2013-11-14–07:06

Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó

A Konteóblog életét idestova öt éve irányító kőkemény szabályok közül kiemelkedik az, amelyik kimondja, hogy vendégposzt közlésére márpedig nincs lehetőség. Számos oka van annak, hogy annó ez ilyen ellentmondást nem tűrő módon került bele az alapító okiratba, de ezeket most nem részletezném. A tegnapi napon azonban kaptam egy anyagot FilcTroll kollégától (az egyik legrégebbi olvasómtól és kommentelőtől), aminek azon melegében nekiláttam és rögtön éreztem, hogy ha valamikor, akkor most kell kiegészíteni az ominózus Konteós Alaptörvényt.

A gondolatot tett követte, az új szöveg (amire ezentúl belterjesen csak úgy hivatkozunk, hogy Az Első Kiegészítés) a következő: vendégposzt közlésére naptári évente maximum egyszer, különös méltánylást érdemlő esetekben kerülhet sor [magyarán: ha tiborunak nagyon tetszik], s csak olyan témák vonatkozásában, amelyek minőségi kidolgozása a bloggazdától nem várható.

Ennyit a normatív alapok elméleti rendezésről. Következzék tehát FilcTroll barátunk posztja, A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó!  

Az alábbi cikket egyfajta jószolgálati szándékkal írtam már egy ideje, különösebb megjelenési ambíciók nélkül. Konteóról lévén szó, eleve az itteni hagyományokhoz nyúltam a hangnem és a formák tekintetében – és ezért is küldtem el tiborunak véleményezésre. Persze megfordult a fejemben, hogy „hátha megtetszik neki…”, de az is világosan látszott, hogy a Konteóblogon nincsenek vendégposztok.

Ám a bloggazda – kellemes meglepetésemre – mégis felajánlotta a lehetőséget (becsszóra: még csak egy pirinyó korrupció sem volt és macskám sincs), így most a komment-mezőkön túlterjeszkedve is mesélhetek kedvenc kattanásomról a válogatottan normális és értelmes Konteóblog-közösségnek. Nagy megtiszteltetés ez, köszönöm!

A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó

A rock-and-roll az ördög műve! Megrontja lányainkat, szétzilálja a családjainkat, aláássa a fennálló rendet, amiért annyit áldoztunk!” Hasonló tartalmú mondatok sokszor hangzottak el templomokban, iskolákban, sőt: rádióállomásokon is, mikor a mai könnyűzene alapjait meghatározó előadók feltűntek. Hogy romlás-e vagy fejlődés, ami azóta történt, azóta is vita tárgya, de igaz a Miley Cyrusnál is ordasabb közhely: a rock-and-roll megváltoztatta a világot. Ez a folyamat jól dokumentált, hisz a műfaj terjedésének hatóereje a feltűnés – és mert szereti is önmagát megörökíteni, ezért a lemezek mellett fotókat, könyveket, filmeket is bőven termelt és termel ma is. A könnyűzene bálványai ma a világ legbefolyásosabb embereivé váltak: Bono épp jóllakatja és kotonnal látja el Afrikát – hogy csak egy jellemző figurát említsünk a több tucatból. Lennon nem tódított nagyot, amikor azt mondta, hogy a Beatles népszerűbb Jézus Krisztusnál, bár a halála körüli konteók furcsa aspektusba helyezik ezt a fricskáját. Tény, hogy a rock-and-roll globális, tömegek életmódját befolyásolni képes, kulturális iparággá növekedett az elmúlt hatvan évben, ám a kezdetektől fogva rajta van a bélyeg: mindez gonosz erők műve és eszköze.

A nyomok a sötétbe vezetnek

E gyanú irodalma könyvtárnyi. Egy korai magyar nyelvű kísérlet a téma tárgyalására a Bencés-Piemme kiadó gondozásában, 1992-ben napvilágot látott Sátánizmus és rockzene című könyv, melyet Corrado Balducci vatikáni atya írt. Az eredeti szöveg minőségéről nem tudok ítéletet alkotni, de magyar fordításban a könyv hemzseg a könnyűzenei szakmai hibáktól. Ezek miatt a művet nem szokás komoly forrásnak tekinteni, pedig az ördög dolgaiban járatosnak tűnő katolikus atya végső soron felveti az alapproblémát, egyben tárgyal pár megkerülhetetlen témát is. Emellett a könyv átfogó képet ad a sátánizmusról, Crowley és mások munkásságáról, a szabadkőművesség, a média és sok más szereplő káros hatásáról, ezzel kontextusba helyezve az egész problémakört. Katolikus műről lévén szó, világnézete konzekvens: a sátánizmus keze nyomát kutatja a műfajban. Mindezek szem előtt tartásával a könyv tanulságos és szórakoztató olvasmány, antikváriumokban fel-felbukkan. A Balducci atya által felsorolt és világszerte alaposan tárgyalt gyanúokok közül néhány ma is érvényes, így ezekből mazsolázunk először. A jelen megértéséhez jó, ha átlátjuk a történeti részt is, úgyhogy klasszikusok jönnek.

A jól látható üzenetek: az Élveteg Mémek

Az ördög befolyása után kutakodók számára legszembetűnőbb üzenethordozók maguk a hangfelvételek. Ezek sok esetben nyilvánvaló üzeneteket hordoztak: „Ma este is lefekszem mindenkivel, ó jee!”, „A  spangli sej-haj, de körbejár =)”, „Luciferkó jó pajtás!”. Ezek és hasonszőrű társaik az Élveteg Mémek, amik az azonnali, gyors örömök dicséretét, az erkölcsi és világnézeti rend meghaladását hirdették meg. No és ki beszéli rá az Embert a Tiltott gyümölcs élvezetére? A folyton újdonságra törő, mindent tagadó, szexista könnyűzene az ötvenes évek keresztény karosszékeiből nézve maga volt a Lázadás Szelleme. Az Élveteg Mémek oly erősnek bizonyultak, hogy Elvis első csípőriszálásától a kokókályha James Brown Sexmachine-jéig eljutni elég volt vacak másfél évtized! Nem szabad csodálkoznunk, ha a századforduló táján született nagymamák hatvan-egynéhány évesen sokkot kaptak, hogy az unokáik önkívületbe ugrálják-drogozzák magukat a koncerteken, ahol a pokolból szalajtott, fekete baszódémont imádják.

Imádták és imádják ma is: ha nem feketét, akkor fehéret, ha nem üvöltőt, akkor suttogót – de a bálványimádás alapvető eleme a könnyűzenének, és ez ugyebár szintén egy strigula a sötét erők hatása mellett. A dalszövegek mellett a lemezborítók, a fotók, az interjúk, a filmek és a teljes média mind-mind tele voltak – és vannak – egyértelmű, a rajongók életmódját irányító, jól látható, konkrét üzenetekkel. A piac annyira szegmentált, hogy minden típusú érdeklődést kiszolgál az asztmás szobazenétől a halálmetálig. A szolgáltatás teljes körű: a szerepmodellekhez ruhatár és világnézet is jár a kedves vásárlóknak, pontos életviteli útmutatással.

Sokan vélik úgy ma is, hogy ezek az Élveteg Mémek egy szándékos, sötét terv részeként törtek elő, és gonoszul aláásták az erkölcsi rendet. A szemben álló, legfőbb ellenérv úgy szól, hogy születő művészetként a könnyűzene csak közvetítette, leképezte a mélyről jövő társadalmi változásokat: az Élveteg Mémek forrása a fejlődés, a szabadság eszményének kiteljesedése. Ma ez utóbbi a történelmi tényként kezelt magyarázat, de a kételkedők is elég hangosak. A kezdet tekintetében így ismét a konteók tyúk-és-tojás problémája állt elő: a bizonyítékok az információs zaj ködébe vesznek.

Annyi mindenképp látszik, hogy eredetüktől függetlenül a „művelt” világ kultúrája befogadta, magához ölelte és tovább is fejlesztette az Élveteg Mémeket, és ebben a könnyűzene is vastagon benne volt. Ingerküszöbünk mára elég magas lett: a legtöbb ember számára a Sexmachine inkább avítt, mintsem démoni. A lankadást jól szemlélteti, hogy míg pár évtizede még egy generációnyi kamaszfiú lakkcsizmás-flitteres diszkóangyalok magazinképeire izgult, ma már a pucér Lady Gaga fonnyadt didkói is alig váltanak ki buzzt a blogokon.

Rejtett hatások

A zene maga

Egy szabadon elérhető plébánosi vizsgadolgozatban (összeállította Baróti Csaba, 2000.) ezt olvashatjuk a könnyűzene fiziológiai hatásairól:

„Bob Larson és egy clevelandi orvoscsoport megfigyelései szerint a basszusgitár erősítője által kiváltott alacsony frekvenciájú rezgések, amelyekhez még hozzájárul a beat ismétlődő effektusa, számottevő hatást gyakorolnak a cerebrospinális folyadékra. Ez a folyadék azután közvetlenül hat a hormonelválasztást irányító hipofízisre. A végeredmény a nemi- és mellékvese hormonok egyensúlyának felborulása, valamint a vér inzulinszintjének radikális változása, minek következtében az erkölcsi gátlások vagy mélyen a tűréshatár alatt látják el ellenőrző funkcióikat vagy teljes mértékig kikapcsolódnak. Az érverés és a légzés megváltozásával, az endokrin mirigyek és az agyalapi mirigy szekréciója fokozódik. Amikor a dallam emelkedik a gége összehúzódik, ha ereszkedik a gége ellazul. A vércukorszint a zene hallgatása közben változásokon megy át. Az emberi szervezeten tehát úgy lehet játszani, akár egy hangszeren, amellyel néhány zeneszerző próbálkozik is. A kábítószer hatásához hasonlóan egyfajta rövidzárlat idézhető elő a szervezetben, manipulálható az emberi agy működése.”

Mindez nagyon tudományosan hangzik, de amúgy mégis, mit képzeltünk? Hisz ki ne tudná, hogy a zene alkalmas az „utazásra”? Ritmikus zenével révülnek a táltosok, a szúfik, a sámánok meg mindenféle törzsi varázslók ezerévek óta. Zenére táncol mindenki, amint lábra tud állni; s már az anyaméhben hallott ritmikus zajok is beépülnek a sejtszintű emlékezetbe – ezért lehet anyai szívdobogás hangjával megnyugtatni az újszülötteket. A zene emberi érzelmekre gyakorolt univerzális, kultúrafeletti hatása tagadhatatlan: Tarkovszkij a Sztalker egyik monológjában épp ezt a hatást jelöli meg a zene létezésének okaként!

Végül pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni az emberi lény kiszolgáltatottságát mindenféle zenének: ha szól valami ritmus, máris indul a láb, jön a dúdolás, képek és érzelmek törnek elő belőlünk. A zene valahogy képes megkerülni a tudatos ént, és hatalmában tartani az embert. Logikus az a feltételezés, hogy ha van egy titokban munkáló, sötét szándék a világban, akkor ezt az eszközt használni is fogja. Ellenünk. Úgy, hogy mi hülyék vagyunk hozzá, és nem is vesszük észre. (Na jó, a mozgalmi dalok azért sokaknak feltűntek.)

Titkos üzenetek

1984 őszén egy amerikai kamasz öngyilkos lett, miközben – az időközben az agyhalált életmóddá nemesítő – Ozzy Osbourne lemezeit hallgatta. A család próbálta perbe fogni a Művész Urat, hogy miért is énekel öngyilkosságra buzdító dalt, ám az USA alkotmányának Első kiegészítése értelmében a Művész Úr azt énekel, amit csak óhajt.

Az Első kiegészítés (First Amendment) kimondja, hogy a Kongresszus nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot; nem csorbítja a népnek a békés gyülekezéshez való jogát, valamint azt, hogy a kormányhoz forduljon panaszok orvoslása céljából.

(Ennek a vadhajtásnak a visszafogására szolgálna a „Parental Advisory: Explicit Content” feliratú matrica, amit Al Gore felesége más potentát anyákkal harcolt ki akkoriban. Ma is ismerjük: ha az ovisoknak szóló lemezen szodómiára vagy emberáldozásra buzdítanak, akkor kerül rá egy fekete matrica, és már oké is.) Nem sokkal később két család beperelte a Judas Priest zenekart. Azt állították: a lemezükön szándékosan helyeztek el olyan, tudat alatt ható üzeneteket, amik öngyilkosságba kergettek két kamaszfiút. Ezt nem védi az Első kiegészítés. A nagy nyilvánosság előtt zajló perben rengeteg szakértői huzavona után az üzenet elhelyezését bizonyítottnak látta a bíróság, ám a gyilkossági szándékot és az üzenet öngyilkosságban való szerepét nem.

(Egy jó írás a perről itt olvasható

A szellem kibújt a palackból. Milliók kezdték el gyorsítva-lassítva, visszafelé, és mindenféle kombinációban lejátszani a vinyl-lemezeket, titkos üzenetekre vadászva és pokoli órákat szerezve környezetüknek. A zenészek – látva a konjuktúrát – művészi tökélyre fejlesztették az addig is gyakran használt reverse-technikákat éppúgy, mint a frekvenciamágia egyéb ágait, és elhelyezték titkos üzeneteiket a dalokban. Ezek egy része már korábban is művészi kísérletnek látszott (Beatles, Zappa), mások reflektáltak magára az üzenetkereső játékra (Pink Floyd), de a legnagyobb számban azért mégis olyan felvételek jelentek meg, amiket hátsó szándék nélkül, előre volt javasolt meghallgatni. Ám a sok-sok értelmetlen katyvasz között a szorgalmas ördögvadászok találtak pár igazi gyöngyszemet is.

A Nevaeh ot Yawriats és a többi megfejtés

A Led Zeppelin eleve nagyon okkultnak tűnt: nem csak a fura szimbólumok, hanem fennen hangoztatott Crowley-szimpátiájuk miatt is. A zene kemény, a főhős androgün, mind a négyen igazán jó kis bálványok. Egyik hányásig agyonjátszott slágerük, a Stairway to Heaven (aminek szövegét nem mellesleg állítólag A kelta Britannia mágikus gyakorlatai című alapmű ihlette), felkeltette a visszafejtők érdeklődését. Itt már azonban nem egyszerű magnószalag-trükkről van szó, hanem valódi, okkult backward masking-ról, azaz hogy az előre kifogástalannak hangzó énekszólam visszafelé hallgatva egy többé-kevésbé érthető, sátánista vallomás. Mivel visszafelé hallgatott éneklésről van szó, hol kis szódával elfogadjuk a megfejtést, hol erős kétségeink támadnak, de a játék érdekes. A Stairway egy rövidebb szakaszában hallható üzenet már régóta ismert és vitatott volt, de mára az egész dalt „lefordították”. Íme a cucc, feliratozott szöveggel. Érdemes rászánni az időt, a vége is nagyon kemény.

Az alapvető reakció ezekre a kísérletekre az volt, hogy ilyesmi lehetetlen, az egybeesések véletlenek, a többi meg belemagyarázás. A legtöbben ma is így gondolják. Hogy miként lenne lehetséges mégis, arra kétféle magyarázat is született. Az egyik, hogy tudatos alkotásról van szó: a nyelvek e fonetikai tulajdonsága régóta ismert, így ez tanulható, létező, táblázatokba foglalt módszertan – amit nem mellesleg mágikus praktikákhoz is használnak. Ha van oda-vissza játszó magnód, akkor könnyen kicsiszolhatod a mondanivalódat mindkét irányban. Kipróbáltam, és működik: ha megvan a „titkos” mondanivalód, azt felveszed, majd visszafelé meghallgatod. Ekkor valami blablát kapsz, amibe elkezdesz belehallani értelmes dolgokat. Ezeket az ötleteket újra felveszed, majd lejátszod visszafelé: így hallani fogod, mennyit torzul az eredeti üzeneted. Így pingpongozva, némi gyakorlattal és alkotói vénával egy refrénnyi titkos üzenethez pár óra elég lehet. Egy teljes dal persze más tészta, de a Stairway legendásan hosszú ideig készült, különösen a szöveg. Bármennyire is hihetetlen, de elméletileg meg lehet így írni egy egész dalt is, és tényleg nem ördöngősség. Illetve de.

A másik magyarázat a visszafelé is értelmesnek tűnő szövegekre sokkal meghökkentőbb: egy David John Oates nevű hapsi állt elő nagyjából azzal az elképzeléssel, hogy amikor valaki hazudik, a tudatalattija visszafelé  igazat mond ugyanezen a „vivőhullámon”. Ehhez hangfelvételek tömegeit mutatta be bizonyítékként, köztük pl. O. J. Simpson vallomásait, amiket visszafelé hallgatva Oates szerint egyértelmű a verdikt. (Ha valakit megérint a téma, a “reverse speech” kereséssel csodás kincsesbányára lelhet, Obamát is szemlézik ám vadul!)    

A backward maskingra adott két lehetséges magyarázat elég is volt a hívőknek, hogy igazolva lássák: nem csak úgy belehallják a dalba az ördögi sorokat, hanem azok ott is vannak: hol tudatos munkaként, hol a tudatalatti elszólásaként. Az üzenetek mindig pokoli eredetűek, a Stairway to Heaven megfejtése különösen az MK-Ultra és hasonló pszichovívmányok ismeretében borzongató. Elég ijesztő még a mindent túlélő Hotel Californiából kihámozott vallomás is, meg a további számtalan megfejtés a számtalan popszámból. A lelkes kutatók mindent és mindenkit feldolgoztak: Bing Crosby (!), a Beatles, Madonna, a Queen, Prince – végtelenségig sorolhatók a sátánista üzenetek elrejtésével hírbe hozott, ismert sztárok. A pályán vannak persze a kortárs játékosok is: magam is végeztem egy gyors tesztet a már említett Lady Gaga nevű entitás Alejandro című dalával, s a refrén simán úgy szól visszafelé, hogy „my hell lord”. Aki nem hiszi, járjon utána. Bár a backward masking esetében soha nem lesz bizonyítható a szándékosság, mégis sokan gondolják úgy, hogy nyugtalanítóan sok az egybeesés. Ennyi véletlen áthallás, és mind sátánista? Vagy a keresők fókusza miatt van mindez?

Üzenetek a klipekben

Ahogy a tévé átvette a sztárgyártás nehéz feladatát a rádiótól, úgy váltak egyre jelentősebbé a képi anyagok is. A „Beatles bénán plébekkel fekete-fehérben” tévéfellépésektől ezek a progresszív fiúk hamar eljutottak a színes „promóciós kisfilmek” készítésééig. Ezek a ma ismert klipek egyértelmű előképei, eleve a dalokhoz forgatták őket, sok fantáziával, filmtrükökkel és egyebekkel – de figyelemreméltóak a filmjeik, a Rooftop Concert és az utolsó lemez élő képanyagai is. Ahogy a tévé jött fel, úgy kellett valami kép is a zene mellé – s végül lett is annyi, hogy a videóklip önálló tévés műfajjá nőtt. A klip egykor Nagyon Nagy Dolog volt, és ebben a tévé volt a könnyűzene fő szövetségese: „Hú, láttad az új dájersztréccet az emtívín? Kézzel rajzolt, de közbe videó is! Neonállat!” És ahogy a kép felértékelődött, úgy jelentek meg rajta a furcsaságok: Madonna égő keresztek előtt énekelt, a Thriller meg hát ugye kész thriller.

Mára a klipekben felbukkanó szimbólumok vizsgálata sokak kedvelt időtöltésévé vált. Az internet összekapcsolta az érdeklődőket, akik hol mértéktartó, hol vad feltételezésekkel állnak elő az egyes műveket illetően. Általánosnak mondható e körökben az a meggyőződés, hogy a popipar egy meghatározó része valamilyen okkult, tudatbefolyásolásra hajtó csoport kezében van, ami egy ősi szimbólumrendszerrel üzen csúnya dolgokat a zenefogyasztók tudatalattijának. Ez a rendszer éppúgy tartalmaz szabadkőműves, mint sokkal ősibb, okkult szimbólumokat, és csodák-csodájára ugyanaz a világ, ami az egydollároson is látható. Az ennek nyomait gyűjtő weboldalakon ijesztő mennyiségben láthatók a pop- és divatipar főszereplőitől ugyanazok a gesztusok, például a letakart fél szem, mindenféle pózok, kéztartások és effélék. Mindig ugyanaz a jelképrendszer: hol kockás padló két oszloppal, hol a skarlát szajha ölelget holt kecskét, hol rendőrattak; továbbá robotnő, kiborghadsereg, pillangók, rabszolgák, tükrök – és törött, síró babák. Beteg, szomorú, félelmetes világ, ami sokak elméjét tartja fogva.

Valóban könnyű belelátni ebbe a szimbolikába azt a terjedőben lévő konteót, hogy brutális elmemódszerekkel létrehozott sztár-bábokat is látunk a könnyűzenében. Őket irányítóik, a handlerek mozgatják és időnkénti pszichés megingásaik, drog- és gyógyszerfüggőségük mind e sötét háttér következményei. Nyilván nem mindenki érintett, de letagadhatatlanul vannak igen gyanús alkotói körök, amik nyíltan operálnak okkult szimbólumokkal, akár klipekben, akár élő előadásokon. És ez nem csak a sátánmetálra vonatkozik ám, hanem az annál sokkal nagyobb közönséget elérő villanypop-sztárokra is.

A csúcson jelenleg Lady Gaga áll: minden klipjéből ömlenek a szimbólumok – és mindig meghal valaki, de inkább többen. A Telephone klipje annyira brutális, hogy az elején látható női börtönverekedés és leszbicsók súlytalanná válik a későbbi táncikálós tömeggyilkosság fényében. Mindez persze ugyebár művészet, ami reagál a társadalomra – az immár három éves alkotást 179 millió alkalommal nézték meg csak a YouTube-on. És aki azt hitte, hogy van egy határ, amit nem léphet át a kis hölgy leleménye, annak csalódnia kell. Legendássá váltak élőben celebrált szertartásai, különösen az MTV-díjátadón előadott szívkitépős vérfürdője. Hogy mindig velünk lehessen, nemrég jelent meg a parfümje, aminek megtervezéséhez vér- és ondó-illatanyagokat is felhasznált – így végre bármikor az orrunkba ugorhat ez a remek aroma az éjszakai villamoson. Kösz, Gaga.

A Laurel-kanyon alkonteó

Vajon miért nem tudta az USA fiatalsága és értelmisége rávenni a saját kormányát a vietnami háború befejezésére? Bizonyára azért, mert az illető hölgyek és urak betépve ültek a mezőn, és valami béna háborúellenes dalt énekeltek. A tiltakozás e formája nem bizonyult valami hatékony nyomásgyakorlásnak, viszont zsíros üzlet volt a popiparnak. Így a háború is zavartalanul folyhatott – széles mosolyt csalva a hadiipari beszállítók homáron hízott arcára. Lehetséges-e, hogy mindez egy jól szervezett, kulturális hadművelet eredménye volt? David McGowan szerint az elsőre kissé bizarr feltevést egy sor bizonyíték támasztja alá.

Mindenek előtt, hogy a korszak friss amerikai sztárjai közül gyanúsan sokan származnak titkosszolga-, katona- meg haditengerész-családokból: ilyen mindjárt Jim Morrison, aki a Tonkin-öbölbéli incidenssel a vietnami háborút kirobbantó admirális tehetséges fiacskája; de John Phillips, Stephen Stills, David Crosby, Frank Zappa és Jackson Browne is szolgálati gyerekek. Mégis oly messze látszanak esni a fájuktól, hogy ők indítják útjára a hippizmust Los Angeles egyik festői (és procc) környékéről, a Laurel-kanyonból. E későbbi sztárok gyerekkora katonai támaszpontokon, légibázisokon és kikötőkben telik: a konteó szerint ezek ideális helyszínek mindenféle pszichológiai beavatkozásra, elmeprogramozásra is. McGowan szerint e gyerekek a háború fenntartásában érdekelt hadiipari lobbi ügynökeiként hódították meg Amerikát. A szerző erre oly aprólékos gonddal hordta össze a bizonyítékok apró mozaikdarabkáit, hogy összefoglaló írása lenyűgöző, egyben szinte olvashatatlan. Benne van minden, ami összeszedhető azokról az évekről: minden kapcsolat, kertészektől a groupie-kon át hangmérnökökig. Nagyon részletesen feltárja a történet kapcsolódásait mindenféle rémes gyilkosságokkal (pl. a Sharon Tate-üggyel), öngyilkosságokkal és furcsa halálesetekkel. A konteó szerint a cél adott volt, eléréséhez sok-sok pénz és persze hatalmas erejű médiaháttér állt az összeesküvők rendelkezésére, így a nyálas hippizmus irtózatos sebességgel el is foglalta Amerikát. A gumitalpúak így elárasztották droggal és szar zenével a lázadó fiatalokat, így a háborúellenes mozgalom erejét és hitelét vesztette. Mi pedig azóta is a korszak jelképének látjuk a brit Gerald Holtom grafikus által tervezett, ma csak békejelnek hívott szimbólumot – ami bár eredetileg 1958-ban készült a brit nukleáris leszerelési mozgalom megrendelésére, mégis sokak szerint egy halálrúna.

Kedvencek temetője

Ez most olyan érzés lesz, mint amikor megtudtad, hogy nincs is Mikulás. A főkonteó alapján ugyanis sátánistának tekinthető Britney és az összes Disney-gyereksztár, a frissen lezüllő Miley Cyrus-szal egyetemben. (A Disney amúgy köztudottan nagy játékos a szórakoztatóipari konteóvilágban, de ezt a ládikót most nem nyitjuk ki.) Sokat vádolták sátánizmussal a kilencvenes években a nyíltan meleg vagy melegjogi kérdéseket feszegető popzenészeket is; mára szerencsére töketlen szintizenéjük végre feledésbe merült. Madonna, Michael Jackson, Bono, a Rolling Stones meg Santana persze alapból a kalapban vannak, ahol velük ugrál az RHCP mellett Bob Dylan, Nicki Minaj, Marilyn Manson (naná!), Rihanna, Jay-Z meg Beyoncé. Nyilván érintett az összes taknyos punk, a matekrock-zenekarok egy része, a fogalmatlan newyorki értelmiségi dünnyögők legjava, és persze a drogok nélkül élvezhetetlen elekronikus tánczenéket kotyvasztó mágusok is. A hip-hop nevű izé is kitermelte a maga elképesztő kortárs bálványfiguráit, de ott már annyira ócska a zene, hogy azt nem bírom meghallgatni, úgyhogy ugorgyunk: mindez együtt már úgyis gyanúba keveri gyakorlatilag a teljes könnyűzenei globálbizniszt a gyökerekig visszamenőleg – túl nagy sztár itt senki nem lesz ártatlan angyalként. Persze nem lehet mindenki benne, valószínűleg számszerűen sokkal-sokkal többen vannak a jószándékú szerzők és előadók. Ám sokkal kevésbé ismertebbek is.

Magyarország nem túl jól teljesít

Igazán a fősodorba tartozó magyar előadót tudtommal nem ért komolyan vehető sátánvád. Nálunk inkább az ügynökvád volt a menő egy időben – ami nem biztos, hogy nem ugyanaz valahol mélyebben, de ebbe ne mélyedjünk el. A metálvilágban vannak magukat sátánistának valló bandák, de rétegük határait nemigen lépik át. Bár ócska zenét nálunk is sokan gyártanak, mégis le vagyunk maradva a régióban: a lengyel Doda Elektroda már felfeszítette a konteós pofonládát. Itthon talán Bye Alex Kedvesem című dalához vetített háttérvideó adhatna okot gyanúra: az ott táncoló hullák között látható egy letakart szemű figura – de a Kedvesemet visszafelé hallgatva csak olyasmi hallatszik, hogy „mellsebre Géza, mellsebre Géza, mááááár hinni kell, mellsebre Géza, mellsebbre garas, Sámson sír”. Nem is lett világsztár.

Következtetések

Nem tudni semmit. A sok helyen igen komoly érdekérvényesítő erőt képviselő keresztény szervezetek hittel állítják, hogy a műfaj részben sátáni befolyás alatt áll, így bevallottan harcot folytatnak ellene.

Nagyon sokak szerint az egész sátánista szimbolizmus puszta póz, divat és marketing, beteg fantáziák versenye, és nincs semmiféle titkos háttérszándék: a popművészet így reagál a világra. Ez a leginkább elfogadott és hangoztatott álláspont. Pár éve még egy konkrét, állatáldozó sátánistákat is felvonultató, csillebérci metálfesztivál szervezője is így nyilatkozott.

A konteóhívők megoszlanak abban a kérdésben, hogy kik állnak a háttérben. Vannak, akik szerint egyenesen a Lucifer szolgálatában álló Illuminátusok, óvatosabbak szerint a multik meg a pénz. Világnézet kérdése, hogy ki milyen magasra néz rajta, de ez végső soron ugyanaz a piramis.

A legtöbben persze azok vannak, akik nem is tudnak a kérdésről. Aki nagyon-nagyon figyel, az is csak sejteni vélhet bizonyos tendenciákat. Biztosat maguk a szereplők mondhatnának, de ott erős a titoktartás cementje. Azért ha a gyerek megkérdi: ki az a Lady Gaga? – mostantól megmondhatjátok neki, hogy egy gonosz boszorkány.

X   x   X

Képek forrásai: bookline.hu, velvet.hu, google.com, youtube.com, vigilantcitizen.com

A halálkittis gitár egyedi darab.

Ajánlott olvasmányok:

Rejtett szimbólumok a pop-kultúrában

Őszinte kritika az Eurovíziós Dalfesztiválról

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

877 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 877. walking — 2021-09-14 12:42 

@walking:

“Lehet -és szerintem kell is- vitatkozni 9/11-en”

A vonatkozó topikba írtam is gyorsan egy hsz-t,én hogy látom a dolgokat.Lehetséges (ön)ismétlés mondjuk már,de hát az a tudás anyukája 🙂

 876. walking — 2021-09-14 11:10 

@petiba:

2 perc keresés volt megtalálni a “hologramokat” 😀

https://www.youtube.com/watch?v=miA8Td4oNcY

https://www.youtube.com/watch?v=LsGcIkevyHM

Rendkívül fejlett technológia lehetett a birtokukban már akkor,hogy a repcsi hologramoknak még repcsi hangjuk is van,mindezzel becsapva szemtanúk tíz-százezreit a világ egyik legnagyobb városában…
A második videóban külön felhívom a figyelmet a jobb szárnyra,szépen csillan rajta a reggeli nap fénye 🙂

Lehet -és szerintem kell is- vitatkozni 9/11-en,de ha elmegyünk a totál alufóliasisakos baromságok irányába,azzal sajnos elveszik a valódi konteók hitele is 🙁

Itt akkor tényleg tökéletes az átkötés az UFO-témára,ott is az volt eddig jobbára h szakmányban gyártották a fakebbnél fakebb videókat,és akkor nem csoda ha az egyszeri user azt mondja “Mekkora kamu már ez az egész” hisz a 99%-nyi szemét közül kellene kibogarásznia azt a néhány videót,ami tényleg valós eseményt jelenít meg.
Most hogy ennek a témának a hiteltelenítése is mennyire tudatos,mennyire csak a 3 perc hírnévre vagy egy kis apróra áhítozó átlagemberek hülyesége,azt én nem tudom megítélni sajnos.De az analógia jól kirajzolódik mindkét esetben.

A sokdés tényleg holo klipért köszi,nagyon aranyos,nem láttam még videón sem ilyet 🙂

 875. petiba — 2021-09-13 13:08 

875. A hozzászólás vége:

– fullranyomatják a klímaváltozás-projektet – a klíma az idők kezdetétől fogva folyamatosan változik, nem a tehénfing, meg a növények számára létfontosságú, burjánzást előidéző gáz a CO2 a mumus, hanem a brutáldurva környezetszennyezés, műanyag”földrészek”, mikroműanyag az élőlényekben, vegyi szennyezés, hormonok, méhpusztulás. Viszont a CO2-kvóta az brutális biznisz.

https://novekedes.hu/elemzesek/szintelen-szagtalan-megis-vagyonokat-mozgat-meg-hogyan-kereskednek-a-szen-dioxiddal
https://climenews.com/30-euro-fole-emelkedett-a-szen-dioxid-kvota-ara
https://greenfo.hu/hir/120-milliardos-kvotabiznisz_1268315947/

stb.

Ehhez kapcsolják majd a mesterségesen előidézett élelmiszerhiányt. Vajon az EU-ban miért engedélyezték hirtelen az élelmiszercélú rovartenyésztést, a lisztkukac-liszet? Az Unióban évente többtízezer (százezer?) tonna élelmiszerfelesleg keletkezik…

Hát ennyi, így hirtelen…
Persze lehet, hogy minden összeesküvés-elmélet…
De lehet, hogy nem. Adott a technika, adott a cél, meglátjuk.

Válasz ↓

 873. petiba — 2021-09-13 13:06 

873. hsz.

Még két linkkel:

És hogy ez hogy jön a mához? Ha figyelsz, hogy milyen – eddig nem megszokott híreket – nyomat a mainstream média (úgy is mint lügenpresse) – akkor figyeld meg, hogy mi lesz a tendencia, mi lesz az aftercovid – műsor. (a great reset projektet leszámítva).

Mindenféle oldalról, tehát nem egyéni akció:

– látható, hogy az UFÓ téma hogyan kerül elő egyre többször, homlokegyenest az eddigiekkel ellentétes hozzáállással (nincs ufó, csak meteorológiai léggömbök, érzékcsalódások, stb. ).
Mindenféle oldalról, tehát nem egyéni akció:

https://index.hu/kulfold/2021/06/26/ufo-uap-foldonkivuliek-pentagon-egyesult-allamok-legi-jelenseg-megfigyeles-jelentes/

https://www.origo.hu/tudomany/20210626-144-azonositatlan-repulo-objektum-eredetere-nem-sikerult-elfogadhato-magyarazatot-talalni.html

 872. petiba — 2021-09-13 13:05 

@walking:

Én most ezt a 872. hsz-nak látom, ha belépek.

Gyanítom, a több linkkel van gond, megpróbálom apránként, hátha más is hozzáfűzne valamit.
Üdv!

Két linkkel:

Félni nem ugyanaz, mint megijedni 🙂
Amúgy arra gondoltam, milyen tökéletes technika áll már rendelkezésre ahhoz, hogy a valóságtól teljesen eltérő dolgokat lássunk valóságnak…

https://www.youtube.com/watch?v=4N0Ewb_OVsU

Ha emlékszünk még 9/11-re – (apropó, egy hét múlva lesz a húszéves évfordulója) – sokan állították, hogy nem csak az épületek összedöntése történt robbantásokkal, de a becsapódás is 3D-s hologramszimuláció volt, és robbantások szimulálták a becsapódást is.

https://www.dailymotion.com/video/x31h15g
https://www.youtube.com/watch?v=5cdqGte0488

stb.

 871. walking — 2021-09-06 23:45 

@petiba:

Az akkor elég durva,de nálam durvább:itt ki-és belépve is 869 vagyok én,és 870 most Te ezzel…
De privátban elérsz 🙂

 870. petiba — 2021-09-06 22:29 

@walking:

válaszoltam a hozzászólásodra (868.) , de nem látom a saját válaszomat (869.), csak ha belépek…

 869. walking — 2021-09-04 05:13 

@petiba:

Lehet én vagyok túl kemény csávó (szinte kizárt am) de nem bírtam felfedezni,hol kellett volna megijednem ettől,mit kellett volna belelátnom EBBE? 🙂

 868. petiba — 2021-09-02 21:12 

Tetszettek látni? Ma élőben, avatárokkal lépett fel két új számmal az ABBA, közönség előtt. Van itt minden, mi szem-szájnak ingere…

https://www.youtube.com/watch?v=pJBGk9Hed8o&t=984s

Kicsit félelmetes…

 867. jukeey — 2019-03-03 05:03 

Mostanában kifejezetten elektronikus hangszereléssel találtam néhány érdekes dolgot, mintha az ezredforduló óta a klubok, fesztiválok “világában” is terjednének olyasmik, amik korábban inkább metál zenére voltak jellemzők.

Legjobb példának egy igen látványos klip (van benne stigma, apokaliptikus csapás, pokoli táj, kísértés, züllés, stb, mindez modern korunknak megfelelő köntösben):

Grendel – Timewave Zero (holland produkció)
https://www.youtube.com/watch?v=b-V-xqf3LGs

Egyéb nyalánkságok:

Synthattack – Final Salvation (német)
https://www.youtube.com/watch?v=UgJRtfG9bKg

Funker Vogt – Ikarus (német)
https://www.youtube.com/watch?v=UjtvS6U3438

M.O.D. (Mental Obsessive Disorder) – Broken Machinery (olasz)
https://www.youtube.com/watch?v=yeRJa8dUtrA

És végül egy orosz ínyencfalat, kicsit kilóg a sorból, de figyelemre méltó:

Omnimar – Sadism
https://www.youtube.com/watch?v=oA0ElSXtsQI&list=PLio6e0-WKAy6CsPUBU0TtVfvXWHeAdn2d

 866. petiba — 2018-11-22 20:30 

Bowie mester örök vadászmezőkre távozott valamikor 2016 elején, és követte őt egy másik mester pár hónap múlva, Prince.
Purple Rain – élőben, Budapesten, egy harmadik maestro interpretációjában. (én is emeltem jelenlétemmel az est fényét 😀 )

https://www.youtube.com/watch?v=2x0XaFxVrNc

És egy kis technika – nekem már a látványtól ínhüvelygyuszim lett 😀

https://www.youtube.com/watch?v=c9ciypGMnbs

 865. petiba — 2018-11-22 20:03 

@gigabursch:

Kafa, nem ismertem még! Brutálisan erős színpadi jelenlét, látszik, hogy nem valami gigakoncert, valami kisebb “családiasabb” a helyszín. Bowie is az a fajta művész volt, akinek jót tett a kor. És soha nem öregedett meg, ahogy erről énekel is, igazi vátesz volt. …
Nagyon jó a műsor. A számoknál vannak jobb számai, a minőség sem valami szuper, de tényleg “fog” az élő koncert. Van egy rövid szám, 15:00 környékén kezdődik, hát az ütős. Olyan gerinchúrba pengetős.

Köszi, Giga!

 864. gigabursch — 2018-11-22 12:03 

Ma dobta elém a TeCső!

Ajánlom sok szeretettel @petiba topictársnak.

https://www.youtube.com/watch?v=7hguCl1RqOo

 863. petiba — 2018-09-23 11:58 

Kis ajándék ebbe a régóta alvó jó kis topikba. Mostanában sokat hallgatok zenei tehetségkutatókat, mert egészen hihetetlen, hogy milyen énekesek, brutál őstehetségek jelennek meg egy-egy ilyen műsorban.
Az aktuális kedvencek:
https://www.youtube.com/watch?v=QTxrwYzl6f8
https://www.youtube.com/watch?v=sWtQqhYcK1Q
https://www.youtube.com/watch?v=1NNE0b55AoM
és egy egyveleg, mindegyikre el lehet dobni az agyunkat.(pláne a harmadikra
https://www.youtube.com/watch?v=XXwWGs7H2_k
Jó zenehallgatást!

 861. gigabursch — 2018-03-01 13:18 

Sajnso az élet nem kíméli a nagy öregeket.
Még a körülményekhez képest normál életvitel sem segít mindig.

Glenn Tipton a Judas Priest gitárosa súlyos beteg.
Évek óta küzdött vele, de mára a színpad szempontjából már tarthatatlan.
http://hammerworld.hu/2018/02/12/judas-priest-glenn-tipton-gitaros-a-parkinson-korja-miatt-nem-fog-turnezni/

Nekem nagyon hiányozni fog július 24-én a BS-ben.

Addig is itt egy rajongói videó némi Sin Cityvel.
https://www.youtube.com/watch?v=w9jtr0y_dcU

Nomeg egy koncert 2005-ből:
(ugyanezt adták le a PeCsa szabadtéri színpadán)
https://www.youtube.com/watch?v=g0Vzqw_PnlA

 860. FilcTroll — 2018-01-30 14:49 

@fazi: Csak most olvastam ezt a hozzászólást, bocs, hogy későn reagálok, de talán olvasod még.

Először is, kérlek vedd figyelembe, hogy ezek nem az én agymenéseim, hanem egy gyűjtemény. Így került bele a Zep is: már a zenekar aktív évei alatt is sokszor felvetődött a sátánizmus vádja velük kapcsolatban – ami nem annyira meglepő Page Crowley-mániája fényében. Ez azonban mit sem von le a zenekar és művei értékéből, és ettől még Bonham volt korának legnagyobb dobosa számomra is.

Ami a hamburgeragyú amerikaiakat és a pert illeti: lehet vitatni a vád észszerűségét, mégis érdemes elolvasni a linkelt összefoglalót (tök jó írás). Ezek ma már “történelmi” események, és éppúgy megismerhetők, mint a boszorkányperek történetei – függetlenül attól, hogy strigák márpedig nincsenek.

Végül pedig: ezek csak konteók. Ha bosszús leszel attól, hogy a kevenceidet is érintik, akkor a bálványimádós feltevést máris igazoltnak veheted. 🙂

 859. jukeey — 2017-12-08 11:30 

Relatív, akinek pl a halálhegy megfelelt, nyugodtan nézze meg, ahhoz képest ez kész mestermunka. És szerintem még legalább egy másik ötperces kliphez való anyagot is össze lehetne vágni belőle. Amúgy vannak benne helyzeti poénok is, pl madárkalitkában kakast magával hurcolászó igazi pap (“atyám, az öklöd meggyőzőbb bármely imánál”), az álpapot lebuktató tyúxar, tükörrel ellenőrizgeti a több napos fagyott hulla leheletét mert vannak kétségei (talán még háromságai is :D), minden nap megpróbál lopott járművel lelépni a faluból (a biciklitől a csónakig) sikertelenül, stb. Az ötlet nem rossz, a helyszín “retrós”, a forgatókönyv és a kivitelezés viszont nem túl fényes.

 858. petiba — 2017-12-08 09:50 

@jukeey:

Ezek szerint a zenére felrakott öt perc a filmből pont elég is XD Ez az öt perc (kb.?) tartalmazta azt, ami a film lényege, kár is lenne többet megnézni belőle.

 857. jukeey — 2017-12-08 01:40 

@petiba:

A kommenteket többnyire nem is lehet és nem is érdemes végignézni, olyan sok felgyűlhet. Ám a feltöltők adhatnak rövid útmutatót, amely mindig legfelül elkülönítve marad, és óhatatlanul szembetűnik, mint ennél is. Jobb esetben, hanyag feltöltés esetén ugyanis néha épp a kommentözönből kénytelen a néző kibányászni, mi a fene is van egy érdekesebb klipen, amiből esetleg érdemes lenne eredetit vagy teljeset beszerezni.

Egyébként már meg is néztem a filmet, nem olyan vészes mint gondoltam, az “atya” eleve újságíró, csak véletlenül szorul rá egy meggyilkolt pap ruháira (félpucéran menekül a zord őszben a vámpírnővel való félresikerült kádban-enyelgés után). “Ájtatoskodással” tehát még épp nem verte ki a biztosítékot, de elég gagyi, csak azért nem tudok róla nagyon rosszat mondani, mert ennél sokkal hulladékabb filmek is nagy számban terjengenek, ahhoz képest még hagyján.

 856. petiba — 2017-12-07 21:49 

@jukeey:

Lényegében soha nem olvasom el a tecső-klipek alatti ömlengéseket, vagy köpködéseket, így valszeg lényegi infók is kimaradnak 🙂

 855. jukeey — 2017-12-07 09:39 

@petiba:

Akkor nem olvastad el a video alatti rövid ismertetőt:

The UnOfficial Music Video for the song Night of the Wolf from the album Transylvania by Nox Arcana. It’s a sequence from the Russian film, VEDMA, directed by Oleg Fesenko. The priest is played by Valery Nikolaev. The female vampire is played by Yevgenia Kryukova.

Nem hivatalos videó a “Farkas Éjszakája” számhoz az “Erdély” albumról a Nox Arcana-tól. Ez részlet egy orosz filmből, a VEDMA-ból, melyet Oleg Fesenko rendezett. A papot Valerij Nyikolajev, a vámpírnőt Jefgenyija Kriukova alakítja.

A film 2006-os, a videót 3 évvel később vágták össze és adták hozzá ezt a zeneszámot, amelyhez eredetileg nem is készült videoklip. A youtube-on egyébként fent van az egész, mondjuk épp orosz nyelven spanyol felirattal, magyarul vagy angolul nem leltem hirtelen. Torrenteken viszont megvan, és hozzá felirat sok nyelven, de ncore-on ne keresd (ha már így szóba került le is kaptam gyorsan, mostmár kéznél lesz). A klipbeli jelenet egyébként a film vége felé van, addig nagyrészt afféle misztikus krimiszerűség akarna lenni ahogy elnézem, amitől épp a klip egyik határozott motívumát adó, túlzottan klerikális jelleg tartott vissza. Majd meglátjuk emészthető-e.

 854. petiba — 2017-12-06 21:44 

@jukeey:

De, szimpla klip, de csak ötperces! A zene önmagában nem egy nagy szám, az Era-féle gregoriánokra emlékeztet, de annál darkosabb. De így együtt ezzel a filmecskével elmegy. Elég jól “ráült” a klip a zenére. Szerintem.

 853. jukeey — 2017-12-06 18:50 

@petiba:

Igen volt, épp én linkeltem be, láttam is hogy nem szimpla videoklip. Így zenével hangulatos kompozíció lett, de alapvetően nem az én műfajom, így attól tartottam hogy a filmmel csak fél órát untatnám magam, aztán úgyse fejezném be. Da ha azt mondod nem unalmas, egyszer sort kerítek rá, alkalomadtán eszembe fog jutni.

 852. petiba — 2017-12-06 17:25 

@jukeey:

Nem tudom volt-e, de nagyon jó kis filmecskét készítettek a zene köré:

Nox Arcana – Night of the Wolf

https://www.youtube.com/watch?v=ojLia2AXVug

 851. jukeey — 2017-12-06 13:41 

Angyali üzenet Görögországból
Χ Ξ Σ
https://www.youtube.com/watch?v=OJbqplkBBv8

 850. jukeey — 2017-11-11 14:21 

Találtam néhány igen kellemes, minden bizonnyal sátáni zenét:
Faun – Federklein
https://youtu.be/zOvsyamoEDg?t=148

Még egy egész jó boszorkányt is:
Umai – Shireen
https://youtu.be/CyWUd5Whh9w?t=238

 848. zizzi — 2017-10-17 22:29 

 847. petiba — 2017-08-10 13:25 

@déjvid:

Neeem…
Van az a közösség, aki ha betámad valakit, a praktikus ember rögtön tudja, hogy a betámadott, az csak rendes fazon lehet XD
Főleg ha saját “jelzőikkel” kínálnak meg valakit…

Á, nincs baj azzal a zúzósdival, csak a megfelelő sorrend nem mindegy. Először jön a decens hölgy a megfelelő népmesével, hatalmas sajtóvisszhanggal, majd jönnek a koncertlemondások, a városokból, országokból való kitiltások, a sajtótámadás, a lépten-nyomon felbukkanó újabb és újabb jelentkező hölgyek, az egyre fiatalabb korosztályból, míg a figyelmetlenség miatt előfordulhat, hogy magzati korban elkövetett erőszakkal is megvádolják a delikvens(eke)t. Aztán jön a statisztika, hogy a boltokban senki nem vásárolja az adott csapat lemezeit, tehát felesleges tartani, ezért mégis bezúzzák azokat.Más értékesítő helyek egyenesen megtagadják a lemezek tartását, súlyos antidemokrata, rasszista és homofób (vagy éppen homokos) pedofil állatokról lévén szó. A rádióállomások nem játsszák a banda zenéit, és eltűnnek a pólók, kitűzők is a megfelelő helyekről. Egyes nagyon demokratikus államok a kiadatását követelik az adott figurá(k)nak, hogy büntetőeljárás alá vonják a mocskos rászistát, akiről a titkosszolgálatok (moszadék pl.) kiderítették, hogy ráadásul bombamerényletet akart elkövetni több jeshiva ellen, és már megtalálták a genetikai mintáját palesztin terroristák felszámolt búvóhelyén. Aztán a hatóságok elől menekülőben, kezében egy gyerekpornóval teli táskával, hatszázhetven golyót eresztenek bele önvédelemből az őt üldöző gumitalpasék.
Assange vagy Snowden erőszak-dolgaira is csak kamillázik egyet a praktikus ember…aztán egy japerszeanyátok elmormolása után lapoz egyet a sajtóban…

Amúgy nincs neked valami jó kis firenzei vagy bargelloi avatárod? XD

 846. déjvid — 2017-08-09 14:25 

@petiba: 😀 Ugyan ugyan, be-zúz-ni…?!

Inkább majd megjelenik egy decens ötvenes hölgy, aki könnyek közt bevallja, hogy Roger W. ismert zenész annak idején pedofil kapcsolatba lépett vele a hetvenes évek második felében… Persze kiderülne, hogy abszolút konszenzuális volt a dolog és a lány 17,5 éves volt és 21-nek nézett ki és annyinak is hazudta magát… de a médiában csak a “pedofil”, sőt a “nemi erőszak” szavak szerepelnének, a részletes körülmények nem… És akkor bezúzni sem kellene, te anélkül is megutálnád 😀

 845. petiba — 2017-08-09 09:33 

Vegyetek gyorsan Pink Floyd lemezeket, amíg be nem zúzzák az összeset.

Pink Floyd 4evR, minden szempontból!

A Sputnik Rádióban beszélgettek Roger Waters-szel, a legendás Pink Floyd együttes alapító tagjával az Izraelt emberiség ellenes bűneiért szankcionálni kívánó BDS mozgalomról.

“Itt van egy erőszakmentes mozgalom, amely mélyen a Martin Luther King, Gandhi és oly sok más által az egész világon mélyen tisztelt mozgalomban gyökerezik. De ha a BDS mozgalom és Izrael nevét összekapcsolják, hirtelen ömlik a vitriol, ami oly ellentétes az erőszakmentes polgári engedetlenséggel.”

“az amerikai szenátusban márciusban beterjesztett törvénytervezet az Izrael elleni bojkott támogatását BŰNCSELEKMÉNNYÉ (!!!) nyilvánítja. „A cionizmus oltárán szét akarják tépni az (amerikai) alkotmányt”, mondta Waters, hangsúlyozva az amerikai alkotmány első módosítását, amely garantálja a szólásszabadságot.

Hozzátette azt is, az AIPAC nevű Izraelt támogató lobbi „meg van rémülve”, hogy az emberek túlzottan messze merészkednek azon status quótól, amelyben Izrael kérdés nélküli támogatása a normalitás, és aki támogatni merné szóban vagy írásban a palesztinokat, azokat el akarják hallgattatni.

https://kuruc.info/r/4/175955/

És akkor most guglizzál egyet Roger Waters és a BDS szavakkal, és lám, megtapasztalod a gugli pc szűrőjét, működés közben…

Mi van azokkal az orosz keresőprogikkal?

 843. gigabursch — 2017-07-31 21:25 

@petiba:

Nekem újdonság volt Morgan Freeman (MF) híre.
Nosza rá is kerestem, s a “mértékadó” Blikknek találtam egy cikkét.

http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/orulet-sorra-buknak-le-a-pedofil-sztarok/j5m2lr5

Namost ha az érintett bekezdés utolsó mondatát az időtengelyen helyesen felvázolom, akkor MF azt a kislányt 5 éves kora óta dugta, s mire hatvanéves lett MF, tíz év folyamatos viszony után, nosza el is akarta mindjárt hamarjában venni…
Értem én csak nem értem…

 842. jukeey — 2017-07-26 21:32 

Inkább egy kis kellemes sátánista nyalánkság ínyenceknek; nem metál, és még assz’em nem szerepeltek:

The Grid – El Diablo:
https://www.youtube.com/watch?v=alMIF204HbU

Enigma – Mea Culpa:
https://www.youtube.com/watch?v=HjK30nhy7CU

666 – I´m your nightmare:
https://www.youtube.com/watch?v=ouSJgJnz8G0

 841. petiba — 2017-07-24 16:32 

@eltakaritono:

Nem kedvelem a beteg elmék (legyen bármennyire is tehetséges(-nek tartott))által készített filmeket.
100%-osan bojkottálom (ha tudok róla) az összes Kinski-, Voody Allen-, Roman Polanski-, Morgan Freeman- filmet. (mind gyerekmolesztáló)
Így nincs módomban összehasonlítani a két Paganini filmet.
De elleszek nélküle. 🙂

 840. eltakaritono — 2017-07-22 13:39 

@petiba:

Szvsz. a Klaus Kinski-féle Paganini film – legyen bár brutálisan naturalisztikus, lásd csirkelefejezés, lovak üzekedése,stb. – sokkal élethűbb, valóságosabb, Kinski sokkal ördögibb, és sokkal hihetőbben alakítja a lelkét az ördögnek juttató zenészt.
Kinski – bár jómagam utálom, irritál már a látványa is – kegyetlenül tehetséges. Vagy tehetségesen kegyetlen. De mondjuk erről a (szintén zsidó) figuráról (Kinski) könnyebb elhinni, hogy a sátán (ördög) hegedűse, aki a saját gyerekeit molesztálta, (sőt, Pola lányát öt éves korától fogva rendszeresen megerőszakolta).
Ez a Garrett gyerek persze tehetséges, meg helyeske, (bár inkább jelölném a nyálgép jelzővel) de a színészethez semmi köze, szenvelgései, “izzó szerelme” Charlotte iránt teljesen hiteltelen. Ellenben a kezében természetesen és hitelesen áll a hegedű,és látszik, hogy profi hegedűs, és persze emeli a film értékét a tudat, hogy ő is játszik, valóban. Kinskinek úgy áll a kezében a hangszer, mint egy bugylibicska. Hegedűjátékhoz mit sem értő néző is láthatja, hogy lehetetlen úgy játszani egy hegedűn, ahogy ő teszi a filmben. De teljesen más az atmoszférája is a két filmnek. A Kinski-féle azt hiszem, jóval erősebbet üt. Kinskit lehet utálni Paganiniként, ahogy azt erkölcsileg illik is, de Garrett Paganinije a seprűs szempillájú szomorkás szépfiúként legfeljebb szánalmas, de nem elítélendő.
Azt gondolom, érdemes összehasonlítani a két filmet.

 839. petiba — 2017-07-20 21:37 

 838. petiba — 2017-07-20 21:35 

@zizzi:

Jó, hogy felhoztatd a NKSK-t (XD) mert éppen egy ajánlót akartam kitenni.
Véletlenül kezdtem nézni a 2013-as Paganini filmet – Paganini, az ördög hegedűse. Teljesen aktuális ide. A zseniális Jared Harris az ördög szerepében, Paganini szerepében pedig a még zseniálisabb David Garrett. Szégyen, de eddig semmit nem mondott nekem ez a név, a film láttán néztem utána.
Nekem tetszett a film, a srác hegedűfeldolgozásai meg még annál inkább.

Film: gyenge feliratozással:
http://videa.hu/videok/film-animacio/paganini_az-ordog-hegeduse-flm-mp4-paganini.-hegedu-xn0uFSHnS4wUQNAQ

A tecső rengeteg találatot ad a nevére, nagyon tetszenek a rock feldolgozások, pl. November Rain a G&R-tól, Nirvana, Scorpions feldolgozások. Vagy a 11 éves csodagyerekként felvett zenéi:

https://www.youtube.com/watch?v=7394ztcLkBk

Nem utolsó sorban, nőnemű zenehallgatók számára valószínűleg esztétikai élményt is okozhat a német állampolgárságú, de ránézésre ezerszázalékos zsidó fiú látványa. XD

Végül a legszebb dal a Paganini filmből az éteri hangú Nicole Scherzinger előadásában, David Garrett hegedűjátékával kísérve.

 836. petiba — 2017-07-11 23:31 

@fazi:

Leírtad, de minek…

“Örülnék ha több ilyen konteót nem olvasnék.”

Szar ügy, de annak megállapításához, hogy milyen egy konteó, előtte muszáj elolvasni. És utána még mindig nem biztos, hogy megértetted, pedig a drága időt már jól elpazaroltad az olvasására. Szerintem ha biztonsági játékos vagy, inkább ne olvass semmilyen konteót. Akkor többet fogsz örülni, csak úgy spontán. “Ma megint nem olvastam szar konteót, hurrá, de jó napom van” – és örvendezhetsz random is…
Szerintem.

 835. petiba — 2017-07-11 23:23 

@fazi:

Hát, kicsit mérsékeltebben hangozna hülyén ez a mondat egy konteó-oldalon, ha mellébiggyeszted a varázsszót, hogy “szerintem”.

 834. fazi — 2017-07-11 20:38 

@fazi: és azután hogy majdnem egy a4es oldalnyi terjedelemben leírtam a véleményem a cikkről nem fogom még megmagyarázni.

 833. fazi — 2017-07-11 16:33 

@petiba: mondjuk azt hogy ez egy hülyeség és egy unatkozó ember konteója

 832. petiba — 2017-07-11 11:11 

@fazi:

A lófasz-axiómát leszámítva mit is akartál mondani?

 831. fazi — 2017-07-10 23:58 

Azért a lófasznak is van ám vége…
Én megértem,hogy minden ami ezen az oldalon van az konteó, de… amikor egy cikkben -amit megpróbálok komolyan venni- elkezdenek “a híres amerikai buta, hamburgeragyú család feljelentgetős sztoriaival példálózni, főleg ezekkel érvelni, akkor én ott elvesztettem minden, a cikk írójába vetett bizalmam. Innentől kezdve számomra ez a cikk már nem lehet teljes értékű. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy Amerika a világ szennyét magán hordozza (nem mellesleg nagy részét magának teremtette), mind külsőleg, mind szellemileg.
Ez a szellemi szenny nem igaz minden amerikai polgárra persze, csak úgy általánosságban lehet ezt kijelenteni.
Ha nem csalt a szemem, az “úriember”, aki a cikket irta, a Led Zeppelint próbálta összehozni a sátánizmussal. Meg kell hogy mondjam elég szép próbálkozás, de még a hülye is észreveszi, ez a rész is csak azért került az írásba mert cikkünk írója nem tudott mit kitalálni már ezért úgy döntött: keverjük bele a Led Zeppelint a sátánizmus vörös, mocskos, erkölcstelen szennyládájába.
Ozzy… Hamburgeragyú amerikai szülő első dolga a fia öngyilkossága után: pereljük be annak a zenének az előadóját, akinek a számát éppen a gyerek hallgatta az öngyilkossága közben.
Persze tudom egy szülőnek nincs rosszabb a gyermeke elvesztésénél, DE ilyenkor kell egy kis önvizsgálat, hogy mit ronthattam el (ezt viszont egyáltalán nem szabad túlzásba vinni mert a túlzott önostorozás rosszabb ilyenkor mindennél). Miután ez megvolt akkor kezdjünk el kicsit mélyebb vizekre evezni és ezesetben beperelni Ozzyt vagy a később említett Priestet (akármennyire is ez egy bitang nagy baromság, Amerikában ez így megy).
A Metál zene nagyon sok sátánista előadót hordoz magával, viszont ennél még több olyat aminek köze nincs ahhoz.
A konteó nem azt jelenti, hogy random hülyeségeket ami épp eszembe jut le kell,irjak. A konteó egy megbízható adatokra épülő feltevés.
Ezek után számíthatok a következő konteókra is?: -Trumpot Orbán irányítja
-A bevándorlók őshazából származó ősmagyarok
-Árpád-házi királyok létezése történelem módosítás
-Mészáros Lőrinc Lagzi Lajcsitól kapja az áramot

Örülnék ha több ilyen konteót nem olvasnék.

 830. becsuszoszereles1k — 2017-03-09 12:10 

829.@gigabursch:

Igazi cloun-parádé, a szó művészi értelmében. 🙂

Akkor összeszedem nééked:

Kikről is van szó?

“A Cirque du Soleil egy montréali székhelyű cirkusz, melyet az tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és a komikusok munkájára. Wikipédia
Alapítók: Gilles Ste-Croix, Rachel Vertus, Daniel Gauthier, Guy Laliberté” – [Forrás: Cirque du Soleil – Wikipédia]
*

Gyorsan tisztázzuk a dolog jogi aspektusát! [Bár ez van leirva, nem érzem eléggé egyértelműnek.]
Forrásunk a Wikipedia:
“Geszti Péter Magyarország című dalának eredeti címe: Alegría,[1] zeneszerzője René Dupéré.” […] – “Geszti Péter a Cirque du Soleil egy New York-i előadásán hallotta először a dalt. Az énekesnő Francesca Gagnon volt. Geszti felvette a kapcsolatot a dal jogtulajdonosával, majd felajánlotta, hogy megvásárolná a művet.
Miután Geszti megírta a magyar dalszöveget, angolra fordították, és elküldték New Yorkba jóváhagyásra. Az énekesnő kiválasztásánál a Francesca Gagnonhoz hasonló orgánummal rendelkező Oláh Ibolyára esett a választás.”

Szövegek:

Eredeti szöveg: Ha jól értem az Alegria – Öröm cimű dal mondanivalóját, a cirkuszi lét ambivalenciájáról szól, a fent és lentről, ami akár az élet, örökké megújuló furcsa mámor marad…- lehet pontositani! 🙂

“Alegría

Come un lampo di vita
Alegría
Come un passo gridar
Alegría
Del delittuoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar
Alegría
Come un assalto di gioia

Alegría
I see a spark of life shining
Alegría
I hear a young minstrel sing
Alegría
Beautiful roaring scream
Of joy and sorrow
So extreme
There is a love in me raging
Alegría
A joyous, magical feeling

Alegría
Come un lampo di vita
Alegría
Come un passo gridar
Alegría
Del delittuoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar
Alegría
Come un assalto di gioia

Del delittuoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar
Alegría
Come un assalto di gioia

Alegría
Como la luz de la vida
Alegría
Como un payaso que grita
Alegría
Del estupendo grito
De la tristeza loca
Serena
Como la rabia de amar
Alegría
Como un asalto de felicidad

Del estupendo grito
De la tristeza loca
Serena
Como la rabia de amar
Alegría
Como un asalto de felicidad

There is a love in me raging
Alegría
A joyous, magical feeling

Songwriters
GERARDO HORACIO LOPEZ VON LINDEN, SANDRA NIDIA BAYLAC, DIEGO TORRES”
____________

magyar változat:
“Dalszöveg

Van egy ország,
ahol álmomban jártam:
Magyarország,
ahol az arcodban láttam
a magam arcát.
Az ölelésben bőség,
az igaz ügyben hűség
voltál.
Én ezt az arcot már őrzöm,
Magyarország!
Hiszek az álmomban egy életen át…

Magyarország!
Te vagy a szívembe írva.
Magyarország!
Te vagy a lelkemre bízva.
Magyarország,
hát te vezess most engem,
és amit meg kell tennem
segítsd!
Legyél a holnapban rejlő
bizonyosság!
Én csak az életem bízom rád…

Van egy ország,
ahol álmomban jártam:
Magyarország,
ahol az arcodban láttam
a magam arcát.
Gyere és egyszer végre,
amikor új nap ébred,
te várj!
Gyere és bújj hozzám újra
Magyarország!
Én ezer év óta várlak már…

Gyere és egyszer végre,
amikor új nap ébred,
te várj!
Gyere és bújj hozzám újra
Magyarország!
Én ezer év óta várlak már…

Magyarország!
Idegen földön ha járok,
Magyarország,
velem az út is megfordul
haza hozzád.
Velem az ősök kérnek,
engedd, hogy benned éljek
tovább,
ahogyan ők élnek bennem,
Magyarország!
Milliók áldása szálljon rád!

Velem az ősök kérnek,
engedd, hogy benned éljek
tovább,
ahogyan ők élnek bennem,
Magyarország!
Milliók áldása szálljon rád!

Legyél a holnapban rejlő
bizonyosság!
Én csak az életem bízom rád!

Legyél a holnapban rejlő
bizonyosság!
Milliók áldása szálljon rád!

Magyar szöveg írója: Geszti Péter”
[www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/15539/olah-ibolya/magyarorszag-zeneszoveg.html]

*
A teljes “ALEGRIA” produkció, egy óra harminc percben:
https://youtu.be/9_FMsdyc5Ts?t=96

“Alegria” (finálé): https://youtu.be/smkiSJf2cHE?t=42

“Magyarország” (dal): https://youtu.be/uwcDo-ugENI?t=11

🙂

 829. gigabursch — 2017-03-09 09:50 

@becsuszoszereles1k:
Azt eddig is tudtam – szinte rögtön -, hogy Geszti túl sok újat nem alkotott. Sokak szerint szimplán csak lopott.
Hogy kitől-mitől, azt nem tudom…

Ellenben most már kíváncsi lettem, hogy miről szól a zeneszám szövege továbbá, hogy a koerográfia mit akar bemutatni.
Túl azon, hogy elképesztően látványos és sokszor félelmetes is amit művelnek az artisták.

 828. becsuszoszereles1k — 2017-03-07 23:16 

Listákon kivül, mai meglepi: az eredeti dal (1994) – Alegria

https://youtu.be/smkiSJf2cHE?t=42

 827. zizzi — 2016-12-10 21:11 

 826. zizzi — 2016-10-15 22:56 

ide teszem, mert…..nagyon igaza van 😉

http://aristo.pestisracok.hu/a-nobel-dij-margojara/

(mondjuk a “mi” ertekelesunkben is csak 2 dallal szerepel…)

 825. gigabursch — 2016-10-05 15:06 

Imádom.

Megkisértés nélkül…
https://www.youtube.com/watch?v=KuMB2pTsZP0

 824. warr — 2016-09-22 15:08 

@gigabursch: Én pedig pont azt szeretem 😛

 823. gigabursch — 2016-09-21 10:59 

821. @warr:

imádom a jó cover feldolgozásokat.

(persze ízlés nem vita tárgya, de a túltolt kétlábdobot nem…)

 822. warr — 2016-09-20 18:51 

És ha már metálfeldolgozás, egy klasszikus 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=nbjCU-7hDJw

 821. warr — 2016-09-20 18:46 

@gigabursch: Hasonlóan látjuk a kérdést 🙂

Amúgy még egy zseniális Gaga-feldolgozás, a ’20-as évek stílusában 😀

https://www.youtube.com/watch?v=VCTOpdlZJ8U

És ha már minőségi metal, egyik nagy kedvencem:

https://www.youtube.com/watch?v=lynFbYgYlPE

Itt az énekes “másodállásban” konkrétan operaénekes.

 820. gigabursch — 2016-09-20 15:05 

rdos hozzászólása a vegyesfelvágottban (1999)

Ezt válaszoltam:

No ami a Slayert illeti.

Inkább mészáros, mint gyilkos, vagy ha gyilkos, akkor tömeggyilkos, de ne ezen lovagoljunk.
Személy szerint évtizedek óta szeretem a zenéjét, ami elsőre nyilván nem könnyű falat.
Irgalmatlanul gyors, ahogy a metál műfaj némelyike.
De ehhez, hogy évezhesd és értelmezhesd hangtechnika kell. Nem hangerő, hanem hangtechnika.
Tudod anno a Decade of Agression lemezt megkaptam bakeliten. Jóval később CD-n.
A CD fasorban sincs hangzásilag ahhoz, amit a vinil tud, és ott jön ki az igaz nagy erénye. Hallgatható és élvezhető a játék.
Pontosan olyan miszlikbe összerakott anyaga, mint egy Bartók zongoramű vagy egy Wagner darab.
Szar hangtechnikán vagy rossz teremben nem lehet élvezni.
Akkor tényleg csak zaj.

De tudod hol a gond?
Nem nem itt.

A cikk elején ráéreztél: A slágergyárnál.
Tudod No Roxa Áj rajongóból több van a börtönben, mint Slayer rajongóból. Sőt. Slyer rajongók közül sorozatgyilkos vagy bestiális gyilkos ha el-elvétve akad világszerte.
Tudod miért?
Mert a Slayer értelmezéséhez kell némi IQ és zenei képesség is.
Újrahangolásához meg zenei tudás. Mert az eredeti sem egyszerű.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ2ucr74YNk

Persze nem csak Slayer van, nagyon sok nagyon jó zene van, de úgy tűnik az elektromos gitárok zenéjét évtizedek óta illik szídni, csak a gond ott, van, hogy sok a maradandó, és bizony a legjobbak sorra érkeznek vissza komoly zenei újrahangszereléssel.
Miért?
Mert jók.
(Egyik nagy kedvencem szövegileg, koncepciójában, és kompozíciójában a Pokolgép Adj Új Erőt c. albuma https://www.youtube.com/watch?v=hPfMr6VOGdU. Itt sem rossz, de rendes hangtechnikával hallgatva elképesztő finomságokat találsz a gitár, a basszus, a dobok játékában.)
S tudod mi a legnagyobb különbség a színpad zenészei között, meg a zeneiskolai zenészek között?
Nekik fent a színpadon játszva egy-két sörrel a fejükben is megy kotta nélkül. S élvezik.
A közönség is.
Voltám nyáron a Volton. A Maiden miatt. A nejem fizetett be rá.
Napokra feltöltött. Ugyanúgy, ahogy egy jó táncház, egy adventi kórus koncert.
Bennem megférnek egymás mellett.

Benned ezek szerint nem. Lehet, hogy valahol inkvizícióra vágysz.
🙂

Hidd el én is sok mocskot eltakarítanék (pl. Lady Gagától Kis Grófóig), de akkor inkább megnézzük, van-e belőle élvezhető verzió. Van.
https://www.youtube.com/watch?v=wCVukDiRsNs

Vagy nézd meg majd három évtizeddel ezelőtti Ailce Coopert hogyan dolgozták fel a’capella módon.
Szerintem elképesztő zeneiség van benne.
https://www.youtube.com/watch?v=w9MH8jJYem8

 819. kwazarz — 2016-08-26 19:30 

@: Nem sátánista, csak könnyűzene https://vimeo.com/180016993

 818. meggymag — 2016-08-07 16:26 

@gigabursch:

Csak azért írom, hogy ne érezd magad “kevesen”. A zindex végzi a feladatát a hozzá hasonlóan kiválóan felkészült kiválóságok közremüködésével.

 817. gigabursch — 2016-08-07 15:14 

Tudom, hogy a legtöbb zenész politizál is a maga módján.

Íme egy, akinek a véleménye sosem lesz üdvös számomra:
http://index.hu/kultur/zene/2016/08/04/nazi_punks_fuck_off_napalm_death/

 816. jukeey — 2016-07-31 10:01 

Talán ez már elég sátáni lesz:

Dimmu Borgir – The Sacrilegious Scorn
https://www.youtube.com/watch?v=F9cqKafnUrk
Szinte a sátán szólal meg.

Ebben meg mintha egy lelkes híve imádkozna hozzá:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0MNtpga1SY

 815. zizzi — 2016-07-13 11:51 

igaz, nem eleg satani, csak remes, de ide illik a legjobban…. 😉

http://alfahir.hu/az_allathangokkal_kevert_rockslagereknel_nincs_menobb_dolog_ma_az_interneten

 814. gigabursch — 2016-07-02 20:31 

796. @petiba:
II. János Pál pápát biztosan.

 813. gigabursch — 2016-07-02 20:16 

Tegnap voltam Iron Maiden koncerten a Volt fesztiválon.

Eltekintve attól, hogy a hangmérnököt meg a hangrendszer helyszíni megalkotóját a pöcsénél fogva kéne felakasztani egy csodálatos két órás kéjhömpölyben vettem részt.

A koncert és a közönség extázis szintű volt.
Tudnak ezek a trottyosak (akik még nem olyan trottyosak, mint a Scorpions – de remélem lesznek).

Köszönöm mindenkinek a felejthetetlen élményt.

Ja igen!
Nem csak a házi kedvenc Eddie jelent ám meg, hanem ő is:
http://assets.blabbermouth.net/media/ironmaidentulsa2016_638.jpg

 812. becsuszoszereles1k — 2016-04-08 11:48 

Gondoltam, hetvegere egy kis retro, igazabol tisztelges
A Szinesz elott, aki nekunk enekelt!

Darvas Ivan, Domjan Edit, Latinovits Zoltan, Ruttkai Eva, Szakacsi Sandor, Kaszas Attila!
– es: CSAPO –
Latinovits-Ruttkai – Hol van az a nyar
https://youtu.be/gwlxxGckuIs?t=14

Darvas Ivan – Varj ream
https://youtu.be/ep9YF4bmuk0?list=PL3HhfL2NWRfcoU-B5OxlHuu3_b2rbpzrY&t=7

Domjan Edit – Beszelj
https://youtu.be/NMTDwnXMnGA?t=4

Latinovits Zoltan & Ruttkai Eva – Szeretni bolondulasig
https://youtu.be/fE4jjZh0eSg?t=68

Es, hogy meg teljesebb legyen az emlek: Ruttkai bucsuja Latinovitstol
https://youtu.be/QusUvJxFLS0?t=6

Szakacsi Sandor – (Che) Evita
https://youtu.be/kmRT3Ulmk8g?t=13

Kaszas Attila – Add, hogy meg egyszer! [Déry Tibor – Adamis Anna-Presszer Gábor: Képzelt riport… 1973]
https://youtu.be/hrwR64DA2X0?t=58

 811. becsuszoszereles1k — 2016-04-06 21:16 

Megvan!!

AD Studio – Álmaimban Amerika

Ez allitolag az erdeti felvetel, viszont ehhez nincs kep…latvany
https://youtu.be/nHPtoiKPK4o?t=166

Keppel: ? :-/
https://youtu.be/O-wSBHe1Xew?t=54

 810. becsuszoszereles1k — 2016-04-06 21:02 

@becsuszoszereles1k:

S.O.S. 😀
Nem jut eszembe annak a ket kopenyes-kalapos sracnak a neve, akik lobogo zaszloval huztak be a szinpadra (kb. rendszervaltasi idoszak, nevezzuk igy, es akkor mar ki is zenei konteoztam magam mara 😀 ), es hogy mi volt a szamuk cime, mit enekeltek…
Nagyon kiralyok voltak – ugy tunik PR-nak. :-/ Ka’r.

Valami AD ize’, na, nem jut eszembe. Koszi!

 809. becsuszoszereles1k — 2016-04-06 20:51 

@petiba:

Persze, hogy odatartozik Olah Ibolya, de az idezett osszeallitasban nem volt benne. Amugy fogalmam sincs, hogy mit lehetne rajta kritizalni, nem ismerem – a hangja, tehetsege tenyleg nagy. Az mar nem a legjobb jel, ha a sajat felvetelei halvanyak… Igen, levettem, hogy a kedvenc “fustos” hangod. 🙂

Na, amivel ki lehet zavarni engem a vilagbol, az a Zanzibar – foldijeim, amugy. Tobbet nem mondok errol, mert szubjektiven ennyi, meg nem szubjektiven is, de megsem a zenekritikai rovatban vagyunk, ahol szakszeruen es felelosseggel kellene ertekelni elobb a (zenei) dolgokat. Beke!

A “Higany” – a legnagyobb, az ketsegtelen! [Off: Miert volt bennem mindig is az az erzes, hogy nagyon atverte’k, es a mas identitas valasztasa is tkp. onnan eredeztetheto. Igazabol utana kellene olvasni, ez csupan egy eros intuicio volt bennem mindig, mar eleteben. Akinek van valami forrasa ezzel kapcsolatban, koszonettel veszem. Mercury es Mary. – On]

Nem veletlenul az Ederlezit tettem be – nekem is ennyi az igazan erdekes. Pl., enekli Matetol a Most elsz c. dalt – nem tetszik (hangra jo, de megis).

Koncztol kevesbe kedvelem a kisse didaktikus reszeket a repertoarjabol -, bar ujdonsagkent nagy hatassal voltak a kozonsegre, rajongokra, fokent a “sorok kozt olvasas” mia’, de a “kekharisnyasagbol” is kino” az ember egyszer.
Amugy nagy Zsuzsi rajongo voltam, fokent a haja miatt 😀 – innen is udvozlom a papadat! [O” is konteozik?!] -, na es mert annyira hasonlitottunk, hogy a Balatonnal a tuloldalon szemben kerekezo legjobb baratja visszafordult a bringaval, es akkor latta, hogy nem o” az… 😛 (Igaz tortenet; jo akkor 16 voltam.)

R. Sanyika a notai (allitolag bunko, aki notat mond! – nem baj…) vegen sipakol mindig egy kicsit. A lenyeg viszont benne van.

Persze, a sor folytathato, csak felek, ha nem is annyira nagy a magyar keszlet, szinte a teljes listat felsorolni tul sok lenne. Nem tudom.

 808. petiba — 2016-04-06 17:55 

A.E. Bizottság – Szerelem

Beatrice – Azok a boldog szép napok
Beatrice – Mielőtt végleg elmegyek
Bikini – Adj helyet magad mellett!
Bikini – Ki visz majd haza?
Bikini – Közeli helyeken

Cipő Bódi L.- Koncz Zs. – Csodálatos világ

Color – Féltelek

Deák Bill Gyula – Hey, Joe
Deák Bill Gyula – Rossz vér

Demjén F. – De nehéz az iskolatáska
Demjén F. – Hogyan tudnék élni
Demjén F. – Honfoglalás
Dinamit – Dinamit a vérem
Dinamit – Engem ne sajnáljatok!
Dinamit – Mire jó?
Dinamit – Tinédzser dal

Echo – Gondolsz-e majd rám

Edda – Elhagyom a várost
Edda – Gyere őrült!
Edda – Minden sarkon álltam már
Edda – Utolsó érintés
Edda – Ünnep

Exotic – Nézz rám tizedes
Exotic – Nincs baj, Baby
Exotic – Trabanttal szállni élvezet

Groovehouse – Hajnal

Hevesi T. – Jeremy
Hooligans – Királylány
Horváth Ch. – Az légy, aki vagy!
Horváth Ch. – Hajnali szél
Horváth Ch.- Jég, dupla whiskyvel
Horváth Ch. – Könnyű álmot hozzon a szél!
Horváth Ch. – Nézz az ég felé!

Karthago – Barátok nélkül
Karthago – Rekviem
Koncz Zs. – Bódi (Cipő) L. – Ég és Föld között
Korál – Homok a szélben
Korál – Kölykök a hátsó udvarból
Korál – Maradj velem
Kovács K. – Nálad lenni
Kovács K. – Nem leszek a játékszered
LGT – A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián
LGT – Álomarcú lány
LGT – Boksz
LGT – Embertelen dal
LGT – Fiú
LGT – Kék asszony
LGT – Neked írom a dalt
LGT – Nem adom fel
LGT – Szentimentális Rakenroll
Lord – Vándor

Máté P. – Egyszer véget ér
Máté P. – Elmegyek
Máté P. – Kell, hogy várj
Máté P. – Majdnem szerelem volt
Máté P. – Most élsz
Máté P. – Zene nélkül mit érek én

Napoleon Blvd. – Kérlek, ne félj!
Napoleon Blvd. – Szállj velem!
Napoleon Blvd – Uram, segíts!
Neoton Familia – 220 felett
Neoton Familia – Gimi love
Neoton Familia – Holnap hajnalig
Neoton Familia – Kell, hogy várj!
Neoton Familia – Pago Pago

Oláh Ibolya – Szállj fel magasra!
Oláh Ibolya – Legyen ünnep!
Oláh Ibolya – Hazám
Omega – Ballada a fegyverkovács fiáról
Omega – Ezüst eső
Omega – Fekete pillangó
Omega – Gyöngyhajú lány
Omega – Ha én szél lehetnék
Omega – Ismertem egy lányt
Omega – Léna
Omega – Nem tilthatom meg neked
Omega – Nyári éjek asszonya
Omega – Petróleum lámpa
Omega – Tízezer lépés
Omega – Klaus Meine (Scorpions) – Fekete pillangó

P.Mobil – A Zöld, a Bíbor és a Fekete
P.Mobil – 2 forintos dal
Pokolgép – Hol van a szó?
Presser G. – Nagy utazás
Republic – 16 tonna feketeszén
Republic – 67-es út
Republic – Erdő közepében
Republic – Fényes utakon
Republic – Szeretni valakit, valamiért

Révész S. – Nem tudtam, hogy így fáj
Révész S. – Sose repülj az angyalokkal
Révész S. – Vigyázz a madárra
Ruzsa M. – B.Markovic – Ederlezi

Skorpió – Azt beszéli már az egész város

Tankcsapda – Mennyország Tourist

Zalatnay S. – Félteni kell
Zalatnay S. – Hosszú, forró nyár
Zanzibar – Szerelemről szó sem volt

 807. petiba — 2016-04-06 17:21 

@becsuszoszereles1k:

Asszem a listánk – valszeg “kor-szellemi” kísér(t)és okán XD – eléggé lefedi egymást. No meg azért nem kell hozzá nagy zenetudorizmus sem, a magyar készlet azért nem akkora nagy, hogy az igazán jókat nagy meló lenne kikotorni.

Ami mindig a háttérben marad – mondjuk Oláh Ibolya apropóján – hogy irtó hiper-szuper klassz énekesek kerülnek elő világszerte, elég sokan, de amint leperegnek a felfedezős műsorok, eltűnnek. De nem azért, mert nem tehetségesek, vagy mert romlana az énektudásuk, netán elveszítették hallásukat, nem. Lejár az a kegyelmi idő, amikor kurvanagy zeneszerzők kurvajó számait énekelhetik. Mindig róluk esik a legkevesebb szó. A zeneszerzőkről. Ibolya is a tehetségkutatóban volt nagy királyság, amíg Demjént, Pressert, Pinket, Máté Pétert énekelhetett. És ráadásul tőlük is a legjobb számokat. Megkaptam Ibolya saját cédéit, még azt sem mondhatom, hogy nem jók, de akkorát nem durrant egyik sem, mint a nagy öregek zenéivel. Ezért utolérhetetlenek azok a bölények, akik durván jól énekelnek, méghozzá a saját szerzeményeiket. Freddynél nagyobb nem volt, nincs, és valszeg nem is lesz 🙂

De az mindig okoz egy kis extrém élvezetet, amikor egy lényegében ismeretlen előadó valamelyik bölény számát JOBBAN adja elő, mint az eredeti. Szeretem én a Révész Sanyikát is, meg Máté Pétert is, sőt, Katona Klárit is, de amikor Oláh Ibi szórta a Hazámat, az Ünnepet, és a többit, rám borzongató, szőrszálállító hatással van. Egyszerűen gyengém ez a füstös, rekedtes, de mindig tisztán szóló hang. Amíg néztük a tehetségkutatókat, addig Oláh Ibolyán kívül talán egyedül Rúzsa Magdi volt az egyetlen, aki soha nem csúszott a hamisság süppedős talajára.
{Küldtem ki Hollandiába egy lemezboltos (nem magyar) rokonnak pl. Rúzsa Magdi lemezt. Azt mondta a hang jó, szép, de mint értékelhető zene (jelentsen ez bármit is részéről) az kb. az Ederlezi volt Magditól.}

Koncz Zsuzsi, apám kedvence, kevésbé a hangja, mint inkább a haja miatt 😀
Azért a Ha én rózsa volnék, Valahol egy lány, Jöjj kedvesem, Mama kérlek, A királyé nem leszek, Kertész leszek, listásak.

Sebestyén Mártát legjobban a Deep Forest lemezen szeretem, a Martha’s Song számát végtelenítve tudnám hallgatni. De azt már ellőttem a Deep Forestnél.

A minden idők legjobb magyar énekesnőihez NEKEM odatartozik Oláh Ibolya. Már amennyiben csak az énekhangot listázzuk. Meghallgatnám az első öt énekesnő bármelyik számát OI előadásában. Bármelyik minimum olyan jó lenne, mint az eredeti. Lehet őt utálni a személyisége miatt, viselkedése, vagy mittomén mi miatt, de énekelni, na azt keményen tud.

 806. becsuszoszereles1k — 2016-04-05 23:01 

@becsuszoszereles1k:
Sikerult! :-O Erdemes imadkozni – en mondom! 😀

Lista (nativ) – kiegeszitve:

Beatrice – Azok a boldog szép napok
Beatrice – Közeli helyeken
Beatrice – Mielőtt végleg elmegyek

Bikini – Adj helyet magad mellett!
Bikini – Ki visz majd haza?

Cipo Bodi Laszlo_Koncz Zsuzsa – Csodalatos vilag
Cipo_Republic – Erdo kozepeben & Fenyes utakon

Deák Bill Gyula – Rossz vér

Demjén F. – Legyen ünnep! (és itt jön nálam egy alapprobléma, egy-két kedvenc sokkal jobban hangzik Oláh Ibolya szájából, mint az eredeti előadóéból. Pl. az Ünnep, a Szállj fel magasba, a Hazám, stb.)
Demjen F. – Hogyan tudnek elni
Demjen F. – Honfoglalas

Echo – Gondolsz-e majd ram

Edda – Elhagyom a varost
Edda – Gyere őrült!
Edda – Minden sarkon álltam már
Edda – Utolso erintes
Edda – Ünnep

Exotic Sipos F. Tamas – Nezz ram tizedes
Exotic Sipos F. Tamas – Nincs baj Baby
Exotic Sipos F. Tamas – Trabanttal szallni elvezet

Hevesi Tamas – Jeremy

Horváth Ch. – Az légy, aki vagy!
Horváth Ch. – Hajnali szél
Horváth Ch. – Nézz az ég felé!

Karthago – Barátok nélkül
Karthago – Rekviem

Koncz Zsuzsa_Bodi (Cipo) Laszlo (1997) – Eg es Fold kozott

Kovacs Kati – Nalad lenni

Korál – Homok a szélben
Korál – Kölykök a hátsó udvarból
Korál – Maradj velem

LGT – A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián
LGT – Álomarcú lány
LGT – Boksz
LGT – Embertelen dal
LGT – Fiú
LGT – Neked írom a dalt
LGT – Nem adom fel
LGT – Kék asszony
LGT – Szentimentális Rakenroll
Lord – Vándor

Mate Peter – Most elsz

Napoleon Blvd. – Kérlek, ne félj!
Napoleon Blvd. – Szállj velem!
Napoleon Blvd – Uram, segíts!

Neoton Familia – Gimi love
Neoton Familia – Kell, hogy varj
Neoton Familia – 220 felett
Neoton Familia – Holnap hajnalig
Neoton Familia – Pago Pago

Oláh Ibolya – Szállj fel magasra!
Oláh Ibolya – Legyen ünnep!
Oláh Ibolya – Hazám

Omega – Ballada a fegyverkovacs fiarol
Omega – Ezüst eső
Omega – Fekete pillangó
Omega_Klaus Meine (Scorpions) – Fekete pillango
Omega – Gyöngyhajú lány
Omega – Ha en szel lehetnek
Omega – Ismertem egy lanyt
Omega – Léna
Omega – Nem tilthatom meg neked
Omega – Nyári éjek asszonya
Omega – Petroleum lampa
Omega – Tizezer lepes

P.Mobil – A Zöld, a Bíbor és a Fekete
P.Mobil – 2 forintos dal

Pokolgép – Hol van a szó?

Presser G. – Nagy utazás

Republic – 16 tonna feketeszén
Republic – 67-es út
Republic – Szeretni valakit, valamiért

Revesz Sandor – Nem tudtam, hogy igy faj
Revesz Sandor – Sose repulj az angyalokkal
Revesz Sandor – Vigyazz a madarra

Ruzsa Magdi_Boban Markovic – Ederlezi

Skorpió – Azt beszéli már az egész város

Tankcsapda – Mennyország Tourist

Zalatnay Sarolta – Felteni kell
Zalatnay Sarolta – Hosszu, forro nyar

 805. becsuszoszereles1k — 2016-04-05 22:07 

802.@petiba:

Mivel eredeti felveteleket kerestem, igy retros lett. 🙂

Petiba Batyo! 🙂 Azert bujtam elo, mert mar a multkor, David Bowie tavozasa alkalmaval sem volt visszhangja szavaidnak (magamat is beleertve). Lustizas. Felo, hogy megint csak kettecsken fogunk brekegni! 😀 Ugy felek! 😛

Nem’tom, de csupan olvasgatni ebben a topicban szvsz nem eleg, igy belecsapnek a zeneoceanba:

a listad azonos az enyemmel, nem ismetelnem meg (nem hat). Igazan jo cseret csinaltal Olah Ibolyaval! Nagyon tetszett! 🙂

Itt (ime) a kinalat mara, es azt hiszem kedvencekbol nem is jut eszembe tobb, vagy ertelmetlenul hosszu lenne a lista, ha belendulnek. Van nehany valasztas, ami inkabb a szerzemenyek muzealis ertekenek kidomboritasat szolgalja, meg a korhu filinge’t, de szeretni szeretem azokat is. 🙂

Ha nem masolodnanak at a linkek, akkor majd utanakuldok me’g egyet – mert nem mindig jon be a kiserlet. 🙂 Mondjuk, nekem soha… :-O 😀
Ja, aztan bepakolaszom a listara is!
_____________________________________________
Cipo, Bodi L._Koncz Zsuzsa – Csodalatos vilag https://youtu.be/O5fwvI1BjXU?t=244
Cipo_Republic – Erdo kozepeben&Fenyes utakon https://youtu.be/VtKDPNxPfCw?t=38

Demjen Ferenc – Hogyan tudnek elni
https://youtu.be/Ax0Wlln-pEw?t=30
– Honfoglalas https://youtu.be/2Vf48D5ONa4?t=48

*Echo – Gondolsz-e majd ram [*nagyon hoskor!]
https://youtu.be/K1f_BLHBkD8?t=22

Edda – Elhagyom a varost [Edda Muvek 1.] https://youtu.be/Uifyuifn-us?t=8
– Utolso erintes https://youtu.be/ePKZkRJZlFw?t=10

Exotic Sipos F. Tamas – Nezz ram tizedes https://youtu.be/l2VcfbEOXTk?t=33
https://youtu.be/zQJvVFzq88c?t=157 – Nincs baj Baby

-Trabanton szallni elvezet https://youtu.be/3ZuW7XFTnsM?t=35
[a Sipos vezet! – fiatalon 🙂 ]

Hevesi Tamas – Jeremy
https://youtu.be/oX8PGfQrEMk?t=15

Koncz Zsuzsa_Bodi Laszlo [1997, koncert] – Eg es Fold kozott
https://youtu.be/_ZqpcDbM7Yo?t=12

Kovacs Kati – Kek az eg es zold a fold (Nalad lenni) [Micsoda Wartburg cabrio! 🙂
https://youtu.be/n2ccfIwft3Y?t=6

Mate Peter – Most elsz
https://youtu.be/IO0KSnnqUKY?t=61

Neoton – Gimi love https://youtu.be/IpJ_rpYx8f4?t=5
[Ez asszem a legelso szamuk.] – Kell, hogy varj https://youtu.be/dCZXHkWVoOE?t=8
– Pago Pago https://youtu.be/asfGJffjwEY?t=5

Omega – Ballada a fegyverkovacs fiarol https://youtu.be/YwCVippHY1c?t=13
– Fekete pillango [Klaus Meine – Scorpions] https://youtu.be/dFwLC4rxqH4?t=12
– Ha en szel lehetnek https://youtu.be/Qop7yNv-Mhc?t=6
– Ismertem egy lanyt https://youtu.be/A4scBs62m8A?t=63
– Tizezer lepes https://youtu.be/zHBKDO6d-VA?t=17
– Petroleum lampa https://youtu.be/nfn6a-kIfmo?t=18

Revesz Sandor – Nem tudtam, hogy igy faj
https://youtu.be/0_gcXFffBk8?t=25

– Sose repulj az angyalokkal
https://youtu.be/eqwx98zXwVY?t=71

-Vigyazz a madarra
https://youtu.be/l-tuyOYRA4c?t=18

Ruzsa Magdi_Boban Markovic – Ederlezi
https://youtu.be/GPJnzcGnLaU?t=7

***Sebestyen Marta & Muzsikas – Hidegen fujnak a szelek [***top enekesnoinknel Sebestyen Martahoz inkabb ezt az eneket tettem volna, es csak emiatt teszem ide is;off-on]
https://youtu.be/RNU2rTn161w?t=7

*Zalatnay Sarolta – Felteni kell [* abszolut regiek, oskor, hoskor 🙂 ]
https://youtu.be/ibC9xGnnne8?t=56
– Hosszu, forro nyar
https://youtu.be/EWj07Gb8vak?t=140

Minden idők 5+1 legjobb magyar női énekese | Hangtárnok
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM4NuE0ffLAhXExRQKHQV5ABIQFgg8MAY&url=http%3A%2F%2Fhangtarnok.hu%2F2012%2F12%2F07%2Flegjobb-magyar-noi-enekes%2F&usg=AFQjCNGZUxluWVBa63T73fgR2t_b6dUVMw&sig2=s_D9hoJlaN5gRwq2_G9pHg

 804. becsuszoszereles1k — 2016-04-04 22:16 

Koszi, kedves vagy.:-)

Nos, ez most elszallt, hogy az a jo…hhhhhh__________
Holnap halnap.
Joccakat kivanok. 🙂

 803. petiba — 2016-04-04 15:56 

ÁÁÁÁÁÁ, Bikini – Közeli helyeken (nem Rice)

 802. petiba — 2016-04-04 15:30 

@becsuszoszereles1k:

Annyira tudtam, hogy erre előkerülsz XD
Jól tetted. 🙂

Fentiek nálam is szinte mind, kivéve Cipőapó, de hamár homár, akkor 67-es út és Szeretni valakit, valamiért 🙂

Sztem hagyjuk meg azt a régi jó szokást, hogy az adakozó ügyfél bepasszintja az adományát a listába. Így talán nem marad ki semmi.

Az én hétvégi termésem (plusz a tieid):

Beatrice – Azok a boldog szép napok
Beatrice – Közeli helyeken
Beatrice – Mielőtt végleg elmegyek

Bikini – Adj helyet magad mellett!
Bikini – Ki visz majd haza?

Deák Bill Gyula – Rossz vér

Demjén F. – Legyen ünnep! (és itt jön nálam egy alapprobléma, egy-két kedvenc sokkal jobban hangzik Oláh Ibolya szájából, mint az eredeti előadóéból. Pl. az Ünnep, a Szállj fel magasba, a Hazám, stb.)

Edda – Gyere őrült!
Edda – Minden sarkon álltam már
Edda – Ünnep

Horváth Ch. – Az légy, aki vagy!
Horváth Ch. – Hajnali szél
Horváth Ch. – Nézz az ég felé!

Karthago – Barátok nélkül
Karthago – Rekviem

Korál – Homok a szélben
Korál – Kölykök a hátsó udvarból
Korál – Maradj velem

LGT – A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián
LGT – Álomarcú lány
LGT – Boksz
LGT – Embertelen dal
LGT – Fiú
LGT – Neked írom a dalt
LGT – Nem adom fel
LGT – Kék asszony
LGT – Szentimentális Rakenroll
Lord – Vándor

Napoleon Blvd. – Kérlek, ne félj!
Napoleon Blvd. – Szállj velem!
Napoleon Blvd – Uram, segíts!
Neoton Familia – 220 felett
Neoton Familia – Holnap hajnalig

Oláh Ibolya – Szállj fel magasra!
Oláh Ibolya – Legyen ünnep!
Oláh Ibolya – Hazám

Omega – Ezüst eső
Omega – Fekete pillangó
Omega – Gyöngyhajú lány
Omega – Léna
Omega – Nyári éjek asszonya

P.Mobil – A Zöld, a Bíbor és a Fekete
P.Mobil – 2 forintos dal

Presser G. – Nagy utazás

Republic – 16 tonna feketeszén
Republic – 67-es út
Republic – Szeretni valakit, valamiért

Pokolgép – Hol van a szó?

Skorpió – Azt beszéli már az egész város

Tankcsapda – Mennyország Tourist

 801. becsuszoszereles1k — 2016-04-03 23:25 

Republic _ 16 tonna feketeszen
https://youtu.be/iZLslR335ps?t=187

Horvath Charlie _ Nezz az eg fele’
https://youtu.be/h0NW-s0_IkA?t=8

Presser Gabor _ Nagy utazas
https://youtu.be/CyLaBbFextI?t=218

Neoton familia _ Ketszazhusz felett
https://youtu.be/5sBj6Aqytac?t=26

 800. petiba — 2016-03-28 15:17 

800!Hajrá Magyarock! A legjobb magyar zenék első fecskéi legyenek a hölgyek, hogy ezzel a pazar képzavarral éljek:

LGT – Álomarcú lány
Omega – Gyöngyhajú lány
LGT – Kék asszony

(Sorrend nélkül)

 799. petiba — 2016-03-28 15:15 

799-el nem kezdünk semmit, tehát:

 798. petiba — 2016-03-28 15:14 

Abba – Intermezzo no 1.
Abba – Thank You For The Music
Abba – The Winner Takes It All
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz A17Ö17

Backstreet Boys – We’ve Got It Goin’ On
Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Braxton T. – Spanish Guitar
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias B15B32

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles & Eddie – Would I Lie To You
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chuck Berry – Johnny B. Good
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain C17Ö49

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Des’ree – You Gotta Be
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door C14Ö63

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You Europe – Carrie
Eurithmics – Here Comes The Rain Again
Eurithmics- Love Is A Stranger
Eurithmics – Must Be Talking To An Angel
Eurythmics – Who’s That Girl?
Eurithmics – Why?
Eurithmics – Sweet Dreams
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds E20Ö83

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – The Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly F3Ö86

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Lines
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience G14Ö100

Haley B. – Rock Around The Clock
Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Heart – What About Love
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing
Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years I8108
Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jackson W. – Let’s Have A Party
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
Johnny And The Hurricanes – Red River Rock
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller J10Ö118

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule K6Ö124

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Lewis J. L. – Great Balls Of Fire
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Eva – The Locomotion
Little Richard – Lucille
Little Richard – Tutti-Frutti
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama L12Ö136

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Microcuts
Muse – Neutron Star Collision
Muse – Supermassive Black Hole
Muse – Starlight
Muse – Supremacy
Muse – Uprising
Myles A. – Black Velvet M34Ö170

Nana – Darkman–He Is Coming
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In N10Ö180

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Odell T. – Can’t Pretend
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya O8Ö188

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Comfortably Numb
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Cream
Prince – Diamonds and Pearls
Prince – Gett Off
Prince – Kiss
Prince – Purple Rain
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale P25Ö213
Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever Q12Ö225
Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By R15Ö240

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Spooks – Things I’ve Seen
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’s Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown
Sweetbox – Everything’s Gonna Be Allright S52Ö292

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Champs – Tequila
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Coasters – Yakety Yak
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Rasmus – In The Shadows
The Ronettes – Be My Baby
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It 31T323

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
U.D.O. The Wrong Side Of Midnight
U.D.O. – Trip To Nowhere
U.D.O. – Unspoken Words
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes 7U330

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Valens R. – La Bamba
Vandross L. – Killing Me Softly
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone V16Ö346

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yazoo – Don’t Go
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 797. petiba — 2016-03-28 15:13 

És akkor az utsó lista ami nálam mentődött, ha valakit-valamit elszalasztottam a listáról, nosza, tessék pótolni.
Jómagam leszűrtem egy ötszázas listát, amit majd leválogatok százra, esetleg ötvenre, de az eredetileg kitűzött célt (amit nem tudok ellenőrizni, mert a 767-es az első poszt, amit látok.

 796. petiba — 2016-03-28 15:13 

“Sátános” zenekedvelő kollégák! Régi elmaradásunkat pótolhatnánk egy ilyen kellemes pihenős napon nekifutva annak a véresen komoly feladatnak, hogy a Magyar Best Of válogatásunkat összehozzuk.

Még mielőtt az első magyar leglegleg zenékkel megkezdeném a sorozatot, szeretném megköszönni elsősorban Filc kollégának ezt a remek posztot, ami szórakoztató mivoltát felülmúlva afféle inspiráló zenei fórummá is alakult – a lelkes zenegyűjtögetős kollégák segítségével. Aztán köszönet illeti természetesen Nagymesterünket, aki a helyszínt biztosította.

Köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik – olykor-olykor – számomra teljesen ismeretlen jó zenéket közvetítettek, vagy rég elfeledett kedvencekre emlékeztettek.

Megragadom az alkalmat, hogy másfél éve eltűnt Realcorpus barátunkra is megemlékezzek, aki adósunk maradt egy súlyos listával.

Köszönöm még mindenkinek, aki támogatott, köszönöm a családomnak, a szomszédoknak, barátoknak, a menedzseremnek, olvasóimnak, rajongóimnak, Sin City lakosságának, Garfieldnek és Jerrynek, valamint Orbán Viktornak és Barack Obamának és természetesen Vlagyimir Putyinnak.

(valakit biztos kifelejtettem)

 795. petiba — 2016-03-21 21:14 

Naggggyon nem bírom hallgatni a mai tinisztárocskákat, de Tom Odell bizony belerúgott az ingerküszöbömbe:

https://www.youtube.com/results?search_query=tom+odell+can%27t+pretend+

 794. petiba — 2016-03-21 21:00 

@gigabursch:

Látványos zene, só se róla XD

És ez mekkora, érdemes VÉGIGnézni, basszus, egy ilyen után rögtön be lehet fejezni a tehetségkutatót!

http://indavideo.hu/video/Igy_kell_megnyerni_egy_tehetsegkutatot

 792. becsuszoszereles1k — 2016-02-14 16:09 

<3 _ Valentin _ Konteo _ Zene _ <3

Laurie Anderson: Night In Baghdad
https://youtu.be/AeDEgnqpydE?t=24
"Korcsolyában hegedült, ami egy jégtömbbe volt befagyasztva; és amíg ki nem olvadt, addig játszott (New Yorkban, Genovában és más európai városokban is). A művészet üzenetének törékenységére hívja fel a figyelmet, ebben a zajos világban;"

Bob Marley/Glenn Miller/Pink Floyd/Matilda/Laurie Anderson/P. Y. Harvey
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA16GLtvfKAhUI_XIKHZs9ADsQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fmagyarnarancs.hu%2Fanagyszamokorvenye%2Ftulelni-nehez-meghalni-konnyu-16-haboru-91368&usg=AFQjCNGR7qVHBJi4AG1AD4lNgWuBXJOKSw&sig2=iTPDrewxG4WdRZW7etZXag

 791. gigabursch — 2016-02-12 16:58 

732. @petiba:
S a legnagyobb tragéda számomra ebben az, hogy Luc Besson Arthur-os ciklusban most már a Gonosz M, azaz Malthazar sosem lesz már emberi alakú, hisz a hangját és a szemét David Bowie adta neki.

 790. gigabursch — 2016-02-10 17:26 

Korábban már volt szó az A hang 440 hz-es alapfrekvenciájáról

Nem tudom, hogy abban mi a pálya, de itt egy érdekes adalék hozzá, s lehet, hogy egy konteó kilőve.

http://index.hu/tudomany/til/2016/01/22/szandekosan_hamis_az_osszes_hangszer/

Én értem amit leírnak ergo szerintem nem túl bonyolult a dolog értelmezése.

 789. kuklopsz — 2016-01-24 08:12 

A titokzatos Alistair Kinnear:
http://ac-dc-rock-n-roll.skyrock.com/2064852240-Revelations-d-Alistair-Kinnear.html
Állítólag még kép sincs róla, kivéve talán ezt az egyet…

 788. kuklopsz — 2016-01-24 08:08 

A “Bon Scott halála konteo”:
http://archivum.magyarhirlap.hu/ahogy_tetszik/rossz_hirem_van._bon_meghalt.html
Egyéb adalék:
“Miután Angus Young az élő fellépések során a közönségnek hátat fordítva rendszeresen letolta a nadrágját, különösen népszerűvé vált az ekkortájt kibontakozóban lévő brit punk és gothic rock hullám számára. Ám az igazi világhírnevet mégis csak a Highway to Hell című lemez szerezte meg a számukra. Az album borítóján Angus ördögszarvval pózolt a csoportképen, a címadó dalban pedig Bon Scott felelőtlenül azt rikoltozta: „Hé, Sátán, megvan a jutalékom azzal, hogy egy rockbandában játszom / Hé, anya, nézz rám, úton vagyok az ígéret földje felé / Úton vagyok a Pokolba vezető országúton…”
Fél évvel az album megjelenését követően Bon Scott egy éjszaka teljesen lerészegedett. Másnap saját hányásába fulladva holtan találták. Mindössze 33 éves volt ekkor. Annak ellenére, hogy a Scott halála és a banda Sátánnal való kacérkodása közötti összefüggést a Hell’s Bells (A Pokol harangjai) című dalukban maguk is beismerték, lavinát indítottak el rajongóik és a belőlük inspirálódó zenekar-generációk sorai között.
A rendőrségnek ugyanis 6 évvel később már egy 25-szörös (!) sátánista sorozatgyilkos után kellett nyomozást indítania. Richard Ramírez, a Christian Death (Keresztény halál) nevű gothic rockzenekar későbbi énekesnőjének, Evil O-nak a szeretője ugyanis megrögzött AC/DC-rajongó hírében állt, becenevét, a Night Stalkert (Éjszakai lopakodó) a Highway To Hell záródaláról kapta, gyilkosságait pedig több alkalommal is AC/DC pólóban követte el…”
http://www.hetek.hu/arcok/200903/ut_a_pokolba
Balducci művéből:
“Az 1978. 10. 24-én piacra dobott „If You Want Blood, You’ve Got It” c. híres album borítóján egy gitárral átdöfött, vérbe fagyva haldokló fiú,- Angus Young,- látható – ez előrevetítette Bon Scott halálát. 1980. 02. 18-án este Bob Scott elénekelte három híres dalát (Sin City, Rock and Roll Damnation, Highway to Hell), majd démoni morgások közepette ezt üvöltötte a közönségnek: „Gyere, sátán, vidd el a lelkem! A pokol az ígéret földje. A pokolba szóló szezonbérletem helyett most egy „csak oda” jegyet váltok.”
https://en.wikipedia.org/wiki/If_You_Want_Blood_You%27ve_Got_It

 787. Rumcájsz von Jicsin — 2016-01-21 08:12 

Egy újabb haláleset:
67 éves korában elhunyt Glenn Frey az Eagles alapítója

https://www.youtube.com/watch?v=TYWO4LLundk

 786. Rumcájsz von Jicsin — 2016-01-21 08:11 

Egy újabb haláleset:
67 éves korában elhunyt Glenn Frey az Eagles alapítója</b/

https://www.youtube.com/watch?v=TYWO4LLundk

 785. gigabursch — 2016-01-20 07:45 

@petiba:
Ó, és még rengetegen:
Jeff Hanneman (Slayer): Rák

de a hazai oldal is:
Tunyogi a mobilból, vagy Révi Jóska (51 évesen) és még sokan mások…

 784. petiba — 2016-01-18 17:12 

Ja, bocs ,Motörhead-osok.
Lemmy Kilmister – rák.

 783. petiba — 2016-01-18 17:11 

David Bowie – rák.
Piton professzor – rák.
Celine Dion férje – rák.
Celine Dion testvére – rák.

Durva.

 782. petiba — 2016-01-11 22:30 

Ejj, no, senki nem jár erre, vagy senkinek nem érte el az ingerküszöbét, hogy újabb nagy bölény távozott a boldog vadászmezőkre?
Búcsúzzunk tőle a két királynővel:
Freddy Mercuryval: https://www.youtube.com/watch?v=YoDh_gHDvkk

és

Tina Turnerrel: https://www.youtube.com/watch?v=619kF0Y7zE4&list=RD619kF0Y7zE4#t=9

És egy másik öreg bölénnyel:

Jagger és Bowie:
https://www.youtube.com/watch?v=9G4jnaznUoQ

Végül:

https://www.youtube.com/watch?v=E_8IXx4tsus

Boldog Vadászatot Felemásszemű!

 781. petiba — 2015-12-10 21:53 

@tiboru:

Ha csak az nem 😉
Most pedig kaptál egy szép kerek 780-at. Számmisztika kontra szinkronicitás (vagy konteótechnológiai szingularitás, csak az “sz”-ek kedvéért:)

 780. tiboru — 2015-12-10 20:43 

@petiba:

Szinkronicitás, én mondom!

 779. petiba — 2015-12-10 20:38 

@tiboru:

Hogy egyesek (no meg 2-esek is) mennyire ráérnek 🙂
777, mi? A 7 éves szülinapcsira, mióta gyúrsz erre a számra Godfather? Vagy végignyálaztad a posztokat, hogy egy ilyen finom és aktuális hozzászólással koronázd a napot? XD
Én egyébként értékelem az efféle finomságokat, miazhogynagyonis!
Kohlegina dettó, ahogy látom.
(mondjuk én a 888-ra gyúrnék, de úgyis elfelejtem)

 778. becsuszoszereles1k — 2015-12-10 12:36 

777.@tiboru:

🙂 Micsoda sorszam!! Es olvasom, hogy 7 eves a Konteoblog?!

Igyekeztem labujjhegyen kivarni az ejfelet, es betolteni a koszontest – reggeli meglepetesnek! 🙂

Na de, a Fonok soha nem alszik (hogy ON legyek a topikban is!)!

Tovabbi sok-sok sikert! Hello!

 777. tiboru — 2015-12-10 00:17 

@becsuszoszereles1k:

Jaj de aranyos és figyelmes vagy 🙂

Köszönjük szépen!!!

 776. becsuszoszereles1k — 2015-12-10 00:00 

Konteo blog!
Kedves Tiboru!
Konteos tarsak!

Boldog Konteo blog Szuletesnapot!

https://youtu.be/bTp3pXH4YRk?list=RDbTp3pXH4YRk&t=217
Sade – Cherish the Day (Live 2011)

 775. becsuszoszereles1k — 2015-11-05 22:07 

Theodorus fedezte fel a spiralt, zenehallgatas kozben.
*

Radio Ga Ga! 😀 Zene’s media. 😀

 774. theodorus — 2015-11-05 11:48 

Nem volt semmi a cikk, az már biztos. : D MOndjuk ezt a hozzászólások száma is szépen mutatja.

Miközben olvastam ez a kép jelent meg szemeim előtt:
Egy csajjal este berúgjuk az ajtót, kölcsönös vetkőztetés, meg ami velejár, közben megkérdem:
Milyen parfümöt használsz?
Lady Gaga.
Jó, akkor gyorsan menj el zuhanyozni, addig az ágyban várlak. : DD

 773. petiba — 2015-10-20 19:47 

Ariana Grande az egyik “új” Illuminati-Sátán áldozat.:

https://www.youtube.com/watch?v=2RBCOG09cXA

Ez meg csak úgy off, kedvenc flamenco énekesem fiatalkori felvétele. Fandango.

https://www.youtube.com/watch?v=2RBCOG09cXA

 772. becsuszoszereles1k — 2015-10-20 15:59 

Ha’t, aki nem fedezi fel ebben a ket zenes-tancos villam elemzesben a konteos ve’na’t, illetve a konteo oldalon megzenesitett poszt temakat, akar mi legyen – ami akar! 🙂

Ezert tennem fel ide, meg mert – mondom – zene is van benne, es nem utolsosorban azert, hogy lazitsunk egyet. 😀
Szerintem az alkoto is itt kell, hogy megbujjon koztunk… 😛

I. https://youtu.be/Von4zSdfTNI?t=30

II. https://youtu.be/cGRgBw5KqLk?t=111

 771. jukeey — 2015-10-01 04:38 

Bébimetál:
https://www.youtube.com/watch?v=cK3NMZAUKGw

A jó metált nem lehet elég korán és elég keményen kezdeni 😀

Kavaii death (aranyos halál) néven szinte már új alműfaj van kialakulóban:
https://www.youtube.com/watch?v=M8-vje-bq9c

 770. gigabursch — 2015-09-17 20:38 

@petiba:
algoritmus.

Arról nem a TeCső tehet, hogy a feltöltők csesznek normálisan kitölteni valamit, másrészt meg igenis bele van kódolva a “szórás”, épp azért, hogy az ajánlóknál tovább mehess.

Aztán kapcsolsz, kapcsolsz, kapcsolsz és a Balázs show, meg Kasza! után véget ér a tudomány.
Zsákutca…
Meghaltál…

 769. gigabursch — 2015-09-17 20:25 

@petiba:
Csak nem a Temple of Love című számot hallgatod a néhai, ámde annál zseniálisabb Ofra Haza énekesnővel együtt?

Anno ajánlottam, mert szerintem jó kis zene, meg témák, kétségtelen tény, két nap után már sok.
Persze egyszer erre is rászántam másfél napot, mert annyira jól esett
https://www.youtube.com/watch?v=M8Y4G1jcMwo

Persze egyszer erre is elment vagy bő egy nap, de tehetek én róla(?), imádom Tissy hangját:
https://www.youtube.com/watch?v=C7gPxQlLW04
nomeg ezt is:
https://www.youtube.com/watch?v=uC4fQDSZklo
felváltva.

Ha valami angol lennék csak ennyit mondanék:
cooooooooool

 768. becsuszoszereles1k — 2015-09-17 10:21 

Kedvenc ragtime zene, kedvenc ragtime film, a Ragtime (1981) Milos Formantol [keszult a Ragtime c. EL Doctorow (1975) tortenelmi regeny alapjan]:
https://youtu.be/dTt7RL0PLbA?t=16

A ragtime legnagyobb alakja, Scott Joplin (1868-1917) The best of albuma:
https://youtu.be/nFeF_yFtssk?t=45

Ezt figyi! A Fur Elise ragtime stilusban!https://youtu.be/mCfGXwx1mJs?t=83
(Valamikor Schubert Walzerjet (h-moll) jatszottam el ragtime-ban; jatszani biztosan hatalmasabb elmeny volt, mint hallgatni… 😀 Bar szalonspicces egyetemistakat nem zavarja az egyetlen “musorszam” szuntelen verklije, foleg veszettul, mar-mar egy nemetalfoldi paraszttancba valo, irto poenos – aka fiatalos – zongora dongetesekkel… Nyekk. Ugyanaz jolnevelt budai urilany – eredeti, keringo – stilusban: https://youtu.be/V5_HTh_vyMw?t=9 ) 🙂

 767. petiba — 2015-09-17 08:55 

“Nemtom a tube milyen alapon ajánl hasonló találatokat, mert gyakran ég és föld van köztük”

Na, ez egy százpontos kérdés, magam is kerekedő szemekkel meredek némelyik ajánlóra, hogy ezt most hogy, de valszeg az algoritmussal lehet a baj XD

Most Sisters of Mercy-ket hallgatok, nem is a zene miatt, annyira nekem nem jön be, inkább “szakmázok” 😉
Az általuk használt (jellemző) jelképrendszert nézegetem.

A pentagramok, piros-fekete színrendszer a szokásos műsor, de becsúszík Hórusz-szeme, amit gyakran odapasszintanak a szabadkőműves-illuminátus-sátánista kódrendszerhez, pedig Hórusz pont a “másik” oldal jelképeihez passzentos. De persze ezek a figurák valszeg csak átveszik az eszme- és jelképrendszert, de nem olvasnak utána.

De most már kezd idegesíteni a zenéjük, úgyhogy csere jön.

Tiboru Turning posztja által kötelezően megtekintendő filmecskét (Kódjátszma) tologattam már egy ideje. Úgy voltam vele, ha a mester feladta kötelező “nézménynek”,akkor muszáj, de valahogy mégsem érdekelt annyira, hogy rákeressek. Aztán a kölyök rákattant a Turningos posztban említett BBC-féle Sherlockra, ami megfertőzte az egész családot. A fertőzés mellékhatásaként a Cumberbatch-univerzum filmjei következtek, így bekerült a kötelező nézmény is. Így osztán a (familiárisan nem jellemző) sok filmezés és trailer között betévedtünk a filmzene szekcióba,azóta ott kóválygunk.Jönnek kis kitérők, most pl. a SoM, de a filmzene kincsestár végtelennek tűnik.
Pl. most Amélie jön:

https://www.youtube.com/watch?v=unCVi4hYRlY

 766. jukeey — 2015-09-15 04:04 

Nemtom a tube milyen alapon ajánl hasonló találatokat, mert gyakran ég és föld van köztük. Ez nem is baj, mert ha válogatós is vagyok, de mindenevő zenei téren. Hmm, ha pár “sötétebb” metal számot tekintetbe veszünk, akkor elmondható hogy még a dögre is rájárok? 😀 Szóval épp keményebb fémforgácsban turkáltam, amikor feldobta ezt:
Funker Vogt – Arising Hero
https://www.youtube.com/watch?v=evS4lRuyOTQ
Ment is a gyűjteményembe rögvest, de a klipje is megér egy misét (fehéret vagy feketét ízlés szerint).

Egy nagyon érdekes számra pedig még csak nem is zenei témájú lapokon bukkantam, ráadásul magyar eredetű:
Kel Keleti szél – Rengeteg – Thy Catafalque https://www.youtube.com/watch?v=0bGLYArrD10
Bár avantgarde black metal-ként volt jellemezve, nem éppen Mayhem-féle színpadi disznótorról van szó.

 765. becsuszoszereles1k — 2015-09-14 16:35 

763.@jukeey:

Micsoda holgyvalasz!
Kend a “petrezselyem árus” lányka?

——
762. Jo volt!
——

Csak a cime ilyen, amugy mennyei:
Out of the Depths – De Profundis by Terry Oldfield
https://youtu.be/yWlpm8-y58A?t=165

 764. petiba — 2015-09-14 16:34 

@jukeey:

@jukeey:

Azta, Cassandrás pasi a szám elején durván hamis, pedig nem egy bonyolult dallamot suttyog bele a mikrofonba. :S

Tarja, nos, tőle még asszem nemigen hallottam olyat, ami nem tetszett volna. A Fantomot azóta nem hallgatom eredetiben XD pedig itt a cödö, csak Tarjával.
Ez a sárkány nem királylánnyá változik, csak dorombol, és elégedett büfizik egy-egy kis szikrát, de azt is szájspré után, borsmenta illattal.

 763. jukeey — 2015-09-14 01:43 

Egy kis sárkány-elaltató gothic metal: Theatre of Tragedy – Cassandra https://www.youtube.com/watch?v=Kf8CEhkT0D4

Egy kis sárkány-röhögtető folk metal: Equilibrium – Wirtshaus Gaudi https://www.youtube.com/watch?v=5bYMAgM42pM

De a legjobb a sárkányt is királylánnyá változtatni, dupla élvezet: https://www.youtube.com/watch?v=Dy6MpsDPKts

 762. jukeey — 2015-09-08 13:34 

Két morgolódós-konteó közé talán egy kis nyugisabb zene is befér. Ez kissé szokatlan, de nem tudtam neki ellenállni:

Lind Erebros – Ride Unicorn
http://videa.hu/videok/zene/lind-erebros-mix1-bounty-fantasy-kings-0zQ66bjQOHwKLzSj
Bár a képi aláfestésben inkább pegazus van, ideje lenne keresztezni a két fajtát :D.

Lind Erebros – Barbarian Fortress
http://videa.hu/videok/zene/lind-erebros-mix2-bounty-fantasy-kings-4GFtBiClzSDeMbVO

És a szerző hivatalos oldala, talán még érdemes szemezgetni:
http://www.linderebros.com/index-en.htm

 761. petiba — 2015-08-20 09:16 

@eltakaritono:
Na, mellik legyen az a hárem? (bár van önkiszolgáló részleg is…)

 760. petiba — 2015-08-15 13:09 

@jukeey:

Atyagatya, akkor milyenek lehetnek a brutális jelenetek??
A nácis cucc akkor úgy szar, ahogy van. Náci új világrend és nem zsidókat, cigányokat, fekákat gyilkolásznak a játékban? Hát milyen dolog ez, el van baltázva. Vagy tudnak valamit a svédék? XD

Látod, hogy honnan nézik meg a tecsőn a vidiket? Szerintem tök érdekes, ahogy elindul az útjára egy vidi, és olyan pontjain nézik meg a világban, amiről eszünkbe sem jutna. Sátán ide, meg oda, azért ezek a videómegosztók irtó nagy királyságok.

 759. jukeey — 2015-08-15 08:16 

Pedig a brutális jeleneteket direkt kihagytam, csak a lájtosabbak közül vágtam össze. A nácis (Wolfenstein – New Order) svéd márkanév alatt fut. Egyébként a sztori 1960, a nácikok megszállták angliát, leatomozták az usákat, nyerték a 2vh-t, az ők “új világrendje” van érvényben, szal akad tennivaló bőven :D.

 758. petiba — 2015-08-15 00:28 

@eltakaritono:

Persze kislányom, hogyne lehetne ,Tibi bácsi megoldja.
Bár a választás hatalmas terhét nem vállalom. 🙂
Annie-t (mármint a saccperkábé harminc évvel fiatalabbat) már úgy is felvesszük bármilyen listára, hogy még meg sem szólalt, mert csak.

@jukeey:

Hát a malackás az olyan, hogy még az is kedvet tart malactartásra, akinek még macskája sincs.De a másik kettő, főleg a lefejezős, vérspriccelős, hát azt nem bírtam végignézni. De mivel a főgonoszok (naná) SS egyenruhás nácikok, gondolom valami amcsi játék lehet.Bár ez csak gyenge tipp,mert nem ismerem az efféle játékokat.
De látom, már mindegyiket többen is látták előttem! Ahhoz képest, hogy most dobtad fel, már vannak érdeklődők!

 757. jukeey — 2015-08-14 02:12 

Na én nekiálltam videoklipet gyártani olyan számokhoz, amelyekhez nincs; úgy látom a youtube-on gyakori jobb híján filmekből vagy játékokból ilyesmit alkotni. Eddig 3.

Kezdetnek egy poénzene poénvideóval, régi magyar black metal (vagy death, tudja a fene)
Disznótor – Erotikus Disznótor:
http://videa.hu/videok/vicces/erotikus-disznotor-metal-ver-es-szar-ffwIcfzgrmw34wMe

Másodiknak komoly következik, odafigyeltem hogy a képi anyag összhangban legyen a szám dallamosabb és zúzósabb részeivel (aki utóbbit nem szereti, pörgessen bele, 4 percnél van egy fasza kis elmélyülős rész)
Necronomicon – Cold ages (Darkland):
http://videa.hu/videok/zene/cold-ages-darkland-blade-of-darkness-O88pFvHJvrIyJOBC

És ha már itt tartottam, csak úgy gyorsban találomra összevágtam pár jelenetet egy másik számukhoz
Necronomicon – And The Night Will Be Silent:
http://videa.hu/videok/zene/and-the-night-will-be-escalation-metal-necronomicon-YlHxReqYIg4zjTYA

 756. eltakaritono — 2015-08-13 21:15 

@petiba:

Tibibácsi, lehet három kívánságom? Már az E-betűtől fogva fájóan hiányolom Annie Lennox munkásságát. Szóval minimum három Euritmics, plusz egy Lennox-Bowie (Mercury) Under Pressure…
Tartok tőle, kevés lesz az a három. Ha Tibi bácsi teljesítené a kívánságomat, köszöntem!

 755. petiba — 2015-08-13 15:25 

@jukeey:

Remélem megúszom a megkövezést, de én még életemben nem hallottam azt, hogy Turi Lajos Lui.
(szórom a hamut)

Oszt most megtaláltam tőle a Bensonhurst Bluest, és veri a lécet az eredeti mellett, pedig a dagadt hollandus, Oscar Benton azért nem egy babapiskóta.

Eredeti:
https://www.youtube.com/watch?v=si7Np5U0Y5M

(Biztos linkeltem már (párszor)

És Turi Lui:

https://www.youtube.com/watch?v=EF4JUi6JtFY&list=PL830EBF3339AF8034

 754. petiba — 2015-08-13 00:05 

Megvan még az Ötödik elem áriája a fura kék polipcsápos női jelleggel ábrázolt lénnyel? A magas hangokat géppel állították elő, mert abban a tartományban énekelni már keveseknek sikerül.
Egy Voice-ban feltűnt örmény kislánynak azért összejött.
Az első hang után lecsapták a továbbjuttató piros lámpát.
Az állukat még azóta is keresik a földön.

https://www.youtube.com/watch?v=E0JumG3IjnY

 753. gigabursch — 2015-08-12 20:42 

@jukeey:
Pedig jók azok a Helloween albumok is.

Mondjuk a Helloweennel úgy vagyok mint a Paradise Losttal
Persze, hogy a Gothic és a One Second nem említhető egy lapon, de mégis mind a kettő PL és mindegyik baromi jó.

 752. jukeey — 2015-08-12 16:55 

A knock on wood-dal teljes mértékig egyetértek. A Helloween-t viszont a Keeper albumok utántól inkább hanyagolom. De itt van pl: Stratovarius
Mystery
https://www.youtube.com/watch?v=lk81l9LLY8Q
Kiss of Judas
https://www.youtube.com/watch?v=gaatBMAAt_Y
stb.

Ez meg csak úgy érdekességképp:
https://www.youtube.com/watch?v=Kf8CEhkT0D4

 751. petiba — 2015-08-12 09:25 

@jukeey:

Igen, sokszor előfordul, hogy a feldolgozás annyival jobban sikerül, hogy az eredeti szinte teljesen ismeretlen marad.
I Feel Love, nagy kedvenc volt régen. Afféle összebújós mjúzik XD De az eredeti nekem sokkal jobban tetszik. Dallaséké nekem túl gépies, nincs benne élet, csak műanyag. Bár teszem hozzá, Donna Summer idejében is volt már némi gépi rásegítés.

Bring Me To Life – nos, Amy Lee nem bájgúnáralex, vagy puncivirsli, az tény. A különbséget nem csak zongorázni lehetne, de szimfonikus zenekar játszhatná.

De pl. a Knock on Wood eredetije (Eddie Floyd) nekem túl lassú, ott direkt tetszik Amii Stewart magas tartományokba felnyomott hangja és a felpörgetett (amúgy dizsis) ritmus.

Eddie:
https://www.youtube.com/watch?v=Kceiks__PsE

Amii:
https://www.youtube.com/watch?v=HAbq_qkzFR0

De pl. David Bowie is énekelte, nekem totál nem tetszik,
https://www.youtube.com/watch?v=Pf8KTeobuiM
pedig erősen csípem Bowie-t, Let’s Dance albuma nálam a top 20-ban ott van.

Aztán Eric Clapton is jófej, meg minden, de ez a szám a csúcspontját (sztem) Amii-vel érte el.

Helloweent szeresssük 🙂
Főleg ezt (jobb,mint az eredeti)

https://www.youtube.com/watch?v=-9k3f4yv6Ac

 750. jukeey — 2015-08-12 03:05 

Érintük meg az eget, kétféleképpen is:
Sonique – Sky
https://www.youtube.com/watch?v=SA-v1aRvo0k
Helloween – Victim of Fate
https://www.youtube.com/watch?v=7T_1TtTktqc
Utóbbiból a Hansen-féle reszelősebb verzió kivételesen passzintosabb, de ez a Kiske-féle változat tisztábban szól.

 749. jukeey — 2015-08-12 03:04 

Érdekes néha régi számokra és új feldolgozásaira bukkanni, van amikor jól sikerül az adaptáció, pl:
1977 Donna summer – I Feel Love
https://www.youtube.com/watch?v=C2q2bis6eLE
2003 Dallas Superstars – I Feel Love
https://www.youtube.com/watch?v=KV4VZDOirLQ

Ha már szóba került az Evanescence, meg kell említenem hogy nem tartoznak épp a kedvenceim közé, de a Bring Me To Life videoklipje megfogott, és szétnéztem feléjük. Véletlenül egy koncertfelvétel is elém került, s bár koncertet még kedvencektől is ritkán fogyasztok, ettől helyből lementem hídba:
https://www.youtube.com/watch?v=fv1X2roGNGs

 748. petiba — 2015-08-12 00:06 

Pótlás pótlása, asszem jön egy listakontroll…Muse napok vannak…

Muse: Uprising
https://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog

És természetesen Supermassive Black Hole
https://www.youtube.com/watch?v=pta-gf6JaHQ

 747. petiba — 2015-08-11 21:44 

Ja és azonnal pótolnék egy súlyos mulasztást, nem tudom, hogy maradhatott le Muse Micro Cuts nótája. Szégyen. (bár nem tudom, a hangocskák kaptak-e gépi segítséget, de akkor is, na)

https://www.youtube.com/watch?v=y31WAq4cENo

 746. petiba — 2015-08-11 21:39 

@petiba:

Persze, okostojás, nem új az, csak hiányzott a “The”, nnna mindegy.

Viszont ajánlom mindenkinek, aki még nem ismeri, eme gyönyörűséges német leánykát, akinek a torkában kb. az összes megaXsztárfaktor megvan egyben. Állítólag (ezt ma már mindenhez hozzá kell fűzni) bátyus zenél a háttérben, és leányka nótázgatja mindenféle nagy arc muzsikáját, de van, hogy jobban, mint az eredeti.
Sztem durván jó. A netre pakolgatja fel a számokat, kíváncsi vagyok a puncivirsli-féle idiótabaromarcok mellett felkelti-e valaha egy menedzser-producer-atyaisten figyelmét.

Tehát itt van nekünk Nicole Cross. (persze lehet, hogy ez is csak nekem új)

Pink: Try
https://www.youtube.com/watch?v=VEZpUu2f9dY

Evanescence: My Immortal
https://www.youtube.com/watch?v=A3C2ue4guy4

Daft Punk: Get Lucky
https://www.youtube.com/watch?v=9vmrPrYJPqI

Alicia Keys – Girl On Fire
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-PwSNndEY

Pink: Just Give Me A Reason
https://www.youtube.com/watch?v=UJ4U8lGNM7M

 745. petiba — 2015-08-09 16:19 

@bbarna:

Sztem nem volt még. Ráférne egy lumineers fogfésülés, de azért jól nyomja.

Közel egy éve frissült a listánk. Egy új számot pakoltam rá, The Rasmus – In The Shadows

https://www.youtube.com/watch?v=7gwO8-oqwFw

 743. becsuszoszereles1k — 2015-07-22 01:41 

741.@jukeey:

Ja. Meg ez is…[nezopont kerdese] 🙂
Kovács Kati – Vangelis 1492 HQ

 742. jukeey — 2015-07-10 15:16 

Egy kis cigányzene. Vagy hindu. Vagy valami olyasmi, na:
https://www.youtube.com/watch?v=4zIFKyM8Pjg

Akár ihatunk is rá egyet, de ne ciánt, nem éppen egy kitinszintézis-gátló szer:
https://www.youtube.com/watch?v=0Oll_ZaE-r8

 741. jukeey — 2015-07-10 15:15 

Na ideje zenélni; gyakran az aktuális posztok ihletnek meg, most pl a nagy bevándorlómizéria alapján eszembe jutott néhány “színesebb” klip a kedvenceim közül:

Csak oda kérjünk jegyet! :
https://www.youtube.com/watch?v=RC8ApqqKuAg

Irány haza? :
https://www.youtube.com/watch?v=D6UU-c1Q0p4

Geronimót is megszégyenítő apacs :
https://www.youtube.com/watch?v=BKgSEykMqcI

 740. bbarna — 2015-06-17 11:14 

@petiba:

“petiba: Hogy ne csak a fémet zúzzuk”

Ő “volt” már?

https://www.youtube.com/watch?v=9Ky7pmnF9WQ

 739. jukeey — 2015-06-15 17:57 

Kellemes zenék, mindhárom végigment,
lehet le is szedem a netről :).
A Poljushka végén a sortűz után röhögő Putyin nagyot durrant 😀

 738. petiba — 2015-06-15 15:24 

@jukeey:

Tényleg nem kozák kórus. És ez?

Mándoki Lackó DKK fílinggel:

https://www.youtube.com/watch?v=BTSX1gYHESo

Poljushka:

https://www.youtube.com/watch?v=XNZR6Fhkrb8

Russan Memories:

https://www.youtube.com/watch?v=pzXMEMknFlg&index=3&list=PL2Ok8vG7wnSzr-jt9fDnxPu0SX0OTlkvc

Hogy ne csak a fémet zúzzuk 😉

 737. petiba — 2015-06-15 15:08 

@jukeey:

Csatlakozom.

Ha már Waterloo:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj_9CiNkkn4

(jóvanna, nem hagyhattam ki XD )

Korn – Coming Undone
https://www.youtube.com/watch?v=CSJXle3LP_Q

Nirvana – Smells Like Teen Spirit
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg

Green Day – Basket Case
https://www.youtube.com/watch?v=NUTGr5t3MoY

Paramore: Decode
https://www.youtube.com/watch?v=RvnkAtWcKYg

(Рулеzzz SzJG XD )

A leginkább posztkompatibilis előadók egyike:

Marilyn Manson – The Beautiful People
https://www.youtube.com/watch?v=Ypkv0HeUvTc

 736. jukeey — 2015-06-15 02:18 

De hogy ne csak a metal kapjon helyet, sőt!

Szemtől szembe:
https://www.youtube.com/watch?v=08pq7Pnl-sA

Maradjunk a realitás talaján :D:
https://www.youtube.com/watch?v=YgCb4HrU0X4

Matisse; de ez se épp egy kozák kórus, mint aminek első akkordok alapján tűnik:
https://www.youtube.com/watch?v=p4WoP5C8rH0

 735. jukeey — 2015-06-15 02:15 

Nincs új poszt, panganak a régiek, legyen legalább egy kis zeneajánló, mely ez esetben filmajánlónak is elmegy. Mellesleg jobb mint egy történelemóra.

A Sivatag Szelleme:
https://www.youtube.com/watch?v=wj-7yP3fG9g

Waterloo:
https://www.youtube.com/watch?v=SSJBtHEzD6I

Genghis Khan:
https://www.youtube.com/watch?v=dafdO0rpZ0M

 734. jukeey — 2015-06-01 17:09 

Fura alak.
Az elektronikának azért vannak előnyei a zenében.
Vivaldi á la két darab elektromos gitár:
https://www.youtube.com/watch?v=d7eLluMJxAM

Más:
Ugyanaz a dal
funk:
https://www.youtube.com/watch?v=MZjAantupsA
és rock
https://www.youtube.com/watch?v=lYzijRRRYxU
stílusban.
Az benne a vicces hogy ebből még a fánkos is eléggé tetszik, bár a feka komának kissé náthás hangja van 😀

Pihenésnek a jó öreg mező:
https://www.youtube.com/watch?v=1LFCG7kOsxE

 732. petiba — 2015-05-29 17:14 

@jukeey:

@jukeey:

Ennek a jó kis topiknak az egyik bónusza, hogy sok számomra ismeretlen zenét hallgattam meg, sokszor olyat is, amiről azt se tudtam, hogy létezik. Szinte népnevelő oldal XD
A poénkodást félretolva tényleg királyság, hogy az ember veri a masinát, és közben a háttérben olyan zenéket futtat, amit egy olvtárs ajánlott. És én látám, hogy ez jó 🙂

Jöhetnek az ajánlók. Majd én is időnként tolok valamit, ami éppen zakatol.

Pl. két könnyű kis semmiség…

Doors: People Are Stranger

https://www.youtube.com/watch?v=ZRAr354usf8

Yoko Ono: I’m Your Angel a rongyossá hallgatott Double Fantasy LP-ről.

https://www.youtube.com/watch?v=jY8TLxPz9SU

Balller, Yoko 82 éves !!!! De durva!

 731. jukeey — 2015-05-28 23:30 

Külön hogy a blogmotor ne tiltsa le a linkek miatt:

Még az Alan Turingos posztnál beugrott két szám, gondoltam is hogy be kéne lőni ide, csak nem akartam összekeverni a két témát, de akkor mégiscsak:

Dead or Alive
https://www.youtube.com/watch?v=PGNiXGX2nLU
Divine
https://www.youtube.com/watch?v=ExL6GxFWpiE

Legalábbis kétüteműek, de ha ilyen jó kis csűrdöngölős számot is csináltak, annyi baj legyen. Jobb mint tíz turingbomba 😀

Na metal mára kimaradt, majd legközelebb :).

 730. jukeey — 2015-05-28 23:26 

Ezt ismertem, bár nem ezt a változatát, nyilván ez eredetibb.

Oké, hogy ne unatkozz, néha belövök néhány különlegességet. A te találatod után eszembe jut pár régiség is, pl ez:

Renato Carosone – Tu Vuò Fa’ L’Americano
https://www.youtube.com/watch?v=30HsgKTkQ68
Érdemes nézni a klipet, nagyot marhulnak az öregfiúk.

Jozin Z Bazin:
https://www.youtube.com/watch?v=5T_uxoV5FuQ&list=RD5T_uxoV5FuQ

 729. petiba — 2015-05-25 21:09 

Sajnálatos, hogy ennyire behalt ez a jó kis muzikcsatorna…
Pedig annyi jó zenét a múlt évezred óta nem hallgattam, mint amikor pörgött a topik.
Filc kolléga is eltűnt valahol menet közben.
Na, mindegy, akkor a legkitartóbb kollégának egy kis Mungo Jerry…
Tessék nézni ezt a szőrzetet, ezt a tündérmókus neccpólót 🙂
Tökédibédi XD

https://www.youtube.com/watch?v=wvUQcnfwUUM

 728. petiba — 2015-05-07 09:33 

Ezt meg csak úgy, remembeRC.

https://www.youtube.com/watch?v=y7EpSirtf_E

 727. petiba — 2015-05-07 09:16 

@jukeey:

Orden Ogan – hát, a muzik nem rossz, de a vidit kár vóóóót megnézni. Azok a figurák rosszabbak, mint a Lidércek a Kaptárhajón, pedig azok se voltak szimpik XD

Ha meg poén, akkor ez se gyenge:

https://www.youtube.com/watch?v=BVWfqOSdzs4

XD XD

Akad a Napalméknál egy-két gyöngyszem 😉

 726. jukeey — 2015-05-07 00:54 

Na tessék, ha egyszer elkap a zenehallgatás!

Találtam valami sokkal komolyabb, klipestül egészen hátborzongató és elgondolkodtató, hosszú és változékony számot:
Mach Dich Frei
https://www.youtube.com/watch?v=PLvjCzMrDps
Német, egy qkkot se értek belőle, de valahogy egy egész regény jött le a nyolc perc alatt.

Meg még ez is elég érdemleges a mai portyázásból:
Unchain Utopia
https://www.youtube.com/watch?v=I8y99z5EVtY

 725. jukeey — 2015-05-06 23:24 

Nem rossz, vannak benne kifejezetten hangulatos részek azzal a fuvolával.

Ezt meg még a télen leltem, csak elfelejtettem idepasszintani; van benne bőven kakaó meg némi különlegesség is, igazi ínyencfalat:
https://www.youtube.com/watch?v=vZrT_w2TAIU

Ez a másik után nem igazán ütős, de azért eléggé ott van a szeren, meg poénnak hatalmas:
https://www.youtube.com/watch?v=f55CqLc6IR0

 724. petiba — 2015-05-06 22:20 

@jukeey:

Igy nem lesz sose 777 🙂
Én meg a 888-ra ugranék…

derégvótzenena!
itt egy kis napi finomság:

https://www.youtube.com/watch?v=dmYlIyMpzrU

Ian Anderson – Smoke on the Water , Aqualung and Kashmir

 723. jukeey — 2015-02-09 00:02 

baaker, 666-ról lemaradtam 🙁

 722. jukeey — 2015-02-09 00:00 

Ha még nő itt a commentszám, figyelni fogok, hogy a 666 és a 777 feltétlenül nekem jusson 😀

 721. becsuszoszereles1k — 2015-02-08 21:58 

@jukeey:

Ez tenyleg sokkal egyertelmubb, mint kozvetlenul zulubol magyarra forditva. Koszonet! 🙂

 720. jukeey — 2015-02-08 21:03 

@becsuszoszereles1k:

Nos, egy qkkot sem értek zuluul, de persze én is kíváncsi voltam, és egyből rákerestem a szövegére.

Bár a googletranslate-ben van zulu, azzal nehéz kihámozni egy teljesen ismeretlen nyelv értelmét, így jól jött ez a kis angol segítség:

http://izn.fr.yuku.com/topic/1898

 719. becsuszoszereles1k — 2015-02-08 08:11 

@becsuszoszereles1k: Persze, hogy a kivancsisag erosebb, azert gyorsan belekukkantottam…
nagyon jo zenek (azert nem keresnek tobb satant a ka’ka’n, tenyleg epp eleg, ami van a klipen…)!
Mindenkeppen a zulu nyelven eloadott a legjobb, hiaba, a normalisnal nincs tokeletesebb! 🙂 Aki ert itt zuluul, elmondhatna, hogy mirol szol a dal – bar az is lehet, hogy jobb, ha titok marad.

 718. becsuszoszereles1k — 2015-02-08 07:47 

717.@jukeey: Fenomenalis a sorszamod! A 7, tudjuk, isteni szam (‘7N, mint a gonoszok’ pl.); a 17 pedig a kabbalaban a ‘boldogsag’ szo megfeleloje… 🙂

Kakas satan; elcseszett artalmassag; babydollsban a clinican; zuluk debutalasa Baphomet kis eji zenejere – izgalmas kinalat: hogyan probalhatjuk elerni a romlottsag romolhatatlansagat.
Mar is jovok, csak elugrom egy kis vervetelre (semmi vesz, csupan be kell fizetnem az adot…) 😛

 717. jukeey — 2015-02-08 03:17 

Ismét áldoztam Baphomet-nek egy kis szentségtelen zeneélvezettel 🙂

A zulu nyelv úgy látszik nagyon szépen tud hangzani, ez a szám egy fél éjszakás nonstop hallgatással debütált nálam: https://www.youtube.com/watch?v=V9Q4EA-2xhc

Egy másféle lelet; nem hivatalos zenevideó olyan eszméletlen képkompozíciókkal, hogy a kákán is sátánt keresők csak úgy dúskálhatnak a találatokban. “Elveszett Ártatlanság”: https://www.youtube.com/watch?v=BVWfA8a84ks
Ezeknek a másik, nem kissé fura, első hallásra idétlennek tűnő című albumuknak (“Clinic for Dolls”) igazi rabjává váltam.

 716. becsuszoszereles1k — 2014-12-21 15:49 

@darkfuture: 😀
‘nem kellett volna mindig politizalnom’ – szolt Paff a huvos sarhany…

 715. darkfuture — 2014-12-21 12:25 

@becsuszoszereles1k:

3 nem ember énekel a videón sátános dolgokat suttogva gyerekeknek és mindenkinek.Ezt most jól megaszondtam ! 😀

 714. becsuszoszereles1k — 2014-12-21 08:02 

@darkfuture: 😀

Hirtelen azt hittem, hogy Valid Dzsumblatt enekel (kitelik tole) -, mert sose felejtem el a kivalo operatori eberseget, valamikor a Libanoni haboru kornyeken, ahogy a kamera elkapta a tortenelmi pillanatot, amint Dzsumblatt kedelyesen elvonul Moravia baratnojevel a szinrol… – konteo minden bokorban! 😀

 713. darkfuture — 2014-12-21 04:56 

Akkor mindenki egyszerre !

http://youtu.be/3OiOlnoyljk

 712. FilcTroll — 2014-12-19 14:41 

@tiboru: Király a link, köszi!

 711. FilcTroll — 2014-12-19 14:05 

@eltakaritono: Kösz a virtuális hátbaveregetést. 🙂

Ami a halálozási felvetést illeti: az a 12.000 amerikai férfi zenész a haknizó középréteg teteje lehet, ott egy lokális sztárság is milliós közönséget jelent. Ez nagyon komoly munkát igényel, nagy a verseny, melózni kell. Egyáltalán nem olyan király dolog, mint ahogy kívülről látszik.

A halálokok nagy része szerintem életmód dolga: a legtöbb zenész cigányéletet él a fellépések miatt. Van, hogy ez kényelmes cigányélet: jobb szállodák, kényelmesebb utazás, de a zöm számára ez alapból nagyon kemény életmód. Rossz kaja, állandó stressz (hangerő, megfelelési kényszer, gyakran változó környezet), rettentő bioritmus-problémák. Rengeteg a punnyadt holtidő, az utazás, a várakozás. Rendszeresen, kiszámítottan kell magas fordulatszámra felpörögni az előadáshoz, ami nagyon nehéz.

Az ilyen életmód eleve pusztítja az embert. A piával-droggal-gyogyóval legtöbbször csak valamilyen ritmust próbál vinni pl. az alvási szokásaiba a “sztár”. (Tehát nem feltétlenül jódolgában drogos, csak hát altatóval tud elaludni, és serkentővel tud felpörögni szükség szerint). De még aki tiszta, tudatos életet élve nyomja ezt az életformát, az is a két végén égeti a gyertyát.

A magas baleseti szám az átlag feletti utazásszámból adódik, öngyi terén a túlstresszelt, tépelődő narcisztikusok mellé jönnek a drogtúladagolások is, ami szintén egyfajta öngyilok.

Persze én vitatnám utolsónak a kapcsolatot a sötét erőkkel, de a rakkendroll életforma okkult izék nélkül is bőven elég ok a korai halálra.

 710. gigabursch — 2014-12-11 11:32 

@eltakaritono:
De jó felvetés ez az utolsó bekezdés.
Ejha…
Tetszik.

 709. eltakaritono — 2014-12-11 08:34 

Kezdetnek egy kis berzenkedés. A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó. Alig találtam ide. Hogy a V-betűnél kell keresni, ez ám a jó kis csel 🙂
Egyik kedvencem a NKSK. Nem győzi az ember a hátbaveregetést Filckolléga hátát illetve.Virtuálisan.

Sajnálattal látom, hogy a zenei lista, no meg a szavazás jól elakadt. Pedig karácsonyra megajándékozhatná magát a helyi társadalom egy saját 10-20-50-100-as bestof listával, meg Tanítónk és Mesterünk egy szavaztatással. Bár nem tudom, hiányzik-e, hogy az évvégi hajrát titokban listaböngészéssel, és válogatással szakítsam meg, heveny lelkiismeretfurcsival megküzdve az indokolatlan lazulás miatt. 😀

Az apropó pedig egy pár hete olvasott “számadás”.

A Sydney-i Egyetemen kutatták a popsztárok halálozási “szokásait”. A minta kb. 12.000 amerikai, férfi zenész. (ennyi sztár lenne odaát?) Vizsgált időszak 1950-2014 között (ebben az időszakban haláloztak el) Baleseti halálozási rátájuk 5-10X nagyobb az átlagosnál (most akkor 5, vagy 10 ? Mondjuk azért nem mindegy…)
Öngyilkossági arány 2-7X magasabb.
Gyilkosság áldozataként elpatkolás – az országos átlag nyolcszorosa.
Az átlagnépesség és ezen belül ezeknek a zenészeknek az átlagéletkora is nőtt, sztárjaink mégis átlag 55-60 éves koruk között patkoltak el.A teljes népesség ezzel szemben átlag 75 éves kor után.

Drog, pia, promiszkuitás, janisági faktor (kihaénnem), felelőtlenség, lelki defektus, szabadosság a köbön, és az ezzekkel járó szükséges kapcsolat az alvilággal? Mármint mindkét alvilággal. A valóságossal és a spirituálissal egyaránt. És eljutottunk a konkrét vagy fogalomszintű Sátánhoz. Vagy?

 708. tiboru — 2014-12-10 14:30 

@gigabursch:

Ó, köszi, kiment a fejemből, most pedig megküldte az egyik olvasó 🙂

 707. gigabursch — 2014-12-10 12:59 

706 @tiboru:
Volt már róla szó és Temagad mondtad, hogy érdekes a téma, de nem tudsz utánamenni, mert nincs rá kapacitásod.

 706. tiboru — 2014-12-10 10:50 

Nem emlékszem, belinkelte-e már valaki:

http://www.viewzone.com/432hertz222.html

 705. cyberry — 2014-12-07 13:49 

Nagyon jo post. Azert rihana eserenyoje is meger egy miset ami ugy nyomatja arcunkba a cuccot, mint a jenkik magukba a halaadasi pulykat.

bye alex legujabb klippjeben folyamatosan villog a szemesharomszog es. Hello budapest. Amihez nem kell agysebeszi diploma,hogy hell o Budapestre asszocialjunk ahol grafikai effektkent dinoszaurusz okadja le a parlamentet es kotelekben szallnak a vadaszgepek. Kozben lanyokrol enekel, de sehol egy lany.

A masik. Nem nezek xd faktort, de nem reg olvastam rola, hogy az rtl szimbolikazik eleg szajbaragosan.Magam akartam megbizonyosodni. Ha megfigyelitek az eloado beharangozasa elott folyamatosan vilog a haromszog es benne a szem. Ertem en, hogy design .., na de kerem.

 704. jukeey — 2014-12-07 12:47 

Legújabb termés, kezdetnek egy kis hegedűszó, de annak szokatlan:
https://www.youtube.com/watch?v=RrutzRWXkKs

Elsőre szóhoz se jutottam, másodjára ezt nyögtem: maximálisan besz@rok tőle.
Ettől még egy hullának is illik táncra perdülni, vagy ha nincs lába legalább hadonásszon. Hogy a sejtán műve az tuti, egyrészt ilyen jó nem lehet más, másrészt még Cthulhu magiszter is feltűnik a háttérben, nincs is rejtjelezve :D.

De rockban is találtam pár igazi gyöngyszemet:
https://www.youtube.com/watch?v=FmkHqUwa4zg
https://www.youtube.com/watch?v=9y25snz83ms

 703. becsuszoszereles1k — 2014-11-16 13:37 

Az anjikuni eszkimok eltunesevel kapcsolatban keresgeltem friss hireket, de nem talaltam.
Ekkor megpillantottam egy furcsa cikk cimet: ‘A nagyvarosi eszkimo, aki torzset keres es talal’! Hu”, gondoltam, egy kortars eszkimotol hallani barmit is, az mindenkepp erdekes lehet! 🙂

Hogy miert hoztam at a zenei oldalra? Mert a ‘nagyvarosi eszkimo’, mint kiderul, nem mas, mint Kovacs Gerzson Peter vilaghiru tancmuvesz…

Akartok e’lo” tancot latni? E’lo” zenet hallani? E’lo” osszhangot atelni?:)

https://www.youtube.com/watch?v=Lk9dJ2VK5IQ#t=362

 702. zizzi — 2014-11-06 16:43 

Gyilkosság megszervezése miatt tartóztatták le az AC/DC dobosát Gyilkosság megszervezésével vádolják Phil Ruddot, az AC/DC rockzenekar 60 éves dobosát, akit csütörtökön hallgatott meg egy új-zélandi bíróság, óvadék ellenében engedték szabadon. Sajtóhírek szerint a zenész szeptemberben bérgyilkost akart felbérelni két ember megölésére. A célpontok és a feltételezett bérgyilkos neve nem került nyilvánosságra. Az ausztráliai születésű Ruddot – akinek eredeti neve Phil Witschke – metamfetamin és kannabisz birtoklásával, valamint gyilkossággal való fenyegetéssel is vádolják – tudósított a BBC hírportálja. A dobost Új-Zéland Északi-szigetén lévő házában vették őrizetbe csütörtök reggel. A házkutatás során kábítószert találtak otthonában. A taurangai bíróságon tartott meghallgatás után a zenészt óvadék ellenében szabadon engedték, ennek egyik feltétele az volt, hogy nem érintkezhet senkivel, akit a feltételezett gyilkossági kísérlet megszervezésében részt vehetett. November 27-én kell újra megjelennie a bíróságon. Zoom Az új-zélandi törvények szerint gyilkosságra való felbujtás akár tíz év börtönnel is büntethető. A SunLive hírportál a rendőrség képviselőjére hivatkozva írta, hogy Rudd lakásán történt házkutatásról lakossági információ alapján döntöttek. Phil Rudd 1983-ban távozott az AC/DC-ből, az 1990-es évek közepén újra csatlakozott hozzájuk. Új-Zélandra a zenekarból való távozása után költözött, éttermet nyitott Taurangában. A zenekar minden idők egyik legjobban kereső rockegyüttese, híres dalaik közé tartozik a Highway to Hell és a Dirty Deeds Done Cheap. Új albumuk megjelenése idén december 2-án várható. Gitárosuknál, Malcolm Youngnál demenciát állapítottak meg.
Forrás: https://kuruc.info/r/4/135418/

 701. jukeey — 2014-11-05 02:28 

@becsuszoszereles1k:
Felettébb érdekes anyag, köszi 🙂

 698. petiba — 2014-10-27 21:09 

@jukeey:

Számomra azok közé a számok közé tartozik, (elég sok van már ilyen ) amelyeket egy időszakban orrvérzésig hallgattam, és egyszer csak beallergizáltam rá 🙂 És onnantól fogva nem vagyok képes meghallgatni.
Így lehet a cigiről is leszokni.
XD
De a listához joga van! Ha beteszed…

 697. jukeey — 2014-10-27 17:46 

Ideje egy kicsit zenélni, az aktuális posztról (Fort Knox) jutott eszembe El Dorado (a szám egyébként simán listás):

http://www.youtube.com/watch?v=dFlwnCufl3U

 695. zuiop — 2014-10-20 13:22 

teszt, teszt és teszt.

bukik, bukik, és bukik.

 694. FilcTroll — 2014-10-20 12:36 

@FilcTroll: Illetve most látom, hogy milyen hátrányba hoz, hogy utálom a facebookot 🙂 Szóval a konteóblog közönségétől az infó, máskor lécci linkeljétek ide is.

 693. zuiop — 2014-10-20 12:35 

némi eszköztelenség köszön vissza a trollozásból.

ennyi?

 691. FilcTroll — 2014-10-20 11:57 

@zuiop: Ja, hogy igazi troll vagy! Az más 🙂 Azért csak jó étvágyat!

 690. zuiop — 2014-10-20 10:13 

@FilcTroll:

franc se gondolta volna, hogy ez működik. mondok egy faszságot, néhányan meg ráugranak.

bámulatos 😀

 689. FilcTroll — 2014-10-20 10:07 

@zuiop: Én is kíváncsi vagyok, és szívesen venném, ha kifejtenéd kissé közérthetőbben. Bizonyára tudod, hogy errefelé nem mindig értünk egyet a legtöbb kérdésben (sőt), viszont azzal ámítjuk magunkat, hogy tanulunk a vitatkozásból. És ez néha még össze is jön. Úgyhogy kérlek, mondd el, mire gondoltál a nagymerítésű mintavéttel és a naivitásunk leszögezésével, hátha látsz olyasmit, amit mi nem.

 688. zuiop — 2014-10-18 23:51 

@petiba:

hogy big time.

 687. petiba — 2014-10-18 22:48 

@zuiop:

De mit szerettél volna mondani?

 685. zuiop — 2014-10-18 18:46 

@becsuszoszereles1k:

nem, én a big time-ra gondoltam.

 684. becsuszoszereles1k — 2014-10-18 12:47 

@zuiop:
Erre gondolsz?
“Hipergeometrikus eloszlású valószínűségi változók néhány fontosabb tulajdonsága […].(Az összefüggés lényegében azt mondja ki, hogy a visszatevés nélküli mintavétel egyre nagyobb mintákon egyre jobban hasonlít a visszatevéses mintavételhez.)”[wiki]

Gogol Bordello-Pura Vida Conspiracy – Lost Innocent World
https://www.youtube.com/watch?v=kG4x5q9YhA4

Gogol Bordello – Zina Marina
https://www.youtube.com/watch?v=onEsxXkIS3I

 683. zuiop — 2014-10-18 03:27 

ez most komoly?

ezt szaknyelven “nagymerítésű mintavét”-nek lehet hívni…

ennyi naiv embert…

big time…

 681. becsuszoszereles1k — 2014-10-16 03:10 

@jukeey:

Eredetit csakis szimbolan lehet…Van Eyck…:)

A vilag legosibb dala, az ugariti Nikkal himnusz:

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQtwIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ZatnTPhYWc&ei=0hA_VO1zwdPKA-evgZAJ&usg=AFQjCNHRJSo0J5H1p7mn31ydwsUW-XzlgA&sig2=jEek8v-5qSpfXnS1zKu71g

A vilag legregibb szerelmes dala egyiptomi: Inti vezer eneke Menturol…

Mindketto harfa kiserettel.

 680. jukeey — 2014-10-15 22:20 

Az említett csellóról jut eszembe:

https://www.youtube.com/watch?v=GG8sGlUcvTM

Talán csak azért kedveltem meg ezt a számot, mert láttam az illető filmet (Vidocq) – kivételesen moziban – eléggé hatott, végül a zárószámot végigálltam amíg a nyáj rajzott kifelé, nagyon eltalálták hozzá.

Ha már így előkerült zenével kapcsolatban egy film, hadd ajánljak egy friss filmélményemet, amiben ugyan nem észleltem megkapó zenét, nem is olyan izgalmas és sodró mint a Vidocq, de lehengerelt a fekete humora (nagyon fekete): Burke and Hare.

Zenével kapcsolatban egyébként leghőbb vágyam hallani amint Vanek úr szimbolán játszik valami eredetit 😀

 679. becsuszoszereles1k — 2014-10-15 14:44 

@h1jcsaba:

Na igen! A Benkoek! – es egy kis kigyobuvolo hangulat…
A ‘Kis virag’ zeneje is nagy klasszikus!
[A Szazszorszep cimu gyermekdal valahogy eszembe jutott rola – talaltam mellette nehany “gyermekszaj” mondast is :DDD
“Ne add rám ezt a ruhát, mert ettől én butaütést kapok!”
“Nem akarok inni, nem csuklok, csak csiklandozza a hasamat valami!”
“Tudod anya én kibe vagyok szerelmes? – Kibe? -Tégedbe.”
(minden1ben – G-Portal)]

 677. becsuszoszereles1k — 2014-10-15 05:29 

@zuiop:

Ha vannak kedvenc (rock-gyanus) zeneid, amit szeretnel itt megosztani, akkor kommenteld ide a cimet…
egyuttal beillesztheted a kedvenc zenedet jelen poszt jelen zenei toplistajaba, ha akarod. A toplista tovabbi celja egy szavazas, hogy a lista mely szama(-i ?) a legkedveltebb korunkben.

 676. zuiop — 2014-10-15 02:22 

@becsuszoszereles1k:

bocsánat, de ebből a lista dologból semmit nem értek.

 675. becsuszoszereles1k — 2014-10-13 10:08 

@zuiop: Szepen “ki van hangositva”, hogy mennyit karomkodik a vilag Jezus nevevel “femjelezve”… 🙁
[Mellesleg a gospelt gondoltam ‘keresztyen rock’-nak! :D]

Listara is lesz kedvenced? Ha esetleg uj vagy, akkor tekintettel @petiba otletgazda-g 🙂 es listamentor mentesi modszerere (elszallas ellen), ird ki ide a kedvenc zeneidet, majd masold ki (be) az utolso listat, es illeszd be a nevsorba is a szamokat (egyelore csak kulfoldieket)!

 674. zuiop — 2014-10-13 02:49 

“csak hagyott itt valamelyik unokatestvéred egy tetves basszgitárt” 😀

 673. becsuszoszereles1k — 2014-10-11 05:12 

@zuiop:

‘Dear Moop!’ 😀

Inkabb itt lehet megnezni (ki tudja meddig):
https://www.youtube.com/watch?v=0curJwxj8Dg

 671. kabuki — 2014-10-05 21:21 

Óhh és majd elfeledtem. Mivel Steve Vai viszont már listás és van már hárfásunk meg hegedűsünk, akkor most javasolnék még bónusznak két csellót is 🙂

2CELLOS: Highway to Hell ft. Steve Vai

https://www.youtube.com/watch?v=qfGggAGITwg

 670. kabuki — 2014-10-05 21:12 

Atyavilág, mióta nem jártam erre elég szépen kiteljesedett a lista. Hol van már a Top 100 😀

Nade, ami fontos és szóra érdemes: kétségbeejtően kevés blues szerepel itt, pedig ne feledjük, a legenda szerint az igazán jó blues-zenészek éjfélkor eladták lelküket a Sátánnak egy keresztútnál, cserébe a fantasztikus tehetségért (hogy releváns legyek az eredeti poszthoz :D)!

Szóval, akárhogy sasoltam a V-betűt, Stevie Ray Vaughan nem szerepelt sehol. Én épp igyekszem kiválogatni néhány számot a rengetegből, ami listázásra kerülhet, addig akit érint, nézegesse ezt:

http://www.youtube.com/watch?v=gZB57b3lPQE

Albert Kinggel karöltve egy laza másfél óra eargasm 🙂

 669. jukeey — 2014-09-27 06:50 

Legújabb leletem, kivételesen hegedűszó – kis haus és gitárszó mellett.
Nem kell listázni csak nemrég találtam és első hallásra igen megkedveltem őket:
https://www.youtube.com/watch?v=h92PRNHHF4w
https://www.youtube.com/watch?v=famYtHftpwE
Általában idegesít ez a hangszer (biztos nem tanulnék rajta mert szólóban kiugranék magam elől az ablakon :D), de egy jó kompozíciót kimondottan fel lehet dobni vele. A hausos pl eredetileg hegedűtlen, de amióta ezt a verziót megtaláltam, csak ezt hallgatom :).

 668. becsuszoszereles1k — 2014-09-26 03:17 

Beillesztesek:

Tonne, Estas – The Song of the Golden Dragon
Zorn J. – Moonchild, Mike Patton solo
Zorn J. – Locus Solus
Zorn J. – Gevurah

**************

Szep orientalis zene, a hires libanoni enekesnotol:
***Fairuz – Badak Ala Bali; Aatini elnaya wa ghani; Sa’altak Habiby
https://www.youtube.com/watch?v=mfOZQmRvPQY#t=34
https://www.youtube.com/watch?v=jBQCjm-ymqk#t=28
https://www.youtube.com/watch?v=YsWeL_-ZADc#t=15
***Ishtar, Koby Peretz -Yahad – https://www.youtube.com/watch?v=2Zdmhd1Ga2I#t=24
🙂

**************

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Backstreet Boys – We’ve Got It Goin’ On
Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First DateBlondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Braxton T. – Spanish Guitar
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles & Eddie – Would I Lie To You
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chuck Berry – Johnny B. Good
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Chico & les Gypsies 2012 – Kema – Un hombre
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Des’ree – You Gotta Be
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate YouEurope – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Evora C. – Coragem Irmon
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Haley B. – Rock Around The Clock
Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing
Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years
Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jackson W. – Let’s Have A Party
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
Johnny And The Hurricanes – Red River Rock
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chanceű
Lewis J. L. – Great Balls Of Fire
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Eva – The Locomotion
Little Richard – Lucille
Little Richard – Tutti-Frutti
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nana – Darkman–He Is Coming
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ Harvey – This Is Love
PJ Harvey – A Place Called Home
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale
Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever
Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Spooks – Things I’ve Seen
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The RiverStatus Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown
Sweetbox – Everything’s Gonna Be Allright

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Champs – Tequila
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Coasters – Yakety Yak
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Ronettes – Be My Baby
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Tonne E. – The Song of the Golden Dragon
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
U.D.O. The Wrong Side Of Midnight
U.D.O. – Trip To Nowhere
U.D.O. – Unspoken Words
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Valens R. – La Bamba
Vandross L. – Killing Me Softly
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
Zorn J. – Moonchild, Mike Patton solo
Zorn J. – Locus Solus
Zorn J. – Gevurah
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 667. becsuszoszereles1k — 2014-09-20 16:01 

+ Szombatra
Hoppa! 🙂 ‘Angyal szallt le Babilonra’?

Koszonom, Jackie!

http://www.youtube.com/watch?v=foUrBztgzZA&index=6&list=RDHQF-l9NBtX8

 666. becsuszoszereles1k — 2014-09-20 13:42 

@realcorpus:

“..,amikor is elértem ehhez a számhoz:”

Szadhoz 😛 _ “Még annyit elárulnék, hogy a ZZ top egyetlen tagja aki nem visel szakállat, büszkén viseli a Beard (azaz Szakáll) családnevet. Még hogy nincs humorérzékük…”
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BKgO097kPHXp6M&tbnid=iWvz6ocNw9c_WM:&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fparavanportal.eu%2F2014%2F04%2Famit-tudni-illik-szakallrol%2F&ei=GF4dVL-5NsurPIDQgWg&psig=AFQjCNHlJi6vSTH5MUsjbvYm3r1_MzZrww&ust=1411296414013322

ZZ Top — Pinkpop 1982
https://www.youtube.com/watch?v=lF9Z2ud1bUM&list=RD2-dSTR1-Hiw#t=221

———-
ESTAS TONNE (‘Gypsy Troubadour’) – The Song of the Golden Dragon
https://www.youtube.com/watch?v=7gphiFVVtUI

*****
Beillesztesek: kesobb.

 665. realcorpus — 2014-09-20 09:09 

Folyamatban van a Nagy Válogatás Hadművelet, amikor is elértem ehhez a számhoz: http://www.youtube.com/watch?v=sIycwYsemwA
Hallhattam valaki mástól? Esetleg valami film betétdalaként? Az 1:14-től kezdődő rész ismerős.

 664. becsuszoszereles1k — 2014-09-19 18:32 

Nyugis hetvege! Nyugis zenevel! 🙂

Cesaria Evora: Coragem Irmon
https://www.youtube.com/watch?v=ce-FGMWbF60
coragem-irmon-krepis-brat.

Chico & les Gypses 2012 – Kema – Un hombre
https://www.youtube.com/watch?v=lkTzWJvv4RU#t=88
————–
Petiba legfrissebb listajara (661. hsz.) feltettem az en PJ-met, meg ezt a ket utobbi zenemet! 🙂

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Backstreet Boys – We’ve Got It Goin’ On
Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First DateBlondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Braxton T. – Spanish Guitar
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles & Eddie – Would I Lie To You
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chuck Berry – Johnny B. Good
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Chico & les Gypsies 2012 – Kema – Un hombre
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Des’ree – You Gotta Be
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate YouEurope – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Evora C. – Coragem Irmon
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Haley B. – Rock Around The Clock
Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing
Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years
Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jackson W. – Let’s Have A Party
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
Johnny And The Hurricanes – Red River Rock
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chanceű
Lewis J. L. – Great Balls Of Fire
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Eva – The Locomotion
Little Richard – Lucille
Little Richard – Tutti-Frutti
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nana – Darkman–He Is Coming
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ Harvey – This Is Love
PJ Harvey – A Place Called Home
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale
Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever
Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Spooks – Things I’ve Seen
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The RiverStatus Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown
Sweetbox – Everything’s Gonna Be Allright

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Champs – Tequila
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Coasters – Yakety Yak
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Ronettes – Be My Baby
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
U.D.O. The Wrong Side Of Midnight
U.D.O. – Trip To Nowhere
U.D.O. – Unspoken Words
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Valens R. – La Bamba
Vandross L. – Killing Me Softly
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 662. becsuszoszereles1k — 2014-09-17 18:44 

@PB – nek:
Nem tudtam, hogy mi a mentesi eljaras…Tenyleg azt gondoltam, hogy koromragva, lupeval nezed at a szamokat, melyik is lehet az… 😛

Aaa, talan 2 v. 3 ujonnan, eredeti szandekom szerint magamnak kiberhelt zenet tettem fel az itteni listara (hova’, mashova’?). 🙂

Arra emlekszem, hogy egy pont odaillot pont a jooreg Satchmo utan lehetett abecebe sorolni. Annyira passzol hangulataban, generaciojaban, stilusaban – az a regi meghitt zeneles. Atwel Trinidadbol, nagyon kulonleges technikai felfogasban jatszik, bar a hangszere sem “kevesbe'”! 🙂 (Esetleg meghallgathatjatok ugyanezt a zenet K. und K. – az a huszaros, a YT-on… – a sajat anyja se ismerne ra ugymond.)

– Atwell, Winifred: Gold And Silver Waltz

– Ami ABBAilag lemaradt: Helloween – Lay All Your Love On Me
– Stinget szeretem: Desert Rose

Valamint regi ismerosunktol, egy sikerdala – az altalam atmasolt listan ott is van [658. becsuszoszereles1k — 2014-09-15 02:10]! Hogy mer’ a PJ-betunel, de nem baj, gondolom muvesznev, szoval ott:
– PJ Harvey – A Place Called Home

 661. petiba — 2014-09-17 16:43 

@becsuszoszereles1k:

Ha nem csendben applikálnád be, akkor be tudnám tenni a biztonsági mentésemre, mert mióta (kétszer) elszállt innen az újakkal megtűzdelt lista, azóta w-ben vezetem, és onnan dobom fel. Most nem nézném át egyenként a hét-nyolcszáz zenét, hogy mi az új, hogy mit tettél fel, lécc írd ki.
Mióta w-ben mentegetek (számonként nyomok egy mentést :)) azóta én is kiírom minden frissítés elé, hogy miket tettem be a listába, hogy látható legyen.

A végére néhány soul válogatásról csipegettem, az alábbiakat:

Backstreet Boys – We’ve Got It Goin’ On, Braxton T. – Spanish Guitar, Charles & Eddie – Would I Lie To You, Des’ree – You Gotta Be, Nana – Darkman–He Is Coming, Spooks – Things I’ve Seen, Sweetbox – Everything’s Gonna Be Allright, Vandross L. – Killing Me Softly.

Aztán van még egy tartozásom, egy readonly állapotú fehérszemély megrovásban részesített és zenei sznobizmussal vádolt, hogy a glamour pop királyságból csak egy számot helyeztem el a listán, azaz mindössze egy ABBA szám van fenn. Nos, a zenei sznobizmust elutasítom, az egyszámosságnak inkább olyan oka van,h. a lista elején még úgy tippeltem, hogy bandánként 1-2 (na jó, Queennél majd több) toptop lesz a listán. Az elképzelés túlnőtte magát az első pillanatban. Szóval még jönnek majd ABBÁkok, ha kapok igény szerinti lustalistát.

Jukeey kolléga zenéit (659-en) elhelyeztem.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Backstreet Boys – We’ve Got It Goin’ On
Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First DateBlondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Braxton T. – Spanish Guitar
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles & Eddie – Would I Lie To You
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chuck Berry – Johnny B. Good
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Des’ree – You Gotta Be
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate YouEurope – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Haley B. – Rock Around The Clock
Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing
Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years
Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jackson W. – Let’s Have A Party
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
Johnny And The Hurricanes – Red River Rock
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chanceű
Lewis J. L. – Great Balls Of Fire
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Eva – The Locomotion
Little Richard – Lucille
Little Richard – Tutti-Frutti
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nana – Darkman–He Is Coming
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale
Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever
Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Spooks – Things I’ve Seen
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The RiverStatus Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown
Sweetbox – Everything’s Gonna Be Allright

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Champs – Tequila
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Coasters – Yakety Yak
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Ronettes – Be My Baby
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
U.D.O. The Wrong Side Of Midnight
U.D.O. – Trip To Nowhere
U.D.O. – Unspoken Words
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Valens R. – La Bamba
Vandross L. – Killing Me Softly
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 660. becsuszoszereles1k — 2014-09-17 08:42 

@jukeey:

Kedves zenerajongo kollega, megnyerte A per-t Franz Kafkatol, valamint Vangelis osszes muveit csillampor-diszzacskoban, tovabba mint elso megfejto egy autot jachttal a Beke szigeten. Az ejfeli futarpostat klasszikus keringore teleportaltuk.

 659. jukeey — 2014-09-17 05:58 

さよなら 絶望先生 : Sayonara Zetsubou Sensei (á’la kópipászte tu guglitránszlét).

Mit nyertem?

Nem hagyhatom ki, egy nagy öreget a rock-ból: U.D.O.
Az Accept-beli nem igazán kiemelkedő pályafutása és 3 hasonló önálló album után nagy hirtelen alkotott egy olyat, hogy majd’ besz@rtam, és máig minden idők legjobbjai között tartom számon, műfajtól függetlenül ez az album a top10-ben benne van nálam: Faceless World. Ehhez tudni kell hogy elég sokféle előadótól és műfajból hallgatok számokat, de igen kevés olyan zenei album van amin elejétől végéig “függőzni” tudok. Na ez ilyen, és akkoriban még halvány fogalmam sem volt miket énekel. Az összes szám erről mehetne a topba, de talán kettőt kiemelnék:

U.D.O. – Unspoken Words
http://www.youtube.com/watch?v=0-_6oYxnOLQ

U.D.O. – Trip To Nowhere
http://www.youtube.com/watch?v=L3I5CgPmj9M

Azóta is aktív az öreg és kellemes zenéket alkot, pl:
http://www.youtube.com/watch?v=HpB_5fRq730
de a Faceless World számomra messze kiemelkedik az életművéből.

 658. becsuszoszereles1k — 2014-09-15 02:10 

@petiba:

Huhh! Az igen! Pont! 🙂

Mai rejtvenyunk: さよなら 絶望先生 ! 🙂

Es csondben beapplikalok egy kedvencet is a listara…:v

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First DateBlondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chuck Berry – Johnny B. Good
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate YouEurope – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Haley B. – Rock Around The Clock
Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jackson W. – Let’s Have A Party
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
Johnny And The Hurricanes – Red River Rock
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chanceű
Lewis J. L. – Great Balls Of Fire
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Eva – The Locomotion
Little Richard – Lucille
Little Richard – Tutti-Frutti
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Montez C. – Let’s Dance
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ Harvey – This Is Love
PJ Harvey – A Place Called Home
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The RiverStatus Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Champs – Tequila
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Coasters – Yakety Yak
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Ronettes – Be My Baby
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Valens R. – La Bamba
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 657. petiba — 2014-09-14 22:35 

@becsuszoszereles1k:

Jajóvan, mert néha nehezen veszem le (még mindig XD ) amit írsz, és általában a sok meséből kell mindenkinél leszűrnöm, hogy ki, mit szeretne a listán látni, ha nem lenne listalusta hozzá, hogy be is applikálja 🙂

Fugees – könnyű volt felpenderedni, és kiszúrni, hogy 08.14-én került a listára.
Ezt jól összehoztuk, pont ma egy hónapja.

 656. becsuszoszereles1k — 2014-09-14 21:55 

@petiba: Elnezesedet kerem, de felreertesz! Nem kertem semmi olyasmit, hogy helyettem Te tedd fel a listara a szamokat, meg hallgatolagosan sem. Egyszer felajanlottad – nyilvan udvarias voltal -, igy viszontudvarias voltam, koszonettel. Igy bogaraszni sem kell semmit, foleg hogy nem is kertem segitseget (ezt mar irtam az elobb). Azert az oligo szinttol eleg tavol allunk itt…

A Fugees meg azert nem tunt fel nekem eddig, mert az en fejemben csak ugy szerepel mint Roberta Flack – de ezen a neven sem kerestem, mert miert keresnem? Nem tettem fel minden kedvencet – epp Kabuki Urral is errol beszelgettunk. Na, pont ezert volt meglepetes es orom (a datum meg nincs melle irva, hogy mikor kerult a listara). 🙂

 655. petiba — 2014-09-14 20:13 

@becsuszoszereles1k:

@becsuszoszereles1k:

Bocsesz, kicsit nehezemre esik néha kibogarászni, hogy mit is szeretnél listázni, annak fényében plánehogy, hogy(hogy) a Fugees egészen az elején felkerült a listára.

Szal, inkább nem bogarásznék, ügyes nagylány vagy, majd elhelyezed, amit szeretnél.

@becsuszoszereles1k:

Végül is nem értem rá a soul maratonra, így egy dupla lemez erejéig a régi nagy rákenrollerek tviszteltek fel a listára, úgymint:

Chuck Berry – Johnny B. Good, Haley B. – Rock Around The Clock, Jackson W. – Let’s Have A Party, Johnny And The Hurricanes – Red River Rock, Lewis J. L. – Great Balls Of Fire, Little Eva – The Locomotion, Little Richard – Tutti-Frutti, Matchbox 20 – Disease, Montez C. – Let’s Dance, The Champs – Tequila, The Coasters – Yakety Yak, The Ronettes – Be My Baby, Valens R. – La Bamba.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First DateBlondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chuck Berry – Johnny B. Good
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate YouEurope – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Haley B. – Rock Around The Clock
Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jackson W. – Let’s Have A Party
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
Johnny And The Hurricanes – Red River Rock
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chanceű
Lewis J. L. – Great Balls Of Fire
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Eva – The Locomotion
Little Richard – Lucille
Little Richard – Tutti-Frutti
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Montez C. – Let’s Dance
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The RiverStatus Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Champs – Tequila
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Coasters – Yakety Yak
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Ronettes – Be My Baby
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Valens R. – La Bamba
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 654. becsuszoszereles1k — 2014-09-13 21:58 

@becsuszoszereles1k: Most: Seal – Soul (full album, 2008) _ A toplistan is fenn van, ket szammal is.
Nade Petiba (650) most ugyis soulozni keszul (vagy epp most allitja ossze, amit ide sza’n)… 🙂

 653. becsuszoszereles1k — 2014-09-13 21:25 

527.@jukeey:
“527. jukeey — 2014-08-07 01:49

Kár, pedig csak a végén kezd igazán gusztustalan lenni :D.”

Ez nem ‘Alice’, hanem most hatulrol olvasok vissza, es pont itt tartottam: es ez oriasi poen mondat(re:526.)! 😀 Tokre elmeny egyebkent ujraolvasni az egesz beszelgetest (ossz. kommentelest)! Nem csak ennel a posztnal persze. 🙂

 652. becsuszoszereles1k — 2014-09-13 18:24 

A Z betuhoz:
es ‘rögtönzött avant-garde jazz / rock’ stilusu bandank sincs… 🙂

John Zorn _ Locus Solus
[album; 1983, 1990, 1997]

Visszhangok:

“John Zorn 8222 Gnosztikus Prelude Tzadik * 8221 *
Még soha nem hallottam a lemez olyan romantikus, szinte éteri a New York-i avantgárd eredmények guru John Zorn. Melankolikus, néha lusta szerzemények ki trójgłos: Bill Frisell 8211 gitár, Carol Emanuel 8211 hárfa, Kenny Wollesen 8211 vibrafon és harangok felhívni n
Blog: Jazz Newspaper jazz-papír 19-06-2012
John Zorn | NOSFERATU
Nemrég kiadott egy CD-t a zene John Zorn a legújabb látvány Gregory zöldségek Nosferatu. Hallgassa meg néhány pálya: 65.279
Blog: TR által trwarszawa 14-05-2012
John Zorn 8220 At The Gates of Paradise Tzadik * 8221 *
Nem akarom, hogy a Zorn került a cipő a Brad Mehldau és hasonszőrű neo-klasszikus jazz combo. Hatás, kiváló.Peter Iwicki – Lengyel napi Gazeta
Blog: Jazz Newspaper jazz-papír 19-06-2012
Bár Kokhba Sextet – Lucifer: Book of Angels Volume 10
Elég egy csodálatos zenei élmény! Megjelent 1996-ban dupla album John Zorn Masada Kamaraegyüttes Bar Kokhba volt az egyik fő esemény a zenei világban. Bár Kokhba szerepelt a 10 legfontosabb CD az évtized a 90-es.A 1998-ben megjelent a folytatása a kör
Blog: Jazz Newspaper jazz-papír 27-08-2008” (web forditas)

Innen: https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Ftematy.blox.pl%2FBlox%2Fszukaj%2Fjohn%2Bzorn&ei=qD8UVI3qE4T9ygPl5IKgCg&usg=AFQjCNGRTq-a4Wj-VrSk-faoa9te6aKyYA&sig2=3Lj8xnHohVFgZvUVGSV-zQ
*
Zeneje:
John Zorn “Moonchild”, Mike Patton solo – (melloznem a linket); izgalmas lehet, hogyan is nezhet ki a partitura, de a muvet es Patton interpretaciojat mindenkepp komolyan vehetjuk!

Ket veglet?:
Extrem
John Zorn – Locus Solus https://www.youtube.com/watch?v=O5Q8dk_V3Io&list=PL10A4D835B346F589&index=17

Nyugi
John Zorn – Gevurah https://www.youtube.com/watch?v=Ajl28OdWqtc&list=PL10A4D835B346F589&index=18

Egy dala – Zorn tisztelgese Ennio Morricone munkassaga elott – es a szoveg:
_ The Ballad of Hank McCain _
No one knows better than the king
Life’s a filthy dirty game
Very very hard to win

No one knows better than the king
How to disregard the pain
Never, never let it in

No one knows better than the king
That an angry man goes blind
Knocks his head against the wall

No one knows better than the king
How it hurts a man to fight
That he’s human after all

No one knows better than the king
What a desperate man may do
When it gets too hard to bear

No one knows better than the king
How to spit on the taboos
As they thought he’d never dare

No one knew better than the king
How to care for number one
How to take and never give

No one knew better than the king
That when all is said and done
That’s the only way to live

No one knew better than the king
Just how angry you can be
When they cage you in with laws

No one knew better than the king
That a man who thinks he’s free
knocks his head against a wall

No one knew better than the king
Just how bitter it would be
To be beaten after all

No one knew better than the king
They’re the ones who fix the game
They’re the ones with loaded dice

No one knew better than the king
That they’d get him all the same
And they made him pay the price

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lJGQ0OVFYNE&list=PLF376B60913F70C6F
****

[[ Ha mar filmzene, akkor Zorne’ es Morriconee’ mellett emlitendo egy valodi filmzene-nosztalgia (a Delido c. filmbol) egy masik szep balladara:
“Dimitri Tiomkin írta a zenét, Ned Washington a szöveget, a filmben pedig Tex Ritter country énekes adja elő a „The Ballad of High Noon” számot (ezt időnként „Do Not Forsake Me, O My Darlin” címen is emlegetik).” Forras: ekultura.hu
https://www.youtube.com/watch?v=QKLvKZ6nIiA ]]

 651. becsuszoszereles1k — 2014-09-12 23:34 

@petiba:

…egy “trubadur” lemaradt: Lobo (Kent Lavoie), 1972 🙂
[Meglepett, hogy nehany ponton teljesen olyan a gitarhangzas, mint az osi kinai het huros = Gu Qin citerae’ (Konfuciusznak kedvenc hangszere volt). Illusztracio: https://www.youtube.com/watch?v=nCaV8T5Z9G8#t=49%5D

Lobo: https://www.youtube.com/watch?v=HB8EZ5Xa_QI#t=223

Nezem a listan, de nincs fent…eseses, mit latok? Egyetemista korunk “indulojat” – amit egyik delutan epp egy amokfuto lovoldozese kisert a koleszban (mi meg kiugrottunk az elso emeleti ablakbol…):

Fugees – Killing Me Softly (Roberta Flack, 1973) 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=8ppz-cwLeqo

 650. petiba — 2014-09-12 17:10 

@Rogal Dorn:

Kinek Cave, kinek Mininéni 🙂
Dehhhhhogy vagy szemét, a tények azok tények XD
Bank, média, szórakoztatóipar, fegyver, gyócccer.
A szemetet nálunk is kivihetnéd 😛
– * –
És igen, a végén járok a kedvenceknek.(Még néhány soul válogatást átnézek.)
Besorolt a végére Junior Wells, a Wet Wet Wet, a Barry White, a fekete fóka, Steve Winwood, aki minden idők 100 legjobb énekesének egyike, Rick Wright, a Pink Floyd billentyűsének szólólemezéről a Women Of Custom és a Breakthrough. A szólólemezek sorát nálam Yanni, Yes, Neil Young és Zappa bátyó zárják.
Becsatlakoztatnék pluszban néhány “trubadúrt” egy válogatásról: Eric Carmen – All By Myself című 1975-ös zenéjével, Joe Cocker és Jennfer Warnes duett – Up Where We Belong, Fleetwood Mac a Songbird-del, Harry Nilsson a Without You finomsággal, 72-ből és Seal – Kiss From A Rose (Unplugged).

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. –- (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus –- Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin –- Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie –- Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Carmen E. – All By Myself
Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker – Warnes – Up Where We Belong
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard –- Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma –- Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe –- Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Fleetwood Mac – Songbird
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley –- Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day –- American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop –- Lust for Life
Iggy Pop –- Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop –- The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. –- Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest –- Breaking The Law
Judas Priest –- Diamonds and Rust
Judas Priest –- Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk –- Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease

McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. –- To the Evening Child
Micus S. –- Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nilsson H. – Without You
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison –R. – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. –- I Just Want You
Osborn O. –- See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. –- Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. –- No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. –- You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk –- Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk –- Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk –- Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ. Harvey –- This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. –- Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. –- Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Seal – Kiss From A Rose (Unplugged)
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy –- More
Sisters Of Mercy –- Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Take That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges –- 1969
The Stooges –- 1970
The Stooges –- I Wanna Be Your Dog
The Stooges –- Loose
The Stooges –- No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. –- Goldeneye
Turner T. –- Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. –- Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sister – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
Wells J. – Give Me One Reason
Wet Wet Wet – Hold Back The River
Wet Wet Wet – Love Is All Around
White B. – Can’t Get Enough Of Your Love Baby
White B. – Come On In, Love
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White B. – Never Gonna Give You Up
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. –- Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Winwood S. – Higher Love
Winwood S. – Valerie
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called
Wright R. – Woman Of Custom
Wright & Gilmour & O’Connor- Breakthrough

Yanni – Aria (Delibes – Lakmé)
Yanni – Marching Season
Yanni – Reflections Of Passion
Yanni – Until The Last Moment
Yes – I’ve Seen All Good People
Yes – Yesterday And Today
Young N. – Harvest Moon
Young N. – Heart Of Gold
Young N. – Hey Hey, My My
Young N. – Mr. Soul
Young N. – The Needle And The Damage Done

Zappa F. – Bobby Brown
Zappa F. – Cosmik Debris
Zappa F. – Joe’s Garage
ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 649. becsuszoszereles1k — 2014-09-11 02:32 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World
Atwell W. – Gold and Silver Waltz

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds
Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ. Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Thake That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A FallVaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 648. becsuszoszereles1k — 2014-09-09 18:51 

@realcorpus:

Ezt a hulye sutkat!!! > 646.@RD szinte’n tulkapott! 🙄

Cave es Harvey igazi zenei meglepetes – es a hefti kifejezetten jol zengeti a hangot! Bar nekem lenne feleakkora… 😀

A ‘viszjoluje malcsiki’ hangok is nagyon kellemes ebben az a’lmosded hajnali baritonban – puha-pihe hohullassal azert eredetibb lett volna akusztikailag is.

A ‘face’ az a ‘nosebook’ nick neve. 😛

 647. realcorpus — 2014-09-09 09:30 

KI
“(A Disney amúgy köztudottan nagy játékos a szórakoztatóipari konteóvilágban, de ezt a ládikót most nem nyitjuk ki.)”
A Disney kinyitja maga a (ládikót) furgon ajtaját … =)
BE

 646. Rogal Dorn — 2014-09-09 09:26 

@petiba:

Bocs, nekem a Cave volt a keresőszó, hozzá kötöm a dalt 😀 …Ja, PJ Harvey szintén a szokásos underground vonal, de azért jó…ha kicsit ifjúságromboló is, inkább 30 felettieknek való, ahogy Nick C. is. 😀 Ha nem lenne kínos a végeredmény, végig nézhetnénk, ki mely alomban látta meg a napvilágot. 😀 Persze-persze senki nem az, csak az apja meg az anyja, főleg az utóbbi. :DDDDD Kéne a face mellé csak egy “nosebook”… Hú de szemét vagyok!!!!
Büntiből kiviszem a szemetet! :Z

 645. becsuszoszereles1k — 2014-09-09 01:17 

@petiba:

Ezen a listan mar gyorskorizni lehetne (kedvenc sportom, meg a bob, nem, nem a Dylan 😀 )…

 644. petiba — 2014-09-08 23:05 

@Rogal Dorn:

Mingyán mennek a listába, de szerényen jelzem, hogy szinte az elsők között került fel a listára, és ellenőriztem, még mindig ott van – a Wild Roses Grow 🙂
Csak az M-betűnél, nem a C-nél.

A Henry Lee sem rossz, de valahogy kimaradt. (eddig) Szegény PJ-nek akkora arcvitorlája van, hogy az valami naggggyon durva. De ez nem zavarja a nótázásban.

Cave még mindig nem normális, merthogy elvileg él, de a hernyó “csodákat” tud tenni, az bizonyos :S

Mai gyűjtésem elsősorban Rick Wakeman, a másik W-s zseni, a másik két nagy progresszív (Floyd és ELP) mellé felzárkózó Yes frontembere, aki nem mellesleg horror mennyiségű szólólemezt adott ki. (Ahhoz képest egész szerény a válogatás)
Aztán jöhet még Robbie Williams, három nótával,R.E.M – Everybody Hurts, a lemaradt Anastacia.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anastacia – I’m Outta Love
Anastacia – Paid My Dues
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Cave-Harvey – Henry Lee
Cave N. – Jack, The Ripper
Checker C. – Let’s Twist Again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds
Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogue-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ. Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
R.E.M. – Everybody Hurts
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M – Everybody Hurts
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Thake That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A FallVaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
Wakeman R. – Animal Showdown
Wakeman R. – Arthur
Wakeman R. – The Balance Of Power
Wakeman R. – Elizabethan Rock/Make Me A Woman
Wakeman R. – Forever In My Heart
Wakeman R. – Half Holiday
Wakeman R. – Pedra Da Gavera
Wakeman R. – Rhapsody In Blue
Wakeman R. – Summertime
Wakeman R. – Temperament Of Mind
Wakeman R. – The Realisation/The Prisoner
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Williams R. – Angel
Williams R. – Feel
Williams R. – Sin, Sin, Sin
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 643. realcorpus — 2014-09-08 10:26 

@Rogal Dorn:
Úgy látszik, a Nick nevű zenészek már csak ilyenek, mint Rivers is. =)
(De ez Top Secret!)

 642. Rogal Dorn — 2014-09-08 09:53 

Aha, hiányérzetem van!

http://www.youtube.com/watch?v=yclvt66xKxM

Nick Caveb & The Bad Seeds: Jack The Ripper
Henry Lee (közreműködik PJ Harvey) 😀
http://www.youtube.com/watch?v=QzmMB8dTwGs

és ez, ami szerintem mesteri,Kylie Minogue & Nick Cave – Where The Wild Roses Grow

http://www.youtube.com/watch?v=xBq_PSg3vHc

Persze ezek mind egy lemezen szerepelnek: http://hu.wikipedia.org/wiki/Murder_Ballads

Cave sem volt normális, de legalább alkotott valami maradandót.

 641. petiba — 2014-09-07 23:13 

A mai nap nálam Tom Waits recsegéseivel háttereződött 🙂
Aki nem ismerné a fazont, sztem az egyik legváltozatosabb stílusban blúzoló figura. (alter, blues, folk, jazz) Vannak olyan számai (különös tekintettel a Swordfishtrombones és a Rain Dogs című cdken) amelyek inkább zajok, zörejek, disszonáns, diszharmonikus förmedvények, (nekem legalábbis) ,más zenéit meg végtelenítve is tudnám hallgatni.
Egy torokból recsegős blues BSZ kollegina kedvéért – linkkel.
Tom Waits: Tom Traubert’s Blues – 1977-ből. Hihetetlen, hogy ebből a WASP jellegű figurából micsoda mélyfeka hangok tudnak kiszabadulni…
Ahogy egy kritikusa mondta: “like it was soaked in a vat of bourbon, left hanging in the smokehouse for a few months and then taken outside and run over with a car.”
(mintha Bourbon-whiskys tartályban áztatták volna, majd a füstölőben lógatták volna néhány hónapig, és végül a füstölőből kihozván áthajtottak volna rajta autóval)

https://www.youtube.com/watch?v=9ZmqbcBsTAw
Bad Liver And a Broken Heart
Grapefruit Moon – nagyon ízletes kis “bárzongorázás” adódik benne:
https://www.youtube.com/watch?v=TKQaSZXEK2s

Elmaradások: Lou Reed – Perfect Day és Walk On The Wild Side. Berlin – Take My Breath Away, The Bangles – Eternal Flame, White Lion – When The Children Cry,Robert Palmer – Simply Irresistible és Addicted To Love, Chris De Burgh – Missing You, Lady In Red.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Berlin – Take My Breath Away
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist Again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

De Burgh C. – Lady In Red
De Burgh C. – Missing You
Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet
Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
Palmer R. – Addicted To Love
Palmer R. – Simply Irresistible
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ. Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reed L. – Perfect Day
Reed L. – Walk On The Wild Side
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Thake That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Bangles – Eternal Flame
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A FallVaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

Waits T. – Anywhere I Lay My Head
Waits T. – A Sight For Sore Eyes
Waits T – Bad Liver And A Broken Heart
Waits T. – Blind Love
Waits T. – Down, Down, Down
Waits T. – Foreign Affair
Waits T. – Hope I don’t fall in love with you
Waits T. – Kentucky Avenue
Waits T. – Soldier’s Things
Waits T. – Tom Traubert’s Blues
White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Lion – When The Children Cry
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 640. MiaMai — 2014-09-07 21:37 

Szeretettel küldöm a Konteósok Zenei Főosztályának:
https://www.youtube.com/watch?v=w-0TEJMJOhk#t=127

(lehet, hogy volt már, én most láttam először, őrületes!)

 639. becsuszoszereles1k — 2014-09-07 19:53 

636.@petiba: Irodalmi verseskotet, teljesen nyilvanvalo, hogy a valodi kolteszet viszi a palmat, na de itt es most konnyuzenerol beszelunk, ha me’g oly klasszikusrol is – mely, barmelyik mufajat tekintve, elegge santa lenne a ‘ravezeto’ szoveg nelkul. Legtobb egyuttesnel-szolistanal nem annyira a zene a fo kifejezo eszkoz, hanem a dal szovege – a technikai bravurok, egy-egy ostehetsegu zenesz meglete ennek nem mond ellent. Tehat nem az a mufaj koncepcioja vagy kuldetese, hogy a zenei hangzas kozvetitse a mondanivalot, hangulatot, (katartikus) hatast, mint a klasszikus zenenel. Szovegelos-mozgasos show; a nagyoknal frenetikus mereteket oltoen interaktiv. Szentenciak, tendenciak kozvetitese a tomegnek, es fokeppen rengeteg erzelem mobilizalasa a focsapas iranya. Egy kisse altalanositva. Elismerem, vannak kivetelek ez alol.
Ha a zenet hallgatom, csak hallom a szoveget is… 🙂
*
Andreas Vollenweider, derék “svejci” hárfaművészt akkor most meghallgatom – epp van elnyuni valo uj net-toltesem! 🙂

 638. becsuszoszereles1k — 2014-09-07 18:45 

@zizzi:

ajjaj! De legalabb tudsz kacaraszni – hiaba no, az ido mindent megszepit! 😀

 637. zizzi — 2014-09-07 16:30 

@becsuszoszereles1k:
624.

hihihi no fontos ‘hazas” tapasztalatok es zene…. ezen percek ota jot kacaraszom…
(rossz az, aki rosszra gondol 😉 )

 636. petiba — 2014-09-07 00:12 

@Rumcájsz von Jicsin:

Kedves Rumcájsz kolléga, nem gondolom, hogy generációs problematika, nálam ott van a polcon a Crosby, Stills, Nash & Young Dallas Taylor & Greg Reeves – DÉJá VU 1970-es lemez, egészen pontosan a Best Of King Crimson és a Deep Forest Boheme lemezek közé besorolva. De valahogy nekem sokkal jobban bejött a Creedence. Pedig azonos “generáció”. Egyik 67, másik 68. CSNY -ék inkább szövegben erősek, Creedencék meg nekem zenében jobbak.
Ellentétben pl. BSZ kolleginával, én pölö, ha zenét hallgatok, számomra a szöveg sokadrangú. Ha szöveg, akkor verseskötet inkább 🙂 kis túlzással…
Szerintem inkább erről van szó. De ez közel sem jelenti azt, hogy nincs helyük a listán. Eddig kihagytuk, itt az ideje, hogy te belődd őket a listára. (vagy megteszem én, ha jelzed, hogy mely számokra vágysz 🙂 )

Besoroltam a kívánságlistákat.
Az én mai termésem szerény. Andreas Vollenweider, derék “svejci” hárfaművész lemezeit hallgattam, nem igazán slágerlistás zenék, de nagyon kedvemre valók. Hoztam azért párat tőle. Plusz némi hiánypótlás:

Ace Of Base – Beautiful Life, CHICAGO – Hard To Say I’m Sorry, Europe – Carrie, Billy Joel – The River of Dreams, King – Stand By Me, Sting – Englishman.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Ace Of Base – Beautiful Life
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Chicago – Hard To Say I’m Sorry
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist Again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple-Perfect Strangers
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – Carrie
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
Joel B. – The River of Dreams
Joel B. – Uptown Girl
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Jones T. – Kiss
Jones T. – Sexbomb
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
King B. E. – Stand By Me
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Micus S. – To the Evening Child
Micus S. – Wings Over Water
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison – You Got It
Osborn O. – Dreamer
Osborn O. – I Just Want You
Osborn O. – See You on the Other Side
Osborn O. – Shot In The Dark
Osborn O. – Mama, I’m Coming Home
Osborn O. – Mr. Crowley
Osborn O. – No More Tears
Osborn O. – Time After Time
Osborn O. – You’re No Different
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
PJ. Harvey – This Is Love
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Sisters Of Mercy – More
Sisters Of Mercy – Temple Of Love (feat. Ofra Haza)
Sisters Of Mercy – Vision Thing
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – Englishman In New York
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger
Stranglers – Golden Brown

Thake That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Stooges – 1969
The Stooges – 1970
The Stooges – I Wanna Be Your Dog
The Stooges – Loose
The Stooges – No Fun
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – Gipsy
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – Sunrise
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue
Vollenweider A. – Down To The Moon
Vollenweider A – May Green Be The Grass
Vollenweider A. – The Woman And The Stone

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 634. Rumcájsz von Jicsin — 2014-09-06 19:16 

Naggyon szomorú vagyok, hogy a Crosby, Stills, Nash & Young egyáltalán szóba sem került!!
Hiába, nna. Másik generáció!

 633. becsuszoszereles1k — 2014-09-06 18:57 

Tegnapra-mara nagy konteo zenehallgatasi fogadalmat tettem, es is – kezdve a vegetol elorefele (bakugrasokkal persze).
[Elarulom 🙄 , hogy a ket gipsy-szamot en tettem be a listara, mivel erzekeny vagyok a szenvedok irant amugy is, mert Kusturica “Macskajaj”-a is ugy hahotaztat teli torokbol, hogy kozben kifacsarja a szivet.]

Ozzy papa, meg es Hendrix, mondhatnam: woodoosan kiterito (lathattatok mar ilyet kepen) dalszovegei vezetik nalam a listat (ez az ember tenyleg zseni! a gitarjatekarol meg nem kell kulon beszelni!), persze eleg szorosan, mert lila Deepek is regi komoly kedvenc…
*
*

@Rogal Dorn: Koszi Haza-t a ‘nep neveben’ is! 🙂 Az a kis eliras meg nem szamit, mert a guglinak ez igazan nem okoz gondot, viszont a keresgelesek a konyha-angolomon lenditenek egyet-egyet (hja, nem kergettek erte gyerekkoromban az asztal korul a negy melle’ me’g, sajnos! :P) .

 632. Rogal Dorn — 2014-09-06 14:43 

@Rogal Dorn:

PJ. Harvey: This is Love bocs Harvey… 😀

 631. Rogal Dorn — 2014-09-06 14:42 

@petiba:

Ozzy Osborne:Mama, I’m Coming Home
No More Tears
Time After Time
You’re No Different
mindenképp- Mr. Crowley
Shot in the Dark
I Just Want You
See You on the Other Side
Dreamer”

csak hozzáfűzném, hogy az öreg minden lemeze 2,3 -os platinalemez volt… 😛

The Stooges: 1969
I Wanna Be Your Dog
No Fun
Loose
T.V. Eye (szintén témába vág)
1970
a Stranglerst rosszul írtam, nem Gold and brown, hanem Golden brown 😀

Sisters of Mercy:Temple Of Love (Ofra Haza-val mégjobb)
More
Vision Thing

PJ. Harvey: This Love

most így hirtelen…

 630. becsuszoszereles1k — 2014-09-05 20:44 

@becsuszoszereles1k:

Kis kitero: Rejto Jeno es a zene! 😀

“A házigazda ilyenkor szájharmonikázott, a felesége jóféle vörös chablis-val kínált mindenkit, és a zümmögő “filharmonikus” vidám muzsikájára Yves rákezd, a többi meg fújja, mint amikor még ott meneteltek a gyilkos, sárga, szaharai porban, a “régi jó időkben”:

“Le sac, ma foi, toujours au dos…” ” (Rejto Jeno: Az eloretolt helyorseg)

A teljes szoveg francia nyelven (a You Tube-on nincs fent… ?)
[vagy indexen lenne a nota? :)]
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEwQFjAF&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2F17891902chantset00vinguoft%2F17891902chantset00vinguoft_djvu.txt&ei=8fsJVM2_AqfH7Abz7IGgAg&usg=AFQjCNGSpeOg9UKGHdN5Xkwb-tNWxDoFCQ&sig2=ABltjQ9Wp3aVic9V-t8WwA

Oroszul is szoba jott – P. Howard a neten:
“Iraki partizanok?” – (oroszul) 🙄 …no persze es a sivatag:
… они шли и шли по бесконечному,
раскаленному, смертоносному желтому
песку … Le sac, ma foi, toujours au dos…
П. Ховард

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fveloprice.com.ua%2Farticles%2Fview%2F84%2F&ei=A_4JVIXfCaKv7Aben4DgDQ&usg=AFQjCNFFjHiBWjEycrFKKVafECiWz2wHhw&sig2=QOVtaguo7DFJrA3km_xp4g

**

Rejto Jeno szovege: Pesti polgar (Kern Andras enekel)
https://www.youtube.com/watch?v=mp2rW8a1rTo

😀

 629. becsuszoszereles1k — 2014-09-05 19:30 

627.@realcorpus: Juj de jo! Kis szemfules! De ismetles a tudas anyja es egy ujszulottnek minden Rejto letoltes uj! 😀

Ave, RC! Na, hol a listad? Tudod: a kereslet-kinalat elven erdeklodnek; meg mert Petit kimelni kell ma. Valami puttony miatt, amit a rencer okozott nala; vegul is igaz, lassan itt a Telapo (mondjuk, nalunk az a lekvaros fankok es a so lett unnepe)… 😛

 628. becsuszoszereles1k — 2014-09-05 19:07 

@petiba: Ja, csak annyit a Firefox + tarsaihoz, hogy a falba is verheti az ember a fejet, azt nem erdekli a puttonyod (vo. apeh). Nekem itt net toltes elott ~30 oraval (mer’ nem droton dzsal am!) egy orat is kell nyomkodni az oldal ujraujraujraujra betoltest a Satanihoz, meg ugyanennyit a Vegyesfelvagotthoz (Djatlov/Gyatlov/Dyatlov betoltese most szoba sem johet!). 😛

A pucerra vetkozes, az egy jol szabalyozott emberi tevekenyseg. Hu’ de prud! 😛
A zenei nudizmus. A muveszet altalanosan, a zene pedig hangsulyozottan – (ab ovo) pucer szerzet, ami lelki-, gyakorta testi ertelemben is kepes ra, hogy lemeztelenitse az embert (hippi korszak; disco era; kora tavasz). Dal eseteben a szoveg csabosan involvalja (latin: “belegongyoliti”) ezt a hatast, amit az anaynyelven valo ertes tovabb fokoz, meg kozvetlenebb – ‘non plus ultra’ – elmennye tesz. IT ezt egyszer be is mutatta, fokent azota tudom… Szoval, a magyar zenei lista egy-egy szama, ismerve a hazai termest, es a temak beagyazottsagat, a kedvelojerol meg kozvetlenebbul fog az olvasohoz szolni. Igy szuletik felenk – persze csak viccesen szolva – a “zenei nudista”… 😛
A zene oldalarol pedig, a “zenei nudizmus”, mint szakszerutlen es profan definicio (Kroo’ Gyorgy zenekritikus- Eger 1926-Budapest 1997 – ha ezt latta volna igy leirva!) sajat olvasatomban, az a zenei (egyeb, kvazi-zenei audio effekt) elmeny, ami ugy talal be, hogy meztelennek, vedtelennek erezzuk magunkat tole. “Onezsinor” lecsupaszit. Pl.: ‘Szomoru vasarnap’, Seress Rezso (1914-1923) szerzemenye (persze minden a maga idejeben hat ugy, ahogy hat; mint Kovacs Erzsi nagy – mondhatnam, konteo – slagere ’56 kornyeken – a ‘Bolyongok a varos peremen’…).

Amugy ma van Freddie Mercury szuletesenek napja. RIP, Freddie…:(

 627. realcorpus — 2014-09-05 18:08 

@becsuszoszereles1k:
Jut eszedbe – jut eszembe. Fent volt régebben is. Aki szemfüles volt (meg …üveges =) ) mentette magának. Egy ideig (pár év?) nem volt egy sem, mert az örökösökkel volt egy kis szerzői jogegyeztetés, de azt hiszem, lejárt a követelés (vagymi), ezért ismét elérhető.

 626. petiba — 2014-09-05 15:22 

@becsuszoszereles1k:

Beillesztem.

Nehéznek még csak nehéz vagyok…

RC úr/hölgy XD

Mámeg nem veszem a zadást. Mija zenei nudizmus? Ha azt hallgatjuk, pucérra vetkezünk? 🙂
A gyerekcsinálós zenék már spanyolviaszkok, de a zenei nudizmus még télleg a feltalálására vár, de legalábbis a fogalommeghatározásra.

 625. petiba — 2014-09-05 11:20 

A szolgközl-be odaköhögtem valamit, jövök ide, erre újra be kell jelentkezni. Akarok, erre konteósparancsfájl dolgozik. Tele az összes mikulásputtonyom a foxi parancsfájl szarságaival (már el is nézelődést). Kétszer fagyott le minden parancsfájl munkálkodás miatt miatt és szállt el itt a még el nem küldött lista. Igen, mer én olyan laza vagyok, hogy itt vezettem csak a listát, de előtte sose fagyott le és tűnt el semmi.
Azóta persze gondos munkás vagyok, de akkor is bosszantanak efféle viccek. Hogy most akkor ide külön be kell jelentkezni…
Na.

@Rogal Dorn:

Listahízlalásban vagyok, ha kész a mai válogatás, ezek is mennek bele.

@zizzi:

Jaaa, értem! Nem baj, úgy is királyság XD

Addig is, míg nagyjából összeáll a lista, ötleteljetek, hogy hogyan lenne jó a szavazás. A posztgazda javaslatát is (főleg) megköszönnénk.
Szerintem lesz kb. 1000 zene. Önmagáraszavazniszeretőpolgártárs példájából kiindulva a szavazógép…hmmm
Legyen nickenként 25 szavazat? Vagy 50? Vagy mindenki nyomja a szavazógépet, ahogy akarja? Vagy a végén (amikor már megszámoztuk a végleges listát) akkor akit érdekel, küld egy számsort? Hogy álljon össze a Top100? Ötleteljetek feleim!

 624. becsuszoszereles1k — 2014-09-05 10:12 

621.@petiba: Eppen hallgattam (volt valami ilyesmi szempont is, hogy ki, mit hallgat(-ott) eppen). Megkoszonom, ha beilleszted a listaba. 🙂

614., 616.@Rogal Dorn: :O) :O) :O) Ugy latszik, a “temetoben” is van spiritusz (Isten bocsassa meg!)! 😀 Ha van meg ilyesmi, johetne! Koszi! 🙂

@PB – @RD, ti eleg nehezfiuk vagytok a konnyuzeneben… :-I)

@RC ur/holgy valogatasat en is kivancsian varom, de nyilvan o” is majd elrejtezik a lista kigyoban. 😀

Jut eszembe, off! Rejto J. osszes, free, ze legalis, meg minden (biztosan nem en talaltam fel a csobe’ a lyukat, de epp most kaptam; szivesen!) 😀
Link: http://konyvtaros.tumblr.com/post/71966679527/itt-a-listazott-digitalis-rejto-jeno

@zizzi: ha jol szamolom, lassan arany lakodalmatok lesz! 😉 Megoszthatnal nehany fontos tapasztalatot, akar zene segitsegevel, hm? Gondolom, majd a magyar listan… 🙂

Konteo: A leendo magyar listaval szvsz feltalaljuk a ‘konteo zenei nudizmus’-t. 😛

 623. zizzi — 2014-09-04 23:28 

@petiba:
621

NEM, nem innen, hanem ide tettem be amik MEG nem voltak itt benn :), a mi valogatasunk mar vagy 8 eve megvan 🙂

 622. Rogal Dorn — 2014-09-04 23:12 

Uriah Heep-Sunrise és Gipsy?

Deep Purple-Perfect Strangers

Stranglers-Gold and brown

Majd még keresek hozzá..

 621. petiba — 2014-09-04 21:54 

@zizzi:

Innen készítettél top 50-et ? Királyság 🙂
Pont azon gondolkoztam, hogy a Konteó 3 könyvhöz mesterünk már csatolhat egy jó kis konteós zenei válogatást XD
Hát ja, mondjuk a könyvbevétel valszeg kicsit sem fedezné a jogdíjakat …

Nincs még magyar lista, még ez sincs kész. RC kolléga még adós egy idevaló válogatással pl..
Hogy élvezhette az apjukod az ORI-s keringő “beszámolót” pff… Persze akkorjában kik is voltak ott is a “cég” élén, nem is kérdés. :S

@becsuszoszereles1k:

Hátja, szerintem csak úgy saccosan hét-nyolcszáz körül lehetünk. Ha egyszer mélyen tisztelt RC kolléga is elszánja magát és betölti a saját listáját, akkor lehet, hogy meglesz az ezer. Akkor egy olyan tízszázalékos leválasztással meglesz a Top 100. Már amennyiben lesz érdeklődés a szavazásra.

Vaya Con Dios – nekem mondjuk PONT NEM (naná) az említett kettő a kedvencem, hanem a Puerto Rico meg a What’s A Woman, de nagyon sok finom zenéjük van, a best of cd-jüknek a háromnegyedét is be tudnám rakni. A bőség zavara.
Ezt a két zenét a listára szánod (VCD és SM)?
Vagy csak épp hallgattad?

Mai listára becsúszók 😉 Vaya Con Dios, és azok, amelyek egy elszállt listáról lemaradtak (és még rá is jöttem, hogy lemaradt) – Brian Adams, Kelly Family, Judas Priest, Kraftwerk, Adiemus, Orbison és Rednex. No meg Goldeneye.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Adiemus – Adiemus
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anthony M. – I Need To Know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What A Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool On The Hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist Again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Cradle Of Filth – Nymphetamine Fix
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Enigma
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby Come Back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The Final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m Happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day – American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It Never Rains In Southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night In Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay All Your Love On Me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop – Lust for Life
Iggy Pop – Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop – The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer
Judas Priest – Breaking The Law
Judas Priest – Diamonds and Rust
Judas Priest – Painkiller

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey In Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away From Me
Korpiklaani – Vodka
Kraftwerk – Autobahn
Kraftwerk – The Robots
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma (Give A Bit A Mmm To Me)
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola Lotta Love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Orbison R. – Pretty Woman
Orbison R. – You Got It
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona Sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girl
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You Take My Breath Away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants To Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker Street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock Of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Rednex – Cotton Eye Joe
Rednex – Wish You Were Here
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom And Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M. – Losing My Religion
Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer Wine
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting – If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta Fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger

Thake That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He Kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save The Last Dance For Me
The Kelly Family – I Can’t Help Myself
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Goldeneye
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – Italian Song
Vangelis – I Hear You Now
Vangelis – I’ll Find My Way Home
Vangelis – La Petite Fille De La Mer
Vangelis – L’enfant
Vangelis – State Of Independence
Vaya Con Dios – Don’t Cry For Loui
Vaya Con Dios – Heading For A Fall
Vaya Con Dios – I Don’t Want To Know
Vaya Con Dios – Nah Neh Nah
Vaya Con Dios – Night Owls
Vaya Con Dios – Puerto Rico
Vaya Con Dios – Quand Elle Rit Aux Eclats
Vaya Con Dios – Time Flies
Vaya Con Dios – What’s A Woman
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange
4 Non Blondes – What’s Up

 620. becsuszoszereles1k — 2014-09-03 22:00 

617.@petiba: Dili, dili!! Hol van mar a tavalyi hohoz, vagyis az 500-as listahoz kepest? Orultem, nem kritika volt. A linkeket csak ugy kerdeztem, hatha alapon. Mivel az lehetne a poen a listaban tobbek kozott, hogy abban a verzioban ismerjuk meg, amiben a tuzdelt kommtarsnak tetszik. 🙄

Vaya Con Dios?! Gyonyoru hang es zenek! A szovegek vilaga nekem nem annyira. 🙂
Biztos, hogy mindenkinek a Don’t Cry for Louie a kedvence, meg a Nah Neh Nah… Jok is! 🙂
Nehez valasztani.
https://www.youtube.com/watch?v=dZbpvTBRzd8#t=35

Ma meg ezt hallgattam: Wings Over Water by Stephan Micus
es regebbi kedvenceket tole, mint a To the Evening Child:

https://www.youtube.com/watch?v=LITnR4ThFpU
[Instruments – 11 Steel Drums (west-Indian percussion instruments made out of old oil drums), Dilruba (Indian bowed instrument with 4 metal and 24 sympathetic strings and frets like the sitar, The bridge runs over a goat skin), Nay (ancient egyptian reed flute). (youtube)]

[Nem ideges nepeknek valo, az biztos. 😀 ]

 619. zizzi — 2014-09-03 13:26 

Nalunk a kedvencek – cc. 50 szam – fol vannak veve cd-re is es mp3-ra is. Barki hallja, keri a masolatat ;). Nagyjabol itt van mind az 50 a posztosok kedvencei kozott :)(na persze, mert nagyreszt onnan irtam ki amiket foltettem 😉 ). Persze magyarok is vannak koztuk… apropo, mikor lehet magyarokat is foltenni arra a bizonyos magyar listara?

Egykori volegenyem 67-68-ban basszusgitarozott, egy Apollo nevu zenekarban -nem a kesobb alakult es hiresebbe valtban. AKKOR (!!) foleg Jimi Hendrixet es Yardbirdsot jatszottak, a margitszigeti kaszinoban is tobbszor felleptek. Egyik ilyen alkalommal jott le a Var-galeri es ott tuntettek a zenere pl. a Magyar-japan kozos hatarokert ;), mezitlab jartak korul a kaszinot. Persze a rendorseg elhajtotta oket secpec. Nagyon jo enekesnojuk is volt, Aretha Franklin hangjaval megaldva. A torzitot, erositot, hapogot persze az uram csinalta – illetve akkor meg csak a volegenyem ;). Amikor az ORI-nal voltak vizsgazni (’67), majdnem elzavartak oket, micsoda hangokat adnak ki, szoval le kellett venni a torzitot, es meg keringot is kellett jatszaniuk ;).

 618. zizzi — 2014-09-03 13:12 

@Rogal Dorn:
615.

vagy a testveri szeretet 😉

 617. petiba — 2014-09-03 09:24 

@becsuszoszereles1k:

Diliiiii??? :O

Végleges elrendezés? Sztem marad így ABC-ben. Egyre nehezebben kezelhető persze a mennyiség, de mégis inkább úgy döntöttem, nem teszem fel drive-ra.
Ha valaki nem veszkelődik az átmásolással, beszúrással, csak belövi ide a zenéit, akkor én belistázom.
Aztán majd lesz egy végleges cucc, de tovább még nem gondoltam 🙂

Linkek? Nemár…startolsz egy tecsőt, és kimásolva bármelyik sort (előadó-szám) kiad egy rakat találatot, és akkor még választhatsz is hogy melyik verzióban szeretnéd meghallgatni, hogy az előadó fiatalkori énekhangján, vagy húsz évvel későbbi érett (vagy lepukkant) interpretációja érdekel-e. Szal, link az felesleges.

A szinkron kedvéért ( na jó, nem, csak éppen az jön nálam a polcon) én is Vangelist hallgatok (Portraits) és bajban vagyok, mert az összes számot szeretem, kell egy újabb kör a szelektáláshoz 🙂
Ja, nem, nem az összes. A Conquest Of Paradise hallatán befonom a hajam, az biztos. De persze megértem, ha valaki pont azt kedveli leginkább 😛

Lassan a lemezeink végére érek, az egylemezes ( vagyis nálunk egy) előadókon kívül van még egy Vaya Con Dios, egy Andreas VollenWeider, egy Tom Waits, és egy Rick Wakeman maratonom, és akkor én kész vagyok 🙂 😀

 616. Rogal Dorn — 2014-09-03 09:22 

És ehhez mit szóltok?

http://www.youtube.com/watch?v=6dW6aNAZGTM

Említette valaki?

 615. Rogal Dorn — 2014-09-03 09:19 

Nálunk Hobó volt örök kérdés, mert úgy tiltották, hogy valahogy mindig engedték, és mindig kirúgták az ajtón, de az ablakot tárva-nyitva hagyták számára. A hatalom támogatta ellenálló… 😀 😛

 614. Rogal Dorn — 2014-09-03 09:16 

Hát gyerekek, a 2/3-át átnéztem, de ezt:

http://www.youtube.com/watch?v=VXa9tXcMhXQ

nem találtam sehol….bár nem sátánista, de pont olyan dolgokról szól ami itt a blogon is szóba kerül.

Nagy kedvencem. A metál vonal meg lassan kihal, és olyanok veszik át a helyét akik laborban keverik a zenét…

 613. becsuszoszereles1k — 2014-09-02 23:31 

Ohho!
Ez mar dili a negyzeten top! 🙂

@petiba: Mi lesz a vegleges elrendezes? Lesznek linkek is?

OFF: epp Vangelis 30 megy nalam (marmint a fulembe 🙂

 612. petiba — 2014-09-02 21:56 

Mai frissítéssel eljutottunk a jó öreg Supertramp finomságokhoz, érceshangú madárijesztő, Rod Stewart nótáihoz, és a T-s különítményhez, Take That, Talking Heads, és a rokkerómi, Tina Turner művekhez, valamint becsatlakozott Uriah Heep, és egy-két elmaradás, Def Leppard, no meg Gnarls Barkley a Crazy-vel és Tomita a Kijevi Nagykapuval 🙂

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anthony M. – I need to know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Blondie – Maria
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Def Leppard – Pour Some Sugar On Me
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gnarls Barkley – Crazy
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night in Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mr. Big – Wild World
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
P!nk – Just Like A Pill
P!nk – Family Portrait
P!nk – Funhouse
P!nk – Please, Don’t Leave Me
P!nk – So What
P!nk – Try
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girlű
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M. – Losing My Religion
Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Status Quo – Caroline
Status Quo – In The Army Now
Status Quo – Whatever You Want
Stevens C. – Miles From Nowhere
Stevens C. – Morning Has Broken
Stevens C. – Wild World
Stevens S. – Give Me Your Heart Tonight
Stewart R. – Da Ya Think I’m Sexy?
Stewart R. – Every Beat Of My Heart
Stewart R. – Have You Ever Seen The Rain
Stewart R. – Rythm Of My Heart
Stewart R. – Sailing
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Supertramp – And The Light
Supertramp – Breakfas In America
Supertramp – Cannonball
Supertramp – Don’t Leave Me Now
Supertramp – Fool’s Overture
Supertramp – Give A Little Bit For Me
Supertramp – Give Me A Chance
Supertramp – It’ Raining Again
Supertramp – Take The Long Way Home
Supertramp – The Logical Song
Supertramp – Vaiting So Long
Supertramp – Where There’s A Will
Survivor – Eye of The Tiger

Thake That – A Million Love Songs
Take That – Back For Good
Take That – How Deep Is Your Love
Take That – Love Ain’t There Anymore
Talking Heads – Love – Building On Fire
Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
Talking Heads – Road To Nowhere
Talking Heads – This Must Be The Place (Naive Melody)
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
The Sweet – Little Willy
The Temptation – Papa Was A Rollin’ Stone
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Tomita – Great Gate Of Kiev
Turner T. – A Change Is Gonna Come
Turner T. – Deep River Mountain
Turner T. – Girls
Turner T. – Help
Turner T. – I Can’t Stand The Rain
Turner T. & Bowie D. – Let’s Dance
Turner T. – Nutbush City Limits
Turner T. – Private Dancer
Turner T. – Proud Mary
Turner T. & Clapton E. – Tearing Us Apart
Turner T.& Bowie D. – Tonight
Turner T. – We Don’t Need An Other Hero
Turner T. – What’s Love Got To Do With It
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Uriah Heep – Been Away Too Long
Uriah Heep – Dreams
Uriah Heep – July Morning
Uriah Heep – Lady In Black
Uriah Heep – Stealin’
Uriah Heep – The Magicians Birthday
Uriah Heep – The Wizard
Uriah Heep – What Should Be Done
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vai S. – For The Love Of God
Vai S. – Tender Surrender
Vangelis – L’enfant
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 611. zizzi — 2014-08-27 22:24 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anthony M. – I need to know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night in Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hendrix J. – Purple Haze
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girlű
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vangelis – L’enfant
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 610. zizzi — 2014-08-27 22:22 

@petiba:
Kosz, jopofa volt 🙂
apropo, be is teszem a gyujtemenybe, jo?

 609. petiba — 2014-08-27 21:13 

Az ember, aki szájjal nagyon durván lenyom egy elektromos gitárszólót.
Michael Winslow és Led Zeppelin – Whole Lotta Love.
https://www.youtube.com/watch?v=QxcCC2g1Ke0

(igen,ő a rendőrakadémiás Michael Winslow)

Megvan a stúdiófelvétel előtti próba is.
https://www.youtube.com/watch?v=djnJ2ESkrV0

Azt gondoltam, ilyen nincs, tuti fake, de aztán találtam egy csomó linket.
Pl. Jimmy Hendrix – Purple Rain
https://www.youtube.com/watch?v=rVUw62pxDGw

 608. petiba — 2014-08-25 13:19 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Adele – Rolling In The Deep
Adele – Skyfall
Adele – Someone Like You
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Alphaville – Sounds Like A Melody
Anthony M. – I need to know
Aphrodite’s Child – Rain And Tears
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Coldplay – Paradise
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Bring Me To Life
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night in Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Iron Maiden – The Number Of The Beast
Iron Maiden – The Trooper
Iron Maiden – Wasted Years

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Fade To Black
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – One
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Necronomicon – Cold Ages
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
One More Time – Highland
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girlű
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Rea C. – Auberge
Rea C. – Julia
Rea C. – Sometimes (Latin blues)
Rea C. – The Road To Hell
Rea C. – You Can Go Your Own Way
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
Roussos D. – Forever And Ever
Roussos D. – Good By, My Love, Good By
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scooter – Rebel Yell
Scorpions – Always Somewhere
Scorpions – Send Me An Angel
Scorpions – Still Loving You
Scorpions – The Wind Of Change
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon C. – Let The River Run
Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
Simon & Garfunkel – Cecilia
Simon & Garfunkel – El Condor Pasa
Simon & Garfunkel – Scarborough Fair
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – If You Don’t Know Me By Now
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Slade – Cum On Feel The Noize
Slade – Run Runaway
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie – I’ll Meet You At Midnight
Smokie – Oh, Carol
Smokie – What Can I Do
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – Dancing In The Dark
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Secret Garden
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Springsteen B. – The River
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sister – Love Is For Suckers
Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes

Vangelis – L’enfant
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 607. petiba — 2014-08-25 09:12 

@jukeey:

Pedig jöhetne a saját százasod is. Mert biztos lenne rajta olyan zene, ami – akár nekem, akár másnak – vagy ismeretlen, vagy rég hallgatott, és jó felidézni. Meló mellett most állandóan megy a zene, és olyanok is lefutnak, amelyeket vagy 15, 20 éve nem hallgattam, pedig kedvemre való volt.
Pl. pont az általad említett Mike Oldfield, ami nálam érdekes történet, mert pl. a legismertebb számától – Moonlight Shadow – falra mászok, de a Shadow On The Wall egy fullkedvenc, de asszem 10-15 éve egyszer sem hallgattam meg. És most előkotortam. És jó volt 🙂
Alphaville – van egy csomó nyálas zenekar, amit ki nem állhatok (már megjelenésre sem 😛 ) de van egy-két olyan számuk, ami megkerülhetetlen. De heavy metál, rock, elektro, meg mindenféle műfajú bandában vannak “egyszámos” csapatok. Akik dobbantottak egy nagyot, aztán soha többet nem sikerült átütő mjúzikot kiizzadni.
Billy Idol vs. Scooter feldolgozással kapcsolatban úgy vagyok, hogy van, hogy rákattanok egy zenére, és megkeresem az összes feldolgozását, és van, amikor csak egy jó akad, de van amikor több. És akkor érdemes több jót is belistázni. Szerintem.
Majd belistázom a hozott zenéidet.

@eltakaritono:

A Rain And Tears az egyszerűen csak kifelejtődött, nálam is listaérett.
Aphrodite’s Child meg totál posztérett, már csak a 666 címet viselő duplájuk révén is 🙂
Rendkívül passzentos, ha megnézzük a borítót:
https://www.youtube.com/watch?v=FATe8MpEpO4

A zenéket listázom, Supertramp is hamarosan jön, de még csak a Scorpions cédénél tartok 🙂

 606. petiba — 2014-08-25 00:01 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Brown S. – Stop
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Head M. – One Night in Bangkok
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girlű
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Red Hot Chili Peppers – Californication
Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Honky Tonk Women
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Ruby Tuesday
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Sade – Smooth Operator
Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood
Santana – Black Magic Woman
Santana – Europa
Santana – Evil Ways
Santana & McLaughlin – Flame-Sky
Santana – Gipsy Woman
Santana – Hold On
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – No One To Depend On
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Sideways
Santana – Silver Dreams Golden Smiles
Santana – Smooth
Santana – Somewhere In Heaven
Santana – Song Of The Wind
Santana – Soul Sacrifice
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’ll Meet You At Midnight
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Vega S. – Book Of Dreams
Vega S. – Toms Diner
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 605. eltakaritono — 2014-08-23 16:02 

Fú, ez az “összes komment” fül nekem nem hiányozna, viszont itt is tökegyszerű lenne a hozzászólás-rendezés. Elsővel, vagy utolsóval kezdjen.
Na, ne hasogassuk a szőrtöt.

Az abc elejéről kimaradt régi kedvencem, az Aphrodite’s Child, és a Rain And Tears.
Aphrodite’s Childról annyit kell tudni, hogy hellén ifjakból áll(t) (ma jó eséllyel nagypapák, dédatyák) Az együttes tagja volt Demis Roussos és Vangelis, akik később szólókarriert építettek.

Az ifjak:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNCu5QGWJII

A vének:
https://www.youtube.com/watch?v=pcoU87pmZJk

Az állandó, de minimum éjszakai fogszabályozóra szoruló Roussos két legismertebb száma:
Goodbye, My Love, Goodbye
https://www.youtube.com/watch?v=9UzAl9PqGDM

Zeusz-feelinggel:
Forever and Ever
https://www.youtube.com/watch?v=BfdkQGQ5xpA

Végül el ne feledkezzünk az Aphrodite’s Child által, a szépséges színésznő, Irene Papas közreműködésével rögzített Infinity című szerzeményről, mely minden egészséges férfiember fülének legkedvesebb zenét örökítette meg az utókor számára. Mivel a blog nem korhatáros, kiskorúak is látogathatják, tekintsünk el a link elhelyezéséről, valamint a listán való elhelyezéstől. 🙂

Listára kívánkozik még Chris Rea pár száma:

The Road To Hell
https://www.youtube.com/watch?v=1EBw_da7BZk

Auberge
https://www.youtube.com/watch?v=iuevw6218F0

Julia
https://www.youtube.com/watch?v=kuGnpud2e7c

You Can Go Your Own Way
https://www.youtube.com/watch?v=JAcYrHoJfUg

Sometimes (Latin blues)
https://www.youtube.com/watch?v=vN7S3A6mPJI

A listán sok olyan szám van, ami szerepelne a saját listámon. Még pár Supertramp számot is szívesen látnék.

 604. jukeey — 2014-08-21 13:57 

Néha egész szokatlan helyen talált furcsa zenék hangulata tud elkapni, ez pl régi hangszerekkel franc se tudja milyen nyelven (talán lengyel, legalábbis egy lengyel játékmodból vágtam ki): https://www.youtube.com/watch?v=Hj8CvN6bvXM

 603. jukeey — 2014-08-21 13:49 

@petiba: Kösz 🙂

Azért nem akartam listázni mert ha idebiggysztenék egy saját százast, túl nagyra duzzasztaná. Mindenevő vagyok ugyan, de nagyon válogatós :D.

Megint nem bírom szó nélkül hagyni-megtoldani, néhány már fenn levővel kapcsolatban:
Örömmel láttam pl Mike Oldfield és Billy Idol nevét (a Rebel Yell-nek én a Scooter feldolgozását se hagynám ki 🙂 ), és van még néhány.

-Alphaville – Sounds Like A Melody
Ez az egy nagy kedvenc lett (többi számuk nem igazán tetszik).
-Evanescence – Bring Me To Life
Nekem kissé búvalb@szottak, de ez a számuk anno kapásból bekerült a kedvencek közé. S bár a koncerteket többnyire jobb csapatoktól sem szeretem, ezt egyszer nem gyengén adták elő: http://www.youtube.com/watch?v=fv1X2roGNGs&list=RDfv1X2roGNGs
-Twisted Sister – Wake Up (The Sleeping Giant)
Ha már felkerült egy számuk, ennek pláne itt a helye. “long ago and far away; we had a voice, you know that we had a say”. Még a “Love Is For Suckers” talán jobb is. Nem voltak igazán termékenyek, de volt pár nagy dobásuk.

Gyakran hamvukba holt vagy gyatra csapatoknál is találni kapásból-kedvenc számokat, pl:
One More Time – Highland http://www.youtube.com/watch?v=e_RBBLz-gX4 (ez kicsit abbás beütésű)
Ultravox – Dancing With Tears In My Eyes https://www.youtube.com/watch?v=QSza93W6n1M
Necronomicon – Cold Ages http://www.youtube.com/watch?v=PQU5H5cL4nQ

 602. petiba — 2014-08-20 16:35 

És most el is nézést a túlzásokért, jön a bestofbestof.
QUEEN.

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – A Kind Of Magic
Queen – Another Bites The Dust
Queen – Bicycle Race
Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Fat Bottomed Girlű
Queen – Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen – I’m Going Slightly Mad
Queen – Innuendo
Queen – It’s A Hard Life
Queen – I Was Born To Love You
Queen – Made In Heaven
Queen – Play The Game
Queen – Somebody To Love
Queen – The Show Must Go On
Queen – Too Much Love Will Kill You
Queen – Under Pressure
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – We Are The Champions
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – Black Magic Woman
Santana – EUROPA
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’ll Meet You At Midnight
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 601. petiba — 2014-08-20 15:30 

Jöjjön a lista-lusta kollegák ajánlatának beapplikálása, valamint sűrű elnézéskérés, meaculpázás mellett javítok egy fatális mellényúlást.
Aztán jöjjön egy kis RP elektromosság is, + afro funk, no meg a Király, aztán legközelebb a Királynő 🙂

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Beck J. – Cause We’ve Ended As Lovers
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Grand Master Flash – The Message
Grand Master Flash – White Line
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John Mayer Trio – Who Did You Think I Was
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Laid Back – Bakerman
Laid Back – Sunshine Reggae
Laid Back – White Horse
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Lear A. – Enigma
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lunatica – The Neverending Story
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Mungo Jerry – Summer Time
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

Obo & Jorge – Gipsy
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou
Osibisa – Gong Gong Song
Osibisa – Sunshine Day
Osibisa – Survival
Osibisa – Woyaya

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pet Shop Boys – Go West
Pet Shop Boys – It’s A Sin
Pet Shop Boys – Suburbia
Pet Shop Boys – Was It Worth It
Piaf E. – Milord
Piaf E. – Non, Je ne regrette rien
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Another Brick In The Wall
Pink Floyd – Don’t Leave Me Now
Pink Floyd – Hey You
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – One Of These Days
Pink Floyd – Sheep
Pink Floyd – Sine On Your Crazy Diamond
Pink Floyd – Time
Pink Floyd – Waiting For The Worms
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – Are You Lonesome Tonight
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Presley E. – It’s Now Or Never
Presley E. – Jailhouse Rock
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Prima L. – Buona sera
Prince – Get Off
Prince – Kiss
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Innuendo
Queen – Somebody To Love
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – Black Magic Woman
Santana – EUROPA
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Simpley Red – Stars
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’ll Meet You At Midnight
Soul Asylum – Runaway Train
Spandau Ballet – True
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Aristocrats – Sweaty Knockers
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Within Temptation – A Demon’s Fate
Within Temptation – A Dangerous Mind
Within Temptation – Iron
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 600. FilcTroll — 2014-08-19 13:13 

Benézek gyakran, csak szerencsémre határidős munkáim vannak, így nem érek rá hosszan anyagot gyűjteni és írogatni ide. A zenék nagyját is meghallgattam, és szembeszökő, hogy mennyire szerteágazó a Konteóblog olvasóinak zenei műveltsége. (Persze jobban belegondolva: a kutatókedv a zene terén is meghozza a maga gyümölcseit.)

Az előbbi Aristocrats mellé két kedvenc sebtiben:

Jeff Beck legendás klubkoncertjének egy remek balladája:
https://www.youtube.com/watch?v=VC02wGj5gPw
(Az egész koncert itt: https://www.youtube.com/watch?v=_ndyILodYwM a feltöltő: Sipovicsné Zahedli Krisztina!!!!!:))

Aztán John Mayer. Pár évre bezárkózott a gitárjával a srác és kikupálta magát. Kiválóan énekel is, meg persze dalokat ír; emellé jóképű és nyilván a hasa is kockás alkatilag. Övé a világ legjobb kortárs power triója, ami nagy szó, mert ez a legnehezebb rock-felállás. A társai is világbajnokok.

https://www.youtube.com/watch?v=YfLkO3uwBlQ

De van másik, poposabb zenekara, ami szintén nagyon jó, de simán leül egy szál gitárral is egy stadionnyi ember elé. Tényleg elég kemény hapsi.

Itt egy egész John Mayer koncertfilm, ahol minden szerepében látható. Remek egész estés program, gitárzenét kedvelőknek feltétlenül megéri egy üveg borral rászánni az időt. Egy szál gitárral kezd, aztán trió, végül a nagy zenekar. És persze interjúk, backstage-hangulat gazdagon, de mindenek előtt NAGYON jó zenélés! Érdemes rendes hangrendszeren hallgatni, HD!

https://www.youtube.com/watch?v=9aK2UZa7I7Q

 599. petiba — 2014-08-18 13:15 

@jukeey:

Pedig igazán listázhatnál, megint rám marad a meló 😛

Na jó, majd beteszem.

Ez a poszt tényleg inspiráló, és csomó olyan zenét hallgattam meg az elmúlt héten, melyeket már vagy nagyon régen nem, vagy nem is ismertem még, mert konteós cimbiktől származik az ötlet.
És mindezért újabb és újabb köszönet illeti Filc kollégát 🙂 Egy jó kis (nem) csendes sarok a konteótársadalom viharos mindennapjaiban 🙂

@FilcTroll:

Á, szóval be-bekukkantasz te is 🙂 Szuper, de mint posztgazda, megtisztelhetnél bennünket még néhány kedvenceddel!! Csak, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a lista 🙂

 598. petiba — 2014-08-18 13:05 

@becsuszoszereles1k:

Ha hazaérek, nagyon meg fog ugrani a “frontvonal” XD
Nos, nem tudom, mennyi az átlag cd/háztartás, nálunk olyan 8-900 db van, (és gyáriak) igaz ebben van sok magyar, “komoly”, jazz, dixie, blues dögivel, country, rock’n roll, world, metál, meg még mittoménmiminden. Enyém bestof a lírai rock/metál és még pláne a wagnerikus rock, melynek legnagyobb művelője Jim Steinman ( hehe ). Az ő zenéinek előadói Meat Loaf, Bonnie Tyler. De ott van még az Evanescence, Laibach, Trans-Siberian Orchestra, akik szintén ezt a stílust művelik. Így ezek miattam túltengenek, de bízom benne, hogy majd lesznek, akik kiegyensúlyozzák ezt az egyenlőtlen helyzetet 🙂
Szóval mi eléggé mindenevők vagyunk, (ez gondolom látszik a listácskán) de az utóbbi években valahogy nem akadtunk olyanra, amit vételi szándékkal illettünk volna, és nem azért, mert újabban letöltünk. Életem párája mondogatja (utoljára tegnap este, amikor egy borfesztes Tóth Vera-Somló-Charlie koncertet hallgattunk jóféle borokkal a kézben) hogy a “könnyűzene” csúcspontja a 60-70-80-as években volt, azóta leáldozóban van. És sajnos ebben alighanem egyet értünk. Természetesen vannak kivételek, amelyek nem erősítik a szabályt, de a tendencia SZÁMUNKRA ez. De ugye ízlésekről nem érdemes vitázni, kinek a pap, kinek a papné, kinek a pap kecskéje.

 597. becsuszoszereles1k — 2014-08-18 12:40 

@FilcTroll:
Sajat tapasztalat…:P Azert eleg sokan elmondhatjak magukrol szerintem. (A kozmetikusokat meg olyan profan lett volna belevenni… :/)

“…tudás és szemlélet, ennyi energia és lazaság ritka együtt.” – Jol megragadtad! Az elet sava-borsa kellene, hogy legyen…
“…nem is vesztegetik az idot eneklesre.” 😀

Aristocrats: meghallgattam! Valoban, nem nevezheto folosleges mellebeszelesnek a stilusuk – szep, monolit! A zaroakkordok szinte onallo mu(-velet,) vagy inkabb a korona!

 596. FilcTroll — 2014-08-18 11:23 

@becsuszoszereles1k: “A szellem fiatalít, az ész konzervál.” Ez óriási megállapítás, saját fejlesztés? Gratula! 🙂

Követem ám a beszélgetést, érdekes zenék jönnek fel. Én ha torzítós gitáros zúzást szeretnék, akkor az Aristocratsra szavazok. Három döbbenetes zenész, nem is vesztegetik az időt éneklésre. Én úgy hallom, hogy ezek mellett sok szőrös mellű metálzenész is harmatos kislánynak tűnik. Persze ez ízlés dolga is, de ez a zenei tudás és szemlélet, ennyi energia és lazaság ritka együtt. Én konkrétan nagyon jókedvű leszek ettől a számtól például:

https://www.youtube.com/watch?v=atVhrTzp7hE

 595. jukeey — 2014-08-17 06:44 

Sirenia
The Last Call http://www.youtube.com/watch?v=eUcOScRwsDE
Winterborn http://www.youtube.com/watch?v=u5AwXgEFoY4
Downfall http://www.youtube.com/watch?v=u5AwXgEFoY4

“szimfonikus metál”, bakker, ezek nagyon bejönnek 🙂

Egyikük igaz véletlenül régóta hozzám került és kedvenccé is vált, de többet eddig nem ismertem, nagyon ideje volt körülnézni:
Lunatica – The Neverending Story http://www.youtube.com/watch?v=8fvF7PE1zrM

Ez a mai zenekeresgélés igazán termékeny és élvezetes lett, nem győzök dúskálni a számaik között, nem egyslágeres zenekaroknak bizonyultak.

 594. jukeey — 2014-08-17 06:41 

Listázni inkább nem fogok, de:
Hálás vagyok ezért a posztért, keresésre sarkallt, már több valódi kincset találtam ebből kifolyólag, ma reggel-hajnalban pl ezt:

Within Temptation
Dangerous Mind http://www.youtube.com/watch?v=nnQIRe2LvXw
A Demon’s Fate http://www.youtube.com/watch?v=RMx5LUF8670
Iron http://www.youtube.com/watch?v=Z9Rb3VCOUj4

Inkább külön szedem hogy a linkek miatt ne szálljon el

 593. becsuszoszereles1k — 2014-08-16 23:27 

@petiba:

Na igen. 😀 Azert a ‘frontvonalban’ lathato 97 nota mellett meg RC, Zizzi es a tobbi leendo becsatlakozo kollega kedvencei nelkul is marad boven zene itt a listan az eddigi tobb szazbol, amit erdemes megnezni es meghallgatni. Es ezek a zenek “fiatalok”, maiak!

Ez a kis osszesites eppen arra vall, hogy a konteosok szeretnek nosztalgiazni is! Ahogy a mondas tartja: “Oreg a Matra!” A szellem fiatalit, az esz konzerval…Ordogi dolgok leteznek Petiba’! Hat ez van.

 592. petiba — 2014-08-16 17:42 

@becsuszoszereles1k:

És én még nem tartok a Queen és a Santana lemezeimnél 🙂
Úgyhogy az az ötszáz lehet, hogy lesz még hatszáz is XD
Főleg ha RC kolléga is becsatlakoztatja ígért listáját.
De milyen szorgos voltál, hogy így megszámoltad!
Sajna ezek a listán leggyakoribb cuccok lassan már csak “rétegízlést” tükröznek. Nagyiék zenéi címen :S
Néha bele-bele hallgatok az újakba, aztán elszomorodva konstatálom, hogy milyen öreg vagyok. Pedig elég széles az “élvezeti palettám” (Abbától Zeppelinig XD)
A számomra “legifjabb” (legújabb?) élvezhető holmit talán Pink tudja nyújtani, pedig ő sem ma kezdte. Hát ez van.

 591. becsuszoszereles1k — 2014-08-16 16:07 

@petiba: Az 500-as, Konteos kedvencek zenei listara eddig 466 szam kerult fel!

Legtobb dal toluk:

Led Zeppelin (10)
Beatles (9)
Queen (8) — Rolling Stones (8)
U2 (7)

E’s!:
Meat Loaf (7)
Hendrix J. (6) — Santana (6) — White J. (6)

(5)
Bon Jovi
Joplin J.
Knopfler M.
McKennitt L.
Mercury F.
Tyler B.

🙂

 590. petiba — 2014-08-15 15:59 

@gigabursch:

A magyar zenék egy újabb fejezet lesz. Már így is derék méretűvé dagadt a lista 🙂
Te mivel járulsz hozzá?

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Chan Chan
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Lazy
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – I’d Lie For You
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – Whiskey in The Jar
Middle of The Road – Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep
Middle of The Road – Sacramento
Middle of The Road – Soley, Soley
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Moore G. – Ball and Chain
Moore G. – One Day
Moore G. – Still Got The Blues
Moore G. – Story Of The Blues
Morrison V. – Baby, please don’t go
Morrison V. – Someone Like You
Morrison V. – The Mystery
Mr. Big – To Be With You
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Petshop Boys – Go West
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Innuendo
Queen – Somebody To Love
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – Black Magic Woman
Santana – EUROPA
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’ll Meet You At Midnight
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 589. gigabursch — 2014-08-15 11:45 

@petiba:
Heves Jeges!

Volt egy “zenekar”, az csak Jeges volt, bár néhány helyen Heves Jeges volt a neve, csodaszép számokat komonáltak.
https://www.youtube.com/results?search_query=heves+jeges+mi+vagyunk+az+arabok

 588. gigabursch — 2014-08-15 11:42 

@jukeey:
Ha a TeCső lelövi, tedd fel az indára vagy valami egyébre, ott sokkal ritkábban problémáznak a “jogvédők”.

 587. petiba — 2014-08-14 21:38 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Heart – Alone
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kelly R. – I Believe I Can Fly
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Liebert O. – Barcelona Night
Liebert O. – Snakecharmer
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Mae W. – Cotton Eyed Joe
Mae W. – Classical Gas
Mae W. – Hocus Pocus
Mae W. – Red Hot
Man At Work – Down Under
Man At Work – Who Can It Be Now
Manfred Mann – Blinded by the Light
Marillion – Afraid of Sunlight
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKennitt L. – Dante’s Prayer
McKennitt L. – Night Ride Across The Caucasus
McKennitt L. – Tango To Evora
McKennitt L. – The Mummers’ Dance
McKennitt L. – The Old Ways
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – All Revved Up With No Place To Go
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Meat Loaf – Heaven Can Wait
Meat Loaf – I’d Do Anything For Love
Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light
Meat Loaf – You Took The Words Right Out Of My Mouth
Mercury F. – Excercises In Free Love
Mercury F. – Let’s Turn It On
Mercury F. – Living On My Own
Mercury F. – Mr. Bad Guy
Mercury F. – The Great Pretender
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – Whiskey in The Jar
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Mr. Big – To Be With You
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Dream On
Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Petshop Boys – Go West
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Innuendo
Queen – Somebody To Love
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – Black Magic Woman
Santana – EUROPA
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Skid Row – I Remember
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’ll Meet You At Midnight
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

Talking Heads – Once In A Lifetime
Talking Heads – Psycho Killer
t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – Faster Then The Speed Of Night
Tyler B. – Have You Ever Seen The Rain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Tyler B. – Total Eclipse Of The Heart
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 586. petiba — 2014-08-14 16:34 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC – Back to Black
AC/DC – Thunderstrack
Adams B. – Have You Ever Really Loved a Woman?
Adams B. – Please Forgive Me
Adams B. – Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong L. – What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King – Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Love Me Do
Beatles – Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182 – All The Small Things
Blink 182 – First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buckcherry – Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles R. – (Night Time is) The Right Time
Charles R. – Hit The Road Jack
Cash J. – God’s Gonna Cut You Down
Cash J. – Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. – Layla
Clapton E. – Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
The Cure – Lullaby
The Cure – Disintegration
The Cure – Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors – Riders on The Storm
Doors – The End
Dylan B. – Make You Feel My Love
Dylan B. – Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco – Besos
El Canto del Loco – Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma – Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
Erasure – Blue Savannah
Erasure – Love To Hate You
Europe – The final Countdown
Evanescence – Going Under
Evanescence – Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More – Easy
Faith No More – The Real Thing
Foo Fighters – Pretender
Foo Fighters – Best of You
Foo Fighters – Skin and Bones
Francis C. – Besame Mucho
Francis C. – Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin A. – Respect
Franklin A. – I Say a Little Prayer
Fugees – Killing Me Softly

Gabriel P. – Sledgehammer
Gabriel P. – In Your Eyes
Gabriel P. – Come Talk To Me
Gabriel P. – Don’t Give Up
Gaye M. – Ain’t No Mountain High Enough
Genesis – Invisible Touch
Genesis – Jesus He Knows Me
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gaynor G. – I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses – Don’t Cry
Guns n’ Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns n’ Roses – November Rain
Guns n’ Roses – Paradise City
Guns n’ Roses – Patience

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix J. – Angel
Hendrix J. – All Along The Watchtower
Hendrix J. – Foxy Lady
Hendrix J. – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix J. – Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly B. – That’ll Be The Day
Holly B. – Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol B. – Dancing With Myself
Idol B. – Rebel Yell
Idol B. – Sweet Sixteen
Idol B. – White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS – Need You Tonight
INXS – Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James E. – I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett J. – I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane C. – The House Rules
Kane C. – Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kenny G. – The Moment
Kiss – I Was Born To Love With You
Knopfler M. – Golden Heart
Knopfler M. – Sailing To Philadelphia
Knopfler M. – The Ragpicker’s Dream
Knopfler M. – Wag The Dog
Knopfler M. – Wild Theme (Local Hero)
Kool And The Gang – Cherish
Kool And The Gang – Get Down On It
Korn – World Up
Korn – Falling Away from Me
Korpiklaani – Vodka
Kravitz L. – Be
Kravitz L. – I’ll Be Waiting
Kravitz L. – Lady
Kravitz L. – Let Love Rule

LaBelle – Lady Marmalade
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Led Zeppelin – All of My Love
Led Zeppelin – Babe I’m Gonna Leave You
Led Zeppelin – Black Dog
Led Zeppelin – Going To California
Led Zeppelin – Immigrant Song
Led Zeppelin – Kashmir
Led Zeppelin – Rumble On
Led Zeppelin – Stairway to Heaven
Led Zeppelin – Travellin’ Riverside Blues
Led Zeppelin – Whola lotta love
Lennon J. – Imagine
Lennon J. – Give Peace A Chance
Little Richard – Lucille
Linkin Park – In The End
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama

Manfred Mann – Blinded by the Light
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20 – Disease
McFerrin B. – Don’t Worry, Be Happy
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica – Whiskey in The Jar
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback – Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. – Moonlight Shadow
Oldfield M. – Shadow On The Wall
Oldfield T. – De Profundis
Orbison R. – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Petshop Boys – Go West
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Learned to Fly
Pink Floyd – Money
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Don’t Stand So Close To Me
Police – Every Breath You Take
Police – Every Little Thing She Does Is Magic
Police – Roxanne
Presley E. – A Little Less Conversation
Presley E. – You’re The Devil in Disguise
Presley E. – Hound Dog
Presley E. – In The Ghetto
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Crazy Little Thing Called Love
Queen – Don’t Stop Me Now
Queen – Innuendo
Queen – Somebody To Love
Queen – You take my breath away
Queen – We Will Rock You
Queen – Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine – Killing In The Name
Rammstein – Ich Will
Rammstein – Keine Lust
Rammstein – Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein – Ohne Dich
Ramones – I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding O. – Sitting On The Dock of The Bay
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – The: Doom and Gloom
Rolling Stones – Exile On Main Street
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band – Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – Black Magic Woman
Santana – EUROPA
Santana – Jingo
Santana – Maria Maria
Santana – Samba Pa Ti
Santana – Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols – Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’ll Meet You At Midnight
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.) – Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting- If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor – Eye of The Tiger

t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler B. – I Need A Hero
Twisted Sisters – We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Bullet The Blue Sky
U2 – Desire
U2 – I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2 – One
U2 – Stand By Me
U2 – With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Volbeat – Fallen
Volbeat – Heaven Nor Hell
Volbeat – Lola Montez
Volbeat – Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White B. – Let The Music Play
White J. – Freedom at 21
White J. – I Guess I Should Go Sleep
White J. – I’m Shakin’
White J. – High Ball Stepper
White J. – Lazaretto
White J. – Love Interrupted
White Stripes – Seven Nation Army
Whiters B. – Ain’t No Sunshine
Williams C. – Every Thing I Do
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’
ZZ Top – La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 585. becsuszoszereles1k — 2014-08-12 16:46 

@zizzi:
Koszonjuk! Jo csapat!

Sondorgo Egyuttes
1995-ben alakultak Szentendren
delszlav zenet jatszanak

 584. zizzi — 2014-08-12 14:11 

a csillagozas jo otlet!!!
Itt van a jovendo magyar listara egy magyar siker;

http://magyarhirlap.hu/cikk/2665/Negyedik_a_Sondorgo_a_vilagzenei_toplistan

 583. kabuki — 2014-08-11 17:41 

Listát legutóbbi állással összeaktualizáltam 🙂

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
AC/DC: Back to Black
AC/DC: Thunderstrack
Adams B. – Have You ever really loved a Woman?
Adams B. – Please forgive Me
Adams, Bryan: Summer of 69
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know
Armstrong, Louis: What a Wonderful World

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
B.B. King: Rock Me Baby
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles: Love Me Do
Beatles: Let It Be
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Blink 182: All The Small Things
Blink 182: First Date
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buckcherry: Crazy Bitch
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Charles, Ray: (Night Time is) The Right Time
Charles, Ray: Hit The Road Jack
Cash, Johnny: God’s Gonna Cut You Down
Cash, Johhny: Ring of Fire
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton, Eric: Layla
Clapton E. Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Collins, Phil: In The Air Tonight
Collins, Phil: Another Day In Paradise
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain
Cure, The: Lullaby
Cure, The: Disintegration
Cure, The: Pictures of You

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors, The: Break on Through
Doors – Light My Fire
Doors, The: Riders on The Storm
Doors, The: The End
Dylan – Make You Feel My Love
Dylan, Bob: Knockin’ on Heaven’s Door

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
El Canto del Loco: Besos
El Canto del Loco: Zapatillas
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enigma: Return To Innocence
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Europe – The final Countdown
Evanescence: Going Under
Evanescence: Everybody’s Fool
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Faith No More: Easy
Faith No More: The Real Thing
Foo Fighters: Pretender
Foo Fighters: Best of You
Foo Fighters: Skin and Bones
Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools
Franklin, Aretha: Respect
Franklin, Aretha: I Say a Little Prayer

Gabriel, Peter: Sledgehammer
Gabriel, Peter: In Your Eyes
Gabriel, Peter: Come Talk To Me
Gabriel, Peter: Don’t Give Up
Gaye, Marvin: Ain’t No Mountain High Enough
Genesis: Invisible Touch
Genesis: Jesus He Knows Me
Genesis: I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gloria Gaynor: I Will Survive
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Green Day: American Idiot
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain
Guns n’ Roses: Paradise City

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix – Angel
Hendrix, Jimmy: All Along The Watchtower
Hendrix, Jimmy: Foxy Lady
Hendrix – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hendrix, Jimmy: Voodoo Child
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Holly, Buddy: That’ll Be The Day
Holly, Buddy: Everyday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol, Billy: Dancing With Myself
Idol, Billy: Rebel Yell
Idol, Billy: Sweet Sixteen
Idol, Billy: White Wedding
Imbruglia N.- Torn
INXS: Need You Tonight
INXS: Never Tear Us Apart

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
James, Etta: I’ve Been Loving You Too Long
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
Jett, Joan: I Love Rock N’ Roll
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kane, Christian: The House Rules
Kane, Christian: Whiskey in Mind
Kaoma – Lambada
Kiss – I Was Born To Love With You
Korn: World Up
Korn: Falling Away from Me
Korpiklaani: Vodka

LaBelle: Lady Marmalade
Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Led Zeppelin: Kashmir
Led Zeppelin: Rumble On
Led Zeppelin: Stairway to Heaven
Led Zeppelin: Travellin’ Riverside Blues
Lennon, John: Imagine
Little Richard – Lucille
Linkin Park: In The End
Linkin Park: Numb
Linkin Park: Given Up
Los Lobos – Canción Del Mariachi
Lynyrd Skynyrd: Sweet Home Alabama

Manfred Mann – Blinded by the Light
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley, Bob: Could You Be Loved
Marley B. – One Love
Matchbox 20: Disease
McFerrin, Bobby: Don’t Worry, Be Happy
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica: Enter Sandman
Metallica – Nothing Else Matters
Metallica: Whiskey in The Jar
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nickelback: Rockstar
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In
O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. Moonlight Shadow
Oldfield T. – De Profundis
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Petshop Boys – Go West
Pink – Family Portrait
Pink Floyd: Learned to Fly
Pink Floyd: Money
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police, The: Don’t Stand So Close To Me
Police, The: Every Little Thing She Does Is Magic
Police, The: Roxanne
Presley, Elvis: A Little Less Conversation
Presley, Elvis: You’re The Devil in Disguise
Presley, Elvis: Hound Dog
Presley, Elvis: In The Ghetto
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen: Crazy Little Thing Called Love
Queen: Don’t Stop Me Now
Queen – Innuendo
Queen: Somebody To Love
Queen – You take my breath away
Queen: We Will Rock You
Queen: Who Wants to Live Forever

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rage Against The Machine: Killing In The Name
Rammstein: Ich Will
Rammstein: Keine Lust
Rammstein: Mein Teil
Rammstein – Moscou
Rammstein: Ohne Dich
Ramones: I Don’t Want To Grow Up
Rare Bird – Sympathy
Redding, Otis: Sitting On The Dock of The Bay
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones, The: Doom and Gloom
Rolling Stones, The: Exile On Main Street
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones, The: Start Me Up
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
Rollins Band: Liar
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana: Black Magic Woman
Santana – EUROPA
Santana: Jingo
Santana: Samba Pa Ti
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sex Pistols: Holidays In The Sun
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting (with Robert Downey Jr.): Driven To Tears
Sting – Desert Rose
Sting: If I Ever Lose My Faith In You
Stromae – Ta fete
Survivor: Eye of The Tiger

t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Police – Every Breath You Take
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache
Tyler, Bonnie: I Need A Hero
Twisted Sisters: We’re Not Gonna Take It

U2 – Angel Of Harlem
U2: Bullet The Blue Sky
U2: Desire
U2: I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For
U2: One
U2 – Stand By Me
U2: With Or Whithout You

Vangelis – L’enfant
Volbeat: Fallen
Volbeat: Heaven Nor Hell
Volbeat: Lola Montez
Volbeat: Sad Man’s Tongue

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
White, Barry: Let The Music Play
White, Jack: Freedom at 21
White, Jack: I Guess I Should Go Sleep
White, Jack: I’m Shakin’
White, Jack: High Ball Stepper
White, Jack: Lazaretto
White, Jack: Love Interrupted
White Stripes, The: Seven Nation Army
Whiters, Bill: Ain’t No Sunshine
Williams, Cunnie: Every Thing I Do
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold

ZZ Top: Gimme All Your Lovin’
ZZ Top: La Grange

4 Non Blondes – What’s Up

 582. becsuszoszereles1k — 2014-08-11 16:27 

Kabuki Ur! Elobb integrald a listadat (az onallo listad attol meg megmarad hszolaskent!:)…csak azutan tudunk csillagozni…

 581. kabuki — 2014-08-11 13:57 

@petiba:

Oké, akkor kombináljam össze a te listádat az én listámmal?

Ez a csillagozás is jó ötlet. Csináljuk?

 580. becsuszoszereles1k — 2014-08-11 13:36 

Vezerlopultnak: Az jo, ha teszunk egy valamilyen jelet (allapodjunk meg benne, hogy ne keverjuk masra vonatkozo jelekkel, pl.: legyen csillag) amelle a zene melle, amit mi is valasztottunk volna, de mar fent van?

 579. petiba — 2014-08-11 10:51 

@realcorpus:

Most még csak gyűjtés van. Listára kerülés. A szavazás az majd egy másik folyamat.
A frissítés (részemről) most pár napig szünetel, addig tessék érvényesülni 🙂
A mai frissítés:

*

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Adams B. – Have You ever really loved a Woman?
Adams B. – Please forgive Me
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – Always
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Never Say Goodby
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Chapman T. – Fast Car
Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Europe – The final Countdown
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools

Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix – Angel
Hendrix – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Hevia – Banos de Budapest
Holliday B. – Gloomy Sunday
Hooker J. L. – Boogie At Russian Hill
Hot Chocolate – You Sexy Thing

Imbruglia N.- Torn

Jackson M. – Bad
Jackson M. – Earth Song
Jackson M. – Scream
Jetro Tull – Aqualung
Jetro Tull – Living In The Past
Jetro Tull – Locomotive Breath
John E. – Can You Feel The Love Tonight
John E. – Sacrifice
John-Michael – Dont Let The Sun Go Down On Me
Joplin J. – Cry Baby
Joplin J. – Maybe
Joplin J. – Piece of My Heart lyrics
Joplin J. – Summertime
Joplin J. – To Love Somebody
Joplin S. – Maple Leaf Rag
Joplin S. – The Entertrainer

Kaoma – Lambada
Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Little Richard – Lucille
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Manfred Mann – Blinded by the Light
Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nelson W. – Always On My Mind
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. Moonlight Shadow
Oldfield T. – De Profundis
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Petshop Boys – Go West
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – You take my breath away

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rammstein – Moscou
Rare Bird – Sympathy
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Richie L. – Hello
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – EUROPA
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Simon & Garfunkel – The Sound of Silence
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting – Desert Rose
Stromae – Ta fete

t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Police – Every Breath You Take
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me
Vangelis – L’enfant

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
Wonder S. – I just called

Young N. – Heart Of Gold
4 Non Blondes – What’s Up

 578. realcorpus — 2014-08-11 10:16 

@petiba:
Csak egy közbevetett javaslat, míg még itt az elején tart a rendszerezés. A kezdőbetűs rendezés jó dolog, de nem látszik benne, hogy melyik az, amelyik több ‘szavazatot’ kapott. Szóval lehetne az elejére felhozni azokat, akiknek több mint egy jelöléssel vannak. 5 szavazatosak betűrendbe, majd a 4, így csökkenve, és az egyéni jelöltek maradnának a végére, ahonnan persze feljebb lehet kerülni. A felvetésben írtad ugyan, hogy legyen a szám mellett zárójelben, hogy hány ember választotta, de ez nem látszik a listán.

 577. petiba — 2014-08-11 09:13 

@kabuki:

Szuper, de akkor ezt most szépen mind leszel szíves elhelyezni a listácskán 🙂
Most akartam frissíteni a listát, és a te listádat másoltam be, és kezdtem csodálkozni, hová tűntek nevek 🙂
Szóval most jön a sziszifuszi munkád, szépen, ügyesen betoldani a “masterlistába” a saját listádat 🙂
Hajrá! Én most értem csak Hendrixhez, és még hol a vége!!

 576. kabuki — 2014-08-11 00:21 

Najó, erre jutottam. Szeretném hangsúlyozni, hogy a lista szubjektív és bár igyekeztem lehúzni az átfedéseket, nem biztos, hogy mind sikerült. Íme tehát:

AC/DC: Highway to Hell
AC/DC: Back to Black
AC/DC: Thunderstrack
Adams, Bryan: Summer of 69
Armstrong, Louis: What a Wonderful World

B.B. King: Rock Me Baby
Beatles: Love Me Do
Beatles: Let It Be
Blink 182: All The Small Things
Blink 182: First Date
Buckcherry: Crazy Bitch

Clapton, Eric: Layla
Cash, Johnny: God’s Gonna Cut You Down
Cash, Johhny: Ring of Fire
Charles, Ray: (Night Time is) The Right Time
Charles, Ray: Hit The Road Jack
Cohen, Leonard: Hallelujah
Cure, The: Lullaby
Cure, The: Disintegration
Cure, The: Pictures of You
Collins, Phil: In The Air Tonight
Collins, Phil: Another Day In Paradise

Deep Purple: Smoke On The Water
Deep Purple: Child in Time
Doors, The: Break on Through
Doors, The: Riders on The Storm
Doors, The: The End
Dylan, Bob: Knockin’ on Heaven’s Door

El Canto del Loco: Besos
El Canto del Loco: Zapatillas
Enigma: Return To Innocence
Evanescence: Going Under
Evanescence: Everybody’s Fool

Faith No More: Easy
Faith No More: The Real Thing
Foo Fighters: Pretender
Foo Fighters: Best of You
Foo Fighters: Skin and Bones
Franklin, Aretha: Respect
Franklin, Aretha: I Say a Little Prayer

Gabriel, Peter: Sledgehammer
Gabriel, Peter: In Your Eyes
Gabriel, Peter: Come Talk To Me
Gabriel, Peter: Don’t Give Up
Gaye, Marvin: Ain’t No Mountain High Enough
Genesis: Invisible Touch
Genesis: Jesus He Knows Me
Genesis: I Can’t Dance
Gloria Gaynor: I Will Survive
Green Day: American Idiot
Guns n’ Roses: Paradise City

Holly, Buddy: That’ll Be The Day
Holly, Buddy: Everyday
Hendrix, Jimmy: All Along The Watchtower
Hendrix, Jimmy: Foxy Lady
Hendrix, Jimmy: Voodoo Child

Iggy Pop: Lust for Life
Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One)
Iggy Pop: The Passenger
Idol, Billy: Dancing With Myself
Idol, Billy: Rebel Yell
Idol, Billy: Sweet Sixteen
Idol, Billy: White Wedding
INXS: Need You Tonight
INXS: Never Tear Us Apart

James, Etta: I’ve Been Loving You Too Long
Janis Joplin: Cry Baby
Janis Joplin: Piece of My Heart
Joan Jett: I Love Rock N’ Roll

Kane, Christian: The House Rules
Kane, Christian: Whiskey in Mind
Kiss: I Was Made For Loving You
Korn: World Up
Korn: Falling Away from Me
Korpiklaani: Vodka

LaBelle: Lady Marmalade
Led Zeppelin: Rumble On
Led Zeppelin: Stairway to Heaven
Led Zeppelin: Travellin’ Riverside Blues
Lennon, John: Imagine
Linkin Park: In The End
Linkin Park: Numb
Linkin Park: Given Up
Lynyrd Skynyrd: Sweet Home Alabama

Marley, Bob: Could You Be Loved
Matchbox 20: Disease
McFerrin, Bobby: Don’t Worry, Be Happy
Metallica: Enter Sandman
Metallica: Whiskey in The Jar

Nickelback: Rockstar

Pink Floyd: Learned to Fly
Pink Floyd: Money
Police, The: Don’t Stand So Close To Me
Police, The: Every Little Thing She Does Is Magic
Police, The: Roxanne
Presley, Elvis: A Little Less Conversation
Presley, Elvis: You’re The Devil in Disguise
Presley, Elvis: Hound Dog
Presley, Elvis: In The Ghetto

Queen: Crazy Little Thing Called Love
Queen: Don’t Stop Me Now
Queen: Somebody To Love
Queen: We Will Rock You
Queen: Who Wants to Live Forever

Rage Against The Machine: Killing In The Name
Rammstein: Ich Will
Rammstein: Keine Lust
Rammstein: Mein Teil
Rammstein: Ohne Dich
Ramones: I Don’t Want To Grow Up
Redding, Otis: Sitting On The Dock of The Bay
Rolling Stones, The: Doom and Gloom
Rolling Stones, The: Exile On Main Street
Rolling Stones, The: Start Me Up
Rollins Band: Liar

Santana: Black Magic Woman
Santana: Jingo
Santana: Samba Pa Ti
Sex Pistols: Holidays In The Sun
Sting: If I Ever Lose My Faith In You
Sting (with Robert Downey Jr.): Driven To Tears
Survivor: Eye of The Tiger

Tyler, Bonnie: I Need A Hero
Twisted Sisters: We’re Not Gonna Take It

U2: Desire
U2: With Or Whithout You
U2: One
U2: Bullet The Blue Sky
U2: I’m Still Haven’t Found What I’m Looking For

Volbeat: Fallen
Volbeat: Heaven Nor Hell
Volbeat: Lola Montez
Volbeat: Sad Man’s Tongue

White, Barry: Let The Music Play
White, Jack: Freedom at 21
White, Jack: I Guess I Should Go Sleep
White, Jack: I’m Shakin’
White, Jack: High Ball Stepper
White, Jack: Lazaretto
White, Jack: Love Interrupted
White Stripes, The: Seven Nation Army
Whiters, Bill: Ain’t No Sunshine
Williams, Cunnie: Every Thing I Do

ZZ Top: Gimme All Your Lovin’
ZZ Top: La Grange

 575. becsuszoszereles1k — 2014-08-10 02:18 

@kabuki: Hm…koszi…
vannak, akik ‘burokban szuletnek’ + ‘dobban’! 🙂
Bonzo (1948-1980)… 5 eves koratol dobolt…
fiat, “Jasont 8 éves korától zeneiskolába járatta és karácsonyi ajándék gyanánt vett neki egy gyermekméretű dobfelszerelést. Jasonnek is volt tehetsége a doboláshoz. Állítólag az 1979-es knebworth-i koncert próbáján a Trampled Underfoot alatt beültette az akkor 12 éves Jasont a maga helyére. Page, aki ebben a számban különösen elfoglalt a saját szólamával, nem vette észre a helycserét.” wiki

R.I.P.
“Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy mi a dobtechnikám? Erre visszakérdeztem, hogy mi az ördög az a technika? Aztán azt mondtam: ez az én technikám – felemeltem a kezemet magasra, és keményen leengedtem. A fejtől a dobig, és minél keményebben, annál jobb. ”
– John Bonham”

 574. kabuki — 2014-08-10 01:40 

@becsuszoszereles1k:

Egyetértek, tökéletesen. Vannak zenekarok, amik úgy működtek tökéletesen, ahogy az eredeti felállás adta, anélkül valami hiányzott. Ilyen a Queen, Freddy nem volt pótolható, de ilyen a Zep is, Bonzo után nem volt esély. Ez utóbbi azért is kirívó amúgy, mert azt hinné az ember, hogy dobost bárhol lehet szerezni. Nade, ugye itt minden idők egyik legjobb dobosáról volt szó, egy olyan zenekarban, ahol a ritmusszekció alapvető volt. Game Over.

A fia egyébként szintén kiemelkedően tehetséges:
https://www.youtube.com/watch?v=uP-ZjbrNLWU

 573. becsuszoszereles1k — 2014-08-10 01:11 

@kabuki: Linked: Waa! Rolling ‘Majkul’ es csapata valamit a luktetesukkel tudnak rajtunk ‘garazsolni’ – meg mindig!:)) Van az a filing, ami orok!:)

Kukutyin-banatomrol annyit, hogy felkaru oriasnak erzem en a Queenben Adam Lambert figurajat – minden elismeresem mellett!:( Szoval, Freddie energiaja, amit nyujtott-atadott, szimbiozisa a kozonsegevel – potolhatatlan, nem valthato at, nincs olyan mertekegyseg. Es ami ennel is fontosabb: belole nem volt eleg (es nem is lesz), ugy tavozott kozulunk…R.I.P.

 572. kabuki — 2014-08-09 22:29 

@becsuszoszereles1k:

Jól mondod, szükségtelen körbedizájnolniuk magukat. Én amúgy pont itt szoktam meghúzni a határt: akiknek elegendő, hogy kiállnak a színpadra egy gitárral/mikrofonnal/bármivel és olyan zenét tolnak, hogy leteszem a hajam, na azok a zenészek. Akiknek meg “remek színpadi showt” köszönhetünk, de holnap már nem emlékszem a zenére, azok elmehetnek Kukutyinba zabot hegyezni (remélem finom voltam :D).

Átfedésekről: Már én is lehúzogatom a listámról, ami már fent van másnál, hogy csökkentsem a számot 🙂

A leglegekről meg: Elhiheted, én is szívesen felraknám az összes Crossroads Guitar Festivalt, Montreux-t is, valamint egy rakat olyan számot, ahol meglepetés előadók zenélnek kitűnő zenekarokkal (pl. https://www.youtube.com/watch?v=Zg1VjxuJiio ) de ettől vélhetően mindenki kiakadna 😀

Amúgy M-nél vagyok. Nem könnyű 🙂

 571. becsuszoszereles1k — 2014-08-09 21:24 

@kabuki: 🙂 (ja, es a nickneved is jo! – elfelejtettem az elobb…)
Igen, az enekes hangja meglepett (bar az itteni linkekbol latva, ezek a szvsz al-satanista bandak, ill. egyuttesek kivalo zeneszek, zen- es szovegszerzok), ugyhogy neki aztan nem kell korbedizajnolni magat, anelkul is mellbevag a tehetsegevel…ennyit a lenyegrol.:)

Ha akkora listad van, akkor biztosan osszehozod – nyilvan az egesz pop…-zene tortenetnek nem nem itt lesz a tarhaza!:)
Atfedesek? Ne tudd meg, a kedvenceim tobbseget nem is tudtam besorolni, mert mar a listan voltak!:)Mondjam, hogy egyhuron pendul a csapat?:))
Na, azert a leglegeket nem mindet osztanam meg, mert.:)) Mondjuk, pl. az egesz, maratoni Montreux-i Fesztivalt szetunnak az emberek, pedig a kedvencem (O. Haza elokoncert).

Nem hajt a mongol-tatar, de azert hajra Kabuki!:)

 570. kabuki — 2014-08-09 20:09 

@becsuszoszereles1k:

Nagy örömömre szolgál, hogy ennyire bejön a Volbeat! Rob Caggiano hozzájuk igazolt az Anthrax-ből, azért ez sem kis dolog szvsz :)Michael Poulsen (az énekes) hangja meg szerény meglátásom szerint korunk egyik legjobb énekhangja, mintha Elvis metált kezdene tolni 🙂 A jövőre nézve mondom, hogy szeretnek nálunk koncertezni, tavaly a PeCsában voltak, idén a Volton (mindkettő fergeteges koncert volt nem mellesleg :))

A listámról, hogy releváns is legyek: Jelenleg az I-nél járok, de már most tartok tőle, hogy egyedül összehozom az 500-at 😀 Viszont, ahogy olvasom, lesznek azért átfedések szerencsére 🙂 Csak az a gond, hogy közben mindig eszembe jut, hogy pl. a D-nél meg kihagytam a Deep Purple-t, így mehetek vissza 😀 Azért csak elkészülök nemsoká’ 🙂

 569. becsuszoszereles1k — 2014-08-09 19:00 

@kabuki: Kabuki Ur! Ezt a bandat en sem ismertem, viszont kivalo! Az enekes hangja nagyon (meg)nyero. Profik, profik!

*

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Adams B. – Have You ever really loved a Woman?
Adams B. – Please forgive Me
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Alphaville – Forever Young
Anthony M. – I need to know

Barcelona Gipsy Klezmer O. – Djelen Djelen
B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Always
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cohen L. – First We Taken Manhattan
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Europe – The final Countdown
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools

Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gipsy Kings – Baila Me
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain

Hammond – It never rains in southern California
Haza O. – Galbi
Helloween – Lay all your love on me
Hendrix – Let Me Light Your Fire
Hendrix J. – Once I Had A Woman
Holliday B. – Gloomy Sunday

Imbruglia N.- Torn

Kaoma – Lambada
Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. Moonlight Shadow
Oldfield T. – De Profundis
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Petshop Boys – Go West
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – You take my breath away

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rammstein – Moscou
Rare Bird – Sympathy
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Little Richard – Lucille
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
R.E.M. – Losing My Religion

Santa Esmeralda – Another Cha-Cha
Santana – EUROPA
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Sting – Desert Rose
Stromae – Ta fete

t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Police – Every Breath You Take
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me
Vangelis – L’enfant

White B. – You Are The First, My Last, My Everything
Wonder S. – I just called

4 Non Blondes – What’s Up

 568. petiba — 2014-08-09 17:51 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Adams B. – (Everything I Do) I Do It For You
Adams B. – Have You ever really loved a Woman?
Adams B. – Please forgive Me
Adams,Stewart,Sting – All For Love
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Anthony M. – I need to know

B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Always
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Collins P. – In The Air Tonight
Collins P. – I Wish It Would Rain Down
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Enya – Only Time
Enya – Orinoco Falls
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Eurithmics – It’s Alright
Eurithmics – There Must Be An Angel
Eurithmics – Who’s That Girl
Europe – The final Countdown
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Foreigner – I Want To Know What Love Is
Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools

Gabriel P. – Sledgehammer
Gaynor G. – I Am What I Am
Gaynor G. – I Will Survive
Genesis – I Can’t Dance
Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – Live And Let Die
Guns & Roses – November Rain
Guns & Roses – The Garden

Hammond – It never rains in southern California
Hendrix – Let Me Light Your Fire
Holliday B. – Gloomy Sunday

Imbruglia N.- Torn

Kaoma – Lambada
Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. Moonlight Shadow
Oldfield M. Shadow On The Wall
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Police – Every Breath You Take
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – Under Pressure
Queen – You take my breath away

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rammstein – Moscou
Rare Bird – Sympathy
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Little Richard – Lucille
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
R.E.M. – Losing My Religion

Santana – EUROPA
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight
Stewart R. – Sailing

t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Police – Every Breath You Take
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me

Wonder S. – I just called

4 Non Blondes – What’s Up

 567. petiba — 2014-08-09 16:52 

@kabuki:

Én még csak E-nél tartok, sok a lemez itthon 🙂

Hogy ne lenne LZ? Stairway To Heaven… Kashmir…mindenképpen 🙂 De messze még az L-betű 🙂

 566. kabuki — 2014-08-09 00:16 

@petiba:

Még csak a C-nél tartok, de már az A-nál (ld. AC/DC) is gondban voltam, szóval átérzem 😀 Most már ott tartok, hogy random jelleggel veszem fel a számokat a listára, jelesül L. Komolyan senki eddig nem szavazott a Led Zeppelinre??? Egy számra se? Na, ez hamarosan megváltozik 🙂 (Ott meg én vagyok bajban amúgy, kevés szám van, amit nem listáznék, de leszűkítem :D)

 565. petiba — 2014-08-08 23:52 

@kabuki:

Igen, én is albumozok 🙂 Aztán mire a végére érek, besokallok 🙂 Főleg egy hat-nyolc-tizes sorozat esetén 🙂
Ha elérek Santanahoz, bajban leszek 🙂

 564. kabuki — 2014-08-08 23:42 

@petiba: Köszönöm a nevükben is 🙂 Remek zenét nyomnak, bátran próbáld be a többi számot is 🙂 Amúgy fent lesz a listán, ami épp készül, csak nehéz ám összeállítani, mert többnyire albumok vannak a fejemben, abból meg nehéz válogatni egyes számokat 😀

De lesz ám lista, ígérem 😀

 563. petiba — 2014-08-08 23:22 

@zizzi:

Meg te is, amelyeket én akartam 🙂

 562. petiba — 2014-08-08 23:22 

@kabuki:

Töredelmesen bevallom, soha nem hallottam az együttesről, ami bizonyára szégyen, hiszen már 9 Misi feletti kattintást ért.
Meglepően finom zene (nem, igazából csak nekem meglepő) és bejön az énekes hangja.
Berakhattad volna nyugodtan a listára.

Mai frissítéssel:

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Adams B. – Have You ever really loved a Woman?
Adams B. – Please forgive Me
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Anthony M. – I need to know

B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Always
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dido – White Flag
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Erasmus – In The Shadows
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Europe – The final Countdown
Evanescence – My Immortal
Extreme – More Than Worlds

Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools

Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain

Hammond – It never rains in southern California
Hendrix – Let Me Light Your Fire
Holliday B. – Gloomy Sunday

Imbruglia N.- Torn

Kaoma – Lambada
Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Lavigne A. – Complicated
Lear A. – Blue tango
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Morrison V. – Baby, please don’t go
Muse – Starlight
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nightwish – Phantom
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. Moonlight Shadow
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – You take my breath away

Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
Raferty G. – Baker street
Rammstein – Moscou
Rare Bird – Sympathy
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Little Richard – Lucille
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
R.E.M. – Losing My Religion

Santana – EUROPA
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Seal – Change Is Gonna Come
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight

t.A.T.u. – All The Things She Said
The Cranberries – Zombie
The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Police – Every Breath You Take
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me

Wonder S. – I just called

4 Non Blondes – What’s Up

 561. zizzi — 2014-08-08 22:45 

en is kulon koszonom ezt:
Gotan Project – Tango Santa Maria

Amugy sokat foltettetek amiket en is akartam :).

 560. kabuki — 2014-08-08 22:26 

Húú, eddig csak olvasgattam itten a számokat, sok jóra leltem mellesleg, de az ötös korlát kicsit elriasztott 🙂 Nade, most aztán majd jön a lista!

Amúgy főoldalra kéne tenni a szavazást sztem, nagyon érdekelne a kollégák zenei ízlése. Addig is, hogy releváns legyek a sátánista témával (Nem, annyira nem az :)), itt egy kedvenc:

https://www.youtube.com/watch?v=vEN3mQ0ql30

 559. petiba — 2014-08-08 17:05 

@becsuszoszereles1k:

Miazhogynagyonis!

 558. becsuszoszereles1k — 2014-08-08 15:49 

555.@petiba: Szoval, kozvetlenul olvadjunk bele a kollektiv listafolyamba? 🙂

 557. zizzi — 2014-08-08 13:07 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Adams B. – Have You ever really loved a Woman?
Adams B. – Please forgive Me
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On
Anthony M. – I need to know

B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – It’s My Life
Bon Jovi – Always
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Checker C. – Let’s Twist again
Clapton E. – I Shot The Sheriff
Clapton E. Tears in Heaven
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Del Shannon – Runaway
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Equals – Baby come back
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Europe – The final Countdown
Extreme – More Than Worlds

Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools

Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain

Hammond – It never rains in southern California
Hendrix – Let Me Light Your Fire
Holliday B. – Gloomy Sunday

Kaoma – Lambada
Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Lear A. – Blue tango
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McKenzie S. – San Francisco
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow
Myles A. – Black Velvet

Nazareth – Love Hurts
Nightwish – Phantom
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Oldfield M. Moonlight Shadow
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over
Orbison R. – Blue Bayou

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Prima L. – Buona sera
Prince – Bakerman
Prince – Seven
Procol Harum – A whiter shade of pale

Raferty G. – Baker street
Rammstein – Moscou
Rare Bird – Sympathy
Reeves J. – Distant Durms
Richard C. – The Young Ones
Little Richard – Lucille
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses
Rolling Stones – Heart of Stone
R.E.M. – Losing My Religion

Santana – EUROPA
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Sedaka N. – Oh Carol
Sedaka N. – One way Ticket
Sinatra N. & Hazlewood L. – Summer wine
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia
Stevens S. – Give me Your Heart tonight

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – You take my breath away

The Crystals – Then He kissed Me
The Drifters – Save the last dance for me
The Platters – Only You
The Police – Every Breath You Take
The Shadows – Blue Star
The Spotnicks – Johnny Guitar
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me

Wonder S. – I just called

4 Non Blondes – What’s Up

 556. zizzi — 2014-08-08 10:06 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On

B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – It’s My Life
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Clapton E. – I Shot The Sheriff
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
ERASURE – BLUE SAVANNAH
ERASURE – LOVE TO HATE YOU
Extreme – More Than Worlds

Francis C.- Besame Mucho
Francis C. -Quando Quando Quando
Franklin A. – Chain Of Fools

Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain

Hammond – It never rains in southern California
Hendrix – Let Me Light Your Fire

Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow

Nazareth – Love Hurts
Nightwish – Phantom
No Doubt – Don’t Speak
Norman C. – Midnight Lady
Norman C. & Quatro S. – Stumblin’ In

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Orbison – In Dreams
Orbison R. – It’s Over

Pachelbels – Reggae Canon
paper lace – The Night Chicago Died
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Prince – Bakerman
Prince – Seven

Rammstein – Moscou
Reeves J. – Distant Durms
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses
R.E.M. – Losing My Religion

Santana – EUROPA
Santana-Smooth
Scorpions – Still Loving You
Smokie – Living Next Door To Alice
Smokie -I’LL MEET YOU AT MIDNIGHT
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – You take my breath away

The Police – Every Breath You Take
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain
Tyler B. – It’s A Heartache

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me

4 Non Blondes – What’s Up

 555. petiba — 2014-08-08 01:35 

Abba – Intermezzo no 1.
AC/DC – Highway To Hell
Aerosmith – Cryin’
Aerosmith – Crazy
Aerosmith – Dream On

B.B. King – The Trill is Gone
Beatles – Fool on the hill
Beatles – Help!
Beatles – Hey Jude
Beatles – Norvegian Wood
Beatles – Oh, Darling
Beatles – Please, Please Me
Beatles – Yesterday
Benton O. – Bensonhurst Blues
Bon Jovi – It’s My Life
Bowie D. – Chinagirl
Bowie D. – Let’s Dance
Bregovic – Ederlezi
Buena Vista Social Club – Los Gardenias

Clapton E. – I Shot The Sheriff
Cocker J. – With A Little Help From My Friends
Cocker J. – You Are So Beautiful
Cocker J. – You Can Leave Your Hat On
Cohen L. – Hallelujah
Cohen L. – Take This Walz
Cooper A. – Poison
Creedence Clearwater – I Put A Spell On You
Creedence Clearwater – Who’ll Stop The Rain

Deep Forest – Freedom Cry
Deep Forest – Marta’s Song
Deep Purple – Child In Time
Deep Purple – Smoke on the water
Dire Straits – Private Investigations
Dire Straits – Sultans of swing
Dire Straits – Telegraph Road
Doors – Light My Fire
Dylan – Make You Feel My Love

Eagles – Desperado
Eagles – Hotel California
Eagles – Houses of Rising Sun
ELO – Roll Over Beethoven
Emerson Lake And Palmer – Living Sin
Emerson Lake And Palmer – Nut Rocker
Emerson Lake And Palmer – Still You Turn Me On
Emerson Lake And Palmer – The Only Way
Era – Era
Era – Ameno
Era – Divano
Extreme – More Than Worlds

Genesis – Mama
Gillan I. – Gethsemane
Gorillaz – I’m happy
Gotan Project – Tango Santa Maria
Guns & Roses – Don’t Cry
Guns & Roses – Knockin On Heaven’s Door
Guns & Roses – November Rain

Hendrix – Let Me Light Your Fire

Kiss – I Was Born To Love With You

Last J. – Biscaya
Los Lobos – Canción Del Mariachi

Marley B. – Buffalo Soldier
Marley B. – One Love
McLaughlin J. – Guardian Angel
Meat Loaf – Bat Out of Hell
Metallica – Nothing Else Matters
Minogh-Cave – Where the Wild Roses Grow

Nazareth – Love Hurts
Nightwish – Phantom
No Doubt – Don’t Speak

O’Connor S. – Nothing Compares To You
Orbison R. – It’s Over

Pachelbels – Reggae Canon
Pink – Family Portrait
Pink Floyd – Wish You Were Here
Prince – Bakerman
Prince – Seven

Rammstein – Moscou
Reeves J. – Distant Durms
Rolling Stones – Angie
Rolling Stones – Paint In Black
Rolling Stones – Satisfaction
Rolling Stones – Wild Horses

Santana – EUROPA
Scorpions – Still Loving You
Soul Asylum – Runaway Train
Springsteen B. – I’m On Fire
Springsteen B. – Streets of Philadelphia

Queen – Bohemian Rhapsody
Queen – Innuendo
Queen – You take my breath away

The Police – Every Breath You Take
Tikaram T. – Twist In My Sobriety
Turner T. – Proud Mary
Turner T. – Deep River Mountain

U2 – Angel Of Harlem
U2 – Stand By Me

4 Non Blondes – What’s Up

Folyt. köv.

 554. n1m1 — 2014-08-08 00:53 

Néhány kedvenc
Steppenwolf Born To Be Wild
https://www.youtube.com/watch?v=rMbATaj7Il8
Christie Yellow River
https://www.youtube.com/watch?v=zGoHQ7c5I2I
Chris Rea Road To Hell
https://www.youtube.com/watch?v=1EBw_da7BZk
Animals House Of The Rising Sun
https://www.youtube.com/watch?v=5A-4VGfx5lU
Led Zeppelin Black Dog