2011-02-17–07:00

Templomosok

Ha kicsit gunyorosan akarunk fogalmazni (és nem tartunk attól, hogy ŐK az orrunkra koppintanak), bátran mondhatjuk, hogy többé-kevésbé titkos társaságokkal napjainkban tele van a padlás: szabadkőművesek, illuminátusok, bilderbergesek, céeferesek – hogy csak azokat említsem, akikről mi is megemlékeztünk.

Van (azaz hogy volt) azonban egy olyan csapat, amely (elméletileg legalábbis) már hétszáz éve megszűnt, de egykori szervezetük, céljaik és küldetésük a mai napig foglalkoztatja a konteósok fantáziáját. Nem véletlenül: a hajdani templomos lovagrend annak ellenére tartogat még meglepetéseket, hogy történészek, teológusok és kincskutatók ezrei foglalkoztak már velük.

Nyitásként fussunk egy laza, bemelegítő kört a megalakulásuk körül, mert – ahogyan az lenni szokott – a kozmondásos eb mindig a gyökereknél van elhantolva. Nem akarunk történelemórát tartani, de bizonyos előzményekről feltétlenül beszélnünk kell.

1.) A születés

Aktuális helyszínünk a Közel-Kelet, az első és a második keresztes háború közötti időszak (1115-1120 körül). A Szentföldön az európai keresztények és az iszlám harcosai gyakorlatilag folyamatosan csatáznak a mindkét nagy vallás számára ideológiailag és történelmileg elsődleges fontosságú területekért, városokért (és akkor a zsidókról nem is beszéltünk…)

A fő célpont természetesen Jeruzsálem, s a körülötte található, a keresztesek által 1099-ben a mohamedánoktól (muzulmánoktól? Mindig elszúrom, de hálistennek mindig akadnak kommentelők, akik kijavítanak) visszafoglalt, mintegy öt mai magyarországi megyényi területen létrehozott Jeruzsálemi Királyság volt.

Akkoriban a bibliai kegyhelyekhez zarándokló keresztények számára nem volt kifejezetten életbiztosítás végigsétálni a csetepatéktól hangos, gyakran ellenséges (arab) fegyveresek által ellenőrzött vidéken, ráadásul az akkori egyiptomi uralkodó, Al-Hakim kalifa különösen hírhedt volt a vallási intoleranciájáról. A keresztények körében egyre komolyabb igény merült fel egy olyan fegyveres alakulat (ma úgy mondanánk: különleges rendeltetésű egység) felállítására, amely (túl a szokványos katonai feladatokon) hatékonyan képes lenne ezeket a zarándokokat megvédeni az arabok zaklatásaitól.

Egy Hugues de Payns nevű francia (pontosabban akkor még talán “csak” frank) lovagnak végül teleszaladt a zsákja, s nyolc – a Szentföldön ideiglenesen állomásozó – társával együtt elhatározta, hogy elég a szövegelésből és a folyamatos (ámde eredménytelen) ötletelésből. 1118 nyarán testületileg felkeresik a trónját frissen elfoglalt II. Baldvin jeruzsálemi királyt (aki amúgy a híres Bouillon Gottfried unokatesója volt) és a kellő tisztelettel üzleti ajánlatot tesznek neki.

Az ajánlat lényege az volt, hogy ők kilencen létrehoznak egy katonai szerzetesrendet, amely (a napi kötelező zsolozsmákon túl) kifejezetten arra összpontosítana, hogy a rendelkezésükre álló szúró és vágó eszközök kreatív alkalmazásával annyi – keresztény zarándokot zaklató – iszlám harcost segítsen át a túlvilágra, amennyi ez emberi erővel (és az Úr segedelmével) csak lehetséges.

A király rábólint az ötletre, sőt, az újonnan alakuló rend egy kiemelt elhelyezési körletet is kap: Jeruzsálem spirituális központjában, a Cion-hegyen jutottak egy értékes ingatlanhoz, méghozzá az egykoron a legendás Salamon király által építtetett templom egyik szárnyába költözhettek be. Későbbi (mindenki által használt) elnevezésüket is innen kapták, mert hivatalos nevük ez volt: Pauperes Commilitorum Christi Templique Salomonis (Krisztus és Salamon templomának szegény lovagjai). Az ünnepélyes fogadalom letételére 1119 karácsonyán kerül sor a Szent Sír templomban: a Templomos Lovagrend hivatalosan is megszületik.

Kicsivel később – a PR-szempontból sikeresnek bizonyuló zarándokvédelmen túl – felvállalnak további (ugyancsak speciális) feladatokat is. Ilyen volt a kereszténység szempontjából kiemelkedő jelentőségű ereklyék őrzése, védelme, illetve (szükség esetén) ezek szállításának biztosítása. Ők őrzik például Krisztus keresztjének, illetve töviskoszorújának különböző szilánkjait, továbbá a híres Torinói Leplet (most ne firtassuk ezek valódiságát), de nagy pártolójuk, Clairvaux-i Szent Bernát köpenyét is ők örökölték meg ennek halála után. Roppant büszkék voltak arra is, hogy Jeruzsálemből a flandriai Bruge-ig ők kísérik azt a tégelyt, amelyben a Megváltó pár vércseppje található.

Láthatjuk tehát, hogy ők voltak a korszak Terrorelhárítási Központja; a TEK parancsnoka, Hajdú tábornok inspirálódhatna a történelmükből, felkészülve például a megszüntetésre irányuló külső erőfeszítések visszaverésére – de ne szaladjunk ennyire előre…

 

Jelvényük (emblémájuk, pecsétrajzolatuk, címerük, állományjelzőjük, stb.) két, pajzzsal és lándzsával felfegyverzett lovagot ábrázol, akik egymás mögött, egyetlen lovon ülnek. Rosszízű tréfák szerint ebből a templomosokat összekötő, khm, a hétköznapi mértéket messze meghaladó férfibarátság kifejeződése olvasható ki, de ezen vetület elemzését meghagyjuk a Szexcsaták-blog avatott szakírójának (noha mindaz, amit leírtam, nem mitológia, hanem vegytiszta történelem).

2.) A Templom

Salamon templomának is könyvtárnyi irodalma van, ezért itt csak röviden emlékezünk meg róla.

A zsidók legismertebb királya valamikor az időszámításunk előtti tizedik században építtette meg az első Templomot annak a Hirám Abiff nevű építőmesternek az irányításával, akivel már mi is találkozhattunk, méghozzá a szabadkőművesekről szóló első posztban. Számunkra most csak azért érdekes, mert a Biblia szerint a frigyládát (tudjátok, amelyben az eredeti Tízparancsolatot őrizték, s amely állítólag természetfeletti erővel rendelkezett) itt, a Szentélyek Szentélye nevű szegletében helyezik el.
Az első Templomot négyszáz év múlva a babiloniak lerombolják, a zsidókat elhurcolják, s a frigyláda további sorsáról nincs hitelt érdemlő információ. Egyesek szerint a babiloniak nem találták meg az idejében elrejtett kegytárgyat, mások szerint elvitték magukkal, ismét mások azt állítják, hogy már Salamon odaajándékozta Menelik etiópiai királynak, akinek utódai azóta is féltve őrzik egy axumi kolostorban…

Számos – a Templomra vonatkozó – elképzelés nem csak a titokzatos frigyládát képzeli a jeruzsálemi óváros (ma már régészeti) maradványai közé, hanem a korabeli zsidók családi, állami és egyházi kincseit is. Ezen teória szerint a Templom (mindenféle liturgikus funkciója mellett) egyfajta nemzeti banktrezorként is működött, ahová nemcsak a hitközség, hanem a magánemberek és a királyi kincstár is elhelyezte/elhelyezhette értéktárgyait, készpénzét és más, jelentősebb értékeit.
Krisztus megfeszítését követően az eddigieknél is combosabb találgatások kaptak lábra arról, hogy mi is rejtőzhet még a Templom egykori falai, katakombái és termei mélyén. A konteósok egy része biztos abban, hogy a Szent Grál is ide volt elrejtve (bármi is legyen ez: kehely, doboz, Jézus valamelyik testrésze, használati tárgya, feljegyzése, stb.)
A második Templomot kábé hetven évvel az első lerombolása után építik fel a visszatérők, s ez egészen időszámításunk szerint 71-ig fennáll, amikor is a rómaiak ismét a földdel teszik egyenlővé, a zsidó háború legvégén. Romjain (illetve azokhoz nagyon közel) később a mai napig álló Al-Aksza mecset épül fel, s egyes vélekedések szerint a mai Siratófal is hozzá tartozott.

Szóval ebbe a templomba (pontosabban ennek romjai közé) fészkelik be magukat a templomosok, hogy elkezdjék elképesztő (egyházi, politikai és gazdasági) karrierjüket.

3.) A felemelkedés

A templomosok viszonylag rövid időn belül teljes, nemzetközi elfogadottságra tesznek szert. 1139 tavaszán a II. Ince pápa által kiadott, és az Omne Datum Optimum („Minden tökéletes ajándék” “Mindennél tökéletesebb ajándék”) címet viselő bulla hivatalosan is elismeri a szerzetesrendet. Őszentsége elhatározását az is erősíthette, hogy a templomosok szervezeti és működési szabályzata egyetlen világi vagy egyházi méltóságot sem ismert el maga fölött, kivéve magát a pápát. Ma úgy mondanánk, hogy közvetlen pápai alárendeltségben működhettek, avagy úgy, hogy a rend nagymestere (ekkor már Robert de Craon) kizárólag a pápának jelentett, cserébe teljes adómentességet (s ezzel párhuzamosan tizedszedési jogot) kaptak, ami már annak idején se lehetett rossz buli.

Innen kezdve templomosnak lenni egyre menőbb dolognak számított az európai elit családok ifjai számára, noha a fogadalom nem csak a szegénységet, engedelmességet és a kolostori körülmények között lebonyolódó hétköznapokat írta elő, hanem például a teljes szüzességet is – egészen pontosan a nőkkel való érintkezés abszolút tilalmát.
Közgazdasági és pszichológiai értekezések tárgyát képezhetné azon jelenség elemzése, hogy az 1150-es évektől kezdve elkezdett ömleni a pénz és az egyéb adományok a templomosok felé: főúri végrendeletekben őket jelölik meg kizárólagos örökösként (a szegénységi fogadalom csak az egyénekre vonatkozott, nem a rendre!), kastélyokat, földeket, valamint ingóságok egész sorát íratják rájuk Spanyolországtól Frankföldön és Itálián át egészen Antiókhiáig.

A templomosok üzletembereknek sem voltak utolsók. A felhalmozott vagyonnal nagyon okosan bántak (eldáridózni ugye nem nagyon tudták): várakat, erődítményeket, kastélyokat és rendházakat építettek a Szentföldtől Portugáliáig, földjeiken ezrek és ezrek dolgoztak, sőt, még a korszerű bankrendszer egyes elemei is a nevükhöz fűződnek.

Ők találták ki például a gyors készpénzátutalási modellt. Ez annyit jelent, hogy ha – teszem azt Jeruzsálemben – befizettem tíz (száz, ezer) aranyat a helyi templomos kasszába, akkor – mondjuk – a portugáliai Tomarban található kirendeltségnél a hozzátartozóm ezt pár napon belül felvehette, s nem kellett két földrészen keresztül fizikálisan végigcipelnem a lóvét, ami ugye napjainkban sem egy életbiztosítás, hát még nyolcszáz évvel ezelőtt.
Ugyancsak a nevükhöz fűződik a váltó kitalálása és tömeges alkalmazása, amikor egy (az adós által aláírt), amúgy elidegeníthető papírdarab jelentette a pénzügyi követelés visszafizetésének garanciáját.

1187-ben az arabok ismét visszafoglalják Jeruzsálemet, a a templomosok is költözésre kényszerülnek: átcuccolnak Akkóba.

4.) A csúcson

A fegyveres harcok, valamint a szabadidős imádkozás mellett barátaink egyre komolyabb szerepet vállaltak az európai monetáris és financiális rendszer működtetésében. Eleinte csak magánszemélyeknek kölcsönöztek és hiteleztek (viszonylag korrekt kamatra, hiszen az uzsorát a Biblia is tiltja), majd egyre jobban belemásztak a különböző fejedelmi és királyi udvarok pénzügyeibe. A XIII. század második felére a rend olyan befolyásra tett szert, amiről korábban talán ők maguk sem álmodtak: a nagymester titkos szekrényeinek mégtitkosabb fiókjaiban olyan kötelezvények, váltók és hitellevelek lapultak, amelyek aláírói között európai főnemesek, uralkodók és más befolyásos emberek tucatjai voltak, a század végére pedig odáig fajultak a dolgok, hogy például a francia udvar szinte teljes költségvetésének megfelelő adóslevelet birtokoltak.

A posztnak nem célja a közel két évszázadon át egymást követő keresztes hadjáratok elemzése, ezért távirati stílusban most csak annyit mondunk, hogy 1292-ben a teljes Szentföld (ismét) a muszlimok kezére jut, s a templomosok (a többi kereszténnyel együtt) kénytelenek feladni közel-keleti állásaikat és visszavonulni Európába. Ha sarkosan akarunk fogalmazni: a katonai szerzetesrend (annó az alapító okiratukba foglalt) létjogosultsága megkérdőjeleződött, hiszen egyfelől egyértelmű kudarcot vallottak, másfelől pedig mostantól nem voltak többé szentföldi keresztény zarándokok (és más stratégiai érdekek), amelyek megvédéséhez szükség lett volna rájuk.

Innen kezdődően a templomosok gyakorlatilag pénzügyi kasztként működtek tovább, hiszen az öreg kontinensen (akkor még, illetve már; attól függ, honnan nézzük) komolyabb iszlám-keresztény csörtékkel és összecsapásokkal nem nagyon kellett számolni (az akkoriban területileg erősen visszaesőben lévő dél-spanyolországi mór vidéktől eltekintve).

5.) A vég

1286-ban egy igen agilis, bevállalós király foglalta el a francia trónt. IV. (Szép) Fülöp nem volt egy beszari alak, s szemrebbenés nélkül felvállalt konfliktusokat – egyebek mellett – a katolikus egyházzal, sőt, személyesen a római pápával is. Megadóztatta az egyházi birtokokat, s amikor a Szentatya tiltakozott és kiátkozta az akkor (1303-ban) még csak 35 éves királyt, Fülöp egy kommandót küldött utána Itáliába, amelynek vezetője, bizonyos Guillaume de Nogaret főpecsétőr (ha hinni lehet a régesrégi pletykáknak) formálisan megpofozta az egyházfőt, tán még a fülét is megcibálta.

Fülöp kincstárnoka 1307 kora őszén jelenti a királynak, hogy a pénzügyi összeomlás a küszöbön áll, és ha nem következik be valami jelentős változás, az emésztőgödör tartalma át fog csapni a fejük felett.

Az államcsőd lehetősége (kortól, rendszertől és és az éppen uralkodó ideológiától függetlenül) mindig is alkalmas arra, hogy az állam- vagy kormányfők gyomra diónyira zsugorodjon, s gerincük mentén hideg veríték kezdjen lefelé csorogni. Fülöp esetében sem volt ez másként.

Bekéri a pénzügyi kimutatásokat, átnézi a főkönyveket, összeveti a kiadásokat a bevételekkel, a tartozásokat a követelésekkel és borzongva kénytelen igazat adni Enguerrand de Marigny-nak: a kincstárban annyi pénz sincs, amennyivel akár csak az udvari hóhért ki lehetne fizetni. S a legnagyobb addigi kölcsönző, a Templomos Lovagrend már kétszer is jelezte, hogy a jövőben hitel: alma. Ráadásul a zsidókat (a középkori európai uralkodók hagyományos fejőstehenét) már egy évvel korábban kiűzette Franciaországból, vagyonuk jelentős részét elkobozta és korábbi adósságok kifizetésére fordította.

Fülöp nemcsak szép, hanem okos is volt; belátta, hogy egyetlen módja van elkerülni a totális összeomlás és a fizetésképtelenség hivatalos bejelentését… Egy kis szervezőmunka után Párizsba hívja az összes francia templomos vezetőt, azzal az ürüggyel, hogy a pénzügyi elszámolások dolgában szeretne velük tárgyalni; ezzel párhuzamosan intézkedett, hogy a királyság területén írják össze az összes rendtagot és szimpatizánst, függetlenül ezek származásától (nemesek, egyházi személyek, polgárok vagy más segítők), majd (ugyanarra a napra időzítve) rendházaikba „kérette” őket.

Úgy látszik, az állam- és szolgálati titok védelmét akkoriban még komolyan vették, mert szinte semmi sem szivárgott ki a királyi tervből (az egyedüli kivételről kicsit később); a templomos főnökök a fővárosba sietnek, a többiek pedig a kolostorokban, templomokban és más közösségi helyeken gyülekeznek, érdeklődve (és roppant ostobán) várva a Fülöp-féle kinyilatkozást.

Nos, 1307. október 13-án délben (állítólag pénteki nap volt…) Fülöp elitkatonái (a testőrség és a katalán zsoldosok) egyidőben több tucat franciaországi helyszínen rajtaütnek a templomosokon, a legtöbbjüket válogatás nélkül lemészárolják, majd az ezt követő házkutatások során felkutatják és elégetik azokat a váltókat, kötelezvényeket és más dokumentumokat, amelyek a francia állam eladósodottságát bizonyították. Minden intézkedés (mint egy korabeli Miranda-figyelmeztetés) ezzel a mondattal kezdődött: “Dieu n’est pas content; nous avons des ennemis de la foi dans le Royaume!” (Az Úr elégedetlen, mert hitünknek királyságunkban ellenségei vannak!”). Innen is látszik, hogy Fülöp tanácsadói az egész cirkuszt eretnekségi vádakkal alapozták meg.

Gondoljuk csak el: olyan volt ez, mintha napjainkban egyik-másik – nagyon eladósodott – állam hírszerzése behatolna mondjuk az IMF (vagy bármelyik nagy hitelfolyósító) számítógépes rendszerébe, a báziskönyvtárban kikeresné az ország nevét tartalmazó mappát és a „Del” gomb elegáns megnyomásával végleg megszabadulna adóssága tetemes részétől.     

Oké, tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, de álmodozni azért még szabad, nem..?

Az életben hagyott vezetőket, élükön a rend 23. (és egyben utolsó) nagymesterével, Jacques de Molay-vel egyházi büntetőeljárásnak vetik alá. A vádak között minden szerepelt, aminek hallatán egy magára valamit is adó inkvizítor mind a tíz ujját megnyalta volna: istentagadás és -káromlás, bálványimádás, cimborálás a Sátánnal, szodómia, vallásgyalázás, satöbbi. A kor szokásainak megfelelően a kihallgatásoknak (nevezzük nevén: a koncepciós pereknek) külön bukét adtak az elkerülhetetlen kínzások, amelyek hatására bizony a templomosok gyakorlatilag mindent bevallottak, amit a fejükre olvastak.
Alig negyven nap telik el az ominózus pénteki nap óta, amikor 1307. november 22-én V. Kelemen pápa (aki ekkor már úgy táncolt, ahogyan Fülöp fütyült) kiadja a Pastoralis Præminentiæ című bullát, melyben minden európai keresztény uralkodót felszólít a templomos rend felszámolására, birtokaik és ingóságaik elkobzására. Több ezer templomos végzi várbörtönben, vízbefojtva, máglyán, akasztófán vagy bárd alatt; aki túléli, az elbujdosik vagy meakulpázik és onnan kezdve úgy éli tovább életét, hogy tudja: haláláig célkeresztben lesz.
Magát a rendet hivatalosan 1312-ben számolják fel (újabb pápai bulla, ezúttal a Vox in Excelso című, V. Kelemen tollából); a legfőbb templomos vezetők még két évig húzzák a párizsi vártömlöcben, mígnem 1314. március 18-án Jacques de Molay-t és Geoffroy de Charnay-t a Notre Dame székesegyházzal szemben, a Zsidók szigetén (Ile aux Juifs, ami azóta a Szajna hordaléka miatt “összenőtt” az Ile de la Cité-vel) máglyán megégetik, de egyesek szerint erre már 1312-ben sor került.

Remélem, hogy a jó kis templomos átokról, amely ekkor hangzott el, s amely állítólag beteljesedett, majd valaki beszámol a hozzászólások között.

2002-ben a vatikáni levéltár zárt részlegén felfedeznek egy „véletlenül rossz helyre iktatott”, 1308-ból származó dokumentumot (az úgynevezett Chinoni Pergament), amelyből kiderül, hogy a pápa kényszer (magyarul: Fülöp) hatására vádolta meg eretnekséggel a templomosokat. A pergamen tartalmát Barbara Frale olasz történész hozta nyilvánosságra, 2007-ben.
Párizsban 2009-ben felfedeznek egy másik, 30 méter hosszú pergamentekercset, amely a teljes kihallgatási jegyzőkönyv-sorozatot jelenti, amelyre 1307. október 19-e és november 24-e között kerül sor, s 138 lovag  (gyakran kínzások hatása alatt tett) nyilatkozatát tartalmazza. A Francia Nemzeti Levéltár (Archives Nationales) további mintegy 500 korabeli templomos dokumentumot őriz, amelyek feldolgozása folyamatban van, Ghislain Brunel szakértő vezetése alatt.

6.) Utóhangok

A templomosok közül kevesen bár, de egy páran (talán egy korabeli Mély Toroknak köszönhetően) megússzák a megsemmisülést; Skóciába és Portugáliába menekülnek, s magukkal visznek bizonyos rejtélyes csomagokat. Az egyik délfrancia kikötőből három hajójuknak is sikerül kifutnia még azelőtt, hogy a kikötőket Provence-ban is lezárnák, fedélzetükön hatalmas ládákkal, amelyekkel (egyes beszámolók szerint) úgy bántak, mint a hímes tojással. Hogy ezekben pontosan mi is volt, nem tudjuk, az viszont tény, hogy Fülöp egy kicsit pofára esett, mert a kötelezettségei egy részét letudta ugyan a templomosok eltakarításával, de jelentősebb mennyiségű készpénzre (vagy más, pénzzé tehető ingóságra, értéktárgyra) nem sikerült rábukkannia.

A már említett vatikáni pergamen tartalmaz egy olyan részletet is, mely szerint két templomos (bizonyos Hugues de Chalons és Gérard de Villers, a franciaországi rendfőnök) 1307. október 12-én késő este elhagyják Párizst, egy kisebb (három szekérből és mintegy negyven megrakott hátaslóból) álló menet élén; bizonyos források szerint ők vitték el azt a rakományt, amit az előző bekezdésben említett hajók szállítottak tovább pár nappal később.

Egyes vélemények szerint az általunk jó hosszan kitárgyalt szabadkőművesek egyfajta jogutódai a templomosoknak, s a lovagrend egykori titkai jelenleg a maszonok birtokában vannak. Hasonló gyanú fogalmazódott meg a gnosztikus, ezotériába és okkultizmusba hajló rózsakeresztesekkel kapcsolatban is.

7.) A templomos titkok

Nem kell csodálkoznunk azon, hogy a nagyközönséget nem annyira a templomosok szertartásai és hitélete, pláne nem a pénzügyi tranzakcióik módszertana érdekli, hanem az, hogy milyen titkok, kincsek és tudás birtokában lehettek. Mi a magyarázata annak, hogy gyakorlatilag pár évtized alatt egy 9 fős, egzaltált, torzonborz és meglehetősen egyszerű lovag alkotta rendből az lett, ami?

Senkit ne tévesszen meg a nemesi származás; ez önmagában már akkor sem jelentett semmiféle garanciát sem a széles látókörre, sem a műveltségre, sem semmire; szóval hogyan válhatott egy eredetileg kilenc harcosból álló csoport olyan befolyásos társasággá, amely világi és egyházi kontroll nélkül (ne feledjük: 150 éven át a mindenkori pápák a tenyerükből ettek!) fejthette ki gazdasági és politikai tevékenységét, létrehozva Európa talán legelső transznacionális pénzügyi cégét, amelyben elsősorban a rend iránti lojalitás számított, s csak ezután a nemzetiség?

Lássuk akkor, hogy a konteók szerint mit, illetve kit rejtegettek a templomosok, majd utódaik:

7.1.) A Szent Grál

A templomosok a legendás Szent Grált találták meg, bármi legyen is ez a titokzatos ereklye. Különféle spekulációk vannak a kegytárgy mibenlétéről.

A  kehely-verzió tartja magát a legerősebben: eszerint valójában arról a kupáról (más verzióban: tányérról) van szó, amelyből a Megváltó az utolsó vacsorán ivott, majd a keresztrefeszítésekor ebben fogták fel a kiömlő vérét. A Grál csodatevő erővel bír, birtokosának sebei gyorsan gyógyulnak, a betegségek elkerülik, illetve (spontán vagy irányított módon) olyan erős fényt bocsájt ki, amely el- avagy megvakítja az ellenséget.

Magával az anyagával kapcsolatban is vannak találgatások; a legizgalmasabb az, mely szerint abból a drágakőből (smaragdból vagy zafírból) készült, amely akkor esett ki Lucifer koronájából, amikor az Úr a bukott angyalt letaszította az égből. És akkor tessék ezt a metaforát végiggondolni, mondjuk Däniken kolléga paleoasztronautikai elméleteinek fényében: az Idegenektől származó (az égből leesett) rejtélyes tárgy, amely egyfelől elősegíti a sebek gyors gyógyulását, megóv a fertőzésektől (betegségektől), s néha roppant erős fénynyaláb tör ki belőle…

7.2.) Krisztus végrendelete

Letartóztatása előtt Jézusnak bőven volt ideje arra, hogy papírra (pergamenre) vesse (esetleg lediktálja) végső akaratát, hiszen pontosan tudta, mi vár rá. Ez a végrendelet meglehetősen különbözik attól, amit végül a papság és az egyház megvalósított. Nem is kell kézbe venni a formális végakaratot ahhoz, hogy tudjuk: Jézus nem egy ilyen merev intézményt képzelt el, szigorú hierarchiával, kiváltságos kaszttal, impozáns székházakkal, páncélozott autókkal, elképzelhetetlen gazdagsággal, arannyal átszőtt liturgikus öltözékkel, nemesfémekből készült és drágakövekkel díszített edényekkel, pápai tévedhetetlenséggel, máglyákkal, inkvizícióval, adómentességgel, cölibátussal – hogy a nagyon-nagyon kényes (esetenként gyomorforgató) ügyekről most ne is beszéljünk… Elég fellapozni az Újszövetséget ahhoz, hogy Krisztus valódi, tiszta szándékairól képet alkothassunk magunkban, s – ellenpontként – elég elmenni a legközelebbi püspöki székhelyig, vagy fellapozni a botránykrónikákat ahhoz, hogy lássuk, mi a megvalósult gyakorlat.

Egy ilyen hiteles okirat birtokában a templomosok valóban a kezükben tarthatták a pápát, s nemcsak őt, hanem az egész egyházat.

7.3.) A frigyláda

Ahogyan azt a Bibliából tudjuk, sokáig a jeruzsálemi templomban őrizték azt a ládát, amelyben a Mózes által nyilvánosságra hozott, a Tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat tartották. A frigyládáról sokan és sokat írtak, nem akarom itt elismételni az egészet, de azt tudjuk, hogy milyen óvintézkedések közepette lehetett akár csak megközelíteni is, hiszen ölni is tudott (a magasfeszültségű elektromos áram minden élettani hatásával). Fegyverként sem lehetett utolsó, pláne abban a korban, amelyben az ultimate weapont az íj, a kard, vagy a kőhajító gép jelentette.

7.4.) Krisztus utódai

A templomosok által fellelt és őrzött dokumentumok Krisztus családjáról tartalmaztak információkat: Mária Magdolnáról és/vagy Sáráról például… Ugye nem is kell tovább fejtegetnem azokat a prognosztizálható hatásokat, amelyekkel az iratok (netán más tárgyi bizonyítékok) nyilvánosságra hozatala járt volna. Azt tudjuk ugyan, hogy a Tridenti Zsinat (vagyis a XVI. század közepe) előtt a nős pap nem számított extra dolognak (maga Pál apostol is „egy feleségű férfiú”-ként jellemzi az ideális püspököt, tehát csak az újraházasodást, illetve a többnejűséget tartotta nemkívánatosnak, ráadásul az apostolok közül többen is nősök voltak), de egy élő Jézus-vérvonal jócskán bekavart volna az akkorra már becsontosodott egyházi hierarchiába.

7.5.) Krisztus egyéb ereklyéi

Csak példálózó jelleggel: torinói lepel, keresztfa darabja, töviskoszorú darabja, Longinus lándzsája, Mária Magdolna szivacsdarabja, Veronika kendője… Ezen kegytárgyak birtoklása automatikusan befolyást és tekintélyt kölcsönzött annak, aki rendelkezett velük, még akkor is, ha az ereklyék „csak” spirituális szempontból számítottak. A gyógyító erejükbe vetett hitet például fel lehetett használni ezer dologra, nem utolsó sorban a hívő tömegek befolyásolására, irányítására, manipulálására; márpedig a középkorban gyakorlatilag mindenki hívő és vallásos volt (ha nem, sitty-sutty el is intézték).

7.6.) A Jézus-átverés bizonyítéka

Az általunk is kifejtett Jézus-konteó esetleges bizonyítékai is elég izmos cuccot jelenthettek a templomosok kezében az egyházzal szemben; ha mondjuk ráfutottak olyan írásokra, amelyekből világosan kiderül, hogy Krisztus nem halt meg a kereszten, vagy az, hogy helyette mást feszítettek meg, neadjisten nem volt feltámadás harmadnapon… hát ez meglehetős fejfájást okozhatott (volna) a vatikáni főbérlőnek.

7.7.) Salamon király kincsei

A legnagyobb zsidó király feltételezett (és számtalanszor megénekelt) kincseit háromezer éve keresik, mindeddig eredménytelenül. Nincs meg például a szimbolikus, legelső gyertyatartó (a Menóra), amely olyan jelentőségű a zsidók számára, hogy ez alkotja a mai Izrael állam címerének fő alakját is. Nincsenek meg a drágakövek, a több tucat ládányi arany és ezüst, az ugyancsak nemesfémekből készült serlegek, kupák és más rituális edények, a díszek, függők, nyakláncok, gyűrűk és más csecsebecsék.

Ha ki szeretnéd egészíteni a posztot magyar vonatkozású információkkal (vannak bőven!), ha  vannak további ötleteid a templomosok titkos fegyverével kapcsolatban, esetleg bizonyítékokkal is rendelkezel, amelyek ott lapulnak a garázsod egyik rejtett zugában, itt a lehetőség, hogy coming outolj a kommentek között! A templomosok szellemi örökösei (akik nem mások, mint ŐK) hálásak lesznek minden apróságért, s tudjuk, hogy nagyvonalúságuknál csak bosszújuk erőteljesebb.

Ápdét: A templomos-poszt kibővített, 10%-kal hosszabb verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , , ,

327 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 327. déjvid — 2020-09-07 15:09 

Egy elgondolkodtató idézet:

“Ha Szép Fülöp 1307-ben nem rendeli el a templomosok letartóztatását, nem
zároltatja a rend vagyonát, és gyóntatója, Franciaország pápai inkvizítora, Guillaume de Paris felbujtására nem indítja meg ellenük a koncepciós pert, mind a világi, mind pedig a pápai hatalom fenntarthatatlan lett volna egy idő után. A templomosok kezében ugyanis 1307-re csak Franciaországban közel kétmillió hektárnyi birtok volt, melyek után kiváltságuk alapján nem fizettek sem királyi adót, sem pedig egyházi tizedet. Hamarosan a meglévő területeik kétszeresével rendelkeztek volna. Földjeiken saját embereik gazdálkodnak, akik a rend védelmét élvezték, így maguk is mentesültek bármiféle adó és tized megfizetése alól, sőt, az igazságszolgáltatásban is mentelmi jogot élveztek, hiszen ügyeikben kizárólag a rend ítélkezhetett felettük. Ha mindezekhez még hozzászámítjuk azt a tényt, hogy a templomosok rendelkeztek ebben az időben Európa és az akkor ismert világ legütőképesebb hadseregével is, könnyen elképzelhető, hogy sem királyi, sem püspöki hatalom nem állhatott volna ellent vagyoni és katonai erejüknek.”

Innen:
http://journal.ke.hu/index.php/asc/article/download/303/2748/

🙂

 326. déjvid — 2017-10-13 22:05 

Na minek a szép jeles évfordulója van ma…?

Igen, ma 710 éve veszett oda a nagymester a máglyán.

 325. theodorus — 2015-10-22 00:09 

Üdv Mindenkinek!

Első hozzászólásom lenne ez. : )

Na szóval három nekifutással elolvastam a hozzászólásokat is (persze azért minimális szűrés volt a nem idevágóknál).
Először is egy videó, mely még nem szerepelt a hozzászólások között:
Tiltott történelem – A templomosok elveszett kincse
http://www.dailymotion.com/video/x1ub1fr_tiltott-tortenelem-a-templomosok-elveszett-kincse_school
Számos konteó található benne, amelyek közül számos érintődött, de van benne új információ is, főleg a Rosslyn kápolnáról lehet megtudni 1-2 érdekeset. Párat kiemelnék. Jelenleg az anglikán egyház tulajdonában van, az egyháznak a Sinclair (Saint Claire) család, az építő, adományozta.

Sinclair utód kijelenti ebben a videóban, amiben egy templomos kincsestérképet is megmutat, hogy a templomosokból lettek a szabadkőművesek. Szerény véleményem szerint, ez az állítás hazugság vagy maximum féligazság.
Csekély tudásom ezen téma kapcsán, arra enged következtetni, hogy a 14. században a feloszlatást követő évtizedekben a rend tagjai, nem egy irányba mozdultak el, hanem szétszóródtak.

Leírok egy konteót. A templomos rend, melynek Clairvaux-i Szent Bernát adott testet, aki egyébként korának legnagyobb teológusa is volt, a Templom-hegyen rendezkedik be. Állítólag nem Ők voltak az egyedüliek, akik ezt a helyet szerették volna. A másik rivális szervezet a sion pásztorai voltak (egyes felvetések szerint, a sion pásztorainak “jogutódja” a rózsakeresztes rend). Nem kívánok azzal foglalkozni, hogy mit találtak, vagy éppen mit nem, ásatásaik során (tény, hogy több mint egy évtizeden keresztül nem csináltak semmit, állítólag csak “ástak”). Tény az új építészeti stílus a gótika megjelenése Franciaországban a XII. században (nem maradt fenn minden alapító neve, de mindet frank lovagnak tartják ugyebár), Angliában szintén a XII. században. A hivatalos verzió szerint 1140 táján Suger apát álmodta meg ezt a stílust egy Párizs melletti apátságban, s biztos mellé még a szükséges 1-2 mérnöki találmányát is mellékelte… Más vélemények szerint, az arabok régről megőrzött tudásához fértek hozzá és azokat tanulmányozták érdemben az “öreg kontinens” új építői (vagy arábiából hozták az építőket?). A hozzászólásokra visszaemlékezve, az is egy konteó lehet, hogy valami régi társaságtól kapták ezeket az információkat, vagy éppen egy másik régi társaságtól foglalták le könyvek/tekercsek formájában, azt viszont kizártnak tartom, hogy a templomosok valami történelem homályába vesző állítólagos titkos társaság, állítólagos “jogutódai” lennének, már csak alapításuk okán is.

Visszatérve Sinclair azon ténykijelentéséhez, hogy a szabadkőművesek, eredetileg templomosok voltak. Azért kétlem, amellett egy lehetőségnek tartva azt, hogy az angliai templomosok egy szakadár részlege egy önálló páholyt létesített, ahová a tudásukat átvitték, mert a szabadkőművesek elvileg alapításuk óta katolikus ellenesek (ilyen mértékű pálfordulást kizártnak tartok).
Na már most tény, hogy csak VIII. Henrik szakít a katolikus egyházzal a 16. század elején, s Angliában nem vonultak a teljes homályba a templomosok a frank/gót lefejezés után, erről a fenti videóban is található bőven infó.
Elvileg a szabadkőművesség az európai történelem egy olyan olvasztótégelye, mely évszázadokon keresztül felszívta a katolikus egyház ellenségeit, már aki csatlakozott hozzájuk(!). Az anglikán egyház megjelenését követően nincs semmilyen információ arról, hogy a templomosok milyen irányt vettek. Tény, hogy a (“Golden”) Globe színház, mely 1599ben épül, szabadkőműves, s egyben templomos jegyeket is mutat, itt alkalmazzák bizonyos berkekben csak “szent geometriának” nevezett építészeti jegyet (aranymetszés), az is tény, hogy ezt fel is fogják gyújtani (vajon miért?).

Ugye a Sinclair család építette Rosslynt még a 15. században, szóval tudniuk kellett mi került a “pincébe” (amiről az is tanuskodik, hogy egy angol királnyő válaszlevelében köszöni meg az akkori családfőnek, hogy a Rosslyn titkaiba beavatta), de ez a jeles Sinclair, aki a videóban látható, ásatásokat tartott Rosslyn-ban.
Ez pedig ismét új kontekót vet fel. Vagy színészkedik itt is az öreg, vagy egyszerűen a mostani Sinclair utód(ok?), nincs eme tudás birtokában. Ez a tudás vajon mikor veszett ki, ha egyáltalán kiveszett a családi emlékezetből?

 324. becsuszoszereles1k — 2015-10-14 23:14 

@petiba:

:DDDDDDDDDDDDDDD

Ez mi a lohering??!! 😀

Ticcelt birsag! En 2014-07-02 19:22-en a 5.cseko46 hatasa alatt allottam!

Semmifele 3.butyko-t nem osmerek (me’g az elsot sem!), de veletlenul megnyitottam: helyes kis ocskos… 😀 (Ez betevedt Europaba? 😀 )

 323. tiboru — 2015-10-14 19:22 

@petiba:

Egyfajta szpemmelés, majd igyekszem kiirtani…

 322. petiba — 2015-10-13 18:49 

Wtf visszakövetés???
Mondja már el egy okos ember, mi a youtúró ez itt becsúszó kollegina és butykó nagymester között? Érdekesen alakult a számozásosdi is.

 321. butyko — 2015-10-13 15:15 

Itt vagyunk és terjeszkedünk: (nem reklámnak szánom! ) https://knightstemplarinternational.com/store/

 320. becsuszoszereles1k — 2014-07-02 19:22 

ODO, az az Elet faja felepitmenye (Eletfa) valoban (ha elhetek azonos hasonlattal: a vak kuvasz is la’tna’). Tehat, az ODO (bulla) utan Istent es a Papat ismertek el maguk folott – az egvilagon senki mast.

Mozes, hogy vezeto-e vagy kiraly-e (van-volt-lesz-e’l-le’tezik – orok, idofaktor nelkul)? Akkor nem volt kiralyuk, de kesobb volt(Saul, David; satobbiek). Vezeto volt pusztan. Mi a kulonbseg, es miert a Vezeto az archetipus (a nagybetus Kiraly maga a Teremto”)? Mert a Vezeto-t Isten kozvetlenul tanitja, majd hatalmazza fel mint Vezetot-Tanitot es a tanitvanyat. [Mig a kiralyokat kozvetve, a nep kivansagara, ahol a tanitvany az egesz nep (persze, teokracia es nem demokracia/bar ezt hagyjuk meg az antik gorogoknek, mig meg nem ertjuk ugy, ahogy valojaban ok gondoltak es gyakoroltak!/!)].

 319. cseko46 — 2014-07-02 16:38 

BOCS: JOBBAN MEGNÉZVE.
A képet amit “MINÉL TÖKÉLETESEBB AJÁNDÉKKÉNT” LÁTHATÓ

Kuvasz kutya legyek. ha nem az élet fályának felépitményét látam.

 318. cseko46 — 2014-07-02 16:00 

No volt itt mindem.

Mózes kérem a fáraó nő testvérének fogadot fia volt.
Együt iskoláskodot a majdani fáraóval.

Legyen szabad itt felvetni hogy az ó egyiptomi fáraó .
Kérem a menekült atlantiszi király leszármazotja.
Hiszen az atlantiszi udvar alapitota nem a teve hajcsárok.

Hogy a szökőár elől mivel menekült és mit hozott ell onnan magával.
Azt bisztosra vehető hogy, a nap fiainak nevezet csoport áttal használt berendezéseket bisztos. Egyébként a fáma szerint az ember e csoport beavatkozásának koszonhetően robanás szerüen hirtelen indult ell .Az inteligens alkotók rögos pájáján.

Nagyon nem figyelünk kérem. A GONDOZOT MÓZESBŐL EGY ORSZÁG VEZETŐJE LET VAGY KIRÁLYA????????.

Miket használt e személy az ország létre hozásához?
SZIKIFIBE ILLŐ ESZKÖZÖKET.És csodákat.

Kik egyengették e törekvését
Olyan LÉNYEK AKIKET NYUGOTTAN A NAP FIAINAK nevezhetünk.
Miér is támogat egy tanár egy kedvelt taniványt.Mert kedvelt.

No most a 9 db templomos kivel kötöt egyezséget.
Egy projekt ( GLOBÁLIS TERV) HEjI PROGRAM FELELŐSÉVEL.
jERUZSÁLEM királyával.
Mire, hogy a terv kezdeményezet csoportjait meg védjék.
Minden féle martalócokal szemben.
Valós és szükséges volt a müvelet. igen.

De csak adig volt szükséges amig a tervben szerepelt.Támogatta is mindenki mint ha telepatikusan ösztönözték volna őket erre.

Hoztak e eszközt. tőlem bisztosan nem hozhattak volna ha a csoport tagja lennék.

Akkor miféle mizéria van ez ügy körül.
Mondjuk hogy ismerem a projekt célját és belső müködési mehanizmusát.A CINKOSOK egysége kérem.

Addig amig nem vilogok olyan földekkel amit a király adományozott a hübér urainak .Azok katonai érdemei ért. Azok nem eladhatók csak terhet tehetünk rájuk.

És csak adig amig a király nem nyul a politikai intrika eszközéhez.Hogy bisztositsa a hubéresei ragaszkodását az álam érdekében. Na.

 317. becsuszoszereles1k — 2014-06-27 22:00 

@petiba: Ki beszelt itt Rolad?

 316. petiba — 2014-06-27 20:53 

@becsuszoszereles1k:

Ajjjjmár, persze, hogy tévedsz, úriember ilyet nem használ.
Természetesen a Világ Taekwondo Szövetségére gondoltam.

(World Taekwondo Federation, WTF)

 315. realcorpus — 2014-06-27 19:11 

@petiba:
Azt hiszem, az ilyeneket feltűnés nélkül gyomlálni szokta tiboru, ha észreveszi. Nemrég is befutott máshol 3-4(?).

Ha így van, mehet a lecsóba ez a pár feleslegessé váló, hozzá kapcsolt is. =)

 314. becsuszoszereles1k — 2014-06-27 14:49 

310.@gigabursch: Vagy terelni! Huha! :))
Van erre sokkal dokumentaltabb valasz is (mivel Etiopiaban nincs mit sejteni): Mozes felesege (Jetro lanya) odavalosi volt.:)
Tudod, azok az “ebihal szerusegek” elott/utan meg, jaala, biztosan kimutathatok koreikben.

311.@rebel: meg is valaszolta! Felig helyesen, mert nem is dilemma, meg nem is pszeudo.

 313. becsuszoszereles1k — 2014-06-27 14:36 

@petiba: Nyitogattam a 312. hsz-t, de mindig ugyanaz jott elo! Mar itt is???? Es hogy jon ez a templomosokhoz?

GYIK: “WTF – What the fuck („Mi a fasz?”(netrol)
Valami tevedes lehet itt, nem?:))

 311. rebel — 2014-05-28 16:02 

@gigabursch:
Ez egy félig üres, félig tele dilemma. Igen ha rosszmájú valaki ez is lehet egy magyarázat. Vagy éppen az is lehet, hogy a falassák szertartásai és vallási külsőségei mellbevágóan pont olyanok mint az zsidó vallás volt kb 2000 éve; olyan szertartási elemek, vallási elvek vannak náluk, amik Izraelben illetve zsidó körökben ősiek, elavultak, túlhaladottak vagy legalábbis idővel megváltoztak. Ez a tény, igencsak igazolja a feltevést, hogy több ezer éve odavándorolt egy zsidó kolónia és annak hagyományai kevésbé illetve másképp változtak az azóta eltelt idő alatt. Ergo a falassák originalitását nem túl nehéz igazolni. Talán esetleg ezért fogadják el őket. Meg amúgy is miért ne fogadnák el? Vannak Afrikában még pl magyarábok is, mi értelme lenne ha megtagadnánk őket? Mitől lenne jobb nekünk? Mi előnyük lenne a zsidóknak ha nem fogadnák el a falassákat..? Eleve e dilemma felvetésének sem látom sok értelmét…azaz szerintem ez egy pszeudo-dilemma…

 310. gigabursch — 2014-05-28 07:19 

Sosem volt tiszta, hogy miért mentek bele a zsidók a falassák elfogadásába, de most már akár érthetem is.
Ezzel akarnak legitimációt azokra a helyekre, ahol bármit is sejtenek.

 308. gigabursch — 2014-05-28 07:10 

@becsuszoszereles1k:
Mióta @realcorpus: megtanított a Vegyesfelvágotton.

 307. becsuszoszereles1k — 2014-05-27 23:36 

@becsuszoszereles1k:
P. S.: A jugo haboru alatt a mi kozossegunk is, hozzatok hasonloan jart el, es fogadott be (remego, ketsegbeesett, osszezavarodott) menekuloket (Nagykoroson). [Targyalasok 3.! Meg majd kiderul a vegen, hogy mindannyian Emberek vagyunk!]

 306. becsuszoszereles1k — 2014-05-27 23:24 

290.@petiba:
Itt a nicknev is eleg, vagy eleg sok! De az enyem talalo, nem?
Koszonom, hogy azert kedvencnek talalsz – ma szoltak, hogy meg ezt sem vagyok kepes eszrevenni! Hha..hh..engem az utca nevelt!

“A szokásos antiszemitázásodhoz csak csak annyit, érvnek kevés, bemutatkozásnak elég.”
*

“Illene felismerni a különbséget antiszemita és anticionista között, de persze nyilvánvaló, miért is kell mindenképpen a két dolgot összemosni. Előbbi nem vagyok, sok ok miatt sem, amit itt most nem fogok felsorolni, utóbbit felvállalom.”

Ne vallad fel, egyaltalan! Szerinted ha egy anticionista tagadja a zsidosagot/barmely szignifikans ponton, mert o” csak a cionizmust tagadja, akkor azt hogy nevezzuk? A Neturei Karta-t tekintve [Neturei Karta (arameusul: נטורי קרתא, “A város őrei”) haredi zsidó csoport néhány száz taggal, melyet 1935-ben alapítottak, amely a cionizmust …], minthogy ugye nem idegenek, hanem zsidok, hasznalni lehetne a ‘belso antiszemitizmus’ kifejezest is. Ugyhogy, a ket szohasznalat egy fogalom, mas-mas aspektusbol. Ergo: ujabb oltletet adsz a targyalasokhoz! Petiba, legyunk mi ketten a ket fotargyalo!:))
Amugy mit sejtelmeskedsz (szogedi csanad ag vagy?):)

 305. becsuszoszereles1k — 2014-05-27 23:01 

286.@gigabursch: Te miota tudsz fettelni es/vagy kurzivalni? Add at a tudasod!:)

 304. becsuszoszereles1k — 2014-05-27 22:54 

@rebel: Hu! Ennek utana kell nezni! [De majd @realcorpus!:)) Bocs, kekgatyo!:)

Ize’: hat a Nilus, a deltajanal, ott volt egy aprocska szigetszerusegen (szaraz helyen) megorizve Jozsef teteme, el is mentek erte (utolso kivansaganak, es sajat igeretuknek – vagy 210(-) evvel korabban – megfeleloen), a Kivonulas alkalmaval! Aze’ man, az szep tavolsag, szoval, ahogy mentek a Sas-tenger fele, talan onnan ugrottak at erte Kairoba – vagy a ladaval machinaltak valamit?, ami akkor mar megvolt.
De en epp a Frigylada Szentfoldrol valo kivitelben ketelkedem. Nem ugy van az!:)

 303. rebel — 2014-05-27 19:47 

@becsuszoszereles1k:
Hancock a Jel és Pecsétben szépen leírja hogy követi a Frigyláda és az azt kereső Templomosok nyomát. Titokban-álcázva vihették Etiópiába, a Níluson úsztatva. Érdekes momentum, hogy állítólag x évet vagy évtizedet (évszázadot?) a nílusi Elefánt szigeten pihent a láda, mielőtt megérkezett Axumba. Ennek egyértelmű nyomai vannak a szigeten. Keresztény kopt kolostorok vannak rajta üres Szentek Szentjével és ott élő e hagyományt ápoló szerzetes remetékkel, akik tényként közlik hogy x ezer éve ez volt a Frigyláda átmeneti helye hosszú ideig… Tehát így közel 3000 éves távlatból nyomon követhető az elszállítás. Kérdés amúgy hogy a bibliai illetve izraeli feljegyzett kronológia helyes-e. Tehát amit ie. 690-nek gondolunk valóban annyi volt-e és nem plusz-mínusz évtizedes eltérések hanem akár évezredes is lehet, némely vizsgálódó szerint….

 302. becsuszoszereles1k — 2014-05-27 19:36 

298.@realcorpus: Egy alom!:)
Nalad nagy egyetertes van keritesen belul? Az elet mindenutt zajlik! De legalabb elet!:)

 301. becsuszoszereles1k — 2014-05-27 19:23 

296.@rebel: Az sem keves, hogy jokat irsz…:) Figyi:

“A Frigyláda valamikor Kr.e. 1250 és 1240 között, az egyiptomi kivonulás utáni második év első hónapjában készült a Sínai-hegy lábánál az Úr útmutatásai alapján. A 40 éves vándorlás alatt mindvégig az izraeliek táborában volt, egy szentélynek nevezett sátorban.

Kr.e. 1210 tájékán, Mózes halálát követően az izraeliek a frigyláda erejének segítségével átkeltek a Jordánon, majd elfoglalták Jerikót.

Kr.e. 1210 és 1060 között az ereklyét egy Silónak nevezett szent helyre vitték. Kr.e. 1060 táján az Ében-Ézeri csata során az izraeliek vereséget
szenvedtek, és a Frigyláda a filiszteusokhoz került, akik Asdódba szállították, de itt a Frigyláda ereje lerombolta szentélyük szobrait, és súlyos betegségeket idézett elő. A láda innen Gáthba került, ahol majd 7 hónappal később a Frigyláda okozta veszteségek miatt a filiszteusok visszaküldték a szent ereklyét az izraelieknek Béth-Semesbe, ahonnét a zsidó főpapok a megfelelő óvintézkedésekkel elszállították Kiliáth Jeárimba, egy Abinádáb nevű férfi házába. Kr.e. 1000 körül Dávid király ünnepélyes külsőségek között átszállítatta a Frigyládát Jeruzsálembe, ahol egy újabb szent sátorban helyezték el – egészen addig, amíg Dávid fia, Salamon király egy hatalmas templomot nem építtetett, amelybe Kr.e. 995-ben helyezték el a szövetség ládáját.

Itt állt a láda több mint háromszáz éven keresztül – sértetlenül.

Kr.e. 687-től egy olyan uralkodó került hatalomra Izraelben a 12 éves Manasszesz személyében, aki 55 évig tartó uralkodása alatt bálványokat állítatott fel Salamon templomának külső szentélyébe, míg a belső szentélybe, a Frigyláda helyére Aser képmását helyezte.

A Frigyládát ekkor a főpapok kimenekítették a templomból, és Kr.e. 680 tájékán elhagyták vele az országot,[…]”Forrás: Hihetetlen! / 2002/ 11.szám

Tenyleg? Emlekezzunk mar a Templomosokra! (Most nem keresem elo – bocsass meg Tiboru! -, hogy idezzem), de ki az az oktondi, aki egy ilyen hordereju muveletet direktbe szervez le?! Lattak oket kivinni? Lattak – a CNN is kozvetitette, helyszinrol! Ez csupan az en konteom. Bar arra az idore esik Manasse uralkodasa es az asszirok egyiptomi hadjaratai, amiben tan o” is resztvett, es valoban tervbe vehettek volna egy ilyen kiserletet, hogy megnezik, hogyan is funkcionalna a lada igazabol…am az ezt megelozo (es koveto idokben) balvanyimadas dult Judeaban, es az Ezekias jambor kiraly halalatol fia(Akhaz, Akhaz fia Menasse) uralkodasa kezdetere (kb. 10 evi lauffal), bizonyara mar gondoskodtak a frigylada biztonsagos elrejteserol – es nem is hiszem, hogy lett volna lehetoseg a kivitelere, plane latvanyosan, de meg kamuflazskent sem! Es a piramisban sem tortent akkoriban vagy kesobb semmi figyelemre melto terraszaporito esemeny.:) Kerdezhetnenk: mi bizonyitja, hogy a Frigylada a Szinajon keszult es akkor, amikor es ahogyan a Szent Iras jelzi? Ki lehet szamolni mindent. De egyszerubben fogalmazva, nehany rautalo jelbol is kovetkeztethetuk: az Exodusnal ki (mi?) vezette Izrael fiait? Nappal a Felhooszlop (‘hogy vezesse’), ejjel a Tuzoszlop (‘hogy vilagitson’). Tehat nem haladt elottuk a Frigylada! Pedig ha lett volna, annak kellett volna elol haladni! A kesobbi(40 ev multan), a Jordanon valo atkelesnel (szinten a nagy viz motivum) mar a Frigylada vezet, segit – es le is van irva akkent, amint volt. Tehat, ami le van irva, az van. Formallogika, mint alap (informatika?). Ma mar van lezere az emberisegnek, es honnan? Rajottunk, a maga idejeben.

Es most megfogadom @igazitrebics (mindig) bolcs tanacsat!:)

 300. realcorpus — 2014-05-27 14:18 

@realcorpus:
Jajj! Nem igaz, igazitrebics. Bocsánat!

 299. realcorpus — 2014-05-27 14:17 

@rebel:
Nyugi! Errefelé a nyelvtannáci kevés.
Érthető így is a tartalom.

Azért, amit igaztrebics írt, az is igaz. =)

 298. realcorpus — 2014-05-27 14:11 

@rebel:
Látom, te is szereted a sci-fi-t és a történelmi kalandregényeket. =)

Izrael?! Izrael nem a zsidó nép, csak egy állam. Aztán, ha nem tévedek, ott sincs olyan hűdenagy egyetértés kerítésen belül sem. Szóval, akkor melyik csoport is kapja meg?

Koptok nézőpontját leírtam.

Mi is játszunk? Akkor csakis ide való! =)

 297. igazitrebics — 2014-05-27 14:05 

@rebel:
Pedig eccerű ám! Az “Ezt mondom” gomb lenyomása előtt el kell olvasni! 🙂

 296. rebel — 2014-05-27 13:57 

Nagyon zavaró, hogy nem lehet utólag szerkeszteni (legalább pár percig a beírás után), rohadt sok hibát nem tudok kijavítani… :-s

 295. rebel — 2014-05-27 13:31 

@realcorpus:
Szerintem két lehetőség van. 1. Izrael már titokban rég elvitte az ősi tulajdonát onnan, amit Etiópia készségesen visszaadott, s most ott Axumban is csak replika Frigyláda van

2. Izrael nem hiszi, nem tudja, hogy biztosan ott a láda. Tudniuk kell róla hogy nemhogy teória van, hanem Etiópiában bárkit megkérdezel tényként közli, hogy természetesen a Frigyláda Axumban van náluk. erről nyilvánvaló hogy tud Izrael. Tehát legalábbis el kellett volna menjenek megnézni. Titokban lehet hogy el is mentek már rég oda és vagy otthagyták mert nem az igazi, vagy elvitték már titokban és meglehet hogy már rég a helyén van a Salamon templomban.

Mellesleg egyes elméletek szerint, a Nagy Piramis királynő kamrájában levő gránit “szarkofágba”, pontosan beleillik méretileg és a Nagy Piramis is valójában egy “Szentek Szentje”, amit a Frigyláda, azaz az Athanor működésbe hoz – mondja a teória – s ki tudja mit csinál. Van aki szerint térugró- féreglyuk kapu nyílik meg más világokba (akár másik univerzumba, vagy a mi univerzumunkba de irtózatosan messze), pl akár a Föld ősatyjaihoz a Szíriusz bolygójára (vagy ki tudja hová a kozmoszban), illetve mások szerint a túlvilágra nyit kaput, a szellemvilágba/Mennyországba és pokolba is, aztán van olyan elképzelés is, hogy halottat támaszt fel, örökéletet ad(persze ezek egymást ugyebár hipotetikusan akár ki sem zárják, mivel ugyebár ha multifunkciós alien/atlantiszi szupergép, akkor paralel csinálhat több dolgot is az Athanor üzembe helyezve, dokkolva a Nagy Piramissal), és van az is hogy olyan mezőt/sugarat bocsájt ki, ami életet teremt egy halott bolygón, tehát kvázi terraformáló, bolygó “megtermékenyítő” készülék.

Abban Petibának igaza van amúgy, hogy végül is ha belegondolunk tényleg nem egyértelmű a zsidó tulajdon elvileg; hiszen ugyebár Mózes erőszakkal hozta el – bár ugyebár ha valóban Isten (alienek/atlantisziak) igen erős, mondhatni agresszív támogatásával, az azért meglehetősen erős alap lehet persze… Hiszen előtte ókori egyiptomi tulajdon volt. Node az a nemzet kihalt. Talán a koptok nevezhetők valamelyest utódainak, de azok sem genetikai, vérvonal utódok, hiszen rég bekeveredtek genetikailag a helyi kreol népekkel, arabokkal; szóval legfeljebb csak kulturális örökösei az ókori egyiptomiaknak talán némileg, de hát nem túlzottan, hiszen egy keresztény nép, már lényegében ne is külön etnikum vagy kisebbség, hanem arabok, akik az egyiptomi keresztény közösségben gyakorolják a vallásukat, az ősi egyiptomi hagyományhoz és kulturához vajhmi kevés közül van, szerintem lehet mi itt többet tudunk az ősi egyiptomi hagyományról és misztériumokról, mint e koptok többsége.

Tehát ha Izrael tulajdonjoga kérdéses, a koptoké legalább annyira. Aztán ha visszább megyünk és tegyük fel, atlantiszi volt valóban az Athanor; hát aztán ott meg nincs kérdés, az a nép teljesen eltűnt, nincs senki aki legitim jogutódként léphet fel (bár ette is van teória, sőt konteó!). Drága Kovács Magyar András főtáltos barátunk a szószólója eme teória körnek ugyebár. Mit is mondanak az új magyar táltosok? (nagyjából saját szavakkal írom, az eleje egybe vág az általános teóriával nagyjából) A Földre az életet egy Szíriusz rendszerből érkezett alien nép hozta, akik ó Atlantiszt és Mu-t is alapították, egyszóval egy prehisztorikus globális szupercivilizációt. (Aranykor) Miután globális katasztrófa megtizedelte őket és lerombolta városaikat, a túlélők egy része visszament a szülőbolygójukra. Akik maradtak, újáépítették részlegesen Atlantiszt, és megkezdték az ember projektet, azaz az itt élő majomfajokat génmódosítani (egyébként érdekes hogy úgy tűnik, több majomféle is paralel hirtelen ugrott egyet az evolúciós skálán, paralel több előebmber vonal fejlődött eleinte, aztán végül egy maradt ugyebár) és megalkották az az értelmes embert. A korai történelem során fogták a kezüket, gyámolították és fegyelmezték is őket ( Ószövetségi történések), majd az Özönvíz újra elpusztította Atlantiszt, a fővárosuk (a nagy sziget) és a legtöbb településük elsüllyedt illetve víz alá került, mivel globális nagy vízszint emelkedés lett ezután. S az atlantiszi túlélők és a túlélő ősemberek már együtt folytatták, összeolvadtak. A szíriuszi atlantisziak hozták ugyebár az ősi kozmikus tudást, mind misztikumban mind technológiában. Az ősember pedig masszív és a bolygóval “kompatibilisebb” gént. Az atlantisziak települései a megalitikus építmények illetve mai romok, a piramisok, Stonehenge, Baalbek, Teotihuacan stb, és a Tigris és Eufrátesz közti korai civilizációban is jelen voltak, aztán félig-meddig fokozatosan kihaltak illetve teljesen beolvadtak. A magyar táltosok szerint, az utolsó két ősi nép az egyiptomiak, a szanszkritok, magyarok, a pártusok és a szkíták, akik egyenesági leszármazottjai a szíriuszi-atlantiszi népnek, a tudás őrzői az atlantiszi vérvonal és gén örökösei. Mivel a magyar nép kivételével ezek a nemzetek kihaltak illetve teljesen beolvadtak, ezért mára egyedül a magyar az atlantisziak vérvonala és jogutódja, tehát a Frigyládához emiatt akár nekünk is lehetne jogunk… (már ha mindez igaz lenne) 😉

Ki is követelheti magának a Frigyládát (már ha ott van Axumban), tehát. Izrael? Koptok? Mi magyarok? 😉

 294. realcorpus — 2014-05-27 01:04 

@rebel:
“…majd RÁBÍZTA megőrzésre a helyieknek, és nem nekik adta.”

Ezzel egy időben azt is közölhette, kinek adhatják át/vissza a ládát. Ezek szerint még nem jelentkezett érte. (kb.= a svájci széfek kezelése)

 293. becsuszoszereles1k — 2014-05-26 22:45 

290.@petiba: Hat, van benne nehany telitalalat!:)

 292. rebel — 2014-05-26 21:00 

@petiba:
Tehát szerinted Salamon király nem zsidó volt, hanem palesztin, római vagy arab?! Ja értem… 😀

 291. petiba — 2014-05-26 20:39 

@rebel:

Izrael nyugodtan kérhetné vissza? Vagy Palesztina? Vagy Júdea? Vagy esetleg az egyiptomi birodalom?

 290. petiba — 2014-05-26 20:28 

@becsuszoszereles1k:

Legkedvesebb házi judeofil konteonyicánknak írhatnám azt, hogy sajnos, fogalmad nincs róla, mennyire tevedsz Izraellel kapcsolatban.
De egyrészt be kell ismernem, hiba volt általánosítanom, hiszen pl. azok a bátor Neutrei Kartások (meg még sokan mások), akik Izraelben élnek, nos, rájuk pl. nem vonatkozik az, amit írtam, és amit fenntartok. Csatlakozva azokhoz az anticionistákhoz, akik a világ egészen más pontjain vallják ugyanezt. Másrészt meg csodálkoznék, ha nem tudnád te azt nagyon jól, hogy szó sincs tévedésről.
A szokásos antiszemitázásodhoz csak csak annyit, érvnek kevés, bemutatkozásnak elég. Illene felismerni a különbséget antiszemita és anticionista között, de persze nyilvánvaló, miért is kell mindenképpen a két dolgot összemosni. Előbbi nem vagyok, sok ok miatt sem, amit itt most nem fogok felsorolni, utóbbit felvállalom.

Rebel kollega naivitásához annyit, hogy az utopisztikus idalizmus kellemes gondolati játék, de le kell szállni a földre, mert ha sokáig ázik a kezünk a biliben, hamar felmaródik rajta a bőr.
Van valami bájos bambaság, amikor lánglelkű liberális ifjoncok a pörgős karszék langymelegében kellemesen ücsörögve olvasgatnak, álmodoznak a szép jövőről, és elfelejtenek kilépni az utcára, körbenézni egy-két veszélyesebb terepen, (nyócker, Ózd környéke, Gilvánfa, Patapoklosi, stb. stb.)
És akkor még el se merültünk a kutatók szépséges világában. (Kezdetnek esetleg javasolnám a gyógyszerkutatók és gyárak gyönyörűséges világát, mondjuk Virapen úr (Eli Lilly), vagy a laetril kutatásról és az azt akadályozó kutatólobbiról, Griffin könyvével)

KI. A jugó háború áldásait a déli határ közelében élők egyrészt a saját fülükkel élvezték, hallgatva a huszadik századvégi ágyúlövéseket, rettegve tőle, hogy ugye nem jön át idáig, rettegve, hogy az ott élő rokonoknak nem esik-e bajuk, meghalnak,megsebesülnek, kitelepítik-e őket, hova lesz a ház, a föld, az állatok, a besorozott fiú, férj, testvér, barát, szomszéd. Aztán a háború, a magyarok ágyútölteléknek való besorozása elől érkező menekülőáradat elhelyezése üres lakásokban, hétvégi házak téliesítése, hogy lakhatóvá legyen egy szál semmiben elmenekült rokonoknak, barátoknak, vadidegeneknek. Nekik valami munkát, megélhetést, fát, ruhát keresni. És szorítani, hogy hagyják békén a rohadékok Eszék hídjait.
Nem, nem vagyok mentős. Abba én lelkileg beleroppannék.
BE.

Frigyláda. Ki tudja, kié. A Biblia nevű mesekönyv? Ha a nekünk nem tetsző részeit olvassuk? Vagy hiteles dokumentumok, ha egybevágnak az elképzeléseinkkel? Én a Davies-féle minimalistákkal tartanék 🙂
De HA MÁR, akkor én az eretnek gnosztikusok csapatát erősíteném. Valszeg.

 289. rebel — 2014-05-26 18:18 

@sztalker:
Bocs de ellenkeznem kell kicsit. Az egyiptomi piramisok már ott voltak és látszottak, Kína saját történelmét csak tudja és a saját lelőhelyeit ismeri, az övék. A Seuzo egyrészt MEGTALÁLVA lett akkor amikor már egy évezrede itt éltünk, másrészt ha a római Birodalom korának legvégén volt egy római arisztokrata haciendájában, azt ekkortájt nagy valószínűséggel a hunok rekvirálták, akik végül is a mi rokonaink, így is formálhatunk rá jogot. Azonban látható hogy nem igazán sikerült jogi úton megszereznünk a Seuzot, ami ugyebár pontosan a én személetem erősíti. A Seuzo tulajdonjoga is kétséges, nem tisztán és vitathatatlanul a mienk. A Frigyláda esete még cifrább, mert a mítosz szerint ugyebár bibliai korokban egy zsidó király vitte oda a saját tulajdonát, mentve Jeruzsálemből, majd RÁBÍZTA megőrzésre a helyieknek, és nem nekik adta. Ergo ha meg lenne az igazi Frigyláda, Izrael pl egészen nyugodtan kérhetné vissza… Tehát bár vannak hasonlóságok, de mindegyik eset el is tér egymástól jelentősen.

 288. sztalker — 2014-05-26 16:54 

@rebel:

A belügyhöz:
Igen, de szigorúan ezen az alapon akkor a Seuso se lehetne a miénk, és az egyiptomi piramisok sem a mai Egyiptomi Köztársaság közkincsei lennének, mert nincs köze (folytonossága) annak a kultúrának az ókorban előtte ott létezetthez, csak ahhoz a területhez, ami most épp ehhez az országhoz tartozik.

Ugyanígy a tálibok által elpusztított (felrobbantott Buddha-szobrok) esete sem csak Afganisztán belügye, hanem a nemzetközi kulturális szervezetnek is van ráhatása arra, hogy azt pl. hogyan rekonstruálhassák és kik, mert a szakszerűtlen beavatkozás még nagyobb baj lehet, mint a jelenlegi szétrombolt állapot.

http://sg.hu/cikkek/103186/tilos-ujjaepiteni-a-talibok-altal-felrobbantott-buddha-szobrokat

 287. rebel — 2014-05-26 14:55 

@sztalker:
De legalább az egy ország belügye. Saját történelmük saját artifaktja. Ha a Kína a saját régészeinek nem hagy valamit feltárni egy dolog. A Frigyláda nem Etiópiáé, a Nagy Priamis nem az arab Egyiptomé és hosszú a sor… egész más eme esetekben a leányzó fekvése…

 286. gigabursch — 2014-05-26 14:32 

@becsuszoszereles1k:
Szervezni szevezhettek, még ha futja is rá el is megyek, csak legyes sok sör, meg virsli, mert nem lesz mivel párbajozni és ha csak néznek ránk, akkor baj lesz, mert kell a megoldás, különben dühgbe jövünk
🙂

 285. sztalker — 2014-05-26 14:05 

Nem kell a Frigyláda (ha egyáltalán az van abban a kis épületben, ahol állítólag az eredetit őrzik, mert pl. a helyi körmeneten, Axumban egy szép másolatot szoktak körbehordozni, ha jól tudom) kutatásának akadályozását különlegesnek eseménynek gondolnunk, a régészek már régóta áhítoznak a nagy kínai császár (aki egyesítette Kínát), Csin Si Huang-ti földpiramisának a feltárására is, csakhogy pont a kínai kormány(zatok) akadályozzák ezt leginkább, mégpedig pont vallási okok miatt. (Hivatalosan persze az ásás során előforduló visszafordíthatatlan károkra, és a jelenlegi technológiai eszközök elégtelenségére hivatkoznak, de ez az érvelés valójában kamu, tképpen félnek az átoktól, ami talán az egész mai kínai világhegemóniát sújthatná!)

Egyszerűen arról van szó, hogy annyira rettegnek az ősök szellemének megbolygatásától, hogy egyelőre nem merik ezt a feltárást bevállalni. A közelben talált világhíres agyaghadsereg csak afféle mellékes kiegészítője volt az óriási sírkomplexumnak, de sem Maoék, sem Teng-hsziao Ping, sem az azóta már totál világvezető posztkomcsi meg globálkapitalista szemléletű pártvezetés nem tudott (egyszerűen nem akart) ezzel a dologgal foglalkozni, tehát még ők is, nemzedékek és társadalmi rendszerek, gazdasági paradigmák átvonulása után sem mernek egy ilyen vallási szentséghez hozzányúlni.

(Azt meg egyszerűen nem hiszem el, hogy pont Kínában ne lenne elég pénz és szakember ilyesmire. Talán egy nagyon elmaradott afrikai ország mondjuk visszapasszolhatná ilyen indokkal a labdát teszem azt az UNESCO-nak azzal, hogy amíg azok nem adnak rá felszerelést meg profi régészeket, állagmegóvó berendezést stb, stb, addig várnak, de pont Kína esetében ez eléggé hihetetlen szerintem, amikor tudjuk, hogy olimpiát tudnának rendezni akár minden évben, vagy Holdraszállást is havonta, ha épp parancsba kapják…)

http://sg.hu/cikkek/91589/bepillanthatunk-valaha-az-elso-kinai-csaszar-sirjaba

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_piramisok

 284. becsuszoszereles1k — 2014-05-25 03:51 

@rebel: Szervezhetunk Rebel! A tegnap esti (ejszakai) csapatunk (Petiba, realcorpus, rebel, becsuszo – meg barki, ha akar)!:) Inne ugyis kozel van!:))
Rebel, varj, mert 2 malomban orolunk. En kizarolag a Jeruzsalemi Templomrol (I., II. -hhahha: romai szammal!) beszeltem.
Es kizarolag a Jeruzsalemi Szentely Szentek Szentjerol.
Az a helyzet, hogy valodi szentely csak Jeruzsalemben lehet (ergo van), es valodi frigylada is csak ott lehet.

Errol nem tudtam, nem tudok, hogy masutt lenne egyaltalan ilyen (?) vagyis egyaltalan szentely! Hm! De/es ha van is, az valami mas lesz. Kivancsiva tettel!

A konyvet nem ismerem, koszonettel vettem az ajanlasodat, es elolvasom orommel a konyvet!:)

 283. rebel — 2014-05-25 01:18 

@becsuszoszereles1k:
Azt gondolom, hogy a bibliai időkben, a Biblia leírásai szerint (melyek hitelességét ugyebár sokan megkérdőjelezik erősen) milyen volt az ládaőr az ősi izraeli szentélyben az egy dolog. Az is egy másik dolog, hogy milyen volt ez az őr az ókori Egyiptomban és az is egy másik dolog, hogy kifélék mifélék kezelték, kisérték a ládát Mózes csapatában, de az meg aztán megintcsak egy másik dolog, hogy most – illetve az utóbbi 2-3 ezer évben – amióta állítólag ott van – Etiópiában kiféle miféle úriemberek az őrzői a ládának…

Ha netán eddig nem tetted (és szerintem nem, hiszen azt írod, nem lehet vak a láda őrző), javaslom olvasd el Graham Hancock: Jel és Pecsét c könyvét. Hancock igen viszontagságos úton elment Akszúmba, saját szemével látni a Frigyládát (nem sikerült, mert amikor be akart rontani a Szentek Szentjébe, leteperték az ott (az előtérben) lesben álló markos szerzetesek és örülhetett, hogy megúszta letartóztatás nélkül), de legalább a bizonyos ominózus szentély. Állítása szerint ez az őrző bizony vak. Ez a 2″forrásom”… (tudom sokan áltudós kóklernek, új Danikennek tartják, de szerintem lényegesen komolyabb oknyomozó a pasas, mint sok szenzációhajhász rejtélygyáros áltudós, sokkal kevésbé fantaszta.. de nyilván nem szakavatott tudós), én elhittem neki hogy vak ez az őrző, hiszen mi előnye lenne belőle ha ezt csak hazudja..? De ha netán mégsem vak ez a jóember, akkor Hancock hazudott… ezesetben én kérek elnézést…
Nem szervezünk egy konteó blog expedíciót? Utazás Etiópiába, Akszumba, legalább kívülről megnézzük az “igazi” Szentek Szentjét és pár méterre leszünk az “igazi” Frigyládától.. 😉

 282. becsuszoszereles1k — 2014-05-24 05:12 

@petiba: “A globális összefogás egyik fő kerékkötője a háborús uszító Izrael jelenleg is, igencsak szeretné lerohan(tat)ni Iránt az USA-val…” – mint legkedvesebb hazi antiszemitanknak mondom: Halisten, fogalmad nincs rola, mennyire tevedsz Izraellel kapcsolatban.

@realcorpus: Ket dologban nagyon igazad van, es az ket alapfontossagu dolog: az eberseg es onvedelem(vedelem), valamint a teljes emberiseg (tehat akar egyetlen emberi leny) teljes degradaltsaganak tenye a mai(?) vilagban, ami ellen igenis, fel kell venni a harcot – es a harc meg sokaig el fog huzodni. De komplexusokbol nem lehet kiindulni, barmilyen nemes is a cel, mint ahogy Petiba is nem hiaba mutat ra a legnagyobb jozansaggal es realistan a negativ es nagyon is letezo emberi tulajdonsagokra es veszelyeire (ember embernek farkasa), de tisztan csak ebbol kiindulni is tulzo, esetleg szelsoseges elkepzeles. Rebel pedig az etalonrol beszel, ami kivanatos, egyfajta merleg nyelve, es ami igenis epp ugy megnyilvanul az emberiseg leteben, mint az ket masik jelenseg komplexum, amirol ti beszeltek. Mindharomnak (mindharmotok allaspontjanak) van letjogosultsaga, es epp ezt kellene egysegbe hozni proporcionalitassal – amiben nem zavaro, sot kivanatos a minel nagyobb sokszinuseg. Jelen kommentelesre vonatkoztatva: meg kell hogy ferjen egymassal Rebel utopiaja (ami tavol all a naivitastol, hisz ha naiv volna, semmit nem latna, es ilyet nem allithattok rola), Realcorpus elkotelezettsege az igazsagossag mellett es Petiba vigyazo tekintete a vilag infernalis jelensegeire es annak tapasztalati sulyossagara – bar lehet, hogy egy kicsit mas leosztasban!:)
[OFF: Tobbszor felotlott mar bennem Petiba, hogy megtapasztalhattad a jugo haboru aldasait, mint irtad tobbszor, hogy a deli vegeken elsz. Irtad, hogy az egeszsegugyhoz ertesz. Eletmentes? Mentes?]
A Frigylada meg elsosorban az Orokkevaloe, aztan az egesz emberisege. Mar csak azt kellene tudni, hol van maga a Frigylada. A leirasokbol tudhato, milyen ovintezkedesek vonatkoztak a hasznalatara es kulon is a szallitasara. Tanulsagos a szinten bibliai elmondasa az esetnek, amikor lecsuszni latszott a lada, es valaki buzgosagbol (kishituen) hozzakapott, es azonnal halalat lelte, ahogy hozzaert. Az is le van irva, hogy a Jeruzsalemi Szentely(ek> I. es II.) Szentek Szentjenek ablaknyilasai kifele szukuloek voltak, hogy “kvazi” szurjek az onnan kiaramlo energiat. Rebel: senki fogyatekos nem szolgalhatott a Szentelyben, tehat senki nem lehetett vak (sem). A latas ugyanakkor az udvozules kulcsmomentuma, de ez mar egy mas tema.

Inkabb menjetek el a mai Konteo2 talalkozora, es legyen jokedvetek!:)

 281. petiba — 2014-05-24 01:42 

@rebel:

Testvérek biztosan nem vagyunk, de konteós olvtársak mindenképpen. És valóban, mindenki abban hisz, amiben akar. (legalábbis egyelőre még)
Amúgy figyelembe véve bizonyos dolgokban való szembenállásunkat, rendkívül érdekesnek tartom, hogy akadt egy csomó dolog, amiben viszont egyet értünk 🙂
Most képzeld el, ha mindenben egyet értenénk, akkor a hozzászólásom ennyi lenne a tiedhez:
-Igen. Dögunalom lenne, nem? Na, jóéjt, kellemes kampánymentes hétvégét!

 280. petiba — 2014-05-24 01:36 

@realcorpus:

Adva van két faszagyerek kutató. Mondjuk rák témában kutatnak. Mondjuk első kézből sztorizok. Csak mondjuk.
Mindkettő hosszú éveket tett fel az életéből kutatásra. Az egyik sikeresebb, jönnek az eredmények. Meghívások világszerte. Publikáció a szakma legnevesebb kiadványában. A másik mindent megtesz, hogy az egyiknek betegyen. Feljelentgetések. Hamis vádak. Megalapozatlan kijelentések. Kavarások médiamegjelenések körül. Mindez fokozva, ha a “másik” mondjuk (csak a példa kedvéért feltételezzük) az aktuális kurzus embere. És komolyabban is be tud tenni – ebből kifolyólag.
Pitiáner ügy. Csak pár száz misi. Hol van az amerikai rákkutatás milliárdjaitól…Ott kutatók mérési eredmények meghamisításától sem riadnak vissza, ha egy másik kutató mondjuk laetril-kutatásokkal foglalkozik. Szóval szép dolog a kutatás, szép lélek a kutató, de ha kicsit leúszunk a felszín alá, hogy rálássunk a víz alatti részekre is, rájövünk, hogy jobb az nekünk, ha nem akarunk mindenről tudni, és maradunk a hitvilágunknál :S

 279. rebel — 2014-05-24 01:32 

@petiba:
Rendben testvér.. legyen neked a te hited szerint… 🙂

 278. petiba — 2014-05-24 01:21 

@rebel:

Csak számodra parttalan – mint mindig, az olyan vita, amiben kapsz érveket, ( pár videó azért kicsikét komolyabb érv, minthogy személyeskedni kezdesz).

Szerintem valami eszméletlen álomvilágban élsz, nem is tudtam, hogy ennyire, de ez mondjuk érthetővé teszi némely kijelentésedet.

Nem engem kell sajnálnod, hanem magadért kell aggódnod. Aztán abban is tévedsz, hogy én nem “gyűlölöm az USÁ-t, de még Izraelt sem”. Ne magadból indulj ki. Ha negatív érzelmeket kell megfogadni, én képes vagyok rá, hogy különbséget tegyek gyűlölet és megvetés között. De akkor sem az USA-t gyűlölöm, hiszen sok derék amerikai ember él ott, akik pontosan látják, tudják, hogy mit művelnek országuk irányítói. Pl. zárójelben a 9/11 kivizsgálását se hottentották követelték, hanem derék amerikaiak, akik nem vették be a kamu mesét.

Remélem mielőbb megszabadulsz attól a borzasztó tudatállapottól, hogy a terrorista világcsendőr jelenleg Oroszország, meg Irán, mert nem. Emberiség ellenesebb bűncselekmény Hiroshimánál és Nagaszakinál még nem volt nagyobb, bármit is próbálsz bemesélni. Megint elmész a “csak egy szem” tévútra. Abszolút értékrend és igazságérzet torzulásod van. A fanatikus gyűlöletet ne nálam keresd. Állandóan megpróbálod rámragasztani a saját érzéseidet. Biztos nehéz ezt elképzelni, pedig máskor megy ez neked – nem mindenki olyan, mint te, és nem mindenki gyűlöletből írja le a gondolatait. Felesleges magamat, vagy bárkit “paráztatni” – van éppen elég dolog a világban, ami általános “parára” okod ad. Én meg úgy gondolom, és sajnos ha megnézel néhány hírcsatornát azok is ezt igazolják, hogy a gondolatvilágod elképesztően távol van a valóságtól. És ezzel tényleg nem lehet mit kezdeni. De nem is kell. Azzal viszont kezdened kell valamit, hogy képtelen vagy elképzelni azt, hogy valakinek jogosan van a tieddel szemben ellenvéleménye. Ezen mindig berágsz, elkezdesz személyeskedni, érvek nélkül. Remélem én is, hogy fejlődésem során sok mindenen túl lépek, de most gondold el, neked mi mindenen kell még túllépned, és mennyit kell még fejlődnöd. Még hozzám képest is. Hát még azokhoz képest, akikhez még nekem is fejlődnöm kell 🙂
Az elfogult underground média mégis micsoda? Origó, index, CNN? Oder? Én is szurkolok neked, látod, milyen kedvesek is vagyunk, hogy időben kezdj el fejlődni, mert ha elérsz egy bizonyos kort, és addig nem tudsz magadévá tenni szélesebb körű világlátást, lehet, hogy benneragadsz ebben a kissé szűklátókörű világban, erőteljes csőlátással. Ez a “mindenki hülye, csak mi nem” annyira ismerős valahonnan…csak kicsit durvábban megfogalmazva. Vitázni velem lehet, ha érveket hozol. Tényekkel cáfolsz és nem estimesével, vagy a kiválasztotti fensőbbségtudattal. Mert az vitaképtelen hozzáállás. És amíg ezen nem tudsz túllépni, addig tényleg reménytelen számodra, hogy vitázz velem, mert nem vagy rá alkalmas, pedig szellemi szinted alkalmassá tehetne rá. Túl keveset láttál még a világból ahhoz képest, hogy milyen gőggel próbálsz kinyilatkoztatni róla, ráadásul időnként elképesztően felkészületlenül. És ha beleütközöl valamibe, ami nem fér össze a világképeddel, megsértődsz és nekiállsz mellébeszélni. Szeretnéd, ha a számodra kellemetlen témák tabuvá minősülnének. Kezedben csak kettős mércét tartasz, és csak a kettős mérce mérési eredményeit fogadod el hitelesnek.
Csak addig tudsz vitát folytatni, beszélgetni, míg párhuzamok állításával nem találkozol. Mert onnantól bekattansz, és kész vége, képtelen vagy objektív szinten maradni. Elvakít a düh, és jössz a minősítgetéssel, amivel egyet érsz el – ahogy már írtam- amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten. Ha elkezdek veled a saját stílusodban kommunikálni,akkor sec-perc alatt bepörögsz 🙂
De nem baj, én nem futamodom meg a rossz vitától sem, csak nem biztos, hogy érdemes rá időt pazarolni. De jószándékom jele, hogy a “csak egy szem” után még elbeszélgetek veled.
(és legalább azóta megtudtad, hogy az nem csak egy szem volt, hanem egy tragikus halál is, meg ráadásul még két másik szem – szóval volt értelme szóba állni veled, mert tanultál belőle – talán)

 277. rebel — 2014-05-24 01:09 

@realcorpus:
Ebben egyetértünk; azonban azt kéne felismerni, hogy VÉGE azoknak a sötét koroknak, amikor ezek a hatalmaskodók képesek arra, hogy egy korrekt tudóst hazugságra bírjanak, akár pénzzel, akár fenyegetéssel. Ma egy tudós AZ IGAZSÁGOT FOGJA MONDANI, ha kérdezed és nem hajlandó mást mondani semmilyen érdekből, semmilyen hatásra. ÉS ma már ezek a korrekt tudósok dominálnak planetárisan hálistennek….

 276. realcorpus — 2014-05-24 01:00 

@rebel:
Ez a kérdés alighanem elkerülte a figyelmed:
Így már érthető, hogy nem a tudóssal van baj?

Valami miatt szinte mániákusan a tudósokat véded most is. Nincs rá szükség. Senki nem gondolja, hogy rosszat szeretnének, ne tudnának összefogni. Értsd meg, nem velük van bajunk! Úgyhogy nem kell többször leírnod, hogy milyen faszagyerekek. El van ismerve.

Viszont a kérdőjelünk/jeleink a mögöttük levő (Nem! Nem közvetlen dróton rángatásra gondolok.) hatalom, irányítás tekintetében van. Azok szándékát tartjuk aggasztónak, akik az átlagembereket (petibát, téged és term. engem és milliónyi/milliárdnyi társunkat) csupán hangyának tekint a saját kis homokozójában. Akiknek csak egy statisztikai adat része vagyunk, nem emberek.
(Persze egy maximálisan humanista se lenne jó vezető, mert annak is van hátránya, de jelenleg az előbb említettből van több, úgy tűnik…)

 275. rebel — 2014-05-24 00:24 

@petiba:
Jaj megint kezdjük.. 🙂 Hányszor írtam már neked és kértelek, hogy hagyjuk ezeket a parttalan vitákat…
Együtt érzek veled, és sajnállak, hogy ennyire mély USA és Izrael -fóbia és gyűlölet pszichózisában szenvedsz.
Remélem mielőbb megszabadulsz ettől a borzasztó tudatállapottól. Őszintén szívből szurkolok neked. Amíg ez mérgezi és befolyásolja a gondolkodásod, sajnos szemmel láthatóan nemhogy nem objektív, hanem sajnos nem is egészséges.
Ha szerinted az USA a legfőbb gonosz, de nem veszel tudomást arról, hogy mi megy az arab világban, vagy Kínában és az oroszoknál stb stb, olyan elképesztő embertelenségek, emberiség ellenes bűncselekmények, amik leírhatatlanok, mind súlyosságban mint mértékben, ezzel szemben felhozol néhány – nyilván borzalmas és elfogadhatatlan – túlkapást amerikaiak részéről “érvként”… Kb mintha a sorozat-cigánygyilkosok azt mondanák, hogy nekik igazuk van és helyes amit tettek, mert a cigányok lopnak… Abszolút értékrend és igazságérzet torzulás…
Ezzel a fanatikus gyűlölettel és elfogultsággal nem nagyon lehet mit kezdeni. Nem tudlak és nem is akarlak meggyőzni, hogy a gondolatvilágodon kívül létezik egy úgynevezett valóság és igazság és az egész más, mint amikkel magadat paráztatod…
Reméljük magadtól, ahogy fejlődsz, túllépsz ezeken a paranoid agyrémeken (amiket nyilván elfogult underground médiákból teszel magadévá) és “kinövöd”, hiszen intelligens tanult ember vagy láthatóan… Reménykedem és szurkolok neked. De vitázni és objektív platformot találni veled sajnos reménytelen…

 274. petiba — 2014-05-24 00:03 

@rebel:

Én még nem írtam ezt, mert megfontoltabb vagyok nálad, sajnos meglehetősen outsider vagy mind a tudományos berkekben, mind az alapvető emberi tulajdonságok tekintetében.
Ma már nincsenek születetten elvetemült állatok. Hmm, azokat az amcsi katonákat te mégis minek tartod, hős felszabadítóknak? Amcsi katonák Irakban már “régen van”, már eléggé nano age?

http://www.youtube.com/watch?v=V-wUn680R9w

2007 még info, vagy már nano?

http://index.hu/kulfold/2010/04/06/igy_lottek_helikopterrol_az_irakiakat/

Hát 2012?

http://www.origo.hu/nagyvilag/20121001-ugy-lovik-a-talibokat-mint-a-videojatekban.html

Akkor most olvasgassál, nézelődjél kicsit.

” Az oroszok, kínaiak, arabok sajnos még nem kapcsolódtak be csak részlegesen ebbe a globális összefogásba, tőlük még jöhet baj. USA-tól sokkal kevésbé mint USA-fóbiád miatt képzeled.. ”

Valamit benéztél…ezek nem oroszok, nem kínaiak, és még csak nem is arabok. Hanem a nagy világcsendőr kegyetlen, szarházi katonái.

A globális összefogás egyik fő kerékkötője a háborús uszító Izrael jelenleg is, igencsak szeretné lerohan(tat)ni Iránt az USA-val…

Sajnos ezek a korok nem múltak el, nem is tudom, mit kívánjak, megtapasztald-e személyesen, vagy inkább ne 🙁
Nem, azt nem kívánhatom még neked sem, hogy megtapasztald. Örülj, hogy távolról szemlélheted az “elmaradott gondolatok” mai valóságát és nem átélned. Ma, tegnap, és tegnapelőtt. Nem 20-30 éve.
Néha felmerül bennem a kérdés, vajon hol élhetsz te? A CNN jön a tévéden? Néha “uncsi” a sok negatív közvetítés, de aki ennyire nem a való világban él, annak talán kell a sokk, hogy felébredjen.
Alapvetően amúgy pozitív vagyok, hiszek az aranykor eljöttében, csak vagyok annyira realista is, hogy tudom, nem valószínű, hogy még az én (jelenlegi) életemben ideér. A misztikusok szerint amúgy a Kaly Juga legsötétebb napjai még messze vannak, még 211000 év a mélypontig, utána talán majd jobb lesz. Hacsak nem a végpontnál van a legnagyobb sötétség, mert akkor még cirka 427.000 évet kell várnunk egy jobb kor eljövetelére. Na, ehhez tényleg nem árt egy kis optimizmus :S

 273. rebel — 2014-05-23 23:23 

@petiba:
Már írtam ezt, láthatóan hogy sajnos meglehetősen outsider vagy a tudományos berkekben. Féligazságokból gyártasz elképesztően negatív paranoid hipotéziseket.
Az emberi lénye sem mint egyén, sem mint társdalom, akár még a “borzalmas” USA sem ilyen elvetemült és gonosz már mint mondjuk száz vagy akár 25 éve, és a régi korokban is leginkább azért volt mindenki ilyen geci, mert féltette a saját seggét és nem azért mert születetten elvetemült állatok…. Meg volt a jó oka mindenkinek a bizalmatlanságra. De teljesen új korban vagyunk. Lement az info age és a nano age küszöbén vagyunk.. Amiket írsz mind igazak voltak 20-30 éve még.. de már nem… Mondom hogy kicsit el vagy maradva… Nem lehet kellemes ennyi félelem és para közt élni.. Lazíts, beszélgess el fiatal tudósokkal, egyetemistákkal! Figyeld meg hogy gondolkodnak.. A legtöbb aggályodon csak mosolyognának… nem olyan rossz hely ám ez a bolygó mint volt és mint aminek képzeled. De persze biztos hogy sok mindenben igazad van. Sajnos még vannak bőven tűzfészkek és borzalmasan gondolkodó “emberek”. Az oroszok, kínaiak, arabok sajnos még nem kapcsolódtak be csak részlegesen ebbe a globális összefogásba, tőlük még jöhet baj. USA-tól sokkal kevésbé mint USA-fóbiád miatt képzeled.. Már nem.. valóban volt idő amikor nem különböztek sokkal még a náciktól sem.. De ezek a korok már elmúltak testvér… ma már a “többet ésszel mint erővel” korában vagyunk… nyugi… legyünk kissé pozitívabbak! 😉

 272. petiba — 2014-05-23 22:59 

@rebel:

Azt hittem viccelsz, de nem, tényleg ilyen naiv lennél?

“Ma már a tudomány internacionális. Nincs olyan hogy egy ország tudósai ilyen horderejű kutatást kisajátítanak.”

Ipari, műszaki kémkedés megvan? Aztán a kutatások olyannyira kisajátítottak, hogy méregdrága szabadalmakat jelentenek be, ha találnak valami tényleg fontosat. Legyen az pl. rákgyógyszer. A vízhajtásos autó jó lenne? Jó. Mindenkinek. Gyártjuk? Nem. A szabadalom hol lehet vajon? Valamely kőgazdag olajmufti széfjében. Oszt majd ha elfogyott az olaj, jöhet. Addigra már a víz amúgyis kurvadrága lesz.

“Nyilván ha egy önkényes agresszív kutató csoport akarna menni a Frigyládához (pl kínaiak, oroszok vagy irániak állami megbízással és kizárólagosan az országuk embereivel,”
Mondjuk itt első helyen nyugodtan az usákokat említheted. Ők szoktak “terrorizmus ellenes háborúkat” kirobbantani, ha valahol kell nekik valami cucc. Olaj, műkincs, ópium-felügyelet, piac, stb.

“az egész emberiség tudományos világa és közvéleménye, azaz AZ EMBERISÉG, nem hagyná”
Az “emberiség” tojik másokra. Ezért lehet ma a kommunizmus nevében embereket csoportosan kivégezni Észak-Koreában. Vagy keresztényeket Afrikában. Ölhetnek meg nőket Indiában, Pakisztánban mert “szégyent hoztak” a családjukra, amiért megerőszakolták őket. Ennyit az emberiségről.

“tehát nem fogadható el, hogy a kockázat és veszélyek miatt, akkor seperjük szőnyeg alá; mégpedig ugyanazért amiért az atomenergia kutatást sem lehetett, mert planetáris léptékű egész emberiségre kiható jelentősége van és a fejlődést extrém mód szolgálja.”

Találgatsz. Ahogy én is csak találgatok, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy már helyes csészealjakon ugrálgatnánk a téridőben, ha X idővel ezelőtt valamely játszadozó, kísérletezgető tudós csapat nem számolja fel az akkori – a mostaninál sokkal fejlettebb – teljes civilizációt. Amely mondjuk teljesen kihagyta a fejlődési ciklusában az atomenergiát.
Ahogy a CERN-nel kapcsolatban is sokan hangoztatták, hogy nem biztos, hogy jó ötlet úgy játszadozni vele, hogy nem ismerik a játék minden alkotórészét.
Lehet, hogy ez a cucc pontosan olyan, amivel egyszer már elpusztították a világot.
Vagy amivel bármikor elpusztíthatják az egész civilizációt a kutatók.

A nácizmus elleni küzdelem (atombomba) is annyira faszán emberiségi érdekből folyt, hogy Hiroshimában és Nagaszakiban elpárolgott egy csomó ember, aki életében nem látott nácit, de még egy felet sem.
(azóta is várjuk az atombombázó tömeggyilkosok nürnbergi perét – az emberiség és az emberiesség nevében)

Az is csak feltevés, hogy ha nincs atomkutatás, akkor most már csak vegetálna a civilizációnk. Ha nem állnak rá a tudósok az atomenergia kutatására, szellemi energiájukat és a kutatásokra fordított tőkét mondjuk valamely tényleg tiszta energiára fordították volna, akkor már mondjuk ezerszer fejlettebb nap, szél, geotermikus kollektorok, elemek, trafók állnának rendelkezésre.

” A kockázatot vállalták tehát a tudósok a jó ügyért, és lám, nem pusztultunk egyelőre ki atomfegyvertől”

Hát ja, globálisan (még) nem, bár a hidegháború idején (gondolom még csattogós lepkét tologattál) azért az emberek feje felett ott lebegett a kölcsönös atomcsapás fenyegetése a két szekértábor között. Azóta a dolog annyit még előre lépett, hogy még több államnak van atomfegyvere.
Meg aztán elég sokan “kipusztultak” Hiroshimában, Nagaszakiban, Fukusima környéke sem éppen szanatóriumként szolgált, és akkor még nem beszéltünk Csernobilról és Prijpatyról a halott városról. Vagy ami még Csernobilnál is sokkal gázosabb volt, csak elsumákolták az Cseljabinszk-Majak. 1957-ben a Kistim baleset robbanását, amit több száz kilométerről látni lehetett, negyedmillióan kaptak sugárfertőzést.

“Ha tehát egy ilyen team jelentkezne be az etiópoknál, akkor kutya kötelességük volna odaengedni ezt a team-et; mivel ad egy, ha nem engedik, az emberiség fejlődését gátolják, tehát emberiségellenes bűncselekményt követnek el; ad kettő a Frigyláda NEM AZ ÖVÉK!!!!!”

Ahogy kutya kötelességük lenne az izraelieknek beengedni az ellenőröket Dimónába, de nem teszik. És ezzel az atomsorompó szerződések, melyek az emberiség javát szolgálják, értelmüket veszítik, tehát emberiesség ellenes bűncselekményt követnek el. És? A kutyakötelességgel itt mi van?

“A tudósok elkezdenék rángatni egymás kezéből ki a ládát, mint az ovisok? Ugyan kérem. Nevetséges és irreális.”

Tényleg nevetséges és irreális. Szerintem azok, akikről kiderült, hogy nem a fél világot, de gyakorlatilag az egészet lehallgatják, már rég tudják, hogy mi van ott. Ha olyasmi, amit érdemes begyűjteni, már rég nincs ott, max. valami üveggolyó, mert már rég odadobtak pár deszantost,és hazacuccolták mondjuk az 51-es körzetbe. Majd a saját tudósaik ott biztonságos és titkos környezetben megvizsgálják, és ha kell, használják is, abban is biztos lehetsz.

“50-100 éve még persze, ez a veszély abszolút fennállt valóban (ezért írtam hogy el vagytok kissé maradva), de ma már nem. Ma már inkább megmosolyogtató, paranoia ezeken aggódni. Felnőttünk a feladathoz és túlhaladtuk az ilyesmit.”

Én úgy gondolom, sok meglepetés fog még érni téged az életben.

MÉg valami, amit realcorpus kollega is feszeget. Miért ne lehetne az övék? Éppenhogy vagy az övék, vagy rájuk van bízva az őrzése. Ahogy kb. minden népcsoportnak van valamije, ami az ÖVÉ. Ha az a valami jó, akkor megfájdul rá mások foga. És akkor megpróbálja erővel, vagy pénzzel, vagy csellel, átveréssel megszerezni. Ami vagy sikerül, vagy nem. És ennyi. Mert sajnos az emberi természet ilyen. Gondolj csak a hét főbűnre. Ebből kapásból ötöt ideigazíthatunk a témához.
Kevélység, fösvénység, irigység, harag, jóra való restség (vagy szellemi tunyaság)

“Nincs már más cél, nincs olyan, hogy most mi mondjuk csak Amerikának fejlesztünk; hanem már régóta az emberiségért dolgoznak.”
Te jó ég! Már meg ne sértselek! Ezt te tényleg komolyan gondolod??? Még a sajátjaikért se dolgoznak, (kb. 45 millió amerikainak még csak egészségbiztosítása sincs) nem gondolod, hogy az “emberiségért dolgoznak” az amerikai kutatók a fegyveres őrökkel, szögesdróttal, árammal elzárt területeken?? Nemár…

 271. rebel — 2014-05-23 17:07 

@realcorpus:
Persze nagy tiszteletet érdemelnek. De más az hogy őrzök valamit és más az hogy az enyém valami. Az egyik lehető legetikátlanabb magatartás, ha rámbíztak valamit és nem nekem adták, nem az enyém, csak őrzöm, mégis úgy viselkedek mintha az enyém lenne, kisajátítom és nem engedek senkit hozzáférni….

A gondolkodásom biztos valamelyest utópisztikus, hiszen meggyőződéses fanatikus anarchista pozitivista vagyok, és ez ugyebár egyfajta utópia. Azonban itt másról is van szó. Arról hogy a tudomány világa, egyre inkább távolodik el a köznép ill a politika és gazdaság világától is. Szinte már egy másik paralel civilizáció. Így a köztük jellemző gondolkodásmód is fura, már-már utópisztikusnak tűnik. A mai tudományos globális elit, már LHC-kben gondolkodik, mondhatni a fellegekben jár. Köztük éppen ezért elkezd valaki nacionalista, militarista dolgokról beszélni, akkor igen furán néznek rá és elküldik elmegyógyintézetbe, mivel nem foglalkoznak ilyesmivel, csakis az emberiség fejlődésével, közös igazságok kutatásával. Nincs már más cél, nincs olyan, hogy most mi mondjuk csak Amerikának fejlesztünk; hanem már régóta az emberiségért dolgoznak. Az önzőzés, kisajátítás, titkolózás csak vállalati szinte van még meg, de az is egyre inkább koráltok közé szorul; de a független tudományos intézmények, akadémiák, egyetemek, laboratóriumok, kutatóintézmények és -csoportok szintjén ez eltűnt mára… Ezért nem veszélyes ma már egy elit nemzetközi tudós csoport sehol, mert garantáltan nincsenek hátsó gondolatai, hacsak ügynök nincs köztük.
A világ elég sokat tehet ha összefog, van nekünk ENSZ-ünk, NATO-nk ha kell, de gyakran elég csak a nagy nyilvánosság ahhoz hogy valami csúnya rossz komisz sanda szándékú ember ill csoport észbe kapjon. Ma már nem tud titokban maradni annyi minden mint régen, nem lehet annyi mindent eltussolni mint régen és ez a tendencia egyre javul…

 270. rebel — 2014-05-23 16:58 

@sztalker:
Hát nézd, úgy tudom, hogy mindig EGYETLEN EGY őrző van aki beléphet a Szentek Szentjébe, ez a feladat életfogytig van, ha meghal átveszi egy addigra felkészített következő őrző. Mindig csak egy. Ott él a templomban. Csak és kizárólag ő léphet be. ÉS VAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Megvakítják, mert a hagyomány szerint, ember fia nem állja a Frigyláda látványát.
Ilyen körülmények közt, vajon hogy lakkoztak-léceztek szerinted? Ha profán tárgy, nyilván nincs ott csak por és pár szilánk, Amúgy ha aranyozott, akkor az aranylemezek megmaradtak rajta… Ha kamu az egész, akkor egy szép új Frigyláda makettet láthatunk. (ebben, azaz a frigyláda replika gyártásban az abesszinok ugyebár igen profik, hiszen szinte minden templomukban országszerte van egy Szentek Szentje, benne egy Frigyláda replikával, amit körmenetekben hordoznak, és pont ugyanaz a tisztelet övezi mint az Igazi Nagy Egyet, annyi különbséggel nyilván, hogy emezekhez be lehet menni és meg lehet nézni)
Ha viszont az igazi atlantiszi-alien hitech gép van ott, még az is lehet hogy működőképes és változatlan az állapota, annyira hi-tech cucc…
Akármi is van ott, igencsak fontos emberiség szintű léptékű kérdés TISZTÁZNI. Az is eredmény ha nincs eredmény, ha nincs ott semmi vagy ha csak egy farönk van ott. Akkor le van tudva a további találgatás. Illetve lehet keresni tovább máshol a Frigyládát… Nincs tehát olyan verzió ami elbagatellizálhatja a kérdést.

 269. sztalker — 2014-05-23 16:23 

Csak 2 szerény megjegyzést tennék ide:

1. A tudós kíváncsi emberfajta, lesz, ami lesz, de ő mindig megcsinálja, amire kíváncsi, függetlenül annak megítélésétől és/vagy ténylegesen következményeitől. (Lásd pont a bomba esetét, nem sz*rták össze magukat Oppenheimerék, mikor jött valaki — asszem Teller — azzal, hogy esetleg az egész Föld atmoszféráját belobbanthatja a szerkezet, ha felrobban. Noha a későbbi számítások már megnyugtatóak voltak e tekintetben, véleményem szerint akkor is felrobbantották volna a szerkezetet, ha mégsem annyira kóserek azok a képletek. Legfeljebb nem Új-Mexikóban került volna erre sor, hanem egy távolabbi helyen, de tuti, hogy kipróbálják.

2. Pusztán a hagyományőrzés alapján nem lehetetlen, hogy az eredeti Frigyláda már évszázadok óta szétporladt (ha teszem azt nem kenték le még időben Mózesék a Xilamon Xiladekorral, emlékeztek még? — nekünk is volt hétvégi telkünk, hogy miket szagoltam én akkor ezt a rettentő büdös kencét, hogy a faházunk be ne gombásodjon, Brrrr :)))))))), vagyis ahogyan pl. Japánban is időnként ÚJRAÉPÍTIK a régi fatemplomokat (tehát hiába 2000 évesek papíron, a konkrét életkoruk mindig csak 1-200 év), ezt is lehet, hogy egyszerűen darabonként kicserélgették az évszázadok alatt, tehát hiába is vizslatnánk meg ezt az axumi csodát, talán épp a helyi OBI shop barkácsáruházban vásárolt lécekkel találkoznánk benne. Ez persze mit sem vonna le a tárgy szentségéből, hisz a papság számára az újraszentelés mindig bevett szokás volt és abszolúte helyén is való úgy szakrálisan is a dolog meg minden, ha jól tudom, nemde?

 268. realcorpus — 2014-05-23 16:02 

@rebel:
Egyszerűbben:
Háború, fegyveres összecsapás mindennapos a világban. Közelünkben is történt nem oly rég. Most egy kicsit távolabb vannak területi viták, de szintén szomszédos ország. Van egy ország, amelyik egy másik országba bevonul a hadseregével, terrorizmust lebegtetve indokként, mellesleg a megszállt ország gazdag kőolajban. És ezzel nem mentünk messzebb 100, de még 50 évvel sem, csupán néhány évet.
Egy területnél, olajnál nagyobb érték megszerzéséért Etiópia is terroristafészekké válhat? (Ugyehogy!) Felmentheti egy ilyen vád alól a tudóscsoport?
Így már érthető, hogy nem a tudóssal van baj?
És mit tehet a világ, hogy ne történjen katasztrófa? Fityiszt mutatok, vagy durcás arcot vágok hozzá? Táblákat lengetek? Lájkolok fészbukon? Nem tudsz olyant tenni, amivel megállítható, kontrollálható egy ilyen visszaélés.

Lehet, hogy elmaradott a gondolkodásunk ez ügyben, de innen nézve a tied viszont utópisztikus. Ha kitör a világbéke, akkor melléd állok és én is a láda vizsgálatára szavazok.

Még valami: Miért nem az övék a láda? Évszázadokon keresztül vigyáztak rá, amihez hasonlót egy nemzet sem tud felmutatni. Már emiatt tisztelet illeti őket.

 267. rebel — 2014-05-23 15:29 

@realcorpus: Bocs, de szerintem ezek féligazságok. Általában a féligazságokból van a legtöbb tévedés és rögeszme.

Egyfelől amiből kiindultok, az egy elavult és túllépett elv immár; az a RÉGI viselkedése a tudományos világnak, amikor még voltak birodalmak, hidegháború, gyarmatok, stb S nem volt olyan hogy nemzetközi tudományos világ, hanem jöttek amerikai tudósok vagy jöttek francia, orosz stb stb tudósok és disznóságokat csináltak. Eme attitűd a XX. század végére lényegében leépült és eltűnt a main stream tudományos világából. Ma már a tudomány internacionális. Nincs olyan hogy egy ország tudósai ilyen horderejű kutatást kisajátítanak. A tudományos közösség kivet magából ilyen gondolkodást, aki eme berkeken belül ilyesmivel próbálkozik meg azt vagy körberöhögik, vagy szabályosan kiutasítják. Nincs ma már helye ilyen gondolkodásnak a tudományos vilgában. nincs már magánérdek, csak közérdek, csak az emberiség érdeke.
Nyilván ha egy önkényes agresszív kutató csoport akarna menni a Frigyládához (pl kínaiak, oroszok vagy irániak állami megbízással és kizárólagosan az országuk embereivel, az máris gyanús és nyilván azoktól persze hogy védeni kell. De ha viszont kínai, orosz és iráni tudósok jönnek, egy nagy nemzetközi team-el, benne még másik 20 ország tudósaival teljes globális médiafigyelem mellett, akkor nyugodtak lehetünk, hogy nem készül senki semmi turpisságra. Ha jön egy olyan nemzetközi összefogásos tudóscsoport, mindenféle nációval a tagjai közt, teljes globális médiafigyelemmel, akkor ott mi a probléma? Nem tudja senki lenyúlni, elsinkófálni, és saját önkényes gonosz céljaira fordítani, mert az egész emberiség tudományos világa és közvéleménye, azaz AZ EMBERISÉG, nem hagyná.

El vagytok tehát maradva vagy 50 évet e kérdésben. Ma ez már nem így megy, mert nem mehet már így sunyi módon, ahogy régen ment, már csak az információáramlás miatt sem és a tudomány internacionalizmusa miatt sem.
Ha tehát egy ilyen team jelentkezne be az etiópoknál, akkor kutya kötelességük volna odaengedni ezt a team-et; mivel ad egy, ha nem engedik, az emberiség fejlődését gátolják, tehát emberiségellenes bűncselekményt követnek el; ad kettő a Frigyláda NEM AZ ÖVÉK!!!!! És ez még fontosabb kulcskérdés. Ha ott az igazi Frigyláda van az tessék mondani Etióp tulajdon? Ahogy a Nagy Piramis sem Egyiptomé és ezért követ el szintén emberiségellenes bűncselekményt azzal, hogy nem igazán hagy ott szabadon kutatni tudósokat, ugyanígy a világ összes megalitikus, prehisztorikus romja, artifaktja NEM MAGÁNTULAJDON! Sem nem állami tulajdon, nem lehet senki tulajdona, HANEM AZ EMBERISÉG TULAJDONA, VILÁGÖRÖKSÉG, s mint ilyet, minden nemzetnek morális kötelessége engedni az emberiség tudása számára ezt hozzáférhetővé tenni. Aki ezt a triviális elvet akadályozza, emberiség ellenes bűncselekményt követ el. Legalábbis morálisan, nyilván nincs erre sajnos még kidolgozva pontos nemzetközi jog, és még ha lenne is, nem igazán lehetne egyelőre végrehajtani, hiszen észérvekkel tárgyalni, szót érteni fanatikus középkori gondolkodásba ragadt diktatúrákkal, pl az arabokkal lehetetlen (garantáltan erőszakba torkollana)…

Nem elfogadható érv egy világrengető horderejű kutatás során, hogy az adott dolognak van veszélyes oldala ezért akkor hagyjuk inkább.. Szinten minden nagyobb volumenű és korszakalkotó felfedezésnek van és volt hátrány a és negatív oldala. Pont Einsteinék is ezen vívódtak; a magyarok, Teller, Szilárd és Neumann is óva intettek a maghasadás fegyverként alkalmazásától. Azonban ők is tudták és belátták, és ezért is dolgoztak tovább a projekten, mert egyrészt az erőművek, atommeghajtás viszont nagyon fontos; másrészt a nácizmus elleni küzdelem (az emberiség védelme) miatt hajtottak fejet a bombafejlesztés mellett (de ez már egy másik téma), ha az a szemlélet lett volna, hogy veszélyes mert tömegpuszító fegyvert lehet belőle csinálni nem csak hajtóművet és erőművet, és emiatt Einstein, Heisenberg és a többek leállították volna ezirányú kutatásaikat, és mondjuk tegyük fel, még a mai napig sincs kidolgozva az atom-technológia (mert későbbi tudósok is elfogadták volna Einsteinék elveit, és senki sem lenne hajlandó a veszélyek miatt kidolgozni), akkor most kb a XX század közepi szinten tartanánk (és már lehet hogy mára emiatt hanyatlóban lenne az emberi civilizáció planetárisan, tán már bele is fulladtunk volna a szmogba, mert mindent fosszilis energiatermeléssel oldanánk meg, ami lehet már ki is merült volna amúgy is).
Az atomenergiának köszönhetjük többek közt az őrületes fejlődést, ami a XX században történt, és mára már túl is haladtuk és elavult energiaforrásnak számít. A kockázatot vállalták tehát a tudósok a jó ügyért, és lám, nem pusztultunk egyelőre ki atomfegyvertől… és remélhetőleg nem is fogunk, mert mindenfelé építik le az atomtechnológiákat ugyebár…

Ez abszolút analóg a Frigyláda problémájával (már nyilván a teórián belül maradva, hogy prehisztorikus, atlantiszi vagy alien, szuperfegyver illetve kimeríthetetlen – pl nullponti – erőmű, azaz valami multifunkciós titokzatos csodagép vagy valami ilyesmi), tehát nem fogadható el, hogy a kockázat és veszélyek miatt, akkor seperjük szőnyeg alá; mégpedig ugyanazért amiért az atomenergia kutatást sem lehetett, mert planetáris léptékű egész emberiségre kiható jelentősége van és a fejlődést extrém mód szolgálja. Mindennek van szinte kockázata veszélye, hátulütője; s ha az emberiség története során ezeket a kockázatokat senki nem merte/akarta volna bevállalni, kb középkori szinteken lennénk most. Nagyon sok kutató, felfedező, forradalmár és úttörő az életét is adta ezért az elvért, hogy ilyen esetben MEGÉRI a kockázat és akár az életét is érdemes feláldozni ha kell, mert nem értelmetlenül hal meg, hanem az emberiségért, az igazságért, a fejlődésért.

Csupán ezeket a hősöket köpjük szemen azzal, ha ilyen indokkal nem vagyunk hajlandók a Frigyládát kutatni.
Ma már ott tart a tudományos fejlődés és a kommunikáció hogy sokkal kontrolláltabb körülmények közt lehetne megvizsgálni, nem kéne elvinni onnan, senki, egy nemzetközi tudományos összefogásnál, eleve ki használná fel az erejét rosszra?? A tudósok elkezdenék rángatni egymás kezéből ki a ládát, mint az ovisok? Ugyan kérem. Nevetséges és irreális. 50-100 éve még persze, ez a veszély abszolút fennállt valóban (ezért írtam hogy el vagytok kissé maradva), de ma már nem. Ma már inkább megmosolyogtató, paranoia ezeken aggódni. Felnőttünk a feladathoz és túlhaladtuk az ilyesmit. Részemről én teljesen kizárom ezeket az aggasztó lehetőségeket (hogy kisajátítja egy hatalom és rosszra használja). Az a minimális kockázat ami még van, mert valamennyi nyilván van (ki szinte semmi sem zárható teljesen ugyebár), azt pedig a fejlődés érdekében, az emberiség érdekében igenis vállalni kell.
A tét nem kicsi. Mondhatni, korszakalkotó, sorsfordító és világrengető lehet (ha és amennyiben a teória beigazolódik). Ekkora tétnél már bőven lehet és kell vállalni a kockázatokat. Hiszen ha bebizonyosodik, hogy ott Az Igazi Frigyláda, hogy ott egy több ezer éves szupergép van, ami egy ultramodern technológiával készült, és olyat tud, amit még a mai fejlettségi szintünkön sem tudnánk létrehozni. Az az emberiség teljes újkori történelmének legfőbb sarokpontja lenne, számos téren, pl az archeológia és technológia terén is. Hiszen egyrészt átírhatnánk a történelmet (a vallások elveit is vele, legalábbis a kereszténységét). Kézbe kapnánk egy olyan elképzelhetetlen technológiát, amihez még lehet hogy akár évszázadokat kéne fejlődnünk. Továbbá bizonyítaná legalábbis egy prehisztorikus, technológiailag nagyon fejlett, akár a mienkénél fejlettebb civilizáció létezését (pl Atlantisz), az őskorban, De akár még a földön kívüli intelligens és fejlett civilizáció(k) létezésére is bizonyítékot szolgáltathat, vagy még akár misztikus és transzcendens dolgok létezésére is (hiszen ugyebár a biblia szerint Isten “adóvevője” is volt a Frigyláda)… Ha mindez valakinek kevés ahhoz, hogy merje vállalni az ügy léptékéhez képest – szerintem – elenyészően minimális kockázatot, az igen sajnálatos dolog… Mondhatni, az illető nem az emberiség fejlődésének pártján áll…

 266. petiba — 2014-05-23 10:31 

@realcorpus:

Nos, kollega, megkíméltél a válaszadástól, amit ifjú rebel kollegának szántam volna. Ugyanis magam sem fogalmazhattam volna meg pontosabban azt, amit válaszként szántam. Ráadásul igen finoman, és udvariasan fogalmaztál. Minden betűvel egyet értek.

 265. realcorpus — 2014-05-23 06:26 

@rebel:
“…kizárólag az emberiség fejlődésének tiszta szándékával…”

Ilyenből már adódtak kisebb-nagyobb problémák is.
Van arra biztosíték, hogy nem használják fel egy tömegpusztító fegyver létrehozására, ha adott a lehetőség? Márpedig a ládát körüllengő mondák/legendák/leírások feltételezik a kiaknázhatóságot.
Ha így nézem, jól teszik, hogy nem engednek oda senkit. A tudósok dolgozzanak saját kútfőből, vagy abból, ami van, eddig is viszonylag egyenes úton haladtak előre. És gyaníthatóan ebből is a kisujj-kar esete lenne, mármint, hogy nem tudják megvizsgálni alaposan a helyszínen, így el kellene szállítani. Mondhatni, ‘megdolgoztak érte’, hogy most náluk van. Ami nem maradt ott, azok valamelyik (nekik külföldi) múzeum raktárában, vagy üvegkalitkájában vannak.

Ennél ‘kisebb’ értékű vallási jelképeknél sem hiszem, hogy olyan nagyon barátságosak lennének egy alapos vizsgálati megkereséssel. (És nem csak egy vért könnyező szoborra gondolok.)

Gondolom, te sem néznéd jó szemmel, ha valamely hazai értéket szeretnének megvizsgálni pusztán tudományos szempontból. Némelyik elég nehezen kerül vissza…

 264. rebel — 2014-05-23 00:31 

@petiba:
Szerintem te egyáltalán nem tudsz semmit a modern tudományról, azért írsz ilyeneket, és mosod össze a köznépet, a tömeget a tudománnyal. Az emberiség tudománya szerinted primitív, fanatikus, önző, öntelt, felelőtlen, önpusztító, gyűlölködő és gőgös? Ne adja isten de ha esetleg egy életmentő műtétre mész a kórházba, akkor is így fogsz a professzorodhoz állni vajon? De érdekes nem..? Akkor pitizni szűkölni fogsz a gőgös öntelt felelőtlen fanatikus tudománynak… hogy is van ez barátom? Úgy hogy már megint keversz dolgokat. A gőgös és öntelt az sohasem a korrekt elhivatott tudósember, akinek egyetlen célja van, az emberiség fejlődése. Hanem a tudomány kapcsán kétféle emberre igaz azok a jelzők, amiket elkeseredetten soroltál itt (és persze sajnos sok esetben torz módon valóban reprezentálták a tudományt).. Az egyik a tudomány mögött álló finánc világ, a tőkés, a kapitalista pénzember; nos igen tőlük jön a gőg és felelőtlenség, továbbá a politika világa ugyebár (sok különbség nincs, hiszen aki pénzéhes és gátlástalan, az hataloméhes is); a másik csoport pedig a renegát tudósok szűk kör, akik öncélúan, egoistán, hírnévért, vagyonért, siker illúziójáért adják el a lelküket és belemennek meggondolatlanságokba. Az igazi korrekt tudós, s így a tudományos világ ugyanígy, egyáltalán nem ez.
Ha egy tudományos team odamenne Etiópiába a Frigyládát megvizsgálni, kizárólag az emberiség fejlődésének tiszta szándékával (nagy média-nyilvánosság előtt, nem szolgálva politikai érdekeket, sem önérdeket, csak és pusztán az emberiség fejlődésének érdekeit), őket sem engednék be oda, hanem agresszívan “őriznék” a nagy titkot (csak éppen a kérdés KINEK, ki a jó bánatnak őrzik, ha senki sem férhet hozzá…?). S innen kezdve már ők a hunyók, mert gátolják, hátráltatják az emberiség fejlődését. Önkényesen igyekeznek eldönteni, ki illetéktelen és ki nem. S bizony ez primitív, ostoba fanatizmus… Ha ilyen ellenerők nem lennének lépten-nyomon, úgykábé 1000 évvel lennénk előrébb a fejlődésében… tetszik nem tetszik ez az igazság…

 263. rebel — 2014-05-22 15:32 

@petiba:

Igen. Bár Melkizedekről megoszlanak a vélemények; mások meg mást gondolnak. Van aki rosszfiúnak-, van aki ellenkezőleg, a jó oldalon állónak írja le. Utóbbiak szerint valójában árulása egy trükk és átverés volt, a valódi árulók kiszűrésére (akik mellé is álltak ugyebár és a másik rendbe beléptek), s Melkizedeknek azért “nem sikerült”, mert pontosan ő maga szabotálta, s közben lépre csalta az igazi árulókat; s küldetését bevégezve szépen visszaballagott a Heliupoliszi testvériség központjába, ahol a vezérkar szeretettel üdvözölte és megköszönték neki a kis takarítást…
Leginkább az utal erre, hogy a későbbi adekvát titkos társaságokban végig megmaradt Melkizedek egy kultikus fő ősatya (ha áruló lett volna nyilván nem lesz ilyen kultusza, hanem inkább semmilyen), olyannyira hogy egy időben az egész rend neve az ő nevét viselte, mielőtt Esszénusoknak kezdték nevezni magukat… (ha jól tudom)

Az Egy Nagy titkos társaság elképzelés szerint, az egyetlen nagy ősi titkos társaság, vagy minden titkos társaságnak (rendnek) őse és fundamentuma a Heliopoliszi testvériség.
A kérdés csak az hogy az ősi kvázi atlantiszi az igazi originál Heliupoliszi testvériség vajon megszűnt-e akkor, amikor elpusztultak (talán az özönvízben) az atlantisziak? Az évszázadok vagy akár évezredekkel későbbi ókori egyiptomi Heliopoliszi testvériség vajon valódi szakrális vonalat vitt tovább, vagy csak profán és rituális? S ha nem ők vitték tovább, vitte-e vajon valaki más e “lángot”? Pl Mózes..? Szóval a Nagy Egy Titkos Rend elmélet szerint valaki bizonyosan vitte tovább olyannyira, hogy mai napig is megvan és létezik ez a vonal, azaz A Vonal; tehát most van Egy Igazi titkos rend, ami az ősi tudás birtokában van valóban. (talán náluk van most is az Athanor és a Samir) Hogy ez melyik lehet? Templomosok? Szabadkőművesek? (ill. valamelyik páholyuk) Illuminati? Rózsakereszt? Sion rend? Vagy valami más nevű?
Megtudhadjuk-e vajon valaha is…? És mi értelme-e nagy titkolózásnak?

Meglehet, ez az emberiség legősibb és legnagyobb konteója… 😉

 262. petiba — 2014-05-22 14:35 

@rebel:

A teória eleje hiányzik.
A Héliupoliszi Testvériség egy ősi, prehisztorikus eredetű titkos társaság, nagy hatalmú szervezet volt. Kapcsolatban voltak a föníciai Baalbekkel, és a Mezopotámiai Ktésziphónnal. Elsősorban alkímiával, építészettel és mundán asztrológiával foglalkoztak.
Ők felügyelték a gízai piramisokat, és a föld alatt őrizték Hórus szemét, az athanort.
Melkizedek is közéjük tartozott, aki ellene fordult a testvériségnek, új rendet alakított, az Árulók Rendjét.
Elküldte Ábrahámot Héliupoliszba, mely látszólag Ré, a Napisten székhelye volt, de valójában falai mögött létezett az áruló Széth isten kígyópapjainak közössége.
Ábrahám feladata lett volna a Nagy Piramis kirablása, hogy az athanort Közel-Keletre juttassa. Akkor a Héliupoliszi Testvériség ezt megakadályozta, ezzel együtt Melkidezek vágyának beteljesülését, hogy a Világ Királya lehessen.
Azonban évszázadokkal később Egyiptom káoszba hullt, Széth isten akkori (egyik) héliupoliszi kígyópapjának, Mózesnek már sikerült feltörnie és kirabolnia a piramist.
Így lett az athanor “Mózes-botja”m így került ki a Nagy Piramisból a Frigyláda, és így veszítette el funkcióját a Nagy Piramis.
Csak a teória teljessége kedvéért…

 261. petiba — 2014-05-22 14:08 

(tartalmaznak)

 260. petiba — 2014-05-22 14:07 

@rebel:

Nem véletlen, és nagyon helyes, hogy az Őrzők nem engedik az ostoba, primitív, fanatikus, önző, öntelt, felelőtlen, saját világát megmérgező, megfertőző, gyűlölködő, orrát magasban hordó, állandóan fegyverkező, ókori alkotásokat összelopkodó, elkorcsosult nemzedékek fiait az őket meg nem illető kincsekhez, főleg, ha azok esetleg még valami ősi tudást, információkat, netán fegyvereket, vagy kifogyhatatlan energia kinyeréséhez alkalmas dolgokat tartalmaz. Az euroatlanti ember püffedt gőgje beszél belőled, amikor az etiópokat (és egyéb, a “nagy fehér kutatókat az érdekes játék közelébe nem engedő” népeket leostobaprimitívfanatikusozod.

 259. becsuszoszereles1k — 2014-05-22 05:37 

@realcorpus: Fenyes reggelt kivanok!:)
Nekem megfelel a valaszod!;)

 258. realcorpus — 2014-05-22 05:17 

@becsuszoszereles1k:
Ki kell ábrándítsalak. Nem vagyok mindenható/találó. =)

Nekem a József is új volt, aztán rájöttem, hogy ugyanazt a kőrakást nevezik így, ahogy a ‘Nagy’-ot, vagy Kheopszot, Hufut, gizait.

De hova lettek az egyiptomiak?!
Lehet, erre is van válasz, de még azt sem olvastam.

 257. becsuszoszereles1k — 2014-05-22 05:07 

@rebel: Jo reggelt Mindenkinek!:)
“Szóval meglehet ott a világregető és korszakalkotó válasz, ott a megoldás minden bajunkra, a válasz számtalan fatális és ultimális kérdésre, és mégsem tehetünk semmit.”

Talan, mert mindennek megvan a maga ideje.
Talan, mert a kivancsisag hajt bennunket, hogy valaszt kapjunk, es nem a valodi tudas vagya, ahogy mondod, a jobbitas vagya – ha tukorkepe’t, a vilag viszalykodo mentalitasat tekintjuk, egyertelmuen igy van.
Es mert elobb a megrendithetetlen hit kell, hogy legyen, es azutan a tudas, ez a felhajtoero elso fokozata, majd a hitbol fakado megismeresi va’gy es az abbol szarmazo tudas biztonsaga tovabbi hitbe vetese a meg nagyobb (tobb, szelesebb, cizellaltabb, melyebb) tudasert – egymast hatvanyozva segitene’k felvenni a helyes palyat; na egyelore ezt sem ertettuk me’g meg(max. az urtechnikaban,urutazasban) – talan vezetok hijan vagyunk, pedig akkor is van sok “segedeszkozunk”, “robotpilotank”, hogy az ilyen intervallumokat at tudjuk hidalni.
Es, amiben en hiszek es tudom:), ha a helyes palyan haladnank, mindezek az altalad emlitett titkok, vagy inkabb lehetosegek automatikusan feltarulnanak. De amig mindenki bunyozik a csehoban, de akar a Hiltonban, addig senki sem fog a kinai porcelan szervizzel bevonulni nekunk.
Az etiopok oriznek valamit, es mitol lehetsz benne biztos, hogy valami valodit? Azert, mert nagyon orzik? A Frigylada, marmint az igazi, kepes onmagat orizni – merjunk nagyot almodni!:)
Mozes, hogy lelenc lenne: mint a neve jelenti, “vizbol kihuzott”, hogy talaltak, annyiban tenyleg lelenc. Amugy Mirjam, a novere (a profetano) a farao lanytarsasagahoz tartozott, es vegig kovette a kosar utjat a vizen; majd az egyiptomi hercegno a kisded edesanyjat fogadta fel szoptatos dajkanak – es az Exodus “csattanoja”, hogy o” maga is kivonult sajat ohajara es keresere a zsidokkal, minthogy felesegul is ment egyikojukhoz, nevezetesen Kalebhez, aki tudjuk mikent szerzett maganak elismerest kesobb, ugy 40 ev multan (vagyis amikor eljott az ideje, es az o” ideje egyben!).
Mozes hogyne lett volna a legmagasabb tudasu (beavatott), hiszen O” tanitotta meg Aront es fiait is az uj feladatukra, meg mindenkit. Hogy ugy mondjam, O” szuntelenul a Szentek Szentjeben leledzett.
Az egyiptomiak kesobbi korokbeli “ures ritusarol” most az jut eszembe, hogy nem elkepzelhetetlen, hogy az osi, velhetoen pozitiv rendszert, egy homlokegyenest ellenkezo, esetleg valoban (szinten) “foldonkivuli” jovevenyek valtottak fel v. inkabb le (intruders)!? A jelenseg, ha komplex modon nezzuk, mutathat a foldi let kiuresedesere vagy elsatnyulasara, vagy azert, mert ennyi lesz itt a dolog, vagy azert, mert meg nem jott el pont az az ido. Nem gondolnam, hogy maga az ember/emberiseg barmit is el tudna rontani a rendszeren, mert az akkor annyit is erne, es mar reg hamvaba halt volna. Talan inkabb mi fejlodunk feloldalasan, amolyan fejenagyok vagyunk es ezert nem talaljuk az egyensulyt. Vagy erosen rangatnak bennunket ketfele.

 256. rebel — 2014-05-22 00:26 

@becsuszoszereles1k:

Amiről te beszélsz, legalábbis egyes parakutatók szerint, az az “igazi” ókori történelmi egyiptomi Heliopolisz, az első őskori egyiptomi civlizációs nagyváros. Ám mégsem Az Igazi; nem a valósan szakrális, Heliopolisz volt. Bár misztikus, mítikus, titokzatos pap-város volt az is (és a korábbi emlékét őrízte, illetve annak replikája, mivel valamilyen kataklizma, vagy háború vagy természeti katasztrófa miatt a Nagy ősi évtízeredes Heliupolisz, melyet atlantisziak alapítottak, egyszerűen eltűnt a föld színéről, s talán a túlélők, és a mi őseink együtt ki tudja mennyi idő, tán évezredek, de legalábbis évszázadokkal később igyekeztek reprodukálni a nekik is ősi mítikus misztikus legendás Heliupoliszt, a tudás bölcsőjét) és még emlékeztek ott valamennyire az ősi tudásra, de már csak rituálék szintjén. Nem tudták a “mágiát” (ami valószínűleg egy különös hi-tech volt) már igazán alkalmazni. Még volt Athanor-juk, azaz Frigyládájuk (talán több is ilyen eszközük is, amiket az titokzatos elődök romjai közt találtak talán vagy a túlélők és tanítók hozták magukkal) és Samir-jaik is, és még ki tudja milyen a korábbi ősi civilizációtól örökölt technológia, de már nem tudták üzemeltetni ezeket, már ezek “isteni” kegytárgyak voltak, szakrális rituálék tárgyai és nem hétköznapi használati tárgyak, mint az atlantiszi időkben – mondják a parakutatók legalábbis… (ha nem teljesen pontosan interpretálom, elnézést, de kútfőből írom most)

Tehát két történelmi Heliopolisz volt – legalábbis hivatalosan. Egyes kutatók szerint pedig ugyebár három, ha ezt a bizonyos imént említett, nagyon ősi, atlantiszi Heliupoliszt is beleszámoljuk)
Ez az atlantiszi, piramisépítő papok ősi tízezer éves, eltűnt városa, valahol Kairó és Alexandria között lehetett talán: ez Heliupolisz. (igen o helyett u)
A másik – amiről imént szóltam és amiről te is írsz – ie. 2-3 ezer körül, már a klasszikus ókori egyiptomiak szakrális városa volt Memphis közelében. Nekik szakrális, azonban valójában mégis profán, hiszen már csak külsőséges rituális szinten használták az ősi “szent” tárgyakat és eszközöket, nem pedig funkcióiknak megfelelően üzemeltetni.

A harmadik pedig Szíriában volt, ami lényegében az őskori, főníciai Baalbek megalitikus városa és szintén szakrális város (egyes parakutatók szerint itt is atlantisziak építkeztek tízezer éve vagy még régebben) illetve annak közelében. Az ókori rómaiak keresztelték Heliopolisznak.
Mindhárom Napváros (ugyanis ugyebár ezt jelenti a szó), egyelőre nem lett feltárva…

Mózes mivel lelenc volt, nem biztos hogy bemehetett a Szentek Szentjébe, tehát nem volt beavatva a teljes tudásba, nem férhetett hozzá korlátlanul mindenhez, mint a fő herceg. Másodlagos herceg volt csak. S mivel a zsidókkal lepaktálás, majd kivezetésük ugyebár renegát szabotázs akció volt, onnan kezdve áruló és halál fia volt; ha időben nem vett magához valami fontosat, azt már csak lopni tudta… Lehet hogy későn kapott észbe és ezért már csak lopni tudta a samirt és az Athanort, de az is lehet, hogy BÁRKI, csak lopni tudta, olyan szigorúan őrzött volt.

Gondoljunk csak a mai etiópiai Frigyláda szentélyre! Nem fér hozzá senki. Ha nem vezényel oda valaki egy kommandót, nem tud bejutni a ládához. Magánember megpróbál nem engedik be, ha be akar szaladni, leteperik az előugró szerzetesek és még rendőrt is hívnak, akik elásnak egy afrikai börtön mélyére. Saját országa, Etiópia soha nem fog erőszakkal behatolni a Szentek Szentjébe, megnézni hogy ott van-e és valódi-e a Frigyláda, hiszen ők biztosan tudják és tradicionálisan tisztelik. Más ország kutató csoportja nem juthat oda be, mert nem kap engedélyt. Kommandóval nem mehet, mert akkor kitör a két ország közt egy háború. Egy kommandót azért még ha USA elitek is, az etióp hadsereg is kiiktat, ha odavezénylik, márpedig odavezénylik nyilván.
Tehát patthelyzet, egészen egyszerűen NEM LEHET SEHOGY SEM, semmi ésszerű és reális mód nincs, hogy megnézzük, megvizsgáljuk az egész emberiség történetékek, és nem is csak történetének hanem AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK A LEGFONTOSABB TÁRGYÁT, a Frigyládát. Hiszen ha ott a valóban a valódi bibliai Frigyláda van, akkor az akár még Isten létezésére is bizonyíték lehet, de legalábbis egy őskori szuper-civilizációra, ha meg hiper hitech technikai eszköz. De legalábbis azt nem ártana megállapítani, hogy ami ott van az egy több ezer éves, vélhetőleg a Szentföldről odakerült mezei faláda, aranyozva., még az is előrelépés lenne az egész emberiség tudományának. DE- NEM – LEHET… Nincs megoldás. Egy egész NATO-hadosztályt egy ilyen – bár jó – ügyért csak nem fogják soha odavezényelni, hogy biztosítsák a terepet, amíg a tudósok megnézik és megvizsgálják mi van ott bent. Az Etiópok, meg kb ezer év múlva fognak szellemileg oda fejlődni hogy belássák, meg kell nyitni az épületet, meg kell mutatni ami benne van, meg kell vizsgálni, az emberiség fejlődése és tudománya érdekében..
Szóval meglehet ott a világregető és korszakalkotó válasz, ott a megoldás minden bajunkra, a válasz számtalan fatális és ultimális kérdésre, és mégsem tehetünk semmit.
Mondjuk persze a piramis vizsgálatát és számos prehisztorikus rejtélyes helyszín (akár Baalbek, vagy Ninive, Teotihuacan, Tiahuanaco, Nazca stb stb hosszú a sor) alapos feltárását és vizsgálatát is kb hasonlóan nem engedi, szabotálja és akadályozza az ott élő ostoba primitív fanatikus nép… ez van ezt kell szeretni…

 255. becsuszoszereles1k — 2014-05-21 22:38 

@rebel: Jol emlekszem, hogy Heliopoliszt Nefertiti alapitotta, ferjevel Echnaton faraoval(az elso/utolso monoteista farao)?
Szvsz Mozes nem szorult lopkodasra, mivel nem volt lopkodos, amugy is a farao lanya nevelte fel, tehat a farao udvaraban elt, es leginkabb azert nem, mert a tizedik csapas utan kisse mas volt a helyzet -, de legfokepp azert, mert egeszen mas legendak is vannak a Nagy Piramis v. Jozsef Piramis epitesevel kapcsolatban. (Csak nem talalom a forrast. De majd @realcorpus!:))

 254. rebel — 2014-05-21 03:55 

A Templomosok, a XII. században, Jeruzsálemben Salamon temploma romjai közt találtak valamit. Talán ez az. A “samir”…

http://titkostortenelem.org/osi-technologia/25-legenda-a-samir-koeverol

 253. rebel — 2014-05-06 15:13 

@rebel:
Graham Hancok és persze sok más parakutató szerint. A Templomosok találtak valamit Salamon templomának romjai alatt. Nem a Frigyládát, hanem “Mózes botját”, amivel a sziklából vizet fakasztott. Ez egy ősi atlantiszi (ha zaftosabbra akarjuk: alien) eszköz. Továbbá megtalálták a Frigyláda “forró” (amennyire évezredes távlatból az lehet) nyomát és rövidesen el is indultak Etiópiába, ahol meg is találták a Frigyládát, ami a mai napig ott van Akszúm nevű város szentélyében.

http://www.femina.hu/terasz/a_szerzetesek_allitjak_valoban_itt_orzik_a_frigyladat

http://www.noiportal.hu/main/npnews-13511.html

A nyomon (mely az volt tömören, hogy a Frigyládát, a bibliai időkben Salamon király, egy zsidó csoporttal elszállíttatta Etiópiába, talán Sába királynőjével együttműködve) elindultak a Templomosok (azaz a kutató különítményük) Etiópiába, megbizonyosodtak a Frigyláda ottlétéről és erejéről és ezután már nem akarták annyira elhozni onnan, sőt eljönni sem, hanem inkább letelepedtek ott. Mózes botjával több templomot is építettek ott, melyek mai napig láthatók, egy sziklatömbből vannak ismeretlen technológiával kivágva… Beolvadtak a helyi lakosságba. (eddig a teória)

Mind a templomosok letelepedésének és beolvadásának, mint a bizonyos bibliai korbéli zsidó csoport bevándorlásának és letelepedésének egyértelmű tény nyomai vannak Etiópiában, ugyanis kizárólag ebben az országban van teljes (az összes többi afrikai keresztény országban egyfelől sokkal újabb, a gyarmati időkben felvett kereszténység van, egész más jegyekkel és részlegesen az leginkább iszlám mellett) és ősi tradicionális kereszténység (egy országban van még elenyésző számban ősi keresztény egyház ugyebár, az egyiptomi koptok), s egyúttal ősi zsidó vallás ill. közösség is (!!!), olyannyira, hogy mai napig a Falassák, a néger-zsidók léteznek és tartják a – meghökkentően biblikus, azaz ősi zsidó hagyományokat (melyek Izraelben rég túlhaladottak, megreformáltak és ősréginek számítanak), s a legfurább hogy az etiópiai (abesszin) kereszténység és a falassa fekete-zsidók szertartásai és elvei meglehetősen hasonlóak…

 251. peterd127 — 2013-06-05 15:07 

Hát ez a jézus végrendelete gondolat eléggé gyerekesnek hangzik:)

 250. gio64 — 2013-03-10 03:14 

Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy arról a kérdésről senki nem tesz említést, ami egyébként teljesen kézenfekvő.
Miszerint hogyan sajátították el azt a tudást, amivel több száz évvel meghaladták korukat?
Jelesül a “templomos bankrendszer” kialakítását.
Ha megvizsgáljuk a pénzzel való kereskedés történetét, azonnal világossá válik, hogy mire, illetve kikre gondolok.
Ehhez adjuk hozzá, hogy a mai napig az egyház a kereszténység természetes elődeinek tekinti őket.
Mi van akkor, ha a lovagok nem Krisztussal kapcsolatos “bizonyítékokat” találtak, hanem a kereszténység előtti időkre vonatkozókat? Ez ugyanannyira képes lett volna megrengetni az egész rendszert, hiszen alapjaiban inogott volna meg. Valamint bizonyítékul szolgálhat a pénzügyi tudás megszerzésére is.
Az egyház oldaláról tudjuk milyen segítséget kaptak, de miért nem történhetett meg ugyanez a másik oldalról is?
Vagy. Az egyház éppen a fentebb leírt okok miatt támogatta őket!
Szerintem, az a bizonyos eb itt van elásva.

 249. rebel — 2012-09-18 00:10 

@rebel: Még annyi hogy persze az egyiptomi sok ezer éves kezdet előtt természetesen Atlantisz volt, akik előtt pedig a szíriuszi űrből érkezett (magyar) emberiség ősök… X)

 248. rebel — 2012-09-17 04:21 

Jó lenne előbb utóbb írni egy Templomosok 2 – reloaded posztot sztem, mivel ez bár jó, de igencsak összecsapott, mondhatni a sztori félkész… Hiszen az izgalmas rész, hogy KI(K) A TEMPLOMOSOK UTÓDA(I) pl nem nagyon van kifejtve. Továbbá az előzményekről is lehet konteózni bőven, hiszen van olyan teória, hogy miután kinyílt kicsit a lovagrend csipája, rálelt és magáévá tett egy nagyon komoly korábbi hagyományt ill titkos társaságot és itt máris becsatlakozhatunk a Nagy Történelmi Titok konteóba, miszerint, már Hermész Triszmegisztosz, 4-5 ezer éve megalapította A Nagy titkos társaságot, ami előbb Helipoliszi Testvériség volt, majd sok-sok néven futott, hol szem előtt jobban hol kevésbé, hol teljesen rejtve, de a mai napig él, a történelem viharai és folyamata alatt végig így vagy úgy jelen voltak más más neveken. Egy elvi teoretikus vonal: Heliopoliszi T. – Melkisedek Rend – Pytagoreusok – Esszénusok – Gnosztikusok – TEMPLOMOSOK – Sion Rend – Illuminátusok – Bilderberg Csoport … ez elég elnagyolt, de valami ilyesmi… Továbbá a Templomosok kutatásai is megérnek több misét. Erről szól Többek közt Graham Hancock, Jel és Pecsét c.könyve, amiben arról ír, hogy kutatásai szerint a Templomosok egy népes csoportja Etiópiában vert sátorfát (vagy azért mert odáig követték a Frigyláda nyomait és ott meg is találták, vagy azért mert ők maguk vitték oda)… ebből egyenesen következik a Templomosok Kincse(i) fejezet. A Grál, A Frigyláda és az eltűnt vagyon, mely vajon egy- vagy több helyen van (rejtve vagy valaki birtokában? – Svájc -, Vatikán -, Ciprus -, USA – teória stb), de sejteni lehet hogy több helyre került a vagyon ugyebár Portugália és Skócia az amikről szó esett. A Mai Templomos Lovagrend vajon csak névleges, profán, celebrális, külsőséges utódszervezete a régi eredeti rendnek (független attól hogy jogfolytonos-e vagy sem), ergo megörökölték-e ápolják-e ismerik-e a Templomos titkokat vagy csak komolytalanul bohóckodnak (utóbbira tippelek)… egy szó mint száz, bőségesen lehetne folytani a Templomosokkal kapcsolatos konteókat… de az is biztos, hogy alapos kutatómunkát kéne hozzá még végezni….

 247. Rogal Dorn — 2012-08-14 16:11 

@tiboru:

Vihar a biliben…Bocs, tiboru, de ez nem téged akar minősíteni.

 246. tiboru — 2012-08-14 13:30 

A másfél évvel ezelőtti blog.hu-s cirkuszról itt olvashatjátok el a teljes történetet (amíg nem törlik):

http://konteo.blog.hu/2011/01/25/szolgalati_kozlemeny_egy_halk_kerdes

 245. darius2012 — 2012-05-16 22:10 

A (nem hitelesített) történet szerint a megmaradt templomosok kincseik nagy részét nem hajón küldték el valahová (pl az Újvilágba, amit már ismertek…), hanem a legkézenfekvőbb megoldást választották: a hegyek felé menekültek, állítólag üldözték vagy keresték is őket, de ott természetesen a terepviszonyok miatt könnyedén megvédték magukat. És valahogy ezután kezdett létre jönni az a formáció, amit ma Svájcnak nevezünk, a mérhetetlen kincseikből és pénzügyi tapasztalataikból.

 244. jacquesdemolay1314 — 2012-04-09 21:57 

@179285:

“Befészkelték” ez nem tul jo kifejezés, söt igen ellenszenves.

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam.

 243. Madass — 2011-04-12 16:14 

Mint korábban említették, a témában alapmű Eco Foucault ingája. Egységes konteóba sikerül forrasztania a következőket: Templomosok, rózsakeresztesek, szabadkőművesek, jezsuiták, illuminátusok, Vatikán, arabok, zsidók, nácik, kommunisták, alkimisták, sátánisták, new age, druidák, felvilágosodás, nagy francia forradalom, és még ki tudja, mi mindenkit.

 242. Milky-chan — 2011-02-22 23:49 

Az elátkozott királyok nagyon jó, és töritanár ismerős szerint hiteles is. Az átok pedig nem csak a pápára, Nogaret-re és Fülöpre vonatkozott, hanem minden rokonukra, tizenharmadíziglen. Mivel a könyvben szereplő nemesek is mind szegről-végről rokonai a királyi háznak, ebbe bőven beleférnek, és tény, hogy senki se végzi jól.

Marigny pénzügyminisztert Fülöp elsőszülött fia, Civakodó Lajos felakasztatta, úgyhogy ő sem örülhetett sokáig.

Ááá, újra kéne olvasnom megint! Annyira szeretem, több ilyen könyv kellene.

 241. 178996 — 2011-02-22 15:06 

[BP](#11190850):

Én nem tudok olyan korról, amikor az aranyár/ezüstár arány kisebb lett volna 15-nél (de lehet, hogy tévedek). Az Újvilág felfedezése (pontosabban az ottani ezüstdömping) miatt ráadásul az ezüst ára a felére esett kábé 100 év alatt (1500 és 1600 között).

 240. BP — 2011-02-22 12:18 

Mi a helyzet az allitolagos masodik tamaszponttal Franciaorszagban, ami egy kikotoben volt, teljesen illogikus modon (nyugat fele mar nincs semmi)? Bar egyes elmeletek szerint a varatlanul megemelkedo hozzaferheto ezustmennyiseg (ami talan 4-szeresre nott a forgalomban uj banyak nyitasa nelkul) nekik koszonheto. Az ezust tudomasom szerint ritkabb volt akkoriban, mint az arany. Meghozza nyilvan Amerikaba mentek ezustert, es kesobb Kolombusz is az o terkepuket hasznalva hajozott (Portugaliaban ugye viszonylag zokkenomentesen tudtak eldegelni a nagy leszamolas utan is).

Illetve az alapito okirat ha jol emlekszem kb igy kezdodik:”Miutan kuldetesunket az Ur segedelmevel bevegeztuk”. Tehat valamit mar megszereztek, es utana akar annak megorzesere jott letre a rend…

 239. 178996 — 2011-02-17 21:13 

[Szalacsi_Dezso](#11181859):

Csak annyit mondok: ügyes…

(És még te állítod, hogy kezdő vagy..?)

 238. 179285 — 2011-02-17 19:54 

[Szalacsi_Dezso](#11181859): Ez egy nagyon jó (al)konteó!
A templomosok már Imre királynak, IV. Béla nagypapájának uralkodása idején befészkelték magukat Magyarországra, Imre fia a későbbi II. András pedig állítólag maga is templomos lovag volt. A lovagkirály András családja sem történelmi piskótatekercs. Neje az a bizonyos gaz meráni Gertrudis, egyik lánya magyarországi (vagy türingiai) majd későbbi szent Erzsébet, egyik fia a későbbi ÍV Béla, másik fia pedig ez a Kálmán herceg, dicső katona. Volt még egy harmadik fia is, de ő itt most nem releváns.
Kálmán herceg valószínűleg szintén templomos lehetett, mivel ő vezényelte a templomos csapatokat a muhi csatában. A kérdés csupán az, hogy mi a fenének volt náluk „jó pár ládányi vagyontárgy”, amikor min. 14 rendházuk működött szerte az országban. Ha mégis így volt (már miért ne?) akkor szerintem nemigen vitték volna Rómába, hanem az első útbaeső erődítményükbe (kolostorukba…). Az azonban igen valószínű, hogy a királyi család Trau várából való visszatérése után (ma Trogir, festői dalmáciai város, élő múzeum) a „második honalapítás”, azaz a kővárak építése sok sok aranydukátot, külhoni, adott esetben pápai támogatást kívánt, tehát a templomosk keze és kincseskamarája minden bizonnyal közrejátszott.
(na tessék, már megint királyi családtörténetbe futottam…)

 237. 179505 — 2011-02-17 18:23 

A magyar Templomos konteó
Cirus kolléga felvetette fentebb, hogy a Muhi csatában az összes templomost megölték. Nos mi is történt 1241-ben Muhi mellett. IV. Béla király öccse, Kálmán herceg ellentétben léha és élvhajhász bátyjával szigorú katonai neveltetésben részesült és egy kb. 5000 fős elikatonákból álló bandériumot vezetett. Konkrét adatok nincsenek, de nyilván templomosokból állt a csapat, bár maga Kálmán herceg nem volt az. Miután az ország urai beintettek az igen betojt Béla királynak, hogy hadba álljanak egy playboy udvartartásának védelmében, a király tehát felpakolta az egyébként megcsappant kincstárat, bevágta magát a kombi kockaladájába és elhúzott Horvátország felé. Pár lézengő ritter védelme alatt.
Kálmán herceg és elitkommandója, hasonlóan Leonídász 300 spártai harcosához, tudta hogy mindnyájan ott vesznek majd, de legalább feltartóztatják rövid időre a mongolokat, amíg a pápa által felkent király lelécel. Viszont birtokában voltak jó pár ládányi templomos vagyontárgynak, melyet nem szerettek volna a tatárok kézre juttatni. Egyik főemberét egy bánt, a nevére nem leltem rá, hiába kerestem, elindította egy kisebb csapattal nyugat felé, hogy menekítsék a kincset Rómába. A bán és emberei a nehéz ládákkal megrakott szekerekkel igen lassan haladtak, ezért úgy döntöttek, hogy elássák a kincseket. A legenda innentől kezdve hiányos és többféle konteóra ad alapot. Miskolc ma Komlóstetőnek nevezett városrészében van egy olyan dombos, rekettyés rész amit mind a mai napig Bánlesnek neveznek. Azért, mert itt bújt meg a bán az embereivel és leste, hogy közelednek-e a tatárok.
Konteó 1.
A kincset még időben elásták, ők maguk pedig elestek mindnyájan.
Konteó 2.
A tatárok beérték őket és lenyúlták a kincset, jelentős anyagi veszteséget okozva a magyarországi templomosoknak.
Konteó 3.
A kincs eljutott Rómába és később 1242-ben ebből fizették ki IV. Béla váltságdíját, mert hogy a magyar nagyurak immáron másodszor intenek be uralkodójuknak és nem hajlandók összedobni a kisebb vagyont kitevő összeget.
Ami tény. A kincs soha nem került elő. Élő szemtanú nem maradt. IV. Béla végül csak hazatért és némi eufémizmussal második honalapítóként elhíresülve „újjáépíti” az országot.
A történet legnagyobb vesztese Árpádházi Margit hercegnő, a király lánya, akit a kedves papa még a száműzetésben tett ígérete alapján (vagyis, ha egyszer hazatér és visszaül a trónra) bedugja a Nyulak szigetén lévő kolostorba apácának.

 236. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-25 11:17 

Ja, aki viszont kimondottan a misztikus rész iránt érdeklődik, az olvassa el Louis Charpentier-től a Templomos lovagok titkai-t; én vmikor 15 éve olvastam, emlékeim szerint elég zavaros darab, de dugig van szívünknek oly kedves konteókkal, igazán mélyen ás bele a kersztény miszticizmusba. Szvsz nem kell komolyan venni, de agytornának jó.

 235. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-25 11:13 

Még bőven lenne ebben a kérdésben mit helyretenni, úgy látom, de sem időm se kedvem nincs, úgyhogy akit érdekelnek a templomosok, azoknak melegen ajánlom Stephen Howarth: The Knights Templar c. összefoglaló munkáját, ami kimondottan csak a száraz tényekre koncentrál (magyarul a Templomosok titka címmel jelent meg a Kossuth kiadónál), szerintem a legjobb összefoglaló könyv a témában; rövidebb összefoglaló kocatörténészeknek és időhiányosoknak Volker Loos-tól A Templomos Lovagrend története (Art Nouveau é.n.); aki viszont bolond, mint én az essen neki Runciman-től a Keresztes hadjáratok történetének. (Nekem sajnos csak pdf-ben van meg, magyarul valamikor 2000 körül kiadták, my god, borzasztó drága.) Ja, megvan: az Osiris adta ki 2002-ben, antikváriumban 5-6000 ft körüli áron néha felbukkan.

 234. tiboru — 2011-01-25 11:02 

@repjegyes:

Nem én voltam…

 233. repjegyes — 2011-01-25 10:58 

Nemár, most még is csak törölve lett a szerkesztő levele?

 232. tiboru — 2011-01-25 10:35 

@ace22:

Igen, ezt a verziót én is olvastam.

Ebben csak az a furcsa és egy kicsit ellentmondó, hogy a muszlimok Mohamedet nem imádják, és úgy tudom, hogy még csak nem is fohászkodnak hozzá (mint például a katolikusok a szentekhez).

 231. ace22 — 2011-01-25 10:20 

A Baphomet-ről valahol hallottam, hogy a Mohamed (Mahomet) szó elferdített változata – vagyis hogy a templomosok az iszlámmal kacérkodtak…

 230. Vanek B. Eduard — 2011-01-25 09:50 

@gagauzz kalauzz: Milyen szerencse, hogy ma már nem kell máglyára küldeni minden tagot, ha a ‘király’ át kíván söpörni néhányezer milliárdot a saját pénztárába. Bár lehet, hogy akkoriban (is) csak az ellenszegülőket spanyolcsizmázták szorgosan…

(Tudom, hogy Tiboru napi politikával nem foglalkozik (legalábbis itt), de az én konteóm szerint nem véletlenül jelent meg pont most ez az írás.)

 229. Emerenz — 2011-01-25 09:15 

… csak a rejtély fokozása érdekében: a kicsit korábban Provance-ban élő katárok, trubadúrok közt volt egy mondás, kb.: “dans sept cents ans le laurier refleurira”, vagyis hétszáz év múlva újra virágba borul a babérfa. Ez a tamplomosokra is érvényes lehet.. 🙂

 228. Emerenz — 2011-01-25 08:51 

A “két lovon egy lovas” jelképüknek pedig olyan értelmezését is olvastam, hogy az ember kettős természetére (mármint jó és rossz) volt hivatott emlékeztetni őket.

 227. Emerenz — 2011-01-25 08:45 

Köszi, jó poszt lett!

Még csak annyit, hogy a templomosok mindennapi gyakorlati és lelki életét szabályozó regulát az említett Clairvaux-i Szent Bernát dolgozta ki, aki a ciszterci rendet is alapította.

Szép Fülöp pedig olyan válogatott kínzásoknak vetette alá a templomosokat, hogy a “water boarding” ahhoz képest kismiska.

 226. tiboru — 2011-01-25 08:26 

@tucano:

Mi, akik közel vagyunk Hozzájuk, az ilyen apróságokat csak úgy kirázzuk a kisujjunkból.

 225. Pitzur — 2011-01-25 01:16 

Ilyen késői órán vagy inkább kora hajnalban csak annyit fűznék a poszthoz, hogy ne lehet elmenni a mellet a tény mellett, hogy a modern sátánizmus “emblémája” az a Baphomet akinek/aminek az imádásával vádolták be a kereszteseket

 224. Thaddeus Griffin — 2011-01-25 01:11 

@tiboru: Lesz, ami lesz, a biztonság kedvéért elkezdtem sütni a kenyeret a reszelővel, és keresem a megfelelő Safehouse-t 🙂

A poszt egyébként pazar,szokás szerint!

 223. tucano — 2011-01-25 00:09 

@tiboru: neked természetfeletti képességeid vannak, mindjárt küldöm mailben, illetve szkájpon, hogy miért:)

 222. chevyfan — 2011-01-24 23:43 

@tiboru: aztán majd csak nézel, amikor a macskák szerte-szét hu…gyozzák azt az eretnek gyepedet:-)

 221. tiboru — 2011-01-24 23:41 

Mellesleg most attól fosok, hogy Adolf bejelentkezik a nácik aranyával kapcsolatban…

 220. tiboru — 2011-01-24 23:40 

@tucano:

Csak nem képzeled, hogy tényleg mindent elpofázok abból, amit ŐK közölnek velem?!

(Amúgy ET nem telefonon jelentkezett be, hanem szkájpon, mert azt még a templomosok sem tudják lehallgatni!)

 219. tucano — 2011-01-24 23:01 

Nagyon érdekes a magyar templomosok honlapja. Nem is ragozom tovább a dolgot, főleg mert blogtörténeti jelentőségű, hogy ŐK hozzászólnak egy bejegyzéshez. Mert arról nem is kell szavazást indítani, hogy a templomosok = ŐK. Nem olyan, mint a mormonok válasza, kicsit szerintem inkább arra hajaz, mintha E.T telefonon tisztázna egy-két apróságot Tiboruval az UFO-konspiráció c. írásról.

Arról nem írt, hogy ööööö, kinél van végül a Grál? (csak a kíváncsiság)

 218. tiboru — 2011-01-24 22:52 

@tucano:

Én csak azt kérem, hogy ne kínozzanak, mert a fizikai fájdalomtűrő küszöböm kib*szottul alacsony…

 217. tiboru — 2011-01-24 22:50 

@Iustizmord:

Pacsit rá, felfogadtalak!

 216. tucano — 2011-01-24 22:44 

hát, az utolsó templomos per máglyával végződött, mármint az Ő részükről, én a helyükben nem kockáztatnék egy másodikat:)

 215. Iustizmord — 2011-01-24 22:43 

@tiboru: “És izgalmas lenne a bíró arcát nézni, miközben…”

erre az a jó módszer, pl közig perben, hogy bizonyítékként betolsz 2 playm(obil) 2 playboy számot meg 1 hustlert, és elfogultság miatt azonnali kizárást kérsz :o))))

 214. Iustizmord — 2011-01-24 22:38 

@tiboru: ne hergelj, ha nem engem bízol meg elmondom a népnek hogy te nam vagyol más mint Tibor NAEBSCHLIEGL VON THURN UND THAXIS UND FROSCHEIMLANDWIRTSCHAFTAUSSTELLUNG UND VOR DEM LOHENWEIDENECKARSTURM UND MITMACHEN.

most szólok hogy EZ FENYEGETÉS…

 213. tiboru — 2011-01-24 22:37 

@Iustizmord:

Bocsesz…

 212. Iustizmord — 2011-01-24 22:34 

@tiboru: jaja most látom h segggggedelem köll- Pizkát éppen ajánléani akartam. bárha most jogilag gyöngélkedik. ha jól értem.

ne b úsulj, majd egyházi áto… most látom h róm.kat a szentem. majd megy a vártemplom ajtajára a 96., 97. ésatöbbi pint, úgyértem pont, oszt jónapot.

a magánlevéllel szabadon rendelkezel, oszt jónapot.

továbbá a nevem Iustizmord, kapitális “i” vel. nem “j”. erre háklis vogymuk.

 211. tiboru — 2011-01-24 22:32 

@Iustizmord:

Nem, nem kimondottan Horváth 🙂

És izgalmas lenne a bíró arcát nézni, miközben az évszázad perét levezényli, a magyar blogoszféra és a Konteó Baráti Kör tagjainak érdeklődése mellett :-)))

 210. tiboru — 2011-01-24 22:30 

@chevyfan:

Felajánlottam egy helyreigazító levél lehetőségét a főszerkesztő úrnak, amit – ugyancsak mindenféle módosítás nélkül – itt, a kommentek között leközlök, ha óhajtja.

Már ha valamit helyre akar igazítani.

 209. Iustizmord — 2011-01-24 22:30 

@tiboru: megerősítem. ELKÖLDTE, MEGKAPTAD, TE RENDELKEZEL A LEVÉLLE. MÉG HA ELEKTROMOS VÓT IS.

ha meg pör, hát úgymondd hadd legyen pör. amúgy a blog nem személy, tehát max XY (pl Horváth) TIBOR LEHETNME ALPERES.

remélem nem “horváth” vagyol

 208. tiboru — 2011-01-24 22:16 

@chevyfan:

A válaszában nem tiltotta meg, hogy kitegyem, ráadásul úgy tudom, hogy a levél címzettjeként nem követtem el sem magántitoksértést, sem levéltitoksértést.

Érdeksérelmet pedig szerintem nem okoztam azzal, hogy a főszerkesztő véleményét a templomosokról beidéztem.

De valami tökös jogász is elmondhatná a véleményét. Justizmord kolléga? Pizka professzor? Hol vagytok, amikor az ég dörög?

🙂

 207. chevyfan — 2011-01-24 22:08 

@tiboru: valamiért nem nagyon szimpatizálsz a főszerkesztő úrral:-).

Mint ahogy az egyházas dolgokkal (NEM a vallással, hittel) sem…

Az első e-mail-ben azt írtad neki, hogy kiteszed a levelét, ha engedélyt ad rá…

De azért tudod, hogy én veled vagyok;-)

 206. tiboru — 2011-01-24 21:51 

@tiboru:

Hm, úgy látszik, a magyar templomosok kezdik elveszíteni a fonalat. Most kaptam egy levelet, hogy azonnal töröljem a főszerkesztő úr levelét. Ez az újabb produkciót is bemásolom:

“Tényleg nem értjük egymást. Én magánlevelet írtam, nem kommentet. Kérem, ennek a törlését ezért.”

[név]

Én meg nem törlöm, mert úgy tudom, hogy a levél címzettje minden további nélkül nyilvánosságra hozhatja az általa kapott levelet, hacsak abban nincs minősített adat. Márpedig ebben nincs (hacsak a sérelmezett “benyalás” nem minősül államtitoknak), arról nem is beszélve, hogy közérdekű információkat tartalmaz, amelyek a blog nyilvánosságára tartoznak.

De érdekes lehetne egy per is, amit a Militia Christi kiadó indít a Konteóblog ellen 🙂

 205. delvideki — 2011-01-24 21:21 

Mindent tudok! A tongai köztársaságot kommunista templomosok alapították! Ha nem hiszitek, nézzétek meg a zászlaját!

 204. Kullancs1983 — 2011-01-24 21:04 

@tiboru:

Tovább bonyolítva, a fehér alapon zöld kereszt aztán a spanyol Calatrava Lovagrend jelvénye lett, akik főleg Ibériában és a Maghrebben tevékenykedtek, fő tevékenységük pedig a fogolyszabadítás volt, ilyen minőségükben pedig talán még a lemilen is említésre kerülhetnének..:D

Ja! Egy időben a keresztesek nemzetiségük szerint eltérő szinű keresztet viseltek. Ha jól emlékszek a magyaroké volt a zöld.

 203. tiboru — 2011-01-24 21:03 

@Minorkavidor:

Lehet, nem voltam elég explicit: nem azt írtam (vagy nem azt akartam sugallni), hogy a rend megalakulásakor Al-Hakim volt a kalifa, hanem hogy – többek között – az ő vallási intoleranciája eredményeként jutott el a közel-keleti helyzet oda 1119-re, ahová.

 202. hirokin — 2011-01-24 19:47 

@radiris:

Egy főszerkesztő az nem korrektor. Nem kell tudnia helyesen írni. Csak annnyit kell tudnia, hogy mit kell leírnia. szvsz

 201. tucano — 2011-01-24 19:29 

@Pitzur:

Nem nagyon volt ott helyi flotta. A keresztesek inkább béreltek, mint pl. Andrásunk, akit úgy átvertek, mint annak a rendje. A flotta azért is kellett, mert a népek változó időtartam után, de hazamentek. Ráadásul elég sokáig csúnyán be is uralták a tengereket, egy-két kalózon kívül nem nagyon manővereztek a szaracénok. Aztán persze fordult a szélirány:)

 200. ChPh — 2011-01-24 19:24 

@tiboru:

nem is kell, azt sosem fogják beismerni és mint tudjuk mi nem voltunk ott. Ha valaki mégis kérem jelentkezzék :D:D

 199. Minorkavidor — 2011-01-24 19:18 

Ezt írod: “Akkoriban a bibliai kegyhelyekhez zarándokló keresztények számára nem volt kifejezetten életbiztosítás végigsétálni a csetepatéktól hangos, gyakran ellenséges (arab) fegyveresek által ellenőrzött vidéken, ráadásul az akkori egyiptomi uralkodó, Al-Hakim kalifa különösen hírhedt volt a vallási intoleranciájáról. A keresztények körében egyre komolyabb igény merült fel egy olyan fegyveres alakulat (ma úgy mondanánk: különleges rendeltetésű egység) felállítására, amely (túl a szokványos katonai feladatokon) hatékonyan képes lenne ezeket a zarándokokat megvédeni az arabok zaklatásaitól.

Egy Hugues de Payns nevű francia (pontosabban akkor még talán “csak” frank) lovagnak végül teleszaladt a zsákja, s nyolc – a Szentföldön ideiglenesen állomásozó – társával együtt elhatározta, hogy elég a szövegelésből és a folyamatos (ámde eredménytelen) ötletelésből. 1118 nyarán testületileg felkeresik a trónját frissen elfoglalt II. Baldvin jeruzsálemi királyt (aki amúgy a híres Bouillon Gottfried unokatesója volt) és a kellő tisztelettel üzleti ajánlatot tesznek neki.”

Az a bizonyos Al-Hakim, egyiptomi szultán 1008-ban rombolta le a jeruzsálemi keresztény templomot. Ezt fia 1048-ban -sűrű bocsánatkérések közepette- újjáépítette. A REND, mint Te is írod, csak 1119-ben alakul meg.

A szentföldi utak a XI. század közepéig biztonságak voltak, egyáltalán nem voltak veszélyesebbek, mint bármelyik európai út. A XI. század közepén a szeldzsuk-török invázió veszélyessé tette az utazást, de a helyzet épp kezdett normalizálodni, mert a szeldzsuk uralkodók rendszeresen megosztották utódaik között a hatalmat, mikor a keresztesek beletenyereltek a lecsóba.

Közkeletű állítás, hogy a babilóniaiak e zsidó népet elhurcolták. Nos csak az értelmiséget és néhány kézműves “iparág” képviselőt (pl. aranyművesek) hurcolták el, a nép többségét alkotó parasztok, pásutorok és a kézművesek többsége viszont maradt. Persze az értelmiség már akkor is szívesen tekintette magát az egész nép képviselőjének.

 198. tucano — 2011-01-24 19:08 

@G.D.:

Nem, dehogy. Ehhez kivételesen semmi köze sincs a templomosoknak, a svájci gárda azért kellett/kell a pápának, mert egyrészt profik, másrészt meg hozzá voltak hűségesek és nem valamelyik vetélytárshoz az Itáliáért folytatott harcokban. A svájci bankok valódi virágkora pedig 1934-ben kezdődött a banktitok törvénnyel. Addig kb. annyira voltak sikeresek, mint a német vagy magyar pénzintézetek.

A teutonokról tudni kell, hogy ők vezették be az embervadászatot. A fiatal lovagok elmehettek vmelyik rendházba, kitokolták az összeget és mehettek litvánt irtani. Ráadásul a pápai engedély miatt ez keresztes cselekedetnek bizonyult, amely pedig tudjuk megváltott a bűnöktől. Magyarok is mentek sokan “férfivá érni”. Szép csapat.

 197. tiboru — 2011-01-24 19:05 

@ChPh:

Nem vagyok történész, de igyekeztem több forrásból tájékozódni (többek között a Sciences et Avenir című, nem kifejezetten bulvár-jellegű francia folyóiratból), és elégedett vagyok magammal, mert ha összesen ennyi a jelentősebb hiba, amennyit a főszerkesztő úr felsorolt, akkor nem állunk rosszul.

A benyalást meg nem kutatnám 🙂

 196. tiboru — 2011-01-24 19:00 

A szavazásról:

1259 voks után megállapíthatjuk, hogy szavazó olvasóink mindössze 27 százaléka gondolja úgy, hogy a templomosok semmit sem találtak a romok között…

 195. ChPh — 2011-01-24 18:59 

@tiboru:

érdekes, utána kellene menni, de szerintem amiket te írtál azok sem igazán légből kapott dolgok, mégha nem is történelmi tények 😀

 194. tiboru — 2011-01-24 18:57 

@Pitzur:

Jogos a hajórajos-Baphometes szemrehányás, de ha mindent beleírok, soha nem lesz vége; no és mi marad a kommentelőknek?!

🙂

 193. radiris — 2011-01-24 18:47 

@tiboru:

ha ez tényleg betű szerinti, változtatás nélküli másolata a levélnek, akkor megkérdezem: azt csak én érzem égetően gáznak, hogy egy főszerkesztő nem tud fogalmazni és a helyesírás sem az erőssége?

 192. tiboru — 2011-01-24 18:44 

@efes:

És hogy még bonyolítsuk egy kicsit: az ispotályosok először fekete alapon fehér keresztet, majd később piros alapon fehér keresztet viseltek; a Szent Lázárosok meg fehér alapon zöld keresztet 🙂

 191. Iustizmord — 2011-01-24 18:41 

@Pityipű:

kevertem a courtrai csatával, sorry.

 190. Pitzur — 2011-01-24 18:35 

Nagyon jó volt a poszt mint azt már megszokhattuk.

Annak idején, faterom egyik haverjával sokat dumáltunk konteós dolgokról többek között a keresztesekről is. Ő arra hívta fel mindig a figyelmet, hogy a keresztesek szárazföldi infrastruktúrája és serege mellett volt egy komoly flottájuk is amiről nem lehet tudni semmit.

Azt egyébként egy kicsit hiányoltam az egyébként kíválló posztból, hogy Baphomet neve fel sem merült 🙂

 189. efes — 2011-01-24 18:29 

@tiboru:
@EsGé:

Köszi, régi dilemma ez nekem.

 188. Gloria Mundi — 2011-01-24 18:29 

Képtelen vagyok végigolvasni az összes kommentet, időhiány … Csak a Grálról: ez eredetileg köszönő viszonyban se volt a kereszténységgel, kelta szimbólum, és a bőséggel, a termékenységgel kapcsolatos, valszeg tálca, nem kehely. Olyan, mint a bőségszaru vagy a terülj-terülj asztalkám … A korai lovagregényekben még erősen érződik pogány volta. Aztán kötötték össze a Krisztust vérét felfogó kehellyel, amelyet Arimathei József hozott volna Britanniába … (Ja, és ez azonos lett volna az utolsó vacsora kelyhével.) Lassan épülnek egymásra a legendák, és lassan krisztianizálódik a sztori.

Egyébként sztem se találtak semmit a templomosok, csak ügyesen gazdálkodtak a cuccaikkal …

Portugáliában meg újraalapították Ordem do Cristo néven a rendet, de ezt vki fentebb írta is. (1319)

 187. Pityipű — 2011-01-24 18:11 

@Iustizmord:

Ha már kardinális kérdések: a sáros hadjárat X. Lajos volt, IV. Fülöp fia.:)

 186. Iustizmord — 2011-01-24 18:03 

@tiboru:

uram borogass, túl korrekt voltál Krisztus katonájának főszerkesztőjével, aki láthatólag nem érti mi az a blog, és mik az itteni prioritások, s csak néz mint öreg buzi a kuplerájban. szerintem már a megkeresést is félreértette.

sajna a “benyal” ige a pápa vs világi hatalmasok kontextusában nem sértő, mert nagyon is jól fejezi ki az aktuális Őszetntsége aktuális hozzáállását, hogy csak a holokausztig vagy a békepapságig menjünk vissza, de említhetjük avignon szép városát is az unikális xxiii. jánossal.

 185. tiboru — 2011-01-24 17:54 

@tiboru:

És ezt a választ küldtem:

Kedves [név]!

Nagyon köszönöm a levelét és a kiegészítéseket. Gyorsan be is tettem a kommentek közé.

Sajnálattal tájékoztatom ugyanakkor, hogy a posztot nem áll módomban átírni, sem törölni belőle, hiszen a blogom (amint azt ön is biztosan észrevette) összeesküvéselméletekkel foglalkozik, és nem tudományosan igazolt eseményekkel. Azt sem tudom megerősíteni, hogy a blognak feladata lenne a Templomos Lovagrenddel kapcsolatos történelmi tények feltárása, illetve bemutatása; megmaradánk konspirációs teóriákat bemutató internetes kiadványnak.

V. Kelementől pedig posztumusz elnézést kérek a “benyal” ige használatáért.

További sok sikert és egészséget kívánok önnek és rendtársainak (nem tudom, helyesen használom-e a szót?), és mégegyszer köszönöm, hogy válaszra méltatta a Konteóblogot.

Üdvözlettel,

tiboru

 184. Iustizmord — 2011-01-24 17:48 

@tiboru:

háttérdokumentációs TUDOMÁNYOS főmunkatárs, ha kérhetem, nem szeretem ha degradálnak :o)

 183. solesz — 2011-01-24 17:26 

@ZZ:

A keresztelés szép hagyomány. Aki hittel teszi, jól teszi. Aki azért teszi mert bármelyik egyház erre buzdítja, az jó eséllyel téved.

Istent – a Mindenhatót – az egyházakban keresni nem feltétlen szerencsés. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincsenek hithű vallási funkcionáriusok. II. János Pál pápát ennek tartottam.

Van aki az egyházban, van aki a Mindenhatóban, van aki mindkettőben hisz.

Nyilván nem abban vitatkozunk, hogy a lelki pásztorkodás hányszor lett felhasználva üzleti célokra. És nyilván azon sem vitatkozunk, hogy aki az ember lelkét uralja, az uralja a testét is. Szci egy remek jelenkori példa erre.

 182. tiboru — 2011-01-24 17:12 

@radiris:
@Iustizmord:

Részlet a könyv ajánlójából:

“A szerző, miközben időrendben halad a Rend felszámolása felé, a problémás, sokszor a negativ templomos mitosz részét képező kérdéseknél megáll, és fáradhatatlanul megvizsgálja, helyükre teszi azokat.”

A negatív mítosz részeit a helyükre teszi 🙂 Ez tetszik. De legalább nem árulnak zsákbamacskát 🙂

 181. tiboru — 2011-01-24 16:55 

@Iustizmord:

Ha bármikor a jövőben lelkiismeretes, nagy munkabírású háttérdokumentációs főmunkatársra lenne szükségem, aki kifejezetten a kardinális kérdésekre specializálódott, dobok neked egy mélt.

🙂

 180. Iustizmord — 2011-01-24 16:52 

@radiris:

ugyan, HIT nélkül nem ismerheted meg az IGAZ történetüket :o)

 179. radiris — 2011-01-24 16:46 

@ZZ>:

Azért egy Miles Christi (Krisztus lovagja, katonája) nevű kiadó által kiadott, a templomosokról szóló könyv objektivitását minimum kérdőjellel fogadom… Nem mondom, hogy ferdít és torzít (nem olvastam), csak azt, hogy fenntartásokkal venném kézbe.

Olyan ez, mintha valaki azt mondaná, hogy ha meg akarod ismerni a történelmi tényeket és igazságot a KGB-ről, olvasd el az orosz biztonsági szolgálat kiadója által kiadott tanulmánykötetet. Vagy a felhívás, hogy ” a cukor VALÓDI élettani hatásairól csak a *****-i Cukorgyár kiadványaiból értesülhetsz!”

 178. Iustizmord — 2011-01-24 16:31 

@Kullancs1983:

The Pope’s Own 1st Lazarean Suicide Particle Cavalry Corps of the Holy Land and Jerusalem

 177. Iustizmord — 2011-01-24 16:25 

a német wiki is 1313 áprilist ír, az okcitán is,

viszont a spanyol wiki 1314 (tizennégy!) márciust, a vitát eldöntő FINN wiki 1313-at,az olasz megint 14-et, még a KÍNAI is 13-at,a lengyel 14-et,a portugál is 14-et, míg az orosz 1313-at, igaz, nem világos, juliusi vagy gergely naptár szerint számolták az oroszok.

@tiboru most kérek egy kitüntetést, hogy e fontos részletnek így utánamentem

 176. Kullancs1983 — 2011-01-24 16:24 

Csak néhány kommenthez merek hozzászólni..:D Naszóval!

@tiboru:

Koponya és lábszárcsontok. Egy olyan korban, amikor nem volt ritka hogy valaki a kezét-lábát-fejét három különböző csatamezőn hagyja el… Pl. ahogy ma is igyekeznek a egyesek minden halottat hazavinni, úgy akkor is meglehett erre az igény. (Márhogy ennyi is elég a feltámadáshoz.)

A nagy lovagrendek között (amint már mások megválaszolták) a templomosok feloszlatása utáni befogadásokay kivéve nem volt átjárás, de! Létezett egy negyedik szentföldi lovagrend is, mégpedig a Lazarénusok. Ezek a többi lovagrendből átadott leprás lovagok voltak, elég rettegett hírük volt, de csak kevesen voltak, és azokból még kevesebben akik harcolni is bírtak volna… (Egyébként fekete általvetőt és köpönyeget hordtak, fehér kereszttel.)

@Héttörpe:

Robyn Young, nem? Csak ha esetleg keresné valaki.

@_bp_:

A Johannitákan nem a beste török űzte el, hanem valami Napoleon nevű francia császár, 1798-ban. A székhelyük rómában van, a nevük maradt Máltai, csak már nem Lovagrend, hanem Szeretetszolgálat. Tudtommal legalábbis…

@efes:

A Jégmezők lovagjában azok valójában Kardhordozó Lovagok voltak, akik ugyan német rend, de ott alapították őket, és messze nem voltak olyan nagyok és erősen mint a szentföldi rendek. A vereség után pedig beolvadtak a Teuton Lovagrendbe, azzal hogy a (fehér alapon fekete) kereszt mellett egy kard volt a címerük.

@G.D.:

A fehér alapon vörös a johanniták jelképe volt… De mondjukrá én, ha pápaként kiátkoznák egy addig nekem dolgozó szervezetet, aztán végignézném amint máglyára vetik őket, utána nem bíznám sem a testi épségem, sem a kincstáram az utódjaikra. vagy te talán igen?

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

A harcértékük? 😛

Sokaknak: Nem akarom föltépni és sóval megszórni az éppen hegedő sebeket, de a mohamedán az kb. az ami a mózeshitű. Tekintettel arra, hogy az imádott Isten (Allah, nem szabad kimondani) ugyanaz. Szerintem. Szóval túl nagy feneket nem kell neki keríteni. Magyarországon egyébként az arabokat (vallástól függetlenül) izmaelitáknak hívták, míg a rokon népekből (mindegy pontosan melyikből) származó muzulmánokat böszörményeknek nevezték.

 175. Iustizmord — 2011-01-24 16:20 

@Iustizmord:

szal ha jól értem, akkor druon összekeverte guillaume de nogaret-et guillaume de humbert-tel, aki dominikánus szerzetes és franciao főinkvizitora , királyi gyóntató volt.

aki jól tud franszoázul, kérem szóljon ha rosszul értem.

de ez mily gyögyürűséges: “Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu”

 174. Iustizmord — 2011-01-24 16:17 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

hát mondjuk a sáros hadjárat nem vall nagy lángészre az btutkófrankó

 173. Iustizmord — 2011-01-24 16:16 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

most hogy így mondod, valóban ez van a regényben, és valóban a katolikus enciklopédia http://www.newadvent.org/cathen/11089a.htm szerint 1314ben halt meg, míg a francia wiki 1313 márciust ír azzal hogy:

Il est mort en 1313[2] rendant ainsi anachronique la malédiction qu’aurait prononcée sur le bûcher, selon Maurice Druon, le maître de l’Ordre du Temple, Jacques de Molay: « Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu … » puisque Jacques de Molay fut brûlé en 1314. Mais peut-être y a-t-il eu erreur sur le nom de Guillaume, car Guillaume Humbert (aussi appelé Guillaume de Paris), dominicain nommé Grand inquisiteur de France, et confesseur du roi de 1305 à 1314, qui instruisit avec Guillaume de Nogaret le procès des Templiers de 1307 à 1314, fut présent et l’on perd sa trace en 1314 (rumeurs d’assassinat).

a britannica 1313 áprilist ír:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/417141/Guillaume-de-Nogaret

szóval egyezzünk ki egy döntetlenben.

 172. ZZ — 2011-01-24 16:13 

Továbbra is fenntartom:

http://www.libri.hu/konyv/a-templomos-lovagrend-alkonya.html?p_id=6835#comment

Már annak, akit érdekel történelmileg is…. 🙂

 171. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-24 16:08 

BTW: Druon IV.Fülöpöt nagy királyként, amolyan bölcs, hideg vezérként festi le, aki a “nagyobb jó” érdekében cselekedett rosszat. Ez az ő saját nézőpontja, de valójában egy paranoiás, megalomán sültbolond volt, az uralkodásának áldásos eredményei inkább jó kézzel kiválasztott polgári tanácsadóinak voltak köszönhetők. Polgári tanácsadókat pedig nem holmi pragmatikus liberalizmusból választott, hanem paranoiából, mert ők tőle függtek, míg a nemeseknek volt saját pártjuk.

 170. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-24 16:01 

@Iustizmord:

“Kelemen pápa! … Guillaume lovag! … Fülöp király! … Egy éven belül Isten ítélőszéke elé idézlek benneteket, ahol elnyeritek méltó büntetésiek! Átkozottak! Átkozottak! Legyetek mind átkozottak, tizenharmadíziglen, fajtátok végezetéig! …”

(M. Druon: id. mű I. VIII.)

a Wiki szerint Nogaret meghalt 1313-ban, Druon pedig regényt írt. regényt írt. A másfél évre tényleg rosszul emlékeztem. Egyébként azt írtam, h ez a verzió a regényben szerepel, tehát ne velem vitatkozz, hanem Druonnal.

 169. ZZ — 2011-01-24 15:54 

@solesz:

A Templomos Lovagrendet összehasonlítani a Szcientológiával? És egy hagyományőrző blogot indítottál?….. Garatulálok…..

 168. Iustizmord — 2011-01-24 15:31 

@Greg36:

nyugi, azok is made in china.

MINDEN hamisítvány ami nem kínai.

 166. Greg36 — 2011-01-24 15:27 

@tiboru:

Keresztelő Szent János koponyájának egy darabja megtekinthető pl Isztambulban is, Mózes botjával és Dávid kardjával egyetemben.

 165. -er- — 2011-01-24 15:26 

@tiboru:

erre mit lehet írni? sajnállak, majd intézkedünk…

 164. vén betyár — 2011-01-24 15:25 

@Iustizmord:

D:D:D:

 163. Iustizmord — 2011-01-24 15:16 

@andzsin:

Az általunk legjobban ismert Habsburg: Habsburg Ottó nem mellékesen Lotharingia hercege és Jeruzsálem királya címet viseli…

sőt egyes elvetemültek szerint ő még (már?) magyar király is…. muhaha

@_bp_:

igen, néhány szent azt se tudta hol áll a saját feje és ez máig némi fejetlenséget okoz… :o)))

@RoFä:

a jézus előbőr az még olyan zsidós, hogy is imádja egy lelkes róm.kat hívő?

@vén betyár:

A Johanniták (vagy Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Szuverén Ispotályos Rend, Szent János Rend, Máltai Lovagrend és Máltai Lovagok, olaszul Cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme or Cavalieri di Malta, franciául Ordre des Hospitaliers, máltaiul L-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalem

Nagy Tevével marhultunk pár hónapja a lemilen, The Queen’s Own 3rd Naval Highlands Mounted Grenadier Parachute Regiment of the Guards, és tsai

@nadivereb:
@tiboru:

van egy 8.0-ás konteóm is: ellentétben Chewbakkával a Templomosok TUDTÁK hogy hol vannak a HIDROKULCSOK

 162. vén betyár — 2011-01-24 15:07 

@_bp_:

Ezt a kettőt én is mindig keverem / mint a romát és a cigányt/:)

Nagyon jó:

http://toriblog.blog.hu/2008/11/12/kritika_tim_willocks_a_lovagrend_konyv

 161. nadivereb — 2011-01-24 14:56 

@tiboru:

Jogos. Viszont én pont ezért tartom sokkal valószínűbbnek, hogy ilyesminek nem voltak birtokában, ellenkező esetben ugyanis nem mertek volna velük packázni, nehogy valamelyiküknél mégiscsak elszakadjon az a bizonyos cérna.

Plusz dokumentumok kimenekítéséhez nem kellett volna teherhajó, igásló-különítmény és egyebek, csak egy mappa és pár küldönc kinézetű jóbarát.

 160. tiboru — 2011-01-24 14:50 

@tiboru:

Lásd még a MAD-elv (Mutual Assured Destruction, vagyis a Kölcsönösen Biztosított Megsemmisítés elve), vagyis röviden: mindenki szopni fog.

 159. _bp_ — 2011-01-24 14:49 

@tiboru: Nem hiszem hogy ezzel megsertenel valakit is. Ami teny az teny. Oh szent elobor, adj nekunk hosszan tarto erekciot! 🙂

 158. tiboru — 2011-01-24 14:48 

@nadivereb:

Meg aztán egy-egy nagyon kényes dokumentum olyan lehetett, mint az atomfegyver a hidegháború alatt: ijesztgetni pont elég volt, de bevetni senki nem merte, mert (bárki bármit is mondott) mindenki félt a következményektől.

 157. _bp_ — 2011-01-24 14:43 

@vén betyár:

Rodosz a Ciprus. Eh mea culpa.

 156. tiboru — 2011-01-24 14:42 

@nadivereb:

Lehet, hogy a bosszúállást nem tekintették volna fair playnek. És ne feledjük, hogy az új Jézus Lovagrend továbbra is bírta a pápa támogatását (ha jól tudom…)

 155. tiboru — 2011-01-24 14:40 

@DRH:

A keresztbe tett kulcsok, mint a lábszárcsontok, s a tiara, mint a koponya allegóriái..?

Érdekes párhuzam, és akár lehet is benne valami.

 154. nadivereb — 2011-01-24 14:40 

Arra van magyarázat, hogy ha birtokukban voltak olyan dokumentumok, amik a 7.2/7.4/7.6 pontokban vannak, akkor még az új név felvétele előtt miért is nem sz*patták meg istenesen a pápai államot bosszúból?

 153. RoFä — 2011-01-24 14:34 

@andzsin:

Ajanlott megtekinteni a Man from Earth (Az oslako) c. szoba-scifit, az egy meglehetosen erdekes koncepciot vezet elo. Mellesleg k..jo film

 152. G.D. — 2011-01-24 14:32 

@tiboru:

mondjuk a címerükön már Szent György öli éppen a sárkányt (erőteljes európai, lovagi és keresztény kultúrkörből jövő hatás),de ez is könnyen magyarázható azzal, hogy a távolság miatt ők már szerették volna megkímélni magukat a cölibátus nehézségeitől és a homokos gyanúsítgatásoktól, és ezt a “két lovag egy lovon” dolgot nem nagyon erőltették, ezért le is cserélték valami hasonló, mégis kicsit semlegesebbre. 🙂

 151. DRH — 2011-01-24 14:30 

Üdv és grat az ismét jól sikerült témaválasztáshoz és -fogalmazáshoz.

most csak én látom úgy, hogy a vatikán-címer, szent-péter jele és a kalózkodós-zászló télleg nagyon hasonlítanak egymásra?

 150. tiboru — 2011-01-24 14:29 

@RoFä:

Megelőztél, de csak azért, mert én pofázósabb vagyok 🙂

 148. tiboru — 2011-01-24 14:29 

@_bp_:

Remélem, nyakas kálvinista létemre nem sértem meg gyakorló katolikus olvasóinkat, de e legbizarrabb ereklye, amiről én hallottam, az Krisztus állítólagos előbőre (fitymája) volt, amit a középkorban és az újkorban több helyen is őriztek és fohászkodtak hozzá…

Aztán a huszadik században ez a szokás (a Vatikán erőteljes nyomására) megszűnt, de kultúrtörténeti kuriózumnak sem utolsó…

 147. vén betyár — 2011-01-24 14:26 

@_bp_:
@Iustizmord:

“A Johanniták (vagy Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Szuverén Ispotályos Rend, Szent János Rend, Máltai Lovagrend és Máltai Lovagok, olaszul Cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme or Cavalieri di Malta, franciául Ordre des Hospitaliers, máltaiul L-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalem) egy keresztény szervezet, amely amalfi ispotályként kezdte működését Jeruzsálemben 1080 körül, hogy a szegény, beteg és sérült keresztes lovagokat ápolja, gyógyítsa. Miután az első keresztes hadjárat megindult, vallási-katonai renddé alakult, saját regulával. Miután az iszlám erők visszafoglalták a Szentföldet, a rend Rodosz szigetére került, majd később Máltára.”

 146. andzsin — 2011-01-24 14:26 

Szerintem az egész templomos kérdés szoros összefüggésben van a Jézus-történettel és ein block a katolicizmussal. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy jómagam azért nem vagyok Jézus-hívő keresztény (mert kereszténynek keresztény vagyok), mert teljesen biztos vagyok benne, hogy a Bibliában leírt Jézus-történet egy hoax. Nem véletlenül távolították el az összes apokrifet, nem véletlenül fojtották el az összes nem katolikus vallási mozgalmat és nem véletlenül ült rá az egyház az összes pogány ünnepre…

Az hogy Jézussal valójában mi lett, szerintem soha nem fogjuk megtudni….De ha a konteo működik, akkor már ez is csak egy konteo volt:)

Egy biztos: ha a Biblia igazat mond, akkor még meglátjuk a fényt vagy a mennyben vagy a pokolban, ui. van benne egy sor, ami azt mondja, “… ‘Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa (és így Jézus második eljövetele is). Bizony mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz …” (Lk.21:29-32).”

Izraelt 1948-ban alapították. Ha 20-30 éven belül nem jön vissza Jézus, akkor itt valaki nagyot lódított.

 145. RoFä — 2011-01-24 14:24 

@_bp_:

Oh az semmi. A Jezus-elobor, az valami.

 144. G.D. — 2011-01-24 14:24 

@tiboru:

ők még korábban leszakadtak a főcsapástól, hívjuk őket előretolt helyőrségnek. azért költöztek oda, hogy később ázsia felé terjeszthessék az igét. aztán megszakadt velük a kapcsolat… 😉

 143. _bp_ — 2011-01-24 14:22 

@G.D.:

Igen, ertem, hogy mit mondasz, logikus is,

@Iustizmord:

de ezek csak elmeleti kerdesek, im egy uj tema a KonTeo blognak. Svajc es ami mogotte van 🙂 A tortenlemi hatterevel, mar ami tanulhato, elerheto, elolvashato, azt hiszem tisztaban vagyok 🙂

@Iustizmord: az ereklyekereskedelem nagyon nagy biznic volt. Nem csak Fulop, majd mindenki vasarolta. Volt, hogy egyszerre tobb Keresztelo fej keringett, elvileg Santiago de Compostellaban van az eredeti, de hat mas is szeretett volna zarandoktomegeket fogadni… Az abszolut csucs amirol eddig hallottam, az Szuz Maria egy csepp teje volt, mint ereklye.

 142. RoFä — 2011-01-24 14:20 

@Halálkufár:

A romaiak beket is hoztak 🙂

 141. ChPh — 2011-01-24 14:18 

@G.D.:

nah, ha ezt mi is tudnánk… 😀

 140. tiboru — 2011-01-24 14:17 

@tiboru:

Az ötkeresztes grúz zászló állítólag már a XIII. században így nézett ki…

 139. andzsin — 2011-01-24 14:17 

A Grál az egyik elmélet szerint nem fizikailag is létezõ tárgy, a kehely, amelyben Jézus vérét felfogták, hanem maga a “Királyi Vér”, a “Sang Real”. A templomosok belsõ rendje, a Sion-rend e titok megõrzésére és továbbadására jött létre, ui. a Jeruzsálemi Királyság megszilárdítása nem sikerült, ellenben a templomos rend nagyon gyorsan a kora középkor leghatalmasabb gazdasági és politikai hatalommal bíró szervezetévé nõtte ki magát, azonban 1307-tõl a rendet gyakorlatilag megsemmisítették a pápa jóváhagyásával. A rend ezután egy “földalatti” szervezetté vált, de a hatalom megszerzésérõl nem mondott le. Késõbb házasságok, politikai cselszövések és intrikák révén megpróbáltak visszakerülni a hatalomba, sikertelenül. A szabadkõmûves páholyok, a földalatti titkos szervezetek megtartották a titkot, amelyet a beavatott mesterek a szimbolikus festészet és építészet révén becsempésztek mûveikbe, úgy, hogy az egyszerû szem a rejtett utalásokat ne vegye észre (lsd.: Leonardo da Vinci és Nicolas Poussin).Godfrey de Bouillon, mint Lotharingia-hercege és mint a Merovingok leszármazottja, nem tudta célját elérni. A XVIII. században azonban majdnem sikerült visszakerülniük Európa élére, a Habsburgokkal kötött házasság révén a Lotharingiai-ház megszerezte a Német-Római Császárság trónját. Lotharingiai Ferenc leánya Marie-Antoinette Franciaország királynéja lett, már csak egy lépés hiányzott a francia trón megszerszerzésig, azonban a francia forradalom meghiúsította a Merovingok reményeit. A XXI. sz. Európájában a mai napig léteznek a koronás fõk leszármazottai, a Luxembourg-ház, a Stuart-ház, a Habsburg-Lotharingiai-ház. Az általunk legjobban ismert Habsburg: Habsburg Ottó nem mellékesen Lotharingia hercege és Jeruzsálem királya címet viseli…

2001-ben Dr. Barbara Frayle a titkos Vatikáni Archívumban egy érdekes pergament talált. (Az Archívum egyes részeit II. János Pál tette kutathatóvá.) Az irat tanúsága szerint a Chinon várában raboskodó templomosok egyházi eljárás elé fognak nézni, a pápa elfogadta a templomosok védekezését, hogy eretnekségük bélyege csupán a szertartásaik meg nem értésébõl fakad. A pergamenen V. Kelemen pápa pecsétje a következõ szöveggel: “… Mi elhatároztuk, hogy az Egyház felmenti õket, visszaállítjuk õket javaikba és megkaphatják a szentséget.” Fülöp azonban kihozatta a Nagymestert és “szárnysegédjét” a Pápai fennhatóságú börtönbõl a Szajna egyik szigetére, ahol a Pápa engedélye nélkül végrehajthatta ítéletét, elevenen megégették õket, ezzel pontot téve az ügy végére.

teljes történet:

http://davinci.freeweb.hu

 138. tiboru — 2011-01-24 14:15 

@G.D.:

És mi van, ha Grúziában leltek menedékre?!

http://www.appliedlanguage.com/flags_of_the_world/flag_of_georgia.shtml

 137. RoFä — 2011-01-24 14:14 

Szokasos szinvonal, omlenges stb…

Btw a kezdeti munkakori leirasbol kiindulva ez elment volna a Lemilre a “kulonlegesek” rovatba is. Double feature! 🙂

Ps: tudom hogy egy kozepkori kiralyt nem szokas a mai elpuhult, liberalis demokrata mercevel merni, de Fulop nem csak szep, okos, es nagy kiraly volt de ezek szerint vergeci is 🙂 Persze: ez affele kovetelmeny.

 136. G.D. — 2011-01-24 14:08 

és akkor még nem is beszéltem a vallási reformokról, amik arrafelé indultak el, igaz, hogy pár száz évvel később, de mégis. az a kereszt az ország zászlajában többet elárul, mint gondolnátok! 🙂

 135. Iustizmord — 2011-01-24 14:07 

@tiboru:

micsoda biznic lehetett régen az ereklyekereskedelem… a spanyol II. fülöp volt nagy conoisseur, meg kollektor, ha lehet hinni a sztorinak…

 134. G.D. — 2011-01-24 14:06 

@_bp_:

lehetett volna, de nem lett. ellenben ennek az országnak épp akkoriban lett akkora ereje, hogy kivívja a habsburgok ellen a függetlenségét, és aztán semelyik ország nem akarta rátenni a kezét, vagy ha igen, akkor csak nagyon rövid időre sikerült. itt van ez az ország, egy kincseskamra európa kellős közepén, a francia-habsburg és német-olasz tengelyek metszéspontjában (már megint a kereszt), gyakorlatilag (középkori értelemben) 4 nagyhatalom által körülvéve, elég jó adottságokkal, és mindenki békén hagyja?

hány ország volt már, amit megszálltak, elfoglaltak, leigáztak függetlenül attól, hogy semlegesként hirdette magát? mit kell tudnia, vagy mivel kell rendelkeznie egy ilyen országnak, hogy szépen magában ellehessen, és mindenki inkább mint támogató forrás tekintsen rá? talán pont azt, amit a templomosok tudtak? 😉

 133. Iustizmord — 2011-01-24 14:04 

1589.ig, bocs. II. feenc, IX.károly és III. henrik

 132. G.Tibor — 2011-01-24 14:01 

@ChPh:

Ott a pont! 🙂

 131. tiboru — 2011-01-24 14:01 

@Halálkufár:

Állítólag Keresztelő Szent János koponyáját is őrizgették, sőt, tán még elő is vették néha a mumifikálódott testrészt és imádkoztak hozzá…

De miért ne tették volna, elvégre szentekhez mindig is lehetett imádkozni. Hogy ott volt a koponya is – ez csak bónusz lehetett. Azt, hogy messiásként is tisztelték volna, én nem olvastam (ami persze nem jelent semmit).

 130. iovianus — 2011-01-24 14:01 

“The two knights on a single horse symbolized their early poverty, ie, they wanted to show they were so poor they could not afford a horse each”

Itt a hivatalos magyarázat…

Ez pedig szép:

http://www.youtube.com/watch?v=IoSuyUFiEYo&feature=related

 129. _bp_ — 2011-01-24 14:00 

@Halálkufár:

“illetve Jeruzsálem királyai is közéjük tartoztak tudtommal”

Nem. A kiralyok nem voltak templomos lovagok. A regula tiltotta volna a belepesuket, hacsak nem mondanak le vagyonukrol a rend javara. Persze a hazassag is tilos lett volna es meg sorolhatnank 🙂

 128. Iustizmord — 2011-01-24 13:58 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

vitatkozom, nogaret meghalt 1313-ban, tehát de moéay LŐTT, marigny meg 1315-ben, utóbbit kivégezték, bűnbaknak téve meg a szar gazdasági helyezet miatt (a zsidókat kiűzték, a templomosokat legyalulíták, az itáliakkal ismét megváltatták polgárjogukat, kellett vki aki elvbiszi a balhét, ráadásul fülöp (s jobbkeze, marigny) valamiféle központosított monarchián dolgozott, míg fülöp öccse, charles de valois, a valois ház (uralkodik 1598-ig) alapítója meg a régi rend (ti. hűbéri függetlenség) híve volt).

érdekesség nr. 2, konteonak se rossz: a valois ház is úgy hal ki mint acapetingek: három fiútestvérrel, akiknek nincs törvényes fiú örököse

 127. Halálkufár — 2011-01-24 13:54 

Egy-két észrevétel:

Nagyon örülök neki, ha ezzel a témával foglalkoznak, de évek óta, amióta szeretném megérteni a templomosokat, mindig az a bajom, hogy általában a templom alatti rejtélyhez jutunk. Mondjuk, hogy elhisszük a sehol se dokumentált eseményt, miszerint a templomosok lementek oda, ahova azóta is bárki lemehet, pl ma Jeruzsálemben is jópénzért leviszik az embert a földalatti járatokba, de még ha igaz is ez, akkor se tudjuk meg soha, mit találtak ott. Ismétlem, ha egyáltalán lementek.

A templomosok anyagi gazdagsága egyértelműen a zarándoklat pénzeinek forgatásából, magánvagyonból származott, illetve Jeruzsálem királyai is közéjük tartoztak tudtommal, így onnan is jöhetett pénz, mely elindíthatta a “bankrendszert”, de az se kizárt, hogy volt köztük 1-2 pénzügyi zseni, ezzel senki se számol, de azért nézzük meg a Rotschildok is honnan indultak.

A pénzügyi rész szerintem nem rejtély. Kötve hiszem, hogy Jézus, aki soha életében nem írt le semmit, pont végrendelkezett volna és abban is kételkedek, hogy valamilyen ereklye akkora hatalommal bírt volna, amitől a vallási részre szerintem magasból szaró európai vérszopó nemesség beszart volna. Semmi olyan nem lehetett a birtokukban, ami birodalmat, gazdagságot, hatalmat produkálhatott volna, hiszen akkor nem dózerolták volna le a nagy templomot a rómaiak + nem adtak volna borkultúrát, utakat, közbiztonságot és csatornázást. + már eleve a templomosokat se tudták volna elintézni. Sokszor rejtélyeket látunk bele a dolgokba, ez nem baj, de ezek nélkül is érteni lehet a folyamatokat.

Egyes kutatók azt is kétségbevonják, hogy olyan, hogy “zsidó” nép, létezett e valaha is, ezt nekem nem tisztségem megítélni, egyes mai kutatók ezt állítják, kezdve a Tórától, amit mint tudjuk nem Mózes írt. Sőt, egyes történészek azt állítják, hogy Salamon király nem létezett, ugyanis nincs rá semmilyen bizonyíték, de érdekes mód előtte Dávidra van.

A templomosokkal kapcsolatban inkább azt a felvetést vártam és hiányoltam, amely a Keresztelő Jánoshoz füződő hitrendszerüket értelmezi. Valamiért ők azt gondolták, hogy Keresztelő János volt az igazi messiás, persze titokban, hogy miért azt sosem tudjuk meg. Ahogy azt se, hányan, milyen vagyonnal és tudással szálltak be a szabadkőművességbe, amely akkor a világi és vallási hatalom által üldözött eszmék és képviselőiknek olvasztó tégelyévé lett. A baj az, hogy felvetésekre nem lehet építeni, így pedig marad az a végkövetketetést, hogy a templomosok magán és szerzett vagyonból, a kor által nem követelt, ezért nem is keresett, de létező magas szintű matematikai és pénzkezelési zsenialitással megszerveztek egy olyan bankrendszert, mely a hatalmát és szükségességét hatványszerűen növelte, ebből pedig talán még a kiötlőit is meglepő gazdagság alakult ki. A frigyláda+egyéb egyiptomból hozhatott (talán az UFO-któl származó tudást) nem vetem el, mint a gyík zahi hawass (átkúrva a világot) de míg nem értelmezzük mi lehetett ez, kvázi nem kerül elő semmi bizonyíték, addig csak találgatunk.

 126. Gildor Inglorion — 2011-01-24 13:50 

@tiboru:

én pár levelet is váltottam velük évekkel ezelőtt. de várj türelmesen, annyit elárulok, hogy egy vidéki iparvárosba kell lemenni az elektronoknak. és az magyarországon napokba is telhet 🙂

 125. ChPh — 2011-01-24 13:48 

@G.Tibor:

Ha már gárda és gárda közti párhuzam, a svájcit nem tenném bele, de mondjuk a dél szláv buliban is volt egy Gárda, nah azzal húzogatják a párhuzamot 😉

 124. G.Tibor — 2011-01-24 13:44 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

Semmi, semmi. Csak egy erőltetett áthallás a kommentek alapján, ne vedd komolyan.

 123. _bp_ — 2011-01-24 13:41 

@G.D.:

Nem tudom, ennyi erovel lehetett volna Velence, Genova vagy barmelyik olasz varosallam. Sok penz, stb.

 122. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-24 13:40 

@G.Tibor:

Létezik ilyen párhuzam? azon túl, h mindkettőt gárdának hívják és van egyenruhájuk?

 121. G.Tibor — 2011-01-24 13:37 

@ChPh:

Igen. Vagy csak nekem mókás a svájci gárda – magyar gárda párhuzam? 😀

 120. solesz — 2011-01-24 13:36 

Ja, és tetszett az írás, mint mindig.

 119. solesz — 2011-01-24 13:35 

tiboru, a templomosok esete azt hiszem leginkább azzal hozható összefüggésbe, amit pl a szci csinál.

Van nagy felhajtás körlötte, de alapvetően intézményesített pénzszerzésről van volt/van szó.

A ládában vagyon volt. Amíg a pápa nem tudhatta maga mögött az uralkodó seregeit, addik féltek a rendtől. Azért ettek a tenyerükből. A katkó nagyokosok tisztában vannak vele, hogy az élet után a halál van, a halál után meg halál. Minél előbb halsz meg, annál tovább leszel halott. A feltámadás és más mesék a pénzszerzéshez kellenek.

Az emberek, akik éppenséggel a szci-t táplálják, vagy a templomosok közé belépők, részesévé váltak a mesének és ezért fizették a belépti díjat. A társaság (akár a szci, akár a templomos) meg folytatta ilyen-olyan üzelmeit, hogy a pénztömeget növelje. Biztos szép dolog volt a zarándok utat védeni, de mondjuk cserébe a teljes sarc a renddé lett. Valószínüleg voltak akkor is túlkapások. Támadónak néztek néhány otthon ülő emberkét is, mert volt pénze.

Ma persze a nyugati világban a béke köszöntött be, nyíltan háborúzni tisztán pénzért most nem divat. De ha jobban megnézzük, látható hogy a szci (és más hasonló klassz misztikus pénzcsináló szervezet) igenis bekaszálja a pénzt. Nem klasszikus értelemben vett fegyverrel.

A konteo blog is abból él, hogy az emberek szeretik a meséket 🙂 Ezt nem hagyhattam ki.

 118. tiboru — 2011-01-24 13:35 

@Hozzá Szóló:

Akkor – ahogy mrasid kolléga mondotta volt – legyen béke 🙂

És köszönöm az elismerést.

 117. Hozzá Szóló — 2011-01-24 13:30 

@tiboru:

“Sajnálom, hogy úgy véled, semmilyen más módon nem tudok magamban jó érzést előidézni, mint hogy mohamedánnak nevezem a muszlimokat.”

Sajnálom, hogy úgy érzed, hogy ahelyett, hogy a normális megnevezést írtad volna oda, helyette direkt vitaindítasz az amúgy színvonalas blogodban. Ez azért is nagyon-nagyon vicces amúgy, mert bár a muszlimok kb másfélmilliárdan vannak a világon, a zsidók meg ennek csak piciny töredéke, mégse olyan tréfával lepted meg a nagyérdeműt, hogy “bibsik? (zsidók? Mindig elszúrom, de hálistennek mindig akadnak kommentelők, akik kijavítanak)” meg hát kapnál most hideget-meleget, nem mellékesen… miközben – ne sikkadjon el, hogy közben az eszedet is dícsérem ám – te bizony nagyon is tudod, hogy mit illik használni, a rengeteg blogíró közül egy kezemen meg tudom számolni, ki az, aki ezzel biztos, hogy tisztában van, te köztük vagy.

Ha a tájékozatlanságodat akarod így demonstrálni, az nem fog menni. Ahhoz nem illik a blog. Na szóval, kilóg a lóláb. De értjük mi egymást, csak most eljátszod a kötelező kört, ugye, hogy ugye? Na én le is zártam, ezennel.

Továbbra is olvasód vagyok amúgy, a poszt amúgy jó lett, ismét.

 116. G.D. — 2011-01-24 13:30 

@_bp_:

a svájci gárda csak adalék. svájc a lényeg. vörös, fehér, kereszt és sok pénz. és nem csoda, ha semleges. ekkora méretű mészárlás után bőven van rá oka. szerintem tök egyértelmű ez egész. elbújtak szépen az alpokban. erőt gyűjtöttek, országot alapítottak, szépen gazdagodtak. később a pápa őrzését is ellátták, hogy valamilyen mértékben hűek maradjanak korábbi elveikhez. és persze világelső pénzügyi ismereteiket sem hagyták elveszni.

 115. ChPh — 2011-01-24 13:30 

@G.Tibor:

A skull&bone-os linkre gondolsz?

 114. brutuska — 2011-01-24 13:30 

@_bp_:

Ejnye, miről beszélünk? Ha a Johannitákról, akkor a vándorlás: Jeruzsálem-Akkó-Ciprus-Ródosz-Málta. Lepantó 1571, a rend 1530-ban kapja meg Máltát.

 113. ChPh — 2011-01-24 13:29 

@G.D.:

mondjuk tény, lehet rajta gondolkodni

 112. Cirus — 2011-01-24 13:29 

@szs.:

Akkor mi a helyzet a kumráni tekercsekkel? Azok is megérnének egy konteo-posztot..

 111. tiboru — 2011-01-24 13:28 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

Köszönjük a kiegészítéseket!

 110. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-24 13:26 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

helyesen: “az egyik, a cikkben látható címer…”

 109. tiboru — 2011-01-24 13:26 

@G.D.:

Hm, érdekes és szellemes alkonteó…

 108. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-24 13:24 

Néhány apróság: 1314 október 13 valóban pénteki nap volt, ezt nem holmi netes öröknaptárral kell ellenőrizni, elég forrásokat olvasni hozzá. Semmi értelme nem lett volna ezt utólag péntekké nyílvánítani, a péntek13-as babona ui. addig nem létezett; éppenhogy innen származik, a szabadlábon maradt templomosok suttogó propagandájából lett általánosan bevett babona.

Az “Omne Datum Optimum” bevett, történészileg helyes fordítása: “Mindennél tökéletesebb ajándék”. (G.d. Magister véleményére kiváncsi lennék, de én minden mérvadó történelmi munkában ezzel a formulával találkoztam.)

Az egyik cikkben látható címer erős wtf-érzést keltett bennem: felül a Konstantin(nak tulajdonított)i jelmondat: “In hoc signo vinces”, alatta a Máltai kereszt, amit a johanniták (más néven: ispotályosok) használtak a 14 sz-tól, alul pedig a közismert templomos jelmondat: “Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tua da Gloriam” vagyis: Nem magunkért, uram, nem magunkért, hanem a Te Nevednek nagyobb dicsőségére”.

Szóval nem tudom, az a címer honnan van, de elég Micsurin-kecske jellegű 🙂

Kösz a türelemért.

 107. G.D. — 2011-01-24 13:23 

@ChPh:

kellett egy kis idő nekik, amíg összeszedték magukat. 🙂

 106. tiboru — 2011-01-24 13:23 

@Nati Walter:

És a Mária Magdolna – kripta:

http://csurtus.blog.hu/2011/01/03/saint_maximin_maria_magdolna_kriptaja

 105. _bp_ — 2011-01-24 13:22 

@G.D.:

Miert gyanus? Fuggetlen allam, elviekben politikailag nehezebben befolyasolhatok, nincsen huberi fugges es nem utolso sorban harcertekuk kivallo. Mi kell meg? Talan az gyanusabb, hogy Kalvin es Zwingli utan is maradt a Svajci garda. A templomos rend feloszlatasanak es a garda letrejottenek viszont nincsen koze egymashoz (bo 150 ev van a ketto kozott).

 104. tiboru — 2011-01-24 13:21 

@efes:

A teuton lovagoknak is a kereszt volt a jelük, mint (majdnem) mindegyik hasonló társaságnak, csak a színekben (és egy kicsit az alakjukban) különböztek.

http://www.flickr.com/photos/daloot/2973432281/

 103. G.Tibor — 2011-01-24 13:19 

@ChPh:

Máris megvan a kapcsolat az általam belinkelt oldallal. 😀

 102. ChPh — 2011-01-24 13:18 

@G.D.:

a wiki szerint azért olyan 150 év azért eltelik a feloszlatás és a pápai felkérés között.

 101. ChPh — 2011-01-24 13:15 

@ChPh:

áh, svájci gárda 😀

 100. G.D. — 2011-01-24 13:15 

@ChPh:

ja, Svájci Gárda. elit harcosok abból az országból, ahol nagyon értenek a pénzhez. két évvel az után vívta ki az ország az önállóságát, hogy a templomosokat végleg “feloszlatták”. és éles fantáziával a korábbi jelképük inverzét választották zászlajuknak. nem is tűnt fel senkinek… de azért az mégis gyanús, hogy a pápa éppen őket kéri fel a testi épségének és államának védelmére…

 99. G.Tibor — 2011-01-24 13:15 

@efes:

Én is, én is, én is. 🙂

Egyébként nem olvastam el, bele sem fogtam, már csak a terjedelme miatt sem. Csak a kommentelők annyira ráugrottak, hogy beírtam a Google-ba, hátha találok róla valamit magyar nyelven.

 98. EsGé — 2011-01-24 13:15 

@efes:

Nem, a teuton lovagrend az a német lovagrend, fehér alapon fekete keresztes mezben. A templomosok fehér alapon vörös keresztes mezben játszottak. Mondjuk a film fekete-fehér, úgyhogy nem nagyon látszik:)

 97. baader — 2011-01-24 13:13 

Templomosok mind a mai napig léteztek lásd csak Wikipediát..

“Létezik azonban egy másik, folytatólagosan működő, a katolikus egyházhoz mindvégig hű templomos csoport, amely Portugáliában tudott fennmaradni évszázadokon át. A Portóban székelő, portugál nagymester vezetésével működő Jeruzsálemi Templomos Lovagrend (OMSTH) tekintettel arra, hogy XVI. Benedek korabeli okiratok alapján elismerte, hogy a templomosok pere koncepciós volt, szintén felvette a kapcsolatot a Vatikánnal, hivatalos elismertetés végett.”

Elég lenne őket megkérdezni ezekről 🙂

 96. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2011-01-24 13:13 

Szia tiboru mester! A konteókhoz nem szólok hozzá, az a te szakterületed, de a történelmi részt illetően egy-két helyreigazítást tennék, ha megengeded.

Többször szó esett az “egyéves átok” legendájáról. Erről két verzió is kering: Az első (leginkább hitelesnek tűnő) a következő: Jacques De Molay a lángok közül fohászkodott Krisztushoz: ha igazságtalanul bűnhődnek, azt úgy bizonyítsa be, hogy 40 (a 40 ugye Mózes Sínain töltött 40 napja óta szent szám a kereszténységben) napon belül, Fülöp király pedig egy éven belül jelenjen meg az ítélőszéke előtt. Kelemen 33 nap múlva, április 20-án meg is halt (a 33 -Krisztus kora halálakor – itt tényleg valószínűleg a vakvéletlennek tudható be), Szép Fülöp pedig nov. 29-én. Fülöp 3 egészséges fiúörököst hagyott maga után, akik viszont mindhárman örökös nélkül haltak meg mind 33 éves koruk előtt, ami a kersztény hagyomány szerint egy elátkozott ember maximális életkora.

Ahogy egy másik kommentelő írta, az egész megtalálható Druon Elátkozott királyok ciklusában, csakhogy ott egy másik verzió szerepel, ami magában foglalja Guillaume de Nogaret pecsétőrt is, aki viszont valamivel tovább húzta egy évnél. Így egy huszárvágással megoldva a legenda ezt úgy intézi el, h Molay mindhármukat “másfél éve belül” idézi az úr színe elé. Ez nyilvánvalóan utólagos hozzáköltés, Nogaret halála után.

(folyt. köv.)

 95. mátéé — 2011-01-24 13:12 

@EsGé:

Oké, azért mondom, hogy a legtöbb internetes naptár mechanikusan lép vissza nem törődve azzal, hogy a reformnál kimaradt egy pár nap, meg nem úgy vannak a szökőévek, ahogy később.

Ha már itt tartunk (a kimaradt napoknál). “Kitalált középkor” poszt lesz valamikor?

 93. negyedikkisérlet — 2011-01-24 13:09 

A latin királyságok bukásának egyik oka, hogy a hátország (Europa) nem tudta vagy/és nam akarta a korábbi támogatást folytatni (pénz, hadianyag, ember).

A latin királyságok helyén ma Izrael van. Hosszútávon (50-100 év) előállhat ugyanez a történelmi helyzett. Kérdés, hogy Izrael a hátországi támogatás nélkül életképes marad-e? Vagy a latin királyságok sorsára jut.

 92. efes — 2011-01-24 13:08 

@tiboru:

Alig várom.

De van egy idevágó kérdésem: nyilván láttad annak idején a Jégmezők lovagja című nagyszerű orosz filmet. Na, abban a teuton lovagok azok templomosok (is) voltak/lehettek, vagy rajtuk a nagy kereszt csak a “rosszaságukat” volt hivatott jelezni, mintegy a lenini kultúrpolitika sugallatára?

 91. ChPh — 2011-01-24 13:08 

@G.D.:

Svájci lovagrend? Vagy ilyesmi, nem?

 90. efes — 2011-01-24 13:05 

@G.Tibor:

Kösz, de én megvárnám tiboru mester verzióját…:)

 89. G.D. — 2011-01-24 13:05 

azt már szinte meg sem merem kérdezni, hogy a vatikáni (és pápai) őrségét hogyan hívják… 😉

 88. Cirus — 2011-01-24 13:05 

Magyar vonatkozás, csak érdekességképpen: a muhi csatában az összes magyarországi templomos elesik.

A feloszlatás után (tudtommal az itteni templomosokat nem vetették börtönbe) a rend tagjai a johannitákhoz, illetve a pálosokhoz csatlakoztak.

 87. G.Tibor — 2011-01-24 13:02 

Senki ne “vádoljon” politikai hovatartozással, de itt találtam egy írást a Skull&Bones-ról:

http://keszthely.jobbik.hu/content/%E2%80%9Eskull-and-bones%E2%80%9D-t%C3%A1rsas%C3%A1g

Tiboru, ne haragudj, nem akartam elvenni a kenyered. 🙂

 86. EsGé — 2011-01-24 12:57 

@mátéé:

A Szentpétery-féle oklevéltani naptár szerint stimmel a péntek. 1307 október 13., Mindszent hava, Kálmán vértanú ünnepe.

Más: Csak érdekességként, a Portugáliába települt és átnevezett rend jelképe is alig változott

(ilyenről: http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar_Seal

ilyenre:

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Christ_Cross

Ez került be a madeirai zászlóba is. (Nem tudom, hogy erről volt-e szó a csurtusblogon Madeira kapcsán, ha igen, akkor bocs.)

 85. ChPh — 2011-01-24 12:56 

jó kis poszt, danke 😀

 84. _bp_ — 2011-01-24 12:55 

@Iustizmord:

Igy van, ugyanarrol beszelunk. Az ispotalyosok kaptak a templomos rend feloszlatasa utan a vagyon nagy reszet (elviekben, hiszen tudjuk Fulop mennyire tartotta be bulla rendelkezeseit), tehat eloszor Ciprusra koltoztek, melyet meg Oroszlanszivu adott el jo penzert a templomosoknak. Majd csak a lepantoi csata utan kellett innen tovabb vandorolniuk Maltara, ahonnan az beste torok uzte oket el onnan. Szekhelyuket Romaba telepitettek. Erdekes, hogy nem kereszteltetek at magukat romai lovagoknak ezutan 🙂

 83. Iustizmord — 2011-01-24 12:54 

@Iustizmord:

a mű címe:

“De Laude Novae Militiae” (kb: Az Új Lovagság Dícsérete)

a koncepoció:

“A Templar Knight is truly a fearless knight, and secure on every side, for his soul is protected by the armour of faith, just as his body is protected by the armour of steel. He is thus doubly armed, and need fear neither demons nor men”

 82. G.D. — 2011-01-24 12:53 

hmmm… pénz… bank… kereszt… vörös és fehér… mi jut erről eszünkbe?

 81. tiboru — 2011-01-24 12:51 

@efes:

Hát a szavazáson ők lettek az ezüstérmesek 🙂

Majd sort kerítünk rájuk is, de lehet, hogy csak a farsangi szünet után…

 80. Iustizmord — 2011-01-24 12:50 

aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k. szerint a →klerikus, aki akár csak polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló →felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés után is folytatja a botránykeltést, fokozatos megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntethető. – 3. Szerzet elhagyása (~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés szándékával hagyja el a szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az engedelmesség alól. Ha ez a szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér vissza. Ha klerikus szerz. házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen esetben önmagától beálló →egyházi tilalomba esik. E.P

(from: kat.lex.)

ennyit a kilépésről.

@_bp_:

“Az o fejebol pattant ki eloszor egy regula szerint elo katona, aki Krisztusert harcol.” a mű címe:

“De Laude Novae Militiae. A maltaiak pedig nem leteztek ebben a korban, vagyis johannitaknak hivtak oket, pontosabban: ispotalyosoknak.”

egészen konkrétan a johanniták a szentföld elvesztése után költöztek máltára, innentől hívták őket máltai lovagoknak.

 79. efes — 2011-01-24 12:47 

@tiboru:

Skull & Bones mikor lesz???

 78. orbiq — 2011-01-24 12:46 

Nagyszerü a post köszi szépen!

 77. tiboru — 2011-01-24 12:44 

Többeknek:

Köszönöm a rendek közötti átjárás lehetőségét feszegető kérdésre adott válaszokat.

@mrasid:

Jól mondod: béke legyen! És máskor is nézz be mihozzánk, szívesen látunk.

 76. _bp_ — 2011-01-24 12:43 

@Augustin:

Igen tudtak valamit amit a tobbi nem. Valtokat adtak ki. Azaz aki elindult zarandokutra (ne feledjuk ekkoriban nem a 10 miatyank valtotta meg a bunoket, hanem sok esetben a penitencia resze volt, hogy valamely szet helyre ellatogassanak a bunosok), berakta a penzet egy randhazba es kapott egy valtot. Amennyiben megerkezett a celallomasra, akkor ezen valto fejeben kivalthatta a penzt.

Tovabba az is teny, hogy sok vilagi meltosag oroksegben igen jelentos penzeket, birotoktesteket juttatott a rendnek, mindezt termeszetesen papai hozzajarulassal. Mivel mas igaz kereszteny nem foglalkozott a penzugyekkel el tudjuk kepzelni, hogy ez mekkora monopolhelyzetet teremtett.

 75. tiboru — 2011-01-24 12:39 

@egy hang:

Ja, kösz, hogy említed, a posztból kihagytam: szóval egyes spekulációk szerint a templomosok áthajóztak az Atlantin és közel 200 évvel Kolumbusz előtt kikötöttek valahol az amerikai kontinens keleti partján (a mai New York magasságában). Tán még valami templomos díszítésnek tűnő faragványokat is találtak Boston (vagya Providence..?) környékén.

 74. Yeto — 2011-01-24 12:37 

Remek írás, köszönjük.

Akit érdekel, szintén a témát feszegeti fantasy szemszögből a Vampire: Dark Ages regények közül a The Grails Covenant c. trilógia, első kötetét (Sifting Through Bitter Ashes)pont most olvasom. Itthon úgy látom még nem jelent meg…

 73. Augustin — 2011-01-24 12:36 

@iovianus:

Én is erre gondoltam először, hogy tudniillik csak valós igényeket elégítettek ki, és ennek köszönhették a felfutásukat, de azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy egy vállalkozás beindításához nem árt, ha van egy jókora tőke, és lehet, hogy találtak a templomban. A franciaországból történő vagyonmenekítés is lehet szimplán anyagi indíttatású: Nem a szent grált csempészték ki negyven lóval vagyhogy.

Bár izgi belegondolni, hogy tudtak valamit, amit a többi rend nem.

 72. _bp_ — 2011-01-24 12:33 

@iovianus:

Azert ez bonyolultabb ennel. A kesobbi hadjaratok sikertelensege, mely sokszor a nyugatiak szethuzasabol fakadt, (ki legyen a fovezer, mi legyen a hadjarat celpontja, stb. stb.) a szentfoldi kiralysagok nem egyseg politikaja, illetve az arab allamok egysegbe kovacsolasa voltak a fo okok. A veleces, genovai es bizanci hajok folyamatosan tudtak volna biztositani az utanpotlast, Akkon az utolso varos amely megadja majd magat, nem veletlenul, hiszen a kikoton keresztul folyamatosan kapott utanpotlast. Nem artott volna joban lenni a bizanciakkal, de mint tudjak, nemcsak a schisma, azaz vallasi, hanem alapvetoen tarsadalmi ellentet is voltak kereszteny felek kozt.

@tiboru: elmeletileg nem volt atjaras, mit ahogy a szerzetesrendek kozott sem nagyon volt. Azt ugye meg tudjuk, hogy a rend regulajat Szent Bernat irta, aki szinten szerzetes volt. Az o fejebol pattant ki eloszor egy regula szerint elo katona, aki Krisztusert harcol. A mataiak pedig nem leteztek ebben a korban, vagyis johannitaknak hivtak oket, pontosabban: ispotalyosoknak.

 71. mrasid — 2011-01-24 12:33 

@tiboru:

Szívesen. Azért szerintem van, aki esetleg sértőnek tartja, dehát nem egyformák az emberek. Tudod úgy van ez, hogy ha valaki nem bántásból mondja, miért kellene megsértődni, aki meg sértegetni akar, megteszi úgy is, hogy muszlimnak szólít.

Tetszik a poszt egyébként 🙂

Ami a lovagoknak a Templomtéren elfoglalt helyét illeti, én úgy olvastam, hogy az Al-Aksza (AlAqsa) mecsetbe költöztek be, továbbá, hogy a Templom romjait is elhordták akkorra már, amikor Omár kalifa elfoglalta Jeruzsálemet. A Jeruzsálemi Királyság idején már állt a Szikladóm, és az sokak véleménye szerint vagy az egykori Szentély helyére, mások szerint (én erre hajlok inkább) az egykori égőáldozati oltár környékére épült, ami a Templomtér közepétől inkább északra helyezkedhetett el, míg az Al-Aqsa egészen a déli falhoz épült, jó távolságra a Szikladómtól.

A sziklát az arabok a “lelkek sziklájának” hívták, ez utalhat is arra, hogy azon a sziklán történtek az állatáldozatok, illetve a hagyomány ide helyezi azt a mindkét könyvben megtalálható történetet, amikor Ábrahám az Úr parancsára feláldozni készült fiát.

Béke legyen velünk 🙂

 70. don-kanyar — 2011-01-24 12:32 

@tiboru:

A templomosok és a johanniták közösen utálták egymást a gazdasági sikerek és pápai kedvezmények miatt. Ennek ellenére, a templomosok egy nagy része a johannitáknál kapott menedéket. A német lovagrend nem állt kapcsolatban az előbb említett két lovagrenddel, ám őket is lefoglalta a világi hadviselés, illetve az egyre jobban erősödő lengyel-litván unió.

A két fél szembenállása a legjobban a VI. keresztes hadjáratnál jött ki. A II. András vezette magyar-osztrák seregnél a johanniták nem voltak hajlandók fegyvert fogni, amíg a király a templomosok erejét is felkívánta használni Damiette ostrománál. Talán pont emiatt nem is készítettek a magyarok ostromgépeket- a tanácsok ellenére- hanem egy huszárrohammal próbálták bevenni a Nílus-delta erősségét. Persze nem jött össze.

 69. Iustizmord — 2011-01-24 12:31 

@tiboru:

a johanniták kapták meg a templomos birtokok nagy részét 1314 után. ha ez átjárás…

a lovagrendek egyházjogi szempontból ugyan olyan szerzeterend volt mint a domonkosok, pálosok, jakobiták, ciszterciek, ferencesek, és még száz másik. a választ nem tudom, de ami vonatkozik egy szerzetesre, vonazjozott egyházjogilag egy templomosra is. gondolom. viszont ezek versengtek egymással, tehát az átjárást max fradi-dózsa, real-barca, roma-lazio viszonylatban tudom elképzelni.

 68. egy hang — 2011-01-24 12:31 

Jó kis írás. Néhány adalék:

Egyes források szerint a lovagrend megalapításának az oka illetve következménye maga egy misszió, amit a Merovingok -akik Krisztustól eredeztetik magukat- leszármazottai adtak át a templomosokegyik alapítójának, Hughes de Payennek aki Champagne grófjának a vazallusa. Az alapítók egyike kazár zsidó volt, mint ahogy a 4.nagymesterük is. A vakolók yorki ágának 13. legmagasabb rangú fokozata is ugye a templomos lovag fokozat. Ahogy a merovingok nem vághatják a hajukat (ugye mint Salamon), hasonlóképp a templomosok nem vághatják a szakállukat. Még egy érdekes aspektus hogy a bukásuknál több vezető bevallota (lehet kényszer alatt) hogy bafometet imádták (aki ugye félig nő, félig férfi, félig ember és félig szörny, vagyis az ördög), ezt ábrázolja Eliphas Levi a 19.sz-ban a tarot kártyán, illetve Anton Lavey a sátán egyházában is ezt a szimbólumot használja

Mellesleg Vaco de Gama-t is templomos mesternek tartják illetve Kolombuszt, aki a lovagrend zászlaja alatt hajózott Amerikába(lehet már rég tudták mi van az új világban).

Még valami. Jacques de Molay állítólag halála előtt “meghívta” az akkori pápát és Fülöp királyt, csatlakozzonak hozzá a halálban 1 éven belül. A pápa 1 hónapon belül halt meg vérhasban, és a király meg 8 hónapon belül. Nem véletlen tehát hogy okkult szimbólunként azóta is előszeretettel használják őket, pl az SS fekete nap nevű belső szerve is a templomosokról lett mintázva, illetve azt is mondják, az egész már az ókori egyiptomból ered.

 67. Iustizmord — 2011-01-24 12:28 

@tiboru:

és nem voltak önjelölt független gondolkodóik, mint pl renaud de chatillon.

 66. tiboru — 2011-01-24 12:21 

@Nűnű:

Asszem már volt azó arról, hogy a túlélők pl. Portugáliában leltek menedékre, ahol megalapították a Jézus Lovagjai rendet. Aztán Skóciába is áteveztek jó páran.

Nem tudom, de talán valaki válaszol: a nagy lovagrendek (templomosok, johanniták, teutonok, máltaiak, stb.) között volt átjárás?

 65. mátéé — 2011-01-24 12:20 

@iovianus:

Mivel a keresztesháborúk valódi – tehát társadalmi/gazdasági – indoka (vagyis az, hogy mai szemmel viccesen hangzik, de “túlnépesedett” Európa, és rengeteg pénz, föld, és nő nélküli nemes lófrált összevissza), néhány szarabul sikerült évtized után megszűnt, nem volt harcra fogható utánpótlás, annál is inkább, mert volt gyilkolásznivaló otthon is elég. A muszlimok viszont éppen felfutóban voltak, a logisztikai is könnyebb volt.

 64. Iustizmord — 2011-01-24 12:20 

@iovianus:

hát ott voltak azok a csúnya arabok, akiknek szintén volt pénze, ebere, viszont utóbb már nem húztak szét. vö hattini csata.

 63. tiboru — 2011-01-24 12:17 

@iovianus:

Hát gondolom az egyik magyarázat az lehet, hogy Szaladinéknak legalább olyan anyagi-logisztikai hátterük volt, ráadásul sokkal rövidebbek voltak az utánpótlási vonalaik.

 62. Iustizmord — 2011-01-24 12:14 

viccen kívül, a Rend reguláinak voltak érdeke részei, pl a közös étkezésénél az asztalt senki sem hagyhatta el, kivéve akinek eleredt az orra vére.

a közös istentiszteletet sem hagyatta ki senki, kivéve aki éppen hajat mosott, a tüzet őrízte, ill “amelyik testvér keze a tésztában van”, ti éppen kenyeret dagasztott.

@Nűnű:

nem voltak túlélők, mind meghalt. legkésőbb úgy 1400 körül… :o)

 61. TemplarOmega — 2011-01-24 12:14 

Szerintem inkább lapozzunk.

 60. iovianus — 2011-01-24 12:13 

@tiboru:

valóban, ugyanakkor az a pár megjegyzés olyan Blikk-feelinget ad az egésznek…

Szerintem ne ezt lássuk/láttassuk, és ne emeljük ki úgy, mintha mindennapi dolog lett volna a szodómia, hiszen nem volt az. Még ma sem.

más: ennyi pénzzel és hatalommal hogy bukhatták el Jeruzsálemet? Vagy akkor már nem is annak megtartása volt a cél?

 59. Iustizmord — 2011-01-24 12:12 

@tiboru:

helyesebbenn: a hellének a férfiszerelmet a női fölé helyezték, a rómaiak meg csak kb a köztársasági kor végétől nézték el. a színészi mesterség egyébként végig “tisztességtelen” mesterség volt, jogi szempontból. nem véletlenül.

továbbá , miután megsértetted a muszlimokat, a buzikat, de a zsidókat nem, én az özvegyasszonyok nevében kérem ki, hogy az írás szerint nővel nem hálhattak, tiovábbá a Fiatal Kecskék Női tagozata nevében., hogy az állattal való izélés sincs megemlítve.

 58. Nűnű — 2011-01-24 12:09 

Az is érdekelne még, hogy mi lett a további sorsuk a túlélőknek.

Mert jelenleg a legelterjedtebb elképzelés a szabadkőművesség, mint utód.

 57. tiboru — 2011-01-24 12:09 

@mrasid:

Meg is lepődtem egyszer, amikor Bolek Zoltán egyik interjúját hallottam, és Jézus nevének említése után ugyanúgy hozzátette, hogy “Béke legyen vele” vagy valami hasonlót (remélem, nem szúrtam el…), mint akkor, amikor Mohamedről beszélt.

 56. mátéé — 2011-01-24 12:06 

@mrasid:

És hogy teljes legyen: náluk (nálatok) Jézus is próféta.

 55. tiboru — 2011-01-24 12:05 

@mrasid:

Köszönöm a hozzászólásod. Örülök, hogy nem sértő, mert nem állt szándékomban, de ettől függetlenül a jövőben a muszlimot fogom használni.

 54. mátéé — 2011-01-24 12:05 

ezen oldal szerint.

http://bulac.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=118220

a kérdéses nap csütörtök volt, de meg kell jegyezni, hogy az öröknaptárak gyakran összezavarodnak, ha a Gergely-reform előtti időpontról van szó.

 53. mrasid — 2011-01-24 12:04 

@mátéé:

Pontosan. Hozzáteszem, hogy a Korán szerint a hívőknek nem szabad különbséget tenni a próféták között a tisztelet dolgában, és senkit nem szabad Isten mellé emelni az imádatban.

 52. mátéé — 2011-01-24 12:04 

@tiboru:

Valóban, a zsidók kimaradtak, holott egyáltalán nem kizárt egy ilyen kereszténységbe beépülős, a régi dolgokat, meg a bizniszt továbbvivő vonal.

 51. tiboru — 2011-01-24 12:03 

@iovianus:

A legrégebbi “gay-kultúra” szerintem az ókori Rómában és Görögországban alakult ki, ahol gyakorlatilag nem számított menőnek, aki nem volt biszexuális…

A görög bölcsektől kezdve Cézárig mindenki két kapura focizott.

 50. gagauzz kalauzz — 2011-01-24 12:02 

Úgy tűnik, hogy most Viktor játssza Szép Fülöp szerepét, különös tekintettel a magánnyugdij pénztárak lenyúlására. Nincs új a nap alatt.:-)

 49. tiboru — 2011-01-24 12:01 

@iovianus:

Nocsak, Hozzá Szóló kolléga után (aki szerint a muszlimokat sértettem meg) most olvasom, hogy szerinted meg a templomosokat.

Esetleg a zsidóktól valaki nem kér szót..?

 48. mrasid — 2011-01-24 12:01 

@EsGé: Egy azért máris akadt, aki olvassa 🙂

Helyesen írod;a mohamedán kifejezést akkor kezdték el használni a muszlimokra, amikor egyfajta elferdült kereszténységnek, eretnekségnek látták az iszlámot, ami Jézus helyébe Mohamedet teszi a középpontba. A muzulmán viszont nyelvtanilag helytelen, mert egy perzsából jövő többesszámú alak (olyasmi mint a “médiák”).

Engem az utóbbi talán jobban zavar, a “mohamedánon” már rég nem sértődök meg 🙂

Szerintem a leghelyesebb az amúgy is már régóta teret nyert iszlám, muszlim szavakat használni.

 47. mátéé — 2011-01-24 12:00 

@Atrox:

És van még valami olyasmi, hogy majd 500 évvel később XVI. Lajos kivégzésekor a fej lehullása pillanatában valaki felkiáltott, hogy “Jacques de Molay” meg van bosszulva a halálod”. e vonal szerint ugye az egész felvilágosodás, meg minden a templomos-szabadkőműves összeesküvés műve, csak azért, hogy megrendüljön a régi rend, és ők bosszút álljanak.

 46. tiboru — 2011-01-24 11:58 

@Hozzá Szóló:

Sajnálom, hogy úgy véled, semmilyen más módon nem tudok magamban jó érzést előidézni, mint hogy mohamedánnak nevezem a muszlimokat.

 45. Atrox — 2011-01-24 11:56 

@EsGé:

Ez azért nem teljesen igaz. A templomosok nem adták fel az újabb támadás tervét a Szentföld ellen. Ezért nem kerestek maguknak saját hazát. Az utolsó nagymester, Jacques de Molay letartóztatásáig azon szervezkedik, hogy a rend visszatérjen keletre, és újra harcba bocsátkozzanak a muszlimokkal.

Az átok pedig:

„Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”

Kelemen pápa, Szép Fülöp és Nogaret egy éven belül elhalálozik. A király utódai káoszba, romlásba döntik a Francia Királyságot, kihal a Capeting dinasztia, és kezdetét veszi a százéves háború, mely sohasem látott nyomorúságot, szenvedést hoz a Francia királyság területén élőkre.

 44. gigabursch — 2011-01-24 11:54 

Van egy érdekes Templomos történet, melynek Selmecbánya a helyszíne és az 1300-as évek közepén játszódik. Ha jól emlékszem a Szombathy Viktor féle Száll a Rege várról várra c. gyűjtésben benne van

 43. Birca Maxval — 2011-01-24 11:54 

@EsGé:

Ma mér nem sértő a kifejezés, a muzulmánok nem tartják annak.

Kb. mint ahogy egyetlen keresztény sem tartja sértőnek a zsidók szóhasználatát a keresztényekre, héberül ugyanis a keresztények elnevezése “názáretiek”.

 42. iovianus — 2011-01-24 11:52 

Jó kis poszt.

Én el tudom képzelni, hogy simán csak jól szervezték a rendet, jókor voltak jó helyen, és volt kereslet az alapításkor a zarándokvédelemre. A többi meg jött magától. Egy sikeres multinak nem kell Krisztus ereklyével rendelkeznie.

Ami nagyon bántó a posztban, hogy kétszer is nyíltan lebuzizzák a Templomos rendet. Nos, biztos voltak olyan tagjaik is, ahogy ma is lehet. Ez nem vonatkozik az egész rendre. A másik, hogy külön ki van emelve, hogy nőkkel nem lehetett szexuális életük. De könyörgöm, a férfival hálást a Biblia tiltja! Az szodómia még ma is, pláne akkor…

Szerintem a megfogalmazás nem azért így alakult, hogy homárok legyenek, hanem mert a legmocskosabb bűnt (sic!ld:egyházi tanítások) számításba sem vették…

Vagy naiv vagyok és a legrégebbi gay-kultúra gyökereivel állunk szemben? Erre is lehet szavazni?

 41. Hozzá Szóló — 2011-01-24 11:50 

@EsGé:

Nem lennék biztos benne, hogy nem olvassák a blogot. Amúgy, aki ilyen blogot ír, az szerintem jól tudja, hogy mi a valóság. A “mohamedán” eleve abból a korból származik, amikor az utálat miatt csak gyalázni, leminősíteni, alázni lehetett a muszlimokat. A blog írójáról nem föltételezem egy percre se, hogy ezzel nincs egészen pontosan tisztában. Nyilván csak bele akart rúgni egyet a muszlim közösségbe. Remélem, legalább neki jó érzés.

Amúgy meg sajnálom 🙁

 40. na__most__akkor — 2011-01-24 11:44 

Olvasásra érdemes még

– Umberto Eco: A Foucault-inga

Ott is szépen kifejti a templomosok történetét a főszereplő Casaubon, vagyis hát az író…

 39. EsGé — 2011-01-24 11:42 

@Birca Maxval:

A mohamedán sértő felhangú, mivel Mohamedet középpontba állítja, mintegy Allah helyébe. A muszlim vagy a muzulmán korrektebb. Egyébként a gyakorlatban kb. mindegy, valószínű, hogy nem sokuk olvassa a blogot.:)

 38. mátéé — 2011-01-24 11:41 

A “mohamedán” azért helytelen – és a muszlimok szemében sértő – mert azt sugallja, mintha ők Mohamedet imádnák, holott még őt sem, csak és kizárólag Allahot. Tehát Mohamed nekik nem olyan, mint nálunk Jézus, nem isten, nem is istenfi, nem is “istenszerű”, és tovább nem akarom bonyolítani

 37. _bp_ — 2011-01-24 11:36 

Jo iras. Nehany adalek: a szent ereklyek es zarandokok vedelme, nem kizarolgak a nyugati egyhaz szellemi vegtermeke. A bizanciak, kezdve Herakleiosz csaszarral (610-641), mar “keresztes” es vallasi jelmezbe oltoztetik a hadjarataikat. Ez sikeres strategia, mozgositja a birodalmat es Roma (ertsd: Bizanc, mert ok minig romainak hivtak magukat) sikeresen hadakozott a Szaszanida perzsakkal. A sors fintora, hogy pont Herakleiosz utolso eveiben indulnak az arab hoditasok, szinten ezt a taktikat alkalmazva, ami Palesztina, Mezopotamia (mar ami megmaradt belole bizanci kezen) es Egyiptom elvesztesevel jarnak. A templomosok es kovetoik “csak” ugyesen felhasznaltak ezt a regi eszmet. (lsd. Nagy Konstantin in hoc signo vinces).

Ha erdekel valakit, akkor ossze tudok kukazni nemi irodalmat a keresztes mozgalmakrol es magukrol a templomosokrol is.

Tudom, hogy ez konteo blog, de erdekes lehet iras a magyar keresztes hadjaratrol is, ugyanis volt ilyen 🙂 II. Andras kiralyunk volt az elkoveto.

Velemenyem szerint a rend utoelete titkos tarsasagokban mar csak egy romatizalo kesei vonal. Fulop ertett hozza, hogy hogyan tartson rendet. Gonodljunk csak a papai fogsagra, az angliai politikajara, stb, stb. Az sem veletlen, hogy Kelemen papa francia szuletesu.

Mar nem emlekszem, de azt hiszem az atok kapcsan kimaradt egy nev: Nogaret a francia kiralysag pecsetore. O is meghalt 1 even belul.

 36. ZZ — 2011-01-24 11:22 

A könyvben mindenki megtalálja a Lovagrend válaszát is szerintem. :))

 35. tiboru — 2011-01-24 11:21 

@ZZ:

Köszönjük a tippet!

És a gratulációt is!

 34. tiboru — 2011-01-24 11:20 

@G.Tibor:

Köszi, jöhet!

 33. ZZ — 2011-01-24 11:19 

Az íráshoz gratulálok.

 32. ZZ — 2011-01-24 11:17 

De ha ennél pontosabb információkat szeretnél szerezd meg:

Molnár Máté: A templomos lovagrend alkonya című könyvét.

Kapható számos nagyobb könyvesboltban. (Libri, Bookline, Líra és Lant, stb.)

Nem reklámnak szántam. Lehet, hogy nem azt kapja mindenki, amit várt volna….

 31. G.Tibor — 2011-01-24 11:17 

@tiboru:

Hello!

A napokban jártam a kölni dómban, sok-sok fényképet készítettem, köztük egy kőtáblát az említett ‘koponya alatta két csont keresztben’ szimbólummal. Ha érdekel, elküldöm a képét e-mailen.

 30. Birca Maxval — 2011-01-24 11:15 

Mind a “muzulmánok”, mind a “mohamedánok” teljesen helyes. Használhatod bármelyiket.

 29. Magnólia http://hobbiregeszet.atw.hu — 2011-01-24 11:14 

Számomra nagyon érdekes volt ez a poszt. Sok mindenre rámutat, és világosabbá tesz bizonyos történelmi tényeket. Gimnazista koromban nem szerettem a történelmet, de most már egyre inkább érdekel. azonban sok olyan állítás van (pl. Jézus és Mária Magdolna kapcsolata, hogy csak egyet említsek), ami nincs kellőképpen igazolva, tehát csak puszta teória. De az is lehet, hogy nem férünk hozzá olyan dokumentumokhoz, amelyek hitelt érdemlően igazolnák a különböző feltevéseket.

 28. Iustizmord — 2011-01-24 11:12 

@Harald Blåtand:

na, ezt se olvastam el előbb.

de szvsz nem nogaret hanem marigny lett megátkozva.

marigny-t fülöp halála után öccse, charles de valois tanácsáta x.lajos perbe fogta, előbb sikkasztás miatt száműzetésre, majd boszorkányság vádjával halálra ítélték, 1315-ben fel is kötöttéák. egy éven belül

 27. Iustizmord — 2011-01-24 11:09 

@tiboru:

nem alábecsültelek, csak gyorsabb volt a kezem mint a szemem :o)

 26. Héttörpe — 2011-01-24 11:06 

Robyn Wright a Testvériség-Hadjárat-rekviem trilógiájában gyönyörű történetben mutatja be a templomosok korát, működésüket, kapcsolatukat a világi és egyházi hatalmakkal. A harmadik részben szerepelteti William Wallace-t is. Ajánlom mindenkinek, nagyon jó könyv!

 25. Iustizmord — 2011-01-24 11:06 

az átok meg ez volt: fülöp király, kelemen pápa, de marigny lovag, egy éven belül Isten ítélőszéke elé idézlek benneteket.

s úgy lett.

 24. Iustizmord — 2011-01-24 11:00 

továbbá bocs a kissé aktuálpolitikai mellékízért, de ide kívánkozik, hogy szép fülöp pont úgy államosította a Rend vagyonát mint a MANYUP-ot a jelenlegi kormány

 23. tiboru — 2011-01-24 10:59 

@Iustizmord:

Gondoltad, hogy kihagyom?

🙂

 22. tiboru — 2011-01-24 10:58 

@Gretzky99:

Köszi, mingyá’ rákeresek!

 21. Gretzky99 — 2011-01-24 10:57 

Akit egy mai konteo is érdekel, ajánlom figyelmébe az Assasin’s Creed nevű játék mindhárom részét (pontosabban az első kettőt, mert a harmadin nincs még pc-re, de gyanítom, ugyanez a történet folytatódik). Tiborunak biztos tetszene.

 20. Iustizmord — 2011-01-24 10:51 

NA, ÍGY JÁR AKI MELŐBB KOMMENTEL, AZTÁN OLVAS, LÁTOM MÁR A TEK LOGÓJÁT…. francba, capslock

 19. Iustizmord — 2011-01-24 10:48 

a Lovagrend és A TERROReLHÁRÍTÓ kÖZPONT KÖZTI MINDEN ÁRHUZAM KIZÁRÓLAGOSAN A VÉLETLEN MŰVE :O)

 18. Pretoryan — 2011-01-24 10:45 

@Harald Blåtand:

“mindhárom szarkavaró egy évvel a nagymester kivégzésére már halott volt”

Nononono! Igen elismerem, jó alaposan megkavarták a trutyit, de az egész Fülöp bátyó fejéből pattant ki, és lássuk be a kivitelezése is az ő nevéhez fűződik, a többiek hogy is fogalmazzam az “. Fülöpről annyi hogy mindamellett hogy pokoli lehetett alattvalóként szolgálni, profi király volt, minden tekintetben zseniális. Ha bele gondoltok, akkor ez a kis “tréfa” sem erkölcsi vagy vallási indíttatású volt, hanem pénzügyi (ahogy mondjuk a zsidó üldözés is, ez utóbbit templomosok híján több későbbi állam is átvette).

Kevés ember tud ennyire egzaktul gondolkodni egy témáról, és utána tökéletes kivitelezést végrehajtani. Istenem, el kell olvasnom az Elátkozott királyokat megint.

Tiboru köszi a postért! 🙂

 17. tucano — 2011-01-24 10:43 

@tiboru:

Ezzel most feladtad a leckét. Portugáliában a mai napig koponya és két csont ábrázolás van a komolyabb emberek sírján, komolyan azt hittem először, hogy a nagypapájuk kalóz volt:)

Ráadásul ellentétben mondjuk a Magyarországhoz közeli dúlással, a portugál templomosok simán folytatták az ipart. Döbbenetesek és gyönyörűek a váraik, rendházaik.

De láttam már Pugliában körmenetben olyan lovagrendet (a legkisebbet a kb. 500-ból), akik egyértelműen templomos szimbólumokat használtak. Amikor megláttam a keresztjüket, kicsit tátva maradt a szám:). Egyébként, a “legördöngősebb” előadást a templomosokról a Pagony vendéglőben hallottam 1998-ban, ha jól emlékszem az “Igazi Rózsakeresztes Társaság” rendezvényén. Abban aztán volt minden.

 16. tiboru — 2011-01-24 10:41 

@Gildor Inglorion:

Igen, felfedeztem őket 🙂

Ezt az emailt írtam nekik:

Tisztelt Templomos Lovagrend – Magyarok Perceptóriája!

Figyelmükbe ajánlom ezt az írás:

[link ehhez a poszthoz]

és egyúttal tisztelettel felkérem Önöket, hogy amennyiben úgy gondolják, reagáljanak rá akár az írás kommentjei között, akár egy nekem intézett levélben, amelyet – ha erre engedélyt adnak – változtatás nélkül nyilvánosságra fogok hozni a blogomon.

Üdvözlettel,

tiboru (blogger)

Választ még nem kaptam.

 15. Gildor Inglorion — 2011-01-24 10:29 

Remélem Tiboru, a vége a szavazásnak, megkérdezed őket, mi a megfejtés 😉

http://templomosok.hu

 14. tiboru — 2011-01-24 10:27 

@EsGé:

Portugáliában elképesztően szép (és kiváló állapotban megmaradt) egykori templomos erődítményeket és kolostorokat láttunk Tomarban, Pombalban, Santarémben.

1308 után ott asszem Jézus Lovagrendnek hívták őket.

 13. EsGé — 2011-01-24 10:24 

@tiboru:

Amikor a III. keresztes hadjáratban elfoglalták Ciprust, Oroszlánszívű Richárd eladta a templomosoknak, akik hamarosan továbbértékesítették Lusignani Guidonak (A Mennyei királyság c. film áskálódó főgonosza, aki miután elvesztette Jeruzsálemet és a királyságot, Ciprusra távozott). Ciprus fontos hátországa volt a keresztes államoknak és a XVI. századig keresztes kézen volt, de úgy tudom, hogy a fent említett rövid birtoklást leszámítva nem volt a templomosok kezén.

 12. szs. — 2011-01-24 10:22 

Nem hiszem, hogy bármiféle – hiteles vagy hamisított, mindegy – irat is zsarolási potenciált jelentett volna/jelentene az egyházzal szemben. Ahogy a posztban is volt, ott az újszövetség (régi szóval testamentum, ami a végrendelet), az eléggé inkompatibilis sok azóta kialakult hagyománnyal, gyakorlattal, aztán mégis jól elvannak. Mindent ki lehet magyarázni, meg annak az ellenkezőjét is. Meg ott volt az az eset, amikor a pápai államot alkotó föld adományleveléről kiderült, hogy hamisítvány. Visszaadták, felszámolták az adománylevélre épülő dolgokat? Hát ennyi. Dokumentumra sem a mai, sem a régi világba nem lehet komoly konteót alapozni. 🙂

 11. tiboru — 2011-01-24 10:21 

Vannak olyan teóriák, amelyek szerint a ma kalózlobogónak nevezett ábrát (koponya + két, keresztbe tett lábszárcsont) ugyancsak a templomosoknak köszönhetjük. Hitük szerint ugyanis a feltámadáshoz elegendő, ha a holttest koponyáját és két csontját temetik el. Számos templomos-sírban valóban csak ezeket a csontokat találták meg, ráadásul a két lábszárcsont gyakran tényleg keresztbe volt téve.

Mások szerint ez az ábra Jézus keresztrefeszítésének egyszerűsített szimbóluma volt valaha.

És akkor elérkeztünk a Skull & Bones társasághoz…

 10. EsGé — 2011-01-24 10:15 

@rdos:

Igen, kb ott szúrták el, hogy nem kerestek maguknak valami katonai elfoglaltságot. A Johanniták pl. Rodoszon, majd Máltán rendezkedtek be, a német lovagrend meg a Barcaságban, majd a Baltikumban talált magának harcolnivaló pogányt. A templomosok ezzel szemben átálltak a bankár szerepkörre, ami érthető módon nem szerzett nekik túl sok barátot, ellenben mindenki azt hitte, hogy még a bőrük alatt is pénz van. (ld még zsidó, magánnyugdíj pénztárak)

A portugál kapcsolatról csak annyit, hogy Dénes király nyíltan megtagadta a templomosellenes pápai bulla végrehajtását és nem oszlatta fel a rendet, hanem csak átnevezte. A muszlim szomszédság miatt nyilván szüksége volt egy harcedzett és bevethető lovagrendre.

 9. tiboru — 2011-01-24 10:12 

@rdos:

Igen, ráadásul – ha jól tudom – egy ideig Cipruson állomásoztak (közvetlenül Palesztina után).

 8. rdos — 2011-01-24 10:02 

Hogy mit találtak a Salamon Templomában? Igen, érdekes kérdés.

Nekem jobban tetszik az, amit nem találtak meg Szép Fülöpék. A pénztárukat :-). Az a túlélőknek igencsak jól jött.

Utólag könnyű okosnak lenni, de miután a lovagoknak el kellett hagyniuk Palesztinát, volt egy lehetőségük. Megvehették volna Ciprus szigetét tokkal vonóval. Lett volna saját országuk, úgy már nehezebb lett volna a rendet lefejezni. Meglehet túl közelinek találtak a hajdani ellenfelet, azért nem így döntöttek.

 7. Wilbur Nárcisz-11 Swain — 2011-01-24 08:56 

Lehet, hogy “csupán” néhány gnosztikus evangélium meg apokrif került a birtokukba, amiért akkoriban nagyon haraptak az egyházfők.

Hogy ezek honnan juthattak templomosékhoz? Példul a Salamon-templomból, vagy elképzelhető, hogy a lovagok közelebbi rokonságot ápoltak az 1200-as évek elején felszámolt kathar (avagy albigens) eretnekek néhány túlélőjével, és tőlük kapták bónuszként a cuccot.

(Ha többet nem kommentelek,az azt jelenti, hogy AZOK megtaláltak, és elkaptak… vagyis helyes az elméletem…):D

 6. mxplanet — 2011-01-24 08:37 

vegre!

na majd meloban elolvasom

 5. jnorbert — 2011-01-24 08:19 

Maurice Druon: Elátkozott királyok

Az első kötetben szépen le van írva a templomosok vége, az egész regénysorozat kiváló, ajánlom mindenkinek.

 4. Hadrian77 — 2011-01-24 08:12 

Jó kis írás:) Több dokumentumfilmben is hivatkoznak arra, hogy az eskütétel előtt az alapítók bezárkóztak és napokig nagyon el voltak foglalva valamivel.

A keresztesek meg a magyar mondákban is feltűnnek vörös barátok néven és elég negatív a megítélésük.

 3. Harald Blåtand — 2011-01-24 08:06 

Bocs a féldupláért, azt hittem elveszett a komment.

 2. Harald Blåtand — 2011-01-24 08:04 

Remek.

Amennyire tudom, a nagymester átka (ti. hogy a király, a pápa és Nogaret egy éven belül kövesse őt az Úr ítélőszéke elé), lehet, hogy csak amolyan utólag keletkezett hátborzongató mese, a középkori gondolkodást megragadta a tény, hogy mindhárom szarkavaró egy évvel a nagymester kivégzésére már halott volt.

Van a középkori magyar történelemnek egy hasonló epizódja: Lukács esztergomi érsek átka járt volna hasonló hatással a trónbitorló II. Lászlóval szemben. Az ráadásul fél éven belül hatott:-)

Érdekesség egyébként, hogy a templomosperek igen fantáziagazdag vádjai közül lehetett pár, ahol tényleges rendi szertartásról volt szó, elég volt kiforgatni őket kicsit. Pl. a halállal fenyegetve a feszület leköpésére, meggyalázására való felszólítás valóban része lehetett a titkos lovaggá avatási szertartásnak, csak épp ellenkező előjellel: ezzel tesztelték, hogy szorult helyzetben (pl. muszlim fogságban) a jelölt hajlandó lenne-e hitét megtagadni.

 1. Harald Blåtand — 2011-01-24 07:50 

Remek poszt.

Szvsz a mohamedán nem “helytelen”, inkább csak olyan, mintha egy római katolikust pápistának nevezel: az érintett jó eséllyel megsértődik a szándékos blaszfémiát is tartalmazó gúnynéven.

Amennyire tudom, a nagymester átka (ti. hogy a király, a pápa, és Nogaret egy éven belül kövesse őt az Úr ítélőszéke elé) feltehetően amolyan utólag létrejött mendemonda, nincs róla az illetők halála előtti forrás, talán csak a végtelenül babonás középkori gondolkodást megragadta a tény, hogy egy évvel a templomosirtásra tényleg mind halottak voltak. Van viszont egy hasonló érdekes eset a magyar középkori történelemben: állítólag Lukács érsek átkozta volna meg hasonlóképp 1162-ben az unokaöccsét, III. Istvánt a trónról letaszító II. Lászlót, hogy egy éven belül murdeljen meg, s lőn.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök