2011-03-01–07:00

Atlantisz-konteók

A legutóbbi témaszavazáson (bevallom: legnagyobb meglepetésemre…) olvasóink meggyőző többséggel úgy döntöttek, hogy (a Mary Celeste rejtélyét, Shakespeare-t és a Skull & Bones társaságot bőven megelőzve) Atlantiszról szeretnének olvasni. Ahogyan azt tudjátok, a Konteóblog egyik vezérlő elve az olvasócentrikusság; lássuk tehát az elsüllyedt kontinens archetípusának történetét.

A titokzatos földrész, minden földi civilizáció bölcsője nagyjából 2500 éve foglalkoztatja a konteósok, költők, régészek és geológusok fantáziáját. Filozófiai, lírai és tudományos (fantasztikus?) művek százai (ha nem ezrei) szólnak róla, és úgy tűnik, az emberek érdeklődése nem lankad.

1.) Felvezetésként lássuk tehát az elmúlt két és fél évezred legfontosabb Atlantisz-állomásait. Azokról, amelyekről most megfeledkeztem, a kommentek között tehetsz említést.

1.1.) Platón

Atlantisz az ókori görög filozófus két művében, a Timaioszban és a Kritiászban említtetik legelőször, nagyjából időszámításunk előtt 360 körül. A mester a dialógusokban felbukkanó szereplők közül Kritiász szájába adja a sztorit, mely szerint ő (vagyis Kritiász) egy egyiptomi paptól hallott először erről a szigetről, amely valahol Herkules oszlopain (vélelmezhetőleg a mai Gibraltári szoroson) túl helyezkedett el, hatezer stadionnyi távolságra (körülbelül 1500 kilométerre) Egyiptomtól.

A történet gyökereinél állítólag maga Szolón található, aki kábé 150 évvel Platón előtt már mesélt erről tanítványainak, s az ő állítólagos egyiptomi utazása jelenthette az ihletet.

A földrész (Platón szerint legalábbis) egy ellipszis alakú, körülbelül 650 kilométer hosszú és 450 kilométer széles sziget az Atlanti-óceánban (területre tehát nagyjából akkora lehetett, mint a mai Lengyelország); szélein magas hegyek, belső vidékein pedig hatalmas síkság terül el. Itt található a főváros, amelyet – koncentrikus körökben, egymást váltogatva – vízzel megtöltött mély csatornák és magas, nagyrészt fémből készült védfalak szegélyeznek.

Nem célunk itt aprólékosan bemutatni az atlantisziak társadalmát; elégedjünk most meg annyival, hogy hosszú-hosszú ideig ideális körülmények közepette éltek a minden szempontból eszményi környezetben. Az aranykor után azonban a sziget lakói háborúskodni kezdtek egymással (és külső szereplőkkel, például Athénnal), s a bűn eluralkodott rajtuk. Az istenek mindezt megelégelték, s (valamikor nyolc-kilencezer évvel Platón előtt) úgy döntöttek, hogy szökőárt bocsátanak rájuk: Atlantisz elsüllyedt, s azóta is a tenger mélyén pihen.

1.2.) A többi görög

Platón írásai nyomán több hellászi szerző is rácuppant a témára. Megemlítendő például Teofrasztusz (a nagy Arisztotelész tanítványa), aki az időszámításunk előtti negyedik században említést tesz az atlantiszi gyarmatokról, merthogy – legalábbis forrásai szerint – az egykori szigetlakók számos és nagy kiterjedésű területet hódítottak meg, vélelmezhetően a mai Európa nyugati-délnyugati, továbbá Afrika északnyugati részein. Ugyancsak az atlantisziak leszármazottairól írt egy Proklusz nevű kollégája, aki nemcsak arról számol be, hogy az Atlanti-óceán valamennyi szigete az uralmuk alatt volt, hanem egy aranyozott oszlopról is említést tesz, amelyet korának egyiptomi papjai őriztek, s amelyen ősi írásjelekkel az elsüllyedt kontinens teljes története fel van tüntetve.

Diodorus Siculus (egy szicíliai görög az időszámításunk előtti első századból) tudni véli, hogy az atlantisziaknak rézszínű (!) bőre volt, s hosszú, erős szálú, fekete hajukat lófarokba fonva viselték. Ugyancsak ő állítja, hogy a szigeten jó pár olyan növényt (gabonaféléket, zöldség- és gyümölcsfajtákat) termesztettek, amelyek Európában ismeretlenek.

1.3.) A rómaiak

Az első században idősebb Plinius sem hagyja szó nélkül a témát: ő azt állítja, hogy Atlantisz az óceán (mármint az Atlanti-óceán) másik partján lehetett, nyolcezer mérföldnyire Európától. A második században egy Claudius Aelianus nevű római író az egyik zoológiai művében a főníciaiakat köti össze Atlantisszal, s a helyszín vonatkozásában is pontosít: szerinte az egykori óriási sziget valahol a hispániai partok mentén feküdt. Kétszáz évvel később egy másik római (Marcellus Marcellinus Ammianus) folytat kutatásokat, melyek eredményeként kijelenti: a galliai druidák egyértelműen az atlantisziak késői leszármazottai.

Atlantisz (közvetett módon) ott figyel az egyik legkorábbi (mármint fennmaradt legkorábbi) világtérképen is: Cosmas Indicopleustes görög származású alexandriai kereskedő művében, a hatodik századi Topografia Christiana (keresztény topográfia) oldalain is felbukkan egy földterület, ezzel a felirattal: Terra ultra Oceanum, ubi ante diluvium habitant homines (az Óceánon túli földrész, ahol az emberek az özönvíz előtt laktak).

1.4.) Az aztékok

Közép-Amerika ősi lakóinak van/volt egy nagyon régi legendája, mely szerint az országuktól keletre elterülő Nagy Víz közepén (mi Atlanti-óceánnak hívjuk) valaha létezett egy hatalmas sziget, amelyet Aztlannak (!) hívtak, s amelyen egy virágzó civilizáció volt. A sziget lakóinak el kellett hagyniuk országukat, mert az elsüllyedt a tengerben, s az aztékok tőlük eredeztetik magukat (azték = Aztlan lakója).  

1.5.) Francis Bacon

Mintegy ezer évig Atlantiszról nem sok szó esett, mígnem 1624-ben Londonban meg nem jelenik egy könyv Sir Francis Bacon tollából, amely a Nova Atlantis (Az új Atlantisz) címet viseli (később angolul a New Atlantis címmel jelent meg). A tudományos empirikus kutatás atyjának tartott angol főrend (jogász, szépíró, filozófus, politikus, stb.) bevallottan utópiát ír, amelyben egy ideális társadalom képét vázolja fel, atlantiszi hagyományokra építve.

1.6.) A mormonok

Régi barátaink (akikről főposzt, majd reloaded poszt is született a Konteóblogon) nem maradhatnak ki az Atlantisz körüli históriai csetepatékból. Szent írásuk, a Mormon Könyve (amelyet egy angyal diktált le a vallás megalapítójának, Joseph Smith-nek) egy olyan özönvízről tudósít, amely az egész Földre kiterjedt, s melynek túlélői gyakorlatilag a jelenlegi civilizációk létrehozói és a mostani emberiség ősei (ami a Bibliában is felbukkan ugye, lásd a Noé bárkája-sztori). Smith (azaz az angyal) szerint a túlélők első körben a mexikói Palenquét és az inka Machu Pichut alapították meg.

1.7.) Ignatus Donnelly

Az első újkori arc, aki szemmel láthatóan túllépett a mesék és legendák Atlantiszán, egy amerikai ügyvéd (és amatőr történész) volt, aki minnesotai kormányzóhelyettes, valamint éveken keresztül republikánus törvényhozási képviselő is volt Washingtonban. 1882-ben ugyanis – öt év kutatómunka után – Ignatus Donnelly kiadja az Atlantis: The Antediluvian World (Atlantisz: a vízözön előtti világ) című könyvét. Mivel napjaink általános Atlantisz-konteója 90%-ban a Donnelly-féle megállapításokra épül, engedjétek meg, hogy egy kicsit elidőzzünk a mű következtetéseinél, amelyek origója roppant egyszerű: az Atlanti-óceán közepén fekvő, azóta elsüllyedt szigeten Atlantisz igenis létezett!

További fontos tételek:

1.7.1.) Az atlantisziak voltak az első emberek, akik bolygónkon valódi civilizációt építettek ki (műszaki és spirituális értelemben egyaránt);

1.7.2.) Birodalmuk fennállásának évezredei alatt a szigetlakók időről időre kirajzottak szülőföldjükről és szép sorban meghódították az amerikai, az afrikai, ázsiai és az európai kontinenseket, exportálva kultúrájuk, tudományos ismereteik és hitviláguk szinte valamennyi részletét. A három legfogékonyabb utód-civilizáció Egyiptom (a legelső atlantiszi gyarmat), illetve az inkák és az aztékok/maják voltak;

1.7.3.) A meghódított területeken természetesen találtak embereket, de azok a korai rézkor szintjén éltek (kábé időszámításunk előtt a negyedik-ötödik évezred);

1.7.4.) Az eurázsiai mitológiai történetek gyakorlatilag az egykori gyarmatosítók kollektív emlékezetének megnyilvánulásai; valamennyi mítosz az egykoron élt atlantiszi uralkodók, illetve az ottani arisztokrácia viselt dolgainak továbbmesélése – természetesen regényesített formában;

1.7.5.) A sziget pusztulása természeti katasztrófának tulajdonítható (földrengés, esetleg vulkánkitöréssel és cunamival súlyosítva); a kevés túlélő a gyarmatokra menekült, ahová magukkal vitték a vízözön történetét, amely aztán a Gangesztől a Közel-Keleten át a Yucatan-félsziget lakóinak hagyományaiig mindenhová beépült, mint az emberiség közös múltjának jelentős eseménye.

1.8.) Helena Blavatsky

Ez a német-orosz gyökerekkel rendelkező arisztokrata volt a Teozófiai Társaság létrehozója, akit gyakran a New Age jelenség kitalálójának is neveznek. Az okkultizmus és az ezoterikus tudományok nagy rajongójaként Helena felkarolta az atlantiszi ősök elméletét, kiegészítve azzal, hogy az emberiség ciklusaiban az atlantisziak a negyedik fejlődési szintet jelentették; utódaik az árják voltak. Erre természetesen a nácik is lecsaptak ötven évvel később, de erről majd kicsit később…

1.9.) Edgar Cayce

Ez a furcsa, állítólag távolba- és jövőbelátással, valamint más természetfelettti képességekkel is bíró figura a huszadik század elején bukkant fel Amerikában, s hamarosan világhírre tett szert. Hipnotikus transzban képes volt arra, hogy a régmúltba révedve úgy számoljon be például Atlantisz hétköznapjairól, mintha filmen látná az eseményeket. Most a jóslataival nem foglalkozunk (többek között előre látta az 1929-es tőzsdei krachot és az azt követő világválságot, valamint olyan kijelentéseket tett, amelyeket később a Holt-tengeri tekercsek felfedezése és megfejtése megerősített), inkább az Atlantisszal összefüggő látomásaira összpontosítunk.

Cayce szerint az elsüllyedt kontinens lakói (40 ezer évnyi töretlen civilizációval a hátuk mögött) olyan ismeretekkel rendelkeztek, amelyek meghaladták napjaink földi fejlettségét. Gondolatvezérelte repülő járműveik voltak, civilizációjukat folyamatosan megújuló (kristályokon alapuló) energiaforrásból táplálták, s birtokában voltak régi kedvencünk, Nikola Tesla által is kutatott, „halálsugár-generátornak” nevezett szerkezetnek is, amellyel képesek voltak a föld bármelyik pontján található tárgyak távolból történő megsemmisítésére. Szerinte Atlantisz a mai Karib-térségben terült el, s a víz alatt (a Bahamákhoz tartozó Bimini szigetek környékén – erről kicsit részletesebben később) a mai napig megtalálhatóak az egykori földrész építészeti maradványai.

Cayce volt különben az, aki a maja naptár szerinti 2012-es december végi világvégét először bedobta a köztudatba; szerinte Atlantisz ekkor ki fog emelkedni a habokból. Láthatjuk, hogy az elmúlt években ennek a beharangozásnak egészen szép irodalma keletkezett…

1.10.) A nácik

Hitlerék köztudottan vonzódtak az ezotériához, s a magasbbrendű ember létezésével kapcsolatos teóriájukhoz nagyszerűen passzolt Blavatsky asszony Atlantisza, ahonnan az árja faj kirajzott, uralma alá hajtva a Föld többi (természetesen náluk alacsonyabb rendű) népeit. Az SS fajtisztasági intézete meggyőződéssel állította, hogy Atlantisz (számukra modellértékű) társadalmi berendezkedése egyfajta utópisztikus fasizmus volt, amelyre a Harmadik Birodalomnak szüntelenül törekednie kell. Érdekes (de a fentiek alapján teljesen logikus), hogy napjaink neonáci csoportosulásai előszeretettel építik be érvrendszerükbe Atlantiszt és ennek lakóit, valamint társadalmát és törvényeit.

1.11.) És még sokan mások…

Nincs időnk felsorolni az összes Atlantisz-rajongót, ezért csak nagyon-nagyon röviden pár érdekesebb alteóriáról.

1.11.1.) Gordon-Michael Scallion szerint a földi civilizáció (melynek eredeti letéteményese Atlantisz) 13 ezer éves ciklusokban ismétlődik. A régiek egy időkapszulát helyeztek el a Gízai Nagy Piramis közelében (talán a Szfinx alatt – emlékszünk a múltkori posztunkra?), amelynek tartalma mindaz a tudás, amelyre a hamarosan várható Nagy Összeomlás után életben maradók támaszkodhatnak, amikor újjáépítik az emberi civilizációt.

1.11.2.) Frank Alper meggyőződése, hogy Atlantisz eredetileg egy bolygó volt, melynek lakói körülbelül 100 ezer évvel ezelőtt kénytelenek voltak elhagyni lakhelyüket, s űrhajóikon a Földre érkeztek. Itt megtelepedtek, s genetikai módszerekkel elkezdték nemesíteni az akkor még a fejlődés meglehetősen alacsony fokán álló embereket. Mintegy negyvenezer évvel ezelőtt az atlantiszi civilizáció földi jelenléte megszűnt (valószínűleg a földi mágneses pólusok hirtelen felcserélődése miatt, mert az atlantisziak roppant érzékenyek voltak a mágnesességre), de örökségük (anyagi és szellemi értelemben egyaránt) itt maradt.

1.11.3.) Aleister Crowley-ról már olvashattunk a Montauk-ügy kapcsán. Nos, ő is foglalkozott Atlantisszal; igaz, leginkább a titokzatos földrész spirituális összetevőjét boncolgatta.

1.11.4.) Graham Hancock több könyvet írt az emberiség alternatív múltjáról és eredetéről; többek között kifejtette az Atlantisszal kapcsolatos véleményét, amely – nem meglepő módon – azon nyugszik, hogy egy régesrégi (és mára már a világtengerekben eltűnt) civilizáció áll az összes mai ismeretünk mögött. Ő is a 12-13 ezer évenkénti (elkerülhetetlen) földi megújulást hangoztatja.

2.) Gyorsan és röviden (mert fogy az idő és a rendelkezésre álló bitek száma sem végtelen) vegyük számba azokat a földrajzi pontokat, amelyek az elmúlt évezredekben felmerültek, mint potenciális Atlantisz- (vagyis inkább Atlantisz-maradvány) helyszínek. Felsorolásunkról ugyancsak elmondható, hogy exemplifikatív; további kiegészítéseknek örülni fogunk a kommentek között.

2.1.) Kréta

1909-ben egy ír egyetemi tanár (K. T. Frost) kidolgozott egy elméletet, mely szerint Atlantiszt nem az óceánban, hanem a Földközi-tengerben kell keresni. Közelebbről: a professzor szerint a közkedvelt turistaparadicsom, Kréta valójában az elsüllyedt földrész maradványa, amelyet a tőle kábé 120 kilométerre északra található Santorini (görögül: Thera) szigetet is majdnem teljes egészében elpusztító vulkán (és a kitörést követő szökőár) semmisített meg időszámításunk előtt 1640 körül. Frost felhívja a figyelmet olyan kultúrtörténeti párhuzamokra, mint például az atlantisziak állítólagos bika-kultusza, ami az ókori krétai civilizációt ismerőknek igencsak ismerős lehet (lásd még a Minótaurusz legendája). A krétai labirintus pedig nem más, mint az Atlantisz fővárosát övező koncentrikus fal- és csatornarendszer szimbóluma.

2.2.) A Fekete-tenger

George Cuvier francia báró, az összehasonlító anatómia és az őslénytan egyik atyja 1825-ben fejti ki azon teóriáját, mely szerint Atlantisz egykoron a Fekete-tenger mai helyén (annak északi részén) terült el, s lakói valójában a hettiták voltak. A báró szerint a civilizációjuk akkor semmisült meg, amikor több ezer évvel ezelőtt (egyfajta globális felmelegedés miatt) az Égei-tengeren keresztül a Földközi-tenger vize áttörte a Dardanellákat és Boszporuszt, majd hirtelen beáramlott az addig termékeny síkságra és elpusztította a teljes vidéket.

Ebben a kontextusban “Herkules oszlopai” természetesen nem Gibraltárt, hanem a Boszporuszt jelölik.

2.3.) Cádiz

Német kutatók (köztük dr. Adolf Schulten és dr. Rainer Kühne a wuppertali egyetemről) szerint Dél-Spanyolországban kell kutakodni. Herkules oszlopaitól (vagyis Gibraltártól) nem messze nyugatra található spanyol város környékén, a Guadalquivir folyó torkolatánál létezett az időszámításunk előtti második évezredben a tartessosi városállam-civilizáció, amely körülbelül 1200 évnyi virágzás után (i.e. 500 körül) hirtelen eltűnt a történelem színpadáról. A 2004-ben közzétett érveik között szerepel az a tény, hogy Tartessos volt a kora-ókor legnagyobb ezüst- és bronz-exportőre (lásd még az atlantisziak ezüstmániáját). Mellettük érvel Jorge Diaz-Montexano kubai származású amerikai kutató, aki Gibraltár mellett a tengerben óriási (20-40 méter magas) falmaradványokra bukkant, amelyek (legalábbis szerinte) emberkéz művei. Jelentését 2001-ben az UNESCO-hoz is beterjesztette, nemzetközi kulturális védelmet és pénzt kérve a feltárásokhoz.

2.4.) Tantalis

A törökországi Izmir melletti hajdani (bronzkori) település lehetett az eltűnt földrész alapjául szolgáló város – állítja Peter James brit régész és ókor-történész. Teóriáját a The Sunken Kingdom: The Atlantis Mystery Solved (Az elsüllyedt királyság: az Atlantisz-rejtély megoldva) című könyvében fejti ki részletesen.

2.5.) Az Antarktisz

A déli, ma már jéggel és hóval borított kontinens nem véletlenül kapott külön posztot itt, a Konteóblogon; hogy őszinték legyünk, az lett volna a meglepő, ha az Atlantisz körüli polémiából kimarad.

A Hapgood-féle (és a kontinentális lemezek szétcsúszásáról szóló) elmélet után logikus volt, hogy valakinek beugorjon az Antarktisz-Atlantisz párhuzam. Olyan nevek fémjelzik azt a teóriát, mint a már említett Graham Hancock és Rand Flem-Ath, akik magabiztosan állítják, hogy egykoron a mai Déli-sark körüli kontinens volt a virágzó Atlantisz, csak ugye 12 ezer évvel ezelőtt ez még jóval északabbra terült el, nagyjából a mostani Brazília-Angola vonalában, az Atlanti-óceánban. Érdekesség, hogy ezt az alteóriát még maga Einstein is „több, mint lehetségesnek” tartotta, pedig ő aztán igazán nem volt az a hebehurgyán nyilatkozó típus.

Még egy érv az Antarktisz mellett: a legfrissebb műholdképek szokatlan, koncentrikus kör alakú, magas vastartalmú alakzatokat mutattak ki a fehér kontinens nyugati fertályán; márpedig (Platón szerint, ahogyan azt már említettük) a városvédő falak jelentős részben fémből készültek…

2.6.) Írország

Az ír fanok semmi jóból nem maradnak ki. Ulf Erlingsson (svéd geográfus, óceanográfus, geológus, valamint a víz alatti térképészet professzora) egy 2004-ben megjelent könyvében (Atlantis from a Geographer’s Perspective: Mapping the Fairy Land, vagyis: Atlantisz egy földrajztudós szemszögéből: feltérképezni a tündérek földjét) fehéren-feketén kijelenti, hogy a mitikus földrész valójában az ír sziget, mert az Atlanti-óceánban ez az egyetlen olyan földdarab, amely hellyel-közzel megfelel a platóni leírások többségének. Az elmélet egyetlen komolyabb döccenője, hogy Írország még a tengerszint felett van – legalábbis amikor ma reggel megnéztem a híreket, semmiféle gigakatasztrófáról nem olvastam.

2.7.) A Karib-térség

Gyorsan lapozzunk vissza az 1.4.) ponthoz, illetve az aztékokhoz. Nos, a Karib-szigetvilág több kutatónak felkeltette az érdeklődését. 1796-ban egy guatemalai orvosdoktor (Paul Felix Cabrera) veti fel először, hogy Hispaniola szigete (a mai Haiti és Dominika) lehetett Atlantisz. Ehhez később (1886-ban) egy amerikai régész, Hyde Clarke, majd a kétezres évek elején egy olasz (Emilio Spedicato) is csatlakozik.
Kuba is belekerül a szórásba: Andrew Collins (aki alternatív történészként szereti megnevezni foglalkozását) fennen hangoztatja, hogy négy év aprólékos kutatás után számára nyilvánvaló: Atlantisz egyedüli fennmaradt (azaz a víz színe feletti) része Fidel Castro hazája.

A Florida partjaitól nem messze található, és a Bahamákhoz tartozó North Bimini sziget is szóba jött, már csak azért is, mert a környéken a víz alatti feltárások óriási falmaradványokat, márványoszlopokat és kőlépcsőknek tűnő, emberkéz alkotta létesítményeknek látszó alakzatokat tártak fel. Márpedig szakértők szerint ez a vidék úgy tízezer évvel ezelőtt még bőven a víz felszíne felett volt.

2.8.) Az Azori-szigetek

Az Atlanti-óceán közepén elterülő, és összesen körülbelül 2500 négyzetkilométeres szárazföldet magába foglaló szigetvilág számos, Atlantisz iránt érdeklődő figyelmét hívta fel magára az elmúlt évszázadokban. Elsősorban ehelyezkedése (nagyjából az óceán közepén) és kiterjedése (600 kilométeres hosszúságban húzódnak, ami megegyezik az Atlantiszra vonatkozó platóni becsléssel) magyarázza a kiemelt érdeklődést. Ráadásul a szigetek mellett végzett, víz alatti régészkedés során olyan, 4-5 ezer éves kőtárgyak kerültek elő, amelyek vélhetően emberkéz nyomait viselik magukon.

2.9.) A Közel-Kelet

Jacques Hébert francia kutató szerint Atlantisz egykoron a mostani Jemen közelében, az Adeni-öbölben terülhetett el. Külön felhívja a figyelmet Socotra szigetére, amely – szerinte – az egykori földrész utolsó maradványa.

2.10.) Helgoland

A huszadik század ötvenes éveiben egy Jürgen Spanuth nevű, osztrák származású német evangélikus lelkész (aki bolondult az archeológiáért) több tanulmányt jelentet meg, amelyek végső kicsengése az, hogy Atlantisz valójában az északi-tengeri Helgoland-szigetek környékén helyezkedett el.

2.11.) A messzi Észak

Hogy a szimmetriának is adjunk, nem csak az Antarktisz, hanem Grönland is felmerült, mint Atlantisz potenciális lelőhelye. Az ötlet nem új: nem kisebb arc, mint Jean-Sylvain Bailly, a francia Nemzetgyűlés egykori elnöke (s a francia forradalom idején párizsi főpolgármester), csillagász és matematikus 1779-ben megjelent kötetében (Lettres sur l’Atlantide de Platon et sur l’ancienne histoire de l’Asie, vagyis: Levelek Platón Atlantiszáról és Ázsia régmúlt történelméről) kifejti, hogy a grönlandi és spitzbergáki őslakosok valójában az atlantisziak leszármazottai.

Akárhogyan is van (vagy volt), Atlantisz továbbra is az emberiség gigamítoszainak és konteóinak egyike marad. Írói fantázia terméke, vagy tényleg egy hajdani civilizáció központja, amelyet egy sosem látott természeti katasztrófa semmisített meg évezredekkel ezelőtt? Egyszer talán megtudjuk, de addig is találgatnunk kell…

Posztunk terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy a szomszédos konteókkal (Lemuriáról, az üreges Föld elméletéről és a Mu-kontinensről) értekezzünk, annak viszont semmi akadálya, hogy ezekről ti megemlékezzetek a hozzászólásaitokban.

Ápdét: az Atlantisz-konteók 23%-kal kibővített verzióját elolvashatod a 2014. május 24-én a könyvesboltokba kerülő Konteó2-ben, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel együtt.

 

Kategória: EgyébCímkék:

140 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 139. baalamiga — 2014-07-11 13:30 

Hajj, szerkeszteni nem lehet sajna, sry for the halmozás, de asszem meg van a megoldás:

az egész globális felmelegedést azért találták ki, hogy aljig leolvadjon az Antarktisz, így sok legyet üthetnek (Tudjátokkik) egy csapásra: üreges föld, földi nácik, űrhajó-kilövőik, Atlantisz, gyíkemberek dimenzió átjárója. Kihagytam valamit? Ja! Moszad gyakorló bázis.

 137. cseko46 — 2014-06-29 18:37 

@fffff:

MINDIG IS EZ A HELY VOLT A SPIRITIKUM HELYE.

Az első sziget

 136. rebel — 2014-06-11 16:05 

Tiboru!

“a legfrissebb műholdképek szokatlan, koncentrikus kör alakú, magas vastartalmú alakzatokat mutattak ki a fehér kontinens nyugati fertályán”

Erre tudnál egy hivatkozást adni?

 135. gigabursch — 2014-05-20 18:37 

@sztalker:
Köszi minda kettőt, meglepőek és érdekesek voltak.

Ezek szerint van aki még a vízszintes esetében is lefel csúszik.
🙂

 134. sztalker — 2014-05-20 16:32 

@rebel:
🙂
A srácok tanára meg valamikor még főnököm is volt, na most képzeld…

 133. rebel — 2014-05-20 15:43 

@sztalker:
Ez a Piri Reis pdf parádés… köszi!!!

 132. sztalker — 2014-05-20 14:51 

130. rebel
131. gigabursch

Piri térképéhez:

http://www.eng.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20121/12_1_06.pdf

A lényeg: valszeg jóval többet tudtak a kortársak, mint ami ránk maradt, de nem biztos, hogy jól is ismerték azt, amit ábrázolni akartak. A tanulmány szerint egyszerűen egymásra másoltak partvonalakat (feltehetően az amerikai kontinensét).

A tengerszint emelkedéséhez és a partvonal-változásokhoz:

Egy nagyon-nagyon (de tényleg!) érdekes kis tanulmányt olvastam arról, hogy nem is biztos, hogy a sarki jégsapkák elolvadása EGYENLETES vízszintemelkedést fog előidézni. Természetesen az olvadás miatt magasabb lesz a tengerek szintje, de pl. pont a sarki, azaz északi, déli területek közelében ez meglepően csekély lehet majd, egyszerűen a gravitációnak köszönhetően. Sőt!

Ez ugyan csak áttételesen tartozik a Piri-féle térkép esetéhez, de annál inkább mondjuk a nagy felmelegedés konteóhoz (talán nem is annyira konteó…), vagyis az észak-európai államok lakói kissé fellélegezhetnek (pl. skótok, skandinávok), mert őket még nemhogy elönti majd a grönlandi és északi-tengeri jégmezők olvadása miatt bekövetkező áradás, hanem (ha hihetünk fizikus barátaink számításainak), még éppenhogy kisebb apadásra, a vízszint csökkenésére is számíthatnak azokon a szélességi körökön, ahol laknak. (Dettó lenne így Délen is, pl. Argentína, Chile, Ausztrália is fellélegezhet tán kissé.)

A lényeg az, hogy alapvetően a most meglévő jégmennyiség önmagában, mint gravitációs tömeg (elképesztő nagy térfogat és súly ám ez!) vonzza környezetét (azaz a közelében meghúzódó víztömegeket), így ennek elolvadása és így levonulása az Egyenlítő felé egyben meg is szünteti azt a vonzóerőt, amivel környezetére (vagyis a vízre) hatott. Tehát szépen megindulhat egyfajta apadás inkább, mint emelkedés, azaz új átjárók, vagy szigetek is kibukkanhatnak még arrafelé.

Ez meglepőnek tűnik, de eléggé logikus, ha jól végiggondoljuk.

Németh Géza összefoglalásában:
http://nol.hu/tud-tech/20130627-a_viz_sem_vizszintes-1396493

Természetesen a jóval délebbre fekvő európai tengerpartokra ez már nem igaz, a felolvadt jég ezeket már elárasztja (ahogy köztudott is), a tudósok inkább a víztömeg speciális megoszlására akarták felhívni a figyelmet ezzel a szimulációs számításukkal. (Sajnos nem csak a vízszint emelkedése fogja kicsinálni a peches vízparti lakosokat az olvadáskor, hanem a Nagy Óceáni Szállítószalag leállása — mert a hideg sós tengervíz gyorsan felhígul a most beleömlő édesvízi jégtől, ettől megakad a sarki vízcirkuláció — mindannyiunkat egy totális jégkorszakba fog visszavinni, mert ezzel a leállással az egész Földön megszűnhet az óceáni áramlatok hőmérséklet-moderáló hatása.)

 131. gigabursch — 2014-05-20 07:47 

@rebel:
A jég nélküli partvonal mekkora tengerszint feletti magassághoz igazodik?

Mert ez egy tök érdekes dolog, de:
Ha látom az Antartisz partvonalát, akkor a jelenlegi tengerszinthez képest kbúgy 40 méterrel (ha mind elolvad akkor 65 méterrel) van feljebb a tengerek vízszintje, tehát a többi résznek is úgy kéne ábrázolódnia, ha viszint a +- mai partvonalat látom Európában, akkor nem láthatom az Antarktisz partvonalát.
Tehát csak akkor láthatom a partvonalat, ha a partvonalon nincs jég!

Ráadásul az elmúlt 8-10 e évtől eltekintve volt egy 40.000 éves jékorszak (kibővítve 100.000 év, mert volt benne egy kisebb felmelegedési hullám, de azért azt ma hidegnek tekintenénk.)

 130. rebel — 2014-05-20 01:50 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread670742/pg1

Ha valakit jobban érdekel a régi térképek aspektusából az Atlantisz teória, és angolul is tud, akkor ajánlom ezt a fórumot. Igencsak érdekes olvasmány…

 129. rebel — 2014-05-20 01:16 

Az írásból kimaradt egy szerintem fontos dolog. A térkép érv. Amit Daniken, Hancock és Hapgood is előszeretettel hangoztat. A Piri Reis féle térkép, az Oronteus Fineous illetve a portolano néven futó középkori térképek illetve térkép másolatok, melyeken egyrészt az Antarktisz jég nélküli partvonala látható. Amit ugyebár valaki csak akkor rajzolhatott le ha nem ősember volt és kb 20 000 éve ténykedett (node ekkor még úgy tudjuk, kőbaltás komák rohangáltak Afrika közepén és ennyi volt az emberiség, akkor meg hogy lehetséges ez?), mert kb akkoriban volt utoljára jég nélkül egy ideig Atlantisz; vagy esetleg valaki(k) aki(k) egy fejlett civilizáció tagja(i) és pl űrhajóról, műholdról valamilyen technológiával a jég alá tudott fényképezni/szkennelni. E térképeken továbbá szerepelnek furcsa nagy szigetek az Atlanti óceánban, amik manapság nem nagyon vannak ott… A Piri Reis térképnél konkrétan tudjuk, hogy eme török utazó a középkorban bevallottan egy az egyben MÁSOLTA egy nagyon ősi, ókori térképről.

A gondom amúgy megint az ezzel az poszttal is, hogy ez így nem annyira konteó; illetve nincs benne kihegyezve a konteó aspektus, merthogy van ám az, lehet találni bőven az Atlantisz kutatás során konteókat, pl hogy a középkorban a keresztény diktatúra alatt Atlantisz témája ki volt átkozva tudománytalannak, eretnekségnek és hamis, okkult, ördögi dolognak volt kikiáltva. (talán mert a keresztény vezérkar pontosan tudta az igazságot és azt akarta minden áron, tűzzel vassal titokban tartani a nyilvánosság elől, hiszen doktrináit, dogmáit igencsak cáfolná… a vatikáni könyvtárban, illetve páncéltermekben talán még ma is ott lapulnak ősi bizonyítékok…) S, ha nagyon Atlantiszozott valaki, könnyen máglyán találta magát. Ergo legalábbis a keresztény inkvizíció keményen konspirált Atlantisz igazsága(?) ellen (amiben persze mint mindig, a mindenkori nemesség lelkes partner volt, hiszen nekik is jó volt, ha minél kevesebb igazságot tud a rabszolga-tömeg; az arisztokrácia és egyház konspirációja ugyebár az emberiség ellen, teljes történelmen átívelő közismert tény).
Ami még ehhez felhozható, hogy jelek utalnak arra, hogy a középkori keresztény diktatúra alatt szorgosan tüntették el a bizonyítékokat, az Alexandriai Könyvtár és a Bizánci Könyvtár nem égett volna le “véletlenül” talán ma történelem órán triviális tényként tanulnánk Atlantiszról…

S konteót kiálthatunk a nácikkal kapcsolatban is, mivel meglehet, hogy az antarktiszi expedícióik során felfedezték Atlantisz romjait a jég alatt és eltitkolták. Vadabb elméletek szerinte technológiát (pl az alapján épült a náci UFO) is találtak, amit át is vettek, felhasználtak.

http://titkostortenelem.org/tortenelem/15-eltuno-atlantisz-a-portolanok-fantom-szigetei

 128. SLC — 2013-12-29 14:37 

 126. zizzi — 2012-04-19 17:51 

no, itt van a legjobb helye ennek a videonak 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=y47sh_iXpik

 125. rebel — 2012-03-12 19:59 

Az Arvisura-val tudtommal annyi baj van csak, hogy nincs megfelelő tudományos hitelesítése egyelőre, sőt egyes kutatók egyenesen azt gyanítják, hogy viszonylag új kreálmány… amíg ez a kérdés nincs tisztázva, addig nem igazán szerencsés még csak teória szinten sem nagyon rá hivatkozni.. Persze kivéve a konteók, azokban kérem TELJESEN NYUGODTAN LEHET… XD

 124. Rogal Dorn — 2012-03-12 17:23 

@rebel,

“s így lehet, hogy az Atlantisz nevű hely nem mindig és végig volt központ, amíg ez a civilizáció fennált, már ha egyáltalán valóban létezett.”

Vagyis hol volt, hol nem volt… 😀

Természetes, hogy az Atlantiszi civilizációnak voltak kolóniái a kontinensen/szigeten kívül is. De ezt tudtommal mindenhol említik is, hogy a sziget pusztulásával a civilizáció nem tűnt el csak elsorvadt/visszafejlődött, mivel a tudás nem volt számukra teljes mértékben elérhető már.

Sokan az Arvisurában emlegetett Ataisz szigetet gondolják az Atlantisz legenda elődjének. Persze sokan azt mondják, az Arvisura egy “hülyeség”. (akár konteo is lehetne belőle)

 123. rebel — 2012-03-12 16:12 

Inkább azt mondanám, hogy Atlantisz egy nagy sziget vagy kiskontinens lehetett, ahol a központja vagy legalábbis huzamosabb ideig a központja volt. Mondjuk olyan mint ma USA. Kvázi ugyebár az emberi civilizáció központja. Az atlantiszi civilizáció nyilván vélhetőleg központosítottabb, volt ergo az Atlantisz sziget, vagy kiskontinens tényleg valami székesfőváros féle lehetett… legalábbis számos kutató így gondolja. De pl Mu és Atlantisz ugyebár nem egyidőben volt a teóriák kutatói és hívői szerint… Nem beszélve arról, ogy eme prehisztorikus civilizációknak is voltak állítólag fénykoraik, aranykoraik, hanyatlásaik, majd újra felvirágzásaik, tehát korszakaik. PL ahogy mondjuk mittudomén az iszlám birodalomnak. Hol itt volt a fővárosa, hol ott hol nagyon nagy volt, hol visszaszorult szétesett stb stb stb. A saját történelme viharai vélhetőleg megvoltak (egyes hívők szerint ugyebár földönkívüli kapcsolatokkal, sőt “istenek háborúival”, melyek vagy földi, immár kihalt, vagy alien szuper lények voltak… legalábbis eme mítikus teóriák vallói szerinte), s így lehet, hogy az Atlantisz nevű hely nem mindig és végig volt központ, amíg ez a civilizáció fennált, már ha egyáltalán valóban létezett.

 122. tiboru — 2012-03-12 09:32 

Tehát Atlantisz nem egy konkrét hely, hanem inkább egy gyűjtőfogalom? Az elveszett paradicsom?

Végül is elképzelhető…

 121. rebel — 2012-03-12 02:15 

Jó hogy a végére beírtad Mu-t és Lemúriát (megelőzve hiányérzetem), mert pont ezt akartam hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen azt láthatjuk, akár e szokás szerint parádés írásodból, de ha valaki korábban ettől függetlenül netán kicsit az átlag felületes bulvárszintnél jobban belenézett a témába, hogy Atlantisz tulajdonképpen szinte mindenfelé volt már teoretizálva a nyugati planétán; ámde ugyebár, ott a bolygó másik fele, ahol ugyebár pontosan ahogy említed MU kontinensére emlékeznek polinézek és még sok egyéb ázsiai ill óceániai nép… Ergo ha kutatgatunk arra juthatunk hogy, erősen gyaníthatóan volt illetve voltak helyek ősidőkben, prehisztorikus időkben, melyek kvázi Aranykorban éltek és kiterjedt, fejlett civilizációt alkottak VILÁGSZERTE MINDENFELÉ!!!!!! Azaz erősen vélelmezhető, egy prehisztorikus planetáris civilizáció, melynek több helyen lehetett területe, elsüllyedt (illetve vízszintemelkedés – melynek tudományos alapja van – miatt víz alá került) nagyobb szigeteken, kisebb kontinenseken akár az atlanti térségben, Antarktiszon, Grönlandon, Svalbardon, de számos további helyen is, Óceániában Írországban stb stb stb stb… Akárcsak a mi mai globalizált civilizációnk itt is van, meg ott is.. nemde? ,)
Ha egy bennszülött afrikai (vagy bármi más vad helyről jövő, akár dél-ázsiai vagy ausztrál, kéretik nem leragadni eme irreleváns részletkérdésnél sem) nép egy csoportja most hajózni kezdene a bolygón, ismeretek nélkül, azt hinné, hogy EGY ÉS UGYANAZON nagy fejlett szupercivilizációt lát mindig, mikor mondjuk elhajózik New York mellett, aztán mondjuk kanadai nagyvárosok, majd idővel mittudomén Izland mellett, aztán angol, francia, német nagyvárosok mellett, aztán spanyol nagyvárosok, majd Monaco és olasz nagyvárosok mellett, aztán Alexandria, aztán mondjuk Dubai, Singapure, Malajzia, Sydney, majd Tokyo mellett… most ezek tudom, hogy irreális, naiv példák voltak (butaságok, de még nagyobb butaság belekötni szőrszálhasogatva az elnagyolt, elvi hasonlatba), de képzeljük el évezredek távlatában, hogy mondjuk több generáción át “tutajozgatna” egy primitív nép a mai országok partjain (úgy, hogy nem nagyon akar/tud kommunikálni), mi maradna fenn a feljegyzéseiből? KB UGYANAZ A MÍTOSZ ÉS LEGENDA VILÁG, amit mi most Atlantisz-MU-Lemúria rejtély és mondakör néven vizsgálgatunk. Nem ismerné a határokat, topográfiát, hanem azt gondolná és jegyezné fel hogy egy szuperfejlett aranykori nép “szigetét” vagy kontinensét látta itt-ott utazásai közben… Nemde? 😉 Tehát amit mi Atlantisz néven keresünk mint egy nagy sziget vagy kontinens, sanszos, hogy egy prehisztorikus planetáris civilizáció volt, akárcsak a mienk most…

 119. Meszka — 2011-08-09 17:10 

Van egy új tézisem. Ha bejön, majd megtudjátok . 🙂

 118. Valandil — 2011-07-24 21:21 

Most olvastam egy könyvet (Frank Joseph: Atlantisz túlélői), ami meglepő módon nem egy technikai szupercivilizációnak állítja be Atlantiszt, hanem egy bronzkori államnak. Magát a pusztulását is 4 kataklizmához köti, amelyből az utolsó okozta a sziget(ek) pusztulását (és az időpontot nem i.e. 10000-re teszi, hanem i.e. 1200 körülre).
Igazából kellemes csalódás volt a könyv, mert a várt áltudomány helyett féltudományos szintet hozott.

 117. apolo — 2011-06-09 17:41 

akit érdekel a magyar viking izgalmas története,az a vikingbolt oldalán elolvashatja.

 116. apolo — 2011-06-09 17:37 

szerény véleményem szerint az atlantisz mítosz létrejöttében nagy szerepe volt a kora ókori görög/föníciai hajósoknak,akik akkoriban keresztül hajózták a földközi tenger medencéjét,eljutottak a mai írországig(ón szigetek),és az északi tengerig(megkocsonyásodott tengerről írtak-fagyott sósvíz),és a titokzatos thule-ig(izland,skandinávia?).a helgoland rész is hasonló téma.ők otthon sok “egzotikus” útibeszámolót meséltek,amit az írástudók,némileg kiszínezve,lejegyeztek.atlantisz “alapjainak” még olyan helyeket gondolnék,mint kréta,santorini,ciprus,rhodosz,az azori szigetek vagy a kanári szigetek.de kréta,a korai fejlett-a korai görögökhöz képest-kultúrája miatt igen esélyes.az amerika vonal sem elvetendő,az ókori mediterraneum hajósai nagy távolságokat voltak képesek megtenni,átjuthattak az óceán túloldalára.a középkorban-mikor a böjti túlhalászás miatt hiánycikk lett a hal-nagg meglepetésre a baszk halászok friss tőkehalatt hoztak nyugat európába,mint később kiderült,a hideg-meleg áramlatok miatt nagy halbőségű grönlandi vizekről.és az amerikai/grönlandi viking kolóniák történetét ugye ismeritek.és mindkét dolog jóval kolombusz előtt volt!aki afféle hajóslegendaként(nagy föld nyugaton)hallotta ezeket a történeteket,ezek is hatással voltak rá.i.e.595-ben,nékó fáraó parancsára egyiptomi/föníciai kooprodukcióban,kis flotta indult feltérképezni afrika partjait,3évig tartó kalandos utazás után afrikát megkerülve,a gibraltári szoroson át visszatérve sikeresen teljesítették az utat.a görögök kételkedtek a nagy útban,de a beszámolókból-más a nap járása,földrajzi jellegzetességek és egzotikus állatok leírása,más csillagállások-ma már tudjuk hogy az út megtörtént.de a föníciai kereskedők voltak azok,akik “horrortörténeteket”találtak ki a távoli tengerekről/földekről,hogy elriasszák a konkurenciát.így ma nehéz megállapítani az ókori forrásokban mi a valóság,és mi a mese.de thor heyerdahl is bizonyította a legendás kontiki,ra1,ra2 és tigris expedícióival,hogy az archaikus kor embere hatalmas(európa-amerika)távolságokat volt képes áthidalni.a rézbőr és a hosszú,fekete,egyenes szálú haj elgondolkodtató.és a fehér bőrü,szakállas azték isten,tollaskígyó is kelet felé(haza?)távozik az óceánon.bár sokan mást hisznek,de igen keveset tudunk az ókorról,lesznek még meglepetések.

 115. Tattooed — 2011-06-06 17:39 

Sziasztok! Nos én nagyon kezdő vagyok itt, 3-4 napja olvasgatom a blogot. Ez volt a leg első post amit elolvastam, mivel engem Atlantis érdekel a legjobban. Úghogy most én is hozzátennék egy kicsit!

Az elsűllyedt szigetről Amerikától Ázsiáig rengeteg nép megemlékezik. Akad közöttük Angolszász tündérrege, ír népdal, indiai szentkönyv, maja eredet mítosz, baszk népmese, skandináv saga, görög filozófiai értekezés, azték legenda, marokkói törzsi hagyomány, de még római történetírói munka is. Ezekben geológiai és geográfiai adottságaival is foglalkoznak az elsűlyedt szigetnek, még a gazdaság földrajzát is bemutatják.
Az elveszett nyugati kontinens neve, mindegyik esetben tartalmazza az “ATL”-szótagot (Atlan, Atzlan, Atalanta, Atland). Az “atl” gyök jelentése az aztékoknál nagy víz, az eurázsiai irodalomban víz, folyó, folyam, tenger. Ezért fordítható például a magyar eredetmondában az etelköz név folyamköznek is.
A kontinens belsejében elterülő termékeny síkságon, melyet két Északról Dél felé hömpölygő folyam metszett háromfelé, nagy gabona földek, kókuszpálma ligetek, és almáskertek terültek el. A nagymennyiségű alma termesztés olyannyira állandó motívum, hogy Platón is megemlíti. Tőle természetesen teljesen függetlenül a sziget kelta neve Avallon, ami annyit jelent “Almaország”. A görög mitológiában szintén szerepel egy nyugaton fekvő sziget aminek pedig Elüszion volt a neve, azaz az Almák szigete… később ebből lett a mesés paradicsomi túlvilág, ahol a halott lelkek élnek akkor már az a neve, hogy Elízeumi Mezők…

Még két nagyon érdekes dolgot olvastam ezzel kapcsolatban aztán mára abba is hagyom a pötyögést 🙂

Az egyik: Már nagyon régóta vannak olyan történetek, amikben halyótöröttek számoltak be arról, mintha egy olyan szigetre vetődtek volna aminn megállt az idő. “A különös szigetnek nem szabadott volna ott lennie az óceánban” olyan helyen bukkan fel ahol nem szabadott volna semilyen szárazföldnek lennie. Az egyik ilyen történet a Középbirodalmi Egyiptomból származik. (kb. kre. 2000-1750) Egy tengerész a vöröstengeri expedíciója közben hajótörést szenved, a vihar egy szigetre sodorja. Amikor magához tér, felfedező útra indul. Hamarosan egy döbbenetes lénnyel találkozik: egy hatalmas, emberi nyelven bezélő kígyóval, akinek a teste mintha aranyból lett volna. Ez a kígyó elmeséli a rémült egyiptominak, hogy ő valójában nem is kígyó, hanem egy évezredekkel ezelőtt létezett sziget királya. Boldogan élt 75 uralkodótársával és népével egy “messze Nyugaton, a tenger közepén elterülő gyönyörű országban” ám egy égő csillag zuhant a szigetre, mely ennek következtében darabokra szakadt és elsűllyedt.
Az egyiptomit ez nem nagyon érdekelte, félbe szakította a mesét és annyit kérdezett hogy ő hogyan fog innen haz jutni? A kígyó azt válaszolja, a sziget amin ők vannak nem is létezik igazán azóta,hogy akkor elpusztult. megnyugtatja, hogy nemsoká a fáraó halyója fog feltűnni a láthatáron és majd az felveszi őt. Ám visszanézve, nem fog semmit látni, csak a tengert. Nah az elbeszélés pontosan így is végződik… A poén az egészben Hésziódosz a görög költő, teljesen függetlenül az egyiptomi legendáktól a Munkák és Napok c. művében azt állítja: “az aranykori sziget lakói nem tűntek el örökre: jóságos kígyókká változva segítik, vigyázzák a későbbi nemzedékeket…”

A másik, ugye emlékeztek a földrajzra… hegylánc öleli körbe belül síkság a két folyóval, azt még hozzá kell tenni, hogy a sziget elméletileg annyira elvolt látva Arannyal és márvánnyal hogy egyiket sem kellett importálniuk… (érdekesség szintén, a történetek szerint helyben bányászták a fekete, fehér és vörös márványt ami olyannyira ritkán fordul elő egyszerre a földön, hogy csak egyetlen egy hely van ahol azt a hármat meg lehet találni együttesen… Az pedíg nem más mint a (és b…..meg erre nem emlékszem pontosan, de ha minden igaz akkor kanári szigetek de nem 100 :()

Jah és vissza a második dologhoz, Jókai Mór a néprejzi gyüjtőútja során, talált egy moldvai csángó mesét, melyben szó esik egy csodás szigetről, Nyugaton “az Óperenciás tenger közepén”. Amese szerint e szigeten (melyet Aranyos Szegletnek, azaz “aranyszigetnek” hívtak) az első emberek boldogságba éltek a napisten (Arany Atyácska), és a holdistennő (Ezüst Boldogasszony) uralma alatt. Egy nagy hegység vette körül a szigetet, belül az alföldön pedig két folyó hömpölygött keresztül, az egyik hideg a másik forró vizet szállított. (Az ugye nem valószínű hogy a néni Platónt olvasott előtte…)
A Tárih-i Üngürüsz nevű ősgeszta ehhez hasonló történettel áll elő: Álmos vezér , midőn a vereckei hágón állva meglátta az alatta elterülő tájat (nagy hegyek körbe, két folyó, termékeny síkság..)így kiáltott: Az Aranysziget

Gondoltam ezeket csak úgy leírom, nem rég olvastam… szóval véleményem szerint Az Atlanti óceánon volt valamikor… Az antarktiszt is elbirom képzelni, de nagyon sokmindenről nem tudunk még a saját civilizációnkkal kapcsolatban… pl 15000 éves arnybánya dél afrikában??? 😀 ugyanmár akkor még gyüjtögető életmódot éltünk nem pedig 1,5km mély bányáákat ástunk… VAGY MÉGSEM???

 114. sanyandy — 2011-05-12 07:43 

Még csak a Tell Vilmost osztottam meg a lányaimmal, azon konkrétan gurultak. A gyorstalpaló kártyaoktatás meg csak a hasznukra válhat. 🙂

 113. 178996 — 2011-05-11 22:26 

[sanyandy](#11330856):

Hű, ez aztán a tempó, gratula!

Azért a családra is jusson ám idő, mert a végén én kapok tőlük a fejemre 🙂

 112. 178996 — 2011-05-11 22:25 

[Koxi](#11295439):

A terjedelmi korlátot csak poénból mondtam; “csak” a saját időm és leterheltségem jelentik a szűk keresztmetszetet 🙁

És köszi a gratulát!

 111. sanyandy — 2011-05-10 13:26 

Hát ide is megérkeztem! 🙂

Nagyszerű, hogy egynapi olvasmány a konteó a hsz-ekkel együtt. Közben aprólékosan végigbogarászom a hivatkozásokat (itt két linket gyorsan kedvencek közé pakoltam), elszöszölök, gondolkodom…
Ha Krétát vélem az igazi helynek, akkor Herkules oszlopai nem jelölhetik Gibraltár szikláit, ha viszont mégis azok, akkor a 2.3. pont a nyerő. Közben eltévedtem a stadionok között, mert valahogy a távolságok se igen stimmelnek össze, azt meg kétlem, hogy Platón és Szolón távolságadatai helytelenek (bár erről az emlékezetemben hirtelen semmiféle infót sem találtam).
Budai vagyok, azaz Csepelről meghódított terület lakosa. Ám a 0-s vércsoport tuti, bár érdekes módon én apámtól örököltem, aki a nagymamámtól, én viszont a lányaimnak adtam tovább, és itt tanultan elveszítettem a fonalat.

Végső soron is, Tiboru, még egy ideig győzöd írással az olvasási sebességemet. Gratulálok az írásaidhoz, a talán picit gyengébbek is hatalmas mérceként álldogálnak előttem a közeljövőmhöz (Tell Vilmos meg pláne)!

Megyek szavazni. 🙂

 110. Koxi — 2011-04-18 18:09 

Mért vannak terjedelmi korlátok? Nem lehet annyit írni amennyit akarsz? Nagyon gyors volt a poszt sajna. De mint mindig örömmel olvastam. Gratula.

 109. 182951 — 2011-04-13 07:51 

Egyértelműen az Antarktiszról van szó. Nem véletlen, hogy a nácik is ott bújtak el, mielőtt a Holdra mentek volna 🙂

 108. GTibor — 2011-03-19 08:52 

[rdos](#11240810):
Az ember soha ne veszítse el a humorérzékét! 🙂

 107. rdos — 2011-03-18 16:14 

[GTibor](#11240701): Örülök, ha segíthettem.

“Nem semmi munka lehetett az sem, hogy végignézd mindhárom óceánt. :-)”

Szinte mindenütt “felfedezheted” a “sávos nyomokat”, nem kell keresni. Ja, most látom a szmájlit. Mert nem értem én a viccet, viszont nem is szeretem 🙂

 106. GTibor — 2011-03-18 15:08 

[rdos](#11240684):
Nem semmi munka lehetett az sem, hogy végignézd mindhárom óceánt. 🙂
Köszi a választ, így már tiszta a kép.

 105. rdos — 2011-03-18 14:55 

[GTibor](#11240614): Nézzük ezt a helyet (Ausztráliától DNy-ra):

http://wikimapia.org/#lat=-36.1888754&lon=104.9716187&z=8&l=21&m=s

Van egy a bal alsó saroktól a jobb felső felé kirajzolódó részletgazdagabb, 3 db párhuzamos sáv (együttes vastagságuk lehet 50 km). Ez részletgazdagabb (feltehetőleg szonározva felmért) sáv. Ha még egyet rázummolsz (zoom), még jobban kivehető, a sáv részlet-gazdagabbsága. Egyébként itt még több, igaz vékonyabb szonározásból származó (pontosabban ismert) sávot is láthatsz.

103-as szólásom 1. linkjén ha követed a 2. linket, olvashatod; 200 “hajóév” kellene az óceánok “popsijának” szonározással történő felmérésére. Vagy 200 db hajó egy évi munkája, vagy 1 hajó 200 évi mérése. Csupán csak ennyi munka lenne 🙂

 104. GTibor — 2011-03-18 14:26 

[rdos](#11240400):
Oké, én elhiszem, hogy “…a hanghullámokkal tengerfenék-mélységet mérő hajók adatainak műterméke…”. De egyúttal kérdezném is, hogy máshol miért nem lehet ilyet felfedezni? Vagy ha lehet, hol vannak? Esetleg csak ott mértek eddig szonárral?

 103. rdos — 2011-03-18 12:44 

[Pepe](#11238385): Kedves 102 Pepe!

A megadott helyen látható rácsos óceán fenéki alakzat kiterjedése sacc 160×120 km. A “rácsok” vonalai 1-2 km szélességű árkok, ha jól értelmeztem a domborzat árnyékolást. Az óceán fenék domborzatát honnan ismerjük? Ezen a poszton, a 63. sorszámú hozzászólásomban írtam le, honnan ismerjük globálisan, az egész Földre kiterjedően.

Alábbi linken megtudhatod, a globális adathalmazt a helyi mérésekkel egészítik ki, pontosítják azt. Vagyis amit barátunk térképén látunk, az több forrásból származó adathalmaz összefésülve. Amit a megadott pozíciódon látunk, az feltehetőleg a visszhang mérő hajó útvonala.

http://www.szkeptikustarsasag.hu/hirfigyel/622-megtalaltak-atlantiszt-megint

Egyébként hasonló rácsos, sugaras “alakzatokat” láthatsz a szomszédban is:

http://wikimapia.org/#lat=31.5317261&lon=-19.4787598&z=8&l=21&m=b

 102. Pepe — 2011-03-17 13:26 

Hali!

Jó a cikk!!! Én giblaltárra szavaztam mármint onnan nyugatra legközelebb a mai Madeira szigetéhez.

A Google Earth-be írjátok be a következő koordinátákat és lepődjetek meg. Érdekes 🙂

Remélem meg fogjátok látni rögtön amit meg kell.

Szélesség: 31°29’48.34″É
Hosszúság: 24°14’50.30″Ny

 101. 178996 — 2011-03-15 12:15 

[rdos](#11232052):

Ez az!

Lásd 2.3.) pont a posztban…

 99. 178996 — 2011-03-14 09:06 

[RosaRugosa](#11229045):

Végre egy koherens, történelemhű, ugyanakkor hazafias összefoglaló!

🙂

 98. 171369 — 2011-03-12 20:37 

Mondom én, hogy a Csepel-sziget.
Az Árpád nemzetség lakta. A helyi őslakosok kissé nehezen tudták helyesen kiejteni az Atlasz nevet, Átlász -nak mondták, ami szép lassan egy kis ráhatással Árpáddá deformálódott. Miután a környék is erősen lakottá kezdett válni, szükség volt az álcázásra, így jöttek a képbe a lovak, az atlantiszi ménes, no és Atlasz – Árpád nagytudású lovásza, akinek a neve kiváló álcának bizonyult. A nem atlantisziak azóta is Csepelnek hívják a szigetet, mi szigetlakók (tényleg, vércsoport nulla) persze tudjuk az igazságot, amikor Tassnál a zsilipnél bámuljuk, ahogy a “két” Duna találkozik a mesterségesen épített szigetünk csücskében.:)

 97. teddybear01 — 2011-03-08 00:14 

@”Eugenie Danglars”: Nekem is, sőt minden vérrokonomnak is, az apai vérvonalból. Ezek szerint nekem is van valami okom elgondolkodni?

 96. 179420 — 2011-03-07 21:18 

[P Norbi](#11216328): O+ a vércsoportom. kezdjek gyanakodni a őseimre? 😀

 95. 178996 — 2011-03-07 10:31 

[P Norbi](#11216328):

Köszi a kiegészítéseket; a nullás vércsoportos infót tényleg beletehettem volna 🙁

 94. P Norbi — 2011-03-07 10:15 

Tetszik a poszt, DE! Szerintem kihagytál két nagyon lényeges pontot, az egyik a Kanári szigetvilág, aminek az őslakosai, magas szőke emberek voltak, a guancsok, akik úgy tartották, hogy hajdani királyuk Atlasz volt(köztudott, hogy Atlantisz első királya is Atlasz névre hallgatott), és egy nagy földrész terült el ott, és a Kanári szigetek ennek az ősi höldrésznek a hegycsúcsai. Érdekes, hogy ezek az emberek nem tudtak közlekedni a szigetek közt ami arra utal, hogy valamikor régen nem is kellett ott közlekedniük, építettek apró primitív piramisokat(ami lehet egy elfeledett kor csonka emléke) és ugyan kőkorszaki szintre fejlődtek vissza, a Spanyoloknak 4 háborút kellett indítani ellenük, annyira erősek voltak, végül sikerült kiirtani őket. A másik szerintem fontos pont, a 0-ás vércsoport, ami Európa nyugati szélén, francia tengerpart, és Amerika feleti partjainál a leggyakoribb, ami utalhat arra, hogy valaha lehetett az óceán közepén egy hely ahol az emberek 0ás vércsoportúak voltak.
Sztem lehet benne némi ráció.

 92. 178996 — 2011-03-05 22:13 

[Lacóka](#11213224):

Atlasz volt (Platónék szerint) Atlantisz első királya.

 91. 179381 — 2011-03-05 13:56 

Gyermekkorom meghatározó élménye volt a Sziriát oszlopai, most azt mondom … kár hogy az ujabb dolgok meg-megboritják azt a szép régit. Szvsz a Santorini vulkánja a ludas az egészben, de azért q..va jó a Csepel !!!

 90. paraa — 2011-03-05 13:07 

“Atlantis is calling S.O.S. for Love” Modern Talking

 89. Lacóka — 2011-03-05 12:04 

Zsidók? Ufók? Ehh, ez a blog se a régi már 😀

Btw, ufók tényleg elgondolkodtató, überfejlett civilizáció, kristályokkal, jön a víz, erre ők lelépnek, a tudás magvát elhintik ide-oda, aztán néha visszajönnek megnézni, h semmire nem jutottunk 😀
(vagy ez volt az első atlantisz posztban?)

Más: ATLANTIsz, ATLANTI-óceán. Tudja vki, h ennek a kettőnek mi a töve, vagy eztmégishogy? (lehet triviális a válasz, csak nekem nem ugrik be)

 88. 178996 — 2011-03-05 10:26 

[Lajoska67](#11212579):

Igen, láttam. Be is raktam a megfelelő linkeket 🙂

 87. Lajoska67 — 2011-03-04 22:46 

Nem tudom nem észrevenni a hasonlóságot, ami a Zeitgeist-mozgalom híveinek városépítési tervei és Atlantisz vélt alaprajza között van. Lehet, hogy a magukat a spanyolviasz kiötlőjének tartó neomarxista Zeitgeist-fanok ötlete mégse annyira eredeti? Na jó, ez talán mégse annyira fontos, téma, csak azért jutott eszembe, mert ők is a világméretű (piacgazdasági) “New World Orderes” összeesküvést vallják ezerrel.

Amúgy Tiboru, a régi, blog.hu-s oldalra visszakerültek a múltkor már eltávolított cikkek. Közbelépett volna a háttérhatalom, vagy csak a Blog.hu így próbálja meg visszatornázni a távozásod óta fellépett iszonytató erejű olvasottsági zuhanást?

 86. AtnaMorken — 2011-03-04 15:51 

és kajakra.. tökre igaz 😀

 85. 179420 — 2011-03-03 23:24 

[tiboru](#11210647): oszt ennyi a sztori. 🙂

 84. 178996 — 2011-03-03 21:28 

[Eugenie](#11210239):

Jogos a felvetés. Lehetett valami hatalmas mesterséges sziget, ami tán még arra is alkalmas volt, hogy a földrajzi pozícióját változtassa…

Hoppá, és akkor itt a magyarázat, hogy különböző korok és különböző civilizációk miért helyezték el mindig máshová!

 83. Eugenie — 2011-03-03 18:49 

es ha mondjuk nem termeszetes foldresz volt, hanem mesterseges? amilyeneket mostanan epitgetnek a tavol~keleten? egy olyan lazan eltunhet nyom nelkul, foleg ennyi ev utan. ti hany olyan gyari kontinenst ismertek, melyen szabalyos geometriai format olt a taj?

 82. 178996 — 2011-03-03 17:52 

[ua](#11209111):
[AtnaMorken](#11210011):

Mindkettőtöknek köszönöm a linket.

És elmorfondíroztam itt magamban, hogy milyen demokratikus is ez a műfaj: Lukács Béla és Arany Laci anyaga egymás mellett egy blog kommentjei között :-))

 81. AtnaMorken — 2011-03-03 16:52 

hello mindenki, nemtom h itt lehet e egy másik oldalt hát ugymond reklámozni, mert igazából nem reklámnak szánnám, csak itt is van egy nagyon jó atlantis olvasmány, ez nem konteo, vagy ilyesmi, ez egy egszerű olvasmány ami elég mélyen foglalkozik evvel az atlantis “legendával”

íme az oldal címe: http://aranylaci.fw.hu/

az alján lesz egy olyan h atlantis az elfeledett civilizáció, azt tessék elolvasni és garantálom h mindenki ugy fogja látni h ez bizony nem mese és társai 😀

 80. ua — 2011-03-03 08:09 

Lukács Béla mesél bő két órán át Atlantiszról (meg sok másról) itt:

http://eper.elte.hu/eper.phtml?cim=lukacsbela.html

 79. rdos — 2011-03-03 07:40 

Kedves 78 @Zartan:!

Hogy Atlantisz hol volt? Ki tudja. A “soha nem létezett” Földközi-tengeri sziget témára adok linket.

http://wikimapia.org/#lat=36.402218&lon=25.3935242&z=13&l=21&m=t

(és a kulcsszavak; Théra, Szantorin, vulkán, kaldera, Mükéné, Kréta, horzsakő)

Eszerint Szantorin valaha (sacc 3500 éve ha jól rémlik) létezett, aztán történt egy robbanásos vulkán kitörés, ettől mondjuk tengerszint feletti térfogatának csak fele maradt meg, ami mai napig jól tanulmányozható.

Mapias-linkem célkeresztjében a jórészt tenger szintje alatti kaldera középső kimagasodása látható.

 78. Zartan — 2011-03-02 23:07 

Szerintem a 2 legvalószínűbb: Földközi tengeri sziget, soha nem létezett.

Antarktisz elég valószínűtlen, már a dinoszauruszok korában is kb ott volt ahol most. 12K éve meg sokkal hidegebb is volt. Mondjuk jól hangzik, érdemes lenne ott kutatgatni mik vannak, csak hát a több kilométer jég 🙁

 77. 178996 — 2011-03-02 15:06 

[Armitage](#11207476):

Érdekes, hogy a szavazók több, mint egyharmada Antarktiszra voksolt. Csepel csak a második 🙂

 76. mayanxibalba — 2011-03-02 14:02 

[naba](#11206030):

“jól értelmezem, hogy szerinted is nagyon mainstream ízlése van a közönségnek az utóbbi időben?”

Az utóbbi időben nagyon mainstream dolog lett használni a “mainstream” kifejezést. XD

 75. mayanxibalba — 2011-03-02 13:27 

[nugeth sanders](#11205241):

Egyrészt a görög iratokban nincs megjelölve konkrét hely, csak annyi “Herkules oszlopain túl” A megadott távolságot pedig milyen irányban méred? Szóval vitatható a helye.

Sokak szerint még a Gibraltári szoros megfeleltetése sem egyértelmű.

 74. Armitage — 2011-03-02 12:14 

[izze](#11207506): Olyan méretű földdarab mint amiről Platón képzelgett, nem süllyedhetett el az Atlanti-óceánban, nincs olyan mechanizmus amivel ez végbemenet- pláne nem 1-2-3 nap alatt, amit ő írt 🙂
Tehát vagy a helyszín, vagy a méret, vagy valami egyéb dolog nonszensz a regéjében.
arról nem is beszélve, hogy mint tiboru összefoglalta: “A földrész (Platón szerint legalábbis) egy ellipszis alakú, körülbelül 650 kilométer hosszú és 450 kilométer széles sziget az Atlanti-óceánban (területre tehát nagyjából akkora lehetett, mint a mai Lengyelország); szélein magas hegyek, belső vidékein pedig hatalmas síkság terül el. Itt található a főváros, amelyet – koncentrikus körökben, egymást váltogatva – vízzel megtöltött mély csatornák és magas, nagyrészt fémből készült védfalak szegélyeznek.

Nem célunk itt aprólékosan bemutatni az atlantisziak társadalmát; elégedjünk most meg annyival, hogy hosszú-hosszú ideig ideális körülmények közepette éltek a minden szempontból eszményi környezetben. Az aranykor után azonban a sziget lakói háborúskodni kezdtek egymással (és külső szereplőkkel, például Athénnal), s a bűn eluralkodott rajtuk. Az istenek mindezt megelégelték, s (valamikor nyolc-kilencezer évvel Platón előtt) úgy döntöttek, hogy szökőárt bocsátanak rájuk: Atlantisz elsüllyedt, s azóta is a tenger mélyén pihen.”
Joggal merül fel a kérdés, ugyan hol a fészkes fenében volt Athén, akikkel az akkori időkhöz képest 8-9000 évvel korábban hadakozott Atlantisz???
Az mától számolva több mint 10 000 év, nemhogy a görögség nem volt sehol, de az európai rézkor is igen messze volt még :))

 73. izzeporra — 2011-03-02 11:12 

Azért gondolkodjatok már kicsit, amikor azt mondjátok, hogy keresztül kasul átvizsgálták az óceán fenekét…vicces.
Belegondoltatok már, hogy mekkora területről van szó? Több európányi! Nehogymár lemegy valaki a kis kutató tengeralattjárójával és végigmászkálja az egészet. Egy kisebb városnyi terület is hosszú hónapokba telne, nemhogy több millió km2!

A radar/szonár felbontása a több km-es távolságból szerintetek mekkora? A geológiai módszerek (gravitációs mérések) felbontása még pontatlanabb, tehát örültek a kutatók, ha meg tudták becsülni a nagyobb alakzatokat az óceán fenekén (pl hegyek, árkok stb).

Ráadásul ha üledék lepte be potom 5-6000 év alatt az egész elsüllyedt atlantiszt, akkor hiába mászkál arra bárki, nem fogja látni.

 72. izze — 2011-03-02 11:10 

Azért gondolkodjatok már kicsit, amikor azt mondjátok, hogy keresztül kasul átvizsgálták az óceán fenekét…vicces.
Belegondoltatok már, hogy mekkora területről van szó? Több európányi! Nehogymár lemegy valaki a kis kutató tengeralattjárójával és végigmászkálja az egészet. Egy bp-nyi terület is hosszú hónapokba telne, nemhogy több millió km2!

A radar/szonár felbontása a több km-es távolságból szerintetek mekkora?
A geológiai módszerek (gravitációs mérések) felbontása még pontatlanabb, tehát örültek a kutatók, ha meg tudták becsülni a nagyobb alakzatokat az óceán fenekén (pl hegyek, árkok stb).

Ráadásul ha üledék lepte be potom 5-6000 év alatt az egész elsüllyedt atlantiszt, akkor hiába mászkál arra bárki, nem fogja látni.

 71. Armitage — 2011-03-02 10:52 

[geza](#11207438): A szíriat oszlopaira történő hivatkozásnál meg nem illik elfeldkezni arról, h. Várkonyi bölcsész volt, így amit a mítoszokról, hagyományokról stb. összegyűjtött az ér valamit, amiatt a könyvét érdemes elolvasni, de amit ebből magyarázatokat, összefüggéseket, teóriákat kihozott, az csak arra jó, hogy elrettentő példa legyen arra, hová vezet ha valaki teljesen tudatlanul ötletelget olyan (természettudományos)témáról, amiről halvány lila fingja sincs.
Ehhez még két megjegyzés:
– a háború előtti kiadása még vadabb volt, azt olvasva nem tudtam sírjak v. nevessek …
– azt is 70 éve írta, így hivatkozni elég durva rá, azóta több általa hivatkozott kérdésben fényévnyi fejlődés volt, fejtegetéseit egy értelmesebb középiskolás kapásból cáfolni tudná.

 70. Armitage — 2011-03-02 10:46 

Az antarktisz-elmélet mögül már hancock is kihátrált, újabb könyvében az “elveszett civilizációk” lokációjára azt a sokkal ésszerűbb feltevést képviselte, hogy azok a ma már víz alatt lévő kontinentális selfeken élhettek (nyilván csak ha voltak :DD), amelyek jégkor idején még vígan az akkori vízszint felett voltak, mivel akkor a globális vízszint 100-120 méterrel volt alacsonyabban mint ma – ez több mió km2 területet jelent.
Pl. egy térkép erről:
http://dgh.wikispaces.com/file/view/ice_age_map.gif/76595831/ice_age_map.gif
Einstein kontinentális lemezek elcsúszását támogató véleménye meg sajna nulla, a geológiához kb. nem értett, de ami lényegesebb, akkor a modern lemeztektonikai elmélet még gyerekcipőben (sem) járt, így hogy 50-60 éve, amikor erről semmit sem tudtak, milyen elméletet ötöltek ki, lényegtelen. Einstein zseni volt, de totál helytelen Föld-modellekből indult ki, így jó következtetésre elég nehéz lett volna jutnia :))

Az a ca. 100 méteres tengervíszintemelkedés meg combos, de az a 10 000 év is, ami alatt ez végbement, nem a Holnapután, meg a 2012 szélesvásznú hollywood-i katasztrófafilmjeiből kéne kiindulni :DDD

 69. geza — 2011-03-02 10:27 

Egy jó kis scifi a témában: Csernai Zoltán: Atleóntisz

És akkor még a Sziriat oszlopairól nem is beséltünk…

 68. rdos — 2011-03-01 23:57 

[nadivereb](#11206395): Kedves nadivereb 64!

Én csak egy valamit mondtam, hogyan derült ki, hogyan mértük meg (származtatott adatok alapján) óceán fenekét. Semmi többet. Ugyanis ma ott tartunk, sokkal olcsóbb (tenger felszínét) számolni, mint (óceán fenekét) mérni.

Hogy ebből mi következik? Pölö Hispaniola? Azt nem tudom. Véleményem persze van. Én biza Szantorinra szavaztam, voksoltam, adtam véleményem (tiboru “Kréta körül”, amúgy szavazási sorrendben első, választható teóriájára adtam “szavazatom”).

Atlantiszhoz, mint a legtöbb dologhoz, persze nem értek. Éppen ezért mertem beleszólni :-). Egy valamit sanszosnak vélek. Az “özönvíz”, emberiség kollektív emlékezetében (minden földrészen a helyi folklór része), vélhetőleg az utolsó jégkorszak utáni globális tengerszint emelkedésből származik (sacc 13-15 ezer éve történt, nem sok, csak úgy 50-80 m tengerszint emelkedés, kb. 80-100 év alatt). Ezt még az akkori, bumburnyák politikusok (sámánok, törzsfők, függetlenített párttitkárok, humánpolitikai menedzserek és egyéb eltartottak) is észrevehették :-).

Helgoland, Dogger Bank, Fekete-tenger medencéjének elöntése, mind ennek a globális tengerszint emelkedésnek köszönhető. Amiből persze következik, hogy újkőkori, mezolitikumi települések jókora hányada ma búvárokkal lenne feltárható. Így tehát “Atlantisz, az elsüllyedt civilizáció” teóriája több mint teória.

Megtörtént, szerintem rengeteg helyen. Csak keresni kell. Hogyan?

Előtte mély levegő vétel ajánlott!

 67. 178996 — 2011-03-01 21:48 

[Keith](#11206433):

Az ott van a Karibi-alkonteó szélén 🙂

 66. 179319 — 2011-03-01 21:06 

remek írás 😀
Csepelről meg lecsúsztam, mert hamarabb szavaztam :D:D:D

Pedig vote for Csepel 😀

 65. Keith — 2011-03-01 19:11 

És a bermuda háromszög?

 64. nadivereb — 2011-03-01 18:49 

[rdos](#11206361): azért a törésvonal környékéről annyi mintát vettek már (és messze nem csak katonai célokból), hogy ha van is ott elsüllyedt sziget (ami még elsüllyedve is fiatalabb kőzetanyagból kell, hogy álljon, mint a tengerfenék többi része), az semmiképp sem lehetett nagyobb Hispaniolánál. Innentől pedig számomra sokkal valószínűbb az, hogy valamikor az ókorban az hispaniolaiak közül valaki oda-vissza átjutott az óceánon (Heyerdahl-style), majd ebből a találkozásból lett Európában Atlantisz, odaát meg Aztlan.

 63. rdos — 2011-03-01 18:29 

[nadivereb](#11206196): Kedves nadivereb 55!

Az igaz, hogy az óceán-fenék domborzatát meglehetősen pontosan ismerjük, de az nem igaz, hogy végig radarozták és szonározták az egész óceánt! Nyilván most a katonákról, a tengerészekről, a tengeralattjárókról nem beszélek, de mivel ők sem beszélnek a civilekkel, számunkra olyan, mintha nem is léteznének katonai információk.

Akkor honnan tudjuk a domborzatot? A dolog úgy fest, hogy a tengervíz sűrűrsége kereken 1000 kg/m3 (hőmérséklet, nyomás és oldott anyag tartalom függő, de most kicsire nem adunk), az óceán fenekét alkotó vulkáni kőzetek sűrűsége meg kereken 3000 kg/m3. Ebből kifolyólag a gravitációs erőteret az óceán alatti domborzat befolyásolja, ami pedig a tenger szintjét befolyásolja! Ezt éppen a magyar báró Eötvös Loránd óta tudjuk is és ipari – tudományos munkákhoz használjuk is (kulcsszavak, Eötvös inga, graviméter, mgal). Már most a tenger (átlag) szintjét meglehetősen pontosan tudjuk mérni (műholdról), így a tenger szintjének nem várt eltéréseiből a (és még pár korrekciót, szűrést, illesztést, paraméter becslést, elvégezve) a tenger fenék domborzata remekül kirajzolódik.

 62. 179505 — 2011-03-01 18:11 

Ja és az ősi leletek Csepelről az Atlanticus Csepelpitecus Hungaricus.

 61. 179505 — 2011-03-01 18:09 

Ismét nagyon jó lett. Csepel best evör hely. Márcsak azért is mert ugye Európa második közepe “Ópusztavacs” után persze. Nem szabad elfelejteni az Antant és Kisantant működését sem, akik mint ahogy az elnevezésből is látszik egyértelműen Antantiszra vezetik vissza a szövetségi rendszerüket. Nem is beszélve az antantszíjról, mely már felbukkant az ősembereknél is, ahogy az íjat egyik vállukon keresztbe átvetve vetták föl a hátukra.
Most röviden ennyit tudtam összeszedni Csepel mellett tudományos érvként.

 60. Babilen Tatarszkij — 2011-03-01 18:00 

Nem értem, miért ez a téma nyert. Ez nem is konteó, hiszen semmi összeesküvés nincs benne… 🙁

 59. Gyugyó — 2011-03-01 17:53 

Végre végre! Pont most olvasok a témában egy regényt. Alig vártam a posztot.

 58. GTibor — 2011-03-01 17:28 

[nadivereb](#11206196):
És különben is! Mi van ha már az általad említett önjelölt kutatók közül páran megtalálták, vagy találtak valamit, és a fekete ruhás emberek egyszer csak megjelentek; vagy ha épp a Bermuda-háromszög környékén keresték, és egyszer csak eltűntek…?

 57. GTibor — 2011-03-01 17:14 

[nadivereb](#11206196):
Tudom, tudom, de ez akkor is egy konteoblog. 😀

 56. Vanek B. Eduard — 2011-03-01 17:09 

Szerintem az mindent (?) elárul, hogy milyen elvarázsolt figurák “kutatták” Atlantiszt. Az ókoriakat hagyjuk nyugodni, de az újabbak:
van itt egy jövőbelátó, aztán az “ezoterikus tudományok nagy rajongója”, a harmadik egy politikus (akik igazmondásáért azóta sem sokan teszik tűzbe a kezük), és végül hab a tortán a tömeggyilkosok (nácik).

Szerintem aki Noé bárkáját keresi az Ararát oldalában, az legalább ennyire kétlábon járó, földhözragadt alak.

 55. nadivereb — 2011-03-01 17:02 

[GTibor](#11206171): Az Atlanti-óceán mélyét a mélytengeri halászoktól és kalózkincs-keresőktől kezdve a geológusokon át a fizikusokig átkutatta már a fél nyugati világ, radarokkal, szonárokkal és mélytengeri kutatóhajókkal. Egy földrésznyi elsüllyedt szigetet (ami nyilván nem nő csak úgy ki magában, minden bizonnyal a – történetesen legsűrűbben kutatott – Közép-Atlanti hátság térségében lenne) elég nehéz lenne eltitkolni. Ezt, valamint a tárgyi bizonyítékok teljes hiányát figyelembe véve nem nagyon sokkal valószínűbb, hogy egy létező és ismert helyet (esetleg még azt se) jelöl az Atlantisz elnevezés?

 54. nadivereb — 2011-03-01 16:55 

[tiboru](#11206142): Ja, és ha már javítgatásnál tartunk, akkor Hispaniola az a mai Haiti és Dominikai Köztársaság. Létezik ugyanis egy Dominikai Közösség nevű állam is, ami , csak hogy még komplikáltabb legyen, Dominika szigetén fekszik.

 53. GTibor — 2011-03-01 16:50 

[nadivereb](#11205961) + egyéb kétkedők:
Itt nem az a kérdés, hogy a tudomány előrehaladtával, a fejlett radarok, szondák segítségével miért nem találták még meg Atlantiszt, hanem az, hogy miért nem adták a tudtunkra, hogy pontosan hol és mit találtak. 😉 Persze, Neked azt mondták, hogy ami ott van, az “csak tenger, delfin, tonhal és pár sirály”…

 52. 178996 — 2011-03-01 16:37 

[Lajoska67](#11206098):

Hm, a legtöbb netes találat tényleg Marcellinusról és nem Marcellusról szól, mint az én nyomtatott forrásom… Oké, köszi, javítom!

 51. Bunda — 2011-03-01 16:37 

[Lajoska67](#11206098): A látszólagos ellentmondásra a megoldás az hogy több Atlantisz létezett, időben és helyben távol egymástól.

A régebbit a lemúriai civilizáció alapította valahol a Csendes-óceánon, ez értelemszeűen rendelkezett a lemúriaiak tudományos ismereteivel, és rendkívül fejlett volt.

A másik egészen új volt, egy időben létezett az ókori Egyiptommal, Kréta közelében.

Illetve olvastam egy harmadikról is. Ezt időben az első Atlantisz után alapították, és csak próbálták másolni az első nagyszerűségét.

Technikailag fejlettnek csak az első volt nevezhető. Ők saját magukat pusztították el. A legutóbbit csak természeti katasztrófa.

Információ hitelessége: kétséges

De azért érdekes, nem?!

 50. Lajoska67 — 2011-03-01 16:16 

Ammianus Marcellinusra javítsd át a 4. századi római történetírót, légyszi, Tiboru. Amúgy remek az írás. Sajnos a szavazásnál nem találtam igazi jó lehetőséget, úgyhogy az Antarktiszra nyomtam, holott a Gibraltár melletti fekvést nyilván nem véletlen mondták a görögök, az Antarktisz meg aligha csúszott le 8-10 ezer kilómétert ennyi idő alatt…

 49. 178996 — 2011-03-01 16:00 

[rennie](#11206043):

A bikás és ezüstös dolgokat a poszt Platóntól és más, egykori konteósoktól vette 🙂

A szájhagyomány pedig néha maradandóbb, mint az emlékművek. Garancia persze nincs rá, de egy Schliemann nevű műkedvelő régész óta tudjuk, hogy nem szabad elmenni a legendák mellett sem.

 48. 178996 — 2011-03-01 15:57 

[naba](#11206030):

Isten ments, hogy az olvasókat kritizáljam 🙂

Csak az utóbbi két szavazás eredménye lepett meg egy kicsit, de továbbra is azt mondom, hogy a közönség MINDIG jól dönt 🙂

Köszönöm az elismerést és maradj a Konteóblog olvasója!

 47. rennie — 2011-03-01 15:43 

Régi olvasód vagyok még a blog.hu-ról, eddig read only-ként.
Szóval én egy dolgot nem értek.
Olyan dolgokat mond a poszt az atlantisziakról, amit nem tudom, honnan a csudából vettek? Pl. a bikák, meg az ezüstök… hiszen eddig még egy fületlen bögrét se találtak, honnan veszik ezeket?!

A másik gondolatom csak egy megjegyezni való: a Holdról (ahol ugye nem jártunk;) többet tudunk, mint az óceánjainkról. Egész egyszerűen azért, mert az óceán mélyére nehezebb eljutni, a nyomás miatt. Tehát akárhol is van Atlantisz, süllyedhetett olyan mélyre, hogy oda nem igazán jutunk el, talán soha.

 46. naba — 2011-03-01 15:34 

1., antarktisz nonszensz? magyarul einstein csak egy ütődött vénember volt?

2., a cikkben szereplő, az atlantisz ki fog emelkedni a habokból dumát is többször hallottam már, ami lássuk be, szintén könnyebb, ha a habok jég és kéznél van egy adag globális felmelegedés.

3., kedves bloggazda, jól értelmezem, hogy szerinted is nagyon mainstream ízlése van a közönségnek az utóbbi időben?

bár nem örültem a két utolsó szavazás kimenetelének, azért a munkád továbbra is elismerésre méltó!

köszönöm, jól szórakoztam

 45. Kismy — 2011-03-01 15:32 

közben eszembe jutott az Erik a viking c. örökbecsű filmklasszikus is 🙂

 44. spájdernecc — 2011-03-01 15:01 

@tiboru:
hát megcsináltad 🙂
Hancock mester említi még a Kanári-szigeteket is, mint lehetséges helyszínt, pont az Atlasz viszonylagos közelsége miatt.
@”nugeth sanders”:
az ókori görög iratokban minden benne van, a baj az, hogy a földrajzi hivatkozásaik madárnyelven íródtak
a herkules oszlopai kb annyira konkrét, mint a magyar népi földrajzban a ” német dűlő ” . van belőle kb 178.

 43. Pollo — 2011-03-01 14:58 

[malahide](#11205958): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.10109/abstract
Ez a tanulmány pont az említett erődökkel foglalkozik. A linkben csak az abstract van meg, a teljes cikket még keresem. Ők a modellezéseikből, meg statisztikákból évi 40 centi hátrálást mondanak. Az 2-3 ezer év alatt akár kilométeres nagyságrend is lehet. Remélem a teljes cikkben ennél kicsit többet mondanak majd.

 42. nadivereb — 2011-03-01 14:51 

[fffff](#11205833): Keresték, hidd el. Nincs ott semmi, csak tenger, delfin, tonhal és pár sirály.

 41. malahide — 2011-03-01 14:50 

[Pollo](#11205947):
gondoltam hogy ez volt:P
diohejban : ezek kis szigetek Irorszag elott a nagy vizen, es a kerdeses erod a szigetnek a nyilt viz fele eso oldalan van, nem a szarazfold felolin
ezen azert még az esetleges talajerozio se valtoztathatott olyan sokat

 40. nadivereb — 2011-03-01 14:50 

Mivel az utóbbi időben az Atlanti-óceán feneként elég szépen feltérképezték és ne találtak semmi elsüllyedt kontinensre utalót, az alap “elárasztottsziget-verzió” szerintem kiesett. Antarktisz nonszensz, a Szokotra-Kréta-Izmir ötletek viszont nekem túl pitiánerül hangoznak. A Karib-térség viszont nekem nagyon is hihetően hangzik, Grönland meg csak azért nem, mert valószínűtlennek tűnik, hogy vikingék odaengedtek volna egy görögöt egy dingiben anélkül, hogy giroszt csinálnának belőle.

 39. Pollo — 2011-03-01 14:44 

[malahide](#11205941): Bocs, Tiboru válasza kavart meg valószínűleg:
“Érdekes, amit mondasz; én is jártam arrafelé, de csak kutyafuttában néztem meg Moher szikláit, az erődítményeket nem láttam.”
Én meg gondoltam egyszerűsítek, és nem azokat a faramuci ír neveket használom, hanem amit le tudok írni.
Viszont akkor utánanézek majd ezeknek a szikláknak is 🙂

 38. malahide — 2011-03-01 14:39 

@Pollo:
remek ervek, kar hogy en nem Moher-rol beszeltem…

 37. 178996 — 2011-03-01 14:39 

[gloria_mundi](#11205893):

Pedig azt hittem, az Azori-szigetek vagy Madeira mellett fogsz kardoskodni 🙂

 36. Pollo — 2011-03-01 14:17 

Üdv mindenkinek!
Régebben volt a kezemben, egy magyar kiadvány, a remekműveket ontó (már amennyiben a valaki szereti az okkult fantasztikus irodalmat ;))édesvíz kiadótól, amiben a szerző vagy 400 oldalnyi anyagot hord össze az azori szigetek mellett foglalva állást. Ő Atlantiszt egy kőkori (mármint a többiek voltak kőkoriak) civilizációnak gondolja, akik alakítani tudták az ónt és ezt gondolták ezüstfalaknak, a civilizációt elpusztító katasztrófát pedig a jégkorszak végi általános tengerszint emelkedéssel magyarázza. Ja és az atlantisziak leszármazottjaiként a baszkokat jelöli meg. Általában jót vigyorogtam a könyvön de szerintem bátran fel lehet venni az ajánlott irodalmak közé, ráadásul magyar is. Sajna a címére már nem emlékszem, de tán valaki meg tudja mondani.
[malahide](#11205738): Moher sziklái elég erősen pusztulnak, tán olvastam valahol, hogy egy generáció alatt akár métereket is omolhat tengerbe. Ezek alapján 3,5 ezer évvel ezelőtt simán lehetett a parttól akár száz vagy több száz méterre is, és így már akár értelme is lehetett oda építeni.

 35. gloria_mundi — 2011-03-01 14:16 

Én hajlamos vagyok az ilyenekben inkább mítoszt látni, mint történelmi valóságot, sztem az Atlantisz-sztori is egyfajta aranykor-mítosz része, nem egyéb, ilyenformán mindegy, hogy hová helyezzük. Mindenesetre a Csepel-sziget tényleg telitalálat! 🙂

 34. GTibor — 2011-03-01 13:54 

[fffff](#11205833):
Hello!

Egy fentebbi (20.) kommentemben félig-meddig választ kapsz. 🙂

 33. fffff — 2011-03-01 13:47 

Azt az 1et nem értem h ha a GÖRÖGÖK az EGYIPTOMIAK az AZTÉKOK és a MAJÁK (akik mellesleg g…i régen éltek) megírták h “pontosan” hol volt és valóban léteztek akkor miért kell össze vissza kitalálni minden hülyeséget pár tudósnak????? Miért nem ott keresik ahol már több 1000 éve kijelentették h ott van…. ráadásul a legnagyobb poén h az EGYIPTOMI/GÖRÖG és a MAJA/AZTÉK csávók még összebeszélni se tudtak mert azt se tudták egymásról h léteznek (mármint a 2 kontinens)…….

 32. gretzky99 — 2011-03-01 13:21 

[tiboru](#11205749): Lehet, hogy a kettő ugyanaz? =)De mondjuk akkor Atlanti-óceán helyett Alfa-Kentauri.

 31. 178996 — 2011-03-01 13:16 

[malahide](#11205738):

Szia!

Köszi az elismerést!

Érdekes, amit mondasz; én is jártam arrafelé, de csak kutyafuttában néztem meg Moher szikláit, az erődítményeket nem láttam.

 30. kaminer — 2011-03-01 13:15 

1-2 éve találkoztam azzal a hírrel, miszerint egy amatőr Atlantisz-kutató talált a Kanári-szk-től nem messze (Madeirától NY-DNY-ra) egy rácsos alakzatot a gugli maps-en, és elképzelhető, hogy ez lenne az elveszett város utcahálózata, vagy ami maradt belőle. Persze kacsa az egész, lehet tippelgetni, hogy miért, illetve, hogy kik és miért akarják elhitetni velünk, hogy Atlantisz sosem létezett:)

http://index.hu/tudomany/tortenelem/2009/02/20/afrika_partjainal_sullyedhetett_el_atlantisz_/

 29. Burgum Bélus mesterdetektív nyomozásai az óceán mélyén — 2011-03-01 13:08 

@tiboru: Értettem, köszi!

 28. 178996 — 2011-03-01 13:04 

[GTibor](#11205713):

Atlantisz első uralkodója (Platón szerint) maga Atlasz volt. A hegység elhelyezkedése pedig bizony plusz egy érv a spanyol partok mellett, tényleg!

 27. 178996 — 2011-03-01 13:02 

[chevyfan](#11205616):

Nem találtam ilyen adatot, de kizárni nem lehet 🙂

 26. 178996 — 2011-03-01 13:01 

[Burgum Bélus mesterdetektív nyomozásai az óceán mélyén](#11205659):

Többen jelezték már, hogy Krómmal nem (mindig) működik. Én az infót továbbítottam a gépészekhez, innen kezdve a labda az ő térfelükön pattog…

 25. 178996 — 2011-03-01 12:59 

[gretzky99](#11205603):

Az nem a Szíriusz?!

🙂

 24. malahide — 2011-03-01 12:52 

szeva Tiboru, remek a blog mar egy ideje kovetlek nagy kedvvel

most az egyszer lenne egy szikranyi hozzatennivalom is:
Irorszag nyugati tengerpartjan jartam egy 3,5 ezer eves erodben
– Dún Aengus, Arann szigetek, konkretabban Inis Mor-
ez egy asszem 26 “darabos” erodlanc resze volt, kozvetlen a parton, magas sziklafal peremen all.. es a legerdekesebb benne, hogy NYUGATRA neznek a vedmuvei, vagyis bele a nagy budos Atlanti-oceanba..
legalabbis mai foldrajzunk szerint, ugyi 🙂

mikor ott jartam rogton felmerult bennem hogy vajon milyen betolakodok ellen epithettek (akkoriban nyilvan nem keves erofeszites aran) akiket az ocean felol vartak?
ez semmit sem magyaraz meg persze, de szamomra legalabbis bizonyito ereju arra nezve hogy valahol, valamilyen eros kultura kellett hogy letezzen az Atlanti-oceanon

 23. GTibor — 2011-03-01 12:44 

[GTibor](#11205713):
A második legjobb barátom tulajdonképpen megmondta. 🙂

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atlasz

 22. GTibor — 2011-03-01 12:40 

Tiboru!

Esetleg felmerült valaha az Atlantisz – Atlasz (hegység) párhuzam? A legjobb barátomat még nem kérdeztem. 🙂

 21. Kismy — 2011-03-01 12:40 

én konkrétan a leghitelesebb forrást hiányoltam, nevezetesen Edgar Rice Burroughs-t, aki a Tarzan visszatér c. örökbecsű és kötelező művében bemutatja a legendás föld túlélőit Opar lakóiban. opari La történelmi szerepét tekintve szép Heléna, madame Pompadour és Selmeczi Gabriella magasságában van, szóval megkérdőjelezhetetlen!

ja, és szerintem is Csepelen volt 🙂

 20. GTibor — 2011-03-01 12:37 

Konklúzió: Atlantisz mindenhol, bárhol lehetett. De inkább a magyarázat a pontos hellyel kapcsolatos – egymásnak ellentmondó – teóriákra benne van magában a posztban is:
“1.7.2.) Birodalmuk fennállásának évezredei alatt a szigetlakók időről időre kirajzottak szülőföldjükről és szép sorban meghódították az amerikai, az afrikai, ázsiai és az európai kontinenseket, exportálva kultúrájuk, tudományos ismereteik és hitviláguk szinte valamennyi részletét.”

 19. Burgum Bélus mesterdetektív nyomozásai az óceán mélyén — 2011-03-01 12:04 

Jó poszt!
Off:

Google chrome-al nem tölti be az oldalt nálam. Másnál előfordul ilyen? (Más oldalakkal nincs gondom, csak ezzel) Nem nagy probléma, csak gondoltam jelzem.

Üdvözlettel, Burgum B.

 18. chevyfan — 2011-03-01 11:39 

Üdv!

Ignatus Donnelly véletlenül nem volt szabadkőműves?

 17. gretzky99 — 2011-03-01 11:31 

És ne feledkezzünk el az “Elsüllyedt világok” című remek francia rajzfilmről sem.
Tiboru, azt hittem, nem hagyod ki a ziccert a magyarok eredetéről. =)

 16. rdos — 2011-03-01 11:06 

Bimini-hez link, az “elsüllyedt út” képgalériával:

http://wikimapia.org/#lat=25.7746582&lon=-79.274168&z=15&l=21&m=b

 15. 179724 — 2011-03-01 11:03 

nahát, mennyi konteó van az atlantisz körül, te jó ég!!!! 🙂 nagyon jó poszt!!
(de továbbra is hajrá shakespeare!!)

 14. 178996 — 2011-03-01 10:41 

[Kanda](#11205489):

🙂

Jó meglátás, ez nekem is eszembe jutott 🙂 de a forrás (ha jól emlékszem, Laurent Pfaadt) pont ezt írta.

Ebben a szövegösszefüggésben azt hiszem, az Antarktisz “nyugati része” az, amelyik a nyugati félteke felé mutat, tehát az amerikai kontinens “alatt” található.

 13. Kanda — 2011-03-01 10:22 

Jó poszt, csak az a baj, hogy a sok teória miatt kicsit rövidek lettek az egyes elméletek taglalása.

OFF:
“Még egy érv az Antarktisz mellett: a legfrissebb műholdképek szokatlan, koncentrikus kör alakú, magas vastartalmú alakzatokat mutattak ki a fehér kontinens nyugati fertályán”

Egy a déli-sarkot magában foglaló szigetnek nem csak északi ferálya van?

 12. 178996 — 2011-03-01 09:56 

[Eugenie Danglars](#11205430):

Az olvasók kollektív bölcsessége mindig is lepipálta a hivatalos teóriákat 🙂

 11. 179420 — 2011-03-01 09:49 

Látom, Csepen népszerűsége egyre növekszik. XD

 10. 179420 — 2011-03-01 09:43 

[tiboru](#11205303): :))

Érdekességképp néhány kép a sötét bőrű atlantiszi karakterekről:
http://www.shop-yamada.com/eb/PCD032-3036-NADIA-02.gif
http://www.cinetivu.com/wp-content/uploads/2009/04/il-mistero-della-pietra-azzurra15.jpg
http://img314.imageshack.us/i/nadiamistero2jc.jpg/

Nálam igazából ez a sorozat volt (Verne után) az, ami elindította gyerekként a képzeletemet, és azóta is szüntelenül figyelem az Atlantisszal kapcsolatos információkat. 🙂

 9. 178996 — 2011-03-01 09:42 

[voriand](#11205340):

Tudod, ki a legjobb barátod:-)

Amúgy én a neten kívül ezekből dokumentálódtam:

1.) Brian Haughton: Hidden History – Lost Civilizations, Secret Knowledge and Ancient Mysteries c. könyvet (2006, Career Press, Franklin Lakes, NJ-07417, USA);

2.) Joel Levy: Lost Histories – Exploring the World’s Most Famous Mysteries (2006, Vision Press, London, UK)

3.) Laurent Pfaadt: Les Grandes Mysteres de l’Histoire (2007, City Éditions, Paris, ISBN: 978-2-352-88060-8)

 8. Ata1981 — 2011-03-01 09:39 

Csepeli vagyok, konkrétan felsírtam a röhögéstől…riszpekt!! 😀

 7. Aklübisz — 2011-03-01 09:28 

Klassz volt, köszi, várom a kommenteket is.

(azért majd sor kerül sekszpírre is ugye?)

 6. voriand — 2011-03-01 09:08 

Még nem értem a végére teljesen, de iszonyatosan hiányolok pár linket, mert nagyon utána olvasnák ezeknek:

– “Jorge Diaz-Montexano kubai származású amerikai kutató, aki Gibraltár mellett a tengerben óriási (20-40 méter magas) falmaradványokra bukkant, amelyek (legalábbis szerinte) emberkéz művei. ” erről valami képgaléria, leírás… ?

– “Még egy érv az Antarktisz mellett: a legfrissebb műholdképek szokatlan, koncentrikus kör alakú, magas vastartalmú alakzatokat mutattak ki a fehér kontinens nyugati fertályán” erről szintén képek, leírás?

 5. Blobov — 2011-03-01 09:06 

Érdemes lett volna idecsapni még Mu szigetét, meg Lemúria legendáját is. No meg azt, hogy a magyarság is Atlantiszról/Muról származik – már egyes vadtáltosok szerint 😀

 4. 178996 — 2011-03-01 08:49 

[Eugenie Danglars](#11205287):

Erről a japán animációs sorozatról még nem hallottam, úgyhogy köszi, utána is fogok nézni!

 3. 179420 — 2011-03-01 08:36 

Kicsit összecsapottnak érzem, főleg, hogy Vernéről említést sem teszel (és nem csak Nemo kapitány kapcsán). :)) Mindenesetre örömmel olvastam.

Nem tudom, mennyire illik előhozakodni itt ezzel, de az egész Atlantisz-legendának, ősi civilizációs jellegének készült a 90-es évek elején egy kiváló összefoglalása egy japán animációs sorozat keretében, melyben számos fent említett mozzanat megtalálható: a kristályokon alapuló, kiapadhatatlan energiaforrások, Tesla halálsugara, Tartessos, egyiptomi szálak, rézbőrű (nem europid típusú) atlantiszi leszármazottak, gondolatvezérelte űrhajók és technológiai megoldások, űből érkező atlantiszi civilizáció, jókora árja behatás, és (Új-)Atlantisz újra-felemelkedése. A sorozat címe Fushigi no Umi no Nadia, a szerző pedig, aki a sok-sok morzsát összefogva megalkotta ezt, Anno Hideaki névre hallgat (aki számos más, az emberiség civilizációjával kapcsolatos, mitológiai kérdést boncolgatott már ebben és más munkájában). A sorozatot jó egy évtizeden keresztül a valaha készült legjobb és legkülönlegesebb szériának tekintették szerte a világon (pontosan az említett tudományos tartalmak miatt), így Atlantisz-rajongóknak azt mondanám, hogy kötelező. 🙂

 2. Zak — 2011-03-01 08:35 

amikor a szavazásnál Csepelhez értem, konkrétan leköptem a monitort teával a röhögéstől :)))

 1. nugeth sanders — 2011-03-01 08:00 

Nem értem, hogy ha az ókori görög iratokban le van írva, hogy hol volt a sziget, akkor miért kell még egy rakás másik helyet keresni neki?

A “rézbőrű” emberek egy érdekes dolog, és pantent hozzá az erős szálú haj is, ami azért fura, mert Amerikát a nyugatiak elvileg csak 1492-ben fedezték fel. 🙂 Ez viszont kizárja azt, hogy Atlantisz valójában Antarktisz lett volna, vagy nem?

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök