2013-08-25–19:33

Haszbara-konteók

Biztos vagyok abban, hogy ha egyszer majd elkészül a KONÉSZ (Konteósok Nagy Értelmező Szótára), számos olyan szócikket fog tartalmazni, amelyekben a héber nyelvből származó kifejezések magyarázata lesz olvasható. Blogunk szorgalmas látogatóinak nem igazán kell magyaráznunk, hogy mi az a „Moszad”, a kiváló memóriával rendelkezők már azt is tudják, hogy kik azok a „szajjánok”, vagy mi az a „Lohamah Pszichlogit” (a feledékenyebbek lapozzanak vissza a Fenyő-konteók 7.4-es pontjához), de azzal, hogy mi a szösz az a „haszbara” (angolos átírásban: hasbara), nos, ezzel szerintem elég kevesen vannak tisztában. Mai rövidposztunk azzal a céllal íródott, hogy elolvasása után egyetlen konteós se kényszerüljön arra, hogy tudatlanságát elismerve a Google segítségét kelljen kérnie, ha vitapartnere (egy kézlegyintés kíséretében) esetleg ezzel az egy szóval söpri le az asztalról gondosan felépített érvrendszerét.

A „haszbara” (néhol: haszbra) a héber „הסברה” átírása, s annyit tesz, hogy „magyarázat”, esetleg „tájékoztatás”, de – mint látni fogjuk – ennél sokkal többet jelent. Ehhez azonban szükségünk van egy kis visszatekintésre.

1.) Történelmi háttér

1948 májusában (röpke kétezer évnyi kényszerű szünet után) ismét létrejött egy zsidó állam, melynek alapítói már az első percektől kezdve tisztában voltak azzal, hogy pontosan mit is jelent a „többfrontos háború” kifejezés. Azt is tudták, hogy az adott geopolitikai helyzetben kizárólag hardverrel (gy.k. fegyverrel) elég nehéz lesz helytállniuk; ki kell fejleszteniük egy olyan szoftvert, amely fenntartja az ország külső és belső biztonságát, illetve – a mindenkori lehetőségek függvényében – a külvilágot megpróbálja oly módon befolyásolni, hogy a nemzetközi közösség mértékadó közvéleménye megismerje és elfogadja a közel-keleti problémákra adott izraeli válaszokat.

Ennek a szoftvernek az egyik alprogramja lett például a Moszad, melynek egyik feladata (a klasszikus hírszerzésen és az Izraellel szemben ellenséges érzéseket tápláló, döntően arab arcok felrobbantásán kívül) a lélektani hadviselés, illetve az országról külföldön kialakított pozitív kép erősítése. Ez utóbbi teendő sokáig a külügyminisztérium vállát nyomta, akik a hetvenes években átpasszolták ezt az idegenforgalomért felelős állami főhatóságoknak, de aztán rájöttek, hogy sokkal többre van szükség, mint egyszerűen csak turistákat csalogatni Jeruzsálembe vagy a Holt-tengerhez. Elgondolkoztak azon, hogy szanaszét a világban ott az a rengeteg, diaszpórában élő hittársuk, akik folyton azzal zaklatják a tel avivi kormányügynökségeket, hogy a messzi távolból hogyan és miben segíthetnék az óhazát. S mivel nem lehet mindenkiből szajján (habár a Moszad biztosan ezt preferálta volna), megszületett a Nagy Ötlet.

2.) A Haszbara Minisztérium

2009 tavaszán (Benjamin Netanyahu második miniszterelnökségének első pillanataiban) felturbózzák az addigi Diaszpóraügyi és Antiszemitizmus Elleni Minisztériumot (elég sok nyugdíjas, illetve aktív titkosszolga, újságíró és kommunikációs szakember áthelyezésével és felvételével), s létrejön a mindenki által csak Haszbara Minisztériumnak (a továbbiakban: HM – csak nehogy Hende Csabáék félreértsék…) nevezett intézmény. Nem csak munkaerőt csoportosítanak át, hanem feladatokat is, részben tehermentesítve a Külügyet, akik már nem kellett a többmillió külhoni zsidóval foglalkozzanak s nyugodtabban összpontosíthattak a hagyományos, intézményes államközi kapcsolatokra, vagyis a formális diplomáciára. Mi sem mutatja jobban a jelentőségét, mint az, hogy per pillanat (2013 nyara) maga a miniszterelnök irányítja közvetlenül a HM apparátusát, az előző miniszter (Yoel Edelstein) pedig nem kisebb beosztásba távozott, mint a Knesszet (az izraeli parlament) elnöke.

3.) Mivel foglalkoznak?

Most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ami megindokolja, miért is beszélünk a HM-ről itt, a Konteóblogban.

A „mit is csinálnak valójában a haszbarások?” kérdésre két válasz is létezik. Minden kedves olvasónak szíve joga eldönteni, melyik verziónak hisz inkább.

3.1.) A hivatalos verzió

Mi sem természetesebb, mint az, hogy egy olyan államnak, mint a zsidóké, legyen egy olyan minisztériuma, amely kifejezetten és kizárólagosan a világban szanaszét élő hit- és nemzettársaikkal foglalkozik. A Földön kábé 14 millióan vannak, s közülük csak úgy 6 millióan Izraelben. A zsidók 58%-a tehát külföldön él, több ezer kilométerre az őshazájuktól: 5,5 millióan az USA-ban, 500 ezren Franciaországban, 375 ezren Kanadában, 300 ezren az Egyesült Királyságban, 200 ezren Brazíliában, hogy csak a legnagyobb befogadó államokat említsük. Az izraeli állam elsődleges prioritásai közé tartozik a velük való állandó kapcsolattartás, a diaszpóra folyamatos tájékoztatása mindarról, ami egyfelől Izraelben és közvetlen környezetében, másfelől pedig a többi, szétszórattatásban élővel történik. A HM egy valódi tájékoztatási minisztérium, se nem több, se nem kevesebb. Egyéni és csoportos ki- és beutazásokat szervez, ismertetőket készít, amiket aztán a diaszpórában terjeszt, hazafias és nemzetismereti táborokat rendez külhoni gyerekeknek és fiataloknak őseik földjén, erősíti az óhaza és a szórvány kapcsolatait, a hazatérésre (az alijára) vállalkozókat összehozza az erre szakosodott többi szervezettel, erősíti a zsidók összetartozás-érzését Vancouvertől Párizson és Budapesten át Buenos Airesig. Kétezer év nettó szívás után ismét van egy saját hazájuk (ráadásul őseik földjén), s ki csodálkozna azon, hogy ezt (és a potenciális utánpótlást) minden áron fenn akarják tartani?

A közel-keleti térséget feszítő problémák esetén – ugyancsak természetesen – a mindenkori hivatalos izraeli álláspontot képviseli és terjeszti, de – valljuk be – elég furcsa lenne, ha egy állami pénzből fenntartott intézmény, egy kormányzat részeként működő minisztérium nem ezt tenné. Munkatársai között ugyanúgy vannak újságírók, pszichológusok és egykori katonák vagy titkosszolgák, mint bármelyik izraeli minisztériumban, az egészségügytől kezdve az építésügyig vagy az oktatásig.

Számos kérdés fogalmazódik meg a HM-et segítő külföldi önkéntesekkel kapcsolatban. A Haszbara ilyen szempontból sem különbözik a többi zsidó társadalmi szervezettől, ahol az önkéntességnek nagy hagyományai vannak: sok külhoni (és izraeli) zsidó vállalja, hogy fizetség nélkül (esetenként szerény költségtérítés ellenében) szaktudását, kapcsolatait és más lehetőségeit a HM (s ezen keresztül a világ zsidósága) rendelkezésére bocsátja. És mindezt nem titokban, hanem a legnagyobb nyilvánosság előtt teszi, például a budapesti Lauder iskolában, ahol időről időre speciális képzés is van, lásd itt felül a felhívást.

Összességében a HM maximum méreteiben különbözik más államok hasonló szervezeteitől, hogy ne menjünk messzebb: a Határon Túli Magyarok Hivatalától. Gondoljuk át, mekkora és milyen súlyú lenne ez a budapesti intézmény, ha az országhatárokon kívül nem öt millió, hanem tizenöt millió magyar élne…  

3.2.) Az alternatív verzió

A HM (és elődszervezetei, pontos megnevezésüktől függetlenül) sose voltak mások, mint a Moszad és az erőszakos, terjeszkedő cionizmus előretolt, ötödik hadoszlopa és fedőintézményei. Izraelben hivatásos befolyásolók százai, a világban pedig fizetett önkéntesek tízezrei állnak készenlétben, hogy Tel Aviv egyetlen intésére felkapjanak és úgy tematizáljanak egy-egy topicot, hogy az a zsidó állam számára egyértelműen pozitív kicsengéssel bírjon. El kell ismerni, nagyon profin csinálják. Klasszikus példája a világközvélemény finom befolyásolásának minden olyan eset, amikor például 10-12 éves palesztin gyermekek tüntetnek a zsidó hadsereg és rendőrség terrorcselekményei ellen, s amikor a bértollnokok tudósításaiban „hőzöngő, szélsőséges muszlim fiatalokból álló, kődobáló csőcselék” jelenik meg. Figyeljük meg a zsidó témájú posztok utóéletét bármelyik blogban: a megjelenés után percekkel megjelennek az ügyeletes rettegők, a minden sarkon holokausztot vizionálók, az egészséges nemzeti érzéseket fasizmusként beállítók. Minden Izrael-ellenes megszólalást vagy kritikát automatikusan közösség elleni izgatásként értelmeznek (félre) és a legenyhébb palesztin- vagy iszlám-szimpátiát is rögtön Auschwitz-cal és a gázkamrákkal állítják párhuzamba.

És mindez ugyanígy megy a nagypolitikában is. Amikor Irán lett Izrael első számú ellenlábasa, a nagy lapok (a Washington Post-tól a Neue Züricher Zeitungon át a Le Monde-ig) azonnal vezércikkeket közöltek a vélelmezett perzsa atom által jelképezett veszélyről, amely (naná) nem csak Izraelt, hanem az egész civilizált világot fenyegeti. Amikor a szókimondó Jörg Haider elismerte a Harmadik Birodalom szociális és foglalkoztatás-politikájának egyes pozitívumait, órákon belül ő lett Európa fekete seggű diktátorpalántája, aki „nosztalgiázó hitleri húrokat pedzeget”. És láttuk, hogy végezte.

A HM csápjai mindenhol ott vannak a pesti Lipótvárostól kezdve a Wall Streeten át Brüsszelig. Akit lehet, azt megvesznek, másokat zsarolnak, s akiknek nincs se áruk, se rejtegetnivalójuk, azokat ellehetetlenítik és hiteltelenné teszik. Egy értékük van: a cionizmus diadalmenete, minden más elhanyagolható. Embereiket rendszeresen képzik, tanfolyamokon oktatják a tennivalókra, amelyek fókuszában a világ közvéleményének egyoldalú, torz befolyásolása áll. Facebook, Twitter, blogok, vitafórumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, betelefonálós műsorok – minden játszik és természetesen mindenhol magánemberként nyilvánulnak meg, leplezve valódi munkaadójukat. Izraelben külön oktatják az onnan külföldre utazó, válogatott turistákat, hogy a célországokban milyen témákat vessenek fel vendéglátóik előtt, melyeket kerüljék, miről és mit nyilatkozzanak. Tudtok más ilyen példát, a diktatúrák gyakorlatán kívül?

Mindig, mindenben csak nekik lehet igazuk, s ezen alapelv érvényesítéséhez nem sajnálnak sem pénzt, sem időt, sem pedig humán erőt. Pszichológusok, kulcspozíciókban lévő különféle szakértők és tanácsadók ezrei állnak rendelkezésükre, akik lépésről lépésre kidolgozzák a taktikákat, az alkalmazandó módszereket annak érdekében, hogy álláspontjuk (a hivatalos izraeli kormányálláspont) mindig sokkal erőteljesebben érvényesülhessen bárhol a világon, mint a másik oldalé, amelyet szándékosan több árnyalattal sötétebbre festenek, mint amilyen az valójában. A két kezünkön meg lehetne számolni azokat a (valóban nemzeti) kormányokat, amelyekben nem ül egyetlen – fizetett vagy önkéntes – HM-ügynök sem. Hazudnak, ferdítenek, elhallgatnak, s csak a hülye nem fedezi fel mindezek hátterében a Moszad dezinformációs ügyosztályának mesterkedéseit. Tájékoztatási és propagandaminisztérium, ja… Vajon miért Goebbels neve ugrik be, amikor az ember ezt olvassa..?

Mindkét verziót lehetne folytatni, de ízelítőül ennyi most elég. Kérlek, szavazz előbb arra, hogy mennyire volt számodra újdonság ez a haszbara-izé, hallottál-e már róla:

Ezután voksolj a fő kérdésre, majd – ha úgy gondolod – folytasd a kommentek között a véleményed (civilizált, nyomdafestéket is megtűrő, jogszabályba nem ütköző) kifejtésével. Bízom abban, hogy a Konteóblog nemes hagyományaihoz hűen most sem kell moderálnom.

Kategória: EgyébCímkék: , ,

282 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 282. gigabursch — 2020-10-17 09:11 

Csakhogy rögzítsük:

https://kuruc.info/r/4/219392/
Merthogy a haszbarának lesz még projektje ezügyben

 281. gigabursch — 2020-01-22 10:46 

@petiba:
Szerinted???
🙂

Meg a másik három művét is…

 280. petiba — 2020-01-19 14:11 

@Rogal Dorn:

Minden szóval és feltett kérdéssel egyetértek.

Azóta volt egy remek cikk a kurucon, 15-én, nem tudom, olvastad-e, természetesen ilyen cikk nemigen jelenik meg a “hivatalos” (jelentsen ez bármit is) sajtóban, – pedig tudományosabb, mint a sok klímahisztérika a széngyioksziddal, meg a szegény jegesmedvékkel.

https://kuruc.info/r/6/207187/

A kérdéseid egy része meg úgy is csak költői 🙂 a válasz jól tudható….

 279. petiba — 2020-01-19 14:00 

@walking:

🙂 Ez kedves 🙂

Hogy a klíma miért nem miattunk változik?

“„Jön a jégkorszak gyerekek! Mit tudunk tenni? Képzeljék el azt, hogy szánt a paraszt a mezőn, és húzza az ökör az ekét. Egy légy rászáll az ökör szarvára, és azt mondja: szántunk.”

Héjjas István nyugdíjas kutatómérnök

(Amúgy a komplett cikket érdemes elolvasni)

Forrás: https://kuruc.info/r/6/207187/

Az állati és növényi fajok már azelőtt kihalósdit játszottak, mielőtt egyáltalán megjelentünk a bolygón, mint emberszabású lények. Lásd a komplett dínós fauna és a flóra egy része is. És már a dínók megjelenése előtt is kihalt egy komplett populáció.

 278. petiba — 2020-01-19 13:52 

@gigabursch:

Minden szóval egyet értek, csak a “minden” elé odatenném, hogy “sok”. Igen, a bükk slattyog lefelé, a fenyő meg kezd utálni idelent éldegélni.
Ja, akartam is már érdeklődni, olvastad-e ezt a könyvet?

https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&type=22&id=289086&gclid=EAIaIQobChMImui2mtqP5wIVUuWaCh0n2AzhEAAYASAAEgL3__D_BwE

Valahol megvan pdf-ben is…
Nekem nagyon tetszett.

 276. Rogal Dorn — 2020-01-15 10:56 

@Rogal Dorn:

kirakóasba persze kirakósba szeretett volna lenni (vagy nem lenni)

 275. Rogal Dorn — 2020-01-15 10:53 

@walking:

Szerintem meg petiba pontosana a tájékozottságáról tett tanúbizonyságot, mivel Miskolci Ferenc (volt Nasa tudós) szavait idézte. 🙂

A klíma olyan mint a nemzetközi helyzet: fokozódik. Az ember szeret mindenható képében tetszelegni, a sok “alulinformált” pedig elhiszi, hogy egy bolygóméretű önszabályozó rendszer képes a “sarkából kidőlni” a tevékenysége miatt. A fajok pusztulása és újabb fajok megjelenése mindig is így volt. Az “ember” nevezetű katasztrófaforrást meg majd javítja a természet. Egy dolgot tud maga az ember felelős gondolkodásra képes 10-20%-a (nagyon optimista voltam), szembenéz a nagy kérdésekkel. Mégpedig:

-a pénz mint globális “értékmérő” mennyiben szolgálja és mennyiben uralkodik felette

-ha nem szolgálja, hogyan lehetne helyettesíteni

-a világ erőforrásai mennyiben szolgálják az “emberiséget”, ha pedig egyáltalán nem, kik okozzák ezt

-vajon összeesküvés-e, hogy a “világ” vagyona a föld emberi lakosságának 1%-a kezében összpontosul

-kik okozzák a környezetszennyezést és kik azok akik elszenvedik

-miért a környezetszennyezés elszenvedőivel fizettetik meg, a szennyezés eltávolítását, megszüntetését

-ki találta ki a “klímakatasztrófa” kifejezést

-vajon mit szolgál a CO2 kvóta

-miért lehet adni-venni a kvótát (kvótakereskedelem)

-ki tud a kvótakereskedelemből hatalmas összegeket keresni

Egyelőre ennyi. Szerintem, ha ezeknek a kérdéseknek utánanézel, rájössz, hogy a média nagy része ugyan azok kezében van, akik a klímakatasztrófát szajkózzák. Igazából az egész kérdéskör átlátható gimnáziumi tanulmányaink alapján.

Az ajándékért:
-van-e összefüggés a “klímakatasztrófa” és a “migránsválság” között, illetve a “haszbara-konteó” hogyan illeszkedik ebbe a világméretű kirakóasba.

😀

 274. walking — 2020-01-13 22:35 

@petiba Benned egy kicsit most csalódtam,mert eddig-többnyire read onlyban-az egyik legértelmesebb legtájékozottabbnak tűntél,aztán kiderül,hogy pont most,pont ebben nem értünk egyet..
C’est la vie 😀

ON:azért egyszer szívesen olvasnék a szkeptikusoktól egy olyan elemzést,amely konkrét számokkal alátámasztja hogy körülbelül meddig folytatódhat mondjuk ebben az ütemben a bolygó szennyezése,kizsákmányolása olyan mértékben,hogy az akár klímaváltozást indítson el.Ilyenek valahogy nincsenek,vagy ha igen,érdeklődéssel várom ha tud valaki valami hasonlóról.

Mellékesen idehoznám a diskurzusba az állati,növényi fajok tömeges kihalásának-pusztulásának ügyét is.Ugyebár ennek is jórészt ez a nagyon okos,de rendkívül szkeptikus faj az okozója.Tehát az tény,hogy a biológiai környezetünk főleg miattunk változik,akkor vajon a klíma miért nem?

 273. gigabursch — 2020-01-07 16:25 

@petiba:
Az a többezer tudós pont annyi, mint az SZDSZ holdudvarában lévő “100 értelmiségi”.

Egyébiránt addig, amíg a bükk egyre mászik lefelé térszintileg, addig nem tudok mit mondani, azon kívül, hogy régen minden jobb volt, mert még a hóban is volt anyag.

 272. petiba — 2019-12-30 18:03 

@sadiq:

Hogy ki mihez ért, az azért nem egy fekete-fehér-igen-nem kérdés. Van, aki teljesen egyoldalúan tájékozódik egy olyan kérdésben, ami érdekli, van, aki minden hozzáférhető forrást felkutat, és van, akinek teljesen elég az, amit előre elkészítve, megrágva odatesznek eléje, és még csak a józan eszét sem használja hozzá, hogy vajon az az “előemésztett” dolog nem megy-e teljesen szembe evidenciákkal.

Többezer tudós írta alá a petíciót? Itt vitába szállnék magával a számmal is, meg kíváncsi lennék azokra a tudósokra, meg persze azt sem felejthetjük el, hogy ezeket a bizonyos tudósokat az a média, ami “felkapta” ezt a kislányt, az a média őket, tudósokat is “felkapta”, ellenben mélyen elhallgatja azokat a tudósokat, akik egészen ellenkező véleményen vannak.

Az a bizonyos “felkapós” média már ott erősen terel, hogy húha, a sok bolond ember tagadja a klímaváltozást, mikor mindenki érzi a változást…ez terelés és mellébeszélés, és nyilván nem szándék nélküli, ugyanis a klímaszkeptikusok nem a klímaváltozást “tagadják”, sőt, kijelentik, hogy a klíma FOLYAMATOSAN változik, mióta van klíma. Csak nem olyan ütemben és mértékben, mint az időjárás. Ahogy az időjárás is változik, úgy a klíma is. A klímaszkeptikusok azt mondják, hogy a klímaváltozás nem emberi tevékenységből ered, ahogy az időjárás változása sem, pedig az időjárást (helyi és rövidebb időtávú) könnyebb lenne változtatni, mint a klímát. Valamint a széndioxid szerepét vitatják a klímaváltozással kapcsolatban, lévén van nekünk egy-két jó nagy óceánunk.
“A légkör üvegházgáz-piaca nem „hiánygazdaság”. Ha a légkör emelni
tudná a felszínhőmérsékletet már rég megtette volna a mi
kibocsátásaink előtt, nem kellett várnia a mi CO2-nkre. (Hiszen neki
ott van végtelen mennyiségben a legfontosabb üvegházhatású gáz, a
vízpára az óceánokban.” (Zágoni Miklós)
Vagy:
“Vizes-felhős bolygónkon az üvegházhatást globális skálájú fizikai kényszerek szabályozzák, így annak mértéke nem függ a légkör mindenkori széndioxid-tartalmától. Röviden: a tapasztalt melegedés nem üvegházhatás okozta melegedés.” (Miskolczi Ferenc)

 271. sadiq — 2019-12-29 02:03 

Érdekes, hogy hozzám hasonló hozzá-nem-értők késhegyig menő vitákat képesek folytatni egy olyan témáról, amihez nem értenek, nem értünk.

Gréta persze támadható, mert egy 16 éves Asperger-szindrómás tini, akit fölkapott a média.

A többezer tudóst a világ minden részéről, akik aláírták a petíciót nem támadják, mert nem tudnak vele mit kezdeni.

Pedig a klínmaváltozás valószínűleg kommunista összeesküvés, mert a néhai Szovjetúnió tudósai már az 1960-as években figyelmeztettek rá:

https://qubit.hu/2019/08/23/csak-most-kezdunk-racsodalkozni-pedig-a-magyar-sajtoban-mar-50-eve-megjosoltak-a-klimavaltozast

Sokan a szén-dioxid szerepét is vitatják. Ezt pedig az USA NASA ügynökségének tudósai is kimutatják, tehát lehetséges, hogy ez a klímaváltozás mégis inkább egy imperialista összeesküvés:

https://climate.nasa.gov/causes/

 270. petiba — 2019-12-23 15:40 

@déjvid:

Valószínűbb, hogy valamelyik dédi lehet XD

 269. déjvid — 2019-12-23 01:11 

…és akkor már csak annyit tennék hozzá Greta kapcsán, hogy a jelek szerint időutazó… 😉

https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/hegg/id/601/

A kép hiteles.

 268. petiba — 2019-12-22 22:07 

@déjvid:

XD Nathan Grossman XD

Ezerforintos kérdés, mi? XD

 267. déjvid — 2019-12-22 20:48 

És erre mi jön szembe…?
https://tablet.hvg.hu/kultura/20191222_Filmet_forgatnak_Greta_Thunbergrol

Tehát:

A Magyar Narancs szúrta ki, hogy dokumentumfilm készül a nemrégiben az év emberének választott Greta Thunbergről, mégpedig Greta címmel.

A Greta című film rendezője Nathan Grossman, aki eddig egy televíziós dokumentumfilmsorozatot rendezett, de részt vett a Zlatan Ibrahimovichról szóló svéd portréfilm elkészítésében is. Már a legelső iskolai sztrájkok óta követi kamerájával Thunberget, és ott volt vele idén ősszel az ENSZ előtt tartott emlékezetes beszédénél is.

Az aktivista a napokban jelentette be, hogy elfáradt, ezért egy időre visszavonul. Ahogy azt korábban megírtuk, Greta Thunberg az Év embere lett a Time magazinnál. A döntés alaposan felbőszítette a címre pályázó Donald Trumpot.

*******

Nathan Grossman (https://www.imdb.com/name/nm5548363/ ) már régóta filmezi Gretát, gondolom előre meglátta benne a világhírű figurát…
A cikk végébe szerencsére még belefér, hogy Trumpba is rúgjanak egyet… 😀
Figyelemre méltó, hogy a HVG azt a fotót használja a cikkhez, amivel Gréta amúgy lebukott… 😉

Szóval ennyi.

 266. Tökös Ákos — 2019-12-22 14:01 

@gigabursch: Lelki szemeim előtt látom, amint valaki arra ébred, hogy az én küldetésem a klímaváltozás veszélyeiről való tájékoztatás, a klímakatasztrófa elkerülése a nyilvánosság fegyverének erejével és mindez a mai fiatal generáció nevében. Ezzel a tudattal bekopog a legközelebbi szerkesztőségbe, ahol instant sajtónyilvánosságban részesítik. Ilyen egyszerűen megy ez. … Ja, mégse.

 265. petiba — 2019-12-22 12:28 

@déjvid:

Korrekt, elfogadható meghatározás, meg még pc is XD

 264. petiba — 2019-12-22 12:28 

@walking:

Igen, szétcsesszük a bolygónkat, (mondjuk én pont kevésbé) mert teleszemeteljük, telemocskoljuk. A klímához nem sok közünk van, de a kontinensnyi hulladékszigetekhez az óceánokban, a mikroműanyagok tonnamillióihoz, a hormonokkal bombázott élővizekhez annál inkább. Érdekes módon a klímahisztit tolják az arcunkban kb. 0-24-ben, de az üveg üveghez való visszatérést, a hormon- és antibiotikumcsökkentést nem tolják az arcunkba ilyen intenzitással…vajon miért? Nem hiszem, hogy sokat tévednék, ha azt állítanám, hogy azért nem, mert ezek propagálásából hiányzik a jól meghatározható gazdasági (és politikai) haszon.

 263. petiba — 2019-12-22 12:21 

@walking:

1. Gyüttment – hazátlan, otthontalan (nem a szó szoros értelmében véve) világpolgár, sem szülőhazához, sem közös gyökerű társadalomhoz nem kötődő, bizonyos népeknél igen magas százalékban előforduló emberi tulajdonság.

2. Aspergeres. Ez sok mindent elmond és megmagyaráz, de ettől függetlenül (vagy inkább pont ezért?) egyszerűen kihasználják.
A szülői idiótaságnak gyakran nincs határa. Lásd azok a szülők, akik gyermekét cigányok/arabok/pakik/egyéb migirik gyilkolják meg. Aztán tovább támogatják a migráncs-simit, a multikultit, a “cigányintegrációt” (vagy mit).
Amúgy hogy jön ide a szomszéd Hugyos Józsi? (Akire lehet, hogy nem figyel a kutya se, de legalább nem tesz még hülyébbé párszázezer agymosott embert. )

3. Nem az a vita tárgya, van-e klímaváltozás, mert az – erősen valószínűsíthetően – a Föld “használatba vétele” óta van. Folyton van. A klíma is folyton változik, csak lassabban, de tartósabban, mint az időjárás. A vita mindössze annyi, hogy mi, emberek “tesszük-e tönkre” a klímánkat. A valódi kérdés az, vannak-e emberek/kisebb csoportok/érdekkörök, akiknek érdekükben áll elhitetni a zemberekkel, hogy ők az okai a klímaváltozásnak. Figyelmesen szemlélve a klímahiszti közvetítőit, a válasz megadható, igen, van egy többé-kevésbé jól körülhatárolható kör, akiknek érdeke a klímahiszti keltése, fenntartása. Hogy kinek van igaza? Hát, ez tényleg csak ezerforintos kérdés, mert annyira nem bonyolult megválaszolni…
Csak nem butácska, labilis 16 éves kislányokkal kellene “telekürtölni” a világot, hanem esetleg agyonhallgatott szakembereket olvasni.

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2019/03/A-SZ%C3%89NDIOXID-%C3%89S-A-GLOB%C3%81LIS-FELMELEGED%C3%89S.pdf

 262. déjvid — 2019-12-22 11:36 

@walking: a “hasznos hülye” vagy “hasznos idióta” politikai szakkifejezés, Leninnek tulajdonítják (bár soha nem írta le ezt egyetlen művében sem).

Hasznos hülyék azok, akik megeszik a propagandát és lelkesen az ügy mellé állnak, mindezt úgy, hogy az ügyből csak a propaganda állításait ismerik, a valóságot nem. Azok a szekértolók, akik nem látnak be a propaganda mögé, mert ha belátnának, valószínűleg nem tolnák tovább a szekeret.

Példákat nem hoznék 😉

 261. petiba — 2019-12-22 11:29 

@gigabursch:

A legelső kérdésre a válasz, de.
A második kérdésre a válasz az első válasz.
A harmadikra pedig annyi, hogy
– egyrészt a hasznos hülyéknek soha nem esik le, hogy hasznos hülyék, különben már nem is lennének azok
– másrészt ez a szerencsétlen gyerek aspergeres – erősen emlékeztet is az öszödi hülyegyerekre – nem egy jó kombó, pláne, ha párosul némi (amúgy felesleges) küldetéstudattal.
Egyszerűen kihasználják a szerencsétlen beteg gyereket.
A klíma-hiszti meg nála okosabb, tapasztaltabb, egészségesebb, kiegyensúlyozottabb emberek tömegeinél is előfordul.

 260. gigabursch — 2019-12-19 13:24 

@walking:
Természetesen a tuti választ a klímaváltozás (tény!) okairól, mértékéről, várható idejéről és hatásairól én sem tudom.
Egyelőre a csajszi ömlik a mêdia egy jól kiismerhető szegletéből.

Nem hülye, csak hasznos hülye. Ugyanis a tevékenysége gazdasági érdek. Amiből sem ő, sem a bolygó nem jár jól.

 259. walking — 2019-12-18 22:01 

Személy szerint az a véleményem,hogy a mai modern ember szétcseszi,szó szerint feléli a bolygónkat és annak erőforrásait.
Ezzel szerintem elég nehéz vitatkozni,a dolgok egyetlen irányba mutatnak…
Most hogy konkrétan EZ okozza-e globális felmelegedést IS,azt nem tudom,de ahogy olvasgatok a témában egyelőre biztosra még az igazán okosak sem.

Viszont azért esélyes,illetve maga a téma szerintem mindenképp egy olyan topik amit érdemes a felszínen tartani és folyamatos konstruktív párbeszédet folytatni róla.
Persze akit nem érdekel a gyermekei-unokái-utódai,hova tovább az emberi faj jövője,az elég ha odaböffent annyit,hogy “Na már megint ez a globális felmelegedéses Győzike show megy a lánykával a főszerepben” …

 258. walking — 2019-12-18 21:48 

@gigabursch:

1:Elnézést a tájékozatlanságomért! “gyüttment” alatt mit is értesz pontosan?Migráncs?
Ezzel a névvel nem hiszem,de persze ki tudja?Azt hiszem a mai világban a populáció nagy része az,a kérdés csak az mennyire ‘fajtiszta’ és hogy hanyadik generációs… 🙂

2:Ez talán egyértelműbb,attól hogy megosztó,érdekes,korához képest feltűnően önálló,nagyszájú…stb.Hugyos Józsi a szomszédból nyilván nem ér el és nem is érdekel ennyi embert.
Illetve hát Greta is keresi a nyilvánosságot.A nyilvánosság pedig őt.

3:Ezt erősen kinyilatkoztatás-szagúnak érzem…
Hadd tegyem fel az ezer forintos kérdést:
Mitől is vagy ilyen biztos a saját igazadban,az övével szembeállítva? (Itt én nem tennék különbséget,egyelőre mondjuk azt hogy szkeptikus vagyok a témában,de azért azt én is éreztem hogy majd’ 20 fok volt így december vége felé itt délkelet Mo-n.)

A világ tele hülyékkel ez nem kérdés ,hanem tény.
Viszont egy kiemelkedően intelligens kislányt nem tudom mi értelme lehülyézni?Csak mert esetleg nem értesz vele egyet?

 257. gigabursch — 2019-12-17 09:24 

Egy ideje gondolkodom már ezen a kis Grete Thunberg nevű skandináv(?) lánykán.

Igen a legelső kérdés az, hogy nem gyüttment-e? (van egy sanda gyanúm…)
A második kérdés az, hogy vajon mitől ilyen jó a sajtója?
A harmadik kérdés az, hogy mikor esik le neki, hogy ő csak egy hasznos hülye?

Attól tartok a harmadik kérdés sosem fog neki leesni, vagy úgy tudatják vele, hogy rájöjjön: mekkora nagy üzlet ez az egész klíma-hiszti-picsa viselkedés.

 256. petiba — 2018-10-19 15:53 

@gtibor:

😀
Ez jó 😀 Mondjuk én is kb. öt-hatévesen (asszem) hónapokon agyaltam rajta, mi az a “márma”…

(“Itt a Márka, itta már ma?”)

Amúgy meg ja, csodálkozni kellene? :S

 255. gigabursch — 2018-10-17 10:57 

No, amit szorgalmas Haász Barbarák sem tudtak megállítani.

https://kuruc.info/r/9/191091/

 254. gtibor — 2018-09-10 16:45 

Percekig azon agyaltam, milyen az a ‘macesz app’. 🙂

https://index.hu/techtud/2018/09/10/nepszeru_maces_appokrol_derult_ki_hogy_adatokat_gyujtenek_rolunk/

Szerencsésebb lett volna mac-es appnak írni.

 253. gigabursch — 2018-03-12 11:05 

No, hát a Haász Barbara rajongók elég átláthatóan cselekszenek.

https://kuruc.info/r/6/183581/

 252. patiszon — 2017-08-23 16:00 

2001.márciusában elindult az Észak-Koreával foglalkozó topic. Leginkább az ország politikai berendezkedésével és az egyéb a külvilág számára tudható dolgokról ment a beszélgetés.
2004. év végén megjelenik Verácska. Az elmondása szerint Ő Észak-Koreában született és jelenleg is ott él a férjével, ahová édesanyja egyetemi tanulmányútra indult. A hozzászólásaiban többnyire jelentéktelen, de érdekes dolgokról mesélt, amelyek jobb színben tüntetik fel a rendszert. Többek között kitért a koreai hétköznapokra, az boltok kínálatára, a keresetekre, valamint az egyes cikkek áraira. Igazán provokatív kérdést senki nem tett fel neki, de minden ilyen jellegű kérdés elől kitért, vagy sablonos válaszokat adott. A történet számomra hihetőnek tűnt ám anti-Baathista nevű kommenttársunk (később: aB) (nem olvasok vissza, de biztos, hogy az ELTE Korea tanszékéhez valamilyen köze volt) csatlakozott a beszélgetésekhez és apró kérdésekkel kiugratta a nyulat a bokorból. Tulajdonképpen ott bukott le szegénykém, hogy aB jelen volt a fórumon. AB nem laikusként olvasta az általa írtakat, hanem kvázi szakértőként, és apró kérdéseket intézett hozzá. Pl.: Mikor és hogyan került az édesanyja Észak-Koreába illetve mit dolgozott ott és melyik városban. A története gyatra módon volt felépítve, mert az édesanya állítólagos kiutazásának évében éppen nem volt kinn női ösztöndíjas, valamint az ösztöndíjasok nem végeztek tanítói munkát az országban. Ezen információit olvtársunk a nagykövetség levéltárból és egyéb módokon szerezte. Valamint a követség akkori munkatársait is megkereste kérdéseivel akik elmondták neki, hogy ott és akkor a kint tanuló diákoknak gyermeke nem született és nem születhetett, hiszen arról a követség munkatársai tudnának. AB elmondása alapján viszont a legfontosabb momentum az volt mikor Verácska egy általa olvasott követségi irattárból kikért dokumentumból idézett. Az adott dokumentumot aB kivette a levéltárból és kölcsön is adta azt az ELTE egy diáklányának. Mikor szembesítette Verácskát, hogy tudja, hogy Ő kicsoda és ne játssza tovább a színjátékot még megpróbálta magát kimosni, de ez a legtöbbször kimerült abban, hogy próbálta aB-t hitelteleníteni. Kreált vagy kreáltak további nickeket akik csak aB sározásával voltak elfoglalva. És minden elképzelhető módon őt támadták.

Főbb mozzanatok a fórumon:
Verácska első hozzászólása a fórumon 708. számú hozzászólás
Lebukás 1379. számú hozzászólás
Magyarázat 1407. számú hozzászólás
1529. számú hozzászólás
Verácska utolsó kommentje: 1865. számú hozzászólás

Aztán vásároltam az interneten egy e-könyv formátumban kiadott könyvre, melynek a címe: Élet a Taedong partján. (a válasz megírása is azért csúszott részben, mert el szeretném újra olvasni, de nem találom) A könyvet egy magyar hölgy írta, aki az Észak-Koreai titkosszolgálat kötelékébe lépett. Erről talán majd máskor, de az abban olvasottak után meggyőződésem, hogy a két személ ugyanaz.

 251. déjvid — 2017-07-27 16:20 

Patiszon: engem kifejezetten érdekel! Legalább röviden, kivonatosan szívesen olvasnék róla egy összefoglalót.

* * * * *

“Mindeközben.” Jól bejáratott csatornákon csinálnak mártírt a “18 éves etikus hackerből”, közben folyamatos túlterheléses támadás alatt áll a BKK rendszere, tegnap valamelyik nagyon vicces illető kiékelte a metróajtót, hogy fennakadást okozzon. Jól látjuk, hogy hogyan megy a mártírcsinálás, mellébeszélés, mit is jelent az interpretációs hatalom. “És már a mémgyártók is beindultak”, egy milliókat kiszolgáló közszolgáltatás hirtelen a diktatórikus (=nemliberális?) “rencer” szimbólumává vált (mint anno a taxisok), aki ellen a jók és zöldek maroknyi szövetsége vállt vállnak vetve…

Nem állítom, hogy ezt vagy akár a CEU-s hisztit (ahol szintén az első pillanatokban sikerült az értelmezési kereteket arrébb tolni, és a tanszabadság elleni támadásnak beállítani stb.) egy légkondis tel-avivi irodában döntötték el, de hogy lényegében mindez (is) haszbara, abban majdnem biztos vagyok.

 250. patiszon — 2017-07-24 10:51 

Amennyiben egyéb állam által folytatott efféle tevékenységnek van itt helye akkor figyelmetekbe ajánlanám az alábbi linken található fórumot: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9031928

Röviden és tömören a következő a történet.

2001.márciusában elindult az Index fórumon Észak-Koreával foglalkozó topic.

2004. év végén megjelenik egy Verácska nevű nick, aki előadta, hogy Észak-Koreában született és jelenleg is ott él a férjével, ahová édesanyja egyetemi tanulmányútra indult. A története elég hihetőnek tűnt mígnem egy másik kommenttárs (anti-Baathista) észre vette, hogy kilóg a lóláb és szembesítette őt valamint felhívta a kommenttársak figyelmét az átlagember számára, nem annyira nyilvánvaló hazugságokra. Ebből kiderült, hogy Verácska az Észak-Koreai rezsim fizetett ügynöke és az volt a feladata, hogy jobb színben tüntesse fel a kedves vezetőt és annak diktatúráját.

Főbb mozzanatok a fórumon:

Verácska első hozzászólása a fórumon 708. számú hozzászólás
Lebukás 1379. számú hozzászólás
Magyarázat 1407. számú hozzászólás
1529. számú hozzászólás
Verácska utolsó kommentje: 1865. számú hozzászólás

A történetet megkoronázandóan elmondanám, hogy ezt a fórumot kb. 2011 évben olvastam végig, amikor is éreztem, hogy anti-Baathista olvtársnak igaza lehet, de nem voltam meggyőződve erről a teljesen tényszerű és logikus okfejtései ellenére és alapos nyomozó és kutatómunkája ellenére sem. Mígnem tovább kutakodva a neten rábukkantam egy e-könyv formátumban kiadott könyvre, melynek a címe: Élet a Taedong partján. (jómagam a birtokosa is vagyok ennek a könyvnek) A könyvet egy magyar hölgy írta, aki az Észak-Koreai titkosszolgálat kötelékébe lépett.

Amiben nem vagyok teljesen biztos, de azthiszem jól emlékszem, hogy a fórumban Verácska megadott egy e-mail címet amin fel lehet venni vele a kapcsolatot (megtaláljátok a 1087. számú hozzászólásban), és ha jól rémlik ugyanerről a címről rendeltem a könyvet.

Ha nincs kedvetek átolvasni több ezer hozzászólást, de érdekel a sztori akkor leírom, bár nem lesz oly élvezhető.

 249. meggymag — 2017-06-15 19:12 

@tiboru:

No lám, lám, mire képes, milyen lehetöségei vannak egy Index munkatársnak, ha valakikre kíváncsi.

Mi mindenre lehet alkalmas a jól megjátszott barátkozósdi.

Ez vajon Index monopólium vagy…

 247. déjvid — 2017-03-07 22:41 

Petibá: köszönöm, korrekt volt! 🙂

 246. becsuszoszereles1k — 2017-03-07 19:44 

245.@petiba:

Igaz, nekem szólt valóban. Nem is nevezném igazi oldalvágásnak. Kivételesen.

 245. petiba — 2017-03-07 16:19 

@déjvid:

Kedves déjvid!

El is nézést a nem túl elegáns lépésért, jogos a reklamáció. Természetesen nem elgépelés volt, bár az o és az é ugyan nincs messze egymástól, de valóban oldalvágás volt, azonban nem a te “oldalad” felé, hanem bsz kollegina felé eleresztett csipkelődés.
Így 1001 éjszaka és medvebocs, valamint természetesen MCM, többé nem vetemedem e gonosz név-szó-játékra. Illetlen dolog volt, belátom.

Nincs mit.

 244. déjvid — 2017-03-07 12:09 

Kedves petiba!

A nevemet déjvidnek írom, és nem dojvidnak. Ha ez nem elgépelés volt, hanem valami szellemes(kedő) oldalvágás, akkor javasolom a hozzászólásom ismételt átfutását. Meg egyébként is. Ha nem tiszta, hogy a tőlem beidézett kérdés mi is volt eredeti szövegkörnyezetében.

Köszöntem.

 243. becsuszoszereles1k — 2017-03-05 23:30 

@petiba:

Ticcelt Szinguláris Saggitáros Uram! Tanákozzunk a Bécsali csardáknál!
‘csardák’ türk-bolgár szó, e.sz., jelentése ‘tornácos ereszajja vigadozásra’

Látja az Eévtaars? Ném a vallás, hanéém a hhit!- [Arra, h. bevette, mert hitt… 😛 ]

ON: Purimra a süti Hámán füle (nem Kató). A bázisévhez viszonyitott tavalyi ünnepi hozzászólását elő-e keressem?

 242. petiba — 2017-03-05 23:12 

@becsuszoszereles1k:

Hát persze, hogy igazam van. Én vagyok Besenyő Mindigigazamvan Petibá.
Szólllók, sőt szőlllők én hozzád, ha van miért. Ha meg nincs, akkor majd te úgyis megteszed. XD

Nem szubjektív szelektivizáló vagyok, hanem szinguláris sagittarius.

Valamit elbaltáztam, vagy inkább mellélőttem a vesszőm, ha a kedvemben szeretnél járni…biztos tudnék jobb helyeket is javasolni egy sétára XD

Amúgy bevettem – legörgettem, és megnéztem, hogy terheltet, vagy tereltet írtam, egy-null oda. (amúgy persze kettő-null ide 😛 )

 241. becsuszoszereles1k — 2017-03-05 22:55 

@petiba:

Hát persze, hogy igazad van! Megtiltani se tiltottam meg neked semmit az irjál-ne irjál-hogy irjál-mit olvass tárgykörben. A “mer tudod, hogy minek” a magam szabad akaratára értendő: vagy elolvasom, vagy nem…Nem, nem birnék neked megtiltani semmit, és nem birnám ki, hogy el ne olvassalak, azt meg pláne, hogy ne válaszoljak, mikor végre szólasz hozzám…<3 🙂
Az igazság, a valóság, a realitás, a szempontjából, nem az én szempontomból inadekvátak…Te, szubjektiv szelektivizáló, te!XD

Szeretnék a kedvedben járni is és baromira idegesnek látszani is, úgyhogy: Nyemonnyá má' rólam ilyeneket, méghogy terhelek XD XD

A többi, amit irtál, eltörpülhet, mivel Ünnep közeleg…XD

 240. petiba — 2017-03-05 22:27 

@becsuszoszereles1k:

Ajvé, felhorgadt benned az ingecskéd?

Mi a baktatás? A rasszista zsidó-olimpia elítélése, vagy szegény dojvidunknak való gyorssegély, aki nem tud dűlőre jutni, hogy ki is a zsidó? Ráadásul csúnya kirekesztő antiszemita dolog tőled Dr. Shlomo Sand (Tel Aviv) professzor, holokauszt túlélő szülők gyermekének a művét inadekvátnak nevezni. Holokausztrelativizáló vagy, tudod?

Ha megszólíttattam, akkor (ha van kedvem) válaszolok, a válasz hosszát meg szintén csak az aktuális kedvem, időm, satöbbi határozza meg, és nem igazán indít meg, hogy valaki lájkolja, vagy diszlájkolja.
Szal, hogy neked mi inadekvát, az nyilván önképvédőmechanizmusból kifolyólag inadekvát. Sok-sok büdösnácimagyar, meg még mindenféle népek meg pont eléggé autentikusnak tartják a professzort. Mondjuk a fránya frankok még a legjobb történelmi szakkönyv díjjal is megkínálták a könyvet. Amúgy dehogynem, nagyon beteltem vele, egyszer olvastam el, és megvallom őszintén, amúgy dögunalom, mint a legtöbb szakkönyv.

Hogy jön a Dankó Pista, meg a ceglédi kanna a Maccabi Games-hez? Meg mondjuk a klezmerhez? Klezmert éntőlem hallgasson bárki, ha bírja a füle, csak ha lehet, ne nekem kelljen megvennem a belépőjét, vagy a cédéjét.

Lehet Maccabi Európai Játékok, amint az izraeli adófizetők megpályázzák a keresztény magyarok ázsiai sportjátékának a rendezési jogát. És aztán szót nem ejt róla a világsajtó, hogy micsoda büdös kirekesztő katolikus náci magyarok, Izraellel finanszíroztatják meg a sportkiruccanásukat, oszt egyetlen izraeli zsidó se indulhat a versenyen. Hát, ha ez szembejön velem, egy büdös szó se éri a ház elejét, az biztos.

Én, miért tartanám magam kirekesztőnek? Tőlem letelepedhet és házasodhat bárki a hazámban, ha tiszteli a magyar kultúrát és betartja a magyar törvényeket, dolgozik, és javára lesz a magyarságnak. Ráadásul én nem rekesztenék ki egyetlen sportolót sem származása vagy vallása alapján semmilyen versenyről. Szal, ugyanmár, ne tereljünk kérem XD

 239. becsuszoszereles1k — 2017-03-05 21:55 

Na, igy már korrekt: a “jiddise” mainstreamen b@asztatni bennünket. Nem a többieket zavarva. 😀

Petibá – egyáltalán ne irj majd választirádát, mer’ tudod, hogy minek -, azért erősen le kell húznom a fejemet, amikor épp kiemeled az inadekvát “forrásműveket”. És mindig! De azt szeretem, hogy nem tudsz velünk betelni. 🙂

Mi is az a haszbara, már keresztbe-kóserul kitárgyaltuk. És akkor viszont, ahogy lehet (Mo.-on) Dankó Pista, ceglédi kanna, klezmer, etc., ugyanúgy lehet Maccabi EURÓPAI Játékok IS – mindenki örömére, ahogy @déjvid is mondá volt amott.

Lárifári kirekesztő! Miért, Te annak tartod magad? 😀

 238. petiba — 2017-03-05 20:08 

@déjvid:

” nade ki is a zsidó ”

Autentikus forrásmű, elég jól megtanulható belőle, “ki is a zsidó”:

Dr. Shlomo Sand: Hogyan alkották meg a zsidó népet? – című könyve.

19 nyelvre fordították le.

Részlet egy könyvajánlóból:


“Shlomo Sand könyve a maga tudományos igényességével és alaposságával állít kérdőjelet, a zsidósággal kapcsolatos összes alapvetőnek tartott identitásbeli (nép?, nemzet?, vallás?, etnikum?), származási (askenázi, kazár, spanyol, jemeni, berber, görög, szláv, német zsidótípusok), illetve történelmi mesék és realitások (Mózes, Dávid alakja, kivonulás Egyiptomból) mellé, szembesítve ezeket egymással, hogy végül rámutasson: a szekularizálódott, vallását nem folytató, héberül nem tudó, a zsidó hagyományokat nem követő zsidó – vagyis Izrael Állam lakóinak cirka 80%-a! – valójában nem tekinthető zsidónak.

Miért is? A zsidók közötti legfőbb összekötő kapocs ugyanis a zsidó vallás, ami azonban a szekularizálódott világban elgyengült. Példával élve: a magyar akkor is magyar, ha ateista, hiszen Magyarországon él, magyarul beszél, magyar ételeket eszik, magyar hagyományok szerint viselkedik, s adott esetben magyar értékrendek szerint is gondolkodik. De mitől zsidó egy jemeni arab, egy ateista szovjet menekült, vagy egy, az USA-ból Izraelbe “hazatelepült”, szekularizálódott pénzember? Mi a közös bennük? “A zsidóság mindig is jelentős vallási kultúra volt, amely azonban sokfélesége miatt nem tekinthető különös vándorló népnek” – nyomatékosítja Sand, aki önmagát is második generációs vallástalannak nevezi. “Izrael Államban már az olyan vallástalan zsidók vannak túlsúlyban, akik nem hisznek Istenben, de hisznek abban, hogy Isten nekik adta Izraelt!” – vélekedik Sand.

E tanulmánnyal pedig igazolást nyernek azok az állítások, miszerint ilyen égbekiáltó hazugságokra épül a velejéig erőszakos, despotikus, fajgyűlölő izraeli politika, ahol a mai napig nem köthet törvényes házasságot egy zsidó egy nem zsidóval, illetve a hazatérési törvény néven ismert fajtörvény értelmében nem telepedhet le Izraelben nem zsidó! Sand pedig egyenesen leszögezi: “a cionistáknak az Ószövetség, valamint ‚a zsidó nép száműzetésének’ emlékezete nélkül nem lett volna jogalap az arab Jeruzsálem bekebelezéséhez”. ”

 237. déjvid — 2017-03-05 19:25 

Végigolvastam a hozzászólásokat. Nem semmi (némelyik) 😀

Az a kínzó gyanúm van egyébként, hogy a hasbara sok szempontból önjáró. A hivatalos magyarázat szóról szóra igaz; a hasbara valóban egy Izraelt képviselő propaganda-gépezet. Azonban igaz az alternatív magyarázat is: e propaganda-gépezet, legalábbis erejének egy része, bármikor bevethető olyan célokra, amik csak valami nagyon-soviniszta szemüvegen át tekinthetők Izrael állam érdekének, és ahogy ez az érdek sem makulátlan (sokszor), úgy az eszközök sem…

Van egy harmadik réteg is szerintem, ez pedig az említett önjáró része a dolognak. A média és a politikai kultúra sokak fejébe sikerrel sulykolta bele, hogy a “jó”, a “divatos”, a “haladó”, a “menő” az mindig a magyar (nemzeti) érdek / érték ellen van a nyugati / globalista / kozmopolita / zsidó / stb. ellenében. Ez a divat. Nagyon “gáz” és vállalhatatlan beszólni a klezmernek, viszont szólásszabadság által védett szellemesség beszólni a népzenének. És ami miatt önjáró a dolog: ehhez nem kell sem zsidónak lenni, sem hasbarásnak; ez egész egyszerűen a folyamatos propaganda eredményeként a kialakult paradigma sokak számára.

Akár a világpolitikában, akár a magyar történelemben van a dolgoknak, jelenségeknek, eseményeknek zsidó olvasata. Folyamatos propagandatevékenység zajlik abból a célból, hogy a “valós”, a “megalapozott”, a “nem szemellenzős, nem délibábos” stb. címkék helyettesítsék a zsidó olvasatot. Ahogy napjainkban pl. a “világnézetileg semleges” gyakorlatilag mindig ateista-liberálist jelent (ami viszont maga is világnézet, még ha saját maga számára az egyedül hiteles is)

* * * *

Különösen tetszett a “nincs is annyi zsidó” kezdetű vonal, majd aztán a “nincs is annyi arányaiban”, aztán gondolom utánanézett az illető pl. csak kapásból az USA mainstream média legnagyobb cégeinek vezetői közt, hogy hány zsidó és hány pl. néger van köztük, persze arányaiban. (A világon kb. ugyanannyi magyar, zsidó és szomáliai van, tehát arányaiban ugyanannyi… feltételezem Hollywoodban és a Wall Streeten is ugyanez az arány áll fenn akkor…) Amikor rájött, hogy ebből nem jön ki jól, akkor jött az örök aduász: nade ki is a zsidó? Aki úgy néz ki? Nevetséges. A vallás? Ugyan már. A nyelv? Kacagnom köll. A “faj”? Na fúj. Hát akkor…? Hát akkor megadom magam.

Nem kell egyetérteni, ez benne a szép 🙂

 236. becsuszoszereles1k — 2016-05-02 16:54 

Lassan egy éve nem baráztunk hason… 😀

Utólagos előzetes: Saul fia – Nemes Jeles László
Azért legyen már meg itt is.
🙂

A film sokakat foglalkoztató pénzügyi dolgairól – 1:00:00 körül.
Karakterek keresése – a mimetizmusról mint világjelenségről – 1:26:00 táján.

Cikk és rendhagyó hangosbeszélgetés, avagy exkluziv inerjú a rendezővel.

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgtun3rrMAhXPzRoKHflfDaYQFghNMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.origo.hu%2Ffilmklub%2Fblog%2Finterju%2Fexkluziv%2F20150713-mar-spielberg-is-bekerte-a-saul-fia-nemes-jeles-laszlo-podcast-tarr-bela-coen-testverek-brad.html&usg=AFQjCNGBEnC6DxxcfjTV_aFWE40QOKiGPA&sig2=SMIAQWqJunb_g6TeZCbywA

https://www.mixcloud.com/vferi/filmklub-podcast-29-nemes-jeles-l%C3%A1szl%C3%B3/?utm_source=widget&utm_medium=web&utm_campaign=base_links&utm_term=resource_link

 235. gigabursch — 2015-06-17 12:02 

@meggymag:
“Hát ja, majd még pár év, és újra változik a datálás.”

Jajaja, s majd a legújabb soron következő meg a VHK lesz, azaz a valódi holokauszt.
Mondjuk a VHK-t szeretem, de ez meg megint másik topic témája

 234. gigabursch — 2015-06-17 12:00 

Időszámítások jönnek-mennek. A kutyát nem érdekli. A Plebsnek nem esemény, a többiek meg anélkül is boldogulnak.
Arról nem is beszélve, hogy csak a Képes Krónika igazolhatóan legalább háromféle datálást használ egyszerre – ahogy azt Tóth Gyula kimutatta (maghreb.blog.hu). Ezidáig tételes cáfolat nem érkezett…
Megjegyzendő, hogy az amit ő ott feltárt, teljesen más fronton igazolható, szóval Krisztus urunk nemhogy 2000, de inkább csak 1500 éve született.
Persze a téma inkább a Kitalált Középkor fülre lenne való, de érdekességként: http://www.naput.hupont.hu/37

Arról nem is beszélve, hogy az Úr megtestesülését, mint kifejezést úgy 800 éve használják, majd a demokratikus angolszász, f’lanszia és holland, valamint spanyol-portugál népirtóknak (a már akkor is erős pénzügyi háttérhatalmukat most ne fejtegessük, csakhogy épp ne térjünk vissza ezen topic fő kérdéséhez) köszönhetően a világ olyan felére is rányomták, ahol a mai napig vagy nem tudják mi ez a Krisztus dolog, vagy eleve ellenségesek vele szemben.
Ennyi…

 233. meggymag — 2015-06-17 10:59 

@petiba:

“Hát ja, majd még pár év, és újra változik a datálás.”

Ez nem túlzás, ez sok helyen már így van; lássuk, mikor lesz hivatalos.
Esetleg akkor, amikor az EU már minden lényegesen fontos kérdésben eljátszotta, elpókerezte az idejében hozandó helyes döntéseket.

 232. petiba — 2015-06-16 11:34 

@logiszton:

Az Anyaszentegyház már a 12. században elindult a romlás útján, II. Anaklét ellenpápa megválasztásával. Azóta csak tovább romlik a helyzet. Ma már inkább egy maszkírozott rabbitanács. Kb.
Ami a linkelt cikket, és íróját illeti. EZEK nem hülyék. Sok mindent el lehet RÓLUK mondani, de azt nem, hogy hülyék. (mármint a szó klasszikus értelmében)
Azaz egészen pontosan tudják, mi a pálya. Hogy annak az ellenkezőjét kell bizonygatniuk? Elemi érdekük. Ha megkérdeznéd tőle, hogy jó ezt mondod öcsi, de erkölcsileg ehhez hogy állsz hozzá, akkor az kérdezné: azmiaz?

@logiszton:

Hát ja, majd még pár év, és újra változik a datálás.
Először ugye volt Krisztus előtt, Krisztus után …, aztán ez biztos fájt kegyetlenül a főleg szintén zenész kommancsoknak, és jött az időszámítás előtt, és időszámítás után.
És hamarosan eljő a holokauszt előtt, és holokauszt után.
Mi is van ma az új időszámítás szerint, várjávárjá, gyors kiszámolom…

Tehát ma, Holokauszt szerint (hsz.)77. június 16. van.
Most a kristályiccakát hagyjuk, nincs kedvem meg időm, hány napja volt november 9.

 231. warr — 2015-06-10 22:00 

@logiszton: Durva… azért azon csodálkozok, hogy az nem volt rajta, hogy …Orbán Viktor akárhányadik akármisége idején… 😀

 230. warr — 2015-06-10 21:53 

@logiszton: “De ez nem vonatkozik pld. Magyarországra: itt mindenki kollektíve bűnös a holokausztban, akkor is ha nem élt akkor, amikor történt,azokkal a zsidókkal szemben is akik szintén nem éltek akkor, az idők végezetéig.”

Na ez a nagy baj. Én mondjuk valahogy nem érzem magam bűnösnek ebben a témában, és azt sem fogom hagyni, hogy a fiam annak érezze majd magát.

Amúgy a kommenteket én sem tudom előcsalni a belinkelt “véleménynél”…

 229. logiszton — 2015-06-10 21:52 

Hogy a haszbara mennyire bennt van a Római Katolikus Egyházban, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a mátraverebélyi katolikus zarándokhely U-alakú gyóntatóudvara szárnyai között elhelyezkedő “Fájgalmas Szűzanya” kegykép kápolnája oldalán lévő márványtábla felirata. Itt a kegykép évszázados történetét írják le/rejtegetések a Rákosi idő alatt is stb./, végül, hogy a kegykép-kápolnát helyreállították:…a holokauszt emlékévében 2014. nov…-dikán.
Semmi kapcsolat a kegykép és a holokauszt között/hogy pld.a kápolnában zsidókat rejtettek el volna el vagy hasonló/, de ott van!

Elmész egy katolikus kegyhelyre zarándokolni pld., de a holokausztot ott sem kerülheted ki.

 228. logiszton — 2015-06-10 21:30 

Petibá, petibá…petibá!
Mé’ kell ennyire felkapni a cuccot? Folytatólagos holokauszt év van/lásd: Finnország, folytatólagos háború/.
A baj inkább az, hogy a mi szeretett Római Katolikus Egyházunk zsidul-gyávul. Már nincs meg benne a hitért, annak tételeiért való vértanui kiállás.

Annak ellenére, hogy anno elharsogták Pilátusnak, hogy Jézus vére rajtunk és utódainkon, most az a kavarás, hogy nem minden zsidó volt ott, ergo nem minden zsidó értett ezzel egyet, ezért a mai zsidók ártatlanok: meg kell követni őket, mert kollektív bűnösség, amivel a zsidóságot büntették nincs.
De ez nem vonatkozik pld. Magyarországra: itt mindenki kollektíve bűnös a holokausztban, akkor is ha nem élt akkor, amikor történt,azokkal a zsidókkal szemben is akik szintén nem éltek akkor, az idők végezetéig.

A Római Katolikus Egyház ezt az álláspontot veszi át, itt nálunk már teljesen. Ez lényegében a zsidóság felmentése a Krisztus-gyilkosság/és minden egyéb bűn/vád alól. Mivel a zsidóság és Izrael ezt várja el. És történik ez annak ellenére, hogy a katolikus hit szerint bűnbocsátás akkor nyerhető el, ha a bűnös bevallotta és megbánta a bűnét. Ilyen pedig a zsidóság részéről nem történt. Vagyis a Római Katolikus Egyház nyíltan megszegi egyik legfontosabb hittételét a semmiért cserébe.
Nyilván ettől hőkölt hátra az egyetem bölcsész(?)épülete./Működik a haszbara!/

A 227.warr által jelzett írás azért álszent legfőképpen, mert folyton a meg- kibeszélésről, megvitatásról beszél, holott kizárt, hogy a cikkíró nem tudja, hogy a vonatk. törvény szerint éppen ezt nem lehet, mivel börtönbüntetés jár érte, míg más hasonló történésekért meg nem. Ez azért nem ugyanaz/ez haszbara/.
Próbáltam hozzászólásként ezt kifejteni ott, de egyenlőre nem nyílt meg nekem.Próbálom még.

 227. petiba — 2015-06-10 11:47 

@warr:

Védi a mundért XD Elég megnézni a “fejlécet” …

Amúgy kb. soronként ki lehetne elemezni, hogy hol tudatlan, hol csúsztat, hol kamuzik, (na jó, hazudik) hol lengeti be a szokásos kettős mércét – “jójó, másokat is népirtottak, de az mááááás, mer ezér, meg azér más…”
Na, ez a csúcsturha, amikor megmagyarázza (-zák) hogy miért más az egyik népirtás, mint a másik…
És akkor ettől fogva több szót sem érdemel ez a specifikus “szerencsenymosdató”.
A pázmányos skacok okosan, visszafogottan, de egyértelműen fogalmaztak,és ez meg ennyi.

 226. warr — 2015-06-10 08:54 

@petiba: Én követtem a témát…
Persze volt aki egyből a védelmébe vette a kezdeményezést:
http://hello90.blog.hu/2015/06/08/pazmany_nyilt_level_holokauszt

 225. petiba — 2015-06-10 06:00 

A derék diákság persze méltó módon lereagálta ezt az egészen elképesztő műsort. A reakció megérdemli, hogy linkelés helyett az egész levelet – melyet a diákok írtak a rektornak – “közzé tegyük”.

Tisztelt Rektor Úr!

Az egyetem hallgatóinak jelentős többségével egyetértésben arra jutottunk, hogy nyílt levélben fordulunk az egyetem vezetőségéhez és Önhöz, melyben szeretnénk kifejezésre juttatni „A holokauszt és emlékezete” nevű, újonnan bevezetendő órával kapcsolatos aggályainkat. Mint az már a híradásokból és – az amúgy meglepő hirtelenséggel felvetődött – döntésre adott első reakciókból kitűnik, a hallgatók egy jelentős része az egyetem identitásával összeegyeztethetetlennek érzi a téma ilyen formában való kezelését a következő okokból:

Úgy gondoljuk, hogy egyetemünk szellemiségét nagy mértékben meghatározza a keresztény vallás és kultúra. Viszont a tantárgy témaköre nem a vallásra fókuszál (mint ahogy joggal tenné ezt egy esetleges zsidó, illetve más vallásokat bemutató hitéleti óra bevezetése), hanem olyan politikai állásfoglalást rejt magában, amellyel többségünk nem kíván azonosulni semmilyen formában. Ezt a szemléletet ugyanis az izraeli külpolitika véleményformálásának is lehet értelmezni, mely sem jogszerűnek, sem humánusnak nem mondható például a palesztinokkal szembeni politika miatt.
Bár a tárgy valóban a holokausztról szól, de ennek ellenére nem esik szó benne a cigányság, a homoszexuálisok és egyéb kisebbségek deportálásáról, illetve megsemmisítéséről. A magyarországi cigányság ugyanúgy elszenvedte a holokausztot, mint a zsidóság.
Amennyiben a témának kifejezetten ezt a történeti, politikai aspektusát kívánná hangsúlyozni a vezetőség, abban az esetben mi célszerűbbnek érezzük egy “Népirtások az emberi történelemben”, vagy „Népirtások a XX. században” nevű óra bevezetését, melyben egyenlő arányban jelennek meg a különböző nemzetek és (vallási, etnikai) kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekményekről szóló tananyagok – hiszen a keresztény szellemiség az egyenlőség és tisztesség nevében ezt követelné meg. A tárgy ezzel érzékeltetné minden emberi élet értékét, így minden népirtás egységes és egyenlő mértékű elutasítását.
A hallgatók egy részét érzékenyen érinti az a kijelentés, mely szerint Ön az óra bevezetését a fokozódó antiszemitizmus miatt tartaná indokoltnak, hiszen egyetemünk hallgatóira nézve ez olyan, mintha antiszemitizmussal vádolnák őket és családjaikat. Ezt a pejoratív feltételezést a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Mindazonáltal amikor a magyarországi emlékezetpolitikát a mindennapokban érzékelhető módon áthatja a holokauszt emlékének fenntartása, tematizálása, fentebb is említett átpolitizáltsága, könnyen lehet, hogy a kurzus erős ellenhatást vált ki – gondolva itt arra, hogy a diploma alapfeltétele lenne az óra elvégzése.
Kellemetlennek érezzük, hogy ez (a fentiekben jelzett módon) többszörösen terhelt téma, látszólag a hallgatók feje felett, külföldi „közreműködés” hatására valósult meg. Olyan hirtelenséggel az iskolai tanév végén, hogy erre a hallgatóság szinte reagálni sem tudott. A vezetőség semmilyen formában nem egyeztetett az egyetem hallgatóságával, sem az oktatókkal, amit aggályosnak tartunk. Problémásnak érezzük továbbá, hogy a tárgy anyagát izraeli professzorok állították össze. Véleményünk szerint egy magyar egyetemisták számára készült kurzust a leginkább magyar kutatók képesek összeállítani, hiszen ők ismerik a helyi sajátosságokat.

A fenti okokra hivatkozva kérjük, fontolja meg döntését, és vegye figyelembe a következő javaslatainkat:

Az óra maradjon a jelenlegi formájában, de legyen szabadon választható tárgy, illetve a történelem szakosok számára vezessék csak be kötelező jelleggel.
A tárgy maradjon a népirtás témakörnél, és legyen általánosan kötelező, de ebben az esetben általánosan vegyék végig a huszadik századi (vagy akár még korábbi) népirtásokat és emberiség ellenes bűnöket. Lehetséges javaslatok: délvidéki tisztogatások a magyarság ellen, örmény népirtás, palesztinok elleni bűnök, kommunizmus által elkövetett bűnök, kambodzsai népirtás, dél-afrikai apertheid rendszer, ruandai népirtás és természetesen a holokauszt is (beleértve a zsidóság mellett a cigányság és egyéb csoportok ellen elkövetett bűnöket).
A jelenlegi tárgy helyett legyen egy olyan óra, ami a népirtások és emberiség ellenes bűnök helyett a kultúrára helyezi a hangsúlyt. Javasoljuk, hogy kerüljön bemutatásra valamennyi világvallás, illetve különböző népcsoportok hiedelme, kultúrája, szokásai. Véleményünk szerint ez lenne a legideálisabb megoldás.

Bízunk a Rektor Úr bölcsességében, megfontoltságában és jó ítélőképességében, abban, hogy megfelelő döntést fog hozni. A tárgyat a jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni.

Tisztelettel: Az egyetem hallgatósága.

Válaszát előre is köszönjük!

 224. petiba — 2015-06-10 05:55 

Emberek, a Havason! Ez csak az én ingerküszöbömet érte el?


Kötelező lesz a holokauszt oktatása a Pázmányon
Előző cikk
Következő cikk
86
Nyomtatás
forrás: MTI, 2015. május 26., kedd 21:34

Kötelező tárgyként tanulnak a holokausztról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) hallgatói szeptembertől – jelentette be Szuromi Szabolcs, az egyetem rektora kedden Budapesten.

Szuromi Szabolcs kiemelte: a holokauszt és emlékezete című tárgy a „bevezetés a katolikus hit rendszerébe” kurzus mellett, az alapozó közismereti tárgyak között kap helyet, és a PPKE valamennyi karán bármilyen képzésen tanulmányokat folytató hallgatóknak a diploma megszerzésének előfeltétele lesz.

A PPKE rektorának ismertetése szerint a kurzus tartalmát a Tel-avivi Egyetem két professzora, Dina Porat és Raphael Vago dolgozta ki „szem előtt tartva a magyar sajátosságokat”.
Ilan Mor a nevelés fontosságát hangsúlyozta

Szuromi Szabolcs idézett a II. vatikáni zsinaton elfogadott, Nostra aetate kezdetű dokumentumból, amely kimondja, hogy „az egyház (…) megemlékezvén a zsidókkal közös örökségről, nem politikai megfontolásoktól, hanem evangéliumi vallásos szeretettől indítva fejezi ki sajnálatát a gyűlölet, az üldözések és az antiszemita megnyilvánulások miatt”, bármikor és bárki részéről érték a zsidókat. Felidézte: egy évvel ezelőtt a Magyar Katolikus Püspök Konferencia (MKPK) és a PPKE által szervezett konferencián Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete beszélt arról, hogy az antiszemitizmus megelőzésének leghatékonyabb módja a nevelés, az oktatási rendszer minden szintjén.

Elmondása szerint ezt a kijelentést „komolyan megfontolva” kezdeményezte Izrael nagykövetségével egyeztetve a holokausztról szóló tantárgy bevezetését a PPKE-n.”

Teljes cikk:
http://mno.hu/belfold/kotelezo-lesz-a-holokauszt-oktatasa-a-pazmanyon-1288001

Vélemények?

 223. warr — 2015-04-15 09:48 

@logiszton: Touring alatti 187-es hsz-e alapján valószínűsíthető is a haszbarás kapcsolat. 🙂

 222. logiszton — 2015-04-14 14:53 

@becsuszoszereles1k:
219.becsuszoszerelés1k
“Akkor most nincs.”
De van. Ez baj. Ha nem lenne az nekünk nem lenne baj.

Mégis mivel magyarázod, hogy pont azok (a szerintem haszbarások)tajtékoznak legjobban a képviselők kettős állampolgárságukról való nyilatkozás puszta felvetése ellen is, akik számára az meg természetes, hogy Izraelben nemcsak nyilatkozniuk kell a képviselőjelölteknek erről, de ilyen megléte esetén meg se választhatók.

Az meg teljesen “haszbarás” megnyilvánulás, hogy a falusi iskola tetőjavítására mért nem a stadionépítésből csípnek le, de a TEV 40 milliójára egy szavad sincs. Abból ugye nehogymá’ elvegyenek…a gójoknak…

Szóval, haszbara, TEV, életmenet… Ez nagyon Ötödik Hadoszlopnak tűnik.

 221. logiszton — 2015-04-14 14:24 

@becsuszoszereles1k:
213.becsuszoszerelés1k
Pontosan úgy írsz, ahogy elképzeléseim és kommunikációs tanulmányaim szerint egy haszbarásnak meg kell/illik(!) nyilvánulnia.
Vagyis épp a lényeget hallgatod el egy igaz, de hamis beállítású információ közlésével.
Az sem tudjuk, hogy tényleg van-e Izraellel katonai légtérhasználati egyezményünk(mégis minek lenne?), azt meg főleg nem, hogy mi van benne (már ha van). Az ilyen egyezményekben egyébként tudomásom szerint az szokott lenni, hogy előzetes bejelentéssel, a katonai vezetéssel egyeztetett időben-módon-útvonalon, milyen saját légierő ellenőrzés alatt történik az idegen katonai légtérhasználat. Eddig igaz amit mondsz.

Az elmaszatolásod ott van, hogy itt nálunk senki nem tudott az egészről semmit. Se légierő(van?), se vezérkar, se Honvédelmi Minisztérium, se kormányfő, se… Ment a futkosás, hogyakkormostmivanmegizéakkkormostmitdetényleg…

Szerintem ilyesmit megengedő egyezményt még az itteni politikai vezetés sem mert megkötni, annak ellenére, hogy folyamatosan olyan amilyen.

 220. logiszton — 2015-04-14 14:03 

@becsuszoszereles1k:
212.becsuszoszerelés1k
Hát, kicsit hosszan mondod a semmit.

 219. becsuszoszereles1k — 2015-04-14 13:32 

Ha van haszbara, az a baj, ha nincs akkor meg az.

Akkor most nincs.

 218. eltakaritono — 2015-04-14 09:30 

@petiba:

Én szóbaállnék. Rengeteg kérdésem lenne. De válaszokat nem kapnék.Válaszok helyett valószínűleg börtönt vagy kitoloncol
ást esetleg néhány golyót kapnék.

 217. petiba — 2015-04-14 09:10 

@becsuszoszereles1k:

Apropó, világosíts fel bennünket, Jeruzsálem rózsája, hogy
a. Szerinted miért nem lehet kettős állampolgár a Knesszet tagja
b. Tényleg, úgy gondolod, bárkinek beszélnie kell bármely “democsokratával”, ahhoz, hogy valamiről információja és/vagy véleménye legyen?
c. Egy ilyen okos valaki, mint te, nincs jóban mindenki barátjával?
d. Lécc fényesítsd meg elménket, hogyan használjuk ezt a tolakodóan agresszív szót, hogy hasbara. (vagy haszbara) Mert itten vitában vagyunk életem párájával, nehogy megsértsük a “demokraták” érzékeny és sértődős lelkivilágát. Még a végén hajbakapunk. XD

 216. petiba — 2015-04-14 09:03 

@becsuszoszereles1k:

Esetleg láttad már a szívedet? 🙂

Nem állok szóba apartheid állam semmilyen képviselőjével. Azonban ha esetleg olyan ostobák lennének, hogy nem tudnák, hogy nemzetbiztonsági kockázat más állam polgárát a törvényhozásba tenni (vicces gondolat, hogy pont ők, pont ezt ne tudnák) akkor viszont kőkemény rasszisták. (persze, egyébként rasszisták is).

Nevatim? A barátod nem segít?

Hát, országimázs és hasbara között kb. akkora különbség van, mint Kispisti csattogós lepkéje és egy F-20-as között. De egyébként országimázsolhat az összes “demokrata” reggeltől estig, csak ha kérhetjük, ne itt tegyék. Kaptak egy szép (na jó, azért annyira nem szép) földet másokéból, a főmufti is hívja haza a népét, akkor tessenek hallgatni rá, és ott mehet a propaganda, orrba-szájba, mindenki szeretni fogja. (Na jó, az őslakos bennszülött rokonnép lehet, hogy kicsit nem annyira.)

 215. becsuszoszereles1k — 2015-04-14 02:16 

@eltakaritono:

“Ők pontosan tudják, hogy nemzetbiztonsági kockázat.”

Esetleg beszeltel veluk? :-O
Mi az a Nevatim kornyeke?

Teljesen egyetertek az erdekek szolgalasaval (stadion sajat hazaban)…

Ha ugy inkabb magyarul van neked a ‘haszbara’, akkor hasznalhatod az ‘orszagimazs’ kifejezest is. 😉

 214. eltakaritono — 2015-04-13 11:15 

@becsuszoszereles1k:

Hogy mi a különbség mondjuk egy ausztrál-kínai kettős állampolgár (nem tudom, van-e ilyen) és egy izraeli-bármilyen kettős állampolgár között, azt Shlomo Sand Hogyan alkották meg a zsidó népet című könyvét elolvasva elég jól lehet érzékelni. (szerencsére SS – azta – zsidó, így nem lehet leantiszemitázni)

Mivel a magasságos Knesszet csúcsdemokratái közé nem simulhat be semmilyen kettős állampolgár, ez nyilván nem véletlen. Ők pontosan tudják, hogy nemzetbiztonsági kockázat. Ahogy nálunk is tudják, csak nálunk már a passzátszelet pont ezek a hivatalos, vagy nemhivatalos kettősék fújják. Így az alapvető önvédelem teljesen kimarad. Az egész Hasbara dolog pedig egy óriási vicc lenne, ha nem lenne mélységesen felháborító, hogy ilyet egyáltalán lehet. Az egész csapatot úgy, ahogy van, fel kellene ültetni egy hazafelé repülő gépre, hogy odahaza nyomják a sajátjaiknak a propaganda szöveget.

A magyar légtérbe való berepülés kétoldalú szerződését is “kétoldalú” állampolgárok fogadták el. (kétoldalú? elképzelem, hogy idehaza is gondolnak egyet mondjuk a pápai fiúk, és átugranak kicsit gyakorlatozni a Ben Gurion, vagy netán a Nevatim környékére…Á, nem sikerült elképzelnem)

A falusi iskola, a stadion mind a magyarok érdekét szolgálja a magyarok saját hazájában. A haszbarás képzés pedig Izrael érdekét szolgálja – a mi hazánkban. A különbséget azért zongorázni lehet, ebben gondolom kénytelen vagy egyet érteni.

 213. becsuszoszereles1k — 2015-04-12 18:02 

@logiszton: Olvastam a neten, amikor regebben – eredetileg – felvetodott a magyar legterbe valo berepules problematikaja, hogy a ket orszag kozott erre vonatkozoan ketoldalu szerzodes van ervenyben, szoval nem csak ugy repkednek az orszagok gepei tetszes szerint, katonai rendszereken a’tal…
A falusi iskola nem fer be valamelyik falusi stadionba?

 212. becsuszoszereles1k — 2015-04-12 17:49 

@logiszton:
Magyarorszagon az a torveny, hogy lehet kettos allampolgarsag, es nincsenek korlatozasok. Akkor most ez a mervado. Elvileg 89 orszagot erintoen barmilyen parositasban lehetnek kettos allampolgarok. (Mivel a harmas mar regebben megszunt.) Igy Magyarorszagon is. Hogy orszaggyulesi kepviselove kiket valasztanak a valasztok, az megintcsak egy masik torveny fuggvenye. Hogy melyik orszag mit miert korlatoz vagy nem, szamtalan oka van, ehhez is a megfelelo torvenyt kell ismerni.

 211. logiszton — 2015-04-12 14:36 

@becsuszoszereles1k:
209.becsúszószerelés1k
Esztet most nem értem. Sztem a”…kettős állampolgárságot valamilyen formában.” a lényeg.
Vagyis vannak korlátozások. Izraelben pld. kettős állampolgárságú személy nem lehet a Knesszet tagja. Korlátozás nálunk viszont semmiféle nincsen. Ezért /nagy valószínűséggel/vannak haszbarások a mi Országgyűlésünkben is, meg itt is.

 210. logiszton — 2015-04-12 14:27 

@becsuszoszereles1k:
207.becsuszoszereles1k
De,de,de….De ha egy zsidó itt született, ebben a kultúrkörben nőtt fel, itt él, akkor ugye hazaként pld. Magyarországot kell/ene/ képviselnie. Itt viszont azt olvasom, hogy:
“Tanuld meg, hogyan képviseld Izraelt!”

Vagyis ott ül a Magyar Légtérellenőrzési-,Légiirányítási-, Légifolyosóbiztosítási/a franctuggya minek nevezik mostanában, mert légvédelem nincs-asse/ hivatalában a főember és problémázik: jön két izraeli kémrepülő, dehát azoknak engedély kell, meg célmegjelölés, meg azonosító közlés, meg… Mire ezt én a magyar főlégtérellenőr ezt elővarázsolom, ez ugye idő meg macera, ők meg most akarnak jönni
azonnal…hátmost,…hátmost….
Ja, de hát én haszbarás vagyok, és akkor én nem is a magyar államot, hanem Izraelt képviselem! Ezt tanultam. Akkor hadd győjjenek azok a kémrepülők, usse mer maj szóni ez ..ggnyaló garnitúra.
Hát nem is szólt.

Na, ettől ver ki engem nemzetbiztonságilag a hideg veríték! A végén még a Dzsondzsocinak lesz igaza!

Az egész úgy jön le, hogy itt a módszert oktatják/gondolom/, hogy mit kell figyelni, hova kell megnyilatkozni, mik a sablonérvek, kit kell feljelenteni, stb. A legraffináltabb meg az az egészben, hogy Izrael efféle “képviselete” a gojok pénzéből történik. Mert a módszerképzés valósz. izraeli pénzen megy, de a lényegi: feljelentés-nyomozás bíróság-börtön már a gojok zsebét terheli. Lásd: TEV-40 milliós állami támogatás, miközben a falusi iskola beázó tetőjére nincs százezer Ft. Ugyes!

 209. becsuszoszereles1k — 2015-04-12 12:53 

“A világon 89 ország ismeri el a kettős állampolgárságot valamilyen formában.” [wiki/Kettos allampolgarsag]

Megvarom, amig a maradek 87 is kommentel ide. El tudom kepzelni, mennyire be vannak sz@rva ott is! 😀

 208. eltakaritono — 2015-04-10 20:29 

@becsuszoszereles1k:

Akkor egy izraeli-magyar kettős állampolgár mégis melyik “hazáját” képviseli a parlamentben?
Na, ezért jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot.

 207. becsuszoszereles1k — 2015-04-09 08:18 

206.@logiszton:

Miert, te nem sajat hazadat kell, hogy kepviseld? Hogy vagy ezzel? Mindenki sajat hazajat kell, hogy kepviselje, barhol is el. Meg a hontalanok is sajat nepuket kepviselik…a tobbi fabol vaskarika. ‘Romaban meg romaiul…’ 😀

 206. logiszton — 2015-04-09 03:32 

“HASBARA KÉPZÉS

Tanuld meg hogyan képviseld Izraelt!”

Ez azért nem afféle honismereti tábor. Komoly figyelmeztetés egy kötelezettség végrehajtására: neked kötelességed Izraelt képviselned bárhol is élsz!

Mért is mondják a “szélsőségesek”, hogy minden zsidó elsősorban zsidó, és hogy csak utána x-ország polgára?

 205. logiszton — 2015-04-09 03:21 

19.FilcTroll
Rosszul tudod!
A propaganda valami létező dologról ismertet, mellé akar állítani.

A manipuláció az, ami úgy akar valami mellé állítani, hogy másnak állítja be azt, mint ami az.

A kétfajta meggyőzés között lényegi különbség van. Ne keverd a kettőt: az első jó, a második rossz.

 204. logiszton — 2015-04-09 02:59 

Ízé!…Az a példamese jutott eszembe, hogy:

“Az Igazság és a Hazugság elmentek egyszer együtt fürdeni. A Hazugság jött ki először a vízből és azt látta, hogy míg fürdött ellopták a ruháját. Ezért az Igazság ruhájába öltözve ment el. Amikor az Igazság kijött a vízből látta, hogy nincs meg a ruhája, ezért csupaszon kényszerült hazamenni.

Ezóta mondják, hogy az igazság mindig meztelen, a hazugság pedig az igazság köntösében jelenik meg az embereknek.”

Kiegészítés napjainkra:

….és bíróság elé állítja, bebörtönözteti azokat, akik azt mondják, hogy a ruhája éppen olyan, mint az igazságé, akinek most nincs ruhája.

 203. becsuszoszereles1k — 2014-09-16 01:01 

Offantyu: a nyocvanas evek elejeig datalhato fenykorral elt egyszer Bpesten egy ifju indian, akinek olyan szovege volt, hogy tul azon, hogy a legy leesett a falrol tole, meg a kozmediaba is megcsodalhattuk sajnalatos esete’t, azaz azet a cihiater. profasszonyet, akit meglehetosen hosszu idon at permanensen bepalizott telefonon (mint kollegat!). Vagta a szakszoveget, magyarul, latinul es lelegzetvetel nelkul. Amugy jo lelek volt – neha beesett hozzank a szeribe egy kis csevelyre, ha pont arra vitt az utja, es altalaban arra vitt neki. 🙂

 202. Rogal Dorn — 2014-09-14 21:19 

@valerianna:

Húúúúúú, válaszoltál mindenkinek?

De jó, hogy kimaradtam ebből a témából… 🙂

 201. petiba — 2014-09-14 20:58 

Valerianna, lelkecském, te mit szeretnél mondani? Röviden…

 200. valerianna — 2014-09-14 20:09 

A múlthéten, egy Jehovás leszólít…persze velem póruljárnak. Leszólít, adja a füzetet, amit el is veszek, sőt többet is, és eltépem előtte, szóval adja a füzetet, és idegen az arca. Nem fekete, nem sárga, de nem magyar, európai kinézet. Kérdem tőle, kit akar ezzel a füzettel, hiszen itt már ezer éve kereszténység van…Nme is értette mit akarok. Kérdem tőle, honnan jött? Hát orosz volt a lelkem…orosz zsidó, és itt terjeszti a kóóóóóórt.
Észnél lenni magyarok!

 199. valerianna — 2014-09-14 20:04 

(…)ilyen szempontból sem különbözik a többi zsidó társadalmi szervezettől, ahol az önkéntességnek nagy hagyományai vannak: sok külhoni (és izraeli) zsidó vállalja, hogy fizetség nélkül (esetenként szerény költségtérítés ellenében) szaktudását, kapcsolatait és más lehetőségeit a HM (s ezen keresztül a világ zsidósága) rendelkezésére bocsátja. És mindezt nem titokban, hanem a legnagyobb nyilvánosság előtt teszi, például a budapesti Lauder iskolában, ahol időről időre speciális képzés is van, lásd itt felül a felhívást.(…)
Most esett le, hogy ezek a jehovások /jehova tanui, nekem kisbetű/ honnan jöttek, és miként működnek. Mert azt tapasztaltam, hogy “idegen arcok” ámde beszéli a magyart…és a sok szektás, akik Erdélyben, és magyarlakta területeken unitárius és egyéb zsidó szektával megosztják a magyarságot. Mert csak a vallásán keresztül osztható meg a nemzet…

 198. valerianna — 2014-09-14 19:51 

@freca: Hogy ne az iszlám begyűrűzésével foglalkozz, és ne is a kínai termeléssel, ami ugye, a zsidókat már kiütötte a nyeregből…már a kínaiakat is kínaiak csinálják, és Te egy maroknyi zsidótól félsz? Ezektől kell félni… “A tisztesség kedvéért ki kell mondani, hogy akik tervezték a holokausztot, és becsapták a gázkamra ajtaját azok az emberek voltak, akiket az ateizmus függetlenített mindenféle Isteni törvénytől…”
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_kommunizmus_fekete_k%C3%B6nyve

 197. valerianna — 2014-09-14 19:46 

@scha: G.Orwell:1984

 196. valerianna — 2014-09-14 19:39 

@FilcTroll: 9. A hazugság az igazságosság ellen irányul

Szent Tamás tanításában játszik ez az érv fontos szerepet, kapcsolódva az igazmondás társadalmi vonatkozásához.
Eszerint, mint emberközösség tagjai, egymással szemben természetes igazságosság alapján igényeket támaszthatunk,
illetve magának az igazságosság erényének klasszikus megfogalmazása is azt mondja ki, ” hogy mindenkinek megadni,
ami jogosan jár”, és ez vonatkozik az igazság ismeretére is. Pozitívan megfogalmazva az igazmondás az igazságosságnak
az a formája, ami az emberi együttélés kommunikációs alapjának tekinthető. A hazugságban e szemléletmód szerint, a másik emberrel szemben fennálló “természetes” adósság megtagadását láthatjuk.
Ellenvetés: ez az érv bennfoglaltan feltételez egy societas perfectát, ahol minden tag tisztában van jogaival és kötelességeivel.
Csak természetes ész fényénél és nem a keresztény kinyilatkoztatás perspektívájában szemlélve a kérdést,
abban az esetben, ha egy személy bármely joga a másiktól kárt szenved, maga az igazságosság rendszere kerül krízisbe:
vagyis felfüggeszthető az igazságosság követelménye. Az ellenvetés mentén érvelnek azok, akik agresszió esetén a hazugságot az önvédelem eszközének tekintik.

Konklúzió
Bár a mindennapok realitása a hazugság jelenlétéről tanúskodik, arról, hogy az ember számos konfliktushelyzetet
“füllentéssel, kegyes hazugsággal, szükséghazugsággal” old meg, amúgy viszont elvárja mindenki, hogy környezete vele szemben nyílt és őszinte legyen. A hazugság rombolja az ember személyiségét, közösségi mivoltát, korlátozza megnyílását. Hiába nyúlunk nap mint nap kompromisszumokhoz az igazmondást illetően, oldjuk meg esetleg színleléssel, kétértelműséggel vagy hallgatással konfliktushelyzeteinket, az ember az igazság megismerésének igényéről képtelen lemondani.
Kifejező, hogy Seev Gasiet: Menschliche Bendürfnisse című munkájában négyféle emberi alapigényt jelöl meg: túlélés, társadalmi elismerés, személyes kapcsolatok, és az értelem utáni vágy. Ez utóbbi alatt az igazság megismerésére való törekvést jelölhetjük meg, vagyis az ember természeténél fogva értelem- és igazságkereső lény: a hazugság pedig ettől az alapigényétől fosztja meg. Az igazság és igazmondás több, mint egyszerű információközlés:nyitottság, hűség, konszenzus, koherencia és elismerés, nemcsak a közösség többi tagja, hanem saját magam felé is.
A keresztény teológiai hagoymányok közös öröksége a hazugságtilalom, vita legfeljebb ott jelentkezhet, hogy ez atilalom mindig abszolut-e, illetve mi tekinthető hazugságnak. A hazugságot, mint minden más bűnt, a keresztény teológia az áteredő bűnre vezeti vissza, vagyis az ember őseredetileg az igamondásra hangolt. Ha tehát az “igazmondás teológiájáról” beszélünk, ezzel párhuzamosan a hazugság démoni oldaláról is szó lehet: teológiailag nézve, a sátán a hazugság atyja, és e jelenség kapcsán az erkölcsi érzék még laxabbá vált, mint általában. XII. Piusz pápa megállapítása a XX.század emberének bűntudatvesztéséről e téren halmozottan igaz: a jól csengő füllentés váltotta fel a hazugság bűnét.
A keresztény ember életvitelében az igazmondás és az igazságra való törekvés meg kell, hogy maradjon, nem csak elviekben, hanem külső megnyilvánulásaiban is, a hazugság szükséghelyzetben is bűn, mégha csak bocsánatos is, és a “mentő életkörülmények” /szükséghelyzet stb./ ellenére a benne levő inordinatio mindig megmarad.
http://www.jelkiado.com/content/erk%C3%B6lcsteol%C3%B3giai-tanulm%C3%A1nyok-12

 195. valerianna — 2014-09-14 19:37 

@lorgerm: Amerikából vagy izraelből pénzelt szélsőségesek…jobbikba tömörülve.

 194. valerianna — 2014-09-14 19:35 

@csuuzlee: A kuruc infó a bolsevik ateista szélsősége…amerikából pénzelt desinformációk.

 193. valerianna — 2014-09-14 19:27 

@cigekas: (…)A nyelv szándékos manipulációjáról van szó, amit elkendőznek: ahelyett, hogy megkönnyítenék a fogalmi tartalmak általános érthetőségét, zavart keltenek, mellyel elérik azokat a meghatározott célokat, amelyeknek napjainkban elsősorban politikai természete van.
E ravasz számítás, mellyel mesterségesen alkotott fogalmakat erőltetnek és hoznak forgalomba, sikeresnek mutatkozik, mert az emberek – tájékozatlanságuk miatt – ezeket a fogalmakat naivan elfogadják, s miután a kétértelműség félrevezette ôket, már egyáltalán nem képesek felismerni a hazugságot. Az új szavak kiagyalói úgy próbálják alakítani a közvéleményt, hogy a valóság és az igazság nyugtalanító vagy sokkoló jellegét elkendőzik. Mivel ezek az erőltetett fogalmak egyáltalán nem ártalmatlanok, alkotóik tovább folytatják játszmájukat, s hogy végső céljukat elérjék, végül megváltoztatják a szavak jelentését.
http://www.magyarkurir.hu/hirek/fogalmak-szandekos-manipulaciojanak-vagyunk-tanui

 192. valerianna — 2014-09-14 19:22 

@gyurma: G.Orwell:1984

 191. valerianna — 2014-09-14 19:22 

@realcorpus: G.Orwell:1984

 190. valerianna — 2014-09-14 19:19 

@petiba:G.Orwell:1984

 189. valerianna — 2014-09-14 19:19 

(…)A nyelv szándékos manipulációjáról van szó, amit elkendőznek: ahelyett, hogy megkönnyítenék a fogalmi tartalmak általános érthetőségét, zavart keltenek, mellyel elérik azokat a meghatározott célokat, amelyeknek napjainkban elsősorban politikai természete van.
E ravasz számítás, mellyel mesterségesen alkotott fogalmakat erőltetnek és hoznak forgalomba, sikeresnek mutatkozik, mert az emberek – tájékozatlanságuk miatt – ezeket a fogalmakat naivan elfogadják, s miután a kétértelműség félrevezette ôket, már egyáltalán nem képesek felismerni a hazugságot. Az új szavak kiagyalói úgy próbálják alakítani a közvéleményt, hogy a valóság és az igazság nyugtalanító vagy sokkoló jellegét elkendőzik. Mivel ezek az erőltetett fogalmak egyáltalán nem ártalmatlanok, alkotóik tovább folytatják játszmájukat, s hogy végső céljukat elérjék, végül megváltoztatják a szavak jelentését.(…)
http://www.magyarkurir.hu/hirek/fogalmak-szandekos-manipulaciojanak-vagyunk-tanui

 188. petiba — 2014-07-17 11:03 

@becsuszoszereles1k:

Egy okos nagylánytól természetesen joggal elvárható, hogy tudjon róla, hogy a jelenlegi k.nagy szólásszabadságban melyik az az egyetlen (nagy olvasótáborral rendelkező) magyar hírcsatorna, amely még nem áll a maszáj cenzúra alatt (bár erős az igény és a tettvágy a megsemmisítésére), azaz egyáltalán megjelenhetnek ilyen ciki cikkek.
Tehát egy ilyen okos nagylány ne akarjon buta kislánynak látszani, mert nem áll jól.

De feltételezve, hogy egy ilyen okos nagylány jól tud angolul is, meg nyilván kíváncsi a részletekre is, tessék egy még közelebbi hírforrás.
A legyilkoltak nevével, korával, haláluk helyszínével.

List of names of 181 Palestinians Killed by Israel in the latest July 2014 massacre | #GazaUnderAttack

Forrás, a kedvedért, hogy ne kelljen guglival fáradozni:

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/07/14/list-of-names-of-181-palestinians-killed-by-israel-in-the-latest-july-2014-massacre-gazaunderattack/

 187. becsuszoszereles1k — 2014-07-16 10:58 

@realcorpus: =D
Szuria erdekesebb :v

 186. realcorpus — 2014-07-16 07:27 

@becsuszoszereles1k:
Petibanak intézett érdeklődésedre:
Gyanítom, hogy a ‘nemlabancon’ olvasta, csak nem kívánt komment-bűnözni, miután az oldal gazdája épp Kanadába költözött az FBI hathatós érdeklődése miatt, amit alighanem itthonról szorgalmaztak. Vagy mittomén, kicsit zavaros a történet…

De találtam olyan forrást, ami elfogadható, a 2/3-ak is megfelelt, hisz a hirado-pötty-hu-n olvasható.
http://www.hirado.hu/2014/07/11/gazai-konfliktus-ujabb-izraeli-legitamadasok-halottak/
A cikk második fele: “WHO: az összeomlás határán a gázai egészségügy”

Ha azt írom (valamelyik ottani cikkben láttam), hogy átlag 4,5 percenként mér csapást Izrael a Gázai-övezet felé, elfogultnak tűnhet, így inkább linkelem az ENSZ emberi jogi főbiztosának nyilatkozatát, ami talán objektívebbnek tekinthető:
http://www.hirado.hu/2014/07/11/ensz-emberi-jogi-fobiztos-ketseges-az-izraeli-tamadasok-jogszerusege/
“Az ENSZ emberi jogi főbiztosa 2011-ben maga is járt a Gázai övezetben és Izraelben, akkor azt mondta, hogy mindkét felet felelősségre kéne vonni háborús bűncselekményekért, az izraeli hadsereget pedig emberiesség elleni bűncselekményekért is.”
Hát kb. manapság is hasonló lehet a helyzet…

 185. becsuszoszereles1k — 2014-07-15 14:10 

@gigabursch: Igen, emlekszem, hogy irtal :v , h. soproni vagy, erdeszmernok – meg a vetites utani eloadok kozott is lattalak es hallottalak Cigekas videojan…gratula amugy! 🙂

Na szoval, rogton levettem roluk, hogy eszbeli tehetseggel, es mindennel, ami azzal jar alaposan meg vannak aldva – ami ennyire azert nem jellemzo az egyuttesekre, kulonosen nem a gyerekeket szorakoztatokra. Tenyleg orbitalis, hogy azt ne mondjam: szingularis. OFF-ON [de ki lehet @cseko46 – mindenesetre nem en vagyok :D]

176.@petiba: lemaradt, hogy honnan idezted a szoveget.

 184. gigabursch — 2014-07-15 08:22 

@becsuszoszereles1k:
Bár már máshol írtam, de soproni egye’mista voltam valaha.
Amúgy az egyetemen házi kedvenc zenekar volt.
Megvan egy kazijuk, egy CD-jük. Orbitális.

 183. becsuszoszereles1k — 2014-07-14 20:56 

@gigabursch: o…o…o
Az eletben nem hallottam roluk, nem is tudom, hogyan lehet ilyenekre rabukkanni – szvsz cask veletlenul (“jo” szerencsevel) 😀
Hogy jon ossze a romma rohogesed a tanulmanyaiddal/helyzeti elonyoddel? Szoval: honnan ismerted oket? (Jo, ebben a kerdesben sok folosleges kerdes lehet, de most nincs kedvem szelektalni, mert nincs is minek alapjan. Hat, toled varnam a tajekoztatast, leven, hogy nagyon egyeni banda (ezert nem tartom OFF-nak ezaltal is nepszerusiteni oket] – az arcuk megoldasa nagyon otletes mint mehek…Hat, de tenyleg, nagyon gyerekeknek valo volt(telitalalat), akik orultek is a poenoknak, de figyeltem, h. a felnottek tartozkodobbak voltak, amolyan ontudatos kiseroszuloknek igyekeztek latszani…)

 182. gigabursch — 2014-07-14 19:50 

@becsuszoszereles1k:
Bár már erősen OFF, de nekem volt szerencsém vagy 7-8 koncertjükön is rommá röhögnöm magam. Igaz ezügyben tanulmányaim révén erős helyzeti előnyöm volt.

 181. becsuszoszereles1k — 2014-07-14 18:51 

@realcorpus:
Egy szoval: a forras! Fejen talaltad a forrast! =)

Az elittel en sem cserelnek e’le’st, de ez a veszely nem is fenyeget… :v

@gigabursch _ ez az antiso jelleguve valo antikoncert, amit belinkeltel, azert nagyon edes, mivel eleg zumm-zumm. [Talan raereztel, hogy nemigen ertettuk az ezeken a nyelvteruleteken valo iskolai show-beli athaladasokat, de nem is olyan fontos erteni – fokent hogy attol nem fogjuk jobban erteni, amit nem tudunk: szlovak, horvat, lengyel, finn nyelv. Magyarrol magyarra leforditani meg vegkepp doreseg lenne.]

 180. gigabursch — 2014-07-14 18:19 

@cseko46:
A Szíriuszon születtél?
Lehet, hogy csak azért nem értem…
Mindenesetre gondoltam, hogy belinkelem neked a Méhek Szírius-dalát, de sajnos olyan nem volt a TeCsőn és más megosztón.
Persze lehet, hogy neked csak a Sárga tengeralatjáró kell horvátul vagy szlovákul, ha már magyarul nem megy 🙂

 179. realcorpus — 2014-07-14 16:40 

@becsuszoszereles1k:
“elit…” élése? Hát ők élnek, kétségtelen. Bár nem biztos, hogy cserélnék velük. =)

Akkor viszont már baj van, ha úgy bélyegeznek meg valakit előítéletesnek, hogy véleményét tapasztalati úton szerzett ismeretekre alapozza. Aminek nem is kell feltétlenül személyes élménynek lennie, ha a forrás olyan, hogy kétséget kizáróan mutatja meg az igazságot (Hát van igazság…?! De talán érthető, mire gondolok.). Ez utóbbihoz persze nélkülözhetetlen a szelektálás és az objektív nézőpont.

 178. becsuszoszereles1k — 2014-07-14 10:28 

Az a helyzet, hogy az eloitelet elitelese is eloitelet elitelese is eloitelet elitelese is eloitelet elitelese is eloitelet elitelese is eloitelet elit……………………………………….. :v

 177. realcorpus — 2014-07-14 07:32 

@cseko46:
Érdeklődöm, hogy én is megvethetek embertelen viselkedést?
Olyant, amelyik megcsúfolja a magyar nyelvet? Olyant, amelyik értelmetlen kiabálással próbálja erősíteni igazát? Olyant, amelyik egyetlen eseményt emel ki a még rengeteg említhető embertelen cselekmény közül? Olyant, amelyik elfogultsággal vádol másokat, miközben elfogultan nyilatkozik?
Vessem meg azt, aki megvetéssel fordul mások felé?
Inkább megyek és megvetem az ágyam…

 176. petiba — 2014-07-13 14:10 

@cseko46:

Gyere, vesed meg ezt az éppen nagyon aktuális embertelen viselkedést.

Most olvassál, utána jöhet tíz perc megvetés a részedről.

2014.07.13.

“Szombaton tovább folytatódott a kegyetlen izraeli öldöklés a Gázai övezetben. Az újabb légicsapásban hatan vesztették életüket, több tucat személy pedig megsebesült. A mészárlás palesztin áldozatainak száma 165 főre emelkedett. Halálos áldozatokat izraeli részről nem jelentettek. Az elmúlt hat nap folyamán az izraeli haderő 1200-nál is több alkalommal intézett támadást palesztin célpontok ellen.

Orvosi források szerint a hat napja tartó izraeli támadások következtében 948 palesztin szenvedett komolyabb sérüléseket. Több tucat lakóházat romboltak porig az agresszorok. A halottak hozzávetőleg 70%-a nő és gyermek. A légi csapások célpontja között elsősorban polgári létesítmények – kórházak, bankok, lakóházak – vannak. Sőt, az izraeli légierő még egy fogyatékos gyermekeknek otthont adó épületet is lebombázott.

Az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy az övezet egészségügyi ellátórendszere teljesítőképességének határához érkezett. Az Orvosok Határok Nélkül elnevezésű szervezet pedig a gyógyszerek és más orvosi felszerelések krónikus hiánya miatt fejezte ki aggodalmát.”

Kezdheted…

 175. gigabursch — 2014-07-08 17:32 

@petiba:
A régi petibát jobban szerettem.
Azt még értettem, nem keleltt hozzá fordítógép.

 174. becsuszoszereles1k — 2014-07-08 16:39 

@petiba: Mar ugy beszelsz, mint egy csekos!! Kibujt. “Szegeny” @csekot lebuktattad – ponty itt!

 173. petiba — 2014-07-08 16:29 

@cseko46:

Na, csak kibújt a szög a zsákból.

Vesed, vesed bátran, az egész történelmünk erről szólt. Hogy időnként egyes emberek, csoportok, népek gyerekeket, öregeket, nőket mészárolgat. Sőt, vannak akiknek ma egyik-másik legnagyobb ünnepük arról szól, hogyan tömeggyilkoltak ezerévekkel ezelőtt. Sőt, még egyes-mások manapság is tankot kővel dobáló gyerekeket, vagy máskor nőket és öregeket mészárolnak le foszforbombákkal. Az a csodás, közel-keleti nagyondemokrata, de legalább apartheid állam pölö.

Amugy méng a meggfejjtést iSS bee lehesen ámm kulgyeni, vajjon mejik isaz a aparheil álam?? A +fejést idde leshessen bekkuldeni. Koszonnyuk a jatékósoknak.

 172. cseko46 — 2014-07-08 15:05 

Tisztázzuk , hogy ez a föld nevezetü bolygó külömboző kulturák
bölcsője.
És ettől bővelkedően gazdag ez a bolygó.

Szerintem már ehez is egyfajta emberiesség kell hogy valaki azt mondja.
Igen.

NO MÁRMOST A KULTURA HORDOZÓI EMBEREK MINT AZ OLVASÓ ÉS ÉN AZ IRÓ.
VANNAK OLYANOK KÖZÖTTÜNK AKIKNEK ENNEK ELFOGADÁSA NEHÉZSÉGET OKOZ.

AZOKNAK TALÁN AKKOR LENNE KÖNYEBB ENNEK ELFOGADÁSA.

HA MÁR SEMI FÉLE EMBERI LÉNY NEM MARADNA A BOLYGÓN CSAK A SZÓBAN FORGÓ EMBERÜNK.

AKKOR EGYES EGYEDÜL MARADVA.
ÉRTENÉ MEG HOGY MIT IS JELENT A SZÓ HOGY EMBER TÁRSAM.
Adig sajnos ELFOGULT SZEMÉLYKÉNT SZÜKSÉGES értelmezük személyét.

Én nem gondolom hogy ettől már Moszados Ügynök lennék.
Ha azonban méng is hát nem akadályozhatom meg.

Egy vélkedést méng a vélemény szabadság kedvé ért.

A KORABELI ESZESZ GYERMEKET ÉS NŐKET ÉS ÖREGEKET MÉSZÁROLT LE KÖZÜLUNK EMBEREK KÖZÜL.

Könyörgom hagy vesem meg ezt a fajta embertelen viselkedést.

 171. csuuzlee — 2014-02-22 14:20 

2002-ben jelent meg a Hasbara kézikönyv.
Kiadta és készítette a WUJS, the World Union of Jewish Students.

További részletek: http://kuruc.info/r/6/93849/#ixzz2u3ZiwlMR

 170. toby1959 — 2014-01-30 21:18 

@freca: Asszem, az Isten ökle

 169. gigabursch — 2014-01-20 16:07 

Nos a kezembe akadt többször is a gyerekeknek szóló agymosoda, amit óvodákban orrba-szájba próbálnak nyomni.

Ha emögött nem a Haszbara áll, akkor én római pápa vagyok.
Persze jól álcázzák, de azért elég átlátszó.

 168. csuuzlee — 2013-09-20 18:50 

http://www.gucomics.com/comics/2010/gu_20100326.jpg

Így néz ki egy fórum troll.

És egy újabb állami erőfeszítés a közvélemény befolyásolására:

http://www.infowars.com/governments-hire-web-trolls-to-sway-public-opinion/

 167. petiba — 2013-09-17 23:05 

Üdvez, polgártársak!

El is nézést kérnék, de hoztam két apróságot, és szeretném az illetékesaltársak hasbarás verzióját olvasni az alábbi kicsi szösszenetekre. (mert biztos van olyan is)

Idézet 1. (The Guardian nyomán a kurucról)
“Az Egyesült Államok nemzetbiztonságáért felelős National Security Agency elnevezésű szervezet rendszeresen olyan hírszerzési információkat oszt meg Izraellel, amelyek amerikai állampolgárok személyes adatait is tartalmazzák – adta hírül a Guardian című brit lap Edward Snowden leleplezéseire hivatkozva. Ismét csak kiderül, hogy az „újabb népirtásra készülődő”, „gyűlölködő” „antiszemitáknak” van igaza, akik már régóta hangoztatják: a nyugati kémszervezetek az izraeli hírszerzés irányítása alatt állnak.”

Idézet 2.
“Izrael nyolcvan atomtöltettel rendelkezik – írta vasárnap a Times of Israel című izraeli hírportál a Bulletin of the Atomic Scientists című amerikai szakfolyóiratban szeptemberben megjelent jelentés alapján.”
Dili Bogyó hozzászólása a hírhez:” Jehova és Mózes atombombái szépek, jók és hasznosak, mivel a világbékát szolgálják, ezzel szemben Allah és Mohamed atombombái a terrorizmus mocskos eszközei, így aki nem törekszik a megsemmisítésükre az alávaló antiszemita. ”

Várom a megfelelő helyreigazítást, köszönettel.

 166. kszabo — 2013-09-14 05:48 

@lorgerm:A Revans feliratú pólók elkészítése késett. A magukkal vitt pólók a nemzetközi tűzoltóversenyről maradtak. És egy ősi lengyel mondás: Nem a határok teszik a népet! És a példa rá: http://youtu.be/zX00OjIwcIM Üdv

 165. spinat — 2013-09-09 13:23 

a második verziót erösen érzelmi indíttatásúnak találom, khhm, hogy is mondjam? a szerzöje Izrael és cionizmus ellenesnek tünik, kicsit erösebben, mint ami nálam beleférne a kiegyensúlyozottságba. Mindeközben Izrale politikáját én sem tartom helyesnek.

 164. bobby — 2013-09-09 07:03 

@papszi:

Áááááá,nem!Ez csak amolyan megérzés…-)

 163. leroi — 2013-09-08 21:36 

@lorgerm: Esetleg a román oldal “1918” feliratú táblácskáit is le lehetne nyomozni…abból egy kicsivel több volt!

 161. papszi — 2013-09-07 15:04 

@lorgerm:

Nos én ott voltam tegnap Bukarestben, és még most is Székelyföldön vagyok. Nem értem igazából a kérdéseidet, csak azt tudom mondani, hogy a táborok többsége előzetes egyeztetés alapján, a csapatának megfelelő színű felirattal viselte a polót. Nem tudom ebből mit szerettél volna kihozni, de a cél az volt, hogy a magyar szurkolói táborok egységességét szimbolizálja, akkor amikor igazán össze kell fogni. Ugyanez a román oldalon egymás szétverésében mutatkozott meg.

 160. papszi — 2013-09-07 14:56 

@bobby:

Valóban.. 🙂 Csak nem ismerősek a körülmények? -)

 159. lorgerm — 2013-09-07 14:46 

tiboru, a tegnapi bensőséges hangulatú meccs barátságos, egyenpólós, szurkolóiról nem akarsz írni? Kik állnak a háttérben, kik finanszírozták a fekete pólót Magyarország felirattal, kik voltak a felbujtók, és egyáltalán mire volt ez jó?

 158. tiboru — 2013-09-07 14:25 

Szolgálati közlemény

Mostanában nagyon ritkán van alkalmam netközelben lenni, csak most olvastam át az elmúlt hét komment-termését, ezért egy kicsit késve kérek meg ismét mindenkit, hogy ne sértegessük egymást s őrizzük meg a blog eddigi hangulatát.

Köszönöm.

 157. kullancs — 2013-09-05 19:47 

@freca: Mert unalmas vagy. És ha erre te rögtön lefaszkalapozol, még én kötekszek. Ejnyemár, eszem a zúzádat..:D

 156. laszcar — 2013-09-05 14:58 

@FilcTroll: Jó dolog néha leírva látni amit gondolok.

 155. FilcTroll — 2013-09-05 14:24 

@dr. Lópici Gáspár: Bocsánat, megint hosszú leszek. Azt tenném hozzá a doktor úr megszívlelendő intelméhez, hogy ezekben a témákban mindenkinek csak teóriái, innen-onnan beszerzett információi vannak. Minden irányzat összetett, logikus mém-konstrukciókkal zsonglőrködik, de valódi, tapasztalati tudás, “saját zsíron” szerzett, majd tudatosan rendszerezett és megörökített ismeret nagyon kevés van ezek között. Igazából lószőrt sem tudunk ezekről a dolgokról, ezért méltatlan, ha elbeszélések és teóriák alapján megosztódnak és idegeskednek itt a kedves olvtársak.

Persze fontos észrevenni a hazugságot. Szerintem az itteni olvasók java eleve fenntartásokkal kezel minden hivatalos kommunikációs tevékenységet, az élen vszeg a politikai és a kereskedelmi ügyek állnak.

De attól, hogy egy-egy szitán átlátunk, még továbbra sem tudjuk, hogy mi az “igazság”. Ugyanúgy csak teóriákat eszkábálunk minimális részinformációk alapján, amelyek hitelességéről egyébként szintén nem áll módunkban meggyőződni.

Van az emberi elmének az a tulajdonsága, hogy bármibe képes mintákat belelátni — ki ne játszott volna ilyet felhőkkel? Ez a képességünk nem csak vizuálisan működik, az információk is így rendeződnek mintává a fejünkben. De ez mind-mind csak illúzió, ahogy a felhőkben “látható” arcok, sárkányok és indián törzsfőnökök.

Talán tudatlanságunk tudatosítása is segíthetne a józan ész és a béke fenntartásában.

 154. bobby — 2013-09-05 08:19 

@papszi:
“Egy vidéki főiskola történelem szakára jártam…”-Húúúúúú,a leírás kísértetiesen ráillik arra a tanárképző főiskolára,amelynek aztán a nevéből kimaradt a tanárképző,majd végül egyetem lett.És még szegény Berzsenyi Dániel nevét is le kellett adnia…-)

 153. dr. Lópici Gáspár — 2013-09-04 17:20 

@freca:

tudom, csak elfelejtettem replyozni a másik felet is

 152. freca — 2013-09-04 16:02 

@dr. Lópici Gáspár: Ezt ne nekem mondd.

 151. dr. Lópici Gáspár — 2013-09-04 12:12 

@freca:

Gyerekek, gyerekek, ne menjünk el ebbe az irányba, légyszi!

 150. freca — 2013-09-04 00:18 

Tiboru

Nem tudtam, hogy itt csak előzetes engedélyekkel lehet a témához hozzászólni, és valami belterjes elvárások vannak.

 149. freca — 2013-09-04 00:16 

@kullancs: Te nem unalmas vagy, hanem valami sunyi faszkalap. Miért kötekedsz?

 148. kullancs — 2013-09-03 23:01 

@freca: Az orosz (ex-szovjet, ha úgy jobban tetszik) Sz300-as rendszert kémkedték, amit Szlovákia és Bulgária is üzemeltet. Amúgy elég unalmas vagy, mondták már?

Úgy egyébként szerintem a zsidók és az ő nagy rajongóik kapálóznak egyfolytában, hogy Izrael így mega zsidóság úgy (pl. Izrael morális támogatása eyg erkölcsi lakmuszpapír, meg ilyenek), hát ez a tevékenységük egyik eredménye. Egyeseknek mindenről ők jutnak eszébe. 😛

Ja, és így 150 kommnet táján még mindig nem tűnt fel mindenkinek, hogy hasbara=/=propaganda, hanem annak csak egy része? Ejnyemár, csalódást okoztok…

 147. freca — 2013-09-03 19:08 

ez a B| egy szemüveges szmájli akart lenni, de itt nem működik 🙁

 146. freca — 2013-09-03 19:07 

 145. igazitrebics — 2013-09-03 14:02 

@freca:
1. Nem román technika!
2. Nem a másik ország fölé berepülés a védekezés!
3. Ha nem akarod érteni akkor nem tudok segíteni!

 144. freca — 2013-09-03 13:41 

@igazitrebics: Természetesen a román technika az élvonal. Természetesen a más országok fölé berepülés a védekezés. Parancs, értettem!

 143. gigabursch — 2013-09-03 12:50 

@leroi:
118. és 119.

Hogy mik a tények egy dolog.
Hogy hogyan manipulálják – egy másik. Ezért is van ez a blog.

Szóval az, hogy évtizedeken keresztül egy képet minek állítanak be és emiatt milyen következtetéseket vonnak le belőle csak addig áll meg, amíg meg nem cáfolják.

Egy archív fotót illetően egy baráti társaság közel egy évig vergődött azon, hogy a képen látható hajó melyik, hol és mikor készült, egyáltalán fölfelé vagy lefelé menetben.
Pedig a képkészítő gondosan dokumentálta a fotóit annak idején és mégis volt ütközés. Nomeg tévedés is.

Mindenesetre annak örülök, hogy a saját véleményedet kulturáltan fejtetted ki és nem ragadtál a tipikus, manapság oly jellemző formánál.

De!
Attól, hogy valaki szembemegy a(z elfogadottnak tartott) tényekkel még nem hülye.
Egyszerűen csak nem bízik meg benne, utánaszámol és megdöbbentő adatok jönnek ki belőle.

Mondok egy ilyet.
Kedves feleségem, mikor a diplomamunkájánál a Rába habzásáról írt, olyan adat jött ki a naponta kibocsátott sómennyiségről, hogy seggre ültünk.
Számolás, ellenőrzés, adatellenőrzés, forrásellenőrzés tizenhetedszerre is.
No ekkor fogadtuk el magunk az adatokat és a következtetéseket. S utána a konzulens, bírálok stb. jöttek a soron.

S tudod, pont így kérdőjelezik meg sokan pl. a gázkamrák kapacítását is.
Idő, energia, üzemi idő, térfogatok, huzatmennyiség, stb.
S csak azért mert valaki számol, még ne legyen antiszemita, akkor sem, ha a számításainak az eredménye ellenkezik a közoktatásban foglalt értékekkel és következtetésekkel.

Tudod, ha az ember valamiben lusta, attól még nyugodtan kivárhatja azt, hogy mások hogyan számolnak (lásd kitalált középkor – nem tudok benne számolni, túlmutat rajtam), de a kétely bennem van a hitelességet illetően és szívesen elolvasok alternatív elméleteket is. S lehet, hogy az ezerszer meggyőzőbb számomra, de ettől még el nem ítélheted őket.

 142. igazitrebics — 2013-09-03 07:17 

@freca:
Amit egyszer elmondtak egy rádióadásban, azt el tudom mondani. Izrael két jelentős ellenfele, ellensége is, egy bizonyos légvédelmi rendszer boldog várományosa. Ilyen rendszere, ha minden igaz, a román testvéreknél már üzemszerűen működik. Azért járnak erre, hogy megtapasztalják ennek a bizonyos rendszernek a működési csínját-bínját. Mert az józanul belátható, hogy amikorra az ellenfeleknek lesz, rendszerbe lesz állítva, addigra nekik ismerni kell a furfingot a rendszer kikerülésére!!

 141. freca — 2013-09-03 00:25 

Kiderült már, hogy izraeli katonai repülőgépek miért járkálhatnak ki-be a magyar légtérben?
Nemigen derült ki.
Akkor addig hagyjuk is a hablatyot.

 140. becsuszoszereles1k — 2013-09-02 23:30 

139. @FilcTroll:
Halisten tevedtem, mea culpa!:)

Onmegvalositas? Ha mar mint fogalom letezik (valami), akkor – Jung szerint – ez pszichologiai valosag.:)
Jung ‘komplex pszichologia’ elmelete pedig azt mondja, hogy:
“Az egyeddé válás célja: önmagunk megvalósítása, tehát a lehető legteljesebb totalitássá-válás adott esetben. Ez az önmagunk a mások által is megismerhető személy álarca mögött rejtőzik, mint azon belüli, immanens erő, amely a személyt is megvalósulás felé hajtja. Más szempontból ez az „önmagunk” transzcendens valóság, mert mint elérendő cél, mint ideál mindig előttünk van.”
Forras: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Flexikon.katolikus.hu%2FK%2Fkomplex%2520pszichol%25C3%25B3gia.html&ei=j_0kUsLqJ5HTsgaaxYCQBg&usg=AFQjCNH5PaimQuVO3t_yUU___eRU15dkqA&sig2=PoRcxJKsIlgKItIukOuy1Q

 139. FilcTroll — 2013-09-02 22:04 

@becsuszoszereles1k: A beilleszkedés minden egyes földi emberre vonatkozik, ezt az önmegvalósításra válaszoltam, ami szerintem kamu.

 138. becsuszoszereles1k — 2013-09-02 17:13 

137.@FilcTroll: A ‘kommunikacio’ szo ertelmezeserol a koztudatban volt szo, nem pedig arrol, hogy – idezlek – “Egy átlagfejben ennyi a képlet. Izrael = zsidók.” Hiszen kola vagy haszbara, kommunikacio elmeleti szempontbol ugyanaz – es akkor ez vonatkozik a kommunikacio intenzitasa mertekeben elohivott ellenhangra is. Tehat van egy objektiv-tudomanyos kommunikacio kepletunk, amibe bezavarnak “az erosen antiszemita es/vagy Izrael-ellenes kommunikaciot folytato, komoly erok is.”

“illeti: mindenek előtt törekedni kéne beilleszkedni a Föld nevű bolygó élőlényei közé a kellő alázattal.” Ez az ‘Izrael=zsido keplet’-re vonatkozik?
Van egy zsido alapvetes: Tilos szidalmazni mas nepeket es vallasokat! – remelem, ez eleg alazatos…

 137. FilcTroll — 2013-09-02 15:57 

@igazitrebics, @dr. Lópici Gáspár: Köszönöm, igyekszem 🙂

@becsuszoszereles1k: Nézd, én éveken át vállalati kommunikációs stratégiákat építettem és döntöttem romba, ezért polgári nézőpontból tekintek erre a kérdésre is. Katonai műveletek nem tartoznak ide, bár PSYOPS tekintetében van bőven átfedés.

Kommunikáció most alatt azt a tevékenységet értem, amibe minden klasszikus országPR-elem beletartozik, a követségi sajtómunkától a kulturális intézmények fenntartásán át át akár saját média üzemeltetéséig.

Egy átlagfejben ennyi a képlet. Izrael = zsidók. A zsidózás mindenkori hangerejét jelentősen befolyásolja Izrael állam kommunikációjának intenzitása. Minden üzenetnek van ugyanis ellenzéke, minél intenzívebb a kommunikáció, annál nagyobb hangot is szerez. Az üzenet értéktartalmától függetlenül ez éppúgy igaz a kólára, mint haszbarára.

Persze nem ez az egyetlen hatás erősíti az ész nélküli zsidózást: a fentebb említett nagy relációgomolygásban ott vannak az erősen antiszemita és/vagy Izrael-ellenes kommunikációt folytató, komoly erők is. Ezeken a csatornákon hatalmas energiák mozognak. Vitán felül áll, hogy ezeket az alap-előnyöket kölcsönösen biztosító béke létrehozására kellene fordítani.

Ami pedig az Önmegvalósító Emberi Lény seggébe már háromnegyedig bedugott Maslow-piramist illeti: mindenek előtt törekedni kéne beilleszkedni a Föld nevű bolygó élőlényei közé a kellő alázattal. E tevékenységben szépen ki-ki úgyis rábukkan kiteljesíthető önmagára, és így lesznek parasztok, mérnökök, tanárok plusz híresen kacér nők is épp a szükséges számban.

 136. becsuszoszereles1k — 2013-09-02 13:44 

129. @FilcTroll: Jol mondod, tehat: orszag. Es akkor maradjunk is ebben.

Ezt mondod: ” Ahogy az is belátható következmény, hogy ennek az offenzív, érzelmekre erősen ható kommunikációnak hallatán sokan zsidózni kezdenek…” – ke’rne’k konkret peldakat az offenziv kommunikaciora! Mert a “kommunikacio” kifejezest, tartok tole, mas ertelemben hasznalod (kiterjesztoen), mint ahogy azt a nagy tobbseg erteni szokta.
Pillanatnyilag a haszbararol beszelgetunk.
Ha esetleg, veletlenul, kommunikacion a katonai muveleteket erted, akkor ezt ne soroljuk a haszbarahoz, mivel ehhez egyikunk sem ert, es ebben egeszen biztosak lehetunk.:)

Szamomra nem kovetkezik logikusan, hogy barmi miatt is zsidozni kell!

 135. igazitrebics — 2013-09-02 13:41 

@FilcTroll:
“Ám a szomszéd Grünfeld néni, dohos szuterénjében matatva…”
Le a kalappal! Respect!!!!

 134. becsuszoszereles1k — 2013-09-02 13:06 

124. @FilcTroll: “Egyetlen emberig lecsupaszitott erdekrendszer…” mar eleve ellentmondas. Egyetlen emberig nem lehet lecsupaszitani, mert 7 milliardan vagyunk; tarsadalmak, illetve az emberi ossztarsadalom egyutteleserol van szo.
A peldad a Maslow motivacios hierarchia modelljet idezi: “…az egyetlen emberig lecsupaszított érdekrendszer nem más, mint az evés-ivás-ölelés-alvás. Ennyi egyébként jutna is mindenkinek.”
Az eredeti modell kedveert tegyuk ele az ‘eletbiztonsagot’, mint elso lepcsot (nincs eletveszely), es masodik lepcsokent kovetkezik a ‘letbiztonsag’- eves-ivas-alvas-szex. De van meg tovabbi harom, avagy negy fokozat a csucsig, ami az ‘onmegvalositas, az alkoto ember’ – ahol tudtommal te is allsz…Tehat a mozgast avagy fejlodest nem lehet megallitani – ha megis megallitjuk, arra szemleletes pelda a kulonfele koncentracios taborok – lehet tanulmanyozni.

A haszbara uzenete szerintem az, hogy: Emberek, velunk egyutt, mindenki maradjon mar nyugton a seggen – es foglalkozzunk vegre az egeto problemak rendezesevel, ne rantsuk egymast a melybe!

Persze idealis helyzet nincs, mindig napirenden vannak konfliktusok, amit viszont kezelni kell, a maga idejeben es a maga helyen.

 133. dr. Lópici Gáspár — 2013-09-02 12:47 

@FilcTroll:

nagyon szép volt ez az utolsó bekezdés :))

 132. freca — 2013-09-02 11:56 

Alföldi Róbertet illetően tudni lehetett, hogy mindenből olyasmit csinál, mint amilyet szokott.
Ki bízta rá pont augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen pont az István, a királyt pont a szegedi fesztiválon? RTL közvetítéssel, ami állítólag a legnézettebb? És miért?

 131. freca — 2013-09-02 11:52 

Szerintem a zsidók felismerik egymást.
Vagy nem?

 130. petiba — 2013-09-02 11:40 

@leroi:

Tiboru (ebből kifolyólag főleg a kts-társadalom) érdekében én már pontot tettem egy hasbarással való vitázás végére, de mivel leírtál több egész mondatot, amellyel teljes mértékben egyet értek, ezért emiatt még visszatértem a témára egy pillanatra. (az életben nem érek így a Djatlov téma kommentjeinek a végére, még mindig az előző blogtér kommjainál tartok csak).
Szóval Alföldivel “műkelebbel” kapcsolatban maximálisan egyet értünk.
Hát ennyi.

 129. FilcTroll — 2013-09-02 11:16 

@becsuszoszereles1k: Az országok embercsoportok csoportjai. 🙂

A legalapvetőbb emberi csoport a család, ám a vérségi kötelék tágabb értelemben is csoportokat képez, hiszen létrejönnek a törzsek stb. Földrajzi alapon szerveződnek csoporttá az országok lakói, de létrejönnek országcsoportok is. Ezeknek mind-mind önálló érdekrendszereik alakulnak ki, amik egy hatalmas, állandóan változó gomolygásként állnak viszonyban egymással.

Vajon ha felismerjük, hogy a haszbara (vagy az MTI, a CNN, MTV, akármi) egy tervezett kommunikációs tevékenység, akkor lehetséges-e magából a kommunikációból visszafejtve azonosítani az üzeneteket küldő csoportot? Aligha.

A haszbara Izrael állam hivatalos tevékenysége. Izrael politikája vitatott, az ország állandó háborúban áll, törzseinek sorsa régóta viharos, egyben nagy hatású szerte a világon. Kézenfekvő, hogy minden eszközt megragadnak a kommunikációra (is), offenzív stratégiát követnek, törekszenek a tudatosságra és tervezettségre stb. Ez minden értékítélet nélkül, pusztán analitikus úton is belátható és tudomásul vehető, pláne, hogy ezek a működő PR alapszabályai.

Ahogy az is belátható következmény, hogy ennek az offenzív, érzelmekre erősen ható kommunikációnak hallatán sokan zsidózni kezdenek, mert a zsidóságot, mint erős, egységes, offenzíven érdekérvényesítő csoportot azonosítják üzenetküldőként.

Ám a szomszéd Grünfeld néni, dohos szuterénjében matatva nem tűnik Izrael rafinált ügynökének, pláne a zsidó érdekek diadalmas nyertesének. Ezért az élesebb szeműek és elméjűek inkább elkezdenek a hatalmi piramison felfelé haladva szabadkőművesezni, rócsildozni és alakváltógyíkemberezni. Az elméletek választéka végtelen: az igazság zsenge hajtásai között tarkán ott virít a hülyeség gyomja is. De szerencsére itt a kritikus gondolkodás éles kapája, minden konteós alapvető szerszáma. 🙂

 128. freca — 2013-09-02 10:40 

Mai hír: a Simon Wiesenthal Központ azt követeli, hogy a Fradit zárják ki a magyar futballbajnokság első osztályából.
Mi szükség van erre?
Kinek lesz jobb?
Népszerűbbek lesznek tőle, vagy ellenkezőleg?
Csökkenti vagy növeli az antit?
Ez nem az első ilyesmi ám…

 127. becsuszoszereles1k — 2013-09-02 00:14 

117.@FilcTroll:Hinnye, erre de szivesen megcsapkodnam a csizmam szarat a csibukommal, ha vona…
Na, melyikre gondoltam: a csizmamra, a csibukomra, vagy a vonara…?

 126. becsuszoszereles1k — 2013-09-01 23:49 

124.@FilcTroll:Ilyet se hallottam meg, hogy egy orszagot csoportnak titulalunk…Magyarorszag: egy csoport – eleg furcsan hangzik…

 125. leroi — 2013-09-01 22:16 

@papszi:
Sztem senkinek nincs joga bűnöket elkövetni. És az igazságszolgáltatás, meg a bosszú között minden esetben van különbség.
(Shlomo Morel esete gyomorforgató, benne az izraeli szerepvállalás pedig védhetetlen.)

 124. FilcTroll — 2013-09-01 21:41 

@freca: Szvsz ez egy nagyon fontos kérdés, a lényegbe vág. Nyilvàn könnyű rávágni, hogy érdekek, célok mentén zajlik minden polkomm tevékenység, de az egyetlen emberig lecsupaszított érdekrendszer nem más, mint az evés-ivás-ölelés-alvás. Ennyi egyébként jutna is mindenkinek. Milyen valós többletet jelent ehhez képest egy csoportérdek, amiért aztán érdemes pl. haszbarázni vagy bármi effélét?

 123. papszi — 2013-09-01 20:35 

@leroi:

Kérdésem költői:

A soá elszenvedői jogosultak arra, hogy ugyanazokat a vétkeket elkövessék egy másik nép ellenében?

Ajánlataim:

Nézz utána ki volt Schlomo Morel.
Mit mondott Benjamin H. Freedman?
Mi takart a Balfour-nyilatkozat?

A sort végtelenségig lehetne folytatni, de nem vezet semmire, ugyanis a történet már évezredek óta ugyanaz:
A történelmet a győztesek írják!!!!!

 122. freca — 2013-09-01 14:51 

Érdemi gondolkodnivaló szerintem csak egy van.
Láthatóan élezik a feszültséget ahelyett, hogy csökkenteni igyekeznének. akár világméretben, akár nálunk Magyarországon.
Miért?

 121. laszcar — 2013-09-01 11:34 

A kommentek alapján annyi bizonyos, hogy kevés olyan frusztrált nép van a világon mint a zsidóké és a magyaroké.

Hogy érdemben is hozzászóljak:
Szerintem is valahol félúton van az igazság, de én úgy gondolom, hogy ez nem igényel túl nagy szervezést a hasbara részéről, hiszen az ilyen dolgok alapvetően önmaguktól lesznek. Nem csak a zsidóknál, mindenhol… Ha van is valami amit tehetnek az a környezet alakítása, úgy, hogy ezek a dolgok még inkább elmélyülhessenek. Ez az igazi “propaganda” vagy manipuláció, ha úgy tetszik. Ezzel nem csak a zsidók élnek, hanem más kormányok, nagyvállalatok is, akiknek sokkal hatásosabb így ránk tukmálni a hülyeségeiket, mintsem, hogy kiírnák a Holdra pl, hogy “okostelefont venni olyan jóóó”.

 120. dr. Lópici Gáspár — 2013-09-01 09:35 

@leroi:

A véleménynyilvánítás szabadságát mi itt tiszteletben tartjuk, így teszünk a tiéddel is.
Amit nem szoktunk, az egymás minősítgetése.
Te egész nyugodtan aggass bárkire a jelzőidből, de vedd észre, hogy egyúttal magadra is aggatsz néhányat.

 119. leroi — 2013-08-31 22:24 

/2. rész/

“A feje alapján egyértelmű”: Ezt most komolyan nem értem. Hogy jön ide az, hogy meg tudok-e különböztetni egy kaukázusi embert egy afrikaitól? A felvetés az volt, hogy egy magyar színésznőt milyen alapon neveznek ki zsidónak?

http://xxx.fotokep.hu/v/kevoo/Dundika/2000+May+Detar+Eniko/D__t__r+Enik__+_10_.jpg.html

/…érdemes kattintani…/

Szerintem a mellbimbója alapján egyértelműen gój.

/…mondtam, hogy érdemes kattintani…/

Ilyen alapon akárkit kinevezhetek zsidónak, akinek tetszik a biciklije, az állása, a háza…és máris lehet üvölteni, hogy minden tele van zsidókkal és övék minden.

“Lista a zsidókról”: Ohó, barátocskám, az nem úgy működik, hogy TE állítasz valamit és annak ÉN nézzek utána! Ha te állítasz valamit, azt bizonyítsd te. És nem érem be annyival, hogy ” A Várszegi, az zsidó”, vagy hogy “az antwerpeni gyémántpiac tele van zsidóval”, a dolgot ARÁNYAIBAN szeretném látni, tehát mondjuk a 100 legnagyobb vállalat CEO, CFO, MD, Board of directors közül mennyi a zsidó. Lehet egy kis impakt faktor is a dolgoban, hiszen egy CEO nagyobb súllyal kell latba essen mint egy sima igazgatósági tag. Persze rögtön visszakerülünk az eredeti problémához: honnan lehet tudni, hogy XY zsidó-e? Várom a kritériumokat…
(Nem véletlen, hogy ebben még az igazi profik is bizonytalanok néha, lásd Szegedi Csanád ügy, de a jó Grespik doktornak is meg kellett kérdeznie, hogy vajon zsidónak-e teccik-e lenni a bírónőnek. e. A feje alapján nem volt egyértelmű 😀 )

Kubinyi munkásságát nem ismerem, de ha az ÁVH utóéletéről van szó, akkor ajánlom az Elbocsátott légió című könyvet, abból kiderül, hogy a Kádár-rendszer miért döntött úgy, hogy a volt ÁVH-sokat jól fizető, politikamentes állásokba rakja. Az tény, hogy sok ÁVH-s volt zsidó. Érdemes elolvasni még Romsics Ignác Magyarország története a xx. században című munkáját is, abban asszem benne van Rákosiék zsidópolitikája. (Tudom, Rosenfeld, még mielőtt megjegyeznétek…)

A düsseldorfi eset egy túlmozgásos hitközség hülyesége, szerintem Waters, nopláne A Fal sehogyan se nevezhető ki antiszemitának. Móricka van pajeszosban is.

Az Alföldi-féle István, a király szerintem legalább olyan pocsék, mint Alföldi más munkái, szerintem arra az emberre Carter doktor szinkronizálásánál bonyolultabb feladatot nem kellene rábízni.

Végezetül: Mivel NAGYON eltértünk a poszt eredeti témájától és egy az egyben átmentünk a szokásos zsidózó-nácizó szájkaratéba, én a részemről befejezem a vitát, még mielőtt tiboru fejezi be.

 118. leroi — 2013-08-31 22:20 

/sóhaj…hányszor megfogadtam, hogy nem megyek bele ilyesmibe…no mind1, még egyszer utoljára…/

tematizáljunk…

“Holokauszt kutatók”/potenciális tömeggyilkos”: Mint azt a Milgram-kísérlet óta tudjuk, ha egy tudós külsejű, öltönyös, fehérköpenyes tag felszólit valakit, hogy “Kérem a tudomány érdekében a szomszéd szobában székbe szíjazott, jajgató, kegyelemért könyörgő embernek adjon egy 320 voltos áramütést”, akkor teljesen hétköznapi átlagemberek szemrebbenés nélkül megnyomják a gombot. Vagyis a tudománynak, a laborköpenynek ereje van. Ezek után nem nehéz látni, hogy az említett “holokauszt kutatók” “eredményeire” simán fel lehet építeni az alábbi kis gondolatmenetet:

1. A Holokauszt nem is történt meg, a zsidók csak kitalálták az egészet, hogy pénzt húzzanak belőle, hazugság az egész. (vagy nagy része)
2. A zsidók ezzel jókora pénzre tettek szert, érdemtelenül.
3. A zsidó ilyenek, ha pénzről van szó, csalnak, lopnak, hazudnak.
4. Védekeznünk kell ez ellen, hiszen nyomorba, szolgaságba dönt minket, ha hagyjuk a zsidókat tevékenykedni.
5. A védekezés abból áll, hogy a zsidókat kirekesztjük, kitiltjuk, nem engedjük vállalkozni, kidobjuk őket az állásaikból, elvesszük a vagyonukat (úgyis csalással szerezték)
6. Mivel ezután sem lett jobb az életünk, nyilvánvaló, hogy ez nem elég, ezért zsidókat össze kell szedni, munkatáborba csukni hogy dolgozzanak, végül pedig endlösung…

Hogy még világosabb legyen, itt egy hasonló gondolatmenet, ugyanebből a kultúrkörből:

1. A cigányok lusták, nem dolgoznak, csak a segélyekből és a családiból élősködnek.
2. Ráadásul még lopnak, bűnöznek is.
3. Ezen normális módszerekkel (oktatás, munkahelyteremtés) nem lehet segíteni, az iskolában is terrorizálnak diákot, tanárt, ha bekerülnek valami munkahelyre, ott is csak lopnak, nem dolgoznak.
4. Csak az erőből értenek, be kell őket fenyíteni szigorúan.
5. Mivel sokan vannak, és bicskázni is szoktak, ezért a gárdamenetelések, őrjáratozások nem hatékonyak, sőt még meg is támadják a gárdistákat.
6. Jobb az, ha éjszaka rájuk gyújtjuk a házukat és mikor menekülnek, párat lelövünk közülük. A gyerekeket is.

Szóval EZÉRT potenciális tömeggyilkos a holokauszttagadó, meg a kurucinfo.

(az már csak külön pikantériája a dolognak, hogy amikor a hosszas bujtogatás után pár idióta tényleg elment a gondolatmenet végéig, akkor se a kuruncinfo, se a Gárda, se a Jobbik nem állt ki mellettük, nem rohant jogi segítséget nyújtani se Gaudi-Nagy, se Morvai, de még Grespik se…kedves nemzeti kopasz akciósok, azért erre fel lehet készülni, hogy ha baj van, az általatok Parlamentbe, EU-ba, pozicióba jutott, jó pénzeket kereső hangadóitok bizony tojni fognak a fejetekre.)

De a holokamusokat nézhetjük másfelől is:
1. Tegyük fel, hogy igazuk van. Nem volt holokauszt, nem voltak gázkamrák, krematóriumok. Minden hazugság. Az összes szemtanú, túlélő (köztük a saját nagyapám), katona (amerikai, orosz egyaránt) hazudik. A bizonyító dokumentumok hamisítványok. A hullahegyeket ábrázoló fényképek hamisítványok. A nürnbergi per színjáték, minden ügyész, ügyvéd, biró, eskü alatt valló tanu hazudott. Az elvitt és soha vissza nem tért zsidó emberek máshol telepedtek le, nem hiányoztak nekik sem a túlélő rokonaik, sem a barátaik, sem az itthon hagyott vagyonuk. Azóta sem nyúltak az alvó bankszámláikhoz, stb…

2. Néhány (!) tudós szembemegy a világ közvéleményével, feltűnési viszketeségből, antiszemitizmusból, vagy mert az AszPo lobbi megfizette őket, vagy egyszerűen csak hülyék. Nem az 50-es, 60-as években dolgozó kutatókról van szó (pedig akkor még sokkal több szemtanú élt, és valószínűleg több dokumentum volt elérhető) a történtek után 60 évvel dolgozó emberekről van szó, a szemtanuk nagy része már nem él, a dokumentumok nem elérhetőek (vagy a zsidóknak lett volna 60 évük az eltüntetésükre.) És a mostani kutatási eredményeik azok, amik. Talán az AszPo megtollasodott (olajár!) annyira, hogy megfizeti őket, vagy a Milgram-kísérlet alapján az Asz-k rájöttek, hogy kellene némi tudományos alátámasztás a nézeteikhez.

Kivételesen az igazság nem középen van, mindenki belátása szerint válasszon a két pont közül.

(Egyébként a 12 év böri szerintem is hülyeség, egy sima rágalmazás per igazságosabb lenne.)

“Sport”: A “Móricka-effektust” ennél jobban LEHETETLEN bemutatni. Teljesen rendben van az hogy:
– Ausztrália átmegy Ázsiába (nemhogy másik kontinens, de egy másik félteke…)
– A székesfehérvári hokicsapat az osztrák bajnokságban játszik.
– Szlovák vizilabdacsapatok indulnak a magyar OB1-ben, női és férfi egyaránt.
– kanadai csapatok szerepelnek USA profiligákban,
de az Európába átjött izraeli focicsapatok, az nem. Mer’ az Ázsiába’ van. Ja. Megjegyzem Törökország nagy része is ott van, igaz, az európai meccseken javarészt az isztambuli csapatok játszanak.
petibá, te Győr-drukker vagy, azért ez a felhorgadás? Ha igen, akkor sorry, de akkor utáld a bajorokat is…
Egyébként, hogy ne csak Mórickázzak: nem olyan fontos mint a foci, de azért népszerű sport a kosárlabda is. Hát, légy erős, Izrael az alapításától fogva a FIBA Europe tagja. Nem Izrael, hanem a FIBA Europe alapításáról van szó, 1939-ről (!) 1953-ban egy EB 5. hellyel indítottak, 1967 az első KEK győzelem.

folyt. köv.

 117. FilcTroll — 2013-08-30 20:43 

Az Alföldi-féle István, a király vajon mi? Erős szimbólumok gazdagon adagolva: piramis, csillag, keresztek, drog, vér bőven stb. A művészi kommunikáció rejtett utalásaival kapcsolatos, néha paranoid fenntartások elő is törtek, pláne hogy Alföldi az ún. nemzeti oldal minden kommunikációs turháját megkapta már, ezekben a percekben is tüntetnek ellene.

Miközben a rendezés egésze azt, a nemzeti oldalon népszerű elméletet meséli el, hogy Géza és István sorsfeladata volt a magyarság letelepítése, ezzel a Mag felkészítése a télre, azaz a sötét időszakra (kali-juga, ha úgy tetszik). Hiszen mi vagyunk a Mag népe: ha újra jő a tavasz, belőlünk sarjad majd az új élet.

Alföldi értelmezésében István szükségből szövetséget köt Velük (akiket Róma, azaz Asztrik képvisel), de tudja, hogy nem ősei istenével szövetkezik, hanem egy sötét úrral. De a Mag megóvása fontos, mert jön a tél, és kell, hogy “…ennek a népnek országa legyen. Veled uram, de nélküled!” Feltűnő szimbólumként a darab végén a magyarokat ketrecként zárja körbe a Szent Korona.

Szóval akkor ez a rendezés vajon művészi haszbara akció, vagy épp ellenkezőleg? 🙂

Akinek van rá 103 perce, itt az RTL-es közvetítés, bár reg kell hozzá: http://bit.ly/16bc68N

 116. 404notfound — 2013-08-30 13:14 

Frissibe’:

http://hvg.hu/kultura/20130830_Roger_Waterst_bojkottalnak_a_dusseldorfi

Most egészen őszintén, nem kell Roger Waters / Pink Floyd rajongónak lenni ahhoz, hogy az ember megértse, miről szól a Fal.

Értem én persze, hogy a düsseldorfi pajtások azon vannak kiakadva, hogy a Dávid-csillag is szerepel a show-ban, de van ott plö $ jel is, oszt’ a FED vagy bárki más illetékes nem fetreng ettől hisztériás görcsben…

Idézem: „Az egész színpadkép egyértelmű asszociációkat kelt a harmadik birodalomra és a náci propagandára – fogalmazott Szentei-Heise.”

Ez így van, tényleg. Már azt kéne megérteni, hogy MIÉRT. Remélem egy ide tévedő érintett kiokosítja a kintieket, hogy miért kellene megkérdeznie valami avatottat, hogy mit üzen Waters. Annyit még segíthetek, hogy érdemes hozzácsapni a Final cut című még Pink Floyd albumot, és a The Pros and Cons of Hitch Hiking című, már szóló lemezét, ez a három pakk úgy egyben értelmezendő.

Bónuszként hozzátenném, hogy a Final cut eredeti filmjében Adolf Hitler is szerepel!!! Karlendítésekkel!!! A tecsőn most épp nem van, mert szerzői jogi okokból mindig letakarítják…

Béke.

 115. igor — 2013-08-30 04:16 

@petiba: Csak négy dolog, egyébként bocs, hogy beleszólok itt a kommunikációs állóháborúba.

Ha egy hipotetikus, de az elképzelés szerint erős zsidó háttérhatalom, Izrael állam, a Moszad vagy a posztban szereplő minisztérium le akarná kapcsoltatni a kurucinfót, akkor én arra fogadnék, hogy a kurucinfonak annyi. Ezzel kapcsolatban: ha igaz a fáma, akkor a kuruc kapcsán egy mezei parlamenti képviselőnek olyan tömegkommunikációs ász van a kezében, amihez hasonlót más csak hosszú, csencseléssel töltött órák során, meg a szívességek tengerén át volt képes megszerezni. Ez tehát lehet egy verzió.

Aztán a fotós dolgot sem igazán értem, délszlávokat, görögöket, egy sor olaszt meg máltait lehet zsidónak nézni, néha örmény az az orr, de Bohus cseh falujában is műtétre küldik a kis orrút. Láttam már olyan képet is, amin az aláírás szerint egy jemeni zsidó vitatkozik egy jemeni arabbal, de biz’ Isten ugyanúgy néztek ki.

A harmadik: a világ talán legfontosabb sportja a futball, Izraelnek viszont esélye sincs kijutni a vébére európai selejtezőcsoportból. Ázsiából (elviekben) nagyobb esélyük volna kijutni. Tehát nem tűnik abszurdnak az az érvelés(ük) miszerint a kiemelt biztonsági kockázat az, ami miatt az UEFA-ban köszönthetjük őket. Egyébként Ciprus is érdekesség, de az is, hogy Kis-Ázsiától keletre miképp lehet ismét Európa. Vannak ilyenek.

A negyedik meg a rossz diplomáciai érzék szerepe. Pl. ha Gyöngyösi azt mondja, hogy “aki szajján, valljon színt!” akkor pl. nem fulladt volna botrányba a próbálkozás. Persze az, hogy egy politikus értsen a politikához, merő és hiú ábránd. Egyébként megnéztem a Metapediát, ki is itt a zsidó, hát, ha ilyen germán fejszerkezetekkel születnek a zsidók, mint Vargáé meg Schmitté, meg ilyen jó reformátusok, mint Balog, akkor igazából bármi lehet, még alakváltók is lehetnek – vagy alakváltó hüllők.

 114. trollface — 2013-08-29 23:36 

Ezt most már én sem álltam meg szó nélkül, úgyhogy regisztráltam.
Grat a bogért tiboru, egészen szuper, rengeteg unalmas órától szabadultam meg, amíg a posztokat böngésztem 🙂
Az alábbi kommentet bátran töröld, ha úgy ítéled meg, hogy gond lehet belőle!

@leroi: gondoltam én is felteszek úgy 42 kellemes kérdést neked, fejben meg is fogalmaztam őket, de látva eddigi aktivitásod, letettem a dologról. Felesleges lenne begépelni őket, csak azért, hogy rám köpd az “antiszemita” címkét.
DE! Listát kértél. Hát adok én neked:
1. Nézd meg az Ávósok című dokumentumfilmet!
2. Olvasd el Kubinyi Ferenc Fekete lexikon című könyvét! Aztán ha végeztél, vissza is jöhetsz, hogy megválaszolj pár, az író által feltett kérdést. Persze ennek nem adok sok esélyt, de a lehetőséget azért megadtam. Hátha.

Szerinted keményvonalas haszbara nem létezik. Elfogadom, ez a te véleményed. Elmondom az enyémet cserébe: a haszbara azért lett kitalálva, hogy a gójokat a zsidók ellen hergelje, hátha sikerül összehozni még egy holokausztot. Az előző is milyen jól fizetett, hetven év után is folyik hozzájuk a lóvé, nem? Persze erről azok, akik a piszkos munkát végzik – hergelnek, kommentelnek, hörögnek – nem tudnak, ők azt hiszik, a zsidók érdekeit képviselik. A legfelső vezetés, amelyik majd betegre keresi magát az egészen, na ők irányítják a haszbarát. És szándékosan annyira arrogánsan, agresszíven csinálják, hogy akinek nincs baja a zsidókkal – mint pl. én -, az is megutálja őket.

Egyébként köszi a bemutatót, pont ezt vártam 🙂 Viszont azt reméltem, retorikai trükkökben kicsit jobb vagy; a szalmabáb érvelés, náci kártya, személyeskedés már elég uncsi…

 113. dr. Lópici Gáspár — 2013-08-29 21:15 

@petiba:

Há de télleg, mintha Tiboru direkt hozott volna ide egy hasbarás aktivistát.
Gyönyörűen adja elő az összes ismert érvet.
Persze itt hiába, átlátunk rajta, senki sem ugrik a gumicsontokra.

Nattyon mókás hejzet. 🙂

 112. leroi — 2013-08-29 16:46 

@petiba: A szóhasználato illetően (zsidózás, antiszemita, stb.) javaslom a Magyar Értelmező Kéziszótár forgatását.

Egyébként meg mint mondottam, az antiszemita propagandádat helyén kívánom kezelni…Nagy Natália örökbecsű mondása szerint:
Nyilasokkal nem foglalkozunk!
🙂
https://www.youtube.com/watch?v=qYyu_KWe_ek (2:42-nél)

 111. csuuzlee — 2013-08-29 13:54 

Talán ide illik Charlie Sheen esete is, aki először készített egy nyílt videóüzenetet Obamának a 9/11-el kapcsolatos kérdéseivel, aztán komoly lejárató kampány indult ellene, aminek részeként kirúgták a 2 pasis sorozatból is.
(Amin amúgy a gyártó bukott, azóta Sheen a máshol gyártott Anger Therapy című sorozattal tarol.)

http://www.youtube.com/watch?v=ZyKR2-A0KPU

 110. papszi — 2013-08-29 13:35 

Saját “élményeimet” megosztanám:

Egy vidéki főiskola történelem szakára jártam. Fontos megjegyeznem, hogy nem tartom magamat rasszistának, nácinak, mégis furcsán nézhettem az első alkalommal, amikor a tanári dolgozószobában léptem. A falon Izrael zászló, Shalom Izrael-es bögrék, naptárak, plakátok díszitették a szobát. Nem tartottam akkor lényeges szempontnak, csak furcsállottam. Idővel azonban, hogy úgy mondjam összeállt a kép.

A tanszéken tanító 8-10 állandó előadóból három volt zsidó származású. A tanszékvezető, és két docens.
Figyelem! A két docens közül az egyik a magyar őstörténetet az Árpád-korig tanította. A másik pedig az egyetemesből a II. VH-tól napjainkig.

Talán nem érdemes kifejteni mi lehetett az oka, amiért ezeket a korszakokat oktatták… Jegyzem meg, hogy zsidó oktatóink kutatási területe teljesen más volt, mint az oktatott. Köztudott, hogy kutatási ösztöndíjak mely területen biztosítanak magas ösztöndíjakat, pénzeket….(zsidó kultúrkör)

Tehát tessék abba belegondolni, hogy adott egy MJV, ahol egy kb.40 fős zsidő hitközség működik, és rabbija sem volt hosszú ideig, mégis képes felügyelni, oktatni, tematizálni a magyar diákok történelemoktatását.

 109. petiba — 2013-08-29 11:27 

@leroi:

Na, látod, pont erről szól ez a konteo, hogy jönnek a hasbarás gyerekek, és ha találnak olyat, ami Izrael számára nem előnyös, akkor ott kezdődik a komment, hogy “nettó antiszemita vagyok”. Köszönöm, hogy újra bizonyítod, hogy léteztek.

Most, hogy a kötelező köröket lefutottad, akkor térjünk inkább vissza a kérdések kitárgyalásához.Hátha egyszer sikerül egy hasbarástól valós válaszokat kapnom a kötelező eposzokon, és költői jelzőkön kívül.
Mondhatnám, hogy “természetesen” nem válaszoltál a kérdésemre, hogy HA szólásszabadság ÉS demokrácia van, ÉS a kuruc csupa mesét és hazugságot tálal, (viszont nem gyilkolászik napi szinten senkit, csak cenzúramentesen tálal tabu témákat) akkor miért igyekszik a “fél világ” azon, hogy betiltsák, ellehetetlenítsék? Várom erre az értelmes választ. Nem a hasbara-katyvaszt.

Más. Az antiszemita, rasszista, náci, fasiszta stb. jelzők, amelyekkel éltek mindenki ellen, aki mást vall és gondol a világról, mint amit ti, azok negatív jelzőnek számítanak. Most akkor hogy jön ide a zsidózás? A zsidó negatív jelző lenne? Ha én teszem azt lezsidózlak, akkor az olyan, mintha te lenácizol engem? Érdekes, elgondolkodtató kérdés. Másodlagos jelentésszinten is. Erről eszembe jut Shlomo Sand könyve, amit érdemes lenne néhány lelkes hasbarás arcnak is elolvasni. Talán a holokauszt-túlélők gyermekének született S.S. (úvaze) zsidó Shlomo nem nevezhető “antiszemitának”.Meg leidiótázni is nehéz, mert történész PhD-vel több egyetemen tanított világszerte.

Listát kérsz a zsidó nagyfejesekről, “bármilyen területről”? Ez most vicc? Ne másokat dolgoztass, használd a guglit, tudod, az érdeklődők barátja.Talán odáig nem kell lemennünk, hogy “zsidó nevek világszerte”…

A “feje alapján zsidó” tényleg nem komoly érv.
De ha eléd raknak mondjuk hat fotót, és azon mondjuk – komoly téttel megspékelve – ki kellene választanod, ki japán, ki kínai, ki svéd, ki zsidó, ki ír, és ki pigmeus obongó ( Természetesen svéd alatt nem az ott született afrikai bevándorlót értve, hanem mindenhol az őslakosokra vonatkozó fotókat kapnál) szerintem simán sikerülne neked is.

“A zsidó (cigány, örmény, magyar) holokauszt letagadói próbálják magukat szalonképessé tenni, lemosni magukról a “potenciális tömeggyilkos” címkét, hátha akkor egy párral több választó fogja őket szimpatikusnak találni.”

Várj, ezt magyarázd el, mert nem teljesen értem. Ha ma van mondjuk pár kutató, tegyük fel, jó harmincas korban mindegyik,nem százéves náci tömeggyilkosok) És mondjuk kétségbe vonnak bizonyos állításokat, BÁRMELYIK népirtással kapcsolatban, vagy régi nyilvántartások szerint pontosítani akarnak adatokat, és ezeket szeretnék további kutatással bebizonyítani, akkor nekik miért kellene lemosni magukról a “potenciális tömeggyilkos címkét”? Hiszen soha életükben nem öltek se tömeget, se egy árva embert sem, és legrejtettebb szándékukban sincs. És ha valaki tudni szeretné valamiről a pontos igazságot, akkor miért nem szalonképes? Milyen “szalonra nem képes”? (azt már nem is kérdezem, miért lehetetlenítik el, verik össze, csukják börtönbe – ld. pl. Robert Faurisson, v. Jürgen Graf kutatókat)
Ha valaki valamit kétségbe von, vagy nem hisz el, vagy másként tud,esetleg pontosítani szeretne, mitől lesz tömeggyilkos?
Légy erős,ezeket a kérdéseket ma világszerte nagyon sok értelmes, fiatal, teljesen normális, bármiféle “antiságtól” mentes fiatal teszi fel.És nem kapnak normális válaszokat.

Újabb kérdés, ha mondjuk én vagyok a Narniai királyság királya, és a mokatukai vegyi gyáramban kifejlesztettem sok frankó mérgesgázt, majd eladom egy másik államnak, aki egy harmadik állam államformájába bele akar piszkálni, akkor a narniai királyság tömeggyilkos-e?

Mivel Izrael állam jelen tudásunk, és földrajz oktatásunk szerint még Ázsiában van, ezért – egyedüli ázsiai államként – roppant érdekes, hogy sorra indul európai államoknak szervezett sportjátékokon. Ezen az érdekességen még az sem változtat, hogy Ausztrália mit keres Ázsiában. Ausztrálok mentségére szóljon, ha kontinensviadalt akarnak rendezni, az megegyezik a nemzeti rangadóval 🙂

Aztán ott van még az az apróság, ami mindig kimarad a vitákból. Az antiszemita szó meghatározása. Most nem arra gondolok, hogy antiszemita az, akit a zsidók nem szeretnek. Hanem arra gondolok, hogy kik is a szemiták. Hogyan sajátítódott ki a szemita szó a zsidóság számára? A zsidóságnál nagyságrendileg nagyobb népcsoportok tartoznak a szemita népek közé. Antiszemita az, a szó igazi értelmében, aki nem szereti a szemita népeket. Na most a keveredés már ott mélységes, hogy Nyugat-Európa jó része utálja az oda betelepedett muzulmánokat. De nem utálja a zsidókat. Mások utálják a zsidókat, de hidegen hagyják őket a muszlimok, sőt nekik szurkolnak a zsidók ellenében. Aztán persze van, aki utál mindent, ami nem vele azonos, meg persze vannak az Európában élő bármilyen szemiták, akik utálják a nem szemitákat. Meg van, akinek elege van az egészből. Szóval ez a multikulti, maga. Erre remek példa a tényleg tömeggyilkos Breivik, akiről azóta nem sokat hallani, mióta kiderült minek tartja magát: Norvég nacionalista, iszlamofób keresztény, szélsőjobboldali cionista, újpogány Odin-követő stb.

 108. FilcTroll — 2013-08-29 11:01 

Ez nagyon érdekes és súrolja a témát:

“Fegyelmi vizsgálatot indított az izraeli hadsereg több katona ellen, mert szolgálat közben palesztinokkal buliztak egy éjszakai mulatóban a ciszjordániai Hebronban.”

Egy csapat felfegyverzett katona betért járőrözni egy bárba, ahol épp esküvő volt. Persze, közéjük is lőhettek volna. :/

http://index.hu/kulfold/2013/08/29/fegyelmit_kapnak_a_palesztinokkal_mulato_izraeli_katonak/

 107. leroi — 2013-08-29 09:29 

bocsánat, természetesen Maniu gárdát akartam írni.

 106. leroi — 2013-08-29 09:24 

@petiba: Amit irkálsz, az nettó antiszemitizmus, magyarosabban zsidózás, ennek mértékében kell vele foglalkozni.
Bizonyítani egyetlen állításodat sem tudod, nem tudsz listát írni a zsidó cégvezetőkről, kettős állampolgár politikusokról, keresztény gyerekek vérét ivó rabbikról…ja bocs, az kimaradt.

(Gonoszkodhatnék azzal, hogy listát kérek a magyar kormány Izraelt a magyarsággal szemben támogató döntéseiről, majd ezek arányáról az összes döntéshez képest. Esetleg a zsidó nagyfejesekről (bármilyen területről) és az arányukról a terület nemzsidó szereplőihez képest. Egyátalán, már az is problémás, hogy mi alapján lesz valaki zsidó? Pár éve sikítva röhögtem, amikor egy szélsőjobbos honlap listát közölt a zsidó közszereplőkről, köztük D. Enikő színésznőről, akihez ezt írták: “a feje alapján egyértelműen zsidó” komoly érv…)
A zsidó (cigány, örmény, magyar) holokauszt letagadói próbálják magukat szalonképessé tenni, lemosni magukról a “potenciális tömeggyilkos” címkét, hátha akkor egy párral több választó fogja őket szimpatikusnak találni. Ennek megfelelően kell velük foglalkozni. (megjegyzem ennek mi is áldozatai vagyunk, a Munteanu gárda “tevékenységéről” még Magyarországon sem (!) beszélhetünk nyíltan, a törikönyvek egy sejtelmes “vérengzés” szóval elintézik, de a Vajdaságban 45-ben történtek is csak pár éve beszélhetőek és még most is problémás a kérdés Szerbiában.)
Az izraeli focicsapatok Európai indulásáról meg tényleg nem tudom mi köze van bármihez is. Ausztrália meg átment Ázsiába fociilag 2006-ban. Jelent ez bármit is? Semmit. (persze Mórickának, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe, neki biztosan…)

Egyszóval szerintem Keményvonalas haszbara nem létezik (vagy nagyon rosszul működik), keményvonalas antiszemita propaganda viszont igen. Vajon milyen nemzetközi háttérhatalom szervezi, pénzeli…

 105. freca — 2013-08-29 00:00 

@leroi: A világhírű ugyanaz, mint az elismert, a haladó vagy a demokratikus.

 104. kullancs — 2013-08-28 23:48 

@becsuszoszereles1k:

“Ha létezne valódi haszbara, akkor ezt a filmet legalábbis betiltják, Esztert és Andrást lejáratják, cikkek születnek a magyarországi palesztin propagandáról…”

Ez az egész filmről szólt. Én pedig erre írtam, hogy (ez az egész történet) nem palesztin propaganda szerintem. A három pontnak nem értem miért van szerinted jelentősége.

 103. petiba — 2013-08-28 23:30 

@leroi:

A nem értem, és a nem akarom érteni között pont egy hasbarányi különbség van 🙂

Azért azok a művészeti alkotások, könyvek, cikkek, kutatások, amelyek Izraelt és a zsidókat valóban negatív színben tüntetik fel, azzal sokat nem találkozol, mert vagy betiltják, vagy meg se jelenhet, vagy ellehetetlenítik, vagy megtesznek érte mindent, amit lehet, hogy betiltsák. Ez most így szerinted kétségbe vonható?

A zsidó oldalon nincsenek alaposan felfegyverzett, a mások életét semmibe vevő fanatikusok? Mavi Marmara? Vagy a B’Tselem izraeli emberjogi szervezet jelentése?
1967 óta 750.000 palesztint tartóztattak le hosszabb-rövidebb időre az izraeli hatóságok. Köztük volt 23.000 nő és 25.000 gyerek.

Hogy nekünk, magyaroknak mi közünk van ehhez, miért érdemesebb erről beszélni, mint a vörös khmerekről, tamil tigrisekről.

Hát,ennek több oka is van. Talán azért, mert viszonylag kevés magyarul tudó kambodzsai-magyar kettős állampolgár, vagy tamil ül a magyar parlamentben, vagy az Európai Unió vezető testületeiben.
Aztán a vörös khmerekről leírhatunk, kimondhatunk bármit, bármikor, bárminek az ellenkezőjét is, nyugodtan kétségbevonhatjuk a kambodzsai holokausztot, vagy Pol Pot rémtetteit, sőt, az észak-koreai haláltáborokat is nyugodtan letagadhatjuk, a kutyát se érdekel. De a zsidó holokauszt kérdés feszegetői könnyen a böriben találhatják magukat sec-perc alatt.
Ausztriában 12 évet is kioszthatnak érte.

Kik “tartják” szerinted “ezt” fókuszban?

Khmerekkel, tamilokkal, pakisztániakkal azért nem lehet ijesztgetni az embereket, sem nálunk, sem világszerte, mert a multinacionális vállalatok, nemzetközi testületek, döntéshozók, pénzintézetek, tőzsdék, médiamammutok élén viszonylag kevés khmer, tamil és pakisztáni csücsül.

No meg azért is érdekesebb számunkra Palesztina és környéke, mert úgy tűnik, a kőzetlemezek az elmúlt hetven évben pont annyit mozdultak észrevétlenül, hogy Izrael elindulhat Európa bajnokságokon, Európa-kupákon. De Kambodzsa, a jó öreg Ceylon, no meg Pakisztán nem úszott át a magmán Európába.

No és mit szeretnél tudni a vízkészletről?

 102. petiba — 2013-08-28 22:58 

Uppsz, megérkezett, a második vonal, leroi személyében?

Sztem nagyon zsíros helyzet, amikor a konteó (hadd használjak hosszú Ó-t!) konteóságát az aktuálisan konteózók bizonyítják be, nem?

Végre sikerül egy hasbara-gyanús okos embertől megkérdeznem, ha már így összekerültünk, hogy ha szólásszabadság van ÉS csupa hazugságot ír a kuruc, akkor miért kavar fél világ a betiltásáért? Mert ennek így nincs értelme. (az ÉS-re tessék figyelni és a logikai kaput átállítani VAGY-ra – próbaképpen)

 101. leroi — 2013-08-28 22:24 

@404notfound: Bocs, hogy kérdem, de miért érdekes ez a nem túl eredeti techno-house zene?

 100. leroi — 2013-08-28 22:14 

@cigekas:
Nem értem, miről beszélsz. Azt mondtam, hogy ha valóban létezne a keményvonalas haszbara, akkor az ilyen filmeket, amelyekben mindkét fél megszólalhat, esetleg Izrael negatív színben tűnik fel ÉS aztán elnyernek egy nemzetközi díjat (ezzel jelentős publicitást kapnak) a haszbarásoknak mindenképpen le kellene járatnia. Ez nem történt meg. A filmben nem csak a véresszájú Hamaszosok, de néhány normálisan (értsd nem gyilkosságokban és bombákban) gondolkodó palesztin is megszólalt. Vannak ilyenek? Naná! Pl. a kislány apja, aki szerencsére nem tette magáévá a régi doktrínát: “Jobb az igaz hitben meghalni, mint hitetlen orvos által gyógyulni.”
ÉNSZERINTEM a film legfontosabb üzenete az, hogy mindenekelőtt az erőszaknak kellene véget vetni. Az, hogy ez mennyire esélyes a felfegyverzett, a mások életét (de még a sajátjukat is!) semmibe vevő fanatikusokkal, az egy érdekes kérdés. Az is érdekes kérdés, hogy a békésebb, józanabb palesztinok hangja fog-e valaha hallatszani a üvöltöző, levegőbe lövöldöző, erőszakos kisebbség hangja mellett.

És az is érdekes kérdés, hogy nekünk, magyaroknak mi közünk van ehhez, érdemesebb-e nekünk erről beszélni mint mondjuk a pakisztáni-indiai határvitáról, a vörös khmerekről, vagy a tamil tigrisekről.

Miért tartják ezt fókuszban egyes újságok, portálok, tv-k, rádiók, stb.?

Talán azért, mert khmerekkel, tamilokkal, pakisztániakkal nem lehet ijesztgetni az embereket és nem lehet szavazatokat szerezni.

Országfoglaló zsidókkal, illetve véresszájú nácikkal viszont…

Egyébként Eszterék készítettek filmet a telepes-szabadságharcos konfliktusról is, az még jobban körüljárja a problémát, érdemes azt is megnézni. Ennek azonban nem volt számottevő nemzetközi visszhangja, leadta a Spektrum TV, meg az M1, oszt’ jónapot.

No és mi van a vízkészlettel?

 99. cigekas — 2013-08-28 21:17 

@leroi:

A kommentjeid alapján biztos nem egy filmet néztünk! A filmet Te rendelted meg és jelezted mit szeretnél kicsengésként érzékelni? Csak azért kérdem, mert olyat is látsz benne, ami nincs egyetlen kockán sem!

 98. leroi — 2013-08-28 21:10 

 97. leroi — 2013-08-28 21:06 

@cigekas:
Jó filmet néztél. A következő lépés ezek után az, hogy a látottak alapján döntsd el, te mit gondolsz erről az egészről.

 96. leroi — 2013-08-28 21:04 

Hmm….
A kanadai profnál én nem tudok mást belelátni az ügybe, minthogy kismilliószor konfrontálódott az egyetem vezetésével aztán egyszer csak elegük lett belőle és kipenderítették.

http://www.ottawacitizen.com/news/Lawyers+spar+over+University+Ottawa+dismissal+Denis+Rancourt/8578047/story.html

Oktatói szabadságának nevében, az összes tanulójának ötöst adott, erre az egyetem vezetése kirúgta. Hol itt a lejáratás?
persze aztán előállt a ‘arohattzsidókvoltak’ mantrával, azóta biztos jó barátja Mel Gibsonnak.

Alex Jones…hát azért ez TÉNYLEG még viccnek is rossz. Elmondom neked hogy nem csak konteósokat, meg filmbeli gonosztevőket hívnak Alex Jones-nak, de pl. a New English File című angol tankönyv egyik feladatában is egy Alex Jones nevű nő (!) szerepel. Sőt még híres Alex Jones-ból is jó a felhozatal:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(disambiguation)

Ami azt illeti, az én nevem ( a polgári :D)pl. megegyezik egy világhírű magyar tudóséval…akkor most mi van??

 95. csuuzlee — 2013-08-28 20:31 

@leroi:

Így hirtelen Naomi Wolf The end of America című könyvét tudnám ajánlani az ügyben.
Vagy itt van egy konkrét ügy:

http://www.veteranstoday.com/2012/07/11/denis-rancourts-struggle-for-justice/

De a legújabb ez:

http://www.infowars.com/child-torturing-villain-in-new-warner-bros-movie-named-alex-jones/

Muhaha!

 94. cigekas — 2013-08-28 20:29 

@leroi:

Láttam a filmet! Igazából nem értem mit szeretnél vele példának állítani! Miért is kellene ezt a filmet a hasbarának eltipornia? Először is nem egy szegény palesztin kislányról szól. A film alapvető rendeltetése a csúnya Hamasz bemutatása volt, ahol gomba módra terem az önkéntes merénylő, és akik a saját társaikat is terrorizálják. Szegény Izraelt belehajtják, hogy rakétatámadásokat intézzen harcos palesztinok, vezetőik és mások ellen. Erre aztán a fanatikus Hamasz horda beindul és megint békétlenség lesz, mert visszavágnak. Eszter és András tolmácsa (aki palesztin) szintén nem érti mire való ez a harciasság. Ő egyébként szintén újságíró/tudósító napi kapcsolattal rendelkezve izraeli portáloknak. Is. Elmondása alapján az izraeli rakéták soha nem tévednek. Hiszen a fegyverraktárát is leküldik….igaz házastul. Persze a soha nem tévednek, azért később változik. Mikor a kislányának három ujja csonkolódik egy izraeli rakétától. De erről a Hamasz tehet. Síró anya a kórházban kép után jön az őrjöngő terrorista temetése, akik Istent éltetik. A vágott képek üzenete, a megbeszéltetett fiatal palesztin akinek a mártírság az út…….! 40.35-nél egyértelmű üzenet a muszlimoknak! A végén persze a jó Izrael segít! Átvihetik a kislányt műtétre, mert önzetlenül segítenek. Mindenkinek? A kislány melletti ágyon fekvő kisfiúnak és az apjának is megadatott volt a lehetőség? Profin szerkesztett és vágott 51 perc. Az már tényleg csak elvetemült összeesküvés elmélet, hogy pont a konfliktus előtti napon érkeztek meg, az amúgy „békeidőket” megélő Gázába. Rossz filmet néztem?

 93. leroi — 2013-08-28 19:50 

@cigekas: Ebben tévedsz, az ásványvíz csak töredékét adja a vízfelhasználásnak, pl. az ipar, a mezőgazdaság csapvizet használ, de fürdeni, főzni, fogat mosni se nagyon szoktunk ásványvízzel. (Sőt, nekem van egy sejtésem arról, hogy egynémely ásványvíz sem más, mint csapvíz, csinos kis műanyag üvegbe töltve…)

 92. leroi — 2013-08-28 19:36 

“Ismered a trollkodás módszereit? A floodolást, az offolást, a személyeskedést, a terelést, és még ki tudja, mi mindent? Biztos amatőrök fejlesztették ki hobbiból, ugye?”

El tudom képzelni hogy igen. Az emberi bunkóság magától is szárba szökken, személyeskedés, terelés, offolás az Interneten kívül, egy sima beszélgetésben is előfordul.
Mellesleg az Antiszemita Propaganda (AszPo) is előszeretettel használja ezeket.
Az ezzel a módszerrel lejáratott egyetemi oktatók közül tudnál hozni néhány példát? Esetleg a vonatkozó dokumentumokkal együtt, értem ezalatt a kommentlistákat, bejegyzéseket, stb.?

vagy csak terelsz és offolsz? 🙂

 91. cigekas — 2013-08-28 19:27 

@igazitrebics:

Nem az országon átfolyó vizek a meghatározóak, hanem a természetes források száma, kinyerhető vízmennyiség illetve annak minősége. Csak az ásványvizek palackozására kevesebb, mint a felét használjuk ezeknek a forrásoknak. Ez nem szomszéd függő!

 90. zandertenoki — 2013-08-28 17:34 

@zandertenoki:

Helyesen: Kiönt néhány szerencsétlent és megy is tovább?

 89. zandertenoki — 2013-08-28 17:33 

@cigekas:
Milyen víz? Az, ami minden tavasszal kiönt néhány szerencsételent? Esetelg az, ami gyakran lábon rohasztja meg a vetést? Netalántán az, amelyik átlagosan évi 10 négyzetkilométerrel növeli a Balaton felszínét?

 88. csuuzlee — 2013-08-28 17:08 

@shiri:

Azt megnézném, amikor a kedves B. Netanyahu arcába mondod, hogy az általa vezetett szervezet mennyire nem profi! 🙂

Pláne, hogy épp mostanában toboroznak újra.
http://www.palestinechronicle.com/israeli-government-to-recruit-students-as-undercover-agents-on-social-media/#.Uh4RodKEJM4

Ismered a trollkodás módszereit? A floodolást, az offolást, a személyeskedést, a terelést, és még ki tudja, mi mindent? Biztos amatőrök fejlesztették ki hobbiból, ugye?

Tudod, micsoda lejárató kampányokat folytatnak amerikai egyetemeken azon tanárok ellen, akik a palesztinok mellett szólalnak fel?

Nem is értem, miért akarod kisebbíteni a jelentőségét.

 87. leroi — 2013-08-28 15:47 

Na végre megvan: http://www.youtube.com/watch?v=na-R2UXd5UE

Érdemes megnézni.

Amit mondani akartam róla, hogy szerintem ez nem propaganda se ide, se oda, épp ezért bármilyen propaganda szempontjából káros, mert lehetőséget ad arra, hogy több oldalról tájékozódj a kérdésben, aztán véleményt alakíts ki róla. A hasbarának az ilyesmit kellene sárba tipornia, de nem teszi.

(…aztán persze lehet, hogy fordított pszichológiát alkalmaznak…ááá, ez bonyolult, elvesztem.)

 86. becsuszoszereles1k — 2013-08-28 13:59 

79.@freca: Te viszont hallottad, hogy 2:18-tol van benne dalszoveg. Te erted a szoveget?:)

 85. becsuszoszereles1k — 2013-08-28 13:38 

80. @kullancs: Harmas pont itt:
66.@leroi 2. bek., 4. sor vege

 84. igazitrebics — 2013-08-28 13:33 

@cigekas:
Ha jól emléxem, akkor az áhított vízvagyonunk kb 90%-a a szomszédaink jóindulatán múlik, hogy becsurog-e az országba vagy sem!
Természetesen ezért aztán igyekszünk is nagyon jóban lenni mindegyikkel és a becsurgó vizeket pedig jól megfogjuk és hasznosítjuk. Azért meg, hogy az ácsingózók kedve elmenjen a miénktől, jól teleszarjuk és piszkítjuk mindet!!

 83. cigekas — 2013-08-28 13:17 

@zandertenoki:

Válasz a kérdésedre: víz, víz, víz !

 82. rdos — 2013-08-28 11:52 

Azzal kezdem, nagyon nem szeretem, ha valaki “zsidózik” (magyarozik, németezik, …). Azzal folytatom, azt se szeretem, ha valaki mentegeti a cionizmust. Ezt a két dolgot nagyon nem kellene keverni. Szerintem.

Aki tudatlanságból, vagy szándékosan összemossa ezt, az a “gyűlölet keltő”. Ez a véleményem, megengedve, akár tévedhettem is.

 81. SLC — 2013-08-28 11:45 

@shiri: Ezen már én is elgondolkoztam. És nem írom le mire jutottam. Nem merem. “…a hatás meg kábé ellentétes azzal, amit el szeretnének érni.” – ehhez annyit tennék hozzá, hogy nem tudjuk mit szeretnének elérni, csak FELTÉTELEZZÜK, hogy a cél Izrael Állam pozitív megítélése. De akár tévedhetünk is.

 80. kullancs — 2013-08-28 10:21 

@becsuszoszereles1k: Részleteznéd, hogy mégis hol és milyen három pont az amire te gondolsz, és miért?

 79. freca — 2013-08-28 09:24 

@becsuszoszereles1k: Meg sem nézted…

 78. becsuszoszereles1k — 2013-08-28 01:37 

73.@404notfound: A blogot (konteo) es a bloggazdat ismerve ehhez nem is fer ketseg.
Es akkor az is ide kivankozik, hogy a torteneszek es hat nyilvan a szocialpszichologia tudomanya szerint is: a vilagon a legerosebb nemzeti osszetartas a japanok kozott van.

 77. 404notfound — 2013-08-28 01:14 

Mindenesetre tiboru kezdjél el nagyon vigyázni magadra :)))

 76. 404notfound — 2013-08-28 01:12 

Kis offtopic kanyar, merthogy nemcsak klezmerre ropják a srácok, érdekes módon ilyesmi zenék is születnek ma Izraelben: https://www.youtube.com/watch?v=ExAUoxtqdiQ szerintem nem kell kommentár.

 75. becsuszoszereles1k — 2013-08-28 01:09 

70. @freca: “szoveg nelkuli dal” szoveget nem nehez erteni…
72. @kullancs: Cc, ez ket dolog. A mondatban van is kozte harom pont.

 74. becsuszoszereles1k — 2013-08-28 00:58 

43.@petiba: Oszd mar meg velunk, mi volt “a tipped, ami bejott”!

 73. 404notfound — 2013-08-28 00:54 

Bocs’, de szerintem ez a poszt messze nem politikai szándékkal íródott, pusztán egy létező és nyilvános!!! szervezetre, illetve annak tevékenységére hívta fel a figyelmet, lsd plö a Lauder iskola hirdetését. Szó sincs vádakról, egyszerűen a blog hagyományainak megfelelően vannak a tények és az elméletek. Azt senki sem vitatja, hogy minden államnak joga van érdekei képviseletére és ki más tenné ezt a leghatékonyabban, mint az elkötelezett állampolgár/támogató? A célok és az eszközök viszonya és a tágabb összefüggések objektív és vázlatos bemutatása akár azzal is indokolható, hogy bloggazda így kívánja felhívni a figyelmet az éppen most kezdődő Zsidó Nyári Fesztiválra és a párbeszéd, illetve a nyitottság fontosságára. Az antiszemita szájhabzásnak tiborut ismerve itt nem lesz tere sosem, az érvekkel dúsított vitának viszont igen. Annak pedig nagyon ideje volna, szerintem, különösen most, hogy Szíriát napokon belül visszabombázzák az őskorba, így napokon belül olyan információmennyiség és propaganda zúdul majd ránk, hogy ihaj.

 72. kullancs — 2013-08-27 23:26 

@leroi: Szóval a filmben az, hogy az izraeliek megmentik egy kislány ujját a kórházban, palesztin propaganda? Mi lenne akkor az izraeli? A hány gyerek volt még, és hány került izraeli kórházba kérdést meg már csakazértse feszegetem. De palesztin propaganda, hát hogyne. 😛 (Ja ás a hasbara =/= zsidó háttérhatalom.)

 71. gabesz70 — 2013-08-27 22:59 

@monk: Well, well, well! Ahogy a művelt székeky mondaná. Íme az első hasbara tag! Köszönjük!

 70. freca — 2013-08-27 22:20 

@leroi: Érted a dal szövegét?
Nocsak.

 69. leroi — 2013-08-27 21:52 

@freca:

Jaj istenem, ez szánalmas. Bizonyosan hiteles egy 4 perces reklámfilm, ahonnan valahogy kimaradtak a szereplők, a héber hangalámondás, amiben csak egy otthon összetákolt gagyi animáció, meg egy héber nyelvű slide, meg egy szöveg nélküli (egyébként a lakásvásárlásra szerintem nem buzdító) dal szerepel…éshogy egyértelmű legyen, egy esti Budapestet ábrázoló katalógusfotó a háttérben. Szerintem az izraeli kreatív reklámügynökségeknek tiltakoznia kellene, mert ezzel bélsárral lejáratják őket 🙂

 68. freca — 2013-08-27 21:31 

Magyarországi lakópark reklámja Izraelben:

http://www.youtube.com/watch?v=sw19OlhzudA

 67. zandertenoki — 2013-08-27 20:57 

@zandertenoki:
Kimaradt:
A témához kapcsolódva. Én is azon a véleményen vagyok, hogy az igazság (már ha létezik ilyesmi) a két felvázolt lehetőség kötz helyezkedik el. Vaalamivel közelebb az “alternatív” verzióhoz.

 66. leroi — 2013-08-27 20:56 

Ha valami haszbara-szerű dolog létezik a világban (mármint a nemhivatalos)akkor az inkább a zsidók ellen mint értük folyik, több szinten is:

1. Izrael állam megalakulásának és a cionizmusnak a viselt dolgai ismertek, egészen az illegális bevándorlástól az angolok elleni terrorcselekményeken át a modern disznóságokig bezárólag. Magyarázgatni lehet ide-oda őket, de letagadni, eltussolni nem nagyon…úgy értem, a mindenki által megismerhető dolgok (Entebbe, az Eichmann-ügy, a soha abba nem maradó, a megbocsátást, amnesztiát hírből sem ismerő nácivadászat)épp eléggé “árnyalják” Izraelnek a saját magáról kialakítani kívánt képét, mégis, ezeket szinte sehol nem feszegetik, ehelyett jönnek háttérhatalmas, “mindenütt-ott-vannak”-os, lakótelepes, ostobaságok, amelyeket soha, semmilyen hihető dokumentum nem támaszt alá (legalábbis a állítások a 9/11 konteó és a gyíkemberek szintjénél nem hihetőbbek/bizonyítottabbak.) Nyilván az ilyen propaganda célja nem a tájékoztatás, hanem a szorongások kivetítésén alapuló félelemkeltés, a bűnbakképzés, végső soron pedig a propaganda terjesztőjének a személyes érdeke, leginkább a politikai hatalom megszerzése. Itt most egy, a Pázmány egyetemen végzett történész szakos fiatalember neve kellene hogy következzen, de PC-k vagyunk. (természetesen az egykori liberális párt alapítóembere, később a 168 óra nevű baloldali hetilap újságírója is említést érdemelne, de ezt már tényleg hagyjuk.)

2. Vannak olyan, az izraeli-palesztin kérdést két oldalról bemutató filmek, amelyek mind a két felet megszólaltatják, uram bocsá, emberként ábrázolják. Az egyik ilyen nemrégiben elnyert egy rangos nemzetközi díjat, szerintem teljes joggal, mert nagyon megrázóan és gondolatébresztően mutatja be egy palesztin kislány történetét, akinek egy izraeli bomba letépi három ujját…majd az apja hihetetlen küzdelmének köszönhetően egy izraeli kórházban a negyediket megmentik. (Igen, Eszter és András a készítők.) Ha létezne valódi haszbara, akkor ezt a filmet legalábbis betiltják, Esztert és Andrást lejáratják, cikkek születnek a magyarországi palesztin propagandáról… No mindegy, semmi ilyesmi nem történt.

 65. zandertenoki — 2013-08-27 20:54 

Először is, új ember. Már olvasgatom a blogot egy ideje (és nagyon tetszik, gratula mindenkinek), de csak most szántam rá magam a fegisztrációra. És ezennel ígérem, hogy ezen túl minden érdekes témában megosztom véleményem a nagyéredeművel, Isten engem úgy se… , akrom mondani úttörő be… ,azaz hogy cserkész becssz… öhm, szóval ígérem oké? 🙂

És akkor most amiért regisztráltam:
@petiba:
Ha már felmerült, miért is akarnának az izraeliták/zsidók (nem kívánt rész törlendő) ebbe a lassan elsivatagosodó, ásványkincsekben szegény, nulla nemzetközi befolyással rendelkező országba települni? Pláne tömegesen.

Tisztelettel Zander Tenoki

 64. freca — 2013-08-27 20:34 

@scha: Századrangú? Nana.

 63. petiba — 2013-08-27 19:05 

@scha:

“De a hazai jobb vélt és valós antiszemita megnyilvánulásai, sőt egyáltalán a hazai jobb, sőt egyáltalán a haza (Magyarország), általában csak századrangú kérdések Izrael érdekei szempontjából.”

Húvaze, bárcsak igazad lenne! A tapasztalat sajna kicsit más. Tudom, alapvetésből konteó az izraeli lakóparkok hazai építési láza, de speciel az egyik itt épült tőlünk kb. 500-1000 méterre (szerencsére valami nem klappol, így egyelőre nincs kész, és így üres.
Aztán van egy hölgy az ismeretségi körben, nevezzük XX-nek, ti is ismeritek ( “kelebbé” vált testvérét tuti)nos, ők konkrétan ezzel foglalkoznak – izraeli lakóparkok építésével kies fővárosunkban. Zárt, sorompós, biztiőrös kecókról van szó. Azt már csak az állítólag szó becsatolásával teszem hozzá, hogy nem vehetsz ott tanyát magadnak.Hacsak nem vagy rá “méltó”…Így mindig nagyon lehervadok a mosolyomról, amikor “kőkeményen” arcba jön, hogy á, micsoda faszság, hogy ilyesmi itt nálunk nincs, ez csak városi legenda.
Aztán zsidó világkongresszus, megspékelve Szilvan Salommal, új zsinagógaépítés Csepelen, sorolnám még, de szerintem ez sajnos cáfolja azt, hogy századrangú kérdések lennénk. Bárcsak…

 62. petiba — 2013-08-27 18:52 

@freca:

Esetleg megélhetési rettegés? II. WW-s százéves nácik (vagy valakik által annak tartott személyek) <—nácivadász központ (pl. Wisenthal) és annak alkalmazottai, pénzzel honorált tanúk, <— állami támogatások + nemzetköziközkézenforgó egyéb támogatások, pályázatok.

(nem tudom, ezt még szabad-e így feszegetni? Tiboru, bátran törölj, ha túllépem a PC tabuk határait, inkább te engem, mint ők téged 🙂 )

Szóval azon szoktam gondolkozni, ha feldobják a pacskert az utolsó gaz nácikok, ami így kilencven-száz között eléggé sanszos, akkor ez a sok derék ember mit fog dolgozni? Akik eddig megfeszített munkával üldözték világszerte a nácikokat.
Akkor nem logikus, és gazdaságos, ha még időben keresnek új ellenséget, nácit, fasisztát, rasszistát, új rettegnivalót etc. ?

Most azért az persze egészen más kérdés, hogy mi a rettegés tárgya, szerintem igenis retteghetnek a rettegők. (kerüljük a tabu szavak használatát, nehogy Tiborut megfenyítsék, vagy a nyakunkon legyen fél világ "betárcsázós robotja")
Tudjukkik miért ne retteghetnének azért, mert a mindenféle nácikok egyszerűen eltűnnek a föld színéről, a közéletből, a sajtóbó? Akkor okafogyottá válik pl. Mr. Z. Voldemort szorgos kereső és leleplező munkája is. Szerintem baráti megértéssel kell fogadnunk, hogy rettegnek a megélhetésért. Ki ne rettegne a munkája miatt? Arról meg ki tehet, hogy Voldemortnak csak ilyen munka jutott? Nem lehet mindenki tejesember, vagy pék…Nem?

 61. shiri — 2013-08-27 18:48 

@csuuzlee: “Így akarják elérni, hogy senki ne bírálja őket, ne emlegesse fel a bűneiket!”

1. Tegyük föl, hogy így akarják elérni: a dolog nem jön be, akár az online politikai fórumokat nézem (ahol természetesen vastagon megjelenik a zsidózás-izraelezés, állításoddal ellentétben, jóformán bármilyen téma kapcsán az ötödik hozzászólás körül), akár az IRL történéseket, az ENSZ-határozatoktól kezdve a “civil jogvédő” bojkottáló mozgalmakig.

2. Ha így akarták volna elérni, az rohadtul nem profi.

3. Nem ezt akarják elérni a netes jelenléttel, nem a megfélemlítést, hanem őszintén hisznek az igazukban, és őszintén hiszik, hogy ha azt vehemensen képviselik, azzal pozitív változást tudnak elérni. Ez se profi PR-módszer.

4. Az izraeli média elég egyöntetűen, jobb és baloldalon egyaránt, szajkózza évek óta, hogy az izraeli hasbara vacak, nem működik, miközben az arabok vérprofin nyomják a maguk propagandáját. Igazuk van, valóban ez zajlik.

 60. petiba — 2013-08-27 18:36 

@shiri:

A győztesek, az irányítók,a királyok, a despoták, a diktátorok magabiztossága…
Azt hidd, amit én akarok, de ha mégse, akkor legalább pofádat befogod. Ennyi.

 59. scha — 2013-08-27 18:35 

Azért nem kell mindenhova hasbarát belelátni, főleg oda, ahol magyar belpol témákról folyik az eszmecsere.

Csak az az igazi hasbara, ami Izrael államtól ered, legalább úgy, hogy egy gründolt civil szervezet szépen felrakja az oldalára különböző fórumokra kopizható, ismételgethető lózungokat egy aktuális eseményről vagy a Izrael számára kényes kérdésekről. Előbbire példa a Gáza-flotilla esete, a másikra mondjuk a ciszjordániai telepbővítések igazolása.

Az hogy valaki beszól a nemzeti jobboldalra, még ha az illető zsidó, és ezt írásban ki is jelenti, nem hasbara.

Az, hogy vitába szállnak/lejáratják a magyar jobboldali ethoszokat, nem hasbara.

Sok szép izraeli érdek jelenhet meg a propagandában, mint a palesztinok dehumanizálása, a Izrael ellenségeinek egyúttal Európa és Amerika ellen fordítása (iszlám vs a Nyugat), a cionizmus rasszista elemeinek politikailag korrekté tétele, Izrael és a cionizmus bármilyen kritikájának antiszemitizmussal/nácizmussal egyenlővé tétele, a cionizmus és a kereszténység szerves összefüggésének sulykolása, stb.

De a hazai jobb vélt és valós antiszemita megnyilvánulásai, sőt egyáltalán a hazai jobb, sőt egyáltalán a haza (Magyarország), általában csak századrangú kérdések Izrael érdekei szempontjából.

 57. csuuzlee — 2013-08-27 17:25 

@shiri:

A profizmus ott van, hogy lehet véleményed, de csak addig, amíg nem mered kimondani!

Itt is alaposan megválogatja mindenki a szavait, mert a félelem, az elnyomás már ott lapul a gondolatok hátterében.
Szóval elérik a céljukat, itt van a pozitív hatás!
Így akarják elérni, hogy senki ne bírálja őket, ne emlegesse fel a bűneiket!

Kicsit olyan ez, mint az, hogy lehet Palesztina tagja a Nemzetközi Bíróságnak mindaddig, amíg nem jelent fel senkit.

Kit érdekel a megítélés, ha semmi következménye nincsen?
Apropó, mely országok nem tagjai az ENSZ bíróságainak?

 56. freca — 2013-08-27 16:09 

Mind többször érzem úgy, hogy a rettegők dehogyis rettegnek. Hanem ellenkezőleg.

 55. shiri — 2013-08-27 15:28 

“El kell ismerni, nagyon profin csinálják. … bármelyik blogban a megjelenés után percekkel megjelennek az ügyeletes rettegők, a minden sarkon holokausztot vizionálók, az egészséges nemzeti érzéseket fasizmusként beállítók. Minden Izrael-ellenes megszólalást vagy kritikát automatikusan közösség elleni izgatásként értelmeznek (félre) és a legenyhébb palesztin- vagy iszlám-szimpátiát is rögtön Auschwitz-cal és a gázkamrákkal állítják párhuzamba.”

Van itt némi ellentmondás: akkor lehetne mindezt profinak nevezni, ha az említett tevékenységnek pozitív hatás lenne Izrael Állam megítélésére.
Szerintem nincs pozitív hatása, sőt. Azaz képzés van, jelenlét van, a hatás meg kábé ellentétes azzal, amit el szeretnének érni. Akkor viszont a dolog baromira nem profi…

 54. Becő — 2013-08-27 14:35 

Sok minden elmondható rólam, de az, hogy antiszemita lennék az semmikép. Ennek ellenére kétségtelen, hogy a legtöbb esetben Izraellel vagy magával a zsidósággal kapcsolatban, kettős mérce van életben. Bármilyen bírálat azonnal egy “bravúrriposztot” von maga után. Nem mondanám, hogy naponta állok le zsidó ismerősökkel vitázni, de mikor előfordul akkor gyakorlatilag esély sincs a konstruktív vita kibontakozására, ha a téma Izrael állam politikája. Miközben más témákban képesek intelligens, érvekre és ellenérvekre épülő vitát folytatni. Ugyanez elmondható az internetes fórumokról is, ahol a legenyhébb kritikára is azonnal antiszemitizmus és a szélsőségesség vádjával reagálnak.
A tudatosság és a szervezettség igen is tetten érhető. A legjobb védekezés a támadás taktika uralja a legtöbb fórumot és nehéz vitába szállni azzal aki egy olyan bélyeget süt ránk ami egyáltalán nem jellemez minket, ha pedig tényleg rendelkezünk antiszemita attitűdökkel, akkor csak önigazolást nyújtunk a vitapartnernek, így lehetetlen győztesen kikerülni…:)

 53. petiba — 2013-08-27 14:12 

@petiba:

bocsi, csak próbáltam valamit…nem kétszer mondom, kétszer mondom.

 52. petiba — 2013-08-27 14:11 

@kullancs:

A hasbara nekem is has. Így, szép magyaros s-sel.

Én úgy gondolom, hogy a két variáció nem vagylagos. Azaz nem arról van szó, hogy vagy szupertitkos ügynökök, vagy keménykedő zsidó (származású? vallású?) okostojás kockagyerekek. Szerintem pont mindkettő. Valahol, valamilyen szinten van egy összefogása, irányítása az egésznek. Hogy ez mennyire formális, vagy informális, azt persze nehéz megsaccolni. De ha egyszer van képzés – márpedig van – akkor kell, hogy legyen szervezettség. Hogy a főmadarak szeretnek a háttérben lapulni, ez minden titkosszolgálati műsorra passzol, semmi rendkívüli. Emellett nyilván vannak fizetett talpasok, dobnak egy körmélt, ha valahol gyorsan kell a plebs, és persze van a – valszeg többségében önkéntes – plebs kommandó, amely szükség esetén bevethető, sőt, a pihi alatt is a fórumkurkászás megy. Kötelesség és/vagy valamiféle küldetéstudat. Most ha azt is idetenném (ideteszem) amit gondolok, hogy hozzáadódik némi kis gyűlölet a sok “ellenség” irányába, akkor valószínűleg én vagyok a gyűlöletkeltő. Úgyhogy most, ha elolvastad, gyorsan vissza is vonom. A gyűlölet az mégsem játszik szerepet.
Viszont a harmadrészben említett példád szerintem gyenge. Képzeld el azt a változatot, hogy a magyar külügyminisztérium szervezne képzést (az amúgy k…ára őslakos) magyaroknak, székelyeknek Erdélyben, Székelyföldön (a csángókról már inkább ne is beszéljünk) hogy hogyan védjék magyarságukat, kultúrájukat, anyanyelvüket, emberi jogaikat, vagy esetleg hogyan képviseljék a MAGYAR ÁLLAMOT, hogyan döngöljék a földbe a dákókat (kedves oláh szomszédainkat)? Na, ezt így bevizualizálod? Micsoda világméretű hörgésverseny lenne a mocskos, revizionista, szőröstalpú, összeférhetetlen bozgor magyarokról?

 51. petiba — 2013-08-27 14:09 

@freca:
Naná hogy náci vagy, sőt még rasszista, fasiszta és turista is. Hogy nem szégyelled magad?!
Nem akarom állandóan rázni a pofonfát, de nekem is eszembe jutott, hogy bepróbálkozzak hasonlókkal 🙂
Hogy milyen kifejezéseket, szóösszetételeket, mondatrészeket kell kihagynom a szótáramból. És mi az, amit még szabad. Csak a kíváncsiság kedvéért. De inkább mégse, nem kell mindig aláállni a kókuszpálmának.

 50. petiba — 2013-08-27 14:05 

@kullancs:

A hasbara nekem is has. Így, szép magyaros s-sel.

Én úgy gondolom, hogy a két variáció nem vagylagos. Azaz nem arról van szó, hogy vagy szupertitkos ügynökök, vagy keménykedő zsidó (származású? vallású?) okostojás kockagyerekek. Szerintem pont mindkettő. Valahol, valamilyen szinten van egy összefogása, irányítása az egésznek. Hogy ez mennyire formális, vagy informális, azt persze nehéz megsaccolni. De ha egyszer van képzés – márpedig van – akkor kell, hogy legyen szervezettség. Hogy a főmadarak szeretnek a háttérben lapulni, ez minden titkosszolgálati műsorra passzol, semmi rendkívüli. Emellett nyilván vannak fizetett talpasok, dobnak egy körmélt, ha valahol gyorsan kell a plebs, és persze van a – valszeg többségében önkéntes – plebs kommandó, amely szükség esetén bevethető, sőt, a pihi alatt is a fórumkurkászás megy. Kötelesség és/vagy valamiféle küldetéstudat. Most ha azt is idetenném (ideteszem) amit gondolok, hogy hozzáadódik némi kis gyűlölet a sok “ellenség” irányába, akkor valószínűleg én vagyok a gyűlöletkeltő. Úgyhogy most, ha elolvastad, gyorsan vissza is vonom. A gyűlölet az mégsem játszik szerepet.
Viszont a harmadrészben említett példád szerintem gyenge. Képzeld el azt a változatot, hogy a magyar külügyminisztérium szervezne képzést (az amúgy k…ára őslakos) magyarokna,k székelyeknek Erdélyben, Székelyföldön (a csángókról már inkább ne is beszéljünk) hogy hogyan védjék magyarságukat, kultúrájukat, anyanyelvüket, emberi jogaikat, vagy esetleg hogyan képviseljék a MAGYAR ÁLLAMOT, hogyan döngöljék a földbe a dákókat (kedves oláh szomszédainkat)? Na, ezt így bevizualizálod? Micsoda világméretű hörgésverseny lenne a mocskos, revizionista, szőröstalpú, összeférhetetlen bozgor magyarokról?

 49. lencse — 2013-08-27 13:45 

@kszabo:
Milyen “kár” hogy azok nem olvassák a posztot, akiknek életcéljuk Erdélybe “exportálni” az orbanizmust. El lehet képzelni hogy a jelenlegi kurzus mellett/helyett milyen hatásos volna a tudományos haszbra-alapokon működő Tusványos és más táborok. A hülyeségekre nem vevő intelligencia is felkapná a fejét/tollát/zászlaját, ha meg lett volna az “előképzés” – hi-hi-. Igy ha meghalljuk a résztvevők nevét, mindegy hogy min.elnök, pispek vagy ilyen-olyan politológus, ki is kapcsoljuk(-ják) a tv-t. van jobb dolgunk is …

 48. becsuszoszereles1k — 2013-08-27 13:07 

Egy ido utan mar csak megszolal a meny:
– Draga Mamaaaa, akkor mostantol: haszbara…
Ha az anyos erre nem kapja fel meg jobban a vizet, azt megneznem!:)

 47. freca — 2013-08-27 12:03 

Ha azt mondom, hogy Paul Lendvai, azzal máris náci vagyok? :))

 46. freca — 2013-08-27 12:02 

George Soros bizonyára megsértődne, ha a neve említetlenül maradna a téma kapcsán.

(fúú, de pc vagyok)

 45. freca — 2013-08-27 11:57 

Éjjel tényleg láttam 3-4 olyan hozzászólás-jelzést a listán, amiket aztán nem lehetett olvasni. Elfelejtettem a nickeket, de az egyik Csaposé volt.
Ha nem Tiboru vette le, akkor ki???

 44. kullancs — 2013-08-27 11:55 

Egy vallomással kezdem: Hallottam ugyan a haszbaráról, de amilyen műveletlen vagyok, mindeddig hasbarának mondtam. Meg szerintem ezután is, beidegződések…
Ami a kérdést illeti, a kettő közti verzióra szavaztam. Hogy egy ártatlan kulturális szervezet lenne? Muhaha, ha szabad így kifejeznem magam. A második verzió viszont szerintem túlzás. A hasbarások nem szupertitkos szuperügynökök szerintem, csak egy rakás lelkes (többnyire fiatal) zsidó, aki nagyon keménynek érzi magát attól, hogy a neten megvédi Izraelt a gonoszoktól, de ennél többre már nem feltétlenül hajlandó.
Harmadrészt azért hadd kérdezzem már meg, ha teszemazt egy szerb/román/szlovák minisztérium szervezne hivatalos képzést egy magyarországi szerb/román/szlovák iskolában a nebulóknak, hogy hogyan képviseljék a szerb/román/szlovák ÁLLAMot, azt is ilyen elnézően szemlélnék, és kirekesztő irredenta turbómagyar, aki azt mondja, hogy ez azért talán túlzás?

 43. petiba — 2013-08-27 11:17 

@igazitrebics:

Hol a selyemalsógatyába menjek konteoba, ha nem itt ? 😀

Amúgy, ha már konteó, legyen alapos:
Figyi: (a dátumokat tessék figyelni)

https://konteo.blogrepublik.eu/2011/03/04/a-ciganygyilkossagok/

480. petiba – 2013-08-12 14:03

Esetleg tiboru, meddig terjed (jó, jó tudom, ameddig ŐK engedik) a merészség? Erősen érdekelne egy hasbara konteó, mert meggyőződésem, hogy kőkeményen itt nyomják a melót. Vajon lehet neked ilyet?

483. tiboru — 2013-08-13 09:01

@petiba:

Nem tudom, a hasbara-konteó megérne-e egy teljes nagyposztot, de egy rövidet lehet, hogy megeresztek róla a nyári szünetet követően 🙂

42. igazitrebics — 2013-08-27 11:01


Az első támadás jóval a poszt előtt augusztus 14-én volt!!

Válasz ↓

2013-08-25–19:33 Tiboru feldobja a hasbarás rövidposztot.

18. tiboru — 2013-08-26 18:47

Szolgálati közlemény

Kaptunk egy nagyon erős leterheléses támadást, a blog egy órán át szinte elérhetetlen volt, de már orvosoltuk a problémát. Lehet, valakiknek nem tetszett a poszt 🙂
Válasz ↓

Na? 😉 Milyen fáintos kerek kis konteo.

 42. igazitrebics — 2013-08-27 11:01 

@petiba:
“És amennyiben igaz a leterheléses támadás, – márpedig nyilván semmi okunk rá, hogy Tiboru szavát kétségbe vonjuk – akkor bejött, amire tippeltem,::”

Most kezdesz konteoba menni! A támadás igaz, de ez már a második, az elsőt is jeleztem és a másodikat is a Mesternek.
Az első támadás jóval a poszt előtt augusztus 14-én volt!!

 41. bedivere — 2013-08-27 11:00 

Hello mindenki!
A haszbaráról még nem hallottam eddig, szerintem ezért is megért ez a téma egy posztot. Összesküvésnek én se nevezném, valahogy a hivatalosabb verzió tűnik nekem hihetőbbnek. Persze lehet, hogy a kapcsolattartás csak egy ürügy, én elképzelhetőnek tartom, hogy a titkosszolgálat is toboroz így ügynököket. A befolyásolás nekem kissé meredek, de persze ennek is lehet valóságalapja (pl. a Magyarország elleni kirohanás, hogy mi lennénk a legantiszemitább ország, nagy port vert fel).
A konteós vonalat erősítheti, hogy a Moszad már indított több akciót is a diaszpórában élő zsidóság Izraelbe költöztetésére. A hetvenes években például Ceaușescuval és a Securitate-val egyeztek meg arról, hogy devizáért cserébe több ezer zsidó vándorolhat ki (természetesen titokban) Izraelbe. A propaganda mellett voltak tehát titkos húzásaik is, a nyugati országokban élő zsidók megnyerése a bevándorlásra pedig 1948 óta is fontos.

 40. SLC — 2013-08-27 10:49 

@gonczi: nekem már úgy is mindegy 😀
Tehát: szerintem is valahol középen van az igazság. A világban szétszóródott zsidók nyilván lojálisak Izraelhez, és nyilván vannak ismeretségek, kapcsolatok, amiket használnak. Őszintén szólva irigylésre méltónak találom az összetartásukat, és az állam kiállását a polgáraiért. Ugyanakkor viszont AHOGYAN ezt csinálják, attól rosszul vagyok.
Ettől függetlenül a jót eltanulhatnánk tőlük, hogy ne legyen már igaz a többszáz éves mondás, mely szerint ha az országot három forintból meg lehetne menteni, nem lenne három magyar nemes, aki ezt összeadja. Mert most sajnos ez egyre igazabb.

@freca: lehet, hogy egyszerű erődemonstráció volt valami olyan dologgal kapcsolatban, amiről mi soha nem is fogunk tudni, mert csak ötlet szintjén létezett valamelyik állami vezető fejében. Ezzel a hírveréssel viszont elvették a kedvét az illetőnek a megvalósítástól. Mert ha ilyen piszlicsáré ügyből (köztéri kutakban csökkentették a víznyomást, ha jól tudom) nemzetközi balhét tudnak csinálni, akkor mire lehetnek képesek komolyabb dolgok esetében?…

 39. Rókakígyó — 2013-08-27 10:32 

@csapos: Ez különben nem bonyolult feladat. Szerintem nem ebben rejlik a lényeg. Lehet kémkedni, infot begyűjteni, de amíg ettől sokkal egyszerűbb módon is el van az érdekelt csapat (politikusok, nemzetvezetők) addig ilyet nem fognak tenni. Magyarul: nálunk ezzel a dzsentritempóval, ami van, miszerint 4 év alatt annyi pénzt kell szerezni amennyit csak lehet – munka nélkül gyorsan, a többi le van szarva – addig ilyet elvárni nem lehet. Itt nemzeti érdek nincs, csak nemzeti színbe csomagolt magánérdek.

Meg lehet nézni, hogy pl a magyar politikában mekkora energiát fordítanak a hosszútávú célok kitűzésére. Semekkorát. Az elmebeteg napi döntések mindenáron történő keresztülvitelével foglalkoznak. Na, abba sok energiát fektetnek.

 38. petiba — 2013-08-27 10:22 

Még valami, aztán eldugulok, tényleg. Ledöbbenve olvastam a számadatokat. Mindösszesen 14 Millióan vannak szerte a világon a zsidók? Ez biztos? Hihetetlen…Most jön egy nácirasszistafasisztahungarista kérdés: akkor hogy a túróba vannak MINDENHOL OTT?? Nem értem…Tiboru, nem maradt le egy nulla?
Erről megint eszembe jut valami. (lassan már olyan vagyok, mint Hofi, csak nincs olyan jó humorom) Volt egy video a youtube-on, nem tudom, mi volt a címe, már arra sem emlékszem pontosan, miről szólt, csak hogy egy animációs filmecske volt, ami valahogy úgy kezdődött, hogy “ők ennyien vannak, mi meg annyian” és két különböző színű pont jelezte az “annyit” meg az “ennyit”. Gyorsan hozzáteszem, hogy gőzöm sincs már, hogy kik voltak az “ők” és kik a “mi”. Kerestem egy csöppet a tubuson, de persze nem találtam meg.
Mindenesetre ha ez a szám valós, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ha kb. 14 Millió bele tudja verni több Milliárd fejébe, hogy mennyi az annyi, (amennyit ők mondanak) akkor azért tudnak valamit a fiúk, lányok.

 37. petiba — 2013-08-27 10:09 

@gonczi:
Azt hiszem, gonczinak (-nek) van pontos magyarázata. Jómagam is úgy vagyok vele, hogy nem fejtem ki szinte sehol, hogy olvasmányaim, napi tapasztalataim, személyes és személytelen kapcsolataim során milyen véleményem alakult ki az egész kérdéskörről, és mit gondolok róla. Megtartom magamnak, kivéve egészen szoros ismeretségi körben. Ha nem lenne kettős mérce szinte minden színtéren, ha nem kellene fórumozónak, vagy bloggazdának tartania a cenznétől, meg az ő hites urától, (no meg az esetleges következményektől) akkor itt szerintem egész komoly, kulturált vita folyna, mindaddig, míg meg nem érkeznek a hasbara kommandósok. Mert akkor jönnek az érvek – helyett – a személyes támadások. Ha a véleményed nem egyezik az aktuális mainstram-mel, vagy nem vagy hajlandó egyoldalúan tájékozódni, és véleményt alkotni, akkor rasszista, nácifasisztahungarista, de minimum idióta, segghülye, aranyhal, képzetlen, tudatlan ázsiai (???) mongolidióta barom vagy. (a mongolidióta többnyire a finnugrista rokonság kétségbevonóit illeti).
Annak a tömény gyűlölködésnek, és mindenholottlevésnek, amit ez a – lassan már a szó szoros értelmében tabuvá váló – kérdésnek a feszegetése okoz egyeseknél, szerintem elég vastagon alátámasztja a konteós verziót. Töredelmesen bevallom, hogy én voltam (az egyik legalábbis) aki kértem a hasbara téma felvételét a konteók közé. Fórumos tapasztalataim alapján kíváncsi voltam, hogy itt vajon felbukkannak-e hasbara-trollok. És amennyiben igaz a leterheléses támadás, – márpedig nyilván semmi okunk rá, hogy Tiboru szavát kétségbe vonjuk – akkor bejött, amire tippeltem, sőt egy viszonylag még visszafogott HT is megjelent. Nem tudom, figyeltétek-e, egyáltalán látható-e leterheléses támadáskor a látogatói térkép, meg hogy egyáltalán a seggelrejtős oldalak bevonásával látható-e, hogy honnan érkeznek a támadások. Nem vagyok egy szg zseni, lehet, hogy szamárságot kérdeztem. De tényleg érdekes lenne tudni, hogy hol csücsül az aktuális nagy testvér.
Azért a legszomorúbb (félelmetesebb? elképesztőbb? megdöbbentőbb?? röhejesebb??) talán mégis az, ha azzal szembesülünk, hogy ez a konteó mennyire nem konteó.

 36. gigabursch — 2013-08-27 09:54 

@koxi:
Ebben az a durva, hogy szembesülhet vele az ember, hogy azok akik konteó ide-oda mossák mások agyát, azok a sajátjaikat még jobban mossák.
S ebben az a másik megdöbbentő, hogy ennyi erővel arra is – jó értelemben – moshatnák az agyukat, hogy a palesztin jó fej, hogy az iránival nem kell háborúzni és a magyar nem nácirasszistafaszista.
S ezt különösen ajánlom @monk: figyelmébe.

 35. gigabursch — 2013-08-27 09:52 

Felvilágosító poszt volt. Köszönöm.

Magával a jelenséggel és a tevékenységgel nem is lenne baj.
Ha nem lenne kizárólagos. Szóval arra gondolok, ha én a saját erényeimet és nemzetemet akarok jobb képben feltüntetni akkor egyfajta haszbarát csinálok. De ilyenkor a haszbarások népe miért kezd el azonnal vartyogni, hogy: nacionalizmus, magyarkodása, kirekesztés meg hasonlók?
Nos?
Várom a választ.
Főleg a tolerancia bajnokaitól.

 34. futuresangel — 2013-08-27 09:43 

Hétfőn (tegnap) kezdődött a magyar Országgyűlés kétnapos nyári rendkívüli ülése, ami az őszi ülésszak és a 2014-es választási kampány előjátékának is tekinthető. Ha valós a haszbara alternatív megközelítése, akkor az a magyar Parlamentet biztosan nem kerüli el.

 33. gigabursch — 2013-08-27 09:17 

@freca:
isten Ökle (Kabdat Allah). A bécsi eseményekben tárgyalja.

 32. gonczi — 2013-08-27 09:09 

@tiboru:
nem hiszem, hogy a moderálás okozza a kisebb aktivitást. A téma nagyon érzékeny: a legóvatosabban megfogalmazott véleményekre is azonnal rásütik a cionista vagy antiszemita bélyeget. Ezért gondolja meg mindenki háromszor, mit írjon, vagy írjon-e bármit is egyáltalán.

 31. tiboru — 2013-08-27 08:21 

@freca:

Komolyan mondom, hogy eddig nem kellett moderálni. Az eltérés attól lehet, hogy aki nem regelt be, az csak 30 perc elteltével olvashatja a legújabb hozzászólásokat, de oldalt azonnal megjelenik az utolsó kommentelés ténye.

 30. freca — 2013-08-27 03:06 

@morat: Nem biztos az alacsonyabb komment-aktivitás. Komoly cenzúrázás folyhat, eltérések vannak a “legutóbbi hozzászólás” rovat és a látható kommentek között.

 29. morat — 2013-08-26 23:15 

@tiboru: ű

Már épp akartam írni, hogy a poszt önmaga cáfolata lett a szokásoshoz képest alacsonyabb komment-aktivitás miatt, de akkor ezt most mégsem írom.

 28. petiba — 2013-08-26 23:09 

Szép csendesen vártam arra, vajon eléri-e a hasbara ingerküszöbét ez a jó kis konteós blog (lesz-e bármilyen támadás) és igen, arra is kíváncsi voltam, megjelenik-e rögtön egy antiszemitázó rettegő.
És igen!! Volt leterhelés is, és megjelent egy antiszemitázó csóka is.
Mindkettő megvan, köszönöm, kipipálva. A kísérlet sikerült. Köszi, Tiboru. Gondolom te is kíváncsi voltál. (Istenkém, drága tervezőm, így lenne lottó ötösöm!)
Azt csak egészen aprócska zárójelben jegyzem meg (szeretem az aprócska zárójeleket) hogy már el is nézést ezért a csúnya antiszemita megjegyzésért, de az érdekelteken kívül ki a ferdefarkú, lapátfülű kisbéres tartja számon, hogy mikor van a zsidó nyári fesztivál? Ez most komolyan tényező? Amit mindenkinek, álmából ébresztve is tudni kellene (illene, elvárható lenne, stb. stb.) ?? Tiboru, Tiboru, ebből biza vezeklés lesz…
Nos, ahogy én pl. nem tudom, mikor kezdődik a bivalyhejőcei sörfesztivál, vagy a kiskunpajtási birkafőző napok, a zsidó nyári fesztivál se érte el az ingerküszöbömet. Legalább nekem bocsátassék meg ez a tudatlanságból eredendő antiszemitizmus. Mea culpa maxima! Tiboru meg szépen vezeklésképpen látogasson el Auswitz-Birkenau múzeumba. Jövőre biztos időben tudni fogja, hogy mikor kezdődik e jeles esemény.
Amúgy scha-val értek egyet. Ez a téma villámnak villám, rövidnek rövid, de pont nem konteo. Ettől még tökéletesen összerakott cucc.

 27. freca — 2013-08-26 22:43 

Ózdon lakom.
A közelmúlt közkútelzárásos cirkusza a szemem előtt zajlott.
Tudván tudom – mert láttam -, hogy egyetlen “roma” sem maradt víz nélkül egyetlen percre sem, nem volt semmiféle sorbanállás vízért, a helyi romák nem is értették, hogy mi ez a kavarodás a médiában, és feszültség csak annyi keletkezett belőle, amennyit politikai okokból pártszemélyek generáltak.
Ezen ne vitatkozzunk, mert itt rohadok a helyszínen.
Volt viszont egy irgalmatlan cifra médiabalhé. Nemzetközi. A német, osztrák, svájci lapok vagy a BBC ordenáré módon hazudozott.
Az egész cirkusz csakis ebben a médiatérben zajlott, a valóságban nem. Döbbenetes hazugságáradat terjedt szét a nemzetközi médiában.
Jól érzékelhetően valamiféle bejáratott csatornákon, és szervezettséggel.
Pont ugyanolyan módon, és éppen ugyanazokon a megjelenési helyeken, amiket évek óta megfigyelhetünk a Magyarországot fikázó médiakampányokban.
Látszik, hogy hálózat van, szervezés van, és ne utolsósorban szándék van, mert Érdek van.
Senki ne mondja nekem, hogy erre Izrael állam önvédelméhez van szükség az arabok vagy Irán stb fenyegetése miatt.
Hogy hogyan jön az ózdi vízműbalhés hecckampánynál Izrael a képbe?
Egyrész a szereplőkből. Másrészt az egyéb analóg hecckampányok mögött a nem túl sok politikai hátttérismeretekkel is világosan látható érdekekből, a cui prodestből.
Még hogy önvédelem…

 26. freca — 2013-08-26 22:23 

@FilcTroll:
Kétségtelen, hogy minden propaganda egyben manipuláció. De van olyan manipuláció is, ami meghaladja a propagandát. Az ilyen hálózatok erre is használhatók.

 25. darkosia — 2013-08-26 22:21 

@tiboru:
Szerintem ebben a terheléses támadásban monk keze van. Hozzászólása tipikus, miután konstatálta itt milyen szörnyűségek vannak jelentett a központba. 🙂

 24. csapos — 2013-08-26 22:03 

@Rókakígyó:

Ahoz, hogy egy nép, egy nemzet sőt a diaszpórában élők is egy (össznemzeti) érdeket képviseljenek elsősorben nem hivatalra vagy szervezetre van szükség, hanem a olyan össznemzeti érdekek meghatározására, amit a nép elfogad, és a politika napi érdekei függvényében nem írja felül.

 23. csapos — 2013-08-26 21:58 

Tiboru, ez a poszt most, hogy stílszerű legyek nem kóser. Nem kóser egyrészről, mert megjelenésének semmi aktualitása nincs. Nem kóser más részről, mert, akaratodon kívül teret adhat antiszemita nézetek kódoltan történő kifejtéséhez. És nem kóser, mert a napi politikában gyakran hangzanak el kódolt és nyílt antiszemita kijelentések, megnyilvánulások (pl a Fradi (Csatáry) molinó ügy). Udvariatlan olyan szempontból, hogy a poszt megjelenésének napja a Zsidó Nyári Fesztivál kezdőnapja. A Konteo blog nem politikai fórom, de szerintem nem árt, ha a bloggazda kicsit politikusabb.

 22. gonczi — 2013-08-26 21:04 

@tiboru:
Na, azt nagyon várjuk.
🙂

 21. gonczi — 2013-08-26 21:03 

@FilcTroll:
“…most olvastam, hogy Angela Merkel Hitler lánya.”
hogy te miket olvasol? 🙂
De komolyan: nem is tudom, mit gondoljak.
Egyrészről minden komolyabb politikai hatalomnak megvannak a propaganda gépezetei. Nyilván, Izraelnek is, és a hatása attól is függ, mennyire erős belpolitikailag az egyik vagy másik irányzat és mennyire tudja érvényesíteni az állam külpolitikájában a saját elképzelését. (nyilván arrafelé nem a szélsőjobb és a ballib között folyik a verseny, de a hatása hasonló lehet). Mindettől függetlenül az ország elhelyezkedése, a vallási tradíciók és a történelme miatt ezek sokkal erősebbek lehetnek, mint Európa széle/közepén.
Ezzel szemben én itthon még nem találkoztam – legalábbis baráti, rokoni, egyéb társaságban a koxi által leírt, de egyébként közszájon forgó jelenséggel. Sőt, inkább a magyar belpolitikai élet némely önjelölt képviselőjével, aki a társaságtól, aktuális beszédtémától és minden egyéb körülménytől függetlenül képes a beszélgetést arra terelni, hogy a magyar belpolitikáról alakuljon ki parázs vita. Nekem ez a szcenárió nagyon hasonló a hozzászólásban is ismertetetthez.
(még mielőtt bértollnoknak, haszbara-tanfolyamot végzett trollnak, stb. titulálnátok: nem.) 🙂

 20. tiboru — 2013-08-26 20:37 

@FilcTroll:

Ja, ezt az angélás dolgot én is hallottam, már majdnem írtam is belőle egy villámposztot 🙂

 19. FilcTroll — 2013-08-26 20:33 

@freca: “Más a propaganda és más a manipuláció.”

Szerintem meg épphogy minden propaganda manipuláció, hiszen a véleményedet próbálja alakítani. És mert az összes gondolat és kommunikáció valójában egy folyamatos teremtési aktus, ezért a propaganda működik is. Politika, fogkrém, ánusztetoválás: egyre megy. Valószínűleg még az értelmetlennek tűnő bérkommentelők munkája is eredményes valamennyire — nem véletlenül használja ezt az eszközt is minden számottevő politikai és üzleti érdek. Meg ezer mást is.

Nem nagyon van mit tenni azon kívül, hogy észnél kell lenni mindig. Amúgy is elszabadult a pokol már megint a neten, most olvastam, hogy Angela Merkel Hitler lánya.

 18. tiboru — 2013-08-26 18:47 

Szolgálati közlemény

Kaptunk egy nagyon erős leterheléses támadást, a blog egy órán át szinte elérhetetlen volt, de már orvosoltuk a problémát. Lehet, valakiknek nem tetszett a poszt 🙂

 17. komojtalan — 2013-08-26 18:04 

@freca: Isten öklében volt. Hogy Forsyth hiteles e? Minden esetre sok mindenről tudhat, gyakorlatilag egész életét a tűz körül élte, hacsak nem volt részese is. Nyilván van a könyveinek valóság alapja, de hogy mennyi azt csak találgatni lehet, ahogy az itteni konteókat :-). Azért még a zsidókról sem tételezem fel, hogy mindenki hűséges legyen Izraelhez, bár valószínűleg a legmagasabb az arány a külföldre szakadtak között.

 16. koxi — 2013-08-26 15:31 

Érdekességként csak annyit tudok hozzáfűzni, h nemrég meglátogatott minket egy ezer éve nem látott rokon az ujdonsült zsidó pasijával, akivel most Izraelben élnek. Beszélgettünk mindenféle általános témákról és egyszer csak azt vettem észre, h már azt ecseteli, Izraelt mennyi külső veszély fenyegeti, és nekik meg kell védeniük magukat és hát ezért van nekik atom, meg fegyverkeznek ezerrel. A kutya nem volt rá kíváncsi. Innentől el is ment a kedvem a beszélgetéstől, szerencsére nem maradtak sokáig és azóta sem hallottam hírüket.

 15. freca — 2013-08-26 12:40 

Talán tagadja valaki azt az elképesztő mértékű befolyást, amit Izrael és általában a zsidók az országok kormányaira gyakorolnak? Kezdve az USA-val, de Magyarországon is kiemelkedően nagy.
Ennek van valami mikéntje.
Idáig egyetértünk?

 14. specnaz86 — 2013-08-26 10:48 

@monk:

Én is pont az ellenkezőjét látom, az általad leírtaknak.
Mindenesetre nekem nem tűnt még fel, hogy a média a palesztinok kezébe lenne, sokkal inkább a zsidókéban ergo nyilván magukat fényezik, én is ezt tenném!

 13. monk — 2013-08-26 08:27 

Szerintem a második verzió elég gyenge lábakon áll, én inkább pont az ellenkezőjét látom a médiában. Izrael megsemmisít egy rakétakilövőt, egyből agresszorként jelenik meg a médiában. Rengeteg az elferdített sztori, a kizárólagosan palesztin szemszögből lejövő tudósítás.

 12. Rókakígyó — 2013-08-26 07:05 

Ennek így kell működnie. Nincs itt semmi látnivaló. Tiboru vetette fel korábban, hogy milyen profin lehetne a saját érdekeinket érvényesíteni, ha kihasználnánk a diaszpórában rejlő lehetőségeket. Eszembe jut még a világháború, amikor is a németek nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a szovjet terveket megismerjék, de gyakorlatilag egyetlen értékelhető infohoz sem tudtak hozzájutni, mert nem tudtak beépülni.

 11. kszabo — 2013-08-26 06:42 

Van még más is a kalapban, pl: http://www.sar-el.org/
“Az ellenségeink soha nem fognak nekünk előnyös képet festeni rólunk, ezt magunknak kell megtenni” – ősi sumer mondás:) Nekünk is volt egy magyar verzió, úgy hívták úttörő vándortábor:) Sajnos nem ismerték fel a benne rejlő lehetőséget. Csak át kellett volna nevezni Nemzeti Vándortábornak. Ma 15 millió magyar vándortábora lenne és behálózná az egész volt országunkat és dőlnének a diaszpóránkból is az elszármazottak. A kisebb, megszűnt laktanyák és határőr őrsök adták volna vonulás gerincét. Közben létrejött volna a kerékpáros és vízi szekció is.

 10. freca — 2013-08-26 02:35 

Ha annyira ártatlan a dolog, kérjük a magyarországi névsort 🙂

 9. freca — 2013-08-26 02:31 

Érdekes a HM, de az AIPAC még érdekesebb téma volna…

 8. freca — 2013-08-26 02:24 

Sajnos nem jut eszembe – segítsen valaki! -, hogy Frederick Forsyth melyik könyvében írja le az izraeliek, magyarán a zsidók operatív hálózatát, amelynek minden zsidó a világon ab start az eleme valamilyen szinten. Aztán már mindegy, hogy haszbarának vagy minek nevezzük.
Forsyth elfogadható reális forrásnak?

 7. freca — 2013-08-26 02:20 

Más a propaganda és más a manipuláció.

 6. gtibor — 2013-08-26 01:17 

És vajon az is véletlen, hogy ez a poszt a Zsidó Nyári Fesztivál kezdőnapján jelent meg? 🙂

 5. scha — 2013-08-25 23:09 

Napi szinten térdig gázolok a hasbarában, és fel nem foghatom, hogy ebben mi a konteo.

A hasbara egyszerűen izraeli propaganda (nálam a propaganda nem negatív tartalmú szó), annak teljes skálájával és eszköztárával, a public diplomacy-tól kezdve a szürke/fekete propagandáig.

Ergo többé-kevésbé mind a 3.1, mind a 3.2 pontokban leírtak helytállóak.

 4. cigekas — 2013-08-25 22:51 

Sajnos vagy nem sajnos, de ebben nincs semmi összeesküvés. A sima média-kurzus meghatározást a Hasbara képzéshez egy „kicsit” gyengécskének tartom vagy a HM-t keménynek hozzá! Izrael állam létrehozásának kezdetétől folyamatos történik oktatás, melynek alapvető vonala, hogy őket mindenki el akarja pusztítani. Ezért mindig készenlétben kell lenniük, képezniük magukat, felismerni és megelőzni a támadást/támadót és megsemmisíteni! Csak egymásban bízhatnak, egymást kell segíteni és Izraelt támogatni. Csak ebben az esetben maradhat meg a zsidóság! És igen! Ezáltal mindenki benne van! Szerintem nem is ebben illetve nem csak ebben van konteó! Idézet az írásból: „A HM csápjai mindenhol ott vannak a pesti Lipótvárostól kezdve a Wall Streeten át Brüsszelig. Akit lehet, azt megvesznek, másokat zsarolnak, s akiknek nincs se áruk, se rejtegetnivalójuk, azokat ellehetetlenítik és hiteltelenné teszik.” Ennek szemszögéből a leírtakat átgondolva, szavazva, kommentelve………!? Bocsi Tiboru, de ezt nem hagyhattam ki!

 3. dr. Lópici Gáspár — 2013-08-25 22:28 

Ja, és természetesen az “alternatív verzió” az igazság. 🙂

 2. dr. Lópici Gáspár — 2013-08-25 20:14 

Én sem úgy képzelem, hogy mindenki benne van, és mindenki dörzsöli a tenyerét. Az oktatáson múlik a dolog 90%-a, s akit beprogramoztak, az sajátjaként viszi az ügyet.
Könnyen belátható, hogy a mindenki benne van álláspont alapból tarthatatlan – mint ilyen, gyengíti is a konteót, ezért ezt nem nagyon kellene forszírozni. 😉

 1. gyurma — 2013-08-25 20:04 

Az igazság valahol a kettő között van. Nem kell ahhoz konkrét összeesküvő stílusú eligazításon résztvenni, hogy egy (mondjuk) new york-i zsidó újságíró lecsapjon egy jó kis szaftos Irán-ellenes cikket az asztalra.
Tudják ők maguktól is mi a feladat, nincs szükség konkrét összeesküvésre.
Persze ezek a haszbara-táborok segítenek egyes technikák elsajátításában, de ez nem több, mint egy média-kurzus.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök