2011-02-18–07:00

A romániai „forradalom”

A közvetlen szomszédságunkban közel húsz évvel ezelőtt lezajlott (hol forradalomnak, máskor államcsínynek, esetleg népfelkelésnek vagy simán egy monstre titkosszolgálati műveletnek kikiáltott) események kapcsán a konteók széles köre áll a műértő közönség rendelkezésére. Mai posztunkban összefoglaljuk mindazt, amit az 1989-es romániai politikai fordulatról tudunk; pontosabban: amit tudni vélünk.

Jó szokásunkhoz híven pár mondatban rögzítjük azokat az előzményeket, amelyek ismerete fontos lehet a későbbi összeesküvéselméletek szempontjából. Előre is elnézést kérünk azoktól, akiknek mindez evidenciaként él emlékezetében, de az ő figyelmüket felhívjuk arra a (máskülönben valóban felháborító) tényre, mely szerint bolygónkon bizony élnek húsz-harminc évnél fiatalabb embertársaink is, akik (ha egyáltalán már a világon voltak) nem a tévék vagy rádiók előtt töltötték azokat a napokat.

1989 végét írjuk; az önmagát szocialistának nevező, úgymond népi demokratikus rendszer államainak jelentős részében felütötték fejüket a majdani többpártrendszer és a piacgazdaság első (törékeny) csírái. Alig fél évvel vagyunk a pekingi Tienanmen-téri események után, idehaza több tucat párt készülődik a szabad választásokra, Berlinben javában bontják a falat, Zsivkov Tódort Szófiában fenéken billentik, Gorbacsov ezerrel nyomatja a peresztrojkát és a glasznosztyot, miután az év elején kivonta a szovjet hadsereget Afganisztánból – Bukarest (és Románia) azonban változatlannak (és változtathatatlannak) látszik; a rákosista tempót is megszégyenítő Nicolae Ceauşescu (kommunista pártfőtitkár, államelnök, főparancsnok, meg még a Teremtő tudja micsoda egyszemélyben) feleségével, Elenával közösen vasmarokkal igazgatja a 21 milliós országot, főként a Departamentul Securităţii Statului-nak (Állambiztonsági Főosztálynak, röviden Securitate-nak, még rövidebben – mintegy becézve – Secunak/Szekunak nevezett) titkosszolgálatra támaszkodva.

Novemberben és december első felében szórványos tüntetésekre sor kerül ugyan Románia nagyobb városaiban, de ezeket olyannyira hatékonyan verik le, illetve torolják meg, hogy a diktátor december negyedikén el mer menni Moszkvába (a Varsói Szerződés tagállamai vezetőinek Gorbacsov által összehívott találkozója), majd december 18-án Iránba látogat.

December 16-án Temesváron (látszólag a szocialista rendszer elleni szervezkedés miatt kilakoltatásra és kényszerlakhelyre ítélt Tőkés László református lelkész támogatására) helyi felkelés robban ki, amit a hadsereg és a Securitate vérbe fojt, de a fogkrémet már nem lehet visszanyomni a tubusba.

December 20-án Ceauşescu hazatér Teheránból, szükségállapotot rendel el Temes megye teljes területén (előzőleg bekéri az öt évvel korábbi amritszári eseményekről a feljegyzéseket, mert komolyan fontolgatta, hogy indiai módszerrel izomból megoldja a temesvári problémát és katonai erővel elfoglaltatja a református templom környékét), majd 21-én (érthetetlen elővigyázatlansággal) népgyűlést rendel el Bukarestben, ahol beszédét a tömeg kifütyüli és a szónok kénytelen menekülőre fogni. Egy nappal később a felkelők oldalára átállt hadsereg elfogja a házaspárt, majd egy rögtönítélő törvényszéknek elnevezett testület (bohózatba illő, pernek nevezett eljárás után) mindkettőjüket golyó halálra ítéli, amit malacvágtában december 25-én délután végre is hajtanak, mintegy meglepiként, virtuálisan odahelyezve a két holttestet a román nemzet karácsonyfája alá.

A szórványos lövöldözések az állítólagos szekusok, terroristák, illetve az átállt fegyveres erők között még napokig folytatódtak (főleg a városokban), de a hirtelen, látszólag a semmiből előbukkant, főként egykori másodvonalbéli kommunistákból álló, Nemzeti Megmentési Frontnak (Frontul Salvării Naţionale) nevezett politikai szerveződés ideigenes kormányt alakít és két héten belül a kedélyek is lecsillapodnak; Vízkeresztre az ország 99 százalékán nyugalom honol.

Ennyit előzményi (tényleg nagyon rövid) összefoglalásként, és akkor most lássuk, hogy milyen találgatások folytak (és folynak a mai napig is) az események – vélt? – valódi hátterével kapcsolatban.

1.) A spontán népfelkelés/forradalom opció

Nem szeretném befolyásolni a kedves olvasókat, de feltételezem, hogy ez a verzió (amit máskülönben a hivatalos román álláspont húsz éve rendületlenül ismétel, függetlenül az éppen hatalmon levő pártok színétől) kizárólag arra alkalmas, hogy minden konteó-rajongó ajkára maximum elnéző mosolyokat csaljon. Egy olyan kőkemény diktatúrában, mint a nyolcvanas évek végének Romániája, azt feltételezni, hogy pár tucat (tényleg nem voltak többen…) lelkes demokrata utcai demonstrációja képes gyakorlatilag négy nap alatt „lángra lobbantani a forradalom tüzét a szabadságra régóta szomjazó, hősies román nemzet lelkében”… nos, ezt feltételezni minimum felhőtlen idealizmusra és gyógyíthatatlan romantikára enged következtetni, hogy a kifejezetten elmekórtani diagnózistól most eltekintsek. Ne is foglalkozzunk tovább ezzel, inkább haladjunk.

2.) A kommunisták belső puccsa volt

Sima, mezei, párton belüli leszámolásnak indult.

Amint azt már említettük, a második-harmadik vonal komancsainak (élükön az itt jobbra látható Ion Iliescu későbbi államfővel, egykori megyei főtitkárral, aktuálisan tán valami műszaki könyvkiadó igazgatójával, valamint az alul szemügyre vehető Petre Romannal, akiből miniszterelnök is lesz) elegük lett abból, hogy egyre távolabb kerültek a húsosfazéktól, ráadásul a Ceauşescun szemmel láthatóan egyre jobban elhatalmasodó paranoia és elmeháborodottság miatt egyikük sem lehetett biztos abban, hogy melyik reggel nem fog többé felébredni. A nemzetközi helyzet fokozódása (köszönöm, Virág elvtárs!) meg arrafelé mutatott, hogy ha ők nem lépnek, akkor előbb-utóbb a külföld (a Kelet és/vagy a Nyugat) fogja megelégelni, hogy Bécstől és Athéntől alig 550 kilométerre légvonalban egy kretén Észak-Koreát játszik.
Úgyhogy elébe mentek az eseményeknek: konspirációban, titkos kézfogásokban, felforgatásban, továbbá eszmetársaik likvidálásában a bolsik mindig nagyon pengék voltak; nem jelentett különösebb problémát a Secun és a hadseregen belül lévő szimpatizánsaik mozgósításával országszerte jó kis balhékat szervezni. Tőkés temesvári afférja különösen jól jött Iliescuéknak, arról nem is beszélve, hogy valaki közülük ajánlotta Ceauşescunak, hogy nagygyűlést kéne tartani, mert ott – világszerte elismert szónoki képességeivel – milyen jól lecsillapíthatja a forrongó fővárosiak százezreit…

Ha az az idióta (NC) akár csak alapismeretekkel rendelkezik tömeglélektanból, na meg a valódi helyzetet tükröző jelentéseket kap, azonnal agyon is lövette volna a tanácsost, mert ennél nagyobb marhaságot diktátor nem tehet (lásd még gyülekezési tilalom, mint a szükségállapotok első, elengedhetetlen lépcsője Buenos Airestől Pekingig). Ezzel szemben mit csinál? Elrendeli a bukaresti „szocialista öntudatú üzemi munkásság és a haladó értelmiség” összeverbuválását egy helyre, a főváros szívébe… No comment.

A hevenyészett tárgyalást követő kivégzést is azért kellett pikkpakk lebonyolítani, mert a Ceauşescu-pár roppant kellemetlen dolgokat tudott volna mondani, teszem azt a sajtó nyilvánossága előtt az új politikai elitet érintő egyes belső pártharcokról, külföldi számlákról, szívességekről, házastársi hűtlenségről, homoszexualitásról, pedofíliáról, gazdasági bűncselekményekről, emberölésekről, pénzmosásokról, Securitate-tagságról, KGB-múltról; Ceauşescu mindig szeretett mindent tudni az őt körülvevő elvtársakról (amivel mellesleg nem képez kivételt a politikusok között), amiben egy egész, elkülönített Securitate-részleg állt személyes rendelkezésére, a Centrul de Informare şi Documentare (Tájékoztatási és Dokumentációs Központ) szervezeti keretein belül.

3.) Az amerikaiak és a szovjetek által koordinált államcsíny volt

December másodikán és harmadikán (tehát a temesvári események előtt alig két héttel!) Máltán csúcstalálkozóra kerül sor Mihail Gorbacsov és idősebb George Bush között. A sok más egyéb mellett szó esik Romániáról is. Mindkét nagy ember egyetért abban, hogy Ceauşescut nem szabad tovább hagyni garázdálkodni, mert az egy dolog, hogy Castro Kubája vagy a Kim család Észak-Koreája dacol a nemzetközi trenddel és a jóízléssel, de (az akkor még létező) Szovjetunió határainál, végül is Európában nem megengedhető, hogy egy elmebeteg ezt művelje egy egész országgal.

Lepacsizták, hogy adnak még egy esélyt Nicolaenak, de ha nem érti meg az idők szavát, fenéken kell billenteni. A csúcstalálkozó után, december negyedikén (a többi bolsi vezetővel együtt) Moszkvába kéretik, ahol Gorbacsov négyszemközt is próbál vele szót érteni és kitapogatni, hogy mik a tervei. Ceauşescu reakcióiból egyértelművé válik, hogy sem a józan észre, sem a belengetett külföldi nyugdíjas évekre nem vevő, sőt: megfenyegeti Gorbacsovot, hogy vannak neki még barátai a nagyvilágban: ott van az Iráni Iszlám Köztársaság, a KNDK, egyes arab államok, a még mindig diákvérszagú Peking, Líbia, s mindezek kapva kapnának az alkalmon, hogy egy kis borsot törjenek Moszkva és Washington orra alá, különös tekintettel az akkor már eléggé előrehaladott állapotban lévő román nukleáris kutatások eredményeire.

Gorbacsov hümmög egyet, majd miután Nicolae felül az elnöki különgépre és visszatér Romániába, már veszi is a telefont és egy hosszú, kimerítő beszélgetést folytat amerikai kollégájával… Mindkét nagyhatalomnak megvoltak a maga emberei Bukarestben, akik a megfelelő pozíciókban (és a szükséges logisztikai és kommunikációs támogatással a hátuk mögött) megtették a szükséges intézkedéseket a „spontán népi megmozdulások” kirobbantására.

4.) A magyar titkosszolgálat kezdeményezte az egészet

Az, hogy a román politikai vezetés és a hivatalos, ceauşescui irány már a kádári magyar titkosszolgálat orrát is rettenetesen birizálta, nyílt titok. A proletár internacionalizmuson már rég túllépett magyar gumitalpú derékhad a nyolcvanas évek közepétől kezdve folyamatosan adagolta a fincsi, bennfentes romániai információkat a magyar politikai elitnek, amire a teljesen nyílt (és a külföldről is tökéletesen érzékelhető) olyan események is rájátszottak, mint a „szisztematizálásnak” és „településrendezésnek” becézett falurombolás, a Kárpátokon kívüliek tömeges betelepítése Erdélybe és a Partiumba, a román sajtóból ömlő, és nem is annyira rejtett magyarellenesség, satöbbi.

Végül 1989 nyarán az MSZMP illetékesei felvették a kapcsolatot Moszkvával (mert azért annyira nem voltak tökösek, hogy a Nagy Testvér véleményének kikérése nélkül bele mertek volna kezdeni egy ekkora játszmába), s miután Gorbacsov egy olyan kétértelmű választ adott, amelyet Budapesten „bátorító jelenlétnek” értelmeztek, belevágtak a tervezésbe. Az akkor még létező III/I (polgári hírszerzés) és a III/IV (katonai elhárítók) kapta a feladatot, amelynek kidolgozásához a III/II (kémelhárítás), sőt, egyes taktikai elemekkel és tanácsokkal az ezerszer elátkozott III/III (belső elhárítás) is hozzájárult.

Decemberben még megvárták a moszkvai VSZ-csúcs eredményeit (lásd 3. pont), majd december tizedikétől rácuppantak a Tőkés-vonalra (az egykori belső elhárítás egyházi vonalon mozgó emberei derekasat alakítottak), illetve mozgósították az egész romániai rezidentúrát. A Magyar Néphadsereg és a Román Hadsereg közötti, meglepően normális viszonynak komoly szerepe volt az egész lebonyolításában, na meg annak a ténynek is rengeteg köszönhető, hogy jelentős (valutában kifizetett) összegek landoltak román főtiszti és tábornoki zsebekben, és az átvételi elismervény aláírásához sem mindig ragaszkodtak a készpénzt vagy számlaegyenleget tartalmazó borítékokat átnyújtók…

És nemcsak a lóvé volt ám a mozgatórugó, hanem a legendás magyar vendégszeretet is: több tucatnyi magasrangú (civil és egyenruhás) román illetékes családját helyezték biztonságba Magyarországon (majd magyar közbenjárásra Nyugat-Európában) már december elején, felkészülve arra, hogy ha Romániában mégiscsak valami fekália kerülne a ventilátorba és a családfőt felnégyelve kiszögezik valamelyik bukaresti városkapura, legalább a hozzátartozók ússzák meg élve az egészet. Több magyar határőr találkozhatott akkoriban olyan négy-hat-nyolc fős családokkal, akik rendőri felvezetéssel léptek ki Hegyeshalomnál vagy Ferihegyen, valamennyien magyar útlevéllel rendelkeztek, de a bólogatáson és a szemmel látható kétszázas vérnyomáson kívül nem tudtak semmi mást produkálni, egymás között viszont románul pusmogtak.

A decemberi művelet során bizony gyakran alkalmazták azt a módszert, amit a szakirodalomidegen zászló alatti tevékenységnek” nevez. Ez semmi mást nem jelent, mint azt, hogy a román döntéshozó megkörnyékezésekor (teszem azt) a piréz hírszerző nem azt mondta, hogy én kérem a piréz fővárosból jöttem és román barátom, fogadd el tőlem ezt a szimbolikus borítékot, cserébe ezért meg ezért az információért, hanem bociszemmel (köszi, JoeP!) azt állította, hogy ő bizony valamelyik nyugatnémet, francia vagy brit szolgálat embere (elvégre mégiscsak másként hangzik egy MI-6 vagy egy BND, mint az, hogy a Piréz Hírszerzés…)

Persze nehéz elképzelni, hogy akkoriban egy ilyen előtt Budapest akarom mondani a piréz főváros ne egyeztetett volna (legalább informálisan) Berlinnel, Párizzsal vagy Londonnal – a cél elvileg közös volt, ugye. A NATO-tagság pedig csak a nagyon hülyék szerint nem került előzetesen semmibe. De ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz, úgyhogy lapozzunk.

Látjuk tehát, hogy az egész balhé egy nemzetközi titkosszolgálati okosság volt, amelyben (micsoda büszkeség öntheti el mindannyiunk szívét!) a magyarok játszották a főszerepet, hiszen mi ismertük a legjobban a terepet és nekünk volt a legjobb hálózatunk odaát. Csakhogy ezekkel a babérokkal nem nagyon lehet villogni, na meg memoárkötetben sem tanácsos szerepeltetni a történéseket.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mi itt csak az utca hangját tolmácsoljuk, az egykori híreszteléseket vetjük monitorra, úgyhogy ne tessenek bántani a posztírót, még akkor sem, ha véletlenül beletenyerelne egy-két, azóta is 90 évre titkosított információba! Köszi, a többszáz olvasó nevében is!

Na meg fiúk, csak nem csináltok magatokból hülyét azzal, hogy megzaklatjátok a bloggert..?!

5.) A zsidók voltak

Mindennek a hátterében természetesen a Moszad állt. Igaz ugyan, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek nagy kivándorlási hulláma után alig maradt zsidó Romániában (érdekesség: a romániai főrabbiról, dr. Moses Rosenről utólag kiderült, hogy nyugállományú Securitate-ezredesi rendfokozattal rendelkezett), de az a kevés, akik mégsem alijáztak, komoly befolyással rendelkeztek, na meg az USA mindig is támogatta Tel Aviv Jeruzsálem elképzeléseit. A moszadosok mozgósítottak mindenkit, akit tudtak (az idegen zászlós megközelítés hatvan éve az Intézet kedvenc fogásai közé tartozik, úgyhogy használták is gazdagon), tehát az utcai hangadók és koordinátorok, valamint a hadsereg és a biztonsági szolgálatok tagjai között bizony elég sokan voltak, akik (igaz, gyakran kerülő úton) a Moszadtól kapták a fizetésüket, na meg a célprémiumot.
A kivitelezés ezen forgatókönyv szerint is nagyjából megegyezik a többivel, nem is taglalom külön.

6.) A Securitate tervelte ki és bonyolította le

Igaz ugyan, hogy a román titkosszolgálat a Ceauşescu-rendszer legfontosabb támasza volt, és az is, hogy tagjai a kivételezettek közé tartoztak, de mindennek van egy határa. A Secu nemcsak vérivó szörnyetegek gyűjtőhelye volt ám, hanem ide (főleg a külföldi hírszerzési részlegéhez, a Centrul de Informaţii Externe-hez, hadrendi számán az UM 0544-es egységhez) csoportosultak azok a tisztek, akik nyelveket beszéltek, képzettek voltak, s akiknek mindezekért totális rálátásuk volt a nemzetközi állapotokra, ily módon összehasonlítási alappal is rendelkezve.

Nos, 1989-re ők már tökéletesen látták, hogy a szocialista rendszernek (legalábbis Európában) harangoztak. Mivel akadtak köztük hazafiak is, nyilvánvaló volt számukra, hogy minél tovább uralkodik a Ceauşescu-házaspár, annál tragikusabb helyzetbe kerül az ország és a nemzet, és a diktátor-páros által okozott (gazdasági és erkölcsi) károk egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek.

Jó pár szekus okostojás összedugta hát a fejét és nagyon alaposan, körültekintően kitervelték hát a forradalmat; még olyan apróságokra (?) is odafigyeltek, hogy a középtávú meteorológiai előrejelzések szerint december második felében a sok évtizedes átlaghőmérsékletet meghaladó fokok lesznek egész Romániában; márpedig az emberek egy mínusz 15-20 fokos hidegben nem szívesen üvöltöznek az utcán, forradalom ide vagy oda. És bizony 1989 decemberének közepétől egészen Karácsonyig a nappali hőmérséklet gyakran elérte a plusz 10-14 fokot, Temesváron éppúgy, mint Bukarestben vagy más nagyvárosokban…

Az ügynökeik, informátoraik új feladatokat kaptak (persze odafigyeltek, hogy senki ne tudjon többet, mint amennyire feltétlenül szüksége volt a feladat végrehajtásához). Még arról is gondoskodtak, hogy a népnyelv által már az első percektől „terroristának” nevezett, feketeruhás alakok mindig ott bukkanjanak fel és lőjenek egyet-kettőt a tömegbe, ahol a kedélyeket tovább kellett borzolni. Ezek a feketeruhások máskülönben nagyrészt a Romániában vendégszereplő külföldi (főleg arab országokból érkezett) fegyveresek voltak, akiknek egy csoportja nettó terrorista volt (köztudott Ceauşescu vonzódása például az Arafat-féle PFSZ-hez), akiket különféle legendákkal („ez csak egy életszerű kiképzés”, esetleg „ezek tényleg felkelők, elvtársak, és mi most a segítségeteket kérjük!”, stb.) arra késztettek, hogy tényleg lövöldözzenek a tüntetőkbe.

Pár, kevésbé jól képzett, másodosztályú „terroristát” a felkelők el is kaptak, meg is lincseltek azon melegében, és bizony tucatnyi tanú van, akik szent esküvéssel állították, hogy az elfogott feketeruhások egyáltalán nem románul könyörögtek az életükért, hanem valami furcsa, leginkább arabnak tűnő torokhangokon. Mások meg arab feliratot ábrázoló nyak-, illetve karláncokat is felfedezni véltek a szekusoknak tekintett merénylőkön, noha a hivatalos magyarázatok (főleg eleinte) a Securitate terrorelhárító különítményének, az USLA-nak (Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, hadrendi száma különösen kedves: UM 0666) a felelősségét hangoztatták (amit az egykori USLA-tagok torkukszakadtából tagadnak a mai napig – mondjuk ezt nem csodálom). A tényekhez hozzátartozik, hogy mintegy nyolc-tíz igazi USLA-st is meglincseltek csak azért, mert szomszédok, ismerősök felismerték őket az utcán, és tudták, hol dolgoznak…

Komoly szerep hárult a D (mint dezinformáció) Osztály kipróbált munkatársaira, akik hatalmas rutinnal mindig ott jelentek meg, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk és azokat a híreket dobták be a köztudatba, amelyek a háttérben álló összeesküvőknek a legnagyobb hasznot hajtották. Azt pedig mindenki tudja, hogy egy forrongó, az ideje nagy részét az utcán töltő, hatalmas hevület által vezérelt tömeg olyan kiváló táptalaja a (rém)híreknek, mint a langyos húsleves-kivonat a baktériumoknak. A dezinformációkat (vagy ha arra volt szükség: az információkat) egyfelől az utcán, másfelől (beépített embereik segítségével) a televízión és a rádión keresztül szórták, ismétlem: roppant professzionális módon.

7.) Nicolae Ceauşescu (és klikkje) önpuccsa volt

A román diktátor sötét volt ugyan, mint a Mariana-árok egy csillagtalan éjszakán, de elementáris, már-már genetikailag kódolt ravaszságát még halálos ellenségei is elismerték. Amikor Moszkvából visszajőve leült és kedvenc ételével-italával (friss orda, paradicsom, hagyma, kenyér és – előrehaladott cukorbetegsége ellenére – Cotnari-i félédes fehérbor) körülbástyázva magát elkezdte összerakosgatni a nagy, stratégiai kirakósjáték darabkáit, veszélyérzete őrülten csörömpölni kezdett: rájött, hogy nagyon gyorsan le kell lépnie.

Mivel tényleg érvényes meghívása volt több testvéri államfőtől (már említettük, de nem árt elismételni: Kuba, Irán, Észak-Korea, Líbia, meg még pár afrikai zsebdiktatúra), a legnagyobb probléma az volt: hogyan lehetne úgy elvarrni a szálakat Romániában, hogy utólag aztán lehetőleg ne keresse senki; sem őt, sem a 4-8 milliárd dollárra becsült magánvagyont, amely svájci, luxemburgi és karibi számlákon pihent.

Az ötletet a temesvári, Tőkés-féle balhé adta (amit – ha a hatalom akkor úgy dönt – körülbelül 48 óra alatt úgy le lehetett volna törni, hogy nyoma se nagyon marad). Taktikai-diverziós szakértőivel kidolgoztatta a „román forradalom” forgatókönyvét, beleértve a látványos, ugyanakkor nevetséges vád alá helyezést, a tárgyalást, valamint a kivégzés jelenetét is. A valóságban persze senkit nem végeztek ki, a sorkatonáknak álcázott kivégzőosztag a Securitate személyes testőrségi zászlóaljából verbuválódott. Mindenesetre tény, hogy az akkor a színjátékban részt vettek 80 százaléka két éven belül (ilyen-olyan okok miatt) elhalálozott: volt, aki autóbalesetben, mások hirtelen támadt rákban, volt olyan, aki öngyilkos lett, és vagy ketten nyom nélkül eltűntek.

Egyes hírek szerint alteregókat lőttek agyon, s az ő testüket tartalmazza az a két koporsó, amely fölött napjainkban már a Ceauşescu név olvasható a bukaresti Ghencea temetőben. A valódi házaspár pedig (kihasználva a decemberi zűrzavart) különgéppel elhagyta az országot, s (ha ugyan még életben vannak, elvégre Nicolae 1918-as, míg Elena 1916-os születésű) azóta is majszolják a bukott diktátorok (nem mindig kesernyés) kenyerét.

Kevesen tudják, de egy brit riporter, aki végigfotózta a decemberi eseményeket, azt állította (ráadásul eléggé nagy hangon, a szerencsétlen flótás…), hogy komoly pénzért sikerült megszereznie a házaspár perének és kivégzésének valódi felvételét (merthogy amit bemutattak a közvéleménynek, erősen cenzúrázott és megvágott példány volt). Ez a pasi december 28-án felült egy Bukarest-Belgrád viszonylatban repülő kisgépre, bőröndjében több ezer fotónegatív és (többek között) az említett filmfelvétel. A szerb fővárosban már várták (volna) a reptéren a brit nagykövetség munkatársai – vélelmezem, hogy a kulturális attasé, ki más…

A gépet azonban (amelyen rajta kívül csak a személyzet utazott) még román légtérben egy vállról indítható rakétával lelőtték. Nem volt túlélő, a fotók és a film megsemmisültek a tűzben, másolatról nem tudni.

Nos, ennyit erről és mostanra. Értékeljétek, hogy nem bontottam két részre a posztot (az az igazság, hogy nem mertem), és felhívásunk a régi: osszátok meg velünk élményeiteket, véleményeteket a kommentekben.

Kiegészítés: Mindenkinek, akit az átlagosnál jobban érdekel a romániai „forradalom” háttere, ajánlom a következő könyvet:

Mandics György: A manipulált forradalom (második, átdolgozott kiadás) – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2009., 663 pp., ISBN 978-973-7648-23-5.

A könyv gyakorlatilag egy regény, amely (körülbelül) 45 %-ban a (temesvári) szerző saját élményeit, 35%-ban történelmileg ellenőrzött tényeket, valamint úgy 20%-ban a belső összeesküvés-konteó alverzióit tartalmazza, felfűzve egy (már-már aggasztóan precíz és logikus) fonalra.

Ápdét: Jelen poszt kibővített, 10%-kal hosszabb verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , ,

155 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 155. walking — 2023-01-07 00:57 

@albu:

Bárcsak 2023-ban utolérnénk a ’89-es Romániát! Még a végén lehet akarnék is hosszabb távon maradni az országban…

 Visszajelzés153. A Román forradalom mezei, kommunista párton belüli puccs lett volna? - Igen de — 2020-04-11 18:42 

[…] eredeti cikk itt […]

 152. albu — 2020-03-30 10:34 

 151. albu — 2020-03-30 10:30 

Chrudinák Alajosról verziójára is kíváncsi lennék. Remélem, ügyvédi letétben ott vannak az emlékiratai. Isten nyugosztalja! https://youtu.be/7uOpqnn7wq8

 Visszajelzés150. A romániai forradalom, 1989 – Képválogatás – Napi Történelmi Forrás — 2019-12-24 17:13 

[…] beszélnek, mások titkosszolgálati provokációt vagy belső hatalomátvételt emlegetnek, így a konteósok is megtalálják csemegéiket a témában. Mai képes cikkünkben többségében a Fortepan archívumából válogatott képekkel […]

 149. titan — 2018-01-01 22:19 

Sziasztok.
Vegigolvasva mindent az interneten kutakodva bennem a kovetkezo kep allt ossze.Ceausecu elgondolasa az adossag visszafizeteserol nem volt rossz otlet, viszont a lakossag turokepesseget meghaladta, a sors ironiaja, mire visszafizette abban az evben megbukott, ha 10 evvel elobb kezd hozza , akkor meg mogotte all a nagy orosz medve es megussza 79-tol 89-ig egy adossag nelkuli Romaniaban nagy lehetoseg lehetett volna, lasd Kinat, persze nem egy idiotaval, akiket korrupt sajat zsebre dolgozo bagazs vesz korul.
Na tehat, ami tortenhetett.
Nyugat erdeke Romaniban es megcsinalni a demokraciat, vagyis gyarmatot csinalni mint a tobbi szoc.kom. orszagbol. A kolcson jo uzlet egyszer kell csak adni, a kamatot bezsebelni, vigyazni soha ne tudjak visszaadni az egeszet, gondolok itt az IMFre. Szoval Amcsik Oroszok osszeultek megkell demokratizalni a romanokat, Gorbacsov beszel Cauval, persze idiotaval nem lehet beszelni, fanatikus , maradnak a hatso sorokban levo komcsik akiknek mar nem marad a husosfazekban a nagy megszoritasok kozepette.
Iliescu lehet a fo iranyito, temesvari tunteteseket valoszinuleg nem ok inditjak el viszont latjak itt az alkalom, tamogatjak, mas varosokban is jon Bukarest. Csaut raveszik beszeljen a tomeg elott, ezzel legitimalizaljak az emberek osszejovetelet, hozza hu embereket megfelemlitik, a belugyminiszter ongyilkos lesz mert nem akar lovetni, vagy megolik mert lovetni akar? Stanculescut maguk melle allitjak, o az aki raveszi Csaut menekuljon, meg felsem emelkedik a helikopter elrendelik a legterzarat ne tudjon elmenekulni az orszagbol. Mindenki atall a tuntetok melle, ez gond akkor most ki ellen harcolunk, Csaut meg eletben kell tartan par napig amig harcolunk a terroristak ellen, nem szekusok ellen mert azok is atalltak. Kik a terroristak? Senki, nem is leteztek. Halottak onnan vannak, hogy pl. ilyen rendeleteket adtak ki a kulonbozo csoportoknak, katonaknak, elkuldik oket egy objektumhoz hogy terroristak elfoglaltak, az elozoleg odarendel katonaknak pedig azt mondjak vigyazzatok jonnek, a terroristak. Ezek meg szo nelkul agyba fobe lovik egymast, persze forradalmi birka nepet kirendelik, hogy nezze plusz tv egyenesben kozvetit. 3 napig megy ez, majd eldontik eleg Csaut kikell vegezni , erre gyoz a forradalmi kormany Iliescuval az elen. Ertsd semmi nem valtozik mindenki marad a helyen, kivegzik Csaut es feleseget, az orszagot atpasszoljak nyugatnak, a volt komcsik meg ugy meggazdagodnak, amirol Csau ideje alatt meg csak nem is almodtak.

 148. gigabursch — 2017-12-21 18:34 

@déjvid:
Az arab tavasz óta tudjuk, hogyha a CIA beleáll, akkor szinte minden lakosságot fel tud robbantani.

Épp a napokban merengtem el azon, hogy az egészet kívülről szervezték és hajtották végre.

 147. déjvid — 2017-12-19 22:13 

Egyértelmű, hogy 1989 decemberében, a forradalom idején az ország történetében egyedülálló összetettségű és mértékű katonai diverzió történt az új hatalom legitimálása érdekében – jelentette be hétfőn a nyomozás új eredményei alapján a legfőbb ügyészség katonai részlege.

Forrás: https://kuruc.info/r/3/180672/

A hétfőn nyilvánosságra hozott adatok értelmében az ország legfontosabb – a bukaresti, a kolozsvári és a jászvásári – egyetemei jogi karainak bevonásával egyértelműen sikerült megállapítani, hogy 1989 decemberében, a Ceausescu diktátorpár elmenekülését követően nem keletkezett hatalmi vákuum, a kutatásokból pedig kiderül, hogyan viselkedtek az új politikai és katonai vezetők, és hogyan igyekeztek hatalmukat a bel- és a külföldi közvélemény előtt legitimálni. Az ügyészség azt is közölte, hogy részben sikerült rekonstruálni az új vezetés legitimálását szolgáló, december 22-e este kezdődött katonai diverzió elemeit. „Bizonyos, hogy a diverzió létezett, több vonalon is összetett módon nyilvánult meg, és számos haláleset, sérülés és rongálás legfőbb oka volt” – szögezte le az ügyészség. Rámutatnak: a közvéleményt folyamatosan félretájékoztatták a köztévén és a közrádión, valamint a katonai távközlési rendszereken keresztül, ennek nyomán alakult ki a terrorfenyegetésről szóló országos pszichózis. Az is kiderült, hogyan továbbították a diverziókeltést szolgáló katonai parancsokat. Mint kiderült, Románia még 1987-ben importált olyan eszközöket, amelyek célja a gépfegyvertűz hangjának utánzása volt. Arra is fényt derítettek, hogy különböző diverziókeltési eszközökkel folyamatosan nyomást gyakoroltak annak a targovistei katonai egységnek a vezetőire, ahol a diktátor házaspárt fogva tartották, a legfelsőbb katonai körökből érkező parancsok pedig arra vonatkoztak, hogy végezzenek Ceausescuékkal, sőt három ízben is megpróbálták meggyilkolni őket.

A cél a hatalom átvétele és az új vezetők legitimálása volt

A legfőbb ügyészség tavaly novemberben emberiesség elleni bűncselekmények ügyében is nyomozást indított az 1989-es forradalom ügyében. Az ügyészség arra hivatkozva terjesztette ki, hogy az ország új vezetése számos ember halálához járult hozzá. A dossziéban található iratokból kiderül: az 1989. december 22-e után hatalomra került politikai és katonai vezetés számos személy megöléséhez, megsebesítéséhez, fizikai és pszichikai károsodásához, valamint szabadságától való megfosztásához járult hozzá, ami kimeríti a Büntető Törvénykönyv emberiesség elleni bűncselekményekre vonatkozó cikkelyeit. Az ügyészség szerint a vádak ilyetén kiterjesztését az is indokolja, hogy számos településen történtek áldozatokat követelő fegyveres incidensek, ami az előre megtervezettségre utalhat. A terv az ügyészek szerint az volt, hogy zavart keltsenek a fegyveres erők körében azáltal, hogy megosztották a védelmi tárca vezetőit, valamint hamis parancsokat, jelentéseket és információkat terjesztettek, hogy utcára szólították és felfegyverezték a lakosságot, hogy polgárháború látszatát keltsék, miközben valójában a védelmi és a belügyi tárcának alárendelt, vagy gyakran ugyanazon minisztérium alárendeltségébe tartozó egységek csaptak össze. A cél a hatalom átvétele és az új vezetők legitimálása volt. A terv érdekében a Román Televíziót is felhasználták, amely a pánikkeltő, gyakran hamis információkat tartalmazó közleményeket továbbította. Emellett a telefon-összeköttetéseket is megszakították, és az illetékes minisztériumok élére az új hatalomhoz lojális vezetőket állítottak egy pszichológiai és médiaháború előidézése érdekében, amely számos áldozatot követelt. Mint ismeretes, a legfőbb ügyészség tavaly indította újra a nyomozást, miután közfelháborodást keltett az ügy felelősök megnevezése nélküli lezárása. A mintegy ezer halálos áldozatot és több mint 3 ezer sebesültet követelő népfelkelés 1989. december 15-én kezdődött Temesváron, majd kiterjedt Bukarestre és több romániai nagyvárosra, és ennek nyomán bukott meg Nicolae Ceausescu volt kommunista diktátor.

(Krónika nyomán)

 145. tiboru — 2016-11-06 16:28 

És lassan a román hatóságok is beismerik, hogy az egész „forradalom” mindössze színház és púder volt:

http://foter.ro/cikk/20161105_1989_nem_volt_forradalom

 144. tiboru — 2016-11-06 16:27 

@déjvid:

Minimum mindkettő (szerintem)… és akkor nem is említettük azt a sok-sok tízezer márkát (később eurót), amiről előbb-utóbb szintén írni/beszélni fognak az illetékesek (legalábbis remélem).

 143. déjvid — 2016-02-25 15:41 

Az eredeti hivatkozás alatt már nem érhető el Adonyi Nagy Mária írása, itt igen: http://docplayer.hu/5440374-Adonyi-nagy-maria-elorzott-roman-forradalom.html

Érdekelne még, hogy Tőkés László valóban feleségverő gazember, vagy profi karaktergyilkosság áldozata, vagy kicsit mindkettő…? 🙂

 142. tiboru — 2016-02-24 08:51 

@albu:

Sajnos a gépem csak angolt tud 🙁

 140. albu — 2016-01-02 16:36 

Tele van újabban a háló 5 perces TVR-töriműsorral, amiből sok rész Csákubácsiról szól, meg a forradalomról. https://youtu.be/GQT-wHtrQek

Egy másik, România furată sorozat egyik része azt feszegeti, kik a forradalom haszonélvezői: de nem úgy, mint nálunk, hogy kik privatizáltak és vannak uralmon; hanem a forradalmi részvételük nyomán milyen anyagi előnyhöz, állami juttatáshoz jutottak. https://youtu.be/NT1e3Vwka4s

Kedves @Tiboru, kérlek javítsd ki az idézőjelet a címben angolról magyarra, már nem bírom nézni, köszi ; )

 139. maxx61 — 2015-12-17 12:41 

Érdekes összefoglalás.
Legvalószínűbb, hogy mindegyik elképzelés egy-két eleme reális, miközben gondosan ügyeltek arra, hogy a felületes szemlélő az 1-est lássa.
Ugyanakkor van egy előzetes mozzanat amelyet nagyon ritkán említenek meg: a román királlyal készített beszélgetés a magyar televízióban és az akkortájt nagy port felverő román nyelvű beszéd ennek végén. Ha jól emlékszem ez valamikor ’89 nyarán vagy kora őszén került adásba. Akkortájt közismert volt, hogy a román televízió szinte 0 műsoridővel sugároz, így a határok mentén fogható külföldi adásokat az ottani román lakosság is elég jelentős számban nézte, ezért ez a beszéd elég sok románhoz eljutott és elég nagy hatású volt.
Természetesen nem állítom, hogy ez hozzájárult egy spontán felkeléshez, de mindenképpen arra utal, hogy magyar hivatalos körök – hazai vagy idegen indíttatásra – részt vállaltak egy romániai felkelés kirobbantásában.
Tőkés László és Doina Cornea többszöri szerepeltetése ugyanebben a műsorban (Panoráma) is beleillik ebbe a képbe, de mindkettő elsősorban az erdélyi magyarság és a magyar-román együttélés tematikájához köthető, így egyik sem szólt annyira a románoknak, mint Mihály király.

 138. itanimulli — 2014-12-25 16:16 

Események: tip – 2+4+6 mixelve

Néhány dolgot továbbgondoltam, de nem kifejezetten az eseményekkel, hanem a kiváltó okokkal kapcsolatban:

1.Rakétatechnológi (nuke vagy nem nuke):

– Tegyük fel, hogy a románok nem saját ötlettől vezérelve kezdtek föld-föld rakétákat fejleszteni, hanem a baráti, fele-baráti államok (Líbia, Irán É-Korea, vagy bárki) hozzájuk outsourcingolták a fejlesztési feladatokat.

– A fejlesztés saját ötlet volt, de közben khm… komoly piaci érdeklődés mutatkozött közepes hatótávolságú ballistikus eszközök iránt olyan felek részéről, akik túlságosan fókusban voltak más gumitalpú szervezetek részéről és nem tudták volna feltűnés mentesen megoldani otthon.

– A SZU Románia közbeiktatásával hajtott végre technológoai transzfert a fenti államok és vagy szervezetek részére és így hitelesen mossa kezeit, ha kiderül, hogy újabb játékosoknak van komoly rakétafegyverzetük.

2. Államadósság

Abban az időben a szocialista országok nem úgy adósodtak el mint az államok manapság, nem a tőkepiacon, adták el nyilvánosan az államkötvényeiket. A tipikus fromája az volt, hogy a jóságos IMF közvetlen hitelt nyújtott a költségvetés vagy a jegybank részére.
Ha Csauék tényleg kicsengették az adósságot, az csűnyán lecsaphatta a biztosítékot az IMF-nél és John Perkins óta tudjuk, hogy ha egy kormány (mindegy milyen színű) nem az IMF kottájából játszik az ellen minden követ meg fognak mozgatni.
http://eurocaritas.hu/blog/item/john-perkins-egy-gazdasagi-bergyilkos-vallomasai

Nem tudom elképzelni, hogy a SZU vagy az USA pusztán a Csau Romániájában tapasztalható embertelen állapotoktól vezérelve döntöttek volna úgy (persze ha volt közük hozzá egyáltalán), hogy a nagy géniuszt küldik a levesbe.

 137. agathon — 2014-12-16 20:07 

Lehet, de! Ha Paksot eldurrantották volna a bocskik, őket is beterítette volna a nukleáris katasztrófa nyomán szétterjedő sugárszennyezés. Különös tekintettel arra, hogy az uralkodó széljárás a Kárpát-medencében északnyugati.

 135. gigabursch — 2014-12-16 09:27 

@h1jcsaba:
Ez nagyon kemény…
Hány megapixeles lehet a közönség a stadionban?
🙂

Elmerengtem azon, hogy hány hónapig állt a termelés, hogy minden táncos begyakorolja a dolgát.

 134. albu — 2014-12-15 22:28 

@whitebeard:
Köszönöm, a cikk igen érdekes.

 133. chilis — 2014-12-15 14:21 

A cikk szerint exhumálták a Ceausescu házaspár sírját. Az önpuccs verzió talán kilőve.
http://index.hu/kulfold/2010/12/09/ujratemettek_a_ceausescu-hazaspart/

 132. tiboru — 2014-09-28 08:50 

@h1jcsaba:

Ami szép, az szép 🙂

 131. h1jcsaba — 2014-09-27 23:31 

@tiboru:
Kedves Tiboru. Egy kis emlékeztető video, érdemes felidézni-,mert nagyon effelé haladunk-, ha világkormányunk lesz. Hál Istennek semmi sem tart örökké-
Tanulságos visszatekintés:
https://www.youtube.com/watch?v=FcHDDjcY_KY

 130. whitebeard — 2014-09-06 19:39 

@Rumcájsz von Jicsin: Köszi ez már megvolt!
Számomra a román katonai mozgósítás + atombomba+ rakéták jelentették az ujdonságot.
NC+nukleáris rakéta elég instabil elegynek tűnhetett.

 129. Rumcájsz von Jicsin — 2014-09-06 19:20 

@whitebeard:

Akkor ezt olvasd el:
Adonyi Nagy Mária: Elorzott román forradalom

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/8/8c/Terrorizmus.pdf

 128. whitebeard — 2014-09-06 19:11 

Érdekes anyagot találtam a témához, eredeti magyar gumitalpú jelentésekkel. Ha a negyede igaz,akkor több titkosszolgálatnak is komoly érdeke volt a beavatkozás!
http://index.hu/belfold/1989/2009/12/21/ha_nincs_a_forradalom_haboruzunk_romaniaval/

 127. András — 2013-09-23 22:15 

@sonaj:
Szerintem itt vannak a……… Pontok!!

 126. sonaj — 2013-09-10 15:29 

Most olvastam csak el, néhány nagyon érdekes dolgot találtam benne.
Én az eltévedt önpuccsot nem igen hiszem, nem NC jellemzője. Egyébként (bár én utáltam) nem hiszem, hogy buta lett volna. Aki ide tud kerülni, és ilyen sokáig ott is maradni, annak nagyon kell tudnia valamit. Ez minden vezetőre igaz. Ettől függetlenül a nézetei és a cselekedetei borzasztóak voltak.
Szerintem több összetevő vezetett a megbuktatásához.
1. Ambiciozus másodvonalbeli vezetők, akik nagyon szerettek volna már a húsos fazékhoz kerülni (Iliescu, Petre Roman) régóta várták már a lehetőséget. Valószinüleg összeszedték már a kapcsolataikat is.
2. Nyílván NC hivei (Secu) is érezve a világpolitikai változásokat, a szovjet támogatás megszűnését, elkezdték a jövőt tervezni a gazdájuk nélkül. Hűségük megfakult, támogatásuk gyengült.
3. A szovjet vezetésnek egyre kellemetlenebbek voltak a kis kommunista diktátorok. Szerintem nem szervezték meg a megbuktatásukat, de biztosan támogattak minden ilyen kezdeményezést.
4. A magyar és zsidó titkosszolgálat aranyos ötlet, de szerintem csekély szerepük lehetett, bár támogatták NC leváltását.
Mindezek szerencsés keveréke adhatta az alapot a változásra.
Egy dolog maradt ki szerintem a PÉNZ.
Az ambiciók felfűtésére, szekus szívek gyengítésére, szervezők lefizetésére nagyon sok pénz kell. Enélkül egyetlen forradalom sem indulhat be.
Sokáig nem értettem miért végezték ki NC-t. Ennél sokkal nagyobb disznóságokat is simán megusztak mások.
A libiai változásoknál, amikor fejbelövették Kadhafit, akkor ugrott be, hogy a nemzetközi pénzvilág (szabadkőművesek, Billenberg csoport,….) így figyelmezteti az országok vezetőit, mi fog történni, ha megsértik az érdekeit.
Ugyanis NC VISSZAFIZETTE Románia teljes adósságát. 1989 decemberében Romániának nem volt államadóssága. Amit nagy nehezen rátukmáltak, valamilyen előttem ismeretlen oknál fogva, valamilyen vita miatt mind visszaadták.
Már pedig a nemzetközi pénzvilág nagyon mérges, ha a fölös pénzét nem tudja jó kamatra kihelyezni. És nekik volt pénzük, szervezőkészségük és magas támogatóik.
Szerintem ők lövették le NC- t, hogy így jár aki visszafizeti az adósságát.
És az általuk akkor lefizetett román elit, azóta szorgalmasan veszi fel a hiteleket, mint sok más állam és költi el olyan felesleges dolgokra, aminek semmi látszata.

Vagy nem???

Szivesen látnék egy konteot az államok eladosódásáról, miért nem tudják megszüntetni, kikszervezhetik a háttérben.

 125. gamma — 2013-06-27 21:24 

A szovjet segítség egy akkor szovjet állampolgár ismerősöm szerint odáig ment, hogy I. a Moldáv Köztársaságból származó román anyanyelvű, román egyenruhás szovjet katonákat kapott a puccshoz.

 124. occy — 2013-03-27 15:04 

De, ha Adonyi NM írására célzol, abban épp az van, hogy ő nem hisz az ilyen “szia” meg “efbé1″-elméletekben. Pont azt írja le, hogy Iliescu vezényletével a katonaság hajtotta végre 22-től az egész terrorakciót.
(Aznap a katonaság felügyelete alá helyezték a szekut, milíciát is.)
Márpedig ez volt a látványos része a „román forradalomnak”, ez röppent világgá akkor.

 123. gigabursch — 2013-03-26 14:20 

@KAKAS:
Miért hinnénk azt hogy a „szia” meg az „efbé1” csak Közép-Amerikában meg a Közel- és Közép keleten képes bárkit terrorizálni.
Anno jó apám is a kezdeti felbuzdulás után ezen merengett, meg azon, hogy hirtelen senki jóskák milyen tempóval tűntek fel a képernyőkön. Származásukat meg ne is firtassuk…
Üzlet volt ez a javából

 122. igazitrebics — 2013-03-26 11:40 

@occy:
Miután beírtam, hogy nem, pár óra múlva már ott volt és el is olvastam!!
Hááát igen! Büdös volt ez első perctől kezdve!

 121. occy — 2013-03-26 11:23 

De, már aznap este jóváhagyták!

Szóval: Wikipédia, Adonyi Nagy Mária szócikk, Terrorizmus szó (az utolsó bekezdésben).

 120. igazitrebics — 2013-03-22 16:26 

@occy:
Még nem! 🙂

 119. occy — 2013-03-22 16:05 

Ha a Wikipédia Adonyi Nagy Mária szócikkében rákattintasz a Terrorizmus szóra, ott van, remélem, már látható, olvasható.

 118. tiboru — 2013-02-01 21:24 

@occy:

Igen, kérjük szépen!

 117. occy — 2013-02-01 20:35 

Véletlenül tudom, hogy egy bukaresti magyar újságíró(nő) ott volt 89. december 22-én a TVR székháza előtt, és nemsokára felteszi a honlapjára azt az anyagot, amit nem sokkal azután írt róla.
Érdekel még benneteket a téma?
Linkeljem majd be ide?

 116. outatime — 2013-01-07 04:57 

ohhh, iliescu lepaktalt csauval, a karparok geniusza tartotta is a „tervet” mert volt minden csak hulye nem, a penze svajcban volt, erezte hogy itt az ido, par ev egy luxusbortonben a csenturan es utanna mint marci hevesen valahol a svajci alpokban vagy del-franciaban….DE… ami lemarad a videorol az az hogy a felesege kovetelte hogy hivjak oda iliescut, kezdte kiboritani a bilit, persze helyszinen volt a kesobbi elharitas elso embere aki latta hogy itt a B terv jon es mar vittek is az udvarra oket….

de nem hinnem hogy ez titok barki elott.

csak szolok mennyire bejott volna a terv: mai adatok szerint csau tetszesi indexe 87% —- kb mint az aradi 13 vertanu utan a hulye magyar 35 ev mulva mar ferencjozskaapankozta a csaszart… a nepek kollektive mind hulyek, erre minidg lehet majd alapozni a jovoben is.

 115. KAKAS — 2011-06-16 10:55 

Az egész Román forradalom egy megrendezett dolog volt szerintem.
(valszeg az 56-os magyar is)
Amikor „valaki forradalmat robbant ki” nagyon tudnia kell kontrollálni az eseményeket.
De! az, hogy az egész cirkuszt, TV lánc közvetíti egész románián keresztül a tv mikro átviteli láncon az kész röhely!
Elég egy átjátszó állomást elfoglalni ,vagy kilőni az antennáját ,akár több kilométerről is és vége az intervíziós közvetítésnek.
Nekem is kellett egy két nap ,mire az eufóriától szabadulva rájöjjek arra ,hogy az egész egy műbalhé! Aztán nem is néztem az egészet „élőben” tovább, csak naponta egyszer, esetleg az összefoglalót.

– ezzel nem állítom azt , hogy a nép nem akart változást, nem „csapódtak” az eseményekhez önzetlen „balekok” ,de az új hatalom mindenképpen uralta az eseményeket!

Összefoglalva: egy irányított, kontrollált dolog volt az egész!
Minden bizonnyal titkosszolgálati, nagyhatalmi egyeztetések előzték meg az eseményeket.
Egy ilyet szenvedő alanyként átélni nem lehet könnyű a nem „beavatottak” számára!

 114. 179285 — 2011-02-19 11:18 

Emlékeim szerint „predator18”-cal szemben giovanni (jancsi vagy ion) sikítóan agent provocateurnek tűnt. Egy öreg orr megérzi az ilyet. Mellesleg többen is vannak itt…

 113. 178996 — 2011-02-19 00:47 

[tomgordon](#11183507):

De, igazad van, figyelmetlen voltam. És tényleg furcsa ez a giovanni18…

 112. 179285 — 2011-02-18 15:12 

[tomgordon](#11183507): végülis mindegy, legyen vele boldog, akinek szüksége volt rá, csak a konteo kedvéért tettem szóvá…

 111. tomgordon — 2011-02-18 14:46 

[miamai](#11183218): [tiboru](#11183264):
Nem a 87 hsz.-re gondoltok?Igaz ott „predator18” a név,de a tartalom az egyezik!
A viszontválasznál pedig mindíg a „giovanni18” a hívatkozás!

 110. 139565 — 2011-02-18 13:49 

2+5 volt, esetleg a 6 közreműködésével. 🙂

 109. 179285 — 2011-02-18 13:33 

[tiboru](#11183264): pedig még hány ötletem lenne…..

 108. 178996 — 2011-02-18 13:09 

[miamai](#11183218):

Én biztosan nem töröltem, sőt, még emlékszem is rá… Ártatlan komment volt: a hozzászóló azt mesélte, hogy őt hogy hurcolták meg Romániában, és hogy még a forradalom után is naponta (asszem…) jelentkeznie kellett tán az őrszobán, mert egyszer látott valami furcsa rakétákat (?), amelyek valami titokzatos pályán mozogtak – vagy valami ilyesmi…

Tehát nem én töröltem, az viszont lehet, hogy ő később megggondolta magát és kérte a régi hely főadminjait, hogy töröljék a kommentjét.

Más verzióra most nem is merek gondolni.

 107. 179285 — 2011-02-18 12:44 

Nocsak, nocsak! Felfedeztem, hogy egy még a régi szobában írott komment(elő) hiányzik! @giovanni18
Először itt hivatkoztak rá: 88. Kara kán (Válasz erre)
2009. 12. 28. 16:23 @giovanni18

Bár elég mérges válaszokat kapott, lehet, hogy nem is a házmester, hanem a bloggazda törölte?

 106. 178996 — 2011-02-18 12:22 

[ScoTTThun](#11183130):

Nem tudom, de most kaptam utasítást rá, és én sohasem kérdezek vissza.

 105. 178996 — 2011-02-18 12:21 

[Szalacsi_Dezso](#11182825):

Jól emlékszel; nem is olyan régen (2010 nyarán) megállapították, hogy a sírban „nagy valószínűséggel” (!) a Kárpátok Géniuszának teste található, de Elena olyan rossz állapotban volt, hogy őt nem sikerült azonosítani.

Mondjuk azt nem értem, hogy hogy lehetett annyira eltérő a két holttest állapota, ha valóban mindkettőt ugyanakkor végezték ki és egymás mellé voltak temetve…

Egyetlen Ceaușescu-gyerek van még életben: Valentin (1948), aki magfizikus, Bukarestben él és dolgozik, és nem nagyon politizált 1989 előtt sem. Ő volt a Steaua focicsapat első embere 1989-ig. A második házasságából 1996-ban született egy gyereke, tehát nem elveszett ember 🙂

 104. ScoTTThun — 2011-02-18 11:44 

Inkább azt a kérdést teszem föl hogy vajon miért lett ez a történelmi esemény MOST publikálva? Ismét..
🙂

 103. 179505 — 2011-02-18 09:06 

Volt egy könyv „Secu terroristák Magyarországon” Nemes István írta. Akkor 91-ben nászúton csak azért vettem meg, mert nemerének olvastam a szerzőt ő meg nagy kedvenc volt/van). Jó kis regényes konteó történet az is.
Utóbb nem volt valami DNS vizsgálat, ami bebizonyította, hogy mégis Csau-ék fekszenek a sírban? Valamire mintha emlékeznék. De lehet, Petőfivel keverem.:-) Mert talán még egy gyerekük él. A leghíresebb Nicu pár évvel később szintén a „mennyei kávézóba” költözött májcirrózissal. Ha jól tévedek…

 102. jujdejo — 2011-01-12 20:48 

köszi a posztot, jo volt olvasni

en akkoriban altalanos masodikba jartam, Nagykarolyban(gyk. hatarmenti, többsegeben magyarlakta varos, 6 kilometerre hataratkelövel…), a suliban elmaradtak az orak, arra oktattak hogy este ha lövöldöznek akkor hasra fejet le, meg hogy mi is az a kijarasi tilalom, meg elsösegely meg ilyenek…

suliba menet tele volt a varos a jarda mellett kekszet ropogtato felfegyverzett fekvö katonakkal, de annyira nagy feszko nem volt…mondjuk anyamek rögtön kilakoltattak az addig utcara nezö szobambol, es betanitottak hogy senkinek egy szot se, semmiröl.

este meg lattuk a tvben hogy mi is van, a magyar tvben a magyar verziot, hogy a magyar titkoszsolgalat jelentese szerint a romanok meg akarjak mergezni több magyar nagyvaros ivoizkeszletet, a roman tvben az ment hogy a magyar hadsereg keszenletben all a hatar menten…valahol meg kipattant hogy Ceausescu kesziti az atomot temesvarra…

szo ami szo, hogy a közeli hataratkelö(csanalos-vallaj) fele vezetö utolso hidat „felszereltek” eleg rendesen…

soha nem felejtem a karacsonyi euforiat, meg a tv közvetitesek alatti pisszenesi tilalmat…

 101. Circus — 2010-11-05 09:10 

@Kirani: ezzel az egész konteós játékkal az a baj, hogy az ember már tényleg azt sem hiszi el, amit a saját szemével lát (persze, ez a kifordult világ is így működik alapból, de ez már mélyfilozófia…:) ).

Főleg most, hogy már a fotosopos képeket is lehet fotosopolni és kb 2 perc feltörni bármilyen komolyabban őrzött adatbázist és nekiindítani bármilyen dezinformációs zuhatagot bárhonnan és bármiről. Nesze neked Információ Kora…

És hogy megkavarjalak: ugyan szerintem is ott lezárult az említett házaspár sorsa, de ugye benyugtatózott meg agymosott embereket azért lehet ‘kiképezni’, lásd mandzsúriai ‘jelölt’… Ha már konteózunk. 🙂

 100. Kirani — 2010-11-04 12:25 

@Lilapulcsis: A mondat utolsó részében ott a válasz: Már ha igaz :-).

Egyébként az origo cikke szerint „kétséget kizáróan megállapították”, míg az indexen azt írták, „nagy valószínűség szerint” Ceasescu holtteste fekszik a sírban. Gyanús, gyanús…

Akkoriban sok pletyka keringett arról, hogy vajon a diktátor házaspárnak hány alteregója is van – állítólag több is akadt. Szerintem ha az derült volna ki, hogy csupán hasonmások nyugszanak a sírban, azt nem hozták volna nyilvánosságra, csak a szűk családdal közlik. Újabb húsz év múlva jöhetne egy mai laboros felkavaró vallomása az adatok kötelező meghamisításáról :-))

(Ez csak elméleti boncolgatás részemről, mert én abban hiszek, hogy valóban őket végezték ki 1989-ben. Olyan bárgyún viselkedni, ahogy azt ők tették a „tárgyaláson”, más nem képes. Főleg, hogy addigra tudott volt, hogy ennek bizony golyó lesz a vége. Azt pedig egy hasonmás nem fogja felvállalni. Bár ez a hitem messze nem bizonyítja, hogy valóban ők vannak a kérdéses sírban eltemetve).

 99. Lilapulcsis — 2010-11-04 09:54 

@Circus: na, megelőztél 🙂 mennyi teóriát kizártak ezzel…már, ha igaz.

 97. Len-Che — 2010-08-21 15:20 

Az ilyen konteókban nagyon magasra ivelhet a lehetőságek / megtörténtek szintje, de amikor – esetleg – konkrétan kisül valami, gyenge dolgokat találunk… Bizony egész decembert a TV előtt töltöttük, fel is vettem a hangot, de évek mulva csak zúgott a kazetta…made in RU. És Miamai: Romániában még MA is becitálják a 20 éve féllábú nyugdijast, felülvizsgálatra!! 2010-ben!! Ha nem érkezett megy a tüzérkatona nevére a lemondó parancs -és ez 99% – akkor a rendőr haláláig ment volna a tortúra ( a delikvens halála nem számit, a rokonság felveszi a postát…). ÉS EZ NEM VICC .,..

 95. Lilapulcsis — 2010-04-06 21:09 

@bébarabás: A Szekusok épp, hogy tudták mi vár rájuk, ha megbukik a rendszer, ami viszont közel volt…ha visszaolvasod ez is benne van 🙂

 94. miamai — 2010-02-05 15:48 

@giovanni18: Nem baj, minden rendben…

Ez amúgyis a konteoblog…

 93. predator18 — 2010-02-05 12:45 

@NagyTeve:

Amióta rá találtam erre a blogra élég sokat olvasgatom és azért, hogy finoman fogalmazzak NEM az ényém az egyetlen valószerűtlen bejegyzés. De tudod ami neked valószerűtlen az másnak lehet, hogy a valóság.

 92. predator18 — 2010-02-05 12:38 

@miamai:

John! És nem tévesztettem sem év10edet sem házszámot. Azt pedig, hogy mi átlátszó az idözitésben azt nem értem, de lehet,hogy én vagyok a hülye, az mindent meg is magyarázna. De az is lehet, hogy beteges képzelgő vagyok, habár a hangok a fejembe nem ezt mondják.

 91. miamai — 2010-02-04 21:06 

@giovanni18:

Jancsi! vagy Ion! nem tévesztetted el az évtizedet? vagy a házszámot?

Kicsit átlátszó a bejegyzés időzítése!

 90. NagyTeve — 2010-02-04 18:01 

@giovanni18: amit te mesélsz annyira valószerűtlen, hogy nagyon. Volt ott valami más amiért téged a rendőrségen faggattak. Ami persze magánügy … lenne, ha nem pakoltad volna ide ki.

 89. predator18 — 2010-02-04 16:58 

Hát pedig ha hiszed ha nem, én bizony minden hónapban be kellet menjek a rendőrségre és bizony amikor Magyarországon dolgoztam, minden hónapba haza kellet menjek mikor otthonról értesitettek, hogy meg jött a „behivóm”. Annyi azért még hozza tartozik az igazsághoz, hogy a végefele, talán az utolsó 3 évbe, már a helyi rendőrségre kellet menjek, és ott már nem volt kihalgatás csak 1 jelentkezés és mivel egy kis községben élek ahol mindenki ismer mindenkit, még a rendőrt is, tehát akkor már lehetett variálni, például valaki a családomból aláirta a papirt ha én nem tudtam megjelenni. Én is tudom, hogy hülyeség az egész, de Románia az ilyen hülyeségek országa.

 88. Kara kán — 2009-12-28 15:23 

@giovanni18:

Amit láttál azok nyilván kis hatótávolságú légvédelmi (föld-levegő) rakéták voltak.

Románia a 80-as években amúgy középhatótávolságú rakéták fejlesztésébe is kezdett, de hogy mennyire jutott el, arról én keveset tudok.

A nagy titkolózást a te esetedben annyira nem is értem, egyébként is én nem sok értelmét látom a rakéták fix telepítésének, mert műholdról bemérik a helyüket, és könnyen kilőhetik őket. Sokall jobb ide-oda mozgatni a cuccot. Persze, ha bazi vastag bunkerben vannak, akkor nem olyan könnyű a kilövés.

Az, hogy neked 2001-ig, tehát több, mint 10 éven át havonta meg kellett jelenned a rendőrségen, eléggé hihetetlennek hangzik.

Mi van akkor, ha külföldre távozol?

 87. predator18 — 2009-12-25 13:40 

Nekem is van 1 történetem a román forradalomról.89′ decemberében katonai szolgálatot teljesitettem egy kelet-romániai légvédelmi bázison illetve akkor még nem tudtuk,hogy légvédelmi bázis mert a radar antenák és a légi irányités épületén kivül csak a mi laktanyánk volt a bázis területén.Nekünk sorkatonáknak a bázis védelme volt a feladatunk, magyarul örségbe áltunk a kapuknál illetve járöröztünk kutyákkal a drotkeritéseken belül.Aztán december 15én 3 társammal pont kutyás szolgálatot teljesitettünk amikor megszolaltak a légvédelmi szirénak mi az ilyenkor használatos protokol szerint vissza indultunk eligazitésra. Az eligazitás alatt viszont arra lettünk figyelmesek, hogy a helikopter leszálónak használ tér és a közeli domboldal alol rakéta inditó álványok emelkedtek ki. Az eligazitás végere már le áltak a szirénak és mindenkit vissza vezényeltek a possztjára.Akkor azt hittük csak gyakorlat de a radarszobába ört álló társainktól megtudtuk, hogy vadászgépek lépték át a légteret a szovjetunió felöl. Még aznap meg érkeztek a fejesek tisztek,secusok és 2 szakasz katona TAB csapatszálitokon. Ez a forgatokönyv meg ismétlödött még 19,20 és 23án is de egyszer se lötek ki rakétákat. A leszerelésünkkor aláirattak velünk egy papirt mi szerint a katonai szolgálat alatt látottak ki adása álam ellenes bűncselekménynek minösül, az ismeröseim közül senki sem kapott ijet. Egészen 2001 márciusáig minden honapban kaptam 1 levelet ami felszolitot, hogy jelenjek meg a megyeszékhely rendörségén, ahol civil ruhás emberek faggatak, általában 2 orán keresztül arról, hogy nem kerestek-e meg furcsa személyek, nem kérdezösködötte valaki a katonaságomról stb

 86. Kara kán — 2009-12-23 01:02 

Érdeeks ez a poszt. Olyan, mint a lecsó.

Főleg az érdekes, ahogy egyesek a hiányzó űrt kitöltik mindenféle fantáziával, konfabulálnak, ahelyett, hogy utánanéznének az eseményeknek, és használnák a józan paraszti eszüket.

(Gondolok AdaChaleh posztjára is)

 85. thor80 — 2009-12-23 00:34 

@d3user: ez érdekesnek hangzik. Lehetett atomtöltet az országban, vagy legalább közel jártak a hozzávalók beszerzéséhez.

Ahogy hallottam, a román vezetés akkoriban meg volt gyôzôdve a 3+4-es változatról. A temesvári forradalmat magyar diverziós akciónak látták, erre enged közetkeztetni Ceausescu december 20-ai tévés beszéde is.

Elképzelni nehéz, mi lett volna, ha a románok rendelkeznek atomtöltettel és be is vetik azokat szomszédos „ellenséges” államok ellen.

 84. d3user — 2009-11-20 09:17 

„Ceaucescu elszólta magát Grósznak, hogy atombombája van Romániának.”

én ’87 körül voltam sorkatona Romániában egy szigorúan titkos alakulatnál. Ballisztikus, föld/föld rakétások voltunk, 14 méter hosszú, orosz rakéták fellövésére voltunk kiképezve és karakumi sivatagban is kiküldtek minket rakétát lőni, aminek 300km-re lévő becsapódását műholdakkal ellenőrizték az oroszok.

Ezek után, nem hiszem hogy érdemes lenne megkérdőjelezni azt, hogy volt-e Romániának atomtöltete.

Persze, a hivatalosan feltüntetett fegyverjelzésünk csak tüzér volt 🙂

 83. tiboru — 2009-11-19 13:02 

@Dixi World:

Nem én voltam, esküszöm…

 82. Dixi World — 2009-11-17 21:33 

Hol van a hozzászólásom ? Túl hosszú volt ?

 81. Gregor Samsa — 2009-11-17 20:57 

Ennyi erővel azon is lehetne spekulálni, hogy az 56-os forradalom sem forradalom volt… hiszen Nagy Imre ugyanúgy második vonalbeli kommancs volt, mint Ion Iliescu…

Egy olyan kőkemény diktatúrában, mint az ötvenes évek végének Magyarországa, azt feltételezni, hogy pár tucat (tényleg nem voltak többen…) lelkes demokrata utcai demonstrációja képes gyakorlatilag négy nap alatt „lángra lobbantani a forradalom tüzét a szabadságra régóta szomjazó, hősies magyar nemzet lelkében”… nos, ezt feltételezni minimum felhőtlen idealizmusra és gyógyíthatatlan romantikára enged következtetni, hogy a kifejezetten elmekórtani diagnózistól most eltekintsek.

 80. tiboru — 2009-11-17 18:48 

@tiboru:

Aki nem akarná elolvasni az egészet:

„Conceived by then Sunday Times Magazine picture editor (now ‘picture editor at large’) Aidan Sullivan, the Ian Parry Memorial Fund celebrates the life and work of Ian Parry, who was killed in an aircraft crash in 1989 when returning from assignment in Romania.

 79. tiboru — 2009-11-17 18:47 

@Bagheera Kiplingi:

És nemcsak neve van, hanem még egy fotóriporteri díjat is elneveztek róla:

http://www.bjp-online.com/public/showPage.html?page=13093

 77. Zzoorroo — 2009-11-04 08:55 

@Rogue: Igen, erre én is emlékszem!

 76. Rogue — 2009-11-04 08:09 

Érdekes, hogy valamit nem említ senki, amire pedig emlékszem a hiradóból:

A Ceauşescu házaspár kivégzésének felvétele megszakad a lövések előtt, mert az „operatőrnek éppen kazettát kellett cserélnie” és már csak akkor megy a felvétel újra, amikor a „házaspár” már holtan hever a földön… Ez azért gyanús, és okot ad arra, hogy elgondolkozzunk, nem is haltak meg…

 75. Bagheera Kiplingi — 2009-11-03 19:36 

volt annak a brit riporternek neve is?

 74. JoeP — 2009-07-03 14:15 

Szivesen, máskor is. 😉

 73. ibafaipap — 2009-07-01 17:30 

Az izraeli változatot kilőném,pacsiban voltak a Conducatorral a ruszkik ellen.A spontán népfelkelésre szavazok,azzal a megkötéssel,hogy az nem lett volna sikeres némi szovjet-magyar titkosszolgálati ráhatás nélkül.A román hadseregben és a pártban pedig biztos volt aki előre tudott róla.

 72. tiboru — 2009-06-19 13:58 

Mindenkinek, akit az átlagosnál jobban érdekel a romániai „forradalom” háttere, ajánlom a következő könyvet:

Mandics György: A manipulált forradalom (második, átdolgozott kiadás) – Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2009., 663 pp., ISBN 978-973-7648-23-5.

A könyv gyakorlatilag egy regény, amely (körülbelül) 45 %-ban a (temesvári) szerző saját élményeit, 35%-ban történelmileg ellenőrzött tényeket, valamint úgy 20%-ban a belső összeesküvés-konteó alverzióit tartalmazza, felfűzve egy (már-már aggasztóan precíz és logikus) fonalra.

 71. gothmog — 2009-06-13 18:55 

@Adachale: „Románia belügye!” -erre szokás azt mondani, hogy visszanyalt a fagyi.

 70. AZP-23 — 2009-06-13 18:28 

nem emléxem(!) kitől és mikor azt hallottam, hogy akkor több mint húsz magyar halt meg szolgálat teljesítés közben. nem igazán beavatkoztak az eseményekbe, hanem mentették azokat akiktől az eseményeket felhasználva szerettek volna megszabadulni különféle érdekcsoportok.

 69. No_Sol — 2009-06-13 18:04 

A Hét évvel ezelőtti LELEPLEZŐ szerint:

Ceaucescu elszólta magát Grósznak, hogy atombombája van Romániának. Grósz erre szólt Moszkvának, akik a KGB-sekket beöltöztettek román katonákat, civileket meg hozattak Chisinau-ból, így lett a román forradalom:-)))

E verzió szerint akkor idén tavasszal a SRI csak visszadta a kölcsönt a Chisinau-i parlamentnél:D

Amin viszont komolyan el kéne gondolkozni, az Tőkés László és a spontanitás. Szerintem ő is több volt már akkor egy lelkésznél…..

 68. NagyTeve — 2009-06-13 16:29 

@NicholasLeeson: amiért Sztálint se tudta senki megdönteni – Ceausescu szinte teljes ellenőrzése alatt tartotta az országot, de tömeggyilkosságra még ő se vetemedett …

 67. NicholasLeeson — 2009-06-13 15:30 

Érdekes poszt.

Én tulajdonképpen bármelyik verzióban látok rációt, csak ott nem áll össze a dolog, hogyha ennyiből áll megdönteni egy diktatúrát akár belülről/akár kívülről, akkor mi az oka annak, hogy a KNDK még mindig háborítatlanul áll?

Nyilván ott is élnek világlátott fontosemberek és az éhinség azért valószínűleg keveseket tölt el elégedettséggel.

 66. tiboru — 2009-06-13 11:17 

@teddybear01:

Hát ja; az oroszoknak akkoriban volt elég (fajsúlyosabb) problémájuk…

 65. teddybear01 — 2009-06-13 10:32 

Én egy a második és a hatodik változat keverékéről hallottam egyszer.

az elmélet szerint két, részben szekus, részbe pártvezetőségi csoport szervezte meg a forradalmat, ami egy ’56-os lezajlású esemény lett volna.

A „spontán népfelkelés” eltávolította volna az addigra kínossá vált diktátort és sleppjét, majd behívták volna az oroszokat rendet teremteni. Az utolsó fázisban a megfelelően felkészített új vezetőség átvette volna a hatalmat, és rendet csinált volna.

Ezt a forgatókönyvet borította fel egy radikálisabb csoport Elena és Nicolae Ceauşescu sietős kivégzésével, illetve pár egyéb akcióval.

Az ez utáni érdekes haláleseteket részben az utólagos leszámolások terhére is lehet írni.

Amúgy nem hiszem, hogy az oroszok behívása Gorbacsov alatt sikerült volna. Nagyon más volt a nemzetközi helyzet akkor már, mint akár ’56-ban, akár ’68-ban.

 64. tiboru — 2009-06-12 09:16 

OFF

Biztosan sokan ismerik a von Stauffenberg-féle Hitler-ellenes összeesküvés történetét (lásd még a „Valkűr” című tavalyi filmet).

Ceauşescu gyors agyonlövése talán egy hasonló malőrt akart megakadályozni.

 63. DonPapa — 2009-06-11 17:45 

1. Nagybátyám hallgatta Londont, Szabad Európát, Amerika hangját, és hónapokkal előbb mondta, hogy ,,ha idén nem lép a román nép, akkor elment a hajó”

2. Barátom szökött, először _a magyarok_ adták vissza, verést kapott a kiskatonáktól, akiknek a lesei/dúcai között átmentek, és ezért kaptak büntit, de _nem kapott verést a román rendőrségen_, mert már nem mindenki akarta bemocskolni magát…sz’al a szökések jelentőségét ne feledjük…hol van már Szűrös Matyi, Pozsgay…

3. Mindenki kussolt, mert nem tudta, ki a besúgó (ma sem tudja, előbb jól megszűrik a papírokat, mint Mo-on, hogy lehessen játszani tovább az NBH-s játékokat), ezért a 2-3-x-edik embert megértem, mi is hamar az utcán voltunk (mi az, hogy nem védte a televíziót senki a hatalom részéről?), de ki volt _az első kiabáló_ a tömegben? tuti beépített ember.

4. Annak idején leadta a Panoráma is a vágatlan verziót, és emléxem, annyi volt a különbség, hogy Elena mondja Csaunak ,,hagyd, ezek a szekusok”, tehát ők maguk úgy gondolták…azért Pacepa disszidálásakor leadhatott otthoni neveket is, vagy valakinek volt külföldön ragadt társa (a párt jelölte ki az asszonyt, de lehetett belőle szerelem, vagy éppen gyereke, aki kint maradt?), és zsarolható volt.

5. Csau mondta, hogy beszél, de csak a nyilvánosság előtt…ezzel aláírta a halálos ítéletét.

6. Egymást lőtték a katonák, annyi pletyka keringett, és egymást hitték terroristának…totál szervezetlenség volt, de akik az elején ott voltak (Dinescu, Florin Piersic stb.) érezhették, láthatták, hogy a Frontul Salvarii Nationale előre összeállt csapat volt…a semmiből jelentek meg, és Dinescu is nyilatkozta pár évvel később, hogy ,,már érti”…

7. Petre Roman kapjon be 3+1 sünt, és hugyozza ki élve, egy szarházi, soha nem felejtem el neki, ahogy lengette a karját, amikor a nép kifütyülte Szőcs Géza egyik beszédét 🙁

Az jó összeesküvés elméletekben az a szép, hogy se cáfolni, se megerősíteni nem tudod…apropó, Hitler él még? 😉

DonPapa

 62. rognork — 2009-06-11 12:09 

Én 11 éves voltam akkor, és eléggé érdekesen néztünk a fa alatt, amikor megsorozták a géniuszt. Akkoriban még csak annyit tudtunk, hogy vannak olyanok, hogy Erich Honecker, Zsivkov, E_M_ber Hodzsa, Arafat. Perzse szart se tudtunk az egészről. De azért jó érzést töltött el, hogy kinyiffantották a rohadékot. A tévében már nyomták akkoriban a falurombolást, tudtunk a szegénységről, ezek eléggé piszkálták már akkor a csőrömet, szóval jól esett az igazság.

Aztán elég kusza lett minden egész K Európában, úgyhogy inkább a soft pingpongütőkkel meg a mini rigámmal foglalkoztam politika helyett…

 61. A.Laci — 2009-06-11 06:00 

Nagyon jó. Gratulálok!

Egyébként, a katonasztorikhoz hasonlóan erről is lehetne egy külön fejezet, hisz szinte mindenkinek van a témával kapcsolatos személyes élménye, sztorija, azzal a különbséggel, hogy ezt a nemi hovatartozás nem határolja be annyira.

 60. tiboru — 2009-06-10 14:06 

@ekkerjoz:

Az érzésed nem nélkülöz bizonyos alapokat 🙂

De úg gondoltam, ennyi most elég lesz.

 59. éniszteri mitkár — 2009-06-10 08:09 

Nagyon jó poszt, köszönöm. Keserédes emlékeket ébresztett bennem. Édesapám is vitt ki segélyszállítmányt, féltettük is nagyon. Én az összes budapesti tüntetésen ott voltam 15 évesen, meghatározó élménye lett ez életemnek.

Ahogy a nem sokkal a forradalom után Temesvárra tett látogatásom, az ott látottak, az ott megismert emberek is…

 58. ekkerjoz — 2009-06-10 03:38 

Nem vagyok az a bigott katolikus, de sírkereszten vöröscsillag, hát, hogyismondjam.

Mester, a poszt zseniális, de van egy olyan érzésem, hogy tudnál még írni a témáról.

 57. tiboru — 2009-06-10 00:23 

@paranoid marcipan:

Kisasszony, tessék elolvasni itt az utolsó kommentekben a történeteket; kinek van itt alap nélküli paranoiája?!

🙂

 56. NagyTeve — 2009-06-09 21:23 

@Gráci jóember: természetesen tiszteletbe tartom döntésedet, de érdekes lett volna részletesebben olvasni róla … Abban az időben jónéhány fontos atyafi távozott el, érdekes körülmények között, l. Ceausescu testvérét Bécsben, az állambiztonsági csapatok parnokát Gyulafehérváron, a Ceausescut elítélő hadbírót, stb …

 55. Gráci jóember — 2009-06-09 21:13 

@NagyTeve: kérlek, ne várj tőlem nevet. Nem vallottam magam soha nagy embernek a cégen belül, de butaság volna kiadnom neveket. Gondolom, ezt megérted. És talán már nem is annyira érdekes ez a történet.

Én sem dolgozom már ott; az emberünk is megbűnhődött valamiért…

Annyit azért csak hozzátennék, hogy mivel ő vezető beosztásban volt, kijárt volna neki egy fekete zászló a Dunaferrnél… még egy kis értesítőt sem kapott senki a haláláról. Mély, erős csönd ült a dolgon mindenki részéről…

A feleség 1996-ban visszatelepült Bukarestbe, így róla sem tudok már semmit. Él-e, vagy már halott ő is? Talán nem is érdekel már.

Jó éjt!

 54. NagyTeve — 2009-06-09 19:40 

@Gráci jóember: mesélj! ez nagyon érdekesen hangzik … esetleg elárulhatod az illető nevét?

 53. Gráci jóember — 2009-06-09 19:34 

@NagyTeve: Igazad van, nem mindegy! És Tiborunak is van igazság a mondandójába.

Inkább romániai, mint Román.

Én Mo.n egy nagy cég (volt állami cég, a Dunaferr) egyik részlegének voltam vezetője 16 évig. 1990-ben tettek mellém egy menekültet, mert az akkori politika ezt megkövetelte. Sem emberileg, sem pedig szakmailag nem felelt meg a pozíciójában, de „tartani” kellett, és mutogatni, hogy milyen jó emberek is vagyunk… Ő például nem kis ember volt a Román fővárosban, abban az időben, amikor senkinek nem volt semmije.

Egy napon, 1994-ben, egyszer kapott egy levelet, mely hazahívta őt.

Nem tudom, hogy kitől kapta a levelet, de nagyon fontos lehetett neki, ha egyik napról a másikra leköszönt, és megindult. Nem ért haza, mert a határ után néhány km-re meggondolta magát, és egy fára felakasztotta magát…

Még levelet is írt, amit a feleségétől magam is megkaptam (akit itt hagyott egyébként); a levélben csak ennyi állt: „Szégyellem magam!”

A levélke tépett volt; írása alig felismerhető, de kivehetőek voltak belőle a jellegzetességek: minden kétséget kizárólag ő írta… csak hát azt nem tudom, hogy mennyire volt ez az írás az ő akarata…

Ennyi volt a kis történetem.

Nagyon jó a post, még egyszer megdicsérem, bár nem lehet elégszer.

Üdvözlettel: egy gráci jóember

 52. Rhythmeen — 2009-06-09 14:58 

Annakidején a rokonságban lévő katonatisztek mesélték azt, hogy a segélyszállítmányt vivő katonákkal esett meg ilyen.

De lehet hogy ők is a fenti eseménnyel keverték össze, vagy éppen „legendákat” meséltek (amire a masszív alkoholizmusuk éppen befolyásoló tényező lehetett), nem tudom.

 51. Empty — 2009-06-09 13:10 

@tiboru:

Jól emlékszel.

,,Vérrel pecsételt kapcsolat

Szomorú esemény fűzi egymáshoz Aradot és Vásárhelyt. Tóth Sándor vásárhelyi teherfuvarozót a román forradalom egyetlen külföldi áldozataként lőtték agyon az aradi Maros-hídon 1989 decemberében. Holttestét még a forradalom idején hazaszállították. Tóth Sándor a katolikus temető ravatalozója melletti sírban pihen. Tiszteletére Arad kopjafát állított, Vásárhely pedig utcát nevezett el róla.”

http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/testvervarosok_bosegeben_vasarhely/2055661/

 50. tiboru — 2009-06-09 11:54 

@Rhythmeen:

Szinte kizárt; annak azért nagy visszhangja lett volna, ha nem is akkor rögtön, de utána pár hónappal.

Egy magyar kamionsofőrről viszont tudok, aki valóban életét vesztette, miközben segélyszállítmányt vitt. Úgy emlékszem, őt tényleg agyonlőtték a „terroristák”.

 49. Rhythmeen — 2009-06-09 10:49 

és az igaz, hogy a segélyszállítmányokat vivő magyar katonák közül többet is lelőttek kint?

 48. stokkür — 2009-06-09 08:43 

Üdv, Tiboru, már nagyon hiányoztak az írásaid.

Boldog lennék, ha Mo.-nak tényleg akkora befolyása lett volna az eseményekre, de sajnos nem tartom valószínűnek. A bűnösök menekítése, segítése jobban beleillik az akkori képbe.

Nekem az maradt meg leginkább, hogy abban az évben gyakorlatilag nem volt karácsonyunk, mert az egész család a tv-t leste, várva az újabb híreket.

 47. NagyTeve — 2009-06-08 22:10 

@Gráci jóember: román vagy romániai? merthogy nem ugyanaz … csak mondom …

 46. NagyTeve — 2009-06-08 22:09 

@bébarabás: tán csak nem Kati fia vagy?

 45. larvatus — 2009-06-08 21:47 

Egy kis adalék a témához az említett könyvből:

nagyem.blogspot.com/2009/06/puccs-vagy-forradalom-vagy-valami-egyeb.html

 44. Empty — 2009-06-08 21:39 

Az írást köszönöm. Én Horn Gyulára emlékszem éjszaka a rádióban. Egyébként: 2-3-4.

@molnibalage:

Kennedyt is ôk ölték meg. A pia miatt.

 43. tiboru — 2009-06-08 21:03 

@Gráci jóember:

Azért tömegesen nem Magyarországra jöttek a román népharag elől menekülők… Volt nekik pénzük és kapcsolatrendszerük is az egy-két határral nyugatabbra történő távozáshoz.

Szerintem „igazi” menekültek 1989 decembere előtt, illetve 1990 márciusát követő pár hétig-hónapig érkezhetett.

 42. molnibalage — 2009-06-08 20:31 

Igazából nem tökmindegy? Egy köcsög szemétládával kevesebb volt utána a Földön. Felőlem a marslakók is megölhették volna.

 41. Gráci jóember — 2009-06-08 20:28 

Köszönöm Tiboru! Jó hogy újra a színen vagy! 🙂

Érdekes post, érdekes időkről. Találkoztam emberrel, aki azért menekült hazánkba, mint Román menekült, mert a nép lincselni akarta a fővárosba. Arról mit tudtok, hogy az első menekültek, azok mind-mind a népharag miatt menekültek hozzánk, és csak később jöttek az „igazi” menekültek?

Ez csak mende-monda, vagy van igazság tartalma? (bocs az OFFért, de nagyon érdekelne a téma)

 40. Emberi méltóságot a hulláknak! — 2009-06-08 20:22 

Szép, okos, összeszedett történetek, én a 2. változatra tippelek, mint koránt sem „hős” forradalmár – akkor voltam 18 éves. Sztorinak ejsze jó, én vittem egy székely kisváros üzenetét Bukarestbe, hogy márpedig mi is „átálltunk”, csak qrvára kellemetlenül érintette a fővárosi metróalagútban felállított „fogadó bizottságot”, hogy a fogalmazvány magyarul volt. Ott és akkor nem voltam már magyar testvér, addig civil fegyveresek kísértek és ölelgettek, mint magyar testvért… Jó volt utazni Segesvár és Bukarest között – asszem dec. 25. vagy 26-án -, ingyen lehetett, emmlékeim szerint vagy öten ültünk a nemzetközi gyorson: én, a mozdonyvezető és a kalauz, a másik 2 utast feltehetően rejtőzködő szekus volt. Amíg távol voltam, szülővárosomban elterjedt, hogy elraboltak a szekusok, volt, aki látta a fekete autót – apám, szegény, rögtön el is hitte, de aztán 24 óra múlva csengettem otthon, s megnyugodott. Igaz, nagyon lehordott ;)…

A tömeg vert rendesen hátrahagyott rendőrt is szülővárosomban, a butábbját vagy a kevésbé fontosakat, mert aki számított, az időben felszívódott. Ott és akkor tapasztaltam meg, hogy milyen a tömegpszichózis (nyomait még éreztem a bányászjárások idején, amikor egy kamerát kellett védenem a bányászok elől, mert azt nem sikerült biztosítnunk az „eseményre”).

Minden megszépül idővel, de az eufóriát jó volt megélni, s ez nem függ össze az igazsággal…

idetektív, alias székelybicska

 39. tiboru — 2009-06-08 20:15 

@bébarabás:

Na, ez ütött; köszönöm! Fél órája nem kapok levegőt a nosztalgiától 🙂

 38. NagyTeve — 2009-06-08 18:51 

@Adachale: „Tordánál viszont az aranyos völgye bejáratánál egy szabályos páncélos ütközet zajlott le ” … naaaa, azé’ ne túlozzunk … ezt terjesztette az akkori sajtó, de a valóság enyhén szólva is megcágolta ezt!

 37. Zig Zag — 2009-06-08 18:31 

Nekem az Igazság=2+3+4 egyenlet jár a fejemben. Bizonyítani persze nem tudom, de kb így képzelem.

 36. Gyalogtank666 — 2009-06-08 17:14 

Nem tudom, nekem egy ismerősöm azt mesélte, már jóval a forradalom előtt is voltak mindenféle kisebb megmozdulások, csak azokat még tudták kezelni a szokásos eszközökkel. Az egyik ilyet ő is látta a saját szemével, de esze ágában sem volt beállni a tömegbe, hanem rohantak haza a barátaival, nehogy begyűjtsék őket. Lehet ezért élnek még.

 35. eldiablomismo — 2009-06-08 17:09 

Én még mindig az 1.-ben hiszek 🙂

 34. bébarabás — 2009-06-08 15:46 

OFF:

35-40-es erdélyieknek kötelező:

http://www.igu.ro/latrecut/

 33. paranoid T.R. marcipan — 2009-06-08 15:24 

Na végre! Remek lett.

Meg kell mondjam, azt vártam, h ravaszan ídőzítesz egy posztot a kiéhezett közönségnek. Kezdtek már elhatalmasodni az elvonási tüneteim.

Mellesleg, aggasztó méreteket ölt a paranoiád. Vagy nem is az? Nem eshet bántódásod, akkor nem marad, aki szórakoztasson bennünket:)

 32. saking — 2009-06-08 15:07 

szerintem 2-es és 3-as. a beszivárgott „orosz turistákról” én eddig nem hallottam, de biztos úgy volt. viszont ha a nagy orosz testvér szervezte meg a buktatást, egyértelmű, hogy voltak bent olyanok (Iliescu és bandája pl.) akik egyeztettek a külső segítséggel. vagy fordítva, ha bentről szervezték meg, előtte kipuhatolózták Moszkvában, hogy támogatnák-e a „puccsot”.

 31. NagyTeve — 2009-06-08 14:32 

@tiboru: az-az, khaki egyenruha, sötétkék szegély a sapkán, piros szegélyű sötétkék parolik. Valahol láttam szekus-igazolványt azzal a pajzzsal, igaz, régi változat volt (még a Comitetul Securitatii Statului idejéből) – azóta tudtommal csak az állami címert használták.

 30. tiboru — 2009-06-08 14:13 

@tiboru:

Az egyenruhás hajtóka-színkódjuk meg tán sötétkék volt, vörös szegéllyel.

 29. tiboru — 2009-06-08 14:09 

@NagyTeve:

Az, amire gondolsz, a fegyvernemi jelzés volt az egyenruhás állomány vállapján (két keresztbe tett kard?), de klasszikus, a szervezet által használt, logószerű jelvényről nem tudok.

 28. NagyTeve — 2009-06-08 13:17 

@tiboru: a Szekunak volt … a Mílicia pajzsához hasonlóra emlékszem, nem tudom mi volt rajta … aszzem egy kard, talán, á la KGB … utánanézek …

A Milea-féle (meg)öngyilkosság viszont szerintem jelentős … befolyásol sok verziót …

 27. Adachale — 2009-06-08 13:15 

1987 ben Brassóban tényleg volt egy felkelés. Brassóban traktorgyár, repülő és fegyvergyár is volt, hegyektől körülvéve, jól védhetően. A hadsereg kb egy hét leforgása alatt vérbe fojtotta a lázadást. Temesvár mezei város, nehezen védhető. No comment.

Az „új” román kormánynak voltak érdekes arcai: Iliescu megyei (Iasi) párttitkár, hosszú ideig Ceausescu lehetséges utódjaként volt nyilvántartva, egészségügyi miniszter CE személyi orvosa, honvédelmi miniszter a külföldi fegyvereladások felügyelője. No comment

Dec. 22

A légierő egyik pillanatról a másikra lezárta a légteret. No comment

A hegyivadász alakulatok (szó szerint elit egység) lezárt a szorosokat. No comment

A tengerészet (mindig is nagyon CE ellenes volt, hadsereg a hadseregben saját logisztikával, akadémiával és saját HÍRSZERZÉSSEL) lezárta a tengeri határokat, a tengerészgyalogságot pedig a hegyivadászok megerősítésére küldték. No comment

Tordánál viszont az aranyos völgye bejáratánál egy szabályos páncélos ütközet zajlott le

 26. Fedor — 2009-06-08 12:33 

A magyar verzióra isten bizony büszke lennék, de valós esélyt a kettesre és/vagy a hatosra látok.

89-ben gimnazista voltam, akkor kezdett el érdekelni a politika. Az az év egyszerűen euforikus élményt jelentett, ahogy egyre szabadabb és szabadabb lett minden, itthon is, majd utána egymás után, egyre rövidebb átfutási idővel a többi szoci országban is. Ennek az évnek nem is lehetett méltóbb befejezése, mint az, ami Romániában történt. Az egész téli szünetet a tévé előtt töltöttük Aczél Endrével és Keleti Györggyel… 🙂

 25. ifsz — 2009-06-08 12:10 

Az szerintem kizárt, hogy tisztán spontán népfelkelés lett volna, de az is biztos, hogy nem kellett a népet sokáig agitálni, mert borzalmas állapotok voltak akkoriban ott.

A népfelkelők + jó ütemérzékű kommunisták + lázadó csoport a szekun belül összeállítás elég reálisnak tűnik a számomra. Az is reális, hogy ehhez szereztek támogatást külföldi szolgálatoktól. Voltak, akik meglátták, hogy az országban forrpontig jutott a helyzet és éltek a lehetőséggel.

Tulajdonképpen más esetekben is hasonló a forradalmak dinamikája, nem?

 24. ravens01 — 2009-06-08 11:55 

@Eugenie Danglars: emlékezetből: előszőr ráripakodott az őt kötöző katonákra, hogy eresszék el, mikor ez nem műxött, akkor meg elkezdett a lelkükre hatni, hogy nemá, necsinyáják, hisz anyjuk volt meg hasonlóak. A katonák is erre gondoltak, csak az anyjukot még elzőkkel illették gondolatban:).

 23. otvospeter — 2009-06-08 11:41 

Remek poszt!

 22. SciVulg — 2009-06-08 11:30 

Éljen, már alíg vártam, hogy ismét írjál!

Érdekes a téma, akkor voltam 2,5 éves, most már tudom, hogy mi történt (vagy legalábbis a variációkat)!

Köszönöm szépen és gratulálok a poszthoz!:)

 21. neménvagyok — 2009-06-08 11:13 

Pont akkor voltam sorállományú, és tény, hogy a körletemből többeket is elvittek akkor „segélyszállítmányt” vinni Romániába, ami leginkább bacott nehéz zöldes színű lezárt ládákból meg néhány takaróból állt ….

 20. Eugenie Danglars — 2009-06-08 10:59 

„Kevesen tudják, de egy brit riporter, aki végigfotózta a decemberi eseményeket, azt állította (ráadásul eléggé nagy hangon, a szerencsétlen flótás…), hogy komoly pénzért sikerült megszereznie a házaspár perének és kivégzésének valódi felvételét (merthogy amit bemutattak a közvéleménynek, erősen cenzúrázott és megvágott példány volt).”

Erre gondolsz? 🙂

http://www.swoopshare.com/file/91cb4aa79e14219cdf2f115a07f07fc6/Ceau2_NEW.wmv.html

Románul tudó kollégák esetleg összefoglalhatnák, mit sipítozik ott Elena, mikor megkötözik őket. Kíváncsi lennék rá.

Mindjárt jövök, csengettek.

 19. tiboru — 2009-06-08 09:48 

@NagyTeve:

A poszt óhatatlanul hiányos; a tábornok halála és a reptéri események szerintem nem külön konteók, hanem egyik-másik elméletet alátámasztó részletek.

Az USLA-jelvényt ábrázoló kép kegyes csalás; utólag készítette fanok egy lelkes csoportja. Ismereteim szerint 1989-ben nem volt külön jelvényük (ahogy a Secunak sem).

 18. NagyTeve — 2009-06-08 09:44 

Jut eszembe: és Milea megöngyilkolása hol maradt? És az Otopeni vérfürdő? És az USLA legyilkolása a HM épüületénél?

apropó, honnan szedted azt az USLA jelvényt? Fura lenne, hogy egy secus alakulatnak kereszt legyen a jelvényén …

 17. jankasara — 2009-06-08 09:43 

Az igazság valahol az elméletek között lehet. Nem volt előzmény nélküli a – nevezzük így – forradalom. Már 87-ben Brassóban a traktorgyárban volt egy lázadásféle, amit akkor még tudtak kezelni.

Többek szerint három földalatti szervezet is tevékenykedett a nyolcvanas években Romániában és szervezgettek egy puccsot a szekusok közreműködésével, igaz a végeredményre senki sem számított.

Én úgy tudom, hogy a puccsnak a 90-es év elején, tavaszán kellett volna megtörténnie, de a kiéhezett emberek hamarabb léptek. Én szerencsés találkozásnak tartom a dolgot, mert egyedül sem a puccs, sem a forradalom nem hozta volna ezt az eredményt. Kellett a tömeg, de kellett a bizonyos fokú szervezettség is.

Ajánlom Oltványi Ottó – Oltványi Tamás: A vég c., 1990-ben megjelent könyvét a témában, sok helyszíni tudósítással, és nem kevés összeesküvés elmélettel.

 16. tiboru — 2009-06-08 09:23 

@Adachale:

Hm, ez azért eléggé egyértelmű… A sztorit nem hallottam, köszönet érte.

És mindenkinek köszönöm a gratulákat!

 15. Adachale — 2009-06-08 09:20 

A BBC nek 1998 ban a tíz éves évfordulóra volt egy dokumentum filmje, amiben a résztvevőket meginterjúvolta.

Egy érdekes rész azóta is „piszkál”. Megszólaltatták azt az akkori ezredest, aki összekötő tiszt volt a román vezérkar és a VSZ közt. Nem árulta le, hogy kitől, de azt a parancsot kapta, hogy hivatalosan kérjen állásfoglalást Moszkvától (személy szerint az akkori szovjet katonai attasén keresztül). Moszkvának mi az állásfoglalása egy „népfelkelés” esetén ha a román katonaság megbízhatósága megkérdőjeleződik . Kb egy óra várakozás után (a nagykövetség épületében) a katonai attasé közölte Moszkva álláspontját. Románia belügye!

Más szóval azt csinálnak amit akarnak.

 14. Che Pel — 2009-06-08 08:52 

Ez igazán KLASSZIKUS! Gratula!

 13. NagyTeve — 2009-06-08 08:42 

szokás szerint, hiánypótló 🙂

Isten hozott vissza körünkbe 🙂

és itt egy Ceausescu megapack, a téma kedvelőinek 😛

http://www.mininova.org/det/2080635

 12. victor vacendak — 2009-06-08 08:38 

Biztos, hogy a párt is azért nyírták ki azonnal, mert túl sokat tudtak, ami az eljövendő idők domináns személiségeinek kellemetlen lett volna. Mert nyilván a mentességükért beszéltek volna. A 2-es pontra voksolna sok román (legalább is a kzvetlen rokonságom mindig erről beszél).

 11. peetmaster — 2009-06-08 08:35 

ez a kisgép kemény… egyáltalán nem tudtam róla.

 10. Botfülű Suzan Boyle hasonmás — 2009-06-08 08:26 

Kiváló poszt gr.

„Bécstől és Athéntől alig 550 kilométerre légvonalban egy kretén Észak-Koreát játszik.” DDDD és volt még pár hasonló gyöngyszem.

Tippjeim: az utolsó látványos, mint vérbeli konteo rajongó, bár csak ez lenne az igazság,a 2-es meg talán a legvalószínűbb.

Belülről hatékony bomnlasztani. Kádár Jani bá’-t Grósz Karcsi takarította el véglegesen és Pete Best szűrét is Lennonék tették ki és nem Jaggerék beépített ügynöke.

 9. l3v1 — 2009-06-08 08:25 

No, tudtam, hogy eljön a nap, amikor valaki nemcsakhogy megmagyarázza, mit láttam kissrácként, de rögtön 7 lehetőséget is elémtár 🙂

Amúgy érdekesek, akár szórakoztatóak is a találgatások. Én csak egyet fűznék hozzá, a temesvári eseményeket sokan sokáig próbálták elbagatellizálni, de nekem mindig is az volt a véleményem, hogy az ottani „lökés” pont kellett ahhoz, hogy beinguljanak a dolgok.

Azt pedig, hogy minek is kiáltották ki az eseményeket, és miért, nem kell nagyon messzire menni, van Romániának egy szomszédja, ahol szintén igen találékonynak bizonyultak az elnevezésben 🙂

 8. Arilian — 2009-06-08 08:23 

Nem idealisták voltak (a forradalmárok) hanem éhesek!

Ezért nem volt szükség semmilyen összeesküvésre.

NC elfelejtette, hogy Cirkuszt ÉS kenyeret – nem VAGY.

 7. ravens01 — 2009-06-08 08:06 

Szerintem a legtöbb esélye a 3. pontnak van. Dec. 4-i találkozó ide vagy oda, azt is megfigyelték, hogy a RKP novemberi, 14. kongresszusa ideje táján rendkívül sok szovjet „turista” érkezett az országba.

Az ami lezajlott, tényleg nem lehetett csupán véletlen vagy a nép műve. Temesváron Tőkésék esete ugyan spontán elindította az eseményeket, ezt viszont szépen meg lehetett lovagolni (és a tömeget hozzá manipulálni). Tényleg nem kellett hozzá sok, mert ahogy egy tömeg összeverődött, ott aki arra járt, beállt a végére és kérdezte, mi az, amit adnak (értsd, milyen árut hoztak épp egy boltba – sajnos szomorú saját tapasztalatból beszélek). Elena tényleg azon gondolkodott, hogy az egész 400.000-es várost kémiai fegyverrel kiírtsa! Bármenniyre tagadja ezt a mai politikai elit, a katonák bizony Temesváron lőttek a tömegbe – ezt olyan bajtárstól tudom, aki ott volt bevetésen (engem, aki akkor sorkatona voltam, Bukarestbe vezényeltek). Azt mindenképp a Temesváriakat tiszteli, hogy a sok-sok áldozat ellenére is az utcákon maradtak.

Az tényleg a legnagyobb baromság volt Cseau részéről Bukarest népét összecsődíteni. De hogy ott aztán végképp diverziós munka zajlott,az tuti (hogy kinek a részéről, azt nem tudom). Tény az, hogy Cseau, beszéde közben hirtelen leállt, és az arcára rémület ült ki, a keze is a levegőben maradt. Hogy mit láthatott, azt én is nagyon szeretném tudni – biztos nem a cápát és a lepényhalat, max átvitt értelemben.

Arab terroristák pedig igenis voltak. testőrség a barátoktól, egyfelől Ghadafi, másfelől Arafat emberei (1992-ben Arafat Egyiptomban lezuhant saját gépével, amit Cseautól kapott – túlélte -, de azért repülőt nem szoktak csak úgy ajándékozgatni).

Mint résztvevő két dolgot tudok elmondani: a katonaságnak nem sok esélye lett volna Bukarestben a Szekus csapatok és az arabok ellen – ezért a mi szempontunkból (jogszerűség ide vagy oda) életfontosságú volt a Cseau házaspár azonnali kivégzése. Miután a hír és a felvételek elterjedtek, az utcai harcok érezhetően csökkentek, annyira, hogy szilveszter éjszakáján már vissza is vonulhattunk a vidéki kaszárnyánkba. Az első világháborús taktikával (és sajnos technikával – ami volt és amit tanultunk – ez komoly!) esélyünk nem volt az utcai harcokban – sajnálom az ott halomra lőtt fiatal katonákat (és örülök, hogy megúsztam, pedig)…

Másfelől pedig sokminden mai napig érthetetlen számomra. Egyszer felderítő páncélosokkal kb. 30-40 foglyot (terroristát) szállítottunk el. Olyanról nemigazán hallottam, hogy bárkit is elítéltek volna.

Amúgy én biztos vagyok benne, hogy őket végezték ki – szerintem ennek sok jele volt, pl. a viselkedésük is a kihallgatáskor és elvezetéskor. Csak hát az emberek is már paranoiások voltak, ne migazán akarták elhinni a hírt, úgyhogy prezentálni kellett őket TVben (hírek szerint még preparálták is egy kicsit a hullákat, hogy fel lehessen őket ismerni).

 6. Rhythmeen — 2009-06-08 08:04 

sztem mind igaz lehet egyszerre.

sőt az is az eszembe jutott, hogy… jé itt az ablaknál mit csinál az a feketeruhás fiatalember azzal a távcsövessel…?

 5. bébarabás — 2009-06-08 07:56 

Nem annyira meglepő, hogy NC gyűlést hívott össze Bukarestben december 21-én (én is ott voltam). Ceausescu meggyőződéssel hitte, hogy a nép szereti őt, ezért is mondta a pere során, hogy ő csak a nagy nemzetgyűlés előtt hajlandó válaszolni a vádakra. Feltételezem, hogy nem értette, mi történik temesváron, és ezért akarta magát megnyugtatni, hogy nincs semmi baj. Ami a szekus-puccsot illeti, nem tartom valószínűnek. A szekusok túl jól éltek Csau alatt, nem tudom elképzelni, hogy meg akarták volna kockáztatni a kényelmes életüket, bármennyire is hazafiak lettek volna. Ráadásul ezt megszervezni úgy, hogy senki ne köpje be őket… szerintem lehetetlen lett volna.

 4. nanagabor — 2009-06-08 07:51 

Komolyan láttam Őt az egyik barátommal a Babes-Bólyain két éve, nyáron. Teljesen elhűltünk.

 3. Lemúr Miki — 2009-06-08 07:48 

Állítólag tényleg volt valami „összeesküvés”: http://www.romanianrevolutionfilm.com/the_film_hu.htm

 2. Cigiző — 2009-06-08 07:48 

Nahát, sosem gondoltam volna. Így már minden világos!

 1. neménvagyok — 2009-06-08 06:38 

Na végre már!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Vitaposzt: háború Ukrajnában2022-02-27
  Vendégposzt: Tanja Gräff ügye2022-02-02
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per „Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai „forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A „tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök