2011-02-24–11:00

Tunguzka-rejtély

Százegy évvel ezelőtt, Szibéria kellős közepén egy olyan természeti (?) jelenségre került sor, amelyet bízvást benevezhetünk a „huszadik század legrejtélyesebb eseménye” versenyre, és nem tévedek sokat, ha azt mondom, hogy komoly esélyekkel indulhatna valamelyik pontszerző helyért.

Az eddigiektől kicsit eltérő módon mai konteónk joggal viselheti a „biogazdaságból származó termék” címkét, hiszen a magyarázatok többségének megértése feltételez egy minimális természettudományos tájékozottságot. A keményvonalas fanoknak üzenem: nyugi, azért ufók is lesznek!

Lássuk akkor a történeti tényeket, amelyeket (utólag) számos nemzet tudósai, kutatói rögzítettek a helyszínen, illetve laboratóriumokban egyaránt, s amelyekkel kapcsolatosan nincsenek kérdőjelek, hiszen a tényekkel (történetesen) mindenki egyetért.

1908. júniusának utolsó napját írjuk (legalábbis a nyugati Gergely-naptár szerint; az Orosz Birodalomban akkoriban használatos Julián-naptár szerint június 17.-e van), kedd reggel. Szinte Oroszország mértani középpontjában, Jakutföld nyugati határán, az evenkek (régebbi nevükön: tunguzok) által (mellesleg nagyon gyéren) lakott területen vagyunk. A nap már bőven felkelt, a környékre oly jellemző, több tíz méter átmérőjű szúnyogfelhők már megkörnyékezték az összes számba jöhető emlőst, szóval tiszta szibériai idill szemtanúi is lehetnénk, amikor…

…amikor helyi idő szerint 07 óra 10 perckor egy hatalmas tűzcsóva (más források szerint tűzgömb, esetleg tűzoszlop) jelenik meg a délkeleti égen (mintha a Bajkál-tó felől érkezne) és északnyugati irányba (mondjuk a Novaja Zemlja szigetek felé) tartva átszáguld a légkörön, gigászi fényjelenségeket produkálva maga mögött. Szemtanúk beszámolói szerint a gömb (maradjunk ennél a térmértani alakzatnál) srégen lefelé (mármint a Föld felszíne felé) tartott, körülbelül 10-15 fokos szöget zárva a vízszintessel.

A golyó és az azt követő fényuszály mintegy négy percig látható az égen, majd a gömb látszólag becsapódik (más források szerint a talaj felett pár száz vagy pár ezer méterrel robban fel) a Tunguzka folyó mellett, Kanszk településtől mintegy tíz kilométerre. Óriási (mintegy 6-10 másodpercig tartó) robbanás hangja hallatszik, az okozott  károkat ezt követően lehet szemügyre venni.

A jelenség fizikai hatása még évekkel a történtek után is elképeszti az arra járókat. Akkoriban csak becsülni lehetett, ma már viszonylag pontos számításokra támaszkodva a következőket lehet tényként elfogadni – már ami a következményeket illeti:

– a robbanás gyakorlatilag letarol úgy 2200 négyzetkilométert (ez Komárom-Esztergom megyével megegyező nagyságú terület), kidönt kilenc millió (!) fát, további kétmilliót megfoszt a teljes lombozattól;

– két kisebb rénszarvas-csorda körülbelül nyolcvan egyedéből (amelyek a fő csapásirány tengelye mentén tartózkodtak) csak szénné égett csont- és húsdarabok maradtak; további három csorda mintegy négyszáz állatát a gyufaszálként több tíz méterre röpködő, gyakran 80 centiméteres törzs-átmérőjű fatörzsek verik agyon;

– utólagos számítások szerint a robbanás a hirosimai bomba energiájának ezerszeresét szabadította fel, vagyis körülbelül 15-25 megatonna (a források eltérnek) konvencionális robbanóanyagnak megfelelő intenzitású volt; a Föld számos szeizmológiai állomása regisztrálta a rezgéseket; az eseménytől 500 kilométerre délnyugatra húzódó transzszibériai vasút sínpárja felemelkedett és meggörbült; az explóziót követő mágneses vihar négy órán keresztül tartott, s a fényjelenségeket még Portugáliában, Írországban és Nagy-Britanniában is észlelték;

– a keletkezett légnyomásfront átlagsebessége meghaladta az ezer kilométert óránként;

– ha az esemény Belgiumban történik, az ország egyetlen lakója sem marad életben, s egyetlen épület sem marad sértetlen.

A húszas évek közepétől-végétől kezdve több (orosz és nyugati) expedíció is útra kelt azzal a feladattal, hogy körülnézzenek a helyszínen és megpróbálják megállapítani az események okát. A nagy kérdésekre egyértelmű válasz a mai napig sem született.

És akkor lássuk, milyen elméletek születtek a Tunguzka-robbanás megmagyarázására.

1.) Az űrből jött kövek

1.1.) A meteorit

A laikusok számára is legkézenfekvőbb magyarázat (a világűrből érkező és a légkörbe behatoló, majd a földbe becsapódó szikladarabról) egy Leonyid Alekszejevics Kulik nevű orosz (szovjet) geológus  (itt jobbra) nevéhez fűződik. Ő négy expedíciót is szervezett a Tunguzka folyó környékére, de az éveken át folytatott kutatásai során sem meteorkrátert, sem meteorit-maradványokat nem találtak, noha 1938-ban még légifényképezéssel is próbálkoztak. A részmagyarázat (vagyis hogy a légkörben a meteorit elégett) a szakértőket nem elégítette ki.

1.2.) Az üstökös

A londoni Kew obszervatórium tudományos igazgatója, bizonyos Francis John Whipple 1934-es elmélete szerint nem is annyira meteorit, mint inkább egy gázhalmazállapotú üstökös a felelős. Ily módon a konkrét becsapódási nyomok hiánya is megmagyarázható. Erre a verzióra az ötvenes években cuppant rá egy Kirill Florenszkij nevű szovjet geokémikus, aki akadémiai megbízólevéllel 1954-ben utazik a helyszínre, majd a hetvenes évek második felében egy brit tudós (David Hughes) személyében újabb üstökös-fan lép színre. Ez utóbbi még a méretét is meghatározta: szerinte a mag átmérője nem haladta meg az 50 métert.

A tudományban az a szép, hogy a laikus végképp nem tudja, kinek higgyen; legalább ennyire képzett szakemberek cáfolják az üstökös-elméletet. Ott van például a már említett brit kutató névrokona, az amerikai Fred Lawrence Whipple, aki 1975-ben, továbbá az ugyancsak jenki Richard Stone, aki a nyolcvanas években (szigorúan tudományos alapon) mindenkit lehülyézett, aki üstkösnek vélte a tunguzkai események előidézőjét.

1.3.) Az aszteroida

„Az égbolt söpredéke” – ahogyan sokáig nevezték őket. Nem mennék bele, hogy mi a különbség a meteoritok, az üstökösök és az aszteroidák között (valami szakértő olvasó biztosan megteszi helyettem a kommentekben); elégedjetek meg annyival, hogy csillagászok és geológusok egy csoportja ez utóbbiakra veri a balhét. Egyértelmű bizonyítékkal elméletük mellett persze ők sem rendelkeznek, noha jó páran (többek között 1994-ben a NASA két kutatója, Kevin Zahnle és Christopher Chyba) erősen izmoztak ezen verzió mellett. A Deep Impact és az Armageddon című filmekből tudhatjuk, hogy mi a helyzet az aszteroidákkal és hogyan kell ellenük védekeznünk. Reméljük, Bruce Willis majd ráér. És ha mindenáron tudományos cuccra vágytok aszteroida-ügyben, látogassátok meg a NASA illetékes honlapját.

2.) A fekete lyuk

Bereményi Géza óta tudjuk, hogy a fekete lyuk egy nemlétező égitest. Nos, 1973-ban az igen tekintélyes Nature című tudományos folyóiratban megjelent két ifjú elméleti fizikus (Michael Ryan és Albert Jackson), az Austini (Texas) Egyetem előadói által szignált cikk, melynek lényege, hogy egy ilyen űrbéli jelenség (amelyet még kozmikus porszívónak is szokás becézni) a felelős mindenért. Ők ketten az akkoriban még igencsak frissnek számító elméletet Stephen Hawking munkásságából vezették le. Nem vagyunk egy asztrofizikai blog, ezért csak annyit, hogy egy átlagos fekete lyuk (már ha van ilyen) mérete atommag nagyságú és tömege meghaladja a teljes Himalája hegyvonulatét. Az ezen verzió mellett lándzsát törők érvelni szoktak a helyszínen a becsapódáskor valószínűsített, elképesztő nagyságú gravitációs mezővel, továbbá a helyszíni kráter hiányával.

3.) Az antianyag volt

Ne, ne tessenek felhördülni; antianyag nem csak a Star Trekben létezik, mint az Enterprise hajtóanyaga, vagy a Dan Brown-féle Angyalok és démonokban, mint a Vatikánt elpusztítani szándékozó gonoszok robbanószere. Nem bizony; antianyag valóban van, például az Európai Nukleáris Kutatóközpontban (CERN) kábé tizenkét éve állítanak elő antihidrogén-atomokat, amelyek (a normál hidrogén egy protonjától és az akörül keringő egyetlen elektronjától eltérően) egy antiprotonból és a körülötte mozgó egy darab pozitronból állnak.

Nakérem, az antianyag-rajongók szerint egy aprócska ilyen izé száguldott végig a szibériai reggelen. Elméletük mellett szól, hogy Tunguzka környékén jelentős mennyiségű és koncentrációjú radioaktív szénizotópot (a sokszor emlegetett C14-est) sikerült kimutatni, ami az antianyag mellett (is) szólhat.

4.) A tüköranyag volt

Tényleg nem akarom elvinni fizikai-filozófiai irányba a posztot, ezért csak annyit, hogy a tüköranyag nem azonos az antianyaggal, noha első megközelítésben igen hasonló hozzá. Itt nem a töltések jelentik az eltérést a klasszikus anyagtól, hanem a perdület, vagyis a részecskék forgásiránya. Nagyon izgalmas tudományterület, és már csak azért is figyelmet érdemel, mert 1957-ben két kínai srác, Jang és Li (35, illetve 31 évesek…) az ezzel összefüggő tükörszimmetria-sértés elméletéért megkapták a fizikai Nobel-díjat.

Ha az anyag találkozik az antianyaggal, akkor nagy balhé lesz, hiszen kölcsönösen megsemmisítik egymást. Ha viszont a tüköranyaggal találkozik, semmi különös nem történik, hiszen nem is érzékelik egymást.

De akkor hol itt a robbanás? – kérdezhetitek.
Robert Foot, egy ausztrál fizikus a 2002-ben megjelent könyvében (Shadowlands: Quest for Mirror Matter in the Universe, vagyis Árnyékvilág: Nyomozás a tüköranyag után a világegyetemben) kifejti: a tunguzkai történések hátterében csakis egy tüköranyagból lévő aszteroida állhat, amely kábé 90-100 méter átmérőjű és egymillió tonna súlyú jégkavics lehetett – természetesen tükörperdületű elemi részecskékből. És ez nem a Lewis Carroll-féle Alice-utánérzés; a kételkedők olvassanak utána! Amúgy meg megjegyezném, hogy Carroll matematikus is volt…

5.) A gömbvillám

A felelősöket nem kell feltétlenül a világegyetemben vagy a párhuzamos univerzumokban keresni; a jó öreg gömbvillág ugyanúgy megteszi. Így gondolta legalábbis Jack Stoneley, aki az 1977-ben megjelent Cauldron of Hell: Tunguska (A pokol üstje: Tunguzka) című könyvében kifejti azt a véleményt, mely szerint egy egy kilométer átmérőjű (!) gömbvillám volt a ludas. Az elmélethez később többen csatlakoztak, például az Orosz Tudományos Akadémia tagja, Grigorij Kocsemaszov, aki előbányászott olyan korabeli visszaemlékezéseket, amelyek szerint felrobbanása előtt a tunguzkai tűzgömb nem csak a már említett, és a vízszintessel 10-15 fokos szöget bezáró egyenes mentén, hanem vízszintesen is mozgott, sőt, mintha még „szökdécselt” is volna.

6.) UFO

A konteósok két nagy kedvence, Fox Mulder és Dana Scully sem tudnak eltekinteni a tunguzkai eseményektől. Tőlük függetlenül komoly tábora van azoknak, akik azt állítják, hogy 101 évvel ezelőtt egy Földön kívüli űrjármű zuhant le Szibérában, s mivel antianyag hajtotta, a teljes megsemmisülés borítékolható volt. Van, aki szerint simán a Bajkálból szerettek volna friss vízhez jutni,mások szerint csak átrepültek (volna) Szibérián, útban valamelyik, Északi-sarkhoz közeli, víz alatti bázisukra.

Kiegészítő alverzió, hogy bizonyos maradványokat azért mégis felleltek, de a szovjetek valamikor a hetvenes években rátették a kezüket és azóta is valami eldugott laboratóriumban próbálják megfejteni az idegen űrhajó anyagának titkát (lásd még aroswelli incidens, egy nagyhatalommal odébb).

Ugyancsak olvasni olyan kombinált konteókat, amelyek szerint aszteroida (esetleg üstökös, meteorit vagy fekete lyuk, netán antianyag) volt jelen, de mielőtt a teljes Földet megsemmisítette volna (de minimum az élővilág jelentős részét, ahogyan történt az 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszokkal), szóval az idegenek még idejében közbeléptek és lelőtték (?) a behatolót, mielőtt az komolyabb károkat okozott volna.

Az viszont ténynek látszik, hogy a szemtanúi beszámolók és az utóhatások elemzése alapján készített mindenféle számítások szerint a tunguzkai objektum végső (robbanás előtti) sebessége 2200-2500 km/óra (kábé 2 Mach) volt. Ez mondjuk egy Concorde típusú gép sebességének felel meg, és nem egy, a világűrből származó kő-, fém-, avagy jégdarabénak (amely 35 ezer km/órától 200 ezer km/óráig terjedhet). A moszkvai Repüléstechnikai Intézet szakemberei még azt is kiszámolták, hogy az objektum a horizonthoz képest 6,2 fokos visszatérési szögben lépett be a légkörbe, amely adat kísértetiesen emlékeztet a mai űrhajók 5,5-7,5 fok közötti belépési szögére (ha ennél meredekebben érkezik, akkor úgy felforrósodik, hogy fennáll az elégés veszélye, ha ennél laposabban, akkor a levegőrétegről visszapattant, mint a vízen kacsázó kavics).

7.) Tesla, a megkerülhetetlen

A huszadik század szerb származású amerikai természettudományos zsenijéről már eleget írtunk ebben a blogban ahhoz, hogy ne kelljen túlságosan sokat magyarázni ezt az elméletet. Tesla csodafegyverének első komolyabb kipróbálása volt tehát mindaz, ami Tunguzka környékén történt. Viszonylag néptelen, de azért élővilággal bőségesen ellátott terület kellett, ahol lehetőleg emberben nem esik kár, de a hatásokat alaposan lehet majd tanulmányozni. Hát megtörtént, és a 36 évvel későbbi Port Chicagóhoz képest (ahol állítólag szintén Tesla-féle dolog sült el) nem is volt áldozat.

Ennyit a Konteóblog első természettudományos összeesküvéselmélet-posztjáról. Ha további ötleteid vannak, természetesen várjuk őket a kommentekben.

Ápdét: A Tunguzka-poszt kibővített, 16%-kal hosszabb verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , ,

460 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 459. gigabursch — 2017-12-21 18:33 

@zsolthy:
Robbanás akkor lép fel, ha pl. túl intenzívvé válik az oxidáció és emiatt túl nagy lesz a füstgázképződés és ez az anyagot szétfeszíti, azaz robban.

 458. zsolthy — 2017-12-20 09:38 

meteorit, üstökös, aszteroida:
– nem értek hozzá de úgy tudom nem robban fel (vagy legalább is messze nem ekkora intenzitással) ha becsapódik

feketelyuk:
– a feketelyuk meg mint az említve is lett kozmikus porszívónak is szoktak nevezni (amúgy nem nemlétező égitest hanem haldokló a haldoklás utlolsó fázisában lévő égitest) nem hiszem hogy így beszáguldott volna tunguzkára és becsapódott volna sokkal inkább beszívta volna magába az egész földet minden rajta található dologgal eggyütt.

 457. cloud — 2017-02-10 23:57 

A 10km-re lévő telepúlèssel mi lett ha egy egész megyénxi területet letarolt?

 456. szlaca — 2015-06-30 14:46 

Szerintem az ufók akarták megakadályozni a téli palota ostromát és a kommunizmust, csak mellément (időben és térben is, de pár ezer évről indítva eléggé pontos volt!) Mivel nem volt pontos a célzás, ebből kiderül, hogy ők is csak emberek…

 Visszajelzés455. Birkák vagytok » Összeesküvés-elméletek és -gyakorlatok – hol az igazság? — 2014-08-11 12:29 

[…] világokról, földönkívüli lényekről, rejtélyes helyekről (Bermuda-háromszög, Antarktisz, Tunguzka) szóló elméletek. Elméletből gyakorlat, sci-fiből valóság Bár vannak átfedések, a […]

 454. tiboru — 2014-01-28 19:12 

@swenson:

Üdv és köszi az elismerést! Kommentelj máskor is!

 453. swenson — 2014-01-28 19:06 

Sziasztok,üdv Tiboru!
Minden hozzászólást elolvastam,magát a Tunguzkai eseményeket már volt szerencsém korábban elolvasni más forrásból.
Jómagam csak a bizonyítható,nem légből kapott,szilárd tudományos alapon nyugvó tényeket tudom elfogadni.
Amennyire tehetm,ha valamit nem értek,utána járok (nem ufo magazin és tsai).
Én a követekezőket vontam le a történtekből.
1.Az objektum vörösen izzott,nagy sebességgel érkezett ezt még a legbutább szemtanú is torzítás mentesen képes továbbadni.
2.Szintén sejthető (kráter hiányában) hogy a föld felett történt a detonáció.
Csak egy lehetőségre tudok gondolni,mégpedig egy olyan tömeggel rendelkező objektum,ami elég nagy volt hogy képtelen legyen elégni,de kicsi ahhoz,hogy nagyobb katasztrófát okozzon.
A fényvillanás szerintem ekkora robbanásnál normális, a mágneses anomáliát a felrobbanó objektumot alkotó mágneses illetve fémes részecskék súrlódása által létrejött elektromágneses lökéshullámmal magyarázom,ami jócskán képes lehet bezavarni ilyen méretű jelenségnél.
A többi fizika,illetve a becsapódás helye statisztikai véletlen.
Természetesen nem zárkózom el más lehetséges magyarázattól,de szerintem simán bekaptunk egy kavicsot ami pukkant.
Köszönöm a lehetőséget.
Ui:Tiboru,a blog kíváló azt hozza amit kell,sokan nem értik,a blog nem kijelent,hanem lehetőséget ad egy kis agytornára.
Sok sikert hozzá a továbbiakban.

 452. infallible — 2013-06-15 14:47 

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20081006-2008-tc3-kisbolygo-csapodik-a-foldnek-kedd-hajnalban.html
Szerintem valami hasonló lehetett mint ez 2008-ban. Szerencsére több a Földön a lakatlan hely, és így nagyobb valószínűséggel végződnek így a becsapódások.
Még ma,- mikor meglehetősen jó távcsövekkel figyelik a világűrt – is igen kicsi lefedettséggel dolgoznak, sokszor csak az utolsó pillanatban észlelik a közelgő objektumot. Az aszteroida mérete persze más lehetett, ez már kideríthetetlen több mint 100 év után.Nem tudom pontosan – nem akarok marhaságot írni – de azt hiszem ez után az afrikai meteor maradványok után kutattak tudósok oly módon, hogy szinte centiről centire fésülték át a sivatagot és sok apró kődarabot találtak. Akkor régen ezt nem tették, és amúgy sem ismerték volna fel a nem földi kőtörmeléket. Mára pedig már a föld magába dolgozta ezeket a kövecskéket.

 451. tiboru — 2013-05-03 18:02 

@Merlyn:

Köszi! Várom a reakciókat az olvtársaktól.

 449. tiboru — 2013-04-11 18:35 

@gombob:

Eh, legalább van forrás 🙂

 448. gombob — 2013-04-11 17:14 

Egy szorgalmas olvasó, forrásmegjelöléssel. Szó szerint.
Kissé nem fair szerintem.

http://galaktika.hu/a-tunguzka-hipotezisek/

 447. gothmog — 2013-02-21 21:25 

@gombob: És most már az is látszik, hogy itt a tunguz eseménynél azok tippeltek jól, akik a meteoritra szavaztak. Mert ha ez a Cseljabinszki szikla egy kicsit meredekebb szögben jön, és nem húsz hanem mondjuk öt vagy kevesebb kilométeren robban, az csinált volna egy második tunguzkát. Anélkül, hogy bármiféle kráter maradt volna utána. És ha nem kezdik azonnal keresni, ugyanúgy esélytelen lett volna megtalálni a becsapódás nyomát, (a tóban, ugye…) ahogy a tunguz eseménynél.

 446. gombob — 2013-02-15 09:35 

Friss mai hír:

http://index.hu/tudomany/2013/02/15/meteorzapor_zudult_oroszorszagra/

Az oldal több írásában is felmerülnek a jelenséggel kapcsolatos beszámolók a régi időkből (is). A videók legalább jól bemutatják, mit láthat egy ember az eseményektől kissé távolabb. Érdekesek a fényjelenségek, amik kísérik a meteorok zuhanását-elégését.

 444. fearfactory — 2013-01-23 13:41 

ezt a blogot kerestem internetfelhasználó korom óta.NEM VAGYOK EGYEDÜL!!!!!!!!!!!már megyek is visszakérni a pénzem a specialistáktól.
jó írások,kommentek.
idevágólag:tökmindegy mi volt,TESLA-bá odaba…zott!
na mék falni a többi írást.
R&R

 443. bramcohen — 2012-06-17 19:06 

A lehetséges tudományos magyarázatok között van az ún. Verne-kilövellés, ami egy vulkanikus jelenség. A NatGeo-n legalábbis ezt is említették a Tunguzka-retélyről szóló filmben. Vagy csak dezinformálni akartak? 🙂

 442. rogaldorn — 2012-03-06 10:40 

Cenzúra!!!!!!!! 😀

 441. tiboru — 2012-03-06 01:15 

Töröltem és ki is tiltottam.

 440. tiboru — 2012-03-06 01:09 

@miamai,

Jé, csak most látom… Na, majd utánanézek.

 439. miamai — 2012-03-05 21:26 

hey-hey-hey, mi ez a hdfc bank netbanking bejegyzés itten????? hack, anonym vagy önjelölt reklám????

 438. geza2 — 2012-02-19 12:13 

Frissensült videó:

http://youtu.be/XtICgIreEJc

 437. Rogal Dorn — 2012-01-05 16:13 

@Halálkufár:

OFF

Hmm, hmm, vagyis Istennek pont annyi köze van a Valláshoz, mint a Tudománynak a Valósághoz. De ha Isten=Valóság, akkor valószínűsíthetjük, hogy a Vallás=Tudomány, legalábbis abban az értelemben, hogy mind a kettő félre félremagyarázza azt amit megmagyaráznia kellene… :DDDDD

(hogy ezért mit fogok itt kapni)

ON

 436. mayanxibalba — 2012-01-02 10:15 

Én 99%-ra biztosra veszem, hogy itt valaki thermonukleáris technológiával kísérletezett. Ezt igazolja több tény is:

1-lakatlan helyen történik
2-Oroszország közepén történik, jó távol mindenkitől
3-Erdős helyen történik (pontosan felmérhető így az actioradius)
4-Thermikus lökéshullám (ilyen mértékű csak nukleáris fegyvertől lehet)
5-Hatalmas fényvillanás (tipikus)
7-Radioaktív anomália a helyszínen, évtizedekkel később.
8-Rejtélyes fémmaradványok, tű alakú, ritkafém darabokat találnak a helyszínen.
9-Mágneses vihar, ez is tipikus mellékhatása az atomfegyvereknek, illetve az elektronikákat megdöglesztő EMP fegyvereknek, melyek szintén nukleáris energiát használnak az elektromágneses impulzus gerjesztéséhez.
10-sugár irányból kiinduló pusztítás, kráter vagy meteorit-törmelék nélkül.

11- Kansk település és Semipalatinsk elégé közel van egymáshoz (orosz viszonylatban). Semipalatinskban folytak később a szovjet atomfegyverek-kísérletek.

Szóval, eléggé sanszos a dolog 😀

Úgy gondolom, a jégmeteor kizárható, nem gondolom, hogy villanást és thermikus lökéshullámot okozna.

 435. somitomi — 2011-04-12 18:16 

KILENC MILLIÓ FÁÁÁÁTTT !!!??
Bár a kilométeres-gömbvillám-elmélet se semmi.

 434. adler30 — 2011-03-23 11:00 

Üdv mindenkinek.Nagyon sántít a hivatalos álláspont a Tunguz meteorral kapcsolatban.Persze nem vagyok fizikus,csak egy kíváncsi ember.De amit furcsának tartok az,hogy egy akkora test ami képes több tíz megatonnás detonációt okozni,azért az elég nagy méretű lehetett.A hivatalos verzió az,hogy főként jég és port tartalmazott az a valami.Kőkeményre fagyott jég,por esetleg sziklák kb 50 méteres méretben vagy nagyobb.De őkelme úgy döntött hogy nem csapódik be,mint a többi test hanem felrobban pár km magasan:)És ami a legjobb:mindezt nyom nélkül.Hát persze!Egész kicsi anyagmennyiséget ki tudnak mutatni fejlett műszerek segítségével,de semmit sem találtak több ezer tonnából:)Még a por maradványait sem,ez röhej hiszen nem csak jég volt ott.Vannak emberek akik meteoritra vadásznak,és az egészen pici darabkákat is megtalálják különböző detektorokkal.Tehát ha nem meteor,üstökös vagy aszteroida volt akkor mi?Fekete lyuk az meg egy vicc.Ráadásul mágneses vihart is okozott,ami nem jellemző ezekre a tárgyakra.Nem gondolom hogy ufo,de az eddigi elméleteket csak tippként hozták fel.Márpedig ha ez egy űrbéli természetes eredetű test lett volna,nem lenne vita tárgya az eset több mint száz éve.

 433. 179778 — 2011-02-25 10:09 

A dolog egyszerű, nem leszállt, hanem föl. Távoli őseinek tele lett a töke velünk és elhúztak haza , ameddig nem késő. Üdv

 430. Bocimaster — 2010-01-07 14:21 

@sergi191: Az teljesen logikus, hogy ha iranyitani akarsz egy nepcsoportot akkor vagy te leszel a vezeruk (ha elfogadna), vagy te iranyitod a vezetoik. Egy foldonkivul faj eseten mindenkeppen a masodik megoldas a celravezeto:).

 429. sergi191 — 2009-12-14 01:08 

Van egy érdekes elméletem:

Mi van,ha ez a robbanás egy erődemonstráció volt egy földönkivüli faj részéről?Idejöttek és a vezetőinknek személyessen bizonygatták fejlett technológiájukat és képességeiket,de azért azt is megmutatták,hogy egy pillanat alatt végezhetnének az emberiséggel,vagy annak nagy részével.Mi van,ha a mindenkori titkos vezetőink mögött egy ilyen földönkivüli áll?Elég belöle egy nagykövet,vagy helytartó a bolygó akármelyik épületének egy szobájába,ahová lehajtott fejjel sunnyognak be a vezetőink az utasitásokért.Arra sincs szükség,hogy itt legyenek fizikailag.Felmerül a kérdés,hogy miért nem igáznak le nyiltan,vagy hogy miért nem pusztitanak el minket?A válasz az,hogy őket is figyeli valaki,vagy valakik,akiktől félnek és ezért csak igy lehetséges a fokozatos megsemmisitésünk,átalakitásunk,vagy rabszolgasorsba döntésünk.(vagy mind a három egyszerre)

 427. gothmog — 2009-11-07 07:38 

@tiboru:

Értem. [bólogat] Értem.

 426. vészmerülés — 2009-11-06 22:43 

@tiboru: Az utikalauzban biztos akad populáris magyarázat is… 🙂

 425. tiboru — 2009-11-06 20:57 

@gothmog:

Jó-jó, de ez túl tudományos magyarázat, mi pedig egy populáris megközelítésű blog vagyunk, és nem szeretnénk túl mély (és meredek) episztemiológiai völgyekben kalandozni.

 424. gothmog — 2009-11-06 20:20 

Minden felvilágosult személy számára egyértelmű, hogy az univerzum a Nagy Zöld Tüsszentő orra likából esett ki eredetileg. A végét pedig az fogja okozni, midőn a Nagy Fehér Zsebkendő elközelg.

 423. tiboru — 2009-11-04 13:50 

@molnibalage:

Erről az egyik kedvenc falfirkám jut szembe: I saw God. She was black.

Bocs.

 422. molnibalage — 2009-11-04 12:30 

@peetmaster: Ja. Egyesek keverik a szezont a fazonnal. Ha azt mondom, hogy egy motor tud X lóerőt X fordulatszámmal, akkor nem az ellenkezőjét kell bizonyítani.

Egzakt és reprodukálható kísérlettel bizonyítsd, hogy Isten vagy istenek léteznek…

 421. molnibalage — 2009-11-04 12:29 

@proletair: Az emberiség nagyon sok minden elfejetett, mert nem releváns tuds ma.

– Hány ember tud ma állatot zsigerelni?

– Hány ember tudja, hogy mi az ehető bogyó és mi nem?

– Hány ember tud vályog házat építeni?

Anno ezeket kelett tudni, ma nem.

Kheposz építésze tudott Soldiworksot vagy AutoCAD-et használni? 🙂

 420. vészmerülés — 2009-11-04 07:47 

@Kixx: Köszi

 419. Kixx — 2009-11-03 20:52 

@vészmerülés: Szóval ez egy Hernádi Gyula novella az a címe, hogy Isten hátrafelé megy.

Ennek az a sztorija, hogy egy geometriai kísérlet eredmény a robbanás. (Persze kiváló Hernádi stílusban megírva.)

Ez nem konteo csak egy novella de nekem tetszett anno amikor olvastam.

(Hátamon fekve szaladgálok, Magvető 1987, 188. o.)

 418. Halálkufár — 2009-11-02 22:17 

@peetmaster: igen off téma szerintem is, nem mennék bele, mert nem lehet egy mondattal értelmezni és a beavatáshoz szükséges tudás nélkül ugyse lenne érthető, de annyi mindenképpen fontos, hogy ne a vallással, főként a ma ismert vallásokkal próbáljuk értelmezni.

 417. kukatr — 2009-11-02 20:44 

@molnibalage:

@peetmaster:

egy állítás bizonyítása, vagy az ellentettjének megcáfolása teljesen egyenértékű megoldás. ennyi erővel bizonyíthatnátok a pont létezését is…

mondjuk ez már nagyon offtéma.

 416. peetmaster — 2009-11-02 18:24 

@Halálkufár: azt kell bizonyítani, hogy van…

Mi az az Isten, ami nem vallás?

 415. Halálkufár — 2009-11-02 11:52 

@molnibalage: bizonyítsd be, hogy nincs, de előtte értsd meg mit kell bebizonyítanod. Abban az értelemben nincs amiben a katolikusok, a haszidok vagy az iszlám gondolja, de más értelemben igen, sokkal magasabb értelemben létezik. Persze érthető amit írtál, de itt hülyét kapnának ha ennek kitárgyalásába belekezdenénk. Sok munka fekszik ebben a kijelentésemben és nem vagyok vallásos, Istennek semmi köze a valláshoz.

 414. proletair — 2009-11-02 10:48 

@molnibalage:

Na azért ne szaladj a falnak:)

Nem volt az olyan nagy hülyeség. Ha a leírtakból indulok ki, azt kell mondanom, hogy az emberiség sokmindent elfelejtett történelme során. Talán valaha tényleg voltak olyanok, akik kapcsolatban voltak Istennel.

A piramisokat megépítették, és állnak mai napig. Az építés hogyanját viszont elfeledte az emberiség.

(szinte érzem, hogy a piramisokról is lesz konteos poszt)

 413. mcs — 2009-11-02 10:17 

@Kixx: mi, felrobbantak a katonák, mert túl sok volt a feszültség az alaki kiképzésen?

ez ám a konteó!

 412. vészmerülés — 2009-11-02 10:10 

@Kixx: Érdekes elmélet, tudnál erről bővebb infóval szolgálni?

 411. Kixx — 2009-11-02 09:47 

Hernádit már nem olvas senki?

Valamelyik könyvében az a sztori, hogy egy orosz matematikus a halmazelmélet kapcsán kisérletezik egy rakás katonával (különböző alagzatokba rendezi őket) és nem sikerül a dolog túl jól –> robbanás.

 410. molnibalage — 2009-11-02 07:23 

@Halálkufár:

“nagy tévedésben vagy, mert Isten létezik,”

Az ilyen kijelentésektől megyek a falnak. Tudod egzakt módon bizonyítani? Nem. Tisztelem más HITÉT, de hit oldalról hit kérdésből TÉNYT fabrikálni, azért meredek.

 409. Halálkufár — 2009-10-31 22:42 

@Nűnű: nagy tévedésben vagy, mert Isten létezik, csak az emberiségnek már nincs esélye arra, hogy felismerje. Hosszú lenne belemenni és van pár ezer év rossz irányba menetelés, vallás és egyéb hülyeségek, de régen az őshagyomány embere pontosan tudta ki az az Isten, és erre Buddha, Zarathustra, Jézus és még egy két megvilágosodott rá is jött. Ne hagyd, hogy a kereszténység meghazudtolásaként létező egyházak, vagy az egyéb ostoba vallások meggátolják benned annak felismerését, ki vagy mi Isten. Persze ez nehéz kérdés, mert erről nehéz közös álláspontot megfogalmazni, mert ha felteszed a kérdést, mi Isten, arról száz ember száz féle véleményt mond. Az ateizmus ugyanaz a baromság mint a vallásos fanatikus, a fasiszta ugyanaz a hülye, mint az antifasiszta, egyik oldal sem vezet a megvilágosodáshoz és még azt is jó ha tudod, hogy Isten rossz helyen keresik ma, ajánlom mindenki figyelmébe Hamvas Béla egész életét jelentő kutatását, mert ő rájött. Persze senki sem fog nekiállni őt olvasgatni csak azért leírtam.

 408. Licus — 2009-10-31 19:48 

@Nűnű: Ez télleg vad, de logikus ötlet: tekintsük konteónak a van/nincs Isten kérdést, és vitassuk meg!!!! Asszem ez még Tiborunak sem jutott eszébe:( Ám félek, h nem fogjuk megoldani a problémát, mert bizony az is csak axióma, h nincs Isten.

Amúgy pedig van a társadalomban kb. 10% szaktudós/értelmiségi, aki TUDJA, mitől tudomány a tudomány – de ők se “l’art pour l’art” tudják ezt, hanem mert ez a megélhetésük keretrendszere. A többi ember számára meg attól tudomány valami, mert ún. “tud. műsorban” hangzik el, vagy olyan valaki mondja, akit tudósnak neveznek (h kik, azt a kutya se kérdi).

A Discovery stb. ismeretterjesztése meg néha inkább babona- vagy horrorterjesztés:( úgyhogy nekem inkább az a meglepő, h CSAK 1 mindentudó alternatív sámán érvel itt.

 407. Nűnű — 2009-10-31 16:46 

@Licus:

Annyiból igazad van, legalábbis egyet értek veled, hogy a vallásoknak valóban van egy belső, saját logikai rendszerük, de az egy olyan dolgon alapul, amire tudományos módszerekkel, logikai úton nincs magyarázatunk, de még bizonyítékunk sem. Például nézzük a Kereszténység alapvetését, miszerint Isten teremtette a világot, és Isten jó. Ők ebből indulnak ki, és ha ezt elfogadom axiómaként, akkor onnantól kezdve a keresztény tanítások logikusak. DE! A világot teremtő Isten egy tipikus konteó. Abban az értelemben, hogy az össze-esküvéselméletek a meglévő, a létrejött dolgokból indulnak ki, és azt feltételezik, hogy valahol, valakiknek ez volt a szándékuk, holott erre nincs bizonyítékunk. Nincs bizonyítékunk Istenre, sem az ő jóságára.

 406. Licus — 2009-10-30 17:51 

@Nűnű: (némileg off:) NAGYON igazad van, de azért az némileg félreértés, h van a tudomány, a vallás meg az áltudomány, és ezek közül csak a tudomány a kóser dolog (“…annyi különbséggel, hogy a tudósok értik, amit beszélnek (még ha más nem is), a pap meg nem érti, ő csak visszaad egy hittételt”) – holott minden tisztességes vallásnak is van szigorú belső logikája, érvelési módszertana, struktúrája, csak a kiindulási pontja más. És ahogy a tudományt megcsúfolja sok tanulatlanul is mindent-tudni-vélő sarlatán, úgy a vallásnak is van sok elfajzott, gyarló utánzata:(

És az érdekes az, h a tudomány meg a vallás paródiái szépen (és békésen!) összefolynak, így lesz a táltos/boszorkányvallású pap egyben a történelem és a természettudományok minden titkának is tudója!

Azt hiszem, a konteózás ez ellen is kiváló gyógyszer.

 405. Halálkufár — 2009-10-30 11:23 

@tiboru: Van egy két dolog, amire azért érdemes figyelni, mielőtt elgondolkodunk róla, mi is lehetett.

1, tény, hogy a fákat letarolta, kidöntöte. – Most egyre inkább azt mondják, hogy pont a becsapódás előtt égett szét a meteorit és ez váltotta ki a robbanást, ezért nincs kráter, de ez két dolog miatt nem stimmel, 1 azért mert ez akkor a fák letarolását valószínűleg egy középponttól kezdődően eredményezte volna, ennek nincs nyoma, 2, sehol a földön eddig még nem történt ilyen eset és szerintem a NASA se tud hasonlóról.

2, Az UFO bár sokaknak képtelenségnek tűnik, egy érv miatt érdekes és ezzel a Roswelli eset is kissé megvan cseszve, hiszen ott nagyon hihetően azt mondják, egy fémpapírral bevont, atomrobbantás figyelő kísérleti kém gépezet zuhant le, ezt most a NG tv is lehetséges válaszként hozta le azt hiszem az igazság nyomában sorozatban, de ott nem stimmel az, hogy ha bár olcsó cucc volt, mégis fontos, de mégse keresték, egy farmer találta meg, mintha a készítőinek nem is hiányzott volna. Ami az ottani amerikai álláspontot megcáfolja, ami szerint akkori kísérleti szerkezet volt, az az, hogy számos beszámoló megbízhatóan állította, hogy pokoli robbanást és fénycsóvát láttak, ezek a beszámolók időben egyeznek. A tunguskai eseményeket is erős fénycsóva előzte meg, ez a két eset ebben egyezik.

3, Én szerintem Tesla tehette és bár bizonyítékom nincs rá, de arra sincs, hogy a torinói leplet Leonardo készítette, de azt kell valljam, akkor és ott csak ő készíthette ezt el, Teslával is így vagyok, ő erre képes volt és gyanakvásra ad okot, hogy halála után majdnem minden kutatását lefoglalták nemzetbiztonságra hivatkozva, persze egyeseket aztán visszaszivárogtattak az embereknek. Tesla rendkívül dühös volt, amiért a világ nem állt át az energia vezeték nélküli közvetítésének kivitelezésére, pedig ő feltalálta. A legvalószínűbb, hogy az ionoszférát használta az energia utaztatására és itt egy nagyobb kisülést eredményezett, vagy csak rosszul sült el,vagy bemutató volt a vevőknek, nem tudjuk, de nem tudjuk azt se, mik voltak tesla lefoglalt jegyzeteiben, ha azok meglesznek, talán ez a kérdés is megválaszolásra kerül, de mégegyszer összegezve akkor ő volt erre egyedül képes.

 404. Nűnű — 2009-10-30 10:09 

Wmiki természettudományos tudása, akárcsak embertársaink 99,9%-áé erősen elszakadt a tudomány mai eredményeitől. Egy 5-ös gimnáziumi érettségivel az ember annyit tud az adott tudomány mai kutatási területeiről, legújabb elméleteiről, mint egy csimpánz, nincs számottevő különbség köztünk. Elmúlt az az idő, hogy egy gimnáziumi tanár eredményt ér el a szakjának tudományos életében, ez még az egyetemi profok számára is valami távoli álom.

ÉS ez zavarja Wmikit, mikor olyasmikről olvas, lát a tévében műsort, amit nem ért. Neki a Discoveryn magyarázó tudósok épp olyan távoli dolgokról beszélnek, mint a templomban a pap a Teremtésről. Annyi különbséggel, hogy a tudósok értik, amit beszélnek (még ha más nem is), a pap meg nem érti, ő csak visszaad egy hittételt. Ez nem Wmiki hibája, ma itt tart az emberiség.

Az ő hibája az, hogy nem látja be a tudományos munka módszertanát. Ő csak a tévés, írott “kinyilatkoztatásokkal” találkozik, és úgy veszi őket, mint ha a szerzője Szentírásnak tartaná azokat. Holott, ha sokat tévézne, olvasna, akkor dőnként meglepődne, hogy mennyiszer állítanak egymásnak ellentmondó dolgokat a kutatók.

Politikai, erkölcsi kérdésekben érdekel Wmiki véleménye, de tudományos poszotk esetén nyugodtan lehetne bannolni, mert teljesen szétoffolja a kommenteket,amelyek sokszor értékesebbek, mint maga a poszt.

 403. Valandil — 2009-10-29 14:33 

@teddybear01: Utóbbi? Nagyjából az utóbbi 20-25 évben…

 402. gothmog — 2009-10-28 14:52 

Akkor most már aztán tényleg nincsenek véletlenek:

http://www.sg.hu/cikkek/70602/lyukas_az_aszteroida_vedelem_pajzsa

 401. Bio74 — 2009-10-28 12:35 

A szemtanúk beszámolói alapján?

Szerintem mint mindenhol az ember a leggyengébb láncszem. Én nem merném rekonstruálgatni a történéseket, ha csak nem tudom előre mit akarok kihozni belőle.

A tények az elsők, a szemtanúk egybehangzó állítási lehetnek az x. helyen.

 400. teddybear01 — 2009-10-28 10:14 

@S@ti: Nemere az utóbbi időben folyóméterre írja a könyveit. Nem igazán az az író, aki megbízható tényeket ír le. Akkor inkább az UFÓ magazin!

 399. S@ti — 2009-10-28 09:25 

Nemere egyik könyvében van az benne, hogy a szemtanúk beszámolói alapján rekonstruálták az objektum röppályáját, és abban bizony szerepelt egy repülési manőver is.

Ez azt jelenti, hogy az első négy magyarázat csuklóból kuka…

 398. Pistabá — 2009-10-28 06:38 

Tiboru, a Tesla blogot érdeklődve várom. De alapos legyen ám 🙂 Az egy nagyon zaftos téma.

 397. Pistabá — 2009-10-28 06:37 

wmiki nem éri meg a fáradozást, különböző miklósból származtatott névcsokor mögül számos fórumon teszi magát nevetségessé az ész és értelem nélküli, tényeket nagyvonalúan ignoráló tudomány fikázással. Előbb-utóbb mindenhol kiváltja a gúnyolódást meg a kiröhögést, akkor sértődötten távozik. Szánalmas.

 396. Licus — 2009-10-27 17:50 

@1szerű mozdonyfütty: Miért gondolod, h ez konteó? Az vad, kalandos, fantáziadús fantazmagóriákat jelent, nem pedig a szürke VALÓSÁGOT. Kiváncsi vok, van-e olyan SZU projekt (űrrakétától hidrogénbombáig), ami ne a berúgás/elszúrás/szétlopás forgatókönyvére épült volna a VALÓSÁGBAN… na jó, mondjuk úgy, h ez volt a “háttérzene”.

 395. tiboru — 2009-10-27 17:42 

@Licus:

Quod erat demonstrandum!

 394. Licus — 2009-10-27 17:41 

@tiboru: Köszönöm, de sajnos nyomába se érek a valóságnak:(

 393. tiboru — 2009-10-27 17:41 

@1szerű mozdonyfütty:

De hát pont most rekonstruáltad abszolút tudományosan!

 392. Licus — 2009-10-27 17:40 

@1szerű mozdonyfütty: Óriási!!!! Most értettem meg, h a tészta mér nem kel meg rendesen a régi vájdlingomban… hol túl kevés, hol túl sok neki fél óra. A téridő ingadozik a lavórban:(

 391. tiboru — 2009-10-27 17:40 

@Licus:

Ezennel ünnepélyesen meghívlak forgatókönyvírónak a Konteó Zrt. igazgatótanácsába!

 390. 1szerű mozdonyfütty — 2009-10-27 17:37 

Sztem a Szovjetok titkos téridő kísérletet végeztek a szörnyű ötvenes években, hogy lerobbanthassák a Santa Maria-t vagy a Mayflower-t hogy ne legyen idővel Amerika, de valaki berúgott és elcélozták. Térben is meg időben is. Azóta nincs ilyen kísérlet, mert nem tudták újrakalibrálni a Téridő Pusztító Gépet, amit nem mellesleg időközben apránként elloptak. Kisebb darabjait vájling formájában az utódállamokban árusították, amíg a kinaiak be nem törtek az olcsóbb műanyag vájlingokkal. Ezért az eset már tudományosan sem rekonstruálható.

 389. Licus — 2009-10-27 17:35 

@gothmog: Nekem nagyon teccik, de a száműzött tudós konteósabb! Mert ugye esetleg a rezsim ki akarta szedni belőle a felfedezését, ő nem hagyta, erre száműzték; mikor ott is tovább nyúzták ez ügyben, elmenekült a végtelen orosz tajgába, elfutott néhány farkasfalka elől, összeismerkedett mindenfajta vad népekkel, aztán ásott a fém után, végül pedig (mikor már majdnem megint elkapták) BUMMM – milyen jó kalandfilm lenne belőle! Copyright Licus…

Mindenesetre csendesedett a blog, mióta nincs itt az a … hm, érdes személyiség. Lehet, h néha jó az ilyen élénkítés? Bár nekem olyan érzésem volt ‘érvelését’ olvasva, mintha az agyam reszelték volna:(

 388. gothmog — 2009-10-27 17:04 

@Licus: és az milyen ötlet, hogy a földből feltörő és szépen elkeveredő gyúlékony gázt épp egy meteorit gyújtja be?

 387. El Argentino — 2009-10-27 12:31 

@wmiki: Jól megy a biznisz, értem én, hogy anyagi érdekeltség miatt kell a porhintés, vagy nagyon buta vagy nagyon okos lehetsz. (inkább buta hittérítőt mondanék, üzleti érzékkel)

 386. kukatr — 2009-10-27 12:28 

szerintem meg a szíriuszi magyarok voltak. Bécset célozták, de elvétették. hogy mivel, az lényegtelen.:))

 385. Licus — 2009-10-27 12:28 

Ja és ha azt kérdezitek, h akkor mit láttak a szemtanúk LEESNI az égből: fogalmam sincs róla, de tessék megnézni, mit mondtak erről azok a tudós elmék, akik a “lenti ügy” elméleteivel álltak elő – pl. óriási gázkitörés, földrengés, szeizmikus vihar (ezt az előtte/utána látható fényekre alapozva mondták). Nekik biztos volt ERRE IS ötletük:)

 384. molnibalage — 2009-10-27 12:21 

@teddybear01: Ép ember, ép gépből ép ésszel nem ugrik ki. 🙂

 383. Licus — 2009-10-27 12:20 

Nem tom hol olvastam/láttam a következőt: orosz tudós zseni száműzve Szibériába valami érdekes fémet bányászgat a rengetegben, rakja nagy kupacba, oszt eccer csak besokall a kupac urán és beindul… és ez lesz Tunguzka! Hogy teccik? ez már igazi konteó!

 382. proletair — 2009-10-27 12:18 

@teddybear01:

az ejtőernyősök szerint meg a madarak azért nem zuhannak le soha, mert nem ül bennük pilóta:)

 381. Licus — 2009-10-27 12:18 

@njoy87: bevallom, konteó-hiányom volt:(

 380. teddybear01 — 2009-10-27 12:04 

@proletair: A repülősök szerint csak egy őrült ugrik ki egy hibátlan gépből… 🙂

 379. teddybear01 — 2009-10-27 12:03 

@njoy87: Nem ő írja azt a blogot sem, ahogy ezt sem. Csak égni jár oda, de ő még ráadásul a rőzsét is odacipeli. 🙂

 378. proletair — 2009-10-27 11:59 

@teddybear01:

eddig úgy tudtam, az ejtőernyőzés a bátrak sportja. Innentől ezt a kijelentést felül kell hogy vizsgáljam

@molnibalage:

Nekem elzsibbadt valami a fejemben. Nem biztos hogy az agyam volt, mert ugye az tudományosan nem bizonyítható, hogy abban van valami:)

 377. njoy87 — 2009-10-27 11:50 

Amúgy a szkeptikus szót nem a azokra az emberekre szokták mondani, akik nem hisznek a megmagyarázhatatlan jelenségekben? ( pl. ufo, fényjelenségek, szellemek stb. ) Ez az ember meg a tudomány értelmében használja…brrr

Megkéne adni neki egy pszichológus számát.

És ahelyett, hogy a kőszikláknál ősi szellemeket idézgetne, miközben imádkozik a naphoz, inkább rakja helyreegy tudományt tanult ember…

 376. molnibalage — 2009-10-27 11:48 

@proletair: Túl lehet élni ilyen az agy ellen elkövetett terrorcselekményt? 🙂

 375. njoy87 — 2009-10-27 11:43 

@Licus: Ejnye, hogy lehet ilyen összeesküvés elméletet gyártani 😀

 374. teddybear01 — 2009-10-27 11:41 

@proletair: Én nem mertem:-),

Tudom, gyáva kukac vagyok…

 373. teddybear01 — 2009-10-27 11:40 

Bocs, na itt.

szkeptikus.blog.hu/

 372. proletair — 2009-10-27 11:39 

@Licus:

Várjá, a csákónak saját blogja is van. Beleolvastam.

Kár volt.

 371. teddybear01 — 2009-10-27 11:39 

@Licus: Nem hiszem, hogy Tiborunak köze van ehhez a zavarosfejűhöz.

A szkeptikuson már régóta ámokot fut, szinte naponta hülyézik le.

 370. Licus — 2009-10-27 11:14 

@teddybear01: Arra kényszerített, h igyekezzünk megfogalmazni a magunk számára, mi a hit, a tudomány, az áltudomány.

Tiboru, nem te “idézed elő” ezt a katalizátort??????????? nem sértegetni akartalak – én a te helyedben lehet h ezt tenném… Indirekte tanítod érvelni a részvevőket? ;-D

 369. hagyma8 — 2009-10-27 10:14 

@teddybear01: nem cseszi el. amellet h ostobaságokat ír, a blog még jó marad 😉

 368. teddybear01 — 2009-10-27 10:02 

@molnibalage: Ha még az lenne!

De én még nem tudtam semmit kihüvelyezni a dumájából, azon kívül, hogy a tudomány egy vallás, így eldobandó.

De, hogy minek kéne a helyébe jönni, hát azt nem mondja. Vagy nem is tudja mondani, mert odáig még nem jutott el.

Viszont nem ez az első blog, ahol elcseszi a blogot.

 367. molnibalage — 2009-10-27 09:07 

@njoy87: “vmi fehér taláros, hosszúhajú spiritiszta stonehange napisten pap ökörségeit hallgassam….”

Örülök, hogy más leírta.

 366. vészmerülés — 2009-10-27 08:58 

@GrofZero: “A delfinek elmentek, a többit tudjátok.”

És csak annyi mondtak, hogy: Viszlát, és kösz a halakat! 🙂

 365. proletair — 2009-10-27 08:52 

@gothmog:

Na ezt írhattad volna hamarabb is, úgy 200 kommenttel előbb:) Megszabadíthattál volna minket egy sámántól, meg egy csomó bosszúságtól.

Jól szóltál amúgy!

 364. Bio74 — 2009-10-27 08:38 

Részemről maradok a jégmeteor (jeges stracsatella-stb mix) tézisnél. Továbbra sem vagyok meggyőzve, hogy a megadott érkezési sebesség adat elfogadható. Az érkezési szög sokkal inkább, illetve a robbanás vélhető magassága, mert a lenyomat a földön ezt reprodukálhatóvá teszi és vizsgálhatóvá.

So, wmikinek:

Ha a hited élő, akkor egyrészt elfogadhatnád, hogy a hit is fejlődik az emberekkel együtt, szükségszerűen nem maradhat ismeretlen, merev, beidegződött a hívő ember számára, mert akkor meghaladja az idő, és elvész mind a kettő. Ha tudod hol a hit helye az életedben, akkor nem fog a fejedre dőlni a ház, nem törik össze a híd alattad, és nem hal ki nemzetséged banális betegségekben, de mégis többnek egészebbnek érzed magad egyszerű atomok halmazánál.Ismerd meg a hited, ahogy javalt megismerni az élet mindennapjait leíró összefüggéseket is, mert a hit nélkül lehetsz élő atista, de csak a hittel visszajutunk a kőkorszakba, ahol Istenre bízhatod apád, anyád, fiad, lányod túlélését.

Válts módszert mert bele fogsz keseredni, hogy valami ott van az orrod előtt és mégsem látod.

 363. gothmog — 2009-10-27 07:17 

@wmiki: “miért terjesztenek hittételeket állami intézményekben?”

pedig egyszerű. Newton törvényei ugyan nem magyarázzák el, hogy mi a gravitáció, de mégis szépen leírják a testek mozgását, a lejtőre tett vasgolyótól a marsra küldött űrszondáig. Ezért érdemes megtanulni. Mert pontos, és működik.

A kvantummechanika koppenhágai értelmezése nem ad magyarázatot egy rakás jelenségre, mégis lehetővé teszi például az előtted levő számítógép megépítését, (a tranzisztor, a karódsugárcső, a folyadékkristályos kijelző és a lézer működése is kvatummechanikán alapul) és működtetését amin keresztül aztán terjesztheted a tanaidat. És azt ugye érzed, hogy a számítógéped működik. Ezért tanítják. Mert működik és pontos.

Einstein relativitáselmélete ugyan nem magyarázza meg az atommagban lejátszódó folyamatokat, viszont a segítségével például megadható, hogyan állítsuk be a gps-műholdak óráját ha azt akarjuk, hogy pontosak maradjanak. Ezért érdemes megtanulni. Mert pontos és érvényes.

Érthető? A gps műholdat a kvatummechanika segít megépíteni és használni, Newton elmélete segít pályára állítani, és Einstein elmélete segít, hogy ne csak néhány napig maradjon használható a rendszer. Mert ezek az elméletek működnek, és lehet a segítségükkel pontos jóslatokat adni, és előre tervezni. Amikor Moha bá bemondja, hogy “fordulj jobbra” az ezeknek a “dogmáknak” köszönhető.

 362. gothmog — 2009-10-27 06:50 

@njoy87: “talán vmiből egy gázfelhő döntött úgy, hogy összeverekedik a levegővel”

ez is egy ötlet, mi van ha metánjég vagy valami hasonló volt a meteor nagy része (belseje). Valaki aki ért hozzá megpróbálhatna becslést adni arra, hogy a lapos szögben beérkező jégdarab kerülhet-e olyan állapotba, hogy viszonylag gyorsan elforrjon, aztán berobbanjon.

 361. njoy87 — 2009-10-27 03:24 

sorry a többszörös elküldést, nem volt szándékos

 360. njoy87 — 2009-10-27 03:23 

wmiki!

dogma,hit,hívő ezek mind vallásban használatos szavak, engem ne nevezz hívónak, mert a magamnak, illetve mások által kísérletekkel bebizonyított TÉNYEKNEK hiszek!!! Az pedig, hogy van jó pár olyan dolog ami még nincs bebizonyítva stb, az a vallásban is van jó pár ( pl: mi a francok azok a dinó csontok vallási alapon nézve )

Azt meg se te se más ne próbálja nekem bemagyarázni, hogy ha én beverem a könyököm akkor az azért fáj, mert egy lila tehén épp átrepült az egyenlítő fölött, hanem mert egy keményebb testbe ütközött kész ez TÉNY

Vki jóval föntebb belinkelt vmi könyvet az 50es évekből, hogy a filósok állítják -gondolom mert már nincs jobb dolguk – hogy a tudósok már nem tudnak semmi újat kitalálni, jah akik ezt a nézetet vallják, nekik üzenem, hogy épp fültanuja voltam 59 évvel ezelőtt, ahogy 3 tudós a 256 megás radeon vidikártyáról beszélgettek, és még a mai nap is…..

wmiki a másik dolog az, hogy nem értem h a te hittérítő tevékenységet, hogy kapcsolódik a konteók világához, nem hinném, hogy ha én feljövök erre az oldalra, akkor azt szeretném olvasni, hogy vmi fehér taláros, hosszúhajú spiritiszta stonehange napisten pap ökörségeit hallgassam….

Egyébként a poszt ismét tökéletes, egyébként szerintem ez nem egy szabályos alakú test volt ami ott durrant, hanem egy alaktalan vmi, netán gázfelhő? Ezt csak a lecsapott fák alakzata miatt sejtem, talán vmiből eegy gázfelhő döntött úgy, hogy összeverekedik a levegővel….kitudja….

 359. njoy87 — 2009-10-27 03:22 

wmiki!

dogma,hit,hívő ezek mind vallásban használatos szavak, engem ne nevezz hívónak, mert a magamnak, illetve mások által kísérletekkel bebizonyított TÉNYEKNEK hiszek!!! Az pedig, hogy van jó pár olyan dolog ami még nincs bebizonyítva stb, az a vallásban is van jó pár ( pl: mi a francok azok a dinó csontok vallási alapon nézve )

Azt meg se te se más ne próbálja nekem bemagyarázni, hogy ha én beverem a könyököm akkor az azért fáj, mert egy lila tehén épp átrepült az egyenlítő fölött, hanem mert egy keményebb testbe ütközött kész ez TÉNY

Vki jóval föntebb belinkelt vmi könyvet az 50es évekből, hogy a filósok állítják -gondolom mert már nincs jobb dolguk – hogy a tudósok már nem tudnak semmi újat kitalálni, jah akik ezt a nézetet vallják, nekik üzenem, hogy épp fültanuja voltam 59 évvel ezelőtt, ahogy 3 tudós a 256 megás radeon vidikártyáról beszélgettek, és még a mai nap is…..

wmiki a másik dolog az, hogy nem értem h a te hittérítő tevékenységet, hogy kapcsolódik a konteók világához, nem hinném, hogy ha én feljövök erre az oldalra, akkor azt szeretném olvasni, hogy vmi fehér taláros, hosszúhajú spiritiszta stonehange napisten pap ökörségeit hallgassam….

Egyébként a poszt ismét tökéletes, egyébként szerintem ez nem egy szabályos alakú test volt ami ott durrant, hanem egy alaktalan vmi, netán gázfelhő? Ezt csak a lecsapott fák alakzata miatt sejtem, talán vmiből eegy gázfelhő döntött úgy, hogy összeverekedik a levegővel….kitudja….

 358. njoy87 — 2009-10-27 03:20 

wmiki!

dogma,hit,hívő ezek mind vallásban használatos szavak, engem ne nevezz hívónak, mert a magamnak, illetve mások által kísérletekkel bebizonyított TÉNYEKNEK hiszek!!! Az pedig, hogy van jó pár olyan dolog ami még nincs bebizonyítva stb, az a vallásban is van jó pár ( pl: mi a francok azok a dinó csontok vallási alapon nézve )

Azt meg se te se más ne próbálja nekem bemagyarázni, hogy ha én beverem a könyököm akkor az azért fáj, mert egy lila tehén épp átrepült az egyenlítő fölött, hanem mert egy keményebb testbe ütközött kész ez TÉNY

Vki jóval föntebb belinkelt vmi könyvet az 50es évekből, hogy a filósok állítják -gondolom mert már nincs jobb dolguk – hogy a tudósok már nem tudnak semmi újat kitalálni, jah akik ezt a nézetet vallják, nekik üzenem, hogy épp fültanuja voltam 59 évvel ezelőtt, ahogy 3 tudós a 256 megás radeon vidikártyáról beszélgettek, és még a mai nap is…..

wmiki a másik dolog az, hogy nem értem h a te hittérítő tevékenységet, hogy kapcsolódik a konteók világához, nem hinném, hogy ha én feljövök erre az oldalra, akkor azt szeretném olvasni, hogy vmi fehér taláros, hosszúhajú spiritiszta stonehange napisten pap ökörségeit hallgassam….

Egyébként a poszt ismét tökéletes, egyébként szerintem ez nem egy szabályos alakú test volt ami ott durrant, hanem egy alaktalan vmi, netán gázfelhő? Ezt csak a lecsapott fák alakzata miatt sejtem, talán vmiből eegy gázfelhő döntött úgy, hogy összeverekedik a levegővel….kitudja….

 357. saul — 2009-10-27 00:48 

Annakidején végigélvezve Asimov és kollegáinak az összes elménckedését, beszittyózva ezáltal a szükséges természettudományos hozzáállást, sajnos ehhez még a vizualitás is megártott, tehát: hogy a francba tud tüzgolyó formában 10-15 fokos szöget bezárva röpködni egy gömbölyüként égö feketelyuk?

 356. gitáros — 2009-10-27 00:27 

@OftF: Ilyenre ne is számíts tőle.

Ő csak egyszerűen és büszkén hirdeti végtelen butaságát… :))

@wmiki:

TE OSTOBA VEDD MÁR ÉSZRE, HOGY MINDENKI KINEVET!

 355. Lotterfeld Boholy — 2009-10-27 00:27 

nem kell anyázni, ha hülyeséget beszélek, mert ennyi kommentet biztos nem olvasok végig, tehát már lehetett róla szó. én valami olyasmit hallottam, hogy egy akkora meteorit, ami ilyen pusztítást okoz, nem ég el a légkörben és nem hullik darabjaira, hanem becsapódik a földbe, és iszonyú nagy krátert hagy maga után. ez meg minden valószínűség szerint felrobbant a levegőben. ajánlott olvasmány: stanislaw lem: asztronauták. pont erről szól. első regény ez, annak az összes hibájával együtt, de vitathatatlanul érdekes.

 354. tiboru — 2009-10-27 00:04 

@Pistu:

Köszönöm! És bátrabban a kommenteléssel 🙂

 353. Pistu — 2009-10-26 23:52 

Na ha mindenki szabadon koteozhat akkor engedjétek meg nekem is. Mi van ha nem egy aszteroida/meteor/üstökös volt, hanem kettő. Mi történne ha mondjuk egy üstökös pont a légkörünkben találkozna egy meteorral vagy bármilyen más becsapódó égitesttel. Gondolom matematikailag annyi az esélye hogy kiszámolni sem érdemes, de akkor is csak elméleti szinten. Az elől haladó lassabb, a mögötte jövő pedig pont a felszín felett pár száz méterrel éri be.

(Amúgy első postom, meg tudom mostmár nem kellene de gratulálok tiboru a bloghoz, imádom na… :))

 352. hagyma8 — 2009-10-26 23:44 

@Pályaelhagyó autóversenyző: na ezért írtam a végtelen tömeget macskakörömbe 🙂 mert nem végtelen, csak nagyon nagy.többszörös naptömegek, milliószoros is. bocs, a fekete lyuknak van kiterjedése, az eseményhorizonttól a szingularitásig. én a szingularitást vettem fekete lyuknak az előbb. félre írtam/gondoltam. keverem a dolgokat. de az viszont már tényleg végtelen tömegű, nem? 🙂

 351. Pályaelhagyó autóversenyző — 2009-10-26 23:33 

@hagyma8: azert a legtobb elmelet szerint a fekete lyuknak van kiterjedese es a tomege is veges. sot, az altalad elmeleti leiras konkretan semmilyen altalam ismert definiciora nem igaz, a vegtelen tomeg semmikepp sem.

olvasd el megegyszer azt a konyvet

 350. szarvasbogar — 2009-10-26 23:20 

Alapvetoen egyetlen dologban ertek egyet WMikivel. Gyakran zavar az, hogy olyan jelensegek eseten, amiket tudomanyosan jelenleg nem tudnak megmagyarazni, maganak a jelensegnek a tenyet tagadjak, csalasnak allitjak be (ami az esetek jo reszeben be is bizonyosodik, de korantsem mindig). Ilyenkor erzem azt, hogy igenis, a tudomany is egy vallas. De ha az ilyenektol elvonatkoztatok, akkor a tobbiekkel kell egyetertenem a tudomanyos modszerekkel, es legfokepp a termeszettudomanyok tanitasanak szuksegessegevel kapcsolatban. Csak talan jo lenne, ha a diakokat a tenyek atadasa mellett kicsit abba az iranyba is terelnek a tanarok, hogy ezek nem megfellebezhetetlen tenyek, hanem a jelenlegi modszereink mellett a mereseinket es tapasztalatainkat legjobban leiro modellek, kepletek, modszerek. Ennek hianyaban igenis beszelhetunk arrol, hogy vallasi jellegu, dogmatikus tanitassal allunk szemben. De ez mar pedagogiai kerdes, es nem a tananyag tartalmat kerdojelezi meg.

 349. VLaci — 2009-10-26 23:12 

@hagyma8: Hát ja. Sajna nem lehet teljesen kilépni a saját érzékelésünk korlátai mögül.

 348. hagyma8 — 2009-10-26 22:57 

@VLaci: ez a legegyszerűbb 🙂 antropikus elv. olyan a világmindenség, amilyennek látjuk, érzékeljük. lehet h nem olyan, de ha így látjuk akkor nekünk olyan :)) sokáig tartott, amíg ezt jól megértettem, de sztem vicces és igaz. az a lényeg h mit nevezünk valóságnak. azt amit mi érzékelünk, vagy azt amit valamilyen más lény, vagy akármi…

 347. Bizi Clop — 2009-10-26 22:55 

wmiki = google:szintjükre

 346. GrofZero — 2009-10-26 22:48 

Naszóval az úgy volt, hogy néhány száguldozó friss jogsis ruppótlan hülyegyerek nem bírta bevenni a kanyart a nagy forgalmú, ámde keskeny és kanyargós interplanetáris mellékúton, kis híján frontálisan ütközött a Föld nevű bolygóval, de a farolás szöge miatt az űrhajó túlhevült és felrobbant a légkörben Tunguzka felett.

Pár évtized elteltével három vagy négy galaktikus politikus kurvázni indult pár naprendszerrel odébb, de a lestrapált, kátyúkkal teli úton nem megfelelően megválasztott sebességük okán (nameg mert dögrészegek voltak) nekiütköztek a Földnek Új-Mexikóban Rosswelnél. Na ez már rendesen kicsapta a biztosítékot a galaktikus médiumokban, gyásznap is volt meg minden, egy szó mint száz, megbízták a Vogon Űrsztrádaépítő Flottát, hogy építsen sztrádát, közben persze takarítson el minden akadályt. A delfinek elmentek, a többit tudjátok.

 345. hagyma8 — 2009-10-26 22:35 

wmiki: számold ki minden ház tervezésénél h milyen időjárási hatások fogják érni, a lakók mennyire cseszik szét, milyen földmozgások lesznek ott, hova szarnak a madarak, mennyire fognak korrodálódni a fémszerkezetek. szóval minden előre nem tudható dolgot ha kiszámolsz, tudni fogod h mikor dől le, és kimész, vagy teszel ellene. a rákgyógyszernél is gondolj már bele abba h hány csillió féle ember van különböző felépítésű szervezettel. csináljanak EGY olyan gyógyszert, ami pont mindenkinek jó, nem lesz semmi mellékhatása. itt azért nem tart a tudomány, viszont ha nem lenne egyáltalán, ősemberek lennénk még mindig. a tudomány már az ekénél vagy nemtom, valamilyen első eszköznél amit ember csinált, elkezdődött.amint kigondolt az ember valami használható dolgot, onnantól már tudomány.ha nem hiszel benne, vissza az erdőbe, felejts el eddig mindent, és próbáld ki.

 344. tiboru — 2009-10-26 22:33 

@molnibalage:

Van ám, amit én is megértek és együttérzek 🙂

 343. tiboru — 2009-10-26 22:31 

@hagyma8:

Köszi az elismerést!

A végtelennel meg úgy vagyok, mint a parasztbácsi a kétmilliárd forintos lottó-főnyereménnyel: nem érzékeli, nem érti. Ha azt mondod neki: húszmillió forintnál is több, akkor bólogatni fog és azt mondja: aha, az rengeteg pénz!

Ezért nyomtam be a Himaláját, bocs érte azoktól, akik érzik az, hogy mit jelent a “végtelenül nagy tömeg végtelenül kicsi kiterjedéssel” 🙂

 342. tiboru — 2009-10-26 22:26 

@karatekutya:

Igyekszem elkerülni a szóismétlést. Ha van más tipped a “robbanás” helyett, szívesen veszem.

 341. tiboru — 2009-10-26 22:24 

@haacsee:

Hát igen, van igazság abban, amit írsz… Csak ugye azt is el akarom kerülni, hogy egy-egy posztnak kinyilatkoztatás-íze legyen. Na meg tényleg nagyon kíváncsi vagyok az olvasók véleményére, érveire, vitakészségére, információira. Kurvasokat tanulok ám az egy-egy poszthoz fűzött kommentekből.

 340. hagyma8 — 2009-10-26 22:22 

gravitációt nem húzóerőként kell felfogni, hanem h a föld belseje felé görbül a tér szövete. ha homogén lenne, akkor lebegne minden. a feketelyuk meg nem csak elméletben létezik, és nem a himalája tömegével egyenlő, hanem többszörös naptömeggel. sztem ez a megfogalmazás sem igazán helyes h akkora, mint egy atom aminek a tömege elképesztően nagy, mert az elméleti leírás az h végtelen kicsi, “végtelen” nagy tömegű. ami persze lehetetlen. az egészet úgy kell elképzelni mint egy “kifordított” gömböt 🙂 tényleg mintha lenne egy porszívó ami elszívja a teret. najó ezt nem lehet elmagyarázni 🙂 amúgy nekem tetszett a cikk nagyon! jó a blog!

 339. OftF — 2009-10-26 22:03 

Csak egy megfigyelésem szeretném ide felvésni, nem kérdezek semmit:

wmiki még egyetlen lényegi kérdésre sem válaszolt. Holnap jövök megint ellenőrizni, ha ez így marad, sajnálhatja.

 338. oramuves — 2009-10-26 21:56 

@wmiki: jól sejtem, hogy te egyféle pozitívista filozófiát vallasz? Vagyis ne gyártsunk elméleteket a világról, szimplán csak -írjuk le-. Ne foglalkozzunk a miérttel, csak a hogyannal.

 337. peetmaster — 2009-10-26 21:54 

@mcs: :))

 336. mcs — 2009-10-26 21:53 

hihetetlen, hogy egy troll mennyire összekuszált itt tudós, kiművelt emberfőket.

troll, bazmeg, éjjel nem piszkálod, nappal meg kővé válik, mi ebben a nehéz?

 335. VLaci — 2009-10-26 21:46 

Naszóval továbbra is várok 1 db konkrét példát mondjuk egy középiskolai természettudományos tárgyból egy káros hittételre…

Történelemből bezzeg könnyen (és jogosan) lehetne ilyet találni…

 334. peetmaster — 2009-10-26 21:42 

@molnibalage: nekem is nagyon elegem van belőle. Egyébként is, hogy támadhatja a tudományt valaki, aki egy számítógép előtt ül? Ha összeszámolod, több, mint 100 milliárd apró alkatrész teszi azt _pontosan_, amire a tervezője utasította. Ez önmagában is a tudomány diadala.

De rengeteg más példát lehet hozni. A tudomány épp abban különbözik bármilyen más paradigmarendszertől, hogy használható állításokat tesz a jövőről.

(Pl. ha elengedem, leesik. Holnap is.)

 333. VLaci — 2009-10-26 21:34 

Lenyelődött-e a kommentem?

 332. molnibalage — 2009-10-26 21:29 

@wmiki: Na a jó édesanyádat azt, most durrant el az agyam. (Elnézést tiboru.)

Azok amiket te hittétteleknek mondasz, te elvetemült azok méréssel és elméleti matematikával is alátámaszott állítások.

Azok alapján épülnek fel a matematikai modellek. Tudod, hogy mik azok? A valóság megközelítése egy olyan formában, hogy tudjál tervezni és alkotni te hatökör, te szerencsétlen hülye. Tudod, így van áramod és neted is neked te, nagyon te, mert volt olyan, aki ezek segítségével generátort tervezett, meg csapágyat és kábelt húzott be hozzád. Bár ne tették volna az utóbbit…

Ha majd elsajátítod azt a tudást, amit jobb esteben régen egy első vagy legfeljebb másod éves mérnök aspiránstól kérnek sok helyen, hogy hogyan oldhatsz meg problémákat már ismert termésszettudományos jelenségeket alkalmazva, akkor gyere vissza. Addig viszont én a helyedben inkább csendben maradnék.

Nap mint nap ledöbbenek, hogy mennyi idóta van itthon és még büszkén hangoztatja is. Ki alkalmazza ezeket a futóbolondokat bármire is?

Lehet, hogy ki leszek moderálva, de leszarom. Lehet, hogy nincs stílusom és türelmem, de legalább nem troll vagyok, mint te. Ez is valami…

 331. VLaci — 2009-10-26 21:25 

@gothmog: És az egyházban se mondhat mindenki, csak a pápa, és csak bizonyos esetekben 🙂

 330. VLaci — 2009-10-26 21:24 

@wmiki: a tudomány azt is megmondja, ha kispórolod a cementet a betonból, akkor csökken a szilárdsága 😉

A ház leomlásának is meglesz a fizikailag leírható oka, amit a tudomány segítségével találhatsz meg.

 329. gothmog — 2009-10-26 21:16 

Egyetlen elmélet -legyen az akármilyen elegáns, kerek, fantáziadús vagy izgalmas is- sem ér egy kalap szamócát sem, ha a valóság -értsd: mérési és kísérleti eredmények- nem támasztja alá.

Olyat neked -igazi- tudós nem fog mondani, hogy ez vagy az az állítás az egyetlen végső megkérdőjelezhetetlen igazság.

Segítsek, hol szokás ilyesmit állítani, vagy kitalálod magadtól?

 328. karatekutya — 2009-10-26 21:16 

az “explóziót” azér’ elég durva…

 327. wmiki — 2009-10-26 21:13 

@VLaci: ja jó…

tehát ha leomlik egy ház az is azt bizonyítja, hogy működik a tudomány

ha valaki meghal a rákgyógyszertől, akkor nyilván az is

ennyi erővel az imára is mondhatjuk, hogy az mindig gyógyít, ha mégsem, akkor rosszul imádkoztunk…

így a nap végére elfáradtál, vagy ezt csak viccnek szántad?

 326. wmiki — 2009-10-26 21:11 

@molnibalage: nem tudok róla, hogy nekem modellt kell alkotnom valamiről

arra ott vannak a papjaitok, a hittérítők, a szent tudósok akiknek isszátok minden szavukat

nekem ez nem dolgom, és nem is vágyom erre

én csak egy kérdést tettem fel, amire nem bírt senki válaszolni:

miért terjesztenek hittételeket állami intézményekben?

erre csak mocskolódás jött, sehol semmi érv

 325. VLaci — 2009-10-26 21:10 

@wmiki: amikor leomlik egy ház, akkor valaki valamit nem úgy csinált, ahogy kellett volna.

a gyógyszerhez meg megmondta az orvos: az esetek x%-ában hatásos. hatásos annyi esetben? igen. akkor meg, mit rósz fel? hogy nem mindenhatók? Ezt Istenen kívül bárkinek megteheted.

Még mindig nem mondtál semmi konkrétumot, amit pl ki kéne venni az iskolai tantervből, mert káros.

 324. VLaci — 2009-10-26 21:07 

@wmiki: Milyen feltevés? Van rengetegiskolázatlan ember a világon, és nem igazán lesznek valamiért nagy felfedezéseik.

Azt a pár lázadót meg ne vegyük ide, akik végzettséget nem tudtak szerezni a temperamentumuk miatt, mert ők maguktól, de elsajátították a máshol tanított tudáokat!

 323. wmiki — 2009-10-26 21:05 

@Licus: leszámítva azokat az aprósákot amikor mégsem működik valami, amihez a szent tudomány hozzátette magát

amikor leomlik egy ház, amikor eltörik egy vasdarab, amikor nem működik egy gép, vagy amikor valaki nem gyógyul meg a rákgyógyszertől

persze ezeket a tényeket a fanatikus hívők hajlamosak elfelejteni…

 322. wmiki — 2009-10-26 21:03 

@VLaci: ezek a te feltételezéseid, hogy mi lenne, ha…

engem pedig, csak a tények érdekelnek, sajnálom, ha ez a hívőket zavarja, kezeltessék magukat…

 321. peetmaster — 2009-10-26 20:47 

@Licus: igen, valami ilyet gondolok én is.

 320. Licus — 2009-10-26 20:34 

wmiki: Gondold el, 2 kőműves – egy igazi szakember meg egy kutyaütő – épít 1-1 házat Nagyjából egyformák. Odajön egy öreg szaki, rögtön látja, h az egyik 100 évig is állni fog, a másikat meg összedönti az első szellő. Miért?

Mert ismeri a jó módszert. Milyen szög, vasalat, gerenda hova való. Mekkora terhet bír ki egy oszlop, hogy kell a téglát rakni stb. Tudja, h VAN JÓ MÓDSZER, nem lehet össze-vissza nekiesni a házépítésnek.

A tudomány is erről szól. Az egyetemen FŐLEG azt tanítják (azt kéne tanítani…), h milyen lépésekben, milyen módszerrel lehet tudományt csinálni. Ilyen-olyan végkövetkeztetéseket bárki tud mondani – de azokat ÉRVÉNYES módon kell kikövetkeztetni, attól válnak tudománnyá.

Persze az eredmények és a módszer is finomul az évszázadok során, vannak nagy irányváltások is, de ez MIND követhető, igazolható. Mert VAN MÓDSZER! És az érvényes módszer alapján LEHET vitatkozni is. De állításokat úgy előrángatni, mint ahogy a bűvész rántja elő a nyulat a cilinderből a cirkuszban – ez nem megy. Ettől visít itt mindenki.

Te se akarnál olyan házban lakni, amit olyan módszertelen kőműves épít, mint amilyen módszertelen sok mai elméletgyártó… Persze itt viccből mindenfajta vad elmélet is elhangzik, de hát van humor is a világon.

Én például IGENIS állítom, h a Tesla = Télapó azonosságot bizonyítja (többek közt) Rudolf rénszarvas világító (villany)orra!

 319. haacsee — 2009-10-26 20:33 

@tiboru:

Nem tartalmi, inkább általános észrevétel, mert vmelyik múltkori posztban bátorítottál minket:

A magam részéről inkább a jobban kifejtett, hosszabb írásokat kedvelem, ami kevesebb helyet hagy a lényeg átadásában kevesebb szerepet oszt a kommentekre. Azok között mostanra már nagyon könnyű elveszni: egyfelől nyilván nagyon jó, hogy egy poszt megjelenésének estéjére már 300 hsz születik, másfelől ez egyre nagyobb információs zajt jelent, amiből nagyon nehéz kihámozni a lényeget. Azok közé tartozom, akiknek nincs türelme/kedve/ideje egyesével végigpörgetni a kommenteket, viszont így sok érdekes, de esetleg lényeges részlet elveszhet.

Ahogy – teljesen megérdemelten és önmagában amúgy üdvözlendően – egyre nő a blog látogatottsága, úgy ez a probléma egyre nagyobb lesz (nő a zaj). Emiatt, a magam részéről jobbnak tartom a kommentelőkre kevesebb szerepet osztó történetmesélést. Főleg, hogy régi olvasóként tudom, ez a vonal mennyire jól megy 😉

De tudom, h ez sok egyéb kérdést is felvet, pl. egy új poszt megírásának időszükséglete, bloggazda lehetőségei és szabadideje, minőség vs mennyiség, frissítési gyakoriság stb. Más micsodájával meg nem akarom verni a csalánt..

 318. peetmaster — 2009-10-26 20:29 

@VLaci: igen, wmiki-vel nekem ez az első, de háttérben végigolvastam már több ámokfutását.

 317. VLaci — 2009-10-26 20:24 

@peetmaster:

Amíg egy vita először zajlik le, lett légyen bármilyen parttalan is, addig engem nem fárasztó, őst segít átgondolni, rendszerbe szedni a saját gondolataimat. Persze másodszorra nem csinálnám meg ugyanarról 😀

 316. peetmaster — 2009-10-26 20:21 

@molnibalage: ja, nekem is gyanús a csávó, nem is tudom, miért fárasztom vele magam. Máshol is írja a hülyeségeit folyton.

 315. molnibalage — 2009-10-26 20:17 

@peetmaster: Az utolsó mondat a lényeg, de fura, hogy eddig ezt nem értette meg.

Ezek után bár tudnám, hogy milyen alapon beszél. Egy mókus is hamarabb értene meg talán egy parciális differenciál egyeneletet, mint ő ezt az egyszerű tényt.

 314. peetmaster — 2009-10-26 20:14 

@wmiki: itt csak egyvalamit hirdetnek megfellebezhetetlen igazságként: azt, hogy van értelme a megismeréssel próbálkozni, és eredményeinket rendszerbe illeszteni. A te álláspontodat az sem igazolná, ha 20 éven belül kiderülne, hogy a tudomány összes jelenlegi állítása téves, de legalábbis pontatlan.

(Egyrészt egy részükről ki is fog derülni, másrészt ilyen kiderítésre is csak a tudomány alkalmas.)

Ha nem vetted volna észre, mi a tudománnyal egy MÓDSZERT védünk, nem konkrét állításokat.

 313. molnibalage — 2009-10-26 20:11 

@wmiki: Te komolyan képes vagy a legbirkatürelműbb ember agyát is felbaszni azzal, hogy a hülyeséget hajtogatod.

A tudomány nem szent, ahogy te ezt lefested. Viszont ez az általad ócsárolt dolog teszi lehetővé, hogy a hülyeségeiddel telefosd a netet.

Alternatív modellt még mindig nem adtál semmire, de szerinted annyi minden szar téves, és az a sok okos tudós és kutató annyira buta és hülye.

Esetleg linkelnél valamit publikált tudományos munkáidból, hogy leborulhassunk eléd?

 312. VLaci — 2009-10-26 20:10 

@wmiki:

Ha nem adnál iránymutatást az iskolában, akkor az egész világot neked kéne a saját agyaddal felfedezni. Erre kevés egy élet sajna.

Épp azért találták ki az oktatást, hogy mások hosszú idő alatt megszerzett tudásáig ne kelljen minden buktatón keresztüljutni.

Az más tészta, hogy semmilyen oktatott témában nem szabad meggondolatlanul végleges igazságokat hirdetni.

De vannak dolgok, amik vannak és működnek. Már ezredszer hozom fel a newtoni fizikát, amire a középiskolai mechanikatanítás 100% épít. A hétköznapi mozgással kapcsolatos tapasztalatok mindegyike megfelel ennek. Hol van pl ezzel a probléma?

 311. paranoid T.R. marcipan — 2009-10-26 20:09 

mennyi komment…

de hol a moszad???

igen, láttam a dátumot, de már megszoktam, h mindenben benne van a kezük. meg vmit muszáj volt mondanom, a természettudományokhoz meg sík vagyok:)

 310. peetmaster — 2009-10-26 20:09 

@wmiki: megfogadtam, hogy nem írok neked, de a hazudozást nehezen tűröm.

“tudod a közkönyvtárban ami van, azt nem kényszerítik rád, hogy magold be, mert különben nem teheted majd később ezt vagy azt hivatalosan”

Az iskolákban azt tanítják, ami bevált. Mutass valamit a mai alap- és középfokú oktatási intézmények anyagában, ami akár csak egy kicsit is kétséges.

Természetes, hogy megkövetelik mindezek ismeretét, hisz a világunk működtetéséhez a világról kellenek ismeretek. Ha mindenki mindenfélét taníthatna, akkor nem lehetne beszélni egymással. Ha az, amit tanítanak, nem volna _igaz_, nem lehetne beszélni a természettel. De lehet. Az egyszerű sziklákból vizet fakasztunk, a maradékból számítógépet csinálunk. Sajnos olyan jó hatásfokkal, hogy a magadformák is meg tudják fizetni.

 309. wmiki — 2009-10-26 20:04 

@VLaci: hogy?

dehát pont ezen a blogon figyelheted meg nagyon jól, hogy sokan azt hiszik az elméletekről, hogy azok teljesen jól leírják a világot, kár is másban hinni, mint a szent tudományban…

vagy téged sem érdekelnek a tények? 🙁

 308. molnibalage — 2009-10-26 20:04 

 307. VLaci — 2009-10-26 20:03 

@oramuves: Én csak azt mondom, hogy manapság már szerencsére nem hiszi senki azt az elméletéről, hogy leírja a világot, max ha +-végtelen skálán jól teljesít.

A newtoni világban valóban volt egy ilyen beképzeltség, hogy már mindent megismertünk, mert gyorsabban haladt az elméleti tudomány, mint az új jelenségek felfedezése.

Amíg egy elmélet csak akkor bukik meg, ha az általa megmagyarázottnak tartott dolgokra nem lesz igaz.

Itt a Földön a newtoni fizika igaz minden hétköznapi ember számára. Nem írja le a legpontosabban a világot, de _leírja_.

 306. wmiki — 2009-10-26 19:59 

@VLaci: pedig káros

ugyanis lekorlátozza a gondolkodást, csak egy adott irányba sugall utat, csak arra érdemes menni

sőt… mint ezen a blogon is, a hívők esetében megfigyelhető…

esetenként teljesen blokkolja az önálló gondolkodást az a rendszer, ahol helytelen hittételeket hirdetnek megfellebezhetetlen igazságként

 305. VLaci — 2009-10-26 19:54 

@wmiki: Namost ez is csak egy hit. (Bármint, hogy valami káros azért, mert kiderül, hogy nem igaz) Szerintem meg nem. 🙂 Sok okos ember töri az agyát valamin, kitalálna valami szuper dolgot. Empírikus alapon leírja, bizonyítékokkal körülbástyázza. A tévedésekből ugyanúgy lehet tanulni. Az más kérdés, hogy ha valaki “tudósként” azt mondja mondjuk a szúperhúrelméletre, hogy márpedig de, csak azért is, meg nem lehet másként, azt minimum fel kell pofozni 😛

Jó, akkor a kereszténységről:

Én katolikus vonalon vagyok valamennyire is képben, szóval csak erről tudok beszélni. Természetéből fakadóan másképpen működik. Az, hogy elgondolásait terjeszteni akarja szerintem erkölcsileg nem elítélhető. Lehet jönni a középkorral, meg inkvizícióval, de megint csak a kort is ismerni kell. Mai erkölcsi felfogás szerint persze helytelen (meg ugye még bocsánatot is kértek miatta!), de a kor szelleméhez képest a kifejezetten felvilágosultan működött. Az, hogy egyáltalán tárgyalás legyen egy ügyben, korántsem volt jellemző akkoriban. Sokan választottak inkvizíciós ítélőszéket a saját ügyükben inkább a világi ítélethozatal helyett. Mindezt éppen azért, mert felvilágosultabban, és a világihoz képest sokkal enyhébben büntetett!

 304. wmiki — 2009-10-26 19:54 

@Bobzen: tudod a közkönyvtárban ami van, azt nem kényszerítik rád, hogy magold be, mert különben nem teheted majd később ezt vagy azt hivatalosan

aprócska különbség, de talán van aki érzi…

 303. peetmaster — 2009-10-26 19:53 

@oramuves: nem megtaláltuk, hanem bővítettük/szűkítettük az érvényességi kört, és eszerint keressük tovább az új elméleteket. A többi igaz.

 302. Licus — 2009-10-26 19:52 

Kétlem, h akár egy átlagos gimnáziumban megtanítanák ma, mi az elmélet, mi a hipotézis, mit jelent cáfolni, igazolni ezeket, mi a tény és mi a következtetés… épp a festmény “hátterét” nem festik fel, ami előtt aztán az egyes szereplők megjelennek.

Ezek után jön a média (a Blick-félék, az X-akták, a tudományoskodó tv-csatornák stb.), amelyek pénzt facsarnak a vad teóriákból (kell valami, amire az emberek ráharapnak).

Következmény: egyszerű, de érdeklődő emberek vad “tudományos” eszmék kaotikus forgatagát látják maguk körül. Honnan tudnák, melyik ELEVE hüjeség???? Nekik ezek mind egy szinten vannak!

Úgyhogy tényleg szídható az oktatás.

 301. oramuves — 2009-10-26 19:48 

@VLaci: igen tudom 🙂

az még a jövő zenéje

 300. Bobzen — 2009-10-26 19:48 

@wmiki: A te logikád mentén minden közkönyvtárat be kellene zárni, amiért válogatás nélkül megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden tudományterület valamennyi tárgyú írását, függetlenül attól, hogy azok az idők során esetlegesen megcáfolódtak. Ez te sem gondolhatod komolyan.

 299. oramuves — 2009-10-26 19:47 

@peetmaster: persze, eredmény. Sőt, csak kis lépésekben tudunk eljutni a célba. Az ősember nem tudta két perc alatt kitalálni azt amit ma tudunk, az túl nagy falat.

Én csak azt mondom, hogy ez a “megtaláltuk az érvényességi kört” duma nem igaz. Amikor rájövünk, hogy megtaláltuk az érvényességi kört, akkor arra is rájövünk, hogy nem az az elmélet írja le a világot. Ha ez tudatosult bennünk, akkor megkezdhetjük a keresést egy új, jobb elmélet után.

 298. wmiki — 2009-10-26 19:44 

@Licus: kár, hogy az állításaidat nem tudod bizonyítani…

dehát hívők körében mit számítanak a bizonyítékok, nemigaz?

 297. bigfater — 2009-10-26 19:43 

 296. wmiki — 2009-10-26 19:43 

@peetmaster: majd igyekszem, hogy ne sírjam el magam, bár te mindent megtettél, hogy megbánthass :((

 295. VLaci — 2009-10-26 19:42 

@oramuves: naja, csak épp atomi szinten meg nem relativisztikus… szóval az is épp elég messze áll az abszolút leírástól 🙂

 294. Licus — 2009-10-26 19:42 

wmiki és vitatársai: Kár minden szóért, mert ti a differenciálszámítást akarjátok annak megmagyarázni, aki nem ismeri az osztást. Más világban éltek, más nyelven beszéltek. wmiki tele van haraggal és sétődöttséggel, mert mások lenézik, lekicsinylik. Ez TÉNYLEG fájdalmas dolog. A dühét azonban nem jó irányba fordítja – ez viszont kár. És az is biztos, h nem voltak olyan tanárai, akik megmagyarázták volna neki a dolgokat. Be kellett biflázni. Ez meg az iskola NAGY hibája:( Úgyhogy igenis szídhatja az (állami) oktatási intézményeket, neki van rá joga!

 293. wmiki — 2009-10-26 19:42 

@VLaci: minden hittétel terjesztése káros, amiről aztán kiderül, hogy nem igaz

különösen akkor ha állami intézményeken keresztül kényszerítik másokra

tudod, a kereszténység ellen is épp emiatt lázadoztak egyesek, reméltem, hogy a történelemhez is konyítasz picit 🙁

 292. peetmaster — 2009-10-26 19:39 

@oramuves: a nagy egyesített elmélet régi célkitűzése a tudósoknak.

en.wikipedia.org/wiki/Grand_unification_theory

Addig is tekinthetjük eredménynek, ha a jelenségek valamivel szélesebb körét tudjuk leírni.

 291. peetmaster — 2009-10-26 19:37 

@wmiki: @Bobzen: válaszolt a nevemben, amihez csatlakozom, de ez volt az utolsó, hogy hozzád szólok, amíg nem írsz valami újat vagy értelmeset. Bár kétségeim vannak afelől, hogy képes vagy-e ilyesmire.

mszp-zni akkor szokás, ha érv már nincs.

 290. oramuves — 2009-10-26 19:35 

@VLaci: okés, azt hiszem ezt értem. Ez az általános nézőpont a tudósok körében. Konkrétan: a tudomány úgy fejlődik, hogy rájövünk, hogy nagyban már nem igaz az F=ma, csak kicsiben. Felfedeztük az érvényességi körét, és okosabbak lettünk, mert az új elmélet, ami az előző érvényességi körén túl is müxik sokkal több jelenséget ír le (beleértve az előző elmélet által leírt jelenségeket is).

De a világ egységes. Szerintem legalábbis, és a tudósok nagy része szerint is. Ez hit! De csak egy szemléletmód, nem dogma, amit kötelező betartani.

A világ kicsiben és nagyban ugyanolyan. Az nem lehet, hogy kicsiben ilyen, nagyban meg olyan. Szóval az egységes leírásmód nem newtoni, hanem relativisztikus.

 289. VLaci — 2009-10-26 19:35 

@wmiki: Kérlek nevezz meg egy ilyen hittételt, aminek oktatása káros, és nem kívánatos.

 288. proletair — 2009-10-26 19:35 

@Bobzen:

hagyjad. nem fog mondani semmit, mert csak tagadni tud.

 287. VLaci — 2009-10-26 19:33 

@wmiki: A tudományhoz járnak kritikai módszerek, amiket illik követni 🙂

Épp elég egyszerű megcáfolni ezekkel bármilyen eredményt. Csak a megadott érvényességi keretek között kell találnod egy ellenpéldát.

 286. Bobzen — 2009-10-26 19:33 

@wmiki: A szövegértéseddel is bajok vannak: “Amíg nem adsz egy versenyképes elméletet, addig nincs jogod kritizálni a tudományt.” Nem általában nincs jogod, hanem addig, amíg nem nyújtasz valamiféle alternatívát, amit én már korábban kértem. Hol a link?

 285. wmiki — 2009-10-26 19:32 

@VLaci: örülök neki, hogy képes a hibái beismerésére úgy évek múltán

erre még a katolikus egyház is képes…

de azt még mindig nem értem, hogy az épp aktuális hittételeket miért kell terjeszteni állami intézményekben

…amit a katolikus egyház már nem tesz meg…

 284. wmiki — 2009-10-26 19:31 

@peetmaster: nem tudtam róla, hogy már bevezették azt a törvényt, hogy tilos kritizálni a tudományt…

ezt is meglépte volna az mszp a hívők védelmében?

 283. VLaci — 2009-10-26 19:30 

Épp az a tudomány legnagyobb vívmánya, amit hibának-gyengeségnek állítanak be: képes eredményei felülvizsgálatára.

Lehet példálózni azzal, mekkorát tévedtek, amikor azt mondták, hogy a Föld a világ központja, és minden körülötte kering.Vagy miért ne menjünk visszább: egy lapos korong, amin van egy mozgó kupola.

Igen, az elméletekről kiderültek azóta, hogy hamisak. Mindazonáltal látni kell, hogy az adott korban, az adott tapasztalatok mellett _jól_ leírták a világot. És ez az elsődleges minden természettudományban. Lehet álmodozni, hogy a valóságot akarjuk megismerni, de annak mindig csak az általunk megfigyelhető és befogadható aspektusát tudjuk vizsgálni.

 282. peetmaster — 2009-10-26 19:27 

@wmiki: a nap keleten keléséből, nyugaton nyugvásából, a hold és a csillagok állásából, valamint az évszakok változásából már az ókori görögök is rájöttek, hogy a Föld kering a Nap körül.

Manapság meg is tudjuk nézni közvetlenül. 25m dollárért felvisznek az űrállomásra. Amit egyébként fel se lehetett volna lőni, ha a “tudományhit” nem volna pontos igen nagy mértékben.

Még egyszer, utoljára elmondom, hogy a tudományban vannak nyitott kérdések. Ez nem teszi hitté, sőt semmi sincs, ami távolabb lenne a hittől, mint valami, ahol még vannak nyitott kérdések.

 281. peetmaster — 2009-10-26 19:22 

@wmiki: a …d a hívő. Hagyd már abba ezt, mert unalmas.

Amíg nem adsz egy versenyképes elméletet, addig nincs jogod kritizálni a tudományt. Akkor ugyanis csak a levegőbe beszélsz, az meg könnyű.

A tudomány igenis fejlődik, mert egyre szélesebb az a kör, amiben érvényes kijelentéseket tudunk tenni.

Semmi más “hit” sem képes erre.

Egyébként szerinted mégis mi a rossebet kéne tanítani az állami intézményekben?

 280. Bobzen — 2009-10-26 19:22 

@wmiki: Én előbb a te álláspontodra lennék kíváncsi, ha nem haragszol, utánna is ráérek az önálló gondolkodásra. Mutasd meg, hogy hol vázoltad fel az alternatívát, kérlek.

 279. VLaci — 2009-10-26 19:21 

@wmiki: nem hit, magyarázat. Az a tétel, hogy a nap keleten kel, és nyugaton nyugszik az tény. Ha minden mástól eltekintünk, akkor a legegyszerűbb magyarázat az, hogy a Nap mozog ide-oda. Ez a megfigyelési módszer hibás voltából adódik.

 278. wmiki — 2009-10-26 19:19 

@Bobzen: gondolkozz picit

önállóan

 277. Bobzen — 2009-10-26 19:19 

@wmiki: Hol?

 276. wmiki — 2009-10-26 19:18 

@Bobzen: erről már írtam korábban, ha nem haragszol, nem ismétlem önmagam, szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy tudsz olvasni

 275. VLaci — 2009-10-26 19:18 

@oramuves:

Nagyon nem megy ezek szerint át, amit szeretnék 🙂

Épp azt írtam az első hozzászólásomban, hogy a relativitáselmélet nem törli el az azt megelőző világképeket, hanem csak kiegészíti, szélesebb körben teszi azt érvényessé.

Hétköznapi földi körülmények között bebizonyosodott már egy ideje, hogy az F=m*a igaz. Attól még nem lesz kevésbé igaz, hogy tudjuk azt, hogy a világba nem ez a szorzás van bedrótozva. Az elmélet igazolásakor használt mérésekkel van egy jó alsó becslésünk, hogy az elmélet milyen számítási körülmények között használható. És ott ugyanúgy igaz is marad.

 274. Bobzen — 2009-10-26 19:18 

@Bobzen: “van ötletem is arra. hogy mit lehetne, de egyelőre még túl zsengék lennétek a megértéséhez” Ezt pedig nem fogadom el válaszként. Kell hogy legyen valami koncepciód, írd hát le azt, talán akad valaki, aki megérti 🙂

 273. Bobzen — 2009-10-26 19:16 

@wmiki: Megfordítom a kérdést: mit kellene tanítani az “állami intézményekben” (miért csak erre korlátozod a kritikádat, a magániskolák nem számítanak?), ha nem “hittételeket”?

 272. Bobzen — 2009-10-26 19:13 

@wmiki: Najó, lépjünk tovább: kíváncsi lennék a TE, önálló gondolkodással kivitelezett magyarázatodat arra, hogy miért esik le az öngyújtó. Tessék.

 271. wmiki — 2009-10-26 19:13 

@VLaci: látom, te már valamennyit értesz azért a tudományhoz, jó, hogy hívők között vannak ilyenek is

csakhogy ha jobban értenél tudnád, hogy a megfigyelés az még nem bizonyíték

ha nem tudják PONTOSAN mi az a gravitáció, mitől van, mi okozza, akkor a rá épülő mérés is elmélet

mintahogy az is “mérhető”, hogy reggel felkel a nap keleten, este meg lenyugszik nyugaton, ez mégsem bizonyítja azt, hogy a nap kering a föld körül

csak egy megfigyelés alapján létrejövő, de… hit…

és ugyebár, ilyenkor felmerül a kérdés…

miért terjesztenek hittételeket állami intézményekben?

 270. oramuves — 2009-10-26 19:13 

@VLaci: olyankor elválik a gyakorlat és az elmélet, amikor már tudod, hogy a világ relativisztikus, a hidat mégis az F=ma-val tervezed meg.

Azért ez mégse áltudomány 🙂

 269. VLaci — 2009-10-26 19:09 

@wmiki: Öhm, attól még, hogy a tudósok nem tudnak megegyezni abból, mi a gravitációs kölcsönhatás közvetítőközege, még elég szépen le van írva, hogy is működik a gravitáció.

Elejted az öngyújtót, leesik. Ez a sima newtoni gravitációval szépen leírható. Se kvantumfizikai, se relativisztikus magyarázatokkal nem lehet pontosabban megközelíteni az eseményt. (közegellenállás, levegőrészecskék mozgása, stb. épp elég plusz szabadsági fokot ad a rendszernek ahhoz, hogy ilyesmi értelmét veszítse)

Az esemény mérhetősége szempontjából tökre irreleváns, hogy mi áll a háttérben. Az még az elméleti fizikusok bokszmeccse lesz, hogy találjanak valami olyat a saját elméletükben, ami a valóság egy aspektusát jobban írja le mint a többi. Amíg ilyen nincs, egyik elmélet se igazabb a többinél.

 268. VLaci — 2009-10-26 19:02 

@oramuves:

Elnézést, ha félreérthető voltam. A világ leírása folyamatosan fejlődik. Mindazonáltal minden elméletet kísérletileg csak a módszerek pontosságáig lehet igazolni. Newton idejében a kísérleti módszerek hibahatáron belül igaznak találták. Ettől soha nem szabad elvonatkoztatni.

A newtoni fizika egészen addig volt érvényes, ameddig igazolható volt kisérletileg. Minden további legfeljebb remény. Ugyanígy a relativisztikus világképpel. A legpontosabb, amit az érvényességi körén belül mutatni tudunk. Ettől még nem lesz a világ abszolút pontos leírása. Minden elmélet azért jó pár konstans tényezővel van beskálázva, amihez lehet hozzányúlni, finomhangolgatni.

Tudósok között még ma is kérdés, hogy a tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg megegyezik-e. Méréssel jó pár nagyságrendig bebizonyosodott, hogy igen. De mondjuk kb 10^-15 pontosságnál jobban máig se tudták (remélem nem emlékszem nagyon rosszul).

Az elmélet és gyakorlat nem válhat el egymástól. Az már áltudományok területe.

 267. wmiki — 2009-10-26 19:02 

@proletair: nem hallottál még ezekről a dolgokról, igaz? 🙁

sajnálom…

azt nem tudom, hogy boldog vagy-e, ezért erről én nem is teszek kijelentést

 266. proletair — 2009-10-26 18:56 

@wmiki:

te most szivatsz ugye?

Ne meséld már el nekem hogy az öngyújtóm gravitációs részecske, vagy térgörbület miatt esett le, mert menten besírok.

Bár ha jobban belegondolok, a magadfajták boldogok, mert övék a mennyeknek országa…

 265. wmiki — 2009-10-26 18:54 

@Bobzen: mindenkit?

na látod ez sem igaz, egyáltalán nem mindenkit, ezt az állítást sem tudod bizonyítani, nem csoda, ha nem lehet komolyan venni…

egyébként minek nevezzelek, ha láthatólag cseppet sem érdekelnek a tények, csak a hitedet fújod?

 264. oramuves — 2009-10-26 18:52 

@VLaci: de ne keverjük az elméletet a gyakorlattal.

itt véleményem szerint két nézőpont ütközik:

– gyakorlat: a világot nem kell relativisztikusan tárgyalni (pl a mindennapi életben), a Newtoni fizika is tökre jó, de van egy érvényességi határa, stb.

– elmélet: el kell dönteni, hogy a világ newtoni vagy relativisztikus, és ez a kettő üti egymást (nem lehet itt kicsit ilyen, ott kicsit olyan). Mára már eldőlt, hogy a világ nem newtoni. A hétköznapi életben sem!

 263. FeroxX — 2009-10-26 18:51 

wikipediaról

“In June 2007 it was announced that scientists from the University of Bologna had identified a lake in the Tunguska region as a possible impact crater from the event. They do not dispute that the Tunguska body exploded mid-air, but believe that a one meter fragment survived the explosion and impacted the ground. Lake Cheko is a small bowl shaped lake approximately 8 kilometres north-north-west of the hypocenter.[33] The hypothesis has been disputed by other impact crater specialists.[34] A 1961 investigation had dismissed a modern origin of Lake Cheko, saying that the presence of metres thick silt deposits at the lake’s bed suggests an age of at least 5,000 years;[20] however, more recent research suggests that only a meter or so of the sediment layer on the lake bed is “normal lacustrine sedimentation”, a depth indicating a much younger lake, about 100 years.[35] Acoustic-echo soundings of the lake floor provide support for the hypothesis that the lake was formed by the Tunguska event. The soundings revealed a conical shape for the lake bed, which is consistent with an impact crater.[36] Magnetic readings indicate a possible meter-sized chunk of rock below the lake’s deepest point, which may be a fragment of the colliding body.[36] Finally, the lake’s long axis points to the hypocenter of the Tunguska explosion, about 7.0 km away.[36] Work is still being done at Lake Cheko to determine its origins.[37]”

 262. Bobzen — 2009-10-26 18:50 

@wmiki: És az nem mocskolódás, hogy te mindenkit fanatikus hívőnek nevezel/kezelést javasolsz, aki nem ért veled egyet? Ezzel szerinted én mit tudnék kezdeni? Nálad antiszociálisabb félkegyelművel még nem sikerült találkoznom, de úgy látszik mindennek eljön az ideje.

 260. VLaci — 2009-10-26 18:44 

@wmiki: _Minden_ modern tudományos tételnek van egy érvényességi köre, amin belül az igaz. Az érvényességi tartomány az egyik legfontosabb definiálandó dolog mindig.

A természettudományok fejlődése során az egyre újabb elméletek egyre nagyobb érvényességi körben lettek igazak, de ettől még a régebbiek nem lesznek hamisak.

Pl: kinek jutna eszébe relativisztikus módon számolni az idővel a mindennapi életben? Tudjuk, hogy az idő múlása nem egy fix referencia, mégis úgy tekintünk rá, mert számunkra ez a magyarázat is éppen elég jó. Ha GPS helyzetmeghatározást végzel, akkor viszont már szükséges relativisztikusan számolni.

 259. wmiki — 2009-10-26 18:44 

@Bobzen: igen, erről beszéltem…

ha elfogynak az érvek, akkor a hozzád hasonló fanatikus hívők elkezdenek mocskolódni

ezzel én nem tudok mit kezdeni, engem csak a tények érdekelnek, ha gondolod, ajánlhatok egy kineziológust, vagy hellinger terapeutát, aki tud neked segíteni…

 258. oramuves — 2009-10-26 18:42 

@molnibalage: bocs, de nem értem ezt a mondatot 🙂

na, hogy ne mindenki csak szívassa wmikit szeretném a figyelmetekbe ajánlani Thomas S. Kuhn, Lakatos Imre, Paul Feyerabend stb. tudományfilozófiai írásait/nézeteit. A lényeg, hogy a 20. század közepétől a filozófusok rájöttek, hogy a tudomány nem fejlődik sehova, csak elméletek váltják egymást szép sorban. A tudósokat azonban ez nem érdekli, ők általában azt hiszik, hogy egyre pontosabban ismerjük meg a világot.

 257. pandacsökiboborján — 2009-10-26 18:42 

Csak fák tűntek el derékmagasságból? Réz, vas, bronz nem?

 256. Bobzen — 2009-10-26 18:41 

@wmiki: Te meg járd ki a 8 általánost, szerezz egy érettségit, olvass egy kicsivel többet és akkor talán nem leszel közröhej tárgya, ahányszor csak megosztod mélyenszántó gondolataidat a nagyvilággal. Jelen állapotodban egyszerűen alkalmatlan vagy a konstruktív vitára, hogy ez az iskolázatlanság, pszichózis, vagy valamilyen fejsérülés számlájára írható-e, csak te tudhatod.

 255. FeroxX — 2009-10-26 18:30 

fuel air bomb !44

 254. molnibalage — 2009-10-26 18:28 

@wmiki: Blablabla…

 253. wmiki — 2009-10-26 18:27 

@Bobzen: akkor kezeltesd magad, mást nem tudok javasolni, sajnálom 🙁

 252. molnibalage — 2009-10-26 18:27 

@oramuves: Az antianyag létezésének ideje anyaggal körbevéve annyi, hogy azalatt egy gramm antianyag nem jutna le ide. Vagy nem? Hmmm…

 251. wmiki — 2009-10-26 18:27 

@proletair: ugyehogy nem értesz hozzá…

a gravitációt lövésük sincs (a nagy, szent tudósoknak), hogy mi okozza, valami gravitációs részecske, vagy térgörbület, vagy valami más…

tehát akkor ennyit a tényedről…

 250. Bobzen — 2009-10-26 18:25 

@wmiki: Te sem kapnál agyfaszt, ha a mostaninál behatóbban ismernéd a kritizálandó tudományterületeket, ahelyett, hogy a partvonalról óbégatod a körülbelül 10-20 címszóra leegyszerűsíthető “dogmádat” (tudomány, szekta, fanatikus hívő, vallás, állami intézmények, tények, igazság, satöbbi)

Dogma, mert példákkal alig-alig támasztod alá a fejtegetéseidet. u.i.: Nem vagyok grammar-náci, ettől függetlenül a gyomrom felfordul attól, hogy a pökhendi stílusod mellett láthatóan alapvető helyesírási és mondatszerkesztési szabályokkal sem vagy tisztában.

 249. proletair — 2009-10-26 18:25 

@wmiki:

gravitációs elmélet… én leejtettem az öngyújtómat, tehát a gravitáció működik. Ez nem hit, ez tény.

Valaha, amikor őseink nem tudták megmagyarázni az őket körülvevő világ dolgait, létrehozták az isteneiket, és a vallásaikat. Na ez volt a hit. Ma már tudjuk hogy a Nap micsoda, hogy a Hold mi, és a csillagos ég nem egy bazi nagy fekete lepedő rajta apró ledekkel.

Egyébként semmi konkrétat nem olvastam tőled. És bevallom ez már zavar kissé.

 248. wmiki — 2009-10-26 18:19 

@peetmaster: látszik, hogy nem értesz a tudományhoz…

már írtam itt erről:

anyagelmélet, fényelmélet, térelmélet, gravitációs elméletek…

hit, hit, hit…

persze ha az olvasás is nehezn megy, a gondolkodás még nehezebben fog, ez kétségtelen, de én bízom…

 247. peetmaster — 2009-10-26 18:17 

@wmiki: többször, értelmesen leírtuk, hogy a tudomány nem hit. Majd ha ezzel megbékélsz, akkor válaszolj valami érdemi, mert így csak ugyanazt ismételgeted.

 246. wmiki — 2009-10-26 18:14 

@teddybear01: ha ökörség, akkor biztosan meg tudod cáfolni, ha meg nem…

akkor már megint csak egy fanatikus hívővel futottam össze, aki a mocskolódáson kívűl képtelen bármi másra…

 245. wmiki — 2009-10-26 18:13 

@Blogger Géza: szerintem nem kellene terjeszteni hittételeket állami intézményekben, ennyi

van ötletem is arra. hogy mit lehetne, de egyelőre még túl zsengék lennétek a megértéséhez

javaslom, hogy próbáljatok meg önállóan gondolkozni, ha nem hittételeket kellene, akkor mégis mit…

elsőre kicsit fárasztó az önálló gondolkodás, ahelyett, hogy más dogmáit magolnánk be, aztán azt szajkóznánk, de biztos vagyok benne, ha egyszer belekezdtek, egy idő után rá fogtok érezni…

csak a kezdés nehéz

 244. teddybear01 — 2009-10-26 18:11 

@Blogger Géza: wmikit kiutálták már a szeptikus.hu-ról, ezért ette ide a fene. Őt vonzzák az ilyen témák, mint a Tunguz-rejtély, mert ideömlesztheti azt a sok ökörséget, ami a fejében kóvályog.

 243. Blogger Géza — 2009-10-26 18:08 

@wmiki: Mégis mit kéne akkor tanulni és tanítani, ha nem a tudomány bizonyítékokkal, kísérletekkel, leletekkel stb. alátámasztott aktuális álláspontját? 1000 évvel ezelőtti hiedelmeket? Sámánok varázsmondókáit, látnokok vizióit, próféták jövendöléseit vagy mégis mit? Amúgy viszonylag ritka, hogy később valami teljesen tévesnek bizonyul, sokkal gyakoribb, hogy más tényezők, más összefüggések is napvilágra kerülnek, korábbi mindenhatónak hitt igazságok részigazságokká válnak. Attól még a newtoni fizika nem kidobandó, hogy később jött egy Einstein.

 242. Licus — 2009-10-26 18:03 

@wmiki: Most kezdem érteni, h tudomány iránti kételyeid esetleg egy sulibeli karóra vezethetők vissza, amit valamilyen képlet be-nem-magolásáért kaptál:) Légy nagylelkű, és bocsásd meg nekik!

Viccen kívül: A TUDOMÁNY érvelése, vizsgálódása, kísérletei az adott korban elfogadott, legjobbnak tekintett módszertanon alapulnak. E téren meghaladtuk elődeinket, és minket is meg fognak haladni. Valóban, a tudás LEGMÉLYÉN is van HIT: vannak nem bizonyított (nem bizonyítható és nem cáfolható) alaptételek (pl. h az anyag öröktől fogva létezik), amire a további “emeletek” épülnek – ezeket viszont logikus, ellenőrizhető módszertan szerint építik rá a tudósok a kiindulási szintre. Vita lehet köztük, mert mindig van többféle megoldás is – ugyanazon rendszeren belül is.

A baj ott van, h az ÁLTUDOMÁNYNAK nincs ilyen módszertana, tetszés szerinti bakugrásokkal mer haladni.

A VALLÁS viszont nem áltudomány: az is önmagában megálló szilárd egész, csak más a kiindulási pontja (az anyagot Isten teremtette).

Mi itt a TUDOMÁNY és az ÁLTUDOMÁNY farsangi kavargásában konteózunk, valódi ismeretvággyal…

 241. peetmaster — 2009-10-26 18:02 

@wmiki: ha neked magolást tanítottak az iskolában, akkor megvan, hogy miért írsz ilyen hülyeségeket 🙂

Velem nem bemagoltattak, hanem megérttettek dolgokat, valamint rászoktattak a gondolkodásra. Mindenható, és főleg végleges kinyilatkoztatások egy ajtóval arrébb vannak.

 240. wmiki — 2009-10-26 17:19 

@Lasombra: nagyon örülök neki, hogy a tudomány nem kinyilatkoztat, már csak az az aprócska TÉNY zavar, hogy akkor az éppen aktuális hittételeket miért kell bemagolni állami intézményekben, ha azok nem mindenható kinyilatkozások?

 239. EÖ — 2009-10-26 17:17 

@molnibalage: de volt. kihalt belgium. 😀

 238. defraggmentális — 2009-10-26 16:34 

Szerintem az UFO antianyaghajtotta féreglyukhajtóműve kezdett el szivárogni, mikor túl későn lépett ki az UFO a subtérből. A kiszivárgott antianyag megsemmisült, de az űrhajó tovább ment.

 237. Korbuly — 2009-10-26 16:25 

A zsidók voltak. Kétségtelen. 😀

Remek post, mint mindig. 🙂

 236. oramuves — 2009-10-26 16:19 

@Oleg Gontar: legközelebb inkább ezzel kezdem 🙂

 235. oramuves — 2009-10-26 16:17 

@Blogger Géza: nem várt, folyamatosan “jött le róla” az antianyag, de a magaslégkör ritkább is, szóval volt ideje megtenni egy csomó utat amíg teljesen meg nem szűnt, csak a talajt már nem érte el.

Amúgy az antianyag meteor teória kb. annyira valószínű, mint hogy időutazó ufók mentették meg az emberiséget a kipusztulástól 😀

Meg egyébként is, ha egy teljes antianyag meteor megsemmisül, az szerintem annyi energiafelszabadulással jár, ami szétvinné az egész Földet is.

 234. Oleg Gontar — 2009-10-26 16:04 

@oramuves: Nalatod, csak hasznalni kell kicsit a koponya beltartalmat es mar meg is van a megoldas.

 233. oramuves — 2009-10-26 16:04 

@Oleg Gontar: ja értem, lehet.

 232. Blogger Géza — 2009-10-26 15:56 

@oramuves: De akkor miért “várt” a robbanással az antianyag, amíg egész közel nem ért a Földhöz? Percekig haladt a légkörben, ami azért elég sűrű anyag ahhoz képest. És ennyi erővel már akkor a földfelszínt is elérhette volna. No meg hát ez az antianyag olyan, hogy a természetben úgy néz ki, hogy nincs, az ősrobbanás után megsemmisült, ha volt is.

 231. Oleg Gontar — 2009-10-26 15:53 

@oramuves: azt hittem direkt azert hivjak resnek mert nem all semmibol, vagy csak borzasztoan ritka terulet.Tobb mint valoszinu az a gyuru esett Tunguzkara ami onnan kijott.

 230. Licus — 2009-10-26 15:31 

Még egy ufológiai érdekesség: ha Tiboru (bejelentetten) nincs itthon, nálam eltűnik a “hányan vannak most itt” mellől a SZÁM. Hmmmmmmmm… érdekes;-D

 229. oramuves — 2009-10-26 15:27 

@Oleg Gontar: “nem apro diszkret objektumokbol all”, igen, helyette porból

 228. Licus — 2009-10-26 15:25 

Azt továbbra se tudom, mi is történt akkor és ott Szibériában, de azt már tudom, hol volt Tiboru vagy másfél hétig. Még azt lenne jó tudni, milyen járművel utazott oda (ez alapján lehetne állást foglalni az UFÓ v orosz v amerikai titkosok kérdésében…)

Apropó: és hol a Moszad-szál? És a CIA? Időutazással kombinálva mind lehetne!

Én amúgy a Télapós szánbalesetet tartom a legvalószínűbbnek. Ez egyben a mért magas szá(é)nizotóp-értéket is magyarázza:)

Ja és lehet egy olyan konteó is, h Télapó = Tesla!

 227. Oleg Gontar — 2009-10-26 15:10 

@Oleg Gontar: ill jellegeben hasonlo, csak joval kicsinyebb ojjektum.

 226. Oleg Gontar — 2009-10-26 15:10 

@oramuves: Es mi van ha a Cassini res zuhan bele a legkorbe, ami szinten gyuru alaku? Az nem apro diszkret objektumokbol all.

 225. oramuves — 2009-10-26 15:08 

@Oleg Gontar: a Szaturnusz semennyire sem rázza a gyűrűjét és mégse esik le :), de ugyanígy van ezzel a Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz is.

Arra gondoltam, hogy ha egy ilyen gyűrű szerű objektum bezuhan a légkörbe, akkor az szerintem nem marad gyűrűalakú.

 224. szs. — 2009-10-26 15:02 

@EÖ: A robbanást nem, de a mágneses vihar akkor mitől? 🙂

 223. Oleg Gontar — 2009-10-26 14:51 

@oramuves: mint a hullahopp karika, nem razza a kozepet eleg jol a bolygo, es ezert lecsuszik rola.

 222. oramuves — 2009-10-26 14:49 

@molnibalage:

Az űrben viszonylag el tud manőverezni az antianyag meteor, belépve a Föld légkörébe már jelentős mennyiségű sima anyaggal találkozik, ezért megsemmisül. Krátert pedig azért nem találtak, mert a meteor el sem érte a talajt! (még a levegőben megsemmisült)

Az, hogy miért nincs antianyag az univerzumban (nagy tömegben) rejtély a tudósok előtt. Elvileg semmi sem tünteti ki a sima anyagot az antianyaggal szemben. Nem tudjuk, hogy az ősrobbanáskor miért éppen sima anyagból jött létre több, de elvileg lehetséges, hogy a univerzum túlsó csücskében minden csillag és bolygó antianyagból van.

@Oleg Gontar:

A szaturnusz gyűrűje nem egy nagy egységes valami, hanem sok kis kavicsból áll össze. Hogy tud egy ilyen objektum egyben lezuhanni?

 221. Beren — 2009-10-26 14:42 

@defraggmentális:

Igaz.

Lényeg, hogy mindíg a hátsó adja a betétlapot :o)

 220. defraggmentális — 2009-10-26 14:26 

@Beren: “A lassú meteor elmélet miatt kiszámolta már valaki, hogy esetleg éppen utolérte a Földet?”

…vagy a Föld érte éppenhogy utol a meteort 😉

 219. Blogger Géza — 2009-10-26 14:25 

@Bocimaster: Amennyiben a robbanás ereje jóval nagyobb, mint a mozgási energia, akkor a korábbi sebesség nagysága és iránya kevésbé jelentős. Márpedig ez valószínűleg legnagyobb robbanások egyike volt, amit a Föld átélt a 20. században. De erről kár is vitatkozni, mert te is elismered, hogy tartott a robbanás helyszínére, majd ott felrobbant, és ilyen robbanási mintát hagyott. Akkor miről beszélünk? Mit akarsz ebből a mintából leszűrni? Szerintem semmi rendkívüli nincs benne.

 218. Bocimaster — 2009-10-26 14:13 

@Blogger Géza: Igen, ha a robbanás robbanóanyag hatására történik. Egy meteor széthullásánál gondolom nem az van, hogy felrobban a közepe és a darabok úgymond elfelejtik, hogy addig merre is mentek és szétszóródnak körben. Persze lehet tévedek.

 217. Blogger Géza — 2009-10-26 14:07 

@Bocimaster: A robbanás “pontszerű” dolog, hogy úgy mondjam, van egy centruma és onnan terjed szét. Nem igazán értem, miféle ábrát akarnál látni, és ezt hogyan illeszted bele bármiféle elméletbe.

 216. Beren — 2009-10-26 14:07 

A lassú meteor elmélet miatt kiszámolta már valaki, hogy esetleg éppen utolérte a Földet?

 215. Beren — 2009-10-26 14:05 

@Bocimaster:

Ez így tényleg érdekesebb, köszi. Elvileg a délkeleti kitüremkedésre magyarázat lehet az alacsony beesési szög, mert így ott már a robbanás előtt is dőlhettek a fák a légnyomástól, hiszen onnan jött a cucc. Az északkeleti bugyorra mondjuk így sincs válasz. Arra valamiért nagyobbat durrant.

 214. Blogger Géza — 2009-10-26 14:03 

@Bocimaster: Csakhogy a Föld nem csak forog, hanem kering is. Mégpedig kb 30 km / sec azaz 108.000 km/h sebességgel. Szóval nagyon nem mindegy, hogy az a meteor honnan, milyen szögből jön.

 213. proletair — 2009-10-26 13:51 

@molnibalage:

@Licus:

235 volt amikor másodjára frissítettem. Kint volt az index címlapon, innen a sok lelkes olvasó.

 212. molnibalage — 2009-10-26 13:41 

@Licus: Volt már 100 felett is.

 211. Bocimaster — 2009-10-26 13:38 

@Beren: Igen, de ez gyakorlatilag egy 100 méteres domb fölött történt nagyjából sík részen. Ha megnézed – fentebb linkelte vészmerülés a térképet – jól látszik, hogy semmi nem befolyásolta egy a felszín felett néhány 100 méterrel történt robbanás szétterjedését.

 210. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 13:38 

@Licus: kérdéseidre sajnos sohase kapsz választ, mert ŐK nem engedik…

 209. Licus — 2009-10-26 13:32 

Érdekes; reggel 8 előtt jártam itt, akkor még nem volt egyetlen komment se. Hogy nekilódultatok! és volt, amikor 86 látogatót írt ki a számláló. Ez rekord? És mér pont ennél a témánál? Tiboru egyébként szólhatna előre, h mikor ír újat, akkorra vegyen ki mindenki szabadságot, lehessen nyugodtan olvasni:)

 208. Beren — 2009-10-26 13:31 

@Bocimaster:

A rajzon nincsenek rajta a domborzati viszonyok (pl.: szintvonalak). Ez jelentősen befolyásolhatja a robbanás kiterjedését. Érdekes lenne egy szintvonalas ábrát keríteni, és azon megnézni a robbanás kiterjedését, meg az érkezés irányát.

 207. Oleg Gontar — 2009-10-26 13:26 

@defraggmentális: a billio az az amerikai milliard itt?

 206. Licus — 2009-10-26 13:20 

@someoneelse: Az a baj, h a “vallás / tudomány” vitában AZ alapján akarunk dönteni, amit egy FILMben látunk, ahogy OTT valami be lett állítva.

Érvek lehetnek, de ne az, h “már X film is megmondta…”

Úgyhogy 1 mancs itt fel.

 205. defraggmentális — 2009-10-26 13:12 

@eszkep: “A “térgörbítő” utazás hívői pedig nem számolnak azzal, hogy közepes méretű galaxisunkban 2 billió csillag található, tehát a véletlenszerű keresgélés is lehetetlen)”

Mondjuk azt, hogy az adott földönkívüli civilizáció 1 billió évvel előttünk jár a fejlettségben. Mondjuk előbb hűlt ki az ő bolygójuk kevéske 1 billió évvel, ennyivel megelőztek minket. 900 millió éve fedezik fel a galaxist. Azaz 100millió év múlva tudunk oda jutni fejletségben, ahol ők elkezdték felfedezni a galaxist.

Ha évente “csak” 4-5 naprendszert járnak be, akkor is már az összes naprendszerben jártak már a Tejútrendszerünkben….

 204. Bocimaster — 2009-10-26 13:10 

@hancu: Itt a robbanás által letarolt zóna rajza:

static.icr.org/i/research/papers/sa/sa-r05b.jpg

Ha meteor vagy üstökös robban fel a légkörben akkor én a röppálya irányába elnyújtott alakot várnék, de itt nem ez látszik.

 203. molnibalage — 2009-10-26 13:10 

@oramuves: Nem értem az antianyagos meteoritot. Amint anyaggal érintkezik annak annyi. Hogyan ért el idáig? Természetben ezidáisg tudtommal antianyagot nem sikerült megfigyelni.

 202. hancu — 2009-10-26 13:04 

Sztrugackij az, hüje.

 201. Oleg Gontar — 2009-10-26 13:03 

@oramuves: Nem lehet hogy a szaturnusz gyurujehez hasonlo csak kisebb objektum esett oda? Akkor a fak amik a gyuru belsejeben voltak befele kellett hogy doljenek.

Amik a gyurun kivul estek es kifele doltek azok meg lehet nem tuntek fel senkinek.

 200. hancu — 2009-10-26 13:03 

Némi kiegészítés az évfordulós index-cikk alapján (index.hu/tudomany/urkutatas/tung110608/ van benne egy csomó link is forrásanyagokra, amiket lusta vagyok most egyesével idekopizni)

* Van ugye a jégaszteroidás elmélet, amit mostanában kezdenek újra felkapni (news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8119097.stm)

* Van a Földet éppen csak súroló, de nem becsapódó meteor elmélete, aminek a légnyomása döntötte ki az erdőt

* Van egy olyan is, hogy rendes meteor volt, pont Szentpétervárat találta volna el, de az alienek lelőtték

* Van a természetes hidrogénbomba teóriája, ami szerint a cucc tele volt deutériummal, és a súrlódás hőjétől bedurrant a fúziós reakció (Több helyen említik, hogy a fák pont olyan pillangó-formában dőltek ki, mint 60 évvel később a kísérleti légköri atomrobbantások alatt)

* És Sztugackijék írtak egy tök vicces scifit, amiben időutazó földönkívüliek űrhajója zuhan le, csak náluk pont fordítva megy az idő, ezért nincs már (még?) ott a roncs. 🙂

 199. Bocimaster — 2009-10-26 12:58 

@Bio74: Tuti annyira mint a beszámolók:

“Szemtanúk beszámolói szerint a gömb a Föld felszíne felé tartott, körülbelül 10-15 fokos szöget zárva a vízszintessel.

A golyó és az azt követő fényuszály mintegy négy percig látható az égen, majd a gömb látszólag becsapódik.”

Gondolom ebből számolták ki, hogy mekkora lehetett a sebessége. Nyilván lehetnek benne tévedések és lehetett az 5000km/h is meg 1000 km/h is. De a meteorokhoz képest 1 nagyságrend különbség igy is van.

 198. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 12:58 

@Condottiere: ráadásul fokozhatja a homályt, hogy pár évre leállt a kutatás bizonyos világháborús események miatt, azt’ meg jött a vörös október, polgárháborúk, húsz évvel később kutatni meg igazi sötétben keresgélés. 1938-ban mit akartak még fentről fényképezni? Addigra már a kidőlt fák is kinőttek, korom sem maradt az esetleges bizonyítékokból.

 197. oramuves — 2009-10-26 12:56 

Az antianyagos teóriát megerősíti, hogy kidőlt fák egytől egyig a robbanás felé dőltek.

Jött az antianyagból álló meteor (vagy nem meteor, mittomén mi ez) és belépve a légkörbe annihilálódott a levegő sima anyagával (magyarul megsemmisítették egymást), ezért lett a levegőben egy marha nagy lyuk (vákuum). A hirtelen odaáramló levegő bedöntötte a fákat.

Ezzel csak az a baj, hogy az űr is tele van minden szeméttel (napszél, csillagközi por) ami sima anyag, és már rég el kellett volna tűnnie az antianyag meteornak, vagy minimum világítania kéne az űrben is.

 196. Bio74 — 2009-10-26 12:47 

@Bocimaster:

Az a 2000 km/h az tuti?

 195. Bocimaster — 2009-10-26 12:43 

@Blogger Géza: Nyilván csak a beszámolókra támaszkodva lehet mebecsülni a sebességét, de 2000 km/óra és 100000 km/óra között jelentős különbség van. Pontosan akkora ami az én szememben teljesen kizárja az üstökös/meteor vonalat. A leglassabb meteorok is legalább 50000km/h sebességgel mozognak. A Föld forgása 1,674.4 km/h nem tudja jelentősen módosítani ezt az eredményt.

 194. Beren — 2009-10-26 12:42 

@tiboru:

Egy régi Metagalaktika kiadványban jelent meg azt hiszem egyedül ez a Lem regény. Azt is megmagyarázta, hogy azóta van csak izzó pokol a Vénuszon, amióta gonosz vénuszlakók kiirtották egymást mert összevesztek azon, hogy ki fogja gyarmatosítani a Földet.

Nekem a jégmeteor tűnik a legvalószínűbbnek, de ettől függetlenül egyet tudok érteni huta9020 véleményével is a fantáziátlan fizika professzorokról. :o)

Erről mindíg ez városi legenda jut eszembe:

Az 50-es években vezető brit fizikusok kijelentették, hogy a Hold utazás fantazmagória, túl sok hajtóanyag kellene hozzá. Tíz évvel később ezek az emberek vezették a brit űrhajózási fejlesztéseket. Ma nem lehetséges. Erick Kastner Május 35 című könyvében, meg a zsebből előhúzott telefon volt a legnagyobb poén..

 193. Bio74 — 2009-10-26 12:40 

@Blogger Géza:

Megszámolta a percenként elégő rénszarvasokat és abból saccolta meg.

 192. Condottiere — 2009-10-26 12:40 

@huta9020: Ja amúgy Hérodotosz elég sokmindent, km “látott”.

 191. Condottiere — 2009-10-26 12:37 

@tiboru: kérdésem elsősorban azokra az emebrekre vonatkozott, akikkel kapcsolatban Titus azt mondta: “A tanúvallomásokról meg annyit, hogy minél tanulatlanabb a tanú (vagy a tanúk) annál egybehangzóbb a rekonstuált tényállás. Az ottani szemtanú rénszarvasvadászok közül 10-ből 10-en ugyanazt vallották szvsz. “.

5 nappal az esemény után ugyanis valószínűleg jól meghányták-vetették a dolgot, és kialakult egy kompromisszum, hogy mit is láttak valójában. De az oroszok is tudják, mi az a forráskritika és természetesen biztos tengernyi tanulmány született erről a kérdésről, amiket mi műveletlenségünk folytán nem is merünk, ezért most itt találgatunk.

 190. bowrain — 2009-10-26 12:34 

“sokáig elfogadott állítás volt, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem emelkedhet fel”

vagyis az ókori görögök pl tagadták a madarak létezését?

nekem nagyon szimpi ez az bombás történet h lyukat ütött az időn és ott robbant, mert ha lehetne ilyet, akkor durván bele lehetne szólni a történelembe, ami persze iksz dé

máskülönben mi szokott hullni az égből, inkább fekete lyuk vagy ilyen aszteroida stb. na, szerintem kár ezen izélni, úgy látom egyszerűen nem találták meg a maradványokat, sok vodkát ittak a kutatók akik a helyszínen ámuldoztak

 189. Condottiere — 2009-10-26 12:33 

@huta9020: Félreértettél, nem azt mondtam, hogy sutba kell dobni a szemtanúk emlékeit. Csak azt, hogy az ilyen beszámolók torzulnak és ha teszem azt 7-en állítják, hogy egy robbanás 10 másodpercig tartott, attól még nem biztos hogy egy robbanás tíz másodpercig tartott.

 188. tiboru — 2009-10-26 12:32 

@Görögdinnye:

Na még egy utolsó megjegyzés lelépés előtt 🙂

Egy akkora országban biztosan volt/van több Kanszk nevű település is. Na és ismeritek az oroszok hozzáállását a térképekhez :-)))

 187. tiboru — 2009-10-26 12:30 

További jó eszmecserét; nekem most mennem kell. Viszlát mindenkinek ugyanitt!

 186. Allium sativa — 2009-10-26 12:29 

@vészmerülés: Hát ez testvérek között is 600 km-el van odébb Kanszktól…

A szövegben ez viszont van ” Tunguzka folyó mellett, Kanszk településtől mintegy tíz kilométerre. ”

Szóval, ha ebben is ekkora a zavar, akkor csak UFFFÓ lehetett…

 185. Blogger Géza — 2009-10-26 12:25 

@Bocimaster: Mivel műszeres mérés nem volt, csak a szemtanúk maradnak, de egy ismeretlen méretű, ismertelen magasában haladó tárgy sebeségégt ugyan miért tudná olyan jól megbecsülni egy tunguz rénszarvasvadász? Másrészt nem mindegy, hogy az égitest a Földhöz képest miféle irányban mozgott, ha kvázi “utolérte”,a Földhöz képesti relatív sebessége ezáltal csökkent.

 184. tiboru — 2009-10-26 12:22 

@yarisugi:

Köszi 🙂

 183. yarisugi — 2009-10-26 12:22 

@yarisugi:

A meteorok általában kisebbek. Ha aszteroida csapódik a Földbe akkor azt vehetjük egy igen nagy meteornak de tökmindegy mert akkor nem ez lesz a legfőbb probléma.

 182. czejp — 2009-10-26 12:19 

Ezer éve még a villámot sem tudták megmagyarázni a tudósok.

 181. yarisugi — 2009-10-26 12:19 

@tiboru:

Nem olvastam vissza de a fogalmakhoz:

meteor = a légkörbe az űrből belépő, természetes eredetű, szilárd, egy testet képező anyaghalmaz

meteorit = a meteorból földet érés után megmaradt kődarab

aszteroida = kisbolygó, szabálytalan alakú, kis (max pár tíz kilométer méretű) égitest, a Mars és a Jupiter között vannak sokan de az egész Naprendszerben van belőlük. Egyes aszteroidák a Földhöz közeli pályán haladnak, innentől Bruce Willis.

üstökös = kurvára elnyúlt pályán haladó égitestek a Naprendszerben, Naptól távol kimennek a csipába a Plutón túlra, Napközelben pedig jól felforr a testüket alkotó sok fagyott jég meg gáz és a napszél ezeket ellenkező irányba “kifújja”, ez a csóva, ettől látványosak.

rénszarvasok = szerintem inkább csorda és nem gulya de majd valami agronómus olvtárs eldönti XD

 180. Blogger Géza — 2009-10-26 12:16 

Igazából nem látom át, hogy miféle nyomós érv szólna az ellen, hogy még a légkörben felrobbant meteorról legyen szó. Azon lehet agyalni, hogy az anyagából mennyi volt a rádióaktív C14, mennyi a víz, mennyi és milyen összetételű a kőzet. Egy ekkora légköri robbanás nyilván erősen szennyezi a légkört, emiatt érthetó, hogy utána nehezebben látható át, illetve a elektromágneses ingadozások is megfigyelhetőek a légkörbekerült anyagok függvényében.

 179. huta9020 — 2009-10-26 12:14 

@Condottiere: Erről az jut eszembe, hogy a Képes történelem sorozatban volt az Ősnapkelet című könyv, amiben Varga Domokos azzal cáfolta Hérodotoszt, aki szerint hat emeletes volt Bábel-tornya, hogy a babiloniak szent száma a hét volt. Igaz ugyan, hogy Hérodotosz, saját bevallása szerint, látta a tornyot, de ő biztosan nem tudott a szent számról, ezért eltévesztette a számolást.

 178. tiboru — 2009-10-26 12:12 

@Condottiere:

A “meginterjúvolt” szemtanúk között volt orosz postamester és pópa, evenk pásztor, vadász, tán még vasutasok is, na meg a transzszibériai vonalon éppen közlekedő vonat utasai – már akiket utólag fel lehetett kutatni.

 177. huta9020 — 2009-10-26 12:09 

Szeretem az agresszív és fantáziátlan fizika professzorokat (vagy “professzorokat”), akik súlyos személyiség torzulásaikat a blogolók alázásával próbálják kompenzálni.

 176. Thaddeus Griffin — 2009-10-26 12:08 

Én az ufókra szavazok. A természettudományos dolgok sosem érdekeltek, épp ezért nem mozgat meg annak a lehetősége, hogy üstökös, meteorit vagy aszteroida. Az ufókban van potenciál 🙂

 175. Condottiere — 2009-10-26 12:06 

@Titus Pullo Urbino: Szerintem az iskolázottság lényegtelen, ha mindegyikük számára ismeretlen jelenséggel kerülnek szembe. Eltérés abban mutatkozhat, hogy később elméjük miként próbálja “kipótolni” értelmezni a látottakat. Az hogy ugyanazt “látták” nem jelenti azt, hogy valóban úgy történt. Hasonló szellemi hátérrel jutottak ugyanarra a magyarázatra. Az sem elhanyagolható kérdés, hogy vajon egy közösségről volt -e szó.

 173. spájdernecc — 2009-10-26 12:03 

Asszem megállapíthatom, hogy ezt a rejtélyt sem oldottuk meg 🙂

 172. Lófasz Hadnagy — 2009-10-26 12:02 

Valami Kanszk van kugliörcön, de az gondolom tök más (mintha délebbre is volna). Érdekes, de a légibázisos fotón a talapzaton álló Kahck felírás tök olyan, mint a Pripjaty határában álló.

 171. tiboru — 2009-10-26 11:59 

@someoneelse:

A fekete lyukat elmagyaráztam: a mikro fekete lyukak mérete akkora, amiről írtam.

Én nem *meteorit* sebességéről írtam, hogy 2 Mach, hanem arról, hogy szemtanúk beszámolói és a nyomok alapján egyes fizikusok ekkorára becsülték a tunguzkai objektum végső sebességét.

A gázhalmazállapotú üstökös ügyében meg ne velem vitatkozz, hanem Francis John Whipple-el.

 170. Bocimaster — 2009-10-26 11:57 

@Titus Pullo Urbino: Sajna nem találtam. Angolul is csak néhány van itt:

en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event#Selected_eyewitness_reports

Ami még feltűnt, hogy nem egy darab 6-10 másodpercig tartó robbanásról írnak, hanem több egymás után történő robbanás sorozatról. Van aki tüzérségi tűzhöz, van aki villámláshoz hasonlította.

Ez sem valószínűsíti a meteor elméleteket:

“the peasants saw to the north west, rather high above the horizon, some strangely bright (impossible to look at) bluish-white heavenly body, which for 10 minutes moved downwards. The body appeared as a “pipe”, i.e. a cylinder. The sky was cloudless”

 169. molnibalage — 2009-10-26 11:55 

@yarisugi: Discworld rulez. 🙂

 168. tiboru — 2009-10-26 11:53 

@molnibalage:

Most néztem meg: Kanszk már lakatlan volt 1908-ban, csak vadászok látogatták, de ők is csak eseti jelleggel (az a pár ember elvándorolt); a legközelebbi lakott település (Kezsma) 215 kilométerre volt az epicentrumtól.

 167. Bio74 — 2009-10-26 11:53 

Az esetleges beérkezési szöggel kapcsolatban : nem értem mi a baj vele?

Ha kisebb: lepattan (agyő), ha nagyobb, akkor, akkor mi is van?

 166. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 11:50 

@Bocimaster: a szemtanúk vallomásairól nincsen magyar anyag?

 165. Lófasz Hadnagy — 2009-10-26 11:49 

@eszkep: “Ez azt jelenti, hogy egy “HELLO” üzenetváltás is (oda-vissza) 2000 évbe tellene…”

Azért az mekkor jó volna, ha történetesen 1999 éve adtak volna fel egy HELLO üzenetet valakik, oszt’ jövő ilyenkorra pont befutna. Volna témánk egy darabig!

Egyébként ezt a “földön kívüli élet” dolgot hajlamos az egyszeri ember úgy értelmezni, hogy rögtön egy intelligens, fejlett lényre gondol. Pedig nem kell feltétlenül annak lennie, mert ha pl. az Európán valóban vannak valamiféle tengerek és azokban valamiféle idegen halszerű képződmények amik intelligenciája kb. egyenlő egy földi pontyéval, már az szenzációs felfedezés lenne és bizony földön kívüli életforma volna. De megjegyzem, valami egysejtű képződmény is. Ez pedig simán lehetséges (gondolom).

 164. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 11:47 

@Condottiere: szkúnert, vagy klippert? Nade félre a tréfát, úgyis tudod, hogy nem erre céloztam. Igenis beleszól a tudomány a teológiai kérdésekbe is, vastagon, de ez nem is baj, vitaálláspontok kultúrált összecsapása előrevisz, baj csak akkor van, ha “kinyilatkoztatás” után nincsen lehetőség az ellenvéleményre. A tanúvallomásokról meg annyit, hogy minél tanulatlanabb a tanú (vagy a tanúk) annál egybehangzóbb a rekonstuált tényállás. Az ottani szemtanú rénszarvasvadászok közül 10-ből 10-en ugyanazt vallották szvsz. A mostani (21. századi) többszemtanús esemény rekonstruálása elég összetett, főleg akkor, ha eltérő iskolázottsági fokon állnak a tanúk.

 163. someoneelse — 2009-10-26 11:47 

Elég, ha csak a fekete lyukak méretét, az üstökösök gáz halmazállapotát (mert ugye porból és jégből áll a magjuk), vagy a meteorit sebességét nézem…

 162. molnibalage — 2009-10-26 11:45 

@peetmaster: @Fletchett: Valahol máshol már összefutottam vele, csak azt nem tudtam akkor, hogy sírjak vagy nevessek.

 161. Oleg Gontar — 2009-10-26 11:44 

@Oleg Gontar: eszkep kerlek javitsd ki hogy csak 7 elmelet volt, es ird be a helyes %-ot.

 160. Oleg Gontar — 2009-10-26 11:42 

@tiboru: Pedig igaza van, a 10 elmeletbol, 1 lehet igaz -> 90%-ban tevedeseket tartalmaz a cikk 😀

 159. tiboru — 2009-10-26 11:41 

@someoneelse:

Bocs, de az a “tele volt tévedéssel” egy kicsit erős kijelentésnek tűnik.

 157. someoneelse — 2009-10-26 11:36 

Lasombra:

“még valami. igen, a tudomány is tévedhet. azt is emberek művelik. de a vallással ellentétben képes revidiálni, felülvizsgálni és fejleszteni a tudástárát. vizsgálódik, megfigyel és nem kinyilatkoztat. de ez a szöveg már innét ismerős lehet.”

Ott a pont!

 156. Lasombra — 2009-10-26 11:34 

@Titus Pullo Urbino: a történelemtudomány – meg általában a humán tudományok – kicsit másként működnek, mint a természettudományok. (falszifikáció, elsődleges/másodlagos infoforrások, megismételhetetlenség stb.)

de ha a vallás dologra írtad ezt, akkor a válaszom az, hogy én általában a vallások isteni, spirituális, metafizikai, természetfeletti (nevezze ki-ki, ahogy akarja) részére gondoltam, hogy onnét vonul ki a tudomány. hisz jobbat nem tud.

legalábbis az értelmesebb része. hisz mindig lesz egy-két kalandor, aki nekiáll kutatni a halál utáni életet, az aurákat, a szentlelket, Xenut stb. ezek idővel maguktól lemorzsolódnak a komolyabb tudományos közösségekből.

Jézus léte, nem léte, szerintem simán történelmi kategória is. nem csak vallási.

a Torinói lepellel kapcsolatban nem tudom, hányadán állunk, abban nem nyilatkozom. 🙂

még valami. igen, a tudomány is tévedhet. azt is emberek művelik. de a vallással ellentétben képes revidiálni, felülvizsgálni és fejleszteni a tudástárát. vizsgálódik, megfigyel és nem kinyilatkoztat. de ez a szöveg már innét ismerős lehet. 🙂

 155. Bocimaster — 2009-10-26 11:32 

Itt található egy doksi ami összegyűjtötte a szemtanúk beszámolóit, sajna csak oroszul:

olkhov.narod.ru/tungwitn1.htm

 154. Alízium — 2009-10-26 11:30 

Érdekes cikk, igazán. Számomra a gömb villám jelenség a legegyértelműbb magyarázat.

 153. Condottiere — 2009-10-26 11:30 

@Titus Pullo Urbino:

A torinói lepel egy ereklye és, mint ilyen nem feltétlenül teológiai kérdés. Jézus keresztjének darabjaiból kis túlzással hajót lehetne építeni, vitorlásat három árboccal.

 152. someoneelse — 2009-10-26 11:29 

tiboru: bizony.

elég ha a körben ülős, egymás fülébe sugdosós játékra gondol az ember.

Tizenvalahány résztvevővel az utolsó már csupán foszlányokat ad vissza az eredetiből.

 151. someoneelse — 2009-10-26 11:27 

Bocimester, szerintem is sántítanak ezek az adatok, de ugye a fekete lyuknál is tele volt tévedéssel a cikk.

Persze lassul a légkörbe érve az objektum, de ennyit kizárt.

 150. tiboru — 2009-10-26 11:27 

@Condottiere:

Az a pech, hogy – ismereteim szerint – az első tudományos expedíció az események után közel húsz évvel járt arra (1927-ben). És ennyi idő már elég ahhoz, hogy az emlékek (bármennyire is intenzív élményben volt részük a szemtanúknak) megfakuljanak, illetve torzuljanak.

 149. tiboru — 2009-10-26 11:24 

@molnibalage:

Ezt én is nehezen értettem, de azok a települések gyakorlatilag pár viskóból álltak, s a “lakosság” (a pár tucat evenk rénszarvaspásztor és családja) nyár lévén kint lehettek a gulyával (?) legeltetni.

Sebesültek voltak, akiket a légnyomás megdobott: pár végtagtörés, és tán egy-két olyan halálos áldozat is volt, akik szörnyethaltak ijedtükben – legalábbis ezt olvastam.

 148. Bocimaster — 2009-10-26 11:23 

Én csak egy dologra hívnám fel a meteor/üstökös elméletet elfogadók figyelmét:

“Az viszont ténynek látszik, hogy mindenféle számítások szerint a tunguzkai objektum sebessége 2200-2500 km/óra (kábé 2 Mach) volt”

Na most én nem hiszem, hogy van ennyire lassan haladó meteor/üstökös. Persze lehet tévedek, de ha nem akkor ezek biztossan nem lehettek.

 147. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 11:23 

OFF

@Lasombra: khmm, csak nagyon halkan kérdezném, hogy a torinói halotti lepel eredetiségét hányszor és hányezer “tudós” kérdőjelezte meg? Vagy Jézus létezését, Jerikó falait, de lehetne sorolni a példákat újszövetségi és ószövetségi tárgyakban is.

ON

 146. Condottiere — 2009-10-26 11:22 

Azt meg tudja valaki mondani, hogy mik azok az információk a becsapódással kapcsolatban, amikhez tudományos úton, és mik azok, amikhez a szemtanúk révén jutottak hozzá?

Pár év távlatából már elég képlékenyek az emlékek. De a frissen beszedett információk sem biztos, hogy teljesen hitelesek. Régebben valami szerencsétlen fickó jetit keresett a mongoloknál, minél több vodka volt nála, annál több mondgolról derült ki, hogy legalább hetente találkozgat a jetivel.

 145. tron. — 2009-10-26 11:20 

én tudom ..mi volt az..de…

nem mondom meg!

 144. molnibalage — 2009-10-26 11:17 

“Tunguzka folyó mellett, Kanszk településtől mintegy tíz kilométerre.”

Akkor hogyan nem volt áldozat? Nem értem.

 143. Lasombra — 2009-10-26 11:16 

a tudomány megfér a vallás mellett, mert a tudomány nem tudja és nem is akarja vizsgálni a vallás tárgykörébe eső kérdéseket.

fordítva ez (sajnos) nem mondható el.

 142. Oleg Gontar — 2009-10-26 11:11 

@eszkep: Akkor innentol egyenleteket irj kerlek, minden egyeb kommunikacios interfacet zarjal ki, mert latnivaloan nem erted amit masok mindanak. Es mielott elfogultsaggal vadolnal, masnak is feltunt az ironia ertelmezesi problemad.

 141. someoneelse — 2009-10-26 11:11 

😀

Na igen, felvetett egy elég alapvető és érdekes kérdést.

 140. Oleg Gontar — 2009-10-26 11:09 

@someoneelse: a tamad a marsot sokkal hitelesebbnek tartottam mint a kapcsolatot 🙂

 139. someoneelse — 2009-10-26 11:07 

Nem tudom, hogy a tudomány megfér-e a vallás mellett bizonyos kérdésekben.

Én csak arra emlékszem, hogy a Kapcsolat című filmben mennyire idegesített, hogy egy ilyen mérvű tudományos szenzáció küszöbén is beleszólt a vallás a dologba.

Tegye fel a kezét, akit nem!

😀

 138. eszkep — 2009-10-26 11:05 

@Oleg Gontar:

“Azt valoszinuleg vegigtalalgattak amr nalunk okosabb emberek akiknek tobb infojuk is volt az esetrol.”

Igen, ez már 30-40 évvel ezelőtt megtörtént. Érdemes lenne venned egy ’80-as években megjelent csillagászati könyvet.

“Innentol az elmeleti ill. alkalmazott fizikazas ezzel az esemennyel kapcsolatban egy forumon nem mas mint hogy meglobogtassad egy kozosseg elott milyen oltari okosnak is tartod magad.”

Sajnos egy csillagászati jelenség leírásánál a fizika megkerülhetetlen. Ne vedd zokon, nem magamat tartom “oltári okosnak”, hanem téged hülyének.

 137. Punxsutawney Mormota — 2009-10-26 11:04 

@Tóta W. Árpád:

Azt azért ne felejtsd ki, hogy bazi nagy hélium / hidrogén kohókat függesztettek fel az északi sark fölé, hogy azzal olvasszák a jeget 🙂

 136. HUN_Sector — 2009-10-26 11:03 

jó cikk lett, élvezet volt végigolvasni, grat!

 135. tiboru — 2009-10-26 11:02 

@turorudi: @Alf:

Ugye ti sem hisztek a véletlenekben?!

 134. someoneelse — 2009-10-26 11:02 

Vákuum.

Zárt térben.

Vagy ha kialakul valamilyen folyamat során, abban a pillanatban össze is roppan a környezete miatt.

És ugye ott megint van légnyomás különbség.

De itt szó sem esett vákuumról.

 133. Alf — 2009-10-26 11:01 

Jó az időzítés, gecók

🙂

 132. turorudi — 2009-10-26 10:58 

Na tessék, kellett erről beszélni, azt újra meg történt:

index.hu/tudomany/blog/2009/10/26/meteorit_csapodott_be_lettorszagban/

 131. Punxsutawney Mormota — 2009-10-26 10:58 

@T3raYon: Hehehe! Nekem még megvan, valamelyik MetaGalaktika kiadványban. Gyerekkoromban faltam – néhány éve újraolvastam… Nos, eltekintve a kommunizmus felsőbbrendűségét hírdető szólamoktól (amelyek sajna kiteszik a mű egy jelentős részét) még mindig jó könyv!

 130. Walter Melone — 2009-10-26 10:58 

@someoneelse:

“Kilométerekkel a felszín felett elporladhat”

Természetesen. Valahol található arra vonatkozó számítás, hogy mekkora objektum lehetett ez?

Azért kérdezem, mert ugye tudjuk a pusztítás mértékét, nagyjából tudjuk feltételezni az objektum összetételét, ismerjük a légkör felépítését.

Ezekből az adatokból ki kellene tudni számolni, hogy milyen pályán kellet érkeznie ennek az objektumnak ahhoz, hogy elporladjon a felszín elérése előtt, és a megfelelő rombolást vigye véghez.

Van ilyen számítás?

 129. VilMarci — 2009-10-26 10:57 

@wmiki: Valamit nem értettél meg. A rendelkezésre álló tények alapján többféle magyarázat elképzelhető. Senki nem beszélt itt megfellebezhetetlen igazságokról.

 128. tiboru — 2009-10-26 10:54 

@yarisugi:

Hm, ez azt jelentené, hogy az érintett területen (mind a 2200-2500 négyzetkilométeren, négyzethálósan) átlagosan 4 méterenként volt egy fa…

Márpedig azon a vidéken az erdőkön kívül hatalmas füves területek is vannak/voltak – rénszarvaslegelőként is használták.

Persze biztosan nem tudom, de az én forrásaim 8-10 millió kidöntött fáról beszélnek (nem mintha ennek tényleg túl nagy jelentősége lenne ma már…)

 127. EÖ — 2009-10-26 10:54 

szerintem ha komoly tudományos magyarázatot szeretnénk, akkor érdemes lenne elolvasni az iwiw üzenőfalát. :))

 126. EÖ — 2009-10-26 10:53 

@someoneelse: légnyomás mindig van. a vákuumot leszámítva. bár ott is van, értéke nulla.

hamár fizika.

 125. -putyin- — 2009-10-26 10:52 

@someoneelse: csak a mágneses vihar, még mindig nem magyarázható. Ráadásul 4 órán át.

 124. someoneelse — 2009-10-26 10:51 

yarisugi, igaz, hogy vannak fehér foltok…még.

De ezért volt, hogy régen azt hitték, Atlasz tartja az égboltot.

 123. eszkep — 2009-10-26 10:51 

@Walter Melone: lehet, hogy az “irónia” szerint nem tud felrobbanni, de a fizika szerint nagyon is, főleg, ha az 25-30 km/s sebességgel lép a légkörbe.

 122. EÖ — 2009-10-26 10:51 

@tiboru: “Az állatokról nem hallottam ilyesmit – ez is érdekes.”

persze, mert a rényszarvasok (Rudolfus Santaclausius) génállománya a döbbenetes mutációsorozatot követően azonos lett az erdei fenyőével (Pinus sylvestris).

a tudomány csodálatos! 🙂

 121. -putyin- — 2009-10-26 10:51 

Nagyon érdekes írás!!

 120. someoneelse — 2009-10-26 10:50 

Nem kell legyen belőle.

Kilométerekkel a felszín felett elporladhat, maradéktalanul, az hatalmas hő és így tágulási energiával jár. Ez is fizika, de azt hiszem ötödik osztály.

Ha pedig tágulással jár, akkor van légnyomás.

 119. Lasombra — 2009-10-26 10:49 

@tiboru: köszi, de leginkább csak a polcon levő könyvekből meg a gugliból tájékozódom. nem kimondottan csajozós könyvek, de ez van, ez érdekel. aztán van, amit felfogok, van amit nem. 🙂

azért egy képzett fizikus véleményére én is kíváncsi lennék.

 118. tiboru — 2009-10-26 10:48 

@someoneelse:

Apropó mutáció: azt is olvastam, hogy a környék flórájában az átlagost egy nagyságrenddel meghaladó mértékű a genetikai mutáció nyomait felmutató példányok aránya.

Az állatokról nem hallottam ilyesmit – ez is érdekes.

 117. Bilux67 — 2009-10-26 10:47 

 116. EÖ — 2009-10-26 10:47 

@yarisugi: bocsánat hogy eretnek tanokat hirdetek. 🙂

@someoneelse: ez szép, csak van egy pár dolog, ami kilóg az evolúciós elméletből, mikrokondriális DNS ide vagy oda.

 115. Walter Melone — 2009-10-26 10:46 

@someoneelse:

“Légnyomásnak hívják. ”

Ezt hogy érted? Ha nem robban fel, akkor légnyomást az alaki ellenállásával hozhat létre, nem?

Ha így történt, akkor kellene lennie valahol egy hegynyi darabnak belőle…

 114. yarisugi — 2009-10-26 10:46 

Csak a felesleges kekeckedésért jelzem hogy a Wikipedia nem kilenc-, hanem nyolcvanmillió kidöntött fát említ a cikkében de ennek nincs már jelentősége

en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event

 112. someoneelse — 2009-10-26 10:45 

EÖ ez így van.

De a tudomány halad, akkor ugye még nem volt távcső, meg műhold, meg telefon, meg turmixgép sem.

Ja és nem volt mikrobiológia sem, hogy a mitokondriális DNS-ből vissza lehessen fejteni az egyes mutációkat, most meg van.

 111. yarisugi — 2009-10-26 10:44 

@EÖ:

EGY teknős viszi a hátán a NÉGY elefántot, akik a hátukon tartják a korongot 🙂

 110. tiboru — 2009-10-26 10:43 

@megegyszer:

Arról a tóról (asszem a Cseko-tó volt) meg még később állítólag kiderült, hogy semmi köze a Tunguzka-sztorihoz. Valóban meteor-becsapódás során keletkezett, de jó pár ezer évvel 1908 előtt.

 109. Oleg Gontar — 2009-10-26 10:42 

@eszkep: Azt valoszinuleg vegigtalalgattak amr nalunk okosabb emberek akiknek tobb infojuk is volt az esetrol. Innentol az elmeleti ill. alkalmazott fizikazas ezzel az esemennyel kapcsolatban egy forumon nem mas mint hogy meglobogtassad egy kozosseg elott milyen oltari okosnak is tartod magad.

 108. EÖ — 2009-10-26 10:42 

@someoneelse: hát az evolúció sem teljesen szálkamentes még. egyrészt.

másrészt az is vitathatalan tény volt elég sokáig, hogy a földet teknősök viszik a hátukon.

 107. someoneelse — 2009-10-26 10:42 

walter Melone: le tud…sokkal nagyobbat is.

Hidd el, egyszerű, nyolcadikos tananyag.

Légnyomásnak hívják.

 106. -putyin- — 2009-10-26 10:41 

@TetraB: Igen, csak mágneses vihar nem jár a jéggel…

 105. someoneelse — 2009-10-26 10:40 

méhészborz: ezt senki nem vitatta, de azért olyan alapvető téziseket megkérdőjelezni, mint pl. az evolúció…tehát azért vannak tények, melyekkel illik tisztában lenni.

 104. EÖ — 2009-10-26 10:39 

@eszkep: most sem ismerünk mindent, szóval erre kár hivatkoznod. Ami ma lehetetlen, holnap már nem biztos, hogy az lesz. Legalábbis eddig így történt a tudományban. Várható, de egyáltalán nem biztos, hogy ezután is így lesz.

 103. Walter Melone — 2009-10-26 10:39 

@eszkep:

Lehet, hogy a fizikához konyítasz, de az iróniához kevésbé.

Segítek neked:

A hozzászólás arról szól, hogy egy aszteroida vagy meteorit nem tud a levegőben egyszercsak felrobbanni és ezzel letarolni 2000Km2-t.

 102. eszkep — 2009-10-26 10:38 

@Oleg Gontar: Konkrét eset magyarázata kapcsán nem maradhatnánk az alkalmazott (esetleg egy kis elméleti) fizikánál?

 101. Cica75 — 2009-10-26 10:38 

Jezusom, ez a wmiki mekkora egy fasz…

 100. méhészborz — 2009-10-26 10:37 

Ha jól emlékszem ,valamikor a tárgyalt esemény tájékán az angol tudományos akadémia elnöke jelentette ki, hogy az ember szervezete nem tudja elviselni a 40 km/óránál nagyobb sebességet.

Ezt csak a ‘hivatalos’ tudósok sokszor (főleg saját maguk által)megkérdőjelezhetetlen, szentírásnak gondolt véleményével kapcsolatban offolom ide.

Ilyen ‘tudósok'(akiknek egyébként hivatalos titulusuk is szokott lenni)ma is jócskán megtalálhatók nálunk ,és a világ más részén is.

 99. eszkep — 2009-10-26 10:36 

@EÖ: “sokáig elfogadott állítás volt, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem emelkedhet fel.”

Akkoriban az emberek még nem ismerték sem az általános relativitáselméletet, sem a speciális relativitáselméletet, de még az alapvető fizikai tényeket sem.

Az általam is említett “térgörbítés” már így is a “csodavárás” kategóriába tartozik.

 98. EÖ — 2009-10-26 10:35 

@Titus Pullo Urbino: ennek fényében elég furcsa, hogy megközelíthetetlen a helyszín és csak több heti túrával lehet elérni.

persze készséggel elhiszem, hogy száz éve külön autópályalehajtó volt arrafelé. :))

 97. tiboru — 2009-10-26 10:34 

@Lasombra:

Ahhoz képest, hogy nem vagy fizikus, egészen profin csinálod 🙂

A tüköranyag problematikája szerintem a legizgalmasabb az összes felmerült elmélet közül, és kár, hogy tényleg elég keveset lehet róla tudni.

 96. someoneelse — 2009-10-26 10:33 

Én még olyat nem láttam, hogy tudósok égettek volna máglyán papokat, vagy bárkit, aki nem az ő istenüket szereti…

George Carlin szavaival élve:

-Hiszel Istenben?

-Nem

Bumm…fejlövés

-Hiszel Istenben?

-Igen.

-Az én istenemben hiszel?

-Nem.

Bumm…fejlövés

Bibibí, az én istenemnek nagyobb farka van, mint a tiédnek!!!

😀

 95. Oleg Gontar — 2009-10-26 10:31 

Egyertelmu:

“És ez az egészben a lényeg.

Idesüss: a Mayerling-elmélet szerint ôk, akik a Tükröket létrehozták, semmivel sem elvetemültebbek nálunk. Nem ördögök vagy démonok, hanem egy minden ízében idegen, négynél több dimenziós világegyetem lényei, akik felett csak akkor lenne jogunk ítéletet mondani, ha legalább most, a harmadik alkalommal méltóképp fogadtuk volna küldöttjüket.

Lám, csak bámulsz… Lekésted ezt az epizódot a nagy dömping idején? Sebaj, ha nekem sikerült, pótolhatod a mulasztást te is. Sorjában fogunk haladni. Az egyik kezeddel Andrew bácsiét szorítsd, a másikkal kaszálhatsz a semmiben, ha kedved tartja: meredek lesz a zuhanás.

A történet úgy kezdôdik, ahogy a Mezozoikumban véget ért: csontokkal.

Egy mongóliai csontlelettel, melyet a paleontológusok, köztük a mi Mayerlingünk apja, nem tudtak mire vélni. Egy ôshüllô, egy hatalmas dög maradványai hevertek elôttük – míg élt, ötször lehetett nagyobb a kor csúcsragadozójának tartott T-Rexnél. Felépítése és fogazata könyörtelen gyilkosra vallott, az agyasokat azonban nem ezzel, inkább eredettelenségével ejtette zavarba. Nem voltak elôdei, váza nem mutatta az évmilliókig tartó fejlôdés és degenerálódás jeleit: mintha egy varázstükrön átlépve jelent volna meg az evolúció porondján.

A csontok tüzetes vizsgálata csak fokozta a döbbenetet. A radiokarbon próba minden darabnál más és más eredményt hozott, az elektromikroszkóp a meteoritfémekre jellemzô Windmanstatten-hálózatot mutatta ki az anyagmintákban. Az egyeztetés után tíz kutatóból kilenc a lelet földönkívüli eredetére voksolt, és csak félgôzzel cáfolta az errôl szóló sajtóhíreket. Az új faj a Proxenosaurus Imperator nevet kapta – latinul ez olyan császárt jelent, aki idegen érdekeket szolgál.

A legijesztôbb következtetések – hogy a P-Imp félezer évig élt, hogy minden valószínûség szerint váltivarú volt és eleven utódokat szült – sosem kerültek nyilvánosságra, szakmai körökben azonban elég soká kísértettek ahhoz, hogy ifjabb Julius Mayerlinget a Tükör hipotézis megalkotására ihlessék. Nem hirtelenkedte el a dolgot: évtizedeken át gyûjtötte az anyagot, spekulált és várt. Csak a Marson történtek – ama bizonyos harmadik alkalom – után tette közzé elméletét, és tüstént Nobel-díjat kapott érte: ilyen az, mikor valaki hosszasan céloz, de végül a sörösdoboz közepébe talál.

Az elsô alkalom, hatvanötmillió év távolában.

A Földet akkoriban a szauropodáknak nevezett óriáshüllôk uralták. Háziasszonyvalagú, minden valaha élt emlôsnél ostobább fajzatok voltak, de kurva szerencsések: a túlélésért vívott küzdelemben sokáig nem akadt vetélytársuk. Aztán egy szép napon — legyen csütörtök — valami villant az égen: a csillag, mely végzett a dinoszauruszokkal, megérkezett.

Hogy hol történt a becsapódás? Nem lényeges. Nyomait, akár az örök rekordnak számító tömeggyilkosság áldozatait, mérföldnyi kôzet vagy tengervíz fedi. Szempontunkból mindez közömbös — csak az számít, hogy azon a bizonyos csütörtökön, a krétakori Föld egy síkságán megjelent a Korán Jött Tükör.

Az egyszerûség kedvéért képzeld kráternek, melyet fokozatosan tölt ki a közepébôl felbuzogó kocsonya. Talán egy idegen sejt érkezett odafentrôl, talán egy kódolt parancs, mely a célpontban lelt anyagok szerkezetét módosítva építette fel saját testét; feltételezzük, hogy az ô számukra mindkét út járható. Az ektoplazmával teli kráter – Mayerling Tükörnek nevezi – a küldött átmeneti formája. Arra szánták, hogy olvasson a célvilág uralkodó fajának gondolataiban, majd molekuláris szintetizátorként mûködve létrehozza a számukra ideális látogatót: elegáns, a hosszútávú ûrutazásnál jóval biztonságosabb megoldás. Gyenge pontja, hogy a fogadó oldalon értelemmel és gondolatokkal számol, figyelmen kívül hagyja az ösztönöket, így nem képes különbséget tenni a tudati alakzatok érzelmi töltései között sem.

A bajt a földi értelem hiánya, a viszonyítás ôrjítô viszonylagossága okozta. Ha másként alakul, aligha lennénk most itt, hogy a sors kifürkészhetetlenségén ámélkodjunk.

A Tükör elbíbelôdött a dinoszauruszokkal. Mayerling úgy véli, használható motívumokat csak faji tudatuk “negatív” oldalán talált: a dögök nemzedékrôl nemzedékre öröklôdô benyomásait arról, mit nem szeretnek. Nekilátott, hogy a kedvükben járjon: mostoha klímával, élelemhiánnyal, óriás P-Impekkel pusztította ôket és fészkeiket, kíméletlen irtóháborút folytatott ellenük, fajt faj után taszítva a feledés szakadékába. Fogalmunk sincs, mennyi ideig mûködött, de hogy eredményes munkát végzett, nem kétséges: az emlôsök diadala, az ember kialakulása rá a bizonyíték. A Mezozoikumban zajlott küzdelem résztvevôibôl csak csontok és találgatások maradtak – az elôbbieket a múzeumokban, az utóbbiakat a múlt századi ROM-lemezeken találod.

Látszólag jelentéktelen összefüggések vizsgálata: Mayerling szerint ez az út vezet az igazsághoz.

A második alkalom, egy kelet-szibériai folyó, a Köves-Tunguszka mentén.

Vad vidék: fenyvesek, láp, szúnyogcsordák mindenütt. Nem a civilizáció fényes központja, de ne feledd, a Földön már ember él, alig egy évszázadnak kell eltelnie, hogy te meg én, két ultramodern seggfej, megszülessünk. Egy napon, 1908 június 30-án robbanás rázta meg ezt a festôi tájat. Égzengés délben; mint az atombomba, pedig azt hírbôl sem ismerték még. A helybéliek, az erdôjáró evenkik egy csóvát meg egy villanást láttak. Valami rézsút a fák közé csapódott, tarlóvá változtatta a tajgát: a vadon új tisztásán megszületett a Tunguz Tükör, melyet – akár az Korán Jöttet és utóbb a Vöröset – az ô technikájuk, valamiféle kozmikus sugárágyú hozott létre. Nevezd provokációnak vagy kapcsolatteremtési kísérletnek, még annyi eredménnyel sem járt, mint az elsô; az oroszok kutatói majd’ húsz év múlva, 1937 ôszén értek a helyszínre, így Tükör helyett csak pár zavaros fejû evenkit és számos rémhistóriát találtak. A történeteket óriás vérmedvékrôl, vándorló lápról, eszelôs vadászokról szóltak; ez utóbbiak még tejtestvéreiknek sem irgalmaztak, emberbôrbôl készítettek maguknak téli öltözéket, úgy indultak vissza a Holt Rengetegbe, ahonnét – a sámánok imáinak hála – elô sem kerültek többé.

Hogy hová vezet mindez? Természetesen a Marsra. Mert bár a Korán Jött Tükröt nem láthatta emberi szem, bár a Tunguz Tükör titkát kutató expedíciók anyaga 1941-ben hamuvá égett, a harmadik, a marsbéli Vörös Tükör létezése kétségbevonhatatlan tény: ott éktelenkedik ma is azon a kontinensnyi fennsíkon, amit a nagyokosok Eridaniának neveznek.

Jó tizenöt éve, 2027 telén került oda. A Marson mûködtek már a bányák, a büntetôtelepek; mondják, a fegyencek némelyike látta is a villanást, és azt hitte, ütött a végítélet órája. A holdbázisok aranygallérosai riadót fújtak: ôk azt hitték, terroristák támadtak az atmoszféra-átalakítóra a déli féltekén. Egymás után startoltak a nehézfegyverzetû ‘kopterek, kóvályogtak egy darabig, de mert ellenséget hiába kerestek, rendre visszatértek támaszpontjukra. Egy álló hétbe telt, mire a fennsíkon leülepedett a por – és láthatóvá vált a Tükör.

A firkászok tüstént “korunk talányá”-nak, a “század szenzációjá”-nak bélyegezték. Akkor sem, azóta sem rúgtak seggbe senkit emiatt, pedig illett volna: a századok rohadt hosszúak ám. A XXI. minden évére jutott pár meglepetés – és hol voltunk még ’27-ben ’42-tôl? Ma két pasas, egy hazátlan meg egy jenki számít kibaszott szenzációnak. Tudtuk, hogy így lesz; tudtuk már azelôtt, hogy harcba indultunk. Csodát készültünk végbevinni, de nem tápláltunk illúziókat: azok sem tartanak tovább három-négy napnál.

A Vörös Tükör. Talánynak talány volt, elismerem – talán mert a közelébe merészkedô kutatók olyan átkozottul jószándékú, olyan átkozottul fantáziátlan fiúk voltak. Jöttek, hogy rejtelmeket vizsgáljanak, a Tükör pedig, a maga elôzékeny módján, megajándékozta ôket egy rakás rejtelemmel. Kedve szerint nyelte el, verte vissza a ráirányított sugarakat. Hômérséklete pontosan követte a marsi légkör hômérsékletének ingadozásait, felületét a legmodernebb ötvözetekkel, gyémánttal, fúziós lánggal sem sikerült kikezdeni. Azoknak, akik belepillantottak, szkafanderes alakok hátborzongatóan valószerû tükörképét mutatta. Utóbb, mikor az UAC, az Egyesített Asztronautikai Tanács felépítette Alice Csodaországát, szállingózni kezdtek a firkászok, a politikusok is; beszélik, a békességnek ekkortájt szakadt vége, de az igazi csapás csak a hesperiai fegyenclázadás után következett.

Ami engem illet, sokáig nem foglalkoztam az üggyel: akadt dolgom épp elég. Végigverekedtem a közép-amerikai háborút: kokainzsoldosokat hajszoltam Tijuanától az Amazonas-medencéig és azon is túl. A fém meg a szilikon úgy szaporodott bennem, mint másokban a fogtömés, de elégedett voltam, esküszöm – álmomban sem gondoltam, hogy hamarosan odafent, a Földtôl tízmillió kilométerre lesz szükség rám. Homokot akkor láttam elôször, mikor a járványok sújtotta Manausból Észak-Afrikába, az Atlasz peremére vezényeltek: szürke, már-már fehér homok volt, hullámokban tört meg a kiégett putrik falának tövében, finom szemû esôként szitált jéghideg éjszakákon, míg fejünk felett szakadárok nyomjelzô lövedékei cikáztak; a Mars, ha láttam is olykor, idegennek és távolinak rémlett, rôt csillagnak a csillagok között. Felmérhetetlen messzeség választott el tôle, nemkülönben Fuentestôl, aki fanatikusokból verbuvált osztaga élén délnek nyomult a Mare Cimmerium krátermezején át. Nem ismertük egymást, de úgy rendeltetett, hogy találkozzunk.

Mire egységének maradékával Eridaniába, Alice Csodaországának közelébe jutott, készen álltam a nagy utazásra. Azaz majdnem készen, hogy pontos legyek. Az ostromlott Algir óvárosában, Bab El-Quedben verekedtünk éppen, amikor…

Na látod, hogy érdekel?

Fogódzz, nagyokos; ami következik, már történelem.”

 94. eszkep — 2009-10-26 10:31 

@Walter Melone: Bocs, de ez a “gőzrobbanás”, meg “magfúziós jellegű [robbanás]” nagyon kemény volt, menthetetlen vagy?

-Vegyél antikváriumban egy csillagászati tankönyvet. Nem kell a legújabbnak lenni, alapfogalmakról van szó…

– Ebből a magfúziós következtetésből azt is levonom,, hogy lövésed sincs, hogyan működik egy atombomba (a hidrogénbombát már nem is említem…)

 93. megegyszer (törölt) — 2009-10-26 10:29 

Emlékszem, gyerekkoromban az jutott nekem is esezmbe, amikor erről olvastam, hogy tényleg mekkora mázli, hogy ponbt oda esett, ahol senki nincs. Ma már tudom, hogy ez nam akkora kunszt, a föld nagy részén, bármennyire is meghökkentő európai szemmel, hatalmas területeken nem lakik senki.

De tény, hogy nagyon be tudja indítani az ember agyát, hogy hát pont ott történt, ahol senki nincs, és ha én akarnék valami nagyon titkosat csinálni, akkor ott csinálnám.

A belga hasonlat túlzás, hiszen a cikkben is említett 10 kilométerre lévő falu sem pusztult el…

Apropó, tudtátok, hogy Tesla gyakorta megfordult pomázon? Emléktáblája is van.

Pár éve talán az indexen volt balami, hogy megvan mégis a kráter, csak eddig nem vették észre, mert egy tó lett belőle…

 92. EÖ — 2009-10-26 10:28 

@eszkep: nem vitatok semmit, bár sokáig elfogadott állítás volt, hogy a levegőnél nehezebb tárgy nem emelkedhet fel.

de én el tudok olyasmit is képzelni, hogy elküldik az űrhajót és véletlenül talál életet, a véletlennek meg (majdnem!) mindegy hogy 2 billió bolygó van-e vagy 2,5 billió.

vagy hogy oly’ módon utazik, amit mi még nem értünk.

(például egy ősember is nézett volna a repülőgép láttán, pedig kozmikus időskálán nézve nem is olyan régen élt)

 91. someoneelse — 2009-10-26 10:28 

peetmaster – ott a pon!

:DDD

Egyetlen szó is elég ide: Inkvizíció

A hit erőszakos terjesztése, nem tartva tiszteletben a helyi kultúrát, vallást.

Tudósok máglyán való elégetése.

Gallilei-t is elítélték, mert azt merte mondani, hogy a Föld gömbölyű, Kopernikusz azt merte mondani, hogy nem a Föld a világmindenség közepe és a Föld a Nap körül kering.

Persze van aki ezt is megkérdőjelezi a mai napig is.

😀

 90. Walter Melone — 2009-10-26 10:27 

@eszkep:

Na most ezt jól megkaptam.

Taníts mester! Iszom a szavaidat!

Gyújts világosságot sötét kis fejeben!

 89. Lasombra — 2009-10-26 10:27 

előre bocsátom, hogy nem vagyok fizikus, és biztos vagyok benne, hogy sok nálam okosabb ember foglalkozott a témával, de én a feketelyuk/antianyag/tüköranyag hármast csípőből kizárnám.

próbálok okoskodni.

1. feketelyuk

ezek jellemzően nem mászkálnak összevissza. csillagok maradványai ugyebár, a csillagok meg szépen a helyükön vannak a galaxisokban. csillag-csillaggal az én tudásom szerint kétféleképp ütközhet: 1. egy iker-rendszerben egymásba zuhannak 2. két galaxis ütközik.

szerintem mindkettőt észrevettük volna.

2. antianyag.

egy antianyag csomó Földre érkezése meglehetősen problémás. az űr nem tökéletes vákuum, a Naprendszerünk meg pláne nem. ott azért ütközött volna pár részecskével, legkésőbb a légkörbe érve, ami elég látványos csinnadrattával járt volna.

arról nem is beszélve, hogy honnét jött volna ennyi antianyag? a Big Bang utáni bariogenézis során elvált az ismert univerzumban található antianyag sorsa (ha igaz a hipotézis).

aztán ott a hatás. anyag-antianyag találkozás egy elég bonyolult folyamat, papíron megvan kb, hogy mi történne egy ilyen annihiláció során, de tutit nem lehet mondani. soha nem csinálta senki (makroszinten).

mindenféle egzotikus részecske keletkezhet, de az energia zöme kb elszáll neutrínók formájában (ami nem oszt nem szoroz a pusztítás szempontjából), lesz egy halom foton, ami vagy megmarad vagy nem, meg egy raklap gamma-sugárzás, ami meg szuperforró plazmát okozhat. (ld köbö Hiroshima.)

ezek egyikét sem kidőlt faként képzelném. ráadasául az antianyagnak a talaj kikezdése sem volna akadály. lenne ott kráter bőven.

szerintem.

3. tüköranyag.

na ez már sci-fi a javából, ugyanis ezek a részecskék aztán tényleg csak elméletben léteznek. a logika meg a részecskefizika azt diktálja, hogy kell lenniük ilyeneknek, de még senki nem talált vagy csinált ilyet.

de tegyük fel, hogy van.

a bibi az, hogy még az elmélet szerint is a tükör anyag nagyon hidegen hagyja a “rendes” anyagot. ezek nem egy ligában fociznak, nincs sok interakció, mivel az erőközvetítő részecskéik (tükörbozonok) tökmások, mint a normál bozonok. (kivéve a gravitont, ami szintén elég obskurus jószág.)

szóval az elmélet szerint egy óriási tüköranyag bomba, még a hajunkat se nagyon kócolná meg.

nyugodtan javítsatok, ha tévedtem, eltévedtem, szívesen olvasgatok ilyesmiről, érdekes dolog.

 88. Gloria Mundi — 2009-10-26 10:26 

Nagyon érdekes cikk, és a képek fenomenálisak 🙂 A tudomány, na ez messze nem olyan egzakt, mint szeretnénk, még a természettudományok sem (a humámokról nem is beszélve, pedig az is tudomány, bár sokx el tetszenek felejteni), és van benne némi hit is. Persze sokkal szigorúbbak a kritériumok, amelyekkel tudományosnak nevezhető vmi, mint a vallás-babona kategóriába eső dolgok esetében. Viszont anélkül, h rengeteg mindent bizonyítás nélkül axiómaként elfogadjunk, mégiscsak hinnünk, bíznunk kell. Sajna ez van 🙂

 87. eszkep — 2009-10-26 10:25 

@Walter Melone: “Ha egy világűrből érkező objektum robbant fel, akkor ez gőzrobbanás volt, vagy magfúziós jellegű.”

Atyavilág… A sötétség határtalan!

Aki ennyire nem ismeri a fizikát, minek okoskodik???????

 85. EÖ — 2009-10-26 10:24 

@Styxx: jaja, és Antares-i származású szaloncukor volt, 599-el kezdődött a vonalkódja. 😀

 84. tiboru — 2009-10-26 10:23 

@Tóta W. Árpád:

Francba, pedig Lem az egyik kedvencem, de erről a művéről nem hallottam…

_szégyenkezik_

Köszönöm!

 83. Walter Melone — 2009-10-26 10:22 

A kérdést ott kellene elkezdeni megfejteni, hogy mi az ami a levegőben felrobbanva ekkora pusztítást képes okozni?

Ha egy világűrből érkező objektum robbant fel, akkor ez gőzrobbanás volt, vagy magfúziós jellegű.

Ha az utóbbi, akkor azt mi indíthatta be? Ha az előbbi, akkor hogyan lehetett akkora nyomást megtartani ami ekkora rombolásra képes?

 82. peetmaster — 2009-10-26 10:21 

@wmiki: nem kell ahhoz erőszak, az értelmesség magától is terjed 🙂

nekem a vallás az erőszak.

 81. eszkep — 2009-10-26 10:21 

@EÖ: “azt nem tudom, hogy miért hiszed azt, hogy minden UFO (ha van olyan) a te fejeddel gondolkodik.”

Ez alatt mit értesz???

– Vitatod, hogy “hagyományos” űrjárművel, nem lehet elérni a fénysebességet??? Márpedig így soha nem jutsz sehova!

– Vitatod, hogy 2 billió csillag van a galaxisunkban??? Még ha létezne is olyan “térgörbítő” módszer, amiről az emberiség még nem tud, akkor is inkább lottózni érdemesebb, mint elkezdeni véletlenszerűen utazgatni (akkor is, ha csak a nap-típusú csillagokat keressük fel)

 80. Tóta W. Árpád — 2009-10-26 10:21 

@Tóta W. Árpád: Ja, az Asztronauták c. műről van szó, megjelent az 5-ös Metagalaktikában.

 79. Adaptive-Biocinetic-Reactive-Ablative-QuantumArmor — 2009-10-26 10:20 

Nemere Időhajó c. művében a jövőből visszatérő emberi jármű okozta a galibát. Szerintem atomrobbantás eredménye volt, amit az 50-es években hajtottak végre, de a robbanás lyukat ütött az időben, és az energia egy része 1908-ban jelent meg. Talán éppen a Cár bomba volt az, és nem az történt, hogy felére vették a robbanó erejét az utolsó pillanatban – a felesleges mennyiség visszafelé sült el – az időben.

 78. wmiki — 2009-10-26 10:19 

@peetmaster: nem érvelek semmi nevében én csak egyszerűen tényeket közlök

amikből minden olyan következtetést von le, amit akar, ha valaki fanatikus hívő, akkor nyilván sértésnek veszi, hogy valaki más kritizálni merészeli a szent tanokat, de ez az ő gondja, kezeltesse magát

attól még a tény, tény marad:

a tudomány egy erőszakosan terjesztett hit

 77. Tóta W. Árpád — 2009-10-26 10:19 

@T3raYon: Igen, Lem kisregénye mindenképp ide való. Egy korai munka amúgy, 50-es évek, ennek megfelelően virtigli kommunista kurzusirodalom, de nem rossz. Úgy kezdődik, hogy sok évvel az utolsó tőkés állam megszűnés után kialakult a világkommunizmus, és a győzedelmes szovjet tudomány éppen kolonizálja Szibériát, ezen belül pedig egy bazinagy gép ássa felfelé és darálja a tundrát. Na és egyszer csak elakadnak a zúzókerekek, mert előkerül az űrhajó fekete doboza, amit aztán a leningrádi szuperszámítógép dekódol, és kideríti, hogy a vénuszlakók felderítője volt, akik bizony invázióra készülnek. Akkor elmennek a Vénuszra egy csillagrombolóval, nemzetközi személyzettel (a kapitány azért orosz), és látják, hogy ki van pusztulva az egész bolygó, mert ők nem érték el a világkommunizmust, és az imperializmus leatombombázta magát.

 76. mxplanet — 2009-10-26 10:18 

kedves Szerző ! A Nibiruról miért nem találok írást?

 75. ronnierocket — 2009-10-26 10:17 

Szerintem teljesen egyértelmű, hogy a fák voltak. A fák ugyanis intelligensek, csak mivel nem tudnak nagyon mozogni meg hangokat kiadni, ezt sehogy sem tudják a tudomásunkra hozni. Pár kivételtől eltekintve: pl. van egy ex-NASA-tag, aki pár kütyü segítségével beszélget a barackfájával.

Namármost, ha már egy csökött barackfa is tud beszélni, milyen szellemi képességei lehetnek azoknak a baszott nagy fenyőknek a végtelen orosz tajgán? Biztos vannak köztük szuperfák, akik a tudatukkal már az anyagra is hatni tudnak. Mivel azonban nincsenek érzékszerveik, és nem érzékelik a külvilágot, nem nagyon tudják, mit is csinálnak valójában, így történhetett meg, hogy szépen felrobbantották magukat.

 74. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 10:17 

@EÖ: Novoszibirszk és Irkutszk között található Krasznojarszk, ami az eseménytől nem volt túl messze, vasút járt már arra, távíró vonallal, tehát nem volt túl “civilizálatlan” a környék, csak gyéren lakott.

 73. peetmaster — 2009-10-26 10:14 

@wmiki: ha te hívőzöl, akkor nem használhatod a “tény” szót…

Ismétlem, az, hogy a _megfigyelhető_ _tényeket_ még nem lehet teljesen és ellentmondásmentesen megmagyarázni a _kigondolt_ elméletekkel, az nem jelenti, hogy a tudomány hit=hülyeség.

Te a vallás nevében érvelsz, ami aztán sokkal rosszabb, magyarázóképesség, meggyőző erő és főleg előrejelző képesség tekintetében.

 72. Fedor — 2009-10-26 10:10 

@Titus Pullo Urbino: Azért ennek olyan hatásai is voltak, amiket a Föld túloldalán is észleltek, szóval egy ilyen mérvű esemény max. az Antarktiszon maradt volna titokban, de talán még ott sem.

 71. EÖ — 2009-10-26 10:07 

@Titus Pullo Urbino: nem úgy mint a telekommunikációs nagyhatalom Szibéria esetében…

 70. EÖ — 2009-10-26 10:04 

@tiboru: ott voltam és csilis babot vacsoráztam. Kell még magyarázni a robbanás okát?? 😀

 69. Skunkworks — 2009-10-26 10:04 

Érdekes a téma és valóban sok dolog felmerül az emberben.

Ha valakit érdekel akkor ebben a filmben van erről is szó.

Ez alapján egy üstökös volt.

http://www.indavideo.hu/video/A_Kozmosz_-_4_resz

 68. wmiki — 2009-10-26 10:02 

@peetmaster: látszik, hogy nem értesz a tudományhoz

az elméletekre épül, anyag, fény, gravitáció, és energia elméletek vannak, amik még mindig nincsenek tisztázva, és ezek jó része ellent is mond egymással

aztán ezekre épül rá az összes “törvény”, amikor persze előbb-utóbb kiderül, hogy nem is igaz

vagyis a tudomány hit, ahogy a posztíró is ügyesen ráérzett

persze megértem, ha a hívők érzékenységét ez rettenetesen sérti, mint ahogy általában a tények

 67. EÖ — 2009-10-26 10:02 

@eszkep: azt nem tudom, hogy miért hiszed azt, hogy minden UFO (ha van olyan) a te fejeddel gondolkodik.

 66. thor80 — 2009-10-26 10:01 

Az ufo elmélet elfogadói szerint az objektum irányt is váltott, hogy lakatlan területen csapódjon be.

 65. Styxx — 2009-10-26 10:00 

@EÖ:

az olvadt szaloncukor-, mint a világűrből hiányzó tömeg alelméletet pedig a korabeli szagtanúk is megerősítik, ui még Portugáliában is észleltek karamella illatot.-)

 64. tiboru — 2009-10-26 09:59 

@EÖ:

Úgy könnyű, hogy ott voltál!!!

 63. EÖ — 2009-10-26 09:54 

több megoldás is van:

1. Antianyag üstökös és tüköranyag aszteroida ütközése egy UFO keltette gömbvillámban

2. Anti-tüköranyag és tükör-antianyag spontán evaporációja egy fekete lyuk örvényáramában.

3. Személyesen Orbán Viktor okozta a tragédiát.

de @peelou75: télapó-rénszarvas elmélete is életszerű :DD

 62. Malachi — 2009-10-26 09:52 

@ostván: ezen kívül érdekes még, hogy a robbanás középpontjában a fák nem dőltek ki, viszont az ágak nem maradtak meg, csak üszkös törzsek. Nagyon valószínű, hogy bármi is robbant, nem érte el a Földet.

 61. tiboru — 2009-10-26 09:51 

@kard2:

Lám-lám, erre céloztam a 6.) pont harmadik bekezdésében…

 60. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 09:51 

Mégvalami: a Föld felszínének cca. 80 %-án megtörténhetett volna úgy egy ilyen eset, hogy észre sem veszik, gondoljatok bele, óceánok, tengerek, hegységek, Ausztrális, Kanada, nagyterületű országok, és ehhez még jön a hírközlési elégtelenség, Dél-Amerikában, vagy Afrikában hiába történt volna ilyesmi, nem került volna be a hírvilágba.

 59. peetmaster — 2009-10-26 09:51 

@wmiki: a te nézőpontoddal az a baj, hogy már az alapjai sem elfogadhatóak. Ha hinni kell (vallás), akkor az nem tudomány. Önmagában az, hogy a tudomány nem tud (még?) mindent megválaszolni, nem bizonyítja, hogy hamis. Hitnek nevezni pedig nem elfogadható.

 58. someoneelse — 2009-10-26 09:49 

kard2 onnan nem érdekes, hogy a link címében szerepel a BULVÁR szó.

:)))

Tiboru – Mi vesto la giubba

😀

 57. someoneelse — 2009-10-26 09:48 

kard2 onnan nem érdekes, hogy a link címében a BULVÁR szó szerepel.

:)))

Tiboru: Mi vesto la giubba 😀

 56. wmiki — 2009-10-26 09:48 

@someoneelse: utóbbiban nem vagyok olyan biztos 🙁

 55. someoneelse — 2009-10-26 09:47 

wmiki láthatóan nem fogjuk egymást meggyőzni.

🙂

De tiszteletben tartom hitedet.

 54. kard2 — 2009-10-26 09:46 

Ez egy 2004-ben az indexen publikált teória:

index.hu/bulvar/tung0812/

Vélemény?

 53. tiboru — 2009-10-26 09:46 

@someoneelse:

Kacagj csak, bajazzó, amíg kacaghatsz…

😉

 52. someoneelse — 2009-10-26 09:45 

Tiboru – lehetséges, de leginkább mesterségesen előállítható, elméleti dologról van szó.

És a cikkíró tényként kezeli, hogy minden fekete lyuk atomnyi méretű.

Olvastam az Idő rövid történetét, tudom ajánlani mindenkinek akit érdekel a tudomány.

 51. tárhejj — 2009-10-26 09:44 

Jó volt 🙂

 50. kuglof76 — 2009-10-26 09:44 

Ide kapcsolódóan Szorokin “Jég” és “Bro útja” c. könyve kötelező olvasmány!

 49. Styxx — 2009-10-26 09:44 

@tiboru:

ksz a választ, de a Belgium-példálózásról elegánsan elterelted a szót:-)

 48. wmiki — 2009-10-26 09:44 

@someoneelse: én úgy tudom, hogy az evolúcióban kételkedők között is vannak tudósok, de nem kárhoztatlak

nyilván téged, mint elvakult hívő, ez az aprócska tény cseppet sem érdekel

egyébként ezekkel az “érvekkel” azt is mondhatnád, hogy a papság által hirdetett szent tanokat, csak a papok kérdőjelezhetik meg, mert a laikusok túl buták ahhoz, hogy megértsék…

 47. Shopping — 2009-10-26 09:43 

Tesla volt.

Én tudom, mondta nekem…

 46. someoneelse — 2009-10-26 09:43 

Eszkeppel kell egyetértsek.

Hacsak valamely, számunkra tökéletesen ismeretlen technikai megoldással nem operálnak a “látogatók”, akkor lehetetlen az egész.

És főként nevetséges mindent Földön kívüliekkel magyarázni.

 45. eszkep — 2009-10-26 09:43 

@tiboru: Egyrészt egyáltalán nem csapódott be, másrészt, ha mégis tengerbe csapódna be (nagyobb szögben lép a légkörbe), biztos tudnál róla…

Nem tudom, mit szólnál mondjuk 1 km magas, közel hangsebességgel száguldó szökőárhoz… Jó, mi magyarok konkrétan ahhoz nem sokat. (Minél magasabb a hullám, annál gyorsabb)

Ráadásul a légkörbe kerülő vízgőz éghajlatra gyakorolt hatása sem lenne lebecsülendő.

 44. tiboru — 2009-10-26 09:42 

@someoneelse:

A mikro fekete lyukak átmérője 10 a mínusz 30-on centi (legalábbis Stephen Hawking szerint).

 43. someoneelse — 2009-10-26 09:40 

Megjegyzem, magam is láttam olyan égi jelenséget, amit sehogyan sem tudtam megmagyarázni és elképzelhetőnek tartom, hogy nem Földi eredetű volt.

Kb. 150 méterrel a fejem felett (viszonyításnak a jegenyék és a ház teteje volt), tökéletesen hangtalanul két tárgy követte egymást.

Jól kivehetően tojás alakjuk volt, a fény forrása az aljuknál volt.

Léggömbök nem lehettek, ami az egyetlen értelmes magyarázat lehetett volna, mert annak is van hangja, valamint nem csinálnak olyat, hogy egyikük hirtelen kb. 3x gyorsabban elindul, a másik nem mozdul, majd felfelé tűnik el a tökéletesen felhőmentes égen a sztratoszféra irányában, kb. 5-6s alatt!

Nem mondom hogy Földön kívüli volt, de nem tudom semmivel sem magyarázni.

De az elrablós történeteken kacagnom kell.

 42. eszkep — 2009-10-26 09:39 

Ennyit “konspirálni” egy ilyen témáról…

Több mint valószínű (értsd legalább 99.9999%), hogy egy (nagydarab) meteor volt. Azért nem meteorit, mert annak az a kritériuma, hogy becsapódjon a felszínbe. Mivel (legnagyobb szerencsénkre) kis szögben lépett a légkörbe az említett “test”, nem csapódott be, hanem a légkörben nagyrésze elégett, majd a a maradványa robbanás keretében apró darabokra szakadt. Ezért nincs kráter.

Aszteroida nyilvánvalóan nem lehet, hisz ezek a kisbbolygó-övezetben keringő parányi, sziklás égitestek. Pályájuk a perturbáció ellenére nagyjából stabil, ellipszis.

Hogy a fekete lyukak, hogy kerülnek ide, elképzelni nem tudom…

Az antianyag nem fog a légkörbe érve “lángolni” és nem is található meg ekkora formában a világegyetemben.

A gömbvillám légköri jelenség (már mesterségesen is képesek “előállítani”), mérete, pusztítása összeegyeztethetetlen ezzel az esettel.

Az UFO témát nem fejteném ki, minden UFO-hívőnek el kellene olvasnia egy-két csillagászati könyvet a sok baromság mellett. Így képet kapna pl. a világegyetemben tapasztalható távolságokról. (ti. valószínűleg más égitesten is élnek (értelmes) élőlények, de elérhetetlen távolságban! Ha a galaxisunk méretét vesszük alapul, akkor, szinte mázli lenne, ha “csak” 1000 fényévnyire lenne a legközelebbi civilizáció. Ez azt jelenti, hogy egy “HELLO” üzenetváltás is (oda-vissza) 2000 évbe tellene…

A “térgörbítő” utazás hívői pedig nem számolnak azzal, hogy közepes méretű galaxisunkban 2 billió csillag található, tehát a véletlenszerű keresgélés is lehetetlen)

 41. hasznavehetetlen régensherceg — 2009-10-26 09:36 

@bolsh: olvass: hu.wikipedia.org/wiki/Meteor

egyébként mikor a meteorid, meteorit, meteor szavakat kitalálták még nemigen szaladgáltak tiszta vasdarabok az űrben meg űrszemetek.

 40. someoneelse — 2009-10-26 09:33 

Nem fröcsög szerintem senki, hacsak nem pont azok, akik szerint MINDENHOL UFO-k vannak.

Könyörgöm, itt nem arról van szó, hogy a Föld gömbölyű-e.

Vannak azért olyan bizonyságot nyert TÉNY-ek, melyek minden kétséget kizáróan igazak, tudományosan bizonyítottak.

Persze a tudományt mindig az vitte előre, hogy voltak tudósok, akik kételkedtek.

De valljuk meg, egyetlen komoly tudós sem fog UFO teóriákkal dobálózni, és nem hinném hogy csak a hírnevét féltvén, hiszen volt már a történelemben pár tudós, aki elmélete mellett kitartva a tébolyultság bélyegét kockáztatta.

Jókat mosolygok pl. azon a témán is, amikor az evolúciót kérdőjelezik meg egyesek.

Hozzáteszem, köztük sincs tudós…

 39. tiboru — 2009-10-26 09:30 

@Styxx:

A Föld felszínének szerintem csak (tíz)ezrelékekben kifejezhető hányada lakott; ezek szerint annak valószínűsége, hogy sűrűn lakott területre zuhan, olyan 0,01 százalék körül mozoghat.

Sacc volt, de nagyjából ez lehet a helyzet. Ha a világtengerekbe/re zuhan, lehet, semmit nem tudnánk róla, maximum egy kis cunami-emlék az emberiség történelmében.

 38. Szigi. — 2009-10-26 09:29 

azért az mekkora már, hogy kb. a Földön létező legjobb helyre esett, egy ritkán lakott ősmasszívumra.

 37. wmiki — 2009-10-26 09:26 

@peetmaster: de akkor miért terjeszti ez a tudomány nevű szekta az elméleteit megfellebezhetetlen igazságként állami intézményekben is, és miért fröcsögnek a primitív hívei mindenki másra, aki kételkedni merészel a szent hittételekben?

én csak ezt nem értem

 36. ragamust — 2009-10-26 09:25 

fasza a cikk.több ilyet.peace

 35. espadazo - Játékbolt: — 2009-10-26 09:25 

@hasznavehetetlen régensherceg: Pont ez volt a 2., amire gondoltam! 🙂

 34. someoneelse — 2009-10-26 09:24 

Nem feltételezve hogy mindenképpen ez az igazság, de a legvalószínűbb, hogy egy jég/porból álló üstökös, vagy aszteroida lehetett a tettes, a feljegyzések szerint pedig régóta tudott, hogy nem csapódott be, hanem kilométerekkel a felszín felett robbant fel, így becsapódási kráter, vagy anyagmaradvány természetes nincs.

persze a tudomány attól szép, hogy sokszor a tudósok sem értenek egyet és akkor felmerül a kérdés, kinek higgyen az ember, de azért a Tunguzkai meteor problémája a tudósok által eléggé általánosan elfogadott.

Persze mindig lesz olyan, aki szerint UFO lehetett, de ez komolytalan.

Mondom ezt úgy, hogy hiszek a Földön kívüli élet létezésében.

Egyébként nem tudom, hogy az adatok forrása mi, de sok pontatlanság van a cikkben pl. a fekete lyukakat illetően.

Atomnyi méretű fekete lyuk?

A jelenleg ismert legkisebb ilyen objektum is kb. húsz kilométer átmérőjű.

A fekete lyuk nem egyenlő a szingularitással…

 33. bolsh (törölt) — 2009-10-26 09:24 

@hasznavehetetlen régensherceg:

És minek neveznéd amikor jég érkezik az űrből?

Vagy vas?!

Esetleg űrszemét?!

 32. hasznavehetetlen régensherceg — 2009-10-26 09:21 

Amúgy szép leírás, szinte minden lehetőséget számba vavő. Szerintem sokakat izgat, hogy vajh mi történhetett ott 101 évvel ezelőtt, köztük engem is.

Most ötlöttem ki egy teóriát: A Szemipalatyinszki kísérleti telepen – a későbbi Szovjetunió idejében – egyidőben hajtottak végre kísérleti hidrogénbomba-robbantást és időkimozdítási tesztet a titkos időgéppel. Nos az elcseszett időkimozdítás az élesített H-bombát áthelyezte térben és időben a “ground zero”-val jelzett pontra 1908-ba. Máig tisztázatlan fizikai folyamatok miatt a tér-idő kimozdítás katalizátorként hatott a H-bombában létrejövő reakciókra, melynek következtében a bomba ereje nagyságrendekkel megnövekedett.

Kérem a nobel díjat :D.

 31. tiboru — 2009-10-26 09:21 

@muzzak.blog.hu:

Tudom, hogy ígéretekkel tele van a padlás, de TÉNYLEG lesz róla hamarosan…

_kezét a szívére teszi és esküszik_

 30. Titus Pullo Urbino — 2009-10-26 09:19 

Érdekes poszt, köszönjük. A történet különlegessége, hogy a tudományos elméletek ugyanazokból a minimális számú bizonyítékokból táplálkoznak, amiket a helyszínen találtak. Kidőlt fák, elégett szarvasok, úgy tudom, hogy más “idegen” anyag nemigen maradt a “robbanás” helyén. Érdekes, hogy ezekből a minimális bizonyítékokból ennyire eltérő következtetésekre jutottak a “tudósok”, bár szerintem egykettő “tudós” inkább csak elméleteket gyártott mindenféle bizonyíték nélkül. A középkorban a skolasztikus iskolának voltak ilyen ágai, olyan dolgokon vitatkoztak elméletben, amelyeket már a gyakorlat régen megoldott, például: hány foga van a lónak? Elkezdték a dogmákat megfejteni Aquinoi Tamás és más szerzők műveinek boncolgatásával, ahelyett, hogy belenéztek volna egy ló szájüregébe. A posztban megírt esetben is ilyet érzek, pár tudós nagyon elméleti síkra terelte a “vizsgálódását”, persze az összes másik elmélet szerzőjének folyamatos hülyézése mellett.

 29. espadazo - Játékbolt: — 2009-10-26 09:15 

@Nűnű: Na, akkor el kell mennem megnézni a helyet, hogy véleményt alkothassak 🙁

Persze csakis felületeset 🙂

 28. Fletchett — 2009-10-26 09:14 

Ne bantsatok @wmiki -t.

Szegeny felkegyelmeu. 🙂

 27. hasznavehetetlen régensherceg — 2009-10-26 09:11 

szerintem:

mind ugyanaz, csak az elhelyezkedése módosítja az elnevezését:

aszteroida: kő az űrben

meteor: űrből jött kő halad a légkörben

meteorit: földre esett űrből jött kő

ennyi 😀

 26. peetmaster — 2009-10-26 09:10 

@wmiki: bazmeg, annyi eszed neked is lehetne, hogy a tények még nem elegek, kell egy elmélet is, ami megmagyarázza az összefüggéseiket. Ezt meg még nem tudták megalkotni, talán nem elég a tény.

 25. Nűnű — 2009-10-26 09:07 

@wmiki:

“KomoJan”?

szerintem előbb tanulj meg helyesen írni. Mert leütni lehet karaktereket, de a j /ly cserét nem lehet elütésre fogni, azt valaki vagy tudja, vagy nem. Írástudó embertől, akinek blogja is van, ennyi azért elvárható lenne.

 24. Styxx — 2009-10-26 09:07 

Tiboru, ez a “ha Belgiumra esik, akkor mindenki meghal” rejtett euroszkeptikus kiszólás?:-)

Jó a poszt, gr. Engem speciel érdekelne, hogy mekkora a valószinűsége annak, hogy egy ilyen cucc (már ha nem irányított, mert “vegytiszta” természeti katasztrófa) milyen valószinűséggel zuhan a semmi közepébe, mint hál’ istennek ez is (bocs, rénszarvasok) vagy mondjuk Hong Kongra

 23. peetmaster — 2009-10-26 09:05 

 22. Thrasher — 2009-10-26 09:03 

még csak most talált ide a blogra ez a gyökér?

 21. Nűnű — 2009-10-26 09:03 

@espadazo:

A Nasa szerint ma a Föld felé tartó, potenciálisan veszélyes méretű égitestek kb. 10 %át fedezzük fel a becsapódás előtt, vagyis kb. ennyire becsülik a kutatók annak az esélyét, hogy egyáltalán előre lássuk. Volt is egy ilyen égitest nem is olyan régen (néhány éve) ami a Föld és a Hold között suhant el, és csak utólag vették észre.

1908-ban is voltak már távcsövek, de nagyságrendekkel kevesebb kémlelte az eget.

 20. T3raYon — 2009-10-26 09:03 

Kíváncsian vártam, hogy Stanislaw Lem műve, melyben ezzel a Tunguzka témával indít felkerül-e a listára? – hát nem 🙂

Igaz mai szemmel már kicsit (nagyon) elavult a verziója – ami nem jelenti azt, hogy kis tuningolás után ne hangzana emészthetőnek.

 19. wmiki — 2009-10-26 09:00 

“A tudományban az a szép, hogy a laikus végképp nem tudja, kinek higgyen; legalább ennyire képzett szakemberek cáfolják az üstökös-elméletet. ”

komojan mondod?

dehát a hívők szerint a tudomány tényekre épül, hogy lehetsz ilyen eretnek?

 18. Nűnű — 2009-10-26 08:59 

Az üstökös elsősorban jégből áll, némi porral, míg a meteorit és az aszteroida meg kőzetből. És ez nem mindegy, mert az üstökös jege elolvad, a kő meg esetleg megmarad.

Meteor: ami az égen száll;

Meteorit: ami leesett a földre.

 17. muzzak.blog.hu — 2009-10-26 08:59 

Nem feltételnül tartozik ide, de KÖVETELEK EGY KÜLÖN POSZTOT TESLÁRÓL!! 🙂

Ellenkező esetben tudatlanul és hibásan, el fogom őt nevezni a tudomány dart sidiusának!

 16. ostván — 2009-10-26 08:57 

Ezt az eseményt a nagyapámtól hallottam kicsi gyerekként, de akkor még nem értettem, miről van szó, de azóta is érdekel.

A leírtakból további kérdések merültek fel bennem:

– 6-10 másodpercig tartó robbanás: ilyen “lassú” explozíció gáz robbanására jellemző (pl a hidrogénnel töltött léghajók katasztrófája). De a elegendően magas hőmérsékleten a víz is felbomlik hidrogénre és oxigénre, amik aztán újra egyesülnek. Ez a lassúság nem utal antianyagra, vagy hasonló jelenségre.

– Hatalmas légnyomás keletkezett (kidöntött egy erdőt), de azok a fák (nagyrészt) nem gyulladtak fel. Ez a robbanás több km magasan lehetett.

– Földrengést észleltek több helyen is (A vasúti sínek károsodása is földrengésre utal). Ennek okát abban látom, hogy a földfelszínt egy hatalmas erejű, nagy felületre kiterjedő ütés érte (ugrásszerű légnyomásnövekedés = robbanás a légkörben).

– nem hallottam magyarázatot a hosszú, 4 órán át tartó mágneses viharra. Azt mi okozhatta? A jelenség egyik legfontosabb tényezőjének ezt tartom, ezt kellene megérteni!

– A légkörben végrehajtott robbanások hatása lefelé gyenge, felfelé sokkal erősebb hatást generál. A légkörben a robbanáskor keletkezett nagymennyiségű ionizálódott anyag, amely nagyrészt felfelé haladt, milyen hatásokat eredményezett?

Hol lehet ezekre választ kapni?

 15. Thrasher — 2009-10-26 08:57 

@Fedor:

jajó, részletkérdés, egykutya :p

 14. espadazo - Játékbolt: — 2009-10-26 08:41 

Távcső, meg csillagászok már akkor is voltak. Ha valami jött, nem hinném, hogy nem látta volna valaki.

Simán a romániai falurendező brigád próbanapját tartották meg, csak túl jól sikerült.

 13. Aradebil — 2009-10-26 08:41 

jó post,egy kis magyarázat,biztos lesz aki részletesebben leírja:

aszteroida: kisbolygó,Nap körüli pályára állt. bazinagy

meteor:”hullócsillag”,főleg kőzet,vas,jégtörmelék

üstökös: kicsit bonyolultabb felépítés(üstök,kóma),szintén Nap körüli pályára állt,csóvája a Nap sugárzása miatt van,a fejben lévő dolgok kezdenek megolvadni(főleg jég)

 12. odinn — 2009-10-26 08:36 

Na és Ciolkovszkij? Egy rakétakísérlet…? 😉

 11. Fedor — 2009-10-26 08:35 

@Thrasher: “ha kicsivel előrébb jár a Föld forgása, már a SZU nyugati, sűrűn lakott területén zuhan le”

Hát 1908-ban a SZU talán még Lenin fejében se létezett 🙂 Oroszország lesz az, úgy Szentpétervár magasságában. Vagy kicsit nyugatabbra haladva Finnország, Svédország, Norvégia, Grönland, Kanada, Alaszka…

 10. Arilian — 2009-10-26 08:34 

Hú ez nagyon kísérleti lehetett, még időgép is volt benne, ha náciktól származott 🙂

 9. Nakedape — 2009-10-26 08:26 

Jégaszteroida, miért maradt ki? még színházban is megy nálunk:)

 8. privateer — 2009-10-26 08:25 

W.A.Harbinson csészealj projekt tetralógiájában is felvetődik a Tunguzka esete (Phoenix, Millenium , A kezdet, Genezis, sorrend mindegy most).

Ott a Náciktól “megszökött” fickó első kísérleti csészealjainak egyike szenvedett balesetet.

 7. Tila. — 2009-10-26 08:21 

nice!

 6. peelou75 — 2009-10-26 08:16 

Ne feljtsük el azt az elméletet sem, amely szerint, mindössze annyi történt, hogy a Télapó, egy tesztüzem során megpróbálta kiszállítani az ajándékokat, ám a fizika törvényeivel még ő sem dacolhatott, és a közegellenállás miatt felhevült szán, izzó üstökösként zuhant a tajgára. Ez magyarázza a nagyszámú rénszarvas tetemet is. A szaloncukor maradványokat sajnos eltüntették a ruszkik…

 5. TetraB — 2009-10-26 08:12 

valahol azt olvastam, nagyrészben sima jégből álló meteorit lehetett, ami még a légkörben felrobbant, ezért is nincs kráter és semmi nyom.

 4. Thrasher — 2009-10-26 08:09 

ezt elfelejtettem:

rawstory.com/news/afp/Three_tonne_meteorite_stolen_in_Rus_08102007.html

ez is érdekes, hogy vajon ki tud/akar ellopni egy 3 tonnás kődarabot.

 3. Thrasher — 2009-10-26 08:07 

ettől az egésztől még mindig libabőrös lesz a hátam, ha kicsivel előrébb jár a Föld forgása, már a SZU nyugati, sűrűn lakott területén zuhan le (már ha ugye az űrből érkező cuccról van szó).

persze úgy legalább valószínűleg többet tudnánk arról, hogy mi a rák volt. :p

 2. oldboy — 2009-10-26 07:46 

ha hétfő, akkor konteó:))

 1. Fantomász — 2009-10-26 07:31 

Köszönjük 🙂 Korán keltem, hogy elsők között olvashassam a hétfői cikket:)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök