2011-03-25–07:00

Roberto Calvi, Isten bankára

Mai posztunk főhőse eddig háromszor végzett a második helyen a témaszavazásokon, s ezzel kiérdemelte a külön a számára alapított Konteó-Ezüstérem Örökös Birtokosa megtisztelő titulus viselésének jogát. Úgy gondoltam, hogy ezek után végre tényleg itt az ideje megismerkedni annak az embernek az életével és halálával, aki ugyan még életében elnyerte a roppant hízelgő „Isten bankára” címet, de minden jel arra utal, hogy olyan nagy hasznát nem vette a kiemelt ügyfélnek. Sőt.

Tisztelt olvasók, ismerkedjetek meg Roberto Calvi szövevényes történetével.


Mielőtt azonban belevágnánk a történet húsába, a könnyebb áttekintés (és a majdani hivatkozások megértése) érdekében lássuk először egy olasz pénzintézet felemelkedésének és bukásának igaz históriáját. Sajnos rengeteg (csupa magánhangzóban végződő) névvel fogtok találkozni, de az ilyen sztoriknak ez az egyik hátulütőjük. Viseljétek türelemmel.

1.) A Banco Ambrosiano

A szóbanforgó bankot 1896-ban alapította Milanóban egy jogász, bizonyos Giuseppe Antonio Tovini. Az elnevezés főhajtás a lombard főváros negyedik századi püspöke, Szent Ambrus előtt, aki (többek között) arról nevezetes, hogy még azelőtt püspökké választották, mielőtt meg lett volna keresztelve.

Nem vagyok jártas a kora középkori egyházi eljárásjogban, de azt hiszem, ez egy igen szép teljesítmény.

Nos, a bankalapítással az volt Giuseppe deklarált célja, hogy – szemben a számos olyan világi pénzintézettel, amely kizárólag az anyagi gyarapodást hajhássza, s láthatóan elhanyagolja az erkölcsi értékeket, a jótékonykodást és az egyház támogatását – létrehozzon egy olyan pénzügyi vállalkozást, amely tőkéjével a Katolikus Anyaszentegyház (és ennek tagjai) legfontosabb pénzügyi pillére lehet.

Az évek múlásával a Banco Ambrosiano (a továbbiakban: BA) szépen gyarapodik, s a második világháború utáni évtizedre (nem túl meglepő módon) a több tízezernyi itáliai katolikus pap 85-90 százaléka nemcsak a saját megtakarításait, hanem gyakran a gyülekezet pénzét is a BA-ban tartotta.
A huszadik század hatvanas évei elhozták a pénzügyi szektor első globalizációját, s a bankok elkezdtek terjeszkedni. A BA sem volt kivétel: első körben a már akkor is adóparadicsom hírében álló Luxemburgban hoztak létre egy holding-társaságot (a nem túl meglepő nevű Banco Ambrosiano Holdingot), amelyet 1963-ban jegyeztek be. A BA Holding ötlete egy Carlo Canesi nevű archoz köthető, aki akkoriban a BA egyik igazgatója volt, majd 1965-től az igazgatótanács a bank elnökévé választja.

Holding: más társaságok részvényeit birtokló, azok felett irányítást gyakorló, közvetlen üzleti tevékenységet egyébként nem folytató gazdasági társaság.

Ennek a Carlónak (a holdingon túl) volt még egy zseniális ötlete: 1967-ben odahozta a BA-hoz Roberto Calvit, akit akkoriban az olaszországi bankpiacon valódi pénzügyi zseninek tartottak. Roberto beváltotta a hozzá fűzött reményeket, s teljesen huszadik századi irányt szabott a BA-nak: offshore cégek létrehozása a Karib-térségben, további bankok részvényei feletti rendelkezési jog megszerzése, kulcspozíciók elfoglalása a sajtótermékek piacán, satöbbi.

Roberto barátunk úgy volt vele, hogy ha már ilyen szép múltja van a BA-nak (lásd katolikus pénzintézet, kinyilvánított ideológiai alapok, kiakasztott kereszt az összes bankfiókban, stb.), akkor itt az idő, hogy szorosabbra fűzzék a szálakat a Vatikánnal, pontosabban a Szentszék bankjával, amely a roppant talányos és eufemisztikus Istituto per le Opere di Religione (a továbbiakban: IOR) nevet viseli; ezt talán úgy lehetne lefordítani, hogy a Vallási Művek/Műveletek Intézete.

Ez a szálszorosabbrafűzés egészen pontosan úgy nézett ki, hogy az IOR lassacskán megszerezte a BA részvényeinek jelentős részét, és Calvi mester roppant jó cimboraságba keveredett Paul Marcinkus érsekkel, az IOR (amúgy amerikai származású) elnökével.

2.) A probléma gyökerei

Önmagában az, hogy az egyik világegyháznak saját bankja van, s ez érdekeltséget szerez egy (azaz inkább több) magánbankban és biztosítótársaságban – nos, ez szerintem semmiféle problémát nem jelent. Még az sem, hogy az IOR (egy-két áttételen keresztül) a hatvanas évekre komoly tulajdonrészt szerzett az olasz nemzetgazdaság számos területén: az ingatlanüzletben, a nehéz- és a gyógyszeriparban, továbbá az energiaszektorban is. Egy évtizeddel később (tehát a hetvenes években) vatikáni százmilliók hagyták el Olaszországot és pihentek meg amerikai és nyugat-európai bankok széfjeiben, illetve lényegültek át külföldi részvényekké – a Szentszék pénzügyi illetékesei így próbálták csökkenteni az itáliai adóterheket, s növelni a hasznot.
Az igazi fordulópontot az a momentum jelentette, amikor Roberto Calvi felvetette az IOR illetékeseinek (jelesül Marcinkus érseknek), hogy bizony az offshore cégeket és az ezekhez kapcsolódó (roppant diszkrét) kajmán-szigeteki, bahamai és panamai számlákat mintha direkt azért találták volna ki, hogy az elképesztő olaszországi adóterhek elől menekülő tőkének biztonságos búvóhelyet nyújtsanak.
Az IOR pedig rácuppant a javaslatra. Körülnézett a pénzügyi szakértők piacán és rövid hezitálás után 1969-ben egy Michele Sindona nevű fazont bízott meg azzal, hogy a tőkekihelyezéseket lebonyolítsa.

3.) Michele Sindona

A Vatikáni Bank által kiválasztott pénzpiaci szakértővel egy apró gond volt csupán, méghozzá az, hogy a New Yorkban és Szicíliában tevékenykedő (és az amerikai maffia kemény magjához tartozó) Gambino-család pénzmosási szakértője volt. Michele (akit bankárkörökben simán csak Cápának becéztek) a szicíliai és az amerikai szervezett bűnözés heroincsempészetből származó dollárjait futtatta át a nemzetközi bankszektoron, s ebben az sem akadályozta, hogy közeli jóbarátja volt egy Giovanni Battista Montini nevű milánói püspöknek, akit a világ 1963-tól inkább csak a felvett nevén ismert: VI. Pál pápáról van szó.

Sindona imádta a titokzatos, rejtőzködő szervezeteket, hiszen mi mással is lehetne megmagyarázni, hogy a maffia mellett egy másik titkos társaság tagja is volt, mégpedig a Propaganda Due (P2) szabadkőműves páholynak, amely negyed évszázadon keresztül (1958-tól 1982-ig) könyékig benne volt minden olyan olaszországi eseményben, ahol a politikai vagy gazdasági hatalom kérdései dőltek el. A P2 irányultságát nem nehéz felvázolni, ha figyelembe vesszük, hogy vezetője (Licio Gelli) a Mussolini-féle fasiszta olasz állam egyik rajongója volt.

4.) Licio Gelli

A P2-es páholy Nagymestere a második világháború során kötelezte el magát a szélsőjobbos ideológia mellett, amikor az olasz fasiszta párt és a német nácik között politikai összekötői szerepet játszott. A kommunistáknál jobban senkit sem gyűlölt, s a hidegháború éveiben sokszor nyújtott anyagi segítséget azoknak a titkosszolgálatoknak, amelyek a komancsok nyugat-európai és dél-amerikai terjeszkedése elleni harcot szerepeltették abszolút prioritásként a szervezeti és működési szabályzatukban. Ennek jegyében Licio ott szerepelt például a CIA és az MI6 bérjegyzékén is, de nagyon komoly kapcsolatai voltak a perónista Argentína szakosodott szervezeteivel is.

A P2 igen komoly szerepet vállalt a Gladio fedőnevű félhivatalos szervezet működtetésében, amelyet a hidegháború legelején a nyugati titkosszolgálatok (élükön a CIA-vel) azért hoztak létre, hogy az olasz kommunistákat (bármilyen módszerrel) a lehető legtávolabb tartsák a politikai hatalomtól, s egy esetleges itáliai szovjet invázió esetén egyfajta partizánakció-sorozattal minél több borsot törjenek Moszkva orra alá.

5.) A nagypolitika

De kanyarodjunk vissza a BA és az IOR viselt dolgaihoz (nyugi, Michelével és Licióval még találkozunk ezeken az oldalakon).

Tehát 1970-et írunk, s a Vatikáni Bank (az Ambrosiano közvetítésével) elkezdi kifelé pumpálni Olaszországból a befektetők pénzét. A maffia által előzőleg jól bejáratott módszerek kiválóan működnek: a kiszemelt bankok és számlák között a tíz- és százmillió dolláros átutalások, a drágaköveket, aranyat, bemutatóra szóló részvényeket és készpénzkötegeket tartalmazó, számzáras és tűzbiztos diplomatabőröndök úgy cikáznak, mint a veszett fene. A buliba diszkréten a CIA is beszáll, elvégre a Langley-i fiúk mindig is tudták értékelni, ha az innen-onnan befolyó piszkos pénzeik (lásd például a vietnámi háború során a Cég által folytatott kábítószer-kereskedelmet) a washingtoni Kongresszus figyelő tekinteteit elkerülve landolnak a megfelelő számlákon, későbbi műveleti felhasználásra készen.

Az “okos” befektetések (mert az IOR, illetve hát a BA pénzét bizony dolgoztatták és fialtatták is ezeken a számlákon) még hasznot is termeltek, amiből aztán bőven jutott a P2 által finanszírozott itáliai szélsőjobboldali terrorcsoportoknak, Anastazio Somoza nicaraguai és Juan Perón argentin rezsimjének, de komoly jelek utalnak arra, hogy ezekből a pénzekből hozták létre később magát a lengyel Szolidaritást is.

6.) Az első összeomlás

1974 októberében csődöt jelent Sindona egyik pénzintézete, a new yorki székhelyű Franklin National Bank (FNB). A több éven át tartó pénzügyi nyomozás megállapítja, hogy az FNB vezetői maffiakapcsolatokkal rendelkeztek, bűncselekményekből származó pénzeket mostak tisztára, mérleget hamisítottak, fedezet nélküli csekkeket bocsájtottak ki, tiltott tőzsdei műveletekben vettek részt, egyszóval kimerítették szinte a teljes bétékát. Az is kiderül, hogy a Vatikáni Bank úgy 30 millió (akkori) dollárral volt benne ezekben az ügyekben (ez mai értékre átszámítva úgy 150 millió dollár, vagyis laza 30 milliárd forint).

Sindonát 25 évre elítélik, majd 1984-ben kiadják Olaszországnak, ahol ráadásnak emberölésért életfogytot kap.

Az emberölés: Sindona bérgyilkosokkal ölette meg azt a Giorgio Ambrosoli nevű olasz jogászt, aki annó perdöntő bizonyítékokat szolgáltatott az amerikai igazságszolgáltatásnak Michele szerepéről az FNB csődjében.

Michele Sindona 1986 márciusában (miközben Olaszország legjobban őrzött börtönei egyikében üldögél) éppen reggeli kávéját szürcsölgeti, amikor a torkához kap, hörren egyet, összeesik és meghal. A vizsgálat kideríti, hogy bögréjében (a minden bizonnyal kiváló minőségű olasz eszpresszókávén kívül) akkora adag cianid található, amely elegendő egy elefántcsorda megmérgezéséhez is. A tettes ismeretlen marad.

7.) Egy pápa halála

1978 augusztusában a Vatikánban új pápát választanak. I. János Pál egyik legfontosabb feladatának tekinti az egyházi állam megtisztítását az egyre kínosabbá váló gyanús  (pénzügyi és egyéb) kapcsolatoktól. Alig egy hónapig ül Szent Péter trónján, mert szeptember végén (azóta is tisztázatlan okok miatt) elhunyt. Az ügyről részletesen mi is megemlékeztünk itt.

8.) A figyelmeztető jel

Az olasz központi bank (a Banca d’Italia) 1978 őszén egy igen részletes jelentésben hívja fel az állami illetékesek figyelmét, hogy a BA körül nincs minden rendben. Egészen pontosan: hogy semmi sincs rendben. Rávilágítanak a vélelmezett szabálytalanságokra, a gyanús pénzügyi összefonódásokra, a piszkos (vagy legalábbis tisztázatlan eredetű) pénzek egyre jelentősebb hányadára, a külföldi kihelyezések minimum aggályos mértékére, stb. A jelentés gyászos jóslattal fejeződik be, amit nagyjából így lehetne zanzásítani: ha az olasz állam nem lép közbe, nagy bajok lesznek.

A főügyészség felkapja a fejét, majd kijelöli Emilio Alessandrini milánói vizsgálóbírót a jelentésben megfogalmazottak tisztázására. A 37 éves Emilio hatalmas elánnal lát munkához, de 1979 januárjában a Prima Linea nevű terrorcsoport egyik kommandója agyonlövi. Azóta az is világossá vált, hogy a terroristák mögött felbújtóként (és finanszírozóként) a Gladio (vagyis a P2 páholy) állt.

Innen kezdve a BA ellen irányuló vizsgálat eléggé fékezett habzásúvá vált, a Banca d’Italiát pedig megnyugtatták, hogy minden rendben lesz. Igaz, hogy egy évvel később Calvit feljelentik a devizaszabályok megsértése miatt (több milliárd lírát váltott át engedély nélkül dollárra és svájci frankra), 1981 májusában előzetesbe is kerül, majd négy évet kap valutaüzérkedését, de pár hónap fogság után feltételesen szabadon engedik.

9.) A Nagy Bankcsőd

1982. június ötödikén Roberto Calvi levelet ír II. János Pál pápának, amelyben a Szentatya közbenjárást kéri Marcinkus érseknél annak érdekében, hogy az IOR segítse ki a pénzügyi csávába került BA-t. Roberto azzal a vésztjósló mondattal hangsúlyozza a problémát, hogy “a BA összeomlása elképzelhetetlen katasztrófát idézne elő, melynek során a Katolikus Anyaszentegyház szenvedné a legnagyobb károkat”.

A pápa nem válaszol, s Marcinkus érsek hallani sem akar semmiféle anyagi mentőövről.

Egy héttel később, 1982. június 11-én Calvi (hamis útlevéllel, leborotváltbajusszal, Velencén keresztül) Londonba repül, kétségbeesetten próbálva felhajtani valami pénzmagot. Ezzel nagyjából egyidőben odahaza (mármint Rómában) kipattan a botrány, s a nagyközönség számára s nyilvánvalóvá válik az eddig csak pletykák szintjén terjedő hír: a Banco Ambrosiano fizetésképtelen, tartozása (illetve hát veszteségei) megközelítik a másfél milliárd dollárt (mai dollárban számolva ez úgy a duplája, vagyis három milliárd, mai forintban pedig 600 milliárd).

Calvi még otthon, csomagolás közben azt mondja a fiának, Carlónak: Ha nem segítenek rajtam és a bankon, olyan információkat fogok nyilvánosságra hozni, amelyek alapjaiban fogják megrengetni a Vatikánt, s amelyek hatására a pápának le kell mondania.

Hát… nem pont így történt.

10.) Calvi halála

1982. június 18-án reggel fél nyolckor egy postai kézbesítő arra lesz figyelmes, hogy a londoni Blackfriars híd egyik lábának alsó tartóoszlopán egy holttestet himbál a szél. Értesíti a rendőrséget, s egy fél óra múlva azonosítják a hullát: Roberto Calvi az, halála oka pedig fulladás. A bankár öltözékének valamennyi zsebében tégladarabokat és egyéb építési törmeléket találnak, valamint 14 ezer dollárnak megfelelő készpénzt fontban, dollárban és svájci frankban.

A helyszínen a halottkém még bizonytalanul hümmög, amikor a villámgyorsan összesereglett újságírók a halál körülményeiről faggatják, de a másnapra írásba foglalt szakvélemény egyértelműen az öngyilkosság mellett foglal állást. A Scotland Yard rekordidő (nyolc nap) alatt lezárja az aktát: bűncselekmény nem történt, idegenkezűség kizárva. Dixit.

További érdekesség, hogy Calvi személyes titkárnője és legfőbb bizalmasa, Graziella Corrocher (aki londoni távozása előtt segített neki egy teljes aktatáskányi anyagot összegyűjtenie, amivel végül elutazott) egy nappal Roberto halála előtt kiugrik a BA milánói székházának negyedik emeletéről és szörnyethal. Egy aláíratlan, írógéppel készített búcsúlevelet találnak a zsebében, amelyben Calvit kárhoztatja a bank tönkretétele miatt.

11.) Utózöngék

Carlo Calvi, a bankár fia nem nyugodott bele a történtekbe (főként az öngyilkossági verdiktbe), ezért pénzt, időt és energiát nem kímélve magánnyomozókat fogadott, akik (Jeff Katz new yorki szakember irányításával) hosszú éveken keresztül próbálták kideríteni, hogy mi is történt valójában Robertóval. A privátszimatok által összegyűjtött bizonyítékok alapján 1998-ban elrendelik a nyomozást és a kihantolt holttestet ismét megvizsgálják. Talán nem fogtok meglepődni, ha azt mondom: a szakértők megállapítják, hogy a halál oka bizony valóban fulladás, de idegen kéz által: Roberto nyakcsigolyáinak állapota arról árulkodott, hogy az akasztás előtt simán megfojtották.

Éveken át tartó nyomozás, majd ugyanilyen hosszú bírósági procedúra után végül minden gyanúsítottat felmentenek, az utolsókat pont azt idén. A dolgok jelenlegi hivatalos állása tehát az, hogy Calvi gyilkosai, azok esetleges felbújtói valamennyien ismeretlenek. Ja: az IOR (illetve a Vatikán) soha nem ismerte el felelősségét a BA csődjében, de “méltányossági és erkölcsi okokra” hivatkozva 1984-ben 224 millió dollárt fizetett be abba az alapba, amelyből a bankcsőd áldozatait kárpótolták.

12.) A konteók

És akkor lássuk, milyen verziói vannak a Calvi-gyilkosság hátterének. Túl sokat nem fogok rugózni a különféle alpontoknál, hiszen aki elolvasta az eddigi összefoglalót az előzményekről, az mindenféle szájbarágás nélkül is világosan látja az egyes alkonteók mellett szóló érveket.

12.1.) A maffia

A szervezett bűnözésnek akkor szaladt tele a zsákja Calvival és a BA-val, amikor Roberto megpróbálta kijátszani őket: a Gambinók jóváhagyása nélkül pörgetett át több tízmilliárd lírát a rendszeren, és – a megállapodások ellenére – nem forgatott vissza húsz százalékot a maffiacsalád bukszájába. A parancsot a gyilkosságra bizonyos Pippo Calò, a Cosa Nostra római “nagykövete” adta ki, és egy Silvano Vittor nevű bérgyilkos hajtotta végre. A szervezési munka dandárját Silvio Berlusconi (igen, a jelenlegi olasz miniszterelnök!) közeli üzlettársa, Flavio Carboni vállalta magára.

12.2.) A Vatikán

A Katolikus Egyházat nagyon kellemetlenül érintette volna, ha Calvi valóban kipakol, s egy olyan botrányt végképp nem tudott volna elviselni, amelynek hatására egy pápa kénytelen lemondani. Gondoljuk csak el: a világ több, mint egymilliárd katolikusának azzal kellett volna szembesülnie, hogy az anyaszentegyháza (a maffiával közösködve) jogtalan és erkölcstelen pénzügyi machinációkkal lehetetlenít el anyagilag sokmillió hívet. És teszi ezt egy olyan vallás, amelynek alapítója (egy zsidó fiatalember, úgy kétezer évvel ezelőtt) az emberek közötti szeretetet, az önzetlenséget, a szolidaritást és az anyagi javak megvetését hirdette (boldog a szegények, ugye), rongyokba öltözve, egy szamáron (és nem páncélozott szuperautóban) közlekedve… A Vatikán tehát lépéskényszerbe került, az Úr nagyobb dicsőségére természetesen, és felkérte az Opus Dei nevű (hozzá millió szállal kötődő) világi szervezetet, hogy tegyen valamit…     

Ja igen 1.: a Szentszék hivatalos közleménye szerint a BA és az IOR közötti kapcsolatokra, illetve a Vatikáni Bank 1972 és 1981 közötti tevékenységére vonatkozó dokumentumok jelentős része sajnos megsemmisült egy 1982-es épülettűz során, ezért nem áll módjukban ezeket egyetlen bíróság rendelkezésére sem bocsájtani. 

Ja igen 2.: A BA-t egy multinacionális befektetőcsoport konszolidálta, alig két héttel a Calvi-gyilkosság után. A spanyol, olasz, svájci és francia tőkéseket magába foglaló csoport tagjai köztudottan közel álltak az Opus Deihez.

12.3.) A P2

A szabadkőművesek (Calvi feltételezett előremenekülése miatt) veszélyeztetve látták mindazokat a “vívmányokat”, amelyekért oly régóta harcoltak. Roberto rengeteg olyan információval rendelkezett, amelyek nyilvánosságra hozatala heteken belül megsemmisítette volna a P2 olaszországi (és külföldi) pozícióit. A hírek szerint ráadásul Licio Gelli 1982 tavaszán egy komoly (több tízmillió dollárnyi) összeget adott át Calvinak, amelyet a P2 egyik panamai számlájára kellett volna befizetnie, a bankár azonban ezt (ostoba módon) “átmeneti kölcsönnek” tekintette, s a BA deficitjét próbálta vele kiegyenlíteni. Ez volt az utolsó csepp a szabadkőműves pohárban.

És nem utolsósorban: a híd, amely alatt megtalálták Calvi holttestét, a Blackfriars nevet viseli. Black friar = fekete testvér. A sötét csuhába öltözött szerzetes az olasz szabadkőművesek egyik szimbóluma, s magát a Testvériséget jelképezi.

12.4.) A CIA

Az amerikaiak jó ideig csak hűvös távolságtartással figyelték a főként európai színtereken folyó pénzügyi machinációkat, majd (a Vatikán erősödő kommunista- és szovjetellenes tevékenységét értékelve) anyagilag is beszálltak az üzletbe. A lengyel pápa örült az óceánon túlról érkező segítségnek (lásd még a Szolidaritás-vonal), s amikor Calvi a kétségbeesés szélén gyakorlatilag megfenyegette a Szentszéket, Ronald Reagan (nem utolsósorban a mintegy 65 milliós amerikai katolikus közösség szavazatára számítva) felhívta Langley-t és arra kérte a fiúkat, hogy találjanak valami megoldást. Márpedig azok a srácok mindig tele vannak ötletekkel.

12.5.) A szovjetek

Az elsődleges (és felületes) logika azt mondatná velünk, hogy Moszkva ellenérdekelt volt Calvi halálában. Azonban gondolkozzunk csak egy kicsit orosz aggyal: mi történik, ha Roberto valóban kitálal? Hát korántsem biztos, hogy valódi botrány lesz belőle, hiszen egy-két ember állításával (és pár dokumentummal) szemben ott áll a Vatikán teljes tekintélye és a nyugati titkosszolgálatok befolyása, valamint ezek pénzügyi lehetőségei.

Ha valaki, a szovjetek aztán igazán tudták, hogy a Rendszerrel folytatott csatát az Egyén csak elveszíteni tudja.

Nem; az oroszok (magukból kiindulva) úgy gondolták, hogy a bankár meggyilkolása sokkal nagyobb károkat okoz majd a lengyel pápa által irányított világvallásnak, mint egy esetleges sajtótájékoztató. Ha az egy évvel korábbi merénylet (Ali Agca) nem hozott eredményt, akkor majd a Calvi halála során a Vatikánra fröccsenő sár megteszi a hatását.

Nem így történt; a Szentszék viszonylag sértetlenül, jelentősebb arcvesztés nélkül megúszta az ügyet, de ezt akkor a Lubjanka elemzői nem látták előre.

Egy másik alverzió szerint 1982 márciusában a KGB megpróbálta beszervezni Calvit, de ez ellenállt.

12.6.) Az olasz állam

A hetvenes évek az “anni di piombo” (ólomévek) címkét kapta az olasz belpolitikában. Egyre súlyosbodó válságok, anarchia, a szervezett terrorcsoportok felbukkanása és virágzása, emberrablások, nyíltszíni gyilkosságok, az egymást érő kormányválságok, káosz a közigazgatásban, mindent elsöprő korrupció, az országot megbénító gigasztrájkok, tüntetések… Az olaszoknak (elképesztő nehézségek árán) a nyolcvanas évek elejére sikerült valahogy stabilizálniuk a helyzetet (legalábbis önmagukhoz képest), és nagyon nem hiányzott egy olyan esemény, amely Itáliát visszalökte volna a pár évvel korábbi anarchikus viszonyok közé.

Márpedig Roberto Calvi tervezett lépése, a BA pénzügyi hátterének megvilágítása nagyjából ilyen hatással lett volna (ne feledjük, a BA akkoriban a legnagyobb kereskedelmi bank volt Olaszországban)…

Emanuele De Francesco, az olasz polgári titkosszolgálat (a Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, vagyis a SISDe) vezetője áttekinti a helyzetet és hoz egy huszáros döntést…

12.7.) A tanúvédelem-konteó

Roberto nem halt meg, az olasz és az amerikai hatóság megbundázta a dolgokat. Calvi helyére egy holttestet tettek, a bankár pedig bekerült a tanúvédelmi programba (plasztikai műtét, készpénz, all inclusive). Cserébe hosszú éveken keresztül segítette információkkal az FBI-t és az olasz bűnüldözőket, főleg a maffiaellenes harcuk során.

A vatikáni vonalról természetesen mindenki nagyvonalúan megfeledkezett – vagy nem. A Vatikánt kézben tartani sem utolsó mulatság ugye…

Hát ez lett volna a Calvi-konteó. Szavazás után ne feledkezzetek meg a kommentelésről, gyakorló katolikus olvasóink figyelmét pedig felhívom a gyónás fontosságára.

Ápdét: A Roberto Calvi-poszt kibővített verziója is elolvasható (29 másik konteó mellett) a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

 

Kategória: EgyébCímkék: , , , , , ,

80 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 80. realcorpus — 2014-11-03 03:59 

Csak, mert kezembe akadt és szerepel a posztban is a neve:

“Az olasz alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánította azt a letartóztatási parancsot, amelyet februárban bocsátottak ki Marcinkus érsek, a Vatikáni Bank elnöke ellen. Az amerikai főpapot azzal vádolták, hogy felelősséget visel a legnagyobb olasz magánbank, a Banco Ambrosiano 1982-ben bekövetkezett bukásáért. Az érsek a letartóztatási parancs miatt öt hónapja nem hagyta el Vatikán állam területét. A pápai tisztségviselők azzal érveltek, hogy a Vatikán egyrészt szuverén állam, másrészt a Vatikáni Bank az állam központi adminisztrációjához tartozik, tehát tisztségviselőinek diplomáciai mentességük van.”
Magyarország – 1987. augusztus 2.

 79. cseko46 — 2014-07-08 12:59 

HÁT.

Adva van egy a katolikus papok bétététeit kezelő VILÁG SZÉLTÉBEN HOSZÁBAN nagyságu pénz intézet.

Részvények felvásárlása a fő profilja.Igy bele nyulhat a makro gazdasági történések folyamába.

Amelyhez hozá számitja magát a vatikánum MÜVELETI szektora.

Szerintem ekkor vonja maga melé a CIA BISZTONSÁGI PROTOKOLJÁT IS.

A LÁTENS FELADAT ÉS TAKTIKA :A VILÁG KÜLÖNBOZŐ RÉSZEIN DIVERZÁNS ERŐK ÉS SZELEMISÉG KONCENTRÁLÁSA, és bevetése.
A pogány bölsevik TERJESZKEDÉS meg fékezésének igényével.

A PÉNZUGYI ALAPJÁT EZEN MISZIÓNAK AZ AMERIKAI BÜNÖZŐK TEVÉKENYSÉGÉRE AKASZTVA KELLET MEG SZOKSZOROZNI.

Ezért mint CIA müvelet a KGB és MÁS ellen érdekelt szereplők látókörébe helyeződot..

Annak veszélye hogy ezen erők a KGB PÉDÁUL BIZONYITÉKOKAT ADHAT A VILÁG KÖZVÉLEMÉNYE KEZÉBE.

ARRÓL A TÉNYRŐL HOGY A VATIKÁN A NYUGATI VILÁG GYERMEKEIT A SALYÁT VAGYONÁVAL JUTATJA HOZZÁ A HEROINHOZ.

Azonnali intézkedéseket tett szükségessé.
Érthető módon.

Kérem az opusz deji nem piskóta alakulás.

 78. cseko46 — 2014-07-08 12:20 

@The Drunken Master (a.k.a. Eltiron):

NO EZT NEM SZERETEM
A pűspök egy nagyobb gyülekezet vagy több kis de öszevont gyülekezet köztisztelt vezetője lehetet csak anno.

 77. miamai — 2014-02-24 16:10 

Megérett a gyümölcs:

http://www.hir24.hu/kulfold/2014/02/24/uj-miniszteriumot-hozott-letre-a-papa/

“Ami az IOR vatikáni bank sorsát illeti, Lombardi azt mondta, hogy erről még nem született döntés.”

 74. lilith18 — 2013-01-04 11:01 

Probléma: “a Szentszék még mindig nem tett teljesen eleget az Európai Unió pénzmosás elleni irányelveinek”

Megoldás: “igyekeznek minél előbb találni egy külföldi bankot, amely biztosítja a blokkolt szolgáltatásokat”

Neeeem, véletlenül sem az, hogy nem mosunk többé pénzt. Nem. Keresünk másik bankot, ahol folytathatjuk a maffiázást.

http://index.hu/kulfold/2013/01/03/a_vatikant_visszalottek_a_keszpenzkorba

 73. miamai — 2012-05-25 21:03 

@miamai:
lemaradt a konteós kérdés: ki fizet kinek? és ki nem akarja, hogy kinek ne fizessenek? (a papok felszentelésükkor szegénységet is fogadnak, azaz, hogy saját személyes vagyonuk nincs és nem is lesz)

 72. miamai — 2012-05-25 20:59 

Azt írja a mai vatican news (tényleg van ilyen!!), hogy bizalmatlansági indítványt fogadott el az IOR felügyelőbizottsága Prof. Gotti Tedeschi elnökkel szemben. Azt is írják, hogy nagyon szomorúak emiatt, és a bíborosok tanácsa elé terjesztik a döntést, akik majd határoznak a következő lépésekről (“On Friday the Commission of Cardinals will assess the consequences of the motion taken by the Board and decide on the most appropriate steps to be taken in the future”)

No most: Benedek pápa elég idős már és gyengül az egészsége. Továbbá a Vatikánról még nem olvastuk, hogy az államadóssága nemkívánatos módon meghaladta volna a GDP-jét.

http://www.news.va/en/news/president-of-ior-receives-vote-of-no-confidence

 71. GZZEEEE — 2011-05-02 08:16 

Ez a P2 meg a szélsőjobb hogy jön össze az rejtély, de Jézust kijelenteni zsidónak….hát nem tudom

 70. 178996 — 2011-03-25 18:14 

[aranypenz.blog,hu](#11255415):

Köszi!

A kép a helyszínen készült, de – amennyire tudom – reprodukció.

 69. 179598 — 2011-03-25 16:45 

Ez a kedvenc konteom.

 68. Rogal Dorn — 2011-03-25 12:38 

“És teszi ezt egy olyan vallás, amelynek alapítója (egy zsidó fiatalember, úgy kétezer évvel ezelőtt) az emberek közötti szeretetet, az önzetlenséget, a szolidaritást és az anyagi javak megvetését hirdette (boldog a szegények, ugye), rongyokba öltözve, egy szamáron (és nem páncélozott szuperautóban) közlekedve… A Vatikán tehát lépéskényszerbe került, az Úr nagyobb dicsőségére természetesen, és felkérte az Opus Dei nevű (hozzá millió szállal kötődő) világi szervezetet, hogy tegyen valamit…”

Hmm…ez lenne a Moszad szál? 😀

Azért azt hozzáfűzném, hogy Jézus személyesen nem volt vallásalapító (Saul-Pál), illetve a zsidósága is igencsak kérdőjeles.

 67. aranypenz.blog,hu — 2011-03-25 10:33 

Jó poszt, gratula! Az akasztott ember képe a helyszínen készült, vagy filmből van?

 66. tiboru — 2011-01-04 23:05 

@Zabalint:

Szerintem de…

 65. Zabalint — 2011-01-04 18:04 

Michael Corleone a Keresztapa trilógiában nem Carlo Gambino-ról van formázva, legalábbis ami a vatikáni ügyeket illeti?

 64. Thaddeus Griffin — 2010-12-30 13:01 

@tiboru: Hehehe, a jó öreg “Teflon Don”. Még a kapcsolat is megáll a Gambino család miatt 🙂

 63. tiboru — 2010-12-29 19:14 

@Scala:

:-)))

Viszont ha már a tedeschikről esett szó, akkor a “Gotti” teljesen ontopik név egy vatikáni bankárnak.

 62. Scala — 2010-12-29 15:17 

@tiboru: Igen, az a rész priceless. 😀

Hozzátéve empírikus tapasztalaton alapuló sanda gyanúm, hogy a ‘mediterrán, nem kimondottan keresztény szemléletű üzletemberek’ viselik a Tedeschi (és típusú) nevet… gyönyörű kis képlet. Szebb már nem is lehetne. :-)))

 61. wazelin — 2010-12-29 14:36 

@Scala: Én is most akartam írni, hogy biztos mostanra sikerült lefordítani ezt a cikket és meg is tették a szükgéses lépéseket 🙂

 60. tiboru — 2010-12-29 14:24 

@Scala:

És a legjobban ez tetszett:

“…Ettore Gotti Tedeschi, aki a pénzügyi etika szakértője.”

Pénzügyi etika… Ez a klasszikus oximoron 🙂

 59. tiboru — 2010-12-29 14:21 

@Scala:

Pont most néztem én is 🙂

 58. Scala — 2010-12-29 14:20 

Eddig sikerült elhúzni, de most asztalra csaptak, önkéntes bölcs belátással (HAHAHAHA).

index.hu/gazdasag/vilag/2010/12/29/sajat_bankot_alapit_a_vatikan/

 57. belső elhárítás — 2010-12-08 11:32 

Ha már szó volt az Il Divóról, az állítólag Andreotti által lelövetett, zsaroló újságíró szintén köztük ténykedett: en.wikipedia.org/wiki/Carmine_Pecorelli

És úgy általában: en.wikipedia.org/wiki/Category:Members_of_Propaganda_Due

 56. belső elhárítás — 2010-12-08 11:25 

A P2 érdekességképpen megér egy külön írást, ha esetleg még nem került rá sor. Politikusok, iparmágnások és újságírók mellett a még nem poltikus Berlusconi bácsi is tagja volt, meg az olasz hadsereg, csendőrség és pénzügyőrség majdhogynem teljes akkori vezérkara, illetve a titkosszolgálatok fejei is, és tényleg elég sok dologban benne lehetett a kezecskéjük újfasiszta puccskísérlettől a Moro-gyilkosságon át a bolognai robbantásig.

Egyébként a Polip első évadjaiban szerepel egy hasonló szervezet, Laudeo professzor, vagy ki a vezére.

 55. egy hang — 2010-12-02 11:41 

Engem az utolsó félmondat gondolkodtatott el: “gyakorló katolikus olvasóink figyelmét pedig felhívom a gyónás fontosságára.”

Érdekes a párhuzam az egész konteó, a Machete c. filmben levő jezsuita pádre illetve Charles Chiniquy 50 years in the church of Rome c. műve közt. Vagyis hogy hogyan használták fel mindig is a jezsuiták a gyónási titkot saját befolyásuk növelésére saját elmondásuk szerint. Ezekből kifolyólag szerintem belső infók nélkül lehetetlen kideriteni hogy a Vatikán melyik szervezetének adta ki Calvi meggyilkolását és nem is ez a lényeg. Jó volt olvasni ezeket.

 54. sapuh — 2010-12-01 20:49 

@Rókakígyó: Az ókorban hangosan tanultak csak olvasni az emberek, és furcsaságnak számított, ha valaki magában is tudott olvasni.

Így legalább az ókori dolgozatírások közben esélytelen volt a puskázás…

 53. Super aGyuri — 2010-12-01 15:55 

@tiboru: Csak nem a Wikileaks alapítójáról, Havelange vagy milyen úrról beszéltek, aki ellen 188 országban adtak ki elfogatóparancsot pedofília és erőszakos nemi bűncselekmények miatt, továbbá egy elhagyott New York-i utcán megtalálták az ő nevén lévő 1968-as évjáratú Chevrolet-ben (akkor még nem Daewoo) az “Mohamed adta, avagy Hogyan térítsünk el repülőgépet papírvágó késsel” című tiltólistás könyv első szamizdat változatát?

A “Mióta nézi a CIA komplett hülyének az egész világot?” konteó mikor jön?

 52. Rókakígyó — 2010-12-01 13:33 

@tiboru: Jójó… Akkor holnap fog meghalni….

 51. tiboru — 2010-12-01 13:28 

@Rókakígyó:

Mondom: HOLNAP jelenik meg a poszt!

🙂

 50. Rókakígyó — 2010-12-01 11:00 

@Püspök utcai gombaszedő: Azért nem, mert csendben lehet olvasni szájmozgással:) Én így képzelem a papságot anno:) Mármint csendben, szájmozgással. Azért furcsa ez a megjegyzés Ágostontól, mert szerintem szájmozgással nehezebb olvasni, mint anélkül, a hangos olvasásról már nem is beszélve.

@tiboru: Máris meghalt a csávó?:)

 49. Püspök utcai gombaszedő — 2010-12-01 10:54 

@Rókakígyó: Az nem ugyanaz? Hacsak nem volt hasbeszélő, ami viszont igen mókás lett volna 🙂

(Nem mintha ő lett volna az első a történelem során, aki erre képes lett volna, csak egyszerűen nem volt szokás akkoriban, legalábbis a papság körében.)

 48. tiboru — 2010-12-01 09:15 

@N.Zoli:

Holnap reggel olvasható a WikiLeaks-konteó…

 47. Rókakígyó — 2010-12-01 09:01 

@Püspök utcai gombaszedő: Nem csendben, hanem a szája mozgatása nélkül. De asszem mintha ezt Ágoston is tudta volna.

 46. N.Zoli — 2010-12-01 00:39 

off

Azt hiszem a Wikileaks-es JA, ha hamarosan nem is hal meg, de valami tortenni fog vele. Szerintem ket konteoblog poszt mulva, breaking poszt fog rola szolni.

 45. Kendan — 2010-11-30 13:07 

@tiboru: Ők (Azok) már régóta figyelemmel kísérnek téged T 🙂

 44. tiboru — 2010-11-29 18:22 

@sapuh:

Hm, eddig rendben is van, csak mások ne kövessenek 🙂

 43. tiboru — 2010-11-29 18:21 

@orbiq:

Köszi az elismerést!

A BA (a holdingján keresztül) számos olyan (magas kockázati besorolású) pénzügyi machinációban vett részt a hetvenes években, amelyek elvitték nemcsak a hozamot, hanem a tőke jó részét is: valutatranzakciók, ingatlanspekuláció, tőzsdézés, stb.

Arról nem is beszélve, hogy nem tudta teljesíteni a vállalásait a maffia felé, amikor az alvilágtól vett fel “áthidaló kölcsönt”, márpedig a Cosa Nostra uzsorakamatot számolna fel még Szent Péternek is…

Ez egy klasszikus adósságspirállá nőtte ki magát 1978-1979-re, amelyből nem nagyon volt kiút.

 42. sapuh — 2010-11-29 16:07 

Hú, most esett le. A Fenyő-poszt bizonyította, hogy a magyar sajtó tiborut követi, a Calvi-posztból pedig kiderült, hogy az olasz nyomozóhatóságok is :)))

De félre a viccel, az anni di piombo annyi konteo-alapanyagot tudna adni, hogy tiboru élete végéig csak ezeket írhatná…

 41. sapuh — 2010-11-29 15:57 

Sajnos csak a print változatban olvasható:

hvg.hu/hvgfriss/2010.47/201047_a_vatikan_penzugyei_isten_malmai

 40. orbiq — 2010-11-29 13:50 

Gratulálok!, nagyszerűen van megszerkesztve, csak nem értettem, hogy mitől adósodott el a BA?

 39. tucano — 2010-11-28 12:56 

@Halálkufár: De kirakta a kufárokat, nem pedig beszállt velük az uzsora-üzletágba:)Egyébként ennél súlyosabb belső egyházi filó ellentmondás csak a Buddha – Dalai Láma viszonylatban merül fel.

 38. Halálkufár — 2010-11-27 22:49 

Jézus szemére vetni, hogy bezzeg ő nem ment páncélautóval…na mindegy. Páncélszamár meg nem volt. Jó lenne már egy gnosztikus konteó is mert ez a Jézus hippi volt féle-szeretet, szolidaritás stb finoman fogalmazva nem közelíti meg a lényeget. A szabadkőművesek meg nem lehetnek olyan hülyék, hogy leleplezik magukat, inkább rájuk akarták terelni a gyanút.

 37. bioLarzen — 2010-11-27 11:57 

@khamul: Valóban, a Wiki pölö a “blackfriar” beírására automatikusan át is irányít a Dominican Order címszóra.

bio

 36. khamul — 2010-11-27 00:23 

@tiboru:

‘”Black Friars” is a common name for the Dominican Order of friars’

Szóval a hidat nevezhetnénk Domonkosok hídjának (v.ö. Ferenciek tere). Bár elismerem, hogy a Fekete Testvérek mégis jobban hangzik…

kösz a posztot!

 35. Rammjaeger83 — 2010-11-26 18:23 

@tiboru:

Plusz az NSZK-ban, Belgiumban és Hollandiában is. Lényegében egy szovjet támadás esetén a hátországban a gyanús elemeket likvidáló halálbrigádok és a front mögött működő partizánegységek feladatkörét kellett volna ellátniuk, kb. ebben az időrendi sorrendben.

 34. tiboru — 2010-11-26 16:14 

@Rammjaeger83:

Hát a Gladio volt a CIA (és a NATO) úgynevezett “stay behind army”-elméletének olaszországi ága. Úgy tudom, volt valami hasonló Görögországban, Spanyolországban és Törökországban is.

 33. Rammjaeger83 — 2010-11-26 14:43 

A Gladio nem “csupán” egy sokkal nagyobb művelet része volt?:

http://books.google.hu/books?id=selp1WHca_0C&dq=nato's+secret+armies&source=gbs_navlinks_s

 32. bioLarzen — 2010-11-26 12:13 

@rognork: Ali Agca mondott már érdekes dolgokat… Sokat… Kicsit (…) túl sokat is…

bio

 31. Appaloosa — 2010-11-26 10:54 

Szuper blog!

Bár még csak átfutottam.

I. János Pált nem engedték felboncolni, mert a pápákat nem lehet:(

Érdekes törvények vannak ott.

Nem tudom honnan jött nekem Josemaria Escriva neve az Opus Dei-ből, úgy emlékszem ennek a bizonyos “szentnek” a személye is belemosódik ebbe a vatikáni ügybe.

 30. rognork — 2010-11-26 07:52 

Mostanában jött elő Ali Agca a sztorival, hogy az egyik bíboros rendelte meg a 2. JP elleni merényletet. Simán benne lehet a pakliban, hogy nem a ruszkik csinálták. Vélhetően szerettek volna egy még hajlékonyabb pápát mielőtt beüt a krach, de így sikerült.

 29. dzsugasvili — 2010-11-26 01:09 

Gratulálok, ez aztán az összeesküvés-elmélet! Ennyi gyilkosságot és háttér-intrikát egy helyen még a legdurvább amcsi sorozatok se produkálnak. Még ma se.

Ez a II. JP meg tényleg nagy kujon lehetett, ezt már máshol is olvastam. Szokták emlegetni ugye, hogy I. JP megjósolta, hogy ő lesz az utódja, mert mögötte ült hat sorral, stb-stb. Ezt ugyebár az isteni sugalmazással szokták magyarázni. Közbe meg lehet, hogy szerencsétlen csak utalni próbált valami csúnya, nagyon csúnya dologra. És a legjobb, hogy mire mindennek a valóságalapja kiderülhet majd, úgy 100 év múlva, addigra már II. JP régesrég “szent” lesz, vagyis példakép minden keresztény (katolikus) ember számára…

 28. tiboru — 2010-11-26 00:05 

@G.d.Magister:

Köszi az elismerést és a mottó fordítását!

És nem, II. János Pál még nem volt, de majd rá is sort kerítünk…

 27. böme — 2010-11-25 23:48 

Nagyjából a Vatikán is maffia, legalábbis semmilyen eszköztől nem riad vissza, ha a tekintélyének megörzéséről van szó! 🙂

 26. G.d.Magister — 2010-11-25 22:41 

Nagyszerű poszt, mester! Két, na jó, három film jutott eszembe: az egyik természetesen a halhatatlan Polip című olasz sorozat – milyen jól illett volna bele ez a sunyiképű Michele Sandoni! – másodszor egy most látott minisorozat (Valamilyen ifjúság, Olaszo. 1950-es évek és napjaink között egy családtörténeten keresztül), és persze a Keresztapa III. Elég rémes ez a vh. utáni Olaszország-történelem, de izgalmas, persze jó messziről.

Ja, egy szerény hozzájárulás: a Gladio címerén: silendo libertatem servo, azaz, hallgatással őrzöm a szabadságot. Sajátos…

Ja, a II. János Pál elleni merénylet volt már? Biztos volt, írj be nekem egy feketepontot…

 25. Lófasz Hadnagy — 2010-11-25 21:10 

Tuti a Vatikán(i) kör(ök). Gondolom egy iciri-picirit se hiányzott nekik, hogy Calvi barátunk borítson olyan finom témákról, mint a Vatikán kapcsolata a Cosa Nostrával, vagy pl. I. János Pál halála…

 24. Vatikán, pénz, etc. — 2010-11-25 19:24 

Voltak mostanában is kisebb-nagyobb botrányok a Vatikán pénzügyei körül, és nemrég egész könyv jelent meg a Vatikán bankja, a Vallási Művek (Istituto per le Opere di Religione), nos, hát a nemzetközi pénzmosás elleni standardoknak nem egészen megfelelő…

 23. proletair — 2010-11-25 17:19 

Most nézem, hogy a Gladio jelvénye egészen összfegyvernemire sikerült. Ejtőernyő, kard, horgony, sasmadár, lángok… Nem rossz:)

(most olvasok tovább)

 22. Gloria Mundi — 2010-11-25 17:10 

Sztem az Egyházat az se rendítené meg, ha megtalálnák Jézus holttestét. Túl régi és túl nagy súlya van már ahhoz, h bármi elpusztítsa.

Egyébként meg ismét élvezetes konteo, grat 🙂

@Püspök utcai gombaszedő: Bizony, ez mennyire természetellenesnek hatott. 🙂

 21. Thaddeus Griffin — 2010-11-25 16:27 

@tucano: Hajajj, az elején nem véletlenül mutatták be a P2-t is 🙂 Érdeklődöknek: Az Il Divo című alkotásról van szó, amely Guilio Andreotti, hétszeres olasz miniszterelnök életéről szól, kapcsolatba hozva mind Calival, Sidoneval és sok-sok nemes, “tiszteletre méltó férfiúval”.

 20. sirdavegd — 2010-11-25 16:27 

szerintem Berlusconi volt… ;P

 19. Püspök utcai gombaszedő — 2010-11-25 16:26 

@The Drunken Master: Ami viszont egyedülálló teljesítmény volt Ambrustól az az, hogy tudott csöndben olvasni. Már ha hihetünk Szent Ágostonnak.

 18. soroslo — 2010-11-25 15:41 

respect! ilyen vérzivataros magánnyugdíjpénztárprivatizáló időben index címlapra kerülni nagy dicsőség. 🙂

 17. stoppos76 — 2010-11-25 15:31 

A szovjet vonal kicsit azért sántít, mert akkor miért álcázták öngyilkosságnak? Egyszerűen agyonlövik, oszt csók. Akkor lehetett volna belőle botrány

 16. tiboru — 2010-11-25 15:26 

@tucano:

Köszi, javítom…

 15. 1116001 — 2010-11-25 15:20 

Ismét egy remek konteó:)

Tudom lerágott csont, de hiányolom a zsidókat:D

Nekem is a maffiás leszámolás tűnik a leghihetőbbnek. De a Vatikánt mint felbujtót sem zárnám ki.

 14. tucano — 2010-11-25 15:19 

Nem halt meg, a főnökénél van hosszú értekezleten.

@Thaddeus Griffin: Azt hiszem az fb-n tárgyalt film abszolút ideillik!

És ha már, akkor az milyen, hogy Agca bevádolta Agostino Casaroli bíborost? Zseniális húzás, még életében konteót gyárt. És hogy ne kelljen sokxor olvasni az agymenéseimet, ez egy kicsit kapcsolódó betiltott háború ellenes/olasz belpolitikáról szóló zene, vagy legalábbis az olasz MTV-ben, meg a Berlusconi-féle tévékben/rádiókban nem mehetett le. Könyv az egyik kézben, bomba a másikban:

http://www.youtube.com/watch?v=v-3kFaNyfPE

És még: Tiboru! az offshore, ha adóoptimalizálásra gondolsz vagy tengeri olajkitermelésre, akkor mindig egybe íródik. Bocs a szakbarbárkodásért, de naponta legalább 50x le kell írnom:) Egyébként pont ez a botrány és néhány lord hívta fel a figyelmet az offshore adótervezés lehetőségeire, nem véletlen, hogy a 80-as években vált a szellemi szabadfoglalkozásúak kedvenc technikájává!

 13. Titus Pullo Urbino — 2010-11-25 14:50 

Érdekes volt, köszönjük Tiboru. Szerintem a maffia volt, vagy a maffia, de az is lehet, hogy a háttérből a maffia irányította az akciót. E három változatot tartom valószínűnek, a többi kizárható. Holnap megyek gyónni 🙂

 12. tiboru — 2010-11-25 12:37 

@The Drunken Master:

Köszönjük a kiegészítést!

 11. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2010-11-25 12:28 

BTW (hogy a témához is hozzászóljak) az Opus Dei érintettsége a gyilkosságban nem jelenti azt, hogy a pápa, vagy akár bármelyik beosztottja benne lett volna a dologban. Az O.D. tipikusan “pain in the ass” a Vatikán számára, csakhát a mondott okokból (túl sokat tudsz) nem taszíthatják ki őket. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a “katolicizmust sajátosan értelmező” O.D.-s vezetők döntöttek úgy, hogy a pápaságot megvédik akár “saját maguk ellenében is” és ők cselekedtek saját szakállukra. Csakhát ilyen opció nincs a szavazásban, csak olyan, hogy “a Vatikán”, ami egészen más pasta.

 10. bioLarzen — 2010-11-25 12:28 

@Thaddeus Griffin: Hát, azt nem tudom, de mindenesetre csak gesztikulálva tud beszélni, mindent olajbogyóval eszik és az összes macsak eltűnt a környéken…

bio

 9. Thaddeus Griffin — 2010-11-25 12:27 

@bioLarzen: olász? 😀

 8. bioLarzen — 2010-11-25 12:22 

Ja, amúgy apám szomszédja egy bizonyos Kálvi Róbert, amolyan helyi uzsorás – lehet valami összefüggés? 😀

bio

 7. The Drunken Master (a.k.a. Eltiron) — 2010-11-25 12:21 

“Szent Ambrus előtt, aki (többek között) arról nevezetes, hogy még azelőtt püspökké választották, mielőtt meg lett volna keresztelve.

Nem vagyok jártas a kora középkori egyházi eljárásjogban, de azt hiszem, ez egy igen szép teljesítmény.”

Annyira nem is ritka dolog. Az őskeresztény egyházban nem dívott a gyermekek/újszülöttek megkeresztelése, a kersztelkedést komoly, életet formáló rítusnak tekintették. Tehát simán belefért az, hogy valaki eljárt a gyülibe szentmisére, találkozókra, vitatkozott a vezetőkkel (ez akkoriban teljesen természetes volt), de nem vette fel hivatalosan a keresztséget. Amennyibe egy világilag tekintélyes emberről volt szó, akit a gyülekezet is tisztelt, simán megválaszthatták előljárójuknak.

Apokrif források szerint Kelemen, a 4. római püspök (értsd: pápa) szintén csak megválasztása után (de még felszentelése előtt) vette fel a kereszténységet.

Bocs a kitérőért és gratula a poszthoz.

 6. bioLarzen — 2010-11-25 12:21 

Hát, ez esetben az összes lehetőség abszolút lehetségesnek hangzik nekem… Még úgy is, hogy a Moszad ez esetben kimaradt 🙂

bio

 5. Thaddeus Griffin — 2010-11-25 12:09 

Ja igen, az én elméletem, nem hiszem, hogy meglepő lesz, a maffia-P2-Vatikán-olasz állam.

 4. Thaddeus Griffin — 2010-11-25 12:05 

Ááááá, már vártam nagyon 🙂

Annyival kiegészíteném, hogy Michele Sidone a 70-es évek végén, amikor nagyon közelítettek hozzá a nyomozók az Inzerillo-Gambino-Spatola-Bontane heroincsempész körben érdekelt maffiózókkal megrendezte saját elrablását, annak reményében, hogy így zsarolja meg régi politikai barátait, hogy kihúzzák a szarból. Az emberrablók az “Elnyomott Proletárok Bizottsága a Jobb Életért”, naná, hogy fake szélbalos csoport, hogy követeléseiknek hangot adjanak, még bele is lőttek Sidone combjába. Igaz, előtte érzéstelenítették, de hát melyik kamu rablásnál nem így történik? 🙂

 3. tiboru — 2010-11-25 11:54 

@Enok mester:

Most néztem utána: 1976 júniusában az olaszországi szabadkőműves közösség a 444.L.S./1976-os számú határozattal nyilvánította megszűntnek az addigi tagszervezetet, a P2-t.

 2. tiboru — 2010-11-25 11:46 

@Enok mester:

A Propaganda Due 1945 és 1976 között a “Grande Oriente d’Italia” reguláris szabadkőműves-szervezet tagja volt páholyként.

Főként angol nyelvű forrásokból dolgoztam, ahol a P2 vezetőjét Venerable Master-nek írták/mondták, ezt fordítottam (ezek szerint) tévesen nagymesternek. Elnézést.

 1. Enok mester — 2010-11-25 11:32 

A P2-t szabadkőműves-páholynak mondják közkeletűen, de valójában egyik reguláris szabadkőműves-szervezethez sem volt köze.

Különben egy páholynak nem lehet nagymestere. Nagymestere csak nagypáholynak van.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök