2014-09-22–08:00

Rudolf Hess története

rud0Régi ismerősök vagyunk, úgyhogy a bloggazda vonzalma a hadtörténelem és a biztonságpolitikai konteók iránt nem hiszem, hogy ebben a körben sokaknak meglepetést okozna.

Ennek fényében talán nem is lesz különösebben megdöbbentő, hogy blogunk legújabb összeesküvés-elméletének főszereplője a második világháború egyik legrejtélyesebb alakja, akinek történetéről az elmúlt 73 évnek sem sikerült eloszlatnia minden kérdőjelet és ködösítést. Hitler egykori helyettesének pályafutása, sokféleképpen magyarázott (s talán pont ezért megmagyarázhatatlan) 1941-es repülőútja, közel fél évszázados fogvatartása rengeteg olyan konteós csemegét tartalmaz, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül.

Nagyon röviden lássuk először, ki is volt ez a fazon.

1.) Élete 1941-ig

A kis Rudolf 1894-ben született az egyiptomi Alexandriában, ahová apja (Fritz Hess, azaz inkább Heß) évekkel korábban érkezett az imádott Bajorországból, hogy a családi szakmának minősülő kereskedelmi tevékenységet folytasson. Általános iskolai tanulmányait a jogilag akkoriban még Törökországhoz tartozó, de gyakorlatilag brit protektorátusként működő országban végezte, majd a család úgy döntött, hogy azért alexegy német középiskola mégiscsak jobb útravaló lesz a legénykének: Rudi (14 évesen) egy Bonn melletti tanintézetbe kerül. A fater egyiptomi cége elég szépen hoz a konyhára, ezért érettségi után egy svájci kereskedelmi technikum következik, majd egy hamburgi külkereskedelmi cégnél vállal gyakornoki állást. Minden jel arra utal, hogy az öreg Fritz álma beteljesedik, s fia (egy kis gyakorlat és tapasztalat megszerzését követően) majd lassan bekapcsolódik a családi vállalkozás irányításába.

A sors (bizonyos Gavrilo Princip alakjában) azonban közbeszól, s elkezdődik az akkor még be nem sorszámozott világháború. Rudolf egyenruhát húz, s a német (még pontosabban a bajor) hadsereg lelkes tagjaként az észak-franciaországi és belgiumi csatákban, majd Romániában és Magyarországon harcol a császárért. ww1A háború végeztével tartalékos hadnagyként szerel le, s beiratkozik a müncheni egyetem történelem szakára, ahol többek között megismerkedik a később nagyon rosszízűvé váló Lebensraum (élettér) szóval és elmélettel. Rudi barátunk ekkor válik igazi konteóssá: teljesen azonosul korának legelterjedtebb és legnépszerűbb német teóriájával, mely szerint a világháborút Németország csak azért vesztette el, mert a zsidók (és a velük szövetséges bolsevikok) összeesküdtek a Vaterland ellen, álnok módon hátbaszúrva azt.hátbaszúrás

1920-ban haverkodik össze Hitlerrel, s a kefebajszos osztrák annyira elkápráztatja a nagy dumájával, hogy onnan kezdve annak jobbkezévé válik. Csatlakozik a náci mozgalomhoz (a 16-os számú NSDAP párttagkönyv büszke tulajdonosa), s Adolf személyi hh1titkáraként emberfeletti szervezőmunkát végez. Az 1923-as sikertelen sörpuccs után együtt ülnek a landsbergi börtönben, ahol Hitler (aki gyűlölt írni) neki mondja tollba a későbbi bestseller, a Mein Kampf  jelentős részét.

1932-ben már hivatalosan is a párt második embere, majd egy évvel később, a nácik választási győzelme után tárca nélküli miniszter, s egyben Adolf kabinetfőnöke. Állítólag ő találta ki a Heil Hitler! köszönést, valamint a Führer megnevezést is.

A háború kitörésekor az alapjaiban civil mentalitású, hivatalnok észjárású Hess egy kicsit visszacsúszik a ranglétrán, mert a nagypofájú, nyomulós Göring beékelődik közé és Hitler közé második embernek; Rudolf informálisan (később formálisan is) már csak a harmadik a náci táplálékláncban. Amikor aztán 1940 elején Martin Bormann (Hess addigi kabinetfőnöke) lesz a Führer személyi titkárságvezetője, lassan ő is kezdi belátni, hogy a háborús idők szelei nem kedveznek az ő vitorláinak.

Pár szót azért ejtsünk Hess személyiségéről is. A náci rendszer többi ragadozójához képest azt kell mondanunk, hogy Rudi kifejezetten jámbornak volt nevezhető. Noha sokáig elképesztő hatalom összpontosult a kezében (nyolc évig mégiscsak Stellvertreter des Führers volt, vagyis a Führer helyettese, mely cím hallatán miniszterek, oligarchák és sokcsillagos tábornokok vizeltek maguk alá félelmükben), nem vitte túlzásba a dolgokat: nem épített ki saját besúgóhálózatot a vezető pártfunkcionáriusok között, nem voltak gyanús pénzügyi machinációi, nem harácsolt össze égbekiáltó vagyont magának, hh2s piszlicsáré, mondvacsinált ügyek miatt nem lövetett halomra sem politikai, sem gazdasági ellenlábasokat. Hess egyedüli motivátora az Adolffal szembeni feltétlen és kérdőjelek nélküli hűség volt, aminek mindentfej1 alárendelt. Ha a Führer azt mondta volna, hogy holnaptól a kancellária konyháján dolgozik és a krumplihámozás lesz a kizárólagos feladata, vagy ha azt az utasítást kapja, hogy szervezze meg a Birodalmi Fejőnők Egyesületének éves közgyűlését, Hess habozás és fenntartások nélkül abbahagyta volna azt, amit éppen csinál és maximum annyit kérdez, hogy van-e ideje kimenni pisilni.

Ne értsetek félre, nem mosdatom itt Hitler helyettesét, csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy SS-Obergruppenführeri rangjához képest, na meg az olyan vadállatokkal összehasonlítva, mint Himmler, Goebbels, vagy a már említett Bormann, Rudolf Hess a gazemberség bajnokságában jóval alacsonyabb osztályban focizott.

2.) A Nagy Ötlet

1940 hamiőszére Hess már világosan látta, hogy Hitler egyre jobban a héják befolyása alá kerül, akik elhitették vele (mondjuk azért nem kellett nagyon erőlködjenek), hogy Németország lazán képes lesz a kétfrontos, végső győzelemmel kecsegtető háborúra. Ahogy a szovjetek megtámadásának tervei egyre konkrétabb formát öltöttek, Rudolf úgy lett egyre gondterheltebb. Előkaparta hát egy skót főrend, bizonyos Douglas Hamilton gróf herceg címét, akiről (mint utólag kiderült, picit tévesen) azt feltételezte, hogy azon brit körök egyik vezetője, akik nem helyeslik az Egyesült Királyság háborúját Németország ellen. Vett egy mély levegőt és írt neki egy levelet, melyben tárgyalásokat javasolt, s kifejtette, hogy Britanniának és Németországnak meg kellene egyeznie az azonnali békekötésről. Az alku lényege: az angolok hagyják Hitlert szabadon garázdálkodni Európában, cserébe Németország nem piszkálja a szigetországot, elismeri a britek tengeri hatalmát és Őfelsége valamennyi tengerentúli érdekét, na és kivonulnak a már elfoglalt nyugat-európai területekről, ahová a nemzeti kormányok visszatérhetnek ugyan, de a rendőrséget a németek fogják ellenőrizni. Kilátásba helyezte, hogy ha kell, ő szívesen elutazik Angliába, hogy személyesen is beszámoljon elképzeléseiről. 1940 novemberében el is juttatta a levelet Londonba, ahol azonban a brit elhárítás ezt lekapcsolta és hónapokig át se adta a címzettnek.

Hess – noha nem kapott választ Hamiltontól – alaposan felkészült az utazásra: repülőórákat vett, szorgalmasan gyakorlatozott, s egy Messerschmitt Bf 110-es kétüléses vadászgépet fel is készíttetett az útra (extra üzemanyag-póttartályok, messerfeljavított oxigénellátó-készülék, speckó iránytű, stb.). Mindmáig furcsa, hogy a hónapokig tartó készülődés nem szúrt szemet sem a Gestapónak, sem az Abwehrnek, sem Hess közeli munkatársainak…

Aztán elérkezett 1941. május tizedike. Hess átad egy Hitlernek szóló levelet szárnysegédjének, azzal az utasítással, hogy másnap, 11-én kézbesítse azt a Führernek (ami meg is történik). Egy Augsburg melletti  kis repülőtérről, a legnagyobb titokban, késő délután felszáll a Messerschmitt, fedélzetén Rudolf Hessel, s jókora kerülővel Britannia felé veszi az irányt.

Mivel ezt itt a Konteóblog, a leszállás és az ezt követő események aprólékos részletezésétől most eltekintünk, a neten amúgy is ezernyi helyen olvasható szinte percről percre mindaz, ami ezután következett. Megpróbálunk tehát egy kicsit gyorsítani, hogy maradjon hely és idő az összeesküvés-elméletek kivesézésére.

3.) Hess Angliában

A skóciai, kicsit problematikus földetérést követően törött bokával őrizetbe veszik (az ejtőernyőzés sem sikerült valami klasszul), majd alkalma nyílik végre Hamilton gróffal herceggel is találkozni és elmondani neki a békekötési elképzeléseit. Ezután természetesen riasztják Churchillt, a teljes elhárítást és a lordkancellárt, számtalanroncs kihallgatásra kerül sor, s Rudolf pár hét alatt kábé harminc embernek úgy kétszázszor mondhatja el (egyre csökkenő lelkesedéssel) nagyratörő terveit. A brit politikai és katonai vezetés hajthatatlan (legalábbis a hivatalos verzió szerint): Hitlerrel semmiféle alkut nem kötnek, Hesst hadifogolynak és háborús bűnösnek tekintik, akivel érdemben majd a Harmadik Birodalom szétcincálása és feltrancsírozása után foglalkoznak.

Németország két nappal később, május 12-én értesült először a szökésről (Hess távozását ugyanis a hivatalos német álláspont ennek, valamint hazaárulásnak tekintette), s Hitler állítólag düholyan dührohamot produkált, amilyet még tőle is ritkán látni. Sztálin (a másik született konteós kolléga) pedig sokáig meg volt győződve arról, hogy a britek keze van a dologban, azaz hogy ők biztatták fel Hesst erre a lépésre, mert akkor (vagyis 1941 tavaszán) még láttak fantáziát egy német-brit összefogásban, amely közvetetten bár, de a Szovjetunió ellen irányult volna.

Aztán 1941. június 22-én, alig hat héttel Hess skóciai nb0landolása után három és fél millió német katona 3500 harckocsival és 4400 repülőgéppel indít támadást egy 2800 kilométeres frontvonalon a szovjetek ellen – de ez egy másik történet.

4.) A háború után

1945 őszén Rudolf (a többi, még életben lévő gazfickóval együtt) a nürnbergi törvényszék elé áll. Itt sokáig amnéziára hivatkozva megtagadja a vallomást, mondván: szinte semmire nem emlékszik. Nem élt a látogatások lehetőségével és sokáig nem fogadta családtagjait sem. Hosszas huzavona után végül a négy eredeti vádpont közül csak kettőben találták bűnösnek (béke elleni bűncselekmény, illetve bűncselekmények elkövetésére irányuló összeesküvésben történő részvétel), a háborús bűntettek és az emberiesség elleni bűntettek alól felmentették. Ily módon megúszta a kötelet, s „csak” életfogytot kapott a bíróságtól, noha az orosz bíró elég sokat pampogott emiatt. Az ítélet kihirdetését követően hat társával együtt átszállítják a nyugat-berlini Spandau kerületben található, közös (négyhatalmi) fenntartású börtönbe,nb1 ahol 41 éven keresztül, 1987. augusztus 17-én bekövetkezett haláláig tartják fogva. Élete utolsó 21 évében ő volt az eredetileg hatszáz férőhelyes börtön egyetlen lakója, a rotációs alapon havonta egymást váltó amerikai, brit, francia és szovjet katonai alakulatok 1966 és 1987 között spandauegyedül őt őrizték. A hivatalos verzió szerint a halál oka önakasztás volt, amit egy búcsúlevél is megerősíteni látszott.

Most, hogy a történelmi részt zanzásítva sikeresen abszolváltuk (remélem, nem unatkoztatok), lássuk, milyen összeesküvés-elméletek születtek mai alanyunk pályafutásával kapcsolatban.

5.) A konteók

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért most egy kicsit formabontó módon fogom összeállítani az elméleteket: először kiemelten leírom, hogy mi a mai napig hivatalos álláspont egy-egy aspektussal kapcsolatban, aztán felsorakoztatom az ellenérveket. Remélem, követhető lesz.

5.1.) Hess saját elhatározásból, Hitler (és a náci legfelső vezetés) tudomása nélkül indult Angliába.

Sokan (köztük tekintélyes történészek és szakújságírók) állítják, hogy ez – Hess személyiségét, a Hitlerrel kialakított speciális kapcsolatrendszerét, valamint a kor német viszonyait figyelembe véve – egyszerűen lehetetlen. Az még talán elképzelhető, hogy az ötlet Rudi fejéből pattant ki (már Egyiptomban rájött, hogy a britek útvonalnem ördögök, később pedig arra, hogy testvérnépnek is titulálhatók), de hogy imádott Führere tudomása nélkül valósította volna meg az elképzelést, na ez teljesen valószínűtlen. Arról nem is beszélve, hogy az 1941-es év Németországában még a párt második, illetve az állam harmadik embere sem tudott volna hónapokon keresztül olyan alaposan felkészülni a küldetésre, ahogyan azt ő tette. gestapoAkkor, amikor a titkosrendőrség és a belső elhárítás azt is helyre, tétre, befutóra tudta, hogy Frau Hess milyen metszőollót használ a rózsakertjében, amikor minden fejes napirendje percre pontosan rögzítve volt a Gestapo dossziéiban, amikor Göring marsall szexuális kalandozásainak minden részletéről dokumentarista alaposságú felvételek készültek, nos, akkor higgyük el, hogy Rudolf háborítatlanul, hónapokon keresztül gyakorlatozik a Messerschmittel, skót főnemeseknek írogat bizalmas leveleket, szemmel láthatóan tengerentúli repülésre készíti fel a vadászgépet és minderről az illetékesek sofort nem szereznek tudomást?!

Szóval ne vicceljünk: Hitler igenis tudta, hogy mire készül helyettese, s egy szalmaszálat sem tett keresztbe. Hess a neki szóló levelében meg is említi: „ha valami rosszul sülne el, nyugodtan hivatkozzon arra, hogy megőrültem és Ön nem tudott róla”. Nos, ez bekövetkezett, s a május 12-e utáni német sajtóban az „hh3elmebajos” szó Hess állandó jelzője lett.

Wolf Hess (Rudi fia) valamikor a kilencvenes években újságíróknak elmondta: apja és a Führer május kilencedikén egy háromórás, négyszemközti beszélgetést tartottak, amire teljesen szokatlan módon nem a kancellárián, hanem Hessék lakásán került sor. Még az akkor mindössze négyéves gyerek is felfigyelt arra, hogy a tárgyalás után Hitler hosszú, másodperceken át tartó öleléssel búcsúzott Rudolftól, pedig az ilyen érzelemmegnyilvánulások elég távol álltak tőle. És ne feledjünk még egy érdekességet: a közismerten bosszúálló Adolf egy ujjal sem nyúlt a Hess-családhoz a történtek után, noha más ügyekben, sokkal kisebb kihágások esetén is minimum koncentrációs tábor volt az árulóknak minősítettek hozzátartozóinak sorsa. hessekMár ha megúszták a zongorahúrt, a kivégzőosztagot, a guillotine-t (igen, a Harmadik Birodalom a lefejezést is alkalmazta), vagy a kötelet. Ehhez képest Ilse és Wolf (a feleség és az egyszem gyerek) továbbra is megmaradhattak a családi villában, s Ilse még egy szép állami nyugdíjat is felmarkolt, egészen a háború végéig.

Ugye nem csak nekem tűnik úgy, hogy Rudi Hitler személyes békeküldöttjeként repült Angliába?

5.2.) A briteket teljesen készületlenül, meglepetésként érte Hess érkezése, elvégre olyan belső erő vagy mozgalom, amelyik szimpatizált volna a németekkel, gyakorlatilag nem is volt. Vagy ha mégis, teljességgel inszignifikáns elemek alkották.

Nos, ezt a szöveget ma már senki sem veszi be. Először is: a brit társadalomban igenis létezett egy olyan vélemény, amely alapjaiban elhibázott döntésnek kenttekintette a németeknek szóló hadüzenetet és kereskedelmi embargót. 1940 második felére ugyanezen körök a brit-német békekötést kezdték el szorgalmazni.

És hogy ki voltak ezeknek a nézeteknek a fő hangoztatói? Hát azt kell mondanunk, hogy nem elsősorban a munkásosztály vagy a parasztgazdálkodók, de nem ám. Sőt! – mondhatnánk sejtelmesen, miközben sokatmondóan felvonjuk szemöldökünket. Mert a Hitlerrel való kiegyezést bizony a felső arisztokrácia, s ezen belül a királyi család néhány tagja is erőltette, ami – valljuk be – még ma is kínos a windsoroknak, hát még akkor milyen kellemetlenül jött. Mert bizony ott volt az aktuális brit uralkodó, VI. György kistesója, a kenti herceg (aki szintén György is volt, de ezen kívül még Edward, Sándor és Edmund is, de ez legyen az ő baja), aki azon túl, hogy kokainfüggő és minimum biszexuális volt (ráadásul imádott női ruhákban flangálni), bizony nem rejtette véka alá azon véleményét, hogy a német kuzinokat sokkal jobban csípi, mint az akkoriban politikailag korrektnek minősült volna. Róla például lazán elképzelhető, hogy ha fülébe jut Hess békéltető szándéka, felkarolta volna az ötletet.

Nem azért mondom, mert konteós vagyok, de a kenti herceg elég gyanús körülmények közepette veszti életét 1942 augusztusában: egy Skócia felett lezuhant hidroplán fedélzetén tartózkodik, s bizonyos hangok azt suttogták, hogy éppen dezertálni akart Svédországba, mert elege lett a háborús hisztériából és a szovjetekkel kötött szövetségből. Más vélemények azt sem tartják kizártnak, hogy a gépen tartózkodott a valódi Hess is, akivel a herceg Svédországba készült béketárgyalásokra, Churchillék akarata ellenére. Így a londoni kormány – a szándékosan előidézett balesettel – két legyet ütött egy csapásra. Az biztos, hogy a hidroplánon elméletileg (a hivatalos utaslista szerint) 15-en utaztak, s ugyanennyi holttestet találtak meg. Ezzel nem is lett volna semmi probléma, de 24 órával később előkerült az egyetlen túlélő (bizonyos Andrew Jack), úgyhogy akárhogy is számoljuk, ez azt jelenti, hogy egy fővel többen voltak a gépen. Ki lehetett a ráadás-személy?

Száz szónak is egy a vége: 1941 tavaszán bizony sokan voltak Angliában, akik Hesst (és béketerveit) tárt karokkal fogadták volna, ha az a fránya skót paraszt nem akadékoskodik és továbbirányítja London felé. Az pedig, hogy a brit hivatalos álláspont miért szeretne fátylat borítani még ma is erre a momentumra, nem kérdés: II. Erzsébet nagybátyjáról van szó, akiről ha bebizonyosodna, hogy kőkemény náci-szimpatizáns volt és mondjuk Hessel akart bótolni (netán ő kapacitálta, hogy jöjjön Angliába), eléggé beárnyékolná a nagyszerű királyi imázst, még posztumusz is, a királyi házak pedig közismerten háklisak az ilyesmire.cseh

És még egy rövid, idevágó kérdés: vajon miért nem reagált a brit hadsereg, amikor Hess gépe belépett a skót légtérbe? Se szirénák, se ágyútűz, noha a Glasgow környéki légvédelmi hatóságok kiemelkedően paranoiásnak számítottak ezen a téren. Sőt: két (nem mellesleg cseh nemzetiségű) RAF-pilóta, Václáv Bauman és Leopold Srom már készültek rárepülni a Messerschmittre, amikor az irányítótorony rájukszólt, hogy azonnal hagyják abba a német gép zaklatását és szálljanak le. További magyarázatot nem kaptak.

5.3.) Nürnbergben a valódi Hesst ítélték el, s ő volt az, akit Spandauban bebörtönöztek.

Az elmúlt évtizedekben sokan kérdőjelezték meg ezt a hivatalos állítást is. És nem csak zugzsurnaliszták és botránygyártó újságíró-kisiparosok, hanem olyan nevek is, mint Roosevelt elnök, vagy – ami még elgondolkoztatóbb – maga Allen Dulles, aki a háború alatt az OSS (Office of Strategic Services, vagyis az amerikai hírszerzés) svájci kirendeltségét vezette, majd a jogutód, a rud1CIA munkáját is irányította, nem kevesebb, mint nyolc évig.

Emlékezzünk csak az állítólagos Hess amnéziájára (hehe). A nürnbergi per jegyzőkönyvei pontosan rögzítik, hogy többször előfordult, hogy nem ismerte meg egykori párttársait, illetve folyton összekeverte őket. S hogy konkrétabb bizonyítékot is felsorakoztassunk: a Spandauban rendszeresen végzett egészségügyi vizsgálatok során az egyik orvosnak feltűnt, hogy a bebörtönzött alak testén nem találja azt a golyónyomot, amit Hessnek (még az első világháborúban elszenvedett sebesülése nyomán) viselnie kellett volna.

Ugyancsak érdekes adalék a személycsere mellett, hogy amikor (már Britanniában) egyik börtönből áthelyezték egy másikba, a brit titkosszolgálat két, ugyanott fogvatartott németrecept fogoly azonnali áthelyezését kérte a büntetésvégrehajtástól, mintha attól tartottak volna, hogy azok ketten felismerhetik és esetleg dekonspirálhatják a vélelmezett cserét. Az is szemet szúrhat, hogy miközben (egyes brit dokumentumok szerint) Hess a walesi Abergavenny mellett raboskodik, egyéb korabeli brit források arról számolnak be, hogy ugyanakkor a skóciai Edinburghben tartják fogva. Most akkor melyiknek higgyünk? Vagy már akkor két Hess volt?

A Führer helyettese híres volt arról, hogy (főnökéhez hasonlóan) szigorúan vegetariánus volt, még tojást sem evett, s visszautasított minden sült ételt, még az ilyen módon elkészített zöldségeket is. Nos, az az ember, aki ’41 májusában Skóciába érkezett, lazán benyomta a híres „angol reggelit”, a sonkás tükörtojástól kezdve egészen a sült paradicsomig.

Logikusan tevődik fel a kérdés, hogy ha nem az igazi Hess szívott évtizedekig Spandauban, akkor ki lehetett a fickó és miért vállalta? Azt is érdekes lehetne megvizsgálni, hogy miért nem kezdett el beszélni, elvégre több, mint negyven éve volt rá. Ha vannak ötleteid, oszd meg ezeket velünk a kommentek között! Mi bw(egyfajta tippként) csak arra emlékeztetünk mindenkit, hogy bizonyos agymosási technikák (amiket aztán a CIA tökéletesített az MK-Ultra program keretein belül) már akkor is léteztek…

Találgatások vannak, de (ahogyan az a konteók esetében oly gyakran előfordul) semmi biztosat nem tudhatunk. Az biztos, hogy az illető német volt, s nagyon hasonlított Hessre, noha az angol börtönökben (állítólag) eltöltött évek bizony komoly nyomot hagytak rajta.

5.4.) Hess öngyilkos lett a börtönben.

Akár a valódi Hess volt, akár egy dublőr, nem lett öngyilkos, hanem a britek gyilkolták meg. És hogy miért? Hát akkorra határozta el, hogy borítani fog, s elmondja a frankót mindazokról a machinációkról, amelyeknek alanya és tárgya volt a londoni évek során. Valljuk be, tudott volna érdekes információkkal szolgálni az érdeklődőknek. Persze ismerjük az ellenérvet is, amit az előzőend pontban már felvetettünk: miért várt volna 46 évet? De akkor visszakérdezünk: mi történhetett 1987 augusztusában, hogy elszakadt a cérna (vagy betelt a pohár) és egy 93 éves ember a kötél mellett dönt?

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az öngyilkosságra (?) a brit őrzési periódus alatt került sor, és említsük meg, hogy a család (amikor átvette a holttestet a brit hatóságoktól a temetés előkészítésére) egy független orvosszakértővel megvizsgáltatta a tetemet. Dr. Spann szakvéleménye szerint a Hetes Számú Fogoly (ez volt a hivatalos megnevezése) nyakán látható nyomok fojtogatásra és nem önakasztásra engedtek következtetni. Egy börtönorvos visszaemlékezései szerint pedig Hess már olyan állapotban volt, hogy a cipőfűzőjét sem tudta volna egyedül megkötni, nemhogy egy elektromos kábelt rögzíteni tudott volna a két méter magasan található ablak fogantyújára (ahogyan az a jegyzőkönyvben szerepelt).

5.5.) Dr. Thomas teóriája

Egy brit katonai sebész, bizonyos dr. Hugh Thomas 1979-ben írt egy könyvet (The Murderthomas of Rudolf Hess), amelyben azt az elméletét fejti ki, hogy Hesst már 1941 május kilencedikén, Németországban kivégezték (állítólag Göring vagy Himmler parancsára, Hitler tudta nélkül), s a dublőr már otthon átvette a helyét, s ő utazott ki Angliába, azzal a titkos paranccsal, hogy kuszálja össze a valódi Hess által előkészített szálakat és tegye lehetetlenné a brit-német békepaktumot. Erre persze a britek is rájöttek (mármint hogy hamis Hess érkezett hozzájuk), s ezért nem használták fel például propagandacélokra a németek ellen; tudták, hogy perceken belül kiderülne, hogy nem az igazi Rudolf van a kezükben. Ez végül is Göringék és a britek közös titka maradt.

Akárhogyan is történt, 1987-ben a brit hatóságok 65 évre titkosították a teljes Hess-dossziét. Legalábbis azt, ami megmaradt, mert 1943-ban és 1945-ben már el-eltűntek bizonyos dokumentumok belőle, s (ugyancsak brit kezdeményezésre) a teljes börtön-dokumentációt is megsemmisítették az utolsó fogoly halálakor, amikor még arról is döntés született, hogy magát az 1876-banKonteo3_bori.indd épített börtönt is le kell bontani, nehogy az újnácik zarándokhelyévé váljon. Helyére 1990-ben egy bevásárlóközpont épült, a fogyasztói társadalom legnagyobb dicsőségére.

Most nem fogunk szavazni, túl komplikált lenne minden verziót és azok alváltozatait voksgépre konvertálni. Kommentelni azonban természetesen lehet, biztosan elő tudtok túrni olyan részleteket az ügyről, amik elkerülték a figyelmem.

Ápdét: jelen poszt kibővített verzióját elolvashatod a 2016. december 2-án a könyvesboltokba kerülő Konteó 3-ban, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel és egy elméleti összefoglalóval együtt.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , , ,

168 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 168. petiba — 2015-07-16 15:36 

@qdiace:

Soha nem tudtam hova tenni Tommycicust. Amikor nem tudok valakit hova tenni, akkor gyanús. Ha gyanús, nem kedvelem. De ez a kis szösszenet bizony nagyon ott van a szeren, akár ő írta, akár nem. Minden szó a helyén van.

 167. johnnyjumbo53 — 2015-07-16 10:07 

Jukeey!

Könnyen lehet abban igazság, amit írsz. Nem arról van szó, hogy én az álláspontomat hitszerűen kívánnám védeni, csak magamból kiindulva nem tartom elképzelhetőnek, hogy ha 40 évet leülök, végig (hol titokban, máskor nyíltan) a szabadulásban reménykedve, éppen akkor adnám fel, amikor végre erre reális lehetőség van.
Amit írtam, amellett kitartok, mert így vázoltam fel magamban a helyzetet, de örülök, hogy azóta már ketten is hozzászóltatok, szóval így tovább!

 166. qdiace — 2015-07-13 12:05 

 165. jukeey — 2015-07-13 11:48 

Találhatók vele kapcsolatban még érdekes dolgok; ha nem magától sétált volna az oroszlán barlangjába, akkor lehet előbb-utóbb csapdába csalják:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
Ez a sor érdekes: “A második világháború alatt Ian Fleming készített egy tervet, mely szerint Rudolf Hess náci tisztet Aleister Crowley segítségével próbálták volna tőrbe csalni (arra a feltételezésre alapozva, hogy a nácik érdekeltek az okkultban). A kormány megszakíttatta a tervet, mikor Hess Bonnyton Moor mellett repülőgép balesetet szenvedett, s fogságba esett”. A három nevet egyszerre a keresőbe írva egy rakás érdekes találatot dob ki egyébként.
Vagy itt van Fleming felettese egy kazal nagyszabású disznósággal, mint pl francia aranykészletek meglovasítása Churchill tudtával:
https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Stephenson
Ezekből az ügyekből rég filmeket forgattak; lehet olyan, amit esetleg Hess, aki már a háború legelején kiesett a játszmából, meggyőzően előadhatott volna és port ver? Ötlet?

Nem ártana a fogságtól eltekintve is belemélyedni egy kicsit, mégiscsak évtizedekkel a háború után egy 93 éves emberről van szó. Például pontosabban milyen volt az állapota? Olyanról gyakran hallani, hogy idős emberek épp megrokkanva folyamodnak öngyilkossághoz; nem kivételek ez alól sokat megjárt öreg rókák sem, sőt. Egy részüknek össze is jön. Így Hess esetén sem elhanyagolható ez a szempont, hiszen a hírek szerint elég rossz egészségi állapotban volt. Ilyenkor a szabadulás már nem sokat számít, viszont keresztbe tehet: rokonsággal és ápolókkal körülvéve bajosabb lehet, mint egy sitten, ami ráadásul majdnem üres. A börtönlét sem éppen annak kedvezett, hogy aktív időszakban egy korrekt szívroham vigye el. Lehet hogy a fogságot még elviselte, de azt már nem akarta, hogy két átpelenkázás legyen a napi program. Az ilyesmi nem ritka eset, így gyakran témának is felhasználják, itt van pl Peter Falk egyik utolsó filmje, melyben épp öngyilkosságra készülő öregembert alakít, holott még egész jó formában van: http://www.port.hu/tuti_kis_ongyilkos_buli_checking_out/pls/w/films.film_page?i_film_id=84678

 164. johnnyjumbo53 — 2015-07-13 00:42 

Az utóbbi néhány hétben kissé jobban áttanulmányoztam az ügyet, és a következőkre jutottam:
1. Hesst nem cserélték ki senkire szerintem. Az “amnéziája” már az angliai fogságban is gyakran előjött, de én helyt adok annak a feltételezésnek, hogy ezt csak azért csinálta, hogy a külvilág figyelmét magán tartsa. Állítólag többször bevallotta, hogy ilyenkor csak színlelt, persze ez még nem lehetne magyarázat mindenre, de tekintve, hogy az időskori Hess abszolút hasonlított fiatalkori önmagára, úgy gondolom, hogy végig önmaga volt, hiába van egy-két zavaros visszaemlékezés másoktól személyét illetően. Én egészen egyszerűen úgy véltem kiolvasni, hogy Hess az 1920-as évektől kezdve egyre fokozatosabban került közelebb Hitlerhez (tulajdonképpen apja helyett apjának tekintette), és nőtt mindinkább a fejére, ezáltal két a Führer számára kedvező lehetőséget felvázolva a fokozódó háborús helyzet idején: az első esetben esetlegesen sikerül békét kötnie az angolokkal hozzájuk átrepülve a béketervvel, ezáltal komoly terhet levéve Németországról, ha pedig nem, akkor is megszabadul egy számára már túlzottan közel álló valakitől, hiszen Hess Angliában vagy fogságba esik, mint ahogy történt, de ha visszatért volna, halál várta volna a Führerrel szembeni engedetlenségéért. Mint látszik is, azt nem vitatom, hogy Hitler tudott az akcióról.
Ezen kívül Hess öngyilkosságát sem tartom lehetségesnek, mert nagyrészt bizakodva nézett elébe a jövőnek, folyamatosan reménykedett a szabadon bocsátásában, néhány mélypontot leszámítva, például fogolytársai szabadon bocsátását 1966-ban. Az 1987-ben írt könyv Wulf Schwarzwällertől, amit róla olvastam, végig az oroszokat jelölte meg veszélyforrásként, de elhallgatta a gorbacsovi szálat, ami azért már nem volt az elődökhöz hasonlítható szigorúság tekintetében. Ő állítólag Hess fiának többszöri kérésére már nem feltétlenül mondott volna nemet, aminek 2 évvel a szocialista tömb felbomlása előtt szerintem már helyt lehet adni. Rudolf halálával kapcsolatban beszélő tény az, hogy a britek ellenőrzésének idején halt meg. Előbbi gondolatot számításba véve én el tudom hinni, hogy kényelmetlen lett volna nekik Hitler egykori helyettesének szabadon bocsátása, de erről még később úgyis kiderül ez meg az, hiszen az ügy aktáinak egy részéről 2 éven belül lekerül a titkosítás. Nem tudom pontosan, mi történt, de elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ember, aki már 46 évet leélt fogságban, annak lehetséges vége előtt vetemedne öngyilkosságra. Hiába titkoltak el előle sok mindent a külvilágról, mindvégig volt valamennyi fogalma a világpolitika aktuális állásáról.

 162. logiszton — 2015-02-08 02:00 

@albu:
102.albu
Valahol azt olvastam, hogy a dunkerque-i kiürítés azért sikerült, mert Hitler személyes paranccsal úgy emlékszem,hogy 15km-rel a várostól megállíttatta a csapatait és csak légitámadásokat engedett, amit értetlenül vettek a parancsnokai.
Ennek egyes vélemények szerinti oka lehetett, hogy az összetorlódott angol-francia csapatok komoly veszeséget okozhattak, más vélemények szerint nem akarta megalázni Angliát azzal, hogy az elveszítse a teljes hadseregét. A briteket az anyagi veszteség nem érdekelte volna, de az emberek elvesztését nem tudták volna “megmagyarázni” otthon. Így viszont kvázi győzelemként állíthatták be a kiürítést végül is és vesztes, de nem megalázott félként köthettek volna békét Németországgal Hitler vélt elképzelése szerint. Ez is a békekísérletezés elképzelést erősíti. A forrásra nem emlékszem.

 161. logiszton — 2015-02-07 23:51 

@gigabursch:
3.gigabursch
Vannak! Csak megfelelő méretű elhízás kell hozzá. És sajnos mutogatják is. Többnyire rászólok, hogy akármilyen meleg van is, senki sem kiváncsi a ronda férfi …..eire.

 160. nemo85 — 2014-12-25 23:53 

A prince és duke vitához – véletlenül tudom a választ, ami biztosan jó, pár éve tanítom már:) Magyarul ugye mindkettő herceg, DE: Prince: helyesen azt mondanám, hogy ‘csak’ a király fia, nem uralkodik semmi fölött (a királyi herceg angolul royal prince vagy éppen duke, és ne felejtsük el azt sem, hogy a király fia nem feltétlenül trónörökös). A duke uralkodói cím, fontos, hogy legyen egy terület, ami fölött az illető uralkodik, vagy magában, mint a monacói herceg, vagy a kiraly(nő) alatt… Persze ez manapság már nyilván nem uralkodás.
Nagyon sokszor ugyanaz az ember prince és duke is, bár a kettő nem feltétlenül esik egybe. Pl.: Prince William, azaz Vilmos herceg (aki ugye azért prince, mert a király fia) egyben Duke of Cambridge is, azaz egyben Cambridge uralkodója is a királynő alatt…

 159. jukeey — 2014-10-30 02:39 

@MiaMai:

Pedig sokan pont úgy akarják beállítani a szitut, mintha a 2vh minden korábbit felülmúló disznóságai csak pár írásból lennének ismehetők, és azok is hamisítványok – függetlenül attól, hogy nincs kizárva hamis írások létezése, és eltekintve egy bizonyos híressé vált “gumicsont” kielemzésétől.

A link a főoldalról “különgyűjtemények–>hadtörténeti gyűjtemény–>második világháború / second World War” kattintásokkal érhető el, de mégiscsak célszerűbb volt egyből ezt belinkelni mint a puszta főoldalt (csak a poszt főszereplőjéről is hat könyv van magyar nyelven). A gyűjtemény csupán egy példa arra, hogy számos helyen rengeteg írott, képi és hanganyag létezik, próbálják csak mindet hamisítványnak feltüntetni. A gyűjtők ízlése vagy webprogramozási hozzáértése ilyen szempontból mellékes.

Feltűnő még, hogy hogy maguk a náci anyagok is megvannak, a Mein Kampf-al kezdve. Nem lettek elégetve vagy betiltva, lehet belenézni és elborzadni. Mégis sokan azt hiszik, hogy ilyen módszerekkel “megváltják a világot”, vagy csak csatlósként aranyéletük lenne.

 158. MiaMai — 2014-10-29 22:58 

@jukeey:
Az Isaurás hasonlat egyszerűen gyomorforgató. Az aduász semmiképpen nem egy kislány naplója, de korrajznak, adaléknak mindenképpen használható – már annak, akinek ez fontos. De azt mondani, hogy nincs, vagy hamisítvány, az hullarablás. Egyébként vannak más gyermeknaplók is, sőt Magyarországi eredetűek is, amelyekről biztosan lehet tudni, hogy eredetiek és módosítatlanok.

Ami a szegedi könyvtáros linkjét illeti:

A Hadtörténeti Gyűjtemény keletkezéséről itt írnak: http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiadvany/csmk00-01/aranyizoltan.html
Az eredeti és a feljebb belinkelt oldalak tartalmi összehasonlítását végezze el az, akinek van erre ideje és energiája.
A könyvtárosról sokat elárul a saját magáról készített oldala, valamint az, hogy a honlapjának háttérszínét a születésnapja szerinti hdcml kód szerint állította be. http://www.bibl.u-szeged.hu/~aranyi/

A link alatt feljövő oldal a SZTE régi, már egyáltalán nem használt oldala. A SZTE könyvtár jelenlegi használatos linkje ez: http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php
Cáfolja meg bárki, hogy a régi oldalt egyszerűen nem “lenyúlták” és saját szájíz szerinti adatokkal feltöltve publikálják “hiteles forrásként”.

Egyre jobban erősödik bennem a meggyőződés, hogy ez a nagy fellángolás a múlt elleplezésére, elmismásolására, más oldalról való bizonygatása, tagadása, elkenése, csak ugyanazt a célt szolgálja, mint a régieké. Hogy tényleg sose tudjuk meg a valóságot, az igazat. Egy ocsmányságot egy másikkal helyettesíteni, miközben valakik jókat kacagnak a markukba, hogy sikerült már megint valami jó kis gumicsontot bedobni a hülyéknek, akik ugranak az ilyesmire. (Mint például én. Pedig már hányszor megfogadtam, hogy többé sose…)

 157. jukeey — 2014-10-29 21:20 

Na itt néha a források jegyzéke, felhasznált és ajánlott irodalom hosszabb egy-egy cikknél:

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/

Nem kell ám úgy tenni, mintha pl amerikai rabszolgakérdésben Isaura naplója lenne az aduász.

 156. MiaMai — 2014-10-29 08:39 

@realcorpus:
“…pont Magyarországnak és a magyaroknak van szüksége védelemre…” (mondhattam volna szebben, kis lovag?)

Mindennek ára van, még a védelemnek is. Ez tudható a Pax Romana-tól a Cosa Nostráig. A kérdés most az lenne, hogy éppen kinek hajlunk be? Nunc et semper?

“Úgy, hogy tényszerű adatokkal dolgozunk” – ehhez kétség sem fér. Valamint a tényszerű adatok tisztességes (korrekt) interpretálásához sem.

 155. realcorpus — 2014-10-29 08:05 

@MiaMai:
Nem, pont Magyarországnak és a magyaroknak van szüksége védelemre (ha már ezt a szót használtad). Úgy, hogy tényszerű adatokkal dolgozunk és nem olyanokkal, amiket nagy, vagy ‘nagy’ emberek kijelentettek.

Mellesleg a wikis idézetedben a sok [forrás?] is azt jelzi, hogy nincs alátámasztva semmivel azon részek tartalma, csak valaki önszorgalmúan(?) beírta azokat.

 154. becsuszoszereles1k — 2014-10-28 23:59 

Nem tudom, hogy erezhette magat…
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dunant

***
Linkelnivalo van itt mindenfele. Nem tudom, amire gondoltok, kozte van-e… Omlesztve (meg nem olvastam el oket/ es ez csak az elso netes oldal…):
Kuruc.info – Vöröskeresztes dokumentum cáfolja a …
https://kuruc.info/r/7/12962/
2007. jún. 7. – … az ebola halálos áldozatainak száma13:35 Illegális gyógyszegyárra csaptak le … A Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos dokumentuma szerint tehát a holokauszt … mind kimutatható és dokumentált bizonyítékokkal alátámasztható. …. az Iszlám Állam helyett a holokauszt emlékterrorja ellen foglaltak állást.
Jack Corn: Őszintén a holokausztról | alfahir.hu – A …
alfahir.hu/node/13295
Igen, sok másik mellett ez a holokauszt is megtörtént, tagadni nem lehet és … átírják és egyúttal lekicsinylik az egyéb népírtások áldozatainak szenvedését és … A Nemzetközi Vöröskereszt korhű dokumentuma szerint a náci holokausztnak a II. …. kimutató Izrael Anglia és Franciaország segítségével megtámadta a Nasszer …
Holokausztállítás, holokauszttagadás (2001 Havi MF …
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk2/holom.htm
Márpedig a büntetőjog Európa több államában is szankcionálja a holokauszt …. Nemzetközi vöröskereszt, KZ-áldozatok felkutatásának részlege, Arolsen, 1994. … kimutathatósága az auschwitzi ,gázkamrákban’ címmel (Castle Hill Publisher, …
Holokauszt – Wikipédia
hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
Ugrás a(z) A zsidó holokauszt áldozatainak száma részhez – Év, Áldozatok. 1933-1940, 100 000 alatt. 1941, 1 100 000. 1942, 2 700 000. 1943, 500 000.
Hiányzó: voroskereszt ‎kimutatasa
Stark Tamás: Magyarország háborús embervesztesége
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/szakirod/stark.htm
Az alább részletesen is közölt kimutatás hitelességét alátámasztja, hogy az …. Az első, 1941 nyarán végrehajtott deportálás áldozatainak száma 20 ezer fő volt. …. Magyar Vöröskereszt ausztriai kirendeltségének adatai szerint 1945 őszén …
A hatszázezres legenda – Metapedia
hu.metapedia.org/wiki/A_hatszázezres_legenda
2011. ápr. 5. – … az a történelmileg kimutatható hasadás, amely a nemzeti és vallási síkon mindenkor … Amíg a Nemzetközi Vöröskereszt 1952-ben összesen 300 ezerben állapította …. természetes halállal elhunytakat, a szerencsétlenségek áldozatait és kivégzett ….. ·Nemzetközi holokauszt-kutatási konferencia, 2006 ·.
Meghívó: Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak …
csepel.info/?p=24819
2013. febr. 23. – Akkor a holokauszt áldozatairól volt szó, miért terelted a témát? ….. időszakban sem a magyar történészek, sem a magyar Vöröskereszt, sem ….. tételes kimutatás van, továbbá beigazolódott az is, hogy a 2010. október 3.
Az erdélyi zsidó közösség sorsa a második … – Korunk
http://www.korunk.org/?q=node/7637
A soá összerdélyi áldozatainak száma e hozzávetőleges számítások alapján … a Nemzetközi Vöröskereszt bukaresti kirendeltségei Marton Ernőt, a kolozsvári Új … Egyes kimutatások szerint a holokausztban több mint 70 észak-erdélyi rabbi …
[PDF]A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második … – EPA
epa.oszk.hu/00000/00036/00015/pdf/09.pdf
Ezzel a Nemzetközi Vöröskereszt tábláját ragasztották keresztül. Debreceni …. magyar zsidó áldozatainak becsült száma összesen 424 ezer. (Lásd a 4. sz.
Április 13. – A Katyn-i vérengzés áldozatainak emléknapja …
http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/aprilis-13-katyn-i…aldozatainak...
2013. ápr. 13. – A gyilkosságok áldozatait a Szmolenszk melletti Katinyban, a Tver melletti Mednojében …. Hat nap eltelte után a Vöröskereszt kijelentette, hogy hajlandó …. célja volt (kimutatni a németek bűnösségét), de Martini főügyésznek …

—-
Tajekozatlan vagyok indian kerdesben. Az erdekelne, hogy szisztematikusan minden orszagbol (ban) osszeszedve irtottak-e (ki) oket?

R.I.P. minden aldozatnak – akar a lelkeert, akar a testeert, akar a foldi eleteert! Ez mar messze nem a szamszeruseg vagy a logika szintje.

 153. MiaMai — 2014-10-28 23:47 

Anna Frank 15 éves kislány valóban tífusz fertőzés miatt halt meg, amit a bergen belseni koncentrációs táborban kapott meg. Halála valószínűleg a tábor felszabadításának napjaiban történt, előtte vagy utána közvetlenül. Így valóban nem német fennhatóság alatt.

A naplóval kapcsolatban ezt írja a wikipédia:

A naplót a megjelenése óta számos kritika éri, melyek többsége kétségbe vonja, hogy a szerzője egy tizenhárom éves lány lehetne. A gördülékeny stílus és a kézírás sem lánygyermekre vall, némely lapokon pedig golyóstollal készült bejegyzések is olvashatók,[1] holott Bíró László csak 1951-ben szabadalmaztatta találmányát. A naplót azonban többször is megvizsgálták: 1976-ban a Német Szövetségi Nyomozóhivatal, két neonáci pere során, és úgy találták, hogy mind a papír, mind a tinta, melyet az írásakor használtak, kapható volt a világháború idején[forrás?], de golyóstollal javításokat ejtettek rajta, 1986-ban pedig holland kutatók, akik felkérték a német nyomozóhivatalt, hogy mutassa meg, hol vannak a golyóstollal írt korrekciók, de csak két utólag beillesztett lapon találtak ilyet.[forrás?] A napló 2003-ban kiadott változata, melyet alapos kommentárokkal láttak el, tartalmaz képeket ezekről az oldalakról. A szerkesztő, H. J. J. Hardy megjegyzi, hogy golyóstollal írt szöveget csak két lapon találtak, melyek nem képezték a napló részét, utólag kerültek bele, és rajtuk a kézírás sem Anne Franké volt.[2] Ugyanezen az oldalon egy lábjegyzetben az áll, hogy Hans Ockleman hamburgi pszichológus és írásszakértő kijelentette, a golyóstollal írt részeket édesanyja, Dorothea Ockleman írta, mikor kutatást végzett a naplóval kapcsolatban.

A der Spiegel nevű folyóirat is beszámol cikkében az eredményről.[3] A napló hitelességének tagadói hivatkoznak Otto Frank magatartására is: Anna édesapja 1980-ig, egészen haláláig nem engedte az eredeti kézirat vizsgálatát, 1947-ben még a Contact kiadó is csak másolatot kapott.[4] Otto Frank halála után a napló a végrendelet értelmében a Holland Háborús Dokumentációs Intézet tulajdonába került, akik elvégeztették a napló írásszakértői vizsgálatát, és úgy találták, hogy a kézírás egyezik azokéval az írásmintákéval, melyeket bizonyíthatóan Anne írt, a papír és tinta is kapható volt a napló keletkezése idején.[forrás?]

És ez most számít valamit?! Szüksége van a mai Németországnak az egykori bűnösöknek vagy bűnteleneknek, áldozatoknak vagy hazugoknak a mai Magyarország bármifajta védelmére?!?!?!

 152. gigabursch — 2014-10-28 20:26 

@petiba:
ÉN tudtam a 271301-et bár 304-ként, Ez már itt lényegtelen különbség.

Azonban kiváncsi voltam, hogy lesz-e valaki (rajtad kívül), aki mindezt behozza ide.
Másrészt kiváncsi vagyok rjatunk kívül be tudná-e valaki linkelni…

 151. warr — 2014-10-27 23:29 

@petiba: Sajnos nem, bezzeg a hatmillió az igen.

 150. petiba — 2014-10-27 20:43 

@gigabursch:

A Vöröskereszt hangyaszorgalmú dolgozói 1973 és 1975 között dokumentummásolatok alapján összevetették a halálozási adatokat.
A korhű dokumentumok szerint konkrétan a náci holokausztnak a II. világháború alatt 271.301 ELHALÁLOZOTT áldozata volt. Összesen, a zsidókkal együtt.

@Aborepi Majom:

Egyetlen világuralomra törő, magát árja fennsőbbségtudatából, vagy isteni kiválasztottságából a többieknél többnek tartó csoport sem kedves, nemes lelkekből áll. A jelenlegi világhódítók sem azok. Cseppet sem. Aki tengerparton focizó gyerekeket agyonlő, egyetlen sejttel sem több egy nácinál.

@warr:

Szerinted ma az általános műveltségbe beletartozik, hogy Anna Frank tífuszban halt meg és nem gázkamrában, és naplójának egy részét az 1980-as vizsgálat szerint golyóstollal, utólag írták?

 149. johnnyjumbo53 — 2014-10-27 16:15 

Egyébként ha lehet hinni a forrásoknak, 3 év múlva több dolog is kiderülhet Hess ügyével kapcsolatban, ugyanis a halálakor 30 évre titkosított információkat nyilvánosság elé tárhatják. Hogy van-e olyan, ami hosszabb időre rejtve marad, nem tudom, de azért merném sejteni, hogy még így sem fogunk koránt sem mindent tudni.

 148. becsuszoszereles1k — 2014-10-27 08:20 

@jukeey:

Koszonet Mindkettotoknek! 🙂 [Lapozzunk na! 🙂 ]

 147. jukeey — 2014-10-27 05:06 

becsuszoszereles1k:
Aborepi Majom:

Nem, inkább én voltam kapkodó tegnap, elnézést. Valóban már a háború előtt kivillantották a “foguk fehérjét”, de más népek, és jobban a sajátjuk is inkább a háborús tevékenységük alatt kóstolhattak bele a módszereikbe, céljaik és gazdasági terveik megvalósításába, melynek elengedhetetlen eszköze volt maga a háború. És úgy látom, sokaknak hiányzik 20-30 év szoros “barátság” a német birodalommal is, mondjuk az a dunai Dunai szu/germán határ jobb lecke lehetett volna, csak túl veszélyes.

 146. Aborepi Majom — 2014-10-26 23:56 

@becsuszoszereles1k: Próbáltam kihámozni, hogy jukeey olvtárs mit akar mondani, de úgy látom, ez meddő erőfeszítés. :-/ Lapozzunk.

 145. becsuszoszereles1k — 2014-10-26 23:28 

@becsuszoszereles1k:

Hm. Esetleg a tortenelmi lelki vivodasnak adtatok hangot? 😀

 144. becsuszoszereles1k — 2014-10-26 23:22 

138.@Aborepi Majom:

Ezt mondod vegulis, nem?
“Nem, nem voltak kedves és nemes lelkek. És a holokauszt hivatalosan 6 millió (akárhány) áldozata mellett 8 millió német is belehalt abba az őrületbe. Meg még hány magyar…”

139.@jukeey: az ‘igeretek’ szo nem fordul elo a 138. hozzaszolasban;
ezek a szavak szerepelnek: ‘célok’, ‘értékek és gazdasági megfontolások’, ‘sorozatban hozott halálos ítéletek’

Vagy en vagyok nagyon faradt… 🙂

 143. jukeey — 2014-10-26 15:43 

@Aborepi Majom: Szinte már a volga és a Rába közötti apró különbségekről is megfeledkezek eme kifinomult költői érzék láttán. Higyj hát az ígérgetőknek és szolgáld őket híven, meglesz a jutalmad.

 142. warr — 2014-10-26 13:53 

@petiba: Kösz, jól kifejtetted, amit én egy félmondatban elintéztem 😉

 141. warr — 2014-10-26 13:53 

@jukeey: Aha, mint pl Anna Frank naplója? 🙂

 140. Aborepi Majom — 2014-10-26 12:09 

@jukeey: Itt most elvesztettél. Mit akartál mondani? Ígértek a nácik tankolást, égetést és golyózást, meg német birodalmi határt a Rába (a vérmesebbje Duna) vonalára. A színes tévé szóba se jött.

 139. jukeey — 2014-10-26 04:57 

@Aborepi Majom:

Valóban az ígéreteik alapján? Na akkor egy utcában valaki megígéri hogy az összes lakosnak kerít színestévét. Aztán tankokkal átjön az én utcámba hogy eccer maj’ neked is lesz színestévéd, csak előbb itt mindenkit ki kell golyóznunk, egy utcával odébb meg mindent felégetnünk, ha nem okoz túl nagy gondot. Ha okoz, akkor is így lesz, szal’ kussojjál. Hát a fejébe húznám a monokróm tévémet is.

 138. Aborepi Majom — 2014-10-25 22:54 

@realcorpus: Nem hiszem, hogy a nácikat akár a szövetségesek által kreált nürnbergi per, vagy akár a holokauszt alapján kéne megítélni. Ha csak a mai médiát nézitek, azt is hihetnétek, a második világháború zsidó pogrom volt némi kofalármával a háttérben… A nácikról sokkal inkább a háború előtt saját maguk által meghirdetett célok, értékek és gazdasági megfontolások, vagyis a háborús sérelmektől még nem befolyásolt írások, továbbá Németország átalakítása (pl. a népbíróságok által sorozatban hozott halálos ítéletek) alapján lehet hiteles képet alkotni. Nem, nem voltak kedves és nemes lelkek. És a holokauszt hivatalosan 6 millió (akárhány) áldozata mellett 8 millió német is belehalt abba az őrületbe. Meg még hány magyar…

 137. realcorpus — 2014-10-25 19:56 

@gigabursch:
Persze. Nekem is eszembe jutott, hogy nem csak az az áldozat, akit temethetnek, mert lehet valaki rablás, sőt akár átverés áldozata is. =)
Viszont az idézet szövegkörnyezete azt a benyomást kelti az egymás után említett gyilkos és áldozat szavakkal, hogy azoknak közük van egymáshoz, és ugye a gyilkoshoz elhunyt áldozatot kapcsol az agyunk, különben nem nevezhető gyilkosnak.
S, ha még az idézetnél tartunk: Más helyen is lehetne jól, talán jobban dokumentált tragédia, csak olyan helyek elzártabban működtek, vagy nem szállták meg más ország seregei, vagy csak pl. Szibériában nem kaptak papírt a résztvevők és meg sem kérdezték őket. Vagy csak egyszerűen nem volt rá (ekkora) igény valami miatt…

A kérdésed jó!

 136. gigabursch — 2014-10-25 16:30 

@realcorpus:
Én is kötözködök. 🙂

Ha elesel a kerékpárral, mert neked jön egy tehén, akkor te egy ütközéses baleset áldozata vagy.
csak nem haltál meg.

Szóval értem én hogy hatmillió áldozata van, de ebből hányan haltak meg?

S ismét tettenérhető, hogy a tengernyi slendrián fogalmazás menny félreérthetőséget jelent. Akár tudattalanul, akár tudatosan.

 135. realcorpus — 2014-10-25 09:49 

@jukeey:
Az idézet szándékosan attól van, akinek megkérdőjelezi kijelentéseit a megszólítottad?
(Mellesleg – kötözködök kicsit – az áldozatok kevéssé lehetnek szemtanúk, esetleg a túlélők. Az “egyszerű járókelők” meg nem hiszem, hogy bejutottak akkoriban a szögesdrótok övezte területekre. A gyilkosok azok voltak – és persze nem csak szemtanúk, hanem gyilkosok is, mint minden háborúban aktívan részt vevő ember -, míg ki nem végezték őket.)

 134. jukeey — 2014-10-25 01:59 

@petiba:

“csak annyit tudunk, amit a győztes hatalmak az orrunk alá pakoltak”
Szóval a nácijárás alatt a lakosság épp Afrikában szafárizott és nem láttak semmit? Ezt az idézetet csípni fogod:
“A holokauszt a legjobban dokumentált tragédia a világtörténelemben. Soha eddig nem láttunk még ennyi szemtanút a gyilkosok, az áldozatok és az egyszerű járókelők között.”

Hozzátenném hogy korántsem csak a zsidóholokausztos tevékenységről és módszerekről. És ez nagyon igaz, nemcsak hírportálok cikkei és egyéb mostanában megszerkeszett kivonatok vannak ilyen-olyan szemléletben. Hanem rengeteg írásos és tárgyi bizonyíték, emellett sok-sok ember élményei teljesen egyéni stílusban és nézőpontból. Rohadtul nemcsak zsidókéi, nemcsak győztes katonák futó benyomásai vagy górék nyilatkozatai. Ezek alapján következtetek azt amit, és érzek úgy ahogy.

 133. becsuszoszereles1k — 2014-10-24 22:38 

@johnnyjumbo53:
“Nem tortent meg” vagy “nem gyoztek” az ket kulon dolog.
Hatalomra kerultek (a nacik – nemtom ebbe’ mi a cionista sajto/media), tehat gyoztek. Aztan meg levertek oket…tisztara folyamat…de felutheti a fejet hasonlo…Mert miert? Azert, mert ezek emberi tulajdonsagok (mindannyiunkban ott szunnyad, ugye?), amik ha elharapoznak stb. stb., szitas, partoskodas, tomegbazis…hatalom, akkor materializalodnak.

De nem vennem el @jukeey kenyeret (ha mar igy beleharaptam)! 😀

130., 131.@h1jcsaba: Ismertem, koszonom! Most ideologia iranyaba megyunk, vagy gazdasagi iranyba?

[Regebben legalabbis, a jogaszhallgatokat ugy tanitottak, hogy elsoszamu feladatuk onmaguk eleteben az ugyfelehez hasonlo szituaciot keresni, illetve onmagukat a kepviselt helyzetebe helyezni. Sajat elmondasuk szerint, rogton mas szemuvegen at lattak a vilagot. – Remelhetoleg az embersegrol nem az egyetemen lehet eloszor hallani.]

 132. petiba — 2014-10-24 22:36 

@jukeey:

“A tatárjárás, az inkvizíció, a pestisjárvány, az indiánholokauszt és a málenkij robot együttvéve is qtyafüle ezer év alatt ahhoz képest, amit ők száz év alatt műveltek volna.”

Bocs, cimbora, de ez mind számszakilag, mind logikailag komplett marhaság.

Hogy mit műveltek VOLNA száz év alatt, teljesen értelmetlen kérdés, ugyanis eleve azt, hogy mit műveltek az idő alatt, amíg valóban “műveleti helyzetben voltak”, még azt sem tudjuk igazán. Annak tetemes részéről csak annyit tudunk, amit a győztes hatalmak az orrunk alá pakoltak.Nem túl PC arról beszélni, – de ettől még igaz – a nürnbergi per vádlottait, rabjait embertelen kínzásoknak vetették alá. Még azt is aláírta volna bármelyik rab, hogy ő maga Néró, Napoleon, vagy Gyurcsány Feri.(vagy mindhárom egyszemélyben)
A nürnbergi perek lazán nélkülözték az afféle szamárságokat, mint bizonyítási eljárás, bírói és törvényszéki elfogulatlanság, jogszerűség, törvényesség, stb.
(„nem lehet vak bizalommal elfogadni egy ítéletet, amelyet győztesek írtak alá… ”M. Bardéche – francia

„Ha a győzők törvény előtt ítélik el a legyőzöttet, az soha nem történhet elfogulatlanul, mindegy, mennyire körítjük az egészet az igazságosság formáival.” Robert Taft – amerikai szenátor

„Őszintén ellenzem ezt a háborús-bűnösdi dolgot. Sportszerűtlen és a szemita népekre jellemző.” Patton tábornok – amerikai

„ A nürnbergi vádlottak bűne mindössze a háború elvesztése volt.” – Montgomery tábornagy – brit)

Aztán.
Teljesen összefüggéstelenül még néhány apróság:
– annak idején azt tanultuk (lehet, hogy ezzel még ma is viccelődnek)- hogy a nácik szappant főztek a zsidókból, ami annak tükrében “töklogikus”, hogy a szappan alapanyaga a zsiradék (meg a lúg)…) meg lámpaernyőt készítettek a táborlakók bőréből.
Aztán van ugye a sztori (az ál-Ellie Wiesel által teremtett mítosz) hogy a halottakból “vérgejzír” tört fel. A föld alól. Aztán van még sok tényként kezelt dolog, amivel problémák vannak, csak az a baj, hogy ha vizsgálódni szeretnél, csak a pontos számok kedvéért, hogy pl. hány ember fér el állva egy négyzetméteren, akkor esetleg még letöltendőt is kaphatsz. Vagy verést.
Aztán ott vannak a számok. Hatmillióról. Vöröskereszt szerint egymillió alatti az szám. Na most ezzel az a baj, hogy ha egy történet nincs elég jól kidolgozva, és felfedezünk benne kínos állításokat, akkor honnan tudhatjuk, hogy ezer állításából mennyi igaz, és mennyi hamis? Ha egy történet elemeiben hibákat fedezel fel, hajlamos vagy az egész történetet ferde szemmel nézni, még azt is, ami mondjuk pont valós. De honnan tudhatod, hogy mi igaz abból, amit tudni vélsz, és mi nem? Bizonytalan ismeretekből nem lehet következtetni arra, hogy mi lett volna, ha…
Pl. lehet, hogy hazánk ma olyan helyzetben lenne, mint a – szintén vesztes hatalom – Németország. Az éppen nem lenne nekünk magyaroknak szarügy. De hogy esetleg milyen áron? Amilyen áron létrejöhetett pl. Izrael? Nem tudhatjuk.

Mit műveltek volna száz év alatt a nácik? A katonák? Vagy a szorgos német nép? Ha az amerikaiak igyekeztek összegyűjtögetni a német tudósokat, meg a németek aranyait, műkincseit, kutatásait, vélhetően azért gyúrtak rájuk, mert volt mire. Ha maradnak “náluk” (náciknál? németeknél? ez ám nem azonos halmaz) a tudósaik, a vagyonuk, akkor Európa ma lehet, hogy egy anti-multikulti, szigorú protestáns etikára épülő, rendközpontú, túlnyomóan (vagy kizárólag) európai rasszok jellemzőit magán hordozó őslakostöbbségű kontinens lenne. Vagy pont nem. Mert erről lehet mindenfélét vizionálni, meg találgatni, de semmi értelme.
Ezer év összes emberi gonoszságát, népirtását relativizálni a pár évig hatalmon levő nácikkal szemben, hát erősen költői túlzás.
A számokról még csak annyit – a kommunizmus áldozatainak számát százmilliós nagyságrendben számolgatják manapság. Ráadásul nincs vége. Észak-Koreában NAPJAINKBAN emberek ezreit (tízezreit?) tartják koncentrációs táborokban, és végzik ki őket, már aki nem hal éhen. Érdekesmód, a demokrácia őrei valahogy oda nem akarják beszállítani azt a jó kis demokráciát…Túl kevés az olaj. Pedig az, mint tudjuk, elengedhetetlen a demokráciához.

 131. h1jcsaba — 2014-10-24 17:57 

@h1jcsaba:
Csupán erről van szó:a legtájékozottabb magyar médiafogyasztók – tisztában vannak vele, hogy a nyugati világ médiájának 90 százaléka cionista kézben van.
Forrás: https://kuruc.info/r/6/134857/

 130. h1jcsaba — 2014-10-24 17:34 

@becsuszoszereles1k:
A “folyamat”megítélése pedig nézőpont kérdése akár a “bajuszé”, mint Hitler , vagy a Koba esetében-mert ha biderberges cionista mondja egészen más- bármelyik esetében:
Az összeesküvés elmélet mégis igaz lenne?
Lám:
https://www.youtube.com/watch?v=sy9KFOVf8Ro

 129. johnnyjumbo53 — 2014-10-24 17:28 

De most győztek akkor, vagy mi van? Nem stimmel valahol, amit írtam? Már elnézést, ez nekem túl magas filozófia.

 128. becsuszoszereles1k — 2014-10-24 16:39 

“…mert nem történtek meg, a nácik nem győztek,…” (eszerint meg sem szulettunk, mert meg nem haltunk meg!)

Szvsz 2 szignifikans pont van, amirol kijelentheto, hogy megtortent:
a szuletes, es a halal…
A tobbi: folyamat.

 127. johnnyjumbo53 — 2014-10-24 15:51 

@jukeey: Az ilyen fejtegetések azért nehéz témák, mert nem történtek meg, a nácik nem győztek, mi pedig nem az Ob mellett kapálunk, mint ami az eredeti terv lett volna, tehát ja, itt vagyunk, megvagyunk. A többihez: persze, ez mind igaz, üdv az emberiségben, ahol egy kis “kedvességért” nem kell a szomszédig sem menni.

 126. becsuszoszereles1k — 2014-10-24 15:18 

123.@johnnyjumbo53: Nehezen hiszem el, de azert biztosamibiztos: 🙂

Mai ajanlatunk:’Zóna’pörkölt es jég dupla whiskey-vel[utobbi csak reklam]
https://konteo.blogrepublik.eu/2011/11/12/a-djatlov-incidens-ujratoltve/

 125. jukeey — 2014-10-24 15:04 

@johnnyjumbo53:

Ezt mind tudom, ám ha azóta statisztikailag ötször rádupláztak volna a nácikra, az sem kisebbítené azokat, és pláne nem tenné indokolttá egy Hess-féle szerződés elfogadását. És így, hogy nagy és szervezett formában mindkettő hellyel-közzel a múlté (és remélhetőleg az is marad), nekem az a határozott benyomásom, hogy a gyorsabban megbukott nácik durvább rémuralmat hoztak volna, és később sokkal nehezebb lett volna őket megingatni. Ám igaz hogy “Sztálin csak tetszhalott”, de Hitler is; a mentalitás ami kellett a felemelkedésükhöz, továbbra is megvan. Új néven új szavakkal új célokkal bárhol felbukkanhatnak, akár meg is tagadhatják a régit, de ők is csak ugyanazokat a borzalmakat hoznák el.

 124. jukeey — 2014-10-24 13:48 

Tudom, tudom. Már Kolumbusz útját is Irokéz törzsfőnökök szponzorálták, Pizarro kizárólag béketárgyalásokat akart folytatni, a Mohawk törzs meg választhatott hogy a franciákkal vagy az angolokkal köt szövetséget. Egyikkel se kellett volna. Azért valamennyire örülök hogy nem Hess “békéje” alatt, a német birodalom polgáraként írom ezeket, vagy épp írogatás helyett az Ausztrál fronton géppuskázom a gaz ellent és nyúzom a foglyokat a néhai vezér szent nevében.

 123. johnnyjumbo53 — 2014-10-24 13:37 

@jukeey: Sajnos nekem is azt kell mondanom, hogy a történelem tanúsága szerint a kommunizmus sokkal nagyobb kárt okozott mind az áldozatok számát, mind a kulturális pusztítást tekintve (nyilván sokkal tovább is tartott, de az arányok alapján rendezett “versenyben” sem biztos, hogy alulmarad). Csak a GULAG táborokban több millió (óvatosabb becslések szerint is 12-14) ember megfordult 2 évtized leforgása alatt, és ezek nagyrésze soha nem tért vissza családjához. A legjobb az volt, hogy politikai bűnt sem kellett elkövetni a bekerüléshez. A legextrémebb eset, airől én olvastam, az volt, hogy valaki úgy tűzött ki egy újságcikket a falra, hogy a rajzszög egy Sztálint ábrázoló fényképen a vezér fején ment keresztül. Valaki feldobta, és emberünk ment is menettérti kedvezménnyel Szibériába. Egyébként ha valakit érdekelne ez a téma, nagyon tudom ajánlani Szolzsenyicin Gulag-szigetcsoport című hihetetlen részletességel megírt könyvét.

 122. warr — 2014-10-24 12:56 

@jukeey: Ez azért így nettó marhaság.

 121. jukeey — 2014-10-24 05:33 

@rpd4:

Tudom. Egyik kutya másik eb, jól meg is tépték egymást. De a nácik így necsak egyszerűen velejükig rosszabbak, hanem ezzel a tempóval annál közvetlenebbül veszélyesebbek is voltak (Sztálinnak meg még a bajusz is jobban állt :D).

 120. rpd4 — 2014-10-23 20:28 

@jukeey:

“Az is egy dolog hogy pár évvel korábban a szu-val kötött “békét” – nagy testvériesen meg is osztoztak lengyelországon – ám szinte azon nyomban elkezdték a megtámadásukat gyakorlatban is kidolgozni, Hess utazásakor már rég javában gyülekezett a wermacht (egy hónap múlva dörögtek is az ágyúk).”

A szovjetek is támadni akartak, csak Hitler gyorsabb volt. Aazért is haladtak az elején a németek gyorsan, mert az oroszok is egy támadó hadjáratra készültek.

 119. realcorpus — 2014-10-23 18:26 

@Rumcájsz von Jicsin:
A fül mögött a kis polc van, amin lehet valami. =)

 118. Rumcájsz von Jicsin — 2014-10-23 13:06 

Szeretném felhívni a kommenttársak figyelmét, hogy általában a vaj az emberek fején van!
Honnan ered: “Akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra!”
A fül mögött valami szokott lenni(amit rejtegetnek)!

Alapvetésként pedig, nem mindegy, hogy:
1. Szobrod van Gödön, vagy
2. Gödröd van Szobon!

A Lőrincze Lajos pedig, csókoltassa az urakat! 🙄

 117. h1jcsaba — 2014-10-23 10:27 

@jukeey:
Üdv Jukeey ! Azért a “qtyafüle” mögé érdemes néni, mert van ott vaj:)
http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2013-12-06-vilag-panorama

 116. jukeey — 2014-10-23 02:06 

Te se érts félre, nem akarok én egyetlen államszervezetet vagy nemzetiséget/hazafiságot sem védeni (szu-britannia-usa-etcetera cakompakk). Gyarmatokon nem voltak sokkal jobbak pl a brit vagy spanyol alattvalók sem, az tuti (fene a pqpffkft, már elnézést); de Európában a nácik (amit persze nem azonosítok a németekkel) piszkosul nagy ívben vetették el a sulykot. És itt nem egy-két államhatár toszogatására, beszélt nyelvre, kipingált vászondarabra, adót bezsebelők aktuális identitására gondolok. A tatárjárás, az inkvizíció, a pestisjárvány, az indiánholokauszt és a málenkij robot együttvéve is qtyafüle ezer év alatt ahhoz képest, amit ők száz év alatt műveltek volna.

 115. johnnyjumbo53 — 2014-10-22 23:40 

Egyébként még eszembe jutott, hogy érdekes, hogy az “eszme” részt felvetetted, csak ugye sajnos a történelemből az derült ki, hogy mindegyik nagyhatalom legalább ugyanilyen mocskos játszmát játszott (na meg akár játszik is, napjainkban), mint annak idején a németek. Mert bizony Lengyelország felszabdalása sem csak a németek ötlete volt ám! Viszont érdekes módon kötélen csak Ribbentropp végezte, míg Molotov otthon röhögött a markába, de ugye ő a f*sz jó oldalán volt. Ne érts félre, nem akarom a hitleri Német Birodalmat nagyon pártfogolni, de a világ nem fekete és fehér párharca.

Amit egyébként az elméletemből kifelejtettem (, mármint leírni ide az oldalra), hogy nyilvánvalóan csak akkor állja meg a helyét, ha Hess valami olyan információhoz jutott, ami miatt börtönben kellett meghalnia, és amit természetesen a mai napog sem tudunk, hiszen valószínűleg közfelháborodáshoz vezetett volna, és megingatta volna azt a világképet, amit addigra a győztes országok kialakítottak a náci Németországról. Bár azért azóta sok dolog kiderült, de a fene tudja, nem véletlenül ideális konteóalapanyag ez a rejtély sem.

 114. johnnyjumbo53 — 2014-10-22 23:06 

Nos, mint sokszor leírtam, ez a saját kis verzióm, mivel az igazságot nem nagyon fogjuk tudni kideríteni, úgy érzem, nincs sok értelme vitába szállnom az általad leírt észrevételekkel, amik nyilván szintén logikusak. Mindenesetre köszönöm a hozzáfűzésedet.

 113. jukeey — 2014-10-22 21:49 

Milyen bili borulhatott volna? Még minibiliként pár nácibarát brit nevet sem boríthatott, hiszen a “tuti tippjével”, Hamilton-nal is becsődölt. A háború után még túsznak se lett volna jó. Csalinak sem, a szökésben levők aligha buktak volna le egy tömlöcbe vetett ex-társuk miatt. Azt meg addig is tudtuk hogy a maga módján úgy-ahogy és addig-ameddig békeféleséget akart – persze kizárólag a brit és a leendő(!) naaagy német birodalom között. Az persze egy dolog hogy ki akarhat velük és az eszméikkel közösködni vagy akár csak szomszédolni, pláne az addigi gyakorlatuk után. Az is egy dolog hogy pár évvel korábban a szu-val kötött “békét” – nagy testvériesen meg is osztoztak lengyelországon – ám szinte azon nyomban elkezdték a megtámadásukat gyakorlatban is kidolgozni, Hess utazásakor már rég javában gyülekezett a wermacht (egy hónap múlva dörögtek is az ágyúk). Nem igazi békét, háborúelkerülést akart ő, csak egy “Hamilton-Hess paktumot”, meg egy rakás zűrt. Szóval milyen bili? Ha anno potenciális “biliborítónak” látták volna Hess-t, lógott volna a többivel együtt Nürnbergben, hacsak már előbb el nem suvasztják. Nem kérte-kérhette volna számon senki. Ezúttal még éppenhogy a “köz” véleménye sem lehetett gond, hisz ahol lehetett, maguk részesítették rögtönítélő lincselésben a náci elvtársakat (egy ál-Hess pedig végképp haszontalan és képtelen művelet).

Szóval Hess csak annak köszönheti életfogytját, hogy még a háború elején lekapcsolták (de nem előtte!); és csak néhány náci-neonáci fanatikus próbál belőle atomkori vasálarcost vagy mártír békeaktivistát csinálni. Ha még fél évet aktív maradt volna, jó néhány fennmaradt iraton ott díszelegne az aláírása, amiért külön-külön is kijár egy kivégzés (pl Wannsee). Főleg hogy ezek eszmei alapjában és gyakorlati lehetővé tételében ő volt az egyik legjelentősebb résztvevő/értelmi szerző; ezt ő maga is hangoztatta, utólag is, töretlen hitét és elkötelezettségét kifejezve. Jól el lehet szórakozni az ál-Hess, biliborító-Hess verzióval, mert érdekesen hangzik – de kifejezetten valótlannak. A halálával kapcsolatban például egyes “biztos források” szerint szegény 93 éves aggastyán már túl gyenge volt ahhoz hogy a nyakára tekerjen egy kábelt és eldőljön, de ahhoz még volt ereje hogy két (megnevezett ismeretlen) sas kommandósnak ellennálva, egyértelműen dulakodás közbeni sérüléseket szerezzen és hagyjon a helyszínen, há? Ezt így simán kifejtik két egymást követő mondatban, biztos tízszer hihetőbb. És persze Hess fia is azért nem pont a csúnya Briteknél, hanem épp Gorbacsovnál ajtózott kegyelemért, mert ugyebár az oroszok “szerették” legjobban a nácikat, mindig is ők voltak velük a “legelnézőbbek”.

http://www.youtube.com/watch?v=PuLebpUBCio
Ez még egy kicsit erősebben is megaszondja mint churcill híres szavai (melyeket az Aces High című alkotásban élvezetes meghallgatni).

 112. johnnyjumbo53 — 2014-10-22 18:04 

Egy kis kiegészítés: Bocsánat, Hess csak 1947-től került a spandaui börtönbe. A meggyilkolása tényleg fontos lehetett a briteknek, amennyiben a fia, Rüdiger, 1986-ban magától Gorbacsovtól kérte apja szabadonbocsátását. Ha minden igaz, nem is feltétlenül volt eredménytelen az akció, a pártfőtitkár nem zárta ki Hess szabadon engedésének lehetőségét. Ekkor pedig ugye borulhatott volna a bili.

 111. johnnyjumbo53 — 2014-10-22 15:33 

Nos, ez talán a második téma, amihez a blog történelmében hozzászólok, de a Hess-ügy tényleg megmozgatta a fantáziám. Annak az eshetőségnek tulajdonítok nagyobb valószínűséget, miszerint Spandauban 1946-tól az igazi Rudolf Hess raboskodott. Hiszen miért érte meg volna a szövetségeseknek 21 éven keresztül egyetlen hasonmásra/ ügynökre/ akárkire felügyelni? Azt gondolom, hogy ha Hesst kiengedték volna, olyan dolgokról ránthatta volna le a leplet a “jó fiúkkal”, tehát a szövetségesekkel kapcsolatban, amiről álmodni sem mernénk. Biztos vagyok benne, hogy sok érdekeset tudott volna mesélni, ha életében kiszabadul. Nem véletlenül kellett a börtönben meghalnia, legalábbis ez a szilárd meggyőződésem.

 110. becsuszoszereles1k — 2014-10-18 13:20 

Ha a “tereptargyak” is fontosak, es azt irjak, hogy igen, akkor abban az idoben a Spandau borton volt az egyetlen ‘legalis’ atjaro(haz) a ket ‘rendszer’ kozott.

 109. jukeey — 2014-10-18 05:55 

@berta34:

Talán mert ő volt a “kemény mag” egyetlen tagja, aki nem golyót vagy kötelet kapott; a többi sittel megúszott náci góré inkább csak az árral úszott a keménymag holdudvarában. Még így is biztos könnyebben megúszta volna, ha az egyetlen hosszabb ideig fogva tartottként csak egy kicsit is elkzedi legalább meghúzni magát. Ehhez képest az utolsó szó jogának alkalmára olyan “védőbeszédet” rittyetett magának, ami szinte felszólítás volt hogy kössék fel őt is – ezt fentebb valaki belinkelte magyar felirattal. Talán fennállt az esélye annak is, hogy ha 5-10 év után ejnyebejnyével kiengedik, még talál olyan táptalajt – vagy a táptalaj őt – ami kellemetlen tenyészet kialakulásához vezethetett volna. A legnagyobb kérdés talán nem is az hogy miért tartották eddig fogva, hanem hogy miért hagyták egyáltalán életben.

 108. berta34 — 2014-10-17 19:02 

Szamomra csak az erthetetlen, hogy miert tartottak fogva olyan sokaig, mikor a rabok tobbseget toredek ido letoltese utan kiengedtek.

 107. realcorpus — 2014-10-17 10:31 

Még a régi (első) sorozatos IPM-ben volt róla egy írás, de sajnos nem emlékszem már rá, rég olvastam. Nincs meg véletlenül valakinek? Annyi biztosan volt benne, hogy x cm-nyit kigyalogolt már a kavicsos utakon a kertben és egy kép, ahogy ott sétál (vagy nem, és csak a kert a járdával?), bár ez nem sokat tesz hozzá a rejtélyhez.

 106. komojtalan — 2014-10-16 11:25 

@albu: Ne viccelj, ezt te el is hiszed? Hitler és az összes diktátor addig nem áll meg amíg le nem győzik, vagy meg nem hal. Rengeteg példa van erre Nagy Sándortól kezdve, Napóleonon át.

 105. jukeey — 2014-10-15 21:58 

@Deak Tamas:
A fene egye meg hogy minden érdekes hírre fél évszázadot kell várni; így nem is csoda ha konteóznak a népek 😀

 104. Deak Tamas — 2014-10-14 16:27 

Valószínűbb, hogy Hitler tudtával ment Angliába. Feltűnően sokat szerepel a május 4-i, munka ünnepnapi híradóban.

 103. albu — 2014-10-14 07:00 

,,Sztálin hirtelen gondolta meg magát az 1943-as akcióval kapcsolatban. Attól félt – mondta Kulikov -, hogy utóda és annak tanácsadói különbékét kötnének a britekkel és az amerikaiakkal.
1944-ben mégis újabb merénylettervet szőttek a szovjetek Hitler ellen, miután a lehetséges merénylő megnyerte a náci vezetés bizalmát. Már elkészült a részletes orgyilkossági terv, ám Sztálin ismét leállította megvalósítását.” http://szeku.hu/cikk/sotet_oldal_16/900/az_igazsag_sztalin_nem_merte_megolni_hitlert

 102. albu — 2014-10-05 15:13 

Most olvastam a cikket, de hozzászólást nem. Kezdeném azzal, hogy intek egy konteósok számára fontos momentumra: 1945 óta, de már inkább 1938 óta a szövetséges propaganda szűk szemüvegén át látunk: ők fehérek, jók szépek; ellenfeleik (a németek, és a végén is akként könyvelt társaik) feketék, rosszak, rondák. A másik fél nem hallható, és a kialakult, ma már klasszikus bélyegekkel azonnal elhallgattatható.

Sajnos a cikkben is felfedezni ezt a polarizálást, ez sajnos korunk sajátja, ezért elsősorban az okozói okolhatók. Ezzel elsősorban az a baj, témánk szempontjából, hogy elhomályosítja a látást.

Német részről volt közeledés kísérlet a britek felé. Viszonzást is miért kellene kizártnak tartani? Ja, hogy az azóta nem változott, történelemmé nemesedett propaganda szerint ez elképzelhetetlen, ciki? : )

Németország próbálta elkerülni a kétfrontos háborút. Előtte az egyfrontos sem volt cél. Az megint más, hogy Franciaország és Nagy-Britannia belerángatta Lengyelországot a háborúba (majd magára hagyta). Innen látszik, hogy a _hivatalos_ brit politika nemigen volt nyitott a németek felé való közeledésre (a fránya németek, egyszer már legyőzték őket mindenáron, aztán csak feltámadtak hamar).

Németország kénytelen volt a Szovjetunióval lepaktálni. Bresztben közös (!) parádéval ünnepelték meg Lengyelország felosztását. http://wangfolyo.blogspot.hu/2009/09/breszt-nemet-szovjet-katonai-parade.html 1938-ban Németország még beérte volna egy korridorral Kelet-Poroszországba (de a háttérben a nyugat súgott a lengyeleknek, hogy ne egyezzenek bele). Változott a helyzet.

De Sztálin szemében nem változott semmi: készült továbbra is a támadó háborúra. Neki jól jött, hogy a kapitalista nagyhatalmak kivéreztetik egymást, és ügyesen machinált, amíg felkészült a háborúra. Belekezdett a reptérépítésbe is a szovjet–nagynémet birodalmak határán. Hitler ezt megelőzte egy támadással, és bejött a számítása, annyiban, hogy a szovjet pont nem védekezésre volt felkészülve.

De eközben egy megegyezésre nem hajlandó, a totális háborút (csendben, bizalmasan) kikiáltó Churchill neki sem kellett. Az Egyesült Államok meg végképp (sokáig szigorúan tilos volt a hajóikat zavarni).

*

Összefoglalva: a harmadik birodalom kereste a megegyezést az angolszászokkal, még ha a hivatalos tömegismeretek fényében ezt furcsa is elképzelni. Hess simán lehetett ennek egy követe, szerintem Hitler tudott róla.

Ha ő halt meg 1987-ben, akkor ezért. Be lehetett gyógyszerezve, kínozva, mint a többi vádlott. Ez egy kirakatper volt, kell a színjáték, hogy az új nagyhatalmi rend igazságosnak tűnjön (egy ország felosztása ugyanis sosem az, erről tudhatnánk).

Ha nem ő halt meg 1987-ben, akkor is megáll a locsogás elkerülésének szempontja. Már csak az a kérdés, ki és miért vállalja Hess dublőrségét? Ha vállalta egyáltalán.

És e tekintetben a szövetségesek egységesek maradtak szerintem. A hidegháború a hogyanról és arányokról szólt, de Németország sárba tiprása máig nem változott. Hess küldetése lék lenne a mai status quón.

*

Elgondolkodtató és színvonalas írás arról, hogyan verték át a lengyeleket a britek–franciák, és már számoltak azzal, hogy belőlük kell majd jutalmazni a SZU-t, korabeli grafikákkal illusztrálva: http://wangfolyo.blogspot.hu/2013/02/lehettek-volna-lengyelek-hitler.html

 101. h1jcsaba — 2014-10-01 21:34 

@becsuszoszereles1k:
Volt csihi-puhi:
Az otrantói tengeri csata – 1917 Május 15.
“A harmadik otrantói csatára 1917. május 15-én került sor a Császári és Királyi Haditengerészet és az antant hadiflottája között. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottája, amely szerepet játszott a központi hatalmak balkáni sikereiben 1916-tól tétlenségre volt kárhoztatva. Ennek az oka az volt, hogy az antant lemondott az adriai jelenlétről és lezárta a Földközi-tengerhez vezető Otrantói-szorost. A tengerzárnak köszönhetően a császári és királyi hadiflotta nem volt képes jelentős befolyást gyakorolni az első világháború menetére. A tengerzár maga ugyan nem volt túlságosan hatékony, azonban állandó veszélyt és kockázati tényezőt jelentett.
A tengerzár elleni támadás ötlete Horthy Miklóstól származott. A csata a Földközi-tenger legnagyobb tengeri ütközete lett, mely egyben a Császári és Királyi Haditengerészet legkiemelkedőbb sikere volt az első világháború során.

Horthy Miklós a Novara parancsnoki hídján
A támadásra az osztrák-magyar hadiflotta legkorszerűbb és leggyorsabb hadihajóit, a teljes Helgoland-osztályt támadásra vezényelték. Az SMS Novara, az SMS Helgoland és az SMS Saida cirkálók alkották ezen csoportot, imponáló, 54 km/h csúcssebességgel. Ezen kívül a még náluk is gyorsabb SMS Balaton és az SMS Csepel rombolókat, 62 km/h-ás végsebességgel jelölték ki az akcióra. A parancsnoki megbízatást Horthy Miklós kapta meg. Az mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy az igazi nehézséget nem a tengerzárat alkotó, tengeralattjárók ellen hálókat vontató, alig felfegyverzett gőzösök elleni támadás, hanem az ellenséges antant cirkálók jelenléte jelenti, akiket szükség esetén gyorsan riadóztathatnak és a helyszínre küldhetnek. Ezek az egységek nagyobb erőt képviseltek, mint az egész osztrák-magyar hadiflotta.
1917. május 15-én, a hajnali órákban a fenti három cirkáló elérte a kijelölt hadműveleti területet és sikeresen elsüllyesztve tizenkét őrhajót, tízet pedig súlyosan megrongálva áttörték az ellenséges zárat.
A felriasztott ellenséges hadihajók két irányból támadtak. A külön működő Csepel és Balaton rombolók elsüllyesztettek egy olasz rombolóból és két hajóból álló konvojt. A két romboló a három osztrák-magyar cirkáló felé vette az irányt, a biztonságos visszavonulás és az erők egyesítése céljából. Ekkor azonban újabb támadás érte őket. A támadást két brit cirkáló és öt olasz romboló kezdeményezte és tizenkét kilométeres távolságból tüzet nyitottak rájuk. A Csepel és a Balaton az albán partok felé kanyarodva elszakadtak a nehézkesebb cirkálóktól, majd az őket üldöző Aquila torpedóromboló kilövése után a parti tüzérség oltalma alá érve visszavonultak Cattaróba.
Az antant flotta, amely elmulasztotta a két rombolót, felfedezte Horthy hajóit, akik közben módosították az útirányukat, hogy segíthessenek a rombolóknak. Így a szövetségesek a biztonságos kikötéstől még mintegy száz mérföldnyire tartózkodó három osztrák-magyar cirkáló ellen indították meg a támadást. Az ellenfelek körülbelül nyolc kilométerre tartózkodtak egymástól, mikor kölcsönösen tüzet nyitottak egymásra. A két óra hosszat tartó heves tengeri csatában Horthy hajóraja 1 cirkálót, 2 rombolót, 1 búvárhajót süllyesztett el és egy repülőgépet lőtt le.
Súlyosan megsérült az SMS Novara is, tornya mögé csapódott be egy gránát, melynek következtében Szuborits Róbert első tiszt hősi halált halt. A repeszektől Horthy öt helyen sebesült meg, fél fülére pedig átmenetileg elvesztette a hallását (egész életére nagyothalló maradt). Ennek ellenére további parancsokat adott ki, amíg eszméletét elvesztette a vérveszteségtől és a sokkhatástól. A parancsnokságot Stanislaus Witkowsky sorhajóhadnagy vette át. Amikor Horthy magához tért, ismét átvette a parancsnokságot, az SMS Novara irányítását pedig Witkowskyra bízta. A csata közben az osztrák-magyar cirkálók tovább haladtak északnyugati irányban és úgy tűnt, hogy sikerül a felmentésükre érkező egységek közelébe jutniuk, amikor 10 az SMS Novarát újabb súlyos találat érte. A tizenhat kazánból nyolc azonnal leállt és ennek következtében a hadihajó mozgásképtelen lett és ezáltal teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került.
Az antant flotta azonban hirtelen tüzet szüntetett és (a szükségesnél egy órával korábban) felkészült az SMS Sankt Georg által vezetett osztrák-magyar felmentő egységek fogadására.
Az egyik olasz romboló még egy utolsó támadást indított az SMS Novara ellen, ezt azonban heves ágyútűzzel sikerült visszaverni. Az SMS Novarát vontatni kezdték és úgy tűnt, hogy a csata véget ért. Ekkor azonban az antant flotta váratlan erősítést kapott és ennek következtében már három cirkálóból és nyolc rombolóból állt, jelentős túlerőben. Újra támadásba lendültek, újrakezdődött a tüzérségi párbaj, eredményre azonban nem vezetett. Ezután nem is vállalkoztak arra, hogy a megerősödő osztrák-magyar flottával felvegyék a harcot, Brindisi irányában elvonultak. Passzív magatartásuk további áldozatokat követelt. Egy, az üldözésükre induló német U 89-es tengeralattjáró megtorpedózta a vezérhajójukat és a biztosítására kifutott francia rombolót elsüllyesztette. A csatában részt vett még néhány, a Császári és Királyi Haditengerészetnél szolgálatot ellátó repülőgép, és két osztrák-magyar tengeralattjáró is.
A Monarchia és a központi hatalmak óriási hírveréssel ünnepelték az otrantói győzelmet. Horthy Miklós megkapta a hadi díszítményes és kardokkal ékesített II. osztályú katonai érdemkeresztet. A győzelem azonban jelentősége ellenére nem hozott tartós sikert. Az erőfölényben lévő antant hadihajók rövidesen újra összezárták a tengeri zárat. Ezt követően már a világháború végéig a Monarchia hajói kénytelenek voltak a kikötőben vesztegelni.”
forrás:http://www.magyaralmas.hu/napok/otranto

 100. becsuszoszereles1k — 2014-10-01 18:13 

@molnibalage: 🙂 Kellemes meglepetes (a munkabol gyanutlanul hazaesonek)!

Meg ma atnezem! Remelem, egy kis csihipuhi is van benne azert!
Koszonet keppen akkor a kedvenc eletrajzoddal fogom kezdeni!:)

 99. molnibalage — 2014-10-01 11:29 

@becsuszoszereles1k: http://acelmonstrum.host22.com/
A politikai részben gyakran ír szerintem marhaságokat és a végén már túl hosszú volt, de technikai része szeritnem igen magas szintű. Az életrajzokból csak Fletchert olvastam a többi nem érdekelt.

 98. molnibalage — 2014-10-01 11:28 

@FilcTroll: Még a háború végén sem voltak önálló célkeresésre alkalmasok a gépek. A vicc az, hogy a gépek megnövekedett sebessége miatt ez még a ’60-as évek első elfogóvadászai is igaz maradt, a radar csak arra szolgált, hogy miután a földi rávezetés a cél közelébe vitte a gépet, akkor onnantól a végső megközelítés már a saját radar segítségével történt.

 97. rdos — 2014-10-01 09:36 

@molnibalage: 94. Köszi az infót.

 96. becsuszoszereles1k — 2014-09-30 23:10 

@FilcTroll: Na, joejt!

Tengericsata-buziknak nincs valami jo irodalmad?

 95. FilcTroll — 2014-09-30 22:05 

@molnibalage: Igazad van az éjszakai vadászokkal kapcsolatban, sőt: akkoriban fedélzeti radar híján aligha találtak volna meg egy magányos gépet. A háború végére viszont már mindkét oldal elég durván felfejlesztette az éjszakai vadászait, különösen a németek — ott már nemigen jutott volna át.

Hátha valaki nem ismeri: a brit bombázóhadjárat és a Nachtjagd történetéről Peter Hincliffe Éjszakai vadászok című könyve az ajánlott, ami szó szerint kimerítően tárgyalja a témát a legapróbb részletekig. Olvasmányos, de nagyon alapos könyv. Nem tudom, mennyire pontos, mert ellenőrizhetetlenül sok információ van benne, de gondolom, korrekt. Légiharc-buziknak alapmű.

 94. molnibalage — 2014-09-30 13:27 

@rdos: 1941-ben angol észjakai vadász alig volt és az sem ott fent északon. Hess berepülése max. a navigáció miatt lehetett bátor, az angol légvédelemtől nemigen kellett tartania.

 93. molnibalage — 2014-09-30 13:16 

@rdos: Persze, hogy tisztában voltak. Már a II. Vh előtt végeztek felderítő repülést, de az angolok előrelátólag kikapcsolták a rendszert, hogy ne tudjanak infót gyűjtani.

Dunkirk után zsákmányoltak angol radart is tudtommal és akkor már mérték is, hogy mi megy túloldalt. Megdöbbentete őket az, hogy mit tapasztaltak. (Hullámhossz és intenzitás). Az Angliai Csata alatt keményen döngették a rendszert, de rosszul mérték fel az okozott kárt és végül felhagytak a támadásával, pedig közel voltak már a sikerhez. Az ACS első szakaszában az angol légvédelmet majdnem térdrekényszerítették, volt hogy 300 gépet sem tudtak már harcba vetni és a pilóták elég nagy része zöldfülű volt, a radarlánc nem működött.

Aztán jött az, hogy az angolok bombázták némethont és erre Hitler inkább átállt London és városok bombázára. Ezzel levegőhöz jutott a védelem és Szeptember közepén és végén már megint komolyabb erő emeléséré voltak képesek az angolk és eldőlt a dolog…

 92. molnibalage — 2014-09-30 13:11 

@innercircle: Ezt a részt sem értem. A szovjetek voltak anno kiadakdva Hess-en, mert majdnem az egész Nürbergi pert romba dönötte azzal, hogy előrángatta a M-R Paktum titkos záradékát, ami bizonyítja, hogy a SZU háborús agresszor, ergo mi a faszt keres az ott a pernél… A szovjet őrség ideje alatt voln mindig a legszarabb Hess-nek, még a franciáknál is többet szivóztak vele…

 91. molnibalage — 2014-09-30 13:08 

@gigabursch: Ezeket honnan szedted? Megvolt a napi rutinja, a végén már a cellát sem zárták, még TV-ja is volt tudtomal.

 90. molnibalage — 2014-09-30 13:03 

@Aborepi Majom: Galland a könyvében azt írta, hogy gyakorlatilag csak szimbolikus starta adott parancsot, mert semmiféle adattal nem tudták elleátni, hogy merre keresse a célt és már esteledett is…

 89. molnibalage — 2014-09-30 12:51 

A személycserés konteóval van egy kis bibi. Hol a frászkarikában találtak olyan embert, aki megszólalásik hasonlít rá és a hangja is azonos és tud is németül? Bocs, de erre az esély 0. Plasztikai sebészet akkor meg nem létzetett, hogy bárkit ennyire átfazonírozzanak.

 88. rdos — 2014-09-29 12:15 

@Aborepi Majom: 87. Igen jól tudod, az utolsó linkem kronológiájában is ez van.

“1940.06.07. – Berlint először éri (francia gépek által) légitámadás.”

Visszatérve a radarra, akkor azt mondanám, elég nagy bátorság kellett ahhoz a berepüléshez.

 87. Aborepi Majom — 2014-09-28 23:08 

@rdos: A németek tudtak az angol radarokról, egyrészt mivel nekik maguknak is voltak hasonló eszközeik, másrészt mert a home chain tornyait csak a vak nem vette észre. 1939 augusztusában még a Graf Zeppelint (az utolsó nagy zeppelin, a Hindenburg testvérhajója) is kiküldték rádióelektronikai felderítésre a Csatorna fölé. Az angol radarosok imádták a 300 méteres lebegő próbatestet, a német felderítők meg a szép tiszta intenzív radarjeleket, win-Sieg szituáció volt a javából. De a német készülékek sokkal inkább kicsi, tűzvezető lokátorok voltak, nem légtérfigyelő radarok. Az angol tornyokat primitívnek és veszélytelennek ítélték, a német eszközökhöz képes azok is voltak. (Ha igaz, a szövetségeseknek célzott akcióban kellett magnetront zsákmányolniuk egy német radarból, maguktól nem sikerült megcsinálniuk.) Amiről a németek nem tudtak idejében, vagy inkább nem ismerték fel a jelentőségét, az home chain mögött álló kifinomult információtovábbítás és központosított légvédelmi irányítás.

Én úgy tudom, a berlini légitámadást 1940-ben a franciák csinálták, de lehet, hogy tévedek. Az bizonyos, hogy az angolok hittek a nehézbombázókban, nekik volt is jónéhány már a háború kitörése előtt. Hitler a villámháborúban hitt, ezért a németeknél rengeteg stuka, meg a kortárs vadászgépeket lehagyó Do17 gyorsbombázó volt, de a négymotoros Fw200 Condorból csak néhány épült.

 86. kilau — 2014-09-28 20:19 

Mint ahogy már említették előttem, egy ál-Hesst mi értelme lett volna évtizedekig őrizni? Nem sokkal a Nürnbergi per után a cserealanyt simán száműzni lehetett volna ugyanígy öngyilkosságra hivatkozva. Maximum még abban az esetben van benne ráció, ha a később elkapott nácik elleni “hiteles” tanúskodásra lett volna fenntartva ez a hasonmás. Más értelmét nem látom egy teljesen “ismeretlen” embert ennyi ideig ott őrizni és fenntartani miatta egy egész intézményt.
Az, hogy ilyen sokáig életben maradhatott, számomra inkább azt támasztja alá, hogy valóban az igazi Hess volt fogva tartva.

 85. rdos — 2014-09-28 14:01 

@h1jcsaba: 84. Ez is egy hasznos forrás, a kronológiája meglehetősen részletes.

http://www.masodikvh.hu/hadszinterek/kronologia

 84. h1jcsaba — 2014-09-28 12:13 

@rdos:
Köszönök a linket , érdekes -lementettem

 83. komojtalan — 2014-09-28 09:31 

@becsuszoszereles1k: Olvastam Forsythtől az ODESSA ügyiratot, abban volt szó ilyen szervezetről, ODESSA: Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (Egykori SS-tagok Szervezete). Megnéztem azért nehogy hülyeséget írjak és kiderült a szervezetről már volt konteó is :-): https://konteo.blogrepublik.eu/2011/02/18/az-odessa/ . De ezt már mi is megfigyelhettük a rendszerváltás után hogy épülnek be volt kommunisták különböző helyekre és segítik egymást.

 82. rdos — 2014-09-28 08:19 

@h1jcsaba: 59. Kössz a linket, lesz egy kis időm megnézem.

Más. A radar témát feszegettem 46. hsz-ben. Kicsit utána olvastam a furcsa háborúnak az Angliai légi csatának. Nagyon úgy fest a németek tisztában voltak vele hogy az angoloknak vannak radarjaik (pl eleinte ezeket, a reptereket, a RAF infrastruktúráját támadták, majd miután WC Berlint bombáztatta, Dolfi a nagy “stratéga” is átállt a terrorbombázásra).

Ennek fényében Hess tette elég kockázatos volt, kisebb csoda hogy nem lőtték le. Ja és az előzmények.

http://www.freedom.hu/IIvh/Esemenyek/1939-41/Anglia.htm

 81. rdos — 2014-09-28 08:11 

“Rudolf Hess: történet méregről, paranoiáról, tragédiáról”
Juhari Zsuzsanna blogján Hess fogvatartásának a körülményeinek “anomáliáiról” ír. Nagyon finoman fogalmaztam. Pl .:

“Elmondta azt is, hogy amikor kikérdezték, és korrekt válaszokat adott, nagyon elégedetlenek voltak, de amikor nem emlékezett valamire, azzal elégedettek voltak, egyre több dolog esett ki az emlékezetéből és végül már csak az elmúlt néhány hétre emlékezett vissza, szerinte direkt törölték a memóriáját, hogy ne emlékezzen semmire, amikor az angol lordkancellárral találkozik”

http://juharizsuzsanna.blog.hu/2014/09/27/rudolf_hess_tortenet_meregrol_paranoiarol_tragediarol#comment-form

 80. xian06 — 2014-09-28 07:02 

Én arra gondoltam hogy az angilai “letelepedést” készitette elő bizonyos feltételekkel. Gondolok itt arra titokban elmehet várja egy speciális angol egység valahol.
Szerintem többet értek a technológiával (UFO-s cucc) mitha Hitlert “elkapják”, söt inkább Ök mit az oroszok.

Ezt most találtam:

http://mult-kor.hu/20121029_hitler_utolso_napjai_a_bunkerben

„Sem ő, sem pedig Hitler nem akart háborúba keveredni Angliával, amelyre mindig is második otthonaként tekintett. Biztosak voltak benne, hogy a jövőben szoros együttműködés lesz Nagy-Britannia és Németország között.”

 79. becsuszoszereles1k — 2014-09-27 17:03 

@numspa: Erre most nehez diplomatikus valaszt adni, de nyamnyilanak senki nem nevezte, aztan hatarozatlansag es hatarozatlansag kozott is van kulonbseg. Na de, eleg is ennyi beloluk…

 78. numspa — 2014-09-27 16:43 

@becsuszoszereles1k:

Nem tudom, mert szerencsére nem voltm ott, de ha Hess ilyen nyámnyila volt, mindenesetre ügyesen végigevickéltfél Európán.:)

Hess levele egyértelművé teszi, hogy Hitler tudott róla, Wolf visszaemlékezése is erre utal. Meg egyébként is, ebben az időszakban pukizni sem lehetett titokban.

50 évig őrizni álvalakit, váltott őrséggel, az azért nem semmi

 77. becsuszoszereles1k — 2014-09-27 16:34 

@numspa: Tovabbi kutatasok, elemzesek felvetettek, hogy a muncheni sorpuccs (1923) dicso kezdeteitol egyesszamu barat valojaban soha nem kapott amolyan verbeli megbizatast Hitler oldalan. Szemelyiseget tekintve pedig hatarozatlan ember volt (minden valoszinuseg szerint apakomplexusban szenvedett), aki egyre maniakusabb huseget tanusitott a nagy barat irant. Herr Goring (es masok) viszont epp ellenkezoleg, kimeletlenul kuzdotte fel magat a fontossagi listan, mignem Hess a masodik, idovel a harmadik helyre szorult.
Ezeknek az elozmenyeknek tulajdonitjak szakertok Hess hosies lepeset, hogy elvagolag bevallalta a bekekuldetest a maganyos ejszakai repulessel. Bizonyitani akart fuhrerenek, es visszafoglalni libling poziciojat.
Lehet, hogy a tervektol elteroen korabban elkototte a gepet, lehet, hogy a tervektol elteroen igy diplomaciai elozmenyek nelkul es nem a fobejaraton at erkezett? Gyermeki meglepi a Fuhrernek? Nem tudni. Az amneziajarol allitolag kesobb bevallotta, hogy csak megjatszotta…

Hesst oriztek vagy a Spandaut. Vagy tobb Hesst is csereltek 46 ev alatt. Huha, mekkora konteo… 🙂

 76. numspa — 2014-09-27 15:47 

Szerintem Hitler tudott a békeküldetésről, nem akart kétfrontos háborút, főleg nem szászokkal.
Ha Churchill nincs, valószínűleg egyszerűbb dolga lett volna a békepárti angoloknak (ezt a hozzáállást nem nevezném nácibarátnak).

Ahogy Hess is írta Hitlernek, ha balul üt ki a küldetés hivatkozzon rá bolondként, elmebajosként, s nyilván, szeretett vezetőjének állapotfelmérésének alá is fog játszani, hogy ne tegye nevetségessé Hitlert a világ szemében. Elég furcsán nézett volna ki, hogy a hazájában, Hitler szájából is bolondnak nevezett Hess tök normálisan nyilatkozik, viselkedik.
Ha kicserélék volna Hess-t, nem őrzik majdnem 50 éven át, 1-2 év múlva valamilyen fatális betegség, vagy balesett végzett volna vele.
Hogy miért ölték meg 93 évesen? Generációk őrizték, talán ő kérte, hogy segítsék át a túloldara. De önfojtás is elképzelhető, ennyi idős korban, nem kell totális fulladás a halál beálltához.

 75. zizzi — 2014-09-26 21:54 

70, 73

Hess mar az 1. Vhaboruban is pilota volt (ld lejjebb a linkeket), es surun elofordult Augsburgban, ahol volt egy sajat hasznalatara felretett gep (ezt korabbi dokumentumfilmbol tudom).

Figyelemremelto dolog meg, hogy nem engedtek a szulei melle temetni, nehogy tuntetesek celpontja legyen a varos, hanem a hamvait szetszortak a tengerben.

http://www.historyplace.com/worldwar2/biographies/apr-hess-cal.htm
In World War One, Hess was wounded twice, then later became an airplane pilot. After the war, Hess joined the Freikorps, a right-wing organization of ex-soldiers for hire, involved in violently putting down Communist uprisings in Germany.

http://www.leninimports.com/rudolf_hess_and_the_royals.html
The established facts of the Hess affair run as follows. At 5.45 pm on Saturday 10 May Hess, a pilot for more than twenty years, took off from the Messerschmitt works airfield at Augsburg, Bavaria, in a twin-engined Bf 110 fighter-bomber. – See more at: http://www.leninimports.com/rudolf_hess_and_the_royals.html#sthash.xbmrxwuF.dpuf

 74. becsuszoszereles1k — 2014-09-25 22:57 

@FilcTroll:

“Hess continued to be interested in aviation, learning to fly the more advanced aircraft that were coming into development at the start of World War II. On 10 May 1941 he undertook a solo flight to Scotland, where he hoped to arrange peace talks with the Duke of…” – mondjuk az elozmenyt nem talalom… 😀

 73. Aborepi Majom — 2014-09-25 22:24 

@FilcTroll:
Igen, a repülőút valóban érdekes, profi pilótára vall… A Bf 110-es pedig kétszemélyes gép volt… Persze ilyen hosszú úton nem szerencsés 70-80 kiló holtterhet cipelni, de elképzelhető, hogy csak a legvégén lett holt az a teher, és ezért is kellett hősünknek ernyővel kiugrania. Esetleg ugrott a robotpilóta is, de szegény nyakát szegte egy körtefán, és a morcos skótok simán elkaparták a büdös hunját a ganyé alá. De csak elképzelhető, mert valószinűleg nyoma maradt volna, ha társa is van. Vagy mégsem?

Azt is simán el tudom hinni, hogy a bekattanást az angolok kísérletező kedve meg a kezdetleges fázisban lévő vallató drogok okozták. Ezért se volt értelme elengedni, gyakorlatilag magándiliházban tartották élete végéig.

Az is nagyon igaz, hogy a háborús felek általában harmadik semleges fél közvetítésével szokták kezdeni a béketárgyalásokat, a II. VH idején főleg Svájc volt a helyszín. De Hitler ’41-ben a csúcson volt, és nem a hagyományos diplomáciai eljárások követésével jutott oda. Simán lehet, hogy elvárta, fogadják a beeső személyes követét, és nagyon dühös lett, amikor az angolok kutyába vették.

 72. becsuszoszereles1k — 2014-09-25 22:13 

@becsuszoszereles1k:

OFF: Nna, mostmar mindegy, de ez az utolso bekezdes (Hoss eleterol), csak egy bekeszitett munkaszoveg volt, amibol ki is szedtem, amit akartam…aztan toroltem, de figyelmetlenul…:( Vegyetek ugy, hogy tevedesbol van ott, mivel azt nem mondhatom, hogy ‘nincs ott’, ehh! Magyaran, nem allt szandekomban semmifele sulykolas… 🙂

 71. becsuszoszereles1k — 2014-09-25 19:23 

69.@oberon:

Hat, lehet, de a Hitler(aj) foldonkivuliekben (is) gondolkodott menekules-ugyben, illetve @rebelt kiegeszitendo: nem a ‘harmadik birodalomban’ gondolkodtak, hanem a ‘Negyedik Birodalom’ (La Arona) megteremteseben, de tenyleg. 🙂 [naci ufok, naci aranyak amugy – ket poszt is van a temaban – itt a jobboldalon, a tartalomjegyzekben talalhatoan.]

@munci66 nekem kicsit rasegitett a fals-Hess, illetve bekattant-Hess lehetoseg felismereseben. Szerintem inkabb az utobbi. De nem izolalnam ennyire hermetikusan Hesst Spandauban, illetve a nurnbergi naci elitet Nurnbergben, koztuk Hessel, akar a’l, akar valodi minosegben. Mert vegul egy csak egy elfogott “kugli” maradt talpon a videken, hisz a naci elit ’45-tol kezdodoen megkezdte a diszkret “szetszorodast”, legalabb is Berlinbol, vegul a sikeresek mind Del-Amerikaban kotottek ki. Ez a mozgasi irany a szervezettseg gyanujat involvalja, ugyanugy, mint hogy a jatek(es a kuglik) allasat ki kiseri figyelemmel, ha nem a jatekos (tudom, a kibicek is).

Par konkretum (Wikipedia segitsegevel/ha kertek linkeket is…):
“A nürnbergi perekben szabadságvesztésre ítélt háborús főbűnösöknek a négyhatalmi megszállás alatt álló Berlinben kellett letölteniük büntetésüket, így esett a választás Spandaura.”
“Spandau őrzését a négy győztes nagyhatalom havonkénti váltású őrszemélyzettel látta el. Minden év márciusában, júliusában és novemberében szovjetek őrizték a börtönt, s ilyenkor a foglyok életkörülményei a durvább bánásmód miatt megnehezültek.[3] Heß aktívan figyelte a hidegháborús híreket és annak aktuális alakulása alapján terveket kovácsolt arra vonatkozólag, ha kiszabadul és újra fontos politikai szerepet játszhat.[4] Régi párttársakból és vele együtt fogvatartott náci prominensekből álló kormánynévsor összeállításán munkálkodott és rádióbeszédet írt, melyben bejelentette volna, hogy a “nyugati megszálló hatalmak segítségével átvette a nyugati megszállási övezetek területén egy német kormány vezetését”.[5]” _ Ez nyilvan, ugy ’66-ig volt lehetseges(?), a 2 utolso szabadulo kollega ottleteig _
“Rudolf Hess, Walter Funk, Erich Reader: életfogytiglan,
Albert Speer, Baldur von Schirach: húsz év
Konstantin von Neurath: tizenöt év
Karl Dönitz: 10 évet kapott
Baldur von Schirachhal együtt 1966. október 1-én pontban éjfélkor szabadult.”
Ha most azt mondjatok, hogy ez nem normalis, akkor csak azt tudom mondani, hogy ezesetben soha nem is volt az…

[Allitolag Hessnek az utolso idoszakban volt egy tuneziai apoloja, akivel aztan tudott stikaban arabul tarsalogni…]

Kezdesnek pedig: a Wiki kisse meg kiegesziti a tortenetet Wislicenyvel,
“1945. május 12-én Ausztriában letartóztatták. A nürnbergi perek során a vád fontos tanújaként szerepelt.[6][7] A tanúvallomását felhasználták 1961-ben a jeruzsálemi Eichmann-perben is. A nürnbergi per után Wislicenyt kiadták Csehszlovákiának, ahol bíróság elé állították, bűnösnek nyilvánították, 1948. február 27-én halálra ítélték, és május 4-én kivégezték.[8]” _ Dieter Wisliceny nem mellesleg Eichmann jo baratja volt! Magyar vonatkozasban: “Először közvetlen munkatársai Hermann Krumey és Dieter Wisliceny (ez utóbbi jó barátja is volt) jöttek Magyarországra. Eichmann néhány nappal később érkezett.”

Hogy ki volt valodi es ki nem?
“Ehhez tudni kell, hogy a háború alatt az SS-hez, a Gestapóhoz és más biztonsági szervezetekhez tartozó katonák bal karjának felső belső oldalára betetováltatták vércsoportjukat. Ezzel próbáltak segíteni a sebesült katonákon, hogy adott esetben azonnal kaphassanak vérátömlesztést.” _ Eichmann is probalta, de nem tudta eltunteni a karjarol ezt a tetovalast! De figyelem! Volt ket foember a harom soha el nem fogott kozul, akinek nem volt tetovalasa: Josef Mengelenek es Alois Brunnernek!

Kiegeszito nekrologkent:
Adolf Hitler (1889-1945); Heinrich Himmler (1900-1945); Ernst Kaltenbrunner (1903-1946); Reinhardt Heydrich (1904-1942); Rudolf Franz, Ferdinánd Höss (1900-1947); Martin Bormann (1900-1945) – Hess tavozasa utan lepett annak helyere.

Tehat mindenki elhunyt, aki elo tanu lehetne.

Jo, na de akkor ki van a boltban? Nem kevesen:

1.) Rudolf Hess mint utolso mohikan Spandauban dekkol.
———————–
2.) Otto Skorzeny 1948-tol szokesben, ’49-ben mar Argentinaban.
3.) Dr. Josef Mengele szinten’49-ben erkezik Argentinaba ( Helmut Gregor alneven).
4.) Alois Brunner alaposan eltunik, kesobb Sziriaban ketszer is kap levelbombat (’60-as/’80-as evek), es talan 2001-ben ugyanott el is hunyt.
5.) Heinrich Muller Gestapo, szinte nyom nelkul felszivodik.
———————–
6.) Adolf Eichmann, kozvetlenul jo baratja, Skorzeny, +Mengele utan erkezik, szinten Argentinaba, 1950-ben.

Marad nekunk konteozasra 1.) es 6.) – legalabb is 1960-ig.
2/3/4/5 teljesen biztonsagban vannak, nem mellekesen mindannyian azonos videken vagy meg annal is titkosabban rejtoznek – sot, politikai tanacsado-, esetleg milliomoskent jol elnek, meg me’g baratok is Eichmannal.

Mert Hitler utan, aki akkor mar nem el, Eichmannt latom fo jatekoskent, vagyis, akinek mar csak Rudolf Hess marad, akinek a szajatol egyaltalan tarthat – nem mintha nem emlegettek volna tarsai Nurnbergben a neve’t, mind a maga helyen, mind ellene vallva, mint legjobb baratja, Wisliceny is tette. (Masik legjobb baratja egyebkent Skorzeny volt!) Rudolf Franz, Ferdinánd Höss (1900-1947) totenkopfos az auschwitzi, ezt megelőzően más haláltáborok vezetője pedig sokkolo vallomast tett Nurnbergben – nem banva barmilyen iteletet: “Höss – a többi nácitól eltérően – maximálisan együttműködött a hatóságokkal. A lengyelek vonták felelősségre. A letartóztatása idején – a lengyel ügyész kérésére – részletesen megírta visszaemlékezését. 1947 tavaszán az auschwitzi I. számú krematórium előtt felakasztották.”

Eichmann vegul kenytelen volt radobbenni, hogy nincs tobbe ‘hatter’. Mint lejegyeztek, folyamatosan tartotta a kapcsolatot regi SS-ekkel – persze mint ‘Ricardo Klement’.
Am, “Ricardo bacsi” (ahogy az egy ev mulva felesegevel egyutt megerkezo fiai kezdetben szolitottak) mar olyannyira megnyugodott, hogy – ami addig abszolut lehetetlennek szamitott – 1953-ban mar fenykepezni is hagyta magat!

Ha az egyik legbennfentesebb, azaz Rudolf Hess volt a csali, es viszont, oda-vissza -, mig vegul Eichmannt is el tudtak fogni, akkor nagyon jo eroegyensulyi libikokazasnak lehetunk tanui. Es itt konteonk elagazhat a) es b) iranyba is.
a) szerint: miutan Eichmannt 1960-ban sikeresen elfogtak, a valodi Hesst akar ki is cserelhettek egy a’l Hessre;
b) szerint: valodi Hess tovabbra is maradt Spandauban, egyreszt mint kirakatban fokent, mivel varhattak tole meg tovabbi mondanivalokat a tobbi korozottet illetoen; ugyanakkor az Eichmann-ugy erdekeben ezt nem tehettek, csak turelmes modszerekkel…Kozben aztan lehet, hogy herr Rudi kezdett besokallni, amire nem egy oka volt, esetleg (uj?) gyogyszerekkel is elosegitettek a jobb emlekezotehetsege’t. Es habar Skorzeny ’75-ben (Nemetorszagban!), Mengele pedig ’79-ben elhunytak (es addig is nyomonkovettek oket, csak elfogni nem sikerult), viszont Brunner 2001-ig, de a 90-es evekig biztosan eletben volt, raadasul Sziriaban volt a rezsim tanacsado szakertoje. Valamint a Gestapo vezetoje, Muller, akirol alapos gyanu alapjan felmerult, hogy azon melegeben a SZU-ba tavozott (vagy Kelet-Berlinbe?). Talan ez volt az oka, hogy Hesst a vegkimerulesig bortonben kellett tartani, aztan meg elkezdtek fujdogalni a peresztrojka szelei (leomlott a Fal is), Hess szamara esetleg nem eppen kedvezoen, ha meg fel tudta fogni egyaltalan.
c) eset csak akkor lehetne, ha a valodi Rudi idoelott elhunyt – foleg, ha mar ’42-tol Hitlerre vagy helyettesere hajtottak – aki ilyen vagy olyan angliai berepulesevel esetleg epp beinditotta ezt a projektet (merenylet, fenyegetes fennallt mindig; viszont ez azzal az elmelettel, hogy a nagyhatalmak bepaliztak Hitlert, hogy haboruba hajszoljak, amivel kikaparja nekik a gesztenyet annyiban stimmelhet, hogy menetkozben ne’met hatalmi tulkapas tortent, es a nyugat meg akarta szabaditani a bumeranghalat a fejeteol a tovabbiakban – 2 ropke ev utan?)

*

Hoss (Totenkopf) sokkolo vallomast Nurnbergben. Megerdemel meg par szot:
“Rudolf Franz, Ferdinánd Höss (1900-1947) az auschwitzi, ezt megelőzően más haláltáborok vezetője.
Apja nyugdíjas katonatiszt volt. Hösst és lánytestvéreit szigorúan vallásos légkörben nevelték. 1916-ban önként jelentkezett frontszolgálatra az első világháború idején. Tizenhét évesen már a német hadsereg altisztje.
A háború után – számos későbbi nácival együtt – „nem találta a helyét” a civil életben. Alkalmi munkákból tartotta el magát. 1922-ben belépett a náci pártba (NSDAP). 1923-ban már részt vett egy középiskolai tanár meggyilkolásában, ezért tízévi szabadságvesztésre ítélték. Jó magaviselete lehetővé tette, hogy 1929-ben szabaduljon. Höss családot alapított, hamarosan három gyermek apja. 1934-ben Himmler rábeszélte, hogy csatlakozzon a koncentrációs táborokat ellenőrző „Halálfejes” (Totenkopf) SS-hez. Höss jól teljesített. 1940-ben megbízták az auschwitzi haláltábor megszervezésével. Irányításával egy 40 négyzetkilóméteres, SS őrökkel, a külvilágtól hermetikusan elzárt komplexumot hozott létre.
1941-ben személyesen irányította a „Ciklon B”-vel folytatott kísérleti gázosításokat, majd Eichmannal választották ki azokat az ún. „parasztházakat”, amelyeket aztán ideiglenes „gázkamrává” alakítottak. Höss családja a tábor mellett élt egy szolgálati lakásban. A Höss-házaspár negyedik gyermeke Dachauban, az ötödik Auschwitzban született. Hössnek 1943-ban viszonya volt egy női fogollyal, aki tőle teherbe is esett. A parancsnok szeretett volna bármilyen eszköz igénybevételével megszabadulni a fogolytól. Valószínű emiatt mentették fel parancsnoki beosztásából. Ugyanakkor „felfelé buktatták”, ugyanis a haláltáborok főfelügyeletével bízták meg Rudolf Höss a háború után bujkált. A britek azonban letartóztatták. Sokkoló tanúvallomást tett Nürnbergben.
Hideg fejjel, „tárgyilagosan és egykedvűen” beszélt rémtetteiről. Odáig is „elment”, hogy nem bánta azt sem, ha felakasztják. Höss – a többi nácitól eltérően – maximálisan együttműködött a hatóságokkal. A lengyelek vonták felelősségre. A letartóztatása idején – a lengyel ügyész kérésére – részletesen megírta visszaemlékezését. 1947 tavaszán az auschwitzi I. számú krematórium előtt felakasztották.”
***
*

 70. FilcTroll — 2014-09-25 15:28 

“…repülőórákat vett, szorgalmasan gyakorlatozott, s egy Messerschmitt Bf 110-es kétüléses vadászgépet fel is készíttetett az útra (extra üzemanyag-póttartályok, feljavított oxigénellátó-készülék, speckó iránytű, stb.). Mindmáig furcsa, hogy a hónapokig tartó készülődés nem szúrt szemet sem a Gestapónak, sem az Abwehrnek, sem Hess közeli munkatársainak…”

Nekem ez a repülés a legfurcsább. Ez nagyon kemény és hosszú út lehetett: nehéz navigáció (repterv-iránytű-stopper), várhatóan cudar időjárásban, ráadásul éjszaka. (Abban az időben még eléggé gyerekcipőben járt az éjszakai repülés, az angol bombázók olykor még magát Nemetországot sem (!) találták el a korai bevetéseken, nemhogy a konkrét célpontokat — úgy, hogy ott külön navigációs tiszt is volt a fedélzeten. Később azért ügyesebbek lettek.)

A gépből kiugrás és ejtőernyőzés gyakorlás nélkül szintén elég kockázatos, úgyhogy a pali mindenképp elég vakmerő lehetett ehhez a kalandhoz, a pár hónap felkészülés nem valami sok. Még a gépfelkészítést valami titkos fedősztorival biztos el lehetett valahogy kamuzni, de a pilótaleckéket aligha. Gondolom, az elhárítás alaposan kikérdezte az oktatóját utólag.

Szerintem egy titkos-hivatalos küldetésnek eléggé kockázatos módja az, hogy a küldönc jó eséllyel nyomtalanul meghal útközben. Amikor felszállt, nem nézett ki neki hosszú élet — aztán mégis osztályrésze lett, bár szinte mindvégig börtönben töltötte. (Mehehe.)

 69. oberon — 2014-09-25 13:43 

@ rebel (64) hozzászólásából kiindulva..
Elképzelhető az is, hogy tényleg szándékosan küldtek 1 hamis Hess-t Angliába, hogy az igazinak „alibit” csináljanak.
Azt még megérteném a hamis esetében, h miért volt az amnézia és a család kerülése, azt is, h ha Németo.-ban halál várta volna, akkor elvállalta ezt a rabsággal kecsegtető küldetést (bár hihette a korai szabadulását). Hitler célja am a dezinformálás is lehetett, ami valószínűleg nem jött be, mert gyorsan kiderülhetett, h az illető nem a, akinek mondja magát..
De hová tűnhetett az igazi?
A folyamatos járadék a családnak amellett, h egyáltalán életben maradhattak, ölelkezés Hitlerrel és a többi furcsaság arra utal, hogy kettejüknek bizonyosan terve volt a jövőt illetően. Ha a Führer nem megszabadulni akart hű emberétől, akkor számomra van még 1 dolog, ami elképzelhetőnek látszik.
Mivel 42-ben már körvonalazódott, h ennek a történetnek nem happy end lesz a vége, Adolfunk, mivel még volt köze a valósághoz, elkezdhetett gondolkodni a háború elvesztése utáni időkön. Ezen félelmeit és terveit szerintem azért olyan sok emberrel még ő sem oszthatta volna meg, főleg nem a cápáival… Ki tűnik a legmegfelelőbb embernek erre a célra?
Elképzelhetőnek tartom, hogy Hitler a hozzá leghűségesebb emberét bízta meg azzal a feladattal, hogy ha elvesztik a háborút, szervezze meg a továbbiakat. Hess előre mehetett akár Argentínába is, hogy a későbbi bujkáló nácik számára előkészítse a terepet.
Azt én sem gondolom, hogy ehhez a nevét és az arcát adta, de mindenképpen az ő irányításával dolgoztak volna az erre kiválasztottak, ahogy neki is jelentettek vna. Egy U-boot röhögve átvihette, amelyet aztán egy öngyilkos akcióba vezényeltek..
A család pedig hallgathatott erről, valamint később akár még találkozhattak is hébe-hóba.
Csak próbálok minden eshetőséget számításba venni..

 68. gigabursch — 2014-09-25 09:41 

@outatime:
Arról már odaát a Vegyesfelvágottban többen és többször értekeztünk, mert Raszputyin-Anasztázia-a Nem nagy, Nem szocialista, Nem októberi, Nem forradalom hármas külön-külön sem kis fejezet.
Noch dazu Nagy Imre és a cári család kivégzése…

 67. munci66 — 2014-09-25 08:30 

Möszjők!

SzVSz arra azért akkor is voltak bevált módok, hogy az ellenérdekelt felek fel vegyék a kapcsolatot egymással egy semleges országban. Így előkészületek nélkül odarepülni semmi jót nem jelent. Ha nincsen előkészítve az út, az arról tanúskodik, hogy “elkövetője” nem bír valós hatalommal, esetleg “elszakadt a világtól” (zavarodott elméjű). Ilyennel nem tárgyalunk.
Hogy Hitler miért nem torolta meg a szökést a családon? Talán ő is látta, hogy Hess-sel valami baj van agyilag, viszont semmi kára nem származott a szökésből, Hess hű kiszolgálója és segítője volt a megzakkanásáig, ezért nem torolt. 1941-ben Hitler még nem az a valóságtól elszakadt, zavarodott egyén volt mint 1944-ben!
Az angolok látták, hogy Hess konkrét segítséggel nem tud szolgálni, esetleg némileg zavarodott.(Ez a lelki állapot esetleg magyarázhatná zavart viselkedését Nürnbergben!) Viszont nehéz eladni, hogy egy látványos segítség miért nem ér semmit. A nácikat is jóval nehezebb lett volna démonizálni, ha elismerik, hogy vannak köztük olyanok, akik nem akarnak szélsőséges gyilkosok lenni. Ráadásul Hess családját is védték bizonyos szinten azzal, hogy Hesst színpadiasan nem vették figyelembe. A vh után meg már ment tovább a szekér…

Tisztelettel, Münci

 66. outatime — 2014-09-25 07:14 

Hesst elfogni torott bokaval, megsemmisult repulovel nagy hostett volt
( kb mint a viccben:
– Kepzeld levagtam egy medve labat az erdoben!
– A LABAT? Miert nem a fejet??
– Mert azt mar valaki levagta elottem!! )

A skotok / angolok ( ne keverjuk oket, eppen pont mostanaban ne! 🙂 kenyesek a – soha nem letezo – uriembersegukre, elfogni valakit aki onszantabol ment oda es aki nem is egy kaplar hanem maga Rudolf Hess, Hitler jobbkeze…. Hat nem tudom, nekem ez furcsa. Nekem ez nem eletszeru.

juteszembe ezuton is koszonjuk tiborunak a posztot, a konteo blog legfenyesebb napjaira emlekezteto a temavalasztas, a kommentek mar most sokat igeroek, koszonjuk!

PS

most olvastam Faludy – Jegyzetek a kor margojara c. konyvet, abban egy fejezet ( A Car es Csaladja ) foglalkozik Anasztazia hercegnovel, annak eltunesevel es “megkerulesevel”

arrol nem lehetne kanyarintani egy konteot? csak kerdezem….

 65. skywalker — 2014-09-25 02:09 

Üdvözlet!
Régóta olvasgatom a blogot, még sosem szóltam hozzá, de ennek is eljött az ideje.
Nagyon jól összeszedett történet ez, sokféleképpen lejátszódhattak az események.
Azt nehéz elképzelni, hogy címszereplőnk saját szakállára, a főnök tudta nélkül indult volna kirándulni a ködös Albionba. Ezt támasztja alá családja meg nem büntetése, özvegyi pótlék fizetése.
Na meg a Gestapo pont őt ne figyelte volna?
Az érdekes rész szerintem Britanniában kezdődik. Nem hiszem, hogy bevágáták volna egy sarokba pihenni, viszont a durva bombázások után nagyon alkudozni sem lehetett vele, hiszen az a szivaros úr bukását jelentette volna. Mi történt ott vele? Talán ez lehet a kulcsa a dolgok megértésének. Nyilván csak találgatni lehet, s bármit is gondol bárki az csak fikció. Persze egy konteó blognak ez a lényege.
Én úgy képzelem, el, hogy mivel nem alkudoztak, infrmációt próbáltak belőle kiszedni. Ha így történt nem hiszem, hogy a kezét szorongatták, és zsibbasztókat nyomtak a vállára. Könnyen lehet, hogy valaki túlzott lelkesedésében halálra kínozta. Nyilvánosságra nem hozhatták, hisz más hadifoglyok számára ez halálos ítélet lett volna, valamint egy későbbi alku szempontjából sem lett volna túl előnyös. A háború végéhez közeledve, pedig már a “demokratikus” perre gondolva nem volt ildomos lelplezni a titkot.
A rengeteg német hadifogoly között simán találhattak valakit, aki hasonlított rá. A kérdés az, ennek az embernek miért jó, ha elvállalja ezt a nem túl hízelgő szerepet. Valószínűleg neki is lehetett bőven vaj a füle mögött, és/vagy egy általa szeretett személynek is. Az alkuban benne lehetett szerelme/rokona szabadsága, valamnit az, hogy nem ítélik halálra, és látogathatja őt a kedvezményezett. Nyilván ezt az oroszokkal nem közölték, ezért is parádézott az orosz bíró.
Természetesen erre a feladatra nem egyszerű felkészülni. Az amnézia volt az egyik legjobb pajzs, illetve a “családjától” való elzárkózás.
Valaki említette, hogy a britektől mindig kapott a születésnapjára tortát. Biztos tőlük kapta? A látogatásokra is csak akkor kerülhetett sor, mikor a britek őrízték. Talán ez tartotta benne a lelket.
Na de öngyilkos lett volna az igen beteg 93 éves ember? Ezt is nehéz elhinni, de miért is kellett megölni őt. Akkorra már ugye bőven potyogtak ki a téglák a berlini falból, és más kommunista országokban is érett a rendszerváltás. Az igazság kiderülése ugyan ezt a folyamatot nem állíthatta meg, de talán lassíthatta volna, sőt néhány szélsőséges újfasiszta csoport megerősödéséhez is vezethetett.
Spandauban ismét a brit őrség következik, de álRudolfunk szerelme/rokona elhunyt. Mit lehet tenni, mi inspirál még egy öregembert a hallgatásra, aki élete javát rácsok mögött töltötte. Az orosz őrségváltás pedig közeledik. Nincs más hátra, jól meg kell öngyilkolni.
Na persze ez is csak egy a sok lehetséges variációbol, ami történhetett. Viszont helyre rakja, miért nem volt rajta az első világháborús golyónyom, sőt egyáltalán a családja miért vizsgáltatta meg független szakértővel. Valószínüleg nekik is gyanus volt, hogy ez a Rudi nem az a Rudi.

 64. rebel — 2014-09-25 00:36 

Tények ismeretének teljes hiányában, marad az ötletelés és fantáziálás az ügyben sajnos megint csak, mint általában a konteóknál.

Nekem speciel az az elképzelésem. Hogy egy nagyon nagy átverés és színjáték az egész. Szinte egybehangzóan gondoljuk mi konteósok és sokan mások, történészek és oknyomozók ugyebár, hogy Hitler tökéletesen pontosan tudott és tisztában volt Hess útjáról, mitöbb együtt tervelték ki az egészet.

Mi lehetett a cél?

Hát én azt mondom, biztos hogy nem az, hogy Nagy Britanniában Hitler bizalmasa és – már ha nem is első de – elitjében, még így hátrébb csúszva is beton stabil helyen levő vezérkari alapember, majd valamit elér. Ugyan kérem, ki vette volna komolyan ha bármilyen ajánlattal is megy a háború kellős közepén oda? Lehet ötletelni, hogy Sztálin ellen valami konspiráció, összefogás stb, ami felületesen persze kvázi reálisnak tűnhet; ám ha mélyebben átgondoljuk triviális, hogy bizalom nélkül nehogy közös ügyködés, de még egyáltalán szóba állás is kizárt, és bizalom ekkor itt már régesrég sok éve nem volt; olyanyira hogy azt már renoválni, bármi mód a sérelmeket, ellenségességet kiengesztelni, enyhíteni is képtelenség volt, nemhogy egyezséget kötni és szövetségre lépni, még ha háttérpaktum szintjén is. Abszolút nonszensz lett volna. Pont erre utal hogy jó ideig ignorálták a britek az egész ügyet (hiszen annyira nonszensz komolytalan nevetséges és abszurd volt ill. lett volna, ami szinte szót sem, figyelmet sem érdemel)

Őrültek voltak persze a nácik, azonban volt benne legalább némi rendszer (különben Európa nagy részét aligha igázhatták volna le ugyebár); ennyire márpedig, Adolf tudtával vagy anélkül sem volt semmi realitása ilyen szinten egyezkedni, ajánlatot tenni, szövetséget próbálni a britekkel a náci németeknek. Kb mintha most Obama odavitorlázna Észak-koreába baráti jobbot nyújtani és együtt építeni tovább a kommunizmust…
Itt egész másról volt szó és ez a Hess-féle félig partizán akció, félig mégiscsak náci vezérkari elitként történő háttér ajánlattétel is nevetségesen komolytalan halva született ötlet lett volna, már létezett volna ilyen valós elképzelés.

Csakhogy nem is akart valójában Hess semmit sem elérni a briteknél, merthogy nyilván NEM IS RUDOLF HESS REPÜLT GLASGOWBA!!!
Ez szinte nyilvánvalóságig gyanítható. És mivel ismertek a gyanúk nem is sorolnám el újra azokat.

Nyilvánvalóságig gyanítható, hogy Hess (fura, de bizony Hitler titkos támogatásával – ha más nem, hát az érzelmes búcsú és ölelés bárkit meggyőzhet erről) ezzel a manőverrel KISZÁLLNI AKART AZ EGÉSZ NÁCI DILIBŐL! És hát ilyen diliből kiszállni titkolózva lapítva sunyítva lehetetlen – ismét csak nem sorolnám, hiszen a poszt is taglalja, ezernyi okból – csakis úgy hogy “nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek”, azaz jó látványosan, jó nagy botránnyal, mindenki szeme előtt csinálni valami nagy durranást, ami mögött szépen el lehet slisszolni.

Több okból akarhatott Hess (Hitler tudtával) kiszállni.
Pl merénylet fenyegetés. Ugyebár túl voltak már egy nagy merényleten Hitler ellen is. Látták azt, hogy Sztálinnal se veled sem nélküled a kapcsolat; a Molotov paktum rég érvényét vesztette és előbb-utóbb szembe kerülnek, tehát a nagy birodalom tervének bukása már ekkor, 2 évvel a háború kezdete után is egyértelmű volt. A az elvetemült hiénák, Göbbel, Göring és a többiek szorították ki Hess-t és másokat is, akik az egész náci elvet intellektuálisabb szinten igyekeztek megragadni, filozófia volt (Nitsche, übermensch, vegaság, ezoteria, Atlantisz stb), hanem puszta tömeggyilkos emberiségellenes bűnöző népírtó pszichopaták voltak egyetlen céllal, terület-, vagyon- és hatalom szerzés. Itt Hess-eknek helyük egyre kevésbé volt, és csak idő kérdése volt hogy mikor éri egy “véletlen baleset”… (ami ugyebár a másik konteó verzió, hogy azért ment ál-Hess, mert az igazit akkorra már likvidálták is a náci elit cápák).

Azonban meglehet, ennek elejét vették, hiszen Hitler és Hess sem nem voltak ennyire hülyék és a hatalmuk és barátságuk is vastagon megvolt (ezért mehetett sok minden titokban, azaz úgy hogy szemet hunytak a náci hivatalok és szolgálatok fölötte). Megvezettek és összezavartak mindenkit, még nyilván az SS és Gestapó főnökök sem tudták hogy most mi is van, igazi Hess megy vagy ál-Hess, hadicsel lesz, trükk lesz, vagy valóban titkos háttérpaktum a britekkel. A bizonyos elrepülés csak puszta kamuflázs elterelő hadművelet volt, miközben az igazi Hess szépen télakot vett, ki tudja hová (talán akár az antarktiszi bázisra – ugye erről is van konteó – ahol a náci UFO-kat építgették), de akár Argetnína, Uruguay, nácibarát dél-amerikai helyek is szóba jöhetnek.

És Hess talán le is élte az életét, persze nem abban berlini börtönben (ahol a fals Hess volt – persze ez is egy másik kérdőjel, hogy egyáltalán volt-e ott valaki, mert több abszurd nonszensz is van a történetben, pl hogy tök egyedül volt a szigorúan őrzött épületben, 93 évesen lett öngyilkos, elrejtették azok elől akik felismerhetnék stb), hanem valahol, akár továbbra is náci, elit prominens titkos (antarktiszi, holdi? 😉 – na jó már nagyon elszálltam) bázisokon, rejtett városokban élő vezérként, akár csak egy álnéven élő emberként egy kellemes ki tengerparti kulipintyóban.
Ezt be is csatolhatjuk – az itt azt hiszem még nem tárgyalt, – Hitler sem halt meg – konteóba, hiszen ugyebár közkedvelt alap- és ős konteó, hogy Hitler is lelépett még idejekorán és csak egy hasonmása lőtte főbe magát a bizonyos bunkerben. Talán Hess és Hitler a titkos ki tudja hol levő náci bázis-városban (föld alatt, Himalája alatt, Antarktisz jege alatt, bárhol akárhol) éltek – sőt még ma is élnek, mert tudósaik már kifejlesztettek egy több száz évre az életkort kitoló csodaszert – építik a nácizmust, készülnek a 3. Birodalom kikiáltására… és ha így van nem is csinálják rosszul a bomlasztást és aknamunkát az embereik, ügynökeik, hiszen mára a nácizmus egyre nagyobb nosztalgiával bír, egyre több pszichopata újnácit hord hátán e jobb sorsra érdemes planéta…

 63. Aborepi Majom — 2014-09-24 21:58 

@sempronius89: “mi van ha betéved egy szemtelen újságíró és azt látja, hogy Hess nem létező rokonairól beszél”

Semmi. Sajnálkozva megjegyzik, hogy az öreg már kezd teljesen leépülni, és most tűnés, mert nekik menni kell pelenkázni… Az időskori demencia ronda dolog. Egyáltalán nem ritka, hogy az illető sosem volt rokonokra, barátokra, kollégákra emlékszik, miközben az igaziakat meg se ismeri, ha elé állnak.

 62. vittore — 2014-09-24 13:23 

Szerintem egyszerű a megoldás, nem kell mindenhol összeesküvést keresni. Az öreg bajszosnak elege lett az egyik régi emberéből és mondta neki, hogy Hess innen fiam, elég volt belőled. 🙂

 61. sempronius89 — 2014-09-24 12:33 

Igazából nem tudom, hogy volt-e már ez a verzió amit majd most leírok, mert azért itt a főnök is nincs időm végigolvasni az összes kommentet, de mi van akkor ha:

Hess valóban színleg Hitler megbízásából repült Angliába, hogy tárgyaljon, de már közben tele volt a hócipője és így kapott az alkalmon, hogy kiugorhasson.

Angol földön értékes információkat ad át ezzel hozzájárulva a szövetségesek győzelméhez, de hogy a családjának ne legyen baja látszólag börtönben tartják.

Majd a háború véget ér a hálás Angolok tudják, hogy a világ nem nyugszik, ha egy egykori náci vezér büntetlenül megússza a múltat ekkor kreálják meg egy szerencsétlenből az áll Hess-t akit elvisznek Nürnbergbe még az igazi pár plasztikai műtéten átesve új személyazonossággal új életet kezd Brazíliában és boldogan él még meg nem hal.

Minden a terv szerint zajlik az áll Hess elviszi a balhét és el van évtizedekig a börtönben, de aztán a természet közbeszól és jön a szenilitás. Ugye a beteg öregeket sokszor jellemzi, hogy a közelmúltat elfelejtik, de a gyerekkorukra és fiatal éveikre tisztán emlékeznek.
Lehet a szegény idős áll Hess elkezdett beszélni a 2 húgáról mondjuk Eváról és Franziskáról már mit sem sejtve magáról pedig mondjuk lehet az igazi Hessnek öccse volt ezt nem tudom pontosan csak egy példa, vagy a kislányáról Gretáról.

Ezt látva az őrök látták, hogy baj van mert mi van ha betéved egy szemtelen újságíró és azt látja, hogy Hess nem létező rokonairól beszél aztán rájön az igazságra ami nem kis diplomácia bonyodalmat okozna Izrael és a Brittek között ezért még nem volt késő az őrök cselekedtek.

 60. mackavar — 2014-09-24 11:44 

@gigabursch:

Üdv:
Csodálkozom, hogy eddíg senki sem ismerte fel a bajonettes pajeszos macát. Szerintem ő a nagy francia liberátor aki a barrikádra vezeti a parízereket. Egyszerűbben: Eugène Delacroix – La liberté guidant le peuple. Még egyszerűbben: A szabadság vezeti a népet. Ha megnézitek a festményt, feltűnik a fehér ruha, a DD-s
kebelméret (hölgyektől elnézést kérek), valamint a japánkubikus (jakobinus) sapka.

 59. h1jcsaba — 2014-09-24 10:23 

@rdos:
Rumcájsz von Jicsinnek az általános műveltséghez érdemes elolvasnia 🙂 Nem kell ehhez német tudás :
http://radioislam.org/historia/hitler/mkampf/hun/DDD aztán mondjon vélemény (bármit róla)
Nem bántólag ajánlom, csak érdekes olvasmány.

 58. rdos — 2014-09-24 10:05 

@Rumcájsz von Jicsin: 50. 🙂 Jogos. Benéztem. Mentségemre szolgáljon, németségem elég gyatra. Azt hiszem ezt írásba is adtam korábban (itt 46.).

 57. gigabursch — 2014-09-24 08:55 

@morat:
Miért! 56-ban nem működtek együtt?
Dehogynem…

 56. morat — 2014-09-24 01:34 

@gigabursch:

Bennem is felmerült, de akkor együtt kellett volna működnie a négy megszálló hatalomnak, hiszen felváltva őrizték.

 55. morat — 2014-09-24 01:31 

@h1jcsaba:

Ha a lambda operátor a totál találgatás… akkor IGEN!
Én csak egyszer néztem meg a videot, de nem tudom pontosan mire gondolsz. Egy ember feláll idetoporog-odatoporog aztán felolvas egy papít a kezéből. Kb. annyira volt meggyőző, mint szerencsétlen Foley: nagy szavak, nyilvánvalóan előre megírt szöveg. Akár ő is írhatta, akár más is.

 54. rpd4 — 2014-09-23 20:30 

@gigabursch:
Ha nem akarták volna, hogy börtönben legyen, akkor elengedhették volna, nem ő lett volna az egyetlen, aki szabadul. Más vezetők sem kaptak életfogytiglant. Ha kilakoltatták volna, nem lett volna-e egyszerűbb megrendezni a halálát?

 53. komojtalan — 2014-09-23 18:55 

Azt hiszem az vitathatatlan hogy Hitler megbízottjaként repült Angliába tárgyalni. A Britek is tudtak róla, csak a szokásos két kulacsos politikát játszották: Szóban mindent, de ha üzlet van akkor az az első. Az uralkodó osztálynak és üzletembereknek aranybánya egy háború. Az ember élet? Kit érdekel?

Mi történt közben Hessel Angliában? Itt elképzelhetőnek tartok egy olyant, hogy egy vidéki kastélyba száműzték hátha szükség lesz még rá és egy alteregót beültettek a börtönbe.

A helyzet úgy alakult, hogy nem kellett felhasználni, erre egy üzletet ajánlottak: Nem ér baleset téged és a családod, esetleg bőséges anyagi támogatást is kapnak, de életfogytig beülsz egy börtönbe. Ne felejtsük el, hogy az addigi ténykedéséért is megérdemelhette volna a halált, tehát ez elég jó üzlet volt neki is. X idő után persze meggondolhatta volna magát, de a családjával sakkban tartották. A helyzet egyre inkább változott, volt(?) esély rá hogy esetleg szabadon engedik, erre segítettek neki az öngyilkosságban.

Volt egy elég jó film is: Vadlibák 2, Rudolf Hess elrablása. Persze semmi köze a valósághoz, mert 1985 -ben készült, de ha nem tudnám akkor esetleg …

 52. gtibor — 2014-09-23 15:31 

39. @becsuszoszereles1k:

“…mikozben diszes eletfogytos tarsai sorban szabadultak mellole jo tiz ev elmultaval…”

Bizony ám.

Ott van például Veesenmayer, aki a ’49-es ítélet után ’51-ben szabadult is. Elég konkrét szerepe volt az endlösung gyakorlati megvalósításában is. Szabadulás után még évtizedekig élte a boldog, német milliomosok gondtalan hétköznapjait.

 51. helio — 2014-09-23 15:07 

@gigabursch:

Nagyon jó a poszt, köszi 🙂

Amúgy ez a Duke/Prince egy érdekes dolog, mert az Esterházy-aknál idegenvezetéskor konzekvensen a prince van használatban, mert a duke-ot kikérték maguknak az angol vendégek, miszerint az csak a szigetországban használatos családokra vonatkozik…:)

 50. Rumcájsz von Jicsin — 2014-09-23 14:59 

@rdos:

Nem baj, hogy a Kampf és a Kopf közt van egy árnyalatnyi különbség?

 49. oberon — 2014-09-23 14:03 

@gigabursch: Simán el tudom képzelni ezt is. A kérdés csak az, hogy hol lehetett ezalatt úgy, h nem tűnt fel senkinek..

 48. gigabursch — 2014-09-23 13:48 

Persze azon elmerengtem, hogy van-e olyan lehetőség, hogy Rudolf Hess-t csendben kilakoltatták a börtönből úgy 1948 körül, majd amikor már igen-igen a halálán volt, akkor visszahozták és másnapra meghalt.

De ehhez semmiféle adalék nincs a széles világhálón.

 47. untermensch4 — 2014-09-23 13:05 

hurrá!!! végre be tudtam jelentkezni. tegnap a kommentszámláló is váltogatott 2 és 5, olvasható 2 volt.
on: sztem az igazi repült, göring “véletlenül” akarta leszedetni a vadászokkal, az érkezési oldalon meg sir wc hajthatatlan volt de vmit azért akartak vele kezdeni, közben meghalt de volt idő későbbre beélesíteni egy dublőrt. aki aztán 87-ig bírta cérnával.
csak az igazi feleségét és gyerekét kellett meggyőzni hogy a világ érdekében ismerjék fel rudi bácsit (kb 1966-ban?). szóval a tag a világ leghíresebb (valódi)ismeretlen angol titkosügynöke.
az ötletet (ahogy talán másoknak is) a normandiai “félhülye” benzikutas-segéd adta…

 46. rdos — 2014-09-23 11:46 

Elég nehezen hihető hogy ez Hess magán akciója volt. Igen Dolfi nagyon is nem az angolokkal szeretett volna háborúzni. Az idiótája ami a “fejében volt”, azt le is írta, ha jól rémlik az “Én Fejem” címmel. Mondjuk persze nem olvastam de az agitPRop, vagy tudcoc órán hallottam “megbízható jó eftársaktól”. 🙂

Azt azért jó lenne tudni, hogy a németek ekkoriban tisztában voltak-e már azzal, hogy az angoloknak volt radarjuk. Mert ha igen, akkor nem is értem, hogy gondolták az észrevétlen berepülést a brit szigetekre? De lehet hogy nem fontos szál.

A másik nagy kérdésre, jelesül hogy kit őriztek az “öngyilkosságáig” Spandauban, ha minden áron tippelnem kéne arra, fogadnék hogy őt. De semmi para, már csak fél évszázad és megtudjuk? 🙁

 45. innercircle — 2014-09-23 10:55 

@Aborepi Majom: “- Anglia Churchill-el a kormánynál soha, semmilyen körülmények között nem kötött volna békét Hitlerrel.”

Valószínűleg úgy számoltak, hogy Churchill-t a britek pro-német szárnya félreállítja. Hess titokban bevackolta volna magát Hamiltonhoz, és mire Winston léphetett volna, addigra már belekeverik a királyi családot és elmozdítják. Csakhogy Winston se volt hülye és persze számított erre. Nem kellett mást tennie, mint hamar cselekednie, amint hírt kapott a dologról. Miután a német-angol együttműködés érthető okokból nem működött óramű pontossággal (hiszen a két fél Hess érkezéséig alig tudott kommunikálni egymással, utána meg nem sok idejük maradt), WC-nek nem volt túl nehéz elkapni Hess-t és az egész szervezkedést csírájában elfojtani. Utána pedig kussolt mindenki, mert WC-nek és az ő pártjának könnyű lett volna úgy tálalni a dolgot, hogy a németpártiak nem békepártiak, hanem hazaárulók, ami akkoriban nem csengett túl jól.

 44. innercircle — 2014-09-23 10:44 

@agathon: Az gyak. 100%, hogy Rudi (?) nem véletlenül a brit őrség idején adta vissza a lelkét helyettesítő dolgot a Teremtőjének. Valószínűleg azért, mert a britek intézték az adásvételt, esetleg azért, mert mások a britekre akarták kenni; de hát másnak nem nagyon lehetett útjában. Kivéve persze a MOSZAD-ot 😀

 43. gigabursch — 2014-09-23 10:36 

Meggyőződésem, hogy az Igazi Hess élt a börtönben (állítólag nem kapott semmilyen napfényt, éjjel-nappal egy neonfénnyel ellátott magánzárkában élt, ahol az étkezést sem rendszeresen kapta, így gyakorlatilag már 2-3 évvel azután, hogy csak ő maradt a börtönben, semmi fogalma nem lehetett az időről, ráadásul nem beszélt hozzá senki semmilyen nyelven).
Ha mindez igaz, akkor csakis kizárólag akkor maradhatott életben, ha tudta ő, hogy mégis kicsoda önmaga (vö: Drüon: Elátkozott királyok – Jaques de Molay: – Én Jaques de Molay vagyok c. elhíresült monológját).
Csak az marad életben, aki tudja hogy ő kicsoda.

S az, hogy olyan furcsán halt meg, szinte bizonyos, hogy egy VSZ-NATO paktum egyik kis oldalfejezete volt.

 42. gigabursch — 2014-09-23 10:17 

@Rumcájsz von Jicsin:
OK, igazad van.
Annyiban rontottam, hogy a prince az a királyi család egy hercege.

A mesék szőke hercege viszont érdekes módon mind prince és nem duke, kivéve Duke Nukemet, magyar hanggal… 🙂

 41. oberon — 2014-09-23 09:35 

Hát én akárhogy is nézem, igaz kicsit lesoványodva, de szerintem Hess ül a tárgyaláson. Az egykori társai valamint a családja felé mutatott magatartása rengeteg ok miatt lehetett. Nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy az angolok csináltak egy “casting”-ot, ahol rátaláltak “John”-ra, a walesi szabóra, aki később Oscar-t érdemelve előadta Hess karakterét..
Majd miután lement a “show”, még élete végéig egy börtönben tartották.
Kiváncsi lennék, milyen feltételek mellett mehetett vna ebbe bele vki.
Lehetséges azonban az is, hogy a jóságos angolok is gonosz náci eszközökhöz folyamodva nem megegyeztek, hanem tudatosították John-nal, de ennek valahogy ki kellett vna buknia az évtizedek során.
A legvalószínűbbnek tehát az tűnik, hogy azt az embert látjuk, akiről szó van. És aki le is töltötte a “megérdemelt” büntetését. Szvsz.

 40. h1jcsaba — 2014-09-23 08:08 

@tiboru: “légy üdvözölve!”
Isten Áldjon-Kedves Tiboru

Értettem:) DDD Amig van lócitrom én rászállok: DDD

 39. becsuszoszereles1k — 2014-09-23 07:51 

37.@h1jcsaba:

Olyan konteo is van (jo, csak elmelet – egy Tom Bobbtol, 2 ‘b’-vel!, mondjuk nem tudni ki o” :), hogy Hess volt az biz’a, es hogy martirt akartak faragni belole – mikozben diszes eletfogytos tarsai sorban szabadultak mellole jo tiz ev elmultaval…, asszem ugyano” irja, hogy a rotacios orsegben akkor epp a szovjet orseg lepett szoliba… – (azert a kiralyi haz reven megis csak “rokonsagban” voltak szegrol-vegrol az angolokkal… )

 38. tiboru — 2014-09-23 07:45 

@h1jcsaba:

Szia, légy üdvözölve!

 37. h1jcsaba — 2014-09-23 07:31 

@morat: Kedves Morat!
“Ehhez szerintem egy lebukott német kémet használtak. Nyelvismeret megvolt, testalkat valószínűleg stimmelt. Az alku: játszd el Hesst és életben hagyunk és jól tartunk.”

Tehát ez volna a lambda operátor, hogy kijöjjön az egyenlet: DDD ?
Szerintem akkor nagyon jó színésznek kellett lennie-nézd csak meg újra a videot a tárgyalásról- én kétlem , hogy ez nem az igazi Hess. Többször is végignéztem.
https://www.youtube.com/watch?v=1zdwksAtwiE

 36. Aborepi Majom — 2014-09-23 01:00 

@becsuszoszereles1k: „Es allitolag Hess fia Gorbacsovhoz (peresztrojkaekhoz) fordult segitsegert apja szabadulasanak erdekeben”

Hát, amilyen áldott, megértő lélek volt a főtitkár elvtárs, még az is lehet hogy tényleg tett lépéseket a háttérben. Amire aztán az angolok is gyorsan tettek lépéseket… De ez már tényleg színtiszta spekuláció.

 35. morat — 2014-09-23 00:56 

Anno kifejezetten foglalkoztatott a brit/német viszony ebben az időszakban és nekem az jött le, hogy Hitler sosem akart Nagy-Britanniával háborúzni, kb. testvér (ária, hódító) népnek tartotta az angolokat. Ennek megfelelően a britekkel szemben lényegében nem is készültek fel (partraszálló eszközök), hanem a terv az volt, hogy az angolok majd megadják magukat. Dunkirk után. Vagy amikor Franciaország kapitulál. Vagy a tengeralattjárók miatt. Ez a hit erősen hozzájárult ahhoz, hogy az angliai csatát késve kezdték el és össze-vissza kapkodtak a célkitűzések között.

Hess tehát szerintem jóváhagyással, sőt utasításra repült: Hitler meg akart ragadni egy utolsó utáni esélyt a békekötésre, mielőtt nekimegy az oroszoknak.

Brit oldalról az angliai csata idején tényleg jelentős tábora volt a békepártiaknak az angol elitben és felsőházban. Állítólag maga Churchill is számított rá, hogy a háború felvállalása a brit gyarmatok háború utáni elszakadásába fog kerülni. Viszont 1941-re változott a helyzet: az USÁ-val megvolt a Land-lease program, ami elég nagy rést ütött a semlegességükön, az MI5 pedig már tudott a készülő Barbarossáról, sőt úgy tudom Sztálint is figyelmeztették, aki persze imperialista trükknek gondolta.

Anglia helyzete még mindig sötét volt (’41-es “Angliai csata”, Észak-Afrika, Görögország), de már derengeni látszott a fény az alagút végén. Számukra egyértelműen a kivárás tűnt a legjobb döntésnek.

Szerintem az angolok elfogták az igazi Hess-t. Kiszedtek belőle mindent, amit csak lehetett de fenntartva, hogy ki lehet játszani majd Jokerként, ha mégis szükség lenne rá. Ne feledjük: ekkor Anglia még mindig egyedül áll a németekkel szemben, a náci vezetés stratégiáját megismerni élet-halál kérdése volt, nagyon nem volt mindegy, mi lesz Hitler következő lépése. Sőt valószínűleg arról is meg kellett győződni, hogy nem éppen a dezinformáció volt Hess küldetésének valódi célja.

Valószínű azonban, hogy a nagy nyomás alatt kicsit túltolták a vallatást és Hess bizony belehalt, vagy minimum látványosan nyomorék lett. Egy magas rangú követ halálra kínzása vagy csak eltűnése roppant kínos lett volna a civilizáltságukra kényes angoloknak. Ezért úgy döntöttek, fenntartják a látszatot.

Ehhez szerintem egy lebukott német kémet használtak. Nyelvismeret megvolt, testalkat valószínűleg stimmelt. Az alku: játszd el Hesst és életben hagyunk és jól tartunk. De ha átversz nemcsak megölünk, de lőtte még nagy dobra verjük, hogy átálltál. A Führer valószínűleg elintézi a családod odahaza. A háború után az egyezséget valószínűleg ki kellett egészíteni a családnak szánt bőkezű juttatásokkal, fenntartva, hogy bár a háborúnak vége, mindenkit érhet baleset. Emberünk belement, mert alternatíva csak a halál lett volna, a családról nem is beszélve.

93 évesen (vesztenivaló nélkül) nyilván borítani akarata a bilit azt meg nyilván nem lehetett.

 34. becsuszoszereles1k — 2014-09-23 00:39 

Masik (kisszines): a ‘Hess nevere szolo brit gyogyszerrecept 1942-bol’ fejlece _ Deputy Fuhrer…Luftwaffe…
5 vagy 6 fele gyogyszer.

Utazas Rudolf Hess koponyaja korul (mult-kor)
“1942-ben Hess brit fogolyként a Maindiff Court-i katonai kórházba került, …”
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmult-kor.hu%2F20120411_utazas_rudolf_hess_koponyaja_korul&ei=raMgVITSIIP8ygP4q4KQBw&usg=AFQjCNFa6ViIGfsFbC2lRJ_TbX7sYk1nqw&sig2=lNlamByA7vyyUquFluWiIA

 33. becsuszoszereles1k — 2014-09-23 00:24 

24.@Aborepi Majom:

“Két évvel a peresztrojka indulása után és két évvel a berlini fal ledőlése előtt a kelet-német társadalom már bugyogva erjedt. Bizonyára a nagyhatalmaknál csak Honeckeréknek hiányzott kevésbé, hogy előkeveredjen egy hitelesített Adolf helyettes a sifonérból.”

Es allitolag Hess fia Gorbacsovhoz (peresztrojkaekhoz) fordult segitsegert apja szabadulasanak erdekeben – ez egy furcsa bakugrasnak tunik a fiu reszerol. Ami, ha igaz, es hogy a fotitkar tett is lepeseket, ellentmond a te velekedesednek a nagyhatalmakat illetoen – peresztrojka ide vagy oda.

De ahogy mondod (25. hsz.): a virtualis vilagban nehez kibogozni melyik ‘forras’ forras.

 32. Aborepi Majom — 2014-09-22 22:38 

@w126:
Azért 1941 májusában kicsit túlzás a németeket a pofonfával együtt emlegetni. Ne kisebbítsük az angolok bátorságát! A Luftwaffe ugyan visszahúzódott, Göring magabiztos kijelentései a gyors győzelemről nem jöttek be. De az akkoriban nagyon népszerű, gyors győzelmet hozó légiháborút hirdető Douchet elv egyik félnek sem jött be később se, Göringgel pedig már 1940-ben se értett mindenki egyet. Az angolok expedíciós seregét Guderian kevés híján megsemmisítette Dunkerque-nél, Dönitz búvárhajói 1941 tavaszára igencsak tizedelték az angol teherhajókat, és Rommel jó tempóban trappolt a kulcsfontosságú Szuezi csatorna felé. A jenkik még nyakig izolacionizmusban fél évre voltak Pearl Harbour-tól, az oroszok pedig a M-R paktum fedezékében próbálták kiheverni a sztálini tisztogatásokat. Hitler még rémületesen erős volt akkor, Napóleon után először Európa ura, Angliának pedig nagyon érett a katasztrofális stratégiai vereség. Hitler részéről teljesen reális lépés lett volna (volt?) neki tetsző feltételekkel békét ajánlani. Csakhogy Londonban Churchill volt a főnök, a tőről metszett háborús héja, és ő a végsőkig kívánt harcolni:

„Soha sem adjuk meg magunkat, és ha, amit egy percig sem hiszünk, a sziget, vagy annak nagy része le lenne igázva, akkor birodalmunk tengeren túli részein a brit hajóhad segítségével folytatják a harcot.”

 31. h1jcsaba — 2014-09-22 21:50 

@agathon:
Náci ügynökök is voltak – (akkoriban):
A Geliwitzi incidens során 1939. augusztus 31-én lengyel milicistának öltözött német ügynökök megtámadták a német-lengyel határ közelében lévő, akkor még !
Németországhoz tartozó gleiwitzi rádióállomást, majd
a Náci vezetés Lengyelországot vádolta meg a támadás kivitelezésével. Németország másnap, az esetet használva ürügyként, megszállta Lengyelországot.
Az incidens előtt kilenc nappal Hitler a következőket mondta tábornokainak:

„Egy propagandisztikus casus belliről fogok gondoskodni, nem számít, hogy hihető-e. A győztest senki sem fogja megkérdezni, hogy igazat mondott-e.”

 29. h1jcsaba — 2014-09-22 21:09 

Kedves Tiboru! Ezen a videon nem látszik félkegyelmünek -lehet hogy kicserélték?
https://www.youtube.com/watch?v=1zdwksAtwiE

 28. w126 — 2014-09-22 21:00 

Szerintem az angol vezetés a németektől akart szabadulni, s Hitler volt szíves remek ürügyet szolgáltatni ehhez a pofonfa folytatólagos rugdalásával. Mire Hess repült, akármilyen indíttatásból is tette, már látszott, hogy a buli nagyját az oroszok és az amerikaiak állják, egy porig rombolt Németországgal pedig jó darabig nem kell számolni a nagyhatalmak asztalánál. A korszak közelmúltjából pedig nem a bekövetkezett, hetven évig békés Európa tűnt a legvalószínűbb jövőnek. Aztán a németek is rájöttek, hogyan lehet egy kontinenst szalonképesen legyűrni és uralni.

Más: pár hónapja volt cikksorozat az Élet és Tudományban a nagy októberi satöbbiről, ott azt hozták ki, hogy Lenint és zenekarát lényegében a németek csinálták meg, ezzel ugrasztva ki az oroszt a háborúból.

Price versus Duke: a Harry Potterben ugye a Half Blood Price félvér hercegnek van fordítva, vagyis ezt kár is tovább ragozni..:D

 27. h1jcsaba — 2014-09-22 20:43 

Kedves Tiboru ! Üdvözlöm és újoncként -jelentkezem a fedélzeten:)
Régóta érdeklődéssel olvasgatom a konteokat és talán majd hozzá is szólok. Egyenlőre még csak regisztráltam . Áldásom

 26. Nagy Teve — 2014-09-22 20:33 

@tiboru:
prince – királyi herceg (l. Prince Harry)
duke – “mezei” herceg (pl. Eszterházy herceg, Festetich hg, stb)

 25. Aborepi Majom — 2014-09-22 20:26 

@Aborepi Majom:Itt azt írják, hogy Galland Göring személyes parancsára indított egy hiányos vadászköteléket Hess elfogására:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Galland
Bár aki a Wiki-ben feltétlen megbízik, annak el lehet adni a Lánchidat is…

 24. Aborepi Majom — 2014-09-22 19:00 

– Egy 90 fölötti beteg ember már nagyon tudja várni a halált, de Hess ’87-ben simán lehetett a körülmények áldozata is. Két évvel a peresztrojka indulása után és két évvel a berlini fal ledőlése előtt a kelet-német társadalom már bugyogva erjedt. Bizonyára a nagyhatalmaknál csak Honeckeréknek hiányzott kevésbé, hogy előkeveredjen egy hitelesített Adolf helyettes a sifonérból. Nem volt már az se életbevágó, hogy legyen ürügy fegyveres alakulatot Nyugat-Berlinbe küldeni, és amikor minden résen keletnémet menekültek kezdtek szivárogni, már a nyugatiaknak is problémássá válhatott a börtön üzemeltetése. Hogy a gazdaságosságról ne is beszéljünk… Gondolhatták, 93 naptári év már eleve több, mint a becsületes átlagember számára elérhető élethossz, és ki tudja, maga Hess mennyinek érezte…

– Hitler dühöngése viszont nem sokat mond a háttérről. Akár a civilizálatlan angolok kezelték fogolyként a személyes megbízottját, akár elárulta egyik legrégibb és leghűségesebb embere, akár más főemberei fúrták meg pofátlanul a béketárgyalást, valaki mindenképp nagyon elrontotta a napját.

– Nincs a kezem ügyében a kötet, de mintha Adolf Galland is említené a visszaemlékezésében, hogy ’41 május 10-én este pánikszerűen felküldte, és Hamburgtól északra össze-vissza rángatta őket a légelhárítás. Ő meg a kamerádokkal csak pislogott, míg meg nem jelentek a hírek Hess szökéséről.

– Anglia Churchill-el a kormánynál soha, semmilyen körülmények között nem kötött volna békét Hitlerrel.

– A német hadiipari fejesek se mentek volna bele. A keleti „exportról” régóta szó volt ugyan, de a szovjetek éppen szövetségesek voltak, Európában meg beszűkült a piac. Az egyetlen használható, ráadásul nagyon kellemes, közepes lángon égő fegyveres konfliktus Angliával szemben folyt. Erre a főnök helyettese kimegy békét kötni velük?! Hát normális az ilyen?

 23. rpd4 — 2014-09-22 18:27 

@csbig:
“Meghallgatva Benjamin H. Freedman 1961-es beszédét, megnézve az azt alátámasztó Balfour-nyilatkozatot, hozzátéve a zsidók hadüzenetét 1933-ban Németország ellen (sajtóforrás: Daily Express 1933. március 24., neten is fent van archívban), szerintem Hess nem nyúlt mellé… Annak idején a cionisták eléggé aktívak voltak, a háború után a bolsevik mozgalmakban (nálunk is, a németeknél is, pláne az oroszoknál) igencsak odatették magukat és nem a második vonalban vagy hátvédként.”
Hát igen… De a legtöbb helyen ha ezt megemlíted, különféle nem túl hízelgő jelzőkez kapsz, hiszen ez nem illik bele a zsidókról kialakított ártatlan áldozat kèpbe. (ez is egy konteó, hogy miért van ez)

 22. rpd4 — 2014-09-22 17:23 

Hitlernek korábban is voltak békeajánlatai, Angliával nem akart háborút, meghagyta volna a gyarmatait, a két fő ellenség Fro. és a Szu. Volt. Az , hogy hosszú távon mennyire lett volna elég csak szárazföldi Eu. Uralma, az már más kérdés, gondoljunk csak münchenre, ahol úgy látszott, megelègszik a szudèta vidékkel; vagy amikor megszállta elzászt. Valami Molotov-Ribbentrop paktum féle megegyezésre törekedhezett az angolokkal is. Ennek volt része Hess , akivel nem jött be a terve, ezèrt nem “adta hozzá a nevét”

 21. rpd4 — 2014-09-22 17:14 

És mi van, ha többször cserélték ki hesst?
A tàrgyaláson nem az igazi volt, nehogy elmondjon valamit az angolokról, de a börtönbe már a valódi hess került, vagy egy másik hasonmás. Nürnbergben egy angol ügynök is lehetett H.; Spandauban pedig lehet a valódi volt.

 20. csbig — 2014-09-22 17:07 

Kis érdekesség, megérne egy konteót (bár eléggé sittesbiznisz lenne manapság, hála a “demokratáknak”, bár a kihatásai a mai napig megvannak, sőt, mozgatórugók):

“teljesen azonosul korának legelterjedtebb és legnépszerűbb német teóriájával, mely szerint a világháborút Németország csak azért vesztette el, mert a zsidók (és a velük szövetséges bolsevikok) összeesküdtek a Vaterland ellen, álnok módon hátbaszúrva azt.”

Meghallgatva Benjamin H. Freedman 1961-es beszédét, megnézve az azt alátámasztó Balfour-nyilatkozatot, hozzátéve a zsidók hadüzenetét 1933-ban Németország ellen (sajtóforrás: Daily Express 1933. március 24., neten is fent van archívban), szerintem Hess nem nyúlt mellé… Annak idején a cionisták eléggé aktívak voltak, a háború után a bolsevik mozgalmakban (nálunk is, a németeknél is, pláne az oroszoknál) igencsak odatették magukat és nem a második vonalban vagy hátvédként.

Azért az angoloknak nem csak Hess körüli kavarás miatt kellene kicsit visszavenniük az arcukból, hanem azért is, mert ha egy háborús bűnös körül szorul a hurok, elég neki kijutnia Angliába és nyert ügye van, nem fogják vegzálni. Anglia a mocskok menedéke. Hogy miért, pláne lehetne konteó-téma.

 19. oberon — 2014-09-22 16:08 

Az, hogy Hitler tudott Hess ’’szökéséről, az majdnem borítékolható. Se titokban tartani nem lehetett volna a felkészülést (elég sűrű napirendje lehetett..), sem pedig technikailag megoldani, ha csak a Messerschmitt átalakítását nézzük is. Hess ezt nem egyedül csinálta, mert egyedül nem tudta volna megcsinálni. Képtelenség, hogy a felkészülése során (persze ha titokban csinálta volna) sem a reptéri személyzet, sem a gépet szerelők közül, sem a családtagjai vagy a kollégái közül nem tűnt fel senkinek az a hirtelen ezekkel eltöltött idő, amit Hessnek ebbe bele kellett vna vernie? Mindemellett senki sem jelentette vna ezt, ha gyanús, szeretett Führerének? 
Az angliai csata után egyértelművé vált, hogy Hitleréknek alaposan át kell gondolni a jövőt, mert alapvetően nem járt ez a döntésük a várt sikerrel, sőt a légierőt is megtépázta.
Hitler tisztában lehetett azzal, h akárkit nem küldhet. Hess volt a legideálisabb személy több okból is: (jámbor ember benyomását kelti, intelligens, jó családból való és ha 50-50 alapon Hitler szabadulni is akart tőle, mert talán terhessé vált már számára, akkor 2 legyet 1csapásra.. )
Veszteni valója igazából nem volt..
Hess, Führere iránt érzett lojalitásából megtette azt, amit ’’megkövetelt” a haza. Ha nehogy isten ez meg is egyezett a nézeteivel.. 
Ezt lehet amolyan középkori „követ küldés”nek is nevezni. Ahhoz, hogy a szándék komolysága vitathatatlan legyen, olyan ember kellett, akinek a súlyával az angolok is tisztában vannak. A 2-3? ember személyénél jobban nem is lehetett volna találni.
Azzal viszont, hogy az angolok eképpen reagálnak, szerintem csak komor éjszakákon számoltak Berlinben. Ne feledjük, katonailag itt még Németország elég jelentős erőt képviselt ahhoz, hogy röhögve feltételeket szabhasson. De az élet máshogy döntött..
Elfogása után Hess-el jobban jártak, ha az általa ismert információkat felhasználva lépéselőnyre próbálnak meg szert tenni Hitlerrel szemben, ami valószínűleg meg is történhetett. Miután ez megvolt, nehezen propagandálható dolog lett vna a felbukkanása..
Az is lehet, hogy mire ezzel végeztek, a hadiszerencse is fordult és már nem lett vna akkora ’’bumm” Hitler bizalmasának a ’’megkaparintása”. Azonban az sem elképzelhetetlen, hogy Hess-t szándékosan nem tették közszemlére, hogy ezzel is mentálisan próbálják legyőzni Hitler, miszerint eszük ágában sincs békülni, azonban 1 futóval beljebb vannak..
A tárgyaláson az amnézia lehetett szándékos és valós is. Ezt nehéz lenne megmondani. Amit tudni akartak Hesstől, azt már tudták, sokat hozzátenni már nem tudott vna, mivel ne felejtsük, miután átrepült, kiesett a pixisből. Azt követően, hogy az angolok felhasználták a céljaikra, mivel szabadon nem engedhették, megölni meg talán nem lett vna gyomruk, bebörtönözték.
Hogy őt őrizték-e vagy a dublőrét, jó kérdés. Bár 1 dublőrt minek őriztek vna egy ilyen költséges módon?
Az az orvosi vallomás, hogy a lőtt seb hiányzik, elég jó elterelés is, nehogy ki akarják szabadítani..
Az pedig, hogy ennyi idősen felakasztja magát, (ilyen korban azért már tényleg művészet lenne néhány kivétellel..) elég furcsának tűnik. Nem hinném, hogy ez korábban nem fordult vna meg a fejében. Esélyesebbnek látszik az, hogy az angolok sem számoltak ilyen hosszú fogva tartással és a türelmük elfogytán egy ’’alternatív” megoldáshoz folyamodtak..
A tanulsága talán az lehet a történetnek, hogy ha Adolf akar valamit, akkor majd Adolf megteszi.

 18. Rókakígyó — 2014-09-22 15:44 

Állítólag a Borman is inkább egy hivatalnok volt. Hogy milyen viszonyrendszer volt a vezetők közt a fene se tudja (én vagyok ez esetben a fene), de az elképzelhető, hogy folyamatosan figyelték a vezetők egymást. Sokuknak volt erre lehetősége is.

Ha Hitler dühös lett, akkor Hess nem mondta, hogy mit akar csinálni. Lehetséges a legvadabb verzió: miszerint ez Hess magánakciója volt, mert látta, hogy rossz irányba fordultak a dolgok.

Hogy Nagy-Britannia mit gondolt: próbált megszabadulni Hitler problémájától bármi áron. Simán elképzelhető, hogy lepaktáltak volna vele, ha értelmes megoldásnak látják. Ugyanez zajlik manapság is.

 17. Rumcájsz von Jicsin — 2014-09-22 14:35 

Csak csendben jegyzem meg, hogy a trónörökös az bezony crown prince!

 16. cirus — 2014-09-22 14:31 

@Nagy Teve:

Ez sem stimmel, mert a nürnbergi per előtt egy csomó orvosi vizsgálatot végeztek a foglyokon. Hess IQ-ja 120-as volt, ami nem jellemző a félhülye, drogos szerencsétlenekre.

Az megvan, hogy az amerikai katopnák minden születésnapján tortával kedveskedtek neki a spandaui börtönben? (Kisszínes jólvan)

Szerintem ő került börtönbe, az kizárt, hogy a tárgyaláson senkinek sem tűnt volna fel, hogy nem Hess ül a padon. (Hacsak nem volt egy ikertestvére..) Kinyírni pedig kinyírták, ez egyértelmű, nagyon beteg volt már, kizárt, hogy maga kivitelezte volna az “öngyilkosságot”.

 15. gigabursch — 2014-09-22 14:18 

@tiboru:
A prince az koronaherceg, azaz trónörökös
A duke meg nem koronaherceg, csak hercegi címig eljutott egyén
vö.
Bizpncban ki volt a Palatinus (nádor), a Bazileüsz (tényleges uralkodó császár) és a Caesar (aki akár még trónörökös lehetett, de nem tagja az uralkodó családnak, max messziről.

Ilyen hercegi címe volt pl. az Újlakiaknak, vagy épp a Festeticseknek is, vagy épp Grassalkovicynak, vagy az egyik Esterházy ágnak.

Nem koronahercegek voltak.

 14. becsuszoszereles1k — 2014-09-22 14:03 

Itt eleg vilagosan le van irva:
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FHerceg&ei=wwQgVJHcHdLbapvZgYAK&usg=AFQjCNEz_Hf02li-l1MJFLNY17erkZ478w&sig2=23MUMFQrC0Ytby9Lb8_A9A
*
*
Nagyon jo a poszt!Es ez enyhe kifejezes!
A hozzaszolok kiegeszito informacioival egyutt (kapcsolodo temak; linkek formajaban) olyan erzest valt ki, mintha a szerzo egy virtuoz mozdulattal kirantana az abroszt a 120 szemelyes teritek alol, de ahol – kis csilingeles utan – minden a helyen van. Ach, schone! 🙂

 13. innercircle — 2014-09-22 13:53 

@wacher: Ráth-Végh István az uralkodóház hercegeit “vérbeli herceg”-nek nevezte.

 12. innercircle — 2014-09-22 13:44 

Vagy tíz éve a budafoki Szent Lipót plébánia kertjében teljesen véletlenül beszédbe elegyedtünk egy roppant jól öltözött (sétálni is csak öltönyben!) idős úrral, akinek az apja a háború alatt egy erőmű vezetője volt, és bejáratosak voltak a korabeli magasabb körökbe. (Ő maga építésznek tanult és megmutatta a tárcájában őrzött képet a makettről, amit a Budai Vár annak idején tervezett átalakításáról készített, vagy hatvan éve.) Szerinte a Hess-ügy idején a magyar elitben teljesen közismert tény volt, hogy Rudi az öreg Dolfi megbízásából ment Skóciába, ez amolyan társalgási téma volt a bálokon. Szerinte meg se fordult a németek fejében, hogy hadifogolyként fogják kezelni, és Adolf is csak akkor vette elő az “őrült” lemezt, amikor az angolok elzárkóztak a békétől.
Egyébként megjelent egy könyv a II. világháború elején még Berlinből utolsóként tudósító William Shirer híradóival (“Itt Berlin”), abból is az jön le, hogy a berliniek mindenképpen békét akarnak Nagy-Britanniával, és nagyon bíznak benne, hogy Amerika nem lép hadba ellenük. Ez a “Dolfi a világ ellen, mert miért ne” értelmezése az eseményeknek mintha csak a háború után terjedt volna el. Talán nem véletlenül.

 11. wacher — 2014-09-22 12:29 

@tiboru: Én úgy tudom, hogy a duke a legmagasabb arisztokrata rangot jelöli, a prince pedig az uralkodó fia és fiúunokája (de nem feltétlenül duke). A duke-ot hercegnek, a prince-t koronahercegnek fordítanám.

 10. tiboru — 2014-09-22 11:34 

@sunsetjoy:

Üdv neked, érezd jól magad!

 9. sunsetjoy — 2014-09-22 11:17 

@tiboru: Üdv mindenkinek, új regisztrált tagként.
A fordítás tekintetében herceg a jó természetesen.
Amúgy tényleg nem egyszerű annyira hazánkfiának:

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081002071542AAx581E

 8. tiboru — 2014-09-22 10:55 

@tiboru:

Utánanéztem és mindkét szó hercegnek fordítandó, úgyhogy a szövegben javítom is.

 7. petiba — 2014-09-22 10:43 

@gigabursch:

Egy ladyboy XD

Két brit ügynök nyiffantotta ki a börtönben azt, akit Hess néven őrizgettek jó sokáig. Hess börtönének orvosa név szerint nevezte meg a két ügynököt.Aztán nyilván nem történt semmi.

The Daily Mail:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2414991/Nazi-Rudolf-Hess-murdered-British-agents-prison-stop-revealing-war-secrets-Scotland-Yard-told-NOT-investigate.html

vagy The Independent

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/adolf-hitlers-nazi-deputy-rudolf-hess-murdered-by-british-agents-to-stop-him-spilling-wartime-secrets-8802603.html

Amúgy megint – gyakran – eszembe jut, amit Hess és családtagjai holttestével, illetve sírhelyével műveltek a nagyon demokraták. Úgy tűnik, Antigoné által közvetített ősi törvény csak nálunk kötelező olvasmány.

 6. tiboru — 2014-09-22 10:38 

@Nagy Teve:

Ezekkel a brit arisztokrata címekkel mindig bajban vagyok. Mert mi a különbség pl. a “prince” és a “duke” között? Magyarul a “prince” a herceg, nem?

 5. Nagy Teve — 2014-09-22 10:30 

Valami tényleg nem kerek … sztem az ál-Hess egy hülyére drogozott, egyébként is félhülye szerencsétlen volt, akivel eljátszatták a szerepet (l. még: Operation Mincemeat). Aztán lehet, egy nap nem vette be a gyógyszert, az őrség meg már nem volt annyira lelkiismeretes mint addig (a nürnbergi perekről írt egyik könyvben van az, hogy az 50-es évek végén a frissen szolgálatba vezényelt, még sorállománnyú brit katonákat kérdezték az eligazitáson, hogy ki volt Hess, mire a válasz az volt, hogy ” öööö … egy kábítószercsempész, uram ?!?”)… rádöbbent a helyzetére és véget vetett neki.

Egyébként Hamilton nem gróf, hanem herceg volt, l. még
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Douglas-Hamilton,_14th_Duke_of_Hamilton

 4. neoprimitiv — 2014-09-22 10:28 

Először is köszönöm az új jelszót!

Fura, valahogy a Hess körüli kavarás eddig kimaradt az ismereteimből. A leírtak alapján az elég sanszosnak tűnik, hogy valóban cserebere történt. A halála ezen az alapon szintén -vélhetően- megrendezett volt: a kitálalni szánt dolgoktól függetlenül már abból orbitális botrány lett volna, ha kiderül, hogy 41 évig fogva tartottak valakit, aki nem Hess.

Viszont a Hess család túlélése arra utal, hogy nem a németek cserélték el, hanem az angoloknál történt a kavarodás. Még ha a kivégzést meg is úszták volna, egy Hess kaliberű ember árulása nyomán minimum kipaterolták volna őket a lakásból.

 3. gigabursch — 2014-09-22 10:07 

A német katonát késsel hátbatámadó pajeszos egyén az nő vagy férfi?
Ilyen keblei nincsenek egy férfinek…

 2. rpd4 — 2014-09-22 09:37 

Egyik kedvenc konteóm!

Pár dolog Hessel kapcsolatban:

Van egy olyan elmélet, hogy Himmler lövette le Németország partjainál. Ezt támasztja alá az, hogy állítólag sokkal lassabban haladt egy szakaszon. Ezt a posztban a térképen nem láttam. Illetve Hess a felszálláskor nem találta a saját pilótaruháját, de Angliában már rajta volt. Tehát a Gestapo/SS kicserélte egy hasonmásra.

Hamilton, akivel úgy emlékszem, hogy már találkozott a háború előtt, nem ismerte fel.(lehet nem Hamilton volt, hanem egy másik angol ismerőse)

A nürnbergi tárgyalás alatt nem akart találkozni a családjával, és állítólag amnéziája volt.

A spandaui börtön volt az egyetlen hely Nyugat-Berlinben, ahová a szovjetek bemehettek.

Hirtelen ennyi jutott eszembe.

 1. alien576 — 2014-09-22 09:04 

na, mégiscsak történik valami jó is hétfőn, új poszt, de még milyen! 🙂

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök