)
Through his research, Dr. Cabrera came to believe that leaves meant lives, and sets of leaves meant civilizations. As for the headdresses that the people in the drawings are wearing, Dr. Cabrera thought they symbolized intelligence, so wise men were drawn with headdresses.

-*-

ez az igazan konteosoknak valo cikk:

http://www.labyrinthina.com/ica.htm

Organized by subject matter, the stone library includes the races of man, ancient animals, lost continents, and the knowledge of a global catastrophe.
(…)

Az Ica folyo aradasakor kerult elo sok ko, valamilyen barlangbol (sirkamrabol?) hozhatta elo az aradas.
(…)
Tobb millio eves fosszilis csontok toredekei is elokerultek a teruleten.
(…)
There is work with genetic codes and the prolongation of life. !!!!
(…)
Cabrera believes that Gliptolithic man knew of existing life in distant stars and had technical devices for space travel without the use of fuel consumption as we know it. Several stones show images drawn on the plains of Nazca that Cabrera interprets as an ancient “spaceport” based on the harness of electromagnetic energy for propulsion of space faring vehicles. He suggests that the earth at that time was vastly different then it is now, with 80% landmass, and very little water.
(…)
As the ancient civilization prepared to depart Earth they chose as their destination a planet in a system belonging to the star cluster Pleiades that they knew well, it was their original homeland. A large stone in Cabrara’s library shows the hemispheres of that planet having intelligent life and space faring capability. One extraordinary stone depicts a man staring at the heavens through a telescope projecting his “cognitive energy” into the cosmos to capture a great quantity of energy, symbolized by diagrams of pyramids. This energy was used for storage, accumulation, and distribution of an unknown “force” that could be released outward into the cosmos to influence celestial events.

The doctor postulated that nearby Nazca pampa was engineered as a field of magnetic deflection. A phenomena whereby a moving object with an electrical charge will bounce off a surface of identical charge. This field permeated the pampa, designed to deflect craft outward to space. One glyph in particular resembles a solenoid whose purpose, the doctor believes, was to intensify the force of the current creating a powerful “lift-off” effect. Cabrera postulated that the lines of the Pampa were originally made on a lower sub-surface layer below the present surface. What we see today is actually a “shadow effect” of the original template. He theorizes that the symbols of the pampa were magnetically stamped into the surface creating a force that could both conserve and protect them from natural disaster. This magnetic puzzle would continue to function forever attracting odds and ends of ferrous surface materials into the design, holding the surface layer as a shadow of it’s former self. Several etchings on the engraved stones show unknown craft suspended in an electromagnetic cushion whose energetic field is controlled by both the surface of the planet itself, and the craft.

-*-
itt pedig a muzeumbol sok kep:

https://plus.google.com/photos/108521027513549324175/albums/5185107722612235905?banner=pwa&pid=5185108173583802130&oid=108521027513549324175

 66. zizzi — 2013-06-16 03:59 

@freca:
65.
Kapanyanyi….. 😉

de fo, hogy mindenki tudta, melyik hobbitrol van szo 😉

 65. freca — 2013-06-16 03:41 

@zizzi:
Kaponyányi

 64. zizzi — 2013-06-16 00:26 

Meg mindig az Ica kovekrol…:
talaltam par oldalt, ahol aruljak is oket, Ica temetkezesi kovekkent.
Sirkamrakban talaltak oket eredetileg (ceremonial burial stones in area’s numerous tombs – http://www.bible.ca/tracks/peru-tomb-art.htm ). A harmaduk pornograf jellegu, masik harmaduk “dino”s (osszefoglalva az osszes kihalt sarkanyfeleseget, meg a kengurukat es zsirafokat…).

a vasarlasos oldal:
http://www.mtblanco.com/index.htm

ICA Burial Stones 500 B.C. – 1500 A.D.
http://www.mtblanco.com/AboutUs.htm

http://www.mtblanco.com/forsale/2006/ICAStone1.html

nem is draga ;)……. egy kisebb darab mar 75+szallitasert a boldog vevoe lehet…. Itt szerintem mar kerdeses, hogy kinabol jon-e az aru ;). Texasi a kis ceg….

– * –

Itt pedig egy egesz jo kepgyujtemeny talalhato, az also harmadaban van egy sarga alapu rajz (nem ko fenykepe) amin mintha egy gep-dinon ulne ket tavcsoves pilota, es igazi dinokat figyelgetnek:
http://www.tccsa.tc/articles/ica_stones.html
Ebben a gyujtemenyben latni lovakat, kengurut, zsirafokat, es terkepeket.

 63. witchp — 2013-06-16 00:14 

@witchp: 58.

Upsz, ez benne volt a posztban is, bocsi.

 62. morat — 2013-06-15 23:53 

@tiboru:

Van egy viszonylag friss, ellenkező előjellel.

Mondjuk bevallottan súlyosan szórakozott vagyok, de sose hittem volna, hogy ilyen esetem lesz: egyik este le kellett volna adnom valamit (igen, egy kulcsot) a portán, ahogy mentem haza. Ilyen máskor is volt és a szórakozottságom miatt már többször el is felejtettem. Erre általában még hazafele rájöttem, telefonáltam, hogy hoppá, és hogy meg tudjuk el oldani vagy forduljak vissza.
Az adott napon ugyanez volt, de figyeltem, leadtam, tiszta lelkiismerettel és még tisztább tudattal mentem haza. Erre telefonálnak, hogy hol a kulcs? Ők állították, hogy nem adtam le, amire én egyre ingerültebben mondtam, hogy dehogynem, pontosan emlékszem, nézzék meg jobban. Ebben maradtunk.
Másnap reggel megyek le a kocsiba és ott a kulcs a kesztyűtartóban. Beértem, leadtam súlyos meakulpa közben, ők meg mondták, hogy a videón is megvan, ahogy gyakorlatilag fékezés nélkül elhúzok.
Azért általában legkésőbb ilyenkor (a konkrét események megbeszélése/visszanézésekor) beugrik, hogy igen-igen tényleg. Most nem: a mai napig úgy emlékszem, hogy leadtam. Van egy élő, konkrét, színes-szagos emlékem, ami szemben áll videoval, tanúkkal. Bizarr érzés.

Akkor most ezt hova kellett volna posztolni? Mátrix feeling vagy ideggyógyász blog?

 61. kvantum — 2013-06-15 23:27 

@kreacionista:

“Pl. tenger nélküli, csak szárazföldből álló bolygó, évszakok nélküli ideális klíma a sarkoktól az egyenlítőig…”

Komolyan van, aki ilyenekben hisz??? 🙂

 60. siolrog — 2013-06-15 23:22 

Nem szeretném felbőszíteni a szkeptikusokat, de ezek az oopart-tárgyak a Nibiru és a Tiamat ütközésekor (azaz voltaképpen csak a Nibiru holdjai csapódtak a Tiamatba) is a Földre kerülhettek…

Ha a Teremtés-eposzt hypotézisnek vesszük, elég nagy fölfordulás állhatott elő, ahol közetek megolvadtak, gigantikus anyagtömegek repkedtek, vagy egymáshoz sajtolódtak, stb.

E hypotézis szerint az élet csírája is ekkor került át a Földre (a Tiamat utódjára). Ha az életcsíra átkerült, akkor minden további nélkül átkerülhettek földönkívüli műszaki alkatrészek is. Ez viszont több milliárd évvel ezelőtt kellett, hogy történjen, azután ezek a halott emlékek csak pihentek a Földön, míg a földi élet járta a saját útját…

Visszatérve a konkrét tárgyakra a 3. (ica köveket) én is hamisnak érzem. Egyrészt kőfelületre karcolni relatíve könnyű technológia, és hamisítani is könnyű. Ezenkívül a képi világukban van valami modern? szürrealista?…

Ugyancsak hamis a 6. (lábnyom) is, mivel az egy cipőben járó ember lábnyoma (a mezítláb járó ember lábnyoma szétterülő!)…

Az 1. (abüdoszi) azért nem lehet „kopás”, mert a suméroknál ás a Védákban is vannak hasonló ábrázolások/leírások, ezért ezt nem lehet kétségbe vonni szvsz.

Érdekes az ötvözetek kérdése. A molibdén/wolfram a maga kb. 3000 C. olvadáspontjával részlegesen megmaradna nagy hőfokú tüzekben, megolvadt-szilárduló kőzetben nem teljesen olvadna fel (csak néhány darabka maradt fenn, ha jól tudom). Végülis nem termonukleáris fúzió volt az égitestek becsapódása…(A rézzel viszont gond van, mert 1000 oC-on elfolyik, de feltehetően nem olvadt meg minden)

Az alumínium-ötvözetekre más magyarázatot kell keresni. Szvsz azok jóval későbbiek, megtartottságuk is erre utal. (Van egy Vlagyivosztok-i fogasléc-darabka ugyanilyen alu-ból.)

 59. witchp — 2013-06-15 23:08 

Hoppá.

Kedves repülőkhöz értő olvasótársak,

igaz lehet?

http://ponturifierbinti.com/rezolvat-misterul-calcaiului-de-aluminiu-de-la-aiud

 58. witchp — 2013-06-15 22:26 

@SLC: 49.
A sztorit ismertem, de nem tudtam, hogy Popper Péter nevéhez kötődik, köszönöm!

Visszatérve a nanokütyükhöz, egyre gyanúsabb: ugyanis Hartwig Hausdorf nevéhez kötődik ez is (lásd a feljebb linkelt “hosszú cikket”), mint a Dropa-kövek, amiről elég egyértelműen kiderült, hogy hoax.

 57. zizzi — 2013-06-15 22:12 

@zizzi:
gyorsiras 😉 motivum es Koponyanyimonyok……

 56. zizzi — 2013-06-15 22:02 

@Rókakígyó:
nem csak abban a meseben fordul elo ez a motuvum (mely egyebkent a kedvencem, Hetszonyu Koponyamnyimonyokkal egyetemben 🙂 )

 55. Rókakígyó — 2013-06-15 21:59 

@zizzi: az a királyfi a fehérlófia

 54. herbertusz — 2013-06-15 21:59 

280 millió éve még nem voltak madarak, elvileg kb 150 millió évvel ezelőtt jelentek meg (ld. http://hu.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx).
Ez elírás vagy ez is egy rejtély akar lenni?

A gyújtógyertyás leletnél azért elég kemény hogy nem csak a lelet de a vele kapcsolatba került emberek is eltűntek (tágabb értelemben)

 53. SLC — 2013-06-15 21:57 

@tiboru: unokatesóméknál a bejárai ajtó kulcsa keveredett el, nem tudták kinyitni az ajtót. Több óra meddő keresgélés után a srác agyát elborította a vér, felkapott egy kulcsot, benyomta a zárba és elfordította. Az ajtó kinyílt. Aztán később azt a kulcsot sem találták sehol, míg a bejárati ajtó kulcsa később előkerült a másik szobából, a padlószőnyeg alól. Mondjuk unokatestvéremnél szoktak ilyen dolgok történni.

Nálam egyszer egy bezárt bőrtáskából tűnt el egy lefóliázott radiesztézia könyv mellé adott inga. Megvettem a könyvet, beraktam a táskába, és mire hazaértem vele, az inga a fólia alól eltűnt. Kiborogattam a táskát, átnéztem rajta mindent, lyuk nem volt sehol, de inga sem. Soha nem is lett meg. A könyv máig megvan 🙂

 52. Rókakígyó — 2013-06-15 21:56 

@tiboru: van, de ehhez gyerekre van szükség:) mondjuk nálunk, ha valami eltûnik, akkor be szokott esni valami mögé. Az eltûnéseket továbbá jól meg lehet elõzni azzal, hogy nem használunk kulcsot. Hosszabb idôre nálunk is csak két kulcs tûnt el. A hosszabb idõ éveket jelent. Az egyik az anyós otthonka zsebébõl került elõ. A másik a feleségem kidobás elõtti kabátzsebébõl. Ez egy kocsikulcs volt. Szerintem ne aggódj! Ismerõstõl hallottam olyan történetet, miszerint volt egy kisautójuk, ami elemmel ment, egyszer lemerült az elem és amikor kivették az autóból véletlenül bekapcsolták és az autó elindult. Ez csodának lett minõsítve, de késõbb én is láttam ilyen jármûvet. Szerintem a csoda az, amikor a tepertõ felrobban a tányéron.

 50. SLC — 2013-06-15 21:48 

@witchp: ilyet Popperék csináltak:
http://uzssob.no-ip.org/?p=4161

Érdekesen működik az emberi lélek/tudat.

 49. zizzi — 2013-06-15 21:45 

Az ICA kovek ezuttal igazan megragadtak ;), kicsit keresgeltem meg, itt van par erdekes link:

ez igazan konteosoknak valo:
http://www.pleistocenecoalition.com/

ez meg aztan plane:
pl. “Really Big Birds”; Ancient Astronomy; Ancient Medicine (20 stones showing a step-by-step heart transplant procedure. ,,,,, there are stone etchings which show a brain transplant ); Ancient Continents, Maps (“Meanwhile, the doctor continued his research with geologists to interpret the maps on several stones showing a weird configuration of the world. Some angles and land masses looked vaguely familiar, but the majority were badly skewered into strange shapes. Geologists have confirmed that based on current computer projections, the shapes indicated on the rocks are indeed accurate for the planet earth, as it was, about 13,000,000 (13 million) years ago, and as seen from above!!!! – article by Robert Prickett”); Comets are coming ( among the tablets is also a story of a great evacuation from Earth.), itt betettek egy kontinensek vandorlasarol szolo kis mozgokepet is, 800millio evre visszamenoleg… es bizony, pl. a 300mill ezelotti nagyon hasonlo a koveken megorokitetthez.

http://www.xenophilia.com/zb0021.htm

itt a fontiben a vegen van sok link is…..
na es ezek is:

http://yecheadquarters.org/?p=616

http://www.rae.org/pdf/kangaroo.pdf

http://www.bcvideo.com/mom10.html

(es meg sehol nem tartok 😉 )

 48. tiboru — 2013-06-15 21:35 

@witchp:

“Valójában még a Gyatlov-posztnál jutott eszembe az, hogy milyen érdekes lenne egy nagyon alaposan kidolgozott konteós témájú hoaxot elindítani, és figyelni, hogy hogyan terjed, hogy adódnak hozzá a népmesei elemek a neten.”

Ne is mondd, nekem is megfordult már a fejemben, de aztán végiggondoltam és úgy éreztem, hogy a hitelességem szenvedne csorbát, ha meglépnék egy ilyet 🙂

 47. tiboru — 2013-06-15 21:32 

Az “időlyuk-elmélethez” egy apró, személyes élmény:

Valamikor a nyolcvanas évek második felében egy 20 négyzetméteres szobában laktunk egy hetedik kerületi szükséglakásban. Elég spártai módon volt berendezve: szekrénysor, matrac, íróasztal, szék. Egyszer a szekrénysor egyik kulcsa kiesett, pendült egyet a padlón, majd eltűnt. Kerestük, nem találtuk.

Makacs fajta vagyunk, ezért nekiálltunk és a szobában MINDENT megmozgattunk, odébbtoltunk, felemeltünk. Kiráztuk az apró szőnyeget, megnéztük a matracot, eltoltuk a szekrényt és az íróasztalt. Benéztünk még a fiókokba is. Ketten a nejemmel egy kerek órát töltöttünk azzal, hogy kerestük a kulcsot. Nem találtuk.

Pár hét múlva elköltöztünk. Ismét megnéztünk mindent, de tényleg MINDENT, már csak makacsságból is. A kulcs soha többé nem került elő.

Nem akarok én messzemenő következtetéseket levonni, csak rögzítem az utókornak: a kulcs (egy 8 x 3 centis, békebeli fémkulcs) egy másodperc alatt egyszerűen eltűnt a szobából. Örökre.

Van hasonló élményetek?

 46. witchp — 2013-06-15 21:27 

@tiboru: 42.
Köszönöm, voltam annyira béna, hogy nem találtam rá…
Két típusú cikk foglalkozik ezzel. Az első típus (pl. http://www.theepochtimes.com/n2/science/russias-ancient-nanostructures-23926.html) ugyanazt a néhány, nem túl konkrét információt ismételgeti, ugyanolyan felépítéssel. Tehát egyetlen egy cikk volt a forrása valamennyinek minden valószínűség szerint.
A legtöbb cikk így végződik: “The artifacts have been studied at four different facilities in Helsinki, St. Petersburg, and Moscow. However, further research into these tiny structures seems to have ended in 1999 with the death of Dr. Johannes Fiebag, a principal researcher of the find.”
Ugyanakkor:
de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Fiebag
Én ezt csúsztatásnak érzem, azt sugallja, hogy J.F. kutatóként dolgozott az egyik neves intézetben, pedig űgy tűnik, nem.
Másik csúsztatás, hogy nem találom nyomát a cikkekeben emlegetett “violent argument”-nek a témáról. Vagy csak nagyon nem megy ma a keresgélés.

A másik cikktípus pl. ilyen http://rense.com/general8/nano.htm. Ez néhány helyen szó szerint van átvéve (mondjuk ez előfordul, legalábbis egyszer már hallottam ilyenről).
A hivatkozott dokumentumokat nekem nem találja a google. A hivatkozott szentpétervári tudós, Dr. Valeri Ouvarov egy ufológus (http://www.ufocongressstore.com/Valery-Ouvarov-Presents-Russian-UFO-Report-DVD-Presentation_p_420.html).
E.W. Matvejeva, aki állítólag tanulmányt írt a leletekről, úgy tűnik, mást nem nagyon írt még. Tsnigri intézet legalább létezik,

Szóval ez több mint gyanűs, hogy hoax.

A gyanúsítgatásért, hogy te találtad ki, pedig elnézést kérek:-). Valójában még a Gyatlov-posztnál jutott eszembe az, hogy milyen érdekes lenne egy nagyon alaposan kidolgozott konteós témájú hoaxot elindítani, és figyelni, hogy hogyan terjed, hogy adódnak hozzá a népmesei elemek a neten.
Persze szigorúan tudományos céllal, a végén leleplezve a kísérletet :-).

 45. SLC — 2013-06-15 21:13 

@tiboru: köszi a posztot, kedvenc témámat boncolgatod épp 🙂

És ha már Ica kövei felkerültek, a szomszédos “acambaro figures”-t is érdemes lenne megemlíteni (vagy meg is lesz említve később?).

A szkeptikusoknak: ez csak pár kiragadott darab a hihetetlen felhozatalból. És itt most nem feltétlenül Däniken bácsi munkásságára gondolok, mert vele nagyon sokban nem értek egyet, de lehet keresgélni független területeken is régészeti rejtélyeket, vannak bőven.
Nem is akarok témákat felsorolni, biztos vagyok benne, hogy Tiboru még vagy egy tucat ilyen posztra való anyagot szedegetett össze 🙂

 44. manitou — 2013-06-15 19:44 

A Csíki Székely Múzeum raktárában van többek között egy olyan kődarab is, aminek csőfúrással lyuk van fúrva a közepébe, és többezer éves rétegben találták. Valahol volt pár képem is róla..

 43. tiboru — 2013-06-15 19:09 

@zizzi:

A kőolaj biogén elmélete ellen az én józan eszem is berzenkedik 🙂 Akkor inkább a Kudrjavcev-féle alternatív teória 🙂

http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin

 42. tiboru — 2013-06-15 18:57 

@witchp:

“5. Tiboru, ezt most találtad ki?”

Nem. Keress rá mondjuk a “nanospirale, ural”, vagy a “nanostructures, russia” szavakra.

 41. tiboru — 2013-06-15 18:49 

@zsanvalzsan:

Nem magyarázkodni akarok, de a “lineáris” ebben az értelemben a “ciklikus” ellentéte, nem a lineáris sebességre történő utalás. Legalábbis nem annak szántam. A fejlődés gyorsulása természetesen exponenciális, ezzel nem vitatkozom.

Tudom, szánalmas lenne részemről most azzal érvelni, hogy annó matematikai analízisből egy kemény közepesre szigorlatoztam, tehát egy lineáris függvényt tényleg nem kevernék össze egy exponenciálissal, még ennyi év után sem. Akármennyire izé 🙂

 40. zsanvalzsan — 2013-06-15 18:29 

Én kérek elnézést,

de a bevezetöben emlitett fejlödés, az a legcsekélyebb mértékben sem lineàris.

Ellenben exponenciàlis.

A lineàris függvényt összekeverni az exponenciàlissal, az meg olyan … olyan izé.
Nagyon izé.

 39. zizzi — 2013-06-15 18:16 

@witchp:

a labnyomnal az a legfurcsabb, hogy nem “negativ”, legalabbis domborunak latszik a kepen.

 38. witchp — 2013-06-15 17:50 

1. Szerintem itt a véletlen kopásba látunk bele mai szemmel figurákat. Ez a megoldás elég jól dokumentált is. És bár valószínűtlennek tűnik, mégiscsak valószínűbb, minthogy egy helikopter legyen a képen:)
2. Erről sztem már kiderült, hogy egy hoax, még ha a lelet megtalálói valószínűleg jóhiszeműek is voltak. A legegyszerűbben első látásra is az rakja helyre a tényeket, hogy az ismeretlen geológus tévedett a kőzet korát illetően. De a megoldás szépen le is van vezetve pl. itt:
http://ncse.com/rncse/24/2/coso-artifact
3. Tuti, hogy élelmes indiánok készítik őket, ezzel lendítve fel a népművészeti boltjaik forgalmát. Minden ezt támasztja alá (az ábrázolás módja,témái, az egyszerre nagy számban előkerülő leletek), kivéve egyetlen félmondat a posztban: “de egy német laborban megállapították, hogy a karcolások (vésések?) vájataiban lerakódott patinának több száz (de inkább ezer) évre van szüksége, hogy az andeziten megmaradjon.”
Ez meg nekem homályos. És egyébként milyen világ lehetett már az, amiből három dolgot volt érdemes megörökíteni: a dinókat, a homókat és a császármetszést:P.
4. Legvalószínűbb, hogy a megtalálás helye van rosszul dokumentálva. Másik rétegből került elő/szándékosan vitték oda. Amúgy töknormális régészeti leletnek tűnik.
5. Tiboru, ezt most találtad ki?
6. Rengeteg ilyen hamisított lábnyomról lehet olvasni. Ez is annak tűnik, mint azt fentebb valaki kifejtette.
7. Izgalmas… még az jutott eszembe azzal kapcsolatban, hogy a leleteket egymás mellett találták meg, hogy esetleg eredetileg két különböző helyen lehettek, csak egymás mellé rakhatták, pl. hogy a régészek csak egy helyen állítsák le a termelést.
Ezzel az időparadoxon fel is oldható, hiszen nem kell, hogy feltétlenül egy korból származzanak a leletek. Viszont megmarad kérdésnek, hogy mi is a talált tárgy. Asszem erről még olvasgatok egy kicsit.

 37. kreacionista — 2013-06-15 17:48 

@Rókakígyó:

Anélkül, hogy kétségbe vonnám a tényleges tudományos eredményeket, azért a szakma ki nem mondott, vagy direkt megegyezéssel manipulálhat bizonyos tudományos eredményeket. Manipulálásnak nevezném pl. csak az egyszerű elhallgatást is, hogy nem beszélünk valamiről azért, mert kellemetlenül zavaróan nem illeszkedik bele a világnézetünkbe. Pl. óriási emberi csontvázak. Ja, bocs, elfelejtettem, az hoax…! 🙂
Az emberi történelmi emlékezet “csak” néhány ezer évre visszamenőleg emlékszik. Annál korábbról csak meglehetősen hiányos és sokszor igen rossz állapotú leleteink vannak, amiből következtetünk. Vagy helyesen, vagy nem.
Egy akármilyen fejlett civilizációt is alaposan el tud tüntetni egy csillagászati értelemben véve egészen kis katasztrófa is. Csak megfelelő hőmérséklet és nyomás (vagy elég víz) kell…
Ezek az oopart-ok éppen a “csak kövek, kövek mindenütt” leletanyagba piszkítanak bele, de rendesen!

 36. zizzi — 2013-06-15 16:55 

Akkor megkerdezem a tisztelt egybegyulteket: a koolajrol/koszenrol mi a velemenyetek?
Ugye az eredeti elkepzeles szerint – ahogy meg en az iskolaban tanultam, es ahogy pl. a nagy mesemondo Jokai leirja, egy nagy vegetacio bomlastermekei.
Na de EKKORA mennyisegben? Es OLYAN REGEN?

Ujabban allitjak, hogy nem letezik, hogy ennyi koolaj keletkezett biologiai anyagokbol…..
de ha megis?

Ha esetleg egy mar fejlett, nepes civilizacio letezett itt a Foldon, tobb tizmillio evvel ezelott akar es valamilyen hirtelen termeszeti csapas, vagy atomhaboru kovetkezteben eltemetodott, akkor el lehet kepzelni, hogy egy-ket aluminiumlab meg tiszta acelrud, meg nanotechnologias “gitarhurdarab” imitt-emott fonnmaradt. A tobbire “fatyol” borult, azaz por es hamu…

 35. Rókakígyó — 2013-06-15 16:54 

mondjuk a történelem nem véletlen társadalomtudomány. A szocializáció fontos része. én nem vagyok biztos, hogy volt előttünk egy technológiailag fejlett civilizáció. Egy csontváz évmilliókig fennmarad. Akkor miért nem találunk nyomokat, amelyek egy fejlett társadalmat mutatnának? Csak kövek, kövek mindenütt.:)

 34. kreacionista — 2013-06-15 16:47 

Nagy konteó az is, hogy amit az emberiség történelméről tanulunk, mennyire tényeken alapul. Aki a témában doktorál, mind a sokmilliárd éves, egysejtűs, vízből kimászós, fáról lejövős elméletre épít. Ki szeretné kukába dobni egy egész élet tudományos munkásságát amikor kiderül, hogy szinte semmi sem úgy volt, ahogy tanultuk/tanítottuk? Hát ezért harcol a “tudományos” világ minden ellen, ami nem illeszkedik a teóriáiba. Elhallgat(tat)ják, nevetségessé teszik, kimagyarázzák, eltüntetik, elteszik láb alól…
A kísérlet az egyiptomi hieroglifák “tudományos” kimagyarázására az egyik legszánalmasabb és legátlátszóbb próbálkozás a témában. A hieroglifák egyetlen szerencséje, hogy mire kiderült, hogy mit ábrázolnak, már nem lehetett eltüntetni, mert széles körben publikálták.
Érdemes megjegyezni, hogy pl. a benne hívők közül némelyek a bibliai vízözön előtti korszakra vonatkozóan feltételezik, hogy egyáltalán nem egy íj-nyíl-kőbalta szintű civilizáció volt.
(Pl. tenger nélküli, csak szárazföldből álló bolygó, évszakok nélküli ideális klíma a sarkoktól az egyenlítőig, óriási természeti erőforrások, fejlett tudomány, ipar és mezőgazdaság, globális kultúra és nyelv, stb.)
Az ufós magyarázatokban nem hiszek – ezzel a legkönnyebb közröhej tárgyává tenni a tudománnyal szemben úszó tényeket, elméleteket – de az biztos, hogy nem mi vagyunk a Földön az első, mai értelemben véve fejlett technológiával rendelkező civilizáció.
Nagyszerű olvasmány, szép gyűjtemény, érdemes lenne kimerítő listát készíteni az összes “bűzlő” leletről.

 33. komojtalan — 2013-06-15 16:39 

Azt hittem válogatni lehet, kerestem a szavazó gombot :-). Szerintem több lenne ha egyvalamiről, de arról többet írtál volna. A baj ezekkel a dolgokkal, hogy hamisítják. Nem értem miért, pénzt nem keresnek vele, hírverést nem kaphatnak, mégis hamisítják őket.
1. Szóra sem érdemes, belemagyarázás.
2-6 Legvalószínűbb a hamisítás.
7 Ez talán beleférhet a konteóba, de valószínűleg szintén hamisítás. Romániától akkoriban minden kitellett, mostanában miért nem adják át másnak vizsgálatra?
Jöhet egy igazi konteós cikk :-).

 32. macskasarkany — 2013-06-15 16:13 

@fanfanics:
Csak peldakent hoztam fel, hogy tobb minden van, amit meg nem tudunk.

 31. csuuzlee — 2013-06-15 15:19 

 30. csuuzlee — 2013-06-15 15:19 

 29. morat — 2013-06-15 14:06 

Ja és hát a Piri Reis féle térképpel gazdagítanám a listát, ha még nem volt (biztos volt).

 28. morat — 2013-06-15 13:53 

Semmi kétségem a korábbi (>10.000 év) emberi civilizációk léte felől. Az persze kérdés, hogy mennyire volt(ak) fejlett(ek): kb. római kori? késő középkor/kora újkor? vagy esetleg elértek vagy meg is haladták a mi szintünket?
Lehet, hogy egy csomó energiahordozót már ők elhasználtak? Lehet, hogy érdemes lenne nyomozni az ő éghajlati vagy környezeti hatásaik után?
Miért nem találunk több leletet: városokat, aszfaltozott vagy vasutakat, temetőket?
Pérhuzamosan éltek (túléltek?) ókori civilizációkkal, ld. Egyiptom? Ez nagyon fura lenne. Vagy csak a történeteik maradtak fenn (kb. egy film és egy lejátszó)?

Mondjuk a több százmilliós lábnyomok az para. Mindig azt gondoltam az időutazás a múltba nem lehetséges. Ma mégis az elég nagy kihívás elé állítja majd az emberiséget a jövőben.
Ha pedig UFO-knak van emberi lábnyoma párszáz millió éve – az is felvetne pár kérdést…

 27. netuddki — 2013-06-15 13:04 

@netuddki:
Ha kőbe akarom vésni, hogy: Itt járt HAL vagy hogy a búza ára idén hat szeszterciusz, nem csinálnék művészi munkát, hanem csak felrónám a falra oszt’ jó’ van. Gyanítom, hogy ez a mentalitás időtlen.

 26. netuddki — 2013-06-15 12:52 

@FilcTroll:
Hali.

Vannak dolgok, amik egyszerűen azok amik. Egyféleképpen létezhetnek, funkciójuk ítéletnapig változatlan. Egy mérőeszköz ha jól van kalibrálva, millió év múltán is mérőeszköz pl.

 25. netuddki — 2013-06-15 12:43 

7.

Többször is volt már itt ( a Földön és a Naprendszerben) fejlett civilizáció, de ha igaz a millió százmillió év, akkor rohadt nagy a gebasz.

 24. FilcTroll — 2013-06-15 12:28 

Nekem nagyon gyanús, mikor mainak tűnő tárgyakat találnak ősi környezetben. A megelőző civilizációk nem szükségszerűen volnak technikaiak, sőt: az elterjedt vélekedés szerint nagy valószínűséggel nem voltak azok. Ha használtak is fejlett technikát, az valószínűleg más természettudományos felismeréseken alapult és nem “háztartási” jellegű volt. Például az időmérésre nem volt mindenkinek tök fölöslegesen saját kvarcórája, hanem egy közös Stonhenge-szerűséggel egy jó tüdejű szakember mérte az időt és óránként trombitált — ahogy a pontos időt még ma is sok helyen elharangozzák. A “műszaki” tudás és annak fejlesztése talán csak egy kaszt kiváltsága volt.

Mindezt megerősítené, hogy általában egyedi furcsaságok bukkannak elő — de lehet, hogy ez csak a leletek alacsony száma miatt van így. Erről sajnos mit sem tudok.

Van a régészethez valamit konyító olvtárs a vonalban? 🙂

(Továbbá itt van a már sokat idézett Dona-prezentáció, amiben bőségesen látható nemhogy “out-of-place”, de “out-of-history artifact” is: http://youtu.be/y47sh_iXpik )

 23. netuddki — 2013-06-15 12:27 

Van egy szint, aminél tovább nem megyünk, talán már időtlen idők óta. Talán az itt röpködő ufo-k csak a megfelelő találmányra várnak, hogy visszanyomhassanak minket a kőkorba….

 22. netuddki — 2013-06-15 12:21 

4.

Lásd 3.

 21. netuddki — 2013-06-15 12:18 

3.

A Föld egy kísérleti telep, ha kell össze raknak minket a gyíkokkal. Csak mert kíváncsiak a Ők.

 20. fanfanics — 2013-06-15 12:16 

@macskasarkany:

Göbekli Tepében mi a rejtélyes? 12 ezer éves, újkőkori települések a földművelés kezdeteinek időszakából, a “termékeny félhold” régióból. Hogyan kapcsolódik ez a poszthoz?

Egy-két megjegyzés a cikkhez:

– a lábnyom nyilvánvalóan hoax. Mindannyian láttuk már a saját lábnyomunkat homokban, vagy nyáron a vizes lábunk nyomát a strandon. Egyáltalán nem úgy néz ki, mint a fenti, nyilvánvalóan faragott, stilizált lábnyom. Ezeket olyan emberek hamisítják, akik szeretnének a Hihetetlen! magazin címlapjára kerülni.

– Hogy miért tűnnek el a tárgyi bizonyítékok és az azokat megtalálók? Talán mert sohasem léteztek. Vagy azért, mert a tulajdonosaik nem szeretnék a tárgyakat alapos tudományos kutatásnak alávetni, hiszen úgy igencsak megnövekedne a lebukás esélye. Szerintem ez egy logikusabb magyarázat, mint az, hogy az amatőr régészeket sorra teszi el láb alól a nemzetközi történészmaffia földalatti, fegyveres szárnya 🙂

 19. netuddki — 2013-06-15 12:12 

2.

A történelem ismétli önmagát.
Egy kicsivel … régebb óta vagyunk ezen a Bolygón (is), mint azt tanultuk a oskolában…

 18. netuddki — 2013-06-15 12:03 

Kép 1.
Tételenként olvasom a postot, és jelenleg az a pici tárgy vagy inkább jelölés érdekel, ami az ufószerü repcsi és a fura repcsi között látható. Az egyik végén lekerekített forma egyértelmüen utal egyfajta egységre-irányra és ha nem volna elég világos, a pálcikák a lekerekített végén utalnak hogy mi-hova( és talán, hogy mekkora). Ha valamit kőbe vésünk általában nem a graffity stílust követjük ( már ha fejlett civilizációról van szó). Tehát semmi sincs ott, aminek nincs rothadt nagy jelentősége.

 17. ahmet — 2013-06-15 11:05 

A hieroglifák nem túl meggyőzőek. Az közismert, hogy sok táblán a neveket kivésték, mert az illető kegyvesztetté vált, az is közismert, hogy a neveket átírták, mert úgy olcsóbb volt. Szóval ez a felülírás eléggé hihető. Ráadásul a “tank” egy része egyértelműen egy kéz. Valahol láttam is egy ábrát, ahol színessel meg voltak rajzolva a hieroglifák, amik egymásra kerültek.

A dinoszaurusz faragások meg vagy hamisítványok, vagy nem. Ha nem, akkor sem bizonyítják, hogy tényleg együtt éltek az emberek a dinoszauruszokkal, csak azt, hogy össze tudtak rakni egy fosszília csontvázat. Abból meg nem olyan nehéz kitalálni, hogy hogyan nézhetett ki a dög, amiben eredetileg volt.
Nyilván az emberiség az idők kezdete óta talál dinoszaurusz csontvázakat, és nyilván a legkönnyebben fellelhetőeket már évezredekkel ezelőtt megtalálták, ami egyet jelent a pusztulásukkal. Csak egy példa: a kínaiak hatalmas gyógyítóerőt tulajdonítottak a sárkánycsontnak. Nyilván ez azt jelenti, hogy a modern korig bezárólag az összes leletet lereszelték…

Aranymosók leletei szerintem gyakorlatilag bárhonnan jöhettek. Gondolom van egy pár hidegháborús roncs, amiről sehol nincs feljegyzés. De lehetett akár Sanyi bácsi részegen széttaposott zsebórája, amit másnap Feri kimosott a sárból. Amúgy az anyagok alapján az első, ami beugrott az egy villanykörte.

A homokbányában talált cucc, megint a gyakorlatilag bármi, ami bárhogy odakerülhetett. Az oxidréteg számomra nem túl meggyőző bizonyíték. Láttam már vastagon oxidált alumínium kilincset. Egyébként itt is a feltárás helye ami gyanús. Simán el tudom képzelni az esetet, hogy visszarakták egy random gödörbe, mert a főnök mondta, hogy ezt jelenteni kellett volna, és szét lesz rúgva mindenkinek a segge, ha kiderül, hogy két napja római szobrokat bányásznak.

 16. macskasarkany — 2013-06-15 11:02 

Miert van az, hogy a legtobb ilyen targy nyomtalanul eltunik?
Amit nem ertek a hamisitok miert dinokat hamisitanak kovekre? En valami helyi motivumot hamisitanek inkabb, egyszerubb elsuvasztani leletkent.
Szerintem vannak meg jo nagy feher foltok a multban. PL. http://ngm.nationalgeographic.com/2011/06/gobekli-tepe/mann-text
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
Egy varos Torokorszagbol i.e. 12000-bol. Ha egy varos letezett, lennie kellett tobbnek is.

 15. savaz — 2013-06-15 10:05 

A fémalkatrészre ránézésből azt mondanám, hogy egy MTZ traktorról esett le kb. 3-5 éve homokbányászat közben. Magam is találtam ilyet homokbányában. Az összetétele persze más tészta, azt ismerve inkább repülő alkatrészre tippelnék.

Az 1 mm feliratú kép az simán gitárhúr szvsz.:
http://haha.nu/arts/photography/microscopic-shot-of-a-guitar-string/

Az a közös ezekben a leletekben, hogy nem szakemberek találták meg őket. A szakemberek jó esetben már cask a lelőhely jelentős bolygatása után jelentek meg, ami igen valószínűvé teszi, hogy ténylegesen nem abból a rétegből származik a lelet eredetileg. Egy lezuhanó repülőgép simán üt egy néhány méteres krátert, vagy beszórják egy bombatölcsérbe a maradékot és rátolják a földet (roncskutatók tudnak erről mesélni). Amikor megtalálják, akkor meg már nem lehet kideríteni, hogy az adott rétegbe történt e beásás vagy sem. A masztodon csontok is odmosódhattak a homokba egy másik rétegből. Geológiában is előfordul, hogy a rétegek sorrendje a földmozgások során akár teljesen megfordul és a későbbi kerül felülre.

Egyiptomban a falon nem csak egyiptomi vésetek vannak, hanem görög, latin, arab és kínai is:
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/chinese-schoolboy-15-exposed-as-egypts-ancient-temple-graffiti-vandal-8633556.html

Nekünk, akik nem olvasunk hieroglifákat rendszeresen, simán helicopter, de aki ért hozzá, annak rögtön beugrik, hogy mit is akartak oda írni:
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_hitech03.htm

 14. Rókakígyó — 2013-06-15 09:15 

Egyet még nyomok: A nagyenyedi leletet az angol nyelvű konteósok egyértelműen csákányra vagy kalapácsra vagy valamilyen ütőszerszámra adják, de látva a képeket ez kevéssé valószínű. Már csak azért sem mert aluminiumból van, aminek meg az a célja, hogy könnyű legyen az, amit előállítanak belőle. Egy olyan űrhajóban mondjuk, ami a district 9-ban szerepel el tudok képzelni ilyen alkatrészt:)

 13. Rókakígyó — 2013-06-15 08:20 

És még a szénbányában talált fémedény meg a dél-afrikai gömbök nincsenek is itt. Valóban gyanúsan néznek ki pl a dinok. Tekintve, hogy a technológia szerencsés esetben néhány évszázad alatt milyen fejlôdést tud produkálni, 4,5 milliárd év nagyon soknak tûnik. Ilyen alapon lehet alátámasztottsága egy évmilliókkal ezelôtti fejlett kultúrának. Tegyük hozzá, hogy nem az emberre alapítva. Ezért vicces pl a lábnyom. A jetik miatt a hamis lábnyom készítés technológiáját elég magas szintûre fejlesztették. A képen látható is túl szabályos. De attól még lehet igazi.

 12. gloriamundi — 2013-06-14 22:45 

Nem tudok állást foglalni, de élvezem az ilyen agyalgásokat 🙂 Én már most se tudom, h mi micsoda, ha fémalkatrészeket látok, a gyerekeim legnagyobb bosszúságára… 🙂

 11. untermensch4 — 2013-06-14 22:44 

az egyiptomiakhoz: nem biztos hogy a szimbólum-használatukkal (és az említett felület-újrahasznosítási technológiai sajátosságokkal) teljesen tisztában vagyunk. bármelyikünk talál a munkahelyén olyan “hieroglifát” ami más kultúrában döbbenetes lehet, de nekünk fel se tűnik… mi van ha a vésnökök szignózták a művüket a műszaki ellenőr meg hagyta? sörért.
a nagyenyedi leletről egy könyv jutott eszembe: http://moly.hu/konyvek/wolfgang-jeschke-a-teremtes-utolso-napja
meg az hogy pár éve hír volt egy radiokarbonos kőzetréteg-kormeghatározós anomália (pár helyen mexikóban volt egy réteg ami nem stimmelt, alatta-fölötte meg igen így “megállt a tudomány”) erre egy usa-ban dolgozó fiatal magyar fizikus felháborító módon azt mondta hogy rendben lenne a mérés ha az adott (kb 2millió évvel ez előtti) időszakban azokat a területeket atomcsapás érte volna…

 10. tulazon — 2013-06-14 22:12 

@lilith18: darázs?

 9. feketelaszlo — 2013-06-14 22:10 

@lilith18: Szerintem csak 4 lába van, de sosem voltam jó matekból. Amúgy oryx szárnyakkal és potrohhal.

 8. lilith18 — 2013-06-14 21:30 

Ismét remek cikk, köszönjük Tiboru.

Szinte minden mitológia ismer előző, katasztrófákban elpusztult emberiséget. Az, hogy mi nem tudjuk (még) tudományosan bizonyítani, semmit nem jelent.

Szerintetek az első hieroglifás képen mi lehet az az ötlábú, kétszarvú, szárnyas bivalyféle a bal oldalon?

 7. ren42 — 2013-06-14 21:07 

Szokás szerint szkeptikus leszek:

1. Szerintem csak belelátjuk, mivel az írásjeleket nem ismerjük fel, ezért valami ismerőssel próbáljuk azonosítani. Ráadásul elég fura, hogy az irás közepébe beraknak ilyen egyedi alakú hieroglifákat, amikről aki nem látta, az úgysem fogja tudni, hogy mi az. Sokkal értelmesebb lenne a meglévő hieroglifákkal leírni, pl “nagy fém madár”. A képe meg mehet a képek közé, ahol mondjuk az embereket és egyebeket ábrázolták.

2. Teljesen hihetős a természetes eredetű magyarázat, ~50 év alatt szerintem kerülhetett ilyen állapotba

3. Teljesen egyértelműen hamisítvány. A képeken felismerhető a korabeli dinoszaurusz-ábrázolás, amiről ma már elég jól tudjuk, hogy nem igaz.

5. Ez ilyen Ufó magazin sztorinak tűnik, a forrás egy távoli orosz huszadrangú társoldal. Ha olyan sokat találtak ezekből, akkor miért ez az egy-két kép van csak róluk?

 6. feketelaszlo — 2013-06-14 20:53 

Talán már linkeltem korábban valamelyik konteó cikk alá, de szerintem ide is idekívánkozik: http://www.napikozlony.hu/2013/03/stonehenge-csak-egy-buszmegallo-volt

 5. sztyepadzso — 2013-06-14 20:37 

Köszönöm a személyvonat monoton kattogását feledtető posztot!!
Írtam ide egy szép mondatot az öregedésről, de a telefon elfelejtette. Most meg már le kell szállni. A lényeg, hogy az öregítés szilárdságot növel, és tud magától meg mesterségesen öregedni, de attól még előtte kell speciálisan hőkezelni, szóval nem fog mindenféle kósza aludarab öregedni.
Pedig de szép mondat volt! 🙁

 4. generalwert — 2013-06-14 20:27 

Ezer hála ezért a posztért Tiboru, Daniken mester könyvei óta érdekel a téma, jó volt itt az oldalon viszont látni 🙂

 3. sztyepadzso — 2013-06-14 20:18 

Köszönöm a személyvonat monoton kattogását feledtető posztot!!

 2. zizzi — 2013-06-14 20:10 


És akkor az általános kérdések, amelyekkel nem először szembesülünk ezeken az oldalakon: volt-e a mostani emberi civilizációt messze megelőző elődkultúra, melynek apró jelei elő-előbukkannak?

en ebben szinte teljesen biztos vagyok.
Ciklikusan reszben kihal a civilizalt lakossag a Foldon, majd ujra kezdodik elorol a technikai es egyeb “kultura” kialakulasa. Hogy ez hany tiz vagy szazezer evente ismetlodik? ki tudja…

Minel fejlettebbek vagyunk, annal kevesbe elunk meg a termekeink nelkul. Elbutulo utodainknak nagyreszt fogalmuk sincsen meg arrol sem, hogy a tejet a tehen adja… (na jo, a kakaot a barna tehen… de a lila mit ad??), szoval ha valami gubanc jon (kis aszteroida, vagy nagy napkitores, stb), par evtized utan a maradek, kisszamu “emberiseg” keptelen lesz reprodukalni az elkopott, tonkrement gepeket. Kezdodik minden elorol…..

Anno egy elod-civilizacio folepitette a piramisokat, aztan az ujabb civilizacio temetkezesre hasznalta. Egy-egy korabbi kultura igyekezett nemi hasznos tanacsot hatrahagyni az utokornak, aztan most nezzuk, mi a csuda az….
Valoszinu ember-szeru elodeink voltak, lehet, hogy oriasok, lehet, hogy torpek… annyi mese szol minderrol, csak a felnottek ezeket ma mar nemigen ertik ;). A talpnyom szerint 5 ujjuk volt ;).

Es jujj de jo, lehet ujra talalgatni, koszonom tiboru ;).

 1. kisstamas — 2013-06-14 19:28 

Yeah! Konteó! 😀
kösz a frissítő olvasmányt Tiboru, már egészen kezdtünk elfonnyadni a nyári forróságban! 🙂

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök