2012-10-19–22:58

Elbert János halála

Bevallom, nem lepődtem meg túlságosan, amikor a Konteóblog 13. szavazóposztjának győztese (kényelmes, közel hat százalékos, vagyis 237 voks előnnyel) egy újabb hazai történet lett, megelőzve a konspirációk olyan történelmi nagyágyúját, mint a frigyláda, hogy a génmanipulációs elméletekről és a Lockerbie-merényletről ne is beszéljünk. Az Elbert János rejtélyes halála óta eltelt közel harminc év nem volt elég ahhoz, hogy a magyar érdeklődők megnyugtató választ kapjanak a miértekre. Mai posztunk sem tűzi ki maga elé megoldhatatlannak tűnő célokat, mindössze – hagyományainkhoz híven – kövér kérdőjeleket rajzolunk, s lehetséges magyarázatokat adunk, amelyekből olvasóink kedvükre szemezgethetnek, saját véleményüket kialakítandó.

Hozzászokhattatok, hogy ha egy emberi halálhoz kötődő összeesküvés-elméletet dolgozunk fel, mindig egy rövid életrajzzal kezdünk. Tesszük ezt azért, mert hiszünk abban, hogy egy-egy életpálya befejeződésének körülményeit az előzmények ismerete általában érthetőbbé teszi, még akkor is, ha egyértelmű magyarázatot nem mindig ad rá. Nincs ez másként mai főszereplőnk esetében sem.

1.) Élete

Elbert János György (második utónevét soha nem használta, ezért mi se fogjuk) 1932 tavaszán született Budapesten. Apja (Elbert Ferenc) az első zsidótörvény után kikeresztelkedett magánhivatalnok (1939-ben a református vallást választotta abban a hitben, hogy a hátrányos megkülönböztetéseket családja majd megúszhatja), édesanyja (Weisz Zelma) egy terézvárosi zsidó cipészmester négy lánya közül a legfiatalabb, aki egy bankban volt titkárnő. Weiszék a negyvenes évek elején szintén kitérnek a zsidóságból, de – Elbertékkel ellentétben – ők a katolicizmust választják. Főhősünk zsidónak születik tehát, de a hagyományos felnőtté avatási szertartást (a fiúgyermekek 13 éves korban esedékes bár-micvóját) már nem szervezik meg neki, hiszen alig hét éves, amikor megkeresztelik.

Sok tízezer budapesti zsidóhoz hasonlóan az Elbert család (a nácik befolyása alá került magyar kormány nem igazán vette figyelembe a kikeresztelkedéseket) 1944 nyarán arra kényszerül, hogy elhagyja eredeti lakását és a sárga csillaggal megjelölt, úgynevezett zsidóházakba költözzön. Elberték a Bakáts térről a Kossuth Lajos utca 15. szám alatti bérházba hurcolkodnak, ahol a háború után is megmaradnak.  

A félárvává lett Jancsi (apját ’45 februárjában, az ostrom utolsó napjaiban egy becsapódó – állítólag Budáról kilőtt német – akna a szeme láttára tépi darabokra, ideiglenes sírját ő ássa meg az egyik unokatesvérével kettesben a romok között) az első békeévben kezdi a középiskolát, amit 1950-ben fejez be. Rögtön egyetemre megy: a nagyhírű ELTE Bölcsészettudományi Karán kezdi el felsőfokú tanulmányait, méghozzá a komoly perspektívával bíró, éppen ezért menőnek számító orosz-lengyel szakon. A két szláv nyelven kívül viszonylag rövid idő alatt megtanul még angolul is, németül (von Haus aus) már akkor tökéletesen beszélt. Fakultációként, illetve magánszorgalomból felveszi a svédet és a japánt; úgy tanul nyelveket, ahogyan más szotyolázik: minden látható erőfeszítés nélkül, szinte kedvtelésből. Oktatói noszogatásra természetesen az oroszra fekszik rá igazán, de olyannyira, hogy (már végzősként) kikérik tolmácsolni az egyre gyarapodó orosz szovjet állami küldöttségek mellé. Egy évet még Leningrádban is tanul, ahová köztársasági ösztöndíjjal, szovjet meghívásra utazik.

Az egyetem után két évig a DIVSZ (Demokratikus Ifjúsági Világszövetség) Külkapcsolati Osztályán dolgozik, először fordító- és levelezőként, később tolmácsként, majd szervezési csoportvezetőként. Itt alkalma nyílik kiváló kapcsolatokat kiépíteni a Béketábor valamennyi országából származó fiatal elvtársakkal, akiket (jó komancs szokás szerint) általában hazájuk gumitalpú szervezetei delegáltak.        

Demokratikus Ifjúsági Világszövetség: a nemzeti kommunista ifjúsági szervezetek internacionalista gyűjtőmozgalma (egyfajta Komintern, csak ifjoncoknak), amit a Varsói Szerződés államaiban úgy átitatott és behálózott a hazai és a szovjet titkosszolgálat, hogy – legalábbis egyes rosszmájú elemzők szerint – az ötvenes évektől kezdve gyakorlatilag a KGB egyik kiegészítő főcsoportfőnökségeként működött. A DIVSZ jelenleg is létezik, s talán sokaknak újdonság, hogy központja a mai napig Budapesten van, magyar tagja a Baloldali Front, a boldogult emlékezetű KISZ utódszervezete.

Elbert János ’56-os szerepléséről a mai napig keveset tudni, s az a kevés is meglehetősen ellentmondásos: egyesek a Budapestre november negyedikén bevonuló szovjet csapatok egyik magyar kísérőjeként vélték felismerni, mások szerint ő volt az akkori szovjet nagykövet, bizonyos Jurij Andropov (későbbi KGB-vezető, még későbbi szovjet pártfőtitkár) tolmácsa a Nagy Imréékkel folytatott, már november elsején megkezdett tárgyalások során.

Nem tudjuk tehát pontosan, mit tett (vagy mit nem tett) azokban a napokban, mindenesetre egy dolog tény: az 1956-ban megalapított világirodalmi folyóirat, a Nagyvilág rögtön lecsap rá és az alig 25 éves Elbert János az egyik szerkesztője lesz a kétségkívül színvonalas kiadványnak. Számos műfordítás fűződik a nevéhez; oroszból, angolból és lengyelből ültet át magyarra novellákat, regényeket, verseket és színdarabokat, szemlézi a külföldi irodalmi publikációkat, s gyakran kéri ki tanácsait a hivatalos kultúrpolitika (többek között a szocialista kultúrpápa, Aczél György titkársága) is.

Elég sokszor utazik külföldre irodalmi delegáció tagjaként (főként Varsóba, Moszkvába, Leningrádba és Kelet-Berlinbe – érdekes módon Nyugatra nem nagyon ment akkor sem, amikor tehette volna), de továbbra is vállal állami és pártszervektől érkező tolmácsolási megbízásokat. Andropov például (aki – mint említettük – 15 éven át volt a KGB teljhatalmú főnöke) minden budapesti látogatásakor őt kéri, s ha magasrangú magyar állambiztonsági küldöttség utazott Moszkvába, ritkán repültek Elbert nélkül, akit erre az időszakra „állami és pártérdekre” való hivatkozással kértek ki az ELTÉ-ről, illetve a Színház- és Filmművészeti Főiskoláról (mindkét helyen évekig tanított, a Tudományegyetemen tanszékvezető-helyettességig vitte). Vannak, akik arra is emlékeznek, hogy lengyel-magyar, sőt, orosz-lengyel tárgyalásokon is tolmácsolt; ez utóbbi felállás (magyar anyanyelvű személyről lévén szó) több, mint szokatlan, hogy ne mondjuk: meghökkentő.

1974-ben kinevezik az értelmiségiek elfekvőjeként elhíresült, valójában egy múzeum, egy fékezett habzású lájtos cenzori hivatal és egy ideológiai továbbképző kereszteződéseként működő Színházi Intézet igazgatójává, de ezzel párhuzamosan továbbra is tanít (sok egyéb mellett drámatörténetet, orosz és lengyel irodalmat, Shakespeare-t, műelemzést), előadásokat tart, s egyre gyakoribb vendége a rádió és a televízió kulturális műsorainak. Éli a budapesti entellektüel életét, közel a pártállami tűzhöz (de nem gusztustalanul közel), olvasgatja kedvenc könyveit, (mű)fordít, nyarait rendszeresen a Balaton-felvidéken, egy – Köveskál melletti – bérelt parasztházban tölti feleségével és cseperedő fiával. Egyszóval semmi különös, ami előrevetítené a közelgő tragédiát.

2.) A család

Nem szoktunk külön foglalkozni a célszemély családjával, de ebben az esetben kivételt teszünk – meglátjátok majd, hogy nem véletlenül.

Elbert János kétszer nősült. Először 1958-ban (más források szerint egy évvel később), de a kezdeti fellángolás mindkét részről hamar kihunyt, s alig két évnyi házasság után már a bontóperre is sor kerül; a nő nevére már senki sem emlékszik. A második feleség féligmeddig a szakmából jött: a későbbi dr. Elbert Jánosné a Magyar Nemzet főszerkesztői titkárnőjének a gyermeke volt s s, s egy elbűvölő, csodaszép lányként emlékeznek rá sokan. Józsa (más források szerint Clauzer) Zsuzsanna (a barátoknak simán csak Suzy) a megismerkedésüket követő harmadik napon elérte (más források szerint másfél óra is elég volt neki hozzá), hogy a nála tizenegy évvel idősebb, eléggé visszahúzódó Elbert megkérje a kezét. 1964-et írunk (vagy egy évvel korábban történt?), s Jánossal madarat lehet fogatni.   

Bő másfél év múlva, 1966-ban megszületik ifj. Elbert János, azaz (családi becenevén) Jánoska. A szülés, majd az azt követő időszak nem tesz jót az addig karcsú és jókedélyű Suzynak: a felszedett kilókat nemhogy leadni nem tudja, de havonta hozzájukpakol még továbbiakat. Nemcsak önmagát hanyagolja el, hanem főiskolai tanulmányait is feladja a bölcsészeten, kerüli a baráti társaságot, melynek sokáig egyik központja és rugója volt. A gyereket persze imádja, de már semmi sem olyan, mint azelőtt. A nyolcvanas évek legelején végül dramaturgnak felveszik a Thália Színházba (figyelemmel a Színművészetin is eltöltött pár félévére, ahol a saját férje tanította), de ez leginkább az Elbert János előtti tiszteletadás volt, nem saját érdem.

Mindezt Elbert is megérzi. Soha nem volt egy szoknyabolond, most sem válik azzá, a megoldást inkább a munkában keresi. Egyre több tolmácsolást és fordítást vállal be (Bulgakovtól Albee-ig), egyre több társadalmi szervezetben vállal aktív szerepet (a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnökségi tagja, a lengyel kultúra önkéntes magyarországi nagykövete, az orosztanárok hazai egyesületének elnöke, az orosz nyelv- és irodalomtanárok nemzetközi szervezetének alelnöke, hogy csak a jelentősebbeket említsük). Minden meghívást elfogad, érkezzen az nyugdíjas bányászoktól, úttörőörstől, szövőnők szakszervezeti klubjától vagy a Magyar Televízió Kulturális Főszerkesztőségétől. Részt vesz és szót kap könyvbemutatókon, szoborleleplezéseken, festménykiállításokon, színházi premiereken. És közben erősen elhanyagolja a tudományos munkát; egy kisdoktorit összehoz ugyan, de az egyetemi adjunktusoktól megkövetelt kandidátusi disszertáció egyre csak várat magára.

És ez így folytatódik, egészen addig a rejtélyes márciusi napig…

3.) A halálesetek

A múltkori beharangozóból mindenki tudhatja, hogy miért fogalmazok többesszámban. Vegyük akkor sorra az Elbert család tagjainak halálát.

3.1.) Elbert János halála

A történtek viszonylag jól dokumentáltak, noha a különféle beszámolókban apróbb (zömében lényegtelen részleteket érintő) eltérések felfedezhetők. Itt és most a legvalószínűbbnek tűnő forgatókönyvet tényszerűen vázolom fel, a lehetséges miértekre majd a konteóknál térek ki.

1983. március kilencedike, egy borús szerdai nap. Elbert nyolckor kezd a munkát a Krisztina körúti Színházi Intézet igazgatói irodájában, mint mindig, most is adminisztrációval: beérkezett dokumentumok kiszignálása, hivatalos levelek aláírása, meghívók átnézése (ezekből naponta tucatnyi is ott lapult a beérkező postában), vagyis semmi különös. Fél tízre már bejelentkezett nála egy osztályvezető a kulturális tárcától, vélelmezhetően a közelgő Magyar Költészet Napjához kapcsolódó tennivalókról akartak vele egyeztetni.

Fél tízkor megcsörren a telefon (nem a közvetlen, hanem a titkárságon csengő), a titkárnő (egy rutinos, jó ötvenes elvtársnő, akit Elbert úgy örökölt az elődjétől, Bizó Gyulától) bekapcsolja a hívót. Később erről csak annyit mond: egy, számára teljességgel ismeretlen férfihang volt, s az igazgató urat kérte. Majd pontosít: az ismeretlen telefonáló az igazgató elvtárssal akart beszélni.

Elbert becsukja az általában nyitva tartott irodaajtót, körülbelül fél percig beszél a hívóval, majd távozik. Még annyit odavet, hogy „nemsokára jövök!”.  Az a tény, hogy nem visz magával semmit (még az aktatáskáját és az asztalon kinyitva heverő, tőle szinte elválaszthatatlan noteszét sem) arra engedi következtetni a titkárnőt, hogy valóban csak percekre ugrott ki valahová.

Akkor látta utoljára.    

Mint említettem volt, a történtek rekonstruálása egészen jól ment a rendőrségnek, mert szinte minden, ezt követő másodperccel el tudnak számolni. Ezek szerint a Krisztina körúton Elbert taxit fog, s egyenesen a Rádió pénztárához siet, ahol felvesz egy éppen esedékes, 1050 forintos honoráriumot (nem volt az rossz pénz akkoriban, körülbelül egyhavi átlagbér negyedéről beszélünk). Innen (ugyancsak taxival) a Déli pályaudvarra hajtat, ahol még éppen elérte a tizenegykor induló siófoki személyt. A végállomásig megváltotta a menettérti jegyét (közalkalmazotti igazolványát becsülettel felmutatja a kasszánál, ezért ugyanis 50%-os kedvezmény jár), majd felül a vonatra.

A szerelvény már elindult, amikor a kalauz tájékoztatja az utasokat, hogy a Lepsénynél folyó pályakarbantartási munkálatok miatt a vonatról majd át kell szállni autóbuszokra, amelyek továbbviszik majd az embereket. Elbert rákérdez, hogy akkor hányra érkeznek Siófokra? A válasz hallatán (hát úgy egy óra körül, de lehet, hogy negyed kettő is lesz belőle) összevonja szemöldökét, majd Lepsénybe (más források szerint már Székesfehérvárra) érve leszáll a vonatról és a várakozó autóbuszok helyett taxiba vágva magát ezzel folytatja útját. A taxissal (aki a tévéből felismeri utasát) még beszélget is, melynek során például azt mondja, hogy Siófokon, a móló melletti Bányász üdülőben munkatársakkal van előre megbeszélt találkozója pontban egykor. Ezt a későbbi rendőrségi vizsgálat eredményei cáfolták: semmiféle lefixált találkozó nem volt napirenden, erről legalábbis sem egyetlen színházi intézetes munkatárs, sem a környék színházainak egyetlen dolgozója sem tudott. Ennek ellenére Elbert az út alatt legalább négyszer nézi meg az óráját.

A taxis később azt mondta jegyzőkönyvbe, hogy utasánál egy csomagot (mégpedig egy papírba tekert dossziészerűséget) látott, amit egyetlen percig sem tett le, végig a kezében tartotta. Hogy ezt a paksamétát hol és mikor vette magához, nem világos; a titkárnője szinte teljes bizonyossággal állította, hogy főnöke az irodából üres kézzel távozott.

A taxi 12 óra 50 perckor teszi ki a móló elejénél. Innen csak egy nagyon rövid séta a Bányász üdülő, amely azon siófoki létesítmények közé tartozik, amelyek egész évben nyitva vannak. Elbert belép, üdvözli a recepciónál tartózkodó fiatalasszonyt (a taxishoz hasonlóan ő is felismeri a tévéből), és kér egy „gyors és forró” kávét. Mivel az üdülő presszógépe éppen el van romolva, a recepciós sajnálkozva közli, hogy nem tud eleget tenni a rendelésnek, ezért a pár tíz méterre levő Napsugár (más források szerint Napfény) üdülőbe irányítja. János sajnálkozását fejezi ki, majd az órájára néz: 12 óra 55 perc. Elbúcsúzik a portástól, kilép a Bányász ajtaján, s elindul a mólón kifelé.

Innen kezdve élve már senki sem látta, de az időpontot jegyezzük meg: 1983. március kilencedike, szerda, déli 12 óra 55 perc.

Másnap, csütörtökön, március tizedikén reggel fél tíz óra körül egy kutyát sétáltató helybélinek feltűnik, hogy a móló melletti sekély (60-70 centis) vízben, a parti kövektől két-három méterre lebeg valami. Közelebb megy, s egy – arccal lefelé forduló – emberi testet fedez fel, körülötte pár százforintos bankjegy úszkál a víz színén. Azonnal berohan az első nyitva tartó presszóba, ahonnan felhívja a rendőrséget.

A helyi zsaruk körülbelül 10-kor kiszállnak, s a szakmai protokoll szerint elkezdődik a helyszínelés. Az ilyen eseteket (amikor első blikkre nem világos, hogy mi is volt a halál oka: baleset, öngyilkosság vagy netán emberölés) a szaknyelv „rendkívüli halál”-nak nevezi, és a vonatkozó szabályzat szerint az eljárási cselekményeket (halottszemle, nyomkutatás és -rögzítés, hatósági boncolás, stb.) úgy kell végrehajtani, hogy a későbbiekben (ha szükséges) az adatok és nyomok egy esetleges büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználhatóak legyenek. Ennek megfelelően történik minden – legalábbis a hivatalos tájékoztatás szerint. Mivel az iratait megtalálják a zakója zsebében, a holttest azonosítása nem jelent problémát. A siófoki kapitányság jelenti a megyének az eseményt, a megye az ORFK-nak, az ORFK a BM-nek; az információ nagyon gyorsan (úgy is mondhatnánk: meglepően gyorsan) végigfut a rendszeren, mert 10.30-kor (az előzőekben említett szolgálati úton visszafelé) már az az utasítás jön, hogy Elbert halálát kiemeltként kell kezelni. Erre ráerősít a pontban délben meghozott döntés: az ügyet elveszik a helyiektől és az ORFK folytatja a vizsgálatot.    

Nem akarok túl sokat időzni a hivatalos megállapításoknál, ezért ezekből csak a legfontosabb tényszerű részleteket elevenítjük fel:

– Elbert János karórájának üvege ütés következtében betört (vélelmezhetően egy sziklának ütődött), a mutatók egy óra öt percet mutatnak. Ebből (illetve a később kihallgatott taxis és az üdülői recepciós által elmondottakból, továbbá a boncolást végző szakember megállapításaiból) a szemle következtetése az, hogy a halál a feltalálást megelőző napon 13.05-kor következett be. Vagyis mindössze tíz perccel azután, hogy János elhagyta a Bányász üdülőt.

– a halál oka fulladás;

– az áldozat tüdejében vizet találtak, vagyis élve került a körülbelül a combközepéig érő vízbe;

– a testen (a szikláktól származó zúzódásokon kívül) más külsérelmi nyomot nem találtak;

– a rendőrorvosi végkövetkeztetés csak az idegenkezűséget zárja ki, az öngyilkosság és a baleset lehetősége között nem foglal végleges állást, de az utóbbit valószínűsíti;  

– az áldozat zakójának zsebében találják meg a szemüvegét, sértetlen állapotban;

– a baleset lehetséges okai közül a pár nappal később készült rendőri összefoglaló jelentés az áldozat – valóban létező – arcidegzsábáját emeli ki. A hivatalos forgatókönyv szerint miközben a mólón sétálgatott, Elbert Jánosra hirtelen rátört a mindent beborító fájdalom. Hogy ezt enyhítse, lement a mólóról, hogy hideg vízzel mossa meg az arcát. Levette a szemüvegét, zsebrevágta, majd lehajolt a vízhez. Ebben a pillanatban megcsúszik és beleesik a Balatonba. Közben eszméletét veszti (a fején több apró hámsérülés is látható, amelyek származhatnak a kövektől), s így fullad meg.

A rendőri vizsgálat az örök cherchez la femme lehetőségnek is utánajárt, de nem találtak szeretőt. Ezzel a megállapítással vitatkozik egy Miklós György nevű történész, a kalocsai főiskola tanára (aki amúgy a kommunista állambiztonsági szolgálat kutatója). Az ő információi szerint Elbertnek igenis volt egy nőismerőse, aki Siófokon élt, s akinek nőnapi ajándékot vitt azon a napon. Ez a nő (akit végül nem sikerült azonosítani) állítólag azt is végignézte, amint Elbert a vízbe esik és megfullad. Ha ez igaz, akkor joggal tevődik fel a kérdés: miért nem értesítette a hatóságokat?

Hogy a kutató honnan szedi az információit, az számomra nem világos, az viszont tény, hogy ő (mármint a történész) 1979 és 1989 között dokumentáltan a III/III „önkéntes és hazafias alapon” beszervezett ügynöke volt, először „Fehér Pál”, majd „Víg Pál” fedőnéven, s ifjúságvédelmi, majd belső ellenzéki vonalon dolgozott a kádárista titkosszolgálatnak, tehát a témával kapcsolatos hitelessége (előttem legalábbis) egy kicsit kétséges. De persze senkit nem akarok befolyásolni.

A rendkívüli halálesettel kapcsolatos rendőri intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni kellett nemcsak a BM-et, hanem a kulturális tárcát és az igazságügyet is. Önmagában ez nem lett volna meglepő (mégiscsak egy fontos elvtársról volt szó), az viszont igen, hogy maga az országos rendőrfőkapitány, a miniszterhelyettesi sarzsival is rendelkező Ladvánszky Károly altábornagy többször leutazik a siófoki helyszínre, majd személyesen is találkozik a család tagjaival. Ne feledjük: a hivatalos vélemény szerint egy triviális baleset történt, nem sorozatgyilkosság…

A korabeli (természetesen pártvezérelt) média több alkalommal is megemlékezik a szerencsétlen baleset áldozatává vált Elbert Jánosról…

Mielőtt továbbmennénk, még megemlítjük Ungvári Tamás (Elbert unokatestvére; ő azonosította a holttestet Siófokon) megfigyelését. Szerinte a halottszemlén készült fotókon (amiket megnézhetett) tisztán látszik az áldozat naptárfunkcióval is rendelkezőPoljot típusú karórája, amely tényleg egy óra öt perckor állt meg, de a naptárablakban tizedike látszik, s nem kilencedike. Ungvári interpretációjában ez azt jelenti, hogy János talán nem szerdán délben halt meg (mint ahogyan ez a hivatalos iratokban szerepel), hanem csütörtökön hajnalban. S ha ez így volt, akkor jogos a kérdés: hol volt és mit csinált Elbert 12 órán keresztül, azaz szerda déltől csütörtök hajnalig? És egy igazságügyi boncolás nem tudja megállapítani, hogy egy holttest 9 vagy 21 órán keresztül van a vízben?

Ungvári felvetésére a rendőrség (nem kicsit zavaros) megoldása a következő volt: Elbert biztosan egy igazi szórakozott professzor volt, ezért amikor az órája (kilenc nappal korábban) február 28-án éjfélkor február 29-re ugrott (az ilyen órák fel vannak készítve a szökőévekre is, ezért ha éppen nincs ilyen, február 28-án manuálisan kell előretekerni a naptárat március elsejére), ő ezt nem vette figyelembe, vagyis ezért az óra egy nappal későbbi dátumot mutatott, mint a valódi időpont.

Hogy ezen logika alapján az órának kilencedike helyett nem tizedikét, hanem nyolcadikát kellett volna mutatnia, az nem zavarta a jardot.

3.2.) Ifj. Elbert János halála

Az apja halálakor 17 éves Jánoska nem volt egy kiegyensúlyozott gyerek. Az otthoni feszültségek, anyja régóta tartó magábafordulása csak súlyosította az állapotát, s apja halálakor még egy (kicsit gyerekes, de annál nagyobb riadalmat kiváltó) öngyilkossági kísérletet is elkövet: egy ócska nyakkendővel próbálja úgymond felkötni magát a padlásszobában. Miután a rémült család körülveszi és elkezdik babusgatni, Jánoska (17 évének minden határozottságával és lendületével) kijelenti: igenis ki fogja deríteni, kik voltak apja gyilkosai! Ezt követően azonban gyorsan rendbejön, egy hét után már ismét iskolába jár, s áprilisban már örömmel újságolja anyjának, hogy beleszeretett az egyik osztálytársnőjébe, akivel nagyszerűen megértik egymást.

Ehhez képest egy májuseleji éjszakán eltűnik a lakásból, s három nap (más források szerint három hét) elteltével holtan húzzák ki a Dunából, valahol Tököl magasságában. A pesti folklór már másnap tudni véli, hogy a kezei hátul össze voltak drótozva, hogy lövésnyomok voltak rajta, hogy kivágták a nyelvét, de mindezen borzalmakat a hivatalos papírok nem erősítik meg. Egy nagykamasznak (apja halálát követő sikertelen kísérlete után) másodszor összejön az öngyilkosság, passz, lehet oszolni, nincs itt semmiféle látnivaló.

A konteósok azért már akkor sem pihentek: tudni vélték, hogy március kilencedikén délután Suzy Jánoskát küldte be apja munkahelyére azzal a feladattal, hogy hozza haza (az akkor még csak eltűntnek gondolt) Elbert irodában hagyott holmiját. Az aktatáska mellett felejtett notesz azonban (így az elmélet) tartalmazta annak a személynek a nevét, aki telefonon lecsalta az apát Siófokra, s Jánoska ennek alapján kezdett el nyomozni. Jutott is valami eredményre, ezért kellett meghalnia: egy rejtélyes üzenet őt is arra késztette, hogy éjnek idején távozzon otthonról – egyenesen a halálba. A történet első részét (a beküldésest) a család is megerősítette, a másodikat (a nyomozós-elcsalóst) természetesen senki.

A rendőrség állítja, hogy közvetlenül apja halála után Jánoska megpróbálta meggyőzni az anyját, hogy legyenek együtt öngyilkosok. Erről a momentumról a család nem tud (vagy nem akar tudni).

3.3.) Elbert Jánosné halála

Férje és fia két hónapon belül bekövetkezett halála (emberileg abszolút érthető módon) idegileg teljesen padlóra küldte Suzyt. Addigi depressziója tovább mélyült, s inni is elkezdett. Az otthon elfogyasztott pohár borokat a konyak váltotta fel, majd jött a kocsmákban egymás után lehajtott felesek korszaka. Hazaköltözött az anyjához, aki világosan látta a problémát. Mozgósította a szocialista összeköttetések teljes rendszerét, így Suzy augusztusban befeküdt a Sportkórház pszichoterápiás osztályára, ahol nem kisebb szakember, mint dr. Buda Béla (itt balra) kezeli.

Pár hét intenzív kezelést követően a neves pszichiáter megnyugtatja a családot: a körülményekhez képest minden a legnagyobb rendben van, Suzy állapota szépen javul, az öngyilkosság valószínűsége rohamosan csökken. Október elejére már ismét olyan stádiumban van, hogy hazaköltözhet a Kossuth Lajos utcai lakásba. Novemberben új állást is szerez: a Thália gerinces vezetői ugyanis nem újították meg a dramaturgi szerződését (ugye minek, Elbert János már úgyis halott, nem kell nyalni neki), viszont az Országos Széchenyi Könyvtár felajánlott neki egy könyvtárosi beosztást, amit örömmel el is fogad.  

Szűk egy évvel férje, tíz hónappal fia halála után Suzy élettársi kapcsolatot létesít egy István nevű férfival, akit az egyik környékbeli kocsmában ismert meg, s aki a Vasedény egyik belvárosi boltjában dolgozik eladóként. Három hónap „együttjárás” után István beköltözik az Elbert-lakásba, majd pár napra rá, ’84 egyik őszi hajnalán (más források szerint ’85 januárjában) Suzy áthajol a ház második emeleti körfolyosójának korlátján és leveti magát a magasból. A lebetonozott belső udvarra zuhan, a halál azonnal beáll. A vérbefagyott testet csak reggel fél hétkor veszi észre a házmester, aki felismeri az áldozatot és értesíti a mentőket. Ők ébresztik fel Istvánt, aki az egész éjszakát átaludta és nem vette észre, amint élettársa kilopózik a lakásból.     

Állítólag búcsúlevelet is hagyott, ennek tartalma azonban nem került nyilvánosságra.

Eddig tartott az előzmények és a tényanyag ismertetése. Biztosan nektek is lennének kérdéseitek mondjuk a rendőrséghez, esetleg a még élő családtagokhoz, a történészhez vagy a titkárnőhöz, esetleg a siófoki recepcióshoz. Nem tudom, közülük kik olvassák a Konteóblogot, de veszítenivalótok nincs, úgyhogy mindenkit bátorítok: kérdezzetek!

4.) A konteók

És akkor lássuk az összeesküvés-elméleteket, elvégre ezért vagyunk itt.

A konteók már órákkal Elbert János halála után szárnyrakaptak a pesti flaszteron; az itt és most felsorolásra kerülő verzió javarésze közel harminc éves, csak persze itt-ott még finomított rajtuk az elmúlt három évtized. Talán a megszokottnál több lesz bennük a kérdőjel, de bízom abban, hogy ezek egy részét közösen fel tudjuk oldani a kommentek között.

4.1.) Az öngyilkosság

A látszólagos sikerek ellenére 1983 tavaszára Elbert Jánosnak kezdett elege lenni az életből. Többféle verzió is van, hogy miért dobta el magától az egészet. Mivel már így is úgy néz ki, hogy mai posztunk rekordhosszúságú lesz, az alverziókat (mármint az öngyilkosságot alátámasztó lehetőségeket) csak röviden sorolom fel, bővíteni ti tudjátok őket, a kommentek között.

4.1.1.) A titokzatos nőismerős tényleg létezett, aki szeretőjét azért hívta le Siófokra, hogy személyesen jelentse be a szakítást. Elbert (aki nem erre számított) elvesztette az fejét, s hirtelen felindulásában a víznek ment.

4.1.2.) Évtizedek óta szerepelt a háromperakárhány (vagy a Moszad, esetleg a KGB, netalántán mindhárom) ügynökeinek listáján, de megbízói eddig semmi olyat nem kértek tőle, ami ellen különösebben berzenkednie kellett volna: hangulatjelentések, külföldi kapcsolatairól részletes beszámolók, színházi emberek különféle megnyilatkozásai, stb. Most azonban egy olyan feladatot kapott, amivel erkölcsi érzéke nem tudott egyetérteni. Hogy ez a feladat ténylegesen miben állt, senki sem tudhatja (vagy aki tudja, azt köti a szakmai titoktartási esküje), de mindenféle hírek szárnyra kaptak: hogy kiváló lengyel kapcsolatait kihasználva be kellett volna férkőznie a Szolidaritás legbelső köreibe és onnan kellett volna híreket hoznia. Hogy kifejezetten egy Lech Wałęsa elleni szovjet merényletben szántak neki kulcsszerepet, amit ő visszautasított. Hogy az izraeli titkosszolgálat kért tőle olyasmit, aminek Magyarország a komoly kárát látta volna, s Elbertben (eredeti származás ide vagy oda) felébredt a magyar hazafi és megtagadta a parancsot, s miután a családjával megzsarolták, inkább a halált választotta. Akárcsak később a fia és a felesége is, akik ugyancsak önkezükkel vetettek véget életüknek. Az pedig, hogy mit tudtak János titkosszolgálati kapcsolatairól, valószínűleg soha nem derül ki.

Apropó: vajon kikérte már valaki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából a teljes Elbert-dossziét? Hát a teljes rendőri vizsgálati anyagot a halálesetről? És vajon sért-e jelenlegi titkosszolgálati érdeket ezek esetleges nyilvánosságra hozatala? Élnek-e még olyanok, akiknek bármiféle közük volt Elbert Jánoshoz, mint ügynökhöz?

Megannyi kínzó kérdés. Harminc éve történt a haláleset, egy akkoriban huszonéves gumitalpú mára már nyugdíjas lehet, de még távolról sem olyan idős, hogy esetleg ne tudna visszaemlékezni bizonyos dolgokra. Már ha nagyon akar…

4.2.) A baleset

A rendőrségi verzió ezúttal tökéletesen fedi a valóságot: arcidegzsába, őrjítő fájdalom (aki átélte, az tudja, hogy ilyenkor tényleg minden egyes idegpályádon az észveszejtő fájdalom uralkodik, semmi másra nem tudsz koncetrálni, csak arra, hogy minél rövidebb idő alatt s bármi áron enyhítsd azt), lebotorkálás a moszatos, síkos, éles köveken az enyhet adó hideg vízhez, megcsúszás, fejbeverés, eszméletvesztés, fulladás. Hogy ki telefonált az irodába, meg hogy miért kellett Siófokra utaznia, kivel találkozott vagy nem találkozott – ilyen szempontból teljességgel irreleváns részletek. Miután a baleset ténye nyilvánvalóvá vált, a rendőrség (tegyük hozzá: joggal) nem forszírozta ezeket a momentumokat, elvégre az ügy szempontjából nincs jelentőségük, állampénzen magánéleti dolgokban turkálni pedig nem a bűnügyi szolgálat feladata.

4.3.) A gyilkosság

Nem kell különösen járatosnak lenni sem a kriminalisztikában, sem a pszichológiában ahhoz, hogy az ember világosan lássa: Elbert János halála mögött vegytiszta emberölés húzódik. Mert miért is lett volna öngyilkos (ráadásul ilyen módon) az az ember, akinek életpályáját egyrészt szakmai elismerések, másrészt magánéleti sikerek szegélyezik? Hogy a feleségével voltak apróbb gondok? Hogy nem tudott (nem akart) letenni egy nagydoktorit az asztalra? Ne vicceljünk: az ország lakosságának 99,9 %-a bármikor szívesen lecserélte volna a saját problémáit az övéivel. A halála hetében négy színház is műsoron tartott olyan darabokat, amelyeket ő fordított, rendszeres heti vendége volt a tévének és rádiónak, irodalmi díjakat és elismeréseket kapott, két egyetemen is állandó óraadó volt, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal.

A baleset meg talán még nevetségesebb magyarázat, a rendőrséget pedig innen is csókoltatjuk, ha akár egy pillanatig is elhitték a saját ostoba, kincstári verziójukat. Nem egészen száz méterre több (folyóvizes, összkomfortos, telefonos, személyzetes) üdülőtől lebotorkál a móló csúszós kövein, hogy a Balaton vizében mosson arcot?! És megszédül, majd belefullad a hatvan centis vízbe? És mit szóltok a százforintosokhoz, amelyek 21 órás ázás után sem itatódtak át annyira vízzel, hogy lesüllyedjenek? A szökőéves magyarázatot (amit a karórája naptárához fűztek a zsaruk) pedig hagyjuk, ha legalább a látszatát meg akarjuk őrizni a komolyságunknak.

Elbert Jánost bizonyos meggyilkolták, gyermekét és feleségét pedig valószínűleg ugyancsak. Volt egy információ, aminek Elbert a birtokában volt, ami még a nyolcvanas években is olyan értékes volt, hogy legalább egy (de az is lehet, hogy három) emberéletet is megért valakiknek.   

4.3.1.) A KGB

1983 tavaszát írjuk. A Kreml 1. számú irodájából immáron ötödik hónapja az a Jurij Andropov irányítja a bolygó legnagyobb államát, aki 1956-ban a budapesti szovjet nagykövet volt, s akinek Elbert János több alkalommal is a tolmácsa volt, s aki később (már a KGB teljhatalmú vezetőjeként) többször kérte, hogy ugyancsak ő fordítsa mondandóját, amikor a magyar elvtársakkal folytatott megbeszélést.

Gondolkozzunk együtt egy kicsit: mi lehetett olyan horderejű információ, ami miatt a szovjetek eltették Jánost láb alól? Vajon egy közel 27 éves információ most vált vitálissá? ’56-ban Elbert megtudott valamit, aminek valódi jelentőségéről csak ’83-ban győződött meg? Vagy most akarta megzsarolni Andropovot valamivel, ami csak mostanra, a hajdani nagykövet főtitkárrá válásakor ért volna be?

Esetleg a szovjetek rájöttek volna, hogy János a CIA-nek dolgozik?

A naptárat nézegetve feltűnik, hogy egy nappal Elbert halála előtt a szovjet-amerikai hidegháborús feszültség olyan magasságokba (vagy mélységekbe?) ér, amihez csak a húsz évvel korábbi kubai rakétaválság hasonlítható. Ronald Reagan elnök ugyanis a nemzetközi nőnapra időzíti híres beszédét, amelyben a Szovjetuniót a „Gonosz Birodalmának” titulálja, majd két héttel később bejelenti az amerikai űrfegyverkezési program elindítását.

Vagy azoknak van igazuk (például Odze György újságírónak és a már említett Miklós György történésznek), akik szerint Elbert szoros kapcsolatot épített ki ellenzéki orosz értelmiségiekkel, s az általuk jegyzett szamizdat-kiadványok Nyugatra csempészésében vállalt jelentős szerepet? Esetleg nem csak földalatti orosz irodalmat és publicisztikát, hanem szovjet államtitkokat is kijuttatott Leningrádból és Moszkvából? Egy együttműködési megállapodás aláírásának megtagadása azért ’83-ban már a szovjeteknél se járt automatikusan kivégzéssel, pláne, ha egy kipróbált magyar elvtársról van szó, nem pedig egy megátalkodott disszidensről.

Legalábbis nem az adott ország titkosszolgálatának beleegyezése nélkül.

4.3.2.) A magyar állambiztonság

Említettük már azokat az eseti megbízásokat, amikkel Elbert tolmács-szakértelmét olykor a magyar hivatalos szervek is igénybe vették bizonyos kényes (orosz és lengyel nyelvű) tárgyalások során. Vajon a Jaruzelski-féle szükségállapot 1981 decemberi bevezetésével kapcsolatos információk váltak nagyon forróvá ’83 márciusára? Esetleg a tervezett lengyelországi szovjet katonai beavatkozásnak, az ezzel kapcsolatos (titkos) magyar állásfoglalásnak voltak olyan részletei, amelyekkel Elbert tisztában volt, s mostanra érett meg benne az elhatározás, hogy ezeket külföldön nyilvánosságra hozza?   

1983 januárjában a Varsói Szerződés tagállamai Prágában csúcstalálkozót tartottak, s a magyar delegáció tolmács-csapatának állítólag Elbert János is tagja volt. Az ilyenkor hagyományos kétoldalú megbeszélések közül nekünk most a Kádár-Jaruzelski, illetve a Kádár-Andropov találkozók érdemelnek figyelmet, amelyeken (ha tényleg ott volt), Elbert egészen biztosan részt vett. Vajon tudomására jutott-e az egyiken vagy a másikon olyan információ, amivel nem tudott megbékélni? És hazaérkezését követően vajon beszámolt-e ezekről a feleségének, vagy másnak?

Azt már bizonyossággal (?) lehet tudni, hogy János szerepel a magyar ügynöklistán, csak a részletek körül van még óriási homály.

4.3.3.) A Moszad

Azt már a poszt legelején megemlítettük, hogy a zsidó Elbert család 1939-ben keresztelkedik ki. Erre ennél az alkonteónál még akkor is emlékeztetnünk kell az olvasókat, ha egyesek emiatt ismét a Konteóblogra sütik az antiszemita jelzőt.

Szóval a Moszad. Hát igen, az izraeli titkosszolgálat szajjánjairól (vagyis azokról az önkéntes, zsidó származású segítőkről, akik a világ számos országában készen állnak arra, hogy – az őshaza kérésére – segítsenek az izraeli érdekek érvényesítésében), szóval a szajjánokról már részletesen beszéltünk, amikor Fenyő János halálát vettük górcső alá. Nos, Elbert János lehet, hogy hétéves korában megkeresztelkedik ugyan, de amikor (valószínűsíthetően a DIVSZ-es időszakában) a fiatal zsidó állam képviselői megkeresik, nem utasítja el őket. Elvégre egy szajjántól soha nem azt kérik, hogy állampolgársága szerinti hazáját elárulja, és soha nem kényszerítik arra, hogy válasszon Izrael és aktuális országa között. Elbert is úgy vélte (számos mózeshitű honfitársunkhoz hasonlóan), hogy kettős identitása nem akadályozza semmiben: tud ő becsületes magyar ember, ugyanakkor Izraellel szimpatizáló zsidó is lenni.

Hogy ebbe a (legalább harminc éve fennálló és különösebb gond nélkül működő) kapcsolatba milyen prücök csúszott 1983 kora tavaszán, nem tudhatjuk. Talán rájöttek, hogy Elbert máshová is aláírt? Vagy olyan bűnt követett el, amit a moszadosok nem tudtak lenyelni? Ha igen, mi lehetett ez a bűn? Visszautasított volna egy olyan felkérést, amit nem tudott összeegyeztetni a lelkiismeretével? Megzsarolták volna, amire úgy reagált, hogy „akkor én most bemegyek a magyar elhárításhoz és mindent elmondok nekik!”?

Gyorsan tisztázzunk valamit: a Moszad (és általában a titkosszolgálatok) ügynökei csak a B- és C-kategóriás filmekben nyúlnak hatra-vakra fegyverhez, tőrhöz és/vagy ciánkapszulához. A valóságban ahhoz, hogy valaki kiérdemelje a halálos ítéletet, bizony kurvanagy és nagyon-nagyon rossz fát kell tennie arra a bizonyos tűzre.

Egy olyan komplex szervezet, mint egy gumitalpú cég sohasem cselekszik hirtelen felindulásból, érzelmek által vezérelve, s a jelentős döntéseik mindig (na jó: általában) testületiek; egy halálos ítélet pedig a nyolcvanas években még egy Szovjetunió típusú diktatúrában is több tábornoki ellenjegyzést kívánt, hát még Izraelben, ahol (s ezt még a zsidó állam ellenségei is elismerik) azért polgári demokrácia van, azokkal az ominózus fékekkel és ellensúlyokkal, amikről a jenkik olyan szívesen beszélnek, az alkotmányukra hivatkozva.

Persze elszabadult hajóágyúk mindig is voltak (lásd még Jerzy Popiełuszko atya gyilkosainak esetét Lengyelországban 1984 októberében), de ez a ritkább.

No, mindezzel csak azt akartam körülírni, hogy Elbertnek tényleg valami nagyon nagyot kellett alakítania, valami extrém módon (és közvetlenül) kellett veszélyeztetnie az izraeli/zsidó érdekeket ahhoz, hogy „kiérdemelje” egy moszados kidon (kivégzőosztag) közvetlen beavatkozását.      

4.3.4.) Szerelemféltés

Triviális verzió, de ne hagyjuk ki a számításokból: tételezzük fel, hogy tényleg létezett az a bizonyos szerető, akiről a 4.1.1. pontban írtunk. Nos, mi van, ha miután a csaj közölte szakítási szándékát, veszekedni kezdtek? És ha a nő (elővigyázatosságból) esetleg hozott magával valakit, aki – a konfliktus súlyosodását látva – simán belefojtotta Jánost a Balatonba? Vagy mi van, ha Elbert maga akart szakítani a csajjal, nem pedig az vele? Hősünk nem volt egy kifejezetten sportos alkat, az indulat, a szakítás miatt érzett düh pedig megduplázhatta a nő testi erejét…

Nagyjából ezek a fő konteók, amelyek tetszés szerint tovább is bonthatók, illetve bővíthetők a hozzászólásokban. A poszt valóban nagyon hosszú lett (ha jól számolom, az eredeti Seuso-konteó után a második a terjedelmi rangsorban), de remélem, hogy jól szórakoztatok. És persze abban is bízom, hogy a szavazás után (amelynél három verzióra voksolhattok, ha mondjuk szerintetek mindhárom titkosszolgálat piszkos mancsa benne van János halálában) a kommentek között a szokásos színvonalú vitát és kombinációs készséget fogjátok produkálni.

Ja: nem szoktam, de most kivételt teszek és két könyvet, valamint egy filmet is ajánlok azok figyelmébe, akik a témát valamivel jobban meg szeretnék ismerni.

1.) Ungvári Tamás: A védelem tanúja (Dovin Művészeti Kft., Budapest, 1990., ISBN 963 7895 06 X, pp 282). (Ön)életrajzi elemekkel bőven megtűzdelt memoár, sok filozofálgatással, egy kis irodalom- és politikatörténettel és úgy húsz-huszonöt oldalnyi izgalmas, intellektuális oknyomozással. Elég sokat merítettem belőle, hiszen mégiscsak családtag írta, de nem volt egyszerű rálelni az engem érdeklő részek kronológiájára, ami szemmel láthatóan nem a tanár úr erőssége.

2.) Odze György: A halál oka: politikai gyilkosság (M-Érték Kiadó Kft., Budapest, 2006., ISBN 963 9693 14 6, pp 232). A szerző dokumentumregényként aposztrofálja, szerintem egy közepes kémtörténet, ami az egyik Elbert-konteót fejti ki nagyon alaposan. Bevallom, én két óra alatt átfutottam és olyan sokat nem profitáltam belőle.

3.) Kabay Barna (filmrendező), Gyöngyössy Imre (forgatókönyvíró): Halál sekély vízben (egy 1994-ben forgatott, másfél órás politikai krimi, amely az Elbert-ügy alapján készült). Egyszer meg lehet nézni; hogy őszinte legyek, engem nem nyűgözött le.

Ápdét: Az Elbert-poszt kibővített verziója is elolvasható (29 másik konteó mellett) a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Utóirat: Ez a 11 oldalas poszt a Századvég elhíresült tarifáján számítva több, mint 5 millió forintba kóstálna (projektmenedzsmenti és tanácsadási munkával együtt), úgy tessék olvasni!

Kategória: EgyébCímkék: , , , ,

320 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 320. rdos — 2019-09-04 15:32 

@gigabursch: 🙂 A helyzet szerintem az, hogy ki lettünk moderálva tóretróról. A bűnünk csak annyi volt hogy egy nagyságrenddel részletesebb és jobb posztot ajánlottunk a nagyérdeműnek, ezt. 🙂

Mert a tóretrós ehhez képest említésre sem érdemes. A reklámra utaznak és a tartalom? Az 195o-es években Lada Nivát vizionált a terepen dolgozó szakiknak, hogy csak a legemlékezetesebb bakijukat említsem. 🙂 Mától leszoktam róluk. 🙂

 319. gigabursch — 2019-09-04 15:20 

@rdos:
Én is zenész…

Nekem is moderálják már egy hete…

 318. wintersturm — 2019-08-31 13:14 

Most ennyi év útán újraolvastam és feltűnt egy pár dolog. Ez a Bányász üdülő most Vértes hotel néven fut és a google szerint 1km-re van a moló tövétől. Szóval itt nagyon nem jön ki a matek, ha taxi 12:50-kor rakta ki a mólónál lévő parkolóban, hogy ért oda 12:55-re a Vértes hotelbe, ehhez azért már futni kell. Illetve utána vissza is a feltételezett baleset 13:05-ös idéjéhez ki kell lépni. A másik dolog a Napfény hotel még ma sincs téliesítve, szóval valószínűleg nem volt nyitva márciusban.

 317. rdos — 2019-08-30 20:59 

Újra elolvasva a posztot. Úgy tűnik, hogy Elbertet futárként használták a valakik (3 betűsök). A küldeményt a rádióban (vagy előtte utána valahol) vehette át, ahol a fizuját is felmarkolta, hiszen a munkahelyéről üres kézzel távozott.

Ami most eszembe jutott. Futárnak szerintem nem ekkora kvalitású szakit szoktak alkalmazni, arra jó lesz a 2. alabárdos is (közlegény). Szerintem ez Elbert Jánosnak is az eszébe juthatott, ezért fecsegett annyit a taxisnak mert érezte hogy ez nem egy szimpla futári feladat. 🙁

Abból hogy a tetem mellett nem találták meg a dossziét (plusz ugye a bányász üdülőben már 5 perccel a találka előtt ott volt) arra gondolok, hogy időre leszállította a küldeményt, amit át is adhatott – adott a címzettnek. A címzettnek vagy volt köze a halálához, vagy nem, tippem az hogy inkább igen. 🙁

 316. rdos — 2019-08-30 19:15 

A tó retró blogon is ez a téma. Alább.

https://toretro.blog.hu/2019/08/30/maig_kisert_a_legrejtelyesebb_siofoki_halaleset#more15031608

Tiboru mester jelen posztját linkeltem a tó retrón, még moderálásra vár.

 315. pandacsoki — 2018-08-19 22:29 

@paracelsus: nem akarok okoskodni, de ha a láb alól eltevők okot akartak találni a “balesetből” történt halálra, akkor a zsábás betegség miatt eszükbe juthatott a vízpart. Mert a zsába magában kevés, de ha bénultan a vízve fúl, az már valamivel jobb. De ehhez talán az is kellett vszínűleg, hogy Elbert úr rendszeresen találkozotton velük ezen a helyen, különben gyanút fogott volna.

 314. paracelsus — 2018-08-19 08:49 

Simán lehetett egy helyiérdekű szerető az ügy hátterében.
Ha egy titkosszolgálat tette el láb alól, miért kellett volna leutaztatni Siófokra? Kevésbé feltűnésmentes szólni neki, hogy “Elbert elvtárs, fáradjon már át ide két utcányira, lenne itt egy kis tolmácsolnivaló…” mint rávenni, hogy markoljon fel ezer forintot, pöfögjön le vonattal Siófokra, és menjen ki a partra. (Gondolom, a KGB-nek Pesten is volt rezidense…)

Meg ez a kávézás… ha “Andropov/Kádár/akárki főelvtárs hivat” dumával csalják le Siófokra, Elbert lóhalálában rohan, aggódik a menetrend csúszása miatt, taxiba vágja magát, akkor az utolsó métereken miért vált át kényelmesre, és slattyog be a hotelba kávézgatni?
Inkább életszerűnek tűnik, hogy a szerető (vagy a szerető férje) hívta fel azzal, hogy mindent tud, balhét csap, kitálal, ha Elbert nem válik el végre/nem fizet neki x összeget (nem kívánt törlendő). Elbert felmarkolja a honoráriumot (ami egy titkosszolgálati művelethez képest bagó, de egy mezei szerető szemében csinos összeg lehetett), talán hogy betömje a zsaroló szerető száját. Aztán a taxiban már megnyugszik valamelyest, “eh, lemegyek, beszélek azzal a libával/pasassal, kicsengetek neki egy kis pénzt, nem lesz itt semmi baj”, aztán Siófokra érve már nem látja olyan fenyegetőnek a helyzetet, úgy gondolja, hogy még egy kávé is belefér.

Aztán persze történhetett bármi, elvonult a szeretővel (vagy a szerető férjével) valahova tisztázni a dolgot, aztán elcsattant egy-két pofon, a szobatudós elesik, beveri a fejét… Ez az óramegállósdi is annyira Agatha Christie-s ízű, mintha valamelyik sokat olvasott krimiből merítette volna a tettes az ötletet.
Mindenesetre az, hogy a magába fordult, alkoholista nej hirtelen elhozatja a férje aktatáskáját, szintén inkább magánéleti szálra utal. Egy szétcsúszott asszonyt kevésbé foglalkoztat, hogy a férje miféle KGB-s, SZKP-s fejeseknek fordít, annál inkább, hogy ki az a cafka, akivel az ura csalja őt.

A rend őre meg elmaszatolták a dolgot. Elbert elvtárs népszerű, közismert ember, és a szocialista erkölccsel összeegyeztethetetlen volna, ha kiderülne róla, hogy szeretőt tartott, ne adj isten, teherbe ejtett valakit, vagy horrible dictu napvilágra kerülne, hogy mindkét kapura játszott.

 313. petiba — 2018-07-14 18:07 

@gigabursch:

Mosmééér??? Egy konteós oldalon? Lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég érettek, hogy mindezt felfogjuk XD
Vagy izé, beavatottak, vagy mik. Még nem ismerjük fel, hogy mi ez az egész. Hagymás bab, vagy krumplis hal. Bunkók vagyunk, Bugsykáim.

Én nem a rasszon merengtem el, hanem a személyes, konkrét tapasztalatodon XD

 312. petiba — 2018-07-14 18:00 

@white92:

Húpassz…A megfejtést hova köll beküldeni, tessékmondani?
És mit lehet nyereményezni?

 311. tiboru — 2018-07-09 18:35 

@white92:

Na ezt beengedtem, hogy ti is mulassatok egy kicsit 🙂

 310. déjvid — 2018-05-10 13:39 

Évek óta olvasom a Tiboru-féle blogokat, de még sosem láttam, hogy kitakarított volna valakit… 😀 Mondjuk én csak 10%-ot adok arra, hogy a srác paranoid skizofrén, és “komolyan” beszélt… a többi 90% az első tippem, hogy szándékos (ill. haszbarás) provokatőr… 😀

A konteóhoz:
“a titkárnő (…) bekapcsolja a hívót. Később erről csak annyit mond: egy, számára teljességgel ismeretlen férfihang volt, s az igazgató urat kérte. Majd pontosít: az ismeretlen telefonáló az igazgató elvtárssal akart beszélni.”

Vajon a titkárnő miért pontosít…? 83-ban olyan kirívó volt az igazgató _elvtársat_ kérni, vagy olyan gyakran fordult elő, hogy urazták a telefonban…? Vagy az lehet, hogy a titkárnő a gyors távozást a “magas politikai hellyel” kapcsolta össze fejben, amit lám, a hangsúlyos elvtársazás is alátámasztott…?

 309. gtibor — 2018-05-09 13:11 

307. @tiboru:

Ilyen ez a szerverkarbantartás. 😉

 308. tiboru — 2018-05-09 12:15 

@gtibor:

Az most egy ideig nem valószínű, a regisztráció átmenetileg szünetel 🙂

 307. gtibor — 2018-05-09 11:47 

white92 a másik éne. De szerintem várható továbbiak felbukkanása. 🙂

 306. zsolthy — 2018-05-09 11:36 

Igazából kicsit bajban voltam a szavazásnál hogy melyiket válasszam a “Meggyilkolta a szeretője” és a “Más majd kifejtem kommentben” közül mert nekem egy egészen hasonló konteó ötletem van:

Meggyilkol(tat)ta a szeretője

Én is abból indulok ki hogy tételezzük fel tényleg élt egy szeretője Siófok-on. Nézzük azt a tényt hogy Siófok és Budapest között azért van távolság. Namár most a távolság tekintetében a szerető és Elbert kapcsolata nyilván nem nagyon alakult jól és Elbert inkább maradt a feleségénél. A szerető meg összejött egy siófoki sráccal. Viszont azért a szerető meg akarta bosszulni hogy Elbert inkább a feleségét választotta ő helyette (arra gondolhatott a Szerető hogy ha igazán szeretne engem Elbert akkor átköltözne siófokra) ezért csapdát állított: Felhívta Elbertet és kis esetlen hangon azt mondta neki: Gyere le még egyszer utoljára Siófokra és búcsúzzunk el egymástól rendesen. A pénzt azért vette ki/fel Elbert hogy abból meghívja a lányt egy búcsú vacsorára/ebédre és azért sietett mert nem akarta megbántani a lányt azzal hogy késik a találkozóról. Eközben a szerető megbeszélte az új pasijával hogy ha megérkezik Elbert (mindegy hogy hogyan) öld meg! A többi már egyértelmű: Elbert megérkezik, várja eksz szeretőjét a mólón de az nem jön (illetve ott van csak távolabbról figyeli az eseményeket [ahonnan Elbert őt nem látja]) ekkor a Szerető új pasija Elbert mögé oson és leüti majd a vízbe dobja amibe (mivel eszméletlen kvázi nem tud kijönni) belefullad.
És ezzel meg van magyarázva a telefonhívás, a pénz felvétel, a vízbeesés, hogy bár üres kézzel távozott az irodájából, Siófokra érkezve volt nála egy dosszié szerűség (bár ezt a pénzfelvétel már megmagyarázza hiszen nyilván a pénz volt a dosszié szerűségben), mindent.

Aztán jön az ifjabb Elbert:

Ő valószínűleg jó nyomon járt hogy kiderítse apja halálának körülményeit ezért a Szerető és az új pasija megkeresték és őt is megölték.
Gondoljunk bele hogy tudná valaki magával azt megcsinálni hogy összedrótozza a saját kezét és utána le is lövi magát?! Alapból a saját kezedet összedrótozni lehetetlen de az meg pláne hogy összedrótozott kezekkel lelődd magad, fordítva meg pláne: ha már egyszer lelőtted magad hogy drótozod össze a kezedet?!

És végül Elbert né:

Ez az egyetlen amivel egyetértek, nem bírta már idegileg hogy a férjét, majd pedig a fiát is elveszítette ezért öngyilkos lett.

 305. tiboru — 2018-05-09 10:47 

Szolgálati közlemény.

Sokan jeleztétek, hogy alice666 és white92 nickek vállalhatatlan kommentekkel fárasztják a hozzászólókat. Megnéztem és tényleg megérettek a takarításra, futóbolondokat és elmekórtani eseteket nem látok szívesen. Töröltem őket és beteg kommentjeiket a felhasználók közül.

Amúgy egy és ugyanaz a személy áll a két nick mögött, az IP címük is ugyanaz 🙂 Biztos valamelyik Csongrád megyei diliházba sikerült egy laptopot bejuttatni 🙂

 304. gigabursch — 2018-05-09 08:15 

@alice666:

Szerintem gurulj el pszichiátriára.
Mert a gyógyszered elgurult.

Teljesen természetes, hogy a zsidók a tuggyukkik, meg minden rossz ősforrásai, stb, mindemellett azért közülük is került ki érték. Ellenkező esetben a konteók 90%-a értelmetlen lenne. 🙂
További személyes, konkrét tapasztalatom, hogy az emberi faj részei. Rasszon, stb. el lehet merengeni, bár ez csak részletkérdés.

Viszont amit itt az elmúlt pár napban műveltél az egyszerűen tök unalmas.
Nem hinném, hogy bármelyik zsidónak az én segítségemre lenne szüksége, de az bizonyos, hogy amit csinálsz, az egyszerűen fájdalmas. S főleg unalmas.

 303. gtibor — 2018-05-08 13:45 

314. @alice666:

“isten” az, aki képes uralni egy bizonyos szintig az Univerzum erőit.
Nem pedig egy szakállas zsidó “Mindenható”, aki a felhők közt ücsörög.]

– Nagyjából egyetértek.

“Ne rettegj, te gyáva zsidó!”

– Nem vagyok zsidó, de ha választanom kellene, hova tartozzak, a hozzád hasonlókhoz vagy a zsidókhoz, az utóbbi mellett döntenék.

“…mert mi tudjuk, hogy NEM VOLT holokauszt és semmiféle gázkamrák nem voltak, a “haláltáborok” pedig valójában munkatáborok voltak.”

– Szíve joga mindenkinek nem egyetérteni a törvényekkel, de ez kimeríti a holokauszt-tagadás fogalmát. (Btk. 333. §)

“…de ahogy én tudom, a zsidó faj végül a létezés minden szintjén elpusztul. A lelkük meg lesz semmisítve, fel lesz oszlatva. Mintha sosem léteztek volna …”

– Akkor miért harcolsz verbálisan; miért fecséreled kommentelésre az időd, energiád; miért nem dőlsz hátra a foteledben, és iszod a jégkockás limonádéd?

 302. gtibor — 2018-05-07 21:04 

Nálam tanultabb kollégákat kérdezem, hogy ez a mondat mennyire büntetőjogi kategória:

“Az volna természetellenes, ha nem
tennénk meg mindent annak érdekében, hogy az EMBERI FAJ fenn maradjon, s nem akarnánk elpusztítani a gyilkos megszállóinkat minden áron, bármiyen eszközzel
és módon.” (302. alice666)

 301. white92 — 2018-05-07 18:37 

Na nézzük, megy-e így …

Az alábbi szövegből a karaktereket *#/&=@+% vegyétek ki, ill. hagyjátok figyelmen kívül – már akit érdekel, hogy Tóth Tibor moszad ügynök és társai blogján miért kerül szűrőre az alábbi néhány mondat:

Ug*ya@nígy a so/se-m lé+te*zett “jé%zus” is. Nem más, mint egy GON@DO=LATF*ORMA – ille*tve ez az ENE*RGI#AÖR+VÉNY
LÁS*D: Já*nos 10:30 Az At*ya és én eg*yek vag*yunk. < EZ EZ@T JEL=EN*TI.

A ná*záre*ti A ZSI*DÓK ÁL*TAL KI*TALÁLT arch*etí*pus a *dz+sent*ilek imá*d#ata szá*már#a.
Egés@zen bi+ztos, hogy a zsid*ók nagy töb*bsége mag=a is tud@ja, hogy a náz*áre+ti egy haz%ug+ság.
A náz+áret@ivel az a cé/lju=k, hogy lét=reho%zzák a szük/sé*ges tud+at al*atti ps*zic*hikus kapc*solatot, amiv*el a ra*bbi*nikus rét#eg má#gus*ai az ideg*en mest*ereik segít#ségé*vel beta*karí*that*ják e GON*DOL#ATFO=RMA
fe#lé irány*ít#ott ro*ppant menny#iség*ű ener#giák*at.
Ez ug*yanol*yan, mint bár#mel*yik bib*liai z*sid#ó arc&hetíp*us eset*ében.

 300. gtibor — 2018-05-07 12:45 

@alice666:

Szerintem igyál egy sört, az segít. 🙂

 299. déjvid — 2018-05-05 22:44 

Ennyit rég röhögtem 😀

Alice, szerintem te haszbra-s vagy, avval a feladattal, hogy eleve nevetségesnek és abszurd elmebetegségnek állíts be minden, a zsidókat akár csak távolról is kritizáló véleményt… 😀 Bevallhatod.

Legközelebb keverj bele egy kis Jézust, hogy a keresztényeken is rúgni tudj egyet…

 298. pandacsoki — 2018-05-05 20:01 

@alice666: végül is te is lehetsz akár gép is, semmi emberi sincs benne, amit összehordasz.

 297. pandacsoki — 2018-05-05 16:41 

@alice666: nem kéne az egész internetet telepakolni az agymenéseiddel. Biztos vannak erre szakosodott blogok, ez nem ilyen, meg egy csomó másik se, ahova írogatod ezeket a mélyenszántó izéket a zsidóufókról, témától függetlenül.

 296. déjvid — 2017-08-02 16:41 

Végigolvastam ismét, az összes kommenttel együtt… 🙂

Egyre inkább hajlok arra, hogy maga a halál egy ostoba, triviális baleset volt, ami viszont rettenetesen meglepte azokat, akik lecsalták / rendelték őt Siófokra. Szerintem tiszta sor, hogy valamelyik titkosszolgálat rendelte le. Akár úgy, hogy első körben “az igazgató elvtárs” csak a legközelebbi taxi-drosztig szaladjon le, mert ott várja valaki. Tehát első körben tényleg csak pár percre ugrik ki. Az igazi az lenne, ha nem egyedül taxizott volna a Rádióhoz, de ezt talán kizárhatjuk. A droszton szerintem kapott egy nagyon rövid eligazítást: 13.00, Siófok, X Szálló presszója. Az elvtárs eléri a 11-es személyvonatot? Jó. Az elvtársnál van pénz? Nincs? Hol tudna felvenni pénzt az elvtárs? Rádió…? Remek, indulás. Kb. így.

Maga a művelet biztosan érzékeny volt, és végül is majdnem mindegy, hogy mi.

És semmi visszhangot nem váltott volna ki (még szép), ha Elbert elvtárs nem hal meg még aznap délután. De meghalt. És mindenki összeszarta magát: teljes titokban és nagy hirtelen lerántják Siófokra, ahol az Ellenség (vagy az elvben szövetséges szolgálat) percek alatt megöli úgy, hogy majdnem szem előtt van végig.

Maga a halál tényleg baleset, arcidegzsába miatt: lemegy lehűteni az arcát, a zsebkendőjével együtt véletlenül kiránt a zsebéből pár százforintost, megcsúszik, megszédül, beveri a fejét; túlélné, ha nem arccal lefele esne a vízbe. Az órája simán lejár, nem a kőnek ütődéskor áll meg.

A “kapcsolat” megérkezik, körülnéz, megtalálja, teljes pánikban elmenekül. A belügyben felmerül a nagy kérdés: most mi a f*sz legyen? Kivárnak, majd amikor bejelentik a halálesetet, az ORFK átveszi a nyomozást. Eddigre persze megindult valami titkos művelet, az esetleges merénylő kézre kerítésére…

Kb. ennyi. A családdal sem hiszem, hogy az állambiztonság végzett volna; ha “gáz” van, elrekkentik a fiút kb. örökre valami elmegyógyintézetbe.

🙂

 295. becsuszoszereles1k — 2016-05-17 11:58 

294.@qdiace:

Legalább stilusos, hogy május elsején jelent meg anno. 😀
Érdemben nem lehet hozzászólni, érdem hiján, de legalább a fotókon a gazdája van.

Nem árt gázálarcban olvasni a műremeket. Azért, mert sz@rul ir valaki, még lehet szellemes, és forditva: ha valaki sz@rul ir, még lehet szellemtelen… Na, attól az Elbertes lehet akár igaz is. 🙁

 294. qdiace — 2016-05-16 01:56 

Khmm, az alábbi cikkben tessék rákeresni Elbert nevére…

https://inacioangelos.wordpress.com/2012/05/01/a-vorosnacik-vegnapjai-3/

Nem egészen száz méterre több (folyóvizes, összkomfortos, telefonos, személyzetes) üdülőtől

No igen, folyóvizes… Így nem kellett messze cipelni a kádtól a mólóig, ha a cikket elfogadjuk igazságként.

 293. blackcat666 — 2016-03-10 12:44 

@csocsirocsi:
Sajnos, nincs annyi időm Konteo-t olvasni, mint amennyi érdekes esetről itt szó van. Elbert Jánoshoz igy csak most jutottam el.
Tehát: Én kizárom az öngyilkosság lehetőségét, nem hiszem, hogy valaki taxival megy le Siófokra, csakhogy valamivel korábban fojtsa magát a vizbe, (meg Pesten is lehet Dunába ugrani, ha valaki szeretne vizbefulladni) Ráadásul még az óráját is idegesen nézegesse, nehogy túl sokáig legyen még az élők sorában :).
A baleset sem valószinű, hiszen biztosan fel volt készülve az idegproblémára (fájdalomcsillapitó?) mivel ez rendszeresen fellépett nála, na meg néhány centis vizben külső hatás nélkül, józan állapotban megfulladni??

A legvalószinűbb a gyilkosság, ami annak a következménye, hogy túl sokat tudott.
Andropov nyilván emlékezett rá, amennyiben 1956 után is többször névszerint őt kérte tolmácsnak. Ebből az is következik, hogy sok bizalmas információja volt, amit akár a CIA-nak, a Moszadnak, vagy egyéb szervezetnek átadhatott. Ezt megsejthették Moszkvéban, és egyszer csak ezt vagy a KGB elégelte meg, vagy a CIA/Moszad/stb tartott attól, hogy egy egész hálózat bukhat Elbert lebukásával.
Es lehet, hogy a család (elsősorban a feleség) is tudott a kelleténél többet a családfő dolgairól…

 292. Deak Tamas — 2016-03-10 12:19 

Jó csocsirocsi és qdiace konteója… Nekem csak Népszavát sikerült kikukázni, itt a nyolcadikai időjárás :

Szeles idő, szórványosan futó záporok
Budapest 8 ,1
Győr 9 0
Szmnbatthaly ? -1
Zallaegerszeg 7 -1
Siódbk . 7 0
Pécs 8 1
Kewkmnét 8 0
Miskolc 6 -2
Debrecen 7 -2
Szalndk 8
Szeged 10 1
Békéscsaba 10 0
Moszkva -6 -10
Helsinki 1 -4
Stockholm 3 -2
Madrid 19 4
Athén 13 4
Kairó 18 7
Berlin 6 0
Varsó ‘ 3 -2
Prága 7 3
Bécs 9 1
Belgrád 12 4
Bukarest 6 2
Európát északnyugat-(lékelet imányban áramlási zóna szeli át, amelyben nagy sebeméggel cilnlondk és azok hideg és mdleg frontjaik he-lyeződnek átt, érintve hazán-kat is, ahol szeles, változé-kony időjárást okoznak.Csendesen!), naposan időjá-rás csak Spanyolországban és Franciam’szágban talá-lha-tó. A Szovjetunió európai te-rületé-nek északi nézszén hi-deg van, a legmagasabb nap-pali hőmérrséüdet fok között alakul.

VÁRHATÓ LDÓJARÁS:
Fellhőátvonuúásdlüból néhány helyen tutó ső, Zálle’ vár-
ható. A sokfelé még viharos lőkéselckel kísért északnyu-
gati, északi szél csak kissé méméüdödüc. A legmagasabb
nappali hőmérséklet 5 a 10 fok között várható.

A Duna Buda-nema: 338
cm, 4 fokos.

-5, -10

kilencedike :
Enyhe tavaszi idő, sokfelé erős szél
Budapest 12 3
Győr 12 2
Szombathely 13 2
Zalaegerszeg 13
Siófok 14 1
Pécs 14 0
Kecskemét 13 3
Miskolc II 0
Debrecen 12 2
Szolnok 13 2
Szeged 14 3
Békéscsaba 13 3
Moszkva -6 -11
Helsinki -1 -10
Stockholm -1 -8
Madrid 19 3
Athén 18 8
Kairó 19 8
Berlin 9 5
Varsó 6 2
Prága 10 4
Bécs 12 8
Belgrád 16 6
Bukarest 13 6

Nyugat- és Dél-Európa idő-járását antidklon irányítja.
Ezeken a területeken sokfelé párás, ködös a levegő, nap-
közben több órás napsütés veszi kellemessé az időjárást.Eszak- és Kelet-Európában ciklonok hatására helyen-ként erősen felhős az ég. A Skandináv-félsziget nyugati részén eső esik, Európa
északkeleti térségében pedig sokfelé havazik.

VARHATÓ IDÓJARAS:
Folytatódik a változóan fel-hős, szeles idő. Az ország északi felén előfordulnak he-lyi záporok, de jelentős csa- padék nem lesz. A többfelé élénk, gyakran erős, helyen-ként viharos északnyugati szél csak kissé mérséklődik.Kora délutánra általában 10 és 15 fok közé emelkedik a
hőmérséklet.

A Duna Budapestnél: 320 cm, 4 fokos.

Olvasgattam az újságokat, nem nagy kár, hogy elmúltak azok az idők … amúgy szerintem ha egy Elbert-szintű fickó elindult valahova és késett, nem nagyon mert senki érdeklődni, hol járt s mit csinált …

 291. cernageza — 2016-03-09 21:54 

@foboszorka64:

Meglepődnél, hányan (magam is) használnak pont ilyen, vagy hasonló órát manapság.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9173773

Persze lehet kutatni, hogy ha betörik egy ilyen üveg (plexi), akkor vajon meddig jár tovább az óra, de eleve a dátum is lehetett rosszul beállítva, sokan nem törődnek ezzel.

 290. csocsirocsi — 2015-12-30 03:02 

Érdekes történet, azt meg kell hagyni.
Nekem már az eleje problémás. Ha tudja, hogy el kell mennie Siófokra, miért mondja, azt hogy rögtön jövök? Utána magyarázkodnia kell majd másnap, hogy hol volt. (Ráadásul a cuccait sem hagyná ott).
Szerintem is úgy lehetett, hogy elment a Rádióhoz, ott közölték vele, hogy el kell menned Siófokra.
Érdekes lenne tudni, vajon a csomag ekkor már nála volt-e. (Szerintem itt kaphatta meg, és nem hinném, h beavatták volna abba, hogy mi van a csomagban).

Mi történhetett Siófokon?
Érdekes lenne tudni, hogy a másik hotelből (amit a Bányász üdülő recepciósa ajánlott) megkérdeztek-e valakit, hogy látták-e az Úrt, vagy a környéken látta-e valaki más (kocsmák, presszók stb.)
Azt sem lenne rossz tudni, hogy mikor is halhatott meg pontosan (úgy értem 9 órát volt a vízben, vagy 21-et akkor.)
Véleményem szerint, a dolgát elvégezte, a csomagot leszállította és innen több lehetőség is kínálkozik. Lehet, hogy kegyvesztett lett és ezért tették el láb alól, az is lehet, hogy találkozott a szeretőjével, akinek férfirokona ölte meg. De még azt is el tudom képzelni, hogy valóban baleset áldozata lett, és a halála csak egy véletlen és nem ez a legfontosabb eseménye a történetnek (már bocsánat, ha szívtelennek tűnik a kijelentés).
Utána néztem ennek a zsába dolognak és azt írják, hogy a heves fájdalom amilyen hirtelen jelentkezik, olyan hirtelen is szűnik meg, viszont az ideg lefutása mentén bizonyos pontok nyomásával és ingerlévésel DIREKT is előidézhető, ami érdekes adalék lehet.
Az Andropovos szálat kizárnám, mert az ugyan tény, hogy 1956-ban tolmácsolt, de 1982-ben (amikor hatalomra került, ráadásul 26 év után), azzal kezd el foglalkozni, hogy egy volt tolmácsot (akire sztem 1000%, hogy nem is emlékszik), eltetesse láb alól. Ez nekem sántít.

A családja szerintem öngyilkos lett, nem tudták feldolgozni, hogy elvesztették. Ez főleg a nő példáján látszik, akinek sok időbe telt, mire meghozta ezt a döntést.

 289. qdiace — 2015-11-28 21:54 

@qdiace: Az alábbi videóval kívánok még hozzájárulni még az ügyhöz:

https://www.youtube.com/watch?v=P6Jycv_Urz4

 288. qdiace — 2015-11-23 12:05 

@gigabursch: Simán a blockquote tagpárral. 🙂

 287. gigabursch — 2015-11-23 11:30 

@qdiace:
Hát ezt a behúzást meg hogy HőTöMLőzted be?

 286. qdiace — 2015-11-23 08:47 

Érett megfontolás után, mindennémű befolyástól és befolyásolástól mentesen, a tévedés jogát mégis fenntartva, a következő forgatókönyvvel kívánom újráleszteni a postot, legalább is Elbert János György halálát illetően.

Az a tény, hogy nem visz magával semmit (még az aktatáskáját és az asztalon kinyitva heverő, tőle szinte elválaszthatatlan noteszét sem) arra engedi következtetni a titkárnőt, hogy valóban csak percekre ugrott ki valahová.

Talán azt mondta neki az ismeretlen férfihang, hogy találkozzunk a Rádiónál, ezért nem vitt magával semmit. A Rádiónál szembesül azzal, hogy a pénz mellé kap egy utasítást: irány Siófok! Hogy most ezt a szerető, vagy a KGB, vagy piréz titkosszoli, netán a tejesemberek szakszervezete miatt, lényegtelen: Siófokra kell mennie, s az időbe nem fér bele, hogy visszamenjen az irodájába.

Amit a postból hiányoltam: taxival a Krisztina körúttól a Rádió negyed óra (még a mai forgalomban is, nemhogy az akkori, jóval csekélyebb autómennyiség mellett). Ehhez képest “még éppen elérte a tizenegykor induló siófoki személyt” — mi tartott eddig? Pláne hogy a Krisztina krt. ott van a Déli mellett, és az sem fért bele, hogy indulás előtt beugorjon az irodába?

Hogy ezt a paksamétát hol és mikor vette magához, nem világos

Az még csak hagyján, de az sem világos, hogy hova lett, hiszen a portás csajszi sem említi. Ha esetleg a Rádiónál vette át a paksamétát, az megmagyarázhatja, hogy miért nem ment vissza az irodába (titkárnőjének feltűnt volna, hogy az üres kézzel távozó főnöknél van valami).

A du. 1-re megbeszélt tali (lényegtelen, hogy kivel) előtt be akart dobni egy kávét, nem sikerült, ment a mólóra. Miközben várt a kontaktjára, előkapta őt az arcidegzsába, szemüvegét zsebre vágta, és lehajolt, hogy hűsítse a fájó részt, ekkor történt a baleset, amibe az esetlegesen éppen odaért kontakt besegített.

De ha tényleg nettó baleset, akkor az odaérő kontakt a vízben lebegő hullát látja, s ki akar maradni a balhéból, otthagyja, esetleg elveszi a taxis által említett csomagot (amitől később talán megszabadul).

A karóra problémájára két megjegyzésem van.

1. Nem tudom, miért ragaszkodunk ahhoz, hogy a hűséges karóra bánatában kimúlt a gazdi után izibe. Simán nekicsapódhatott a sziklának máskor is.

2. Volt egy 12h kijelzésű digitális órám. Ha nem kellő odafigyeléssel állítottam be, akkor nem éjfélkor, hanem délben váltott dátumot.

To be continued (vagy nem, attól függ, mennyire lesz időm/kedvem kísérletezni): áztassunk korabeli százasokat vízbe. Milyen állpaotban lesznek 9, ill. 21 óra múltán?

 285. déjvid — 2015-10-10 21:57 

@Salamancai űrhajós: “Az óra nem hagy nyugodni. Az ilyen betört üvegű órák nekem mindig nagyon gyanúsak. Érdekelne egy statisztika arról, hogy a karórás holttestek hány százalékán találnak betört karórát… és hogy a betört üvegű karórák hány százaléka áll meg.”

Nem reprezentatív felmérés, hanem saját tapasztalat: soha nem törik össze és áll meg eleséstől, leeséstől stb. 😉 A vízben előbb mondja fel a szolgálatot vagy előbb jár le a felhúzása.

A nyolcvanas évek elején vagyunk a szocialista Siófokon, márciusban, “borongós napon” (Hacsak nem költői kép volt) – én tükörsimán elhiszem, hogy nem mászkál arra senki, vagy ha igen, nem veszi észre a holttestet.

 284. betamas — 2015-04-26 01:50 

Az rtl klub műsorában az akkori nyomozó elárulja, hogy volt egy női szemtanú, ki látta, hogy a professzor beleesett a vízbe és megfulladt. Állítólag ezzel a nővel találkozott Elbert János. A nyomozó viszont becsületszavát adta a férjes nőnek, hogy kilétét nem árulja el:
https://www.youtube.com/watch?v=1hlWKBJCC4c
(11:09 től)
Ebben az az érdekes, hogy az ügyészség a műsor után nem nyitotta meg az aktát.

 283. wmitty — 2014-11-20 12:43 

pici adalék még (bár nem magához a halálesethez):

volt egy ilyen rádiós mesejáték:
Jevgenyij Svarc: A Sárkány
Mint alant olvasható, Elbert János fordította magyarra.
Még annyi jut róla eszembe, a sztorit olvasva, hogy mintha Koltai Róbert Szamba című, színházról szóló filmjében ez* a darab idéződne meg egyfajta paródiaként, amikor az “úttörő sárkányok”-ról van szó; aki látta, talán emlékszik. (* vagy valami hasonló)

Ezt írják róla:

“Jevgenyij Svarc A Sárkány címmel gyerekdarabnak álcázott,
filozofikus-történelmi-szatirikus mesét írt a háborúról, a háborús helyzetet követő zűrzavarról, arról, hogy az ilyen helyzetekben bizony elkerülhetetlen, hogy tehetségtelen, de önmagukat jól menedzselő vezetők kerüljenek a hatalomba.
A történet úgy kezdődik, mint a szokásos sárkányos mesék: a Sárkány négyszáz éve él a városka mellett, s ez alatt az idő alatt minden tavasszal egy-egy szüzet ajánlanak fel neki engesztelésül. Itt viszont már jön Svarc és a fordító leleménye: az áldozatot a városban 3 napig gyászolják, aztán elfelejtik. A szertartás előtt a kiszemelt lánynak lakomát kell rendeznie, ahol is a róla elnevezett süteményeket osztogatják. A muri végeztével aztán a sárkány elviszi a lányt, akivel
nem lehet tudni, mi történik a későbbiekben.

A mese azonban nem a hagyományos keretekben folytatódik: a lovag, aki majd természetesen megmenti a városkát a szörnyetegtől, megérkezik, de a városka lakói nem kérnek a mentésből. ők jól elvannak a több száz éves legendával, s annak emberi formájával. Nem látja senki a sárkányt “személyesen”. Mindig valaki elmondja, hogy most éppen a felhőket csapja szét, de az a valaki legtöbbször a szörnyeteg “sajtószóvivője”, aki egyben a város polgármesterének fia, s egykori vőlegénye a sárkány leendő arájának, Elzikének.

Ezek után nem lehet csodálni, ha a hős Láncz helyett a polgármester bitorolja a sárkányölő címet. Legfeljebb az tűnhet fel, hogy a sárkányával eddig boldog nép egyszerre a néha magát teáskannának képzelő polgármestert kezdi félni. Vagy talán nem is olyan csoda ez a momentum, elég egy felületes olvasás a történelemkönyvekben.
A mese persze hepienddel végződik, mégis valami keserű ízt érzünk a szánkban: S ez nem véletlen: az ember nem szokott örülni, ha saját esendőségével találja szembe magát.” forrás: kontextus_hu, Kónya Orsolya

Írta Jevgenyij Svarc
Fordította: Elbert János
Rádióra alkalmazta: Makk Katalin
Zenéjét szerezte: Szigeti István
Szereposztás:
A Sárkány – Sinkovits Imre,
Lancelot – Hegedűs D. Géza,
Polgármester – Garas Dezső,
Heinrich, a fia – Gáspár Sándor,
Charlesmagne – Kálmán György,
Elza, a lánya – Hűvösvölgyi Ildikó,
Kandúr – Benedek Miklós,
Foglár – Fodor Tamás
Közreműködik: Bubik István, Győri Ilona, Harkányi Endre,
Hollósi Frigyes, Huszár László, Ivánka Csaba, Kun Vilmos,
Láng Balázs, Schubert Éva, Sörös Sándor, Szerednyei Béla,
Verebes Károly, valamint a Budapesti Ragtime együttes
Zenei rendező: Bárány Gusztáv
A felvételt Kosárszky Péter és Madarász Judit készítette
Zenei munkatárs: Kutasy Ferenc
Dramaturg: Szebényi Cecília
Rendezte: Magos György (1985)

 282. becsuszoszereles1k — 2014-11-11 23:17 

280.@Rumcájsz von Jicsin:

En el, de Te gondold meg! <3

66. tiboru — 2014-11-11 16:22

@MiaMai:

🙂

http://murder.hu/

https://www.facebook.com/GyilkosTarlat

 281. h1jcsaba — 2014-11-11 21:01 

@becsuszoszereles1k:
Köszönöm 🙂 DDD

 280. Rumcájsz von Jicsin — 2014-11-11 18:43 

@becsuszoszereles1k:
“…Tiborublogon ujdonsag…”

Kiskegyed elmehetne gumitalpúnak, mert elképesztő az éberséged! Csak október végén tette fel a Mester! Még felocsúdni sincs ideje az embernek, Te máris figyelmeztetsz! 🙄 😆

 279. becsuszoszereles1k — 2014-11-11 18:13 

@Rumcájsz von Jicsin:

:DDD Tokos!

Tiborublogon ujdonsag (per vege!), azoknak mondom, akik nem jarnak facsera, vagy nem birnak hozzaszolni…

 278. Rumcájsz von Jicsin — 2014-11-11 17:00 

@becsuszoszereles1k:
Még ott van.
Eccerübben, itt a linkje:

http://hmongplus.com/VGlzTXo4bUtiMU0z

 277. becsuszoszereles1k — 2014-11-11 14:46 

276.@h1jcsaba:

Hat, nem toltom fel, de a neten megvan (9 perc valamennyi helyett egy 5 perc valamennyis):

“Sao Paoloban (kisbiro): ‘Emberek! Megjottek a magyarok! Ki akar futbalozni ellenuk?” 😀

Figyelem! Az odavezeto ut:
1.) Bemegyunk a ide: https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fhmongplus.com%2FN1N3Y29oOG10Nmsz&ei=Iw9iVL_GN8XWas6jgrAE&usg=AFQjCNFY5esNE6qIRlTW8ZIgPFnuwbIuDg&sig2=gykOqnsIbP1HXq6a3I3pMw

2.) Jobb szelso felen egymasalatti musorok kozott figyelmezunk:
a) nem a Szep Helena es Leanyvasar kozotti H.-link! Mert az a ‘teljes'(torolve)

b) hanem a H. tancdalfesztival es a Gvolgyi Rozsa kozott megbuvot celozzuk meg!

0:21-ig legy turelemmel!! 🙂

Remelem, addig meg ott talalod! 😀
Szivesen,,, 🙂

 276. h1jcsaba — 2014-11-11 11:04 

@Deak Tamas: Kedves Tamás! Érdekes:”: “A videó a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) anyagát tartalmazza, aki letiltotta azt szerzői jogi okok miatt.”
Aki lementette és meg van neki nem tudná újra feltenni a YouTubra?

 275. wmitty — 2014-11-11 10:49 

Talán árnyalja az eddig elképzelteket, titokzatos főszereplőnk jellemét:

Kőszeg Ferenc* írja (egyébként kitűnő) K. történetei című életrajzi visszaemlékezéseket tartalmazó könyvében, hogy

„A Szépirodalmitól való távozása után K. alig találkozott Ungvári Tamással. 1983-ban Tamás betévedt az Erkel könyvesboltba. Kicsit zavarba jött, hogy volt kollégáját könyvesbolti eladóként látja viszont. Akkoriban halt meg furcsa, ellentmondásos körülmények között Elbert János, Tamás unokatestvére. K. megkérdezte, igaz lehet-e valami a szóbeszédekből, hogy Elbert kettős ügynök volt, a KGB gyilkolta meg. Tamás legyintett: – Kettős ügynök? olyan gyáva volt, hogy egy színdarabról nem merte megmondani, jó-e vagy rossz. Mindenre azt mondta: érdekes. Engem hívtak, hogy agnoszkáljam a holttestet. Le volt takarva, csak a cipője látszott ki a lepedő alól. Ő az, mondtam. Néztek rám csodálkozva. – Megismerem a cipőjét. Még jobban csodálkoztak. EZ volt A cipője. Nem volt másik.
1990-ben A védelem tanúja címmel Tamás könyvet írt Elbert János rejtelmes, tragikus haláláról, amelyben meggyőző érvekkel valószínűsíti,nem akkor és nem ott halt meg, ahol a holttestét megtalálták. Van a könyvben egy megrázó mondat: ‘Ez volt az én öcsém, a mindenekelőtt gyáva, a mindenekfelett hős.’ K. belátta, 1983-ban Ungvári nem merhetett nyíltabban beszélni egy olyan lefeketedett alakkal, amilyen ő volt akkor.”

* a Magyar Helsinki Bizottság alapító elnöke, anno (a rendszerváltás előtt) közismert ellenzéki figura

 274. valle — 2013-10-07 22:55 

Kedves Tiboru!

Köszönet a remek konteóért!
Sajnos nem tudtam minden hozzászólást elolvasni, így ha már előttem említette valaki, akkor elnézést kérek.
Vitába szállnék megjegyzéseddel miszerint a halálos ítélethez, még egy Szovjetúnió szerű diktatúrában is több tábornoki ellenjegyzés volt szükség. Annál is inkább mert Andropov volt az SZKP KB főtitkára (1982. nov.12-1984. feb.9) Elbert János halála idején.
Gyakorlatilag a fél világ ura volt, ugyan már ki mert volna ellent mondani neki?
Ha Elbert valóban tolmácskodott neki, akkor még egy gyerekzsúr keretében se tegyük fel a kérdést, tudhatott-e kényes dolgokat?
Csak azt tudott!
Rejtélyes halálesetek pedig Elbert előtt is előfordultak. Különösen a reformer MSZMP politikusok közt “Egyes ismert reformerek rejtélyes balesetek és öngyilkosságok áldozatai lettek: Dégen Imre, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke lemondatása után autóbalesetben hunyt el, Péter György, a KSH elnöke homályos embercsempészési ügybe keveredett, majd egy kórházban öngyilkos lett, Vályi Péter miniszterelnök-helyettes pedig üzemi balesetben halt meg, egy diósgyőri gyárlátogatáson belezuhant a kohó izzó öntőformáiba”. Mindez még Brezsnyev különös látogatása után történt, mikor is a tököli katonai reptérről érkezett Ferihegyre. Teljes cikk:
http://index.hu/belfold/2012/11/27/brezsnyev_1972/

 273. titan — 2013-05-10 18:05 

Ez is nagyon jo konteo, tiboru, most olvastam vegig a bejegyzeseket. Haat ez is elgondolkodtato eset mint a Djatlov expedicio. Szokasomhoz hiven nem fantazialom tul a dolgokat 🙂 Szerintem nougy van a hatterben. A youtubon belinkelt videot megneztem, ott van egy utalas arra, egy holgy mar 8.-an kerte utazzon le Siofokra. Ugye nonap van. Masnap ferfi hivja, haladektalanul mindent hatrahagyva leutazik. Ez nem kizaro ok, lehetett az illeto holgy rokona is, vagy egy ismeretlen aki a neveben beszel, vagy akar a feltekeny ferj aki botranyt akar csinalni. Az utobbi nem valoszinu mert akkor Elbert nem visz ajandekot. Diszes csomagolasban vitt magaval valamit, es ugy nonap masnapja van. Talalkozik a holggyel, vagy az is lehet a ferjjel. Talan veszekedes van, szoban. Elbert penzt akar adni a holgynek, veszekednek, megcsuszik vagy a no ott hagyja elmegy, o felidegesedik leakarja huteni magat vizzel (ugye az arcidegzsaba). Megcsuszik vizbeeseik meg kezeben a szazforintosok. Esetleg feltekeny ferj segit, hogy megcsusszon majd utanna dobja a 100 forintosokat.

Most kerdezek, segitseget varok azoktol akik tobbet tudhatnak az ugyrol. Ha tenyleg holgy van a hatterben , nem lenne nehez megtalalni. Egy ilyen professzor csak ugy a szex kedveert nem akaszt le valakit az utcarol, itt nem csak testi kapcsolat lelki kapcsolat is kellett, hogy legyen. A kerdesem, mikor jart Elbert vagy a csalad Siofokon, rendszeresen nyaraltak ott? Van-e siofoki illetosegu holgy (vagy legalabbis akkoriban ott elt), aki Budapesten dolgozhatott, szinhazban, irodalommal kapcsolatos dolgokkal, Elbert rajongo kellett hogy legyen. Persze csak feltetelezm, hogy volt kapcsolata a professzornak, de ha volt a valsztottjat egy fiatal inteligens holgynek tudom elkepzelni, aki rajongott a professzorert, plusz a munkaja is valamilyen formaban kellett, hogy kapcsolodjon hozza.

 272. foboszorka64 — 2013-03-10 00:02 

Még egy: a telefon. Akkoriban alig volt valahol telefon, de létezett pl úgynevezett K-vonal, ami a pártot kötötte össze a kiemelt szervezetekkel és a szakszervezetekkel. Ez jellemző volt a vidéki városokra is, tehát mondjuk egy szintén beszervezett funkcionárus simán felhívhatta K vonalon,ez csöröghetett a titkárnőnél, mert volt joga használni a titkárságnak is.
Akkoriban bizony a falvakban nem volt ám crossbar ( ez már a közvetlen tárcsázást jelentette akkoriban, hanem telefonos kisasszonyok ültek a postán és ők dugdosták a banándugókat mindenfelé, bizony.A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején kezdték csak a vidéket is bekötni a crossbar rendszerbe, egyébként a kapcsolásra várhattál fél napot is, lehetett kérni sürgősre, ez egy órán belül volt, vagy azonnalra, azt azonnal kapcsolták.
De a K-vonal azonnal adott vonalat és nem is kellett körzetszámot tárcsázni, hanem mindegy hol volt az országban, felhívott egy 5 jegyű számot és azonnal tudott az illető elvtárssal beszélni, ha az éppen bent volt.
Magam ezidőtájt jártam főiskolára, szintén vidéken, de anyám szakszervezetnél volt megyei funkcióban, ha beszélni akartam vele én is bementem a városi szakszervezeti székházba, ahol ismertek már és meghívták nekem K vonalon. Igaz, hogy volt már akkor pénzbedobós telefonfülke, de az vagy adott vonalat vagy nem, inkább vagy nem, a K vonalért meg nem kellett fizetni.

 271. foboszorka64 — 2013-03-09 23:50 

Az óráról: nekem is volt annak idején ilyen órám és a faternek is.
Ha az óra megállt, megállt a naptármutató is, mellékesen mint mechanikus órát naponta fel kellett húzni, maximum 30 órát bírt ki egy felhúzással, mint mechanikus óra.A fateré annyival volt modernebb, hogy nem kellett a kereket tekerészni, hanem elég volt, ha rázogatta a karját vagy széles mozdulatokat tett vele, mindamellett a naptárt akkor is tekerni kellett.
Tehát jó lehet a hajnali egy óra, mert éjfélkor automatikusan átváltja a napot, de ha nem 31-es a hónap, akkor bizony tekerni kellett, mégpedig kétszer is legalább át kellett mennie a mutatóknak, mert egy napot át kellett ugrani. El sem lehet már képzelni, hogy egy karórát felhúzzunk…

 270. gallicus — 2013-02-11 09:34 

Tudomásom szerint vannak csoportok, népek, ahol az arccal a sírba tett halott áruló, vagy más, a csoport törvényei ellen tevő ember volt. A mellé kiszórt pénz, ami ilyen módon a zsebéből nem eshetett ki, szintén arra utal, hogy itt egy árulóról van szó. Hogy ki az a csoport, aki ezt cseledte? Erre mi nem tudunk még jó ideig válaszolni. Talán egy csoport kimaradt a felsorolásból, ez pedig a maffia! Már régen léteztek különféle maffiacsoportok az országban, illetve az elhíresült “los angelesi magyar maffia” sem zárható ki véleményem szerint!

 269. Deak Tamas — 2013-01-02 10:13 

Ha jól veszem észre, Elbert János itt is látható a közönség soraiban:

https://www.youtube.com/watch?v=L-IfZKCcs0U

 268. sherlock — 2013-01-02 00:10 

Senki nem lehet olyan hülye, hogy 60 centis vízbe ugorva akarjon öngyilkos lenni. Nem is értem, hogy ezt a teóriát miért vetette fel a rendőrség. Erre bármely budapesti Dunahíd alkalmasabb lett volna. Nekem az összetört óra a leggyanúsabb, volt a kezemen szovjet gyártmányú karóra. Nos, ezekkel a szovjet karórákkal sok mindent lehet csinálni, kiváló, strapabíró darabok. Kizártnak tartom, hogy összetört volna, ha a rendőrségi “rosszullétes” teóriát követjük. Egy ilyen óra csak szándékosan törhető össze, vagy jóval nagyobb esésnek kellett bekövetkeznie, ami azon a mólón lehetetlen. Nekem úgy tűnik, hogy valakik ezzel a szándékosan összetört órával akarták igazolni a halál bekövetkeztének időpontját. Az a másik ellentmondásos dolog, ha eleve a vízbe ugrott, esett, akkor nem törhetett össze az órája. Ha pedig sziklára ugrott, esett akkor a test hogyan került a vízbe?

A másik dolog, 12.55-kor látják utoljára, az óra 13.05-kor állt meg. Ha kitervelt leszámolásról van szó, akkor azt nem lehetett 10 perc alatt kivitelezni, mert a leutazásban eléggé sok volt az előre nem látható körülmény. Ha gyilkosság történt, ami a leg valószínűbb, akkor később helyezték el a mólónál a testet, beállítva, majd összetörve a karórát.

A szerelemféltést kizárnám, az ilyen indítékú elkövető nem annyira körültekintő, hogy konspiráljon az órával, mert dühből cselekszik. A körülmények professzionális elkövetőkre utalnak.

 267. laeviathan — 2012-12-16 14:59 

Én a lengyel vonalat nem tartom relevánsnak – 83’ra Jaruzelski már lenyomta a Szolidaritást, mint a bélyeget (nem melleselg Woycieh Andropov régi-régi, bizalmi embere volt, és sok szempontból Rokossowski utóda), hatalma egyik csúcsán volt, rend volt és fegyelem. Oszoljanak kérem, nincs itt semmi látnivaló.

A jó Elbertet azt gondolom már az 50-es években beszívta a KGB. A legvalószínűbb, hogy a háttérben folyó hatalmi harcban kapták el a nyakát. Azt már lehetett látni, hogy a súlyos vesebeteg (éppen 83 februárjában diagnosztizáltak nála veseelégtelenséget, ami ilyen korban már azt jelentette, hogy nem érdemes új télikabátra beruháznia) Andropov nem fog sokáig élni, és reformintézkedései (korrupciós vizsgálatok, személycserék) sokak szemét csípték. Ha elfogadjuk, hogy Elbert az ő bizalmi embere volt, akkor a háttérben inkább az SZKP konzervatívjainak hazai barátai állhattak ; vagy meg akartak tudni valamit Andropovról (amivel zsarolható például) vagy csak meg akartak szabadulni itthon egy tehertételtől… vagy éppen ő tudott róluk valami fontosat… mivel ez nem egy „hivatalos” akció volt, így ezért a szembeötlő amatőr vonások, és a brutálisan sok halott. A forgatókönyv szerint Elbert „parancsot” kap, máris indul, kicsit ide-oda futtatják, aztán kivallatják(?), és megszabadulnak tőle, a zavarosság látszatát keltve (hozzon magával pénzt, megtekergetett óra…). A fia talán utána akart piszkálni a dolgoknak, talán rendelkezett valamivel amit az apa hagyott rá, eltüntették őt is. Talán elfecsegett valamit a házbelieknek is…

Nekem amúgy még Szűcs Ernő sajátos története jut eszembe…ő is KGB ügynök volt, és amint lehetett, Rákosi a lehető legbrutálisabb módon szabadult meg tőle…

 266. tiboru — 2012-11-09 22:14 

Akkor most a megfelelő helyre is beírom:

Egy – önmagát megnevezni nem kívánó – olvasó a következő tartalmú levelet írta (a feleség nevét én rövidítettem, személyiségi jogokra tekintettel):

“Első felesége feltehetően ma P.E. kozmetikus a Bajcsy-Zsilinszky útról.

A Szabad Európa 1984 körül arról beszélt, hogy Elbert hónaljában a boncolás egy tűszúrást állapított meg.”

 265. pensador — 2012-11-09 20:34 

Még egy dolog. Közvetlenül nem ad megfejtést, közvetetten? Ki tudja…

Tehát: nem volt eddig arról szó, hogy Elbert titkosszolgálati kapcsolata jelenleg már messze nem fikció, hanem igen jól dokumentált tény. Ungvári 2010-ben “Nyomtalanul – A gyilkosok közöttünk vannak” címen megjelentette 1990-es könyvének bővített-szűkített-átírt változatát. Ebben részletesen bemutatja Elbert III/III-as “hálózati személy” pályafutását. 1967-ben szervezték be, és messze a tisztességesebbek közé tartozott, igyekezett senkit sem bemártó, “alibi” jelentéseket adni. Ezért 1973-ban el is bocsátotta a Cég. Fedőneve “Firkász” volt. Ezzel az üggyel Szőnyei Tamás idén megjelent, az irodalmi élet III/III-as kapcsolatait bemutató gigantikus könyvében (Titkos írás) is foglalkozik.

Hogy mennyiben van köze ennek Elbert halálához, azt Ungvári és Szőnyei is csak találgatják, nem tudnak semmi többet erről.

Azonban az Elbert által tett és mások őrá vonatkozó jelentéseiből némi nyugati kapcsolati szál is felsejlik. (Főleg a brit követség embereivel.)

Még dolog Ungvári könyvéből. Ő Elbert fiát egy érzelmileg labilis, akaratgyenge figurának ábrázolja. Biztos az öngyilkosságában. Az általa leírtak alapján magam igen nehezen tudom elképzelni az “igazságot teszek az apámért” jelszóval kemény harcot indító figura szerepében.

 264. siridar — 2012-11-06 18:10 

@Salamancai űrhajós:
Nekem is beugrott, hogy az a bányászos beugrás egy kicsit olyan mesterkált, alibiszerző-jellegű: itt is voltam, megmutattam magam. Ha én kávét akarok inni, nem egy panzió recepciójához megyek, hanem a környék valamelyik presszójába vagy kocsmájába (gondolom annó is volt jópár a környéken).

 263. Salamancai űrhajós — 2012-11-06 15:44 

Az óra nem hagy nyugodni. Az ilyen betört üvegű órák nekem mindig nagyon gyanúsak. Érdekelne egy statisztika arról, hogy a karórás holttestek hány százalékán találnak betört karórát… és hogy a betört üvegű karórák hány százaléka áll meg.

Valahogy nekem annyira életszerűtlenül erőltetett és hollywoodi ez a betörő karóra, mint a golyótól hátrarepülő emberek és a soha-ki-nem-fogyó pisztolytár. 🙂

 262. Salamancai űrhajós — 2012-11-06 14:12 

“Hogy ezen logika alapján az órának kilencedike helyett nem tizedikét, hanem nyolcadikát kellett volna mutatnia, az nem zavarta a jardot.”

Sőt!

Habár Poljot órám még nem volt, de dátumkijelzős órám igen. Abban 1 db tárcsa volt, rajta 1-től 31-ig számok. Tehát, ha elfelejtette átállítani, akkor kilencedike helyett hatodikát kellett volna mutatnia szerintem. De hogy tizedikét semmiképp, az biztos. 🙂

 261. Salamancai űrhajós — 2012-11-06 13:25 

WOW!
Nagyon jó poszt lett, köszi, Tiboru! 🙂

Én a szovjet/magyar titkosszolgálatra szavaznék. Egy tolmács sok érdekes és kényes infót szed fel az évek, évtizedek során. Pláne, ha politikusoknak tolmácsol… pláne, ha oroszul, lengyelül, németül, magyarul stb. egyaránt beszél!

Szerintem nem véletlenül hordozta a tenyerén a rendszer: egyrészt kincset hordott a koponyájában a nyelvtudásával, másrészt a régi bohózattréfa rá hatványozottan igaz volt: “ha én egyszer kinyitom a számat!”

Gyanús, hogy Andropov elvtárs akkortájt lett főtitkár…

Egy apróság, ami nagyon érdekelne: az első taxis, aki a rádiótól vitte a pályaudvarra, nem emlékezett esetleg a papírkötegre? Mert akkor lehet, hogy a vonaton adta oda valaki (mint egy jó kis kémfilmben! :D). Vagy pont a taxiban. Valamelyikben. 🙂

És még egy ötlet: a Bányász üdülőhöz viteti magát, majd csak kávézni ugrik be… talán azért, hogy VALAKI LÁSSA? Hogy a recepciós tanúsíthassa, hogy ekkor és ekkor ott volt és még élt? Vagy azért, hogy addig eltűnjön az őt hozó taxis, és ne lássa, hogy kijön az üdülőből? Miért ment be oda?
És miért ment ki a mólóra? Kivel beszélsz meg találkozót egy balatoni mólóra, bőven az előszezon előtt? Motorcsónakos/vízibiciklis ügynökökkel? Ellenséges békaemberekkel?

 260. Salamancai űrhajós — 2012-11-06 13:00 

Az az “Országos Széchenyi Könyvtár” az “Országos Széchényi Könyvtár” akar lenni szerintem. 🙂 A könyvtár a Feri bácsiról kapta a nevét, nem a Pistáról.
(Megyek vissza olvasni, mert baromi izgalmas a sztori!)

 259. johnnyb87 — 2012-11-04 14:55 

Nagyon jó a cikk, régóta érdekelt a téma, láttam a “Halál sekély vízben” című filmet is.

Csak az órás dologhoz lenne egy észrevételem.

Az a Poljot egy kő egyszerű dátumfunkciós óra, semmiféle szökőévet nem ismer, egyszerűen van benne egy 1-31-ig terjedő számokat tartalmazó dátum tárcsa, és 24 óránként ugrik egyet a dátum.

Ha EJ tényleg olyan szórakozott volt, hogy nem állította előre március 1-én, akkor az órának 9-e helyett 6-át kellett volna mutatnia. A 10-e sehogy sem stimmel. Persze ezeket az órákat bárki oda tekergeti, ahova akarja, nem perdöntő, éppen hol áll rajta a dátum.

 258. csetmenszky — 2012-10-30 13:05 

Az én konteóm szerint homoszexuális volt, és szerelemféltésből megölte, illetve megzsarolta a párja. Mivel ez kínos lett volna abban az időben egy közszereplőnél, a rendőrség manipulálta a ‘végeredményt’, igen barbár módon. (Szép szakmai múltja volt, de túlértékelitek. A fiú meg ‘csak’ labilis lehetett, kissé beltenyésztett ideg gyenge, mint a mamája. Szomorú tragédia, semmi több.)

 257. warr — 2012-10-29 16:34 

@gacsat: én voltam ott úgy nyolc éve március környékén, kutya nem volt a közelben 🙂 Szóval szerintem simán megoldható, éjszaka meg főleg.

 256. exgumitalp — 2012-10-29 13:16 

@gacsat: Csak nyáron és a télen a befagyott Balatonnál jártam arra, éppen ezért kértem, hogy aki pontosan tudja, nyugodtan javítson ki. Nem is annyira a mostani állapotok, mint az akkoriak érdekelnének. Bevallom töredelmesen, hogy akkortájt még max. főtt kukoricát zabáltam a parton és messze nem csónakáztam, vagy mértem az öböl vizét.

 255. gacsat — 2012-10-29 11:59 

@exgumitalp: A móló külső oldalán 60 centis a víz. Március tizedikén még nincsenek vízre téve a hajók. Legfeljebb csónak lehetett volna.

 254. gacsat — 2012-10-29 11:43 

@tiboru: Igen, de a jelek szerint csak pár percre ugrott ki. Tehát, amikor elment, még nem volt tervbe a pénzfelvétel. Kinn találkozott valakivel (mondjuk a Dérynében) , és utána szerzett pénzt, és indult siófokra. Még a taxibérletéért se ment vissza.

 253. gacsat — 2012-10-29 11:38 

@scuderia: Ezek között lehet az igazság.

 252. gacsat — 2012-10-29 11:35 

@vagymegsem: Olyan sincs, hogy a siófoki mólón valakik észrevétlenül a vízbe dobjanak valakit.

 251. robina — 2012-10-28 12:48 

@Deak Tamas: ebben szélsőségesen nem értek egyet.
“értelmiségi” emberek rendszeresen csinálják, hogy a leghétköznapibb beszélgetések alkalmával bu*znak egy sort, hogy az nem egészséges, undorító, maraggyanak otthon, stb, és utána tágra nyílt szemekkel nem értik, hogy ezt miért nem vállalják fel még mindig, hiszen “minden joguk megvan hozzá” – na, éppen ennyire zsarolhatóak is emiatt az általános hozzállás miatt.

 250. warr — 2012-10-28 11:34 

Az jutott még eszembe, hogy arról vajon van valami infó, hogy Elbert mennyit járt Siófokra, és milyen ügyben? Tiboru?
Csak hogy mennyire volt mondjuk szokatlan, hogy felbukkanjon ott.

 249. rejtjel — 2012-10-28 08:26 

Remek poszt, köszönjük Tiboru! Mindenki ki volt már éhezve egy kis magyar vonatkozású konspirációra, miután a Seuso-kincs körül elültek a hullámok 😉

Ebben a történetben megint csak az a rossz, hogy csekély 30 év után próbálunk eseményeket rekonstruálni, mert akkor nem került rá sor, vagy ha igen, az anyagok nem megismerhetőek. Kulcsfontosságú lenne a halála előtti napok, hetek feltérképezése: kikkel állt kapcsolatban, volt-e máskor is ilyen… mivel a nyomozás elfogadta a baleset verziót, érdemi nyomozásra nemigen került sor…

Én a balesetet kizárnám, épp a körülmények miatt. Kicsit túl sok a véletlen: rejtélyes körülmények között, ismeretlen okból vidékre utazik, ahol véletlen, pont ott és akkor éri baleset…

Érdemes lenne tudni, hogy aznap volt-e nála pénz. Mert: ha nem volt nála, a telefonból megtudta, utaznia kell, és ezért ment a rádióhoz a kápéért.

Ha volt nála pénz, (ha taxiba ült, akkor kellett lennie, vagy azok a bizonyos bónok voltak nála?), akkor két eset lehetséges:
– útközben tudta meg, hogy mennie kell vidékre, ezért ugrott be a honoráriumért
– amúgy, más okból ment arra (átvenni a dossziét?), és beugrott a pénzért, ha már ott volt
– sőt, nem lehet, hogy a honoráriummal együtt kapta meg a csomagot? Nem a honoráriumért ment be, az csak az álca volt, hanem az ominózus paksamétáért.

Ha épphogy 11-re ért vissza a Délibe, az szerintem is sok idő. Akkoriban a Krisztina krt – Rádió – Déli útvonalon nem volt akkora dugó, mint manapság… talán beszélt közben valakivel, vagy máshol is járt?

A többin még gondolkodom, remélem rájövünk valamire, vagy ma sem alszom 😀

 248. vagymegsem — 2012-10-28 06:02 

@robina:
A Pápa (II.János-Pál) elleni merénylet TÉNY!

 247. tiboru — 2012-10-28 00:13 

@brandhuber:

A 13 dioptriás szemüveget (Ungvári Tamás szerint) ő találta ki, hogy tesztelje a rendőrség reakcióit. A valóságban Elbertnek távolról sem volt ilyen rossz a szeme – legalábbis az őt ismerők visszaemlékezései szerint (az egyik forrásom hármasra, a másik négyesre becsülte a dioptriákat).

És mindenkinek ismételten köszönöm az elismeréseket! Egy ilyen olvasótábornak kész élvezet posztot írni – ezt komolyan mondom!

 246. Deak Tamas — 2012-10-27 22:09 

@pensador: és ami külön érdekes, hogy annakidején – nyilván persze nem volt más választásuk, de akkor is – egy taxisofőr meg recepciós kislány Tudósklubot nézett a tévében ..

 245. Deak Tamas — 2012-10-27 21:58 

@robina: egy faluban. De nem a trendi értelmiségiek között.

 244. brandhuber — 2012-10-27 21:58 

Én is szeretnék csatlakozni a virtuális kalapemelgetők, és vállveregetők táborához, mert ez most tényleg jó lett.
A hozzászólások szintén briliánsak le a kalappal az egész(harag)tábor előtt.
Nagyából összeállt bennem egy kép, de az az imént lerombolódott,mert egy nem elhanyagolható tény, hogy E.J. 13(!!!) dioptriás szemüveget hordott, így a szimpla baleset lehetősége már sokkal reálisabb lehet.
Ha maradok a konteo-vonalon, akkor én a rendelkezésre álló anyagból ezt dobtam össze:
E.J. fordítási munkájából fakadóan(vagy egyéb módon) megtudott valami nagy horderejű dolgot.
Sokan elsősorban II.János Pál elleni merényletre, vagy a Solidaritással kapcsolatos dolgokra gondolnak, de szerintem egy sokkal érdekesebb információról lehetett szó.
Valahogy megtudta az öreg, hogy a rendszer napjai meg vannak számlálva, a háttérben már eldöntött tény, hogy a Varsói szerződés, és a keleti-blokk hamarosan múlt lesz csupán.
A szolgálatok is tudták mindezt, de még nem volt itt az ideje,hogy a plebsz is szembesüljön a tényekkel, mert másképpen bajos lett volna megszervezni a “békés átmenetet”, és az ország kifosztását(aka privatizáció).
Az infót elmondta fiának, hogy egyrészt jó apa-fiú kapcsolatba kerüljön vele, másrészt, hogy a jövőjét egyengesse.
A mindenhol bepoloskázott Elbert ezzel nagy hibát követett el.
A gumitalpak azonnal mozgásba lendültek, mert a nyolcszázezer párttagból ekkor már s belső vezetésen kívül is viszonylag sokan tudták, hogy közeledik a finish, de mindenki tartotta a száját jól felfogott egyéni-,és csoportérdekből.
A fiút is ők ölték meg, és a házban lakó két legjobb barátot is likvidálni kellett.
Ilyen hát a “gonosz birodalma”.

verzio II: Lásd mint fent, csak az ok. tényleg II.János Pál pápa elleni merénylet SZU szervezése jut a nyugat tudtára EJ által. Reagan ominózus beszéde is burkoltan elre utal.
A KGB-nek pár óra alatt sikerül dekódolni a RR beszédét, hogy mire ez a nagy szájkarate, és hogy ki volt a kobzos. További pár óra és az ítélet-végrehajtás sem késik .

 243. pensador — 2012-10-27 20:09 

Csak egy érdekesség, kicsit off. Talán nem közismert, hogy Elbert feltűnik a Gyula Vitéz télen-nyáron című örökbecsű, 1970-es magyar TV-filmben is. Lényegében magát alakítja, mint a Tudósklub című nézőriasztó értelmiségi rétegműsor előadója. Itt nézhető meg
http://www.youtube.com/watch?v=vx55LZKysf8
4:40 és 5:01 között ő beszél.

Egyúttal én is csatlakozom azok közé, akik a bloggazdának hálás köszönetüket fejezték ki. Ez a poszt nagy alkotás. Ha csak és kizárólag ennyiből állna az életműved, már akkor büszke lehetnél, tiboru!

A jelenlegi kommentekben egyébként nekem az érvelési stílusok, technikák a legérdekesebbek, az ördög tudja, miért…

 242. exgumitalp — 2012-10-27 17:05 

A szerelem vak, ahogy szokták mondani, főleg ha egy jól képzett, beépített ügynök a rajongás tárgya. Nem dobnám azért sutba a szerető vonalat, legalább is csupán azért nem, mert valaki intelligens. 🙂

 241. warr — 2012-10-27 16:42 

@gonczi: Jó, akkor mondjuk úgy (persze hozzátéve, hogy valóban elég sok Agatha Christie-t olvastam mostanában), hogy Elbert lelkialkatával nemigen fért össze szerintem a szeretőtartás.
Az meg pláne nem logikus, hogy Siófokon legyen szeretője. Ha volt is neki, miért nem Pesten, ahol lakott? Nem sokkal egyszerűbb megszervezni egy légyottot helyben, mint órákat utazgatni? Az meg a másik, hogy azt nem gondoljátok komolyan, hogy ha volt is neki szeretője, akkor megadta neki a munkahelyi címét, telefonszámát? Ne felejtsétek el, hogy az átlagnál jóval okosabb, intelligensebb fószer volt.

 240. robina — 2012-10-27 16:09 

tudom, tudom, rövid i…!

 239. robina — 2012-10-27 16:06 

@Deak Tamas: fú, de naív vagy 🙂 most is zsarolási potenciál.

 238. Deak Tamas — 2012-10-27 14:31 

@robina: A meleg téma érdekes, ugyanis egyfelől egész végig köztudott volt pl. Gobbi Hilda (aki Váradi Hédivel, és Galgóczy Erzsébettel is élt együtt), valamint még a hetvenes évek végén elkészült a témát eléggé jól feldolgozó Egymásra nézve című film.
Rövidebben: én nem vagyok biztos benne, hogy ezekben az értelmiségi körökben a homoszexualitás már akkor is zsarolási potenciál lehetett volna ..

 237. hassanmelchior — 2012-10-27 14:22 

óra dolog: nem ismerem a típust, de az én ilyen stílusú órámon simán vissza kellett tekerni a mutatót, hogy állítodjon – méghozzá kétszer. (mivel 12 órás az óra és egy nap 24 óra). Emberünk egyel kevesebbszer tekerte körbe a mutatókat, ezért váltott neki délben a nap egyet elôre.

szerintem.

 236. exgumitalp — 2012-10-27 14:18 

@FilcTroll:
Ki nem olvas Itt(Konteo blog és környéke MGTSZ) folyékonyan oroszul? 🙂 😉

 235. rdos — 2012-10-27 14:18 

@sztalker: Szerintem is jól látod.

Egy valamiben vitatkoznék. ” legfőképp maga Kádár, a puritán és régimódi szenilis komcsi ”

Puritán? Az agitPRopos eftársak akkor is értették a dolgukat.

http://tortenelemportal.hu/2010/07/krumplileves-helyett-luxus-leleplezodik-a-puritan-kadar-mitosza/

Másik, máig hitt tévedés, hogy Janibának bármiben is mozgástere volt. A reformkommerek is mindent csak moszkva jóváhagyásával, vagy az ő utasítáűsuknak megfelelően csinálhattak.

http://magyarkronologia.terrorhaza.hu/1956/november.html
november 7.
Hajnalban a Kádár-kormány több tagja szovjet harckocsikon Szolnokról megérkezik Bp-re. Az új hatalom központját a Parlamentben alakítják ki; Kádár János és a legfontosabb vezetők, valamint a melléjük rendelt szovjet referensek (többek között Vlagyimir Bajkov nagykövetségi tanácsos) 2-3 hétig itt is laknak. Az épület és a kormány őrzését szovjet, majd később kárpátaljai magyar katonák látják el.

Kérdés, mikor hagyták abba Janibá őrzését, ha egyáltalán abbahagyták?

 234. exgumitalp — 2012-10-27 14:16 

@robina:
Van, volt, igen értelek, csak nálam valahogy Elbertnél az ég világon semmi nem utal erre. De, persze ez nem az MTI pont HU. 🙂

Pont annyira igaz, a te konteo kiegészítésed, mint amennyire az enyém.

A minőségi, szépen felépített Elbert poszt, pedig egyértelműen tiborut dicséri. Az, hogy ilyen népszerű lett, azt gondolom a túlságosan is közel múltnak, a “keménymagnak” és a szerteágazó konteóknak köszönhető.
Azért egy Balatonba fulladás mégis “kézzelfoghatóbb”, mint a HAARP, vagy a Djatlov-incidens. Legalábbis nekünk, akik látták már a 60cm-s Balatont. 😉

 233. FilcTroll — 2012-10-27 03:02 

@zsdanovelvtars: Így persze sokkal érdekesebb és borzongatóbb a dolog. Közel 30 év távlatából azonban vszeg csak nagyon titkos irattárak feltörésével lenne kideríthető az igazság. És vszeg csak oroszul jól olvasók számára.

(A 80-ban történt művészhalálra pedig az a magyarázat, hogy E.J. egy tolmácsolás során megtudta, hogy a lengyelek időgépet fejlesztettek ki, amivel meg akarták zsarolni a Vatikánt, ám ekkor a KGB…)

 232. robina — 2012-10-26 23:27 

@exgumitalp: számtalan tudóst zsaroltak ezzel, és volt, akit még az öngyilkosságba is kergettek. nem is akárkiket. sok homokos van körülötted, csak nem látod őket. és rengeteg ügyük van, ami szintén láthatatlan. de van!

 231. gonczi — 2012-10-26 22:13 

@robina:
“szerintem bármelyikünk elmondhatja magáról, hogy az fér bele az életébe, amire időt akar szakítani. ennyi.”
nem csak szerinted, szerintem is. ez mára már majdhogynem örökérvényű igazság.
Tehát: az, hogy sokat szerepeltetett és nyilván tömött határidő naplóval rendelkező egyénről beszélünk, nem zárja ki azt, hogy egy-egy pásztorórára ne tudott volna időt szakítani.

 230. gonczi — 2012-10-26 22:07 

off-konteó:
engem kicsit meglep ez a vehemencia, amivel a közösség – magamat is beleértve – “rávetette” magát a témára.
(egy hete 250 szavazat a posztra, a csillagos jelző tanúsága szerint gyakorlatilag senki nem értékelte még csak 5-ös alára sem – 5/5 250 szavazat – , 227 hozzászólás)
Én nem tartózkodtam itthon akkoriban tartósan, amikor itthon voltam sem néztem tévét, még kevesebbet mint ma. (Ami szintén magasan a honi átlag alatt van.)
Szóval mellettem elment a teljes Elbert ügy, ahogy van, Tiboru blogjában láttam először a képét – pl.
Saját magam példáján és a hozzászólások sokszínűségén okulva azt a következtetést vontam le, hogy a poszt annyira érdekes, hogy nem csak az akkori aktív korosztályra volt hatással.

 229. exgumitalp — 2012-10-26 21:19 

Nem igazán értem, hogy miért is kéne “két marokkal” ragaszkodni ehhez a buzi vonalhoz? Annyira hiányzik, hogy a ’80-as időkből nem (ha,ha dehogynem) derültek ki ilyen ügyek? Nagyjából akkora esélyt látok arra, hogy E.J. homokos volt, mint hogy az ufók fojtották az enyhén habos Balaton lassan hullámzó vizébe. Kb. pont annyi adat is utal mindkettőre.

 228. robina — 2012-10-26 20:22 

@gonczi: szerintem bármelyikünk elmondhatja magáról, hogy az fér bele az életébe, amire időt akar szakítani. ennyi.

 227. gonczi — 2012-10-26 20:16 

@warr:
“A szerető-szálról meg annyit, hogy a Tiboru által leírtakat figyelembe véve aligha hiszem, hogy egy ilyen sokrétűen működő és elfoglalt embernek belefért volna az idejébe…”

Mindenkinek az fér bele az idejébe, amit fontosnak tart. Ha a szexuális élete frusztrálja, akkor egy idő után bele fog férni egy szerető is a schedule-be. Később persze elképzelhető, hogy zsarolták ezzel, de akkor viszont pláne kell rá időt szakítani.

 226. warr — 2012-10-26 16:08 

Azt akartam én is megemlíteni, amit Attus Germanicus már írt: ha a siófoki recepcióskislánynak bemondott “forró kávé” valami jelszó, akkor azt tuti hogy nem mondták volna el egy rendőrségi kihallgatáson vagy bárhol.

A szerető-szálról meg annyit, hogy a Tiboru által leírtakat figyelembe véve aligha hiszem, hogy egy ilyen sokrétűen működő és elfoglalt embernek belefért volna az idejébe…

 225. zsdanovelvtars — 2012-10-26 14:52 

gtibor:
Természetes, hogy az érzékeny, értelmiségi körben felnövő Jánoska barátkozhatott a nála épp tíz évvel idősebb fiatal festővel, valószínűleg imponálhatott is neki az ismeretség. Ráadásul Czeizek Gyuri egy nagyon kedves, sármos fiú volt, mindenki kedvence. Mesélhetett is neki, bármit, az általa megtudott tikokkal még fel is vághatott előtte.

FilcTroll:
Ebben a házban speciel nincs “száz lakás”, egy keskeny épület, emeletenként kb. 3-4 lakással. Mindenki szinte a háború óta ott lakik, mindenki mindenkit ismer… Aki lakott már a Belvárosban a negyvenes-ötvenes években, az tudja, elképesztően szoros ismeretség alakult ki a lakók között. Én a mai napig egészen intim részleteket tudnék elmesélni gyermekkorom Veres Pálné utcai szomszédairól…

pensador:
Újabb furcsaság, az adataid! A megjelölt külföldi forrás szerint a festő 1953-tól 1980-ig élt. A Képzőművészeti Fősikolára 1973-ban vették fel, közvetlenül érettségi után, tehát tizennyolc évesen. 1977-ben végezte el. Ez ellenőrizhető a föiskola diákjainak névsorát tartalmaző weboldalon. 1955-ben született tehát! Egyébként még egy adat: 1982-ben(!) a Budapesti Spartacus judotermét átépítették, és miután elkészült, Czeizek György kapott megbízást a dekorációra: ő rajzolta a feliratokat, és a falon elhelyezett képeket is, amelyeket a rendelkezésére bocsátott minták (a Samurai című, akkoriban megjelenő olasz budo-folyóirat fotói) alapján készített el. Ezek A/0-ás méretű papírképek voltak, amelyek különböző dobásokat ábrázoltak, és az volt az érdekességük, hogy ugyanazzal a technikával készültek, mint Szász Endre akkoriban divatos képei. Vagyis a lakkozott papíron szétkent festékből ecset helyett üveglappal formázta meg a képet. Ezek nagyon hosszú ideig dísztítették a termet. Tehát: a festő 83-ban halt meg, bárki bármit is mondjon…
Azok járnak valósíznűleg jó úton a konteóikkal, akik valami igen nagy horderejű dologra következtettek, olyanra, ami “megérhette” szinte bárkinek a kikapcsolását, aki csak morzsákat is tudott az ügyről. Mindenesetre a két említett haláleset (az előzményeket tekintve) semmiképpen sem tekinthető véletlennek.

 224. robina — 2012-10-26 14:43 

@exgumitalp: azért azt gondolom, hogy ha egy tudós működni akart, akkor kénytelen volt elvállalni ezeket a dolgokat is. aztán mehetett a tévébe, a rádióba, meg ahova akart ismeretterjeszteni. gondolom ez volt az ára. de azért sok tudós volt még így, akiket valahogy nem fojtottak utána bele a balatonba…
nem mondom amúgy, hogy tuti így volt, de akár így is lehetett.

 223. exgumitalp — 2012-10-26 14:32 

Bár a titkosszolgai múltjáról nem tudunk (ki az a mi?), de akkoriban Andropovnak és más magas rendű és rangú szovjet; lengyel; magyar -elvtársaknak tolmácsolni és fordítani nem pusztán szakmai kihívás volt. Sokkal inkább kívánt elkötelezettséget az eszmék iránt, mint kimagasló nyelvismeretet. Ezzel szemernyit sem kívánom Elbert szakmai múltját kisebbíteni, csupán az akkori politikai helyzetre próbálok rámutatni.

 222. robina — 2012-10-26 13:42 

akkor mondjuk a titosszolgálati és mindenféle elhárítási dolgokat ha lefejtem róla, amitől ugyan nem lesz benne ez romantikus kém-szál, ellenben igen prózai végeredményt láthatunk majd (és maradva a homoszexuális-szálnál, mert miért ne alapon), íme a rövid összefoglalóm:

– az elbert család egyik tagja se volt teljesen stabil. a családfő a zseni szintet súrolta (ők sokszor nem egészen komplettek amúgy sem), meleg volt valójában, a feleség hozzá hasonlóan kiszámíthatatlan volt, depressziós lett (zsák a foltját alapon), a gyerek ebből adódóan szintén furi lett.
– apukának férfi szeretője volt, aki így vagy úgy a halálát okozta, anyuka amúgy is kivolt ettől a témától, a gyerek totál összezavarodott, a dunának ment. utána anyuka is elintézte magát.
mivel a titkosszolgálati háttérből kb. semmit nem tudunk, ezeket csak spekulációnak tudom tekinteni… izgi meg romantikus csak hát inkább egy regényre emlékeztetnek ezek az ötletek.
amúgy konkrétan elbert szexuális irányultsága is jelenthetett kockázatot az államnak. mert ezzel ugyebár, zsarolható, mint azt korábban írtam. mulyának tűnik ez az ember, de azért hülyének nem.
a pápa megölése… nekem ez is elég vad 🙂 haldoklik a kereszténység önmagától is épp eléggé jó ideje…

 221. jaydamasta — 2012-10-26 10:57 

Kicsit megkésve köszönöm a posztot, teljes mértékben kárpótolta azt, hogy nem a körmendi téma nyert.

Ennél az esetnél sem hiszek a véletlenekben, főleg a “pár percre elmegyek” és a siófoki út kontrasztja miatt.

 220. pensador — 2012-10-26 10:27 

@zsdanovelvtars:

Ez valóban érdekes. Olyannyira, hogy azonnali google-zásra ösztönzött.

Eszerint a lap
http://www.artfact.com/artist/czeizek-gyorgy-dc82bk1ut7
szerint azonban az említett művész 3 évvel Elbert előtt halt meg.

 219. kirani — 2012-10-26 10:22 

@FilcTroll:

Vagy mondjuk ebből a két lakásból hangok szűrődtek ki, esetleg villanyt gyújtottak és/vagy kimentek a gangra Suzy halálakor, és meglát(hat)ták, amint kis segítséggel ugrik le a gangról (113. hsz-ben kifejtettem már erről a gondolatom).
Az emberek így is sugdostak Elbert halálát és a gyanús magyarázatot követően, ez csak felerősödött Jánoska halálával. De Suzy halálát – ahogy itt a kommentek is mutatják! – elfogadták egy megtört asszony öngyilkosságának. Mi lett volna, ha arra van tanú, hogy Suzy mégsem lett öngyilkos? Veszélyessé válhatott volna az egész Elbert-család eltusolt halálesete…
Így biztosabb volt a hallgatás.

Persze véletlen is lehet, mert simán életszerűen is megtörténhet két ilyen haláleset a házban, három is, ha Suzyt is hozzávesszük. De akkor mit olvasnánk itt a blogon? :-)))

 218. tiboru — 2012-10-26 10:08 

@FilcTroll:

“…a Blogrepublik valami olyasmi, amire sokan mindig is vágytak…”

Ennek nagyon örülök!

 217. tiboru — 2012-10-26 10:06 

@zsdanovelvtars:

Tényleg érdekes adalékok, köszönjük!

 216. FilcTroll — 2012-10-26 03:12 

@zsdanovelvtars: Ha valóban közük van egymáshoz a haláleseteknek, akkor ezt olvasva valaki nagyon nyugtalan lehet most.

De szerintem az is életszerű, hogy egy bérház száz lakásában lakó sok száz emberből már középtávon is a fele meghal ebben-abban, páran pedig furcsa körülmények között.

A dolognak akkor lenne jelentősége, ha kiderülne, hogy Elbert otthon is járt közvetlenül az utazás előtt, és ezekkel az emberekkel is beszélt, de ennek nincs nyoma.

(Csak halkan jegyezném meg, hogy a Blogrepublik valami olyasmi, amire sokan mindig is vágytak — köszi, Tiboru!)

 215. gtibor — 2012-10-25 23:08 

@zsdanovelvtars:

Arról lehet tudni, hogy az ifjú Czeizek György baráti/haveri kapcsolatot ápolt-e Jánoskával?

 214. zsdanovelvtars — 2012-10-25 21:31 

Uraim! Némi információ még az ügyhöz: Elberték házában (Kossuth Lajos utca 15.) egy emelettel feljebb lakott egy család, Czeizekék. A szülők a Szikra Nyomda dolgozóji voltak (az édesanyja korrektor, az apa a kliséüzemben, fiúk, Czeizek György, ebben az időben éppen frissen végzett festőművész, tele tervekkel, vitalitással. Lezajlott élete első kiállítása is, amit az Egy őrült naplója című monodráma (akkor ment a színházakban) ihletett. A kiállítást is Darvas Iván nyitotta meg, a darab szereplője. Ekkor kapta meg első műtermét is (ezt akkoriban “kiutalták”, bármiylen furcsán hangzik is ma), egy Bokányi Dezső utcai lakást. Tehát ígéretes pálya elé nézett. Elberték halála után minden előzmény nélkül beviszi a mentő a László kórházba, fertőző májgyulladás gyanúval. Meglátogattam, látszólag semmi baja nem volt. A következő látogatásra már nem került sor, mert állítólag hirtelen szívpanaszokat észleltek nála, és átszállították mentővel egy másik kórházba, de a mentőautóban meghalt. Ez akkor már a negyedik tisztázatlan haláleset a házban!!! Egy héten belül még egy furcsa eset: egy segédmotoros kerékpáron közlekedő fiatalembert az Üllői úton elüt egy tehergépkocsi. Meghal… A teherautó megállás nélkül elmegy, az esetet megírja az Esti Hírlap. Merőben szokatlan módon a hír tartalmazza azt is, hogy az áldozat “Budapest Kossuth Lajos utca 15. szám alatti lakos”. Gyorsan terjed a hír, hogy a cserbenhagyó gépkocsi szovjet katonai jármű, de ez természetesen sehol nem kap nyilvánosságot, csak a suttogó propagandában. Immár az ötödik halott! Czeizekék soha nem beszélnek semmiről, a közlekedési balesetet nem vizsgálják. Valóban igen nagy dolognak kellett történnie, ha ezeknek is köze van Elberthez! A véletlent ebben az esetben minden bizonnyal kizárhatjuk. Mindkét eset korabeli lapokkal is bizonyítható…

 213. gonczi — 2012-10-25 20:17 

@sztalker:
…na tessék.
már érkezett is egy válasz az utolsó kérdésemre anélkül, hogy azt feltettem volna.
🙂
(hozzáteszem, bennem is ilyesmi gondolato ébredtek, csak hirtelen nem tudtam őket megfogalmazni ilyen frappánsan)

 212. gonczi — 2012-10-25 20:04 

@zizzi:
elég sokáig tartott, míg előjött a meleg szál.
🙂
(újabban ahhoz vagyunk szokva, hogy ez a baloldaliakra nézve max. három percig tart)
Ennek ellenére nem hiszem, hogy ez lenne a nyitja:
– Szerető majdnem biztos volt, ezt a volt nyomozó, de a feleség viselkedése is igazolni látszik: feleségek általában barátnőre utaló nyomokat szoktak keresni férjeik munkanoteszében, ő pedig nagyon hirtelen elhozatta azt.
– azt már írta valaki, hogy ezer forint, amit magához vett, az akkoriban max. egy abortuszra lehetett elég (lehet, arra sem) de konspirációra semmiképp sem. Persze az is lehet, hogy az indulás előtt még eszébe jutott, hogy fel kellene venni a honoráriumát, mert arra épp még van idő, de elég valószínűtlen annak fényében, hogy meglehetősen sietősen távozott az irodájából.
Nekem a legvalószínűbb szcenárió a féltékeny férj vagy sértett férfirokon.
Miután Elbert távozott a szállodából, már várta. Hosszasan, indulatosan veszekedtek. Ezután elmentek a nő lakására, vagy valahová, esetleg bérelt hétvégi házba, ahol Elbert megint felajánlotta az abortuszhoz az ezer forintot – meg még némi aprót, ami a hosszú taxizás után még maradt nála.
Hajnaltájt a szeretővel elindultak sétálni a Balaton partra, megbeszélték a részleteket a parton ülve egy padon.
A férj / sértett férfi rokon utánuk eredt, meg is látta őket a parton és titokban kihallgatta a beszélgetést. Feldühödött a hallottakon, kiugrott a bokorból és a szóváltás közben úgy meglökte Elbertet, hogy az beesett a jéghideg vízbe, sokkot kapott és belefulladt.
Azt a néhány százast meg mérgében utánadobta a Balatonba.
Ennek persze némileg ellentmond, hogy a pénz nem volt annyira átázva – kérdés, van-e erre elfogadható mérték, hogy egy 80-as évek beli százasnak 10 fok körüli vízben mennyire kell átáznia 1, 2, 6, 12 és 24 óra elteltével. És mivel az infó nyilván nem nyomozati forrásból származik, gondolom az illetőnek nem volt…
Másik lehetőség, hogy a fenti vízbeeséssel és belefulladással végződő dulakodás korábban történt és még az is lehet, hogy megpróbálta/ták megmenteni a hideg vízből és akkor vette/ték észre, hogy időközben meg is fulladt. Pánik, mi legyen, minden esetre elrejtették a hullát a nádasban vagy pl. egy csónakban a nádasban. Ezután alibit kreálni elmehetett/tek egy közeli bárba, ahonnan bőven egy óra után távozott/tak. Majd a környéket szemmel tartva egy alkalmas pillanatban vízre eresztették Elbert testét. És a százasokat. Mindeközben összetörvén az órát, gondosan vissza állítva arra az időpontra, amikor biztos az alibi.
– Jánoskát Anya simán szembesítette a tényekkel a határidő napló alapján. Bár eredetileg más volt a célja, de a gyerekben ez másként csapódott le: Elvesztette Apját, akinek viszonya volt, anyjának alkohol problémái vannak, aki el akrja idegeníteni apjától. Egyszer csak neki megy a Dunának.
– Feleség öngyilkosságát már többen is kifejtették itt: ennyi tragédia és alkohol problémák mellett ez egyáltalán nem meglepő. A vasedényes persze gyanús, de az ő szerepe lehetett pl. az a felismerés, hogy csöbörből vödörbe került. Családja nincs többé, a vasedényes mellett pedig megint csak az alkohol lesz a vége, amitől pedig úgy gondolta, megszabadult.
Ennyi az ellenkonteó, ami arra alapoz, hogy egy szomorú családi tragédia volt, amivel egyetlen érintett szolgálat sem tudott mit kezdeni – beleértve a nyomozó hatóságot. Akik egyrészt a mundér védelmében, másrészt az akkori befolyásolásoktól vezérelve hozták meg azt a döntést, amit ma ismerünk.

PS.: Mindenkitől elnézést, akik tegnap (10.24) este óta olyasmit írtak, ami mindezeknek ellentmond, pláne erősíti. (tegnap kezdtem el, de nem értem a végére)
Én ebből a posztból értesültem erről először, mert akkor külföldön tartózkodtam. (NDK)
Elbert János nekem nem volt celeb, soha nem láttam az arcát korábban sem tv-ben, sem sajtóban (sem rádióban :)) Ez persze lehet, hogy az érdeklődési köröm miatt van: sem akkor, sem most nem vagyok nagy tv-néző. Minden esetre felvetődött bennem a gondolat, hogy talán az akkori vezetés már felfedezte a média “hatalmát” és a halála után, utólag csináltak belőle celebet? És ha igen, mi lehetett a céljuk vele?

 211. sztalker — 2012-10-25 16:48 

Ahogy a lengyeleknél Popieluszko pap meggyilkolása (1984), nálunk ez a halál borított ki sokakat. Furcsa, de nekem végig olyan érzésem volt, mintha az Elbert-ügyben szándékosan nem működött volna akkor és jól a cenzúra, vagy esetleg tesztelhették az emberek reakcióit a bejelentés után.
Elbert halála talán üzenet is lehetett a magyar értelmiség felé. Jómagam azért tartom ezt az esetet sokkal fontosabbnak, mint egyéb konteókat a nyolcvanas éveinkből, mert rámutatott a rendszer javíthatatlanságára. Talán ekkor (a 80-as évek elején) esett le mindenkinek, hogy vége a szép időknek, nem lesz jobb az életünk (ha belegebedünk, ha nyalizunk, ha fusizunk, bűnözünk stb., akkor sem), egyszerűen elfogyott a suska és kész.

Azt kell látnunk, hogy nem is maga az eset (lehet, hogy tényleg nem volt összeesküvés, „csak” egy köztörvényes bűneset), hanem annak tálalása verte ki igazán a biztosítékot a népnél. Korábban már volt szó a Kék fényes adásró, és ez tipikus példája volt a csapnivaló kommunikációnak. Annyira rosszul sült el a dolog, hogy lehet, hogy szándékosan akartak vele üzenni egy csoportnak (az értelmiség egy részének), de lehet, hogy magának Kádárnak. A másik verzió: már senki sem foglalkozott igazán a párt píárjával, kezdtek maguknak gályázni a vezetők, Kádár körül fagyott a levegő, az „öreg” légüres térbe került, nem segítettek neki. Aki átélte a kort, az emlékszik a havi áremelések tévés bejelentéseire, az Árhivatal listáira, a párttagok diszkrét sumákolásaira a munkahelyeken a pártgyűlés után, mikor velük közölték először, hogy minek megy fel majd az ára. Azt akkor csak kevesen tudták, hogy az egész magyar gazdaság máról-holnapra él, mivel Fekete Jánosnak (MN Bank) és Kádárnak már személyesen kellett dönteniük a cégek napi devizakvótáiról (annyira nem volt már kemény valutánk), hogy mindig csak a legfontosabb dolgokat kelljen kifizetni. Azt az emberek még csak-csak elfogadták, hogy pl. egyszerűen megszűntetnek egy nagyon népszerű tévéműsort (Krónika, a II. Magyar hadsereg a Donnál – Sára Sándor dokufilmje volt éjféltájt), mert nem tetszett az elvtársaknak egy-két epizód, de amikor szándékosan korlátozták a műsoridőt, hogy az esti film is elmaradjon (akkoriban jóformán a tévé volt az egyetlen szórakozási eszköze az embereknek), mindezt az energiatakarékosságra hivatkozva, az már általános utálatot keltett még azokban is, akik eddig nem voltak rendszerellenesek.

És ekkor jön Elbert esete, ami csak olaj volt a tűzre. (Ha eltitkolják – ahogy a szokásos módon szokták, sokkal jobban jönnek ki belőle, az biztos.) Nem lehet, hogy az akkori reformkomcsik (még nem hívták őket így, de azért már ott voltak ők) intézték ezt a tájékoztatást szándékosan ilyen paraszt módon, hogy lejárassák a rezsimet? Azt már tudták (ők aztán tényleg!), hogy nem fog sokáig futni a szekér, előbb-utóbb más lesz itt a leosztás. Szerintem abban még nem lehettek biztosak, hogy a vörös vonal teljesen kifut, de abban tutira egyetértettek, hogy minél több vagyont kell szerezni, felhalmozni maguknak, aki pedig ezt akadályozza – legfőképp maga Kádár, a puritán és régimódi szenilis komcsi – bukjon csak bele a népszerűtlenségbe. Grószék balról, Pozsgayék jobbról tartottak be neki. Vagyis minél rosszabb lesz a helyzet – annál jobb (lehet) majd nekik. Az öreg veszítse csak el a tekintélyét az emberek előtt. A moszkvai vezérváltás és a becsődölő gazdaság (cserearány-romlás) miatti rossz közhangulat erre alkalmat adhatott. Andropov biztos, hogy nem bánta volna, ha egy keményebbre, az új MSZMP-generáció meg egy sokkal puhányabbra és „kapitalistábbra” cserélheti le a nagy sakkozót. Azt se feljtsétek el, hogyha valamit igazán el akartak mismásolni v dezinformálni az elvtársak (lásd: a lusta lengyelek nem akarnak dolgozni és azért tüntetnek szlogen v. Csernobil stb) azt flottul meg tudták csinálni, ha akarták. (Simán leváltották a tévé elnökét a fenti Krónika-botrány után, komplett műsort szűntettek meg, ha sértőnek találták, lásd pl. az Egymillió Fontos Hangjegy esetét az „Állva pisálok, ülve kakálok” örökbecsű leadását követően.)
Szerintem a magyar értelmiség egy része nagyon is tisztában volt már ekkor a rothadás mértékével, aki megtehette az gyorsan kislisszolt, a szolgalelkűek még jobban kussoltak, nehogy felfigyeljenek rájuk, de a ravaszabbak már a lehetséges új gazdijukat kezdték keresni.

 210. edmamu — 2012-10-25 14:37 

Nagyon köszönöm a posztot. Régóta olvasód vagyok, de csak most regisztráltam. Örülök, hogy a témát feldolgoztad, biztosan van még több hazai történet, ami ide illik, de ez már nagyon hiányzott.

Ha jól emlékszem, ez nem sokkal Andropov hatalomra kerülése után történt.
Már hallottunk az esetről korábban, emlékszem, mindenki Andropovot emlegette, aki szóba hozta. Aztán jött az ominózus Kék fény Szabó Lászlóval, aki nagy komolyan elmagyarázta, hogy megszédült, és belefulladt a félméteres vízbe… na, aki tudott a sorok között olvasni, az innen már tudta, hogy valami nagy disznóságot takargatnak. Félő, hogy az igazság sose derül ki.

 209. jakuza — 2012-10-25 14:03 

Gratulálok, remek írás! Jöhetne több hazai téma…

Ha már konteo, akkor hadd szóljon: Mi van akkor ha, a Seuso-ügyről tudott meg olyat, amit nem vett be a gyomra? 😉

 208. jani22 — 2012-10-24 19:37 

Köszi tiboru a postot, nagyon élvezetes volt.

Kis adalék a fuldokláshoz, velem megtörtént!

Megfáztam, köhögtem rendszeresen.
Éppen almásrétest ettem és nyeltem, mikor rám tört egy visszafojthatatlan köhögés. Félrenyeltem és nem kaptam levegőt. Még annyi időm volt, hogy a Fiamnak jeleztem a bajomat, majd a mosdóban próbáltam magamon segíteni, de ezután se kép, se hang. Utólag visszagondolva – bár nehéz megsaccolni -1,5-2 percig lehettem eszemnél.

A Feleségem és a Fiam mentett meg Heimlich-műfogás alkalmazva, ébredezve a kövön ülve a mentősök lábát láttam Feleségem arca mellett. Számomra ez után derült ki, hogy elájulásomat követően jól be is vertem a fejemet.

A leírtakkal csak annyit szeretnék mondani, hogy a baj pillatok alatt bekövetkezhet viszonylag egyszerű körülmények között is, külsős segítség nélkül.

Elbert János esetére a körülmények egyszerűség nem mondható, de nem zárható ki a pusztán egyszerű vízbefulladás sem. Gondolok arra, hogy a fulladás után elsüllyed a test, így március 9-én délután nem biztos, hogy észlelhető volt a hullámokon megtörő fény miatt.

 207. robina — 2012-10-24 19:33 

látom másnak is eszébe jutott, de nekem is kapásból az villant be, hogy
– ez a szegény ember nagyon jófiú volt, okos volt, hibát elkövetni ennyi idő után, ekkora rutinnal… hát, kevésbé valószínű
– nem csajozott, még a saját feleségéhez se nyúlt hozzá egy idő után

szóval elképzelhető, hogy meleg volt, és talán ezzel zsarolták (ez igen alkalmas arra, hogy valakit sakkban tartsanak úgy, hogy még a sz*r is vigyázzban álljon benne), talán csak a fiúja nyomta le a víz alá, hogy gondolkodjon el a dolgokon egy veszekedés után.
egy nő nem hinném, hogy ki tudná így végezni.
de pontos és hiteles boncolás hiányában minden kb. csak spekuláció.

 206. dymiriya — 2012-10-24 12:43 

@Deak Tamas: akár az is meglehet..de szerintem nem ez történt..

 205. zizzi — 2012-10-24 11:42 

Hmmmm…. mi van akkor, ha az a bizonyos feltetelezett szereto FERFI? Es valamelyikuk szakitani akar, vagy a szereto zsarol, es emiatt tortenik a gyilkossag? Ez esetben a gumitalpas gyilkolaszas elmarad, de a csaladtagok ongyilkossaga tokeletesen ertheto.

Egyebkent a mai nyeroszamok: 113, 116, 148, 149, 166, 174, 175, 176, 190, 193, 198
(tegnap meg csak 112-ig olvastam, es a korabbi hozzaszolasokat nem “jegyeztem” elnezest a korabbiaktol…. 😉 )

 204. mercenario — 2012-10-23 23:57 

Én csak azt élvezem, de marhára, hogy miközben Tiboru Mester egyre színvonalasabbakat produkál, ez a sima konspirációs teóriák gyüjteményének indult virtuális intézmény, lássuk be, kezd túlnőni azon, aminek mondják. Elképzelem, és azt hiszem, nem tévedek, hogy “komoly” helyeken “fontos” emberek homlokukat ráncolva töprengenek, hogy ez most egy amatőr blöff, vagy adott komment mögött egy profi van, aki valamiért, miért ne, akár mérgében, akár a tetveket látva a hányingertől, elköpött valamit, és jön vagy a hideg zuhany, vagy a tollseprő, amelyeket a döglött akták leporolására használnak, közben megállapodott, “tisztes” őszhajú egyéneket kezd kerülgetni a lapos gutta. Láttam ugyanis nyulat és bokrot is, meg előbbinek kiugrását at utóbbiból. Csámcsogva várok, valahogy nem komálom a zsiványokat és szimpatikus, ahogyan szedik a pacskert Salvadorba 🙂

 203. stockton — 2012-10-23 19:08 

Jah és vigyázz mert túl magasra tetted a mércét 🙂

 202. stockton — 2012-10-23 19:07 

Kedves tiboru!
Ez a poszt minden várakozásomat felülmúlta! Profi munka, abszolút precíz! Csak gratulálni tudok hozzá!

Már csak azért is, mert én inkább olvastam volna a frigyládát, de ezzel most messzemenően meggyőztél, meggyőztetek hogy jobban jártam.

Saját véleményem pedig az, hogy KGB/szerető/baleset trió egyike lehetett az ok. Persze azért még lennének kérdéseim mint itt bárkinek.

További sok sikert, legjobbakat!

 201. igazitrebics — 2012-10-23 17:38 

Mester!
Gratulálok, szép munka!

 200. tiboru — 2012-10-23 17:15 

@depci:

Köszi! Remélem, ez még további évekig így marad!

 199. tiboru — 2012-10-23 17:13 

@econo:

Köszönöm, és persze légy üdvözölve!

 198. depci — 2012-10-23 17:12 

Akik a szeretős vonalat erőltetik, azok saját kellemetlen szitukból indulnak ki? Mehetne ez a szeretős mese, de akkor nem lenne ennyi furcsa mellékkörülmény a sztori utóéletében. A korabeli érdek is az lett volna: ha Elbert elvtárs jó elvtárs, és akár szándékosan, akár véletlen megöli az új nő, na, akkor nem örültek volna, és beindul a gépezet. Ebbe az is belefér, hogy nyilvánosan megszellőztetik a magánszálat, és könnyedén igazat mondhatnak, mert igaz is, szóval nem kell a mese. Ismert ember, elsiratjuk, Jánoskának barackot a fejére – apu új anyut akart stb.- és ennyi. Azért nem lett volna hazudozás, mert korabeli magyar celeb nem fért be az akkor elvárt családmodellbe. Max. nem verik nagydobra a tényeket. Az új nős vonal ellen szól, hogy pont akkor került kakiba, amikor becsajozott, és nem használták ki maguk védelmére…ugyan. Minden egyszerűbb és hihetőbb lett volna, ha van egy nő aki sírva meséli a történteket.
Az, hogy a legfelsőbb hatalmak gyorsan bevonódtak, az annak is köszönhető, hogy nem csak egy, a tv-ből ismert arc halt meg, hanem aki közel volt az égiekhez pontosan tudhatta, hogy mivel is foglalkozott pontosan, és ez mennyire fontos volt.
A százforintos engem is elgondolkoztatott. Inkább figyelmeztetés lehet. Egyszerűen nem logikus: ha lebegett, akkor azt széthajtva tudta tenni, úgy viszont nem mászik ki egy zsebből. Több meg főleg nem. A vízbe hullott brifkóból esetleg, bár gyakorlatilag valószínűtlen. Ha igaz, amit a titkárnő mond, akkor semmi tárolóeszköz nem volt nála, csak zsebre tehette, oda inkább csak összehajtva fér el. Tételezzük fel: kiesnek, amikor a test bezuhan a vízbe. Nyilván nem simulnak ki, összehajtva meg nem kifejezetten lebegnek. Ez egyértelműen mese.
A legkevésbé hihető mégis az, hogy egy teljes napig senki sem veszi észre a holttestet a vízben. Aztán persze mindenki(titkárnő, taxis, presszós) vallomása az ügyben vagy igaz, vagy nem, szóval inkább csak logikai kérdéseket vet fel az ügy, az is inkább a gyilkosság utáni történések miatt. Miért nem kreáltak egy szemtanút, aki látta volna a szerencsétlent a vízbe esni, megfulladni? Esetleg még a segítési szándékot is eljátszhatta volna… Valszeg az egész ügy prompt történt, vagy véletlen, és ennyire kevés idő alatt ennyire futotta az ötletekből. Az biztos, hogy egy ilyen ismert ember akkoriban nem tűnhetett el csakúgy nyom nélkül, szóval a transzparenssé tétel akár jó ötlet is lehetett. Vegyétek-vigyétek: szegény ember megbotlottbelefulladtjajdesajnáljuk. Az órán a dátum is inkább valami figyelmetlenségre utal, nem tréfás kedvű KGB-sre. Egyszerűen nem tűnik tervezettnek, inkább próbálkozásnak a túlkapás nyomainak eltüntetésére (erről jut eszembe: Bándy Kata konteó várható? ) Én eleve azt sem hiszem el, hogy volt víz a tüdejében, és egyéb külsérelmi nyom alig. Mert végül is ki végezte a halottszemlét? Na ugye. Bőven belefér, hogy a mieink kapták el egy barátságos csevejre, hogy aszongya: Elbert elvtárs, most akkor jön a glasznoszty, vagy mi van? Esetleg bármi akkori aktuál. Még az is lehet, hogy baleset volt a kihallgatás közben, és berezeltek, hogy úristen, mit fog szólni Andropov elvtárs, ha ez kiderül. Ezt valószínűsíti az amatőr kivitel is. A család többi tagjának halála bőven lehetett ennek az utóélete – morbid párhuzam, de valahogy úgy, mint a Ronda ügyben.
Tiboru, zseniális a blogod, évek óta szépíti az életem 

 197. econo — 2012-10-23 17:07 

Kedves Tiboru !

Mint újonc – öt és fél hónapja regisztráltam – csak ismerkedtem,
ízlelgettem az oldalt,olvastam és csak olvastam nap,mint nap.

Témaválasztás,naprakészség,stílus,nagyon,de nagyon rendben.Élvezet
olvasni,filózni.

Pityorka.

 196. econo — 2012-10-23 16:52 

@mercenario:

Válasza méltányolva.

 195. mercenario — 2012-10-23 14:09 

@econo: “szabadúszók”, elfelejtettem pontosítani (kényes ízléssel), bocs az off-ért 🙂

 194. paracelsus — 2012-10-23 13:15 

“egy, számára teljességgel ismeretlen férfihang volt, s az igazgató ‘urat’ kérte. Majd pontosít: az ismeretlen telefonáló az igazgató elvtárssal akart beszélni.”
Ez valószínűsíti, hogy magyar/KGB-vonal a hunyó. Ezzel az ‘urazással’, majd a feltűnő javítással (elvtárs) mintha szándékosan nyugatiakra szeretnék terelni a gyanút.

 193. sztalker — 2012-10-23 13:07 

Csak néhány megjegyzés:

–A 80-as évek eleje a nagy rakétatelepítések szezonja is volt Európában, mindkét oldalról.
Felvetődhetett egy sokkal komolyabb nukleáris kontingens állomásoztaztatása nálunk. Ez is eléggé gyomorforgató lehetett akkoriban annak, aki tudott róla. (Csak kevesen tudtak a nálunk tárolt orosz atomfegyverekről.)

–Kádár sokan „izélgették” Moszkvából, hogy nem lenne-e kedve esetleg direktebb módon is kivenni részét az afganisztáni cécóból. (Persze nem csak őt konzumálták ezzel. Bővebben Berecz János említi ezt a könyvében: „…Kádár elsápadt…” )

–A hullát akár vízi úton is a mólóhoz szállíthatták az éj leple alatt (nem kellett a parton hurcolászni, szerelmespárokat kerülgetni este v. pecásokat hajnalban), vagyis az egész Balaton-part szóba jöhet egy kis titkos megbeszélési helyszínként, nem csak az üdülő és környéke.

192. Rókakígyó
Csak a 80-as évek végétől indult a hétfői adás a tévében, akkor még afféle „rendkívüli sporthétfő” címen, meccsekkel. Később már egy-két filmet is leadtak hozzá ilyenkor, majd teljesen rendszeressé vált az adásnap. Például Farkas Berci fellövése is egy ilyen rendkívüli adásnapra esett, de azért már sokan tudták előre…
A hétfőink „bearanyozója” akkoriban a Rádiókabaré havi bemutatója volt, tulajdonképpen ezért élt-halt az ország hétfőn.

 192. Rókakígyó — 2012-10-23 11:08 

A kékfény emlékeim szerint hagyományosan hétfőn este 7-kor volt. Ez csak azért bukik, mert hagyományosan hétfő műsorszüneti nap volt. Akkor valszeg keddre esett a dolog.

Ami gyorsítaná az ügy felderítését, ha tényleg publikussá lehetne tenni az anyagokat, de valszeg ezt azért nem erőltetik, mert a rendőrségi verzióban az ügy le van zárva. Mondjuk nem értek hozzá.

 191. tiboru — 2012-10-23 09:36 

@ursin:

Üdv a klubban!

 190. morat — 2012-10-23 02:31 

Szerintem fordítani ment oda és ott a helyszínen hallhatott valamit, amit nem kellett volna és túlságosan kiakadt.
Szerintem valahogy így történhetett:

0) Adott egy találkozó, amit a Siófoki pártüdülőben rendeznek. Lehet Varsói szövetséges gumitalpú egyeztetés, a baráti terroristák (khm, szabadságharcosok) koordinációja/pénzosztása/fegyverszállíási megállapodásai, katopnai egyeztetés, esetleg 3. vh forgatókönyvek stb., szóval valami nagyon kemény téma. Az eredetileg betervezett tolmács meghal/balesetet szenved, vagy csak az esemény hirtelen a nemzetközi helyzet miatt. Piszok gyorsan kell vagy egy nagyon egzotikus nyelven beszélő tolmács, vagy több, nem tipikus nyelvet (pl. bolgár, cseh, arab stb.) nyelvet beszélő tolmács (elvileg megoldható lenne 3-4 állománybelivel is, de az már túl sok, akkor inkább 1 megbízható civil). Valakinek van egy jó ötlete: Elbert, jó elvtárs, ha Andropovnak jó, ide is jó. Rázós, mert civil, de működhet, működnie kell.

* Mellékszál: Elbert sosem volt ellenzéki. Valaki már írt a és én is így gondolom: Elbertnek a lakásában és az irodáiban a fikuszban is poloska volt, három műszakban figyelték meg, a szemetét is áttúrták, ha ilyen magas rangon tolmácsolhatott. Valószínűleg kételymentes kommunista volt, de valószínűleg voltak olyan dolgok, amikről nem is sejtett, vagy sejthetett volna, de sikerült nem gondolnia rá.

1) Felhívják Elbertet – pár perc, belbiztonsági ügy, ugorjon be a szemközti presszóba. Tényleg beszél szuahéliül, arabul és kínaiul? Egy kicsit… Na akkor kérdésekre nincs idő, itt a pénz ‘B’ elvtárs a nyugatiban eligazítja, jönnek az imperialisták, veszélyben a haza, veszélyben az eszme. ‘B’ elvtárs a nyugatiban kezébe nyomja a pakkot és a jegyeket. A pakkban a találkozóra felkészítő ‘publikus’ anyagok voltak – valami, hogy tudjon készülni, nyilván nem résztvevők vagy napirend.
2) A molón találkozik a csapattal, megkapja a “transzfert” elviszik a megbeszélés helyére (akár a pártüdülőbe).
3) A találkozón fordítás közben valami nagyon félremegy:
a) A téma eleve megkívánja, hogy a civil fordító a végén minimum egy Fekete tenger melletti dácsán töltse maradék életét erős fegyverres őrzés mellett (és akkor még egész jó). Elbert nem akarja, kiborul, elkapják, elintézik.
b) Érzékeny témába fut bele: pl. amikor azt tárgyalják, hogy a palesztínok mennyi robbanószert kapnak iskolabuszok ellen kiborul, hogy ezt is mi pénzeljük? “Gyerekek, senki nem nézett utána, hogy zsidó? Elb@sztátok, intézzétek el, majd a hírekben olvasom hogyan.”
c) Bármi egyéb téma (akár a pápagyilkosság, akár más) kiborítja.
d) Lebukik, mint szajján vagy kettős ügynök – ez több okból is valószínűtlen, de nem zárható ki.
e) Legmagasabb rangú elvtársat sért meg durván.

Rögtönzés, fulladás, utolsó ismert helyen tóba vetés. A gyerek talál valami feljegyzést, felhív pár számot ami miatt azt gondolják nyomon van. Az asszony simán kikészül.

 189. ungabunga — 2012-10-22 20:11 

Azon az elkapott képen nagyon furcsa arca van Elbertnek. Olyan, mint az a fiú, akivel az egész osztály folyton szórakozik. (Persze, tudom, hogy nem lehet egy ilyen elkapott pillanatból érdemleges következtetéseket levonni.

 188. Attus Germanicus — 2012-10-22 19:54 

Többször említettétek, de úgy látom, senki nem linkelte még be. Itt a XXI. század című televíziós műsor vonatkozó része:
http://youtu.be/1hlWKBJCC4c

 187. shiri — 2012-10-22 19:34 

@ursin: Ez a szeretős-féltékenyes változat egész frappáns lenne (és a személyvonattal utazás tényleg kétségeket kelt a titkosszolgálati verzióval szemben), de hogyan kerültek a víz színére a százasok? Egy féltékenységében ölni tudó férj nem inkább zsebre vágta volna a rakás pénzt, mondván hogy ezzel is kárpótolja magát, mintsem utána hajítsa a hullának?

Apropó, papírok: a dosszié, amit Elbert magával vitt, gondolom nem lett meg. Ha csak úgy belesett a vízbe és megfulladt, akkor annak is ott kellett volna lebegnie…

 186. econo — 2012-10-22 18:56 

@mercenario:
Egy “bizonyos”szakmában dolgozók nem méltóztatnak
fenyegetőzni.

Ha sok a homok,akkor méltóztassék ellapátolni.

 185. Deak Tamas — 2012-10-22 18:54 

@tiboru: sőt a rtles filmben határozottan olvasható az 1984 november …
Egy biztos, ez a történet – amelynek a megírásához én is gratulálok, abszolút szuper a poszt – akár a konteóblog védjegye vagy márkajelzése is lehetne.

 184. ursin — 2012-10-22 18:40 

A sokadik remek írás, amit itt olvasok, úgyhogy most már nem tudtam megállni, hogy regisztráljak. 🙂

A titkosszolgálati verzió nekem a vonatozásnál sántít. Akár el akarták tenni Elbertet láb alól, akár egy őszödi találkozó tolmácsolása, vagy egy dosszié átadása fajult idáig, nehéz elképzelni, hogy személyvonatra ültették. Ha ennyire fontos az ügy, nem küldenek érte egy autót, amibe diszkréten bepattan valahol Pesten? Egyrészt hogy biztosan odaérjen (MÁV vonat az isten háta mögött is leállhat 1-2 órára műszaki hibával, akkor pedig taxis menekülőút sincs), másrészt hogy ne kelljen őt esetleg felismerő pénztárossal, kalauzzal, taxissal, recepcióssal találkoznia… Pontban 1-kor muszáj volt ott lennie, de az utazását nem szervezték meg, ez inkább magánéleti zűrre vall. A szerető férje valamilyen ürüggyel Siófokra hívja Elbertet (pl. elég erős indok lehet, ha a fél percben a nő halálhírét közli), aztán bosszút áll. Ez már történhetett úgy, ahogy a konteóban szerepel: kocsiba ültetik, elhívják egy beszélgetésre, ahol pár erős ember vízbe fojtja. Lehetett ez akár a Balaton is egy eldugottabb helyen. Az éj leple alatt a hullát visszaviszik a mólóhoz. Őra betör, visszaállít, dátumról megfeledkezik, stb. (Féltékeny férj ill. helyi erős emberek esetén az utóbbit is sokkal könnyebb elképzelni.)

Az ügy elsimításával talán épp Elbert jó hírnevét akarta megvédeni az a rendszer, amihez hű volt. Ha kiderül, hogy szerelemféltésből ölték meg, akkor sokáig ezen csámcsogott volna az ország, irodalmi munkásság, politikai elkötelezettség ide vagy oda… Másik változat: a szerető vagy családja voltak annyira befolyásosak, hogy el tudták sikálni a történteket. Ekkor az is érthető, hogy a “nyomozásba” kezdő fiút miért kellett megölni. Persze az is lehet, hogy a fiú tévesen indult el a titkosszolgálati szálon, és annyit ért el, hogy a szervek rájöjjenek: egy labilis, megbízhatatlan fiatalember túl sokat tud az ő viselt dolgaikról (még ha nem is az apja halála kapcsán).

Suzy halála nekem nem igazán gyanús. Az övénél kevésbé félrecsúszott életekből is ugrottak már ki jópáran, pláne az öngyilkosságokban élen járó Magyarországon.

 183. gtibor — 2012-10-22 16:59 

Persze, nem sorsdöntő. Én feltételezni sem mertem, hogy szándékosan ferdít el, színez ki információkat, hogy passzoljon az elméletéhez. 🙂 Csak más dologban is tévedhetett.

 182. tiboru — 2012-10-22 16:55 

@gtibor:

Mondjuk Elbertné lánykori neve nem sorsdöntő az ügy szempontjából. Lehet, hogy az öregnek az anyja lányneve ugrott be, talán ő volt Józsa.

 181. gtibor — 2012-10-22 16:48 

@tiboru:

Ezek szerint Ungvári többi kijelentését is kétkedve kell olvasni?

 180. tiboru — 2012-10-22 15:59 

@exgumitalp:

De, határozottan. Csak ő nem volt annyira képzett, mint a filmben Joe Turner…

 179. tiboru — 2012-10-22 15:57 

@Deak Tamas:

Hm, akkor a családhoz tartozó Ungvári tanár úr rosszul írja a könyvében. Ő kifejezetten Józsának említi. És a sírkő szerint ’85-ben halt meg, nem ’84-ben.

Érdekes…

 178. exgumitalp — 2012-10-22 15:28 

Ahányszor újraolvas, újragondolom az Elbert János féle konteót, mindig a Keselyű három napja (Three days of the Condor) jut valahogy eszembe.
Persze nem USás hanem keleti aspektusban, de olyan hangulata van, mint ha valaki beletenyerelt volna valamibe, amibe nem kellett volna és igazából Ő és a családja nem is tudta, hogy milyen darázsfészekbe nyúlt…

Nincs ilyen érzésetek?

 177. Deak Tamas — 2012-10-22 15:04 

http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=020869

Hm, itt a síron más neve van az asszonynak. Ez az élettársé nem lehet…

 176. oldgamer — 2012-10-22 14:25 

Nagyon jó konteó ,gratulálok ! Néhány gondolat:
1. Szerintem nem Siófokra indult “nemsokára jövök “,valakitől valahol utasítást és /vagy dossziét kapott ( a Rádióban (?)pénz felvétel okán ,amivel esetleg le keltett menni Siófokra .
2.A vonaton nem lehetett meg a randevú ,mert akkor nem megy Siófokra ,hanem visszaindul ,vagy taxival el sem megy !
3.Siófokon a Bányász üdülőben ,meghiúsult a találkozó -a késés miatt – nem tudták a gumitalpúak kompromittáló iratok átadása közben megcsípni ,találkozó közben ,vallatóra fogták a kapcsolatáról!
4.Teljesen hihető ,hogy vizes módszer közben megfulladt !
5. Ha megölték nem tudni mikor került a vízbe ,és gondolom olyan helyre vitték ahol nincs forgalom ,pecás stb.
6 Az óra indiferens ,mert ha megölték ,elterelésként olyan időt állíthatnak be amilyet akarnak !
Miért Siófok ? Talán azért mert ott márciusban sem tűnik fel egy külföldi ,akivel találkozója lehetett .

 175. Deak Tamas — 2012-10-22 14:15 

@dymiriya: hacsak nem egy zsaroló férjről van szó.

 174. mercenario — 2012-10-22 13:24 

Egy bizonyos szakmában az egyedül dolgozók, főleg akik erkölcsi meggyőződésből és nem pénzért teszik, esetleg inkognitóban is ráadásul (az ismeretlen helyről csepegő valódi mézet is fanyalgás nélkül felnyalják bizonyos macskák) azok sokszor békés öregkort érnek meg. Jó sokan vannak ilyenek, nélkülük nehéz napokat érnének meg a Szolgálatok. Mert, evidens, aki belép, katona, alatta és fölötte valóval, az kockázatot vállal. Nemcsak röpködünk a Kalahariban és isszuk a rumot. Elbertről fogalmam sincs, még az ismerőseim se dolgoztak abban a bizniszben. Mindenesetre a hivatalosan kikérhető anyagokat műértő és hobbiból érdeklődő (ez a legveszélyesebb) ráérő kezek kikérik(ték), rágódnak rajta, összeülnek, talán rumot is isznak, másokra nézve kínos kérdéseket fogalmaznak meg, esetleg illetlen szavakat használnak, majd akár rá is jöhetnek egyre és másra, fordult ez már velem is elő. ezek után még kérdezősködnek, majd valaki fogja magát, és beír a Konteóblogra, amelynek látogatottsága még ugrás-szerűbben megnő 🙂
Tanulság: aki teheti, tartózkodjon mások sekély vízbe nyuvasztgatásától nem saját érdekből (se) vagy tartózkodjon nagyon – nagyon távol, de ott távol se akárhol, főleg ne azok közelében, akik kockáztattak ugyan sokat, de nem nyuvasztgattak sekély vízbe senkit soha, még magánérdekből se, mert erősen nem szeretjük a nyuvasztgatókat, a homok meg sok és a kis sakál enni kér.

 173. Attus Germanicus — 2012-10-22 13:21 

@Eugenie Danglars: Valamelyest ismerve a vasút működését, operatíven, hirtelen elrendelni egy ilyen vágányzárat, meglehetősen macerás; továbbá olyan sok embert érint (értve ezalatt vasúti ill. buszos dolgozókat), hogy egészen biztosan kiderült volna, ha ez egy hirtelen, váratlanul elrendelt buszos pótlás.
Ennél sokkal egyszerűbb lett volna a vonaton megfigyelni őket, ha tudják, hogy itt készül valami. Ezt egy kalauz, ill. annak látszó személy tulajdonképpen feltűnés nélkül tehette volna meg.

A másik fele viszont valóban érdekes. És én az üdülő recepciósával való találkozást is ide sorolom, a “hagyjak valami nyomot magam után” szériába. Elbert akár kicsit rá is játszhatott (“tudja, én szoktam lenni a tévében”), mert amúgy a 80-as években sem volt jellemző, hogy taxisok meg recepciósok rendszeres nézői voltak az irodalomtörténeti műsoroknak a tévében.

 172. Attus Germanicus — 2012-10-22 13:08 

@gtibor: Ezzel kapcsolatosan az a problémám, hogy nem látom, mennyire hiteles az információ. Ha jól értem, ezt a beszélgetést senki nem hallotta a két résztvevőn kívül (márciusban, hétköznap délben ez alapvetően reális is). Egyikük pedig a nyomozáskor már nem volt életben (ezért volt ugye a nyomozás), ergo a recepciós hölgy gyakorlatilag azt mond, amit akar.
Ha ő valamelyik szolgálat beépített embere, és a forró kávé valami kódszó, akkor kizárt, hogy pont ő beszélne erről később a rendőrségnek meg az újságnak, meg a tévének meg a rádiónak meg a mosógépenek (ja, annak nem).

 171. exgumitalp — 2012-10-22 11:43 

Egy dolog bizonyos, hogy “Lepsénynél még megvolt.”

Bocsi, nem bírtam kihagyni 🙂

 170. tiboru — 2012-10-22 11:37 

@dymiriya:

Köszönöm!

 169. dymiriya — 2012-10-22 11:22 

A “volt egy szeretője és Ő kereste…” azért sántít erősen számomra, mert a titkárnő azt mondta, egy számára ismeretlen férfi hang hívta telefonon. Na már most, ha valóban a szeretőjével találkozott volna, szerintem nem valószínű, hogy egy férfi hívja fel telefonon… ugye ennek a telefonhívásnak a hatására hagyta ott az az napi teendőket..vélhetően.

Nagyon jól sikerült poszt lett, gratulálok!!!Élmény volt olvasni!

 168. tiboru — 2012-10-22 10:44 

@Eugenie Danglars:

Így nem tudom, mit jelent, csak találgatni tudok. Ha a szájába gyömöszölve találtak volna egy százast, egyértelműbb a kép.

 167. Eugenie Danglars — 2012-10-22 10:03 

Apropó, egy kérdés. A kriminalisztikában, vagy az alvilág egymásnak való jelezéseiben milyen üzenettel bírnak egy holttest mellett a szétszórt bankók? Ebben nem vagyok járatos.

 166. Eugenie Danglars — 2012-10-22 10:02 

Mi van akkor, ha a találkozó nem Siófokon lett volna, hanem a vonaton? Emlékeztek, mennyire kényelmetlenül érintette Elbertet, hogy a karbantartás miatt autóbuszra kell szállni. Mi van, ha az adatok/mappák cseréjének a vonaton, utazás közben kellett volna megtörténnie? A célszemély felszáll az egyik megállónál (személyvonatról beszélünk, az még ma is megáll minden bokornál Siófok felé, hát még akkoriban…), leülnek egymással szemben, akár két idegen, és mikor senki nem figyeli őket, megtörténik a dokumentumok átadása, és az idegen a következő megállónál már le is száll, bottal üthetik a nyomát.

A karbantartás miatt azonban a találkozó a vonaton nem jöhet létre, Elbert pedig (intelligens ember lévén) összerakja a fejében a dolgokat. Innentől az alábbiakat tudom elképzelni (akár egymástól függetlenül, akár átfedésben):

1. Elbert rájött, hogy a karbantartási munkálatok csak ürügyet jelentenek, sőt, Lepsény említése volt a kód: lelepleződtek a szándékai. Akárki is akart keresztbe tenni neki, megneszelte a dolgot, és a karbantartásos históriával szabotálta az adatok cseréjét.

2. Elbert Lepsényben/Fehérvárra érve, mielőtt még kiléphetne a vasútállomásról, gyorsan telefonál egyet a kapcsolatnak, hogy baj van, jöjjön le ő is Siófokra, mert a vonaton nem tudnak találkozni. Talán figyelmezteti, hogy baj van és inkább szívódjon fel, és egyedül folytatja az útját.

3. Elbert taxiba ülve folytatja az útját Siófok felé, szemmel láthatóan nyugtalan, fecseg, többször is részletesen beszél arról, hogy szakmabeliekkel találkozik Siófokon itt és itt. Mit sugall ez? Szerintem azt, hogy érzi, hogy baj van, és azért ismételgeti a gyanútlan taxis előtt útjának célját, hogy az nyomot hagyjon. Gondoljunk bele. Ha tudnánk, hogy veszély fenyeget minket, esetleg emberrablás áldozatává válnánk, mi nem próbálnánk meg valahogy azt sugallni a külvilág felé, merre keressenek minket?

4. Siófokra érve, a presszóban a személyzet a “gyors és forró” kifejezés alapján azonnal megérti, hogy a terv kudarcba fulladt, ezért válaszolnak úgy, hogy “nem tudnak kávét adni, mert nincs víz” (azaz “kudarcba fullad egy kávé megfőzése”). Mindenki leszűri magának a leszűrnivalót, Elbert kimegy a mólóra, mert esetlegesen vár rá még egy utolsó találkozás. A végső személy, akinek a vonaton beszerzendő adatokat kellett volna prezentálni, nem tűri a kudarcot, és pár markos legény segítségével likvidálja “a futárt”.

5. Azok, akik Elberttel kapcsolatban álltak (vonatos, presszós), az átadott, kódolt üzenetek kapcsán felveszik a kapcsolatot Jánoskával, felvilágosítják a szituációról, és nyugalomra intik. Jánoska azonban nem viseli jól a tétlenséget, ő mindenáron le akarja leplezni az igazságtalanságot, de a sors őt is utoléri. Suzy önként távozik.

 165. Deak Tamas — 2012-10-22 09:47 

@tiboru: … de a szocializmusban ez szerintem azért másképp volt egy kicsit 🙂

 164. pisti — 2012-10-22 09:11 

Elbert egy okos, értelmes, híres ember volt, aki Andropovval jóban volt és kapott tőle néha felkéréseket erre-arra. Eddig tiszta. Innentől kezdve előttem két opció lebeg:

A: Nyílván a gaz imperialisták gumitalpújai sem annyira hülyék, hogy egy ilyen kaliberű ember ne tűnjön fel nekik, ezért a millió klub, amiben tevékenykedik főhősünk egyikébe szépen beférkőznek és két Tolsztoj-idézet között csúsztatnak egy cetlit észrevétlenül emberünk noteszébe: “Dear Mr. Elbert, do you want to grant your son the opportunity to study in an Ivy League university? Now is the time.” Cserébe csak annyit kérnek, hogy mindent mondjon el Andropovról, amit tud. Elvégre mégis csak ő a főgóré. Még ha nincs is semmi érdemleges, de azért kíváncsiak ők még arra is, hogy balról vagy jobbról mos fogat. Az oroszok természetesen figyelik főhősünk minden lépését, pláne az irodai és otthoni telefonját. Jön a hír a BM-be, a professzor úrnak sürgős jelenése van Siófokon. A KGB rögtön a helyszínen terem, követi az amcsikat meg Elbertet, szépen körbe fogják őket. Game over. Itt felmerül a kérdés: minek vitt magával annyi zsét? Egyrészt nem kizárható, hogy tényleg volt a környéken szeretője és neki akarta odaadni visszafelé a zsét, másrészt az sem, hogy a fenn említett egyetem vagy akármi okából először ő kereste meg az amcsikat valamilyen módon és a kérését akarta nyomatékosítani, hiszen azért ő is tisztában volt vele, hogy nem sorsdöntő adatokat adott át.

B: Jön az új főgóré, aki cseppet sem ma született bárány. Nincs neki semmi baja Elberttel, nagyon kedveli is, de azért érdemes lenne kipróbálni az elvtárs hűségét a nagy szovjet anyácskához. Helyszín ugyanaz, valamelyik irodalmi kör, Tolsztoj, “Dear Mr. Elbert, stb.”, csak éppen a fecnit valamelyik rosszarcú KGB-s csempészi be a könyvbe. Egyszerűen csak le akarják tesztelni, hogy mennyire biztonságos egy ember, aki ennyi mindenről tudhat. Sajnos kiderült, hogy nem igazán. Game over. Itt még egy opció a pénzre: lehet, hogy azért vette magához, mert úgy gondolta ha balül sülnének el a dolgok, akkor ezzel meg tudja vesztegetni az illetékest, aki éppen az ő életére akarna pontot tenni. Sajnos nem jött be, a pénzt elvették és utána szórták a vízbe ‘figyelmeztetésként’, hogy nesztek b+, velünk nem cicózik senki.

Szerintem ez a két legelképzelhetőbb forgatókönyv a halál miértjéről.

 163. tiboru — 2012-10-22 08:29 

@Deak Tamas:

Egy jó titkárnő azért nem lapozgatja a főnöke noteszét és nem turkál annak aktatáskájában (hacsak nem ez a feladata), míg egy feleség…

 162. Deak Tamas — 2012-10-22 08:23 

@tiboru: szerintem érdekes, és köszi hogy leírtad: az ugyanis elképzelhető, hogy közben titkárnéni belenézett a papírokba. És ha abban volt valami, ami miatt feltételezzük, hogy a családnak is el kellett pusztulnia, de a titkárnéninek nem lett baja, az sokat világosít a helyzeten.
Számomra a tényállásból világos, hogy volt valakivel – fontos – randija a mólón, akinek pénzt akart adni. Valószínűleg szerető lehetett, hiszen 1000 forinttal egy ügynök nem tud mit kezdeni. Ez meg is magyarázná, hogy a szerető miért nem értesítette a rendőrséget, nyilván nem akarta, hogy Suzy kitépje az összes szál haját.
Azon én is filózgattam, hogy a kávékérés látszólag értelmetlen jelenete miről is szólhat …

 161. tiboru — 2012-10-22 08:17 

@gtibor:

Igen, ezt én is olvastam, de ebben Ungvári verzióját ismertettem, aki nemcsak a holttest azonosításánál volt jelen, hanem ő adta át az elhunyt hátramaradt cuccait a családnak. Ő (legalábbis azt írja) látta a menettérti jegyet, amelyik csak az egyik végén volt kilyukasztva.

 160. tiboru — 2012-10-22 08:15 

@exgumitalp:

“Nem tartom kizártnak, hogy Andropov elvtárs sok lengyel nyelvű fordítani valót adott át, bár jobban belegondolva azt a KGB is kirázta a kisujjából.”

Hacsak nem szándékosan olyannak adták a lengyel fordítanivalót, aki kívül áll a KGB belső hatalmi viszonyain. Ha valószínűsíthető, hogy ezekben a dokumentumokban felbukkannak orosz (KGB-s) vonatkozású infók, célszerű olyan kezébe adni ezeket, akiről első körben nem az tételezhető fel, hogy rohan kiszivárogtatni a Céghez.

 159. gtibor — 2012-10-21 22:50 

A már fentebb említett XXI. század c. műsor szerint a siófoki recepciós azt mondta, hogy nem tud adni kávét, mert nincs víz a kávéfőzőben. Aki valaha főzött kávét bármilyen géppel, tudja, hogy kell hozzá víz :-), ami vagy a rákötött csapból nyerhető, vagy egyszerűen feltöltjük a tartályt. Szóval ez, és a “gyors és forró” jelzők valóban lehettek valamilyen rejtett üzenetek.

 158. csapos — 2012-10-21 22:50 

@csapos:
Egy olyan családban, mint Elberté, a gyerek, Jánoska élete sem lehetett csupa öröm és kacagás az idegbeteg és alkoholista mamával. Elbert halála után a szolgálatok biztosan kihallgatták a családot. Itt ne hivatalos kihallgatás formára gondoljunk, hanem inkább elvtársi-baráti beszélgetésre. „Annak érdekében, hogy ki tudjuk deríteni mi történt, mindent tudnunk kell a férjéről, apádról” Valószínű elkértek minden otthon fellelhető iratot. Jánoska, aki az őrületig szerette az apját talán elkezdett nyomozni, talán gyanús is volt neki valami. De elég az a tudat, hogy apja öngyilkos lett, elhagyta őt, és ez már indok neki az öngyilkosságra. Sajnos sok kamasz, aki látszólag rendezett családban él lesz öngyilkos. Az esetében kizárnám az idegenkezűséget. Suzy beteg és alkoholista volt, járta a kocsmákat és fecsegett. Még egészséges, normális ember esetében is igaz, hogy nem tudja valaki a társa halálát feldolgozni. Suzyt már nem lehetett irányítani. A Vasértes nem biztos, hogy Vasértes volt. Egy „elcserélt” gyógyszer és máris megtörténik a baj.

 157. csapos — 2012-10-21 22:35 

@shiri:

Arra is van elképzelésem, majd megírom.

 156. shiri — 2012-10-21 22:32 

@gtibor: :)))

 155. gtibor — 2012-10-21 22:24 

@shiri:

Köszönöm, ez az információ minden kételyt eloszlat bennem. 😀

 154. shiri — 2012-10-21 22:17 

@gtibor: Rákeresve nem találtam meg a műsort, viszont…

“A Tranzit klub vendége ez alkalommal özv.Horváth Ferencné volt a Máté Krisztina műsorából ismert “látó” asszony. […] Horváthnét rendszeresen alkalmazza a rendőrség akkor, amikor megoldatlan halálesetek (gyilkosságok) ügyében nyomoz. Így volt ez pl. Elbert János ügyében is valaha.”

http://www.pallaspaholy.hu/kalendarium/2003nov.phtml

Lehet, hogy a látó asszony tett egy fantasztikus bejelentést a műsorban? (De csak miután a rendőröket is útba igazította.)

 153. scuderia — 2012-10-21 22:09 

@pensador:

Azt kizárhatjuk hogy fecsegős típus volt, több évtizedes múlt állt mögötte állami vezetők tolmácsaként. Bizonyítottan megbízható, lojális, sokszorosan ellenőrzött ember kellett hogy legyen. Andropov személyesen kérte tolmácsnak ’56 után is, ha itt járt, ez bizonyítja megbízhatóságát. Kiemelkedő intelligenciájú pacáknak tűnik, nem valami piásan felvágós, fontoskodó BV parancsnoknak.

Árulásra mi hajtotta volna, karrierje csúcsán járt. Mindent elért, amit akkoriban egy értelmiségi elérhetett.

Ha megölték őt, gyerekét, feleségét, annak hátterében elég komoly dolog kellett legyen. Gondolom, a szolgálatok végeznek valami költség-haszon elemzést a műveletek előtt, milyen célt érnek el, és mennyi kárral jár az akció. Egy látványos, nagy port felverő családi dráma – feltéve hogy Elbert és családtagjai halála egy összefüggő politikai gyilkosságsorozat – mögött milyen megfontolások, milyen horderejű érdekek állhattak aminek a legapróbb nyoma sincsen máig sem?

 152. shiri — 2012-10-21 22:01 

@csapos: És a gyerek és feleség halála?

 151. gtibor — 2012-10-21 21:37 

http://www.blikk.hu/blikk_sztarvilag/20030902/mate_kideritette_elbert_janos_titkat

Jójó, tudom, hogy ezt a fajta médiumot illik forráskritikával kezelni, de látta valaki ezt a riportot? Nem találtam sehol. Ja, és ugye itt is szó van a csak odaúti jegyről, illetve egy csomagról, amit magával visz az irodából. Most akkor volt nála csomag, vagy sem? Menettérti volt a jegy, vagy sem?

 150. gtibor — 2012-10-21 21:30 

A tény, hogy csak fél percig beszélgetett Elbert az eltávozása előtt, arra enged következtetni, hogy vagy várta a férfi jelentkezését, vagy számított rá. Gondolom, nem volt sok magyarázkodás, csak száraz tények közlése. Ekkor és ekkor, itt és ott, stb…

 149. csapos — 2012-10-21 21:30 

Elbert munkájában, társadalmi kapcsolataiban látszólag sikeres ember volt, ellenben családi élete nem úgy alakult, ahogy szerette volna. Tolmács tevékenysége folyamán nagyon sok bizalmas információt birtokába került, hiszen a legmagasabb szintű politikai és hírszerzési vezetők részére fordított. „Ültem a villamoson olyan ember mellett, akinek a nénikéje mesélte”, hogy ilyen szintű tárgyalások előtt, után, a munkatársak beszélgetnek, és főként fecsegnek. A főnökök már lefeküdtek aludni: Igyí Janos za pívu, maradt még a repi pálinkából…” és a sörözőben, bárban sok minden elhangzik éjfél után. Előbb utóbb a tolmács többet tudhat dolgokról, mint a főnökei. Közben, mint irodalmár, találkozik, beszélget ellenzékiekkel, főként gondolkodik. Aki hosszú évekig a hatalom közvetlen közelében tevékenykedik, kiismeri annak minden hazugságát, kétszínűségét, és eljuthat addig, hogy megcsömörlik, elege lesz. Különösen akkor, amikor magánélete sem problémamentes. A belső feszültség pedig felőrli az ember idegeit, tűrőképességét, amit van, aki alkohollal, van, aki kábítószerrel próbál feloldani. Ha magába fojtja, a szívroham viszi el, vagy önkezével vet véget életének. És van, hogy a hatalom vagy a titkosszolgálatok munkatársai hozzásegítik az öngyilkossághoz, elkerülendő, hogy átálljon az ellenzékhez, esetleg váratlanul disszidáljon, „énekeljen”. (Még jó néhány konteót lehetne írni ebből a témakörből.)

Szerintem Elbert esetében is valami hasonló történhetett. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy ilyen szinten dolgozó tolmácsot az érdekelt titkosszolgálatok nem tartanak megfigyelés alatt. Nem csak azt figyelik, kivel találkozik, miről beszélgetnek, de figyelik pszichikai (!) alkalmasságát is. Ez történhet a fent említett iszogatások, haverkodás közben is. És ezen a ponton válhatott megbízhatatlanná Jánosunk. Valakik féltek attól, hogy comming out-ol, vagy legalább is átad információkat egy ellenérdekelt félnek (ellenzék, nyugati sajtó, Moszad, bárkinek). Valamilyen trükkel lecsalták Siófokra. Itt már lényegtelen volt-e és milyen irat a kezében, honnan származott az. Mivel sokat járt Siófokon, a Bányász Üdülőben nem okozhat feltűnést a megjelenése. Valószínű találkozott is valakivel, majd a gumitalpas szakszolgálat elkábította. Talán egy jó erős kávéval, amire annyira vágyott. Pár órával napfelkelte előtt kitették a kábult, de még élő Elbertet, a móló közelében vízre. Mellé tettek néhány preparált (hogy ne ázzon el gyorsan) százforintost. Az óráját is kellően megdolgozták. Majd másnap délben az ORFK átvette a nyomozást. Az ő kórboncnokuk adta ki halál okát igazoló szakvéleményt. Pár év múlva az aktát selejtezik. Kész.

 148. pensador — 2012-10-21 21:21 

A következő jutott eszembe.

A Brezsnyev halálát (1982 novembere) követő időszakot egyfelől a szovjet vezetésen belüli mozgolódások, helyezkedések (belharcok) jellemzik. A birodalom élére pedig egy sokat tapasztalt csekista, Andropov került. Esetleg ennek a küzdelemnek lett áldozata Elbert.

Kértek tőle valamit (akár egy feljegyzést), ami a másik felet (mondjuk Andropov aktuális célpontját, az előző garnitúra valamelyik magas tagját) kompromittálhatta. Ezt leszállította (papírba tekert dosszié-szerűség a taxiban), de valamiért mégis úgy döntöttek a megbízói, hogy megszabadulnak tőle. (A végrehajtók már ezzel a paranccsal mehettek le Siófokra.) Az ok lehetett egyszerűen az, hogy túl sokat tudott meg Elbert. Vagy akár az, hogy felmerült: a célpontként kiszemelt szovjet (vagy akár más K-Európai) vezetőnek fecsegett aktuális megbízásáról.

Azért gondolok erre, mert én nemcsak a nőügyet, hanem az ellenzéki szálat is túl romantikus tartom. Egyfelől kizártnak tartom ismereteim alapján , hogy akár magyar, akár lengyel ellenzék ilyen akcióra vállalkozzon. Másfelől, életútját ismerve, Elbert 51 éves kori átállás a nyugathoz is elképzelhetetlenül romantikus.

 147. hk417 — 2012-10-21 21:02 

@gtibor: Nyílván nem figyeltem eléggé és átsiklottam felette.
Mondjuk, ha tényleg ez történt, akkor szerintem biztos, hogy a “munkáltató” iktatta ki, hiszen akkor végig “biztosított” volt az utazás. Azért ehhez szerintem minimum egy árulás szintű balhé azért kellett.

 146. gtibor — 2012-10-21 20:54 

@hk417:

Korábban írta valaki, hogy a vonaton kaphatta meg a csomagot, ami elég elképzelhető.

 145. hk417 — 2012-10-21 20:48 

@exgumitalp: Ezzel a vonatra ugrással kapcsolatban még mindig az a véleményem, hogy csak akkor elképzelhető ha parancsot hajtott végre méghozzá olyantól kapottat, aki erre teljesen jogosult volt!
Ha ügynök és valamilyen akció indult volna ilyen “hirtelen”, nyílván még az irodából értesítette volna a felettes szervet és mire leér már van biztosítása–ha csak nem éppen ez a felettes adta a parancsot!
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy képzett, tapasztalt és nem utolsó sorban okos ügynök ne jelentett volna azonnal–mégegyszer:hacsak nem a felettese rendelte el az utazást!
Amúgy tudja valaki, honnan szerezte azt a dossziét vagy csomagot amit az egyik tanu említett? Csak mert az irodából üres kézzel ment el.

 144. gtibor — 2012-10-21 20:38 

Egy másik írásban azt olvastam, hogy Elbert csak odafelé váltott jegyet Siófokra, nem pedig menettértit. Azt hiszem, ez fontos szempont lehet.

 143. Rókakígyó — 2012-10-21 19:45 

szerintem az ufók voltak, lehet, hogy a zsidóufók.

 142. exgumitalp — 2012-10-21 19:32 

Szvsz Elbert inkább volt beépítve a Szolidalitáteszbe, mint sem hogy hithű tagja lett volna. Már, ha egyáltalán bármi köze is volt hozzájuk.
Nem tartom kizártnak, hogy Andropov elvtárs sok lengyel nyelvű fordítani valót adott át, bár jobban belegondolva azt a KGB is kirázta a kisujjából. Akkor mondjuk Elbert tenyerelt bele véletlenül egy irodalmi(-nak indult) fordítás alkalmával egy titkosított szövegbe. Hogy ez aztán a lengyel ellenzéki urak, vagy a magyar elvtársak, esetleg a szovjet nomenklatúra anyaga volt-e, azt nem tudom, de ha netán át akarta ezt az információt adni valakinek Siófokon, akkor a kárvallott fél erősen megharagudhatott rá.

 141. kirani — 2012-10-21 19:23 

@hakapeszi:

Hacsak nem az egész ellenzéki csoport felgöngyölítésében került elő Elbert, és akár megfélemlítésként (a többi tagtárs felé) végeztek vele. Az más kérdés, hogy egyéb okok miatt többeknek jól jött, hogy ő már tutira hallgatni fog.

 140. kirani — 2012-10-21 19:21 

@tiboru:

Lehet, hogy azért kellett Jánoskának és Suzynak is meghalnia, mert akkor beküldte a fiát a táskáért… Ez tényleg fura lépés volt, szerintem nekem kisebb gondom is nagyobb lenne ebben a szituban a táskánál. Hacsak nem tudom, hogy a táska/notesz valamiért fontos. De ha én lennék ebben a játszmában a Hatalom, aki fél, de legalábbis tart valamitől, innentől tuti gyanús lenne a család is. Pedig lehet, hogy Suzy akciója egészen más gondolatból született és teljesen trivális indokú volt.

 139. hakapeszi — 2012-10-21 19:19 

Ha ellenzéki kapcsolatai is lettek volna, akkor a volt társak nyugodtan előállhattak volna vele, ez ma dicsőségnek is számít, nem kell takargatni, nem? Ugye?

 138. tiboru — 2012-10-21 18:49 

@exgumitalp:

A SZU-PL viszony a történelemben soha nem volt felhőtlen 🙂

 137. exgumitalp — 2012-10-21 18:45 

Tehát, -már ha volt egyáltalán- a szerető azért nem bukott le/halt furcsa halált/tűnt el, mert elve valamely szervezet (Hu,Szu,Pl) ügynöke volt és eleve Elbert csőbe húzása/beszervezése/kettős-hármas ügynökké heggesztése volt a célja. Vagy bukta volt a hölgy is, csak az már nem került a nagymédia figyelmének ama központjába, vagy a Szak.szolg szépen, csendben tüntette el. Elbertet mint ismert közszereplőt azért nem lehet csak úgy lehúzni a színpadról, hogy ne hiányozna senkinek, ezért kitalálódott egy az öngyilok/baleset mese-mese-mátka.

 136. exgumitalp — 2012-10-21 18:40 

@tiboru:
Sokkal inkább a Lengyel elhárításra, esetleg vörös közreműködéssel.
Ha volt szerető, netán kiderült, hogy a Szolidaritás akasztotta Elbert nyakába és pont olyan dokumentumokat szorongatott a majdnemDoki a hóna alatt, hogy az fájt volna a Lengyel vezetésnek éppúgy, mint a gyeplőt tartó Szobletúniónak, akkor nem tartom kizártnak, hogy elhallgattatták a futárt. Persze ezesetben buknia kellett volna a hölgynek is, hacsak nem volt elve ügynök a csak, esetleg a Szoli-ba beépülve.
Azért ragozom ennyire a Polák szálat, mert nekem az az érzésem, hogy érdemtelenül el lett hanyagolva ez az irány.
Akkoriban nem volt azért olyan felhőtlen a Szu-PL viszony, ha jól emlékszem.

 135. tiboru — 2012-10-21 18:21 

@gtibor:

Ha volt ilyen szereplő, akkor én sem zárom ki, hogy ügynök lehetett.

 134. tiboru — 2012-10-21 18:18 

@exgumitalp:

A lengyel ellenzék (Szolidaritás) belső elhárítására gondolsz, hogy ők léptek volna a szovjetbarátnak elkönyvelt Elbert likvidálása érdekében?

Hm, szerintem ezt Magyarországon, egy magyar állampolgárral szemben nem merték volna megtenni. Még a hivatalos lengyel állambiztonsági szolgálat se nagyon, legalábbis a magyar társszervek jóváhagyása nélkül nem.

 133. tiboru — 2012-10-21 18:14 

@Deak Tamas:

A felesége délután kettő körül hívja az irodáját, s a titkárnő akkor mondja neki, hogy “az igazgató úr fél tízkor elment, nem tudom hová és azóta sincs hírünk róla, még az aktatáskáját is itthagyta!”. Suzy ekkor körbetelefonál, az ismerősöket hívja, de Elbertről senki nem tud semmit. Ötkor beküldi Jánoskát a táskáért (ez is érdekes amúgy, vagy csak nekem szokatlan lépés?), majd este kilenckor bejelenti a rendőrségen, hogy eltűnt a férje, de a zsaruk elnéző mosollyal nyugtatják, hogy reggelre biztosan előkerül.

Hát nem került elő…

 132. gtibor — 2012-10-21 17:55 

És mi van, ha az állítólagos szerető is beszervezett volt?

 131. exgumitalp — 2012-10-21 17:49 

Visszatérve Elbert-re, szerintem nem az a kérdés, hogy benne voltak-e a szakszolgálatok, hanem az, hogy melyik és mennyire?

Érdekes, hogy a Lengyel vonalat, mindenki csak, mint Lech Wałęsa és a Szolidaritással kapcsolatban, vagy a Pápa elleni merénylet miatt tartja érdekesnek, de ki meri tiszta szívvel azt mondani, hogy Lengyel barátainknak nem tevékenykedtek/tevékenykednek a gumitalpú szervezetei Mo.-n? Mi van, ha Elbert mint hithű ÁVH-KGB kettős versenyző elkezdett szemet szúrni a lengyeleknek? LengyelO.-nak, mint szuverén államnak sem volt Andropov a szíve csücske, hát még az éledező mozgalmaknak. Szvsz Elbert annyira közel került -tolmácsolásai, fordításai kapcsán- mind a Szovjet hatalomhoz, mind a magyar csatlósszervekhez, hogy én semmiféleképpen nem zárnám ki azt a verziót, hogy túl sokat turkált a Polák ügyekben, esetleg információt szállított, vagy csak bejutott anyagokat fordított és ezek miatt orroltak meg rá a Lengyel tezsvéreink. Akkoriban a Lengyel-Magyar barátság jegyében több polják fiatal tobzódott a Balaton környékén, mint légy a parton felejtett hagymás-tejfeles lángoson. Kinek tűnt volna fel, ha néhány részeg lengyel fiatal, dél után/hajnalban lebotorkál a siófoki partra, hogy kipihenje a “barátkozás” fáradalmait és nem mellesleg összefusson egy magyar filológussal.
Ugrik-e vajon vonatra, majd taxiba egy elkötelezett ügynök, ha bedobják neki telefonon, hogy fontos információt kaphat cserébe egy kevésbé értékes dossziéért? Hát, perszehogy. Ranglétra, kp., vállonveregetés. Sok motiváció állhatott a gyors reagálás hátterében.

Ezek fényében azt a verziót sem zárnám ki, -amit egy kissé ferdített, de azt hiszem érthető aforizmával villantanék meg- hogy volt ott a képben egy szerető is, hiszen: “Lengyel-Magyar két jó barát, együtt dugják egymás csaját.” és itt, most nem a puszta vulgarizmus van az előtérben! 😉

 130. Deak Tamas — 2012-10-21 17:42 

Amit még érdekes volna tudni, hogy Pesten mikor és kinek tűnt fel, hogy Elbert János nincs meg …

 129. tiboru — 2012-10-21 16:51 

@exgumitalp:

A nicked elnézve elhisszük 🙂

 128. exgumitalp — 2012-10-21 16:10 

Valóban, egy gumitalpú szervezet nem az a kimondott svájci óra. Sok ember=sok hiba. Kisebbek, nagyobbak vegyesen. Nagyobbakért jár a nagytökönrúgás, régebben six feet under; a kisebbekért “csak” eltanácsolnak a szervezettől. 😉 Higgyétek el. 😉

 127. vagymegsem — 2012-10-21 15:53 

@kirani:
Nekem is most jutott eszembe, hogy az új pasi is lehetett beépített ember. Milyen alibi az, hogy aludt, csak reggel tudta meg, hogy Suzy végzett magával?!
Lehet-sőt..-,hogy ő segítette át a mellvéden, ami olyan magas volt, hogy segítség nélkül nem lehetett “átlendülni” rajta.
De jó lenne tudni, mi rémítette meg az elvtársakat annyira, hogy egy egész családot likvidáltak!
Több szempontból is végig gondolandó az, a magvas mondás;miszerint ” minden cselekedet magában hordozza méltó bűntetését”.

 126. scuderia — 2012-10-21 15:33 

@exgumitalp:

Tudott – vagy esély volt rá hogy megtudhat – valami nagyon nagy horderejűt, és megbízhatatlannak tartották azok, akik megölették?

Ha így is volt, szerintem valószínűbb hogy nekünk volt érdekünk a halála, nem a KGB-nek. Ha a magyarok ’82-től elkezdték a saját út lehetőségeit keresni, akkor Elbert, mint az SZKP főtitkárához személyesen köthető, jól informált KGB-s veszélyeztethette az érdekeinket.

A szeretőről biztos tudott a hazai titkosszolgálat, esetleg ezzel az ürüggyel csalták le Siófokra? Pl.: Rozika bátya vagyok, Rozika terhes, azonnal gyere le Siófokra. Telefon elterjedtség akkoriban alacsony volt, nem volt más választása egy ilyen hír után, mint utazni.

 125. komojtalan — 2012-10-21 15:21 

Sokaknak hihetetlen, hogy egy titkos szolgálat akkora hibát követ el, hogy az órán a dátumot elfelejti átállítani. De ott is emberek dolgoznak, akiknek számít egy gyilkosság. Felfokozott idegállapotban meg nem ekkora hibákat, hanem sokkal nagyobbakat is elkövettek már. A Whiskys “gyakorlott” bankrabló volt, mégis a legutolsó bankrablása során óvodás hibákat követett el, mert félt és berúgott. De ott a Watergate ügy is, vagy számtalan más eset. Én bármikor el tudom mondani, hogy rabolnék ki egy bankot, de ha arra kerülne sor tele lenne a nadrág az biztos. Nem mindegy, hogy itt utólag kedélyesen elcsevegünk valamiről, vagy meg kell csinálni.

 124. Attus Germanicus — 2012-10-21 15:20 

Agatha Christie regényekben többször előforduló motívum, higy a betört órával egy olyan időpontra akarják terelni a gyanút, amikorra a tettesnek amúgy szilárd alibije van 🙂
Komolyra fordítva: egyáltalán nem látszik irreálisnak az a feltételezés, hogy az órát, már az áldozat halála után, szándékosan állították 1:05-re, majd történk be egy kalapáccsal. A dátumot meg elfelejtették visszatekerni.

 123. sztalker — 2012-10-21 14:45 

@gacsat:

„Ez a Szabó valami ÁVHs volt.”
Hááát, kérlek szépen, ki nem volt az akkoriban a rivaldafényben…?

Csak 2 példát a jobb ízlésűekből:
Marton Frigyes (Hofi Géza „felfedezője”) és Komlós János is (Hofi és a politikai kabaré elindítója)is dolgozett a szervnek. De őket sem azért szeretjük… Sajnos nincs vegytiszta életút errefelé, itt „káeurópában”. Bárcsak ilyen könnyen lehetne ítélkezni egy emberről…

De mi nem ezért s

 122. sztalker — 2012-10-21 14:29 

@Eugenie Danglars:
„…milyen ilyen, keleti blokkot érintő drámai esemény lehetett előkészületben akkoriban…”
Nem annyira a térséget, de minket azért érinthetett:
Nemzetközi Valutaalap-tagságunk és később a Vilángbankhoz
(akkor még IBRD volt) való csatlakozás. Ez is csíphette sokak szemét. Leginkább Andropovét Moszkvában, gondolom.

 121. ahmet — 2012-10-21 14:18 

@whitebeard: Ja, és nagy kérdés: mégis mi veszi rá a pénzt, hogy kimásszon a zsebéből/pénztárcájából? Egy pzs is nagyrészt a zsebben marad még egy mosógépben is. Mégis miért jönne elő néhány százas?
(Egyébként a papírpénz nem ázik szét könnyen, sőt még a sima újságpapír se.)

 120. Deak Tamas — 2012-10-21 13:07 

@tiboru: … meg Martin Luther King óta ugye arra se árt figyelnünk, építettek-é át valamit a helyszínen …

 119. tiboru — 2012-10-21 12:56 

@Deak Tamas:

Minden jel (tanú, stb.) arra utal, hogy a Bányászból nem ment át a Napsugárba/Napfénybe.

A helyszínt pontosan nem ismerem, de legközelebb megnézem, ha arra járok. Hacsak valamelyik, a környéken lakó olvasó nem teszi ezt meg hamarabb, a köz érdekében 🙂

 118. exgumitalp — 2012-10-21 12:54 

Egy biztos, akkoriban (mint ahogy mostanában sem) egy Andropov kaliberű elvtárs mellé nem neveznek ki akárkit tolmácsnak. Akkoriban nem igazán a mazsolás kuglóf elkészítésnek titkai voltak napirenden az Orosz-Magyar-Lengyel kerekasztalok és zárt körű megbeszélések alkalmával.
Az, hogy Elbert III/III-as volt szerintem még enyhe kifejezés. A KGB tagságát semmiképpen sem vonnám kétsége. Ha pedig minimum két gumitalpú szervezetben is szerepet játszik valaki, akkor könnyebb megbotlani, mint elefántnak az aknamezőn. Nem is kell (kellett) túl nagy hiba ahhoz, hogy valaki gyorsan Persona non grata státuszba kerüljön. Nincs ez másképp mostanság sem, de akkor ez még hatványozottan így volt.

 117. Deak Tamas — 2012-10-21 12:41 

@tiboru: éppen ezért is kérdeztem, a youtube-on fent lévő rtl-es műsorban (ami ugyan mutat dokumentumokat, csak azokról eldönthetetlen, mifélék, eredetiek-e) ’83 május 11. mint eltűnés, valamint ’84 november.
A Bányász üdülőből biztosan nem érkezett a Napsugár/Napfény hotelbe, ugye? Milyen messze volt a holttest ettől a két helytől?

 116. scuderia — 2012-10-21 12:40 

@Eugenie Danglars:

CIA ügyben jó lenne tudni, fordította-e a Zabhegyeztőt 🙂

Engem nem lepne meg, ha kiderülne, Elbert et. a KGB – esetleg személyesen Andropov et. – egyik “szeme” volt Magyarországon. Feltűnés nélkül vehetett részt a magyar és más Keleti Blokk vezetők megbeszélésein, a poszt szerint alig volt olyan kulturális esemény, kulturális szervezet amiben ne sündörgött volna, szerkesztői majd intézetvezetői hivatala révén a korabeli humánértelmiségen, és a kulturális élet nem kis szeletén rajta tudta tartani a szemét. Elég komoly információforrás lehetett.

Életrajza alapján nekem inkább tűnik egy nagyon intelligens, de két lábon a földön járó opportunistának, mintsem regényes kémtörténetekbe bonyolódó idealistának. Arról nem is beszélve, hogy a KGB főparancsnoka közelébe sem engedték volna, ha nem lett volna kipróbált, bevizsgált, az őt felügyelők szerint is megbízható, a szovjetekhez lojális ember. Azt pedig tudjuk, hogy Andropov már Nagy Emberként is ragaszkodott hozzá. Biztos a szívéhez nőtt 😉

Talán ’56-ban meglátta Elbert Andropovban azt a pártfogót, akihez csapódva az ő jövője is biztos lesz Magyarországon. Azt persze nem sejthette, hogy a kommunista világ majdani Capo di tutti Capi-ját tisztelheti benne, de Andropov hatalmi potenciálja alighanem érzékelhető volt egy Elberthez hasonló intelligens ember számára; Andropovnak pedig volt szeme észrevenni egy használható, kiemelkedően intelligens emberi erőforrást. Egy Andropov-féle pacáknak az ilyenre kellett legyen szeme. A lényeg, János a szovjetek holdudvarába került, és nem is bánta meg: megvolt mindene, amit egy magyar entellektüel akkoriban elérhetett. Nehezen hiszem, hogy mindezt 50 évesen idealizmusból eldobta volna.

Viszont miért ne qrhatott volna félre?

 115. exgumitalp — 2012-10-21 12:29 

Egy sok-sok évig mély depresszióban élő ember nem feltétlenül a mélyponton követ el öngyilkosságot. Az, hogy lett egy udvarlója és valamilyen munkája, még nem garantálja, hogy kilábalt a mélypontról és nem garantálja, hogy nem vet önkezével véget az életének, akár hónapokkal, évekkel később. Sajnálatos, személyes tapasztalat. 🙁

 114. tiboru — 2012-10-21 12:13 

@kirani:

Az a vasedényes István nekem is bűzlik egy kicsit…

 113. kirani — 2012-10-21 12:07 

Remek a poszt, mint mindig, köszönet érte, tiboru, és persze a sok kedves kommentelőtársnak is, mert jobbnál jobb fejtegetéseket olvastam.

Szerintem meggyilkolták Elbert, ahogy a fiát is, és nekem Suzy halála is gyanús. De haladjunk sorjában.
Két gondolat él bennem arról, hogy miért akarták megölni, és ilyen szempontból mindegy is, hogy melyik nemzet titkosszolgálata tette. Az egyik, amit itt már többen kifejtettek, hogy Elber összarakott valami fontos információt azokból a morzsákból, amik “hivatalosan” megvoltak neki. Andropovból és a tolmácsmúltból kiindulva inkább a testvéri elvtársaknak lehetett útjában, és ez az infó a keleti blokkot, esetleg a már taglalt lengyel ügyeket érintte. A pápa-verzió nekem már kicsit meredek. A másik ok, hogy ezekkel az információkkal párhuzamosan tagja volt valamilyen szervezetnek, akár egy “nyugati” csoportosulásnak, akár egy hazai, titkos belső ellenzéknek, akár egy lengyelországi reformcsoportnak. Szerintem abból a csoportból, aminek tagja volt, lebukott valaki (akár hónapokkal korábban), és a hálózat felgöngyölítéskor került elő Elbert személye, akitől amúgy is félni kellett, mert azt a hatalom is tudta mind magyar, mind szovjet oldalról, hogy hozzájuthatott bizalmas információkhoz. Ha igaz, hogy nem volt párttag, az csak további félelemre adott okot ott fent (szovjet és magyar oldalon is), főként hogy tudták azt is, hogy egy zseniális emberről van szó, aki gond nélkül összerakja a morzsákat. Aki lebukott, az megadta a vallatóinak a titkos jelszót, amire Elbert indult Siófokra. Az sem véletlen, hogy hátrahagyott mindent, de mivel pénz nélkül indult el, be kellett ugrania utazás előtt a honoráriumért. Az is lehet, hogy az otthagyott holmi egy jelzés volt a társaknak, ha vele valami történne…
Elutazott Siófokra, de ott nem az várta, akire számított és akit ismert a mozgalomból, hanem valaki a hatalomból. Vallatták, közben megölték (véletlenül?), másnap reggel vízbe dobták. Nekem a szeretős szál nem tűnik valósnak.
A hatalomnak – miután megölte Elbert, elhintette a balasetes verziót, sőt még emlékműsorokat is képernyőre dobott – attól kellett még félnie, hogy a család tud valamit. Főleg a kamaszfiú volt gyanús nekik, aki nagy hévvel kijelentette, hogy nyomozásba kezd. Félő volt, hogy tud valamit, vagy az apja hátrahagyott valami jelet, vagy információt – elég annyi, hogy ha velem baj történne, keresd xy-t. Miután egy apját elvesztő, labilis családi háttérrel rendelkező, érzékeny korban élő fiúról van szó, senki nem lepődik meg, hogy másodszorra sikerül neki az “öngyilkosság”.

Suzynál az gyanús, hogy a balesete pár nappal azután történt, hogy az új udvarló beköltözött hozzá. Ha én, mint hatalom félnék attól, hogy Suzy is tudhat valamit, az árnyékát is kerülném annak, hogy Suzy erőszakos vagy homályos módon haljon meg. Inkább beépíteném egy emberem, hogy kezdjen udvarolni neki, nyissa meg a szívét felé, hátha az asszony mesél arról, amiről tud. Ez vagy megtörtént, és mivel tudott valamit, el kellett hallgattatni, vagy nem történt meg, de félő volt, hogy mégis van információja. A legbiztosabb öngyilkosságba hajszolni, esetleg rá is segíteni egy kicsit a kivitelezésre. Egy megtört, instabil, depressziós nő, aki elvesztette a férjét és a fiát – nem is kell magyarázat. A fura nekem az, hogy az idő ugye gyógyír kissé a sebekre. Ha öngyilkos akar lenni valaki ilyen események után, nem ennyivel később teszi, amikor végre van állása, van egy új kapcsolata is, kissé rendeződni látszik az élete a tragédiák után. Ha valakivel összeköltözöm, az már érzelmeket jelent, egy új élet kezdetét, bizalmat és szerelmet, és világos, hogy miután sínre kerül az életem egy kicsit, nem ugrom ki éjjel a gangról. Kivéve abban az esetben, ha az új partneremről kiderül, hogy beépített ember…
Persze nem tudhatjuk, kinél mikor és minek hatására szakad el a cérna, de Suzy halála nekem nagyon gyanús. Már csak azt kéne kideríteni, hogy mit tudott Elber :-). De szerencsére az olvasótársak csupa hihető, logikus és érdekes magyarázattal állnak elő, ami lehet, hogy jobb (és valósabb), mint az igazi ok.

 112. gtibor — 2012-10-21 11:54 

Ha preparált volt az óra, de a dátumot elfelejtették átpörgetni, az megmagyarázza, hogy miért nem a helyszínelés “vette észre”, hanem Ungvári hívta fel rá a figyelmet. Mondjuk ez szimpla bénaságnak tűnik, ami megint hihetetlenül hangzik.

 111. bedivere — 2012-10-21 11:53 

Ha figyelmeztetés volt Elbert halála, akkor nem a magyar titkosszolgálat nem hivatalos ügynökeinek szólt? Elbert biztosan nagy hibát követhetett el (talán titkos dokumentumokat vitt haza, ha volt esetleg hozzáférése, vagy disszidálás gyanúja vetült rá), és a beavatottaknak statuáltak példát? Igaz, 1983-ban a magyar párt vezetője ereje teljében volt, de ahogy a Cicero mondta: ” A köztársaságot két dolog tartja össze: a jutalmazás és a büntetés.”

 110. shiri — 2012-10-21 11:53 

@exgumitalp:
Ez az óraügy több ponton is gyanús.
1. A hivatalos verzió szerint 13:05-kor halt meg, és az órája is ezt mutatja. De ha sziklának ütődés miatt állt meg az óra, akkor az nagyon valószínűtlen, hogy mindez ilyen gyorsan megtörténjen: beleesik a vízbe, megfullad, majd rögtön abban a percben pont úgy ütődik neki a sziklának a holttest, hogy megálljon a karórája?
Vagy pusztán a víz miatt állt volna meg egy felhúzós óra? (Ha ez ilyen mechanikus típusú szerkezet, nem tudom, de gondolom, hogy nem elemes volt akkoriban.)

2. Ha gyilkosság volt, akkor szintén túl valószínűtlen az az egybeesés, hogy a hivatalos verzió szerint egy óra körül halálozott el, és hogy éjszaka dobták be a holttestét, és pont az is egy óra körül volt, és akkor állt meg az óra… Pont egybeesik a kettő, csak 12 óra eltéréssel? Különös.
Továbbá itt szintén felmerül az a kérdés, hogy a bedobás után nem valószínű, hogy rögtön úgy ütődött volna neki a sziklának, hogy telibe kapja az órát.

Mindebből sokkal inkább az következik, hogy az óra szándékosan volt 1 körülre beállítva, hogy ezzel igazolják a mólóra kisétálás – vízbeesés verziót. Csak éppen a naptárról elfelejtkeztek.

 109. tiboru — 2012-10-21 11:52 

@Deak Tamas:

Biztosat egyetlen forrásom sem tudott állítani és sem a neten, sem a nyomtatott dokumentumokban nem találtam pontos dátumot, találgatni meg nem akartam a posztban. A legvalószínűbbnek (Jánoska esetében) ’83 májusának első hete tűnik (a harmadik hetében temették), Suzy pedig ’84 októberének legvégén vagy november legelején halhatott meg – ha jól kombinálok.

 108. Deak Tamas — 2012-10-21 11:45 

A másik két haláleset pontos dátuma nincs meg?

 107. exgumitalp — 2012-10-21 11:34 

Akkoriban egy szép Poljot óra legalább annyira becses ajándék volt, mint egy svájci márka, főleg, ha annak a bizonyos Poljotnak az alján be volt gravírozva, hogy: “Andropov elvtárstól sok szeretettel, Elbert elvtársnak”

Szerintem sem kézenfekvő, hogy az óra pont a halála pillanatában állt meg, simán lehet, hogy csak később 20+x órával a halála után (pl. amikor később a vízbe dobták) állt meg az óra, a víz, vagy a móló köveihez verődés következtében. Ezért mutatott 10.-e hajnali dátumot/időt. Ez a teória is azt bizonyítja, hogy nagyon nem a mólónál fulladt meg a kacsaúsztatóban. Lehet tehát hajó, volga vagy egy közeli kormányüdülő is az elhalálozásának a helye.

Érdekes egyébként -bár nem vagyok tisztában az akkori balatoni vízállásokkal-, hogy rémképeim szerint a siófoki mólónál messze nem 60cm a víz. Pont a hajó és csónakforgalom miatt egészen mélyre van ott kotorva, nem? Ha jól emlékszem ráadásul azokban az években sokkal élénkebb vízi forgalom zajlott arrafelé?! Valami helyismerettel jobban bíró konteós cáfolhatná, vagy erősíthetné a teóriámat.

 106. tiboru — 2012-10-21 11:33 

@komojtalan:

“De ha el akarnak rettenteni valakiket, akkor azoknak tudni kell róla.”

És ha a másik oldalt figyelmeztették? “Így járnak a ti embereitek, mert velünk nem lehet cicózni!”

 105. tiboru — 2012-10-21 11:32 

@nadivereb:

“Miért kellett feltétlenül elhitetni, hogy 9.-én halt meg? Miért na halhatott volna meg 10.-én? A sztori szempontjából lényegtelen, csak bele kellett volna tenni egy “bement a Napsugár üdülőbe és alszik, hajnalban kimegy, ekkor látták utoljára” részt.”

Ebben az esetben valakit be kellett volna avatni/szervezni a Napsugárból is, aki igazolja, hogy igen, itt töltötte az éjszakát.

““S csak a felfedezése előtt dobják bele a mólóról, várva a kedvező pillanatot” – ezek szerint ott álldogáltak egy hullával, hogy mikor dobhatják már be? Ez sokkal kockázatosabb, mint simán éjjel megölni/kitenni.”

A holttest nyugodtan ellehetett pár órát egy ott parkoló Barkasban is. Megfigyelik, hogy mikor csendesedik el a környék (mondjuk hajnali három körül március elején azért nem lehet valami nagy forgalom), aztán gyorsan beledobják a vízbe. Saccra ehhez nem kell más, csak egy figyelő-biztosító, majd két markos legény és 3 perc az egész.

 104. nadivereb — 2012-10-21 11:03 

@deniro: Na akkor boncolgassuk ezt egy kicsit.
– Miért kellett feltétlenül elhitetni, hogy 9.-én halt meg? Miért na halhatott volna meg 10.-én? A sztori szempontjából lényegtelen, csak bele kellett volna tenni egy “bement a Napsugár üdülőbe és alszik, hajnalban kimegy, ekkor látták utoljára” részt.
– “S csak a felfedezése előtt dobják bele a mólóról, várva a kedvező pillanatot” – ezek szerint ott álldogáltak egy hullával, hogy mikor dobhatják már be? Ez sokkal kockázatosabb, mint simán éjjel megölni/kitenni.

Én úgy gondolom, hogy éjszaka ölték meg, majd otthagyták, hogy megtalálják, amikor megtalálják. (Hiszen a sztori szempontjából az is totál érdektelen, hogy végül mikor találják meg, hajnalban vagy délután.)

Azzal kapcsolatban pedig, hogy az áéramlatok odébbvitték volna: ha a “siófoki móló” alatt a Vitorlás utcai kikötő értendő, akkor az tulajdonképpen a Sió torkolata, rengeteg kis kiszögelléssel és baromi kis vízmozgással, mivel pont úgy épült ki, hogy az áramlatoktól megvédje a hajókat. Ott simán tud egy papírcsónak is órákig lebegni anélkül, hogy szem elől tévesztenéd.

 103. shiri — 2012-10-21 10:49 

@whitebeard: Ha a part közelében fulladt bele, illetve itt dobták be, akkor az áramlás már nem sokat tud mozgatni rajta szerintem. Befelé biztos nem viszi, csak kifelé lökdösi a holttestet, neki a part menti köveknek.

Az órát illetően én is azt feltételezem, hogy preparált volt: a gyilkosság után beállították rajta az 1 óra körüli időt, ami alátámasztotta volna az idegzsába-megcsúszás verziót, majd összetörték. Csakhogy a nagy sietségben elfelejtkeztek a naptár funkcióról, és így az a halál valós napját mutatta.
A gondatlan szervezést mutatják az úszkáló százasok is: nem számítottak rá, hogy a zsebből az áramlás lökdösése miatt előúsznak a százasok, és nyilvánvaló jelet hagynak arról, hogy a holttest nem lehetett majdnem egy napja a vízben.

Viszont ha az óra preparálva volt, akkor megvan az elkövető szervezet: az, amelyik a halál időpontját egy órára tette, és kitalálta az idegzsábás sztorit….

 102. komojtalan — 2012-10-21 10:48 

@tiboru: De ha el akarnak rettenteni valakiket, akkor azoknak tudni kell róla. Amiről meg ketten tudnak az már nem titok, bár vannak azért kivételek.

Amúgy meg nem lehet külsérelmi nyom nélkül vallatni? Erre csak egy példa a magyar rendőrségről amiről szerintem mindenki hallott (természetesen nem igaz): Telefonkönyvvel verés. De nyilván vannak más módszerek is, pont a titkosszolgálatok ne tudnának mást?

 101. whitebeard — 2012-10-21 10:27 

Egy apróságról elfeledkezett a rendőri “helyszínelés”-t követő magyarázatgyártó-műhely!
A Balatonban a legnagyobb szélcsendben is van áramlás.Többször is kipróbáltam vitorlással. A cigifüst egyenesen szállt felfelé és a gps 0,1-0,2km/h-t mutatott. Ergo a megtalálás pontja nem lehet azonos a vízbefúlás pontjával, se 9 se 21 óra múlva. A mellette lebegő százforintosokról nem is beszélve.

A Poljot órákat nem olyan egyszerű széttörni. Szimpla eséstől – akár köveken is – még semmi baja. Saját empirikus tapasztalat. Többszörösen tesztelve a 70-es években.:)
Én a KGB szálat valószínűsítem. A holttest a “megtalálás” előtt 1 órával kerülhetett oda, a gondosan preparált Poljot órával és a szétszórt százasokkal.

Lehet vmit tudni a megtalálóról?

 100. deniro — 2012-10-21 09:14 

@tiboru:

Pont valami ilyesmi jutott az eszembe, hogy nem kapott valami értékes svájci órát valami szépirodalmi munkájáért? Annak idején férfinak a legelegánsabb ajándék volt. Egy svájci óra pláne.

 99. deniro — 2012-10-21 09:11 

@csapos:

Egyébként – tudomásom szerint – Schmitt és Elbert jól ismerték egymást. Ritkán maradt ki a martini az Astoriában. Érdekes, Angleton is nagy martinizés közben cseverészett egy Kim nevű haverjával… 🙂

 98. deniro — 2012-10-21 09:09 

@nadivereb:

Nekem gyanús, hogy miért nem látta meg előbb egy pecás. Erre a magyarázat, nem ott halt meg / ölték meg. S csak a felfedezése előtt dobják bele a mólóról, várva a kedvező pillanatot, mikor nincs senki.

Azért kellett Siófok, hogy Balatonöszödről eltereljék a figyelmet.

A vizes módszer egyik “előnye”, ha profik csinálják, nem nagyon van külsérelmi nyom. S kell egy megbízható boncmester.

De abban már Tiboruval megállapodtunk, hogy az cégbeli lehetett.

 97. deniro — 2012-10-21 09:04 

@nadivereb:

Azt pedzegettem, hogy a Balatonnak akkor lenne – számomra – értelme, hanem azért csalják le, mert ki akarják kérdezni / meg akarják gyilkolni, hanem ott van a környéken egy fontos személy, s ő miatta kell leutaznia. Balatonöszödön pihentek a béketábor nagyemberei is, miért nem lehet egy lengyel vagy orosz (esetleg mindkettő) nagykutya, akik kérdezni akarnak tőle. Esetleg tolmácsolni kell gyorsan és bizalmasan. Játszunk el a gondolattal, egy-két napra Jurij és Vojcsek találkozik Öszödön, hogy megbeszéljék a gebaszt, kiszivárgott a pápa elleni merénylet. Elbert rémülten tolmácsol, aztán mondják neki, hogy ezt nem mondhatja el senkinek sem. Ő meg kiborul, labilis idegrendszer, érzékeny filosz, látják, hogy ki kell iktatni. A helyzetet esetleg bonyolítja, hogy valamit már tudott, s a feltételezett öszödi találkozón állt össze a kép. Később a fiának is, az apja halála után.

Szóval szerintem a helyszínre valami magyarázatot kellene találni, s nekem ez jutott eszembe.

Látta valaki a wag the dog című filmet? Elbert úgy járt mint Dustin Hoffman.

 96. deniro — 2012-10-21 08:58 

@bedivere:

Magam is ezen gondolkodtam este. Pont a legjobbkor íródott Tiboru kiváló posztja, nem véletlen a sikere.

Először furcsállottam, hogy 28-as születésűként miért nem a prágai tavasz nyitotta fel a szemét. Aztán eszembe jutott, hogy ott van a feleség a 3-4 éves kisfiúval. Ilyenkor nem szabadságharcolnak, s intő példa volt a fegyveres beavatkozás is. Akár megtörténhetett az is, hogy a lengyel események voltak az utolsó cseppek a pohárban, közelebbről is érinthette, voltak barátai, akik a Szolidaritással tartottak.

Néha elég egy apró szikra is, hogy az ember – akár képletesen, akár szó szerint – fegyvert ragadjon. Ezt mutatta meg 56 is.

Vagy annyi történt, hogy 83-ra állt össze a puzzle, akkorra érett meg a gondolat, hogy valamit lépni kellene. Vagy akkor környékezte meg valamelyik nyugati hárombetűs.

Szóval, szerintem a pápa elleni merénylet, a Szolidaritás, s a vele kapcsolatban álló magyar demokratikus ellenzék ügye pecsételte meg Elbert sorsát. Vagy nem volt hajlandó elvégezni valamit, vagy át akart adni olyan információkat, amik veszélyesek lettek volna, nemcsak a magyar, hanem az orosz elhárítás számára.

 95. tiboru — 2012-10-21 08:18 

@FilcTroll:

“A youtube-on van egy videó, amiben az egykori nyomozó azt állítja, hogy évekkel később megtalálta a titokzatos nőt (szeretőt), de megígérte neki, hogy nem árulja el.”

Asszem a Kovács családnevű egykori siófoki nyomozóról van szó. Hinnék én neki, ha nem a nemzetbiztonságtól ment volna később nyugdíjba 🙂

 94. tiboru — 2012-10-21 08:11 

@gtibor:

Igen, Ungvári visszaemlékezései szerint ő szembesíti Ladvánszkyt a tizedikével, a tábornok ekkor jön elő a “szórakozott professzor” magyarázattal.

 93. tiboru — 2012-10-21 08:09 

@nadivereb:

“Ha gyilkosság volt, akkor gyilkosság volt a cél.”

És talán az elrettentés: így jár mindenki, aki nem áll be a sorba.

 92. tiboru — 2012-10-21 08:03 

@gacsat:

Taxival délelőtt fél tíz és tíz körül szerintem 20 perc alatt megjárható oda, húsz perc a kasszánál, további húsz perc vissza a Déliig. Ha fél tízkor indul a Krisztináról, fél tizenegyre lazán visszaér a vonathoz, s még jegyet is tud venni.

 91. tiboru — 2012-10-21 07:58 

@nadivereb:

Ha jól tudom, a naptárkorongot a mutatókhoz kapcsolódó fogaskerekek “léptetik” tovább, tehát ha a mutató mozgása megszűnik, a naptár sem fordul tovább.

 90. tiboru — 2012-10-21 07:57 

@deniro:

A Poljotot valamelyik egykori eltés tanítványa említette magánközlés során. Egyszer az egyik előadásán viccelődött a szovjet ipar remekeiről és akkor mondta, hogy tán a svájci írószövetségtől kapott egy karórát valamelyik Dürrenmatt fordítása (vagy elemzése) elismeréseként, de ő továbbra is ragaszkodik a jól bevált szovjet márkához, mert szép emlékek fűzik hozzá. Ha a forrás jól emlékszik, arra célzott, hogy az egyik komoly tolmácsolási feladata után kapta.

 89. Eugenie Danglars — 2012-10-21 01:01 

@scuderia:

+1: Idősebb és ifjabb Elbert halála után Elbertné új élettársa, az egykori szerető esetleges férfirokona a nő bizalmába férkőzik, egy évvel a történtek után pedig vagy
– elkotyogja Elbertnének, hogy egy második Elbert-poronty valahol épp most boldogan gőgicsél
– Elbertné, míg a férfi mélyen alszik, megtalálja annak holmija közt az egykori szerető és Elbert egy fotóját, összerakja a kirakó darabkáit, és
—-búcsút mond az életének
—-dulakodik az élettárssal, melynek az a vége, hogy átzuhan a korláton.

Egyébként mi van, ha nem a mólónál akart találkozni valakivel, hanem fel/be is szállt valakinek a hajójába, hogy annak fedélzetén történjék a megbeszélés? Mi van, ha a Balaton közepén, mások szeme elől rejtve kínozták (így simán találhattak Balaton-vizet a tüdejében), aztán a hajó visszakanyarodott a kikötőbe, tessék-lássak időztek ott egy kicsit, majd távozófélben megszabadultak “a feleslegtől”?

Mi van, ha Elbert az MK Ultra egy alvó ügynöke volt, aki azáltal ébredt “öntudatára”, hogy a telefonhívás során elhangzott egy bizonyos mondat vagy szó… A CIA megneszelhette, hogy Keleten készül valami, amivel szükségessé vált a keleti blokkban csatangoló embereiket…

 88. csapos — 2012-10-21 00:06 

@deniro:

Ha jól emlékszem 1976-81 között egy Schmitt Pál nevű fazon volt az Astroria igazgatóhelyettese.
http://hvg.hu/velemeny/20110316_schmitt_revesz_fenyvesy

 87. scuderia — 2012-10-20 23:31 

Kiváló poszt, köszönet érte!

A szeretős konteonak lehet létjogosultsága.

Tények: Jánost egy férfi hívta, rögtön a hívás után csapot-papot hagyva utazott Siófokra, ahol a szerető lakott, és a kor viszonyai közt nem kevés kp-t vitt magával. Azzal, akivel a randija volt, úgy volt hogy a néptelen mólón találkoznak ahol adott a diszkréció.

Szerintem a szerető teherbe esett, alighanem azt gondolta, így tudja magának megszerezni a sikeres, a korszak viszonyaihoz képest talán jómódúnak is tekinthető – nem mellesleg kiemelkedő intelligenciájú – szoci celebet (taxis, portás tv-ből felismeri!)

Elbert nem akarta szétverni a renoméját és a családját egy szerető kedvéért, nem akart botrányt. Azért vitte magával a pénzt, hogy a barátnő abból finanszírozza az abortuszt.

Forgatókönyvek
1) veszekedtek, a nő meglöki Jánost, aki egyensúlyát vesztve leesik a mólóról, beüti a fejét, és vízbe fullad.

2) veszekedtek, a nő faképnél hagyja Jánost, sok sikert kíván neki az apasági perhez, botránnyal fenyeget. János – akár közvetlen a szóváltás után, akár később – megmosná kicsit arcát a Balaton jeges vizébe, hogy lehiggadjon. A zaklatott, és nem túl jó fizikumú 50 körüli Elbert megbotlik a köveken, beveri a fejét a hullámtörőkbe, eszméletét veszti és vízbe fullad.

3) a nő férfirokona hívja le Siófokra Jánost, ugyan vázolja már fel, hogy képzeli a jövőt, most hogy apa lesz. Kissé bedühödik rajta, mikor János az abortuszt javasolja, indulatosan meglöki. János egyensúlyát veszti, a mólóról leesve fejét beveri, vízbe veszik.

ifj. Elbert apja noteszéből tudomást szerezhetett apja házasságtöréséről. Instabil, labilis kamasz, öngyilkos lett a események hatására.

Az pedig nem is olyan hihetetlen, hogy a depresszióval küzdő Suzy saját elhatározásból vessen véget az életének. Az őt ért veszteségek – megbecsült és közismert férje, majd fia hirtelen tragikus halála, munkából történő megalázó kirúgása, férje hűtlenségének esetleges kiderülése, ex férjéhez képest egy kispályás nímandhoz csapódása – után miért lenne ez annyira valószínűtlen?

Az órán lévő dátumnak én olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok, nekem sem a pontos dátumot mutatja a naptár az órámon.

 86. vagymegsem — 2012-10-20 22:40 

@gabeszpapa:
Ha nem is heves a lógatás, olyan NINCS, hogy a móló mellett észrevétlenül lebegjen egy holttest 21 óra hosszat (13h-tól következő nap 10h-ig).Tehát: valamikor, valakik KÉSŐBB vitték oda.Hacsak nem a túlvilágról Hudini a nagy illúzonista átmenetileg láthatatlanná nem tette, a varázslat csak akkor oldódott fel amikor a kutyás ember látótávolságba ért.

 85. gtibor — 2012-10-20 22:12 

Nekem rögtön a klasszikus vicc jut eszembe az indiántolmáccsal: “- Nem fél a haláltól.” Az újszülötteknek szívesen leírom az egészet. 🙂

Az órával kapcsolatban nekem nem egyértelmű, hogy a 10-i dátumot csak Ungvári vette észre, vagy a helyszínelés is. A rendőri magyarázkodás az utóbbit valószínűsíti. De akkor miért Ungvárival kapcsolatban jön szóba? Ő szólt oda, hogy “Uraim, az ott nem tizedike?”. Ez a történetben csak rendőri amatőrség, szándékos leplezés vagy egyszerű furcsaság?

Továbbá, hogy Elbert a taxisnak kollégákkal való találkozásról beszélt, viszont semmiféle színházi illető nem tudott erről, még nem jelenti azt, hogy Elbert mondata nem igaz. Tágabb értelemben kollégák lehetnek a politikai természetű találkozókon szereplők is.

 84. yenoee — 2012-10-20 21:48 

Az empatikus KGB-s vonalnál maradva:
Mi van akkor, ha E. tényleg összerakott valamit abból, amit tolmácsolásai során, évek alatt apránként megtudhatott, s ez megingatta valamiben, ami addig életelve, meggyőződése volt – nem beavatkozni, nem kiemelkedni… Ahhoz képest, hogy talán a langyosnál azért melegebb témákról is hallhatott bizalmi emberként lengyel és orosz felek között, de úgy tűnik, nem ártotta bele magát túlságosan (titkos)diplomáciai ügyletekbe.
Ám egy napon összeállt a kép, és többé nem áltathatta magát azzal, hogy nincs köze valami megtörtént szörnyűséghez, hiszen sok mindent látott és hallott. Esetleg attól tartott, hogy a megtörtént merénylet – cselszövés, bármi – csak egy része a teljes műveletnek, és ha időben lép, további szörnyű dolgokat akadályozhat meg.

Megbízható műfordítóként talán nem kellett minden egyes általa legépelt oldallal elszámolnia, s talán leírt valamit: adatokat, neveket, összefüggéseket. Lehet, hogy nem is kellett utólag külön feljegyzéseket készítenie, csak elővenni néhány régebbi határidőnaplóját, noteszét, amiben külső, de avatott szemlélő számára is érthető dátumok, nevek szerepeltek. Talán tett is néhány óvatos kísérletet arra, hogy felvegye a kapcsolatot valamelyik nyugati titkosszolgálattal. Talán egy kísérlet sikerrel is járt.

Azonban, mint minden kényes megbízásokat is teljesítő külsős személy esetében, rá is dolgozott a belső elhárítás, és kiszúrták, mire készül. Sajnos későn: a túloldalon már ráharaptak az anyagra, és a találkozó is le volt szervezve. Gyorsan kellett cselekedni. Az is lehet, hogy E. feltételezett információinak vélt (vagy bizonyos) jelentősége miatt már nem a magyar, hanem a szovjet titkosszolgálat nyúlt bele az ügybe.

A titokzatos telefonhívás csapda volt, ki kellett hozni E-t olyan helyre, ami elhagyatott, de jól megfigyelés alatt tartható. Erre kiválóan alkalmas lehetett a tópart. A gyorsaságot talán indokolhatta, hogy az eredetileg elképzelt találkozó körülbelül erre az időpontra (nap) és/vagy ezen a helyszínen lett volna esedékes.
A szakemberek begyűjtötték E-től a feljegyzéseit, és elvitték valahová további kérdések feltevése céljából. Ám E. abbéli igyekezetük nyomán, hogy a lehető legtöbbet megtudják tőle, elhunyt.
A holttestet visszavitték a tópartra. Ez talán azt sejteti, hogy az eredetileg megbeszélt találka is valahol itt lett volna, és így üzentek a túlsó térfélen játszó kollégáknak: ezt most lekéstétek, srácok.

E. sajnos elkövethette azt a szörnyű hibát, hogy értelmes, érző lelkű (mű-for-dí-tó: szonettből szonett, nem napiparancs és nem használati utasítás, értem?) emberként, jó apaként kamaszodó fia barátságát kereste. A kamaszlét minden külső és belső tünetét produkáló sráccal talán megosztotta lelkiismerettel, világnézettel, és efféle hasonló hívságokkal kapcsolatos gondolatait. Nem kizárt, hogy esetleg példázatokban, burkoltan, konkrétumok nélkül, de mégiscsak megosztotta vele hatalmas gondját.

A fiú bizonyára értékelte a rá fordított minőségi időt, és talán a példázatokat sem engedte el a füle mellett. Különösen, amikor apja halála, és az ezt követő furcsa légkörben zajló események rádöbbentették, hogy apja talán üzenetet akart átadni a talányos mondataival, arra az esetre, ha valami történne vele.

Ez az apa-fiú barátság azt a félelmet táplálhatta valakikben, hogy egyszercsak megjelenik a képben egy vonzó és bizalomra feltétlenül méltó személy, aki néhány egyszerű, de a fiúk, férfiak esetében az idők kezdete óta hatásos módszerrel gondoskodik róla, hogy néhai E. üzenete célba érjen.

 83. gabeszpapa — 2012-10-20 21:43 

@nadivereb:
Nonsense

 82. gabeszpapa — 2012-10-20 21:41 

Bocs! Nem akartam részvétlennek tűnni, hiszen itt emberek haláláról van szó.
Nyugodjanak békében…

 81. nadivereb — 2012-10-20 21:40 

@gacsat: És iskolai foglalkozáson az ember SOSEM iszik. 😀

 80. nadivereb — 2012-10-20 21:39 

Mellesleg szöget ütött a fejembe egy lehetőség. Nem lehet, hogy pont azért volt ennyi üvöltő kérdőjel (hú, de szép képzavar), mert ez volt a cél?
1980-as évek eleje, Európa-szerte éledeznek az ellenzéki mozgalmak. Adott egy a titkosszolgálatokhoz, Lengyelországhoz (a Szolidaritásról tényleg mindenki tudott) és Moszkvához (sőt, magához Andopovhoz) is köthető, homályos múltú, ugyanakkor egyáltalán nem katona jellegű és gondolkodású (értsd: legyűrhető és bepalizható) fazon, akit nagyjából az egész ország ismert. Nem lehet, hogy a magyar ellenzék ölte meg pont azért, hogy összeesküvés-elméletek induljanak el a kérdőjelek miatt, és tovább repedezzen az állampárt tekintélye?

 79. gabeszpapa — 2012-10-20 21:39 

Hú! És ez még csak az apa.
No, elolvasom a fiáról szóló részt is.

 78. gacsat — 2012-10-20 21:38 

@nadivereb: Iskolai foglalkozás volt.

 77. gabeszpapa — 2012-10-20 21:37 

@nadivereb:
A vallatásnak nem feltétlen kellett a mólón történnie. Egy volga hátsó ülése is alkalmas rá. Továbbá nem feltétlenül jár sérüléssel, ha a lebukás után a lelki presszió megteszi a kellő hatást. Család, gyerek, stb.
Különösen egy nemdemokráciában, ahol még illúziója sem lehetett az állampolgárnak arra nézve, hogy megteszik vagy nem, amit kilátásba helyeznek.

 76. gacsat — 2012-10-20 21:37 

Láttátok a Keselyű három Napját? Ez is lehetett ilyen.
Felhívták, bemondták neki a vészjelet: menekülj!
… á, nem jó. Elment a rádióba a pénzéért.

 75. nadivereb — 2012-10-20 21:32 

@gacsat: Nem emlékszem, de 17 éves csajok egy medencében (feltételezem, nem full józanul) az nem ugyanaz, mint egy szovjet, lengyel és kitudjamégmilyen kapcsolatokkal rendelkező félceleb március elején a siófoki mólón.

 74. gabeszpapa — 2012-10-20 21:32 

@vagymegsem:
Azért márciusban még nem olyan heves a lógatás, meg ha mindíg lenne ott pecás, akkor szemtanú is lett volna, bármi is történt…
A belügyérek meg nem küldözgethetik el a pecásokat, hogy elnézést elvtársak, a móló nemsokára műveleti terület lesz, hagyják el a helyszínt… Aztán pár nap múlva írja az esti hírlap, hogy hullát találtak?

 73. nadivereb — 2012-10-20 21:30 

@deniro: Szerintem ha vallatás lett volna, akkor 1): nem a Balaton legnagyobb városának mólójánál csinálják, ahol akármikor arracsalinkázhat egy horgász, 2): lettek volna a testen komolyabb külsérelmi nyomok, mint egy pár hámsérülés.

Ha gyilkosság volt, akkor gyilkosság volt a cél.

 72. gacsat — 2012-10-20 21:28 

@nadivereb: Nem.

 71. gacsat — 2012-10-20 21:26 

@nadivereb: A legjobb forgatókönyv író az élet. Emléxel a 17 éves csajra, aki az osztálytársai között fulladt bele a 30 centis medencébe, úgy, hogy észre sem vették?

 70. gabeszpapa — 2012-10-20 21:24 

Még egy dolog. Valószínűnek tartom, hogy kikérdezték, vallatták a siófokra érkezése és a valószínűsíthetően tizedikei valószínűsíthetően kivégzése közti időben. Ki szervezte be? Mikor és hogyan? Ki által került kapcsolatba vele? Milyen tevékenységeket folytatott a beszervezését követően? Milyen információkat adott át? Stb.
Illetve a taxis szerint egy mappa volt nála vagy valami hasonló. Lehet, hogy ez volt a bukta. Lehet, hogy már egy ideje tudtak a másik életéről és értékesnek tűnő, de a valóságban értéktelen információhoz juttatták, amit éppen leszállított volna a tartójának (ez az anyag lehetett a mappában). Megfogták, szembesítették azzal, hogy benyelte a csalit és ezzel bizonyították neki az érintettségét, megzsarolták a családjával, hogy köhögjön ki minden infót, majd kampó: ítélet-végrehajtás

 69. vagymegsem — 2012-10-20 21:18 

@gabeszpapa:
Na ez az!A 3. pont! Nem csak megállapítani tudták, hanem szorgalmasan hallgatták is.Tehát vki elhívta vhová,(a titkárnő szerint rövid volt a beszélgetés), mert nem telefonon akarták a dolgot rendezni.A belügyérek pontosan tudhatták,hogy hova megy.Már előbb ott lehettek az adott helyen, stb..
Máskülönben nincs,( régen sem volt)olyan balatoni móló,
ahol legalább néhány pecás ne lógatná a kukacát a nap bármely órájában. Pont a siófoki lenne az, ahol majd egy napig senki sem jár?

 68. bedivere — 2012-10-20 21:17 

Köszi Tiboru, azt hiszem ez az eddigi egyik legérdekesebb poszt!

Ha belegondolunk, Elbert János (kis jóindulattal) az 1928-as nemzedék tagja volt, akik a világháború utáni lelkes újrakezdés után a Rákosi-korszakban csalódtak a szocialista rendszerben. Az 1956-os felkelés után sokan kivándoroltak közülük, és a magyar emigráció fontos szereplői lettek. Akik maradtak, a kádárizmust talán elfogadták, de a reform visszavonása (1972) miatt egyre inkább úgy gondolták: a puha diktatúra már csak kényszerpálya.

Azt hiszem, emiatt Elbert is kiábrándult a pártból és az azt vezető, fondorlatos első titkárból. Emiatt közeledett az ellenzékhez, talán kapcsoltai voltak a lengyel mozgalommal is.
Lehet, hülyeség, de talán erre felfigyelt valamelyik szocialista szolgálat, és Elbertet megzsarolták: jelentsen erről nekik. Beleegyezett, ám ahogy lenni szokott: a művelt, érzékeny embert megváltoztatta az ellenzéki gyűlések szabad és alternatív világa. Emiatt és az otthoni gondok miatt ki akart szállni, de ez túl veszélyes lett volna valakiknek.

Honores mutant mores raro in meliores. – A magas állás megváltoztatja az erkölcsöket, ritkán jó irányba.

 67. deniro — 2012-10-20 21:07 

Igen, szerintem is a cselekedetei ezt mutatják. Nem tudhatta, hogy mibe tenyerelt. Vagy nem tudta, hogy ők tudják, hogy ő tudja. 🙂 De miért kellett a Balatonra utaztatni??? Már arra is gondoltam, hogy éppen Siófokon volt valaki, s ő rendelte le, aztán megpróbálták kiszedni belőle, mit tud. Balatonöszöd nincs 30 km-re. És nem csak magyarok pihentek ott.

 66. gacsat — 2012-10-20 21:03 

@deniro: Először nem gondolt semmit, csak bemondták a jelszót, ő meg tette, amit ilyenkor tenni kell. Ha tudja, hogy tovább tart a dolog, előbb elpakol, és rendesen megy el.

 65. deniro — 2012-10-20 21:02 

@gacsat:

Mondom, eldurvult a vallatás. Mivel vízzel csinálták, így a Balaton volt a kézenfekvő. Még az is lehet, hogy a vallatók kemény kémekre szakosodtak, oszt egy filológusnál hamarabb elszakad a cérna, mint egy képzett ügynöknél. Utána improvizálni kellett, nem lehetett elütni mondjuk autóval, vagy a vonatsínre rakni…

 64. vagymegsem — 2012-10-20 20:56 

@hk417:
Bogarássz kitartóan, nem könnyű összefésülni a történetet,de olyan hátborzongató, amilyet normális ember elképzelni sem tud.

 63. gabeszpapa — 2012-10-20 20:52 

1.Már a történet olvasásakor furcsa volt számomra, hogy amikor megtalálták a holttestet, akkor ott úsztak mellette a százasai.
Ha előző napon pottyant volna a vízbe az áldozat, még teljes szélcsend mellett sem tudnám elképzelni, hogy így találnak rá…

2.A boncmesternek meg kell tudni állapítani, hogy kilenc, vagy pedig huszonegy órája volt a vízben a test.

3.A belügyi szerveknek talán megvoltak az eszközeik arra, hogy megállapítsák, melyik számról telefonáltak az áldozatnak az indulás előtt és talán az is, hogy ki…
(Bár nem tudom, milyen telefonközpontok működtek akkoriban, de csak regisztráltak bizonyos adatokat.)

 62. gacsat — 2012-10-20 20:46 

@sztalker: Ez a Szabó valami ÁVHs volt.

 61. gacsat — 2012-10-20 20:44 

Ha valakit meg akarnak ölni, azt nem a siófoki mólón teszik.

 60. vagymegsem — 2012-10-20 20:40 

@FilcTroll:
Emlékszem, volt halottlátós-nyomozós riport.Egyértelműen nem mondták ki, hogy mit gondolnak,csak lebegtették a lehetőségeket, hogy mindenki azt lássa bele a történetbe,amit pillanatnyi hangulata diktált.
Nagyon nyomasztó volt.

 59. deniro — 2012-10-20 20:38 

@nadivereb:

nekem nem tűnik valószínűnek

de ha 31 napos, akkor március 1-én 29, 2-án 30, 3-án 31, 4-én 1 … 9-én csak 6-át mutatott volna, 10-én meg 7-ét

jól számolok?

 58. gacsat — 2012-10-20 20:37 

Azért a Krisztina körút nem pár percnyire van a rádiótól. Ha a pénzért indult, az oda-vissza legalább 1 óra.

 57. deniro — 2012-10-20 20:34 

@Eugenie Danglars:

Clancy regényének főszereplője egy intelligens és empatikus KGB-s. Amikor megtudja, hogy Andropov ki akarja csinálni Wojtillát, összedől benne minden. S megakarja menteni a kis zájcsikját a világháborútól (ami bekövetkezik, ha megölik a pápát).

De Elbertre visszatérve: szerintem a lengyel szál logikus lenne, s itt pedig a pápa illetve a Szolidaritás játszik. Ez utóbbiba csatlakozik bele a magyar ellenzék.

 56. hk417 — 2012-10-20 20:31 

@vagymegsem: Ezekről a blogokról nem is hallottam eddig–köszi az infót, majd jól elolvasgatom!

 55. nadivereb — 2012-10-20 20:29 

@deniro: Lehet, hogy hülye kérdés (nem vagyok se órás, se gépész), de nem lehet, hogy amikor beütődött a számlap, akkor csak a mutatók álltak meg, de a naptárrész tovább kattogott és simán átváltott éjfélkor?

 54. FilcTroll — 2012-10-20 20:29 

@nadivereb: A félrecsúszott, vagy rögtönzött akcióba ez is belefér. Pl. vallatták, de belehalt.

Az fura, hogy a híres ember néptelen helyen feltűnőbb, mint tömegben, a kihalt Siófok rossz találkahely egy celebbel.

(Bizarr ötlet: halottlátóval, spiritisztával beszélni, szellemet idézni, megkèrdezni az elhunytat, oszt jól van.)

 53. vagymegsem — 2012-10-20 20:27 

@hk417:
Naaagyon hosszú életet akarunk a Mesternek.
Nekem nagyon beakadt ez a téma, de nem annyira az alvilági szál, hanem a személy(P.T.)”fejlődés története”.
Olvasva az anyósa blogjait(Index, Almatörténete, Napló unokáimnak),ezek után megnézve a Kaméleon c. filmet,valami olyan elképesztő történet bontakozik ki, ami mellett a Millenium (Tetovált lány stb)trilógia könnyed esti mese.Azonban ez a magyar valóság, nem kitaláció.Nem az “olajozás”, és a “gyilkosságokra való felbújtás” a legmélyebb pontja a történetnek .

 52. deniro — 2012-10-20 20:25 

@tiboru:

Ha 31 napos korong van, akkor még problémásabb a szórakozott professzor verziója. Biztos, hogy Poljot volt? Honnan lehet tudni a márkát?

Egyébként nekem egyre inkább az a gyanúm, s ezt a posztod is megerősítette, hogy

1. Elbert belekeveredett valamibe, olyan információkhoz jutott, amit nem neki szántak, vagy összerakta a véletlenül kiszivárgott morzsákat. Okos ember volt. Az ilyen hivataloknál ügyelnek, hogy a piramis alján lévők ne ismerjék fel a valódi okokat. Ha felismerik, akkor rés van a pajzson.

2. Ehhez köze volt az oroszoknak (és a lengyeleknek). Itt a pápa elleni merénylet (és a Szolidaritás – magyar demokratikus ellenzék) a leglogikusabb időben közeli történet.

3. Lehet, hogy mikor utazott a Balatonra, még fel sem fogta igazán, hogy mibe tenyerelt.

4. Ki akarták szedni belőle, hogy mit tud, de eldurvult a vallatás. Ki kellett találni egy fedősztorit. Ez se erősebb, mint a Seuso-kincs és Sümegh öngyilkossága.

5. Igyekeztek elvarrni a szálakat, s közben a kamaszfiú is megsejtett egy-két dolgot (vagy tudott az apjától egy-két lényegtelennek tűnő apróságot, s mikor meghalt összeállt az egész).

Talán.

 51. nadivereb — 2012-10-20 20:19 

Ja, egyébként csak szerintem van az, hogy ha csak el akarták tüntetni, egy KGB vagy Moszad kicsit “profibban” csinálta volna meg a dolgot? Ha már úgyis odacsalták Siófokra (egyébként iszonyú gyanús módon), akkor simán lehetett volna találni neki egy szeretőt is. Vagy rúzsnyomokat a gallérján. Vagy megszervezni neki egy hajókázást/autózást/bármilyen olyan szituációt, amibe ténylegesen reális eséllyel bele lehet halni, nem pedig belefojtani a 60 centis Balatonba márciusban úgy, hogy előtte több tucat civillel beszélget.

 50. nadivereb — 2012-10-20 20:13 

Nekem valószínűnek tűnik, hogy saját szakállára kezdett el akciózgatni, és ez nem tetszett a titkosszolgálatoknak, akiknek korábban jelentett. Ha kicsit kevésbé lett volna korábban közel a tűzhöz, szerintem nem iktatják ki, csak megzsarolgatják picit, így viszont el kellett tenni láb alól. (Esetleg a fiát is, az asszony valószínűleg tényleg megöngyilkolta magát.)

 49. FilcTroll — 2012-10-20 20:12 

A frigyláda nem ilyen izgalmas… :))

A youtube-on van egy videó, amiben az egykori nyomozó azt állítja, hogy évekkel később megtalálta a titokzatos nőt (szeretőt), de megígérte neki, hogy nem árulja el. (Telefonról írok, nemtok linket adni, vmi tv müsor volt, Elbert János nevére kidobja a kereső.)

Mindemellett ha volt is romantikus szál, az lehetett akàr csalétek is. Én is gumitalpú ügynek látom a dolgot: Elbert biztosan nagyon sokat tudott kényes ügyekről, nem lehetett érintetlen. Biztosan megpróbálta beszervezni minden létező szolgálat. Inkább az lenne a meglepő, ha nem tették volna. Okos ötletnek tűnik a nemzetközi események vizsgálata is, de simán lehet olyan szál is, hogy pl. Andropov pedofil volt és Elbertet — aki ezt tudta — el kellett hallgattatni.

Anno mindenki politikai gyilkosságról sutyorgott, és Andropovot emlegette, még 56-os összefüggésben is.

 48. Eugenie Danglars — 2012-10-20 20:07 

@deniro: tegnap éjjel óta pont ezen pörgött az agyam, hogy milyen ilyen, keleti blokkot érintő drámai esemény lehetett előkészületben akkoriban. De akkor nincs több kérdésem. Remek párhuzam!

 47. hk417 — 2012-10-20 19:58 

@vagymegsem: Szerintem nem is az a gond, hogy ő él, a gond ott van, hogy azok akik most becsukták, akik most a piac ujrafelosztását rendezik éppen, nem hogy élnek, de erősen hatalmon vannak–tehát ha hosszú életet akarunk a mesternek, ne kényszerítsük, hogy ott “keverjen” ahol még nagyon forró a talaj!(mégegyszer: szerintem)

 46. vagymegsem — 2012-10-20 19:43 

@hk417:
Meg kellene várni, míg meghal? Előre “konteózni” nem lehet?!(Hogy ki fogj eltenni, elteteni,az útból?)

 45. tiboru — 2012-10-20 19:35 

@gacsat:

Én már láttam olyan (kétkorongos) órát, ahol két ablak volt: egy a hónapnak, egy a napnak.

De továbbmegyek: ha nem tekeri tovább az ember az egykorongosat, akkor szerinted az aktuális dátumnál későbbi vagy korábbi dátumot fog mutatni?

Csak mert Elbert órája későbbit mutatott (kilencedike helyett tizedikét – már ha elfogadjuk, hogy kilencedikén délben halt meg).

 44. gacsat — 2012-10-20 19:30 

Kedves Tiboru! Óra ügyben nincs igazad. Ezekben az órákban 31 napos korong van, és kézzel kell továbbtekerni, ha a hó végi nap(ok) nem aktuálisak. A hónapokat az ilyenek nem tudják figyelembe venni.

 43. hk417 — 2012-10-20 19:23 

Ugye!!?? Másnak is eszébe jutott ez a víz kérdés!
Pont olyasmi elbeszélgetésre gondoltam, mint amilyent fentebb említett valaki–mártogatunk,mártogatunk, hopp, megfulladt!

Csak mondom, hogy a Portik ügyet “rendes” konteós még nem is kérné–hangsúj a “még” en van!

 42. deniro — 2012-10-20 19:19 

@tiboru:

Ráadásul a jogdíjak, tanítás, MTV / rádió miatt az 1970/80-as magyar átlaghoz képest nagyon-nagyon jól éltek. Törzsvendégek voltak pl. az Astoriában. Simán ki tudott volna fizetni egy taxit Siófokra és vissza.

 41. tiboru — 2012-10-20 19:03 

@vagymegsem:

Suzy halálával kapcsolatban azt olvastam valahol, hogy mintha találtak volna egy sámlit a korlát mellett, amelyen át kivetette magát az udvarra.

Portikra pedig még várni kell 🙂

 40. tiboru — 2012-10-20 19:01 

Még egy furcsaság, amit elfelejtettem beleírni a posztba:

Elbertnek (mint egy kiemelt állami intézmény vezetőjének) havi tízezer forint értékű taxibón is járt (hivatalból), amivel az ország egész területén igénybe vehette az állami bérautó-szolgáltatást (Volántaxi, Főtaxi).

Ehhez képest vonattal utazik, sőt, a taxit is kápéval fizeti. Mintha nem szerette volna, ha nyoma marad az útnak.

 39. vagymegsem — 2012-10-20 18:48 

Köszönet Tiboru, jó volt.
Deniro kiegészitő verziója számomra elfogadható, erre szavaznék.
Emlékszem, amikor a feleség meghalt,-erősen sugallták,hogy öngyilkos lett,-vmilyen oknyomozó csoport járt a helyszínen.
A riport lényege az volt, hogy az asszony egyedül, vagy segédeszköz(szék, létra stb)nélkül nem tudott átkerülni a mellvéd másik oldalára,hogy lezuhanjon.”Segitségnek” nyoma sem volt…
Arra nem gondoltatok, hogy Suzyt nem a felszedett kilók (abban az időben nem voltak még sem bulimiások,sem anorexiások, sem ilyen őrült test fétisiszták az emberek!),hanem inkább az tette “megváltozottá”, hogy sejtette, vagy tudta: a férje félelmetes titkok nyomása alatt van?!
Tiboru! Kéremszépen a Portikost!

 38. exgumitalp — 2012-10-20 18:48 

Mondtam én, hogy Elbert futárkodott, ifj. Elbert, pedig olyan műveletekben segített, amit megúszni/ép ésszel feldolgozni már nem lehetett.

 37. deniro — 2012-10-20 18:48 

@tiboru:

Sajnos régen olvastam. Azt hiszem úgy oldja meg Jack, hogy Amerikából (!!!) hoznak autóbalesetben elhunyt papa, mama, kislány holttestét (megfelelő paraméterekkel), kicsit átalakítják a testeket a követség pincéjében, majd az Astoria hotel szobáját felgyújtják, de nagyon, a három emberi maradvánnyal. Tényleg, 1983-ban nem volt valami rejtélyes szállodatűz? 🙂 Az orosz srácot, feleségével és a kislányával (ő a zájcsik, a vörös nyuszi) kicsempészik az országból… a KGB meg három egykori amerikai állampolgár elszenesedett maradványait nézegeti.

 36. tiboru — 2012-10-20 18:46 

@deniro:

Sőt, állítólag párttag sem volt (amit elég nehezen tudok elképzelni, de olyasvalaki mondta, aki személyesen ismerte).

 35. deniro — 2012-10-20 18:42 

@tiboru:

Érdekes, kösz az infót. Azért ez gyengíti az öngyilkosság/baleset verzióját. Elbert civilben még sem volt PB-tag vagy valami ilyesmi.

 34. tiboru — 2012-10-20 18:40 

@deniro:

Hja, a magyar címalkotási szokások pszichológiájáról (könyvben, de főleg filmeknél) disszertációt lehetne írni.

 33. tiboru — 2012-10-20 18:37 

@deniro:

Igen, azt hallottam, hogy Pestre hozták fel boncolni, pedig ezt Siófokon vagy Kaposváron is meg lehetett volna oldani.

 32. deniro — 2012-10-20 18:37 

vörös nyuszi a gonosz birodalma 🙂
hát ez nagyon jó

 31. tiboru — 2012-10-20 18:33 

 30. deniro — 2012-10-20 18:32 

Ahogyan én hallottam: ifj. Elbert különc, magának való, művelt és intelligens, kissé koravén kamasz volt, aki éppen akkortájt került apjához nagyon közel (mama mániákus depresszióval harcolt). Egyik alkonteo: a fiú is részt vett egyes műveletekben, természetesen a szolgálat engedélye nélkül…

 29. deniro — 2012-10-20 18:28 

@tiboru:

Ha nem baleset volt, akkor feltételezhetően szolgálati hidegsebész nyúlt a holttesthez. Ő meg nem fedett fel kényes információkat.

 28. tiboru — 2012-10-20 18:27 

@sztalker:

Jaja, amint Szabó László Tonhauserrel cseveg… Tényleg nem lehetett belőni, hogy melyikük az igazibb zsaru 🙂

 27. deniro — 2012-10-20 18:27 

Ja, szerintem is ez a futárkodás csak csali volt. Valszeg Elbert azt hitte először, hogy egyszerű “viszem a csomagot és átadom” művelet lesz.

 26. deniro — 2012-10-20 18:24 

Nekem furcsa ez a balatoni utazás. Ha ki akarják iktatni, akkor lehet más módszer is (baleset, rablótámadás, mérgezett esernyő). Lehet, hogy meg akarták győzni valamiről, s a rábeszélés közben nem tervezetten elhalálozott, collateral damage. Aztán jött a takarítás, mikor improvizálni kell, lásd Nikita, Viktor vagyok, a takarító.

 24. deniro — 2012-10-20 18:14 

Ez a csapvíz és Balaton szerintem érdekes szál. Valamikor ezen bukott meg az egyik titkosszolgálat, miszerint az áldozat – aki belefulladt rejtélyes körülmények között a tengerbe búvárkodás közben – tüdejében csapvíz volt. Szóval a delikvenst először vízbe lógatták, aztán kérdéseket tettek fel, s ezt ismételgették, amíg választ nem kaptak, vagy meg nem halt az illető. Már nem emlékszem tisztán, de Ungvári könyvében (vagy Székhelyi József visszaemlékezésében – ő is valamilyen rokon?) szerepelt, hogy Elbert arca nem egy vízihulla arca volt, hanem egy agyongyötört emberé.

 23. rdos — 2012-10-20 17:48 

KGB-re szavaztam. Ugyanis ha történetesen a magyar titokszolgák csinálták is, valójában csak szatelliták, végrehajtók voltunk az internacionalista ántivilágban. Jut is eszembe. Azóta változott valami? 🙂

A taxis látta a csomagot utoljára? Úgy tűnik, hogy ezzel a “futárkodással” csalhatták Siófokra. Amint az archívumok megnyílnak (már csak 78 év :-(), kiderülhet hogy konkrétan miért kellett meghalnia.

Persze meglehet, mindenben a hivatalos rendőrségi közlemény az igaz, hiszen egy szórakozott professzor tekergetheti bármerre a naptáras óráját.

 22. hk417 — 2012-10-20 17:41 

@tiboru: Aha–értem, köszi.
Akkor nagyjából biztos, hogy nem fogjuk látni az iratokat–kár,mert azért az itteni nagyérdemű hozzáértő része nyílván közelebb vihetne a megoldáshoz.

 21. tiboru — 2012-10-20 17:33 

@hk417:

Közérdekű adatnak kéne nyilvánítani, akkor minden további nélkül kikérhető lenne a BM (vagy az ORFK) irattárából. Hacsak nem minősítették állam- vagy szolgálati titokká, és hacsak nem veszett el, mint a Gripen-jelentés…

Nem tudom, él-e közvetlen hozzátartozó. Ha igen, azt hiszem, hogy ő kikérhetné és publikálhatná. Úgy rémlik, egyszer régen (10 éve? 15?) valamelyik bulvárújság munkatársa betekintési engedélyt kért, tán meg is kapta, de nem emlékszem, ebből mit hozott nyilvánosságra, s egyáltalán: tényleg mindent látott-e a dossziéból..?

 20. hk417 — 2012-10-20 17:22 

@tiboru: Ez volt az egyik első kérdés ami felmerült bennem olvasás közben.
Amúgy ki lehetne kérni ezeket a dokumentumokat? Ha igen ki jogosult rá és miért nem tette már meg?

 19. tiboru — 2012-10-20 17:09 

@hk417:

“Az nem derült ki a posztból, hogy vizsgálták e egyáltalán azt, hogy a víz a tüdejében honnan származik – Balaton vagy csapvíz?”

Bennem is felmerült a kérdés, de a forrásaimban sajnos nem találtam rá választ. Ezért (is) érdekes lenne, ha a boncjegyzőkönyvet nyilvánosságra hoznák, akárcsak az egész vizsgálati anyagot.

 18. hk417 — 2012-10-20 17:01 

Ez jó volt!–pedig nem is erre szavaztam.

Szerintem az öngyilkosság nem “játszik” és nem azért, mert elutazott–gondolom nem mondok újat itt senkinek azzal,hogy az öngyilkosok jó része csinálja azt, hogy elmegy távoli helyekre és ott hajtja végre–hanem mert így nem egyszerű megöngyilkolni magát senkinek. Aki ennyire elszánt a halálra, azon azért már látszik,hogy nincs rendben valami, erről viszont sem a taxis, sem más nem nyilatkozott.
A szeretős verziót azért vetném el, mert a titkárnő határozottan férfihangot említett–nehezen hiszem el, hogy egy amúgy nem hülye, magas beosztású ember mindent hátrahagyva elrohan, mikor mondjuk a szerető új barátja felhívja.
Éppen ez az “elhívás–elrohanás” az a momentum ami nálam elsősorban valamelyik szolgálatra tereli a gyanút, hiszen az, hogy így minden hivatali munkát, kötelezettséget hátrahagyva elrohan egy olyan valaki aki azért tisztában van tettei következményeivel, nekem erősen parancs végrehajtására utal. Aztán, hogy a találkán mi romlott el, vagy már eleve ezért hívták e az más kérdés. Az nem derült ki a posztból, hogy vizsgálták e egyáltalán azt, hogy a víz a tüdejében honnan származik–Balaton vagy csapvíz? Mert azért az sem biztos,hogy ott halt meg, ahol megtalálták. A halál időpontja is szerintem-pont a tiboru által említett okok miatt-inkább a hajnali egy óra lehet. Az eltelt idő pedig: találkozik-elvisz valahova-beszél/kihallgat-meghal-visszavisz-vizbedob-reggel megtalál!

 17. tiboru — 2012-10-20 16:51 

@deniro:

Így is szép teória, köszönjük!

 16. deniro — 2012-10-20 16:49 

Bocsánat, forráskritika, a pápa elleni merénylet után már nem ott dolgozik az emberek embere. Pedig a konteót színesítette volna… 🙂

 15. deniro — 2012-10-20 16:47 

Ja, ez lemaradt, a regény szerint II. János Pál legnagyobb bűne, amiért Andropov ki akarja nyírni, hogy kiáll a lengyelek (Walensáék) mellett.

 14. deniro — 2012-10-20 16:39 

Grat a poszthoz ismételten!

(Megjegyzem, egyszer lehetne egy legális tudatmódosító-szerekkel – sör, bor, pálinka – gazdagon ellátott találkozót szervezni valamelyik vendéglátóipari egységben, ahol a jelentősebb titkosszolgálatok által bemikrofonozott asztal körül beszélgethetnénk az ufókról…)

Tom Clancy-nek van egy érdekes (nem a legjobb, de olvasható) politikai krimije, részint Moszkvában, részint Budapesten játszódik. Lényege, hogy Andropov ki akarja nyírni a pápát – igen, őt – s a bolgár titkosszolgálat kapja ezt a feladatot (a kivitelezést). Egy érzékeny KGB-s 🙂 pedig ellenáll. Az egész ügyletet – az áttérő KGB-s családja kimentését – az Astoria szállóban intézik, igen, amikor az emberek embere éppen ott igazgat, egy másik hárombetűs hivatal szereplésével, nem Jack Baueré, hanem Jack Ryané… 🙂

Eddig nem olyan érdekes.

Az Astoriával szemben lakik egy lengyel-orosz műfordító, feleségével, kisfiával, s gyakran – az MTV jóvoltából – ott vacsoráznak a szálló éttermében.

Szóval a legenda: a két évvel előtti II. János Pál elleni merényletről volt konkrét információja Elbert Jánosnak. Azt nem lehet tudni, hogy a lengyel vonal miatt (véletlenül beleakadt olyan morzsákba, amit nem neki szántak ő meg összerakta, mint a gyerek a legót) jutott az információhoz vagy valóban kettős-ügynök volt, s hivatalból tudhatta. Esetleg a megrendelőhöz, Andropovhoz fűződő régi kapcsolata nyomán magától az első titkártól tudta meg, hogy ki állt valójában a merénylet mögött. Mindegy, ez elég volt arra, hogy meghaljon: ha ezt elárulom, akkor meg kell, hogy öljelek…

Vagy más történt. Mindenesetre a magyar hivatal tisztjei az ifjabb Elbert halála után erősen megkérdezték a Vörösmarty Gimnázium diákjait. Ki mit tud, de nem a hagyományos fajtából.

DeNiro

 13. exgumitalp — 2012-10-20 16:38 

Véleményem szerint még a vonaton magához vett egy paksamétát, valakitől és vitte Siófokra valaki(kik)nek. Azaz Magyar IH vs. KGB, vagy KGB vs. Mossad. Elbert közvetítő és tolmács volt a két fél között és végül már túl sokat tudott. Nekem az összes körülmény miatt gumitalpú munkának tűnik. Sőt azt gondolom, hogy valamilyen szinten a fia is bele lett rángatva a tevékenységbe. Aztán hogy ifj. Elbert túl sokat tudott, vagy csak nem bírta apja halála után a feszkót, nem tudnám megmondani. Felesége azt hiszem, hogy egyértelműen sk. ment utánuk.

 12. tucano — 2012-10-20 15:14 

Szerintem a szerető dolog hibádzik, mert azt okosabban megszervezte volna.
Kilóg itt is a lóláb.
Lefogadom, hogy a környéken járt egy fiatalember, aki szerényen csak “Hód-ként” mutatkozott be.

 11. csiga — 2012-10-20 13:43 

És az ufók?

Hát velük ki törődik? 🙁

 10. sztalker — 2012-10-20 12:14 

Nagyon jó poszt, tiboru, már régóta vártam, köszi!

Aki még emlékszik a régi Kék fényre, sose fogja elfelejteni azt az adást, mikor este nyóckor élőben olvasta fel Szabó László (sokan rendőrnek is hitték őt, mert úgy nézett ki, szegény, pedig csak újságíró volt) a boncolási jegyzőkönyv részleteit. Asszem akkor mindenkiben megállt az ütő és a rántotthúsos kanalak is a levegőben maradtak egy darabig a magyar háztartásokban… Másnap már mindenki tudta kicsoda is volt Elbert. (Vajon tényleg ezt akarták? Hmmm…) Szóval nagy idők voltak azok, nagy idők…

 9. komojtalan — 2012-10-20 11:16 

Na végre egy hazai ügy. Valószínűleg nem kevésbé izgalmas a Palme írás, de mivel magyar ezért ez nagyon tetszett azzal ellentétben. Ezt csak a témaválasztás miatt írtam.

Akkoriban nem érdekelt a téma már csak a korom miatt sem, így csak találgatni tudok: Én is a KGB -re tippelnék. Andropov már elég nagy kutya volt akkoriban és sok mindent tudhatott róla. Lehet valami – akár téves – információt szereztek, hogy szivárogtatni akar ezért lecsalták Siófokra, hogy vagy 100% -osan megcáfolja ezt, vagy nem hagyja el többet Siófokot. Ott ugye ez elég könnyen ment, míg talán Izraelben vagy Magyarországon elég nehéz lett volna ezt jóváhagyatni.

 8. gloriamundi — 2012-10-20 10:35 

Kiegészítés: ha volt szerető, az is afféle Delila-típus lehetett sztem.

 7. gaz58ella — 2012-10-20 10:22 

ez nekem teljesen új sztory, a 80-as években K-váron a hussorban másról szólt a csevely. de éppen ezért ez egy nagyon fura történetnek tünik.az ötvenes és utánna következő években orosz-lengyel-angol-..stb tolmácsnak csak nagyon megbizható elemeket hívhattak be, Elbert barátunkat is biztosan kivülről-belülre leellenőrizték amielött Andropov&Co elé-mellé engedték volna.és amiket ott hallhatott mindenkinek okozhattak volna álmatlan éjszakákat.lehet, hogy eljött az idő az ott hallottakról egy kicsit elsztorizgatnia a CIA/Moszad/szabadkőmüvesek…-nek. leht, hogy éppen egy ilyen randira készült, de a magyartitkosszolgák tuti rajta tartották a szemüvegüket – túl sok mindenről tolmácsolt – és kiszagolták, hogy Elbertünk emlékei elbeszélésére készül a CIA/Moszad/stb-nek. tettek róla, hogy ez ne így legyen.

 6. gloriamundi — 2012-10-20 10:05 

Hallottam már az esetről, meg olvastam is, úgyhogy kíváncsi voltam rá, köszi 🙂

A szeretős verzióban valahogy nem tudok hinni, azért nem hiszem, hogy egy nő felhívja, és csak úgy otthagy mindent, akkor legalább összepakolt volna egy kicsit. Úgy tűnik, hogy mikor távozott, nem volt még tiszta, h nem csak pár percre szalad ki, tán a rádióban kapta meg az ukázt, h akkor most nyomás Siófokra, mert ha az ember vidékre megy, akkor azért felkészül valamelyest. Persze, akarhatta azt a látszatot kelteni, h csak kiszalad, de a noteszt akkor is magával vitte volna. Sztem tehát a szerető nem valószínű (attól még lehetett neki). Aztán, h melyik titkosszolgálat volt… Passz. De nagyon gyanús, h nem csak úgy, véletlen távozott az élők sorából. A fiát is megölhették elvileg, de a feleség halála inkább öngyilkosságnak tűnik számomra.

 5. fikusz — 2012-10-20 09:38 

Kicsit olyan a történet mint a kémfilmekben: telefonon odarendelik Elbertet a Bányász üdülőbe, ahol az előre egyeztetett jelszó bemondására (gyors és forró kávé) megkapja a találkozó valódi helyszínét. Ezért nem kellett tikolnia hogy hová megy, hiszen tudta, hogy úgysem az a végső úticél, amit mond. Találkozott valakikkel, de a dolgok rosszra fordultak és ELbert halálával végződtek, véleményem szerint inkább éjjel egykor mint délben. Hogy a hullát mikor dobták a vízbe, az kérdéses, valamikor reggel lehetett. De itt felmerül az a kérdés is hogy miért a móló mellett, az egyik leglátogatottabb helyen hagyták? Vajon azt akarták hogy minél hamarabb megtalálják? Üzenet volt ez valaki másnak?
(A családtagok halálával kapcsolatban osztom Eugenie Danglars álláspontját, egy gyilkosság volt, tragikus kihatással a családra.)

 4. tiboru — 2012-10-20 08:31 

@Eugenie Danglars:

“Azt kétlem egyébként, hogy Elbert bármit szabadon hozzáférhetőként, nyitva hagyott volna az asztalán, mikor elment, ami a legcsekélyebb módon is befeketíthette volna őt.”

Szerintem nem feltétlenül kellett olyasmi legyen abban a noteszben, hogy “Szergej Petrov KGB-főhadnaggyal találkozó!!!” Talán csak egy telefonszám volt, vagy egy becenév, esetleg annyi, hogy “Lengyel anyagot átadni!”

“De mi van, ha valaki megneszelte a találkozót, és még vagy a “kapcsolat” odaérkezése előtt megölte Elbertet az árulásáért, vagy a “kapcsolat” már a helyszínen volt, tetten érték őket, Elberttel végeztek, az idegent pedig ismeretlen helyre hurcolták?”

Én is kíváncsi lennék arra, hogy vajon utánanézett-e a rendőrség annak, hogy ugyanazon a napon/napokban találtak-e azonosítatlan holttestet a környéken, vagy bárhol az országban?

 3. Eugenie Danglars — 2012-10-20 03:01 

Remek poszt egy hátborzongató családi tragédiáról. 🙁

Én a gyilkosságra hajlok, de attól tartok, sosem fogjuk megtudni, ki vagy kik követték el. Megfordult a fejemben, hogy ha valóban tagja volt valamilyen titkos szervezetnek, akkor talán ennek kérésére utazott le egy semleges helyre (Siófok, Balaton-part, móló, ahol tavasszal nem feltűnő egy-két sétáló, beszélgető figura). A vízparton, a szabad ég alatt, a móló/stég végén bármiről szabadon lehetett beszélni, amiről egy zárt szobában/kávézóban/irodában nem szívesen ejtett volna szót az ember az esetleges lehallgatások vagy a hallgatózó titkárnők miatt. Ha bárkinek titkos információt akarnék átadni, én így csinálnám.

Elbert táska vagy notesz nélkül ment el, azaz mindent hátrahagyott, amivel magára vonhatja a figyelmet. Mennyivel gyanúsabb két aktatáskás figura a parkban, ahogy infót/papírokat cserélnek, mint két egyszerű öltözékű, kabátban sétáló, turistának tűnő férfi? És mennyivel egyszerűbb egy levelet, egy mappát, aktát, vagy bármilyen megbízásos papírt úgy magunkkal vinni, hogy azt képesek vagyunk a méreténél fogva zsebre tenni, a kabát belsejébe rejteni, vagy sima újságpapírba csomagolni? Mint egy átlagember, fő a látszat.

De mi van, ha valaki megneszelte a találkozót, és még vagy a “kapcsolat” odaérkezése előtt megölte Elbertet az árulásáért, vagy a “kapcsolat” már a helyszínen volt, tetten érték őket, Elberttel végeztek, az idegent pedig ismeretlen helyre hurcolták? Ha a “kapcsolat” Elbert halála után érkezett a helyszínre, és észrevette a lebegő holttestet, jó eséllyel azonnal távozott, nehogy ő legyen a következő. Talán ezért nem is értesítette a rendőrséget, hanem a sorsra bízta a holttestet.

Alternatív szálként Elbert rosszullétét is talán el tudom fogadni, mint a halál/fulladás okát, és mire odaért az, akivel esetleg találkozni akart, már menthetetlen volt. A “kapcsolat”, nem tudván, mi történt, inkább kereket oldott, nehogy őt is utolérje a halál.

Azt kétlem egyébként, hogy Elbert bármit szabadon hozzáférhetőként, nyitva hagyott volna az asztalán, mikor elment, ami a legcsekélyebb módon is befeketíthette volna őt. Ki olyan bolond, hogy titkosszolgálati/moszad/CIA/*mindenkihelyettesítsebeamitgondol* kapcsolatait, noteszét otthagyja az asztalán, hogy bárki beleolvasson?

Lehet, hogy a fia talált valamit, de biztos, hogy nem a szándékosan otthagyott noteszben. Talán saját kis nyomozásba kezdett, talán apuci otthon beszélt nekik ügynöki mivoltáról, korábbi diplomáciai útjairól, vagy arról, hogy olyasvalamire készül, ami gyökeresen megváltoztathatná az ország életét… Vagy egyszerűen csak túl élénk volt a fantáziája, rossz szálakat kezdett el birizgálni, a komancsok meg jobbnak látták valóban elcsalni otthonról a fiút, és elhallgattatni.

Elbertné halála számomra első ránézésre öngyilkosságnak tűnhet. Egy valaha szép, csinos, jó megjelenésű, társaságkedvelő ifjú nő elveszti bájait a szülés kapcsán, felszaladnak rá a kilók, talán társul is hozzá némi szülés utáni depresszió, a férj lassan elfordul tőle, és kezeletlenül innen aligha van megállás. Meghal a férj, meghal az egyetlen gyermek, egy évre rá meg már egy idegen férfi alszik az egykori hitvesi ágyban… Talán nem is annyira elképzelhetetlen, hogy inkább véget akart vetni az életének.

 2. generalwert — 2012-10-19 23:55 

Nagyon jó konteó, köszönjük szépen:)

Azonban van 1 nagy kérdés. Ha meg akarta bárki is gyilkolni, miért utazott le hirtelen felindulásból Siófokra? Miért? Miért? Miért? Ezt magyarázza meg nekem valaki úgy, hogy benne legyen a Moszad, a KGB vagy bárki más. Nem látom értelmét, hogy csapot-papot hátrahagyva, kisebb összeget magához véve hirtelen felindulásból leutazzon Siófokra, úgy, hogy közben több emberrel is beszél, akik elárulhatják, hogy merre ment, mit csinált.
Szerintem emiatt, csak az öngyilkosság-szerető-baleset trió lehetséges, viszont a papírpénzek el nem ázása elég érdekes, továbbá, bár nem vagyok siófoki lakos és a rendszerváltás után születtem, de 83-ban Siófokon, senki se járt a mólón egy óra és reggel tíz között? Valaki csak látta volna, hogy ott úszik egy hulla a vízen egész délután.
Szóval szerintem lement a szeretőjéhez, még együtt töltöttek egy délutánt-éjszakát, majd este összevesztek és a nő (vagy az új pasija) megölte.

 1. tiboru — 2012-10-19 23:08 

Ja: tessék értékelni a cím alatti kis csillagokkal, illetve (ha úgy gondolod, és ha FB-tag vagy) oszd meg, hogy minél többen olvashassák az ismerőseid közül!

Köszönöm!

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök