2011-05-12–05:00

Patton tábornok halála

A legutóbbi témaszavazáson mai főhősünk nagyon szoros versenyben, a leadott szavazatok szűk két százalékával előzte meg a végül második helyezett Jörg Haidert, s ily módon kivívta a saját poszt jogát itt, a Konteóblogon. A tábornok halálának körülményeivel és feltételezett okaival kapcsolatos találgatások több, mint 65 éve adnak agymunkát azoknak, akik nem elégednek meg a vérszegény hivatalos magyarázattal; hozzájuk csatlakozunk most mi is.

Előrebocsátom, hogy – a téma jellegéből adódóan – a mai poszt kicsit militarysabb lesz, mint az eddig megszokottak, de őszintén remélem, hogy a szívemhez oly közel álló hölgyek sem fognak unatkozni, noha szerelmi szál még nyomokban sem található benne. 

1.) Élete, mint civil

Akik személyesen ismerték a tábornokot, minden bizonnyal hitetlenkedve fogadnák a hírt, hogy – embertársaihoz hasonlóan – George meztelenül (tehát nem talpig egyenruhában), egyszerű újszülöttként látta meg a napvilágot.  Erre az eseményre egy kaliforniai kisvárosban került sor 1885 novemberében, amikor George Smith Patton kerületi ügyész feleségének, Ruth Wilsonnak fia született.

A skót gyökerekkel rendelkező, eredetileg virginiai családot joggal nevezhetjük klasszikus amerikai katonai klánnak, hiszen úgy anyai, mint pedig apai ágon számos főtisztet és tábornokot tud felmutatni, akik a függetlenségi harcoktól kezdve a polgárháborúig (majd ez után is) főként a korszak elit fegyvernemének számító lovasságot erősítették (és akkor nem is számoltunk az egyéb, ugyancsak férfias szakmákban jeleskedő ősökkel: sheriffekkel, kormányzókkal, tengerészekkel és békebírókkal). Nincs tehát semmi meglepő abban, hogy a kis George-ot nem a virágkötészet érdekelte, és nem is az árvaszéki ülnöki beosztásra hajtott; már zsenge korától kezdve inkább az egyenruha, a lovassági szablya és a harsány parancsok vonzották.

Erre mondják, hogy későbbi pályája kódolva volt a génjeiben; az időközben Virginiába visszatelepülő George az egyedüli logikus lépést választja: a léha középiskola évek után (milyen is lenne egy kaliforniai középiskolás időszak, ha nem léha..?) 1902-ben katonaiskolába megy.

2.) Katonai pályafutása

Az első megcélzott katonai oktatási intézmény a Virginia Military Institute, amelynek (egyebek mellett) az volt a fő vonzereje, hogy nagyapját (aki ugyancsak a George Smith Patton nevet viselte) 1852-ben itt avatták tisztté, de ide járt apja is, mielőtt a pénzesebb jogászi szakmát választotta volna.

A Patton család egy csomó területen nagyot alakított, de úgy tűnik, hogy a fiúgyermekek megkeresztelésekor a kreativitásukat mindig überelte a hagyománytisztelet; mai főhősünk fia (aki ugyancsak tábornok volt) a George Smith Patton névre hallgatott 2004-es haláláig, s az ő egyik fiát ugyanígy hívják…

A VMI azonban nem nyerte el maradéktalanul GSP tetszését; biztosan túl lazának és liberálisnak találta. Távozásának pontos okát nem ismerem, de tény, hogy 1905-ben már a híres West Point Katonai Akadémián találkozhatunk vele, ahol 1909-ben végez a lovassági tiszteket képző szakon.

Military érdeklődésű olvasóink elnézését kérem, de a poszt terjedelmi korlátai sajnos nem teszik lehetővé, hogy aprólékosan végigmenjünk karrieríve minden mozzanatán, ezért tényleg csak a legfontosabb momentumokat érintjük.

1916-ban (Pershing tábornok egyik szárnysegédjeként) részt vesz a mexikóiak, egészen pontosan Pancho Villa (forradalmár és rablóvezér, kettő az egyben) elleni katonai büntetőexpedícióban, ahol három kezdetleges harckocsival ő irányítja az amerikai hadsereg első páncélos offenzíváját. Mivel embereivel eredményesen levadásznak pár mexikói fejest, a harmincadik életévét éppencsakhogy betöltött főhadnagy a jenki hazafias sajtó liblingje lesz.
Az első világháborúban a francia fronton szolgál, s ekkor válik bizonyossá, hogy a harckocsikkal történt mexikói affért nem futó kalandként élte meg, hanem bizony egy életre szóló kapcsolat kezdete volt: Patton egy közép-franciaországi, harckocsizókat kiképző bázis parancsnokaként olyannyira beássa magát a témába, hogy akkora nevek, mint John Fuller (hadtörténészeknek biztosan sokat mond a név) teljesen elismerően nyilatkoznak róla. És nem csak a kiképzésben vesz részt, hanem csatákban is vitézkedik (meg is sebesül), aminek meg is van az eredménye: röpke másfél év alatt századosból ezredes lesz.
A két világháború között éli a hivatásos tisztek korántsem eseménytelen életét, s közben olyan arcokkal ismerkedik meg, mint Dwight Eisenhower vagy Douglas MacArthur – nem hiszem, hogy ez a két úriember különösebb bemutatásra szorulna.

3.) A második világháború

Patton katonai kiteljesedése (és a személye köré szőtt legendárium burjánzása) a világégésnek köszönhető. Néha azon kapom magam, hogy elgondolkodom: ha Adolfban nem tengnek túl a hatalmi ambíciók, vajon egy szűk katonai körön kívül ki hallott volna erről a nagydarab, nyers modorú amerikairól..?

De haladjunk.

A ’39-’40-es európai hírek hallatán a Kongresszus költségvetési bizottsága enged az egyre erősödő katonai nyomásnak és engedélyezi két páncélos hadosztály létrehozását. 1940 nyarán Patton ezredes megkapja a Második Páncélos Hadosztály egyik dandárját, őszre dandártábornokká, majd a következő tavasszal vezérőrnaggyá léptetik elő, s 1941 áprilisától már az egész második hadosztály úgy táncol, ahogyan ő fütyül.

Pearl Harbor után vége a mókának és a kacagásnak, következnek a dolgos hétköznapok. George élesben ’42 vége felé Afrikában, még pontosabban a francia védnökség alatti Marokkóban kezdi a háborút (emlékeztek még Humphrey Bogartra?), s embereinek mindössze 48 órára van szükségük ahhoz, hogy a franciákat kirugdossák Casablancából. A hadműveleti szempontból könnyed sétagalopp után egy kicsit (?) keményebb dió következik: az Erwin Rommel nevű német tábornagy által irányított Afrika Korps. Ezt a problémát is megoldja (’43 márciusában megkapja a harmadik tábornoki csillagot), majd a 7. Amerikai Hadsereg főparancsnokaként megkezdi Szicília kitakarítását.

No nem a maffiától szabadul meg (ahhoz még ő is kevés lett volna), „csak” a németektől és Benito bozót-, akarom mondani bohócharcosaitól.

Hosszasan lehetne ecsetelni a csatákat és offenzívákat, a szokványos és kevésbé megszokott taktikai és stratégiai megoldásokat, de – mint már említettem – ez nem az a blog. Elégedjetek meg annyival, hogy Olaszország után Patton (immáron a 3. Hadsereg élén) módszeresen végigharcolja Normandiát, Észak-Kelet-Franciaországot, Dél-Belgiumot, Luxembourgot, majd átlépi a Siegfried-vonalat és a Rajnát, behatol a Vaterlandba, végigtrappol a déli részén (Saar-vidék, Pfalz, Württemberg, Bajorország) és jóformán meg sem áll Prága külvárosáig. Itt is csak azért kénytelen visszafogni megtáltosodott embereit, mert a főnökei kiegyeztek a szovjetekkel, s az amerikaiak (mocskos politikai okokból) a cseh főváros felszabadítását átengedték a Vörös Hadseregnek. Sztálin a markát dörzsölgette, Patton meg kurvaanyázott egy sort – és bizony elég hangosan tette…

Mielőtt továbbmennénk és rátérnénk halála körülményeire, álljunk meg egy bajtársi szóra, s vizsgáljuk meg egy kicsit, milyen parancsnok is volt George S. Patton tábornok. Vagy ha közhelyesen akarnánk fogalmazni, úgy is feltehetjük a kérdést: mi volt a titka?

4.) Patton, az ember

Ha ez a Twitter lenne, esetleg SMS-ben akarnánk kifejteni véleményünket, megelégednénk ennyivel: Patton kemény volt, mint a szupergyémánt, és kábé annyira könnyed, mint egy késői Wagner-opera.

Ha egy kicsit hosszabb lére ereszthetem jellemzését, a feladatot a legkönnyebben úgy tudom abszolválni, ha felvillantok pár – vele kapcsolatos – kis sztorit, amelyekből szerintem mindenkinek átjön a jelleme és egyénisége.
– Amerikai léte ellenére rögeszmésen ragaszkodott az alakiság egyes mozzanataihoz. Az embereitől például a legnagyobb csaták közben is megkövetelte, hogy reggelente frissen borotváltak legyenek, s a surranók ragyogjanak a cipőkrémtől; aki vétett a szabály ellen, büntetésre számíthatott.

„There is only one sort of discipline: the perfect discipline.”

„Csak egyfajta fegyelem létezik: a tökéletes fegyelem.”

– Néha megmagyarázhatatlan dührohamai voltak; egyszer például nyilvánosan pofonütött egy maláriás és depressziós közlegényt (majd jól bele is rúgott), akiről azt feltételezte, hogy szimulál. Az esetet a sajtó is felkapta, s az ügy majdnem a beosztásába került.

– Amikor a dandárja (hadosztálya, illetve hadserege) harci cselekményeket folytatott, az egész társaságnak viselnie kellett a rohamsisakokat. Önmagában ez nem is lenne túl meglepő, elvégre azért találták ki ezt a fejfedőt, hogy a katonák koponyáját óvja, na de a főparancsnokságon dolgozó irodistáknak, esetenként 20-30 kilométerre a fronttól, mondjuk egy megerősített bunkerben, vagy a katonaorvosoknak egy hátországi kórház műtőjében..?

– Sajátos véleményének sohasem volt rest hangot adni. Azt mesélik, hogy egyszer összegyűjtötte a 3. Hadsereg valamennyi keresztény tábori lelkészét, s a meghökkent lelkipásztoroknak kifejtette, hogy Krisztust elárulták az apostolai, és lényegében dezertőröknek minősülnek. Márpedig a katonaszökevényeket agyon kell lőni, és azok a köcsögök meg is érdemelték volna!mennydörögte a tábornok. Aztán – biztos, hogy csökkentse a feszültséget – elmondta: a katona a legszentebb mesterséget űzi, hiszen szükség esetén az életét áldozza azért, hogy mások éljenek. „Ezt tette Krisztus is, tehát minden katonám azt teszi, amit Jézus tett!”.

– Nyilvános szerepléseinek javarészén az elefántcsont-markolatú 45-ös Coltjával az oldalán jelent meg (olykor mindkettővel a csípőjén, mint a cowboyok), amit ’44 végétől még színesített azzal, hogy egy Willie nevű bull-terriert is folyton magával hurcolt.

We herd sheep, we drive cattle, we lead people. Lead me, follow me, or get out of my way.”

„A nyájat terelgetjük, a csordát hajtjuk, az embereket vezetjük. Vezess, kövess, vagy takarodj az utamból.”

– Talpig katona volt, s ez abban is megnyilvánult, hogy katonái előtt tartott beszédeiben csak úgy röpködtek az olyan szavak, mint a „fucking”, a „shit”, a „bastard” vagy a „son-of-a-bitch”. Aki bírja az angolt, itt elolvashatja az egyik produkciót, és én mondom nektek, hogy ez a műfaj egyik gyöngyszeme. A filmben a szépirodalmiasított változat látható, de az se rossz.

A végtelenségig folytathatnánk a történeteket, s mindegyik ugyanazt mutatná: egy elképesztően céltudatos, következetes, hajlíthatatlan és roppant becsvágyó katonát, aki pályafutása során legalább annyi ellenséget szerzett magának, mint barátot, s aki – amint azt még látni fogjuk – egyszerűen nem tudott (vagy nem akart) a nyelvének parancsolni. Ő tényleg az a fickó volt, aki joggal mondhatta: ami a szívemen, az a számon; akinek meg nem tetszik, az bekaphatja… Egyszer még a sajátjaitól is lenyúlt üzemanyagot: embereinek utasítást adott arra, hogy az Első Amerikai Hadsereg gázolaj-lerakatát dézsmálják meg, csak hogy ne kelljen a saját utánpótlásra várnia és (a tiltás ellenére) folytathassa előrenyomulását…

5.) Egy kis statisztika

A háború utolsó tíz hónapjában Patton 3. Hadserege olyan teljesítményt tudhat a magáénak, amit (állítólag) sem addig, sem azóta nem produkált egyetlen önálló katonai magasabbegység sem. Tudom, hogy – kimutatások szerint – az emberek 78,61%-a gyűlöli a számokat és a statisztikákat, de nem tudom megállni, hogy ezt a pár adatot ne említsem meg:

– 1944 augusztusától  1945 májusáig a mintegy 280 ezer fős Harmadik Amerikai Hadseregnek 17 ezer saját halottja, 36 96 ezer sebesültje és 27 ezer eltűntje volt, ami 140 ezres általános veszteséget jelent. Ugyanezen időszak alatt az ellenségnek egymillió nyolcszázezer fő veszteséget okozott (a német halottakat, sebesülteket és hadifoglyokat is ide számítva). Az arány megdöbbentő: egy a tizenháromhoz!

– Ha figyelembe vesszük, hogy Pattonék előőrsei 1945 március 22-én lépték át a nyugati német határként funkcionáló Rajnát (ő rituálisan és személyesen 24-én vizel bele a folyóba egy pontonhídról Nierstein mellett, miközben a 250 ezres főerő ott toporog a háta mögött – ez nem vicc, tényleg megtörtént!) és április végén elérték a keleti határt az Elbánál, akkor elmondható, hogy röpke egy hónap alatt mintegy 85 ezer négyzetkilométernyi német területet foglaltak el (ez körülbelül a mai Ausztria nagysága).

6.) Az utolsó hónapok

Április közepén négycsillagos tábornokká léptetik elő, majd a németek feltétel nélküli kapitulációját követően ő lesz Bajorország katonai kormányzója. A magas beosztás abszolút nem hatja meg; valójában nem is igazán érzi jól magát ebben a pozícióban, és folyamatosan azt kérvényezi, hogy helyezzék át a csendes-óceáni hadszíntérre, ahol még folynak a harcok a japánokkal (ahogyan ő mondta: addig szeretne odaérni, amíg azok a kurva tengerészgyalogosok el nem viszik az összes díjat…). Sem emberként, sem katonaként nem változik; továbbra is kimondja mindazt, amit gondol. A diplomáciai érzék teljes hiánya pár hónap alatt olyannyira nyilvánvalóvá válik, hogy októberben felmentik, majd a gyakorlatilag nemlétező 15. Hadsereg élére helyezik, melynek fő csapásiránya és feladata a világháború hivatalos hadtörténetének papírra vetése volt.

Kedves olvasó! Azok alapján, amit eddig tudsz róla, el bírod képzelni Pattont, amint egy irodában ül (oldalán az elmaradhatatlan revolverrel, lelki szemei előtt a fél-egy évvel korábbi, dicsőségesebbnél dicsőségesebb harci cselekmények képei) és a többarasznyi papírkupacok mögül kipislogva hallgatja a levéltárosok okoskodását arról, hogy – a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – egyik vagy másik hatodrangú offenzíva mondjuk valahol az Alpok alján helyénvaló volt-e harcászatilag..?

Nem kell csodálkozni tehát azon, hogy egyre mogorvább, egyre borúlátóbb, s – ha egyáltalán ez elképzelhető – egyre szókimondóbb.

7.) Az utolsó napok

Egy nyirkos, ködös vasárnapi napon, 1945. december 9-én reggel vadászatra indul régi cimborájával és törzsfőnökével, Hobart Gay vezérőrnaggyal. Éppen Mannheim mellett haladtak a 38-as főúton egy Cadillac-ben (Patton hátul ült, az anyósülés mögött, mellette Gay), amikor – a hivatalos jegyzőkönyvek szerint – egy előttük haladó (ugyancsak katonai és ugyancsak amerikai), indexelés nélkül balra kanyarodó teherautóval ütköznek, fékezés után viszonylag alacsony sebességgel (becslések szerint az ütközés pillanatában kocsijuk legfeljebb 40 km/órás sebességgel haladt, a teherautó gyakorlatilag állt).

Elsőre úgy tűnik, hogy senki nem sérült meg. Mivel mégiscsak egy négy- és egy kétcsillagos tábornokot ért baleset, azonnal megjelennek a katonai rendőrök; sürgés-forgás, pattogó vezényszavak, intézkedés, majd döbbenten látják, hogy – az eredeti helyzethez képest – bizony van probléma, nem is akármekkora: Patton tábornok nem érzi a végtagjait. Kommunikálni még tud; odasúgja a könnybe lábadt szemű Gaynek, hogy „Kurvaszar dolog így meghalni!

Lóhalálában a heidelbergi katonai kórházba szállítják, ahol megszületik a diagnózis: kvadriplégia, vagyis a gerincvelő sérülése miatti, mind a négy végtagot érintő lebénulás.

Az orvosok még mindenfélével próbálkoznak, de eredménytelenül: George Smith Patton négycsillagos tábornok, az amerikai hadsereg egyik legsikeresebb parancsnoka, a második világháború emblematikus katonája (valamivel több, mint egy hónappal a hatvanadik születésnapja után, december 21-én) kórházi ágyán, felesége kezét fogva meghal. Noha a boncolás elmarad (!), az a hivatalos álláspont, hogy egy vérrög elakadt a bal tüdejében, s mélyvénás trombózist okozva megállítja a szívét.   

Patton meggyőződése az volt, hogy egy katonát egykori bajtársai körében és ott kell eltemetni, ahol meghalt, s ennek végrendeletében is hangot adott. Vele még halála után se nagyon mert kukoricázni senki, ezért – a washingtoni kormány próbálkozása ellenére – földi maradványait nem szállítják haza az USA-ba, hanem a húszhektáros luxembourgi amerikai katonai temető díszsírhelyén helyezik örök nyugalomra, ötezer hajdani katonája társaságában.

8.) A konteók

Nos, itt az idő, hogy közelebbről is szemügyre vegyük azokat a találgatásokat, amelyek Patton halálával összefüggésben kaptak lábra. Az emberek (katonák és civilek) jelentős részének egyszerűen nem jött be a hivatalos magyarázat; a konteósok nem hitték (és a mai napig sem hiszik), hogy az autóbaleset úgy történt volna, mint ahogyan az a hivatalos jegyzőkönyvekben szerepel; az azt követő helyszíni nyüzsgésben és a kórházi kezelésben is több gyanús körülményt vélnek felfedezni.

8.1.) Az amerikai szál

Sokan a washingtoni nagypolitika, illetve az OSS (az Office of Strategic Services, a CIA elődszervezete) árnyékát vélik felsejleni a haláleset mögött.

8.1.1.) Eisenhower alig három héttel a baleset előtt utazott haza az Államokba, ahol az Egyesített Vezérkar főnöki beosztását kapja a viszonylag új fiúnak számító Trumantól. Első fehér házi látogatásakor arról jelent az elnöknek, hogy Európában nagyjából minden jól alakul, de van egy növekvő probléma Pattonnal, aki egyre erőteljesebben hangoztatja, hogy a ruszkik nem oké csávók.

Georgie barátunk a következőképpen vélekedett az USA legfontosabb szövetségeséről (és ezek itt alul távolról sem a legkeményebb szavak, amiket az oroszokról mondott):

„I have no particular desire to understand them except to ascertain how much lead or iron it takes to kill them. In addition to his other amiable characteristics, the Russian has no regard for human life and they are all out sons-of-bitches, barbarians, and chronic drunks…”

„Nem kifejezetten törekszem megérteni őket; maximum az érdekel, hogy mennyi ólom vagy vas kell ahhoz, hogy megöljem őket. Kiegészítendő a többi – roppant kellemes – tulajdonságukat, még elmondanám, hogy az oroszok abszolút nem tisztelik az emberi életet. Valamennyiek kurafiak, barbárok és megrögzött iszákosok…”

Diplomáciai csatornákon keresztül Sztálin többször felhívta Washington figyelmét, hogy nagyon csípi a szemét és a fülét az a nagydarab jenki tábornok, aki ilyeneket mond beosztottjai előtt:

„In a few weeks I’ll have a war on with those communist bastards, and I’ll make it look like their fault!”

„Pár héten belül háborúzni fogok azokkal a kommunista köcsögökkel, és el fogom intézni, hogy úgy tűnjön: ők kezdték!”

Patton nem folytatott elmélyült biztonságpolitikai tanulmányokat (a jövőbe is csak hetente egyszer látott, csodát meg maximum havonta kétszer volt képes tenni), de volt szeme a dolgok alakulásához: már ’45 februárjától kezdve tett olyan kijelentéseket, hogy az Államok nagyon rossz szövetségest választott magának, s „az oroszokat még azelőtt vissza kéne rugdosni Ázsiába, mielőtt a háború után ráteszik a mocskos kezüket fél Európára!

Robert K. Wilcox történész tíz évet áldozott az életéből arra, hogy a lehető legaprólékosabban utánajárjon a Patton-ügynek. Felkutatott például egy egykori OSS-ügynököt (bizonyos Douglas Bazatát), aki részletesen elmondta neki, hogy a generális meggyilkolására maga Bill Donovan, az OSS vezetője adott utasítást, s mint végrehajtóra rá (mármint Bazatára) esett a választás. A gyilkosságot egy alacsony sebességű speciális gumilövedékkel hajtotta végre, amellyel (az ugyancsak általa megszervezett autóbalesetet követő másodpercekben) rálőtt Pattonra, és sikerült eltalálnia a hátgerincét.

8.1.2.) Számos szakértő szerint ha Pattonnak sikerül hazatérnie az USA-ba (ahogyan az december 11-re tervbe is volt véve!), és ha elkezd beszélni az oroszokról, továbbá arról a számos hadászati és hadműveleti hibáról, amelyet főnökei (például maga Eisenhower) elkövettek a második világháborúban, s amelyek (teljesen feleslegesen) sok tízezer amerikai katona életébe kerültek, 1952-ben Eisenhowert nemcsak hogy nem választják meg az USA elnökének, hanem az is valószínű, hogy Ike a börtönben végzi.

Patton – hazautazására készülve – félig-meddig tréfálkozva azt mesélte, hogy van neki egy fekete kis notesze, amibe szorgalmasan jegyzetelgetett az elmúlt hónapokban, és sokan fognak maguk alá csinálni ijedtükben, amikor odahaza majd előveszi ezt a kis noteszt és elkezd felolvasni belőle.

Lehet, nem kellett volna ezzel hencegnie.

Senki nem nyert többet Patton halálával, mint az Eisenhower-klán, arról nem is beszélve, hogy közvetlenül a világháború után Amerika még bízott abban, hogy a szovjetekkel szót lehet érteni civilizált ember módjára is. Nos, tévedtek, de ennek belátásához még kellett két-három év…

8.1.3.) Az amerikaiak azért nyírták ki a legtehetségesebb hadvezéreik egyikét, mert kiderült róla, hogy az Abwehr (vagyis a német katonai hírszerzés) beépített embere volt a háború alatt. Merész feltételezés (főként ha azokat a csatákat nézzük, ahol Patton válogatás nélkül jócskán elpáholta a Wehrmacht és a Waffen SS alakulatait), de az ezt hangoztatók szerint ’44 vége felé Patton azért kezdett titkos tárgyalásokat a józanabb német tábornokokkal, mert bennük (és Németországban) látta a háború utáni oroszellenes nyugati összefogás kulcsszereplőit. Ezt értelmezte (kicsit tévesen) hazaárulásnak az amerikai kémelhárítás (az FBI főnöke, J. Edgar Hoover megint túllőtt a célon), és mivel egy Patton elleni nyílt per elképzelhetetlen morális következményekkel járt volna az egész amerikai hadseregre nézve, inkább a piszkosabb, de egyszerűbb megoldás mellett döntöttek.  

Az amerikai hátterű verziót erősíteni látszik több tény:

– Az autóbaleset körülményeinek tisztázására elrendelt vizsgálat dokumentumai közül legalább öt irat (mintegy 20 oldal) hiányzik. Az egyik katonai rendőr (Peter K. Babalas hadnagy) később többször is megesküdött arra, hogy a rendkívüli eseményről írt jelentésében felhívta a figyelmet pár furcsaságra, de érdeklődésére azt a hivatalos választ kapta, hogy a jelentés „elkallódott”.

– Azt is nehezen lehet megmagyarázni, hogy a baleset bekövetkezte után hogyan teremhetett a helyszínen 3 (három!) perc alatt egy katonai mentőautó, benne egy ezredes és két alezredes katonaorvossal… Tájékoztatásul: a koccanásra (mert nem volt ez igazi baleset; a teherautó jóformán meg sem karcolódott, a Cadillac-et később másfél órai munkával helyrekalapálták), szóval a koccanásra a legközelebbi amerikai egészségügyi központtól mintegy 50 kilométerre került sor, no és az sem volt hétköznapi dolog, hogy egy mentőautóban ennyi főtiszti rendfokozatú orvos üljön… A hivatalos magyarázat az volt, hogy „a mentőautó véletlenül arra járt”…

8.2.) Az oroszok

Arra, hogy Patton neve ott virított Sztálin halállistáján, már az előző alpontban is céloztunk. Georgie szókimondása és egyre erősödő szovjet/oroszellenessége három okból is zavarta kedvenc grúz diktátorunkat:

a.) Az amerikai generális tekintélye olyan erős volt a nyugati szövetségesek katonái körében, hogy valóságos véleményvezérként tekintettek rá; amit Patton (a maga gyakran bárdolatlan, nyers modorában) kimondott, az bekerült az egyenruhások beszédtémái közé, s onnan villámgyorsan „lecsorgott” a civilek felé. A háború után sok százezer, a frontot megjárt amerikai (brit, kanadai, ausztrál, stb.) katona ment haza, s vitte magával a szovjetellenességet. Ez pedig Sztálinéknak nagyon nem hiányzott.

b.) Patton volt az első, aki megvádolta az oroszokat azzal, hogy az általuk felszabadított németországi hadifogolytáborokból hiányzó nyugati katonák egy részét egyszerűen lenyúlták, vagyis nem engedték szabadon, hanem elvitték őket szibérai munkatáborokba. Ezt a témát azóta többen is feldolgozták, s számos hadtörténész szerint a Szovjetunió tényleg nem tud elszámolni egy tízezres nagyságrendű amerikai és más nemzetiségű (elvileg vele szövetséges) hadifogollyal – hogy a Moszkva által ily módon, 1945. május kilencedike után elpusztított német (magyar, olasz) hadifoglyok százezreiről ne is beszéljünk…  

c.) A győzelem után Patton egyre gyakrabban beszélt arról, hogy itt a vissza nem térő alkalom móresre tanítani a kivérzett, elfáradt, nyugati segélyek nélkül a padlón heverő Vörös Hadsereget. Sztálin attól félt, hogy a tábornok (orosz szemszögből destruktív) befolyása az USA-ba hazatérve még eredményesebb lesz, ezért még december 11-e  előtt meg akarta oldani ezt a problémát.

„Let’s keep our boots polished, bayonets sharpened, and present a picture of force and strength to these people, the Soviets. This is the only language they understand.”

„Tartsuk tisztán a surranóinkat és élesen a rohamkéseinket. Mutassunk erőt és szilárdságot, mert ezek az emberek, a szovjetek csak ezt a nyelvet értik.”

8.3.) A Washington-Moszkva tengely

Az izgalmas, végiggondolásra érdemes konteók számát gyarapítja az a forgatókönyv, mely szerint az OSS és az NKVD (vagyis a KGB elődszervezete) közösen tervelték ki és hajtották végre Patton likvidálását; miután a kórházi kezelés kezdett eredményeket mutatni (december 18-án Georgie állítólag már tudta mozgatni a bal karját, s 20-án megmozdította a jobb kézfejét is), a szovjetek egyik beépített embere (egy hithű német kommunista, aki betegszállítóként dolgozott a kórházban) méreggel iktatta ki a tábornokot.

Ha ez igaz, akkor ez volt a hidegháború előtti amerikai-szovjet titkosszolgálati együttműködés talán legutolsó példája, amelyre egyikük sem lehet túl büszke, s amelyről (biztos vagyok benne) egyik szervezet házimúzeumában sem szól egyetlen tárló sem…

8.4.) A zsidók voltak

Patton hétköznapi antiszemitizmusa elsősorban a naplójából derül ki, de ez önmagában még nem indokolná a gyilkosságot. Kenyértörésre az vitte a dolgot, hogy a lehető leghatározottabban ellenszegült az úgynevezett Morgenthau-tervnek, vagyis a háború utáni Németország megrendszabályozásáról szóló amerikai szabályozásnak, amely kidolgozójáról, a zsidó származású amerikai pénzügyminiszterről, Henry Morgenthauról kapta a nevét.

Nagyon-nagyon röviden: az 1944-ben kidolgozott Morgenthau-terv értelmében Németországot fel kell szabdalni minél több (és lehetőleg az USA-nak teljesen kiszolgáltatott) államra, a német népet ki kell éheztetni (az sem baj, ha sokszázezren éhenhalnak), a német nehézipart fel kell számolni,  Németország egyes történelmi vidékeit el kell csatolni és odaadni a szovjeteknek, lengyeleknek és franciáknak, satöbbi. A Morgenthau-tervből lett végül a JCS 1067-es utasítás, ami a németországi amerikai megszálló csapatok alaptörvénye lett. 1945-től 1947-ig (amikor a JCS 1067-et visszavonták) a németek például naponta és átlagban 1040 kalóriára voltak jogosultak.

Objektív beszámolók és statisztikák szerint 1948 januárjában (tehát a háború után két és fél évvel) a németek rosszabbul éltek, mint 1945 januárjában, a szőnyegbombázások közepén, amikor a háború német földön javában tombolt. Európa legképzettebb ipari munkásainak gyakorlatilag megtiltották, hogy kávédarálóknál és hintalovaknál összetettebb szerkezeteket állítsanak elő. A kor legjobb esztergályosai, mérnökei és műszaki kutatói arra kényszerültek, hogy káposztaföldeken görnyedezzenek; a legjobb esetben (ha átmentek az „erkölcsi” vizsgálatokon) napi 12 órát dolgozhattak az amerikai hadseregnek – éhbérért.

Patton tehát ott szabotálta a JCS 1067-et, ahol tudta, s minden alkalmat megragadott, hogy ellenérzéseit hangoztassa. Azt is többször kijelentette, hogy a Morgenthau-tervet simán a zsidók bosszújának tekinti, amelynek sem közgazdasági, sem katonai, sem politikai szempontból nincs létjogosultsága. Amikor fülébe jutott, hogy egyes washingtoni és londoni elképzelések szerint a Közel-Keleten önálló zsidó államot kéne létrehozni, baráti körben arra ragadtatta magát, hogy kimondta: minden befolyását latba fogja vetni ezen koncepció megvalósulása ellen…

Sokan (még életében) azt is észrevételezték, hogy nagyon megengedő az egykori ellenséggel szemben; ellenezte a nácitlanítási eljárásokat, valamint azt, hogy – a kollektív bűnösség hangoztatásával – a szövetségesek az egész német nemzetet egységes bűnbakként kezeljék.
1945 szeptemberében (amikor olyan utasítást kapott Washingtonból, hogy minél több németet kell kilakoltatni a lakásából azért, hogy oda „hajléktalan egykori üldözötteket” telepítsenek), ezt írta a naplójába:

„Evidently the virus started by Morgenthau and Baruch of a Semitic revenge against all Germans is still working. Harrison and his associates indicate that they feel German civilians should be removed from houses for the purpose of housing Displaced Persons. […] It is against my Anglo-Saxon conscience to remove a person from a house, which is a punishment, without due process of law. In the second place, Harrison and his ilk believe that the Displaced Person is a human being, which he is not, and this applies particularly to the Jews, who are lower than animals.”

„Nyilvánvaló, hogy a Morgenthau és Baruch által útjára bocsájtott, és a németek ellen irányuló sémi bosszúvírus még működik. Harrison [amerikai politikus. tiboru] és társai úgy vélik, hogy német civileket kell kitelepíteni házaikból azért, hogy hajléktalan egykori üldözöttek foglalják el a helyüket. […] Angolszász lelkiismeretem ellenére való kirakni egy embert a lakásából, hiszen ez egy büntetés, ami törvényes eljárás nélkül született meg. Másodsorban pedig Harrison és bandája azt hiszik, hogy egy hajléktalan egykori üldözött emberi lény; márpedig én mondom, hogy nem az, és ez különösen érvényes a zsidókra, akik alávalóbbak az állatoknál.”

A zsidó lobbi 1945 végén meghozta tehát a döntést, és Morgenthau németországi helytartója, Bernard Bernstein vezérkari ezredes megszervezte a tábornok likvidálását.

x X x

Nos, barátaim, ez volt a második világháború egyik legeredményesebb, legsikeresebb és legellentmondásosabb amerikai tábornokának rövid története. Ha van véleményed életéről (de leginkább haláláról), tisztelj meg engem és a többi olvasót azzal, hogy megosztod velünk. Ha tudsz még Patton-sztorikat, amelyek egyik vagy másik konteót erősítik, azokat is szívesen látjuk a kommentek között, a szavazás után.

Még csak annyit, hogy a hét Oscart elnyert filmet kötelező megnéznie mindenkinek, aki a téma iránt akár csak minimális mértékben is érdeklődik; ha másért nem, az első öt percért (a híres beszédek egyike), no meg azért, mert a forgatókönyvet nagyrészt hazánkfia, Faragó László (Ladislas Farago) Patton-életrajza alapján írták.

Kik okozták Patton halálát?Market Research

Ápdét: A Patton-poszt 15%-kal kibővített verziója is elolvasható a Konteó 1 című könyvben, amelyet 20%-os engedménnyel ide kattintva rendelhetsz meg, vagy 2013. november elsejétől megvásárolhatsz az Alexandra és a Libri nagyobb boltjaiban.

Kategória: EgyébCímkék: , , , , ,

108 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 108. whorule — 2017-03-12 08:17 

Lehet, hogy mégis inkább valami ilyesmi volt a háttérben?

https://aladinsmiraclelamp.wordpress.com/2016/02/15/end-of-ww-ii-gen-pattonwe-defeated-the-wrong-enemy/

A jelenlegi történések tükrében mintha ez a változat hihetőbb lenne…

 107. zigzag — 2016-02-01 10:25 

Nagyon valószínű, hogy Patton tábornoknak amiatt kellett meghalnia, hogy önként jelentkezett a Vörös Hadsereg móresre tanítására. Ma megjelent brit haditerv, az Operation Unthinkable is pontosan erről szól. Vajon Patton tudott a tervről?

http://index.hu/tudomany/til/2016/02/01/a_2._vilaghaboru_vege_utan_majdnem_kitort_a_harmadik/

Itt pedig az angol változat:

http://www.historylearningsite.co.uk/world-war-two/world-war-two-in-western-europe/operation-unthinkable/

 106. rebel — 2015-12-23 01:56 

A konteó egy érdekes és nem tárgyalt része szerintem az, hogy az addig oké hogy nyilván hogy likvidálták (szerintem az amcsik), de pontosan MIÉRT IS???!!!!
Kevés lesz az hogy kellemetlen meg nagypofájú. USA is szovjet ellenes volt, szóval ez nem lehetett a bajuk, a zsidók nem voltak 45-ben olyan erősek, sőt semennyire erősek, hogy ezt így megcsinálják (3 perc és katonai mentő, tábornokkal véletlen pont!!! – ez szerintem perdöntő amellett hogy USA volt)… tehát volt-e (szerintem igen nagyon is!!!!) és MI volt a VALÓS ok.. mert biztos vagyok benne hogy nem ennyi, nem csak ennyi amit gondolunk. Patton kérem szépen valamit tudott, valamit látott, valamit csinált (?), ami miatt meg kellett halnia… mi lehetett ez a titok? Ebből gyönyörű al-konteó lehet.. Tippem is lenne, csak most nincs időm kifejteni.. talán később.. de szerintem Tiboru Master már pontosan tudja mire gondolok… 😉

 105. gtibor — 2015-12-22 15:27 

105. @whitebeard:

Az origo folyamatosan ezt csinálja. Szemezget a konteóblog írásaiból, aztán változtatásokkal leközli. Megfigyelhető jelenség.

 103. stoppos — 2015-12-10 13:55 

Az oroszokat kevéssé hiszem, egy ilyet hatszro meggondoltak volna előtte. Saját diverzánsokat kiiktani külföldön kicsit más, mint egy sokcsillagos szövetségest.
Ha mindenképp konteo, akkor az amerikai szálra szavaznék, de a fekete könyvecske miatt, nem a ruszkik okán. Akkor egyszerűbb lett volna átvezényelni Ázsiába.

 102. gigabursch — 2013-11-05 18:46 

 101. zizzi — 2013-11-03 20:40 

http://kuruc.info/r/9/119854/

A cikk egyertelmuen Eisenhower szamlajara irja Patton halalat. Wilcox es Skubik konyvere alapoz, azaz a 8.1 konteot erositi. A „kis fekete notesz” tartalmabol bovebben idez…

 100. gigabursch — 2013-04-19 10:26 

Szerintem nincs itt semmi konteo.

Mentek mint az ökör, meg a másik ami katona is.
Ütköztek.

Akkor még sem biztonsági öv, se semmi, nemhogy 27 db. hárombetűs franckarika.

Kis szerencsével nem szenvedett volna, meghal, mert a nyaka törik el, vagy úgy repül ki az autóból, hogy kigurul és lesz három zúzódása.

Így járt.

Ma is sokan járnak így.
Sajnos…

Mindemellett tény, hogy sok hájfejű utálta, de ez a baleset kizárt, hogy konteo alap legyen – szerintem…
Ha valami konteos téma, az a rakosgatása, az, hogy miért nem indulhatott hamarabb és miért a ruszkik érték el emiatt Berlint, miközben a „népek országútjának” hazudozott Kárpát-medencében többet dekkoltak, mint amennyi időt eltöltöttek az összes többi fronton. Ennyit mondjuk a „népek országútja” kifejezés valós tartalmáról.

 99. 188589 — 2011-08-06 20:30 

[scheerti](#11341880): Persze, akkoriban az ember volt a fogyóeszköz, és az autóra kellett jobban vigyázni. Ez kb. a hetvenes évek végéig így is maradt.

 98. BigBadWolf — 2011-06-27 12:05 

Amúgy Patton bátyó annyira népszerűtlen odakint egyes körökben hogy a mai napig szokták emlegetni mint az ultrakonzervativizmus istenét. Denis Leary 1995 körüli száma is izgi úgy 2:38 körül kezd belejönni:

http://www.youtube.com/watch?v=JTVpxxzb2Dc&feature=related

Azért nézzétek meg az egészet! 🙂

 97. Rogal Dorn — 2011-06-24 16:55 

[nennial](#11420423):

Sokan a házasságra is úgy tekintenek, mint egy ellenük szőtt összeesküvés, köztük én is, ezért gondolom, hogy vannak átfedések. Viszont te akkor nem a jó oldalon állsz? 😀

 96. 178996 — 2011-06-24 16:08 

[nennial](#11420423):

Köszönöm!

Azaz köszönjük 🙂 És térj vissza gyakran!

 95. 27532 — 2011-06-21 10:57 

alapvetően tökre nem érdekelne ezek a témák (kétségtelenül sokat elárul rólam, hogy esküvös blogot (is) írok), mégis azt veszem észre, hogy időről-időre olvasom a konteót. és még élvezem is 🙂 azt hiszem valamit jól csináltok. 🙂

 94. john_malkovich — 2011-05-28 23:09 

Ha mind a négy végtagja lebénult, hogy foghatta a felesége kezét a halálos ágyán?!

 93. 184849 — 2011-05-27 23:38 

UDv!

HAt igen, Patton egy nagyon nepszeru tabornok, DE azert meg kell jegyezni, hogy az afrikai nemet hadsereg nagyon gyengecske volt (a nemet erok 2/3 a harcolt a keleti fronton, a tobbi volt nyugaton es Afrikaban, es a vesztesegek is ezt mutatjak http://en.wikipedia.org/wiki/German_casualties_in_World_War_II „Russian figures for German losses on the Eastern Front Total 6,923,700: Killed 4,137,100, taken prisoner 2,571,600 and 215,000 dead among Russian volunteers in the Wehrmacht. Deaths of POW were 450,600 including 356,700 in NKVD camps and 93,900 in transit.[4]”). Masreszt a nemetek inkabb engedtek elore a nyugati hadseregeket, mintsem az oroszokat. Addig harcoltak csak fanatikusan Nyugaton is, amig el nem ertek a nemet hatarokat (ahol ugye dezertalhattak esetleg a nemet lakossag miatt).

Amugy tenyleg furcsa, miert nem tettek a Japan frontra, ha ki akartak volna iktatni, bar lehet csak nott volna a nepszerusege. Persze politikai gyilkossagok vannak a mai napig.

 92. teddybear01 — 2011-05-20 22:58 

[scheerti](#11341880): Na igen. Ráadásul biztonsági övről, meg légzsákról sem hallottak, mert jóval később hozták be a használatba. Szóval az ütközés lehetett aránylag kis sebességű, de egy ilyen luxusautóban volt tér az eséshez. Nem állt annyira testhez a karosszéria, mint a mostani kocsiknál.
Az alvázas kocsik amúgy is rosszabbul teljesítenek a törésteszten, ha maguknál nagyobb és keményebb ellenféllel jönnek össze. Az összes régebbi suv, ami nem önhordó karosszériával készült, ilyen esetben jó, ha megkapja a három csillagot az ötből.

 91. Gabesz70 — 2011-05-19 13:41 

@stoppos: Én meg az 1861M magyar szablyám! 🙂

 90. rezgaras — 2011-05-18 10:06 

Csak hogy valami érdekeset hozzátegyek…

Pattonnak tulajdonítják azt a híres mondást is, hogy:

„the greatest enemy of freedom is the happy slave”

Állítólag müncheni kormányzóként mondta.

A vicc az, hogy a mondást (állítólag) elôször a (cseh) osztrák Marie von Ebner-Eschenbach mondta, persze németül. Vajon Patton tábornok – gyanakszom, nem volt különösebben jártas az osztrák-német irodalomban – hogy szedhette fel?

A legújabb ismert idézése ennek a mondásnak Simon Phipps-hez, a Sun nyílt rendszerek fônökéhez fûzôdik, aki egy wellingtoni Linux konferencián mondta, egy iPhone-t magasra tartva…

 89. scheerti — 2011-05-17 18:51 

Hello!

Nagyon jó a blog, régen olvastam még a blog.hu-n, de most látom, hogy elköltözött.

Autóbuziként annyit tennék hozzá a poszthoz, hogy az akkori autók baleset esetén nem sérültek meg túlságosan, az ütközés energiájából viszont kaptak az utasok bőven. A mai autókban energiaelnyelő zónák vannak, az autó összetörik, az utas nem. Simán lehetséges egy korabeli alvázas, vastag lemezből készített autónál, hogy az horpadást másfél óra alatt kikalapálták, közben pedig súlyosan sérült valaki az utastérben.

 88. Rogal Dorn — 2011-05-17 13:36 

[feez](#11341330):

szept. 11.-re gondolsz?

 87. feez — 2011-05-17 13:27 

Egyértelmű hogy amerikai-zsidó összeesküvés áldozata lett.
Hihetetlen hogy mit nem képesek beetetni a világgal ezek a trógerek, mi meg csak nézzük. Kennedy-t is egyszerűen megölték, ahogyan a sok hazájuk fiait-lányait szeptember 9-én.

 86. Lieblingen — 2011-05-17 06:51 

Szerintem tényleg baleset volt, de aztán a remek alkalmat kihasználva az oroszok nyírták ki a kórházban.

 85. 178996 — 2011-05-16 22:26 

[sm](#11339976):

Ígérem, hogy ennél katonásabb poszt (és sokkal katonásabb kommentem) már nem lesz 🙂

 84. 178996 — 2011-05-16 22:21 

[BigBadWolf](#11339300):

Igen, egykori ejés létemre már megkaptam az „áruló” és a „páncélosbérenc” jelzőket is 🙂

 83. 179420 — 2011-05-16 21:31 

[tiboru](#11338997): köszikösziköszi! <3

 82. sm — 2011-05-16 18:15 

A poszt remek, a film nem különben
Tiboru, lehetne szó arról, hogy a katonaibb cuccokat a katonás blogon fejted ki? 🙂

 81. BigBadWolf — 2011-05-16 11:25 

@tiboru: Tiboru Bátyó, most sértettél vérig… nos maximum 3-4 megmaradt Bastonge túlélőt az 506-os légiszállításútól! 🙂 Szerintük nem szorultak megmentésre köszönik szépen jól elvoltak odafent, a kellemes éjszakai levegőn, a napi rendszerességű tűzijátékkal és természetesen a nyári ruházattal. 🙂

Montgomery meg szerintem sértődött volt ami miatt nem az ő becses személye lett a szövetséges erők főparancsnoka. Ike-ot fúrta faragta ahol tudta, ahol tudta… Egészen a Market Gardenig, onnantól inkább behúzta fülét farkát.

Amúgy szerintem Patton volt a legjobb szövetséges harctéri parancsnok (mondjuk Monty-t is ide számolom, csak ő a háború végére szerintem inkább operett tábornok volt mint rendes), és ezt nem veheti el tőle senki, Ike viszont kíválló stratéga, aki nem csak a harctéren, hanem a hátországban is helytált, megszervezte az ellátást, és basszus azért csak levezényelte a szövetségesek partraszállását, és az offenzívát.

 80. 178996 — 2011-05-16 09:35 

[Dzsoki Júing](#11339010):

Az olvasó kérése nálam kategorikus imperatívusz 🙂

A villámposzt élesedett.

 79. Dzsoki Júing — 2011-05-16 09:02 

[tiboru](#11338997): Kedves Tiboru, egy villámkonteót esetleg össze tudnál dobni IMF-vezér szexbotrány ügyben?
Az imf és vezére sokakat sz0patott eddig, ha szabad ilyen realisztikusan fogalmazni, úgyhogy nem kevés ellenfele lehet szerte a nagyvilágban, köztük is első helyen Sárközy Miki frankhonból, mint az elnökválasztási kihívója. Érdekes villámkonteó téma.

 78. 178996 — 2011-05-16 08:55 

[Eugenie Danglars](#11336758):

És végül a West Pointról: ott általános (mondjuk úgy: alapszintű) tisztképzés folyik, ami nem fegyvernem-specifikus. Amúgy a szárazföldi hadsereg (US Army) tartja fenn, és elvileg a légierőnek (US Air Force) semmi köze nincs hozzá.

A szárazföldieknek is van egy kis (?) maszek légierejük (Aviation Branch), de ezek a srácok szinte csak helikopterekkel dolgoznak.

 77. 178996 — 2011-05-16 08:43 

[Eugenie Danglars](#11336758):

Pilóta-képzésről pl. itt olvashatsz (EU-NATO közös):

http://www.baseops.net/militarypilot/enjjpt.html

Kifejezetten US Air Force:

http://www.ehow.com/facts_5031987_air-force-fighter-pilot-training.html

http://www.squidoo.com/fighter-pilot-training

Amúgy ismereteim szerint az NFTC nekünk elég komoly leégés volt már többször is, mert előfordult, hogy nem tudtunk elég hallgatót kiküldeni (az évi 6-8 főt sem tudtuk biztosítani)…

 76. 178996 — 2011-05-16 08:34 

[Eugenie Danglars](#11336758):

Szia!

Bocs, de a hétvégén alig jutottam géphez…

Szóval a rendfokozatok összehasonlítása nem egyszerű téma; kiindulásnak ezt:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_comparative_military_ranks

valamint ezt:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ranks_and_insignia_of_NATO

javasolom.

 75. 35591 — 2011-05-15 11:11 

[Gabesz70](#11337558): Óvatosan Gabesz, különben hozom a maceszvágót. 😉

 74. Gabesz70 — 2011-05-15 08:47 

[zsukov](#11333906): oroszok=csoró zsidók, amerikaiak=gazdag zsidók. Ez megadhatja a választ egy antiszemita likvidálására.

 73. 184198 — 2011-05-15 06:56 

[Kunpáter](#11336786): jó meglátás. Ráadásul a négereket is verik. Nem rendes népek. no meg ott vang az Uszkár Gála, az mennyire gáz már.

[e(x)](#11337040): az igaz, de egy ennyire karakteres és nem tehetségtelen ember nem szokik így meghalni. Ez több, mint gyanus. A hősök sohasenem halnak meg háztartási vagy utóbalresetben, ez benne a hős kézikönyvben is. Nekik minimum atomrakéta, vagy vulkánkitörés vagy földrengés jár.

 72. gabor2 — 2011-05-14 23:26 

Par eve olvastam teljesen veletlenul egy Londonbol Bp-re tarto gepen kapott ujsagban (ha jol emlekszem : Herald Tribune) errol az esemenyrol. A cikkben az angol vagy amerikai titkosszolagalat egyik embere kerek-perec mondta, hogy Ok tettek el lab alol az szovjetekkell kozosen vegrehajotott projectben mert kenyelmetlenne valt szamukra a poszt fohosenek szovjet ellenessege.

 71. e(x) — 2011-05-14 19:01 

Közönséges mezei baleset, a 40 km/h sebességhez tartozó mozgási energia is rút dolgokat tud művelni az emberi testtel.

 70. 183132 — 2011-05-14 18:46 

[N.Zoli](#11334579): igaza van, nekem is büdös az a csóka… Túl sok „érdekes” esemény egy főnök alatt… vagy inkább ő volt túl sokáig a posztján?

amúgy jó post, tiboru, mint mindig. Köcsög dolog ez a Politika, mindig is így álltam hozzá. Gyakran a legnagyobb hazafiakat csinálják ki (néha szószerint), és a legpuhányabb alakokat teszik meg vezérnek…

 69. Kunpáter — 2011-05-14 15:45 

Az amerikaiak és a zsidók, az nem ugyanaz? Valaki mondja már meg, hogy mi a különbség!

 68. 179420 — 2011-05-14 15:15 

Washington + Moszkva + oroszok + Gay vezérőrnagy? 🙂 Vele mi lett, egyébként? Kicsit különös, hogy a források őt sértetlennek körvonalazzák, míg Patton meg ilyen súlyos gerincsérülést szenved. Ő nem csinálhatott vele a kocsiban?

Offtopik, Tiboru. Volna egy kérdésem. Tudnál nekem esetleg segíteni abban, hol találhatnék részletes leírást, összehasonlító táblázatokat arról, hogy a nemzetközi katonai rendfokozatok (földön, vízen, levegőben, „űrben” 🙂 elnevezései hogyan alakulnak a magyar és angolszász (esetleg + német) nyelven? Nem tudtam még annyira részletesen átrágni magam a lemil archívumán, hogy lássam, ott foglalkoztál-e már ilyesmivel tematikusan, vagy sem, de igazán érdekelne.

Valamint érdekelne, hogy az NFTC-s vadászpilóta-képzésen kívül van-e a neten (akár magyarul, akár angolul) részletes leírás. A West Pointon folyik ilyen képzés, vagy ott csak szárazföldi van?

Előre is köszi, ha megnézed. 🙂

 67. 184198 — 2011-05-14 07:42 

A ruszkikra nagyon fújtak a szövetségesek, nem tetszett nekik, amit Varsóban meg Katynban műveltek, csak lapítottak. Simán életszerű, hogy volt pár volt náci ügynöke az NKVD-nek ott. Az Stasi is alkalmazta a jól „bevál” Gestapósokat. Az mókás lehetett, ahogy a volt fegyvertársak egymást figyelték meg vadászták.

Ha az amerikaik akarták volna megölni Pattont, sztem egyszerűbben csinálták volna, utána meg lehazudják, ahogy szokták. Vagy rendeznek valami zsíros balesetet, nem egy koccanást. Meg még az is lehet, hogy Patton erősen sérelmezte a német háborús bűnös tudosok kifehrítését és betelepítését.

A Nyugatnémet éhezés meg váratlan volt nekik, mert egész a háború végéig nem sújtották megszorító intézkedések a német lakosságot. Bele is rokkant az iparuk.

 66. Italo Balbo — 2011-05-14 06:48 

Az volt már, hogy egyszerűen nem akart bénán élni, és öngyilkos lett/eutanáziát kért, persze ezt az amcsi katonai vezetés érthetően titkolni akarta.

 65. doomguard — 2011-05-14 06:33 

[Jani2](#11336153): Az egész elviekben így hangzott:

,,talán ötezer, talán tízezer k*rva náci kuporog fedezékben a 3. Hadsereg előtt.Namármost ha Ike elengedi végre Monty kezét, és utánpótláshoz juttat, úgy megyek át a Siegfried vonalon, mint fos a libán,,

Egy sajtótájékoztatón hangzott el 44 szeptemberében (Még a MG előtt). Patton előrenyomulását Monty miatt állították le, de Patton ekkor még nem tudott a készülő MG hadműveletről.

Forrás: C. Ryan: Messze volt a híd.

 64. Jani2 — 2011-05-14 05:36 

Valahol olvastan, hogy azt mondta valamikor:
„Ha Monty ad erősítést, akkor átmegyek, mint fos a libán”
🙂

 63. eMM2 — 2011-05-13 14:22 

„Úgy megyek át a Siegfried vonalon mint fos a libán”.
Ez azért így nem jött be de jól hangzott.

 62. Vágú — 2011-05-13 13:41 

Most először nem szavazok egy konteóra, mert egyszerűen nem tudok dönteni. Mind3 oldalnak ugyanolyan jó oka volt a meggyilkolására.

A kedvenc GSP idézetem amúgy: Egy pint izzadság megment egy gallon vért.

 61. Öcsielvtárs — 2011-05-13 12:14 

Első a művelődés, ma sem sokkal gyarapítottam a GDP-t… Jó poszt, grat.

 60. savaz — 2011-05-13 11:12 

A Patton filmben van egy csatajelenet, ahol egy harckocsi átgázol egy német katonán. Az nem trükk, egy statisztát tényleg elütöttek, de megúszta, mert pont a lánctalpak közé esett és a tank átment fölötte.

Volt a meggyilkolásáról is egy külön film, a gumigolyós verzióval.

 59. eMM2 — 2011-05-13 09:39 

Patton ma már történelem.
Haider viszont még nem az aktuálisabb lett volna.Bár a poszt az jó.
A robotellenőr meg 1 fos

 58. Super aGyuri — 2011-05-13 08:24 

Nem csalódtam, Tiboru, zseniális lett a poszt!

De kérlek, azért Haiderről se feledkezz meg. Halálának körülményei a még nem kényszer-öncenzúrázott nekrolog.blog.hu legszebb napjait idézték. Állítólag még egy szivargyújtóról működtethető análvibrátort is találtak a Phaetonban…

 57. Monty — 2011-05-13 07:38 

Jó kis írás, köszi.

Igazából nem vagyok otthon az összeesküvés-elméletek világában, de a leírtak és saját olvasmányaim alapján lehet az egésznek alapja. Kár, hogy a szókimondó és elkenésre képtelen embereknek ilyen sors jut. Patton tényleg goromba volt, mint a pokróc, de sok kollégájánál hatékonyabban működött, nélküle a háború is valószínűleg tovább tartott volna.

Eisenhowerről annyit, hogy sokak szerint inkább volt politikus, mint tábornok. Katonaként biztos, hogy többre becsülöm Pattont.

Nem említetted a MAGASRANGÚ CÉLPONT c. filmet, amelyet a magyar tévében is sugároztak 1997 környékén, nem sokkal a híres PATTON után, és éppen a merényletet mutatta be. Itt persze már nem George C. Scott volt a főszereplő, de a konteós verzióról szólt, vagyis egy speciális gumilövedéket eresztettek a nyakába. Gondolom, nemcsak én láttam.

 56. mikoka — 2011-05-13 07:09 

[tiboru](#11333916): Biztonság kedvéért viszek egyet magammal, hátha még nincs 😀

 55. 178996 — 2011-05-13 06:08 

[nadivereb](#11334394):

Babalas többek között azt állította, hogy a helyszínen (majd később utólag) megpróbálta kihallgatni a vétkes teherautó sofőrjét (Robert Thompson őrmestert), de ezt megakadályozták annak elöljárói.

Egy másik helyen azt olvastam, hogy a szemtanúk szerint a teherautó fülkéjében ráadásul többen ültek (a sofőrön kívül még legalább két személy), de hiába próbált ennek is utánajárni, állítólag azt a választ kapta, hogy azonosításuk nem lehetséges (?).

 54. Lajoska67 — 2011-05-13 00:24 

Jó cikk, köszönöm és gratulálok hozzá. Szerintem az orosz megoldás elgondolkodtató, csak hát ha az az autó amerikai volt és a gyorsan kiérkező mentők is, akkor alig hinném, hogy a kommerek keze lenne a dologban. Esetleg úgy, hogy tiltakoztak, és Hoover megelégelte, Eisenhower meg esetleg segédkezett.

ui.:nagyon gyakran visszasírom a blog.hu-t, mert ez a f*startály freeblog az esetek kétharmadában végja vissza a kommentjeim, és ez baromira bosszant.

 53. Sanyi, a ló — 2011-05-12 23:38 

[N.Zoli](#11334579): Nem mondod.

 52. N.Zoli — 2011-05-12 23:29 

A Hoover nevu FBI fonok is megerne egy posztot, vagy egy sorozatot. John Dillingertol Monroe-n keresztul a Kennediekig rengeteg minden tortent azalatt a par evtized alatt amig a Nyomingeriroda feje volt.

 51. nadivereb — 2011-05-12 20:09 

„Az egyik katonai rendőr (Peter K. Babalas hadnagy) később többször is megesküdött arra, hogy a rendkívüli eseményről írt jelentésében felhívta a figyelmet pár furcsaságra, de érdeklődésére azt a hivatalos választ kapta, hogy a jelentés „elkallódott”.”

Babalas hadnagy az ismételt esküdözés mellett esetleg azt is megemlítette, hogy milyen furcsaságokról volt ebben szó?

 50. hiryu2,0 — 2011-05-12 19:43 

Hmmm, gumilövedékes merénylet: aha, csak le kell állítani a járművet, PONT gerincen lőni, segédtiszt, sofőr mit csinál? //Ha meg már ők is benne vannak, akkor jóval egyszerűbb megoldások vannak…//

Khmm….Kalória: Németország egész egyszerűen nem volt képes annyi élelmet megtermelni, hogy önellátó legyen. Hogy a fenéből akasszanak le mindenkinek elég élemet, amikor infrastruktúra ha nincs aki, ahol és amivel megtermelje?

Főleg amikor háború után jóvátételként rengeteg cucc ment ki keletre/nyugatra?

Khmm…

Egyébként nem Patton volt az egyetlen aki finoman szólva nem rajongott a vörös szövetségesekért.

 49. 35591 — 2011-05-12 18:17 

[tiboru](#11333945): 🙂

Nem konkrétan a tárgyhoz, de az angoloknál az elefánt az bika a porcelánboltban. A múltkor láttam egy műsort, amiben kipróbálták a bikát a porcelánboltban, de az istennek nem akart összetörni semmit.

 48. Machaerophorus (Zoli) — 2011-05-12 18:16 

Hááát… Ez király! GRATULA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
Nagyon-nagyon tetszik! Jó! Imádom a témát.

Néhány érdekes link még:
http://www.imdb.com/character/ch0028822/

’44 Májusából pedig egy nagyon ütős beszéd, írásban és hanganyaggal is:
http://www.turtletrader.com/patton.html

 47. sirdavegd — 2011-05-12 17:58 

„A nyájat terelgetjük, a csordát hajtjuk, az embereket vezetjük. Vezess, kövess, vagy takarodj az utamból.”

hát, ez bizony örökbecsű mondat 🙂
Egyébként Ike bácsi a könyvében párszor elmorfondírozott azon, milyen jó is lenne, hogy Patton csak háborúzna és nem beszélne. Mert utána persze neki kellett elsikálni a dolgait.

 46. Bunndda — 2011-05-12 16:19 

Véhéhéhégre! Lesz mit olvasnom pénteken tízórai közben a munkahelyemen!
Köszi!

 45. 178996 — 2011-05-12 15:35 

Frankofil olvasóinknak egy tockos, copyright by Patton:

I would rather have a German division in front of me than a French division behind me.

Inkább lássak velem szemben egy német hadosztályt, mint mögöttem egy franciát.

 44. 178996 — 2011-05-12 15:10 

[stoppos](#11333923):

Hát igen; az elefántoknak nagy hasznát veszik az erdőkitermelésnél, de mint tudjuk, nem belőlük válnak a legjobb porcelánbolti eladók 🙂

 43. 35591 — 2011-05-12 14:50 

Érdekes egy csóka lehetett. Annyi politikai érzék szorult bele, mint egy T-rexbe. 🙂

 42. 178996 — 2011-05-12 14:44 

[pbarni](#11333884):

Hú, köszi a tippet, rácuppanok!

 41. 178996 — 2011-05-12 14:42 

[mikoka](#11333798):

Mekkora fles lenne, ha találnál ott egy emléktáblát 🙂

 40. 178996 — 2011-05-12 14:40 

[DRH](#11333851):

Ó, hát nem 36, hanem 96 ezer sebesültjük volt – máris javítom, bocs…

Sokat agyaltam, melyik statisztikai sort tegyem bele, aztán belezavarodtam a számokba 🙁

 39. zsukov — 2011-05-12 14:36 

Igazabol a Szovjetunioban is a vezerkari asztalon volt egy alternativa hogy Portugaliag tartana az elore nyomulas… Lehet hogy haboru kitoreset/folytatasat volt hivatott megakadalyozni Patton likvidalasa. Hogy ki volt? Szerintem az oroszok voltak zsido segitseggel es amerikai fedezessel.

 38. pbarni — 2011-05-12 14:13 

ismerős valakinek ez a film:
http://port.hu/a_magas_rangu_celpont_brass_target/pls/fi/films.film_page?i_topic_id=2&i_film_id=38916&i_city_id=-1&i_county_id=-1 ?

Patton meggyilkolásáról szol (a gumipuskás verzió).

 37. 27676 — 2011-05-12 14:08 

[GrG](#11333503): az első idézet eleje a 23. zsoltár részlete, egyik leggyakrabban idézet szöveg a bibliából, ezért és a(z eredeti) folytatása miatt különösen vicces az idézet, itt lényegtelen, hogy Patton mondta-e 🙂

 36. aehrenthal — 2011-05-12 14:04 

Pattont én sem tudnám hosszú távon elképzelni egy íróasztal mögött, de ha jól tudom, folyékonyan beszélt franciául és verseket írt. Vagyis rendelkezett „némi” műveltséggel és íráskészséggel.
Azok a nyugati hadifoglyok véletlenül nem a német hdsben szolgáló amerikai, brit, francia, stb. katonák voltak? És ezért nem adták át a szovjetek? Tudom, hogy -ha nem is sokan -de voltak ilyenek.
Végül nem szabad elfelejteni, hogy 45. szept. 2-ig Amerika Japánnal hadban állt és a potsdami konferencia egyik témája volt, hogy a SZU hogyan s mi módon tudna bekapcsolódni a Japán elleni háborúba. El tudom képzelni, amikor Amerika vezetői alkudoznak a szovjetekkel a Japán elleni háborúról, akkor milyen érzés lehet a tárgyalópartnertől folyton azt hallani, hogy „Igen, de ott van az a nagyszájú Patton, aki nem kedvel minket…”

 35. DRH — 2011-05-12 13:44 

Jó cikk, élvezetes olvasni.

Hogy mik vannak…
Megint tanultam valami újat.

OFF: a 140 hogy jön ki 17-böl, 27-böl és 36-ból?
140=4,529*17+27+36? :))))

 34. mikoka — 2011-05-12 13:03 

De jó, itt vagyok Niersteintól 10 km-re, el is fogom menni, megnézem, hol pisilt bele a Rajnába :))

 33. Zig Zag — 2011-05-12 12:44 

[GrG](#11333681): Én el tudnék képzelni egy olyan alternatív történelmi forgatókönyvet, hogy Patton lehetőséget kap Washingtonból bizonyítani: úgy alakítsa a dolgokat, hogy a szovjetek provokálták ki a fegyveres incidenst.

Kennan hosszú távirata csak 1946 februárjában érkezik meg Washingtonba – ha előbb küldi el Kennan, lehet, hogy GSP megkapja a feladatot.

 32. JayDaMasta — 2011-05-12 11:52 

Remek anyag ismét!

Szerintem inkább amerikai munka. Az ilyen szókimondó figuráknak nincs esélyük, főleg ha a politikusokat csesztetik. Ráadásul még a választott népet sem szerette, mégis mit várt? 🙂

 31. GrG — 2011-05-12 11:40 

[Zig Zag](#11333676): Ehhez kpest MacArthur olcsón megúszta, amikor atomot akart bevetni Koreában, pedig ha megnézzük, hogy az azóta eltelt közel 50 évben hányan haltak meg északon, lehet az lett volna a jó megoldás.
G

 30. Vanek B. Eduárd — 2011-05-12 11:36 

60 éves volt, mire végetért a 2. vh. Mi a fene, hogyhogy nem a nyugdíjasok keserű kenyerét ette már vagy 17 éve?!

 29. Zig Zag — 2011-05-12 11:33 

A valódi történet úgy volt, hogy az amerikai kormány (képviseli: OSS) felajállta a problémát (JSP) a szovjeteknek megoldásra (képviseli: Lavrentyij Pavlovics Berija, ill. az NKVD). Pusztán egy kikötése volt az amerikai kormánynak, hogy „balesetnek kell látszani”. És lőn.

Az ok egyszerű: JSP csakúgy mint a jó öreg és ekkor az amerikai kormány részéről már űbermellőzött Winston Churchill világosan látja, hogy a fő ellenség a kontinenszen a sztálini Szovjetúnió – Patton ezt ráadásul meg is mondja, sőt engedélyt kér fegyveres incidens kiprovokálására. Ekkor gurul el végleg a gyógyszer Washingtonban és gondolkoznak el sürgősséggel a lehetséges megoldások tárházán.

 28. Rogal Dorn — 2011-05-12 11:00 

Köszi Tiboru. 😀 Már kezdtem megijedni, hogy valakik közbeléptek, azért nincs poszt ezen a héten… 😀

Patton tábornok nem volt Homo Politicus, ezért ahogy a „mór” megtette a kötelességét, nem volt már rá szükség. Ejzenhaver meg gondolom tett azért jókor, jó fülekbe súgva, hogy ne nyomjon a kavics…

 27. 6782 — 2011-05-12 10:33 

„Akik személyesen ismerték a tábornokot, minden bizonnyal hitetlenkedve fogadnák a hírt, hogy – embertársaihoz hasonlóan – George meztelenül (tehát nem talpig egyenruhában), egyszerű újszülöttként látta meg a napvilágot.” – na ennél nagyon röhögtem. 🙂

Szuper poszt, köszi!

 26. 179319 — 2011-05-12 09:41 

hm, jó ilyeneket olvasgatni, simán más lenne a felállás

 25. GrG — 2011-05-12 09:35 

[tiboru](#11333513): Wikiquote:
•A good solution applied with vigor now is better than a perfect solution applied ten minutes later.
◦As quoted in „The Unknown Patton” (1983) by Charles M. Province, p. 165

de akkor már ne felejtsük el ezt sem:
Have taken Trier with two divisions. What do you want me to do? Give it back
(E. azt mondta, hagyja békén Triert mert 4 hadosztály kell a bevételéhez, erre mivel, hogy kettővel bevette visszakérdezz, hogy akkor visszaadja???? Isteni élmény lehetett egy iylet üzenni…
G

 24. 178996 — 2011-05-12 09:28 

[spinach](#11333511):

Hát ezt is ráolvasták páran, de (ahogy ez lenni szokott) a bizonyítási eljárás elmaradt 🙂

 23. 178996 — 2011-05-12 09:27 

[GrG](#11333503):

Azt hiszem, ezt is ő mondta (de ha nem, tökéletesen ráillik):

A good plan now is better, than a perfect plan next week.

(Egy mai jó terv jobb, mint egy tökéletes terv a jövő héten.)

 22. spinach — 2011-05-12 09:23 

Nem úgy volt, hogy Eisenhower szovjet beépített ügynök volt?

 21. GrG — 2011-05-12 09:18 

HOgy ON topic is legyen. Van egy Pattonnak tulajdonított idézet, ami elvben sokat el mond róla (még akkor is, ha valszeg nem ő mondta)
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death I shall fear no evil, because I am the meanest son-of-a-bitch in the valley.

Három olyan, amit biztos, hogy ő mondott és megfontolandó:
Don’t fight a battle if you don’t gain anything by winning.
Never tell people how to do things. Tell them what to do, and they will surprise you with their ingenuity.
Wars may be fought with weapons, but they are won by men. It is the spirit of the men who follow and of the man who leads that gains the victory.

 20. GrG — 2011-05-12 08:42 

Eisenhower nagy hibája nem az volt, hogy ki akarta hozni a németeket a Siegfriedből, pont fordítva. A hiba ott volt, hogy 44 öszén folyamatosan támadta Siegfried erődjeit, erre fel nem készített és fel nem szerelt csapatokkal ráadásul sokszor értelmetlen módon (pl Hürtgennél zászlóaljnyi veszteség árán megtisztíttatot egy völgyet, amibe nem lehetett bemenni, mert a felettelévő viztároló német kézen volt – a viztárolót kellett volna elfoglalni). E. aztán rájött a hibára és kimondottan örült a Dudornak, mert így a németek kijöttek az erődökből és könnyen el lehetett öket kapni.
Monty-t nagyra becsülöm, de szerintem az ő véleménye nem mérvadó, mivel azért szídja az amcsi tábornokokat, hogy saját érdemeit nővelje (és hibáit kisebbítse). PL a MG hadműveletnél az amcsikat hibáztatta (hogy nem támogatták eléggé), miközben maga a terv az egy útas támadással, a felderítés kihagyásával volt rossz.
G

 19. 178996 — 2011-05-12 08:37 

[Valandil](#11333437):

Dehogy állok, csak próbáltam odaát is jó pontokat gyűjteni; ezekben a vészterhes időkben sosem lehet tudni, mikor lesz szükségem egy harckocsizó jóindulatára 🙂

 18. 178996 — 2011-05-12 08:35 

[M. Bertalan](#11333429):

Ennek a verziónak a részletes kidolgozása a kommentelők feladata, nehogy már csak én dolgozzak 🙂

 17. rognork — 2011-05-12 08:34 

kis sebességgel is lehet nagy sérülést szenvedni, elég ha rosszkor jön az ostorcsapás a nyakra egy 30as koccnál. persze ahhoz hátulról kellett volna eltrafálni. tutira oss munka.

 16. Valandil — 2011-05-12 08:32 

@tiboru:
„Minket nem kellett felmenteni a bekerítésből: mi ejtőernyősök vagyunk, bekerítésben harcolunk!” (Zsinórbohóck létedre inkább a csörömp mellé állsz? :D)

 15. M. Bertalan — 2011-05-12 08:28 

Igen a nácik aranya már csak azért is érdekes lett volna, mert a vonatkozó cikkben kifejezetten utaltál Patton halálára. De hát azóta ŐK biztosan máshogy akarják.

 14. 178996 — 2011-05-12 08:26 

[Bozótnéger](#11333424):

Igen, a „második baleset” verzió is tartotta magát egy ideig.

 13. Bozótnéger — 2011-05-12 08:24 

Remek poszt.
Ha jól rémlik, volt valami olyan kiszólása is az öregnek, hogy fel kéne fegyverezni a németeket, és velük együtt megtámadni a Szovjetúniót, illetve olyan is, hogy ha már úgyis itt van az egész felfegyverzett amerikai hadsereg Európában, akkor meg kéne támadni a szovjeteket is, mert előbb-utóbb háború lesz velük, most viszont itt van hozzá minden eszköz, minek vigyék haza?
A konteókhoz annyi kiegészítés, hogy én olvastam egy olyan változatot is valahol, mely szerint az őt a kórházba szállító mentőautó szintén egy „véletlen balesetet” szenvedett, és ez volt az igazán végzetes számára.

 12. 178996 — 2011-05-12 07:50 

[1116001](#11333347):

Hát nagyon meg is lepett volna, ha az ejtőernyősök bevallják, hogy egy harckocsizó tábornok nyulakkal húzta ki őket a szarból 🙂

 11. deuscreator — 2011-05-12 07:47 

Ejj, már megint riszpekt. Remek poszt volt. Szerintem is belső munka, OSS.

 10. 1116001 — 2011-05-12 07:40 

[tiboru](#11333307): A 101-esek a mai napig kikérik maguknak, hogy Patton segítségére szorultak volna:)

 9. naba — 2011-05-12 07:35 

hát ez jólesett!

a lehetőségek közül nemnagyon tudok választani, azaz hiányolom a amerikai-zsidó-orosz lehetőséget, úgyh amerikára szavaztam: a zsidók alatt úgyis amerikai fejesek értendők. az oroszok, mint szövetségesek pedig biztosan amerikára hagyják a probléma rendezését a rosszallásuk kifejezése után, vagy minimum megbeszélést tartanak, mit-hogyan.

a korrektség kedvéért hozzátenném, az autóbalesetet sem az alacsony sebesség sem a gyors javíthatóság nem zárja ki

 8. Valandil — 2011-05-12 07:16 

A bődületes hiba ebben az esetben szerintem az volt, ahogy (állítólag) ki akarta E. csalogatni a németeket a Siegfried-vonalból. Az eredmény ugye a „dudor”, két gyalogos hadosztály megsemmisült, St. Vithnél elkalapálták az amerikaiakat. P. véleménye szerint E. túlzottan meggyengítette az Ardennekben az amerikai vonalakat, ami súlyos (és indokolatlan) veszteségekkel járt.
A 8.1.2 és a 8.4 között vacillálok amúgy.

 7. 178996 — 2011-05-12 07:05 

[st](#11333308):

Biztosra akartam menni 😀

 6. 178996 — 2011-05-12 07:04 

[1116001](#11333281):

Hopp, ez tényleg kimaradt! Pedig ebben is van (lenne) logika…

 5. st — 2011-05-12 07:04 

de jó,h a kutyás képen más színűvel karikáztad, majdnem összekevertem őket 😀

 4. 178996 — 2011-05-12 07:03 

[molnibalage](#11333291):

Konteósokkal nem szabad vitatkozni 🙂

Amúgy vannak, akik Eisenhower nyakába varrják többek között a Kasserine-átjáró melletti csatát; szemére hányják, hogy többet foglalkozott a titkárnő-szeretőjével (Kay Summersby-vel), mint a csapataival; hogy a lehető legtávolabbról szerette szemlélni a csatákat; hogy minden sikerhez szívesen adta a nevét, de a kudarcoknál a beosztott tábornokait okolta; az ardenneki német offenzíva (Battle Of The Bulge) részleges sikere is az ő hibás döntésein múlt (20 ezer amerikai halott…), s ha Patton nem szabadítja fel Bastogne-t, még nagyobb szarban lettek volna a szövetségesek – mondják…

Nem tudom, mennyire igaz, de állítólag Montgomerynek is lesújtó véleménye volt Eisenhowerről; nemes egyszerűséggel sokcsillagos bohócnak titulálta 🙂

Ha ezeknek csak a fele igaz, volt vaj bőven Eisenhower fején, s ha Patton (a nemzeti egyik hőse) ezekkel előjön, Ike megnézhette volna magát – szerintem…

 3. molnibalage — 2011-05-12 06:44 

„Eisenhowert nemcsak hogy nem választják meg az USA elnökének, hanem az is valószínű, hogy Ike a börtönben végzi.”

Ezt finoman szólva erős túlzásnak érzem. Mik azok a bődületes hibák?

Patton fura egy figura volt, de alig van életrajz vagy említés róla ami ne hagyná ki azt, hogy a jellemében a kelleténél kicsit több volt abból, amit a jenki csak úgy említ, hogy „csirkeszar”.

 2. 1116001 — 2011-05-12 06:34 

És kihagytad azt a verziót, hogy megtalálta a nácik aranyát!:)

 1. Iksz — 2011-05-12 06:33 

végrevégrevégreeeeeeeee:-)
már azt hittem dolgoznom kell!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Vitaposzt: háború Ukrajnában2022-02-27
  Vendégposzt: Tanja Gräff ügye2022-02-02
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per „Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai „forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A „tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök