2012-03-14–15:42

Jörg Haider halála

Bármennyire is ellenkezik elveinkkel, vannak pillanatok, amikor (szívfájdalom ide vagy oda) a közjó érdekében fel kell függeszteni a demokratikus elkötelezettségünk által diktált szabályokat…

Nem, nem kell megrémülni, nem aktuálpolitizálunk; mindössze arra akarom felkészíteni a tisztelt konteós olvasótábort, hogy mai posztunk főszereplője nem nyert egyetlen voksversenyt sem (igaz, legalább háromszor volt második), viszont a bloggazdához beérkezett visszajelzések egyértelműsítették, hogy nagyon-nagyon szeretnétek végre olvasni róla.

Nincs több kecmec, tökölés, vita, nincs se teke, se tória, se mellébeszélés; nem keresünk további kibúvókat, hanem belevágunk Jörg Haider életének (de főleg halálának) igaz történetébe.

Azt már minden olvasónk tudja, hogy az egyszemélyes konteók általában a célszemély rövid életrajzával kezdődnek. Most sem kívánunk szakítani ezzel a haladó hagyománnyal; lássuk, honnan jött ez az ember.

1.) A családi örökség

Jörg (nem is annyira kódoltan) gyakorlatilag a születésnapjától kezdve magán viselte a későbbi életrajz szinte kényszerpályaszerű alakulását (na, ez a mondat elég durvára sikeredett…).

Azt akartam mondani, hogy olyan családi háttérrel (és hátszéllel), mint amilyennel barátunk indult, elég nehezen lehetne más karriert elképzelni, mint amilyet végül befutott. Apja (a cipész képzettségű Robert Haider) virtigli náci volt, akit már a harmincas években beszippantott az (Ausztriában amúgy betiltott) hitleri Nemzetiszocialista Munkáspárt és ennek vasökle, a Sturmabteilung. Részt vett a ’34-es (akkor még sikertelen) bécsi náci puccsban, majd átmenekült Németországba. Az Anschluss után Robert az elsők között volt, akik önkéntesként jelentkeztek a Wehrmachtba, ahol a főhadnagyságig vitte.

Érdekességként elmondom, hogy a békebeli gojzervarrott cipő Haider szülőhelyéről, az akkoriban mintegy hatezer lelket számláló, felsőausztriai Goisernről kapta a nevét; a suszterek itt találták ki ugyanis azt a módszert, hogy a lábbeli felsőrésze és a talp közé még beillesztenek egy rögzítő- és szigetelőrészt, amelyet (természetesen) kézzel varrtak rá az ily módon extra tartóssá tett cipőkre.

Jörg anyja, Dorothea Rupp (tehetős linzi orvoscsalád gyermekeként) a felsőausztriai (ugyancsak náci) Bund Deutscher Mädel (Német Lányok Szövetsége) vezetőségi tagjaként 1938-ban valódi örömkönnyekkel a szemében üdvözölte Adolfot, s később is arról volt híres, hogy lányszobája falát a Führer fotóival tapétázta ki.

Oberleutnant Haider a háború végén, ’45 tavaszán vette feleségül Dorotheát. A komolyabb felelősségrevonást mindketten megúszták (noha Robert egy ideig sírásásból tartja fenn a családot), s beilleszkedtek ugyan a demokratizálódó Ausztria hétköznapjaiba, de Hitler-imádatuk és a Reich iránti csodálatuk halálukig változatlan maradt. 1950 januárjában (második gyermekként, az akkor már öt éves Ursula után) megszületik a kis Jörg, akinek keresztapja egy hajdani náci oktatáspolitikus, Hermann Foppa volt.

2.) A gyermek- és ifjúkor

Az általános iskolát szülővárosában végzi, majd ’64-től tanulmányait a közeli Bad Ischl gimnáziumában folytatja. Végig kiváló tanuló volt, s különösen a humán tantárgyakban nyyújtott kiemelkedő teljesítményt. Imádta az irodalmat és a történelmet, noha ez utóbbi részletei tekintetében már 15 évesen vitába keveredett a tanáraival, különösen a Harmadik Birodalom megítélését illetően. Talán senkit nem fog meglepni, hogy az ifjú Haider már 16 évesen kifejtette töritanárának, hogy nagyon nem ért egyet a hivatalos osztrák Nemzeti Alaptanterv (vagy minek hívták) azon részleteivel, amelyek szándékosan elhallgatják a Reich (szerinte) vitathatatlan államigazgatási és munkaerőgazdálkodási érdemeit.

Gimnáziumi évei alatt csatlakozik a germán földön nagyon komoly hagyományokkal bíró, és általában erősen jobbos diákszövetségek (Burschenschaften) egyikéhez, az Albiához, amelyben egészen gyorsan vezetői pozícióba kerül. Visszaemlékezések tucatjai rögzítik, hogy hihetetlenül magávalragadó beszédeket tudott tartani, retorikai képességei kifejezetten lenyűgözőek voltak; Jörgöt élvezet volt hallgatni, függetlenül attól, hogy tanévnyitón, focimeccsen vagy nemzeti ünnepen szónokolt. Az egyik első nyilvános (és politikai tartalmú) beszédének már a címe is sokatmondó volt: Mi osztrákok vajon németek vagyunk-e? Különösen érdekes adalék, hogy ezt alig 16 évesen tartotta a nagynémet fílinggel csontig átitatott Osztrák Tornaszövetség közgyűlésén.

’68 tavaszának liberális atmoszférája, a párizsi diáklázadások hangulata nem nagyon legyinti meg az érettségi előtt álló Jörgöt, aki sokkal fegyelmezettebb (és osztrákabb) annál, semhogy holmi félfrancia anarchista zsidó srácok felhívásának figyelmet szenteljen. Kitűnőre érettségizik, majd Bécsbe költözik, ahol az állam- és jogtudományokat választja. Tanulmányai megkezdése előtt még elvégez egy egyéves tartalékos tisztképzőt, ami annó a sógoroknál is kiváltotta a kötelező sorkatonai szolgálatot. Őrmesterként szerel le, s utólagos elmondása szerint nagyon élvezte azt az egyenruhás egy évet.

’73-ban sikeresen államvizsgázik, majd állást ajánlanak neki a „Hauptuni” (a Bécsi Egyetem) jogi fakultásának alkotmánytani tanszékén.

3.) A pártpolitikus

Amint azt korábban említettük, Jörg gyakorlatilag mindig is politikus volt, hiszen kamaszkora óta ennek készült. Elsőéves egyetemistaként (alig 20 évesen) megválasztják az akkoriban még meglehetősen liberálisnak minősülő Osztrák Szabadságpárt (Freiheitliche Partei Österreichs, a továbbiakban: FPÖ) ifjúsági tagozatának elnökévé.

Mielőtt továbbmegyünk, pár szót az FPÖ-ről.

1956-ban alakult, s olyanok hozták létre, akik eredetileg egyfajta harmadik utas megoldásokat szerettek volna a hagyományosan kétosztatú (úgynevezett fekete-vörös, vagyis néppárti-szociáldemokrata) Ausztriában. Létezése első három évtizedében az ideológiai gyökereit a német nemzeti szabadelvűségben vélte felfedezni, s a mi Jörgünk elnöksége kellett ahhoz, hogy 1986-tól egy kemény jobbos fordulatot vegyenek. Előkapják az egyre ütősebb nacionalista szövegeket, egyre hangosabban idegenellenesek, s a Heimat (Haza) szó egyre nagyobb hangsúlyt kap a retorikájukban. ’94-ben ellenezték Ausztria EU-csatlakozását, majd ’98-ban népszavazást kezdeményeztek a schilling védelmében az euróval szemben.

A húsz éves Jörg tehát egy alig 14 éve létező liberális párt ifjúsági tagozatának vezetője lesz, de akinek szeme volt, már akkor látta, hogy ez a jóképű, kisportolt, ragyogó eszű srác sokkal többre vágyik.

Az egyetemi évek alatt – céltudatosan és elképesztő energiával – napi 12-14 órát tanul, nyüzsög, szervez, szerepel és beszédeket mond; nincs hétvége, nincs pihenés, nincs szünidő. Ahogy mondani szokás, a kemény munka meghozza gyümölcsét: Haider szinte havonta lép előre pártja ranglétráján, s alig két évre van szüksége ahhoz, hogy az FPÖ felső vezetésében is bérelt helye legyen. Alig 26 éves, amikor pártja megbízza azzal, hogy (főállásban) Karintiában szervezze a pártmunkát, s nincs még harminc, amikor (az 1979 tavaszi törvényhozási választásokon) a bécsi parlament alsóházának legfiatalabb tagjaként teszi le a képviselői esküt.

Blogunk nem politikatörténeti fórum, ezért nem foglalkozunk behatóbban a Szabadságpárt ideológiai metamorfózisának és társadalmi beágyazottságának tanulmányozásával; elégedjetek meg azzal, hogy Jörgnek úgy 1983 tájékán teleszalad a zsákja pártja egyre finomodó, liberalizálódó irányvonalával, s gyakorlatilag hadat üzen az akkori pártelnök-alkancellárnak, Norbert Stegernek, akit (a szocdemekkel kötött koalíciója miatt) puhánynak, manipulálhatónak és árulónak tart.

Az aprólékos, módszeres és minden részletre kiterjedő aknamunka három év alatt hozza meg eredményét: 1986 őszén az FPÖ kongresszusa Steger helyett Haidert választja meg Führernek, izé, elsőszámú vezetőnek. Az ugyanabban az évben megtartott (előrehozott) választásokon a Szabadságpárt 9,7%-ot ér el, ami közel 100%-os növekedés a három évvel korábbi 5%-hoz képest; Jörg biztos lehet abban, hogy jó (legalábbis eredményes) úton jár…

4.) A kormányzó

Valamivel korábban már említettük, hogy Jörg 1976-ban pártfeladatként kapja meg Karintiát, a legdélibb tartományt, ahol osztrák-szlovén nemzetiségi ellentétek színesítik az amúgy biztosan elég unalmas hétköznapokat. Rutinos köztes-európaiak vagyunk, úgyhogy egy csöppet sem lepődünk meg azon, hogy a, khm, radikálisabb hangnemet megütő politikai pártok mindig olyan körzetekben a legerősebbek, ahol a leginkább szem előtt van a többséget irritáló kisebbség. Nem kell csodálkozni tehát azon, hogy Haider és pártja egyre több rajongót szerez a karintiai hegyek és völgyek között.

Érdekes módon mindaddig, amíg déli határainál létezett az egységes és stabilnak tűnő Jugoszlávia, a karintiai helyhatósági választásokon a szocdemek lazán megszerezték a kormányzáshoz szükséges többséget. 1989-ben azonban (talán nem függetlenül a szocialista tábor összeomlásának első komolyabb jeleitől) a vörösök elveszítik addigi pozícióikat, s egy Néppárt-Szabadságpárt koalíció veszi át a klagenfurti gyeplőt. Rövid kamarillai egyeztetés-sorozatot követően a negyvenedik életévét még be sem töltött Jörg lesz Karintia kormányzója (amit – dallamos német nyelven – Landeshauptmann-nak hívnak).

Alig két év elteltével úgy tűnik, hogy egy botrány végleg derékba töri Haider politikai pályafutását. Ekkor történt az a nagy port felvert eset, hogy a tartományi törvényhozásban elmondott egyik beszédében a kormányzó (követendő foglalkoztatáspolitikai példaként) a hitleri modellt ajánlja Bécs figyelmébe. A néppárti biztosíték sisteregve kivágódik, a mértékadó sajtó ízekre szedi Jörgöt, akinek fel kell állnia a gubernátori székből. Az eseményt követő közvéleménykutatások eredménye azonban azt mutatta, hogy az osztrák nép egyszerű gyermeke távolról sem idegenkedik az adolfi példától: a megkérdezettek 42 százaléka túlzottnak tartotta a médiareakciót, s egyharmaduk egyet tudott érteni Jörg érvelésével.

Az építkezés évei következnek (és előre is elnézést a most következő sok számért): Haider pár év alatt eléri, hogy Karintiában 26%-ról  42%-ra, egész Ausztriára vetítve pedig 15%-ról  27%-ra nő az FPÖ-s szavazók aránya. 1999-ben ismét kormányzóvá választják, s öt évvel később (43%-os FPÖ-s regionális eredménnyel a zsebében) újra ő lesz a tartomány első embere – egészen haláláig.

5.) A Webhofer-affér

Láthattuk, hogy főhősünk és Karintia ezer szállal kötődik egymáshoz. Most az ezeregyedikről olvashattok pár mondatot.

A tartomány déli részén, a szlovén határ közvetlen közelében (46°28’0″N, 14°9’0″E) van egy Bärental (Medvevölgy) nevű, jó pár hektáros uradalom, amelynek a második világháborúig egy olasz állampolgárságú zsidó család, bizonyos Roiferék voltak a tulajdonosai. Miután a nácik berendezkedtek Ausztriában, a zsidó tulajdonokat szép lassan elkezdték ugyan kisajátítani, de a Bärental mégiscsak egy külföldi (ráadásul szövetséges) állam polgárának birtokában volt. Hogy a kecske is jóllakjon (értsd: a zsidók azért szívjanak, ha lehet), de a káposzta is megmaradjon (vagyis Mussolinit se hergeljék fel túlságosan), a következő megoldást találtak ki: egy dél-tiroli (azaz alto adigei) születésű, de 1939-ben Németországba áttelepült üzletember, bizonyos Josef Webhofer a Medvék völgyét (állami támogatással) megvásárolta a Roifer családtól 300 ezer birodalmi márkáért (ami nagyjából egymillió mai euróval volt egyenértékű).

Sepi Webhofer fia, Wilhelm (becsületes karintiai választópolgárként és öntudatos osztrákként) Jörg barátunk nagy tisztelője volt, ezért végrendeletében a Bärentalt Haiderre hagyta. Hogy senki ne tegyen fel kínos kérdéseket, a két fél között született egy diszkrét megállapodás, melynek értelmében mindenkinek azt mondták, hogy rokoni kapcsolatban állnak (a hivatalos szöveg szerint Jörg volt Wilhelm távoli unokaöccse), de a sajtó nem hülye, és Ausztriában még létezik oknyomozó újságírás: szorgos zsurnaliszták napok alatt kiderítették, hogy a két ember között semmiféle rokoni szál nincs.

Amikor Wilhelm 1983-ban bőrgatyáját végleg lecserélte valami decensebb, túlvilági viseletre, felbontották a testamentumot és Jörg egykettőre karintiai földbirtokos lett. A környék annyira bejött neki, hogy nemsokára családostól (addig már volt felesége és két lánya) kiköltözött az egyik – szépen felújított – medvevölgyi kúriába, ahol addig élt, amíg meg nem halt.

A Bärental mai értékét tizenkét milló euróra becsülik, s továbbra is a Haider-család tulajdonában van.

6.) Jörg, az ember

Az eddigiekből láthattuk, hogy Haider tényleg a nap 24 órájában politikus volt, jogos tehát a kérdés, hogy volt-e neki magánélete.

Nos, nem tudjuk, mikor és hogyan csinálta, de a válasz: igen, sőt.

Egy fiatal osztrák politikus imidzséhez már a hetvenes években is hozzátartozott a hegyek-völgyek látványos szeretete, Jörg tehát lelkes hegymászó, természetjáró, közép- és hosszútávfutó, továbbá síelő volt. Naponta legalább egy-másfél órát kondigépek között töltött, s világéletében híres volt napbarnított arcáról, amivel kapcsolatban esküvel állította, hogy soha nem látott belülről szoláriumot; a bronz száz százalékosan bió.

Haider péeresei nem csak a jódlizó konzervatív középkorúakat és a dirndlibe öltözött matrónákat, hanem az ifjabb nemzedéket is megcélozták: Jörg a szenvedélyes motoros szerepben is gyakran fellépett, kedvence a Harley-Davidson volt, s a sportkocsikat is előszeretettel hajtotta a fordulatszámmérő vörös tartományáig – „természetesen csakis a németországi autópályákon, ahol nincs sebességkorlátozás” (idézet az egyik vele készült interjúból, amely valamelyik autós magazinban jelent meg).

Vérbeli populistaként még attól sem zárkózott el, hogy otthoni közszereplései során felhúzza a legendás bőrnadrágot. És ha mindez nem lenne elég: karintiai nép-, valamint (még durvább) hazai műdalokat énekelt nagy nyilvánosság előtt, s produkcióját lemezeken is megörökítette.

Karintiába történt első delegálását követően rövid időn belül meg is házasodik, elvégre milyen komoly ember az, aki nőtlen? Választottja egy tiroli család sarja, Claudia Hoffman, akivel két lánygyermekük is születik: 1977-ben Ulrike, három évvel később pedig Cornelia.

7.) Az európai bojkott és a BZÖ

Most már tényleg csak nagyon röviden, mert úgy néz ki, hogy ha nem vigyázok, ez a poszt még a Seusósnál is hosszabbra nyúlik, ami nem tenne jót a Konteóblog közismerten nemzeti elkötelezettségének.

1999-ben az FPÖ elér (eddigi) népszerűsége csúcsára: az országos parlamenti választásokon 26,9%-ot kap, s ezzel a második erővé válik. Az első helyen végzett szocdemek hallani sem akarnak róluk, a harmadik Néppárt viszont nem tud ellenállni a kísértésnek és koalíciót köt Haiderékkel. Európa felhörren, mert Jörg szélsőséges kijelentései a bevándorlás korlátozásának szükségességéről, az Unió- és idegenellenessége, és általában a totális politikai és ideológiai intoleranciája már korábban azt eredményezték, hogy gyakorlatilag persona non gratának nyilvánítsák az európai kultúrszalonokban.

Noha emberünk nem vállal kormányzati szerepet, az EU politikai és diplomáciai szankciókat vezet be Ausztria ellen, s a koalíciókötést odahaza is hatalmas felháborodás követi: az ausztriai nagyvárosokban két éven keresztül hetente tartanak demonstrációkat az FPÖ-ellenes tömegek, s talán nem túlzás, hogy a háború utáni Osztrák Köztársaság legnagyobb belpolitikai válságának évei ezek.

Az okok azóta is homályosak ugyan, de 2000 februárjában Jörg lemond a Szabadságpárt elnöki pozíciójáról, de szürke eminenciásként továbbra is ő fújja a passzátszelet. Az elkövetkezendő években többször is felkérik, hogy térjen vissza, de ő (következetesen) elutasítja a megtisztelő feladatot. Egyre kritikusabb a saját pártjával és annak aktuális vezetőivel szemben, noha 2004-ben saját nővérét, Ursulát választatja meg pártelnöknek.

2005 áprilisában (egy újabb konfliktussorozatot követően) hirtelen megalapítja új pártját, Szövetség Ausztria Jövőjéért (Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ) néven, amelybe számos FPÖ-s tag és vezető átlép. Az új párt az egy év múlva lebonyolított választásokon megugorja a 4%-os parlamenti küszöböt és hét képviselőt küld a Nationalratba. Két év múlva egy előrehozott választás következik, ahol a Haider-féle új alakulat megháromszorozza (!) képviselői számát: a 2008 szeptember 28-án leadott több, mint félmillió vokssal 21 BZÖ-s arc foglalhat helyet a törvényhozási padsorokban. Jörg pezsgőt bont és ünnepel: ilyen üstökösszerű pályaívet frissen létrehozott párt még nem produkált Ausztriában.

A sikernek nem egészen két hétig örülhet…

8.) Az utolsó órák

Az elkövetkezendő pár bekezdésben igyekszünk mereven ragaszkodni az osztrák rendőrség jegyzőkönyveiben foglalt részletekhez; a találgatások csak a konteók kifejtésénél következnek.

2008. október 10., péntek

10.00 óra: a klagenfurti temetőben beszédet tart a karintiai ellenállási mozgalom emlékére rendezett koszorúzáson.

13.00 óra: szakmunkástanulók tanévnyitó ünnepségén üdvözli az elsőéves hallgatókat.

16.30 óra: az egyik klagenfurti szálloda kávézójában interjút ad a Kleine Zeitungnak. Ásványvizet és egy dupla mélange-kávét iszik, sok tejszínhabbal.

18.00 óra: hazamegy a szolgálati lakásába és átöltözik; az addig viselt népiesch cucc helyett farmert, rózsaszínű inget és krémszínű bőrdzsekit vesz magára, majd hazaküldi hivatali sorfőrjét, mondván: menjen nyugodtan pihenni, az este hátralevő részében ő maga fogja a szolgálati Phaetont vezetni.

19.30 óra: a belvárosi Kardinalsplatzon egy aznap megnyíló éjszakai bárban mond pár üdvözlő szót az egybegyűlteknek és pezsgővel koccint, majd átmegy a Spitalgassera egy igen menő mulatóba, ahol barátokkal, ismerősökkel találkozik. Ugyancsak pezsgőzik, de nem viszi túlzásba.

21.15 óra: kábé húsz kilométernyi autózás után a a Wörthi-tó nyugati szélén, Veldenben bukkan fel [olyan hely ez arrafelé, mint minálunk Siófok júliusban], ahol egy társasági magazin rendezvényén vesz részt; szemmel láthatóan derűs, jókedvű és majdnem teljesen józan. Eszik pár szendvicset, iszik egy sört.

22.00 óra: egy veldeni kaszinóban jelenik meg, ahol a szokásos formáját hozza: cseveg egy kicsit a vendégekkel, jópofizik, s még arra is van ideje, hogy az egyik helyi rádiónak adjon egy pár perces, könnyed hangvételű interjút. Mindenkinek azt mondja, hogy nagyjából éjfélig tud maradni.

22.30 óra: a kaszinó biztonsági kamerái rögzítik, hogy Jörg (egyedül a kocsijában) elhagyja a mélygarázst. Mobiltelefonja híváslistája szerint senkivel nem beszélt az elmúlt egy órában.

A forgatókönyvön itt terjeng egy jó negyvenperces lik…

23.15 óra: Haider felbukkan a klagenfurti melegek kedvenc törzskocsmájában, a Stadtkrämerben [a veldeni kaszinótól idáig az út 10-15 perc, ha valaki betartja a sebességkorlátozásokat]. Itt először egy ismeretlennel beszélget öt-hat percig, majd egy fiatalemberrel vodkáznak egy sort [ezt a fiatalembert később sikerült azonosítani]. Egyes szemtanúk később egy egész üveg vodkáról beszélnek, mások pedig csak tonikot vélnek látni az asztalukon.

2008. október 11., szombat

00.50 óra: Jörg telefonszámot cserél az előzőekben említett (és éppen távozó) fiatalemberrel, majd egyedül iszik még egy Coronitát. Szemtanúk szerint már eléggé be van állva: akadozik a nyelve, kicsit ingadozik is, de azért keményen tartja magát; látszik rajta, hogy nem ma kezdte a szakmát.

01.10 óra: a kocsma közönségének egyöntetű (és aggódó) figyelmeztetése ellenére Jörg fickósan mosolyog, legyint, mindenkitől elbúcsúzik, beül a kocsijába és elindul Bärental felé. Előtte egy nő szerencsétlenkedik negyvenes tempóban a kocsijával; a kormányzó lassít, megelőzi, majd padlógázzal továbbrobog az úton, amelyen 70 km/órás táblák jelzik a maximális megengedett sebességet. Az események későbbi rekonstruálása során megállapították, hogy az utolsó kilométereken a Phaeton kábé 140-150 km/órával száguldott.

01.15 óra: Jörg elveszti uralmát a kocsi fölött; még lakott területen kidönt pár KRESZ-táblát, letér az útról, ledarál egy kisebb fenyőfát, majd egy útszéli épület betonfalának ütközve visszaperdül az úttestre és kábé száz méternyi csúszás után megáll.

01.18 óra: a korábban megelőzött kocsi megérkezik a baleset helyszínére, a sofőr értesíti a rendőrséget és a mentőket, akik 01.25 körül érkeznek a helyszínre. Jörgöt (aki többszörös csigolyatörést szenvedett, bal karja szinte teljesen leszakad) a rohammentőbe emelik, elkezdik a vértranszfúziót, de pár perc múlva, még a kórházba érkezés előtt meghal. Vérében 1,8 ezrelék alkoholt találtak, kábítószernek vagy más tudatmódosítónak nem bukkantak nyomára. És – ami részegeknél meglehetősen szokatlan – be volt kötve!

9.) A konteók

Most, hogy túlestetek az elmúlt háromezer szó elolvasásán és megemésztésén, azt ajánlom, hogy pihenjetek egy kicsit. Dőljetek hátra a széketekben, esetleg álljatok fel, nyújtózzatok ki, ropogtassátok meg az ízületeiteket; dohányosok akár rá is gyújthatnak, de csak ha elolvasták a cigisdobozon díszelgő figyelmeztetést.

Ugye ti is úgy látjátok, hogy sokkal egyszerűbb lenne azokat a köröket felsorolni, akiknek nem származott hasznuk Jörg halálából, mint azokat nevesíteni, akiknek igen? Ennek ellenére tartjuk magunkat a szokásos rutinhoz, s felvillantjuk a legvalószínűbb elméleteket, amelyek (ezt mindig elmondom) a kommentek között tovább bővíthetők.

Azt, hogy a halál közvetlen oka a baleset volt, nem nagyon vitatják. De hogy ki idézte elő a balesetet és milyen módon – nos, a konteók nagy része pont erről szól: a motor és/vagy a fékrendszer előzetes megbuherálása, a baleset más (párhuzamosan közlekedő vagy szembejövő) autóval történő kiprovokálása, Jörg megzavarása hirtelen fény- és/vagy hangeffektussal, stb. Ezekre a részletekre nem fogok kitérni, hiszen ezek közül szinte bármelyik elméletnél bármelyik felsorolható.

9.1.) Sima közlekedési baleset

Nem kell mindenféle összeesküvés-elméleteket konstruálni; Jörg mögött egy átlagosnál is keményebb nap állt, s nagyon fáradt lehetett. A különböző helyszíneken elfogyasztott alkoholok akkor is hatással voltak a maximális (fizikai és pszichés) fordulatszámon pörgő Haider szervezetére, ha elfogadjuk, hogy terhelhetősége messze meghaladta a korának megfelelőt. Azt se feledjük, hogy mégiscsak egy, az 59. életévében lévő emberről beszélünk, nem egy huszonévesről, akinek elég 3 óra alvás az egész éjszakát betöltő buli után és ismét munkára, harcra kész.

A Phaeton akármennyire is egyike a legbiztonságosabb autóknak, sötétben, 140-es tempónál az országúton tényleg elég egy félmásodpercnyi hezitálás, és megtörténik a baj, még színjózanul is, hát még 1,8 ezrelékes alkoholszinttel a vérében.

9.2.) Osztrák állami megrendelés

A két nagy történelmi párt (a szocdemek és a néppártiak) meghökkenve látták, hogy az előző választásokhoz képest csak a BZÖ és az FPÖ volt képes arra, hogy javítson az eredményein, mindenki más bukott: ők ketten 27 képviselővel többet küldhettek a parlamentbe, mint két évvel korábban, s 650 ezerrel (!) többen voksoltak rájuk, mint 2006-ban.

Mértékadó (Jörghöz közeli forrásokból származó) információk szerint Haider arra készült, hogy a két pártot egyesíti, koncentrálva így  nemcsak az anyagi forrásokat, de a radikális szavazótábor átütő erejét is. A BZÖ 11%-át egyesítve az FPÖ 18%-ával az már 29%, vagyis annyi, amennyivel a szocdemek az első helyen végeztek, arról nem is beszélve, hogy egyes közvéleménykutatások szerint ha a két radikális párt közös listát indít, már 2008-ban is lazán meglett volna a 35%-uk.

Sem a Néppárt, sem a szociáldemokraták nem akartak még egyszer Európa szégyenpadjára kerülni Haider miatt, arról nem is beszélve, hogy nem bíztak egymásban, vagyis nem lehettek biztosak abban, hogy a másik nem kötne koalíciót az egyesült BZÖ-FPÖ-vel. Azt pedig mindenki látta, hogy Jörg nélkül a BZÖ-nek sok túlélési esélye nem lesz a következő (2013-as) választásokon.

Úgyhogy a titkosszolgálat Piszkos Ügyek Részlege lépett, Haider életvitele pedig tálcán kínálta a megoldást…

9.3.) Az Unió

Brüsszelnek már nagyon elege volt Haiderből és pártjából – lett légyen az bármilyen betűszóval rövidíthető. Megelégelte az idegen- és bevándorló-ellenességét, az euroszkepticizmusát, a globalizáció ostorozását, az Unió folyamatos fikázását, az antiszemitizmusát és a cigányellenességét, a nácik dicsőítését, s azt, hogy folyamatosan életben tartja az osztrákokra amúgy is jellemző xenofóbiát. Látták ugyanakkor, hogy odahaza sem a néppárt, sem a szocdemek nem mernek nyíltan konfrontálódni Jörggel, a kicsit mindig habókosnak tekintett környezetvédőkre meg az állatok jogaival kampányolókra végképp nem számíthatnak a probléma megoldásában.

Saját kézbe vették tehát a dolgok rendezését, s eltávolították a daganatot Európa gyönyörű, jobb sorsra érdemes testéből.

9.4.) A zsidók

Hitler, a náci rezsim és az SS előtti folyamatos főhajtás nagyon zavarta már Jeruzsálemet (vagy Tel Avivot; sose tudom, melyik a korrekt hivatkozás). Emlékezzünk csak azokra a Haider-beszédekre, amelyeket a Waffen-SS és a Wehrmacht még életben lévő tagjai előtt mondott: olyan becsületes embereknek nevezte őket, akik hűek maradtak meggyőződésükhoz, akik azt tették, ami a dolguk volt.

Jörg (aki finoman még a holokauszttagadástól sem riadt vissza) többször támadta a bécsi zsidó hitközségek vezetőjét, Ariel Muzikantot, és nemcsak a nevével viccelődött, hanem meg is vádolta gyanús pénzügyi tranzakciókkal és ingatlanpanamákkal. És ne feledkezzünk meg (a Moszad nem tette…) azokról a szálakról sem, amelyek Haidert egyes keményvonalas arab diktátorokhoz (Szaddámhoz, Kadhafihoz, az Asszad-családhoz) és Iránhoz fűzték: dokumentáltan több millió euró áramlott a pártelnök magánszámláira a Közel-Keletről és Teheránból. Egy Walter Meischberger nevű kiugrott FPÖ-s politikus szerint 1990 és 2006 között Jörg közel 60 millió (!) eurót kapott Líbiából, s 13 milliót Irakból; ez utóbbit Szaddámtól és fiaitól, befektetési célokra.

Egyes hírek szerint a Moszad Haidert már pályafutása legeleje óta szorosan figyelemmel kísérte, s amikor lehetett, be is építettek mellé informátorokat. Az egyik ilyen forrást Peter Sichrovsky-nak hívták, s nem kisebb beosztásban ténykedett, mint az FPÖ egyik fő gazdasági szakértője, valamint európai parlamenti képviselője.

A 2008-as választások másnapján az izraeli külügy keményhangú figyelmeztetést küldött Brüsszelnek és Bécsnek, melyben arról biztosította az Uniót és Ausztriát, hogy „nagyon-nagyon közelről fogják figyelemmel kísérni a riasztóan megerősödött, antiszemita és neonáci szimpátiájával tüntető osztrák szélsőjobb tevékenységét.

Nos, ennél közelebbről már nem is lehetett volna… Haider halála nemcsak a lokális problémát oldotta meg, hanem stratégiai és globális figyelmeztetés is volt mindazoknak, akik hasonló útra tévednek.

9.5.) Homoszexuális féltékenység

Ma már a legelvakultabb Haider-rajongók sem kérdőjelezik meg azt az állítást, hogy ikonjuk szexuálisan legalábbis két kapura játszott. Nem volt olyan melegbár Bécsben vagy Klagenfurtban, ahol ne kezelték volna törzsvendégként, s maga Stefan Petzner, a BZÖ egyik frontembere is elismerte, hogy az, ami őt és a nála kereken 31 évvel idősebb Jörgöt összekötötte, az „messze túlmutatott a szimpla férfibarátságon”.

Meleg vagy biszexuális, teljesen mindegy: Jörg nem volt az a kifejezetten hűséges típus. Az éjszakai mulatókban szívesen ismerkedett fess fiatalemberekkel, akikkel – iszogatást követően – általában elvonultak „beszélgetni”, a nők viszont nem nagyon érdekelték, noha környezetében kétikszes rajongókból sem volt soha hiány.

Hogy melyik partnerének lett elege hirtelen belőle, s hogy a féltékenységi roham pontosan miért is következett be, talán a rendőrség tudja, de (kegyeleti és más okokból) hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Elég, ha mi tudjuk…

9.6.) FPÖ-s pártmunka volt

A Szabadságpárt döntéshozóinak szemét nagyon csípte a BZÖ nem várt sikere. Úgy vélték (talán nem is teljesen alaptalanul), hogy minden olyan szavazat, amit az osztrákok Jörg új, belőlük kiszakított pártjára adtak le, valójában őket illeti. A BZÖ-t tipikusan one man show-nak tekintették, s abban reménykedtek, hogy ha Haider kiesik a táplálkozási láncból, a vezérét vesztett nyáj automatikusan visszatér a szabadságpárti akolmelegbe.

Egy év múlva meglátjuk, igazuk volt-e.

9.7.) A nácik

A szélsőszélsőjobb sokáig piedesztálra emelte (és ott is tartotta) Jörgöt, hiszen olyan dolgokat mondott ki a nagy (hazai és nemzetközi) nyilvánosság előtt, amelyeket a háború óta még egyetlen mértékadó osztrák politikus sem mert (a szűk baráti körén kívül) hangoztatni: hogy a hitleri rendszernek is voltak jó oldalai, hogy (bármit is mondott a nürnbergi törvényszék) minden SS-tag nem tekinthető automatikusan háborús bűnösnek, hogy a zsidók számarányukat messze meghaladó módon képviseltetik magukat a médiában és a pénzvilágban, hogy Ausztria az osztrákoké és Európa az európaiaké, hogy Brüsszel csak a bőrt nyúzza le az emberekről, hogy egyetlen kultúrnemzet van és az az egységes német nép, satöbbi…

Aztán döbbenten látták, hogy Haider lassacskán kezd domesztikálódni. Hogy apránként feladja a bozótharcosi szerepet, hogy egyre több részletkérdésben beadja a derekát és közeledik a mainstream politikai vonalhoz. Magyarán: elárulva érezték magukat. Márpedig a szélsőségesek egyik alaptézise, hogy az árulónak bűnhődnie kell…

9.8.) Családi bosszú

Felesége megelégelte, hogy Jörg egyre nyilvánvalóbb módon csinál bohócot belőle, mint feleségből: sokkal több időt tölt azzal, hogy alkalmi férfipartnereket vadászgasson magának, mint azzal, hogy megállapodott családapaként felelősen viselkedjen legalább a nyilvánosság előtt. A válás gondolata már többször felmerült Claudiában, de Haider ellenállt, s belengette: minden családi vagyon az ő nevén van, s ha az asszony nagyon menni akar, hát csak pakolja össze a személyes cókmókot és próbáljon meg egyedül boldogulni.

A baleset nagyszerűen megoldotta Claudia összes problémáját: a tetemes Haider-vagyon legalább felének teljhatalmú örököseként nem lesznek filléres gondjai, a lányok már felnőttek és a maguk urai, neki pedig még van pár szép éve…

9.9.) A szervezett alvilág

Amint az utólag kiderült, Jörgnek számtalan, tisztázatlan hátterű üzleti ügye volt folyamatban. Svájci, liechtensteini és kajmán-szigeteki bankszámláin furcsa eredetű pénzek bukkantak fel, majd tűntek el, amelyekről még mindig elég keveset lehet tudni. Olyan információk is felmerültek, melyek szerint a nemzetközi szervezett bűnözés pénzmosási és befolyásolási célokra használta Haider karizmáját és hazai, valamint nemzetközi politikai-gazdasági kapcsolatrendszerét. És egyszercsak vagy nem tudott elszámolni, és/vagy nem teljesítette mindazt, amit vállalt, márpedig az áruláson kívül ez a két dolog a legsúlyosabb bűn, amit a maffiával szemben bárki is elkövehet.

Hogy az oroszok, az olaszok vagy az albánok voltak-e – most részletkérdés.

9.10.) Az iszlamista szélsőségesek

Jörg nemcsak a zsidókat nem szerette, de minden adandó alkalmat megragadott arra, hogy a Bécsben (és egész Ausztriában) egyre népesebb iszlám közösség ellen felemelje szavát. Nehezményezte az egyre több mecset felbukkanását, a sokasodó fejkendős nők és fezes, valamint kafijjás férfiak európai látványát, mígnem betelt a pohár. Persze fel is robbanthatták volna, de ez a megoldás meglehetősen kontraproduktív lett volna, hiszen ily módon csak mártírt csinálnak belőle. Maradt tehát a megrendezett és jól előkészített autóbaleset.

9.11.) A Webhofer-örökösök

Az 5.) pontban említett Webhofer-család hiába próbálta évtizedeken keresztül visszaperelni jogosnak vélt jussukat, a Bärental-birtokot, melyet (szerintük) Wilhelm csak azért hagyott Jörgre, mert vagy megtévesztették, vagy már nem volt beszámítható, amikor aláírta a testamentumot. 25 év elteltével végre akadt egy késői Webhofer-sarj, aki úgy volt vele, hogy ha az uradalom nem is kerülhet már vissza a családhoz, legalább a gaz csaló, a rosszhiszemű, valódi jogcím nélküli bitorló, Jörg Haider bűnhődjön.

Hát, kedves barátaim, ez volt a Jörg Haider – konteó. Biztosan van, amit kifelejtettem, vagy amit a posztban olvashatónál bővebben is ki lehetett volna fejteni, de tudjátok: úgy vagyok ezzel, hogy nektek is akarok hagyni valamit a kommenteknél.

Most három opcióra szavazhattok, majd lássatok neki a hozzászólásoknak. Oldjuk meg közösen a sógorok egyik legnagyobb kortárs konteóját! Munkára fel!

Ide kattintva eléritek a szavazógépet, s megnézhetitek az eddigi eredményeket is!

Ápdét: A Haider-poszt kibővített verziója is elolvasható (29 másik konteó mellett) a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , ,

129 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 129. déjvid — 2019-07-14 21:37 

Nahát nahát…
https://kuruc.info/r/6/200404/
🙂

 128. Rogal Dorn — 2016-12-09 18:40 

@petiba:

Attól tartok, a “magyar” politikum olyan mint egy palántamező, friss és hervadt palánták az ültetési rend szerint, de valószínüleg génmódosítottak, mert számunkra nem terem egyik sem babért. :S

Ja, jut eszembe!

OFF Miért nem lehet magyar lencsét kapni a boltokban? általában Kanada a származási hely, de csehet és oroszt is láttam már….

ON Lehet, hogy nincs magyar a parlamentben? :O

 127. petiba — 2016-12-07 14:15 

@Rogal Dorn:

Az ültetett emberek mindig elvégzik a rájuk bízott feladatot.

 126. Rogal Dorn — 2016-12-06 10:42 

@petiba:

A Jobbikot nem kell betiltani, oly sok munka meghozza végre a gyümölcsét, a MIÉP után újra jobboldali radikalistának vélt párt tönkreteszi önmagát. A Chanád-sztori óta nem tudom másnak, csak szappanoperának tekinteni a történetet.

 125. petiba — 2016-12-05 20:50 

@Rogal Dorn:

Egyet kell, hogy értsek.
Vona – Haiderrel ellentétben – talán hallgatott a “jó szóra”…
De hogy belülről fogják szétverni a radikális jobboldalt az ültetett emberek, ezt kb. 2008 óta mondogatom. Jó lenne, ha néha nem lenne igazam :S
Persze amikor a rákosi időkre emlékeztetve kerek perec be akarnak tiltatni egy pártot, akkor mit is várjunk?
A tilcsukbeajobbikot platformra egyaránt felpattant a Zsidó Világszövetség mellett Vajnai Attila, Feldmájer Péter, Kende Péter, Nyakó István, Dániel Péter, Vadai Ágnes, Gyurcsány Böszme Ferenc, meg azóta Kósa Lajos, Dömötör Csaba és egyéb “igazi demokraták”…Csupa, csupa echte hungárishe internacionalnyik…

 124. Rogal Dorn — 2016-11-18 14:15 

@petiba:

Haider szerintem azért más kaliber volt, Vona nem annyira radikális már mint valaha. Haider eléggé csípte a “háttérbelieket”, főleg az FPÖ sikerei miatt. De a “múltja” (szülei) és kijelentései miatt is “orroltak” rá.
Én még mindig a profi merénylet elmélet mellett vagyok, a melegbár és a Vona vonal szerintem erőltetett.
Vona kezd belesimulni a politikumba, akár az FPÖ vezetők Haider kivételével.

 123. petiba — 2016-11-17 11:24 

@gigabursch:

Ha ezek OLYAN buzibárok, akkor lehet kezdeni gyűjteni a temetésre. Vona valszeg gyengébben van eleresztve, nem valószínű, hogy fussssa Phaeton-ra, a mi népautónk bizonyára még rosszabb törésteszttel rendelkezik. Meg különben is az oroszok biztos nem fizetnek olyan jól, mint a zarabok. Meg mostanság a rusnyanácirasszistafaszistatrapista a mainstream szerinte nem arabbarát (érdekes is lenne) hanem minyimum oroszbarát,sőt, Putyin kebelbarátja. ÉÉÉrted, kebel-barát 😛
Mondjuk nekem Trump-ilag is eszembe szokott jutni Haider mester. Meg Kennedy. De aztán ahogy szépen lassan “vonódnak visszafele” a kampányszlogenek a PC lágy és kényelmes talajáról, már múlik is elfele a benyomás.

 122. gigabursch — 2016-11-17 07:56 

A téma – bár másfelől – ismét aktuális.

Vona Gábor állítólag buzibárokat látogat, legalábbis a bulvármédia szerint.
S mi lesz, ha ezek olyan buzibárok, mint ami Haider kapcsán is sokan tudni véltek hogy ezek félkatonai buzibárok….???

 121. hanter — 2014-05-17 09:04 

@agathon: Beragadt gázpedál esetén javaslom a tengelykapcsoló kioldását. Viccet félre, van terelés bőven a baleset körül. Az első szemtanú szerint a Phaeton mindkét ajtaja leszakadt, Jörg Haider lábai kilógtak a gépkocsiból. Ez fizikai lehetetlenség, egyrészt a légzsákok a vezetőt szabályosan az ülésbe préselik, másrészt a legvacakabb modellek is un. revolver zárral vannak ellátva, nincs az a fizikai hatás, ami egy gépkocsi ajtaját kinyitná. A Phaeton önsúlya 2,5 tonna, a két első ülés darabonként 140 kiló, az egész modellt különleges személyvédelemre tervezték, az ajtókban oldallégzsákok vannak, tehát ez a szemtanú a járművet csak a tűzoltók beavatkozása után láthatta, akik a két baloldali ajtót ezt megelőzően már eltávolították. Műszaki szempontból az első ütközés rendkívül szerencsétlen szögben érte az autót, a légzsákok indítói oldalütésnél késve reagálnak, ez egy mechanikus szerkezet, amiben a súly előre-hátra mozog, párhuzamosan a gépkocsi hossztengelyével. Horn Gyula balesete sokkal nagyobb volt, a sebesség szintén, mégis valamennyien túlélték, bár a Saabot később fel sem lehetett ismerni… Hornnal kapcsolatban szintén a merénylet gyanúját táplálta két nyilatkozat. Az egyik Szekeres Imréé, az MSZP alelnökéé, aki a Saabbal haladó két másik autó utasait idézte, akik szerint a Saab végig a sávjában haladt, de valami megijesztette, ezért tért át a szembejövő sávba.
A lábadozó Horn Gyula Kurírnak adott nyilatkozata is a merénylet gyanúját erősítette: a szocialisták későbbi miniszterelnöke egy nagy, fehér villanásról beszélt. (A felvillanó fényekről Zsidey is említést tett később a rendőrségi kihallgatásán. Ha az animációs videókat elemezzük, Jörgöt szintén megijeszthette valami, ezért tért le a szinte egyenes útról.

 120. gigabursch — 2014-01-29 17:55 

@zizzi:
Na erre a katonai szervezkedésre még sosem gondoltam.
…de mekkora fedősztori ez így.
S végiggondolva, szerintem Kis-hazánkban is van pár ilyen.

Csak nem mind magyarérzelmű.

 119. agathon — 2013-09-23 21:24 

Emlékszem, egy alkalommal 105 S Skodánk gázpedálja beragadt az autóúton… Félelmetes érzés volt, 120 km/h sebességgel repesztettünk, (majdnem) megállíthatatlanul. Ugyanezt Haider autójánál mesterségesen is előidézhették, elektronikus úton. Ennyi éppen elég lehetett, hogy elszálljon.

 118. agathon — 2013-09-23 21:20 

Mai Blikk, Diana halála kapcsán:

“A Boston Breaks elnevezésű szerkezetet az SAS alakulat egykori tagja, Sir Ranulph Fiennes írta le 1991-ben megjelent könyvében, a merénylők is onnan vehették az ötletet. A szerkezet, amelynek kialakítását a The Sun nem részletezi, távirányítással teszi irányíthatatlanná az autót, s a baleset után könnyen eltávolítható.

– Öt évvel ezelőtt felhívott egy barátom, akit nem neveznék meg – árulta a lapnak sejtelmesen Sir Fiennes.

– Elmondta, hogy olvasta a könyvemet, és aztán alaposan tanulmányozta a hercegnő balesete után készült fotókat. Szerinte ugyanazt a módszert alkalmazták a párizsi Alma-alagútban is. Megvizsgálva a képeket arra a következtetésre jutott, hogy Diana kocsiját „megbuherálták”.

Sir Fiennes ugyanakkor nem tud semmilyen bizonyítékkal szolgálni az állítólagos merénylettel kapcsolatban, sőt ő maga még a gondolatot is bizarrnak tartja, miszerint Dianát meggyilkolták volna.”

Ez a módszer – vagy hasonló – Haider esetében is működhetett…

 116. mercenario — 2012-09-27 16:35 

Szaniszló amit mond a drónról, az érdekes, csak nem hagy nyomot? És egy eléggé Heider-párti tartományban a rendőrök hamarabb visítottak volna, minthogy fentről valaki szóljon. Én már ezekből a drónokból kinőttem, de álló autóban nyugodt helyen se nagyon lehet valakit likvidálni úgy, hogy ne látszodjon a módja. Vagy valami spéci elektronikai bezavarás, esetleg a földről (minek röpködni vele, ha tudják, merre jár) és ezek a modern autók esetleg a számítógépükön megvezethetők? Habár, az érintett állítólag nem töltötte a cipőjébe a lütyőt, ami fölöttébb egészségtelen az autópályán. Mindenesetre Dzsohar Dudajev csecsen elnök esetében a rossz nyelvek szerint műholdas Iridium-telefonjának az amerikaiak részéről történő átjátszott jele alapján ment célra az orosz rakéta, bizonyítva a két szuperhatalom szupertechnikája közti “kompatibilitást”. És Heider se volt az a nagy globalista, akit szeretett a Háttérhatalom. Úgyhogy, ki tudja, szöszen a Szaniszló, de semmi garancia, hogy nagyot téved.

 115. spamdog — 2012-09-26 12:15 

Szaniszló szösszenete kb 5. perctől
http://youtu.be/aHv2nFYV_xQ

 114. gacsat — 2012-08-01 21:36 

@Attus Germanicus: Én akármilyen részeg lennék, becsatolnám az övet. Így tanultam vezetni, csak így tudok.

 113. c639aag — 2012-05-24 19:36 

@<a href=:

Nincs veszélyben; beltenyészet.

 112. Eugenie Danglars — 2012-05-08 09:08 

OFF

@toldimiklos:

“Érdekes,hogy pontosan a liberalizmus éllovasai,a sárga újságok akarják őt bemocskolni a homoszexuális történetekkel,holott azt különben igen nemes,és követendő példaként szokták feltálalni!”

Ezt most komolyan gondoltad?

ON

 111. toldimiklos — 2012-05-01 10:55 

Itt egy kis ízelítő,mennyi láthatatlan erő munkálkodik a világon,és ez szerintem még egy igen sovány lista,én ötször ennyire tippelek!
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Nachrichtendienste
Egy munkatársam hugának aki Kärnten tartományban éllt anyjával,és7 testvérével, nem volt elég pénze,hogy belekezdjen egy iskolába.írt Jörg-nek,aztán kapott is 1500 Eurót erre a célra.
Ezt nevezem nemzeti politikának!
Semmi bürokrácia,bizalom,és összetartás! Azért gondolom le is ellenőrizték!
Szerették őt az emberek,a népe érdekeit akarta képviselni,nem volt hajlandó eladni magát,ezért kellett meghalnia.
Érdekes,hogy pontosan a liberalizmus éllovasai,a sárga újságok akarják őt bemocskolni a homoszexuális történetekkel,holott azt különben igen nemes,és követendő példaként szokták feltálalni! Egy kis pénzért rengetegen készek bevállalni ilyen töténeteket vele kapcsolatban.
És,ha a vád esetleg igaznak is bizonyulna,az sem változtat azon a tényen,hogy nemzeti politikusként példamutatóan igyekezett választói érdekeit képviselni.

 110. drdoktor — 2012-04-02 20:38 

Arra azért kíváncsi lettem volna, hogy ilyen háttérrel és múlttal milyen beszédet is mondott a karintiai ellenállási mozgalommal kapcsolatosan…

 109. Rogal Dorn — 2012-04-02 13:54 

De a részeg Jörg nem hasonlít a józan Jörgre, úgyhogy elég csak “naggyábó”. Az asszony sem szokott beengedni olyankor, ebből gondolom, hogy csak halovány utánzata vagyok önmagamnak, mert különben felismerne, és rettegéssel vegyes tisztelettel nézne rám, mint egyébként. 😀

 108. tiboru — 2012-03-27 16:44 

Nájsz 🙂

Mondjuk ott talán sántít egy kicsit a forgatókönyv, hogy Jörg elég ismert figura volt a környéken, s a dublőrnek tényleg nagyon kellett hasonlítania rá.

 107. agentdalecooper — 2012-03-27 11:54 

Mindenek előtt tiszteletemet fejezem ki Tiboru előtt.
Remek poszt, én szeretem a hosszúra sikerült írásokat 🙂

A dolog 22.30-tól válik érdekessé, ott az a 40-45 perc “missing time”.

Lám egy, pusztán spekulatív elmélet a kivitelezés mikéntjére:

22.32-kor egy színlelt közúti ellenőrzésen ál-rendőrök megállítják az autót
22.33-kor valamilyen ürüggyel (nem égő lámpa), kiszállítják a kocsiból és elkábítják
22.34-kor beparkolnak a kocsival egy konténeres teherautóba.
22.35-kor begyakorlott technikusok megkezdik egy távvezérelhető elektronia beszerelését a motortérbe.
23.00-ra a technikusok végeznek a szereléssel, ekkor az autó -már egy dublőrrel- kihajt a konténerből.
23.15-re a preparált autó a dublőrrel megérkezik a szórakozóhelyre
23.15 – 01.10 között a dublőr látványosan “lerészegedik”, minél nagyobb feltűnést keltve, hogy jó sok szemtanú lássa
mivel “részeget” kell alakítani, egy nem túl tehetséges színész is hitelesen megoldja a kérdést.
01.10-kor a dublőr látványosan elhagyja a szórakozóhelyet
01.10 és 01.13 között valahol kiszáll a dublőr a kocsiból, majd beültetik az izomlazítóval és alkohollal beinjekciózott
valódi Jörgöt az autóba, a biztonsági övét becsatolják, mert az izomlazító miatt elborulna az űlésen. (ez a magyarázat a becsatolt övre)
01.14 és 01.15 között távirányítással felgyorsítják a preparált kocsit 140 km/h sebességre, nekikormányozzák egy betonfalnak

És ahogyan Columbo hadnagy mondaná, gyűrött ballonjában visszafordulva az ajtóból: Ja, majd’ el felejtettem. Még valami:

Aznap, a rendőrségi telephelyre történő szállítás közben kiépítik a távvezérlő egységet a kocsiból, a nyomait eltüntetik.
Mire az autó a műszakiak kezébe kerül, addigra “steril”, ezért a későbbi vizsgálatok sem mutatnak ki szabotázst.
A szövetek a pathológián később nem mutatnak szokatlan dolgot, a beadott szer vagy nyom nélkül lebomlik, vagy megegyezik a mentősök által beadott szerekkel.

 106. tiboru — 2012-03-27 16:41 

Ha jól tudom, minden súlyos közlekedési balesetben részt vett jármű vezetőjénél (sérülteknél, halottaknál, de sértetleneknél is) hivatalból elvégzik az alkoholpróbát (és most már kábítószerre is keresnek).

 105. agentdalecooper — 2012-03-27 11:36 

Köszönöm Tiboru!
Valóban ez lehetett, nem gondoltam, hogy vércsoport meghatározáson túl is megőrzik a mintát. Akkor ezek szerint igen.

 104. tiboru — 2012-03-27 09:20 

Gondolom még a transzfúzió előtt levették a mintát, ahogyan ezt a szabályzat előírja 🙂

 103. agentdalecooper — 2012-03-26 22:56 

“…a rohammentőbe emelik, elkezdik a vértranszfúziót, de pár perc múlva, még a kórházba érkezés előtt meghal. Vérében 1,8 ezrelék alkoholt találtak…”

Vérátömlesztés után hogyan találhatnak a vérében 1,8 ezrelék alkoholt?

 102. sirdavidbowli — 2012-03-25 18:59 

Ez tipikusan olyan post, mint amilyen a John Lennon haláláról szóló volt (és kis mértékben a Jim Morrisonos is hasonló): érdekes, jó összefoglaló egy eseményről és körülményeiről, meg természetesen a főszereplőjéről, de konteós szempontból majdhogynem értelmezhetetlen.

Lennont a bolond Chapman lőtte le, mert bolond volt, Morrison totál széjjelcsapta magát és belepusztult, Haider dög fáradtan, továbbá nem kicsit bepiálva és állat módon száguldozva elb*szott egy kanyart és összetörte magát. Tökéletesen kivizsgált, elemzett, dokumentált történések (a Lennon-gyilkosság és a Haider-baleset abszolút, Morrison halála innen kilóg egy kicsit), fel nem fogom, hogy ezeken mit lehet konteózni.

Félreértés ne essék, nagyon szívesen olvastam mind a postot, mind a kommenteket, de szerintem ez világos, mint a nap: baleset. Mindenesetre az emberi fantázia szárnyalása újfent lenyűgözött…

 101. regressziv — 2012-03-21 17:43 

Lényegében így van.

“Az ENSZ és a legtöbb ország nem ismeri el a Jeruzsálem-törvényt, követségeik más városokban, Tel-Avivban, Ramat Ganban és Hercliján működnek (ld.: CIA Factbook). A Palesztin Hatóság Kelet-Jeruzsálemet tekinti a leendő Palesztin Állam jövendő fővárosának, így a város végleges státusa további tárgyalások függvénye Izrael és a Palesztin Hatóság között.”

 100. Attus Germanicus — 2012-03-21 10:52 

@tiboru, Attól függ, kit kérdezel. A zsidók Jeruzsálemet (ráadásul az osztatlan Jeruzsálemet) tekintik fővárosnak. Ugyanakkor bizonyos történelmi és politikai okokból az ENSZ, meg még pár ország nem ismeri el a jeruzsálemi fővárost, és máig Tel-Avivot ismerik el fővárosnak.
Én azt gondolom, hogy egy ország fővárosa az, amely az adott országban ténylegesen akként működik, függetlenül attól, hogy egyesek, távol onnét, mit ismernek el, és mit nem. De ezzel nem muszáj mindenkinek egyetértenie 🙂

 99. tiboru — 2012-03-21 10:23 

Én úgy tudom, hogy a hivatalos főváros Jeruzsálem.

 98. Rogal Dorn — 2012-03-21 09:58 

off:Tel-Aviv a hivatalos fővárosa Izraelnek, mert ugye Jeruzsálem 2 részre van elméletileg bontva 1 zsidó és 1 palesztin részre így a nem létező Palesztina fővárosa lenne a palesztin rész. Az más kérdés, hogy most már lassan a teljes várost elorozták.

 97. m_scaevola — 2012-03-19 11:59 

Ez a pisztolyorrúak műve.

 96. zigzag — 2012-03-19 11:03 

Szerintem az osztrák állam volt. Pontosítok. A Raiffeisen és az Erste bank fogott össze. Ausztriában ugyanis – a poszt részben érinti ezt a kérdést – a két nagy történelmi párt SPÖ és ÖVP hátterében a két nagy történelmi bank áll. Egyik banknak is van egy pártja és a másiknak is. Ez eléggé leegyszerűsíti a dolgokat, ugye. Tehát valójában a két bank igazgatótanácsából indult a megrendelés, illetve az összefogás a közös ellenség kiradírozása ügyében. Ki ne tudná jobban, mint a banki szektor, hogy a konkurensekkel adott érdekegyezés mentén lehet, sőt kell is kooperálni. Itt is ez történ(hetet)t.

 95. cirus — 2012-03-19 10:13 

Mi az a lyuk a tetőn a vezetőülés felett? Okozhatta a betonoszlop?

 94. zizzi — 2012-03-24 23:06 

@cirus,
csak egy esettel folytatom a sort:

http://www.kisalfold.hu/szieszta/bucsu_tom_kennedytol_/1158836/

„Régimódi, nyughatatlan igazságkereső ember volt, aki ma veszélyeztetett fajnak számít” – írja róla a dnp honlapján özvegye.
Tom Kennedyt Drégelypalánknál gázolta el egy autó december 7-én este. A sofőr segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről. A rendőrség vizsgálja az ügyet.

 93. cirus — 2012-03-19 10:12 

#21. Miamai: “Jelentős emberek halálának körülményeiről szóló jegyzőkönyvek kozmetikázása nem idegen Ausztriában, elegendő, ha a Rudolf trónörökös állítólagos öngyilkosságát követő jelentésre gondolunk (tényleg: Rudolf-konteó majd egyszer???”

Nem csak Ausztriában. Ezek is gyanúsak:
Öngyilkos lett Andrzej Lepper
Euszkeptikus, nacionalista, harcolt a lengyel termőföldek külföldiek részére történő eladása ellen, ellenezte a lengyel részvételt az USA háborúiban.

Holtan találták pénteken Andrzej Leppert, a lengyel Önvédelem (Samoobrona) párt alapítóját és elnökét, volt miniszterelnök-helyettest pártja varsói székházában.

Mariusz Sokolowski, az országos rendőrkapitányság szóvivője közölte, hogy a politikus minden jel szerint öngyilkosságot követett el. Meg nem erősített hírek szerint Lepper felakasztotta magát.

Andrzej Lepper 57 éves volt. Pártja a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság párt koalíciós partnere volt a 2006-2007 közötti lengyel kormányban, amelyben Lepper mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterként dolgozott leváltásáig.

Na még egy váratlan és furcsa haláleset:
Váratlanul meghalt a híres liberálisfaló

Váratlanul meghalt Andrew Breitbart, az egyik leghíresebb és legprovokatívabb amerikai médiasztár, a blogok és a webkettő világából érkező konzervatív liberálisfaló. A mindössze 43 éves blogger-szónok a Fox News legfrissebb hírei szerint éjszakai sétája közben kapott szívrohamot Los Angelesben, de a UCLA Medical Center kórházba szállítása után nem sokkal meghalt.

És még folytathatnánk a sort…

 92. bibo65 — 2012-03-19 09:51 

Köszönöm Mester, ismét egy remek poszt!
Mobilon olvastam, és nem volt gond a megjelenéssel, ezt külön köszönöm.
A Jeruzsálem vagy Tel Aviv kéréskör kapcsán azt mondta nekem egy tanult kollégám, aki az ismereteit a helyeiktől szerezte be, hogy Izraelben így vélekednek a két városról:
Tel Aviv a sushi, Jeruzsálem a kóser városa. Tel Aviv a haladás, Jeruzsálem az ortodox. Szóval, az általad felvetett gondolatnál inkább a Jeruzsálem használata a helytállóbb, míg ha előremutató gondolkodást kívánsz megjeleníteni, akkor Tel Aviv -ot használd. Nem mintha egy ilyen megkülönbeztetésnek helye lenne bárhol is…

 91. miamai — 2012-03-18 22:24 

@Rogal Dorn, hát sajnos nem tudom, valószínűleg nem nyilvános szereplő, hanem valami vizsgálódási főokos…
Vigasztalásul egy videó az éjszakai rendőrségi vizsgálatról (vagy hogy is mondják)
http://www.youtube.com/watch?v=yW8HtQ7VoQE&list=UU4EBwI45CzT1RiJnD2ueVgg&index=5&feature=plcp

 90. Rogal Dorn — 2012-03-18 21:49 

Ott áll a kocsi mögött, első oldal, 12.kép, amelyiken pirossal oda van írva, hogy ‘hydrant”.

 89. miamai — 2012-03-18 21:42 

@Rogal Dorn, Ez igaz, de mindegyik a még a helyszínen készült. Gondolom a vizsgálódás hajnalig, vagy talán még tovább is eltartott.

Az öltönyöst keresem, de nem tudom, melyikre gondolsz?

 88. Rogal Dorn — 2012-03-18 20:52 

@miamai, De az eset éjjel történt. ezek meg nappali képek.

Ki az az öltönyös, aki több fényképen is szerepel elgondolkozva?

 87. miamai — 2012-03-18 19:59 

Ahogy nézegetem a képeket az autóról, egyre inkább felmerül bennem a gondolat, hogy nem egy autóról készültek a fotók
http://fallhaider.at.tf/ itt a bal oldali menüben a “Fotos”ra kell kattintani. Ínyenceknek fórum is van az oldalon…

A kocsiról készült képekről mind azt mondják, hogy a balesetet követően azonnal készült felvételek, de az üléseken található tárgyak (!! egyáltalán, hogy kerülhettek a vezetőülésre tárgyak?? bármilyenek???), nos szóval ezek a tárgyak is különbözőek. A vezetőülésen egyszer valami készülésféleség, máshol pedig papírok – vérfolt sehol. A hátsó ülés és az előtte lévő tér az első ülés háttámláival egyetemben az egyik képen rendezettek, tiszták, egy másikon pedig mindenféle fotók, brosúrák, papírszemét a földön stb.

Az ominózus vezetőoldali ajtótok és maga az ajtó külön, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem kiszakadt, hanem kicsavarozták (???)

Nos szóval két autóról és két halottról beszélünk????

 86. miamai — 2012-03-18 20:15 

@tiboru, Szerintem akkor nem Karintiába küldték volna, hanem mondjuk Felső-Ausztriába vagy Salzburg tartományba…

Amúgy nem hinném, hogy Jörg a maga gyökereivel és neveltetésével belement volna egy ilyen “állami” megbízásba abban az időben, amikor tiszta szoci kormányzás volt 1970-1983 között 13 éven keresztül (emlékszünk a K und K korszakra, Kreisky und Kádár…)

Szóval én azt hiszem, hogy Jörg magától volt olyan, amilyen, nem kellett neki külső noszogatás…

 85. tiboru — 2012-03-18 23:23 

@Eugenie Danglars,

Én nem fogom dekonspirálni, majd felfedi magát, ha úgy gondolja, hogy nem fenyegeti veszély 🙂

 84. Eugenie Danglars — 2012-03-18 19:54 

@tiboru,

Szimpatikus számomra ez a teória. Az olvasó esetleg azóta itt van körünkben? 🙂

 83. tiboru — 2012-03-18 19:20 

Annó (úgy egy éve) egy olvasóval váltottam pár levelet Jörgről, s az ő verziója az volt, hogy Haidert az osztrák elhárítás már eredetileg úgy “küldte” a szélsőjobboldalra azzal a feladattal, hogy folyamatosan szállítsa az infókat az esetleges újnáci eszméket terjesztőkről.

Aztán Jörg egyre jobban elszakadt a megbízásától, egyre jobban önállósította magát, mígnem a BVT-nél elszakadt a cérna és eltették láb alól a renitens informátort…

 82. Rogal Dorn — 2012-03-18 18:23 

Amúgy azt a verziót is elképzelhetőnek tartom, hogy nem Haider volt a kocsiban…mármint a hulla.

 81. tiboru — 2012-03-18 17:32 

@Rogal Dorn,

Jörg, mint moszados szajján 🙂

Nem rossz!

 80. Rogal Dorn — 2012-03-18 17:08 

Köszi Tiboru! Végre Jörg…

Szerintem kinyírták Jörgöt, ez egyértelmű.

1. verzióm: a Moszad tuti benne volt, ugye a Roifer családon keresztül akár könnyedén tudtak intézkedni. Így 2 légy 1 csapásra, családi bosszú, és a “náci” néptribun is kiiktatva. Az autót amelyik a 40-el cammogó hölgyet megelőzte nem Haider vezette, akkor már ő valahol le volt jegelve. A kocsi továbbment, egy előzőleg rendesen összetört Phaetont, a preparált Haiderrel a kormánynál, pedig betolták a helyére, ahol megtalálták. Az alkohol kamu, a homoszexuális szál úgyszintén, csak a nimbusz lerombolásáért van rá szükség, ne lehessen akkora mártír belőle.

2.verzióm: Haider eleve beépített Moszad ügynök volt, a felesleges feszültségek levezetésére kitalált villámhárító. Hirtelen már kényelmetlenné vált, túl jól csinálta és ezért ki kellett iktatni, önjáróvá vált és veszélyes lett a gazdira (akár Fenyő).

Na mit szóltok? 😀

 79. altalena — 2012-03-18 14:25 

@Eugenie Danglars

Persze, a masszív képmutatás világos, de amikor ezek kiderülnek, akkor az érintetteket (pornós jobbikos) kizárják, vagy ha magasabb rangúak (pl. amerikai szenátor a férfivécében homoszexuális kalandot keres), akkor lényegében vége a karrierjének.

 78. miamai — 2012-03-18 14:16 

@altalena,
“konzervatív szavazói báziossal rendelkező politikus férfiszeretőket tart…”

szerintem a szavazóközönség szemében nem lett volna semmivel sem vonzóbb, ha Jörg női szeretőket tartott volna… – amit persze én sokkal inkább kinéztem belőle, ezért nekem is furcsa, hogy csak a halála után került ez a tényező felszínre.
Valamelyik interjúban azt olvastam, hogy Haider azért ment a Stadtkrämerbe, mert mindig kereste azokat a helyeket, ahol a legkülönbözőbb emberekkel találkozhat.
Az itt fentebb berakott, állítólag 23:12-kor felvett rádióinterjúban (http://youtu.be/k0GoFymrX4k)hallható második férfihang az övé, és ez egyáltalán nem olyannak hallatszik, mint ami a Stadtkrämerben készült képen látható, teljesen elázott ürgéből három perccel azelőtt jött volna ki. Itt valakik nagyon hazudnak!

 77. Eugenie Danglars — 2012-03-18 12:52 

@altalena,

Nem moralizálok, őszintén kíváncsi voltam a véleményedre.

Egyébként nem ez lenne az első alkalom, hogy a szélsőjobb soraiban szexuális kérdésekben ellentmondásokat találunk. Elég csak megnézni annak a néhány jobbikosnak a pornós múltját Magyarországon, mely különösebb megrökönyödést vagy pártszakadást nem eredményezett… Pedig ők is a rend és tisztesség meg a jókeresztyéni értékek mellett kampányolnak (a felszínen).

 76. altalena — 2012-03-18 12:28 

@Eugenie Danglars

Fölösleges moralizálnod, nem a melegség a botrány, hanem ha egy homoszexualitást elítélő ideológiát valló, melegjogok ellen szavazó, konzervatív szavazói báziossal rendelkező politikus férfiszeretőket tart, az a politikusi hitelességének a megítéléséhez ad egy szempontot a választóknak.

Márpedig ha az ellenfelei el akarják intézni (és itt a konteóblogon odáig megyünk, hogy akár játékból is feltételezzük, hogy ezért még ölnek is), akkor adja magát a kérdés, hogy a gyilkosság előtt miért nem próbálták meg így elfordítani tőle a szavazói keménymagot. Mert azt azért nem gondolom, nyugati politikai kultúra ide vagy oda, hogy az osztrák szélsőjobb egy nyíltan meleg pártvezért csont nélkül támogatna.

 75. Eugenie Danglars — 2012-03-18 11:25 

@altalena,

“A homoszexuális vonal viszont még számomra is rejtély: hogyhogy a politikai ellenfelek nem csináltak belőle botrányt már wsokkal korábban, akár egy bulvárújságnak leadva a drótot?”

Ahogy már fentebb egy kolléga említette, nem minden ország politikai elitje gondolkozik szexuális botrányokban vagy mások nemi életének kiteregetésében (lásd ugye Berlin). Egyszerűen lehet, hogy a politikai kultúra ott teljesen más. Mondjuk a hazai élethez képest nem nagy dolog valami jobbat/erkölcsösebbet/tisztességesebbet felmutatni… :/

Egyébként mi a botrány a melegségben?

 74. altalena — 2012-03-18 00:11 

Köszi, tiboru! Vagy ötször kellett rászavaznom, de megérte 🙂

Elsőre a sofőr szerepe tűnik fel, hiszen ez a “baleset” kulcsa. Ha a sofőr maradt volna, akkor nincs részeg vezetés, nincs gyorshajtás, nincs halál… Honnan tudjuk, hogy Jörg hazaküldte a sofőrt? Nyilván csak a sofőr elmondásából.
Ha valaki meg akarta ölni Haidert aznap este, akkor itt kell kezdenie: a sofőrt le kell fizetni, vagy más módon rávenni, hogy kéredzkedjen el aznap este, hogy Jörg maga vezesse az autót. Utána már mondhatja azt, hogy őt hazaküldték, hiszen már nincs, aki az ellenkezőjét tanúsítaná…
Megvizsgálta valaki, hogy az eltelt években az egykori sofőr nem gazdagodott-e meg gyanús hirtelenséggel? Esetleg nem tért-e vissza Erec Izraelbe, hogy új megbízatást kapjon?

Miután a sofőrt elintéztük, az autó kerül sorra. A sebességre robbanó füstbombát, amit valaki felvetett, nem tartom valószínűnek. Egyrészt mi van, ha Jörg nem hajt olyan gyorsan, és nem robban a füstbomba? Másrészt ennek kellett, hogy maradjon olyan fizikai nyoma, amit a VW vizsgálat észrevett volna. (Az ő beszervezésük túl komplikált lenne.)
Marad az autó elektronikus megbütykölése, amihez a gyári kulcs szükséges. Állítólag előző nap szervizben volt a kocsi, ahol ugye le kell adni a gyári kulcsot a szerelők kezébe… Ha mégse ott történt, akkor ebben is a sofőré a kulcs(hehe)szerep.

A Mosszad (mint legvalószínűbb tettes) átprogramozta az elektronikát úgy, hogy egy külső jelre az autó irányíthatatlanná váljon, a Stuxnethez képest ez nekik semmiség. Figyelték Jörgöt, miután a sofőr lelépett, követték (innen a félórás kieső idő két helyszín között – Haider gyanút fogott, ezért össze-vissza keringett, hogy lássa, tényleg követik-e, persze a Mosszad ilyesminek nem dől be, átmenetileg leszakadtak róla).
Aztán éjfél után abban a bizonyos kanyarban várták, megadták a külső jelet az átprogramozott autónak, Jörg se fékezni, se kormányozni nem tudott többé, az autó nem reagált… És ennyi.
Úgy volt megoldva, hogy a baleset utáni vizsgálaton sem lehetett felfedezni a manipulációt.

A homoszexuális vonal viszont még számomra is rejtély: hogyhogy a politikai ellenfelek nem csináltak belőle botrányt már wsokkal korábban, akár egy bulvárújságnak leadva a drótot? Különös.
Ez a Petzner gyerek meg ritka nagy marha, ez már annak idején is feltűnt. Nagyon tudhatott valamit, hogy Jörg megtette alelnöknek, mert nyilvánvalóan teljes politikai antitalentum.

 73. idealer — 2012-03-17 21:54 

Fúúú, már nagyon régóta vártuk ez a posztot. Köszönet érte!

 72. miamai — 2012-03-17 17:45 

Itt a BBC híradása 2008. okt. 11-én:
http://www.youtube.com/watch?v=-W2hATUTOVc&feature=related

Figyelem: 1:49-nél!

 71. Eugenie Danglars — 2012-03-18 11:33 

@miamai,

“2) ez a szemtanú nem szól arról, hogy látta volna a leszakadt kart…”

Valóban, sőt, azt hangsúlyozta, hogy _hasi_ sérülése volt, meg valami paca az egyik orcáján, semmi más. Más tanúvallomás azonban, mely pl. a mentőorvostól származik, már azt mondja, hogy súlyos sérülésekkel borítva találta Haidert, többszörös nyaki csigolyatörés, leszakadó kar, stb. Ha megállsz egy balesetnél, és olyan súlyos sérültet látsz, akinek a karja kb. lejött a helyéről (nyilván ezáltal teljesen megrongálva a ruházatát is, mert másképp hogyan is történhetne ilyesmi?), ill. akinek a nyaki eréből ömlik a vér, azt nyilván nem nyugtázza annyival, hogy “egy hasi seb és kész”.

Szóval az ellentmondásos beszámolók több dologra engednek következtetni:
1. M.S. vállalkozó hazudik. (érdemes lenne utánanézni, tevékenykedett-e hasonló monogrammú vállalkozó Kärntenben… és hogy megvan-e még…)
2. Az orvosi jegyzőkönyv és minden helyszínelő hazudik.
3. A mentőorvos is kijelentette a vallomásában, hogy Haider lábai kilógtak az autóból. Vannak tehát átfedések.
4. Ennek tükrében, ha M.S. is azt mondja, hogy Haider lábai kilógtak, és a mentőorvos is, van egy közös pont a vallomásokban – a kérdés pedig az, hogy MIÉRT lógtak ki Haider lábai egy kocsiból… Hacsak nem azért, mert valaki az odatett roncsba a már előtte halott Haidert próbálta betuszkolni, de sietnie kellett…

 70. Eugenie Danglars — 2012-03-17 21:57 

@miamai,
Az elsö kérdésre a válasz: talán úgy, hogy valaki sebesen odatette a hullát, be is kötötte a magatehetetlen testet, de arra már nem volt ideje, hogy valami vagány baleseti pozícióba állítsa, mert megérkeztek az elsö szemtanúk a helyszínre. Speaking of which: hogy lehet, hogy az út két szélén lévö családi házakból nem rohantak elö az emberek, hogy WTF történt? Ha én egy bazinagy csattanást hallok a házam elött, csak kidugom a fejem az ablakon…

 69. miamai — 2012-03-17 17:20 

@ 43. Eugenie Danglars — 2012-03-1712:16

ezzel kapcsolatban két kérdés is felmerült bennem:
1) egy bekötött embernek hogyhogy a lába ki tud lógni a kocsiból?
2) ez a szemtanú nem szól arról, hogy látta volna a leszakadt kart…
+1 valamelyik Haidert tárgyaló cikkben azt olvastam, hogy a vezetőülés melletti ajtó nem szakadt ki, hanem “abmontiert”, azaz leszerelték…

Konteó X: mi van, ha a holttest nem Jörgé, őt pedig elrabolták? Mondjuk az ufo-k? 🙂

 68. Rókakígyó — 2012-03-18 08:39 

@rdos, A 40-es tempó Ausztriában normálisnak mondható.

 67. rdos — 2012-03-17 13:41 

Érdekes embert ismertem meg tiboru mester által. Köszönet érte. Jörg politikai nézeteit lehet vitatni, vagy nem szeretni, de tény hogy ügyes politikus volt.

Egyszerű baleset? Nem erre tippeltem. Pár tisztánlátást nem könnyítő anomália.

42. Eugenie Danglars — 2012-03-17 11:36 -i 23:15-re keltezett interjúja során valóban nem tűnt részegnek Jörg. Tiboru kronológiája szerint ekkor már a “barátok között” volt.

miamai Válasz: 16th, 2012 14:24-i 15″ hosszú rekonstrukciós videója szerint a 40-el “tötymörgő” hölgy autójának előzését követően pár száz méteren belül Jörg már ki is sodródott. Tiboru szerint a baleset után 3 perccel érkezett a “tötymörgő hölgy kocsija a helyszínre”. Ha beleszámolom a “tötymörgő hölgy” kiszállását, esetleges segítségnyújtási szándékát, a telefonálásig, a mentők riasztásáig, akkor már akár össze is jöhet a 3 perc. Mondjuk én biztos rögtön telefonálnék, de nem vagyunk egyformák.

Pár dologra azért kíváncsi lennék. A 40-el tötymörgő hölgy, ma is fellelhető? Úgy értem egyszerű környékbeli háziasszony?

Ha 70 (km/h) volt a megengedett sebesség, miért 40-el hajtott?
30. Eugenie Danglars — 2012-03-16 22:29 -i helyszíneléses reuters-es videója szerint nincs köd, éjszaka van, de jó látási viszonyok voltak.

Az is érdekelne, a véralkohol vizsgálat egyetlen laboratóriumban történik? Vagy a vérmintákat elemzik a nyomozók is, mentősök, a kórház is? Úgy értem mennyire könnyű manipulálni egy ilyen fontos, tárgyi bizonyítékot?

 66. Eugenie Danglars — 2012-03-17 12:16 

Bocs, belelendültem: egy helyszínre érkező állítólagos szemtanú beszámolója, mely a svájci Blikk online verziójánál szerepelt. A cikket azóta törölték, de az internet wayback machine megőrizte: http://web.archive.org/web/20090213121322/http://blick.ch/news/ausland/mit-wem-betrank-sich-haider-in-der-schwulenbar-103112

Unternehmer M. S.: «So fand ich Jörg Haider»

Den 11. Oktober 2008 wird der Kärntner M. S. (29) nie vergessen. Nachts um 1.15 Uhr ist er in seinem Wagen am südlichen Stadtrand von Klagenfurt (A) unterwegs. Plötzlich blockiert ein Auto­wrack die Fahrbahn vor ihm. Nur Sekunden zuvor ist hier ein VW Phaeton verunfallt. Ausser S. und einer älteren Dame, die der schwarze Luxuswagen gerade noch im Höllentempo überholt hatte, ist niemand an der Unglücksstelle.

«Sie wagte sich nicht vor», so S. zu SonntagsBlick. «Es war ein einziges Schlachtfeld.» Die Türen auf der Fahrerseite des Phaeton waren abgerissen. «Beide Beine des Fahrers ragten aus dem Auto.» Es war das Erste, was S. von seinem Landeshauptmann Jörg Haider sah.

Mit dem Handy leuchtet S. ins Gesicht des Leblosen. Weil er nicht weit von Haiders Wohnung entfernt lebt, erkennt er den Politiker sofort. Die auf die Fahrbahn ­geschleuderte Brieftasche ist der ­Beweis: ein Ausweis mit dem Foto des umstrittensten österreichischen Politikers der Gegenwart.

«Mir war sofort klar, dass er es war. Haider war noch angeschnallt und sass ganz friedlich da. Den Kopf hatte er zur Seite geneigt.» S. hat Hemmungen, den Körper zu berühren. Deshalb sucht er auch nicht nach Haiders Puls: «Irgendwie spürte ich, dass man nichts mehr machen konnte.» Ausser einer Wunde am Bauch habe Haider keine sichtbaren Verletzungen aufgewiesen, erinnert sich S. «Nur auf der einen Wange hatte er einen Blutspritzer. Sonst sah man nichts.»  

BENNO KÄLIN
http://www.blick.ch/news/ausland/mit-wem-betrank-sich-haider-in-der-schwulenbar-103112

M.S. vállalkozó: “Így találtam rá Jörg Haiderre.”

2008.október 11.-ét soha nem fogja elfelejteni a kärtnteni vállalkozó, M.S. (29).

Éjjel 1.15-kor saját autójában haladt Klagenfurt déli külvárosi negyedében, az országúton. Hirtelen egy összeroncsolódott autó állja az útját. Pillanatokkal korábban egy VW Pheaton szenvedett balesetet a helyszínen. A beszámoló íróján (MS) és egy idősebb hölgyön kívül, akit a luxusjármű nem sokkal azelőtt őrült tempóban előzött meg, senki sincs a helyszínen.

“A hölgy nem mer kiszállni” mondta M.S a Vasárnapi Blikknek. “Olyan volt, mint valami harcszíntér.” A Phaeton mindkét vezető oldali ajtaja le volt szakadva. “A sofőr mindkét lába kilógott a kocsiból.” Ez volt az első, amit M.S. a tartományi kormányzó Jörg Haiderból észrevett.

A telefonjával az élettelen test arcába világít. Mivel nem messze él a politikus házától, rögtön felismeri őt. Az úttestre zuhant erszény a bizonyíték: benne egy arcképes igazolvány Ausztria jelenkorának legvitatottabb politikusáról.

“Rögtön tudtam, hogy ő az. Még be volt kötve, és egész békésnek tűnt, ahogy ott ült. A feje oldalra hanyatlott.” M.S. vonakodik attól, hogy megérintse a testet. Ezért nem is nézi meg Haider pulzusát. “Valahogy az volt az érzésem, hogy itt már nincs mit tenni.” Egy hasi sérülésen kívül semmilyen külsérelmi nyomot nem mutatott Haider teste, emlékezett vissza M.S. Csak az egyik orcáján volt egy apró kis seb, azon kívül semmi más.

Gondolatok?? 🙂
Lassan lépek dolgozni, addig kommenteljetek serényen! 🙂

 65. Eugenie Danglars — 2012-03-17 11:42 

@Eugenie Danglars,
A felvétellel kapcsolatban az a különös, hogy a rádió megerősítette a hallgatóinak napokkal később, hogy igenis 23.12-kor vették fel a hanganyagot a veldeni kaszinóban, holott a sajtó és a jegyzőkönyvek (és fenn Tiboru is) 23.15-re már a Stadtkrämerbe pozicionálják Jörgöt.

 64. Eugenie Danglars — 2012-03-17 11:36 

Jörg utolsó interjúja, halála éjszakáján 23.15 körül. Nem úgy tűnik számomra, mintha hullamerev részeg lenne, és akadozna a nyelve:
http://youtu.be/k0GoFymrX4k

 63. miamai — 2012-03-18 21:28 

@Eugenie Danglars,
ez a kép pedig összehasonlítja az állítólagos Stadtkrämer-beli képet azzal, ahogy Haider aznap este kinézett. http://1.1.1.1/bmi/fallhaider.info/fallhaider/images/37261842.jpg

Itt meg egy alkoholszakértő (van ilyen?) azt írja, hogy ahhoz, hogy egy órán belül valakinek a véralkoholszintje 1,8-ra szökjön, ahhoz masszív alkoholistának kell lenni. Egyébként heveny alkoholmérgezésben előbb ájul el a delikvens, mielőtt ezt a szintet elérné… http://1.1.1.4/bmi/fallhaider.info/fallhaider/images/alkoholaufnahme.gif

 62. Eugenie Danglars — 2012-03-17 11:31 

Egy kép, amire alapozva a Stadtkrämer nevű melegbárban tett látogatást alapozzák, és melyről úgy sejtik, hamisítvány:
http://fallhaider.info/fallhaider/images/stkr.jpg

A felső két, kicsi kép (amin az Österreich vízjel van) egy újságban jelent meg, míg a nagyobbik, alattuk egy ORF 2-es videóbejátszásban szerepelt, mint “bizonyíték”, hogy Jörg aznap este ott járt. Ahogy a képen a piros vonalak is jelzik, valami nem stimmel a bárpult magasságával, mert a két felső képen (bár ugyanolyan tartásban ülnek a beszélgető férfiak), mintha derékig érne nekik a pult, az alsó képen azonban a fekete inges mintha csak felkönyökölve érné fel a pult magasságát, bár testtartása teljesen ugyanolyan. Az alsó képen a feltételezett Jörg (világos zakós férfi) felsőtestéből is jóval kevesebb látszik.

 61. Eugenie Danglars — 2012-03-17 11:14 

Tudom, jelentéktelen, de azért bevallom, felnevettem ezen:
http://fallhaider.info/fallhaider/images/sarg.jpg

Haider koporsóján a halál dátuma kissé el lett írva (melyet a temetkezési vállalkozó el is ismert később): 11.10.10.2008. A halál egyértelműen október 11.-én állt be, hisz a baleset is már 11.-ébe átlépve, hajnalban történt….

 60. Eugenie Danglars — 2012-03-17 10:52 

Egy hosszabb interjú egy német Haider-konteóssal, ami végül nem ment le adásban:
http://youtu.be/k5f267ZRFDE

Ahogy látom, más is hiányolja a vért. Állítólag a nyaki sérülései kapcsán megsérült Jörg nyaki verőere is. A leszakadó kezéből és ebből a sebből literszámra kellett volna ömleni a vérnek, az autó pedig továbbra is tiszta…

 59. Eugenie Danglars — 2012-03-17 10:23 

Érdekes kis videó egy korábban ismert és bevett Stasi-módszerről, avagy egy újabb fejezet “hogyan tegyünk el valakit láb alól feltűnés nélkül autóbalesetnek álcázva” c. titkosszolgálati kötelező olvasmányból:

http://youtu.be/ckKT-gHSZ0Y

Kb. 2:20-tól kezdődik az érdemi cucc. A lényeg: egy minimális mennyiségű plasztikbomba utazik a kocsiban, mely egy bizonyos sebességhatár elérésekor működésbe lép. Apró robbanás a motortérben, a sofőr megrémül, az autó irányíthatatlanná válik, füst önti el az utasteret, kész a karambol.

 58. Salamancai űrhajós — 2012-03-17 02:32 

A 0,8-as véralkoholszint már ittasságnak minősül, e fölött már nem fizet a casco sem – e szint fölött már bűncselekménynek minősül az autóvezetés. Benne 1,8 ezrelék volt, több mint a duplája. Felelőtlen közúti ámokfutóként 100%-kal túllépi a megengedett sebességet, de azért… beköti magát.

Egy kalkulátorral utánaszámoltam picit: 75 kg tömegű férfit feltételezve, aki 345 perce iszogat (19.30 és 01.15 között), és elfogyaszt 1 liter (5-6 pohár) pezsgőt, 8 dl sört és 1,2 dl vodkát, nem jön össze, csak 1,2 ezrelék. És akkor nem számoltunk azzal, hogy nem egy helyen itta meg, közben mozgott, autózott, evett, többször kiment a friss levegőre, a fokozatosan bevitt alkohol folyamatosan ürült a szervezetéből stb. Az 1,8 ezrelékhez hiányzik kb. 4 vodka. Legalább. És közvetlenül az autóba ülés előtt.

Vajon volt valami más is az italában? Ami fölött elsiklottak/szemet hunytak a nyomozásnál?

 57. Salamancai űrhajós — 2012-03-17 02:20 

Nekem valahogy az EU-szál tűnik a legvalószínűbbnek. A szimpla balesetet is el tudnám fogadni, de eszembe jutott pár kérdés:

1. Ha 22.00-kor még azt mondja, éjfélig marad, miért lép le 30 perccel később?

2. Miért 45 perc alatt tesz meg egy 10-15 perces utat? Mit csinált abban a 30-35 percben? Felvett valakit útközben, és elvitte valahová? Elment valahová? Útközben találkoznia kellett valakivel? A kaszinó és a Stadtkrämer közötti úton vajon milyen helyszínek vannak, ahol esetleg megállhatott, vagy ahová beugorhatott?

3. Utánaszámoltak már, hogy a tanúk szerint itt-ott elfogyasztott alkoholmennyiségből összejöhetett-e az az 1,8 ezrelékes véralkohol? Ennél a szintnél már beszédzavar, növekvő kockázatvállalás és agresszió, valamint komoly koordinációs- és egyensúlyavarok jelentkezhetnek. Egy ilyen ember beköti magát? Esetleg megszokásból?

 56. zizzi — 2012-03-17 00:05 

no, es egy utolso, kurucos cikk:
http://kuruc.info/r/4/29280/

Jo ejszakat, szebb almokkal…..

 55. zizzi — 2012-03-16 23:52 

bocsanat, tulajdonkeppen csak a linket akartam betennni…
itt egy masik cikk is:

http://www.fusz.hu/mobil/olvas.php?id=7113

 54. zizzi — 2012-03-16 23:49 

http://www.barikad.hu/node/23240

Haidert meggyilkolták
2009-01-29 13:05 barikád.hu

Komoly nemzetközi visszhangja volt Jörg Haider halálának, amely éppen az osztrák radikális pártok hatalmas áttörése után röviddel következett be. Az időbeli egybeesés azonnal felkeltette a gyanút, hogy a baleset mögött valójában szervezett merénylet állhat.

Felmerült a Moszad neve. Persze a világsajtó azonnal szállította a demoralizáló választ, amellyel sokakban összetörte a Haider-képet. Eszerint a pártvezér homoszexuális volt, éppen összeveszett fiúszeretőjével, majd hihetetlen alkoholmámorban úszva beült az autójába és 140-el nekihajtott egy betonoszlopnak. A közvélemény nagy része el is felejtette az ügyet, a sajtó sikeresen akadályozta meg, hogy a már életében is sztárrá vált politikus halálában mártírrá legyen.

Persze felvetődnek azóta is kérdések. Ha Haider homoszexualitása ennyire köztudomású tény volt, akkor a választási kampányban ellenfelei miért nem éltek ezzel az információval, miért nem kísérelték meg lejáratni még a voksolás előtt? Hiszen egy ilyen leleplezés Haider pártját valószínűleg megroppantotta volna. Sokan nem hisznek Haider homoszexualitásában, éppen az időzítésre hivatkozva: ” egy halott már nem cáfolhat.”

Szintén érdekes és elgondolkodtató, hogy egy pártvezér, aki évtizedek óta felelős vezetője Karintiának és egyértelmű szereplője az osztrák politikának, annyira felelőtlen legyen, hogy miután a sárga földig leissza magát, sofőr nélkül kezd el száguldozni egy osztrák kisvárosban. Haider rendpárti politizálásával vált az emberek kedvencévé, már csak politikai megfontolásokból sem valószínű, hogy ilyen “rendbontásra” adta volna a fejét.

Pártja vette meg a halálos balesetet szenvedett Jörg Haider összetört Volkswagen Phaetonját. Az ok prózai: az egykori karintiai tartományi vezető nem baleset, hanem gyilkosság áldozata lett, legalábbis ezt állítja Gerhard Döfler, a populista Jörg egykori munkatársa, Karintia jelenlegi kormányzója.

11,4 millió forintnyi euróért veszi meg pártja, a Szövetség Ausztria Jövőjéért a tavaly október 11-én, Klagenfurt közelében halálos balesetet szenvedett Haider ronccsá tört luxusautóját.

A kezdeti hírek szerint Haider ittasan ült a volán mögé, majd több mint 140 kilométeres sebességgel csapódott egy betonoszlopnak. A kocsit egy lízingcégtől kell megvásárolni, és kezdetben úgy volt, hogy a cehet a tartomány egyenlíti ki, azaz közpénzből fizetik. Végül a hatalmas felháborodásnak köszönhetően a pártnak kell átvállalnia a kifizetést.

Mindezt Dörfler jelentette be, aki John F. Kennedy amerikai elnök 1963-ban történt meggyilkolásához hasonlította Haider halálát, és azt mondta, biztos kézben akarja tudni a roncsot, amíg minden vizsgálat lezárul. Döfler, összhangban Haider özvegyével titkosszolgálati szálakat sejt a történtek mögött. Hogy pontosan mit, azt nem részletezte, csupán annyit mondott, Haider népszerűsége ártott a vezető osztrák politikai köröknek.

Az ügylettel egyúttal megakadályozták azt is, hogy egy magángyűjtőhöz
kerüljön a roncs, amit műalkotásként akartak kiállítani. Döfler egyúttal felvásárolta a baleset helyszínén, Lambichl falu központjában fekvő területet is, hogy ott emlékhelyet alakítsanak ki. Ennek felavatására a napokban került sor.

borsonline – barikád.hu

 53. zizzi — 2012-03-16 23:42 

Kedves Tiboru, köszönöm!!!!!!!!

Egy “meleg bár” nagyon jó fedőbuli esetleges katonai szervezkedéshez…sőt, nem csak jó, kiváló!!! csupa izmos fiatalember…..hmmm. Szerintem ezért járt ilyenekbe.

—————————-
Az SA-t és Röhmöt elég hamar lepucolták….
(válasz erre: ekkor március 14th, 2012 23:12
@dabomisi,
A nácizmus és a homoszexualitás abszolút nem összeegyeztethetetlen; az SA vezérkara (Ernst Röhmmel az élen) olyan meleg volt, mint a parázs.
)
—————————–

http://fn.hir24.hu/vilag/2008/10/17/osszeeskuvest_sejtenek_haider_halala_mogott/
http://automenedzser.hu/auto_hirek/2008/10/11/20081011_jorg_haider_lambichl_baleset_phaeton

 52. gothmog — 2012-03-16 23:04 

Valahogy úgy képzelem ezt, hogy az ellene irányuló eltávolítási kísérletek rendre ott buktak el, hogy a nagy tülekedésben a merénylők lépten-nyomon kiverték egymás kezéből a csavarhúzót/detonátort/pisztolyt/kést, stb. Képzelem az arcukra kiült döbbenetet, amikor végül a jó Jörg önállóan tette meg a szívességet hogy elintézte magát. Képzeljétek ahogy ott veszekszik a Moszados meg az iszlám szélsőséges a bár előtt, és akkor egyszer csak hallják a csattanást meg a csörömpölést…

A másik lehetőség -szerintem teljesen hihető- hogy egy időutazó volt egy olyan jövőből, ahol Haider hatalomra került. A kellő pillanatban megjelenik az anyósülésen, elrántja a kormányt, majd az alternatív idősíkkal együtt megsemmisül. Így az idővonal, amelyikben a konkrét összeesküvést szőtték, már nem létezik, a mi szemszögünkből sohasem létezett.
Na, ez milyen?

 51. Eugenie Danglars — 2012-03-16 22:29 

Felvétel a baleset után nem sokkal:
http://www.youtube.com/watch?v=YThEjH19G4w

 50. kimidotcom — 2012-03-16 20:12 

@agyalap: erre nem gondoltam. Nálam is automatizmus az öv, de mondjuk az is, hogy piásan nem ülök volánhoz. 😉

@miamai: ez a Möllemann-eset még izgalmasabb. Valahogy kimaradt az emlékeimből. Ez is magas labda Tiboru barátunknak!!! (Remélem, lecsapja!)
(Ha ez nem Moszad, akkor semmi :))

 49. Eugenie Danglars — 2012-03-16 22:21 

@miamai,

A különös az animációval az, hogy az autó eleje és egyik oldala nagyon összetört, míg a másik (a fotókon látszik) szinte teljesen ép. Míg a klip szerint felhajtott egy kis emelkedőre, majd idővel a levegőben pörögni kezdett. Érheti egy olyan pörgés kapcsán olyan sérülés az autót, mint ahogy az végül kinézett? Autós-fizikus konteósok, rajtatok a sor…

 48. miamai — 2012-03-16 14:24 

@miamai, és még egy animáció arról, hogy hogyan történt a baleset:
http://www.youtube.com/watch?v=PvWw9TSwjN4

 47. miamai — 2012-03-16 14:18 

A balesettel kapcsolatban itt ( http://forum.fallhaider.info/viewtopic.php?f=16&t=338&sid=69717cf653c7ef95434ac49b1ea7fa5d ) a helyszínen készült rengeteg fotó található, és a hozzászólók alaposan kitárgyalják, hogy szerintük mit és hol hamisítottak meg közvetlenül az esemény után.

Egy másik blog: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/03/30/die-mord-totschlag-agenturen/ arról értekezik, hogy a moszadnak igenis érdeke fűződött Haider halálához – mintahogy pl. Kennedy, Lady Di, Möllemann volt német alkancellár vagy Anna Lindh, svéd külügyminiszteréhez is – ezek között a közös vonás az arab országokhoz való kötődésük. Állítólag nemcsak érdekük, de lehetőségük is volt egy balesetnek álcázott merényletre.

A VW hivatalos közleményében azt írta, hogy a Phaetonnal egy ilyen balesetben a vezető nem szenvedhetett volna el halálos sérüléseket….
Autós konteósok, hajrá!!!

 46. agyalap — 2012-03-16 16:26 

@kimidotcom,

Szerintem az öv bekötése egy idő után már dinamikus sztereotipia lesz.
Ha józanul mindig bekötötte magát az ember, akkor részegen is be fogja, mert rájár a keze.
Én legalábbis autóba ülés után először az övért nyúlok, ha vezetőülésben, ha anyósülésben vagyok.

 45. kimidotcom — 2012-03-16 13:10 

Zseniális volt a konteó, mint mindig. Köszönöm – bár sajnos megerősödött bennem, hogy ez nagy valószínűséggel baleset volt, ráadásul “ki nem kényszerített”. Egy reflektoros birkapásztor honnan tudta volna, hogy merre fog menni Jörg?

Egyvalami képzelhető csak el: ha már korábban megölték, és megrendezték a balesetet (mint megannyi Columbo-epizódban). De ez is kiderült volna a szakértői szemle során (beragadt gázpedál, meghekkelt tempomat?).

Apropó, fékezett? Kormányzott?

Az nekem is gyanús, hogy be volt kötve. Egy valamirevaló piás sofőr (pl. Stohl) ilyet sosem tenne. Ciki. Ha az ember ittasan vezet, ne kösse be magát, ez alapdolog. Virtus.

Talán itt hibáztak a “megrendezők”. Columbo elgondolkodna…

PS: Csatlakozva az egyik előttem szóló kedves olvasóhoz, én is javasolnám a II. Lajos bajor király (Neuschwanstein) halálával (ha jól tudom, az elmeorvosával, aki egyben melegszeretője is volt, belefulladtak egy tóba) kapcsolatban.

 44. miamai — 2012-03-16 12:48 

Szerintem a családi vonal nem nagyon játszik, hiszen az özvegynek jobb volt élve a férje, – bár minden bizonnyal ismerte a gyengéit – mint holtan, amikoris nyilvánosságra került az egész kiborult magánéleti bili. A hiúság, presztizs stb. nagy úr ám!

Amúgy valóban meggondolandó, hogy Jörg vajon valóban akkor halt-e meg, és nem esetleg már korábban, titokban, vagy delirumban, és a két időpont között egy alterego, mondjuk pl. egy sármos magyar színész, Herr Brühl helyettesítette? :))))

 43. gloriamundi — 2012-03-16 10:10 

Nem tudom eldönteni, mit higgyek, de a poszt nagyon jó lett 🙂 Tényleg, nehogy bepereljen már ez az özvegy, vigyázz!

 42. Tim a medve — 2012-03-17 11:08 

@hirokin, Ezen jót nevettem 🙂 Akár ez is lehet. Szerintem a Moszad-os vonal a legvalószínűbb (bár a meleg barát féltékenysége is felmerült).

 41. hirokin — 2012-03-16 00:19 

Szerintem Jörg nem halt meg. Látta, hogy szorul a hurok, ezért eltette láb alól Ernyei Bélát, és a helyébe lépett. Felvette a személyiségét, és azóta álnéven, illegalitásban éli az életét.

 40. aklubisz — 2012-03-15 21:24 

Bár nekem a politikai konteók nem a kedvenceim, ez érdekes volt, és -bár a józan ész a balesetre szavaz- nagyon tetszik a családi vonal. Elnézegettem a képeit, valószínűleg sose volt egy tüchtig menyecske, a férj pedig sikeres, népszerű, jóképű, és pont leszarja. (házasságon belüli viszonzatlan szerelem, megcsalás buzikkal…) Ez a kombó még 38 nappal szorozva is gyilkos lehet, nemhogy 38 évvel. Ismeretsége valószínűleg neki is volt,biztos talált volna segítőket a szervezéshez, szerintem nem kizárható lehetőség.

 39. marcoromano — 2012-03-15 17:29 

Nem véletlen, hogy sosem lett első Jörg a szavazásokon. Félre ne értsetek, nagyon jó a poszt, de ez egy szimpla autóbaleset volt, nincs itt semmi csavar, egész nap egyik helyszínről a másikra futott, beszédeket tartott, fáradt volt, be piált, gyorsan hajtott és hibázott. A legtöbb balesetnek ez a forgatókönyve.

Akármilyen összeesküvést próbálok ráhúzni a sztorira, erőltetettnek tűnik!

 38. Eugenie Danglars — 2012-03-16 02:54 

@Eugenie Danglars,

Rudolfról jut eszembe. A gyönyörű Hattyúkirályról fogunk valamikor olvasni? 🙂
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Ludwig_II_king_of_Bavaria.jpg

Az ő halála is egészen titokzatos volt. 🙂

 37. Eugenie Danglars — 2012-03-16 02:51 

@miamai,

+1 a Rudolf-konteóra. Ott is volt aztán mindenféle mocsok, amit csak el lehetett képzelni…

 36. miamai — 2012-03-15 15:26 

Hát kérem szépen, kedves Tiboru mester, a Konteóblog megint eltért az általános tapasztalatoktól: érdemes volt sokáig várni erre a posztra, nagyon jó lett. Hálás köszönet!

Ami Haider, halálát és az azt követő történéseket illeti, én is azt gondolom, hogy osztrák belpolitikai tényezők keze lehet a dologban. Persze hogy baleset történt, teljesen egyértelmű, hogy nem lelőtték szegényt; a kérdés sokkal inkább az, hogy ki-, mi állhatott a baleset hátterében. illetve kik örülhettek, kik lélegezhettek fel Haider halála után?

Jelentős emberek halálának körülményeiről szóló jegyzőkönyvek kozmetikázása nem idegen Ausztriában, elegendő, ha a Rudolf trónörökös állítólagos öngyilkosságát követő jelentésre gondolunk (tényleg: Rudolf-konteó majd egyszer???) Szerintem itt is valami hasonló dolog történhetett.

Az osztrák átlagbürger bevallva vagy nem, de igen hazafias (értsd birodalmi felsőbbrendűségi) érzületű mind a mai napig. Gondolkodásmódjuk a minden idegent kirekesztőségtől a „szabad vagyok a saját hazámban” liberálisig terjed. Másképpen: a német nemzethez való ambivalens kötődésük, a Bajorországhoz hasonló kapcsolódás Németországhoz-tól a független kis állami lét értékeit megőrző, befeléforduló konzervativizmusig bezárólag tart a nemzeti érzeletű paletta. Ausztria nem egy internacionalista ország, annak ellenére, hogy sok területen (pl. kultúra) igyekszik világhatalomnak mutatkozni.

Ez lehet a magyarázata, hogy egy Haider féle gond nélkül, szinte pillanatok alatt képes volt komoly szavazóbázist maga mellé állítani. Igenám, de egy tényleges politikai tényező nyilvánvalóan kényelmetlen Ausztriának, mint kis országnak, amely – akárcsak bármely más kis ország – nagyban függ a világban róla kialakult image-től. (más országokkal való hasonlóság csupán a véletlen műve…) Summa summárum, az ausztriai pártok és egyéb politikai- és gazdasági körök számára nagyonis jól jött Haider halála. Hogy vajon tettek-e is annak érdekében lépéseket, hogy Jörg lekerüljön a politikai színpadról – háááát – mindig vannak vállalkozókedvű, névtelen birkapásztorok, akik készek egy kis ellentételezésért egy reflektort jó időben jó helyen felkapcsolni…

 35. miamai — 2012-03-15 12:33 

Juhhéééé, éljen, köszönjük!!!
(akkor most elolvasom a cikket)

 34. jaydamasta — 2012-03-15 13:05 

@winston,

csodálnám ha mindig saját kocsival járt volna oda…

 33. winston — 2012-03-15 12:36 

@jaydamasta,

a sofőrt lehet, hogy a melegbárban tett látogatás miatt koppintotta le, bár azért gondolom olyan sofőrje van, akiben megbízhat, hogy nem megy az első médiumhoz és hinti el, hogy jörg melegbárba jár. még akkor is, ha nem volt meleg, az, hogy oda járt már leég lett volna az ellenzéknek meg a médiának.

 32. jaydamasta — 2012-03-15 11:56 

Ismét remek poszt!

A mai világban én nem csodálkoznék rajta, ha valami susmus lenne a dologban, ugyanakkor itt a konteós felem is el tudja hinni a véletlen balesetet.

Csak azt nem értem miért küldte haza a sofőrt, ha tudta hogy szürmizős partikon vesz még részt az éjjel?

 31. agyalap — 2012-03-15 13:52 

@chomsky,

“Végre! Már azt hittem, valami konspiráció miatt sose kerül Haider-re a sor”

Akkor most abba gondolj bele egy pillanatra, hogy vajon miről akarja elterelni Tiboru a figyelmünket ezzel a poszttal… 🙂

 30. chomsky — 2012-03-15 11:20 

Végre! Már azt hittem, valami konspiráció miatt sose kerül Haider-re a sor 🙂

 29. proletair — 2012-03-15 08:56 

Szerintem a németek intézték el.

Nagy nehezen hosszú évtizedek alatt a németeknek sikerült a világgal elhitetni, hogy ők már nem náczikok, nem akarnak háborúzni, szakítottak rovott múltjukkal, erre tessék jön megint egy osztrák idióta, megint náci eszméket hirdet, ráadásul ez is jó szónok, úgyhogy csírájában fojtották el a leselkedő veszélyt. Stílszerűen egy német autóval…

 28. stoppos — 2012-03-15 11:41 

@winston, Lehetne pont ezért gyanus. Túl egyértelműen baleset. Persze lehet ez már a paranoia. 🙂

 27. winston — 2012-03-15 02:20 

(sajnos) ebben az ügyben nekem sincs semmi gyanús, hehe 🙂 bár egy vérbeli konteós nem írhatna le olyat, hogy minden világosnak tűnik a hivatalos magyarázatban, most ezt érzem. persze ez nem von le a poszt értékéből, mert én sokszor magát a sztorit szeretem, ezt is inkább amiatt volt érdemes elolvasni.
hasonló témában nálam még mindig a fenyő gyilkosság poszt viszi a prímet.
de ez is klassz volt, köszi tiboru!

 26. lorgerm — 2012-03-15 21:18 

@tiboru, Írd át az összes erre utaló szót szivárványosra. Pölö: Jörg szivárványos volt, egy szivárvány bárban ünnepelt, a haverja is szivárvány színű volt 😀

 25. tiboru — 2012-03-15 00:57 

@Eugenie Danglars,

Ja, ez nagyon durva; én is csak néztem, mint a vert malac, amikor olvastam…

Remélem, magyar bloggerekre az a százezer ajrós bírság nem vonatkozik, mert kénytelen lennék becsukni a boltot és árverésbe bocsájtani a családom és ismeretségi köröm összes női tagját 🙂

 24. Eugenie Danglars — 2012-03-15 00:48 

Még egy, és léptem aludni:
http://www.austriantimes.at/news/General_News/2009-11-19/18230/Newspapers_sentenced_for_%27gay_Haider%27_reports

Azért mi hatalom lehetett az asszony kezében, ha sikerült a bíróságon kiharcolnia, hogy minden német és osztrák sajtóorgánumnak tilos melegnek vagy biszexuálisnak feltételezni vagy nevezni Jörgöt, különben 100 000 eurós bírsággal kell szembesülniük; illetve minden olyan személy, mely meleg szeretőjének vallja magát, szintén hasonló szankciókkal kell szembenéznie? Talán nem is olyan távoli az az özvegyes konteó…

 23. Eugenie Danglars — 2012-03-15 00:39 

A zindex akkori cikke szerint egyébként be volt kötve:
http://index.hu/kulfold/jorg3775/

A vérfolt akkor sem hagy nyugodni. Az autó ülésén, a légzsákon hogyhogy nincs szinte semmi vér? Az ülés mintha teljesen tiszta lenne…:
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1324318,00.jpg

No, csak jól emlékeztem, itt is itt van e:
http://index.hu/kulfold/hdr1023/

 22. tiboru — 2012-03-15 00:59 

@Eugenie Danglars,

“Tiboru, te aztán tudod, mi kell a lánynak, hogy boldog legyen…”

Erre a képességemre mindig is büszke voltam 😛

 21. tiboru — 2012-03-15 00:58 

@Eugenie Danglars,

Lehet, ott próbálták újraéleszteni…

 20. Eugenie Danglars — 2012-03-15 00:24 

Jörg, Jörg, Jörgijörg. 🙂 Tiboru, te aztán tudod, mi kell a lánynak, hogy boldog legyen. *___*

Én valami olyasmit olvastam annakidején valamelyik bildcájtungban, hogy a szórakozóhelyről feldúltan távozott, mert ott a vodka- és egyéb-partnerével szóváltásba keveredett.

Amúgy a roncsautós képen mi az a hatalmas vérfolt bal első kerék mellett? Értem én, hogy egy “gyakorlatilag majdnem leszakadó kéz” nagyon brutális és vélhetően durván vérző sebet okoz… De az autón kívül?

 19. hk417 — 2012-03-14 22:00 

Ez szerintem is egy sima baleset volt. De ha mégsem,akkor a MOSZAD. Értenek is hozzá,meg vannak is annyira pofátlanok-nálunk lehet,hogy Vona van veszélyben?

 18. njoy — 2012-03-14 21:40 

Ez roppant egyszerű 🙂

Ugye ami biztos, hogy az estéje nagy részét előre lehetett tudni. A 21:15-ös esemény az tuti előre betervezett volt, és mivel a kaszinóban este tízkor volt egy rádiós, így elképzelhető, hogy az is. Ezek után Jörg ki akarta ereszteni a fáradt gőzt (vagy inkább fáradt olajat:) ), és úgy gondolta átugrik egy olyan bárba ahol melegségre lehet vágyni. És ugye ide elméletileg 10-15 perc alatt lehet elérni. Ahogy elindult a kaszinóból rájött, hogy követik, így kerülő úton kellett mennie a meleg bárba, hátha így lerázza “rajongóit”. (Ugye azért kellett követni, mert a kaszinóban véget ért az előre tudott program.) Megérkezett a bárba, ahol tudták?, hogy alaposan befog rúgni, vagy az ominózus vodka – és kitudja még milyen – partner direkt leitatta őt, hogy tuti legyen a terv. Mellékkérdés: Ha valaki vodkázik egy hírességgel, akivel ráadásul egy hullámhosszon is vannak, miért távozna előbb, nélküle a szórakozóhelyről? Miután Jörg ha nem is részegen de ittasan elindult hazafelé? akkor összetalálkozott a 40nel haladó nővel, aki nem véletlenül volt ott. Ő volt a kapocs, aki leadta, hogy biztos Jörg ment-e el mellette, és hogy hol és mikor, továbbá, hogy nem előzte őt meg másik kocsi. Ennek tudatában várták őt a baleset helyszínén azok akiknek nem kívánatos személy volt. Itt több eshetőség van. Ott volt egy pászta (discok égbe lövellt fénycsóvái) ami pont szemmagasságba volt állítva várva a VW-t, és a megfelelő pillanatban levő bekapcsolása ideiglenes vakságot bőven okoz, így kész is volt a baleset. Majd gyorsan betették a kocsiba a reflektort, és ennyi volt. Vagy simán kiszaladtak elé, vagy valami hasonló is elképzelhető. Már csak az a kérdés, hogy kinek állt ez az érdekében. Én belpolitikára szavazok, azaz valamelyik rivális párt intézte ezt így.

üdv.

 17. bedivere — 2012-03-14 21:31 

Nagyon jó poszt, nem is gond, hogy a szavazást hanyagoltuk… 🙂

Amikor azt olvastam, hogy Haider Karintia kormányzója volt, felötlött bennem, hogy talán délszláv vonatkozása van a történetnek- elvégre Jugoszlávia szétesése is szóba került. Az 1991-92-es horvát, majd az 1992-95-ös bosznia-hercegovinai háborúk a nemzetközi szélsőjobbnak remek alkalmat adtak arra, hogy akcióba lépjen- nem csak politikai értelemben. A neonácik több alakulatot is létrehoztak Horvátországban, a helyi kormány tudtával, sőt segítségével. Néhány száz osztrák újfasiszta fiatal is érkezett, akik kiképzés után a horvátok oldalán harcoltak a szerbek és a délszláv muzulmánok ellen. Jörg lehetséges, hogy kapcsolatba került Tuđmannal ez ügyben. Haider a horvát és a szerb uniós csatlakozási tárgyalásokat valószínűleg ferde szemmel nézte- aligha örült volna, ha az addig is magas délszláv bevándorlás még inkább megnövekedne, ha a horvátok és szerbek belépnek az unióba. Lehetséges az is, hogy Jörgöt megzsarolták, hogy álljon le, ne ellenezze kibővítést, de ő megmakacsolta magát. Vagy azzal vágott vissza, hogy tudomása van az újnáci csoportok visszaéléseiről, és nyilatkozik arról, hogy ebben számos délszláv politikus is érintett volt. Lehet, hogy Jörg Haider haláláért egy balkáni állam volt a felelős- ott elvégre az ilyen leszámolás nem volt szokatlan…

 16. SzJoe — 2012-03-14 22:21 

@Rókakígyó, Van bizony! Ráadásul bármely tagállam területén bevethető, az adott állam megkérdezése nélkül! Eugendfor néven elérhető. Joga van operatív módszerekkel beavatkozni minden olyan ügybe, melyet Brüsszel (vagy mások?) fontosnak tartanak. Mint szakmabeli mondom, nagyon nem rosszak a felszerelései, eszközei! Bár ezt csak a tömény irigység mondatja velem.
Jörg pontosan az a kategória volt, ami leküzdésére létrehozták.

 15. Rókakígyó — 2012-03-14 20:48 

Tényleg az EU-nak van titkosszolgálata vagy kommandója, mint a vidékfejlesztési minisztériumnak?

 14. Rókakígyó — 2012-03-14 20:43 

Az ufók nincsenek is felsorolva? Az UFO-k már szart se érnek? És a KGB?

Szerintem azért lett mindig 2. helyezett a szavazáson, mert tényleg baleset volt. Azt hallottam, hogy a vw ebben az ügyben nagyon elő lett véve lévén a phaeton a megjelenésének évében messze a legbiztonságosabb autó volt, szerintem. Pl biztonsági öv bekapcsolása nélkül nem megy 50 km-nél gyorsabban, illetve létezik benne a veszélyesen közeledő tereptárgy esetére egy megfelelő irányú kitérésre indított automatikus kormánykorrekció, amire a sofőrnek csak rá kell segítenie.
Valszeg azért volt végzetes az ütközés mert többször csapódott ide-oda és nem lassult le eléggé a következő ütközés előtt.
A családi bosszút, az eu-t, az osztrákokat, féltékenységet szerintem ki lehet zárni. Nemigen volt érdekük ebben a résztvevőknek. A nácik biztos nem voltak.

Az UFO-k, na abban nem vagyok biztos, azok simán lehettek, mert bármire képesek:)

 13. mxplanet — 2012-03-14 19:40 

ha valoban brusszel volt, akkor orban kiralyunk is veszelyben van vegre:)

 12. andrej81 — 2012-03-16 23:25 

@tiboru, az SA-t kő keményen le is rendezték Himmlerék.

Moszadról érdemes elolvasni a kezdetükről szóló könyvet, aminek a címe persze most nem jut eszembe csak az hogy angolul olvastam olyan 8-10 éve. A lényeg, hogy nem kispályáztak már akkor sem. Szintén érdemes megnézni a The Debt (Az adósság) c. filmet is.

Jelen esetben nyilván nem lehet kizárni, hogy valamelyik gumitalpú csapatnak teleszaladt a zsákja, de szerintem inkább csendben figyeltek.

Azon meg egyenesen csodálkozom, hogy a fejlett nyugaton is megy, tehát hogy valaki megpróbálja, relatív nyíltan a háttérbeli kártyakeverést.

 11. miamai — 2012-03-15 14:28 

@tiboru, Akkor miért vitték a melegeket a gázkamrákba? Az csak egy sematikus kép, hogy a homoszexualitás nem egyeztethető össze az árja fajvédelemmel?

 10. tiboru — 2012-03-14 23:12 

@dabomisi,

A nácizmus és a homoszexualitás abszolút nem összeegyeztethetetlen; az SA vezérkara (Ernst Röhmmel az élen) olyan meleg volt, mint a parázs.

 9. dabomisi — 2012-03-14 21:55 

@cirus, Vagy lehetséges, hogy vannak olyan országok, ahol a politika nem egymás mocskolásáról szól, és lehet vállalható egy politikus a nemi preferenciáitól függetlenül (pl.: Berlin meleg polgármestere). Az már más kérdés, hogy ez a náci orientációval szerintem összeegyeztethetetlen (mmint a homokosság).

 8. cirus — 2012-03-14 17:20 

Az, hogy Haider meleg, nos ha ez igaz lenne, nem lehetett volna titokban tartani, és a politikai ellenfelek kihasználták volna, a bulvársajtó sem tudta volna visszafogni magát.
Haider nem él, lehet rá mondani akármit.
Annyi manapság a hazugság a “buzi” sajtóban, hogy az ember nem azt hiszi, amit olvas, hanem azt amiről azt gondolja: NA, EZ IGAZ LEHET.. Ergo ha az lett volna, az nem a halála után derül ki, hanem a választások ELŐTT.

Azt persze nem zárom ki, hogy ez a Petzner szerelmes volt belé, mint ahogy azt sem, hogy az ominózus estén összevesztek egy bárban, pl. azon, hogy Petzner szerelmet vallott neki, romba döntve ezzel Haider politikai elképzeléseit és terveit.
(Most pár napja meghalt Whitney Houston és már itt is a hír, leszbikus volt. Széchy Tamás mesteredző egy csomó olimpikont kinevelt és halála előtt, túl a 70-en valami vadbarom terjesztette róla: meleg.)

Más: nem akarom mentegetni, de az 1,8 ezrelék a közepes alkoholos befolyásoltságot jelent, ráadásul a vérben 60-90 perc elteltével tetőzik az alkoholszint, kábé ennyi kellett neki hogy a baleset helyszínére érjen.
Alkoholos befolyásoltság alatt volt, de nem volt részeg.

 7. dabomisi — 2012-03-14 17:04 

A kedves Jörg akár öngyilkos is lehetett részegen, mivel rájött, hogy kibékíthetetlen ellentétek feszülnek náci eszméi és homoszexualitása (biszexualitása), életmódja, zavaros gazdasági ügyei között. Például bevándorlás- és iszlámellenesként fogadott el pénzt arab/perzsa országokból/országból.
Annak ellenére, hogy a cikk remekül meg lett írva, az jutott eszembe, hogy Jörg Haider viszonylag kisstílű volt ahhoz, hogy különböző érdekcsoportok leszámoljanak vele vagy hogy a konteoblog hasábjain legyen a helye. Nem volt több egy kis ország egyik tartományának kormányzójánál. Másrészt azt az információt is fenntartással kezelem, hogy Ausztriában egy szélsőséges pártra a választók harmada szavazna. Egyébként ha ekkora volt a támogatottsága, akkor azt is figyelembe kell venni Jörg megítélésénél, hogy a támogatottság a halála után hogy változott. Ha nem csökkent jelentős mértékben, akkor fölösleges lett volna az EU-nak, vagy valamelyik más csoportnak eltenni láb alól.

 6. Attus Germanicus — 2012-03-14 17:00 

Nem illik konteósnak ilyet írnia, de itt végképp nincs egy árva gyanús jel sem, ami arra utalna, hogy nem egy sima közlekedési baleset volt. Jelentős sebességtúllépés, nagy mértékű alkoholfogyasztás. Más tudatmódósító szerre utaló nyom nincs.
Több független orvosi vizsgálat is megerősítette, hogy a halál oka a baleset, tehát nem kapott infarktust, stb.
Az időjárás ködös, az út felülete nedves, egy kanyarban a lassabb reflexű gépkocsivezető simán elveszíti az uralmát a jármű felett.
Az autó nem frontálisan, hanem nagyobbrészt oldalról ütközött a betonnak, tehát a gyűrődő zóna sem menthette meg. Nyilván a biztonsági öv sem volt bekötve (legalábbis én még nem láttam részeg gyorshajtót becsatolt övvel).

Az leszámítva, hogy az áldozat egy híres ember, tulajdonképpen minden egybevág ahhoz, hogy sima közlekedési balesetként könyveljük el.

Nézzük a másik szálat: 23:15-kor, ha nem is józanul, de elfogadható állapotban érkezik meg egy vendéglátóipari egységbe, majd másfél órával később többen látják, hogy erősen ittas. Utóbb bebizonyosodik, hogy valóban az volt, nem más szerek hatását tévesztették össze a tanúk az alkoholéval. Másfél óra alatt azért inni kell rendesen, hogy elérd ezt az állapotot, de korántsem lehetetlen.
Olyan tisztaságú szesz nem létezik, ami néhány korty elfogyasztásával ilyen hatást ér el, egy amúgy alkoholt bíró embernél. Kizárható, hogy valami más italt kapott a rendelt vodka, sör, akármi helyett, és ettől rúgott volna be ilyen nagyon – annak ellenére, hogy esetleg ez nem állt szándékában.

A gékocsit a VW mérnökei megfelelő állapotúnak találták (értelemszerűen nem figyelembe véve a baleset hatásait), semmi nyomát nem találták technikai vagy műszaki hibának (akár meghibásodás, akár szándékos emberi beavatkozás hatására), ami a baleset okozója lehetett volna. Ha tehát valaki esetleg az autóval játszott, akkor a VW-t is be kellett vonnia, ami finoman szólva is kockázatos.

 5. Eugenie Danglars — 2012-03-18 11:42 

@miamai,

Itt egy videó róla. Szerintem egyébként nem hasonlítanak…
http://youtu.be/ze6NNl036Nw

 4. miamai — 2012-03-15 14:25 

@cirus, ez bizony találó!!!! és igaz is!

Amúgy az FPÖ-ben ma is aktívan politizál egy bizonyos Roman Haider (Jörggel való rokonsági szálról nem szól a fáma). Az FPÖ tavaly nyáron szerződéssel vonta szorosabbra nemzetközi kapcsolatait a Szlovák Nemzeti Párttal (Jan Slota – ahoj!!)

 3. cirus — 2012-03-14 16:57 

A magyar szál kimaradt: talán ne felejtsük el, hogy Haider számára az “idegen bűnözők”, akiktől meg kellett védeni Ausztriát, nem kis részben magyarok voltak.

Na jó, csak vicceltem..

 2. pujkicu — 2012-03-14 16:45 

Tiboru,szigorúan vesztegetési szándékkal írtad? 🙂 Hálánk üldözni fog. (Nemsokára érdemben is kommentelek, csak még nem olvastam a posztot… 🙁 )

 1. pobeda — 2012-03-14 16:28 

Kár lett volna kihagyni, nagyon jó lett. A család és vagy az örökösök változat “tetszik”. Bár a végrehajtókat lecsendesíteni csak egy jóval szervezettebb csoport tudja.Szóval lehet hogy más. 🙂

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök